LG | 32LC2RB | Owner's Manual | LG 32LC2RB Handleiding

LG 32LC2RB Handleiding
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
1
LCD-tv
Plasma-tv
GEBRUIKSAANWIJZING
LCD-tv-modellen
Plasma-tv-modellen
26LC2R
32LC2R *
42PC1RV *
42PC3RV *
*
Lees de bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest
en
uw
apparaat bedient.
Noteer het modelnummer
en
het serienummer
van
het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
2
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
1
ACCESSOIRES
Controleer of de
de dealer
waar u
volgende accessoires bij uw
het product hebt gekocht.
tv
Als
zijn geleverd.
er
iets
ontbreekt,
neemt
u
contact op met
ACESOIR
I
NP
U
T
T
V
I
NP
U
T
P
O
W
AR
C
E
R
T
TV
E
XT
P
IP
P
R
-
PI
P
PI
P
P
R
+
DV
D
V
C
R
SI
ZE
P
O
ST
P
IP
I
N
ION
P
U
T
LI
E
XT
I
ST
M
E
NU
I
/
I
I
O
K
User Guide
S
LE
EP
V
O
L
Q
.V
E
W
I
M
U
T
1
E
P
R
4
2
7
5
*
R
3
8
6
0
T
IM
E
9
F
AV
?
EV
EA
L
I
ND
EX
Gebruikershandleiding
batterijen
Voor 42PC1RV
42PC3RV
*
,
Netsnoer
Afstandsbediening
*
2 bouten
2
2
muurhaakjes
oogbouten
voor
zie
steunmontage
pagina
12
Deze functie is niet op alle modellen
beschikbaar.
Voor 26LC2R
*
,
32LC2R
*
Alleen
32LC2R
*
2
2
tv-beugels
muurhaakjes
Kabelhouder
Bundel de kabels met
van
Kabelmanager
4 bouten
voor
steunmontage
behulp
de kabelhouder.
2 bouten
1
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
2
INHOUD
ACCESSOIRES...........................................1
Schermmenu'sselecterenenaanpassen.
INLEIDING
INHOUD
TV-MENU
Bediening/aansluitopties....................................4-9
Toetsfuncties van de afstandsbediening
.10-11
Batterijenplaatsen................................................11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
INSTALLATIE
Installatievandesteun....................................12-13
Basisaansluiting/De kabelmanager verwijderen
Bevestiging van het product aan de wand om
.
.14-15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.34
.
Tv-stations instellen
Automatischprogramma'szoeken.................35
Handmatigprogramma'szoeken...................36
Fijnafstemming.............................................37
Naamaanzendertoewijzen..........................38
Programmabewerken...................................39
Favorietprogramma......................................40
Programmalijstopvragen...............................41
Opties
van
het
menu
Picture
(Beeld)
Videorecorderinstellen...................................19-20
(Picture Status Memory, geheugen
beeldstatus).................................................42
Beeld instellen (PSM gebruikersoptie)
.43
CSM (Color Status Memory, geheugen
kleurstatus).................................................44
Handmatige kleurtemperatuurregeling
(CSM-gebruikersoptie)..............................45
Aansluitingexterneav-bron..................................21
GEAVANCEERD-BIOSCOOP.........................47
Dvdaansluiten...............................................22-23
GEAVANCEERD-ZWARTNIVEAU..................48
STB(SET-TOPBOX)AANSLUITEN..................24-25
Resetten......................................................49
omvallenvanhettoesteltevoorkomen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
PSM
-
.
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluitingantenne..............................................18
.
.
.
.
.
.
-functie............................................46
Pcaansluiten..................................................26-27
Detvinschakelen.................................................28
Opties
van
het
menu
Sound
(Geluid)
SSM
(Sound Status Memory, geheugen audiostatus) .50
Geluidsfrequentie-instelling (SSM gebruikersoptie) .51
AVL (Auto Volume Leveler, automatische
volumeregeling)...............................................52
Balansinstelling............................................53
Luidspreker..................................................54
Stereo/Dual-ontvangst.................................55
NICAM-ontvangst........................................56
.56
Geluidsweergaveselectie luidsprekers
-
.
SPECIALE FUNCTIES
PIP
(Picture-In-Picture)
PIPbekijken.................................................29
Zenderselectievoorsubbeeld....................29
.
Ingangsselectievoorsubbeeld......................30
Aanpassing van de grootte van het subbeeld
(alleenindePIP-modus)..............................30
Het subbeeld verplaatsen (alleen in de
PIP-modus)..................................................30
van
het
menu
Time
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Tijd)
Klokinstellen...............................................57
Teletekst
On/OffTime(TijdAan/Uit).........................58
.59
Sleep (Automatische slaapstand)
Sleeptimer(Slaaptimer)..............................59
Taalselectieteletekst....................................31
Opties
In-/uitschakelen..........................................31
SIMPLE-tekst...............................................31
TOP-tekst....................................................32
FASTEXT.....................................................32
Specialeteletekstfuncties.............................33
2
Opties
.
.
Auto
.
van
het
menu
.
.
.
.
.
.
.
.
Special (Extra)
Kinderslot...................................................60
ISM Methode (Image Sticking Minimization) .61
Lagespanning..............................................62
XDDemo....................................................63
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
3
TV-MENU
Opties
van
het
menu
Screen
(Scherm)
Automatisch
Configureren (alleen in de modus
RGB[PC])...................................................64
Handmatigconfigureren...............................65
INHOUD
Beeldformaatinstellen............................66-67
ModusWideVGA/XGAselecteren................67
Initialiseren
(de oorspronkelijke
fabrieksinstellingenherstellen)......................68
BIJLAGE
Deafstandsbedieningprogrammeren..................69
Programmeringscode..................................69-70
Controlelijstbijproblemen...........................71-72
Onderhoud....................................................73
Specificatiesvanhetproduct.......................74-75
3
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
4
INLEIDING
BEDIENING
Dit is
een
Dit is
er
INLEDING
in
voorpaneel
een
van
tv-model 42PC1RV*.
vereenvoudigde
van een
voorpaneel.
Wat
u
hier ziet, kan
enigszins afwijken
van
uitziet.
werkelijkheid
Bediening op
weergave
het
voorpaneel
Inschakel-/stand-by-indicatie
?
Is rood als de tv op
?
Verlicht wit
wordt
wanneer
stand-by
staat.
de reeks
ingeschakeld.
OK
Knop
INPUT
(ingang)
In-/uitschakel
Knop
Programma-knoppen
knop
Knop
4
OK
MENU
Volume-knoppen
hoe
uw
tv
3/10/06
7-0323B_1-ne
Dit is
een
Dit is
er
in
9:33
PM
voorpaneel
een
Page
van
tv-model 42PC3RV*.
vereenvoudigde
werkelijkheid
Bediening op
5
weergave
van een
voorpaneel.
Wat
u
hier ziet, kan
enigszins afwijken
van
hoe
uw
tv
uitziet.
het
voorpaneel
INLEDING
Programma-knoppen
Volume-knoppen
Knop
OK
Knop
MENU
Knop INPUT(ingang)
In-/uitschakel
Sensor
knop
afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
?
Is rood als de tv op
?
Verlicht wit
wanneer
stand-by
staat.
de reeks wordt
ingeschakeld.
5
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
Page
6
INLEIDING
AANSLUITOPTIE
Dit is
een
achterpaneel
van
tv-modellen 42PC1RV*
en
42PC3RV*.
Aansluitpaneel achterzijde
Alleen 42PC1RV *
INLEDING
AUDIO-ingang
Er zijn aansluitingen
ogeluid
AUDIO
van een
waarmee u
extern
beluisteren.
stere-
apparaat kunt
VIDEO
VIDEO-ingang
Hierop sluit u het videosignaal
extern
1
5
4
3
2
apparaat
van een
aan.
6
AC IN
COMPONENT IN
V DEO
UDO
REMOTE
CONTROL IN
MONO
SVDEO
V DEO
1
2
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een
apparaat aan op deze aansluitingen.
aan
componentapparaat
een
op deze
Aansluiting
Sluit hier
4
extern
voor
uw
video/audio
9
HDMI-aansluiting
een
HDMI-signaal
aan
met
een
10
pc
aan
op de
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van
raat aan op deze aansluitingen.
HDMI-aansluiting
netvoeding (wisselstroom).
Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
een
aan.
extern appa-
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Variabele
Sluit
11
op de
Aansluiting voedingskabel
gelijkstroom.
S-VIDEO-apparaat
een
audio-uitgang
externe versterker
aan
round sound systeem uit met
HDMI-kabel.
Deze tv werkt op
van een
Verbind de seriele poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
aan.
RGB/Audio-ingang
van een
S-Video-ingang
Sluit S-Video out
8
afstandsbediening
afstandsbediening met draad
Sluit
6
11
voor
monitoruitgang
desbetreffende ingang.
6
10
7
aansluitingen.
Sluit de
5
9
Component-ingang
Sluit
3
(RGB)
RS 232C N
UDO
8
7
AUDIO IN
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne
aan.
of breid
een
uw sur-
subwoofer.
3/10/06
7-0323B_1-ne
Dit is
een
Dit is
in
9:33
PM
voorpaneel
een
van
Page
7
tv's
van
vereenvoudigde
werkelijkheid
de tv-modellen 26LC2R * 32LC2R *
,
weergave
van een
voorpaneel.
Wat
u
.
hier ziet, kan
enigszins afwijken
van
hoe
uw
tv
er
uitziet.
Bediening op
het
INLEDING
voorpaneel
PR
VOL
Volume-knoppen
OK
Knop
OK
MENU
Knop
MENU
INPUT
Knop INPUT(ingang)
R
/I
Sensor
Programma-knoppen
In-/uitschakel
knop
afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
?
Is rood als de tv op
?
Verlicht wit
wanneer
stand-by
staat.
de reeks wordt
ingeschakeld.
7
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
8
Page
INLEIDING
AANSLUITOPTIE
Dit is
een
achterpaneel
tv-model 26LC2R*.
van
Aansluitpaneel achterzijde
INLEDING
AUDIO-ingang
Er zijn aansluitingen
ogeluid
AUDIO
extern
4
3
apparaat
stere-
apparaat kunt
VIDEO-ingang
Hierop sluit u het videosignaal
AC IN
2
waarmee u
extern
beluisteren.
VIDEO
1
van een
van een
aan.
6
5
AC IN
COMPONENT IN
V DEO
UDO
MONO
V1
SVDEO
V DEO
(RGB)
10
9
7
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op
AUDIO IN
RS 232C N
UDO
8
7
1
REMOTE
CONTROL IN
netvoeding (wisselstroom).
8
gelijkstroom.
2
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
scartingang of -uitgang van een
apparaat aan op deze aansluitingen.
Sluit
3
aan
4
9
extern
op deze
Aansluiting
Sluit hier
voor
video/audio
afstandsbediening
afstandsbediening met draad
met de
Variabele
een
11
RGB/Audio-ingang
Sluit de
monitoruitgang
ingang.
van een
pc
aan
op de
desbetreffende
6
HDMI-aansluiting
een
HDMI-signaal
Sluit
aan
8
met
een
op de
HDMI-kabel.
HDMI-aansluiting
de
audio-uitgang
externe versterker
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne
5
van
aan
round sound systeem uit met
aan.
extern appa-
bedieningsapRS-232C-aansluiting.
poort
voor
uw
een
aan.
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Sluit
aansluitingen.
S-VIDEO-apparaat
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van
raat aan op deze aansluitingen.
paraten
10
componentapparaat
een
van een
Verbind de seriele
Component-ingang
Sluit
S-Video-ingang
Sluit S-Video out
Het
voltage wordt aangegeven op de pagina met de
specificaties. Probeer nooit de tv aan te sluiten op
11
aan.
of breid
een
uw sur-
subwoofer.
7-0323B_1-ne
3/10/06
Dit is
9:33
PM
Page
achterpaneel
een
van
9
tv-model 32LC2R*.
Aansluitpaneel achterzijde
AUDIO-ingang
Er zijn aansluitingen
AUDIO
ogeluid
VIDEO
waarmee u
extern
beluisteren.
extern
2
4
3
apparaat
stere-
apparaat kunt
VIDEO-ingang
Hierop sluit u het videosignaal
AC IN
1
van een
INLEDING
van een
aan.
6
5
V1
AC IN
COMPONENT IN
V DEO
UDO
REMOTE
CONTROL IN
MONO
SVDEO
V DEO
1
(RGB)
RS 232C N
UDO
8
7
AUDIO IN
9
10
7
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op
wordt
voltage
specificaties.
gelijkstroom.
2
netvoeding (wisselstroom). Het
aangegeven op de pagina met de
Probeer nooit de tv
aan
3
aan
4
9
op deze
Aansluiting
Sluit hier
voor
van een
Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van
raat aan op deze aansluitingen.
een
aan.
extern appa-
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
paraten
video/audio
Variabele
Sluit
aansluitingen.
afstandsbediening
afstandsbediening met draad
met de
een
poort van de bedieningsapRS-232C-aansluiting.
audio-uitgang
externe versterker
aan
round sound systeem uit met
of breid
een
uw sur-
subwoofer.
voor
uw
11
aan.
Antenne-ingang
Sluit hier de antenne
5
S-VIDEO-apparaat
Verbind de seriele
10
componentapparaat
een
8
extern
Component-ingang
Sluit
S-Video-ingang
Sluit S-Video out
te sluiten op
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
scartingang of -uitgang van een
apparaat aan op deze aansluitingen.
Sluit
11
aan.
RGB/Audio-ingang
Sluit de
monitoruitgang
ingang.
van een
pc
aan
op de
desbetreffende
6
HDMI-aansluiting
een
HDMI-signaal
Sluit
aan
met
een
op de
HDMI-aansluiting
HDMI-kabel.
9
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
10
INLEIDING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Richt de
afstandsbediening
naar
de
sensor voor
de
afstandsbediening
POWER
INPUT
TV
POWER
TV INPUT
INLEDING
INPUT
DVD
ARC
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
u
stand-by.
Hiermee keert
het apparaat in vanuit
vanuit elke stand
u
weergave.
Hiermee vergroot of verkleint
hoofdbeeld.
INPUT
TEXT
PIP PR-
Hiermee schakelt
naar
TV
op de monitor.
(Invoeren)
PIP INPUT
u
weer
stand-by
terug
het formaat
de tv-
naar
van
of uit
het
Als u een keer op deze knop drukt verschijnt de ingangsbron OSD op het scherm, zoals weergegeven. Druk op de
knop D / E en vervolgens op de knop OK om de gewenste
ingangsbron te selecteren (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3
AV4 (behalve 42PC3RV * ), Component, RGB, of HDMI).
,
ARC
LIST
MENU
EXIT
Helderheidsregeling
I/II
Hiermee
Wanneer
past
u
u
het gewenste beeldformaat.
de helderheid
u
van
het scherm
aan.
de modusbron wijzigt, worden de stanhersteld.
daardinstellingen
SLEEP
GEKLEURDE
KNOPPEN
OK
PIP
SIZE
Q.VIEW
VOL
Hiermee selecteert
POSITION
PR
met deze
Hiermee schakelt
De
grootte
PIP INPUT
123
van
u naar
u
teletekst
(alleen
Programmalijst
op
.
de stand PIP, DW of uit.
het subbeeld instellen.
Het subbeeld in de
PIPPR-/+ Een kanaal
MUTE
bedient
knoppen
TELETEKST -modellen) of
voor
richting
E of F
D
G
verplaatsen.
het subbeeld selecteren.
Selecteert de ingangsbron
modus PIP/Twin.
voor
het subbeeld in de beeld-
456
Bedieningskno
789
ppen
videorecorder
en
*
0
TIME
REVEAL
FAV
voor
dvd-speler
EXIT
?
Met deze knoppen kunt u sommige videorecorders of
dvd-spelers bedienen wanneer u de modusknop DVD of
VCR al hebt geselecteerd.
verwijdert u alle schermmenu's en gaat
willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
Hiermee
elk
INDEX
LIST De kanaaltabel weergeven.
MENU
Hiermee selecteert
I/II Hiermee selecteert
SLEEP Hiermee stelt
10
u
de
u een menu.
u
de
audio-uitgang.
slaaptimer
in.
u
vanuit
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
11
Hiermee selecteert
MODE
u
de standen op de
afstandsbediening.
INPUT
TV
INPUT
DVD
ARC
VCR
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
1
TV
POWER
POSTION
PIP PR+
1
TELETEXT
Met deze
BUTTONS
Zie
THUMBSTICK
Hiermee kunt
OK
Hiermee
de
VOLUME UP
regelt
MENU
EXIT
I/II
Q.VIEW
Hiermee
gaat
de
geselecteerde optie
naar
Hiermee selecteert
0~9number
button
Hiermee selecteert
UP/DOWN
Hiermee selecteert
FAV
Hiermee
geeft
u
het
u
Programme
Q.VIEW
de sys-
of
geeft
INLEDING
u
weer.
terug
Hiermee schakelt
MUTE
VOL
en
het programma dat
u
hiervoor
hebt bekeken.
SLEEP
OK
'Teletekst'.
het volume.
u
u
onderwerp
voorkeuren aanpassen.
aan uw
u
teletekst.
in de schermmenu's
navigeren
modus
Hiermee
/DOWN
LIST
u
accepteert
huidige
u
informatie het
voor meer
(omhoog/omlaag teeminstellingen
/links/rechts/OK)
PIP INPUT
bedient
knoppen
geluid
u een
programma.
u een
programma.
u een
de
in of uit.
genummerde optie
geselecteerde,
in
een menu.
favoriete zender
weer.
PR
*
Geen functie
MUTE
123
PLAATSEN
BATTERIJEN
456
789
*
0
TIME
REVEAL
FAV
?
INDEX
1
Open
het
klepje
van
het
batterijvak
aan
de
achterzijde.
Plaats twee AA-batterijen van 1,5V. Let daarbij op de polen (+ bij
bij -). Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe
batterijen door elkaar.
+,
-
Sluit het
klepje.
11
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
12
INSTALLATIE
INSTALLATIE VAN DE STEUN
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
1
2
A
INSTAL IE
4
3
B
C
Plaats het toestel met het scherm omlaag op een kussen of zachte doek, zoals is te zien in Afbeelding 1.
Controleer voordat u de steun uitklapt of de twee vergrendelingen (A) onder aan de steun naar buiten zijn
geduwd.
Trek de steun
Plaats na het
vast.
naar
buiten, zoals hierboven is weergegeven in Afbeeldingen 2 en 3.
van de steun de schroeven in de
gaten (B) onder aan de steun
uitklappen
dat u de vergrendeling (C) niet losmaakt
Hierdoor kan het toestel vallen, met als gevolg
Zorg
!
De
er
wanneer u
lichamelijk
kabels aansluit op de tv.
letsel of ernstige schade
afbeeldingen kunnen enigszins afwijken
werkelijkheid uitziet.
van
hoe
uw
apparaat
steun
dichtklappen
voor
opslag
tel.
Duw
12
na
van
het vouwen twee vergrendelingen
de steun naar buiten.
D
A
B
Verwijder eerst de schroeven in de gaten (B) onder aan de
steun. Trek vervolgens aan twee haken (D) in de onderzijde
van de steun en vouw de steun in de
achterzijde van het toesjde
draai de schroeven
het toestel.
Opmerkingen
in
De
aan
en
(A)
van
de onderzi-
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
13
INSTALLATIE VAN DE STEUN (Alleen
32LC2R * )
Plaats het
product voorzichtig met de schermzijde omlaag op een zacht oppervlak dat het
product en het scherm beschermt tegen
beschadiging.
Plaats
de
steun
op
het
product
zoals
is
weergegeven.
Monteer de 4 bouten
stevig
daarvoor bestemde gaten
het product.
INSTAL IE
in de
aan
de
achterzijde
van
13
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
14
INSTALLATIE
BASISAANSLUITING
Bij
deze modellen worden,
Steun
type
(42PC1RV
afhankelijk
van
*
,
42PC3RV * )
het type steun, de kabels op twee manieren
gebundeld.
1
Bundel de kabels zoals is te zien op de
afbeelding.
INSTAL IE
Steun
1
type
Houd de
vast
en
2
kabelmanager
trek
eraan
met beide
zoals op de
handen
afbeelding
is te
zien.
KABELMANAGER
2
Sluit de gewenste kabels
Zie het
u
3
14
gedeelte
aan.
AANSLUITINGEN EN SETUP als
andere apparaten wilt aansluiten.
Bevestig
op de
de
kabelmanager
afbeelding
weer
is weergegeven.
zoals
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
Page
15
BASISAANSLUITING (alleen 26LC2R
Sluit de gewenste kabels aan.
Nadat u de kabels hebt aangesloten, leidt
kabels door de kabelhouder.
1
Zie het
als
2
u
gedeelte
de
kabelmanager
afbeelding
meegeleverde
trek deze
!
G
de
INSTAL IE
zoals op
is weergegeven.
behulp
van
de
kabelhouder.
DE KABELMANAGER
Houd de
32LC2R * )
AANSLUITINGEN EN SETUP
Bundel de kabels met
3
,
andere apparaten wilt aansluiten.
Bevestig
de
u
*
kabelmanager
VERWIJDEREN
met beide handen vast
en
omhoog.
Opmerkingen
product niet aan de kabelmanager vastpakken bij verplaatsen.
Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product
Het
-
worden
beschadigd.
15
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
16
INSTALLATIE
De tv kan op verschillende manieren worden
bureaublad.
De tv is
ontworpen
om
geinstalleerd, bijvoorbeeld tegen
horizontaal te worden
een muur
of op
bevestigd.
AARDING
Zorg
dat
schokken
door
een
Netvoeding
mogelijke elektrische
te vermijden. Als aarding niet mogelijk is, moet u
erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening
u
de aardedraad aansluit
om
Kortsluitschakelaar
laten installeren. Probeer het apparaat niet te aarden door
het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of
INSTAL IE
een
gasleidingen.
Desktop
Zorg
10
Pedestal Installation
voor een
cm aan
goede ventilatie
door
aan
beide
zijden
en
ten
opzichte
van
4 inches
Wandmontage:
voor
muur een
afstand
van
ongeveer
4 inches
4 inches
Zorg
de
te houden.
een
ongeveer 10
horizontale installatie
goede
cm
4 inches
aan
installatiehandleiding
ventilatie door
zijden en ten opzichte van de
uitgebreidere instructies contact op
optionele kantelbare wandmontagebeugel.
te houden. Neem
van
de
aan
beide
voor
muur
met
afstand van
dealer. Zie de
een
uw
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Alleen
Verwijder
42PC1RV
toestel voordat
16
,
42PC3RV
twee schroeven
u
de
de
achterzijde van
wandmontagebeugel monteert.
aan
het
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
Page
17
BEVESTIGING VAN HET PRODUCT AAN DE MUUR OM
OMVALLEN VAN HET PRODUCT TE VOORKOMEN
het
dicht tegen de
product
geduwd.
Bevestig
wordt
muur
aan,
zodat het
product
niet omvalt als het
naar
achteren
Deinstructies hieronder laten zien hoe het
product op een veilige manier kan worden geplaatst. Het
de
muur
product
hierbij
bevestigd, zodat het niet voorovervalt als het product naar voren
wordt getrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat het product omvalt, waardoor mensen gewond kunnen
raken. Ook wordt hiermee voorkomen dat het product beschadigd raakt door de val. Zorg ervoor dat
kinderen niet op het product klimmen of aan het product gaan hangen.
wordt
aan
42PC1RV * 42PC3RV *
26LC2R *
,
1
,
32LC2R *
INSTAL IE
1
2
2
Gebruik de
oogbouten of tv-haakjes/bouten om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de
afbeelding wordt getoond).
(Als de bouten zich bij uw product in de oogboutpositie bevinden, moet u voor het plaatsen van de oogbouten de bouten losdraaien.)
Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze stevig vast in de bovenste gaten.
1
*
Bevestig de muurhaakjes met de bouten in
zijn los verkrijgbaar.) Pas de hoogte aan
2
en
de
muur.
van
het
(Deze bouten worden niet bij het product geleverd
haakje dat in de muur wordt bevestigd.
3
Gebruik
3
een
stevig
product geleverd
zontaal tussen de
!
touw
en
product met de muur te verbinden. (Het touw wordt niet bij het
verkrijgbaar.) De veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horien het
product loopt.
om
het
is los
muur
Opmerkingen
G
Maak eerst de touwen los voordat
G
Plaats het
het
product verplaatst.
en
product op
stevig genoeg is om het formaat en
het product
Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.
gewicht
G
u
van
houder of op een kast die groot
te kunnen dragen.
een
het
17
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
18
Page
AANSLUITINGEN EN SETUP
Breng om beschadiging van
uw
apparatuur te voorkomen geen
netsnoeren
aan
voordat
u
alle apparatuur hebt aanges-
loten.
AANSLUITING ANTENNE
Richt de antenne
voor een
optimale
beeldkwaliteit.
Flats/appartementen
(aansluiting op antennewanddoos)
Antennewanddoos
Coaxiale RF-draad
(75 ohm)
VHF-antenne
ANSLUITGEP
Rechtsom vastdraaien.
UHF-antenne
Buitenantenne
Eengezinswoningen/huizen
(aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)
Als het
signaal
zwak is, kunt
aangegeven manier
een
de antenne aansluiten
verbeteren.
u
op de hiernaast
signaalversterker
om
voor
de beeldkwaliteit te
signaal naar twee tv's moet worden
gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter
gebruiken.
UHF
VHF
Als het
Signaalv
ersterker
18
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
Page
19
VIDEORECORDER INSTELLEN
U kunt beeldruis
(interferentie)
voorkomen door
voor
voldoende afstand tussen de videorecorder
en
de tv
te zorgen.
Als in het 4:3-beeldformaat het beeld
de zijkanten van het scherm zichtbaar
Aansluiting
met
een
videorecorder wordt
kan het bevroren beeld
stilgezet,
aan
blijven.
antennekabel
Verbind de ANT OUT -aansluiting
1
van een
recorder met de ANTENNA
van
de video2
IN -aansluiting
VCR
van
de tv.
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUT
OUTPUT
SWITCH
(R)
AUDIO
(L)
VIDEO
34
Sluit de
antennekabel
2 aansluit-ing
van
aan
op
de
A NT
I NHDMI/DVI IN
de videorecorder.
1
UDIO OUT
Druk op de knop P L A Y(afspelen) van de videorecorder en stem de tv op de videorecorder af om
3
de opname te
Aansluiting
bekijken.
met
een
RCA-kabel
Verbind de AUDIO VIDEO -aansluitingen van de tv en de
videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de
aansluitingen overeenkomen. (video geel, audio links
wit en audio rechts
rood)
1
ANSLUITGEP
ANTENNA
VCR
ANT IN
=
=
een
videoband in de videorecorder
OUT
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
=
Plaats
2
IN
S-VIDEO
(AUDI(L)VEO
34
druk op PLAY
de handleiding
en
(afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg
van de
videorecorder).
1
AV1
AV2
COMPONENT IN
Selecteer de A V 3-ingang met de knop I N P U T(ingang) op
de afstandsbediening.
Selecteer de AV4 -ingang als de videorecorder is aangesloten op de AVIN4 -ingang aan de voorzijde van de tv.
3
VIDEO
AUDIO
-
(behalve
!
G
MONO
42PC3RV * )
Opmerkingen
Als
monovideorecorder hebt, sluit
aansluiting van de tv.
u een
u
de audiokabel
van
de recorder
aan
op de A U D I O
L
M O N O-
19
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
20
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEORECORDER INSTELLEN
Aansluiting
met
een
scartkabel
V1
V2
Verbind de
1
scartaansluiting van de videorecorder met de
1-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermde
AV
COMPONENT IN
scartkabel.
VIDEO
AUDIO
AVIN3
Plaats
videoband in de videorecorder en druk op
PLAY
(afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
2
een
Selecteer de AV1
3 tandsbediening.
-
ANSLUITGEP
!
-ingang
AUDIO
1
INPUT op de afs-
VCR
(R)
AUDIO/
VIDEO
AUDIO
(L)
Opmerkingen
Als het S-VIDEO-signaal
Video2 instellen.
G
Als
u een
Verbind de
met
een
wanneer u een
tulpstekkers)
van
wordt ontvangen via de
gebruiken,
moet
u een
Euro-scartaansluiting
afgeschermde
2
van
Euro-scartkabel
u
de modus S-
gebruiken.
de videorecorder met de
de tv. De beeldkwaliteit is
normale
nu
composietingang (kabel
beter
VCR
ANT IN
met
IN
S
DEO
O
SW
PUT
TCH
OUT
ANT OUT
aansluit.
Verbind de
moet
(AV2),
S-Video-kabel
S-VIDEO-uitgang
S-VIDEO -ingang
dan
(Y/C)
Euro-scartkabel wilt
Aansluiting
(R) AUDIO
VIDEO
(L)
4
audio-uitgangen
AUDIO -ingangen van de tv.
2
knop
Selecteer de AV2 -ingang als u het apparaat op de AV2
scartaansluiting hebt aangesloten.
G
1
met de
MONO
()
S-VIDEO VIDEO
de videorecorder met de
van
AV1
AV2
1
2
COMPONENT IN
Plaats
een
3 (Afspelen)
van
de
videoband in de videorecorder
op de videorecorder
en
(raadpleeg
druk op PLAY
de
VIDEO
AUDIO
handleiding
videorecorder).
MONO
Selecteer de AV3
4
knop
INPUT op de
afstandsbediening.
!
G
20
-ingang
met de
Opmerkingen
Als de S-VIDEO en VIDEO-aansluitingen allebei met de S-VHS-Videorecorder
via de S-VIDEO-ingang ontvangst plaatsvinden.
zijn verbonden,
kan
er
alleen
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
21
AANSLUITING EXTERNE AV-BRON
1
Verbind de AUDIO VIDEO -aansluitingen van de
tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren
van de
aansluitingen overeenkomen. (video geel,
audio links
wit en audio rechts
rood)
VN4
=
=
=
AUDIO
MONO
2
Selecteer de AV4
(ingang) op de
VIDEO
met de knop INPUT
afstandsbediening (behalve
-ingang
1
42PC3RV * ).
-
3
Selecteer de AV3 -ingang als de videorecorder is
aangesloten op de A V IN 3 -ingang aan de voorzijde van de tv.
Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.
Camcorder
Gameconsole
AUDIO
RL
VIDEO
ANSLUITGEP
21
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
22
Page
AANSLUITINGEN EN SETUP
DVD AANSLUITEN
Aansluiting
Verbind de
1
met
een
componentkabel
Dvd-speler
B
video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler
(Y, PB, PR)van de tv.
(R)
R
(L)
met de COMPONENT VIDEO
Verbind de
2
audio-uitgangen
de
van
COMPONENT AUDIO -ingangen
Schakel de
3
dvd-speler
in
plaats
en
dvd-speler
van
een
1
met de
AV1
AV2
de tv.
2
dvd.
AVIN3
MONO
()
S-VIDEO VIDEO
Selecteer de
4
op de
ANSLUITGEP
AUDIO
Component -ingang
met de
knop
afstandsbediening.
!
Zie de
handleiding
van
de
dvd-speler
voor
bedien-ingsin-
structies.
Opmerkingen
Componentingangen
G
5
U kunt de beeldkwaliteit verbeteren
door een dvd-speler op de hieronder
aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.
Componentingangen
op de tv
Video-uitgangen op
dvd-speler
Aansluiting
met
een
AV1
scartaansluiting
-scartaansluiting van de
Schakel de
2
dvd-speler
in
de
YPBPR
Y
Pb
Pr
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
PB
PR
scartkabel
Verbind de
1
AUDIO
INPUT
de
van
met de
V1
COMPONENT IN
plaats
en
dvd-speler
tv.
een
VIDEO
dvd.
AUDIO
AVIN3
Selecteer de AV1
-ingang
met de
2-ingang
als de
3 afstandsbediening.
-
Selecteer de A V
taansluiting
is
knop
INPUT op de
speler op
de A V 2
MONO
()
S-VIDEO VIDEO
1
-scar-
aangesloten.
Dvd-speler
!
G
22
Opmerkingen
Gebruik de
afgeschermde
AUDIO/
VIDEO
scartkabel.
(R)
AUDIO
(L)
AUDIO
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
Aansluiting
Verbind de
1
23
Page
met
een
S-Video-kabel
S-VIDEO-uitgang
VIDEO -ingang
Verbind de
2
PM
van
audio-uitgangen
AUDIO -ingangen
de
dvd-speler
met de S-
Dvd-speler
de tv.
van
van
de
van
dvd-speler
(R)
AUDIO
(L)
S-VIDEO
met de
de tv.
AV1
AV2
2
1
COMPONENT IN
3
Schakel de
4
Selecteer de AV3
dvd-speler
in
plaats
en
een
VIDEO
dvd.
AUDIO
MONO
-ingang
met de
knop
INPUT op de
afstandsbediening.
Zie de
5
handleiding
van
de
dvd-speler
voor
ANSLUITGEP
bedieningsin-
structies.
Aansluiting
1
met
een
Verbind de
HDMI-uitgang
aansluiting
op de tv.
HDMI-kabel
van
de dvd met de H D M I
IN-
RGB IN
REMOTE
CONTROL IN
Selecteer de
2
HDMI-ingang
met de
knop
AUDIO IN
(RGB)
OUT
U
INPUT op de
afstandsbediening.
RS-232C IN
(CONTR
Zie de
3
handleiding
van
de
dvd-speler
voor
1
bedieningsin-
structies.
Dvd-speler
HDMI-DVD OUTPUT
!
Opmerkingen
G
De tv kan het video-
G
Als de
G
Als de
en
audiosignaal gelijktijdig ontvangen
dvd-speler de functie Auto HDMI ondersteunt,
automatisch ingesteld op 1280x720.
als
u een
wordt de
HDMI-kabel
uitgangsresolutie
gebruikt.
van
de
dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitgangsresolutie
uitgangsresolutie van de dvd-speler in op 1280x720 voor de beste beeldkwaliteit.
dvd-speler
instellen. Stel de
23
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
24
AANSLUITINGEN EN SETUP
STB
AANSLUITEN
(SET-TOP BOX)
Aansluiting
met
een
componentkabel
Digitale set-top
Verbind de
1
video-uitgangen (Y, PB, PR)
(Y, PB, PR)van
van
COMPONENT VIDEO
Verbind de
2
audio-uitgangen
van
PONENT AUDIO -ingangen
van
de
dvdspeler
met de
Schakel de
4
Selecteer de
dleiding
de dvd-speler met de C O Mde tv.
1
digitale set-top box in. (Raadpleeg
de digitale set-top box.)
de
gebruikershan-
knop
INPUT op de
AV2
van
Component -ingang
met de
AVIN3
S-VIDEO VIDEO
ANSLUITGEP
Als
Opmerkingen
u voor
Verbind de
1
de
Component
RGB-DTV
HDMI
480i/576i
Ja
Nee
Ja
480p/576p/720p/1080i
Ja
Ja
Ja
Signaal
verbinding
DVI-uitgang
Verbind de
audio-uitgangen
IN(RGB)-aansluiting op de
2
de
van
een
HDMI-naar-DVI-kabel
van
REMOTE
CONTROL IN
Selecteer de HDMI
-ingang
HDMI IN
AUDIO IN
(RGB)
UT
tv.
1
digitale set-top box in. (Raadpleeg
van de
digitale set-top box.)
4 tandsbediening.
AUDIO
de set-top box met de AUDIO
Schakel de
3 dleiding
!
(PC DTV)
box met de
digitale set-top
MONO
()
gebruikt
IN -aansluiting op de tv.
HDMI
(L)
2
afstandsbediening.
!
AUDIO
(R)
R
de tv.
AV1
3
B
box
met de
knop
de
2
gebruikershan-
INPUT
op de afs-
Digitale set-top
DVI-DTV OUTPUT
box
(R)
AUDIO
(L)
Opmerkingen
G
Als de
G
Als de
digitale set-top
ing noodzakelijk.
box
een
DVI-uitgang
heeft
en
geen
HDMI-uitgang,
digitale set-top box de functie Auto DVI ondersteunt,
ingesteld op 1280x720.
wordt de
is
een
afzonderlijke
uitgangsresolutie
audioverbind-
de
digitale
set-
digitale set-top box geen Auto DVI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitgangsresolutie instellen.
uitgangsresolutie van de digitale set-top box in op 1280x720 voor de beste beeldkwaliteit.
Stel
van
top box automatisch
G
Als de
de
24
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
Aansluiting
Verbind de
1
een
25
15-pins
D-sub-kabel
de
digitale set-top
(PC DTV) -aansluiting op de tv.
Verbind de
AUDIO
met
Page
RGB-uitgang
de RGB IN
2
PM
van
audio-uitgangen van
(RGB) -aansluiting
IN
Digitale set-top
box met
(R)
AUDIO
(L)
RGB-DTV OUTPUT
de set-top box met de
op de tv.
1
2
Schakel de
digitale set-top box in. (Raadpleeg
ershandleiding van de digitale set-top box.)
3
de
gebruik-
REMOTE
CONTROL IN
Selecteer de RGB-DTV
4
de
-ingang
box
met de
knop
AUDIO IN
(RGB)
UDIO OUT
INPUT op
afstandsbediening.
RS-232C IN
SERVICE)
Aansluiting
met
een
ANSLUITGEP
HDMI kabel
1
Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I IN-aansluiting op de tv.
2
Selecteer de
RGB IN
REMOTE
CONTROL IN
HDMI-ingang
met de
knop
AUDIO IN
(RGB)
OUT
U
INPUT op de
afstandsbediening.
RS-232C IN
(CONTR
Schakel de
digitale set-top box in. (Raadpleeg
ershandleiding van de digitale set-top box.)
3
de
VICE)
1
gebruik-
Digitale set-top
box
!
HDMI-DVD OUTPUT
Opmerkingen
G
De tv kan het video-
G
Als de
G
Als de
en
audiosignaal gelijktijdig ontvangen
als
u een
HDMI-kabel
gebruikt.
digitale set-top box de functie Auto HDMI ondersteunt, wordt de uitgangsresolutie
set-top box automatisch ingesteld op 1280x720.
de
van
de
digitale
digitale set-top box geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf de uitgangsresolutie instellen.
uitgangsresolutie van de digitale set-top box in op 1280x720 voor de beste beeldkwaliteit.
Stel
25
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
26
AANSLUITINGEN EN SETUP
PC AANSLUITEN
Aansluiting
met
Sluit de tv met de
1
15-pins
een
pc-kabel
op de pc
D-sub-kabel
aan.
PC
AUDIO
(R)
Verbind de
de
audio-ingang van
IN(RGB)-ingang van de tv.
2
pc
(L)
RGB-DTV OUTPUT
de AUDIO
met
2
ANSLUITGEP
3
Schakel de pc in.
4
Selecteer de RGB
1
-ingang
met de
knop
INPUT op de afs-
tandsbediening.
AUDIO IN
REMOTE
CONTROL IN
(RGB)
UDIO OUT
RS-232C IN
(CONTROL
!
Opmerkingen
1
Sluit
een
pc
aan
helder beeld
2
en
Voorkom dat
op de tv
om
te
genieten
van een
5
wordt
geluid.
stilstaand beeld
een
lang
op het
6
scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld
kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer
mogelijk
3
Voor de horizontale
de verticale
frequentie
aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
een
adviseren
60Hz
640x480,
(42PC1RV*,
60Hz (26LC2R*/
42PC3RV*)
32LC2R*) te gebruiken voor de pc-modus.
Hiermee krijgt u de beste beeldkwaliteit.
of 1024x768,
een screensaver.
Sluit de pc aan op de RGB INPUT (PC INPUT)poort van de tv. Kies de juiste uitgangsresolutie
We
en
SERVICE)
7
Als de resolutie
er
van
de pc
hoger
dan UXGA is, is
geen beeld op de tv.
op de pc.
8
4
Er kan ruis
ticaal
zijn overeenkomstig
patroon,
contrast
een
resolutie,
of helderheid
in
pc-
modus. Verander dan de
andere
resolutie, wijzig de
of pas
de helderheid
en
totdat het beeld
pc-modus in een
verversingsfrequentie
het contrast
aan
in het
menu
goed is. Als de verversingsfrequentie
grafische kaart van de pc niet kan
worden gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart
of raadpleegt u de fabrikant van de grafische
van
kaart.
26
de
Verbind de audio-kabel
ingang
ver-
9
de tv
van
de pc met de Audio(geluidskabels worden niet
van
meegeleverd bij
de
tv).
Wanneer
te
lange
is
er
een
u
een
RGB-PC-kabel
gebruikt,
ruis op het scherm. We adviseren u
korter dan 5 meter te gebruiken.
mogelijk
kabel
Hierdoor
krijgt
u
de beste beeldkwaliteit.
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
27
Ondersteunde beeldschermresolutie
(26LC2R /
*
32LC2R
*
(RGB [PC]-modus)
)
Ondersteunde beeldschermresolutie
(42PC1RV
*
(RGB [PC]-modus)
/ 42PC3RV * )
Horizontale
Verticale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
Resolutie
640x350
31,5
70,8
720x400
31,5
640x480
Horizontale
Verticale
frequentie(kHz)
frequentie(Hz)
640x350
31,5
70,8
70,8
720x400
31,5
70,8
31,5
59,9
640x480
31,5
59,9
800x600
37,9
60,3
848x480
31,5
60,0
1024x768
48,4
60,0
852x480
31,5
60,0
1280x768
47,8
59,9
800x600
37.9
60.3
1360x768
47,7
59,8
1024x768
48.4
60.0
1366x768
47,7
59,8
Resolutie
ANSLUITGEP
27
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
28
Page
AANSLUITINGEN EN SETUP
DE TV INSCHAKELEN
Als
uw
tv wordt
kunt
ingeschakeld,
u
de functies
gebruiken.
ervan
INPUT
TV
De tv inschakelen
1
Sluit eerst het netsnoer op de juiste wijze
Hierna schakelt de tv in op stand-by.
tandsbediening
om
ARC
VCR
TEXT
PIP PR-
stand-by modus op de knop
detvofdrukopdeknop POWER,
INPUT, PR +
DVD
aan.
Druk in de
TV,
TV
POWER
INPUT
,
of op een van de
de tv in te schakelen.
-
INPUT, PR D/E
cijfertoetsen
van
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
van
de afsLIST
MENU
I/II
EXIT
Volume
1
SLEEP
regelen
Druk op de
OK
VOL+-
knop
om
het volume te
regelen.
Q.VIEW
ANSLUITGEP
VOL
2
U kunt het
knop
MUTE
(dempen)
PR
te
MUTE
drukken.
U kunt deze functie
annuleren door op de
weer
knop MUTE,
VOL +
123
-
of III te drukken.
456
789
Programma
selecteren
*
0
TIME
REVEAL
FAV
?
1
Druk op de knop PR+- of op de
mer te selecteren.
De taal
-
van
1
2
3
uw
cijfertoetsen
om een
INDEX
programmanum-
de schermmenu's kiezen
De menu's kunnen in de
Kies eerst
28
uitschakelen door op de
geluid
gekozen
taal op het scherm worden weergegeven.
taal.
Druk op de toets MENU
Extra te selecteren.
Druk op de G -toets
Taal(Language)
en
vervolgens
en
op de toets D/E
de toetsen D/E
vervolgens
om
het
menu
om
te selecteren.
Druk op de toets G
taal te selecteren.
-
en
4
Druk op de O K-toets.
5
Druk op de EXIT -toets
!
vervolgens
op de toets D/E
om
de gewenste
G
Opmerkingen
Als
u
op vakantie
gaat, kunt
u
de
stekker het beste uit
het stopcontact
halen.
om
terug
te keren
naar
het normale TV-beeld.
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
Page
29
SPECIALE FUNCTIES
PIP
(Picture-In-Picture)
Met PIP kunt
u
tegelijkertijd
2 verschil-lende
tv-scherm weergeven. Met de
op
beeld en met de andere bron
uw
ingangen (bronnen)
bron wordt
ene
kleiner
een
een
INPUT
groot
TV
inzetbeeld
INPUT
weergegeven.
(In
Component,
deze modus kan de 480i/576i-resolutie
Component,
DVD
ARC
De PIP-functie is beschikbaar in de modus
HDMI.
TV
POWER
HDMI niet worden
van
RGB
VCR
TEXT
en
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
de modus
ingesteld.)
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
PIP
bekijken
Druk op de
knop
PIP
knop
PIP
om
het subbeeld
weer
te geven. Telkens
wanneer u
op de
drukt, veranderen de PIP-opties, zoals hierna wordt weergegeven.
PIP-stand
SPECIALFUNT
DW2-stand
PIP uit
Zenderselectie
voor
subbeeld
1. Druk op de knop P I P PR +
om een zender voor het subbeeld te selecteren.
Het geselecteerde zendernummer wordt onder het zendernummer van
-
het
hoofdbeeld
weergegeven.
29
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
30
SPECIALE FUNCTIES
PIP
(Picture-In-Picture)
Ingangsselectie
Druk op de
Telkens
knop
wanneer
PIP
INPUT
op de
subbeeld
voor
knop
(PIP-ingang)
PIP
om
INPUT
de
ingang
voor
(PIP-ingang)
het subbeeld te selecteren.
wordt
gedrukt,
wordt elke
ingang
voor
het subbeeld
weergegeven.
Aanpassing van
Druk op de
Als
SPECIALFUNT
30
u
de
knop
knop
S I Z E
S I Z E
de
(Grootte)
(Grootte)
Het subbeeld
grootte
om
van
de grootte
in de PIP-modus
het subbeeld
van
het subbeeld
gebruikt,
verplaatsen (alleen
Druk op de knop POSITION (positie).
Druk herhaaldelijk op de knop POSITION
(Positie)
om
aan
(alleen
PIP-stand)
te passen.
wordt het subbeeld
in de
in de
gewijzigd.
PIP-stand)
het subbeeld
naar
links te
verplaatsen.
3/10/06
7-0323B_1-ne
9:33
PM
31
Page
TELETEKST
Deze
functie is niet
in
alle landen beschikbaar.
Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele
informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.
De teletekst-decoder
dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaardaantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT
zij n modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van
teletekstinformatie mogelijk maken.
teletekst)
van
bestaat uit
een
Taalselectie teletekst
1
Druk op de
knop
M E N U
2
Druk op de
knop
G
en
selecteer
vervolgens
met de
knop
DE Taal
3
Druk op de
knop
G
en
selecteer
vervolgens
met de
knop
G Teletext.
4
Druk op de
knop
DE
5
Druk
!
a.
om
selecteer
vervolgens
met de
knop
DE het
menu
Extra.
(Language).
de gewenste taal te selecteren.
knop
M E N U
om
terug
te keren
naar
de normale tv-weergave.
Opmerkingen
Selecteer
b. Als
c.
herhaaldelijk
op de
en
u
uw
locale teleteksttaal.
dit niet doet, wordt teletekst
mogelijk
niet
juist
op het scherm weergegeven.
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
In-/uitschakelen
Druk op de TEXT -toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm
weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.
Druk op de TEXT of EXIT -toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.
SPECIALFUNT
SIMPLE-tekst
A Pagina kiezen
1
Voer het
in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijverkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen.
Met de toetsen PR+
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
gewenste paginanummer
dens het kiezen
2
een
-
31
7-0323B_1-ne
3/10/06
9:33
PM
Page
32
SPECIALE FUNCTIES
TELETEKST
TOP-tekst
De
de
A
gebruiksaanwijzing toont vier velden rood, groen, geel en
volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.
-
Blok
pagina
groep
blauw
-
onderaan op het scherm. Het
gele
veld duidt
kiezen
Met de blauwe toets
Met de
gele
gaat u van het ene blok naar een ander.
gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de vol-
toets
Met de groene
gende
groep.
U kan hiervoor ook de PR+ -toets
Met de rode toets keert
A
Rechtstreeks
u
terug
pagina
een
gebruiken.
de vorige
naar
SPECIALFUNT
van
drie
cijfers
met
gebruiken.
kiezen
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan
getal
keuze. U kan hiervoor ook de PR- -toets
behulp
van
u in de TOP-modus
de NUMMER-toetsen.
een
pagina
selecteren door
ze
in te
voeren
als
een
FASTEXT
teletekstpagina's zijn met een kleurcode
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.
De
APagina
aangegeven onderaan op het scherm
en
worden
geselecteerd
door de
kiezen
Druk op de toets
i om de indexpagina te kiezen.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P R +
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
-
32
3/10/06
7-0323B_1-ne
Speciale
9:33
PM
Page
33
teletekstfuncties
?
A
REVEAL
Druk op deze toets om verborgen informatie, zoals oplossingen van raadsels of puzzels
Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het scherm te doen verdwijnen.
A
weer
te geven.
SIZE
Selecteert de dubbele teksthoogte.
Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.
A
UPDATE
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer.
Druk op deze toets
om
de nieuwe
teletekstpagina
te
bekijken.
A TIME
SPECIALFUNT
Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het
scherm getoond. Druk op de toet-sen PR+
of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te
veranderen.
Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren
-
A
HOLD
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm.
Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt
de automatische paginaverandering stilgezet.
Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.
33
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
34
Tv-stations instellen
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
(Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
OSD worden voornamelijk afbeeldingen voor de 42PC1RV* en 42PC3RV* gebruikt.
Het OSD
In het
1
Druk op de MENU-toets
2
Druk op de G -toets
3
Wijzig
de
U kunt
instelling
naar een
en
en
vervolgens
van een
hoger
vervolgens
de toetsen D
de toetsen D / E
/ E
om
om een
elk
menu weer
menu-item te selecteren.
functie in het sub- of rolmenu met de toetsen F
menu
gaan door op de
knop
te geven.
/
G.
OK of MENU te drukken.
Geluid
Kanaal
Beeld
Auto programma
PSM
SSM
Handmatig
CSM
AVL
Geavanceerd
Speaker
programma
Balans
Programma bewerking
Favoriete programma
0
Resetten
DE
FG
Het
TV-MENU
OK
menu
DE
MENU
KANAAL
Het
FG
OK
menu
DE
MENU
Dit
menu
is per model verschillend.
Scherm
Auto
Het
BEELD
*
*
Alleen 42PC1RV *
OK
menu
MENU
GELUID
,
42PC3RV*
Tijd
Extra
Taal
config.
FG
Klok
(Language)
Handmatig config.
Kinderslot
Tijd
Uit
Mode VGA
ISM Methode
Tijd
Aan
ARC
Lage spanning
Sleep
Resetten
Instellen ID
timer
Demo
DE
Het
!
FG
OK
menu
DE
MENU
SCHERM
Het
FG
OK
menu
EXTRA
Met de functie OSD
met deze functie
34
FG
Het
OK
MENU
menu
TIJD
Opmerking
Display) kunt u de schermstatus op
grafische weergave beschikt.
b. De OSD (On Screen Display) in deze handleiding kan verschillen van
om een voorbeeld
gaat om u te helpen bij de bediening van de tv.
c. In de teletekstmodus worden
geen menu's getoond.
a.
DE
MENU
(On
Screen
een
eenvoudige
manier
wijzigen
omdat
u
over een
de OSD op
uw
tv omdat het hier slechts
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
35
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
TEXT
PIP
PIP PR-
In dit toestel kunnen tot 100 TV-zenders worden opgeslagen in
de vorm van programmanummers (0 t/m 99).
Zodra u de zenders hebt ingesteld, kan u met de toets D / E of
met de NUMMER-toetsen de zenders die u hebt geprogrammeerd overlopen. U kan zenders instellen door automatische of
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
handmatige programmering.
worden ontvangen. Het verdient
programmering
te
gebruiken
de automatische
dit toestel installeert.
aanbeveling
wanneer u
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Kanaal -menu te selecteren.
om
Kanaal
Auto programma
2
3
4
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Auto programma te selecteren.
Druk op de
Systeem
knop
G
knop
F / G
vervolgens
en
te selecteren.
Druk op de
selecteren;
om een
op de
knop
D/E
tv-systeemmenu
Favoriete programma
om
te
PAL
I
DK
L
M
:
PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
:
Handmatig
Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het
eerste zendernummer te selecteren. Als u cijfertoetsen
gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan
door een 0 (nul), bijvoorbeeld 0 5 voor 5.
Druk op de toetsen D / E
om
van te
Instellen
TV-MENU
selecteren.
DE
FG
OK
MENU
'
Zoeken te selecteren.
2
Auto programma
BG
G
Systeem
Opslag
8
G
programma
Favoriete programma
6
'
MENU
Programma bewerking
Druk op de toetsen D / E
Opslag
OK
Kanaal
Auto programma
(Frankrijk)
(USA/Korea/Filipijnen) (optie)
om
FG
1
SECAM L/L'
5
7
DE
B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azie/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australie)
:
:
programma
Programma bewerking
BG
:
Handmatig
om
Druk op de G -toets om automatisch programmeren te
beginnen. Alle zenders die ontvangen kunnen worden, worden opgeslagen. De naam van de zender wordt opgeslagen
in het geval van zenders die VPS (Video Programma
Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST
gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender
kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend
en
opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Kabel 01-47)
gevolgd door een nummer.
I
van
DK
Zoeken
L
DE
FG
OK
MENU
3456
7
Auto programma
de toets MENU drukken om automatisch programmeren te
stoppen. Wanneer automatisch programmeren
afgelopen is, wordt het menu Programma bewerking
afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk 'Programma's
editen' om het opgeslagen programma te editen.
Op
9
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
C05
BG
35%
5
MENU
Stop
8
35
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
36
Tv-stations instellen
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
TEXT
PIP PR-
Deze methode stelt
en
u
handmatig af te stemmen
volgorde te rangschikken.
in staat
de zenders in de gewenste
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
op zenders
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Kanaal -menu te selecteren.
om
Q.VIEW
VOL
2
3
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Handmatig programma te selecteren.
Druk op de G -toets en
te selecteren.
Opslag
vervolgens
de toetsen D / E
PR
MUTE
om
123
456
om
Kanaal
4
Druk op de knop F / G of op de cijfertoetsen om het gewenste zendernummer te selecteren (0 tot en met 99). Als u
cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10
voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld 05 voor 5.
'
TV-MENU
5
Druk op de toetsen D / E
6
selecteren;
Druk op de
knop
F / G
om
Systeem
om een
tv-systeemmenu
DE
SECAM B/G
I
DK
L
M
:
PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
:
Favoriete programma
te
PAL
:
FG
OK
MENU
(Europa/Oost-Europa/Azie/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australie)
1
Kanaal
SECAM L/L'
(Frankrijk)
(USA/Korea/Filipijnen) (optie)
Auto programma
Handmatig
programma
G
Instellen
Programma bewerking
7
Druk op de toetsen D / E
om
8
Druk op de
V/UHF of Kabel
9
Druk op de toetsen D / E
10
U kunt het
knop
F / G
om
om
Band te selecteren.
Favoriete programma
te selecteren.
Kanaal te selecteren.
DE
knop F
mogelijk,
sen.
0
Elk
(nul),
FG
OK
MENU
gewenste zendernummer selecteren met de
/ G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien
het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetonder de 10 wordt voorafgegaan door een
bijvoorbeeld '05' voor 5.
nummer
11
Druk op de toetsen D / E
12
DrukopdeF
om
Zoeken te selecteren.
2
Handmatig
programma
Opslag
G
20
Systeem
Band
Kanaal
Fijn
Wanneer
zoeken.
36
programma
te selecteren.
:
:
Handmatig
Programma bewerking
'
BG
B/G,
Auto programma
er
/ G-toets om het zoeken te starten.
een station wordt
gevonden, stopt de set met
13
Druk op de OK-toets
14
Herhaal stappen 3 t/m 13
15
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
de zender op te slaan.
om een
om
terug
andere zender op te slaan.
te keren
naar
het normale
Zoeken
Naam
DE
FG
OK
MENU
3456
7
89101112
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
37
Page
FIJNAFSTEMMING
ARC
Normaliter is
fijnafstemming
alleen
noodzakelijk bij
een
slechte
VCR
TEXT
ontvangst.
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Kanaal -menu te selecteren.
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Handmatig programma te selecteren.
3
Druk op de G -toets
Fijn te selecteren.
Q.VIEW
VOL
PR
om
MUTE
123
4
en
vervolgens
te
45
6
om
Kanaal
Druk op de F / G-toets
geluid
de toetsen D / E
om een zo
goed mogelijk
beeld
Auto programma
en
Handmatig
krijgen.
programma
Programma bewerking
Favoriete programma
5
Druk op de OK-toets
6
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
de zender op te slaan.
om
terug
te keren
naar
het normale
DE
FG
OK
MENU
1
Kanaal
Auto programma
Handmatig
programma
G
Instellen
Programma bewerking
TV-MENU
Favoriete programma
DE
FG
OK
MENU
2
Handmatig
programma
Opslag
Systeem
Band
Kanaal
Fijn
G
F/G
Zoeken
Naam
DE
FG
OK
MENU
345
37
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
TV-MENU
Page
38
Tv-stations instellen
NAAM AAN ZENDER
TOEWIJZEN
ARC
U kan ook
elk programmanummer
tekens toekennen.
aan
een
zendernaam
van
vijf
VCR
TEXT
PIP
PIP PR-
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Kanaal -menu te selecteren.
Q.VIEW
2
Druk op de
vervolgens de toetsen D / E
programma te selecteren.
G -toets en
Handmatig
VOL
PR
om
MUTE
123
3
Druk op de G -toets en
Naam te selecteren.
vervolgens
de toetsen D / E
om
Kanaal
Auto programma
4
Druk op de G -toets. U kan een spatie, +,
en letters van A tot Z invoeren.
-,
cijfers
van
0
Handmatig
t/m 9
programma
Programma bewerking
Favoriete programma
TV-MENU
5
Druk op de knop F / G om de
het tweede teken, enzovoort.
6
Druk op de OK-toets
7
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
positie
te
selecteren, kies
de zender op te slaan.
om
terug
te keren
naar
DE
FG
OK
MENU
1
het normale
Kanaal
Auto programma
Handmatig
programma
G
Instellen
Programma bewerking
Favoriete programma
DE
FG
OK
MENU
2
Handmatig
programma
Opslag
Systeem
Band
Kanaal
Fijn
Zoeken
Naam
DE
FG
G
OK
C05
MENU
3456
38
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
39
Page
PROGRAMMA BEWERKEN
Met deze functie kan
opgeslagen programma's
u
slaan. U kan ook zenders
plaatsen
of
lege
naar
wissen of
ARC
VCR
overTEXT
andere programmanummers verinvoegen op het geselecteerde
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
zenderinformatie
programmanummer.
LIST
MENU
I/II
EXIT
1
2
SLEEP
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Kanaal -menu te selecteren.
OK
om
Druk op de G -toets
en
de toetsen D / E
te selecteren.
vervolgens
Programma bewerking
om
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
3
Druk op de G-toets
ing
weer
om
het
bewerk-
Programma
menu
123
te geven.
Kanaal
A Een
programma wissene
1. Selecteer het te wissen programma met de toetsen D /
E / F / G
Auto programma
Handmatig
programma
.
2. Druk tweemaal op de RODE toets.
Het geselecteerde programma wordt gewist
gende programma's schuiven een positie op
A Een
programma
Programma bewerking
Favoriete programma
alle volnaar boven.
en
kopieen.
1. Selecteer het te kopieen programma met de toetsen D /
E / F / G
2. Druk op de GROENE toets.
DE
.
Alle volgende
onder.
A Een
programma's
schuiven een
positie
op
FG
OK
MENU
1
naar
Kanaal
programma
verplaatsen
Auto programma
1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen
D / E / F/G
2. Druk op de GELE toets.
.
Handmatig
programma
Programma bewerking
G
Instellen
TV-MENU
Favoriete programma
het programma naar het gewenste programmet de toetsen D / E / F / G
4. Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te
annuleren.
3.
Verplaats
manummer
.
DE
A Een
programmanummer
FG
OK
MENU
overslaan
1. Selecteer het programma dat moet worden
met de toetsen D / E / F / G
2
overgeslagen
.
2. Druk op de BLAUWE toets. Het
wordt blauw.
3. Druk
nogmaals
annuleren.
overgeslagen
programma
0C0 35S
op de BLAUWE toets
om
de functie te
programmanummer wordt overgeslagen,
betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de
toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het
overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMERtoetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.
Wanneer
4
Programma bewerking
een
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
69
1BLN03
6S17
2C12
7S22
3S66
8C09
4S67
9C11
Wissen
Copieren
Verplaatsen
DE
Overslaan
FG
OK
MENU
3
het normale
39
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
40
Tv-stations instellen
FAVORIET PROGRAMMA
Met deze functie selecteert
u
rechtstreeks
uw
favoriete pro-
LIST
MENU
I/II
EXIT
gramma's.
SLEEP
OK
Druk meerdere malen op de toets pro- FAV
favoriete programma's te selecteren.
om
de
opgeslagen
Q.VIEW
VOL
1
PR
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Kanaal -menu te selecteren.
MUTE
123
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Favoriete programma te selecteren.
456
om
789
10
*
3
DrukopdeknopG.
4
Druk op de toetsen D / E
5
6
TV-MENU
om
--
-----
een
REVEAL
INDEX
te selecteren.
Kanaal
Auto programma
ander programma op te slaan, herhaalt
u
Handmatig
programma
Programma bewerking
Favoriete programma
stappen 4
tot 5.
U kunt maximaal 8
7
TIME
Selecteer de gewenste zender met de knop F / G of met
de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5.
Om
FAV
?
programma's opslaan.
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
DE
naar
FG
OK
MENU
1
het normale
Kanaal
Auto programma
Handmatig
programma
Programma bewerking
Favoriete programma
DE
FG
OK
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
G
MENU
2345
40
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
41
PROGRAMMALIJST
OPVRAGEN
TEXT
U kan controleren welke
gen door de
programma's
programmatabel
weer
in het
geheugen zijn opgesla-
PIP
PIP PR-
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
te geven.
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
A De
programmatabel
Druk op de LIST-toets
weergeven
om
De
het
menu
programmatabel verschijnt
bevat tien programma's, zoals u
Programmatabel
op het scherm. Ee
hieronder kan zien.
weer
te geven.
Q.VIEW
VOL
programmatabel
PR
MUTE
123
456
!
a.
Opmerking
sommige programma's in het blauw. Dit zijn prodie zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de
functie automatische programmering of in de programmabew-
Mogelijk
staan
gramma's
b.
erkingsfunctie.
Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun
kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam
is toegekend.
A Een
selecteren in de
programma
programmatabel
Selecteer een programma met de toetsen D / E/F/G Druk daarna
op de OK-toets.
Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer.
.
A Bladeren
door
de
zijn 10 pagina's
gramma's bevatten.
Er
Druk
herhaaldelijk
Programmalijst
0C0 35S
69
1BLN03
6S17
2C12
7S22
3S66
8C09
4S67
9C11
FG
DE
OK
MENU
TV-MENU
programmatabel
met
programmatabellen
die in totaal 100 pro-
op de toetsen D/E/F/G
om
de
pagina's
om
te slaan.
Druk op de LIST-toets
om
terug
te keren
naar
het normale TV-beeld.
41
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
TV-MENU
PSM
42
Page
Opties
(Picture
Status
Dynamisch
Selecteer deze
Standaard
De meest
Mild
Gebruiker 1/2
optie
van
het
menu
Picture
(Beeld)
Memory, geheugen beeldstatus)
TEXT
scherp beeld te krijgen.
natuurlijke status van de
om een
PIP
PIP PR-
gebruikelijke en
schermweergave.
Selecteer deze optie om een zacht beeld te krijgen.
Selecteer deze optie als u uw eigen instelling wilt
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
MENU
PIP INPUT
I/II
EXIT
SLEEP
toepassen.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
123
456
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Beeld menu te selecteren.
om
Beeld
2
Druk op de G -toets
PSM te selecteren.
en
Druk op de
en
vervolgens
de toetsen D / E
PSM
om
CSM
Geavanceerd
3
TV-MENU
4
knop
vervolgens op de knop D / E
Dynamisch, Standaard, Mild, Gebruiker 1 of
Gebruiker 2 te selecteren.
G
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
,
Standaard
geprogrammeerd
en
Mild worden in de fabriek
optimale beeldweergave
gewijzigd.
voor een
kunnen niet worden
FG
OK
MENU
1
stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in h et menu
PSM op basis van de programmacategorie.
Dynamisch
DE
het normale
A Met PSM
A
Resetten
om
en
Beeld
PSM
G
Dynamisch
Standaard
CSM
Mild
Gebruiker1
Geavanceerd
Gebruiker2
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
42
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Beeld instellen
Hiermee stelt
Contrast
43
Page
(PSM-gebruikersoptie)
het verschil in tussen de lichte
u
en
TEXT
donkere
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
niveaus in het beeld.
Helderheid
Hiermee
verhoogt
of verlaagt
u
de hoeveelheid wit in
uw
beeld.
Kleur
LIST
regelt u de intensiteit van alle kleuren.
Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen
tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld. Hoe
lager het niveau, hoe zachter het beeld.
Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.
Hiermee
Sc he r p t
e
Tint
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
Beeld
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Beeld menu te selecteren.
2
Druk op de G -toets
PSM te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D
Gebruiker 1 of Gebruiker 2 te selecteren.
4
Druk op de knop G en vervolgens op de knop DE om
de gewenste beeldoptie (Contrast, Helderheid, Kleur,
PSM
CSM
Geavanceerd
en
vervolgens
de toetsen D / E
/ E
om
Resetten
om
DE
FG
OK
MENU
1
Scherpte
en
Tint)
Beeld
PSM
te selecteren.
G
Dynamisch
Mild
Gebruiker1
Geavanceerd
Druk op de
5
F / G
om
de
te
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
6
terug
knop
TV-MENU
Standaard
CSM
benodigde wijzigingen
aan
Gebruiker2
Resetten
brengen.
te keren
naar
het normale
DE
FG
OK
MENU
23
Gebruiker1
Contrast
!
G
Opmerking
U kunt
kleur, scherpte
aanpassen
aan
en
de niveaus
tint in de modus RGB-PC niet
van uw voor
100 G
Helderheid
50
Kleur
50
Scherpte
50
Tint
0
keur.
Contrast
85 F
G
E
DE
FG
OK
MENU
45
43
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
CSM
44
Opties
(Color
Status
U kunt waarden initialiseren
door de
Kies
een
Warm
Cool
optie
van
het
menu
Picture
(Beeld)
Memory, geheugen kleurstatus)
TEXT
(de fabrieksinstellingen herstellen)
PIP
PIP PR-
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
Normaal te selecteren.
drie automatische
om warmere
(Koel)
van
om
kleuren zoal
s
kleuraanpassingen.
Selecteer
LIST
rood te versterken. Selecteer
minder intense kleuren met
meer
blauw
weer
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
te
geven.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Beeld menu te selecteren.
123
om
Beeld
2
Druk op de G -toets
CSM te selecteren.
3
Druk op de
knop
vervolgens op de knop D/E om
Koel, Normaal, Wa r m of Gebruiker te selecteren.
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
en
vervolgens
de toetsen D / E
PSM
om
CSM
Geavanceerd
G
Resetten
en
om
terug
te keren
naar
het normale
DE
FG
OK
MENU
1
TV-MENU
Beeld
PSM
CSM
G
Koel
Normaal
Warm
Geavanceerd
Gebruiker
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
44
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
45
Handmatige kleurtemperatuurregeling
(CSM gebruikersoptie)
-
TEXT
PIP
PIP PR-
Voor het
wijzigen van de kleuren rood,
kleurtemperatuur van uw voorkeur.
groen
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
blauw in de
en
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Beeld menu te selecteren.
123
Beeld
PSM
2
Druk op de G -toets
CSM te selecteren.
vervolgens
en
de toetsen D / E
om
CSM
Geavanceerd
Resetten
3
4
5
Druk op de knop G en vervolgens op de
Gebruiker te selecteren.
knop
D / E
om
Druk op de
knop
D / E
om
knop
G en
vervolgens
Rood, Groen of Blauw
Druk op de
te
knop
F / G
op de
DE
FG
OK
MENU
te selecteren.
om
de
1
benodigde wijzigingen
Beeld
aan
brengen.
TV-MENU
PSM
CSM
Koel
G
Normaal
6
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
Warm
Geavanceerd
Gebruiker
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
Gebruiker
Rood
+30 G
Groen
0
Blauw
0
Rood
+25
G
F
E
DE
FG
OK
MENU
45
45
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
46
Page
TV-MENU
Opties
van
het
menu
Picture
(Beeld)
XD-FUNCTIE
TEXT
XD is de unieke
beeldverbeteringstechnologie van LG Electronic
waarmee een echte
HD-bron via een geavanceerd digitaal signaalverwerkingsalgoritme kan worden weergegeven.
PIP PR-
PIP
LIST
Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC.
SIZE
POSTION
PIP PR+
MENU
PIP INPUT
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Beeld menu te selecteren.
1
om
Q.VIEW
VOL
Druk op de G -toets
XD te selecteren.
2
en
vervolgens
de toetsen D / E
PR
MUTE
om
123
456
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D/E
Automatisch of Handmatig te selecteren.
3
om
Beeld
PSM
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
het normale
naar
CSM
Geavanceerd
Resetten
Manual
*
(Handmatig)
selecteren
DE
Dit
van
TV-MENU
wordt geactiveerd nadat
PSM hebt g eselecteerd.
menu
FG
OK
MENU
Gebruiker1 of Gebruiker2
u
1
Beeld
1
Druk op de knop G en vervolgens op de knop D / E
XD Kontrast, XD Kleur of XD NR te selecteren.
om
PSM
CSM
G
2
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
3
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
knop
te keren
D/E
naar
om
Automatisch
Handmatig
Geavanceerd
Resetten
het normale
DE
FG
OK
MENU
23
Handmatig
A XD
Kontrast
afhankelijk
A X D
Kl
passen
van
e u r
:
om
:
het contrast automatisch
de helderheid
de kleuren
de kleuren
van
zo
van
optimaliseren
de reflectie.
XD Kontrast
G
de reflectie automatisch
natuurgetrouw mogelijk
aan-
Aan
Uit
XD Kleur
XD NR
te
reproduceren.
A X D
NR
:
de ruis in
spronkelijke
zoverre
verwijderen
beeld niet wordt aangetast.
dat het
oor-
DE
FG
OK
MENU
12
46
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
47
GEAVANCEERD-BIOSCOOP
TEXT
Stel de tv in op de best
weergeven van films.
mogelijke
beeldkwaliteit
voor
PIP PR-
het
LIST
gebruikt (modus 3:2 Pull-Down of Cinema
Correction), wordt door de tv 24 fps video van films automatisch aangepast aan 30 fps video voor weergave.
Deze functie werkt alleen in de modus Analog TV (Analoge tv),
AV, S-Video en Component 480i/576i.
Wanneer
u
PIP
Cinema
SIZE
POSTION
PIP PR+
MENU
EXIT
PIP INPUT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
123
Beeld
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Beeld menu te selecteren.
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Geavanceerd te selecteren.
om
3
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Bioscoop te selecteren.
om
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
om
PSM
CSM
Geavanceerd
Resetten
DE
FG
OK
MENU
1
4
knop
D/E
Beeld
TV-MENU
PSM
5
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
CSM
het normale
Geavanceerd
G
Instellen
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
Geavanceerd
Bioscoop
G
DE
FG
OK
Aan
Uit
Zwart niveau
MENU
4
47
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
48
Opties
van
het
menu
Picture
(Beeld)
GEAVANCEERD-ZWART NIVEAU
Wanneer
u een
male beeld
van
film
voor
bekijkt,
kunt
u
met deze functie het
de tv instellen. Het contrast
en
het scherm aanpassen met het zwart niveau
Deze functie werkt in de
Video
(NTSC-M)
volgende
modus: AV
TEXT
opti-
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
de helderheid
van
het scherm.
(NTSC-M),
LIST
S-
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
of HDMI.
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Beeld menu te selecteren.
Q.VIEW
VOL
PR
om
MUTE
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Geavanceerd te selecteren.
3
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Zwart niveau te selecteren.
om
4
Druk op de knop G en vervolgens op de
Laag of Hoog te selecteren.
om
123
om
Beeld
PSM
CSM
Geavanceerd
A
A
TV-MENU
5
Laag
Hoog
knop
D / E
:
de reflectie
van
het scherm wordt donkerder.
:
de reflectie
van
het scherm wordt helderder.
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
Resetten
DE
FG
OK
MENU
1
om
terug
te keren
naar
het normale
Beeld
PSM
CSM
Geavanceerd
G
Instellen
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
Geavanceerd
Bioscoop
Zwart niveau
DE
FG
OK
G
Laag
Hoog
MENU
23
48
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
49
RESETTEN
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
LIST
MENU
EXIT
1
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
I/II
SLEEP
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Beeld menu te selecteren.
OK
om
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Resetten te selecteren.
om
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
3
Druk op de
knop
G
om
de
ingestelde
waarde te activeren.
123
456
?
De
fabrieksinstellingen
voor
PSM, CSM, XD
en
Geavanceerd worden hersteld.
Beeld
PSM
CSM
Geavanceerd
Resetten
DE
FG
OK
MENU
1
Picture
PSM
CSM
TV-MENU
Geavanceerd
Resetten
DE
FG
G
OK
Instellen
MENU
23
49
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV MENU
SSM
50
Opties
(Sound
Status
van
het
menu
Sound
(Geluid)
Memory, geheugen audiostatus)
TEXT
U kunt
favoriete
PIP
PIP PR-
selecteren
audio-instelling
(Surround MAX,
Flat (Plat), Music (Muziek), Movie (Film) of Sports (Sport)). U
kunt ook de geluidsfrequentie van de equalizer aanpassen.
uw
LIST
Met SSM
kunt
zonder
POSTION
PIP INPUT
MENU
I/II
EXIT
speciale aanpassingen genieten
prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden
ingesteld op basis van de programma-inhoud.
u
SIZE
PIP PR+
van
SLEEP
OK
Surround MAX, Plat, Muziek, Film en Sport worden voor
een
goede geluidskwaliteit vooraf in de fabriek ingesteld en kunnen niet worden
gewijzigd.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
123
Surround MAX
Selecteer deze
Plat
Voor de meest indrukwekkende
urlijke
Muziek
optie
realistisch
en
geluid.
456
natuGeluid
audio.
SSM
Selecteer deze optie als u van het originele
geluid wilt genieten bij het beluisteren van
muziek.
Selecteer deze
Film
voor een
optie
voor een
AVL
Balans
0
Speaker
sublieme
geluidskwaliteit.
Selecteer deze
Sport
optie
als
u naar een
sportuDE
itzending kijkt.
Gebruiker
TV-MENU
FG
OK
MENU
1
Selecteer deze optie als u eigen audioinstellingen wilt toepassen.
Geluid
SSM
G
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Geluid menu te selecteren.
Surround MAX
Plat
AVL
Balans
0
Muziek
Film
Speaker
Sport
Gebruiker
2
3
4
50
Druk op de G -toets
SSM te selecteren.
en
vervolgens
de toetsen D / E
Druk op de knop G en vervolgens op de
Surround MAX, Plat, Muziek, Film,
Gebruiker te selecteren.
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
knop D /
Sport of
te keren
naar
E
om
DE
FG
OK
MENU
om
het normale
23
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
51
Aanpassing geluidsfrequentie (SSM
-
gebruikersoptie)
TEXT
PIP
PIP PR-
Pas de
equalizer
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
aan.
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Geluid menu te selecteren.
Q.VIEW
om
VOL
PR
MUTE
2
Druk op de G -toets
SSM te selecteren.
en
vervolgens
de toetsen D / E
om
Geluid
SSM
3
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Gebruiker te selecteren.
4
Druk op de
5
Selecteer
knop
een
G
Balans
0
Speaker
.
band door op de
Stel het gewenste
AVL
om
geluidsniveau
knop
F
in met de
G te drukken.
knop
DE
DE
FG
OK
MENU
.
1
6
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
Geluid
SSM
Surround MAX
G
TV-MENU
Plat
AVL
Balans
Muziek
0
Film
Speaker
Sport
Gebruiker
DE
FG
OK
MENU
234
Gebruiker
0.1
DE
FG
0.5
1.5
OK
5.0
10 kHz
MENU
5
51
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
AVL
52
Opties
(Auto
van
het
menu
Sound
(Geluid)
Volume Leveler, automatische
volumeregeling)
TEXT
PIP PR-
Met AVL wordt
houden, zelfs als
automatisch
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
u naar een
gelijk volumeniveau aangeander zender overschakelt.
een
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
Geluid
1
SSM
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Geluid menu te selecteren.
AVL
Balans
0
Speaker
2
Druk op de G -toets
AVL te selecteren.
3
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
en
vervolgens
de toetsen D / E
knop
D/E
om
om
DE
FG
OK
MENU
1
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
Geluid
SSM
AVL
TV-MENU
G
Balans
0
Aan
Uit
Speaker
DE
FG
OK
MENU
23
52
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
53
BALANSINSTELLING
TEXT
U kunt de balans
van
de
luidsprekers
aanpassen
PIP PR-
aan uw wensen.
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Geluid menu te selecteren.
PR
Geluid
om
SSM
2
3
Druk op de G -toets en
Balans te selecteren.
Druk op de
knop
G
gewenste wijziging
4
vervolgens
de toetsen D / E
AVL
om
Balans
0
Speaker
envervolgensopdeknopF/Gomde
te brengen.
aan
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
DE
het normale
FG
OK
MENU
1
Geluid
SSM
TV-MENU
AVL
Balans
R15
Speaker
DE
FG
OK
MENU
23
53
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
TV-MENU
54
Opties
van
het
menu
Sound
(Geluid)
LUIDSPREKER
U kunt de status
van
de interne
luidsprekers
In de modus AV, COMPONENT,
kan
is
geluid
er
Als
geen
RGB[PC], RGB[DTV]
luidsprekers
en
PIP PR-
PIP
SIZE
PIP INPUT
HDMI
LIST
MENU
EXIT
externe
POSTION
PIP PR+
worden weergegeven ook al
videosignaal.
hifi-stereosysteem
luidsprekers van de tv uit.
u uw
interne
via de interne
TEXT
aanpassen.
wilt
gebruiken,
schakelt
u
I/II
SLEEP
de
OK
Geluid
SSM
AVL
Balans
0
Speaker
1
2
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Geluid menu te selecteren.
DE
FG
om
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
te selecteren.
om
Speaker
OK
MENU
1
Geluid
SSM
AVL
TV-MENU
3
4
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
knop
te keren
D / E
om
Balans
0
Speaker
G
Aan
Uit
naar
het normale
DE
FG
OK
MENU
23
54
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
55
STEREO/DUAL-ONTVANGST
INPUT
TV
TV
POWER
INPUT
Wanneer
een
formatie
voor
naam
zijn
programma wordt
geselecteerd, verschijnt
de zender nadat het programmanummer
verdwenen.
zendt de hoofduitzendtaal
DUAL I
naar
de
de
gelu-idsin-
ARC
en
de zender-
TEXT
PIP PR-
luidsprekers.
DVD
VCR
PIP
SIZE
PIP PR+
LIST
MENU
EXIT
DUAL II
zendt de secundaire uitzendtaal
DUAL I+II
zendt
een
taal
afzonderlijke
naar
naar
elke
de
luidsprekers.
POSTION
PIP INPUT
I/II
SLEEP
OK
luidspreker.
Q.VIEW
VOL
A
Als
op
Uitzending
Weergave
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I
Monogeluid
op het scherm
kiezen
bij stereo-ontvangst
mono
het
zwak is, kan
stereosignaal
door tweemaal op de toets I
u
over-schakelen
I I te drukken. In de mono-ont-
vangst verbetert de diepte van het geluid. Om opnieuw de stereomodus
in te stellen, drukt u nogmaals tweemaal op de toets I I I.
A Taal kiezen
PR
uitzending in
wordt ontvangen in
voor
Als
twee
TV-MENU
talen
een
twee talen, kan u over-schakelen
programma
op DUAL I DUAL II of DUAL I+II door herhaaldelijk op de toets I/II
,
te drukken.
DUAL
I zendt de hoofduitzendtaal
DUAL
II zendt de secundaire uitzendtaal
DUAL I+II zendt
een
afzonderlijke
taal
de
luidsprekers.
de luidsprekers.
naar elke
luidspreker.
naar
naar
55
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
56
Opties
van
het
Sound
menu
(Geluid)
NICAM-ONTVANGST
Als
toestel is
uw
uitgerust
NICAM-geluid (Near
Door
met
een
Instantaneous
kan het kwal-itatief
NICAM-ontvanger,
Companding
Audio
herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan
uitzending, zoals hieronder beschreven.
u
de
Multiplex)
hoogstaande digitale
worden ontvangen.
geluidsuit-voer
instellen
overeenkomstig
het type
Bij ontvangst
van
NICAM-mono kan
Bij ontvangst
van
NICAM-
Schakel
Bij ontvangst
NICAM
TV-MENU
van
DUAL
kan
u
NICAM
stere-osignaal
NICAM in twee talen kan
u
MONO of FM
MONO selecteren.
STEREO of FM
MONO selecteren.
zwak is.
NICAM
DUAL I
,
NICAM
DUAL II of
I+II of MONO selecteren.
GELUIDSWEERGAVESELECTIE LUIDSPREKERS
In de AV,
rechtse
Druk
L+L :
R+R :
S-Video, Component of RGB, HDMI-modus kan
luidspreker
herhaaldelijk
u
de
geluidsuitvoer
uit de linkse
en
de
instellen.
op de toets I/II
om
de
geluidsuitvoer
te selecteren.
audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het
audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
gezonden.
Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestu-
L+R : Het
urd.
56
stereo
op FM-mono als het
over
NICAM
u
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
TV-MENU
57
Opties
van
het
menu
Time
(Tijd)
KLOK INSTELLEN
TEXT
U moet de
te
tijd
gebruiken.
correct instellen alvorens de
PIP
PIP PR-
aan/uit-tijdfunctie
Als de
huidige instelling voor de tijd verloren gaat door een
stroomstoring of omdat de stekker van de tv uit het stopcontact wordt gehaald, moet u de klok opnieuw instellen.
SIZE
POSTION
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Tijd menu te selecteren.
2
Druk op de G -toets
Klok te selecteren.
123
456
789
en
vervolgens
de toetsen D / E
om
Klok
3
DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/Eomhet
4
DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/Eomde
5
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
uur
Tijd
Tijd
Uit
Tijd
Aan
Sleep
in te stellen.
timer
minuten in te stellen.
DE
om
terug
te keren
naar
FG
OK
MENU
het normale
1
Tijd
Klok
G
Tijd
Uit
Tijd
Aan
Sleep
DE
--:--
TV-MENU
timer
FG
OK
MENU
23
4
57
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
58
Page
TV-MENU
Opties
ON/OFF TIME
van
het
menu
Time
(Tijd)
(TIJD AAN/UIT)
TEXT
De uit-timer schakelt het toestel automatisch in
de
ingestelde tijd
stand-by
van
drukt
die op het inschakelen
de twee
en
afstandsbediening wordt ingevolgen, wordt
uitgeschakeld.
uren
het toestel automatisch
Begin-
PIP
PIP PR-
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
verstreken is.
Wanneer geen enkele toets
tijdens
nadat
Eind-uur worden per
de
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
dag geprogrammeerd.
Q.VIEW
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als
op dezelfde
VOL
ze
PR
MUTE
tijd zijn ingesteld.
123
Het toestel
moet
in
de waakstand
staan,
anders werkt de
456
inschakelfunctie niet.
Tijd
Klok
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Tijd menu te selecteren.
Tijd
Uit
Tijd
Aan
Sleep
timer
om
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Uit of Tijd Aan te selecteren.
om
Tijd
DE
TV-MENU
3
Druk op de G -toets
Aan te selecteren.
en
vervolgens
Om de Tijd Uit/Tijd Aan te
D / E om Uit te selecteren.
de toetsen D / E
annuleren, druk op de
toets
Tijd
Klok
daarna op de toets D / E
Tijd
Druk op de toets G
uur in te stellen.
5
DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/Eomde
om
het
Uit
G
Aan
Sleep
-
-:-
-
Uit
timer
minuten in te stellen.
DE
bij functie On time (Tijd aan):
?Programma: drukopdeknop G en vervolgens
FG
OK
MENU
Alleen
23
op de
knop D / E om het programma te selecteren.
?Volume:drukopdeknop G en stel vervolgens met
knop D / E het volumeniveau bij inschakeling in.
Tijd
de
Klok
Tijd
Tijd
Uit
Aan
Sleep
7
MENU
1
4
6
OK
om
Tijd
en
FG
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
G
timer
het normale
07:00
Programma
1
Volume
8
Aan
DE
FG
OK
MENU
456
58
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
AUTO SLEEP
Als de
is
slaapstand
59
(AUTOMATISCHE SLAAPSTAND)
ingesteld
wordt de tv automatisch
na
op aan en er geen ingangssignaal is,
10 minuten uitgeschakeld.
Tijd
Klok
Tijd
Uit
Tijd
Aan
Sleep
timer
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Tijd menu te selecteren.
1
om
DE
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
timer te selecteren.
2
MENU
1
Tijd
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
knop
D / E
Klok
om
Tijd
Uit
Tijd
Aan
Sleep
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
4
OK
om
Sleep
3
FG
om
terug
te keren
naar
timer
G
Aan
Uit
het normale
DE
FG
OK
MENU
23
SLEEP TIMER
(SLAAPTIMER)
LIST
U hoeft
niet
er
te denken
aan
om
de tv uit te schakelen voordat
slaaptimer schakelt de tv
ingestelde tijd is verstreken.
De
slapen.
vooraf
automatisch
naar
stand-by
u
MENU
EXIT
gaat
I/II
SLEEP
TV-MENU
nadat de
OK
Q.VIEW
VOL
Druk enkele malen op de
1
deoptie'
120, 180
'
-
-
en
Wanneer het
2
dat het
!
knop
Minuut op het
240 minuten.
-
SLEEP
(slaapstand)
om
het aantal minuten te selecteren. Eerst
minuten op het scherm wordt weergegeven,
aantal minuten is verstreken.
begint
de timer af te tellen tot-
Opmerking
G
Om de resterende
drukt
G
U kunt de
malen op de
'-
G
verschijnt
scherm, gevolgd door de volgende sleeptimeropties: 10, 20, 30, 60, 90,
gewenste aantal
ingestelde
PR
'
-
-
sluimertijd weer te geven,
sleeptimer annuleren door enkele
u
eenmaal op de SLEEP -toets.
knop
Minuut wordt weergegeven.
Wanneer
u
het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de
SLEEP (slaapstand) te drukken totdat
ingestelde sluimertijd.
59
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
60
Opties
van
het
dat
het enkel met
menu
Special (Extra)
KINDERSLOT
TEXT
Het TV-toestel kan
de
zo
afstandsbediening
Met deze functie kan
wordt
worden
ingesteld
men
PIP
PIP PR-
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
kan bedienen.
u
verhinderen dat zonder
toestemming
TV
gekeken.
LIST
I/II
MENU
EXIT
Dit toestel onthoudt de laatst
het wordt
gebruikte optie,
zelfs
SLEEP
wanneer
OK
uitgeschakeld.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
123
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Extra menu te selecteren.
1
2
456
Extra
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Kinderslot te selecteren.
om
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
om
Taal
(Language)
Kinderslot
ISM Methode
3
knop
D/E
Lage spanning
Instellen ID
Demo
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
4
om
terug
te keren
naar
het normale
DE
FG
OK
MENU
1
TV-MENU
Extra
Taal
(Language)
Kinderslot
G
Aan
Uit
ISM Methode
Lage spanning
Instellen ID
Demo
DE
FG
OK
MENU
23
!
Opmerking
G
/I
Als Kinderslot op het toestel is ingesteld op Aan, kunt u het toestel uitschakelen met de knop
INPUT, PR D / E op de tv of met POWER, INPUT, TV, PR +/- of de cijfertoetsen op de afstandsbe-
G
Als het Kinderslot is
,
diening.
kijken
60
op
een
ingeschakeld, verschijnt Kinderslot aan op
willekeurige knop op het voorpaneel wordt gedrukt.
het scherm als
er
tijdens
het tv-
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
ISM METHODE
61
(IMAGE
STICKING
MINIMIZATION)
gepauzeerd beeld van een pc/videogame dat gedurende
langere perioden op het scherm wordt weergegeven, resulteert
Een
in
een
wenen.
van
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
echobeeld dat ook nog te zien is nadat het beeld is verdVoorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm
het toestel wordt weergegeven.
LIST
MENU
I/II
EXIT
Deze functie is niet beschikbaar
bij 26LC2R*,
SLEEP
32LC2R*-modOK
ellen.
White wash
Q.VIEW
White wash
verwijdert ingebrande beelden van het scherm.
Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm
is weergegeven, kan soms niet volledig worden
verwijderd met White wash.
VOL
PR
MUTE
123
456
789
Orbiter
Orbiter kan
helpen
echter het beste
laten staan. Om
om
om
echobeelden te voorkomen. Het is
Extra
geen vaste beelden op het scherm te
Taal
ingebrand beeld op het scherm te
wordt
het
beeld elke 2 minuten verplaatst.
voorkomen,
(Language)
Kinderslot
een
ISM Methode
Lage spanning
Instellen ID
Inversie
Dit is de functie
Demo
waarmee
de schermkleur wordt
geinverteerd.
De schermkleur wordt automatisch elke 30 minuten
geinver-
teerd.
DE
FG
OK
MENU
1
Extra
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Extra menu te selecteren.
om
Taal
(Language)
Kinderslot
ISM Methode
2
3
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
ISM Methode te selecteren.
Druk op de
knop
G
en
vervolgens
op de
knop
Normaal, White wash, Orbiter of Inversie
selecteren. Stel deze functie in op Normal
u deze functie niet wilt
gebruiken.
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
om
D / E
te
(Normaal)
naar
TV-MENU
G
Normaal
Lage spanning
White wash
Instellen ID
Orbiter
Inversie
Demo
om
als
DE
FG
OK
MENU
23
het normale
61
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
62
Opties
van
het
menu
Special (Extra)
LAGE SPANNING
TEXT
Dit is de functie
waarmee
het
energieverbruik
van
het toestel
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
wordt verminderd.
Deze functie is niet beschikbaar
bij
26LC2R * 32LC2R * -mod,
LIST
ellen.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
123
456
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Extra menu te selecteren.
om
Extra
2
Druk op de G -toets
Lage spanning
en
vervolgens
de toetsen D / E
Taal
om
(Language)
Kinderslot
te selecteren.
ISM Methode
Lage spanning
TV-MENU
3
Druk op de knop G en vervolgens op de
Aan of Uit te selecteren.
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
knop
te keren
naar
D/E
Instellen ID
om
Demo
het normale
DE
FG
OK
MENU
1
Extra
Taal
(Language)
Kinderslot
ISM Methode
Lage spanning
G
Aan
Uit
Instellen ID
Demo
DE
FG
OK
MENU
23
62
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
63
XD DEMO
Gebruik de functie
demo
aan een
TEXT
PIP
PIP PR-
om na
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
te gaan wat het verschil is tussen XD
XD Demo uit.
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC.
OK
Q.VIEW
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Extra menu te selecteren.
VOL
PR
MUTE
123
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
XD Demo te selecteren.
3
Druk op de
om
456
Extra
knop
G
om
XD Demo te starten.
Taal
(Language)
Kinderslot
4
Druk op de
knop
EXIT
(afsluiten)
om
XD Demo te
ISM Methode
stop-
Lage spanning
pen.
Instellen ID
Demo
DE
FG
OK
MENU
1
Extra
Taal
(Language)
TV-MENU
Kinderslot
ISM Methode
Lage spanning
Instellen ID
Demo
DE
FG
OK
G
Starten
MENU
23
?
XD Demo
XD TM Aan
XD TM Uit
Menu
Exit
63
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
64
Opties
van
het
menu
Screen
(Scherm)
AUTOMATISCH CONFIGUREREN
IN DE MODUS RGB
(ALLEEN
Automatisch de
beeldpositie
instellen
en
beeldtrillingen
[PC])
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
mini-
maliseren.
LIST
MENU
I/II
EXIT
Als
tv,
de
SLEEP
het beeld hebt aangepast en het beeld nog
positie
steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw
u
van
moet het beeld nog verder worden
maar
OK
aangepast.
Q.VIEW
VOL
Auto
config. (automatisch configureren)
PR
MUTE
123
Met deze functie kunt
u
de klok, de fase
en
de
positie
van
het
456
scherm automatisch aanpassen. Het weergegeven beeld verdwijnt
enkele seconden terwijl de automatische configuratie wordt uit-
789
gevoerd.
Scherm
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Scherm menu te selecteren.
Resetten
om
2
TV-MENU
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
config. te selecteren.
om
Auto
DE
OK
MENU
1
3
Druk op de
knop
G
om
de automatische
configuratie
te
starten.
Scherm
Auto
?
Wanneer de automatische
configuratie
is
voltooid, wordt
op het scherm OK weergegeven.
?
Als de
?
van het beeld
nog niet juist is,
de automatische aanpassing.
4
probeert
u
Als het beeld na automatische aanpassing verder moet
worden aangepast in RGB (PC), kunt u de handmatige
configuratie
uitvoeren.
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
config.
G
Instellen
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
positie
nogmaals
64
FG
Resetten
DE
FG
OK
MENU
23
om
terug
te keren
naar
het normale
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
65
HANDMATIGE CONFIGURATIE
TEXT
Indien het beeld
na
automatische
duidelijk is en
beeldfase handmatig
instelling
de tekens nog steeds trillen, kunt
instellen.
u
de
niet
PIP
PIP PR-
LIST
Om de
schermgrootte
te
Deze functie werkt in de
cor-rigeren,
volgende
stelt
modus:
COMPONENT
u
Klok in.
MENU
OK
HDMI
Q.VIEW
en
Clock
COMPONENT
Kloksnelh.
Met deze functie kunt
u
123
456
Scherm
eventuele verticale balken
Auto
of strepen minimaliseren die op de schermachtergrond zichtbaar zijn. Het horizontale schermfor-
Met deze functie kunt
verwijderen
tekens
en
u
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
maat verandert dan ook.
Fase
PR
MUTE
(Kloksnelh.) zijn niet beschikbaar in
RGB[DTV],
(480p/576p/720p/1080i), HDMI
(480p/576p/720p/1080i).
(Fase)
I/II
SLEEP
VOL
Phase
POSTION
PIP INPUT
EXIT
RGB[PC], RGB[DTV],
(480p/576p/720p/1080i),
(480p/576p/720p/1080i).
SIZE
PIP PR+
Resetten
eventuele horizontale ruis
scherper
weergeven.
DE
FG
OK
MENU
1
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Scherm menu te selecteren.
Scherm
Auto
2
Druk op de G -toets
vervolgens
en
Handmatig config.
de toetsen D / E
om
te selecteren.
config.
Handmatig config.
3
om
knop
G en
gebruik vervolgens
de
knop
Fase, Kloksnelh., Hor-Inst. of Ver-Inst.
Fase
50
Mode VGA
Kloksnelh.
ARC
Hor-Inst.
0
Ver-Inst.
0
Resetten
Druk op de
G
TV-MENU
+10
D/E
te
selecteren.
DE
4
Druk op de toets F / G
maken.
5
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
om
de gewenste
terug
te keren
instellingen
naar
te
FG
OK
MENU
234
het normale
65
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
66
Page
TV-MENU
Opties
van
het
menu
Screen
(Scherm)
BEELDFORMAAT INSTELLEN
U kan TV
kijken in verschillende beeldformaten; Spectakel, Volledig
Beeld, Origineel, 4:3, 16:9, 14:9, Zoomen.
INPUT
TV
TV
POWER
INPUT
DVD
ARC
Als
een
stilstaand beeld
dit beeld
De
een
ingebrand
volledige
lang
op het scherm wordt weergegeven, kan
worden op het scherm.
modus is
mogelijk
niet de
PIP PR-
prettigste.
Schakel in dat
VCR
TEXT
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
geval
andere modus in.
LIST
I/II
MENU
EXIT
U kunt de
vergrotingsfactor
Deze functie werkt
bij
het
aanpassen met de
knop
DE
SLEEP
.
OK
volgende signaal.
Scherm
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
om het Scherm menu te selecteren.
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
2
Druk op de G -toets
ARC te selecteren.
en
vervolgens
om
ARC
Resetten
knop G en vervolgens op de knop D / E om
Spectakel, Volledig Beeld, Origineel, 4:3, 16:9,
Druk op de
3
14:9, Zoomen1 of Zoomen2
?
te selecteren.
Spectakel
Als
TV-MENU
de toetsen D / E
uw
DE
breedbeeldsignaal ontvangt,
zal dit
gevuld.
Volledig
Beeld
tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor
gevolg hebben dat u het beeld horizontaal of verticaal aanpast in een lineaire verhouding, zodat het volledige scherm
helemaal wordt gevuld.(Deze functie is niet beschikbaar in
uw
Scherm
Auto
config.
Spectakel
Volledig
Mode VGA
Origineel
ARC
G
Resetten
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit
automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.
?
4:3
Na selectie wordt
een
beeld weergegeven met een ooraan de rechter-
spronkelijke beeldverhouding 4:3, waarbij
en aan de
linkerzijde een grijze balk wordt
?
weergegeven.
16:9
Na selectie wordt het beeld horizontaal in
een
lineaire
ver-
houding aangepast zodat het volledige scherm wordt
gevuld (handig bij het bekijken van dvd's in de indeling 4:3).
?
14:9
U kan films
beeldformaat 14:9) of gewone TV-provia de modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet
4:3-beeld dat is vergroot naar boven/onder
(het
gramma's bekijken
eruit als
een
links/rechts.
66
4:3
16:9
14:9
Zoomen1
Zoomen2
DE
Origineel
Beeld
Handmatig config.
NTSC-signaal.)
?
MENU
voor
hebben dat u het beeld horizontaal aanpast in een
niet-lineaire verhouding, zodat het volledige scherm wordt
Als
OK
1
tv het
gevolg
?
FG
FG
OK
MENU
23
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
67
Page
Zoomen1
?
Na selectie wordt het beeld zonder
het
scherm wordt
jl
volledige
gedeelte van het
wijziging weergegeven, terwi-
gevuld.
Het bovenste
beeld worden echter
en
!
G
afgesneden.
is
een
wanneer
uitgerekt
compromis
en
u
het beeld wilt
en
HDMI-
Het resultaat
afgesneden
beeldaanpassing
tussen
RGB-
modus.
zowel
wijzigen,
verticaal
16:9
en
selecteren in
Component-,
Kies Zoomen2
horizontaal
U kunt alleen 4:3
(Breed)
Zoomen2
?
Opmerking
onderste
scher-
en
mdekking.
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
MODUS WIDE VGA/XGA SELECTEREN
TEXT
PIP
PIP PR-
Voor
een
normaal beeld moet
de selectie
van
u
de resolutie
RGB-modus
van
SIZE
POSTION
PIP PR+
PIP INPUT
en
VGA/XGA-modus aanpassen.
LIST
MENU
EXIT
Deze functie werkt in de
volgende
modus:
I/II
SLEEP
RGB[PC]-modus.
TV-MENU
OK
-
VGA Mode
-
XGA Mode
(Mode VGA): 42PC1RV, 42PC3RV
(Mode XGA): 26C2R 32LC2R
*
,
*
*
Q.VIEW
Scherm
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
1
ARC
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Scherm menu te selecteren.
Resetten
om
2
Druk op de G -toets en
VGA(of Mode
Mode
vervolgens de toetsen
XGA) te selecteren.
D / E
om
DE
FG
OK
MENU
1
3
Druk op de knop G en selecteer vervolgens met de
DE de gewenste VGA/XGA-resolutie.
knop
Scherm
Auto
4
Druk op de EXIT-toets
TV-beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale
config.
Handmatig config.
Mode VGA
G
640x480
ARC
848x480
Resetten
852x480
DE
FG
OK
MENU
23
67
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
TV-MENU
68
Opties
van
het
menu
Screen
(Scherm)
INITIALISEREN
(DE OORSPRONKELIJKE
HERSTELLEN)
STELLINGEN
FABRIEKSINPIP PR-
Deze functie werkt in de
De
gewijzigde
huidige
PIP PR+
PIP INPUT
modus.
waarde initialiseren:
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
1
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E
het Scherm menu te selecteren.
Q.VIEW
VOL
PR
om
2
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
Resetten te selecteren.
3
Druk op de G -toets
MUTE
123
om
456
789
om
de functie Resetten
(Beginwaarden terugzetten)
uit te
Scherm
voeren.
Auto
?
U kunt Position
(Positie),
position (PIP-positie)
PIP size
initialiseren.
(PIP-grootte)
en
config.
Handmatig config.
PIP
Mode VGA
ARC
Resetten
DE
TV-MENU
FG
OK
MENU
1
Scherm
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Resetten
DE
FG
G
OK
Instellen
MENU
23
68
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
69
Page
BIJLAGE
DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN
De
van
afstandsbediening
is
van een
andere fabrikanten worden
Let op: de
afstandsbediening
is
universeel type. Het kan
geprogrammeerd.
mogelijk niet voor
Afstandsbedieningscode
1
Test de
voor
de meeste op afstand bedienbare apparaten
alle modellen
van
andere merken
geschikt.
programmeren
afstandsbediening.
Controleer of u met de afstandsbediening het apparaat kunt bedienen zonder de afstandbediening te programmeren door het apparaat, zoals een videorecorder, in te schakelen en op de afstandsbediening op de
juiste knop voor de stand te drukken (bijvoorbeeld D V D of V C R) terwijl u de afstandsbediening op het
om te controleren of het
apparaat richt. Test de knoppen P O W E R (aan/uit) en P R +
apparaat goed
reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd om het apparaat te
bedienen.
-
2
Schakel het apparaat in dat moet worden geprogrammeerd en druk vervolgens op de afstandsbediening op
de overeenkomende knop voor de stand (zoals DVD of VCR ). De knop van het gewenste apparaat op de
afstandsbediening gaat branden.
3
Druk tegelijkertijd
geprogrammeerd.
4
Voer
een
op de
knoppen
codenummer in met de
MENU
en
cijfertoetsen
MUTE
van
de
(dempen).
De
afstandsbediening
afstandsbediening.
u
op de volgende pagina's.
Welke code u voor een apparaat moet programmeren, vindt
rect is, wordt het apparaat uitgeschakeld.
5
Druk op de
6
Test de functies
procedure
knop
MENU
om
kan
nu
worden
Als de code
cor-
de code op te slaan.
van de
afstandsbediening
anders vanaf stap 2.
om
te controleren of het
apparaat
correct
reageert. Herhaal de
BIJLAGE
Programmeringscodes
DVD
MerkCodes
MerkCodes
MerkCodes
APEX DIGITAL
022
MITSUBISHI
002
RCA
005
006
DENON
020
014
NAD
023
SAMSUNG
011
015
GE
005
006
ONKYO
008
017
SONY
007
027
PANASONIC
003
009
THOMPSON
005
006
TOSHIBA
019
008
YAMAHA
009
018
ZENITH
010
016
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
MARANTZ
PHILIPS013
010
016
025
PIONEER
004
013
PROCEED
021
024
PROSCAN
005
026
025
006
69
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
70
BIJLAGE
VCRs
MerkCodes
034
AKAI
016
043
125
146
046
124
MARANTZ
031
033
067
068
012
031
MerkCodes
034
033
041
SAMSUNG
067
072
ANAM
031
033
103
AUDIO DYNAMICS
012
023
039
043
032
040
102
104
105
107
109
112
113
115
120
122
125
069
AMPRO
MARTA
101
MATSUI
027
030
BROKSONIC
035
037
129
MEI
031
033
CANON
028
031
033
MEMOREX
003
010
014
031
CAPEHART
108
033
034
053
072
CRAIG
003
040
135
139
CURTIS MATHES
031
033
041
DAEWOO
005
007
010
065
108
112
116
101
102
134
MGA
045
046
059
064
MINOLTA
013
020
110
111
MITSUBISHI
013
020
045
046
117
119
049
051
059
061
151
SANSUI
022
043
048
135
SANYO
003
007
010
014
102
134
SCOTT
017
037
112
129
003
008
009
010
013
014
017
020
031
042
073
081
054
149
131
SEARS
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
009
031
052
056
057
058
076
077
078
149
033
034
DAYTRON
108
DBX
012
023
DYNATECH
034
053
ELECTROHOME
059
EMERSON
006
017
025
027
048
SOUNDESIGN
034
029
031
034
035
NORDMENDE
043
STS
013
036
037
046
101
OPTONICA
053
054
SYLVANIA
031
129
131
138
153
PANASONIC
066
070
074
FISHER
003
008
009
010
133
140
145
FUNAI
034
GE
031
033
063
072
107
109
144
147
132
136
HITACHI
039
043
MTC
034
040
MULTITECH
024
034
NEC
012
023
PENTAX
045
004
018
026
034
137
150
013
020
039
031
043
033
031
034
067
PHILIPS031
033
034
071
101
021
048
067
054
SYMPHONIC
034
TANDY
010
034
TATUNG
039
043
TEAC
034
039
043
TECHNICS031
033
070
019
031
033
034
TEKNIKA
101
043
063
PILOT
101
INSTANTREPLAY
031
033
PIONEER
013
JCL
031
033
PORTLAND
108
JCPENNY
012
013
015
PULSAR
072
040
066
101
QUARTZ
011
014
QUASAR
033
066
075
RCA
013
020
033
040
041
062
063
VICTOR
048
107
109
140
144
VIDEO CONCEPTS
012
145
147
VIDEOSONIC
040
033
THOMAS034
TMK
006
TOSHIBA
008
013
042
047
059
082
112
131
TOTEVISION
040
101
145
UNITECH
040
034
VECTOR RESEARCH 012
JENSEN
043
JVC
012
031
033
043
048
050
055
060
130
150
152
014
034
039
043
047
048
003
008
010
014
001
012
013
020
031
033
034
040
101
106
114
123
053
054
101
KENWOOD
LG
(GOLDSTAR)
REALISTIC
034
0 46
013
017
024
031
033
034
040
053
054
131
WARDS003
LLOYD
034
RICO
058
YAMAHA
012
034
039
LXI
003
009
013
014
RUNCO
148
ZENITH
034
048
056
017
034
101
106
SALORA
014
058
072
080
MAGIN
040
059
067
083
063
PHILCO
012
HARMAN KARDON
70
MAGNAVOX
AIWA
GO VIDEO
BIJLAGE
MerkCodes
043
101
3/10/06
7-0323B_2-ne
9:36
PM
Page
71
PROBLEMEN
CONTROLELIJST BIJ
De
bediening
werkt niet
goed
Controleer of
waardoor het
De
afstandsbediening
werkt
De
stroom
niet
wordt
plotseling uitgeschakeld
De videofunctie werkt
de
zich tussen het
er
signaal
op de
geen
en
geluid
manier
Is de timer
voor
Controleer de
Geen
de
juiste
uitzending
na
inschakelen
een
voor
stroomvoorziening.
op zender die is
product
is
kleur
of
slecht
beeld
van
verticale
strepen of trillend
beeld
ingeschakeld.
richting
en/of locatie
nog steeds niet is
Kleur in de
Probeer
Zijn
een
product
in het
stopcontact
te
zat.
geluid tijdens
neemt
u
het opstartproces. Als het beeld
contact op met
uw
na
servicecenter.
menuoptie.
de videokabels
er
ander
product
verschenen,
andere zender. Er kan
Controleer of
uitzending.
antenne.
van een
dit
Dit is normaal. Het beeld bevat geen
vijf minuten
de
stopcontact?
van uw
stopcontact door de stekker
van
storing zijn opgetreden bij
een
het netsnoer in het
product
een
en
het
videoapparaat.
storing zijn opgetreden bij
de
uitzending.
BIJLAGE
goed aangesloten?
Activeer de desbetreffende functie
Horizontale
mogelijk onderbroken.
ingeschakeld.
Houd voldoende afstand tussen het
slechte
De stroom is
met 'Auto off'
ingesteld
andere zender. Er kan
Zit de stekker
Wijzig
Geen of
-
niet
Controleer de
verschijnt
bevindt
slaapstand ingeschakeld?
instellingen
steken waarin eerst de stekker
langzaam
object
een
batterijen.
Test het
Beeld
afstandsbediening
Installeer nieuwe
Probeer
beeld
de
en
Controleer of de
Controleer of het
Geen
product
geblokkeerd.
geplaatst (polariteit + bij +, en bij -)?
afstandsbediening in de juiste stand staat: tv, video, enzovoort?
Zijn
batterijen
wordt
om
lokale interferentie
de helderheid
optreedt
van
het beeld te herstellen.
door elektrische apparaten of
gereed-
schappen.
Als
bij
de zender of kabel
problemen optreden, probeert
u naar een
andere zender te
schakelen.
Slechte ontvangst
op sommige zenders
Als het
signaal van zender zwak is, verandert
goed wordt ontvangen.
Controleer of
Lijnen of strepen in
u
de antenne
van
richting
zodat deze
zender wel
er
mogelijke storingsbronnen zijn.
Controleer de antenne
(wijzig
de
richting
van
de
antenne).
beelden
71
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
72
BIJLAGE
PROBLEMEN
CONTROLELIJST BIJ
De
werkt niet
geluidsfunctie
Druk op de
Geluid
Beeld
is
goed, maar
geen geluid
komt geen
Er
een
de
van
Vreemd
geluid uit
luidsprekers
geluid
binnenkant
uit
van
de
het
product
Er
is
een
Signaal
probleem
in de
is buiten
gedempt?
Probeer
Zijn
de
Wijzig
knop
een
-
of VOLUME
Druk op de
knop
andere zender. Er kan
.
M U T E.
een
storing zijn opgetreden bij
de
uitzending.
geluidskabels goed aangesloten?
Balans in de
menuoptie.
verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een vreemd
geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit betekent
niet dat er een probleem is met het product.
Een
pc-stand (Alleen bij pc-modus)
Wijzig
de resolutie, horizontale
Controleer de
bereik.
VOL+
frequentie
of verticale
frequentie.
ingangsbron.
Verticale balk of
BIJLAGE
streep op achter-
grond,
en
configuratie
horizontale ruis
onjuiste positie
Schermkleur
is
insta-
biel of bestaat
een
72
Gebruik de automatische
uit
enkele kleur
Controleer de
signaalkabel.
of
wijzig
de klok, fase of
H/V-positie.
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
73
ONDERHOUD
Vroegtijdige storingen kunnen worden
regelmatig reinigt. Schakel het toestel
voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en
en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u de tv gaat reini-
uit
gen.
Het scherm
1
Op
de
van
lauw water
en
2
volgende
manier houdt
en een
veeg het scherm
Zorg
dat
De
reinigen
u
ervoor
dat
u
beetje
ermee
u
het scherm
enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
wasverzachter of vaatwasmiddel.
af.
overtollig
water
van
het scherm
verwijdert
en
laat het scherm
aan
de lucht
drogen
voor-
de tv inschakelt.
behuizing reinigen
Veeg
de
behuizing
schoon met
een
zachte, droge, pluisvrije doek
om
vuil of stof te
verwijderen.
Gebruik vooral geen natte doek.
Langere afwezigheid
Pas op
Als
u
verwacht
uw
tv
gedurende langere tijd
niet te
het beste de stekker uit het stopcontact halen
om
vakantie), kunt
tegen blikseminslag en
gebruiken (bijvoorbeeld tijdens
het toestel te beschermen
een
u
BIJLAGE
stroompieken.
73
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
74
BIJLAGE
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
MODELLEN
inclusief steun
26,8
Afmetingen
(breedte
x
hoogte
681,0
x
x
x
26LC2R *
32LC2R *
26LC2R-ZJ
26LC2RB-ZJ
26LC2RA-ZJ
32LC2R-ZJ
32LC2RB-ZJ
32LC2RA-ZJ
542,0
21,3
681,0
26,8
811,0
mm
31,9
x
630,0
24,8
x
x
x
235,0
mm
9,3 inches
x
x
490,8
19,3
x
x
119,0
811,0
mm
4,6 inches
31,9
x
x
566,8
22,3
x
x
123,5
mm
4,9 inches
inclusief steun
18,5 kg / 40,8 lbs
21,9 kg / 48,2 lbs
exclusief steun
15,2 kg / 33,5 lbs
18,5 kg / 40,8 lbs
Netspanning
AC100-240V~50/60Hz 1,3A
AC100-240V~50/60Hz 1,5A
Energieverbruik
130W
150W
Gewicht
Televisiesysteem
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Zenderbereik
Externe
VHF: E2
antenne-impedantie
Omgevingsvereisten
~
E12, UHF: E21
E69, CATV: S1
~
75Ω
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
74
172,0
diepte)
exclusief steun
BIJLAGE
x
6,8 inches
x
0~40°C
Minder dan 80%
-20
60°C
~
Minder dan 85%
S20, HYPER: S21
~
S47
~
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
75
MODELLEN
inclusief steun
Afmetingen
(breedte
x
hoogte
x
42PC1RV *
42PC3RV *
42PC1RV-ZJ
42PC1RVA-ZJ
42PC3RV-ZJ
1129,0
x
44,4
29,5
x
748,5
Gewicht
1129,0
x
44,4
27,4
x
1129,0
x
44,4
29,5
mm
15,0 inches
695,0
x
748,5
x
x
333,6
mm
13,1 inches
x
x
103,7
1129,0
x
44,4
27,4
mm
4,1 inches
x
695,0
x
x
103,7
mm
4,1 inches
inclusief steun
27,7 kg / 61,1 lbs
31,5 kg / 69,4 lbs
exclusief steun
24,2 kg / 53,4 lbs
24,2 kg / 53,3 lbs
AC100-240V~50/60Hz 3,0A
Netspanning
Energieverbruik
Televisiesysteem
250 W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Zenderbereik
VHF: E2
E12, UHF: E21
~
~
E69, CATV: S1
S20, HYPER: S21
~
S47
~
75Ω
antenne-impedantie
Omgevingsvereisten
380,0
diepte)
exclusief steun
Externe
x
x
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
0~40°C
Minder dan 85%
-20
60°C
~
Minder dan 85%
BIJLAGE
75
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
76
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
77
7-0323B_2-ne
3/10/06
9:36
PM
Page
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising