LG | MZ-50PZ47V | Owner's Manual | LG MZ-50PZ47V Handleiding

LG MZ-50PZ47V Handleiding
PLASMAMONITOR
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze
Bewaar de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik.
gebruiksaanwijzing voor latere naslag.
Noteer het modelnummer
en
serienummer
van
Zie hiervoor het label op het achterpaneel
gegevens aan uw dealer wanneer u service
Modelnummer:
Serienummer:
en
het toestel.
vermeld deze
nodig
heeft.
LG-plasmamonitor
Wat is
plasmadisplay?
een
Als het gas tussen de glazen panelen onder elektrische spanning wordt gezet, ontstaan ultraviolette stralen die zich mengen met een fluorescerende stof. Op dat ogenblik wordt er licht uitgezonden. Een plasmadisplay is een vlak display van
de
volgende generatie,
160°
Een
-
breed
Gemakkelijke
Een
verschijnsel gebruik
maakt.
biedt
gezichtsveld
een
van meer
dan 160°, zodat
vanuit elke
u
richting
een
onvervormd beeld ziet.
installatie
plasmadisplay
het
om
dit
van
gezichtsveld
plasmadisplay
installeren
dat
is veel lichter
even waar u
en
kleiner dan andere
producten
van
dezelfde
klasse, zodat
u
het
plasmadisplay
kunt
wilt.
Groot scherm
Het scherm
van
plasmadisplay
een
is 42
(of 50)
inch
groot,
zodat
u
thuis dezelfde
levendige ervaring
heeft als in de
bioscoop.
Multimedia-plasmadisplay
Een
plasmadisplay
kan worden
drachten, spelletjes, internet
De
uitleg
over
de
aangesloten
op
een
computer, zodat
u
het kunt
gebruiken
als
een
scherm
voor voor-
enzovoort.
gekleurde punten
is eventueel beschikbaar op PDP-scherm
Het PDP is het
displaytoestel van dit product en is samengesteld uit 0,9 tot 2,2 miljoen cellen. Tijdens de vervaardiging
gebeuren dat enkele cellen defect geraken. Net zoals andere PDP-fabrikanten beschouwen we de
aanwezigheid van enkele gekleurde punten op het scherm als aanvaardbaar. Het is belangrijk om te weten dat deze punten niet op een defect aan het PDP duiden. We hopen dat u een product dat aan deze standaard beantwoordt aanvaardbaar acht. Dit betekent dat u om die reden niet om vervanging of terugbetaling van het product kunt vragen.
We beloven dat we ons best zullen doen om onze technologie verder te ontwikkelen zodat het aantal defecte cellen tot
een minimum kan worden beperkt.
van
het PDP kan het
WAARSCHUWING
Serie MZ-42/50PZ45/47
omgeving
len
kan dit
(of MZ-42/50PZ91/93) : Dit is een product van klasse A. In een huishoudelijke
product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker passende maatrege-
nemen.
WAARSCHUWING
Serie MZ-42/50PZ44/46
omgeving
len
kan dit
(of MZ-42/50PZ90/92) : Dit is een product van klasse B. In een huishoudelijke
product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker passende maatrege-
nemen.
WAARSCHUWING
STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT EN BEPERK ZO HET RISICO OP BRAND
OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
2
PLASMAMONITOR
Inhoud
inzake
Waarschuwingen
Veiligheidsrichtlijnen
veiligheid
...................................................................................4
InleidingFuncties
van de afstandsbedieningstoetsen ..............................................6
Bedieningsorganen van de monitor............................................................7
Aansluitingen voor externe apparatuur ......................................................8
Installatie
Instellingen
voor
het
bekijken
van
externe
apparatuur
..............................9
Toonbare technische gegevens van de monitor .......................................11
Installatie van de monitor .........................................................................13
Bediening
Monitor inschakelen..................................................................................14
Keuze
Opties
van
van
de menutaal............................................................................14
het beeldmenu
PSM
(Beeldstatusgeheugen)....................................................................15
kleurregeling afstellen........................................................15
Handmatige regeling van de kleurwarmte ................................................15
Handmatige beeldregeling........................................................................15
Opties van het geluidsmenu
SSM (Geluidsstatusgeheugen).................................................................16
AVL (Auto Volume Leveler) ......................................................................16
Geluid afstellen (handmatige instellingen) ...............................................16
Menuopties Tijd
Automatische
Klok instellen ............................................................................................17
De
aan/uit-tijdschakeling
instellen ............................................................17
Automatische Aus .....................................................................................17
Uitschakeltimer .........................................................................................17
Opties
van
het
speciale
menu
Kinderslot..................................................................................................18
ISM-methode ............................................................................................18
Laag
verbruik............................................................................................19
Menurotatie
Opties
van
voor verticale weergave .......................................................19
het schermmenu
Automatische
afstelling.............................................................................20
Beeldformaat instellen ..............................................................................20
Beeld vergroten/verkleinen .......................................................................20
Schermpositie ...........................................................................................21
Manuell Konfig. .........................................................................................21
Schermafstellingen ...................................................................................21
Initialiseren ...............................................................................................22
Breedbeeld-VGA-modus kiezen ...............................................................22
Onderdrukking van helderheidsruis..........................................................22
Split Zoom ................................................................................................22
PIP-functie (beeld in beeld)
PIP bekijken..............................................................................................23
Ingangssignaalbron voor PIP kiezen ........................................................23
NEDLAS
Subbeeld stilzetten ...................................................................................23
PIP Formaat .............................................................................................23
PIP-beeldformaat......................................................................................23
DiversenExtern bedieningsapparaat
installeren .....................................................24
Infraroodcode
(NEC-formaat) ...................................................................30
Controlelijst voor het oplossen van problemen ........................................34
Technische gegevens ...............................................................................35
Bewaar deze handleid-
ing altijd
bereik
binnen hand-
voor
verdere
raadpleging.
GEBRUIKSAANWIJZING
3
Waarschuwingen
inzake
veiligheid
Veiligheidsrichtlijnen
Veiligheidsrichtlijnen
Met het oog op de beste beeldhoogtes boven 2000m.
-
en
geluidskwaliteit verdient het aanbeveling
de monitor niet te
gebruiken
op
W
WAARSCHUWING
Plaats de monitor niet in rechtstreeks zonlicht of in de
van warmtebronnen zoals verwarmingsroosters, kachels enzovoort.
nabijheid
-
Gebruik geen water
-
Dit kan schade
aan
om
Als de monitor rook of
nat
zou
Dit
vochtige plaats,
plaats waar het apparaat
een
kunnen worden.
brand of
zou
regen
elektrische schok kunnen veroorzaken.
een
naar
Hierdoor
monitor
en
u een
De
-
elektrische schok
-
moet worden
aardingsdraad
voor een
niet is
krijgen
wanneer u
aangesloten.
aangesloten, bestaat
stroomlekkage.
er
gevaar
elektrische schok door
erkende elektricien.
Power
Short-circuit
breaker
Verbind de
aardingsdraad niet
gasleiding.
met
telefoondraden, blikse-
mafleiders of de
Plaats geen voorwerpen met
boven op de monitor.
-
Dit
zou
brand of
Steek geen voorwerpen in de
-
Dit
zou
brand of
Plaats geen
-
luchtuitlaatopening.
voorwerpen op de monitor.
ernstig
letsel kunnen
kinderen als volwassenen indien
vallen.
4
vloeistof erin
elektrische schok kunnen veroorzaken.
een
zware
Deze zouden
een
elektrische schok kunnen veroorzaken.
een
PLASMAMONITOR
contact opnemen met
en
Dit
zou
toebrengen
ze van
brand of
een
uw
om
Dit kan schade
elektrische schok kunnen veroorzaken.
de monitor zelf te herstellen. Neem
dealer of uw onderhoudsdienst.
uw
aan
de monitor of
onweer
moet
u
aan
zowel
de monitor zouden
een
elektrische schok
de stekker
het stopcontact trekken
niet aanraken.
supplier
-
vreemde geur verspreidt,
de stekker uit het
het
onmogelijk is om het toestel te aarden, moet u een
afzonderlijke circuitonderbreker gebruiken. Laat deze installeren
een
een
uitschakelen,
veroorzaken.
Als het
door
-
Tijdens
aardingsdraad
Als de
het toestel
stopcontact trekken
waterschade kunnen ontstaan binnenin de
kunt
u
Probeer niet
binnen stroomt.
zou er
moet
contact op met
toestel aanraakt.
-
elektrische schok
dealer of onderhoudsdienst.
Buig de antennekabel tussen de binnen- en de
buitenzijde van het gebouw, om te voorkomen dat
-
een
veroorzaken.
Zoniet kan brand ontstaan.
Gebruik de monitor niet op
zoals een badkamer of een
-
de monitor schoon te maken.
de monitor of
-
Dit kan schade
veroorzaken.
aan
en
mag
de monitor of
u
een
van
de monitor uit
de antennekabel
elektrische schok
Waarschuwingen
*
bevatten twee soorten
Veiligheidsrichtlijnen
informatie,
waarvan u
aanwijzing
Niet-naleving van deze
toestel veroorzaken.
aanwijzing
van
veiligheid
hieronder de betekenis vindt.
deze
WAARSCHUWING Niet-naleving
inzake
kan
ernstig
letsel
en
zelfs de dood
veroorzaken.
Opmerkingen
Wees
den.
voorzichtig
voor
gevaar dat kan
kan licht letsel of schade
optreden
onder
aan
het
bepaalde omstandighe-
Opmerkingen
De serie MZ-42/50PZ44/46
worpen
voor
(of MZ-42/50PZ90/92) is
(breed beeld).
ont-
Zorg
-
Raak de stekker nooit
Dit kan
-
een
aan
met natte handen.
Dit kan brand of
langs warme
verwarmingstoestel, loopt.
een
aansluitgedeelte
stopcontact
-
Plaats de monitor niet in een inbouwelement zoals
een boekenkast of een rack.
voorw-
elektrische schok veroorzaken.
Dit kan brand of
van
een
het stopcontact loszit.
elektrische schok veroorzaken.
Werp gebruikte batterijen keurig weg om te
voorkomen dat een kind zou proberen ze op
-
-
een
Sluit het toestel niet aan op het stroomnet als het
snoer of de stekker beschadigd is of het
elektrische schok veroorzaken.
Trek het snoer van het toestel uit het
alvorens het te verplaatsen.
dat het netsnoer niet
ervoor
erpen, zoals
horizontale montage
Verluchting nodig.
Mocht dit toch
gebeuren,
moet
u
onmiddellijk
een
arts
te eten.
raadple-
gen.
Als de
luidsprekers aan de monitor bevestigd zijn en
verplaatsen, mag u het niet aan de
luidsprekers vasthouden.
u
-
het toestel wilt
Hierdoor
zou
de monitor kunnen vallen, met
kinderen of volwassenen
zelf tot
de monitor op een tafel plaatst, moet u erop letu het toestel niet over de rand plaatst.
-
ten dat
Hierdoor
-
zou
de monitor kunnen vallen, met
kinderen of volwassenen
zelf tot
Plaats
en
ernstige
schade
ernstig
aan
letsel
het toestel
buitenantenne niet in de nabijheid van
of andere elektrische licht-
een
aan
van
product
Dit kan schade
Neem
aan
de monitor of
een
elektrische schok
jaarlijks
elektrische schok veroorzaken.
contact met de onderhoudsdienst op
gedeelte van de monitor schoon te
het inwendige
laten maken.
om
of stroomcircuits.
Dit kan
letsel
het toestel
veroorzaken.
-
opgehangen stroomkabels
-
aan
aan
gevolg.
een
ernstig
schade
dit product uit het stopcontact
schoon te maken. Gebruik geen
vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.
alvorens het
u
ernstige
gevolg.
Trek de stekker
Als
en
Opgehoopt
stof kan mechanische defecten veroorzaken.
De afstand tussen de ogen en het scherm moet
ongeveer 5 tot 7 maal de diagonaal van het scherm
bedragen.
-
Anders worden de ogen
Trek de stekker
van
overmatig
belast.
de monitor uit het
stopcontact
het toestel gedurende lange
onbewaakt of ongebruikt achterlaat.
wanneer u
-
Opgehoopt stof kan brand of een elektrische
en door aantasting of elektrische lekkage.
Gebruik enkel de
-
Er moet voldoende afstand
tussen de buitenantenne
zijn
elektriciteitsleidingen, om te voorkomen dat deze
elkaar kunnen raken, zelfs wanneer de antenne valt.
en
-
Dit kan
Als
u
een
veroorzaken.
NEDLAS
schok veroorzak-
voorgeschreven batterijen.
aan
de monitor of
Bedieningsorganen
een
van
elektrische schok
de monitor.
elektrische schok veroorzaken.
het toestel
loskoppelt
niet aan het snoer trekken,
het stopcontact trekken.
-
Dit kan schade
periodes
van
maar
het stroomnet mag u
moet u de stekker uit
Zoniet kan brand ontstaan.
GEBRUIKSAANWIJZING
5
Inleiding
Functies
-
-
van
van
Richt de
de
de
de
afstandsbedieningstoetsen
de afstandsbediening op de monitor.
afstandsbediening
mogelijk dat opeenvolgende bewerkingen met de afstandsbediening niet met de voorgeschreven
worden uitgevoerd, overeenkomstig de kenmerken van deze monitor.
naar
sensor voor
Het is
POWER
Schakelt de monitor in vanuit de
waakstand of uit in de waakstand.
INPUT SELECT
POWER
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
ARC
Verandert het beeldformaat.
PIP/DW
Om het subscherm in of uit te
schakelen.
Om
een
PR+/*ofPR-/*
programma voor het subscherm te selecteren.
INPUT SELECT
ARC
I/II/
PIP/DW
TEXT/
PR-/
PR+/
SWAP
PR
MUTE
op.
CIJFER-toetsen
een
menuoptie.
(Volume button)
Verhoogt/verlaagt het geluidsniveau.
Stelt menu-instellingen af.
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PSM
0
SSM
REVEAL
SIZE
UPDATE
HOLD
MIX
TIME
INDEX
MODE
?
M
LIST
WIN.POSITION
WIN.SIZE
SLEEP
SPLIT ZOOM
ZOOM-
ZOOM+
SSM
Om het geluid te kiezen dat geschikt
is voor het soort programma dat u
bekijkt: vlak, spraak, film, muziek of
gebruiker
LIST
Om de
programmatabel
weer
STOP
REW
SPLIT ZOOM
het scherm met een regel-
SLEEP
P/STILL
PLAY
REC
FF
ZOOM+ / ZOOMVergroot of verkleint de
van het hoofdbeeld.
afmetingen
VCR-TOETSEN
Voor de
matige verhouding.
bediening
van een
videocassetterecorder.
Batterijen plaatsen
?
?
6
PLASMAMONITOR
te
geven.
Stelt de uitschakeltimer in.
PSM
Past het vooraf in de fabriek
afgestelde beeld aan de kamer aan.
Vergroot
in of uit.
geluid
Φ / Γ
bekeken programma.
geheugen
Schakelt het
Kiest
SWAP
het voordien
MENU
Geeft de on-screen menu's een voor
een weer.
Sluit het huidige menu af.
Slaat menuveranderingen in het
voor
VOL
WIN. SIZE
het subscherm
in te stellen.
naar
gebruikt
Δ/Ε
verplaatsen.
terug
TEXT/*
Deze toetsen worden
teletekst.
OK
OK
VOL
WIN.POSITION
Om het subscherm in wijzerzin te
keert
I/II/*
Om de taal te selecteren ingeval van
uitzendingen in twee talen.
Om de geluidsuitgang te selecteren.
MUTE
PIP INPUT
Kiest de ingangsmodus voor het
subbeeld.
van
(ingangsbronkeuze)
PIP INPUT
MENU
SWAP
Om tussen hoofd- en subscherm
over te schakelen.
Om het formaat
helderheid
Open het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van
afstandsbediening en plaats de batterijen volgens de juiste
polariteit.
Plaats twee 1,5 V alkaline AAA-batterijen. Gebruik geen
gebruikte en nieuwe batterijen tezamen.
de
LG-
Inleiding
Bedieningsorganen
-
-
Hier wordt
Deze kan
van
van
de
de monitor
een vereenvoudigde voorstelling van het voorpaneel getoond.
enigszins verschillen van het voorpaneel van uw toestel.
<Bedieningsorganen
op het
voorpaneel>
INPUT
SELECT
ON/OFF
Aan/uit-toets
Sensor
voor
de
MENU
VOL.
Δ,Ε-Toetsen
INGANGSBRONKEUZE-toets
VOLUME-toetsen
afstandsbediening
MENU-toets
Het
(Φ,Γ)
Voeding/waakstand-lichtje
lichtje is rood in de waakstand
en
groen
wanneer
de monitor
ingeschakeld
is
<Achterpaneel>
()R ()
RS-232CINGANG
Y
R AUDIO L
()L ()
RS-232C INPUT
EXTERNAL SPEAKER
(CONTROL/SERVICE)
DVI INPUT
RGB INPUT
AUDIO INPUT
RGB OUTPUT
EXPANDED
INPUT
RGB INGANG
PR
COMPONENT INPUT
AUDIO
INGANG
AUDIO
INGANG
DVI INGANG
PB
UITGEBREIDE
INGANG
RGB-UITGANG
R AUDIO L (MONO)
REMOTE
CONTROL
AUDIO INPUT
S-VIDEO
VIDEO
INPUT
AUDIO INPUT
AC INPUT
AUDIO
INGANG
S-VIDEO
INGANG
COMPONENT
INGANG
VIDEO
INGANG
NEDLAS
Aansluiting
Note: Niet alle
op PC
afgebeelde
15-pins kabel
Een D-sub
Aansluiting
kabels worden met de monitor
en een
DVI-kabel worden
meegeleverd.
meegeleverd om
audio-/videoapparatuur
op
de monitor op
een
PC
aan
te sluiten.
GEBRUIKSAANWIJZING
7
Inleiding
Aansluitingen
voor
voor
externe
externe
apparatuur
<Achterpaneel>
Type
met
()R ()
RCA-aansluitingen
1
Type
AUDIO
()L ()
2
met
()R ()
3
Y
PB
PR
4
AUDIO
(MONO)
5
6
scartaansluitingen
()L ()
5
1. EXTERNE LUIDSPREKER
(8
ohm
uitgangsweerstand)
Sluit deze op optionele externe luidspreker(s) aan.
*Voor meer informatie: zie de handleiding voor de
ers en
de
BEDIENING / S-VIDEO/VIDEO-INGANG/AUDIO-INGANG
luidsprekBUS VOOR EURO SCART
luidsprekersteun.
2. RS-232C-INGANGSPOORT
Sluit deze op de
5. AUDIO-INGANG/INGANG COMPONENTEN / AFSTANDS-
(BEDIENING/SERVICE)
RS-232C-poort van een PC aan.
Opmerking
voorzien
:
Het
in
interfacepaneel (AP-42/50EA42/43)
de
42/50PZ44/45/46/47
3. DVI-INGANG/RGB-INGANG/AUDIO-INGANG
Sluit de
monitoruitgangsbus
op deze bus
van
de PERSONAL COMPUTER
contact op met
uw
modellen
van
de
serie
is niet
MZ-
MZ-42/50PZ90/91/92/93). Neem
dealer om dit optionele onderdeel te
(
of
kopen.
aan.
6. NETSNOERAANSLUITING
RGB-UITGANGS-BUS
U kunt het
de
RGB-signaal bekijken op een
RGB-UITGANG (PC-UITGANG) op
van een
andere monitor
aan
4. UITGEBREIDE INGANG
8
PLASMAMONITOR
te sluiten.
andere monitor door
de
PC-ingangspoort
Deze monitor werkt op wisselstroom. De spanning staat vermeld op de bladzijde met technische gegevens. Probeer de
monitor nooit op gelijkstroom te laten werken.
Installatie
Instellingen
het
voor
voor
bekijken
van
van
externe
externe
apparatuur
Video's
-
-
het
bekijken (Als
interfacepaneel geinstalleerd is.)
Het
interfacepaneel (AP-42/50EA42/43)
42/50PZ90/91/92/93).
-
de serie MZ-42/50PZ44/45/46/47
van
(
of MZ-
Bij het aansluiten van de monitor op externe apparatuur moeten de kleuren van de aansluitpoorten overeenkomen (video
geel, audio (L) wit, audio (R) rood).
Sluit de VIDEO INPUT-bus (geel) met de BNC-RCA-adapter op de VIDEO INPUT van de monitor aan.
Als u een mono-videorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de videorecorder aan op de ingang AUDIO (L/MONO) van de
-
-
-
is niet voorzien in de modellen
-
monitor.
-
-
Als
u een S-VIDEO-videorecorder op de S-VIDEO-ingang aansluit, levert dit een betere beeldkwaliteit op dan
gewone videorecorder aansluit op de VIDEO-ingang.
Of sluit de Euro scart-bus van de videorecorder op de Euro scart-bus van het toestel aan.
Gebruik de satellietfunctie
beeld hiervan is het
Bij gebruik
-
te
vermijden
beeld
dat
een
stilstaand beeld
op het scherm
lange tijd
blijft
staan. Een
typisch
voor-
videorecorder.
van een
het beeldformaat 4:3 kan het stilstaand beeld zichtbaar
van
Om beeldruis
om
stilgezette
wanneer u een
(storing)
te
laat
vermijden,
u
blijven op het scherm.
best voldoende afstand tussen de videorecorder en de monitor.
1. Druk op de INPUT SELECT-toets op de afstandsbediening om AV of (AV1 of AV2 ) te kiezen.
(Indien u de aansluiting S-VIDEO gebruikt, kiest u de externe ingangsbron S-Video. )
2. Plaats
de
een
Kabel-TV
-
-
-
videocassette in de videorecorder
en
druk op de PLAY-toets op de videorecorder.
kijken (Als
het
interfacepaneel (AP-42/50EA42/43)
42/50PZ90/91/92/93).
Als
u
kan alleen
Voor
over
van
is niet voorzien in de modellen
meer
informatie
kabel-TV,
neem
contact op met
bekijken (Als
interfacepaneel (AP-42/50EA42/43)
42/50PZ90/91/92/93).
het aansluiten
van
de monitor op
monitor overeenkomen met die
audio
van
de serie MZ-42/50PZ44/45/46/47
(
of MZ-
bij een plaatselijke leverancier neemt en een codeerapparaat installeert, kunt u kabel-TV
TV-programma's weergeven als een TV-tuner of een kabel-TV-decoder op de monitor wordt
Het
Bij
gebruiksaanwijzing
kabel-TV-abonnement
een
kijken. Deze monitor
aangesloten.
Een externe audio-/videobron
-
de
interfacepaneel geinstalleerd is.)
Het
(rechts)
=
van
een
de
het
plaatselijke kabel-TV-leverancier(s).
uw
1. Druk op de INPUT SELECT-toets op de afstandsbediening
2. Stem met de kabel-TV-decoder op kabel-TV-kanalen af.
-
(Zie
videorecorder)
en
kies AV of
of AV2
(AV1
).
interfacepaneel geinstalleerd is.)
is niet voorzien in de modellen
van
de serie MZ-42/50PZ44/45/46/47
(
of MZ-
externe bron moeten de kleuren
uitgangsaansluitingen
op de
van de AUDIO/VIDEO-ingangsaansluitingen op de
audio-/videoapparatuur: video geel, audio (links) wit,
=
=
rood.
Of sluit de Euro scart-bus
van
de videorecorder op de Euro scart-bus
van
het toestel
aan.
1. Druk op de INPUT SELECT-toets op de afstandsbediening om AV of (AV1 of AV2 ) te kiezen.
2. Bedien de overeenkomstige externe apparatuur. Zie de gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur.
DVD's
-
Het
van
bekijken (Als
het
Aansluiten
-
DVD-video-ingangen aan op Y, PB, PR van de COMPONENT
INGANG en de audio-ingangen op de audio-bussen van de AUDIOINGANG.
van
het toestel
de videorecorder op de Euro scart-bus
van
1. Schakel de
DVD-speler
de
INPUT
in
en
plaats
een
SELECT-toets
componenten.
Componentpoorten
van
de
monitor
Video-uitgangspoorten
van de DVD-speler
DVD.
op de
te kiezen. Zie de
afstandsbediening
Component of (AV1 of AV2 )
gebruiksaanwijzing
de DVD-speler voor bedieningsvoorschriften.
op
Ingangspoorten voor componenten
U krijgt een betere beeldkwaliteit als u de DVDspeler als volgt aansluit op de ingangspoorten
YPBPR
aan.
Gebruik
2. Druk
?
voor
Sluit de
Of sluit de Euro scart-bus
NEDLAS
interfacepaneel geinstalleerd is.)
interfacepaneel (AP-42/50EA42/43) is niet voorzien in de modellen
de serie MZ-42/50PZ44/45/46/47 ( of MZ-42/50PZ90/91/92/93).
om
Y
Y
Y
Y
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
van
GEBRUIKSAANWIJZING
9
Installatie
Instellingen
externe
externe
voor
voor
het
bekijken
van
van
apparatuur
PC aansluiten
-
-
-
De monitor kan ook
Vermijd
dat
scherm
ingebrand
een
bewegende
beelden
stilstaand beeld
en
lange tijd
worden. Gebruik
geluid
van een
op het scherm
PC
een screen saver wanneer
Sluit de PC op de RGB
INGANGS-(PC-INGANGS-)
weergaveresolutie van de PC aan.
Synchroniseringsingangsvorm; gescheiden
of DVI
ontvangen.
blijft staan. Het stilstaand beeld kan op het
mogelijk is.
INGANGS-(DIGITALE RGB-INGANGS-)poort van de monitor
van
de monitor
dat
aan; pas de
-
Installatieaanwijzingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Als de resolutie
om een
PC op
uw
monitor
aan
te sluiten
hoger is dan UXGA, dan zal er geen beeld verschijnen op de monitor.
Sluit de signaalkabel van de monitoruitgang van de PC aan op de RGB-INGANG (PC-INGANG) van de monitor, ofwel
de signaalkabel van de DVI-uitgang van de PC op de DVI-INGANG (DIGITALE RGB-INGANG) van de monitor.
Sluit de audiokabel van de PC op de audio-ingang van de monitor aan. (Audiokabels worden niet met de monitor
meegeleverd).
Als u een geluidskaart gebruikt, moet u het PC-geluid correct afstellen.
Deze monitor ondersteunt een VESA "Plug and Play"-oplossing. De monitor stuurt EDID-gegevens naar het PC-systeem
met een DDC-protocol. De PC past zich automatisch aan deze monitor aan.
Het DDC-protocol is vooraf ingesteld voor de modi RGB (analoge RGB), DVI (DVI, digitale RGB).
Stel, indien nodig, de monitorinstellingen af om "Plug and Play" mogelijk te maken.
Als de beeldkaart van de PC niet tegelijkertijd analoge en digitale RGB-signalen uitstuurt, sluit dan alleen ofwel de RGBINGANG (PC-INGANG) of wel de DVI-INGANG (DIGITALE RGB-INGANG) aan om het PC-beeld op de monitor weer te
van
geven.
Als de beeldkaart
de PC
van
de PC wel
tegelijkertijd analoge
en
digitale RGB-signalen uitstuurt,
stel de monitor dan ofwel op
RGB ofwel op DVI in (de andere modus wordt door de monitor automatisch op "Plug and Play" ingesteld).
Afhankelijk van de videokaart werkt de DOS-modus mogelijk niet als u een DVI-I-kabel gebruikt.
Voor
een
normale
beeldweergave
moet de
VGA-modus overeenkomen
met het
DVI-signaal (640x480, 848x480,
852x480, 1360x768 of 1366x768). (Zie bladzijde 11)
PC installeren
1. Zet de PC
aan en
schakel de monitor in.
2. Druk op de POWER-toets op de afstandsbediening van de monitor om de monitor in te schakelen.
3. Druk op de INPUT SELECT-toets op de afstandsbediening om de ingangsbron RGB of DVI te kiezen.
4. Stel de resolutie
10
van
de PC op SXGA of
PLASMAMONITOR
lager (1280
x
1024, 60 Hz) af.
Installatie
Toonbare technische gegevens
gegevens
van
van
de
de monitor
RGB-PC / DVI-PC modus
Resolutie
Horizontale
Verticale
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
31.468
70.09
37.861
85.08
31.469
Resolutie
640x350
Horizontale
Verticale
frequentie (kHz) frequentie (Hz)
37.861
85.08
640x350
31.469
70.08
70.08
37.927
85.03
37.927
85.03
31.469
59.94
31.469
59.94
35.000
66.66
35.000
66.66
37.861
72.80
37.861
72.80
37.500
75.00
37.500
75.00
43.269
85.00
43.269
85.00
31.500
60.00
31.500
60.00
35.000
70.00
35.000
70.00
37.500
75.00
37.500
75.00
31.500
60.00
31.500
60.00
35.000
70.00
37.799
70.00
37.500
75.00
39.375
75.00
35.156
56.25
35.156
56.25
37.879
60.31
37.879
60.31
46.875
75.00
48.077
72.18
53.674
85.06
46.875
75.00
53.674
85.06
720x400
720x400
640x480
848x480
852x480
640x480
848x480
852x480
800x600
800x600
832x624
1024x768
832x624
1024x768
49.725
74.55
48.363
60.00
56.476
70.06
49.725
74.55
48.363
60.00
60.023
75.02
54.476
70.06
47.700
60.00
60.023
75.02
59.625
75.02
54.348
60.05
47.700
60.00
63.995
70.01
59.625
75.02
67.500
75.00
54.348
60.05
63.995
70.01
67.500
75.00
1280x960
60.000
60.00
1280x1024
63.981
60.02
1360x768
1366x768
1152x864
1152x870
68.681
75.06
1280x960
60.000
60.00
1280x1024
63.981
60.02
Serie MZ-42PZ44/45/90/91
1152x864
NEDLAS
Serie MZ-50PZ46/47/92/93
GEBRUIKSAANWIJZING
11
Installatie
Accessoires
POWER
MULTIMEDIA
INPUT SELECT
ARC
I/II/
PIP/DW
TEXT/
PR-/
PR+/
SWAP
PP NPUT
MENU
PR
MUTE
OK
VOL
VOL
PR
1
2
4
5
7
1.5V
1.5V
ASmark
Gebruiksaanwijzing
15-pens
Optionele
Alkalinebatterijen
D-subkabel
Neem contact op met
-
uw
Kantelbare
wandmontagebeugel
UPDATE
TIME
M
LIST
WINPOSITION
WINSIZE
SLEEP
SPLITZOOM
ZOOM-
ZOOM+
P/STILL
PLAY
REC
FF
Afstandsbediening
Telefoonscartkabel
DVIkabels
redenen
(optional)
van kwaliteitsverbetering worden veranderd
optionele extra's worden toegevoegd.
deze optionele extra's te kopen.
Videokabels
PLASMAMONITOR
of
gewijzigd
zonder
voorafgaande
ken-
nieuwe
dealer
om
Wandmontagebeugel
Plafondmontagebeugel
Tafelsokkel
12
MIX
MODE
extra's
Optionele extra's kunnen om
nisgeving. Eveneens kunnen
-
SSM
SIZE
INDEX
REW
Netsnoer
9
0
?
HOLD
STOP
BNC-RCA-adapter
(optional)
3
6
8
PSM
REVEAL
LG TV
Tafelsokkel
Audiokabels
voor
Verticaal Wand
luidspreker
Luidsprekers
zetting nietje
Installatie
Installatie
?
?
?
de
de monitor
van
van
De monitor kan op verschillende wijzen worden gemonteerd: wandmontage, tafelmontage,
Installeer deze monitor alleen op een plaats waar voldoende verluchting beschikbaar is.
Dit
plasmadisplay
Wandbevestiging:
is
ontworpen
om
horizontaal of verticaal te worden
gemonteerd.
Wandbevestiging:
Horizontale installatie
enz.
Verticale installatie
de serie MZ-42/50PZ45/47
(Enkel voor
(of MZ-42/50PZ91/93))
yyyyyy
yyyyyy
yyyyyy
yyyyyy
yy
?
De monitor kan
hierboven
?
yy
aan
de wand worden
afgebeeld. (Voor
meer
bevestigd
zoals
?
informatie, zie de
De monitor kan verticaal
tigd
zoals hierboven
Let
op:
aan
de wand worden beves-
afgebeeld. (Voor meer informatie,
zie de optionele 'Installatie van wandmontagebeugel en
instellingsleidraad'.)
optionele 'Installatie van wandmontagebeugel en
instellingsleidraad'.)
Luidsprekers zijn optioneel en worden louter ter illustratie getoond.
Wanneer
moeten de
u
de
monitor verticaal
monteert,
op het voorpaneel in de
stand links onder staan zoals hierboven afgebeeld.
?
bedieningsorganen
Luidsprekers zijn optioneel en worden louter ter illusgetoond.
Opmerking: Om de monitor in verticale positie te
gebruiken, moet het beeld van de bron zich ook in ver-
tratie
?
ticaal formaat bevinden.
Tafelmontage
NEDLAS
?
De monitor kan op een horizontaal oppervlak worden
zoals hierboven afgebeeld is. (Voor meer
bevestigd
informatie, zie onder 'Installatie
van
tafelsteun
en
instellingsleidraad'.)
GEBRUIKSAANWIJZING
13
Bediening
Let op
?
?
Wanneer
u
de monitor verticaal monteert, dient
de
u
OSD-weergavemodus
te
veranderen, zodat de menu's goed
worden weergegeven, en dient u tevens de monitor te beschermen tegen oververhitting
Installeer deze monitor alleen op een plaats waar voldoende verluchting beschikbaar is.
Wandmontage
a. Minimale vrije ruimte
bij wandmontage
toereikende
voor
Tafelmontage
b. Minimale vrije ruimte
bij tafelmontage
verluchting
voor
(zie
blz.
toereikende
2 inches
4 inches
verluchting
2 inches
4 inches
4 inches
19).
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
2.36 inches
Monitor inschakelen
Richt de
-
afstandsbediening
naar
de
sensor voor
Monitor de eerste keer inschakelen
1. Sluit het netsnoer correct
2. Druk op de
na
de
afstandsbediening
op de monitor.
installatie
aan.
ON/OFF-toets op de monitor. De monitor wordt
nu
in waakstand
op de monitor of druk op de toets POWER of INPUT SELECT op de
geschakeld. Druk INPUT SELECT
afstandsbediening om de monitor opnieuw te
activeren.
Monitor inschakelen
1. Als de monitor
?
Druk op de
(netsnoer
is nog
uitgeschakeld wordt
aangesloten)
met de
ON/OFF-toets op de monitor
2. Als de monitor met de
afstandsbediening
ON/OFF-toets op de monitor
om
en
de monitor in te schakelen.
ook met de
ON/OFF-toets op de monitor
uitgeschakeld
wordt
?
Druk op de
ON/OFF-toets op de monitor en druk vervolgens op de toets INPUT SELECT op de monitor of druk
op de toets POWER of INPUT SELECT op de afstandsbediening om de monitor opnieuw te activeren.
Keuze
-
de
de menutaal
van
van
De menu's kunnen in de
gekozen
1. Druk op de toets MENU
2. Druk op de toets Γ
en
en
(optional)
(optional)
taal op het scherm worden weergegeven. Kies eerst
dan op de toets Δ / Ε
dan op de toets
Δ
/ Ε
om
om
het
speciale
Language te
menu weer
14
PLASMAMONITOR
te geven.
kiezen.
3. Druk op de toets Γ en dan op de toets Δ / Ε om de gewenste taal te kiezen.
Vanaf nu zullen de menu's op het scherm worden weergegeven in de taal van
4. Druk op de MENU-toets.
uw
uw
keuze.
taal.
Bediening
Opties
Opties
PSM
-
-
het beeldmenu
van
van
(Beeldstatusgeheugen)
Deze functie stelt de monitor af op de best mogelijke beeldweergave.
Bij het met de hand afstellen van de beeldopties (contrast, helderheid,
PSM automatisch
naar
de stand GEBRUIKER
kleur, scherpte
en
kleurschakering.),
schakelt
over..
1. Druk op de PSM-toets.
Bij
?
elke druk op de PSM-toets verandert de
User
Dynamic, Standard, Mild of User in het Beeld-menu kiezen.
beeldopties Dynamic,Standard en Mild zijn vooraf ingesteld en geprogrammeerd
een goede beeldkwaliteit en kunnen niet worden gewijzigd.
De
?
Automatische
Kies de
Bij
Mild
U kunt ook
?
-
zoals hieronder aangegeven.
Standard
Dynamic
-
schermweergave
optie
kleurregeling
Normal
om
de
het met de hand afstellen
stand GEBRUIKER
1. Druk op MENU
in de fabriek
voor
afstellen
beginwaarden in te stellen (terugzetten op standaardinstellingen).
van de kleurwarmte-opties (rood, groen of blauw), schakelt CSM automatisch
naar
de
over.
en
vervolgens
op Δ
/ Ε om
het
menu
PICTURE te selecteren.
PICTURE
PSM
2.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/ΕomCSMtekiezen.
3. Druk op de
toets Γ
en
dan op de
toets Δ / Ε om
de
gewenste
CSM
Γ
Colour
kleurwarmte te kiezen.
4. Druk op de MENU-toets.
Normal
Cool
Temp.
Contrast
Warm
100
Brightness
60
Colour
50
Sharpness
50
User
MENU Prev.
Handmatige regeling
-
U kunt elke
gewenste
1. Druk op MENU
en
van
de kleurwarmte
kleurwarmte instellen
vervolgens
2. Druk op de toets Γ
en
op Δ
(gebruikersoptie)
voor
/ Ε om
dan op de toets Δ
rood, groen of blauw.
het
menu
/ Ε om
PICTURE te selecteren.
Colour
Temp.
PICTURE
PSM
te kiezen.
CSM
Colour
4. Maak de
gewenste instellingen
5. Druk op de MENU-toets.
Het afstellingsbereik van
?
met de toets Φ / Γ.
Rood, Groen
en
Γ
Temp.
Contrast
3.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/Εomeenkleurtekiezen.
100
Brightness
60
Colour
50
Sharpness
50
Red
+5
Green
0
Blue
-5
Blauw is -10~+10.
MENU Prev.
NEDLAS
Handmatige beeldregeling (gebruikersoptie)
-
U kunt het contrast, de
die
u
helderheid, de kleur, de scherpte
en
de
kleurschakering
van
het beeld afstellen op de niveaus
verkiest.
1. Druk op MENU
2. Druk op de
en
vervolgens
op Δ
/ Ε om
toets Γ
en
dan op de
3. Druk op de toets Γ
en
dan op de toets Φ
het
menu
toets Δ / Ε om
de
PICTURE te selecteren.
gewenste beeldoptie
te kiezen.
PICTURE
PSM
CSM
Colour
4. Druk op de MENU-toets.
/ Γ om
de
juiste instellingen
te maken.
Temp.
Contrast
100
Brightness
60
Colour
50
Sharpness
50
Γ
MENU Prev.
GEBRUIKSAANWIJZING
15
Bediening
Opties
Opties
SSM
van
van
automatisch de
u van
de beste
de stand GEBRUIKER
geluidskwaliteit genieten zonder speciale afstellingen, want de monitor kiest
bij het bekeken programma past.
geluidsopties (hoge tonen, lage tonen en balans), schakelt SSM automatisch naar
die het best
geluidsoptie
het met de hand afstellen
Bij
-
geluidsmenu
geluidsmenu
(Geluidsstatusgeheugen)
Met deze functie kunt
-
het
van
de
over.
1. Druk op de SSM-toets.
2. Druk op de SSM-toets
om
Flat
?
AVL
U kunt ook
de
gewenste geluidskwaliteit
Movie
Speech
Music
User
Flat, Speech, Movie, Music of User in het geluid-menu kiezen.
(Automatische volumebalans)
Deze functie handhaaft het volume op hetzelfde
-
te kiezen.
1. Druk op MENU
en
vervolgens
op Δ
/ Ε om
niveau, zelfs als
het
u van
kanaal verandert.
SOUND te selecteren.
menu
SOUND
SSM
2.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/ΕomAVLtekiezen.
AVL
3.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/ΕomOnofOfftekiezen.
Γ
Treble
50
Bass
50
Balance
0
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
Geluid afstellen
(handmatige instelling)
1. Druk op MENU
en
vervolgens
op Δ
/ Ε om
het
menu
SOUND te selecteren.
SOUND
SSM
2. Druk op de toets Γ
kiezen.
dan op de toets Δ
en
/ Ε om
de
gewenste geluidseigenschap
te
AVL
Treble
50Γ
Bass
50
Balance
3. Druk op de toets Γ
en
dan op de toets Φ
/ Γ om
de
juiste instellingen
te maken.
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
16
PLASMAMONITOR
0
On
Off
Bediening
T ijd
Menuopties Tijd
Klok instellen
-
Als de
huidige tijdinstelling wordt gewist
uitgeschakeld met de knop
tor wordt
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
en
door
een
stroomuitval, of als de TV-stekker wordt uitgetrokken of de monimonitor, moet de klok opnieuw worden ingesteld.
ON/OFF op de
daarna de toets Δ / Ε
gebruik
het
om
menu
TIME
(tijd)
te
TIME
Clock
Γ
:
--
--
Off Time
On Time
2.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ/ΕomKloktekiezen.
Auto
Sleep
3.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ/Εomhetuurintestellen.
4. Druk op de toets Γ
daarna op de toets Δ / Ε
en
om
de minuten in te stellen.
5. Druk op de MENU-toets.
De
-
-
-
aan/uit-tijdschakeling
De
tijdschakeling
MENU Prev.
instellen
werkt alleen als de
huidige tijd
al is
ingesteld.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd
De monitor moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
en
daarna de toets Δ / Ε
gebruik
het
om
menu
TIME
zijn ingesteld.
(tijd)
te
TIME
Clock
Off Time
On Time
2.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/ΕomOffTimeofOnTimetekiezen.
Auto
Γ
On
Off
Sleep
12
3.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ/ΕomOntekiezen.
Vol.
:
00
30
4.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ/Εomhetuurintestellen.
5. Druk op de toets Γ
6. Enkel
bij
te
daarna op de toets Δ / Ε
en
druk op de toets Γ
inschakelfunctie,
en
om
de minuten in te stellen.
daarna op de toets Δ / Ε
om
MENU Prev.
het volume
regelen.
7. Druk op de MENU-toets.
Om de in/uitschakelfunctie te annuleren
-
DrukopdetoetsΔ/ΕomOfftekiezeninstap3.
Automatische Aus
-
Als
u
On selecteert in het Auto
nadat het TV-station
stopt
Sleep-rolmenu,
schakelt het toestel automatisch in
stand-by
ongeveer tien minuten
met uitzenden.
1. Druk op de toets MENU
kiezen.
en
gebruik
daarna de toets
Δ
/ Ε
om
het
menu
TIME
(tijd)
te
TIME
Clock
Off Time
On Time
2. Druk op de toets Γ
en
daarna op de toets Δ / Ε
om
Auto
Sleep te
kiezen.
Auto
Γ
Sleep
On
Off
3.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsΔ/ΕomOnofOfftekiezen.
NEDLAS
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
Uitschakeltimer
-
-
De uitschakeltimer schakelt de monitor
na een
vooraf
ingestelde tijd
uit.
zz
Druk op de SLEEP-toets om het aantal minuten te kiezen. De aanduiding
Min verschijnt op het scherm,
gevolgd door 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240. De timer begint af te tellen vanaf het gekozen aantal minuten.
---
a.
Om de resterende
b.
Om de
uitschakeltijd te controleren, drukt u eenmaal op de SLEEP-toets of de OK-toets.
zz
uitschakeltijd te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de SLEEP-toets tot de aanduiding
---
Min
ver-
schijnt.
c.
Als
u
de monitor uitschakelt nadat
u
de uitschakeltimer heeft
ingesteld,
wordt deze
instelling gewist.
GEBRUIKSAANWIJZING
17
Bediening
Opties
Opties
van
van
het
speciale
speciale
menu
Kinderslot
-
De monitor kan
zo
worden
ingesteld
1. Druk op de MENU-toets
en
dat
hij
alleen met de
dan op de toetsen Δ / Ε
afstandsbediening
om
het
kan worden
gebruikt.
SPECIAL te kiezen.
menu
SPECIAL
Language
2. Druk op de toets Γ
en
dan op de toetsen Δ /
Ε
om
Child lock te kiezen.
Child Lock
Γ
On
Off
ISM Method
Set ID
3.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsenΔ/Ε
omOnofOfftekiezen.
Low Power
OSD Rotate
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
-
Deze monitor is
zo
geprogrammeerd
dat
hij
onthoudt op welke
optie hij
het laatst
was
ingesteld,
zelfs als
u
de
mon-
itor uitschakelt.
-
-
Als
bij
de
instelling
Child lock 'on' de monitor met de
SELECT-toets op de monitor of op
Als de instelling Child lock 'on' is,
voorpaneel
wordt
afstandsbediening
wordt
uitgeschakeld,
drukt
u
op de INPUT
POWER, INPUT SELECT op de afstandsbediening.
verschijnt
de
aanduiding
'
Child lock
'
op het scherm als
een
toets op het
ingedrukt.
ISM-methode
Vermijd dat een stilstaand
PC/videospel dat lange tijd
-
van
beeld te
lange tijd op het monitorscherm blijft staan.
blijft staan, veroorzaakt een spookbeeld
op het scherm
Een stilstaand beeld
dat
blijft
staan zelfs
van
een
wanneer u
beeld verandert.
1. Druk op de MENU-toets
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
het
SPECIAL te kiezen.
menu
SPECIAL
Language
Child Lock
2. Druk op de toets Γ
3. Druk op de toets Γ
Wash te kiezen.
?
White wash
en
en
daarna op de toets Δ / Ε
daarna op de toets Δ / Ε
om
om
ISM Method
de ISM-methode te kiezen.
Set ID
te
groot permanent
beeld kan
op
een
toets
?
om
Orbiter
willekeurige
deze functie uit te schakelen.
:
In de satellietmodus verandert het scherm
om
de 2 minuten
om
te
vermijden
dat
er een
beeld op het scherm inbrandt. De satellietfunctie kan echobeelden voorkomen. Het is
echter best dat u vermijdt dat een stilstaand beeld op het scherm blijft staan.
?
Inversion
:
De functie Inversion schakelt de schermkleur
4. Druk op de MENU-toets.
18
PLASMAMONITOR
Inversion
White Wash
MENU Prev.
:
verwijdert permanente beelden van het scherm. Een
met deze functie niet perfect worden verwijderd. Druk
om
de 30 minuten
om.
Normal
Orbiter
OSD Rotate
Normal, Satelliet, Inversion of White
White Wash
Γ
Low Power
Bediening
verbruik
Laag
-
Met deze functie kunt
u
het stroomverbruik
1. Druk op de MENU-toets
en
de monitor verminderen.
van
dan op de toetsen Δ / Ε
om
het
menu
SPECIAL te kiezen.
SPECIAL
Language
2. Druk op de toets Γ
kiezen.
gebruik
en
daarna de toets Δ
/ Ε
om
het
menu
Low Power te
Child Lock
ISM Method
Set ID
Low Power
3.DrukopdetoetsΓ endanopdetoetsenΔ/Ε
Γ
On
Off
OSD Rotate
omOnofOfftekiezen.
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
Menurotatie
voor
verticale weergave
1. Druk op de toets MENU
en
(Enkel
voor
dan op de toets Δ
de serie MZ-42/50PZ45/47
het
/ Ε om
speciale
menu weer
(ofMZ-42/50PZ91/93))
te geven.
2. Druk op de toets Γ
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
OSD Rotate te kiezen.
3. Druk op de toets Γ
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
Normal of Rotate te kiezen.
SPECIAL
Language
Child Lock
ISM Method
Set ID
Low Power
OSD Rotate
?
Kies Normal als de monitor horizontaal
?
Kies Rotate als de monitor verticaal
4. Druk op de MENU-toets.
gemonteerd
gemonteerd is.
is.
Γ
Normal
Rotate
MENU Prev.
NEDLAS
GEBRUIKSAANWIJZING
19
Bediening
Opties
Opties
Automatische
-
het schermmenu
schermmenu
van
van
RGB
afstelling (alleen
Stelt automatisch de
beeldpositie
1. Druk op de MENU-toets
en
af
en
(PC)-modus)
beperkt beeldtrillingen.
dan op de toetsen Δ / Ε
het
om
menu
SCREEN te kiezen.
SCREEN
Auto
2. Druk op de toets Γ
en
dan op de toetsen Δ /
Ε
om
Auto
kiezen.
Configure te
Zoom In/Out
Position
3. Druk op de Γ-toets.
?
?
Manual
Screen
Configure voltooid is, verschijnt het bericht OK op het scherm.
beeldpositie niet in orde is, moet u de automatische configuratie opnieuw
Wanneer de Auto
Als de
To Set
Γ
Configure
ARC
Config.
adj.
Reset
VGA Mode
proberen.
4. Als het beeld
moet
-
-
na
de
handmatig
u
Als het beeld nog
afstellen.
auto-configuratie nog
en vervolgens
afstellen
niet correct
altijd
De functies Automatisch
verder moet worden
Manual
Config.
is, betekent dit niet dat
configureren
en
Met de hand
afgesteld
in RGB
(PC),
MENU Prev.
kiezen.
uw
monitor defect
is,
maar
moet
moeten niet worden
configureren
u
gewoon verder
gebruikt
voor
de DVI-
modus.
-
Deze functie werkt niet
voor
RGB-digitale uitzendingen.
Beeldformaat instellen
U kan TV
-
kijken
in verschillende
beeldformaten; Auto, 4:3, 16:9,
14:9
Zoom.
en
U kan Meermaals op de toets ARC drukken om het gewenste beeldformaat te selecteren.
U kunt Auto, 4:3, 16:9, 14:9 en Zoom ook in het schermmenu kiezen.
-
-
Auto
Wanneer
uw
TV-toestel het
tisch het beeldformaat
breedbeeldsignaal ontvangt
wijzigen.
via de
AV-scartaansluiting,
zal het automa-
4:3
Dit beeldformaat is 4 op 3
van een
gewone TV.
16:9
U kan films
(het beeldformaat 16:9) of gewone TV-programma's bekijken via de modus 16:9.
Het scherm 16:9 wordt op gewoon scherm bekeken maar het scherm 4:3 wordt links en rechts
groot zodat het scherm 16:9 volledig gevuld is.
ver-
14:9
Het 14:9- scherm ziet eruit als
een
4:3-beeld dat is
vergroot
naar
boven/onder links/rechts.
Zoom
U kan film op een groot scherm bekijken
onderaan als bovenaan en links en rechts
kan dat de boven-
Beeld
?
en
onderkant
van
dankzij
vergroot
de zoommodus. Het scherm 4:3 wordt zowel
zodat het scherm 16:9
volledig gevuld
is. Het
het beeld verloren gaan.
vergroten/verkleinen
Wanneer
u
het beeld
vergroot
of
verkleint, kan het beeld op het scherm
1. Druk op de toets ZOOM+/ZOOM-
om
het beeldformaat te
2. Stel de positie van het hoofdbeeld af met de toetsen Δ
beeld vergroten.
vergroten
/ Ε / Φ / Γ
er
onnatuurlijk
uitzien.
of te verkleinen.
in de modus
voor
Zoom In
109%
Δ
Φ
Γ
Ε
20
PLASMAMONITOR
Bediening
Schermpositie
-
-
Deze functie werkt in de
volgende modus :
480p/576p/720p/1080i/1152i.
RGB-PC of COMPONENT
1. Druk op de MENU-toets
dan op de toetsen Δ / Ε
en
het
om
menu
SCREEN te kiezen.
SCREEN
Auto
2. Druk op de toets Γ
daarna op de toets Δ
en
/ Ε om
3.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsenΔ
Position te kiezen.
configure
ARC
Zoom In/Out
/ΕofΦ
Position
/Γomdepositiebijtestellen.
Δ
Γ
Φ
Γ
Ε
Manual
Screen
4. Druk op de MENU-toets.
Config.
adj.
Reset
VGA Mode
MENU Prev.
Manuell
-
in
Konfig. (Enkel
Indien het beeld
tekst nog
trilt,
na
moet
de
u
RGB[PC]-modus)
auto-configuratie nog niet duidelijk is en in het bijzonder
beeldsynchronisatie met de hand afstellen.
als de op het scherm weergegeven
de
1. Druk op de MENU-toets
dan op de toetsen Δ / Ε
en
om
het
menu
SCREEN te kiezen.
SCREEN
Auto
toets Γ
2. Druk op de
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
Manual
3. Druk op de toets Γ
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
Phase of Clock te kiezen.
config.
te kiezen.
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
Manual
Screen
4. Druk op de toetsen Φ / Γ
?
Het
?
Het
afstellingsbereik
afstellingsbereik
om
de
gewenste afstellingen
van
Phase is 0
van
Clock is -50
~
config.
Γ
adj.
te verrichten.
Phase
Clock
Reset
--
--
VGA Mode
31.
+50.
~
MENU Prev.
5. Druk op de MENU-toets.
Schermafstellingen (Enkel
-
Gebruik deze functie
om
in AV
(of AV1, AV2),
beeldtrillingen
1. Druk op de MENU-toets
en
of
een
S-Video
onstabiel beeld te
dan op de toetsen Δ / Ε
om
en
COMPONENT
corrigeren tijdens
het
menu
het
480i/576i-modus)
bekijken
van een
videocassette.
SCREEN te kiezen.
SCREEN
Auto
2.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/Ε omScreenadj.tekiezen.
3.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/ΕomTVofVCRtekiezen.
Kies de optie VCR als u een video bekijkt.
Kies de optie TV voor alle andere apparatuur (behalve videorecorder).
?
?
NEDLAS
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
Manual
Config.
Screen
adj.
Reset
Γ
TV
VCR
VGA Mode
4. Druk op de MENU-toets.
MENU Prev.
GEBRUIKSAANWIJZING
21
Bediening
Opties
Opties
Initialiseren
-
Om de
het schermmenu
schermmenu
van
van
(terugzetten
afgestelde
op
waarde te
oorspronkelijke fabriekswaarde)
initialiseren, kiest
De breedbeeld-VGA-modus kiezen
-
Voor
een
normale
beeldweergave
1. Druk op de toets MENU
en
Reset met de toets
u
drukt
Δ / Ε en
u
op de toets Γ.
vervolgens
(alleen RGB-, DVI-modus)
moet de resolutie
dan op de toets Δ
/ Ε
van
om
de RGB-modus met de keuze
het SCHERM-menu
weer
van
de VGA-modus overeenkomen.
te geven.
SCREEN
Auto
2.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/Ε
3. Druk op de toets Γ
en
dan op de toets
omVGAModetekiezen.
Configure
ARC
Zoom In/Out
de
Δ / Ε om
gewenste
Position
VGA-resolutie te kiezen.
Manual
Screen
4. Druk op de MENU-toets.
Config.
adj.
Reset
VGA Mode
Γ
640x480
848x480
852x480
MENU Prev.
Onderdrukking
-
-
helderheidsruis
van
(optional)
Deze functie beperkt de beeldruis die kan optreden tijdens het TV-kijken in
Deze functie werkt in de volgende modus :
alleen VIDEO-, S-VIDEO- en COMPONENT 480i/480p/576i-modus
1. Druk op de toets MENU
en
dan op de toets
Δ / Ε
om
een
het SCHERM-menu
gebied
weer
waar
het
uitzendsignaal
te geven.
SCREEN
Auto
2.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/Ε
omYNRtekiezen.
3.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/Ε
omOnofOfftekiezen.
zwak is.
Configure
ARC
Zoom In/Out
Position
Manual
Screen
4. Druk op de MENU-toets.
Config.
adj.
Reset
YNR
Γ
On
Off
MENU Prev.
Split
-
-
-
-
-
Zoom
Met deze functie kunt
Deze functie is
u
het scherm met
elke
voor
ingangsbron
regelmatige verhouding vergroten.
een
beschikbaar.
Deze functie is niet beschikbaar in de modus Roteren
Met 2-SPLIT ZOOM kunt
Als
1.
een
scherm
u
vergroot is,
(draaien).
hoger en lager bewegen.
verplaatst zonder de Split Zoom.
het scherm enkel
kan het worden
Druk op de SPLIT ZOOM-toets.
?
Bij
elke druk op de SPLIT ZOOM-toets verandert de
Zoom
2-Split
4-Split
Δ
1
Ε
schermweergave
zoals hieronder aangegeven.
Zoom
1
2
4
5
9-Split
Zoom
123
Δ
Ε
Δ
Ε
456
4
Ingeval
van
ΦΓ
789
ΦΓ
9-SPLIT:
Druk op de cijfertoets om de sectie die u wilt vergroten te kiezen.
Als u nummer 5 kiest, wordt de 5de sectie vergroot en kunt u ook het
plaatsenmetdetoetsenΔ/Ε
9-Split
ΦΓ
Indien
Zoom
123
vergrote
scherm
ver-
ofΦ/Γ.
u nr.
5 kiest
Δ
Ε
456
789
ΦΓ
Sectie 5 wordt veranderd
22
PLASMAMONITOR
naar een
volledig
scherm.
Bediening
PIP-functie
-
Met PIP kunt
en
PIP
u
2 verschillende
de andere bron zal
Bij
ingangen (bronnen) tegelijk
beeld)
op
uw
monitor
bekijken.
Een bron wordt
groot weergegeven
kleiner inzetbeeld tonen.
een
bekijken
Druk op de PIP/DW-toets
?
in
(beeld
(beeld
om
het subbeeld
weer
te geven.
elke druk op de PIP/DW-toets of op de toets
Φ / Γ
verandert de
schermweergave
zoals hieronder aangegeven.
PIP
DW1
Off
Ingangssignaalbron
voor
Druk op de PIP INPUT-toets
beeld te kiezen.
DW2
PIP kiezen
om
de
ingangsbron
PIP
voor
het sub-
verplaatsen
Druk op de WIN.POSITION-toets
terwijl
u
in de PIP-modus
bent.
RGB
Video
10:30
Win. Position
Δ
ΦΓ
Ε
PIP Formaat
Druk op de WIN.SIZE
formaat af te stellen.
(Fenster Groesse)-toets
en
dan op de toetsen Φ / Γ
om
subbeeld-
Win. Size
Φ
Γ
NEDLAS
PIP-beeldformaat
1. Druk op de MENU-toets
en
dan op de toetsen Δ / Ε
om
het
menu
PIP/DW te kiezen.
PIP/DW
Input
2.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ /ΕomPIPARCtekiezen.
DW
PIP
Sub
3.DrukopdetoetsΓendaarnaopdetoetsΔ/Εom4:3of16:9tekiezen.
4. Druk op de MENU-toets.
Input
Win. Size
Win. Position
PIP ARC
Γ
4:3
16:9
MENU Prev.
GEBRUIKSAANWIJZING
23
Diversen
Extern
Sluit de
-
teem)
RS-232C-ingangsbus
aan om
de functies
Sluit de seriele
-
bedieningsapparaat
poort
van
van
op een extern bedieningsapparaat
de monitor extern te bedienen.
het externe
bedieningsapparaat
(zoals
een
instellen
computer of
op de RS-232C-bus op het
een
A/V-bedieningssys-
achterpaneel
van
de monitor
aan.
RS-232C-aansluitingskabels
-
worden niet met de monitor
meegeleverd.
Stekkertype: 9-pens-D-substekker
Nr.
Pennaam
1
Geen
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
verbinding
RXD (gegevens ontvangen)
TXD (gegevens versturen)
DTR (DTE-zijde klaar)
GND (aarding)
DSR (DCE-zijde klaar)
RTS (klaar om te versturen)
CTS (veilig om te versturen)
Geen verbinding
9
6
RS-232C-configuraties
3-dradige configuratie
(Niet standaard)
7-dradige configuratie
(Standaard RS-232C-kabel)
PC
PDP
RXD
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
6
4
78
8
CTS
RTS
7
RTS
CTS
D-Sub 9
D-Sub 9
RTS
CTS
24
PLASMAMONITOR
PC
PDP
RXD
2
3
TXD
TXD
3
GND
5
25
GND
DSR
DTR
4
4
DTR
DTR
DSR
6
6
DSR
78
7
RTS
8
CTS
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
Diversen
ID INSTELLEN
-
-
Gebruik deze functie
Zie
het ID-nummer
om
hierna. Zie
'Werkelijke data-mapping'
1. Druk op de toets MENU
en
monitor op te geven.
van een
bladzijde
dan op de toets Δ
29.
/ Ε
om
het SPECIAL-menu
weer
te geven.
SPECIAL
Language
2.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΔ/Ε omSetIDtekiezen.
Child Lock
ISM Method
Set ID
3.DrukopdetoetsΓendanopdetoetsΦ/ΓomSetIDaftestellenomhetgewenste
ID-nummer
?
Het
bepaalde
voor een
afstellingsbereik
van
Γ
1
Low Power
OSD Rotate
monitor te kiezen.
Set ID is 1
99.
~
MENU Prev.
Communicatieparameters
?
Baud-snelheid
?
Gegevenslengte
?
Pariteit: Geen
*
Gebruik
115200
:
bps (UART)
?Stopbit:1bit
8 bits
?
Communicatiecode
commando's
Opdracht
02.
Voeding
Ingangskeuze
Beeldverhouding
1
Opdracht
Databereik
2
k
a
0~1
k
b
0~4
k
c
0~4
04. Scherm uit
k
d
0~1
05. Volume uit
k
e
0~1
06.
k
f
0~64
03.
07. Contrast
k
g
0~64
08. Helderheid
k
h
0~64
09. Kleur
k
i
0~64
10.
k
j
0~64
k
k
0~64
12. OSD-keuze
k
l
0~1
13. Externe
k
m
0~1
14.
k
n
0~3
k
o
0~1
11.
Kleurschakering
Scherpte
bedieningsmodus
PIP/Twin picture (DW)
15. PIP-beeldformaat
Split Zoom
PIP-positie
k
p
21~99
17.
k
q
0~3
18.
Hoge
tonen
k
r
0~64
19.
Lage
tonen
k
s
0~64
k
t
0~64
16.
20. Balans
21. Kleurwarmte
k
u
0~2
22.
Roodafstelling
k
v
0~64
23.
Groenafstelling
k
w
0~64
24.
Blauwafstelling
k
$
0~64
25.
PIP-ingangsbron
k
y
0~4
26. SSM-modus
k
x
0~4
27. Abnormale toestand
k
z
0~a
28. ISM-methode
j
j
j
j
j
p
0~3
q
0~1
29.
30.
(CSM)
Laag verbruik
Orbiter-tijdinstelling
31. Beeldpuntinstelling
32. Automatische
*
Bij
het instellen
voor
orbiter
afstelling
van
27
scherm weergegeven.
32 wordt
~
er
r
1~FE
s
0~9
u
1
geen
menu
op het
/
ontvangstprotocol
Verzending
[Opdracht 1][Opdracht 2][ ][Set ID][ ][Gegevens][Cr]
*
[Opdracht 1]
Eerste commando
:
bedienen.
*
*
Volumeregeling
ASCII-code
Verzendings
(Zestientallig)
01.
:
kabel.
gekruiste
een
Referentielijst
:
[Opdracht 2]
[Set ID]
(j
of
om
PDP-toestel te
k)
:
Tweede commando
:
U kunt de
om
ingestelde
PDP-toestel te bedi.
ID afstellen
om
het
gewenste monitor-ID-nummer in het
speciale menu te kiezen. Zie de vorige
bladzijde. Het afstellingsbereik is 1 99.
Bij het kiezen van ID Instellen '0' wordt
elk aangesloten PDP-toestel bediend.
~
ID Instellen wordt aangegeven als decimaal
*
[Gegevens]
:
*
[Cr]
:
(1~99)in het menu en als hexadecimaal
(zestientallig) (0x0~0x63)in het verzend
ings-/ontvangstprotocol.
Om commandogegevens te versturen.
'FF'-gegevens versturen om de status
van
het commando te lezen.
Einde
van
de
regel
ASCII code '0x0D'
*[]
ASCII-code
:
'spatie (0x20)'
OK-bevestiging
[Commando 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
De monitor verstuurt
een
bevestiging (ACK
=
acknowledgement)
op basis van dit formaat wanneer hij normale gegevens ontvangt. Als de gegevens nu in gegevensontvangstmodus (data
read mode) staan, worden de huidige gegevens aangeduid. Als
de gegevens in
gegevensverzendingsmodus (data write mode)
Foutmelding
[Commando 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*
Het beeldscherm verzendt
edgement
-
bevestiging)
abnormale gegevens
municatiefouten.
Gegevens
1:
ongeldige
een
ACK-signaal (acknowlbij ontvangst van
in dit formaat
niet-uitvoerbare functies of
van
com
-
code
2: niet-ondersteunde functie
3:
langer
wachten
GEBRUIKSAANWIJZING
25
NEDLAS
Diversen
01.
2
Voeding (opdracht
Γ Om voeding Aan/Uit
van
:
04. Scherm uit
a)
Γ Om Aan/Uit
de monitor te sturen.
voor
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0:
Voeding
:
d)
'Scherm uit' te kiezen.
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
uit
1
Voeding
:
Gegevens
aan
Bevestiging
Γ Om voeding Aan/Uit
0
:
'Scherm uit' Uit
1
:
'Scherm uit' Aan
(wel beeld)
(geen beeld)
Bevestiging
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
te tonen.
Verzending
05. Volume uit
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Γ Om Aan/Uit
Bevestiging
2
(opdracht
voor
:
geluid ook met de
tandsbediening uitschakelen.
Ook als andere functies
'FF'-gegevens op basis van dit
verzenden, geven de teruggezonden bevestigingsgegevens de status van elke functie weer.
formaat
e)
'Geluid uit' te kiezen.
U kunt het
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
2
Verzending
Verzending
Gegevens
(opdracht
MUTE-toets op de afs-
Verzending
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
0
:
'Geluid uit' Aan
1
:
'Geluid uit' Uit
(geen geluid)
(wel geluid)
Bevestiging
02.
Ingangskeuze (opdracht
Γ Om de ingangsbron
U kunt ook
voor
2
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
b)
:
de monitor te kiezen.
ingangsbron kiezen met de INPUT
op de afstandsbediening van de monitor.
een
SELECT-toets
06.
Volumeregeling (opdracht
Γ Om het volume af
:
1
:
f)
te stellen.
afstandsbediening
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
:
U kunt het volume ook met de volumetoetsen op de
afstellen.
Verzending
Gegevens
2
RGB
Component (of AV1)
2:(orAV2)
Verzending
S-Video
3
:
4
:DVI
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Bevestiging
GegevensMin:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bevestiging
1' hierna. Zie
*
bladzijde
29.
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03.
Beeldverhouding (opdracht
Γ Om het schermformaat
aan
2
:
c)
07. Contrast
te passen.
(opdracht
Γ Om het beeldcontrast af
(Hoofdbeeldformaat)
2
:
g)
te stellen.
U kunt het contrast ook in het beeldmenu afstellen.
U kunt het beeldformaat ook afstellen met de toets ARC
Ration
(Aspect
Control)
op de
afstandsbediening
of in het
Verzending
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
schermmenu.
Verzending
GegevensMin:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
0
:
1
:
2
:
Breedbeeld
(16:9)
(4:3)
Volledig beeld (Zoom)
Normaal
screen
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3:Auto
08. Helderheid
4:14:9
Bevestiging
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Bij PC-ingang
(opdracht
Γ Om de helderheid
kunt
u
ofwel beeldformaat 16:9 of 4:3 kiezen.
van
2
:
h)
het beeld af te stellen.
U kunt de helderheid ook in het beeldmenu afstellen.
Verzending
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
GegevensMin:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
Bevestiging
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
26
PLASMAMONITOR
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
Diversen
09. Kleur
(opdracht
2
Γ Om de beeldkleuren af
14. PIP / Twin
i)
:
(DW) (opdracht
Γ Om PIP (Picture In Picture
te stellen.
2
:
n)
beeld in
beeld)/Twin picture
af te stellen.
(dubbel beeld)
U kunt de kleuren ook in het beeldmenu afstellen.
=
U kunt het PIP/TWIN-beeld ook met de PIP-toets of de
Verzending
Twin
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
picture (dubbel beeld)-toets
op de
afstandsbediening
of in het schermmenu bedienen.
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
Verzending
1' hierna. Zie
*
bladzijde
29.
Bevestiging
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0: PIP uit
Gegevens
1: PIP
2: DW1
10.
Kleurschakering (opdracht
Γ Om de kleurschakering
U kunt de
:
3: DW2
j) (optional)
Bevestiging
het beeld af te stellen.
van
kleurschakering
2
[n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
ook in het beeldmenu afstellen.
Verzending
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
15. PIP-beeldformaat
Gegevens Rood : 0 Groen : 64
Zie 'Werkelijke data-mapping 1'
~
hierna. Zie
*
bladzijde
29.
(opdracht
[k][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Gegevens
0: Normal
2
Γ Om de beeldscherpte af
U kunt de
[o][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
te stellen.
ook in het beeldmenu afstellen.
beeldscherpte
Verzending
16.
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Split
Zoom
2
met normale
:
p)
verhoudingen
te
vergroten.
U
kunt ook het scherm met de toets SPLIT ZOOM op de afs1' hierna. Zie
*
bladzijde
29.
Bevestiging
tandsbediening
aanpassen.
Verzending
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[k][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
12. OSD-keuze
(opdracht
2
l)
:
Γ Om OSD (On Screen Display
=
Min:21~Max:99
Bevestiging
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
weergave op het
Aan/Uit te kiezen.
Verzending
17.
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
Gegevens
(opdracht
Γ Om het scherm
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
scherm)
(4:3)
(16:9)
Bevestiging
k)
:
o)
screen
1: Breedbeeld
Scherpte (opdracht
:
Verzending
Bevestiging
11.
2
:
OSD uit
PIP-positie (opdracht
Γ Om de positie
1:OSDaan
U kunt de
positie
TION-toets op
afstellen.
Bevestiging
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2
:
q)
het subbeeld in de PIP-modus te kiezen.
van
van
de
het subbeeld ook met de PIP POSI-
afstandsbediening
of
in
het
PIP/DW
Verzending
13. Externe
Γ
bedieningsmodus (opdracht
2
:
Om de
tor
en
bedieningsorganen op het voorpaneel van
op de afstandsbediening te vergrendelen.
m)
de moni-
Verzending
0
:
Vergrendeling
uit
Gegevens
0
:
1
:
2
:
3
:
Rechts onder op het scherm
Links onder op het scherm
Links boven op het scherm
Rechts boven op het scherm
Bevestiging
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
NEDLAS
[k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
1
:
Vergrendeling
aan
[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bevestiging
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Gebruik deze modus als
u de afstandsbediening niet gebruikt.
hoofdvoeding aan/uit wordt geschakeld, wordt
vergrendeling van de externe bediening opgeheven.
Wanneer de
de
GEBRUIKSAANWIJZING
27
Diversen
18.
tonen
Hoge
Γ Om de hoge
U kunt de
(opdracht
2
:
22.
r)
Γ Om het rood
tonen af te stellen.
tonen ook in het
hoge
geluidsmenu
afstellen.
Verzending
2
Roodafstelling (opdracht
v)
:
de kleurwarmte af te stellen.
van
Verzending
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
2' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
[v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
23.
19.
Lage
tonen
Γ Om de lage
U kunt de
(opdracht
2
Γ Om het groen
s)
:
van
tonen ook in het
geluidsmenu
de kleurwarmte af te stellen.
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
w)
:
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
afstellen.
Verzending
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
2
Verzending
tonen af te stellen.
lage
Groenafstelling (opdracht
2' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bevestiging
[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
24.
Blauwafstelling (opdracht
Γ Om het blauw
20. Balans
(opdracht
Γ Om de balans af
2
:
$)
:
de kleurwarmte af te stellen.
Verzending
t)
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
te stellen.
U kunt de balans ook in het
van
2
geluidsmenu
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
afstellen.
*
Verzending
2' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens Min:0~Max:64
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
25.
Bevestiging
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
PIP-ingangskeuze (opdracht
Γ Om de ingangsbron
voor
2
:
y)
het subbeeld in de PIP/Twin
ture-modus te kiezen. U kunt de
ingangsbron
voor
pic-
het sub-
beeld ook met de PIP INPUT-toets op de afstandsbediening afstellen.
21. Kleurwarmte
(opdracht
Γ Om de kleurwarmte af
2
:
u)
Verzending
[k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
te stellen.
U kunt CSM ook in het PICTURE
menu
afstellen.
Gegevens
Verzending
0: Normaal
1: Koud
Bevestiging
:
1
:
RGB
Component (of AV1)
2:(orAV2)
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
0
2: Warm
3: Gebruiker
S-Video
3
:
4
:DVI
:
Music
Bevestiging
[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
26. SSM-modus
(opdracht
Γ Om de geluidsmodus
2
:
x)
te kiezen.
Verzending
[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
0
:
Flat
3
1
:
Speech
4:User
2
:
Movie
Bevestiging
[x][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
28
PLASMAMONITOR
Diversen
27. Abnormale toestand
Γ Om
2
(opdracht
:
30.
z)
abnormale toestand te herkennen.
een
Γ Om de tijd
Verzending
:
Standaard
Niet teken (vermogen voort)
Zwenking naar de waterkanon
afstandsbediening
Zwenking naar de waterkanon
slaap tijd verrichting
Zwenking naar de waterkanon
RS -232C verrichting
Geen 5V-spanning
Geen netspanning
Zwenking naar de waterkanon
Fan Alarm verrichting
Zwenking naar de waterkanon
off time verrichting
Zwenking naar de waterkanon
auto off verrichting
Zwenking naar de waterkanon
AV board verrichting
1
:
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
a
:
vandoor
tegen
vandoor
tegen
vandoor
tegen
2
orbiterwerking
:
r)
af te stellen.
vandoor
tegen
vandoor
tegen
vandoor
tegen
vandoor
tegen
Gegevens Min:1~Max:FE
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
[r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
31.
Beeldpuntinstelling voor orbiter
(opdracht 1 : j, opdracht 2 : s)
Γ Om het aantal beeldpunten in de orbiterfunctie af
te stellen.
Verzending
[j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens Min:0~Max:9
Zie 'Werkelijke data-mapping
*
Bevestiging
1' hierna. Zie
bladzijde
29.
Bevestiging
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
de
[j][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
2
van
Verzending
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
Gegevens
Orbiter-tijdinstelling
(opdracht 1 : j, opdracht
[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Deze functie heeft het kenmerk "alleen-lezen".
32. Automatische
28. ISM-methode
1
(opdracht
:
j, opdracht
Γ Om de ISM-methode
ook in het
menu
2
:
(opdracht
p)
:
afstelling
j, opdracht
:
u)
en
beperkt
beeldtrillin-
gen.
Verzending
bijregelen.
Verzending
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens
Gegevens
2
Γ Stelt automatisch de beeldpositie af
te besturen. U kunt de ISM-methode
SPECIAL
1
0
:
Normal
2
:
Inversion
1
:
Orbiter
3
:
White Wash
1: To set
Bevestiging
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Bevestiging
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
29.
Laag verbruik
(opdracht 1 : j, opdracht
Γ Om het stroomverbruik
kunt
van
Verzending
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
Gegevens
0
:
:
q)
Werkelijke data-mapping
menu
SPECIAL
bijregelen.
Bevestiging
[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
Werkelijke data-mapping
:Stap0
A
:Stap10(SetID10)
A:-8
F :Stap15(SetID15)
10:Stap16(SetID16)
2D: -1
2
0:-10
5:-9
NEDLAS
32: 0
37: +1
Off
1:On
1
0
de monitor te verminderen. U
verbruik ook in het
Laag
*
2
64
:
Stap
100
5F: +9
64: +10
GEBRUIKSAANWIJZING
29
Diversen
Infraroodcode
(NEC-formaat)
(NEC-formaat)
Aansluiten
Γ
Sluit
uw
afstandsbediening
Infraroodcode
van
de
met draad
aan
op de
afstandsbedieningsaansluiting
van
de monitor.
afstandsbediening (NEC-formaat)
Γ Uitgangsgolfvorm
Enkele
puls, gemoduleerd
met
37,917 kHz-signaal bij 455 kHz
TC
Draaggolffrequentie
FCAR
Γ Configuratie
?
=
1/TC
fOSC/12
=
Aan/uit-verhouding
T1
=
T1/TC
=
1/3
frame
van
1ste frame
Voorloo
pcode
Lage
Hoge
aangepaste code
aangepaste code
Gegevenscode
Gegevenscode
C0 C1C2C3C4C5C6C7C0C1C2C3C4C5C6C7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7
?
Herhalingsframe
Herhalingscode
Tf
Γ Voorloopcode
9ms
4.5
ms
0.55
Γ Herhalingscode
ms
9ms
2.25
ms
Γ Bitbeschrijving
?
Bit "0"
?
0.56
Bit "1"
0.56
ms
1.12
2.24
ms
Γ Frame-interval: Tf
De
golfvorm
wordt
overgedragen zolang
Tf
een
toets wordt
ingedrukt.
Tf
Tf=108ms @455KHz
30
PLASMAMONITOR
ms
ms
Diversen
Code
Functie
(Hexadecimaal)
Opmerking
00H
OMHOOG
01H
OMLAAG
02H
VOL+
03H
VOL-
08H
VOEDING
R/C-toets
C4H
VOEDING AAN
Discrete infraroodcode
C5H
VOEDING UIT
Discrete
09H
MUTE
R/C-toets
10H
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
Cijfertoets
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
(Δ)
(Ε)
R/C-toets
R/C-toets
R/C-toets
(Γ)
(Φ)
R/C-toets
(voeding aan/uit)
(alleen voeding aan)
infraroodcode (alleen voeding uit)
0
R/C-toets
1
R/C-toets
2
R/C-toets
3
R/C-toets
4
R/C-toets
5
R/C-toets
6
R/C-toets
7
R/C-toets
8
R/C-toets
9
R/C-toets
0BH
INGANGSKEUZE
R/C-toets
98H
MULTIMEDIA
R/C-toets
BFH
COMPONENT
Discreet
C6H
DVI
Discreet
D5H
RGB
Discreet
D6H
TV
Discreet
5AH
AV
Discreet
D8H
S-VIDEO
Discreet
0AH
I/II/*
R/C-toets
0EH
SLUIMERMODUS
R/C-toets
43H
MENU
R/C-toets
40H
ZOOM
41H
ZOOM
44H
OK(Α)
R/C-toets
4DH
PSM
R/C-toets
52H
SSM
R/C-toets
53H
LIST
R/C-toets
20H
TEXT/*
R/C-toets
2AH
REVEAL
R/C-toets
22H
MODE
R/C-toets
24H
MIX
R/C-toets
26H
TIME
R/C-toets
62H
UPDATE
R/C-toets
64H
SIZE
R/C-toets
65H
HOLD
R/C-toets
70H
INDEX
R/C-toets
60H
PIP/DW
R/C-toets
61H
PIP INPUT
R/C-toets
63H
SWAP
R/C-toets
69H
WIN.SIZE
R/C-toets
6AH
WIN.POSITION
R/C-toets
71H
PR+/*
R/C-toets
R/C-toets
72H
PR-/*
7BH
Split
79H
ARC
76H
ARC
77H
ARC
AFH
ARC
+
-
Zoom
(ingangskeuze COMPONENT/RGB/DVI)
(ingangskeuze COMPONENT)
(ingangskeuze DVI)
(ingangskeuze RGB)
(ingangskeuze TV)
(ingangskeuze AV)
(ingangskeuze S-VIDEO)
R/C-toets
R/C-toets
NEDLAS
R/C-toets
R/C-toets
(4:3)
(16:9)
(Zoom)
(keuze 4:3/16:9/zoommodus)
(alleen 4:3-modus)
infraroodcode (alleen 16:9-modus)
infraroodcode (alleen ZOOM-modus)
Discrete infraroodcode
Discrete
Discrete
GEBRUIKSAANWIJZING
31
Diversen
Opmerking
Opmerking
32
PLASMAMONITOR
Diversen
Opmerking
Opmerking
NEDLAS
GEBRUIKSAANWIJZING
33
Diversen
Controlelijst
Controlelijst
Geen beeld
geen
voor
voor
en
het
?
Controleer of de monitor
?
Netsnoer
?
Steek het netsnoer
aangesloten
problemen
is.
stopcontact?
en
geen
?
Geluid
?
Controleer of
uitgeschakeld?
?
verschijnt
langzaam na het
nets-
(Γ).
Druk op de MUTE-toets.
een
voorwerp tussen het
plasmadisplay
en
de afstands-
de correcte
batterijen volgens
polariteiten geplaatst zijn.
6)
?
Plaats nieuwe
?
Dit is normaal, aangezien het beeld wordt uitgeschakeld (mute) tijdens het
opstarten van de monitor. Neem contact op met uw onderhoudsdienst indien
het beeld
?
batterijen. (Zie
vijf
na
minuten nog
blz.
6)
altijd
niet is verschenen.
Kies Colour in het PICTURE-menu
blz.
15)
?
Bewaar
een
?
Activeer
om
(Zie
slecht beeld
blz.
zich
stopcontact waarop het
bevindt.
Controleer of de
(Zie
inschakelen
Geen of slechte kleur of
er
ander toestel in het
aangesloten.
Druk op de toets VOLUME
werkt niet
Het beeld
was
?
geluid
afstandsbediening
van een
de monitor
bediening
De
op
ingeschakeld
van
van
geluid
noer van
Beeld OK
oplossen
oplossen
en
druk op de toets VOLUME
zekere afstand tussen de monitor
het
brengen. (Als
even
een
welke functie
stilstaand beeld
om
en
(Γ).
de videorecorder.
de helderheid
van
het beeld
terug
dan 5 minuten op het scherm
langer
staan, wordt het scherm donker.)
Horizontale/verticale
?
Een
van
de
luidsprekers
?
Regel
?
Een
werkt niet
De monitor
vreemd
34
brengt een
geluid voort
PLASMAMONITOR
Controleer of
er
plaatselijke storingen zijn,
zoals
een
elektrisch toestel of
gereedschap.
strepen of trillend beeld
de Balance in het SOUND-menu.
(Zie
blz.
te
blijft
16)
verandering in de omgevingsvochtigheid of -temperatuur kan tot een
ongewoon geluid tijdens het in- of uitschakelen van de monitor leiden. Dit
duidt niet op een storing van de monitor.
Diversen
Technische gegevens
gegevens
MODEL
Breedte
het
van
van
MZ-42PZ44/46/H/B/R/S
MZ-42PZ90/92/H/B/R/S
MZ-42PZ45/47V/B/R/S
MZ-42PZ91/93V/B/R/S
MZ-42PZ45/47M/B/R/S
MZ-42PZ91/93M/B/R/S
(inches
/
mm)
40.7 / 1033
Hoogte (inches
/
mm)
24.5 / 622
Diepte (inches
/
mm)
3.2/81
Gewicht
(pounds
/
75/34
kg)
AC100-240Vwisselstroom, 50/60Hz
Spanningsvereiste
Resolutie
852
Kleur
32
480
(punten)
MODEL
~
104°F
zowel
van
(0
40°C)
~
MZ-50PZ44/46/H/B/R/S
MZ-50PZ90/92/H/B/R/S
MZ-50PZ45/47V/B/R/S
MZ-50PZ91/93V/B/R/S
MZ-50PZ45/47M/B/R/S
MZ-50PZ91/93M/B/R/S
(inches
/
mm)
48.2 / 1223
Hoogte (inches
/
mm)
28.9 / 734
Diepte (inches
/
mm)
4.1 / 105
Gewicht
(pounds
/
R, G als B)
Minder dan 80%
Bedrijfsvochtigheidsbereik
Breedte
x
16,770,000 (256 stappen
Bedrijfstemperatuurbereik
95.2 / 45
kg)
AC100-240Vwisselstroom, 50/60Hz
Spanningsvereiste
Resolutie
Kleur
1366
32
768
~
104°F
(punten)
zowel
van
(0
R, G als B)
NEDLAS
40°C)
~
Minder dan 80%
Bedrijfsvochtigheidsbereik
De bovenstaande technische gegevens kunnen
worden gewijzigd.
x
16,770,000 (256 stappen
Bedrijfstemperatuurbereik
?
product
om
redenen
van
kwaliteitsverbetering
zonder
voorafgaande kennisgev-
ing
GEBRUIKSAANWIJZING
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising