LG | MC-8087TR | Owner's Manual | LG MC-8087ARS Handleiding

LG MC-8087ARS Handleiding
MICROWAVE/GRILL/CONVECTION OVEN
MAGNETRON/GRILL/CONVECTIEOVEN
FOUR COMBINE MICRO-ONDES/GRIL/CONVECTION
OWNER’S MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D’UTILISATION
PLEASE READ THIS OWNER’S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS DE
OVEN TE GEBRUIKEN.
LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
MC-8087ARB
MC-8087ARS
MC-8087TR
P/No: MFL33716105
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen om overmatig energieverbruik te voorkomen.
Wanneer u vloeistoffen zoals soepen, sauzen en drankjes in de magnetron
opwarmt, kan er een vertraagde spatreactie optreden zonder zichtbare
luchtbellen vooraf. Dit kan resulteren in een plotseling overkoken van de hete
vloeistof. Om dit te voorkomen gaat u als volgt te werk:
Als gevolg van ingebouwde veiligheidsvoorzieningen kunt u de oven niet
gebruiken met de ovendeur in geopende stand. Deze
veiligheidsvoorzieningen schakelen automatisch elke kookactiviteit uit op het
moment dat de deur wordt geopend. Persoonlijke blootstelling aan
microgolven kan namelijk schadelijk zijn.
Het is daarom belangrijk dat er niet met de veiligheidsvoorzieningen
wordt geknoeid.
1. Gebruik geen rechtwandige bekers met smalle halsopening.
2. Vermijd oververhitting.
NL
Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en zorg
ervoor dat zich geen vuil of etensresten kunnen ophopen tussen de
afdichtingen.
3. Roer de vloeistof eerst door alvorens deze in de oven te zetten en roer
nogmaals halverwege de opwarmtijd.
4. Laat de vloeistof na het opwarmen nog even in de oven staan, roer of
schud nogmaals zorgvuldig (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding) en controleer vóór consumptie de temperatuur om
brandwonden te voorkomen (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding).
Wees voorzichtig met het vastpakken van de beker.
Gebruik de oven in geen geval wanneer deze beschadigd is. Het is daarom
zeer belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen
zijn aan: (1) deur(frame), (2) scharnieren en grendels (gebroken of los), (3)
deurafdichtingen en sluitoppervlakken.
Uw oven mag alleen door gekwalificeerd servicepersoneel worden
geïnstalleerd en gerepareerd.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Controleer of de kooktijden correct zijn ingesteld,
aangezien het overschrijden van bereidingstijden
kan leiden tot het verbranden van het GERECHT
waardoor schade aan uw oven kan worden
veroorzaakt.
Laat voedsel altijd enige tijd na het opwarmen in de
magnetron staan en controleer de temperatuur alvorens
het te consumeren. Vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding.
44
Inhoud
Voorzorgsmaatregelen _____________________________________________44
Inhoud __________________________________________________________45
Uitpakken en installeren ____________________________________________46 ~ 47
Klok instellen _____________________________________________________48
Kinderslot _______________________________________________________49
Snelstart _________________________________________________________50
Bereidingen met de microgolffunctie __________________________________51
Vermogensniveaus van de magnetronfunctie ___________________________52
Grillen __________________________________________________________53
Grillen Combinatiebereidingen ______________________________________54
Warmhouden ____________________________________________________55
EZ-schoon _______________________________________________________56
Snelheid van hete lucht voor het voorverwarmen________________________57
Snelheid van hete lucht voor het bereiden _____________________________58
Convectie combinatie koken_________________________________________59
Convectie voor het voorverwarmen ___________________________________60
Convectie voor het bereiden ________________________________________61
Automatisch koken ________________________________________________62 ~ 63
Automatisch braden _______________________________________________64 ~ 65
Automatisch opwarmen ____________________________________________66 ~ 67
Automatisch ontdooien _____________________________________________68
Richtlijnen voor het ontdooien met Automatische gewichtsinstelling_________69
Snel Ontdooien ___________________________________________________70
Handleiding Snel Ontdooien ________________________________________71
Verwarmen of opwarmen gids ______________________________________72
Verse groente gids ________________________________________________73
Ontdooi Gids_____________________________________________________74
Grill bakken gids__________________________________________________75
Conventie koken gids ______________________________________________76 ~ 77
Richtlijnen van de snelheid van hete lucht voor het bereiden ______________78
Veiligheidsvoorschriften ____________________________________________79 ~ 80
Magnetronbestendig kookgerei ______________________________________81
Eigenschappen van voedsel en koken in de magnetron __________________82 ~ 83
Vragen en antwoorden_____________________________________________84
Informatie over elektrische aansluiting/Technische gegevens ______________85
Hoe een magnetron werkt.
Microgolven van een magnetron zijn te vergelijken met radio- en
televisiegolven en gewoon daglicht. Gewoonlijk bewegen microgolven zich
buitenwaarts wanneer ze door de atmosfeer reizen en ze verdwijnen zonder
effect. Magnetronovens zijn echter dusdanig ontworpen dat zij gebruik
maken van microgolven als energie. De elektriciteit die naar de
magnetrontube wordt gevoerd, wordt gebruikt om microgolfenergie op te
wekken.
Deze microgolven komen de kookruimte binnen door de openingen binnenin
de oven. Een draaiplateau of bakplaat wordt op de bodem van de oven
geplaatst. Microgolven kunnen niet door de metalen wanden van de oven
dringen, maar gaan wel door materialen als glas, porselein en papier. Dit
zijn de materialen waarvan magnetronbestendig serviesgoed is gemaakt.
Microgolven verwarmen niet het serviesgoed, maar dit wordt op zijn beurt
wel verwarmd door de warme voedingsmiddelen die het bevat.
Een zeer veilige toepassing
Uw magnetron-oven is één van de veiligste
huishoudelijke elektrische apparaten. Als de deur wordt
geopend, stopt de oven automatisch met het produceren
van microgolven. Microgolfenergie wordt bij het
binnendringen in het voedsel volledig omgezet in
warmte. Het laat geen enkele rest-energie over die
schadelijk voor u zou kunnen zijn wanneer dit voedsel
gegeten wordt.
45
NL
Uitpakken en
installeren
Door het juist opvolgen van de basisstappen, zoals uiteengezet op deze twee bladzijden, kunt u snel controleren
of de oven correct functioneert. Let goed op de richtlijnen over waar u de oven moet installeren. Let er bij het
uitpakken op, dat u alle accessoires en verpakkingsmateriaal verwijdert. Controleer tevens of de oven tijdens het
transport niet is beschadigd.
Plaats de oven in de ruimte van uw keuze. Deze ruimte
moet meer dan 85 cm hoog zijn en voor een goede
ventilatie moet er minstens 20 cm over blijven boven de oven en 10
cm aan de achterkant. De voorzijde van de oven moet minstens 8
cm van de rand af staan om voorover kantelen te voorkomen.
Er is een luchtopening voorzien bovenop of aan de zijkant van de
oven. Het afdekken van deze luchtopening kan beschadiging van
de oven tot gevolg hebben.
Pak de oven uit en plaats hem op een horizontaal
oppervlak.
NL
GLAZEN BAKPLAAT
ROOSTER
DRAAIENDE RING
DEZE OVEN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR
COMMERCIEEL CATERINGGEBRUIK
46
Steek de stekker in een standaard stopcontact.
Controleer of de oven het enige elektrische
huishoudelijke apparaat is dat op deze wandcontactdoos
is aangesloten. Indien de oven niet juist functioneert, trek dan de
stekker uit het stopcontact en steek hem er opnieuw in.
Druk op de STOP/CLEAR-toets. Druk
vervolgens een keer op de START-toets om
30 seconden.
SECONDEN
Op het VERTONING kunt u zien dat er wordt afgeteld
vanaf 30 seconden. Wanneer het VERTONING 0
bereikt, hoort u een PIEPSIGNAAL. Open de deur en controleer de
temperatuur van het water. Als de oven goed werkt, dan moet het
water nu warm zijn. Pas op wanneer u de bak of kom uit de oven
haalt, want deze kan heet zijn.
Open uw ovendeur door op de knop DEUR OPEN te
drukken. Plaats de DRAAIENDE RING in de oven en
plaats het GLAZEN BAKPLAAT hier bovenop.
Vul een bak of kom die geschikt is voor
magnetrongebruik met 300 ml (1/2 kop) water. Zet
het op de GLAZEN BAKPLAAT en sluit de ovendeur. Indien u
niet zeker weet welk soort serviesgoed u in de oven mag
gebruiken, raadpleeg dan bladzijde 81.
NL
UW OVEN IS NU GEÏNSTALLEERD
De inhoud van de voedingsflessen en
babyvoedingspotjes moeten worden > geroerd en
geschud. Temperatuur moet voor consumptie worden >
gecontroleerd om verbranding te voorkomen.
47
Klok
instellen
U kunt de klok volgens het 12-delig of het 24-delig stelsel instellen.
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u de klok kunt instellen op 14:35 in de 24-uurstand. Zorg ervoor alle
verpakkingsmateriaal van uw oven te hebben verwijderd.
Controleer of u uw oven correct geïnstalleerd hebt, zoals eerder in deze
handleiding beschreven.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
NL
Wanneer uw oven voor de eerste keer
op het elektriciteitsnet is aangesloten of
wanneer er opnieuw elektriciteit is na
een stroomuitval, toont het display een
‘0’ en moet u de klok opnieuw instellen.
Als de klok (of het display) vreemd
uitziende symbolen weergeeft, moet u de
stekker van uw oven uit het stopcontact
trekken en hem er vervolgens opnieuw
insteken.
Druk eenmaal op de toets CLOCK.
Druk op DIAL voor bevestiging van 24-uurs klok.
(Als u de 12-uursklok wilt gebruiken, druk dan nogmaals op de toets
CLOCK. Als u na het instellen van de klok een andere optie wilt
veranderen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en hem er
opnieuw insteken.)
Draai aan de DIAL tot het display "14:00" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van uren.
U moet de klok opnieuw instellen.
Draai aan de DIAL tot het display "14:35" weergeeft.
Druk op DIAL.
De klok begint nu te tellen.
48
Kinderslot
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Uw oven is met een
veiligheidsvoorziening uitgerust die
voorkomt dat uw oven ongewild in
werking wordt gesteld. Na het instellen
van het kinderslot kunt u geen enkele
functie meer gebruiken en kan er geen
voedsel worden bereid.
Uw kind kan de ovendeur echter nog
altijd openen.
Houd de toets STOP/CLEAR ingedrukt tot "L" op het display verschijnt en
er een PIEP-signaal weerklinkt.
Het KINDERSLOT is nu ingeschakeld.
Om het KINDERSLOT uit te schakelen, houdt u de toets STOP/CLEAR
ingedrukt tot "L" op het display verschijnt. Wanneer u de toets loslaat,
weerklinkt een piepsignaal.
49
NL
Snelstart
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u 2 minuten bereidingstijd met hoog vermogen instelt.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
NL
Dankzij de SNELSTARTFUNCTIE kunt u
via een druk op de toets SNELSTART 30
seconden bereidingstijd op HOOG
vermogen instellen.
Druk viermaal op de toets QUICK START om 2 minuten bereidingstijd
met een HOOG vermogen in te stellen.
De oven start reeds voordat u de toets viermaal heeft ingedrukt.
Tijdens SNELLE START koken, kunt u de kooktijd verlengen tot 99 minuten 59 seconden door herhaaldelijk op de
SNELLE START knop te drukken of met behulp van DRAAIKNOP.
50
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u voedsel kunt bereiden met 720W (80%) van het
vermogen gedurende 5 minuten en 30 seconden.
Bereidingen met
de microgolffunctie
Controleer of u uw oven correct geïnstalleerd hebt, zoals eerder in deze
handleiding beschreven.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
NL
Uw oven beschikt over vijf
vermogensinstellingen.
VOEDING
Druk op DIAL voor bevestiging van magnetronmodus.
%
Uitgangsvermogen
HOOG
100%
900W(max.)
MIDDELMATIG
HOOG
80%
720W
MIDDELMATIG
60%
540W
ONTDOOIEN /
MIDDELMATIG
LAAG
40%
360W(
LAAG
20%
180W
(MAGNETRON modus (
) is automatisch beschikbaar indien de
MODUS knop is geselecteerd)
Draai aan de DIAL tot het display "720W" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van vermogen.
Draai aan de DIAL tot het display "5:30" weergeeft.
)
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP
draaien om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
51
Vermogensniveaus
van de magnetronfunctie
VERMOGENS
NIVEAU
Uw magnetronoven is met 5 vermogensniveaus uitgerust, die u maximale flexibiliteit en
controle over het bereidingsproces geven.
Onderstaande tabel toont voorbeelden van levensmiddelen en het aanbevolen
vermogensniveau om hen in deze magnetronoven te bereiden.
GEBRUIK
VERMOGENSNI
VEAU (%)
UITGANGSVER
MOGEN
HOOG
* Water koken
* Rundergehakt bruinen
* Gevogeltedelen, vis, groenten bereiden
* Zachte vleesstukjes bereiden
100%
900W(max.)
MIDDELMATIG
HOOG
* Opwarmen (alle gevallen)
* Gebraad en gevogelte bereiden
* Paddestoelen en schaaldieren bereiden
* Levensmiddelen bereiden, die kaas en eieren bevatten
80%
720W
MIDDELMATIG
* Taarten en gebakjes bakken
* Eieren bereiden
* Vla bakken
* Rijst, soep koken
60%
540W
ONTDOOIEN /
MIDDELMATIG
LAAG
* Ontdooien (alle gevallen)
* Boter en chocolade smelten
* Minder zachte vleesstukjes bereiden
40%
LAAG
* Boter en kaas laten zacht worden
* Roomijs laten zacht worden
* Gistdeeg laten rijzen
20%
NL
52
360W(
180W
)
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u de grill kunt gebruiken om voedsel gedurende 12 minuten en 30
seconden te grillen.
Grillen
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
NL
Met deze functie kunt u snel goudbruin
en knapperig maken.
De metalen schaal moet in de grillmodus
tussen een glazen schaal en een
grillrooster worden geplaatst.
Tijdens het grillen moet het grillrooster
worden gebruikt.
Draai DIAL om GRILL te selecteren.
Het volgende symbool wordt getoond: "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "12:30" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP
draaien om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
53
Grillen
Combinatiebereidingen
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u uw oven kunt programmeren met het
magnetronvermogen op 180W(20%) gedurende 25 minuten.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
NL
Uw oven is in staat om gecombineerde
bereidingen te maken, zodat u voedsel
tegelijkertijd of opeenvolgend kunt
bereiden met verwarming en met
microgolven. Doorgaans vergt deze
methode minder tijd om voedsel te
bereiden.
In de combinatiemodus kunt u het
magnetronvermogen op drie niveaus
instellen (20 %, 40% en 60 %).
Draai DIAL om GRILL COMBI te selecteren totdat "540W"op het scherm
wordt getoond.
De volgende symbolen worden getoond: "
", "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "180W" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van vermogen.
Draai aan de DIAL tot het display "25:00" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten. Wees voorzichtig bij het
verwijderen van uw voedsel, want de recipiënt wordt erg heet!
54
In het volgende voorbeeld zal ik u laten zien hoe u gedurende 30 minuten iets warmhoudt op 90°C.
Warmhouden
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
De oven heeft voor het warmhouden een
temperatuurbereik van 30 – 90°C.
Wanneer u warmhouden kiest, staat de
temperatuur aanvankelijk ingesteld op 60°C.
Uw oven heeft enkele minuten nodig om de
ingestelde temperatuur te bereiken.
Wanneer de oven de ingestelde temperatuur heeft
bereikt, klinkt er een piepsignaal om u te laten
weten dat de juiste temperatuur heeft bereikt.
NL
Draai DIAL om KEEP WARM te selecteren totdat "60°C"op het scherm
wordt getoond.
Het volgende symbool wordt getoond: "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "90°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Draai aan de DIAL tot het display "30:00" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP
draaien om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
55
EZ-schoon
In het volgende voorbeeld, kunt u zien hoe u geurtjes uit de oven verwijdert.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
NL
De oven beschikt over een speciale
functie om geurtjes uit de oven te
verwijderen met een druk op de knop.
Druk op MODE.
U kunt de EZ-schoon-functie gebruiken
zonder dat zich voedsel in de oven
bevindt.
Verwijder tijdens EZ-Reiniging de lade
en andere accessoires en plaats ze weer
terug na voltooiing van de EZ-Reiniging.
Draai DIAL om EZ CLEAN te selecteren totdat "250°C"op het scherm
wordt getoond.
De volgende symbolen worden getoond: "
", "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Druk op de toets START.
(De tijd word automatisch afgeteld.)
56
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de oven kunt
voorverwaarming op een temperatuur van 230°C.
Snelheid van hete lucht voor het
voorverwarmen
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
De convectieoven heeft een
temperatuurbereik van 100°C - 250°C
(180°C automatisch beschikbaar
wanneer de snelheid van de hete lucht is
geselecteerd.)
NL
Draai DIAL om SPEED HOT AIR te selecteren.
De volgende symbolen worden getoond: "
", "
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Druk op de toets START.
Het voorverwarmen start met "Pr-H" op het display.
57
".
Snelheid van hete lucht voor het
bereiden
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de oven kunt programmeren
met snel koken met hete lucht op 230° C voor 20 minuten.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
NL
De oven heeft een temperatuurbereik van
100°C tot 250°C. (180°C automatisch
beschikbaar wanneer de snelheid van de
hete lucht is geselecteerd.)
Met deze functie combineert u hete lucht
met de grill.
Hiermee bekort u de bereidingstijd.
Draai DIAL om SPEED HOT AIR te selecteren.
De volgende symbolen worden getoond: "
", "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Draai aan de DIAL tot het display "20:00" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP
draaien om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
58
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u uw oven kunt programmeren in de
magnetronmodus op 540W(60%) en met een convectietemperatuur van 200 °C voor
een bereidingstijd van 25 minuten.
Convectie combinatie
koken
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
De oven heeft een temperatuurbereik van
100°C tot 250°C. (180° C automatisch
beschikbaar wanneer de convectiemodus
is geselecteerd.)
In de combinatiemodus kunt u het
magnetronvermogen op drie niveaus
instellen (20 %, 40% en 60 %).
Draai DIAL om CONV. COMBI te selecteren totdat "540W"op het scherm
wordt getoond.
De volgende symbolen worden getoond: "
", "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Druk op DIAL voor bevestiging van vermogen.
(540W is automatisch beschikbaar indien de CONV. COMBI modus
geselecteerd is).
Draai aan de DIAL tot het display "200°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Draai aan de DIAL tot het display "25:00" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten. Wees voorzichtig bij
het verwijderen van uw voedsel, want de recipiënt wordt erg heet!
59
NL
Convectie voor het
voorverwarmen
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u eerst de oven kunt voorverwaarming op een temperatuur
van 230°C.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
NL
De convectieoven heeft een
temperatuurbereik van 40°C en 100°C 250°C (180°C wordt automatisch
ingesteld bij het kiezen van de
convectiemodus).
* De oven heeft een gistingsfunctie bij
een oventemperatuur van 40°C.
U moet de oven laten afkoelen, want u
kunt de gistingsfunctie niet gebruiken
als de temperatuur van de oven hoger
dan 40°C is.
Foutmelding "F-14" verschijnt indien u
deze functie gebruikt als de
oventemperatuur boven de 70°C is.
Uw oven heeft enkele minuten nodig om
de ingestelde temperatuur te bereiken.
Wanneer de correcte temperatuur bereikt
is, weerklinkt een PIEP-signaal om u te
laten weten dat de juiste temperatuur
bereikt is. Plaats nu het voedsel in de
oven: en schakel uw oven vervolgens in.
Draai DIAL om CONV. te selecteren.
Het volgende symbool wordt getoond: "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Druk op de toets START.
Het voorverwarmen start met "Pr-H" op het display.
60
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u eerst de oven kunt voorverwarmen en dan voedsel kunt
bereiden op een temperatuur van 230°C gedurende 50 minuten.
Convectie voor het
bereiden
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op MODE.
De convectieoven heeft een
temperatuurbereik van 40°C en 100°C 250°C (180°C wordt automatisch
ingesteld bij het kiezen van de
convectiemodus).
Als u geen temperatuur instelt, kiest de
oven automatisch 180°C.
De bereidingstemperatuur kan worden
gewijzigd door aan de DRAAIKNOP te
draaien.
Draai DIAL om CONV. te selecteren.
Het volgende symbool wordt getoond: "
".
Druk op DIAL voor bevestiging van modus.
Draai aan de DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van temperatuur.
Draai aan de DIAL tot het display "50:00" weergeeft.
Voor convectiebereidingen moet u het
convectierooster gebruiken.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
61
NL
Automatisch
koken
In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u 0,6kg pofaardappelen bereidt.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
NL
Met de functie automatisch koken kunt u
uw favoriete gerecht automatisch
bereiden door het type voedsel te kiezen
en het gewicht van het voedsel in te
voeren.
Druk op de toets AUTO COOK.
Draai aan de DIAL tot het display "Ac 1" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van categorie.
Draai aan de DIAL tot het display "0.6kg" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
62
Voedselte
mperatuur
Functie
Programma
Gewicht
Kookgerei
Automatisch
koken
Pofaard
appelen
(Ac 1)
0,2 - 1,0 kg
Op glasplaat
Kamertemp
eratuur
Verse
groente
(Ac 2)
0,2 - 0,8 kg
Ovenschaal
Kamertemper
atuur
Bevroren
groente
(Ac 3)
0,2 - 0,8 kg
Ovenschaal
Bevroren
Rijst/Pasta
(Ac 4)
0,1 - 0,3 kg
Ovenschaal
Kamertemper
atuur (rijst)
Instructies
1. Gebruik middelgrote aardappelen 180 –220 g. Was en droog de
aardappelen. Prik enkele malen met een vork in de aardappelen.
2. Plaats de aardappelen in de oven.
3. Bedek het voedsel na bereiding met aluminiumfolie en laat het 5 minuten
staan.
1. Plaats de groente in een ovenschaal.
Voeg water toe (hoeveelheid water afhankelijk van de hoeveelheid voedsel).
** 0,2 - 0,4kg: 2 eetlepels water
** 0,5 - 0,8 kg: 4 eetlepels water
2. Bedek het voedsel met plastic folie. Plaats het voedsel in de oven.
3. Roer het voedsel na bereiding gedurende 3 - 4 seconden. Laat het voedsel
bedekt staan gedurende 3 minuten.
1. Plaats de groente in een ovenschaal.
Voeg water toe (hoeveelheid water afhankelijk van de hoeveelheid voedsel).
** 0,2kg -0,4kg: 2 eetlepels water
** 0,5 kg - 0,8 kg: 4 eetlepels water
2. Bedek het voedsel met plastic folie. Plaats het voedsel in de oven.
3. Roer het voedsel na bereiding gedurende 3 - 4 seconden. Laat het voedsel
bedekt staan gedurende 3 minuten.
1. Plaats de rijst met kokend water en 1/4 tot 1 theelepel zout in een grote en
diepe schaal. Plaats het voedsel in de oven.
2. Roer het voedsel na de bereiding. Laat het voedsel bedekt staan gedurende 5
minuten.
Opmerkingen:
Rijst: voeg per 100 gr witte rijst 300 ml kokend water toe. Bedek het voedsel met
plastic folie en laat het even staan.
Pasta: voeg per 100 gr pasta 400 ml kokend water toe. Niet afdekken. Roer
tijdens de bereiding ten minste 2 maal om te voorkomen dat de pasta gaat
plakken.
63
NL
Automatisch
braden
In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u 1,4kg rundvlees braden bereidt.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Druk op de toets AUTO ROAST.
NL
AUTOBRADEN geeft u de mogelijkheid
om uw speciale voedsel eenvoudig te
bereiden door het voedselsoort te
selecteren en het gewicht van het voedsel
in te geven.
Draai aan de DIAL tot het display "Ar 1" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van categorie.
Draai aan de DIAL tot het display "1.4kg" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
64
Voedselte
mperatuur
Functie
Programma
Gewicht
Kookgerei
Instructies
Automatisch
braden
Rundvlees
braden
(Ar 1)
0,5 - 1,5 kg
Hittebestendig
bord
Gekoeld
1. Smeer het vlees in met olie.
2. Plaats het voedsel op het hittebestendige bord.
3. Wanneer u de pieptoon hoort, giet u zonodig het vocht af en draait u het
voedsel om.
4. Bedek het voedsel na bereiding met aluminiumfolie en laat het 10 minuten
staan.
Varkensvlees
braden
(Ar 2)
0,5 - 1,5 kg
Hittebestendig
bord
Gekoeld
1. Smeer het vlees in met olie.
2. Plaats het voedsel op het hittebestendige bord.
3. Wanneer u de pieptoon hoort, giet u zonodig het vocht af en draait u het
voedsel om.
4. Bedek het voedsel na bereiding met aluminiumfolie en laat het 10 minuten
staan.
Hele kip
braden
(Ar 3)
0,8 - 1,5 kg
Hittebestendig
bord
Gekoeld
1. Was en droog het vel. Smeer de kip in met olie. Bind de poten vast met een
katoenen draadje.
2. Plaats het voedsel op het hittebestendige bord.
3. Wanneer u de pieptoon hoort, giet u zonodig het vocht af en draait u het
voedsel om.
4. Bedek het voedsel na bereiding met aluminiumfolie en laat het 10 minuten
staan.
Kippenpoten
braden
(Ar 4)
0,2 - 0,8 kg
Rooster
Gekoeld
1. Was en droog het vel. Smeer de kippenpoten in met olie.
2. Plaats het voedsel op het rooster en zet er een bord onder om het vleesvocht
op te vangen.
3. Wanneer u een pieptoon hoort, draait u het voedsel om.
4. Bedek het voedsel na bereiding met aluminiumfolie en laat het 2 minuten
staan.
65
NL
Automatisch
opwarmen
In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u 0,6kg Koud gerecht.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
NL
AUTOMATISCH OPWARMEN geeft u de
mogelijkheid om het eten eenvoudig en
correct op te warmen.
De oven is voorgeprogrammeerd om het
eten automatisch op te warmen.
Uw oven heeft vier AUTOREHEAT
instellingen: Soep, Saus, Afgekoeld eten,
Bevroren eten.
Druk op de toets AUTO REHEAT.
Draai aan de DIAL tot het display "rh 2" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van categorie.
Draai aan de DIAL tot het display "0.6kg" weergeeft.
Druk op de toets START.
Tijdens het bereiden van het voedsel kunt u aan de DRAAIKNOP draaien
om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten.
66
Functie
Categorie
Gewicht
Keukengerei Voedseltemperatuur
Automatisch
opwarmen
Soep /
Saus
(rh 1)
0,2 - 0,8 kg Schaal / Folie
Koud
gerecht
(rh 2)
0,3 - 0,6 kg Eigen schaal / Koelkasttemperatuur Maak gaatjes in het oppervlak met een vork.
Gaatjesfolie
Plaats de maaltijd op het glazen draaiplateau. Laat de maaltijd na het
opwarmen 2 – 3 minuten staan voor u hem opdient.
Kamertemperatuur
Aanwijzingen
Giet de soep / saus in een schaal die geschikt voor een magnetron.
Plaats het deksel of dek de schaal af met folie.
Roer de inhoud na het opwarmen door. Laat de afgedekte schaal nog
2 minuten staan.
Roer nogmaals
- Roerbaar: spaghetti bolognese, stamppot.
- Niet roerbaar: lasagne, groentetaart.
Let op:
Voedsel in plastic bakje(s): prik gaatjes in het vlees- en rijst / pasta-gedeelte
e.d.
- Roerbaar voedsel doorroeren na de piep.
- Niet roerbaar voedsel hoeft u niet door te roeren.
Drank
(rh 3)
Bevroren
cakeje
(rh 4)
1 - 4 kopjes
(1 kopje =
200 ml)
Magnetronbe
stendig kopje
Kamertemperatuur
1. Zorg dat het kopje magnetronbestendig is. Plaats een houten vorkje of
roerstaafje in elk kopje om het drankoppervlak te doorbreken. niet
afdekken.
2. Na het opwarmen goed doorroeren alvorens op te dienen.
1 - 4 cakejes Op de glazen Diepvriestemperatuur 1. Plaats de cakejes gelijkmatig verdeeld op de buitenrand van het glazen
(1 cakeje =
schaal
draaiplateau.
75 – 80 g)
2. Laat de cakejes na het opwarmen een halve minuut staan.
67
NL
Automatisch
ontdooien
De temperatuur en de dichtheid van voedsel varieert. Ik beveel u daarom aan het voedsel hierop te controleren alvorens
met de bereiding te beginnen. Let in het bijzonder op bij grote stukken vlees en kip. Sommige voedingsmiddelen moeten
niet volledig ontdooid zijn vooraleer met de bereiding te beginnen. Vis, bijvoorbeeld, is zo snel gaar dat het soms beter is
om hem reeds te beginnen bereiden wanneer hij nog lichtjes bevroren is. Het BROOD-programma is geschikt om kleine
voedingsartikelen zoals broodjes of een klein brood te ontdooien. U moet deze wel nog een tijdje laten staan zodat ook
het middelste gedeelte kan ontdooien. In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u 1,4 kg bevroren kip kunt ontdooien.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Weeg het voedsel dat u wilt ontdooien. Verwijder alle metalen draden of
folies en plaats het voedsel in uw oven en sluit de ovendeur.
Druk op de toets AUTO DEFROST.
NL
Uw oven heeft vier instellingen om te
ontdooien met microgolven: VLEES,
GEVOGELTE, VIS en BROOD; elke
ontdooicategorie heeft verschillende
vermogensinstellingen.
Draai aan de DIAL tot het display "dEF2" weergeeft.
Druk op DIAL voor bevestiging van categorie.
Geef het gewicht in van het bevroren voedsel dat u wilt ontdooien.
Draai aan de DIAL tot het display "1.4kg" weergeeft.
Druk op de toets START.
Wanneer tijdens het ontdooien een "PIEP"-signaal weerklinkt, moet u de ovendeur openen, het voedsel omkeren
en scheiden om een gelijkmatige ontdooiing te verkrijgen. Verwijder gedeelten die reeds ontdooid zijn of scherm
ze af om een trage ontdooiing mogelijk te maken. Sluit na het controleren de ovendeur en druk op de toets START
om het ontdooien voort te zetten. Uw oven stopt pas met ontdooien wanneer u de ovendeur opent (zelfs
wanneer het piepsignaal reeds is afgegaan).
68
Richtlijnen voor het ontdooien met Automatische gewichtsinstelling
* Plaats de te ontdooien levensmiddelen in een magnetronbestendige recipiënt en plaats ze onafgedekt op de glazen draaitafel.
* Scherm indien nodig kleine stukken vlees of gevogelte af met vlakke gedeelten aluminiumfolie. Zo voorkomt u dat dunne gedeelten tijdens het ontdooien warm
worden. Zorg ervoor dat de aluminiumfolie niet met de wanden van de oven in aanraking komt.
* Scheid eetwaren zoals gehakt, karbonades, worsten en spek zo vlug mogelijk.
* Wanneer u een PIEP hoort, kunt u het ontdooide vlees uit de magnetron halen, op een bord leggen, bedekken en apart bewaren. Draai het eten en leg het
terug in de magnetron. Druk op begin om deur te gaan. Wanneer het programma is voltooid, haalt u het eten uit het magnetron, dekt u het met folie en laat u
het verder ontdooien. Om volledig te ontdooien, bijvoorbeeld stukjes vlees die op elkaar zijn bevroren of een hele kip, zet u het knopje op STAND minstens 1
uur voordat u gaat koken.
Categorie
VLEES
(dEF1)
Gewichtslimiet
Kookgerei
0,1kg - 4,0kg
Magnetronbestendig
kookgerei (%)
(Plat bord)
GEVOGELTE
(dEF2)
Voedsel
VLEES
Rundergehakt, tournedos, stoofvleesblokjes, lendenbiefstuk, stoofschotel, gebraden bout,
hamburger, Varkenskarbonades, lamskarbonaden, rollade, worsten, koteletjes (2 cm)
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 5 tot 15 minuten staan.
VIS
(dEF3)
GEVOGELTE
Hele kip, poten, borsten, kalkoenborsten (minder dan 2,0 kg).
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 20 tot 30 minuten staan.
VIS
Filets, steaks, hele vis, zeevruchten.
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 10 tot 20 minuten staan.
BROOD
(dEF4)
0,1kg - 0,5kg
Keukenpapier of
plat bord
Sneetjes brood, bonen, baguette, enz.
Scheid de sneetjes door keukenrolvelletjes of een dunne bord er tussen te leggen.
Wanner u een piep hoort, draait u het eten.
Na het ontdooien, laten staan gedurende 1 of 2 minuten.
69
NL
Snel Ontdooien
Gebruik deze functie om 0,5 kg gehakt snel te ontdooien.
Hier is een standtijd vereist om het midden te laten ontdooien. In het volgende voorbeeld tonen we hoe u een
0,5kg bevroren vlees ontdooit.
Druk op de toets STOP/CLEAR.
Weeg het voedsel dat u wilt ontdooien. Let op dat u metalen bandjes
verwijdert en plaats vervolgens het voedsel in uw oven en sluit de
ovendeur.
NL
Druk een keer op QUICK DEFROST.
(Plaats de 0,5kg vlees)
De oven zal automatisch starten.
Tijdens het ontdooien zal uw oven een pieptoon laten horen, u opent dan de deur en draait het voedsel om, en
deel het om gelijkmatig ontdooien te garanderen. Verwijder gedeeltes die reeds ontdooid zijn of bescherm ze
zodat het ontdooien vertraagd wordt. Na controle sluit u weer de ovendeur en druk u om het ontdooien te
hervatten op START/QUICK START.
Uw oven stopt niet met ontdooien (zelfs na de pieptoon) totdat de deur geopend wordt.
70
Handleiding Snel Ontdooien
Gebruik deze functie om snel gehakt te ontdooien.
Verwijder het vlees uit de verpakking. Plaats het gehakt op een magnetron-bestendige schaal.
Zodra u de pieptoon hoort, verwijdert u het vlees uit de magnetron-oven, draait u het gehakt om en plaatst u het weer in de magnetron-oven.
Druk op start om verder te gaan. Aan het einde van het programma verwijdert u het gehakt uit de magnetron, bedekt u het met folie en laat u het 5-15
minuten staan tot het volledig ontdooit is.
Categorie
Gewicht
GEHAKT
0,5 kg
Hulpmiddel
Magnetronbestendige schaal
Instructies
Gehakt
Laat na het ontdooien ongeveer 5-15 minuten afgedekt staan.
NL
71
Verwarmen of
opwarmen gids
Voedsel
Lapjes vlees
3 lapjes
(0,5 cm dik)
NL
Stukken kip
1 borst
1 poot en bil
Kooktijd
(minuten/op hoog)
1~2
11/2 ~ 2
2 ~ 31/2
Om voedsel met succes te verwarmen of op te warmen in de magnetron, is het belangrijk dat u bepaalde richtlijnen volgt. Meet
de hoeveelheid voedsel af om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om het op te warmen. Plaats het voedsel in cirkelvorm voor
optimale resultaten. Het opwarmen van voedsel op kamertemperatuur duurt minder lang dan het opwarmen van gekoeld
voedsel. Verwijder ingeblikt voedsel uit het blik en doe het in een magnetronbestendige schaal. Het voedsel zal sneller
opwarmen als u het afdekt met een magnetronbestendig deksel of plasticfolie met luchtgaten. Verwijder de afdekking voorzichtig
om verbranding door stoom te voorkomen. Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het opwarmen van gekookt voedsel.
Speciale richtlijnen
Kooktijd
(minuten/op hoog)
Speciale richtlijnen
Aardappelpuree
(350g)
5~7
(at 540W)
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Gebakken bonen
1 kop
11/2 ~ 21/2
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Voedsel
Leg de lapjes vlees op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
• Opmerking: jus of saus helpt om het vlees sappig te houden.
Leg de stukken kip op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Ravioli of pasta in saus
1 kop
4 koppen
11/2 ~ 3
61/2 ~ 9
Visfilet
(170-230g)
1~2
Leg de vis op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Lasagne
1 portie (300g)
4~6
Leg de lasagne op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Rijst
1 kop
4 koppen
1 ~ 11/2
21/2 ~ 4
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Sandwich of broodje
1 broodje
15 ~ 30
seconden
Stoofschotel
1 kop
4 koppen
Stoofschotel
met room of kaas
1 kop
4 koppen
Broodje gehakt of
geroosterd
rundvlees
1 sandwich (1/2 kop
vleesvulling) zonder
broodje
11/2 ~ 3
41/2 ~ 7
1 ~ 21/2
31/2 ~ 6
1 ~ 21/2
Groenten
1 kop
4 koppen
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Warm de vulling en het broodje afzonderlijk op.
Soep
1 portie (230g)
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren. Warm het broodje op volgens de
richtlijnen in de hiernavolgende tabel.
Maaltijd op bord
(1 portie)
Vlees 125g,
Aardappelpuree 150g
Wortel, gekookt 150g
72
11/2 ~ 21/2
4~6
11/2 ~ 2
9 ~ 14
(op 540W)
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
In keukenpapier wikkelen en op het glazen
draaiplateau plaatsen.
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
KOOK in afgedekte magnetronschotel.
Verse groente
gids
Food
Cook time
Quantity (minutes/at high)
Instructions
2 middelgrote
4 middelgrote
41/2 ~ 7
10 ~ 12
Asperges,
vers, stengels
450g
3~6
1 kop water toevoegen. Afdekken.
2 ~3 Minuten laten staan.
Groene bonen
450g
6 ~ 10
1/2 kop water toevoegen in schotel van 1,5 liter.
Halverwege tijdens het koken omroeren.
2 ~3 Minuten laten staan.
Artisjokken
(230g per stuk)
Food
Schoonmaken. 2 eetlepels water en 2 eetlepels sap
toevoegen. Afdekken. 2 ~3 Minuten laten staan.
Bieten, vers
450g
10 ~ 14
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 1,5 liter
en afdekken. Herschikken halverwege het koken.
2 ~3 Minuten laten staan.
Broccoli, vers,
stengels
300g
31/2 ~ 4
Doe de broccoli in een ovenschotel. 1/2 kop water
toevoegen. 2 ~3 Minuten laten staan.
Kool, vers,
gesneden
450g
7~9
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 1,5 liter
en afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Wortelen, vers,
gesneden
200g
2~3
1/4 kop water toevoegen in een schotel van 1,5 liter
en afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Bloemkool,
vers, heel
450g
Maïs, Vers
2 Oor
5~7
4~8
Schoonmaken. 1/4 kop water toevoegen in een
schotel van 1,5 liter en afdekken. Halverwege tijdens
het koken omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Schillen. Voeg 2 eetlepels water toe in een 1,5 liter
ovenschaal. Bedekt de bal.
2 ~3 Minuten laten staan.
73
Cook time
Quantity (minutes/at high)
Instructions
Champignons,
vers, schijfjes
230g
11/2 ~ 21/2
Pastinaak, vers,
gesneden
450g
6~8
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 1,5
liter en afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Groene erwten,
vers
4 koppen
6~9
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 1,5
liter en afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Zoete aardappelen, 2 middelgrote
hele (170 tot 230g 4 middelgrote
per stuk)
5~9
9 ~ 13
Enkele malen in de aardappelen prikken met
een vork. Op 2 stukken keukenpapier plaatsen.
Halverwege tijdens het koken omkeren.
2 ~3 Minuten laten staan.
2aardappelen
Witte
4aardappelen
aardappelen,
hele (170 tot 230g
per stuk)
51/2 ~ 71/2
91/2 ~ 14
Enkele malen in de aardappelen prikken met
een vork. Op 2 stukken keukenpapier plaatsen.
Halverwege tijdens het koken omkeren.
2 ~3 Minuten laten staan.
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 2
liter en afdekken. 2 ~3 Minuten laten staan.
Spinazie, vers,
bladspinazie
450g
6~8
Courgette, vers,
gesneden
450g
41/2 ~ 71/2
Courgette, vers,
heel
450g
6~9
Champignons in schotel van 1,5 liter doen en
afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
1/2 kop water toevoegen in een schotel van 1,5
liter en afdekken. Halverwege tijdens het koken
omroeren. 2 ~3 Minuten laten staan.
Doorprikken. Op 2 stukken keukenpapier
plaatsen. Halverwege het koken de courgette
omkeren en herschikken.
NL
Ontdooi
Gids
Vlees ontdooi tips & technieken
U kunt vlees in de originele verpakking ontdooien als deze geen metaal bevat. Verwijder alle metalen ringen, draad of folie.
Plaats het vlees in een magnetronschaal om het vocht op te vangen. Ontdooi vlees alleen zolang als nodig is. Scheidt vlees als karbonades, worsten en spek zo
snel als Mogelijk. Verwijder de ontdooide delen en vervolg het ontdooien van de overige stukken. Grote stukken vlees zijn klaar om te laten staan als een vork
met matige kracht in het midden van het vlees kan worden gedrukt. Het midden zal nog iets bevroren zijn. Laat het staan tot het geheel ontdooid is.
Voedsel
NL
Hoeveelheid
Ontdooi Tijd
(minuten)
Wachttijd
(minuten)
Rundvlees
Runder gehakt
500 g
6~8
5 ~ 10
Biefstuk, haaskarbonade
500 g
4~6
5 ~ 10
Braadstuk, lendestuk (zonder bot)
1000 g
12 ~ 15
10 ~ 15
VARKENSVLEES
Gehakt
Karbonade
Braadstuk, lendestuk (zonder bot)
500 g
500 g
500 g
6~8
4~6
12 ~ 15
5 ~ 10
5 ~ 10
5 ~ 10
GEVOGELTE
Hele kip
Borst
Pootjes
Bouten
Vleugeltjes
1000 g
450 g
450 g
450 g
450 g
16 ~ 19
5~7
8~9
8~9
6~8
10 ~ 15
5 ~ 10
5 ~ 10
5 ~ 10
5 ~ 10
VIS EN SCHELPDIEREN
Gehele vis
Visfilet
Garnaal
450 g
500 g
250 g
6~8
7~9
4~6
5 ~ 10
5 ~ 10
5 ~ 10
74
Instructies
Verwijder de verpakking van het vlees.
Plaats het bevroren vlees op een platte magnetronschaal. Ontdooi op
40% vermogen.
Turn food over after halfway through defrosting.Draai het voedsel
halverwege het ontdooien.(Verwijder op dat moment ontdooide delen)
Grill bakken
gids
Richtlijnen voor het grillen van vlees
• Snijd het overtollige vet van het vlees. Let bij het afsnijden van het vet op dat u
niet in het malse deel snijdt. (Dit voorkomt dat het vet omkrult.)
• Plaats het vlees op het rek. Bestrijk het vlees met gesmolten boter of olie.
• Keer halverwege tijdens het grillen het vlees om.
Gewicht
Kooktijd bij benadering
( in minuten)
50g x 2
100g x 2
11 ~ 14
17 ~ 21
230g x 2
230g x 2
230g x 2
16 ~ 18
19 ~ 21
23 ~ 25
Lamskoteletten
(2,5 cm (1") dik)
230g x 2
22 ~ 29
Worsten
(2,5 cm (1") dik)
230g x 2
Voedsel
Hamburgers
Biefstuk
(2,5 cm (1") dik)
Licht gebakken
Medium
Goed doorbakken
11 ~ 14
Richtlijnen voor het grillen van vis en schaaldieren
Plaats vis en schaaldieren op het rek. Een hele vis moet vóór het grillen aan beide
zijden diagonaal worden ingesneden. Bestrijk vis en schaaldieren met gesmolten
boter, margarine of olie vóór en tijdens het koken. Dit voorkomt dat de vis
uitdroogt. Grill het voedsel gedurende de in de tabel vermelde aanbevolen
tijdsduur. Hele vis en vissteaks moeten halverwege tijdens het grillen voorzichtig
worden omgekeerd. Dikke visfilets kunnen indien gewenst ook halverwege worden
omgekeerd.
Tips
Voedsel
Gewicht
Kooktijd bij benadering
( in minuten)
Bedruip het vlees met olie
of gesmolten boter. Plaats
dunne stukken vlees op het
grillrek. Dunne
bestanddelen moet op
het hoge rooster worden
geplaatst. Keer het
voedsel halverwege tijdens
het koken om.
Regelmatig omkeren.
Visfilets
1 cm ( 1 /2") dik
1,5 cm ( 1 /2") dik
230g
230g
11 ~ 14
17 ~ 21
Vissteaks
2,5 cm (1") dik
230g
18 ~ 23
225~350g each
400g
18 ~ 23
22 ~ 32
Dikke en vette vis heeft
extra tijd nodig.
450g
450g
16 ~ 20
16 ~ 20
Goed bedruipen tijdens
het koken.
Hele vis
SintJacobsschelpen
Ongekookte
garnalen
Regelmatig omkeren.
75
Tips
Bestrijk het voedsel met
gesmolten boter en keer
het halverwege tijdens het
koken om.
NL
Conventie koken
gids
U dient de oven op de gewenste temperatuur voorverwarmen. Houd de tijden en instructies van de tabel in acht.
Na gebruik zal de grill en de oven zeer HEET zijn. GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN.
Voedsel
NL
Hoeveelheid
Convectie
temperatuur
Kooktijd
(minuten)
Instructies
Muffins
(Vers deeg)
6 stuks
(60 g elke)
200°C
20 ~ 25
Bereid het deeg. Op het onderste rooster plaatsen.
Laat het deeg 5 minuten staan.
Brood rolletjes
(voorgebakken)
4 stuks
(50g elke)
180°C+180W
(zonder voorverwarming)
8 ~ 10
Plaats de rollen op het onderste rooster.
Laat het deeg 3 minuten staan.
1 brood
(ca. 500 ~ 750 g)
200°C
20 ~ 50
of tot het
goudbruin wordt)
Luchtige cake
(Vers deeg)
1 vorm
(450 ~ 500 g)
180°C
25 ~ 40
Bereid het deeg. Plaats op een ronde blikkenvorm van 20 cm doorsnede.
Op het onderste rooster plaatsen. Laat het deeg 10 minuten staan.
Groot
vruchtencake
1 vorm
(1000 ~ 1200 g)
160°C+180W
40 ~ 60
Bereid het deeg. Plaats op een ronde blikkenvorm van 20 of 22 cm doorsnede.
Op het onderste rooster plaatsen. Bak tot de in de cake geprikte brochette
droog uit komt. Laat het deeg 10 minuten staan.
Verse pizza
1 vorm
(ca. 1000 g)
200°C
25 ~ 40
Bereid de pizza. Op het onderste rooster plaatsen.
Laat het deeg 2 minuten staan.
400 g
220°C
18 ~ 25
Verwijder de verpakking. Op het onderste rooster plaatsen.
Laat het deeg 2 minuten staan.
Wit brood
(Vers deeg)
Bevroren pizza
76
Bereid het deeg. Op het onderste rooster plaatsen.
Laat het deeg 10 minuten staan.
Convectie
temperatuur
Kooktijd
(minuten)
300 g
200°C+360W
(ZONDER VOORVERWARMING)
18 ~ 25
Plaats op een geschikte en hitte bestendige schotel.
Op het onderste rooster plaatsen. Laat het eten 2-3 minuten staan.
Bevroren
loempia
300 g
230°C
35 ~ 50
Smeer het oppervlakte met plantaardige olie.
Plaats de loempia’s naast elkaar op het onderste rooster. Laat het eten 1-2
minuten staan.
Gegratineerde
aardappelen
1000 g
140°C+540W
(ZONDER VOORVERWARMING)
14 ~ 18
Bereid de aardappelen voor het gratineren.
Op het onderste rooster plaatsen. Laat het eten 2-3 minuten staan.
Gebraden
rundvlees
1000 g
160°C+540W
(ZONDER VOORVERWARMING)
30 ~ 45
Op het onderste rooster plaatsen. Draai het voedsel halverwege de baktijd.
Laat 10-15 minuten staan met het deksel op.
Gebraden
lamsvlees
1000 g
160°C+540W
(ZONDER VOORVERWARMING)
34 ~ 48
Op het onderste rooster plaatsen. Draai het voedsel halverwege de baktijd.
Laat 10-15 minuten staan met het deksel op.
Gebraden
varkensvlees
1000 g
200°C+540W
(ZONDER VOORVERWARMING)
35 ~ 50
Op het onderste rooster plaatsen. Draai het voedsel halverwege de baktijd.
Laat 10-15 minuten staan met het deksel op.
Gebraden kip
1000 g
200°C+540W
(ZONDER VOORVERWARMING)
32 ~ 47
Op het onderste rooster plaatsen. Draai het voedsel halverwege de baktijd.
Laat 2-5 minuten staan met het deksel op.
Voedsel
Hoeveelheid
Bevroren kant en
klare maaltijden
(macaroni en
kaas)
77
Instructies
NL
Richtlijnen van de snelheid van
hete lucht voor het bereiden
U dient de oven op de gewenste temperatuur voorverwarmen.
Houd de tijden en instructies van de tabel in acht.
Na gebruik zal de grill en de oven zeer HEET zijn. GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN.
Hoeveelheid
Snelheid van hete lucht voor het
Temperatuur
Kooktijd
(minuten)
Kalkoen
borst, vers
400 g
200°C
30 ~ 38
Was en droog de verse kalkoenborst. Kruiden of marineren.
Leg de kalkoenborsten in een lage vuurvaste schaal op het onderste rooster.
Bevroren
zelf reizend
pizza
400 g
200°C
8 ~ 14
Plaats de bevroren pizza op het onderste rooster.
Bevroren
broodjes
met garnering.
250 g
200°C
10 ~ 15
Plaats de bevroren broodjes op het onderste rooster.
300 g
(150 gx2)
230°C
15 ~ 22
Plaats de bevroren loempia's op het onderste rooster.
300 g
220°C
15 ~ 22
Plaats de bevroren aardappelen op een metalen schotel.
Voedsel
NL
Bevroren
loempia
Frieten
(Bevroren
aardappelen)
Instructies
78
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de kooktijden correct instelt.
Te lang koken kan immers BRAND en bijgevolg SCHADE
aan de OVEN veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
11. Plaats de oven zodanig dat de voorkant van de deur zich op minimaal 8
cm van de rand van het oppervlak bevindt waarop de oven staat, om te
voorkomen dat hij per ongeluk omkantelt.
1. Knoei niet met de deur, het bedieningspaneel, de veiligheidsschakelaars
of enig ander onderdeel van de oven en voer er evenmin aanpassingen of
reparaties aan uit. Het uitvoeren van onderhoud of reparaties waarvoor
beschermingen tegen microgolfenergie moeten worden verwijderd, is
gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
12. Doorprik aardappelen, appelen of ander dergelijk fruit of groenten vóór
u ze kookt.
13. Kook eieren niet in hun schaal. Er zal dan druk in het ei ontstaan,
waardoor het zal barsten.
2. Bedien de oven niet terwijl hij leeg is. U laat het best een glas water in de
oven staan wanneer u hem niet gebruikt. Het water zal alle
microgolfenergie veilig absorberen als de oven per ongeluk wordt gestart.
14. Probeer niet te frituren in uw oven.
15. Verwijder de plastic verpakking van etenswaren vóór u ze kookt of
ontdooit. Soms moeten etenswaren echter worden afgedekt met plastic
folie vóór u ze opwarmt of kookt.
3. Droog geen kleren in de magnetronoven. Als deze te lang worden
verwarmd, kunnen ze verkolen of verbranden.
4. Kook geen voedsel dat in keukenpapier is gewikkeld, tenzij dit volgens de
instructies in uw kookboek zo hoort.
16. Als de ovendeur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven
niet meer worden gebruikt voordat hij is gerepareerd door een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
5. Gebruik geen krantenpapier in plaats van keukenpapier om te koken.
6. Gebruik geen houten houders. Deze kunnen warm worden en
verbranden. Gebruik geen keramische houders met metalen inlegwerk
(bv. goud of zilver). Verwijder altijd metalen verpakkingsdelen. Metalen
voorwerpen kunnen vonken en aldus ernstige schade veroorzaken.
17. Als u rook opmerkt, moet u de oven uitschakelen of de stekker uit het
stopcontact trekken en de ovendeur dicht houden om de vlammen te
smoren.
18. Wanneer etenswaren worden opgewarmd of gekookt in plastic
wegwerpschaaltjes, papier of ander brandbaar materiaal, moet u de
oven regelmatig controleren in verband met brandgevaar.
7. Bedien de oven niet met een stuk keukenpapier, een servet of enig ander
obstakel tussen de deur en de voorste randen van de oven. Dit kan
lekkage van microgolfenergie veroorzaken.
8. Gebruik geen gerecycleerd papier. Dit kan immers onzuiverheden
bevatten die vonken en/of brand kunnen veroorzaken tijdens het koken.
19. Kinderen mogen de oven alleen gebruiken onder toezicht en nadat ze
duidelijke instructies hebben gekregen, zodat ze de oven veilig kunnen
bedienen en zich bewust zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.
9. Spoel het draaiplateau niet af in water onmiddellijk na het koken. Dit kan
breuk of beschadiging veroorzaken.
20. Vloeistoffen of andere etenswaren mogen niet worden opgewarmd in
gesloten houders, want dit houdt ontploffingsgevaar in.
10. Hoe kleiner de etenswaren, des te korter de kook- of verwarmingstijd.
Als men de normale kooktijden aanhoudt, kan dit oververhitting en
brand veroorzaken.
79
NL
Veiligheidsvoorschriften
NL
33. De magnetron dient gebruikt te worden met de decoratieve deur
geopend.
34. Deze verbinding kan bereikt worden door de stekker op een te bereiken
plek te plaatsen, of door het gebruik van een knop in de bedrading,
volgens de bedradingsrichtlijnen.
35. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten, of scherpe metalen
schrapers om de ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen kunnen
veroorzaken, waardoor het glas kan breken.
21. Gebruik uitsluitend gereedschappen die voor het magnetron zijn
bedoeld.
22. Wanner u eten in plastiek-of papierbakjes voorverwarmt, houd de oven
in de gaten om brand te voorkomen.
23. Indien u rook opmerkt, schakel het apparaat uit of trek de stekker uit het
stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
24. Het verwarmen van drank in de magnetron kan een vertraagde maar
plotselinge kookreactie veroorzaken, waardoor u het bakje voorzichtig
dient te verwijderen.
25. Om verbranding te voorkomen, dient u, vóór consumptie, de inhoud van
voedingsflesjes en potjes babyvoeding te roeren en te schudden en de
temperatuur af te laten nemen.
26. Verwarm nooit eieren in hun dop of hele gekookte eieren in de
magnetron, want ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de verwarmingstijd
van de magnetron is beëindigd.
27. Details over het schoonmaken van deurafsluitingen, hoekjes en
aanliggende delen.
28. De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en alle voedselrestjes
worden verwijderd.
29. Indien u de oven niet schoon houd, kan het oppervlakte van het
apparaat verslechteren, waardoor het toestel minder lang mee gaat en
een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.
30. Gebruik uitsluitend de voor deze oven aanbevolen temperatuurpijl (voor
apparaten die uitgerust zijn met een temperatuursensor mogelijkheid).
31. Indien u de meegeleverde verwarmingselementen gebruikt, zal het
apparaat heet worden. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen
binnen de oven niet aanraakt.
32. Het toestel mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jonge
kinderen of door geestelijke gehandicapte mensen.
WAARSCHUWING: Indien de deur of de deurafsluiting is beschadigd,
zal de oven niet werken tot een bevoegde technicus
het probleem heeft verholpen.
WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor niet bevoegde personen het
apparaat te openen of het deksel te verwijderen om
het toestel te repareren, want het deksel beschermt
tegen de magnetron uitstraling.
WAARSCHUWING: Verwarm nooit vloeistof en etenswaren in afgedekte
bakjes, want ze kunnen ontploffen.
WAARSCHUWING: Laat kinderen alleen de oven zonder toezicht
gebruiken nadat u duidelijke instructies heeft
gegeven zodat het kind de oven op een veilige
manier kan gebruiken en de gevaren van een
onjuist gebruik begrijpt.
WAARSCHUWING: De te bereiken onderdelen kunnen heet worden
tijdens gebruik. Houd jonge kinderen uit de buurt.
80
Magnetronbestendig
kookgerei
Gebruik nooit metalen of met metaal afgewerkt kookgerei in uw
magnetronoven
Papier
Papieren borden en houders zijn handig en kunnen veilig in uw magnetronoven
worden gebruikt, op voorwaarde dat de kooktijd kort is en dat het te koken voedsel
vet- en vochtarm is. Keukenpapier is ook erg handig om etenswaren in te wikkelen
en voor het bedekken van bakschotels waarin vette etenswaren, bijvoorbeeld spek,
worden gekookt. U vermijdt het best gekleurd papier, aangezien de kleur kan
uitlopen. Gerecycleerd papier kan onzuiverheden bevatten die vonken en/of brand
kunnen veroorzaken bij gebruik in de magnetronoven.
Microgolven dringen immers niet door metaal. Metalen voorwerpen in de oven
zullen de microgolven weerkaatsen, waardoor een vonkoverslag ontstaat, een
verschijnsel dat vergelijkbaar is met bliksem. De meeste hittebestendige niet-metalen
houders zijn geschikt voor gebruik in uw magnetronoven. Sommige houders kunnen
echter materiaal bevatten waardoor ze ongeschikt zijn voor de magnetron. Als u
twijfelt of een bepaalde houder geschikt is voor de magnetron, dan kunt u hierover
op een eenvoudige manier zekerheid krijgen. Plaats de houder in kwestie naast een
glazen schaal gevuld met water in de magnetronoven. Laat de magnetron gedurende
1 minuut met hoog vermogen (HIGH) werken. Als het water warm wordt, maar de
houder koud aanvoelt, dan is hij geschikt voor de magnetron. Als het water echter
niet van temperatuur verandert, maar de houder warm wordt, worden de
microgolven opgeslorpt door de houder en is hij niet geschikt voor gebruik in de
magnetronoven. Wellicht hebt u reeds heel wat kookgerei in uw keuken dat geschikt
is voor gebruik in uw magnetronoven. Overloop gewoon even de volgende
controlelijst.
Plastic kookzakjes
Kookzakjes zijn magnetronbestendig mits ze speciaal voor het koken bestemd zijn.
Maak echter een insnijding in het zakje zodat de stoom kan ontsnappen. Gebruik
geen gewone plastic zakjes in uw magnetronoven, want deze zullen smelten en
barsten.
Plastic magnetron-kookgerei
Magnetron-kookgerei bestaat in verschillende vormen en formaten.
Doorgaans kunt u het keukengerei gebruiken dat u al heeft, zodat u geen
nieuwe dingen hoeft te kopen.
Aardewerk, steengoed en keramiek
Servies
Vele soorten serviezen zijn magnetronbestendig. Lees in geval van twijfel de
documentatie van de fabrikant of doe de magnetrontest.
Houders die uit deze materialen zijn gemaakt zijn gewoonlijk geschikt voor gebruik
in uw magnetronoven. Niettemin voert u best een test uit.
Glaswerk
Hittebestendig glaswerk is geschikt voor de magnetron. Dit omvat alle merken van in
de oven gehard glaswerk. Gebruik echter geen fragiele glazen, zoals tuimelglazen
of wijnglazen. Deze kunnen immers barsten wanneer het voedsel warm wordt.
OPGELET
Sommige houders met hoog lood- of ijzergehalte zijn niet geschikt voor
de magnetron. Controleer de houders om zeker te zijn dat ze geschikt
zijn voor gebruik in een magnetronoven.
Plastic opbergdozen
Deze kunnen worden gebruikt voor voedsel dat snel moet worden opgewarmd.
Gebruik ze echter niet voor voedsel dat een aanzienlijke tijd in de oven moet staan.
Door de warmte van het voedsel kunnen de plastic dozen immers vervormen of
smelten.
81
NL
Eigenschappen van voedsel en
koken in de magnetron
NL
Houd het voedsel in het oog
Vochtgehalte van voedsel
Vocht heeft de neiging te verdampen onder invloed van de warmte van de microgolven.
De recepten in het boek zijn met veel zorg opgesteld. Het welslagen ervan hangt echter af
Daarom moet relatief droog voedsel, zoals gebraad en sommige groenten, vóór het koken
van de mate waarin u het voedsel tijdens het koken in het oog houdt. Houd uw voedsel
worden besprenkeld met water of worden afgedekt om het vocht vast te houden.
steeds in het oog tijdens het koken. Uw magnetronoven is uitgerust met een lamp die
Benen en vet
automatisch gaat branden wanneer de oven in werking is. Zo kunt u in de oven kijken en
Benen geleiden de warmte en vet kookt sneller dan vlees. Let tijdens het koken van vlees met
het kookproces volgen. De aanwijzingen in recepten betreffende het hoger plaatsen van
een been of vet op dat het vlees niet ongelijkmatig of te lang wordt gekookt.
voedsel, roeren en dergelijke, moeten worden beschouwd als minimale aanbevelingen. Als
Hoeveelheid voedsel
het voedsel ongelijkmatig lijkt te koken, voert u gewoon de aanpassingen uit die u nodig
Het aantal microgolven in uw oven blijft constant, ongeacht de hoeveelheid voedsel die u
acht om het probleem op te lossen.
kookt. Dus, hoe meer voedsel in de oven, hoe langer de kooktijd. Denk eraan de kooktijd
Factoren die de kooktijd in de magnetron beïnvloeden
minstens met één derde te verminderen wanneer u maar de helft van een recept
Er zijn vele factoren die de kooktijd beïnvloeden. De temperatuur van de bij het recept
klaarmaakt.
gebruikte ingrediënten maakt een groot verschil uit voor de kooktijd. Wanneer bijvoorbeeld
Vorm van het voedsel
ijskoude boter, melk en eieren zijn gebruikt om een cake te maken, zal het langer duren om
Microgolven dringen slechts ongeveer 2 cm door in het voedsel. De binnenkant van dik
hem te bakken dan wanneer de ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Alle recepten in dit
voedsel wordt gekookt naarmate de warmte aan de buitenkant zich naar binnen toe
boek vermelden steeds een minimale en een maximale kooktijd. Over het algemeen zal u
verspreidt. Alleen de buitenkant van het voedsel wordt gekookt door microgolfenergie. de
rest wordt gekookt door geleiding. De slechtst mogelijke vorm van voedsel voor de
merken dat het voedsel te licht gekookt is na de minimale kooktijd, en soms zult u het
magnetron is dik en rechthoekig. De hoeken zullen aanbranden lang voor het midden zelfs
voedsel langer willen koken dan de maximumtijd, naar gelang van uw persoonlijke
maar warm is. Voedsel met een dunne ronde vorm of ringvorm kan wel met succes worden
voorkeur. De vuistregel die in dit boek wordt gevolgd, is dat men het best conservatief is in
klaargemaakt in de magnetron.
het geven van kooktijden. Voedsel dat te lang heeft gekookt, is immers onherroepelijk
Afdekken
verkwist. In sommige recepten, vooral die voor brood, cake en vla, wordt aangeraden het
Door het voedsel af te dekken, worden de warmte en de stoom vastgehouden, waardoor
voedsel uit de oven te halen wanneer het nog niet helemaal doorgekookt is. Dit is geen
het voedsel sneller kookt. Gebruik een deksel of speciale magnetronfolie en plooi een
vergissing. Dit soort voedsel blijft immers, meestal afgedekt, nog doorkoken buiten de oven
hoekje om, om te voorkomen dat de folie scheurt.
doordat de warmte aan de buitenkant zich geleidelijk naar binnen toe verspreidt. Als het
Bruinen
voedsel in de oven blijft staan tot het helemaal is doorgekookt, zal de buitenkant te hard
Vlees en gevogelte dat vijftien minuten of langer wordt gekookt, zal lichtjes bruinen in zijn
gekookt zijn of kan het voedsel zelfs aanbranden. Na verloop van tijd zult u erg bedreven
eigen vet. Voedsel dat gedurende een kortere tijd wordt gekookt, kan worden bestreken
worden in het schatten van zowel de kooktijd als de standtijd van verschillende soorten
met een bruineersaus, zoals worcestersaus, sojasaus of barbecuesaus, om het een
voedsel.
smakelijke kleur te geven. Aangezien een relatief kleine hoeveelheid bruineersaus aan het
Dichtheid van voedsel
voedsel wordt toegevoegd, zal de oorspronkelijke smaak van het recept niet veranderen.
Het duurt minder lang om licht en poreus voedsel zoals cake en brood te koken dan zwaar
Afdekken met vetbestending papier
Door voedsel af te dekken met vetbestendig papier voorkomt u spatten en houdt het voedsel
en compact voedsel als gebraad en stoofschotels. Let bij het koken van poreus voedsel in de
de warmte vast. Het dekt het voedsel echter niet zo goed af als een deksel of speciale folie,
magnetronoven op dat de buitenste randen niet droog en breekbaar worden.
waardoor het voedsel lichtjes uitdroogt.
Hoogte van het voedsel
Schikken en ruimte laten
Het bovenste deel van hoog voedsel, bijvoorbeeld gebraad, zal sneller koken dan het
Losse etenswaren zoals gebakken aardappelen, cakejes en hapjes worden gelijkmatiger
onderste deel. Daarom is het aangewezen hoog voedsel enkele malen om te keren tijdens
opgewarmd als u ze op gelijke afstand van elkaar en bij voorkeur in cirkelvorm in de oven
het koken.
82 plaatst. Plaats nooit etenswaren boven op elkaar.
Eigenschappen van voedsel en
koken in de magnetron
Roeren
Roeren is één van de belangrijkste technieken tijdens het koken in de magnetron. Bij
gewoon koken, roert u om het voedsel te mengen. Bij het koken in de magnetron dient het
roeren echter om de warmte te verspreiden en te herverdelen. Roer steeds van de
buitenkant naar het midden, aangezien de buitenkant van het voedsel het eerst warm
wordt.
Omkeren
Groot, hoog voedsel, bijvoorbeeld gebraad of een hele kip, moet worden omgekeerd
zodat de boven- en de onderkant gelijkmatig kunnen koken. Het verdient ook aanbeveling
stukken kip of vleeslapjes om te keren.
Dikkere stukken aan de buitenkant plaatsen
Aangezien microgolven worden aangetrokken door de buitenkant van het voedsel, is het
aangewezen dikkere stukken vlees, gevogelte en vis aan de buitenste rand van de
bakschotel te plaatsen. Op die manier vangen de dikkere stukken het meeste
microgolfenergie op en kan het voedsel gelijkmatig koken.
Afschermen
U kunt strookjes aluminiumfolie (die de microgolven tegenhouden) aanbrengen aan de
hoeken of randen van rechthoekig voedsel om te voorkomen dat deze te hard worden
gekookt. Gebruik nooit te veel folie en zorg ervoor dat de folie vastzit aan de schotel, om
'vonkoverslag' in de oven te voorkomen.
Hoger plaatsen
Dik of compact voedsel kan hoger worden geplaatst, zodat de microgolven kunnen worden
geabsorbeerd door de onderkant en het midden van het voedsel.
Doorprikken
Etenswaren die in een schaal, schil of vlies zitten barsten makkelijk open in de oven als u ze
niet vooraf doorprikt. Voorbeelden hiervan zijn eierdooiers en eiwit, mosselen en oesters en
hele stukken groenten en fruit.
Controleren of het voedsel gaar is
Voedsel wordt zo snel gaar in een magnetronoven dat u het regelmatig moet controleren.
Bepaalde etenswaren blijven in de magnetron tot ze volledig gaar zijn, maar de meeste
etenswaren, bijvoorbeeld vlees en gevogelte, worden uit de oven gehaald terwijl ze nog
niet helemaal gaar zijn en koken verder gedurende de 'standtijd'. De inwendige
temperatuur van het voedsel zal tijdens de standtijd stijgen met 5˚F (3˚C) tot 15˚F (8˚C).
Standtijd
Vaak moeten etenswaren nadat u ze uit de oven hebt gehaald nog 3 tot 10 minuten blijven
staan. Gewoonlijk wordt het voedsel gedurende deze standtijd afgedekt om de warmte te
bewaren, tenzij het voedsel moet drogen (cakes en koekjes, bijvoorbeeld). Door het voedsel
nog even te laten staan, wordt het gelijkmatig gekookt en krijgt het zijn volle smaak.
83
Uw oven reinigen
1. Houd de binnenkant van de oven schoon
Spatten van etenswaren of gemorste vloeistof koeken vast aan de ovenwanden
en tussen de afdichting en het deuroppervlak. U veegt gemorst voedsel het best
onmiddellijk weg met een vochtige doek. Kruimels en spatten slorpen
microgolfenergie op en verlengen de kooktijd. Veeg kruimels die tussen de
deur en het frame vallen weg met een vochtige doek. Het is belangrijk dat u dit
deel schoon houdt met het oog op een goede afdichting van de oven.
Verwijder vetspatten met een in zeepwater gedrenkte doek. Daarna afspoelen
en laten drogen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of
schuurmiddelen. Het glazen draaiplateau mag worden afgewassen met de
hand of in de vaatwasmachine.
2. Houd de buitenkant van de oven schoon
Reinig de buitenkant van uw oven met zeepwater. Spoel de oven af met zuiver
water en droog hem af met een zachte doek of keukenpapier. Om schade aan
de werkende delen binnen in de oven te voorkomen, moet u vermijden dat het
water door de ventilatieopeningen naar binnen sijpelt. Om het
bedieningspaneel te reinigen, opent u de deur om te voorkomen dat de oven
per ongeluk start en veegt u het paneel eerst met een vochtige en meteen
daarna met een droge doek schoon. Druk na het reinigen op de STOP/CLEARtoets.
3. Als de ovendeur aan de binnenkant of aan de buitenkant beslaat, veegt u de
deurpanelen schoon met een zachte doek. Dit kan gebeuren wanneer de
magnetronoven wordt gebruikt bij hoge vochtigheid en duidt geenszins op een
defect.
4. Houd de deur en de deurafdichtingen schoon. Gebruik alleen warm water met
zeep. Vervolgens goed afspoelen en afdrogen. GEBRUIK GEEN
SCHUURMIDDELEN, ZOALS REINIGINGSPOEDER OF STALEN EN PLASTIC
SCHUURSPONSJES. Metalen delen zijn makkelijker te onderhouden als u ze
regelmatig schoonveegt met een vochtige doek.
5. Gebruik geen stoomreinigers.
NL
Vragen en
antwoorden
V Wat is er mis wanneer de ovenlamp niet gaat branden?
A Als de ovenlamp niet brandt, kan dit verschillende oorzaken hebben.
De lamp is doorgebrand
De deur is niet gesloten
V Kan men popcorn maken in een magnetronoven?
A Ja, op één van de twee hierna beschreven manieren
1 Door gebruik te maken van kookgerei dat speciaal bedoeld is voor het
maken van popcorn in de magnetron.
2 Door in de winkel verkrijgbare voorverpakte magnetron-popcorn te
gebruiken, waarop de juiste kooktijden en vermogens zijn vermeld
voor een goed resultaat.
V Dringt de microgolfenergie door het kijkvenster in de deur?
A Nee. De openingen, of doorgangen, zijn bedoeld om licht door te laten;
zij laten echter geen microgolven door.
NL
VOLG NAUWGEZET DE RICHTLIJNEN VAN DE FABRIKANT VAN HET
POPCORNPRODUCT. BLIJF BIJ DE OVEN TIJDENS HET POFFEN VAN
MAÏS. STOP MET KOKEN ALS DE MAÏS NIET POFT BINNEN DE
VOORGESCHREVEN TIJD. DOOR TE LANG TE KOKEN, KUNNEN DE
MAÏSKORRELS VUUR VATTEN.
V Waarom weerklinkt er een pieptoon wanneer men een toets op het
bedieningspaneel aanraakt?
A De pieptoon bevestigt dat de instelling juist is ingevoerd.
V Wordt de magnetronoven beschadigd als men hem leeg gebruikt?
A Ja. Laat de oven nooit leeg of zonder het glazen draaiplateau werken.
OPGELET
GEBRUIK NOOIT EEN BRUINE PAPIEREN ZAK VOOR HET POFFEN VAN
MAÏS. PROBEER NOOIT OVERSCHOTJES MAÏSKORRELS TE POFFEN.
V Waarom spatten eieren soms open?
A Wanneer u eieren bakt, kookt of pocheert, kan de dooier openspatten als
gevolg van de stoom die in het dooiervlies wordt opgebouwd. Om dit te
voorkomen, doorprikt u de dooier gewoon vóór het koken. Kook nooit
eieren in hun schaal in de magnetronoven.
V Waarom kookt mijn oven soms minder snel dan vermeld in het
kookboek?
A Lees nogmaals de aanwijzingen in uw kookboek om te zien of u ze
nauwkeurig hebt gevolgd en om na te gaan wat het verschil in kooktijd
kan veroorzaken. De tijden en warmte-instellingen die in kookboeken
staan vermeld, zijn richtlijnen die te lang koken voorkomen. Dit is
namelijk het voornaamste probleem bij het leren koken met de
magnetron. Door verschillen in grootte, vorm, gewicht en afmetingen van
het voedsel kan een langere kooktijd vereist zijn. Tracht aan de hand van
de richtlijnen in het kookboek de toestand van het voedsel zelf te
beoordelen, net als bij gewoon koken.
V Waarom is het aan te bevelen dat men voedsel na het koken in de
magnetron nog even laat staan?
A Wanneer u voedsel nadat het in de magnetron is gekookt nog even laat
staan, blijft het doorkoken. Deze standtijd zorgt ervoor dat het voedsel
gelijkmatig wordt gekookt. De duur van de standtijd varieert naar gelang
van de dichtheid van het voedsel.
V De ventilator draai zelfs wanneer de magnetron niet aan staat. Is dit
anormaal?
A Nee. Voor de gebruikersveiligheid, werkt het ‘Automatisch
koelingsysteem’ automatisch wanner de binnentemperatuur van de
magnetron hoger dan normaal is wanneer het eten klaar is.
84
Informatie over elektrische aansluiting
Technische gegevens
WAARSCHUWING
Technische gegevens
Dit apparaat moet geaard worden
MC-8087ARB / MC-8087ARS / MC-8087TR
De draden in de toevoerkabel hebben de kleur overeenkomstig de
volgende codes:
BLAUW - min
BRUIN – plus
GROEN-GEEL – aarde
Voltage
Vermogen
Microgolffrequentie
Buitenafmetingen
Energieverbruik
Magnetron
Grill
Combinatie
Convectie
Het kan zijn dat de kleuren van de bedrading in de toevoerkabel
van dit apparaat niet overeenkomen met de kleurmarkeringen van
uw contactpunt. Ga als volgt te werk:
De BLAUWE draad moet aangesloten worden aan de letter N of de
kleur ZWART.
De BRUINE draad moet aangesloten worden aan de letter L of de
kleur ROOD.
De GROEN-GELE of GROENE draad moet aangesloten worden
aan de letter E of
.
Indien de toevoerkabel is beschadigd, dan moet deze door de
leverancier, serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd
persoon worden vervangen om gevaar te vermijden.
85
230V~ 50Hz
900 W (IEC60705 standard)
2450 MHz
530 mm(B) X 322 mm(H) X 427 mm(D)
1350 watt
1250 watt
max. 2550 watt
max. 2050 watt
NL
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product
staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn
2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven
met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem
dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Élimination de votre ancien appareil
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix,
signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément,
dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les
conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la
santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil,
veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou
encore la magasin où vous avez acheté ce produit.
Printed in Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising