LG | 28LF450U | Owner's Manual | LG 28LF450U Handleiding

LG 28LF450U Handleiding
LED TV
LF45**
www.lg.com
AAA
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo
/ Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu /
V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no
modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот /
В зависимости от модели / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
P/No: MFL68744841 (1503-REV00)
Printed in Korea
i
English
Deutsch
Français
Italiano
Eesti
Lietuvių k.
Latviešu
Srpski
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos.
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Español
Português
Nederlands
Ελληνικά
Read Safety and Reference.
Sicherheit und Hinweise lesen.
Lire le document Sécurité et référence.
Consultare la sezione Sicurezza e informazioni di
riferimento.
Leer Seguridad y referencias.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
Lees Veiligheid en referentie goed door.
Ανάγνωση Ασφάλεια και αναφορά.
Hrvatski
Shqip
Bosanski
Македонски
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Русский
Magyar
Polski
Svenska
Norsk
Česky
Slovenčina
Română
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pročitajte Sigurnost i reference.
Lexo Siguria dhe referencat.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Прочитајте во Безбедносни информации и
референтни материјали.
Прочтите Руководство о технике
безопасности.
Läs Säkerhet och referens.
Les Sikkerhet og referanse.
Dansk
Suomi
Læs Sikkerhed og Reference.
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
1
1
2
3
5V
USB IN
0.5 A
B
H/P
2
A
A
B-1
LF45*U
HDMI IN
13/18V
700 mA Max
LNB IN
(MHL)
Satellite
COMPONENT IN
DC-IN
(19 V
2
COMPONENT IN
2
VIDEO
L
L
COMPONENT IN
R
(MONO)
AUDIO
R
L
ANTENNA
/ CABLE IN
R
)
2
VIDEO
L
L
(MONO)
L
(MONO)
R
AV 1
R
R
(MONO)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu /
Во зависност од моделот / В зависимости от модели / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
LF45*B
HDMI IN
AV 1
B-2
(MHL)
COMPONENT IN
DC-IN
(19 V
COMPONENT IN
2
VIDEO
L
L
AUDIO
2
COMPONENT IN
R
(MONO)
)
R
2
VIDEO
L
L
(MONO)
(MONO)
R
R
L
L
(MONO)
R
R
ANTENNA
/ CABLE IN
3
4
2
3
DC-IN
(19V
)
1
5
1
1
2
3
4
2
DC-IN
(19V
)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu /
Во зависност од моделот / В зависимости от модели / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
6
A
F
E
B
D
G
C
22LF450B-ZC
22LF450U-ZC
24LF450B-ZC
24LF450U-ZC
28LF450B-ZC
28LF450U-ZC
A
x
B
x
C
(mm)
507.6 x 355.9 x 140.6
556 x 384.3 x 140.6
641.5 x 432.0 x 175
A
x
E
x
F
(mm)
507.6 x 315.7 x 53.1
556 x 343.1 x 53.1
641.5 x 395.8 x 57.6
D
(kg)
3.1
3.7
4.6
-
G
2.9
3.5
4.4
D
(kg)
Power requirement
(Requisiti di alimentazione)
Power consumption
(Consumo elettrico)
19 V
30 W
2.0 A
33 W
33 W
*MFL68744841*
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Veiligheid en referentie
LED TV*
* De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LEDachtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u
deze in de toekomst kunt raadplegen.
www.lg.com
Veiligheidsinstructies
Lees deze veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door
voordat u het product gebruikt.
WAARSCHUWING
Plaats de TV en afstandsbediening niet in de volgende omgevingen:
• Plekken die blootstaan aan direct zonlicht
• Vochtige ruimten, zoals een badkamer
• In de buurt van een warmtebron, zoals een kachel, of andere
apparaten die warmte produceren
• In de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar ze
kunnen worden blootgesteld aan stoom of olie
• Plekken die blootstaan aan regen of wind
• In de buurt van voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals
bloemenvazen
Indien u deze waarschuwing negeert, loopt u het risico op brand,
elektrische schokken, storingen of vervorming van het product.
Sluit het netsnoer op een geaard stopcontact aan. (Behalve in het geval
van niet-geaarde apparaten.) Als u dit niet doet, is dat levensgevaarlijk;
er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken.
Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact.
Als de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan er brand uitbreken.
Let op dat net netsnoer niet in contact komt met hete voorwerpen,
zoals een kachel. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen, of het product zelf, op het netsnoer.
Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Plaats het product niet op plekken waar veel stof is.
Dit kan brand veroorzaken.
NEDERLANDS
Zorg dat de antennekabel buitenshuis een bocht maakt alvorens het
huis in te lopen, om te voorkomen dat er regen binnenkomt. Als u dit
niet doet, kan waterschade in het product ontstaan, waardoor u risico
loopt op elektrische schokken.
De stekker van het netsnoer is de stroomonderbreker. De stekker moet
bedrijfsklaar blijven.
Raak de stekker niet met natte handen aan. Laat de stekker volledig
drogen als deze nat is en reinig de stekker als hier stof op zit.
Kijk uit met vocht. Teveel vocht is levensgevaarlijk; er bestaat
elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken.
Bevestig de TV niet aan de muur door middel van het netsnoer en de
signaalkabels aan de achterkant van het toestel. Dit kan brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Sluit niet te veel elektrische apparaten op één meervoudige
contactdoos aan. Dit kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting.
2
Laat het product niet vallen of omkantelen wanneer u externe
apparaten aansluit. Hierdoor kunt u zich bezeren of het product
beschadigen.
Houd het antivochtverpakkingsmateriaal en de vinyl verpakking buiten
het bereik van kinderen. Antivochtmateriaal is schadelijk bij inslikken.
Als dit materiaal per ongeluk wordt ingeslikt, dient u het slachtoffer
te laten braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. De
vinyl verpakking kan bovendien verstikkingsgevaar opleveren. Houd dit
materiaal buiten het bereik van kinderen.
Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan hangen.
Hierdoor kan de TV omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
Gooi gebruikte batterijen op verantwoorde wijze weg om te voorkomen
dat ze door een kind worden ingeslikt. Als een batterij door een kind
wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Plaats of bewaar geen ontvlambare stoffen in de buurt van het
product. Het onzorgvuldig omgaan met ontvlambare stoffen kan
explosies of brand veroorzaken.
Spuit geen water op het product en gebruik geen ontvlambare stoffen
(thinner of wasbenzine) om het te reinigen. Dit kan leiden tot brand of
elektrische schokken.
Stoot het product nergens tegenaan, zorg dat er geen voorwerpen
in terechtkomen, en gooi er niets tegen. U kunt zich bezeren of het
product kan beschadigd raken.
Raak dit product of de antenne nooit aan tijdens onweer.
Dat is levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar, u kunt gewond
raken.
NEDERLANDS
Plaats geen geleiders (zoals metalen objecten) in één uiteinde
van het netsnoer als het andere uiteinde is aangesloten op de
wandcontactdoos. Raak het netsnoer niet aan vlak nadat u het op de
wandcontactdoos hebt aangesloten. Dat is levensgevaarlijk; er bestaat
elektrocutiegevaar, u kunt gewond raken. (Afhankelijk van het model)
Laat geen metalen voorwerpen zoals munten, haarspelden, eetstokjes
of paperclips, of ontvlambare voorwerpen zoals papier en lucifers in het
product vallen. Let met name op dat kinderen dit niet doen.
Bij negeren van deze waarschuwing loopt u het risico op elektrische
schokken, brand of verwondingen. Als er een vreemd voorwerp in het
product terechtkomt, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op
met de klantenservice.
Raak het stopcontact nooit aan als er een gaslek is. Open in dat geval
de ramen voor ventilatie. Dit kan een vonk veroorzaken waardoor er
brand kan ontstaan of u kunt zich branden.
Breng geen veranderingen aan in het product en demonteer of
repareer het niet. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Neem contact op met de klantenservice als u het product wilt laten
controleren, kalibreren of repareren.
3
Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en neem
direct contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
• Er is hard tegen het product gestoten.
• Het product is beschadigd.
• Er zijn vreemde voorwerpen in het product terechtgekomen.
• Er komt rook of een rare geur uit het product.
Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet
zult gebruiken. Stofvorming kan brand veroorzaken, en aantasting van
de isolatie kan leiden tot lekkage van elektriciteit, een elektrische schok
of brand.
Wees voorzichtig bij de omgang met de adapter om te voorkomen dat
deze aan externe schokken wordt blootgesteld. Een externe schok kan
schade aan de adapter toebrengen.
ATTENTIE
Installeer het product uit de buurt van apparaten die werken met
radiogolven.
Er moet genoeg ruimte tussen een buitenantenne en elektrische
leidingen zijn om te voorkomen dat de antenne, zelfs wanneer deze
komt te vallen, in aanraking komt met de leidingen.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Stel het toestel niet bloot aan druppels of spatten, en plaats er geen
met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op.
Bevestig dit product niet aan een muur als het kan worden blootgesteld
aan olie of olie-aanslag. Dit kan het product beschadigen en ervoor
zorgen dat het product valt.
NEDERLANDS
Als er water of een andere stof het product (zoals een AC-adapter,
netsnoer of TV) binnendringt, dient u het netsnoer direct los te
koppelen en contact op te nemen met de LG Customer Service. Dit kan
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Gebruik alleen een door LG Electronics goedgekeurde AC-adapter en
netsnoer. Gebruik alleen een door LG Electronics goedgekeurde ACadapter en netsnoer.
Installeer het product niet op of schuine oppervlakken of instabiele
plekken zoals een wankele plank. Vermijd tevens plekken die blootstaan
aan trillingen of waar het product niet volledig wordt ondersteund.
Anders kan het product vallen of omkantelen en zodoende letsel
veroorzaken of beschadigd raken.
Als u de TV op een standaard installeert, moet u maatregelen treffen
om te voorkomen dat het product kantelt. Hierdoor kan het product
omvallen en letsel veroorzaken.
Als u het product aan een muur wilt monteren, monteert u de
VESA-compatibele muurbevestigingssteun (optionele onderdelen)
aan de achterzijde van het product. Bij installatie met de
muurbevestigingssteun (optionele onderdelen) dient u de TV
zorgvuldig te bevestigen, zodat deze niet kan vallen.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen toebehoren/
accessoires.
Demonteer de AC-adapter of het netsnoer nooit. Dit kan brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
4
Raadpleeg bij het installeren van de antenne een erkend
onderhoudstechnicus. Onjuiste montage kan brand of een elektrische
schok veroorzaken!
Wanneer u tv-kijkt, kunt u het beste een kijkafstand van minstens 2 tot
7 maal de beelddiagonaal aanhouden. Als u langdurig tv-kijkt, kan dit
resulteren in onscherp zicht.
Gebruik alleen het type batterijen dat in de handleiding wordt
geadviseerd. Als u de verkeerde batterijen gebruikt, kan de
afstandsbediening worden beschadigd.
Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk.
Hierdoor kunnen de batterijen oververhit raken en gaan lekken.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte.
Weghouden van zonlicht, open vuurhaarden en elektrische
verwarmingsapparaten.
Controleer bij het aansluiten van externe apparaten zoals
videogameconsoles of de verbindingskabels lang genoeg zijn.
Als dit niet het geval is, kan het product omvallen en zodoende letsel
veroorzaken of beschadigd raken.
Schakel het product niet in of uit door de stroomstekker in het
stopcontact te steken of eruit te verwijderen. (Gebruik het netsnoer niet
als aan/uit-schakelaar.) Dit kan mechanische storing of een elektrische
schok veroorzaken.
Volg de onderstaande installatie-instructies om te voorkomen dat het
product oververhit raakt.
• De afstand tussen het product en de muur dient minstens 10 cm
te bedragen.
• Installeer het product niet op een plaats zonder ventilatie
(bijvoorbeeld op een boekenplank of in een kast).
• Installeer het product niet op een tapijt of kussen.
• Zorg dat de ventilatieopening niet wordt geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.
Anders kan er brand uitbreken.
NEDERLANDS
Niet-oplaadbare batterijen zijn NIET geschikt voor het oplaadapparaat.
Raak de ventilatieopeningen niet aan als de televisie langere tijd is
ingeschakeld, aangezien deze heet kunnen worden. Dit heeft geen
invloed op de werking of prestaties van het product.
Zorg dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de
sensor bevinden.
Controleer regelmatig de kabel van uw toestel. Als u tekenen van
schade of slijtage ziet, trek de kabel dan uit het toestel en gebruik
het toestel niet meer. Laat de kabel vervangen door een erkend
onderhoudstechnicus.
Het signaal van de afstandsbediening kan worden verstoord door
zonlicht of ander fel licht. Verduister de kamer als dit gebeurt.
Voorkom dat stof zich verzamelt op de stekker of het stopcontact.
Dit kan brand veroorzaken.
5
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien,
vastzetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop wordt
gelopen. Let op stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabel uit
het toestel gaat.
Druk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp voorwerp
zoals een nagel, potlood of pen, en maak er geen krassen op.
Als u het product wilt verplaatsen, dient u het eerst uit te
schakelen. Koppel vervolgens de netsnoeren, antennekabels en alle
verbindingskabels los.
De TV of het netsnoer kunnen beschadigd raken, wat tot brand of een
elektrische schok kan leiden.
Het product is zwaar. Probeer dus nooit om het alleen te verplaatsen
of uit te pakken. Doe dit samen met iemand anders. Anders kunt u zich
bezeren.
Raak het scherm niet aan. Als u dit doet, kunnen tijdelijke
vervormingseffecten op het scherm ontstaan.
Neem eenmaal per jaar contact op met een servicecentrum om de
interne onderdelen van het product te laten reinigen. Opeengehoopt
stof kan mechanische storingen veroorzaken.
NEDERLANDS
Als u het product en de bijbehorende onderdelen wilt reinigen, haalt
u de stekker uit het stopcontact en veegt u het schoon met een zachte
doek. Als u te hard drukt, kunnen krassen of verkleuringen ontstaan.
Spuit geen vloeistof en gebruik geen vochtige doek. Gebruik geen
glasreinigers, glansproducten, was, wasbenzine, alcohol enzovoort.
Deze kunnen het product en het scherm beschadigen.
Als u deze instructie negeert, kan dit leiden tot elektrische schokken
of beschadiging van het product (vervorming, roestvorming of
breukschade).
Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het product, het netsnoer of de stekker
is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het product
is gevallen, wanneer het product is blootgesteld aan regen of vocht,
wanneer het product niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
Zolang dit toestel op het stopcontact is aangesloten, staat er stroom op,
zelfs als u het uitschakelt met de aan/uit-knop.
Als het product koud aanvoelt, flikkert het mogelijk even wanneer het
wordt ingeschakeld. Dit is normaal. Er mankeert niets aan het product.
Pak bij het loskoppelen van het netsnoer de stekker en trek deze uit het
stopcontact.
Als de draden in het netsnoer worden losgekoppeld, kan brand
ontstaan.
6
Het scherm is een geavanceerd product met een resolutie van twee
miljoen tot zes miljoen pixels. U ziet mogelijk kleine zwarte puntjes en/
of fel gekleurde puntjes (rood, blauw of groen) met een grootte van
1 ppm op het scherm. Dit duidt niet op een storing en tast de prestaties
en betrouwbaarheid van het product niet aan. Dit verschijnsel doet zich
ook voor bij producten van andere leveranciers en is geen reden voor
vervanging of terugbetaling.
Voorbereiden
De helderheid en kleur van het scherm kunnen variëren al naar gelang
uw kijkpositie (links/rechts/boven/beneden).
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de kenmerken van het scherm.
De productprestaties hebben hiermee niets te maken en er is geen
sprake van een storing.
De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere periode
kan beeldinbranding veroorzaken. Voorkom dat een stilstaand beeld
lang op het TV-scherm wordt weergegeven.
Gegenereerd geluid
“Kraken”: een krakend geluid dat te horen is tijdens tv-kijken of
wanneer de TV wordt uitgeschakeld, wordt gegenereerd door
de samentrekking van plastic als gevolg van veranderingen in
temperatuur en vochtigheid. Dit geluid is normaal voor producten
waarvoor thermische vervorming vereist is. Elektrische brom: een zacht
zoemgeluid dat wordt gegenereerd door een snelle schakeling, die een
grote hoeveelheid stroom genereert voor het gebruik van een product.
Dit geluid verschilt per product.
Dit gegenereerde geluid tast de prestaties en betrouwbaarheid van het
product niet aan.
OPMERKING
• Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
• De OSD (schermweergave) van uw TV kan enigszins afwijken van
de afbeeldingen in deze handleiding.
• De beschikbare menu’s en opties kunnen per gebruikte invoerbron
en per model verschillen.
• Mogelijk wordt deze TV in de toekomst voorzien van nieuwe
functies.
• De TV kan in stand-bymodus worden geplaatst om het
stroomverbruik te verminderen. Indien de TV langere tijd niet
gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden om het
energieverbruik te verlagen.
• De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk worden
verminderd indien het helderheidsniveau van het beeld wordt
verminderd. Dit leidt tot lagere gebruikskosten.
• De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen
Afhankelijk van het model.
• Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg
van doorgevoerde verbeteringen in het product.
• Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USBapparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan 10 mm dik
en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat ondersteuning
biedt voor USB 2.0 als de USB-kabel of USB-geheugenstick niet in
de USB-poort van uw TV past.
Gebruik geen elektrische apparaten met een hoog voltage in de buurt
van de TV (bijv. een elektrische vliegenmepper).
Dit kan leiden tot storingen.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
NEDERLANDS
• Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is
bevestigd.
• Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout
optreden. Aanbevolen HDMI-kabeltypen:
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel (niet langer dan 3 meter)
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet (niet langer dan 3
meter)
7
ATTENTIE
• Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en
levensduur van het product te garanderen.
• Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van nietgoedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
• Het scherm van sommige modellen is voorzien van thin film-laag.
Deze laag mag niet worden verwijderd.
• Als u de standaard aan het TV-toestel wilt bevestigen, leg dan het
scherm voorover op een zachte of platte ondergrond om krassen op
het scherm te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de schroeven juist zijn geplaatst en stevig zijn
aangedraaid. (Indien ze niet stevig zijn vastgedraaid, kan de TV
na installatie naar voren kantelen.) Gebruik niet te veel kracht
en draai de schroeven niet al te stevig aan; anders kan de schroef
beschadigd raken en doldraaien.
Onderhoud
De TV schoonmaken
De TV optillen en
verplaatsen
Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te
voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig
wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.
• Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het
verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd.
• Voordat u de TV verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en alle
kabels los.
• Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd
om beschadiging te voorkomen.
• Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop dat u
de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker
of het luidsprekerrooster.
Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV
regelmatig schoonmaken.
• Zorg er eerst voor dat de TV is uitgeschakeld en dat het netsnoer en
alle andere kabels zijn losgekoppeld.
• Als de TV gedurende een lange tijd onbeheerd en ongebruikt
blijft, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om
mogelijke beschadiging door blikseminslag of stroompieken te
voorkomen.
Scherm, frame, behuizing en standaard
Veeg het oppervlak schoon met een droge, schone en zachte doek om
stof en licht vuil te verwijderen.
NEDERLANDS
Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u het oppervlak schoon met een
zachte doek die is bevochtigd met schoon water of een verdund, zacht
schoonmaakmiddel. Veeg onmiddellijk daarna droog met een droge
doek.
• Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
• Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp
tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot krassen of
beeldvervorming.
• Gebruik geen chemicaliën; hierdoor kan het product namelijk
worden beschadigd.
• Spuit geen vloeistof op het oppervlak. Als water in de TV
terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of een
defect.
Netsnoer
Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil te
verwijderen.
8
• Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen
nodig.
• Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast
zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
• Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld
aan schokken of buitensporige trillingen.
• Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn
kant en kantel deze niet naar links of rechts.
• Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm beschadigd
raken.
• Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV
verplaatst.
ATTENTIE
• Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
• Verplaats de TV niet door deze vast te houden aan de
kabelhouders. De kabelhouders kunnen afbreken, waardoor letsel
en beschadiging van de TV kunnen worden veroorzaakt.
De joystickknop gebruiken
(Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.)
Met behulp van de joystickknop kunt u de TV bedienen door de knop
naar boven, beneden, links of rechts in te drukken of te bewegen.
OPMERKING
• Druk niet op de joystickknop als u deze naar boven, beneden,
links of rechts beweegt. Als u op de joystickknop drukt, kunt u het
volume en opgeslagen programma’s niet aanpassen.
Op een tafelblad plaatsen
(Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.)
Joystickknop
1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad.
• L aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een
goede ventilatie.
10 cm
Basisfuncties
Inschakelen
10 cm
10 cm
10 cm
Als de TV is uitgeschakeld, drukt u
één keer op de joystickknop.
Het menu aanpassen
2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
ATTENTIE
• Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand
of andere schade kan ontstaan.
Het kensington-veiligheidssysteem
gebruiken
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
• Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan
de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de installatie en het
gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het
Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar http://www.kensington.
com. Sluit de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem aan tussen
de TV en een tafel.
NEDERLANDS
Als de TV is ingeschakeld, drukt
u één keer op de joystickknop en
houdt u deze een paar seconden
ingedrukt.
Uitschakelen
(Als de knop Menu op het
scherm wordt weergegeven,
kunt u het Menu verlaten door
de joystickknop ingedrukt te
houden.)
Als u de joystickknop naar links
Volumeregeling of naar rechts duwt, kunt u het
volume naar wens aanpassen.
Als u de joystickknop naar boven
of naar beneden duwt, kunt u
Kanaalregeling
door opgeslagen TV-zenders
schakelen.
10 cm
Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de joystickknop.
Door de joystickknop naar boven, beneden, links of rechts te bewegen,
kunt u onderdelen in het menu aanpassen.
Schakel de TV uit.
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar
TV-kijken.
Hiermee verandert u de invoerbron.
Hiermee hebt u toegang tot het hoofdmenu.
9
De TV aan een muur bevestigen
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
De standaardafmetingen voor muurbevestigingssets worden
beschreven in de onderstaande tabellen.
Afzonderlijk aan te schaffen
(muurbevestigingssteun)
Model
1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de
achterkant van de TV.
• Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst,
verwijdert u deze eerst.
2 Monteer de muurbeugels met bouten aan de muur.
Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de
achterkant van de TV.
Muurbevestiging (mm)
(A x B)
Standaardschroef
Aantal schroeven
Muurbevestigingssteun
22/24LF45**
28LF45**
28LF55**
75 x 75
100 x 100
M4 x L10
4
LSW140B
A
B
3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan
elkaar te bevestigen.
Zorg ervoor dat het touw horizontaal loopt aan het platte oppervlak.
ATTENTIE
ATTENTIE
• Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan
hangen.
OPMERKING
• Gebruik een platform dat of kast die sterk en groot genoeg is om
de TV veilig te dragen.
• Beugels, bouten en touwen zijn niet bijgeleverd. U kunt
additionele accessories bij uw locale dealer verkrijgen.
Aan een muur monteren
NEDERLANDS
Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de
achterkant van de TV en monteer de muurbevestigingssteun aan een
massieve muur die loodrecht op de vloer staat. Als u de TV monteert
op andere bouwmaterialen, vraagt u advies aan vakmensen. LG raadt
aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt door een erkende
professionele installateur. We raden aan om een muurbevestigingssteun
van LG te gebruiken. De LG muurbevestigingssteun kan eenvoudig
worden verplaatst en rondom de kabels worden bevestigd. Wanneer
u niet de muurbevestigingssteun van LG gebruikt, gebruik dan een
muurbevestigingssteun waarbij het apparaat goed aan de muur wordt
bevestigd met genoeg ruimte om externe apparaten aan te sluiten.
Sluit eerst de kabels aan voordat u de muurbevestigingssteun aan de
muur monteert.
10 cm
10 cm
Wandmontagekussen
Achterzijde
Wandmontagekussen
Achterzijde
Standaardschroef
: M4 x L10
Max. 8 mm
10 cm
10 cm
10
• Koppel eerst de stroom los en plaats of monteer daarna de TV. Als u
dat niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.
• Draai de schroeven stevig vast om te voorkomen dat de TV naar
voren kantelt. Draai de schroeven niet te vast.
• Als u de TV tegen een plafond of schuine wand aan monteert,
kan deze vallen en ernstig letsel veroorzaken. Gebruik een
goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op
met uw plaatselijke winkelier of een vakman.
• Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan
ontstaan aan de TV en uw garantie kan komen te vervallen.
• Eventuele beschadiging of eventueel letsel door verkeerd gebruik
of door gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de
garantie.
• Schroef aan de achterzijde mag niet meer dan 8 mm uitsteken.
OPMERKING
• De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle
benodigde onderdelen.
• De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra accessoires zijn
verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
• De lengte van de schroeven kan verschillen afhankelijk van de
muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte
gebruikt.
• Zie voor meer informatie de handleiding muurbevestigingssteun
is geleverd.
Aansluitingen (meldingen)
Antenne-aansluiting
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een
antenneaansluiting op de muur.
• Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV’s te gebruiken.
• Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker
om de beeldkwaliteit te verbeteren.
• Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten,
probeert u de antenne in de juiste richting te draaien.
• Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
• Ondersteunde DTV-GELUID: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Aansluiting satellietschotel
(Alleen satellietmodellen)
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op de TV en de invoerbron
wijzigen om het externe apparaat te kiezen. Zie voor meer informatie
over het aansluiten van externe apparaten de handleiding die bij elk
extern apparaat is geleverd.
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een
satellietschotel.
De mogelijke externe apparaten zijn: HD-ontvangers, DVD-spelers,
videorecorders, GELUIDsystemen, USB-opslagapparaten, PC‘s, gameapparaten en andere externe apparaten.
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitale TV-modus.
OPMERKING
• Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de
PCMCIA-kaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan
dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIAkaartsleuf.
• Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is
aangesloten, neem dan contact op met de antenne-/kabel-/
satellietexploitant.
Euro Scart-verbinding
U kunt de video- en GELUIDsignalen vanaf een etern apparaat naar
de TV zenden. Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met
behulp van de Scart-kabel.
Uitvoertype
Huidige
invoermodus
Digitale TV
NEDERLANDS
• De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
• Sluit externe apparaten aan op de TV, ongeacht de volgorde van
de TV-poort.
• Als u een TV-programma opneemt op een DVD-recorder of
videorecorder, moet u ervoor zorgen dat de TV-signaalinvoerkabel
via de DVD-recorder of videorecorder op de TV is aangesloten. Zie
voor meer informatie over het opnemen de handleiding die bij het
aangesloten apparaat is geleverd.
• Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat voor
bedieningsinstructies.
• Als u een game-apparaat aansluit op de TV, gebruik dan de kabel
die bij het game-apparaat is geleverd.
• Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het
verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld.
Wijzig in dat geval de PC-uitvoer in een andere resolutie, verander
de vernieuwingsfrequentie in een andere frequentie of pas de
helderheid en het contrast in het menu BEELD aan tot het beeld
duidelijk is.
• Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutieinstellingen in de PC-modus mogelijk niet juist.
Verbinding met CI-module
AV1
(TV Uit1)
Digitale TV
Analoge TV, AV
Component
Analoge TV
HDMI
1 TV Uit: voert analoge TV-signalen of Digitale TV-signalen uit.
• Voor elke Scart-kabel moet het signaal zijn afgeschermd.
11
Adapter-verbinding
A
ATTENTIE
• Zorg ervoor dat u eerst DC-adapter aansluit op de TV voor u het
netsnoer van de TV in een stopcontact steekt.
Overige verbindingen
Sluit uw TV aan op externe apparaten. Sluit het externe apparaat voor
de beste beeld- en geluidskwaliteit op de TV aan met de HDMI-kabel.
Bepaalde kabels worden niet als accessoire meegeleverd.
B
USB-poort ondersteunt 0,5 A. Als u meer stroom nodig hebt in
geval van een harde schijf, kunt u gebruikmaken van de aparte
stroomadapter.
OPMERKING
• Ondersteunde HDMI-audio-indeling :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Afhankelijk van het model)
Afstandsbediening
(Afhankelijk van het model)
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de
afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en bedien
de TV op de juiste wijze.
NEDERLANDS
Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak,
vervangt u de batterijen (1,5 V AAA-formaat) waarbij u let op de juiste
richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak, en
sluit u het klepje van het batterijvak. Voer de installatiehandelingen in
omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.
ATTENTIE
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar omdat
hierdoor de afstandsbediening kan worden beschadigd.
• De afstandsbediening wordt niet in elk land meegeleverd.
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de
afstandsbediening op de TV.
12
A
(Aan/uit-knop) Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.
Hiermee selecteert u een radio-, TV- of digitaal
TV-programma.
Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
in de digitale modus.
Wanneer u op de knop AD drukt, wordt de functie voor
GELUIDbeschrijvingen ingeschakeld.
Schakelt de functie PIP in en uit. (Afhankelijk van het model)
TV/PC Selecteer een TV- of PC-modus.
Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijst.
Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
B
Hiermee roept u de lijst met uw favoriete kanalen op.
Toont de programmagids.
Hiermee wordt het geluid gedempt.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen doorlopen.
Hiermee gaat u naar het vorige of volgende scherm.
C
Licenties
Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen. Ga voor meer
informatie over de licenties naar www.lg.com.
D
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia
Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en
andere landen.
C
Teleteksttoetsen (
) Met deze toetsen bedient u teletekst.
Hiermee kunt u de informatie over het huidige programma
en scherm bekijken.
Hiermee hebt u toegang tot de hoofdmenu’s.
Hiermee hebt u toegang tot de snelmenu’s.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) Hiermee
doorloopt u de menu’s of opties.
Hiermee kiest u menu’s of opties en bevestigt u uw invoer.
Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken.
D
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your
device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
OPMERKING
• Op een MHEG-programma is het niet mogelijk om de
achtergrondverlichting aan te passen met de gele of blauwe knop.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others
available at [www.divx.com/patents].
NEDERLANDS
Hiermee krijgt u toegang tot AV-toestellen die via
HDMI-CEC zijn verbonden met de HDMI-kabel en opent u het
SIMPLINK-menu.
Beginnen met opnemen en het opnamemenu weergeven.
(Afhankelijk van het model)
Besturingsknoppen (
) Hiermee bedient u
de MIJN MEDIA-menu’s of SIMPLINK-compatibele apparaten (USB,
SIMPLINK).
Gekleurde toetsen Hiermee hebt u toegang tot speciale functies
in sommige menu’s.
(
: Rood,
: Groen,
: Geel,
: Blauw)
(Backlight) Hiermee stelt u de helderheid van het scherm
in door de schermachtergrondverlichting te regelen.
Informatiebericht over
open source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL,
MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van
garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een
vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de
kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk
verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod
is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.
13
Instellingen
Impostazione automatica dei programmi
SETTINGS INSTELLEN Automatisch afstemmen
Hiermee kunt u programma’s automatisch afstemmen.
• Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de
programmaregistratie mogelijk niet.
• Automatisch afstemmen vindt alleen programma’s die
momenteel worden uitgezonden.
• Als Systeem vergrend. is ingeschakeld, wordt er een popupvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te
voeren.
Beeld aanpassen met de Picture Wizard
SETTINGS BEELD Picture Wizard III
[Afhankelijk van het model]
Hiermee kalibreert en optimaliseert u de beeldkwaliteit met de
afstandsbediening en de Picture Wizard zonder dure patroonapparaten
of hulp van een specialist.
Beeldmodus selecteren
SETTINGS BEELD Beeldmodus
Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving of
het programma.
NEDERLANDS
14
• Levendig : Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd
voor de weergave van levendige beelden.
• Standaard : Beelden worden weergegeven met het
standaardniveau contrast, helderheid en scherpte.
• Eco/APS : [Afhankelijk van het model]
de functie Energy Saver (Stroombesparing) bespaart stroom door
bepaalde instellingen van de TV te wijzigen.
• Bioscoop / Game : Toont het optimale beeld voor films, games
en foto’s.
• Sport : [Afhankelijk van het model] hiermee optimaliseert u het
videobeeld voor snelle en dynamische acties door de primaire
kleuren, zoals wit of bijvoorbeeld groen gras of blauwe lucht, te
benadrukken.
•
Expert 1, 2 : menu voor het aanpassen van beeldkwaliteit
waarmee experts en amateurs kunnen profiteren van de beste
TV-weergave. Dit aanpassingsmenu is bedoeld voor ISFgecertificeerde beeldafstemmingsexperts. (Het ISF-logo mag
alleen bij ISF-gecertificeerde TV’s worden gebruikt.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
• De beschikbare beeldmodi kunnen variëren, afhankelijk van het
ingangssignaal.
•
expertmodus is voor professionals op het gebied van
beeldafstemming om bepaalde beelden te kunnen instellen
en finetunen. Het effect op normale beelden is mogelijk niet
spectaculair.
• De ISF-functie wordt alleen ondersteund door bepaalde modellen.
Geavanceerde besturing instellen
SETTINGS BEELD Beeldmodus Geavanceerde besturing
/ Expert besturing
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of past u
de beeldinstellingen aan voor speciale weergave. Selecteer eerst de
gewenste Beeldmodus.
• Dynamisch Contrast : hiermee stelt u het contrast in op het
optimale niveau voor de helderheid van het beeld.
• Dynamische Kleuren : hiermee past u kleuren aan om het beeld
in natuurlijke kleuren weer te geven.
• Kleur van huid : het spectrum voor de huidskleur wordt
afzonderlijk ingesteld om de huidskleur weer te geven volgens de
instellingen van de gebruiker.
• Hemelkleur : de kleur van lucht wordt afzonderlijk ingesteld.
• Graskleur : het natuurlijk kleurenspectrum (weidevelden, heuvels
en dergelijke) kan afzonderlijk worden ingesteld.
• Gamma : hiermee stelt u de overgangskromme in op basis van de
uitvoer van het beeldsignaal ten opzichte van het ingangssignaal.
• Kleurbereik : hiermee stelt u het kleurbereik in dat kan worden
weergegeven.
• Randen verbeteren : de randen van het beeld worden duidelijker
en scherper, maar blijven natuurlijk.
• Expertpatroon : [Afhankelijk van het model]
dit patroon kan worden gebruikt voor expertaanpassing.
• Kleurenfilter : hiermee filtert u een specifiek kleurenspectrum in
RGB-kleuren om de kleurverzadiging en -tint correct te finetunen.
• Kleurtemp : hiermee past u de algehele instelling van het scherm
naar wens aan. In de modus Expert kunt u details finetunen via
Gammamethode enz.
• Kleur Management systeem : dit is een systeem dat experts
gebruiken wanneer ze kleur aanpassen met een testpatroon.
Ze kunnen kiezen uit zes kleurvlakken (rood, groen, blauw,
cyaan, magenta en geel) zonder andere kleuren te beïnvloeden.
Aanpassingen in normale beelden leiden mogelijk niet tot
waarneembare kleurveranderingen.
• De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk
van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Aanvullende beeldopties instellen
Geluid en beeld synchroniseren
SETTINGS BEELD Beeldmodus
[Afhankelijk van het model]
SETTINGS GELUID AV-sync. aanp.
[Afhankelijk van het model]
Afbeeldingsoptie
Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor weergave aanpassen.
• Ruisonderdrukking : hiermee wordt ruis uit het beeld verwijderd.
• MPEG Geluidsreductie : hiermee elimineert u de ruis die wordt
gegenereerd bij het maken van digitale beeldsignalen.
• Zwart niveau : hiermee stelt u de helderheid en het contrast van
het scherm in, zodat dit geschikt is voor het zwartniveau van het
invoerbeeld met het zwartniveau van het scherm.
• Echte bioscoop : hiermee houdt u het scherm in optimale
conditie.
• Bewegingsafhankelijke helderheid / Slimme
energiebesparing : [Afhankelijk van het model] hiermee
bespaart u energie door de helderheid aan te passen aan de
beweging van het beeld op het scherm.
• De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk
van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
SETTINGS BEELD Stroombesparing
Hiermee bespaart u energie door de helderheid van het scherm aan te
passen.
• Uit : Hiermee wordt de stroombesparingsfunctie uitgeschakeld.
• Minimaal / Medium / Maximaal : Hiermee wordt de vooraf
ingestelde stroombesparingsstand toegepast.
• Scherm uit : Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid
wordt afgespeeld. Druk op een willekeurige toets (behalve de
knop Power) op de afstandsbediening om het scherm weer in te
schakelen.
TV Speaker gebruiken
SIMPLINK gebruiken
[Afhankelijk van het model]
SIMPLINK is een functie waarmee u verschillende multimediaapparaten simpelweg met de afstandsbediening van de televisie
bedient en beheert via het SIMPLINK-menu.
1 Verbind de HDMI IN-aansluiting van de televisie en de HDMIuitgang van het SIMPLINK-apparaat met elkaar door middel van een
HDMI-kabel.
De koptelefoon gebruiken
Hoofdtelefoon
3 Stel in het venster SIMPLINK-instellingen de SIMPLINK-functie in
op Aan.
4 Selecteer in het SIMPLINK-menu het apparaat dat u wilt bedienen.
• Deze functie is alleen compatibel met apparaten met het
SIMPLINK-logo. Controleer of het externe apparaat een SIMPLINKlogo bevat.
• Voor het gebruik van de SIMPLINK-functie hebt u een HDMI®-kabel
voor snelle verbindingen nodig (inclusief CEC- ofwel Consumer
Electronics Control-functie). Bij HDMI®-kabels voor snelle
verbindingen is pin 13 aangesloten voor gegevensuitwisseling
tussen apparaten.
• Als u overschakelt op een andere invoerbron, wordt het SIMPLINKapparaat afgesloten.
• Als u een apparaat met HDMI-CEC-functie van een andere
fabrikant gebruikt, werkt het SIMPLINK-apparaat mogelijk niet op
de gebruikelijke wijze.
• Als u media selecteert of afspeelt vanaf een apparaat met een
thuisbioscoopfunctie, wordt de HT Speaker(Luidspreker)
automatisch aangesloten.
NEDERLANDS
TV Speaker
Geluid speelt af door de TV Speaker.
SETTINGS GELUID Geluid uit
[Afhankelijk van het model]
• Als u AV-sync. aanp. instelt op AAN, kunt u de audiouitvoer (TV
Speaker) aan het beeld aanpassen.
2 Selecteer INPUT SIMPLINK.
Het SIMPLINK-menu wordt weergegeven.
Energie besparen
SETTINGS GELUID Geluid uit
[Afhankelijk van het model]
Hiermee kunt u het beeld en het geluid rechtstreeks synchroniseren als
beeld en geluid niet met elkaar overeenkomen.
Geluid klinkt via de koptelefoon die is aangesloten op de desbetreffende
aansluiting.
15
Beschrijving van de SIMPLINK-functie
• Direct afspelen : Hiermee wordt de inhoud van het multimediaapparaat meteen op de televisie afgespeeld.
• Multimedia-apparaat selecteren : Hiermee selecteert u het
gewenste apparaat via het SIMPLINK-menu, zodat u het meteen
vanuit het televisiescherm kunt bedienen.
• Disc afspelen : Hiermee bedient u het multimedia-apparaat met
de afstandsbediening van de televisie.
• Alle apparaten uitschakelen : Wanneer u de TV uitschakelt,
worden alle aangesloten apparaten uitgeschakeld.
• Sync Power aan : Wanneer de SIMPLINK-apparatuur die is
aangesloten op de HDMI-aansluiting begint met afspelen, wordt de
TV automatisch ingeschakeld.
• Luidspreker : [Afhankelijk van het model]
Selecteer de luidspreker via de thuisbioscoopeenheid of via de
televisie.
Wachtwoord instellen
SETTINGS VERGRENDELEN Wachtwoord inst.
Hiermee stelt u een wachtwoord in voor TV of wijzigt u dit. .
Het wachtwoord is standaard ingesteld op ‘0000’.
• Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, is het wachtwoord niet
‘0000’ maar ‘1234’.
• Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, kan het wachtwoord
niet worden ingesteld op ‘0000’.
Herstellen naar Fabrieksinstellingen
SETTINGS OPTIE Fabrieksinstellingen
Alle opgeslagen gegevens worden verwijderd en de instellingen van de
televisie worden gereset.
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld en
alle instellingen worden gereset.
NEDERLANDS
16
• Als Systeem vergrend. is ingeschakeld, wordt een pop-upvenster
weergegeven waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren.
• Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
Het USB-apparaat verwijderen
Q.MENU USB-apparaat
Selecteer een USB-opslagapparaat dat u wilt verwijderen.
Als er een bericht wordt weergegeven met de melding dat het USBapparaat is verwijderd, koppelt u het apparaat los van de televisie.
• Als een USB-apparaat is geselecteerd om te verwijderen, kan het
niet meer worden gelezen. Verwijder het USB-opslagapparaat en
sluit het vervolgens opnieuw aan.
Een USB-opslagapparaat gebruiken waarschuwing
• Als het USB-opslagapparaat over een ingebouwd programma voor
automatische herkenning of een eigen stuurprogramma beschikt,
werkt het apparaat mogelijk niet.
• Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet op de juiste
wijze of helemaal niet.
• Gebruik alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd met
het bestandssysteem Windows FAT32 of NTFS.
• Voor externe USB-HDD’s bevelen we u aan om apparaten te
gebruiken met een nominale spanning van minder dan 5 V en een
nominale stroom van minder dan 500 mA.
• We bevelen u aan om USB-geheugensticks met een capaciteit
van 32 GB of minder en USB-HDD’s met een capaciteit van 2 TB of
minder te gebruiken.
• Als een USB-HDD met een stroombesparende functie niet correct
werkt, schakelt u de stroomvoorziening uit en vervolgens weer in.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de
externe USB-HDD.
• Gegevens op het USB-opslagapparaat kunnen beschadigd raken.
Maak daarom altijd een back-up van belangrijke bestanden op
andere apparaten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het
beheer van gegevens. De fabrikant is dan ook niet aansprakelijk
voor het verlies van gegevens.
Ondersteuningsbestand voor Mijn media
• Maximale overdrachtsnelheid: 20 Mbps (megabits per seconde)
• Ondersteunde externe ondertitelingsindelingen: *.srt (SubRip),
*.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer),
*.psb (PowerDivX)
• Ondersteunde interne ondertitelingsindelingen: *.dat/*.
mpg/*.mpeg/*.vob (DVD-ondertiteling), *.ts/*.tp/*.m2ts/
(DVB-ondertiteling), *.mp4 (DVD-ondertiteling, UTF-8
platte tekst), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 platte tekst, Universele
ondertitelingsindeling, VobSub, DVD-ondertiteling), *.divx/*.avi
(XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : Ondersteunt interne ondertiteling die is gegenereerd via
DivX6
Ondersteunde video-indelingen
Ondersteunde audioindelingen
• Bestandstype: mp3
[Bitsnelheid] 32 kbps - 320 kbps
[Bemonsteringsfrequentie] 16 kHz - 48 kHz
[Ondersteuning] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
• Bestandstype : AAC
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] ADIF, ADTS
• Bestandstype : M4A
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] MPEG-4
• Bestandstype : WMA
[Bitsnelheid] 128 kbps ~ 320 kbps
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
• Bestandstype : WMA 10 Pro
[Bitsnelheid] ~ 768 Kbps
[Kanaal/Bemonsteringsfrequentie]
M0: maximaal 2-kanaals bij 48 kHz
(Met uitzondering van LBR-modus),
M1: maximaal 5,1-kanaals bij 48 kHz,
M2: maximaal 5,1-kanaals bij 96 kHz
[Ondersteuning] WMA 10 Pro
• Bestandstype : OGG
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] ~ 48 kHz
[Ondersteuning] OGG Vorbis
Ondersteunde afbeeldingsindelingen
• Categorie : 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Beschikbaar bestandstype] SOF0: baseline,
SOF1: uitgebreid sequentieel,
SOF2: progressief
[Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64,
Maximaal: normaal type: 15.360 x 8640 (b x h),
Progressief type: 1920 x 1440 (b x h)
• Categorie : BMP
[Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal : 9600 x 6400
• Categorie : PNG
[Beschikbaar bestandstype] Interlace, zonder interlace
[Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal: interlace: 1200 x 800,
zonder interlace : 9600 x 6400
• De weergave van BMP- en PNG-bestanden is mogelijk trager dan
van JPEG-bestanden.
NEDERLANDS
• Maximaal: 1920 x 1080 bij 30p (alleen Motion JPEG 640 x 480 bij
30p)
• .asf, .wmv
[video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[audio] WMA-norm, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, MP3, 3D WMV
Single Stream.
• .divx, .avi
[video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
• .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
• .vob
[video] MPEG-1, MPEG-2
[audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
• .mp4, .m4v, .mov
[video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XVID, H.264/AVC
[audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
• .mkv
[video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XVID, H.264/AVC
[audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM
• motion JPEG
[video] MJPEG
[audio] LPCM, ADPCM
• .mpg, .mpeg, .mpe
[video] MPEG-1, MPEG-2
[audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
• .dat
[video] MPEG-1, MPEG-2
[audio] MP2
• .flv
[video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[audio] MP3, AAC, HE-AAC
• *.rm, *.rmvb
[video] RV30, RV40
[audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
• .3gp, .3gp2
[video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[audio] AAC, AMR(NB/WB)
• *DTS / *.rm / *.rmvb : Afhankelijk van het model
17
Online handleiding
raadplegen
Problemen oplossen
De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening.
U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding op www.lg.com.
Bediening extern apparaat
instellen
Ga naar www.lg.com voor informatie over het instellen van een
afstandsbediening.
• Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer
het opnieuw.
• Controleer of zich een obstakel tussen het product en de
afstandsbediening bevindt.
• Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst (
naar , naar ).
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.
• Controleer of het product is ingeschakeld.
• Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is
gestoken.
• Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een
ander product op aan te sluiten.
De TV wordt plotseling uitgeschakeld.
• Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan
zijn onderbroken.
• Controleer of de functie Automatisch stand-by (afhankelijk van
het model) / Sleep timer / Tijd uit is ingeschakeld bij de TIJD
instellingen.
• Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV
automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
Wanneer u verbinding met een PC (HDMI) maakt, wordt ‘Geen signaal’
of ‘Ongeldige indeling’ weergegeven.
• Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
• Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
• Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
NEDERLANDS
18
GEBRUIKERSHANDLEIDING
EXTERN BEDIENINGSAPPARAAT INSTELLEN
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en
bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
www.lg.com
2
TOETSCODES
NEDERLANDS
NLD
TOETSCODES
• Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Code
(Hexa)
LG Apps.
OPMERKING
Code
(Hexa)
LG Apps.
OPMERKING
00
CH +, PR +
Knop R/C
53
List (Lijst)
Knop R/C
01
CH -, PR -
Knop R/C
5B
Exit
Knop R/C
02
Volume +
Knop R/C
60
PIP(AD)
Knop R/C
03
Volume -
Knop R/C
61
Blauw
Knop R/C
06
> (Pijlknop/rechts)
Knop R/C
63
Geel
Knop R/C
07
> (Pijlknop/links)
Knop R/C
71
Groene
Knop R/C
08
Power
Knop R/C
72
Red
Knop R/C
09
Mute
Knop R/C
79
Ratio / Aspect
Ratio (Verhouding/
beeldverhouding)
Knop R/C
0B
Input
Knop R/C
91
AD (Audiobeschrijving)
Knop R/C
0E
SLEEP (Slaapstand)
Knop R/C
7A
User Guide
(Gebruikershandleiding)
Knop R/C
0F
TV, TV/RAD
Knop R/C
7C
Smart / Home
Knop R/C
Knop R/C
7E
SIMPLINK
Knop R/C
10 - 19 * Cijfertoets 0 - 9
1A
Q.View / Flashback
Knop R/C
8E
►► (Vooruit)
Knop R/C
1E
FAV (Favoriete kanaal)
Knop R/C
8F
◄◄ (Terugspoelen)
Knop R/C
20
Text (Teletext)
Knop R/C
AA
Info
Knop R/C
21
T. Opt (Teletext-optie)
Knop R/C
AB
Program Guide
(Programmagids)
Knop R/C
28
Return (TERUG)
Knop R/C
B0
► (Afspelen)
Knop R/C
30
AV-modus (Audio / video)
Knop R/C
B1
ꕗ (Stoppen / File List)
Knop R/C
39
Caption/Subtitle
(Ondertiteling)
Knop R/C
BA
ꕘ (Stilzetten / Langzaam
afspelen / Pauzeren)
Knop R/C
40
Λ (Pijlknop / cursor
omhoog)
Knop R/C
BB
Voetbal
Knop R/C
41
V (Pijlknop / cursor
omlaag)
Knop R/C
BD
ꔄ (OPN)
Knop R/C
42
Mijn Apps
Knop R/C
DC
3D
Knop R/C
43
Menu/Settings (Menu/
instellingen)
Knop R/C
99
AutoConfig
Knop R/C
44
OK / Enter
Knop R/C
9F
App / *
Knop R/C
45
Q.Menu
Knop R/C
9B
TV/PC
Knop R/C
4C
Lijst, - (Alleen ATSC)
Knop R/C
* Toetscode 4C (0x4C) is beschikbaar op modellen met ATSC/ISDB die hoofd- en subkanalen gebruiken.
(Model voor Zuid-Korea, Japan, Noord-Amerika en Latijns-Amerika behalve Colombia)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
3
• Uw tv kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Verbind de USB-naar-serieel converter/RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een
computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van het product extern te besturen.
Opmerking: Het type bedieningspoort op de TV kan per model verschillen.
* Wees ervan bewust dat deze aansluiting niet op alle modellen aanwezig is.
* Kabel is niet meegeleverd.
USB-naar-serieel converter kabel
USB IN
USB-type
(PC)
(TV)
• LGTV ondersteunt de PL2303 chip-gebaseerde (leveranciers-id:
0x0557,
product-id: 0x2008) USB-naarRS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
serieel converter welke niet wordt gemaakt of geleverd door LG.
• Deze is te koop in computerzaken waar accessoires voor IT-worden verkocht.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C met RS232C-kabel
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9 (9-pins D-SUB) Type
1
• U dient de RS-232C (DE9, 9-pins D-SUB type vrouwelijk-naar-vrouwelijk)
naar RS-232C-kabel te kopen
3
die vereist is voor de verbinding tussen de PC en de TV welke in de handleiding wordt beschreven.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
De interface verbindingen verschilt mogelijk met de vai1n uw TV.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
NEDERLANDS
NLD
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
USB USB
IN IN
4
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROLDeze
& SERVICE)is vereist voor de verbinding
• U dient de kabel van mini-jack -naar-RS-232 zelf aan te schaffen.
tussen de PC en de TV, zoals is aangegeven in de handleiding.RS-232C IN
(PC)
(PC)
* Voor andere modellen maakt u verbinding via de USB-poort.
(CONTROL & SERVICE)
* De interface verbindingen verschilt mogelijk met die van uw TV.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- of
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Computer
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
NEDERLANDS
NLD
Type mini-jack aansluiting
RS-232C-configuraties
Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
6
9
RS-232C
(Seriële poort)
TV
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

PC
OF
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefoon
Set ID
Voor het instellen van het ID-nummer, zie "Bestaande datatoewijzing" op p.6
1. Druk op INSTELLINGEN voor toegang tot de hoofdmenu's.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar (*Algemeen → Over deze tv of OPTIE) te gaan en druk op OK.
3. Druk op de navigatietoetsen om naar Instellen id te gaan en druk op OK.
4. Ga naar links of naar rechts om een ID te kiezen en selecteer SLUITEN. Het instelbereik gaat van 1 tot
99.
5. Als u klaar bent, drukt u op AFSLUITEN.
*(Afhankelijk van het model)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
5
• Baudsnelheid: 9600 bps (UART)
• Datalengte: 8 bits
• Pariteit: Geen
• Stopbit: 1 bit
• Communicatiecode: ASCII
• Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
Commandoreferentielijst
(Afhankelijk van het model)
COMMAND1 COMMAND2
01. Aan/uit*
02.
Beeldverhouding
03. Screen
Mute (Scherm
dempen)
k
a
k
c
k
d
04. Volume
k
dempen
05. Volume
Control (Volume k
regelen)
06. Contrast
k
DATA
(Hexadecimaal)
00 - 01
15. Balance
16. Kleur
(p.7)
Temperatuur
17. ISM Method
(ISM-methode;
(p.7)
alleen plasmaTV)
x
u
00 - 64
j
p
(p.8)
00 tot 01
18. Equalizer
j
v
(p.8)
f
00 - 64
19.
Energiebesparing
j
q
00 - 05
g
00 - 64
m
a
(p.9)
m
b
00 tot 01
m
m
c
g
Toetscodes
00 - 64
x
b
(p.11)
x
t
(p.11)
x
v
(p.11)
j
u
(p.12)
k
h
00 - 64
08. Kleur
k
i
00 - 64
09. Tint
k
j
00 - 64
10. Scherpte
k
k
00 - 32
l
00 tot 01
m
00 tot 01
13. Treble (Hoge
k
tonen)
r
00 - 64
14. Bass (Lage
tonen)
s
00 - 64
k
t
e
07. Helderheid
11. OSD
k
selecteren
12. Remote
Control
Lock Mode
k
(Vergrendelingsmodus
afstandsbediening)
k
DATA
(Hexadecimaal)
00 - 64
COMMAND1 COMMAND2
20. Tune
Command
(Afstemcommando)
21. Kanaal
(Programma)
Toevoegen/
verwijderen
(overslaan)
22. Key (Toets)
23. Control
BackLight,
Control Panel
Light (Regeling
achtergrondverlichting,
regeling
paneelverlichting)
24. Ingang
selecteren
(Main)
25. 3D (alleen
3D-modellen)
26. Extended
3D (Uitgebreide
3D; alleen
3D-modellen)
27. Auto
Configure
* Opmerking: Tijdens het afspelen of opnemen van media worden alle commando's behalve In-/uitschakelen
(ka) en Sleutel (mc) niet uitgevoerd en beschouwd als NG.
Met de RS232C-kabel kan de TV in de aan- of uit-status een "ka command" communiceren.
maar met de USB-naar-serieel-converteerkabel werkt het commando alleen als de TV aan staat.
NEDERLANDS
NLD
Communicatieparameters
6
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
Protocol voor versturen/ontvangen
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : eerste commando om de TV te bedienen. (j, k, m of x)
[Command 2] : tweede commando om de TV te bedienen.
[Set ID]
:u kunt [Set ID] aanpassen om een gewenst scherm-ID-nummer te kiezen in het menu
Optie.
Het aanpassingsbereik van de TV is 1 tot 99. Als de waarde [Set ID] is ingesteld op '0',
kan elke aangesloten set worden bediend.
* [Set ID] wordt weergegeven met een decimaal (1 tot 99) in het menu en met een
hexadecimaal (0x00 tot 0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.
[DATA]
: om commandodata (hexadecimaal) te versturen. ‘FF’-gegevens versturen om de status
van het commando te lezen.
[Cr]
: Carriage Return (wagenterugloop) - ASCII-code '0x0D'
[ ]
: Spatie - ASCII-code '0x20'
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* De TV verzendt ACK (acknowledgement of bevestiging) gebaseerd op dit formaat, wanneer normale data
worden ontvangen. Als op dat moment de data in de dataleesmodus staan, wordt de huidige datastatus
getoond. Als de data in dataschrijfmodus staan, wordt de data van de PC teruggestuurd.
Fouterkenning
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* De TV verzendt ACK (acknowledgement of bevestiging) gebaseerd op deze indeling, wanneer abnormale
data van niet-bruikbare functies of communicatiefouten worden ontvangen.
Data 00: ongeldige code
Real data mapping (Hexadecimaal b Decimaal)
* Raadpleeg de volgende conversietabel als u [data] in hexadecimalen wilt invoeren.
* De opdracht Channel Tune (Zenderafstemming) (ma) gebruikt hexadecimale waarden ([data]) van twee
byte om een zendernummer te selecteren.
00: Stap 0
01: Stap 1 (Set ID 1)
...
0A: Stap 10 (Set-ID 10)
...
0F: Stap 15 (Set-ID 15)
10: Stap 16 (Set-ID 16)
...
32: Stap 50 (Set ID 50)
33: Stap 51 (Set ID 51)
...
63: Stap 99 (Set ID 99)
...
C7: Stap 199
C8: Stap 200
...
FE: Stap 254
FF: Stap 255
...
01 00: Stap 256
...
27 0E: Stap 9998
27 0F: Stap 9999
...
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
7
01. In-/uitschakelen (Command: k a)
►► Om de *aan/uit-knop van de monitor of TV te
bedienen.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Uitgeschakeld
01: *Inschakelen
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Om de status te beijken, staat de monitor / TV aan of *uit
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Op dezelfde wijze toont bevestigingsfeedback de
status van elke functie als andere functies 'FF'-data
in deze indeling overbrengen.
02. Beeldverhouding (Command: k c)
(Beeldgrootte hoofdbeeld)
►► Om het formaat van het scherm aan te passen.
(Hoofdbeeldformaat)
U kunt het schermformaat ook aanpassen met
Beeldverhouding in het Q.MENU. of het menu
PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Normal screen 07: 14:9
(Normaal
(Europa, Colombia, MiddenOosten en Azië behalve Zuidscherm; 4:3)
02: W
ide screen
Korea en Japan)
09: * scannen
(Breedbeeld;
0B: Volledige breedte
16:9)
04: Zoom
(Europa, Colombia,
05: Zoom 2
Midden-Oosten en Azië
(Latijns-Amerika,
behalve Zuid-Korea en
met uitzondering van Japan)
Colombia)
10 - 1F: Bioscoopzoom
06: S
et by Program/
1 - 16
Original
(ingesteld door
programma/
origineel)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Met de PC-ingang kiest u de
beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
* In de modus DTV/HDMI/Component (highdefinition) is Scannen beschikbaar.
* De modus Volledige breedte werkt mogelijk
anders per model en wordt volledig ondersteund
voor DTV, en deels voor ATV en AV.
03. Scherm dempen (Command: k d)
►► Om scherm dempen in of uit te schakelen.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: s cherm dempen uit (beeld aan)
Video dempen uit
01: s cherm dempen aan (Beeld uit)
10: video dempen aan
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Als alleen Video mute (video dempen)
is ingeschakeld, geeft de TV de OSD
(schermweergave) weer. Maar wanneer Screen
mute (Scherm dempen) is ingeschakeld, wordt de
OSD niet getoond.
04. Volume dempen (Command: k e)
►► Hiermee kunt u het dempen van het geluid in- en
uitschakelen.
U kunt de functie voor geluid uit/aan ook gebruiken
via de toets MUTE op de afstandsbediening.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Volume dempen aan (volume uit)
01: Volume dempen uit (volume aan)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volumeregeling (Command: k f)
►► Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de
volumetoetsen op de afstandsbediening.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Contrast (Command: k g)
►► Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Helderheid (Command: k h)
►► Om de helderheid van het scherm aan te passen.
U kunt de helderheid ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Kleur (Command: k i)
►► Om de kleur van het scherm aan te passen.
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu
PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
NEDERLANDS
NLD
* Commando's werken mogelijk anders, afhankelijk van het model en het signaal.
8
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (afhankelijk van het model)
09. Tint (Command: k j)
14. Lage tonen (Command: k s)
►► Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu PICTURE.
►► Om het basgeluid aan te passen.
U kunt dit ook aanpassen in het menu AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Rood: 00 tot Groen: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Scherpte (Command: k k)
►► Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 - max.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (afhankelijk van het model)
15. Balans (Command: k t)
►► Om de balans aan te passen.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu
AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
11. Schermweergave kiezen (Command: k l)
►► Hiermee schakelt u de OSD (On Screen Display,
ofwel schermweergave) in of uit bij gebruik van de
afstandsbediening.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD uit
16. Kleurtemperatuur (commando: x u)
►► De kleurtemperatuur aanpassen. U kunt de
kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu
PICTURE.
01: OSD aan
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening
(Command: k m)
►► De besturingselementen op de voorzijde van de
TV en de afstandsbediening vergrendelen.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Lock off
(Vergrendeling uit)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
01: Vergrendeling aan
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gebruik deze modus als u de afstandsbediening
niet gebruikt.
Wanneer de hoofdstroomvoorziening wordt
in- of uitgeschakeld, (uitschakelen en weer
inschakelen na 20-30 seconden), wordt de externe
vergrendeling vrijgegeven.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM Methode (Commando: j p) (Alleen plasmaTV)
►► Om de ISM-methode te regelen. U kunt de ISMmethode ook instellen in het menu OPTIE.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 02: Orbiter
08: Normaal
20: Colour Wash
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Equalizer (commando: j v)
►► Hiermee kunt u de Equalizer van de TV
aanpassen.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
* In de stand-bymodus (stroom uit na Uittijd of de opdrachten 'ka' of 'mc') en als de
toetsvergrendeling is ingeschakeld, wordt de TV
niet ingeschakeld wanneer u op de aan-uitknop op
de afstandsbediening of het apparaat drukt.
13. Hoge tonen (Command: k r)
►► Om de balans aan te passen.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu
AUDIO.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 t/m Max: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
6
0
0
0
Frequentie

7
LSB
0
5
Frequentie
4
0
0
0
Data
3
2
1
0
Stap
0
0
0
1e band
0
0
0
0
0
0 (decimaal)
0
0
1
2e band
0
0
0
0
1
1 (decimaal)
0
1
0
3e band
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4e band
1
0
0
1
1
19 (decimaal)
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
0
0
5e band
1
0
1
0
1
20 (decimaal)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Dit verschilt per model en kan worden aangepast
als de geluidsmodus is ingesteld op Equalizer
aangepaste waarden.
19. Stroombesparing (Commando: j q)
►► Het stroomverbruik van de TV verminderen. U kunt de
stroombesparing ook instellen in het menu PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: uit
01: minimaal
02: midden
03: maximaal
04: Automatisch (voor LCD TV / LED TV) /
Intelligente sensor (voor PDP TV)
05: scherm uit
* (Afhankelijk van het model)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Afstemcommando (Commando: m a)
* Dit commando werkt mogelijk anders, afhankelijk
van het model en het signaal.
• Model voor Europa, Midden-Oosten, Colombia,
Azië behalve Zuid-Korea en Japan
►► Stel het kanaal af op het volgende fysieke getal.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analoog via de ether/kabel
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 10 = 00 0a
Data 02 = Analoge TV via ether = 00
Resultaat = ma 00 00 0a 00
2. Afstemmen op het digitale etherkanaal (DVB-T) 01.
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 1 = 00 01
Data 02 = Digitale TV via ether = 10
Resultaat = ma 00 00 01 10
3. Afstemmen op satellietkanaal (DVB-S) 1000.
Set ID = Alle = 00
Data 00 & 01 = Kanaaldata is 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitale TV via satelliet = 40
Resultaat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Model voor Zuid-Korea en Noord-Amerika/
Latijns-Amerika behalve Colombia
►► Kanaal afstemmen op het volgende fysieke/hoofd-/
tweede kanaalnummer.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitale kanalen hebben een fysiek kanaalnummer,
een hoofdkanaalnummer en een tweede
kanaalnummer. Het fysieke nummer is het werkelijke
digitale kanaalnummer, het hoofdnummer is het
nummer waar het kanaal aan toegewezen dient te
worden, en het tweede nummer is het subkanaal.
Aangezien de ATSC-tuner automatische het kanaal
toewijst met behulp van het hoofdnummer/tweede
nummer, is het fysieke nummer niet vereist bij het
verzenden van een commando in Digitaal.
[Data 00][Data 01] kanaaldata
Data 00 : data uit het hoge bytekanaal
Data 01 : data uit het lage bytekanaal
- 00 00 ~ 00 C7 (decimaal: 0 ~ 199)
* Analoog via de ether/kabel
Data 02: ingangsbron (analoog)
- 00: TV via de ether (ATV)
- 80: kabel-TV (CATV)
[Data 01 ~ 04]: hoofd-/tweede kanaalnummer
Data 01 & 02: xx (maakt niet uit)
Data 03 & 04: xx (maakt niet uit)
Data 05: ingangsbron (analoog)
- 00: TV via de ether (ATV)
- 01: kabel-TV (CATV)
* Digitaal via de ether/kabel/satelliet
[Data 00][Data 01]: kanaaldata
Data 00: data uit het hoge kanaal
Data 01: data uit het lage kanaal
- 00 00 ~ 27 0F (decimaal: 0 ~ 9999)
Data 02: ingangsbron (digitaal)
- 10: TV via de ether (DTV)
- 20: radio via de ether (Radio)
- 40: satelliet-TV (SDTV)
- 50: satellietradio (S-Radio)
- 90: kabel-TV (CADTV)
- a0: kabelradio (CA-Radio)
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1. Afstemmen op het analoge etherkanaal (PAL) 10.
Data 00 : fysiek kanaalnummer
- Ether (ATV): 02~45 (decimaal: 2 ~ 69)
- Kabel (CATV): 01, 0E~7D (decimaal: 1, 14~125)
* Digitaal via de ether/kabel
Data 00: xx (maakt niet uit)
[Data 01][Data 02]: hoofdkanaalnummer
Data 01: data uit het hoge bytekanaal
Data 02: data uit het lage bytekanaal
- 00 01 ~ 27 0F (decimaal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: tweede kanaalnummer
Data 03: data uit het hoge bytekanaal
Data 04: data uit het lage bytekanaal
Data 05: ingangsbron (digitaal)
- 02: TV via de ether (DTV) – fysiek kanaalnummer
gebruiken
- 06: kabel-TV (CADTV) – fysiek kanaalnummer
NEDERLANDS
NLD
1
9
10 EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
gebruiken
- 22: TV via de ether (DTV) – fysiek kanaalnummer
niet gebruiken
- 26: kabel-TV (CADTV) - fysiek kanaalnummer
niet gebruiken
- 46: kabel-TV (CADTV) – alleen
hoofdkanaalnummer gebruiken (kanaal met
subkanalen)
Er zijn twee bytes beschikbaar voor kanaaldata van
zowel hoofd- als subkanalen, maar meestal wordt
alleen de lage byte gebruikt (de hoge byte is 0).
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1.Afstemmen op het analoge kabelkanaal (NTSC) 35.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kanaaldata is 35 = 23
Data 01 & 02 = Geen hoofdnummer = 00 00
Data 03 & 04 = Geen tweede nummer = 00 00
Data 05 = Analoge kabel-TV = 01
Totaal = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Afstemmen op het digitale etherkanaal (ATSC) 30-3.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Tweede nummer is 3 = 00 03
Data 05 = Digitale TV via ether = 22
Totaal = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Model voor Japan
Data 05 = Digitale TV via ether = 02
Totaal = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Afstemmen op het BS-kanaal (ISDB-BS) 30.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Maakt niet uit = 00 00
Data 05 = Digitale BS-TV = 07
Totaal = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Deze functie varieert per model.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Kanaal (programma) toevoegen/verwijderen
(overslaan) (commando: m b)
►► Het huidige kanaal (programma) de volgende keer
overslaan.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
01:
Toevoegen
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Stel de opgeslagen kanaalstatus in op del
(verwijderen) (ATSC, ISDB)/overslaan (DVB) of op
toevoegen.
22. Sleutel (Commando: m c)
►► Kanaal afstemmen op het volgende fysieke/hoofd-/
tweede kanaalnummer.
►► Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IRafstandsbediening.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitaal via de ether/satelliet
Data 00: xx (maakt niet uit)
[Data 01][Data 02]: hoofdkanaalnummer
Data 01: data uit het hoge bytekanaal
Data 02: data uit het lage bytekanaal
- 00 01 ~ 27 0F (decimaal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: tweede kanaalnummer
(maakt niet uit bij satelliet)
Data 03: data uit het hoge bytekanaal
Data 04: data uit het lage bytekanaal
Data 05: ingangsbron (digitaal/satelliet voor Japan)
- 02: TV via de ether (DTV)
- 07: BS (uitzendsatelliet)
- 08: CS1 (communicatiesatelliet 1)
- 09: CS2 (communicatiesatelliet 2)
* Voorbeelden van afstemcommando's:
1 Afstemmen op het digitale etherkanaal (ISDB-T)
17-1.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Fysiek niet bekend = 00
Data 01 & 02 = Hoofdnummer is 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Tweede nummer is 1 = 00 01
Data sleutelcode - p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Regeling achtergrondverlichting (Commando:
m g)
• Voor LCD-TV / LED-TV
►► Voor het regelen van de achtergrondverlichting.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 - max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Regeling paneelverlichting (commando: m g)
• Voor plasma-TV
►► Voor het regelen van het lampje op het
bedieningspaneel.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 - max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
►► Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het
hoofdbeeld.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: DTV
01: CADTV
02: Satelliet DTV
10: ATV
ISDB-BS (Japan)
03: ISDB-CS1 (Japan)
04: ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
20: AV of AV1
21: AV2
40: Component1
60: RGB
41: Component2
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Deze functie is afhankelijk van het model en het
signaal.
25. 3D(commando: x t) (alleen 3D-modellen)
(Afhankelijk van het model)
►► De 3D-modus voor de TV wijzigen.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (afhankelijk van het model)
Data Structuur
[Data 00]00: 3D aan
01: 3D uit
02: 3D naar 2D
03: 2D naar 3D
[Data 01]00: boven en onder
01: naast elkaar
02: dambord (ruitpatroon)
03: frame sequentieel
04: kolom samenvoegen
05: rij samenvoegen
[Data 02]00: rechts naar links
01: links naar rechts
[Data 03]3D-effect (3D-diepte): min: 00 - max: 14
(*verzenden als hexadecimale code)
* [Data 02], [Data 03] functies afhankelijk van model
en signaal.
* Als [Data 00] 00 (3D aan) is, heeft [Data 03] geen
betekenis.
* Als [Data 00] 01 (3D uit) of 02 (3D naar 2D) is,
hebben [Data 01], [Data 02] en [Data 03] geen
betekenis.
* Als [Data 00] 03 (2D naar 3D) is, hebben [Data 01] en
[Data 02] geen betekenis.
* Als [Data 00] 00 (3D aan) of 03 (2D naar 3D) is,
werkt [Data 03] alleen wanneer de 3D-modus
(genre) op handmatig is ingesteld.
* Afhankelijk van het video-uitzendsignaal zijn
er mogelijk geen 3D-patroonopties ([Data 01])
beschikbaar.
[Data 00]
00
01
02
03
[Data 01]
O
X
X
X
[Data 02]
O
X
X
O
[Data 03]
O
X
X
O
X: maakt niet uit
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Uitgebreide 3D (Command: x v) (alleen
3D-modellen)
(Afhankelijk van het model)
►► De 3D-optie voor de TV wijzigen.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-optie
00: 3D-beeldcorrectie
01: 3D-diepte (alleen bij handmatige
3D-modus)
02: 3D-gezichtspunt
06: 3D-kleurcorrectie
07: zoomen 3D-geluid
08: normale beeldweergave
09: 3D-modus (genre)
[Data 01]Heeft een eigen bereik voor elke 3D-optie
bepaald door [Data 00].
1) Wanneer[Data 00] is 00
00: rechts naar links
01: links naar rechts
2) Wanneer[Data 00] is 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*verzenden als
hexadecimale code)
Waardebereik data (0 - 20) converteert
gezichtspuntbereik (-10 - +10) automatisch
(afhankelijk van model)
* Deze knop werkt alleen wanneer de 3D-modus
(genre) handmatig is.
3) Wanneer[Data 00] is 06, 07
00: uit
01: aan
4) Wanneer[Data 00] is 08
00: omzetten naar 3D-video van
3D-naar-2D-geconverteerde
2D-video
01: 3D-video wijzigen naar 2D-video,
behalve 2D - naar - 3D-video
* Als niet wordt voldaan aan de conversievoorwaarde,
wordt de opdracht beschouwd als NG.
5) Wanneer [Data 00] is 09
00: Standaard
02: Bioscoop
04: Handmatig
01: Sport
03: Extreem
05: Automatisch
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
NEDERLANDS
NLD
24. Ingangskeuze (commando: x b)
(Ingang hoofdbeeld)
11
12 EXTERN BESTURINGSSYSTEEM INSTELLEN
NEDERLANDS
NLD
27. Auto Configure (Automatisch configureren)
(Command: j u)
(Afhankelijk van het model)
►► De beeldpositie automatisch aanpassen en het
trillen van het beeld automatisch minimaliseren.
Dit werkt alleen in RGB-modus (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Automatisch configureren uitvoeren
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising