LG | MC9280XC | Owner's Manual | LG MC9280XC Handleiding

LG MC9280XC Handleiding
DUTCH
GEBRUIKSAANWIJZING
MAGNETRON/GRILL/
CONVECTIEOVEN
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS DE OVEN TE
GEBRUIKEN.
MC9280XC
P/No.: MFL33716111
www.lg.com
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen om overmatig straling van magnetron te
voorkomen.
Als gevolg van ingebouwde veiligheidsvoorzieningen kunt u de oven niet
gebruiken met de ovendeur in geopende stand. Deze
veiligheidsvoorzieningen schakelen automatisch elke kookactiviteit uit op het
moment dat de deur wordt geopend. Persoonlijke blootstelling aan
microgolven kan namelijk schadelijk zijn.
Het is daarom belangrijk dat er niet met de veiligheidsvoorzieningen
wordt geknoeid.
Wanneer u vloeistoffen zoals soepen, sauzen en drankjes in de magnetron
opwarmt, kan er een vertraagde spatreactie optreden zonder zichtbare
luchtbellen vooraf. Dit kan resulteren in een plotseling overkoken van de hete
vloeistof. Om dit te voorkomen gaat u als volgt te werk:
1. Gebruik geen rechtwandige bekers met smalle halsopening.
2. Vermijd oververhitting.
Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en zorg
ervoor dat zich geen vuil of etensresten kunnen ophopen tussen de
afdichtingen.
3. Roer de vloeistof eerst door alvorens deze in de oven te zetten en roer
nogmaals halverwege de opwarmtijd.
4. Laat de vloeistof na het opwarmen nog even in de oven staan, roer of
schud nogmaals zorgvuldig (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding) en controleer vóór consumptie de temperatuur om
brandwonden te voorkomen (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding).
Wees voorzichtig met het vastpakken van de beker.
Gebruik de oven in geen geval wanneer deze beschadigd is. Het is daarom
zeer belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen
zijn aan: (1) deur(frame), (2) scharnieren en grendels (gebroken of los), (3)
deurafdichtingen en sluitoppervlakken.
Uw oven mag alleen door gekwalificeerd servicepersoneel worden
geïnstalleerd en gerepareerd.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Controleer of de kooktijden correct zijn ingesteld,
aangezien het overschrijden van bereidingstijden
kan leiden tot het verbranden van het GERECHT
waardoor schade aan uw oven kan worden
veroorzaakt.
Laat voedsel altijd enige tijd na het opwarmen in de
magnetron staan en controleer de temperatuur alvorens
het te consumeren. Vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding.
2
Inhoud
Hoe een magnetron werkt.
Voorzorgsmaatregelen ............................................................... 2
Inhoud ....................................................................................... 3
Uitpakken en installeren .............................................................. 4 ~ 5
Klok instellen .............................................................................. 6
Kinderslot ................................................................................. 7
Bereidingen met de microgolffunctie ............................................ 8
Vermogensniveaus van de magnetronfunctie ................................ 9
Snelstart .................................................................................... 10
Grillen bereidingen .................................................................... 11
Convectie voor het voorverwarmen .............................................. 12
Convectie voor het bereiden ........................................................ 13
Convectie combinatie koken ........................................................ 14
Grillen combinatiebereidingen .................................................... 15
Stoom Koken .............................................................................. 16 ~ 18
Mager Vlees ............................................................................... 19 ~ 20
Gezond Gebraad ....................................................................... 21 ~ 24
Automatisch Koken ..................................................................... 25 ~ 30
Knapperig Opwarmen ................................................................ 31 ~ 32
Sensor Cook .............................................................................. 33 ~ 35
Automatisch ontdooien ............................................................... 36
Richtlijnen voor het ontdooien met automatische gewichtsinstelling ...... 37
Keukentimer ............................................................................... 38
Richtlijnen voor verwarmen of opwarmen ..................................... 39
Richtlijnen voor verse groenten .................................................... 40
Richtlijnen voor grillen ................................................................ 41
Belangrijke veiligheidsrichtlijnen .................................................. 42 ~ 43
Magnetronbestendig kookgerei ................................................... 44
Eigenschappen van voedsel en koken in de magnetron ................. 45 ~ 46
Vragen en antwoorden ............................................................... 47
Informatie over elektrische aansluiting Technische gegevens ........... 48
Microgolven van een magnetron zijn te vergelijken met radio- en televisiegolven en
gewoon daglicht. Gewoonlijk bewegen microgolven zich buitenwaarts wanneer ze
door de atmosfeer reizen en ze verdwijnen zonder effect. Magnetronovens zijn
echter dusdanig ontworpen dat zij gebruik maken van microgolven als energie. De
elektriciteit die naar de magnetrontube wordt gevoerd, wordt gebruikt om
microgolfenergie op te wekken.
Deze microgolven komen de kookruimte binnen door de openingen binnenin de
oven. Een draaiplateau of bakplaat wordt op de bodem van de oven geplaatst.
Microgolven kunnen niet door de metalen wanden van de oven dringen, maar gaan
wel door materialen als glas, porselein en papier. Dit zijn de materialen waarvan
magnetronbestendig serviesgoed is gemaakt.
Microgolven verwarmen niet het serviesgoed, maar dit wordt op zijn beurt wel
verwarmd door de warme voedingsmiddelen die het bevat.
Een zeer veilige toepassing
Uw magnetron-oven is één van de veiligste
huishoudelijke elektrische apparaten. Als de deur wordt
geopend, stopt de oven automatisch met het produceren
van microgolven. Microgolfenergie wordt bij het
binnendringen in het voedsel volledig omgezet in
warmte. Het laat geen enkele rest-energie over die
schadelijk voor u zou kunnen zijn wanneer dit voedsel
gegeten wordt.
3
Uitpakken en
installeren
Door het juist opvolgen van de basisstappen, zoals uiteengezet op deze twee bladzijden, kunt u snel controleren
of de oven correct functioneert. Let goed op de richtlijnen over waar u de oven moet installeren. Let er bij het
uitpakken op, dat u alle accessoires en verpakkingsmateriaal verwijdert. Controleer tevens of de oven tijdens het
transport niet is beschadigd.
Pak de oven uit en plaats hem op een
horizontaal oppervlak.
GRILLROOSTER
(HOOG ROOSTER)
Plaats de oven in de ruimte van uw keuze. Deze ruimte moet
meer dan 85cm hoog zijn en voor een goede ventilatie
moet er minstens 20cm over blijven boven de oven en 10cm aan de
achterkant. De voorzijde van de oven moet minstens 8cm van de
rand af staan om voorover kantelen te voorkomen.
Er is een luchtopening voorzien bovenop of aan de zijkant van de
oven. Het afdekken van deze luchtopening kan beschadiging van de
oven tot gevolg hebben.
HAPJESROOSTER
(LAAG ROOSTER)
STOOM KOKER
SCHAALDEKSEL
GLAZEN BAKPLAAT
STOOMPLAAT
DRAAIENDE
RING
DRUIPBAK
(Grijze kleur)
* DEZE OVEN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR
COMMERCIEEL CATERINGGEBRUIK
STOOMWATER
SCHAAL
(GRATINEERSCHAAL)
(Gele kleur)
4
Steek de stekker in
een standaard
stopcontact. Controleer of de
oven het enige elektrische
huishoudelijke apparaat is dat
op deze wandcontactdoos is
aangesloten. Indien de oven
niet juist functioneert, trek dan
de stekker uit het stopcontact
en steek hem er opnieuw in.
Druk op de
toets.
Druk vervolgens
een keer op de
-toets om
30 seconden.
Open uw ovendeur
door op de DEUR
OPEN knop te drukken.
Zet de DRAAIENDE RING in de
oven en plaats er de GLAZEN
BAKPLAAT bovenop.
Op het VERTONING
kunt u zien dat er
wordt afgeteld vanaf 30 seconden.
Wanneer het VERTONING 0
bereikt, hoort u een PIEPSIGNAAL.
Open de deur en controleer de
temperatuur van het water. Als de
oven goed werkt, dan moet het
water nu warm zijn. Pas op
wanneer u de bak of kom uit de
oven haalt, want deze kan heet
zijn.
UW OVEN IS NU GEÏNSTALLEERD
5
Vul een bak of kom
die geschikt is voor
magnetrongebruik met 300ml
(1/2 kop) water. Zet het op de
GLAZEN BAKPLAAT en sluit de
ovendeur. Indien u niet zeker
weet welk soort serviesgoed u in
de oven mag gebruiken,
raadpleeg dan bladzijde 44.
De inhoud van de voedingsflessen en
babyvoedingspotjes moeten worden > geroerd en
geschud. Temperatuur moet voor consumptie worden >
gecontroleerd om verbranding te voorkomen.
JUIST GEBRUIK VAN ACCESSOIRES
Normaal
Abnormaal
Gebruik de magnetron niet
zoals in de afbeelding
getoond wordt. Verkeerd
gebruik zal vonken
veroorzaken en het toestel
beschadigen.
Klok
instellen
U kunt de klok volgens het 12-delig of het 24-delig stelsel instellen.
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u de klok kunt instellen op 14:35 in de 24-uurstand. Zorg ervoor alle
verpakkingsmateriaal van uw oven te hebben verwijderd.
Druk op de toets
Wanneer uw oven voor de eerste keer
op het elektriciteitsnet is aangesloten of
wanneer er opnieuw elektriciteit is na
een stroomuitval, toont het display een
‘:’ en moet u de klok opnieuw instellen.
Als de klok (of het display) vreemd
uitziende symbolen weergeeft, moet u de
stekker van uw oven uit het stopcontact
trekken en hem er vervolgens opnieuw
insteken.
Houd de Kitchen
.
ingedrukt tot “12 H” op de display verschijnt.
Druk weer op de Kitchen
voor de 24-uurs klokinstelling.
(Als u wilt wijzigen naar een andere optie, nadat u de klok heeft ingesteld,
moet u uitschakelen en opnieuw inschakelen.)
Draai de
-knop totdat de display “14:00” laat zien.
(PRESS CLOCK KEY)
Druk op de toets
Draai aan de
.
tot het display "14:35" weergeeft.
.
Druk op de toets
De klok begint nu te tellen.
6
Kinderslot
Druk op de toets
Uw oven is met een
veiligheidsvoorziening uitgerust die
voorkomt dat uw oven ongewild in
werking wordt gesteld. Na het instellen
van het kinderslot kunt u geen enkele
functie meer gebruiken en kan er geen
voedsel worden bereid.
Uw kind kan de ovendeur echter nog
altijd openen.
.
Houd de toets
ingedrukt tot “CHILD LOCKED” op het display
verschijnt en er een PIEP-signaal weerklinkt.
Het KINDERSLOT is nu ingeschakeld.
Om het KINDERSLOT uit te schakelen, houdt u de toets
ingedrukt
tot “CHILD LOCKED” op het display verschijnt. Wanneer u de toets
loslaat, weerklinkt een piepsignaal.
7
Bereidingen met
de microgolffunctie
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u voedsel kunt bereiden met 720W (80%) van het
vermogen gedurende 5 minuten en 30 seconden.
Controleer of u uw oven correct geïnstalleerd hebt, zoals eerder in deze
handleiding beschreven.
Druk op de toets
Uw oven beschikt over vijf vermogensinstellingen.
VOEDING
%
Power Output
MAX. HOOG
100 %
900 W
MIDDELMATIG HOOG
80 %
720 W
MIDDELMATIG
60 %
540 W
ONTDOOIEN /
MIDDELMATIG LAAG
40 %
LAAG
20 %
360 W(
)
.
Druk twee keer op
.
Het zal 720 W laten zien.
Draai aan de
tot het display "5:30" weergeeft.
180 W
Niet gebruiken
GRILLROOSTER
(HOOG ROOSTER)
DRUIPBAK
(Grijze kleur)
HAPJESROOSTER
(LAAG ROOSTER)
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het
draaien van de
-knop.
8
Uw magnetronoven is met 5 vermogensniveaus uitgerust, die u maximale flexibiliteit en
controle over het bereidingsproces geven.
Onderstaande tabel toont voorbeelden van levensmiddelen en het aanbevolen
vermogensniveau om hen in deze magnetronoven te bereiden.
VERMOGENS
NIVEAU
Vermogensniveaus
van de magnetronfunctie
GEBRUIK
VERMOGENSNI
VEAU (%)
UITGANGSVER
MOGEN
HOOG
* Water koken
* Rundergehakt bruinen
* Gevogeltedelen, vis, groenten bereiden
* Zachte vleesstukjes bereiden
100 %
900 W
MIDDELMATIG
HOOG
* Opwarmen (alle gevallen)
* Gebraad en gevogelte bereiden
* Paddestoelen en schaaldieren bereiden
* Levensmiddelen bereiden, die kaas en eieren bevatten
80 %
720 W
MIDDELMATIG
* Taarten en gebakjes bakken
* Eieren bereiden
* Vla bakken
* Rijst, soep koken
60 %
540 W
ONTDOOIEN /
MIDDELMATIG
LAAG
* Ontdooien (alle gevallen)
* Boter en chocolade smelten
* Minder zachte vleesstukjes bereiden
40 %
LAAG
* Boter en kaas laten zacht worden
* Roomijs laten zacht worden
* Gistdeeg laten rijzen
20 %
9
360 W(
180 W
)
Snelstart
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u 2 minuten bereidingstijd met HOOG vermogen instelt.
Druk op de toets
Dankzij de SNELSTART kunt u via een
druk op de toets
30 seconden
bereidingstijd op HOOG
vermogen instellen.
Niet gebruiken
.
Druk viermaal op de toets
om 2 minuten bereidingstijd
met een HOOG vermogen in te stellen.
De oven start reeds voordat u de toets viermaal heeft ingedrukt.
Tijdens het maken van bereidingen met Snelstart kunt u de bereidingstijd tot 99 minuten en 59 seconden
verlengen door herhaaldelijk op de toets
GRILLROOSTER
(HOOG ROOSTER)
HAPJESROOSTER
(LAAG ROOSTER)
DRUIPBAK
(Grijze kleur)
10
te drukken.
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u de grill kunt gebruiken om voedsel gedurende 12 minuten en 30
seconden te grillen.
Druk op de toets
Dit model is met een QUARTZGRILL
uitgerust. Voorverwarmen is bijgevolg
niet nodig.
.
Druk op de toets
.
Het volgende symbool wordt getoond: “
“
Met deze functie kunt u het voedsel snel
bruin en krokant bakken.
De metalen schaal moet in de grillmodus
tussen een glazen schaal en een
grillrooster worden geplaatst.
Draai aan de
DIAL tot het display "12:30" weergeeft.
Tijdens het grillen moet het grillrooster
(hoog rooster) worden gebruikt.
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
-knop.
Wees voorzichtig met het verwijderen van uw etenswaren, omdat de
houder heet is.
11
Grillen
bereidingen
Convectie voor het
voorverwarmen
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u eerst de oven kunt voorverwaarming op een
temperatuur van 230°C.
Druk op de toets
De convectieoven heeft een
temperatuurbereik van 40 °C en 100 °C ~
250 °C (180 °C wordt automatisch
ingesteld bij het kiezen van de
convectiemodus).
* De oven heeft een gistingsfunctie bij
een oventemperatuur van 40°C.
U moet de oven laten afkoelen, want u
kunt de gistingsfunctie niet gebruiken
als de temperatuur van de oven hoger
dan 40°C is.
Foutmelding "E-05" verschijnt indien u
deze functie gebruikt als de
oventemperatuur boven de 70°C is.
Uw oven heeft enkele minuten nodig om
de ingestelde temperatuur te bereiken.
Wanneer de correcte temperatuur bereikt
is, weerklinkt een PIEP-signaal om u te
laten weten dat de juiste temperatuur
bereikt is. Plaats nu het voedsel in de
oven: en schakel uw oven vervolgens in.
.
Druk op de toets
.
Het volgende symbool wordt getoond: “
Draai aan de
Druk op de toets
“
DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
.
Het voorverwarmen start met "PREHEAT" op het display.
12
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u eerst de oven kunt voorverwarmen en dan voedsel kunt
bereiden op een temperatuur van 230°C gedurende 50 minuten.
Druk op de toets
Convectie voor het
bereiden
.
Druk op de toets
Als u geen temperatuur instelt, kiest de
oven automatisch 180 °C. De
bereidingstemperatuur kan worden
gewijzigd door aan de DRAAIKNOP te
draaien.
.
Het volgende symbool wordt getoond: “
“
Draai aan de
DIAL tot het display "230°C" weergeeft.
Draai aan de
DIAL tot het display "50:00" weergeeft.
Voor convectiebereidingen moet u het
convectierooster (laag rooster)
gebruiken.
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
-knop.
Wees voorzichtig met het verwijderen van uw etenswaren, omdat de houder heet is.
13
Convectie combinatie
koken
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u uw oven kunt programmeren in de magnetronmodus
op 540W (60%) en met een convectietemperatuur van 200 °C voor een bereidingstijd van 25
minuten.
Druk op de toets
.
Druk eenmaal op de
verschijnt.
In de combinatiemodus kunt u het
magnetronvermogen op drie niveaus
instellen (20 %, 40% en 60 %).
Magnetronvermogen
(%)
(Watt)
60
540
40
360
20
180
knop tot “540W” in het informatievenster
De volgende symbolen worden getoond: “
“, “
“.
Draai aan de
DIAL tot het display "200°C" weergeeft.
Draai aan de
DIAL tot het display "25:00" weergeeft.
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
-knop.
Wees voorzichtig met het verwijderen van uw etenswaren, omdat de houder heet is.
14
Grillen
combinatiebereidingen
In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u uw oven kunt programmeren met het
magnetronvermogen op 180W(20%) gedurende 25 minuten.
Druk op de toets
Uw oven is in staat om gecombineerde
bereidingen te maken, zodat u voedsel
tegelijkertijd of opeenvolgend kunt
bereiden met verwarming en met
microgolven. Doorgaans vergt deze
methode minder tijd om voedsel te
bereiden.
In de combinatiemodus kunt u het
magnetronvermogen op drie niveaus
instellen (20 %, 40% en 60 %).
.
Druk zesmaal op de
knop tot “180W” in het informatievenster
verschijnt.
De volgende symbolen worden getoond: “
Draai aan de
“, “
“.
DIAL tot het display "25:00" weergeeft.
Magnetronvermogen
(%)
(Watt)
60
540
40
360
20
180
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
-knop.
Wees voorzichtig met het verwijderen van uw etenswaren, omdat de houder heet is.
15
Stoom
Koken
Met deze functie kunt u stomen.
Let op:
1. Gebruik altijd ovenhandschoenen
wanneer u een stoomschaal uit de
oven haalt. Deze is erg heet.
2. Plaats een hete stoomschaal na het
bereiden niet op een glazen tafel of
een materiaal dat makkelijk smelt.
Gebruik altijd een onderzetter.
3. Wanneer u deze stoomschaal
gebruikt, vul de schaal dan vóór
gebruik met minimaal 300 ml water.
Als de hoeveelheid water minder dan
300 ml is, kan het voedsel onvolledig
gekookt worden, kan het apparaat
vlam vatten of onherstelbaar
beschadigd raken.
4. Wees voorzichtig wanneer u de
stoomschaal gevuld met water
verplaatst.
5. Wanneer u de stoomschaal gebruikt,
moeten de deksel en de schaal
precies recht staan. Eieren en
kastanjes exploderen wanneer de
deksel en de schaal niet goed zijn
afgesteld.
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u een sperzie-bonen van 0.3kg bereidt.
Druk op de toets
Druk op de toets
Draai aan de
Draai aan de
.
.
DIAL tot het display "3" weergeeft. (GREEN BEANS)
DIAL tot het display "0.3kg" weergeeft.
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
knop.
Wees voorzichtig met het verwijderen van uw etenswaren, omdat de houder heet is.
16
Functie
Stoom
Koken
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedseltemp.
Bereiding
1
Broccoli
0,1-0,4kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Kamertemp.
1. Groente schoonmaken en in gelijke stukken snijden
2. 300ml leidingwater in de stoomwaterschaal gieten Stoomplaat op de
stoomwaterschaal leggen.
Voorbereid voedsel in één laag op de stoomplaat leggen.
Met stoomdeksel afdekken.
3. Stoomwaterkom in de oven plaatsen.
4. Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
- Kleine floretten snijden. (12-15g/stuk)
2
Wortel
0,2-0,4kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Kamertemp.
Hetzelfde als boven.
- Minder dan 5nnm dik.
3
Sperzie-bonen
0,1-0,3kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
Hetzelfde als boven.
4
Garnalen
0,2-0,5kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
Hetzelfde als boven.
- Minder dan 20cm lang.
5
Mosselen
0,4-0,8kg
Stoomdeksel
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
Ingrediënten
Mosselen
300ml droge witte wijn
1 theelepel gehakte peterselie
2 teentjes knoflook, geperst
1. Maak de mosselen schoon en gooi gebroken schelpen en dode mosselen weg.
2. Leg één laag mosselen op de stoomwaterkom. 300ml w itte wijn in
de stoomwaterkom gieten en de resterende ing rediënten toevoegen.
Met stoomdeksel afdekken.
3. Stoomwaterkom in de oven plaatsen.
4. Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
17
Categorie
Maximaal
gewicht
6
Eieren
2-9 Eieren
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
1. Voedsel schoonmaken,
2. 300ml leidingwater in de stoomwaterschaal gieten Stoomplaat op de
stoomwaterschaal leggen. Voorbereid voedsel in één laag op de
stoomplaat leggen.
Met stoomdeksel afdekken.
3. Stoomwaterschaal in de oven plaatsen.
4. Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
7
Kippenborstjes
0,2-0,6kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
Hetzelfde als boven.
- Minder dan 2,5cm dik
8
Visfilet
0,2-0,6kg
Stoomdeksel
Stoomplaat
Stoomwaterschaal
Uit de
koelkast
Hetzelfde als boven.
Functie
Stoom
Koken
Keukengerei
Voedsel
Temp.
18
Bereiding
In het volgende voorbeeld zal ik u laten zien hoe u 0.7kg Runderhaas kunt klaarmaken.
Druk op de toets
Druk op de
.
.
Deze mogelijkheid voor het braden van
Mager Vlees, is bedoeld voor het
bereiden van vetarm, caloriearm
braadvlees en kip.
Draai aan de
DIAL tot het display “1” weergeeft. (ROAST BEEF)
Draai aan de
DIAL tot het display “0.7kg” weergeeft.
Druk op de toets
.
19
Mager
Vlees
Functie
Mager
Vlees
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedsel-te
mp.
Bereiding
1
Runderhaas
0,5-1,5kg
Laag rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Rundvlees met gesmolten roomboter of olie inborstelen en op smaak
brengen met zout en peper.
Plaats etenswaren op het lage rek van de druipbak. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken. Gerecht na het ber eiding nog 10 minuten
onder aluminiumfolie laten rusten.
2
Varkenshaas
0,5-1,5kg
Laag rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Varkenshaasjes met gesmolten roomboter of olie inborstel en en met zout
en peper op smaak brengen. Plaats etenswaren op het lage rek van de
druipbak. Menu en gewicht kiezen en op start drukken. Gerecht na het ber
eiding nog 10 minuten onder aluminiumfolie laten rusten.
3
Lamsla
0,5-1,5kg
Laag rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Lamsvlees met gesmolten roomboter of olie inborstelen en met zout en peper
op smaak brengen. Plaats etenswaren op het lage rek van de druipbak. Menu
en gewicht kiezen en op start drukken. Gerecht na het ber eiding nog
10 minuten onder aluminiumfolie laten rusten.
4
Kipfilet
0,8-1,8kg
Laag rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Kipdelen met gesmolten roomboter of olie inborstelen en met zout en peper op
smaak brengen. Leg de kip met de borstkant naar beneden op het lage rek van
de druipbak. Menu en gewicht ki ezen en op start drukken. Bij de pieptoon
voedsel draaien en op start drukken om verder te bereiden. Gerecht na het
bereiding nog 10 minuten onder aluminiumfolie laten rusten.
20
In het volgende voorbeeld zal ik u laten zien hoe u 0.4kg Kippen Borstjes kunt klaarmaken.
Druk op de toets
Druk op de
.
.
Gezond Gebraad maakt braden handig
en gemakkelijk.
De oven is voorgeprogrammeerd om
automatisch etenswaren te braden.
Draai aan de
DIAL tot het display “1” weergeeft. (CHICKEN BREASTS).
Draai aan de
DIAL tot het display “0.4kg” weergeeft.
Druk op de toets
.
21
Gezond
Gebraad
Functie
Gezond
Gebraad
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedsel-te
mp.
1
Kippen
Borstjes
0,2-0,6kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
2
Gepaneerde
Kipfilet
0,2-0,6kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
Bereiding
Kippenborst met gesmolten roomboter of olie inborstelen
en met zout en peper op smaak brengen.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en ge
wicht kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel
draaien en op start drukken om verder te bereiden.
Ingrediënten
Kippenborsten van 150 tot 200g per stuk.
1 kop bloem
2 eieren, licht geklopt
1 kop paneermeel
Zout en peper naar smaak
1. Kippenborsten met zout en peper op smaak brengen en vervolgens
naar wens in bloem wentelen en met geklopt ei inborstelen.
2. In paneermeel wentelen en rondom met olie inborstelen.
3. Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voeds el draaien en op
start drukken om verder te bereiden.
22
Functie
Gezond
Gebraad
Categorie
3
Kipsaté
Maximaal
gewicht
0,2-0,8kg
Keukengerei
Voedsel-te
mp.
Hoog rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Bereiding
Ingrediënten
Kippenvleugels
Satépemnen (metaal of hout)
Voor marinade:
kopje ketjap (sojasaus)
1/2 kop honing
2 theelepels citroensap
2 teentjes knoflook, geperst
1/2
1. Kippenvleugels in tweeën snijden. Een marinade maken en
kippenvleugels hierin 3 tot 4 uur marineren.
2. Kippenvleugels aan satépennen rijgen.
3. Plaats etenswaren op het hoge rek van de druipbak. Menu en
gewicht kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel draaien
en op start drukken om verder te bereiden.
4
Patates Frites
diepvries
0,2-0,4kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Diepvries
Diepgevroren patates frites op de krokantplaat op het bove
nrek uitspreiden. U krijgt het mooiste resultaat als u ze telk
ens in één laag bakt. Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
5
Vissticks
diepvries
0,2-0,4kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Diepvries
Vissticks rondom met olie inborstelen.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en ge
wicht kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel
draaien en op start drukken om verder te bereiden.
23
Functie
Gezond
Gebraad
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedsel-te
mp.
Bereiding
6
Hamburger
hapjes
0,2-0,4kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
Hamburgers van elk plm. 100g en een dikte van plm. 0,5 tot 1cm
nemen. Hamburgers rondom met olie inborstelen.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en ge wicht kiezen
en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel draaien en op start
drukken om verder te bereiden.
7
Worstjes
0,2-0,8kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
Worstjes uit verpakking verwijderen en hier en daar inprikken.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en ge wicht kiezen
en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel draaien en op start
drukken om verder te bereiden.
8
Garnalen
0,2-0,5kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
Garnalen rondom met olie inborstelen.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en ge wicht kiezen
en op start drukken.
24
Automatisch
Koken
In het volgende voorbeeld zal ik laten zien hoe u 0.4kg Varkens Karbonades kunt bereiden.
Druk op de toets
Druk op de toets
AUTOKOKEN geeft u de mogelijkheid
om uw speciale voedsel eenvoudig te
bereiden door het voedselsoort te
selecteren en het gewicht van het voedsel
in te geven.
Draai aan de
Draai aan de
.
.
DIAL tot het display "4" weergeeft. (PORK CHOPS)
DIAL tot het display "0.4kg" weergeeft.
Druk op de toets
.
Terwijl u kookt kunt u de kooktijd verhogen of verlagen door het draaien
van de
-knop.
25
Functie
Automatisch 1
Koken
Categorie
Knapperig
gebakken
groenten
Maximaal
gewicht
0,2-0,6kg
Keuken-gerei
Voedsel
gebruik
Krokant plaat
op het bovenrek
Kamertemp.
Bereiding
Ingrediënten
Aubergines in schijven van 1 tot 2cm dikte snijden.
Zucchinis in schijven van 1 tot 2cm dikte snijden.
Uien in ringen snijden.
Paprika's overlangs doorsnijden en zaden wegdoen.
Hele kerstomaatjes
Champignons overlangs in twee helften snijden.
Groenten in grote stukken snijden. Groenten met gesmolten roomboter
of olie inborstelen en met zout en peper op smaak brengen.
Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen
en op start drukken.
26
Functie
Automatisch 2
Koken
Categorie
Lasagna
Maximaal
gewicht
1
Keuken-gerei
26x17cm
ovenschaal
op het onderrek
Voedsel
gebruik
Kamertemp.
Bereiding
Ingrediënten
9 vellen lasagna
500g spaghettisaus
600g kaassaus
300g geraspte mozzarellakaas
30g geraspte Parmezaanse kaas
Voor kaassaus:
60g boter
50g witte tarwebloem
Snufje gemalen nootmuskaat
500ml melk
20g geraspte Parmezaanse kaas
Smelt boter in kleine steelpan. Voeg meel en nootmuskaat toe, roer
tot het goed gemengd is. Voeg geleidelijk melk toe en roer tot het
kookt en dikker wordt. Zet de warmte lager en voeg Parmesan kaas
toe. Roer totdat de kaas goed smelt.
1. Vellen lasagna volgens aanwijzingen op de verpakking koken en uit l
aten lekken.
2. Plm. 125g spaghettisaus op de bodem van ovenschaal van 26x17cm
uitspreiden.
3. Daarop 3 lasagnavellen met 300g kaassaus, 125g spaghettisaus en
100 g mozarellasaus uitspreiden. Dit herhalen tot de schaal is
gevuld.
4. Laatste laag lasagnavellen met 125g spaghettisaus bedekken en hie
rop 100g geraspte mozzarellakaas en 30g geraspte kaas strooien.
5. Ovenschaal op het onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen en
op start drukken.
27
Functie
Automatisch 3
Koken
Categorie
Vleespastei
(meat pie)
Maximaal
gewicht
1
Keukengerei
Voedsel-te
mp.
20cm bakblik
op het onderrek
Kamertemp.
Bereiding
Ingrediënten
600 tot 650g half-om-half gehakt; 2 vellen bladerdeeg, ontdooi
d (180 tot 200g per vel); 1 ei, licht geklopt
Voor het gehaktmengsel:
1 gesnipperde ui; 500g half-om-half gehakt; 2 eetlepels blanke
tarwebloem; 250ml bouillon; 1/2 theelepel tijm; Snufje gemalen
nootmuskaat; Zout en peper naar smaak
Gesnipperde ui in een koekenpan onder voortdurend roeren op l
aag vuur zacht maken.
Gehakt toevoegen en roeren tot licht gebruind. Bloem over het
gehakt strooien, omroeren en de pan nog 2 minuten op het vuur
laten. Bouillon geleidelijk toevoegen en blijven roeren tot de m
assa kookt en dik wordt. Alle overige ingrediënten toevoegen. M
et een deksel bedekken en 30 minuten laten sudderen.
1. Op een met bloem licht ingestoven gladde ondergrond 1 vel lader
deeg rond uitrollen en hiermee een rond bakblik van 20cm doorsnee
bekleden. Randen afsnijden maar met een zoom laten en inprikken
meteen vork. Met het afgekoelde gehaktmengsel vullen en randen
inborstelen met geklopt ei om bovenkant erop te plakken.
2. Resterend vel pasteideeg uitrollen en als deksel boven op de
gehakttaart leggen en randen keurig afsnijden. Randen met een vork
aandrukken en vastzetten. In de bovenkant van de pastei een gaatje
knippen zodat de stoom kan ontsnappen. Bovenkant met overgeblev
en geklopt ei inborstelen.
3. Bakblik op onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen en op start
drukken.
28
Functie
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voed-s
el-temp.
Bereiding
Automatisch 4
Koken
Varkens
karbonades
0,2-0,8kg
Hoog rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Kies varkenskarbonades met een gewicht van 250g en plm. 2,5cm
dik. Met zout en peper op smaak brengen.
Plaats etenswaren op het hoge rek van de druipbak. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel draaien en op start
drukk en om verder te bereiden.
5
Lams
karbonades
0,2-0,8kg
Hoog rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Neem lamkarbonades van 100-150g en 1,5 tot 2cm dik. Met zout en
peper op smaak brengen.
Plaats etenswaren op het hoge rek van de druipbak. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon het gerecht draaien en
verder be reiden.
6
Kippen
vleugels
0,2-0,8kg
Hoog rek op de
Druipbak
Uit de
koelkast
Kippenvleugels rondom met gesmolten roomboter of olie inborstelen
en met zout en peper op smaak brengen.
Plaats etenswaren op het hoge rek van de druipbak. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken. Bij de pieptoon voedsel draaien en op start
drukk en om verder te bereiden.
29
Functie
Categorie
Automatisch 7
Koken
Aardappelgratin
Maximaa
l gewicht
0,5-1,2kg
Keukengerei
Magnetronvaste
ovenschaal
op het onderrek
Voed-s
el-temp.
Kamertemp.
Bereiding
Voorbeeld van 1,0kg aardappelgratin
Ingrediënten
Aardappelpuree
300ml dikke room
350g geraspte Gruyèrekaas
Voor aardappelpuree:
1kg kruimig kokende aardappelen; 400ml melk; 11/2 theelepel zo
ut; snufje gemalen nootmuskaat
Aardappelen schillen en in schijven van 3mm dikte snijden. All
e ingrediënten in een steelpan doen en boven matig vuur laten
sudderen tot de melk kookt en dik wordt. Aardappelen voortdure
nd roeren en los van de bodem van de pan houden om aanbran
den te voorkomen.
Doe de helft van het aardappelmengsel in een ingevette ovenschaal
van 25 x 25cm, giet de helft van de room erover. Vervolgens met
100g Gruyèrekaas bestrooien. De rest van het aardappelmengsel toevo
egen, de rest van de room erover gieten en de gratin ten slotte met d
e resterende Gruyèrekaas bestrooien.
Ovenschaal op het onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen en o
p start drukken.
8
Diepvriespizza
0.1-0.6kg
Onderrek
Diepvries
30
Pizza uit de verpakking nemen en op het onderrek plaatsen.
Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
Knapperig
Opwarmen
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u een pizza van 0.2kg bereidt.
Druk op de toets
Druk op de toets
.
.
'Krokant opwarmen' stelt u in staat om
overgebleven etenswaren gemakkelijk
op te warmen door het voedseltype en
het gewicht ervan in te stellen.
Draai aan de
Draai aan de
Druk op de toets
DIAL tot het display "3" weergeeft (PIZZA).
DIAL tot het display “0.2kg” weergeeft.
.
31
Functie
Knapperig
Opwarmen
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedseltemp.
Bereiding
1
Gebraden
vlees
0,2-0,6kg
Krokantplaat
op het bovenrek
Uit de
koelkast
Restant gebraden vlees in dunne schijven snijden. (niet dikker van
2,5cm) Op de krokantplaat op het bovenrek plaatsen. Menu en gewicht
kiezen en op start drukken.
2
Lasagna
0,2-0,8kg
Krokantplaat
op het onderrek
Uit de
koelkast
Overgebleven lasagna in stukken van plm. 200 tot 250g snijden.
Op de krokantplaat op het onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen
en op start drukken.
3
Pizza
0,1-0,4kg
Krokantplaat
op het onderrek
Uit de
koelkast
Overgebleven pizza in stukken van plm. 100 tot 150g snijden.
Op de krokantplaat op het onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen
en op start drukken.
4
Pastei/ taart
0,2-0,8kg
Krokantplaat
op het onderrek
Uit de
koelkast
Overgebleven pastei in stukken van plm. 200 tot 250g snijden.
Op de krokantplaat op het onderrek plaatsen. Menu en gewicht kiezen
en op start drukken.
32
In het volgende voorbeeld leg ik u uit hoe u met deze functie aardappelen in de schil bereidt.
Druk op de toets
Druk op de toets
.
.
Draai aan de
DIAL tot het display "4" weergeeft.
(JACKET POTATOES).
Druk op de toets
.
U hoeft geen kooktijd in te stellen.
(Deze wordt door een sensor automatisch ingesteld.)
33
Sensor
Cook
Functie
Sensor
Cook
Categorie
1
Rijst/ pasta
Maximaal
gewicht
1/2
– 2 koppen
Keukengerei
Voedseltemp.
Magnetron
vaste schaal
Kamertemp.
Bereiding
Rijst/pasta en water met 1/4 tot 1 theelepel zout in diepe en brede sch
aal (3L) plaatsen. Met 2. geperforeerde ovenvaste kunststoffolie be
dekken. Schaal in oven plaatsen. Menu kiezen en op start drukken.
1 kop
11/2 kop
2 koppen
Rijst/pasta
Gewicht
100g
200g
300g
400g
Wate
300ml
550ml
800ml
1050ml
1/2
kop
** Rijst – Na het koken 5 minuten, of tot al het water is geabsorbeerd,
onder, deksel, doek of folie laten rusten.
** Pasta - Na het koken 1 tot 2 minuten laten rusten. Pasta na beetga
ar koken direct onder koud water afspoelen.
2
3
4
Maaltijd
opwarmen
bord
1 portie
(0,5-0,6kg)
Magnetron
vaste plaat
Refrigerated
Soep
opwarmen
1 tot 4 koppen
(1 kop = 250g)
Magnetron
vaste schaal
Refrigerated
Aardappelen
in de schil
1 tot 4
aardapp
elen
Papieren
servet
Kametemp.
34
Restanten (vlees, kip, aardappelpuree, groente enz.) op een bord doen.
Met 2cm geperforeerde magnetronvaste folie bedekken.
Bord in de oven plaatsen. Menu en gewicht kiezen en op start drukken.
Na de bereiding 3 minuten laten rusten.
Soep in magnetronvaste kom doen. Met 2cm geperforeerde magnet ronvaste
folie bedekken. Kom in oven plaatsen. Menu kiezen en op start drukken. Na
bereiding 3 tot 4 seconden roeren en afgedekt 3 minuten laten rusten.
Middengrote aardappelen nemen (200 tot 220g elk)
Aardappelen schoon wassen en afdrogen. Een paar keer met een vork in de
aardappelen prikken. Papieren handdoek of groot servet in de oven leggen en
hierop de aardappelen rangschikken. Menu kiezen en op start drukken.
Aardappelen na het koken vijf minuten onder aluminiumfolie laten rusten.
Functie
Sensor
Cook
Categorie
Maximaal
gewicht
Keukengerei
Voedseltemp.
Bereiding
5
Verse
groente
1 tot 4 koppen
(1 kop = 130g)
Magnetronvaste schaal
Kamertemp.
Groente in magnetronveilige kom of diepe schaal doen.
Water naargelang de hoeveelheid toevoegen.
** 1-2 koppen: 2 eetlepels water
** 3-4 koppen: 4 eetlepels water
Met 2 cm geperforeerde magnetronvaste folie bedekken.
Kom in oven plaatsen. Menu kiezen en op start drukken. Na bereiding
3 tot 4 seconden roeren en afgedekt 3 minuten laten rusten.
6
Diepvriesgroente
1-4 koppen
(1 kop = 150g)
Magnetronvaste schaal
Diep
vries
Groente in magnetronveilige kom of diepe schaal doen.
Water naargelang de hoeveelheid toevoegen.
** 1-2 koppen: 2 eetlepels water
** 3-4 koppen: 4 eetlepels water
Met 2 cm geperforeerde magnetronvaste folie bedekken.
Kom in oven plaatsen. Menu kiezen en op start drukken. Na bereiding
3 tot 4 seconden roeren en afgedekt 3 minuten laten rusten.
35
Automatisch
ontdooien
De temperatuur en de dichtheid van voedsel varieert. Ik beveel u daarom aan het voedsel hierop te controleren alvorens
met de bereiding te beginnen. Let in het bijzonder op bij grote stukken vlees en kip. Sommige voedingsmiddelen moeten
niet volledig ontdooid zijn vooraleer met de bereiding te beginnen. Vis, bijvoorbeeld, is zo snel gaar dat het soms beter is
om hem reeds te beginnen bereiden wanneer hij nog lichtjes bevroren is. Het BROOD-programma is geschikt om kleine
voedingsartikelen zoals broodjes of een klein brood te ontdooien. U moet deze wel nog een tijdje laten staan zodat ook
het middelste gedeelte kan ontdooien. In het volgende voorbeeld toon ik u hoe u 1,4kg bevroren kip kunt ontdooien.
Druk op de toets
.
Weeg het voedsel dat u wilt ontdooien. Verwijder alle metalen draden of
folies en plaats het voedsel in uw oven en sluit de ovendeur.
Uw oven heeft vier instellingen om te
ontdooien met microgolven: VLEES,
GEVOGELTE, VIS en BROOD; elke
ontdooicategorie heeft verschillende
vermogensinstellingen.
Don't Use
Druk op de toets
.
Draai aan de
DIAL tot het display "2" weergeeft. (POULTRY)
Geef het gewicht in van het bevroren voedsel dat u wilt ontdooien.
Draai aan de
DRUIPBAK
(Grijze kleur)
Druk op de toets
DIAL tot het display "1.4kg" weergeeft.
.
Wanneer tijdens het ontdooien een "PIEP"-signaal weerklinkt, moet u de ovendeur openen, het voedsel omkeren en scheiden om een
gelijkmatige ontdooiing te verkrijgen. Verwijder gedeelten die reeds ontdooid zijn of scherm ze af om een trage ontdooiing mogelijk te
maken. Sluit na het controleren de ovendeur en druk op de toets
om het ontdooien voort te zetten.
Uw oven stopt pas met ontdooien wanneer u de ovendeur opent (zelfs wanneer het piepsignaal reeds is afgegaan).
36
Richtlijnen voor het ontdooien met automatische gewichtsinstelling
* Plaats de te ontdooien levensmiddelen in een magnetronbestendige container en plaats ze onafgedekt op de glazen draaitafel.
* Indien nodig, bedek kleine stukken vlees of kip met vlakke stukken aluminium folie.
* Scheid eetwaren zoals gehakt, karbonades, worsten en spek zo vlug mogelijk.
* Als u een PIEPTOON hoort, draai de etenswaren dan om. Verwijder ontdooide delen. Ga door met het ontdooien van de overige stukken.
Na het ontdooien, laat het een tijdje staan totdat het volledig ontdooid is.
* Grote stukken vlees en hele kippen moet u bijvoorbeeld nog minstens 1 uur LATEN STAAN alvorens ze te bereiden.
Categorie
1. Vlees
Gewichtslimiet
0.1 ~ 4.0kg
Kookgerei
Magnetronbestendig
kookgerei
(Plat bord)
Voedsel
Vlees
Rundergehakt, tournedos, stoofvleesblokjes, lendenbiefstuk, stoofschotel, gebraden bout,
hamburger, lamskarbonaden, rollade, worsten, koteletjes (2cm).
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 5 tot 15 minuten staan.
Gevogelte
Hele kip, poten, borsten, kalkoenborsten (minder dan 2,0kg).
2. Gevogelte
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 20 tot 30 minuten staan.
Vis
Filets, steaks, hele vis, zeevruchten.
3. Vis
Bij het piepsignaal het vlees omdraaien.
Laat het vlees na het ontdooien nog 10 tot 20 minuten staan.
4. Brood
0.1 ~ 0.5kg
Keukenpapier of
plat bord
Gesneden brood, broodjes, stokbrood enz.
37
Keukentimer
In het volgende voorbeeld zal ik u laten zien hoe u de keukentimer op 3:30 uur kunt instellen.
Druk op de toets
Uw microwave-oven kan worden
gebruikt als keukentimer. U kunt hem
instellen tot 99:00.
Draai aan de
Druk op de toets
.
DIAL tot het display "3:30" weergeeft.
.
38
Om voedsel met succes te verwarmen of op te warmen in de magnetron, is het belangrijk dat u bepaalde richtlijnen volgt. Meet de
hoeveelheid voedsel af om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om het op te warmen. Plaats hetvoedsel in cirkelvorm voor optimale resultaten.
Het opwarmen van voedsel op Kamer-temperatuur duurt minder lang dan het opwarmen van gekoeld voedsel. Verwijder ingeblikt voedsel
uit het blik en doe het in een magnetronbestendige schaal. Het voedsel zal sneller opwarmen als u het afdekt met een magnetronbestendig
deksel of plasticfolie met luchtgaten. Verwijder de afdekking voorzichtig om verbranding door stoom te voorkomen.
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het opwarmen van gekookt voedsel.
Voedsel
Lapjes vlees
3 lapjes
(0,5 cm dik)
Stukken kip
1 borst
1 poot en bil
Kooktijd
(HIGH)
1 tot 2 minuten
Speciale richtlijnen
Leg de stukken kip op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Visfilet
(170-230 gr)
1 tot 2 minuten
Leg de vis op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Lasagne
1 portie (300 gr)
4 tot 6 minuten
11/2 tot 3 minuten
41/2 tot 7minuten
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Stoofschotel
met room of kaas
1 kop
4 koppen
1 tot 21/2 minuten
31/2 tot 6 minuten
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Warm de vulling en het broodje afzonderlijk op.
1 tot 21/2 minuten
Aardappelpuree
(350 gr)
Gebakken bonen
1 kop
Leg de lasagne op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
Stoofschotel
1 kop
4 koppen
Broodje gehakt of
geroosterd
rundvlees
1 sandwich (1/2
kop vleesvulling)
zonder broodje
Voedsel
Leg de lapjes vlees op een magnetronbestendig bord.
Dek af met plastic folie en doorprik de folie.
• Opmerking: jus of saus helpt om het vlees sappig te houden.
2 tot 3 minuten
3 tot 31/2 minuten
Richtlijnen voor
verwarmen of opwarmen
Kooktijd
(HIGH)
Speciale richtlijnen
6 tot 7 minuten KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
(Middelmatig hoog) Eenmaal omroeren halverwege het koken.
11/2 tot 3 minuten KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Ravioli of pasta in saus
1 kop
4 koppen
21/2 tot 4 minuten KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
71/2 tot 11 minuten Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Rijst
1 kop
4 koppen
1 tot 11/2 minuten KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
31/2 tot 5 minuten Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Sandwich of broodje
In keukenpapier wikkelen en op het glazen
15tot 30 seconden draaiplateau plaatsen.
1 broodje
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren. Warm het broodje op volgens de
richtlijnen in de hiernavolgende tabel.
39
Groenten
1 kop
4 koppen
11/2 tot 21/2 minuten KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
31/2 tot 51/2 minuten Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Soep
1 portie (1/4 l)
11/2tot 2 minuten
KOOK in een afgedekte magnetronbestendige schotel.
Eenmaal omroeren halverwege het koken.
Richtlijnen voor
verse groenten
Groente
Hoeveel Kooktijd
heid
(HIGH)
Richtlijnen
Standtijd
Artisjokken
(230 gr per stuk)
2 middelgrote 41/2 tot 7
4 middelgrote 10 tot 12
Schoonmaken. 2 eetlepels water en 2
eetlepels sap toevoegen. Afdekken.
2tot3 minuten
Maïs, vers
1 kop water toevoegen. Afdekken.
2tot3 minuten
Champignons,
vers, schijfjes
230gr
1/2 kop water toevoegen in schotel van 1,5
liter. Halverwege tijdens het koken omroeren.
2tot3 minuten
Pastinaak, vers,
gesneden
450gr
4 tot 7
2tot3 minuten
1/2
kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Herschikken
halverwege het koken.
2tot3 minuten
1/2 kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Halverwege
tijdens het koken omroeren.
Groene erwten,
vers
4 koppen
6 tot 9
2tot3 minuten
Doe de broccoli in een ovenschotel.
1/2 kop water toevoegen.
2tot3 minuten
1/2 kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Halverwege
tijdens het koken omroeren.
4 tot 9
6 tot 12
1/2
kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Halverwege
tijdens het koken omroeren.
2tot3 minuten
Zoete aardappelen, 2 middelgrote
hele (170 tot 230
4 middelgrote
gr per stuk)
1/4
2tot3 minuten
Asperges,
vers, stengels
450gr
21/2 tot 6
Groene bonen
450gr
7 tot 11
Bieten, vers
450gr
11 tot 16
Broccoli, vers,
stengels
450gr
Kool, vers,
gesneden
450gr
Wortelen, vers,
gesneden
200gr
Bloemkool,
vers, heel
450gr
5 tot 7
2 koppen
4 koppen
11 tot 16
Vers,
bloemkoolroosjes,
selder, vers, gesneden
5 tot 8
51/2 tot 71/2
2 tot 3
kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Halverwege
tijdens het koken omroeren.
Groente
Hoeveel Kooktijd
heid
(HIGH)
2 kolven
4 tot 8
Richtlijnen
Standtijd
Schillen. 2 eetlepels water toevoegen in
een schotel van 1,5 liter. Afdekken.
2tot3 minuten
11/2 tot 21/2 Champignons in schotel van 1,5 liter
doen en afdekken. Halverwege tijdens
het koken omroeren.
2tot3 minuten
Enkele malen in de aardappelen prikken
2tot3 minuten
met een vork. Op 2 stukken keukenpapier
plaatsen. Halverwege tijdens het koken omkeren.
Witte aardappelen, 2aardappelen 51/2 tot 71/2 Enkele malen in de aardappelen prikken
2tot3 minuten
hele (170 tot 230
2aardappelen 91/2 tot 14 met een vork. Op 2 stukken keukenpapier
gr per stuk)
plaatsen. Halverwege tijdens het koken omkeren.
Spinazie, vers,
bladspinazie
450gr
41/2 tot 71/2
1/2 kop water toevoegen in een schotel
van 2 liter en afdekken.
2tot3 minuten
Schoonmaken. 1/4 kop water toevoegen in 2tot3 minuten
een schotel van 1,5 liter en afdekken.
Halverwege tijdens het koken omroeren.
Courgette, vers,
gesneden
450gr
41/2 tot 71/2
1/2 kop water toevoegen in een schotel
van 1,5 liter en afdekken. Halverwege
tijdens het koken omroeren.
2tot3 minuten
In stukken snijden. 1/2 kop water toevoegen in een 2tot3 minuten
schotel van 1,5 liter en afdekken. Halverwege tijdens
het koken omroeren.
Courgette, vers,
heel
450gr
6 tot 9
Doorprikken. Op 2 stukken
keukenpapier plaatsen. Halverwege het
koken de courgette omkeren en herschikken.
2tot3 minuten
40
Richtlijnen voor
grillen
Richtlijnen voor het grillen van vis en schaaldieren
Plaats vis en schaaldieren op het rek. Een hele vis moet vóór het grillen aan beide zijden
diagonaal worden ingesneden. Bestrijk vis en schaaldieren met gesmolten boter, margarine
of olie vóór en tijdens het koken. Dit voorkomt dat de vis uitdroogt. Grill het voedsel
gedurende de in de tabel vermelde aanbevolen tijdsduur. Hele vis en vissteaks moeten
halverwege tijdens het grillen voorzichtig worden omgekeerd. Dikke visfilets kunnen indien
gewenst ook halverwege worden omgekeerd.
Richtlijnen voor het grillen van vlees
• Snijd het overtollige vet van het vlees. Let bij het afsnijden van het vet op dat u niet in het
malse deel snijdt. (Dit voorkomt dat het vet omkrult.)
• Plaats het vlees op het rek. Bestrijk het vlees met gesmolten boter of olie.
• Keer halverwege tijdens het grillen het vlees om.
Gewicht
Kooktijd bij benadering
( in minuten)
50gr x 2
100gr x 2
13-16
19-23
Biefstuk
(2.5cm (1”) dik)
Licht gebakken
Medium
Goed doorbakken
230gr x 2
230gr x 2
230gr x 2
18-20
22-24
26-28
Lamskoteletten
(2.5cm (1”) dik)
230gr x 2
25-32
Voedsel
Hamburgers
Tips
Gewicht
Kooktijd bij benadering
( in minuten)
Tips
Visfilets
1 cm (1/2”) dik
1.5cm (1/2”) dik
230gr
230gr
17-21
20-24
Bestrijk het voedsel met
gesmolten boter en keer
het halverwege tijdens het
koken om.
Vissteaks
2,5 cm (1") dik
230gr
24-28
225-350gr per stuk
450gr
16-20
24-28
Dikke en vette vis heeft
extra tijd nodig.
450gr
450gr
16-20
16-20
Goed bedruipen tijdens
het koken.
Voedsel
Bedruip het vlees met olie
of gesmolten boter. Plaats
dunne stukken vlees op het
grillrek. Dikkere stukken
kunnen in een schaal
worden geplaatst. Keer
het voedsel halverwege
tijdens het koken om.
Regelmatig omkeren.
Hele vis
SintJacobsschelpen
Ongekookte
garnalen
Regelmatig omkeren.
41
Belangrijke veiligheidsrichtlijnen
Aandachtig lezen en bijhouden voor latere raadpleging
1. Aan de ovendeur, het bedieningspaneel, de veiligheidsvergrendelingen of enig ander
deel van de oven mag u niets veranderen en geen afstellingen of herstellingen uitvoeren.
Het is gevaarlijk om service of herstellingen uit te voeren waarbij een deksel dat
bescherming tegen de blootstelling aan microgolfenergie biedt, moet worden
verwijderd. Herstellingen mogen alleen door een erkende onderhoudstechnicien worden
uitgevoerd.
2. Laat de oven niet werken als hij leeg is. U plaatst best een glas water in de oven
wanneer u hem niet gebruikt. Het water slorpt veilig alle microgolfenergie op als de
oven onbedoeld in werking wordt gesteld.
3. Não utilize o forno para secar objectos (p.ex. jornais molhados, roupas, brinquedos,
animais domésticos, pequenos aparelhos elétricos, etc.). Pode pôr em risco a
integridade dos objectos e a segurança da sua casa.
4. Bereid geen levensmiddelen die in keukenpapier zijn gewikkeld, tenzij uw kookboek
hierover aanwijzingen bevat voor het specifieke voedsel dat u bereidt.
5. Gebruik geen krant in plaats van keukenpapier voor de bereidingen.
6. Gebruik geen houten recipiënten. Deze kunnen oververhit geraken en verkolen. Gebruik
geen keramische recipiënten met een metalen (bv. gouden of zilveren) versiering.
Verwijder altijd metalen draden. Metalen voorwerpen in de oven kunnen vonken
veroorzaken, die ernstige schade kunnen toebrengen.
7. Laat de oven niet werken met keukenpapier, een servet of enige ander voorwerp tussen
de ovendeur en de voorste randen van de oven, want hierdoor kan de microgolfenergie
uit de oven ontsnappen.
8. Gebruik geen producten van kringlooppapier, want deze kunnen onzuiverheden
bevatten die vonken en/of brand kunnen veroorzaken in de oven.
9. Spoel de draaitafel niet door ze onmiddellijk na een bereiding in water te plaatsen. Ze
kan hierdoor breken.
10. Kleine hoeveelheden voedsel vergen een kortere kooktijd of verwarmingstijd. Als u de
tijd niet aanpast, kunnen ze oververhit geraken en verbranden.
11. U moet de oven zo plaatsen dat de voorzijde van de oven zich 8 cm achter de rand
bevindt van het oppervlak waarop hij is geplaatst, om te voorkomen dat de oven kan
kantelen.
42
Waarschuwing
Zorg ervoor dat u de bereidingstijden correct
instelt, want als u het voedsel te lang bereidt, kan
het vuur vatten en uw OVEN BESCHADIGEN.
12. Prik door de schil van aardappelen, appels of ander dergelijk fruit of groenten
alvorens ze te koken.
13. Kook eieren niet in hun schaal. De druk in het ei stijgt en doet de schaal barsten.
14. Probeer niet in uw oven te frituren.
15. Alvorens levensmiddelen te bereiden of te ontdooien moet u de plasticverpakking
verwijderen. Let er echter op dat in sommige gevallen het voedsel met een plasticfolie
moet worden afgedekt om het te verwarmen of te bereiden.
16. Als de ovendeur of deurafdichtingen beschadigd geraken, mag u de oven niet
gebruiken tot hij hersteld is door een erkende onderhoudstechnicien.
17. Als u rook opmerkt, moet u de oven onmiddellijk uitschakelen of het snoer uit het
stopcontact trekken en de ovendeur gesloten houden om eventuele vlammen te
onderdrukken.
18. Als u eetwaar verwarmt of kookt in wegwerpschaaltjes van kunststof, papier of ander
brandbaar materiaal moet u de oven vaak controleren om te zien of het schaaltje geen
vuur heeft gevat.
19. Als u kinderen de toestemming wilt geven om zonder toezicht de oven te gebruiken,
moet u hen eerst duidelijke aanwijzingen geven zodat het kind in staat is om de oven
op een veilige manier te gebruiken en het zich rekenschap geeft van de gevaren van
een oneigenlijk gebruik.
20. Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten recipiënten worden
verwarmd, omdat ze kunnen uiteenspatten.
21. Als de deurafdichting en omliggende onderdelen van de magnetronoven defect zijn,
mag u de oven niet gebruiken tot hij hersteld is door een erkende
onderhoudstechnicien.
22. Controleer of uw kookgerei magnetronbestendig is alvorens het in de oven te
gebruiken.
23. Aangezien de ovendeur, de buitenkant van de inbouwkast, de achterkant van de
inbouwkast, de opening waarin de oven geplaatst is, de toebehoren en de schotels erg
heet worden tijdens de modi grillen, convectiebereidingen en automatische
bereidingen mag u deze niet aanraken zonder ovenhandschoenen. Wacht tot deze
onderdelen zijn afgekoeld alvorens ze aan te raken.
Belangrijke veiligheidsrichtlijnen
Aandachtig lezen en bijhouden voor latere raadpleging
24 Gebruik uitsluitend gereedschappen die voor het magnetron zijn bedoeld.
37. Deze verbinding kan bereikt worden door de stekker op een te bereiken
plek te plaatsen, of door het gebruik van een knop in de bedrading,
volgens de bedradingsrichtlijnen.
25 Wanner u eten in plastiek-of papierbakjes voorverwarmt, houd de oven in
de gaten om brand te voorkomen.
38. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten, of scherpe metalen
schrapers om de ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen kunnen
veroorzaken, waardoor het glas kan breken.
26 Indien u rook opmerkt, schakel het apparaat uit of trek de stekker uit het
stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
27 Het verwarmen van drank in de magnetron kan een vertraagde maar
plotselinge kookreactie veroorzaken, waardoor u het bakje voorzichtig
dient te verwijderen.
WAARSCHUWING: Indien de deur of de deurafsluiting is beschadigd, zal
de oven niet werken tot een bevoegde technicus het
probleem heeft verholpen.
WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor niet bevoegde personen het
apparaat te openen of het deksel te verwijderen
om het toestel te repareren, want het deksel
beschermt tegen de magnetron uitstraling.
WAARSCHUWING: Verwarm nooit vloeistof en etenswaren in
afgedekte bakjes, want ze kunnen ontploffen.
WAARSCHUWING: Laat kinderen alleen de oven zonder toezicht
gebruiken nadat u duidelijke instructies heeft
gegeven zodat het kind de oven op een veilige
manier kan gebruiken en de gevaren van een
onjuist gebruik begrijpt.
WAARSCHUWING: De te bereiken onderdelen kunnen heet worden
tijdens gebruik. Houd jonge kinderen uit de buurt.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te
worden door personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale
mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het
gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
28. Om verbranding te voorkomen, dient u, vóór consumptie, de inhoud van
voedingsflesjes en potjes babyvoeding te roeren en te schudden en de
temperatuur af te laten nemen.
29. Verwarm nooit eieren in hun dop of hele gekookte eieren in de
magnetron, want ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de verwarmingstijd
van de magnetron is beëindigd.
30. Details over het schoonmaken van deurafsluitingen, hoekjes en
aanliggende delen.
31. De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en alle voedselrestjes
worden verwijderd.
32. Indien u de oven niet schoon houd, kan het oppervlakte van het
apparaat verslechteren, waardoor het toestel minder lang mee gaat en
een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.
33. Gebruik uitsluitend de voor deze oven aanbevolen temperatuurpijl (voor
apparaten die uitgerust zijn met een temperatuursensor mogelijkheid).
34. Indien u de meegeleverde verwarmingselementen gebruikt, zal het
apparaat heet worden. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen
binnen de oven niet aanraakt.
35. Het toestel mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jonge
kinderen of door geestelijke gehandicapte mensen.
36. De magnetron dient gebruikt te worden met de decoratieve deur geopend.
43
Magnetronbestendig
kookgerei
Gebruik nooit metalen of met metaal afgewerkt kookgerei in uw
magnetronoven
Microgolven dringen immers niet door metaal. Metalen voorwerpen in de oven
zullen de microgolven weerkaatsen, waardoor een vonkoverslag ontstaat, een
verschijnsel dat vergelijkbaar is met bliksem. De meeste hittebestendige niet-metalen
houders zijn geschikt voor gebruik in uw magnetronoven. Sommige houders kunnen
echter materiaal bevatten waardoor ze ongeschikt zijn voor de magnetron. Als u
twijfelt of een bepaalde houder geschikt is voor de magnetron, dan kunt u hierover
op een eenvoudige manier zekerheid krijgen. Plaats de houder in kwestie naast een
glazen schaal gevuld met water in de magnetronoven. Laat de magnetron gedurende
1 minuut met hoog vermogen (HIGH) werken. Als het water warm wordt, maar de
houder koud aanvoelt, dan is hij geschikt voor de magnetron. Als het water echter
niet van temperatuur verandert, maar de houder warm wordt, worden de
microgolven opgeslorpt door de houder en is hij niet geschikt voor gebruik in de
magnetronoven. Wellicht hebt u reeds heel wat kookgerei in uw keuken dat geschikt
is voor gebruik in uw magnetronoven. Overloop gewoon even de volgende
controlelijst.
Servies
Vele soorten serviezen zijn magnetronbestendig. Lees in geval van twijfel de
documentatie van de fabrikant of doe de magnetrontest.
Glaswerk
Hittebestendig glaswerk is geschikt voor de magnetron. Dit omvat alle merken van in
de oven gehard glaswerk. Gebruik echter geen fragiele glazen, zoals tuimelglazen
of wijnglazen. Deze kunnen immers barsten wanneer het voedsel warm wordt.
Plastic opbergdozen
Deze kunnen worden gebruikt voor voedsel dat snel moet worden opgewarmd.
Gebruik ze echter niet voor voedsel dat een aanzienlijke tijd in de oven moet staan.
Door de warmte van het voedsel kunnen de plastic dozen immers vervormen of
smelten.
Papier
Papieren borden en houders zijn handig en kunnen veilig in uw magnetronoven
worden gebruikt, op voorwaarde dat de kooktijd kort is en dat het te koken voedsel
vet- en vochtarm is. Keukenpapier is ook erg handig om etenswaren in te wikkelen
en voor het bedekken van bakschotels waarin vette etenswaren, bijvoorbeeld spek,
worden gekookt. U vermijdt het best gekleurd papier, aangezien de kleur kan
uitlopen. Gerecycleerd papier kan onzuiverheden bevatten die vonken en/of brand
kunnen veroorzaken bij gebruik in de magnetronoven.
Plastic kookzakjes
Kookzakjes zijn magnetronbestendig mits ze speciaal voor het koken bestemd zijn.
Maak echter een insnijding in het zakje zodat de stoom kan ontsnappen. Gebruik
geen gewone plastic zakjes in uw magnetronoven, want deze zullen smelten en
barsten.
Plastic magnetron-kookgerei
Magnetron-kookgerei bestaat in verschillende vormen en formaten.
Doorgaans kunt u het keukengerei gebruiken dat u al heeft, zodat u geen
nieuwe dingen hoeft te kopen.
Aardewerk, steengoed en keramiek
Houders die uit deze materialen zijn gemaakt zijn gewoonlijk geschikt voor gebruik
in uw magnetronoven. Niettemin voert u best een test uit.
OPGELET
Sommige houders met hoog lood- of ijzergehalte zijn niet geschikt voor
de magnetron. Controleer de houders om zeker te zijn dat ze geschikt
zijn voor gebruik in een magnetronoven.
44
Eigenschappen van voedsel en
koken in de magnetron
Houd het voedsel in het oog
De recepten in het boek zijn met veel zorg opgesteld. Het welslagen ervan hangt echter af
van de mate waarin u het voedsel tijdens het koken in het oog houdt. Houd uw voedsel
steeds in het oog tijdens het koken. Uw magnetronoven is uitgerust met een lamp die
automatisch gaat branden wanneer de oven in werking is. Zo kunt u in de oven kijken en
het kookproces volgen. De aanwijzingen in recepten betreffende het hoger plaatsen van
voedsel, roeren en dergelijke, moeten worden beschouwd als minimale aanbevelingen. Als
het voedsel ongelijkmatig lijkt te koken, voert u gewoon de aanpassingen uit die u nodig
acht om het probleem op te lossen.
Factoren die de kooktijd in de magnetron beïnvloeden
Er zijn vele factoren die de kooktijd beïnvloeden. De temperatuur van de bij het recept
gebruikte ingrediënten maakt een groot verschil uit voor de kooktijd. Wanneer bijvoorbeeld
ijskoude boter, melk en eieren zijn gebruikt om een cake te maken, zal het langer duren
om
hem te bakken dan wanneer de ingrediënten op Kamer-temperatuur zijn. Alle recepten in
dit boek vermelden steeds een minimale en een maximale kooktijd. Over het algemeen zal
u merken dat het voedsel te licht gekookt is na de minimale kooktijd, en soms zult u het
voedsel langer willen koken dan de maximumtijd, naar gelang van uw persoonlijke
voorkeur. De vuistregel die in dit boek wordt gevolgd, is dat men het best conservatief is in
het geven van kooktijden. Voedsel dat te lang heeft gekookt, is immers onherroepelijk
verkwist. In sommige recepten, vooral die voor brood, cake en vla, wordt aangeraden het
voedsel uit de oven te halen wanneer het nog niet helemaal doorgekookt is. Dit is geen
vergissing. Dit soort voedsel blijft immers, meestal afgedekt, nog doorkoken buiten de oven
doordat de warmte aan de buitenkant zich geleidelijk naar binnen toe verspreidt. Als het
voedsel in de oven blijft staan tot het helemaal is doorgekookt, zal de buitenkant te hard
gekookt zijn of kan het voedsel zelfs aanbranden. Na verloop van tijd zult u erg bedreven
worden in het schatten van zowel de kooktijd als de standtijd van verschillende soorten
voedsel.
Dichtheid van voedsel
Het duurt minder lang om licht en poreus voedsel zoals cake en brood te koken dan zwaar
en compact voedsel als gebraad en stoofschotels. Let bij het koken van poreus voedsel in de
magnetronoven op dat de buitenste randen niet droog en breekbaar worden.
Hoogte van het voedsel
Het bovenste deel van hoog voedsel, bijvoorbeeld gebraad, zal sneller koken dan het
onderste deel. Daarom is het aangewezen hoog voedsel enkele malen om te keren tijdens
het koken.
Vochtgehalte van voedsel
Vocht heeft de neiging te verdampen onder invloed van de warmte van de microgolven.
Daarom moet relatief droog voedsel, zoals gebraad en sommige groenten, vóór het koken
worden besprenkeld met water of worden afgedekt om het vocht vast te houden.
Benen en vet
Benen geleiden de warmte en vet kookt sneller dan vlees. Let tijdens het koken van vlees met
een been of vet op dat het vlees niet ongelijkmatig of te lang wordt gekookt.
Hoeveelheid voedsel
Het aantal microgolven in uw oven blijft constant, ongeacht de hoeveelheid voedsel die u
kookt. Dus, hoe meer voedsel in de oven, hoe langer de kooktijd. Denk eraan de kooktijd
minstens met één derde te verminderen wanneer u maar de helft van een recept
klaarmaakt.
Vorm van het voedsel
Microgolven dringen slechts ongeveer 2 cm door in het voedsel. De binnenkant van dik
voedsel wordt gekookt naarmate de warmte aan de buitenkant zich naar binnen toe
verspreidt. Alleen de buitenkant van het voedsel wordt gekookt door microgolfenergie. de
rest wordt gekookt door geleiding. De slechtst mogelijke vorm van voedsel voor de
magnetron is dik en rechthoekig. De hoeken zullen aanbranden lang voor het midden zelfs
maar warm is. Voedsel met een dunne ronde vorm of ringvorm kan wel met succes worden
klaargemaakt in de magnetron.
Afdekken
Door het voedsel af te dekken, worden de warmte en de stoom vastgehouden, waardoor
het voedsel sneller kookt. Gebruik een deksel of speciale magnetronfolie en plooi een
hoekje om, om te voorkomen dat de folie scheurt.
Bruinen
Vlees en gevogelte dat vijftien minuten of langer wordt gekookt, zal lichtjes bruinen in zijn
eigen vet. Voedsel dat gedurende een kortere tijd wordt gekookt, kan worden bestreken
met een bruineersaus, zoals worcestersaus, sojasaus of barbecuesaus, om het een
smakelijke kleur te geven. Aangezien een relatief kleine hoeveelheid bruineersaus aan het
voedsel wordt toegevoegd, zal de oorspronkelijke smaak van het recept niet veranderen.
Afdekken met vetbestending papier
Door voedsel af te dekken met vetbestendig papier voorkomt u spatten en houdt het voedsel
de warmte vast. Het dekt het voedsel echter niet zo goed af als een deksel of speciale folie,
waardoor het voedsel lichtjes uitdroogt.
Schikken en ruimte laten
Losse etenswaren zoals gebakken aardappelen, cakejes en hapjes worden gelijkmatiger
opgewarmd als u ze op gelijke afstand van elkaar en bij voorkeur in cirkelvorm in de oven
plaatst. Plaats nooit etenswaren boven op elkaar.
45
Eigenschappen van voedsel en
koken in de magnetron
Roeren
Roeren is één van de belangrijkste technieken tijdens het koken in de magnetron. Bij
gewoon koken, roert u om het voedsel te mengen. Bij het koken in de magnetron dient het
roeren echter om de warmte te verspreiden en te herverdelen. Roer steeds van de
buitenkant naar het midden, aangezien de buitenkant van het voedsel het eerst warm
wordt.
Omkeren
Groot, hoog voedsel, bijvoorbeeld gebraad of een hele kip, moet worden omgekeerd
zodat de boven- en de onderkant gelijkmatig kunnen koken. Het verdient ook aanbeveling
stukken kip of vleeslapjes om te keren.
Dikkere stukken aan de buitenkant plaatsen
Aangezien microgolven worden aangetrokken door de buitenkant van het voedsel, is het
aangewezen dikkere stukken vlees, gevogelte en vis aan de buitenste rand van de
bakschotel te plaatsen. Op die manier vangen de dikkere stukken het meeste
microgolfenergie op en kan het voedsel gelijkmatig koken.
Afschermen
U kunt strookjes aluminiumfolie (die de microgolven tegenhouden) aanbrengen aan de
hoeken of randen van rechthoekig voedsel om te voorkomen dat deze te hard worden
gekookt. Gebruik nooit te veel folie en zorg ervoor dat de folie vastzit aan de schotel, om
'vonkoverslag' in de oven te voorkomen.
Hoger plaatsen
Dik of compact voedsel kan hoger worden geplaatst, zodat de microgolven kunnen worden
geabsorbeerd door de onderkant en het midden van het voedsel.
Doorprikken
Etenswaren die in een schaal, schil of vlies zitten barsten makkelijk open in de oven als u ze
niet vooraf doorprikt. Voorbeelden hiervan zijn eierdooiers en eiwit, mosselen en oesters en
hele stukken groenten en fruit.
Controleren of het voedsel gaar is
Voedsel wordt zo snel gaar in een magnetronoven dat u het regelmatig moet controleren.
Bepaalde etenswaren blijven in de magnetron tot ze volledig gaar zijn, maar de meeste
etenswaren, bijvoorbeeld vlees en gevogelte, worden uit de oven gehaald terwijl ze nog
niet helemaal gaar zijn en koken verder gedurende de 'standtijd'. De inwendige
temperatuur van het voedsel zal tijdens de standtijd stijgen met 5°F (3°C) tot 15°F (8°C).
Standtijd
Vaak moeten etenswaren nadat u ze uit de oven hebt gehaald nog 3 tot 10 minuten blijven
staan. Gewoonlijk wordt het voedsel gedurende deze standtijd afgedekt om de warmte te
bewaren, tenzij het voedsel moet drogen (cakes en koekjes, bijvoorbeeld). Door het voedsel
nog even te laten staan, wordt het gelijkmatig gekookt en krijgt het zijn volle smaak.
46
Uw oven reinigen
1. Houd de binnenkant van de oven schoon
Spatten van etenswaren of gemorste vloeistof koeken vast aan de ovenwanden
en tussen de afdichting en het deuroppervlak. U veegt gemorst voedsel het best
onmiddellijk weg met een vochtige doek. Kruimels en spatten slorpen
microgolfenergie op en verlengen de kooktijd. Veeg kruimels die tussen de
deur en het frame vallen weg met een vochtige doek. Het is belangrijk dat u dit
deel schoon houdt met het oog op een goede afdichting van de oven.
Verwijder vetspatten met een in zeepwater gedrenkte doek. Daarna afspoelen
en laten drogen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of
schuurmiddelen. Het glazen draaiplateau mag worden afgewassen met de
hand of in de vaatwasmachine.
2. Houd de buitenkant van de oven schoon
Reinig de buitenkant van uw oven met zeepwater. Spoel de oven af met zuiver
water en droog hem af met een zachte doek of keukenpapier. Om schade aan
de werkende delen binnen in de oven te voorkomen, moet u vermijden dat het
water door de ventilatieopeningen naar binnen sijpelt. Om het
bedieningspaneel te reinigen, opent u de deur om te voorkomen dat de oven
per ongeluk start en veegt u het paneel eerst met een vochtige en meteen
daarna met een droge doek schoon. Druk na het reinigen op de STOP/CLEARtoets.
3. Als de ovendeur aan de binnenkant of aan de buitenkant beslaat, veegt u de
deurpanelen schoon met een zachte doek. Dit kan gebeuren wanneer de
magnetronoven wordt gebruikt bij hoge vochtigheid en duidt geenszins op een
defect.
4. Houd de deur en de deurafdichtingen schoon. Gebruik alleen warm water met
zeep. Vervolgens goed afspoelen en afdrogen. GEBRUIK GEEN
SCHUURMIDDELEN, ZOALS REINIGINGSPOEDER OF STALEN EN PLASTIC
SCHUURSPONSJES. Metalen delen zijn makkelijker te onderhouden als u ze
regelmatig schoonveegt met een vochtige doek.
5. Gebruik geen stoomreinigers.
Vragen en
antwoorden
V Wat is er mis wanneer de ovenlamp niet gaat branden?
A Als de ovenlamp niet brandt, kan dit verschillende oorzaken hebben.
De lamp is doorgebrand
De deur is niet gesloten
V Kan men popcorn maken in een magnetronoven?
A Ja, op één van de twee hierna beschreven manieren
1 Door gebruik te maken van kookgerei dat speciaal bedoeld is voor het
maken van popcorn in de magnetron.
2 Door in de winkel verkrijgbare voorverpakte magnetron-popcorn te
gebruiken, waarop de juiste kooktijden en vermogens zijn vermeld
voor een goed resultaat.
V Dringt de microgolfenergie door het kijkvenster in de deur?
A Nee. De openingen, of doorgangen, zijn bedoeld om licht door te laten;
zij laten echter geen microgolven door.
VOLG NAUWGEZET DE RICHTLIJNEN VAN DE FABRIKANT VAN HET
POPCORNPRODUCT. BLIJF BIJ DE OVEN TIJDENS HET POFFEN VAN
MAÏS. STOP MET KOKEN ALS DE MAÏS NIET POFT BINNEN DE
VOORGESCHREVEN TIJD. DOOR TE LANG TE KOKEN, KUNNEN DE
MAÏSKORRELS VUUR VATTEN.
V Waarom weerklinkt er een pieptoon wanneer men een toets op het
bedieningspaneel aanraakt?
A De pieptoon bevestigt dat de instelling juist is ingevoerd.
V Wordt de magnetronoven beschadigd als men hem leeg gebruikt?
A Ja. Laat de oven nooit leeg of zonder het glazen draaiplateau werken.
OPGELET
GEBRUIK NOOIT EEN BRUINE PAPIEREN ZAK VOOR HET POFFEN VAN
MAÏS. PROBEER NOOIT OVERSCHOTJES MAÏSKORRELS TE POFFEN.
V Waarom spatten eieren soms open?
A Wanneer u eieren bakt, kookt of pocheert, kan de dooier openspatten als
gevolg van de stoom die in het dooiervlies wordt opgebouwd. Om dit te
voorkomen, doorprikt u de dooier gewoon vóór het koken. Kook nooit
eieren in hun schaal in de magnetronoven.
V Waarom kookt mijn oven soms minder snel dan vermeld in het
kookboek?
A Lees nogmaals de aanwijzingen in uw kookboek om te zien of u ze
nauwkeurig hebt gevolgd en om na te gaan wat het verschil in kooktijd
kan veroorzaken. De tijden en warmte-instellingen die in kookboeken
staan vermeld, zijn richtlijnen die te lang koken voorkomen. Dit is
namelijk het voornaamste probleem bij het leren koken met de
magnetron. Door verschillen in grootte, vorm, gewicht en afmetingen van
het voedsel kan een langere kooktijd vereist zijn. Tracht aan de hand van
de richtlijnen in het kookboek de toestand van het voedsel zelf te
beoordelen, net als bij gewoon koken.
V Waarom is het aan te bevelen dat men voedsel na het koken in de
magnetron nog even laat staan?
A Wanneer u voedsel nadat het in de magnetron is gekookt nog even laat
staan, blijft het doorkoken. Deze standtijd zorgt ervoor dat het voedsel
gelijkmatig wordt gekookt. De duur van de standtijd varieert naar gelang
van de dichtheid van het voedsel.
47
Informatie over elektrische aansluiting
Technische gegevens
Technische gegevens
WAARSCHUWING
Dit apparaat moet geaard worden
MC9280XC
De draden in de toevoerkabel hebben de kleur overeenkomstig de
volgende codes:
BLAUW - min
BRUIN – plus
GROEN-GEEL – aarde
Voltage
Vermogen
Microgolffrequentie
Buitenafmetingen
Energieverbruik
Magnetron
Grill
Combinatie
Convectie
Het kan zijn dat de kleuren van de bedrading in de toevoerkabel
van dit apparaat niet overeenkomen met de kleurmarkeringen van
uw contactpunt. Ga als volgt te werk:
De BLAUWE draad moet aangesloten worden aan de letter N of de
kleur ZWART.
De BRUINE draad moet aangesloten worden aan de letter L of de
kleur ROOD.
De GROEN-GELE of GROENE draad moet aangesloten wordenaan
de letter E of .
b
Indien de toevoerkabel is beschadigd, dan moet deze door de
leverancier, serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd
persoon worden vervangen om gevaar te vermijden.
48
230 V~ 50 Hz
900 W (IEC60705 standard)
2450 MHz
574 mm(W) X 376 mm(H) X 520 mm(D)
1400 watts
max. 2000 watts (1250 watts)
max. 2650 watts
1950 watts
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising