LG PC14 Owner's manual

LG PC14 Owner's manual
PC14-UD_DDEULL_DUT_6118
PC14 (PC14-UD)
P/NO : MFL42956118
NEDERLANDS
Veiligheidsmaatregelen
LET OP
RISICO OP ELEKTROCUTIE.
NIET OPENEN.
WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN EN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET).
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
MOETEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet
geïsoleerd “gevaarlijk voltage” in de kast van het product, van
voldoende kracht om een risico op elektrocutie voor personen te
vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van
belangrijke gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het
apparaat.
WAARSCHUWING : VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN
STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING : Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een
boekenkast of gelijkwaardig.
WAARSCHUWING : Dit product gebruikt een Laser Systeem. Lees voor correct
gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar voor toekomstig
gebruik. Mocht het apparaat onderhoud nodig hebben, neem contact op met
een erkend servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of
performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de
laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK
NIET IN DE STRAAL.
WAARSCHUWING : Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats
geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten
op toegewezen circuit:
2
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze
handleiding.
Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen
wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte
stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens
gevaarlijk.
Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek
regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade,
slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel
vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien
deze beschadigd blijkt te zijn.
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast
zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let
op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat.
Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact.
Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/
96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of
gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat,
neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de
winkel waar u het product heeft gekocht.
Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/ 1008/
EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/ 95/ EC.
Europese vertegenwoordiger :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Nederland
(Tel : +31-036-547-8940)
Inhoudsopgave
Het toestel aansluiten (Achterpaneel)
4
Hoofdtoestel
5
Afstandsbediening
6
• “Gemaakt voor iPod” betekent dat een elektronische
accessoire is ontworpen om speciaal met iPod te verbinden en
dat de ontwikkelaar garandeert dat een en ander voldoet aan
de normen van Apple.
Cd’s beluisteren
7
• Apple is niet verantwoordelijk voor het werken van dit apparaat
en of het voldoet aan de veiligheids- en gebruiksregels.
Een iPod gebruiken
8
Naar muziek van een draagbare speler luisteren
9
U vermaken met een voorgeprogrammeerd
geluidsveld
9
Naar de radio luisteren
10
De klok instellen
11
Werken met een USB-apparaat
12
Opnemen naar USB
13
Problemen oplossen
14
Specificaties
15
iPod is een handelsmerk van Apple, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.
3
Het toestel aansluiten (Achterpaneel)
Steek de stroomstekker in een stopcontact.
PHONES (Contrastekker voor hoofdtelefoon)
U kunt met een hoofdtelefoon naar muziek luisteren als u de
hoofdtelefoonstekker ( 3,5 mm) op deze contrastekker aansluit.
Wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit, worden de
luidsprekers automatisch uitgeschakeld.
a. Voordat u de stroomkabel aansluit,
controleert u of het gebruiksvoltage
van uw toestel gelijk is aan het
voltage van uw lokale
stroomvoorziening.
b. Sluit een kant van de stroomkabel
(geleverd) aan op de AC IN ingang
aan de achterkant van uw toestel.
c. Steek de andere kant in het
stopcontact.
4
Hoofdtoestel
CLOCK
(Met de ALARM functie kunt u CD afspelen en radioontvangst aan- of uitzetten op ieder gewenst moment.)
INPUT/FUNC.(Functie)
De functie selecteren.
iPod Dock
ALARM 1, 2
Met de ALARM functie kunt u CD, iPod, USB afspelen en radioontvangst aan- of uitzetten op ieder gewenst moment.
(Zie uw toestel als alarmklok gebruiken)
1 /]]
In- of uitschakelen.
USB Port
USB REC
Opnemen naar USB.
FM antenne
EJECT
Uitwerpen of plaatsen van de CD in de lader.
CD Slot
• Forceer niet bij het duwen van een CD in de lade.
• Trek niet aan of duw niet tegen een schijf terwijl de schijf
uitgeworpen wordt.
• Druk opnieuw op EJECT om de schijf te plaatsen na
uitwerpen.
• plaats in de CD gleuf met de labelkant naar boven.
Bediening bovenkant
SNOOZE/SET
v/V
V)
VOL. (v
Tijdens het gebruik van elke functie kunt u het
volume regelen.
TUN. -/+ / ./>
Scannen/ Tunen/ Zoeken
B/x
x
Afspelen/ Stop
Bediening voorkant
5
EMOTIONAL AUDIO DEVICE ] USER GUIDE
5
Afstandsbediening
1
• In- of uitschakelen
F
• De functies veranderen
Wijzig de functies naar iPod,
PORTABLE, FM, CD, USB.
REPEAT
MENU
./>
• Herhaaldelijk of willekeurig naar
tracks luisteren
• Selecteer een andere track
(iPod DOCKING)
ALARM
• U kunt op een geprogrammeerd
tijdstip gewekt worden door muziek of
een radioprogramma.
TUN
-/+
• Selecteer het radiostation
• Zoeken naar een gedeelte in een
track
• Vooruit of achteruit gaan
SLEEP
LIGHT
• In slaap vallen tijdens het luisteren
naar uw speler
• Het schermlicht dimmen.
B/X
X
• Afspelen starten en pauzeren
x
ENTER
• Stopt afspelen of opnemen
• Opslaan van radiostations.
• Instellen van de alarmfunctie.
v
v
FLDER
•
PRESET
MUTE
• Mappen met MP3/ WMA-bestanden
opzoeken
Wanneer een cd met MP3/ WMAbestanden in verscheidene mappen
wordt afgespeeld, drukt u op
FOLDER•PRESET om de map te
selecteren die u wilt afspelen.
• Kies een “presetnummer”
(voorkeurnummer) voor een
radiostation
• Temporarily stop the sound
Press the button again to return to the
sound.
EQ
• Het geluid tijdelijk uitschakelen
Als u nogmaals op deze knop drukt,
wordt het geluid weer ingeschakeld.
+
• Tijdens het gebruik van elke functie
kunt u het volume regelen.
-
VOL
6
RDS
PTY
z REC
• Radiogegevenssysteem.
• Toont de verschillende schermen
van het RDS.
• Opnameknop
Plaats de batterij in de afstandsbediening
Zorg ervoor dat de + (plus) en de – (min) van de
batterij (type AAA) aansluiten op de + en de – van
de afstandsbediening.
OPMERKINGEN :
Cd’s beluisteren
• Dit toestel kan geen 8cm schijf afspelen. (Gebruik uitsluitend 12cm
schijven)
• Indien u een schijf plaatst tijdens de afspeelmodus, dan wordt de schijf
automatisch afgespeeld.
Wat u over MP3/ WMA moet weten
De compatibiliteit van dit toestel met MP3/ WMA-discs heeft de
volgende beperkingen:
• Bemonsteringsfrequentie : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
OP TOESTEL
1. Leg een cd in de lade
Het display toont het totale aantal
nummers (bestanden).
2. Kies de cd-functie
3. Start het afspelen van de cd
4. Stop het afspelen van een cd
OP
AFSTANDSBEDIENING
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/x
x
B/X
X
x ENTER
Naar cd’s luisteren – talloze mogelijkheden
• Bitsnelheid : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
• De fysieke formaat van cd-r moet ISO 9660/ JOLIET zijn.
• Als u MP3/ WMA-bestanden opneemt met software die geen
bestandssysteem kan creëren, zoals bijvoorbeeld. “Direct-CD” enz., dan
is het onmogelijk om mp3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook
aan om gebruik te maken van “Easy-CD Creator”, dat een ISO 9660
bestandssysteem creëert.
• Gebruik geen speciale letters zoals “/:*?”< >” en dergelijke.
• Zelfs als de schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er maximaal
999 nummers weergegeven.
Cd’s beluisteren
1 Druk op B/[] tijdens het afspelen.
2 Druk opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten.
Zoeken naar een gedeelte in een track
Houd bb / BB op het toestel of ./> op de afstandsbediening ingedrukt
tijdens het afspelen en laat los op het punt waar u ernaar wilt luisteren.
Overslaan naar andere tracks (bestanden)
Druk in de stop status op bb / BB op het toestel of ./> op de
afstandsbediening.
Herhaaldelijk of willekeurig luisteren naar tracks (bestanden)
Druk herhaaldelijk op REPEAT/MENU op de afstandsbediening, het
scherm wijzigt in de volgende volgorde, RPT 1 - RPT ALL - RANDOM OFF.
7
OPMERKINGEN :
Een iPod gebruiken
U kunt naar muziek luisteren door de iPod aan te sluiten op de speler.
Sluit iPod aan op “iPod DOCK” in het bovenste gedeelte van de speler.
1. Selecteer de iPod-functie
2. “IPOD” toont
3. Start het afspelen
4. Voordat u de iPod lostkoppelt,
wijzigt u een andere functie
door te drukken op
5. Verwijder iPod
OP TOESTEL
OP
AFSTANDSBEDIENING
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
INPUT/FUNC.
F
Een iPod gebruiken - wat u nog meer kunt doen
Naar muziek op uw iPod luisteren
Gebruik de iPod via het toestel of de afstandsbediening, na aansluiten op
het toestel. Na aansluiting werkt het toestel net zoals de aangesloten iPod
en de statussen zoals FOLDER•PRESET worden gewijzigd door de iPod
instelling De uitleg van sommige functies is bij het model “iPod Touch”
misschien niet van toepassing.
Werken met de afstandsbediening
OP TOESTEL
OP AFSTANDSBEDIENING
Beschrijving
B/x
x
B/X
X
Pauzeren of herstarten
bb / BB
./ >
Overslaan of zoeken
REPEAT/MENU
Verplaatst u naar het vorige menu
-
8
Ga naar een gewenst item
FOLDER •PRESET
Kies een item
• Indien de verbinding met de iPod niet stabiel is en de resterende batterij
niet voldoende is, wordt het bericht “ERROR” getoond.
• iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.
• Als u met de iPod werkt en de iPod slaapstand wilt wijzigen, drukt u
X op de afstandsbediening en houdt u die ongeveer 5
op B/X
seconden vast. Om de slaapstand van iPod te verlaten drukt u weer
X.
op B/X
Naar muziek van een draagbare
speler luisteren
U vermaken met een
voorgeprogrammeerd geluidsveld
Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt kunt
een gewenste geluidsmodus selecteren door EQ te gebruiken.
De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van
geluidsbronnen en effecten.
OP SCHERM
De speler is geschikt voor het afspelen van
muziek van veel typen draagbare spelers.
OP TOESTEL
1. Sluit de draagbare speler aan
door het toestel in te steken in
PORTABLE IN op de voorkant
van de speler
2. Schakel de voeding in
3. Selecteer de functie PORTABLE
4. Schakel de draagbare speler in
en start het afspelen
1 /]]
INPUT/FUNC.
Beschrijving
POP
CLASSIC
JAZZ
Dit programma geeft een enthousiaste sfeer aan het
geluid, waardoor u het gevoel krijgt dat u aanwezig bent
bij een daadwerkelijk pop-, klassiek of jazzconcert bent.
NORMAL
U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.
OP
AFSTANDSBEDIENING
1
F
9
Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE
Naar de radio luisteren
Trek de FM antenne uit het hoofdtoestel.
1. Kies FM
2. Kies een radiostation
3. Een radiostation ‘opslaan’
Op het display verschijnt een
presetnummer.
4. Een ‘opgeslagen’ station
selecteren
5. Druk hierop om uw keuze te
bevestigen: Er kunnen tot 30
radiostations opgeslagen worden
OP TOESTEL
OP
AFSTANDSBEDIENING
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
x ENTER
FOLDER•PRESET
x ENTER
Naar de radio luisteren - wat u nog meer kunt doen
Automatisch zoeken naar radiostations
1 Houd TUN.-/+ op het toestel of TUN-/+ op de afstandsbediening langere
dan 0,5 seconde ingedrukt.
2 De tuner zal automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation
gevonden is.
Alle opgeslagen stations verwijderen
1 Houd ENTER op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. “ERASE”
(Alles wissen) wordt getoond.
2 Druk op ENTER op de afstandsbediening om alle opgeslagen stations te
wissen.
Slechte FM ontvangst verbeteren
B/x
x) (Afspelen) op het toestel of PLAY (B
B/X
X ) (MO./ST.)
Druk op PLAY (B
(afspelen) op de afstandsbediening. Hiermee wordt de tuner gewijzigd van
stereo naar mono, wat normaliter zorgt voor een betere ontvangst.
10
De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid.
Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over
het radiostation waarnaar u luistert. Druk op RDS op de afstandsbediening,
een paar keer, om de informatie te bekijken
PTY - Programma Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz.
RT - Radio Text, de naam van het radiostation.
CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.
PS - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal.
Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations
zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY)
aflezen. Door eenmaal of meermaals op PTY te drukken kunt u uw
favoriete programmatype kiezen. Houd ./> ingedrukt. De tuner zoekt
automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra
een station gevonden is.
Uw speler als alarmklok gebruiken
De klok instellen
OP TOESTEL
1. Schakel de voeding in
1 /]]
2. Druk minstens 2 seconden op
CLOCK
3. Kies een van beiden: AM 12:00 (voor een am en
pm scherm) of 0:00 (voor een 24 uur scherm).
4. Bevestig uw keuze
./>
SNOOZE/SET
5. Kies de uren
6. Druk op
./>
SNOOZE/SET
7. Kies de minuten
8. Druk op
./>
SNOOZE/SET
1 Houd ALARM 1,2 op het toestel ingedrukt (of ALARM op de
afstandsbediening.
2 Druk op SNOOZE/SET zodra de door u gewenste wekmethode getoond
wordt, of druk op TUN.-/+ na selectie van de gewenste modus.
3 Druk op SNOOZE/SET indien de “ON”(AAN) modus getoond wordt, of
druk op TUN.-/+ na het selecteren van “ON”(AAN).
4 Druk op SNOOZE/SET zodra de door u gewenste wekmethode getoond
wordt, of druk op TUN.-/+ na selectie van de gewenste methode.
5 “The TIME” wordt getoond, u kunt vervolgens de tijd en het alarm
instellen. Gebruik TUN.–/+ om de uren en minuten te wijzigen en druk op
SNOOZE/SET om op te slaan.
6 Druk op TUN.-/+ na het selecteren van het gewenste VOL, en druk op
SNOOZE/SET om dit in het toestel op te slaan.
7 Indien u ALARM --1 of ALARM --2 wilt selecteren, herhaalt u stap 2-6
In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in
de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen
Druk ./> herhaaldelijk op SLP OFF, het scherm wijzigt in de
volgende volgorde, (Dimmer ON) t SLP 10 t ... t SLP 90 t SLP
OFF (Dimmer OFF)
(Dimmer : Dimt het LED (Light-emitting diode) van het voorpaneel met de
helft in ingeschakelde status.)
Sfeerverlichting
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in
de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen.
Druk ./> herhaaldelijk op LIGHT, het scherm wijzigt in de volgende
volgorde, L -- ON --> L -- OFF.
8 Instellen of terugkeren naar de functiemodus.
OPMERKINGEN :
• De alarmfunctie werkt niet indien u geen tijd instelt.
• Indien er langer dan 5 minuten geen knop ingedrukt wordt, zal het alarm
automatisch geannuleerd worden.
SNOOZE
This function wakes you up every 5 minutes if you do not turn off the
alarm. When alarm is on and you press SNOOZE/SET, CD or USB is
changed into pause & mute. And tuner is on mute mode for 5 minutes and
then changed into play & mute off.
Houd SNOOZE/SET ingedrukt om te wijzigen naar de standbye modus.
11
Compatibele USB-apparaten
Werken met een USB-apparaat
• MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
Het voordeel van het aansluiten van uw draagbare usb-speler op de usbpoort van het systeem is dat u het draagbare apparaat vanaf het systeem
kunt bedienen. Sluit de draagbare speler met een usb-kabel (niet
meegeleverd) op het systeem aan.
• USB-flashapparaat: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen..
• De beschikbaarheid van de USB functie is afhankelijk van het toestel.
Eisen voor USB-apparaten
• Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze
hebt aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.
Kijk naar het volgende
• Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.
• Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar
minuten duren om doorzocht te worden.
• Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle
gegevens maken.
• Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USBapparaat niet herkend.
• Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen
het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
• Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal
bestanden 1000 of meer is.
OP TOESTEL
1. De usb-functie selecteren
OP
AFSTANDSBEDIENING
INPUT/FUNC.
F
2. Selecteer een bestand dat u wilt
afspelen
./>
./>
3. Start het afspelen van de media
B/x
x
B/X
X
4. Om te stoppen drukt u op
B/x
x
x
F
5.Voordat u de draagbare usbspeler afkoppelt, kunt u naar
een andere functie
overschakelen door op deze
knop te drukken
6. De usb-speler afkoppelen
12
INPUT/FUNC.
• Externe HDD, vergrendelde apparaten of USB-apparaten van het type
hard worden niet ondersteund.
• De USB-poort van de eenheid kan net op de PC worden aangesloten.
De eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
Wanneer u opneemt, let dan op het volgende
Opnemen naar USB
U kunt verschillende geluidsbronnen opnemen op de USB.
OP TOESTEL
OP
AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan
INPUT/FUNC.
F
2. Selecteer de modus waarin u wil
opnemen
(ex. CD/ TUNER....)
Speel eerst een geluidsbron af. Indien u
het gewenste muziekbestand op wilt
nemen in Schijf naar USB. Selecteer
B/x
x
B/X
X
een bestand na de start van het
opnemen
3. Start met opnemen
4. Om te stoppen met opnemen drukt u op
USB REC
REC
B/x
x
x ENTER
Opnemen naar USB - wat u nog meer kunt doen
Selecteren van opname bit rate en snelheid
1. Druk langer dan 3 seconden op USB REC op het toestel (REC op de
afstandsbediening).
2. Gebruik ./> voor het selecteren van de bit rate en opnieuw USB
REC op het toestel (REC op de afstandsbediening) voor het selecteren
van de opnamesnelheid.
3. Druk op ./> voor het selecteren van een gewenste
opnamesnelheid en opnieuw op USB REC op het toestel (REC op de
afstandsbediening) voor het afsluiten van de opname (alleen AUDIO CD).
1 x snelheid: ( 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- U kunt naar muziek luisteren tijdens het opnemen.
2 x snelheid (Alleen 96kbps, 128kbps)
- U kunt alleen het muziekbestand opnemen.
Muziekbestand opnemen in schijfbron op USB
Opnemen van één track
Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt
alleen de track/het bestand opgenomen op de USB.
Alle tracks opnemen
als de opnameknop bij de CD-stop wordt ingedrukt, zullen alle tracks/bestanden
worden opgenomen
De bestanden in de submappen worden niet opgenomen tidjens het opnemen
van alle tracks
• U kunt het opnamepercentage controleren voor de USB-opname op het
scherm tijdens de opname (alleen Audio, MP3/ WMA CD).
• Tijdens opname van MP3/WMA is er geen geluid.
• Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, zal het bestand dat op dat
moment is opgenomen worden opgeslagen (alleen AUDIO CD)
• Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de eenheid niet uit tijdens
opnemen op een USB-stick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig
bestand worden gemaakt en niet op de PC verwijderd.
• Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht als “NO USB”, “ERROR”,
“USB FULL” of “NO REC” op het weergave-venster weergegeven.
• Multi card reader device or External HDD can not be used for USB
recording.
• Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD kunnen niet gebruikt worden
voor USB opname.
• Indien u een bestand voor langere tijd opslaat, wordt dit opgeslagen op
128Mbyte.
• In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen.
• U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
• De nummering van het opgenomen bestand wordt ingevoerd vanaf het
laagste getal. Dus indien u een aantal van de opgenomen bestanden
verwijdert, kan het volgende opgenomen bestand het laagste getal hebben.
• De MAP naam wordt getoond op het schermvenster maar indien de MAP
naam niet in het Engels is, wordt “UNKNOWN” (onbekend) getoond.
• Dit wordt als volgt opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/ WMA
De andere bronnen
Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken
van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder
begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en
geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het
auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze
apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Ken uw verantwoordelijkheid.
Respecteer het auteursrecht.
13
Problemen oplossen
Symptoom
Oorzaak
De stroomkabel is niet ingestoken.
Steek de stroomkabel in.
Geen stroom
Controleer of elektriciteit is uitgevallen.
Controleer de gebruikstaat van de andere elektronische
toestellen.
Geen geluid
Controleer of u de juiste functie heeft
geselecteerd.
Druk op INPUT/FUNC. (F) en controleer de geselecteerde
functie.
Het toestel begint niet met
spelen
Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.
Plaats een afspeelbare schijf.
De schijf is vuil.
Reinig de schijf.
Afstemmen op radiostations is
niet mogelijk.
De signaalsterkte van het radiostation is te
zwak.
Stem met de hand af op het station.
Controleer of de speler goed is aangesloten
op het toestel.
Sluit goed aan op het toestel.
iPod werkt niet
Controleer of de iPod volledig is opgeladen.
Laad de iPod op. iPod wordt automatisch opgeladen
indien aangesloten op de speler.
De afstandsbediening is niet gericht op de externe
sensor van de eenheid.
Wijs de afstandsbediening naar de externe sensor van
de eenheid.
De afstandsbediening staat te ver van de
eenheid.
Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 5
meter.
Er staat iets in de weg tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
Maak de weg vrij.
De batterijen in de afstandsbediening zijn op.
Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
General
CD
RADIO
iPod
Afstan
dsbedi
ening
14
Correctie
De afstandsbediening werkt niet
goed.
Specificaties
General
Stroomvoorziening
Wisselstroomadapter
Stroomverbruik
Netto gewicht
Externe afmetingen (B x H x D)
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Uitgangstroom
T.H.D
Frequentie response
Verhouding signaal en ruis
Luidsprekers
100 – 240V, 50/ 60Hz
DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
DC12V, 2.5A
2.81 kg
431 x 185 x 214 mm
5 oC tot 35 oC
5% tot 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
Tuner
FM Afstembereik
87.5 - 108.0 MHz
CD
Frequentieresponse
Verhouding signaal en ruis
Dynamisch bereik
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement