LG | V-C3440ST | Owner's Manual | LG V-C3440ST Handleiding

LG V-C3440ST Handleiding
V-C3440NB/ND/NT/NBV/NDV/NTV
V-C3440SB/SD/ST/SBV/SDV/STV
V-C3460NB/ND/NT/NBV/NDV/NTV
E
F
English
Francais
N
Nederlands
D
Deutsch
31
19
2
15
17
18
2
22
1
16
4
5
3
23
6
12
9
13
11
14
10
12
4
21
4
4
65
3
13
14
9
10
11
15
12
--2--
17
30
18
16
19
19
22
24
25
23
29
27
--3--
28
N
-
Informatie
Gelieve alle
hiernavolgende
instructies
belangrijke
gebruik
voor
veiligheid
-
van
Gebruik
veiligheid,
dit toestel te lezen. Dit
toestel is conform de
Directieve-89/ 336EEC-EMC Directieve.
Gebruik het toestel niet als het netsnoer
beschadigd
beschadigd is,
speciaal gereedschap
?
de stofzak
?
de filters
stofzuiger altijd
moet
u
het
?
u:
of
(tegels, parketvloeren...).
om
de borstel
scherpe
Afstofborstel
(14)
van
kaders
van
schilderijen
voorwerpen.
en
knop (16)
om
gewenste lengte
stopcontact.
de
stofzuiger
Duw
opnieuw op de knop (16)
stofzuiger uit te schakelen.
aansluiten
van de kop (1) op de slang
bevestigingspunt op de stofzuiger.
Om de slang te verwijderen van de stofzuiger,
druk op de knop (3) op de kop, en trek vervolgens de slang omhoog.
?
-
?
-
Metalen of
model)
plastic buis (4)
?
Houd de
veer
buis
vast
(5)
(6).
Als
uw
stofzuiger
tronisch variabele
kunt
de
?
?
--8--
is voorzien
van een
elek-
vermogensregeling (17),
het vermogen kiezen dat bij de taak
Hoe verder u de knop naar rechts
u
past.
schuift, des
Draai de twee buizen in elkaar.
Telescopische
om
in te
Vermogen regelen
Buizen monteren
het
enz.
gebruik
steek de stekker in het
Duw op de
schakelen.
Gebruik
van
of
andere
Trek het netsnoer uit tot de
en
(afhankelijk
en
Bekledingsmondstuk (15)
Stofzuigen van bekleding, matrassen,
Aansluiting
geen water of andere vloeistoffen op.
in het
pedaal
muur.
ongelijke
?
voorwerpen op.
Duw het uiteinde
buiten
naar
Duw op de
tapijt.
fotos, details in meubels, boeken
geen ontvlambare of explosieve stoffen op (vloeistoffen of gassen).
(2)
wilt
u
Hulpstuk voor spleten(13)
stofzuigen in anders ontoegankelijke
hoekjes zoals vensterkozijnen of een spleet
Stofzuigen
Zuig
Zuigslang
naar
de vloer die
van
de borstel in te trekken.
in de
?
sluiten. Forceer het deksel niet!
Zuig
en
Om te
geen stofzak in de stofzuiger is
geenstalleerd, kunt u het deksel niet
as, houtskool of
brengen.
karpet
om
is vereist.
uit voordat
type
pedaal
Stand
vervangt
vervangt of schoonmaakt.
warme
het
te
er
geen
de stand kunt instellen
gelang van
stofzuigen.
Duw op de
laten vervangen door een erkend LG
Electronics Service Agent aangezien
Schakel de
waarmee u
Stand harde vloer
of defect is.
Als het netsnoer
Zuig
schoonmaakkop
van
?
gebruiken.
Als
de buis te
model) Installeer de grote
schoonmaakkop op het uiteinde van de buis.
De kop met 2 standen is uitgerust met een
pedaal (10) of met twee pedalen (12),
Laat nooit kinderen zonder toezicht dit toes-
hiervoor
gewenste lengte.
om
het
van
EU-direc-
volgende
93/68/EEC-Laagspanning
tieven: -73/23/EEC,
tel
Laat het veerslot los
vergrendelen.
informatie met
de
Trek de buis uit tot de
accessoire-mondstukken(afhankelijk
onderhoud
en
voor uw
te groter de zuigkracht wordt.
Op de slang zit een manuele luchtstroomregelaar (19) waarmee u het zuigvermogen
even kunt doen afnemen (afhankelijk van het
model).
Booster: Als u op de booster-knop (30)
drukt, kunt u 10 seconden lang gebruik
N
maken van een groter vermogen. Na 10 seconden wordt het voordien ingestelde vermo-
gensniveau
automatisch
onderbrekingen tijdens het
stofzuigen, zoals voor het verplaatsen van
kleine meubelen of een tapijt, kunt u de slang
en de schoonmaakkop ondersteunen met het
[Parkeersysteem].
van
het
Dragen
en
u
en
hebt
stofzuiger
drukt
u
Het motorfilter zit in de
stofzak
motorfilter
U kunt
te
(27)
vervolgens opnieuw
vervangt.
in de
u
Installeer het
stofzuiger.
Luchtuitblaasfilters vervangen
Afhankelijk van het model dat u hebt gekozen,
is uw stofzuiger uitgerust met verschillende
uitgeschakeld
filters: schuimfilter, elektrostatisch
antigeur-houtskoolfilter (28).
Om deze filters te vervangen, moet u het filterdeksel (29) openen door aan de vergren-
?
deling (23)
stofzuiger
positie
verplaatsen of opbergen door de haak op
grote schoonmaakkop in de clip op de
onderzijde van de stofzuiger te schuiven.
de
te trekken.
Vervolgens
kunt
u
deze filters vervangen.
Het schuimfilter moet regelmatig worden
in verticale
?
door het vuil los te tikken.
schoongemaakt
Het elektrostatische filter of
antigeur-koolregelmatig worden vervangen
(ongeveer om de 6 stofzakken).
?
stoffilter moet
Stofzak vervangen
De stofzak is aan vervanging toe wanneer de
stofzuiger op maximaal vermogen draait en
de schoonmaakkop is van de vloer, maar het
indicatorvenster volle stofzak (22) volledig
Wat kan ik doen als de
stofzuiger niet werkt
rood is.
Zelfs als de stofzak op dit
moet u hem vervangen.
van
filter of
stopcontact hebt
op de knop (18) om het
uw
stofzuiger tussen de
Wij raden u aan het
verwijderen en het schoon
de motor.
het luchtuitblaasfilter
automatisch op te rollen.
snoer
en
te maken door het vuil los te tikken telkens
typen
de stekker uit het
getrokken,
?
op de achterz-
opbergen (21)
de
vervang hem
grote schoon-
maakgereedschap in de gleuf
ijde van de stofzuiger.
Wanneer
en
Motorfilter schoonmaken
Voor korte
Schuif de haak
leeg
Was de stofzak niet.
opnieuw ingesteld.
Parkeersysteem(20)
?
boven. Maak de stofzak
(26).
punt niet vol lijkt,
Controleer of de
contact steekt
Het is
mogelijk dat de porien van de stofzak
verstopt zijn met kleine stofdeeltjes.
Schakel de stofzuiger uit en trek de stekker
stofzuiger goed
of het
en
in het
stopstopcontact werkt.
?
uit het
?
Trek
de
deksel op
werkt met
textiel
?
?
vergrendeling (23)
om
een
Om
(26) (afhankelijk
hef het
van
bij
kartonnen
de zak
het
?
model).
het handvat
en
en
gooi
ondersteuning van een nieuwe
zak (24) zo ver mogelijk in de zakhouder
(25).
Als uw stofzuiger met een stofzak van textiel werkt, volg dezelfde instructies als hier-
Leg
het
trek
hem weg.
nieuwe zak te installeren, duwt u de
Verwijder
een
en
het te openen. Uw stofzuiger
stofzak van papier of van
Neem de stofzak vast
eraan.
Wat kan ik doen wanneer het
zuigvermogen afneemt?
stopcontact.
aan
?
de
stofzuiger
stil
stopcontact.
Controleer of de
zak indien
?
--9--
trek de stekker uit
Controleer of de buizen,
slang en schoongeblokkeerd zijn.
stofzak vol is. Vervang de
maakgereedschap
?
en
niet
nodig.
Controleer of het luchtuitblaasfilter niet
geblokkeerd
is.
Vervang
het indien
nodig.
N
Garantiecertificaat
Voor dit
apparaat
verlenen
wij
garantie
een
van
12 maanden!
Gedurende deze
garantieperiode van 12 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat
gratis
vervangingsonderdelen gratis ter beschikking te stellen bij uw
vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of
materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door
overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakkingskosten,
vallen niet onder deze garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde
garantiebepalingen!
te herstellen of de
Serienr:
Toesteltype:
Naam
van
de
koper:
Aankoopdatum:
stempel/ handtekening
Garantievoorwaarden
1. De
garantietermijn begint
met de
aankoopdabegin van de
garantietermijn geldt als bevestigd, wanneer de
koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon)
voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart. Het
serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de
garantiekaart!
tum
2.
en
stofzuiger
beslissing over herstelling, omruiling of
vervanging is aan ons voorbehouden.
Omgeruilde of vervangen onderdelen worden
onze eigendom. Door herstelling of vervanging
van onderdelen wordt de garantietermijn niet
verlengd.
5. De
het
garantie vervalt zodra herstellingen aan
het
apparaat verricht worden door personen die
niet voor service geautoriseerd zijn door LG
Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat
ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is
noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor
herstelling zonder risico op beschadigingen te
of materiaalfouten.
garantie is niet van toepassing voor
beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de
handleiding en normale slijtage. De garantie
geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht
breekbare delen (zoals bijv.kijkvensters en
gloeilampen). Beschadigingen die het gevolg
zijn van transport en ook de verzendings- en
verpakkingskosten vallen niet onder deze
garantie.
de handelaar
4. De
duurt 12 maanden. Het
Tijdens de garantieperiode verhelpen wij
gratis alle gebreken, indien aangetoond kan
worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage-
voor
van
kunnen
3. De
7. Om de
den tot
transporteren.
uw
8. Andere
--15--
moet u zich wenerkend servicecenter.
garantie aan te spreken
handelaar of
een
aanspraken zijn uitgesloten! Indien
deze bepalingen ongeldig zijn, dan
gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de
andere bepalingen wordt hierdoor niet
delen
van
beinvloed.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising