LG | SJ6 | Owner's Manual | LG SJ6 Handleiding

LG SJ6 Handleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SJ6
SMART Hi-Fi
AUDIO
Draadloze Multi-room Soundbar
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat
u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding
kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw unit
afwijken.
Model
SJ6 (SJ6, SPJ5-W)
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2
Beginnen
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Beginnen
Schokgevaar!
NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
Het symbool dat bestaat uit een
bliksemschicht met pijlpunt in een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
stroomspanning’ in de behuizing van
het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het
risico bestaat op een elektrische schok.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen dat
er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies te vinden zijn
in de documentatie die bij het product is geleverd.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE
APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT
WORDEN BLOOTGESTELD.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkwaardig.
LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten
in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een
elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig
van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk,
zou de werking van dit product kunnen verstoren.
LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan
vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten
met vloeistoffen op het apparaat.
LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Volg voor de installatie van het apparaat de
instructies van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en openingen
voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen
dat product naar behoren functioneert en als
bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de
sleuven en openingen niet door het apparaat op een
bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een
inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een
rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie
aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
LET OP: Geen open vlammen, zoals brandende
kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.
LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid,
inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie,
raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het
andere oppervlak van het product.
LET OP
Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij
dit apparaat is meegeleverd. Gebruik geen voeding
van een ander apparaat of een andere fabrikant.
Door het gebruik van een andere voedingskabel of
voedingsbron kan het apparaat worden beschadigd
en uw garantie ongeldig worden.
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn.
Controleer de pagina met specificaties van deze
gebruikershandleiding om zeker te zijn van de
stroomeisen.
Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste
stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels,
of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn
gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden
tot een elektrische schok of brand. Controleer
periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit
blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel
hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de
kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel
door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm
de stroomkabel tegen fysieke of mechanische
mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling,
tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed
met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en
het punt waar de kabel het toestel verlaat.
Beginnen
Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of
accu.
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
1
Beginnen
Veilige manier om de batterij of accu uit de
apparatuur te verwijderen: verwijder de oude
batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde
om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling
en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van
mens en dier te voorkomen, dient de batterij of
batterijset in een geschikte container op de daarvoor
aangewezen gratis inzamelpunten te worden
weggegooid. Gooi de oude batterijen en accu’s nooit
bij het gewone huisvuil. De batterijen mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals
zonnestralen, vuur en dergelijke.
3
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
30
36
37
37
Het verbinden van de luidsprekers aan uw
thuisnetwerk (additioneel)
– Het verbinden van de additionele
luidsprekers aan uw netwerk met een
LAN-kabel
– Het verbinden van additionele luidsprekers
met uw netwerk via de WiFi-setup
methode
Gebruiken van de Bridge
– Gebruiken als een root-apparaat (met
draad verbonden aan thuisrouter)
– Gebruik als een draadloos verlengstuk
Mediaserver voor PC gebruiken
– Music Flow PC Software voor Windows
Verbinden
3
Bedienen
Organiseren van de kabels
De AC-adapter aansluiten
Aansluiting draadloze subwoofer
Op uw TV aansluiten
– Gebruiken van een OPTICAL kabel
– LG Sound Sync
– Het gebruik van een HDMI-kabel
– ARC-functie (Audio Return Channel)
– Wat is SIMPLINK?
– Aanvullende HDMI informatie
Aansluiting optionele apparatuur
– HDMI-aansluiting
– OPTICAL IN aansluiting
– PORTABLE IN verbinding
Initiële Multi-room set-up
– Bedrade verbinding (Music Flow
maasnetwerkverbinding)
– Draadloze verbinding (standaard draadloze
verbinding)
De app “Music Flow Player” installeren
– Beginnen met de Music Flow Player app
De luidspreker op uw thuisnetwerk aansluiten
– Eenvoudige Verbinding (EZ Configuratie)
– De luidspreker aansluiten op uw netwerk
met een LAN-kabel
– De luidspreker aansluiten op uw netwerk
via de Wi-Fi Setup-methode (Android)
– De luidspreker aansluiten op uw netwerk
via de Wi-Fi Setup-methode (iOS)
39
Genieten van muziek met de Music Flow Player
app
– Overzicht van startmenu
– Overzicht van het zijmenu
– Een nummer afspelen
– Overzicht van het afspelen
Verschillende manieren om naar muziek te
luisteren
– Afspelen in groep
– Surround Sound Modus (Thuisbioscoopmodus)
– Naadloos afspelen
De luidspreker instellen met de Music Flow
Player app
– Overzicht van het instellingenmenu
– [Algemeen] Menu
– [Speakers] Menu
– [Alarm/Sluimertimer] Menu
– [Account beheer] Menu
– [Tijdszone] menu
– [Geavanceerde instellingen] menu
– [Chromecast] menu
– [Versie informatie] menu
– [Open-source licenties] Menu
Draadloze Bluetooth technologie gebruiken
– Over Bluetooth
– Bluetooth-profielen
– Muziek van een Bluetooth-apparaat
beluisteren
30
1
Beginnen
2
6
6
7
8
8
9
9
Veiligheidsinformatie
Belangrijkste functies
Inleiding
Afstandsbediening
Frontpaneel
Achterpaneel
Installeren van de soundbar
Monteren van de hoofdunit aan de muur
2
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
17
17
18
19
19
19
19
20
21
21
22
24
27
32
34
34
39
40
41
42
44
44
45
47
48
48
48
49
50
50
50
51
53
53
53
54
54
54
54
Inhoudsopgave
56
59
60
60
60
60
60
60
– Vergrendeling van de BLUETOOTHverbinding (BT LOCK)
Andere bedieningsfuncties
– De afstandsbediening van uw TV gebruiken
– AV Sync
– Zet het geluid tijdelijk uit.
– Slaaptimer instellen
– Automatische schermdimmer
– Weergeven van informatie over de
invoerbron
– Auto afsluiten
– AUTO POWER Aan/Uit
– Verandering van de auto-functie
Geluid aanpassen
– Pas het volumeniveau automatisch aan
– Aanpassen van Hoge tonen/Lage tonen/
Sub-woofer
– Nachtmodus
Modus Stand-by
– Modus Stand-by
– Modus Netwerk stand-by
– Bluetooth-standbymodus
De luidspreker resetten
– De luidspreker resetten
4
Problemen oplossen
61
61
62
63
63
64
Problemen oplossen
– Algemeen
– Netwerk
– Applicatie en PC-software
– OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
– OPMERKINGEN om de Demo modus te
starten
56
56
56
57
57
57
57
57
57
58
59
59
59
5
Bijlage
65
65
66
68
68
Bestandsvereisten
Handelsmerken en licenties
Specificaties
De luidspreker hanteren
Belangrijke informatie met betrekking tot de
netwerkservices
GEBRUIKSVOORWAARDEN
69
Een deel van de inhoud van deze handleiding kan afwijken van de app Music Flow Player, afhankelijk van de
versie van de applicatie.
5
1
2
3
4
5
6
Beginnen
Belangrijkste functies
1
Beginnen
Gemaakt voor iPod/iPhone/iPad of
Android-apparaten
Geniet dankzij een eenvoudige koppeling van muziek
op iPod/iPhone/iPad en Android-apparaten.
LG Sound Sync
Regelt het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG TV die compatibel is
met LG Sound sync.
Music Flow Player toepassing
Luistert naar muziek op uw intelligente apparaat.
U kunt deze luidspreker regelen met uw iPod touch/
iPhone/iPad of Android-apparaat via Music Flow
Player app. Deze luidspreker en uw smart apparaat
moeten op hetzelfde netwerk worden aangesloten.
Bezoek de Apple “App Store” of de Google “Play
Store” of gebruik de QR code die hieronder is
afgebeeld om te zoeken naar de “Music Flow Player”
app. Voor gedetailleerde informatie zie pagina 19.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Afhankelijk van de versie van de applicatie en de
instellingen van het smart apparaat, werkt de app
Music Flow Player wellicht niet normaal.
yy Sommige smart apparaten zijn wellicht niet
compatibel met deze luidspreker.
BLUETOOTH®
Luister naar muziek opgeslagen op uw Bluetoothapparaat.
Inleiding
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
,,Opmerking
Vermeldt speciale opmerkingen en
bedieningsfuncties.
>>Voorzichtig
Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade om
misbruik te voorkomen.
Beginnen
Afstandsbediening
7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Aan/Uit) : schakelt de unit AAN of UIT.
F : Selecteert de functie en de invoerbron.
Scherm
Wi-Fi
WI-FI
Optisch
ARC
LG Sound Sync (Bedraad)
OPT/HDMI ARC
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(Draadloos)
LG TV
HDMI IN
HDMI
Draagbaar
PORT.
SOUND EFFECT: Selecteert een geluidseffectmodus.
(Dempen) : Dempt het geluid.
: Zet Nacht-modus Aan om de geluidsintensiteit
te verlagen en fijnheid en zachtheid te verbeteren.
: Past het geluidsniveau van Treble, Bass en Subwoofer aan. (pagina 59)
VOL o/p: Past het luidsprekervolume aan.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Overslaan) : Slaat snel vooruit of
achteruit over.
Vervangen van de accu
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met 4 en 5 correct overeenkomend.
dM (Afspelen/Pauze) : Afspelen starten. / Afspelen
pauzeren.
INFO :
- Toont informatie over de invoerbron.
- Toont de naam van het met de Bluetooth-functie
verbonden Bluetooth-apparaat.
REPEAT : Luister herhaald naar uw muziek.
AUTO VOL : Zet de AUTO VOLUME modus aan of uit.
AV SYNC :
- Synchroniseert audio en video.
- Controleert de afstandsbediening van de TV. (pagina
56)
SLEEP: Stelt het systeem in op automatisch
uitschakelen op een specifieke tijd.
AUTO POWER
- Zet de AUTO POWER functie aan of uit. (pagina 57)
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de
Bluetoothverbinding in of uit. (pagina 56)
1
Beginnen
Invoerbron / Functie
8
Beginnen
Frontpaneel
1
Beginnen
A Display-scherm
D De knoppen zitten aan de achterkant
B Remote sensor
C LED-indicator
Toont de verbindingsstatus.
Achterpaneel
A 1 (Stand-by)
C OPTICAL IN-kabel
F (Function): Selecteert de functie en de
invoerbron. (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV,
HDMI, PORT.)
D PORTABLE IN-connector
-/+ (Volume)
F LAN-poort
(Wi-Fi): Verbindt het initiële Music Flowproduct draadloos met uw netwerk.
G HDMI IN
(Toevoegen): Voegt het additionele Music
Flow-product toe aan uw netwerk.
(In het geval er meer Music Flow-producten zijn
aangesloten.)
B DC IN (AC-adapteringang)
E USB (Alleen voor service) : S/W download
connector
H HDMI OUT (TV ARC) : Verbonden aan HDMI IN
(ARC) op de TV.
Beginnen
Monteren van de
hoofdunit aan de muur
U kunt geluid horen door de unit te verbinden met
het andere apparaat : TV, Blu-ray diskspeler, DVDspeler etc.
Plaats de unit voor de TV en sluit het aan uw gewenst
apparaat aan. (Raadpleeg pag. 12 - 32)
U kunt de draadloze subwoofer overal in uw kamer
neerzetten. Het verdient echter aanbeveling om de
subwoofer vlakbij de hoofdunit te plaatsen. Draai
deze daarna iets naar het midden van de kamer om
te veel weerkaatsing van de muren te voorkomen.
U kunt de hoofdunit aan een muur monteren.
>>Voorzichtig
Omdat het moeilijk is om een verbinding tot stand
te brengen na het installeren van deze unit, moet u
de kabels vóór de installatie aansluiten.
Voorbereidingsmaterialen
Unit
>>Voorzichtig
yy Voor de beste prestaties van de draadloze
verbinding zoals Bluetooth of draadloze
subwoofer, mag de unit niet worden
geïnstalleerd op metalen meubilair omdat
de draadloze verbinding communiceert via
een aan de onderkant van de unit geplaatste
module.
yy Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op het
oppervlak van de unit/subwoofer wanneer u
hem installeert of verplaatst.
,,Opmerking
Voor handig gebruik van de knoppen wordt
aanbevolen om enige afstand aan te houden
tussen de soundbar en uw TV wanneer u de
soundbar installeert.
1
Beginnen
Installeren van de
soundbar
9
Installatiegids voor de
muurbeugel
Muurbeugel
Schroeven
(Niet meegeleverd)
Schroeven (A)
Stekker
10
1
Beginnen
1. Zorg dat de geleider van de muurbeugel voor
de ONDERKANT van de TV gelijk loopt met de
onderkant van de TV en monteer hem op die
positie.
Beginnen
TV
2. Wanneer u het apparaat aan een (betonnen)
muur bevestigt, gebruik dan de muurpluggen. U
dient enige gaten te boren. Een instructieblad
voor het boren is meegeleverd (muursteungids).
Gebruik het blad (als mal) om de plaats van de
boorgaten te controleren.
3. Verwijder de installatiegeleider van de
muurbeugel.
4. Bevestig de beugels met schroeven (A), zoals
aangegeven in onderstaande afbeelding.
,,Opmerking
Er zijn geen schroeven (A) en pluggen
meegeleverd voor de bevestiging van de unit.
We raden u aan om voor de bevestiging Hiltipluggen (HUD-1 6 x 30) te gebruiken.
5. Zet de unit op de beugels zodat deze op de
schroefgaten in de onderkant van de hoofdunit
past.
6. Bevestig de unit met de schroeven.
,,Opmerking
Om de unit los te maken, volgt u de
bevestigingsstappen in omgekeerde volgorde.
>>Voorzichtig
yy Installeer het apparaat niet ondersteboven. Dit
kan de onderdelen van dit apparaat beschadigen
of de oorzaak van lichamelijk letsel zijn.
yy Leun niet op het geïnstalleerde apparaat en
vermijd klappen tegen het apparaat.
yy Bevestig de unit stevig aan de wand zodat hij
niet naar beneden valt. Als de unit valt, kan letsel
of schade aan het product tot gevolg hebben.
yy Wanneer de unit aan een wand is bevestigd,
moet u ervoor zorgen dat kinderen niet aan de
verbindingskabels trekken, want het apparaat
kan hierdoor naar beneden vallen.
Verbinden 11
Organiseren van de
kabels
U kunt de kabels organiseren met kabelbinders.
2. Draai de kabelbinders aan.
De AC-adapter
aansluiten
Sluit de soundbar aan op de netvoeding met de
meegeleverde AC-adapter.
1. Sluit het meegeleverde AC-stroomsnoer aan op
de AC-adapter.
2. Sluit de AC adapterkabel aan op de DC IN ingang.
3. Steek het AC-stroomsnoer in een ACstopcontact.
LED-indicator van draadloze subwoofer
LED-kleur
Status
Groen
(Knipperen)
Er wordt getracht een verbinding
tot stand te brengen.
2
Groen
De verbinding is tot stand
gebracht.
Rood
De draadloze subwoofer is in
stand-by-modus of de verbinding
is mislukt.
Verbinden
1. Houd de kabels bijeen met kabelbinders zoals
hieronder is weergegeven.
Aansluiting draadloze
subwoofer
Uit (geen
display)
De stroomkabel voor de
draadloze subwoofer is
losgekoppeld.
Instellen van de draadloze subwoofer
voor de eerste keer
1. Steek de stekker van de soundbar en de
draadloze subwoofer in het stopcontact.
2. Zet de soundbar aan. De soundbar en de
draadloze subwoofer maken automatisch
verbinding.
Handmatig paren van de draadloze
subwoofer
Wanneer uw verbinding niet is voltooid, ziet u een
rood lampje op de draadloze subwoofer en maakt de
draadloze subwoofer geen geluid. Om dit probleem
op te lossen, volgt u de onderstaande stappen.
1. Druk op de Pairing-knop aan de achterkant van
de draadloze subwoofer.
>>Voorzichtig
Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde ACadapter. Gebruik geen voedingsbron van een
ander apparaat of van een andere fabrikant.
Het gebruik van een andere stroomkabel of
voedingsbron kan beschadigingen aan het
apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw
garantie.
-- Het groene lampje op de achterkant van de
draadloze subwoofer knippert snel.
2. Zet de soundbar aan.
3. Het koppelen is voltooid.
12
Verbinden
-- Het groene lampje op de achterkant van de
draadloze subwoofer gaat branden.
,,Opmerking
yy Het neemt een paar seconden in beslag (en
het kan langer duren) voordat de hoofd unit
en de subwoofer met elkaar communiceren
en geluid produceren.
2
Verbinden
yy Hoe dichter de hoofd unit en de subwoofer
bij elkaar staan, des te beter de kwaliteit.
Het wordt aanbevolen om de hoofdunit en
de subwoofer zo dicht mogelijk bij elkaar
te installeren om de hieronder aangegeven
gevallen te voorkomen.
Op uw TV aansluiten
Verbind met deze unit en de TV middels de optische
digitale kabel of de HDMI-kabel rekening houdend
met de status van de TV.
Gebruiken van een OPTICAL
kabel
1. Verbind de OPTICAL stekker op de achterkant van
de unit met de OPTICAL OUT-stekker van de TV
middels een OPTICAL kabel.
-- Er is een obstakel tussen de hoofdunit en
de subwoofer.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
met deze draadloze verbinding gebruikt,
zoals medische apparatuur, een magnetron
of een draadloos LAN-apparaat.
Optische kabel
-- Houd de soundbar en de subwoofer 1 m
verwijderd van het apparaat (bijv. draadloze
router, magnetron enz.) om draadloze
interventie te voorkomen.
>1m
2. Selecteer de invoerbron OPT/HDMI ARC
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of het apparaat te drukken.
Op het scherm wordt “OPT” weergegeven als er
een normale verbinding is tussen dit apparaat en
uw tv.
,,Opmerking
yy Voordat u de optische kabel aansluit, moet
u eerst de beschermhoes van de aansluiting
verwijderen als uw kabel die heeft.
yy U kunt van de TV-audio genieten middels
de luidsprekers van deze unit. In het geval
van sommige TV-modellen moet u de
optie externe luidspreker in het TV-menu
selecteren. (Voor details, raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw TV.)
yy Stel de geluidsuitvoer van TV in om het geluid via
dit apparaat te luisteren : TV instellingenmenu
[ [geluid] [ [TV-geluidsoutput] [ [Externe
luidspreker (optisch)]
yy Details van het TV instellingenmenu variëren
afhankelijk van de fabrikanten of modellen
van uw TV.
yy Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is
met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARCsignaal een hoge prioriteit.
Verbinden 13
LG Sound Sync
Met een bedrade verbinding
1. Verbind uw LG TV met de unit middels een
optische kabel.
U kunt met de afstandsbediening van uw TV samen
met LG Sound Sync sommige functies van deze
unit regelen. Het is compatibel met de LG TV die
ondersteund wordt door LG Sound Sync. Verzeker u
dat het logo van LG Sound Sync op uw TV staat.
Optische kabel
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor
de details van LG Sound Sync.
Maak een van de volgende verbindingen, afhankelijk
van de mogelijkheden van uw apparatuur.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van deze
unit gebruiken tijdens het gebruik van LG
Sound Sync. Als u de afstandsbediening van
uw TV weer gebruikt, synchroniseert de unit
met de TV.
yy Wanneer de verbinding mislukt, controleer
dan de conditie van de TV en de stroom.
yy Controleer de conditie van deze unit en de
verbinding in de onderstaaande gevallen
wanneer u LG Sound Sync gebruikt.
-- Het apparaat is uitgeschakeld.
-- Het veranderen van de functie naar de
andere.
-- De optische kabel ontkoppelen.
yy De benodigde tijd om dit apparaat uit te zetten
verschilt afhankelijk van uw TV wanneer u de
functie AUTO POWER op ON zet.
2
Verbinden
De regelbare functies met de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, dempen
2. Stel de geluidsuitvoer van TV in om het geluid via
dit apparaat te luisteren:
TV instellingenmenu [ [geluid] [ [TVgeluidsoutput] [ [LG Sound Sync (optisch)]
3. Zet het apparaat aan door op 1 op de
afstandsbediening of 1 op het apparaat te
drukken.
4. Selecteer de functie OPT/HDMI ARC met F op
de afstandsbediening of F op de unit totdat de
functie is geselecteerd.
U zult “LG OPT” op het displayscherm zien als er
een normale verbinding is tussen dit apparaat en
uw TV.
,,Opmerking
De details van het TV instellingenmenu variëren
afhankelijk van de fabrikanten of modellen van
uw TV.
14
2
Verbinden
Met een draadloze verbinding
Het gebruik van een HDMI-kabel
1. Zet het apparaat aan door op 1 op de
afstandsbediening of 1 op het apparaat te
drukken.
Als u deze unit verbindt met een TV die HDMI CEC
en ARC (Audio Return Channel) ondersteunt, kunt u
van de TV audio genieten via de luidsprekers van deze
unit zonder de optische kabel aan te sluiten.
Verbinden
2. Selecteer LG TV-functie met behulp van F op
de afstandsbediening of F op de unit totdat de
functie is geselecteerd.
3. Stel LG Sound Sync (Draadloos) in op uw TV.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV.
Eerst ziet u gedurende 3 seconden op uw
displayvenster “PAIRED“ staan waarna u “LG
TV” op het displayvenster ziet bij een normale
verbinding tussen deze unit en uw TV.
1. Verbind de HDMI OUT (TV ARC) plug aan de
achterkant van de unit met de ARC-plug op de TV
door middel van een HDMI-kabel.
HDMI-kabel
,,Opmerking
yy Als u de unit direct uit zet door te drukken op
1 (Aan/Uit), zal LG Sound Sync (Draadloos)
ontkoppeld worden.
yy Als uw tv en dit apparaat verbonden zijn
door middel van LG Sound Sync (Draadloos),
gaat dit apparaat naar de Netwerk
stand-bymodus, los van de status van de
netwerkverbinding toen dit apparaat werd
uitgeschakeld. Controleer of het witte lampje
op het apparaat gedimd is.
2. Selecteer de invoerbron OPT/HDMI ARC
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of het apparaat te drukken.
Op het scherm wordt “ARC” weergegeven als er
een normale verbinding is tussen dit apparaat en
uw tv.
,,Opmerking
yy U kunt van de TV-audio genieten middels
de luidsprekers van deze unit. In het geval
van sommige TV-modellen moet u de
optie externe luidspreker in het TV-menu
selecteren. (Voor details, raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw TV.)
yy Stel de geluidsuitvoer van TV in om het geluid
via dit apparaat te luisteren:
TV instellingenmenu [ [geluid] [ [TVgeluidsoutput] [ [Externe luidspreker
(HDMI ARC)]
yy Details van het TV instellingenmenu variëren
afhankelijk van de fabrikanten of modellen
van uw TV.
yy Afhankelijk van uw LG TV-model dient u
mogelijk de SIMPLINK-functie in te schakelen
op uw LG TV.
yy Als u van een andere functie terugkeert naar
de ARC-functie, dient u OPT/HDMI ARC als
invoerbron te selecteren. Vervolgens gaat
dit apparaat automatisch over op de ARCfunctie.
Verbinden 15
ARC-functie (Audio Return
Channel)
Met de ARC-functie kunt u via een HDMI-TV de
audiostream naar de HDMI OUT van het apparaat
zenden.
Om deze functie te gebruiken :
-- Moet uw TV de HDMI-CEC en ARC functies
ondersteunen en deze functies moeten ook
ingeschakeld zijn.
-- U moet een HDMI-kabel gebruiken (Type A, Hoge
Snelheid HDMI™-kabel met Ethernet).
-- U moet de HDMI OUT op de unit verbinden met de
HDMI IN van de TV die de ARC-functie ondersteunt
met behulp van een HDMI-kabel.
-- U kunt slechts één Soundbar verbinden met een
ARC-compatibele TV.
Wanneer deze unit en een LG TV met SIMPLINK zijn
verbonden via een HDMI-kabel, kunnen bepaalde
functies van deze unit worden geregeld met de
afstandsbediening van de TV.
Regelbare functies met de afstandsbediening van de
LG TV: Stroom aan/uit, volume harder/zachter, etc.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV voor
meer informatie over de SIMPLINK-functie.
LG TV’s met de SIMPLINK-functie zijn voorzien van
het bovenstaande logo.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van de status van de unit kunnen
sommige SIMPLINK functies verschillen van
uw doel of niet werken.
yy Afhankelijk van een TV of een speler die is
aangesloten op deze unit, kan de werking van
SIMPLINK verschillen van uw doel.
2
Verbinden
-- De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC
kunnen verschillen afhankelijk van de TV. Voor
meer informatie over de ARC-functie raadpleeg de
handleiding van uw TV.
Wat is SIMPLINK?
16
Verbinden
Aanvullende HDMI informatie
HDMI-kabel Controlelijst
yy Let op het volgende wanneer u een HDMI- of DVIcompatibel apparaat aansluit:
Sommige HDMI-kabels hebben een slechte
signaaloverdracht, wat problemen met de overdracht
van geluid en video kan veroorzaken.
-Probeer het HDMI/DVI-apparaat en deze speler
uit te schakelen. Zet vervolgens het HDMI/DVIapparaat aan en laat het ongeveer 30 seconden
rusten en zet dan deze speler aan.
2
-Voor deze unit is de video-invoer van de
aangesloten unit correct ingesteld.
Verbinden
- Het aangesloten apparaat is compatibel met
video-invoer van 720 x 576p (of 480p), 1280 x
720p, 1920 x 1080i of 1920x1080p.
yy Niet alle HDCP-compatibele HDMI- of DVIapparaten zullen werken met deze speler.
- Het beeld zal niet naar behoren worden
weergegeven met een niet-HDCP-apparaat.
,,Opmerking
yy Als een aangesloten HDMI-apparaat de
audiouitgang van de speler niet accepteert,
is het mogelijk dat het geluid van het HDMIapparaat is vervormd of niet wordt uitgevoerd.
yy Wanneer u de resolutie wijzigt terwijl er al
een verbinding tot stand is gebracht, kunnen
er storingen optreden. U kunt dit probleem
oplossen door de speler uit te zetten en weer
in te schakelen.
yy Indien de HDMI aansluiting met HDCP niet
geverifieerd is, wijzigt de weergave op het TVscherm naar een zwart scherm. In dat geval
controleert u de HDMI-aansluiting, of koppelt
u de HDMI-kabel los.
yy Als ruis of strepen op het beeldscherm
verschijnen, controleer dan de lengte van de
HDMI-kabel (deze mag maximaal 4,5 m
(15 ft) lang zijn).
yy In de HDMI modus kunt u de videoresolutie
niet wijzigen. Wijzig de videoresolutie van het
aangesloten component.
yy Als het video-invoersignaal abnormaal is
wanneer uw computer verbonden is door
middel van een HDMI IN-aansluiting, verander
dan de resolutie van uw computer in 576p
(of 480p), 720p, 1080i of 1080p.
Zelfs als na het aansluiten van de HDMI-kabel er
geen geluid is, het geluid onderbroken wordt, geruis
uit de soundbar komt en/of er geen beeld, geen
vloeiend beeld is op uw tv, dan kan de HDMI-kabel
het probleem zijn.
Gebruik een kabel die gemarkeerd is met het
premium HDMI-certificering logo. Zorg er ook voor
dat de gebruikte kabel een gecertificeerd Type A,
Ethernet high-speed HDMI™-kabel is.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Verbinding via HDMI-kabel*
Om te kunnen genieten van het Live
uitzendingskanaal via een HDMI kabel moet uw TV de
nieuwste HDMI features ondersteunen (HDMI CEC1)
/ ARC (Audio Return Channel)). Tenzij uw TV deze
HDMI-functies ondersteunt, moet het audiosysteem
verbonden worden via een OPTICAL kabel.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) is een HDMIfunctie ontworpen om de gebruiker in staat te
stellen commando's te sturen en controle uit te
oefenen op alle met CEC uitgeruste apparaten die
verbonden zijn via HDMI, door enkel één van hun
afstandsbedieningen te gebruiken.
*Handelsnamen voor CEC zijn SimpLink (LG) ,
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips), enz.
Verbinden 17
Aansluiting optionele
apparatuur
OPTICAL IN aansluiting
Sluit een optische uitvoerstekker van externe
apparaten aan op de OPTICAL stekker.
HDMI-aansluiting
U kunt genieten van het geluid van het externe
apparaat dat is aangesloten op de HDMI INaansluiting van deze unit.
Optische kabel
1. Verbind de OPTICAL IN-aansluiting op de
achterkant van het apparaat met de optical outaansluiting van uw externe apparaat.
2. Selecteer de invoerbron OPT/HDMI ARC
door herhaaldelijk op de F-knop op de
afstandsbediening of het apparaat te drukken.
Naar Blu-ray diskspeler, DVDspeler, etc.
1. Verbind HDMI IN stekker aan de achterkant
van de unit met de HDMI OUT stekker op het
audioapparaat zoals een Blu-ray diskspeler, DVDspeler etc.
2. Zet de invoerbron op HDMI. Druk herhaald op F
op de afstandsbediening of F op de unit totdat de
functie is geselecteerd.
Op het scherm wordt “OPT” weergegeven als er
een normale verbinding is tussen dit apparaat en
uw toestel.
,,Opmerking
Voordat u de optische kabel aansluit, moet
u eerst de beschermhoes van de aansluiting
verwijderen als uw kabel die heeft.
2
Verbinden
Aan de optische
uitvoer-plug van het
externe apparaat
18
Verbinden
PORTABLE IN verbinding
Optionele apparaat verbinding
U kunt zowel van beeld als geluid genieten van het
externe apparaat dat u aansluit.
2
Verbinden
OF
Naar muziek van uw draagbare speler
luisteren
De unit kan worden gebruikt om muziek af te
spelen vanaf vele types draagbare spelers of externe
apparaten.
1. Sluit de draagbare speler aan op de PORTABLE IN
connector van de unit.
2. Schakel de stroom in door op 1 (Aan/Uit) te
drukken.
3. Selecteer de PORT. -functie door op F op de
afstandsbediening te drukken of F op de unit
totdat de functie is geselecteerd.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat
aan en start het afspelen.
1. Sluit de HDMI IN-aansluiting van uw tv aan op de
HDMI OUT-aansluiting op het externe apparaat
zoals Blu-ray speler, DVD-speler, enz.
2. Sluit de OPTICAL IN-aansluiting op de achterzijde
van de unit aan op de OPTICAL OUT-aansluiting
op de tv met behulp van een optische kabel.
Of sluit de HDMI OUT (TV ARC)-aansluiting op de
achterzijde van de unit aan op de HDMI IN (ARC)aansluiting op de tv met een HDMI-kabel.
3. Stel de ingangsbron in op OPT/HDMI ARC. Druk
herhaaldelijk op F op de afstandsbediening of F
op de unit totdat de functie is geselecteerd.
,,Opmerking
Als er geen geluid uit de soundbar komt of het
beeld op tv is niet vloeiend, dan kan de HDMIkabel het probleem zijn. Raadpleeg hiervoor de
HDMI-kabel checklist. (Pagina 16)
Verbinden 19
Initiële Multi-room setup
De app “Music Flow
Player” installeren
U kunt, bij het voor de eerste keer installeren van het
Music Flow-product, twee type verbindingen kiezen
zoals hieronder.
Via de Apple “App Store” of de Google
“Play Store”
Verbind uw luidspreker met de thuisrouter door
middel van een LAN-kabel.
Dan kunt u de additionele Music Flow-producten
(optioneel) draadloos verbinden met uw
thuisnetwerk. Raadpleeg “Het verbinden van de
luidsprekers aan uw thuisnetwerk (additioneel)” op
pagina 30.
1. Tik op het icoon van de Apple “App Store” of de
Google “Play Store”.
2. Typ “Music Flow Player” in de zoekbalk en tik op
“Search”.
3. Selecteer “Music Flow Player” in de lijst met
zoekresultaten om te downloaden.
,,Opmerking
yy De Music Flow Player app zal als
volgt beschikbaar zijn in de volgende
softwareversies;
Android OS : Ver 4,0 (ICS) (of later)
iOS O/S : Ver 6,0 (of later)
yy Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk
dat de “Music Flow Player” app niet werkt.
Via de QR-code
LAN-kabel
Installeer de “Music Flow Player” app via de QR-code.
Scan de QR-code met behulp van de scanapplicatie.
Draadloze verbinding (standaard
draadloze verbinding)
Als de bedrade verbinding tussen uw luidsprekers
en de thuisrouter niet beschikbaar is, biedt deze unit
muziek streaming service binnen de dekking van de
WiFi van de thuisrouter.
Verbind één van uw luidsprekers draadloos aan uw
thuisrouter.
Dan kunt u de additionele Music Flow-producten
(optioneel) draadloos verbinden met uw thuisnetwerk.
Raadpleeg “Het verbinden van de luidsprekers aan uw
thuisnetwerk (additioneel)” op pagina 30.
(Android OS)
Draadloos signaal
(Apple iOS)
2
Verbinden
Bedrade verbinding (Music Flow
maasnetwerkverbinding)
20
Verbinden
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat uw smart apparaat is
verbonden met het internet.
3. Selecteer [Verbind het product] om de door u
aangeschafte luidsprekers te installeren.
yy Zorg dat uw slimme apparaat over een
scanapp beschikt. Indien u deze niet heeft,
kunt u het downloaden van de Apple “App
Store” of Google “Play Store”.
2
Verbinden
Beginnen met de Music Flow
Player app
Wanneer u de Music Flow Player app voor de eerste
keer start, verschijnen de gebruikersovereenkomst en
de Chromecast Service op het scherm.
1. Bekijk de inhoud van de gebruiksvoorwaarden en
selecteer [Accepteren].
Zie “De luidspreker op uw thuisnetwerk
aansluiten” op pagina 21.
,,Opmerking
Als u wilt terugkeren naar het scherm met de
gebruiksvoorwaarden, initialiseer dan de Music
Flow Player app vanuit het instellingenmenu van
het smart apparaat.
2. Controleer de inhoud van de Chromecast Service
en selecteer [Accepteren].
Verbinden 21
De luidspreker op uw
thuisnetwerk aansluiten
yy Eenvoudige Verbinding wordt ondersteund
door Bluetooth Ver 4,0 (of hoger).
yy Indien het Simple Connection scherm niet
wordt getoond op het scherm, verbind de unit
dan op een andere manier. Zie hiervoor “De
luidspreker aansluiten op uw netwerk met een
LAN-kabel” (pagina 22) of “De luidspreker
aansluiten op uw netwerk via de Wi-Fi Setupmethode” (pagina 24 of pagina 27)
1. Plug het gewenste apparaat in en tik op
[Volgende].
Vereisten
yy Draadloze router
yy Smart apparaat (Android of iOS)
,,Opmerking
yy Zorg ervoor dat de server van DHCP is
geactiveerd op de draadloze router.
yy Als u de luidspreker niet kunt aansluiten op uw
router, gaat u naar de instelling van de router en
zorgt u ervoor dat het vakje “Sta de draadloze
client toe om elkaar te zien en toegang tot mijn
lokale netwerk” niet is aangevinkt.
Eenvoudige Verbinding (EZ
Configuratie)
Voorbereiding
yy Voor Eenvoudige Verbinding is Wi-Fi
netwerkconditie nodig.
yy Zorg ervoor dat de Bluetooth-instelling op uw
smart-apparaat aan staat.
yy Selecteer de functie WI-FI met behulp van F op de
afstandsbediening of F op de soundbar.
2. App zoekt naar de luidspreker en verbindt die
automatisch, tik op [Volgende].
of
2
Verbinden
Door gebruik te maken van een bekabeld netwerk
bereikt u de beste prestaties omdat de aangesloten
apparaten rechtstreeks met het netwerk in verbinding
staan zonder interferentie van radiofrequentie.
Zie voor nadere instructies de documentatie van uw
netwerkapparaat.
Voorbereiding
yy Zorg ervoor dat een draadloze netwerkomgeving
met gebruik van een router is geïnstalleerd bij u
thuis.
yy Zorg ervoor dat de luidspreker en het smart
apparaat verbonden zijn met dezelfde router.
,,Opmerking
22
Verbinden
3. Als het wachtwoord voor het netwerk is ingesteld,
wordt het veiligheidsscherm getoond. Type het
wachtwoord in.
De luidspreker aansluiten op uw
netwerk met een LAN-kabel
Verbindingsoverzicht
Breedbandservice
2
Verbinden
Router
4. Na het intypen van het wachtwoord, tik op
[Volgende].
LAN
5. Tik op [Einde] om het maken van de verbinding te
beëindigen.
Na het beëindigen wordt het scherm TV
verbinding getoond. Volg de aanwijzingen op het
scherm op.
Verbinden 23
1. Zet de unit aan met behulp van 1 op de
afstandsbediening of 1 op de unit.
De LED-indicator begint wit te knipperen.
2. Start de Music Flow Player app op uw smart
apparaat. Selecteer [Verbind het product] om de
luidsprekers te installeren. Plug het gewenste
apparaat in en tik op [Volgende].
5. Sluit het ene uiteinde van de LAN-kabel aan op de
LAN-poort van de luidspreker en sluit het andere
uiteinde aan op uw draadloze router.
Wacht even totdat de LED-indicator stopt met
knipperen en wit blijft branden.
2
3. Selecteer soundbar en tik op [Volgende] op het
scherm.
7. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
4. Selecteer [Kabelverbinding] op het scherm.
Volg, na het aansluiten van de luidsprekers, de
instructies voor de TV-verbinding.
Verbinden
6. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
24
Verbinden
(Als er een update is)
8. Deze applicatie controleert de softwareversie van
uw luidsprekers en toont dan de versie.
De luidspreker aansluiten op
uw netwerk via de Wi-Fi Setupmethode (Android)
Verbindingsoverzicht
Breedbandservice
2
Verbinden
Router
Selecteer [Volgende] na controle van de
informatie over de versie.
,,Opmerking
yy U kunt de luidspreker niet gebruiken zonder
een router. Bij het gebruik van de bedrade
router, kunt u de luidspreker regelen met de
Music Flow PC Software. (pagina 37)
yy De luidspreker en het smart apparaat moeten
op dezelfde router worden aangesloten.
Verbinden 25
1. Zet de unit aan met behulp van 1 op de
afstandsbediening of 1 op de unit. De LEDindicator begint wit te knipperen.
op de unit. Vervolgens
6. Druk op de knop
knippert de LED-indicator afwisselend wit en
rood.
2. Start de Music Flow Player app op uw smart
apparaat. Selecteer [Verbind het product] om de
luidsprekers te installeren. Plug het gewenste
apparaat in en tik op [Volgende].
2
3. Selecteer soundbar en tik op [Volgende] op het
scherm.
8. Als het netwerk met een wachtwoord beveiligd
is, verschijnt het beveiligingsscherm op uw smart
apparaat. Voer uw wachtwoord in.
4. Selecteer [draadloze verbinding] op het scherm.
5. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
Verbinden
7. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
26
Verbinden
9. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
(Als er een update is)
11. Deze applicatie controleert de softwareversie van
uw luidsprekers en toont dan de versie.
2
Verbinden
Selecteer [Volgende] na controle van de
informatie over de versie.
,,Opmerking
Als de luidspreker geen verbinding kan maken
met uw netwerk of als de netwerkverbinding
abnormaal lijkt te werken, plaatst u de
luidspreker dichter bij uw router en probeer het
opnieuw.
10. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
Volg, na het aansluiten van de luidsprekers, de
instructies voor de TV-verbinding.
Verbinden 27
De luidspreker aansluiten op
uw netwerk via de Wi-Fi Setupmethode (iOS)
Verbindingsoverzicht
1. Zet de unit aan met behulp van 1 op de
afstandsbediening of 1 op de unit. De LEDindicator begint wit te knipperen.
2. Start de Music Flow Player app op uw smart
apparaat. Selecteer [Verbind het product] om de
luidsprekers te installeren. Plug het gewenste
apparaat in en tik op [Volgende].
Breedbandservice
2
Verbinden
Router
3. Selecteer soundbar en tik op [Volgende] op het
scherm.
4. Selecteer [draadloze verbinding] op het scherm.
5. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
28
Verbinden
6. Druk op de knop
op de unit. Vervolgens
knippert de LED-indicator afwisselend wit en
rood.
8. Ga op uw iOS-apparaat naar iOS-instelling -> WiFi-instelling en selecteer “Music Flow_Setup” om
verbinding te maken.
2
Verbinden
7. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
,,Opmerking
yy Als “MusicFlow_Setup” niet op de lijst staat,
moet u opnieuw op beschikbare Wi-Finetwerken scannen.
yy Wanneer uw smart apparaat is verbonden
met “MusicFlow_Setup”, kunt u het internet
niet gebruiken.
9. Als het netwerk met een wachtwoord beveiligd
is, verschijnt het beveiligingsscherm op uw smart
apparaat. Voer uw wachtwoord in.
Verbinden 29
10. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
Opmerkingen over
netwerkverbindingen
yy Vele netwerkverbindingsproblemen bij de setup
kunnen vaak worden hersteld door de router
te resetten. Nadat u de luidspreker op het
thuisnetwerk hebt aangesloten, schakel de stroom
even uit en/of koppel de stroomkabel van de
router of modem los. Vervolgens de stroom weer
inschakelen en/of de stroomkabel weer aansluiten.
yy Draadloze netwerken gebruiken radiofrequenties
van 2,4 GHz die ook door andere huishoudelijke
apparaten zoals mobiele telefoons, Bluetoothapparaten en magnetrons worden gebruikt en
daardoor kunnen worden gestoord.
yy Schakel alle niet gebruikte netwerkapparaten in
uw thuisnetwerk uit. Sommige apparaten kunnen
netwerkverkeer genereren.
12. Selecteer [Voltooid] om de verbinding te
voltooien.
yy Als de luidspreker geen verbinding kan maken
met uw netwerk of als de netwerkverbinding
abnormaal lijkt te werken, plaatst u de luidspreker
dichter bij uw router en probeer het opnieuw.
yy De prestatie van de draadloze router is afhankelijk
van uw thuisnetwerkomgeving; mogelijk vallen de
resultaten tegen na aansluiten van uw luidspreker
op uw draadloze router.
yy U kunt de luidspreker niet aansluiten op een
draadloze router met verborgen SSID.
yy De verbinding die u hebt gemaakt, kan worden
verbroken wanneer u een andere app kiest
of wanneer u de instelling van de verbonden
luidspreker wijzigt via de “Music Flow Player” app.
Controleer in dat geval de verbindingsstatus.
,,Opmerking
Als de luidspreker geen verbinding kan maken
met uw netwerk of als de netwerkverbinding
abnormaal lijkt te werken, plaatst u de
luidspreker dichter bij uw router en probeer het
opnieuw.
yy Zelfs na het aansluiten van de app Music Flow
Player kan muziek worden afgespeeld vanaf
uw smart apparaat. Selecteer in dit geval de
aangesloten luidspreker op het afspeelscherm.
yy Afhankelijk van de snelheid van uw netwerk werkt
het afspelen van online inhoud mogelijk niet goed.
yy Interferentie van draadloze signalen kan ertoe
leiden dat de verbinding met het netwerk wordt
verbroken of dat het afspelen wordt gestopt.
2
Verbinden
11. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
yy Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor storingen
in de luidspreker en/of de internetverbinding
ten gevolge van communicatiefouten/
storingen die verband houden met uw
breedbandinternetverbinding of andere
aangesloten apparatuur.
30
Verbinden
yy U moet de stroom naar de luidspreker uit- en
vervolgens weer inschakelen als u de router
opnieuw start.
yy U moet de fabriekswaarden instellen en de
netwerkverbinding configureren voor de
luidspreker als u een nieuwe router installeert.
2
yy Als u andere letters dan het Engelse alfabet
gebruikt of cijfers voor de SSID-naam van uw
toeganspunt of draadloze router, kan het op een
andere manier getoond worden.
Het verbinden van
de luidsprekers aan
uw thuisnetwerk
(additioneel)
U kunt genieten van de muziek uit meerdere
luidsprekers en uw eigen smart apparaat.
Verbinden
Vereisten
yy Draadloze router
yy Smart apparaat (Android of iOS)
yy Nog een luidspreker
,,Opmerking
Signaalinterferentie kan het afspelen stopzetten.
Het verbinden van de additionele
luidsprekers aan uw netwerk
met een LAN-kabel
Verbindingsoverzicht
Breedbandservice
Router
Luidspreker
(Toevoegen)
LAN-kabel
Luidspreker (Hoofd)
Verbinden 31
1. Sluit de luidspreker (hoofd) aan op uw netwerk.
Zie “De luidspreker op uw thuisnetwerk
aansluiten” op pagina 21.
4. Plug het gewenste apparaat in en tik op
[Volgende].
2. Selecteer de Music Flow Player app op uw smart
apparaat. Tik op de -knop.
2
Verbinden
5. Selecteer het product dat u wilt verbinden en
raak [Volgende] aan op het scherm.
3. Selecteer [Speaker toevoegen] op het sub-menu.
6. Selecteer [Kabelverbinding] op het scherm.
,,Opmerking
U kunt ook nog een luidspreker toevoegen door
de
knop op het scherm van [Verbonden
speakers] te gebruiken.
32
Verbinden
7. Sluit het ene uiteinde van de LAN-kabel aan op
de ETHERNET-poort van de luidspreker en sluit
het andere uiteinde aan op uw draadloze router.
Wacht even totdat de LED-indicator stopt met
knipperen en wit blijft branden.
Het verbinden van additionele
luidsprekers met uw netwerk via
de WiFi-setup methode
Verbindingsoverzicht
Breedbandservice
2
Verbinden
Router
LAN-kabel
8. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
Luidspreker (Hoofd)
Luidspreker (Toevoegen)
9. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
Verbinden 33
1. Sluit de luidspreker (hoofd) aan op uw netwerk.
Zie “De luidspreker op uw thuisnetwerk
aansluiten” op pagina 21.
4. Selecteer het product dat u wilt verbinden en
raak [Volgende] aan op het scherm.
2. Selecteer de Music Flow Player app op uw smart
apparaat. Tik op de -knop.
2
Verbinden
5. Selecteer [draadloze verbinding] op het scherm.
3. Selecteer [Speaker toevoegen] op het sub-menu.
,,Opmerking
U kunt ook nog een luidspreker toevoegen door
knop op het scherm van [Verbonden
de
speakers] te gebruiken.
6. Druk op de knop ADD op de achterkant van de
luidspreker (Toevoegen). Vervolgens gaat de LED
voor netwerkstatus rood knipperen.
34
Verbinden
7. Selecteer vervolgens [Volgende] op het scherm.
Gebruiken van de Bridge
De Bridge (R1) vergroot het gebruiksbereik van de
luidsprekers. Koop hem afzonderlijk als u er gebruik
van wilt maken.
Gebruiken als een root-apparaat
(met draad verbonden aan
thuisrouter)
2
Verbinden
Als er geen luidspreker is met een
bedrade verbinding met de router
8. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
Als uw thuisrouter te ver verwijderd is van een
luidsprekerlocatie die verbonden moet worden via
een bedrade modus, dient de Bridge (R1) met uw
thuisrouter verbonden te worden met een LANkabel.
Bridge (R1)
,,Opmerking
Luidsprekers kunnen wellicht niet worden
verbonden als de afstand tussen de Soundbar
(Hoofd) die is aangesloten met de LAN-kabel,
en de aan te sluiten luidspreker (Toevoegen) te
groot is.
1. Maak het stroomsnoer vast aan de voedingspoort
aan de achterkant van de Bridge (R1) en steek
dan de stroomkabel in een stopcontact.
2. De stroom-LED aan de voorkant van de Bridge
(R1) gaat aan. Selecteer de Music Flow Player
app op uw smart apparaat. Tik op de -knop.
Verbinden 35
3. Selecteer [Speaker toevoegen] op het sub-menu.
6. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
2
5. Verbind de Bridge (R1) en de router met een
LAN-kabel volgens de instructies in de Music
Flow Player app.
Netwerk
Wacht een moment totdat de
status-LED stopt met knipperen en wit blijft.
Bridge (R1)
En selecteer vervolgens [Volgende].
7. Verbind de luidspreker met Bridge (R1).
Zie hiervoor “Het verbinden van de luidsprekers
aan uw thuisnetwerk (additioneel)” op pagina 30.
Verbinden
4. Selecteer de [Bridge] en raak [Volgende] aan op
het scherm.
36
Verbinden
Gebruik als een draadloos
verlengstuk
3. Selecteer [Speaker toevoegen] op het sub-menu.
Als er ten minste één luidspreker is
met een bedrade verbinding met de
router
2
Voeg, als u de dekking van uw Music Flow
maasnetwerk wilt uitbreiden, de Bridge (R1) toe aan
uw thuisnetwerk.
Verbinden
Bridge
4. Selecteer de Bridge en raak [Volgende] aan op
het scherm.
1. Maak het stroomsnoer vast aan de voedingspoort
aan de achterkant van de Bridge (R1) en steek
dan de stroomkabel in een stopcontact.
2. De stroom-LED aan de voorkant van de Bridge
(R1) gaat aan. Selecteer de Music Flow Player
app op uw smart apparaat. Tik op de -knop.
5. Selecteer [draadloze verbinding] en tik op
[Volgende] op het scherm.
Verbinden 37
6. Volg de instructies in de Music Flow Player app en
tik op [Volgende] op het scherm.
Mediaserver voor PC
gebruiken
Met mediaserversoftware hebben gebruikers
toegang tot audiobestanden opgeslagen op de
mediaserver en kunnen zij hiervan genieten op deze
luidspreker via thuisnetwerken.
Voordat u verbinding maakt met de PC om een
bestand af te spelen, moet de media server software
worden geïnstalleerd op uw PC.
7. Selecteer [Einde] om de verbinding te voltooien.
yy Windows : Music Flow PC Software
Music Flow PC Software voor
Windows
Over Music Flow PC Software
Met Music Flow PC Software kunt u via de
luidspreker naar de op uw mediaserver (PC)
opgeslagen audiobestanden luisteren.
8. Verbind de luidspreker met Bridge (R1).
Zie hiervoor “Het verbinden van de luidsprekers
aan uw thuisnetwerk (additioneel)” op pagina 30.
Music Flow PC Software downloaden
1. Start uw computer op, bezoek http://www.lg.com.
Selecteer uw regio indien nodig.
2. Klik op het tabblad ondersteuning.
3. Vul de modelnaam op de omslag van de
handleiding in op de zoekbalk.
4. Zoek en download het bestand “Music Flow PC
Software”.
Music Flow PC Software installeren
1. Neem “Setup.exe” uit het archiefbestand, en
dubbelklik erop om de installatie van de Music
Flow PC Software op te starten. De installatie
wordt voorbereid en de installatiewizard
verschijnt.
2. Volg de aanwijzingen van de installatiewizard op
het scherm.
3. Klik op de knop [Exit] om de installatie te
voltooien.
Verbinden
,,Opmerking
Zorg ervoor dat een draadloze netwerkomgeving
met gebruik van een router is geïnstalleerd bij u
thuis.
2
38
Verbinden
,,Opmerking
2
yy Tijdens het installeren van de Music Flow
computersoftware is het mogelijk nodig om
firewalls en antivirusprogramma’s te sluiten.
yy De Music Flow PC Software is een
aangepaste softwareversie die alleen bedoeld
is voor het delen van bestanden en mappen
met deze luidspreker
yy Als u een volledige uitleg over de Music Flow
PC Software wilt krijgen, klik dan op het
vraagteken in het home menu.
Verbinden
Systeemvereisten (Windows PC)
yy CPU : Intel ® 2.0 GHz of AMD Sempron ™ 2000 +
processoren
yy Geheugen : 1 GB RAM vrij
yy Grafische kaart : 64 MB videogeheugen,
instellingen minimale resolutie van 1024 x 768
pixels en 16-bits kleuren
yy Vrije schijfruimte : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 of hoger), Windows
Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows®
8.1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11.0 of hoger
yy Netwerkomgeving: 100 MB Ethernet, WLAN
Muziekbestanden delen
U moet de mappen op uw computer waarin de
muziekbestanden zijn opgeslagen, delen om ze op
deze luidspreker af te kunnen spelen.
In dit deel wordt de procedure uitgelegd voor het
selecteren van de gedeelde mappen op uw computer.
1. Dubbelklik op het pictogram “Music Flow PC
Software”.
2. Klik op het pictogram [ ] in de
rechterbovenhoek van het scherm. Het
instellingenmenu verschijnt.
3. Klik in het instellingenmenu op het pictogram
[ ] links om naar het bestand delen menu te
gaan.
4. Klik in het menu bestand delen op het pictogram
[ ] om het venster [Browse Folder] te openen.
5. Selecteer de map met de bestanden die u wilt
delen. De geselecteerde map wordt aan de lijst
van gedeelde mappen toegevoegd.
Bedienen 39
Genieten van muziek
met de Music Flow
Player app
Overzicht van startmenu
Start de app Music Flow Player op uw smart
apparaat. [Home] verschijnt.
Met de Music Flow Player app kunt u muziek afspelen
op uw smart apparaat.
,,Opmerking
yy Voor meer gedetailleerde instructies over
de Music Flow Player app, ga naar de
[Gebruikershandleiding] in [Instellingen] >
[Algemeen] in het zijmenu.
yy Een deel van de inhoud van dit deel kan
afwijken van de Music Flow Player app,
afhankelijk van de versie van de applicatie.
3
Menuknop - Geeft menubalk aan de zijkant
weer.
1. Controleer de netwerkverbinding met de
luidspreker. (pagina 21)
b
Mijn muziek - Geeft muzieklijst op uw telefoon
weer.
2. Voor het gebruik van de luidspreker, moet u de
Music Flow Player app downloaden en installeren.
(pagina 19)
c
Streaming Diensten – Toont de online services.
U kunt genieten van online radio en muziek.
Voorbereiding
d Favorieten – Geeft de favoriete nummers weer
Meest afgespeeld – Geeft de nummers weer
e die het meest worden afgespeeld op deze
luidspreker.
f Mijn afspeellijst – Geeft de afspeellijsten weer.
g
Tijdlijn – Geeft de nummers weer die worden
afgespeeld op deze luidspreker.
h Zoeken - Zoekt muziek op uw telefoon.
,,Opmerking
Afhankelijk van de OS van uw smart apparaat
of de versie van de "Music Flow Player" app, kan
de beschrijving in deze manual afwijken van de
werkelijke situatie.
Bedienen
a
40
Bedienen
Bewerk de Online Streaming Service
lijst
1. Start de app Music Flow Player op uw smart
apparaat. [Home] verschijnt.
Overzicht van het zijmenu
1. Start de app Music Flow Player op uw smart
apparaat. [Home] verschijnt.
2. Tik op de
-knop.
2. Tik op het menu [BEWERKEN].
3
Bedienen
3. Het zijmenu verschijnt.
yy Selecteer het controlevakje van de Online Service
die u thuis wilt bekijken.
a Home – Geeft het startmenu weer.
yy Sleep naar boven of beneden om de volgorde van
de online service te wijzigen.
b
Mijn Telefoon – Geeft de nummers op dit smart
apparaat weer.
yy Tik op , voeg de online services toe.
Als het gaat om een Android-apparaat kunt u de
online services toevoegen bij de geïnstalleerde
app’s in het apparaat. Als u de toegevoegde app
selecteert, wordt de app uitgevoerd tijdens het
koppelen via Bluetooth.
c
Muziek server – Geeft de nummers op de
verbonden apparaten weer (mediaserver).
Bij iOS-apparaten moet u zelf de Bluetoothverbinding instellen als u de toegevoegde app
aansluit.
,,Opmerking
De getoonde Online Streaming Services kunnen
variëren, afhankelijk van uw regio.
Streaming Diensten – Geeft de online services
d weer. U kunt genieten van online radio en
muziek.
e
Apps die werken met Chromecast – Toont de
beschikbare apps op Chromecast.
f
Verbonden speakers – Geeft de verbonden
luidspreker weer.
g
Speaker toevoegen – Gaat naar het scherm
voor luidsprekerinstallatie.
h Instellingen – Geeft het instellingenmenu weer.
Bedienen 41
Een nummer afspelen
1. Start de app Music Flow Player op uw smart
apparaat. [Home] verschijnt.
2. Tik op de
5. Selecteer het gewenste nummer. Het
geselecteerde nummer wordt weergegeven en
afgespeeld.
-knop.
3. Het zijmenu verschijnt.
Selecteer [Mijn Telefoon] in het zijmenu.
4. Selecteer het gewenste album.
Als de luidspreker niet is geselecteerd, verschijnt
het pop-upvenster luidspreker selecteren.
Selecteer een gewenste luidspreker.
3
Bedienen
,,Opmerking
42
Bedienen
Een afspeellijst beheren
Overzicht van het afspelen
Tik in het albumscherm op [ ] van het gewenste
nummer. Het uitklapmenu verschijnt.
U kunt diverse informatie op het afspeelscherm
bevestigen en aanpassen.
3
Bedienen
a Geeft de luidspreker weer die muziek afspeelt.
Geeft de muziek weer die momenteel wordt
afgespeeld.
b
- Herhaalt de gewenste inhoud. Elke keer
als u er op klikt, verandert de toestand
in de volgorde
(Herhaal Een) (Herhaal Uit).
(Herhaal Alles) - Speelt de muziek in de lijst in willekeurige
volgorde af. De muziek zal in willekeurige
volgorde afgespeeld worden.
Past het afspelen aan.
a
Volgende afspelen – Selecteert muziek om
erna af te spelen.
b
Toevoegen aan wachtrij – Voegt toe aan de
wachtrijlijst.
c
Toevoegen aan afspeellijst – Voegt toe aan
een gewenste afspeellijst.
c
Tik op de , diverse opties worden
weergegeven.
d
,,Opmerking
Afhankelijk van uw draadloze omgeving,
werkt het afspelen van een nummer met de
luidspreker wellicht niet soepel.
- Wijzigt het volume.
- Zet het afspelen op pauze.
/ - Springt snel achteruit of vooruit.
- Wijzigt het geluidseffect.
e
- Slaat de muziek op in [Favorieten]. U vindt
[Favorieten] in het tabblad [Home]
- Voegt muziek toe aan [Mijn afspeellijst].
- Bewerkt de huidige afspeellijst.
- Selecteert een luidspreker voor afspelen.
- Geeft het muziekmenu weer.
,,Opmerking
Door gebruik te maken van
kunt u het
volumeniveau van iedere groep luidsprekers
aanpassen en het kanaal ervan wijzigen naar
[Surround], [Links] of [Rechts]. (Pagina 44)
Bedienen 43
Geluidseffect selecteren
Geluidseffect
Beschrijving
Deze luidspreker heeft een aantal
voorgeprogrammeerde surround-velden. U kunt een
gewenste geluidsmodus selecteren door op [ ] te
tikken.
ASC
Analyseert de functie voor
invoer geluid en geeft het
geluid geoptimaliseerd voor de
inhoud in real-time.
De getoonde items voor de Equalizer kunnen
verschillen, afhankelijk van de geluidsbronnen en
effecten.
Basexplosie
Versterkt de bas en het
krachtige geluid.
Normaal
U kunt van geoptimaliseerd
geluid genieten
Film
U kunt genieten van een
meeslepend en cinematisch
surround-geluid.
1. Tijdens het afspelen tikt u zoals hieronder op
[ ].
,,Opmerking
yy Bij het afspelen van nummers met de
luidspreker van het smart apparaat, wordt de
geluidsequalizer niet ondersteund.
2. Tik op A of D.
yy Met behulp van SOUND EFFECT op de
afstandsbediening kunt u een gewenste
geluidsmodus selecteren.
yy In sommige surround-modi of bij sommige
sprekers is er geen of weinig geluid. Dit hangt
af van de surround modus en de bron van
audio, als deze niet defect is.
yy Het kan, na het omschakelen van de invoer,
noodzakelijk zijn om de surround-modus te
resetten, soms zelfs na het wijzigen van het
geluidsbestand.
U kunt de diverse geluidseffecten selecteren.
3
Bedienen
U kunt treble- en basswaarden instellen. De
ingestelde waarde zal tot
uiting komen in het algemene
geluidseffect.
44
Bedienen
Verschillende manieren
om naar muziek te
luisteren
Afspelen in groep
Er is een aantal manieren om naar muziek te
luisteren: Groep, Surround en Naadloos afspelen.
1. Selecteer [Verbonden speakers] in het zijmenu
van de Music Flow Player app.
,,Opmerking
3
U kunt meerdere luidsprekers groeperen die zijn
gekoppeld aan de app Music Flow Player, en dezelfde
muziek afspelen via alle aangesloten luidsprekers in
dezelfde groep.
Bedienen
Als u van Group playback en Surround playback
wilt genieten, moet op zijn minst één luidspreker
met de LAN-kabel worden aangesloten. Om
de instelling van een luidsprekerverbinding
te wijzigen als alle luidsprekers al draadloos
verbonden zijn, dienen alle luidsprekers ge-reset
te worden en daarna weer worden verbonden,
nadat de ene luidspreker aan deze verbonden is.
Bij een draadloze verbinding is een soepele
weergave afhankelijk van de locatie van
de geïnstalleerde luidspreker. Installeer de
luidsprekers op korte afstand van de router. Om
draadloos te kunnen genieten van de soepele
groepsweergave of surround-weergave, wordt
aangeraden om een router te gebruiken die
802.11n ondersteunt. Stel in dit geval de
veiligheidsmodus van de router op OPEN of AES.
2. Verbonden luidsprekers verschijnen.
Selecteer [ ] op de luidspreker waardoor het
gewenste nummer wordt afgespeeld.
Bedienen 45
3. Groeperingsoptie verschijnt.
Tik op het selectievakje om de luidspreker
waarmee u wilt afspelen te selecteren. Selecteer
vervolgens [OK].
Surround Sound Modus
(Thuisbioscoop-modus)
Voeg een LG Music Flow soundbar toe aan uw
netwerk en synchroniseer deze met uw LG Music
Flow-luidsprekers zodat u kunt genieten van een
thuisbioscoopsysteem-ervaring.
Voorbereidingen
yy Soundbar
yy Twee luidsprekers van hetzelfde model (indien
mogelijk)
1. Selecteer [Verbonden speakers] in het zijmenu
van de Music Flow Player app.
3
Bedienen
4. De luidsprekers zijn gereed voor group playback.
2. Verbonden luidsprekers verschijnen.
Selecteer de [ ] op de luidspreker.
,,Opmerking
yy Als de luidsprekers niet zijn gegroepeerd,
kunt u op elke luidspreker van andere muziek
genieten.
yy Voor een soepele weergave wordt aanbevolen
minder dan 3 apparaten aan te sluiten.
y
Het
zwakke signaal door de lange afstand
y
tussen de luidsprekers of de draadloze router
en signaalstoring kunnen een afwijkende
weergave veroorzaken.
yy Afhankelijk uw de draadloze omgeving, kan
de groepering worden verbroken.
y
y Voor een soepele groepsweergave wordt
aangeraden de luidspreker die aangesloten is
via een LAN-kabel als master-luidspreker te
gebruiken. Als u de luidspreker die u draadloos
ingesteld heeft dichterbij geplaatst heeft dan
de bedraad aangesloten luidspreker.
46
Bedienen
3. De optie surround-omgeving verschijnt.
Selecteer de linker en rechter luidspreker door
op de verbonden luidsprekers te tikken. Selecteer
vervolgens [OK].
,,Opmerking
yy Aanbevolen wordt surround luidsprekers van
hetzelfde model te gebruiken.
yy Het zwakke signaal door de lange afstand
tussen de luidsprekers of de draadloze router
en signaalstoring kunnen een afwijkende
weergave veroorzaken.
yy Afhankelijk uw de draadloze omgeving, kan
de groepering worden verbroken.
yy Voor een soepele weergave wordt aanbevolen
de met LAN-kabel verbonden luidspreker als
master-luidspreker te selecteren. Als u de
luidspreker die u draadloos ingesteld heeft
dichterbij geplaatst heeft dan de bedraad
aangesloten luidspreker.
3
Bedienen
4. De luidsprekers zijn gereed voor surround
playback.
yy Als u van het thuisbioscoopsysteem wilt
genieten zonder de Music Flow Player app,
volgt u de onderstaande stappen.
1. Sluit de soundbar aan
2. Verbind de soundbar met het
thuisnetwerk (bedraad of draadloos).
3. Sluit de achterste luidsprekers aan.
4. Verbind de achterste luidsprekers met
het thuisnetwerk (bedraad of draadloos).
5. Druk op de knop
(toevoegen) op
de soundbar.
Het apparaat piept en op het scherm
wordt [HOME CINEMA READY]
weergegeven.
6. Druk op de knop
(toevoegen) op
de linker achterste luidspreker en wacht
enkele seconden.
7. Druk na het verbinden van de linker
luidspreker op de knop
(toevoegen)
op de rechter achterste luidspreker.
yy Om de thuisbioscoopmodus bij bijstaande
luidsprekers te gebruiken, dient u de software
van de luidsprekers naar de laatste versie bij
te werken.
yy Als u de luidsprekers niet kunt instellen,
controleer dan van elke luidspreker de
netwerkverbinding. Raadpleeg, als de
luidsprekers niet verbonden zijn met het
thuisnetwerk, “Verbinden van de luidsprekers
met uw thuisnetwerk”.
Bedienen 47
Naadloos afspelen
U kunt gemakkelijk de afspelende luidspreker wijzigen
van de ene naar de andere vanaf uw smart apparaat
zonder te pauzeren.
Afspelende luidspreker wijzigen
van een smart apparaat naar een
luidspreker
Om gebruik te maken van Naadloos afspelen, dient
u Automatisch muziek afspelen op Aan te zetten.
(Pagina 52)
,,Opmerking
yy Dit wordt niet ondersteund als u het huis met
uw smart apparaat verlaat.
yy De Wi-Fi-functie op het smart apparaat moet
zijn ingeschakeld.
yy Als de invoerbron Portable In of Bluetooth is,
wordt naadloos afspelen niet ondersteund.
(Mediaserver en online streaming-service
worden ondersteund).
yy Bij naadloos afspelen behoudt elke luidspreker
de bestaande volumewaarde. Controleer,
als er geen geluid uit de luidspreker komt
tijdens het afspelen, of het volume van de
ingeschakelde luidspreker op 0 staat.
Bedienen
yy In het geval van online streaming service
wordt de muziek waarnaar u luistert vanaf
het begin afgespeeld.
3
1. Als het smart apparaat dat muziek afspeelt van
buiten naar een kamer waar de aangesloten
luidspreker zich bevindt wordt meegenomen,
zal het pop-up venster op het smart apparaat
verschijnen, waarin u wordt gevraagd via welke
luidspreker u de muziek wilt afspelen.
2. Selecteer de luidspreker in de pop-up lijst; de
muziek waarnaar u luistert wordt zonder pauze
doorgespeeld.
48
Bedienen
De luidspreker instellen
met de Music Flow
Player app
Met de Music Flow Player app kunt u de aangesloten
luidspreker instellen in uw smart apparaat.
,,Opmerking
3
a
Algemeen – Instellingen voor een gemakkelijker
gebruik van de luidspreker.
b
Speakers – Instellingen voor de verbonden
luidspreker.
Alarm/Sluimertimer – Schakel op een
c aangegeven tijd de luidspreker in of uit de
slaapstand.
d
Account beheer – Beheert de online
streamingdienst.
Bedienen
yy Voor meer gedetailleerde instructies over
de Music Flow Player app, ga naar de
[Gebruikershandleiding] in [Instellingen] >
[Algemeen] in het zijmenu.
e Tijdszone – Stelt de tijdzone in
yy Een deel van de inhoud van dit deel kan
afwijken van de Music Flow Player app,
afhankelijk van de versie van de applicatie.
g Chromecast – Toont het Chromecast menu.
Voorbereiding
1. Controleer de netwerkverbinding met de
luidspreker. (pagina 21)
2. Voor het gebruik van de luidspreker, moet u de
Music Flow Player app downloaden en installeren.
(pagina 19)
Overzicht van het
instellingenmenu
1. Start de app Music Flow Player op uw smart
apparaat.
2. Selecteer [Instellingen] in het zijmenu.
f
Geavanceerde instellingen – Geeft het menu
geavanceerde instellingen weer. (Pagina 51)
h
Versie informatie – Werkt de luidspreker bij
naar de nieuwste versie.
i
Open-source licenties – Toont de LGE Open
Source Software Mededeling.
[Algemeen] Menu
Instelling voor gemakkelijker gebruik van de
luidspreker.
Lockscreen-instelling (alleen Android)
Met deze functie kunt u de Music Flow Player
weergeven op het vergrendelscherm. (Instelling
vergrendelscherm staat standaard [ON].)
,,Opmerking
[Lockscreen-instelling] kan afwijken van de
Music Flow Player app afhankelijk van de
Androidversie.
Gebruikershandleiding
Met deze functie kunt u de handleiding in het menu
weergeven of verwijderen.
Gebaar
Wanneer deze functie aan staat, kunt u gemakkelijk
doorgaan met muziek afspelen door eenvoudig uw
mobiel te schudden.
Bedienen 49
[Speakers] Menu
U kunt luidsprekers aanpassen die zijn aangesloten
op uw netwerk.
a
Andere naam geven – Geeft de luidspreker een
andere naam.
b
Speaker LED – Schakelt het de LED-indicator
van de luidspreker in en uit.
c IP Info. - Toont het IP-adres van de spreker.
Gecomprimeerde geluidsoverdracht – Past
d de compressie van de audiobron aan volgens de
netwerkstatus.
DRC – Het vermindert het volume van harde
e geluiden en versterkt zachte geluiden. (alleen
Dolby Digital) Schakelt de DRC-functie in of uit.
Nacht – Schakelt de Nachtmodusfunctie in of
uit. (Pagina 59)
g
Auto Volume Aan/Uit – Schakelt de Auto
Volume-functie in of uit. (Pagina 59)
h
AV Sync – Past de Synchronisatie van audio en
video aan. (Pagina 56)
i
Woofer level – Past het Woofer-niveau aan.
(Pagina 59)
j
Auto Power Aan/Uit – Schakelt de Auto
Stroom-functie in of uit. (Pagina 57)
k
Bluetooth standby-modus – Schakelt
Bluetooth-standbymodus in of uit. (Pagina 60)
Bluetooth verbinding beperkt – U kunt uw
l Bluetooth-apparaat alleen verbinden met de
Bluetooth- of LG TV-functie. (Pagina 56)
Verbind SoundBar en TV – Begeleid u bij het
m verbinden met u TV. (via optisch (pagina 12) of
HDMI (pagina 14))
n Initialiseren – Resets de luidspreker.
o
Systeem versie – Geeft de huidige
systeemversie weer.
Gebruiksgegevens delen – Selecteer
p of Chromecast gebruikersgegevens en
crashrapporten mag verzenden naar Google.
Meer informatie over de privacyinstellingen
q van de ingebouwde Chromecast – Toont het
Privacy beleid van Chromecast.
3
Bedienen
f
50
Bedienen
[Alarm/Sluimertimer] Menu
[Account beheer] Menu
Schakelt de luidspreker in en uit op een aangegeven
tijd.
Beheert de online streamingdienst.
Alarm
De luidspreker laat u weten wanneer het tijd is.
Verwijdert het geselecteerde alarm.
Voegt nieuw alarm toe.
Sluimertimer
Stelt een tijd in om de luidspreker automatisch uit te
schakelen.
3
Bedienen
1. Selecteer de luidspreker om de timer in te
stellen op [Sluimertimer] in het menu [Alarm/
Sluimertimer].
2. Stel de gewenste timer in op de geselecteerde
luidspreker.
[Tijdszone] menu
Automastische tijdszone
Hierbij wordt mogelijk gemaakt de door het netwerk
verstrekte tijd te gebruiken.
Stel de tijdszone in
Als u [Automastische tijdszone] deselecteert, kunt u
de tijzone zelf selecteren.
Bedienen 51
[Geavanceerde instellingen]
menu
Mesh netwerk kanaal
Als normaal afspelen of groep afspelen niet soepel
gaat met meerdere luidsprekers, inclusief draadloze
luidsprekerverbinding, verander dan het vermaasd
netwerkkanaal om de netwerksnelheid te verbeteren.
1. Selecteer de [Instellingen] -> [Geavanceerde
instellingen] optie.
,,Opmerking
yy De luidspreker wordt tijdelijk ontkoppeld
tijdens de verandering van kanaal.
yy Als u het kanaal veranderde terwijl de
luidspreker aan stond, zet hem dan aan en
voeg hem opnieuw toe.
yy Als de luidspreker niet verbonden is met het
netwerk na het veranderen van het kanaal,
voeg de luidspreker dan opnieuw toe.
Directe Mesh Netwerkverbinding
(alleen Android)
U kunt het smart-apparaat direct verbinden met de
luidspreker die verbonden is met uw thuisnetwerk.
2. Selecteer de optie [Mesh netwerk kanaal].
De informatie over het kanaal dat nu wordt
gebruikt, wordt weergegeven.
3. Selecteer het te veranderen kanaal.
4. De kanaalinformatie wordt bijgewerkt naar het
geselecteerde kanaal.
3
Bedienen
Als uw smart-apparaat op een positie geplaatst is
waar geen verbinding gemaakt kan worden met het
thuisnetwerk, selecteer dan een luidspreker die in de
buurt is in de lijst [Directe Mesh Netwerkverbinding]
en verbind het smart-apparaat met de luidspreker.
52
Bedienen
Auto Muziek Afspelen
Instellingen Gevoeligheid
U kunt gemakkelijk het weergave-apparaat voor uw
smart device veranderen of een luidspreker naar een
andere luidspreker wijzigen door uw smart device in
de buurt van de gewenste luidspreker te brengen.
Stelt de werkafstand van Auto Music Play tussen
de luidsprekers en uw smart device in om de
gevoeligheid van Bluetooth (BLE) aan te passen.
yy Uw smart-apparaat moet Bluetooth (BLE)
ondersteunen.
yy Deze functie is afhankelijk van de mogelijkheden
van het smart apparaat en de Wi-Fi netwerkstatus.
yy De optie Auto muziek afspelen in de music flow
app moet aan staan.
yy Deze functie kan leiden tot meer batterijverbruik.
3
Bedienen
1. Zet de optie [Auto Muziek Afspelen] in het menu
Geavanceerde instellingen op de app music flow
aan.
2. Tag het slimme apparaat gedurende ongeveer 1
seconde rond het midden van de luidspreker.
-- Plaats uw smart apparaat dicht genoeg bij de
tag op de luidspreker. Aanbevolen is binnen
ongeveer 5 cm.
-- Zet de schuifbalk op [Sluit], de meest linkse
positie.
-- Beweeg de schuifbalk langzaam naar rechts
totdat de mededeling verschijnt.
,,Opmerking
yy Het smart device dient laag vermogen
Bluetooth (BLE) te ondersteunen.
yy BLE ondersteuningsspecificaties in het geval
van android kunnen variëren afhankelijk van
de fabrikant.
yy Ondersteunde versie van het
besturingssysteem
Apparaat
O/S
Android
Android 4.3 (of hoger)
Apple
iOS 7.1.2 (of hoger)
Bedienen 53
[Chromecast] menu
2. Start de software-update.
Leren casten met Chromecast
Laat zien hoe je de Chromecast gebruikt.
Apps die werken met Chromecast
Toont de beschikbare apps op Chromecast.
Cast-groepen
Selecteer [Meer informatie over Cast-groepen]
of [Casten naar een groep] om de geselecteerde
informatie te tonen.
Open-source juridische documenten
van de ingebouwde Chromecast
Selecteer [Servicevoorwaarden van Google],
[Privacybeleid van Google] of [Open-source licenties]
om de geselecteerde informatie te tonen.
[Versie informatie] menu
Werkt de luidspreker bij naar de nieuwste versie.
App versie info
Geeft de huidige versie van de applicatie weer.
Apparaat versie informatie.
Werkt de nieuwste firmwareversie van de luidspreker
bij.
1. Zoek de bij te werken luidsprekers en tik op [
].
[Open-source licenties] Menu
3
Toont de LGE Open Source Software Mededeling.
Bedienen
,,Opmerking
Om Cast Groups te gebruiken, installeert u de
Google Home applicatie. Download de applicatie
van de Apple “App Store” of Google “Play Store”.
54
Bedienen
Draadloze Bluetooth
technologie gebruiken
Over Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie
voor verbindingen op korte afstanden.
Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt verstoord door externe
radioemissies of wanneer u een Bluetooth verbinding
in de andere kamers tot stand brengt.
3
Bedienen
Het aansluiten van individuele apparaten middels
Bluetooth draadloze technologie is gratis. Een
mobiele telefoon met Bluetooth draadloze
technologie kan via de Cascade worden gebruikt als
de verbinding via Bluetooth draadloze technologie
tot stand is gebracht.
yy Beschikbare Apparaten : Smartphone, MP3, laptop,
enz.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC
Bluetooth-profielen
Om Bluetooth draadloze technologie te gebruiken,
moeten apparaten bepaalde profielen kunnen
interpreteren. Deze luidspreker is compatibel met het
volgende profiel.
A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Muziek van een Bluetoothapparaat beluisteren
Voordat u begint met de paringsprocedure, moet u
ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie op uw smart
apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.
Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u dit niet
opnieuw uit te voeren.
1. Selecteer de Bluetooth-functie met behulp van F
op de afstandsbediening of F op de unit totdat de
functie geselecteerd is.
Er verschijnt “BT” en daarna “READY” op het
displayvenster.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat en voer de
procedure voor het paren uit. Wanneer u deze
luidspreker zoekt op uw Bluetooth-apparaat, kan
een lijst van de gevonden apparaten verschijnen
op de display van het Bluetooth-apparaat
afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Uw
luidspreker verschijnt als “LG SJ6(XX:XX)”.
3. Selecteer de “LG SJ6(XX:XX)”.
,,Opmerking
yy XX:XX betekent de laatste vier cijfers
van het adres. Als bijvoorbeeld uw
unit een MAC-adres heeft zoals
20:C3:8F:C9:31:55, zult u “LG SJ6
(31:55)” op uw Bluetooth-apparaat zien.
yy Afhankelijk van het type Bluetoothapparaat, hebben sommige apparaten
een andere manier van paren. Voer de PIN
code (0000) in wanneer nodig.
Bedienen 55
4. Als dit apparaat met succes is verbonden met uw
Bluetooth-apparaat,
verschijnt “PAIRED” [ de naam van uw apparaat
[ “BT” op het scherm.
,,Opmerking
yy Als het niet mogelijk is om de
apparaatnaam op het apparaat weer te
geven, zal “-” worden weergegeven.
yy Druk op INFO op de afstandsbediening
om de naam van het verbonden apparaat
te controleren. De naam van het
verbonden Bluetooth-apparaat wordt
weergegeven.
5. Naar muziek luisteren.
Het volumeniveau van Bluetooth zal aangepast
worden volgens het volumeniveau van uw
Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Wanneer u Bluetooth technologie gebruikt,
moet u een verbinding maken tussen de unit
en het Bluetooth-apparaat zo dichtbij als
mogelijk en deze afstand aanhouden.
Dit kan echter niet goed werken in het
onderstaande geval:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth-apparaat.
-- Er is een apparaat op basis van Bluetooth
technologie die dezelfde frequentie
gebruikt, zoals een medisch apparaat,
een magnetron of een draadloos LANapparaat.
-- Wanneer u deze unit opnieuw start.
-- Wanneer u deze unit zelf ontkoppelt.
-- Wanneer u deze unit op het aangesloten
Bluetooth-apparaat ontkoppelt.
yy Het geluid wordt mogelijk onderbroken
wanneer de verbinding storing ondervindt van
andere elektronische golven.
yy U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen
met deze unit.
yy Paring is beperkt tot "Eén" Bluetoothapparaat. Multi-Paring wordt niet
ondersteund.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt genieten met behulp van Bluetooth
wanneer u gebruik maakt van Telefoon, MP3,
Notebook, etc..
yy Hoe groter de afstand tussen de unit en het
Bluetooth-apparaat is, des te lager wordt de
geluidskwaliteit.
yy De Bluetooth verbinding zal worden gebroken
wanneer de unit wordt uitgeschakeld of het
Bluetooth apparaat te ver van de unit af
komt.
yy Indien de Bluetooth verbinding wordt
verbroken, maak opnieuw verbinding met het
het Bluetooth apparaat.
yy Wanneer er geen Bluetooth apparaat
is verbonden, verschijnt “READY” op het
displayvenster.
yy Als u de Wi-Fi functie instelt in de toestand
van een niet-verbonden netwerk, kunnen
mogelijk Bluetooth en Draadloze TV Sound
Sync niet verbonden zijn.
yy Als u schakelt naar een andere functie nadat
een Bluetooth-apparaat is verbonden,
wordt de verbinding met het Bluetoothapparaat verbroken. Als u teruggaat naar de
Bluetooth-functie, wordt weer automatisch
verbinding gemaakt met Bluetooth.
3
Bedienen
Om muziek af te spelen met uw Bluetoothapparaat, raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy Deze unit ondersteunt het automatisch paren
van Bluetooth. Maar het werkt niet in het
volgende geval:
56
3
Bedienen
Bedienen
Vergrendeling van de
BLUETOOTH-verbinding (BT
LOCK)
Andere
bedieningsfuncties
U kunt de Bluetooth-verbinding beperken tot alleen
de BT (Bluetooth)- en LG TV-functie om onbedoelde
verbinding met Bluetooth te voorkomen.
De afstandsbediening van uw TV
gebruiken
Houd AUTO POWER op de afstandsbediening
gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt in de BT
(Bluetooth)-functie en druk er nogmaals op terwijl
“OFF - BT LOCK” wordt weergegeven om deze functie
in te schakelen. U kunt vervolgens de Bluetoothverbinding beperken.
U kunt sommige functies van deze unit regelen
met de afstandsbediening van uw TV, zelfs met een
product van een ander bedrijf.
Regelbare functies zijn volume harder/zachter en
dempen.
Houd AV SYNC op de afstandsbediening ongeveer
3 seconden lang ingedrukt. “ON - TV REMOTE”
verschijnt en u kunt deze unit bedienen met uw
afstandsbediening voor de TV.
Druk op AV SYNC en houd deze vast om de status
van deze functie te controleren.
Om deze functie uit te zetten, drukt op AV SYNC
en houd deze vast en vervolgens drukt nog een keer
erop terwijl de tekst “ON - TV REMOTE” scrollt.
Houd AUTO POWER op de afstandsbediening
gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt in de BT
(Bluetooth)-functie en druk er nogmaals op terwijl
“ON - BT LOCK” wordt weergegeven om deze functie
in te schakelen.
,,Opmerking
Zelfs als u de BT LOCK functie op Aan zet,
gaat deze soundbar aan door de Auto Power
functie. Zet de Auto Power functie uit om dit te
voorkomen.
,,Opmerking
yy Ondersteunde TV-merken
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Zorg ervoor dat de geluidsuitvoer van uw TV
ingesteld staat op [External speaker].
y
y Afhankelijk van de afstandsbediening kan
deze functie mogelijk niet goed werken.
yy Deze functie werkt niet op de LG TV’s magic
afstandsbediening.
yy Deze functie kan mogelijk niet goed werken
wanneer sommige regelfuncties voor de TV
zoals HDMI CEC, SIMPLINK en LG Sound Sync
ON staan.
yy Sommige afstandsbedieningen worden
mogelijk niet ondersteund.
yy Sommige afstandsbedieningen werken mogelijk
niet als u herhaaldelijk op de volumeknop drukt.
AV Sync
Wanneer u audiosignalen van een TV ontvangt,
komen geluid en beeld mogelijk niet overeen. In dit
geval kan deze functie de vertragingstijd aanpassen.
1. Druk op AV SYNC.
2. Gebruik C/V om de tijd te regelen - deze
u kunt tussen 0 en 300 ms instellen.
Bedienen 57
Zet het geluid tijdelijk uit.
Auto afsluiten
Druk op
dempen.
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op
elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is
aangesloten op een extern apparaat en gedurende
15 minuten niet wordt gebruikt.
(Dempen) om het geluid van uw unit te
Zo kunt u uw unit dempen, bijvoorbeeld om
de telefoon te beantwoorden, "MUTE" wordt
weergegeven in het displayvenster.
Druk nogmaals op (Dempen) op de
afstandsbediening om dit te annuleren of het
volumeniveau te veranderen.
Slaaptimer instellen
Deze unit zal vanzelf uitgeschakeld worden na de
ingestelde tijd.
Het zal ook uitgeschakeld worden na zes uur als de
Hoofdunit verbonden is met een draagbaar apparaat.
Als het netwerk verbonden is, schakelt de luidspreker
naar de netwerk standby-modus. Daarna wordt de
LED-indicator op de unit wit gedimd.
Als het netwerk niet verbonden is, schakelt de
luidspreker naar de standby-modus. Dan wordt het
LED indicator-lampje op de unit rood.
AUTO POWER Aan/Uit
Dimmer (Scherm wordt half verduisterd) [
Slaaptimer waarde (180 - 10) [ Scherm aan
Deze unit wordt automatisch ingeschakeld door een
inputbron: optisch, LG TV of Bluetooth.
Om de resterende tijd te controleren drukt u op
SLEEP.
Het inschakelen van deze functie wordt alleen
ondersteund in de netwerk stand-by modus, behalve
bij een optisch signaal. Controleer het gedimde witte
lampje op het apparaat.
Om de sleep-functie te annuleren drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat “S 10” verschijnt en
druk vervolgens nogmaals op SLEEP terwijl “S 10”
getoond wordt.
,,Opmerking
U kunt de resterende tijd voordat het toestel
wordt uitgeschakeld controleren. Druk op
SLEEP waardoor de resterende tijd op het
displayvenster verschijnt.
Automatische schermdimmer
Het scherm wordt vanzelf donker als er gedurende
15 seconden geen toetsinvoer is.
Als u op een knop drukt, licht het scherm op.
Weergeven van informatie over
de invoerbron
Uw kunt allerlei informatie over de invoerbron
weergeven door op INFO te drukken.
OPT/ARC/HDMI/PORT.: Geluidsformaat
BT (Bluetooth): Naam van het verbonden Bluetoothapparaat
Wanneer u uw TV of een extern apparaat aansluit op
deze unit, dan herkent deze unit het inputsignaal en
selecteert u de juiste functie. U kunt het geluid van
uw apparaat horen.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en de unit zal worden verbonden
met uw Bluetooth-apparaat.
Deze functie schakelt iedere keer dat u op
AUTO POWER duwt, in en uit.
3
Bedienen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de opties voor de
gewenste tijdsperiode (in minuten) te selecteren:
58
Bedienen
,,Opmerking
yy Nadat het apparaat aangezet is met de
functie AUTO POWER, zal dit automatisch
uitgaan indien er gedurende een bepaalde
tijdsperiode geen signaal is van de TV
verbonden met LG Sound Sync (Optisch/
Draadloos).
yy Nadat de unit ingeschakeld is met de functie
AUTO POWER, gaat deze automatisch uit,
indien er gedurende een bepaalde tijdsperiode
geen signaal meer is van het externe
apparaat.
3
Bedienen
yy Indien u de speler direct heeft uitgezet, kan
het niet automatisch meer aangezet worden
met de AUTO POWER-functie. Echter de
speler kan middels de AUTO POWER-functie
aangezet worden wanneer het optische
signaal na 5 seconden van geen signaal
binnenkomt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Als u de Bluetooth-verbinding met dit
apparaat verbreekt, proberen sommige
Bluetooth-apparaten voortdurend om
verbinding te maken met het apparaat.
Daarom wordt het aanbevolen om de
verbinding te verbreken voordat het apparaat
wordt uitgeschakeld.
yy Als u AUTO POWER wilt gebruiken, dient
SIMPLINK uitgeschakeld te zijn. Het duurt
ongeveer 30 seconden om SIMPLINK aan of
uit te schakelen.
yy Wanneer u deze unit de eerste keer aan zet,
wordt Auto Stroom functie op status gezet.
yy Om deze functie te gebruiken, moet de
hoofdunit geregistreerd zijn in de lijst met
gepaarde apparaten van het Bluetoothapparaat.
yy U kunt de AUTO POWER-functie alleen
instellen als deze unit is ingeschakeld.
Verandering van de auto-functie
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals optisch,
Bluetooth, LG TV en Draagbaar en schakelt
vervolgens automatisch over naar de geschikte
functie.
Als het optisch signaal binnenkomt
Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat met
een optische kabel aangesloten op deze unit, schakelt
de unit over op optisch. U kunt het geluid van uw
apparaat horen.
Wanneer u probeert het BLUETOOTHapparaat aan te sluiten
Als u probeert om uw Bluetooth- apparaat aan
te sluiten op deze unit, dan wordt de Bluetooth
functie gekozen. Speel uw muziek op het Bluetoothapparaat af.
Wanneer het LG TV-signaal binnenkomt
Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound
Sync (Draadloze verbinding) aan zet, verandert deze
unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw
TV horen.
Verbinden met een Draagbaar apparaat
Als u uw draagbare apparaat aansluit met een
draagbare kabel, verandert deze unit de functie in
Draagbaar. U kunt het geluid van uw apparaat horen.
Bedienen 59
,,Opmerking
yy Voor het omschakelen naar optische
functie, moet er 5 seconden geen signaal
binnenkomen.
yy Deze unit wisselt de functie niet in optisch
als SIMPLINK van de aangesloten TV, Blu-ray
discspeler, opzetbox en dergelijke apparaten
op aan is gezet of een verbonden CECondersteund apparaat is aangezet.
yy Schakel de SIMPLINK-functie op uw LG TV uit
als u van de automatische functiewisseling
gebruik wilt maken. Het duurt ongeveer 30
seconden voordat SIMPLINK is uitgeschakeld.
yy Bij het gebruik van de WI-FI functie zonder
netwerkverbinding kunt u geen Bluetoothapparaat en LG TV verbinden via LG Sound
Sync (Draadloos). Schakel over naar een
andere functie om hiermee te verbinden.
Pas het volumeniveau
automatisch aan
Deze unit ondersteunt de functie Auto Volume die
het volumeniveau automatisch aanpast.
Als het uitvoergeluid te hard of te zacht is, drukt u op
AUTO VOL op de afstandsbediening. Op deze manier
kunt u van de weergave op een gepast geluidsniveau
genieten.
Om deze functie te annuleren, druk opnieuw
op de knop terwijl “ON-AUTO VOLUME” wordt
weergegeven.
Aanpassen van Hoge tonen/Lage
tonen/Sub-woofer
U kunt het geluidsniveau van Hoge tonen, Bas en
Subwoofer naar voorkeur aanpassen.
TRE (Hoge tonen) /BAS (Bas) : -5 dB tot 5 dB
WF (Subwoofer) : -15 dB tot 6 dB
1. Druk herhaaldelijk op de
-knop om de TRE
(hoge tonen), BAS (bas) of WF (subwoofer) te
selecteren.
2. Druk op VOL o/p om het geluidsniveau aan te
passen.
Nachtmodus
Zet Nachtmodus op AAN om de geluidsintensiteit te
verminderen en fijnheid en zachtheid te verbeteren.
Druk op de knop op de afstandsbediening. Zo kunt
u Nachtmodus activeren. Druk nogmaals op de
knop om te annuleren.
3
Bedienen
yy Als de Bluetooth-verbinding
vergrendelfunctie is ingeschakeld, is de
Bluetooth-verbinding alleen beschikbaar voor
de Bluetooth- en LG TV-functie. (pagina 56)
Geluid aanpassen
60
Bedienen
Modus Stand-by
De luidspreker schakelt over naar de modus stand-by
als er geen muziek wordt afgespeeld en er geen knop
actief is.
Modus Stand-by
Optie 1.
3
Als het netwerk ontkoppeld is en er geen muziek
wordt afgespeeld en er 15 minuten geen knop wordt
aangeraakt, schakelt de luidspreker over naar de
stand-by modus. Daarna verschijnt “GOOD-BYE” op
het displayscherm en de LED-indicator op de unit
wordt rood.
Bedienen
Optie 2.
Als u drukt op 1 op de unit of 1 op de
afstandsbediening en vasthoudt gedurende ongeveer
3 seconden, schakelt de luidspreker over naar de
stand-by-modus. Daarna verschijnt “GOOD-BYE” op
het displayscherm en de LED-indicator op de unit
wordt rood.
Modus Netwerk stand-by
Optie 1.
Wanneer het netwerk verbonden is, maar er geen
muziek wordt afgespeeld en er 15 minuten geen
knoppen worden aangeraakt, schakelt de luidspreker
over naar de stand-by modus. Daarna wordt de LEDindicator op de unit wit gedimd.
Optie 2.
Als u de 1 toets van de unit of de 1 toets op de
afstandsbediening drukt, schakelt de luidspreker
over naar de stand-by-modus. Daarna wordt de LEDindicator op de unit wit gedimd.
Bluetooth-standbymodus
Als de Bluetooth-standbymodus is ingesteld op
AAN, schakelt de luidspreker naar de Bluetoothstandbymodus wanneer deze wordt uitgeschakeld.
Als u het hoofdapparaat in de Bluetoothstandbymodus zet, kunnen Bluetooth en LG TV zelfs
verbinding maken als het netwerk niet is verbonden.
Pas het volumeniveau van het apparaat naar
het minimum aan. En houd vervolgens VOL - op
het apparaat en INFO op de afstandsbediening
gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt. U ziet
“ON-BT STANDBY” en het apparaat schakelt naar de
Bluetooth stand-bymodus.
Druk om deze functie te annuleren op INFO terwijl
“ON-BT STANDBY” wordt weergegeven.
,,Opmerking
yy Als u het apparaat uitschakelt in de Wi-Fifunctie, werkt de Bluetooth-standbymodus
niet.
yy Om deze functie te gebruiken, moet u de
AUTO POWER-functie inschakelen.
De luidspreker resetten
Als de luidspreker niet wordt ingeschakeld of niet
reageert, moet u de luidspreker resetten.
De luidspreker resetten
knop ingedrukt totdat u eenmaal de
yy Houd de
pieptoon hoort. U ziet “DISABLED” staan op het
display-scherm. Vervolgens worden alle draadloze
netwerkpoorten gedeactiveerd en de opgeslagen
informatie van het draadloze netwerk wordt
verwijderd.
knop ingedrukt totdat u tweemaal
yy Houd de
de pieptoon hoort. U ziet “RESET” staan op het
display-scherm. U kunt de luidspreker resetten
naar de originele fabrieksinstellingen.
Problemen oplossen 61
Problemen oplossen
Algemeen
Oorzaak & oplossing
Het apparaat werkt niet
goed.
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv,
subwoofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in.
yy Haal het netsnoer van dit apparaat en de aangesloten externe apparaat (TV,
Woofer, DVD-speler, versterker, etc.) eruit en probeer opnieuw verbinding te
maken.
yy Eerdere instelling wordt mogelijk niet bewaard wanneer de stroom van het
apparaat wordt afgehaald.
De stroom gaat niet aan.
Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact?
yy Steek de stekker in het stopcontact.
Er wordt geen geluid
geproduceerd.
Is het volume ingesteld op het minimum?
yy Pas het volume aan.
yy Wanneer u een verbinding met een extern apparaat gebruikt (opzetbox,
Bluetooth-apparaat, etc.), wijzig dan het volume.
Is de demp-functie geactiveerd?
yy Druk op het volumeniveau of pas het aan om de demp-functie te
annuleren.
Is de functie correct geselecteerd?
yy Controleer de invoerbron en selecteer de juiste invoerbron.
Er komt geen geluid uit de
woofer
Is de subwoofer ingestoken?
yy Steek de stroomkabel van de subwoofer op veilige wijze in het
wandstopcontact.
Is de paring tussen de unit en de subwoofer verbroken?
yy Verbind de unit en de subwoofer. (Raadpleeg pagina 11.)
De afstandsbedieningen
werkt niet goed.
Is de afstandsbediening te ver van de unit?
yy Bedien de afstandsbediening binnen ongeveer 7 m.
Staat er een object in het pad tussen de afstandsbediening en het apparaat?
yy Verwijder het obstakel.
Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg?
yy Vervang de batterijen met nieuwe.
De AUTO POWER-functie
werkt niet.
yy Controleer de aansluiting van het externe apparaat, zoals de TV, DVD/Blu-Rayspeler of het Bluetooth-apparaat.
yy Controleer de status van SIMPLINK op uw LG TV en schakel SIMPLINK uit.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet
werkt.
LG Sound Sync werkt niet.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
yy Controleer de verbinding van LG Sound Sync.
yy Controleer het geluid van uw TV en deze unit.
4
Problemen oplossen
Symptomen
62
Problemen oplossen
Symptomen
Oorzaak & oplossing
Wanneer u vindt dat het
geluid uit het apparaat te
laag is.
Controleer de onderstaande gegevens en pas de unit overeenkomstig deze
gegevens aan.
yy Schakel de status van de DRC-functie in op [UIT] met behulp van de Music
Flow Player.
y
y Met de soundbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL
OUT instellingen in het setupmenu van de TV van [PCM] naar [AUTO] of
[BITSTREAM].
yy Met de soundbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT
instellingen in het setupmenu van de Speler van [PCM] naar [PRIMARY PASSTHROUGH] of [BITSTREAM].
y
y Wijzig de Audio DRC-instelling in de instellingen van het verbonden apparaat
naar de [OFF]-status.
yy Zorg ervoor dat de nachtstand niet is ingeschakeld. Schakel de nachtstand
naar [OFF].
Het apparaat verbindt
niet met het Bluetoothapparaat.
yy Schakel de Bluetooth-vergrendelfunctie uit. (Zie hiervoor pagina 56.)
4
Problemen oplossen
Netwerk
Symptomen
Oorzaak & oplossing
Kan de luidspreker
niet aansluiten op uw
thuisnetwerk.
Het is mogelijk dat de draadloze verbinding wordt gestoord door een of meer
huishoudelijke apparaten die radiofrequenties gebruiken. Verplaats de luidspreker
hier vandaan.
Mediaservers worden
niet vermeld op de
apparatenlijst.
yy Er is een firewall of antivirusprogramma op uw mediaserver actief. Schakel de
firewall of het antivirusprogramma op uw mediaserver uit.
yy Zorg ervoor dat de luidspreker is verbonden met hetzelfde netwerk als
waarmee uw mediaserver is verbonden.
Music Flow Player werkt
niet goed.
Zit de stekker van de Music Flow Player in het stopcontact?
yy Steek de stekker van de Music Flow Player in het stopcontact.
Is de LAN-kabel op de juiste manier aangesloten op de draadloze router en de
Music Flow Player?
yy Sluit de LAN-kabel aan op de LAN-poort op de achterkant van de Music Flow
Player en op uw draadloze router.
Wanneer de stekker van de Music Flow Player in het stopcontact zit, laat dan de
LED van de Music Flow Player zien dat hij correct werkt?
yy Als u problemen ondervindt met het aansluiten van de Music Flow Player,
probeer dan de luidspreker op een andere plaats te zetten dichter bij de
draadloze router of de Music Flow Player.
Als u de router opnieuw start?
yy U moet de stroom naar de luidspreker uit- en dan weer inschakelen.
Als u een nieuwe router installeert.
yy U moet een fabrieksinstelling uitvoeren en de netwerkverbinding voor de
luidspreker configureren.
Problemen oplossen 63
Applicatie en PC-software
Symptomen
Oorzaak & oplossing
Music Flow Player werkt
niet goed.
Treedt er een fout op bij het openen van de app?
yy Zorg ervoor dat uw smart apparaat compatibel is met de app.
yy Zorg ervoor dat de Music Flow Player app de meest recente versie is.
yy Zorg ervoor dat de LED op de voorkant van de luidspreker van rood naar wit
gaat.
De Music Flow PCsoftware werkt niet goed.
Is de firewall op uw computer ingeschakeld?
yy Schakel al uw firewalls uit en probeer opnieuw verbinding te maken.
Raadpleeg de instructie of website van uw firewall.
Is de LAN-kabel op de juiste manier aangesloten op de draadloze router en uw
computer?
yy Zorg ervoor dat de luidspreker en uw computer op de juiste manier zijn
verbonden met het lokale netwerk en toegang hebben tot het internet.
yy De draadloze communicatie kan worden onderbroken door huishoudelijke
apparaten die gebruikmaken van radiofrequenties. Haal de luidspreker en uw
computer hierbij uit de buurt.
Symptomen
Oorzaak & oplossing
Dit apparaat kan
draadloze interferentie
ondervinden.
yy Draadloos kan mogelijk niet normaal werken in een gebied met een zwak
signaal.
yy Installeer het apparaat dicht genoeg bij de draadloze subwoofer.
yy Installeer het apparaat op metalen meubilair voor een optimale prestatie.
Het Bluetooth-apparaat
yy Wanneer een deel van uw lichaam contact maakt met de ontvanger van het
Bluetooth-apparaat of de soundbar.
kan mogelijk niet goed
werken of geluid maken in yy Wanneer er een obstakel of wand staat of het apparaat is geïnstalleerd op
de volgende gevallen.
een afgesloten plaats.
yy Wanneer er een apparaat (een draadloze LAN, een medisch apparaat of een
magnetron) is dat dezelfde frequentie gebruikt, maak dan de afstand tussen
de producten zodanig dat ze zo ver mogelijk van elkaar af staan.
yy Maak bij het aansluiten van het apparaat op het Bluetooth-apparaat de
afstand tussen de producten zodanig dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan.
yy Wanneer het apparaat te ver van het Bluetooth-apparaat af staat, wordt de
verbinding verbroken en ook kan er storing optreden.
Problemen oplossen
OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken
4
64
Problemen oplossen
OPMERKINGEN om de Demo modus te starten
Symptomen
Oorzaak & oplossing
Kan de ingangsbron niet wijzigen met knop F zoals
BT (Bluetooth), HDMI etc. en alleen [DEMO] wordt
weergegeven in het display aan de voorzijde.
Haal de stekker uit de wandcontactdoos en stop deze
er weer in. Als dat niet werkt, houdt knop F ingedrukt
(Ongeveer 15 seconden) op de hoofdunit tot het display
de huidige geselecteerde functie aangeeft.
Afstandsbediening werkt niet. (Geen reactie)
4
Problemen oplossen
Bijlage 65
Bestandsvereisten
Beschikbare Bestandsextensies : “.mp3”, “.wma”,
“.flac”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”
Samplingfrequentie: binnen 32 tot 48 kHz (mp3,
wma), tot 192 kHz/24 bit (flac)
Bitsnelheid: tot 320 kbps (mp3, wma)
yy De bestandsvereisten zijn niet altijd compatibel.
Er kunnen bepaalde beperkingen gelden voor
bestandseigenschappen en de mogelijkheden van
de mediaserver.
yy Sommige “wav”-bestanden worden door deze
luidspreker niet ondersteund.
yy Afhankelijk van het bestandstype of de manier van
opname, kan het afspelen van bepaalde bestanden
onmogelijk zijn.
yy Sommige DRM-geladen bestanden worden door
deze luidspreker niet ondersteund.
Handelsmerken en
licenties
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaren.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG
Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die
namen van hun respectievelijke eigenaars.
De termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en
in andere landen.
5
Bijlage
Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten.
Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing
Limited. DTS, het Symbool, & DTS en het symbool
samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS
Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
66
Bijlage
Specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
25 V 0 1,52 A (AC-adapter)
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik
AC-adapter
Netwerk stand-by : 5,0 W
(Als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
Model : DA-38A25
Fabrikant: Asian Power Devices Inc.
Ingang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Uitgang: 25 V 0 1,52 A
Afmetingen (B x H x D)
circa 950 mm x 55 mm x 85 mm (met voet)
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Vochtigheid tijdens bedrijf
5 % tot 90 %
Beschikbare Digitale Invoer Audio
Sampling Frequentie
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Beschikbaar audioformaat voor
digitale invoer
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Invoer/Uitvoer
5
Bijlage
OPTICAL IN
3 V (p-p), Optische plug x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms (3,5 mm stereo-plug) x 1
HDMI IN
19 Pins (Type A, HDMI™ connector) x 1
19 Pins (Type A, HDMI™ connector) x 1
HDMI OUT
4K bronnen afhankelijk van HDCP 2,2 worden niet ondersteund bij 4K
resoluties.
Versterker (RMS-uitgang)
Totaal
320 W RMS
Voorkant
60 W RMS x 2 (4 Ω bij 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω bij 80 Hz, THD 10 %)
Bijlage 67
Draadloze subwoofer
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op de subwoofer.
Stroomverbruik
33 W
Type
1-kanaals enkele luidspreker
Impedantie
3Ω
Nominale Ingangsvermogen
200 W RMS
Max. ingangsvermogen
400 W RMS
Afmetingen (B x H x D)
circa 171 mm x 320 mm x 252 mm
Systeem
LAN-poort
Ethernetplug x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Draadloos LAN (ingebouwde
antenne)
Geïntegreerde IEEE 802,11n (concept 2,0) voor draadloze toegang tot
het netwerk, compatibel met 802,11a/b/g/n Wi-Fi-netwerken.
yy Het ontwerp en de technische specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
5
Bijlage
68
Bijlage
De luidspreker hanteren
Bij verzenden van de luidspreker
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u de luidspreker moet
verzenden, kunt u, voor een maximale bescherming,
deze weer inpakken zoals oorspronkelijk werd verpakt
in de fabriek.
De buitenkant schoon houden
yy Gebruik geen vluchtige vloeistoffen, zoals
insecticiden, in de buurt van de luidspreker.
yy Vegen met een sterke druk kan het oppervlak
beschadigen.
yy Laat geen rubberen of plastic producten langdurig
in contact komen met de luidspreker.
De luidspreker schoonmaken
5
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Voor extreem vervuilde oppervlakken,
gebruik een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van de luidspreker beschadigen.
Belangrijke informatie
met betrekking tot de
netwerkservices
Voor alle informatie, gegevens, documenten,
communicaties, downloads, bestanden, teksten,
afbeeldingen, foto's, grafische voorstellingen, video's,
webcasts, publicaties, hulpprogramma's, bronnen,
software, code, programma's, applets, widgets,
toepassingen, producten en andere inhoud (“Inhoud”)
en alle diensten en aanbiedingen (“Services”) die via
een derde partij (elk een “Serviceprovider”) wordt
geleverd of beschikbaar wordt gesteld, geldt dat de
Service Provider hier volledig verantwoordelijk voor is.
De beschikbaarheid van en toegang tot de Inhoud
en Services die via het LGE-apparaat door de Service
Provider worden verschaft kunnen op elk gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd, inclusief, maar niet beperkt tot opschorting,
verwijdering, beëindiging van alle of een deel van de
Inhoud of Services.
Bijlage
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot
de Inhoud of Diensten, raadpleeg de website van de
Service Provider voor de meest actuele informatie.
LGE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
de klantenservice met betrekking tot de Inhoud
en Diensten. Alle vragen of serviceverzoeken met
betrekking tot de Inhoud of Diensten moeten
rechtstreeks worden gericht aan de desbetreffende
Inhoud en Dienstenproviders.
LGE is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of
Diensten die door de Serviceprovider wordt verstrekt
of voor de wijzigingen, verwijdering of beëindiging
van dergelijke Inhoud of Diensten en biedt geen
garantie ten aanzien van de beschikbaarheid of
toegankelijkheid van dergelijke Inhoud of Diensten.
Bijlage 69
GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor die individuen
en groepen die de Multiroom Luidspreker van LG (LG
Multiroom Speaker) gebruiken, alsmede alle software
die verbonden is aan de LG Multiroom Speaker, deze
applicatie en alle diensten die verbonden zijn aan
deze applicatie (gezamenlijk “LG Software”). Deze
beschrijven voor u de verantwoordelijkheden van LGE
en aangeven tevens datgene wat u wel of niet mag
doen bij het gebruik van de LG Software. LG Software
is eigen software in het bezit van LG Electronics Inc.,
een onderneming die is geregistreerd in Korea met
statutaire zetel in Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpogu, Seoul, Korea. LGE, en haar licentiegevers (“LGE”,
“ons” of “wij”).
Door het openen of gebruiken van LG Software,
bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden
accepteert en dat u akkoord gaat om hieraan
te voldoen. Als u niet akkoord gaat met deze
Gebruiksvoorwaarden, mag u de LG Software
niet openen of gebruiken. Voorzover enig conflict
ontstaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en
enig ander document waarnaar wordt verwezen
in deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze
Gebruiksvoorwaarden voorrang, tenzij duidelijk
anders aangegeven in het desbetreffende document.
U bevestigt dat alle eigendomsrechten van LG
Software overal ter wereld exclusief bij ons liggen
en dat geen eigendomsrechten op LG Software op
u worden overgedragen. U hebt enkel recht op het
beperkt gebruik van LG Software zoals verleend is in
deze licentievoorwaarden.
U mag onze software op geen enkele wijze kopiëren,
aanpassen, decompileren of bewerken tenzij u dit
wettelijk is toegestaan. Wij behouden ons het recht
voor om alle of een deel van de Services zonder
aankondiging op te heffen, in te trekken of stop te
zetten als wij denken dat u in strijd handelt met deze
Gebruiksvoorwaarden.
U bevestigt dat LG Software niet is ontwikkeld om te
voldoen aan uw individuele vereisten. Wij doen geen
beloftes en geven geen garanties dat LG Software
vrij is van bugs of fouten of dat het altijd beschikbaar
zal zijn. Wij doen commercieel redelijke inspanningen
om LG Software aan te bieden op een continue basis
Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid als
de Services of enig deel daarvan om enige reden niet
beschikbaar zijn op enig moment of gedurende enige
periode.
Hoewel u LG Software kunt gebruiken voor het
downloaden en openen van inhoud of applicaties
die beschikbaar zijn gesteld door derden op uw LG
Software, doen wij geen beloftes en geven wij geen
garanties dat u dergelijke inhoud of applicaties altijd
kunt openen. In zoverre wij dit wettelijk mogen,
sluiten wij alle garanties, voorwaarden en andere
condities uit die impliciet bij wet opgenomen zouden
kunnen zijn in deze licentievoorwaarden.
In zoverre wij dit wettelijk mogen, sluiten wij alle
aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die
wordt opgelopen door u of enige andere persoon in
verband met uw gebruik van LG Software. Wij zijn
alleen verantwoordelijk voor geleden verlies of schade
die een voorzienbaar resultaat is van het schenden
van deze licentievoorwaarden onzerzijds of van onze
nalatigheid, tot aan het hieronder gespecificeerde
bedrag, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig
verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies
of schade is voorzienbaar als het een duidelijke
consequentie van een schending onzerzijds of als het
door u en ons werd overwogen bij uw eerste gebruik
van LG Software.
Voor enig verlies of schade die niet is uitgesloten
onder deze licentievoorwaarden, zijnde in contract,
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of
anderszins, is de totale aansprakelijkheid van
ons en onze groep bedrijven richting u beperkt
tot het bedrag dat u hebt betaald voor uw LG
Software-service. Voor zover toegestaan onder het
toepasselijke recht, staan sommige jurisdicties de
beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor
incidentele of gevolgschade niet toe, of hanteren
een wetgeving die zulke beperking of uitsluiting van
aansprakelijkheid begrenst, zodat de bovenstaande
beperking mogelijk niet op u van toepassing wordt.
Niets in deze licentievoorwaarden zal onze
aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor
overlijden of persoonlijk letsel met betrekking tot
onze nalatigheid, fraude of misleiding of enige
5
Bijlage
Wij verlenen u een niet-exclusieve licentie voor het
gebruik van de vooraf geïnstalleerde kopie van LG
Software, alleen voor zover noodzakelijk voor het
persoonlijk gebruik van uw LG Multiroom Luidspreker,
en voor geen ander doel.
met hoge kwaliteit, maar wij kunnen niet garanderen
dat het altijd beschikbaar, ononderbroken of zonder
fouten zal zijn. Het is mogelijk dat wij de LG Software
moeten onderbreken of stopzetten of uw gebruik van
alle of een deel van de Services moeten opheffen of
beperken wanneer wij dit redelijkerwijs noodzakelijk
achten om technische, operationele, beveiligings-,
wettelijke of aan regelgeving gerelateerde redenen.
70
Bijlage
andere aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden
uitgesloten of beperkt.
LG Software biedt toegang tot “apps” en koppeling
met andere diensten die eigendom zijn en beheerd
zijn door derden, zoals content providers. Alle apps,
services en inhoud van derden die u opent via de
Services, worden u beschikbaar gesteld door deze
derde aanbieders en vallen buiten het bereik van deze
Gebruiksvoorwaarden.
Uw relaties met enige derde aanbieders zijn enkel en
alleen tussen u en de desbetreffende aanbieder en
kunnen onderhevig zijn aan de eigen voorwaarden
en condities en het privacybeleid van de aanbieder.
Wij moedigen u aan om deze documenten te lezen,
hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud
daarvan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor
apps, diensten of inhoud die aangeboden wordt door
derden providers.
5
Bijlage
Wij kunnen limieten opleggen op het gebruik van of
toegang tot bepaalde inhoud, applicaties of diensten
van derden, in ieder geval zonder aankondiging of
aansprakelijkheid. Wij doen expliciet afstand van elke
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige
wijziging, onderbreking, uitschakeling, verwijdering
of opheffing van enige inhoud, applicatie of service
die beschikbaar wordt gesteld via deze LG Software.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
de klantenservice met betrekking tot de inhoud,
applicatie en services. Alle vragen of serviceverzoeken
met betrekking tot de inhoud, applicaties of diensten
van derden moeten rechtstreeks worden gericht aan
de desbetreffende content en diensten providers of
de ontwikkelaars van de applicatie, voor zover van
toepassing.
Deze voorwaarden zijn niet van invloed op uw
wettelijke rechten als consument.
Geschiktheid van de Services voor kinderen en tools
voor ouderlijk toezicht.
Wijzig dit naar passend indien geschikt: De diensten
zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en
ze zijn niet specifiek opgesteld om kinderen jonger
dan 13 jaar aan te trekken. Bovendien kan bepaalde
inhoud die u kunt benaderen via uw gebruik van de
Diensten, materiaal bevatten dat u kunt beschouwen
als onbehoorlijk, aanstootgevend of dat niet geschikt
kan zijn voor kinderen.
Als u uw kind toestemming geeft om uw LG Smart
TV te gebruiken voor toegang tot de Services, bent
u alleen verantwoordelijk voor het beslissen of de
desbetreffende Services wel of niet geschikt zijn voor
toegang door dat kind.
Uw Smart TV biedt een tool voor ouderlijk toezicht
(door middel van een PIN met 4 cijfers). Als u de
PIN met 4 cijfers hebt geactiveerd, kan uw LG
Smart TV beperkte inhoud niet weergeven tenzij
u de PIN invoert. U bent verantwoordelijk voor
het configureren en onderhouden van de tool
voor ouderlijk toezicht en alle andere functies die
beschikbaar zijn, en wij zijn niet verantwoordelijk voor
enig door u of enige andere gebruiker van uw LG
Smart TV geleden letsel, verlies of schade als gevolg
van het nalaten hiervan. Afhankelijk van de modellen
van uw LG Smart TV, zijn deze functies wellicht niet
beschikbaar.
Virussen en beveiliging
We maken een commercieel redelijke inspanning
om een veilige en virusvrije dienst te verzekeren,
maar deze inspanningen zijn geen absolute garantie
voor een dienst vrij van bugs, virussen of andere
kwetsbaarheden.
Bovendien nemen wij geen aansprakelijkheid
voor enig verlies of schade veroorzaakt door een
virus, verspreide denial-of-service-aanval of ander
technologisch schadelijk materiaal dat de gegevens
van uw LG Smart TV of ander materiaal dat u
toebehoort kan infecteren gedurende uw gebruik van
de Services.
Naar eigen goeddunken aanpassen: Klachten
In geval van vragen, zorgen of klachten over de
Services, neemt u contact op met [verwijzing naar
niet-persoonlijk e-mailadres van LG opnemen].
Naar eigen goeddunken aanpassen: Diverse
Tenzij dit expliciet anderszins is vermeld, bevatten
deze Gebruiksvoorwaarden en de hierin verwezen
documenten de gehele overeenkomst tussen ons
en u met betrekking tot uw gebruik van de Services
en gaan voorbij aan enige eerdere overeenkomsten,
schikkingen, ondernemingen of voorstellen, schriftelijk
of mondeling, tussen ons en u met betrekking tot uw
gebruik van de Services.
Wij kunnen enige of al onze rechten en
verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden
toewijzen, uitbesteden of anderszins overdragen aan
enig bedrijf, onderneming of persoon. Wij kunnen dit
alleen doen als het geen significante invloed heeft
op uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden.
U mag uw rechten of verplichtingen onder deze
Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, uitbesteden of
anderszins overdragen aan iemand anders (behalve
wanneer u uw LG Smart TV ter beschikking stelt
aan een derde) tenzij u dit eerst met ons schriftelijk
overeenkomt.
Bijlage 71
Als wij besluiten welke rechten dan ook niet tegen u
uit te voeren of bij u op te leggen, dan weerhoudt ons
dit niet om te besluiten die rechten later alsnog uit te
oefenen of op te leggen.
Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden
illegaal of ongeldig wordt bevonden of anderszins niet
afdwingbaar is door een rechtbank of toezichthouder,
dan zal dat deel, indien nodig, uit de Voorwaarden
worden geschrapt en de overige delen van deze
Gebruiksvoorwaarden zullen afdwingbaar blijven.
Deze Gebruiksvoorwaarden creëren of impliceren
geen rechten die afdwingbaar zijn door een persoon
die niet aan deze verbonden is.
Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetten
van het land waar uw LG Smart TV wordt verkocht,
en zowel u als LGE gaan akkoord om te vallen onder
de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het
land waar uw LG Smart TV wordt verkocht in verband
hiermee
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open
sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics verleent u de open source-code op
cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een
dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media,
de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek
kunt u per e-mail richten aan:
opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar
geldig vanaf de dag van aankoop van het product.
Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de
Republiek Korea, behalve de bepalingen aangaande
conflicten tussen wetten.
Neem bij vragen of opmerkingen over deze
Gebruiksvoorwaarden contact op met LGE via
www.lg.com.
5
Bijlage
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd
worden bijgewerkt door LGE. Als wij een significante
wijziging aanbrengen aan onze Gebruiksvoorwaarden,
krijgt u een update via uw LG Software of op een
andere manier.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising