LG | FFH-DV25AD | Owner's Manual | LG FFH-DV25AD Handleiding

LG FFH-DV25AD Handleiding
FFH-DV25AD JA3GLLR-DUT
DVD Micro Home Cinema
Systeem
Gebruiksaanwijzing
MODEL
:
FFH-DV25AD
FE-DV25VE/FE-DV25TE
Lees eerst deze
dit apparaat
aan
handleiding volledig en aandachtig vooraleer
te sluiten, te gebruiken of te verstellen.
PAGE 2
INLEIDING
Veiligheidsvoorschriften
VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING WAN-
VOORZICHTIG
NEER OPEN EN MET OPEN TUSSENVERBINDINGEN.
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN STRAAL.
RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT OPEN
VARNING:OSYNLIG
DEL
VOORZICHTIG: OM HET RISICO VAN EEN
ELEKTRISCHE SCHOK
TE VERMIJDEN DIENT U DE VOOR- OF ACHTERDEKSEL
LASERSTRALNING NAR
AR OPPNAD STRALEN AR
DENNA
FARLIG.
Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas
aux radiations invisibles du faisceau laser
s'exposer
.
NIET TE VERWIJDEREN
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE SERVICE VAN DE
GEBRUIKER VEREISEN. LAAT DIT OVER AAN
Dit label is
GEKWALIFICEERD PERSONEEL
de
binnenkant
CLASS 1
LASER PRODUCT
geplaatst.
Compact Discspeler is geclassificeerd
KLASSE 1
LASER PRODUCT
als
LUOKAN 1
LASER LAITE
LASER
KLASS 1
LASER APPARAT
label daarvan is
CLASSE 1
PRODUIT LASER
aan
Deze
Verklaring grafische symbolen:
De bliksemflits met het
pijlsymbool
binnen
gelijkbenige driehoek is bedoeld om
de gebruiker opmerkzaam te maken op de
aanwezigheid van een niet-geaard gevaarlijk voltage binnen de behuizing van het
product dat een voldoende grootte heeft
een
om een
risico op elektrische schokken op
te leveren
voor
personen.
binnen een gelijkbenige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
opmerkzaam te maken op belangrijke
gebruiks- of onderhoud/service-instructies
in de literatuur die u bij dit apparaat vindt.
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND DOOR EEN
ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN IS HET
RAADZAAM DIT APPARAAT NIET BLOOT TE
STELLEN AAN REGEN OF VOCHT.
Het
Het
uitroepteken
apparaat mag niet worden blootgesteld
of vocht
aan
druppelen
mogen geen objecten gevuld met
vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst
worden.
en er
VOORZICHTIG
Het
regelaars of aanpassingen of het
procedures anders dan die u in dit
geschrift vindt, kan resulteren in gevaarlijke blootstelling
aan straling.
gebruik
van
functioneren
De
van
lasercomponent
die de grens
van
in de dit
Klasse 1
product kan straling
overschrijdt.
uitzenden
Dit product werd
vervaardigd in
overeenstemming met de vereisten voor
radiointerferentie van de EEC richtlijn
89/336/EEC, 93/68/EEC y 73/23/EEC.
een
KLASSE 1
product.
buitenkant
Het
aan
geplaatst.
de
INLEIDING
PAGE 3
INLEIDING
CD/DVD-HANDELINGEN
Veiligheidsvoorschriften....................2
Basisweergave.......................21-23
Inhoudstafel.............................3
Hervattenweergave.....................23
Opmerkingenoverdiscs...................4
Stilstaandbeeld.......................23
Identificatie
bedieningsknoppen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5-8
.
Voorkant...................................5
Afstandsbediening...........................6
Voorbereidingvanafstandsbediening.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bedieningmetafstandsbediening.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Enkelbeeldmontage.....................23
Overslaan
van
delen of nummersvooruit of
terug................................23
.24
.7
Omtescannensnelvooruitofsnelterug.
.7
Vertraagdeweergave...................24
.
.
.
Achterkantl/Vensterdisplay.....................8
WEERGAVE MET GUI MENU ICONEN
AANSLUITINGEN
Algemene
Antenneverbindingen......................9
Aansluiting
van
het
luidsprekersysteem
Aansluitenopeentv/beeldscherm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
informatie
Detailbeschrijving
over
van
GUI
menu
iedere GUI
iconen.
.
icoon
menu
.
.
.
.
25
26
10
.11
GEVORDERDE BEDIENGING
Gebruik
van
titelmenu/ Gebruik
ALVORENS TE BEDIENEN
Opslaan
Deklokinstelen.........................12
bekeken DVDs
DeSlaapfunctie.........................12
Defunctiesvandetimer..................13
Hetgeluidaanpassen....................14
Extrafunctie............................14
in het
geheugen
van
DVD
menu
instellingen
van
.
27
voor
(Voorwaardelijk geheugen)
.
.
.
.
.
28
Veranderingondertiteltaal..................29
Veranderingtaalvanfilmmuziek.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Kijkvanuitanderehoek...................30
Producerenvan3DSURROUNDeffect.
.
.
.
.
.
.30
Herhaling..............................31
WERKEN MET GELUID
Eengeluidsmodusselecteren.
Opslaan
.
.
.
Genietenvanhetsurround-effect.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
merkers in
geheugen
om
te
opnieuw
.15
bekijken(beluisteren).....................32
.16
Zoom/Weergave
in
willekeurige volgorde
.
.
.
.
.
.
33
Bouwelementen........................16
Geprogrammeerdeweergave...............34
.16
WeergavemetMP3....................35-36
Hetplaatsenvandeluidsprekers.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DE RADIO BEDIENEN
BEGININSTELLINGEN DVD
Radiostationsvoorafinstellen.
.
.
.
.
.17
Naarderadioluisteren....................18
Ontvangst
van
RDS
(Radio
Data
System)
stations...............................18
Gewone
procedures
voor
aanvangsinstellingen
.
37
Selecterenvandisctalen..................38
Selecteren
van
classificatie
en
wachtwoord
.
39-40
.
SelecterenvanTVscherm.................41
Selecterenvanmenutaal..................42
CASSETTEDEK HANDELINGEN
Afspelentape...........................19
Opnemen..............................20
Selecteren
vandigitale
audio
uitgang.
.
.
.
.
.
.
.
.43
Selecterenvanluidsprekerr................44
Overige (DCR/pseudo-PAL/vokaal).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tabelmettalenenhunafkortingen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
.46
REFERENTIES
Disc vereisten/Informatie
Vooraleer het service
over
auteursrechten
personeel
op te bellen
.
.
.
47
48-49
Specificaties...........................50
PAGE 4
INLEIDING
Opmerkingen
Dit onderdeel
geeft aanduiding
Verhandeling
De
over
van
discs
voor
de
verhandeling, reiniging
discs
weergavezijde
van
en
bewaring
Bewaring
de disc niet aanraken.
discs.
van
van
discs
De discs niet bewaren op een plaats in
direct zonlicht of in de buurt van
warmtebronnen.
De discs niet in
vochtige
of
stoffige plaatsen
dichtbij
bewaren zoals in de badkamer of
bevochtigingsapparaat.
rechtop in een koffer.
of
het
Opstapelen
plaatsen van objecten
discs die niet in hun kistje zitten kan
een
Bewaar de discs
op
kromtrekken veroorzaken.
Geen
papier
bevestigen.
Reinigen
van
of
plakband
en
veroorzaken beeld-
Deze
stof op de discs
en
altijd
een
naar
buiten
zacht doek. Houd de
schoon.
Als het stof niet met
een
zacht doek kan
zoals verdunner, benzine of commerciele
reiniging-middelen of anti-statische sprays
vinyl LPs.
beschadigen.
gebruikershandleiding legt
basisinstructies
Sommige
van
DVD video discs hebben functies
die niet in deze
Deze kunnen de disc
verschillen
er
de
deze eenheid uit.
handleiding
verklaard. Daarom kunnen
verwijderd, wrijf dan lichtjes met een zacht
en een weinig vochtig doek en beeindig met
een droog doek.
Gebruik geen enkel type oplossingsmiddel
voor
gebruiksaanwijzing
Deze
geluidsvervorming.
de disc vanaf het centrum
toe schoon met
disc
de discs
discs
Vingerafdrukken
Wrijf
aan
van
deze
worden
instructies
gebruiksaanwijzing,
en
kunnen ook extra instructies bestaan.
Volg
in dit
geval
de instructies die worden
vertoond op het TV scherm of pakket.
"
kan op het TV scherm verschijnen
"
de weergave. Dit icon betekent
dat de functie verklaard in deze
gedurende
gebruiksaanwijziging
voor
niet beschikbaar is
dit DVD video disc model.
INLEIDING
Identificatie
PAGE 5
bedieningsknoppen
Voorkant
12
3456
7
21
20
19
8
9
10
18
11
12
17
1615
14
13
1. STANDBY/AAN-KNOP
9. ENTER/SELECT-KNOP
2. INSTELLEN/PAUZE/STAP/TAPETELLER/RDS-
10. SET UP-KNOP
KNOP
11.
(OPTIONEEL)
3. AFSPELEN MODUS-KNOP
EQ-PATROON-KNOP
13. MENU-KNOP
(OPTIONEEL)
14. FUNCTIESELECTIE-KNOP
5. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR
(TUNER/BAND, DVD/CD, TAPE, AUX)
6. VOLUME
15. PROGR./MONO-KNOP
7. CD-DEUR OPENEN/SLUITEN
)
KNOP
AFSTEM
?
OVERSLAAN/ZOEKEN-KNOPPEN
(+)/(-)
(
?
17. REC/OPNEMEN/OPNAME PAUZEREN-KNOP
(RADIO)
(TAPE)
18. STEKERBUS KOPTELEFOON
) (CD/DVD)
/
(3,5mm)
19. CD-SYNCHRO/MODUS/RIF-KNOP
KNOPPEN
20. TIMER-KNOP
(TAPE)
F / G=KNOPPEN VOOR AFSTEELRICHTING
(F :OPTIONEEL)
KNOPPEN VOOR VOORAF INSTELLEN
(RADIO)
?
16. MDSS-KNOP
TERUGSPOELEN/SNEL VOORUITSPOELEN-
TAPE
?
KNOPPEN
(
?
?
UITWERP-KNOP
12. STOP/RESET-KNOP
4. DISPLAY
8.
(DVD)
CD-AFSPEELKNOP
(G)
(-)/(+)
21. KLOK-KNOP
PAGE 6
INLEIDING
Identificatie
van
bedieningsknoppen (voortgezet)
Afstandsbediening
Instructies
voor
ieder
gebruiksaanwijzing
van
de
kunnen in het
afstandsbedieningsfuncties
gevonden.
worden
5.
7.
POWER
8.
27
MUTE
9.
10.
12345
11.
2
67890
12.
13.
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
14.
3
PRESET
STOP
CD
TAPE
PREV.
NEXT PROGRAM
4
15.
26
16.
17.
25
18.
24
23
19.
20.
REPEAT RANDOM
5
EQ
6**
SELECT/ENTER
SOUND
21.
AUDIO
DISPLAY RETURN
22.
22
20
23.
21
-
-
19
SET UP
7
8
MENU
18
-
-
DVD
TITLE
SUBTITLE
17*
-
MARKER
-
9***
10
11
REV
ANGLE
ZOOM
A B
CLEAR
-
SEARCH
SLOW
VOLUME
16
-
FWD
PAUZE/STAP
STOP
OVERSLAAN/VORIG.
OVERSLAAN/VOLG.
PROGRAMMA
HERHALEN
RANDOM
OVERSLAAN
15
13
/
ongeveer twee seconden op de
de zoekfunctie.
gedurende
knop voor
MDSS-knop
SLEEP -knop
24.
25.
26. VOORAF INSTELLEN
14
27.
*
Menu-knop
dat is
ingebouwd
een
om
het menuscherm te tonen
in de DVD videodiscs.
instructies in "Gebruik
van
DVD menu"
Volg de
(blz.27) om
menuscherm te bedienen.
POWER
3.
-knop
Vooruit/terug vertraging -knop
Knoppen om FUNCTIES TE SELECTEREN
4.
AFSPEELKNOP
2.
(D/E) knop
MUTE-knop
Gebruik de menutoets
1.
deze
van
AFSPELEN/SELEC
Druk
12
deel
EQ-PATROON-knop
Pijltoetsen -knop
SELECT/ENTER -knop
SUBTITLE -knop
TITLE -knop
ANGLE -knop
ZOOM -knop
REPEAT A-B knop
CLEAR -knop
SLOW -knop
MARKER/SEARCH -knop
VOLUME (-/+) -knop
MENU -knop
SET-UP -knop
RETURN -knop
DISPLAY -knop
AUDIO -knop
SOUND -knop
DVD/CD CONTROOL knopen
6.
1
overeenkomstig
-
-
-
-
-
**
Gerichte pijltoetsen
(boven, onder, links, rechts)
selectie op
MENUscherm.
van een
TERUGSPOELEN/SNEL VOORUITSPOELEN
een
voor
gebruik bij
kiezen
GUI menuscherm, TITLE-
en
SNEL AFSPELEN
TERUG AFSPELEN
(OPTIONEEL)
STOPPEN
OPNEMEN/OPNEMEN PAUZEREN
***Titel-knop
Gebruik de titeltoets
is
ingebouwd
in "Gebruik
om
het titelscherm te tonen dat
in de DVD videodiscs.
van
titelmenu"
menuscherm te bedienen.
(blz. 27)
Volg
de instructies
om een
INLEIDING
Identificatie
van
Voorbereiding
Steek de
bedieningsknoppen (voortgezet)
van
afstandsbediening
batterijen in de afstandsbediening zodat
gebruiken om de eenheid te bedienen.
u
deze kunt
1
2
Open
het deksel
van
batterijhouder.
Dit onderdeel toont
batterijen (AAA-formaat)
u
afstandsbediening
hoe de
afstandsbediening
te
gebruiken.
met de
Wijs
op de
druk op de toetsen.
afstandsbediening
en
in de
houder.
Verzeker
u ervan
dat de
baterijen overeenkomen
batterijhouder.
3
de
met
Bediening
afstandssensor
Steek de
PAGE 7
Sluit het deksel
van
+ en
--
polariteiten
op de
met de tekens binnenin de
de
batterijhouder.
Minder dan 23 voet
POWER
(ongeveer 7m)
MUTE
12345
67890
TUNER
Afstand:
Ongeveer
van
Hoek:
*
Onjuist gebruik
van
batterijen
kan
batterijlekkage
en
korrosie veroorzaken.
Volg de instructies om de afstandsbediening juist te
gebruiken.
Steek de batterijen niet in de afstandsbedieining in de
verkeerde richting.
De batterijen niet opladen, verwarmen, openen of in
kortsluiting veroorzaken. Gooi de batterijen niet in het
Ongeveer
STEP
PRESET
STOP
(7m)
vanaf de voorkant
30°in iedere
van
richting
vanaf de
de afstandssensor.
van
de eenheid niet bloot
sterke lichtbronnen zoals direct zonlicht of
belichting.
meer
Doet
u
dit wel, dan bent
in staat de eenheid met de
u mogelijk niet
afstandsbediening
te bedienen.
Afstandsbediening
Richt de
afstandsbediening
op de afstandssensor
van
de
DVD.
vuur.
Laat de
Laat geen
schokken.
lege of uitgeputte batterijen achter in de
afstandsbediening.
Geen verschillende types van batterijen, noch oude en
nieuwe batterijen tezamen gebruiken.
Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voor
een langere tijd niet gebruikt om mogelijke schade door
batterijkorrosie te voorkomen.
Als de afstandsbediening niet goed functioneert of als de
operatiestraal gereduceerd raakt, vervang dan alle
batterijen door nieuwe.
Als batterijlekkage voorkomt verwijder de batterijvloeistof uit
de batterijhouder en steek er daarna nieuwe batterijen in.
De levensduur van batterijen bij gewoon gebruik moet
minstens een jaar zijn.
AUX
SLEEP
23 voet
Stel de afstandssensor
aan
TAPE
MDSS
SELECT
de afstandssensor.
voorkant
Batterijen
DVD/CD
Laat de
afstandsbediening
afstandsbediening
vochtige plaats.
niet vallen
en
niet achter
dichtbij
vermijd
een
warme or
Vermijd water of voht in kontakt te brengen
afstandsbediening.
Open de afstandsbediening niet.
met de
heel
PAGE 8
INLEIDING
Identificatie
van
bedieningsknoppen
**
VIDEOSELECTORSCHAKELAAR
U kan
Achterkant
NTSC of PAL discs door de TV-
van
selectieschakelaar in te schakelen op het
systeem
gewenste systeem.
Als
?
OPTICAL
OUT
S-VIDEO
VIDEO
SUB
OUT
WOOFER
OPTIONAL
uw
TV dan zal eventueel geen normaal kleurbeeld
Selecteer de
?
6
AUTO
NTSC
R
te geven met
worden vertoond.
VIDEO
SELECTOR
PAL
weer
apparaat de disc niet weergeven.
instelling van de selectieschakelaar voor het
TV-systeem niet overeenkomt met het systeem van
5
ANTENNA
PAL disc
om een
Als de
?
2
probeert
u
NTSC-TV zal het
4
1
3
genieten
L
apparaat is uitgeschakeld.
Als
een
A
UX
7
?
selectieschakelaar
TV-systeem
het
wanneer
NTSC disc met PAL-TV wordt weergegeven
gebeuren dat sommige discs zwarte
dan kan het
FRONTCE
strepen
L
VOLTAGE
SELECTOR
R
Positie van
8
L
vertonen boven-
deTV-systeem
onderaan het scherm.
Verbonden TV
disc
PAL
PAL
NTSC/PAL DVD disc
NTSC
NTSC
NTSC DVD disc
selectieschakelaar
REAR
en
R
10
9
AUTO
1.
S-VIDEO UIT STEKERBUS
2.
OPTISCHE
3.
ANTENNE-EINDPUNT
MULTI
Venster
system TV NTSC/PAL DVD disc
Display
UIT-STEKERBUS*
1
1
1
1
1
4.
VIDEOSELECTORSCHAKELAAR
5.
VIDEO UIT STEKERBUS
6.
SUB-WOOFER UIT CONNECTOR
7.
EXTRA INVOERBUSSEN
**
DVD
TITLE
D D PROLOGIC
CHP/TRK
STEREO
MP3 D D 3 STEREO
kHz
1
8.
LUIDSPREKERCONNECTOREN
9.
VOLTAGESELECTOR
(OPTIONEEL)
1
PROG.
10. STROOMSNOER
REC
RPT
*
RDS
REC
1 ALL
MHz
SLEEP
DIGITAAL OPTISCHE AUDIO UITGANG contactbus
stofbeschermingsdop van de connector en
optisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
stevig zodat de configuraties van beiden, kabel en
connector, overeenkomen. Houd de stofbeschermingsdop bij en breng die steeds terug aan wanneer de connector niet wordt gebruikt om tegen het stof te bescherVerwijder
de
verbind de
men.
Stofbeschermingsdop
1.
Indicator
2.
Indicator TITLE NUMBER
3.
Display FUNCTIE, VOLUMENIVEAU, KLOK,
afspelen/pauzeren
FREQUENTIE, TAPETELLER, SPEELTIJD CD,
MDSS, EQ-PATROON
4.
PROGRAMMA-indicator
5.
SPEELRICHTING-indicator
6.
AFSPEELMODUS-indicator
7.
Indicator CD HERHALEN
8.
OPNAME-indicator
9.
REC/TIMER-indicator
(OPTIONEEL)
10.
RDS-indicator
11.
SLAAP-indicator
12.
Indicator
13.
Indicator DOLBY 3 STEREO
14.
Indicator FM STEREO
15.
Indicator DOLBY PROLOGIC SURROUND
16.
Indicator MP3
17.
Indicator hoofdstuk/nummer
18.
Indicator DVD
(OPTIONEEL)
hoekpictogram
r
AANSLUITINGEN
PAGE 9
Antenneverbindingen
Sluit de
meegeleverde
FM/AM-antennes
?
Sluit de AM-lusantenne
?
Sluit de FM-draadantenne
Voor
aan
aan om naar
de connector
aan
voor
de radio te luisteren.
de AM-antenne
aan.
de 75 Ohm coaxiale FM-connector
AM(MW)-lusantenne
(bijgeleverd)
AM(MW)
sluit u de lusantenne (sprietantenne)
met het eindpunt met het label AM
ontvangst
aan.
van
FM externe antenne
ANTENNA
(sprietantenne-niet bijgeleverd)
AM GND
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
(OPTIONEEL)
Externe FM-antenne
(sprietantenne
-
niet
bijgeleverd)
AM-lusantenne
75 Ohm coaxiale kabel
(sprietantenne-bijgeleverd)
FM-binnenantenne
(sprietantenne)
ANTENNAFM
AM
GND
de AM-lusantenne niet
vlakbij
Plaats deze
juist voor de
beste
ontvangst.
Opmerkingen
Om het
Zorg
oppikken
er voor
van
ruis te voorkomen dient
u
Houd de FM-draadantenne
na
goed uit te strekken.
deze aangesloten te hebben
de eenheid
de FM-draadantenne
zo
horizontaal
mogelijk.
en
andere
componenten
te houden.
PAGE 10
AANSLUITINGEN
Aansluiting
Sluit de
het
van
luidsprekers
aan
met
luidsprekersysteem
behulp
van
de
meegeleverde luidsprekersnoeren door de gekleurde snoeren aan de
mogelijke surround-sound te verkrijgen
op dezelfde wijze gekleurde eindpunten aan te sluiten. Om het zo optimaal
geeft u de parameters van de luidsprekers (afstand, niveau etcetera) op.
Voorste
luidspreker
(links)
Voorste
luidspreker
(rechts)
Wanneer
Sluit
een
er
te
weinig basfrequenties klinken
actieve subwoofer
SUB WOOFER
monauraal
aan
de connector
met
behulp van een
geluidssnoer (niet meegeleverd).
aan
Subwoofer
(niet bijgeleverd)
Rood
Rood
Zwart
ANTENNA
OPTICAL
OUT
S-VIDEO
Zwart
VIDEO
VIDEO
SUB
SELECTOR
OUT
WOOFER
PAL
AUTO
NTSC
R
L
A
U
X
FRONTE
L
VOLTAGE
SELECTOR
R
L
REAR
R
Luidspreker
midden
Rood
Wit
snoer
Rood
Luidspreker achter
(links surround)
Luidspreker achter
(rechts surround)
snoer
Zwart
Opmerkingen
luidsprekersnoer overeen te laten komen met de polariteit van het eindpunt op de componenten:
geluid vervormd worden en zal de basis daarvan ontbreken.
Wanneer u als voorste luidsprekers luidsprekers gebruikt met een lage maximale ingangsfrequentie, pas het volume dan
voorzichtig aan om excessieve uitvoer op de luidsprekers te voorkomen.
Haal de voorste bedekking van de er niet af.
Zorg
+
er voor
met
+ en
-
de
polariteit
met
-.
van
Draait
u
het
dit om, dan zal het
AANSLUITINGEN
Aansluiten op
Sluit de eenheid
een
aan uw
tv
PAGE 11
tv/beeldscherm
aan.
ANTENNA
OPTICAL
OUT
S-VIDEO
VIDEO
VIDEO
SUB
SELECTOR
OUT
WOOFER
PAL
AUTO
NTSC
R
L
Naar
VIDEO
OUT
Kabel VIDEO
FRONTCE
(bijegeleverd)
L
VOLTAGE
SELECTOR
R
L
REAR
R
Naar
S-VIDEO
Kabel S-VIDEO
Wanneer de tv
een
VIDEO-ingang heeft,
de eenheid
aan
(nicht bijegeleverd)
Ssluit
OUT
Naar
VIDEO
OUT
RCA-SCART-Adapter
(bijegeleverd)
OF
u
Kabel VIDEO
met de
OF
S-VIDEO kabel.
Naar S-VIDEO IN
S-VIDEO IN
Naar VIDEO IN
VIDEO IN
TV/BEELDSCHERM
Opmerkingen
Zie tevens de
Wanneer
gebruikershandleiding
van uw
TV.
de eenheid op uw tv aansluit, zorg er dan voor de stroom uit te schakelen
eenheden uit het stopcontact voordat u verbindingen legt.
u
en
haal de stekkers
van
beide
Sluit de eenheid direct op uw tv aan. Wanneer u de eenheid op een VCR aansluit, zal de afspeelafbeelding vervormd
worden, omdat DVD-videodisks tegen kopieren beschermd zijn.
Het signaal van de S-VIDEO steker zal alleen uitvoer leveren, wanneer de functiemodus CD/DVD geselecteerd is.
PAGE 12
ALVORENS TE BEDIENEN
De klok instellen
1
Druk op de knop "CLOCK". (Indien de klok al
ingesteld is, druk dan op de knop "CLOCK" en
houd deze langer dan twee seconden ingedrukt.) De uren beginnen te knipperen
-
.
2
Selecteer
een
de "PRESET
cyclus van 24 uur of 12 uur door
(+)/(-)" knoppen te gebruiken.
(12HR)
SET
PRESET
CLOCK
(-/+)
3
4
Druk op de
uurcyclus
om
de
knop
"SET".
(-/+)" knoppen
om
de
minuten in te stellen..
7
Druk op de
knop "SET" en vervolgens
juiste tijd op het display weergegeven.
8
Druk op elk willekeurig moment op de knop
"CLOCK" om de tijd gedurende ongeveer drie
weer
wordt de
te geven.
Slaapfunctie
Wanneer de
slaaptimer gebruikt wordt, wordt de
uitgeschakeld nadat de opgegeven
stroom automatisch
tijd
geselecteerde
(-/+)" knoppen
Gebruik de "PRESET
juiste
seconden
De
de
in te stellen.
uren
Druk op de
56
knop "SET" om
bevestigen.
te
Gebruik de "PRESET
juiste
(24HR)
of
1
Om de
tijd op
stroom wordt
is verstreken.
de
knop
In het
te geven voordat de
uitgeschakeld,
kunt
display
gedurende
u
seconden het woord
betekent dat het
MUTE
POWER
SLEEP
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PREV.
SELECT/ENTER
STOP
NEXT PROGRAM
2
SOUND
gewenste tijd
Om de
te controleren die
om
uit te schakelen.
tijd
tot de stroom wordt
overblijft
uitgeschakeld.
sleep function is active press the
briefly. The time remaining until
is displayed for about 5 seconds.
MENU
it
OPMERKING
MARKER
Wanneer
REV
u
de
SEARCH
SLOW
CLEAR
90
SLEEP button
DISPLAY RETURN
SET UP
A-B
na
While the
AUDIO
DVD
ZOOM
systeem
Selecteer de
turns off
ANGLE
zien. Dit
automatisch
CD
EQ
SUBTITLE
ongeveer 5
et cetera.
PRESET
REPEAT RANDOM
TITLE
op
uitgeschakeld.
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt
het tijdinterval voordat de eenheid uitgeschakeld
wordt, teruggebracht met 10 minuten, 80...70...
67890
DVD/CD
u
minuten wordt
12345
TUNER
drukt
SLEEP.
FWD
VOLUME
knop
"SLEEP" indrukt, als de
wordt weergegeven, wordt de
slaaptijd
SLEEP-tijd opnieuw
ingesteld.
3
Om de
Als
u
slaaptimermodus
de functie wilt
te annuleren:
stoppen, drukt
u
herhaaldelijk op de knop "SLEEP" totdat het
cijfer 10 wordt weergegeven en drukt vervolgen
nog een keer op de knop.
ALVORENS TE BEDIENEN
De functies
Door middel
van
de timer
de functie TIMER kunt
van
PAGE 13
u
radio-
ontvangst en opname, het afspelen van een CD
op het gewenste moment in- en uitschakelen.
cassette
6
7
Stel het uur waarop ingeschakeld moet worden in
door te drukken op de knoppen "PRESET (-/+)".
Druk op de
knop "SET" om het uur waarop
ingeschakeld moet worden te bevestigen. De
minuut met "ON" daarbij vermeld op het display
flitst.
SET
8
PRESET
CLOCK
(-/+)
TIMER
9
Stel de minuut in waarop ingeschakeld moet worden
door te drukken op de knoppen "PRESET (-/+)".
Druk de knop "SET" in om de minuut waarop
ingeschakeld moet worden te bevestigen. Het
uur met "OFF" daarbij vermeld op het display
flitst.
10
Druk op de knop CLOCK
controleren.
1
om
de
huidige tijd
11
te
12
Druk op de knop "TIMER" om over te schakelen
de instelmodus voor de timer(Wanneer u de
2
naar
eerder
opgeslagen TIMER wilt corrigeren, drukt u
de knop TIMER" langer dan twee seconden in.)
De eerder opgeslagen tijd van de timer en het
13
"
symbool
Bij beide
""
Stel het
in waarop uitgeschakeld moet worden
knop "PRESET (-/+)" te drukken.
Druk op de
knop
uur
functies
Druk op de knop "SET"
functie flitst.
Stel de minuut waarop
door te drukken op de
Druk op de
knop
Wanneer
elkaar
gedurende
"PLAY".
?
TUNER hebt
u
wanneer
de
15
gewenste
16
geselecteerd,
drie seconden "REC"
flitsen
u
Druk op de
stap
Wanneer
u
selecteert
?
Wanneer
kunt
u
u
u
stap
aan
door op de PRESET
te drukken.
Druk op de kop "SET".
timer is nu voltooid.
Schakel het
wordt
nu
De
""
instelling
op de
ingeschakeld en
ingestelde tijd
17
Om de timer te annuleren of te controleren. Telkens
wanneer
de
instelling
van
knop
"TIMER"
ingedrukt
U kunt tevens de status
van
de
instelling
geselecteerd hebt,
de
de
van
Om de timer te activeren of te controleren, drukt
Om de TIMER te annuleren drukt
5 negeren.
u
timer controleren.
de TUNER hebt
het eerder
kunt
de timer selecteren of annuleren.
op de knop "TIMER" zodat het
het display oplicht.
de CD/DVD, TAPE
de
van
systeem uit. De geselecteerde functie
automatisch
4 negeren.
geselecteerd,
opgeslagen vooraf
ingestelde nummer met de knoppen "TUNING
(+)/(-)" en drukt op de kop "SET". Het uur met
ON daarbij vermeld op het display flitst.
5
"SET".
na
en
knop "SET" om de
gewenste gebruiksmodus te bevestigen.
REC: TUNER opnemen en afspelen
PLAY: TUNER alleen afspelen
Wanneer u de CD/DVD, TAPE geselecteerd hebt,
kunt
uitgeschakeld moet worden
knoppen "PRESET (-/+)".
Pas het volumeniveau
(-/+) knoppen
uitgeschakeld
4
"SET".
wordt in het
display weergegeven.
knipperen om de beurt :
TUNER-CD/DVD-TAPE in het display.
3
14
door op de
timer-knop
zodat het
wordt weergegeven.
symbool
"
symbool
"
u
"
u
"in
op de
in het
display
PAGE 14
Het
ALVORENS TE BEDIENEN
geluid aanpassen
Aanpassen
het volume
van
Draai "VOLUME" met de klok
?
sniveau te
of
verhogen
het
geluid-
het te verla-
om
gen.
Druk op de afstandsbediening op de knop "VOLUME
+" om het geluidsniveau te verhogen of druk op de
knop "VOLUME -" om het te verlagen.
?
VOLUME
Aanpassing
HEADPHONE
mee om
tegen de klok
van
G Om het stereogeluid
de
geluidskwaliteit
te activeren U kunt kiezen
tussen vier vaste
geluidsimpressies:
selecteer een gewenste geluidsmodus door de knop
"EQ. PATT." op de afstandsbediening te gebruiken.
FLAT : lineaire-frequentierespons
ROCK : meer bas, meer hoge tonen
POP : minder bas, minder hoge tonen
MDSS
CLASSIC
orkestmuziek
: voor
G Stekerbus koptelefoon
Steek
steker
(3,5 mm) van een stereo koptelefoon
de koptelefoon.
De verbinding van de luidsprekers wordt automatisch
ongedaan gemaakt wanneer u de koptelefoon (niet
meegeleverd) insteekt.
een
in de stekerbus
MUTE
MUTE
POWER
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Knop
PRESET
PREV.
(op afstandsbediening)
Druk op deze knop om uw eenheid stil te laten zijn.
Dit kunt u bijvoorbeeld doen om uw telefoon te beantwoorden.
STOP
CD
TAPE
MUTE
van
NEXT PROGRAM
De "MUTE"-indicator
knippert
op het
display.
REPEAT RANDOM
EQ PATT
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
MDSS
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
Druk op de knop "MDSS" om de hoge tonen, bastonen
Ultra Bass Booster) en het surround-effect te
(UBB:
MENU
versterken.
DVD
TITLE
SUBTITLE
MARKER
De indicator "MDSS ON" of "MDSS OFF"
REV
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
(Multi Dynamic Sound System)
Om te annuleren drukt
SEARCH
SLOW
VOLUME
FWD
u
op nieuw op de
gaat
knop
aan.
"MDSS".
VOLUME
Extra functie
12345
1
Sluit
aan
een
extra
apparaat zoals
door middel
van
de achter
67890
een
TV of VCR
bevestigde
AUX-
geluidsstekerbussen.
TUNER
AUX
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PRESET
2
Druk op de
functieknop
"AUX".
STOP
OPMERKING
U kunt tevens opnemen van een extra invoerbron. Zie
de sectie Functie van de cassette.
WERKEN MET GELUID
Een
U kunt
door
aan
selecteren
geluidsmodus
eenvoudigweg genieten van surround-sound
de voorgeprogrammeerde geluidsvelden
herhaaldelijk op SOUND totdat de
gewenste geluidsmodus in het display wordt
afgebeeld.
Druk
een van
de hand
van
PAGE 15
het programma
waarnaar u
wilt luisteren
te selecteren.
Zie de onderstaande tabel
voor
informatie
over
de
geluidsmodi.
Deze functie werkt alleen met CD- /DVD-disks.
MUTE
POWER
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PRESET
STOP
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
DISPLAY
AUDIO
SOUND
RETURN
SET UP
MENU
DVD
Geluidsmodus
Effect
Het surround-formaat Dolby Digital stelt u in staat te genieten van maximaal 5,1 kanalen digitaal surroundgeluid door een Dolby Digital programmabron. Wanneer u DVD-disks of laser-disks met de markering
afspeelt, kunt u zelfs van een nog betere geluidskwaliteit genieten, een grotere ruimtenauwkeurigheid en een
verbeterd dynamisch bereik. Dit komt doordat Dolby Digital maximaal 5 totaal discrete geluidskanalen levert
(voor links en rechts, midden en achter links en rechts), plus 0,1 kanaal dat LFE* (kanaal voor alleen
baseffecten) *LFE Low Frequency Extension. Dit kanaal levert aparte niet-gerichte bassignalen aan de
subwoofer voor meer dynamische diepe effecten voor basgeluiden.
"
"
=
Gebruik deze modus
""
3 STEREO
wanner uw een
Deze modus
zorgt
film
voor
intensiteit die alleen
afspeelt
of op
het effect dat
u
een
zich in
Dolby Digital
een
2 kanaal werkt dat als
filmzaal waant of
een
Het effect
de beweging voor/achter/links/rechts van de geluidsafbeelding, evenals
geluidsafbeelding, is veel helderder en dynamischer dan voorheen.
gerealiseerd
van
in de
een
zaal met
markering
een
live
kan worden door DOLBY PRO LOGIC SURROUND.
concert met
positie
3D SURROUND
draagt.
het
gevoel
van een
vaste
Deze eenheid kan een 3D Surround-effect produceren met behulp van de 3D Sound-technologie, die geluid
afspelen met meerdere kanalen nabootst door twee conventionele stereoluidsprekers in plaats door de vijf of
meer luidsprekers die normaliter nodig zijn om naar geluid uit meerdere kanalen in een thuistheater te luisteren.
Deze functie werkt met DVD-disks die gecodeerd zijn met Dolby Pro Logic en Dolby Digital geluidsnummers.
Dolby
3 Stereo surround sound
Zonder
hoeft
achterluidsprekers.
aan
digitale geluidssignalen om via drie luidsprekers af te spelen.
genieten van een theater geluid zonder dat u achterluidsprekers
Dolby digital of Dolby Pro Logic geluidsbronnen gebruiken.
gebruikt analoge
Daardoor kunt
te sluiten. U kunt 3 Stereo met
u
thuis
of
PAGE 16
WERKEN MET GELUID
Genieten
het surround-effect
van
Bouwelementen
Dolby Pro Logic worden gebruikt om
geluidseffect bij videobeelden op te
apparaten als volgt te gebruiken.
Dolby Digital
en
driedimensionale
U dient de
?
Gebruik de
met
Dolby
Het
Wanneer
het
roepen.
programmabronnen (bijvoorbeeld DVD)
OF
(
).
Surround
plaatsen
van
de
luidsprekers
luidsprekers normaal kunt plaatsen,
luidsprekers (2 voor, 1 in het midden, 2
achter en subwoofer). Wanneer u echter ook het basgeluid,
de Dolby Digital surround wilt verbeteren, dan dient u
gebruikt
een
?
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby",
"Pro Logic" en het symbool van de dubbele D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk. Niet gepubliceerde
werken.
Copyright
1992
-
1997
Dolby
Laboratories. Alle rechten
Achterste
luidsprekers
(links surround)
te sluiten.
aan
in op 45
luidsprekers
graden.
in het midden
Luidspreker
om
de
luidspreker
in het midden
en
de voorste
op dezelfde hoogte te plaatsen. Plaats deze
normaliter boven of onder de televisie.
luidsprekers
?
luidspreker
(links)
subwoofer
Voorste luidsprekers
Wij raden aan dat de tweeter van de voorste luidsprekers en
het oor van de luisteraar op dezelfde hoogste staan. Stel het
Het is ideaal
voor-
Subwoofer
Luidspreker
de 6
interval tussen
?
behouden.
Voorste
de
u
u
midden
Achterste luidsprekers
Plaats deze links en rechts achter het luistergebied. Deze
luidsprekers bootsen de beweging en de atmosfeer van het
geluid
Voorste
voor
luidspreker
(rechts)
ver
Ze
na.
achter de
het niveau
Achterste
tief
luidsprekers
(rechts)
zijn nodig
voor
het surround-effect. Installeer
de beste resultaten de achterste
om
luisterpositie
van
het
oor van
de achterste
fond te leiden
Wanneer
om
luidsprekers
niet te
installeer deze op of boven
de luisteraar. Het is tevens effec-
en
luidsprekers naar een muur of
geluid verder te verspreiden.
een
pla-
het
van voor
tot achter in de kamer
een
kleine afstand
is, indien de luisteraar dichtbij de achtermuur zit, stelt u de
achterste luidsprekers tegenover elkaar op en stelt de
achterste
van
luidsprekers ongeveer
60
-
90
cm.
boven de
oren
de
luisteraar op, zodat deze als het
ware naar
beneden
gericht
zijn.
?
Subwoofer
Plaats deze zonder veel zorg op
een
goede plaats.
Opmerkingen
Wij raden u aan om de magnetisch afgeschermde luidsprekers te gebruiken voor de linker/rechter luidsprekers
en de middenluidsprekers. Op deze manier worden deze
beschermd voor de videoruis van de nabij geplaatste
televisie.
Gebruik
elkaar
luidsprekers
lijken.
die qua
geluidskarakteristieken
op
DE RADIO BEDIENEN
PAGE 17
Radiostations vooraf instellen
U kunt 30 stations
de AM. Voordat
u
de FM vooraf instellen
voor
afstemt, is het raadzaam
en voor
er voor
te
1
zal telkens wanneer u op
TUNER/BAND drukt, FM of AM op het
display worden weergeven.
2
Vervolgens
3
Druk ongeveer twee seconden de knop
TUNING (+/-) op het voorpaneel in totdat de
frequentie-indicatie begint te veranderen
PRESET
(-/+)
(+/-)
PROG./MEMO.
herhaaldelijk op TUNER/BAND op
voorpaneel of op TUNER op de
afstandsbediening totdat FM of AM in het
display wordt weergegeven.
het
zorgen dat het volume minimaal staat.
TUNING
Druk
laat de
en
Het zoeken
TUNER/BAND
STOP/
dan los.
knop
stopt
wanneer
de DVD op
een
station afstemt.
RESET
4
5
Een
voorinstellingsnummer
Druk op PRESET
het gewenste
om
zal in het
display
flitsen.
(-/+) op het voorpaneel
voorinstellingsnummer
te
selecteren.
MUTE
POWER
Druk op PROG./MEMO.
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
TUNER
TAPE
PRESET
STOP
6
PRESET
7
Druk
opnieuw op PROG./MEMO.
Het station wordt
opgeslagen.
Herhaal stap 3 tot 6
om
andere stations
op te slaan.
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
Om af te stemmen op
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
MENU
zwak
een
station met
een
signaal
Druk herhaaldelijk op PRESET(-/+) bij stap
handmatig op het station af te stemmen.
3
om
DVD
TITLE
SUBTITLE
MARKER
Om alle
REV
ANGLE
ZOOM
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
FWD
VOLUME
gememoriseerde
stations te wissen
Druk de
knop PROG./MEMO in en houd deze
gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt.
"RESET" wordt in het display-venster weergegeven
u drukt vervolgens opnieuw op PROG./MEMO.
Opnieuw worden de stations gewist.
en
Tip
Als alle stations al
zijn ingevoerd, zal de boodschap
display weergegeven worden.
Vervolgens zal een voorinstellingsnummer op het display flitsen. Om een voorinstellingsnummer te wijzigen
volgt u stap 5 en 6 zoals boven beschreven.
FULL
een
tel in het
Om vooraf
ingestelde instellingen te herroepen
knop "PRESET (-/+)" of "PPRESET D/E"
en houd deze ingedrukt totdat het gewenste nummer
van de instelling zichtbaar wordt of druk deze knop
herhaaldelijk in.
Druk op de
PAGE 18
DE RADIO BEDIENEN
Naar de radio luisteren
Stel radiostations eerst in het
geheugen
van
de DVD-
Druk op TUNER/BAND totdat AM of FM in
het display wordt weergegeven.
1
ontvanger in (zie "Radiostations instellen" op de
voorgaande bladzijde).
Er is op het laatst
Druk
2
ontvangen station afgestemd.
herhaaldelijk op PRESET(-/+)
ingestelde station dat u
het vooraf
VOLUME
om
wilt
horen te selecteren.
Telkens
PRESET
MODE/
een
op de knop drukt, zal de DVD op
ingesteld station afgestemd worden.
wanneer u
vooraf
(-/+)
RIF
Pas het volume
3
aan
door de
knop
TUNER/
VOLUME op het voorpaneel te draaien of
door herhaaldelijk op VOLUME (-/+) te
BAND
drukken.
Om de radio uit te zetten
Tip
?
?
Als een FM-programma luidruchtig is
Druk op MODE/RIF op het voorpaneel zodat de aanduiding "STEREO" uit het display
verdwijnt. Er zal nu geen stereo-effect meer zijn,
maar de ontvangst zal beter worden. Druk opnieuw
op de knop om het stereo-effect te herstellen.
Om de ontvangst te verbeteren
Draai de meegeleverde antennes
Om te luisteren
?
een
andere
?
OPMERKING
Gebruik de
knop
MODE/RIF
(Radio
Interference
Gebruik
stap
?
in
richting.
Filter)
Druk op POWER om de DVD uit te zetten of selecteer
andere functiemodus (CD/DVD, TAPE of AUX).
een
naar
niet vooraf
handmatige
ingestelde radiostations
of automatische
afstemming bij
2.
Druk voor handmatige afstemming herhaaldelijk op
TUNING(+/-) op het voorpaneel.
Druk voor automatisch afstemmen op TUNING(+/-)
en houd deze knop ongeveer twee seconden ingedrukt
op het voorpaneel.
te schakelen naar ontvangst in mono
de ontvangst in stereo door ruis gestoord
om over
wanneer
wordt.
Wanneer u de MW(AM) of LW-uitzending opneemt,
treden slaggeluiden op. Gebeurt dit, druk dan eenmaal op deze knop.
Ontvangst
van
RDS
(Radio Data System) stations
Wat is RDS?
RDS (Radio Data System) is een systeem dat gefaseerd
op de FM in vele landen wordt geintroduceerd, waarbij
een onhoorbare stroom gegevens wordt uitgezonden
naast het normale radiosignaal. Deze gegevens bevatten
verschillende informatie waaronder de aanduiding van
het station/de zender, verkeersinformatie en een lijst
alternatieve frequenties voor het radiostation dat wordt
Druk op TUNER/BAND
1
om
FM
.
Selecteer het gewenste station door op
2
de
knop PRESET (-/+)
te drukken.
Wanneer de
ontvangen.
toont
RDS-uitzending wordt ontvangen,
het display de naam van de programmaservice
(PS)
nadat de RDS-indicator wordt weergegeven.
Druk op RDS
3
om
de
frequentie op
te slaan.
RDS
PRESET
(-/+)
Opmerkingen
RDS is alleen
De
naam van
mogelijk bij ontvangst op de FM.
(PROGRAMMA SERVICE) wordt
de PS
automatisch weergegeven
TUNER/
BAND
ontvangen.
wanneer er een
RDS-station wordt
CASSETTEDEK HANDELINGEN
PAGE 19
Afspelen tape
Druk op de knop TAPE om
"NO TAPE" wordt
1
te gaan.
naar
nu
de
tape-modus
display
op het
weergegeven.
"
TAPE COUNTER
2
Druk op de positie
PUSH/EJECT" om de
deur van de cassettespeler te openen.
3
Voer
4
Druk op de
FAST
RESET
FORWARD
PLAY MODE
BACKWARD
PUSH/EJECT
TAPE
om
te
handmatig de afspeelrichting te wijzigen
u op de knop PLAY
die tegengesteld is
aan de richting waarin de tape op dit moment
wordt afgespeeld (optioneel).
Om te
"
Om
67890
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
FAST
PRESET
STOP
BACKWARD
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
BACKWARD
functie
=
REPEAT RANDOM
PLAY
=
PLAY
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
SUBTITLE
ZOOM
FWD
een
drukt
u
op de
knop
afspeelmodus te selecteren
(omgekeerde modus)
(OPTIONEEL)
slechts eenmaal
slechts eenmaal
zesmaal
bij
bij
bij
vooruit
vooruit of achteruit
vooruit of achteruit
en
achteruit
voor
tape gestopt is of nog
TAPE COUNTER RESET.
SEARCH
SLOW
CLEAR
afspelen
Reset-functie
Als de
MARKER
REV
A-B
met
afspelen
afspelen
spelen.
tape-teller
MENU
DVD
ANGLE
stoppen
STOP/RESET".
Druk op de knop "PLAY MODE(TAPE)" tijdens het
functioneren van de tape of opnemen vanuit een andere
=
TITLE
"
MUTE
POWER
12345
TAPE
in, waarbij de
ligt.
drukt
6
FORWARD
cassette
beneden
Om
5
DVD/CD
naar
knop "PLAY
(of PLAY : OPTIONEEL)
beginnen met het afspelen van de cassette.
STOP/RESET
TUNER
afspeelbare
een
tape-kant
VOLUME
speelt,
drukt
u
op de
knop
PAGE 20
CASSETTEDEK HANDELINGEN
Opnemen
Gesynchroniseerd
OPMERKING
Laad
1
TAPE
Steek
2
een
:
opnemen
CD
van
naar
cassette
Gebruik alleen normale cassettes.
CD.
cassette in het cassettedeck.
lege
een
COUNTER
RESET
SKIP(
PLAY
/
Selecteer
afspeelmodus door herhaaldelijk
MODE(TAPE) te drukken.
mode kunt u alleen vooruit opnemen ( )
en in de modus
kunt u van vooruit (
)
of
naar achteruit (
) opnemen. (OPTIONEEL)
3
op de
In de
)
MODE
CD
SYNC.
REC
Stop
radio, de CD of een
de
knop "CD SYNC." om met opnemen
beginnen.
Het gesynchroniseerd opnemen van de CD
begint en stopt automatisch aan het einde.
Wanneer de cassette is ingesteld op automatisch
omgekeerd achteruit (
), zal de CD het huidige
nummer van het begin opnieuw beginnen.
extra bron
Gebruik alleen normale cassettes.
:
?
Als
u
alleen
bepaalde
programmeert
Steek
1
een
lege
cassette in het
Wanneer
u van
selecteert
Stel de functie
Tape in door op de knop FUNCTION
te drukken. (En druk op de knop "TAPE COUNTER
RESET"
Selecteer
3
de teller
om
een
PLAY MODE
?
?
Wanneer
u
opnieuw
voorwaarts opnemen
achteruit
(
Wanneer
u van
)
5
6
Selecteer
(
stel dan alleen in op
een
stellen)
afspeelmodus door op de knop
(TAPE) te drukken. (OPTIONEEL)
vooruit(
)
naar
opnemen stelt dan in op
4
in te
functie die
of wilt
.
achteruit(
of
u
)
)
wilt
.
wilt opnemen
en
afspelen.
"
Druk
"
REC
opnieuw op de knop
REC" knippert op het display.
"
Druk
REC
opnieuw op de knop
opnemen te beginnen in de richting van
REC
(
of
opnemen
of
:
OPTIONEEL)
u
".
"
om
met
de indicator
of druk op de
knop
(OPTIONEEL) om te beginnen met
in de geselecteerde afspeelrichting.
u
titels wilt opnemen,
deze voordat
gesynchroniseerd
tapedeck.
?
2
wordt.
te
FUNCTION
van
afgespeeld
Druk op de
5
OPMERKING
PLAY
Druk op de knop "DVD/CD".
de CD wanneer deze CD
4
Opnemen
een
knop
opnemen
begint
u
van
met het
de CD.
het
het
gewenste nummer wilt opnemen,
gewenste nummer met de knop
of
gesynchroniseerd
"
"
voordat
opnemen
u
van
begint
de CD.
met het
CD/DVD HANDELINGEN
PAGE 21
Basisweergave
Dit onderdeel
geeft
de basiselementen hoe
een
DVD video disc
te geven.
weer
Voorbereiding
Als
DVD video discs wenst
u
selecteer de video
en
te geven, schakel dan de TV
weer
die is
ingangsbron
aangesloten
aan
op de DVD
speler.
Als
wil
genieten van het geluid van DVD video discs of audio CDs
audiosysteem, schakel dan het audiosysteem in en
selecteer de ingangsbron aangesloten op de DVD.
Voor de aansluitingsdetails, zie blz 9 tot 11.
Stel de beeldafmeting af al naargelang de beeldformaat verhouding
van de aangesloten TV op de SETUP menu (TV Aspect).
Indien u niet beschikt over de nodige apparatuur om van Dobly
Digitaal geluid te genieten, stel de Digital Audio Output af op de
u
langs
25
1
het
SETUP
menu.
Druk POWER.
1
De DVD schakelt in
naar
4
2
en
de inschakelindicator verandert
groen.
Druk OPEN/CLOSE.
De disclade
opent.
U kan de disclade openen door op deze
al is de DVD in
3
1
een
knop
te drukken ook
mode.
disc in de lade met de
weergavezijde
naar
onder.
Er bestaan twee verschillende disc
afmetingen. Steek de disc
juiste leiding op de disclade. Als de disc niet in de juiste
leiding zit kan hij beschadigd worden en slecht werken van de
MUTE
POWER
Steek
standby
in de
12345
67890
DVD veroorzaken.
TUNER
45
DVD/CD
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
4
Druk op DVD/CD
selecteren.
5
Druk PLAY.
PRESET
STOP
EQ
SELECT/ENTER
NEXT PROGRAM
SOUND
AUDIO
met een
DISPLAY RETURN
SET UP
ANGLE
ZOOM
de weergave
begint.
Als
gaat het groene CD lampje
branden in het DVD scherm. Het titelnummer verschijnt niet.
REV
CLEAR
en
omgekeerd wordt ingestoken (en het is een disc
weergavezijde), verschijnt "NO DISC" of "DISC
ERROR" op het TV scherm.
je een audio CD insteekt,
MENU
MARKER
Na alle
nummers van
de CD te
SEARCH
SLOW
A-B
De disclade sluit automatisch
Als de disc
DVD
SUBTITLE
de modus CD of DVD te
CD
PREV.
REPEAT RANDOM
TITLE
om
automatisch
VOLUME
keert
en
terug
spelen, stopt
naar
de DVD
het menuscherm.
FWD
When
Als
Bij
a menu screen
een
menuscherm
appears
interactieve DVDs met controle
TV scherm. Voer
stap
DVD
the TV
van een
menu
om
screen.
het TV scherm.
een menuscherm op het
de weergave te starten
verschijnt
6 uit op blz 22
Voorbeeld
on
verschijnt op
interactief
op het scherm
PAGE 22
CD/DVD HANDELINGEN
Basisweergave
Druk D/E/F/G
6
en
druk
SELECT/ENTER, of
druk op de numerieke toets(en)
gewenste item te selecteren.
om
het
1
2
POWER
OF
34
MUTE
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
De weergaven
Voor
TAPE
geselecteerde
item
begint.
informatie, zie op de hoes of de doos
meer
STOP
disc die
CD
PREV.
het
van
PRESET
u aan
het
spelen
van
de
bent.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
MARKER
SEARCH
FWD
en
druk POWER
Opmerkingen
REV
SLOW
6
Na de weergave
Als de unit niet in gebruik is, verwijder de disc
om de speler uit te schakelen.
VOLUME
Verplaats
en
de DVD niet
de DVD
tijdens
beschadigen.
de weergave want dit kan de disc
Gebruik de OPEN/CLOSE toets op de
DVD
afstandsbediening
de disclade te openen en te sluiten.
disclade wanneer die in beweging is. Dit kan
om
veroorzaken
van
of de
Duw niet op de
een defect
de DVD.
Duw de disclade niet
naar
omhoog
en
plaats geen objecten
behalve discs in de disclade want dit kan
een
defect
veroorzaken in de DVD.
Houd de
vingers verwijderd van de disclade als die dichtgaat.
Voorzichtig met de vingers van kinderen bij het sluiten van de
disclade omwille van het risico van verwonding.
Als"" op het TV scherm verschijnt terwijl een toets wordt
ingedrukt betekent het dat deze functie niet beschikbaar is op
deze disc.
Sommige operaties
afhangende van de
kunnen verschillen of
beperkt zijn,
DVD disc. Zie op de hoes of de doos
van
de
disc.
Het
geluid wordt stil gezet tijdens het afspelen van een
dts-gecodeerde CD.
Het geluid wordt stil gezet tijdens het afspelen van een dtsgecodeerde DVD. Om het geluid te horen, selecteer het Dolby
Digital audionummer door op DISPLAY te drukken en D/E/F/G
van de iconen in het menu GUI (zie pagina 26).
CD/DVD HANDELINGEN
PAGE 23
Basisweergave
Stop
Druk STOP
POWER
tijdens
weergave
de weergave.
Hervatten weergave
MUTE
12345
Als de weergave stopt registreert de speler het
op STOP werd gedrukt (RESUME functie).
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Druk PLAY
punt
de weergave zal hervatten vanaf dit
en
waar
punt.
PRESET
Opmerkingen
STEP
PLAY
TAPE
PREV.
STOP
STOP
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
NEXT
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
De hervattingsfunctie zal worden uitgewist
gedrukt in de STOP toestand.
De hervattingsfunctie zal worden uitgewist
uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
als STOP wordt
als het toestel wordt
Het openen van de disclade annuleert de hervattingsfunctie.
De hervattingsfunctie is niet beschikbaar op sommige DVD
discs.
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
Stilstaand beeld
MARKER
REV
(Pause)
SEARCH
SLOW
FWD
VOLUME
Druk STEP
tijdens
de weergave.
DVD
De
speler
wordt in de stilstaand beeld toestand
speler
wordt in de
gezet.
CD
De
pauzetoestand gezet.
Enkelbeeldmontage (alleen
Druk STEP
(Iedere
verder.)
tijdens
keer als
Om terug te keren
DVD)
de stilstaande weergave.
STEP drukt
u
voor
naar
gaat het beeld
een
opname
normale weergave, druk
PLAY.
Overslaan
van
delen of
vooruit of
nummers
-
terug
Overslaan
Overslaan vooruit
vooruit
Druk NEXT
Een deel
(DVD)
de weergave.
gedurende
of
ee nummer
iedere keer als de toets wordt
(CD) wordt overgeslaan
ingedrukt.
Overslaan
Overslaan terug
terug
Druk PREV.
gedurende de weergave.
Als de toets
een
keer wordt
ingedrukt tijdens
deel/nummer, dan keert de speler terug
dit deel/nummer. Als de toets
dan wordt iedere keer
een
opnieuw
naar
wordt
deel/nummer
een
de start
van
ingedrukt,
overgeslaan.
PAGE 24
CD/DVD HANDELINGEN
Basisweergave
Deze functie werkt alleen met DVD.
Om te
snel vooruit of snel
scannen
terug
(Sneloverzicht)
POWER
MUTE
houd PREV.
12345
Druk
67890
de weergave.
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
en
of NEXT
toets
tijdens
[TV screen]
PRESET
FF X2
TAPE
STOP
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
De snelheid vooruit
(terug) is eerst relatief traag. Als de
opnieuw wordt ingedrukt vergroot de snelheid.
(Iedere keer de toets wordt ingedrukt vergroot de snelheid
4 keer.)
PREV./
REPEAT RANDOM
toets
NEXT
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
De snelheid wordt behouden zelfs als de toets wordt
MENU
losgelaten.
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
GG X2
PLAY
MARKER
REV
Om terug te keren
SEARCH
SLOW
VOLUME
naar
de normale weergave, druk
PLAY.
FWD
SLOW
Opmerkingen
De DVD geeft geen geluid weer tijdens het terugdraaien of
vooruit draaien op hoge snelheid van DVD video discs.
Nochtans geeft de DVD wel geluid als audio CDs snel vooruit of
terug
worden
gedraaid.
Vertraagde weergave (DVD)
Druk SLOW FF of GG
De
weergavesnelheid
tijdens
wordt X 1/16
de weergave.
(DVD)
van
de normale
snelheid.
[TV scherm]
VG 1/16
FV1/16
De snelheid
vertraagde weergave is eerst relatief
traag.
opnieuw wordt ingedrukt vergroot de
snelheid. (Iedere keer de toets wordt ingedrukt vergroot
de snelheid 4 keer.)
voor
Als de toets
De snelheid wordt behouden zelfs als de toets wordt
losgelaten.
Om terug te keren
naar
de normale weergave, druk
PLAY.
Opmerkingen
Het
geluid
Ondertitels
wordt
geannuleerd gedurende de vertraagde weergave.
verschijnen niet op het scherm tijdens de vertraagde
weergave.
De vertraagde weergave werkt niet
voor
audio CDs.
WEERGAVE MET GUI MENU ICONEN
Algemene
informatie
Dit onderdeel behandelt de GUI
informatie tonen
over
menu
GUI
menu
iconen
iconen die disc
Gewone
titel/deel/song, duur van
weergave, audio/ondertiteltaal, hoek en weergave) en
informatie over de speler (herhaling, weergavetoestand,
geheugen, enz.) Sommige iconen tonen alleen de
aangeduide informatie, maar andere laten toe om de
instelling te veranderen.
(nummer
van
Druk D/E
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
het gewenste attribuut te
om
selecteren.
Het
een
PREV.
STEP
SELECT/ENTER
aangeduid
met
iconen.
het gewenste
instelling
nummers
worden
getoond (bvb titelnummer)
gebruikt voor
de
instelling ipv F/G.
sommige functies zal de instelling onmiddelijk
worden geregistreerd, voor andere moet op
SELECT/ENTER worden gedrukt.
Voor
AUDIO
1
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
Druk DISPLAY
MARKER
REV
Voorbeelden
van
om
de
menu
iconen uit te
wissen.
SEARCH
SLOW
VOLUME
FWD
GUI
menu
iconen
schermen kunnen verschillen al
naargelang
de
discinhoud.)
1
1/5
1
CHAPT
TRACK
TITLE
ALL
0:16:57
1
ENG
D
6CH
1
OFF
0:16:57
1
STER.
NORM.
NORM.
AB
(DVD GUI)
te
dan kunnen ook de nummertoetsen
DISPLAY RETURN
SET UP
om
menu
selecteren.
Als
SOUND
attribuut wordt
de GUI
STOP
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
geselecteerde
geel kader op
Druk F/G
3
PRESET
CD
TAPE
(De
stoptoestand.
MUTE
67890
2,3
gedurende weergave.
De titelfunctie kan bereikt vanuit de
12345
TUNER
procedures
Druk DISPLAY
1
2
POWER
PAGE 25
(CD GUI)
OFF
(DVD
and CD Function
GUI)
PAGE 26
WEERGAVE MET GUI MENU ICONEN
Detailbeschrijving
U kan informatie
over een
Druk DISPLAY
van
disc
en
iedere GUI
z'n
icoon
status zien op het TV scherm.
operationele
gedurende
FUNCTIE
weergave.
[TV scherm]
menu
(Druk D/E
DVD GUI
het gewenste
om
SELECTION
onderwerp
te
selecteren)
Om het
1
en
te
huidige titelnummer te tonen
verspringen naar het gewenste titelnummer.
METHOD
F/G,
or
Numeric
SELECT/ENTER
Om het
1
te
en
huidige
verspringen
Om de
0:16:57
1
ENG
D
en
het gewenste hoofdstuknummer.
te tonen
verlopen tijd
Om de
huidige
taal
van
en
de
instellingen
en
de
en
huidige
de filmmuziek te tonen, de
en
Druk DISPLAY
F/G,
SUBTITLE
hoeknummer te tonen
de
STER.
SURROUND, Dolby
(Druk D/E
en
te
het gewenste
om
huidige
SELECTION
verspringen
naar
verlopen tijd
(alleen
visuele
Om de
huidige
Pro
en
te
het gewenste opnamenummer.
Logic
de
DVD discs beschikken niet
over
Numeric
te tonen
audio te tonen
Dolby
instelling
alle GUI
or
SELECT/ENTER
weergave)
huidige geluid
of
METHOD
F/G,
(STEREO, LINKS, RECHTS)
3
te toenen
(NORMAL,
3D
SURROUND, Dolby
Stereo)
te veranderen.
menu
F/G,
AUDIO
Opmerkingen
Sommige
selecteren)
het gewenste audiokanaal te selecteren.
Om het
NORM.
onderwerp
opnamenummer te tonen
Om de
en
F/G
te veranderen.
instelling
Om het
0:16:57
3D
FUNCTIE
CD GUI
1
F/G,
ANGLE
huidige geluid te tonen (NORMAL,
Logic of Dolby 3 Stereo)
gedurende
weergave.
[TV scherm]
F/G,
AUDIO
te veranderen.
Om het
NORM.
SELECT/ENTER
codeermethode,
de hoek te veranderen.
Pro
Numeric
Numeric
tijd.
huidige ondertiteltaal te tonen
instelling te veranderen.
Om de
or
SELECT/ENTER
het kanaalnummer
Om de
1
naar
direct scenes te selecteren door de gewenste
6CH
OFF
F/G,
hoofdstuknummer te tonen
iconen die hier worden vermeld.
F/G
GEVORDERDE BEDIENGING
Gebruik
Sommige
PAGE 27
titelmenu
van
film-discs kunnen twee of
bevatten. Als de disc
titels
meer
titelmenu bevat kan de
een
1
Druk TITLE.
Een
lijst
van
titels op de disc wordt
getoond.
TITEL-toets
gebruikt worden om de gewenste
filmtitel te kiezen. (De bedieningsdetails kunnen
afwijken in functie van de gebruikte disc).
Het selecteren van een titel kan, op sommige
DVD-discs, onmogelijk zijn.
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
Druk
STEP
STOP
PREV.
EQ
SOUND
De weergave hervatten is niet
discs.
mogelijk
voor som
2
AUDIO
Druk D/E/F/G
druk SELECT/ENTER of
en
PLAY, of druk op de numerieke toetsen
de gewenste titel te selecteren.
om
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
MARKER
REV
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
SEARCH
SLOW
VOLUME
FWD
De
Gebruik
Sommige
DVD
van
DVD's hebben
geselecteerde
een
unieke menustructuur,
genoemd. Bijvoorbeeld, DVD's, die
geprogrammeerd werden met een complexe inhoud
voorzien geleidemenu's, en DVD's, die opgenomen
1
Druk MENU
en
de
bediening
uitgelegd
worden
welke
wanneer
van
de DVD-menu's sterk
deze functie
gebruikt
wordt.
ingedrukt.
NEXT PROGRAM
?
EQ
SOUND
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
De weergave hervatten is niet
mige discs.
mogelijk
voor som
AUDIO
2
DISPLAY RETURN
SET UP
getoond.
Als opnieuw op MENU wordt gedrukt, hervat de
weergave vanaf de scene toen MENU eerst werd
REPEAT RANDOM
SELECT/ENTER
de disc wordt
34
CD
PREV.
de weergave.
menu van
1
disc tot disc, wordt hierna
basiswerkwijze gevolgd dient te
2
met weergave.
nu
2
van
TAPE
begint
gedurende
De beschikbare DVD
werden in meerdere talen, voorzien menu's van het
geluid en van de taal van de ondertiteling. Hoewel de
kunnen verschillen
titel
menu
DVD-menu's
inhoud
de weergave te hervatten
voor het eerst werd
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
21
om
mige
CD
TAPE
TITLE
gedrukt.
PRESET
?
SELECT
opnieuw
vanaf de scene toen TITLE
MARKER
1
Druk D/E/F/G
en
druk SELECT/ENTER of druk
op de numerieke toetsen
onderwerp te selecteren.
om
Het
is
het gewenste
REV
ANGLE
ZOOM
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
VOLUME
FWD
geselecteerde onderwerp
nu
uitgevoerd.
PAGE 28
Opslaan
GEVORDERDE BEDIENGING
in het
geheugen
van
instellingen
Dit
apparaat slaat in het geheugen instellingen
op
voor
DVDs die
je
al hebt bekeken. De
voor
bekeken DVDs
Je kan details
opslaan in het geheugen voor de volgende
afstellingen.
Laatste stoppositie (pagina 23)
TV aspect (pagina 41)
Taal van de ondertitels van disk (pagina 29)
Taal van de audio disk (pagina 29)
Taal van diskmenu (pagina 38)
Hoek (pagina 30)
zes
instellingen blijven in het geheugen aanwezig
je de disk uit de speler haalt of de
speler uitschakelt. Als je een disk oplaadt
waarvan de instellingen al zijn gememorizeerd
zelfs als
dan zal de vraag: "Resume disc from last
position?" op het televisiescherm verschijnen.
Als
je
de disk
begint weer te geven worden
gememorizeerde instellingen
automatisch de
herinnerd.
(Voorwaardelijk geheugen)
1
Opladen
van
DVD die werd
Deze zal
verschijnen
hieronder getoond
?
MUTE
POWER
Indien het scherm
bewogen
het begin
gememorizeerd.
op het televisiescherm zoals
voor meer
dan 10 seconden niet wordt
dan zal de weergave automatisch starten
van het nummer.
van
bij
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
Resume disc from
PRESET
last
SELECT
TAPE
STEP
1.No
CD
PREV.
position?
STOP
2.Yes
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET
UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
MARKER
2
Druk F/G
om
"Yes" te selecteren
en
druk
SELECT/ENTER.
De
REV
gememorizeerde instellingen
worden automatisch
herinnerd.
SEARCH
SLOW
2
VOLUME
FWD
Opmerkingen
De
instellingen zijn opgeslagen
om
het
even
in het
geheugen
voor
gebruik
op
welk moment.
U kunt de
instellingen van maximaal 1 DVD opslaan in het
Als u instellingen opslaat voor meer dan een DVD,
zullen tevoren opgeslagen instellingen op volgorde vervangen
worden door de laatste opgeslagen instellingen. Vervolgens, als
u deze reeds opgeslagen instellingen probeert op te roepen, zult
u de laatste instellingen krijgen die plaats hebben gevonden.
geheugen.
Veranderen
sommige
Dit
van
de audio mode
enz.
is automatisch
voor
disks.
apparaat slaat geen instellingen op in het geheugen indien je
de disk uit de
speler neemt
verschijnt
DVD of titelmenu
of de
speler
uitschakelt
op het scherm.
wanneer
de
GEVORDERDE BEDIENGING
Verandering
Het is
een
mogelijk
om
PAGE 29
ondertiteltaal
de ondertiteltaal te veranderen
verschillende taal
die
van
geselecteerd bij
oorspronkelijke instelling. (Zie blz 38 voor
Deze operatie werkt alleen bij discs
Druk SUBTITLE
1
de weergave.
gedurende
info.)
meer
die
naar
de
werden
OFF
opgenomen met meerdere ondertiteltalen.
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
MARKER
REV
1, 2
SEARCH
SLOW
A-B
VOLUME
Druk meermaals SUBTITLE tot de
2
FWD
CLEAR
gewenste taal is geselecteerd.
Het
Opmerkingen
sommige gevallen verandert de ondertiteltaal niet onmiddelijk
de geselecteerde.
Als de disc ondertiteeling in de oorspronkelijke taal verdraagt (een
funktie voor gehoorgestoorden) kan het gebeuren dat de nieuwe
ondertiteling en de ondertiteling in de oorspronkelijke taal mekaar
overlappen op het TV scherm. Schakel de nieuwe ondertiteling uit.
Als de gewenste taal niet is geselecteerd, zelfs niet na meermaals
op de toets te hebben gedrukt, dan is de taal niet beschikbaar op
nummer van
de ondertiteltaal
verschijnt.
In
naar
de disc.
Als het
wordt
apparaat
ingeschakeld of de disc wordt eruit genomen,
dan verschijnen ondertitels in de taal die werd geselecteerd bij de
oorspronkelijke instelling. Indien deze taal niet opgenomen
disc, dan verschijnt de prioritaire taal van de disc.
Verandering
Het is
mogelijk
om
taal
de taal
filmmuziek te veranderen
van
van
Elimineren
van
ondertitels op het scherm.
Druk meermaals SUBTITLE
stap
om
de audio
van
?
verschillende taal
naar een
DVDDruk
1
Het
AUDIO
gedurende
nummer van
de taal
van
de weergave.
de filmmuziek
verschijnt.
ENG
1
opgenomen met filmuziek in meerdere talen.
Het is mogelijk om het audiokanaal te wijzigen in het
van een
D
6CH
audio CD.
PREV.
NEXT
PROGRAM
2
REPEAT RANDOM
EQ
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
SET UP
Druk meermaals AUDIO tot de gewenste
taal is
geselecteerd.
1,2
2
MENU
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
FRE
D
DVD
6CH
MARKER
REV
SEARCH
?
gewenste
taal niet is
geselecteerd, zelfs
gedrukt, dan
meermaals op de toets te hebben
niet beschikbaar op de disc
Als het
niet
apparaat wordt ingeschakeld of de disc wordt
Indien deze taal niet opgenomen is op de disc, dan zal
alleen de taal te horen zijn die beschikbaar is op de disc.
discs hebben dit audio kenmerk niet.
Druk AUDIO
gedurende
de weergave.
na
STER.
is de taal
eruit genomen, dan is de taal die wordt gehoord diegene
die werd geselecteerd bij de oorspronkelijke instelling.
Sommige
CD
1
Opmerkingen
Als de
bij
filmmuziek
die
geval
OFF te selecteren
2.
is op de
geselecteerd bij de oorspronkelijke instelling in
het geval van DVD discs. (Zie blz 38 voor meer info.)
Deze operatie werkt alleen bij discs die werden
van
ENG
1
2
Druk meermaals AUDIO tot de
gewenste sound is geselecteerd.
LEFT
PAGE 30
Kijk
GEVORDERDE BEDIENGING
vanuit andere hoek
Sommige DVDs kunnen scenes inhouden die
tegelijkertijd werden opgenomen vanuit verschillende
hoeken. Bij deze discs kunnen dezelfde scenes
Nummer
worden bekeken vanuit ieder
die wordt weergegeven.
hoeken
gebruik
(De opgenomen
disc.)
makend
die verschillende
van
Druk ANGLE
1
de weergave.
de hoek
1
de ANGLE toets.
van
hoeken verschillen al
naargelang
de
Druk meermaals ANGLE tot de gewenste
hoek is geselecteerd.
2
1
van
gedurende
2
3
2
Als referentie
?
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
SET UP
MENU
SUBTITLE
MARKER
?
REV
1, 2
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
bij
andere hoek kan worden bekeken.
DVD
TITLE
De ANGLE indicator zal flitsen in het DVD venster
scenes die werden opgenomen vanuit verschillende
hoeken om aan te duiden dat de scene vanuit een
SLOW
De hoeknummer kan vooraf worden
zodat de hoek zal veranderen
SEARCH
VOLUME
nummer wanneer
geprogrammeerd
geselecteerde
het
naar
de ANGLE indicator flitst.
FWD
Opmerkingen
Deze
functie
geldt
alleen
discs
voor
scenes
met
opgenomen vanuit verschillende hoeken.
Een 3D SURROUND-effect
produceren
Deze eenheid kan
een 3D Surround-effect produceren
behulp van de 3D Surround Sound technologie, die
afspelen uit meerdere kanalen nabootst door twee
conventionele stereoluidsprekers in plaats van de
normaliter vereiste vijf of meer luidsprekers om naar
geluid uit meerdere kanalen te luisteren in een thuistheater.
Deze functie werkt met DVD-disks die gecodeerd zijn
met Dolby Surround en Dolby Digital geluidsnummers.
met
Druk op de
2
Druk op de
selecteren.
POWER
MUTE
knop D/E
NORM te
om
NORM.
3
Druk
herhaaldelijk op de knop F/G totdat
het gewenste geluid geselecteerd is.
Telkens wanneer op deze knop wordt
gedrukt,
12345
knop DISPLAY tijdens afspelen.
1
verandert het
display
van
de tv.
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
3D SUR
TAPE
STOP
OF
Opmerkingen
CD
PREV.
Dit 3D Surround effect is niet beschikbaar op
NEXT PROGRAM
discs, bvb deze opgenomen in
REPEAT RANDOM
Schakel de surround sound
EQ
SELECT/ENTER
2,3
SOUND
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
MARKER
ZOOM
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
FWD
VOLUME
DVD
de TV
van
en
andere surround
gebruik
is.
Voor het beste 3D Surround effect met slechts twee
luidsprekers
is het
aangeraden
om
de twee
luidsprekers
ongeveer 2 tot 2.5m te scheiden. De luisterpositie moet 2 tot
2.5m van de luidsprekers verwijderd zijn.
Dolby
REV
ANGLE
1
sommige
mono.
effects uit als dit 3D surround effect in
AUDIO
DISPLAY RETURN
3
PL
OF
PRESET
Pro
Logic
zal alleen
tijdens afspelen
van een
disk
weergegeven worden bij het kanaals geluidsformaat.
Dolby 3 Stereo zal weergegeven worden wanneer u de achter
luidspreker in de
Speaker Setup.
modus None selecteert in het
menu
5.1
GEVORDERDE BEDIENGING
PAGE 31
Herhaling
Genieten
Opnieuw kijken (luisteren)
Druk REPEAT
gedurende
de weergave.
Iedere keer als deze toets wordt
verandert
ingedrukt
getoond en de disc
(DVD) of een opname
programmaherhaling (CD)
van
Als REPEAT wordt
dan werkt de
ingedrukt tijdens
herhaling als volgt.
een
programma,
het TV scherm zoals onder wordt
herhaalt
een
hoofdstuk of titel
(CD).
REPEAT RANDOM
Herhaling van de huidige
geprogrammeerde
TRACK
opname
REPEAT
EQ
SOUND
AUDIO
ALL
SELECT/ENTER
DISPLAY RETURN
SET UP
Herhaling
van
alle
programmas
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
MARKER
OFF
REV
SLOW
van
VOLUME
FWD
REPEAT A-B
Terugkeer
?
de
Annulering
herhaling
(programmaweergave)
SEARCH
normale weergave
naar
Druk meermaal REPEAT tot "OFF"
DVD
Herhaling
huidig hoofdstuk
verschijnt.
van
Herhaling
van
Herhaling van onderdelen tussen twee
specifieke punten (A-B herhaling)
CHAPT
titel
TITLE
Druk A-B
1
gedurende de weergave
herhaling moet van start
de
wanneer
gaan (A).
Annulering van de herhaling
(normale weergave)
A*
OFF
?" OFF"
kan
geselecteerd
door CLEAR in te
drukken.
?CD
Herhaling van
huidige opname
Herhaling
Druk A-B
2
TRACK
wanneer
gedurende de weergave
herhaling moet eindigen (B).
de
van
de
Annulering
herhaling
(normale weergave)
van
AB
ALL
gans de disc
OFF
Herhaling
B begint.
van
de selectie tussen de
punten A
en
Om terug te keren naar normale weergave
Druk A-B een keer, "OFF" wordt getoond.
OFF
Opmerkingen
Herhaling functioneert alleen voor discs die de afgelopen
speeltijd vertonen in het DVD venster gedurende de
weergave.
Herhaling
functioneert eventueel niet
juist
voor
sommige
DVDs.
A-B
herhaling
werkt alleen
voor een
DVD titel of
een
CD
opname.
Sommige ondertitels die zijn opgenomen
verschijnen misschien niet (DVD).
A of B
rond de
punten
PAGE 32
Opslaan
GEVORDERDE BEDIENGING
merkers in
geheugen
om
Het opslaan van een MARKER in het DVD
geheugen is net als een teken maken op een
bladzijde in een boek. Het laat u toe om snel
terug
te keren
naar om
het
even
welk
te
opnieuw
punt op de
bekijken (beluisteren)
Opslaan
van een
merker in het
geheugen
Druk MARKER gedurende de weergave op
beginpunt van waaraf opnieuw zal worden
bekeken (of beluisterd).
1
disc.
het
1/5
Geeft
aan
Een totaal
dat "1/5" in het
van
zit.
geheugen
5 merkers kan in het
geheugen
worden
opgenomen.
Herinneren/Uitwissen
MUTE
POWER
Druk SEARCH
2
12345
van
gedurende
merker
de weergave.
67890
TUNER
DVD/CD
PLAY
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Maker
Maker
Maker
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Maker
Maker
Present
Picture 4
Picture 5
Picture
PRESET
STOP
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SOUND
Druk D/E/F/G
AUDIO
3
D/E/F/G
SELECT/ENTER
buttons
moet
DISPLAY RETURN
SET UP
ENTER
TITLE
SUBTITLE
ZOOM
Druk PLAY of SELECT/ENTER
4
A-B
CLEAR
om een
merker
te herinneren of druk CLEAR om een merker
SEARCH
SLOW
CLEAR
MARKER
MARKER
REV
ANGLE
de merker te selecteren die
MENU
DVD
SELECT/
om
herinnerd/uitgewist.
uit te wissen.
VOLUME
FWD
Geef
SEARCH
hervatting vanaf
geselecteerde marker
uitgewist.
De
"Huidig
het
punt dat overeenkomt
of de
geselecteerde
beeld" wordt niet
met de
merker wordt
uitgewist.
Opmerkingen
Deze operaties gelden alleen voor discs die de afgelopen
speeltijd vertonen in het DVD venster gedurende de weergave
bij het stopzetten.
Sommige ondertitels opgenomen rond de merker verschijnen
misschien niet (DVD).
Alle merkers worden uitgewist als het apparaat wordt
uitgeschakeld of de disc wordt verwijderd en als de TV Aspect
mode wordt gewijzigd in de SETUP menu.
De merker wordt niet opgeslagen als de DVD of titelmenu
verschijnt op het TV scherm.
of
GEVORDERDE BEDIENGING
PAGE 33
Zoom
Het zoomkenmerk laat
IN"
toe
u
om
in te
het beeld op het scherm te
of 16 keer (X16) z'n normale
en
(X4)
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
zoomen
vergroten
"ZOOM-
tot 4 keer
1
Druk ZOOM
weergave of
afmeting.
?
MARKER
De vierkante kader zal in het centrum
van
verschijnen. Indien geen enkele toets
gedurende de volgende 10 seconden
wordt
dan
het beeld
ingedrukt
verdwijnt
de kader.
REV
SEARCH
SLOW
1, 3
gedurende de normale
bij stilstaande weergave.
Iedere druk op de ZOOM toets verandert het TV
scherm in de linkse sekwentie.
?
VOLUME
FWD
Het
vergrotingsniveau verschijnt in de rechter
van het zoomgebied.
Bij het drukken op de D/E/F/G toetsen
verandert het zoompunt.
?
bovenhoek
EQ
SELECT/ENTER
SOUND
AUDIO
2
DISPLAY RETURN
SET UP
2
MENU
DVD
Druk SELECT/ENTER.
Het geselecteerde kader verschijnt
afmeting op het TV scherm.
3
in
volledige
Om gewone weergave te hervatten
Druk ZOOM
opnieuw
om
de
zoom
te annuleren
de gewone weergave of stilstaand beeld te
hervatten.
en
X4
X16
Opmerkingen
(X4)
(X16)
Sommige
(Normal)
discs werken misschien niet met dit
zoomkenmerk.
De
zoom
functioneert niet
voor
subtitels of
menus van
DVD video discs.
Weergave
Opmerking:
DVD
niet
in
willekeurige volgorde
Deze functie werkt alleen met karaoke
Willekeurige weergave (Karaoke CD/DVD)
met audio CD discs. Willekeur funcitoneert
en
voor
DVD films.
1
TAPE
MDSS
SLEEP
STEP
Als u RANDOM indrukt gedurende de normale
weergave zal de DVD willekeurig een andere titel
kiezen en die onmiddelijk beginnen weergeven.
PRESET
2
STOP
stilstand.
willekeurige
volgorde.
weer.
SELECT
gedurende
De DVD start de weergave in
U kan titels, opnamen in willekeurige volgorde
weergeven. De DVD selecteert de titels van een DVD
video karaoke disc automatisch en geeft ze in
willekeurige volgorde
Druk RANDOM
Druk RANDOM
om
de normale weergave
te hervatten.
CD
PREV.
EQ
SELECT/ENTER
De RANDOM indicator in het DVD venster
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
SOUND
AUDIO
verdwijnt.
1,2
Willekeurige weergave (CD)
De DVD
geeft
DISPLAY RETURN
de opnamen
weer
in
willekeurige
volgorde.
1
Druk RANDOM
Het scherm
voor
gedurende
willekeurige
stilstand.
weergave
verschijnt
op het TV scherm.
Als
u
RANDOM indrukt
weergave zal de DVD
opname kiezen en die
weergeven.
Opmerkingen
Voor
sommige
misschien niet
Als
u
de NEXT
gedurende de normale
willekeurig een andere
onmiddelijk beginnen
discs is de
willekeurige
2
weergave
mogelijk.
toets
gedurende
de
normale
weergave te hervatten.
willekeurige
weergave indrukt dan gaat de DVD swillekeurig naar
andere opname begint met de weergave daarvan.
Druk RANDOM gedurende de
willekeurige weergave om de
een
De RANDOM indicator in het DVD venster
verdwijnt.
PAGE 34
GEVORDERDE BEDIENGING
Geprogrammeerde
De
in
weergave
de opnamen van de disc
door u bepaalt.
speler geeft
volgorde
een
weer
1
Opmerking: De programmeerfunctie is enkel
mogelijk voor audio CDs. De functie werkt niet
voor
Druk PROGRAM
gedurende weergave
of
stilstand.
Het scherm
verschijnt
voor
geprogrammeerde
weergave
op het TV scherm.
DVD film discs.
Program
Step
1
Total Time
00:00
MUTE
POWER
Clear All
12345
67890
TUNER
3
DVD/CD
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
2
?
PRESET
2
STOP
CD
PREV.
Om het venster te verlaten, druk PLAY of PROGRAM.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
Druk D/E/F/G
toets(en)
om
en druk op de numerieke
het gewenste opnamenummer te
selecteren.
1
Program
EQ
SOUND
AUDIO
2
SET UP
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
Total Time 08:32
DISPLAY RETURN
MENU
DVD
TITLE
3
Step
11
5
9
SELECT/ENTER
3
MARKER
REV
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
VOLUME
Clear All
FWD
?
?
Herhaal stap 2 om een andere opname te selecteren.
Tot 20 opnamen kunnen worden geprogrammeerd.
3
Druk PLAY of SELECT-ENTER
om
het scherm
te verlaten.
De geselecteerde opname wordt opgeslagen in het
geheugen en de weergave ervan begint nu in de
geprogrammeerde volgorde.
Als
u
PROGRAM indrukt
worden de
geselecteerde
Na de weergave
van
alle
om
het scherm te verlaten
opnames niet
gememorizeerd.
geprogrammeerde
opnames
Stopt
de weergave.
Uitwissen
van
het programma
Om programmas een na een uit te wissen
Druk D/E/F/G om het ongewenste nummer te selecteren
en
druk daarna CLEAR.
Om alle programmas uit te wissen
Druk D/E/F/G om "Clear All" te selecteren
en
druk
SELECT/ENTER. Druk PLAY of SELECT/ENTER
scherm te verlaten. Als
u
PROGRAM indrukt
te verlaten dan worden de programmas niet
om
om
het
het scherm
uitgewist. (De
programmas worden ook uitgewist als het toestel wordt
uitgeschakeld of de disc wordt verwijderd.)
GEVORDERDE BEDIENGING
Weergave
PAGE 35
met MP3
Weergaven
Opladen
1
MUTE
POWER
De MP3
12345
MP3 bestand
van een
van
menu
MP3 disk.
verschijnt.
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
MP3
AUX
Program
ABCD
4
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PRESET
MP3-1
MP3-2
STOP
MP3-3
TAPE
CD
PREV.
MP3-4
NEXT PROGRAM
MP3-5
MP3-6
REPEAT RANDOM
MP3-7
EQ
SOUND
MP3-8
AUDIO
MP3-9
SELECT/ENTER
2, 3,
SET UP
MENU
4
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
Druk op de D/E toetsen om de directory te
selecteren waar je de MP3 bestanden hebt staan
2
DVD
TITLE
MARKER
REV
CLEAR
die
SEARCH
SLOW
A-B
Clear All
DISPLAY RETURN
VOLUME
je
wenst weer te geven en druk dan
SELECT/ENTER.
FWD
MP3
Program
MP3-1
..
TRACK_1
Opmerkingen
De
in
directory en
het Engels.
Indien
er een
TRACK_2
code is die
weergegeven, dan wordt
ipv in het Engels.
Indien
een
wordt het
Dit
TRACK_3
bestandsnaam kan alleen vertoond
TRACK_4
TRACK_5
onmogelijk kan worden
die onderlijnd vertoond (
TRACK_6
_
TRACK_7
)
directory geen MP3 bestand inhoudt, dan
vertoond met de directory naam.
""
apparaat kan maximaal
256 bestanden per disk
Druk op de D/E toets
bestand te selecteren
3
Een disk met meer dan 256 opgenomen
bestanden kan niet afgespeeld worden.
De maximale toegestane diepte van een genestelde
folder is 50.
afspelen.
directory op je
gebruiken.
Indien je een
ander bestand selecteert door te
drukken op D/E tijdens de weergave, dan wordt het
nieuwe bestand automatisch na 5 seconden
gespeeld.
Indien je een directory selecteert door te drukken op
D/E tijdens de weergave, dan stopt de weergave na
5 seconden.
van
het gewenste MP3
de geselecteerde
Program
MP3-1
..
TRACK_1
TRACK_2
TRACK_3
TRACK_4
kunnen worden afgespeeld. Daarom raden we u aan
om "Easy-CD Creator" te gebruiken, hetgeen
ISO9660 systeembestanden kan creeren. Bij een
enkelsessie opname, moet het eerste nummer een
MP3 bestand zijn.
Als er zich geen MP3 bestand bij het eerste nummer
bevindt, zal het MP3 bestand niet afspelen. Als u een
MP3 bestand wil afspelen, dient u alle gegeven van
de disk te formatteren of een nieuwe disk te
Indien er reeds databestanden in de CD-R disk zijn
die geen MP3 bestanden zijn, gebruik dan een
nieuwe disk. Maar als het om een CD-RW disk gaat,
dan kunt u evengoed de reeds opgenomen disk
om
disk.
MP3
Het diskformaat is uitsluitend compatibel met
ISO99660.
Als u een MP3 bestand opneemt met software die
geen SYSTEEM BESTAND kan genereren, bij
voorbeeld "Direct-CD", zal het MP3 bestand niet
gebruiken.
Clear All
TRACK_8
TRACK_5
TRACK_6
TRACK_7
TRACK_8
Indien
je
wenst
Clear All
terug
te keren
naar
de
vorige
menu,
druk dan op de RETURN toets.
Druk SELECT/ENTER of PLAY
4
weergave
Voor
?
?
om
de
bestand te starten.
je referentie
Druk NEXT
bestand te
?
van een
of PREV.
om
het
volgende
de weergave.
te gaan naar de eerste
of
vorige
spelen tijdens
Druk TITLE om over
bladzijde van de
huidige directory tijdens de weergave en druk opnieuw TITLE
om de volgende bladzijde te bereiken binnen de 5 seconden.
Druk MENU om de Root Directory te bereiken tijdens de
weergave.
PAGE 36
GEVORDERDE BEDIENGING
met MP3
Weergave
Programmeren
MUTE
POWER
van
weergave
van een
MP3
bestand
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
PRESET
Volg
2
Selecteer
met
4
SELECT
TAPE
PREV.
STEP
de stappen 1
1
2
en
MP3 bestand
een
de
van
vorige pagina.
te programmeren
om
D/E.
STOP
MP3
NEXT PROGRAM
CD3
Program
MP3-1
REPEAT RANDOM
EQ
SOUND
..
TRACK_1
AUDIO
TRACK_2
2, 3,
TRACK_3
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
TRACK_4
SET UP
TRACK_5
MENU
TRACK_6
DVD
TITLE
4
SUBTITLE
TRACK_7
MARKER
ANGLE
ZOOM
SEARCH
SLOW
A-B
Clear All
TRACK_8
REV
VOLUME
FWD
CLEAR
3
Druk op de PROGRAM toets om een MP3
bestand aan de programmalijst toe te voegen.
MP3
Program
MP3-1
TRACK_2
Programmeren
van
weergave
van een
MP3 bestand
Als
keer op de REPEAT toets drukt
je
de weergave zal het huidige MP3 bestand
een
herhaaldelijk spelen.
Als je twee keer op de
TRACK_7
..
tijdens
TRACK_1
TRACK_6
TRACK_2
TRACK_9
TRACK_3
TRACK_4
TRACK_5
TRACK_6
REPEAT toets drukt
de weergave zullen alle MP3 bestanden
programmalijst herhaaldelijk spelen.
je drie keer op de REPEAT toets
Als
herhaalde weergave worden
TRACK_7
tijdens
van
TRACK_8
de
?
drukt zal de
Herhaal de
Clear All
stappen
2
3
--
om een
andere track te
selecteren.
stopgezet.
?
Tot 60 bestanden kunnen
geprogrammeerd.
Program
Program
TRACK_2
TRACK_2
TRACK_7
TRACK_7
TRACK_6
TRACK_6
TRACK_9
TRACK_9
4
Druk G toets
bestand
en
PLAY toets
en
selecteer het gewenste MP3
druk op de SELECT/ENTER of
om weer
te geven.
MP3
Program
MP3-1
TRACK_2
Clear All
Clear All
TRACK_7
..
HERHAAL
TRACK_1
TRACK_6
TRACK_2
TRACK_9
TRACK_3
symbool
TRACK_4
TRACK_5
Uitwissen
Om
van
het programma
een voor een
TRACK_6
TRACK_7
Clear All
TRACK_8
op het programma uit
te wissen
Druk D/E/F/G
om
het
ongewenste MP3 bestand
op de programmalijst te selecteren
CLEAR.
en
Om al de programmas uit te wissen
Druk D/E/F/G om "Clear All" te selecteren en druk
daarna SELECT/ENTER.
Druk op de F toets als
je
de hoofdmenu wil bereiken.
druk daarna
Na weergave
van
Weergave stopt.
alle
geprogrammeerde
tracks
BEGININSTELLINGEN DVD
Gewone
procedures
voor
PAGE 37
aanvangsinstellingen
Eens de
aanvangsinstellingen zijn beeindigd kan
altijd worden bediend onder verschillende
omstandigheden (vooral met DVD discs).
Zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld
blijven de instellingen behouden in het
geheugen, tot ze worden gewijzigd.
Gewone
de DVD
1
procedures
Druk SETUP
De SETUP
voor
aanvangsinstellingen
gedurende weergave
menu
wordt
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Spanish
TV
Italian
Aspect
Menu
of stilstand.
getoond.
Chinese
Language
Polish
Digital
5.1
MUTE
POWER
Audio
Output
Hungarian
Speaker Setup
Russian
Other------------
Others
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
TAPE
2
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PRESET
om
het gewenste
onderwerp
te
Het scherm zal de huidige instelling tonen voor
geselecteerde onderwerp en de alternatieve
instelling(en).
STOP
CD
PREV.
Druk D/E
selecteren.
NEXT PROGRAM
het
REPEAT RANDOM
?
EQ
SOUND
AUDIO
?
SELECT/ENTER
2,3
DISPLAY RETURN
?
?
SET UP
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
REV
CLEAR
?
SEARCH
SLOW
A-B
?
1
MARKER
?
VOLUME
?
FWD
?
?
3
Disc Audio
(zie blz. 38)
(zie blz. 38)
Disc Menu (zie blz. 38)
Rating (zie blz. 39)
Password (zie blz. 40)
TV Aspect (zie blz. 41)
Menu Language (zie blz. 42)
Digital Audio Output (zie blz. 43)
5.1 Speaker Setup (zie blz. 44)
OOthers (DRC/Pseudo PAL/Vocal) (zie
Disc Subtitle
Druk G
en
instelling
daarna L D/E
Te selecteren
om
en
blz.
45)
de gewenste
druk
SELECT/ENTER.
?
Sommige onderwerpen vereisen bijkomende
stappen. (Zie de overeenkomstige bladzijden.)
Als het alternatieve
scherm
terug
naar
Om de SETUP
onderwerp
is
geselecteerd keert het
aanvangsinstellingen.
het venster met de
menu
te verlaten
Druk SETUP, RETURN of PLAY.
PAGE 38
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
disc talen
van
Deze functie dient
om
de audio
opnametaal
selecteren, of de ondertitelingstaal
en
titelmenus of DVD
zal
worden
Als
voor
u een
die
menus
altijd
te
de taal in
Druk D/E in het
1
instellingsscherm
Audio" te selecteren
gebruikt
en
om
"Disc
druk daarna G.
iedere disc die wordt weergegeven.
DVD video disc
DVD automatisch de
ondertitelingstaal
inbegrepen.
weergeeft dan
gepreselecteerde
toont de
indien deze in de disc is
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Spanish
TV
Italian
Aspect
Menu
Language
Chinese
Polish
Audio
Digital
5.1
Output
Speaker Setup
MUTE
POWER
12345
Druk D/E
2
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
PRESET
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
English
STOP
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Spanish
TV
Italian
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
1,2
SOUND
AUDIO
Aspect
Menu
Language
SET UP
MENU
5.1
DVD
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
en
Chinese
Polish
DISPLAY RETURN
Digital
TITLE
selecteer de gewenste taal
en
druk daarna SELECT/ENTER.
67890
DVD/CD
Russian
Other------------
Others
TUNER
Hungarian
Audio
Speaker Setup
Hungarian
Russian
Other------------
Others
MARKER
Output
REV
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
FWD
VOLUME
oorspronkelijke taal van iedere disc wordt
geselecteerd.
English : Engels wordt geselecteerd.
Een andere taal kan geselecteerd. U kan een
Other :
taalcode van 4 cijfers indrukken. (Zie de taalcodes
Original
:De
op blz. 46. Druk CLEAR als
taalcode is ingedrukt.)
De "Disc Subtitle"
en
een
"Disc Menu" worden
verkeerde
geselecteerd
met
dezelfde methode.
Opmerking
Als de taal die werd
de
originele
taal
geselecteerd niet beschikbaar is,
de disc geselecteerd
voor
dan wordt
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
classificatie
van
Deze functie dient
voor
kinderen
om bepaalde DVDs die
geschikt zijn, te verbieden.
en
wachtwoord
niet
Sommige DVD discs houden een
beperkingsniveau in. Dit geeft de ouders de
mogelijkheid om scenes te verwijderen of de
Selecteren
van
om
classificatie
Druk D/E in het
1
om
"Rating"
weergave van discs door kinderen te
voorkomen. DVD zijn uitgerust met een
wachtwoord dat dient
PAGE 39
(alleen
instellingsscherm (SETUP)
te selecteren en druk daarna G.
Disc Audio
8
Disc Subtitle
7
Disc Menu
6
Rating
5
Password
4
TV
3
te voorkomen dat
kinderen de classificatie veranderen.
Aspect
Menu
DVD)
voor
2
Language
1
Audio
Digital
5.1
Output
Unlock
Speaker Setup
Others
MUTE
POWER
12345
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Druk D/E om het gewenste niveau te
selecteren en druk daarna SELECT/ENTER.
2
PRESET
STOP
Disc Audio
8 Blocked
Disc Subtitle
7 Blocked
Disc Menu
6
Rating
5
Password
4
TV
3
CD
PREV.
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
1,2
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
Aspect
Menu
SET UP
MENU
2
Language
1
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
Digital
MARKER
REV
5.1
SEARCH
SLOW
VOLUME
Audio
Output
Unlock
Speaker Setup
Others
FWD
U kan geen DVD video discs weergeven die hoger staan
geclassificeerd dan het niveau dat u selecteerde, behalve
u de hoofdgrendel functie annuleert. Bijvoorbeeld: als u
niveau 7 selecteert, dan kunnen discs met een hogere
classificatie dan 7 niet worden weergegeven omdat
als
ze
geblokkeerd zijn.
Als
u
het niveau verandert
en
het wachtwoord intikt, dan
wordt de weergave van alle DVDs met classificatie hoger dan
uw selectie geblokkeerd, tenzij het juiste wachtwoord
opnieuw
wordt
ingetikt. Bijvoorbeeld:
als
u
verandert
naar
niveau "5", dan zal de DVD geen discs weergeven met
classificatie "6", "7" of "8", tenzij het juiste wachtwoord wordt
ingetikt
op de
afstandsbediening.
PAGE 40
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
van
classificatie
en
wachtwoord
Instellen wachtwoord
Als
u
er een
MUTE
POWER
2,3
67890
1
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
"wachtwoord"
Druk E in het
PREV.
DVD)
"7" of
lager, moet
cijfers worden gegeven om de
een hogere classificatie te
instellingsscherm (SETUP)
"Password" te selecteren
en
om
druk daarna G.
PRESET
STOP
NEW
Disc Audio
Disc Subtitle
CD
TAPE
voor
naar
4
van
weergave van discs met
voorkomen.
12345
(alleen
het classificatieniveau verandert
------------
NEXT PROGRAM
Disc Menu
Rating
REPEAT RANDOM
Password
EQ
SOUND
AUDIO
TV
Aspect
Menu
SELECT/ENTER
2,3
SET UP
Digital
MENU
5.1
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
Language
DISPLAY RETURN
MARKER
Audio
Output
Speaker Setup
Others
REV
SEARCH
SLOW
2
VOLUME
FWD
Geef wachtwoord van 4
daarna SELECT/ENTER.
Bijvoorbeeld : 1234
Vergeet uw wachtwoord
3
cijfers
en
druk
later niet.
Druk wachtwoord van 4 cijfers opnieuw
druk daarna SELECT/ENTER om te
controleren.
De
is
instelling
nu
en
beeindigd.
De classificatie is
geblokkeerd. Discs met een classificatie
ingestelde kunnen niet worden weergegeven,
juiste wachtwoord wordt ingetikt.
dan de
hoger
tenzij het
Veranderen/uitwissen
in het
1
van een
geheugen
Druk E in het
instellingsscherm (SETUP)
"Password" te selecteren
Uitwissen
Als
u
gende
van
wachtwoord met 4
cijfers
2
wachtwoord
Geef wachtwoord
en
en
om
druk daarna G.
druk daarna
SELECT/ENTER.
het wachtwoord vergeet, volg dan de volprocedure om het huidige wachtwoord uit te
Disc Audio
Change
Disc Subtitle
Clear
Disc Menu
wissen.
Rating
Password
In het SETUP scherm
1
TV
Druk E om het "Password"
selecteren.
onderwerp
Tik het
nummer met 6 cijfers "210499"
druk daarna SELECT/ENTER.
Het wachtwoord
3
Tik
een
van
4
cijfers
is
nu
Language
Digital
5.1
2
Aspect
Menu
te
uitgewist.
nieuw wachtwoord in
Zie onderdeel "Instellen wachtwoord" op de
rechterkant van deze bladzijde.
en
Audio
Output
Speaker Setup
Others
3
Om
wachtwoord te veranderen of uit te
om "Change" of "Clear" te
selecteren en druk daarna SELECT/ENTER.
uw
wissen, druk D/E
Om classificatie/wachtwoord te veranderen,
de stappen op blz. 39-40.
opnieuw
volg
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
Selecteer het
uw
TV scherm
van
gepaste schermtype al naargelang
TV set: conventionele
of breedscherm
PAGE 41
1
schermafmetingen (4:3)
Druk D/E in het
"TV
(16:9).
te selecteren en
Aspect"
MUTE
POWER
instellingsscherm (SETUP)
om
druk daarna G.
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
12345
Password
67890
TUNER
DVD/CD
TAPE
TV
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Aspect
Menu
AUX
Language
PRESET
Audio
Digital
STOP
5.1
CD
TAPE
PREV.
Output
Speaker Setup
Others
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
1,2
SOUND
AUDIO
2
DISPLAY RETURN
SET UP
Druk D/E
het gewenste scherm te
druk daarna SELECT/ENTER.
om
selecteren
en
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
MARKER
REV
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
VOLUME
FWD
Disc Audio
4:3 Letterbox
Disc Subtitle
4:3 Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Rating
Password
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
: als de video niet in de Pan & Scan stijl is
geformateerd, wordt die weergegeven in de letterbox stijl
(een zwarte streep verschijnt aan de boven- en onderkant
van het scherm).
4:3 Letterbox
4:3 Panscan
:
Selecteer dit formaat als
een
gewone TV is
Scan stijl is
aangesloten. Het videomateriaal dat in de Pan &
geformateerd, wordt weergegeven in die stijl (de
rechterkant zijn weggesneden).
16:9 Wide
4:3 Letterbox
:
Geselecteerd
wanneer een
aangesloten. Weergegeven
Cut Off
*
Ieder scherm toont
een
voorbeeld
dat wordt weergegeven op
(Deze instelling heeft geen
4:3 Panscan
op het gewone
16:9 Wide
scherm.)
een
en
breedscherm TV is
in "FULL".
TV met breedscherm op "FULL" in te
linker
(Het is
stellen.)
voor
ook
nodig
de
het videomateriaal
breedscherm TV.
nadelige gevolgen
voor
videos
PAGE 42
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
menutaal
van
Deze functie selecteert de taal
en
voor
toont de taal op het TV scherm.
DVD
menus
1
Druk D/E in het
"Menu
MUTE
POWER
12345
instellingsscherm (SETUP) om
Language" te selecteren en druk daarna G.
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Italian
67890
TV
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Menu
Audio
Digital
STOP
CD
PREV.
Language
PRESET
5.1
TAPE
Aspect
Output
Speaker Setup
NEXT PROGRAM
Others
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
1,2
SOUND
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
MENU
2
Druk D/E
en
om
de gewenste taal te selecteren
druk daarna SELECT/ENTER.
DVD
TITLE
SUBTITLE
MARKER
REV
ANGLE
ZOOM
A-B
CLEAR
SEARCH
SLOW
VOLUME
Disc Audio
English
Disc Subtitle
Spanish
FWD
Disc Menu
French
Rating
German
Password
Italian
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
5.1
Audio
Output
Speaker Setup
Others
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
digitale
van
audio
uitgang
Ledere disc heeft een aantal opties aan audio
uitgangen. Stel de digitale audio uitgang van de
speler in al naargelang het type van audio
systeem dat in gebruik is.
POWER
PAGE 43
Druk D/E in het
1
om
"Digital
instellingsscherm (SETUP)
Output" te selecteren en
Audio
druk daarna G.
MUTE
Disc Audio
DOLBY
DIGITAL
Disc Subtitle
Stream/PCM
Disc Menu
PCM
/PCM
Rating
12345
Password
67890
TV
TUNER
DVD/CD
TAPE
Aspect
Menu
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Language
PRESET
Audio
Digital
TAPE
5.1
STOP
CD
PREV.
Output
Speaker Setup
Others
NEXT PROGRAM
REPEAT RANDOM
EQ
SELECT/ENTER
1,2
SOUND
Druk D/E om de gewenste uitgang te
selecteren en druk daarna SELECT/ENTER.
2
AUDIO
DISPLAY RETURN
SET UP
MENU
Disc Audio
DOLBY
DIGITAL
Disc Subtitle
Stream/PCM
Disc Menu
PCM
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
MARKER
REV
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
/PCM
Rating
VOLUME
Password
FWD
TV
Aspect
Menu
Language
Digital
Audio
5.1
Output
Speaker Setup
Others
DOLBY DIGITAL/PCM: Selecteer "DOLBY DIGITAL/PCM"
als
een
actieve
decoder, of
Digital
een
digitale uitgang
versterker of
is voorzien in de
een
ander
Dolby Digital
met Dolby
apparaat
decoder.
Stream/PCM: Selecteer "Stream/PCM" als
een
actieve
digitale uitgang is voorzien bij een versterker of een ander
apparaat met Dolby Digital decoder en MPEG decoder.
PCM: Selecteer "PCM" als
voorzien
bij
lineale PCM
Disc
Stream/PCM
Dolby Digital/
PCM
PCM
96 kHz
PCM
PCM
actieve
een
ander
MD recorder, of DAT
digitale uitgang
apparaat
is
met alleen
deck).
Opmerkingen
UITGANG
Weergave
(of
een
versterker of
een
PCM
Lineaal PCM
only
Als de
of
DVD
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DVD
bit Stream
bit Stream
MPEG DVD
MPEG bit Stream
PCM
PCM
Audio CD
PCM
PCM
PCM
digitale
audio
uitgang
van
de
speler
niet wordt
gebruikt,
selecteer dan geen enkele van de opties.
Als een actieve digitale uitgang wordt geleverd
een
ander
bij een ontvanger
apparaat zonder de overeenkomstige digitale
decodeercapaciteit kan het gebeuren dat een zeer luid
verkregen dat de luidsprekers permanent kan
beschadigen.
wordt
lawaai
PAGE 44
BEGININSTELLINGEN DVD
Selecteren
luidspreker
van
1
In het SETUP
scherm, druk D/E
Speaker Setup"
EQ
SOUND
Disc Subtitle
SET UP
1,2
MENU
DVD
TITLE
SUBTITLE
ZOOM
A-B
Lagetonenluidspreker
Rating
Password
Volume:
TV
Size
:
Delay
:
Aspect
Menu
Language
VOLUME
Audio
Digital
FWD
CLEAR
dB
Luidspreker achterzijde
driedimensionele
Large
weergave (L/R)
ms
Test
SEARCH
SLOW
R
Rear L
MARKER
REV
ANGLE
R
Disc Menu
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
Luidspreker voorzijde
(L/R)
Middenste luidspreker
Disc Audio
AUDIO
"5.1
om
te selecteren en druk dan op G.
5.1
Return
Output
Speaker Setup
Others
2
Druk F/G
en
om
de gewenste
druk D/E/F/G
de
om
luidspreker
opties
te
te selecteren
regelen.
Disc Audio
Disc Subtitle
Opmerkingen
Plaats de middenste of achterste
verder
van
de
R
R
Disc Menu
luisterpositie
luidsprekers
niet
dan de voorste
luidsprekers.
Rating
Rear L
Password
Volume:
TV
Size
:
Large
Delay
:
2ms
Aspect
Menu
De testtoon komt niet uit de
Language
0 dB
Test
lagetonenluidspreker.
Audio
Digital
5.1
Return
Output
Speaker Setup
Others
Volume: Druk F/G
uitgangsniveau van de
geselecteerde luidspreker te regelen. (-6dB 0dB)
Size: Druk F/G om een modus in te stellen (Large,
Small, None)
Als je het systeem hebt aangesloten op een luidspreker
met een lage frequentie van 100Hz of minder, selecteer
"Large".
Als je het systeem hebt aangesloten op een luidspreker
zonder lage frequentie van 100Hz of minder, selecteer
"Small". Maar als je niet hebt aangesloten op een lagetonenluidspreker selecteer dan altijd "Large" voor de
voorste luidspreker (L/R).
Als je geen luidsprekers aansluit selecteer dan "None".
De voorste luidsprekers (L/R) kunnen geselecteerd als
"Large" of "Small".
Als de voorste L/R luidsprekers afmeting is geselecteerd
als "Small", dan kan de afmeting voor de achterste en
middenste luidsprekers worden geselecteerd als "Small"
of "None", en de afmeting van de lagetonenluidspreker
kan dan alleen geselecteerd als "Large".
om
?
het
(A)
L
R
DF
SL
gevallen
je in zoals hieronder
de bijgevoegde tabel
stel
SR
in
(B)
staat beschreven.
(A)=DF-DC
Afstand
?
Instelling
?
?
~
~
driedimensionele
van
Als de afstand
(A)(cm) Instelling(ms)
1
68
2
102
3
136
4
van
DF
gelijk
is
5
luidspreker
aan
achteraan
de afstand DS
hierboven, stel de mode dan in als 0ms. In andere
gevallen wijzig je
af te stemmen
Delay:
geluid
naargelang de akoestiek van je kamer door een
vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van
de middenste en de driedimensionele luidsprekers.
Als 5.1CH Surronund gespeeld wordt, kunt u van de
best geluid genieten indien u dezelfde afstand tussen u
en ieder hebt. U kunt Delay tijd in de Cetre/Surround
Speaker vaststellen om de geluid aan de acoustiek van
uw kamer gebruikelijk te maken.
(Midden: 0 5ms, Achteraan: 0 15ms).
van
34
170
Afstand
het
DC
0ms.In andere
DS
?
om
van
stel de mode dan in als
SW
?
Druk F/G
middenste
gelijk is aan, of langer is
dan DF in de figuur links,
?
?
van
Als de afstand
C
DC
Afstellen
luidspreker
~
Test
instelling volgens
(B)=DF-DS
(B)(cm)
van
170
5
340
10
510
15
Druk SELECT/ENTER
:
het volume
van
Vooraan
→
(L)
de
→
Achteraan
Instelling(ms)
de signalen te testen van iedere
zodanig dat het overeenkomt met
testsignalen in het systeem.
om
(
Vooraan
R
(
R
)
→
vorige
Midden
→
Achteraan
(L)
)
Return: Druk SELECT/ENTER
het
de tabel hieronder.
het volume
luidspreker. Regel
?
de
menuscherm.
om
terug
te keren
naar
BEGININSTELLINGEN DVD
PAGE 45
Overige (DRC/Pseudo PAL/Vocal)
U kunt de
instellingen
DRC, Pseudo PAL
voor
en
Vocal veranderen.
1
Op het SETUP scherm, druk op D/E om
"Overige" te selecteren en dan op G.
DRC Off
Disc Audio
POWER
Disc Subtitle
Pseudo PAL On
Disc Menu
Vocal On
Rating
MUTE
Password
12345
TV
TUNER
DVD/CD
TAPE
AUX
MDSS
SLEEP
SELECT
STEP
Aspect
Menu
67890
Language
Digital
5.1
Output
Speaker Setup
Others
STOP
CD
TAPE
PREV.
NEXT PROGRAM
2
REPEAT RANDOM
EQ
SOUND
Druk op D/E om de gewenste items te
selecteren en druk daarna op
SELECT/ENTER.
AUDIO
DISPLAY RETURN
SELECT/ENTER
1,2
Audio
PRESET
SET UP
l
MENU
DRC
(Dynamic Range Compression) On/Off
On:
Selecteer deze
DVD
TITLE
SUBTITLE
ANGLE
ZOOM
MARKER
optie om de functie Dynamic
Range Compression aan te schakelen zodat
dialogen zelfs op laag volume duidelijk te
verstaan blijven.
REV
SEARCH
SLOW
A-B
CLEAR
VOLUME
FWD
Off:
Selecteer deze
optie
Range Compression
muziekstuk uit te
de functie
om
Dynamisch
uit te schakelen
precies
voeren
de
en
het
zoals het
was
gecreeerd.
l
Pseudo PAL On/Off
On:
Afhankelijk van de disk, kan een NTSC DVD
disk afspelen met het PAL kleursysteem van
het
televisietoestel.
Off:
Een NTSC DVD disk kan niet
den met het PAL
afgespeeld
kleursysteem van het
wor
televisietoestel.
l
Vocal On/Off
Alleen aanzetten
voor
het
afspelen
van een
multi-kanaal karaoke DVD. De karaoke kanalen op de
disk zullen mengen in een normaal stereo geluid.
Informatie
over
DRC
(Dynamic Range Compression)
Met het DVD formaat heeft
muziekstuk
van een
u
de
mogelijkheid
om
het
programma te horen met de meest
nauwkeurig en realistisch mogelijk uitvoering, dankzij de
digitale audiotechnologie. Desondanks, wilt u misschien
het dynamisch bereik van de audio uitgang (het verschil
tussen het hoogste en het laagste volume) wat
comprimeren, zodat u naar een film op een lagere
volumen kunt luisteren zonder dat de dialogen
onbegrijpelijk worden.
Opmerkingen
De DRC functie werkt alleen
opgenomen
Dolby Digital
tijdens
het
afspelen
van
disk's.
Afhankelijk van de DVD disk, kan het niveau van het dynamisch
bereikscompressie (DRC) varieren.
Sluit, voor het afspelen van karaoke, geschikte audioapparatuur
aan, zoals een versterker, op de DVD videospeler.
De Pseudo PAL kan weergegeven worden als de SYSTEM
selector op het achterpaneel op PALmodus is ingeschakeld.
Als zich problemen voordoen tijdens het afspelen van een
NTSC
disk, schakel "Pseudo PAL"
Het beeld kan
gestroomd
televisietoestel
wanneer
aangeschakeld
is.
worden
aan.
volgens
het
type
de modus "Pseudo PAL"
PAGE 46
BEGININSTELLINGEN DVD
Tabel met talen
Geef het
juiste
en
codenummer
Code
Taal
hun
voor
afkortingen
de
aanvangsinstelling "Audio",
Code
Taal
"Subtitle" en/of "Menu"
Code
Taal
(Zie
blz
38).
Code
Taal
6565
Afar
7079
Faroese
7678
Lingala
8375
Slovak
6566
Abkhazian
7082
French
7679
Laothian
8376
Slovenian
6570
Afrikaans
7089
Frisian
7684
Lithuanian
8377
Samoan
6577
Ameharic
7165
Irish
7686
Latvian, Lettish
8378
Shona
6582
Arabic
7168
Scots Gaelic
7771
Malagasy
8379
Somali
6583
Assamese
7176
Galician
7773
Maori
8381
Albanian
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Macedonian
8382
Serbian
6590
Azerbaijani
7185
Gujarati
7776
Malayalam
8385
Sundanese
6665
Bashkir
7265
Hausa
7778
Mongolian
8386
Swedish
6669
Byelorussian
7273
Hindi
7779
Moldavian
8387
Swahili
6671
Bulgarian
7282
Croatian
7782
Marathi
8465
Tamil
6672
Bihari
7285
Hungarian
7783
Malay
8469
Telugu
6678
Bengali; Bangla
7289
Armenian
7784
Maltese
8471
Tajik
6679
Tibetan
7365
Interlingua
7789
Burmese
8472
Thai
6682
Breton
7378
Indonesian
7865
Nauru
8473
Tigrinya
6765
Catalan
7383
Icelandic
7869
Nepali
8475
Turkmen
6779
Corsican
7384
Italian
7876
Dutch
8476
Tagalog
6783
Czech
7387
Hebrew
7879
Norwegian
8479
Tonga
6789
Welsh
7465
Japanese
7982
Oriya
8482
Turkish
6865
Danish
7473
Yiddish
8065
Panjabi
8484
Tatar
6869
German
7487
Javanese
8076
Polish
8487
Twi
6890
Bhutani
7565
Georgian
8083
Pashto, Pushto
8575
Ukrainian
6976
Greek
7575
Kazakh
8084
Portuguese
8582
Urdu
6978
English
7576
Greenlandic
8185
Quechua
8590
Uzbek
6979
Esperanto
7577
Cambodian
8277
Rhaeto-Romance
8673
Vietnamese
6983
Spanish
7578
Kannada
8279
Rumanian
8679
Volapuk
6984
Estonian
7579
Korean
8285
Russian
8779
Wolof
6985
Basque
7583
Kashmiri
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Persian
7585
Kurdish
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Finnish
7589
Kirghiz
8372
Serbo-Croatian
9072
Chinese
7074
Fiji
7665
Latin
8373
Singhalese
9085
Zulu
REFERENTIES
Speelbare
discs
Deze DVD kan de
volgende
discs weergeven.
Disc mark
Inhoud
Disc size
12
cm
Audio+Video
(bewegend beeld)
DVD video discs
Audio
Audio CDs
8cm
12
cm
8cm
Verder kan deze unit
een
CD-R of CD-RW die
geluidstitels
Maximum
Ongeveer
Regionale
en
CD-i discs kunnen niet op deze DVD worden
adminstratie informatie: Deze DVD is
ontworpen
4
uur
(disc
1 kant
Ongeveer
160 minuten
(aan
2 kanten
bespeelbaar)
bespeelbaar)
74 minuten
20 minuten
of MP3-bestanden bevat.
(Video CD, CD-ROM, CD-Extra,
CD-
weergegeven.)
en
gefabriceerd overeenkomstig de regionale
regionummer op de DVD disc niet
DVD die disc niet weergeven.
Het
deze DVD is 2.
Als
bespeelbaar)
(aan
aan
overeenstemt met het
Het is
2 kanten
80 minuten
(disc
Als het
uw
bespeelbaar)
Ongeveer
uur
geregistreerd op een DVD disc.
regionummer van de DVD, dan kan de
van
1 kant
8
administratie informatie die is
regionummer
speelduur
aan
Ongeveer
Andere discs dan deze hierboven vermeld kunnen niet worden weergegeven.
G, photo CD
PAGE 47
2
mogelijk dat u bepaalde DVD video discs niet kan weergeven op deze DVD
geografisch gebied of werden gemaakt voor ondernemingsdoeleinden.
u probeert een niet-geautorizeerde disc te spelen, verschijnt "Check Regional
als
ze
werden
gekocht
buiten
Code" op het TV scherm.
Niets van dit materiaal mag worden gekopieerd, uitgezonden, vertoond, per kabel uitgezonden, weergegeven in
publiek, of verhuurd. DVD discs zijn tegen kopieren beschermd en alle opnames van deze discs zullen verstoord
zijn. Dit product bevat technologie beschermd met auteursrechten, en is beschermd door VS patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere eigenaars met rechten. Het gebruik van
deze technologie beschermd door auteursrechten moet worden geautorizeerd door Macrovision Corporation en is
alleen bestemd voor huisgebruik, andere beperkt kijkgebruik, tenzij anders door Macrovision Corporation
geautorizeerd. Omgekeerde engineering of het uit mekaar nemen is verboden.
PAGE 48
REFERENTIES
Symptomen
Kijk
de
volgende gids
na voor
oorzaak
mogelijke
Correcties
probleem
vooraleer zich tot de service te wenden.
Oorzaak
Symptoom
Geen stroom.
Er is wel stroom,
van een
en
maar
?
De netvoedingskabel
aangesloten.
?
Er zit geen disc in.
Correctie
is niet
?
?
de DVD werkt niet.
Steek de netvoedingskabel
stopkontakt.
Steek
een
disc in het
in het
apparaat. (Ga
na
of de DVD of audio CD indicator in het
DVD venster
Geen beeld.
?
De TV is niet
signaal
?
te
ingesteld
om
het DVD
?
ontvangen.
De videokabel is niet
goed aangesloten.
?
oplicht.)
Selecteer de
juiste video-invoermodus
op de tv zodat het beeld van de eenheid
op het tv-scherm verschijnt.
Sluit de videokabel
goed
aan
in de
contactbussen.
Geen
?
De verbonden TV is niet
?
De
geluid.
apparatuur
verbonden met de
audiokabel is niet
signalen
?
te
ingeschakeld.
ingesteld
om
?
Schakel de TV in.
?
Selecteer de
DVD
ontvangen.
De audiokabels
zijn
niet
van
goed
?
aangesloten.
?
Het
?
De
digitale
verkeerde
de eenheid kunt luisteren.
Sluit de audiokabel
goed
aan
in de
contactbussen.
apparaat verbonden
audiokabel is
juiste invoermodus van de
audio-ontvanger, zodat u naar het geluid
met de
?
uitgeschakeld.
audio uitgang
positie.
staat in de
Schakel het
apparaat verbonden
met de
audiokabel in.
?
Stel de digitale audio uitgang
juiste positie, schakel daarna
in de
de DVD
in door de POWER toets in te drukken.
Het beeld is
van
De eenheid
met
slechte kwaliteit.
begint
niet
?
?
spelen.
De disc is vuil.
Er zit geen disc in.
?
Reinig
?
Steek
de disc.
een
disc in.
(Ga
na
of de DVD, of
audio CD indicator in het DVD venster
oplicht.)
?
Een
onspeelbare
disc werd
ingestoken.
?
Steek
speelbare disc
een
disc, het kleursysteem
?
De disc zit
omgekeerd.
?
en
in.
de
(Controleer het type van
regionale code.)
Steek de disc met de
speelkant
naar
onder.
?
De disc zit niet in de leidraad.
?
?
De disc is vuil.
?
?
Er staat
?
De classificatie is
?
De pennen
Steek de disc in de disc lade in de
leidraad.
een menu
op het TV scherm.
ingesteld.
Reinig
de disc.
?
Druk op SETUP toets om het
scherm uit te schakelen.
?
Wis de classificatie functie uit of
menu
verander het classificatie niveau.
Er is
ernstige
bromtoon of ernstige
een
ruis hoorbaar.
?
?
stekers
zijn
vuil.
?
De disk is vuil.
?
De
?
niet
?
en
luidspreker en de componenten zijn
goed aangesloten.
De eenheid staat
dichtbij
de tv.
Veeg deze schoon met een doek
licht bevochtigd is met alcohol.
Reinig
?
de disk.
Sluit de
goed
die
luidsprekers
en
componenten
aan.
Verplaats uw tv weg
audiocomponenten.
van
de
de
REFERENTIES
Symptomen
Correcties
Oorzaak
Symptoom
Men kan niet opnemen
en
?
De
componenten zijn
niet
PAGE 49
Correctie
goed
?
Sluit de
?
Selecteer de bron met de
componenten goed
aan.
aangesloten.
?
De bron die
geselecteerd is,
is
onjuist.
FUNCTION SELECT
AUX of
?
Men kan niet op radiostations afstemmen.
De antennes
zijn
niet
goed aangesloten.
?
?
knop
(CD/DVD, TAPE,
Tuner)
Sluit de antenne
Pas de antennes
stevig
aan.
aan en
sluit
externe antenne aan, indien
?
signaalsterkte van de stations is te
(wanneer u afstemt met automatisch
afstemmen)
?
Stem
Er
geen stations vooraf ingesteld of
ingestelde stations zijn gewist
(wanneer men afstemt door op vooraf
ingestelde stations te zoeken)
?
Stel de stations vooraf in
De
?
Wijs
De
handmatig
een
noodzakelijk..
af op het station.
zwak
?
zijn
(ontvanger 17)
vooraf
?
De
afstandsbediening
werkt niet goed.
afstandsbediening
de externe
?
De
sensor van
afstandsbediening
is niet
gericht
op
de eenheid.
staat te
ver van
de
externe
?
de eenheid.
afstandsbediening
sensor van
Gebruik de
een
straal
afstandsbediening
van
?
Er staat iets in de weg tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
?
Maak de weg
?
De
batterijen
?
zijn
op.
Vervang
terijen.
in de
afstandsbediening
de
naar
de
de eenheid..
binnen
7 meter.
vrij
batterijen
door nieuwe bat-
PAGE 50
[Algem n]
REFERENTIES
Stroomtoevoer
Zie het
Stroomverbruik
95W
Massa
Externe
achterpanel
5,5 kg.
afmetingen (B
x
H
x
D)
Laser
180
x
248
287,3
x
mm.
Halfgeleiderlaser, golflengte
650
nm
PAL 625/50, NTSC 525/60
Signaalsysteem
40
18,000 Hz
Frequentierespons (audio)
Verhouding signaal en ruis (audio) Meer dan 70 dB (1 kHz)
Verhouding signaal en ruis (video) Meer dan 60 dB (1 kHz)
Meer dan 70 dB
Dynamisch bereik (audio)
Harmonische vervorming (audio)
0,2% (1 kHz)
1,0 V (p-p), 75 Ohm, negatieve sync., RCA-stekerbus
Video-uitgang
S-video-uitgang
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ohm, negatieve sync., mini DIN 4-pins
(C) 0,3 V (p-p), 75 Ohm
--
[CD/VD]
[Video]
FM
[Tuner]
AM
(MW)
[Verstker]
[Luidsprek]
Afstembereik
87,5
Middelfrequentie
Verhouding signaal
Frequentierespons
10,7 MHz
en
ruis
108,0 MHz of 65
522
Middelfrequentie
Verhouding signaal
Frequentierespons
Uitgangstroom
450 kHz
ruis
--
MHz, 87,5
--
108,0 MHz
1,611 kHz of 530
--
1,610 kHz
40 dB
100
--
2,000 Hz
STEREO:20WX2(6Ohm2CHTHD10%)
SUROUND MODE: 16 W X 5 (6 Ohm 5CH THD 10%)
T.H.D
0,2%
Frequentierespons
Verhouding signaal
30
en
ruis
30,000 Hz
--
80 dB
Luidspreker voor (FE-DV25VE)
Tweeweg 2 luidspreker
Type
Impedantie
Frequentierespons
Satelliet-luidspreker (FE-DV25TE)
1 weg 1 luidspreker
6 Ohm
70
Geluidsdrukniveau
--
20,000 Hz
86 dB/W
Gemeten
ingangsstroom
Maximale ingangsstroom
Netto afmetingen (B x H x D)
Netto gewicht
Tapesnelheid
F.F./REW-tijd
Frequentierespons
Verhouding signaal
Kanaalscheiding
Wisverhouding
74
10,000 Hz
--
Afstembereik
en
--
1
60 dB
60
Wow-flutter
TAPE
--
x
25W
ruis
--
20,000 Hz
84 dB/W
(1 m)
16W
50W
30W
160x248x175mm.
90x125x106mm
2,35 kg.
3kHzplusofmin50Hz
0,25% (MTT --111, JIS-WTD)
120 sec. (C-60)
125
en
(1 m)
6 Ohm
120
--
0,61 kg.
8,000 Hz
43dB
45
dB(P/B)/42 dB(R/P)
(MTT-5511)
52 dB
?Geluidskabel........................1?Videokabel..........................1
[Bijgelvrd acesoir]
?Luidsprekers........................5?Luidsprekerkabels....................3
?Afstandsbediening....................1?Batterijen(AAA)......................2
?AM-lusantenne.......................1?FM-antenne.........................1
?RCA-SCART-adapter..................1
Wijzigingen
in
ontwerp
en
specificaties
voorbehouden.
LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Straße 12
Postfach 244, 47877 Willich
Telefon: 02154 / 492-0, Telefax: 02154 / 428799
Internet:www.lge.de
P/N
:
3828R-A007C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising