LG CD-363A Owner's manual

LG CD-363A Owner's manual
BN_CD-363/364(DUT)-69X
DRAAGBARE
CD-CASSETTERECORDER
HANDLEIDING
MODELLEN
:
CD-363A/AX
CD-364A
Gelieve deze
u
handleiding zorgvuldig
slag gaat.
handleiding voor later.
te lezen voor
met het toestel aan de
Bewaar de
Het is
van
mogelijk
dat het ontwerp
dit apparaat worden
gaande kennisgeving.
en
de kenmerken
gewijzigd
zonder vooraf-
Voorzorgsmaatregelen
LET OP
LET OP
Wanneer
u handelingen, aanpassingen of prestatieverhogende procedures uitvoert die niet in deze handleiding worden beschreven, dan kan u worden blootgesteld aan gevaarlijke straling.
GEVAAR VOOR EEN
ELEKTRISCHE SCHOK:
NIET OPENEN
Het laseronderdeel
LET OP:VERMIJD ELEKTRISCHE SCHOKKEN,
HAAL HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND)
NIET VAN HET APPARAAT IN HET APPARAAT
ZITTEN ER GEEN ONDERDELEN DIE NUTTIG
KUNNEN ZIJN VOOR DE GEBRUIKERS.
duceren die de
van dit toestel kan straling
Klasse1-grens overstijgt.
pro-
CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.
VARNING:OSYNLIG LASERSTRALNING NAR
DENNA DEL AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
DOE BEROEP OP GEKWALIFICEERDE SERVICEMENSEN.
Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.
Verklaring grafische symbolen:
Dit
symbool van een bliksemlicht met pijl in
een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
gebruiker ervoor te waarschuwen dat er in
het productomhulsel een onbeschermd,
gevaarlijk voltage aanwezig is. Dit voltage
kan voldoende groot zijn om mensen een
Dit label bevindt zich
elektrische schok te geven.
Het
een gelijkzijdige driehoek
gebruiker erop te wijzen
dat er in de handleiding bij het product
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) vermeld staan.
uitroepteken
is bedoeld
om
in
de
LET OP
VOORKOM VUURGEVAAR OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. VERMIJD DAT HET TOESTEL AAN
REGEN OF VOCHT WORDT BLOOTGESTELD.
Maak de
een
behuizing
van
het toestel niet open. U kan
elektrische schok
Doe uitsluitend
krijgen.
beroep op gekwalificeerde
service-
mensen.
Stel het apparaat niet bloot
aan
druppels
of
spat-
ten. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, boven op het toestel.
Let op:
Plaats het toestel niet in
boekenkast of
2
een
een
kleine ruimte, zoals
kast.
ingebouwde
een
aan
de
binnenzijde.
CLASS 1
LASER
KLASSE 1
LASER
PRODUKT
LUOKAN 1
LASER
LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
Deze
cd-speler valt onder
PRODUCT
KLASSE 1 LASER
product.
Het label KLASSE 1 LASERPRODUCT bevindt zich
aan
de
buitenzijde
van
het toestel.
Dit product werd er aardigd in o ereenstemming met
de ereisten oor radiointerferentie an de EEC richtlijn
89/336/EEC,93/68/EEC y 73/23/EEC.
Inhoudstafel
INLEIDING
WERKING
Voorzorgsmaatregelen..................2
Naarderadioluisteren..................8
Inhoudstafel..........................3
Voorgebruik..........................4
Veiligheidstips.......................4
.4
Watumoetwetenoverschijfjes.
.4
Aantekeningenoverdebandjes.
Bovenpaneel/Voorzijdenpaneel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Achterpaneel/Display...................6
VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT
Voedingsingang.......................7
7
Aansluiting van de voedingskabel.
Instellen van het voltage (OPTIONEEL)
7
Plaatsenvandebatterijen..............7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Instellenvandeaudio...................7
Instellenvanhetvolume...............7
Naarderadioluisteren.................8
InstellenvanSTEREO/MONO.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
Cassettespeler........................8
Afspelenvaneencassette..............8
Pauze.............................8
Stoppenmetafspelen.................8
Achteruit doorlopen of vooruit doorlopen
8
.
.
.
Afspelenvaneencd....................9
Afspelenvaneencd..................9
Pauze.............................9
Stoppenmetafspelen.................9
Eennummeroverslaan................9
Nummerszoeken.....................9
Herhalen...........................9
Opnemen............................10
Basisopname.......................10
10
Gesynchroniseerde opname van een CD
.
Hoofdtelefoonaansluiting...............7
.
.
REFERENTIE
Technischespecificaties.................11
Over de
symbolen
voor
de instructies
Duidt op gevaren die het apparaat zelf kunnen
schaden of die andere materiele schade kunnen
veroorzaken.
Verwijst
naar
speciale werkingskenmerken
van
dit
apparaat.
Verwijst naar tips
makkelijken.
en
hints
om
de taak te verge-
3
INLEDING
Voor
gebruik
Het schoonmaken
Veiligheidstips
De
behandeling
Bij het
versturen
van
van
de eenheid
originele verzendkarton en het verpakkingsmateriaal zijn erg handig. Verpak het apparaat terug in zijn
originele verpakking als u het naar de fabriek moet
terugsturen, zodat het optimaal is beschermd.
oppervlak
van
het
schijfje
de discs
Vingerafdrukken en stof op de discs veroorzaken
beeld- en geluidsvervorming. Reinig de disc voor het
spelen met een schoon doek, van het midden naar
de eenheid
Het
Hou het
van
buiten toe.
rein
Gebruik geen
vluchtige vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld
een insecticidenspray) in de nabijheid van het apparaat
Vermijd dat plastieken producten gedurende lange tijd in
contact komen met het toestel. Deze laten sporen op
het
oppervlak
na.
che sprays
Het schoonmaken
Het
van
een
van de behuizing
zachte, droge doek. Als de oppervlakken
extreem vuil
zijn, gebruik u het best een lichtjes
bevochtigde zachte doek met een zachte detergentoplossing. Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol,
benzine of verdunner (thinner), aangezien deze het
oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
De
De
u
moet weten over
behandeling
weergavezijde
Houd de disc
aan
van
van
van
Bewaar de disc
de
bandjes
Opnameprotectie
Door het
cassette te
klein
flapje van de
schroevendrijver)
gewist wordt.
wordt
er
verwijderen (met
er
A
Flapje voor
zijde A
geen
de discs
het
Stel de discs niet bloot
aan
warmtebronnen, of laat
ze
Flapje
Om
voor
opnieuw op te
beetje plakband.
zijde
B
nemen, kunt
u
het
gatje
met
Plakband
afspelen
in de daarvoor
direct zonlicht of
niet achter in
een
geparkeerde wagen waar ze aan direct zonlicht zijn
blootgesteld, aangezien de warmte in de wagen
aanzienlijk kan oplopen.
een
voorkomt dat de band
de discs
voorziene hoes of doos.
4
over
de disc niet aanraken.
de randen vast, zodat
na
vinyl lp's.
schijfjes
vingerafdrukken op het oppervlak komen.
Geen papier of plakband op de discs bevestigen.
Opslag
oudere
Aantekeningen
Zijde
Wat
voor
de eenheid
reinigen
Gebruik
Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol, benzine,
verdunner, commerciele reinigingsmiddelen of antistatis-
een
Bovenpaneel/Voorzijdenpaneel
Bovenpaneel (Model CD-363A/AX
en
CD-364A)
1
2
10
3
8
INLEDING
9
Voorzijdenpaneel (Model CD-363A/AX)
3
8
4
5
5
7
6
Voorzijdenpaneel (Model CD-364A)
9
3
8
4
5
5
7
6
1.
CD-DEUR
7.
CASSETTEDEUR
2.
FUNCTIE-KIEZER
8.
AFSTEM-toets
9.
CD-FUNCTIE-toetsen
[CD/
FM/ AM/ TAPE
(OFF)]
3.
VOLUME-TOETS
?
CD-HERHAAL-toets
4.
DISPLAY-SCHERM indicator
?
CD AFSPELEN/PAUZE-toets
?
5.
LINKER-EN RECHTERLUIDSPREKER
CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
6.
CASSETTE-FUNCTIE-toetsen
?
CD-STOP-toets
?
CD-DEUR OPEN-toets
?
OPNAME-toets
?
CASSETTE AFSPELEN-toets
(REC
)
?
TERUGSPOEL-toets
?
VOORUITSPOEL-toets
?
CASSETTE-STOP
?
CASSETTE PAUZE
(ST
(REW
(FF
(PLAY
)
)
)
)/CASSETTEDEUR OPENEN (EJ
(PAUSE
10.
(
)
(,)
( )
(
OPEN)
FREQUENTIE-indicator
)
)
5
Achterpaneel/Display
Achterpaneel (Model CD-363A/AX
en
CD-364A)
2
1
3
4
5
6
Display (Model CD-363A/AX)
7
RPT 1 ALL
89
10
Display (Model CD-364A)
7
RPT 1 ALL
89
10
1.
FM ANTENNE
2.
RIF/ FM MODUSKIEZER
6.
BATTERIJENVAKJE
7.
CD HERHAAL AFSPEEL-indicator
3.
4.
AC VOEDING INGANGSAANSLUITING
8.
CD AFSPEEL-indicator
VOLTAGEKIEZER
9.
5.
AANSLUITING VOOR DE HOOFTELEFOON
CD PAUZE-indicator
3,5
6
mm
(ST./MONO)
(OPTIONEEL)
(
):
10. CD NUMMER-indicator
Voedingsingang
Op
het
snoer
Aansluiting
(stopcontact)
Voor dat
1
SELECTOR
110V
voedingskabel
de
2
Sluit
3
Sluit het andere uiteinde
~AC
VOLTAGE
de
van
voedingskabel aansluit,
troleer dat het voltage van het toestel
is als die van uw stroomvoorziening.
u
uiteinde
van
het elektriciteitssnoer
(bijgeleverd) op de stroomingang
achterzijde van uw toestel.
aan
220V
VOLTAGEKIEZER
een
con-
hetzelfde
aan
op de
op het
stopcontact.
Opmerking
Haal de stekker uit het stopcontact als u het toetstel
gedurende lange tijd niet zal gebruiken.
Instellen
Indien
van
toestel
het
voltage (OPTIONEEL)
achterzijde is uitgerust met
voltagekiezer, verzeker u er dan van dat deze op de
plaatselijke waarde staat ingesteld voor u het stroomsuw
aan
de
een
noer
aansluit.
Plaatsen
1
2
van
de
batterijen
Druk op de deksel van de
ment om deze te openen.
batterijencomparti-
Plaats acht "C" (R14) batterijen (niet
bijgeleverd) in het vakje en zorg er voor dat de
+ en
polen naar de juiste richting gepositioneerd zijn.
--
3
Plaats het deksel op nieuw in het apparaat.
~AC
VOLTAGE
SELECTOR
Opmerking
110V
220V
?
?
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+
-
--
+
+
-
-
8 "C" cellen
Instellen
Instellen
?
--
van
+
+
+
+
Om schade te voorkomen vanwege lekke batterijen,
verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende
lange tijd niet zal gebruiken.
batterijen leeg raken,
Als de
vervang ze allemaal.
Wanneer het apparaat met stroom functioneert,
worden de batterijen niet verbruikt.
(R14)
van
de audio
het volume
Draai de VOLUME-TOETS met de klok
mee om
de muziek luider te zetten
en
tegen de klok in
om
het stiller te zetten.
Hoofdtelefoonaansluiting
?
Sluit
?
De
een
stereo
luidsprekers
hoofdtelefoonplug ( 3,5mm) op de hoofdtelefooningang aan.
uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd)
worden automatisch
aansluit.
7
VORUHETSLGBIK
Naar de radio luisteren
Naar de radio luisteren
FUNCTIE-KIEZER
1
2
Stel de FUNCTIE-KIEZER in
om
AM of FM te
selecteren.
Stel
een
zender in d.m.v. de AFSTEM-toets.
Zet de radio uit
Stel de FUNCTIE-KIEZER op TAPE (OFF) in
apparaat uit te zetten.
Instellen
1
2
AFSTEM-toets
van
het
om
STEREO/MONO
Stel de RIF/FM MODUSKIEZER op ST. in
naar een FM stereozender te luisteren.
om
Stel de RIF/FM MODUSKIEZER op MONO in
naar een FM monozender te luisteren.
Deze functie vermindert
iden,
maar
aanzienlijk
storende
om
gelu-
het stereo-effect valt echter weg.
Opmerkingen
Stel het antenne zodanig in dat de ontvangst
duidelijk wordt.
AM-antenne
Deze antenne is in het apparaat ingebouwd en kan
draaien voor een betere ontvangst.
FM-antenne
Trek de antenne uit en stel de hoek en de richting in
om een betere ontvangt te vinden.
?
?
RIF/FM MODUSKIEZER
(ST./MONO)
Cassettespeler
Model
Afspelen
CD-363A/AX
CASSETTE PAUZE
(PAUSE
CASSETTEDEUR OPENEN
Model
CD-364A
?
TERUGSPOEL
?
VOORUITSPOEL
CASSETTE AFSPELEN
(EJ
(REW
(FF
(PLAY
)
)
)
)
)
van een
cassette
Stel de FUNCTIE-KIEZER op TAPE in.
1
2
TEDEUR OPENEN
3
Plaats een bandje in het vak
CASSETTEDEUR dicht.
en
4
Druk op PLAY
af te
Open
de cassettedeur door op de CASSET-
(EJ
(PLAY
)
)
te drukken.
om
druk de
spelen.
Pauze
Om te pauzeren, druk op de CASSETTE PAUZE
(PAUSE ). Druk nogmaals op
af te spelen.
Stoppen
met
deze toets
om
verder
afspelen
Druk op de CASSETTE-STOP (ST
) om te stoppen
met afspelen. (Uw apparaat zal automatisch stoppen
met
afspelen
Achteruit
Nadat
aan
het eind
doorlopen
u even
van
het
bandje).
of vooruit
aangehouden
TERUGSPOEL/VOORUITSPOEL-toets
om
8
)heeft gedrukt, kunt
weer af te spelen.
u
doorlopen
op de
op PLAY
(REW
(PLAY
)
/ FF
drukken
Afspelen
van een
cd
CD AFSPELEN/PAUZE
FUNCTIE-KIEZER
CDSTOP(
CD-HERHAAL
Afspelen
van een
(
cd
Druk op de CD-DEUR OPEN-toets
het CD-vak te openen.
(
Plaats
CD in het vak met de
een
zijde
4
totale aantal titels
naar
afgedrukte
het
afspelen
even
aangehouden
(
?
display geeft
het
Het titelnummer wordt op het
(
display
)
om
?
)
een nummer
display.
nogmaals
om
wordt
(
om
te pauzeren
het
knippert
van
de CD niet
aan
CD schoon vanaf het midden
zachte
en
droge
nummer
nummer
(de
naar
kant
zon-
buiten
doek.
herhalen.
-
(
In
nummers
op CD-HERHAAL.
"REPEAT 1".
herhalen.
Druk
afspelen.
op de CD STOP-toets
-
tijdens het afspelen
het display verschijnt
Alle
afspelen
afspelen
Een
).
overslaan
In
tijdens het afspelen nogmaals op CD-HERHAAL.
het display verschijnt "REPEAT ALL".
Herhalend
afspelen
Druk
het
-
Een
uw
een
Druk
""
op de CD AFSPELEN/PAUZE-toets
met
tijdens
)
gepauzeerd,
verder te gaan met het
Stoppen
Druk
Maak
met
weergegeven.
afspeelzijde
afdruk).
Herhalen
Druk op CD AFSPELEN/PAUZE
tijdens het afspelen.
Druk
Raak de
der
te
Pauze
in het
Houd het apparaat recht en stil wanneer er CD's in de
CD-lade zijn geplaatst. Anders kunt u de CD's of het
apparaat beschadigen.
weer.
Druk op CD AFSPELEN/PAUZE
beginnen met afspelen.
Wanneer
op
,
Opmerkingen
boven.
Doe de CD-lade dicht. Het
5
De
tijdens
annuleren
afspelen nogmaals
herhaal-indicator verdwijnt.
op CD-HERHAAL.
Druk op de CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
(
?
tijdens
PAUZE-toets
?
?
u
) gedrukt heeft, druk op de CD AFSPELEN/
(
) op het gewenste punt.
OPEN)
om
3
OPEN)
Nummers zoeken
Nadat
de CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
2
(
(
)
,
Stel de FUNCTIE-KIEZER op CD in.
1
)
)
CD-DEUR OPEN
CD OVERSLAAN/ZOEKEN
(
Indien
)
er
om naar
in de
loop
het
volgende
te gaan.
een maal op
nummer
van een nummer
de CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
(
)
gedrukt, dan gaat het apparaat opnieuw
naar het begin van dat nummer. Indien er nogmaals
op de toets wordt gedrukt, dan wordt er voor elke
druk op de toets een nummer overgeslagen.
wordt
9
WERKING
Opnemen
Spoel
de cassette door
naar
het punt waarop de opname kan starten.
(Gebruik
uitsluitend gewone
cassettes.)
Model CD-364A
Model CD-363A/AX
CASSETTE PAUZE
CASSETTE-STOP
(PAUSE
(ST
CASSETTE PAUZE
)
(PAUSE
)
)
CASSETTE-STOP
CASSETTE AFSPELEN
OPNAME
(REC
(PLAY
)
CASSETTE AFSPELEN
)
OPNAME
(REC
(ST
)
(PLAY
)
)
FUNCTIE-KIEZER
CD OVERSLAAN/ZOEKEN
2
3
4
Selecteer de gewenste opname-functie door op
de FUNCTIE-KIEZER te drukken, behalve op de
TAPE-functie.
Plaats
een
lege
4
10
).
(PLAY
)
automatisch
ingedrukt.
U kunt
de CD of de radio luisteren.
om
wordt
opname
Plaats een CD in de lade
KIEZER op CD in.
Speel
een
lege
de CD af
).Druk
(PAUSE
)
verder te gaan met de opname.
stoppen
Druk op de CASSETTE-PAUZE-toets (ST
).
(Uw apparaat zal automatisch stoppen aan het eind
het
een
van een
complete
CD
CD op in
en
stel de FUNCTIE-
stel op
CD-pauze
Druk op de OPNAME-toets
(REC
De CASSETTE AFSPELEN-toets
in.
).
(PLAY
)
wordt
ingedrukt.
Na ongeveer 7 seconden start de
niseerde opname automatisch.
gesynchro-
track of nummer wenst op te
u deze track met behulp van
CD OVERSLAAN/ZOEKEN
met de CD opname
Als
er
lawaai
tijdens
(
begint.
het opnemen
)
,
van een
voor
AM-zender
voorkomt, herstel de RIF-functie opnieuw op de
achterpaneel.
band in de cassette-lade.
en
nemen, dan selecteert
u
van
bandje.)
Opmerkingen
u een bepaalde
cassette-bandje.
Plaats
(PAUSE
op de CASSETTE-PAUZE-toets
Indien
automatisch
5
(REC
De CASSETTE AFSPELEN-toets
Deze functie neemt automatisch
1
2
3
nogmaals
De opname
Gesynchroniseerde
een
Druk op de CASSETTE-PAUZE-toets
band in de cassette-lade.
Druk op de OPNAME-toets
naar
)
,
Opnamepauze
Basisopname
1
(
Technische
specificaties
MODELLEN
DEEL
[Algem n]
[CD]
CD-363A/AX
Stroomtoevoer
Zie het
Stroomverbruik
20W
2.74kg
afmetingen (B x H x D)
Uitgangstroom
Luidsprekers
Batterijenverbruik
Frequentierespons
Verhouding signaal en ruis
T.H.D
374x178x255mm
AM F(MMW)
[TAPE]
Acht DC
100
-
12V"C"(R14) batterijen (niet bijgeleverd)
18000 Hz
60 dB
0.7 %
87.5 -108 MHz/65 -108 MHz
10.7 MHz
Antenne
Telescopische
Afstembereik
522-1611kHzof530-1610kHz
Middelfrequentie
455 kHz
Antenne
Ferrietantenne
Opnamesysteem
Frequentierespons
Verhouding signaal
4
in
REF NTI
1.3WX2
Middelfrequentie
Wijzigingen
2.68kg
374x178x241mm
8ΩX2
Afstembereik
[Tuner]
achterpaneel.
Massa
Externe
CD-364A
ontwerp
en
nummers
125
-
antenne
2 stereozenders
8000Hz
ruis
35/40dB
specificaties
voorbehouden.
en
87.5 -108 MHz
(REC/PLAY)
11
P/NO
:
3828R-A069X
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement