LG SL9YG Handleiding
EENVOUDIGE HANDLEIDING
NEDERLANDS
LG Wi-Fi
Soundbar
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt en bewaar de handleiding voor later.
Om de instructies voor geavanceerde functies te bekijken gaat u naar
http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.
MODEL
SL9YG
MFL71139757
1903_Rev01
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2019-03-29
10:21:20
Voorpaneel
Microfoon
Google Assistent-LED
1 (Standby) · · · · · · · · · Schakelt de eenheid AAN of UIT.
F (Functie) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Selecteert functie
p/o (Volume) · · · · · · · · · · · · · · · · · Past het volume aan
N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Afspelen / Pauzeren
> (Microfoon dempen) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Schakelt spraakherkenning in en uit.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hiermee wordt feedback van
Google Assistent in stand-by gezet en gestopt.
Paneel aan de achterkant
Aansluiting subwoofer
Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de
soundbar en volg de onderstaande stappen.
a Steek de stekker van de soundbar en de
draadloze subwoofer in het stopcontact.
b Zet de soundbar aan.
• De soundbar en de draadloze subwoofer
worden automatisch verbonden. De groene
LED van de subwoofer gaat aan.
Handmatige subwooferverbinding
Probeer de subwoofer handmatig te verbinden als
deze geen geluid maakt.
a Druk ‘Pairing’ op de achterkant van de draadloze
sub woofer.
• De groene LED aan de achterkant van de
draadloze subwoofer knippert snel.
(Indien het groene LED niet knippert, druk en
houd de Pairing ingedrukt.)
b Zet de soundbar aan.
• Het koppelen is voltooid. De groene LED op de
achterkant van de draadloze luidspreker wordt
ingeschakeld.
Houd de soundbar en de subwoofer 1 m
verwijderd van het apparaat (bijv. draadloze
router, magnetron enz.) om draadloze
interventie te voorkomen.
USB-poort · · · · · · · · · · · · · · · · Verbinding maken met een
USB-apparaat.
OPTICAL IN · · · · · · Verbinding maken met een optisch
apparaat.
HDMI OUT (TV ARC) · · · Verbinding maken met een TV.
HDMI IN · · · · · · · · Verbinding maken met apparaat met
HDMI OUT.
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 2
!1 m
2019-03-29
10:21:21
TV-aansluiting
Verbind de soundbar met de tv met behulp van
Optisch ( ) of HDMI ARC ( ).
Netwerkverbinding
a
c
Optische verbinding
a Verbind de soundbar met de tv met behulp van
een optische kabel.
b Configureer [Externe luidspreker (optisch)] in het
instellingenmenu van uw TV.
HDMI (ARC)-aansluiting
a Verbind de soundbar met de tv met behulp van
een HDMI-kabel.
b Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in
het instellingenmenu van uw TV.
b
a Controleer de toestand van het netwerk. Er dient
een router geïnstalleerd te zijn, verbonden met
het netwerk.
b Verbind uw smart-apparaat met uw
thuisnetwerk.
c Verbind de soundbar met de stroomtoevoer.
Alle apparaten moeten op dezelfde router
worden aangesloten.
Stap 1. Installeer de app “Google Home”
Download de app Google Home van Google Play of
App Store.
Stap 2. Stel de Wi-Fi-verbinding in met
app
a Verbind uw smart-toestel met het Wi-Fi-netwerk
dat u gaat gebruiken voor uw luidspreker.
• HDMI verbinding in niet beschikbaar als uw
TV HDMI ARC niet ondersteunt.
• Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is
met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARCsignaal een hoge prioriteit.
Verbinden van extra apparaten
a Verbind met het externe apparaat als volgt.
(Opzetbox,
speler enz.)
In geval van iOS-toestellen moet
Bluetooth-instelling op uw smart-toestel
zijn ingeschakeld.
b Start de app “Google Home”.
c Volg de stappen voor Wi-Fi-verbinding in de app.
• Wanneer de luidspreker goed is verbonden
met Wi-Fi, wordt “CONNECTED
(VERBONDEN)” weergegeven op het
weergavevenster met geluid.
OF
b Stel de invoerbron in door herhaaldelijk op F te
drukken.
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 3
2019-03-29
10:21:22
• Bij verbinding met Wi-Fi, kan deze app
vragen om het aanmaken van een Googleaccount. U hebt een Google-account nodig
om deze app te gebruiken.
• De app “Google Home” wordt aangeboden
door Google. Het zou gereviseerd kunnen
worden door een wijziging in Google-beleid.
• Voor meer informatie (Configuratie,
Gebruik, Help, enz.) bekijkt u “Google
Assistent Help” of gaat u naar de website.
https://support.google.com/assistant Deze
openbare site is voorzien voor toestellen
die werken met Google Assistent.
• De luidspreker is niet beschikbaar voor
het gebruik van enige functie van de site
“Google Assistent Help”. (bijv. Oproep, enz.)
Het gebruik van “Google Assistent”
Zorg ervoor dat de luidspreker is verbonden met
Wi-Fi.
Geval 1. Zeg “Hey Google”
Hey Google.
De Google Assistent reageert alleen op
spraakopdrachten wanneer u Wi-Fi of BT
(Bluetooth) gebruikt als invoer.
Als u HDMI, Optisch, ARC, Optische
Geluidssynchronisatie of USB-invoer
gebruikt, dan moet u de knop
gebruiken
voor het activeren van de Google Assistent.
Geval 2. Druk op
.
OF
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 4
2019-03-29
10:21:23
Spraakopdracht
• Plan uw dag
“Vertel me over mijn dag.”
“Wat is mijn volgende vergadering?”
“Stel een herinnering in om mijn schema te
controleren om 6 uur.”
• Weer
“Hoe is het weer?”
“Hoe is het weer voor morgen?”
“Hoe is het weer in Cardiff?”
• Muziek
“Speel de muziek af.” “Volgend liedje.”
“Vorig liedje.” “Pauzeer de muziek”
• Beschikbaarheid
“Hoeveel calorieën zitten er in een taart?”
“Hoe geraak ik aan Ocean Beach?”
“Hoe zeg je ‘hallo’ in het Koreaans?”
• Internet
“Welke films zijn er dit weekend in de
bioscoop?”
“Waarom is de hemel blauw?”
“Wat is het kleinste land in Europa?”
“Hoeveel suiker zit er in een cola?”
• Smarthome
“Verhoog de thermostaat.”
“Zet de thermostaat op 22 graden”
“Dim de lichten in de keuken.”
“Is het licht aan in de woonkamer?”
• Raadpleeg het scherm van de app “Google
Home” of ga naar de website voor meer
informatie over de spraakopdrachten.
https://support.google.com/assistant
• Als u problemen hebt met
spraakherkenning of dit product,
suggereert u uw feedback door “Hey
Google, feedback” te zeggen. Het is nuttig
voor kwaliteitsverbetering van Google
Service.
Bluetooth-verbinding
Stap 1. Verbind de Wi-Fi
Zorg ervoor dat de luidspreker verbinding maakt met
Wi-Fi door gebruik te maken van de app “Google
Home”.
Bluetooth-functie is inactief voorafgaand
aan verbinding maken met Wi-Fi.
Stap 2. Functie wijzigen
Selecteer de functie Bluetooth door herhaaldelijk op
F te drukken.
Stap 3. Zoek en selecteer de naam van
uw luidspreker
Selecteer de luidsprekernaam die werd ingesteld
in de app “Google Home” op de apparatenlijst van
uw smart-toestel. Bij succesvolle verbinding met
Bluetooth, wordt “PAIRED” weergegeven op het
weergavevenster.
Aanvullend
Comfortabele functie
Met de Google Assistent ingebouwd kunt u
compatibele smart-thuisapparaten bedienen, zoals
tv’s, lichten, schakelaars, stekkers, thermostaten en
meer door gewoon uw spraak te gebruiken.
Ga naar de onderstaande website voor
meer informatie.
• Configuratie, Gebruik en meer: https://
support.google.com/assistant
• Compatibele LG-apparaatmodellen: Ga
naar http://www.lg.com en zoek vervolgens
de informatie.
Download de LG Wi-Fi Speaker
Toepassing
U kunt de luidsprekerinstellingen beheren en de
luidspreker bedienen met gebruik van “LG Wi-Fi
Speaker”.
Download “LG Wi-Fi Speaker” via de App Store of de
Google Play Store.
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 5
2019-03-29
10:21:23
Afstandsbediening
Vervangen van de
batterij
Aanvullende informatie
Specificatie
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel.
Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik
Afmetingen
(B x H x D)
USB-busvoeding
SOUND EFFECT: Selecteert een geluidseffectmodus.
-- TV afstandsbediening: Druk lang op SOUND
EFFECT en druk er opnieuw op om de TV
afstandsbediening te gebruiken.
: Hiermee wordt feedback van Google Assistent in
stand-by gezet en gestopt.
>: Schakelt spraakherkenning in en uit.
: Past het geluidsniveau van elke luidspreker aan.
-- Surround geluid: Druk lang op
en druk er dan
opnieuw op.
FOLDER W/S: Zoekt in bestanden.
J: Geeft de informatie van een bestand, een
invoerbron, de naam van een verbonden Bluetoothtoestel of de naam van een toepassing.
-- Auto AAN/UIT schakelen: Druk lang op J en
druk er dan opnieuw op.
8: Hiermee wordt de nachtmodus in- of
uitgeschakeld.
REPEAT: Luister herhaaldelijk of willekeurig naar uw
bestanden.
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 6
Netwerk standby : 5,5 W
(als alle netwerkpoorten zijn
geactiveerd.)
Ongeveer.
1220,0 mm x 57,0 mm x
145,0 mm
5 V 0 500 mA
Versterker
(Totale
500 W RMS
Vermogen RMS
Uitgang)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Achterste Luidsprekers Klaar
Klaar voor surround sound met Achterste
Luidsprekers Kit welke apart verkrijgbaar
zijn. (SPK8-S)
Hoe u de draadloze netwerkverbinding
of het draadloze apparaat kunt
ontkoppelen.
Zet de unit uit door langer dan 3 seconden op de
aan/uit-knop te drukken.
2019-03-29
10:21:23
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open
sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
beperkingen van garantie en
auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter
beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
van verspreiding (zoals de kosten voor media,
verzending en handling) na ontvangst van een
verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie
jaar na onze laatste zending van dit product. Deze
aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie
ontvangt.
Voor meer informatie over de open source van
Google gaat u naar toestelinstellingen van de app
Google Home.
Disclaimers
• Google, Google Home, Google Play, Chromecast
ingebouwde en andere gerelateerde merken en logo’s
zijn handelsmerken van Google LLC.
• Voor Google Assistent is een internet-/
dataverbinding nodig. Datakosten kunnen in rekening
worden gebracht.
• De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde
talen en landen.
• Abonnementen kunnen vereist zijn, en aanvullende
voorwaarden, condities en/of kosten kunnen van
toepassing zijn.
• Voor het bedienen van bepaalde apparaten en
functies in uw huis is een compatibel smart-toestel
nodig.
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 7
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat de draadloze
toestellen type Wi-Fi SOUNDBAR voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring
is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz band is
beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking
geldt voor de landen: België (BE), Bulgarije (BG),
Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE),
Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje
(ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus
(CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg
(LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL),
Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië
(RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI),
Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), Zwitserland
(CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noorwegen
(NO).
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat
worden geïnstalleerd en bediend met een minimale
afstand van 20 cm tussen het apparaat en het
lichaam.
Frequentiebereik
2402 tot 2480 MHz
2412 tot 2472 MHz
5180 tot 5320 MHz
5500 tot 5700 MHz
5730 tot 5821 MHz
Uitgangsvermogen
(Max.)
9 dBm
20 dBm
23 dBm
23 dBm
13 dBm
2019-03-29
10:21:24
SL9YG.DNLDLLK_SIMPLE_DUT_MFL71139757.indd 8
2019-03-29
10:21:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising