LG | RZ-27LZ55 | Owner's Manual | LG RZ-27LZ55 Handleiding

LG RZ-27LZ55 Handleiding
LCD TV
GEBRUIKSAANWIJZING
MODEL: RZ-23LZ25 ***
RZ-23LZ55 ***
RZ-26LZ55 ***
RZ-27LZ55 ***
RZ-32LZ55 ***
bijgevoegde Information Manual (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest
Lees de
uw
en
apparaat bedient.
Noteer het modelnummer
en
het serienummer
van
het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.
Inhoudsopgave
3
Installatie
Plaats
en
functie
de
van
Afstandsbediening
Batterijen plaatsen
/
5
bedieningselementen
Voor-/zijpaneel / Achterzijde
10
Basisbediening
Aan- en uitzetten / Programma's kiezen
Volume regelen / Snel terug
Dempingsfunctie
De taal
van
de schermmenu's kiezen
Schermmenu's
11
Menu kiezen
12
TV-zenders instellen
Automatische programmering
Handmatige programmering
Programma's bewerken
Favoriete programma / De programmatabel
oproepen
Beeldinstelling
PSM (Beeldstatusgeheugen)
Beeldinstelling
17
Geluidsinstelling
SSM (Geluidsstatusgeheugen)
Geluidsinstelling / Stereo-/tweetalenontvangst
NICAM-ontvangst / Geluidsuitvoer kiezen
19
TIJD-menu
Klok / Aan/uit-tijd
Sleep timer / Sluimertimer
21
Beeldformaat
Overige
23
Teletekst
In- en uitschakelen
SIMPLE-tekst / TOP-tekst
FASTEXT / Speciale teletekstfuncties
25
Aansluiting van externe apparatuur
Antenneaansluiting
Euro scart-aansluiting (VCR)
S-video-/audio-ingangsaansluitingen (S-Video)
Euro scart-aansluiting (DVD)
DVD-ingangen (RZ-23/26/27/32LZ55 )
Audio-/video-ingangsaansluitingen (alleen RZ-23LZ25***)
28
Aansluiting van PC
PC-ingangsaansluiting
Setup pc (enkel DVI-analoge modus)
30
functies
en PC-modus
Automatische AV-omschakeling / Kinderslot
TV-, AV-
***
Setup
extern
besturingssysteem; RS-232C
32
36
Controlelijst bij problemen
Specificaties
van
het
Bevestiging van het product
product te voorkomen
het
2
38
product
aan
de
muur om
omvallen
van
39
Installatie
Waarschuwing
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen. Wrijf niet met een hard voorwerp langs de LCD met actief raster en sla er ook niet tegen
aangezien hierdoor de LCD met actief raster definitief bekrast, ontsierd en beschadigd kan worden.
Onderhoud
Verwijder nooit het achterpaneel van
ning en andere gevaarlijke situaties
uittrekken
en
het
te
toestel,
het risico op blootstelling aan een zeer hoge spanAls het toestel niet naar behoren werkt, de stekker
om
vermijden.
contact opnemen met uw dealer.
Plaats
Zet de tv niet op een plaats waar helder licht of zonlicht direct op het scherm valt. Zorg ervoor dat de
tv niet wordt blootgesteld aan onnodige trillingen, vocht, stof of hitte. Zorg er ook voor dat de tv op een
plaats met voldoende ventilatie staat. De ventilatiegaten in het achterpaneel mogen niet worden
bedekt.
Als u de tv aan de muur wilt bevestigen, moet u een VESA-houder (optioneel onderdeel) aan de
achterzijde van de tv vastmaken.
Bevestig de VESA-houder en bijbehorende muurbevestiging (optionele onderdelen) zorgvuldig, zodat
de tv niet kan vallen.
Schoonmaken
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de voorzijde van het LCD-scherm schoon te maken. Stof
de set af door het scherm en het kastje met een zachte schone doek af te vegen. Als het scherm nog
niet schoon is, gebruik dan een schone vochtige doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen
of spuitbussen.
Milieuwaarschuwing
De
Dit
Dit
fluorescentielamp die in dit product is verwerkt, bevat een geringe hoeveelheid kwik.
product mag dus niet worden weggegooid met het gewone huishoudelijke afval.
apparaat dient in overeenstemming met de geldende plaatselijke milieuvoorschriften
weggegooid.
te worden
NEDRLAS
3
Installatie
Tv aansluiten
het achterpaneel door op de twee lipjes te drukken en het paneel omhoog te tillen.
Sluit de antennekabel aan op het aansluitpunt aan de achterkant waar 75 Ω bij staat.
1
Verwijder
2
Gebruik
3 Zie het
voor een
optimale ontvangst
gedeelte Aansluiting
4
Sluit het netsnoer
5
Sluit het
van
een
buitenantenne.
externe
apparatuur als
u
andere
aan.
achterpaneel.
Opmerking:
wat
u
hier ziet, kan
enigszins afwijken
van
hoe
uw
apparaat
~
5
Het scherm
?
positie
plaatsen
van
het scherm
aan voor
maximaal comfort.
Kantelbereik
RZ-23LZ55 ***
RZ-23LZ25 ***
3
12
5
EO
SVD
EO
-VD
S
VIDEO
VDEO
NO
O
LMO
AUDO
A3
?
R
Draaibereik
/MON
L
UDO
A
V3
A
R
(alleen RZ-23LZ25***)
De tv kan op de steun eenvoudig 25° naar links of
rechts worden gedraaid voor de optimale kijkhoek.
4
er
in
24
1
Pas de
apparaten wilt aansluiten.
naar
15
werkelijkheid
uitziet.
Plaats
functie
en
de
van
bedieningselementen
Alle functies kunnen worden bediend met de
afstandsbediening.
Sommige functies kunnen ook worden bediend met de toetsen op
het zijpaneel van het toestel.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Fernbedienung. Andere
fernbedienungen sind moglicherweise nicht funktionsfahig.
10
MUTE
POWER
1
11
TV/AV MULTIMEDIA
Afstandsbediening
Plaats
1.
I/II
12
2
LIST
Q.VIEW MENU
2.
13
3
4
PR
5
3.
OK
VOL
4.
PR
Zie de
MUTE
schakelt het
6
in
afstandsbediening
te
uit.
en
de
programmatabel
weer.
Q.VIEW
keert
5.
geluid
de
LIST
terug
selecteert
123
batterijen alvorens
volgende bladzijde.
TV/AV
kiest de TV- of de AV-modus.
doet het menu van het scherm verdwijnen.
schakelt het toestel in vanuit standby.
geeft
VOL
de
eerst
gebruiken.
naar
een
het voordien bekeken programma.
favoriet programma.
D / E (Programma omhoog/omlaag)
selecteert een programma of een menu-item.
schakelt het toestel in vanuit
456
F / G
standby.
(Volume omlaag/omhoog)
past het volume aan.
past de menu-instellingen
789
aan.
OK
7
8
SSM
SLEEP
0
ARC
PSM
6.
TEXT
9
legt
14
TIME
SIZE
MIX
gramma
7.
REVEAL
?
INDEX
i
8.
SSM
standby
(Geluidsstatusgeheugen)
uw favoriete geluidsinstelling
of kiest direct
een
pro-
op.
ARC
selecteerd
9.
modus.
nummer.
uw
MODE
M
huidige
NUMMERTOETSEN
roept
HOLD
keuze vast of toont de
schakelt het toestel in vanuit
15
UPDATE
uw
gekozen
beeldformaat.
SLEEP
stelt de sluimertimer in.
10. MULTIMEDIA
Hiermee
kunt
u
23/26/27/32LZ55 *** )
de
en
modi
TV,
PC monitor
COMPONENT
(PC-scherm)
(RZ-
selecteren.
(ARC/MULTIMEDIA)
5
NEDRLAS
Plaats
en
functie
van
11. POWER
schakelt het toestel in of uit vanuit
12. I/II
selecteert de taal tijdens
selecteert geluidsuitvoer.
een
de
bedieningselementen
standby.
uitzending
in twee talen.
13. MENU
selecteert
een menu.
op.
:
I/II
11
12
LIST
(alleen
teletext
Q.VIEW MENU
13
3
4
Geen functie
PR
GEKLEURDE KNOPEN
text
TV/AV
2
15. TELETEKSTTOETSEN
Deze toetsen worden gebruikt voor teletekst.
Zie het hoofdstuk 'Teletekst' voor meer details.
*
POWER
1
14. PSM
(Beeldstatusgeheugen)
roept uw favoriete beeldinstelling
MUTE
:
Deze knopen worden gebruikt for teleof voor program instelling.
5
OK
VOL
modelen)
VOL
PR
Batterijen plaatsen
123
De
afstandsbediening wordt gevoed
batterijen van het type
AAA/Alkaline. Schuif voorzichtig het
deksel van de afstandsbediening
omlaag tot het batterijvak open is.
Leg twee batterijen in volgens de
polariteitsaanduidingen ( + en
) in
door twee
6
456
789
7
SSM
0
PSM
14
-
het vak.
SLEEP
TEXT
UPDATE
TIME
SIZE
MIX
HOLD
REVEAL
15
9
NL
Batterij niet
weggooien,
maar
inleveren als KCA.
?
INDEX
i
MODE
M
Opmerking : Om mogelijke schade als gevolg van lekkende batterijen te voorkomen, moet u de batterijen uit de afstandsbediening
nemen als u ze lange tijd niet gaat gebruiken.
(Zonder ARC/MULTIMEDIA)
6
Plaats
en
functie
van
de
bedieningselementen
Voor-/zijpaneel
*
:
Het teken bestaat uit
een
blanco of
een
letter.
RZ-23LZ25 ***
Zijpaneel
7
6
5
4
9
R
3
1
8
10
RZ-23/26/27/32LZ55 ***
Zijpaneel
7
PR
VOL
6
OK
5
MENU
4
TV
2
AV/PC
1
8
10
1.
ON/OFF(
9
/I)
schakelt het toestel in of uit vanuit
2.
6.
F / G (Volume omlaag/omhoog)
past het volume aan.
past de menu-instellingen aan.
7.
D / E (Programma omhoog/omlaag)
selecteert een programma of een menu-item.
standby.
TV/AV/PC
kiest de TV-, AV- of de PC-modus.
doet het menu/text van het scherm
verdwij-
schakelt het toestel in vanuit
nen.
schakelt het toestel in vanuit
3.
4.
standby.
TV/AV
kiest de TV- of de AV-modus.
doet het menu van het scherm verdwijnen.
schakelt het toestel in vanuit standby.
MENU
selecteert
8.
AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR
9.
SPANNINGS-/STANDBY-INDICATOR ( )
licht fel op wanneer het toestel in de standby-
NEDRLAS
modus staat.
wordt
gedimd
ingeschakeld.
wanneer
het
toestel
wordt
een menu.
10. Stand
5.
standby.
(optie)
OK
legt
uw
keuze
vast
of
toont
de
huidige
modus.
7
Plaats
en
functie
van
de
bedieningselementen
Achterzijde
RZ-23LZ25 ***
S-VIDEO-INGANG
VIDEO-INGANG
AUDIO-INGANG
PC-INGANG AUDIO
INGANG DVI
(RGB-INGANG)
ANTENNEEUROSCART1/2-
AANSLUITING RS-232C
AANSLUITING
AFSTANDSBEDIENING
AC-INGANG
8
AANSLUITING
INGANG
Plaats
en
functie
van
de
bedieningselementen
Achterzijde
RZ-23LZ55 *** / RZ-26LZ55 *** / RZ-32LZ55 ***
RZ-26LZ55 ***
RZ-23LZ55 ***
RZ-32LZ55 ***
S-VIDEO INGANG
COMPONENT IN
COMPONENT DVD IN
AUDIO-INGANG
PC-INGANG AUDIO
INGANG DVI
(RGB-INGANG)
ANTENNEEUROSCART1/2-
AANSLUITING RS-232C
INGANG
AANSLUITING
AANSLUITING
AFSTANDSBEDIENING
AC-INGANG
NEDRLAS
9
Basisbediening
Aan-en uitzetten
1.
Druk op POWER, D / E TV/AV, MULTIMEDIA of op de
CIJFER-toetsen om het volledig in te schakelen.
2.
Druk op de POWER-toets. Het toestel keert
,
terug
naar
de
standbymodus.
3.
MUTE
POWER
TV/AV MULTIMEDIA
I/II
Q.VIEW MENU
Trek het
Opmerking
aan
staat,
snoer
:
uit het
het toestel uit te schakelen.
Als het netsnoer wordt
Programma's
een
om
uitgetrokken terwijl het toestel
de standby-modus of de
stekker opnieuw in het stopcon-
schakelt het toestel in
ingeschakelde stand
tact wordt gestoken.
U kan
stopcontact
de
wanneer
kiezen
programmanummer selecteren met de toetsen D / E of
met de NUMMER-toetsen.
PR
Volume
OK
VOL
VOL
regelen
Druk op de toetsen F/G
om
het volume te
regelen.
PR
Snel terug
123
Druk op de Q.VIEW-toets om terug te keren
gramma dat u aan het bekijken was.
456
Opmerking : Deze functie werkt enkel wanneer Favoriete programma op Uit is ingesteld. Wanneer dit niet het geval is, wordt bij
elke druk op deze toets een opgeslagen favoriet programma geselecteerd.
789
SSM
naar
het laatste pro-
0
Dempingsfunctie
Druk op de MUTE-toets. Het geluid wordt
scherm verschijnt het symbool
uitgeschakeld
en
op het
.
U kan deze functie annuleren door op de toets MUTE, F / G
I/II,
,
of SSM te drukken.
De taal
van
de schermmenu's kiezen
Het menu kan in de gewenste taal
weergegeven. Selecteer eerst uw taal.
1.
2.
op
het
scherm
worden
Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E
het menu Setup (Instellingen) te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E
te selecteren.
om
om
Taal
( Language )
3.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E
te selecteren.
om
de
gewenste taal
Alle
aanduidingen
schijnen.
4.
5.
10
op het scherm zullen in de
Druk op de OK-toets.
Druk op de TV/AV-toets
beeld.
om
terug
te keren
gekozen
naar
taal
ver-
het normale TV-
Schermmenu's
Menu kiezen
1.
2.
Druk op de MENU-toets
menu weer te geven.
Druk op de G -toets en
en
vervolgens
vervolgens
de toetsen D / E
de toetsen D / E
om
elk
om een
menu-item te selecteren.
3.
de instelling
de toetsen F / G
Wijzig
van een
functie in het sub- of rolmenu met
.
Met de OK-toets gaat u naar het bovenliggende menu, met de
MENU-toets naar het onderliggende menu.
Opmerking
:
a.
In de TV/AV, COMPONENT (RZ-23/26/27/32LZ55 ***) -modus
wordt het PC menu niet getoond.
b.
In de teletekstmodus worden geen menu's getoond.
Bij sommige modellen verschijnen de opties Taal (Language) niet.
c.
MENU
Beeld
Kanaal
Auto programma
PSM
Manuele programma
Kontrast
Programma bewerking
Helderheid
Favoriete programma
Kleur
PR
OK
VOL
Scherpte
DEFG
OK
DEFG
MENU
Kannal
OK
VOL
PR
MENU
menu
Beeld
menu
Geluid
menu
Geluid
Setup
SSM
Taal
AVL
Invoeren
Balans
Kinderslot
Set ID
DEFG
OK
MENU
Setup
DEFG
menu
OK
MENU
NEDRLAS
Tijd
Tijd
Tijd
Uit
Tijd Aan
Sleep timer
DEFG
OK
MENU
Tijd-menu
11
TV-zenders instellen
Kanaal
In dit toestel kunnen tot 100 TV-zenders worden opgeslagen in de
programmanummers (0 t/m 99). Zodra u de zenders hebt
ingesteld, kan u met de toets D / E of met de NUMMER-toetsen de
zenders die u hebt geprogrammeerd overlopen. U kan zenders
instellen door automatische of handmatige programmering.
Auto programma
vorm van
Manuele programma
Programma bewerking
Favoriete programma
Automatische
DEFG
OK
MENU
programmering
Met deze methode worden alle zenders opgeslagen die kunnen
worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert.
1.
2.
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
KANAAL-menu te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Auto
programma te selecteren.
Auto programma
TV/AV
Systeem
Opslag van
BG
Zoeken
DK
I
L
MENU
M
DEFG
3.
PR
OK
VOL
(systeem)
VOL
PR
123
456
4.
5.
6.
789
7.
8.
0
OK
MENU
Druk op de toets G. Gebruik de toets G en vervolgens de toets
D / E om een TV-systeem te selecteren via het menu System
;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I
: PAL I/II (V.K./Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L
: SECAM L'L (Frankrijk)
M
: (USA/Korea/Filipijnen)
Druk op de OK-toets.
Druk op de toetsen D / E om Opslag van te selecteren.
Selecteer het aanvangsprogrammanummer met de toetsen F/
G of de CIJFERTOETSEN in het Opslag van-rolmenu. Een
nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste
cijfer, bijv. '05' voor '5'.
Druk op de toetsen D / E om Zoeken te selecteren.
Druk op de G -toets om automatisch programmeren te beginnen.
Auto programma
Systeem
Opslag
van
Zoeken
C21
2
BG
5
%
MENU
Alle zenders die ontvangen kunnen worden, worden opgeslagen.
De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma
Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer
er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het
kanaalnummer toegekend en opgeslagen als C (V/UHF 01-69) of
S (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer.
Op de toets MENU drukken om automatisch programmeren te stoppen.
Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu
Programma bewerking afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk
'Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen.
9.
12
Druk op de TV/AV-toets
beeld.
om
terug
te keren naar het normale TV-
TV-zenders instellen
Handmatige programmering
Kanaal
Auto programma
Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders
en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken. U kan ook
aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens
toekennen.
1.
2.
3.
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
KANAAL-menu te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om
Manuele programma te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Opslag
te selecteren.
Manuele programma
Programma bewerking
Favoriete programma
DEFG
OK
MENU
Manuele programma
29
Opslag
Systeem
Kanaal
TV/AV
Zoeken
Naam
MENU
DEFG
4.
5.
6.
OK
MENU
Selecteer het gewenste programmanummer (0 t/m 99) met de
toetsen F / G of met de NUMMER-toetsen in het Opslag-menu.
Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als
eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'.
Druk op de toetsen D / E om Systeem te selecteren.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets F / G om een TV-
te selecteren via het menu System (systeem) ;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I
: PAL I/II (V.K./Ierland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L
: SECAM L'L (Frankrijk)
M
: (USA/Korea/Filipijnen)
Druk op de OK-toets.
Druk op de toetsen D / E om Kanaal te selecteren.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E om
VHF/UHF of Cable (kabel) te selecteren in het menu Kanaal
systeem
7.
8.
9.
(kanaal).
Selecteer indien mogelijk het kanaalnummer rechtstreeks met
de nummertoetsen. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0' als eerste cijfer, bijv. '05' voor '5'
10. Druk op de OK-toets.
11. Druk op de toetsen D / E om Zoeken te selecteren.
12. Druk op de toets G en vervolgens op toets F/G als u het
zoeken via het menu Search (zoeken) wilt starten. Het zoeken
stopt, zodra er een zender wordt gevonden.
PR
OK
VOL
VOL
PR
123
456
789
0
Manuele programma
NEDRLAS
Opslag
Systeem
Kanaal
Zoeken
GGG
Naam
DEFG
OK
MENU
13. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan.
14. Herhaal stappen 3 t/m 13 om een andere zender op te slaan.
15. Druk op de TV/AV-toets om terug te keren naar het normale TVbeeld.
13
TV-zenders instellen
Een zendernaam toekennen
1. Herhaal stappen 1 t/m 2 van 'Handmatige programmering'.
2. Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Naam
te selecteren.
3. Druk op de G -toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van 0 t/m 9
en letters van A tot Z invoeren.
Met de F -toets kan u in de tegenovergestelde richting
selecteren.
4. Selecteer de volgende positie door op de toetsen F / G te
drukken en voer vervolgens het tweede teken in, enzovoort.
5. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan.
Kanaal
Auto programma
Manuele programma
Programma bewerking
Favoriete programma
DEFG
OK
MENU
6.
TV/AV
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
14
Druk op de TV/AV-toets
beeld.
om
terug
te keren naar het normale TV-
TV-zenders instellen
Programma's
Met deze functie kan
kan ook zenders
zenderinformatie
1.
2.
3.
Kanaal
bewerken
Auto programma
u
opgeslagen programma's
wissen of overslaan. U
Manuele programma
Programma bewerking
andere programmanummers verplaatsen of lege
invoegen op het geselecteerde programmanummer.
naar
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
KANAAL-menu te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om
Programma bewerking te selecteren.
Druk op de G -toets
om
het
menu
Programma bewerking
Favoriete programma
DEFG
OK
MENU
weer
te geven.
0C0 35S
69
1BLN03
6S17
2C1 2
7-----
3S6 6
8-----
4S6 7
9-----
Wissen
Copieren
Schuiven
Overslaan
TV/AV
MENU
Een programma wissene
1.
Selecteer het te wissen programma met de toetsen D / E of F / G
2.
Druk tweemaal op de RODE toets.
Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende
programma's schuiven een positie op naar boven.
.
PR
OK
VOL
0C0 35S
69
1BLN03
6S17
2C1 2
7-----
3S6 6
8-----
4S6 7
9-----
VOL
PR
123
Wissen
456
Een programma kopieen.
1.
Selecteer het te kopieen programma met de toetsen D / E of F/G
2.
Druk op de GROENE toets.
Alle volgende programma's schuiven een positie op naar onder.
.
Een programma verplaatsen
1
Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D / E of F / G
2.
Druk op de GELE toets.
3. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen D / E of F / G
4.
Druk nogmaals op de GELE toets om de functie te annuleren.
.
789
0
.
.
Een programmanummer overslaan
1.
Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met
de toetsen D / E of F/G
2.
Druk op de BLAUWE toets. Het overgeslagen programma
wordt blauw.
3.
Druk nogmaals op de BLAUWE toets om de functie te annuleren.
Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent
dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks
invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu
programma's bewerken of in de programmatabel.
NEDRLAS
.
Druk op de TV/AV-toets
om
terug
te keren naar het normale TV-beeld.
15
TV-zenders instellen
Favoriete programma
Kanaal
Auto programma
Met deze functie selecteert
Manuele programma
Programma bewerking
1.
Favoriete programma
2.
DEFG
OK
rechtstreeks
u
uw
favoriete
programma's.
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
KANAAL-menu te selecteren.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om
Favoriete programma te selecteren.
Favoriete programma
MENU
Aan
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
DEFG
3.
TV/AV
LIST
Q.VIEW MENU
4.
5.
6.
7.
MENU
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen F / G om Aan of
Uit te selecteren.
Druk op de toetsen D / E om
te selecteren.
Selecteer een gewenst programma met de toetsen F/G
Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5.
U kunt maximaal 8 programma's opslaan.
Druk op de TV/AV-toets om terug te keren naar het normale TVbeeld.
--
-----
.
Druk meerdere malen op de toets Q.VIEW
favoriete programma's te selecteren.
PR
OK
VOL
OK
VOL
De
PR
om
de
programmatabel oproepen
U kan controleren welke programma's in het geheugen
lagen door de programmatabel weer te geven.
123
456
opgeslagen
zijn
opges-
De programmatabel weergeven
Druk op de LIST-toets om het menu Programmatabel weer te geven.
De programmatabel verschijnt op het scherm. Ee programmatabel
bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien.
789
0C0 35S
0
69
1BLN03
6S17
2C12
7S22
3S66
8C09
4S67
9C11
Opmerking :
Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door
de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
b.
Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met
hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.
a.
Een programma selecteren in de programmatabel
Selecteer een programma met de toetsen D / E of F/G
Druk daarna op de OK-toets.
Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer.
.
Bladeren door de programmatabel
Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten.
Druk herhaaldelijk op de toetsen D / E of F/G om de pagina's om
te slaan.
Druk op de TV/AV-toets
16
om
terug
te keren
naar
het normale TV-beeld.
Beeldinstelling
PSM
(Beeldstatusgeheugen)
1.
Druk op de MENU-toets en
beeldmenu te selecteren.
2.
Druk op de G -toets
selecteren.
en
Beeld
vervolgens
de toetsen D / E
de toetsen D / E
a
om
Kleur
PSM te
Scherpte
picture
set-
ting
4.
Kontrast
Helderheid
vervolgens
Press the G button and then D / E button to select
on the PSM menu.
Druk op de OK-toets.
3.
PSM
het
om
DEFG
OK
MENU
Beeld
PSM
Dynamisch
Kontrast
Standaard
Helderheid
Mild
Kleur
Spel
Scherpte
Gebruiker
TV/AV
DEFG
OK
MENU
Druk op de TV/AV-toets
beeld.
5.
Om
uw
favoriete
instelling
om
terug
te keren
naar
op te roepen, drukt
u
het normale TV-
MENU
op de PSM-toets
tot het
gewenste beeld (Dynamisch, Standaard, Mild, Spel of
Gebruiker) verschijnt. De beelden Dynamisch, Standaard, Mild
en
op de fabriek ingesteld voor
kunnen niet worden gewijzigd.
Spel zijn
gave
en
een
optimale
PR
beeldweer-
OK
VOL
VOL
PR
Beeldinstelling
U kan het kontrast, de helderheid, de kleurintensiteit, de
beeld instellen op de niveaus die u verkiest.
1.
Druk op de MENU-toets en
beeldmenu te selecteren.
vervolgens
scherpte van
de toetsen D / E
om
het
het
Beeld
PSM
Kontrast
47
Kontrast
Helderheid
PSM
Kleur
Scherpte
DEFG
OK
MENU
2.
Druk op de toets
selecteren.
3.
Druk op de toets F / G
Druk op de TV/AV-toets
4.
D
/ E
om
om
om
het
gewenste beelditem
te
de
gewenste instellingen te maken.
terug te keren naar het normale TV-
NEDRLAS
beeld.
Opmerking
Helderheid
:
In
de
PC-modus
worden
alleen Kontrast
en
getoond.
17
Beeldinstelling
Beeldformaat
U kan TV kijken in verschillende beeldformaten; 16:9, 14:9,
Zoomen, Spectakel, Origineel, 4:3.
Meermaals op de toets ARC drukken
maat te selecteren.
om
het
gewenste beeldfor-
16:9
U kan films
bekijken
(het
beeldformaat
16:9)
of gewone
TV-programma's
via de modus 16:9.
Het scherm
16:9 wordt op gewoon scherm bekeken maar het
en rechts vergroot zodat het scherm 16:9
scherm 4:3 wordt links
volledig gevuld
is.
14:9
TV/AV
U kan films
bekijken
MENU
beeld dat is
vergroot
naar
boven/onder links/rechts.
Zoomen
U kan film op een groot scherm bekijken dankzij de zoommodus.
Het scherm 4:3 wordt zowel onderaan als bovenaan en links en
rechts vergroot zodat het scherm 16:9 volledig gevuld is. Het kan
PR
dat de boven-
OK
VOL
(het beeldformaat 14:9) of gewone TV-programma's
via de modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als een 4:3-
en
onderkant
van
het beeld verloren gaan.
VOL
PR
Spectakel
Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor gevolg
hebben dat u het beeld horizontaal aanpast in een niet-lineaire verhouding, zodat het volledige scherm wordt gevuld.
Origineel
Als
uw
tv het
breedbeeldsignaal ontvangt,
omgezet in het beeldformaat dat
wordt dit automatisch
moet worden
uitgezonden.
4:3
Dit beeldformaat is 4 op 3
ARC
18
Opmerking :
beschikbaar.
In de
van een
pc-modus zijn
gewone TV.
enkel de
aspectratio's
16:9
en
4:3
Geluidsinstelling
SSM
U kan
Geluid
(Geluidsstatusgeheugen)
uw
Spraak,
favoriete
u
kunt
en
SSM
geluidsinstelling kiezen: Plat, Muziek, Film of
ook de geluidsfrequentie van de equalizer
AVL
Balans
afstellen.
1.
Druk op MENU
selecteren.
en
D / E om het menu Geluid te
vervolgens op
Geluid
SSM
Plat
AVL
Muziek
Balans
Film
DEFG
OK
MENU
Spraak
Gebruiker
DEFG
OK
G
MENU
2.
Druk op de G -toets
selecteren.
3.
Opde G en vervolgens op de D /
klankinstelling in het afrolmenu SSM
en
vervolgens
de toetsen D / E
om
E toets drukken
te selecteren.
SSM te
om
een
TV/AV
Geluidsinstelling
MENU
Druk in het Gebruiker-menu op de OK-toets.
Selecteer een geluidsband met de toetsen F / G
c.
Stel het gewenste geluidsniveau in met de toetsen D / E
d.
Druk op de OK-toets om de instellingen voor het geluid
Gebruiker op te slaan.
a.
b.
.
.
PR
OK
VOL
VOL
PR
0.1
Druk op de TV/AV-toets
om
0.5
terug
1.5
10Khz
5
te keren
naar
het normale TV-beeld.
Om uw favoriete instelling op te roepen, drukt u op de SSM-toets
tot het gewenste geluid ( Plat, Muziek, Film, Spraak of Gebruiker)
verschijnt. De geluiden Plat, Muziek, Film en Spraak zijn op de fabriek ingesteld voor een optimale geluidsweergave en kunnen niet
worden gewijzigd.
Opmerking : Als u de SSM-toets indrukt nadat u de geschikte
instellingen hebt gemaakt in het gebruiker-submenu, verschijnt
automatisch de aanduiding Gebruiker, zelfs als u al een fabrieksinstelling hebt ingesteld: Plat, Muziek, Film of Spraak.
SSM
Geluid
SSM
DEFG
AVL
Aan
Balans
Uit
OK
NEDRLAS
MENU
Geluidsinstelling
U kan ook de geluidsfrequentie van de balans en het AVL in- of
uitschakelen. AVL houdt het geluidsvolume automatisch gelijk, zelfs
wanneer u een ander programma kiest.
1.
2.
3.
4.
Druk op MENU en vervolgens op D / E om het menu Geluid te
selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om de
gewenste geluidsfunctie te selecteren : AVL of Balans.
Stel het gewenste afstelling in met de toetsen F / G, D / E en
vervolgens de OK-toets.
Druk op de TV/AV-toets om terug te keren naar het normale TVbeeld.
19
Geluidsinstelling
Stereo-/tweetalenontvangst
Wanneer een programma wordt geselecteerd, verschijnt de geluidsinformatie voor de zender nadat het programmanummer en de
zendernaam zijn verdwenen.
I/II
OK
Uitzending
Weergave
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I
op het scherm
Monogeluid kiezen
Als bij stereo-ontvangst het stereosignaal zwak is, kan u overschakelen op mono door tweemaal op de toets I/II te drukken. In de
mono-ontvangst verbetert de diepte van het geluid. Om opnieuw de
stereomodus in te stellen, drukt u nogmaals tweemaal op de toets I/II.
Taal kiezen voor uitzending in twee talen
Als een programma wordt ontvangen in twee talen, kan u overschakelen op DUAL I, DUAL II of DUAL I+II door herhaaldelijk op
de toets I/II te drukken.
DUAL I zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
DUAL II zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
DUAL I+II zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.
NICAM-ontvangst
Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.
Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuitvoer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder
beschreven.
1.
2.
3.
van NICAM-mono kan u NICAM MONO of FM
MONO selecteren.
Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u NICAM STEREO of FM
MONO selecteren. Schakel over op FM-mono als het stereosignaal zwak is.
Bij ontvangst van NICAM in twee talen kan u NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II of NICAM DUAL I+II of MONOselecteren.
Wanneer u FM-mono selecteert, verschijnt de aanduiding MONO
op het scherm.
Bij ontvangst
Geluidsuitvoer kiezen
In de AV-modus kan
instellen.
u
de
geluidsuitvoer
uit de linkse
en
de rechtse
luidspreker
Druk herhaaldelijk op de toets I/II om de geluidsuitvoer te selecteren.
L+R : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse
luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audioingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
L+L : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse
en de rechtse luidspreker gezonden.
R+R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en
rechter luidsprekers gestuurd.
20
TIJD-menu
Klok
Tijd
U moet de
tijd
correct instellen alvorens de
aan/uit-tijdfunctie
te
gebruiken.
1.
Tijd
Tijd
Tijd
Uit
Aan
Sleep
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Tijd te
selecteren.
timer
Tijd-menu
2.
DEFG
Tujd
OK
MENU
-i-i:i-i-
Tujd
Tujd Uit
Tujd Aan
Sleep timer
DEFG
3.
4.
5.
OK
MENU
Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om het uur in
te stellen.
Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om de minuten
in te stellen.
Druk op de MENU-toets om op te slaan.
Aan/Tijd
Uit
De uit-timer schakelt het toestel automatisch in
ingestelde tijd verstreken is.
1.
nadat de
stand-by
PR
Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het
te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Tijd Uit
of Tijd Aan te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Aan te
selecteren.
Om de Aan/Tijd Uit te annuleren, druk op de toets D / E om
Uit te selecteren.
Tijd-menu
2.
3.
MENU
OK
VOL
VOL
PR
Tujd
Tijd
Tijd
Uit
-i-i:i-i-
Tijd Aan
Sleep timer
Pr.
Vol.
0
30
Aan
DEFG
4.
OK
MENU
Druk op de toets G
en
daarna op de toets D / E
om
het
uur
in
te stellen.
5.
6.
Druk op de toets G en daarna op de toets D / E om de minuten
in te stellen.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E bom het
volume en het programmanummer in te stellen als u alleen de
voorziening On time (tijdstip voor inschakelen) wilt
NEDRLAS
gebruiken.
7.
Druk op de MENU-toets
Opmerking
a.
om
op te slaan.
:
Wanneer de stroom
vrij lang
onderbroken
stopcontact, stroomonderbreking), dan
b.
c.
d.
e.
blijft (stekker uit het
opnieuw
moet de klok
worden afgesteld.
Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt
ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als
ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de
inschakelfunctie niet.
21
TIJD-menu
Tijd
Tijd
Uit
Als
Tijd Aan
Sleep timer
u
Aan selecteert in het
tel automatisch in
station
DEFG
timer
Sleep
Tijd
OK
MENU
stopt
Sleep timer-rolmenu, schakelt het toesstand-by ongeveer tien minuten nadat het TV-
met uitzenden.
de toetsen D / E
1.
Druk op de MENU-toets en
Tijd-menu te selecteren.
2.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Sleep
timer te selecteren.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Aan of
Uit te selecteren.
3.
vervolgens
om
het
Tijd
Tijd
Tijd
Uit
Tijd Aan
Sleep timer
Aan
Uit
MENU
DEFG
4.
OK
MENU
Druk op de MENU-toets
om
op te slaan.
PR
OK
VOL
VOL
PR
Sluimertimer
Met deze functie hoeft
u er
niet
meer aan
te denken het TV-toestel
uit te schakelen voor het slapengaan. De sluimertimer schakelt het
toestel automatisch in standby nadat de ingestelde tijd is verstreken.
Druk op de SLEEP-toets om het aantal minuten te kiezen. De aanUit' verschijnt op het scherm, gevolgd door 10, 20,
duiding
'
30, 60, 90, 120, 180
ingestelde
Opmerking
a.
SLEEP
b.
en
240. De timer
sluimertijd weer te geven, drukt u eenmaal
op de SLEEP-toets.
Om de sluimertijd te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de
Uit' verdwijnt.
SLEEP-toets tot de aanduiding
Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de
ingestelde sluimertijd.
22
af te tellen vanaf het
:
Om de resterende
'
c.
begint
aantal minuten.
Overige
TV-,
functies
Setup
AV- en PC-modus
Taal
Invoeren
De ingangen kunnen worden ingesteld op de TV-, AV- of de PCVmodus. De AV-modus wordt gebruikt wanneer een videorecorder of
een ander apparaat op het TV-toestel is aangesloten.
Opmerking : Wanneer een videorecorder is aangesloten via de
antenneaansluiting, wordt het toestel in de TV-modus gebruikt. Zie
het deel "Aansluiting van externe apparatuur".
1.
2.
3.
Kinderslot
Set ID
DEFG
OK
MENU
Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E om
het menu Setup (Instellingen) te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om Input
te selecteren.
Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om TV,
AV1, AV2, AV3, S-Video, Component of PC.
U beschikt over de volgende AV- en PC -modi :
RZ-23LZ25 ***
Setup
TV/AV
Taal(Language)
Invoeren
TV
Kinderslot
AV1
Set ID
AV2
MENU
AV3
S-video
PC
DEFG
RZ-23LZ55 ***
RZ-26LZ55 ***
RZ-27LZ55 ***
RZ-32LZ55 ***
OK
MENU
PR
Setup
OK
Taal(Language)
VOL
Invoeren
TV
Kinderslot
AV1
Set ID
AV2
VOL
PR
S-video
Component
PC
DEFG
AV 1
4.
OK
123
MENU
videorecorder aangesloten op de Euro scart-aansluiting
op het TV-toestel.
AV 2 : videorecorder aangesloten op de AV2-aansluitingop het
TV-toestel.
AV 3 : videorecorder aangesloten op de AV3-uitgangen op het
TV-toestel.
S-Video : videorecorder aangesloten op de aansluitingen S-Video
op het TV-toestel.
Component : DVD aangesloten op de DVD IN van het TV-toestel.
PC : PERSONAL COMPUTER aangesloten op de PC-aansluitin
gen op het TV-toestel.
Druk op de TV/AV-toets om terug te keren naar het normale TVbeeld.
:
456
789
0
U kan de TV- of AV-modus ook selecteren met de TV/AV-toets.
Druk op de toetsen D / E of op de NUMMER-toetsen
keren naar de TV-modus.
Automatische
om
terug
NEDRLAS
te
AV-omschakeling
Als uw videorecorder een schakelspanning uitvoert wanneer hij in
de weergavemodus wordt geschakeld terwijl hij is aangesloten op
de Euro scart-aansluiting, schakelt het TV-toestel automatisch in de
AV1-modus wanneer een AV-signaal wordt ingevoerd. Als u echter
wil blijven kijken in de TV-modus, drukt u op de toetsen D / E of op
de NUMMER-toetsen.
Druk op de TV/AV-toets om terug te keren naar de AV-modus.
23
Overige
Setup
functies
Kinderslot
Taal
Invoeren
Het TV-toestel kan zo worden ingesteld dat men het enkel
afstandsbediening kan bedienen. Met deze functie kan u
deren dat zonder toestemming TV wordt gekeken.
Kinderslot
Set ID
DEFG
OK
1.
MENU
2.
3.
met de
verhin-
Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E om
het menu Setup (Instellingen) te selecteren.
Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / E om
Kinderslot te selecteren.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E om Aan
(inschakelen) of Uit (uitschakelen) te selecteren in het menu
Child lock (kinderslot).
Setup
Taal(Language)
Invoeren
TV/AV
Kinderslot
Aan
Set ID
Uit
MENU
DEFG
4.
PR
OK
VOL
VOL
PR
OK
MENU
Druk op de TV/AV-toets
beeld.
om
terug
te keren
naar
het normale TV-
Wanneer het kinderslot geactiveerd is, verschijnt de aanduiding
Kinderslot aan op het scherm als tijdens het TV-kijken een toets op
het zijpaneel wordt ingedrukt.
Opmerking : De aanduiding Kinderslot aan verschijnt niet op het
scherm als een toets op het zijpaneel wordt ingedrukt terwijl de
menu's worden weergegeven.
24
Teletekst
Teletekst
gerust
(of TOP-tekst) is een optie en alleen een toestel dat is uitteletekstsysteem kan teletekstuitzendingen ontvangen.
met een
Teletekst is
wordt
schaft
en
een gratis service die door de meeste TV-zenders
uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verover nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen
nog veel
meer.
De teletekst-decoder
SIMPLE, TOP
dit TV-toestel ondersteunt de
van
systemen
FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat
uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks
het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASen
TEXT zijn modernere systemen die een snelle
selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.
In-
en
en
eenvoudige
uitschakelen
Druk op de TEXT-toets om teletekst in te schakelen.
De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het
scherm.
Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de
tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste
paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van
de huidige pagina.
Druk op de TEXT-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel
keert terug naar de vorige modus.
PR
OK
PR
123
SIMPLE-tekst
456
kiezen
Voer het gewenste
Pagina
1.
cijfers
met
behulp
kiezen een verkeerd
drie cijfers afmaken
kiezen.
2.
in als een getal van drie
de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het
paginanummer
van
moet u eerst het
cijfer indrukt,
en vervolgens
Met de toetsen D / E kan
selecteren.
u
de
het
vorige
getal
juiste paginanummer
of de
789
van
volgende pagina
0
TEXT
Een kleurtoets programmeren in de LIST-modus
Als de TV in de tekstmodus SIMPLE, TOP of FASTEXT staat, drukt
u op de toets
M om over te schakelen op de LIST-modus.
Vier teletekstpaginanummers naar keuze kunnen met een kleur
worden gecodeerd en eenvoudig worden geselecteerd met een
druk op de overeenkomstige kleurtoets van de afstandsbediening.
1.
Druk op een gekleurde toets.
2.
Gebruik de NUMBER-toetsen om de pagina te kiezen die u wilt
3.
4.
MODE
M
NEDRLAS
programmeren.
Druk op de OK-toets. Dan wordt door een
keer te blinken de
gekozen pagina opgeslagen als het gekozen paginanummer.
Van nu af aan kunt u deze pagina met dezelfde gekleurde toets
kiezen.
De overige drie toetsen worden op deze manier geprogrammeerd.
25
Teletekst
TOP-tekst
De
(optie)
toont vier velden
rood, groen, geel en
onderaan op het scherm. Het gele veld duidt de volgende
groep aan, het blauwe veld het volgende blok.
gebruiksaanwijzing
blauw
-
-
Blok / groep / pagina kiezen
1. Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
2. Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een
automatische overgang naar het volgende blok.
3. Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de D -toets gebruiken.
4. Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze.
U kan hiervoor ook de E -toets gebruiken.
Rechtstreeks een pagina kiezen
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan
pagina selecteren door ze in te voeren als
met behulp van de NUMMER-toetsen.
PR
OK
u
in de TOP-modus
een
getal
van
drie
een
cijfers
PR
FASTEXT
123
456
De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan
op het scherm en worden geselecteerd door de overeenkomstige
kleurtoets in te drukken.
789
Pagina
1.
2.
0
kiezen
i om de indexpagina te kiezen.
Druk op de toets
U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste
regel
3.
van
4.
INDEX
i
26
M
selecteren met de
overeenkomstige
kleurtoetsen.
Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXTmodus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal
drie
cijfers
met
behulp
Met de toetsen D / E kan
selecteren.
van
u
de NUMMER-toetsen.
de
vorige
of de
volgende pagina
Teletekst
Speciale
?
teletekstfuncties
REVEAL
Druk op
deze toets om verborgen informatie, zoals
oplossingen van raadsels of puzzels weer te geven.
Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het
scherm te doen verdwijnen.
SIZE
Selecteert de dubbele teksthoogte.
Druk op deze toets om de bovenste helft
van
de
pagina
te
vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van
pagina te vergroten.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar
de
de
normale weergave.
UPDATE (POSITION)
Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de
nieuwe teletekstpagina. De aanduiding
verschijnt in
de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe
in het
pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding
paginanummer.
Druk op deze toets
om
de nieuwe
teletekstpagina
PR
PR
te bek-
ijken.
123
HOLD
(STILL)
Zet de automatische
paginaverandering die plaatsvindt als
teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil.
Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden
gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm.
Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de
automatische paginaverandering stilgezet.
Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.
een
MIX
Plaatst de teletekstpagina's over het TV-beeld.
Druk nogmaals op deze toets om het TV-beeld
schakelen.
456
789
0
UPDATE
TIME
SIZE
MIX
HOLD
REVEAL
uit te
TIME
Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze
toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van
het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op
deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het
subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond.
Druk op de toetsen D / E of op de NUMMER-toetsen om
de subpagina stil te zetten of te veranderen.
Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren.
?
NEDRLAS
27
Aansluiting
externe
van
apparatuur
U kan extra apparatuur, zoals videorecorders, camcorders, enz. op
uw TV-toestel aansluiten.
De hier getoonde voorbeelden kunnen iets afwijken van uw toestel.
Antenneaansluiting
1.
VCR
2.
3.
4.
Sluit de
RF-uitgang van de videorecorder aan op de antenneaansluiting op het achterpaneel van het TV-toestel.
Sluit de antennekabel aan op de RF-antenne-ingang van de
videorecorder.
Leg het videokanaal vast op een programmanummer naar
keuze volgens de instructies in "Handmatige programmering".
Kies het programmanummer waarop het videokanaal is vast-
gelegd.
5.
Druk op de PLAY-toets
van
de videorecorder.
12
Euro
1.
VCR
2.
scart-aansluiting (VCR)
Sluit de Euro scart-aansluiting van de videorecorder aan op de
Euro scart-aansluiting van het TV-toestel.
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Als uw videorecorder een schakelspanning uitvoert wanneer hij
is aangesloten op de Euro scart-aansluiting, schakelt het TVtoestel automatisch over op de AV 1, AV 2-modus. Als u echter
wil blijven kijken in de TV-modus, drukt u op de toetsen D / E
of op de NUMMER-toetsen.
Anders drukt u op de TV/AV-toets van de afstandsbediening
om AV1
te selecteren. Het weergavebeeld van de videorecorder verschijnt op het scherm.
U kan ook programma's die door het TV-toestel worden ontvangen op de videorecorder opnemen.
S-VIDEO VCR
Opmerking :
Het signaaltype RGB (rood, geel en blauw) kan alleen worden
gekozen voor Euro scart 1 en alleen AV 1 kan worden ontvangen.Deze signalen worden bijvoorbeeld uitgezonden door een
betaaltelevisie-decoder, een spelconsole, een foto-cd-appa-
a.
raat,
enz.
b.
Als zowel de Euro scart 1-, als de 2- aansluitingen gelijktijdig
zijn aangesloten op de videorecorder, kan enkel AV 2 worden
c.
Als het
ontvangen.
d.
S-VIDEO VCR
wordt via S-VIDEO-aansluitde modus veranderen in S-Video.
Gebruik de gepantserde scartkabel.
ing 4,
S-VHS-signaal ontvangen
moet
u
S-video-/audio-ingangsaansluitingen (S-Video)
Wanneer
u een
aansluiting,
1.
2.
S-VIDEO-videorecorder aansluit op de S-VIDEOeen nog betere beeldkwaliteit verkregen.
wordt
Sluit de S-video-aansluiting van de videorecorder
VIDEO-aansluiting van het TV-toestel.
Sluit de audiokabel
4.
de S-VIDEO-videorecorder aan op de
het TV-toestel.
Selecteer S-Video door herhaaldelijk op de TV/AV-toets te
drukken.
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Het weergavebeeld
scherm.
28
op de S-
van
AUDIO-aansluitingen
3.
aan
van
van
de videorecorder
verschijnt
op het
Aansluiting
Euro
1.
2.
3.
van
Verbind de
Euro-scartaansluiting van de dvd-speler
Euro-scartaansluiting van de tv.
Druk op de knop TV/AV om AV1 of AV2 te selecteren.
Druk op de knop PLAY (Afspelen) van de dvd-speler.
Het dvd-afspeelsymbool verschijnt op het scherm.
Sluit de
PR)
PR)
2.
3.
4.
apparatuur
scart-aansluiting (DVD)
DVD-ingangen (RZ-23/26/27/32LZ55
1.
externe
DVD-uitgangen (Y Cb Cr,
DVD-speler aan op de
van
de
van
het
***
met de
)
Y Pb Pr, Y B-Y R-Y of Y PB
INPUT-ingangen (Y PB
DVD
apparaat.
Sluit de audiokabel
van de DVD-speler aan op de DTV/DVD
INPUT AUDIO-ingangen van het apparaat.
Druk op de toets TV/AV of MULTIMEDIA om Component te
selecteren.
Druk op de toets PLAY (afspelen) op de DVD-speler.
Het DVD-beeld wordt op het scherm weergegeven.
Audio-/video-ingangsaansluitingen
(alleen RZ-23LZ25***)
1.
2.
3.
Sluit de audio-/video-uitgangsaansluitingen van de videorecorder aan op de audio-/video-ingangsaansluitingen van het
TV-toestel.
Druk op de TV/AV-toets om AV 3 (optie) te selecteren.
Druk op de PLAY-toets van de videorecorder.
Het weergavebeeld van de videorecorder verschijnt op het
scherm.
: Als u een mono-videorecorder hebt, sluit u de audiokde videorecorder aan op de AUDIO L/MONO-aansluiting
het TV-toestel.
Opmerking
abel
van
van
NEDRLAS
VCR
29
Aansluiting
van
PC
PC-ingangsaansluiting
Sluit de uitgangsaansluiting van de PERSONAL COMPUTER
op de PC-aansluiting van het TV-toestel.
Sluit de audiokabel van de PC aan op de PC SOUND-aansluitingen op het achterpaneel van het TV-toestel.
Druk op de TV/AV of MULTIMEDIA-toets om PC te selecteren.
Zet de PC aan. Het beeld van het PC-scherm verschijnt op het
TV-toestel.
Het TV-scherm kan nu worden gebruikt als monitor van de PC.
1.
aan
2.
3.
4.
PERSONAL COMPUTER
aansluiting op een digitale DVI-uitgang als u een
digitaal DVI-uitvoersignaal gebruikt. Sommige
videokaarten bieden mogelijk geen ondersteuning voor analoge DVIuitvoersignalen.
Opmerking:
computer
Weergave
MODUS
monitor
Resolutie
specificatie
Horizontale
Verticale
freq. (kHz)
freq. (Hz)
VGA
640x480
31,4
60
SVGA
800x600
37,8
60
XGA
1024x768
48,3
60
1280x768
47,6
60
1360x768
47,6
60
WXGA
Voor
met een
(Synchroniseringsingangsvorm: afzonderlijk)
Opmerking :
a.
Indien de set koud is, kan er een licht "geflikker" zichtbaar zijn
b.
c.
d.
e.
f.
wanneer de set wordt aangezet. Dit is
is niets mis met de set.
indien mogelijk de videomodus VESA 1360x768@60Hz om de beste beeldkwaliteit te verkrijgen voor uw LCD-monitor. Als u de andere resoluties gebruikt, kunnen aangepaste en verwerkte
beelden op het scherm verschijnen. Het toestel werd vooraf aangepast aan de modus VESA
1360x768@60Hz.
Er kunnen sommige puntvormige onvolkomenheden op het scherm verschijnen, zoals rode, groene of
blauwe vlekken. Dit zal echter geen gevolgen voor de prestaties van de monitor hebben.
Druk niet lang met uw vinger op het LCD-scherm aangezien dit nabeelden (remanentbeelden) kan
veroorzaken.
Wanneer het PC-scherm op het toestel weergegeven wordt, kunnen er bepaalde berichten op het
scherm afgebeeld worden en het bericht verschilt naargelang de versie van Windows (Win98, 2000).
Voortdurend op "Volgende" drukken wanneer er een bericht afgebeeld wordt tot het laatste bericht
afgebeeld wordt.
Als het bericht "Buiten bereik" op het scherm verschijnt, pas de PC aan zoals in de 'Displayable Monitor
Specification' sectie.
normaal,
Gebruik,
er
De DPM-modus (Display Power Management)
Wanneer de PC in de modus Automatisch energie
DPM om energie te besparen.
Opmerking
niet.
30
:
Gebruik de
meegeleverde
besparen zit,
PC-kabel. Met
een
schakelt de monitor
over naar
de modus
andere kabel werkt de DPM-modus misschien
Aansluiting
van
PC
PC
Setup pc (enkel DVI-analoge modus)
H-Instelling
U kan het de horizontale
V-Instelling
de fase
Klok
en
de auto
positie / verticale positie, de kloksnelheld,
configureren, en de fabrieksinstelling van het
beeld instellen op de niveaus die
1.
2.
u
Auto
configureren
Fabrieksinstelling
Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E
het menu Setup (Instellingen) te selecteren.
Druk op de G -toets
Fase
verkiest.
om
DEFG
en
vervolgens
de toetsen D / E
en
vervolgens
op de toets D / E omPCte
om
OK
MENU
Input
te selecteren.
3.
Druk op de toets G
selecteren.
4.
Druk op de toets MENU en
het menu PC te selecteren.
vervolgens
op de toets D / E
om
PC
87
H-Instelling
V-Instelling
TV/AV
Klok
Fase
Auto
MENU
configureren
Fabrieksinstelling
DEFG
OK
MENU
5.
Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E
gewenste beelditem te selecteren.
6.
Druk op de toetsen F/G
verichten.
om
de
om
gewenste afstellingen
het
te
PR
OK
VOL
VOL
PR
/ V-Instelling
Met deze functie kunt u het beeld naar
links/rechts en naar boven/beneden.
H-Instelling
wens
bijregelen
naar
Klok
Met deze functie kunt u verticale balken of lijnen minimaliseren
die op de achtergrond van het scherm zichtbaar zijn. De horizontale schermafmeting zal meeveranderen.
Fase
Met deze functie kunt u horizontale ruis
beeld helderder of scherper afstellen.
verwijderen
en
het
Auto configureren
Met deze functie kunt u de schermpositie, de klok en de fase
automatisch bijstellen. Het weergegeven beeld zal een paar seconden verdwijnen terwijl het automatisch configureren bezig is.
Opmerking : Het kan zijn dat sommige signalen van enkele
grafische borden niet goed functioneren. Indien het resultaat
onvoldoende is, regel dan de positie van de monitor, van de
klok en fase handmatig bij.
NEDRLAS
?
Fabrieksinstelling
Met deze functie kunt u teruggaan naar de weergave van een
goed beeld dat in de fabriek is voorgeprogrammeerd en niet
gewijzigd
kan worden.
7.
Druk op de OK-toets
beeld de PC-modus.
8.
Druk op de TV/AV-toets
om
de
instellingen
om naar
op te slaan
de PC-modus
terug
voor
het
te keren.
31
Setup
-
-
besturingssysteem; RS-232C
Verbind de
RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/Vbesturingssysteem) om de functies van de tv extern te besturen.
Verbind de seriele poort van het besturingssysteem met de RS-232C-ingang op het achterpaneel
van
-
extern
De
de tv.
RS-232C-verbindingskabel
Setup
wordt niet
geleverd bij
de tv.
RS-232C
Pc
T
Type
verbinding; mannelijke
Nr.
4
5
GND
6
DSR
1
3
7
8
9
9-plug
1
Naam
plug
Geen verbinding
RXD (Data ontvangen)
TXD (Data versturen)
DTR (DTE kant klaar)
2
D-Sub
5
(DCE kant klaar)
(Klaar om te versturen)
CTS (Klaarmaken om te versturen)
Geen verbinding
9
RTS
6
RS-232C-configuraties
Configuraties met 7 draden
(Standaard RS-232C-kabel)
Configuraties met 3 draden
(Niet-standaard)
Pc
Tv
Pc
Tv
RXD
2
3
TXD
RXD
2
3
TXD
3
2
RXD
TXD
3
2
RXD
GND
GND
5
5
GND
GND
5
5
DTR
4
6
DSR
DTR
4
4
DTR
DSR
6
4
DTR
DSR
6
6
DSR
RTS
7
8
CTS
RTS
7
7
RTS
CTS
8
7
RTS
CTS
8
8
CTS
D-Sub 9
32
TXD
D-Sub 9
D-Sub 9
D-Sub 9
Setup
besturingssysteem; RS-232C
extern
ID instellen
Met deze functie kunt
-
-
Zie 'Bestaande
ID-nummer
u een
gegevenstoewijzing
monitor opgeven.
34.
voor een
1'. Zie
pagina
1. Druk op de
knop MENU en vervolgens op de knop D/E om het
Setup te selecteren.
2. Druk op de knop G en vervolgens op de knop D/E om Set ID (ID
instellen) te selecteren.
3.DrukopdeknopGenvervolgensopdeknopF/GomSetIDin
stellen op het gewenste monitornummer. U kunt een nummer van
Setup
menu
1
Taal
Invoeren
Kinderslot
Set ID
1
99 invoeren.
~
4. Druk op de
knop
OK
om
op te slaan.
DEFG
OK
MENU
Parameters communicatie
?
Baudratio: 9600
?
Lengte
?
Pariteit: Geen
*
Gebruik
bps (UART)
data: 8 bits
gekruiste (omgekeerde)
een
Commando
1 bit
?
Stopbit:
?
Communicatiecode: ASCII-code
kabel.
Protocol versturen /
referentielijst
COMMANDO COMMANDO
2
1
01. Power
k
a
DATA
(Hexa)
Versturen
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0~1
*
02. Selecteer
k
b
03.
k
c
0~6
04. Scherm stil
k
d
0~1
05. Volume stil
k
e
0~1
k
f
0~64
07. Contrast
k
g
0~64
08. Licht
k
h
0~64
09. Kleur
k
i
0~64
10. Tint
k
j
0~64
11.
Scherpte
k
k
0~64
12. Select OSD
k
l
0~1
13. Slot toetsen
k
m
0~1
14. Balans
k
t
0~64
15. Commando afstellen
m
a
0~63
m
b
0~1
m
c
Toetscode
06.
16.
input
Aspectratio
Bediening
volume
Toevoegen / verwijderen
17. Toets
ontvangen
*
*
*
[Command 1]: Eerste commando (j of k)
[Command 2]: Tweede commando
[Set ID]: U kunt het ingestelde ID aanpassen
om een
gewenst scherm ID-nummer
ciale
te kiezen in het speDe aanpassingsratio gaat van 1 tot
menu.
99. Wanneer Set ID '0' wordt
geselecteerd, wordt
ingestelde ID
wordt weergegeven met een decimaal (1~99)in
het menu en met een hexadecimaal (0x0~0x63)
in het protocol voor versturen en ontvangen.
[DATA]: om commandogegevens te versturen.
'FF'-gegevens versturen om de status van het
elke verbonden tv bestuurd. Het
*
commando te lezen.
*
[Cr]: carriage
return.
ASCII code '0x0D'
*
[ ]:
ASCII-code
'spatie (0x20)'
OK Acknowledgement
*:
Verwijs
naar
'02. Selecteer
input
op
pagina
34.
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
De monitor verzendt ACK
(acknowledgement
of kennis-
op dit formaat, wanneer hij normale
Als op dit ogenblik de data in de
geving) gebaseerd
data
ontvangt.
dataleesmodus staan, geeft hij de huidige datastatus
weer. Als de data in dataschrijfmodus staan, stuurt hij de
data
van
de pc
terug.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*
De monitor verzendt ACK
geving) gebaseerd
male data
ontvangt
(acknowledgement of kenniswanneer hij abnorniet-gebruikbare functies of com-
op dit
van
formaat,
municatiefouten.
33
NEDRLAS
Setup
01. Power Aan
besturingssysteem; RS-232C
extern
05. Volume stil
(Commando: a)
G Om de Power Aan / Uit
van
(STIL) knop
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0:
aan
/ uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook
Transmissie
Data
(Commando: e)
G Om het volume stil
de tv te bedienen.
1: Power Aan
de MUTE-
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Acknowledgement
Data
0: Volume stil uit
1: Volume stil
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
weer
gebruiken via
afstandsbediening.
Transmissie
Power Uit
G Om Power Aan / Uit
op de
(Volume aan)
(Volume uit)
aan
Acknowledgement
te geven.
Transmissie
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
06.
Acknowledgement
G Om het volume
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0: Power Uit
volume
Bediening
aan
(Commando: f)
te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volumeop de afstandsbediening.
knoppen
1: Power Aan
Transmissie
02. Selecteer
input (Commando: b) (Input groot beeld)
G Om de inputbron
U kunt ook
voor
de tv te selecteren.
inputbron selecteren
TV/VIDEO (TV/VIDEO)-knop
van
de
van
de tv.
een
door
op
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 0
gebruik te maken
de afstandsbediening
Verwijs
?
'Real data
mapping
1' zoals hieronder
getoond.
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Transmissie
07. Contrast
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Max: 64
~
naar
10: Tv
30: S-Video
20: AV1
40:
21: AV2
60: Pc
G Om het
(Commando: g)
van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu
Beeld.
Component of AV3
contrast
Transmissie
Acknowledgement
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03.
Data Min: 0
Aspectratio (Commando: c) (Formaat groot beeld)
G Om het formaat
van
U kunt het formaat
het scherm
aan te passen.
het scherm ook aanpassen door
de ARC- (ARC) (Aspect Ratio Control)
of in het
menu
Beeld.
Transmissie
0: Normaal scherm
3: Zoom
1: Breed scherm
4:
(4:3)
(16:9)
2: 14:9
In de
'Real data
6:
pc-modus zijn
enkel de
16:9
08. Licht
van
het scherm
en
4:3 beschikbaar.
?
Verwijs
*
/ uit te selecteren.
Real data
mapping
0
mapping
:Stap0
Transmissie
A:Stap10
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Scherm stil uit
1: Scherm stil
F:Stap15
10:Stap16
(Beeld aan)
(Beeld uit)
aan
Acknowledgement
64
:
Stap
100
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
*
34
Beeld.
Max: 64
'Real data
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
aan
te passen. U kunt
menu
~
naar
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G Om scherm stil
aan
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 0
Acknowledgement
(Commando: d)
getoond.
(Commando: h)
Acknowledgement
04. Scherm stil
1' zoals hieronder
het licht ook aanpassen in het
Transmissie
Spectakel
Origineel
aspectratio's
mapping
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
G Om het licht
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
Max: 64
~
naar
Acknowledgement
van
gebruik te maken van
knop op de afstandsbediening
Data
Verwijs
?
Tint: -50
+50
~
1
1' zoals hieronder
getoond.
Setup
09. Kleur
extern
besturingssysteem; RS-232C
15. Commando instellen
(Commando: i)
G De kleur
het scherm aanpassen.
U kunt de kleur ook aanpassen in het
menu
Beeld.
Transmissie
Data Min: 0
Verwijs
Max: 64
'Real data
a)
nummer.
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Cr]
Data0:
~
naar
m
Transmissie
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
?
(Commando:
G Kanaal instellen volgens volgend fysiek/groter/kleiner
van
mapping
1'. Zie
pagina
Min: 0
34.
Programmanummer
Max: 63 (doorgeven
met hexadecimale
~
Acknowledgement
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[a][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
10. Tint (Commando: j)
G Om de tint van het scherm
aan te passen. (NTSC M enkel
U kunt de tint ook aanpassen in het menu Beeld.
Transmissie
input)
16.
Programma
overslaan
(Commando:
G Om het huidige programma
over
code)
m
b)
te slaan.
Transmissie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Gegevens: Groen 0 Rood: 64
Verwijs naar 'Real data mapping
[m][b][ ][Set ID][ ][Data 0][Cr]
~
?
1'. Zie
pagina
Data0:
34.
Scherpte (Commando: k)
G Om de scherpte
U kunt de
het scherm aan te passen.
ook aanpassen in het menu Beeld.
Verwijs
17. Toetsen
(Commando:m c)
te versturen.
Transmissie
Max: 64
~
'Real data
naar
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
[b][ ][Set ID][ ][NG][Data0][x]
G Om IR toetscode op afstand
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 0
(Programma)
van
scherpte
Transmissie
?
Overslaan aan-0,
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
11.
(Programma)
Overslaan uit-1
Acknowledgement
mapping
1'. Zie
pagina
34.
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Acknowledgement
Data: toetscode
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Acknowledgement
12. Selecteer OSD (Commando: l)
G Om OSD (On Screen Display) te selecteren, stil
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
aan
/ uit.
Transmissie
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: OSD stil
1: OSD stil uit
aan
Acknowledgement
T
Toetscode
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Functie
13.
Vergrendeling
toetsen
G Om de afstandsbediening
vooraan
op de tv te
(Commando: m)
de
bediening
vergrendelen.
en
van
het
paneel
Transmissie
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0:
uit
Vergrendeling
1:
Vergrendeling
aan
Acknowledgement
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
?
Als u de afstandsbedieninng en het paneel vooraan op de tv
niet gebruikt, kunt u deze modus toepassen. Wanneer de
stroom wordt uit- en aangeschakeld, wordt de vergrendeling
geannuleerd.
14. Balans
(Commando: t)
G Om de balans
aan
te passen.
Transmissie
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 0
Max: 64
~
(doorgeven
Acknowledgement
met hexadecimale
code)
MUTE
Code
Functie
Code
09
SSM
52
POWER
08
PSM
4D
LIST (LIJST)
53
SLEEP
0E
Q.VIEW
1A
ARC
79
MENU
43
PR+
00
PR-
01
VOL+
02
HOLD
65
VOL-
03
INDEX
70
OK
44
1
11
MIX
24
2
12
2A
3
13
REVEAL (TONEN)
MODE (MODUS)
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
TV/AV
9
19
TV/PC
98
0
10
I/II
0A
(STIL)
TEXT
(TEKST)
UPDATE
SIZE
(GROOTTE)
TIME
BLUE
(TIJD)
(BLAUW)
YELLOW (GEEL)
GREEN (GROEN)
RED
(ROOD)
20
62
64
NEDRLAS
26
22
61
63
71
72
0B
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
35
Controlelijst bij problemen
De
?
Controleer of
bediening
werkt niet
goed
product en de afstandsbediening een object
signaal wordt geblokkeerd.
Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en bij -)?
Controleer of de afstandsbediening in de juiste stand staat: tv, video,
er
zich tussen het
bevindt waardoor het
De afstandsbedien-
werkt niet
ing
?
?
-
enzovoort?
?
De stroom wordt
plotseling uitgeschakeld
Installeer nieuwe
?
Is de timer
?
Controleer de
batterijen.
de slaapstand ingeschakeld?
instellingen voor stroomvoorziening.
voor
De stroom is
mogelijk
onder-
broken.
?
Geen
op zender die is
uitzending
ingesteld
met 'Auto off'
ingeschakeld.
De videofunctie werkt niet
Geen beeld
geen
en
geluid
?
Controleer of het
?
Probeer
?
Zit de stekker
van
?
Controleer de
richting
?
Test het
een
product
is
ingeschakeld.
een storing zijn opgetreden bij
netsnoer in het stopcontact?
andere zender. Er kan
het
en/of locatie
steken waarin eerst de stekker
Beeld
verschijnt
langzaam na
?
van uw
stopcontact door de stekker
van
ander
product
product
in het
stopcontact
Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het
na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met
servicecenter.
Kleur in de
?
Wijzig
Geen of slechte
?
Houd voldoende afstand tussen het
kleur of slecht
?
Probeer
beeld
?
Zijn
?
Activeer de desbetreffende functie
een
te
zat.
beeld
inschakelen
uitzending.
antenne.
van een
dit
de
uw
menuoptie.
product en het videoapparaat.
storing zijn opgetreden bij
goed aangesloten?
andere zender. Er kan
de videokabels
een
om
de helderheid
van
de
uitzending.
het beeld te herstellen.
Horizontale/verticale
strepen of
?
trillend beeld
?
Slechte ontvangst
op
sommige
zen-
?
ders
?
Lijnen
of
strepen in
beelden
36
Controleer of
er
lokale interferentie
optreedt
door elektrische
apparaten of gereed-
schappen.
?
Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender
te schakelen.
Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
zender wel goed wordt ontvangen.
Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
Controleer de antenne
(wijzig
de
richting
van
de
antenne).
Controlelijst bij problemen
De
maar
goed,
geen geluid
?
Probeer
een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
geluidskabels goed aangesloten?
Controleer in het menu SOUND (geluid) of de TV Speaker (tv-luidspreker) On (aan) is.
?
Zijn
?
?
Er komt geen geluid uit een van de
werkt niet
Druk op de knop VOL of VOLUME.
Geluid gedempt? Druk op de knop MUTE.
?
Beeld is
geluidsfunctie
?
de
Balans in de
Wijzig
menuoptie.
luidsprekers
Vreemd
geluid
uit
Een
verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
betekent niet dat er een probleem is met het product.
?
de binnenkant
het
van
vreemd
product
Er is
Signaal
de
probleem in de pc-stand
(Alleen bij pc-modus)
een
resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
?
Wijzig
?
Controleer of de antennekabel al dan niet is
?
Controleer de
?
Gebruik de automatische
is buiten
bereik.
aangesloten.
ingangsbron.
Verticale balk of
streep op achter-
grond,
ruis
horizontale
onjuiste
positie
?
Controleer de
?
Installeer de
Schermkleur is
instabiel of bestaat
uit
een
configuratie
of
wijzig
de
klok, fase of H/V-
positie.
en
signaalkabel.
pc-videokaart opnieuw.
enkele kleur
NEDRLAS
37
Specificaties
Netspanning
Energieverbruik
Afmetingen
(breedte x lengte x hoogte)
Gewicht
(netto)
?
38
Die
:
AC 100-240V~50/60Hz
120W
:
AC 100-240V~50/60Hz
120W
RZ-26LZ55 ***
:
RZ-27LZ55 ***
:
RZ-32LZ55 ***
:
RZ-23LZ25 ***
:
RZ-23LZ55 ***
:
RZ-26LZ55 ***
:
RZ-27LZ55 ***
:
RZ-32LZ55 ***
:
RZ-23LZ25 ***
:
RZ-23LZ55 ***
:
RZ-26LZ55 ***
:
RZ-27LZ55 ***
:
RZ-32LZ55 ***
:
VHF: E2
antenne-impedantie
75Ω
konnen
zur
product
RZ-23LZ55 ***
Zenderbereik
obigen Angaben
het
RZ-23LZ25 ***
PAL/SECAM
Televisiesysteem
Externe
van
1,4A /
1,4A /
AC 100-240V~50/60Hz 1,5A /
AC 100-240V~50/60Hz 1,5A /
AC 100-240V~50/60Hz 2,0A /
130W
130W
160W
631,8mm 205,0mm 499,6mm
24,9inches x 8,1inches x 19,7inches
696,0mm x 222,0mm x 452,0mm
27,4inches x 8,7inches x 17,8nches
776,0mm x 194,0mm x 514,0mm
8,7inches x 7,6inches x 20,2inches
776,0mm x 194,0mm x 514,0mm
8,7inches x 7,6inches x 20,2inches
932,2mm x 218,5mm x 589,3mm
11,5inches x 8,6inches x 23,2inches
x
x
12,6kg (27,8lbs)
9,8kg (21,6lbs)
16,0kg (35,3lbs)
16,0kg (35,3lbs)
20,7kg (45,6lbs)
B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
E12, UHF: E21
~
Qualitatsverbesserung
E69, CATV: S1
~
ohne
S20, HYPER: S21
~
S47
~
vorherige Ankundigung geandert
werden.
Bevestiging
van
het
omvallen
van
het
Maak het
product aan de muur om
product te voorkomen
vast zodat het niet voorover kan vallen.
product stevig
product dicht tegen de muur aan, zodat het product niet omvalt als het naar achteren wordt geduwd. De instructies hieronder
product op een veilige manier kan worden geplaatst. Het product wordt hierbij aan de muur bevestigd, zodat het niet
voorovervalt als het product naar voren wordt getrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat het product omvalt, waardoor mensen gewond kunnen raken. Ook wordt hiermee voorkomen dat het product beschadigd raakt door de val. Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of aan het product gaan hangen.
Bevestig
het
laten zien hoe het
Accessoires
Model onder 23 inch
2
moeren voor
tv-haakjes
Achterzijde
van
het
2
tv-haakjes,
2
1
muurhaakjes
product
Achterzijde
tv-beugel
van
het
2
muurhaakjes
product
3
1
2
Model onder 23 inch
Model onder 23 inch
1. Gebruik de
2.
3.
haakjes/beugel en de moeren om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).
haakjes met de moeren in de muur. (Deze moeren worden niet bij het product geleverd en zijn los verkrijgbaar.)
Gebruik een stevig touw om het product met de muur te verbinden. (Het touw wordt niet bij het product geleverd en is los verkrijgbaar.)
veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.
Bevestig
de
De
Opmerkingen
?
?
?
Maak eerst de touwen los voordat
u het product verplaatst.
product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het gewicht van het product te kunnen dragen.
Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.
Plaats het
39
NEDRLAS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising