LG | MB-3822R | Owner's Manual | LG MB-3822R Handleiding

LG MB-3822R Handleiding
Instruction Manual
GM19
Oven
Parts/Gerat/Four/Oven
GM19
1. Front
2.
1.
plate
Viewing window
4.
lock system
5. Control panel
6. Glass tray
7. Roller rest
8. Grill rack
Safety
6. Plateau
Frontplatte
en verre
Support rouleaux
Turdichtung
Deurafdichting
Veiligheidsslot
Bedieningspaneel 6.
3.
4.
5. Bedienfeld
6. Glasschale
5.
8. Grilleinschub
7. Roterende steun
Rollenauflage
8. Grille
2. Venster
4. Sicherheitsverschluß
7.
securite
1. Voorkant
2. Sichtscheibe
3.
Systeme de verrouillage de
5. Tableau de commande
7.
1.
avant
3. Joint de porte
3. Door seal
4.
Plaque
2. Vitre
2
Glazen bak
8. Grille-rooster
Control
Panel/Bedienfeld/Tableau de commande/Bedieningspaneel
Power Selector Control
Used
to set
the desired power level.
Selector Control
the desired cooking time
Timer/Weight
Used
to set
or
weight.
Leistungswahl-Schalter
gewunschten Leistung.
Zur Auswahl der
Zeitschaltuhr/Gewichtskontrolle
Zur Auswahl der gewunschten Zubereitungszeit oder des Gargutgewichtes.
Bouton de selection de
puissance
Utilise pour selectionner le niveau de puissance.
Bouton de selection du temps et du poids
Utilise pour selectionner le temps de cuisson et le
poids
des aliments.
Vermogensselector
Dient
om
het gewenste vermogen in
Timer/Gewicht-regeling
Dient om de gewenste kooktijd of
3
te
stellen.
het gewenste
gewicht
in te stellen.
VOORZORGSMAATREGELEN TENEINDE
BLOOTSTELLING AAN TE HOGE NIVEAUS
MICROGOLF-ENERGIE TE VOORKOMEN
De microgolfoven werkt niet als de deur open staat. Dit komt omdat er beveiligingen in de deur zijn
aangebracht die de kookfunctie uitschakelen zodra de deur wordt geopend. Als men de microgolfoven zou
gebruiken met de deur open, zou men worden blootgesteld aan schadelijke microgolven. Het is belangrijk dat
niet
u
aan
Plaats
het deurmechanisme knoeit.
voorwerpen nooit
tegen de voorkant
van
de
oven en
de deur. Ook
mogen
vuilresten of
reinigingsmiddelen nooit op de afdichtende oppervlakken accumuleren. Een beschadigde oven mag nooit
worden gebruikt. Het is essentieel dat de deur van de oven goed kan sluiten en dat geen beschadiging wordt
geconstateerd van (1) de deur (verbogen), (2) de scharnieren of vergrendelingen (gebroken of los), (3) de
deur-afdichtingen en de afdichtende oppervlakken. Uw microgolfoven mag uitsluitend worden afgesteld of
gerepareerd door bevoegde onderhoudstechnici.
WAARSCHUWING
Als
en dranken, in de magnetron verwarmt, kunnen deze spontaan gaan koken
gevolg daarvan kunnen hete vloeistoffen plotseling overkoken. Teneinde dit te
voorkomen, altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
u
vloeistoffen Zoals
zonder vooraf
soepen
borrelen. Als
te
1.
Gebruik nooit
2.
Nooit oververhitten.
3.
De vloeistof
doosjes
roeren
met
rechte
voordat het
verwarmingsproces, opnieuw
4.
Laat
producten
schudden
na
het koken
(vooral zuigflessen
zijkanten
doosje
en een nauwe
in de
oven
hals.
wordt geplaatst. Halverwege gedurende het
roeren.
even in de microgolfoven staan. Voor gebruik inhoud roeren
babyvoeding) en de temperatuur zorgvuldig controleren.
nog
en
of
NL
Plaatsen
1.
2.
Eerst alle
verpakking en accessoires verwijderen.
microgolfoven op een vlak oppervlak, minimaal 85 cm boven de vloer en met minimaal 30 cm vrije
ruimte boven de microgolfoven en 10 cm erachter. Dit is voor de ventilatie. Ook de zijkant van de oven mag
niet worden belemmerd teneinde ventilatie mogelijk te maken. Tussen de voorkant van de oven en de rand van
het ondersteunende oppervlak moet een afstand van minstens 8 cm worden gehandhaafd om kantelen te
Plaats de
voorkomen.
De uitlaat is op de boven- of
zijkant
van
de
in
een
stopcontact
oven
aangebracht. Wordt die verstopt, dan zal de
oven
worden
beschadigd.
3.
Steek de stekker
vermogen
van
OPMERKING:
?
van uw oven
minstens 13 amp. Ook moet de
met
de normale spanning
van
230 volt wisselstroom met
een
het enige apparaat zijn dat op het circuit is aangesloten.
Dit apparaat mag nooit worden gebruikt voor commerciele doeleinden.
oven
WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD
De draden
van
Blauw
Bruin
Groen of Geel
Een
een
de hoofdkabel zijn
Neutraal
gekleurd
in
overeenstemming
met
de
volgende code:
-
-
-
Positief
Massa
beschadigd snoer is gevaarlijk
hiertoe bevoegd persoon.
en
dit
moet
dus worden
42
vervangen
door de fabrikant of de distributeur of
Voorzorgsmaatregelen
Een
?
lege
Als de
oven
mag nooit
gekookt of verwarmd.
tijden worden gebruikt, kunnen
worden aangezet.
worden
gebruikt dan is het het
best om daarin een glas water te plaatsen.
Door dat water zal alle microgolf-energie
worden geabsorbeerd als de oven toch per
ongeluk wordt aangezet.
Ook mogen nooit kledingstukken in de
microgolf-oven worden gedroogd. Als de oven
te lang wordt aangezet, is het mogelijk dat
verbranding of carbonisatie van dergelijke
kledingstukken plaatsvindt.
Kook geen eten verpakt in papier, behalve als in
het kookboek hierover uitdrukkelijke instructies
?
?
oven
niet
wordt
worden gegeven.
Gebruik de oven niet
?
of
?
?
?
?
Voor
?
het drogen van
producten. Deze kunnen
?
fruit
en
groenten,
een
druktoename
plaatsvinden
waardoor het ei kan barsten.
Uw oven mag nooit worden gebruikt
frituren.
Verwijder
de
voor
plastic wikkeling van het voedsel
gekookt of ontdooit.
dat in bepaalde gevallen voedsel
niet
gedurende verwarmen of koken moet zijn
afgedekt met plastic zoals beschreven in
kookboeken voor microgolfovens.
Als men rookontwikkeling constateert, moet men
de microgolfoven uitschakelen, de stekker uit het
stopcontact trekken en de deur gesloten houden
zodat eventueel
ontstane
vlammen worden
gedoofd.
?
wegwerpdozen, plastic, papier of
verpakte
voedingsmiddelen verwarmt, moet u geregeld
Wanneer
u
in
andere brandbare materialen
reiniging, de draaischuif altijd laten
controleren dat deze materialen niet in brand
afkoelen.
vliegen.
Kleine hoeveelheden voedsel hoeven korter
?
van
Nooit eieren in de schaal koken. Binnen de
Vergeet
kunnen worden veroorzaakt.
NL
koken, de schil
voordat dit wordt
worden veroorzaakt.
Gebruik nooit omdat papieren producten die
onzuiverheden kunnen bevatten waardoor
vonken en/of brand gedurende het koken
?
Voor het
schaal zal
Gebruik nooit houten schalen, kommen of bekers
aangezien daarop, brandplekken kunnen
?
die aanbranden
sterk worden verhit.
altijd doorprikken.
voor
handdoeken of papiere
namelijk verbranden.
te
Als normale
te
-
WAARSCHUWING:
Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen nooit in afgesloten
tainers worden verwarmd aangezien die kunnen barsten.
-
WAARSCHUWING:
Laat kinderen de
microgolfoven
enkel zonder toezicht
gebruiken
con-
nadat
u
hen voldoende instructies heeft gegeven zodat het kind de microgolfoven
veilig kan bedienen en precies weet welke risico's verbonden zijn aan het
onjuist gebruik
-
WAARSCHUWING: Als de deur
en
van
de
microgolfoven.
afdichting van de microgolfoven beschadigd zijn, mag de
geopend totdat deze is gerepareerd door een bevoegd
deur niet worden
technicus.
-
WAARSCHUWING:
Niet zelf
deur, het bedieningspaneel, de slotschakelaars of enig
van de microgolfoven knoeien, deze trachten te
repareren of af te stellen. Het verwijderen van panelen, voor reparatie of
onderhoud, is gevaarlijk omdat deze panelen u beschermen tegen
blootstelling aan microgolven. Reparaties dienen uitsluitend te worden
uitgevoerd door een bevoegd technicus.
aan
de
ander onderdeel
43
Hulpmiddelen bij het koken
HULPMIDDELEN BIJ HET KOKEN
Controleer of de voorwerpen die u gebruikt geschikt zijn voor de microgolfoven.
Hieronder volgt een tabel met een korte samenvatting van het juiste gebruik van kookhulpmiddelen in
uw oven:
Hulpmiddelen bij het koken
glas, glas-keramiek
Keramisch porselein
Microgolf
Grille
ja
ja
ja
ja
Vuurvast
(Nooit porselein gebruiken
met een gouden of zilveren rand)
Metalen containers
Niet-vuurvast
Voor de
nee
bestemd
plastic
ja
nee
Plastic foelie
ja
nee
Papieren produkten (bekers, borden, handdoeken)
ja
nee
nee
nee
oven
Uit stro, biezen
en
uit hout
vervaardigde
artikelen
Als in het recept staat dat aluminium folie,
vleespennen of hulpmiddelen die metaal
Microgolfoven
1. De meeste glazen, uit glaskeramiek en uit
vuurvast glas vervaardigde hulpmiddelen zijn
uitstekend. Dergelijke producten met een metalen
rand mogen nooit in een microgolfoven worden
gebruikt.
2.
ja
nee
glas
nee
en
karton kunnen wel in de
het juiste
gebruik
moeten
ruimte
worden
van
gebruikt,
minstens
2,5
cm
het metalen voorwerp en de binnenwand
de oven worden gehandhaafd. Als vonken
Grille
van
om uit vuurvastglas en
vervaardigde produkten en metalen
produkten, te gebruiken.
Papieren servetten, handdoeken en plastic
mogen nooit worden gebruikt.
1. Het is toegestaan
keramiek
waardoor gedurende het koken, vonken en/of
brand kunnen worden veroorzaakt. (Raadpleeg
voor
een
overspringen, altijd onmiddellijk verwijderen.
worden
kookboek
oven
microgolf-
daar hierin onzuiverheden kunnen voorkomen
uw
altijd
van
gebruikt. Gebruik nooit uit
gerecyculeerd papier vervaardigde producten
oven
in de
moet
tussen
Papieren servetten, handdoeken, borden, bekers,
doosjes
bevatten,
dan
2.
deze
producten.)
3. Plastic
schalen, bekers, zakken
voor
de
Opmerking:
Hulpmiddelen of de glazen draaitafel moeten
altijd voorzichtig worden verwijderd daar die
gedurende het koken zeer heet kunnen worden.
vrieskist/kast en plastic folie kunnen wel in de
microgolfoven worden gebruikt. De instructies
van
?
de fabrikant of de informatie in het
kookboek
4.
moeten altijd worden toegepast als
plastic producten in de microgolfoven worden
gebruikt.
Metalen hulpmiddelen en hulpmiddelen met een
metalen rand mogen in de microgolfoven nooit
?
Gebruik uitsluitend
een
thermometer die is
ontworpen of aanbevolen
voor
de
microgolfoven.
?
Als de
oven
wordt
altijd zijn geplaatst.
worden toegepast.
44
gebruikt
moet
de draaitafel
NL
Andere
Voor de beste resultaten
wordt
u
verzocht
commentaren
om
goed
en
nuttige
4.
prettiger koken,
de onderstaande
door
te
Sommige voedingsmiddelen
mogen, voor bereiding
geheel worden ontdooit. Voorbeelden:
vis wordt dermate snel gekookt dat het soms beter
is om hiermee aan te vangen terwijl de vis nog
gedeeltelijk bevroren is.
Het kan noodzakelijk zijn om de kooktijd van
bepaalde recepten te verhogen of te reduceren.
Dit is afhankelijk van de begintemperatuur van die
voedingsmiddelen.
nooit
lezen.
Beste resultaten:
1. Wanneer de
tijd wordt vastgesteld voor een
bepaald voedingsmiddel, begin dan altijd met de
minimum tijd. Tevens moet de conditie regelmatig
worden gecontroleerd. Voedsel kan makkelijk te
lang worden gekookt omdat microgolfovens zeer
5.
snel werken.
OPMERKING:
2. Kleine hoeveelheden voedsel of
voedingsmiddel met
een laag watergehalte kunnen uitdrogen. Worden
die te lang gekookt, dan kunnen die zeer hard
De lucht uit de ventilatierooster kan
worden.
Bruinen:
Ontdooien
van
bevroren
koken
producten:
producten kunnen direct in de oven
(Zorg er altijd voor dat eventuele
plastic bevestigingen of folie wordt verwijderd.)
1. Bevroren
worden ontdooit.
2. Ontdooien in
3.
instructies
overeenstemming
met
de "Tips
warm
gedurende het
worden.
beperkt aantal voedingsmiddelen dat niet
de microgolfoven wordt gekookt om
worden. Het kan dus noodzakelijk zijn om
Er is
een
lang
genoeg in
bruin
te
extra
kleur
toe te voegen.
Met paprika en bruinings-middelen bewerkte
zoals kunnen worden gebruikt op koteletten,
voor
het Ontdooien" in dit handboek.
Bepaalde gedeelten van het voedsel zullen sneller
gerechten
vleespastijen en stukjes kip.
Braadstukken, gevogelte of ham die 10-15 min of
langer worden gekookt, zullen zonder extra
hulpmiddelen, bruin worden.
ontdooien dan de rest. Dek deze af met kleine
stukjes aluminium folie. Hierdoor wordt het
ontdooiingsproces vertraagd of geelimineerd.
NL
Reinigen
en
verzorging
VOOR HET REINIGEN MOET DE OVEN ALTIJD ZIJN
DE DEUR
AFGEZET.
De deur en de afdichtingen moeten altijd schoon
worden gehouden. Gebruik uitsluitend warm zeepsop.
Zorg
ervoor
dat de binnenkant
van
de
oven
droog wordt gehouden. Als algemene
binnenkant na gebruik altijd reinigen.
en
schoon
regel, de
Vervolgens goed drogen.
GEBRUIK GEEN AGRESSIEVE OF BIJTENDE
MIDDELEN ZOALS SCHOONMAAKMIDDELEN OF
STAAL EN ZACHT PLASTIC MATERIAAL.
BINNENWANDEN
Verwijder eventuele kruimels
de deur
Dit
en
moet
de
en
voedselrestanten
Metalen onderdelen kunnen makkelijk worden
onderhouden door die regelmatig met een vochtige
doek af te vegen.
vochtige doek.
gedeelte
goed worden gereinigd zodat
de deur altijd goed kan worden gesloten. Ook moeten
vetspatten altijd met een in zeepsop gedrenkte doek,
worden verwijderd. Vervolgens drogen.
Nooit schurende middelen gebruiken waardoor de
gelakte oppervlakken van de oven kunnen worden
gekrast of beschadigd.
tussen
oven
met
een
zeer
BUITENKANT
Reinigen
afvegen
ROLSTEUN
verwijder. Ook
moet
en
een
zacht
drogen
zeepsop
met
een
en warm
water.
zachte doek. Nooit
schurende materialen gebruiken. Ook nooit water in
de roosters laten stromen. Als het snoer vuil wordt,
GIET NOOIT WATER IN DE OVEN.
De rolsteun moet worden
met
Afspoelen
die
minstens eenmaal per week in heet zeepsop worden
gereinigd teneinde te voorkomen dat de rotatie van
de
wieltjes door gestold vet, onmogelijk wordt
gemaakt.
45
met
een
vochtige doek.
Bediening
KOKEN IN DE MICROGOLFOVEN
1.
HET KOKEN VAN VERVROREN VOEDSEL OP
Open de deur van de oven. Plaats het voedsel
de draaitafel in de oven. Sluit de deur.
GEWICHT
op
Het ontdooien
voordelen
vermogensselector ( ) op het
gewenste niveau. Er zijn vijf niveaus van 90 watt tot
maximum. De vermogensselector kan in ieder van
deze standen worden gezet.
niet
?
bevroren voedsel is
een
van
de
van een
wordt bevorderd.
max
?
600
?
360
belangrijk om niet te vergeten dat het ontdooien
langer duurt dan koken in de microgolfoven. Blijf het
voedsel controleren. Dit moet gedurende het ontdooien, ook minstens eenmaal worden omgekeerd.
Het is
ontdooien
?
van
microgolfoven. Met een dergelijke
oven kan dit veel sneller geschieden dan in de ijskast.
Ook is dit veiliger dan ontdooien bij kamertemperatuur
daar in de oven, de aanwas van schadelijke bacterien
2. Zet de
?90
1. Draai de
3. Zet de timer
vermogensselector ( )
op
ontdooien
().
de gewenste kooktijd. De
draaitafel gaat roteren en het koken. Aan het eind
van de kooktijd zal een bel gaan rinkelen. Ook
( )
op
2. Draai de
rechtsom
knop
op
de timer/Gewicht-regeling ( )
gewicht (kg) van het voedsel.
van
het
wordt het lampje afgezet.
Opmerking:
Ieder cijfer
?
?
Opmerking: De oven begint te werken zodra de
knop van de timer wordt rondgedraaid. Ieder cijfer
de schaalverdeling vertegenwoordigt een kg.
de
schaalverdeling vertegenwoordigt
een minuut. Nauwkeurige tijdsinstelling is mogelijk
door de knop van de timer een beetje voorbij de
gewenste kooktijd te draaien. Draai die vervolgens
terug naar de juiste instelling.
Druk de knop in waarmee de deur wordt geopend
op
NL
of het voedsel de juiste conditie
heeft bereikt. Dit dient te geschieden gedurende het
om na
te gaan
koken. Als de deur wordt
geopend, zal de oven
afgezet. Ook zal de timer niet
verder doordraaien. Als het voedsel nog langer
moet worden gekookt, moet de deur worden
gesloten. De oven wordt aangezet en ook zal de
timer blijven doortellen.
automatisch worden
?
De draaitafel kan
naar
links of
naar
op
rechts draaien.
46
Bediening
GRILLEREN
COMBINATIE-KOKEN
Zie
1.
pagina 3.
Open de deur van de
op
het rek in de
Zie
oven.
Plaats het voedsel
sluit de deur.
oven en
pagina
3.
De bovenstaande modellen beschikken
combinatie-kookfunctie
waarmee u
over een
voedsel
de
met
) en microgolf (
) tegelijkertijd kunt
koken. De tijd noodzakelijk voor het op deze
manier koken van voedsel is algemeen korter dan
wanneer deze faciliteiten afzonderlijk worden
gebruikt.
grille (
2. Moet de functie-
en vermogens-selector
( )
) worden gedraaid.
grille (
3. Zet de timer
( )
op
de gewenste
De draaitafel gaat draaien
en
met
op
kooktijd.
koken wordt
lampje gaat branden.
eind van de kookperiode, gaat de
Het lampje wordt afgezet.
aangevangen. Het
Aan het
rinkelen.
?
Raadpleeg
de
gekookte
?
NL
?
de conditie
van
(
)(
+
op
)
zet
( ) op COMBI
vermogens-selector
de
het gewenste niveau.
grille-functie wordt gebruikt omdat de
van het glas kan oplopen tot
3. Zet de timer
( )
op
de gewenste
temperatuur
De draaitafel gaat draaien
100°C.
aangevangen. Het
er voor dat kinderen niet bij het
bedieningspaneel kunnen!
Als de grille de eerste keer na aankoop van de
oven wordt gebruikt, is het mogelijk dat enige
Aan het
Zorg
rinkelen.
van een
kooktijd.
koken wordt
lampje gaat branden.
eind van de kookperiode, gaat de
Het lampje wordt afgezet.
bel
kwartz-grille verhit de buitenkant van het
terwijl door de microgolf-aktie de
binnenkant wordt gekookt.
?
Voorverwarmen is dus
met
De
Opmerking:
Gebruik bij voorkeur het grille-rek daar
de tijd en resultaten van het koken zullen
afwijken als uitsluitend de draaitafel
wordt gebruikt.
Dit model is voorzien
en
voedsel
verdwijnen.
grille.
oven en
als
rook wordt waargenomen. Die rook zal snel
?
Plaats het voedsel
oven.
2. Draai de functie-selector
het
( )
aangeraakt
de
van
de draaitafel of op het rek in de
sluit de deur.
voedsel wilt controleren.
Het venster mag nooit worden
de
?
u
Open de deur
op
onder KOKEN IN DE
opmerking
MICROGOLF-OVEN als
1.
bel
VOORZICHTIG: Na
gebruik
de timer
anders
nooit vergeten om
op 0 te zetten
weer
blijft
de
oven
werken.
Voedsel
altijd voorzichtig uit de oven
verwijderen daar de verpakking heet
kwartz
overbodig.
47
zal
zijn.
Richtlijnen
of opwarmen
voor verwarmen
Verwarmen of opwarmen
van voedsel in de microgolfoven, is het belangrijk om een aantal richtlijnen te volgen. Eerst moet de
nauwkeurig worden vastgesteld teneinde de tijd te bepalen die noodzakelijk is voor het opwarmen. Plaats het
voedsel in een cirkelvormig patroon aangezien enkel dan de beste resultaten worden verkregen. Voedsel op kamertemperatuur zal
sneller worden verwarmd dan gekoeld voedsel. Produkten in blik moeten uit het blik worden verwijderd. Vervolgens moeten deze in
een doosje worden geplaatst die in een microgolfoven kan worden gebruikt. Het voedsel zal gelijkmatiger worden verwarmd als dit
met een deksel dat geschikt is voor een microgolfoven wordt afgedekt of als doorgeprikt plastic folie wordt gebruikt. Het deksel
moet voorzichtig worden verwijderd teneinde brandwonden veroorzaakt door stoom, te vermijden. Gebruik de onderstaande tabel
als richtlijn voor het opwarmen van reeds gekookt voedsel.
hoeveelheid voedsel
Gerecht
Voorgesneden vlees
3 plakken (0,5 cm dik)
Kooktijd
(op HOOG)
11G2~21G2 minuut
Speciale
Plaats het vlees
op
N.B.: Als
?
jus of
bord dat
geschikt is voor een microgolfoven.
plastic folie en ventileren.
worden gebruikt, zal het vlees sappig blijven.
een
Verolgens afdekken
instructies
met
saus
Stukjes kip
1 borst
2~31G3minuut
1 poot of
dij
11G2~21G2 minuut
Vis-filets
1~21G2minuut
Plaats de porties kip op een bord dat geschikt is voor de microgolfoven.
Vervolgens afdekken met plastic folie en ventileren.
Plaats de vis
op
een
Vervolgens afdekken
(170-230 gr.)
bord dat
met
geschikt is voor de microgolfoven.
plastic folie en ventileren.
41G2~7minuut
Plaats de lasagna op een bord dat geschikt is voor de microgolfoven.
Vervolgens afdekken met plastic folie en ventileren.
1 beker
11G2~31G2 minuut
KOKEN in
4 bekers
5~71G2minuut
Lasagna
1 portie
(300 gr.)
Casserole
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
Casserole
creme
of kaas
1 beker
11G2~3 minuut
4 bekers
4~61G2minuut
Hamburgergehakt
1 sandwich
1~3minuut
halve beker
zonder
vulling en het kadetje afzonderlijk verwarmen.
De vulling koken afgedekt in een casserole-schaal die in de microgolfoven
kan worden gebruikt.
Eenmaal roeren. Het kadetje verwarmen zoals hieronder aangegeven.
De
of barbecued rundvlees
(een
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
vleesvulling)
kadetje
Aardappelpuree
1 beker
2~31G2minuut
4 bekers
6~81G2minuut
Witte bonen in tomatensaus
1 beker
saus
4 bekers
3~41G2minuut
8~111G2 minuut
Rijst1 beker
11G2~2 minuut
4 bekers
Sandwich
4~6minuut
met
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
2~31G2minuut
Ravioli of pasta in
1 beker
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
vulling of kadetje
20~35seconden
In
1 beker
11G2~3 minuut
KOKEN in
4 bekers
4~6minuut
1
kadetje
een
papieren handdoek wikkelen
en
op
de
glazen schotel plaatsen.
Groenten
Soep
1 portie
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
een casseroleschaal die geschikt is voor de microgolfoven.
Halverwege gedurende het koken, eenmaal omroeren.
KOKEN in
(8 oz)
2~3minuut
48
NL
Tabel: Verse groenten
Groente
Gewicht
Artichoken
(230
gr. per
stuk)
Asperge
Kooktijd
(op
HOOG)
2 medium
5~8
4 medium
11~13
450 gr.
3~7
450 gr.
8~12
Instructies
Schoonmaken. 2
sap
theelepels water en
2
Wachttijd
theelepels
2-3 minuten
toevoegen. Afdekken.
Een halve beker water toevoegen. Afdekken.
2-3 minuten
Vers, stengels
Sperziebonen,
vers
Een halve beker water toevoegen in
van
Verse biet
450 gr.
13~18
Een halve beker water toevoegen in
van
Broccoli,
stengels
Kool,
450 gr.
vers,
5~9
vers,
Bloemkool,
geheel
gehakt
450 gr.
200 gr.
vers,
6~8
450 gr.
vers,
3~6
Een
8~10
2-3 minuten
arrangeren.
bakschaal.
2-3 minuten
afgedekte casseroleschotel
1/4 beker water toevoegen in een afgedekte casseroleschotel
Halverwege gedurende het koken opnieuw arrangeren.
3~6
In
8~10
casserole-schotel
2 kolven
5~9
Reinigen.
Champignons, vers
in plakjes gesneden
230 gr.
2~3
Plaats de
Pastinaak, vers, in
plakjes gesneden
450 gr.
4~8
Doperwten,
4 bekers
plakjes snijden.
Een halve beker water toevoegen in
van
2-3 minuten
arrangeren.
Een
1 liter.
4 bekers
gesneden
een
1/4 beker water toevoegen in een afgedekte casseroleschotel
1 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw arrangeren.
2 bekers
een
afgedekte
2-3 minuten
2-3 minuten
2-3 minuten
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
arrangeren.
vers
7~10
Bataat
2
Geheel; gebakken
(170-230 gr. ieder)
4
Aardappelen
Geheel; gebakken
aardappelen
(170-230 gr. per stuk)
2
vers,
4
middelgroot
middelgroot
aardappelen
aardappelen
450 gr.
vers, in
vers,
van
1,5 liter. Afdekken.
2-3 minuten
2-3 minuten
een
afgedekte casseroleschotel
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
Een halve beker water toevoegen in
een
afgedekte casseroleschotel
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
2-3 minuten
arrangeren.
Prik de bataat
2-3 minuten
6~8
Prik de aardappel een aantal keer met de vork door.
Vervolgens op 2 papieren handdoeken plaatsen.
Halverwege gedurende het koken omdraaien.
2-3 minuten
Een halve beker water toevoegen
2-3 minuten
10~15
5~8
een
5~8
7~10
aantal keer
arrangeren.
Vervolgens op 2 papieren handdoeken plaatsen.
Halverwege gedurende het koken omdraaien.
van
met
de vork door.
aan een
2-3 minuten
2-3 minuten
afgedekte
2 liter.
Een halve beker water toevoegen in
van
450 gr.
bakschaal
7~13
plakjes gesneden
Courgette,
een
Een halve beker water toevoegen in
casseroleschaal
450 gr.
in
5~10
bladspinazie
Courgette,
eetlepels water
2-3 minuten
van
vers
Giet 2
champignons in een afgedekte casseroleschaal van 1,5 liter.
Halverwege gedurende het koken opnieuw arrangeren.
van
heel
afgedekte casseroleschotel
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
Reinigen.
van
stukjes selderij.
Spinazie,
een
Een halve beker water toevoegen in
van
Vers, in plakjes
NL
een
2-3 minuten
arrangeren.
Een halve beker water toevoegen.
Wortelen,
gesneden
Mais,
afgedekte casseroleschotel
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
Plaats de broccoli in
van
Verse
een
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
een
afgedekte casseroleschotel
1,5 liter. Halverwege gedurende het koken opnieuw
Doorprikken. Op 2 papieren handdoeken plaatsen.
Draai de courgettes om en vervolgens moeten die halverwege
gedurende het koken opnieuw worden gearrangeerd.
49
2-3 minuten
arrangeren.
2-3 minuten
Tips
Ontdooien
van
vlees
-
tips
en
voor
het ontdooien
technieken.
WAARSCHUWING: Gedurende het koken nooit aluminium folie
gebruiken.
?U kunt vlees in de
oorspronkelijke verpakking ontdooien zolang daarin geen metalen aanwezig zijn. Eventuele
metalen ringen, bevestigingen, draad of folie moeten worden verwijderd.
?Plaats het vlees in een ondiepe bakschaal zodat de vloeistoffen worden opgevangen.
?Het vlees mag uitsluitend zolang als noodzakelijk is, worden ontdooid. Afzonderlijke artikelen zoals koteletten,
worstjes en spek moeten zo snel mogelijk worden gescheiden. Verwijder de reeds ontdooide porties en ga door
met
?
?
het ontdooien
van
de resterende stukken.
Hele stukken vlees zijn ontdooid zodra een vork met middelbare kracht, in het midden van het vlees kan worden
gestoken. Het midden is nog steeds gedeeltelijk bevroren. Laten staan tot het vlees geheel is ontdooid.
Vlees ontdooien door de ontdooiingsfunctie
te
gebruiken.
ONTDOOIINGSTABEL
Vlees
-
VLEES EN GEVOGELTE
Gewicht
Ontdooiingstijd
(minuten)
Wachttijd
(minuten)
RUNDVLEES
Frankfurter
gehakt
niertjes
lever
gebraden rundhaas
gebraden, voorvoet
gebraden ribstuk (gerold)
gebraden biefstuk (van het been)
gebakken lendestuk
biefstuk in blokjes
biefstuk, flank
biefstuk, rond
biefstuk, lendestuk
450 g
450 g
5-6
10
8-10
10
1kg
8-12
10
450 g
6-7
10
18-20
15
22-26
15
15-20
15
1,5 kg
1,5-2 kg
1,5-2 kg
1,5-2 kg
2-2,3 kg
20-25
15
28-33
20
450 g
7-8
10
700 g
9-10
10
1kg
1kg
10-14
10
10-12
10
450 g
450 g
9-10
10
gehakt
4-5
10
biefstuk
450 g
6-8
10
700 g
700 g
10-15
10
8-10
10
450 g
5-6
10
28-34
20
12-17
15
schouder
2-2,3 kg
1,5 kg
1,2 kg
12-15
10
varkenshaas
1kg
10-12
10
2-2,3 kg
28-33
15
1,2-1,5 kg
1,2-1,5 kg
1-1,5 kg
26-30
20
KALFSVLEES
kotelet
VARKENSVLEES
cotelet
(1,2 cm dik)
blokjes
gehakt
gebraden lendestuk (van het bot)
krabbetjes
LAMSVLEES
gebraden lamsbout of schouder
KIP
hele
kip
afzonderlijke porties
borst (met bot)
kippeboutjes
dijen
vleugels
14-17
15
10-14
20
450 g
450 g
9-10
10
9-10
10
700 g
8-12
10
1-1,5 kg
2-2,5 kg
14-16
15
18-22
20
2-2,5 kg
30-40
25
KALKOEN
afzonderlijke porties
borst (met bot)
EEND
geheel
50
NL
Grille
-
kooktabel
Richtlijnen voor het grilleren van vlees op de grille
Verwijder overtollig vet van het vlees. Het vet wegsnijden. Zorg ervoor dat
(Hierdoor zal worden voorkomen dat het vet gaat krullen.)
Vervolgens op het rek plaatsen. Borstelen met gesmolten boter of olie.
Halverwege gedurende het koken, het vlees omkeren.
?
u
niet in het magere vlees
snijd.
?
?
Gerecht
Biefburgers
Kooktijd
(circa)
(minuten)
Gewicht
13-16
50gx2
100gx2
19-23
Hints
Afborstelen met olie of
gesmolten boter.
Dunne
(2,5
cm
dik)
Middelbaar
Goed doorbakken
230gx2
230gx2
230gx2
18-20
geplaatst. Dikke porties
22-24
kunnen
26-28
druipbak worden
geplaatst. Halverwege
gedurende het koken,
230gx2
27-32
omkeren.
230gx2
25-32
230 g
13-16
Varkenscoteletten
cm
moeten
op
Halfrauw
(2,5
porties
het rek van de
grille worden
Biefstuk
dik)
op
een
Lamscoteletten
(2,5
cm
dik)
Worstjes
Richtlijnen
NL
Regelmatig omkeren.
het
grilleren van vis en zeegerechten
zeegerechten op het rek. De gehele vis moet eerst diagonaal worden ingesneden. Dan pas grilleren. De vis en de
zeegerechten borstelen met gesmolten boter, margarine of olie. Dit dient voor en gedurende het koken te geschieden. Hierdoor zal
de vis minder snel uitdrogen. Grilleren gedurende de tijd die is aangegeven in de tabel. Een gehele vis of vis-filets moeten voorzichtig
halverwege gedurende het grilleren, worden omgekeerd. Desgewenst kunnen ook dikke filets halverwege gedurende het grilleren
worden omgekeerd.
voor
Plaats de vis of
Gerecht
Kooktijd
(circa)
(minuten)
Gewicht
Hints
Afborstelen met
gesmolten boter
Vis-fillets
1cmdik
1,5 cm dik
230 g
230 g
20-24
Vis-steaks
2,5 cm dik
230 g
24-28
Gehele vis
225-350 g ieder
16-20
450 g
24-28
450 g
450 g
16-20
Gedurende het koken
16-20
goed bedruipen.
Schaaldieren
Ongekookte garnalen
17-21
51
en
halverwege gedurende
het koken omkeren.
Rekening houden met
tijd voor dikke en
oliehoudende vis.
extra
Vragen
V. Wat is
er
fout als het
lampje
van
de
oven
en
antwoorden
tijd is zeer belangrijk. Na koken in de
microgolf, is hitte in het voedsel aanwezig en niet
in de oven. In veel voedingsmiddelen wordt
voldoende interne hitte opgeslagen zodat het
kookproces zelfs nadat het voedsel uit de oven is
verwijderd, voortgang kan vinden. Deze wachttijd
A. Die
niet
gaat branden?
A.
Het
gloeilampje is doorgebrand.
gesloten.
De deur is niet
V. Waarom komt stoom uit het luchtuitlaatrooster
en/of waarom druppelt
van
water
van
de onderkant
gewoonlijk gedurende het koken,
geproduceerd. De microgolfoven werd zo
vervaardigd dat die stoom wordt afgevoerd via
het zijrooster. Deze
stoom
kan dan
u
condenseert
van
Dit is normaal
en
veilig
te
maken.
V. Wordt de
venster in
soms
en
A.
door het
de deur?
A. Nee! Door het metalen scherm wordt de
mijn oven niet altijd net zo snel als
gesuggereerd in de richtlijnen?
Raadpleeg eerst nogmaals de richtlijnen en
overtuig u ervan of de richtlijnen exact zijn
uitgevoerd. Ga ook na waardoor fluctuaties in
kooktijd kunnen worden veroorzaakt.
De kooktijden en hitte-instellingen zijn uitsluitend
suggesties teneinde te lang koken, te voorkomen.
Dit is het meest algemene probleem bij het
gewend raken aan een microgolfoven.
Variaties is afmeting, vorm en gewicht en maat
kunnen resulteren in langere kooktijden.
wordt
hierover
microgolfenergie uitgestraald
energie
teruggekaatst in de oven. De openingen of
poorten zijn zodanig uitgevoerd dat licht kan
doordringen. De microgolfenergie wordt echter
niet doorgelaten.
Gebruik
V. Wordt de
microgolfoven beschadigd
als die
lege
oven
zoals
het
mogelijk
ontploffen?
pocheren van eieren
doorprikken
met
een
tandestoker. Dan
door
te
eerst
dat verwacht in
A. Hiervoor
dat de dooier breekt doordat de
een
de suggesties
geheel
is
voor
gekookt
normale
oven.
oven
vonken worden
zijn
er
verschillende redenen:
gebruikt schalen met metalen
afwerking (zilver of goud).
U
binnen het membraan rond de dooier,
accumuleert. Teneinde dit te voorkomen, de
koken. Eieren nooit koken zonder
en
of het voedsel
geproduceerd?
is
stoom
dooier
u
na
V. Waarom kunnen in de
soms
A. Gedurende het bakken of
eigen oordeel
conventionele
nooit aanzetten.
V. Waarom kunnen eieren
u
het koken. Ga
leeg
wordt aangezet?
A. Ja. Een
cakes is
V. Waarom werkt
op
de onderkant
zich geen zorgen
druppelen.
hoeft
water
en
noodzakelijk zodat ook de binnenkant geheel
wordt doorgekookt zonder dat de buitenkant
teveel wordt doorgekookt.
A. Stoom wordt
de deur. Het
braadstukken, grote groenten
voor
de deur?
U heeft
pas
de schaal
de
prikken.
U
een
onderdelen of
vork of ander metalen voorwerp in
achtergelaten.
gebruikt een grote hoeveelheid
oven
aluminiumfolie.
V. Waarom wordt
het koken is
een wachttijd
beeindigd?
aanbevolen nadat
U
52
gebruikt
een
metalen
bevestigingsdraad.
NL
Technische
specificaties
GM19
230 volt
Energieverbruik
Vermogen (IEC 60705 beoordelingsnorm)
Microgolf-frequentie
Buitenafmetingen (W x H x D mm)
wisselstroom,
50 Hz
800 watt
2,450
MHz
455x281x332
Stroomverbruik
?
?
Microgolf
1,200 Watts
Grille
1,000 Watts
Combinatie
2,150 Watts
De vermelde
afmetingen zijn benaderingen.
blijven streven naar verbetering
kennisgeving worden gewijzigd.
Daar
wij
constant
van onze
produkten,
NL
53
is het
mogelijk dat specificaties zonder voorafgaande
Notes
54
PART No. 3828W5A2545
Rev.
01/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising