LG FFH-1920AD Owner's manual

LG FFH-1920AD Owner's manual
Reference_DV5812E1_DUT
FFH-1920/1950/1960AD-DUT
HI-FI MICRO CD COMPONENT SYSTEEM
HANDLEIDING
MODELLEN
:
FFH-1920AD, FE-1920E
FFH-1950AD, FE-1950E
FFH-1960AD, FE-1960E
Gelieve deze
u
handleiding zorgvuldig
slag gaat.
handleiding voor later.
te lezen voor
met het toestel aan de
Bewaar de
Het is
mogelijk
dat het ontwerp
dit apparaat worden
en
gewijzigd
voorafgaande kennisgeving
van
de kenmerken
zonder
for CE
region
Voorzorgsmaatregelen
VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING WAN-
VOORZICHTIG
NEER OPEN EN MET OPEN TUSSENVERBINDINGEN.
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN STRAAL.
RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT OPEN
DEL
Attention: Quand
VOORZICHTIG: OM HET RISICO VAN EEN
ELEKTRISCHE SCHOK
TE VERMIJDEN DIENT U DE VOOR- OF ACHTERDEKSEL
NIET TE VERWIJDEREN
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE SERVICE VAN DE
GEBRUIKER VEREISEN. LAAT DIT OVER AAN
GEKWALIFICEERD PERSONEEL
De bliksemflits met het pijlsymbool binnen
een gelijkbenige driehoek is bedoeld om
de gebruiker opmerkzaam te maken op de
aanwezigheid van een niet-geaard gevaarlijk voltage binnen de behuizing van het
product dat een voldoende grootte heeft
risico op elektrische schokken op
voor personen.
Het uitroepteken binnen een gelijkbenige
om een
te leveren
driehoek is bedoeld om de gebruiker
opmerkzaam te maken op belangrijke
gebruiks- of onderhoud/service-instructies
in de literatuur die u bij dit apparaat vindt.
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND DOOR EEN
ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN IS HET
RAADZAAM DIT APPARAAT NIET BLOOT TE
STELLEN AAN REGEN OF VOCHT.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen
of vocht en er mogen geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst
worden.
VOORZICHTIG
Het
regelaars of aanpassingen of het
procedures anders dan die u in dit
geschrift vindt, kan resulteren in gevaarlijke blootstelling
aan straling.
gebruik
De
2
van
van
lasercomponent
die de grens
van
in de dit
Klasse 1
product kan straling
overschrijdt.
aux
l'appareil
est
ouvert,
ne
radiations invisibles du faisceau laser
Dit label is
aan
de binnenkant
pas
DENNA
s'exposer
.
geplaatst.
Deze
Verklaring grafische symbolen:
functioneren
LASERSTRALNING NAR
AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
VARNING:OSYNLIG
uitzenden
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUCT
LUOKAN 1
LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
Compact
Disc-speler is
geclassificeerd
als
een
KLASSE 1 LASER
product.
van
is
Het label daarde buitenkant
aan
geplaatst.
Inhoudstafel
INLEIDING
WERKING
Voorzorgsmaatregelen..................2
Radiozenders in het
Inhoudstafel..........................3
Naarderadioluisteren.................11
Voorgebruik..........................4
Veiligheidstips.......................4
.4
Watumoetwetenoverschijfjes.
Cassettespeler.......................12
Cassetteafspelen...................12
Stoppenmetafspelen................12
Cassetteteller op nul zetten (reset)
12
12
Achteruitspoelen of vooruitspoelen
.
Wat
u
moet weten
over
.
.
.
.
.
.
.
de
afstandsbediening....................4
Voorpaneel/achterpaneel...............5
Afstandsbediening.....................6
Display..............................6
Aansluitingen.........................7
Luidsprekeraansluiting.................7
Antenneaansluitingen..................7
van
het
voltage (OPTIONEEL)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
Opnemen............................12
Basisinstellingen....................12
Opnemen van radio, cd of van andere
externeapparatuur..................12
Gesynchroniseerde opname van
cdnaarcassette....................12
Cd-speler............................13
Afspelenvaneencd..................13
Pauze............................13
VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT
Instellen
geheugen opslaan
8
InstellenvandeKLOK..................8
Slaapfunctie..........................8
Stoppenmetafspelen................13
Nummersoverslaan..................13
Achteruit
doorlopen
of vooruit
doorlopen
.
.
13
Herhalen..........................13
Afspelenprogrammeren...............14
Timerfunctie..........................9
Instellenvandeaudio..................10
Instellenvanhetvolume...............10
Instellen
de
10
geluidskwaliteit
MUTE(GELUIDUIT).................10
van
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SURROUND.......................10
XDSS
(Extreme Dynamic Sound System).
RDS-ontvangst (Radio Data System)
.
10
Radiozenders.......................10
REFERENTIE
Oplossenvanproblemen...............14
Technischespecificaties...............15
Over de
symbolen
voor
de instructies
Duidt op gevaren die het apparaat zelf kunnen
schaden of die andere materiele schade kunnen
veroorzaken.
Auxiliaryfunctie......................10
Verwijst
naar
speciale werkingskenmerken
van
dit
apparaat.
Verwijst naar tips en
vergemakkelijken.
hints
om
de taak te
3
INLEDING
Voor
gebruik
Veiligheidstips
Het schoonmaken
De
stof op de discs veroorzaken
Vingerafdrukken
beeld- en geluidsvervorming. Reinig de disc voor het
van
de discs
en
behandeling
Bij het
versturen
Het
de eenheid
van
spelen
de eenheid
van
verzendkarton
met
schoon doek,
een
van
het midden
naar
buiten toe.
het
originele
verpakkingsmaterizijn erg handig. Verpak het apparaat terug in zijn
originele verpakking als u het naar de fabriek moet
terugsturen, zodat het optimaal is beschermd.
en
aal
Hou het
oppervlak
het
van
schijfje
rein
Gebruik geen
vluchtige vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld
een insecticidenspray) in de nabijheid van het apparaat
Vermijd dat plastieken producten gedurende lange tijd in
contact komen met het toestel. Deze laten sporen op
het
oppervlak
na.
che sprays
Het schoonmaken
Het
van
een
van de behuizing
zachte, droge doek. Als de oppervlakken
extreem vuil
zijn, gebruik u het best een lichtjes
bevochtigde zachte doek met een zachte detergentoplossing. Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol,
benzine of verdunner (thinner), aangezien deze het
oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
Wat
u
voor
oudere
moet weten over
schijfjes
Wat
u
moet weten over de
afstandsbediening
Werkbereik
van
de
De
behandeling
weergavezijde
afstandsbediening op de afstandssensor en
druk op de toetsen.
Afstand: Ongeveer 23 voet (7 m) vanaf de voorkant
van
Hoek:
de afstandssensor.
Ongeveer 30°
Houd de disc
de disc niet aanraken.
de randen vast, zodat er geen
op het oppervlak komen.
aan
vingerafdrukken
Geen papier of plakband
van
in iedere
richting
vanaf de
de afstandssensor.
de discs
van
van
afstandsbediening
Richt de
voorkant
De
vinyl lp's.
de eenheid
reinigen
Gebruik
Gebruik geen sterke solventen zoals alcohol, benzine,
verdunner, commerciele reinigingsmiddelen of antistatis-
op de discs
bevestigen.
Aanbrengen
de
van
batterijen
in de
afstandsbediening
Open
het deksel
van
het
van
twee
het
batterijvak aan de achterkant
afstandsbediening en steek
R03-batterijen (AAA-formaat) in
de
batterijvak.
Let erop dat de
polariteiten overeenkomen
tekens in het batterijvak.
Opslag
van
Bewaar de disc
de discs
Opgelet
Geen oude
na
het
afspelen
in de daarvoor
voorziene hoes of doos.
Stel de discs niet bloot
aan
warmtebronnen, of laat
ze
direct zonlicht of
niet achter in
een
geparkeerde wagen waar ze aan direct zonlicht zijn
blootgesteld, aangezien de warmte in de wagen
aanzienlijk kan oplopen.
4
en
met de
en
nieuwe
batterijen
samen
Gebruik ook nooit verschillende types
(standaard, alkaline, enz.)
samen.
gebruiken.
batterijen
van
/
Voorpaneel
Achterpaneel
26
25
24
12
34
22
56
20
78
18
27
23
OPTIONEEL
21
910
16
INLEDING
AM
19
17
AUX
L
15
R
28
14
11
13
12
L
29
R
31
1.
DISPLAY
2.
?
19. AM / FM KEUZE-toets
OMGEKEERDE WEERGAVE-toets
(
)
(RADIO
?
INSTEL-toets
?
AFSPEELMODUS-toets
?
RESET TELLER-toets
(-)
21.
:
?
Toets
om
RADIOSTATION TE
(+) RADIO
?ToetsomNUMMEROVERTESLAAN(
ZOEK-toets (+) CD
VOORUITSPOEL-toets (
)
(COUNTER RESET):
OPTIONEEL
-
?
OPNAME / OPNAMEPAUZE-toets
5.
RADIO / CD / CASSETTE / AUX-indicatoren
REC
)
-CASSETTE / CD
22.
AAN / UIT-toets
7.
VOLUME-knop (-)/(+)
8.
CD SYNC.-toets
9.
PROG. / GEHEUGEN-toets
(
)-CD
-
?
4.
6.
(FUNCTION)
AUX)
/ CD / CASSETTE /
SELECTEREN
OPTIONEEL
(
(BAND)
20. FUNCTIESELECTIE-toets
:
OPTIONEEL
3.
30
STANDBY/ON)
?
Toets
om
RADIOSTATION TE
SELECTEREN
(-) RADIO
?ToetsomNUMMEROVERTESLAAN(
ZOEK-toets (-) CD
TERUGSPOEL-toets (
)
?
-
)-CD
-
?
-CASSETTE / CD
10. AANSLUITING VOOR HOOFDTELEFOON
(
):
3.5mm
23.
?
AFSPEEL-toets
?
PRESET-toets
?
STOP-toets
?
ANNULEER-toets
11. SURROUND-toets
12. EQUALIZER-toets
PUSH EJECT
13.
24.
(EQ)
positie
-
DECK
)
)
25. CD OPEN-toets ()
14. XDSS-toets
26. CD-LADE
15. TIMER-toets
27. ANTENNETERMINAL
16. KLOK-toets
28. AANSLUITING VOOR ANDERE EXTERNE
17. MODUS / RIF-toets
18.
(
(
(+)
?
RDS-toets
?
INSTEL-toets
?
RESET TELLER-toets
?
CD PAUZE-toets
APPARATEN
(auxiliary)
29. LUIDSPREKERTERMINAL
(CLOCK / TIMER)
(COUNTER)
(CD
)
:
OPTIONEEL
30. VOLTAGEKIEZER
:
OPTIONEEL
31. STROOMSNOER
5
Afstandsbediening
1
X
2345
1.
XDSS-toets
2.
AAN / UIT-toets
3.
RADIO / BAND-toets
13
4.
AUX-toets
12
5.
INSTEL-toets
6.
CD-FUNCTIE-toetsen
11
10
SPEEL / PAUZE-toets
?
CD-STOP toets
?
Toets
?
TERUGSPOEL / VOORUITSPOEL-toets
?
7.
om
(
)
NUMMER OVER TE SLAAN
(
OPNAME / OPNAMEPAUZE-toets
?
OMGEKEERDE WEERGAVE-toets
?
AFSPEEL-toets
?
CASSETTESTOP-toets
?
VOORUITSPOEL-toets
?
TERUGSPOEL-toets
(
(
(
(
SLAAP-toets
9.
PROGRAMMEER-toets
(
:
)
)
(EQ PATT.)
(geluid uit)
(SURR.)
Display
2
678
XDSS
TIMER
SLEEP
MUTE
REC
SYNC
91 0
PROG.
STEREO
REPEAT
1 ALL
RC
RDS
1
11
12
13
kHz
MHz
14
1.
MUTE-indicator
8.
RDS-indicator
2.
CD SPEEL / PAUZE-indicator
9.
FM STEREO-indicator
3.
XDSS-indicator
4.
TIMER-indicator
11. OPNAME / OPNAMEPAUZE-indicator
5.
CD SYNCHRO OPNAME-indicator
12. AFSPEELRICHTING CASSETTE-indicator
6.
SLAAP-indicator
13. AFSPEELMODUS-indicator
7.
PROGRAMMA-indicator
14.
(Extreme Dynamic
Sound
System)
10. CD HERHAAL-indicator
?
?
6
)
OPTIONEEL
)
13. SURROUND-toets
5
/
)
)
)
EQUALIZER PATROON-toets
12. MUTE-toets
(
(
)
8.
10. VOLUME-toets
34
)
/
(
HERHAAL-toets
?
OPTIONEEL
11.
(
)
CASSETTEFUNCTIE-toetsen
8
7
)
?
9
6
(
(OPTIONEEL)
VOLUME-indicator
METER VOOR GELUIDSNIVEAU
Aansluitingen
Luidsprekeraansluiting
Sluit de
luidsprekers
met
aan
behulp
van
de
meegeleverde luidsprekersnoeren door de gekleurde snoeren aan de
mogelijke surround-sound te verkrijgen
op dezelfde wijze gekleurde eindpunten aan te sluiten. Om het zo optimaal
geeft u de parameters van de luidsprekers (afstand, niveau etcetera) op.
INLEDING
AUX
L
R
Rood
L
Zwart
R
Rechts
?
Opmerkingen
Zorg er voor de polariteit
de componenten:
ontbreken.
?
Wanneer
Rood
luidspreker
+
met
van
+ en
het
-
luidsprekersnoer
met
-.
Draait
u
overeen
Links
te laten komen met de
dit om, dan zal het
geluid
polariteit
vervormd worden
luidspreker
het eindpunt op
zal de basis daarvan
van
en
luidsprekers luidsprekers gebruikt met een lage maximale ingangsfrequentie,
voorzichtig aan om excessieve uitvoer op de luidsprekers te voorkomen.
voorste bedekking van de er niet af.
u
als voorste
pas het
volume dan
?
Haal de
Antenneaansluitingen
Sluit de
meegeleverde
FM/AM-antennes
?
Sluit de AM-lusantenne
?
Sluit de FM-draadantenne
aan
aan om naar
de connector
aan
voor
de radio te luisteren.
de AM-antenne
aan.
de 75 Ohm/300 Ohm coaxiale FM-connector
aan.
Externe FM-antenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
AM loop-lusantenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
(sprietantenne)
plaats deze juist voor
de beste ontvangst
AM
(MW)-lusantenne
(bijgeleverd)
Externe FM-antenne
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
300 ohm
coaxiale
kabel
Voor
ontvangst van AM(MW) sluit u
lusantenne(sprietantenne) met
het eindpunt met het label AM
AM
de
FM 75
FM-binnenantenne
AM
FM
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
?
Opmerkingen
oppikken
Om het
componenten
van
ruis te voorkomen dient
de FM-draadantenne
?
Zorg
?
Houd de FM-draadantenne
er voor
u
de AM-lusantenne niet
vlakbij
de eenheid
en
andere
te houden.
na
goed uit te strekken.
aangesloten te hebben
deze
zo
horizontaal
mogelijk.
7
Instellen
Indien
uw
toestel
plaatselijke
aan
achterzijde is uitgerust met een voltagekiezer,
ingesteld voor u het stroomsnoer aansluit.
Druk op CLOCK.
de klok ingesteld moet worden, druk dan
minimum 2 seconden lang op CLOCK.)
De
tijdsaanduiding begint
Selecteer
te
knipperen.
cyclus van 24 uur of 12 uur
(-)/(+) knoppen te gebruiken.
een
de PRESET
verzeker
dan
u er
dat deze op de
van
de KLOK
van
of
(12HR)
3
voltage (OPTIONEEL)
(Indien
-
2
de
waarde staat
Instellen
1
het
van
juiste
uren
Druk op de
5
door
(24HR)
Druk op de knop SET om de
te bevestigen.
Gebruik de PRESET
4
(-)/(+) knoppen
om
de
om
de
in te stellen.
SET.
knop
Gebruik de PRESET
(-)/(+) knoppen
6
juiste
7
juiste tijd
8
Druk op elk willekeurig moment op de knop
CLOCK om de tijd gedurende ongeveer drie
minuten in te stellen.
Druk op de
geselecteerde
seconden
knop
op het
weer
SET en vervolgens wordt
display weergegeven.
de
te geven.
uurcyclus
Slaapfunctie
Wanneer de
slaaptimer gebruikt wordt,
wordt de stroom automatisch
uitgeschakeld
nadat de opgegeven
tijd
is
verstreken.
1
Om de
in te geven, drukt
uitschakeltijd
u
op
In het
display
kunt
u
gedurende
seconden het woord
dat het systeem automatisch
na
SLEEP indrukt, als de
wordt weergegeven, wordt de
90 minuten wordt
ingesteld.
slaaptijd
SLEEP-tijd opnieuw
Telkens
Om de
het
Als
knop
de functie wilt stoppen, drukt u herhaaldelijk op de
SLEEP totdat het cijfer 10 wordt weergegeven en
et cetera.
drukt
vervolgen
wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt
tijdinterval voordat de eenheid uitgeschakeld
wordt, teruggebracht met 10 minuten, 80...70...
Selecteer de gewenste
Om de
tijd
tijd
om
te controleren die
stroom wordt
uit te schakelen.
overblijft
tot de
uitgeschakeld.
Druk even op de SLEEP-totes terwijl de
slaapfunctie is ingeschakeld. De overblijvende
tijdsduur voordat het toestel wordt uitgeschakeld
verschijnt gedurende ongeveer 5 seconden op het
display.
8
Wanneer
ongeveer 5
zien. Dit betekent
uitgeschakeld.
2
Opmerking
u de knop
SLEEP.
u
slaaptimermodus
nog
een
te annuleren
keer op de
knop.
Timerfunctie
Door middel
gewenste
1
2
de functie TIMER kunt
van
moment in-
Druk op de knop CLOCK
controleren.
Druk op "TIMER"
u
radio-ontvangst
om
de
om
de
huidige tijd
timerinstellingen
te
opname, het
9
te
de eerder ingegeven TIMER-instelling
wijzigen, druk dan minimum 2 seconden
lang op de "TIMER"-toets.)
In het display verschijnt de eerder opgeslagen tijd
(Indien
en
u
"TIMER".
Elke functie
:
Om beurten
verschijnt er TUNER CD TAPE
CASSETTE) in het display.
(RADIO
--
CD
--
van een
CD cassette op het
Druk op SET
om
de minuten
van
het
inschakeltijdstip te bevestigen.
Nu knippert het uur van het uitschakeltijdstip
display.
3
4
Wanneer
u
10
in het
wanneer
TUNER hebt
Stel het
uur
in waarop
worden door op de
drukken.
uitgeschakeld moet
knop PRESET (-)/(+) te
11
Druk op de
12
Stel de minuut waarop uitgeschakeld moet
worden door te drukken op de knoppen
knop
SET.
--
--
Druk op de knop SET
functie flitst.
de
PRESET
gewenste
geselecteerd,
flitsen
na
gedurende drie seconden REC en PLAY.
knop SET om de gewenste
gebruiksmodus te bevestigen.
REC: TUNER opnemen en afspelen
PLAY: TUNER alleen afspelen
Wanneer u de CD/TAPE geselecteerd hebt,
(-)/(+).
13
Druk op de
14
Pas het volumeniveau
knop
SET.
elkaar
Druk op de
?
kunt
Wanneer
u
met
?
kunt
u
(TUNER) geselecteerd heeft,
opgeslagen ingestelde
behulp van PRESET (-)/(+) en
het eerder
u
u op SET.
de CD/TAPE
16
drukt
Wanneer
uur
waarop
Druk op de
De
aan
(-)/(+) knoppen
knop
door op de
te drukken.
SET.
"TIMER" instelling
van
de timer is
nu
Schakel het
systeem uit.
geselecteerde functie wordt nu automatisch
ingeschakeld en uitgeschakeld op de ingestelde
tijd.
De
geselecteerd hebt,
stap 5 negeren.
Om de timer te annuleren of te controleren
Telkens
Stel het
PRESET
voltooid.
de radio
u
selecteert
nummer
15
stap 4 negeren.
u
vervolgens
6
afspelen
openen.
wenst te
5
en
uitschakelen.
en
ingeschakeld
worden in door te drukken op de
PRESET (-)/(+).
moet
knoppen
7
DrukopSETomhetuurvanhet
inschakeltijdstip te bevestigen.
De minuten van het inschakeltijdstip knipperen.
8
Stel de minuut in waarop ingeschakeld
moet worden door te drukken op de knoppen
wanneer
instelling
van
de
knop
"TIMER"
ingedrukt
kunt
u
de
de timer selecteren of annuleren.
U kunt tevens de status
van
de
instelling
van
de timer
controleren.
Om de timer te activeren of te controleren, drukt u
op de "TIMER"-toets zodat er "TIMER" verschijnt in het
display.
Om de TIMER te annuleren, drukt u op de "TIMER"aanduiding "TIMER" in het display verdwijnt.
toets tot de
PRESET
(-)/(+).
9
VORUHETSLGBIK
Instellen
Instellen
?
Draai de
de audio
van
XDSS (Extreme
het volume
van
VOLUME-knop (-)/(+)
muziek luider te zetten
met de klok
tegen de klok in
en
mee om
om
de
het
stiller te zetten.
?
Op
de
toets
om
(
)
om
u
de muziek luider te zetten of op
Om het
van
de
stereogeluid
Om dit te annuleren, drukt
()
RDS-ontvangst (Radio
geluidskwaliteit
Radiozenders
te activeren
What is RDS?
U kunt kiezen tussen vier vaste
geluidsimpressies.
Selecteer de gewenste geluidsmodus met behulp van
EQ. PATT-toets (EQ: op het voorpaneel).
FLAT
: lineaire-frequentierespons
ROCK
: meer bas, meer hoge tonen
POP
: minder bas, minder hoge tonen
CLASSIC
?
: voor
orkestmuziek
koptelefoon
( 3.5mm) van een stereo
koptelefoon in de stekerbus van de koptelefoon.
De verbinding van de luidsprekers wordt automatisch
ongedaan gemaakt wanneer u de koptelefoon (niet
meegeleverd) insteekt.
een
MUTE
knippert
(Radio
Data
System)
is
een
systeem dat gefaseerd
op de FM in vele landen wordt geintroduceerd, waarbij
een onhoorbare stroom gegevens wordt uitgezonden
naast het normale radiosignaal. Deze gegevens bevatten
verschillende informatie waaronder de aanduiding van
het station/de zender, verkeersinformatie en een lijst
frequenties voor het radiostation dat wordt
ontvangen.
1
druk
(GELUID UIT)
geluid
geluid
uit te schakelen.
van uw
toestel uitzetten
2
(PS)
3
Om de surround-modus te activeren
geluidspatronen.
behulp
Kies de gewenste surround-modus met
SURROUND.
SURROUND 1 ON→ SURROUND 2 ON
→
op BAND
om
RDS-uitzending
display de naam van
2
10
Sluit
een
AUX-
extra
wordt ontvangen,
de programmaservice
nadat de RDS-indicator wordt weergegeven.
Druk op RDS
om
de
frequentie
op te slaan.
van
Opmerkingen
mogelijk bij ontvangst op de FM.
De naam van de PS (PROGRAMMA SERVICE)
RDS is alleen
SURROUND OFF
wordt automatisch weergegeven
RDS-station wordt ontvangen.
Auxiliary
FM te
Selecteer het gewenste radiostation door te
drukken op TUNING (-)/(+).
toont het
display.
U kan kiezen uit drie vaste
vervolgens
Wanneer de
telefoon te beantwoorden. De "MUTE"-indicator
in het
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER / BAND op de afstandbediening) en
selecteren.
SURROUND
1
System)
steker
Druk op MUTE om het
U kan bijvoorbeeld het
om een
RDS
Data
alternatieve
Stekerbus
Steek
en
De indicator "XDSS ON" of "XDSS OFF" licht op.
u nogmaals op XDSS.
op de VOLUME-
het stiller te zetten.
Instellen
?
drukt
afstandsbediening,
Dynamic Sound System)
Druk op XDSS om de hoge tonen en de bastonen
het surround-effect beter te laten uitkomen.
wanneer er een
functie
apparaat zoals
een
TV of VCR
aan
door middel
van
de achter
bevestigde
geluidsstekerbussen.
Druk op de
functieknop
AUX.
Opmerking
U kunt tevens opnemen van een extra invoerbron. Zie
de sectie Functie van de cassette.
Radiozenders in het
U kunt 30 stations
de AM. Voordat
de FM vooraf instellen
voor
afstemt, is het raadzaam
u
geheugen opslaan
en voor
er voor
te
zorgen dat het volume minimaal staat.
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
1
2
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER / BAND op de afstandsbediening).
Druk op BAND
het display.
Elke keer
u
om
afwisselend weergegeven.
3
vervolgens
/
(-)
(+)
tot
een
langer
Druk
4
even
FULL
TUNING(-)/(+).
gememoriseerde
tel
een
Vervolgens
afstemmen.
en
zal
flitsen. Om het
herhaaldelijk
3 tot 6 om andere
stations te wissen
en u
Als alle stations al
dan 0,5 seconden op
kort
stappen
radiostations op te slaan.
Tip
Opmerkingen
Automatisch afstemmen
Handmatig
Herhaal
knop PROG./MEMORY in en houd deze
gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt.
"CLEAR" wordt in het display-venster weergegeven
drukt vervolgens opnieuw op PROG./MEMORY.
Opnieuw worden de stations gewist.
laat de
en
)
Druk de
los.
Het zoeken stopt wanneer het apparaat op
radiostation is afgestemd.
Druk
Druk nogmaals op de PROG. / MEMORY-toets
(of op PROGRAM op de afstandsbediening).
De radiozender is nu opgeslagen.
Om alle
Druk op het voorpaneel op TUNING
de frequentie begint te veranderen,
toets
6
7
AM
en
Druk op PRESET (-)/(+) (of op PRESET (
op de afstandsbediening) om het gewenste
ingestelde nummer te selecteren.
-
FM of AM te selecteren op
op BAND drukt, worden FM
5
op TUNING
(-)/(+).
zijn ingevoerd, zal de boodschap
display weergegeven worden.
een voorinstellingsnummer op het display
ingestelde nummer te wijzigen, volgt u de
in
het
stappen 5-6.
Druk op de PROG. / MEMORY-toets (of op
PROGRAM op de afstandsbediening).
Er knippert een vooraf ingesteld nummer in het
Om vooraf
te
ingestelde instellingen
herroepen
Druk op de knop PRESET (-)/(+) ( of PRESET (
houd deze ingedrukt totdat het gewenste nummer
display.
)
en
de instelling
herhaaldelijk in.
van
zichtbaar wordt of druk deze
knop
Naar de radio luisteren
1
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TUNER-indicator wordt weergegeven (of op
TUNER / BAND op de afstandbediening) en
druk
op BAND
vervolgens
selecteren in het
om
FM of AM te
display.
Het apparaat stemt af op het radiostation waarop
het de laatste keer werd afgestemd.
2
Druk op PRESET (-)/(+) (of op PRESET (
op de afstandsbediening) om het gewenste
ingestelde radiostation te selecteren. Elke
Om de radio uit te zetten
Druk op POWER om de eenheid uit te zetten of
selecteer een andere functiemodus (CD, TAPE of
Tip
?
het
3
u op de knop drukt, springt het apparaat
volgende ingestelde radiostation
U stelt het volume in door
draaien
aan
de VOLUME
herhaaldelijk
KNOP (
) (of
)
zal
ingestelde
en
nu
geen stereo-effect
meer
naar
ingedrukt
ontvangst te verbeteren
meegeleverde antennes in
een
andere
Opmerkingen
om over
te gaan op
(Radio
Interference
mono-ontvangst indien de
stereo-ontvangst gestoord wordt.
Wanneer
(-)/(+)
(AM) of LW-uitzendingen opneemt,
zijn dat er klopgeluiden voorkomen.
het geval is, druk dan een maal op
u
MW
dan kan het
Indien dat
op het
de ont-
het stereo-effect te herstellen.
Om de
Filter)
afstemming bij
automatisch afstemmen op TUNING
houd deze knop ongeveer twee seconden
voor
maar
door
niet vooraf
of automatische
is
richting.
radiostations
handmatige
zijn,
Draai de
te
stap 2.
Druk
FM-programma luidruchtig
Gebruik de MODE/RIF-functie
Om te luisteren
?
om
?
ing).
Gebruik
een
vangst zal beter worden. Druk opnieuw op de knop
naar
op VOLUME te drukken op de afstandsbedien-
?
Als
Druk op MODE/RIF op het voorpaneel zodat de
aanduiding "STEREO" uit het display verdwijnt. Er
-
keer
AUX).
MODE/RIF.
voorpaneel.
11
WERKING
Cassettespeler
U kan enkel normale cassettes
Afspelen
1
van een
gebruiken.
cd
(In
het
Open
2
of
Achteruitspoelen
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
TAPE-indicator wordt weergegeven.
display verschijnt
"NO
TAPE".)
vooruitspoelen
voorpaneel of op de afstandsbedien/
ing op
gedrukt heeft, drukt u op het
gewenste punt op PLAY ( ).
Nadat
op het
u
AUTO STOP DECK
het cassettedek door op
Met auto stop deck, speelt het apparaat een enkele
van de cassette en vervolgens stopt het
PUSH EJECT te duwen.
zijde
3
Plaats de cassette met de cassetteband
onder gericht en sluit het cassettedek.
4
Druk op PLAY
of
(
:
naar
automatisch.
AUTO REVERSE DECK
U kan de
OPTIONEEL).
speelrichting
:
OPTIONEEL
de cassette
van
bepalen
door op
de toets PLAY MODE te drukken.
Stoppen
Druk
met
tijdens
het
Aantal maal
afspelen
afspelen
drukken
op STOP
(
).
Nadat de
voor- of de achterzijde (omgeweergave) van de cassette werd
afgespeeld, stopt het apparaat automatisch.
Een maal
keerde
Cassetteteller reset
Druk
In het
tijdens het afspelen op COUNTER.
display verschijnt de afspeeltijd "TP
-
Functie
Display
Nadat de
Twee maal
de achterzijde van de
afgespeeld, stopt het
voor- en
cassette werden
0000".
apparaat automatisch.
Nadat de
Drie maal
cassette
stopt
het
voor-
of de
achterzijde van de
afgespeeld,
maal werden
zes
apparaat
automatisch.
Opnemen
de cassette door
Spoel
naar
het punt waarop de opname kan starten.
2
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
CD- of TUNER-indicator wordt weergegeven.
Open
het cassettedek
en
plaats
een
van:
opnamerichting
instellen met
OPTIONEEL
Opnemen
van
om
nogmaals op
knippert in
REC"
Druk op TAPE
behulp
Druk verschillende malen op PLAY MODE
opnamerichting in te stellen.
Druk
"
De opname
lege
cassette in het cassettevak.
U kan de
de
cd
De functie
kopieert
radio, cd of andere
Drukop REC
(ofop
opde
afstandsbediening), en laat vervolgens
cd of de radio spelen.
REC" knippert en de cassette blijft in
pauzemodus.
"
2
Drukop
PLAY( )
REC
ofPLAY( )(of
afstandsbediening).
begint.
op de
De opname
1
of op
stoppen
STOP(
naar een
).
opname
van
cassette
gesynchroniseerde opname van een cd
volledige cd en de geprogrammeerde
automatisch op
REC"
display
2
.
display.
een
Druk op CD SYNC. in
"
knippert
cassette.
stopmodus.
""
en
wordt op het
weergegeven.
Na ongeveer 8 seconden start de
niseerde opname automatisch.
gesynchro-
of
Opmerkingen
u een bepaalde
Indien
track of
nemen, dan selecteert
u
SKIP
/
voor u
nummer
baar.
wenst op te
deze track met
met de
behulp
van
gesynchroniseerde
opname begint.
de opname is de functie
Tijdens
12
cassettes.)
een
nummers
de
REC
het
Gesynchroniseerde
een
externe bronnen
1
uitsluitend gewone
Opnamepauze
Basisinstellingen
1
(Gebruik
wijzigen
niet beschik-
Cd-speler
Afspelen
van een
cd
Afspelen programmeren
Druk verschillende malen op FUNCTION tot de
CD-indicator wordt weergegeven.
1
Indien
dan
er
geen
verschijnt
Opmerking
een schijfje van
Om
geplaatst,
(
)
en
plaats
het
schijfje
8
(3 inch)
cm
van
5
Druk op de PLAY-toets
)opde
afspelen
op CD PAUSE
(CD ) of
afstandsbediening.
) op de
op PLAY/PAUSE (
Druk nogmaals op deze toets
om
de cd verder af te
het
afspelen
afspelen
op STOP
Druk op de SKIP-toets (
nummer te gaan.
Indien
er
in de
loop
(
).
)
het vol-
om naar
van een nummer
een maal op
elke druk op de toets een
u
doorlopen
in te
/
kijken
op de PROG./MEMORY-toets
(of
op
programma-inhoud
of vooruit
te wissen
stopmodus
Om
op CLEAR of op STOP
programma-inhoud
Druk in
(
)
op de
toe te voegen
1.
enkele malen op de
PROG./MEMORY-toets (of op PROGRAM op de
afstandsbediening) tot "cd Number" knippert.
2.
Herhaal stappen 2-5.
stopmodus
nummer
doorlopen
voorpaneel of op de afstandsbedien/
ing op
gedrukt heeft, drukt u op het
gewenste punt op PLAY ( ).
Nadat
( ) (of op PLAY
afstandsbediening).
PROGRAM op de afstandsbediening).
Er wordt een nummer en een programmanummer
voorpaneel
afstandbediening.
overgeslagen.
Achteruit
de
programma-inhoud
stopmodus
op het
(
) wordt gedrukt, dan gaat het
apparaat opnieuw naar het begin van dat nummer.
Indien er nogmaals op de toets wordt gedrukt, dan
er voor
) op
PROGRAM
-
de SKIP-toets
wordt
(
(of op
op de PROG./MEMORY-toets (of op
PROGRAM op de afstandsbediening). Druk vervolgens
gende
?
Druk in
Druk in
Nummers overslaan
?
PAUSE
Om de
tijdens
/ MEMORY-
weergegeven.
spelen.
met
en zo
)omeennummerte
Herhaal 1-3.
Om de
Stoppen
/
4
Pauze
Druk
stopmodus op de PROG.
(of op PROGRAM op de
afstandsbediening).
de cd-lade te sluiten.
DrukopPLAY( )ofPLAY/PAUSE(
afstandsbediening.
om
bepalen
toets
3
4
)
zelf
Druk in
1
in
de lade.
(
nummers
Druk op PROG. / MEMORY
op de afstandsbediening).
Druk op CD OPEN
tijdens
de
spelen, plaats je
te
3
het
van
eigen
2DrukopSKIP(
selecteren.
het op de binnencirkel
Druk
volgorde
programma opmaken. Dit programma kan tot
20 nummers bevatten.
uw
"NO DISC".
er
Druk op CD OPEN
de cd-lade.
2
in de cd-lade is
schijfje
U kan de
De
programma-inhoud wijzigen
1.
Druk op de PROG./MEMORY-toets (of op
PROGRAM op de afstandsbediening) tot het
programmanummer wordt weergegeven dat u
op het
wenst te
2.
wijzigen.
Herhaal stappen 2-4.
Herhalen
Een
nummer
herhalen.
Druk
-
In
tijdens het afspelen
het display verschijnt
Alle
nummers
op REPEAT.
"REPEAT 1"
herhalen.
Druk
-
In
tijdens het afspelen nogmaals op REPEAT.
het display verschijnt "REPEAT ALL"
Herhalend
Druk
-
De
afspelen
annuleren
tijdens het afspelen nogmaals op REPEAT.
Repeat-indicator wordt niet langer weergegeven.
13
WERKING
Oplossen
Kijk
de
van
volgende gids
problemen
na voor
mogelijke
oorzaak
van een
probleem
vooraleer zich tot de
service te wenden.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom.
Geen
?
geluid.
?
Correctie
De netvoedingskabel
aangesloten.
De audiokabels
zijn
is niet
?
het
niet
goed
?
Het externe
niet
?
De
netvoedingskabel
stopkontakt.
Sluit de audiokabels
terminal
aangesloten.
?
Steek de
bronapparaat
staat
?
Digital Audio Output
ingesteld.
staat
?
verkeerd
Zet de Digital Audio Output in
juiste positie en schakel het
apparaat vervolgens opnieuw
De eenheid
begint
spelen.
Er zit geen disc in.
Steek
een
disc in.
Een
?
Steek
een
speelbare
?
Steek de disc met de
?
?
De disc zit
onspeelbare
ingestoken.
disc werd
omgekeerd.
naar
?
?
De disc zit niet in de leidraad.
de
door op POWER te drukken.
aan
niet met
bronappa-
aan.
?
?
op de
goed
aan.
Schakel het externe
raat
aan.
in
disc in.
speelkant
onder.
Steek de disc in de disc lade in
de leidraad.
?
De afstandsbedien-
ing
werkt niet
?
goed.
De disc is vuil.
?
De
is niet
afstandsbediening
gericht op de externe sensor
?
van
Reinig
Wijs
de
externe
de disc.
afstandsbediening
sensor van
naar
de eenheid.
de eenheid.
?
De
afstandsbediening
ver van
14
staat te
?
de eenheid.
?
Er staat iets in de weg tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
?
De batterijen in
ening zijn op.
de afstandsbedi-
Gebruik de
afstandsbediening
binnen
straal
een
van
?
Maak de weg
?
Vervang de batterijen
nieuwe batterijen.
7 meter.
vrij.
door
de
Technische
specificaties
MODELLEN
DEEL
Stroomtoevoer
[Algem n]
Zie het
Stroomverbruik
Massa
Externe
afmetingen (B
x
H
x
D)
Verhouding signaal
Dynamisch
en
FM
[Tuner]
(MW)
-
bereik
87.5
40W
50W
3.50kg
4.35kg
4.50kg
60 dB
70 dB
70 dB
60 dB
70 dB
70 dB
60/55 dB
60/55 dB
en
ruis
55/50 dB
10000 Hz
Frequentierespons
60
Afstembereik
522-1611kHzOR530-1610kHz
-
450 kHz
Middelfrequentie
Verhouding signaal
en
ruis
35 dB
100
-
1800 Hz
5W
T.H.D
15W
0.5%
60-20000Hz
Frequentierespons
Verhouding signaal
en
ruis
Tapesnelheid
Wow-flutte
0.25%
F.F./REW-tijd
120sec
Frequentierespons
250
en
ruis
-
80 dB
80 dB
(MTT -111, JIS-WTD)
(C-60)
8000Hz
43dB
Kanaalscheiding
50dB(P/B)/45dB(R/P)
Wisverhouding
55dB
(MTT-5511)
1 weg 1
Type
90-20000Hz
Geluidsdrukniveau
86 dB/W
Gemeten
ingangsstroom
Maximale
ingangsstroom
Netto
afmetingen (B x
Netto
Wijzigingen
H
x
D)
ontwerp
(1m)
75-20000Hz
70-20000Hz
86 dB/W
specificaties
(1m)
15W
30W
150x254x191mm
1.56kg
en
luidspreker
6Ω
10W
150x254x171mm
luidspreker
FE-1960E
2 weg 2
4Ω
5W
gewicht
in
luidspreker
FE-1950E
1 weg 1
4Ω
Impedanti
Frequentierespon
0.15%
42-25000Hz
60 dB
4.75cm/sec
Verhouding signaal
0.15%
25W
42-25000Hz
FE-1920E
[Luidsprek]
REF NTI
108.0 MHz
-
Uitgangstroom
[TAPE]
achterpaneel.
30W
10.7 MHz
Middelfrequentie
Verhouding signaal
Frequentierespons
[Verst ker]
FFH-1960AD
18000 Hz
ruis
Afstembereik
FFH-1950AD
161 X 254 X 249.5mm
40
Frequentierespons
[CD]
AM
FFH-1920AD
1.80kg
87 dB/W
(1m)
25W
50W
150x254x197mm
1.96kg
voorbehouden.
15
P/NO
:
3828R-A056P
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement