LG | 42PQ600R | Owner's Manual | LG 42PQ300R Handleiding

LG 42PQ300R Handleiding
NEDERLANDS
Plasma-tv
GEBRUIKSAANWIJZING
Plasma-tv-modellen
42PQ1***
50PQ1***
42PQ2***
50PQ2***
42PQ3***
50PQ3***
42PQ6***
50PQ6***
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
Noteer het modelnummer en het serienummer van het
toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze
infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.
ACCESSOIRES
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Gebruikershandleiding
ACCESSORIES
Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met
de dealer waar u het product hebt gekocht.
Netsnoer
batterijen
ENERGY SAVING
POWER
RATIO
Q. MENU MENU FREEZE
Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.
POWER
RATIO
INPUT
ENERGY SAVING
AV MODE
OK
1
4
RETURN
SLEEP
AV MODE
MARK
FAV
P
A
G
E
MUTE
1
2
4
5
7
8
9
LIST
0
Q. VIEW
2
3
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
of
Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van
de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.
MUTE
P
P
A
G
E
3
6
OK
MENU
RETURN
Reinigingsdoek
Reinig het scherm met de doek.
FAV
Q.MENU FREEZE
MARK
Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te ruw doet, kan de
behuizing krassen of verkleur en.
Afstandsbediening
x2
x4
Kabelhouder
(zie pagina 9)
Beschermklep
(zie pagina 9)
Bouten voor steunmontage
(zie pagina 7)
Muur bevestigingsteun
(koop afzonderlijk)
AW-50PG60MS
1
INHOUD
ACCESSORIES.......................................................1
INHOUD
VOORBEREIDING
BEDIENING OP HET VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . 4
INFORMATIE ACHTERZIJDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INSTALLATIE VAN DE STEUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zorgvuldig installatie advies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING . . . . . . . . . 9
DRAAISTEUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET . . . . . . . . . .9
Installatie van de voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Wandmontage: horizontale installatie . . . . . . . . . . .10
Aansluiting antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AANSLUITINGEN EN SETUP
HD-ONTVANGER INSTALLEREN . . . . . . . . . . . . . 12
Dvd aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Videorecorder instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN . . . . . . 21
Usb aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pc aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Scherminstelling voor pc-modus . . . . . . . . . 24
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Toetsfuncties van de afstandsbediening . . . . . . . . . .28
DE TV INSCHAKELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Programma selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Volume regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Quick Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN . . . .34
Automatisch programma's zoeken . . . . . . . . . . . . . .35
Handmatig programma's zoeken . . . . . . . . . . . . .36
Fijnafstemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Programmalijst opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Favoriet programma instellen . . . . . . . . . . . . . . . .41
INGANGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
2
SIMPLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ingangslabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
AV MODE (Audio-videomodus) . . . . . . . . . . . . .47
key Lock(Sleutel Vergrendel) . . . . . . . . . . . . . . .48
Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Bij het aansluiten van het USB toestel . . . . . . . . . .50
FOTOLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
MUZIEKLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Filmlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
DivX Registratiecode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Deactivatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
BEELDINSTELLING
Picture Size (Aspect Ratio) Control . . . . . . . . .64
Stroombesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Stroom besparing .......................................................66
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
Beeldmodus: fabrieksinstelling . . . . . . . . . . . . . . .67
Automatische kleurtoon instellen
(Koel/Medium/Warm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
Beeldmodus: de optie gebruiker . . . . . . . . . . . . .69
BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE . . . . . . .70
GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU . . . . . . . . . . . . . .71
Geavanceerd - Filmmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
BEELD RESETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ISM Methode (Image Sticking Minimization) . . . . . .74
Demomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Modusinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
BIJLAGE
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING . . . . . . . . . . . .77
STANDAARDGELUIDSINSTELLING:
GELUIDSMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN:
GEBRUIKERSMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT . . . . . . . . .94
IR-codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Setup extern besturingssysteem . . . . . . . . . . . . .99
INHOUD
GELUID- EN TAALINSTELLING
SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Heldere stem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
AUDIO TERUGZETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
TV-SPEAKERS AAN/UIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
I/II
Stereo/Dual-ontvangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
NICAM-ontvangst
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Geluidsweergaveselectie luidsprekers . . . . . . . . . .85
Taal/land voor schermmenu selecteren . . . . . . . . . . .86
TIJDSINSTELLING
Klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT . . . . . . . . . . . . . . .88
SLAAPSTAND INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
TELETEKST
In-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
SIMPLE-tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
TOP-tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Speciale teletekstfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
3
VOORBEREIDING
BEDIENING OP HET VOORPANEEL
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
VOORBEREIDING
PAS OP
G Indien
de tv niet ingeschakeld kan worden met de afstandsbediening, drukt u op de hoofd power toets
op de tv. (Indien het toestel uitgeschakeld is met de hoofd powerknop op de TV, kunt u deze niet
inschakelen met de afstandsbediening).
42/50PQ1***, 42/50PQ2***
Intelligent oog (Behalve
42/50PQ1***)
Hiermee wordt het beeld
aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Licht bij inschakelen van de tv blauw op.
INPUT
MENU
OK
P
INPUT
INPUT
(ingang)
4
MENU
OK
Volume
MENU
OK
Programm
P
In-/uitschakel
knop
Intelligent oog
Hiermee wordt het
beeld aangepast aan
de omstandigheden
van de omgeving.
Sensor afstandsbediening
VOORBEREIDING
UT
42/50PQ3***
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Licht bij inschakelen van de tv blauw op.
INPUT
INPUT
INPUT
(ingang)
MENU
MENU
OK
MENU
OK
P
OK
Volume
P
In-/uitschakel
knop
Programm
42/50PQ6***
MENU
MENU
OK
P
P
Programm
P
OK
P Volume
Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld
aangepast aan de
omstandigheden van de
omgeving.
Sensor afstandsbediening
Inschakel-/stand-by-indicatie
• Is rood als de tv op stand-by staat.
• Het LED is uit terwijl de tv aan blijft
OK
OK
MENU
MENU
INPUT (ingang)
INPUT
In-/uitschakel knop
5
VOORBEREIDING
INFORMATIE ACHTERZIJDE
3
4
HDMI IN3
USB IN
AV IN 3
2
2
R
VIDEO L/MONO AUDIO R
RR
R
USB IN
R
R
VIDEO L/MONO AUDIORR
R
1
Alleen bij
42/50PQ6***
R
VIDEO L/MONO AUDIO RR
VOORBEREIDING
9
Alleen bij
42/50PQ3***
R
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
USB IN
SERVICE ONLY
A
Alleen bij
42/50PQ2***,
42/50PQ301*
AV IN 3
AV IN 3
2
10
3
COMPONENT
IN
AV
AV
AVAV
1 11 AVAV
2 22
1
Y
2
PR
2
3
6
6
AUDIO
RS-232C IN
RGB(PC)
(CONTROL&SERVICE)
1
AV
V2
HDMI IN
HDMI IN
L
5
AV
V1
PB
HDMI
HDMI/DVI IN
AV
V2
VIDEO
AV
V1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
ANTENNA
IN
AV 1
ANTENNA
IN
AV 2
USB IN
RS-232C IN
SERVICE ONLY
(CONTROL&SERVICE)
R
7
8
Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
wordt aangegeven op de pagina met de specificaties.
Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
HDMI-aansluiting
Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI(Behalve
42/50PQ1***)-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
4
Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
deze aansluitingen.
5
RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
of Hotel.
5
9
7
Alleen bij 42/50PQ1***
6
RGB-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
7
Antenne-ingang
Geschikt voor aansluiting van een radiofrequente
antenne.
8
Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
9
Usb-ingang
42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301* :
Alleen service
42/50PQ3*** : Gebruikt voor Foto en Muziek
42/50PQ6*** : Gebruikt voor Foto, Muziek en
Film
10
Audio/video-ingang(AV3)
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
aan op deze aansluitingen.
INSTALLATIE VAN DE STEUN
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het geval is, kan
het product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht vastzet, kan de moer afwijken
dankzij afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.
1
Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
ondergrond zoals een kussen of bed om
beschadiging van het scherm te voorkomen.
2
Monteer de tv zoals hier aangegeven.
3
Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
de achterkant van de tv.
VOORBEREIDING
■
! OPMERKINGEN
G
Bij het monteren van de steun let u op dat u de voor- en achterkant van
de steun correct monteert.
VOORKANT
7
VOORBEREIDING
ZORGVULDIG INSTALLATIE ADVIES
VOORBEREIDING
U moet de noodzakelijke onderdelen om de TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
A Plaats de tv dicht bij de wand om te voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen stoot.
A Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv neer te zetten. Door de tv aan de wand te bevestigen voorkomt u dat
hij naar voren valt als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor
voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt. Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen of eraan gaan hangen.
A
1
1
2
2
1
Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt
getoond).
(Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten, draai de bouten dan los.)
* Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze stevig vast in de bovenste gaten.
2
Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt bevestigd.
3
3
Gebruik een stevig touw om het product vast te zetten voor centering. De veiligste manier is ervoor te zorgen
dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.
! OPMERKINGEN
Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
G Plaats het product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het gewicht van
het product te kunnen dragen.
G Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde hoogte zijn
gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.
G
8
ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels,
installeert u de K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.
VOORBEREIDING
Kabelhouder
DRAAISTEUN
Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de TV-set
handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20
graden, zodat u een beter beeld heeft vanuit uw zitplaats.
U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes. Druk de
BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot u een klik hoort.
beschermingskap
AARDEN
Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische
schokken te vermijden.
Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien
een aparte kortsluitvoorziening laten installeren. Probeer het
apparaat niet te aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.
Netvoeding
Kortsluitscha
kelaar
9
VOORBEREIDING
■
■
De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of op een bureaublad.
De tv is ontworpen om horizontaal te worden bevestigd.
INSTALLATIE VAN DE VOET
VOORBEREIDING
Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm
aan te houden.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
WANDMONTAGE: HORIZONTALE INSTALLATIE
We raden het gebruik van een muursteun van het merk
LG aan bij het bevestigen van de TV aan een muur.
■ We raden aan dat u een muurbevestigingsteun met
een VESA standaard koopt.
■ LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt
door een erkende professionele installateur.
■
A
B
! OPMERKINGEN
De muurbevestiging moet geplaatst worden aan een stevige muur, recht op de vloer.
G Gebruik een speciale muurbevestiging indien u aan een
plafond of schuine muur wilt bevestigen.
G Het oppervlak van de muurbevestiging moet sterk genoeg
zijn om het gewicht van de TV set te ondersteunen, bijv.
beton, steen, bakstenen en holle blokken.
G De lengte van de schroef die geïnstalleerd wordt, is
afhankelijk van de te gebruiken muur. Voor meer informatie kijkt u in de instructies van de bevestiging.
G LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan
eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
- Indien een niet VESA muurbevestiging gebruikt wordt.
- Onjuiste bevestiging van de schroeven aan het oppervlak
die ervoor kunnen zorgen dat de tv valt en persoonlijk
letsel veroorzaakt.
- Het niet opvolgen van de aanbevolen installatiemethode.
G
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10
Model
42PQ1***
50PQ1***
42PQ2***
50PQ2***
42PQ3***
50PQ3***
42PQ6***
50PQ6***
VESA Standaard
(A * B) Schroef Hoeveelheid
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
■
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
AANSLUITING ANTENNE
R
Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
AV 1
Flats/appartementen
(aansluiting op antennewanddoos)
ANTENNA
IN
VARIABLE AUDIO OUT
)
Antenne
wanddoos
AV 2
(
■
VOORBEREIDING
■
Coaxiale RF-draad (75 ohm)
Buitenantenne
(VHF, UHF)
Eengezinswoningen/huizen
(aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)
AV 1
UHF
Antenne
Signaalv
ersterker
AV 2
ANTENNA
IN
VHF
■
■
Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne
aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.
11
AANSLUITINGEN EN SETUP
Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
hebt aangesloten.
■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
■
HD-ONTVANGER INSTALLEREN
Aansluiting met een componentkabel (Behalve 42/50PQ1***)
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvdspeler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
COMPONENT
IN
AV 1
Y
AV 2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
1
PB
3
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale settop box.)
PR
L
R
4
Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T
op de afstandsbediening.
Signaal
Component
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(alleen bij 50/60Hz)
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
O
AUDIO
AV 2
12
VIDEO
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
1
ANTENNA
IN
2
Aansluiting met een HDMI kabel
1
AV
V1
AV
V2
HDMI
2
Selecteer de H D M I 1(of H D M I (Alleen bij
42/50PQ1***)), H D M I 2(Behalve 42/50PQ1***) of
H D M I 3(Alleen bij 42/50PQ6***)-ingang met de knop
I N P U T op de afstandsbediening.
HDMI/DVI IN
1
HDMI IN
2
RS-232C IN
RGB(PC)
(CONTROL&SERVICE)
3
Schakel de digitale set-top box in.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale
set-top box.)
AANSLUITINGEN EN SETUP
Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met
de H D M I / D V I I N 1(of H D M I I N (Alleen bij
42/50PQ1***)), H D M I I N 2(Behalve
42/50PQ1***) of H D M I I N 3(Alleen bij
42/50PQ6***)-aansluiting op de tv.
1
! OPMERKINGEN
G Controleer
of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
1.3 ondersteunen.
G HDMI modus ondersteunt alleen PCM audioformaat.
G Audioformaat werd gereset naar Dolby/DTS/Bitstream in
DVD speler of STB, dan moet het gewijzigd worden naar
PCM.
Alleen bij 42/50PQ1***
AV
V1
AV 2
HDMI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE) SERVICE ONLY
1
13
AANSLUITINGEN EN SETUP
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt (Behalve 42/50PQ1***)
COMPONENT
IN
AV
V2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
PB
HDMI
HDMI/DVI IN
VIDEO
HDMI IN
1
PR
2
L
AUDIO
AANSLUITINGEN EN SETUP
Y
AV
V1
ANTENNA
IN
R
RS-232C IN
RGB(PC)
(CONTROL&SERVICE)
2
1
1
Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met de H D M I / D V I I N 1-aansluiting op de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de A U D I O I N ( R G B / D V I )-aansluiting op de tv.
3
Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
4
Selecteer de H D M I 1 -ingang met de knop I N P U T op de afstandsbediening.
! OPMERKINGEN
HDMI modus ondersteunt alleen PCM audioformaat.
G Audioformaat werd gereset naar Dolby/DTS/Bitstream in DVD speler of STB, dan moet het gewijzigd
worden naar PCM.
G
14
DVD AANSLUITEN
Aansluiting met een componentkabel (Behalve 42/50PQ1***)
Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler
met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de C O MP O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.
COMPONENT
IN
AV 2
VIDEO
Y
AV 1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
1
3
PB
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
PR
4
Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T op
de afstandsbediening.
5
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedien-ingsinstructies.
AUDIO
L
AV 2
ANTENNA
IN
2
R
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Componentingangen
U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de
componentingangen aan te sluiten.
Componentingangen op de tv
Video-uitgangen op de
dvd-speler
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
15
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een scartkabel
Verbind de scartaansluiting van de dvd-speler met de
A V 1-scartaansluiting van de tv.
1
COMPONENT
IN
MI/DVI IN
1
HDMI IN
PR
2
L
Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
Selecteer de AV2-ingang als de speler op de A V 2 scartaansluiting is aangesloten.
3
32C IN
L&SERVICE)
ANTENNA
IN
PB
HDMI
Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AUDIO
AANSLUITINGEN EN SETUP
2
AV 2
VIDEO
Y
AV 1
R
RGB(PC)
1
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
4
AV 1
AV 2
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Scart
AV1
Uitvoer
Invoer
Video
O
AV2
O
Uitvoertype
Huidige invoermodus
Analoge TV
Audio
O
O
RGB
O
Video, Audio
Alleen ATV
AV 1
AV 2
ATV uitvoer is beschikbaar.
X
AV1 (TV Uit)
Alleen bij 42/50PQ1***
AV2
(Monitor Uit)
O
O
AV1/2/3
O
O
Component/RGB/HDMI
O
X
G
TV Uit: Voert
analoge TV
videosignalen uit.
Monitor Uit: Voert
het huidige
schermbeeld uit.
ANTENNA
IN
USB IN
VICE) SERVICE ONLY
1
! OPMERKINGEN
G
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een
afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
AUDIO/
VIDEO
AV 1
16
AV 2
(R) AUDIO (L)
AV 1
Connecting the HDMI cable
Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de
H D M I / D V I I N 1(of H D M I I N (Alleen bij
42/50PQ1***)), H D M I I N 2(Behalve
42/50PQ1***) of H D M I I N 3(Alleen bij
42/50PQ6***)-aansluiting op de tv.
2
Selecteer de H D M I 1(of H D M I (Alleen bij
42/50PQ1***)), H D M I 2(Behalve 42/50PQ1***) of
H D M I 3(Alleen bij 42/50PQ6***)-ingang met de
knop I N P U T op de afstandsbediening.
3
Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.
! OPMERKINGEN
De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen
als u een HDMI-kabel gebruikt.
G Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf
de juiste uitgangsresolutie instellen.
Controleer
of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
G
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
1.3 ondersteunen.
G HDMI modus ondersteunt alleen PCM audioformaat.
G Audioformaat werd gereset naar Dolby/DTS/Bitstream in
DVD speler of STB, dan moet het gewijzigd worden naar
PCM.
AV 2
AV 2
HDMI
HDMI/DVI IN
HDMI IN
1
2
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
RGB(PC)
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
AV 1
1
Alleen bij 42/50PQ1***
G
AV
V1
AV
V2
HDMI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE) SERVICE ONLY
17
AANSLUITINGEN EN SETUP
VIDEORECORDER INSTELLEN
■
U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv
te zorgen.
Aansluiten met een RF-kabel
AANSLUITINGEN EN SETUP
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
Wall Jack
2
18
Antenne
1
Verbind de A N T O U T-aansluiting van de video-recorder met de A N T E N N A I N-aansluiting van de tv.
2
Sluit de antennekabel aan op de A N T I N-aansluit-ing van de videorecorder.
3
Druk op de knop P L A Y(afspelen) van de video-recorder en stem de tv op de videorecorder af om
de opname te bekijken.
Aansluiting met een scartkabel
3
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
P L A Y (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
ANTENNA
IN
HDMI IN
PR
2
L
32C IN
&SERVICE)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
PB
HDMI
MI/DVI IN
1
2
AV 2
R
RGB(PC)
Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
afstandsbediening.
1
AANSLUITINGEN EN SETUP
Y
AV 1
AUDIO
Verbind de scartaansluiting van de videorecorder met de
A V 1-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermde scartkabel.
VIDEO
1
COMPONENT
IN
Selecteer de A V 2-ingang als u het apparaat op de AV2
-scartaansluiting hebt aangesloten.
AV 1
Scart
AV1
AV 2
Video
O
O
AV2
Uitvoertype
Huidige invoermodus
Analoge TV
AV1/2/3
Component/RGB/HDMI
Audio
O
O
RGB
O
Video, Audio
Alleen ATV
ATV uitvoer is beschikbaar.
X
AV2
AV1 (TV Uit)
(Monitor Uit)
O
O
O
O
O
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Uitvoer
Invoer
G
Alleen bij 42/50PQ1***
TV Uit: Voert
analoge TV
videosignalen uit.
Monitor Uit: Voert
het huidige
schermbeeld uit.
X
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
USB IN
VICE) SERVICE ONLY
1
! OPMERKINGEN
G
Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een
afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.
AUDIO/
VIDEO
AV 1
(R) AUDIO (L)
AV 2
19
AANSLUITINGEN EN SETUP
Aansluiting met een RCA-kabel (Behalve 42/50PQ1***)
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en
de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de
aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links
= wit en audio rechts = rood)
2
Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
PLAY (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de
handleiding van de videorecorder).
AANSLUITINGEN EN SETUP
3
Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T(ingang)
op de afstandsbediening.
VIDEO L/MONO AUDIO R
USB IN
1
1
AV IN 3
S-VIDEO
VIDEO
L
R
ANT IN
! OPMERKINGEN
G
20
Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de
recorder aan op de A U D I O L / M O N O-aansluiting van de tv.
OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN (Behalve 42/50PQ1***)
Camcorder
3
Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.
VIDEO
L
R
USB IN
Selecteer de AV3 -ingang met de knop INPUT
(ingang) op de afstandsbediening.
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
Gameconsole
1
AV IN 3
AANSLUITINGEN EN SETUP
1
Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de
tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren
van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel,
audio links = wit en audio rechts = rood)
USB AANSLUITEN (Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
USB IN
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
1
R
■
1
Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten aan de zijkant van de TV.
2
U kunt na het aansluiten van de USB in contactpunten, de USB functie gebruiken. (G p .50)
21
AANSLUITINGEN EN SETUP
PC AANSLUITEN (Behalve 42/50PQ1***)
Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpastaan de instellingen van de tv.
Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel
Y
AV
V1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
PB
HDMI
HDMI/DVI IN
HDMI IN
1
PR
2
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
ANTENNA
IN
R
RGB(PC)
RGB OUTPUT
AUDIO
L
1
22
AV 2
VIDEO
AANSLUITINGEN EN SETUP
COMPONENT
IN
2
AUDIO
1
Verbind de RGB-uitgang van de PC met de R G B I N ( P C) -aansluiting op de tv.
2
Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.
3
Schakel de TV en de PC in.
4
Selecteer de RGB -ingang met de knop I N P U T op de afstandsbediening.
Ondersteunde beeldschermresolutie
H D M I - D T V- m o d u s
R G B - P C- m o d u s (Behalve 42/50PQ1***)
Verticale
Horizontale
frequentie(kHz)
640x350
31,468
70,09
720x400
31,469
70,09
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,317
1024x768
48,363
60,004
1280x768
47,776
59,87
1360x768
47,720
59,799
Resolutie
frequentie(Hz)
Behalve 42PQ2***, 42PQ3***, 42PQ6***
Horizontale
frequentie(kHz)
Verticale
frequentie(Hz)
720x480
31,47
31,50
59,94
60,00
720x576
31,25
50,00
1280x720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
1920x1080
33,72
33,75
28,125
67,432
67,5
56,250
27
33,75
59,94
60,00
50,00
59,94
60
50
24
30
AANSLUITINGEN EN SETUP
Resolutie
! OPMERKINGEN
Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
scherm wordt weergegeven. Het stilstaande
beeld kan inbranden op het scherm. Gebruik
wanneer mogelijk een screensaver.
G Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pcmodus. Verander dan de pc-modus in een andere
resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas
de helderheid en het contrast aan in het menu
totdat het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie van de grafische kaart van de pc niet kan
worden gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart
of raadpleegt u de fabrikant van de grafische
kaart.
G Voor de horizontale en de verticale frequentie
wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
G We raden aan dat u 1024 x 768, 60Hz
(42PQ2***, 42PQ3***, 42PQ6*** XGA)/1360 x
768, 60Hz(50PQ2***, 50PQ3***, 50PQ6***
WXGA) voor de PC modus gebruikt zodat u de
beste beeldkwaliteit bereikt.
G
Als de resolutie van de pc hoger dan SXGA is, is
er geen beeld op de tv. (Alleen HD Modellen)
G Verbind de audio-kabel van de pc met de Audioingang van de tv (geluidskabels worden niet
meegeleverd bij de tv).
Wanneer
u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is
G
er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u
een kabel korter dan 5 meter te gebruiken.
Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.
G
23
AANSLUITINGEN EN SETUP
Scherminstelling voor pc-modus (Behalve 42/50PQ1***)
Screen Reset (Beeldscherm terugzetten)
Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen.
BEELD
Verpl.
Scherm
OK
E
AANSLUITINGEN EN SETUP
Deze functie werkt in de volgende modus: Component(behalve 480i, 576i), RGB
• Contrast
Verpl.
vorige
Resolutie
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
• Tint
0
Auto config.
Instellen
Positie
R
G
Formaat
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Fase
Scherm
Scherm
Resetten
1 MENU
2
OK
G
B E E L D selecteren.
S c h e r m selecteren.
3
OK
R e s e t t e n selecteren.
OK
J a selecteren.
4
5
OK
R e s e t t e n uitvoeren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
24
Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase
Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.
BEELD
Verpl.
Scherm
OK
Verpl.
vorige
E
• Contrast
Resolutie
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
Auto config.
D
• Tint
0
Positie
R
G
F
G
Formaat
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
G
AANSLUITINGEN EN SETUP
P o s i t i e ( P o s i t i o n ) is werkzaam in Component (behalve 480i, 576i), RGB modus.
A f m e t i n g ( S i z e ), F a s e ( P h a s e ) zijn alleen werkzaam in RGB modus.
E
Fase
Scherm
Scherm
Resetten
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
OK
S c h e r m selecteren.
OK
Selecteer P o s i t i e, F o r m a a t of F a s e .
3
4
Breng de gewenste instellingen aan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
25
AANSLUITINGEN EN SETUP
De resolutie selecteren (Behalve 42PQ2***, 42PQ3***, 42PQ6***)
Om een normaal beeld weer te geven moet u ervoor zorgen dat het oplossend vermogen (de resolutie) van
de rgb-modus en de keuze van de pc-modus met elkaar overeenstemmen.
BEELD
Verpl.
Scherm
OK
Verpl.
vorige
E
AANSLUITINGEN EN SETUP
Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].
• Contrast
Resolutie
100
• Helderheid
• Scherpte
70
• Kleur
70
• Tint
0
G
1024 x 768
1280 x 768
50
Auto config.
1360 x 768
Positie
R
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Scherm
G
Formaat
Fase
Resetten
1 MENU
2
B E E L D selecteren.
OK
S c h e r m selecteren.
OK
R e s o l u t i e selecteren.
3
4
Kies de gewenste resolutie.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
26
Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])
Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen mini-maliseren. Als u de positie van het beeld hebt
aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het
beeld nog verder worden aangepast.
BEELD
Verpl.
Scherm
OK
Verpl.
vorige
E
• Contrast
Resolutie
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
• Tint
0
Auto config.
Positie
R
• Geavanceerde besturing
G
Formaat
G
AANSLUITINGEN EN SETUP
Auto config. (automatisch configureren)
Deze functie is voor automatische aanpassing van de schermpositie, -grootte en fase. Het getoonde beeld zal
een paar seconden instabiel zijn terwijl de autoconfiguratie werkzaam is.
Instellen
Ja
Nee
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Scherm
Fase
Resetten
1 MENU
B E E L D selecteren.
• Als de positie van het beeld nog niet juist is,
probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
2
• Als het beeld nadat het automatisch in rgb
OK
S c h e r m selecteren.
OK
A u t o c o n f i g . selecteren.
OK
J a selecteren.
3
(pc) is ingesteld alsnog moet worden
bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte en fase met de hand instellen.
4
5
OK
Voer A u t o c o n f i g . uit.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
27
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
(BEHALVE 42/50PQ6***)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
POWER
RATIO
INPUT
AV MODE
POWER SAVING
(Alleen bij 42/50PQ1***)
POWER SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.
RATIO(BEELDFORMAAT) Hiermee selecteert u het gewenste beeldformaat.
POWER
RATIO
INPUT
AV MODE
ENERGY SAVING
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
AV MODE (Audio - Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en
videoapparatuur.(G p . 4 7)
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
uit naar stand-by.
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
vergroot of verkleint u het formaat van het
(Invoeren) Hiermee
hoofdbeeld.
ENERGY De energiebesparende modus van de tv aanpassen.
SAVING (Behalve 42/50PQ1
***)
(ENERGIEBESPARING)
MUTE
P
P
A
G
E
Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
0~9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
LIST De kanaaltabel weergeven.
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
VOLUME +/- Hiermee regelt u het volume.
OK
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
MENU
RETURN
Programme Hiermee selecteert u een programma.
/
FAV
1
Q.MENU FREEZE
MARK
PAGE Van de ene volledige set scherminformatie naar de volUP/DOWN gende gaan.
PAGE UP/DOWN
(Pagina
omhoog/omlaag)
1
FREEZE
1
FAV
Q.MENU
28
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.(G p .
9 0)
G E K L E U R D E met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
K N O P P E N T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
POWER
RATIO
INPUT
AV MODE
POWER SAVING
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de sys(omhoog/omlaag/l teeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
inks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
POWER
RATIO
INPUT
AV MODE
ENERGY SAVING
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
RETURN Stelt de gebruiker in staat om één stap terug in keren in een
interactieve toepassing of andere gebruiker interactiefunctie.
SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu.
knoppen voor (Behalve 42/50PQ1***)
usb-menubediening
2
MUTE
P
P
A
G
E
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
het menu Simplink op het scherm. (G p . 4 3)
OK
MENU
Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
(G p . 3 3)(Behalve 42/50PQ1***)
RETURN
2
FAV
Q.MENU FREEZE
MARK
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1
MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
FREEZE Pauzeert de huidige afbeelding op het scherm. (Het
(STILZETTEN) werkt niet in USB modus.)
De tv opent de stand-by modus automatisch indien er
geen signaal ontvangen wordt of indien er gedurende 5
minuten geen handelingen uitgevoerd worden.
Batterijen Plaatsen
■
Open het klepje van het batterijvak aan
de achterzijde. Let daarbij op de polen
(+ bij +, - bij -).
■
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5V.
Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
FREEZE
FAV
Q.MENU
■
Sluit het klepje.
29
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING (ALLEEN BIJ
42/50PQ6***)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
ENERGY De energiebesparende modus van de tv aanpassen.
SAVING
(ENERGIEBESPARING)
ENERGY SAVING
POWER
RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het beeld.
(BEELDFORMAAT)
RATIO
POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
uit naar stand-by.
Q. MENU MENU FREEZE
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
het menu Simplink op het scherm. (G p . 4 3)
INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
(Invoeren) Hiermee vergroot of verkleint u het formaat van het
OK
hoofdbeeld.
Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron. (G p . 3 3)
RETURN
SLEEP
MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
AV MODE
MARK
FAV
P
A
G
E
FREEZE Pauzeert de huidige afbeelding op het scherm. (Het
(STILZETTEN) werkt niet in USB modus.)
De tv opent de stand-by modus automatisch indien er
geen signaal ontvangen wordt of indien er gedurende 5
minuten geen handelingen uitgevoerd worden.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de
(omhoog/omlaag/li systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
nks/rechts)
OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
de huidige modus weer.
RETURN Stelt de gebruiker in staat om één stap terug in keren in een
interactieve toepassing of andere gebruiker interactiefunctie.
Q. VIEW
SLEEP Hiermee stelt u de tijden in voor het automatisch uit- en
inschakelen van de tv.
1
AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
-videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en
videoapparatuur.(G p . 4 7)
G E K L E U R D E met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
K N O P P E N T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
1
30
TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.(G
p . 9 0)
ENERGY SAVING
VOLUME + /- Hiermee regelt u het volume.
POWER
MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
RATIO
Q. MENU MENU FREEZE
FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
OK
PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
omhoog/omlaag)
RETURN
SLEEP
AV MODE
Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
0~9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
LIST De kanaaltabel weergeven.
MARK
FAV
P
A
G
E
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q. VIEW
Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu.
knoppen voor
usb-menubediening
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Programme Hiermee selecteert u een programma.
/
Batterijen Plaatsen
■
■
■
Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let daarbij
op de polen (+ bij +, - bij -).
Plaats twee AAA-batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude of
gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
Sluit het klepje.
31
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
DE TV INSCHAKELEN
- Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.
1
Firstly, connect the power cord correctly.
At this stage, the TV switches to standby mode.
2
Druk in de stand-by modus op de knop I N P U T, P D / E van de tv of druk op de knop P O W E R, I N P U T,
P
of op e e n v a n d e cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Initialisatie Handleiding
Indien het OSD (On Screen Display) wordt getoond op het scherm als afbeelding na het inschakelen van
de tv, kunt u T a a l, M o d u s i n s t e l l i n g, L a n d, A u t o a f s t e m m e n.
Note:
a. Indien u sluit zonder de eerste instelling te voltooien, zal het eerste instelling menu weer getoond worden.
W i n k e l d e m o” is er alleen voor gebruik in winkels en niet voor gebruik door de klant.
b. Modus “W
c. De “ T h u i s g e b r u i k ” modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als standaardmodus van deze tv ingesteld.
d. “ W i n k e l d e m o ” modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De “ W i n k e l d e m o ” modus wordt na
een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de gebruiker
de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
T h u i s g e b r u i k, W i n k e l d e m o) kan gewijzigd worden door het uitvoeren van de
e. De modus (T
M o d u s i n s t e l l i n g in het menu O P T I E.
PROGRAMMA SELECTEREN
1
Druk op de knop P
of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.
VOLUME REGELEN
1
Druk op de knop
+ / - om het volume te regelen.
U kunt het geluid uitschakelen door op de knop M U T E
(dempen) te drukken.
U kunt deze functie annuleren door te drukken op MUTE,
+ of -, AV modus knop.
32
QUICK MENU
Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
Q.Menu (Quick Menu) is een menu met functies die u vaak gebruikt.
Q.Menu
Beeldverhouding
F
16:9
G
Beeldmodus
Levendig
Geluidsmodus
Standaard
Mono
Audio
120 Min.
Sleep Timer
Favoriet
Uit
Eject
Eject
Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
• B e e l d v e r h o u d i n g: Hiermee selecteert u de gewenste beeldverhouding.
Voor de Zoom Instelling, selecteert u 16:9, Origineel, 4:3, 14:9, Zoom en Bioscoopzoom1 in het Menu Ratio. Na
het voltooien van de Zoom instelling, gaat het scherm terug naar Q.Menu.
• B e e l d m o d u s : Hiermee stelt u uw eigen voorkeur voor de weergave van beeld in.
• G e l u i d s m o d u s : Met deze functie stelt u de geluidscombinatie in die het beste past bij het programma dat u
bekijkt. Hiermee stelt u uw eigen voorkeur voor de weergave van geluid in.
• A u d i o : Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
• S l e e p T i m e r : Hiermee stelt u de tijden in voor het automatisch uit- en inschakelen van de tv.
• F a v o r i e t : Selecteer het favoriete programma.
• E j e c t : U kiest “Eject” om een aangesloten usb-apparaat te ontkoppelen.
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Sluiten
1Q. MENU
Alle menu’s afzonderlijk weergeven.
2
Uw gewenste bron selecteren.
3
OK
• Druk op de Q . M E N U-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
33
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
SETUP
Verpl.
BEELD
OK
Auto afstemmen
Verpl.
Beeldverhouding
Handm. afstemmen
GELUID
OK
: 16:9
Stroombesparing : Aan
Prog. bewerking
Beeldmodus
Verpl.
Auto Volume
: Uit
Heldere stem II
: Uit
: Levendig
• Contrast
• Niveau
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
• Tint
0
Balans
Geluidsmodus
OK
3
-
+
0
L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen 50
R
G
• Lage tonen 50
E
E
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Alleen bij 42/50PQ1***
TIJD
Verpl.
INGANGSIGNAAL
OK
Klok
Verpl.
OK
TV
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep Timer
: Uit
SETUP
BEELD
AV1
GELUID
AV2
HDMI
of
TIJD
OPTIE
USB
INPUT
Alleen bij 42/50PQ2***, 42/50PQ301*
OPTIE
Verpl.
USB
OK
Menutaal(Language): Nederlands
Fotolijst
Land
Muzieklijst
: Oostenrijk
Verpl.
Filmlijst
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Behalve
42/50PQ1***
INGANGSIGNAAL
OK
Verpl.
OK
TV
AV1
or
AV2
DivX-reg.code
AV3
Deactiveren
Component
Instellen ID
:1
RGB
ISM Methode
: Normaal
HDMI1
Demo Mode
: Uit
HDMI2
E
Behalve 42/50PQ3***
1 MENU
2
OK
Alle menu’s afzonderlijk weergeven.
Een menuonderwerp selecteren.
3
OK
Naar het popupmenu gaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
34
AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.
SETUP
Verpl.
OK
SETUP
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Verpl.
OK
Controleer de aansluiting van de
antenne. De vorige kanaalinforrnatie
wordt bijgewerkt tijdens Auto
afstemmen.
Wilt u doorgaan?
Ja
1 MENU
2
S E T U P selecteren.
OK
A u t o a f s t e m m e n selecteren.
OK
J a selecteren.
Nee
• Als u de automatische programmering wilt
voortzetten, selecteert u Ja met de knop
Druk vervolgens op de knop OK Selecteer
anders Nee.
3
4
OK
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Auto afstemmen
A u t o a f s t e m m e n uitvoeren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
35
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te
rangschikken.
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
Auto afstemmen
Auto afstemmen
Handm. afstemmen
Handm. afstemmen
Prog. bewerking
Prog. bewerking
OK
Opslag
1
F
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Systeem
G
BG
Band
V/UHF
Kanaal
0
Fine tune
F
G
Zoeken
F
G
Naam
C 02
Opslaan
Sluiten
1 MENU
2
OK
5
S E T U P selecteren.
H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.
VHF/UHF of Kabel selecteren.
6
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
OK
of
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het gewenste programmanummer selecteren.
7
Het gewenste programmanummer
selecteren.
Zoeken starten.
0
4
8
OK
Een tv-systeem selecteren.
O p s l a a n selecteren.
9
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
• B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus
I : PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
• Herhaal stap 4 t/m 8 om een volgend kanaal op te slaan.
36
SETUP
Verpl.
SETUP
OK
Verpl.
OK
Auto afstemmen
Auto afstemmen
Handm.
Handm. afstemmen
afstemmen
Handm.
Handm. afstemmen
afstemmen
Opslag
1
Prog. bewerking
Prog. bewerking
Systeem
BG
Band
V/UHF
Kanaal
0
Fine
Fine tune
tune
Zoeken
F
G
F
G
Naam
C 02
Opslaan
A
Naam aan zender toewijzen
U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.
1 MENU
2
3
4
S E T U P selecteren.
OK
H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.
OK
N a a m selecteren.
OK
5
OK
6
A
OK
Selecteer de positie en
kies het tweede teken
enzovoort.
U kunt de letters A t/m
Z, de cijfers 0 t/m 9,
+/– en spaties
gebruiken.
O p s l a a n selecteren.
OK
Fijnafstemming
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Sluiten
Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.
1 MENU
2
OK
3
OK
S E T U P selecteren.
Handm. afstemmen
selecteren.
F i n e t u n e selecteren.
4
Fijnafstemming voor het mooiste
beeld en geluid.
5
6
OK
O p s l a a n selecteren.
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
37
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
FIJNAFSTEMMING
Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de knop P
wanneer u tv kijkt.
Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of
selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Prog. bewerking).
Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
6
SETUP
Verpl.
C05
OK
1 C 01
Auto afstemmen
2 C 04
3 C 05
Handm. afstemmen
4 BLN 2
5 S02
Prog. bewerking
6 C05
7 C06
PR. Wijzigen
Wissen
1 MENU
TV
0 -----
Auto Sort
8 C07
9 C12
10 BBC1
11 C25
12 C40
13 C50
14 C52
15 C61
Navigatie
P
Pagina gewijzigd
Verplaatsen
Vorige
Overslaan
S E T U P selecteren.
2
OK
P r o g . b e w e r k i n g selecteren.
3
OK
4
P r o g . b e w e r k i n g invoeren.
Een programma selecteren dat u wilt opslaan of
overslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
38
Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan.
U kunt tevens een aantal kanalen verplaatsen en andere programmanummers gebruiken.
Een programma wissenë
A
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt
wissen.
2
• Het geselecteerde programma wordt gewist en alle
volgende programma's schuiven één positie op
naar boven.
ROOD Het gewiste programmanummer rood kleuren.
ROOD Het gewiste programma vrijgeven.
Automatisch sorteren
A
1
GROEN
GROEN Automatisch sorteren starten.
A
• Nadat u Automatisch Sorteren eenmaal hebt
gestart kunt u geen programma’s meer bewerken.
Een programma verplaatsen
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt verplaatsen.
2
GEEL
Het verplaatste programmanummer GEEL kleuren.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
3
3
GEEL Het verplaatste programma vrijgeven.
A
Een programmanummer overslaan
1
Een programmanummer selecteren dat u wilt
overslaan.
2
BLAUW
BLAUW Het overgeslagen programmanummer blauw
kleuren.
3
BLAUW
BLAUW Het overgeslagen programma vrijgeven.
• Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen,
betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met
de toetsen P
tijdens de normale TV-bediening.
• Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u
het programmanummer rechtstreeks invoeren met de
NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.
39
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
PROGRAMMALIJST OPVRAGEN
U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.
Programmalijst
1 C 01
1 C 02
1 C 03
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Exit
A
De programmatabel weergeven
Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden
overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
• Sommige programma's worden in de tabel
weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.
1
Programmalijst weergeven.
LIST
A
Een programma selecteren in de programmatabel
1
2
A
Een programma selecteren.
OK
Naar het gekozen programmanummer overschakelen.
Bladeren door de programmatabel
1
P
40
• Mogelijk staan sommige programma's in het blauw.
P
A
G
E
Door- en terugbladeren.
2
LIST
Naar normaal tv-kijken teruggaan.
FAVORIET PROGRAMMA INSTELLEN
A
Favoriet programma selecteren
Favoriete programma’s is een handige functie waarmee u snel gewenste programma’s kunt scannen zonder te
wachten de tv alle tussenliggende programma’s heeft gescand.
Om af te stemmen op een favoriet programma, drukt u herhaaldelijk op de (Favoriet) toets.
1
Q.Menu
P
of
P
A
G
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Selecteer uw gewenste programma.
0
Beeldverhouding
16:9
Levendig
Geluidsmodus
Standaard
2Q. MENU
Selecteer F a v o r i e t .
Mono
Audio
120 Min
Sleep Timer
Favoriet
F
Eject
Favoriet
3
G
Eject
4Q. MENU
Sluiten
Selecteer F a v o r i e t .
Terug naar tv kijken.
Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*
• Dit is automatisch inclusief het geselecteerde programma naar uw lijst met favoriete programma’s.
A
De lijst met favoriete programma’s tonen
Favorieten lijst
1 MARK
1 C 01
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Beeldmodus
De lijst met favoriete programma’s tonen.
FAV
2 C 02
2 C 02
Exit
41
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
INGANGEN
1
De ingangsbron selecteren.
OK
TV
AV1
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
HDMI3
AV2
HDMI2
AV3
HDMI1
Component
RGB
Behalve 42/50PQ2***,
42/50PQ3***
• Alleen bij 42/50PQ1***
TV
AV1
HDMI
AV2
• U kunt tevens het INVOEREN menu aanpassen.(Alleen bij 42/50PQ1***, 42/50PQ2***,
42/50PQ301*)
Alleen bij 42/50PQ1***
INGANGSIGNAAL
Verpl.
OK
INGANGSIGNAAL
TV
TV
AV1
AV1
AV2
AV2
AV3
HDMI
Verpl.
OK
Component
RGB
HDMI1
HDMI2
• T V : Selecteer het tijdens het kijken naar de tv.
• A V : Selecteer deze wanneer u beeld en geluid afkomstig een videorecorder of externe apparatuur bekijkt.
• C o m p o n e n t : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een dvd-recorder/speler of digitale set-top box van de
aansluiting afhankelijk is.
• R G B :Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een pc van de aansluiting afhankelijk is.
• H D M I : Selecteer het bij het gebruik van DVD of Digitale set-top box, afhankelijk van de aansluiting.
42
(Behalve 42/50PQ1***)
Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer het logo SIMPLINK.
Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een
ander merk wordt gebruikt.
Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere
kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.
Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.
Verpl.
OK
OPTIE
Verpl.
OK
Menutaal(Language): Nederlands
Land
Land
: Oostenrijk
Ingangslabel
: Oostenrijk
Ingangslabel
SIMPLINK
SIMPLINK
Aan
:: Aan
Aan Uit
:: Aan
Aan
Aan
SIMPLINK
SIMPLINK
Sleutel Vergrendel : Uit
Sleutel Vergrendel : Uit
Instellen ID
:1
Instellen ID
ISM Methode
: Normaal
ISM Methode
: Normaal
Demo Mode
: Uit
Demo Mode
: Uit
E
:1
E
1 MENU
O P T I E selecteren.
2
OK
S I M P L I N K selecteren.
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OPTIE
Menutaal(Language): Nederlands
3
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
43
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
SIMPLINK -functies
Afspelen
Door het indrukken van de knoppen
apparaten aansturen.
, OK, G, A, l l, FF en GG kunt u de aangesloten audio-video-
Direct afspelen
Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
44
Av-apparatuur selecteren
U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.
Alle apparatuur uitschakelen
Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.
Audio-out omschakelen
U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.
Sync Power ingeschakeld
Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen naar de ingeschakelde modus.
* Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen
ondersteuning bieden voor Simplink
Opmerking: Om SIMPLINK te gebruiken moet u een HDMI kabel van versie 1,3 of hoger met *CEC functie gebruiken. (*CEC:
Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle).
Het Home Theater aansluiten met het SIMPLINK logo.
Y
AV
V1
AV
V2
1
HDMI IN
PR
2
3
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
1
ANTENNA
IN
R
RGB(PC)
2
Selecteer Home Theater in het Luidsprekermenu door te
drukken op de S I M P L I N K knop.
Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat
met de functie Thuistheater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar
het thuistheater).
Home Theater
! OPMERKINGEN
Sluit de HDMI kabel van HDMI/DVI IN of de terminal (HDMI uitvoer) aan op de achterkant van het apparaat SIMPLINK van de terminal HDMI IN.
G Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders,
stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.
G
SIMPLINK-menu
Druk op de knop
en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.
1
T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de
huidige modus.
2
D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren
en weergeven.
Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het
scherm.
3
4
5
1
2
Geselecteerd apparaat
3
Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd)
V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder
bedienen.
4
H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste
schijf afspelen en bedienen.
5
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
G
Sluit de Audio uitvoeraansluiting aan de achterkant van
de tv en de Audio invoeraansluiting van het
Thuistheater aan met behulp van de optische kabels.
AUDIO
L
2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
PB
HDMI
HDMI/DVI IN
VIDEO
1
Sluit de HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 of HDMI IN3
( Behalve 42/50PQ2***, 42/50PQ3***) terminal op
de achterkant van de TV en de HDMI uitvoerterminal van
het Home Theater aan met behulp van de HDMI kabels.
Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd)
Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out
n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop)
of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.
45
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
INGANGSLABEL
Selecteert een label voor elke inputbron.
Alleen bij 42/50PQ1***
OPTIE
Verpl.
OK
Menutaal(Language): Nederlands
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Land
: Oostenrijk
OPTIE
Verpl.
SIMPLINK
: Aan
AV1
Land
SIMPLINK
: Aan
RGB
Instellen ID
:1
Instellen ID
:1
HDMI1
ISM Methode
: Normaal
ISM Methode
: NormaalHDMI2
: Uit
Demo Mode
E
: Uit
E
F
Sluiten
HDMI3
Sluiten
1 MENU
AV1
HDMI
Component
Sleutel Vergrendel : Uit
G
AV2
: Oostenrijk
AV3
Sleutel Vergrendel : Uit
Demo Mode
F
Menutaal(Language): Nederlands
AV2
Ingangslabel
Ingangslabel
OK
Behalve
42/50PQ2***
42/50PQ3***
OPTIE selecteren.
2
OK
Ingangslabel selecteren.
OK
De bron selecteren.
3
4
Het label selecteren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
46
G
AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS)
Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren.
Uit
Bioscoop
Sport
Game
Uit
Bioscoop
Game
Sport
Druk enige malen achtereen op de knop A V M O D E (Audio-videomodus) om de
gewenste bron te kiezen.
2
OK
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
1AV MODE
Uitschakelen van de AV MODUS.
Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films.
Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen.
• Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt
Cinema Mode zowel in het menu PICTURE (Beeld) als GELUID voor de
beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd.
• Als u in de audio-videomodus “Uit” selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
47
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
KEY LOCK(SLEUTEL VERGRENDEL)
Het TV-toestel kan zo worden ingesteld dat men het enkel met de afstandsbediening kan bedienen.
Met deze functie kan u verhinderen dat zonder toestemming TV wordt gekeken.
Dit toestel onthoudt de laatst gebruikte optie, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
OPTIE
Verpl.
OK
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
Menutaal(Language): Nederlands
Land
: Oostenrijk
: Oostenrijk
Ingangslabel
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Sleutel Vergrendel : Uit
Uit
: Uit
Instellen ID
:1
Instellen ID
:1
Aan
Aan
ISM Methode
: Normaal
ISM Methode
: Normaal
: Uit
Demo Mode
Demo Mode
E
O P T I E selecteren.
2
OK
Sleutel vergendel
selecteren.
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
3
OK
OK
Land
SIMPLINK
4
Verpl.
Menutaal(Language): Nederlands
Ingangslabel
1 MENU
OPTIE
: Uit
E
• Bij S l e u t e l V e r g r e n d e l ( K e y L o c k ) ‘ A a n ’ ( ‘ O n ’ ),
indien de tv uitgeschakeld is, voor het inschakelen van de
) knop op de
tv, drukt u op INPUT, P D of E(of P
TV of POWER, INPUT, P
of N U M B E R toetsen op
de afstandsbediening om de set in te schakelen.
A a n’ is ingeschakeld, ver• Als het S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A
schijnt ‘ X S l e u t e l v e r g e n d e l a a n ’ op het scherm als
er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het
voorpaneel wordt gedrukt. (behalve voor r / I toets)
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
48
Initialiseren
(De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)
Gebruik om alle menu opties snel terug te zetten naar de oorspronkelijke door de fabriek ingestelde waardes.
Na het voltooien van de F a b r i e k s i n s t e l l i n g ( I n i t i a l s e t t i n g ) moet u de Initialisatie setup opnieuw opstarten.
Verpl.
OK
OPTIE
E
Ingangslabel
: Aan
2
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Sleutel Vergrendel : Uit
Instellen ID
:1
Instellen ID
ISM Methode
: Normaal
ISM Methode
Demo Mode
: Uit
Demo Mode
Modusinstelling
: Home Use
Fabrieksinstelling
1 MENU
OK
E
Ingangslabel
SIMPLINK
Verpl.
Modusinstelling
Fabrieksinstelling
Fabrieksinstelling
:1
: Normaal
Alle gebruikersinstellingen en kanaalin: Uit worden opnieuw ingesteld.
stellingen
Wilt
u doorgaan?
: Home
Use
Ja
Nee
O P T I E selecteren.
OK
F a b r i e k s i n s t e l l i n g selecteren.
OK
J a selecteren.
3
BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
OPTIE
4
OK
Start Initiële Instelling.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
49
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Bij het aansluiten van het USB toestel
Dit keuzemenu wordt automatisch geopend zodra u een USB toestel aansluit.
In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen.
■
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
1 Sluit het USB toestel aan op de U S B
IN
contactpunten aan de zijkant van de TV.
• Deze tv ondersteunt JPEG en MP3 en SD DivX.
(Alleen bij 42/50PQ6***)
• Deze tv ondersteunt JPEG en MP3.
USB IN
(Alleen bij 42/50PQ3***)
DIO R
F O T O L I J S T of M U Z I E K L I J S T of
F I L M L I J S T (Alleen bij
42/50PQ6***)selecteren .
2
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
50
Een usb-apparaat ontkoppelen
USB-minnepinne
FOTOLIJST
3
MUZIEKLIJST
FILMLIJST
Selecteer het menu USB Eiect voordat u het usbapparaat ontkoppelt.
1Q. MENU
Eject selecteren.
2
OK
OK
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel
Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar.
Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar.
G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend.
G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend.
G De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel.
G Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is.
Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het
USB opslagtoestel beschadigd raken.
G Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het
product niet goed werkt, of niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale
muziek- of afbeeldingbestanden.
G Gebruik alleen een USB opslagtoestel dat was geformatteerd as een FAT16, FAT32, NTFS bestandensysteem dat
werd geleverd met het Windows besturingssyteem. In het geval dat een opslagtoestel geformatteerd werd als een
ander programma dat niet ondersteund wordt door Windows, kan het gebeuren dat het niet herkend wordt.
Gegevens in een USB opslagtoestel kunnen in het NTFS bestandensysteem niet verwijderd worden.
G Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel een externe stroomvoorziening nodig heeft.
Het toestel wordt anders niet herkend.
G Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de USB fabrikant geleverd is. Indien aangesloten met kabel
die niet wordt aangeboden door USB fabrikant, of een te lange kabel, wordt het toestel niet herkend.
G Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed.
G Er worden tot 999 bestanden en mappen ondersteund. Meer bestanden en mappen worden niet herkend.
G Gegevens in een USB opslagtoestel kunnen niet gecentreerd worden.
Er kunnen tot 128 Engelse tekens herkend worden als bestandsnaam.
G Maak back-ups van belangrijke bestanden omdat gegevens op een USB toestel beschadigd kunnen worden. Gegevensbeheer is de verantwoordelijkheid van de klant, en derhalve is de fabrikant niet verantwoordelijk voor gegevensbeschadigingen op het product.
G Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen
worden indien de tv ingeschakeld is.
G De aanbevolen capaciteit is 1TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32GB of minder voor USB geheugen.
G Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet.
G Indien een USB externe harde schijf met een “Energiebesparende” functie niet werkt, schakelt u de harde
schijf uit en weer in zodat deze goed werkt.
G
G
! OPMERKINGEN
■
G
Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
Om te voorkomen dat u de USB geheugenstick verliest, gebruikt u de USB aansluiting (afzonderlijk
verkocht) om de USB geheugenstick vast te zetten op de USB aansluitinghouder van de tv.
USB aansluitinghouder
USB invoerpoort
USB aansluiting (afzonderlijk verkocht)
- Zet een kant van de USB aansluiting op
de USB geheugenstick en de andere kant
op de USB aansluitinghouder.
FOTOLIJST
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.
FOTO(*.JPEG) ondersteund bestand
Basis: Max 4800 x geen limiet
Min : 32x32
• Progressieve spec uit
• u kunt alleen JPEG bestanden afspelen.
• Alleen basislijn scan wordt ondersteund bij JPEG. (uitsluitend SOF0, SOF1).
• Niet-ondersteunde bestanden worden in de vorm van een bitmap weergegeven.
Schermonderdelen
1 MENU
2
U S B selecteren.
OK
OK
F o t o l i j s t selecteren.
2
1
2
3
4
Gaat naar bovenste niveau
bestand
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
3
FOTOLIJST
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Map omhoog
Schijf 1
KY107
2009/11/11
KY101
2009/11/11
KY108
2009/11/11
KY102
2009/11/11
KY109
2009/11/11
KY103
2009/11/11
KY110
2009/11/11
KY104
2009/11/11
KY111
2009/11/11
KY105
2009/11/11
KY112
2009/11/11
KY106
2009/11/11
KY113
2009/11/11
KY101
Totaal aantal gemarkeerde foto’s.
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
1366x768, 125KB
1
Map omhoog
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
Markere
Exit
4
51
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Fotoselectie en PopUp menu
FOTOLIJST
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Map omhoog
Schijf 1
KY107
2009/11/11
KY101
2009/11/11
KY108
2009/11/11
KY102
2009/11/11
KY109
2009/11/11
KY103
2009/11/11
KY110
2009/11/11
KY104
2009/11/11
KY111
2009/11/11
KY105
2009/11/11
KY112
2009/11/11
2009/11/11
KY113
KY101
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
KY106
Optie
Pagina gewijzigd
P
MARK
2009/11/11
Markeren
Exit
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
FOTOLIJST
Pagina 2/3
Map omhoog
Schijf 1
KY107
2009/11/11
KY108
2009/11/11
KY109
2009/11/11
2009/11/11
KY110
2009/11/11
KY104
2009/11/11
KY111
2009/11/11
KY105
2009/11/11
KY112
2009/11/11
KY106
2009/11/11
KY113
2009/11/11
KY101
KY101
KY102
KY103
2009/11/11
1366x768, 125KB
Bekijken
2009/11/11
Alles markeren
Wissen
Sluiten
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
1
Optie
P
Pagina gewijzigd
Bekijken : Toon het geselecteerde onderdeel.
G Alles markeren : Markeer alle
foto’s op het scherm.
G Alles demarker. : Deselecteer
alle gemarkeerde foto’s.
G W i s s e n : de geselecteerde foto
wissen.
G S l u i t e n : het popup-menu
sluiten.
G
Niets gemarkeerd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
• Met de knop P
2
3
4
52
De gewenste foto’s selecteren.
OK
OK
Het popupmenu oproepen.
OK
Het gewenste popupmenu
selecteren.
kunt u over de fotopagina navigeren.
• Gebruik M A R K knop om een foto te markeren
of demarkeren. Indien een of meer foto’s
gemarkeerd zijn, kunt u individuele foto’s of een
diavoorstelling van de gemarkeerde foto’s bekijken. Indien er geen foto’s gemarkeerd zijn,
kunt u alle foto’s apart bekijken of alle foto’s in
een map in een diavoorstelling bekijken.
Het menu instellen in Volledig Scherm
U kunt de instellingen wijzigen zodat foto’s opgeslagen op een USB toestel, op een volledig scherm
getoond worden.
Gedetailleerde activiteiten zijn beschikbaar bij volledig scherm.
FOTOLIJST
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Map omhoog
Schijf 1
KY107
2009/11/11
KY101
2009/11/11
KY108
2009/11/11
KY102
2009/11/11
KY109
2009/11/11
KY103
2009/11/11
KY110
2009/11/11
KY104
2009/11/11
KY111
2009/11/11
KY105
2009/11/11
KY112
2009/11/11
KY106
2009/11/11
KY113
KY101
1366x768, 125KB
Map omhoog
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
2009/11/11
Markeren
Exit
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Map omhoog
Schijf 1
KY107
2009/11/11
KY108
2009/11/11
KY101
KY101
2009/11/11
1366x768, 125KB
KY102
2009/11/11
KY109
2009/11/11
Bekijken
1366x768, 125KB
KY103
2009/11/11
Alles markeren
KY110
2009/11/11
KY104
Wissen
2009/11/11
KY111
2009/11/11
Sluiten
KY105
2009/11/11
KY112
2009/11/11
KY106
2009/11/11
KY113
2009/11/11
1/17
Map omhoog
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Diavoorst.
BGM
Wissen
Optie Verbergen
Exit
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
FOTOLIJST
De aspectverhouding van een foto kan wijzigen indien de foto
getoond wordt op volledig scherm.
Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige
menuscherm.
1
2
3
De doelmap of het doelstation selecteren.
OK
OK
4
5
De gewenste foto’s selecteren.
Het popupmenu oproepen.
Bekijken selecteren.
OK
De geselecteerde foto wordt op
ware grootte weergegeven.
53
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
6
OK
De opties Diavoorst. , B G M,
(Draaien), W i s s e n,
Optie of Verbergen selecteren.
• Gebruik
1/17
Diavoorst.
Wissen
Optie Verbergen
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
G
Diavoorst. : Indien geen foto geselecteerd is worden alle foto’s in
de huidige map getoond tijdens de diavoorstelling. Indien geselecteerd worden de geselecteerde foto’s getoond in de
diavoorstelling.
■ Stel het tijdinterval van de diavoorstelling in bij O p t i e.
G
B G M : Naar muziek luisteren tijdens het bekijken van foto’s op
volledig scherm.
■ Stel het BGM toestel en album in bij O p t i e.
G
■
(Roteren): Roteer foto’s.
Roteert de foto 90°, 180°, 270°, 360° met de klok mee.
G
W i s s e n : Foto’s wissen.
G
Optie : Stelt waarden voor D i a v o o r s t e l l i n g S n e l h e i d en
M u z i e k m a p in.
■ Gebruik
knop en O K knop om waarden in te stellen.
Ga dan naar OK en druk op O K om de instellingen op te
slaan.
■ U kunt de Muziekmap niet wijzigen als BGM afgespeeld wordt.
G
54
BGM
knop om de vorige of volgende
foto te selecteren.
• Gebruik
knop om het menu bij volledig
scherm te selecteren en te bedienen.
Verbergen : Verberg het menu bij volledig scherm.
■ Om het menu weer bij volledig scherm te zien, drukt u op de O K
knop.
Toets F G om de tijdsinterval tussen dia's te
bepalen.
Diasnelheid
Snel
Muziekmap
Muziek
OK
Annuleren
MUZIEKLIJST
Gekochte muziekbestanden (*.MP3) kunnen auteursrechterlijke beperkingen bevatten.
Het afspelen van deze bestanden wordt misschien niet ondersteund door dit model.
Muziekbestand op uw USB toestel kan met dit toestel afgespeeld worden.
Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.
MUZIEK(*.MP3) ondersteund bestand
Bit rate 32 ~ 320kbps
* Bemonsteringsfrequentie MPEG1 laag 3: 32k ~ 48kHz
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Schermonderdelen
1 MENU
2
U S B selecteren.
OK
OK
2
1
2
3
4
Gaat naar bovenste niveau
bestand
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
Totaal aantal gemarkeerde
muziekbestanden
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
M u z i e k l i j s t selecteren.
3
MUZIEKLIJST
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Titel
Muziek
Duur
Map omhoog
00:00 / 03:28
1
Map omhoog
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
4
55
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Muziekselectie en PopUp menu
Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina.
Pagina 2/3
Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Muziek
Map omhoog
00:00 / 03:28
Map omhoog
Navigatie
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Pagina 2/3
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Muziek
Map omhoog
4395KB 1Kbps
Afspelen
Afspelen met foto
Alles markeren
Wissen
00:00 / 03:28
Sluiten
Map omhoog
1
2
3
4
56
P
Optie
MUZIEKLIJST
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
De gewenste muziek selecteren.
OK
OK
Het popupmenu oproepen.
OK
A f s p e l e n (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af.
Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden.
Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de
volgende in de huidige map afgespeeld worden.
G G e m a r k e e r d e a f s p e l e n : Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met
afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden.
G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop de
afgespeelde muziek.
G A f s p e l e n m e t f o t o : Start het afspelen van
de geselecteerde muziek en ga naar de
Fotolijst.
G A l l e s m a r k e r e n : Markeer alle muziek in de
map.
G A l l e s d e m a r k e r e n : Deselecteer alle gemarkeerde muziek.
G W i s s e n : De geselecteerde muziek wissen.
G S l u i t e n : het popup-menu sluiten.
G
MUZIEKLIJST
Het gewenste popupmenu
selecteren.
• Met de knop P
kunt u door de muziekpagina navigeren.
• Gebruik M A R K knop om muziek te markeren of
demarkeren. Indien een of meer muziekbestanden
gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden.
Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand
herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat
bestand en start u het afspelen. Indien er geen
muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in
volgorde afgespeeld worden.
■
Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het
afspeel informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als
schermbeveiliging “zweven”.
■
Schermbeveiliging?
De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door
een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te
voorkomen.
Tijdens het afspelen van muziek wordt het pictogram
achter de muziektitel weergegeven.
G Een beschadigd of gecorrumpteerd muziekbestand wordt niet afgespeeld, en 00:00 wordt getoond.
G Een muziekdownload van een betaalservice met auteursrechtbescherming wordt niet gestart, maar er wordt
onjuiste informatie getoond in de afspeeltijd.
De
schermbeveiliging wordt gestopt als u op de knoppen OK, A drukt.
G
G Deze tv kan geen muziekbestanden kleiner dan 32 Kb afspelen.
G De AFSPELEN ( G) , P a u z e ( I I ) , A, GG, FF knoppen op de afstandsbediening zijn eveneens in deze modus
beschikbaar.
G U kunt de GG knop gebruik om de volgende muziek te selecteren en de FF knop om de vorige muziek te
selecteren.
G
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
! OPMERKINGEN
57
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
FILMLIJST (Alleen bij 42/50PQ6***)
De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Dit wordt gebruikt bij het afspelen van filmbestanden op tv.
Toont de films in de USB map en ondersteunt afspelen.
Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden.
Videobewerking wordt niet ondersteund, maar bestanden kunnen verwijderd worden.
Een filmlijst waarbij mapinformatie en DivX bestand getoond worden.
Ondersteunt tot vier stations.
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
FILM (*.avi/*.Divx) ondersteund bestand
Videoformaat: MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Ondersteunt niet Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX
4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6.xx(Afspelen)
Audioformaat: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital.
Bemonsteringsfrequentie: 32k ~ 48kHz
Bit rate : 32k ~ 320kbps
Ondertitelingsformaat: *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt(DVD Subtitle
System)
• DivX wordt misschien niet afgespeeld, afhankelijk van types of opnamemethodes.
• Indien de video- en audiostructuur van het opgenomen bestand niet gekruist is, wordt er geen video
of audio uitgevoerd.
• Max bitrate van afspeelbare DivX is 4Mbps.
• Maximum FPS (Frame per seconde) kan alleen bereikt worden op SD niveau. FPS is 25 FPS (720*576)
of 30 FPS (720*480) afhankelijk van de resolutie.
• Bestanden van 25 FPS of 30 FPS of hoger worden misschien niet goed afgespeeld.
• Bestanden die zijn gecodeerd als GMC (Global Motion Compensation) kunnen niet worden afgespeeld.
• Sommige subtitelbestanden die niet op volgorde zijn opgeslagen kunnen niet worden getoond.
Extensienaam
Video Codec
Audio Codec
mpg, mpeg, mpe, vob, dat
MPEG1, MPEG2
AC3,MPEG,MP3,PCM
Avi, divx, m4v
MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx,Divx 4.xx,
Divx 5.xx, Divx 6.xx(Afspelen),
Xvid
58
Resolutie
720x576@25p
AC3,MPEG,MP3,PCM
720x480@30p
Schermonderdelen
1 MENU
2
U S B selecteren.
OK
OK
2
Gaat naar bovenste niveau
bestand
Huidige pagina/Totaal aantal
pagina’s
1
2
4
3
Pagina 2/3
Film
Niets gemarkeerd
Titel
Duur
Map omhoog
Totaal aantal gemarkeerde
filmtitels.
Overeenkomende knoppen op
de afstandsbediening
1
720x576, 120KB
Map omhoog
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd
MARK
Markeren
Exit
4
! OPMERKINGEN
G
G
G
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
3
FILMLIJST
Selecteer F i l m l i j s t .
Een DivX document en zijn ondertiteldocument moeten in dezelfde folder worden geplaatst.
Een video bestandsnaam en de naam van het ondertitelingsbestand moeten identiek zijn, anders wordt
het niet getoond.
Gebruik de links/rechts ( / )toetsen om naar een specifiek frame naar voren of achter te gaan tijdens het afspelen van een film.
(De links/rechts ( / )toetsen werken misschien niet goed voor sommige bestanden tijdens het
afspelen van een film.)
59
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
Filmselectie en Keuzemenu
Zoals afgebeeld kunnen er tot 6 filmtitels op één pagina vermeld worden.
FILMLIJST
Pagina 2/3 Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Film
Map omhoog
720x576, 120KB
P
Pagina gewijzigd MARK Markeren
Exit
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Pagina 2/3 Niets gemarkeerd
Duur
Titel
Film
Map omhoog
4395KB 1Kbps
Afspelen
Alles markeren
Wissen
720x576, 120KB
Sluiten
Map omhoog
1
2
3
4
60
Optie
FILMLIJST
Navigatie
Optie
P
Pagina gewijzigd MARK Markeren
Exit
De doelmap of het doelstation selecteren.
Selecteer de gewenste filmtitels.
OK
OK
Het popupmenu oproepen.
OK
A f s p e l e n : Afspelen van de geselecteerde
filmtitels. DivX afspelen wordt uitgevoerd tijdens de schermwijzigingen.
G G e m a r k e e r d e a f s p e l e n : Speel de geselecteerde filmtitels af. Zodra een film klaar is
met afspelen, zal de volgende geselecteerde
afgespeeld worden.
G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop het
afspelen van filmtitels.
G A l l e s m a r k e r e n : Markeer alle filmtitels in de
map.
G A l l e s d e m a r k e r e n : Maak de selectie van
alle gemarkeerde filmtitels ongedaan.
G W i s s e n : Verwijder de geselecteerde filmtitels.
G S l u i t e n : Sluit het keuzemenu.
G
Map omhoog
Navigatie
Het gewenste popupmenu
selecteren.
• In het geval van niet ondersteunde bestanden,
wordt een bericht betreffende het niet ondersteunde bestand getoond.
Dit bestand is ongeldig.
DivX Audio Taal & Ondertiteltaal
Beeldgrootte
F
Full Screen
Taal voor ondertiteling
---
Taal voor audio
1/1
Ondertiteling
---
. Taal
Latijns 1
. Sync
Null
. Positie
G
Taal voor
ondertiteling
Latijn1
French, Spanish, Catalan Basque, Portuguese, Italian, Albanian,
Rhaeto-Romanic, Dutch, German, Danish, Swedish,
Norwegian, Finnish, Faroese, Icelandic, Irish, Scottish, English
Latijn2
Czech, Hungarian, Ploish, Romanian, Croatian,
Slovak, Slovenian, Sorvian
Latijn4
Estonian, the Baltic languages Latvian(Lettish) and
Lithuanian, Greenlandic and Lappish
Latijn5
English, Trukish
Cyrillic
Bulgarian, Byelorussian, Macedonian, Russian, Serbian
and pre-1990 (no ghe with upturn) Ukrainian
Greek
---
Sluiten
English, modern Greek
Hebrew
English, modern Hebrew
Chinese
Chinese
Thai
Thai
Arabic
English, Arabic
• Dit bericht wordt getoond indien u tijdens het afspelen van
1
de DivX op de R O O D knop drukt.
• B e e l d g r o o t t e : Selecteer tijdens het afspelen van de film
uw gewenste beeldformaat.
2
• T a a l v o o r a u d i o & T a a l v o o r o n d e r t i t e l i n g : Wijzigt de
Selecteer B e e l d g r o o t t e , T a a l
voor ondertiteling, Taal voor
audio, Ondertiteling, Taal,
S y n c of P o s i t i e.
taalgroep van de audio/ondertiteling tijdens het afspelen van films.
• Sync : Past de synchronisatietijd van de ondertiteling aan van -10 sec
~ +10 sec, met stappen van 0,5 sec tijdens het afspelen van films.
G P o s i t i e : Wijzigt de positie van de ondertiteling omhoog
of omlaag tijdens het afspelen van films.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Selecteer de gewenste optie.
Sommige speciale tekens worden niet ondersteund in de ondertiteling.
HTML tags worden niet ondersteund in ondertiteling.
G Ondertiteling in talen anders dan de ondersteunde talen is niet beschikbaar.
G
G
De afstandsbediening gebruiken
FF
/ GG
Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op de R E W( FF) toets voor het versnellen
FF -> FFF -> FFFF -> FFFFF ->FFFFFF .
Druk herhaaldelijk op de F F( GG) toets voor het versnellen GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG -> GGGGGG.
■
Druk herhaaldelijk op deze toetsen om de snelheid voor snel vooruit/achteruit te
vergroten.
II
Tijdens het afspelen drukt u op de P a u z e( I I) toets.
Het stilstaande beeld wordt getoond.
■
■
A F S P E L E N ( G)
Met behulp van de
of
scherm bekeken worden.
toets tijdens het afspelen kan de positie op het
Druk op de A F S P E L E N ( G) toets om terug te keren naar normaal afspelen.
61
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
(Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)
DIVX REGISTRATIECODE (Alleen bij
42/50PQ6***)
Bevestig het DivX registratiecodenummer van de tv. Met behulp van het registratienummer kunt u films huren of
kopen op www.divx.com/vod.
Met een DivX registratiecode van een andere tv is het afspelen van gehuurde of gekcohte DivX bestanden niet
toegestaan. (Alleen DivX bestanden met dezelfde registratiecode als de gekochte tv kunnen afgespeeld worden.)
USB
Verpl.
USB
OK
Fotolijst
Fotolijst
Muzieklijst
Muzieklijst
Filmlijst
Filmlijst
DivX-reg.code
DivX-reg.code
DivX-reg.code
DivX-reg.code
Deactiveren
Deactiveren
Verpl.
i
OK
DivX(R) Video On Demand
Uw registratiecode is: *** *******
Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod
Sluiten
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
1 MENU
Selecteer U S B.
2
OK
Selecteer DivX-reg.code.
3
OK
Toont D i v X - r e g . c o d e.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
“DivX bevoegd om DivX video af te spelen, inclusief premie-inhoud”
OVER DIVX VIDEO: DivX®I is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX,Inc.
Dit is een officieel DivX bevoegd toestel dat DivX video afspeelt.
Bezoek www.divx.com voor meer informatie en softwaregereedschap om uw bestanden
om te zetten in DivX video.
OVER DIVX VIDEO-TEGEN-BETALING: Dit DivX Certified® toestel moet geregistreerd
zijn om de inhoud van DivX Video-on-Demand (VOD) af te spelen.
Om de registratiecode te maken plaatst u de DivX VOD sectie in de setup-modus van
het toestel. Ga met deze code naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien
en lees daar meer over DivX VOD.
! OPMERKINGEN
Ondersteund filmbestand
Resolutie: beneden 720x480(720x576) WxH pixels.
Framesnelheid: Beneden 30 frames/sec
Video Codec : MPEG1, MPEG2, MPEG4(Ondersteunt niet Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX3.xx, DivX4.xx,
DivX5.xx, DivX VOD(DRM), XviD, DivX 6.xx(Afspelen)
G Sommige knoppen werken misschien niet bij het laden.
G Indien u de DivX registratiecode van een ander toestel gebruikt, kan het gehuurde of gekochte DivX
bestand niet afgespeeld worden. Gebruik daarom altijd de aan dit product toegewezen DivX registratiecode.
G
62
DEACTIVATIE (Alleen bij
42/50PQ6***)
Verwijder de bestaande authenticiteitinformatie om een nieuwe DivX gebruikersauthenticiteit voor de tv te kunnen ontvangen.
Zodra deze functie uitgevoerd is, is een DivX gebruikersauthenticiteit vereist voor het bekijken van DivX DRM
bestanden.
USB
Verpl.
OK
USB
Fotolijst
Fotolijst
Muzieklijst
Muzieklijst
Filmlijst
Filmlijst
DivX-reg.code
Deactiveren
Deactiveren
DivX-reg.code
Deactiveren
Deactiveren
Verpl.
i
OK
Div X(R) Video On Demand
Wilt u het apparaat deactiveren?
1 MENU
Nee
Selecteer U S B.
2
OK
Selecteer Deactiveren.
OK
Selecteer J a of N e e.
3
HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
Ja
4
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
63
BEELDINSTELLING
PICTURE SIZE (ASPECT RATIO) CONTROL
U kunt het scherm in verschillende beeldformaten bekijken: 1 6 : 9, S c a n n e n,
O r i g i n e e l, 4 : 3, 1 4 : 9, Z o o m and B i o s c o o p z o o m 1.
Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit
beeld ingebrand worden op het scherm.
1Q. MENU
2
B e e l d v e r h o u d i n g selecteren.
• U moet tevens de B e e l d v e r h o u d i n g ( A s p e c t
R a t i o ) in B E E L D ( P I C T U R E ) of Q . M e n u
menu aanpassen.
Het gewenste beeldformaat
selecteren.
BEELDINSTELLING
• 16:9
Na selectie wordt het beeld horizontaal in een
lineaire verhouding aangepast zodat het
volledige scherm wordt gevuld (handig bij het
bekijken van dvd's in de indeling 4:3).
• Origineel
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt,
wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.
Origineel
• Scannen
De volgende keuze heeft tot gevolg dat u het
beeld in de beste kwaliteit ziet zonder dat het
originele beeld in hoge resolutie vermindert.
Let op: Als het originele beeld ruis bevat, ziet
u ruis aan de beeldranden.You can see the
noise at the edge.
Scannen
64
• 4:3
Na selectie wordt een beeld weergegeven met
een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3,
waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde
een grijze balk wordt weergegeven.
• 14:9
U kan films (het beeldformaat 14:9) of
gewone TV-programma’s bekijken via de
modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als
een 4:3-beeld dat is vergroot naar
boven/onder links/rechts.
• Bioscoopzoom1
Kies Bioscoopzoom indien u het beeld wilt
wijzigen, zowel horizontaal en verticaal snijden.
Het resultaat is een compromis tussen beeldaanpassing en schermdekking.
Het aanpassingsbereik is 1-16.
• Zoom
Na selectie wordt het beeld zonder wijziging
weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt
gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van
het beeld worden echter afgesneden.
BEELDINSTELLING
! OPMERKINGEN
G
G
G
U kunt alleen 4:3, 16:9 (breed), 14:9, Zoom, Bioscoopzoom in Component, HDMI modus
selecteren.
U kunt alleen 4:3 en 16:9 (breedbeeld) selecteren in de RGB-modus.
In de modus HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
65
BEELDINSTELLING
STROOMBESPARING
STROOM SPAREN
Vermindert het energieverbruik van het plasmascherm.
De standaard fabrieksinstelling voldoet aan de Energy
Star vereisten en is aangepast zodat thuis comfortabel
gekeken kan worden.
U kunt de helderheid van uw scherm aanpassen door
het energiebesparende niveau aan te passen of door
de beeldmodus in te stellen.
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
(Alleen bij 42/50PQ1*** )
Dit is de functie waarmee het energieverbruik
van het toestel wordt verminderd.
BEELD
OK
: 16:9
Stroombesparing
Sensor
Stroombesparing: :Intelligent
Uit
Beeldmodus
: Levendig
• Contrast
Intelligent Sensor
F
Hoog
100
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
0
Beeldmodus
Minimaal
Medium
Maximaal
• Tint
G
E
BEELDINSTELLING
1 MENU
2
OK
3
OK
Uit
Uit
: Levendig
Minimaal
• Contrast
100
Medium
• Helderheid 50
Maximaal
• Scherpte
70
• Kleur
R
OK
: 16:9
StroomStroombesparing
besparing
: Uit
G
Uit
• Helderheid
• Tint
Verpl.
Beeldverhouding
70
0
R
G
E
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
Selecteer
S t r o o m b e s p a r i n g.
OK
Selecteer I n t e l l i g e n t S e n s o r,
U i t , M i n i m a a l , M e d i u m of
Maximaal.
3
OK
B E E L D selecteren.
Selecteer S t r o o m b e s p a r i n g .
Selecteer U i t , M i n i m a a l ,
M e d i u m of M a x i m a a l .
Indien I n t e l l i g e n t S e n s o r geselecteerd is,
4
Selecteert u L a a g , M i d d e n of
Hoog.
(Behalve 42/50PQ1***)
• Als de functie Intelligent oog ingeschakeld is,
wordt het meest geschikte beeld automatisch
volgens de omgevingscondities ingesteld.
• I n t e l l i g e n t S e n s o r : Hiermee wordt het
beeld aangepast aan de omstandigheden van
de omgeving.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
66
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
Beeldmodus: fabrieksinstelling
Levendig
Standaard
Bioscoop
Sport
Game
Versterken van het contrast, de helderheid, de kleur en de scherpte voor levendig beeld.
De meest algemene schermweergave status.
Optimaliseert video voor het kijken naar films.
Optimaliseert video voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaliseert video voor het spelen van spellen.
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
BEELD
OK
Beeldmodus
Beeldmodus
• Helderheid
• Scherpte
70
• Scherpte
• Kleur
70
• Kleur
0
R
G
E
• Tint
100Standaard
50Bioscoop
70Sport
70Game
0 R
G
E
B E E L D selecteren.
BEELDINSTELLING
• Tint
1 MENU
:: Levendig
Levendig Levendig
• Contrast
100
50
• Helderheid
OK
: 16:9
Stroombesparing : Uit
Stroombesparing : Uit
Beeldmodus
: Levendig
• Contrast
Verpl.
Beeldverhouding
: 16:9
• Met B E E L D M O D U S stelt u de tv in op de best
2
OK
3
OK
B e e l d m o d u s selecteren.
L e v e n d i g, S t a n d a a r d,
B i o s c o o p, S p o r t of G a m e
selecteren.
mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in het menu B E E L D M O D U S op basis
van de programmacategorie.
• U kunt de beeldmodus ook in het Q-Menu
instellen.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
67
BEELDINSTELLING
Automatische kleurtoon instellen (Koel/Medium/Warm)
Kies een van drie automatische kleuraanpassingen. Selecteer Warm om warmere kleuren zoal s rood te versterken.
Selecteer Koel om minder intense kleuren met meer blauw weer te geven.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
E
100
• Contrast
• Helderheid
50
• Helderheid
• Scherpte
70
• Scherpte
• Kleur
70
• Tint
OK
E
• Contrast
Verpl.
0
• Kleur
R
• Tint
G
100
Kleurtemperatuur
50
Dynamisch Contrast
70
Dynamische Kleuren
70
Ruisonderdrukking
0
• Geavanceerde besturing
• GeavanceerdeGamma
besturing
• Reset beeldinstellingen
• Reset beeldinstellingen
Zwart niveau
Scherm
Scherm
F
Medium
G
Hoog
Hoog
Medium
Medium
Automatisch
Filmmodus
Uit
BEELDINSTELLING
Sluiten
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
OK
G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.
OK
K l e u r t e m p e r a t u u r selecteren.
3
4
Selecteer K o e l ( C o o l ), M e d i u m of W a r m.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
68
BEELD HANDMATIG INSTELLEN
Beeldmodus: de optie gebruiker
• Contrast
Hiermee stelt u het verschil in tussen de lichte en donkere niveaus in het beeld.
• Helderheid
Hiermee verhoogt of verlaagt u de hoeveelheid wit in uw beeld.
• Scherpte
Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld.
Hoe lager het niveau, hoe zachter het beeld.
• Kleur
Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
• Tint
Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.
BEELD
Verpl.
Beeldverhouding
BEELD
OK
:: Levendig
Levendig Levendig
Levendig
• Contrast
100
• Helderheid
• Scherpte
70
• Scherpte
• Kleur
70
• Kleur
• Tint
0
R
• Tint
G
2
G
B E E L D selecteren.
OK
B e e l d m o d u s selecteren.
OK
L e v e n d i g, S t a n d a a r d, B i o s c o o p, S p o r t of G a m e selecteren.
OK
C o n t r a s t, H e l d e r h e i d, S c h e r p t e, K l e u r of T i n t selecteren.
OK
Breng de gewenste instellingen aan.
3
70Sport
70Game
0 R
E
E
1 MENU
100Standaard
50Bioscoop
BEELDINSTELLING
Beeldmodus
Beeldmodus
50
• Helderheid
OK
: 16:9
Stroombesparing : Aan
Stroombesparing : Aan
Beeldmodus
: Levendig
• Contrast
Verpl.
Beeldverhouding
: 16:9
4
5
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
G
U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voor keur.
69
BEELDINSTELLING
BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE
Dynamisch Contrast(Uit/Laag/Hoog)
Pas het contrast aan zodat deze op het beste niveau blijft volgens de helderheid van het scherm. De resolutie wordt verbeterd
door het helderder maken van de heldere delen en het donkerder maken van de donkere delen. Deze functie verwijst naar
dynamisch contrast en verbetert het gevoel van aanwezigheid dat contrast dient te geven door gebruik te maken van dimmen
en andere invoersignalen.
Dynamische Kleuren(Uit/Laag/Hoog )
Past schermkleuren aan zodat ze levendiger, rijker en duidelijker zijn. De functie verbetert tint, verzadiging en licht zodat
rood, blauw, groen en wit er levendiger uitziet.
R u i s o n d e r d r u k k i n g( U i t / L a a g / M e d i u m / H o o g )
Vermindert storingen op het beeld zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert. Deze functie wordt ook gebruikt voor het
verminderen van recursieve sotringen en MPEG storingen (Mug/blok).
Gamma(Laag/Medium/Hoog)
U kunt de helderheid van een donker gebied en een middle grijsniveau gebied van het beeld aanpassen.
• Laag : Zorg dat donker en middel grijsniveau van het beeld helderder worden.
• Medium: Oorspronkelijke beeldkwaliteit.
• Hoog: Zorg dat donker en middel grijsniveau van het beeld donkerder worden.
BEELDINSTELLING
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
OK
E
E
• Contrast
Verpl.
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Contrast
100
Kleurtemperatuur
• Geavanceerde besturing
50
Dynamisch Contrast
• Scherpte
70
Dynamische Kleuren
• Kleur
70
Ruisonderdrukking
• Tint
0
• GeavanceerdeGamma
besturing
• Reset beeldinstellingen
Zwart niveau
• Reset beeldinstellingen
• Kleur
• Tint
• Helderheid
70
0
R
G
Scherm
Scherm
Medium
F
Hoog
G
Hoog
Medium
Medium
Auto
Filmmodus
Uit
Sluiten
1 MENU
B E E L D selecteren.
2
OK
G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.
3
OK
D y n a m i s c h C o n t r a s t, D y n a m i s c h e K l e u r e n, R u i s o n d e r d r u k k i n g of G a m m a
selecteren.
4
Selecteer uw gewenste bron.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
70
GEAVANCEERD: ZWART NIVEAU
Zorgt dat donkere gedeeltes op het scherm er donkerder uit zien.
Deze functie werkt in de volgende modus: TV, AV, COMPONENT of HDMI.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
E
100
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Kleur
70
• Tint
OK
E
• Contrast
Verpl.
0
• Contrast
R
Kleurtemperatuur
100
• Helderheid Dynamisch
50
Contrast
• Scherpte
70
Dynamische Kleuren
• Kleur
70
Ruisonderdrukking
• Tint
0
Gamma
• Geavanceerde besturing
Zwart niveau
• Reset beeldinstellingen
G
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Filmmodus
Scherm
Medium
Hoog
Hoog
Medium
Medium
F
Laag
G
Uit
Sluiten
• L a a g : de reflectie van het scherm wordt
B E E L D selecteren.
donkerder.
• H o o g : de reflectie van het scherm wordt
2
helderder.
OK
G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.
• A u t o m a t i s c h : Realiseert het zwart niveau
BEELDINSTELLING
1 MENU
van het scherm en stelt het automatisch in op
Hoog of Laag.
3
OK
Selecteer Z w a r t n i v e a u.
4
Selecteer L a a g of H o o g.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
71
BEELDINSTELLING
GEAVANCEERD - FILMMODUS
Zorgt dat videoclips die in film opgenomen zijn er natuurlijker uit zien.
Deze functie werkt alleen in de modus Analog TV (Analoge tv), AV en Component 480i/576i.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
E
100
• Contrast
• Helderheid
50
• Helderheid
• Scherpte
70
• Scherpte
• Kleur
70
• Kleur
• Tint
OK
E
• Contrast
Verpl.
0
R
• Tint
G
100
Kleurtemperatuur
50
Dynamisch Contrast
70
Dynamische Kleuren
70
Ruisonderdrukking
0
• Geavanceerde besturing
• GeavanceerdeGamma
besturing
• Reset beeldinstellingen
• Reset beeldinstellingen
Zwart niveau
Scherm
Scherm
Medium
Hoog
Hoog
Medium
Medium
Auto
Filmmodus
F
Uit
G
Sluiten
BEELDINSTELLING
1 MENU
2
B E E L D selecteren.
OK
G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.
OK
Selecteer F i l m m o d u s.
3
4
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
5
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
72
BEELD RESETTEN
Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen.
BEELD
Verpl.
BEELD
OK
E
100
• Contrast
50
• Helderheid
50
• Scherpte
70
• Scherpte
70
• Kleur
70
0
i
R
• Kleur
Reset
videoconfig70...
• Tint
G
• Geavanceerde besturing
R
0
G
• Geavanceerde besturing
• Reset beeldinstellingen
• Reset beeldinstellingen
Scherm
Scherm
B E E L D selecteren.
2
OK
Reset beeldinstellingen selecteren.
BEELDINSTELLING
1 MENU
100
• Helderheid
• Tint
OK
E
• Contrast
Verpl.
3
OK
De ingestelde waarde initialiseren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
73
BEELDINSTELLING
ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION)
Een stilstaand of gepauzeerd beeld dat langere tijd op het scherm getoond wordt kan leiden tot het achterlaten van
een afdruk, zelfs indien u het beeld wijzigt. Vermijd het langdurig stilzetten van het beeld op het scherm.
Normaal
ISM is niet noodzakelijk indien het plakken van het beeld geen probleem is – stel in op Normaal.
White Wash
White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.
Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm is weergegeven, kan soms niet volledig worden verwijderd met White wash.
Orbiter
Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het
scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten
verplaatst.
Color Wash
Het kleurblok met het scherm verplaatst een beetje en het witpatroom wordt getoond. Het is moeilijk te zien of
er een beeld ingebrand is indien het tijdelijke nabeeld verwijderd is en het kleurpatroon in werking is.
BEELDINSTELLING
OPTIE
Verpl.
OK
OPTIE
Verpl.
OK
Menutaal(Language): Nederlands
Menutaal(Language): Nederlands
Land
Land
: Oostenrijk
Ingangslabel
: Oostenrijk
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Sleutel Vergrendel : Uit
Instellen ID
:1
Instellen ID
ISM Methode
Methode
ISM
Normaal
:: Normaal
ISM Methode
Methode
ISM
Demo Mode
: Uit
Demo Mode
E
:1
Normaal Normaal
:: Normaal
Orbiter
: Uit
E
Color Wash
White Wash
1 MENU
O P T I E selecteren.
• Stel deze functie in op N o r m a a l als u deze
functie niet wilt gebruiken.
2
OK
I S M M e t h o d e selecteren.
3
OK
N o r m a a l , O r b i t e r , C o l o r W a s h of W h i t e W a s h selecteren.
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
74
DEMOMODUS
Gebruik om het verschil tussen XD Demo aan en XD Demo uit te bekijken.
OPTIE
Verpl.
OPTIE
OK
Verpl.
OK
Menutaal(Language): Nederlands
Menutaal(Language): Nederlands
Land
Land
: Oostenrijk
Ingangslabel
: Oostenrijk
Ingangslabel
SIMPLINK
: Aan
SIMPLINK
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Sleutel Vergrendel : Uit
Instellen ID
:1
Instellen ID
:1
ISM Methode
Demo Mode
Mode
Demo
: Normaal
Uit
:: Uit
ISM Methode
DemoMode
Mode
Demo
: Normaal
Uit
Uit
: :Uit
E
E
XD AAN
Aan
XD UIT
BEELDINSTELLING
1 MENU
O P T I E selecteren.
2
OK
Selecteer Demo Mode.
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
Druk op een willekeurige toets om de demomodus te stoppen.
75
BEELDINSTELLING
MODUSINSTELLING
We raden aan om de instellen op de tv in te stellen op “Thuisgebruik” voor de beste beeldkwaliteit in uw huisomgeving.
“Winkeldemo” modus is een optimale instelling voor weergave in winkels.
Modusinstelling
OPTIE
Verpl.
E
Ingangslabel
OK
SIMPLINK
Omgeving wordt geselecteerd.
Kies de instellingsmodus.
: Aan
Sleutel Vergrendel : Uit
Instellen ID
:1
ISM Methode
: Normaal
Demo Mode
: Uit
Modusinstelling
Modusinstelling
Home Use
Use
:: Home
Winkeldemo
Thuisgebruik
Selecteer [Thuisgebruik] als u deze
tv thuis wilt gebruiken. Selecteer
[Winkeldemo] als u deze tv in een
winkel wilt gebruiken.
Fabrieksinstelling
1 MENU
BEELDINSTELLING
O P T I E selecteren.
2
OK
M o d u s i n s t e l l i n g selecteren.
3
OK
4
OK
W i n k e l d e m o of T h u i s g e b r u i k selecteren.
Opslaan.
• Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
76
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING
Met de optie Auto Volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender
kiest.
Omdat elk station eigen signaalomstandigheden heeft, kan het noodzakelijk zijn om het volume aan te passen na
het wisselen van kanaal. Deze functie stelt gebruikers in staat om te genieten van stabiele volumeniveaus door
voor elk programma automatisch aanpassingen uit te voeren.
GELUID
Verpl.
GELUID
OK
Auto Volume
: Uit
Auto Volume
: Uit
heldere stem II
: Uit
Clear Voice II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
3
-
+
0
L
R
: Standaard
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
OK
Uit
Aan
Aan
3
-
+
0
L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen 50
• Hoge tonen 50
• Lage tonen 50
• Lage tonen
E
1 MENU
Verpl.
50
E
G E L U I D selecteren.
OK
GELUID- EN TAALINSTELLING
2
A u t o v o l u m e selecteren.
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
77
GELUID- EN TAALINSTELLING
STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS
U kunt uw voorkeur geluidsinstelling aanpassen naar standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game, en u kunt de
hoge en lage tonen aanpassen.
Met geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit.
Standaard
Muziek
Bioscoop
Sport
Game
Geluid van standaard kwaliteit.
Optimaal geluid voor het luisteren naar muziek.
Optimaal geluid voor het kijken naar films.
Optimaal geluid voor het kijken naar sportevenementen.
Optimaal geluid voor het spelen van spellen.
GELUID
Verpl.
Auto Volume
: Uit
heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
GELUID
OK
3
-L
R
+
0
L
R
Standaard
: :Standaard
Verpl.
Auto Volume
: Uit
heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
L
: :Standaard
Standaard
+
R
Standaard
Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
Uit
• SRS TruSurround XT :Muziek
• Hoge tonen 50
• Hoge tonen 50
Bioscoop
• Lage tonen
• Lage tonen 50
Sport
50
E
E
GELUID- EN TAALINSTELLING
1 MENU
3
0
OK
G E L U I D selecteren.
Game
• U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu
instellen.
2
OK
G e l u i d m o d u s selecteren.
3
OK
S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren.
4
OK
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
78
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS
Pas de equalizer aan.
Verpl.
GELUID
OK
Auto Volume
: Uit
Auto Volume
: Uit
heldere stem II
: Uit
heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
3
-
+
0
L
R
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
: Standaard
E
OK
3
OK
-
+
R
0 L
: Standaard• SRS TruSurround XT
Uit
E
• Lage tonen 50
2
3
OK
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen 50
•• Hoge
Hoge tonen
tonen 50
• Lage tonen 50
• Lage tonen 50
E
Sluiten
• SRS TruSurround XT : Uit
Hoge tonen
tonen 50
50
•• Hoge
1 MENU
Verpl.
E
GELUID
4
G E L U I D selecteren.
OK
Hoge tonen, Lage tonen
selecteren.
OK
Breng de gewenste instellingen aan.
5
G e l u i d m o d u s selecteren.
Standaard, Muziek, Bioscoop,
S p o r t of G a m e selecteren.
6
OK
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
SRS TRUSURROUND XT
Selecteer Hoge, lage tonen.
1 MENU
G E L U I D selecteren.
2
OK
S R S T r u S u r r o u n d X T selecteren.
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• S R S T r u S u r r o u n d X T : TruSurround XT is
een gepatenteerde SRS technologie die het
probleem van het afspelen van 5.1 multikanaal
inhoud via twee luidsprekers, oplost.
GELUID- EN TAALINSTELLING
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
3
4
OK
G
G
is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
De TruSurround XT-technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.
79
GELUID- EN TAALINSTELLING
HELDERE STEM II
Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.
GELUID
Verpl.
Auto Volume
: Uit
heldere stem
stem IIII
heldere
: Uit
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
GELUID
OK
3
-
+
0
L
R
: Standaard
Verpl.
Auto Volume
: Uit
heldere stem II
: Uit
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
-
0
L
Uit
Uit
Aan
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen 50
• Hoge tonen 50
• Lage tonen 50
• Lage tonen 50
G E L U I D selecteren.
+
R
: Standaard
E
E
1 MENU
3
OK
GELUID- EN TAALINSTELLING
• Indien u “ A a n ” ( “ O n ” ) selecteert voor
H e l d e r e S t e m I I ( h e l d e r e s t e m I I ), zal S R S
T r u S u r r o u n d X T functie niet werken.
2
OK
H e l d e r e s t e m I I selecteren.
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan
4
OK
N i v e a u selecteren.
OK
De gewenste balans instellen.
5
6 ’.
• S e l e c t e e r n i v e a u s v a n ‘-- 6’ t o t ’6
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
80
BALANS
U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.
GELUID
Auto Volume
heldere stem II
Verpl.
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
OK
: Uit
30L
R
: Standaard
heldere stem II
: Uit
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
30L
: Standaard
+
R
Balans
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen 50
• Hoge tonen 50
• Lage tonen
• Lage tonen
50
OK
0
F
L
R
Sluiten
50
E
G E L U I D selecteren.
OK
B a l a n s selecteren.
OK
De gewenste balans instellen.
G
GELUID- EN TAALINSTELLING
2
Verpl.
: Uit
+
E
1 MENU
GELUID
Auto Volume
3
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
81
GELUID- EN TAALINSTELLING
AUDIO TERUGZETTEN
Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling.
GELUID
Verpl.
OK
GELUID
Verpl.
E
Balans
Geluidsmodus
3-
+
0L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
i
1 MENU
GELUID- EN TAALINSTELLING
2
OK
: Aan
3-
+
0L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
Reset geluidsconfig...
• Resetten
TV Speaker
OK
E
• Niveau
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Resetten
• Resetten
TV Speaker
: Aan
G E L U I D selecteren.
R e s e t t e n selecteren.
3
OK
De ingestelde waarde initialiseren.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
82
TV-SPEAKERS AAN/UIT
U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.
In A V, C o m p o n e n t, R G B en H D M I met HDMI naar DVI-kabel, TV-luidspreker kan worden uitgevoerd zelfs
indien er geen videosignaal is.
Als u uw externe Hi-Fi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.
GELUID
Verpl.
OK
GELUID
E
Balans
Geluidsmodus
3-
+
0L
R
: Standaard
• Niveau
Balans
Geluidsmodus
OK
3-
+
0L
R
: Standaard
• SRS TruSurround XT : Uit
• SRS TruSurround XT : Uit
• Hoge tonen
50
• Hoge tonen
50
• Lage tonen
50
• Lage tonen
50
• Resetten
TV Speaker
Speaker
TV
Verpl.
E
• Niveau
Aan
:: Aan
• Resetten
TV Speaker
Speaker
TV
Aan
:: Aan
Uit
Aan
Aan
1 MENU
OK
GELUID- EN TAALINSTELLING
2
G E L U I D selecteren.
T V S p e a k e r selecteren.
3
OK
A a n of U i t (Uitgeschakeld).
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
G
Indien de tv luidspreker uitgeschakeld is terwijl het Simplink home theater in gebruik is, wordt het geluid
automatisch uitgevoerd naar de luidspreker van het home theater, maar indien de luidspreker van de tv
ingeschakeld is, wordt het geluid uitgevoerd naar de tv luidspreker.
83
GELUID- EN TAALINSTELLING
I/II
Stereo/Dual-ontvangst
Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven.
1Q. MENU
2
GELUID- EN TAALINSTELLING
84
G E L U I D selecteren.
Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
Uitzending
Weergave op het scherm
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
A
Monogeluid kiezen
Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave
neemt de geluidskwaliteit toe.
A
Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar
DUAL I, DUAL II of DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.
NICAM-ontvangst
Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.
U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.
1
Bij ontvangst van N I C A M - m o n o kan u N I C A M M O N O selecteren.
2
Bij ontvangst van N I C A M - s t e r e o kan u N I C A M S T E R E O of N I C A M M O N O selecteren.
3
Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of
N I C A M D U A L I + I I of N I C A M M O N O selecteren.
In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse
luidspreker instellen.
Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
L + R : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het
audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
GELUID- EN TAALINSTELLING
Geluidsweergaveselectie luidsprekers
L + L : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
gezonden.
R + R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers ges-
tuurd.
85
GELUID- EN TAALINSTELLING
TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN
Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.
1
OK
De gewenste taal selecteren.
OK
Het gewenste land selecteren.
2
* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen
1
MENU
2
OK
O P T I E selecteren.
M e n u t a a l of L a n d selecteren.
3
OK
De gewenste taal of het gewenste land selecteren.
GELUID- EN TAALINSTELLING
4
OK
Opslaan.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
! OPMERKINGEN
G
G
86
Als u de I n s t a l l a t i e g i d s niet stopt door op de R E T U R N knop te drukken, of time-out van OSD (On
Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.
Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden
en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
TIJDSINSTELLING
KLOK INSTELLEN
U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.
Als de huidige instelling voor de tijd verloren gaat door een stroomstoring of omdat de stekker van de tv uit
het stopcontact wordt gehaald, moet u de klok opnieuw instellen.
TIJD
Verpl.
OK
1 MENU
TIJD
Verpl.
Klok
Klok
Klok
Klok
Tijd uit
: Uit
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep Timer
: Uit
Sleep Timer
: Uit
OK
Uur
16
Minuut
09
Sluiten
T I J D selecteren.
TIJDSINSTELLING
2
OK
K l o k selecteren.
3
OK
Selecteer U u r of M i n u u t.
4
Stel het U u r of M i n u u t.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
87
TIJDSINSTELLING
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT
De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.
Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.
TIJD
Verpl.
TIJD
OK
Klok
Verpl.
Klok
OK
23:59
Tijd uit
: Uit
Tijd uit
: Uit
Tijd aan
: Uit
Tijd aan
: Uit
Sleep Timer
: Uit
Sleep Timer
: UitUur
Minuut
F
Uit
G
00
00
Programma
1
Volume
30
Sluiten
1 MENU
2
TIJDSINSTELLING
OK
T I J D selecteren.
T i j d u i t of T i j d a a n selecteren.
Indien de Aan Tijd geselecteerd is.
3
OK
Selecteer U u r, M i n u u t,
P r o g r a m m a of V o l u m e.
4
Instellen van Uur, Minuut, Programma, Volume.
• Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
88
SLAAPSTAND INSTELLEN
U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv
automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
1Q. MENU
2
S l e e p t i m e r selecteren.
U i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 of 2 4 0 M i n u u t selecteren.
• Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.
• U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIME (Tijd) menu instellen.
TIJDSINSTELLING
89
TELETEKST
Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele
informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de
systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaardteletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n modernere
systemen die een snelle en eenvoudige selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.
IN-/UITSCHAKELEN
ENERGY SAVING
AV MODE
8
9
0
Q.VIEW
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
OK
RETURN
MUTE
P
AV MODE
MARK
MUTE
P
A
G
E
SLEEP
P
P
A
G
E
FAV
P
A
G
E
MUTE
OK
MENU
OK
RETURN
MENU
Druk op de T E X T-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het
scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in
de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw
keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.
Druk op de T E X T-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug
naar de vorige modus.
FREEZE
RETURN
FAV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q. VIEW
FAV
Q.MENU
Q.MENU FREEZE
MARK
SIMPLE-TEKST
A
1
2
Pagina kiezen
Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
juiste paginanummer kiezen.
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
Met de toetsen P
TOP-TEKST
De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.
TELETEKST
A
1
2
3
4
A
Blok / groep / pagina kiezen
Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de P
-toets gebruiken.
Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P -toets gebruiken.
Rechtstreeks een pagina kiezen
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
90
FASTEXT
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
overeenkomstige kleurtoets in te drukken.
A
Pagina kiezen
1
Druk op de T . O P T-knop en selecteer vervolgen het i menu met de
knop. De indexpagina wordt
weergegeven.
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
Met de toetsen P
kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
2
3
4
SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES
i
A Index
Tekst optie
Selecteer elke indexpagina.
Index
Tijd
A Tijd
Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven
in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond.
Druk op de toet-sen P /
of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten
of te veranderen. Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren.
Hold
Reveal
Update
Sluiten
A Hold
?
A Reveal
TELETEKST
Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm.
Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de teletekstpagina’s niet langer automatisch gewisseld.
Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.
A Update
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.
91
BIJLAGE
PROBLEMEN OPLOSSEN
De bediening werkt niet goed.
Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
waardoor het signaal wordt geblokkeerd.
■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
■ Installeer nieuwe batterijen.
■
De afstandsbediening
werkt niet
Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
■ De tv opent de stand-by modus automatisch indien er geen signal ontvangen wordt
of indien er gedurende 15 minuten geen handelingen uitgevoerd worden.
■
De stroom wordt
p l o t s e l i n g u i tgeschakeld
■
De videofunctie werkt niet.
Controleer of het product is ingeschakeld.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te
steken waarin eerst de stekker van dit product zat.
■
Geen beeld en geen
geluid
Beeld verschijnt
l a n g z a a m n a i n s c h a k elen
■
Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Wijzig Kleur in de menuoptie.
Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
■
■
Geen of slechte kleur
of slecht beeld
Horizontale/verticale
strepen of trillend beeld
■
Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.
Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
schakelen.
■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.
■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
■
BIJLAGE
Slechte ontvangst op
sommige zenders
Lijnen of strepen in
beelden
Geen beeld na
aansluiten van HDMI
92
■
Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).
■
Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen
op het scherm, of zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven.
Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen.
De geluidsfunctie werkt niet.
+ / -.
Druk op de knop
■ Geluid gedempt? Druk op de knop M U T E.
■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?
■
Beeld is goed, maar
geen geluid
Er komt geen geluid uit
een van de luidsprekers
Vreemd geluid uit de
binnenkant van het
product
Geen geluid na
aansluiten HDMI of USB
■
Wijzig Balans in de menuoptie.
■
Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
betekent niet dat er een probleem is met het product.
■
Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
Controleer de USB kabel over versie 2.0.
■
*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)
Signaal is buiten
bereik.
Verticale balk of
s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis
en onjuiste positie
S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit
een enkele kleur
Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
■ Controleer de ingangsbron.
■
■
Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
Controleer de signaalkabel.
■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.
■
Wanneer u de beeldinstellingen verandert,
schakelt de tv na een
bepaalde tijd automatisch
terug naar de standaardfabrieksinstelling.
A
Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de W i n k e l d e m o opslaan
mogelijkheid.
Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
In het tv menu kiest u O P T I E -> Kies M o d u s i n s t e l l i n g -> Kies
T h u i s g e b r u i k.
U bent nu klaar met het wisselen naar de modus T h u i s g e b r u i k.
BIJLAGE
Er is een probleem met de beeldinstellingen.
93
BIJLAGE
ONDERHOUD
Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en regelmatig
reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.
Het scherm reinigen
1
Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
en veeg het scherm ermee af.
2
Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.
De behuizing reinigen
■
■
Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
Gebruik vooral geen natte doek.
Langere afwezigheid
PAS OP
G Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
stroompieken.
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
MODELS
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
BIJLAGE
Televisiesysteem
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
94
42PQ100R-ZA
50PQ100R-ZA
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,5 x 28,3 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,8 inches
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,5 x 25,8 x 3,1 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,8 x 3,2 inches
24,3 kg / 53,5 lbs
22,2 kg / 48,9 lbs
33,7 kg / 74,2 lbs
31,2 kg/ 68,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Externe antenne-impedantie
■
50PQ1***
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II
Zenderbereik
Omgevingsvereisten
42PQ1***
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Minder dan 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Minder dan 85%
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
MODELS
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Power requirement
Power Consumption
MODELS
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
Televisiesysteem
50PQ2***
50PQ200R-ZA
50PQ210R-ZD
50PQ220R-ZB
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,5 x 28,3 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,8 inches
1031,2 x 656,7 x 80,8mm
40,5 x 25,8 x 3,1 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,8 x 3,2 inches
24,8 kg / 54,6 lbs
22,7 kg / 50,0 lbs
33,7 kg / 74,2 lbs
31,2 kg/ 68,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
42PQ3***/ 42PQ301*
42PQ301R-ZB
42PQ300R-ZA
50PQ3*** / 50PQ301*
50PQ301R-ZB
50PQ300R-ZA
1031,2 x 720,9 x 308,0 mm
40,5 x 28,3 x 12,1 inches
1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
47,9 x 32,2 x 13,8 inches
1031,2 x 656,7 x 80,8 mm
40,5 x 25,8 x 3,1 inches
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
47,9 x 29,8 x 3,2 inches
24,8 kg / 54,6lbs
22,7 kg / 50,0lbs
33,7 kg / 74,2 lbs
31,2 kg / 68,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II
Zenderbereik
VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Externe antenne-impedantie
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvereisten
42PQ2***
42PQ200R-ZA
42PQ210R-ZD
42PQ220R-ZB
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagvochtigheidsgraad
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Minder dan 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Minder dan 85%
BIJLAGE
Opslagtemperatuur
75 Ω
■
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
95
BIJLAGE
MODELS
Afmetingen
(breedte x hoogte x
diepte)
inclusief steun
Gewicht
inclusief steun
exclusief steun
exclusief steun
Netspanning
Energieverbruik
Televisiesysteem
42PQ600R-ZA
50PQ600R-ZA
1040,8 x 725,8 x 308,0 mm
40,9 x 28,5 x 12,1 inches
1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,3 x 32,4 x 13,8 inches
1040,8 x 669,2 x 76,8 mm
40,9 x 26,3 x 3,0 inches
1228,8 x 772 x 78,9 mm
48,3 x 30,39 x 3,1 inches
25,3 kg / 55,7 lbs
23,3 kg / 51,3 lbs
35,0 kg / 77,1lbs
32,5 kg / 71,6 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W
AC100-240V~ 50/60Hz
430W
VHF: NZ1~E21, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Externe antenne-impedantie
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheidsgraad
Ondersteunde filmdocumenten
■
50PQ6***
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II
Zenderbereik
Omgevingsvereisten
42PQ6***
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Minder dan 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Minder dan 85%
zie pagina 58
De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
BIJLAGE
96
IR-CODES
1. Aansluitingen
■
Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv.
2. IR-codes afstandsbediening
■
Golfvorm uitgang
Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 KHz-signaal bij 455 KHz
Draagfrequentie
Tc
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Inschakelfactor = T1/TC = 1/3
T1
■
Frameconfiguratie
1e frame
Voorlo
Lead
o p c ocode
de
Lage aangepaste
c oLow
d e custom code
Hoge aangepaste
High custom code
code
D aData
t a c ocode
de
DData
a t a ccode
ode
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Frame herhalen
C oRepeat
d e h e r hcode
alen
■
Tf
Voorloopcode
9 ms
4.5 ms
■
Code herhalen
0.55 ms
9 ms
■
2.25 ms
Bitomschrijving
Bit ”1”
0.56 ms
0.56 ms
2.24 ms
1.12 ms
■
BIJLAGE
Bit ”0”
Frame-interval: Tf
Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
97
BIJLAGE
Code (Hexa)
95
08
0B
79
45
43
07
06
40
41
44
28
30
02
03
00
01
1E
09
10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
7E
65
0E
8E
Functie
ENERGY, POWER SAVING
POWER
INPUT(Invoeren)
RATIO
Q.MENU
MENU
OK( )
RETURN(Teruggaan)
AV MODE (Audio -videomodus)
+
P
P
FAV
MUTE
Nummertoets 0~9
LIST
Q.VIEW
ROOD
GROEN
GEEL
BLAUW / I I
TEXT
T.OPT(T.Optie)/
SIMPLINK
FREEZE(STILZETTEN)
SLEEP
Opmerking
Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening (Behalve 42/50PQ1***)
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
: Behalve 42/50PQ1***, 42/50PQ2***, 42/50PQ3***
BIJLAGE
98
SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM
Setup RS-232C
Verbind de RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van de tv extern te
besturen.
Verbind de seriële poort van het besturingssysteem
met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de
tv.
Opmerking: De RS-232C-verbindingskabel wordt
niet geleverd bij de tv.
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug
Nr.
Naam plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geen verbinding
RXD (Data ontvangen)
TXD (Data versturen)
DTR (DTE kant klaar)
GND
DSR (DCE kant klaar)
RTS (Klaar om te versturen)
CTS (Klaarmaken om te versturen)
Geen verbinding
1
5
6
9
RS-232C-configuraties
Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
BIJLAGE
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)
99
BIJLAGE
Instellen ID
Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 104.
OPTIE
Verpl.
OK
Land
: Oostenrijk
: Aan
OK
SIMPLINK
: Aan
Instellen
Instellen ID
ID
:: 11
Sleutel Vergrendel : Uit
F
InstellenID
ID
Instellen
: :11
ISM Methode
: Normaal
ISM Methode
: Normaal
Demo Mode
: Uit
Demo Mode
: Uit
E
3
: Oostenrijk
Ingangslabel
Sleutel Vergrendel : Uit
OK
OK
Land
SIMPLINK
2
Verpl.
Menutaal(Language): Nederlands
Ingangslabel
1 MENU
OPTIE
Menutaal(Language): Nederlands
1
G
Sluiten
E
O P T I E selecteren.
I n s t e l l e n I D selecteren.
Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor uw tv te kiezen.
U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 t/m 99.
BIJLAGE
• Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
100
Parameters communicatie
Baudratio: 9600 bps (UART)
■ Lengte data: 8 bits
■ Pariteit: Geen
Stopbit: 1 bit
■ Communicatiecode: ASCII-code
■ Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.
■
■
Commando referentielijst
COMMANDO 1
01. Stroomvoorziening
k
C O M M A N D O 2 DATA
(Hexa)
00 ~ 01
a
Zie pagina 102
Zie pagina 102
COMMANDO 1 COMMANDO 2
u
DATA
(Hexa)
00 ~ 03
14. Kleurtemperatuur
k
15. Hoge tonen
k
r
00 ~ 64
16. Lage tonen
k
s
00 ~ 64
02. Beeldverhouding
k
c
03. Beeld dempen
k
d
04. Volume dempen
k
e
00 ~ 01
17. Afwijkende status
k
z
FF
05. Volume regelen
k
f
00 ~ 64
18. ISM-methode
j
p
Zie pagina 104
j
u
01
06. Contrast
k
g
00 ~ 64
19. Autom. configuratie
07. Helderheid
k
h
00 ~ 64
20. Stroombesparing,
08. Kleur
k
i
00 ~ 64
Stroom besparing
j
q
00 ~ 04
09. Tint
k
j
00 ~ 64
21. Afstemcommando
m
a
Zie pagina 105
10. Scherpte
k
k
00 ~ 64
22. Kanaal Toevoegen/Overslaan m
b
00 ~ 01
k
12. Vergrendelingsmodus k
afstandsbediening
l
m
00 ~ 01
23. Sleutel
m
c
00 ~ 01
24. Ingangskeuze (Hoofd)
x
b
Zie pagina 98
Zie pagina 106
t
00 ~ 64
11. OSD selecteren
13. Balans
k
Behalve 42/50PQ1***
Protocol versturen / ontvangen
Versturen
OK Acknowledgement
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[Commando 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt.
Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft
hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus
staan, stuurt hij de data van de pc terug..
[Commando 2] : Tweede commando
[DATA] : om commandogegevens te versturen.
‘FF’-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
[Cr] : carriage return
ASCII code '0x0D'
[ ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.
[Commando 2] : Gebruik als commando.
[Set ID]: Gebruik het kleine teken indien sed ID ingesteld is op 10, TV
zal de “0”, “a” sturen.
[Data]: Gebruik het kleine teken indien data is 0xab, TV zal de
‘a’, ‘b’ sturen.
[NG]: Gebruik het grote teken.
BIJLAGE
[Instellen ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een
gewenst scherm ID-nummer te kiezen in het
speciale menu. De aanpassingsratio gaat van 1
tot 99. Wanneer Set ID '0' wordt geselecteerd,
wordt elke verbonden tv bestuurd. Het
ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1~99) in het menu en met een hexadecimaal (0x0~0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.
101
BIJLAGE
0 1 . Stroomvoorziening (Commando: k a)
Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.
Versturen [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Power Uit
01 : Power Aan
Acknowledgement [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Om Power Aan / Uit weer te geven.
Versturen [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
0 5 . Volume regelen (Commando: k f)
Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volumeknoppen op de afstandsbediening.
Versturen [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
02. Beeldverhouding (Commando: k c)
(Grootte van hoofdbeeld)
Om het formaat van het scherm aan te passen.
(Formaat groot beeld) U kunt de gewenste beeldver-
houding ook instellen met behulp van de functie
Aspect Ratio (Beeldverhouding) in het Q.MENU of
het BEELD-menu.
0 6 . Contrast (Commando: k g)
Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu
BEELD.
Versturen [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Versturen [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Data 01: Normaal beeld (4:3)
Data 06: Origineel
Data 02: Breedbeeld (16:9)
Data 07: 14:9
Data 04: Zoom
Data 09: Scannen
Data 10~1F: Bioscoopzoom1~ 16
Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Met de PC-of Component-ingang selecteert u
beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
* In de modus HDMI/Component (meer dan 720
p) is Scannen beschikbaar.
0 3 . Beeld dempen (Commando: k d)
Om scherm stil aan / uit te selecteren.
0 7 . Helderheid (Commando: k h)
Om het licht van het scherm aan te passen.
U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.
Versturen [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Versturen [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan)
01 : Scherm stil aan (Beeld uit)
08. Kleur (Commando: k i)
Data 00 : Video-Uit Mute uit
Data 10 : Video-Uit Mute aan
De kleur van het scherm aanpassen.
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.
Acknowledgement [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Uitsluitend in het geval van Video-Uit mute aan zal de tv
het OSD (On Screen Display) tonen, maar in het geval
van Scherm Mute Aan zal de tv het OSD niet tonen.
Data Min : 00 ~ Max : 64
04. Volume dempen (Commando: k e)
BIJLAGE
Om het volume stil aan / uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE(STIL) knop op de afstandsbediening.
Versturen [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)
01 : Volume stil aan (Volume uit)
Acknowledgement [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Versturen [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Tint (Commando: k j)
Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.
Versturen [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
102
10. Scherpte (Commando: k k)
Om de scherpte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.
Versturen [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
15. H o g e t o n e n ( C o m m a n d o : k r )
Hoge tonen aanpassen.
Versturen [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. L a g e t o n e n ( C o m m a n d o : k s )
11. OSD selecteren (Commando: k l)
Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of
uit bij bediening op afstand.
Versturen [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD uit
Data 01: OSD aan
Lage tonen aanpassen.
Versturen [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
Acknowledgement [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 2 . Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m)
Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv.
(Indien u de afstandsbediening en de bediening op het
voorpaneel niet gebruikt, gebruikt u deze modus. De vergrendeling van de afstandsbediening wordt, als de hoofdstroom wordt in/uit geschakeld, vrijgegeven.
Versturen [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Vergrendeling uit
01 : Vergrendeling aan
Acknowledgement [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Afwijkende status (Commando: k z)
Hiermee herkent u een afwijkende status.
Versturen [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Data FF: Lezen
Acknowledgement [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig)
01: Geen signaal (Voeding aan)
02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening
03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer
04: Schakel de tv uit via RS-232-functie
05: 5V uit
06: Wisselstroom uit
07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm
(Ventilatoralarm)
08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit)
09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep
(Automatische slaapstand)
13. Balans (Commando: k t)
Hiermee past u de balans aan.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.
a: Tv uitschakelen met AV-board detect.
*Deze functie is "alleen-lezen".
Versturen [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64
Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina104.
BIJLAGE
Acknowledgement [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Kleurtemperatuur (Commando: k u)
Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de
Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu Beeld.
Versturen [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Medium 01: Koel 02: Warm
Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
103
BIJLAGE
1 8 . ISM-methode (Commando: j p)
Vermijd een vast beeld dat op het scherm achterblijft.
Versturen [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
LSB
0
0
0
0
0
0
0
Orbiter
White Wash
Normaal
Color Wash
7
6 5
1
4
0
3
2
1
0
Functie
0
0
1
0
Orbiter
0
1
0
0 White Wash
1
0
0
0
Normaal
0
0
0
0
Color Wash
Data 02: Orbiter
Data 04: White Wash
Data 08: Normaal
Data 20: Color Wash
*U kunt niet meer dan twee soorten functies tegelijk instellen.
Acknowledgement [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 9 . A u t o m . c o n f i g u r a t i e ( C o m m a n d o : j u ) (Behalve 42/50PQ1***)
Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en
beeldtrilling automatisch minimaliseren.Alleen in de
modus RGB (PC).
Versturen [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Instellen
Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Stroombesparing (Commando: j q)
S t r o o m b e s p a r i n g (C o m m a n d o: j q )
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 1
00 : Stap 0
A : Stap 10
* B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 2
00: -30
01: -29
02: -28
(Alleen bij 42/50PQ1***)
Het energieverbruik van de tv verminderen.
BIJLAGE
Data 00: Laag Vermogen Uit
Data 01: Laag Vermogen Minimaal
Data 02: Laag Vermogen Medium
Data 03: Laag Vermogen Maximaal
Data 10: Intelligente Sensor Laag
Data 11: Intelligente Sensor Middel
Data 12: Intelligente Sensor Hoog
1E:
0
28: +10
Versturen [j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
64 : Stap 100
6E : Stap 110
73 : Stap 115
74 : Stap 116
(Behalve 42/50PQ1***)
Acknowledgement [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
104
F : Stap 15
10 : Stap 16
C7 : Stap 199
FE : Stap 254
FF : Stap 255
3A : +28
3B : +29
3C : +30
4E: N/A
4F : N/A
50: N/A
21 . Afstemcommando (Commando: m a)
Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.
Versturen [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Data0, Data1: Programmanummer
Data0: Hoog byte
Data1: Laag byte
Data2: Attribuut
Lucht
7
6
5
4
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd
RF Bron
3
2
0
1
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Data
Hoofd / Sub
0
x
0
0
ATV
x
x
x
0
Hoofd beeld
0
x
0
1
DTV
x
x
x
1
Sub beeld
0
x
1
0
Radio
0
x
1
1
Gereserveerd
6
5
4
3
2
1
Kabel
7
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd
RF Bron
Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd Data
0
Hoofd / Sub
1
x
0
0
ATV
x
x
x
0
Hoofd beeld
1
x
0
1
DTV
x
x
x
1
Sub beeld
1
x
1
0
Radio
1
x
1
1
Gereserveerd
‘x’ : Maakt niets uit
Acknowledgement [a][ ][Set ID][OK][ ][Data0][Data1][x]
[a][ ][Set ID][NG][ ][Data0][x]
22. Kanaal Toevoegen/Overslaan (Commando: m b)
Voor het instellen van de status overslaan voor het
huidige Programma.
Versturen [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Sla over
01 : Toevoegen
Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
BIJLAGE
23. S l e u t e l (Commando: m c)
Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening.
Versturen [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Sleutelcode - Zie pagina 98.
Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
105
BIJLAGE
24. I n g a n g s k e u z e ( C o m m a n d o : x b )
(Ingang hoofdbeeld)
Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.
Versturen [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Structuur
MSB
0
LSB
0
0
0
Externe ingang
0
0
0
0
Ingangnummer
Externe ingang
Data
0
0
0
1
Analog
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI
Ingangnummer
Data
0
0
0
0
Ingang1
0
0
0
1
Ingang2
0
0
1
0
Ingang3
0
0
1
1
Ingang4
Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
BIJLAGE
106
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising