LG PC12-UD Handleiding

LG PC12-UD Handleiding
W1_PC12_DUT_MFL40699303
MODEL : PC12
iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
NEDERLANDS
Uw hifi-systeem heeft tal van mogelijkheden
iPod DOCKING
Ga naar pagina 6
Mij in slaap wiegen en op
tijd wekken
Ga naar pagina 9
CD's en USB Afspelen
Ga naar pagina 6 en 8
Inhoud
Install eren (Achterpaneel)
3
Wat u over de speler moet weten
4
Wat u over de afstandsbediening moet weten
5
Cd’s beluisteren
6
iPod DOCKING
6
Naar muziek van een draagbare speler luisteren 7
Naar de radio luisteren
7
Uw draagbare usb-speler aansluiten
8
Opname
8
De klok instellen
9
Uw speler als alarmklok gebruiken
9
In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler 9
Sfeerverlichting
9
Wat u over mp3/wma moet weten
9
Veiligheidsmaatregelen
10
Problemen oplossen
11
Specificaties
11
Opnemen van een CD,
radio of draagbaar toestel
naar USB
Allerlei externe apparaten
afspelen
Ga naar pagina 8
Ga naar pagina 7
Naar de radio luisteren
Ga naar pagina 7
Draagbare cd-speler
Mp3-speler
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.
2
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
Install eren (Achterpaneel)
PHONES (Contrastekker voor hoofdtelefoon)
U kunt met een hoofdtelefoon naar muziek luisteren
als u de hoofdtelefoonstekker ( 3,5 mm) op deze
contrastekker aansluit. Wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit, worden de
luidsprekers automatisch uitgeschakeld.
NEDERLANDS
Steek de stroomstekker in een stopcontact
a. Voordat u de stroomkabel aansluit, controleert u
of het gebruiksvoltage van uw toestel gelijk is aan
het voltage van uw lokale stroomvoorziening.
b. Sluit een kant van de stroomkabel (geleverd) aan
op de AC IN ingang aan de achterkant van uw
toestel.
c. Steek de andere kant in het stopcontact.
Plaats de batterij in de afstandsbediening
Zorg ervoor dat de + (plus) en de – (min) van de batterij
(type AAA) aansluiten op de + en de – van de
afstandsbediening.
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
3
Wat u over de speler moet weten
ALARM (SNOOZE)
Met de ALARM functie kunt u CD afspelen en
radio-ontvangst aan- of uitzetten op ieder gewenst
moment. (zie: “Uw speler als alarmklok
gebruiken”)
CD-lader
• Forceer niet bij het duwen van een CD in de lade.
• Trek niet aan of duw niet tegen een schijf terwijl de schijf uitgeworpen wordt.
• Druk opnieuw op Z EJECT om de schijf te plaatsen na uitwerpen.
Z EJECT
Uitwerpen of plaatsen van de CD in de lader.
CLOCK (SNOOZE)
Voor het instellen van de klok en het aflezen
van de tijd.(zie: “De klok instellen”)
-TUNING+ / .>
Voor het opslaan van radiostations.
(zie: “Naar de radio luisteren”)
x / MO./ST.
B/x
Start of stopt het afspelen.
z REC
Start op stopt opname.
iPod DOCK
VOLUME
Tijdens het gebruik van elke functie
kunt u het volume regelen.
FUNC/INPUT
Wijzig de functies naar FM, CD,
USB, PORTABLE, IPOD.
1 /]]
In- of uitschakelen.
SCHERMVENSTER
4
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
Wat u over de afstandsbediening moet weten
In- of uitschakelen
Druk langer dan 3 seconden op 1 terwijl het
toestel ingeschakeld is, u kunt nu de
ENERGIEBESPARENDE MODUS gebruiken.
De functies veranderen
Wijzig de functies naar FM, CD, USB.
Een sectie van een nummer opzoeken •
Snelzoeken naar nummers •
Naar een ander nummer overspringen •
De INVOER functies wijzigen
Functies wisselen tussen PORTABLE, IPOD.
•In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw
speler
•Sfeerverlichting
• Onbeperkt naar uw favoriete nummers
luisteren
• Selecteer een andere track
(iPod DOCKING)
Een radiostation ‘opslaan’
Start of pauzeer het afspelen
Het geluid tijdelijk uitschakelen
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het
geluid weer ingeschakeld.
Mappen met mp3/wma-bestanden opzoeken
Wanneer een cd met mp3/wma-bestanden in
verscheidene mappen wordt afgespeeld,
drukt u op FOLDER•PRESET om de map te
selecteren die u wilt afspelen.
Zoek radiostations op radiotype
- OPTIONEEL
VOLUME
Tijdens het gebruik van elke functie kunt u
het volume regelen.
De geluidskwaliteit regelen
U kunt kiezen uit vier vooraf geprogrammeerde geluidskleuren.
Start op stopt opname
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
5
Cd’s beluisteren
iPod DOCKING
U kunt naar muziek luisteren door de
iPod aan te sluiten op de speler.
Sluit iPod aan op “iPod DOCK”
bovenop de speler.
Audio CD en MP3/WMA CD kunnen in
deze speler afgespeeld worden.
OP SPELER
1. Leg een cd in de lade: Het
display toont het totale aantal
nummers (bestanden).
2. Kies de cd-functie:
3. Start het afspelen van de cd:
4. Stop het afspelen van een cd:
OP
AFSTANDSBEDIENING
Z EJECT
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
x
B/x
B/[]
x ENTER
1. Selecteer de iPod-functie:
2. “IPOD” toont:
3. Start het afspelen:
4. Voordat u de iPod lostkoppelt,
wijzigt u een andere functie
door te drukken op:
5. Verwijder iPod:
OP SPELER
OP
AFSTANDSBEDIENING
FUNC/INPUT
INPUT
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
of
INPUT
iPod DOCKING - talloze mogelijkheden
Naar cd’s luisteren – talloze mogelijkheden
Pauzeer of start een iPod opnieuw
Een cd pauzeren of herstarten
x op de speler of B/[] op de afstandsbediening in tijdens het
Druk B/x
afspelen. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
Druk op B /[] op de afstandsbediening tijdens het afspelen. Druk nogmaals
op deze knop om het afspelen te hervatten.
Een sectie van een nummer opzoeken
Houd ./> ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, tijdens het
afspelen.
Naar een ander nummer overspringen
Een sectie van een nummer opzoeken
Houd ./> ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, tijdens het
afspelen.
Snelzoeken naar nummers
Druk op ./> op de speler of de afstandsbediening.
Druk op ./> op de speler of de afstandsbediening.
Selecteer een andere track
Snelzoeken naar nummers
Druk op MODE op de afstandsbediening, u kunt naar de vorige lijst gaan.
Druk op FOLDER•PRESET op de afstandsbediening om naar het gewenste
onderdeel te gaan. Druk vervolgens op x ENTER op de afstandsbediening
om te bevestigen.
Opmerkingen :
• Indien de verbinding met de iPod niet stabiel is en de resterende batterij
niet voldoende is, wordt het bericht “ERROR” getoond.
• iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.
Houd ./> ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, alleen in
stopstatus. Het nummer wordt nu continu overgeslagen.
Onbeperkt naar uw favoriete nummers luisteren
Druk herhaaldelijk op MODE op de afstandsbediening, het scherm wijzigt
in de volgende volgorde: RPT1 – RPT ALL – RANDOM – OFF.
6
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
Naar de radio luisteren – talloze mogelijkheden
Naar muziek van een draagbare
speler luisteren
Radiostations automatisch opzoeken
Druk op ./> op de speler of de afstandsbediening, langer dan 0,5
seconden. De tuner start automatisch met scannen en stopt wanneer hij
een radiostation vindt.
De speler is geschikt voor het afspelen
van muziek van veel typen draagbare
spelers.
1. Sluit de draagbare speler aan
door het toestel in te steken in
PORTABLE IN op de voorkant
van de speler:
2. Schakel de voeding in:
3. Selecteer de functie PORTABLE:
4. Schakel de draagbare speler in
en start het afspelen:
Alle opgeslagen stations wissen
Houd x ENTER op de afstandsbediening twee seconden ingedrukt.
“ERASE(WISSEN)” wordt getoond. Druk op x ENTER op de
afstandsbediening om alle opgeslagen stations te wissen.
OP SPELER
OP
AFSTANDSBEDIENING
1 /]]
FUNC/INPUT
1
INPUT
Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE
De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid.
Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over
het radiostation waarnaar u luistert. Druk op RDS op de afstandsbediening,
een paar keer, om de informatie te bekijken.
Naar de radio luisteren
1. Kies FM:
2. Kies een radiostation:
3. Een radiostation ‘opslaan’:
Op het display verschijnt een
presetnummer.
4. Een ‘opgeslagen’ station
selecteren:
5. Druk hierop om uw keuze te
bevestigen: Er kunnen tot 30
radiostations opgeslagen worden.
Kies een “presetnummer” (voorkeurnummer) voor een radiostation
Selecteer het gewenste station door op ./> te drukken. Druk op
x ENTER, het station knippert. Druk op FOLDER•PRESET op de
afstandsbediening om het gewenste programmanummer te selecteren.
Druk om op te slaan op x ENTER.
Verbeter slechte FM ontvangst
Druk op MO./ST. op de speler of B/[] op de de afstandsbediening.
Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de
ontvangst doorgaans verbetert. Of sluit de antenne goed aan.
OP SPELER
OP
AFSTANDSBEDIENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
./>
x ENTER
FOLDER•PRESET
PTY - Programma Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz.
RT - Radio Text, de naam van het radiostation.
CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.
PS - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal.
Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations
zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY)
aflezen. Door eenmaal of meermaals op PTY te drukken kunt u uw
favoriete programmatype kiezen. Houd ./> ingedrukt. De tuner zoekt
automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra
een station gevonden is.
x ENTER
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
7
Opname
Uw draagbare usb-speler
aansluiten
Opname FM of PORTABLE bron naar USB
Sluit voor opname de USB aan op de speler.
Het voordeel van het aansluiten van uw
draagbare usb-speler op de usb-poort
van het systeem is dat u het draagbare
apparaat vanaf het systeem kunt
bedienen. Sluit de draagbare speler
met een usb-kabel (niet meegeleverd)
op het systeem aan.
1. De usb-functie selecteren:
2. Het display verschijnt. “READ”
gevolgd door het aantal
weergegeven bestanden:
3. Druk op:
4. Voordat u de draagbare
usb-speler afkoppelt, kunt u
naar een andere functie
overschakelen door op deze
knop te drukken:
5. De usb-speler afkoppelen:
1. Selecteer de modus (FM of
PORTABLE) die u wilt opnemen:
2. Start de opname:
3. Stop de opname:
OP
AFSTANDSBEDIENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
of INPUT
REC
z REC
x
B /x
x ENTER
Opname Audio CD bron naar USB
OP SPELER
OP
AFSTANDSBEDIENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
x
B/x
FUNC/INPUT
B/[]
FUNCTION
of
INPUT
Opmerkingen :
• Sommige draagbare apparaten zijn niet compatibel met dit systeem.
• De eerst aangesloten kaart wordt herkend bij het aansluiten van
meerdere kaarten op de Geheugenkaartlezer.
• Verwijder het USB apparaat niet tijdens gebruik.
• Maak een backup om gegevensverlies te voorkomen.
• Indien u een USB verlengkabel of USB hub gebruikt, kan het USB
apparaat misschien niet herkend worden.
• Een apparaat dat gebruikt maakt van een NTFS bestandensysteem
wordt niet ondersteund (Alleen FAT (16/32) bestandensysteem wordt
ondersteund).
• De USB functie van dit toestel ondersteunt niet alle USB apparaten.
• Digitale camera en mobiele telefoon worden niet ondersteund.
• Dit toestel wordt niet ondersteund indien er 1000 of meer bestanden
aanwezig zijn.
8
OP SPELER
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
U kunt een gewenste track of alle gewenste muziektracks opnemen in
Audio CD naar USB. (het volume kan niet worden aangepast naar de maximale
limiet tijdens het opnemen van CD)
1. Kies de cd-functie:
2. Selecteer de track:
3. Start de opname:
4. Stop de opname:
OP SPELER
OP
AFSTANDSBEDIENING
FUNC/INPUT
FUNCTION
./>
z REC
x
B /x
./>
REC
x ENTER
Opmerkingen :
• Verwijder USB tijdens opname, het opgenomen bestand wordt niet opgeslagen.
• Druk langer dan 3 seconden op z REC (REC), u kunt een bit rate
selecteren. Druk op ./> om de bit rate te selecteren en opnieuw op
z REC (REC) om de opnamesnelheid te selecteren. Druk op ./>
om een gewenste opnamesnelheid te selecteren en druk opnieuw op
z REC (REC) om de opname af te sluiten.
1 x snelheid : U kunt naar muziek luisteren tijdens het opnemen.
(FM, PORTABLE of Audio CD)
2 x snelheid (Uitsluitend 96kbps, 128kbps)
: U kunt alleen het muziekbestand opnemen. (Uitsluitend Audio CD)
Het maken van niet geautoriseerde kopieën van auteursrechterlijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen en
geluidsopnames, kan een schending van auteursrecht inhouden en dit is
een misdrijf. Gebruik deze apparatuur niet voor dit soort doeleinden.
Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten
De klok instellen
OP SPELER
1. Schakel de voeding in:
2. Druk minstens 2 seconden op:
3. Kies een van beiden: 12HR (voor een am en pm
scherm) of 24HR (voor een 24 uur scherm).
4. Bevestig uw keuze:
5. Kies de uren:
6. Druk op:
7. Kies de minuten:
8. Druk op:
1 /]]
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
./>
CLOCK
Uw speler als alarmklok gebruiken
Houd ALARM op de speler twee seconden ingedrukt. Druk herhaaldelijk
op ./>, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, FM, CD, USB.
Druk op ALARM zodra de functie waar u door gewekt wilt worden,
afgebeeld wordt. Stel vervolgens de tijd in om het alarm te starten. Gebruik
./> om de uren en minuten te wijzigen en druk op ALARM om op te
slaan. Vervolgens wordt de volume (VOL) instelling getoond. Gebruik
./> om het volume te wijzigen en druk op ALARM om op te slaan.
Het klokpictogram toont het ingestelde alarm. Schakel het systeem uit.
Indien het systeem uitgeschakeld wordt, kunt u de tijd waarop het alarm is
ingesteld controleren door op ALARM te drukken. U kunt tevens het alarm
aan en uit zetten door op ALARM te drukken.
Opmerkingen :
• De alarmfunctie werkt niet indien u geen tijd instelt.
• Indien er langer dan 5 minuten geen knop ingedrukt wordt, zal het alarm
automatisch geannuleerd worden.
In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw
speler
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in
de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen.
Druk ./> herhaaldelijk op SLP OFF, het scherm wijzigt in de
volgende volgorde, SLP 90 & dimmer AAN -> SLP 80 & dimmer AAN ->
SLP 70 & dimmer AAN -> SLP 60 & dimmer AAN -> SLP 50 & dimmer
AAN -> SLP 40 & dimmer AAN -> SLP 30 & dimmer AAN -> SLP 20 &
dimmer AAN -> SLP 10 & dimmer AAN -> SLP UIT & dimmer UIT.
Sfeerverlichting
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in
de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen.
Druk ./> herhaaldelijk op LIGHT, het scherm wijzigt in de volgende
volgorde, L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.
Wat u over mp3/wma moet weten
De compatibiliteit van dit toestel met MP3/WMA-schijfjes heeft de
volgende beperkingen:
• Sampling frequentie: 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
• Bit rate: 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
• CD-R fysiek formaat zou “ISO 9660” moeten zijn.
• Indien u MP3/WMA-bestanden opneemt met software dat geen FILE
SYSTEM kan creëren, zoals bijvoorbeeld. “Direct-CD” enz., dan is het
onmogelijk om MP3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om
gebruik te maken van “Easy-CD Creator”, dat een ISO 9660
bestandssysteem creëert.
• Gebruik geen speciale letters zoals “/:*?”< >” etc.
• Zelfs als de schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er alleen
maximaal 999 nummers weergegeven.
SNOOZE functie
Deze functie wekt u iedere 5 minuten indien u het alarm niet uitschakelt.
Indien het alarm aan is, en u drukt op CLOCK of ALARM, wordt CD of
USB gewijzigd naar pauze & mute. En de tuner 5 minuten lang in mute
modus is, en wordt vervolgens gewijzigd in afspelen & mute uit.
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
9
Veiligheidsmaatregelen
OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: om het risico van een elektrische schok te verminderen, het deksel (of de
achterzijde) niet verwijderen. Binnen in bevinden zich geen onderdelen die door De
gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend
onderhoudspersoneel
Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker
attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde
spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar
voor een elektrische schok oplevert.
Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker
attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij
het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL
DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
LET OP: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een
gelijkaardige, gesloten ruimte.
WAARSCHUWING:Blokkeer de ventilatie openingen niet. Installeer volgens de
instructies van de fabrikant.
Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor
betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen.
De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, bank,
tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden
in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of rek tenzij er voorzien wordt in
voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden
WAARSCHUWING:
Dit product is uitgerust met een Laser Systeem.
U dient, voor een correct gebruik van dit product, De gebruikers-Handleiding
aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het
apparaat onderhoud nodig heeft, neem contact op met een goedgekeurd service
centrum.
Het gebruik van controles, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan
gespecificeerd hierin kunnen leiden gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkom
directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laser
straling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.
10 EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water
(druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op
het apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een
toegewezen circuit;
Namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom
voorziet en geen verdere aansluitingen betreft.Controleer de specificaties in deze
gebruikers handleiding om zeker te zijn.
Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen,
loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde
stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle
van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van
beschadiging of slijtage vertoont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik
het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het
onderdeel door een goedgekeurd service centrum.
Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen,
vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op
stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.
Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let op
dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product geïnstalleerd heeft.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product
staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn
2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven
met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem
dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en
Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.
Europese vertegenwoordiger:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
USB
Problemen oplossen
Symptoom
Specificaties
Oorzaak
Correctie
General
Stroomvoorziening
General
Geen stroom
Geen geluid
De stroomkabel is niet ingestoken.
Controleer of elektriciteit is uitgevallen.
Controleer of u de juiste functie
heeft geselecteerd.
Steek de stroomkabel in.
Controleer de gebruikstaat van de
andere elektronische toestellen.
Druk op FUNC/INPUT (FUNCTION)
en controleer de geselecteerde functie.
CD
Het toestel begint
niet met spelen
Een niet afspeelbare schijf is geplaatst. Plaats een afspeelbare schijf.
De schijf is vuil.
Reinig de schijf.
Tuner
FM Afstembereik
RADIO
Afstemmen op
De antenne is slecht geplaatst of
radiostations is niet slecht aangesloten.
mogelijk.
Sluit de antenne goed aan.
CD
Frequentieresponse
Verhouding signaal en ruis
Dynamisch bereik
iPod
iPod werkt niet
Zie het label aan de onderkant
van het toestel.
Stroomverbruik
Zie het label aan de onderkant
van het toestel.
Netto gewicht
2.45 kg
Externe afmetingen (B x H x D) 332 x 165 x 248 mm
Gebruikstemperatuur
5 oC tot 35 oC
Gebruiksvochtigheid
5% tot 85 %
Uitgangstroom
5W+5W
T.H.D
10 %
Frequentie response
200 - 18000 Hz
Verhouding signaal en ruis 70 dB
Luidsprekers
6ΩX2
Controleer of de speler goed is
aangesloten op het toestel.
Controleer of de iPod volledig is
opgeladen.
87.5 - 108.0 MHz of 65 - 74 MHz,
87.5 - 108.0 MHz
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Sluit goed aan op het toestel.
Laad de iPod op. iPod wordt
automatisch opgeladen indien
aangesloten op de speler.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet
goed.
De afstandsbediening is niet gericht
op de externe sensor van de eenheid.
De afstandsbediening staat te ver
van de eenheid.
Er staat iets in de weg tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
De batterijen in de afstandsbediening zijn op.
Wijs de afstandsbediening naar de
externe sensor van de eenheid.
Gebruik de afstandsbediening
binnen een straal van 5 meter.
Maak de weg vrij.
Vervang de batterijen door nieuwe
batterijen.
Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.
EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL ] GEBRUIKERSHANDLEIDING
11
P/NO : MFL40699303
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement