LG | 60PH6708 | Owner's Manual | LG 50PH6608 Handleiding

LG 50PH6608 Handleiding
Gebruikershandleiding
Dit is een 「Gebruikershandleiding」 die op de TV is geïnstalleerd.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.
❐❐Programma-informatie weergeven
Hiermee toont u informatie over onder andere het huidige programma en de
huidige tijd.
1 Verplaats de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening naar de bovenkant
van het TV-scherm.
2 Klik op de geactiveerde kanaalbanner.
3 De programmadetails worden onder in het TV-scherm weergegeven.
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Vorige/Volgende
Pr. Wijzigen
Kijken
Don.
nm 4 : 28
nm 4 : 43
Huidige tijd
Omhoog
Omlaag
Programmanaam
Detailinformatie van programma
(bij digitale uitzending)
❐❐Favoriete programma's instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Prog. bewerking
1 Ga naar het gewenste programma en druk op de knop Wiel(OK). Het
programma wordt geselecteerd.
2 Druk op Instellen als favoriet.
3 Selecteer de gewenste Favoriete programmagroep.
4 Selecteer OK. De favoriet wordt ingesteld.
❐❐Favoriet gebruiken
SMART
➾ Zenderlijst
De programmalijst wordt weergegeven. Selecteer het gewenste vooraf
ingestelde favoriete programma in favorietenlijst A t/m D.
SMART
➾ Tv-gids
(alleen in digitale modus)
Hiermee geeft u informatie weer over programma's en uitzendtijden. U kunt programma-informatie en het schema voor weergaven/opnamen bekijken.
(Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.)
Tv-gids
Vandaag
OO OO. OOOO vm 9:00
Druk op de knop Wiel(OK) nadat u naar een
programma bent gegaan dat u wilt bekijken
of bekijken/opnemen.
Kies schema per datum
Schemalijst
P
-24 u.
P
+24 u
Als u de schemalijst hebt weergegeven,
kunt u wijzigingen aanbrengen of
onderdelen verwijderen.
Selecteer een datum/tijd/programma om een geplande taak aan het schema
toe te voegen. U kunt ook een herhaalde taak aan het schema toevoegen.
❐❐Automatisch programma's instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Automatisch afstemmen
Hiermee kunt u programma's automatisch afstemmen.
1 Selecteer het land waarin de TV wordt gebruikt. De programma-instellingen zijn
afhankelijk van het land dat u kiest.
2 Start Automatisch afstemmen.
3 Selecteer de gewenste invoerbron.
4 Stel Automatisch afstemmen in via de instructies op het scherm.
✎✎ Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de programmaregistratie
mogelijk niet.
✎✎ Automatisch afstemmen vindt alleen programma's die momenteel worden
uitgezonden.
✎✎ Als Systeem vergrend. is ingeschakeld, wordt er een pop-upvenster
weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te voeren.
❌❌Kabel DTV-instelling
Wanneer u programma's zoekt met de instelling VOLLEDIG, kan dit lang duren.
De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct
te zoeken. De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als "standaard".
Frequentie
Symboolsnelheid
Voer een door u gedefinieerde frequentie in.
Snelheid waarmee een toestel zoals een modem symbolen naar
een programma verstuurt.
Modulatie
Het laden van audio- of videosignalen op een drager.
Netwerk-id
Unieke identificator die aan elke gebruiker wordt toegewezen.
Beginfrequentie
Voer een door u gedefinieerd bereik voor de beginfrequentie in.
Eindfrequentie
Voer een door u gedefinieerd bereik voor de eindfrequentie in.
❌❌Optie Satellietinstellingen
Satelliet
LNB Frequentie
Transponder
22KHz Tone
Selecteer de gewenste satelliet.
[Afhankelijk van het land]
Selecteer een van de volgende waarden: 9750/10600,
9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2,
MDU3, MDU4, MDU5. Als u 9750/10600, 9750/10750
(MHz) selecteert, is 22KHz Tone uitgeschakeld. Als u
de LNB-frequentiewaarde niet in de lijst kunt vinden,
selecteert u Gebruiker en voert u de frequentie
handmatig in.
selecteer de transponder die u wilt afstemmen.
Wanneer u de schakelaar 22KHz Tone gebruikt, kiest u A of
B. Als u 22KHz Tone gebruikt, zijn Unicable en Motortype
uitgeschakeld.
LNB-stroom
DiSEqC
Unicableinstellingen
Motortype
Om de stroomvoorziening voor de LNB in te schakelen, kiest
u Aan. Als u Uit selecteert, is Motortype uitgeschakeld.
Wanneer u DiSEqC gebruikt, kiest u een optie uit A~D/
ToneA~B. Als u DiSEqC gebruikt, zijn Unicable en Motortype
uitgeschakeld.
selecteer Aan om Unicable te gebruiken en stel de Unicable
in het menu Unicable-instellingen in. Wanneer Unicable
is ingeschakeld, zijn 22KHz Tone, DiSEqC en Motortype
uitgeschakeld.
selecteer Motortype om Motor te gebruiken en stel
Motor in het menu Motorinstelling in. Wanneer Motor
is ingeschakeld, zijn 22KHz Tone, DiSEqC en Unicable
uitgeschakeld.
✎✎ Als u de satelliet instelt op Overige, moet u met Handm. afstemmen een
transponder toevoegen.
✎✎ Wanneer u 22KHz Tone en DiSEqC kiest, dient u ze in dezelfde positie aan
te sluiten als aangegeven op het scherm.
✎✎ Als u een satelliet verwijdert, worden alle programma's die onder de
satelliet zijn opgeslagen, verwijderd.
❌❌Optie Motorinstelling
• DiSEqC 1.2: bedien de motor om de positie van de satellietschotel te wijzigen.
Rijrichting
Rijmodus
Test TP
Kies de richting waarin u de motor wilt verplaatsen.
Er zijn twee modi beschikbaar: Stap en Doorlopend.
• Stap: de motor beweegt op basis van de waarde die u
invoert (van 1 tot 128).
• Doorlopend: de motor beweegt voortdurend totdat u op
Stop drukt.
Kies de test-TP die u wilt afstemmen.
Stel limiet in
Naar nul
Opslaan
Hiermee kunt u de beweging van de motor instellen op oost
of west, zodat de motor alleen binnen de ingestelde richting
beweegt.
• Aan: u kunt de beweging beperken tot de huidige
richting door West/Oost te kiezen.
• Uit: u kunt de door u ingestelde beperking annuleren.
U kunt de motor naar nul verplaatsen.
U kunt de huidige richting van de motor opslaan.
• USALS: Stel uw huidige locatie in (longitude/latitude).
❐❐Kabel DTV-instelling
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Kabel DTV-instelling
[Als de programmamodus Kabel is ingeschakeld]
Serviceprovider
Automatische
kanaalupdate
Stel de Serviceprovider in.
Wanneer de Serviceprovider wordt gewijzigd, worden de
opgeslagen programma's verwijderd en wordt Automatisch
afstemmen uitgevoerd.
• Aan: u kunt informatie bijwerken voor alle programma's die
kunnen worden bijgewerkt, inclusief het programma dat
op dat moment wordt bekeken.
• Uit: u kunt alleen informatie bijwerken voor het programma
dat op dat moment wordt bekeken.
✎✎ De reeks waaruit een gebruiker kan kiezen in het menu Serviceprovider
verschilt al naar gelang het aantal serviceproviders dat in het betreffende land
wordt ondersteund.
✎✎ Als het aantal ondersteunde serviceproviders voor een land 1 is, wordt de
corresponderende functie gedeactiveerd.
✎✎ Het is niet mogelijk de Kabel DTV-instelling te kiezen wanneer de
serviceprovider is ingesteld op Ziggo.
❐❐Satellietinstellingen
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Satellietinstellingen
[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]
U kunt de gewenste satelliet toevoegen/verwijderen/instellen.
❐❐Update Tivu-programmalijst
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Update Tivu-programmalijst
[Alleen in Italië]
[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]
Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Programmalijst bijgewerkt op basis
van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.
De programmalijst wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt
uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijst wellicht veranderd. Indien u
dit niet wilt, kiest u Uit.
❐❐Update programmalijst SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Update programmalijst
[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]
Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Programmalijst bijgewerkt op basis
van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.
De programmalijst wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt
uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijst wellicht veranderd. Indien u
dit niet wilt, kiest u Uit.
✎✎ Voor Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Slowakije, Spanje , Turkije,
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Polen en Rusland
wordt deze functie ondersteund wanneer Serviceprovider niet is ingesteld
op Geen.
❐❐Regionaal programma
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Regionaal programma
[Alleen in Oostenrijk]
[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]
Stel de regio-uitzendingen in en bekijk de regio-uitzending op een bepaald tijdstip.
✎✎ Om de serviceprovider van de satelliet in te stellen, dient AKTIV te zijn
geselecteerd.
❐❐Transponder bewerken
SMART
➾ Instellingen ➙ INSTELLEN ➙ Transponder bewerken
[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]
U kunt een transponder toevoegen/wijzigen/verwijderen.
✎✎ Als Land is ingesteld op Rusland, drukt u op de knop Registreren als Home
TP op het scherm om de gewenste Transponder op Home in te stellen.
[In Rusland kan de satelliet SO alleen op NTV-PLUS en Tricolor TV worden
ingesteld]
❐❐Handm. afstemmen gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Handm. afstemmen
Hiermee kunt u programma's handmatig aanpassen en de resultaten opslaan.
Voor digitale uitzendingen kan bijvoorbeeld de signaalsterkte en signaalkwaliteit
worden gecontroleerd.
✎✎ U kunt ook de Frequentie(kHz) en de Bandbreedte wijzigen.
❐❐Programma's bewerken
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Prog. bewerking
Hiermee kunt u opgeslagen programma's bewerken.
Het geselecteerde programma instellen als favoriet, blokkeren/deblokkeren,
overslaan enz.
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ Programmeer Modus
Met deze functie kunt u een afgestemd programma in de modus Antenne, Kabel,
Satelliet, of CAM bekijken.
✎✎ U kunt programma’s alleen in de geselecteerde modus bekijken.
✎✎ Het CAM-menu is alleen beschikbaar als de CAM Mode (CAM-modus) is
ingeschakeld. De menunaam kan variëren, afhankelijk van het CAM-type.
(Magic Motion-afstandsbediening) ➙
scherm)
(Afstandsbediening
(of druk op de knop TEXT.)
[Afhankelijk van het land]
Teletext is een gratis dienst van het TV-station met tekstinformatie over TVprogramma's, nieuws en weersberichten.
De teletext-decoder van deze TV ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en
FASTEXT.
Kleurtoetsen
Cijfertoetsen
ꔵ
Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.
Hiermee voert u het nummer in van de pagina die u
wilt bekijken.
Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.
❐❐Speciale teletextfunctie
(Magic Motion-afstandsbediening) ➙
scherm)
(Afstandsbediening
(of druk op de knop T. OPT).
Selecteer het menu Tekst optie.
ꔻ Index
ꔾ Tijd
ꕀ Hold
Selecteer elke indexpagina.
Als u een TV-programma bekijkt, kiest u dit menu om de tijd
rechtsboven in het scherm weer te geven.
Hiermee stopt u de automatische paginawisseling die
plaatsvindt als een teletextpagina uit twee of meer
subpagina's bestaat.
ꔽ Onthullen
ꔼ Update
Taal
Kies dit menu om verborgen informatie te tonen, zoals
antwoorden op vragen en oplossingen van puzzels.
Hiermee wordt het TV-beeld op het scherm getoond terwijl
u op een nieuwe teletextpagina wacht.
[Alleen in de digitale modus]
Hiermee stelt u de Teletexttaal in.
(Magic Motion-afstandsbediening) ➙
scherm)
(Afstandsbediening
(of druk op de knop TEXT.)
[Alleen in VK/Ierland]
Met de TV hebt u toegang tot digitale teletekst, waarin tekst, afbeeldingen, etc
veel beter worden weergegeven dan in analoge teletekst. Deze digitale teletekst
kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke
services die digitale teletekst uitzenden.
❌❌Teletekst binnen digitale service
1 Druk op een cijfertoetsen of ꔵ als u een bepaalde service wilt selecteren die
digitale teletekst uitzendt.
2 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende
stap door op de toets
(Magic Motion-afstandsbediening), TEXT, de
navigatietoetsen, de rode, groene, gele of blauwe toets, de cijfertoetsen, enz.
te drukken.
3 Druk op de cijfertoetsen of de toets ꔵ om een andere digitale teletekstdienst
te gebruiken.
❌❌Teletekst in digitale service
1 Druk op een cijfertoetsen of ꔵ als u een bepaalde service wilt selecteren die
digitale teletekst uitzendt.
2 Druk op de toets TEXT of een gekleurde toets om teletekst in te schakelen.
3 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door
op de toets
(Magic Motion-afstandsbediening), de navigatietoetsen, de
rode, groene, gele of blauwe toets, de cijfertoetsen, enz. te drukken.
4 Druk op de toets TEXT of een gekleurde toets om digitale teletekst uit te
schakelen en terug te keren naar de TV-weergave.
❐❐MHP automatisch starten instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ MHP automatisch starten
[Afhankelijk van model] [Alleen in Italië]
Deze functie is de automatische startfunctie van MHP, de Italiaanse datauitzender. Te gebruiken in het kanaal waar ook het MHP-signaal wordt
uitgezonden. De functie voor datazenden werkt mogelijk niet naar behoren
vanwege de situatie in het uitzendstation.
✎✎ MHP is niet beschikbaar wanneer Time Machine Ⅱ wordt gebruikt.
❐❐Wat is HbbTV?
[Afhankelijk van model] [Afhankelijk van land]
De HbbTV of Hybrid Broadcast Broadband TV vervangt bestaande analoge
teletekstdiensten door een nieuwe geavanceerd, webgebaseerde, interactieve
informatiedienst. Net als digitale Teletekst en EPG kan HbbTV worden gebruikt
voor het aanbieden van allerlei diensten naast de standaardinhoud die wordt
uitgezonden.
De functionaliteit en kwaliteit van de HbbTV-dienst is afhankelijk van uw
serviceprovider.
Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.
In Frankrijk is de HbbTV-dienst beschikbaar via uitzendingen via de ether.
In Duitsland is de dienst beschikbaar bij uitzendingen via de ether, via de
kabel en via satelliet.
In Spanje is de HbbTV-dienst beschikbaar via uitzendingen via de ether. De
inhoud en de toepassingen zijn afhankelijk van de omroep.
Ga voor meer informatie over HbbTV naar www.hbbtv.org.
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Data Service
[Afhankelijk van het land]
Met deze functie kunnen gebruikers kiezen tussen MHEG (Digitale Teletekst) en
Teletekst als beide een optie zijn.
Indien slechts een van de opties beschikbaar is, wordt MHEG of Teletekst
ingeschakeld, ongeacht de optie die u hebt geselecteerd.
SMART
➾ Instellingen ➙ SETUP ➙ CI-informatie
• Met deze functie kunt u een aantal gescrambelde services (betaalservices)
bekijken.
• Als u de CI-module wist, kunt u geen betaalservices bekijken.
• CI-functies worden mogelijk niet ondersteund al naar gelang de
uitzendingen in het desbetreffende land.
• Als de module in de CI-sleuf wordt geplaatst, kunt u het modulemenu
oproepen.
• Neem contact op met uw dealer als u een module en smartcard wilt
aanschaffen.
• Wanneer de TV wordt ingeschakeld nadat een CI-module is geplaatst,
hebt u wellicht geen uitgangsvermogen van het geluid. De oorzaak kan
incompatibiliteit met de CI-module en de smartcard zijn.
• Zorg er bij gebruik van een CAM (Conditional Access Module) voor dat
deze volledig voldoet aan de vereisten van DVB-CI of CI Plus.
• Door een abnormale werking van CAM (Conditional Access Module) kan
het beeld verslechteren.
• [Afhankelijk van het model] Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl
CI+ CAM is aangesloten, neem dan contact op met de ethernet-/kabel-/
satellietexploitant.
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldverhouding
Hiermee selecteert u het scherm Beeldverhouding.
16:9
Scannen
Oorspr. grootte
Hiermee wijzigt u de beeldverhouding zodat deze op de
breedte van het scherm past.
Hiermee geeft u de videobeelden weer in de oorspronkelijke
grootte zonder delen aan de rand van het beeld te
verwijderen.
✎ In✎ de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is
Scannen beschikbaar.
Als uw tv een breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit
automatisch omgezet in het beeldformaat dat wordt
uitgezonden.
Volledige breedte
4:3
14:9
Zoom
Bioscoopzoom
Als de tv een breedbeeldsignaal ontvangt, worden de
beeldinstellingen in verhouding horizontaal en verticaal aangepast
zodat het scherm volledig wordt gevuld.
4:3- en 14:9-video wordt ondersteund op een volledig scherm zonder
videovervorming middels DTV-invoer.
✎ Volledige
✎
breedte is beschikbaar in de modi Analoog/DTV/AV/
Scart.
Hiermee wordt de grootte van het beeld naar de vorige standaard
4:3 aangepast.
U kunt naar het beeldformaat 14:9 of naar een gewoon tvprogramma in de modus 14:9 kijken. Het 14:9-scherm wordt op
dezelfde manier getoond als in 4:3, maar wordt verticaal getoond.
Hiermee past u de grootte van het beeld aan de breedte van het
scherm aan. Mogelijk verdwijnen de boven- en onderkant van het
beeld.
Kies Bioscoopzoom als u het beeld in de juiste verhoudingen wilt
vergroten.
✎ De
✎ volgende gevallen kunnen leiden tot inbranden als u beelden van een extern
apparaat bekijkt:
- een video met een vast bijschrift (bijvoorbeeld het logo van een tv-station)
bekijken
- gedurende langere tijd beelden in de beeldverhouding 4:3 bekijken
Wees voorzichtig met het gebruik van deze functies.
✎ Afhankelijk
✎
van het ingangssignaal kunnen beschikbare beeldformaten
verschillen.
✎ Bij
✎ HDMI-PC-invoer zijn alleen de beeldverhoudingen 4:3 en 16:9 beschikbaar.
✎ [Voor
✎
modellen die 2160p ondersteunen] Wanneer een 2160p-signaal wordt
aangeboden, of wanneer de resolutie van uw PC is ingesteld op 3840 x 2160,
wordt Beeldverhouding ingesteld op Scannen.
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Stroombesparing
Vermindert het stroomverbruik door de helderheid van het scherm aan te
passen.
Uit
Minimaal / Medium /
Maximaal
Scherm uit
Hiermee wordt de stroombesparingsmodus uitgeschakeld.
Hiermee wordt de vooraf ingestelde stroombesparingsmodus
toegepast.
Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid wordt
afgespeeld.
Druk op een willekeurige toets (behalve de knop Power) op de
afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.
SMART
➾ Snelmenu ➙ AV-modus
Hiermee stelt u de optimale instellingen voor beeld/audio in voor
verschillende AV-modi.
Uit
Bioscoop
Game
Werkt met de waarden zoals deze zijn ingesteld in het menu
Beeld/geluid.
Hiermee stelt u de beeld- en audio-instellingen optimaal in
voor films.
Hiermee stelt u de beeld- en audio-instellingen optimaal in
voor games.
❐❐Beelden aanpassen met de Picture Wizard
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Picture Wizard Ⅱ
Gebruik de afstandsbediening en volg de instructies van de Picture Wizard om
zonder dure patroongenerator of de hulp van een specialist de weergave te
kalibreren en aan te passen voor optimale beeldkwaliteit.
Volg de instructies om optimale beeldkwaliteit te verkrijgen.
❐❐Beeldmodus selecteren
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus
Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving of het
programma.
Levendig
Standaard
Eco / APS
Bioscoop /
Game/ FOTO
Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd voor
de weergave van levendige beelden.
Beelden worden weergegeven met het standaardniveau
contrast, helderheid en scherpte.
[Afhankelijk van het land]
De functie Energy Saver (Stroombesparing) bespaart
stroom door de instellingen van de TV te wijzigen.
Toont het optimale beeld voor films, games en foto’s.
ꕋ-expert
Menu voor het aanpassen van beeldkwaliteit waarmee
experts en fanatici kunnen profiteren van de beste
TV-weergave. Dit menu is ISF-gecertificeerd en
wordt aangeboden voor experts op het gebied van
beeldafstemming. (Het ISF-logo mag alleen bij ISFgecertificeerde TV's worden gebruikt.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
✎✎ De beschikbare beeldmodi kunnen variëren, afhankelijk van het ingangsignaal.
✎✎ ꕋ-expertmodus is voor professionals op het gebied van beeldafstemming
om bepaalde beelden te kunnen instellen en finetunen. Het effect op normale
beelden is mogelijk niet spectaculair
❐❐De beeldmodus finetunen
SMART ➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus ➙
Schermverlichting / Contrast/Helderheid/Scherpte/Kleur/Tint/
Kleurtemp.
Selecteer eerst de gewenste beeldmodus.
Schermverlichting
Contrast
Helderheid
Scherpte
Hiermee wordt de helderheid van het scherm
aangepast wanneer u de helderheid van het
Hiermee past u het verschil tussen heldere en donkere
delen van het scherm aan.
Hiermee past u de algehele helderheid van het scherm
aan.
Hiermee past u de scherpte van de randen tussen
heldere en donkere delen aan.
Kleur
Tint
Kleurtemp.
Hiermee past u de kleur op het scherm donkerder of
lichter in.
Hiermee past u de balans tussen rood en groen aan.
Hiermee past u de algehele kleurstelling aan naar warm
of koel.
✎✎ De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het
ingangssignaal of de beeldinstelling.
❐❐Geavanceerde besturing instellen
SMART ➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus ➙ Geavanceerde
besturing/ Expert besturing
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of stelt u de
beeldinstellingen aan voor speciale weergave.
Selecteer eerst de gewenste Beeldmodus.
Dynamisch
Contrast
Dynamische
kleuren
Past het contrast en de kleur aan naar een optimaal niveau,
afhankelijk van de helderheid van het scherm.
Hiermee past u de kleuren aan zodat ze er natuurlijker
uitzien.
Voorkeurskleur
Super Resolutie
Gamma
Kleurbereik
Randen
verbeteren
Kleur van huid: het spectrum voor de kleur van huid kan
afzonderlijk worden ingesteld om de kleur van huid weer te
geven volgens de instellingen van de gebruiker.
Graskleur: het natuurlijk kleurenspectrum (weides, heuvels,
enz.) kan afzonderlijk worden ingesteld.
Hemelkleur: de kleur van lucht kan afzonderlijk worden
ingesteld.
Biedt een glashelder beeld door de details te verbeteren in
een gedeelte met een wazig of onscherp beeld.
Hiermee stelt u de overgangskromme in op basis van
de uitvoer van het beeldsignaal ten opzichte van het
ingangssignaal.
Hiermee selecteert u het kleurbereik dat kan worden
weergegeven.
De randen van het beeld worden duidelijker en scherper,
maar blijven natuurlijk.
Kleurenfilter
Expertpatroon
Witbalans
Kleur
Management
systeem
Hiermee filtert u een specifiek kleurenspectrum in RGBkleuren om de kleurverzadiging en -tint correct te finetunen.
Dit patroon kan worden gebruikt voor expertaanpassing.
Hiermee past u de algehele instelling van het scherm naar
wens aan.
In de modus Expert kunt u details finetunen via Methode/
Patroon enz.
Met deze functie kunnen experts kleuren aanpassen met
behulp van een testpatroon van zes kleuren (rood/groen/
blauw/cyaan/magenta/geel) zonder dat dit invloed heeft op
andere kleurgebieden. Aanpassingen in normale beelden
leiden mogelijk niet tot waarneembare kleurveranderingen.
✎✎ De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het
ingangssignaal of de beeldinstelling.
❐❐Aanvullende beeldopties instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus ➙ Beeldopties
Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor weergave aanpassen.
Ruisonderdrukking
Hiermee wordt ruis in de weergave onderdrukt.
Hiermee wordt ruis onderdrukt die ontstaat bij het comprimeren
MPEG Geluidsreductie
van digitale video.
Hiermee past u de helderheid of de donkerheid van het scherm
Zwart niveau
aan het zwartniveau van de beeldinvoer aan met behulp van de
mate van of donkerheid (zwartniveau) van het scherm.
Hiermee optimaliseert u de instellingen van het scherm voor het
Filmmodus
bekijken van films.
Eye Care
Motion Eye Care
[Afhankelijk van het model]
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan om
glinstering te voorkomen.
[Afhankelijk van het model]
Bespaart stroomverbruik door de helderheid aan te passen aan
de afbeelding op het scherm.
✎✎ De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het
ingangssignaal of de beeldinstelling.
❐❐De beeldmodus resetten
SMART ➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus ➙ Reset
beeldinstellingen
Hiermee worden de instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd gereset.
Alle beeldmodi worden gereset. Selecteer de beeldmodus die u wilt resetten.
SMART ➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ Beeldmodus ➙ Afbeeldingsoptie
➙ TruMotion
Hiermee worden beelden gecorrigeerd, zodat bewegende beelden beter
worden weergegeven.
Vloeiend
Wissen
Gebruiker
De-Judder-waarde wordt ingesteld op 3.
De-Judder-waarde wordt ingesteld op 7.
De-Judder kan handmatig worden ingesteld.
• De-Judder : met deze functie worden trillingen op het
scherm gecorrigeerd.
✎✎ TruMotion is mogelijk niet beschikbaar als het videosignaal 60 Hz is.
❐❐De geluidsmodus gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ AUDIO ➙ Geluidsmodus
Hiermee optimaliseert u het geluid van de tv voor de geselecteerde geluidsmodus.
Standaard
Muziek/Bioscoop/
Sport/Game
Gebruikersinstelling
Geschikt voor alle soorten video.
[Afhankelijk van het model]
Hiermee wordt het geluid geoptimaliseerd voor een
bepaald genre.
Hiermee past u het volume aan naar een gewenst
niveau met behulp van de Gebruikers-EQ.
❐❐Het volume finetunen
SMART
EQ
➾ Instellingen ➙ AUDIO ➙ Geluidsmodus ➙ Gebruikers-
Stel eerst de Geluidsmodus in op Gebruikersinstelling.
100 Hz/300 Hz/1 kHz/3
kHz/10 kHz
Resetten
Hiermee stelt u EQ in door het geluidsbereik
handmatig aan te passen.
Hiermee worden de equalizer-waarden die door
de gebruiker zijn gewijzigd gereset.
❐❐De Slimme geluidsmodus gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Slimme geluidsmodus
Biedt optimaal geluid, aangepast voor elke soort inhoud.
✎✎ Wanneer de functie Slimme geluidsmodus is ingeschakeld, worden
Geluidsmodus, Virtual Surround Plus en Heldere stem II automatisch
aangepast.
❐❐Virtuele surround gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Virtual Surround Plus
Dankzij LG's eigen geluidstechnologie kan met twee luidsprekers surround sound
worden geproduceerd dat vergelijkbaar is aan een 5.1-systeem.
✎✎ Als Heldere stem ll is ingesteld op Aan, wordt Virtual Surround Plus niet
ingeschakeld.
❐❐Heldere stem ll gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Heldere Stem ll
Helderder stemgeluid.
❐❐De Volumemodus instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Volumemodus
Hiermee kunt u verschillende modi voor volumeregeling instellen.
Auto volume
Volumeregeling
Hiermee wordt Auto volume ingesteld op Aan. Programma's
hebben verschillende volumeniveaus. Deze niveaus worden
automatisch aangepast voor een prettige kijkervaring
wanneer u achtereenvolgens verschillende programma's
kiest.
Het gebruik van één volumecurve kan ervoor zorgen dat het
geluid, afhankelijk van de omgeving, soms te zacht en soms
te hard is. U kunt verschillende volumeniveaus gebruiken,
afhankelijk van het tijdstip (dag/nacht).
❐❐Geluid en beeld synchroniseren
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ AV-sync. aanp.
Hiermee kunt u het beeld en het geluid rechtstreeks synchroniseren als beeld en
geluid niet met elkaar overeenkomen.
Als u AV-sync. aanp. instelt op Aan, kunt u de geluidsuitvoer (TV Speaker of
SPDIF) aan het beeld aanpassen.
TV Speaker
[Afhankelijk van het model]
Hiermee past u de synchronisatie van het geluid van de interne
luidsprekers van de TV aan.
Met de knop - versnelt u de geluidsuitvoer ten opzichte van de
standaardwaarde. Met de knop + vertraagt u de geluidsuitvoer.
Externe
luidspreker
Bypass
Hiermee past u aan hoe het geluid van externe luidsprekers
wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld bij een externe
luidspreker die is aangesloten op de digitale audio-uitgang, het
LG-audioapparaat of een hoofdtelefoon.
Met de knop - versnelt u de geluidsuitvoer ten opzichte van de
standaardwaarde. Met de knop + vertraagt u de geluidsuitvoer.
✎✎ LG-audioapparaat wordt alleen ondersteund voor modellen
met een digitale optische poort.
Hiermee worden zendsignalen of audio van een extern
apparaat zonder audiovertraging uitgevoerd. Audio kan eerder
worden uitgevoerd dan video omdat het even duurt voordat
video-invoer via de TV wordt verwerkt.
❐❐Geluidsinstellingen gebruiken
[Afhankelijk van het model]
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluidsinstellingen
❌❌Analoge uitgang
[Afhankelijk van het model]
Hiermee kan de gebruiker het menu Hoofdtelefoon of het menu Externe
luidspreker (Audio-uitgang) selecteren, afhankelijk van het apparaat.
❌❌Balans
[Afhankelijk van het model]
Hiermee past u de geluidsbalans aan de linker- en rechterkant aan.
❌❌Sound Optimizer
[Afhankelijk van het model]
Hiermee optimaliseert u het geluid voor een aangepaste TV-instelling.
Normaal
Muurbevestigingstype
Stand-type
General sound mode (Algemene geluidsmodus).
Hiermee optimaliseert u het geluid voor een TV die
aan een wand is bevestigd.
Hiermee optimaliseert u het geluid voor een TV op
een standaard.
❐❐De luidsprekers van de TV gebruiken
[Afhankelijk van het model]
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ TV Speaker
Geluid klinkt via de TV Speaker.
❐❐Externe speaker gebruiken
SMART ➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ Externe
luidspreker (Optisch/HDMI ARC)
[Alleen beschikbaar voor modellen met een optische poort of HDMI-poort (ARC)]
Geluid klinkt via de speaker die met de optische poort is verbonden.
✎✎ SimpLink wordt ondersteund.
❌❌ARC-modus gebruiken
[Afhankelijk van het model]
SMART ➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ Externe
luidspreker (Optisch/HDMI ARC) ➙ ARC-Modus
Externe audioapparaten kunnen worden aangesloten met een HDMIⓇ-kabel
voor snelle verbindingen. Hierbij is geen extra optische audiokabel voor
SPDIF-uitvoer vereist. Er wordt gebruikgemaakt van een SimpLink-interface.
Externe apparaten die ARC ondersteunen (Audio Return Channel), kunnen op de
HDMI(ARC)-poort worden aangesloten.
Zelfs als een extern audioapparaat dat is aangesloten en ARC
Uit ondersteunt is ingeschakeld, vindt de audio-uitvoer niet automatisch via
de luidsprekers van het externe audioapparaat plaats.
Als een extern audioapparaat dat ARC ondersteunt is ingeschakeld,
vindt de audio-uitvoer automatisch plaats via de luidsprekers van het
Aan externe audioapparaat.
Zie voor SimpLink 「Gebruikershandleiding → OPTIE → Invoerapparaat
gebruiken」.
✎✎ Gebruik alleen een ARC-aansluiting om externe luidsprekers te verbinden.
✎✎ Gebruik een HDMIⓇ-kabel met hoge snelheid om externe apparaten te
verbinden.
✎✎ Het gebruik van een apparaat van een andere fabrikant met een ARC-functie
kan tot storingen leiden.
❐❐Uitgang digitaal geluid gebruiken
SMART ➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ Externe
luidspreker (Optisch/HDMI ARC) ➙ Uitgang digitaal geluid
Hiermee stelt u de Uitgang digitaal geluid in.
Item
Auto
PCM
Geluidsinvoer
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Alle
Uitgang digitaal geluid
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐LG-audioapparaten verbinden en gebruiken
Met LG-audioapparaten beleeft u eenvoudig vol en krachtig geluid.
❌❌Bekabelde verbinding
SMART ➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ LGSynchronisatie geluid (optisch)
Verbindt het LG-audioapparaat met het
uit-poort.
-logo met de optische digitale audio
✎✎ Alleen beschikbaar voor modellen met een digitale optische poort
❌❌Draadloze verbinding
SMART ➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Geluid uit ➙ LGSynchronisatie geluid (draadloos)
Een LG-audioapparaat met het
-logo kan draadloos worden verbonden.
✎✎ U kunt de afstandsbediening van de TV gebruiken om het volume van het
verbonden apparaat aan te passen.
✎✎ Voor het maken van een draadloze verbinding sluit u de dongle aan en
verbind het als het model de Magic Dongle voor afstandsbediening vereist.
(AN-MR400, afzonderlijk verkocht)
✎✎ Als het apparaat niet verbindt bij draadloze verbinding. Controleer of het
apparaat correct is aangesloten en of het LG- audioapparaat correct werkt.
✎✎ Als u LG-Synchronisatie geluid (draadloos), wordt gescand op beschikbare
apparaten en wordt automatisch met één van de gevonden apparaten
verbonden. De naam van het apparaat wordt weergegeven als het is
verbonden.
✎✎ Wanneer er twee of meer apparaten worden gevonden, wordt er verbonden
met het eerste gevonden apparaat. Om meer gevonden apparaten weer te
geven drukt u op de knop Meer tonen.
✎✎ Als LG-Synchronisatie geluid (draadloos) is ingeschakeld en u de TV aanzet,
wordt geprobeerd te verbinden met het laatst geselecteerde apparaat.
❐❐Instelling DTV-geluid
SMART
➾ Instellingen ➙ GELUID ➙ Instelling DTV-geluid
[Afhankelijk van het model]
Wanneer er verschillende audiotypen bestaan in een ingangssignaal, kunt u met
deze functie het gewenste audiotype kiezen.
Bij de instelling AUTO is de zoekvolgorde HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG en vindt de uitvoer plaats in de eerste audio-indeling die wordt
gevonden.
✎✎ De zoekvolgorde kan variëren per land: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG.
✎✎ Als de geselecteerde audio-indeling niet wordt ondersteund, kan een
andere audio-indeling voor de uitvoer worden gebruikt.
❐❐Externe invoer selecteren
SMART
➾ Invoerlijst
Hiermee selecteert u externe invoer.
INVOERLIJST
Selecteer een invoerapparaat voor weergave.
Hiermee selecteert u de
luidspreker.
TV Speaker
Antenne
HDMI1
HDMI2
Apparaatnaam
wijzigen
Hiermee kunt u de naam
wijzigen van het externe
apparaat dat via de externe
aansluiting is verbonden.
USB
SIMPLINK-instelling
DLNA
Hiermee selecteert u de
invoer.
AV2
De Universele afstandsbediening instellen
Programmeer modus
Hiermee stelt u SIMPLINK in.
Hiermee stelt u de
programmeermodus in.
[Afhankelijk van het land]
Hiermee stelt u OSS in.
[Afhankelijk van het land]
❐❐SIMPLINK gebruiken
SIMPLINK is een functie waarmee u verschillende multimedia-apparaten
simpelweg met de afstandsbediening van de televisie bedient en beheert via het
SIMPLINK-menu.
1 Verbind de HDMI IN-aansluiting van de televisie en de HDMI-uitgang van
het SIMPLINK-apparaat met elkaar door middel van een HDMI-kabel. Bij
thuisbioscopen met een SIMPLINK-functie verbindt u de HDMI-aansluitingen
op bovenstaande wijze en gebruikt u een optische kabel om de optische
uitgang voor digitale audio op de televisie te verbinden met de optische
ingang voor digitale audio op het SIMPLINK-apparaat.
2 Selecteer SMART ➾ SIMPLINK. Het SIMPLINK-menu wordt weergegeven.
3 Selecteer SIMPLINK-instelling in het SIMPLINK-menu. Het SIMPLINKinstelvenster wordt weergegeven.
4 Stel SIMPLINK in op Aan in het SIMPLINK-instelvenster.
5 Sluit het SIMPLINK-instelvenster.
6 Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen via SMART ➾ SIMPLINK.
✎✎ Deze functie werkt alleen met apparaten met het SIMPLINK-logo (
).
Controleer of het externe apparaat een SIMPLINK-logo bevat.
✎✎ Voor het gebruik van de SIMPLINK-functie hebt u een HDMIⓇ-kabel voor
snelle verbindingen nodig (inclusief CEC- ofwel Consumer Electronics Controlfunctie). Bij HDMIⓇ-kabels voor snelle verbindingen is pin 13 aangesloten voor
gegevensuitwisseling tussen apparaten.
✎✎ Kies media van een apparaat met de functie Home Theater of schakel deze media
in om de luidsprekerinstelling automatisch te wijzigen in Externe luidspreker.
✎✎ Gebruik voor de aansluiting een optische kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) om
Externe luidspreker te gebruiken.
✎✎ Wanneer u overschakelt naar externe input, worden SIMPLINK-apparaten gestopt.
✎✎ Het gebruik van een apparaat van een andere fabrikant met HDMI-CEC-functies
kan tot storingen leiden.
✎✎ Een optische kabel verbinden kan alleen op modellen met een digitale optische
poort.
❌❌Overzicht van SIMPLINK-functies Direct afspelen
Multimediaapparaat
selecteren
Disc afspelen
Alle apparaten
uitschakelen
Hiermee wordt de inhoud van het multimedia-apparaat
meteen op de televisie afgespeeld.
Hiermee selecteert u het gewenste apparaat via
het SIMPLINK-menu, zodat u het meteen vanuit het
televisiescherm kunt bedienen.
Hiermee bedient u het multimedia-apparaat met de
afstandsbediening van de televisie.
Als de functie Auto Power in de SIMPLINK-instellingen is
ingesteld op Aan, wordt de stroomvoorziening van alle via
SIMPLINK aangesloten apparaten onderbroken wanneer u
de televisie uitschakelt.
Sync Power aan
Luidspreker
Als de functie Automatisch inschakelen in de SIMPLINKinstellingen is ingesteld op Aan, wordt de TV ingeschakeld
als u een SIMPLINK-apparaat inschakelt.
Selecteer de luidspreker van de thuisbioscoopeenheid of
van de televisie.
❐❐Sleep timer gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ TIJD ➙ Sleep timer
Hiermee kunt u de tv zo instellen dat deze na een vastgestelde tijd wordt
uitgeschakeld.
Selecteer Uit om de Sleep timer uit te schakelen.
❐❐De huidige tijd instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ TIJD ➙ Klok
Hiermee kunt u tijdens het tv-kijken zien hoe laat het is of de tijd wijzigen.
Automatisch
Handmatig
Hiermee wordt de tv-klok automatisch gesynchroniseerd
met de digitale tijdinformatie die door het tv-station wordt
verstuurd.
Hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in als deze na
automatisch instellen niet overeenkomen met de huidige
instellingen voor tijd en datum.
❐❐De tv zo instellen dat deze automatisch in- en uitschakelt
SMART
➾ Instellingen ➙ TIJD ➙ Tijd aan/Tijd uit
Hiermee stelt u de tijd in waarop de tv moet worden in- en uitgeschakeld.
Selecteer Uit bij Herhalen om Tijd aan/Tijd uit uit te schakelen.
✎✎ Zorg ervoor dat de huidige tijd correct is ingesteld als u Tijd aan/Tijd uit
wilt gebruiken.
✎✎ Ook wanneer de functie Tijd aan is ingeschakeld, schakelt de tv
automatisch uit als er gedurende 120 minuten niet op een knop wordt
gedrukt.
❐❐Autom. stand-by instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ TIJD ➙ Automatisch stand-by
[Afhankelijk van het model]
Als u gedurende een vastgestelde tijd niet op een knop op de tv of de
afstandsbediening drukt, schakelt de tv automatisch over naar de standbymodus.
✎✎ Deze functie werkt niet tijdens een software-update of als de modus
Winkeldemo is ingeschakeld.
❐❐Het wachtwoord instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ VERGRENDELEN ➙ Wachtwoord inst.
Hiermee stelt u het wachtwoord voor de televisie in of wijzigt u dit.
✎✎ Het eerste wachtwoord is 「0000」.
Als u bij het land Frankrijk hebt geselecteerd, is het wachtwoord niet
「0000」 maar 「1234」.
Als u bij het land Frankrijk hebt geselecteerd, kan het wachtwoord niet
worden ingesteld op 「0000」.
❐❐Het systeem vergrendelen
SMART
➾ Instellingen ➙ VERGRENDELEN ➙ Systeem vergrend.
Hiermee staat u alleen specifieke programma's toe door kanalen of externe
invoer te blokkeren.
Stel Systeem vergrend. in op Aan.
Programma
geblokkeerd
Hiermee blokkeert u programma's met ongeschikte inhoud
voor kinderen. De programma's kunnen worden gekozen,
maar het scherm blijft leeg en het geluid wordt gedempt.
Om naar een geblokkeerd programma te kunnen kijken,
voert u het wachtwoord in.
Oudercontrole
Invoer
blokkeren
Toepassing
vergrendelen
Deze functie werkt op basis van de informatie die de
omroep verzendt. Als het signaal onjuiste informatie bevat,
werkt deze functie derhalve niet.
Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tvprogramma’s voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van
het blokkeringsniveau dat u hebt ingesteld.
Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma
te bekijken.
De classificatie verschilt per land.
Hiermee blokkeert u de invoerbronnen.
Vergrendel de applicatie
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Taal(Language)
Hiermee selecteert u de menutaal en taal voor audio die op het scherm
worden weergegeven.
Menutaal
(Language)
Taal voor audio
Taal voor
ondertiteling
Hiermee selecteert u een taal voor de schermtekst.
[Alleen in digitale modus]
Wanneer u een digitale uitzending bekijkt waarvan
de audio in verschillende talen beschikbaar is, kunt u
hiermee de gewenste taal selecteren.
[Alleen in digitale modus]
Gebruik de functie Ondertiteling als taal voor ondertiteling
in twee of meer talen wordt uitgezonden.
✎✎ Indien er geen ondertitelgegevens in een
geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de
standaardtaal voor ondertiteling getoond.
Taal van tekst
Taal voor Voice
Search zoeken
[Alleen in digitale modus]
Gebruik de functie Taal van tekst wanneer twee of meer
teksttalen worden uitgezonden.
✎✎ Als teletekstgegevens niet in een gekozen taal worden
uitgezonden, wordt de standaardtaal van tekst
weergegeven.
✎✎ Als u het verkeerde land kiest, kan teletekst niet correct
op het scherm worden weergegeven en kunnen er
problemen optreden tijdens het gebruik van teletekst.
Selecteer de taal om via spraak te zoeken.
✎✎ Alleen het model met ondersteuning voor zoeken via
spraak ondersteunt deze instelling.
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Land
[Afhankelijk van het land]
Hiermee kunt u de landinstelling voor de TV instellen.
De instellingen van de TV zijn afhankelijk van de uitzendomgeving van het
geselecteerde land.
✎✎ Als de landinstelling wordt gewijzigd, verschijnt mogelijk het scherm
Automatisch afstemmen.
✎✎ In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, werken
bepaalde functies van digitale televisie mogelijk niet, afhankelijk van de
digitale uitzendomstandigheden.
✎✎ Als u de landeninstelling instelt op "--", kunt u via de ether uitgezonden
Europese digitale TV-programma’s ontvangen, maar werken een aantal DTVfuncties mogelijk niet goed.
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Hulp uitgeschakeld
Audiocommentaar of ondertiteling is beschikbaar voor slechthorenden of
slechtzienden.
Slechthorend
Audiobeschrijving
Deze functie is voor slechthorenden.
Als deze functie is ingeschakeld, wordt ondertiteling
standaard weergegeven.
Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg
via audio waarin naast de standaardaudio ook een
beschrijving van de huidige situatie in een TVprogramma wordt verschaft.
Indien Audiobeschrijving is Aan, worden basisaudio en
audiobeschrijving alleen verstrekt voor programma’s
met een audiobeschrijving.
❐❐De Magic-afstandsbediening registreren
Als u de Magic-afstandsbediening wilt gebruiken, dient u deze eerst op uw TV
te registreren.
Registreer de Magic-afstandsbediening als volgt voor gebruik.
1 Zet de TV aan en wacht ongeveer 10 seconden, Druk op het wiel(OK) terwijl
u de afstandsbediening op de TV richt.
2 De afstandsbediening wordt automatisch geregistreerd en een melding
daarover wordt op het TV-scherm weergegeven.
✎✎ Als u de Magic-afstandsbediening niet kunt registreren, schakelt u de TV
uit en probeert u het opnieuw.
❐❐De Magic-afstandsbediening opnieuw registreren
1 Druk gedurende circa 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen SMART en
BACK.
2 Druk op de knop wiel(OK) terwijl u de Magic Motion-afstandsbediening op de TV
richt om deze te registreren.
✎✎ Druk tegelijkertijd op de knop SMART en de knop BACK en houd deze vijf
seconden ingedrukt om de Magic Motion-afstandsbediening te resetten.
✎✎ Richt de afstandsbediening op de TV en houd de knop BACK vijf seconden
ingedrukt om te resetten en de afstandsbediening opnieuw te registreren.
❐❐De aanwijzer van de Magic-afstandsbediening instellen
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Aanwijzer
Hiermee kunt u de snelheid en vorm van de aanwijzer instellen die op het TVscherm verschijnt.
Snelheid
Vorm
Hiermee kunt u de snelheid instellen waarmee de aanwijzer beweegt.
Hiermee kunt u een vorm voor de aanwijzer selecteren.
Formaat
Hiermee kunt u het formaat van de aanwijzer kiezen.
Uitlijning
Stel deze optie in op Aan. Als de aanwijzer en de daadwerkelijke richting
die wordt aangegeven door de afstandsbediening niet goed zijn uitgelijnd,
beweegt u de Magic-afstandsbediening naar links en naar rechts om
deze opnieuw uit te lijnen. De aanwijzer wordt automatisch opnieuw
uitgelijnd naar het midden, zodat deze eenvoudiger te bedienen is.
✎✎ Als de functie Uitlijning op Uit staat, werkt de functie niet, zelfs
niet als u de Magic Motion-afstandsbediening naar links en rechts
beweegt.
✎✎ Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt,
verdwijnt deze. Als de aanwijzer van het scherm verdwijnt, schudt u de
Magic-afstandsbediening heen en weer. De aanwijzer verschijnt weer.
✎✎ Als u op de navigatietoets drukt terwijl u de aanwijzer over het scherm
beweegt, verdwijnt de aanwijzer en werkt de Magic-afstandsbediening als
een normale afstandsbediening.
✎✎ Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 10 meter (33 ft).
Als u de afstandsbediening vanaf een grotere afstand gebruikt, of als
zich tussen de afstandsbediening en de TV obstakels bevinden, werkt de
afstandsbediening mogelijk niet naar behoren.
✎✎ Elektronische apparaten in de buurt kunnen interferentie veroorzaken.
Apparaten zoals magnetrons en draadloze LAN's gebruiken hetzelfde
frequentiebereik (2,4 GHz) als de Magic-afstandsbediening en kunnen
interferentie veroorzaken.
✎✎ Indien de Magic-afstandsbediening valt of op andere wijze beschadigd
raakt, werkt deze mogelijk niet meer naar behoren.
✎✎ Zorg ervoor dat u niet met de afstandsbediening tegen harde voorwerpen,
zoals meubelen of de vloer, slaat.
❐❐Patroonbewegingen gebruiken
Druk op het wiel(OK) bij het normale beeldscherm en teken een patroon op
het scherm.
Vorig kanaal: terug naar het vorige kanaal.
123
Lijst met recente items: kanalen die onlangs zijn bekeken.
geeft kanaallijsten weer die verwant zijn aan het
nummerpatroon. Kies het kanaal.
✎✎ Werkt mogelijk niet als bepaalde vensters zijn geopend.
❐❐De TV-modus wijzigen
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Modusinstelling
Hiermee selecteert u Thuisgebruik of Winkeldemo.
Als u de televisie thuis gebruikt, selecteert u Thuisgebruik.
De modus Winkeldemo is bestemd voor de presentatie in winkels.
❐❐De ISM-methode regelen
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ ISM Methode
Deze functie voorkomt beeldretentie, die wordt veroorzaakt door langdurige
weergave van stilstaande beelden.
• Normaal: beeldretentie wordt geminimaliseerd door de helderheid
geleidelijk te verlagen bij de weergave van stilstaande beelden en de
helderheid geleidelijk te verhogen bij de weergave van bewegende
beelden.
• Orbiter: beeldretentie wordt geminimaliseerd door afbeeldingen om
de twee minuten enigszins naar links, naar rechts, naar boven of naar
beneden te verplaatsen.
• Colour Wash: beeldretentie wordt verwijderd door elke pixel gedurende
een bepaalde tijd in een bepaald patroon te verplaatsen op het scherm.
Gebruik deze functie om tijdelijke beeldretentie te verwijderen.
✎✎ Beeldretentie is een bekend verschijnsel bij plasma-TV's en treedt
op wanneer stilstaande beelden langdurig worden weergegeven. ISM
Methode vertraagt het beeldretentie-effect, maar voorkomt het fenomeen
niet volledig. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze functie.
❐❐De fabrieksinstelling herstellen
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Fabrieksinstelling
Hiermee verwijdert u alle optionele instellingen en herstelt u de
fabrieksinstelling.
Nadat de initialisatie is voltooid, wordt de televisie automatisch uit- en weer
ingeschakeld.
✎✎ Als Systeem vergrend. actief is, verschijnt een pop-upvenster waarin u
wordt verzocht om een wachtwoord in te voeren.
✎✎ Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
❐❐Het Home-scherm gebruiken
Druk op de knop SMART
op de afstandsbediening.
Met alle Smart TV-functies op één scherm heeft iedereen snel toegang tot een
grote hoeveelheid inhoud en toepassingen via het snelle en eenvoudige menu met
thema's als Live-tv, Kaart, Mijn Apps, enz.
Aanmelden
Premium
Bioscoop
Weer
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Gebruikers...
Programmalijst
Meer
Nieuws
11-1 MBC HD
Meer
Sport
Internetvideo
4 juli 8:30 pm
Foto
Kaart
Kaart bewerken
SMART
SHARETM
Game
Meer
Invoer lijst
Instellingen
Internet
Zoeken
Foto’s
Smart Sh...
LG Smart...
Game Wo...
MIJN KAART
Selecteer welke kaart u wilt
gebruiken.
Mijn Apps
❐❐MIJN KAART gebruiken en bewerken
SMART
➾ MIJN KAART
De hoofdfuncties zijn gegroepeerd in categorieën die worden weergegeven op
kaarten, zodat u eenvoudig toegang hebt tot een verscheidenheid aan inhoud en
functies.
Door de naam van een kaart te selecteren, gaat u naar de pagina met die
categorie.
Selecteer Bewerken boven in het beginscherm om de positie van de kaarten
te veranderen of om uw eigen kaart te maken. (Het is niet mogelijk de Live- en
Premium-kaarten te bewerken.)
❐❐Mijn Apps gebruiken
SMART
➾ Meer
Selecteer Meer onder in het beginscherm of druk.
Selecteer Meer voor een overzicht van de meegeleverde apps en de apps die
u hebt gedownload.
More
Invoer lijst
Instellingen
Internet
Zoeken
Foto’s
Selecteer welke app u wilt starten.
Smart Sh...
LG Smart...
Game Wo...
Gebruikers... Programmalijst
❐❐Items in Mijn apps bewerken:
SMART
➾ Meer ➙ Mijn Apps ➙ Bewerken
Selecteer op de pagina Mijn apps Bewerken boven in het scherm om apps te
verplaatsen of te verwijderen. Denk eraan dat systeemapps wel kunnen worden
verplaatst maar niet verwijderd.
✎✎ Verandert de volgorde van items of verwijdert items door de pictogrammen te
verslepen als uw apparaat een Magic-afstandsbediening heeft.
MIJN APPS
Om de Smart-functies te kunnen gebruiken, is een (draadloze) netwerkverbinding
vereist.
Wanneer u bent verbonden met het netwerk, kunt u gebruikmaken van Premiuminhoud, LG Smart World, DLNA en nog veel meer.
❐❐Netwerkverbinding in één klik
Maakt eenvoudig verbinding met een bekabeld/draadloos netwerk.
SMART ➾ Instellingen ➙ NETWERK ➙ Netwerkverbinding om automatisch
verbinding te maken met een beschikbaar netwerk. Volg de aanwijzingen op
de tv.
❐❐Netwerk instellen via Geavanceerde instellingen
SMART
➾ Instellingen ➙ NETWERK ➙ Netwerkverbinding
Voor gebruik in speciale omstandigheden, zoals in kantoren (in gevallen waar een
statisch IP-adres wordt gebruikt).
1 Selecteer een netwerkverbinding, Bekabeld of Draadloos.
2 Gebruik een van de volgende netwerkverbindingsmethoden als u verbinding
maakt via Wi-Fi.
Lijst met
Maakt verbinding met het geselecteerde netwerk uit de lijst
toegangspunten met toegangspunten.
SSID invoeren
Maakt verbinding met het ingevoerde draadloze toegangspunt.
WPS-PBC
Maakt eenvoudig verbinding als de knop van een draadloos
toegangspunt dat PBC ondersteunt, ingedrukt is.
WPS-PIN
Maakt eenvoudig verbinding als de PIN van het draadloze
toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken op de website
van het toegangspunt is ingevoerd.
❐❐De functie WiFi Direct gebruiken
SMART
➾ Instellingen ➙ NETWORK ➙ WiFi Direct
WiFi Direct is een functie waarmee u uw TV kunt verbinden met een WiFi
Direct-apparaat zonder Internetverbinding. Met SmartShareTM kunt u
bestanden bekijken die zijn opgeslagen op een apparaat dat is verbonden via
Wi-Fi Direct.
1 Stel WiFi Direct in op Aan. (Schakel de functie weer Uit wanneer u deze
niet gebruikt.)
2 Schakel de instellingen van WiFi Direct in op het apparaat waarmee u wilt
verbinden.
3 Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de TV kunnen
worden verbonden.
4 Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
5 Selecteer Ja wanneer het bericht met de verbindingsaanvraag verschijnt.
6 Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de aanvraag accepteert,
wordt WiFi Direct verbonden.
❐❐De functie Miracast™/Intel’s WiDi (WiDi van Miracast™/
Intel) gebruiken
SMART ➾ Instellingen ➙ NETWORK ➙ Miracast™/Intel’s WiDi
(WiDi van Miracast™/Intel)
U kunt het scherm van een apparaat met WiDi-technologieën van Miracast™ en
Intel op uw TV weergeven.
1 Stel Miracast™/Intel’s WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) in op Aan. (Schakel
de functie weer Uit wanneer u deze niet gebruikt.)
2 Schakel de instellingen van Miracast™/Intel’s WiDi (WiDi van Miracast™/
Intel) in op het apparaat waarmee u wilt verbinden.
3 Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de TV kunnen
worden verbonden.
4 Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
5 Selecteer Ja wanneer het bericht met de verbindingsaanvraag verschijnt.
6 Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de aanvraag accepteert,
wordt WiDi van Miracast™/Intel verbonden.
✎✎ Op bepaalde modellen is mogelijk alleen de functie Intel’s WiDi (WiDi van
Intel) beschikbaar.
✎✎ Als WiFi Direct is ingesteld op Uit en u Miracast™/Intel’s WiDi (WiDi van
Miracast™/Intel) instelt op Aan, wordt WiFi Direct automatisch ingesteld op Aan.
✎✎ Als u de functie Miracast™ / Intel’s WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) instelt
op Uit, wordt WiFi Direct teruggezet op de vorige instelling.
✎✎ Wij raden u aan op korte afstand een laptop te verbinden met Intel’s WiDi
(WiDi van Intel).
✎✎ Intel’s WiDi (WiDi van Intel) heeft voor een verbinding geen draadloze router
nodig. Voor de beste prestaties wordt echter aangeraden eerst verbinding te
maken met de draadloze router.
✎✎ U kunt uw TV niet verbinden met een apparaat dat niet van LG Electronics is,
ook al wordt het gedetecteerd.
✎✎ Het wordt aanbevolen dat u het apparaat verbindt met een 5GHz-router.
✎✎ De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
✎✎ Zie de handleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor
meer informatie.
❐❐Netwerken instellen - waarschuwing
✎✎ Gebruik een standaard LAN-kabel (Cat5 of hoger met RJ45-connector, 10
Base-T of 100 Base TX LAN-poort).
✎✎ Het resetten van de modem kan netwerkverbindingsproblemen veroorzaken.
Om het probleem op te lossen, schakelt u de stroom uit, koppelt u het apparaat
los en sluit u dit weer aan, en schakelt u de stroom weer in.
✎✎ LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen met
netwerkverbindingen of defecten, uitval of fouten die door een
netwerkverbinding worden veroorzaakt.
✎✎ Een netwerkverbinding werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de
internetprovider.
✎✎ Voor een DSL-verbinding is een DSL-modem vereist. Voor een
kabelverbinding is een kabelmodem vereist. Mogelijk is er slechts een beperkt
aantal netwerkverbindingen mogelijk. Ook is uw TV mogelijk niet geschikt. Dit
is afhankelijk van uw contract met de internetserviceprovider. (Als er maar
één apparaat per lijn is toegestaan en de pc is al aangesloten, kunnen andere
apparaten niet worden gebruikt.)
✎✎ Draadloze netwerken kunnen last hebben van storingen van andere apparaten
die werken op een frequentie van 2,4 GHz (draadloze telefoons, Bluetoothapparaten of magnetrons). Er kunnen ook storingen optreden van apparaten
met een frequentie van 5 GHz, evenals andere WiFi-apparaten.
✎✎ De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze
netwerkservice langzaam werkt.
✎✎ Als u het lokale thuisnetwerk niet volledig uitschakelt, kan bij sommige
apparaten netwerkverkeer voorkomen.
✎✎ Voor een verbinding met een toegangspunt is een toegangspunt vereist dat
een draadloze verbinding ondersteunt en de draadloze verbindingsfunctie
moet op het apparaat zijn ingeschakeld. Neem contact op met uw
serviceprovider over de beschikbaarheid van een draadloze verbinding op uw
toegangspunt.
✎✎ Controleer de SSID en beveiligingsinstellingen van het toegangspunt voor de
verbinding met het toegangspunt. Raadpleeg de geëigende documentatie voor
de SSID en beveiligingsinstellingen van het toegangspunt.
✎✎ Ongeldige instellingen op netwerkapparaten (bekabelde/draadloze router,
hub) kunnen ervoor zorgen dat de tv langzaam of niet goed werkt. Installeer
de apparaten correct, volgens de aanwijzingen in de handleiding en stel het
netwerk in.
✎✎ De verbindingsmethode kan anders zijn, afhankelijk van het merk van het
toegangspunt.
❐❐USB-apparaten aansluiten
Sluit een USB-opslagapparaat (externe HDD, USB-geheugen) aan op de USBpoort van de TV om op de TV te kunnen genieten van de bestanden die zijn
opgeslagen op het USB-apparaat.
Om het USB-opslagapparaat te verwijderen, selecteert u het Snelmenu ➙
USB-apparaat dat u wilt verwijderen. Koppel het apparaat pas echt los als
u de melding ziet dat de USB verwijderd is. Als u het USB-apparaat eerder
loskoppelt, kan er een fout optreden op de tv of het USB-opslagapparaat.
✎✎ Als een USB-apparaat geselecteerd is om te worden verwijderd, kan het
niet langer gelezen worden. Verwijder het USB-opslagapparaat en sluit het
opnieuw aan.
❐❐Het gebruik van een USB-opslagapparaat - waarschuwing
✎✎ Als het USB-opslagapparaat een ingebouwd programma voor
automatische herkenning heeft of een eigen stuurprogramma gebruikt,
werkt het mogelijk niet.
✎✎ Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet of niet correct.
✎✎ Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
✎✎ Gebruik alleen USB-opslagapparaten die geformatteerd zijn met het
Windows FAT32- of NTFS-bestandssysteem.
✎✎ Voor externe USB HDD wordt u aangeraden om apparaten te gebruiken met
een nominale spanning van minder dan 5 V en een nominale stroomsterkte
van minder dan 500 mA.
✎✎ Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een USB-hub of een
vasteschijfstation met voeding. (Als de geleverde voeding onvoldoende is,
wordt het USB-massaopslagapparaat mogelijk niet juist gedetecteerd.)
✎✎ U wordt aangeraden USB-geheugensticks van 32 GB of minder en USB
HDD's van 2 TB of minder te gebruiken.
✎✎ Als een USB HDD met een stroombesparende functie niet goed werkt,
moet u de stroom uit- en weer inschakelen. Zie de gebruikershandleiding
van de USB HDD voor meer informatie.
✎✎ Gegevens op een USB-opslagapparaat kunnen beschadigd raken, dus
zorg ervoor dat u op een ander apparaat reservekopieën bewaart van
belangrijke bestanden. Gegevensonderhoud is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventueel
gegevensverlies.
❐❐SmartShareTM gebruiken
SMART
➾ SmartShare™
Stuurt foto- / muziek- / videobestanden naar de tv via een verbinding met een
USB-apparaat of thuisnetwerk (DLNA).
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
SmartShare™
Recent
Onlangs afgespeeld
Video's
Foto
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
Muziek
Opgenomen tv
Gekoppeld apparaat
Hier kunt u de opname die op
een USB-HDD is opgeslagen
afspelen of verwijderen.
Onlangs toegevoegd
010
Instellingen
Geschiedenis verwijderen
Handleiding voor maken
van verbinding
Hier vindt u instructies voor
het aansluiten van PC’s,
smartphones en USB-apparaten.
❐❐Afspelen van video’s regelen
Hiermee bedient u de afspeelopties en stelt u opties in tijdens het afspelen
van video’s.
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Selecteert het gewenste punt en speelt af
Optie
Stelt opties in.
Afspelen
Stelt de 3D-modus in.
❐❐Foto's weergeven
Bedient de weergave van foto's en stelt opties in terwijl u foto's weergeeft op het
volledige scherm.
✎✎ Het Effect diavoorstelling werkt niet bij 3D-afbeeldingen. Zelfs niet wanneer
de functie Diavoorst. is ingeschakeld.
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Optie
Toont foto’s als een
diavoorstelling.
Speelt achtergrondmuziek af.
Stelt de 3D-modus in.
Stelt opties in.
Hiermee stelt u de filter in.
[Afhankelijk van het model]
Draait of vergroot de foto.
❐❐Muziek afspelen
Bedient het afspelen van muziek en stelt opties in terwijl u naar muziek luistert.
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Selecteert het gewenste punt
en speelt af
Stelt opties in
Afspelen
Hiermee stelt u de optie
Herhalen of Willekeurig in.
Hiermee kunt u muziek luisteren
terwijl de monitor is uitgeschakeld.
✎✎ U kunt het afspelen beheren met de knoppen ꕚ, ꕖ en ꕙ op een standaard
afstandsbediening.
✎✎ Er wordt geen tijdsaanduiding op het scherm weergegeven als u het USBapparaat gebruikt.
❐❐SmartShareTM-functies instellen
SMART
➾ SmartShare™ ➙ Instellingen
Wijzigt instellingen voor het afspelen van SmartShareTM-inhoud.
❌❌Geavanceerde instelling
Mijn tv-naam
Wijzigt de naam die verschijnt als u op andere apparaten de tv
zoekt.
Netwerkstatus
Hiermee controleert u de netwerkverbinding.
WiFi Direct
Automatisch
afspelen na
ontvangst
Maakt het gebruik van draadloze verbindingen mogelijk, zoals
WiFi Direct en WiDi.
Accepteert / verwerpt inhoud van andere apparaten.
DivX(R) VOD
Registreert DivX of geeft het vrij.
Controleert de DivX-registratiecode voor het afspelen van
DivX-beveiligde video's. Registreer op http://vod.divx.com.
Gebruikt de registratiecode om films te huren of kopen op
www.divx.com/vod.
✎✎ U kunt gehuurde/gekochte DivX-bestanden niet afspelen
met de DivX-registratiecode van een ander apparaat.
Gebruik alleen de DivX-registratiecode die aan dit apparaat
is toegekend.
✎✎ Geconverteerde bestanden die niet voldoen aan de DivXcodec-standaard spelen mogelijk niet af of produceren
abnormale beelden of geluiden.
❌❌Geschiedenis verwijderen
Om inhoudsgeschiedenis te verwijderen drukt u hieronder op de knop
Geschiedenis verwijderen. Gebruik de inhoud in het menu Recent.
❐❐Ondersteunend bestand SmartShareTM
Maximale overdrachtssnelheid gegevens:
• Full HD
• 1920 X 1080: 20 Mbps (megabit per seconde)
• ULTRA HD [Afhankelijk van het model] ULTRA HD-video
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps
Ondersteunde bestandstypen externe ondertitels: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Ondersteunde bestandstypen interne ondertitels: • Full HD-video
1920 X 1080: XSUB (ondersteunt interne ondertitels die zijn gegenereerd met
DivX6)
• [Alleen ondersteuning voor ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: ondersteunt
geen interne ondertiteling.
❐❐Video-ondersteunde codec
Maximaal:
• Full HD : 1920 x 1080 @30p
• ULTRA HD [Afhankelijk van het model] : 3840 x 2160 @30p
Extensie
.asf
.wmv
.divx
.avi
Codec
Video
Audio
Video
Audio
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple en Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
Extensie
.mp4
.m4v
.mov
.3gp
.3g2
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Codec
Video
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
Audio
AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
Audio
Video
Audio
Video
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC, AMR-NB, AMR-WB
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Extensie
.vob
.mpg
.mpeg
Codec
Video
Audio
Video
Audio
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC
❌❌Beschikbaar muziekbestand
Bestandstype
Item
mp3
Bitrate
Samplefreq.
Ondersteuning
Info
32 Kbps - 320 Kbps
16 kHz - 48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Beschikbaar fotobestand
Bestandstype
Item
Profiel
Minimum: 64 x 64
2D
(jpeg, jpg, jpe)
JPEG
3D(jps)
JPS
3D(mpo)
MPO
Maximum:
Normaal type: 15360 (breedte) x 8640 (hoogte)
Progressief type: 1920 (breedte) x 1440 (hoogte)
Minimum: 64 x 64
Maximum: Normaal type: 15360 (W) x 8640 (H)
4:3-formaat
3648 x 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
3:2-formaat
3648 x 2432
❐❐Video afspelen - waarschuwing
✎✎ Sommige ondertitels die gemaakt zijn door gebruikers werken mogelijk niet
goed.
✎✎ De video- en ondertitelbestanden moeten in dezelfde map worden geplaatst.
Om ondertitels goed te laten afspelen, moeten het videobestand en het
ondertitelbestand dezelfde naam hebben.
✎✎ Afhankelijk van fabrikant en model worden ondertitels op een NAS-apparaat
(Network Attached Storage) mogelijk niet ondersteund.
✎✎ We ondersteunen geen streaming video die GMC (Global Motion
Compensation) of Qpel (Quarterpel Motion Estimation) bevat.
✎✎ Full HD-video: 1920 X 1080
• Alleen H.264 / AVC-profiel level 4.1 en lager wordt ondersteund.
✎✎ [Alleen ondersteuning voor ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: 3840 X 2160
• Ondersteunt uitsluitend afspelen via USB.
• LG’s ULTRA HD is volledig compatibel met de meeste van ULTRA HD
bestanden in HEVC, die een verbluffend hoge resolutie kunnen weergeven.
Desondanks is het mogelijk dat niet alle codecs worden ondersteund.
• Nieuwe codecs kunnen toegevoegd worden middels een software-upgrade.
Extensie
.mkv / .mp4 / .ts
.ts
Codec
Video
Audio
Video
Audio
H.264/AVC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
H.265(HEVC)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
✎✎ Sommige ULTRA HD modellen zullen een “ULTRA HD Upgrade Kit” nodig
hebben.
✎✎ De bestandsgroottelimiet is afhankelijk van de coderingsomgeving.
✎✎ Compatibel met Windows Media Audio V2.
✎✎ Hoofdprofiel AAC niet ondersteund.
✎✎ Videobestanden die met bepaalde codeerders zijn gemaakt, worden mogelijk
niet afgespeeld.
✎✎ Videobestanden in andere indelingen dan hier gespecificeerd, worden
mogelijk niet afgespeeld.
✎✎ Videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-apparaat dat geen hoge
snelheid ondersteunt, worden mogelijk niet correct afgespeeld.
✎✎ De TV ondersteunt DTS-audiocodec wanneer een videobestand via USB/
HDMI wordt afgespeeld.
❐❐Wat is LG Cloud?
SMART
➾ LG Cloud
LG Cloud is een service waarmee u van uw inhoud (video, muziek en foto's)
kunt genieten op uw LG Smart TV, smartphone en op de LG-website,wanneer
u maar wilt en waar u ook bent.
✎✎ Meld u aan voor LG Cloud om gebruik te kunnen maken van de services.
✎✎ U kunt zich aanmelden via uw LG Smart TV, smartphone of de LG-website.
✎✎ De service of het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd via de LG
Cloud-website (http://www.lgecloud.com).
❐❐LG Cloud gebruiken
❌❌Indeling hoofdscherm
Dit is het hoofdscherm. U ziet dit scherm nadat u zich hebt aangemeld.
Tabbladen voor
mapselectie
Capaciteit in gebruik
Video´s
Muziek
Foto´s
Aan de Slag
Gebied voor bestandsweergave
Sorteercriteria
kiezen
Op tijd
Selectiemodus
Selectiemodus
❌❌Video's afspelen
Weergeven in 3D
(alleen voor modellen die 3D
ondersteunen)
Opties instellen
Toevoegen aan
Favorieten
Afspeelknoppen
Favorieten toevoegen/
verwijderen
Opties
❌❌Meldingen/Mijn account
Kennisgeving
Mijn account
Toont meldingen over de LG Cloud-service.
Hierin staan lidmaatschapgegevens en informatie over het
gebruik van het account.
DLNA staat voor Digital Living Network Alliance. U kunt er via het thuisnetwerk op
de tv mee genieten van video- / muziek- / fotobestanden die zijn opgeslagen op
een pc of server.
❐❐DLNA-geverifieerde smartphones aansluiten
De tv en de smartphone moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.
1
2
3
4
5
6
7
Zorg ervoor dat WiFi op de smartphone is ingeschakeld.
Installeer / start de app om de inhoud op de smartphone te delen.
Start “Share my mobile phone contents”.
Selecteer het soort inhoud (video / muziek / foto) dat u wilt afspelen.
Selecteer het video-, muziek- of fotobestand dat u op de tv wilt afspelen.
Selecteer Add to Play List.
Selecteer de naam van het tv-model op het apparaat waarvan u de inhoud wilt
afspelen.
(Tv-modelnaam staat op het label van het apparaat.)
8 Afspelen ▶ Toont het geselecteerde bestand op de tv.
❐❐DLNA DMR (Digital Media Renderer) aansluiten
Met een PC met Windows 7 of Windows 8 of met een DLNA-gecertificeerd
apparaat (bij een mobiele telefoon) kunt u muziek, video’s en foto’s op een TV
weergegeven zonder dat u daarvoor een apart programma hoeft te installeren
1 Configureer de tv en de pc op hetzelfde netwerk. Configureer de Windows 7 of
Windows 8-pc op het netwerk.
2 Klik met de rechtermuisknop op het muziek- / video- / fotobestand dat u wilt
afspelen en gebruik de functie “Extern afspelen” van Windows 7 of Windows
8. Voor het afspelen van inhoud van een apparaat zoals een mobiele telefoon,
wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding van het apparaat.
3 Inhoud zal worden afgespeeld op één apparaat, zelfs als er meer dan één tv
is aangesloten. De afspeelsnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid.
❐❐DLNA DMP (Digital Media Player) aansluiten
Met een pc waarop SmartShare PC Software draait, kunnen muziek-/ video/ fotobestanden worden afgespeeld op de tv door ze te verbinden via het
thuisnetwerk.
1 Configureer de tv en de pc op hetzelfde netwerk. Sluit de TV en de
apparaten op elkaar aan via één toegangspunt om DLNA-service in te
schakelen.
2 Installeer SmartShare PC Software op de pc vanaf de website. Sluit
voorafgaand aan de installatie alle actieve programma's, inclusief de
firewall en antivirusprogramma's.
3 De server moet actief zijn om het gedeelde bestand op uw TV te bekijken.
✎✎ Voor de website-informatie gaat u naar SMART ➾ Instellingen ➙
SUPPORT ➙ Product-/service-info.
✎✎ Zie de softwareondersteuning voor informatie over het gebruik van de
SmartShare PC-software.
❌❌DLNA-storingen
✎✎ Als de DLNA-functie niet goed werkt, moet u de netwerkinstellingen controleren.
✎✎ U heeft een 5-GHz-toegangspunt nodig om 1080p-video’s te kijken via DLNA. Bij
een 2.4-GHz-toegangspunt kan bufferen regelmatig voorkomen, evenals andere
problemen.
✎✎ DLNA werkt mogelijk niet correct in een draadloos netwerk. We raden u aan gebruik
te maken van een bekabelde netwerkverbinding.
✎✎ Als u video afspeelt in DLNA-modus, worden Multi Audio en interne ondertitels niet
ondersteund.
✎✎ Als er meer dan één tv is aangesloten op een enkele server in DLNA-modus, wordt
de inhoud mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van de prestatie van de server.
✎✎ Ondertitels worden mogelijk niet ondersteund op het DLNA-apparaat.
✎✎ De DLNA-functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de netwerkomgeving.
✎✎ De DLNA-functie kan met sommige toegangspunten die geen multicasting
ondersteunen niet worden gebruikt. Zie voor meer informatie de
handleiding van het toegangspunt of raadpleeg de fabrikant.
✎✎ Ondersteunde bestandstypen kunnen verschillen, afhankelijk van de DLNAserveromgeving, zelfs voor bestandstypen die door de tv worden ondersteund.
✎✎ Te veel submappen en bestanden in één map kunnen storingen veroorzaken.
✎✎ Informatie over het bestand op de DLNA-server wordt mogelijk niet goed
weergegeven.
✎✎ Als u video-ondertitels op een DLNA-server wilt weergeven, raden wij aan om
SmartShare PC Software te gebruiken.
✎✎ Als er later een ondertitelbestand wordt toegevoegd, moet u de gedeelde
map uitschakelen en resetten.
✎✎ DRM-bestanden op de server van SmartShare PC Software kunnen niet
worden afgespeeld.
✎✎ ULTRA HD-videobestand (3840 x 2160) werkt niet.
❐❐Premium gebruiken
SMART ➾ Premium
Met deze dienst hebt u op elk gewenst moment eenvoudig toegang tot een schat
aan inhoud, zoals video’s, nieuws en UCC, zolang u maar bent verbonden met
het netwerk.
Premium-inhoud bevat speciale landgebonden diensten die inhoud van over de
hele wereld uitzenden, maar ook rekening houden met culturele gevoeligheden.
PREMIUM
Premium-inhoud
Selecteer de inhoud
die u wilt gebruiken.
Aanmelden
Zoeken
Internetvideo
Nieuws
Bioscoop
Sport
Weer
Video
Foto
Kaart
Sociaal netwerk
Aan Mijn Apps
toev
Stelt opties in.
Game
Aan MijnApps
toevoegen
Optie
❐❐Betaalde inhoud
Bepaalde premium-inhoud wordt u tegen betaling ter beschikking gesteld. Betaalde
diensten worden via het eigen factureringssysteem van LG Electronics of dat van uw
provider betaald.
Voordat u het factureringssysteem van LG kunt gebruiken, moet u als lid zijn
aangemeld en moeten uw betalingsgegevens op de TV of op de website (www.
lgappstv.com) zijn geregistreerd om betaalde inhoud te kunnen kopen.
U kunt zich via het aanmeldingsscherm van uw TV of op onze website als lid
registreren. Daarna kunt u zich op zowel de TV als de website met dezelfde ID
aanmelden.
1 Klik onder aan de SMART-pagina op de knop Aanmelden om u aan te melden.
2 Gaat naar de gewenste Premium-service. (Bij sommige premium-services is
na aanmelding voor de algehele premium-services nog een aparte aanmelding
vereist.)
3 Nadat u de betalings- en servicegegevens voor de inhoud hebt bekeken, klikt u
op de knop Kopen. (Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat de beschikbare
periode en het aantal keren beperkt is.)
4 Zodra de aankoopprocedure voltooid is, kunt u de gekochte inhoud bekijken door
op de knop Koop te klikken.
5 Selecteer uw ID in het bovenste menu van het SMART-scherm en controleer
de aankoopgeschiedenis bij Mijn pagina ➙ Betalingsverzoek. Het is ook
beschikbaar via Mijn Pagina ➙ Mijn aankopen op de website (www.lgappstv.
com).
❐❐Premium resetten
SMART
➾ PREMIUM ➙ Optie ➙ Initialisatie van Premium-content
Reset Premium-lijst, Premium-informatie, landinstelling en aanmeldinformatie van
de gebruiker. Door te resetten kunt u fouten oplossen die tijdens een Premiumupdate zijn opgetreden.
✎✎ Inhoud van serviceproviders kan wijzigen of verwijderd worden zonder
voorafgaande mededeling om de kwaliteit van de service te verbeteren.
Raadpleeg de website van de desbetreffende inhoudaanbieder voor vragen,
oplossingen van problemen of de meest recente informatie over inhoud. LG
Electronics is niet juridisch aansprakelijk voor inhoudservices en gerelateerde
informatie, zelfs niet wanneer een service door de serviceprovider wordt
stopgezet.
✎✎ De kwaliteit van de Premium-service kan worden beïnvloed door uw
internetverbinding. Raadpleeg uw internetprovider voor vragen die te maken
hebben met internetsnelheid of andere problemen met de service.
✎✎ Voor de beste servicekwaliteit raden wij u aan u in te schrijven bij een
internetservice die een snelheid van 4,0 Mbps (1,5 Mbps of sneller) biedt. Als u
problemen ondervindt bij de internetsnelheid, moet u contact opnemen met uw
internetserviceprovider.
✎✎ Sommige inhoudaanbieders leveren inhoud die niet geschikt is voor
minderjarigen. Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen.
❐❐LG Smart World gebruiken
[Deze functie is in sommige landen mogelijk niet van toepassing.]
SMART
➾ LG Smart World
LG Smart World is een service voor tv-toepassingen die beschikbaar is via
de Smart TV Service. U kunt verschillende soorten betaalde/gratis apps
downloaden en gebruiken, waaronder apps op het gebied van onderwijs,
entertainment, dagelijks leven en nieuws.
SMART WORLD
Alles
Hot
Top betaald
Top gratis
NIEUW
18+
Alles
My Apps
Meld u aan.
Na aanmelding wordt uw ID
weergegeven.
Als u de ID selecteert, kunt u de opties
Mijn pagina en Afmelden selecteren.
Game
Entertainment
Life
Educatief
Nieuws/Info
Selecteer de app die u wilt installeren.
❐❐Aanmelden bij LG Smart World
SMART
➾ Aanmelden
Aanmelden is vereist als u apps wilt downloaden en gebruiken.
1 Selecteer Aanmelden en geef aan dat u akkoord gaat met de juridische
kennisgeving.
2 Voer uw ID en wachtwoord in.
3 Voer in het vak Bevestig wachtwoord uw wachtwoord nog eens in.
4 Selecteer OK om de aanmelding te voltooien.
✎✎ U kunt zich aanmelden als lid op uw TV of op de website (www.lgappstv.
com).
✎✎ Nadat u zich als lid hebt geregistreerd, kunt u zich op uw TV en op onze
website met dezelfde ID aanmelden.
✎✎ Met één enkele ID kunt u zich aanmelden bij maximaal vijf tv's.
❐❐Apps op de tv installeren
SMART
1
2
3
4
➾ LG Smart World
Klik op de knop Aanmelden bovenin het beginscherm om u aan te melden.
Selecteer de kaart LG Smart World.
Selecteer de gewenste app uit de lijst.
Controleer de details van de app en selecteer vervolgens de knop Installeer of
Koop.
5 Controleer of u over de benodigde functies of TV-accessoires beschikt die
vereist zijn om de app te installeren en selecteer vervolgens de knop OK.
6 Voor betaalde apps is verificatie van betaling en aankoop vereist.
7 Selecteer Start wanneer de installatie is voltooid om de app onmiddellijk te
starten. Als u de app niet direct wilt starten, selecteert u Sluiten. Als u de app
later wilt starten, selecteert u Mijn apps om de lijst met apps die op de TV zijn
geïnstalleerd, te controleren.
✎✎ U kunt apps kopen via de pc of de tv, maar u kunt ze alleen op de tv
installeren en gebruiken.
✎✎ Als er onvoldoende opslagruimte op de tv is, kunt u apps downloaden op
een USB-opslagapparaat dat via de terminal voor USB-apparaten op de
tv aangesloten is. Apps die op een USB-apparaat zijn opgeslagen, kunnen
worden gestart / verwijderd / verplaatst via het scherm Mijn Apps.
✎✎ Een USB-geheugenkaart met apps kan niet worden gebruikt voor andere
gegevens. (Alleen voor USB-apps)
❐❐Mijn gegevens beheren
SMART
1
2
3
4
➾ LG Smart World
Meld u aan.
Selecteer de momenteel aangemelde ID boven aan het scherm.
Selecteer Mijn pagina.
Beheer van lidmaatschapsgegevens, de lijst met gekochte apps en de lijst
met op de tv geïnstalleerde apps.
Mijn gegevens
Toont de basisinformatie over de momenteel
aangemelde ID. Om uw lidmaatschapsinformatie te
wijzigen, gaat u op de pc naar www.lgappstv.com.
Betalingsverzoek
Toont de betalingsgeschiedenis van de aangemelde
id.
Gekochte Apps
Toont de lijst met gekochte apps voor de aangemelde
id.
U kunt de gekochte apps verwijderen/opnieuw
installeren.
SMART
➾ Zoeken
U kunt toepassingen en andere inhoud zoeken met de functie Zoeken van LG Smart
TV. U kunt LG Smart World-toepassingen en sommige inhoud van de Premiumservice vinden als u zoektermen invoert met behulp van een invoerapparaat, zoals
de afstandsbediening. Er zijn ook koppelingen beschikbaar, zodat u op internet kunt
zoeken. U kunt ook inhoud van SmartShareTM zoeken als u SmartShareTM gebruikt. De
Zoeken-categorieën en de verschillende soorten inhoud kunnen per land verschillen.
Deze worden voortdurend bijgewerkt.
Voer zoektermen
in.
ZOEKEN
Gerelateerde trefwoorden
All
Premium
ZOEKEN
Zoekresultaten
Smart World
Categorie van
zoekresultaten
APP Contents
Youtube
News
Gedetailleerde
informatie over de
zoekopdracht in beeld
❐ ❐De functie voor spraakherkenning gebruiken
❌ ❌Deze functie gebruiken in de zoekfunctie
1 Ga naar SMART ➾ Zoeken. Selecteer het pictogram voor
spraakherkenning ( ) aan de linkerzijde van het tekstveld.
2 Spreek langzaam en duidelijk als het venster spraakherkenning wordt
getoond.
3 Zodra de spraakherkenning is voltooid, wordt het venster Vergelijkbaar
getoond. Als in het pop-upvenster niet de gewenste resultaten worden
getoond, drukt u op Opnieuw om het opnieuw te proberen. Selecteer het
meest overeenkomende resultaat om dat vervolgens in het tekstveld weer te
geven. Druk op de knop Zoeken om het gewenste resultaat te krijgen.
❌ ❌Deze functie op internet gebruiken
1 Ga naar SMART ➾ Internet. Beweeg de aanwijzer van de Magic
Motion-afstandsbediening in het tekstinvoerveld van een website om het
toetsenbordvenster te openen.
2 Selecteer het pictogram spraakherkenning ( ) aan de linkerzijde van het
tekstveld van het virtuele toetsenbord.
3 Spreek langzaam en duidelijk als het venster spraakherkenning wordt
getoond.
4 Zodra de spraakherkenning is voltooid, wordt het venster Vergelijkbaar
getoond. Als in het pop-upvenster niet de gewenste resultaten worden
getoond, drukt u op Opnieuw om het opnieuw te proberen. Selecteer het
meest overeenkomende resultaat om dat vervolgens in het tekstveld weer te
geven. Druk op de knop Zoeken op de website om het gewenste resultaat te
krijgen.
✎ ✎ U kunt Via spraak zoeken gebruiken als u op Spraakherkenning( ) drukt op
de Magic-afstandsbediening, ook wanneer er een QWERTY-toetsenbord
op het scherm wordt weergegeven
✎ ✎ Controleer de netwerkverbinding alvorens de functie spraakherkenning te
gebruiken.
✎ ✎ We raden aan de afstandsbediening binnen 10 cm van uw gezicht te
houden.
✎ ✎ Als u te snel of te langzaam spreekt, werkt de functie voor
spraakherkenning mogelijk niet.
✎ ✎ De mate van herkenning is afhankelijk van de eigenschappen van de
gebruiker (stem, uitspraak, intonatie en snelheid) en de omgeving (rumoer
en TV-volume).
✎ ✎ Ga naar SMART ➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Taal(Language) ➙ Taal voor
Voice Search zoeken om de taal voor Via spraak zoeken te wijzigen.
✎ ✎ U kunt de Avatar in-/uitschakelen via SMART ➾ Instellingen ➙ OPTIE
➙ Zie Avatar.
[Deze functie is op sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.]
Door
SMART
➾ Internet
Typt handmatig internetadressen op de tv en bezoekt websites die bij de
favorieten staan.
Typt het webadres in.
Kiest wanneer
u verschillende
webbrowsers
opent.
Huidige pagina toevoegen aan
favorieten.
✎✎ Internet ondersteunt maximaal Flash 11, maar platformafhankelijke
technologie zoals ActiveX wordt niet ondersteund.
✎✎ Internet werkt alleen met een vooraf geïnstalleerde invoegtoepassing.
✎✎ Internet speelt mogelijk geen andere bestandstypen af dan de volgende:
JPEG / PNG / GIF
✎✎ Internet wordt gedwongen afgesloten als er onvoldoende geheugen is.
✎✎ Voor Internet worden lettertypes gebruikt die op de TV zijn geïnstalleerd.
Afhankelijk van de afgespeelde inhoud worden deze mogelijk niet correct
weergegeven.
✎✎ Internet ondersteunt niet het downloaden van bestanden of lettertypen.
✎✎ Internet is gemaakt voor tv, zodat het een andere functie kan hebben dan
browsers die voor de pc gemaakt zijn.
✎✎ Internet is een TV-browser en werkt mogelijk niet goed wanneer sommige
bestanden worden afgespeeld.
❐❐Een videogesprek (Skype) starten
U kunt door middel van de Smart TV-camera een videogesprek tot stand
brengen met een Skype-contactpersoon met een actieve verbinding.
1 Verbind de TV met een netwerk.
2 Bereid de Smart TV-camera voor op gebruik. Als de Smart TV niet
voorzien is van een camera, installeert u een LG-camera voor
videogesprekken (Afzonderlijk verkocht). (Meer informatie vindt u in de
installatiehandleiding of de gebruikershandleiding van de camera.)
3 Ga naar SMART ➾ Premium ➙ Skype.
4 U moet zich eerst aanmelden bij uw Skype-account.
Als u niet beschikt over een Skype-account, moet u er eerst een maken.
Raadpleeg hiervoor de volgende pagina.
❐❐Een Skype-account maken
Als u via Skype een videogesprek tot stand wilt brengen, hebt u een Skypeaccount nodig.
1 Ga naar SMART ➾ Premium ➙ Skype en selecteer Aanmaken account
onderaan.
2 Lees de voorwaarden en selecteer Akkoord.
3 Geef uw Volledige naam, Skypenaam en Wachtwoord op. Bevestig
uw Wachtwoord door het nogmaals in te voeren in het veld Herhaal
wachtwoord en selecteer Doorgaan.
4 Voer uw e-mailadres en uw land in en selecteer Bevestigen.
✎✎ Als de Skypenaam die u hebt ingevoerd al in gebruik is, moet u een andere
naam opgegeven.
❐❐Skype gebruiken
Als u zich aanmeldt bij Skype, kunt u de gesprekservice van Skype gebruiken.
Informatie over het aangemelde account
Broman Bill
KRW 9.542.78
Contactpersonen
Bel telefoonnummers
Historie
Mijn informatie
Instelling
Tabblad met informatie over
gesprekken/instellingen
Skype-scherm
Optie
Contactpersoon
toevoegen
Zoomen
Vergadergesprek
Terug
Afsluiten
Besturingsknoppen
Op elk scherm worden de functies
aangegeven die via dat scherm kunnen
worden bediend.
❌❌Tabblad met informatie over gesprekken/instellingen
Als u een Skype-contactpersoon selecteert, kunt u het
Videogesprek of het
Gesprek met alleen geluid
selecteren.
Contactpersonen U kunt contactpersonen verwijderen en nieuwe
contactpersonen toevoegen.
✎✎ Bij meer dan 500 contactpersonen kunnen de prestaties
en de stabiliteit van de lijst worden beïnvloed.
U kunt een gesprek tot stand brengen door het gewenste
nummer te kiezen.
Bel
✎✎ Als u de functie Bel telefoonnummers wilt gebruiken,
telefoonnummers
moet u een Skype-tegoed aanschaffen. Ga voor meer
informatie naar de website van Skype (www.skype.
com).
Historie
Mijn informatie
Instelling
U kunt Alle gesprekken bekijken die u hebt verzonden
of ontvangen, evenals de ontvangen Voicemail/
Contactverzoeken.
Als u zich hebt aangemeld, kunt u de volgende functies
instellen en gebruiken: Mijn status, Wijzig afbeelding, Mijn
profiel en Toon account.
✎✎ Het maximumaantal foto's dat kan worden opgeslagen
via Momentopname is beperkt.
Als u zich hebt aangemeld, kunt u de volgende zaken
instellen: Meldingsinstellingen, Gesprek doorschakelen,
Privacy instellingen, Video instellingen, or Wachtwoord
wijzigen.
✎✎ Het duurt een paar minuten voordat de wijzigingen
worden doorgevoerd.
❐❐Een gesprek met alleen geluid tot stand brengen
❌❌Een videogesprek tot stand brengen
Selecteer in Contactpersonen de gewenste contactpersoon en selecteer
vervolgens het desbetreffende
(Videogesprek).
❌❌Een gesprek met alleen geluid tot stand brengen
Selecteer in Contactpersonen de gewenste contactpersoon en selecteer
vervolgens het desbetreffende
(Gesprek met alleen geluid).
✎✎ Tijdens een gesprek kunt u gerelateerde functies uitvoeren zoals het
toevoegen van contactpersonen.
❐❐Een oproep beantwoorden
Als u een oproep ontvangt terwijl u TV kijkt, wordt er een bericht weergegeven
rechts onder aan het scherm.
U kunt een Videogesprek/gesprek met alleen geluid beantwoorden of
Weigeren.
✎✎ U kunt geen invoerapparaten zoals het toetsenbord gebruiken terwijl u
Skype gebruikt.
✎✎ Videogesprekken naar een Mac met Skype-versie 2.8 of lager zijn niet
mogelijk.
✎✎ De beschikbare inhoud kan door de provider worden gewijzigd. Meer
informatie over de inhoudsservice kunt u vinden op de website van uw
provider.
✎✎ Het venster voor de software-update wordt automatisch getoond wanneer
een update beschikbaar is.
Alarmnummers bellen niet mogelijk
Skype is geen vervanging van uw telefoon en kan niet
worden gebruikt om alarmnummers te bellen.
Gratis apps zijn onmiddellijk na aanmelding beschikbaar maar om gebruik te
maken van betaalde apps moet u eerst uw betalingsmethode registreren.
U kunt zich aanmelden en uw betalingsmethode registreren op de TV of op onze
website (www.lgappstv.com).
Probleem
Bij het openen van het
menu verschijnt altijd de
melding "Initialiseren".
Er wordt geen inhoud
op de Premium Card
weergegeven.
Oplossing
• Het bericht “Initialiseren” verschijnt als de
microprocessor en de hardware opnieuw worden
opgestart, netwerkverbindingen worden ingesteld en de
verbinding met SDP (apparaatverificatie en elementaire
informatie downloaden) is gemaakt. Dit is een normale
procedure die ongeveer 20 seconden duurt.
• Het kan gebeuren dat er geen inhoud wordt weergegeven
als u de landinstellingen op Smart TV wijzigt. Selecteer
een ander land in SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙
Instelling land van service.
Probleem
Oplossing
Bij het gebruik van
• Het internet op tv ondersteunt maximaal Flash 11 en
internetfuncties blijven
geeft alleen de volgende bestandstypen weer:
sommige websites deels
JPEG, PNG, GIF
leeg.
Internet sluit automatisch • Het internet kan worden afgesloten als er onvoldoende
bij het openen van een
geheugen is voor de hoeveelheid informatie op een
website.
webpagina.
• Als u zich via de TV aanmeldt, hoeft u zich niet nog eens
Ik heb me al aangemeld
op de LG-website (www.lgappstv.com) aan te melden.
op de tv. Moet ik me
Nadat u zich via de TV hebt aangemeld, kunt u zich op de
op de website (www.
website aanmelden met hetzelfde ID en wachtwoord. Ook
lgappstv.com) weer
dient u de aanvullende informatie in te voeren (hiermee
aanmelden?
rondt u het e-mailverificatieproces af).
Probleem
Kunnen verschillende
gezinsleden op één
tv verschillende ID's
gebruiken?
Wat moet ik doen als ik
mijn ID vergeten ben?
Oplossing
• U kunt meerdere ID's op één tv registreren en gebruiken.
• In SMART
➾ Aanmelden ➙ ID-lijst kunt u de op de tv
geregistreerde ID's weergeven.
• U kunt controleren welke apps door de verschillende id's
zijn aangeschaft. In SMART
➾ Aanmelden ➙ Mijn
pagina kunt u alle geïnstalleerde apps van alle ID's zien.
• Als u via een pc bent aangemeld, gebruikt u de functie
"Forgot ID?" op de website (www.lgappstv.com).
• Als u via de tv bent aangemeld, kunt u de ID's weergeven
in SMART
➾ Aanmelden ➙ ID zoeken.
Probleem
Ik heb een app gekocht
vanaf de website (www.
lgappstv.com). Hoe
kan ik de app op de tv
gebruiken?
Kan ik de geschiedenis
van gekochte apps
inzien?
Oplossing
• Apps die u hebt gekocht, kunt u na aanmelden op de tv
weergeven in het menu Gekochte Apps.
Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en
controleer de apps in Mijn pagina ➙ Gekochte Apps.
• Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en
controleer de apps in Mijn pagina ➙ Gekochte Apps.
• Meld u aan op de website (www.lgappstv.com) en
selecteer My Page ➙ Purchase History.
Probleem
Oplossing
• Als een gekochte app per ongeluk is verwijderd, kunt u
Ik heb een gekochte
deze downloaden en opnieuw installeren. U hoeft de app
app verwijderd. Moet ik
niet opnieuw te kopen, vooropgesteld dat deze nog in
deze nu opnieuw kopen
gebruik is. Selecteer de ID bovenin het beginscherm en
om deze te kunnen
download apps opnieuw in Mijn pagina ➙ Gekochte apps.
downloaden?
(Afhankelijk van uw softwareversie kunt u eerder gebruikte
apps mogelijk niet meer downloaden of starten.)
• Controleer of dit TV-model LG Smart World ondersteunt.
Kan ik apps van LG Smart • Apps van LG Smart TV’s LG Smart World kunnen alleen
op LG Smart TV worden uitgevoerd.
TV’s LG Smart World
zowel op de TV als op de • U kunt ook apps kopen op de website (www.lgappstv.
com), maar deze niet gebruiken op een pc of Mac. Wees
PC gebruiken?
dus voorzichtig bij de aankoop van apps.
Probleem
Oplossing
Hoe weet ik welke id
• Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en
momenteel op de tv is
controleer op Mijn pagina ➙ Mijn gegevens welke ID
aangemeld?
momenteel is aangemeld.
Ik heb een app op mijn tv • Selecteer SMART
➾ Mijn Apps. Alle betaalde en
geïnstalleerd. Waar kan
gratis apps die op de tv zijn geïnstalleerd, worden
ik de geïnstalleerde app
weergegeven.
terugvinden?
De grootte van de op
• De op het scherm getoonde app-grootte bevat ook de
het scherm getoonde
extra ruimte die nodig is voor het installeren van de app,
app verschilt van de
en kan dus anders zijn dan de app-grootte nadat deze
werkelijke grootte van de
werkelijk geïnstalleerd is.
geïnstalleerde app op de
tv.
Probleem
Ik ben mijn tvwachtwoord vergeten.
Wat moet ik doen?
Oplossing
• Als u bij aanmelding via de TV alleen uw ID en wachtwoord
invoert, kunt u uw wachtwoord niet terughalen als u het
kwijtraakt. Maak een nieuwe ID en meld u aan met deze ID.
• Als u bij aanmelding op de TV of de LG-website (www.
lgappstv.com) meer informatie dan alleen uw ID en
wachtwoord invoert, kunt u uw wachtwoord via de website
terughalen als u het kwijtraakt.
Probleem
Oplossing
• Om betaalde apps te kopen, moet u op de TV of op de
website (www.lgappstv.com) een creditcard registreren,
of over een tegoed beschikken. Als u niet wilt dat de
Moet ik betalingsgegevens
gegevens van uw creditcard worden opgeslagen, kunt u
opslaan om betaalde apps
een bedrag op uw tegoed zetten. Een tegoed instellen is
te kunnen kopen?
alleen mogelijk op onze website. U kunt geen betaalde apps
kopen als uw creditcardgegevens niet zijn geregistreerd en
als uw tegoed niet toereikend is.
• Als lid kunt u geen terugbetalingsverzoek indienen als u
zich na de aankoop hebt bedacht.
Kan ik een gekochte app • Als, buiten uw schuld, het product defect is, of zich
retourneren?
problemen voordoen tijdens het gebruik van het product,
kunt u uw geld terugvragen. U dient voor teruggave
echter een geldige reden op te geven.
Probleem
Oplossing
• Als u betaalde apps wilt aanschaffen, moet uw creditcard
zijn geregistreerd op de website (www.lgappstv.com).
Ik heb me aangemeld op
Daarnaast kunt u uw tegoed opwaarderen op de website
mijn TV maar ik kan geen
om ze aan te schaffen. U kunt geen betaalde apps
betaalde apps kopen.
aanschaffen als uw creditcardgegevens niet bij ons zijn
geregistreerd of als uw tegoed ontoereikend is.
• De ID-indeling voor nieuwe leden is veranderd van een
Moet ik alleen een
combinatie van cijfers en letters naar een e-mailadres.
e-mailadres gebruiken
• Bij de registratie kunt u alleen maar uw e-mailadres als ID
voor mijn ID?
instellen.
Probleem
Moet ik mijn ID-indeling
wijzigen naar een
e-mailadres?
Wat is het LG-account?
Oplossing
• De ID-indeling voor nieuwe leden is veranderd van een
combinatie van cijfers en letters naar een e-mailadres.
• Bent u al lid, dan kunt u gewoon uw bestaande ID
blijven gebruiken of uw ID-indeling wijzigen naar uw
e-mailadres.
• Met een LG-account kunt u zich met één ID en wachtwoord
aanmelden voor de volledige LG Smart service. Met uw LGaccount kunt u gebruikmaken van de volgende services :
LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (met uitzondering
van een aantal landen), LG Smart ThinQ en LG Smart
airconditioning, etc.
• Afhankelijk van de service moet u mogelijk aanvullende
informatie invoeren.
❐❐De instelling land van service opgeven
SMART
➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Instelling land van service
U kunt de landinstelling van uw Smart TV wijzigen.
De Premium-service en de optie voor LG Smart World die beschikbaar zijn
voor het land dat u selecteert, worden beschikbaar gesteld.
Automatisch
instellen
Handmatig
instellen
Er wordt automatisch een land van service voor uw Smart
TV ingesteld.
U kunt het gewenste land van service handmatig instellen
voor uw Smart TV.
✎✎ Als de netwerkverbinding verbroken is terwijl u het land van service
instelt, is de instelling mogelijk onjuist.
❐❐De Afstandsbediening scherm gebruiken
Druk op de knop
op de Magic Motion-afstandsbediening.
Selecteer met behulp van de Magic Motion-afstandsbediening een knop op de
afstandsbediening die op het scherm wordt weergegeven.
❌❌De Afstandsbediening scherm gebruiken
✎✎ Het type knoppen dat wordt weergegeven op de Afstandsbediening
scherm, varieert met de regio en het type apparaat waarmee verbinding
gemaakt is.
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Tabblad Apparaat veranderen
Hiermee sluit u de Afstandsbediening scherm af
Hiermee verplaatst u de Afstandsbediening scherm naar
links of naar rechts
Time Machine II
REC
Knoppen om de TV te bedienen
✎✎ Het type knoppen is afhankelijk van het model.
❐❐Een apparaat dat is verbonden met de TV, bedienen via de
Afstandsbediening scherm
U kunt apparaten die zijn verbonden via SimpLink of MHL, bedienen via de
Afstandsbediening scherm.
1 Controleer of het apparaat is verbonden met de TV.
2 Druk op de knop
op de Magic Motion-afstandsbediening en selecteer
op het tabblad Apparaat veranderen het apparaat dat u wilt bedienen. De
Afstandsbediening scherm waarmee u het apparaat kunt bedienen, wordt
weergegeven.
✎✎ Bij bepaalde modellen werkt dit mogelijk niet via de knop
.
✎✎ Meer informatie over de SimpLink- of MHL-verbinding vindt u in de sectie
over verbindingen van de gebruikershandleiding van de TV.
❐❐ De functie Universele afstandsbediening gebruiken
[Alleen voor de Magic Motion-afstandsbediening]
[Deze functie is in sommige landen mogelijk niet van toepassing.]
Met de Magic Motion-afstandsbediening kunt u een Set Top Box, Blu-ray-speler,
Home Theater-systeem en dergelijke bedienen.
1 Controleer of het apparaat dat u wilt instellen, verbonden is met uw TV.
2 Druk op de knop
op de Magic Motion-afstandsbediening en selecteer het
pictogram van het gewenste apparaat op het tabblad Apparaat veranderen.
Als het apparaat niet op het tabblad staat, drukt u op
op het tabblad en
selecteert u het gewenste apparaat. Als de instelling voltooid is, wordt de
naam van het geselecteerde apparaat weergegeven op het tabblad Apparaat
veranderen.
3 Als u het gewenste apparaat selecteert op het tabblad Apparaat veranderen,
wordt de afstandsbediening scherm waarmee het desbetreffende apparaat
kan worden bediend, weergegeven op het scherm.
Als u meer bedieningsknoppen wilt weergeven, selecteert u
onder aan de afstandsbediening scherm.
❌❌De instellingen van de Universele afstandsbediening wijzigen of
wissen
1 Druk op de knop
op de Magic Motion-afstandsbediening en selecteer de
knop
(TV/ingang selecteren).
2 Selecteer Instelling wijzigen of Instelling annuleren onder aan het apparaat
waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
✎✎ Wanneer u de Instelling wijzigen, moet u controleren of het desbetreffende
apparaat is ingeschakeld.
✎✎ U kunt één apparaat per type instellen.
✎✎ Met de afstandsbediening scherm kunt u alleen de apparaten bedienen van
merken of fabrikanten die u kunt selecteren in het instelscherm.
✎✎ Als u verbinding maakt met een netwerk voordat u de universele
afstandsbediening hebt geconfigureerd, is de laatste update van de fabrikant
beschikbaar.
✎✎ Mogelijk werken sommige knoppen niet, afhankelijk van het soort externe
apparaat.
✎✎ Voor optimale resultaten moet u het apparaat in de buurt van de TV plaatsen.
✎✎ Als het apparaat zich in een lade bevindt, moet u die lade openen.
✎✎ Ga naar SMART ➾ Universele afstandsbediening of SMART ➾
INVOERLIJST ➙ De universele afstandsbediening instellen om het gewenste
apparaat toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.
❐❐3D-beelden bekijken
3D-beelden worden weergegeven via een technologie waarin gebruik wordt
gemaakt van het verschil in gezichtsveld tussen het linker- en rechteroog om
beelden op TV er net zo uit te laten zien als in het echte, 3-dimensionale leven.
1 Speel 3D-beelden af of schakel een 3D-programma in.
2 Druk op de 3D-knop om over te schakelen naar 3D-weergave.
3 Schakel de 3D-bril in en zet deze op.
4 Druk tijdens het bekijken van 3D-beelden op de 3D-knop van de
afstandsbediening om de weergave van 3D-beelden te beëindigen.
✎✎ Afhankelijk van het ingangssignaal kan het beschikbare 3D-signaal verschillen.
❐❐Details van 3D-beelden aanpassen
SMART
➾ Instellingen ➙ BEELD ➙ 3D-instellingen
Hiermee past u verschillende aspecten van 3D-weergave aan.
3D modus
Zoomen 3D-geluid
3D-patroonherkenning
Geef de juiste 3D-diepte aan.
• 3D-diepte : hiermee past u de 3D-diepte tussen het
object en de achtergrond aan.
• 3D-Viewpoint: hiermee past u het 3D-beeld aan
zodat het beeld dichter bij de gebruiker is of er
verder vanaf.
Biedt geoptimaliseerd 3D-geluid.
Wordt automatisch naar 3D-scherm geconverteerd
via patroonanalyse van het oorspronkelijke scherm.
Normale
beeldweergave
U kunt 2D-beelden bekijken zonder 3D-effect.
3D-beeldcorrectie
Wisselt het links/rechts-beeld van 3D-video.
3D-wizard
[Afhankelijk van het model]
Hiermee optimaliseert u de 3D-modus via het menu
3D-wizard.
❐❐Kijken naar 3D-beelden - waarschuwing
✎✎ De kijker wordt aangeraden tijdens het bekijken van 3D-beelden een minimale
kijkafstand van twee keer de diagonale lengte van het scherm aan te houden.
✎✎ Als een toekomstige 3D-indeling voor uitzendingen die niet door deze TV
wordt ondersteund de standaard wordt, heeft u mogelijk een extra apparaat
nodig, bijvoorbeeld een set-top box.
❐❐Een 3D-bril gebruiken - waarschuwing
✎✎ Gebruik een 3D-bril niet als vervanging voor uw gewone bril, zonnebril of
veiligheidsbril. Onjuist gebruik van een 3D-bril kan leiden tot oogletsel.
✎✎ Bewaar een 3D-bril niet onder extreme omstandigheden. De lenzen kunnen
vervormd raken indien ze worden blootgesteld aan extreem hoge of lage
temperaturen. Gebruik geen bril die vervormd is.
✎✎ Oefen geen druk uit op de 3D-bril en zorg ervoor dat er niet hard tegenaan
wordt gestoten. De 3D-bril kan beschadigd raken indien deze ruw wordt
behandeld.
✎✎ De glazen van 3D-brillen zijn krasgevoelig. Reinig de glazen alleen met een
zachte, schone doek. Met een vuile doek kunt u de glazen beschadigen.
✎✎ Maak geen krassen op het oppervlak van de lenzen van de 3D-bril en reinig
de lenzen niet met chemicaliën. 3D-beelden worden mogelijk niet correct
weergegeven als het oppervlak van de lens gekrast is.
❐❐Wat is Time Machine Ⅱ?
Dit is een functie waarmee u een programma kunt opnemen waarnaar u nu
kijkt, of dat u later wilt bekijken. U kunt met deze functie ook een programma
terugspoelen waarnaar u nu aan het kijken bent.
Direct opnemen
Geplande opname
Afspelen
Timeshift
Hiermee kunt u direct het programma opnemen
waarnaar u nu kijkt.
Hiermee kunt u een programma selecteren dat u wilt
opnemen, of de tijd voor de opname instellen.
Hiermee kunt u de opnamen afspelen.
Hiermee kunt u het programma terugspoelen waarnaar
u nu aan het kijken bent.
✎✎ [Afhankelijk van het model] U kunt ook digitale en analoge programma's
opnemen die worden verzonden via een RF-kabel, en inhoud die wordt
afgespeeld via de AV IN-ingang.
✎✎ Het opnemen van inhoud onder copyright, aangeboden via een set-top box
aangesloten met een AV-jack, wordt niet ondersteund. Het opnemen van
originele DVD-/Blu-ray-titels wordt ook niet ondersteund.
✎✎ Alle uitzendingen worden beschermd door het auteursrecht. Mogelijk
moet u toestemming van de rechthebbende verkrijgen voordat u dergelijke
uitzendingen kunt reproduceren of afspelen. Geluids- en beeldopnamen die
u met dit apparaat maakt, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.
Het verkopen, overdragen of verhuren van opnamen waarvoor auteursrecht
geldt, is verboden.
❐❐De functie voor direct opnemen gebruiken
➾ OPN
Time Machine II
OPN
Weergave-voortgangsbalk
Het programma waar u nu naar kijkt opnemen
✎✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding.
✎✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding. De
knop Opn verandert in de knop Opnemen stoppen ( ) terwijl de opname
bezig is.
✎✎ U kunt ook direct opnemen via de knop Opn in het venster Informatie.
✎✎ De ondersteunde directe opnameduur is maximaal drie uur. Om de eindtijd
van de opname te veranderen, klikt u op de knop Opnemen stoppen en
verandert u de tijd bij Opname-eindtijd wijzigen.
✎✎ De opnametijd is mogelijk anders, afhankelijk van de capaciteit van het
USB-opslagapparaat.
✎✎ Als u bezig bent met opnemen, kunt u op de wielknop (OK) drukken om
rechtsboven aan het scherm informatie over de opname weer te geven.
✎✎ De werking van de wielknop (OK) kan variëren, afhankelijk van uw land.
✎✎ Als u de TV uitzet terwijl u bezig bent met opnemen, wordt het programma
mogelijk niet opgeslagen. Het aan te raden de opname te stoppen en te
controleren of het programma helemaal is opgenomen voordat u de TV uitzet.
✎✎ Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar terwijl u aan het opnemen
bent.
❌❌De opname stoppen
➾
(Opnemen stoppen) ➾ Opnemen stoppen
❌❌De eindtijd van opname wijzigen
➾
(Opnemen stoppen) ➾ Opname-eindtijd wijzigen
✎✎ U kunt maximaal vijf uur instellen bij Opname-eindtijd wijzigen.
❐❐Een opname programmeren
➾
(Voortgangsbalk) ➙ Schema
Met deze functie kunt u instellen dat op een bepaalde datum en tijd een
programma wordt opgenomen.
OPN
live
Opgenomen-tv
✎✎ U kunt Schema starten via SMART
Schemalijst
Schema
Optie
➾ Time Machine Ⅱ ➙ Schema.
Tv-gids
Schema
U kunt een programma selecteren
waarvoor u de opname of het
bekijken wilt inplannen.
Tv-gids
U kunt de datum, de tijd en het
kanaal selecteren waarvoor u de
opname wilt plannen of waarop u
het programma wilt bekijken.
Schema
Schema
Schemalijst
-24 u.
+24 u
Tv-gids
Schemalijst
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
✎✎ Als er geen programmagids beschikbaar is, worden alleen de menu's
Schema weergegeven.
✎✎ U moet een opnameduur van minimaal 2 minuten opgeven.
❐❐De Schemalijst controleren of wijzigen
➾
(Voortgangsbalk) ➙ Schemalijst
Met deze functie kunt u het kijk- en opnameschema dat u hebt ingesteld
controleren, wijzigen of verwijderen.
✎✎ U kunt maximaal 30 programma's toevoegen aan de Schemalijst.
✎✎ U kunt de Schemalijst starten via SMART
Schemalijst.
➾ Time Machine Ⅱ ➙
❐❐Opnamen bekijken
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Opgenomen tv
U kunt de opnamen bekijken die zijn opgeslagen op een USB-apparaat. U kunt
opnamen selecteren om af te spelen of te verwijderen.
Afspelen vanaf het
laatste stoppunt.
Afspelen vanaf het
begin.
Wissen
Hiermee wordt het afspelen van een opname die u
al eerder hebt afgespeeld hervat.
Hiermee speelt u de geselecteerde opname vanaf
het begin af.
Hiermee wist u de geselecteerde opname.
✎✎ U kunt maximaal 600 opnamen toevoegen in Opgenomen tv.
❐❐Opnamen beheren
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Opgenomen tv
Beschermen
Wissen
Hiermee kunt u voorkomen dat de geselecteerde opname
automatisch wordt verwijderd.
Hiermee wist u de geselecteerde opname.
❐❐Afspelen van opnamen regelen
Druk op de wielknop (OK) op de Magic Motion-afstandsbediening
terwijl de opname wordt afgespeeld.
Optie voor het afspelen van
opnamen instellen
Selecteer het punt van waaraf u de opname
wilt afspelen
Clipbewerking
Beeld tijdens het
afspelen aanpassen
Herhalen
Clip herhalen/opslaan
Optie
Weergeven in 3D
(Alleen weergegeven
voor modellen die 3D
ondersteunen)
✎✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding.
❐❐Een USB-opslagapparaat verbinden met Time Machine Ⅱ
1 Bereid een USB-apparaat voor voor gebruik met Time Machine Ⅱ.
2 Verbind een USB-opslagapparaat met de poort die is voorzien van het HDD
IN-label aan de achterzijde of zijkant van uw TV.
3 U dient het USB-apparaat te initialiseren om het te kunnen gebruiken voor
de Time Machine Ⅱ-functie.
Selecteer SMART ➾ Time Machine Ⅱ ➙ Optie ➙ USB-apparaat
initialiseren als u een apparaat dat niet is geïnitialiseerd, wilt verbinden.
Het scherm USB-apparaat initialiseren wordt weergegeven.
4 Zet de Tijdverschuiving-modus AAN om de USB-apparaat initialiserenapparaat te voltooien en Tijdverschuiving te gebruiken.
✎✎ U kunt alleen Hard Disk Drives (HDD) of Solid State Drives (SSD) gebruiken
als USB-apparaat voor Time Machine Ⅱ.
✎✎ We raden u aan een USB-apparaat te gebruiken met een
geheugencapaciteit tussen de 40 GB en 2 TB.
✎✎ Voor een SSD geldt een lees- en schrijflimiet. Daarom wordt aanbevolen
een HDD te gebruiken.
✎✎ Selecteer Snelmenu ➙ USB-apparaat om een USB-apparaat te
verwijderen. Controleer of u een bevestigingsmelding krijgt nadat het
USB-apparaat is verwijderd.
✎✎ Als het USB-apparaat defect is, werkt de Time Machine Ⅱ-functie
mogelijk niet goed.
✎✎ Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
❐❐Wat is timeshift (afspelen in realtime)?
Timeshift is een functie waarmee u het programma waar u nu naar kijkt
tijdelijk kunt opslaan op een USB-apparaat, zodat u later scènes die u gemist
hebt, bijvoorbeeld omdat u even weggaat, kunt terugkijken.
✎✎ Als u de functie Timeshift wilt gebruiken, moet u een USB-apparaat
aansluiten en dan de Timeshift-modus op AAN zetten.
✎✎ [Afhankelijk van het model] Deze functie werkt voor analoge en digitale
programma's en voor de AV-invoermodus.
✎✎ Met de functie Timeshift kunt u maximaal twee uur van een programma
afspelen. Deze tijd kan variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont.
✎✎ Als de Timeshift-modus actief is en u de TV uitzet zonder het programma
op te nemen, verdwijnen de beelden die zijn opgeslagen door deze functie.
❐❐De functie Timeshift (realtime afspelen) gebruiken
Gebruik de navigatietoets naar links of naar rechts op de Magic Motionafstandsbediening om het programma waarnaar u kijkt, 10 seconden vooruit of
terug te spoelen.
Opn
Live
Opgenomen-tv
Schemalijst
Schema
Optie
✎✎ U kunt Timeshift ook gebruiken met de navigatietoets naar links of naar
rechts op een standaard afstandsbediening.
❐❐De Time Machine Ⅱ-functies instellen
SMART
➾ Time Machine Ⅱ ➙ Optie
Wanneer u Time Machine Ⅱ gebruikt, kunt u de instellingen van deze functie
wijzigen.
Opnamekwaliteit
Timeshift
[Afhankelijk van het model]
Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de opnamen
instellen. U kunt de beeldkwaliteit instellen op Hoge
kwaliteit of Normale kwaliteit.
✎✎ De opnameduur kan variëren, afhankelijk van de
opnamekwaliteit.
Hiermee kunt u een scène afspelen die u hebt gemist.
• AAN: hiermee wordt de functie Timeshift
automatisch ingeschakeld wanneer u de TV aanzet.
• UIT: hiermee schakelt u de functie Timeshift uit.
Automatisch
verwijderen
USB-apparaat
initialiseren
Hiermee worden oude opnamen automatisch verwijderd
wanneer een USB-apparaat vol is, om ruimte vrij te
maken voor nieuwe opnamen.
✎✎ Beveiligde opnamen worden niet automatisch
verwijderd.
Hiermee stelt u een aangesloten opslagapparaat in dat
alleen moet worden gebruikt voor Time Machine. Alle
gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat,
worden verwijderd.
✎✎ Een opslagapparaat waarop USB apparaat initialiseren is uitgevoerd, wordt
niet gedetecteerd door een PC.
✎✎ Opnamen die zijn opgeslagen op een USB-apparaat, kunnen worden
beschadigd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan
opnamen, aangezien het beheer van de gegevens de verantwoordelijkheid
van de gebruiker is.
❐ ❐Wat is Bewegingsherkenning?
U kunt de TV bedienen door gebaren te maken voor de camera.
U kunt de functie voor Bewegingsherkenning gebruiken om de TV uit te
schakelen, van zender te wisselen en het volume te regelen.
✎ ✎ Bewegingsherkenning is alleen actief wanneer u naar de TV kijkt en niet
wanneer het Smartmenu actief is, zoals tijdens het verbinden van draadloze
apparaten, waaronder TV-apps en USB-poorten.
TV
HDMI1
Verplaatsen
Component
Selecteren
❐ ❐De functie voor Bewegingsherkenning gebruiken
1 Bereid de Smart TV-camera voor op gebruik. Als uw Smart TV niet is
voorzien van een camera, sluit dan een LG-webcam aan (Afzonderlijk
verkrijgbaar). (Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding of de
gebruikershandleiding van de camera.)
2 De camera wordt ongeveer 20 tot 30 seconden nadat de TV is ingeschakeld
eveneens ingeschakeld.
3 Ga naar SMART ➾ Instellingen ➙ OPTIE en controleer of
Bewegingsherkenning op Aan staat.
4 Kijk naar de webcam terwijl de TV is ingeschakeld en houd uw hand dicht
bij uw gezicht. De bewegingsherkenningscontroller verschijnt op het TVscherm. (U kunt het bereik van de bewegingsherkenningsfunctie van de
webcam controleren onder SMART ➾ Instellingen ➙ OPTIE ➙ Help voor
instellen camera.)
5 Beweeg uw hand naar links, rechts, boven of beneden om een functie te
selecteren. Bal en open uw vuist om de functie te starten.
6 Als u uw hand tot buiten het bereik van de bewegingsherkenning laat
zakken, verdwijnt de controller uit het scherm.
✎ ✎ Als u uw vuist langer dan één seconde balt, wordt de geselecteerde functie
herhaaldelijk uitgevoerd totdat u uw vuist weer opent.
✎ ✎ Als u TV kijkt met een set-topbox, installeer dan een IR-blaster (ANBL100, afzonderlijk verkrijgbaar) om met behulp van Bewegingsherkenning
het volume te regelen en van zender te wisselen op de set-topbox.
✎ ✎ Het kan dat Bewegingsherkenning niet naar behoren werkt wanneer:
• De ruimte waarin u zich bevindt te licht of te donker is (Optimaal
omgevingslicht: 50 - 600 lux)
• Vanwege het licht achter u wordt uw gezicht niet door de camera
gedetecteerd.
• Uw gezicht niet wordt gedetecteerd door de webcam omdat u een
hoofddeksel draagt
• De afstand tussen u en de webcam te groot of te klein is (de ideale
afstand is 1,5 tot 4,5 m)
• Uw vingers worden niet door de camera gedetecteerd vanwege
handschoenen of verband.
• U hebt uw arm naar voren bewogen of uw hand bevindt zich niet dicht
genoeg bij uw gezicht.
• De kleur van de huid is hetzelfde als de achtergrondkleur.
• De achtergrond is gestreept.
✎ ✎ In deze gevallen kan het zijn dat een gebaar niet wordt herkend.
• Als Bewegingsherkenning op Uit staat onder SMART ➾ Instellingen
➙ OPTIE,
: zet deze dan op Aan.
• Als er op het TV-scherm een ander menu wordt weergegeven dan de
bewegingsherkenningscontroller,
: laat het andere menu verdwijnen.
• Ingebouwde camera's: mocht de camera niet vooruit gericht zijn,
: draai deze dan zodat die wel vooruit is gericht.
✎ ✎ Via Bewegingsherkenning kan niet worden gewisseld tussen apparaten die
via een USB-poort of een draadloze verbinding zijn verbonden.
✎ ✎ Als de webcam meerdere handen detecteert, reageert de webcam alleen op
de hand die als eerste is gedetecteerd. Als u een andere hand wilt gebruiken
om de controller te bedienen, laat uw hand dan zakken om de controller van
het scherm te laten verdwijnen, en doe vervolgens uw andere hand omhoog.
✎ ✎ Als u uw hand omhoog houdt met gespreide vingers of in een vuist,
detecteert de webcam mogelijk uw hand niet. Steek uw hand op en zorg
dat alle vijf vingers duidelijk zichtbaar zijn.
✎ ✎ Beweeg niet te snel met uw hand en maak geen te grote gebaren. Beweeg
uw hand langzaam naar uw gezicht.
✎ ✎ Als Bewegingsherkenning niet naar behoren werkt, doet u eerst uw hand
omlaag en daarna weer omhoog.
✎ ✎ Als u uw hand schuin opent, kan de camera uw open hand voor een vuist
aanzien en de geselecteerde functie uitvoeren.
❐❐De ingebouwde Pentouch-functie gebruiken
❌❌De draadloze touchpen gebruiken
1 Verbind de Pentouch-dongle met de TV via de USB-poort.
2 Druk op de knop AAN/UIT om de aanraakmodus te starten.
3 Druk op de knop TOUCH HOME (Hoofdmenu) op de touchpen of raak
het TV-scherm aan met de touchpen om Touch Home (Hoofdmenu) te
selecteren.
✎✎ De Pentouch-functie werkt alleen met de touchpen.
✎✎ U kunt ook SMART
➾ Touch Home selecteren.
❌❌De bekabelde touchpen gebruiken
[Afhankelijk van het model]
1 Sluit de bekabelde touchpen aan op de USB-poort aan de achterzijde van
de televisie.
2 Druk bovenaan op de knop AAN/UIT om de aanraakmodus in te schakelen.
3 Raak het TV-scherm aan met de bekabelde touchpen en selecteer Touch
Home (Hoofdmenu).
✎✎ De Pentouch-functie werkt alleen met de touchpen.
✎✎ De functies van de bekabelde touchpen variëren mogelijk, afhankelijk van
het model van de touchpen.
✎✎ U kunt ook SMART
➾ Touch Home selecteren.
❌❌De ingebouwde Pentouch-functie gebruiken (vervolg)
Toont het batterijniveau
van de touchpen
Gebruikershandleiding voor Pentouch
Hoofdmenu
Schetsboek Mijn galerij
GIDS
Officebestanden
weergeven
Internet
Smart
Home
Opslaginstelling
PC-link
Importeer een afbeelding of
selecteer een pad om in op te slaan
❐❐De tekenwerkbalk gebruiken
Als u de tekenmodus selecteert in My Gallery (Mijn Galerie), Office Viewer of
Internet, wordt de tekenbalk onder aan het scherm weergegeven.
Nieuwe schets
Verfemmer (een gesloten gebied vullen met
de gekozen kleur)
Pen selecteren
Dikte pen aanpassen
Ongedaan maken (3 keer)
Opslaan
Tekenwerkbalk
openen/sluiten
Druk op de knop REC(OPN)
om het schilderproces op te
nemen.
❌❌De tekenwerkbalk gebruiken (vervolg)
✎✎ Als meerdere afbeeldingen elkaar overlappen, werkt de gum mogelijk
langzamer dan normaal.
✎✎ Knippen/verplaatsen/grootte aanpassen/roteren kan slechts met één
tekenobject tegelijk.
✎✎ Als u twee touchpennen gebruikt, toont de tekenwerkbalk de instelling van de
touchpen die u het laatst hebt gebruikt.
Achtergrond selecteren
Gum
Vorm invoegen
Knippen/verplaatsen/
grootte aanpassen/roteren
Selecteren/verplaatsen/grootteaanpassen/roteren
Kleur selecteren
Aangepaste kleur
❐❐De Print-functie gebruiken
✎✎ Druk op de knop Print (Afdrukken) en wijzig indien nodig de printerinstellingen
zodat u met de aangesloten printer kunt afdrukken.
Afdrukken
Printers zoeken
en selecteren
Printer
Zoeken...
Eigenschappen
Pagina('s)
Huidige pagina
ALLE
Pagina('s)
Van
t/m
Exemplaren
Kleur
Afdrukken
Afdrukken
Annuleren
❌❌De Print-functie gebruiken (vervolg)
Selecteer een printer en druk op de knop Properties (Eigenschappen) om de
instellingen van de printer die is aangesloten op het Hoofdmenu te bekijken.
✎✎ Als de printer niet in de vervolgkeuzelijst staat, controleer dan of de TV en
de printer zich in dezelfde netwerkomgeving bevinden. De TV en de printer
dienen draadloos of via een kabel met hetzelfde AP-apparaat te zijn
verbonden.
✎✎ Als er twee of meer printers zijn aangesloten op een AP-apparaat, kunt u
een van de printers in de lijst kiezen.
✎✎ Om een extra printer te zoeken, drukt u op de knop Zoeken in de lijst.
✎✎ Bekijk de installatiehandleiding van de printer voor de printerinstellingen.
❌❌De lijst van ondersteunde printers bekijken
Controleer welke printermerken en modellen SNMP (Simple Network
Management Protocol) ondersteunen.
U kunt de ondersteunde printers ook op onderstaande manier bekijken.
1 Selecteer het tabblad Ondersteuning op de website van LG Electronics en
voer het modelnummer van uw TV in als zoekopdracht.
2 Selecteer het tabblad MANUALS & DOCUMENTS (Handleidingen en
documenten).
3 Selecteer de gebruikershandleiding voor een lijst met ondersteunde
printers.
✎✎ Ga voor de website-informatie naar SMART
Klantenservice ➙ Product-/service-info.
➾ Instellingen ➙
✎✎ De functie Print (Afdrukken) is alleen beschikbaar op printers die SNMP
ondersteunen.
❐❐De schetsfunctie gebruiken
SMART
➾ Touch Home ➙ Schetsboek
Locatie van het huidige Schetsboek
U kunt een afbeelding tekenen die drie
pagina’s beslaat.
Ga naar Mijn galerij
Mijn Galerie
Ga naar pagina
Tekenwerkbalk
❐❐De functie Mijn galerij gebruiken
SMART
➾ Touch Home ➙ Mijn galerij
Alle afbeeldingen
weergeven
My Gallery
De afbeeldingen per menu
weergeven
Alle
Schetsboek
Internet
Office Viewer
Selecteer de gewenste afbeelding
❌❌De functie Mijn galerij gebruiken (vervolg)
SMART
keuze
➾ Touch Home ➙ Mijn galerij ➙ Selecteer een foto naar
Tekenmodus
inschakelen
(De tekenwerkbalk
wordt weergegeven.)
Als muiscursor
gebruiken
Vorige/volgende
afbeelding
weergeven
Wissen
Diavoorstelling
Wissen
Afdrukken
Afdrukken
Diavoorstelling
❐❐De functie Office Viewer gebruiken
SMART
➾ Touch Home ➙ Office-bestanden weergeven
✎✎ U kunt Office-bestanden weergeven alleen gebruiken wanneer er een USBopslagapparaat is aangesloten. Sluit het USB-opslagapparaat aan met daarop
Microsoft Office-bestanden (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe
Acrobat-bestanden (.pdf) of tekstbestanden (.txt).
Office-bestanden weergeven
Selecteer het Office-bestand dat u wilt importeren.
Selecteer het gewenste bestand.
❌❌De functie Office Viewer gebruiken (vervolg)
SMART ➾ Touch Home ➙ Office-bestanden weergeven ➙
Selecteer het gewenste bestand
✎✎ Als u een tekening maakt in Office-bestanden weergeven, wordt deze
opgeslagen als jpg-bestand.
Tekenmodus
inschakelen
(De tekenwerkbalk
wordt weergegeven.)
Aanpassen aan
scherm
Roteren
Als muiscursor
gebruiken
Vorige/volgende
pagina weergeven
In/uitzoomen
Aanpassen aan scherm
✎✎ Als een bestand te groot is, kunt u dit mogelijk niet openen.
✎✎ Sommige documenten zien er mogelijk anders uit dan de documenten die
op uw PC-scherm worden weergegeven.
✎✎ Sommige talen worden niet ondersteund.
❐❐Internet gebruiken
SMART
➾ Touch Home ➙ Internet
Internet gebruiken
Als muiscursor
gebruiken
Tekenmodus inschakelen
(De tekenwerkbalk wordt weergegeven.)
❌❌Internet gebruiken (vervolg)
Als u een e-mail schrijft met de functie Internet in het Hoofdmenu, kunt u een
schets selecteren en toevoegen vanaf de TV of USB door middel van de knop
Attach (Toevoegen) in de e-mail, zoals hieronder weergegeven. Dialoogvenster Bestand
Bevestigen
Annuleren
✎✎ U kunt uw e-mailbijlage opslaan op het verbonden USB-apparaat.
❐❐De functie PC-link gebruiken
1 Sluit een extern invoerapparaat op de TV aan met behulp van de HDMI-kabel.
2 SMART ➾ Touch Home ➙ PC-link en selecteer de gebruikte invoermodus
voor het aansluiten van het apparaat.
• Nadat u de invoermodus hebt geselecteerd, kunt u een tekening maken met
de tekenbalk.
• ‌ /
: U kunt een videobestand afspelen of pauzeren op het externe
apparaat dat is verbonden via PC-link.
Touch Home
GIDS
Opslaginstelling
Selecteer een invoermodus voor tekenen.
Schetsboek
PC Link
Selecteer als invoermodus
het gebruikte externe
apparaat waarmee het
apparaat is verbonden.
✎✎ De aanbevolen resolutie van de PC is FHD 1920 x 1080 bij 60 Hz / HD 1024
x 768 bij 60 Hz.
✎✎ Als er niets op het scherm wordt weergegeven na selecteren van de
invoermodus, controleer dan de verbinding met het externe apparaat.
✎✎ Als u een PC of notebook gebruikt via een HDMI-kabel, dient u de naam
van de HDMI-invoer te wijzigen in PC of Notebook onder Invoer lijst ➙
Apparaatnaam wijzigen voordat u het Hoofdmenu opent.
❐❐De Pentouch-functie gebruiken met een MHL
Selecteer met behulp van de touchpen de knop Hoofdmenu op het scherm dat
wordt weergegeven door de Mobile HD-koppeling (MHL) om de Pentouchfunctie te gebruiken. Touch Home
❐❐De Pentouch-functie gebruiken met SmartShareTM
U kunt foto's en video's in SmartShareTM bekijken terwijl u gebruik maakt van
de Pentouch-functie. ✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Touch Home
Opties
❐❐De Pentouch-functie gebruiken met een PC
1 Verbind de Pentouch-dongle met de PC waarop het Pentouch-programma
is geïnstalleerd via de USB-poort.
2 Selecteer SMART ➾ Touch Home met de afstandsbediening.
3 Selecteer de invoermethode die is gebruikt voor verbinding met uw PC.
Selecteer de externe ingang van de PC om het touchpen-programma
uit te voeren.
✎✎ Als u de Pentouch-functie op uw PC gebruikt, kan het TV-menu alleen met
de afstandsbediening worden bediend.
✎✎ De Pentouch-functie werkt mogelijk anders dan de ingebouwde pentouchfunctie. ❌❌Het Pentouch-programma installeren
Het Pentouch-programma dient op de PC te zijn geïnstalleerd om de
Pentouch-functie op de PC te kunnen gebruiken.
Volg de onderstaande stappen om het Pentouch-programma te installeren.
1 Selecteer het tabblad Ondersteuning op de website van LG Electronics en
voer het modelnummer van uw TV in als zoekopdracht.
2 Selecteer het tabblad SOFTWARE UPDATE.
3 Selecteer en installeer het programma. U kunt ook de Pentouchinstallatiegids bekijken.
✎✎ Ga voor de website-informatie naar SMART
Klantenservice ➙ Product-/service-info.
➾ Instellingen ➙
❐❐SNMP Supported Printer Model List.
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP560
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX515FN
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP640
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX700W
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP950
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX710W
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP960
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX800FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP970
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX820FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP980
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX510FN Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MP990
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX600FW Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX410
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX610FW Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX420
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX720 Artisan720 Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX700
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson TX720WD Series
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX7600
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 610
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX850
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 620
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX860
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 810
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX870
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 835
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX880
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 560W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA MX885
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 650FN
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9000
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 700FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9000mk2
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson ME Office 900WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9500
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX525WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Canon Inkjet
Canon PIXMA Pro9500mk2
BJ Raster
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 730 (no 720)
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX510FN
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 800
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX525FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Artisan 830
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office TX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX310FN
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX720WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX320FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo PX810FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX610FW
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX700W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Office BX620FWD
Esc/P and Esc/P-R
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX710W
Esc/P‐R
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX800FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus Photo TX810FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2800 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX420W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX425W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000 PS
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX510W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Color Inkjet cp1700
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX515W
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 3000 - J310a
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX525WD
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 3510
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX600FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 460 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX610FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5150 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson Stylus SX620FW
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 1100
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5550 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 30
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 5900 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 310
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6600 Series - H711a/H711g
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 320
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6800 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 323
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6940 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 325
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet 6980 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 40
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Deskjet F4400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 500
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Digital Copier 410
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 520
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Envy 110 e All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 525
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Envy 120 e All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 600
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 100 Mobile
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 600
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 4500 All‐In‐One Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 630
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 635
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500 E709a Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
Epson Inkjet
Epson WorkForce 840
Esc/P‐R
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500 E709n Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart A820 Series
PCL3
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart A820 Series BT
PCL3
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 1000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 1200
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2200/2250
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 6500A e‐All‐In‐One
Series
HP Officejet 7000 Wide Format Printer
- E809a
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7100 series
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7200 series
PCL3GUI
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 7300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7500 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 7400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7500 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7600 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7600 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7700 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet H470 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7700 Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4500 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 5514 - B111h
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4660 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 6510 - B211a
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J4680 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 6520
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J5700 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart B110 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet J6400 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet K7100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 6000 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5300 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000 A809 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5500 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8100 - N811a/N811d
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C5500 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909a Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909g Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6300 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909n Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C6300 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8600 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K5300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7200 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K5400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C7200 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K550 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C8100 series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro K850 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart C8100 series BT
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7300 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro L7400 Series
PCL3GUI
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
HP Officejet 7500A Wide Format e‐
All‐In‐One Series
HP Officejet 8500 All‐In‐One Series
HP Officejet 8500A e‐All‐In‐One
Series
HP Photosmart Wireless e‐All‐In‐
One series
HP Deskjet 3520
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1470N BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 5520
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1650/70N BS3000
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Photosmart 7520
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1660 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 1500 series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1660e BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 1600 series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/1870N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2100 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/70N
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2150 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1850/70N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP PSC 2500 Series
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2060 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP OfficePro 8600
PCL3GUI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2400Ce BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 2600 Series
PCL5C
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2460 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 9100
PCl5C, PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2460 BS3000
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet 9100 series PS
PCl5C, PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2700CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Business Inkjet 3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3070CW BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3260N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PCL6 (v5.3)
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3400CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PS
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-3450CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Universal Printing PS (v5.3)
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-4000CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
Inkjet/Photo
HP Inkjet
HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a
PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-4200CN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1135n Laser MFP
GDI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP
GDI
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PCL 5
PCL5
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300 Series PCL5
PCL5
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5150D BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐7025
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5170DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP-8020
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5240 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8025D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5270DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1060 BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5340D BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1270N BR-Script2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5350DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5370DW BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer
- H711a/H711g
HP Officejet 6700 Premium e-All-inOne Printer - H711n
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5380DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C2020-2050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR C2100S-2100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR330-400 PS Ver 1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D/DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D/DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DN BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon iR600-60 PS Ver 1.01
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050 BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 360PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐8050N BR-Script3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7840N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1060PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8420
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1260C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8640D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1260PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8820D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1760 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z20e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2030 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z40e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2260 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z5000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐2460 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z60
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐3260 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon ColorPASS-Z60 V2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐730 PS F2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP2120-2150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐730 PS F5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-C1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS-A1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-D1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon CP660 PS-A1S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon MEDIO PS-E1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP200/GP215
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX20W
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP200-225 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP210/215 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40 K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP300-405 PS Ver 1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40W
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP555-605 PS Ver 2.0P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX40W K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP605-605P PS Ver 1.01
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX5000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon GP605-605P PS Ver 2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS 4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60 K5
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX60 V2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon PS-NX90
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2330d Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2330dn Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3330dn Laser Printer XL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3335dn Laser MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5530dn Laser Printer PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7130cn Color Printer PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7330n PCL6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3100cn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5100cn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1600n PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser 2600PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2600PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2800PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3800PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4200PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9100PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX21PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2010PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M4000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M8000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐C2000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐C8500 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐3000PS F5 v52.3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
Dell Laser Printer 2145cn Color Laser
MFP PS
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 160 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 236 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 240 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 285 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 320 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 286 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 400 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 405 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 SVR PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 900 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC 500 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C240 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C250 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C320 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a250 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C360 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C360 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C450 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a360 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC C450 PS C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCC a450 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 1100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 156 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 186 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DMC 235 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 905 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 905 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a1100 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a1100 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a235 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a235 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a285 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a285 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a900 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre a900 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507/508 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507/508 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550/450 CP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607/608 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607/608 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS H2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535 PS J2C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707/708 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707/708 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600
CP PS J2
FujiXerox DocuCentre 450E/550E/600
CP PS J5
FujiXerox DocuCentre 505/605/705
PS H3
FujiXerox DocuCentre 505/605/705
PS J2
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J4
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 205-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J6
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 240A-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 201 PS J9
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 255-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 280 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 260 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 280 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 260 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 305-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 340A-AP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 360 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 360 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 401 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 401 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc524 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 405 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc532 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 405 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD2004
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 500 DPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD2006
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 505 PS H3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 505 PS J2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner GWD7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 701/702DPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DS DP 301
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7010 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7116 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7416 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7417 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7435n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7435n PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7431cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C8140ND
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C8150ND
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc224 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc232 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc328 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc332 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc338 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C430DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38u PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C431DN PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200 LPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4345mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4L/4ML PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4MP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4P/4MP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4Si/4Si MX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4V/4MV PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5/5M PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5200/5200L PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5P/5MP PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si Mopier
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si Mopier PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5Si/5Si MX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 6P/6MP PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9000L MFPPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9055mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9065mfp PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Family Driver PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP LaserJet || P PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| P PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| P PostScript Plus
v2010.118
HP LaserJet ||| PostScript Catridge
v52.2
HP LaserJet ||| PostScript Plus
v2010.118
PCL5 and PCL6
Y
HP LaserJet 1200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
HP Laser
HP LaserJet 1220 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200LPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2410PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2420PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2430PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3050PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3052 / 3055 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3380 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3390 / 3392 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M Plus PS 300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M Plus PS 600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
PCL Laser
IBM Laser
IBM 4019 LaserPrinter PS17
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM 4019 LaserPrinter PS39
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 32 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 40 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Network Printer 12 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
IBM Laser
IBM Network Printer 17 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1832 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1852 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1872 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1892 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IP 280
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 1036
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2838
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec IPC 4040 DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7020/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7020/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-422 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7022/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7025/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7025/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica 7030/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7030/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7033/IP-402 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7033/IP-411 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7035/IP-421 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7035/IP-421 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7040/IP-402 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7040/IP-411 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7045/IP-431 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7045/IP-431 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-201 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-301 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7050/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-303 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7055/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7060/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-303 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
Konica 7065/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica 7075/IP-601 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7075/IP-601 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7085/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7085/IP-602 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7122/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7122/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-422 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-422 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7130/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7135/IP-423 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7135/IP-423 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7145/IP-432 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7150/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7155/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7155/IP-511 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7165/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7165/IP-511 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7170/IP-303 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica 7170/IP-304 PS-J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Force 50/IP-301 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Force 50/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 60/IP-302 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 60/IP-304 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 65/IP-511 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 75/IP-601 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Force 85/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica KL‐3015 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
Konica KL‐3015 K2
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 1050 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 350/250/200 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 360 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 40P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 500/420 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 501/421/361PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7085/IP-602 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7085/IP-602-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7145/IP-432 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7145/IP-432-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7222/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7222/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7228/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7228/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta 7235/IP-424 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta 7235/IP-424-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7255/IP-511A PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7272/IP-511A PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 750/600 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 751/601 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 920 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C10P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C20 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C200 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C20P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C250 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C252 PS (P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C30P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta C31P PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta mc1650EN PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc2450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc2550 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc4650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc4695MF PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5550 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5570 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc5670 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc7450 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc7460CK PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc8460CK PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta mc8650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C351 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta PagePro 9100 PPD
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C352/C300 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Ci-1100
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C353 Series PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 250ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C450 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 300ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C451 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 400ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera Copystar 500ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 250ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 300ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 400ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta C650/C550 PS(P)
PCL5 and PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7300 PPD
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C320DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-1650
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000+ (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-1815
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1018MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-2050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1030D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-2550
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1100 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2520(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1118MFP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2525E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1200 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C2525E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1300D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1350DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3225E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550+ (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1550A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1600 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C3232E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1600 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4008(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1600+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4035E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera CS-C4035E(KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1600A (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita Ci-1100 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-1400 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-2800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1700+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita DP-2800Plus (KPDL-2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita DP-3600 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐1714M (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 370DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1750 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 470DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 510DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2000D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C170N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2020D (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C220N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C270N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400+ (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita FS‐1600A (KPDL )
Kyocera‐Mita FS‐1714M
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3400A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐680
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3600 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐680 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3600+ (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6900
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6950DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3600A (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6970DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3700 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000+
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐3718M (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7000+ (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3750 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐7028M (KPDL-2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-3800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐800
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3900DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3920DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐8000C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐400 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4000DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9100DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐400A (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐920
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4020DN (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5015N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5016N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5800C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5020N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐5900C
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5025N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐5900C (KPDL-2 ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5030N (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5100DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐600 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5200DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6020
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6026
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5300DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5300DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6300 (KPDL-2 )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5350DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6500+
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C5400DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5400DN KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6750
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8026N
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita FS‐3600A (KPDL )
Kyocera‐Mita FS‐C5200DN KPDL
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Type
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C8100DN (KPDL ) PCL5 and PCL6
Brand Name
Printer Name/Number
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita P-2000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita FS‐C8100DN+ KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita P-2002
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3050
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4030
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5035
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2520 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C2525E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2525E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2138 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C3225E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD024c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C3232E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD032c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-232c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4008 (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-238c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser Kyocera‐Mita KM‐C4035E (KPDL )
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP020c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4035E KPDL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-1700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP031c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-1800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-3700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP036c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-3800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP116c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6300 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP122c/LP121c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP124w
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6700S (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-6800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-7000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-7700 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-800 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita LS-9000 (KPDL-2)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PCL
PCL5 and PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐C3225E KPDL
PDL (EG)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C431DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP137CN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 169 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP138c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 170 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP142CN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 171 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark 194 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C530 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C532 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C534 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP37N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP540C/SPC820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP550C/SPC821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW324
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW326
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C546
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LW7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C720 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N L
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C734
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C736
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C430DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Se 3455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T612 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T614 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T616 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra W810 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C930
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T520 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T522 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dn
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra C710 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark TG654
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra E312 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Ep PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W850
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra K 1220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X203n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra M410 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X204n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra M412 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra R Plus Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466dte
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466dwe
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra S 1255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X543
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X543 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 3260 (Kanji F7)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 3260 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 4032 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X546
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X651 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 4060 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X652 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 860 (Kanji F6)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X654 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X656 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS magicolor 2 (Kanji F2) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X658 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS magicolor 2 (Kanji F5) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X734 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X736 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2+ (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X738 de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X862de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X864de
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 330 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta CF910 Fiery X2e J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta CF910 Fiery ZX J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Color PagePro EX J PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS plus Level 2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Color PagePro PS K2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC MultiWriter 7500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta Pi6200J
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC PC-PR3000PS/4
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 2060 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC PC-PR3000PS/4F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2425 (Kanji F6)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7005w RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2425 (Kanji F7)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7006 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser Minolta‐QMS 2425 Print System (PS) PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7006dw RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7010 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
Minolta‐QMS 3260 (Kanji F2)
PCL5 and PCL6
Minolta‐QMS 4060 (Kanji F2)
Minolta‐QMS magicolor 2+CXE
(Kanji F2)
Minolta‐QMS magicolor 2+GXE
(Kanji F7)
Minolta‐QMS magicolor 2200 (PS)
Minolta‐QMS magicolor 330 (Kanji
F2)
Minolta‐QMS magicolor 330 (Kanji
F7)
Minolta‐QMS magicolor 6100 EN
(Kanji F7)
Minolta‐QMS magicolor 6100 N
(Kanji F2)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7116 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7416 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425hdn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7435n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 8445
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 8465
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9230
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9245
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CC7417
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 9260
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc224 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3145 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc232 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3155 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc328 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE NC3165 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc332 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1055 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc338 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1065 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1075 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38u PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2045 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7431cn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2055 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2062 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2065 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2070 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 6330N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2075 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2090 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2100 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2105
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2110 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C430DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C431DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3050c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3050cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400n PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5400 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 660 PS (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5900
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 700N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 701N3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 703N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7100 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 703N3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7200
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 7300PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7300
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 8c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 8cV (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 900PS LT
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 902PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 903PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7500 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 903PS +F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7550 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 905 PS +F
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9055c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9055cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9200
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9300PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9300 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9500PS PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 9500PS-F PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OKIPAGE8c PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9500 PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OL1200 /PS PostScript
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki OL1200e x/PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 2020/N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic KX-P5400 v2013.112
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3010c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic KX-P5410 v2013.110
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3020c (PS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1022 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 3020cV PS (MS)
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1027 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1032 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2105 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1050 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1055 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1075 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1085 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1105 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1224C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 270 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 180 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2015 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2022 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 340 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2027 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 350/355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2032 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 350e/355e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 450/455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 450e/455e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 551 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 700 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 850 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2090 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600 PCL
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3100 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2700 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3800C PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3800C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7000 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7100 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W7140
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3010 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4210N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5000B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C820DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C821DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP W2470
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP204 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP206 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP305 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP306 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W2400
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP306D RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W3600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Color Laser AP828 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP W5100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP70 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP92 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4570e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP156 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 5550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX5510L/5510N F PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 5570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 6550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 7070 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IMAGIO 530/PJ2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 8570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IMAGIO 530/PJ5
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF-P250e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C1500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF-P355e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C2500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 1100PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio C3000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 1350PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 6000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 7500PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 7500TPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MP 9000PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 220 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 105Pro RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 221 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 2700 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 250 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3300W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 270 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3350W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 271 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3500 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3530 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 350 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3530e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 350D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3540W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 351 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 351D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 352 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3570e RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 352D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 3580W RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 353 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4550 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 353D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio MF 4570 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 450 PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 451 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IP-1 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 452 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 453 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 2200 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 601 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 4100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 602 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 5000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 603 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 5100D RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 750 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 750T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 6500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 751 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 7100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 751T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 752 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 752T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO Color 8150 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 753 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX2500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 753T PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX3000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo 900Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX3500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C240 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX6100 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX6600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C246 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX7200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C285 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX7500 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C320 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX8200 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C325 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX8800 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C355 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX9000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C380 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO CX9800 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C385 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX1100 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C455 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX620 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX620N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo C600Pro PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX630 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Imagio Neo W400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX630N PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX650S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh PC CONTROLLER RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX660S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh PC CONTROLLER-10PS ll RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX700 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh SP-10PS Pro ll / 6F RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX710 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh SP-10PS Pro ll RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX720N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 6000 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX730N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 6100 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX750 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7000 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX760 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX800 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 7300 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX810 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP-350 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX850 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP-550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX85S PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6200 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX860e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6240 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX900 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX910 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐8380 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX920 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1450 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh IPSiO NX96e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2150 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250M PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2600N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550S Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2570 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610N PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Laser AP2610N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-1000 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3470 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-210 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3550N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-500 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3560 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh NX-510 RPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4550 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8x00 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP28 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x20 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5835 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP340D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5935 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP35 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 30 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP350D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 20 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP37DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 22 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP42DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 45 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP831 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 55 Series PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2404WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2404WDP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2406WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP235n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4135g PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4145g PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 5100WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7140WD
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2408 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3828 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1620 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP37n
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP17 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP45 PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP18 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26 PCL
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26n PCL
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP38c PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 8608 by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PCL5c
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860DP by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860DX by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168D
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 860N by Xerox
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 167 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 202L PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203L PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000n_5050n PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 207 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 232 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9630 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 233 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9650 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2330c PS3
PCL5 and PCL6
Y
Source Technologies ST-9650T PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 237 PS3
PCL5 and PCL6
Y
Tally Laser
Tally T8024
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2500c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 281c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740 Extended
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 282 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 740 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2820C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 283 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2830c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3500c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 750P
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3510c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 351c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780 Graphics
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 352 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 780 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3520C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 353 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840 Extended
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3530C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 840 Plus
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 451c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 451S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Tektronix Laser
Tektronix Phaser 850DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 452 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4520C PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 453 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 520 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor iGen3 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 521S
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 523 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5520c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 426 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 600 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 603 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6520c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6530c PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 720 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 723 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 850 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 490 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 853 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 535 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 545 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Unisys Laser
Unisys UDS640 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 555 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Unisys Laser
Unisys UDS650 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre CS50 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DC2045 N PS/IPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 1000
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DC2060 N PS/IPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2006
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2045 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 100N PS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 115 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5252 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 135 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 EPS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 6060 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 155 NPS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7000 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 180 EPS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 180 EPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 350
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DP900 Plus PS3 v1.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 425
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6100 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 4512 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6115 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 500
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6135 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 525/1050 CF
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6155 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DT6180 PS3 v2.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 700
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DXP 250 PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Global Print Driver PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 850
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox GPD PS V2.1
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 92C N PS PS2
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Cyclone RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N24
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with DocuPress RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N3225 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox MajestiK with Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N40
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 100 DC/P PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 100 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 120 DC/P PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 120 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Nuvera 144 DPS PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6115
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 1235 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6135
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 2135 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6155
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 6180
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech128 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech155 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5400 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuTech180 HLC PS3
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500B PS
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6100
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6130N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750GX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 790
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP-D PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP-N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8200N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200DP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400BD PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6200N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250B PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8500N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300DN PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300N PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DP PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Cyclone RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DT PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with DocuPress RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350DX PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Fiery SI RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300B
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Fiery XJ RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DN
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Regal with Splash RIP
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DT
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300DX
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300N
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 24
PCL5 and PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C3545 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
4150xf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8045D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre C2424 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M118
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8080DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M165 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8085DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M20
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐8370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M35 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9010CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M55 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9042
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 133
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother DCP‐9045CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 165 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL ‐4040CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 175 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL ‐4040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 232 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL05250DTN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 238 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1270N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 245 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 255 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1470N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 265 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 275 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1660E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 32 C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐1670N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 35 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 40 C PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2150N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 45 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2170W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 55 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2400Ce
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 65 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2400CeN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 75 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 90 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2460N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2128 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐2700CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2636 PS
PCL5 and PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3040CN
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3070CW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7440W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7820N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7840W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3260N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7860DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3400CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐3450CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4050CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8440
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4200CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8460N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐4570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8480DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5150D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8840D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5150DLT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8840DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5170DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5170DNLT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8870DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐8890DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9010CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9120CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5250DTN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9320CW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5270DB
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9420CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5280DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐9450CDN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5280DW BR-Script3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFX‐8880DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5340
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFX‐9970
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐5370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2058
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐6050DW
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2620N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐7050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C2880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL‐8050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brother Laser
Brother MFC‐7225N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3080
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3100N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3170i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3480
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C3580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C4080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C4580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5181
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5185
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5185 PRO PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C5800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon Color imageRUNNER C6800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS C2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageCLASS MF9280Cdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS 1135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS C1+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imagePRESS C6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Canon imagePRESS C6000 A‐1100
Server
Canon imagePRESS C6000 A‐2100
Server
Canon imagePRESS C6000 A3100
Server
Canon imagePRESS C7000
Canon imagePRESS C7000 A‐2000
Server
Printer Name/Number
Canon imagePRESS C7000 A‐2100
Server
Canon imagePRESS C7000 A3000
Server
Canon imagePRESS C7000 A3100
Server
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon imageRUNNER 105
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon Laser
Canon imageRUNNER 105+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2800P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 2870NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3180C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3225
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3230
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3245
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3300P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3320i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 85
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3320N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 85+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 3570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 4570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 8500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 4570NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 9070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 6055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 6075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8085
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5000v
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8095
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5020i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance 8105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance C2020 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Advance C2030 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 5570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 60
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C1028
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C1030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C2105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6000P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C3170U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6020i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5058
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5068
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 6570NE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7086
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7095
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5870U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 7105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C5880
PCL5 and/or PCL6
Y
Canon imageRUNNER ADVANCE
C5045 (C5045 Printer)
Canon imageRUNNER ADVANCE
C5051 (C5051 Printer)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6870U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN21P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN28A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER C6880
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LN28N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP 5970
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LNM40‐CA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP 5975
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Compaq Laser
Compaq LNM40‐DA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP3470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
CP5525n/dn/xh
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
CS230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER LBP5460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 1980
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 125VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 2180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 150+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 150VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Datametrics Laser
Datametrics Model 3402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7110VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7125VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7138VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER Pro 7150VP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2350d Mono Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon i‐SENSYS LBP6750cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2350dn Mono Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 1760e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 2355dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3130cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3370
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3330dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 3460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 3333dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 460PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5130 cdn Color Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 5360
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5230dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 5960
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5230n Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6650dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5350dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6650n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5530dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 6750dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 5535dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP 7750cdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7130cdn Color Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Canon Laser
Canon LBP‐1000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell 7330dn Laser Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
Dell 2145cn Multifunction Color Laser
PCL5 and/or PCL6
Printer
Dell 2335dn Multifunction Laser Printer PCL5 and/or PCL6
Y
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐621N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1700n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐701N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1710
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser 2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1710n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser Aculaser M8000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C1900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2150cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C1900PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2155cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2000PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3000cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2000PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3100cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3110cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C2800N / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3110n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 3115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C3900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5100cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5110cn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5210n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5310n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 5330dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer m5200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8500PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser Printer 1600n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Multifunction Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint M255df
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C8600PSDT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint M255z
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
DocuPrint P255dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser C9200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate CD‐2501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AcuLaser ColorStation C8600+ PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐168D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX16
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐231
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐271
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX24
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐351N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser CX28
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Duplo Laser
Duplo Docucate MD‐451N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000D
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M2000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Aculaser M4000D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2550T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2700 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐M2410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐MX20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2750PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson AL‐MX21
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐3000 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N4000 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5700 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N4000+ PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX Able Model‐PR v2017 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5800PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX Able Model‐PRII F/PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX AP C5540 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX AP C6550 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐5900PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 250 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6100PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 400 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 450 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐C8200 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC 450 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N1600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC C5540 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2000/A4 EPSONScript
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DC C6550 I PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050 PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 156 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 186 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050D+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050DT+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 236 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050PS+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 286 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson EPL‐N2050T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 405 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 506 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 606 CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 706CP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC 900 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C240 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C250 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C250 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C3626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C320 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C360 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C4535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C360 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C5540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C400 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C6550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C450 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort C7550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DMC C450 PS C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort‐III 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 205‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DoceCentre III C4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 240A‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocPrint C2255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 255‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocPrint C3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 305‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson FX DP 340A‐AP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1085
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐3000PS F2 v52.3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐8300CPD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 185
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐8700PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐9200PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson LP‐9700PS3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 251
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson MX20DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offirio LP‐M6000 (LP‐S6000) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offirio LP‐M7500 (LP‐S7500) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Epson Laser
Epson Offiro LP‐M7500f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox 3017
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 401
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f360
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color f450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 505
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 507-MD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f285
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre f900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 559
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 605
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 2005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 607
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 2055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 3005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 659
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C5400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 705
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 707
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C7500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 719
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C3626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C4535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C5540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C6550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C7550 I PSH
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C7550 PH
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color 320
FujiXerox Laser
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre Color 400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre IV C3370
(ApeosPort) / C3371
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 3010
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 4000
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 5000 (5400)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 6000 (6500)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 7000 (7500)
FujiXerox DocuCentre‐III
(ApeosPort‐III) 9000
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C2205
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C3305
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C4405
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C5500
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C6500
FujiXerox DocuCentre‐III (ApeosPosrt‐III) C7600
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐III 2007
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐III 3007
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 4050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 4060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 5060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Docuprint 92c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 96
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1190 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 4055 P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1616
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5000AP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2424
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5065 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2426
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 5151
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C2428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 6075 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuColor 6075 II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3200A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3210DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3290
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FuJiXerox DocuPrint C3290 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3300 DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C3540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 203A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5005d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 204A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C525A
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C525AFS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C5450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
Fujixerox DocuPrint 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CG835 Lite
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
Fujixerox DocuPrint 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CM305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint CP305D
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C5580
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C6680
FujiXerox DocuCentre‐IV (ApeosPosrt‐IV) C7780
FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257
GA)
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital
Press
Type
Brand Name
Printer Name/Number
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21DN
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox FX 4112
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21DN+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21N+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 21SE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 26DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 26N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/1200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL20/800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL40DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite XL40N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2712 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 32105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3215s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3235s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3245e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox DocuTech 6180 Production
Publisher
PDL (EG)
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX 4127
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX4110EPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox FX4590EPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3125N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3160n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3200 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 3435dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 5550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 7760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox Phaser 8560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL Laser
FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN /
6360DT / 6360DX
FujiXerox Phaser 8560MFP N
/ 8560MFP DN / 8560MFP DT
/8560MFP DX
FuJiXerox WorkCentre 3210
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox workCentre 4250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 518‐II
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox WorkCentre 520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/1200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
GCC Laser
GCC Elite 12/600N
PCL5 and/or PCL6
Y
FujiXerox WorkCentre 4250c / s /
x / xf
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3370 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc232 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc328 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc332 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4235g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc338 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4245g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc38u PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 5502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 8502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7004 RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc524 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7005w RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006 RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006dw RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7006w RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7417 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640nD PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2000/DSc520 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9199/9199nf PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7026n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7431cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 400 M401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM1312 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CLJ CP5525dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM2320 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CLJ CP5525n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM6030 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CM6040 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1515n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1518ni
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP1525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550Ln
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2025n/dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP3525dn / n / x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP4025dn / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP6015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet Pro CP1525nw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 /n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet Pro CP5225
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4650n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1200n
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2200dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2300L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2420
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3052
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
HP Color LaserJet 4700 /n / dn /
PCL5 and/or PCL6
dtn / ph+
HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp /
PCL5 and/or PCL6
xm mfp / xs mfp
Y
HP Color LaserJet 5500
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Laser
HP Color LaserJet 5500dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Color LaserJet 5550 /n / dn /
dtn / hdn
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM1015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200m
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM1017
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3300mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM3530 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM4540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CM4540f/fskm
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3320n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet CP4005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3390
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprice CP4525dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3392
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprice CP4525n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4015dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M601n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M602n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4100tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4101mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise 600 M603n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4240 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522
MFP
Y
PCL Laser
HP LaserJet M2727 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M3027 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4345mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M3035 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350 / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4345 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Laserjet M4345x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 / tn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4555f/fskm
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5200 / tn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M4555h
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040 / n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M5025 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9040mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M5035 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050 / n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M9040 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 9050mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet M9050 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
HP LaserJet CP3505/CP3505dn/
CP3505n/CP3505x
HP LaserJet Enterprise 500 Color
M551n
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P1606dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P1606n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2035n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2055d /dn / x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2055dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3005
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3015dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3015x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1140n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4014
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4014n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1145n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4515
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1226
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P4515dn/x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1332
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 100 M175a
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro 100 M175nw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1372
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1410 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M1536
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1422
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet Pro M1536dnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM C540 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1512n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM C543 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1532 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM EMP156
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1532 MICR 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1552
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1120n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1572
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1572 MICR 50
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1125dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1580
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1585
PCL5 and/or PCL6
Y
HP LaserJet Pro CM1415FNW Color
MFP
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1612 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1892
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1622 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1892
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1634 Express
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1930 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1940 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1811
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1948 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1948 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1968 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1822
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1968 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1822
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1985
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1823
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1985
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1823
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1988 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1825
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1988 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1832
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1832
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2090ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 1836 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2090ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1850 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 21
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1850 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2105ES
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2110 / 2210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2190
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1852 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 2235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 32
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 40
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 75
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1860 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1334
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1870 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1870 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1454
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1872
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1464
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1872 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1534dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1880 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint Color 1534n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint 1880 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1759 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1764
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4353 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1764 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4451 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1767
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4452 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1769 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4550 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1824
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4551 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1824
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4651 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1825
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4700 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1826 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4850 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1826 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4850e MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1834
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IP 280 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1836 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 1036 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1846 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1854
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1856 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM InfoPrint Color 1866 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2832 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1107
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2838 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1107 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 1357 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 907
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 4040DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro 907 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Pro C900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4105 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4105e MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2022 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4150 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Laser
Infotec 4180 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Infotec 4220 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4270 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4351 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4352 MF PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2028 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2838 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 824 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec P 450 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster 9110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster 9150i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster E125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster E150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX125
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX138
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX150
PCL5 and/or PCL6
Y
Kodak Laser
Kodak Digimaster EX300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica KL‐3015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Konica KL‐3015N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica KL‐3015N+
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 1135C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta 1145C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 20 / 20P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 223
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 240f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 280
PCL5 and/or PCL6
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub 283
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 350
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 361
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 363
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 40P / 40PX
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 420
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 421
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 423
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 43
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 501
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 502
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 552
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 600
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 600RM
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 601
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 602
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 652
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7085
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7145
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7222
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub 7228
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta bizhub 7235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 7255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 7272
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 750RM
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 751
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8031
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub 8050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C10
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C20P / PX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C250P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C253
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C31P / C31PX PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C35 / C35P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub C350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub C350
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C351
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C351
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C352
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C352P
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C353
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C360
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub C450p
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF 5001
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub CF3102
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di2010
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di2510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di3510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di5510
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub Di552
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Konica Minolta bizhub Di552
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Di7210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Di850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Force 85
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1050 /
1050M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 1200 /
1200P
Konica Minolta bizhub PRO 1200 /
1200P
PCL5 and/or PCL6
Konica Minolta bizhub PRO 1600P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 2000P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 222
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 2500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 282
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub Pro 362
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO C451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO C452
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Konica Minolta bizhub PRO 920 /
920M
Konica Minolta bizhub Pro 950
Konica Minolta bizhub PRO C30P /
C30PX
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C550
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C5500
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C5501
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C552 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C650
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C652 / DS PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C6501
(C6500)
Konica Minolta bizhub PRO C65HC
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta bizhub PRO C65HC
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1600W
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 1690MF
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 2350en
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 2450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 3300en
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4650DN
/ EN
Type
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Brand Name
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1128 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1320D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1370DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1920
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2000D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐2020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3040MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3140MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3718M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3820N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3830N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3900DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3920DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐4020DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6025MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6030MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6950DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐6970DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐7028M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9120DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9130DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9520DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9530DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C1020MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C2026MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C2126MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5015N
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4695MF
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 4750
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5570
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 5670EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7300EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7450
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 7450 II
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 8650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 1250E
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 4650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 5650EN
PCL5 and/or PCL6
Y
Konica Minolta PagePro 9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 370DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 470DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP 510DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C170N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C220N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C270N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita EP C320DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1028 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1030D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1120D
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5020N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5025N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5050i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5030N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5200DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐6330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐7530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5250DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐8030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5300DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5350DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C5400DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2525E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8008N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C2630D A/B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8026N‐A/B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐C8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3225E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1815
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐1820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C3232E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4008
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C4035E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐C850D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 205c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 250ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 300i
PCL5 and/or PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐3060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 400ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 420i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 500ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 520i
PCL5 and/or PCL6
Y
Kyocera‐Mita KM‐3050 / KM‐
3050i
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4050i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4530
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 550c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5645 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 552ci
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5685 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5705 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 650c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 750c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfa 820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD024c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐181
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD032c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita TASKalfA‐221
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2138 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 2145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐115 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐118 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐118d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐120 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐120d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐122 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐124c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5455 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐127 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5470 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐132 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5485 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐132c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5505 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐151 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5632 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐160 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5635 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐160c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐175 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐225 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐228c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐230 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐232c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP235c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐238c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐328c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐335c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD‐345c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF510/515e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP020c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP031c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP036c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD‐330 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP116c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD‐433 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP122c/LP121c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD‐433B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP138c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2000/LD‐420c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C530dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C532n / C532dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C540 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C543 n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C544 dn / dtn / w / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C546 dn / dtn / w / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C734n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo C8300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo C8700DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C750n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2250N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ2650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3600D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3650DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752fn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ3900DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo LJ7800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7650DNF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo M7900DNF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lenovo Laser
Lenovo MC8300DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C770n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark C736n / dn / dtn / dw
(CS736)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C772n / x772 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C780n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C782n XL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C792
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E350d / E352dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C910n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E450dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E462 n / dn / dw / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912fn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra Color 45n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra E312
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark Optra T616
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420d
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T420dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C925
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C935dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark CS796de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E120n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T620n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240t
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622in
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E250d / E250dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T622n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260 n / dn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E321
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark t630 VE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E322n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630n
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632dtnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W820dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634dtnf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W850dn / n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X203
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X204
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X264dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X363dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X364dn / X364dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X463de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X464de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X466de / X466dew (XS463) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X544dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X546dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X560n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644tn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X632s MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X634dte MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X634e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (dn / dtn / n ) / TS652 PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X642e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X644e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646dte / Clinical Assistant PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark TS656
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646e
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di351
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark X734n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di351f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560BX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS 2560FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 EN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2200 N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 2210 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 3100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 330EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 EN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 EP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6100 N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS magicolor 6110 GN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS PagePro 1250E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta‐QMS Laser
Minolta‐QMS PagePro 9100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐1300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐1700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐2590
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3050
PCL5 and/or PCL6
Y
Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn)
(XS651)
PDL (EG)
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL Laser
Lexmark Laser
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X736n / dn / dtn / dw
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X738
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark x762e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X782e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X782e XL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X792
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X850e (XM850)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X852e (XM852)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X854e (XM854)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X860de
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X862de 4 / XS862
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X864de 3/4 / XS864
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X912e MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X925 / XS925
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X940e (XC940)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X945e (XC954)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark XS796
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark XS860
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
M551dn/xh
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di251
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di2510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di251f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Minolta Laser
Minolta DiALTA Di3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3550 Pro Ed
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC ITC45C4
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 2040
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐4555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Multina 3540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐5555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC MyOffice C520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C2500 PE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC NEFAX 797
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC ViVid Office 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10505/10508/10502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec MFX‐C4000 PE
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Muratec Laser
Muratec V‐2525C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2205/2238/2212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2705/2738/2712 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3205/3238/3212 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3525/3508/3502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT25C5
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT2840D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4525/4508/4502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT28C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 5505/5508/5502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT35C3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT35C5
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT3640D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 8505/8508/8502 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT36C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT45C1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT45C6
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7116 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7416 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7417 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT5200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7435n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT8030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC IT8200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐4105/28105/32105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐415s/2815S/3215s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐418/2818/3218 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐422/2822/3222 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐427/2827/3227 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐435/2835/3235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐435s/2835S/3235s PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐445/2845/3245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐455/2855/3255 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐465/2865/3265 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D‐485/2885/3285 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D555/2955/3355 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG D570/2970/3370 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc232 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc328 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc332 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc338 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc38u PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7431cn PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3145E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE 3155E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2520 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4521
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE fx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm5520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE fx3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm6520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ColorStream 1000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 171
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2520f
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 800 (Platinum)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2521
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CPS 900 (Platinum)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im2830
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS171
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS172
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS231
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS520Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4512
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im4720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im5520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS655 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im5530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE CS665 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im6020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im6030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE DL650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im7230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES3640a3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im7520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES4140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im8130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES5460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im8530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES6150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE im9220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES6410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES7411
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix2701
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ES8430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE ix3010
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE MFC8880DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 1105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE MP1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE sx2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2062
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VaioLink 3550p
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2221
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2222c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2622c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2650cp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2090 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2821
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2100 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 2822c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3050cp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3200x
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 2110 Titanium
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3622
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 3070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 3622c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 3110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4222
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 4110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 4120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 4550p
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5115
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 5022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 5522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 5160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 6022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 6522c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 7522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint 6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioLink 9522
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioPrint VarioPrint 3090
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 7000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 8000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint
1055BC / VarioPrint 1055DP
OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint
2075DP
OCE VarioPrint 2105 Production
Printer
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
OCE Laser
OCE VarioStream 9000 Family
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C530dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B‐2540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B410d/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450 mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B411d / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B420dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5450n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5540 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B430dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5550 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B431d / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5700n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5750n / dn (es2232a4)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4540 mfp
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5900n / dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4545 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6000n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B4600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6050n / dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6100n / dn / dtn / hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C610n / dn / dtn (ES6410)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C6150n / dn / dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B710 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C711n / dn / dtn (ES7411)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B720 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350 / C7550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B730 n/dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350dtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B8300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B840
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C7350n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki B930n / B930dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c7550hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C130n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c7550n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C330dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C810 / C830
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C821dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C8800n (es2632a3)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C5300n CCS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki C5950n / dn / dtn / cdtn
(es2632a4)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300dxn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4180 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300dxn color signage
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES6150dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9300n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES7120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn color signage
Oki Laser
Oki ES7130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9500dxn pro studio
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES8140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES9130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600hdn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES9410
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600hdtn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB‐290 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB470 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki c9600n Color Signage
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB480 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9650n / dn /hdn / hn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MB780
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki C9655n / dn /hdn / hn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki MC361 (MC351) (ES3451)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1032 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 1055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 18NR
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 2030N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 22NR
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 5400
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Microline 7300PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Panasonic DP‐C266
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki c9800hdn / hdtn / hn ‐ es3640ex
PCL5 and/or PCL6
/ e / exGA
Y
Oki C9850 hdn / hdtn
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX1145 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki CX2032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
PCL Laser
Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460
PCL5 and/or PCL6
MFP)
Oki MC561 (CX2731) (ES5430)
(ES5461)
Oki CX2540 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX2640 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki Laser
Oki CX3641
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki CX3641 MFP (es3640a3)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES11406n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES11406nCCS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES1220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES1624n MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES3640a3
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic DP‐C306
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4131dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic DP‐C406
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki ES4140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
Oki MX560n MFP Plus / CX2033
MFP Plus
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐450S2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6020G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D‐455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6020H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D600S2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6030H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic FP‐D605
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐6530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C265
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8016P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio CP‐C405
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8016P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C2626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8020E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Wokio DP‐C4030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1520P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1820E
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐1820P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐190
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2310
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐8540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C106S1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐2330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C213
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C262
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C263
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C264
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C264
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3520
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C321
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐3530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C321S1
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4520G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4520H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C354
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐4530H
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐C401S1
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐CL18
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio DP‐CL22
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2035e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Panasonic Laser
Panasonic Workio KX‐CL400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Printer 1815dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2045e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1013
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1018
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2090
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1027
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2228C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1045
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2232C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2238C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1224C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1232C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 180
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2015
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2016spf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2018D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020Dspf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2020spf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2022
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045SPi
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2027
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2032
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP /
2510SPF / 2510SPi
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 615c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP3200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio C2000 SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL1000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL2000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3000e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL7300
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 3131
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 2550
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2550B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2851
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350 SFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3350B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4000SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 4500
PCL5 and/or PCL6
Y
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 5000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Ricoh Aficio Color 3232
PCL Laser
Ricoh Aficio Color 5560
Ricoh Aficio MP 5000B
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Ricoh Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 5560V
Ricoh Aficio MP 5000SPF
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio Color 6513
Ricoh Aficio MP 5001
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf
Ricoh Aficio MP 5500SP
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf
Ricoh Aficio MP 6000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500
Ricoh Aficio MP 6001
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2500 SPF
Ricoh Aficio MP 6500SP
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2510
Ricoh Aficio MP 7000
Y
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
PCL Laser
PCL Laser
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500SP
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP /
3010SPF / 3010SPi
Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP /
3500SPF / 3500SPi
Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP /
4500SPF / 4500SPi EFI
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 8001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C1500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C7501SP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP161SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP171SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3200SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3300D / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2800
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3400SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3410DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 3410SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3000 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100 (KP)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3001
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 5100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 6330N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C3501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 9100DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C222N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4500 EFI
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C222SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C4501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C231 / SP C232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C5000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C231SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C5501
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C232SF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C311N
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C312DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C/DT2
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C400dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C410dn (KP)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL3000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL3000DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C4200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C430
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C431 / DN‐HS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/DL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000/DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C811DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7000CMF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh CL7100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C820
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP184
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C821
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP70e
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh DDP92
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP1610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh EMP156
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4420NF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4430NF / L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP 201SPF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport CX4640PD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2610N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport HQ7000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP2700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Priport HQ9000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1106EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1107
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/DL
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1107 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800C/DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1356EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3800CMF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1357
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh AP3850C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 1357 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 906EX
PCL5 and/or PCL6
Y
Ricoh Aficio SP C811DN‐T1 / SP
C811DN‐T3
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 907
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Printer Name/Number
PDL (EG)
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro 907 EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6890
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C550EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6890X
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C700EX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 6990
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C720
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9323
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Pro C900 / C901
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9325
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Ricoh Aficio MP1350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9327
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 3010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9331
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 3050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 7010
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 7050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9625
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso ComColor 9050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9626
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Riso Laser
Riso HC5500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9631
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 348
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9735
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9745
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 356
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 9841
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem LaserPro 358
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem/Philips MF 6080
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3680
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samaung ML‐1865W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3725
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung 4510ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 3780
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐320N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4591
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4661
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 4690
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5481n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐610ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5591
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐620ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5660
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐620ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5680
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐650 / 650N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5690
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐660ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sagem Laser
Sagem MF 5890
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐670ND
PCL5 and/or PCL6
Y
Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 PCL5 and/or PCL6
Wireld/Wireless
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6200FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2851
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6210FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2851ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6240FX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3051N/ 3051ND (3050) PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3312ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7285
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3471ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7335
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐7455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3561N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3561ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3562W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3712N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3712ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4551ND
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6060S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐7300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐7300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8400 (8400N, 8400G)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8800 (8800N, 8800G)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8900 (8900N, 8900G)
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung MultiXpress 8030DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung MultiXpress 8040DN
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung CLX‐8380ND / MultiXpress
PCL5 and/or PCL6
C8380ND
Samsung CLX‐9023
PCL5 and/or PCL6
Y
Samsung Laser
Samsung CLX‐9028
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐9035
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MFX‐C4000
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1451
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1651N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2151N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2152W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2251N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2252W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2551N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2552W
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2570
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2571
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress 6545N /
SCX‐6545
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐8385
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2015DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐8540
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2035DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐9250ND PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2045DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress CLX‐9350ND PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2045DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress MFX‐4555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2055DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MultiXpress MFX‐5555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2070DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3185FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2085DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3185N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2105DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐3200
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 25105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2522 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4825FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2527 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4828FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4833
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2535/2235 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2545/2245 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5530FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5635
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5639
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5737
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2585 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5739
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5835
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5935
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6320F
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6322
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6345N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7145
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7635
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐7645
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4135eG PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4145eG PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9918DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9922DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9927DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9935D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9935DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9945DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9945DPE PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9955DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9965DP PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2020 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2408 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2524 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2532 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2820 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3224 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3828 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1036 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP45 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1620 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP17 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP26n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP18 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP27 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP32 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP38c PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP416c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP45 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP28 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP517c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP624d RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP35 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP624s RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP831 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SLP6c RPS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3799/3799nf PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp 3501FN / 3501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AL‐2051
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐162
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐164
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐208S / D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐235
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M208
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M236
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐287
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M237
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐337
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M256
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐407
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M257
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M258
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐BC260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M267FP / AR‐M267S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐BC320
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M276
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C160P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M277
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C170M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C172M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C200P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M316
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C240P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M317
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M317s / AR‐M317FP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C260M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M318
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C260P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C262M
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C265P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M355N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C270
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M455N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C330
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐C360P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M155
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐N275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M160
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M162
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐P450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐3551
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4551
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4501N / 4501FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐B‐350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4501N / 4501FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐B450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5000N / MX‐5001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐C380
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DX‐C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐266S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐311S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6200N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐351S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6201N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐555S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐6201N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐625S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp Libre AR‐705S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7000N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐1800N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2010U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐7001N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300FG / 2300‐G
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B‐381
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2301N (MX‐2310)
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B‐382
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2600N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700FG / 2700G / 2700P PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐B402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3100N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3110
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3500FN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3501FN / 3501N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3600
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐3610
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4001GA
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4101N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐4500N / 4500FN
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐4100N with optional
Postscript)
Sharp MX‐C311 / DX‐C311 /
C1930‐C310
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐C381
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp Laser
Sharp MX‐C400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐C401 / DX‐C401
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐C402
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M1100
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M160 / M161
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐M283 N / U (MX‐
M282N)
Sharp MX‐M310
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M350 / 350U / 350N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 205L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 207
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 211c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M550 / 550U / 550N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 212
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M620 / 620U / 620N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 220CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M623N / U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 230
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M700 / 700U / 700N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M753N / U
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 233
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2330c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 237
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M950
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M950
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 25
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 250CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1105
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 1355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 270P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 16
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 28
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 162 / 162D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 280CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 167
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 282
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 180CP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 283
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 182
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2830c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 20
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 300P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 200L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 305
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 2020c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 320P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 202L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203L
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 203S / 203 SD
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 350P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3511
PCL5 and/or PCL6
Y
Sharp MX‐M363 N / U (MX‐
M362N)
Sharp MX‐M450 / 450U / 450N
Sharp MX‐M453 N / U (MX‐
M452N)
Sharp MX‐M503 N / U (MX‐
M502N)
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 352
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6530c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 353
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 655
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 3530c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 7030c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 355
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 7030c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 400P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 720 / 720T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 723 / 723T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 755
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 450s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 80
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4511
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 810
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 452
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 850
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 4520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 853
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 453
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 855
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 455
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 500P
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 900
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 500s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 905
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 520 / 520T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO1101
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 523 / 523T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO1351
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO2500C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO281c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3100C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5530c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3500C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 5530c PRO
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO3510C
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 555
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO351c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 600 / 600T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO4500c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 603 / 603T
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO451c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 65
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO5500c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 650
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO901
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba e‐STUDIO 6520c
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba SCX‐7423
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Toshiba Laser
Toshiba SCX‐7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4110 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4112 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4127 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 8002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4510 Printer / Copier
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox 4595 Copier/Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 420ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Color 550 Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Color 560 Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 425ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 8570 / 8870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 426ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 8870
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 430ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9201
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9202
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 432ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox ColorQube 9203
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox digital BookMark
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 440ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocPrint C3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 12
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 460ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 1632
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 2240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 470ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 240
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 480ST
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 2065
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint 3055
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint C1190 FS
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 3535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint C4350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 3535
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2025
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 5252
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 7002 Digital Press
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2125N
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870
MFP
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2825N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N3225N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4025N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525CN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4510
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4600DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N4525N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 4620DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox FaxCentre 2121
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox FaxCentre 2218
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 5500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 1235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 2135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3070
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6120N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3125N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6130
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3160n
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6140
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3200 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180MFP/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3250 D / DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6180N / 6180DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3300 MFP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3400N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6280
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6350
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 6500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3450N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7300
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500B
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DT
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3600 B / DN / N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400DXF
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3635 MFP / S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7400N
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT /
DX / N
Xerox Phaser 6360N / 6360DN /
6360DT / 6360DX
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 255 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7700/GX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 265 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7750
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 7760
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 275 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8400
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3075
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8500
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3210
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3220
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 3550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 850N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4118
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8550
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox workCentre 4250
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 4260
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5030
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5050
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5135
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5150
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5632p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5638p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5645p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5655p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5665p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5675p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5687p/s
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP
PCL5 and/or PCL6
DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX
Xerox Phaser 8560N / 8560DN /
PCL5 and/or PCL6
8560DT / 8560DX
Xerox Phaser 860/B
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/DP
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/DX
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 860/N
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860 MFP/D
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 8860DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 133
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 133 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 232 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 238 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 245 Pro
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre 4150s / 4150x /
4150xf
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5735
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7545
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5740
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7556
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5745
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5755
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5765
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5775
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 5790
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 6400S
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 6505
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7120
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7132
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7228
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7232
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7235
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7242
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7245
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7328
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7335
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7345
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7346
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7346
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7425
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7435
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7525
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7530
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre 7535
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre BookMark 40
Copier / Printer
Xerox WorkCentre BookMark 55
Copier / Printer
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox WorkCentre C2424
PCL5 and/or PCL6
Y
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M118i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M123
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M175
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M20i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M24
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre M55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre PE120i
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 123
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 128
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 165
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 175
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 35
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 423
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 428
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 45
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 55
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 65
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 75
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7655
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7665
PCL5 and/or PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7675
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2800 Series PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7755
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7755
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3700 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7765
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3800 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7765
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7775
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4600 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 7775
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4650 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 90
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4700 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2128
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5/5M PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C2636
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C32 Color
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 5550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C3545
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 8550 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro C40 color
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500 PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3700
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 9500mfp PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-1450
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4550
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2600CN
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4600
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-2600CN BR-Script3
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP DesignJet 1050C
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5050
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
PCL Laser
Brother Laser
Brother HL-5070N
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Canon Laser
Canon imageRUNNER 210PS
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 1700 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL6
Y
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
PCL5 and/or
PCL6
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
PCL5C
Y
HP DesignJet 1055CM
PCL5C
Y
HP Laser
HP DesignJet 5000PS
PCL5C
Y
PCL Laser
HP Laser
HP DesignJet 800PS
PCL5C
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050 Color MFP
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8050 MFP with Edgeline
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060 Color MFP
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8060 MFP with Edgeline
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2500PS
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 2550PS
Dell Laser
PCL5C and PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer 2130cn Color Laser
PCL6
Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6
Dell Laser Printer 2150cdn Color
Printer PCL6
Dell Laser Printer 2155cdn Color
MFP PCL6
Dell Laser Printer 2155cn Color MFP
PCL6
Dell Laser Printer 3010cn
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer P1500 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C400 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer S2500 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C450 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell Laser Printer W5300 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell MFP Laser 3115cn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II 5010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell V520 Series
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C2200 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Dell Laser
Dell V720 Series
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C3300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre‐II C4300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ABL PR PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C620 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuPrint C830 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 180 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 181 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 210 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DP 211 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DCL 620 XPL2
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 10512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 156 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1202 PS
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 186
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1302 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1302f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 236 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 285 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1802 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 286 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 1802d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 355 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2212 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 405 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 2712 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre 900 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C240 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532/4235g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C250 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 3532/4235g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C320 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
FujiXerox Laser
FujiXerox DocuCentre C360 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532/4245g PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 4532/4245g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 6002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm616 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 7502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner 9002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7425dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7521n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm620d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7526dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7528dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm622 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7531dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7535n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm627 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner C7640n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm635/635G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner CS555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm645/645G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc424 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm651 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc432 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm725 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSc460 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm730 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm415 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm735/735G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm615 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner DSm745/745G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F104/F540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F104L/F550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9103/F530 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 6001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner F9199/9199nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 161/DSm416 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C5000
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C6501 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP1600/DSm716 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2000/DSm721d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7132n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP2500/DSm625 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP3500/DSm735e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7325n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP4500/DSm745e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7527n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7535n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP5500/DSm755e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP6500/DSm765e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP7500/DSm775 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MP9000/DSm790 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC1500/GS106 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner SP C420DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP CM8000 Color MFP Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet 4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP2020
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP3525
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP Color LaserJet CP5220
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 2100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 3200 Series PCL 6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7031nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7035n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4200/4300 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Gestetner Laser
Gestetner P7126 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4250 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 4350
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3030DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 3535e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 5100 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 4040DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8000 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2013 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8100 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet 8150 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P2050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3004
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D
PCL6
Y
PCL Laser
HP Laser
HP LaserJet P3011/P3015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2018D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 20 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2022
PCL6
Y
PCL Laser
IBM Laser
IBM Infoprint 21 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2027
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1850 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2032
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1860 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1870 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint 1880 MFP
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060
PCL6
Y
PCL Laser
InfoPrint Laser
InfoPrint Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4151 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4181 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4182 MF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4452 MF
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec 4535 MF
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2100/ IF2100e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2150 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IF2200/ IF2150e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2122 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2525DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2127 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IPC 2832 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2132 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2316 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2151 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2320 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2160 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2175 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2416 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2215 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2425 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2216 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2430 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2435 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2220D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2225 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2230 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2235 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 3135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1024c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec IS 2265
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 1032c PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2028
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2432
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2835 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 2838
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 3545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 5001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 4560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 5560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 615G PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec ISC 824
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C5000
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐4230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐5230
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5518 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5612 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5612F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5613 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5613F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Infotec Laser
Infotec Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5632 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5635 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier 5645 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LC155 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD0105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica & Konica
Minolta Laser
Konica Minolta magicolor 2350
PCL6
Y
Konica Minolta magicolor 3300 PPD
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1000+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS-1010
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1050
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1200
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1700+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1750
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1800
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1800+
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐1900
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3750
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐3800
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita FS‐9500DN
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐2530
PCL6
Y
PCL Laser
Kyocera‐Mita Laser
Kyocera‐Mita KM‐3530
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-115 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-115 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-116 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-175 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-116 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-175 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-225 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-225 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-228c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-118d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-230 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-230 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-235 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-120d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-245 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-122 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-122 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-328c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-124c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-328c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-124c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-335c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-127 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-335c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-127 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-345c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-345c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF310/LF311 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132c PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF410/411 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-132c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF415e/411e/416e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LF510/515e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-145 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025/LP026 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP025N/LP026N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-151 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP032 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-151 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP125cx/LP126cn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP127n/LP128n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LD-160 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP128 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B5 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP131nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2851/LD528
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP135n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD-330 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP136n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3010/LD‐330 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD-433 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350/LD‐433 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP175/LP175hdn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD-433B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP222cn/LP221c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3350B/LD‐433B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP226c/SP C410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3351/LD533
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP231c/SP C411 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP331cn/SP C420 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 3500/LD‐335 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP332c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP335c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000/LD040 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier LP440c/SP C811DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4000B/LD040B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1100/LD‐1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4001/LD140
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1350/LD‐1135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 4500/LD‐345 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 1600/LD‐316 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000/LD050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 161/LD016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5000B/LD050B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 171/LD117
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5001/LD150
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2000/LD‐320d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 5500/LD‐255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2510/LD‐325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6000/LD‐260 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550/LD‐425 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6001/LD360
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 2550B/LD‐425B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 6500/LD‐265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7500/LD‐275c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7000/LD‐270 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C7501/LD-375C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7001/LD‐370
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP2500/LD‐125 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 7500/LD‐275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MPC1500/LD‐215c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8000/LD‐280 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 8001/LD‐380
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9000/LD‐190 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP 9001/LD‐390
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2000/LD‐420c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2050/LD‐520C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2500/LD‐425c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2550/LD‐525C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP 9100/LP275 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C2800/LD‐528C
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier SP C400DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C510 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3000/LD‐430c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C520 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3300/LD‐533C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C522 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C524 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C3500/LD‐435c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C752 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4000/LD‐540C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C760 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C762 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C4500/LD‐445c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C912 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C5000/LD-550C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark C920 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E120n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6000/LD‐260c PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E232 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lanier Laser
Lanier MP C6501/LD-365C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234 (MS)
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E234n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E238 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T656
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E240 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W812 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark W840 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X172
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X172P
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E260dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X173
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E323 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X173P
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E330 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X175
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E332n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X422 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E340 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X642e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E342n (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X644e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E350d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X646e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E352dn
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X651 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E352dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X652 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360d (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X654 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E360dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X656 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E450dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X658 de (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dn (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X830e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark E460dw (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X832e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T430 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X850e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T630 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X852e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T632 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark X854e (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T634 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NEC Laser
NEC Color MultiWriter 7500C
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T640 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T642 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 10515/10518/10512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T644 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1205/1208/1202 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T650 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1205f/1208F/1202f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T652 (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1305/1308/1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Lexmark Laser
Lexmark T654
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1305f/1308F/1302f PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1505/1508/1502 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1805/1808/1802 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc435 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 1805d/1808D/1802d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2205/2238/2212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc445 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 2705/2738/2712 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3205/3238/3212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc460 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3525/3508/3502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm415 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 3545/3518/3532 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4525/4508/4502 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm615 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 4545/4518/4532 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm616 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 6002/6005/6008 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 7502/7505/7508 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm618d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG 9005/9008/9002 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7425dn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7521n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm620d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7528n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG C7535hdn PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm622 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG CS555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm627 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc424 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm632 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc428 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm635 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSc432 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm645 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm651 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2550B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm675 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2851
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm725 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3010 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm730 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm735 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3350B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 3351
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG DSm745 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG F104/F540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG F104L/F550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1350 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 1600 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 161 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5000B PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 5500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 2510 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6001
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 6500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C7501
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 7500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W2400
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W3600
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W5100
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 8001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP W7140
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7026N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP 9001
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C1500sp PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7126N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2050
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7132N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7145 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2550
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7145 PS
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C2800
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3000 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3300
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7325N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C3500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4000
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7527n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG MP C5000
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7535n PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG P7575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3035 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4100NL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3224C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3228C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP 9100DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3232C PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C410DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3235C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C411DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3245C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C420DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 3260C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
NRG Laser
NRG SP C811DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
OCE Laser
OCE cm2520
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP2610N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki 14i
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Oki Laser
Oki Microline 22NR PS (MS)
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP400N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1013F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1018D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio AP600N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 120
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL3500N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 1515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio FX12 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2051 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1100 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio 2060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 1350 PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐770 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 161 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLX‐8380 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 171
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung MFP 830 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 2510 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1250/ ML-250
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 5500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1450 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 6500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1650 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 7500
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1660 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP 9000
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐1750 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio MP C6501
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2250M PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2550S Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2850 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 4110N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐2855 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐3470 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C411dn PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4050 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐4600 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C420dn PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐6080 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C430 DN
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung ML‐8x00 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh Aficio SP C431 DN
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4725 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x20 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4410L/4420L PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x24 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX4410NF PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x26 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐4x28 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5120 Series
PCL6
Y
PCL Laser
Ricoh Laser
Ricoh MP C1500/615C PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5635 Series PS
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐610 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 12 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6200 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 15 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐6240 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐5x 30 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung CLP‐660 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 20 Series PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 22 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 45 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SCX‐6x 55 Series PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4027 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Samsung Laser
Samsung SF-8100 Series
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035/4135g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2512 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035/4135g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2513 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e/4135eG PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2513f PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4035e/4135eG PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045/4145g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2518 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045/4145g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2518d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e/4145eG PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2522 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4045e/4145eG PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2527 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2532 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4051 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2535/2235 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2545/2245 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2560 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 2575 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 3515 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 7025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 40105 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4015 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8020d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4018d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 4022 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PCL
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8025e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 816 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8030e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9016 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035/8035g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9021d PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8035e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045/8045g PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9025b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8045e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8055 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9033b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8060 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8065 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9040b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8070 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8075 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9050b PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9060
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8080 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9070
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9080
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8090 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9090
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 917
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8110 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9228
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 8135 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9233
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9240
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin 9250
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6045 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2020 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C6055 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2410 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2524 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C7570 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9020
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2525 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9025
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2532 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9065
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2820 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C9075
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP1036 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2824 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP128 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C2828
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP131DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP135 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3030 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP22 PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP240D PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP26DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3210e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP27DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3224 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin CLP31DN PCL56
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3333
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3725/3725e PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3750/3760 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3750nf/3760nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin FAX3799/3799nf PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C3528 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP145 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4040
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP150DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP175n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP25n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C4540 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin C5050
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP26n PCL6
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐255P SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP28n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐265FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐265S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP31nL PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐266FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP32 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐266S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP35n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐267FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP36n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐267S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin MLP75n PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐310M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1106EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1107EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1356EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐311S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 1357EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐312S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 906EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐317FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin Pro 907EX
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐317S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐350LP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SDC555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐350M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PCL5c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SGC 1506 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Savin Laser
Savin SP C400DN PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐351S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐155FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐420S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐158F PCL 6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐450LP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐160M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐450M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐163G SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451N SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐168D PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐451S SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐200M SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐5220 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐205FG SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐555M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐205G SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐555S SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐215 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐625M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐255FP SPDL 2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐625S SPDL2
PCL6
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐705M SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐3500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐705S SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4500 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M161
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐4501
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M200
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp FO-DC550 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M201
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300FG SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M206
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300G SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M208N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2300N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M209
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700FG SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700G SPDL 2-c
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M280U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐2700N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M350F SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M300U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp MX‐M450F SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M310U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4450L_5450L
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M312U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4450Le_5450Le
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M350U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550_5550
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M351N
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550H_5550H
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M351U
PCL6
Y
PCL Laser
Sindoh Laser
Sindoh MF 4550M_5450M
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M355U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M420U
PCL6
Y
PCL Laser
Source Technologies ST-9651
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M450U
PCL6
Y
Source Technologies ST-9652
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M451N
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M451U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M455U
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M550U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M620U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700N PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp AR‐M700U PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Sharp Laser
Sharp DM‐2515 SPDL2
PCL6
Y
PCL Laser
PCL Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies
Laser
Source Technologies ST-9653
PCL6
Y
Tally Laser
Tally T9020 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9112 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9116D PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9212 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9308 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Tally Laser
Tally T9408 PCL
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuColor 12 PS3
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 535 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 545 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Document Centre 555 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox DocuPrint N2025 PS
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Global Print Driver PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox GPD PCL6 V2.1
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox Phaser 3500
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre PE120
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 232 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 238 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 245 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 255 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 265 PCL6
PCL6
Y
PCL Laser
Xerox Laser
Xerox WorkCentre Pro 275 PCL6
PCL6
Y
Inkjet/Photo
LG Inkjet
LG LIP 3560
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
LG Laser
LG LMP 3510DN
PCL5 and/or PCL6
Y
PCL Laser
LG Laser
LG LMP 4010DN
PCL5 and/or PCL6
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung ML‐2580N
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SCX‐3185
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SCX‐4623F
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SF‐650
SPL
Y
GDI Laser
Samsung Laser (GDI)
Samsung SF‐650P
SPL
Y
Type
Brand Name
Printer Name/Number
PDL (EG)
Wireld/Wireless
U kunt de LG TV Remote-app downloaden van de Google Play Store of de Apple
App Store en gebruiken op een TV waarmee uw smartphone verbonden is.
• Nu kunt u ook op uw smartphone van uw favoriete programma's genieten.
(Niet voor alle modellen van toepassing)
• U kunt heel gemakkelijk inloggen door uw accountgegevens in te voeren.
• U kunt uw favoriete kanalen toevoegen op uw smartphone.
• U kunt functies zoals PREMIUM, Mijn Apps en SmartShareTM direct op uw
smartphone gebruiken.
• De functie voor het invoeren van tekst wordt ondersteund, zodat u eenvoudig
tekst kunt invoeren. (Op bepaalde schermen is het niet mogelijk tekst in te
voeren.)
• Selecteer het touchpad van de app om de aanwijzer op dezelfde manier te
bedienen als de Magic Motion-afstandsbediening.
• U kunt de game-app van de TV gebruiken door de gamepad in de LG TV
Remote-app te selecteren.
• Er is een toetsenblok beschikbaar waarmee u de Set Top Box en de mediaapparatuur kunt bedienen. (Alleen bij bepaalde modellen, onder bepaalde
voorwaarden.)
• Als u TV kijkt op uw smartphone, kunt u de TV op de
energiebesparingsmodus instellen.
• U kunt een schermopname maken van het programma waar u nu naar kijkt
en deze delen via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook.
✎✎ De ondersteunde functies kunnen variëren, afhankelijk van de TV of de
versie van de LG TV Remote-app.
❐❐Een draadloze muis of een muis met USB-aansluiting
gebruiken
Sluit de muis aan op de USB-poort. Gebruik de muis om de aanwijzer op het TVscherm te verplaatsen en het gewenste menu te selecteren.
Muis
Magic Motion-afstandsbediening
Linkerknop
OK-knop op de Magic Motion-afstandsbediening
Wielknop
Wielknop op de Magic Motion-afstandsbediening
✎✎ De rechterknop en de speciale knoppen van de muis werken niet.
✎✎ De gebruikte radiofrequenties in de omgeving en de afstand kunnen de
bruikbaarheid van draadloze USB-muizen en -toetsenborden beïnvloeden.
❐❐Een draadloos toetsenbord of een toetsenbord met USB-
aansluiting gebruiken
Sluit het toetsenbord aan op de USB-poort. Met behulp van het toetsenbord kunt
u tijdens zoeken en op internet tekst invoeren.
✎✎ In bepaalde schermen is het niet mogelijk tekst in te voeren.
✎✎ Het wordt aanbevolen een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit
met de LG-TV is getest.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 en LG Electronics ST-800
✎✎ U kunt de invoertaal wijzigen door op de taaltoets (of de rechter-Alt-toets) op
uw toetsenbord te drukken.
❐❐Een gamepad gebruiken
Sluit uw gamepad aan op de USB-poort van de TV als voor de game een
gamepad vereist is.
✎✎ Het wordt aanbevolen een goedgekeurde gamepad te gebruiken waarvan de
compatibiliteit met de LG-TV is getest.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 en
Microsoft Xbox 360-controller (met kabel)
SMART
➾ Instellingen ➙ SUPPORT ➙ Software update
Maakt gebruik van Software update om de nieuwste versie te controleren en
te verkrijgen.
Het is ook mogelijk om handmatig op beschikbare updates te controleren.
Stel de optie in op Aan.
Software-update Als er een update beschikbaar is, wordt u gevraagd om de
update uit te voeren.
Automatische
Als er een update beschikbaar is, wordt deze automatisch
update-modus geïnstalleerd.
Controleert op de laatst geïnstalleerde updateversie.
Check Update
Wanneer er een nieuwe update beschikbaar is, kan het
Version
downloadproces handmatig worden uitgevoerd.
✎✎ Bij het starten van de update verschijnt er korte tijd een voortgangvenster
dat daarna weer verdwijnt.
✎✎ De nieuwste versie kan via het uitgezonden digitale signaal of via een
internetverbinding worden verkregen.
✎✎ Als u een andere zender kiest tijdens het downloaden van de software via
het uitgezonden digitale signaal, wordt het downloadproces onderbroken.
Wanneer u terugkeert naar het oorspronkelijke programma, wordt het
downloaden hervat.
✎✎ Als de softwareversie niet up-to-date is, werken bepaalde functies
mogelijk niet goed.
✎✎ [Het volgende is van toepassing voor modellen in Finland/Zweden/
Denemarken/Noorwegen.]
Als de software-update wordt uitgevoerd via het zendsignaal, wordt u
gevraagd verder te gaan met de update, ook als de Automatische updatemodus niet is ingeschakeld.
Als de volgende problemen optreden, voer dan de onderstaande controles en
wijzigingen uit. Mogelijk is er geen sprake van een defect.
SMART
➾ Instellingen ➙ SUPPORT ➙ Signaaltest
Toont onder andere de MUX en service-informatie. Als u Antenne & Satelliet
of Kabel & Satelliet kiest, wordt alleen een signaaltest voor Antenne of Kabel
getoond.
❐❐Algemeen
Probleem
Ik kan niet naar bepaalde
kanalen kijken.
Nadat u de TV hebt
ingeschakeld, duurt het even
voordat het volledige beeld
wordt weergegeven.
Oplossing
• Pas de locatie of richting van de antenne aan.
• Sla de gewenste kanalen op met Automatisch
afstemmen of Kanaal bewerken.
• Dit is geen probleem. Dit proces is bedoeld om
beeldruis te verwijderen die kan voorkomen als de TV
de eerste keer wordt ingeschakeld.
❐❐Beeld
SMART
➾ Instellingen ➙ SUPPORT ➙ Beeldtest
Voer eerst een beeldtest uit om te controleren of de uitvoer van het
beeldsignaal normaal is.
Als er geen problemen zijn met het testbeeld, controleer dan de aansluitingen
met externe apparaten of de uitgezonden signalen.
Probleem
Beelden van een vorig
kanaal of andere kanalen
blijven zichtbaar of er
worden hinderlijke strepen
weergegeven.
Oplossing
• Pas de richting van de antenne aan de televisiezender
aan of raadpleeg de handleiding voor instructies voor
het aansluiten van de antenne.
Probleem
Oplossing
Er worden kortstondig
trillende horizontale/
verticale strepen
en visnetpatronen
weergegeven.
• Dit kan het gevolg zijn van sterke elektronische
interferentie. Schakel andere elektronische apparaten,
zoals mobiele telefoons, elektrisch gereedschap en
andere kleine elektrische apparaten uit.
Het beeld blijft staan of
werkt niet goed tijdens een
digitale uitzending.
• Dit probleem kan zich voordoen als het signaal zwak
is of de ontvangst instabiel is. Pas de richting van de
antenne of de kabelverbindingen aan.
• Als de signaalsterkte zwak of de kwaliteit laag is bij
Handm. afstemmen, neem dan contact op met de
televisiezender of het servicekantoor.
Digitale uitzendingen zijn
niet beschikbaar, terwijl de
kabel wel is aangesloten.
• Neem contact op met de kabelexploitant over uw
abonnement en/of signaal. (Afhankelijk van uw
abonnement worden digitale uitzendingen mogelijk
niet ondersteund.)
Probleem
Oplossing
Er is geen beeld of geen
helder beeld bij gebruik van
een HDMI-verbinding.
• Controleer de specificaties van de HDMIⓇ-kabel.
Gebruik alleen een HDMIⓇ-kabel. Bij het gebruik van
andere kabels kunnen beelden vervagen of niet op de
juiste wijze worden weergegeven.
• Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten.
Als de verbindingen niet goed zijn bevestigd, worden
beelden mogelijk niet naar behoren weergegeven.
De televisie werkt niet als er
een USB-opslagapparaat is
aangesloten.
• Controleer of u over USB-apparaat en -kabel versie
2.0 of hoger beschikt.
❐❐Geluid
SMART
➾ Instellingen ➙ SUPPORT ➙ Geluidstest
Voer eerst een geluidstest uit om te controleren of de uitvoer van het
geluidssignaal normaal is.
Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleer dan de
aansluitingen met externe apparaten of de uitgezonden signalen.
Probleem
Oplossing
De schermweergave is
ingeschakeld, maar er is
geen geluid.
• Controleer andere televisiekanalen.
• Controleer of TV Speaker is ingesteld op Aan.
Bij analoge uitzendingen is
het stereogeluid niet helder
of is het geluid uit slechts
één luidspreker afkomstig.
• In gebieden met een slechte ontvangst (gebieden met
een zwak of instabiel signaal) of als Multi Audio niet
stabiel is, selecteert u Mono voor Multi Audio.
• Pas de balans aan met de navigatieknop.
Probleem
Oplossing
Het televisiegeluid is niet
synchroon met het beeld of
het geluid wordt af en toe
onderbroken.
• Als dit probleem voor slechts één televisiekanaal
optreedt, wordt het mogelijk veroorzaakt door
problemen met het uitgezonden signaal voor het
desbetreffende station. Neem contact op met het
televisiestation of de lokale kabelexploitant.
Steeds als ik een ander
kanaal kies verandert het
volume.
• Verschillende kanalen kunnen een verschillend
volume hebben.
• Stel Auto volume in op Aan.
Probleem
Oplossing
Sommige kanalen hebben
geen geluid of alleen
achtergrondmuziek (in
geval van buitenlandse
programma's).
• Stel in Taal de optie Taal ➙ Taal voor audio in op
de gewenste taal. Zelfs als de taal bij Multi Audio is
gewijzigd, worden de standaardinstellingen hersteld
wanneer de televisie wordt uitgeschakeld of het
kanaal wordt gewijzigd.
Er is geen geluid bij gebruik
van een HDMI-/USBverbinding.
• Controleer of de HDMIⓇ-kabel voor snelle
verbindingen bestemd is.
• Controleer of u een USB-apparaat en -kabel van
versie 2.0 of hoger gebruikt.
• Gebruik alleen gewone muziekbestanden (*mp3).
❐❐Problemen met de computerverbinding
Probleem
De schermweergave wordt
niet ingeschakeld nadat de
televisie op de computer is
aangesloten.
Er is geen geluid nadat de
computer met de HDMIkabel is aangesloten.
Oplossing
• Controleer of de computer en de televisie correct zijn
aangesloten.
• Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
• Controleer of de resolutie op de juiste wijze is ingesteld
voor computerinvoer.
• Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
• Als u de televisie als tweede monitor wilt gebruiken,
controleer dan of de aangesloten desktop of laptop
ondersteuning biedt voor weergave op twee schermen.
• Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
• Vraag de fabrikant van uw videokaart of de kaart
ondersteuning biedt voor stemuitvoer via een HDMIkabel. (Voor videokaarten in DVI-indeling moet een
afzonderlijke geluidskabel worden aangesloten.)
Probleem
Als de televisie op de
computer is aangesloten,
is de weergave gedeeltelijk
afgesneden of schuift deze
opzij.
Oplossing
• Stel de resolutie in op ondersteuning voor
computerinvoer. (Als dit niet werkt, start u de computer
opnieuw op.)
❐❐Problemen met het afspelen van films in Mijn media.
Probleem
Films in de filmlijst worden
niet weergegeven.
"Het bestand is ongeldig."
Dit foutbericht wordt
weergegeven of de
beeldweergave is niet naar
behoren, terwijl het geluid
wel in orde is.
Oplossing
• Controleer of het bestand op het USB-opslagapparaat
op de computer kan worden gelezen.
• Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
• Controleer of het bestand met de videospeler van de
computer wel naar behoren kan worden afgespeeld.
(Controle op beschadigde bestanden.)
• Controleer of de resolutie door de computer wordt
ondersteund.
• Controleer of de video-/audiocodec wordt
ondersteund.
• Controleer of de framesnelheid wordt ondersteund.
Probleem
"Niet-ondersteunde
audiocodec." Dit
foutbericht wordt
weergegeven of het geluid
is niet naar behoren,
terwijl de beeldweergave
wel in orde is.
Oplossing
• Controleer of het bestand met de videospeler van de
computer wel naar behoren kan worden afgespeeld.
(Controle op beschadigde bestanden.)
• Controleer of de audiocodec door de computer wordt
ondersteund.
• Controleer of de bitsnelheid wordt ondersteund.
• Controleer of de bemonsteringsfrequentie wordt
ondersteund.
Probleem
De ondertiteling wordt niet
weergegeven.
Oplossing
• Controleer of het bestand met de videospeler van de
computer wel naar behoren kan worden afgespeeld.
(Controle op beschadigde bestanden.)
• Controleer of het videobestand dezelfde naam heeft als
het ondertitelingsbestand.
• Controleer of de video- en ondertitelingsbestanden
zich in dezelfde map bevinden.
• Controleer of de indeling van het ondertitelingsbestand
wordt ondersteund.
• Controleer of de taal voor ondertiteling wordt
ondersteund. (Open het ondertitelingsbestand in
Kladblok om de taal te controleren.)
✎✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
✎✎ Raadpleeg het volgende menu voor informatie over serviceaanvragen.
SMART ➾ Instellingen ➙ SUPPORT ➙ Product-/service-info.
Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.
%=
Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.
ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.
❐❐[English]
EU Conformity Notice
LG Electronics hereby declares that this product is in compliance
with the following Directives.
R&TTE Directive 1999/5/EC
EMC Directive 2004/108/EC
LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC
The products described above comply with the essential requirements of the directives
specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France.
This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some
areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of
2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national
spectrum authority in France.
European representative:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
The product is designed for indoor use only.
CE Notified Body statement:
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
❌❌ [Shqip]
Deklarata e Konformitetit për BE-në
LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se
ky produkt është në përputhje me Direktivat e
mëposhtme.
Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/
KE
Produktet e përshkruara më lart përputhen
me kërkesat thelbësore të direktivave të
specifikuara.
Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë
Vetëm për përdorim të brendshëm.
❌❌ [Bosanski]
Napomena o usklađenosti sa propisima
EU
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:
Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Samo za unutarnju upotrebu.
❌❌ [Български]
Бележка относно съответствие с
нормите на ЕС
С настоящото LG Electronics декларира,
че този продукт съответства на следните
директиви.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC
Описаният по-горе продукт съответства
на основните изисквания на посочените
директиви.
❌❌ [Česky]
Prohlášení o shodě s legislativou EU
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tento výrobek je ve shodě s následujícími
směrnicemi.
Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.
Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия
Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko
За употреба само в закрити помещения.
Pouze pro vnitřní použití.
❌❌ [Dansk]
EU-overensstemmelseserklæring
❌❌ [Nederlands]
Conformiteitsverklaring (EU)
LG Electronics erklærer hermed, at dette
produkt overholder følgende direktiver.
LG verklaart hierbij dat dit product voldoet
aan de volgende richtlijnen.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
De produkter, der er beskrevet ovenfor,
overholder de vigtigste krav i de angivne
direktiver.
De hierboven genoemde producten voldoen
aan de essentiële voorwaarden van de
gespecificeerde richtlijnen.
Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Kun til indendørs brug.
Alleen voor gebruik binnen.
❌❌ [Eesti]
EÜ vastavuskinnitus
❌❌ [Suomi]
EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see
toode ühildub järg¬miste direktiividega.
LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä
tuote on seuraavien direktiivien mukainen.
Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ
R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Kasutada ainult siseruumides.
Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.
Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat
Vain sisäkäyttöön.
❌❌ [Français]
Notice de conformité UE
❌❌ [Deutsch]
EU-Konformitätserklärung
LG Electronics atteste que ces produits est en
conformité avec les Directives suivantes.
LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses
Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:
Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse
tension
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
Les produits décrits ci-dessus sont en
conformité avec les exigences essentiels des
directives spécifiées.
Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas
Usage intérieur uniquement.
Die oben beschriebenen Produkte
entsprechen den grundlegenden
Anforderungen der angegebenen Richtlinien.
Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande
Nur zur Verwendung in Innenräumen.
❌❌ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.
Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν
προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:
Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού
(R&TTE)
Οδηγία 2004/108/EΚ περί
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EΚ περί Χαμηλής Τάσης
Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω
οδηγιών.
Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία
Μόνο για εσωτερική χρήση.
❌❌ [Magyar]
EU megfelelőségi nyilatkozat
Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő irányelvek
előírásainak:
1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv
A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a
megadott irányelvek alapvető előírásait.
Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia
Csak beltéri használatra.
❌❌ [Italiano]
Avviso di conformità EU
LG dichiara che questo prodotto è conforme
alle seguenti direttive.
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE
I prodotti descritti sopra sono conformi ai
requisiti essenziali delle direttive specificate.
Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi
Solo per uso interno.
❌❌ [Қазақша]
ЕО сәйкестік туралы ескертуі
LG Electronics осы құжат арқылы бұл
құрылғының мына директиваларға сай
екенін мәлімдейді.
Радио және телекоммуникациялық
жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік
үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/
EC директивасы
Жоғарыда сипатталған өнімдер
көрсетілген директивалардың негізгі
талаптарына сай келеді.
Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд
Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.
❌❌ [Latviešu]
Paziņojums par atbilstību ES direktīvām
LG Electronics ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst turpmāk minētajām
direktīvām.
R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK
Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst
norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.
Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande
Tikai lietošanai telpās.
❌❌ [Lietuvių k.]
EB atitikties deklaracija
„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas
atitinka tokias direktyvas.
R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB
Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų
direktyvų esminius reikalavimus.
Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai
Naudoti tik patalpose.
❌❌ [Македонски]
Известување за усогласеност со ЕУ
❌❌ [Norsk]
Samsvarsmerknad for EU
LG Electronics јавно изјавува дека овој
производ е во согласност со следните
директиви.
LG Electronics erklærer herved at dette
produktet er i henhold til de følgende
direktivene.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Производите опишани погоре ги
исполнуваат основните услови од
посочените директиви.
Produktene som beskrives ovenfor,
overholder kravene i de angitte direktivene.
Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија
За употреба само во затворени простории.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Bare til innendørs bruk.
❌❌ [Polski]
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza,
że ten produkt spełnia wymagania
poniższych dyrektyw.
Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu
elektrycznego przeznaczonego do stosowania
w określonych granicach napięcia
Powyżej wymienione produkty spełniają
zasadnicze wymagania wymienionych
dyrektyw.
Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
❌❌ [Português]
Aviso de conformidade da UE
A LG Electronics declara por este meio que
este produto está em conformidade com as
seguintes Directivas.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade
electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA
TENSÃO 2006/95/CE
Os produtos acima descritos estão em
conformidade com os requisitos essenciais
das directivas especificadas.
Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda
Apenas para uso em espaços interiores.
❌❌ [Română]
Declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs este conform cu următoarele
Directive.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE
Produsul descris mai sus este conform cu
cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.
Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda
Doar pentru utilizare în interior.
❌❌ [Русский]
Уведомление о соответствии
нормам ЕС
Компания LG Electronics настоящим
заявляет о том, что данное изделие
соответствует следующим директивам.
Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC
Описанные выше изделия соответствуют
основным требованиям указанных
директив.
Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды
Только для использования в помещении.
❌❌ [Srpski]
Napomena o usklađenosti sa
standardima
❌❌ [Hrvatski]
Napomena o sukladnosti s EU
standardima
LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod sukladan sljedećim Direktivama.
R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC
R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC
Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s
osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.
Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Koristite samo u zatvorenom prostoru.
Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.
❌❌ [Slovenčina]
Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje,
že tento výrobok dosahuje súlad s
nasledujúcimi smernicami.
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES
Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným
požiadavkám uvedených smerníc.
Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko
Len na použitie v interiéri.
❌❌ [Slovenščina]
Izjava o skladnosti EU
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v
skladu z naslednjimi direktivami.
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter
medsebojnem priznavanju skladnosti te
opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni
združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene
zahteve navedenih direktiv.
Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
❌❌ [Español]
Aviso de conformidad con la UE
Por la presente, LG Electronics declara que
este producto cumple con las siguientes
directivas.
Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación
1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
❌❌ [Svenska]
Meddelande om EU-regelefterlevnad
LG Electronics intygar härmed att den här
produkten uppfyller följande gällande direktiv:
R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens
med de grundläggande kraven som anges i
direktiven.
Los productos descritos anteriormente
cumplen con los requisitos esenciales de las
directivas especificadas.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna
Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos
Används endast inomhus.
Sólo para uso en interiores.
❌❌ [Türkçe]
AB Uygunluk Bildirimi
LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki
Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.
R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC
Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen
direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.
Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda
Sadece kapalı alanda kullanım.
❌❌ [Укрaїнcькa]
Підтвердження відповідності
стандартам ЄС
Цим компанія LG Electronics підтверджує
відповідність цього продукту вимогам
директив, що перелічені нижче.
Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC
Описані вище продукти відповідають
основним вимогам вказаних директив.
Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди
Призначено лише для використання в
приміщенні.
❐❐Information for recycling (take-back offer)
This product may contain parts which could be hazardous to the environment.
It is important that this product be recycled after use.
LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling
method. There are several take-back and recycling systems currently in operation
worldwide.
Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals
are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more
information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a
corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be
found at :
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp
❐❐Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and
other European countries with separate collection systems)
This symbol on the battery or on the packaging indicates that
the battery provided with this product shall not be treated as
household waste.
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you
will help prevent potentially negative consequences for the
environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve
natural resources.
Pb
In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a
permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by
qualified service staff only.
To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at endof-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment.
For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the
product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling
of waste batteries.
For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local authority, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
❐❐Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing
electricity bills.
The following indications allow to reduce power consumption when the television is not
being watched:
• turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to
zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used
for a long time, e.g. when on holiday,
• putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will
still draw some power,
• reducing the brightness of the screen will reduce energy use.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising