LG | HT564DG | Owner's Manual | LG HT564DG Handleiding

LG HT564DG Handleiding
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 1
NEDERLANDS
Model : HT564DG (HT564DG-D0P, SH54DG-F/W)
Volledige opwaardering naar HD
(1080p) (Ga naar pagina 6)
Thuistheater Luidspreker ez
Instelling
(Ga naar pagina 15)
Speciaal gefabriceerd voor iPod
(Ga naar pagina 18)
Portable-ingang
(Ga naar pagina 19)
Rechtstreekse usb-opnamen
(Ga naar pagina 17)
iPod is een handelsmerk van Apple, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Als ENERGY STAR® Partner heeft
LG bepaald dat dit product of
productmodellen voldoen aan de
ENERGY STAR® richtlijnen voor
energie efficiëntie.
ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten
geregistreerd merk.
P/NO : MFL60020746
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 2
Veiligheidsmaatregelen
LET OP
RISICO OP ELEKTROCUTIE.
NIET OPENEN.
WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN
VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET). ER ZIJN GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN.
LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd
“gevaarlijk voltage” in de kast van het product, van voldoende kracht om een
risico op elektrocutie voor personen te vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke
gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat.
WAARSCHUWING : VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL
DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING : Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een
boekenkast of gelijkwaardig.
WAARSCHUWING: Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de
instructies van de fabrikant. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie
doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te
beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden
door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product
mag niet ingebouwd worden waarbij er onvoldoende ventilatie is, zoals een
boekenkast of rek, volg de instructies van de fabrikant op.
WAARSCHUWING : Dit product gebruikt een Laser Systeem.
Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig
door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat
onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend
servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of
performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de
laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK NIET
IN DE STRAAL.
WAARSCHUWING : Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen
met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op
toegewezen circuit:
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze
handleiding.
Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen
die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde
of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.
Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek
regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage,
trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door
een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te
zijn.
Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten,
perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers,
stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat.
Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact.
Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/ 96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente
toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u
contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u
het product heeft gekocht.
Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/ 1008/ EC,
en Laag Voltage Richtlijn 2006/ 95/ EC.
Europese vertegenwoordiger :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Nederland
(Tel : +31-036-547-8940)
2
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 3
Welkom bij uw nieuwe DVD-receiver
Inhoudsopgave
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Het toestel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Hoofdtoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Taal beeldschermmenu's instellen- optie . . . . . . . . . . . . . . . .9
Regiocode instellen - optie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
De algemene instellingen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . .9-11
luidspreker set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld . . .11
Gebruik de aanraaktoetsen voozichtig
• Gebruik de tiptoets alleen met schone en droge handen.
- Veeg in een vochtige omgeving eerst het vocht van de tiptoetsen
voordat u ze gebruikt.
• Druk de tiptoetsen niet te hard in om deze te laten functioneren.
- Als u teveel kracht uitoefent, kan de sensor van de tiptoetsen
beschadigd raken.
• Raak de toets aan die u wilt gebruiken om de functie correct uit te
voeren.
• Let op dat u geen geleidend materiaal, zoals metalen voorwerpen,
op de tiptoetsen gebruikt, dit kan een storing veroorzaken.
Schijfinformatie tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Een schijf of bestand afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-14
Fotobestanden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Naar de radio luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Thuistheater Luidspreker ez Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Werken met een USB-apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Opnemen naar USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
De iPod afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Luisteren naar muziek van uw draagbare spelen of
extern apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Ander gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Taalcodes . . . . . . . . . .
Regiocodes . . . . . . . .
Problemen oplossen . .
Afspeelbare schijftypen
Technische gegevens .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
.21
.22
.23
Wat is SIMPLINK?
Sommige functies van dit toestel worden bediend via de afstandsbediening van de TV
indien dit toestel en een LG TV met SIMPLINK via een HDMI-aansluiting verbonden zijn.
• Bedienbare functie met de afstandsbediening van een LG TV: Afspelen, Pauzeren,
Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.
• Zie de handleiding van de TV voor meer informatie over de SIMPLINK functie.
• Een LG TV met SIMPLINK functie heeft het bovenstaande logo.
• Gebruik een hogere versie kabel dan 1.2A HDMI kabel.
3
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 4
Instellingen
De luidsprekers zijn verwijderd van de luidsprekersteunen.
b
Om de kabel aan de actieve woofer aan te sluiten, drukt u elk plastic
vingerpad open om de aansluitingsterminal te openen. Plaats de kabel en
laat het vingerpad los.
d
b
c
De kabels bevestigen aan de DVD receiver
e
Sluit de zwarte kant van elke kabel aan
op de terminals gemarkeerd minus (-)
en de andere kant op de terminals
gemarkeerd Plus (+).
a
c
De kabels bevestigen aan de luidsprekers
Sluit het andere uiteinde van elke kabel aan op de juiste luidspreker
volgens de kleurcodering:
De Luidsprekers Monteren
Hoofdtoestel LUIDSPREKER
FRONT R
Rood
Voor u, rechts van het scherm.
SUB WOOFER
Oranje
Deze kan in iedere voorste stand
geplaatst worden.
FRONT L
Wit
1 Bevestig de stijl aan de basis door de stijl te draaien.
2 Trek de connectorkabel door de opening op de standaard.
3 Bevestig de luidspreker op de standaard door de luidspreker te
draaien.
4 Sluit de connectorkabel aan tussen de luidspreker en de basis.
5 Sluit het luidsprekersnoer aan op de relevante eindpunten op de
luidspreker.
POSITIE
Voor u, links van het scherm.
Om de kabels aan de luidsprekers te bevestigen, drukt u de betreffende lipjes
in om de aansluitpunten op de voet van elke luidspreker te openen. Bevestig
de kabel in de opening en laat het lipje los.
Let op het volgende
De luidsprekers bevestigen aan de DVD receiver
a
U heeft drie luidsprekerkabels ontvangen.
Elke kabels is kleurgecodeerd met een band aan het uiteinde en sluit een
van de drie luidsprekers aan op de DVD receiver.
4
Let erop dat kinderen hun vingers of voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal
duwen
*Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel basgeluid op luidsprekerkast
(omhulling)
Gebruik de luidspreker achter op zijn minst 30 cm verwijderd van het TVscherm of de monitor van de PC.
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 5
Het toestel aansluiten
a De stekkerbussen op het toestel met kabels op uw TV (DVD-speler of een ander digitaal apparaat) aansluiten.
Controleer de contactpunten op uw TV en kies de aansluiting A, B of C. De beeldkwaliteit verbetert van A tot C.
Component Video-aansluiting (B)
SCART aansluiting (A)
Sluit de TO TV ingang van
het toestel op uw TV aan
met behulp van de SCART
kabel.
Sluit de COMPONENT
VIDEO (PROGRESSIVE
SCAN) UITGANGEN van
het toestel aan op de
overeenkomende ingangen
van uw TV met behulp van
een YPbPr kabel.
FM aansluiting
FM - Sluit de FM antenne
aan. De ontvangst zal het
beste zijn indien twee losse
uiteinden van de antenne in
een rechte lijn en horizontaal
zijn geplaatst.
Audio In aansluiting
VIDEO UIT aansluiting (A)
De Audio contactpunten van het toestel
zijn met een kleur gecodeerd (rood
voor het rechtse audiokanaal en wit
voor het linkse audiokanaal). Indien uw
TV maar een uitgang heeft voor audio
(mono), sluit u aan op de linker (witte)
audio ingang van het toestel.
Sluit de VIDEO UITGANG
(MONITOR) van het toestel
aan op de corresponderende
ingangsstekkerbussen van
uw TV met behulp van een
Videokabel.
b Bevestig de netkabel in een stopcontact.
5
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 6
Het toestel aansluiten
Resolutie-instelling
Beschikbare resolutie volgens aansluiting
U kunt de resolutie voor component video en HDMI uitvoer wijzigen.
Druk herhaaldelijk op RESOLUTION om de gewenste resolutie te selecteren 480i(of 576p), 480p(of 576p), 720p, 1080i, 1080p.
De resolutie kan misschien, afhankelijk van uw TV, niet geselecteerd worden.
De getoonde resolutie in het schermvenster en de uitgevoerde resolutie
kunnen verschillen per verbindingstype.
•
Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat bij een aantal resoluties het beeld
verdwijnt of een vervormd beeld wordt weergegeven. In dat geval drukt u
een aantal malen op “RESOLUTION” (Resolutie) tot het normale beeld
opnieuw verschijnt. Achterkant DVD-speler
U kunt de 1080p-videoresolutie instellen om te genieten van volledige HDbeeldkwaliteit (volledige opwaardering naar HD)
HDMI Uit aansluiting (C)
Sluit de HDMI OUTPUT-stekkerbus
van het toestel aan op de HDMI
INPUT-stekkerbus van een met
HDMI compatibele TV, gebruik
hiervoor een HDMI-kabel.
[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (of 576p) en 480i (of 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (of 576p) en 480i (of 576i)
[VIDEO UIT] : 480i (of 576i)
[SCART] : 576i
Opmerkingen betreffende HDMI aansluiting
• Indien uw TV uw resolutie-instelling niet accepteert, verschijnt een vertekend
beeld op het scherm. (“TV niet ondersteund” zal op het scherm getoond
worden)
Lees de handleiding van de TV om de resolutie zo in te stellen dat uw TV
deze accepteert.
• Het wijzigen van de resolutie terwijl het toestel is aangesloten met een HDMI
aansluiting kan resulteren in foutmeldingen. Om het probleem op te lossen,
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat aansluit, controleert u het
volgende :
- Schakel het HDMI/ DVI toestel en dit toestel uit. Schakel vervolgens het
HDMI/ DVI toestel in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel vervolgens
dit toestel in.
- De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor deze
speler.
- Het aangesloten apparaat is compatibel met 720x480i(576i),
720x480p(576p), 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-invoer.
- De 1080p, 720p en 480p(576p) resoluties zijn de progressieve scan
toegepaste scan resolutie.
• Niet alle HDCP-compatibele DVI toestellen zullen met dit toestel
functioneren.
- Het beeld zal niet correct getoond worden bij een niet-HDCP-apparaat.
Genieten van audio van een externe bron en de functie selecteren
U kunt u vermaken met audio van een externe bron door de eenheid. En u kunt
de functie selecteren.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de gewenste invoerbron en de functie
(DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE,
FM) te selecteren.
6
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Het toestel aansluiten
Page 7
Hoofdtoestel
1
2
3
4 5
6
7
8
10 9
1/ `)
1 Power (1
Schakelt de recorder in of uit.
2 DVD/ CD lade
Z)
3 OPENEN/ SLUITEN (Z
B/ X)
4 Afspelen/ Pauzeren (B
x)
5 Stop (x
.>)
6 Tuning, Overslaan/Zoeken (Houd ingedrukt.) (.
7 Function (F)
Digitale Audio in aansluiting
Sluit de OPTISCHE ingang
van het apparaat aan op de
OPTISCHE uitgang van uw
tv (of een digitaal apparaat).
Selecteert de functie en de invoerbron
(DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE,
FM)
8 Volume (-/+)
Controleer het volume bij het gebruik van een functie.
9 PORT. (Draagbaar) IN poort
U kunt op het toestel genieten van muziek van een draagbaar toestel.
10 USB Poort
U kunt video-, beeld- en geluidsbestanden afspelen door het USB
toestel aan te sluiten.
7
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
Afstandsbediening
a
b
5/25/09
5:05 PM
Page 8
a
FUNCTION : Selecteert de functie en invoerbron.
(DVD/CD, USB, OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT,
TV-AUDIO, PORTABLE, FM)
SLEEP : Schakelt het systeem op een door u gekozen tijd
automatisch uit. (Dimmer : Het voorpaneel scherm wordt
gedimd.)
POWER : Schakel het toestel AAN/ UIT.
OPEN/CLOSE : Opent en sluit de schijflade.
TITLE : Indien de huidige DVD een titel heeft, zal het
titelmenu op het scherm worden getoond. Anders wordt
het schijfmenu getoond.
DISPLAY : Opent Display op scherm.
MENU : Opent het menu van een DVD schijf.
SETUP : Opent of sluit het instellingenmenu.
PRESET ( U u) :Selecteert een radioprogramma.
TUN. (-/ +) : Stemt af op het gewenste radiostation.
U u I i (omhoog/ omlaag/ links/ rechts) : Wordt
gebruikt om te navigeren door onscreen schermen.
ENTER : Bevestigt menukeuze.
b
c
d
8
RETURN (O) : Achteruit in het menu of het
instellingenmenu afsluiten.
REC (z) : Rechtstreekse usb-opnamen.
STOP (x) : Stopt afspelen of opnemen.
PLAY (B) MO./ST. : Start het afspelen. Mono/Stereo
PAUSE/STEP (X) : Afspelen pauzeren.
./>
>) : Ga naar volgende of vorige hoofdstuk/
SKIP (.
track/ bestand.
SCAN (bb/ BB) : Vooruit of achteruit zoeken.
c
tHT SPK (Thuistheater Luidspreker ez Instelling):
TVt
Druk op TVtHT SPK om de AUX OPT direct te
selecteren.
MUTE : Om het geluid stilt e zetten.
VOL (Volume) (+/ -) : Past het luidsprekervolume aan.
NIGHT : De modus NIGHT is om het geluid te
verbeteren met lagere volumes. (NIGHTyNATURAL)
SPECIAL EQ (EQUALIZER effect) : U kunt
geluidsimpressies kiezen.
REPEAT/RANDOM : Selecteer een afspeelmodus.
(HERHAAL, RANDOM )
SUBTITLE : Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op
ONDERTITELING om een gewenste ondertiteltaal te
selecteren.
0-9 numerieke toetsen: Selecteert genummerde opties
in een menu.
d
TV bedieningsknoppen : Bestuurt de TV. (alleen LG
TV).
De TV besturen
U kunt het geluidsniveau, de bronkeuze en de aan/
uit-schakelaar van LG TV’s bedienen. Druk de POWER
(TV) knop in en druk vervolgens een paar keer op de
PR/ CH (+/ –) knop om de TV in of uit te schakelen.
PROG./MEMO. : Opent of sluit een programmamenu.
CLEAR : Verwijdert een nummer uit de Programmalijst.
RESOLUTION : Stelt de uitvoerresolutie voor HDMI en
COMPONENT VIDEO uitgangen in.
RDS : Radiogegevenssysteem.
PTY : Toont de verschillende schermen van het RDS.
Plaats de batterijen in de afstandsbediening
Let op dat + (plus) en – (min) op de batterij
overeenkomen met die op de afstandsbediening.
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 9
Taal beeldschermmenu's instellen- optie
Het initiële taal instellingenmenu wordt bij het eerste gebruik van het
toestel op uw TV scherm getoond.
U dient de initiële taalselectie te voltooien voordat u het toestel gaat
gebruiken. Engels zal als de begintaal gekozen worden.
OP AFSTANDSBEDIENING
De algemene instellingen aanpassen
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Scherm instellingenmenu
SETUP
2 Selecteer een gewenste optie in het eerste niveau
Uu
3 Ga naar het tweede niveau
i
4 Selecteer een gewenste optie in het tweede niveau
Uu
POWER
5 Naar het derde niveau gaan
i
2 Kies de gewenste taal
UuIi
6 Wijzig de instelling
U u, ENTER
3 Druk op
ENTER
4 Druk ter bevestiging op
I i en ENTER
1 Schakel de voeding in
De bestandslijst verschijnt.
De algemene instellingen aanpassen – wat u
nog meer kunt doen
Regiocode instellen - optie
Indien u dit toestel voor de eerste keer gebruikt, moet u de
Regiocode zoals hieronder getoond instellen.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Roep het setupmenu op
2 Selecteer het LOCK-menu van het eerste niveau
3 Ga naar het tweede niveau
De geactiveerde Regiocode verschijnt op het
tweede niveau.
4 Naar het derde niveau gaan
5 Voer een nieuwe code in
6 Het ingevoerde nieuwe wachtwoord
controleren
SETUP
Uu
i
i
Geef met de toetsen
0 t/ m 9 een getal in en
druk daarna op ENTER
De taalinstellingen aanpassen
Menutaal – Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm.
Schijf Audio/ Disc Subtitel/ Schijfmenu – Selecteer een taal voor de schijf
audio/schijf ondertiteling/schijfmenu.
[Standaard] : Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.
[Overige] : Om een andere taal te selecteren, voert u met behulp van de
numerieke toetsen en het overeenkomende 4-cijferige getal in
volgens de taalcodelijst in het hoofdstuk naslag (zie pagina 20). Indien u een
fout maakt voordat u op ENTER drukt, drukt u op CLEAR.
[Uit] (voor schijfondertiteling) : Uitschakelen van de ondertiteling.
Geef met de toetsen
0 t/ m 9 een getal in en
druk daarna op ENTER
7 Selecteer de gewenste regiocode
Nadat u een waarderingscijfer en een
U u I en
wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de
regiocode geactiveerd. (zie pagina 20)
ENTER
8 Ter bevestiging van wat u indrukt
Voltooi het instellen van de Regiocode voordat
u het instellingenmenu afsluit. U kunt anders de
Beoordeling en het wachtwoord niet instellen.
ENTER
9
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 10
De weergave-instellingen aanpassen
TV Beeldformaat – Selecteren van de schermverhouding gebaseerd op de
vorm van uw TV-scherm.
[4:3] : Kies deze mogelijkheid als een standaard 4:3 TV aangesloten is.
[16:9] : Kies deze mogelijkheid als een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.
Display Mode (Schermmodus) – Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan
te geven hoe u naar breedbeeldprogramma’s en films wilt kijken op uw TV.
[Letterbox] : Hier wordt een breedbeeld scherm getoond met zwarte balken
onderin en bovenin het scherm.
[Panscan] : Hierbij wordt het gehele 4:3 scherm getoond, waarbij het beeld
wordt aangesneden.
TV Output Select – Selecteer een optie volgens het aansluitingstype van de TV.
[RGB] : Indien uw TV aangesloten is met een SCART stekkerbus.
[YPbPr] : Indien uw TV is aangesloten op de COMPONENT/
PROGRESSIEVE SCAN stekkerbussen van dit toestel.
-Indien u TV Uitvoer Keuze wijzigt van RGB naar YPbPr in het
instellingenmenu, vooral bij het aansluiten van het toestel op een manier van
component video aansluiting, wordt het scherm zwart. In dat geval sluit u de
videokabel van MONITOR stekker aan en selecteert u opnieuw YPbPr in het
instellingenmenu.
luidspreker set-up
ON REMOTE
1 Open het instellingenmenu
2 Selecteer het audio pictogram
3 Selecteer rechts om het audiomenu te
openen, en selecteer 2.1 Luidspreker
Instellingen.
4 Selecteer de luidspreker die u wilt
aanpassen.
SETUP
Uu
i U u ENTER
Ii
De geludsinstellingen aanpassen
DRC (Dynamic Range Control – Regeling dynamisch bereik) – Zorgt dat
het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital).
Stel voor dit effect in op [Aan].
Vocal (Vokaal) – Selecteer [Aan] om karaoke kanalen met normale
stereoweergave te mengen. Deze functie is alleen geschikt voor DVD's met de
mogelijkheid van meerkanaals karaoke.
HD AV Sync - Soms treedt bij digitale TV een vertraging tussen beeld en geluid op.
Als dit gebeurt, kunt u dit compenseren door een vertraging op het geluid in te stellen
zodat dit effectief wacht op het beeld: dit wordt HD AV Sync genoemd.
Gebruik U u (op de afstandsbediening) om naar boven en beneden door de
hoeveelheid vertraging te schuiven, die u kunt instellen op alles tussen 0 en 300m sec.
10
5 Selecteer een optie en wijzig de instellingen
UuIi
6 Stel het uitvoerniveau (volume) van een
luidspreker in van -5dB tot +5dB.
Aangezien de luidsprekerinstellingen vast
zijn, kunt u deze niet wijzigen.
Ii
7 Indien u luidsprekers aansluit op uw
toestel zorgt het instellen van de afstand
ervoor dat de luidspreker weten hoever
het geluid dient te “reizen” voordat het uw
ingestelde luisterpunt bereikt. Hierdoor
bereikt het geluid van elke luidspreker de
luisteraar op hetzelfde moment.
Ii
8 Test de signalen van elke luidspreker.
Pas het volume naar wens aan volgens
deze signalen.
Ii
9 Sla uw instellingen op en sluit het
Instellingenmenu af.
RETURN
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 11
De vergrendelinstellingen aanpassen
U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld
Om de vergrendelingsopties te selecteren, dient u het 4-cijferige wachtwoord
opnieuw in te geven. U wordt nu gevraagd een wachtwoord in te geven als u
dat nog niet gedaan heeft. Voer een 4-cijferig wachtwoord in en druk op
ENTER. Voer opnieuw in en druk op ENTER ter bevestiging. Druk op CLEAR
indien u een fout maakt bij het invoeren van het getal.
Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.
Verwijder eerst de schijf uit het toestel. Druk op SETUP voor het tonen van het
Instellingenmenu. Voer ‘210499’ in en druk op ENTER. Het wachtwoord is nu gewist.
Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt kunt
een gewenste geluidsmodus selecteren door SPECIAL EQ/NIGHT te gebruiken. U
kunt de SPECIAL EQ/NIGHT wijzigen met behulp van de I i pijltoets terwijl de
SPECIAL EQ/NIGHT informatie getoond wordt. De weergegeven items voor de
equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.
Beveiligingsniveau – Selecteer een beoordelingsniveau. Hoe lager het niveau,
hoe strenger de beoordeling. Selecteer [Ontgrendelen] om de beoordeling uit te
schakelen.
NATURAL
AUTO EQ
Wachtwoord – Wachtwoord instellen of wijzigen voor de vergrendelingsinstellingen.
[Nieuw] : Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de
numerieke toetsen en druk op ENTER. Voer het wachtwoord ter controle
opnieuw in.
[Wijzigen] : Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van
het huidige wachtwoord.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
MP3 OPT
Area Code (Regiocode) – Selecteer een code voor een geografisch gebied als
afspeelbeoordelingsniveau. Dit bepaalt welke regionormen gebruikt worden om DVD’s te
controleren wat betreft ondervergrendeling. Zie de Regiocodes op bladzijde 20.
BASS
CLEAR VOICE
De andere instellingen aanpassen
OP SCHERM
GAME EQ
DivX(R) VOD – We geven u een DivX® VOD (Video On Demand)
registratiecode waarmee u video’s kunt kopen en huren via de DivX® VOD
service. Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod.
NIGHT MODE
Druk op ENTER indien het [DivX(R) VOD] gemarkeerd is, en u kunt de
registratiecode van het toestel zien.
CINEMA MODE
VIRTUAL
NORMAL(OFF)
Beschrijving
u kunt zich vermaken met comfortabel en natuurlijk geluid.
Realiseer de geluidsequalizer die het meest lijkt op het
genre dat op het MP3 ID3 label van songbestanden staat.
Dit programma leent een enthousiaste atmosfeer
aan het geluid en geeft u het gevoel van een
echt rock-, pop-, jazz- of klassiek concert.
Deze functie wordt geoptimaliseerd voor comprimeerbare
MP3, WMA-bestanden. Deze verbetert het basgeluid.
Versterk de hoge tonen, bas en surround sound-effecten.
Dit programma maakt geluid van de stem helder en
verbetert de kwaliteit van het gesproken woord.
kunt meer van virtueel geluid genieten als u videospelletjes
speelt.
De modus NIGHT is om het geluid te verbeteren met lagere
volumes.
U kunt meer plezier hebben van virtueel geluid bij het kijken
naar films.
U kunt meer genieten van virtueel surround sound.
U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.
11
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 12
Schijfinformatie tonen
Een schijf of bestand afspelen
OP AFSTANDSBEDIENING
OP AFSTANDSBEDIENING
Z OPEN/CLOSE
DISPLAY
Uu
1 Plaats een schijf in het toestel
2 Selecteer een DVD/ CD
FUNCTION
3 Aanpassen van de schermmenu instellingen
Ii
4 Afsluiten
DISPLAY
3 Aanpassen van de menu instellingen
of selecteer een bestand uit het menu
UuIi
Uu
4 Afspelen van een schijf starten
B
PLAY
5 Afspelen van een schijf stoppen
x
STOP
1 Druk DISPLAY
2 Selecteer een onderdeel
Tonen van schijfinformatie – wat u nog meer
kunt doen
U kunt een onderdeel selecteren met behulp van U u en de instelling wijzigen
of selecteren door op I i te drukken.
1/6
4/26
1 ENG
D
Een schijf of bestand afspelen – wat u nog
meer kunt doen
Huidige title (of track/ bestand)
aantal/ totaal aantal titels (of tracks/ bestanden)
Huidig hoofdstuknummer/ totaal aantal hoofdstukken
Verstreken afspeeltijd
Geselecteerde audiotaal of kanaal
Een DVD met menu afspelen
Geselecteerde ondertiteling
Geselecteerde hoek/ totaal aantal hoeken
Overslaan naar het volgende/ vorige hoofdstuk/ track/ bestand
DVD
De meeste DVD’s hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat
de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu’s bladeren door met behulp
van U u I i of een nummertoets een optie te markeren.
Druk om te selecteren op PLAY (B).
3/2.1CH
1 KOR
1/3
NORMAL
Geselecteerde geluidsmodus
Gebruikte symbolen in deze handleiding
Alle hieronder vermelde schijven en bestanden
ALL
ALL
Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/ track/ bestand te gaan.
Druk op SKIP (.) om terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk/
track/ bestand.
Druk tweemaal kort op SKIP (.) om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk/
track/ bestand.
MP3 bestanden MP3
Afspelen pauzeren
Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY (B) om
verder te gaan met afspelen.
DVD en voltooide DVD±R/ RW
DVD
WMA bestanden WMA
DivX bestanden
DivX
Audio CDs
ACD
ALL
Beeld-voor-beeld afspelen
DVD
DivX
Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om beeld-voor-beeld af te spelen.
Herhaaldelijk of willekeurig afspelen ALL
Druk herhaaldelijk op REPEAT/RANDOM en de huidige title, hoofdstuk of track
wordt herhaaldelijk of willekeurig afgespeeld. Druk herhaaldelijk op
REPEAT/RANDOM om terug te keren naar normaal afspelen.
- Afspeelmodus willekeurig : Alleen muziekbestanden.
12
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
Snel vooruit of snel achteruit
5:05 PM
Page 13
Het DVD MENU bekijken
ALL
Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het
afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN
(m of M) te drukken. Druk op PLAY (B) om verder te gaan met afspelen op
normale snelheid.
Een ondertiteltaal selecteren
DVD
DivX
Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op SUBTITLE (
ondertiteltaal te selecteren.
Afspeelsnelheid vertragen
DVD
) om een gewenste
DVD
Druk op PLAY (B) terwijl een DVD reeds afgespeeld wordt om 1,5 keer sneller
naar een DVD te kijken en te luisteren. “B x1,5” zal op het scherm getoond
worden. Druk opnieuw op PLAY (B) om terug te keren naar de normale
afspeelsnelheid.
Het titelmenu bekijken
DVD
Druk op TITLE om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen.
Afspelen starten op geselecteerd tijdstip
DVD
DivX
Zoekt naar het startpunt van de ingevoerde tijdscode. Druk op DISPLAY en
selecteer klokpictogram dan. Voer een tijd in en druk op ENTER. In bijvoorbeeld
een tafereel te vinden op 1 uur, 10 minuten en 20 secdonen voert u “11020” in
door numerieke knoppen te gebruiken en drukt u op ENTER. Als u het
verkeerde getal invoert, drukt u op CLEAR om het opnieuw in te voeren.
Laatste Sc geheugen
De tekenset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling
DVD
DivX
Indien de ondertiteling niet correct getoond wordt tijdens het afspelen, houdt u
SUBTITLE ongeveer 3 seconden ingedrukt en drukt u op I i of SUBTITLE
om een andere taalcode te selecteren totdat de juiste ondertiteling getoond
wordt, vervolgens drukt u op ENTER.
Vereisten voor DivX-bestanden
DivX
Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op SCAN (m of M) om het
vooruit of achteruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen
door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY (B) om
verder te gaan met afspelen op normale snelheid. Het DivX-bestand kan
omgekeerd afspelen niet vertragen.
1,5 keer sneller afspelen
DVD
Druk op MENU om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen.
DivX
De compatibiliteit van DivX-schijven met deze speler is als volgt beperkt:
• Beschikbare resolutiegrootte : binnen 720x576 (W x H) pixels
• De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar op 45 karakters.
• Indien er een onmogelijke code geplaatst is in de naam van het DivX
bestand, zal deze worden getoond als “_”.
• Framesnelheid: Minder dan 30 fps
• Indien de video- en audiostructuur van de opgenomen bestanden niet
gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.
• Afspeelbaar DivX bestand: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
• Afspeelbaar Ondertitelformaat: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation
Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
• Afspeelbaar Codecformaat : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3",
"3IVX".
• Afspeelbaar Audioformaat : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
• Bemonsteringsfrequentie : binnen 32-48 kHz (MP3), binnen 32-48kHz (WMA)
• Bit rate : binnen 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
• Schijven geformatteerd in het bestandsysteem Live kunnen niet op deze
speler afgespeeld worden.
• Indien de naam van het filmbestand verschilt van die van het
ondertitelingbestand, wordt de ondertiteling tijdens het afspelen van een DivX
bestand, niet getoond.
• Indien u een DivX bestand afspeelt dat verschilt van DivXspec, kan het
voorkomen dat dit niet goed werkt.
Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste
scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het
toestel uitschakelt (standby). Indien u een schijf laadt waarvan de scène
onthouden is, wordt de scène automatisch opgeroepen.
Gemengde schijf of USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA en JPEG
Bij het afspelen van een schijf of USB Flash Drive met DivX, MP3/ WMA en
JPEG bestanden, kunt u selecteren welk menu bestanden u wilt afspelen door
op MENU te drukken. Indien “Het bestand wordt niet ondersteund door deze
DVD speler.” getoond wordt, selecteert u het juiste bestand door op MENU te
drukken.
13
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
Uw eigen programma maken ACD
5:05 PM
MP3
Page 14
WMA
Fotobestanden bekijken
U kunt de inhoud afspelen in de volgorde die u wenst door de volgorde van de
muziek op de schijf in te stellen. Voor het toevoegen van muziek aan de
programmalijst, drukt u op PROG./MEMO. om de modus programma bewerken
te openen ( E wordt op het menu getoond). Selecteer de gewenste muziek in de
[List] met behulp van U u en druk op ENTER om muziek toe te voegen aan de
programmalijst. Selecteer muziek uit de programmalijst en druk op ENTER om
het geprogrammeerd afspelen te starten. Om muziek te wissen uit de
programmalijst, selecteer de muziek die u wilt wissen met behulp van U u en
druk op CLEAR in de programma bewerken modus. Om alle muziek uit de
programmalijst te verwijderen, selecteert u [Clear All] en drukt u op ENTER in de
programma bewerken modus. Het programma wordt gewist indien de schijf
verwijderd wordt of het toestel uitgeschakeld wordt.
Fotobestanden bekijken – wat u nog meer kunt doen
Bestandsinformatie tonen (ID3 TAG)
Fotobestanden bekijken als diavoorstelling
MP3
Bij het afspelen van een MP3 bestand met bestandsinformatie, kunt u de
informatie tonen door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.
Vereisten voor MP3/ WMA-muziekbestanden
MP3/ WMA Schijf compatibileit met dit toestel is als volgt beperkt :
• Bemonsteringsfrequentie : binnen 32 - 48 kHz (MP3), binnen 32 - 48kHz (WMA)
• Bit rate : binnen 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
• Support Versie : v2, v7, v8, v9
• Maximum aantal bestanden: Minder dan 999.
• Bestandextensies : “.mp3”, “.wma”
• CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
• We raden aan dat u gebruik maakt van Easy-CD Creator, dat een ISO 9660
bestandsysteem aanmaakt.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Plaats een schijf in het toestel
Z OPEN/ CLOSE
2 Selecteer een DVD/ CD
FUNCTION
3 Selecteer een fotobestand
Uu
4 Toon het geselecteerde bestand in volledig scherm
B
PLAY
5 Terugkeren naar het menu
x
STOP
Gebruik U u I i om het (
) pictogram te markeren en druk op PLAY (B)
om de diavoorstelling te starten. U kunt de snelheid van de diavoorstelling
) pictogram gemarkeerd is.
wijzigen met behulp van I i indien het (
Afhankelijk van de grootte en de resolutie van de JPEG bestanden kan het
langer duren voordat een diavoorstelling ingesteld is.
Overslaan naar de volgende/ vorige foto
Druk op SKIP (. of >) of I tot i om de vorige/ volgende foto te bekijken.
Een foto draaien
Gebruik U u om de foto in volledig scherm tegen de klok in of met de klok mee
te draaien als men de foto in volledig scherm ziet.
Een diapresentatie pauzeren
Druk op PAUSE/STEP (X) om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op PLAY
(B) of PAUSE/STEP (X) om verder te gaan met de diavoorstelling.
Naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling
U kunt naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling, indien de schijf muziek
) en druk op
en fotobestanden bevat. Markeer het U u I i pictogram met (
PLAY (B) om de diavoorstelling te starten. Deze functie is alleen beschikbaar
bij schijven.
Vereisten fotobestand
JPEG schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt :
• Max pixel in breedte : 2760 x 2048 pixel
• Maximum aantal bestanden: Minder dan 999.
• Sommige schijven werken misschien niet, afhankelijk van opnameformaat of
de staat van de schijf.
• Bestandextensies : “.jpg”
• CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
14
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 15
Informatie over een radiostation bekijken
Naar de radio luisteren
Zorg dat de FM antenne aangesloten is.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toestel inschakelen
POWER
2 Selecteer FM.
FUNCTION
3 Selecteer een radiostation
TUN.-/+
4 Een radiostation “opslaan”
Er wordt een programmanummer in het
scherm getoond.
PROG./MEMO.
5 Selecteer het programmanummer
Er kunnen tot 50 radiostations opgeslagen worden.
PRESET U u
6 Druk ter bevestiging op
PROG./MEMO.
7 Om een “opgeslagen” station te selecteren,
voert u het Programmanummer in
PRESET U u
Luisteren naar de radio – wat u nog meer kunt
doen
De FM tuner wordt geleverd werd met RDS (Radio Data System).
Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt.
Door herhaaldelijk op RDS om te bladeren door de verschillende gegevenstypes :
PS
(Programmaservice naam)
De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY
(Herkenning programmatype)
Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
RT
(Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt,
wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
CT
(Tijd bestuurd door het station)
Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.
Thuistheater Luidspreker ez Instelling
Luisteren naar geluid van TV, DVD en Digitaal Toestel met 2.1(of 2) ch
modus.
Indien u zelfs in de uitgeschakelde modus op TVtHT SPK drukt, wordt het
toestel ingeschakeld en automatisch gewijzigd naar de modus AUX OPT.
Automatisch naar radiostations zoeken
Houd TUN.-/ TUN.+ langer dan een seconde ingedrukt. De tuner zal
automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation gevonden is.
Alle opgeslagen stations verwijderen
Houd PROG./MEMO. twee seconden ingedrukt. ERASE ALL (alles wissen)
knippert om het scherm van de DVD Receiver. Druk op PROG./MEMO. om alle
opgeslagen stations te wissen.
Slechte FM-ontvangst verbeteren
B) (MO./ST.) op de afstandsbediening. Hierdoor wordt de tuner
Druk op PLAY (B
van stereo naar mono gewijzigd en wordt normaliter ontvangst verbeterd.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Sluit de OPTISCHE ingang van het apparaat
aan op de OPTISCHE uitgang van uw tv
(of een digitaal apparaat).
2 Selecteer AUX OPT:
AUX OPT direct selecteren
3 Luisteren naar geluid met 2.1 (of 2) ch
luidspreker:
4 AUX OPT afsluiten
Functie wordt teruggezet naar de vorige.
tHT SPK
TVt
tHT SPK
TVt
15
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 16
Compatibele USB-apparaten
Werken met een USB-apparaat
U kunt genieten van mediabestanden die op een USB toestel opgeslagen
zijn door het USB toestel aan te sluiten op de USB poort van het toestel.
Voor het gebruik van andere functies, zie het gedeelte CD afspelen.
OP AFSTANDSBEDIENING
Eisen voor USB-apparaten
• Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze hebt
aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.
Kijk naar het volgende.
1 Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-poort van de eenheid.
2 Selecteer de USB-functie.
FUNCTION
3 Selecteer een bestand dat u wilt afspelen.
Uu
4 Start het afspelen van de media.
B
PLAY
5 Om te stoppen drukt u op
x
STOP
6 Voordat u het draagbare USB-apparaat
weghaalt, verandert u naar een andere functie.
FUNCTION
16
• MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
• USB-flashapparaat: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen..
• De beschikbaarheid van de USB functie is afhankelijk van het toestel.
• Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.
• Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten
duren om doorzocht te worden.
• Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens
maken.
• Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat
niet herkend.
• Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het
bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
• Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden
1000 of meer is.
• Externe HDD, vergrendelde apparaten of USB-apparaten van het type hard
worden niet ondersteund.
• De USB-poort van de eenheid kan net op de PC worden aangesloten. De
eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 17
Wanneer u opneemt, let dan op het volgende
Opnemen naar USB
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan
2 Selecteer de modus waarin u wil
opnemen
(ex. CD/ TUNER....)
FUNCTION
Speel eerst een geluidsbron af.
Indien u het gewenste muziekbestand wilt
opnemen van Schijf naar USB, neemt u op na
het afspelen van het bestand.
3 Start met opnemen
4 Om te stoppen met opnemen drukt u op
U u en B PLAY
z
REC
x
STOP
Opnemen op USB - wat u nog meer kunt doen
Muziekbestand opnemen in schijfbron op USB
Opnemen van één track
Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt
alleen de track/het bestand opgenomen op de USB.
Alle tracks opnemen
als de opnameknop bij de CD-stop wordt ingedrukt, zullen alle
tracks/bestanden worden opgenomen
- De bestanden in de submappen worden niet opgenomen tidjens het opnemen
van alle tracks
- Indien u alle tracks wilt opnemen tijdens het afspelen, drukt u twee keer op
stop. Controleer of x op het scherm getoond wordt.
• U kunt het opnamepercentage controleren voor de USB-opname op het
scherm tijdens de opname (alleen AUDIO CD, MP3/ WMA CD).
• Tijdens opname van MP3/WMA is er geen geluid.
• Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, zal het bestand dat op dat
moment is opgenomen worden opgeslagen (alleen AUDIO CD)
• Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de eenheid niet uit tijdens
opnemen op een USB-stick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig
bestand worden gemaakt en niet op de PC verwijderd.
• Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht als “NO USB”, “ERROR”,
“USB FULL” of “NO REC” op het weergave-venster weergegeven.
• Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD kunnen niet gebruikt worden
voor USB opname.
• Er wordt een bestand opgenomen met 128MB (ongeveer 2 uren) indien u
gedurende langere tijd opneemt. Er worden minder dan 4 bestanden
opgenomen.
• Indien u het opnemen stopt tijdens het afspelen, zal het bestand niet
opgeslagen worden.
• In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen.
• U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
• Dit wordt als volgt opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/ WMA
De andere bronnen
(Tuner, AUX,
Draagbaar)
Opname programmalijst
USB neemt op nadat u uw eigen programma hebt gemaakt als u de gewenste
track wilt opnemen (alleen audio-CD).
Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken
van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder
begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en
geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het
auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze
apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Ken uw verantwoordelijkheid.
Respecteer het auteursrecht.
17
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 18
De iPod afspelen- wat u nog meer kunt doen
De iPod afspelen
Voor details zie de gids voor de iPod
iPod modus: U kunt uw iPod bedienen met behulp van de meegeleverde
afstandsbediening en de bedieningsknoppen op uw iPod.
OSD iPod modus: U kunt uw iPod bedienen via het OSD menu op het
TV scherm met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. De
bediening op uw iPod kan niet gebruikt worden in de OSD iPod modus.
Afspelen pauzeren
X) of PLAY (B
B) om afspelen te pauzeren. Druk op
Druk op PAUSE/STEP (X
X) of PLAY (B
B) om door te gaan met afspelen.
PAUSE/STEP (X
Overslaan naar het volgende/vorige bestand
Druk op SKIP (>) om naar het volgende bestand te gaan.
Druk op SKIP (.) om terug gaan naar het begin van het huidige bestand.
Druk twee keer kort op SKIP (.) om een stap terug te gaan in huidige bestand.
Snel vooruit of snel achteruit
m of M) in en u houdt
Audiobestanden: Tijdens het afspelen drukt u SCAN (m
dit ingedrukt en vervolgens laat u dit los op een gewenst punt.
m of M). Druk op
Videobestanden: Tijdens afspelen drukt u op SCAN (m
B) om door te gaan op normale snelheid.
PLAY (B
Herhaald afspelen
Druk herhaaldelijk op REPEAT/RANDOM om een item te selecteren dat u wilt
herhalen. Het huidige bestand zal herhaaldelijk worden afgespeeld. Om terug
te keren naar normal afspelen drukt u herhaaldelijk op REPEAT/RANDOM.
(Bij videobestanden is deze functie niet beschikbaar.)
OP AFSTANDSBEDIENING
iPod bericht
OSD iPod mode
1 Sluit het iPod-dock aan op de achterkant
van de eenheid:
-
2 Sluit uw iPod op het dock aan:
-
3 THet toestel inschakelen:
POWER
4 Selecteer OSD iPod functie of iPod :
FUNCTION
“A.u.b. uw iPod checken.” - Indien de batterij van uw iPod bijna leeg is of
indien de iPod niet goed aangesloten is of het een onbe-kend toestel betreft. U
moet uw iPod resetten als u de iPod niet normaal kunt bedienen.(Zie
http://www.apple.com/support/)
“Connect VIDEO OUT de unit en ga naar TV input mode. U kunt dan
genieten van de video.”, “SVP uw iPod display gebruiken.” - Wanneer u de
eenheid en de TV aansluit op COMPONENT VIDEO OUT of HDMI OUT, sluit u
de eenheid TV aan op VIDEO OUT.
5 Selecteer het menu :
Als u naar achteren in het menu wilt gaan,
drukt u op MENU
U u en ENTER
Compatibele iPod
6 Selecteer een bestand :
Uu
7 Het afspelen van bestanden starten :
B PLAY of ENTER
• Indien het toestel aangesloten is met behulp van een dock connector, kan dit
leiden tot fouten.
• Compatibiliteit met uw iPod kan verschillen afhankelijk van het type van uw iPod.
• Afhankelijk van de softwareversie van uw iPod kan het voorkomen dat
besturen van uw iPod via het toestel niet mogelijk is. We raden het
installeren van de meest recente softwareversie aan.
8 Het afspelen van bestanden stoppen :
x STOP
9 Voordat u de iPod loskoppelt, wijzigt u een
andere functie door te drukken op:
FUNCTION
10 Verwijder de iPod:
18
-
Let tijdens het gebruik van uw iPod op het volgende
• Storing kan optreden op iPod toestellen.
• De videobestanden wordt alleen uitgevoerd wanneer u de eenheid aansluit
op VIDEO OUT.
• Sluit het einde van de kabel met de gemarkeerde “V“ naar beneden aan op
de achterkant van de eenheid.
• Wees voorzichtig om het iPod-dock niet sterk in de eenheid te drukken
wanneer u deze aansluit of juist de aansluiting ongedaan maakt. Mogelijk is
de kabel beschadigd.
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 19
Luisteren naar muziek van uw
draagbare spelen of extern apparaat
De eenheid kan gebruikt worden om de muziek van vele soorten draagbare
spelers of externe apparaten te spelen.
OP AFSTANDSBEDIENING
1 Sluit de draagbare speler aan op de connector
PORT. IN (PORTABLE IN) van de eenheid.
Ander gebruik
In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler
Druk een of meer keren op SLEEP om vertragingstijd te selecteren tussen 10
en 180 minuten, hierna wordt de speler uitgeschakeld. Om de resterende tijd te
controleren drukt u op SLEEP. Om de slaapfunctie te annuleren drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat “SLEEP 10” wordt weergegeven en druk dan
nog eenmaal op SLEEP, terwijl “SLEEP 10” wordt weergegeven.
DIMMER
Druk eenmaal op SLEEP. De LED van het voorpaneel wordt uitgeschakeld en
het weergavevenster wordt half verduisterd.Om dit te annuleren drukt u
herhaaldelijk op SLEEP totdat alles gedimd wordt.
Schermbeveiliging
PORT. IN (PORTABLE IN)
De schermbeveiliging wordt getoond indien u het toestel ongeveer vijf minuten
in de Stop modus laat staan.
Systeemkeuze - optie
Of
sluit het externe apparaat op de AUX-connector van
de eenheid aan.
> Als uw TV slechts één output voor audio heeft
(mono), sluit u deze aan op de linker (witte)
audiosteker van de eenheid.
Hoofdtoestel
U dient een geschikte systeemmodus voor uw TV systeem in te stellen. Indien
in het schermvenster NO DISC getoond wordt, houdt u PAUSE/STEP (X) op de
afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om een systeem te
selecteren. (PAL/ NTSC)
VCR, TV, ...
Of
Sluit de TO TV ingang van het toestel op uw TV aan
met behulp van de SCART kabel.
Hoofdtoestel
VCR, TV, ...
2 Schakel de stroom in.
POWER
3 Selecteer de functie PORTABLE, AUX of
TV-AUDIO (SCART)
FUNCTION
4 Schakel de draagbare speler of het externe
apparaat in en begin met spelen.
19
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 20
Taalcodes
Gebruik deze lijst om de gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren : Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.
Taal
Afaars
Afrikaans
Albanees
Amhaars
Arabisch
Armeens
Assamees
Aymara
Azerbeidzjaans
Bashkir
Baskisch
Bengali; Bangladesh
Bhutani
Bihari
Bretons
Bulgaars
Burmees
Wit-Russisch
Chinees
Code
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Taal
Kroatisch
Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Esperanto
Ests
Faroëse
Fiji
Fins
Frans
Fries
Keltisch
Georgisch
Duits
Grieks
Groenlands
Guarani
Gujarati
Code
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Taal
Hausa
Hebreeuws
Hindi
Hongaars
IJslands
Indonesisch
Interlingua
Iers
Italiaans
Japans
Kannada
Kashmiri
Kazachstaans
Kirgizisch
Koreaans
Koerdisch
Laothiaans
Latijn
Lets
Code
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Taal
Lingalees
Litouws
Macedonisch
Malagazisch
Maleis
Malayalam
Maori
Marathi
Moldavisch
Mongools
Nauru
Nepalees
Noors
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Perzisch, Iraans
Pools
Portugees
Code
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Taal
Quechua
Rhetoromaans
Roemeens
Russisch
Samoaans
Sanskriet
Schots Keltisch
Servisch
Servokroatisch
Shona
Sindhi
Singalees
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Soedanees
Swahili
Zweeds
Tagalog
Code
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Taal
Tajik
Tamil
Telugu
Thais
Tonga
Turks
Turkmeens
Twi
Oekraiens
Urdu
Oezbeeks
Vietnamees
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Code
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Regiocodes
Kies een regiocode uit de lijst.
Gebied
Afghanistan
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Bhutan
Bolivia
Brazilië
Cambodja
Canada
Chili
China
Colombia
Congo
20
Code
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Gebied
Costa Rica
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Ecuador
Egypte
El Salvador
Ethiopië
Fiji Eilanden
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittanië
Griekenland
Code
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Gebied
Groenland
Hong Kong
Hongarije
India
Indonesië
Israël
Italië
Jamaica
Japan
Kenya
Kuweit
Libië
Luxemburg
Maleisië
Code
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Gebied
Maladiven
Mexico
Monaco
Mongolië
Marokko
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Pakistan
Panama
Code
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Gebied
Paraguay
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saudi-Arabië
Senegal
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Code
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Gebied
Sri Lanka
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oeganda
Oekraïne
Verenigde Staten
Uruguay
Oezbekistan
Viëtnam
Zimbabwe
Code
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 21
Problemen oplossen
PROBLEEM
OORZAAK
CORRECTIE
Geen voeding.
Geen beeld.
De netkabel is losgekoppeld.
De TV is niet afgesteld op het ontvangen van het het DVD
signaal.
De videokabels zijn niet goed aangesloten.
Er is weinig of geen geluid
Apparatuur aangesloten via de audiokabel is niet ingesteld
op het ontvangen van de DVD signaaluitvoer.
De audiokabels zijn niet goed aangesloten op de luidsprekers
of de receiver.
De audiokabels zijn beschadigd.
De schijf is vuil.
Steek de netkabel in een stopcontact.
Selecteer de juiste video inputmodus op de TV zodat het
beeld van de DVD receiver op het TV scherm getoond wordt.
Sluit de videokabels goed aan op zowel de TV als DVD
receiver.
Selecteer de juiste input modus van de audio ontvanger zodat
u het geluid van de DVD receiver kunt horen.
Sluit de audiokabels goed aan op de aansluitpunten.
De beeldkwaliteit van de DVD is
slecht
Een DVD/ CD wordt niet
afgespeeld.
Brommend geluid te horen
tijdens afspelen DVD of CD
Goed afstemmen op
radiostations niet mogelijk
De afstandsbediening werkt
niet goed/helemaal niet
Geen schijf geplaatst.
Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.
De schijf is verkeerd om geplaatst.
Het menu is op het scherm geopend.
Het kinderslot is ingeschakeld waardoor het afspelen van
DVD’s met een bepaalde beoordeling, niet mogelijk is.
De schijf is vuil.
De DVD receiver bevindt zich te dicht bij de TV wat feedback
veroorzaakt.
De antenne is slecht geplaatst of slecht aangesloten.
De signaalsterkte van het radiostation is te zwak.
Er zijn geen stations geprogrammeerd of de geprogrammeerde
stations zijn (tijdens het afstemmen door het scannen van
geprogrammeerde kanalen).
De afstandsbediening is niet rechtstreeks op de DVD receiver gericht.
De afstandsbediening is te ver van de DVD receiver.
Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en
het toestel.
De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
Vervang door een nieuwe audiokabel.
Reinig de schijf met een zachte doek waarbij u vanuit het
midden van de schijf naar buiten veegt.
Plaats een afspeelbare schijf.
Plaats een afspeelbare schijf (controleer schijftype,
kleursysteem en regiocode).
Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven.
Druk op SETUP om het menuscherm te sluiten.
Voer uw wachtwoord in of wijzig het beoordelingsniveau.
Reinig de schijf met een zachte doek met uitwaartse vegen.
Plaats de DVD receiver en audiocomponenten verder weg van
de TV.
Controleer de antenne aansluiting en pas de stand aan.
Monteer indien noodzakelijk een buitenantenne.
Stem met de hand af op het station.
Programmeer bepaalde stations, zie bladzijde 15 voor meer
informatie.
Richt de afstandsbediening direct op het toestel.
Gebruik de afstandsbediening binnen 7 meter van de DVD
receiver.
Verwijder de hindernis.
Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
21
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 22
Afspeelbare schijftypen
Type
Logo
DVD-VIDEO : Schijven met films die u kunt kopen
of huren.
DVD-R : Alleen videomodus en gefinaliseerd.
DVD-RW : Uitsluitend videomodus en gefinaliseerd.
DVR-VR schijven die gefinaliseerd zijn kunt u niet op
dit toestel afspelen.
DVD+R : Alleen videomodus. Ook tweelaags schijven
worden ondersteund.
DVD+RW : Alleen videomodus.
Audio CD: Muziek CD’s of CD-R/CD-RW in muziek
CD formaat die gekocht kunnen worden.
Daarnaast kan dit toestel DVD+R/ RW en CD-R/ RW schijven met
audiotitels, DivX, MP3, WMA en/ of JPEG bestanden afspelen. Sommige
DVD±RW/ DVD±R of CD-RW/ CD-R kunnen niet op dit toestel
afgespeeld worden vanwege de opnamekwaliteit of fysieke staat van de
schijf, of de eigenschappen van het opnametoestel en
beveiligingssoftware.
“Dolby”, “Pro Logic”, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie van de Amerikaanse patenten 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere Amerikaanse en wereldwijde verleende
en aangevraagde patenten. DTS en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde
handelsmerken en de DTS logo’s en het symbool zijn handelsmerken van DTS,
Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
22
Weergave van het symbool
“ ” kan tijdens gebruik op het TV-scherm verschijnen. Dit symbool betekent
dat de functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet
beschikbaar is bij die specifieke media.
Regiocode
De regiocode is bij dit toestel op de achterkant aangegeven. Dit toestel kan
alleen DVD schijven afspelen met dezelfde regiocode als op de achterkant van
het toestel of “ALL”.
• De meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers
erop, afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de
regiocode van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
• Als u een DVD met een andere regiocode dan op uw speler wilt afspelen, zal
het bericht “Controleer regiocode” op het tv-scherm afgebeeld worden.
Auteursrechten
Het is wettelijk verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder
toestemming te kopiëren, uit te zenden, te vertonen, via de kabel uit te
zenden, in het openbaar af te spelen en/ of te verhuren. Dit product is voorzien
van een kopieerbeveiliging die ontwikkeld is door Macrovision.
Kopieerbeveiligingssignalen worden op sommige schijven opgenomen. Bij het
opnemen en afspelen van beelden van deze schijven, zal er storing optreden.
Dit product bevat copyright-beveiligingstechnologie die beschermd wordt door
Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectuele eigendom. Het
gebruik van deze copyrightbeveiliging moet door Macrovision worden
toegestaan, Deze beveiliging is uitsluitend bedoeld voor huiselijke en andere
weergavetoepassingen tenzij door Macrovision anders toegestaan.
Terugconstrueren en demonteren is verboden.
DE GEBRUIKER MOET ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION
TELEVISIESETS VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT, WAT KAN
LEIDEN TOT STORINGEN OP HET BEELD. WANNEER BIJ DE WEERGAVE
VAN 525- OF 625-PROGRESSIVE SCAN BEELDEN PROBLEMEN OPTREDEN,
ADVISEREN WIJ DE GEBRUIKER DE VERBINDING TE WIJZIGEN IN
“STANDAARD DEFINITIE” UITVOER. ALS U NOG VRAGEN HEBT WAT
BETREFT DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV-TOESTELLEN MET DE 525PEN 626P-UITVOERINGEN VAN DEZE APPARATUUR, NEEM DAN CONTACT
OP MET ONZE KLANTENSERVICE.
U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het
formatteren van herschrijfbare schijven, deze compatibel te maken met de
LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet
gebruiken op LG-spelers.
(Mastered/ Live File Systeem : Schijfformatteringssyteem voor Windows Vista)
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 23
Technische gegevens
Algemeen
Voeding
Opgenomen vermogen
Netto gewicht
Buitenmaatse afmetingen (B x H x D)
Toegestane omgevingstemperatuur
Relatieve vochtigheid
Laser
200 – 240V, 50/ 60Hz
70W
3,7 kg
430 x 73 x 303 mm
5°C tot 35°C,
Bedrijfsstand : Horizontaal
5% tot 85%
Halfgeleiderlaser,
golflengte 650 mm
Tuner FM
FM-afstembereik
FM-middenfrequentie
87,5 - 108,0 MHz
128 kHz
Versterker
Stereomodus
Subwoofer
150 W + 150 W (4 ohm bij 1 kHz, THD 10 %)
200 W (3 ohm bij 30 Hz, THD 10 %)
Luidsprekers
Type
Impedance
Rated Input Power
Max. Input Power
Net Dimensions (W x H x D)
Net Weight
Voor
luidsprekers
Passieve
subwoofer
2-wegs 3 luidspreker
4Ω
150 W
300 W
300 x 1265 x 300 mm
5,0 kg
1-wegs 1 luidspreker
3Ω
200 W
400 W
216 x 405 x 360 mm
7,3 kg
Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande mededeling.
23
HT564DG-D0P_BDEULL_DUT_0746
5/25/09
5:05 PM
Page 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising