LG GR-051SSF Owner's manual
KOELKAST
GEBRUIKSAANWIJZING
GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
AANDACHTIG TE LEZEN VOOR GEBRUIK EN ZE
BINNEN HANDBEREIK TE BEWAREN VOOR
LATERE NASLAG.
INSTALLATIE
.........................................................
2
OVERZICHT VAN DE
ONDERDELEN
WERKING
......................................................
.........................................................
3
4~5
Ingebruikneming
Thermostaatknop
Ijs maken
Ontdooien
GOEDE RAAD M.B.T. HET
BEWAREN VAN EETWAREN
REINIGING
...............................
............................................................
ALGEMENE INFORMATIE
....................................
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
.................
5
6
6
7
ALVORENS DE HULP VAN
EEN VAKMAN IN TE ROEPEN
.............................
8
3828JD8005L(OM) ‡
01.5.23 10:2 AM ˘`2
‡»`
¤¶i
DEZE KOELKAST IS MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG VERVAARDIGD EN MAAKT
GEBRUIK VAN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE.
WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U VOLLEDIG TEVREDEN ZAL ZIJN VAN DE
PRESTATIES EN DE BETROUWBAARHEID VAN DIT TOESTEL.
LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS UW KOELKAST IN
GEBRUIK TE NEMEN.
ZIJ BEVAT NAUWKEURIGE
INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSAANWIJZIN-
INSTALLATIE
1. Kies
een
Installeer
makkelijk
5.
geschikte plaats.
koelkast op een
te gebruiken is.
uw
plaats
aan
er
warmtebron-
zijn
bij
blootgesteld
zijn. Als uw
ingebouwd,
er
moet
cm
ruimte
cm
vrije
ruimte
hetzelfde
en
8. Laat
tussen
muur.
trillingen te vermijden, moet het toestel op
een effen ondergrond staan. Stel indien nodig
de stelschroef bij om oneffenheid van de vloer
te compenseren. De voorkant moet iets hoger
den verdraaid
achterkant, zodat de deur makkewanneer u
te zetten
en
gemakkelijk wor-
de kast iets kantelt.
Draai de stelschroef rechtsom
hoger
linksom
om
om ze
stekker)
de koelkast
lager te
zetten.
2
in het
apparaten
stop-
aan
op
stopcontact.
koelkast 2 a 3
ze
acclimatiseren
uur
te
Uw koelkast is
4. Om
sluit. De stelschroef kan
de
gebruiken.
Controleer de stroming van
verdamper om zeker te zijn
koeling.
bekleed.
lijker
uw
alvorens
De koelkast moet 2,5 cm van de vloer worden
gezet, vooral wanneer deze met tapijt is
staan dan de
(of
contact. Sluit geen andere
van
zijn
accessoires, zoals het ijsbakje, de
enz.
7. Steek het netsnoer
wordt
laten boven de koelkast
de
en
muur
vrije
u een
minstens 5
de koelkast
goede werking, moet
goede luchtcirculatie
koelkast in de
minstens 25
moet
een
grondig en veeg al het stof
tijdens het transport heeft opge-
op de daartoe voorziene plaatsen.
Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
rekken,
van een
rond de koelkast
koelkast
6. Installeer de
of op een plaats waar ze is
direct zonlicht of vocht.
3. Om zeker te
uw
hoopt.
2. Installeer de koelkast niet vlak
nen
Reinig
weg dat zich
waar ze
nu
klaar
koude lucht op de
van een
voor
gebruik.
goede
3828JD8005L(OM) ‡
‡»`
¤¶i
01.5.23 10:2 AM ˘`3
OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN
IJsbakje
Verdamper
Thermostaatknop
Regelt de temperatuur
in de koelkast.
Lekbak & rek
Vangt
dat
het water op
de verdamper
Magnetische
deurafdichting
van
druipt tijdens het ontdooien,
neemt de volledige breedte
in beslag en kan worden uitgeschoven.
Deurrek
Stelschroef
3
3828JD8005L(OM) ‡
‡»`
¤¶i
01.5.23 10:2 AM ˘`4
WERKING
INGEBRUIKNEMING
Wanneer
normale
Als de
koelkast
u uw
voor
bedrijfstemperatuur
werking
is
het eerst
installeert,
moet
heeft bereikt alvorens
onderbroken,
moet
u
u ze
er verse
2 a 3
uur
laten acclimatiseren tot
eetwaren in te
ze
de
plaatsen.
5 minuten wachten alvorens de koelkast
opnieuw te gebruiken.
THERMOSTAATKNOP
Uw koelkast is uitgerust met een regelknop waarmee
de temperatuur in de koelkast kan regelen.
u
7
8
9
Zet de
10
6
hogere
0
5
hem op
4
3
2
1
IJS MAKEN
Om
ijsblokjes te maken, vult u
plaats u het op de verdamper.
het
ijsbakje
met water
Om
ijsblokjes uit het bakje te verwijderen, houd u
bakje bij de zijkanten vast en plooit u het lichtjes.
TIP
De
knop aanvankelijk
Voor koudere
ijsblokjes komen makkelijker los als u
bakje laat lopen voor u het plooit.
en
het
water
op het
4
waarde
een
op de middelste stand.
temperaturen stelt
en voor warmere
lagere
waarde af.
u
de
knop
in op
een
temperaturen stelt
u
‡»`
¤¶i
3828JD8005L(OM) ‡
01.5.23 10:2 AM ˘`5
WERKING
ONTDOOIEN
Om zeker te
moet
Als de
dik
Draai
zijn van een blijvend goede werking van uw koelkast,
ijslaag op het oppervlak van de verdamper meer dan 6 mm
om
Verwijder
te ontdooien de
voor
knop
normale
het ontdooien alle eetwaren
OPGELET: Gebruik nooit
de
een
verdamper
de
van
verwijdert u de lekbak, giet u
positie. Draai de thermostaatknop
van
ontdooien.
regelmatig
moet
u
de koelkast ontdooien.
op "0".
Na het ontdooien
zijn
u ze
is,
verdamper
en
plaats
het water
eruit, droogt
in de gewenste stand.
scherp of metalen
te verwijderen.
voorwerp
om
u
de lekbak in de
hem af
ijs
of het
en
juiste positie.
plaatst
u
hem
terug in
ijsbakje
GOEDE RAAD M.B.T. HET BEWAREN VAN EETWAREN
BEWAREN VAN EETWAREN
Bewaar
van
verse
eetwaren in de koelkast. De manier waarop eetwaren worden ingevroren
voor het behoud van de versheid en de smaak van de eetwaren.
en
ontdooid is
groot belang
Bewaar in de koelkast geen eetwaren die bederven
bij lage temperaturen,
zoals
bananen,
ananas en
meloenen.
Laat
warme
eetwaren afkoelen
voor u ze
koelkast kan andere eetwaren bederven
Dek eetwaren af met
verdampt
Open
en
zorgt
de deur niet
door de
plasticfolie
u ervoor
meer
in de koelkast
en
of bewaar
leiden tot
ze
in
een
doos met
dat de eetwaren hun smaak
dan
nodig.
Wanneer
u
plaatst. Het plaatsen van warme
hogere elektriciteitsrekening!
eetwaren in de
een
de deur
en
een
deksel. Zo voorkomt
voedingswaarde
opent, komt
u
dat het vocht
behouden.
er warme
lucht in de
koelkast,
waar-
temperatuur stijgt.
Plaats nooit flessen in het vriesvak. Die kunnen immers breken
Maak eetwaren
altijd
schoon
voor u ze
in de koelkast
opbergt.
wanneer ze
Groenten
en
bevriezen.
fruit moeten worden
gewassen en schoongemaakt en de verpakking van verpakte eetwaren moet worden
in de koelkast plaatst, om te voorkomen dat naastliggende eetwaren slecht worden.
5
gereinigd
voor u ze
01.5.23 10:2 AM ˘`6
‡»`
¤¶i
3828JD8005L(OM) ‡
REINIGING
Om
dat
geuren te vermijden, is het van belang
koelkast schoon blijft. Veeg gemorste eet-
BINNENKANT
aanbeveling de binregelmatig te
reinigen. Trek het netsnoer uit en verwijder de eetwaren, de rekken, de bakjes, enz. Was alle vakken,
rekken, bakjes enz. af met een sodaoplossing.
Vervolgens afspoelen en afdrogen.
kwalijke
uw
waren
steeds
onmiddellijk
aankoeken kunnen
ze
vlekken maken op de
op, want als
gaan
nenkant
ze
verzuren en
zodoende
plastic oppervlakken.
Gebruik nooit
schuursponsen, borstels, agressieve
krachtige alkalische oplossingen
gelijk welk oppervlak te reinigen.
en
de
-
Het verdient
inwendige
onderdelen
schuurmiddelen of
om
Denk
WAARSCHUWING
Trek steeds het netsnoer uit het
reinigen evenwel aan dat vochtige
voorwerpen blijven vastplakken aan zeer koude
oppervlakken. Raak bevroren oppervlakken niet
aan met natte of vochtige handen.
er voor
het
BUITENKANT
-
koelkast met
Reinig
reinigen in de buurt van elektrische
onderdelen. Veeg overtollig vocht op met een
spons of een doek om te voorkomen dat water
of vloeistof in een elektrisch onderdeel binnen-
dringt
de duurzame
afwerking van
oplossing van een
zachte zeep of reinigingsmiddel. Vervolgens
schoonvegen met een schone, vochtige doek en
afdrogen.
uw
een
stopcontact
alvorens te
en een
elektrische schok veroorzaakt.
Gebruik geen ontvlambare of toxische
lauwe
reinig-
ALGEMENE INFORMATIE
ALS U VERHUIST
VAKANTIE
Tijdens
korte vakanties is het wellicht best dat de
Verwijder alle losse
zet ze stevig vast.
koelkast
ingeschakeld blijft.
Wanneer u voor langere tijd weggaat, verwijdert
alle eetwaren uit de
uit het
en
laat
koelkast, trekt
stopcontact, reinigt
u
de deur OPEN
u
om
u
Draai de stelschroeven helemaal
u
het netsnoer
de binnenkant
te
grondig
geuren te voorkomen.
STROOMPANNE
De meeste
stroompannes duren slechts 1 a 2
temperatuur in
hebben geen invloed op de
koelkast.
en
voorwerpen uit de koelkast of
uur
uw
Zorg er wel voor dat u de deur niet te dikwijls opent
gedurende een stroompanne. Plaats in geval van
een langdurige stroompanne een blok droog ijs
boven op ingevoren eetwaren.
6
vermijden
dat
ze
worden
naar
binnen
beschadigd.
om
3828JD8005L(OM) ‡
01.5.23 10:2 AM ˘`7
‡»`
¤¶i
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER
Gebruik indien
de
mogelijk
in
verlichting
uw
huis
een
een
apart stopcontact voor de koelkast, om te vermijden dat andere toestellen of
overbelasting veroorzaken, die kan leiden tot een stroomonderbreking.
VERVANGING VAN HET NETSNOER
Als het netsnoer
aangewezen
van de koelkast beschadigd is, moet u het laten vervangen door
hersteldienst, aangezien hiervoor speciaal gereedschap is vereist.
een
door de fabrikant
AARDING
In
geval
van een
kortsluiting beperkt
de
aarding
het risico
van een
elektrische schok door de elektrische
stroom af te leiden.
Om
een
mogelijke
elektrische schok te
Oneigenlijk gebruik
bevoegd elektricien
van
of
de
een
aardingsstekker
kan
een
onderhoudsmonteur als
niet zeker weet of het toestel
goed
is
moet dit toestel worden
voorkomen,
u
de
lege
koelkast kan
niet helemaal
Dit toestel moet worden
attractie
gevaarlijke
zijn voor kinderen. Verwijder daarom de afdichting, de vergrendeling, de afdekking of de
volledige deur van uw niet-gebruikte koelkast of
neem andere maatregelen om ervoor te zorgen
dat ze ongevaarlijk is.
een
aardingsinstructies
bij een
begrijpt of als
geaard.
ZEER GEVAARLIJKE ATTRACTIE
Een
geaard.
elektrische schok veroorzaken. Ga te rade
geaard.
STEL DIT NIET UIT! DOE HET NU!
BEWAAR GEEN EXPLOSIEVE STOFFEN OF
CHEMISCHE PRODUCTEN IN DE KOELKAST
7
u
3828JD8005L(OM) ‡
¤¶i
‡»`
01.5.23 10:2 AM ˘`8
ALVORENS DE HULP
VAN EEN
IN TE
VAKMAN
ROEPEN
VAAK MOET U GEEN BEROEP DOEN OP EEN VAKMAN OM EEN PROBLEEM OP TE LOSSEN!
ALS U DENKT DAT UW KOELKAST NIET NAAR BEHOREN
WERKT, CONTROLEER DAN EERST DE
VOLGENDE PUNTEN:
PROBLEEM
KOELKAST WERKT NIET
MOGELIJKE OORZAKEN
Is
zekering doorgeslagen of is een
werking getreden?
de stekker van het netsnoer uitgetrokken
het stopcontact?
een
stroomonderbreker in
Is
in
TEMPERATUUR
Thermostaatknop
TE HOOG
Toestel bevindt zich dicht
of zit
hij
los
staat niet op de
juiste stand.
bij een muur of warmtebron.
Warm weer of deur veelvuldig geopend.
Deur is lange tijd blijven openstaan.
Er worden vele eetwaren in de koelkast bewaard.
ABNORMA(A)L(E) GELUID(EN)
De koelkast staat op
een
onstabiele of oneffen
ondergrond of de stelschroeven moeten worden
bijgesteld.
Onnodige voorwerpen achteraan in de koelkast.
KOELKAST GEEFT EEN GEUR AF
Eetwaren met
afgedekt
of
een
sterke geur moeten
Binnenkant moet worden
CONDENSATIEDRUPPELS
OP DE KAST
goed
worden
verpakt.
gereinigd.
Niet ongewoon tijdens periodes van hoge vochtigheid.
Misschien is de deur op een kier blijven staan.
3828JD8005L(OM) ‡
01.5.23 10:2 AM ˘`9
‡»`
¤¶i
Garantiecertificaat
Voor dit
apparaat verlenen wij
een
garantie
van
12 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 12 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te hervervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet
meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.
Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!
stellen of de
Toesteltype
Naam
van
Serienr
:
de
koper
Aankoopdatum
:
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
3828JD8005L(OM) ‡
¤¶i
‡»`
01.5.23 10:2 AM ˘`1 0
Garantievoorwaarden
1. De
2.
garantietermijn begint
met de
aankoopdatum
de garantie
termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de
garantiekaart!
en
duurt 12 maanden. Het
begin
van
-
Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat
ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De
garantie
is niet
van
toepassing
voor
beschadigin-
gen die voortkomen uit ondeskundige behandeling,
het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals
bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en
ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen
niet onder deze garantie.
voor
koelkast
4. De
beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door
herstelling of vervanging van onderdelen wordt de
garantietermijn niet verlengd.
5. De
het
het
garantie vervalt zodra herstellingen aan
apparaat verricht worden door personen
niet voor service geautoriseerd zijn door
die
Electronics
raat
LG
vervalt tevens zodra het appawordt voor professionele doelein-
en
ingezet
den.
6. Het is
noodzakelijk
dat de
originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling
zonder risico op beschadigingen te kunnen tran-
sporteren.
7. Om de
tot
uw
garantie
aan
handelaar of
8. Andere
te
een
spreken moet u zich wenden
geautoriseerd servicecenter.
aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen
bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze
naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beinvloed.
van
deze
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement