LG FFH-164AD Owner's manual

LG FFH-164AD Owner's manual
FFH-165A/AX/AD(DUT)-A071D
HI-FI MICRO CD COMPONENT SYSTEEM
HANDLEIDING
MODELLEN:
FFH-163A/AD/AX, FE-163E
FFH-164A/AD/AX, FE-164E
FFH-165A/AD/AX, FE-165E
Gelieve deze
u
handleiding zorgvuldig
slag gaat.
handleiding voor later.
te lezen voor
met het toestel aan de
Bewaar de
Het is
mogelijk
dat het ontwerp
dit apparaat worden
en
gewijzigd
voorafgaande kennisgeving
van
de kenmerken
zonder
Voorzorgsmaatregelen
LET OP
LET OP
Wanneer
u handelingen, aanpassingen of prestatieverhogende procedures uitvoert die niet in deze handleiding worden beschreven, dan kan u worden blootgesteld aan gevaarlijke straling.
GEVAAR VOOR EEN
ELEKTRISCHE SCHOK:
NIET OPENEN
Het laseronderdeel
LET OP:VERMIJD ELEKTRISCHE SCHOKKEN,
HAAL HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND)
NIET VAN HET APPARAAT IN HET APPARAAT
ZITTEN ER GEEN ONDERDELEN DIE NUTTIG
KUNNEN ZIJN VOOR DE GEBRUIKERS.
duceren die de
van dit toestel kan straling
Klasse1-grens overstijgt.
pro-
CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.
VARNING:OSYNLIG LASERSTRALNING NAR
DENNA DEL AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
DOE BEROEP OP GEKWALIFICEERDE SERVICEMENSEN.
Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.
Verklaring grafische symbolen:
Dit
symbool van een bliksemlicht met pijl in
gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
gebruiker ervoor te waarschuwen dat er in
het productomhulsel een onbeschermd,
gevaarlijk voltage aanwezig is. Dit voltage
kan voldoende groot zijn om mensen een
Dit label bevindt zich
aan
de
binnenzijde.
een
elektrische schok te geven.
Het
een gelijkzijdige driehoek
gebruiker erop te wijzen
dat er in de handleiding bij het product
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) vermeld staan.
uitroepteken
is bedoeld
om
in
de
LET OP
VOORKOM VUURGEVAAR OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. VERMIJD DAT HET TOESTEL AAN
REGEN OF VOCHT WORDT BLOOTGESTELD.
Maak de
een
behuizing
van
het toestel niet open. U kan
elektrische schok
Doe uitsluitend
krijgen.
beroep op gekwalificeerde
service-
mensen.
Stel het apparaat niet bloot
aan
druppels
of
spat-
ten. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, boven op het toestel.
Let op:
Plaats het toestel niet in
boekenkast of
2
een
een
kleine ruimte, zoals
kast.
ingebouwde
een
CLASS 1
LASER
KLASSE 1
LASER
PRODUKT
LUOKAN 1
LASER
LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
Deze
cd-speler valt onder KLASSE
PRODUCT
1 LASER
product.
Het label KLASSE 1 LASERPRODUCT bevindt zich
aan
de
buitenzijde
van
het toestel.
Dit
product werd er aardigd in o ereenstemming met de ereisten oor radiointerferentie
an de EEC richtlijn
89/336/EEC,93/68/EEC y 73/23/EEC.
Inhoudstafel
INLEIDING
WERKING
Voorzorgsmaatregelen..................2
Radiozenders in het
Inhoudstafel..........................3
Naarderadioluisteren.................11
Voorgebruik..........................4
Veiligheidstips.......................4
.4
Watumoetwetenoverschijfjes.
Cassettespeler.......................12
Afspelenvaneencd..................12
Stoppenmetafspelen................12
Pauzemetafspelen..................12
.
Wat
u
moet weten
over
.
.
.
.
.
.
.
de
afstandsbediening....................4
Voorpaneel/Achterpaneel................5
Afstandsbediening.....................6
Display..............................6
Aansluitingen.........................7
Luidsprekeraansluiting.................7
Antenneaansluitingen..................7
van
het
voltage (OPTIONEEL)
.
.
.
.
.
8
InstellenvandeKLOK..................8
Slaapfunctie..........................8
Timerfunctie..........................9
Instellenvandeaudio..................10
Instellenvanhetvolume...............10
Instellen
de
10
geluidskwaliteit
MUTE(GELUIDUIT).................10
van
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
Versnelde achterwaartse of voorwaartse
weergave..........................12
Opnemen............................12
Basisinstellingen....................12
Opnemen van radio, cd of van andere
randapparatuur.....................12
Gesynchroniseerde opname van een
cdnaarcassette....................12
Cd-speler............................13
Afspelenvaneencd..................13
VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT
Instellen
geheugen opslaan
Pauze............................13
Stoppenmetafspelen................13
Eennummeroverslaan...............13
Versnelde achterwaartse of
voorwaartseweergave................13
Herhalen..........................13
Afspelenprogrammeren...............13
REFERENTIE
.
UBB/HI-TONE.......................10
Oplossenvanproblemen...............14
Technischespecificaties...............15
Ontvangst van RDS-radiozenders
(Radio Data System) OPTIONEEL
Over de
-
.
.
.
.
.
.
10
Auxiliaryfunctie......................10
symbolen
voor
de instructies
Duidt op gevaren die het apparaat zelf kunnen
schaden of die andere materiele schade kunnen
veroorzaken.
Verwijst
naar
speciale werkingskenmerken
van
dit
apparaat.
Verwijst naar tips en
vergemakkelijken.
hints
om
de taak te
3
INLEDING
Voor
gebruik
Veiligheidstips
Het schoonmaken
De
stof op de discs veroorzaken
Vingerafdrukken
beeld-en geluidsvervorming. Reinig de disc voor het
van
de discs
en
behandeling
Bij het
versturen
Het
de eenheid
van
spelen
de eenheid
van
verzendkarton
met
schoon doek,
een
van
het midden
naar
buiten toe.
het
originele
verpakkingsmateriaal
zijn erg handig. Verpak het apparaat terug in zijn
originele verpakking als u het naar de fabriek moet
terugsturen, zodat het optimaal is beschermd.
Hou het
oppervlak
en
het
van
schijfje
rein
Gebruik geen
vluchtige vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld
een insecticidenspray) in de nabijheid van het apparaat
Vermijd dat plastieken producten gedurende lange tijd in
contact komen met het toestel. Deze laten sporen op
het
oppervlak
na.
Het schoonmaken
Het
van
een
van de behuizing
zachte, droge doek. Als de oppervlakken
extreem vuil
zijn, gebruik u het best een lichtjes
bevochtigde zachte doek met een zachte
detergentoplossing. Gebruik geen sterke solventen
zoals alcohol, benzine of verdunner (thinner), aangezien
deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
Wat
u
sprays
voor
Wat
u
oudere
moet weten over
schijfjes
moet weten over de
afstandsbediening
Werkbereik
van
De
behandeling
weergavezijde
Houd de disc
de disc niet aanraken.
de randen vast, zodat er geen
op het oppervlak komen.
aan
vingerafdrukken
Geen papier of plakband
afstandsbediening
afstandsbediening op de afstandssensor en
druk op de toetsen.
Afstand: Ongeveer 23 voet (7m) vanaf de voorkant
van
Hoek:
de afstandssensor.
Ongeveer
30° in iedere
van
richting
vanaf de
de afstandssensor.
de discs
van
van
de
Richt de
voorkant
De
vinyl lp's.
de eenheid
reinigen
Gebruik
Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol, benzine,
verdunner, commerciele reinigingsmiddelen of antistatische
op de discs
Aanbrengen
van
de
batterijen
in de
afstandsbediening
Open
bevestigen.
aan
het deksel
van
de achterkant
het
van
batterijvak
de
steek twee
afstandsbediening
R03-batterijen (AAA-formaat)
en
batterijvak.
polariteiten
tekens in het
Opslag
van
Bewaar de disc
batterijvak.
de discs
Opgelet
na
het
afspelen
in de daarvoor
voorziene hoes of doos.
Geen oude
en
nieuwe
batterijen
samen
Gebruik ook nooit verschillende types
Stel de discs niet bloot
aan
warmtebronnen, of laat
ze
direct zonlicht of
niet achter in
een
geparkeerde wagen waar ze aan direct zonlicht zijn
blootgesteld, aangezien de warmte in de wagen
aanzienlijk kan oplopen.
4
in het
Let erop dat de
en
overeenkomen met de
(standaard, alkaline, enz.)
samen.
gebruiken.
batterijen
van
Voorpaneel/Achterpaneel
33
OPTIONEEL
AM
FM
INLEDING
GND
34
L
35
R
37
1.
FUNCTIESELECTIE-toets
21.
(FUNCTION)
(TUNER/CD/TAPE/AUX)
2.
TUNER/BAND-toets
3.
AAN-/UIT-indicator
4.
AAN-/UIT-toets
5.
Sensor
6.
DISPLAY
7.
HERHAAL(REPEAT)-toets
8.
PROGRAMMEER-/GEHEUGEN
voor
de
22.
(STANDBY/ON)
24.
afstandsbediening
PRESET
10.
KLOK(CLOCK)-toets
26.
CD OVERSLAAN / ZOEKEN-toets
?
STOP toets
?
WIS(CLEAR)
OMLAAG(PRESET DOWN)-toets
(PHONES):
3,5
TUNER
)
toets
(CD )
?
CD AFSPELEN-toets
?
PRESET
( )
OMHOOG(PRESET UP)-toets
RIF(MODE/RIF)-toets
?
RDS-toets: OPTIONEEL
?
INSTEL(SET)-toets (KLOK / TIMER)
LAGER(VOLUME DOWN)-toets
28. VOLUME
HOGER(VOLUME UP)-toets
30. EQUALIZER
PATROON(EQ PATT.)-toets
mm
31. CD OPEN-toets
(
)
32. CD-DEUR
LAGER(TUNING DOWN)-toets-TUNER
(
)
CD OVERSLAAN/ZOEKEN toets
14. AFSPEEL-toets
15. OPNAME-toets
(
(
)-CASSETTE
(
(
34. INGANGEN VOOR RANDAPPARATUUR
(AUX)
36. SCHAKELAAR OM HET VOLTAGE TE
)
17. VERSNELD VOORWAARTS-toets
33. ANTENNEAANSLUITING
35. AANSLUITING VOOR LUIDSPREKERS
)-CASSETTE
16. TERUGSPOEL-toets
18. PAUZE-toets
-
29. UBB/Hi-TONE-toets
12. TIMER-toets
TUNING
HOGER(TUNING UP)-toets
(
27. VOLUME
11. AANSLUITING VOOR DE HOOFTELEFOON
?
TUNING
?
25. MODUS /
9.
?
?
23. CD PAUZE-toets
(PROGRAM/MEMORY)-toets
13.
36
SELECTEREN: OPTIONEEL.
(
)
37. VOEDINGSKABEL
)
19. STOP/EJECT-toets
(
)-CASSETTE
20. CASSETTE-houder
5
Afstandsbediening
12
1
UBB/
HI-TONE
11
SLEEP
2345
910
1.
UBB/HI-TONE-toets
2.
AAN-/UIT(POWER)-toets
3.
TUNER/BAND-toets
4.
AUX-toets
5.
PRESET(
6.
CD FUNCTIE-toetsen
8
6
7.
)
-toets
?
CD AFSPELEN/PAUZE-toets
?
CD STOPPEN-toets
?
CD OVERSLAAN/ZOEKEN toets
?
HERHAAL(REPEAT)-toets
FUNCTION
7
(randapparatuur)
(
(
)
)
(
FUNCTIE-toets
8.
PROGRAMMEER(PROGRAM)-toets
9.
VOLUME(
10.
EQUALIZER PATROON-toets
11. GELUID
12.
)
/
)-toets
(EQ PATT.)
UIT(MUTE)-toets
SLAAP(SLEEP)-toets
Display
1
4
PROG
RDS
FLAT
UBB
MHz
ROCK
MUTE
kHz
POP
HI
14
3
2
TONE
TIMER
1312
11
REPEAT
10
1
ALL
9
SLEEP
STEREO
8
7
CLASSIC
6
1.
PROGRAMMEER-indicator
8.
SLAAP-indicator
2.
AFSPEEL/PAUZE-indicator
9.
CD HERHAAL-indicator
3.
FUNCTIE-indicatoren
10. CASSETTEOPNAME-indicator
4.
RDS-indicator: OPTIONEEL
11. TIMER-indicator
5.
EQUALIZER PATROON-indicator
12. HI-TONE-indicator
6.
FM STEREO-indicator
13. GELUID UIT-indicator
7.
FM STEREO-ONTVANGST-indicator
14. UBB-indicator
6
5
(MUTE)
Aansluitingen
Luidsprekeraansluiting
Sluit de
luidsprekers
aan
met
behulp
van
de
meegeleverde luidsprekersnoeren door de gekleurde snoeren aan de
mogelijke surround-sound te verkrijgen
op dezelfde wijze gekleurde eindpunten aan te sluiten. Om het zo optimaal
geeft u de parameters van de luidsprekers (afstand, niveau etcetera) op.
L
INLEDING
R
Rood
L
Zwart
R
Rechts
?
luidspreker
Opmerkingen
Zorg er voor de polariteit
de componenten: + met
daarvan ontbreken.
?
Wanneer
Links
Rood
van
+ en
het
-
luidsprekersnoer
met
-.
Draait
u
overeen
te laten komen met de
dit om, dan zal het
geluid
polariteit
vervormd worden
luidspreker
van
en
het
eindpunt
luidsprekers luidsprekers gebruikt met een lage maximale ingangsfrequentie,
voorzichtig aan om excessieve uitvoer op de luidsprekers te voorkomen.
voorste bedekking van de er niet af.
u
op
zal de basis
als voorste
pas het
volume dan
?
Haal de
Antenneaansluitingen
Sluit de
meegeleverde
FM/AM-antennes
?
Sluit de AM-lusantenne
?
Sluit de FM-draadantenne
aan om naar
de connector
aan
aan
voor
de radio te luisteren.
de AM-antenne
aan.
de 75 Ohm/300 Ohm coaxiale FM-connector
aan.
Externe FM-antenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
FM-binnenantenne
AM
loop-lusantenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
(sprietantenne)
plaats deze juist voor
de beste ontvangst
AM
(MW)-lusantenne
(bijgeleverd)
Externe FM-antenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
300 ohm
coaxiale
kabel
Voor
AM
de
het
FM 75
ontvangst van AM(MW) sluit u
lusantenne(sprietantenne) met
eindpunt met het label AM
AM
FM
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
?
Opmerkingen
oppikken
Om het
componenten
van
ruis te voorkomen dient
de FM-draadantenne
?
Zorg
?
Houd de FM-draadantenne
er voor
u
de AM-lusantenne niet
vlakbij
de eenheid
en
andere
te houden.
na
goed uit te strekken.
aangesloten te hebben
deze
zo
horizontaal
mogelijk.
7
Instellen
Indien
uw
toestel
plaatselijke
aan
voltage (OPTIONEEL)
achterzijde is uitgerust met een voltagekiezer,
ingesteld voor u het stroomsnoer aansluit.
Druk op CLOCK.
de klok ingesteld moet worden, druk dan
minimum 2 seconden lang op CLOCK.)
De
tijdsaanduiding begint
Selecteer
12-uurs-of
een
door op het
verzeker
u er
dan
van
dat deze op de
de KLOK
van
(Indien
-
2
de
waarde staat
Instellen
1
het
van
voorpaneel
te
knipperen.
24-uurscyclus
een
op PRESET DOWN/UP
te drukken.
uur in op het voorpaneel met
de PRESET DOWN/UP-toetsen.
4
Stel het
5
Druk op de
6
Stel het correcte
behulp
juiste
van
voorpaneel
knop
SET.
tijdstip (minuten) in op
behulp van de PRESET
met
het
DOWN/UP-toetsen.
of
(12HR)
3
(24HR)
Druk op de knop SET om de
uurcyclus te bevestigen
geselecteerde
Druk op de
knop
SET en vervolgens wordt
display weergegeven.
de
7
juiste tijd
8
Druk op elk willekeurig moment op de knop
CLOCK om de tijd gedurende ongeveer drie
seconden
op het
weer
te geven.
Opmerking
De klokfunctie kan ook worden
ingesteld
wanneer
het
toestel uit staat.
Slaapfunctie
Wanneer de
slaaptimer gebruikt wordt,
wordt de stroom automatisch
uitgeschakeld
nadat de opgegeven
tijd
is
verstreken.
1
Om de
uitschakeltijd
in te geven, drukt
u
op
In het
display
kunt
u
gedurende
seconden het woord
dat het systeem automatisch
na
SLEEP indrukt, als de
wordt weergegeven, wordt de
90 minuten wordt
ingesteld.
slaaptijd
SLEEP-tijd opnieuw
Telkens
Om de
het
Als
knop
de functie wilt stoppen, drukt u herhaaldelijk op de
SLEEP totdat het cijfer 10 wordt weergegeven en
et cetera.
drukt
vervolgen
wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt
tijdinterval voordat de eenheid uitgeschakeld
wordt, teruggebracht met 10 minuten, 80...70...
Selecteer de gewenste
Om de
tijd
tijd
om
te controleren die
stroom wordt
uit te schakelen.
overblijft
tot de
uitgeschakeld.
Druk even op de SLEEP-totes terwijl de
slaapfunctie is ingeschakeld. De overblijvende
tijdsduur voordat het toestel wordt uitgeschakeld
verschijnt gedurende ongeveer 5 seconden op het
display.
8
Wanneer
ongeveer 5
zien. Dit betekent
uitgeschakeld.
2
Opmerking
u de knop
SLEEP.
u
slaaptimermodus
nog
een
te annuleren
keer op de
knop.
Timerfunctie
Met
behulp van de TIMER-functie kan u tegelijkertijd radio-ontvangst hebben en een opname maken, een cd of
spelen of muziek van een randapparatuur beluisteren, terwijl u de opname op het gewenste ogenblik
cassette
uit kan schakelen.
aan-en
1
Druk op CLOCK
om na
te gaan hoe laat het is.
Druk op SET
8
u
de klok niet instelt, dan zal de timerfunctie niet
werken.
2
Druk op TIMER
te openen.
Om beurten
om
verschijnt
de modus
er
timerinstellingen
TUNER--CD in het
9
Stel het
Indien u de eerder ingegeven TIMER-instelling wenst te
wijzigen, druk dan 2 seconden lang op de TIMER-toets.
In het display verschijnen de indicatoren van de eerder
opgeslagen tijd en "TIMER".
van
het
uur
te
in waarop het toestel moet worden
met behulp van de PRESET
uitgeschakeld
DOWN/UP-toetsen op het
display.
Ter informatie
de minuten
bevestigen.
De 'OFF TIME'-indicator wordt gedurende 0,5 seconde in het display weergegeven en vervolgens
verdwijnt het.
Ter informatie
Indien
om
inschakeltijdstip
Druk op SET
om
10 uitschakeltijdstip
het
te
voorpaneel.
uur van
het
bevestigen.
-
3
4
Druk op SET
wanneer
de
11
Stel het
de PRESET DOWN/UP-toetsen op het voorpaneel.
gewenste functie
knippert.
1.
a.
Wanneer
dan
u
de TUNER-functie
knipperen
selecteert,
de indicatoren 'PLAY'
'REC' ongeveer 3 seconden
afwisselend in het display.
'PLAY'-indicator: Enkel de TUNER
speelt
'REC'-indicator: De TUNER
en er
speelt
met
behulp
van
toetsen op het
SET.
-
de PRESET DOWN/UP-
voorpaneel
en
De 'ON TIME'-indicator wordt
2. Wanneer
-
u
gedurende
en
de CD-functie
display
volgens verdwijnt het.
13
Stel het volume in met
14
Druk op SET.
"TIMER" wordt weergegeven in het display en
de timerinstellingen werden volledig ingevoerd.
15
Schakel de installatie uit.
het.
selecteert,
gedurende 0,5
De 'ON TIME'-indicator wordt
seconde in het
Druk op SET.
druk op
0,5 seconde in het display weergegeven
vervolgens verdwijnt
12
en
lang
wordt opgenomen
b. Selecteer de vooraf ingestelde nummers
weergegeven
en ver-
in waarop het toestel moet worden
ingeschakeld met behulp van de PRESET
Stel het
uur
DOWN/UP-toetsen op het
voorpaneel.
6DrukopSETomhetuurvanhet
inschakeltijdstip
bevestigen.
te
behulp
van
de
PRESET DOWN/UP-toetsen op het voorpaneel.
De
geselecteerde functie wordt automatisch
ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.
Om de timer te annuleren of te controleren
Elke keer u op de TIMER-toets drukt, kan u de timer
instellen of annuleren. U kan de status van de
timerinstellingen
5
tijdstip (minuten) in waarop het toestel
uitgeschakeld met behulp van
moet worden
ook controleren.
Om de timer te activeren of te controleren, drukt u op de
TIMER-toets zodat er "TIMER" verschijnt in het display.
Om de TIMER te annuleren, drukt u op de TIMER-toets
aanduiding "TIMER" in het display verdwijnt.
tot de
Opmerking
De klokfunctie kan ook worden
ingesteld
wanneer
het
toestel uit staat.
7
tijdstip (minuten) in waarop het toestel
ingeschakeld met behulp van de
PRESET DOWN/UP-toetsen op het voorpaneel.
Stel het
moet worden
9
VORUHETSLGBIK
Instellen
Instellen
?
?
van
van
de audio
het volume
Ontvangst
(Radio Data System)
klok in
What is RDS?
Op
de
het stiller te zetten.
om
afstandsbediening,
drukt
u
op de
VOLUME(
de muziek luider te zetten of op
-toets om het stiller te zetten.
toets
om
Instellen
?
Om het
van
de
stereogeluid
VOLUME(
:
ROCK
:
POP
:
CLASSIC
: voor
(Radio
Data
System)
is
-
OPTIONEEL
een
systeem dat geleidelijk
op FM wordt ingevoerd in tal van landen. Naast het
normale radiosignaal wordt er bij RDS een reeks
aan
)
onhoorbare gegevens doorgezonden. Deze gegevens
bevatten uiteenlopende informatie, zoals de identificatie
van
te activeren
U kunt kiezen tussen vier vaste
FLAT
RDS
)-
geluidskwaliteit
Selecteer de gewenste
EQ PATT.-toets.
?
RDS-radiozenders
van
Druk op VOLUME DOWN/UP op het voorpaneel met
de klok mee om de muziek luider te zetten of tegen de
geluidsimpressies.
geluidsmodus met behulp van
lijst
het radiostation/-zender, verkeersinformatie en
alternatieve frequenties voor de ontvangen
radiozender.
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER/BAND op de afstandbediening) en druk
1
lineaire-frequentierespons
meer bas, meer hoge tonen
minder bas, minder hoge tonen
een
van
vervolgens
orkestmuziek
op TUNER/BAND
om
FM te
selecteren.
Stekerbus
koptelefoon
( 3.5mm) van een stereo
koptelefoon in de stekerbus van de koptelefoon.
De verbinding van de luidsprekers wordt automatisch
ongedaan gemaakt wanneer u de koptelefoon
(niet meegeleverd) insteekt.
Steek
een
MUTE
steker
knippert
Wanneer het toestel
geluid
geluid
een
dan wordt de
naam van
weergegeven
(PS)
RDS-signaal ontvangt,
programmadienst
de
nadat de RDS-indicator
ver-
schijnt.
(GELUID UIT)
Druk op MUTE om het
U kan bijvoorbeeld het
om een
Selecteer de gewenste radiozender door te
drukken op TUNING DOWN/UP.
2
uit te schakelen.
van uw
toestel uitzetten
Druk op de RDS-toets
roepen.
3
om
de
frequentie
op te
telefoon te beantwoorden. De "MUTE"-indicator
in het
display.
Opmerkingen
RDS is enkel beschikbaar
UBB/HI-TONE
Druk op de UBB / HI-TONE-toets
de bastonen te selecteren.
-
Elke keer
om
op de toets drukt dan
of "HITONE" in het display.
u
Auxiliary
1
2
10
Sluit
een
extra
de
hoge
verschijnt
tonen
er
en
"UBB"
De
naam
van
de PS
voor FM-ontvangst.
(PROGRAM SERVICE)
automatisch weergegeven
RDS-zender ontvangt.
wanneer
functie
apparaat zoals
een
TV of VCR
aan
door middel
van
de achter
bevestigde
AUX-geluidsstekerbussen.
Druk op de
functieknop
wordt
het toestel
AUX.
Opmerking
U kunt tevens opnemen van een extra invoerbron.
Zie de sectie Functie van de cassette.
een
Radiozenders in het
U kunt 30 stations
de AM. Voordat
voor
de FM vooraf instellen
afstemt, is het raadzaam
u
geheugen opslaan
en voor
er voor
te
Druk op PRESET DOWN/UP
5
zorgen dat het volume minimaal staat.
1
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER/BAND op de afstandsbediening).
Druk op TUNER/BAND om FM of AM te
selecteren op het display.
2
Druk nogmaals op PROGRAM op
afstandsbediening.
De radiozender is nu opgeslagen.
6
PRESET
de
WERKING
-
Herhaal
7
stappen
3 tot 6 om andere
radiostations op te slaan.
Elke keer
en
3
u op TUNER/BAND drukt, worden FM
AM afwisselend weergegeven.
(of op
(
) op de afstandsbediening) om het
gewenste ingestelde nummer te selecteren.
Alle in het
geheugen opgeslagen
Druk op het
radiozenders wissen
tot de
Druk twee seconden
de
voorpaneel op TUNING DOWN/UP
frequentie begint te veranderen, en laat
toets vervolgens los.
Het zoeken stopt wanneer het apparaat op
radiostation is afgestemd.
een
Tip
Opmerkingen
Automatisch afstemmen
Druk
langer
Als alle stations al
FULL
dan 0,5 seconden op TUNING
afstemmen.
kort
en
herhaaldelijk
Om vooraf
vooraf
het
ingesteld
nummer
ingestelde instellingen
te
herroepen
Druk op PROGRAM/MEMORY op het
voorpaneel.
Er knippert een
display.
zijn ingevoerd, zal de boodschap
display weergegeven worden.
een voorinstellingsnummer op het display
ingestelde nummer te wijzigen, volgt u de
in
stappen 5-6.
op TUNING
DOWN/UP
4
zal
flitsen. Om het
Handmatig
even
tel
een
Vervolgens
DOWN/UP.
Druk
lang op PROGRAM/MEMORY op
voorpaneel, "CLEAR" wordt weergegeven in het
display en vervolgens drukt u op CLEAR. Nu zijn alle
radiozenders gewist.
het
Druk op de
in het
knop
PRESET DOWN/UP
(of
PRESET
ingedrukt totdat het gewenste
nummer van de instelling zichtbaar wordt of druk deze
knop herhaaldelijk in.
()
houd deze
en
Naar de radio luisteren
1
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER/BAND op de afstandbediening) en druk
op TUNER/BAND
selecteren in het display.
vervolgens
om
Druk op POWER om de eenheid uit te zetten of
selecteer een andere functiemodus (CD, TAPE of
Tip
Druk op PRESET DOWN/UP (of op PRESET
(
) op de afstandsbediening) om het
gewenste ingestelde radiostation te selecteren.
Elke keer u op de knop drukt, springt het apparaat naar het volgende ingestelde
?
radiostation
U stelt het volume in door
herhaaldelijk
afstandsbediening.
Gebruik
handmatige
of automatische
afstemming bij
stap 2.
?
Druk
automatisch afstemmen op TUNING
DOWN/UP en houd deze knop ongeveer twee secon-
den
voor
ingedrukt
op het
voorpaneel.
is
FM-programma luidruchtig
Er zal
nu
geen stereo-effect
meer
zijn,
maar
de
ontvangst zal beter worden. Druk opnieuw op de
knop
?
om
het stereo-effect te herstellen.
Om de
ontvangst te verbeteren
Draai de meegeleverde antennes in
richting.
een
andere
Opmerkingen
Gebruik de MODE/RIF-functie
Filter)
Om te luisteren naar niet vooraf
ingestelde radiostations
?
een
te
duwen op de VOLUME DOWN/UP-toets op het
)-toets op
voorpaneel of op de VOLUME(
de
Als
Druk op MODE/RIF op het voorpaneel zodat de
aanduiding "STEREO" uit het display verdwijnt.
-
3
AUX).
FM of AM te
Het apparaat stemt af op het radiostation waarop
het de laatste keer werd afgestemd.
2
Om de radio uit te zetten
om over
te gaan op
(Radio
Interference
mono-ontvangst indien de
stereo-ontvangst gestoord wordt.
Wanneer
MW
(AM) of LW-uitzendingen opneemt,
zijn dat er klopgeluiden voorkomen.
het geval is, druk dan een maal op
u
dan kan het
Indien dat
MODE/RIF.
11
Cassettespeler
Afspelen
1
van een
cd
Pauze met
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TAPE-indicator wordt weergegeven.
afspelen
Druk
tijdens het afspelen op de PAUZE-toets ( ).
Druk nogmaals op deze toets om de cd verder af
spelen.
te
het cassettedek door op STOP/EJECT te
2
Open
3
Plaats de cassette met de cassetteband
onder gericht en sluit vervolgens het
duwen
(
Versnelde achterwaartse of
).
voorwaartse weergave
naar
Druk
tijdens
op het
/
4
Druk op AFSPEEL
afspelen
of in
stopmodus
op
voorpaneel.
).
AUTO STOP DECK
Stoppen
Druk
(
het
TERUGSPOEL/VERSNELD VOORWAARTS
cassettedek.
met
tijdens
het
Met auto stop deck, speelt het apparaat een enkele
van de cassette en vervolgens stopt het
afspelen
afspelen
zijde
op STOP / EJECT
(
).
automatisch.
Opnemen
Spoel
de cassette door
naar
het punt waarop de opname kan starten.
2
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
CD-of TUNER-indicator wordt weergegeven.
Open
het cassettedek
plaats
en
een
cd of
van
andere
Druk
?
tijdens
Druk
De opname
stoppen
(
naar een
op de OPNAME-toets
De opname begint.
nummers
).
wordt de AFSPEEL-toets
ingedrukt.
kopieert
1
Ter informatie
op de OPNAME-toets
()
()
.
verder te
()drukt,
button automatisch
2
van een
gesynchroniseerde opname van een cd
volledige cd en de geprogrammeerde
een
automatisch op
een
cassette.
Druk op de OPNAME-toets
CD-functie selecteert.
OP het
dan
opname
cassette
display verschijnen
(
)
"REC"
wanneer u
en
de
""
Na ongeveer 8 seconden start de
automatisch.
gesynchroniseerde opname
Opmerkingen
u een bepaalde
Indien
nemen, dan selecteert
track of
voor u
met
Tijdens
de
nummer
deze track met
wenst op te
behulp van
/
(
)
de gesynchroniseerde opname begint.
opname is de functie wijzigen niet
u
CD OVERSLAAN / ZOEKEN
beschikbaar.
12
()om
).
Gesynchroniseerde
De functie
u
op de PAUZE-toets
Druk op STOP
Druk op de FUNCTION-toets om de gewenste
te selecteren en druk vervolgens
(
de opname op de PAUZE-toets
nogmaals
gaan met de opname.
cd
opnamebron
Wanneer
cassettes.)
lege
cassette in het cassettevak.
Opnemen van radio,
randapparatuur
1
uitsluitend gewone
Opnamepauze
Basisinstellingen
1
(Gebruik
.
Cd-speler
Afspelen
cd
van een
Herhalen
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
CD-indicator wordt weergegeven.
Indien er geen schijfje in de cd-lade is geplaatst,
1
dan
verschijnt
"NO DISC".
er
Een
nummer
herhalen
Druk
tijdens het afspelen
het display verschijnt
In
-
Alle
op REPEAT.
"REPEAT 1".
herhalen
nummers
Druk
In
-
Druk op CD OPEN
de cd-lade.
2
(
)
het
plaats
en
schijfje
in
Herhalend
afspelen
Druk
het
De
-
Om
Opmerking
een schijfje van
8
(3 inch)
cm
het op de binnencirkel
van
3
Druk op CD OPEN
4
Druk op CD AFSPELEN
PAUZE
(
)
(
op de
te
spelen, plaats je
de lade.
)
om
(
)
Stoppen
het
afspelen
met
tijdens
het
op CD PAUZE
(CD
spelen.
op CD
er
om naar
in de
loop
het
STOPPEN(
van
de
nummers
zelf
bepalen
en zo
Druk in
(of op
2
(
stopmodus op de PROGRAM/MEMORY
PROGRAM op de afstandsbediening).
Druk op de CD OVERSLAAN / ZOEKEN-toetsen
)
/
om
het gewenste
3
Druk op PROGRAM/MEMORY
op de afstandsbediening).
4
Herhaal 1-3.
).
5DrukopdeCDAFSPELEN(
(
) op
AFSPELEN/PAUZE
volgende
van een
wordt
dan
nummer
de toets wordt
gedrukt,
druk op de toets een
dan wordt
(
)
er voor
elke
overgeslagen.
Om de
Druk in
Versnelde achterwaartse of
voorpaneel
2 seconden
lang
op de
gewenste punt op CD AFSPELEN (
in te
kijken
weergegeven.
programma-inhoud
te wissen
op de PROGRAM/MEMORY-toets
(of op PROGRAM op de afstandsbediening).
Druk vervolgens op het voorpaneel op CLEAR of op
STOP
(
/
) heeft gedrukt en deze vervolgens tijdens
de weergave heeft losgelaten, druk dan op het
programma-inhoud
stopmodus
-
Druk in
voorwaartse weergave
op het
)(ofopCD
de
op de PROGRAM/MEMORY-toets
(of op PROGRAM op de afstandsbediening).
Er wordt een nummer en een programmanummer
Om de
CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toetsen
PROGRAM
afstandsbediening).
te gaan.
nummer een maal op
nummer
(of op
nummer
gedrukt,
gaat het apparaat opnieuw naar
het begin van dat nummer. Indien er nogmaals op
u
volgorde
1
overslaan
de CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
Nadat
weergegeven.
eigen
Druk op de CD OVERSLAAN/ZOEKEN-toets
Indien
op REPEAT.
langer
)
afspelen
afspelen
nummer
()
?
wordt niet
programma opmaken. Dit programma kan tot
20 nummers bevatten.
uw
afstandsbediening.
toets om de cd verder af te
?
Repeat-indicator
te selecteren.
tijdens
Een
annuleren
afspelen nogmaals
Afspelen programmeren
of CD AFSPELEN/
of op CD AFSPELEN/PAUZE (
) op de
afstandsbediening. Druk nogmaals op deze
Druk
tijdens
U kan de
de cd-lade te sluiten.
Pauze
Druk
tijdens het afspelen nogmaals op REPEAT.
het display verschijnt "REPEAT ALL".
Om
(
stopmodus
)
op de
afstandbediening.
programma-inhoud
enkele malen op de
PROGRAM/MEMORY-toets (of op PROGRAM op
de afstandsbediening) tot "cd Number" knippert.
2.
Herhaal stappen 2-5.
).
De
1.
Druk in
toe te voegen
1.
stopmodus
programma-inhoud wijzigen
Druk op de PROGRAM/MEMORY-toets (of op PROGRAM
op de afstandsbediening) tot het programmanummer wordt
weergegeven dat
2.
u
wenst te
wijzigen.
Herhaal stappen 2-4.
13
WERKING
Oplossen
Kijk
de
van
volgende gids
problemen
na voor
mogelijke
oorzaak
van een
probleem
vooraleer zich tot de
service te wenden.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom.
Geen
?
geluid.
?
Correctie
De
netvoedingskabel
aangesloten.
De audiokabels
zijn
is niet
?
het
niet
goed
?
Het externe
niet
De eenheid
niet met
begint
spelen.
?
?
bronapparaat
staat
?
Sluit de audiokabels
Er steekt geen disk of cassette in
het toestel.
een
disk of cassette in
?
?
op de
goed
bronappa-
aan.
Plaats
een
disk of
een
cassette.
Plaats
een
disk of
een
cassette
die wel kan worden
het toestel die niet kan worden
in
aan.
Schakel het externe
raat
aan.
Er steekt
netvoedingskabel
stopkontakt.
terminal
aangesloten.
?
Steek de
afgespeeld.
afgespeeld.
?
De disc zit
omgekeerd.
?
Steek de disc met de
naar
?
De disc zit niet in de leidraad.
?
speelkant
onder.
Steek de disc in de disc lade in
de leidraad.
De afstandsbedien-
ing
werkt niet
?
De disc is vuil.
?
De afstandsbediening is niet
gericht op de externe sensor
goed.
?
Reinig
?
Wijs
de
externe
van
de disc.
afstandsbediening
sensor van
naar
de eenheid.
de eenheid.
?
De
afstandsbediening
ver van
?
?
14
staat te
?
de eenheid.
Er staat iets in de weg tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
De batterijen in de
afstandsbediening zijn op.
Gebruik de
afstandsbediening
binnen
straal
een
?
Maak de weg
?
Vervang
nieuwe
de
van
7 meter.
vrij.
batterijen
batterijen.
door
de
Technische
specificaties
FFH-163A/AD/AX
[Algem n]
20W
Verhouding signaal
Dynamisch
(MW)
achterpaneel.
x
H
x
D)
en
ruis
bereik
-
18000 Hz
60 dB
60 dB
Afstembereik
87.5
Middelfrequentie
10.7 MHz
Verhouding signaal
en
ruis
108.0 MHz of 65
-
-
74
MHz,
Afstembereik
522-1611kHzof530-1610kHz
Verhouding signaal
-
en
ruis
35 dB
Frequentierespons
100
1800 Hz
-
Uitgangstroom
5W+5W
T.H.D
0.5%
Frequentierespons
60
Verhouding signaal
en
ruis
-
20000 Hz
60 dB
Tapesnelheid
4.75cm/sec
Wow-flutte
0.25%
F.F./REW-tijd
120sec
Frequentierespons
250
Verhouding signaal
en
ruis
(MTT -111, JIS-WTD)
(C-60)
8000Hz
-
43dB
Kanaalscheiding
50dB(P/B)/45dB(R/P)
Wisverhouding
55dB
(MTT-5511)
Type
1 weg 1
Impedanti
4Ω
Frequentierespon
80
-
86 dB/W
Gemeten
ingangsstroom
5 W
Maximale
ingangsstroom
10 W
afmetingen (B x
gewicht
ontwerp
H
x
D)
150
FE-164E
FE-165E
luidspreker
20000 Hz
Geluidsdrukniveau
in
108.0 MHz
450 kHz
Middelfrequentie
Wijzigingen
-
10000 Hz
60
Netto
87.5
55/50 dB
Frequentierespons
Netto
REF NTI
161 X 255 X 268mm
40
FE-163E
[Luidsprek]
FFH-165A/AD/AX
3.44kg
afmetingen (B
Frequentierespons
[Tuner]
[TAPE]
Stroomverbruik
Externe
FM
[Verst ker]
Zie het
Massa
[CD]
AM
Stroomtoevoer
FFH-164A/AD/AX
x
(1m)
255
x
175mm
1.52kg
en
specificaties
voorbehouden.
15
P/NO :3828R-A071D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement