LG | GC-B409BSQW | Owner's Manual | LG GC-B409BSQW Handleiding

LG GC-B409BSQW Handleiding
Inhoudstafel
Introductie
Installatie
Gebruik
Registratie
82
Belangrijke veiligheidsinstructies
82
Onderdelen
94
Installatie
95
Opstarten
95
Temperatuurinstelling
96
Displaypaneel
Hoe u de temperatuur in het
koel-en het vriesgedeelte instelt
Verse Lade(in optie)
Functie
Super Vriezen
Raadgevingen voor
het bewaren van
voedsel
Onderhoud en
reiniging
Storingen opzoeken
De Deur Omkeren
81
96
97
97
98
98
Vakantie
98
Blokkeren
98
Aan/Uit
99
Geheugenfunctie
99
Deuralarm
99
Zelftest
99
IJsblokjes maken
99
Ontdooien
99
Voedsel bewaren
100
Algemene informatie
101
Vervanging van de lamp
101
Reiniging
102
Storingen opzoeken
103
Voorzorgsmaatregel
105
De Deur Omkeren
105
82
E
NE
E
NE
83
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Raak de kabel en stekker niet aan met natte
handen.
Dit kan elektrocutie of andere schade
veroorzaken.
Verwijder water of stof van de stroomstekker en
plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed
vast.
Stof, water of onstabiele aansluiting kan
brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Let op aarding.
Onjuiste aarding kan uitschakeling en
elektrische schokken veroorzaken.
Aardekabel
Kopervlak
Meer dan
76 centimete
Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is,
of de gaten van het stopcontact
zitten los, gebruikt u ze niet.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting en
brand veroorzaken.
2. Bij gebruik van de koelkast
Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke
voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de
koelkast.
Dit kan tijdens het openen en sluiten van
de deur vallen en letsel, brand of
elektrische schokken veroorzaken.
Hang niet aan de deur of de planken van de deur of
de thuisbar van de vriezer of de koelruimte.
De koelkast kan vallen en de handen
beschadigen. Let er vooral op dat
kinderen dit niet doen.
NEE
84
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een
plek waar water of regen erop komt.
De isolatie van elektrische onderdelen kan
beschadigd raken waardoor elektriciteit
kan lekken.
NEE
Benzine
Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether,
benzene, alcohol, medicijnen, LPG,
spuitbussen of cosmetica op in de
koelkast.
Dit kan leiden tot explosies en brand.
NEE
Plaats geen brandende kaars in de
koelkast om geuren te verwijderen.
Dit kan leiden tot explosies en brand.
Berg geen medicijnen of academische materialen op
in de koelkast.
Indien er materiaal met een strikte
temperatuurcontrole opgeslagen wordt,
kan dit bederven of er kan een
onverwachte reactie plaatsvinden die
leidt tot risico’s.
NEE
Het Academische
Medicijn
He
Gebruik geen ontvlambare
spuitbussen in de buurt van de
koelkast.
Dit kan brand veroorzaken.
85
ed
tM
jn
ici
NEE
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Vermijd kachels.
Dit kan brand veroorzaken.
NEE
Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica,
medicijnen of enige bak met
water in de koelkast.
Dit veroorzaakt brand, elektrische
schokken, letsel of het voorwerp valt.
NEE
Gebruik een koelkast die onder
water is geweest pas na controle.
Dit kan elektrocutie of brand
veroorzaken.
Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het
stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.
• Er kan een explosie ontstaan door
vonken.
• Omdat deze koelkast natuurlijk gas
(isobutaan, R600a) gebruikt als
milieuvriendelijke refrigerant, is
zelfs een kleine hoeveelheid (8090g) ontvlambaar. Indien er gas lekt door ernstige
schade tijdens de levering, de installatie of het gebruik
van de koelkast, kan een vonk brand of brandwonden
veroorzaken.
Spuit geen water op de buitenkant of de
binnenkant van de koelkast en reinig niet met
benzine of thinner.
De isolatie van elektrische onderdelen
kan beschadigd raken waardoor
elektriciteit kan lekken.
NEE
86
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de
koelkast, trekt u meteen de
stekker uit en neemt u contact op
met het servicecentrum.
Dit kan brand veroorzaken.
Servicecentrum
Laat alleen bevoegde monteurs de
koelkast demonteren, repareren of
wijzigen.
Dit kan letsel, elektrocutie of brand
veroorzaken.
NEE
NE
E
Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke
doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen
van materiaal, gebruik op een
schip, etc).
Hierdoor kan er een onverwacht risico
ontstaan, zoals brand, elektrische
schokken, bederf van opgeborgen
materiaal, of een chemische reactie.
Verwijder, indien u de koelkast wegdoet, de
verpakkingsmaterialen van de
deur.
Anders kan een kind zich opsluiten.
Installeer de koelkast op een stevige, waterpas
ondergrond.
Installatie op een onstabiele plek kan
de dood veroorzaken door
het omvallen van de koelkast tijdens
het openen of sluiten van de deur.
87
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Plaats geen handen of metalen stokken in de
uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van
de koelkast, het hittebestendig
rooster (uitlaatgat) aan de
achterkant.
Dit kan elektrocutie of letsel
veroorzaken.
E
NE
Indien u de koelkast kwijt wilt, neem t u contact op
met uw gemeente.
Bij het verwijderen van groot
huishoudelijk afval, zoals elektrische
thuisapparatuur en meubels, kunt u het
beste contact opnemen met uw
gemeente.
Gemeente
Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade
aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd
voorzichtig.
Raak voedsel of bakken in de
vriezer niet aan met natte handen.
Dit kan verwondingen veroorzaken.
Wacht 5 minuten, of langer,
voordat u de stekker weer insteekt.
Anders kan het gebruik van de vriezer
mislukken.
Plaats geen flessen in de vriezer.
De inhoud kan bevriezen en de fles kan
breken en letsel veroorzaken.
Trek de stroomstekker niet uit aan
de kabel, maar trek aan de stekker.
Dit kan elektrocutie of kortsluiting en
88 brand veroorzaken.
NE
E
NEE
Na 5
minuten
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een
plek waar water of regen erop komt.
De isolatie van elektrische onderdelen
kan beschadigd raken waardoor
elektriciteit kan lekken.
NE
E
Plaats geen handen in de
onderkant van de koelkast.
De ijzeren plaat aan de onderkant kan
letsel veroorzaken.
Draag de koelkast aan het handvat onderaan de
voorkant en de bovenkant aan de
achterkant.
Uw handen kunnen anders wegglijden
waardoor letsel veroorzaakt kan
worden.
N
EE
Let bij het openen en sluiten van de deur van de
koelkast op mensen bij u in de buurt, die kunnen
anders letsel oplopen.
Openen of sluiten van de deur kan
ervoor zorgen dat voeten of handen
vast komen te zitten in de opening
van de deur, of een kind kan gewond
raken door een hoek.
Plaats geen levende dieren in de
koelkast.
LET OP
NE
E
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door
personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,
gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies
betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat;
89 dat kan gevaarlijk zijn.
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
• Voor hij in gebruik wordt genomen, moet deze
koel- en vriescombinatie correct worden
geïnstalleerd en worden geplaatst in
overeenstemming met de installatie-instructies.
• Trek nooit aan het voedingssnoer om de stekker
van de koel- en vriescombinatie uit het stopcontact
te halen. Neem de stekker steeds stevig vast en trek
hem in één ruk uit het stopcontact.
• Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees
dan voorzichtig dat het toestel niet over het
voedingssnoer heen rolt of het voedingssnoer beschadigt.
• Raak de koude oppervlakten in het vriesvak niet
aan wanneer de koel- en vriescombinatie aan
staat. Vermijd dit in het bijzonder wanneer uw
handen nat of vochtig zijn. Uw huid zou kunnen
blijven kleven aan deze uiterst koude oppervlakten.
• Trek de voedingsstekker uit het stopcontact voor u de
koelkast-vrieskast schoonmaakt. Zorg ervoor dat u het
voedingssnoer nooit beschadigt, sterk buigt, uittrekt of
draait. Schade aan het voedingssnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Plaats nooit glazen
recipiënten in het vriesgedeelte, want deze zetten uit en
kunnen breken zodra de inhoud bevroren is.
• Verstuif nooit rechtstreeks water aan de binnen- of
buitenzijde van de koel- en vriescombinatie.
Dit kan brand veroorzaken of een ontploffing teweeg-brengen.
• Steek de stekker nooit met natte handen in het stop-contact.
U zou een elektrische schok kunnen krijgen.
• Plaats geen recipiënten gevuld met water bovenop het toestel.
Indien er water op een van de elektrische onderdelen
terechtkomt, dan kan dit brand veroorzaken of
elektrische schokken teweegbrengen.
90
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Plaats de koel-en vriescombinatie niet op een vochtige
plaats, waar er waterdruppels op het toestel terecht
zouden kunnen komen.
Indien de elektrische onderdelen niet op correcte wijze
geïsoleerd zijn, dan kan dit brand veroorzaken of elektrische
schokken teweeg-brengen.
• Haal het toestel niet uit elkaar en probeer het niet te
veranderen of te wijzigen.
Dit kan brand veroorzaken of het toestel kan op onjuiste wijze
functioneren, wat kwet-suren kan veroorzaken.
• Trek de stekker uit het stopcontact voor u het lampje in
de koelkast vervangt. Indien u dat niet doet, dan loopt u
gevaar op elektrische schokken.
Pas de lengte van de
stroomkabel niet aan
Gebruik geen
verlengsnoer
Makkelijk bereikbare
voedingsstekker
Vervangen van het
voedingssnoer
Dit kan leiden tot elektrische schokken of
brand.
Sluit, indien mogelijk de koel-en vriescombinatie aan op een
afzonderlijk stopcontact om te voorkomen dat het circuit wordt
overbelast door het gebruik van lichten en andere
huishoudtoestellen.
De voedingsstekker van de koel-en vriescombinatie zou zich op
een makkelijk te bereiken plaats moeten bevinden. Zo kan het
toestel snel worden uitgeschakeld bij een eventuele noodsituatie.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, dan moet dit, om gevaar
te vermijden, worden vervangen door de producent, door de
serviceleverancier van de producent of door een gelijkwaardig
gekwalificeerde persoon.
Kinderen kunnen in het toestel vast komen te zitten.
Haal de deuren van het toestel voor u de afgedankte koel- en
vriescombinatie bij het afval plaatst. Laat de schappen in het
apparaat zitten, zodat kinderen er moeilijk kunnen inkruipen.
Niet bewaren
Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen
en vloeistoffen in de nabijheid van dit toestel of andere
huishoudtoestellen.
Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding)
Aarding
de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor
zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen.
Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit
toestel over aarding beschikken. Een onjuist gebruik van de
aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg
een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de
aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of
91 het toestel wel degelijk over aarding beschikt.
Inleiding
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet
ingebouwde toestel vrij blijven.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van
de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar
voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van
door de fabrikant aangeraden apparaten.
Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas
moet op een speciale manier worden verwerkt bij de
afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier
of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor
inlichtingen over de correcte procedure voor de
afvalverwerking.
Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaankoelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u
het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het
koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de
pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren
veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan
voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd
andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor
dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht.
De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt
welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is
nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar
gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a
koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan
welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt
Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij
twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.
92
Inleiding
Belangrijke veiligheidstips
• Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker
niet in het stopcontact.
Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand
veroorzaken.
• Haal de stekker van de koelkast nooit uit het
stopcontact door aan het voedingssnoer te
trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek
hem in één enkele ruk uit het stopcontact.
Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel
lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.
• Maak de stekker nooit schoon met behulp van een
natte of vochtige doek. Verwijder vreemde stoffen
van de pinnen van de stekker.
Indien u dat niet doet, dan kan dit brand veroorzaken.
• Plaats uw handen niet in het onderste gedeelte
van het toestel.
U zou zich kunnen kwetsen aan eventuele scherpe kantjes.
• Nadat u de stekker van het toestel uit het stopcontact
heeft getrokken, wacht u ten minste vijf minuten
voor u deze opnieuw in het stopcontact steekt.
Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt bediend,
dan kan dit materiële schade veroorzaken.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet wordt
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.
• Zorg ervoor dat kinderen het bedieningspaneel
aan de voorzijde van het toestel niet kunnen
aanraken of ermee kunnen spelen.
• De koelvloeistof die in de koel- en vriescombinatie
wordt gebruikt en de gassen die aanwezig zijn in
het isolatiemateriaal, moeten op geëigende wijze
worden vernietigd. Voor u het toestel bij het afval
plaatst, gaat u best na of er geen schade is aan de
pijpen aan de achter-zijde van het toestel.
• Manier om beschermingsfolie te verwijderen
EVerwijder de beschermingsfolie op de buitenkant van
de deur in zijn geheel.
93
Inleiding
Onderdelen
Eierschaaltje(s)
(1 of 2)
Ventilatie leiding
Kantelbare
deurvakjes
(3 of 5)
Lamp
Verwijderbare glazen
schappen (2 of 3)
Universeel rek
(uitneembaar)
Verse Lade
(in optie)
Flessenhouder
Handvat
(Ovaal/Stang)
Groentelade
Gebruikt om groenten,
fruit enz. vers en knapperig
te houden.
2-flessenrek
in de deur
IJsbakje
Bewaarladen van
de diepvriezeran
Afneembare plint
Stelschroef
NB
Als bepaalde onderdelen van het apparaat
ontbreken, zijn dit mogelijkerwijs onderdelen die
alleen in andere modellen zijn opgenomen.
94
Installatie
Installatie
1. Kies een goede locatie die handig is in het gebruik.
2. Zet het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, direct zonlicht of vocht.
3. Voor goed functioneren van de koel/vriescombinatie dient
er voldoende luchtcirculatie rond het apparaat te zijn.
4. Om trilling te voorkomen, moet het apparaat
waterpas staan.
Als de vloer niet helemaal vlak is kunt u zo nodig de
verstelbare poten verdraaien, zodat de combinatie
waterpas komt te staan.
De voorkant dient iets hoger te staan dan de
achterkant; zo sluit de deur gemakkelijk.
De verstelbare poten kunnen gemakkelijk worden
verdraaid door het apparaat iets voorover te tillen.
Draai de verstelbare poten tegen de klok in (
)
om het apparaat hoger te zetten, en met de klok mee
(
) om het te verlagen.
5. Maak de combinatie grondig schoon en neem het stof
dat tijdens het vervoer is verzameld af.
6. Plaats de accessoires, zoals het bakje voor de
ijsklontjes etc. op de daarvoor bestemde plaatsen. Zij
zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het
vervoer te voorkomen.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
Sluit geen andere apparaten op dit stopcontact aan.
8. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries
combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende
ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is
en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de
muur aan de achterkant.
Opstarten
Nadat uw koel/vriescombinatie is geïnstalleerd, dient u
het apparaat 2-3 uur rustig te laten staan om het
apparaat met normale koeltemperatuur te stabiliseren
voordat u er vers of bevroren voedsel in legt.
Als de stekker uit het stopcontact is geweest, dient u 5
minuten te wachten voor u het apparaat weer aanzet.
Uw koel/vriescombinatie is nu klaar voor gebruik.
95
Gebruik
Temperatuurinstelling
Uw koel/vriescombinatie heeft 2 knoppen waarmee u de
temperatuur van de koelkast en de diepvries kunt insteiien.
Displaypaneel
Schermpaneel voor Temperatuurcontrole
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
Temperatuurinstelknop
voor het
vriesgedeelte
Temperatuurinstelknop
voor het
koelgedeelte
Super
Vriezer Knop
Vakantie
knop
96
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
Vergrendelings
knop
Knop
Aan/Uit
Gebruik
Hoe u de temperatuur
in het koel- en het
vriesgedeelte instelt
• U kunt nu de temperatuur van het koel- en het
vriesgedeelte instellen zoals u wilt.
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
• Als u op de knop temperatuurbeheersing drukt, wordt
de temperatuur van het vriesgedeelte in de volgende
volgorde herhaald.
Koelgedeelte:
0°C → 1°C → 2°C → 3°C→ 4°C → 5°C → 6°C → 0°C
Vriesgedeelte :
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C
Verse Lade
(in optie)
Deze lade is ontworpen voor een temperatuur van 2°C
lager dan de temperatuur in de koelkast zodat de inhoud
langer vers blijft.
Bij het instellen van een koelkasttemperatuur (REF. TEMP.)
op 2°C, zal de temperatuur in de verslade ongeveer 0°Czijn.
opmerking
De daadwerkelijke binnentemperatuur varieert
afhankelijk van de voedselstatus, aangezien de
aangegeven temperatuurinstelling een
doeltemperatuur is, niet de daadwerkelijke
temperatuur in de koelkast.
Koelkastfunctie is de eerste keer zwak.Pas de
temperatuur aan zoals hierboven na gebruik van de
koelkast voor minimaal 2-3 dagen.
97
Gebruik
Functie
Super Vriezen
• Deze functie wordt gebruikt als u de goederen snel wilt
invriezen. Druk één keer op de knop ‘SUPER FRZ.
(Superinvriezen), en dan begint de invriesoperatie met
het displaylicht aan.
• De invriesoperatie duurt ongeveer 3 uur.
Als deze operatie is afgelopen, keert de machine
automatisch terug naar de vorige temperatuurinstelling.
Als u de invriersoperatie wilt stopzetten, drukt u nog een
keer op de knop ‘SUPER FRZ.’, het displaylicht gaat dan uit,
de invriesoperatie stopt en de koelkast gaat terug naar de
vorige temperatuurinstelling.
Bij kiezen
“Aan”
Vakantie
Bij kiezen
“Uit”
• Deze functie zorgt ervoor dat de koelkast – vriezer werkt
in energiebesparende modus wat nuttig is als u op
vakantie bent, waarbij het energieverbruik zoveel
mogelijk beperkt wordt.
Als u op de knop ‘VACATION’ drukt, begint een operatie
met het displaylicht aan en als u weer drukt, stopt deze
operatie.
Bij kiezen
“Aan”
Blockkeren
Bij kiezen
“Uit”
• Druk op deze knop om de andere knoppen uit te schakelen.
• “Blokkeren” of “Deblokkeren” wordt herhaald bij iedere
druk op de ‘CHILD LOCK’ knop. (Voor “Blokkeren” of
“Deblokkeren” druk 3 seconden lang op de “CHILD LOCK”
knop).
• Indien “BLOKKEREN” geactiveerd is, werken de andere
knoppen niet.
98
Bij kiezen
Bij kiezen
“BLOCKKEREN” “DEBLOCKKEREN”
Gebruik
Aan/Uit
• Als u op deze knop drukt, staat de koelkast AAN of UIT.
• AAN of UIT wordt herhaald steeds als u op de knop
AAN/UIT drukt. (Voor AAN of UIT drukt u 3 seconden op
de knop “ON/OFF”.)
Power “uit”
Geheugenfunctie
Power “aan”
Functie om de temperatuur, de vakantiestatus en de
Aan/Uit-status op te slaan.Als de stroom wordt aangezet
na een onderbreking, wordt de machine hersteld met de
ingestelde temperatuur, vakantiestatus en Aan/Uit-status.
• Wanneer u de deur van de koelkast langer dan één
minuut open houdt of niet goed sluit, hoort u driemaal
een waarschuwingssignaal van 30 seconden.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum
als het waarschuwingssignaal ook doorgaat nadat u de
deur van de koelkast gesloten hebt.
Deuralarm
Zelftest
• Deze functie ontdekt automatisch storingen als er een
functie wordt ontdekt in het product tijdens het gebruik
van de koelkast.
• Als de storing optreedt en het product niet gaat werken
als u een knop indrukt en als er geen normale indicatie is,
schakel dan niet de stroom uit en neem onmiddellijk contact
op met uw plaatselijke servicecentrum.
• De onderhoudsman heeft heel veel tijd nodig om het
kapotte deel te ontdekken als de koelkast uit staat.
• Om ijsblokjes te maken,vult u het bakje
met water en plaatst u het in de
diepvries.
• Als u snel ijsbokjes wilt hebben,
stelt u de stand ‘SUPER FRZ.’ in.
• Om de ijsblokjes te verwijderen,houdt
u het bakje aan de uiteinden vast en buigt het vervolgens.
Ijsblockjes maken
Om de ijsblokjes gemakkelijk los te krijgen kunt u het
bakje voor het buigen even onder de kraan houden.
Tip
Ontdooien
Ontdooien gebeurt vanzelf.
Het dooiwater stroomt in het verdampbakje waar het
vanzelf verdampt.
99
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel
Voedsel bewaren
• Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij
lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
• Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast
plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkastdiepvriezercombinatie kan ander voedsel bederven en
leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
• Gebruik dozen met een goed sluitend deksel voor het
bewaren van voedsel. Dit voorkomt dat het vocht eruit
verdampt en dat het voedsel zijn smaak en zijn
voedingswaarde verliest.
• Stop de luchtdoorlaten niet af met voedsel. Een vlotte
circulatie van de koude lucht zorgt voor een uniforme
temperatuur in de koelkast-diepvriezercombinatie.
• Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan
warme lucht de koelkast-diepvriezercombinatie
binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
• Stapel geen voedsel rond de temperatuurinstelknop,
zodat u de temperatuurknop gemakkelijk kunt
bedienen.
• Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan
de volledige sluiting van de deur hinderen.
• Plaats nooit flessen op de verdamper – die kunnen
barsten wanneer ze bevriezen.
• Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is
geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde
verliezen.
Opmerking
Als u de koelkast-diepvriezercombinatie hebt opgesteld
in een warme, vochtige plaats, als u de deur vaak opent
of als u er een grote hoeveelheid groenten in bewaart,
dan is condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen
invloed op de goede werking.
Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere
doek.
100
Onderhoud en reiniging
Algemene informatie
Stroomonderbreking
• Een stroomonderbreking van 1 - 2 uur is niet schadelijk
voor het bewaarde voedsel. Open intussen de deur niet
te vaak.
Als u verhuist
• Verwijder alle voedsel uit de koelkastdiepvriezercombinatie en maak alle losse onderdelen
stevig vast met tape.
• Draai de stelschroeven volledig in vooraleer u de
koelkast-diepvriezercombinatie verhuist. Anders kan de
stelschroef de vloer beschadigen of kan de koelkast
misschien niet worden verplaatst.
Anticondensbuis
• Een condensatiewerende
Anticondensbuis
buisleiding is ingebouwd
rondom de voorkant van de
koelkast-diepvriezercombinatie
en in het tussenschot tussen de
diepvriezer en de koelkast, om
condensatievorming tegen te
gaan.
• Vooral vlak na de installatie of
bij hoge omgevingstemperatuur kan de koelkastdiepvriezercombinatie warm aanvoelen. Dit is absoluut
normaal.
Vervanging van de lamp
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de legplaten.
3. Om het lampkapje te verwijderen
4.
5.
101
steekt u een schroevendraaier van
het -type tussen de onderzijde
van het kapje en de wand en trekt
u het er voorwaarts uit.
Schroef de lamp uit door ze in
tegenwijzerzin te draaien.
Monteer alles opnieuw in de
omgekeerde volgorde van de demontage.
De vervangingslamp moet van hetzelfde type zijn als
de oorspronkelijke.
Een LED lamp kunt u op het srevicecentrum kopen.
• U moet de O-RING controleren. Deze is van rubber
gemaakt en voorkomt elektrische vonken.
Onderhoud en reiniging
Reiniging
Voor het
schoonmaken
Trek de stekker uit het stopcontact.
Buitenkant
Maak de buitenkant van de koelkastdiepvriezercombinatie schoon met een zachte doek,
bevochtigd met warm water of met een vloeibaar
detergent. Als u detergent gebruikt moet u het
wegvegen met een zuivere, vochtige doek.
Binnenkant
Zoals hierboven beschreven.
Na het
schoonmaken
Controleer of het netsnoer niet is beschadigd, of de
stekker niet is oververhit en of de stekker goed vastzit in
het stopcontact.
Zorg ervoor het toestel goed af te drogen met een doek
nadat u het met water heeft schoongemaakt.
Gebruik geen schuurproducten, petroleum, benzeen,
thinner, chloorwaterstofzuur (zoutzuur), kokend water,
ruwe borstels enz. daar die onderdelen van de koelkastdiepvriezercombinatie kunnen beschadigen.
102
Storingen opzoeken
Loop deze lijst af vooraleer u de technische dienst belt.
Het kan u tijd en geld besparen.
Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet
te wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten in
dit toestel.
Probleem
Mogelijke oorzaken
De koelkastdiepvriezercombinatie
werkt niet
• De stekker zit misschien niet meer in het stopcontact.
Steek de stekker er stevig in.
• Is er een smeltveiligheid doorgebrand of een
automatische zekering afgeslagen?
Controleer en/of vervang de smeltveiligheid of de
automatische zekering.
• Stroomonderbreking?
Ga na of de verlichting in huis nog werkt.
Te hoge
temperatuur in de
koelkast of
diepvriezer
• De temperatuurinstelknop staat niet op de juiste
stand.
Zie hiervoor het hoofdstuk 'Temperatuurinstelling'.
• Het toestel staat te dicht bij een warmtebron.
• Het is zeer warm weer en/of de deur werd te vaak
geopend.
• De deur is lange tijd open blijven staan.
• Een product in het toestel belet de volledige
sluiting van de deur of sluit een luchtdoorlaat af in
het diepvriescompartiment.
Trillingen, geratel
of ongewoon lawaai
• De vloer waarop de koelkast-diepvriezercombinatie
is geplaatst is oneffen of de koelkastdiepvriezercombinatie is niet stabiel opgesteld.
Zet ze pas met behulp van de stelschroef.
• Er bevinden zich overbodige voorwerpen in de
koelkast-diepvriezercombinatie tegen de achterwand.
IJslaag of
ijskristallen op
ingevroren voedsel
• U heeft de deur op een kier laten staan of een product
in het toestel heeft de sluiting van de deur belet.
• De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
• IJs in een verpakking is normaal.
Vochtvorming op
het oppervlak van
de kast.
• Deze condensvorming is niet ongewoon in een
vochtige ruimte.
Droog af met een droge handdoek.
103
Storingen opzoeken
Probleem
Mogelijke oorzaken
Vochtafzetting op
de binnenzijde
• De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
• In vochtige weersomstandigheden voert de lucht vocht
mee in de koelkast wanneer de deur wordt geopend.
De koelkast ruikt
muf
• Voedsel met een sterke geur dient goed afgedekt of
verpakt te worden.
• Controleer of er bedorven voedsel in het apparaat ligt.
• De binnenkant dient te worden schoongemaakt.
Kijk bij het onderdeel over schoonmaken.
De deur gaat niet
goed dicht
• Er zit iets tussen de deur.
Verwijder dit.
• De combinatie staat niet recht.
Draai aan de verstelbare poten.
• De vloer waarop de combinatie is geplaatst is niet
vlak of het apparaat staat niet stabiel.
Zet de voorkant iets hoger door de verstelbare poten
iets te verdraaien.
Het binnenlicht
werkt niet
• Er is geen stroom.
• De lamp dient te worden vervangen.
Kijk bij het onderdeel Lampje vervangen.
UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een
product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden
ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of
landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
104
De Deuren Omkeren
Uw koelkast/vriezer is ontworpen met omkeerbare deuren, zodat ze open kunnen gaan
van zowel de rechter- of linkerkant om te voldoen aan uw keukenontwerp.
Voorzorgsmaatregel
1. Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals
planken of rekken die niet vast zitten in de koelkast/vriezer, te verwijderen.
2. Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen.
3. Leg de koelkast/vriezer niet plat. Dit kan problemen veroorzaken.
4. Let op dat de deuren niet vallen tijdens het monteren of demonteren.
De Deur Omkeren
1 .Om het deurhandvat
3
aan te linkerkant te verwijderen,
haalt u de deurkap 2 weg en draait u de schroef 3 in de
richting van CCW. Verwijder het deurhandvat 4 van de
vriezer op dezelfde manier.
1
2 2
1
3
2
4
2. Na het losschroeven van de schroef 6
van de rechter scharn
i
erkap 5 bovenop, verwijdert u de rechter scharnierkap 5 om
de verbindingskabel 9 te kunnen loskoppelen. Verwijder de
bout 7 die het bovenste rechter scharnier 8 vasthoudt, en
verwijder voorzichtig de koelkastdeur10 .
Verwijder de linker hoes 19 .
3. Na het verwijderen van de bovenste linker kap 11 van de
losgekoppelde koelkastdeur 10 , verwijdert u voorzichtig de
bovenste kap 12 en trekt u de kabel 13 om met het gat aan
de linkerkant te kunnen aansluiten. Plaats de losgekoppelde
top kap 12 aan de rechterkant en plaats de kap 11 op het
kabelgat aan de rechterkant. Draai de schroef 32 onder de
koude kamerdeur 10 los, verplaats het naar links van de
stopper 31 en sluit het aan.
6
5
7
9
8
19
10
12
13
11
10
4. Druk de kap 15 stevig op de voorkant 14 met behulp van een
31
scherp voorwerp of mes voor het loskoppelen, draai de schroef
16 los en verplaats de kabel 18 voor bevestiging naar links.
Koppel kabl 40 en de deurschakelaar 38 los van de losgekoppelde
voorste klep 14 , draai de positie van de losgekoppelde kabel 40
en deurschakelaar 38 met de kap 39 om, plaats en bevestig deze
met de schroef 16 en plaats vervolgens de kap 15 .
32
18
40
19
38
14
39
16
105
15
5.
6.
7.
8.
Verwijder het middelste scharnier 21 na het losmaken
van de moer 20 van het middelste scharnier 21 en til de
vriezerdeur 30 omhoog om deze te kunnen verwijderen.
(bij het losmaken van de koelkastdeur, verwijdert u het
lager 35 samen.)Verwijder de scharnierkap 24 en plaats
deze op het verwijderde gedeelte van het middelste
scharnier 21 . Na het losschroeven van de schroef die
verbonden is met de onderste kap 25 , plaatst u de
hoeskap 26 aan de rechterkant. Draai de pin 29 los in de
richting CCW en ga naar het gat aan de linkerkant om
in CW richting vast te draaien. Draai de moer 27
verbonden met het onderste scharnier 28 los. Draai de
schroef 32 die de deurstopper 31 vastzet aan de
onderkant van de koelkastdeur 30 los en plaats deze in
het gat aan de linkerkant met de deurstopper 31 .
Verplaats vervolgens de bovenste kap 33 naar rechts en
bedek het.
35
22
21
20
24
33
28
Verplaats het losgekoppelde deurhandvat 1 naar rechts
en draai de schroef 3 vast aan de rechterkant om de
deurkap 2 te bevestigen. Verplaats de deurkap 41 aan
de rechterkant naar links en bevestig weer. Bevestig
het vriezerdeur handvat 2 in de volgorde waarin u het
koelkastdeur handvat 1 bevestigde.
Opmerking
31
32
25
21
30
28
27
25
6
42
7
37
9
10
41
3
2
41
3
2
Het omkeren van de deur valt niet onder de garantie.
106
20
36
29
27
30
26
Plaats het losgekoppelde onderste scharnier 28 op het
onderste gat aan de linkerkant van de vriezer, en
draai moer 27 aan. Na het vastzetten van de onderste
kap 25 op de juiste stand, centreert u de vriezerdeur 30
op de pin van het onderste scharnier 29 om deze goed
vast te zetten. Draai het losgekoppelde, middelste
scharnier 21 en bladscharnier 22 om voor de montage.
En bevestig het lager 35 en de ring 23 samen bij het
vastdraaien van de moer 20 . (Bij het vastdraaien aan de
moer dient u op te letten dat er geen krassen komen
op de kap bovenop de koelkast.)
Nadat u de deur hebt gemonteerd door het scharniergat
op de bodem van de koelkastdeur 10 en de pen van het
middelste scharnier 21 te verbinden, verbindt u dit goed
aan de houder van het bovenste scharnier links 37 in de
afwisselende zak.Nadat u de kabel 9 hebt verbonden,
maakt u de bout 7 vast om de schroeven te schroeven 6
aan de linker scharnierkap 36 die in de wisselende zak zit.
Neem de rechter kap 42 uit de wisselende zak, en installer
die aan de rechterzijde van de bovenkant van de koelkast.
23
Garantiecertificaat
Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!
Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet
meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Kosten en risico’s die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype :
Serienr :
Naam van de koper :
Aankoopdatum :
stempel/ handtekening van de handelaar
Garantievoorwaarden voor koelkast
1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum
en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de
garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat
ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling,
het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals
bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en
ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen
niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door
herstelling of vervanging van onderdelen wordt de
garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het
het apparaat verricht worden door personen die
niet voor service geautoriseerd zijn door LG
Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling
zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden
tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen
van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze
naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising