LG | TD-C70030EB | Owner's Manual | LG TD-C70030EB Manuel utilisateur

LG TD-C70030EB Manuel utilisateur
TD-C70040EB
Richtlijnen voor gebruik en onderhoud
Droger
(2P~27P)
-
Systeem
voor
kledingverzorging
Lees deze
Bewaar
richtlijnen a.u.b. aandachtig voor gebruik.
de gebruiksaanwijzing voor latere naslag.
Noteer de modelnaam
Zorg
onze
en
het serienummer
deze gegevens klaar
dienst belt.
te
ervoor
van uw
hebben
toestel.
wanneer u
Guide d'utilisation et d'entretien
Seche-linge
-
Dispositif
Veuillez lire
ce
d'entretien des tissus
manuel attentivement
Conservez-le afin de le consulter
Ecrivez le
nom
(28P~51P)
du modele
et
avant
plus
d'utiliser
votre
appareil.
votre
produit.
tard.
le numero de serie de
Preparez ces renseignements lorsque vous demandez
reparation.
une
K
enmerken
F
Extra grote trommel
IntelloDryer
Minder
heeft
een
extra
grote inhoud
van
7,0kg
.
energieverbruik
Met de Sirocco & Radial-ventilator wordt
Verminderde
energie bespaard.
droogtijd
Droogtijd wordt verkort door
luchtstroommechanisme
een
en een
efficient
geoptimaliseerde
verwarmer.
Minder lawaaioverlast
Minder lawaai door de innoverende
lawaaiabsorptie
en
screeningtechnologie.
Gemakkelijk
Brede
I
te
LED-display
gebruiken
met
elektrische bediening.
nhoud
Veiligheidsrichtlijnen
F
..................................................................
Installatierichtlijnen.....................................................................
5
Uitzicht &
8
Uw
design
........................................................................
droger gebruiken
..................................................................
Bijkomende functies..................................................................
Uw
droger onderhouden
Bijkomende tips
Problemen
voor
verhelpen
Technische gegevens
Waarborg
2
3
...........................................................
slim gebruik
............................................
................................................................
.................................................................
..................................................................................
9
13
14
19
21
22
23
V eiligheidsrichtlijnen
Om elk risico op
te
voorkomen
bij
een
het
elektrische schok, brand,
gebruik van
uw
droger,
F
of
persoonlijke verwonding beschadiging
eigendommen
u de volgende basisveiligheidsrichtlijnen volgen.
van
moet
Veilghdsrctjn
WAARSCHUWING!
Niet-naleving
van
deze
regels
kan
regels
kan lichte
verwondingen
en
zelfs de dood veroorzaken.
OPGELET!
Niet-naleving
Niet
van
deze
verwondingen
veroorzaken.
toegelaten handelingen.
?
Uw
droger is enkel
geschikt voor 230V.
Vooraleer
u
?
het
te
en
aangesloten
het
beschadigen
of
er
zware
stopcontact steekt,
controleren of het
ervoor
stroomsnoer zelf niet
stroomsnoer in het
is
Zorg
geen
voorwerpen op te
eerst
zetten.
geaard
op
een
stroomverbreker.
?
Sluit niet
aan
op de
stroomsnoeren
?
Het stroomsnoer of de
schakelaar nooit
van
andere toestellen.
vastnemen met natte
handen.
?
Demonteren of
?
Het stroomsnoer
bij
onderhoud enkel laten
stekker uit het
uitvoeren door
stopcontact trekken,
ervaren
een
vakman.
niet
aan
het
snoer
de
zelf
trekken.
?
Plaats de
buurt
droger
uit de
van een
?
Verwijder
alle vuil
en
vlekken rond het
elektrische kachel,
kaarsen of ontvlambare
stroomsnoer
voorwerpen.
stopcontact.
stevig
en
in het
3
steek
V eiligheidsrichtlijnen
?
Veilghdsrctjn
?
Gebruik nooit
een
?
en
stopcontact die
buurt
beschadigd zijn.
blijven.
De
droger
waar
nooit
?
plaatsen
blootgesteld
weersomstandigheden.
een
om
aan
?
verlengsnoer of
adapter gebruiken
?
Het stroomsnoer uit het
?
?
de
Laat niet toe dat
knop niet
scherpe
droger
indrukken
pen.
Geen
producten voor
reiniging
gebruiken in de droger,
noch wasgoed met
wasproducten in de
droger plaatsen.
Geen ontvlambare
De
van
droger
uit de buurt
kakkerlakken
en
andere insecten
droger
reinigt of langere tijd
niet gebruikt.
?
de
voorwerpen in de buurt
van de droger plaatsen.
stopcontact trekken
wanneer u
van
chemische
te sluiten.
water op
De
een
het stroomsnoer
Sproei geen
de droger.
huisdieren uit de
voorwerpen zoals een
schroevendraaier of
de
Geen
F
dat ratten
met
het toestel is
aan
?
ervoor
stroomsnoer, stekker of
installeren of
?
Zorg
houden.
?
Indien het toestel
kinderen of huisdieren
versleten is
boven op of in de
verwijderd
droger spelen.
worden, eerst de
en
moet
deurvergrendeling
en
het stroomsnoer
demonteren
gebruik
4
om
verder
te voorkomen.
I nstallatierichtlijnen
De
volgende richtlijnen
leiden
u
door de verschillende stappen om uw droger te installeren.
deze handleiding belangrijke informatie geeft over de voorbereiding
Merk op dat elk onderdeel
van
gebruik
het is
dat
deze
doorneemt voordat
droger,
belangrijk
handleiding volledig
ervoor
alle
gebruikt. Zorg
waarschuwingen en opmerkingen na te leven.
zijn bedoeld voor gebruik door vakmensen. Lees zorgvuldig alle installatierichtlijnen.
van uw
en
u
installeert of
Deze
F
en
het
de
droger
installatierichtlijnen
u
Veiligheidsinformatie
Plaats
droger nooit in de buurt van een
gaskookplaat, een verwarmingstoestel of grill
Risico op verwondingen
De droger is erg zwaar, probeer dus niet
het toestel zelf op te heffen.
Hef de droger niet op door een
uitstekende delen
want
de
dan 15
vast te
voor
dat losse
slangen
slangen of kabels
vastzitten.
droger op beschadigingen
veroorzaakt tijdens het transport.
Sluit de
Als
droger veroorzaken. Indien de
werkvlak wordt geplaatst, laat
ruimte aan elke kant van de droger
mm
een
de afvoer
van
de lucht
van
het
rooster
belangrijk voor de
watercondensatie tijdens het drogen.
Als u deze droger gebruikt in de buurt van of
boven op een wasmachine, gebruik dan
afzonderlijke stekkers en stopcontacten voor elk
toestel.
Controleer de
van
de branders kunnen
achteraan. Deze luchtstroom is
Risico op struikelen
Risico op struikelen over loshangende
ervoor
van
aan uw
droger onder
deze kunnen afbreken
of kabels. Zorg
de vlammen
schade
van
grijpen, zoals de
uitstekende selectieknop of de deur).
--
uw
droger niet aan als
beschadigingen zijn.
er
zichtbare sporen
Gebruik geen 2-wegadapter of een verlengsnoer.
U kunt de droger boven op een wasmachine
plaatsen
U kunt
onzeker bent, neem dan contact op met
plaatselijke verdeler. De droger altijd volledig
u
uw
ruimte te
besparen.
stapelkit verkrijgen bij
om
een
uw
plaatselijke
verdeler.
leegmaken alvorens deze te transporteren.
Richtlijnen
voor
installatie in
een
kast
LG-droger kan boven op een wasmachine met voorlader worden geplaatst. De toestellen moeten
worden geinstalleerd met een stapelkit (zie volgende pagina).
Deze installatie moet worden uitgevoerd door een vakman zodat zowel de wasmachine als de droger
degelijk geinstalleerd worden.
Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kan de droger vallen.
Een bepaald wasmachinemodel heeft bovendien bijbehorende modellen voor stapelen, advies van een
vakman is dus van essentieel belang.
De
WAARSCHUWING!
Netsnoer
Als het
beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een vakman
soortgelijke gekwalificeerde mensen om gevaar te voorkomen.
De voeding moet binnen het bereik liggen zodat de gebruiker na de installatie het stroomsnoer
gemakkelijk uit het stopcontact kan trekken en er weer kan insteken.
stroomsnoer
of
5
Instalierchjn
I nstallatierichtlijnen
AARDINGSVOORSCHRIFTEN
Dit toestel moet worden
een
geaard.
In het
geval
van
storing of defect vermindert de aarding
het risico op een elektrische schok door
de minste weerstand te voorzien.
een
F
Stapelkit
Om deze
droger
plaatsen,
moet een
op
LG-wasmachine
een
te
stapelkit worden gebruikt.
pad
van
Dit toestel is
uitgerust
aardingsdraad
Instalierchjn
met een snoer met een
aardingsstekker.
geschikt stopcontact
worden geplaatst en geaard worden in
overeenstemming met alle plaatselijke wetten
en een
De stekker moet in
een
en
voorschriften.
Inbouwinstallatie
Bijkomende aardingsprocedure
Sommige plaatselijke reglementeringen
misschien
vereisen
afzonderlijke aarding. In dat geval
moeten de vereiste bijkomende aardingsdraad,
klem en --schroef afzonderlijk worden aangekocht.
een
-
droger
Uw
De
droger
van
condensaat
kan water afvoeren dat niet in de
watercontainer terecht komt. Het water wordt
rechtstreeks uit de
ingebouwd.
U kunt de
De
inbouwopening
moet
de onderstaande
moet
de metalen
afmetingen
hebben.
uw
veiligheid
afdekking stevig
worden gezet.
Deze moet door een
vast
worden onder
een
ervaren vakman geinstalleerd
doorlopend werkblad.
droger gepompt.
600
850
595
6
droger
onder het keukenwerkblad inbouwen.
Voor
Afvoer
kan worden
I nstallatierichtlijnen
De
droger waterpas
F
zetten
1. Zet de
droger waterpas om ongewenst
trillingen te voorkomen.
Plaats
lawaai
en
droger op een stevige en horizontale
ondergrond, waar geen water lekt en kan
bevriezen en waar geen ontvlambare producten
worden opgeslagen.
uw
2. Als de
droger niet volledig waterpas staat, regel
nodig in de hoogte bij met de
afstelvoetjes.
dan indien
Draai
en
rechtsom
ze
linksom
niet
om
de
om de droger hoger te zetten
droger lager te zetten tot die
meer van voor naar
achter
en van
links
naar
rechts wiebelt.
Stelvoetje
Hoger
Stelvoetje
Lager
Stelvoetje
controle
Diagonale
diagonaal drukt op de zijkanten van het
de wasmachine, mag deze helemaal niet
naar boven en naar beneden bewegen.
(Controleer a.u.b. beide richtingen).
Indien de machine wiebelt als u diagonaal drukt op het
bovenvlak, regel de afstelvoetjes dan opnieuw bij.
Wanneer
u
bovenvlak
van
7
Instalierchjn
U
itzicht &
design
F
Water
reser voir
Bedieningspaneel
Deur
Uitzch&design
Condensator Deksel
Ventilator rooster
Bedieningspaneel
LED
?
?
Selectieknop
Programma
8
Display
Tijd-display
Verklikkerlichtjes
Start/Pause
Bijkomende functieknoppen
?
High Temp. /
?
Buzzer Off
?
Anti-Crease
?
Favourite
?
Time
Delay
Low
Temp.
U
droger gebruiken
w
F
Cyclusselectietabel
Automatische elektronische
Cyclus voor gemengde stoffen
(Opmerking) druk op de knop
Bed-
Standaard-
droogcycli
"Low
programma
Temp."
voor
hittegevoelige kledingstukken
tafellinnen, trainingspakken,
anoraks, dekens
Voor dikke
Hemden, bloezen
Voor stoffen die niet
en
en
sportkleding
Broeken, jurken, bloezen
Katoen
gewatteerde
Voor stoffen die
stoffen die niet
gestreken
gestreken
gestreken
moeten worden.
moeten worden.
moeten worden.
Extra
droog
Kast
droog
Strijkvochtig
(wit en gekleurd)
(Opmerking)
druk op de
knop
"Low
Handdoeken, badjassen
en
en
voor
Voor dikke
bedlinnen
Badstof handdoeken, keukendoeken,
badhanddoeken, bedlinnen
Badhanddoeken, keukendoeken,
ondergoed,
Temp."
katoenen sokken
T-shirts, broeken,
Voor dikke
hittegevoelige kledingstukken
en
en
gewatteerde
gewatteerde
Voor stoffen die niet
stoffen die niet
gestreken
Voor stoffen die licht
ondergoed, werkkleding
stoffen.
Extra
gestreken
moeten worden.
moeten worden.
gestreken
moeten
worden, niet volledig.
droog
Extra
droog
Kast
droog
Licht
droog
+
Bedlinnen, tafellinnen, badhanddoeken,
T-shirts, polohemden en werkkleding
Voor stoffen die
gestreken
moeten worden.
Strijkvochtig
Bedlinnen, tafellinnen, handdoeken
Voor stoffen die
gestreken
moeten worden.
Mangelvochtig
Tijdcycli
voor
specifieke tijdsduur
Badhanddoeken, badjassen,
keukendoeken, gewatteerde
stoffen
van
acryl
Kleine
voorgedroogd wasgoed Normaal
gedurende 20 minuten
Warm
(20 min.)
Kleine kledingstukken & voorgedroogd wasgoed
Normale stoffen met hete temperatuur gedurende 40 minuten
Warm
(40 min.)
kledingstukken
&
Normale stoffen met hete temperatuur
Om stoffen op te frissen, laten ronddraaien zonder warmte
Sweaters, delicate stoffen,
sportschoenen
Voor stoffen die
u
Koude Lucht
niet laat ronddraaien in de
droogtrommel.
Rek
(20 min.)
droog
Speciale cycli
Wol
Zijde,
Voor wollen stoffen.
dunne
zijden kledingstukken, lingerie
Voor
hittegevoelige
Wol
stoffen zoals
synthetische
stoffen.
Delicaat
9
Uwdrogebuikn
U
w
droger gebruiken
Alvorens
Alvorens
Nadat
u
de
uw
uw
droger
droger voor de eerste
hebt
verpakking
de eerste maal te
voor
maal
verwijderd,
te
gebruiken,
moet
F
gebruiken
u een
aantal punten controleren.
controleren of de machine niet
beschadigd
is
en
degelijk geinstalleerd
is.
waterpas of de droger volledig horizontaal staat. U kunt daarvoor de afstelvoetjes
gebruiken, die u kunt vastzetten in de gewenste stand.
2. Controleer belangrijke onderdelen als watercontainer, condensor, bedieningspaneel en trommel.
3. Laat de machine 5 minuten drogen zodat de trommel binnenin warm wordt.
1. Controleer met
een
1. De stroomtoevoer inschakelen.
Inschakelen.
Druk eerst op de knop ''Power''. Het
verklikkerlichtje boven de knop gaat branden
Uwdrogebuikn
als de machine klaar is
2.
te starten.
om
Open de deur.
3. Controleer
pluisjesfilter,
watercontainer
en
condensor.
moet na elk
pluisjesfilter
gebruik leeggemaakt worden.
Open de deur en controleer of de pluisjesfilter
gereinigd is.
Is dit niet het geval, reinig dan zoals
beschreven op pagina 14.
De
de deur
naast
De watercontainer
leeggemaakt
beter droogresultaat.
4. Sorteer het
condensor
en
worden
en
moeten
gereinigd
wasgoed
ook
en
leg
het
Controleer de
stof
kledingstukken
droogte, en controleer of alle linten
en riemen van de kledingstukken stevig
vastzitten voor u ze in de trommel legt.
Duw al het wasgoed naar de achterkant uit de
buurt van de deurvergrendeling.
Anders kan de deurvergrendeling beschadigd
geraken.
niveau
10
van
de
voor een
in de trommel.
Sorteer de
Open
deur.
per soort
en
pluisjesfilter.
U
w
droger gebruiken
F
Kies de
5. Sluit de deur.
Alvorens de deur
alle
of
te
sluiten,
kledingstoffen goed
u
controleren of
liggen
en
gewenste
cyclus.
rond de deur geen vreemde voorwerpen,
er
vooral
ontvlambare, geklemd
6. Kies de
Kies
moet
in de trommel
een
draaien
zitten.
gewenste droogcyclus.
cyclus door de programmaknop
te
het gewenste programma wordt
aangegeven Indien u enkel de knop Start/Pause
tot
indrukt zonder
cyclus te kiezen, start de
droger met de cyclus Kast droog
[Raadpleeg de cyclusselectietabel (pagina 9)
meer
een
Haal de
was
voor
uit de
droger.
informatie].
7. Druk op de
Start-knop.
U hoort de trommel draaien.
8. Na het
het
drogen, de deur openen en
wasgoed uit de droger nemen.
Opgepast!
De
(De droogtijd
cyclus
9.
of
Reinig
droger
kan nog erg
varieert
afhankelijk
van
de deur.
zijn.
warm
van
Reinig de
pluisjesfilter
de
gekozen
opties.)
de
pluisjesfilters
en
ledig
de watercontainer.
De
pluisjesfilter reinigen
na
elke
droogbeurt.
Reinig
de
onderste
pluisjesfilter.
10. De
droger
Druk op de
uitschakelen.
knop
''Power''.
11
Uwdrogebuikn
U
w
droger gebruiken
F
Droogrek
droogrek wordt in de droger geplaatst zoals
getoond in de afbeelding.
Verwijder de verpakking voor gebruik. Het droogrek
is bedoeld voor kledingstukken die plat gedroogd
Het
worden zoals
moeten
Het
1.
sweaters
en
OPMERKING
Controleer de
pluisjesfilter en verwijder
gedroogde
kledingstukken.
stof
delicate stoffen.
van
de op het rek
droogrek gebruiken:
1. Steek de draad
Open de deur.
in de centrale
opening.
2. De
Uwdrogebuikn
pluisjesfilter
niet
3. Druk de voorkant
beneden
de
van
stevig
pluisjesfilter.
om
verwijderen.
te
het frame
naar
bevestigen
over
2.
4.
op het rek.
Laat ruimte rond de stukken zodat de
Leg
de
kledingstukken
lucht kan circuleren.
Het rek
beweegt niet,
trommel draait.
5. De deur sluiten.
6. Kies Rek
12
droog.
alleen de
Leg delicate
kledingstukken of
sportschoenen
op het droogrek.
B ijkomende
functies
F
High Temp. / Low Temp.
Favourite
Deze worden gebruikt om de cyclustijd te
verlengen of in te korten door de temperatuur
te verhogen of te verlagen.
Deze knoppen werken alleen bij de cycli
gemengde stoffen en de cycli katoen.
Als de deur tijdens het drogen wordt geopend,
zal de droger stoppen.
Als
bepaalde cyclus als uw voorkeurcyclus
stellen, gebruikt u "Favourite".
Eens de favoriete cyclus is opgeslagen, kunt u deze
telkens opnieuw gebruiken tot u de instelling wijzigt.
Bijvoorbeeld: u schakelt de stroomtoevoer in en
kiest Extra droog+ in de cyclus Katoen en
u een
wenst in te
Low
Temp.
en
Anti-Crease
"Favourite" tot de
Buzzer Off
De
zoemer
aan/uitschakelen.
Hiermee schakelt
geluid van de
zoemer in/uit. Nadat de droger is ingeschakeld
en u de cyclus hebt gekozen, weerklinkt de
zoemer wanneer u een bepaalde knop op het
paneel indrukt.
Als u dit geluid niet wenst te horen, drukt u op
de knop Buzzer Off. De ingeschakelde knop
Buzzer Off duidt aan dat het geluid uit staat.
u
het
Anti-Crease
De functie Anti-Crease wordt
gebruikt om
kreuken en vouwen te vermijden in wasgoed
dat niet onmiddellijk na de droogcyclus uit de
trommel wordt genomen.
Met deze functie start en pauzeert de
droger
cyclus.
Wanneer de deur tijdens het anti-kreukproces
wordt geopend, wordt de functie geannuleerd.
Maar indien de deur wordt geopend tijdens het
anti-kreukproces wordt deze functie onthouden
en uitgevoerd.
regelmatig
tot
het einde
van
de
droger
en
een
daarna drukt
biebgeluid
duurt ongeveer 3 seconden. Meer hoeft
doen.
u
op
geeft. Dat
u
niet te
volgende keer dat u de droger inschakelt en
drukt, ziet u de voornoemde opties
weergegeven op het paneel.
De
op
"Favourite"
Time
Delay
U kunt de functie Time
Delay gebruiken om de
droogcyclus op een later tijdstip te starten.
De maximale Time Delay is 19 uur.
1. Schakel de droger in.
2. Kies de cyclus.
3. Stel de startuitstel in.
4. Druk op de
Nadat de
droger
knop Start/Pause.
ingestelde tijd voorbij is,
zal de
starten.
Child Lock
Voor de
veiligheid van uw kinderen gelijktijdig
gedurende ongeveer 3 seconden op de
knoppen High Temp. en Low Temp. drukken.
U kunt deze functie controleren,
de droger geeft
weer in het LED-venster.
"
"
13
Bijkomendfucts
U
w
droger
Hoe
belangrijk
reinigen is
onderhouden
onderhoud
Pluisjesfilter reinigen tijdens
en
moeilijk
droger te onderhouden.
volgende informatie volgen.
om uw
U moet enkel de hierna
Pluisjesfilter reinigen
''Clean Filter'' gaat branden en de
weerklinkt als de droger werkt:
voor
elk
ook
zoemer
leeg te maken worden
droogtijd
energieverbruik verminderd, en gaat
uw droger langer meer.
reinigen
en
en
1.
Open
verklikkerlichtje "Clean Filter" knippert
tijdens
gebruik, reinig dan onmiddellijk de filter.
1. Laat de droger afkoelen en ga als volgt te werk.
2. Druk op de knop Start/Pause.
het
de deur.
2. Trek de filter
Gecondenseerd
water
wordt verzameld in de
watercontainer.
De watercontainer moet
elk
gebruik geledigd
gebeuren dat de
machine minder degelijk droogt.
Als de watercontainer vol is, gaat het verklikkerlichtje
"Empty Water" branden en de zoemer weerklinkt
tijdens het drogen. In dit geval moet de watercontainer
binnen het uur geledigd worden.
worden. Doet
u
na
dit niet dan kan het
1. Trek de
eruit.
Uwdrogenhu
de watercontainer
Ledig
pluisjesfilter na elk gebruik reinigen en
gebruik controleren. De pluisjesfilter moet
worden gereinigd als het verklikkerlichtje
De
Door de filter te
watercontainer
eruit.
3.
Reinig
2.
de filter
Ledig
de
met een
watercontainer
stofzuiger of
spoel hem
in de
gootsteen.
onder de
waterkraan.
4. De filter
3. Duw
terug op zijn plaats.
terugplaatsen.
-
Duw de filter
volledig
4. Druk op de
naar
beneden zodat
de deur niet
wordt
gehinderd.
5. Sluit de deur.
Reinig de pluizenfilter
de
niet met water, water op
pluizenfilter vermindert de droogprestaties.
14
F
cyclus
Als het
~
Het is niet
een
knop Start/Pause.
U
w
droger
onderhouden
F
Condensor
De condensor is
een
belangrijk onderdeel
voor een
Het is raadzaam de condensor drie tot vier keer per
1.
Open
een
de
afdekking
muntstuk of
van
een
goed droogresultaat,
jaar te reinigen.
de condensor met
platte
u
moet
Open
het deksel door de
schroevendraaier.
afgrendeling
te
verdraaien.
zorgvuldig onderhouden.
4. Trek de condensor eruit door een
opening
5.
Reinig
vinger
in de
te steken op de voorkant van de
condensor.
2.
deze dus
(Gebruik vooral geen kracht)
de condensor
volledig
waterkraan door het water
er
onder de
door te laten
lopen.
Afdekking
<
3. Zet beide
vergrendelingen
los door
Voorzijde
>
ze naar
elkaar te draaien.
<
6. Sluiten in de
Zijkant
>
omgekeerde volgorde
van
openen.
15
het
Uwdrogenhu
U
droger
w
Ventilatierooster
onderhouden
vooraan
Stofzuig het ventilatierooster vooraan 3-4 maal per
jaar om pluisjes en vuil te verwijderen die de invoer
van lucht bemoeilijken.
Afvoer
gecondenseerd
Normaal wordt het
F
Vochtsensor
Deze
sensor
meet
het resterende vocht in het
het
wasgoed tijdens
drogen en moet telkens worden
gereinigd. Reinig dit onderdeel om kalk op het
oppervlak van de sensor te verwijderen. Droog de
sensoren binnen in de trommel (zoals getoond op
de afbeelding).
water
gecondenseerde water
de watercontainer gepompt die later
geledigd wordt.
naar
Uwdrogenhu
Water kan daarnaast ook rechtstreeks worden
afgevoerd via een afvoerslang, vooral als een
droger boven op de wasmachine is geplaatst.
Met de aansluitkit voor de afvoerslang kunt u
de waterafvoer veranderen
en
het water via de
afvoer verwijderen.
Volg daarvoor de onderstaande stappen.
1. Schroef de
afdekking
los.
3. Haal de
watercontainer
slang
2.
Verwijder
de
aansluitkit.
uit de kit.
4. Sluit de
afvoerslang
op de kit.
16
aan
U
droger
w
onderhouden
De deur omkeren
4.
De deur kan worden
aan uw
passen
in de fabriek
Let
omgekeerd
omstandigheden.
aan
de rechterkant
om
de
droger
aan
te
De deurscharnier is
Verwijder
F
de
twee
afdekkingen
van
de
aangebracht.
scharnierpunten.
op!
1. Wees
voorzichtig dat u uw handen niet
wees voorzichtig en gebruik
scherp werktuig zoals een kleine
verwondt,
een
schroevendraaier of
met
een
schroevendraaier
gleuf.
2. Wanneer de deur is
5. Schroef de twee
deurscharnieren
omgekeerd,
moet ook
los.
de sticker op de deur worden vervangen.
Gebruik geen machineschroevendraaier.
1. Schroef eerst de onderste scharnier los en
dan de bovenste. Plaats
ze
op
een
deken
om
krassen te voorkomen.
Uwdrogenhu
6. Plaats de beide
scharnierafdek-
kingen opnieuw
waar
de
deurscharnier is.
2.
Verwijder de
afdekking van
het deurslot.
7. Plaats de
deurhendel op
de omgekeerde
plaats.
3.
Verwijder
deurslot
het
en
plaats opnieuw
waar
8. Schroef de
deurscharnieren
vast.
de
afdekking
is.
17
U
De
w
lamp
dus
F
erg heet
Voor
u
zijn
de
wanneer
voor
van
drogen
moet
lamp
de trommel
vast met een hand en
gebruik
wat kracht om deze rechtsom te draaien.
3.
Verwijder de lampafdekking
van
de
Voor
u er
de deur, steek een hand in de trommel
trek aan de lampafdekking.
2. Houd de
Opgelet!
net
Open
en
Uwdrogenhu
het
lamp vervangt,
zorgen dat de binnenkant
afgekoeld is.
1.
onderhouden
ver vangen
lamp kan
beeindigd is.
De
droger
u
dit doet het stroomsnoer uittrekken
om een
4.
elektrische schok te voorkomen.
Verwijder deze lamp
Wees voorzichtig en
5. Schroef de nieuwe
richting
door linksom te draaien.
laat de
lamp
lamp
niet vallen.
in de andere
in.
stekkerbehuizing.
Voor dit werk heeft
u
geen
speciale
werktuigen nodig.
Alles kan
18
met
de hand worden
gedaan.
B ijkomende tips
voor
slim
gebruik
F
Droogrichtlijnen
Capaciteit per type wasgoed
Katoen
7kg
Gemengd
3,5 kg
Wol
1,5 kg
Delicaat
1,5 kg
wasgoed
Hierna vindt
Wollen stoffen
Droog WOL enkel
steeds
eerst
via het "WOL" programma.
van
de
droogcyclus.
HERHAAL NOOIT DE DROOGCYCLUS. Hierna vindt
u
labels
voor
het onderhoud
Geweven
en
van
gebreide
stoffen.
stoffen
en
Overbelast
droger
uw
synthetische
niet.
strijkvrije stukken onmiddellijk na het drogen
de machine om kreuken zoveel mogelijk te
vermijden.
Volg
en
Droog
en
van
uit
de fabrikant.
geheel
of
gedeeltelijk bestaan
Drogen
in de trommel
Voorzichtig /Delicaat
Niet
drogen
Niet
drogen
in de trommel
Zeer heet
kunststof, zoals:
a) schorten, slabbetjes, stoelovertrekken
b) Gordijnen
en
Gemiddeld
tafellinnen
warm
c) Badmatten
Minder warm
Glasvezel
geen voorwerpen met glasvezel.
droger achtergebleven glasdeeltjes kunnen bij
de volgende droogbeurt in uw kleren terechtkomen
Droog
In de
en
huidirritatie veroorzaken.
Labels
voor
het onderhoud
Geen hitte
Te
van
stoffen.
Instructies
Symbolen
kunststof
geen stukken die
uit rubber of
van
nachthemden
steeds de instructies
Rubber
het onderhoud
Strijkvrij/Kreukvrij
stoffen
Haal
Babykleren
voor
Drogen
Bepaalde geweven en gebreide stoffen kunnen
krimpen, afhankelijk van hun kwaliteit.
Strijkvrije
labels
Volg
de fabriekslabels. Het linnen is NIET
volledig droog bij het beeindigen
u
/ lucht
drogen hangen
stoffen
In kledingstukken zijn eigen labels voor onderhoud
aangebracht, volg de aanbevelingen op deze labels.
Volg niet enkele deze aanbevelingen, maar sorteer
wasgoed ook volgens afmeting en soort stof.
Overbelast de droger niet om energie en tijd te
besparen, zo krijgt u het beste droogresultaat.
Laten
Plat
uitdruipen
drogen
In de schaduw
19
Bijkomendtpsvrlgbu
B ijkomende tips
voor
slim
gebruik
Reserveonderdelen
Accessoires
Reserveonderdelen die
U
nodig hebt, worden
de
geleverd volgens garantievoorwaarden.
u
De onderdelen die door de
ze
niet
gekocht bij
De
de
gratis zijn,
garantie worden
moeten
plaatselijke
ze
met
een
aantal
accessoires zoals
1.
Condensaatafvoerslang
2.
Slanghouder
3.
Droogrek
4.
Stapelkit
gedekt, zijn gratis.
Indien
droger wordt geleverd
F
worden
verdeler.
droger afvoeren
Verwijder de droger op een veilige manier uit de
buurt van kinderen om ongevallen te voorkomen.
Deur en afdekking en andere uitstekende
voorwerpen moeten worden verwijderd en het
stroomsnoer afgesneden om verder gebruik te
voorkomen.
Daarna kan de
Bijkomendtpsvrlgbu
droger veilig worden weggedaan.
Contactpersoon
Als
voor
onderhoud
misloopt met uw droger moet u eerst
de tabel met mogelijke problemen doorlopen.
Indien u een probleem vindt dat u niet kunt
verhelpen moet u contact opnemen met het
er
iets
servicecentrum.
Uw contactpersoon
volgende
1. Uw naam,
2. Uw
3.
adres
u
de
en
postcode.
telefoonnummer.
Beschrijving van
4. Het
de servicedienst zal
van
vragen stellen:
het
modelnummer
probleem.
en
serienummer
van uw
droger.
aankoopdatum.
5. De
Houder
Schroef
Opbouwkit verkrijgbaar via
of
20
ser vice
center.
uw
2EA
:
:
4EA
winkel
P
roblemen
verhelpen
F
Tips
problemen
verhelpen
Om tijd en geld te besparen vindt u op de volgende pagina een aantal antwoorden op uw vragen voor u het servicecenter belt.
te
om
Wat te doen
Vragen
Droger werkt niet
1. Controleer of de stekker in het stopcontact steekt.
2. Controleer of de
drogen
lang
Het
duurt erg
knop "Start" is ingedrukt.
3. Controleer of de deur goed is gesloten.
4. Controleer of de kamertemperatuur lager is dan 5°C.
5. Controleer of er geen zekering gesprongen is of de stroomverbreker niet is geactiveerd en
vervang. (Opgelet: Elektrische drogers hebben meestal twee zekeringen of
stroomverbrekers) Nadat u de watercontainer hebt leeg gegoten en de filter hebt gereinigd
tijdens het drogen, moet u opnieuw de knop Start indrukken om verder te drogen.
1. Na elke lading de filter reinigen.
2. Controleer of de watercontainer leeg is.
3. Controleer of de condensor proper is.
4. Controleer het juiste programma voor elk soort stof.
5. Controleer of het luchtventilatierooster of het rooster achteraan de droger niet geblokkeerd is.
6. Controleer of de
kledingstukken
niet
"uitzonderlijk nat" zijn.
7. Controleer of het
juiste programma is gekozen.
8. Controleer of de droger niet overbelast is.
Controleer of het verklikkerlampje
"Clean Filter" brandt
De
trommelverlichting
Controleer de
functioneert niet
wat
pluisjes
De droogtijd
niet
klopt
Het water lekt
De
kledingstukken zijn gekreukt
De
lampdraad.
1. Controleer of de
Kledingstukken
bevatten heel
1. Controleer of de filter gereinigd is.
2. Controleer of de condensor niet verstopt is.
kledingstukken
zijn gekrompen
pluisjesfilter leeg is.
2. Controleer of er enkel gewassen kledingstukken in de droger liggen.
3. Controleer of het wasgoed in de droger juist gesorteerd is.
4. Controleer of de droger niet overbelast is.
5. Controleer of er geen papier, papieren zakdoekjes of soortgelijke zaken in de zakken van het wasgoed steken.
De droogtijd voor een lading hangt af van de ingestelde warmte, de hoeveelheid wasgoed,
het soort stof, hoe nat de kledingsstukken zijn en de staat van de pluisjesfilter.
Controleer of de deur en de afdekking niet vuil en beschadigd is.
Controleer of de droger niet overbelast is. Probeer een kortere droogtijd en verwijder de
kledingsstukken terwijl ze nog een beetje vochtig zijn.
Om krimpen te voorkomen, moet u zorgvuldig de wasvoorschriften voor elk kledingsstuk
volgen, sommige stoffen krimpen wanneer ze worden gewassen.
Andere stoffen kunnen worden gewassen maar krimpen in de droger.
Defecten
:
LED
om
"
geeft
het drogen
"
als de deur open is. De deur
hervatten.
weer
te
moet
worden
gesloten
en
de
start-knop ingedrukt
21
Problemnvhp
T
echnische gegevens
F
850
600
595
Technisgv
mm
Elektrische vereisten
Hertz
Ampere
230V
50Hz
16
van
mm
Gewicht
:
50
kg
Ventilatievereisten
Volt
Controleer het vermogen
mm
de
Watt
Inbouw of
(Max)
onderbouw
2900
droger
op het
plaatje.
Zorg voor een
Werkblad
De kastdeur moet 2
luchtstroom van
openingen
112 kub. voet /min
elk
door de droger.
jaloezielatten hebben,
onderbouw
Zijkanten
0mm
Bovenkant
0mm
Achterkant
22
25
mm
Werkblad
0mm
250
mm
125
mm
met
een
minimumoppervlakte
van
Inbouw of
met
387 cm2
elkop8cmvande
onder- en bovenkant
van de deur.
W aarborg
Wat wordt niet
Bezoek
van
gedekt
door de
de servicedienst
bij
u
thuis
F
garantie
om u
richtlijnen te geven
over
het
product.
Indien de machine wordt
aangesloten op een andere spanning dan die
aangegeven op het vermogenplaatje.
Als het defect wordt veroorzaakt door ongevallen, onachtzaamheid,
verkeerd gebruik of overmacht.
De garantie geldt niet als het defect wordt veroorzaakt door andere dan
huishoudelijke factoren of indien de machine niet wordt gebruikt zoals
aangegeven in de gebruikershandleiding.
Als het defect wordt veroorzaakt door ongedierte zoals ratten of
kakkerlakken.
Lawaai of
bestempeld, zoals het geluid van
de waterafvoer, het geluid van het ronddraaien en de waarschuwingsbiebs.
Het corrigeren van de installatie, het product afbreken, de afvoer
trillingen
die als normaal worden
veranderen.
Normaal onderhoud zoals aanbevolen in de
handleiding.
Verwijderen
voorwerpen/stoffen van de machine, met inbegrip
van de pomp en de filter van de toevoerslang, bijvoorbeeld grint, nagels,
beugeldraden van bh's en knopen enz
Vervangen van zekeringen of corrigeren van de bedrading of van de
loodgieterij in huis.
Corrigeren van niet toegelaten herstellingen.
Incidentele of vervolgschade aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt
door mogelijke defecten van deze machine.
Dit product wordt niet gedekt als het wordt gebruikt voor commerciele
van
vreemde
doeleinden.
(Bijvoorbeeld: openbare ruimtes zoals openbare toiletten, huurhuizen,
trainingcentra, studentenhuizen)
Indien de machine wordt geinstalleerd buiten het normale servicegebied, zijn
de transportkosten voor het herstellen van de machine of het vervangen van
defecte onderdelen ten laste van de eigenaar.
23
Warbog
M
emo
F
24
25
M
emo
26
F
F
27
C aracteristiques
F
Tambour a tres
L'IntelloDryer peut
grande
contenir 7
contenance
kg,
ce
qui constitue
tres
une
grande
contenance.
Faible consommation
est economisee
L'energie
d'energie
grace
au
Sirocco et
au
ventilateur radial.
Temps de sechage reduit
Le temps de
sechage
est
circulation de l'air et a
reduit grace a
un
mecanisme efficace de
chauffage optimise.
un
Reduction du bruit innovante
Le bruit est reduit
grace a
une
technologie d'absoption
du bruit et
de scannage.
Utilisation
simple
Large affichage de voyants a commande electrique.
T
able des matieres
F
Consignes de securite................................................................ 29
Consignes d'installation
Apparence
et
conception
Utilisation de votre
Fonctions
Depannage
Garantie
28
seche-linge
.................................................
........................................................
seche-linge
supplementaires
Donnees
..........................................................
supplementaires
Entretien de votre
Astuces
............................................................
pour
...................................................
une
utilisation avancee
..............
...............................................................................
techniques..................................................................
....................................................................................
31
34
35
39
40
45
47
48
49
C onsignes
de securite
F
Pour contribuer a diminuer tout
lors de l'utilisation de
votre
risque d'electrocution, d'incendie, ou d'autre dommage materiel
seche-linge, veuillez suivre les consignes elementaires de securite.
corporel
ou
ATTENTION !
Des blessures graves, voire la mort,
peuvent
se
produire
si
vous
n'observez pas les
regles ci-apres.
ATTENTION !
Vous
risquez
des blessures
si
legeres
n'observez pas les
vous
regles ci-apres.
Actions interdites
?
Votre
seche-linge est
uniquement destine a
?
une
tension situee entre 230V.
N'abimez pas le
cordon d'alimentation
et
Avant de brancher le
ne
objet
placez
lourd
aucun
sur
celui-ci.
cordon d'alimentation,
assurez-vous
a la terre ainsi
qu'il est relie
qu'au coupe-
circuit.
?
Ne branchez pas le
cordon d'alimentation
de votre
seche-linge
?
en
ou
meme temps que
plusieurs
Ne saisissez pas le
cordon d'alimentation
l'interrupteur
si
vos
mains sont humides.
autres
cordons d'alimentation
d'appareils electriques.
?
Tout
demontage
ou
?
d'alimentation
effectue par
tenant par la
un
Maintenez le seche-
en
le
prise,
pas
par le cordon.
reparateur
experimente.
?
Debranchez le cordon
revision devrait etre
?
Essuyez
les
poussieres
linge a l'ecart de tout
chauffage electrique ou
de tout objet
trouvant
inflammable.
inserez-le fermement
et les taches
sur
se
le cordon
d'alimentation
dans la
prise
puis
secteur.
29
Consigedcurt
C onsignes
?
de securite
N'utilisez pas de
cordon d'alimentation,
de
prise
ou
de
?
prise
F
Assurez-vous que les
rats ou les animaux
domestiques mangent
secteur deteriores.
a l'ecart du seche-
linge.
Consigedcurt
?
N'installez pas ou ne
stockez pas ce sechelinge en des lieux
exposes
intemperies.
aux
?
N'utilisez
rallonge
adaptateur
N'appuyez pas
bouton a l'aide
d'instruments
conditions
comme un
une
aucune
ni
?
?
sur
le
aiguises
tournevis
ou
epingle.
N'utilisez
aucun
de nettoyage
pour ce seche-
detergent
aucun
a
pour
brancher le cordon
sec
linge et ne placez pas
le linge a l'interieur
avec des detergents de
d'alimentation.
nettoyage.
?
Ne
projetez pas d'eau
sur le seche-linge.
?
Ne placez pas
d'elements
inflammables a
proximite
linge.
?
Debranchez le cordon
d'alimentation
du nettoyage
?
Maintenez votre seche-
linge
au cours
du seche-
hors de
portee
des cafards et autres
ou
lorsque vous n'utilisez
seche-linge.
insectes.
pas le
?
Ne laissez pas les
enfants ni les animaux
?
Avant de mettre cet
appareil
hors service
de le remiser,
demontez la porte et
domestiques jouer sur
le seche-linge ou a
ou
l'interieur de celui-ci.
coupez le cordon
d'alimentation pour
empecher toute
utilisation ulterieure.
30
C onsignes
d'installation
F
consignes ci-apres
guideront
long des etapes initiales de mise en marche de votre seche-linge.
Veillez noter que chaque section de ce manuel fournit des renseignements importants en ce qui concerne la
preparation et l'utilisation de votre seche-linge, et il est important que vous examiniez entierement ce manuel
Les
tout
vous
de
avant
proceder a
avertissements et
techniciens
toute
installation
precautions
qualifies.
Renseignements
Lisez les
ou
au
utilisation de
enumeres. Ces
votre
consignes d'installation
consignes d'isntallation
entierement et
Votre
seche-linge est tres lourd,
c'est
pourquoi
vous
d'un
devriez pas essayer de le soulever seul.
Ne soulevez pas le seche-linge en le tenant par
l'une des parties protuberantes, par exemple le
ou
la porte
destinees a etre utilisees par des
avec
attention.
car
ceux-ci
Risque de chutes
Risque de chutes provoquees
seche-linge
ne
devrait pas etre situe pres
au gaz, d'une gaziniere,
d'une table de cuisson
ne
cadran
sont
concernant la securite
Risque de blessure
Ce
observer l'ensemble des
appareil. Veillez a
chauffage
d'un
ou
grill
situe a la hauteur des
les flammes des bruleurs pourraient
endommager votre seche-linge. Lorsque le secheyeux
car
linge
est encastre
sous un
plan de travail, laissez
espace de 15 mm de chaque cote du sechelinge pour que l'air puisse s'evacuer par la grille
un
pourraient casser.
arriere. Cette circulation d'air est essentielle pour
la condensation de l'eau pendant le sechage.
par les
tuyaux
ou
les
cables.
Assurez
les tuyaux
suspendus par
ou les cables laches.
Si
vous
utilisez
ce
seche-linge
a
proximite
ou au-
Verifiez toute deterioration eventuelle
dessus d'une machine a laver, des prises
principales et des prises secteur distinctes doivent
du
etre utilisees pour
Ne
seche-linge pendant le transport.
branchez pas le seche-linge en cas de signe
N'utilisez pas
seche-linge au-dessus d'un
lave-linge pour economiser de l'espace. Un kit de
montage est disponible chez votre vendeur.
Vous pouvez
de doute, contactez votre point de vente.
Videz toujours le seche-linge completement
cas
de le transporter.
avant
Consigne
Ce
seche-linge
ni de
rallonge.
visible de deterioration.
En
chaque appareil.
d'adaptateur multiprise
placer
ce
d'installation du boitier
LG peut etre
place au-dessus d'un lave-linge a chargement par la facade avant.
Ils doivent etre
fixes a l'aide du kit de montage (voir page suivante). Cette installation doit etre effectuee par un technicien
experimente afin de garantir une installation solide du lave-linge et du seche-linge. Si ce travail n'est pas
effectue avec soin, le seche-linge risque de tomber.
Plus important, un modele de lave-linge particulier
peut etre empile que
c'est pourquoi les conseils d'un technicien experimente sont essentiels.
ne
sur
des modeles
correspondants
ATTENTION !
Cordon d'alimentation
Si le cordon d'alimentation est
des techniciens de meme
deteriore, il doit etre remplace
fabricant,
son
agent d'entretien
afin d'eviter tout danger.
portee de l'utilisateur afin que celui-ci puisse brancher
installation.
qualification
Le cordon d'alimentation devrait etre a la
debrancher
par le
l'appareil apres
son
ou
31
ou
Consiged'tal
C onsignes
Consiged'tal
d'installation
CONSIGNES DE MISE A LA TERRE
Kit de
Cet appareil doit etre relie a la terre. En cas de
dysfonctionnement ou de panne, la mise a la terre
diminue le risque d'electrocution en fournissant
une trajectoire de moindre resistance au courant
electrique.
Cet appareil est equippe d'un cordon pourvu d'un
conducteur de mise a la terre des equippements et
d'une prise de terre. La prise doit etre branchee a
une prise secteur pertinente installee correctement
Afin de
et
reliee a la
codes
et
terre
des
linge,
placer
seche-linge au-dessus d'un lave-
ce
vous avez
besoin d'un kit de montage.
conformement a l'ensemble des
reglementations de
votre
region.
Procedure de mise a la terre
Encastrer votre
supplementaire
Votre
Certains codes
regionaux peuvent necessiter un lien
separe. Dans de tels cas, le cable de mise
a la terre accessoire, la pince et les vis necessaires
doivent etre achetes separement.
a la terre
Cet
suit.
dans le reservoir d'eau. L'eau
pompee
et
rejetee
sans
est
la deverser
directement
a l'exterieur du
securite, le couvercle metallique doit etre
solidement fixe.
du condensat
appareil peut drainer l'eau
seche-linge
seche-linge peut etre encastre. Vous pouvez
placer ce seche-linge sous le plan de travail, dans
l'ouverture d'un placard de cuisine amenagee.
Les dimensions de l'ouverture sont indiquees comme
Pour votre
Drainage
F
montage
Celui-ci doit etre
et
installe
place par un technicien experimente
plan de travail continu.
sous un
seche-linge.
600
850
595
32
C onsignes
Mise a niveau du
d'installation
F
seche-linge
1. La mise a niveau du
tout
bruit
Placez
ou
seche-linge
sert a
prevenir
vibration indesirable.
seche-linge dans une zone solide et
ne s'egoutte pas et ne gele pas, et
plane
a l'ecart de tout stockage de materiaux
votre
ou l'eau
Consiged'tal
inflammables.
2. Si le
seche-linge
n'est pas a
plat, reglez les pieds
de nivellement situes a l'avant
vers
Tournez-les dans le
reglables
reglables
ou
sens
lever le
l'autre.
Abaisser
Elever
Pieds
le haut
des aiguilles d'une
seche-linge et dans l'autre
sens pour l'abaisser jusqu'a ce que l'appareil ne
bouge plus ni d'avant en arriere ni d'un cote a
montre pour
Pieds
vers
le bas si cela s'avere necessaire.
Pieds
reglables
Verification diagonale
Lorsque vous appuyez en diagonale sur les extremites de
la plaque superieure de la machine a laver, celle-ci ne
devrait pas bouger du tout, ni vers le haut, ni vers le bas
(veuillez verifier les deux directions). Si la machine
bouge lorsque vous appuyez sur son plateau superieur en
diagonale, reglez a nouveau ses pieds.
33
A
pparence et
conception
F
Reservoir d'eau
Panneau de
commande
Porte
Aparenctoi
Couvercle du
condensateur
Grille de
ventilation
Panneau de commande
Programme
Affichage
voyant
Affichage de l'heure
?
Voyants indicateurs
Start/Pause
Boutons de fonctions
?
34
du
?
High Temp. /
?
Buzzer Off
?
Anti-Crease
?
Favourite
?
Time
Delay
Low
Temp.
supplementaires
U
tilisation de votre
Tableau de selection des
seche-linge
F
cycles
Programme
Cycle de sechage auto electronique
Cycles textiles melanges
(Remarque) appuyez sur le bouton
standard
"Low
Dessus de lits et nappes,
survetements, anoraks,
Chemises, blouses
couvertures
et vetements de
sport
Pantalons, robes, jupes, blouses
Coton
Temp."
pour les articles sensibles a la chaleur
Pour les tissus
epais
Pour les tissus
qui
n'ont pas besoin d'etre
Pour les tissus
qui
n'ont pas besoin de repassage.
et
piques qui
n'ont pas besoin de repassage.
repasses.
Sechage
intensif
Sechage
normal
Fer a repasser
(blancs et couleurs)
(Remarque)
Serviettes
appuyez
eponges,
sur
le bouton "Low Temp." pour les articles sensibles a la chaleur
robes de
chambre et dessus de lits
Serviettes eponges, essuies,
serviettes, dessus de lits
Serviettes de bain, essuies,
sous-vetements, chaussettes
en
coton
T-shirts, pantalons, sous-vetements,
vetements de travail
Pour les tissus
epais
et
piques.
Pour les tissus
epais
et
piques qui
Pour les tissus
qui
Sechage intensif+
n'ont pas besoin de repassage.
n'ont pas besoin de repassage.
qui ne doivent etre repasses
legerement, pas completement.
Pour les tissus
que
Dessus de lits, nappes, serviettes, T-shirts
Polos et vetements de travail
Pour les tissus
qui
n'ont pas besoin d'etre
Dessus de lits, nappes, serviettes
Pour les tissus
qui
n'ont pas besoin d'etre essores.
Durees des
Sechage
intensif
Sechage
normal
Sechage leger
Fer a repasser
repasses.
Repasseuse
cycles pour des durees selectionnees
Serviettes de bain,
peignoirs,
essuies de vaisselle,
Tissus piques en acrylique
Petits vetements et
normaux
a haute
Tissus
Tissus
normaux
et
normaux
a haute
Tous les tissus ayant besoin d'adoucissant,
Sweat shirts, tissus delicats, chaussures de sport
linge pre-seche Normal
temperature pendant
Tissus
sechage
sans
Pour les tissus que
linge pre-seche
temperature
20 minutes
40 minutes
chauffage.
vous ne
voulez pas faire
Sechage
par
culbutage.
Air chaud
(20 mn.)
Air chaud
(40 mn.)
Air froid
(20 mn.)
Sechage
avec
Cycles speciaux
Laine
Pour la laine.
Soie, vetements fins de femme, lingerie
Pour les tissus sensibles a la chaleur
Laine
comme
les matieres
synthetiques.
Delicat
35
panier
Utilsaondevrch-g
U
tilisation de votre
Avant la
Avant la
Apres
premiere utilisation de votre
premiere utilisation de votre seche-linge,
l'emballage, vous verifierez que
avoir retire
le
vous
seche-linge
seche-linge
devez verifier
produit ne presente
1. Verifiez que le
seche-linge est bien equilibre en utilisant un
regarder et regler les pieds qui doivent rester fixes.
pouvez
2. Verifiez certaines
pieces essentielles telles que le
reservoir
F
quelques points.
pas de
probleme et qu'il est
niveau. Afin d'effectuer cette
d'eau, le condensateur, le
installe
correctement.
verification, vous
panneau de commande et le
tambour.
3. Il faut faire fonctionner le
1. Mise
minutes afin de
vous assurer
que l'interieur du tambour
se
rechauffe.
Allumez
Depart de l'appareil.
en
Appuyez d'abord
Utilsaondevrch-g
seche-linge pendant 5
le bouton "Power". Le
sur
voyant situe au-dessus du bouton s'allume,
indiquant
pour
se
que
l'appareil
mettre en
2. Ouvrez la
est entierement
regle
marche.
porte.
3. Verifiez le filtre a
fibres, le
reservoir d'eau et le
condensateur.
Ouvrez la
pres de la porte devrait
apres le sechage.
Le filtre a fibres situe
etre vide avant
ou
Porte
Ouvrez la porte et verifiez si le filtre a fibres
est
nettoye.
ne l'est pas, veuillez consulter la page 40.
Le reservoir d'eau et le condensateur sont
S'il
egalement verifies
et
meilleurs resultats de
4. Placez le
tambour
linge
apres
nettoyes
pour de
sechage.
a l'interieur du
l'avoir trie.
Verifiez le
Les vetements devraient etre tries par type de
tissu et par niveau de sechage et tous les
cordons
et
les ceintures des vetements doivent
etre bien fermes et fixes avant d'etre
places
a
l'interieur du tambour.
Il est souhaitable que vous poussiez le linge
jusqu'au fond du tambour pour le maintenir a
l'ecart du joint de la porte.
Sinon, le joint de la porte risque d'etre
deteriore.
36
filtre a fibres
U
tilisation de votre
5. Fermez la
F
Selection-
porte.
Avant de fermer la porte, il est necessaire de
s'assurer que les tissus sont bien places et
qu'aucun corps etranger, en particulier aucun
objet inflammable, n'est coince autour de la porte.
6. Selectionnez le
seche-linge
cycle
de
nez
le
cycle
de
votre choix
sechage
de votre choix.
Vous pouvez choisir
un
cycle
en tournant
le
bouton de commande de programmation jusqu'a
ce que le programme necessaire soit en face de
son
indicateur.
Sortez le
linge
faites qu'appuyer sur le bouton
Start/Pause sans choisir aucun cycle, le secheSi
vous ne
linge
passe
mode
en
Sechage
normal.
[Veuillez consulter le tableau de Selection des cycles
ci-apres (Page 35) pour des renseignements detailles]
7.
Appuyez
sur
le bouton START.
Vous entendez la rotation du tambour.
Nettoyez
le
filtre a
8.
Lorsque l'appareil s'arrete apres
utilisation, ouvrez la porte et
retirez le linge.
Faites attention ! L'interieur du tambour
9.
cycle
Nettoyez
ou
suivant les
votre
options.)
les filtres a fibres et
videz le reservoir d'eau.
Le filtre a fibres devrait etre
nettoye apres chaque
chargement.
10. Arretez le
Appuyez
sur
porte
risque
d'etre toujours chaud.
(La duree de fonctionnement varie suivant
selection de
fibres de la
Nettoyez
filtre a
fibres
inferieur
seche-linge.
le bouton "Power".
37
le
Utilsaondevrch-g
U
tilisation de votre
Panier de
Le
Retirez et
se
l'interieur du seche-
place a
l'illustration.
sur
jetez l'emballage
panier de sechage
avec
F
sechage
panier de sechage
linge comme
seche-linge
avant
est concu pour
des articles que
Verifiez le filtre a fibres et retirez toute
utilisation. Le
une
accumulation de fibres
utilisation
voulez pas faire
y compris les sweat-shirts
seches dans le
vous ne
sechage par culbutage
REMARQUE
et
les tissus delicats.
Lorsqu'il
est
chaud, le panier de sechage laisse l'air
chaud situe a l'interieur du
un
Utilsaondevrch-g
circuit concentre,
ce
seche-linge circuler selon
qui permet un sechage
efficace et coherent.
Utilisez le panier de sechage pour selectionner le
temps de votre choix.
Utilisation du panier de
1. Ouvrez la
sechage
:
1. Inserez la
porte.
flamme du
cable
centre
au
du trou.
2. Ne retirez pas le filtre a fibres.
3. Placez le
panier de sechage sur le
fond de l'ouverture du seche-linge.
Posez le panier sur le logement situe
au fond du seche-linge.
Appuyez sur l'avant du cadre afin de
fixer le filtre a fibres.
2. Placez des
articles
delicats
ou
des
chaussures de
4. Placez les articles humides
en
haut du
panier. Laissez de l'espace autour des
articles afin que l'air circule.
Le panier ne bouge pas mais le
tambour
pivote.
5. Fermez la
porte.
6. Selectionnez
38
Sechage
avec
panier.
sport.
panier.
sur
les articles
F
onctions
supplementaires
F
High Temp. / Low Temp.
Favourite
ou a allonger la
cycle en augmentant ou en diminuant la
temperature. Ces boutons ne fonctionnent que
pour le cycle de tissus melanges et le cycle coton.
Si la porte s'ouvre pendant le fonctionnement, le
seche-linge s'arrete.
un cycle en fonction de vos
sechage, utilisez la fonction "Favourite".
Lorsque le cycle de votre prefere est memorise, vous pouvez
repeter son utilisation la prochaine fois jusqu'a ce que le
reglage eregistre soit modifie.
Par exemple, vous allumez l'appareil et vous selectionnez
Sechage intensif+ en Cycle coton avec les fonctions Low
Temp. et Anti-Crease en serie, puis vous appuyez sur
"Favourite" jusqu'a ce que le seche-linge emette un bip. Cela
prend environ 3 secondes. Voici tout ce que vous avez a
Ces fonctions servent a reduire
duree du
Buzzer Off
Allumer/Eteindre le signal.
Lorsque l'appareil est sous tension
selectionnez le
marche
lorsque
cycle,
vous
le
signal
enfoncez
du panneau de commande.
Si vous n'aimez pas entendre
d'appuyer
sur
son
est
un
et que
vous
vous
souhaitez memoriser
habitudes de
faire.
met en
bouton precis
Lors de la
prochaine utilisation de votre seche-linge, allumez
sur "Favourite". Vous voyez les options
l'appareil
citees plus haut s'afficher sur le panneau de commande.
et appuyez
ce
son, il suffit
le bouton Buzzer Off.
Le bouton Buzzer Off s'allume
que le
se
Si
alors, indiquant
Time
Delay
Vous pouvez utiliser la fonction de Time
coupe.
Delay pour
demarrage d'un cycle de sechage.
Le delai maximal de ce Time Delay est de 19 heures.
1. Allumez le seche-linge.
2. Selectionnez le cycle.
3. Reglez l'heure de depart differe.
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause.
Lorsque l'horaire regle arrrive, le seche-linge
differer le
Anti-Crease
L'anti-pli fonctionne afin d'empecher les plis et
les froissements qui se forment lorsque le linge
n'est pas rapidement decharge a la fin du cycle de
sechage. Dans cette fonction, le seche-linge
commence
continu
a tourner et
se
met en pause en
met en
jusqu'a la fin du cycle.
se
marche.
Si la porte est ouverte, cette fonction est annulee.
Dans les autres
sera
cas
memorise et
se
d'ouverture de porte, l'anti-pli
mettra en marche a la
prochaine utilisation.
Pour ajouter cette fonction, il suffit d'appuyer
le bouton "Anti-Crease" apres la selection du
programme de sechage.
sur
Child Lock
Pour la securite de
enfants, appuyez sur les
boutons High Temp. et Low Temp. en meme
vos
temps et maintenez-les enfonces pendant environ
3 secondes. Vous pouvez verifier si cette fonction
est activee
ou non en
seche-linge
sur
regardant l'affichage du
le voyant de la fenetre.
39
Fonctisuplemar
E
ntretien de votre
Importance de l'entretien et du
nettoyage
Importance de l'entretien
et
Nettoyage
du nettoyage.
ci-dessous.
du filtre a fibres
signal
pendant l'utilisation du seche-linge.
Le nettoyage ou le vidage du filtre reduisent les temps de
sechage et la consommation d'energie et allongent la duree
de vie du seche-linge.
nettoye
pendant
se
declenche
L'eau condensee est
recuperee
et
stockee dans le reservoir d'eau.
Vous devriez vider le reservoir d'eau
apres chaque utilisation.
le faites pas, les performances de sechage de votre
appareil pourraient etre alterees.
Si le reservoir d'eau est plein, le voyant "Empty Water" s'allume
et un signal sonne retentit pendant le fonctionnement du sechelinge. Dans ce cas, le reservoir d'eau doit etre vide en moins
Si
vous ne
porte.
2. Retirez le filtre.
Entreidvosch-lg
1. Retirez le
reservoir
d'eau.
3.
Nettoyez
le
2. Videz le
filtre a l'aide
reservoir d'eau
d'un
dans l'evier.
ou
aspirateur
rincez-le
le robinet.
sous
4. Remettez le filtre
en
-
3. Remettez-le
en
place.
place.
Poussez le
filtre
jusqu'en
bas afin
d'eviter toute
interference
avec
la
porte.
5. Fermez la
porte.
Ne pas nettoyer le filtre a
peluches a l'eau. De l'eau
sur le filtre va diminuer les resultats de sechage.
40
F
cycle
clignote pendant le
fonctionnement, nettoyez rapidement le filtre.
1. Laissez le seche-linge refroidir puis suivez les
etapes indiquees.
2. Appuyez sur le bouton Start/Pause.
d'une heure.
1. Ouvrez la
un
Videz le reservoir d'eau
Nettoyez le filtre a fibres apres chaque utilisation et verifiezle avant chaque utilisation. Ce filtre devrait egalement etre
si le voyant "Clean Filter" s'allume et si le
du filtre a fibres
Si le voyant "Clean Filter"
Il n'est pas tres difficile d'entretenir votre sechelinge. Vous devez simplement suivre les instructions
Nettoyage
seche-linge
4.
Appuyez
sur
le bouton Start/Pause.
E
ntretien de votre
seche-linge
F
Condensateur
egalement tres important pour un sechage efficace, c'est pourquoi vous devez lui porter
particuliere. Il est recommande de nettoyer le condensateur trois a quatre fois par an.
Le condensateur est
une
attention
1. Ouvrez le couvercle du condensateur a l'aide
d'une
piece
ou
d'un tournevis a lame
4. Retirez le condensateur en
l'interieur d'un orifice situe
plate.
celui-ci.
2. Ouvrez le couvercle du
levier de
joint
en
tournant un
5.
en
en
un
objet a
bas, a l'avant de
pas.)
Nettoyez entierement
l'evier
verrouillage.
(Ne
forcez
placant
le condensateur
sous
laissant l'eau le traverser.
Couvercle du joint
<
3. Relachez les leviers de
verrouillage
en
Avant
>
les
tournant l'un vers l'autre.
<Cote>
6. Fermez tout
vous avez
en
faisant l'inverse de
ce
que
fait pour ouvrir.
41
Entreidvosch-lg
E
ntretien de votre
Grille de ventilation avant
Passez
l'aspirateur
3 a 4 fois par
aucun amas
an
sur
la
afin de
de fibres
grille de ventilation avant
qu'il n'existe
de poussiere a l'origine
vous assurer
ou
d'une mauvaise prise d'air.
seche-linge
Detecteur d'humidite?
systeme fonctionne afin de detecter l'humidite
dans le linge pendant le fonctionnement, ce
qui signifie qu'il doit etre nettoye a chaque fois. La
raison principale du nettoyage de cette piece est le
Ce
restant
retrait de tout
amas
de debris a la surface du
capteur. Essuyez les capteurs a l'interieur du
tambour (voir illustration).
Evacuation de l'eau condensee
Normalement, l'eau condensee
rejetee par
pompage dans le reservoir d'eau ou l'eau est
Entreidvosch-lg
stockee
En
avant
peut
est
d'etre videe.
plus de l'utilisation
du reservoir d'eau, l'eau
vers le tuyau
etre evacuee directement
d'evacuation,
en
particulier lorsque le seche-linge
installe au-dessus d'un lave-linge.
A l'aide du kit de branchement du tuyau
est
simplement modifier
rediriger vers l'evacuation.
d'evacuation, vous
pouvez
l'itineraire de l'eau
et
Veuillez suivre
ces
1. Devissez le
couvercle.
la
etapes.
3.
Separez
tuyau
le
de
branchement
du kit.
2. Sortez le kit de
branchement.
4. Branchez le
tuyau de
d'evacuation
kit.
42
F
au
E
ntretien de votre
Inversez la
s'adapter
a
vos
positionnee dans l'autre
sens
deux
afin de
capuchons
conditions d'installation.
D'usine, les charnieres de la porte
se
F
4. Detachez les
position de la porte
La porte peut etre
seche-linge
des
charnieres.
trouvent a droite.
Attention !
1. Cette
operation est susceptible d'entrainer
des blessures aux mains, c'est pourquoi vous
devez etre prudent lorsque vous manipulez
des outils tranchants tels que des tournevis
de projection ou des tournevis rainures.
2.
5. Devissez les
deux
la porte est dans l'autre sens,
l'autocollant avec la main situe sur la porte
doit egalement etre replace.
Lorsque
N'utilisez pas de visseuse
electrique.
1. Devissez la charniere du bas de la
porte
en
devissez celle du haut. Placez-les
premier, puis
ensuite
charnieres.
sur une
Entreidvosch-lg
couverture pour eviter toute rayure.
6.
Replacez
les
deux
capuchons
sur
les deux
charnieres.
2. Retirez le
7.
couvercle du
verrou
de la
porte.
Replacez la
poignee de la
porte a son
nouvel
emplacement.
3. Retirez le
verrou
8. Vissez les
de la
porte et
replacez-le
charnieres de la
porte.
au
nouvel
emplacement
du
verrou
de la
porte.
43
E
ntretien de votre
Changement
de
F
l'ampoule
Attention !
L'ampoule risque d'etre tres chaude lorsque le
seche-linge vient de s'arreter. C'est pourquoi vous
Le cordon d'alimentation doit etre
devez verifier que le tambour s'est refroidi
debranche avant cette
avant
de
prevenir
changer l'ampoule.
1. Ouvrez la
porte, passez
du tambour et saisissez
une
une
main a l'interieur
enveloppe
2. En tenant
la
pivoter
l'ampoule
dans le
4. Retirez
pivoter
tout
l'ampoule
dans le
dans votre main, faitesdes aiguilles d'une
sens
actuellement
sens
5. Vissez la nouvelle
pivoter
operation
afin de
risque d'electrocution.
en sens
en
place
inverse de celui des
d'une montre. Veillez a
d'ampoule.
Entreidvosch-lg
seche-linge
ne
en
la faisant
aiguilles
pas la faire tomber.
ampoule
en
la faisant
inverse.
montre avec une certaine force.
3.
Separez
le couvercle de
l'ampoule
de la
prise.
Aucun outil
specifique
manipulation.
Toutes les
44
n'est necessaire a cette
etapes peuvent etre
suivies a la main.
A
supplementaires pour une utilisation avancee
F
stuces
Guide de
Capacite
sechage
type de linge
par
Coton
7kg
Melange
3,5 kg
Laine
1,5 kg
Fragile
1,5 kg
Articles
Voici les
laine
en
Utilisez uniquement le programme speciale "LAINE" pour
Verifiez d'abord les labels du fabriquant. Votre
votre LAINE.
pas tout a fait sec a la fin du programme.
NE PAS REPETER LE PROGRAMME.
laine
ne sera
Ne sechez pas d'article
laine. Etirez-les pour qu'ils
leur
forme
prennent
d'origine puis etalez-les a plat.
en
Certains tissus tisses et tricotes peuvent retrecir
en
sans
chargez
sans
avec
repassage des l'arret du
seche-linge
plis.
Consultez toujours les consignes du fabricant.
plastiques
jamais
ou
aucun
des
article
fabrique
plastiques tels
a) Des tabliers, des plastrons
et
que
en ou
contenant
Des rideaux et des nappes
Des
c)
tapis de bain
Ne sechez
article
en
fibre de
dans
seche-linge.
l'interieur du seche-linge
verre
votre
particules de verre restant a
risqueraient d'etre coincees dans les fibres de vos vetements lors
de votre prochaine utilisation du seche-linge et pourraient irriter
Les
votre peau.
Etiquettes d'intruction de lavage
Les vetements ont leurs propres etiquettes d'instructions de
lavage, c'est pourquoi il est recommande de suivre leurs
instructions de
le
sechage.
doit etre trie par taille
type de tissu.
exces afin de faire des economies
plus, linge
chargez pas votre appareil avec
d'energie et de temps et afin d'obtenir
De
Ne
machine
en
Ne pas secher
Haute
temperature
Temperature
Basse
verre
aucun
Ne pas secher
:
des housses de chaises
b)
Fibre de
repassage/Resistant aux plis
exces.
Vetements de bebe et chemises de nuit
Gomme et
machine
Fragile/Delicat
seche-linge
afin de diminuer le nombre de
de la gomme
Sechage
repassage et tissus
pas votre
Sortez les articles
Ne sechez
Consignes
Sans
synthetiques
Ne
symboles
fonction
qualite.
Tissus
d'entretien des tissus
Sechage en
Tissus tisses et tricotes
de leur
etiquettes
moyenne
temperature
Pas de
chauffage
d'air
Sechage sur un fil/Suspendre pour faire secher
Sechage par egouttement
Faire secher a
plat
et par
un
A l'ombre
sechage optimal.
45
Astuceplmnairov
A
Pieces de
Les
supplementaires pour une utilisation avancee
F
stuces
Pieces accessoires
rechange
pieces de rechange dont vous
avez
besoin
fournies selon les termes de la garantie. Les
pieces couvertes par la garantie sont fournies
gratuitement. Si la garantie a expire, les pieces
de rechange doivent etre achetees chez un
Votre
seche-linge est livre avec des pieces accessoires telles que
sont
1.
Tuyau d'evacuation
2.
Poignee
de la condensation
reparateur.
Remisage du seche-linge
Il
souhaitable que vous placiez le seche-linge
facon sure afin d'empecher que vos enfants
est
de
se
blessent.
La porte et le couvercle ainsi que les autres
articles protuberants doivent etre enleves et le
du
tuyau
cordon d'alimentation doit etre coupe pour
empecher toute utilisation ulterieure. Ensuite, le
seche-linge doit etre entrepose en
Astuceplmnairov
securite.
Contact pour l'entretien
En
cas
de
probleme avec votre seche-linge vous
devez d'abord passer
en revue
3. Panier de
sechage
le tableau de
depannage.
Si
vous
n'y trouvez
pas le meme
vous ne
pouvez pas le resoudre
veuillez
contacter
le
centre
Un technicien d'entretien
questions semblables
1. Votre nom, votre
2. Votre numero
de
description
du
3. La
4. Le numero
vous-meme,
d'entretien.
vous
posera
a celles-ci :
adresse
et votre
quelques
code
postal.
4. Kit de
montage
telephone.
probleme.
de modele ainsi que le numero de
serie de votre
5. La
probleme et si
seche-linge.
date d'achat.
Supports : 2pcs
: 4pcs
Vis
Kit de montage
revendeur
46
ou
disponible via votre
centre ser vice.
D epannage
Astuces de depannage
Afin de vous faire gagner du temps et de
avant d'appeler le service d'entretien.
F
l'argent,
la page suivante vous aidera a
Marche a suivre
Questions
Le
seche-linge
repondre a vos questions
ne
1. Verifiez que le seche-linge est branche.
2. Verifiez que le bouton "Start" est enfonce.
fonctionne pas
3. Verifiez si la porte est bien fermee.
4. Verifiez si la temperature de la piece est inferieure a 5°C.
5. Verifiez si
fusible a saute ou si le coupe-circuit est enclenche et remplacez-les.
(Attention : les seche-linges electriques utilisent generalement deux fusibles ou coupe-circuits)
Apres avoir vide le reservoir d'eau et nettoye le filtre pendant cette operation, vous
sechage
longtemps
Le
un
devez appuyer sur le bouton Start afin que le seche-linge
1. Le filtre devrait etre nettoye apres chaque chargement.
dure
se
remette
en
marche.
2. Verifiez si le reservoir d'eau est vide.
3. Verifiez si le condensateur est propre.
4. Verifiez si le programme correspondant au type de tissu est bien selectionne.
5. Verifiez si la grille de ventilation ou les aerations arrieres du seche-linge sont obstruees.
6. Verifiez si le
linge est "excessivement mouille".
7. Verifiez si le bon programme est selectionne.
8. Verifiez si le seche-linge est trop charge.
1. Verifiez si le filtre
Le voyant
"Clean Filter"
clignote
a
ete
nettoye.
2. Verifiez si le condensateur est encrasse.
La lumiere du tambour ne s'allume pas
Verifiez si le filament de
Les vetements sont
1. Verifiez si le filtre a fibres est vide.
couverts
2. Verifiez si le
de fibres
3. Verifiez si
4. Verifiez si
seche-linge ne contient que des articles propres.
le linge est correctement trie dans le tambour.
le seche-linge est trop charge.
5. Verifiez s'il reste du
dans les
Le temps de sechage
n'est pas coherent
Fuite d'eau
Les vetements sont
froisses
en
papier
ou
des articles semblables
poches
sechage d'un chargement varie suivant la temperature choisie, la taille du
chargement, le type de tissu, le degre d'humidite des vetements et l'etat du filtre a fibres.
Le temps de
Verifiez si la porte ou le joint de fermeture sont encrasses ou deteriores.
Verifiez si le seche-linge est trop charge. Essayez un temps de sechage plus court et
lorsqu'ils sont encore un peu humides.
Pour eviter tout retrecissement, veuillez suivre attentivement les
consignes d'entretien et
d'utilisation de votre appareil parce que certains tissus retrecissent automatiquement au
lavage.
:
papier, des mouchoirs
des vetements.
retirez les articles
Les vetements
retrecissent
Mode
l'ampoule est brise.
D'autres tissus sont lavables mais retrecissent s'ils sont seches dans
un
seche-linge.
erreur
Le voyant
"
enfonce afin de
"
s'allume si la porte
remettre
l'appareil
est ouverte. La
en
porte doit etre fermee
et
le bouton
start
doit etre
marche.
47
Depan ge
D
onnees
techniques
F
850
600
595
Donestchiqu
Volts
Hertz
230V
Amperes
50Hz
16
Assurez-vous de verifier la
plaque
Watts
(Max)
sur
le
seche-linge afin de vous assurer que ses
caracteristiques electriques sont bonnes.
Encastrement sous alcove
ou
0mm
Haut
0mm
Arriere
48
Encastrement
plan de travail
Cotes
25
mm
Besoins
en
kg
ventilation
Encastrement
sous
alcove
ou
Encastrement
plan de travail
2900
situee
mm
Poids: 50
mm
Configuration electrique requise
mm
0mm
250
mm
125
mm
Assurez-vous
La porte du
que le flux d'air
circulant a
avoir 2 ouvertures
l'interieur du
carres
seche-linge est
de 112 pieds
cu/min.
placard
(persiennes),
doit
mesurant
chacune 60 pouces
(387
cm
carres),
(8cm)
situees a 3 pouces
du bas et au-dessus de
la porte.
G
Ce
arantie
F
qui est exclu de la garantie
Les
deplacements des techniciens chez vous pour vous enseigner l'utilisation
produit.
Si ce produit est branche sous toute tension autre que celle indiquee sur la
plaque nominale.
Si la panne est provoquee par un accident, une negligence, une mauvaise
utilisation ou une catastrophe naturelle.
Si la panne a pour origine des raisons sortant du cadre d'utilisation
domestique normale ou du mode d'emploi.
Si la panne est provoquee par des animaux nuisibles, par exemple, des rats
du
des cafards, etc.
Le bruit ou les vibrations consideres
ou
de l'evacuation de l'eau, le
comme normaux,
pivotement
du tambour
par exemple, le bruit
les bips
ou
d'avertissement.
La correction de l'installation, par
l'ajustement de l'evacuation.
exemple, la mise
a
niveau du
produit,
L'entretien normal recommande par le mode d'emploi.
Le retrait de corps/substances etrangers de la machine, y compris la pompe
et l'entree du tuyau du filtre, exemple, des gravillons, des clous, des
armatures de
soutien-gorges et des boutons, etc...
Remplacement de fusibles ou correction de branchement ou de plomberie.
Correction de reparations non autorisees.
Les deteriorations d'effets personnels suite a l'utilisation de ce produit
provoquee par un defaut eventuel de l'appareil.
Si ce produit est utilise a des fins commerciales, il n'est pas garanti.
(Exemple : lieux publics tels que les douches publiques, les pensions, les clubs
sportifs, les dortoirs)
Si ce produit est installe en dehors de sa zone de fonctionnement normale,
tout frais de transport implique par la reparation du produit ou le
remplacement d'une piece defectueuse est a la charge de l'utilisateur.
Garntie
49
M
emo
F
50
51
P/ No.: 3828EL4002B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising