LG | 42PX2RVA | Owner's Manual | LG 42PX2RVA Handleiding

LG 42PX2RVA Handleiding
PLASMA-TV
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag.
Noteer het modelnummer
en
serienummer
van
Zie hiervoor het label op het achterpaneel
gegevens aan uw dealer wanneer u service
Modelnummer:
Serienummer:
en
het toestel.
vermeld deze
nodig
heeft.
Waarschuwingen
inzake
veiligheid
V
eiligheidsrichtlijnen
Veiligheidsrichtlijnen
W
WAARSCHUWING
Plaats de monitor niet in rechtstreeks zonlicht of in de
nabijheid van warmtebronnen zoals verwarmingsroosters, kachels enzovoort.
-
-
nat
zou
Dit
Deze zouden
Gebruik geen water
vochtige plaats,
plaats waar het apparaat
een
brand of
een
elektrische schok kunnen veroorzaken.
Buig de antennekabel tussen de binnen- en de
buitenzijde van het gebouw, om te voorkomen dat
naar
Hierdoor
monitor
-
Dit kan schade
zou er
en
kunt
u een
elektrische schok
krijgen
wanneer u
het
een
u
Dit
zou
brand of
moet worden
niet is
elektrische schok
aangesloten.
aangesloten, bestaat
door stroomlekkage.
Dit kan schade
er
Voeding
Stroomonde
rbreker
mafleiders
aardingsdraad niet
of de gasleiding.
met
Het apparaat mag niet worden
telefoondraden, blikse-
blootgesteld
aan
drup-
spetters en er mogen geen voorwerpen op het
apparaat worden geplaatst die zijn gevuld met een
en
vloeistof
(zoals
een
vaas).
Steek geen voorwerpen in de
2
Dit
zou
brand of
PLASMA-TV
een
contact opnemen met
en
uw
elektrische schok kunnen veroorzaken.
een
de monitor zelf te herstellen. Neem
uw
aan
dealer of
uw
de monitor of
onderhoudsdienst.
een
elektrische schok
gevaar
Tijdens
onweer
luchtuitlaatopening.
elektrische schok kunnen veroorzaken.
moet
u
de stekker
het stopcontact trekken
niet aanraken.
Dit kan schade
veroorzaken.
-
elektrische schok
veroorzaken.
erkende elektricien.
Verbind de
een
om
contact op met
onmogelijk is om het toestel te aarden, moet u een
afzonderlijke circuitonderbreker gebruiken. Laat deze installeren
pels
een
vreemde geur verspreidt,
het toestel uitschakelen, de stekker uit het
Probeer niet
-
-
de monitor schoon te maken.
de monitor of
Als de monitor rook of
-
Als het
door
de monitor zouden
ze van
waterschade kunnen ontstaan binnenin de
aardingsdraad
voor een
-
zowel
dealer of onderhoudsdienst.
binnen stroomt.
aardingsdraad
Als de
aan
veroorzaken.
-
-
aan
om
stopcontact trekken
toestel aanraakt.
De
toebrengen
vallen.
moet
-
letsel kunnen
ernstig
kunnen worden.
zou
regen
voorwerpen op de monitor.
zware
kinderen als volwassenen indien
Zoniet kan brand ontstaan.
Gebruik de monitor niet op
zoals een badkamer of een
-
Plaats geen
aan
en
mag
de monitor of
u
een
van
de monitor uit
de antennekabel
elektrische schok
Waarschuwingen
*
bevatten twee soorten
Veiligheidsrichtlijnen
informatie,
waarvan u
aanwijzing
deze
toestel veroorzaken.
aanwijzing
van
veiligheid
hieronder de betekenis vindt.
deze
WAARSCHUWING Niet-naleving
inzake
kan
ernstig
letsel
en
zelfs de dood
veroorzaken.
Niet-naleving
Opmerkingen
Wees
den.
van
voorzichtig
voor
gevaar dat kan
kan licht letsel of schade
optreden
onder
aan
het
bepaalde omstandighe-
Opmerkingen
Raak de stekker nooit
Dit kan
-
een
met natte handen.
aan
Zorg
erpen, zoals
elektrische schok veroorzaken.
-
Trek het snoer van het toestel uit het
alvorens het te verplaatsen.
stopcontact
Plaats de monitor niet in een inbouwelement zoals
een boekenkast of een rack.
Verluchting nodig.
-
dat het netsnoer niet
ervoor
een
Dit kan brand of
langs warme
verwarmingstoestel, loopt.
een
voorw-
elektrische schok veroorzaken.
Sluit het toestel niet aan op het stroomnet als het
snoer of de stekker beschadigd is of het
aansluitgedeelte van het stopcontact loszit.
-
Dit kan brand of
een
elektrische schok veroorzaken.
Werp gebruikte batterijen keurig weg om te
voorkomen dat een kind zou proberen ze op
-
Mocht dit toch
gebeuren,
moet
u
onmiddellijk
een
arts
te eten.
raadple-
gen.
Als de
luidsprekers aan de monitor bevestigd zijn en
u het toestel wilt verplaatsen, mag u het niet aan de
luidsprekers vasthouden.
-
Hierdoor
zou
de monitor kunnen vallen, met
kinderen of volwassenen
zelf tot
Als
de monitor op een tafel plaatst, moet u erop letten dat u het toestel niet over de rand plaatst.
u
Hierdoor
-
zou
de monitor kunnen vallen, met
kinderen of volwassenen
zelf tot
ernstige
en
schade
ernstig
aan
letsel
aan
het toestel
en
ernstige
ernstig
schade
aan
letsel
aan
het toestel
gevolg.
Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
alvorens het product schoon te maken. Gebruik geen
vloeibare schoonmaakmiddelen of
-
gevolg.
Dit kan schade
aan
de monitor of
een
spuitbussen.
elektrische schok
veroorzaken.
Neem
om
jaarlijks contact met de onderhoudsdienst op
het inwendige gedeelte van de monitor schoon te
laten maken.
-
Opgehoopt
stof kan mechanische defecten veroorzaken.
De afstand tussen de ogen en het scherm moet
ongeveer 5 tot 7 maal de diagonaal van het scherm
bedragen.
-
Plaats
een
buitenantenne niet in de
opgehangen stroomkabels
nabijheid
van
of andere elektrische licht-
of stroomcircuits.
Trek de stekker
Dit kan
een
elektriciteitsleidingen,
elkaar kunnen raken, zelfs
en
-
zijn
om
Dit kan
Als
u
een
tussen de buitenantenne
te voorkomen dat deze
de antenne valt.
elektrische schok veroorzaken.
de monitor uit het
Opgehoopt stof kan brand of een elektrische
en door aantasting of elektrische lekkage.
Gebruik enkel de
-
wanneer
belast.
stopcontact
het toestel gedurende lange
onbewaakt of ongebruikt achterlaat.
elektrische schok veroorzaken.
Er moet voldoende afstand
van
overmatig
wanneer u
-
-
Anders worden de ogen
Dit kan schade
veroorzaken.
periodes
schok veroorzak-
NEDLAS
voorgeschreven batterijen.
aan
de monitor of
Bedieningsorganen
een
van
elektrische schok
de monitor.
het toestel
loskoppelt van het stroomnet mag u
het snoer trekken, maar moet u de stekker uit
niet aan
het stopcontact trekken.
-
Zoniet kan brand ontstaan.
GEBRUIKSAANWIJZING
3
Inhoud
Inhoud
Waarschuwingen
inzake
De
veiligheid
Veiligheidsrichtlijnen......................2~3
aan/uit-tijdschakeling
instellen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
AutomatischeUit.........................26
Uitschakeltimer..........................26
Inleiding
Functies
de
afstandsbedieningstoetsen
Locatieenwerkingvanderegelingen
van
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6
.7~8
van
het
speciale
menu
Kinderslot..............................27
ISM-methode............................27
Laagverbruik............................28
Installatie
Instellingen
Opties
voor
het
bekijken
van
externe
apparatuur
.
Demo.............................28
.9~12
Toonbare technische gegevens van de monitor
.13
HDMI...............................14~15
.
Accessoires.............................16
Installatievandemonitor...................17
Opties van het schermmenu
AutoConfig.............................29
ManuellConfig...........................29
Breedbeeld-VGA/XGA-modus kiezen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Beeldformaatinstellen.....................30
Bediening
Beeldformaat inzoomen/uitzoomen
Monitorinschakelen.......................18
Keuzevandemenutaal(optie)...............18
Kanaalmenuopties
Zenders zoeken met Automatisch Programmeren .19
Zenders zoeken met Handmatig Programmeren
.19
Fijnafstemmen..........................20
.
Zendernaamtoekennen....................20
Booster(optie)...........................20
ProgrammeEdit..........................21
Favorieteprogramma......................21
.....21
Programmaoverzichtoproepen..
Opties van het beeldmenu
PSM(Beeldstatusgeheugen)................22
CSM(ColorStatusMemory)................22
.22
Handmatige regeling van de kleurwarmte
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.30
Schermpositie...........................31
Cinema(Bioscoop).......................31
NR(Ruisonderdrukking)....................31
Initialiseren.............................31
Teletekst
(optie)
Schakelaaraan/uit........................32
SIMPLE-tekst(optie).......................32
TOP-tekst(optie)..........................32
FASTEXT..............................33
Specialeteletekstfuncties....................33
.......
.
.
.
.
.
.
.
..................................22
Diversen
Extern
.34~39
bedieningsapparaat installeren
Infraroodcode (NEC-formaat)
.40~41
.42
Controlelijst voor het oplossen van problemen
Technischegegevens......................43
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sRGB.................................23
.23
ACM(ActiveColorManagement).
Handmatigebeeldregeling..................23
Opties van het geluidsmenu
.24
SSM(Geluidsstatusgeheugen).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BBE...................................24
AVL
.24
(Automatische volumebalans)
Geluid afstellen (handmatige instellingen)
.24
Tv-luidspreker...........................25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stereo/Dualbeluisteren...................25
NICAM-ontvangst(optie)...................25
Menuopties Tijd
Klokinstellen............................26
Uw oude toestel
1. Als het
2.
Bewaar deze
handleiding
altijd
binnen
handbereik
voor
verdere
raadpleging.
3.
4.
4
PLASMA-TV
wegdoen
doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het
huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het
milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
symbool
met de
Inleiding
Inleiding
Wat is
plasmadisplay?
een
Als het gas tussen de glazen panelen onder elektrische spanning wordt gezet, ontstaan ultraviolette stralen die zich mengen met een fluorescerende stof. Op dat ogenblik wordt er licht uitgezonden. Een plasmadisplay is een vlak display van
de
volgende generatie,
160°
Een
-
breed
plasmadisplay
om
dit
verschijnsel gebruik
maakt.
biedt
een
gezichtsveld
van meer
dan 160°, zodat
vanuit elke
u
richting
een
onvervormd beeld ziet.
installatie
plasmadisplay
installeren
van
gezichtsveld
Gemakkelijke
Een
dat
het
is veel lichter
even waar u
en
kleiner dan andere
producten
van
dezelfde
klasse, zodat
u
het
plasmadisplay
kunt
wilt.
Groot scherm
Het scherm
van
een
plasmadisplay
is 42 of 50 inch
groot,
zodat
u
thuis dezelfde
levendige ervaring
het kunt
als
heeft als in de
bioscoop.
Multimedia-plasmadisplay
Een
plasmadisplay kan worden aangesloten
drachten, spelletjes, internet enzovoort.
De
uitleg
over
de
gekleurde punten
op
een
computer, zodat
u
gebruiken
een
scherm
voor voor-
is eventueel beschikbaar op PDP-scherm
Het PDP is het
displaytoestel van dit product en is samengesteld uit 0,9 tot 2,2 miljoen cellen. Tijdens de vervaardiging
van het PDP kan het gebeuren dat enkele cellen defect geraken. Net zoals andere PDP-fabrikanten beschouwen we de
aanwezigheid van enkele gekleurde punten op het scherm als aanvaardbaar. Het is belangrijk om te weten dat deze punten niet op een defect aan het PDP duiden. We hopen dat u een product dat aan deze standaard beantwoordt aanvaardbaar acht. Dit betekent dat u om die reden niet om vervanging of terugbetaling van het product kunt vragen.
We beloven dat we ons best zullen doen om onze technologie verder te ontwikkelen zodat het aantal defecte cellen tot
een minimum kan worden beperkt.
NEDLAS
WAARSCHUWING
Dit is
en.
een
In dat
product van klasse B. In een huishoudelijke omgeving kan
geval moet de gebruiker passende maatregelen nemen.
dit
product radiostoring
veroorzak-
WAARSCHUWING
STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT EN BEPERK ZO HET RISICO OP BRAND
OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
GEBRUIKSAANWIJZING
5
Inleiding
Functies
de
de
van
van
afstandsbedieningstoetsen
Richt de
afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
Het is mogelijk dat opeenvolgende bewerkingen met de afstandsbediening niet met de voorgeschreven
worden uitgevoerd, overeenkomstig de kenmerken van deze monitor.
-
-
Schakelt het
geluid
MUTE
in of uit.
POWER
Schakelt de monitor in vanuit de
waakstand of uit in de waakstand.
MULTIMEDIA
kiest de Component-, RGB- of de
HDMI-modus.
Hiermee vergroot of verkleint u het
formaat van het hoofdbeeld.
MUTE
POWER
I/II
Om de taal te selecteren ingeval van
uitzendingen in twee talen.
Om de geluidsuitgang te selecteren.
TV/AV MULTIMEDIA I/II
TV/AV
kiest de TV-, AV-, Component-, RGBof de HDMI-modus.
Hiermee vergroot of verkleint u het
formaat van het hoofdbeeld.
LIST
ARC
MENU
programmatabel
weer
te
geven.
D
Om
/ E
PR
geheugen
OK
(Programma hoger/lager)
VOL
programma of menu-item te
selecteren.
Om het toestel vanuit stand-by in te
schakelen.
F / G (Volume hoger/lager)
Om het volume te regelen.
Om de menu-instellingen te regelen.
OK
Om uw selectie te bevestigen of om
de huidige modus weer te geven.
een
ARC
Verandert het beeldformaat.
MENU
Geeft de on-screen menu's een voor
een weer.
Sluit het huidige menu af.
Slaat menuveranderingen in het
LIST
Om de
PR
CIJFER-toetsen
123
SSM
Om het
456
ma
PSM
Past het vooraf in de fabriek
afgestelde beeld aan de kamer aan.
0
SSM
Q.VIEW
naar
het voordien bekeken
Q.VIEW
programma.
Opmerking : Deze functie werkt enkel
wanneer Favourite programme op
Off is ingesteld. Wanneer dit niet het
geval is, wordt bij elke druk op deze
toets een opgeslagen favoriet programma
dat
789
PSM
terug
op.
VOL
geluid
geschikt
keert
helderheid
REVEAL
?
TEXT
voor
het soort program-
bekijkt.
SLEEP
Stelt de uitschakeltimer in.
SLEEP
MODE
M
SIZE
MIX
UPDATE
TIME
geselecteerd.
HOLD
u
is
te kiezen dat
INDEX
TEXT
Deze toetsen worden
teletekst.
gebruikt
GEKLEURDE KNOPEN
Deze knopen worden
teletext (alleen teletext
voor
program
gebruikt for
modelen) of
instelling.
i
Batterijen plaatsen
?
?
6
PLASMA-TV
Open het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van
afstandsbediening en plaats de batterijen volgens de juiste
polariteit.
Plaats twee 1,5 V alkaline AAA-batterijen. Gebruik geen
gebruikte en nieuwe batterijen tezamen.
voor
de
Inleiding
Locatie
en
en
werking
werking
<
van
van
de
de
Bedieningsorganen
regelingen
op het
voorpaneel
>
42PX3RV-serie
TV/AV
TV/AV
1
1.
2.
3.
Sensor
de
voor
2
3
5
4
Voeding/waakstand-lichtje
Het lichtje is rood in de waakstand
monitor ingeschakeld is
6
PR
PR
7
Slaat
en
wanneer
groen
de
huidige menu af.
menuveranderingen
in het
geheugen
op.
OK
6.
Om
uw
selectie te
of
bevestigen
om
de
huidige
modus
weer
te geven.
POWER
7.
standby.
D
/ E
Om
(Programma hoger/lager)
programma of menu-item te selecteren.
Om het toestel vanuit stand-by in te schakelen.
F / G (Volume hoger/lager)
TV/AV
TV-, AV-, Component-, RGB- of de HDMI- modus.
Hiermee vergroot of verkleint u het formaat van het hoofdbeeld.
een
Om het volume te
Om de
MENU
Geeft de
VOL
Sluit het
kiest de
5.
OK
VOL
OK
afstandsbediening
schakelt het toestel in of uit vanuit
4.
MENU
MENU
on-screen
menu's een
voor
een
regelen.
menu-instellingen te regelen.
weer.
42PX2RV-serie
ON/OFF
TV/AV
MENU
Geeft de
Aan/uit-toets
Sensor
voor
de
MENU
afstandsbediening
en
groen wanneer de monitor
ingeschakeld
on-screen
PR
menu's een
voor
NEDLAS
een
weer.
Voeding/waakstand-lichtje
Het lichtje is rood in de
waakstand
VOL
is
Sluit het huidige menu af.
Slaat menuveranderingen in het
geheugen
op.
TV/AV
kiest de TV- of de AV-modus.
Selecteert het menu-item als het
OSD wordt weergegeven.
D
Om
/ E
(Programma hoger/lager)
programma of menu-item te
selecteren.
Om het toestel vanuit stand-by in te
schakelen.
F / G (Volume hoger/lager)
Om het volume te regelen.
Om de menu-instellingen te regelen.
een
GEBRUIKSAANWIJZING
7
Inleiding
Locatie
-
-
Hier wordt
Deze kan
werking
werking
en
en
de
de
van
van
regelingen
vereenvoudigde voorstelling van het voorpaneel getoond.
enigszins verschillen van het voorpaneel van uw toestel.
een
<
Achterpaneel
>
AV5
S-VIDEO
VIDEO
9
L/MON
AUDIO
R
M
NNT
AUD
AC INPUT
SVD
HDMI
VD
AUD
AV
RGB INPUT
AUDIO INPUT
Antenna
AUD
AV
VA
AUD
RS-232C INPUT
REMOTE
CONTROL
AB
UT
(CONTROL/SERVICE)
AV
2
1
1.
3
HDMI(DVI VIDEO)
Sluit de
DVD, STB op deze bus
u
sterk
:
Als
aan een
u
5
/ AUDIO-INGANG / RGB-INGANG
monitoruitgangsbus
Opmerking
4
van
de PERSONAL
COMPUTER,
RGB/DVI-audio wilt gebruiken, raden
een
Filter-kern in combinatie met
kern te
een
gebruiken, of de
afzonderlijke kabel.
we
EMI
(BEDIENING/SERVICE)
RS-232C-poort van een PC aan.
scart kabel wilt
gebruiken, gebruik dan
een
enkel
scart kabel.
zet dan de TV in
S-Video 2 stand.
8. NETSNOERAANSLUITING
Deze monitor werkt op wisselstroom. De
uitgangscontacten
van
monitor
(AV4)
externe toestellen in
deze contacten steken.
spanning
bladzijde met technische gegevens.
nooit op gelijkstroom te laten werken.
9. AUDIO/VIDEO INGANGSCONTACTEN
(AV5)
S-VIDEO/AUDIO INGANGSCONTACTEN
S-VIDEO/AUDIO INGANGSCONTACTEN
van een
(S-VIDEO)
S-VIDEO VCR
aan
het S-
VIDEO contact aansluiten.
uitgangscontacten
van
de S-VIDEO VCR
audio contacten aansluiten zoals in AV4.
PLASMA-TV
u een
meld op de
AUDIO/VIDEO INGANGSCONTACTEN
8
con-
7. ANTENNEAANSLUITING
de AUDIO-INGANG.
De audio
het Euro scart
aan
:
aansluiting ontvangen wordt,
DVD-video-ingangen aan op Y, PB, PR van de COMPONENT INGANG en de audio-ingangen op de audio-bussen
uitgangscontact
de VCR
het toestel aansluiten.
Opmerking
als
van
b. Als het S-VIDEO(Y/C) signaal via de tweede Euro scart
Sluit de
Het video
van
afgeschermde
4. COMPONENT INGANG
De audio/video
tact
a.
3. RS-232C-INGANGSPOORT
van
8
6. EURO SCART-AANSLUITINGEN
Het Euro scart contact
2. AFSTANDSBEDIENING
Sluit deze op de
7
5. VARIABELE AUDIO-UITGANGEN
aan.
kabel met
6
aan
de
staat
ver-
Probeer de
Installatie
Instellingen
externe
externe
het
voor
voor
bekijken
van
van
apparatuur
Antenne aansluiten
-
Zorg
ervoor
dat
u
de
koperen
draad niet
buigt tijdens
Appartementen (aansluiten
antennebus in de muur)
op
het aansluiten op de
antenne-ingang.
een
Antenna
antennebus in de
muur
<
Coaxiale RF-kabel
Achterpaneel
van
de monitor
>
(75 ohm)
VHF-antenne
UHF-antenne
buitenantenne
Prive-woning (aansluiten op
tenantennebus in de muur)
Video's
-
-
-
audio
(L)
-
de monitor op externe
audio (R)
rood).
van
wit,
u een
apparatuur
moeten de kleuren
de
van
aansluitpoorten
overeenkomen
(video
-
-
Sluit de VIDEO INPUT-bus
Als
bui-
bekijken
het aansluiten
Bij
geel,
een
(geel)
mono-videorecorder
met de
hebt, sluit
op de VIDEO INPUT van de monitor aan.
de audiokabel van de videorecorder aan op de ingang AUDIO
BNC-RCA-adapter
u
(L/MONO)
van
de
mon-
itor.
-
-
Als
S-VIDEO-videorecorder op de S-VIDEO-ingang aansluit, levert dit een betere beeldkwaliteit op dan
gewone videorecorder aansluit op de VIDEO-ingang.
Of sluit de Euro scart-bus van de videorecorder op de Euro scart-bus van het toestel aan.
u
een
Gebruik de orbiter
om
te
vermijden
dat
een
stilstaand beeld
lange tijd
op het scherm
staan. Een
blijft
een
voorbeeld hiervan is
het
-
stilgezette beeld van een videorecorder.
Bij gebruik van het beeldformaat 4:3 kan het stilstaand beeld zichtbaar blijven op het scherm.
Om beeldruis (storing) te vermijden, laat u best voldoende afstand tussen de videorecorder en
typisch
wanneer u
TV-programma's bekijken
Schakel het plasmadisplay
-
de monitor.
<
in
en
kies het gewen-
ON
N
A
Achterpaneel
van
de monitor
>
O
ste programma.
)
Video's
1.
bekijken
Druk op de TV/AV-toets op de
om
O
O
A
O
AV
V
afstandsbediening
AV1, AV2, S-Video2, AV3,
AV4 of AV5 te
A
Antenna
O
AV
A
VA
A
OO
kiezen.
aansluiting S-VIDEO gebruikt,
externe ingangsbron S-Video.)
(Indien
u
2.
de
AV
Plaats
u
de
een
kiest
videocassette in de videorecorder
en
NEDLAS
druk op de PLAY-toets op de videorecorder. (Zie
de gebruiksaanwijzing van de videorecorder)
<VCR>
GEBRUIKSAANWIJZING
9
Installatie
Instellingen
externe
externe
Kabel-TV
Als
-
bekijken
van
van
kijken
kabel-TV-abonnement
u een
Voor
het
apparatuur
kijken. Deze monitor
aangesloten.
-
voor
voor
meer
informatie
kan alleen
over
bij een plaatselijke leverancier neemt en een codeerapparaat installeert, kunt u kabel-TV
TV-programma's weergeven als een TV-tuner of een kabel-TV-decoder op de monitor wordt
kabel-TV,
<
neem
contact op met
Achterpaneel
van
de monitor
uw
plaatselijke kabel-TV-leverancier(s).
>
Gebruik
Druk op de TV/AV-toets op de afstandsbediening en kies AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 of
1.
(
)
AV5.
Antenna
V
aansluiting S-VIDEO gebruikt,
externe ingangsbron S-Video.)
(Indien
2
de
u
Stem
2.
u
de
met de
kiest
kabel-TV-decoder op kabel-TV-
kanalen af.
<Kabel-TV-decoder>
Een externe audio-/videobron
de monitor op
itor overeenkomen met die van de
Bij
-
het aansluiten
bekijken
(rechts)
=
van
een
externe bron moeten de kleuren
uitgangsaansluitingen
op de
de
AUDIO/VIDEO-ingangsaansluitingen
audio-/videoapparatuur: video geel, audio (links)
van
=
van
de videorecorder op de Euro scart-bus
van
het toestel
Achterpaneel
<
Druk op de TV/AV-toets op de afstandsbediening om AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 of AV5.
O
O
Bedien de
Zie de
overeenkomstige externe apparatuur.
gebruiksaanwijzing van de externe appa-
(
O
O
)
O
ratuur.
Antenna
O
B
OO
Camcorder
R
Computerspelletjes
10
wit, audio
aan.
Gebruik
2.
=
mon-
rood.
Of sluit de Euro scart-bus
1.
op de
PLASMA-TV
AUDIO
L
VIDEO
van
de monitor
>
Installatie
DVD's
bekijken
Aansluiten
Sluit de
-
<
DVD-video-ingangen
de COMPONENT INGANG
de audio-bussen
van
de
op
Y, PB, PR
van
de monitor
>
van
audio-ingangen
op
CO
PON
N
A
O
de AUDIO-INGANG.
Of sluit de Euro scart-bus
de Euro scart-bus
en
aan
Achterpaneel
van
de videorecorder op
het toestel aan.
van
N)
O
SV
A
O
A
V
V
A
O
INPUT
O
RGB INPUT
Gebruik
A
V
A
A
V
Schakel de
1.
DVD-speler
in
en
plaats
een
DVD.
AOO
RS-232C INPUT
(CONTROL/S ERVICE)
A
Druk op de TV/AV of MULTIMEDIA-toets op de afstandsbediening om Component te kiezen. Zie de
2.
gebruiksaanwijzing
ingsvoorschriften.
?
van
de
DVD-speler
voor
V
bedien-
Ingangspoorten voor componenten
U krijgt een betere beeldkwaliteit als u de DVDspeler als volgt aansluit op de ingangspoorten voor
componenten.
Componentpoorten
van
de monitor
Video-uitgangspoorten
van de DVD-speler
YPBPR
Y
Y
Y
Y
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
<
DVD-speler
>
NEDLAS
GEBRUIKSAANWIJZING
11
Installatie
Instellingen
externe
externe
het
voor
voor
bekijken
van
van
apparatuur
PC aansluiten
De monitor kan ook
-
-
Vermijd
dat
een
stilstaand beeld
-
-
-
-
-
-
-
-
-
en
lange tijd
op het scherm van de monitor
wanneer dat mogelijk is.
geluid
een screen saver
Sluit de PC op de RGB
INGANGS-(PC-INGANGS-)
weergaveresolutie
de PC
Aansluitinsiructies
-
beelden
brand worden. Gebruik
-
-
bewegende
Als de resolutie
van
voor een
van een
of HDMI
PC
ontvangen.
blijft
staan. Het stilstaand beeld kan op het scherm
INPUT(DIGITAL RGB-INGANGS-) poort
van
inge-
de monitor aan; pas de
aan.
pc
de PC
hoger is dan UXGA, dan zal er geen beeld verschijnen op de monitor.
Sluit de signaalkabel van de monitoruitgang van de PC aan op de RGB-INGANG (PC-INGANG) van de monitor, ofwel de signaalkabel van de DVI-uitgang van de PC op de HDMI-INGANG (DIGITALE -INGANG) van de monitor.
Sluit de audiokabel van de PC op de audio-ingang van de monitor aan. (Audiokabels worden niet met de monitor meegeleverd).
Als u een geluidskaart gebruikt, moet u het PC-geluid correct afstellen.
Deze monitor ondersteunt een VESA "Plug and Play"-oplossing. De monitor stuurt EDID-gegevens naar het PC-systeem met een
DDC-protocol. De PC past zich automatisch aan deze monitor aan.
Het DDC-protocol is vooraf ingesteld voor de modi RGB (analoge RGB), HDMI (HDMI, digitale RGB).
Stel, indien nodig, de monitorinstellingen af om "Plug and Play" mogelijk te maken.
Als de beeldkaart van de PC niet tegelijkertijd analoge en digitale RGB-signalen uitstuurt, sluit dan alleen ofwel de RGB-INGANG
(PC-INGANG) of wel de HDMI-INGANG (DIGITALE HDMI-INGANG) aan om het PC-beeld op de monitor weer te geven.
Als de beeldkaart van de PC wel tegelijkertijd analoge en digitale RGB-signalen uitstuurt, stel de monitor dan ofwel op RGB ofwel
op HDMI in (de andere modus wordt door de monitor automatisch op "Plug and Play" ingesteld).
Afhankelijk van de videokaart werkt de DOS-modus mogelijk niet als u een DVI-I-kabel gebruikt.
Voor een normale beeldweergave moet de VGA-modus overeenkomen met het DVI-signaal
van
PC installeren
<
Achterpaneel
van
de monitor
>
O
1.
Zet de PC
2.
Druk op de POWER-toets op de afstandsbediening
van de monitor om de monitor in te schakelen.
3.
Druk op de TV/AV of MULTIMEDIA-toets op de afstandsbediening om de ingangsbron RGB of HDMI te
O
CO
(
O
HDMI
O
)
O
O
RGB INPUT
AUDIO INPUT
aan en
schakel de monitor in.
kiezen.
B
OO
RE
R
T
(CO
E)
4.
Stel de resolutie
van
de PC op SXGA of
1024, 60 Hz) af. (Zie bladzijde 13)
12
PLASMA-TV
lager (1280
x
Installatie
Toonbare technische gegevens
gegevens
RGB-PC / HDMI-PC modus
Resolutie
Horizontale
Verticale
852x480
800x600
832x624
1152x870
1280x960
1280x1024
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31.468
70.09
85.08
37.861
85.08
31.469
70.08
31.469
70.08
720x400
37.927
85.03
37.927
85.03
31.469
59.94
31.469
59.94
35.000
66.66
35.000
66.66
37.861
72.80
37.861
72.80
37.500
75.00
37.500
75.00
43.269
85.00
43.269
85.00
31.500
60.00
31.500
60.00
37.799
70.00
37.799
70.00
39.375
75.00
39.375
75.00
31.500
60.00
31.500
60.00
37.799
70.00
37.799
70.00
39.375
75.00
39.375
75.00
35.156
56.25
35.156
37.879
60.31
37.879
60.31
48.077
72.18
48.077
72.18
46.875
75.00
46.875
75.00
53.674
85.06
53.674
85.06
49.725
74.55
49.725
74.55
48.363
60.00
48.363
60.00
56.476
70.06
56.476
70.06
640x480
848x480
852x480
800x600
832x624
56.25
(RGB)
1024x768
60.023
75.02
60.023
75.02
68.677
85.00
68.677
85.00
54.348
60.05
47.700
60.00
63.995
70.01
59.625
75.02
67.500
75.00
68.500
85.00
68.681
75.06
47.700
60.00
60.023
60.02
59.625
75.02
63.981
60.02
69.500
85.00
54.348
60.05
63.995
70.01
67.500
75.00
77.487
85.00
68.681
75.06
47.693
60.00
60.091
75.00
68.504
85.00
1280x960
60.023
60.02
1280x1024
63.981
60.02
1360x768
1366x768
42PX3RV-serie
42PX2RV-serie
Verticale
37.861
1024x768
1152x864
Horizontale
640x350
720x400
848x480
Resolutie
70.09
640x350
640x480
de
de monitor
RGB-PC / HDMI-PC modus
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31.468
van
van
1152x864
1152x870
1280x768
NEDLAS
50PX3R-serie
GEBRUIKSAANWIJZING
13
Installatie
High-Definition Multimedia Interface zijn (gedeponeerde) handelsmerken van HDMI Licensing.
Deze tv kan invoer van een HDMI (High-Definition Multimedia Interface) of een DVI (Digital Visual Interface) verwerken.
Deze tv ondersteunt het HDCP-protocol (High-bandwidth Digital Contents Protection) voor TV SET-modi (480p, 720p, 1080i).
Als u de monitor aansluit op een HDMI/DVI-apparaat (dvd-speler, set-top box of pc) dat beschikt over een Auto HDMI/DVI-functie, kunt u de monitorinstellingen via Plug-en-Play automatisch op het HDMI/DVI-apparaat configureren (640 x 480p) (of 50PX3R
-serie: 1280 x 720p). De monitor stuurt configuratiegegevens (EDID) naar het HDMI/DVI-apparaat via het DDC-protocol (Display
Data Channel). Deze gegevens worden vervolgens automatisch gebruikt. Als u een HDMI/DVI-apparaat gebruikt dat niet over een
Auto HDMI/DVI-functie beschikt, moet u de resolutie handmatig instellen.
U krijgt de beste beeldkwaliteit als u de uitgangsresolutie van de dvd-speler of de set-top box instelt op 640 x 480p (of 50PX3R-serie:
1280 x 720p).
U krijgt de beste beeldkwaliteit als u de grafische kaart van de pc instelt op 640 x 480 (of 50PX3R-serie : 1024 x 768), 60Hz.
Als uw bronapparaat over een DVI-uitgang beschikt, moet u voor het geluid een aparte audiokabel gebruiken. (Zie het gedeelte
<Aansluiten>)
-
-
-
-
-
-
-
HDMITM, het HDMI-logo
en
Aansluiten
1. Als het
-
-
-
-
bronapparaat (dvd-speler of set-top box) HDMI ondersteunt.
Als uw bronapparaat over een HDMI-uitgang beschikt, kunt u het apparaat op de monitor aansluiten met een HDMI-kabel (wordt
niet bij het product geleverd).
Als uw bronapparaat Auto HDMI ondersteunt, wordt de uitgangsresolutie door het apparaat automatisch ingesteld op 640x480p
(of 50PX3R-serie: 1280 x 720p). Als dit niet het geval is, moet u de resolutie handmatig instellen (zie de handleiding van het bronapparaat).
U krijgt de beste beeldkwaliteit als u de uitgangsresolutie van de dvd-speler of de set-top box instelt op 640x480p (of 50PX3Rserie: 1280 x 720p).
Omdat HDMI de
digitale
video-
en
audiosignalen
via dezelfde kabel verstuurt, hebt
u
geen aparte audiokabel
nodig.
2. Als het
-
-
-
-
bronapparaat (dvd-speler of set-top box) DVI ondersteunt.
Als uw bronapparaat over een DVI-uitgang beschikt, kunt u het apparaat op de monitor aansluiten met een verloopkabel (HDMInaar-DVI); deze kabel wordt niet bij het product geleverd.
Als uw bronapparaat Auto DVI ondersteunt, wordt de uitgangsresolutie door het apparaat automatisch ingesteld op 640x480p (of
50PX3R-serie: 1280 x 720p). Als dit niet het geval is, moet u de resolutie handmatig instellen (zie de handleiding van het bronapparaat).
U krijgt de beste beeldkwaliteit als u de uitgangsresolutie van de dvd-speler of de set-top box instelt op 640x480p (of 50PX3Rserie: 1280 x 720p).
In dit geval moet u voor het geluid een aparte audiokabel gebruiken. Als het bronapparaat beschikt over een analoge audio-uitgang, kunt u het apparaat aansluiten op de RGB/DVI-ingang van de monitor met een gewone audiokabel (wordt niet bij het product
geleverd).
3. Als de pc DVI ondersteunt.
-
-
-
-
-
-
Als
DVI-uitgang beschikt, kunt u bronapparaten op de monitor aansluiten met een verloopkabel (HDMI-naar-DVI).
Deze kabel wordt niet bij het product geleverd.
U krijgt de beste beeldkwaliteit als u de grafische kaart van de pc instelt op 640x480 (of 50PX3R-serie : 1024 x 768), 60Hz.
Gebruik de HDMI/DVI (VIDEO) van de monitor voor video-aansluitingen, afhankelijk van de connector van uw pc.
Als de grafische kaart van de pc niet gelijktijdig analoge RGB-signalen en DVI kan uitsturen, moet u alleen de RGB-ingang of de
HDMI/DVI-ingang voor de pc gebruiken.
Als de grafische kaart van de pc wel gelijktijdig analoge RGB-signalen en DVI kan uitsturen, stelt u de monitor in op RGB of
HDMI/DVI. (De andere modus wordt door de monitor automatisch op Plug-en-Play ingesteld.)
Sluit vervolgens de bijbehorende audiokabels aan. Als u een geluidskaart gebruikt, kunt u het pc-geluid aan uw eigen voorkeuren
uw
pc
over een
aanpassen.
14
PLASMA-TV
Installatie
Referentie
Kabelvoorbeeld
HDMI-kabel
(wordt
niet
bij
Verloopkabel
(wordt
niet
bij
het
product geleverd)
van
het
Analoge
HDMI
naar
DVI
product geleverd)
(wordt
Analoge
(wordt
audiokabel
niet
bij
het
(tulpstekker)
product geleverd)
audiokabel
(stereo-tulpstekker)
niet
product geleverd)
bij
het
Gebruik
1. Sluit het
2.
3.
4.
HDMI/DVI-apparaat (dvd-speler of set-top box) aan op de tv.
Schakel het beeldscherm in door op de aan/uit-knop op de tv en de afstandsbediening van het HDMI/DVI-apparaat te drukken.
Select HDMI/DVI als ingang. Kies hiervoor Main Input in het menu PIP/DW.
Bekijk het beeld op de tv. Er kan eventueel ruis optreden die verband houdt met de resolutie, het verticale patroon, het contrast
of de helderheid die van het HDMI/DVI-apparaat worden ontvangen. Als er inderdaad ruis optreedt, moet u het HDMI/DVI-apparaat instellen op een andere resolutie, de verversingsfrequentie aanpassen of de helderheid en het contrast in het menu wijzigen
totdat het beeld helder is. Als de verversingsfrequentie van de grafische kaart van de pc niet kan worden gewijzigd, moet u een
andere grafische kaart installeren of contact opnemen met de fabrikant van de grafische kaart.
Opmerking :
Afhankelijk
-
-
-
-
grafische kaart, werkt de DOS-modus mogelijk niet als u een verloopkabel van HDMI naar DVI gebruikt.
Voorkom dat gedurende langere tijd hetzelfde beeld op het scherm van de tv wordt weergegeven. Een vast beeld kan namelijk
inbranden in het scherm. Gebruik indien mogelijk de Orbiter-schermbeveiliging.
Wanneer het bronapparaat is aangesloten op de HDMI/DVI-ingang, zijn de uitvoerresolutie (VGA, SVGA, XGA), de positie en het
formaat van de pc mogelijk niet geschikt voor het scherm. U kunt de schermpositie van de tv aanpassen door op de knop MENU
te drukken (zie de onderste afbeelding). Neem vervolgens contact op met een bedrijf dat grafische kaarten repareert.
Wanneer het bronapparaat is aangesloten op de HDMI/DVI-ingang, voldoen de uitvoerresolutie van de tv (480p, 720p, 1080i) en
het weergaveformaat aan de specificatie EIA/CEA-861-B. Als dit niet het geval is, raadpleegt u de handleiding van het HDMI/DVIvan
de
apparaat of neemt
-
u
contact op met
uw
leverancier.
HDMI/DVI-apparaat niet is aangesloten of als de kabelverbinding slecht is, wordt in de HDMI/DVI-modus "No signal" op
het scherm weergegeven. Als de videoresolutie niet wordt door de tv-uitgang die is geselecteerd op het HDMI/DVI-bronapparaat,
wordt "No signal" op het scherm weergegeven. Raadpleeg de handleiding van het HDMI/DVI-apparaat of neem contact op met
Als het
uw
leverancier.
GEBRUIKSAANWIJZING
15
NEDLAS
Installatie
Accessories
MUTE
POWER
TV/AVMULTIMEDIA I/II
LIST
ARC
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
123
456
789
PSM
0
Q.VIEW TEXT
SLEEP
REVEAL
MODE
?
LG TV
SSM
M
SIZE
MIX
UPDATE
TIME
HOLD
INDEX
i
ASmark
Afstandsbediening
Gebruiksaanwijzing
2-Eye
Bolts
1.5V
1.5V
Netsnoer
Alkalinebatterijen
Bevesting
-
Bevestig
de TV
de TV
aan
aan
de
de
omvallen te voorkomen
muur om
door middel
muur
van
TV-muurbeugels.
Nadat de set op een stabiele ondergrond (inclusief TV-voet!) is geplaatst,
bevestig de beugels zoals afgebeeld.
Neem de 2 bouten op en haal veilig, in de hogere gaten op de steun aan.
Installeer de muursteunen op de muur met 2 bouten, (geleverd niet met het
product), zoals getoond.
Pas de hoogte de steunen van TV en muursteunen aan.
Controle om zeker te zijn de steunen veilig worden aangehaald.
?
assemblage van TV aan de muur met sterke
draadkabels, (niet die van het product worden voorzien),
Beveilig
?
Optionele
-
-
2 muursteunen
de
koorden of verwond
zoals
getoond.
extra's
Optionele extra's kunnen om
nisgeving. Eveneens kunnen
Neem contact op met
uw
redenen
kwaliteitsverbetering worden veranderd
nieuwe optionele extra's worden toegevoegd.
dealer om deze optionele extra's te kopen.
van
of
gewijzigd
zonder
voorafgaande
42
40
4
0
50
Kantelbare
wandmontagebeugel
16
PLASMA-TV
42
Plafondmontagebeugel
Videokabels
Audiokabels
ken-
Installatie
Installatie
?
?
de
de monitor
van
van
De monitor kan op verschillende wijzen worden gemonteerd: wandmontage, tafelmontage,
Installeer deze monitor alleen op een plaats waar voldoende verluchting beschikbaar is.
Wandbevestiging
:
Horizontale installatie
TV/AV
MNU
OK
VOL
enz.
Tafelmontage
PR
TV/AV
?
De monitor kan
aan
de wand worden
bevestigd
zoals hier-
boven
afgebeeld. (Voor meer informatie, zie de optionele
'Installatie van wandmontagebeugel en instellingsleidraad'.)
Wandmontage
Minimale vrije ruimte
bij wandmontage
toereikende
voor
verluchting
?
De
monitor kan
bevestigd
op een
zoals hierboven
Tafelmontage
Minimale vrije ruimte
bij tafelmontage
horizontaal
afgebeeld
toereikende
voor
MENU
OK
VOL
PR
oppervlak
worden
is.
verluchting
10cm
3cm
10cm
10cm
TVAV
VAV
MENU
O
VOL
MENU
K
VOL
PR
PR
10cm
NEDLAS
GEBRUIKSAANWIJZING
17
Bediening
Monitor inschakelen
42PX3RV-serie
-
Richt de
afstandsbediening
de
naar
sensor voor
Monitor de eerste keer inschakelen
1. Als het netsnoer
2. Druk op de
op de
juist
knop
r /
is
I, TV/AV of PR
afstandsbediening
Monitor inschakelen
Als de monitor met de
?
aangesloten,
Druk op de r /
MEDIA,
om
de
afstandsbediening
installatie
na
wordt de tv in de
standby-modus geschakeld.
/ E op de tv of op
D
op de monitor.
POWER, TV/AV, MULTIMEDIA,
D
/ E of
cijferknoppen
de tv in te schakelen.
(netsnoer
is nog
afstandsbediening
I, TV/AV of PR
aangesloten)
ook met de r / I-toets op de monitor
en
uitgeschakeld
/ E -toets op de monitor en druk vervolgens op de toets
D / E op de afstandsbediening om de monitor opnieuw te activeren.
D
wordt
POWER, TV/AV, MULTI-
42PX2RV-serie
-
Richt de
afstandsbediening
naar
de
sensor voor
Monitor de eerste keer inschakelen
1. Sluit het netsnoer correct
2. Druk op de
de
afstandsbediening
op de monitor.
installatie
na
aan.
ON/OFF-toets op de monitor. De monitor wordt
de monitor of druk op de toets
nu
POWER, TV/AV, MULTIMEDIA,
D
in waakstand
/ E op de
geschakeld. Druk TV/AV of PR D / E op
afstandsbediening om de monitor opnieuw
te activeren.
Monitor inschakelen
1. Als de monitor
?
Druk op de
(netsnoer
is nog
uitgeschakeld wordt
aangesloten)
met de
ON/OFF-toets op de monitor
2. Als de monitor met de
afstandsbediening
ON/OFF-toets op de monitor
om
en
de monitor in te schakelen.
ook met de
ON/OFF-toets op de monitor uit-
geschakeld wordt
?
Druk op de
op de toets
ON/OFF-toets op de monitor
POWER, TV/AV, MULTIMEDIA,
Keuze
-
van
van
De menu's kunnen in de
druk
D / E
vervolgens op de toets TV/AV
op de afstandsbediening om de
de
de menutaal
gekozen
1. Druk op de toets MENU
en
en
(optie)
(optie)
taal op het scherm worden weergegeven. Kies eerst
dan op de toets D / E
2.DrukopdetoetsG endanopdetoets
D
om
het
speciale
menu weer
18
herhaaldelijk op
PLASMA-TV
de toets MENU
om
uw
te geven.
/E omTaaltekiezen.
3. Druk op de toets G en dan op de toets D / E om de gewenste taal te kiezen.
Vanaf nu zullen de menu's op het scherm worden weergegeven in de taal van
4. Druk
of PR D / E op de monitor of druk
monitor opnieuw te activeren.
terug
te keren
naar
de normale
uw
keuze.
beeldweergave.
taal.
Bediening
Kanaalmenuopties
Zenders zoeken met Automatisch
-
Alle zenders die kunnen worden
Automatisch
ontvangen,
Programmeren tijdens
1. Druk op de toets MENU
en
Programmeren
worden via deze methode
de installatie
gebruik
van
dit
opgeslagen. Het
plasmadisplay te gebruiken.
daarna de toets D
/ E
om
het
menu
verdient
KANAAL te
kiezen.
2. Druk op de toets G
3. Druk op de toets G
4.
L
:
BG
:
SECAM L/L'
PAL
daarna op de toets D / E om Auto programma te kiezen.
het systeem te kiezen. Kies een TV-systeem met de toets F
en
om
/
G;
(optie)
om
KANAAL
Auto programma
Opslag van
BEELD
Handmatig programma
Programma bewerking
Favoriete programma
Start
G
Systeem
BG
2
GELUID
TIJD
SECAM
B/G,
aanbeveling
B/G
(Europa/Oost-Europa/Azie/Nieuw-Zeeland/Midden-
Oosten/Afrika/Australie)
I
: PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa/China/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie)
Druk op de toets E om Opslag van te kiezen. Kies het nummer voor het eerste
gramma met de toets F / G of met de cijfertoetsen in het menu Opslag van.
5. Druk op de toets E
om
Start te kiezen.
6. Druk op de toets G
om
met het automatisch programmeren te
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
pro-
beginnen.
Opmerking: De zendernaam wordt opgeslagen voor zenders die VPS uitzenden (Video
Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) of TELETEXT (teletekst). Als
er aan een zender geen naam kan worden toegekend, wordt het kanaalnummer
toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of S (Cable 01-47), gevolgd door een
nummer.
Om het automatisch programmeren stop te zetten drukt u op de MENU-toets.
Wanneer het automatisch programmeren voltooid is, verschijnt het
menu
op het scherm. Zie het hoofdstuk Programmering Wijzigen
wijzigingen aan te brengen in de opgeslagen programmais.
Programma bewerking
in deze
handleiding
Zenders zoeken met
-
Via de functie
opslaan.
om
Handmatig Programmeren
programmeren kunt u met de hand op zenders afstemmen en in elke willekeurige
zendernaam van vijf lettertekens aan elk programmanummer toekennen.
handmatig
U kunt ook
een
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
2. Druk op de toets G
en
gebruik
daarna de toets D
/ E
om
het
menu
KANAAL te
BEELD
BG
:
:
SECAM L/L'
PAL
B/G,
het
om
systeem
te kiezen. Kies
een
TV-Systeem
met de toets F /
G;
(optie)
SECAM
B/G
(Europa/Oost-Europa/Azie/Nieuw-Zeeland/Midden-
Programma bewerking
Favoriete programma
en
4. Druk op de toets E
Auto programma
Opslag
2
Handmatig programmaG
daarna op de toets D / E om Handmatig Programmeren te kiezen.
3. Druk op de toets G om Opslag te kiezen. Kies het nummer voor het eerste programma met de toets F / G of met de cijfertoetsen in het menu Opslag.
L
KANAAL
volgorde
GELUID
Systeem
BG
Band
V/UHF
Kanaal
1
Fijn
TIJD
Zoeken
Naam
EXTRA
SCHERM
C01
Booster
Menu
Uit
Vorige
Oosten/Afrika/Australie)
I
: PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa/China/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie)
5. Druk op de toets E om Band te kiezen. Druk op de toetsen F
te kiezen, naar vereist.
6. Druk op de toets E
om
Kanaal te kiezen. U kunt het
CIJFER-toetsen te kiezen. Kies indien
streeks met de
kanaalnummer met de
het kanaalnummer
(1
tot
69)
recht-
Zoeken te kiezen. Druk op de toetsen F / G om met zoeken te
Het zoeken wordt stopgezet zodra een zender wordt gevonden.
om
8. Druk op de OK-toets
9. Herhaal
NEDLAS
V/UHF of Kabel
cijfertoetsen.
7. Druk op de toets E
beginnen.
mogelijk
gewenste
/ G om
stappen
3 tot
om
en
de zender onder dit
met 8
om een
op te slaan.
andere zender op te slaan.
nummer
GEBRUIKSAANWIJZING
19
Bediening
Kanaalmenuopties
Fijn
-
afstemmen
Fijn
afstemmen is normaal
1. Herhaal
1 tot
gezien
met 2
alleen
nodig
de
wanneer
ontvangst
slecht is.
Zenders kiezen met
handmatig
2.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomFijntekiezen.
3. Druk op de toetsen F / G om fijn af te stemmen voor de beste beeldstappen
en
van
programmeren.
KANAAL
Handmatig programma
en
geluidskwaliteit.
4. Druk op de OK toets.
Het
5.
fijn afgestemde
grammakeuze.
Druk herhaaldelijk op
Opslag
Auto programma
BEELD
Programma bewerking
de toets MENU
om
aangeduid
terug
door
te keren
een
naar
geel cijfer tijdens
de normale
de pro-
beeldweergave.
Systeem
BG
V/UHF
Band
Favoriete programma
1
Kanaal
GELUID
programma wordt
2
Fijn
TIJD
Zoeken
Naam
EXTRA
C01
Booster
SCHERM
Uit
Opslaan
Zendernaam toekennen
1. Herhaal
stappen
1 tot
en
met 2
van
eZenders kiezen met Met de hand
Programmereni.
KANAAL
Handmatig programma
2.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomNaamtekiezen.
3. Druk op de G-toets
om
het
4. Druk op de toets D. U kunt
menu
een
Naam
weer
BEELD
te geven.
of +,
spatie gebruiken,
-,
Programma bewerking
de
getallen
0 tot 9
en
het alfa-
2
Systeem
Band
Favoriete programma
BG
V/UHF
1
Kanaal
GELUID
Fijn
betAtotZ.
TIJD
Met de toets E kunt
5. Kies de
Opslag
Auto programma
u
in de
volgende positie
tegengestelde richting
Zoeken
kiezen.
door op de toets G te drukken
en
kies dan het tweede
teken,
enzovoort.
Naam
EXTRA
C01
Booster
SCHERM
Uit
Vorige
6. Druk op de OK toets.
7. Druk
Booster
herhaaldelijk op
om
terug
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
(optie)
Bij sommige
-
de toets MENU
modellen is de Booster
dient de Booster functie te worden
1. Herhaal
stappen
1 tot
en
met 2
Optionele
ingeschakeld.
van
een
functie. Indien de
ontvangst
eZenders kiezen met Met de hand
2. Druk op de toets G en daarna op de toets D / E
3. Druk in het Booster -rolmenu op de F / G-toets
om
om
van
TV antenne
Programmereni.
herhaaldelijk op
KANAAL
Booster te kiezen.
Aan of Uit te selecteren.
4. Druk op de OK toets.
5. Druk
signalen
om
terug
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
is,
Auto programma
Handmatig programma
BEELD
Programma bewerking
Favoriete programma
GELUID
de toets MENU
zwak
Opslag
2
Systeem
Band
BG
V/UHF
Kanaal
1
Fijn
TIJD
Zoeken
Naam
C01
EXTRA
Booster
SCHERM
20
PLASMA-TV
Opslaan
FG
Uit
Bediening
Programmering wijzigen
-
Met deze functie kunt
geprogrammeerde zenders wissen
geven of een lege zendernaam kopieren
grammanummers
u
of overslaan. U kunt ook enkele zenders andere pro-
1. Druk op de toets MENU en gebruik daarna de toets D / E om het
2. Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om Programma
3. Druk op
de toets G om het menu
Programma's
Programma wijzigen
weer
menu
programmanummer.
KANAAL te kiezen.
wijzigen
te kiezen.
Programma bewerking
0-
te geven.
wissen
1. Kies het te wissen programma met de toetsen D
2. Druk tweemaal op de RODE toets.
Het
gekozen
voor een
gekozen programma
wordt
alle
gewist;
/ E
of F
/ G
volgende programmais
schuiven
-
-
-
-
5C05
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
Wissen
Copieren
Verplaatsen
Overslaan
een nummer
Menu
Vorige
op.
Programma's kopieren
1. Kies een te kopieren programma
met de toetsen D
2. Druk op de GROENE toets.
Alle volgende programmais schuiven
Programma's verplaatsen
1. Kies een te verplaatsen programma
2. Druk op de GELE toets.
3. Verplaats het programma
4. Druk
een
/ E
of F
/ G
positie lager.
met de toetsen D
/ E
of F
/ G
het gewenste programmanummer met de toetsen D
op de GELE toets om deze functie uit te schakelen.
nogmaals
/ E
naar
of F
/
G.
overslaan
Programmanummers
1. Kies het programmanummer dat u wenst over te slaan met de toetsen D / E of F / G.
2. Druk op de BLAUWE toets. Het overgeslagen programma wordt blauw weergegeven.
3. Druk
nogmaals op
de BLAUWE toets
het
overgeslagen programma opnieuw op te nemen.
Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, kunt u dit niet meer kiezen met de
toets D / E terwijl u TV kijkt. Als u het overgeslagen programma wilt kiezen, voer dan het
om
programmanummer rechtstreeks in met de CIJFER-toetsen of kies het in het
gramma wijzigen of overzicht.
menu
pro-
Favoriete programma
-
Met deze functie selecteert
u
rechtstreeks
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
2. Druk op de toets G
en
en
uw
gebruik
favoriete
programma's.
daarna de toets D
daarna op de toets D
/ E om
/ E
het
om
menu
KANAAL te
Favoriete programma te kiezen.
3.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomAantekiezen.
4. Druk op de G-toets om het menu Favoriete programma
5. Druk op de toetsen D / E om
te selecteren.
--
6. Selecteer
een
8. Druk op de OK toets.
9. Druk herhaaldelijk op de toets MENU
om
terug
Druk meerdere malen op de toets Q.VIEW
selecteren.
te geven.
te keren
de
om
stappen
naar
SCHERM
de normale
opgeslagen
Bepaalde programmais
wijzigen.
Bepaalde programmais
maoverzicht geven
dat
Kies
aan
waarvan
favoriete
er
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vorige
beeldweergave.
programma's
te
programmaoverzicht
stemt op het
Programmaoverzicht
het
in de modus
getoond
in
programmaoverzicht
Programma
het program-
geen zendernaam is toegewezen.
een
plasmadisplay
ingesteld
het kanaalnummer wordt
programma met de toetsen D
Druk dan op de OK-toets.
Het
-
oproepen
lichten blauw op. Deze werden
in het
EXTRA
5 tot 6.
programmais in het geheugen zijn opgeslagen door
Het programmaoverzicht weergeven
Druk op de toets LIST om het menu programmaoverzicht op te roepen.
Het programmaoverzicht verschijnt op het scherm.
Programmais
0BLN2
Favoriete programma
TIJD
U kunt controleren welke
?
Uit
BEELD
Handmatig programma
Programma bewerking
GELUID
/ G of de CIJFER-toetsen. Een
'0' als eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'.
kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een
7. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u
U kunt maximaal 8 programma's opslaan.
?
Aan
met de toetsen F
nummer
-
Auto programma
-----
gewenst programma
Programmaoverzicht
weer
KANAAL
op te roepen.
0-
-
-
-
-
NEDLAS
5C05
1BLN2
6C07
2C01
7C55
3C04
8S27
4C05
9S29
kiezen
/ E
of F
/
G.
gekozen programmanummerafr.
doorbladeren
Het
programmaoverzicht telt 10 paginais, goed voor een totaal van 100 programmais.
Druk herhaaldelijk op de toetsen D / E of F / G om van de ene pagina naar de andere te gaan.
Druk
herhaaldelijk
op de toets LIST
om
terug
te keren naar het normale TV-beeld.
GEBRUIKSAANWIJZING
21
Bediening
Opties
Opties
PSM
het beeldmenu
van
van
(Beeldstatusgeheugen)
Deze functie stelt de monitor af op de best mogelijke beeldweergave.
Bij het met de hand afstellen van de beeldopties (kontrast, helderheid,
-
-
PSM automatisch
de stand GEBRUIKER
naar
kleur, scherpte
en
kleurschakering.),
schakelt
over.
1. Druk op de PSM-toets.
Bij
?
elke druk op de PSM-toets verandert de
zoals hieronder aangegeven.
Mild
Standard
Dynamisch
Gebruiker
U kunt ook Dynamisch, Standaard, Mild of Gebruiker in het Beeld-menu kiezen.
De beeldopties Dynamisch, Standaard en Mild zijn vooraf ingesteld en geprogrammeerd in de fabriek
?
?
voor een
CSM
goede
beeldkwaliteit
en
kunnen niet worden
gewijzigd.
(Color Status Memory)
Kies de
-
schermweergave
optie
Normaal om
1. Druk op MENU
de
beginwaarden
vervolgens
en
in te stellen
het
/ E om
op D
menu
(terugzetten
op
standaardinstellingen).
BEELD te selecteren.
KANAAL
PSM
CSM
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomCSMtekiezen.
3. Druk op de toets G
4. Druk
herhaaldelijk
dan op de toets D
en
op de toets MENU
om
/ E om
terug
de
gewenste
te keren
naar
G
BEELD
Normaal
ACM
Kontrast
kleurwarmte te kiezen.
de normale
GELUID
beeldweergave.
TIJD
Warm
100
Helderheid
60
Kleur
50
Scherpte
50
Gebruiker
EXTRA
?
Bij
elke druk op de toetsen D / E verandert de
Koel
U kunt elke
gewenste
1. Druk op MENU
en
van
zoals hieronder aangegeven.
vervolgens
voor
/ E om
op D
dan op de toets D
4. Druk op de toets G. Maak de
herhaaldelijk op
Dankzij
het
menu
/ E om
BEELD te selecteren.
KANAAL
0
PSM
om
terug
naar
Digital Reality-processortechnologie
de normale
kunt
u
Koel
Normaal
ACM
Kontrast
GELUID
met de toets D / E / F / G.
te keren
G
BEELD
Gebruiker te kiezen.
gewenste instellingen
de toets MENU
LG's uitstekende
Blauw
rood, groen of blauw.
TIJD
beeldweergave.
genieten
van
Warm
100
Helderheid
60
Kleur
50
Scherpte
50
Gebruiker
EXTRA
SCHERM
-
0
Vorige
Menu
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomCSMtekiezen.
5. Druk
Groen
de kleurwarmte
kleurwarmte instellen
en
0
SCHERM
CSM
3. Druk op de toets G
Rood
Gebruiker
Warm
Normaal
Handmatige regeling
-
schermweergave
Koel
levendige
0
Groen
0
Blauw
0
Vorige
Menu
beelden met
Rood
hoge
definitie.
-
-
Deze functie kan niet worden
Als
in de modi
de
RGB[PC] en HDMI[PC].
(Dynamisch, Standaard en Mild)
beeldopties selecteert
automatisch ingesteld op Aan.
u een van
wordt XD
gebruikt
1. Druk op MENU
en
vervolgens
op D
/ E om
het
menu
in het
menu
BEELD te selecteren.
PICTURE
KANAAL
(BEELD),
PSM
CSM
G
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomXDtekiezen.
BEELD
Uit
ACM
Kontrast
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
herhaaldelijk op
de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
GELUID
beeldweergave.
TIJD
22
PLASMA-TV
100
Helderheid
60
Kleur
50
Scherpte
50
EXTRA
SCHERM
Menu
Aan
Vorige
Bediening
sRGB
-
-
Wanneer het toestel is
aangesloten op een extern apparaat met de sRGB-functie,
penseerd voor een correcte beeldweergave.
Deze functie werkt in de volgende modus : RGB[PC], HDMI[PC].
1. Druk op MENU en vervolgens op D / E om het menu BEELD te selecteren.
wordt het kleurverschil gecom-
KANAAL
PSM
CSM
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomsRGBtekiezen.
BEELD
sRGB
G
Kontrast
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
op de toets MENU
herhaaldelijk
om
terug
te keren
naar
GELUID
de normale
beeldweergave.
Helderheid
Aan
Uit
100
60
TIJD
EXTRA
SCHERM
ACM
-
-
(Active
Color
Pas de Vleeskleur
Menu
Vorige
Management)
aan om
Deze functie werkt in de
de
gewenste optie
volgende
modus
huidskleur te kiezen.
voor
:
TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 of COMPONENT, RGB[DTV], HDMI[DTV].
-
Deze functie kan niet worden
1. Druk op MENU
gebruikt
vervolgens
en
in de modi XD Uit.
op D
/ E om
het
menu
BEELD te selecteren.
KANAAL
PSM
CSM
BEELD
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomACMtekiezen.
ACM
G
Kontrast
3. Druk op de toets G. Maak de
4. Druk
herhaaldelijk
gewenste instellingen
op de toets MENU
om
terug
met de toets F / G.
te keren
naar
de normale
GELUID
beeldweergave.
TIJD
100
Helderheid
60
Kleur
50
Scherpte
50
Fleshtone
0
Greentone
0
Bluetone
0
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
Handmatige beeldregeling
-
U kunt het
kontrast, de helderheid, de kleur, de scherpte
en
de
kleurschakering
van
het beeld afstellen op de niveaus die
u
verkiest.
-
-
Deze functie kan niet worden
De
beeldoptie
Tint werkt niet
1. Druk op MENU
gebruikt voor het instellen van de kleurscherpte
bij de videostandaard PAL/SECAM.
vervolgens
en
op D
/ E om
het
menu
in de modi
RGB[PC]
en
BEELD te selecteren.
KANAAL
HDMI[PC].
PSM
CSM
2. Druk op de toets G
en
3. Druk op de toets G
en
4. Druk
herhaaldelijk
dan op de toets D
/ E om
dan op de toets F
/ G om
op de toets MENU
om
terug
de
de
gewenste beeldoptie
juiste instellingen
te keren
naar
te kiezen.
te maken.
de normale
beeldweergave.
BEELD
ACM
Kontrast
GELUID
TIJD
100
Helderheid
60
Kleur
50
Scherpte
50
G
EXTRA
SCHERM
Menu
NEDLAS
Vorige
GEBRUIKSAANWIJZING
23
Bediening
Opties
Opties
SSM
automatisch de
Bij
-
geluidsmenu
geluidsmenu
(Geluidsstatusgeheugen)
Met deze functie kunt
-
het
van
van
de beste
u van
die
geluidsoptie
het met de hand afstellen
de stand GEBRUIKER
geluidskwaliteit genieten zonder speciale afstellingen, want de monitor kiest
het best bij het bekeken programma past.
de geluidsopties (hoge tonen, lage tonen en balans), schakelt SSM automatisch naar
van
over.
1. Druk op de SSM-toets.
2. Druk op de SSM-toets
om
?
gewenste geluidskwaliteit
te kiezen.
Film
Muziek
Plat
SRS TSXT
?
de
Gebruiker
Spraak
U kunt ook SRS TSXT, Plat, Muziek, Film, Spraak of Gebruiker in het geluid-menu kiezen.
De geluidsinstellingen SRS TSXT, Plat, Muziek, Film en Spraak zijn in de fabriek geprogrammeerd
geluidsweergave
en
kunnen niet worden
voor
de beste
gewijzigd.
R
-
TruSurround XT
-
is
een
De TruSurround
handelsmerk
van
XT-technologie
SRS
wordt
Labs, Inc.
gebruikt
onder licentie
van
SRS
Labs, Inc.
BBE
BBE
-
High
Definition Sound
zorgt
voor een
helderder
en
voller
geluid,
waardoor
spraak
beter herkenbaar wordt
en
muziek realistischer klinkt.
1. Druk op MENU
vervolgens
en
op D
/ E om
het
menu
GELUID te selecteren.
KANAAL
SSM
BBE
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomBBEtekiezen.
BEELD
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
GELUID
beeldweergave.
Aan
Uit
AVL
Balans
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
G
Hoog
Laag
TV Speaker
0
50
50
TIJD
EXTRA
Gefabriceerd onder licentie
AVL
van
BBE
Sound,
Menu
Vorige
(Automatische volumebalans)
Deze functie handhaaft het volume op hetzelfde
-
SCHERM
Inc.
1. Druk op MENU
vervolgens
en
op D
/ E om
niveau, zelfs als
het
menu
u van
kanaal verandert.
GELUID te selecteren.
KANAAL
SSM
BBE
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAVLtekiezen.
BEELD
Balans
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
G
AVL
GELUID
beeldweergave.
Hoog
Laag
TV Speaker
0
50
50
TIJD
EXTRA
SCHERM
Geluid afstellen
Menu
Vorige
(handmatige instelling)
1. Druk op MENU
en
vervolgens
op D
/ E om
het
menu
GELUID te selecteren.
KANAAL
SSM
BBE
2. Druk op de toets G
kiezen.
en
dan op de toets D
/ E om
de
gewenste geluidseigenschap
te
BEELD
Balans
GELUID
3. Druk op de toets G
4. Druk
en
herhaaldelijk op
dan op de toets F
de toets MENU
Opmerking : Hoge tonen, lage
24
PLASMA-TV
om
/ G om
terug
de
juiste instellingen
te keren
naar
de normale
tonen en BBE kunnen niet worden
te maken.
beeldweergave.
gebruikt met SRS TSXT.
AVL
50G
Hoog
Laag
TV Speaker
TIJD
EXTRA
SCHERM
Menu
0
Vorige
50
Aan
Uit
Bediening
Tv-luidspreker
-
-
U kunt de status
de
ingebouwde luidspreker wijzigen.
In de modi COMPONENT, RGB[PC] en HDMI[PC] ] is
mogelijk, zelfs als er geen videosignaal is.
van
1. Druk op MENU
en
vervolgens
/ E om
op D
het
uitvoer
van
de
tv-luidspreker/variabele audio-uitgangen
GELUID te selecteren.
menu
KANAAL
SSM
BBE
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD /EomTVspeakertekiezen.
BEELD
Balans
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
herhaaldelijk op
de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
AVL
GELUID
beeldweergave.
0
Hoog
Laag
TV Speaker
50
50
G
Aan
Uit
TIJD
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
Stereo / Dual beluisteren
-
Wanneer
programma gekozen wordt, verschijnt de
en de zendernaam verdwenen zijn.
geluidsinformatie
een
manummer
Weergave op het
voor
die zender nadat het program-
scherm
Druk op de I/II-toets
om
te zien welke
ontvangstmogelijkheden
zijn
er
voor
de
gekozen
uitzending.
Uitzending
Weergave
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I
Taal kiezen
op het scherm
tweetalige uitzendingen (DUAL)
Als een tweetalige uitzending wordt beluisterd, kunt u overschakelen tussen
DUAL II of DUAL I + II door herhaaldelijk op de I/II-toets te drukken.
?
?
?
voor
DUAL I
DUAL II
DUAL I
+
II
uitzendingstaal weer via de luidsprekers.
de tweede uitzendingstaal weer via de luidsprekers.
de ene taal weer via een luidspreker en de andere taal
andere luidspreker.
geeft
geeft
geeft
DUAL I,
de eerste
via de
NICAM-ontvangst (optie)
-
Als
van
plasmadisplay uitgerust is met de PDP-tuner voor NICAM-ontvangst,
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) ontvangen.
U kunt de
geluidsweergave kiezen volgens
haaldelijk als volgt op de I/II-toets drukken.
?
?
?
kunt
u
het
Hiertoe moet
u
her-
uw
Wanneer NICAM
het
type
van
uitzending.
hoogwaardige digitale geluid
ontvangen, kunt u NICAM MONO of FM MONO kiezen.
Wanneer NICAM stereo wordt ontvangen, kunt u NICAM STEREO of FM MONO
kiezen. Als het stereosignaal zwak is, schakelt u best naar FM mono over.
Wanneer NICAM dual wordt ontvangen, kunt u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II,
NICAM DUAL I + II of MONO kiezen. Wanneer FM mono gekozen is, verschijnt het
mono
wordt
NEDLAS
bericht MONO op het scherm.
Geluidsweergave
In de AV-modus kunt
Druk
herhaaldelijk
?
L+R
:
?
L+L
:
?
R+R
:
kiezen in AV-modus
u
de
geluidsweergave
op de I/II-toets
om
de
kiezen
voor
de rechter-
geluidsweergave
en
de
linkerluidspreker.
te kiezen.
Het
audiosignaal van de audio L-ingang wordt naar linkerluidspreker gestuurd
en het audiosignaal van de audio R-ingang wordt naar de rechterluidspreker
gestuurd.
Het audiosignaal van de audio L-ingang wordt naar zowel de rechter- als de linkerluidspreker gestuurd.
Het audiosignaal van de audio R-ingang wordt naar zowel de rechter- als de
linkerluidspreker gestuurd.
GEBRUIKSAANWIJZING
25
Bediening
Menuopties
T
ijd
Tijd
Klok instellen
-
Als de
huidige tijdinstelling
opnieuw worden ingesteld.
wordt
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
en
door
gewist
gebruik
een
stroomuitval, of als de TV-stekker wordt uitgetrokken
daarna de toets D / E
om
het
menu
TIME
(tijd)
te
2.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomKloktekiezen.
KANAAL
Klok
BEELD
Tijd Uit
Tijd Aan
Sleep timer
TIJD
4. Druk op de toets G
EXTRA
5. Druk
De
op de toets MENU
aan/uit-tijdschakeling
De
-
herhaaldelijk
daarna op de toets D / E
tijdschakeling
om
terug
om
de minuten in te stellen.
te keren
de normale
naar
beeldweergave.
-
werkt alleen als de
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
--
:
--
SCHERM
Menu
Vorige
instellen
huidige tijd
al is
ingesteld.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd
De monitor moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.
-
G
GELUID
3.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/Eomhetuurintestellen.
en
moet de klok
en
gebruik
daarna de toets D / E
om
het
menu
TIME
zijn ingesteld.
(tijd)
te
2.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomTijdUitofTijdAantekiezen.
KANAAL
Klok
BEELD
Tijd Uit
Tijd Aan
Sleep timer
G
Aan
Uit
12
GELUID
:
Volume
3.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomAantekiezen.
TIJD
Programma
4.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/Eomhetuurintestellen.
EXTRA
5. Druk op de toets G
SCHERM
6. Alleen
D
/ E
7. Druk
de functie
om
de minuten in te stellen.
herhaaldelijk
Tijd
op de toets MENU
om
terug
te keren
gebruik vervolgens
en
aan
te passen.
naar
de normale
de
Menu
Vorige
knop
beeldweergave.
Om de in/uitschakelfunctie te annuleren
-
-
daarna op de toets D / E
Aan: druk op de knop G
het programmanummer of het volumeniveau
voor
om
en
DrukopdetoetsD/EomUittekiezeninstap3.
Twee uur nadat het toestel met de aan-tijdfunctie ingeschakeld werd,
waakstand, tenzij er ondertussen op een toets gedrukt is.
schakelt het toestel automatisch
terug
in
Automatische Uit
-
Als
er
geen
ingangssignaal is,
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
2. Druk op de toets G
en
en
wordt de monitor automatisch
gebruik
uitgeschakeld
daarna de toets D / E
daarna op de toets D / E
om
Sleep
om
het
menu
na
10 minuten.
TIME
(tijd)
te
timer te kiezen.
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
Klok
BEELD
Tijd Uit
Tijd Aan
Sleep timer
G
GELUID
TIJD
beeldweergave.
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
Uitschakeltimer
De uitschakeltimer schakelt de monitor
-
Druk op
gd door
ingestelde tijd uit.
zz
de SLEEP-toets om het aantal minuten te kiezen. De aanduiding
Min verschijnt op het scherm, gevol10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240. De timer begint af te tellen vanaf het gekozen aantal minuten.
na een
vooraf
---
a.
Om de resterende
b.
Om de
uitschakeltijd te controleren, drukt u eenmaal op de SLEEP-toets of de SLEEP-toets.
zz
Min
uitschakeltijd te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de SLEEP-toets tot de aanduiding
---
schijnt.
c.
26
Als
u
de monitor uitschakelt nadat
PLASMA-TV
u
de uitschakeltimer heeft
ingesteld,
wordt deze
Aan
Uit
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
KANAAL
instelling gewist.
ver-
00
30
1
Bediening
Opties
Opties
het
van
van
speciale
menu
Kinderslot
De monitor kan
-
zo
worden
ingesteld
1. Druk op de MENU-toets
en
dat
hij
alleen met de
dan op de toetsen D / E
afstandsbediening
om
het
menu
kan worden
gebruikt.
EXTRA te kiezen.
KANAAL
Invoeren
Taal(Language)
2. Druk op de toets G
en
dan op de toetsen D / E
om
Kinderslot te kiezen.
BEELD
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsenD/E omAanofUittekiezen.
4. Druk
TIJD
herhaaldelijk
om
terug
te keren
naar
de normale
Aan
Uit
ISM Methode
GELUID
op de toets MENU
G
Kinderslot
Lage spanning
Instellen ID
Demo
beeldweergave.
EXTRA
SCHERM
-
Deze monitor is
geprogrammeerd
zo
dat
hij
onthoudt op welke
optie hij
het laatst
was
ingesteld,
Menu
zelfs als
u
Vorige
de
mon-
itor uitschakelt.
-
Als
uitgeschakeld, drukt u op de
TV/AV, PR D / E of D / E-toets op de monitor of op POWER, TV/AV, MULTIMEDIA, D / E op de afstandsbediening.
Als de instelling Kinderslot 'Aan' is, verschijnt de aanduiding
Kinderslot' op het scherm als een toets op
het voorpaneel wordt ingedrukt.
bij
de
instelling
Kinderslot 'Aan' de monitor met de
afstandsbediening
wordt
'
-
ISM-methode
-
Vermijd dat een stilstaand
PC/videospel dat lange tijd
van
beeld te
lange tijd op het monitorscherm blijft staan.
scherm blijft staan, veroorzaakt een spookbeeld
Een stilstaand beeld
op het
dat
blijft
staan zelfs
van
een
wanneer u
beeld verandert.
1. Druk op de MENU-toets
en
dan op de toetsen D / E
om
het
menu
EXTRA te kiezen.
KANAAL
Invoeren
Taal(Language)
2. Druk op de toets G
en
daarna op de toets D / E
om
de ISM Methode te kiezen.
BEELD
ISM Methode
GELUID
3. Druk op de toets G
Wash te kiezen.
?
White wash
en
daarna op de toets D / E
om
White wash
Instellen ID
Orbiter
Demo
Inversie
EXTRA
:
groot permanent
beeld kan
op
een
?
Normaal
TIJD
te
om
G
Lage spanning
Normaal, Orbiter Inversie of White
White Wash
toets
Kinderslot
verwijdert permanente beelden van het scherm. Een
met deze functie niet perfect worden verwijderd. Druk
SCHERM
Menu
Vorige
willekeurige
deze functie uit te schakelen.
Orbiter
:
In de orbitermodus verandert het scherm
om
de 2 minuten
om
te
vermijden
dat
er een
beeld op het scherm inbrandt. De orbiterfunctie kan echobeelden voorkomen. Het is
echter best dat u vermijdt dat een stilstaand beeld op het scherm blijft staan.
?
Inversie
:
De functie Inversie schakelt de schermkleur
4. Druk
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
om
terug
de 30 minuten
te keren
naar
om.
de normale
beeldweergave.
NEDLAS
GEBRUIKSAANWIJZING
27
Bediening
Opties
Opties
Laag
speciale
speciale
menu
verbruik
Met deze functie kunt
-
het
van
van
het stroomverbruik
u
1. Druk op de MENU-toets
van
de monitor verminderen.
dan op de toetsen D / E
en
het
om
menu
EXTRA te kiezen.
KANAAL
Invoeren
Taal(Language)
2. Druk op de toets G
kiezen.
gebruik
en
daarna de toets D / E
om
het
menu
Lage spanning
te
BEELD
Kinderslot
ISM Methode
GELUID
Lage spanning
G
Instellen ID
Aan
Uit
Demo
3.DrukopdetoetsG endanopdetoetsenD/E omAanofUittekiezen.
4. Druk
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
TIJD
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
Demo
-
-
Gebruik deze functie
om
het verschil te zien tussen XD Demo
Deze functie kan niet worden
gebruikt
1.Druk op de MENU-toets
dan op de toetsen D / E
en
in de modi
RGB[PC]
om
en
het
aan en
XD Demo uit.
HDMI[PC].
menu
EXTRA te kiezen.
KANAAL
Invoeren
Taal(Language)
2. Druk op de toets G
3. Druk op de toets G
en
gebruik
om
daarna de toets D / E
om
XD Demo te kiezen.
het
menu
XD Demo te kiezen.
BEELD
Kinderslot
ISM Methode
GELUID
Lage spanning
Instellen ID
Demo
4. Sluit XD Demo af door op de
knop
MENU te drukken.
TIJD
EXTRA
SCHERM
28
PLASMA-TV
Menu
Vorige
G
Starten
Bediening
Opties
Opties
Auto
-
-
het schermmenu
schermmenu
van
van
Config.
Stelt automatisch de
beeldpositie af en beperkt beeldtrillingen.
in de volgende modus : RGB[PC].
Deze functie werkt
1. Druk op de MENU-toets
dan op de toetsen D / E
en
het
om
menu
SCHERM te kiezen.
KANAAL
Auto
config.
G
Instellen
Handmatig config.
2. Druk op de toets G
dan op de toetsen D / E
en
Auto
om
config.
te kiezen.
BEELD
ARC
Zoom +/-
3. Druk op de G-toets.
GELUID
Wanneer de Auto
?
?
is, verschijnt het bericht OK op het scherm.
config.
Als de beeldpositie niet in orde is, moet u de automatische configuratie opnieuw
voltooid
proberen.
4. Als het beeld
moet
5. Druk
-
-
-
-
nog verder moet worden
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
de normale
naar
in RGB
(PC),
Position
Bioscoop
TIJD
NR
Resetten
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
beeldweergave.
Als het beeld nog altijd niet correct is, betekent dit niet dat uw monitor defect is, maar moet u gewoon verder afstellen.
De functies Automatisch configureren en Met de hand configureren moeten niet worden gebruikt voor de HDMI-modus.
Manuell
-
u
de
auto-configuratie
afgesteld
handmatig afstellen en vervolgens Handmatig config. kiezen.
na
Mode VGA
Config.
Indien het beeld
auto-configuratie nog niet duidelijk is en in het bijzonder als de op het scherm weergegeven
tekst nog trilt, moet u de beeldsynchronisatie met de hand afstellen.
Deze functie werkt in de volgende modus : RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI
(480p/576p/720p/1080i).
Deze functie kan niet worden gebruikt voor de functie Fase, Klok in de modi RGB[DTV], COMPONENT
(480p/576p/720p/1080i) en HDMI (480p/576p/720p/1080i).
na
de
1. Druk op de MENU-toets
kiezen.
en
/ E
dan op de toetsen D
om
het
menu
SCHERM te
KANAAL
Auto
config.
Handmatig config. G
BEELD
en
dan op de toetsen D / E
om
3. Druk op de toets G en dan op de toetsen D / E
of Ver-Inst. te kiezen.
Handmatig config.
om
te kiezen.
Zoom +/GELUID
TIJD
Kloksnelh.
0
Hor-Inst.
0
Ver-Inst.
0
Position
Bioscoop
Fase, Kloksnelh., Hor-Inst.
0
Mode VGA
ARC
2. Druk op de toets G
Fase
NR
Resetten
EXTRA
4. Druk op de toetsen F / G
5. Druk
om
de
gewenste afstellingen
op de toets MENU
herhaaldelijk
om
te verrichten.
te keren
terug
naar
SCHERM
Menu
Vorige
de normale beeld-
weergave.
Breedbeeld VGA/XGA-modus selecteren
-
Voor
een
normale
beeldweergave
moet de resolutie
van
de RGB-modus met de keuze
van
de VGA/XGA-modus
overeenkomen.
-
-
Bij sommige
modellen kan de XGA-modus niet worden
Deze functie werkt in de
volgende
1. Druk op de toets MENU
en
modus
:
geselecteerd.
RGB[PC].
dan op de toets D
/ E
om
het SCHERM-menu
weer
te geven.
KANAAL
Auto
NEDLAS
config.
Handmatig config.
2. Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om Mode VGA
3. Druk op de toets G
kiezen.
en
daarna op de toets D
/ E om
de
(of
gewenste
Mode
XGA)
te kiezen.
VGA/XGA-resolutie te
BEELD
GELUID
Mode VGA
G
640x480
ARC
848x480
Zoom +/-
852x480
Position
Bioscoop
TIJD
NR
Resetten
4. Druk
herhaaldelijk
op de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
GEBRUIKSAANWIJZING
29
Bediening
Opties
Opties
het schermmenu
schermmenu
van
van
Beeld Formaat Instellen
-
U kan TV
kijken
in verschillende
Full screen
beeldformaten; Spectakel,
(optie), Origineel, 4:3, 16:9,
14:9
en
Zoomen.
1. Druk op de MENU-toets
en
dan op de toetsen D / E
het
om
SCHERM te kiezen.
menu
2.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsD/EomARCtekiezen.
3. Druk op de toets G
Origineel, 4:3, 16:9,
?
daarna op de toets D / E
14:9 of Zoomen te kiezen.
en
BEELD
uw
Mode VGA
Full screen
(optie),
GELUID
TIJD
G
Spectakel
Zoom +/-
Full
Position
Origineel
Bioscoop
4:3
NR
16:9
Resetten
14:9
screen
EXTRA
televisietoestel
Wide Screen
een
Full screen
signaal ontvangt,
in
aangepast worden,
een
zal deze selectie ertoe
lineaire
proportie,
om
het
SCHERM
Menu
Vorige
te vullen.
volledig
Wanneer
config.
Handmatig config.
Zoomen
leiden dat het beeld horizontaal zal
scherm
Auto
ARC
Spectakel
Wanneer
?
Spectakel,
om
KANAAL
(optie)
signaal ontvangt, kunt u het beeld horizontaal of verticaal
aanpassen, in lineaire proporties, door de instructies te volgen. Op deze manier komt u
tot een volledige beeldvulling.
?
tv
uw
een
breedbeeld
Origineel
Wanneer
uw
TV-toestel het
automatisch het
breedbeeldsignaal ontvangt
beeldformaat wijzigen.
4:3
Dit beeldformaat is 4 op 3
via de
AV-scartaansluiting,
zal het
?
16:9
U kan films
van een
gewone TV.
?
(het
beeldformaat
of gewone
16:9)
TV-programma's bekijken
via de modus
16:9.
Het scherm 16:9 wordt op gewoon scherm bekeken maar het scherm 4:3 wordt links
rechts vergroot zodat het scherm 16:9 volledig gevuld is.
?
en
14:9
Het 14:9- scherm ziet eruit als
een
4:3-beeld dat is
vergroot
naar
boven/onder links/rechts.
Zoomen
U kan film op een groot scherm bekijken dankzij de zoommodus. Het scherm 4:3 wordt
zowel onderaan als bovenaan en links en rechts vergroot zodat het scherm 16:9 volledig
?
is. Het kan dat de boven-
gevuld
4. Druk
-
-
-
herhaaldelijk
U kunt 4:3
en
onderkant
op de toets MENU
om
terug
van
het beeld verloren gaan.
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
(Wide) alleen selecteren in de modi RGB[PC] en HDMI[PC].
U kunt 4:3, 16:9 (Wide) en Zoomen alleen selecteren in de modi RGB[DTV], HDMI[DTV en Component [DTV].
U kunt Spectakel, Full screen (optie), 4:3, 16:9 (Wide), 14:9 en Zoomen alleen selecteren in de modi Component
[480i/576i].
en
16:9
Beeldformaat inzoomen/uitzoomen
-
Wanneer
u
het beeld
vergroot
1. Druk op de MENU-toets
en
of
verkleint, kan het beeld
dan op de toetsen D / E
een
om
onnatuurlijk
het
menu
beeld vertonen.
SCHERM te kiezen.
2.DrukopdetoetsGendanopdetoetsenD/E omZoom+/-.
KANAAL
BEELD
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Zoom +/-
3. Druk op de toets G
richten.
en
dan op de toetsen F / G
om
de
gewenste afstellingen
te
ver-
GELUID
Position
Bioscoop
TIJD
NR
Resetten
4. Druk
herhaaldelijk op
de toets MENU
om
terug
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
EXTRA
SCHERM
30
PLASMA-TV
Menu
Vorige
100
G
F
%
G
Bediening
Schermpositie
Deze functie is beschikbaar
-
1. Druk op de MENU-toets
2. Druk op de toets G
na
het instellen
dan op de toetsen D / E
en
daarna op de toets D
en
Zoom In/Out.
van
/ E om
SCHERM te kiezen.
menu
Position te kiezen.
KANAAL
BEELD
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Zoom +/-
/EofF
3.DrukopdetoetsGendaarnaopdetoetsenD
het
om
/Gomdepositiebijtestellen.
GELUID
Position
D
G
F
G
E
Bioscoop
4. Druk
op de toets MENU
herhaaldelijk
te keren
terug
om
de normale
naar
beeldweergave.
TIJD
NR
Resetten
EXTRA
SCHERM
Cinema
-
-
Als
Menu
Vorige
(Bioscoop)
de set met deze functie instellen op de
Deze functie werkt in de volgende modus:
u een
film
bekijkt,
kunt
u
optimale beeldweergave.
TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 of COMPONENT 480i/576i.
1. Druk op de MENU-toets
2. Druk op de toets G
en
dan op de toetsen D / E
dan op de toets D
en
/ E
om
om
het
menu
SCHERM te kiezen.
te kiezen.
Bioscoop
BEELD
herhaaldelijk op
de toets MENU
om
terug
te keren
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Zoom +/-
3.DrukopdetoetsGendanopdetoetsD/EomAanofUittekiezen.
4. Druk
KANAAL
naar
GELUID
de normale
beeldweergave.
Position
Bioscoop
TIJD
G
Aan
Uit
NR
Resetten
EXTRA
SCHERM
NR
-
Menu
Vorige
(Ruisonderdrukking)
U kunt 3D NR of MPEG NR kiezen
de beeldruis te verminderen die
om
mogelijk
op het scherm
verschijnt tijdens
het
TV-kijken.
-
Deze functie kan niet worden
gebruikt
1. Druk op de toets MENU
dan op de toets D
en
in de modi
2.DrukopdetoetsGendanopdetoetsD/E
RGB[PC]
/ E
om
en
HDMI[PC].
het SCHERM-menu
weer
te geven.
omNRtekiezen.
KANAAL
BEELD
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Zoom +/-
3.DrukopdetoetsGendanopdetoetsD/Eom3DNRofMPEGNR.
GELUID
Position
Bioscoop
4. Druk op de toetsen F / G
5. Druk
herhaaldelijk
om
de
gewenste afstellingen
op de toets MENU
om
terug
te keren
te verrichten.
naar
de normale
TIJD
-
-
(terugzetten
op
G
3D NR
0
MPEG NR
0
Resetten
beeldweergave.
EXTRA
SCHERM
Initialiseren
NR
Menu
Vorige
NEDLAS
oorspronkelijke fabriekswaarde)
Deze functie werkt in de
De
ingestelde
waarde
huidige modus.
vastleggen,
1. Druk op de toets MENU
2. Druk op de toets G
en
en
dan op de toets D
3. Druk op de toets G.
U kunt de opties Phase,
?
dan op de toets D
/ E
het SCHERM-menu
/ E
om
om
Resetten te kiezen.
weer
te geven.
KANAAL
BEELD
Auto
config.
Handmatig config.
Mode VGA
ARC
Zoom +/-
GELUID
Clock, H-Position, V-Position, Position,
Zoom +/-.
Position
Bioscoop
TIJD
NR
Resetten
G
Instellen
EXTRA
SCHERM
Menu
Vorige
GEBRUIKSAANWIJZING
31
Bediening
eletekst (optie)
Teletekst
T
(optie)
-
-
-
Teletekst
(of TOP-tekst) is een optionele functie. Alleen een plasmadisplay dat is uitgerust met het teletekstsysteem kan
de teletekstuitzendingen ontvangen.
Teletekst is een gratis dienst die de meeste TV-zenders uitzenden, met daarin recente informatie over het nieuws, het
weer, televisieprogramma's, beurskoersen en vele andere onderwerpen.
Het teletekstdecodeerapparaat van deze plasmadisplay ondersteunt de SIMPLE-, TOP- en FASTEXT-systemen. SIMPLE (standaardteletekst) bestaat uit een aantal pagina's die u kunt kiezen door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te geven. TOP and FASTEXT zijn modernere methodes waarmee u snel en gemakkelijk teletekstinformatie
kunt kiezen.
Schakelaar aan/uit
Druk op de TEXT-toets om naar teletekst over te schakelen.
De begin- of eindpagina verschijnt op het scherm.
?
In de
kopregel
de datum
van
wijl
tijd
Druk op de TEXT-toets
SIMPLE-tekst
om
teletekst uit te schakelen.
(optie)
kiezen
Pagina's
Geef met de CIJFER-toetsen het
1.
gewenste paginanummer in als een getal
verkeerd nummer intoetst, moet u het getal
cijfers. Als u tijdens de keuze een
cijfers voltooien en vervolgens het
Met de toetsen D / E kunt
2.
paginanummers, de naam van de TV-zender,
eerste paginanummer geeft uw keuze aan, terweergegeven pagina aangeeft.
twee
zijn
weergegeven. Het
het tweede nummer de momenteel
en
de
het scherm
u
van
drie
van
drie
correcte
ook de
paginanummer opnieuw ingeven.
vorige of volgende pagina kiezen.
Een kleurtoets programmeren in de LIST-modus
Als de TV in de tekstmodus
over
SIMPLE, TOP of FASTEXT staat, drukt
u
op de toets
M
om
te schakelen op de LIST-modus.
Vier
teletekstpaginanummers naar keuze kunnen met een kleur worden gecodeerd en
eenvoudig worden geselecteerd met een druk op de overeenkomstige kleurtoets van de
afstandsbediening.
1.
Druk op een gekleurde toets.
2.
Gebruik de Nummer-toetsen om de pagina te kiezen die u wilt programmeren.
3.
Druk op de OK-toets. Dan wordt door een keer te blinken de gekozen pagina opgeslagen als het gekozen paginanummer.
Van nu af aan kunt u deze pagina met dezelfde gekleurde toets kiezen.
4.
De overige drie toetsen worden op deze manier geprogrammeerd.
TOP-tekst
(optie)
De
gebruikersgids toont vier velden (rood, groen, geel en blauw) onderaan het scherm. Het
gele veld geeft de volgende groep aan en het blauwe veld duidt het volgende blok aan.
Blokken / groepen / pagina's kiezen
1. Met de blauwe toets kunt u van het
2.
Gebruik de
ing
3.
naar
gele toets om naar
het volgende blok.
de
ene
blok
volgende
het andere gaan.
groep te gaan met automatische overvloeinaar
Gebruik de groene toets om naar de volgende bestaande pagina te gaan met automatische overvloeiing naar de volgende groep. (U kunt hier ook de toets D voor
gebruiken.)
4.
Gebruik de rode toets
E
voor
om naar
32
vorige
keuze
terug
te keren.
(U
kunt hier ook de toets
gebruiken.)
Pagina's rechtstreeks kiezen
Net als bij SIMPLE-tekstmodus
nummer
de
kunt
u
ook in TOP-tekstmodus
met de CIJFER-toetsen rechtstreeks in te geven als
PLASMA-TV
een
een
pagina kiezen door het
getal van drie cijfers.
Bediening
FASTEXT
De
teletekstpagina's
worden
ze
kiezen door op de
aangeduid met een kleurveld onder aan
overeenkomstige gekleurde toets te drukken.
het scherm
en u
kunt
Pagina kiezen
i
1. Op de toets
om de indexpagina te selecteren.
2. U kan de pagina's met een kleurcode op de onderste regel kiezen met behulp van
dezelfde gekleurde toetsen.
3. Overeenkomstig de teletekstmodus SIMPLE kan u een pagina selecteren door dit als
een getal met drie cijfers in te voeren met behulp van de nummertoetsen in de modus
FASTEKST.
4. De toets
/ E
D
kan
gebruikt
worden
de
om
voorgaande
of
volgende pagina
te
selecteren.
Speciale
teletekstfuncties
TONEN
Druk op deze toets
sels of puzzels.
Druk
nogmaals
om
verborgen
op deze toets
om
informatie te tonen, zoals
de informatie
van
oplossingen
het scherm te
van
raad-
verwijderen.
FORMAAT
Kiest de dubbele
teksthoogte.
Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te
Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de
Druk
nogmaals
op deze toets
om naar
vergroten.
pagina
de normale weergave
te
terug
vergroten.
te keren.
VERVERSEN
Toont het TV-beeld op het scherm
het scherm verschijnt.
Druk op deze toets
om
terwijl
de ververste
u
wacht tot de nieuwe
teletekstpagina
te
teletekstpagina
op
bekijken.
WACHTEN
Zet de automatische
paginawisseling stop bij teletekstpagina's die uit 2 of meer
subpagina's bestaan. Het aantal subpagina's en de getoonde subpagina wordt
meestal op het scherm getoond, onder de tijdsaanduiding. Als u op deze toets
drukt, verschijnt het wachtsymbool in de linkerbovenhoek van het scherm en wisselen de pagina's niet automatisch.
Om de volgende pagina wel te zien drukt u opnieuw op deze toets.
MIX
Toont de
Om het
teletekstpagina's bovenop het TV-beeld.
TV-beeld te verwijderen drukt u opnieuw op
deze toets.
TIJD
Druk
TV-kijken op deze toets om de tijd in de rechterbovenhoek van het
scherm te tonen. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsweergave te verwijderen.
Druk tijdens het bekijken van teletekst op deze toets om een subpaginanummer te
kiezen. Het subpaginanummer wordt onder aan het scherm getoond. Om de subpagina op het scherm te laten staan of om ze te veranderen, drukt u op de
tijdens
het
NEDLAS
RODE/GROENE toetsen, de toetsen D / E of de CIJFER-toetsen.
Druk
nogmaals
om
deze functie te verlaten.
GEBRUIKSAANWIJZING
33
Diversen
Extern
bedieningsapparaat
Sluit de
RS-232C-ingangsbus op
ingssysteem) aan om de functies
-
Sluit de seriele
-
monitor
poort
van
een
extern
van
de monitor extern te bedienen.
het externe
bedieningsapparaat (zoals
bedieningsapparaat
een
computer of
op de RS-232C-bus op het
een
A/V-bedien-
achterpaneel
van
de
aan.
RS-232C-aansluitingskabels
-
instellen
<
worden niet met de monitor
Achterpaneel
van
de monitor
meegeleverd.
>
A
PO
O
O
)
A
V
O
V
O
AV
O
A
HDMI
RGB INPUT
AUDIO INPUT
O
AV
A
A
V
A
OO
RS-232C INPUT
REMOTE
CONTROL
(CONTROL/SERVICE)
AV
Stekkertype: 9-pens-D-substekker
Nr.
Pennaam
1
Geen
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
verbinding
RXD (gegevens ontvangen)
TXD (gegevens versturen)
DTR (DTE-zijde klaar)
GND (aarding)
DSR (DCE-zijde klaar)
RTS (klaar om te versturen)
CTS (veilig om te versturen)
Geen verbinding
9
6
RS-232C-configuraties
3-dradige configuratie
(Niet standaard)
7-dradige configuratie
(Standaard RS-232C-kabel)
PC
PC
PDP
RXD
3
TXD
RXD
2
3
TXD
TXD
2
RXD
TXD
3
2
RXD
5
GND
GND
5
5
GND
6
DSR
DTR
4
4
DTR
4
DTR
DSR
6
6
DSR
8
CTS
RTS
7
7
RTS
7
RTS
CTS
8
8
CTS
2354678
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
D-Sub 9
34
PDP
PLASMA-TV
D-Sub 9
D-Sub 9
D-Sub 9
Diversen
ID INSTELLEN
-
-
Gebruik deze functie
Zie
het ID-nummer
om
'Werkelijke data-mapping'
1. Druk op de toets MENU
hierna. Zie
en
van een
bladzijde
dan op de toets D
monitor op te geven.
39.
/ E
om
het EXTRA-menu
weer
te geven.
Invoeren
KANAAL
Taal(Language)
2. Druk op de toets G
dan op de toets D
en
/ E
om
Instellen ID te kiezen.
ISM Methode
3.DrukopdetoetsGendanopdetoetsF/GomInstellenIDaftestellenomhet
gewenste ID-nummer voor een bepaalde monitor te kiezen.
?
Het
4. Druk
afstellingsbereik
herhaaldelijk
van
Instellen ID is 1
op de toets MENU
om
Kinderslot
BEELD
Lage spanning
GELUID
Instellen ID
1
G
Demo
TIJD
99.
~
terug
EXTRA
te keren
naar
de normale
beeldweergave.
SCHERM
MENU
Vorige
Communicatieparameters
?
Baud-snelheid
?
Gegevenslengte
?
Pariteit: Geen
9600
:
:
bps (UART)
*
Gebruik
?
Communicatiecode
gekruiste
?Stopbit:1bit
8 bits
commando's
Referentielijst
02.
03.
04. Scherm uit
k
a
0~1
k
b
0~9
k
c
k
Zie
d
bladzijde
k
e
0~1
06.
k
f
0~64
07. Kontrast
k
g
0~64
08. Helderheid
k
h
0~64
09. Kleur
k
i
0~64
10.
k
j
0~64
k
k
0~64
12. OSD-keuze
k
l
0~1
13. Externe
k
m
0~1
11.
14.
15.
Kleurschakering (optie)
Scherpte
bedieningsmodus
Hoge tonen
Lage tonen
16. Balans
17. Kleurwarmte
(CSM)
k
r
k
s
0~64
k
t
0~64
k
u
0~3
Roodafstelling
k
v
0~50
19.
Groenafstelling
Blauwafstelling
k
w
0~50
k
$
0~50
21. Abnormale toestand
k
z
0~a
22. ISM-methode
j
p
0~3
verbruik
j
q
0~1
j
r
1~FE
j
j
s
1~3
27. Een programma kiezen
m
a
0~63
28.
m
c
Key
20.
23.
Laag
24.
Orbiter-tijdinstelling
25. Beeldpuntinstelling
26. Automatische
29.
*
Key
Input
Bij
voor
orbiter
afstelling
select
het instellen
weergegeven.
b
x
van
21
29 wordt
~
er
36
geen
Zie
menu
[Opdracht 1]
Eerste commando
:
[Opdracht 2]
[Set ID]
(j
of
om
PDP-toestel te
k)
:
Tweede commando
:
U kunt de
om
ingestelde
PDP-toestel te bedi.
ID afstellen
om
het
gewenste monitor-ID-nummer in het
speciale menu te kiezen. Zie de vorige
Het
is 1
99.
bladzijde.
afstellingsbereik
Bij het kiezen van ID Instellen '0' wordt
elk aangesloten PDP-toestel bediend.
~
ID Instellen wordt aangegeven als decimaal
(1~99)in het menu en als hexadecimaal
*
[Gegevens]
(zestientallig) (0x0~0x63)in het verzend
ings-/ontvangstprotocol.
Om commandogegevens te versturen.
'FF'-gegevens versturen om de status
:
van
*
[Cr]
het commando te lezen.
Einde
:
van
de
regel
ASCII code '0x0D'
*[]
ASCII-code
:
'spatie (0x20)'
OK-bevestiging
[Commando 2][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
*
De monitor verstuurt
bevestiging (ACK acknowledgement)
op basis van dit formaat wanneer hij normale gegevens ontvangt. Als de gegevens nu in gegevensontvangstmodus (data
read mode) staan, worden de huidige gegevens aangeduid. Als
de gegevens in gegevensverzendingsmodus (data write mode)
staan, worden de gegevens van de PC teruggestuurd.
Foutmelding
een
=
[Commando 2][ ][Set ID][ ][NG][Gegevens][x]
Code
bladzijde
*
*
1
u
ontvangstprotocol
bedienen.
0~64
18.
/
[OPDRACHT1][OPDRACHT2][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
*
0~1
05. Volume uit
Volumeregeling
ASCII-code
Verzending
Databereik
(Zestientallig)
Voeding
Ingangskeuze
Beeldverhouding
:
kabel.
Verzendings
OPDRACHT 1 OPDRACHT 2
01.
een
*
39
op het scherm
Het beeldscherm verzendt
edgement
-
bevestiging)
abnormale gegevens
municatiefouten.
Gegevens
1:
ongeldige
een
in dit
ACK-signaal (acknowlformaat bij ontvangst van
niet-uitvoerbare functies of
van
com
-
code
2: niet-ondersteunde functie
3:
langer
wachten
GEBRUIKSAANWIJZING
35
NEDLAS
Diversen
01.
2
Voeding (opdracht
G Om voeding Aan/Uit
van
:
04. Scherm uit
a)
G Om Aan/Uit
de TV te sturen.
2
(Opdracht
voor
:
'Scherm uit' te kiezen.
Verzending
Verzending
[k][a][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
[k][d][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
0:
Voeding
uit
1
Voeding
:
Gegevens
aan
Bevestiging
0
:
'Scherm uit' Uit
1
:
'Scherm uit'
[d][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
te tonen.
Verzending
05. Volume uit
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
G Om Aan/Uit
Bevestiging
(Opdracht
voor
2
:
geluid ook met de
tandsbediening uitschakelen.
Ook als andere functies
'FF'-gegevens op basis van dit
formaat verzenden, geven de teruggezonden bevestigingsgegevens de status van elke functie weer.
e)
'Geluid uit' te kiezen.
U kunt het
[a][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
*
(wel beeld)
Aan (geen beeld)
Bevestiging
[a][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
G Om voeding Aan/Uit
d)
MUTE-toets op de afs-
Verzending
[k][e][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
0
:
'Geluid uit' Aan
1
:
'Geluid uit' Uit
(geen geluid)
(wel geluid)
Bevestiging
02.
2
Ingangskeuze (Opdracht
G Om de ingangsbron
U kunt ook
voor
:
b)
[e][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
de TV te kiezen.
ingangsbron kiezen met de INPUT
op de afstandsbediening van de TV.
een
SELECT-toets
06.
Volumeregeling (Opdracht
G Om het volume af
Verzending
0
:
TV
5
:AV4
1
:AV1
6
:AV5
2
:AV2
7
:
3
:
8
:RGB
4
:AV3
9
:HDMI
S-Video2
Verzending
Component
[k][f][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
*
Bevestiging
[b][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
[f][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
07. Kontrast
Beeldverhouding (Opdracht
G Om het schermformaat
aan
2
:
c)
te passen.
Ration
Control)
op de
(Hoofdbeeldformaat)
afstandsbediening
of in het
schermmenu.
Verzending
[k][c][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
1
:
Normaal
2
:
Breedbeeld
3
:
4
:
6
:
7
:
8
:
Spectakel
Volledig beeld (Zoomen)
Origineel
Wide screen (14:9)
Full Screen (optie)
(Opdracht
G Om het beeldcontrast af
U kunt het beeldformaat ook afstellen met de toets ARC
(Aspect
(4:3)
(16:9)
screen
2
:
Verzending
[k][g][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
*
Bij PC-ingang
08. Helderheid
(Opdracht
G Om de helderheid
van
2
:
39.
h)
het beeld af te stellen.
U kunt de helderheid ook in het beeldmenu afstellen.
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
*
[h][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
PLASMA-TV
bladzijde
[g][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Bevestiging
36
hierna. Zie
Bevestiging
[k][h][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
ofwel beeldformaat 16:9 of 4:3 kiezen.
39.
U kunt het kontrast ook in het beeldmenu afstellen.
[c][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
u
bladzijde
te stellen.
Verzending
kunt
hierna. Zie
g)
Bevestiging
*
f)
te stellen.
Bevestiging
03.
:
U kunt het volume ook met de volumetoetsen op de
afstandsbediening afstellen.
[k][b][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
2
hierna. Zie
bladzijde
39.
Diversen
09. Kleur
(Opdracht
2
G Om de beeldkleuren af
14.
i)
:
te stellen.
tonen
Hoge
G Om de hoge
U kunt de kleuren ook in het beeldmenu afstellen.
U kunt de
2
(Opdracht
:r)
tonen af te stellen.
hoge
tonen ook in het
geluidsmenu
Verzending
Verzending
[k][i][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
[k][r][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
Bevestiging
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
hierna. Zie
*
bladzijde
39.
U kunt de
van
2
:
j) (optional)
15.
het beeld af te stellen.
ook in het beeldmenu afstellen.
kleurschakering
Lage
tonen
G Om de lage
U kunt de
Verzending
0
s)
:
tonen af te stellen.
lage
tonen ook in het
geluidsmenu
afstellen.
[k][s][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Groen : 64
Gegevens
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
:
2
(Opdracht
Verzending
[k][j][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Rood
39.
[r][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Kleurschakering (Opdracht
G Om de kleurschakering
bladzijde
Bevestiging
[i][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
10.
hierna. Zie
*
afstellen.
~
hierna. Zie
*
bladzijde
39.
Bevestiging
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
[j][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Bevestiging
hierna. Zie
*
bladzijde
39.
[s][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
11.
2
Scherpte (Opdracht
G Om de beeldscherpte af
U kunt de
k)
:
16. Balans
te stellen.
ook in het beeldmenu afstellen.
beeldscherpte
(Opdracht
G Om de balans af
Verzending
2
:
t)
te stellen.
U kunt de balans ook in het
geluidsmenu
[k][k][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Verzending
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
[k][t][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
hierna. Zie
*
bladzijde
39.
Bevestiging
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
[k][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Bevestiging
afstellen.
hierna. Zie
*
bladzijde
39.
[t][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
12. OSD-keuze
(Opdracht
G
Screen
Om OSD
scherm)
(On
2
l)
:
Display
=
weergave op het
17. Kleurwarmte
Aan/Uit te kiezen.
G Om de kleurwarmte af
Verzending
:
0
:
OSD uit
u)
te stellen.
U kunt CSM ook in het BEELD
[k][l][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
2
(Opdracht
menu
afstellen.
Verzending
1:OSDaan
[k][u][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Bevestiging
Gegevens
[l][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
0: Koud
1: Normaal
2: Warm
3: Gebruiker
Bevestiging
[u][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
13. Externe
G
bedieningsmodus (Opdracht
2
m)
:
Om de
tor
en
bedieningsorganen op het voorpaneel van
op de afstandsbediening te vergrendelen.
18.
Roodafstelling (Opdracht
Verzending
G Om het rood
[k][m][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Verzending
Gegevens
0
:
Vergrendeling
uit
1
:
Vergrendeling
aan
Bevestiging
Gebruik deze modus als
de
niet
2
:
v)
de kleurwarmte af te stellen.
[k][v][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
*
afstandsbediening
gebruikt.
Wanneer de hoofdvoeding aan/uit wordt geschakeld, wordt
de vergrendeling van de externe bediening opgeheven.
u
van
Gegevens Min:0~Max:50
Zie 'Werkelijke data-mapping
[m][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
*
NEDLAS
de moni-
2' hierna. Zie
bladzijde
39.
Bevestiging
[v][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
GEBRUIKSAANWIJZING
37
Diversen
19.
2
Groenafstelling (Opdracht
G Om het groen
Laag verbruik
(Opdracht 1 : j, Opdracht
23.
w)
:
de kleurwarmte af te stellen.
van
G Om het stroomverbruik
Verzending
U kunt
[k][w][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Laag
van
2
:
q)
de monitor te verminderen.
verbruik ook in het
menu
EXTRA
bijregelen.
Verzending
Min:0~Max:50
Gegevens
Zie 'Werkelijke data-mapping
2' hierna. Zie
*
bladzijde
39.
[j][q][ ][Set ID][ ][Gegevens][ ][Cr]
Bevestiging
Gegevens
[w][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Bevestiging
0
:
Uit
1:Aan
[q][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
20.
2
Blauwafstelling (Opdracht
G Om het blauw
$)
:
de kleurwarmte af te stellen.
van
Verzending
[k][$][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
24.
Min:0~Max:50
Gegevens
Zie 'Werkelijke data-mapping
2' hierna. Zie
*
bladzijde
39.
Orbiter-tijdinstelling
(Opdracht 1 : j, Opdracht
Bevestiging
G Om de tijd
[$][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Verzending
van
de
2
orbiterwerking
:
r)
af te stellen.
[j][r][ ][Set ID][ ][Gegevens][ ][Cr]
21. Abnormale toestand
(Opdracht
2
:
z)
Gegevens Min:1~Max:FE
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
G Om
abnormale toestand te herkennen.
een
1 hierna. Zie
bladzijde
39.
Bevestiging
Verzending
[r][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
FF
Gegevens
:
Read
Bevestiging
[z][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Gegevens
25.
:
1
:
2
:
3
:
Normaal
0
(stroom ingeschakeld, met
signaalontvangst)
Geen signaal (stroom ingeschakeld)
Schakel de monitor uit met de afstandsbediening.
Schakel de monitor uit met de functie Sleep
Timer (Sluimer-timer).
5
:
5V
6
:
GegevensMin:1~Max:3
Zie 'Werkelijke data-mapping
7
:
Schakel de monitor uit met de functie Fan
Bevestiging
9
(Ventilatoralarm).
Schakel de monitor uit met de functie Off
:
Timer
(Timer uit).
Schakel de monitor uit met de functie Auto
:
Sleep (Automatische sluimerstand).
a
Schakel de monitor uit met de functie AV
:
board.
Deze functie heeft het kenmerk "alleen-lezen".
22. ISM-methode
(Opdracht
1
:
j, Opdracht
G Om de ISM-methode
ode ook in het
menu
2
:
p)
te besturen. U kunt de ISM-meth-
EXTRA
bijregelen.
Verzending
[j][p][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
0
:
Normaal
2
:
Orbiter
1
:
White Wash
3
:
Inversie
Bevestiging
[p][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
38
[j][s][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Schakel de monitor uit met de RS-232C-functie.
uitgeschakeld
Wisselstroom uitgeschakeld
PLASMA-TV
te stellen.
Verzending
:
8
Gegevens
G Om het aantal beeldpunten in de orbiterfunctie af
4
Alarm
*
Beeldpuntinstelling voor orbiter
(Opdracht 1 : j, Opdracht 2 : s)
*
1 hierna. Zie
[s][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
bladzijde
39.
Diversen
26. Automatische
(Opdracht
G Stelt
1
:
28.
afstelling
j, Opdracht
automatisch
de
2
:
u)
beeldpositie
G Sleutelcode
af
en
beperkt
voor
1
:
m,
Opdracht
IR-afstandsbediening
2
:
c)
verzenden.
Verzending
beeldtrillingen.
[m][c][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Verzending
IR-code verzenden
Gegevens
[j][u][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
Gegevens
Key (Opdracht
Zie
-
bladzijde
41.
Bevestiging
1: Instellen
[c][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
Bevestiging
[u][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
27. Een programma kiezen
(Opdracht 1 : m, Opdracht 2
G
U kan
een
D
/ E
sen
:
29.
a)
programmanummer selecteren met de toetof de nummertoetsen.
Input
select
G De invoerbron
(Opdracht
voor
1
:
Opdracht
x,
2
:
b)
de tv selecteren.
Verzending
Verzending
[x][b][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
[m][a][ ][Set ID][ ][Gegevens0][ ][Gegevens1][ ][Gegevens2][Cr]
Structuur
Gegevens
Gegevens0 Min:0~Max:63(0~C7,200Prison)
Zie 'Werkelijke data-mapping 1
Gegevens1 Don't care
Gegevens2 0 : Main
Bevestiging
*
MSB
0
[a][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens0][x]
*
Werkelijke data-mapping
0
:Step0
1
*
Werkelijke data-mapping
0:-40
2
LSB
0000000
Externe
ingang
Externe
ingang
Nummer
ingang
Gegevens
0001
Analoog
0010
AV
0100
Component
0101
RGB-DTV
1:-39
A
:Step10(SetID10)
2:-38
0110
RGB-PC
F
:Step15(SetID15)
:Step16(SetID16)
28:0
1001
HDMI
10
4E:+38
64
:
Step
100
4F:+39
Nummer
ingang
Gegevens
50:+40
6E
:
73
:
74
:
C7
:
FE
:
FF
:
Step
110
0000
Ingang1
0001
Ingang2
Step
Step
115
116
0010
Ingang3
Step
199
0011
Ingang4
0100
Ingang5
0101
Ingang6
Step
Step
254
255
NEDLAS
Bevestiging
[b][ ][Set ID][ ][OK][Gegevens][x]
GEBRUIKSAANWIJZING
39
Diversen
Infraroodcode
(NEC-formaat)
(NEC-formaat)
Aansluiten
G
Sluit
afstandsbediening
uw
Infraroodcode
van
de
met draad
op de
aan
afstandsbedieningsaansluiting
van
de monitor.
afstandsbediening (NEC-formaat)
G Uitgangsgolfvorm
Enkele
puls, gemoduleerd
met
37,917 kHz-signaal bij 455 kHz
TC
Draaggolffrequentie
FCAR
?
van
1/TC
fOSC/12
=
Aan/uit-verhouding
T1
G Configuratie
=
=
T1/TC
=
1/3
frame
1ste frame
Voorloo
pcode
Lage
Hoge
aangepaste code
aangepaste code
Gegevenscode
Gegevenscode
C0 C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7
?
Herhalingsframe
Herhalingscode
Tf
G Voorloopcode
9ms
4.5
ms
0.55
G Herhalingscode
ms
9ms
2.25
ms
G Bitbeschrijving
?
Bit "0"
?
0.56
Bit "1"
0.56
ms
1.12
2.24
ms
G Frame-interval: Tf
De
golfvorm
wordt
overgedragen zolang
Tf
een
toets wordt
ingedrukt.
Tf
Tf=108ms @455KHz
40
PLASMA-TV
ms
ms
Diversen
Code
Functie
(Hexadecimaal)
Opmerking
R/C-toets
00
OMHOOG
01
OMLAAG
02
VOL
03
VOL
08
VOEDING
R/C-toets
C4
VOEDING AAN
Discrete
C5
VOEDING UIT
Discrete
09
MUTE
R/C-toets
10
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(D)
(E)
R/C-toets
R/C-toets
(G)
(F)
R/C-toets
(voeding aan/uit)
infraroodcode (alleen voeding aan)
infraroodcode (alleen voeding uit)
0
R/C-toets
1
R/C-toets
2
R/C-toets
3
R/C-toets
4
R/C-toets
5
R/C-toets
6
R/C-toets
7
R/C-toets
8
R/C-toets
9
R/C-toets
0B
TV/AV
R/C-toets
98
MULTIMEDIA
R/C-toets
BF
COMPONENT
Discrete IR Code
C6
HDMI
Discrete IR Code
D5
RGB
Discrete IR Code
D6
TV
Discrete IR Code
5A
AV1
Discrete IR Code
D0
AV2
Discrete IR Code
D1
AV3
Discrete IR Code
D2
AV4
Discrete IR Code
CF
AV5
Discrete IR Code
D3
S-Video2
Discrete IR Code
1A
Q.VIEW
R/C-toets
0A
I/II
R/C-toets
0E
SLUIMERMODUS
R/C-toets
43
MENU
R/C-toets
44
OK(
4D
PSM
R/C-toets
52
SSM
R/C-toets
53
LIST
R/C-toets
20
TEXT
R/C-toets
2A
REVEAL
R/C-toets
22
MODE
R/C-toets
24
MIX
R/C-toets
26
TIME
R/C-toets
62
UPDATE
R/C-toets
64
SIZE
R/C-toets
65
HOLD
R/C-toets
70
INDEX
R/C-toets
5C
Zoom
R/C-toets
5D
Zoom
79
ARC
76
ARC
77
ARC
AF
ARC
)
+
-
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
(ingangskeuze
COMPONENT)
HDMI)
RGB)
TV)
AV1)
AV2)
AV3)
AV4)
AV5)
S-Video2)
R/C-toets
R/C-toets
NEDLAS
R/C-toets
(4:3)
(16:9)
(Zoom)
Discrete infraroodcode
Discrete infraroodcode
Discrete infraroodcode
(alleen 4:3-modus)
(alleen 16:9-modus)
(alleen ZOOM-modus)
GEBRUIKSAANWIJZING
41
Diversen
Controlelijst
Controlelijst
Geen beeld
geen
voor
voor
en
het
?
Controleer of de monitor
?
Netsnoer
?
Steek het netsnoer
aangesloten
is.
stopcontact?
en
geen
?
Geluid
?
Controleer of
uitgeschakeld?
?
Plaats nieuwe
?
Dit is
Druk op de MUTE-toets.
een
voorwerp tussen het
batterijen volgens
batterijen. (Zie
blz.
vijf
na
minuten nog
plasmadisplay
en
de afstands-
de correcte
polariteiten geplaatst zijn.
6)
altijd
Kies Kleur in het BEELD-menu
blz.
23)
?
Bewaar
een
?
Activeer
om
(Zie
slecht beeld
(G).
normaal, aangezien het beeld wordt uitgeschakeld (mute) tijdens het
opstarten van de monitor. Neem contact op met uw onderhoudsdienst indien
het beeld
?
nets-
6)
?
inschakelen
Geen of slechte kleur of
blz.
zich
stopcontact waarop het
bevindt.
Controleer of de
(Zie
verschijnt
langzaam na het
er
ander toestel in het
aangesloten.
Druk op de toets VOLUME
werkt niet
Het beeld
was
?
geluid
afstandsbediening
van een
de monitor
bediening
De
op
ingeschakeld
problemen
geluid
noer van
Beeld OK
oplossen
oplossen
van
van
en
niet is verschenen.
druk op de toets G.
zekere afstand tussen de monitor
het
brengen. (Als
even
een
welke functie
stilstaand beeld
om
en
de videorecorder.
de helderheid
van
het beeld
terug
dan 5 minuten op het scherm
langer
blijft
staan, wordt het scherm donker.)
Horizontale/verticale
?
van
de
luidsprekers
?
Regel
?
Een
werkt niet
De monitor
vreemd
42
PLASMA-TV
brengt een
geluid voort
er
plaatselijke storingen zijn,
zoals
een
elektrisch toestel of
gereedschap.
strepen of trillend beeld
Een
Controleer of
de Balans in het GELUID-menu.
(Zie
blz.
te
24)
verandering in de omgevingsvochtigheid of -temperatuur kan tot een
ongewoon geluid tijdens het in- of uitschakelen van de monitor leiden. Dit
duidt niet op een storing van de monitor.
Diversen
Technische gegevens
gegevens
42PX3RVA
42PX2RVA
42PX3RVA-ZC
42PX2RVA-ZC
MODEL
Breedte
(inches
/
mm)
47.64 / 1210
47.7 / 1210
Hoogte (inches
/
mm)
27.60 / 701
27.4 / 696
Diepte (inches
/
mm)
11.61 / 295
10.7 / 270
66.14 / 30
77.2 / 35
Gewicht
(pounds
/
kg)
AC100-240Vwisselstroom, 50/60Hz
Spanningsvereiste
32
Bedrijfstemperatuurbereik
~
104°F
(0
40°C)
~
Minder dan 80%
Bedrijfsvochtigheidsbereik
50PX3R
MODEL
50PX3R-ZC
(inches
/
mm)
55.1 / 1400
Hoogte (inches
/
mm)
32.3 / 821
Diepte (inches
/
mm)
3.9/99
Breedte
Gewicht
(pounds
/
115 / 52.15
kg)
AC100-240Vwisselstroom, 50/60Hz
Spanningsvereiste
32
Bedrijfstemperatuurbereik
De bovenstaande technische gegevens kunnen
nisgeving worden gewijzigd.
104°F
(0
40°C)
~
Minder dan 80%
Bedrijfsvochtigheidsbereik
?
~
om
redenen
van
kwaliteitsverbetering
NEDLAS
zonder
voorafgaande
ken-
GEBRUIKSAANWIJZING
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising