LG | MS-257EL | Owner's Manual | LG MS-257EL Manuel utilisateur

LG MS-257EL Manuel utilisateur
MAGNETRON OVEN
FOUR A MICRO-ONDES
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUEL DE L'UTILISATEUR
Lees eerst
zorgvuldig
deze
handleiding
alvorens de
Lire attentivement le manuel avant d'utiliser le four.
oven
in
gebruik te
nemen.
MS-256E
MS-256EL
MS-257E
MS-257EL
P/No: 3828W5A4229
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Als
gevolg van ingebouwde veiligheidsvoorzieningen kunt u de oven niet
gebruiken met de ovendeur in geopende stand. Deze
veiligheidsvoorzieningen schakelen automatisch elke kookactiviteit uit op het
moment dat de deur wordt geopend. Persoonlijke blootstelling aan
microgolven kan namelijk schadelijk zijn.
Het is daarom belangrijk dat er niet met de veiligheidsvoorzieningen
NL
wordt geknoeid.
Wanneer
en
vloeistoffen zoals soepen,
er een
rechtwandige
3. Roer de vloeistof eerst door alvorens deze in de
oven in geen geval wanneer deze beschadigd is. Het is daarom
belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen
zijn aan: (1) deur(frame), (2) scharnieren en grendels (gebroken of los), (3)
deurafdichtingen en sluitoppervlakken.
en
gekwalificeerd servicepersoneel
gerepareerd.
halsopening.
Vermijd oververhitting.
nogmaals halverwege
mag alleen door
bekers met smalle
zorg
Gebruik de
oven
u
1. Gebruik geen
4. Laat de vloeistof
na
de
oven
te zetten
en roer
opwarmtijd.
het opwarmen nog
even
in de
oven
staan,
roer
of
schud
nogmaals zorgvuldig (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding) en controleer voor consumptie de temperatuur om
brandwonden te voorkomen (vooral bij babyflessen en potjes met
babyvoeding).
Wees voorzichtig met het vastpakken van de beker.
zeer
Uw
te voorkomen.
sauzen en drankjes in de magnetron
vertraagde spatreactie optreden zonder zichtbare
luchtbellen vooraf. Dit kan resulteren in een plotseling overkoken van de hete
vloeistof. Om dit te voorkomen gaat u als volgt te werk:
afdichtingen.
geinstalleerd
overmatig energieverbruik
opwarmt, kan
2.
Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur
ervoor dat zich geen vuil of etensresten kunnen ophopen tussen de
om
worden
Waarschuwing
Waarschuwing
Controleer of de kooktijden correct zijn ingesteld,
het overschrijden van bereidingstijden
kan leiden tot het verbranden van het GERECHT
waardoor schade aan uw oven kan worden
veroorzaakt.
Laat voedsel
aangezien
magnetron
het te
2
altijd enige tijd
na
staan en controleer de
consumeren.
Vooral
het opwarmen in de
temperatuur alvorens
bij babyflessen
babyvoeding.
en
potjes met
Inhoud
Hoe
een
magnetron werkt.
Voorzorgsmaatregelen
Inhoud
Microgolven van een magnetron zijn te vergelijken met radio- en
televisiegolven en gewoon daglicht. Gewoonlijk bewegen microgolven zich
buitenwaarts wanneer ze door de atmosfeer reizen en ze verdwijnen zonder
effect. Magnetron-ovens zijn echter dusdanig ontworpen dat zij gebruik
maken van microgolven als energie. De elektriciteit die naar de
magnetrontube wordt gevoerd, wordt gebruikt om microgolf-energie op te
verwarmen
Een
niet het
warme
zeer
serviesgoed, maar dit wordt op
voedingsmiddelen die ze bevatten.
hun beurt wel
veilige toepassing
8
magnetron
magnetronvermogen
dit voedsel gegeten wordt.
3
9
Koken op twee standen
10
Snelstart
11
Automatisch koken
12~13
Automatisch ontdooien
14~15
Snel ontdooien
16~17
Timer
18
19~20
Veiligheidsvoorschriften
Magnetron veilig keukengereedschap
Voedseleigenschappen en
21
koken in de
22~23
en
Elektrische
automatisch met het produceren van microgolven.
Microgolf-energie wordt bij het binnendringen in het
voedsel volledig omgezet in warmte. Het laat geen enkele
rest-energie over die schadelijk voor u zou kunnen zijn
wanneer
7
Koken met de
Vragen
oven
4~5
6
--
Uw magnetron-oven is een van de veiligste huishoudelijke
elektrische apparaten. Als de deur wordt geopend, stopt
de
installeren
Kinderslot
Niveau
microgolven komen de kookruimte binnen door de openingen binnenin
de oven. Een draaiplateau of bakplaat wordt op de bodem van de oven
geplaatst. Microgolven kunnen niet door de metalen wanden van de oven
dringen, maar gaan wel door materialen als glas, porselein en papier. Dit zijn
de materialen waarvan magnetronbestendig serviesgoed is gemaakt.
Microgolven
en
De klok instellen
Deze
verwarmd door de
3
Uitpakken
wekken.
2
magnetron
antwoorden
aansluiting
/ Technische gegevens
24
25
NL
Door het
basisstappen, zoals uiteengezet op deze twee bladzijden, kunt u snel controleren
Let goed op de richtlijnen over waar u de oven moet installeren. Let er bij het
uitpakken op, dat u alle accessoires en verpakkingsmateriaal verwijdert. Controleer tevens of de oven tijdens het
transport niet is beschadigd.
Uitpakken en
of de
installeren
1 Pak de
uit en plaats
oppervlak.
oven
horizontaal
juist opvolgen
oven
hem op
van
de
correct functioneert.
Plaats de
een
moet
ventilatie moet
10
er
in de ruimte
dan 85
van uw
keuze. Deze ruimte
hoog zijn
goede
cm over blijven boven de oven
De voorzijde van de oven moet
cm
en voor een
minstens 20
de achterkant.
cm aan
minstens 8
NL
oven
meer
de rand af staan
cm van
om voorover
en
kantelen te
voorkomen.
Er is
de
een
oven.
luchtopening
voorzien
Het afdekken
van
beschadiging
van
de
oven
bovenop of aan de zijkant
luchtopening kan
gevolg hebben.
deze
tot
GLAZEN BAKPLAAT
DRAAIENDE RING
MS-256E
MS-257E
MS-256EL
MS-257EL
DEZE OVEN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR
COMMERCIEEL CATERINGGEBRUIK
4
van
Steek de stekker in
een
Open
standaard
stopcontact. Controleer of de
oven
het
de ovendeur door
aan
de DEURHANDEL te trekken.
Zet de DRAAIENDE RING in de
enige
oven en
plaats er
de
GLAZEN BAKPLAAT bovenop.
elektrische
huishoudelijke apparaat is dat op
aangesloten. Indien de
oven niet juist functioneert, trek dan de stekker
uit het stopcontact en steek hem er opnieuw in.
deze wandcontactdoos is
Vul
een
bak of kom die
geschikt
STOP-toets.
magnetrongebruik met 300 ml
(1/2 kop) water. Zet het op de GLAZEN
voor
BAKPLAAT en sluit de ovendeur. Indien
u
niet
Op het DISPLAY kunt u zien dat er wordt
afgeteld vanaf 3 minuten. Wanneer het
Druk op de
is
DISPLAY 0 bereikt, hoort
Druk
vervolgens
Open
zes
de deur
zeker weet welk soort
keer op de
water. Als de
mag
START-toets
warm
serviesgoed u in de oven
gebruiken, raadpleeg dan bladzijde 21.
om
in te stellen.
keer dat
u
hoort
De
zal
goed werkt,
beginnen
ongerust,
maak
u
wanneer u
de bak of kom uit de
want deze kan heet
zijn.
te
u
niet
dit is normaal.
UW OVEN IS NU
5
van
het
dan moet het water
de zesde keer heeft
gedrukt;
PIEPSIGNAAL.
temperatuur
PIEPSIGNAAL.
werken reeds voordat
voor
elke
oven
u een
op de toets drukt,
u een
oven
Bij
controleer de
nu
zijn.
Pas op
3 min.
kooktijd
en
GEINSTALLEERD
oven
haalt,
NL
Het instellen
van
U kunt de klok instellen op 12:00
tijd instelt
de klok
Controleer of
u
alle
Controleer of
u
de
bladzijden
of op 24:00
uur
uur.
In het onderstaande voorbeeld wordt getoond hoe
bij gebruik van de 24:00 uur klok.
verpakkingsmateriaal uit de oven heeft verwijderd.
14:35
van
uur
oven
correct heeft
geinstalleerd
zoals op de
vorige
is beschreven.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Als de
oven voor
de eerste keer op het
Druk een
aangesloten of
wordt
opnieuw
aangesloten na een
stroomonderbreking, worden de cijfers
Als
automatisch op "0"
halen
keer op CLOCK.
1.
elektriciteitsnet wordt
klok dan
opnieuw
gezet;
u
(Als
dient de
(of het display) vreemde
symbolen vertoont, haal dan de stekker
de
stekker
oven
uit het
er weer
opnieuw
in
de 12:00
uur klok wilt gebruiken, toets dan nogmaals op CLOCK.
optie wilt wijzigen, dan dient u de stekker uit het stopcontact te
hem er opnieuw weer in te steken.)
en
Draai de DIAL tot het
stopcontact, steek de
en
Druk op START voor
display
"14:00"
bevestiging
van
aangeeft.
het
uur.
stel de klok
in.
Tijdens het instellen van de klok zal de
START-knop knipperen. Nadat de klok
ingesteld, zal de START-knop stoppen
met knipperen.
is
2.
deze
in te stellen.
Als de klok
van
u
u
Draai de DIAL tot het
display
"14:35"
Druk op START.
De klok
begint
nu
te
lopen.
6
aangeeft.
3.
u een
Kinderslot
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Uw
oven
is voorzien
Druk
van een
veiligheidsvoorziening die voorkomt dat
de oven per ongeluk begint te werken.
en
hou de STOP/CLEAR-toets vast totdat
verschijnt
en u een
een
"L" in het
display
PIEPSIGNAAL hoort.
Het KINDERSLOT is
nu
geactiveerd.
Vanaf het moment dat het kinderslot is
geactiveerd,
kunnen
kookactiviteiten
er
De
geen
kan
plaatsvinden
ingebracht.
en
er
tijdweergave
seconden
weer
zal eerst
van
het
display verdwijnen
maar
keert
na
enkele
terug.
geen informatie worden
Uw kind kan echter nog wel de ovendeur
open maken.
Bij
elke druk op
een
knop
zal de letter "L" in het
display verschijnen.
L
Om het KINDERSLOT uit te zetten drukt
totdat de "L"
is
verdwijnt.
gedeactiveerd.
Er klinkt
een
7
u en
houdt
u
STOP/CLEAR vast
PIEPSIGNAAL op het moment dat het
Koken in de
Het
volgende voorbeeld laat zien
vermogenstand van 80%.
magnetron
Controleer of
bladzijden
u
de
oven
hoe
correct heeft
u
in 5 minuten
geinstalleerd
en
30 seconden iets kunt klaar maken op
zoals op de
vorige
is beschreven.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
De magnetronoven heeft vijf verschillende
vermogenstanden. Hiermee kunt u op de
meest gebruikte ermogenniveaus te koken.
Hoog vermogen wordt automatisch
geselecteerd, maar door herhaaldelijk op
de MICRO-toets te
andere
drukken, kunt
vermogenstanden
VERMOGEN
HOOG
MEDIUM
u
Druk twee keer op MICRO
In het
display verschijnt
om een
ook
Druk op
%
Draai de DIAL tot het
keer
100%
keer
80%
keer
60%
display
"5:30"
Druk op START.
ONTDOOIEN/
MEDIUM LAAG
LAAG
80 % te selecteren.
2
kiezen.
MICRO
van
1.
HOOG
MEDIUM
vermogenstand
"P-80".
keer
40%
keer
20%
8
aangeeft.
een
Uw
magnetron
beschikt
De onderstaande tabel
over
geeft
5
vermogenstanden. Dit geeft u maximale flexibiliteit en controle bij het koken.
van gerechten en op welke vermogenstand ze het best kunnen
voorbeelden
worden bereid.
VERMOGENSTAND
HOOG
VERMOGEN
100%
GEBRUIK
*
Water koken
*
Bruin laten worden
*
*
MEDIUM HOOG
80%
Alle
*
Braden
*
60%
Bakken
*
Eieren
*
40%
MEDIUM LAAG
20%
Koken
van
van
gerechten
gevogelte
paddestoelen en schaaldieren
van
*
Ontdooien
van
*
Smelten
Bereiding
koekjes
en
soep
alle voedsel
boter
van
en
minder
chocolade
fijn
*
Zacht laten worden
van
*
Zacht laten worden
van
*
Laten
rijzen
en
custard
rijst,
van
warmen
en
alle voedsel dat kaas
cake
van
Bereiding
op te
vlees
van
*
LAAG
van
van
Bereiding
Bereiding
van gehakt
gevogelte, vis, groenten
fijne stukken vlees
stukken
opnieuw
*
*
ONTDOOIEN /
Bereiding
Bereiding
*
*
MEDIUM
Magnetron
vermogenstanden
van
9
vlees
boter
ijs
gistdeeg
en
kaas
eieren bevat
NL
Koken op twee
vermogenstanden
In het onderstaande voorbeeld kunt
u
zien hoe
u
voedsel kunt bereiden met twee
vermogenstanden. Op
minuten op 40% vermogen.
Druk op STOP/CLEAR.
Stel het vermogen
Druk een
NL
en
de
kooktijd
keer op MICRO
om
in
voor
stand 1.
HOOG vermogen te selecteren.
1.
Tijdens het
koken op twee standen kan
de deur op elk moment worden
en
het
deur
gerecht gecontroleerd.
en
druk op
START,
de
Draai de DIAL tot in het
display
Stel het vermogen
kooktijd
"11:00"
verschijnt.
geopend
Sluit de
oven
vervolgt
gewoon het programma.
Aan het einde
1 hoort
u een
programma
van
de
kooktijd
op stand
PIEPSIGNAAL, het
gaat
en
de
door op stand 2.
Druk vier keer op MICRO
Wilt
u
het programma
de eerste
stand wordt het gerecht gekookt gedurende 11 minuten op HOOG vermogen; op de tweede stand gedurende 35
om
in
voor
stand 2.
40% vermogen te selecteren.
wissen, druk dan
twee keer op STOP/CLEAR.
1.
2
Draai de DIAL tot in het
display
"35:00"
Druk op START.
10
verschijnt.
Snelstart
In het
volgende
voorbeeld kunt
u
zien hoe
u
2 minuten op
hoog
vermogen instelt.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Met SNELSTART kunt
u
steeds 30
seconden
bereidingstijd
vermogen
toevoegen door
START-knop.
de QUICK
op HOOG
een
druk op
Druk vier keer op QUICK START om 2 minuten op HOOG vermogen te
koken.
De
oven
Tijdens
naar
begint
te werken voordat
koken op de
u voor
de vierde keer hebt
SNELSTART-stand, kunt
u
de
bereidingstijd uitbreiden
START-knop te
10 minuten door verschillende keren op de QUICK
drukken.
11
gedrukt.
Automatisch
In het
volgende
voorbeeld kunt
u
zien hoe
u
0.6
kg aardappelen
in de schil kunt bereiden.
koken
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Met de functie
KOKEN kunt
voor
u
AUTOMATISCH
de meeste
van uw
favoriete
Druk op AUTO COOK.
In het
display verschijnt
1.
"Ac-1".
voedingsmiddelen gemakkelijk bereiden
door het voedseltype en het gewicht ervan
in te stellen.
Automatische
Categorie
Aardappelen
Verse
bereidingen
in de schil
groenten
Diepvriesgroenten
Ac-1
Draai de DIAL tot het
display
"0.6" toont.
Druk op START.
Ac-2
Ac-3
12
VOEDSELSOORT GERECHT
AARDAPPELEN IN DE
GEWICHT
0.1--1.0kg
HULPSTUKKEN
Glazen
bakplaat
20 °c
SCHIL
(Ac-1)
VERSE GROENTEN
0.2--0.8kg
Glazen
bakplaat
INSTRUCTIES
TEMPERATUUR
20 °c
Was de
aardappelen en dep ze droog. Prik hier en daar met
aardappelen. Na bereiding nog 5 min met folie
afgedekt laten staan.
een
vork in de
Leg
de
groente in
magnetron. Voeg
(Ac-2)
met
plastic folie.
een
30
schaal of kom die
cc
Na de
geschikt is voor de
kg groente toe. Dek af
bereidingstijd nog 2 tot 3 min afgedekt
water per 0.2
laten staan.
DIEPVRIESGROENTEN
0.2--0.8kg
Glazen
bakplaat
-18 °c
(Ac-3)
groente in een schaal of kom die geschikt is voor de
magnetron. Dek af met plastic folie. Na de bereidingstijd nog
Leg
tot 3 min laten staan.
13
NL
de
2
De
Automatisch
temperatuur
en
de dichtheid
van
voedsel varieert. Het is
aan
te bevelen het voedsel te controleren voordat
met koken
ontdooien
Druk op STOP/CLEAR.
Weeg
het voedsel dat
waarin metaal kan
u
zijn
wilt gaan ontdooien.
Verwijder
alle
verwerkt. Plaats het voedsel in de
sluitingen
oven en
sluit de
ovendeur.
NL
Druk op GEVOGELTE.
In het
Uw
oven
beschikt
ontdooistanden:
VIS
vier
display verschijnt
"dEF2".
magnetron
VLEES, GEVOGELTE,
over
BROOD. Elke
en
heeft verschillende
ontdooicategorie
vermogenstanden.
Door op de AUTO DEFROST toets te
Stel het
drukken kunt
Draai de DIAL tot in het
u een
verschillende stand
gewicht
het voedsel in dat
van
display
"1.4"
u
wilt gaan ontdooien.
verschijnt.
kiezen.
Categorie
druk op
AUTO DEFROST
Druk op START.
VLEES
keer
GEVOGELTE
keer
VIS
keer
BROOD
u
begint. Let vooral op grote stukken vlees en kip, niet alle voedsel dient eerst ontdooid te worden. Vis
bijvoorbeeld wordt zo snel gaar, dat het soms beter is al met de bereiding te beginnen wanneer het nog licht
bevroren is. Het programma voor BROOD is geschikt om broodjes of een niet al te groot heel brood te
ontdooien. Dit brood moet even blijven staan om ook de kern te laten ontdooien. In het volgende voorbeeld kunt
u zien hoe 1.4 kg gevogelte wordt ontdooid.
keer
Wanneer
tijdens het
omkeren
en
ontdooid
zijn
ovendeur
en
ontdooien
ontdooien
scheiden
een "PIEP"-signaal weerklinkt, moet u de ovendeur openen, het voedsel
gelijkmatige ontdooiing te verkrijgen. Verwijder gedeelten die reeds
af om een trage ontdooiing mogelijk te maken. Sluit na het controleren de
om een
of scherm
ze
druk op de toets START om het ontdooien voort te zetten. Uw
wanneer u
de ovendeur
14
oven stopt pas met
opent (zelfs wanneer het piepsignaal reeds is afgegaan).
TABEL VOOR AUTOMATISCH ONTDOOIEN PER PRODUCTGEWICHT
PRODUCTGROEP
VLEES
GERECHT
Rundvlees
gehakt, steakfilet, blokjes
Lamsvlees
lamskoteletten
rundvlees
voor
MIN./MAX.
stamppot, Sirloin steak, stoofvlees, dikke lende, beefburger.
0.1~4.0kg
(dEF1)
(2.5
Varkensvlees varkenskoteletten
GEVOGELTE
dik),
cm
(1.2
cm
lamsrollade.
dik), spareribs, varkensrollade,
Kalfsvlees
kalfslapjes (450
Kip
Hele
Kalkoen
Kalkoenfilet
Vis
filets, steaks, hele vis
Schaaldieren
krabvlees, kreeftenstaart, garnalen, mosselen.
kip (minder
gr, 1.2
dan 2
cm
worst.
dik).
kg), kipfilet, kippenpoten.
0.1~4.0kg
(dEF2)
VIS
dan 2.5
(minder
kg).
0.1~4.0kg
(dEF3)
BROOD
boterhammen
wit/bruin, broodjes wit/bruin, stokbrood, baguette, croissant.
0.1~0.5kg
(dEF4)
?Het voordeel
manier
van
bij
Auto Defrost
ontdooien,
moet
is, dat het ontdooiproces automatisch kan worden ingesteld
u
tijdens het dooiproces wel blijven
en
beheerd. Maar net als
bij
de conventionele
controleren.
?Om
het beste resultaat te bereiken, dient u vis, schaaldieren, vlees en gevogelte te ontdoen van al hun verpakkingsmateriaal, ook van
plastic folie. Folie houdt stoom en sappen dicht op het vlees, waardoor het oppervlak kan gaan koken.
?Leg het voedsel in een ondiepe glazen ovenschaal om de sappen op te vangen.
?Het voedsel mag in de kern nog enigszins bevroren zijn op het moment dat u het uit de oven haalt.
?Wanneer de folie zich moeilijk laat verwijderen, laat dan het voedsel eerst voor een kwart van de totale dooitijd ontdooien, welke aan
begin van de dooicyclus in het display wordt weergegeven. Haal vervolgens het voedsel uit de oven en verwijder de folie.
?Boterhammen
kunt
u
het best met
een
theedoek ertussen
ontdooien; broodjes ontdooien het best
15
wanneer ze
doormidden
het
zijn gesneden.
NL
Snel
Gebruik deze functie enkel
om 0.5 kg gehakt vlees, kippenstukjes, visfilets heel snel te ontdooien.
voedingswaren een tijdje laten staan om het midden ervan te laten ontdooien.
voorbeeld toont u hoe 0.5 kg bevroren kip te ontdooien.
Hierdoor moet
ontdooien
u
de
Het
volgende
Druk op STOP/CLEAR.
Weeg de voedingswaren die u wil ontdooien. Zorg ervoor dat elk metaal
is verwijderd, plaats de voedingswaren in uw oven en sluit de ovendeur.
NL
Uw
om
oven
heeft drie
microgolfinstellingen
snel te ontdooien:
elke
categorie
hoog
heeft
--
VLEES, KIP, VIS;
met
instellingen
een
vermogen. Door meermaals op de
Druk tweemaal op QUICK DEFROST om het
Op
u een
andere
voor
KIP
de
display verschijnt "dEF2".
kip van 0.5 kg in de oven.
Steek de
"SNEL ONTDOOIEN"-toets te drukken
selecteert
ontdooiprogramma
te selecteren.
instelling.
Druk op START.
Categorie
druk op
QUICK DEFROST
VLEES
KIP
Tijd
Tijden
Tijdens het
uw oven op "BEEP". Open de ovendeur, draai de voedingswaren om en scheid de
gelijktijdig te ontdooien. Verwijder stukken die al zijn ontdooid of dek ze af om het ontdooien
ervan te helpen vertragen. Sluit de ovendeur en druk op START om verder te ontdooien. Uw oven stopt pas met
ontdooien (ook als heeft u het piepsignaal al gehoord), als u de deur heeft geopend.
stukken
VIS
Tijden
ontdooien staat
om ze
16
SEQUENTIELIJST VOOR AUTOMATISCH WEGEN EN ONTDOOIEN
PRODUCTGROEP
VLEES
GERECHT
MIN./MAX.
Gehakt vlees
0.5
kg
Kip
Kippenstukjes
0.5
kg
Kalkoen
Kalkoenstukjes
Vis
Filets
0.5
kg
Schaaldieren
Garnalen, kreeften pootjes, Sint-Jakobsschelpen
Rund
(dEF1)
Lam
Varken
Kalf
KIP
(dEF2)
VIS
(dEF3)
*
Het voordeel
van deze "Quick Defrost"-optie is de automatische instelling voor het ontdooien maar net zoals voor het klassiek ontdooien moet
voedingswaren controleren tijdens het ontdooiproces.
Voor optimaal resultaat neemt u vis, schaaldieren, vlees en kip het best uit de oorspronkelijke, papieren of plastieken verpakking. Anders
houdt de verpakking stoom en vocht bij de voedingswaren, waardoor de buitenkant van de voedingswaren kan beginnen koken.
Plaats de voedingswaren in een ondiep, glazen bakbord om het vocht op te vangen.
De voedingswaren moeten in het midden nog een beetje bevroren zijn, als u ze uit de oven haalt.
Na het ontdooien laat u de voedingswaren 5 a 10 minuten staan.
de
*
*
*
*
17
u
NL
In het
Timer
voorbeeld kunt
volgende
u
zien hoe de timer op 15 minuten kan worden
ingesteld.
Druk op STOP/CLEAR.
NL
Uw
oven
voor
beschikt
over een
andere funcites dan
worden
gebruikt.
klok die ook
voor
oven
niet
aan.
3.
Wanneer deze als
aparte kookwekker wordt gebruikt,
de
Druk op KITCHEN TIMER.
koken kan
De timer telt af
staat
naar
nul.
Stel de
tijd
in die
u
wilt laten aftellen.
Draai de DIAL tot het
display
"15:00"
aangeeft.
Druk op START.
De klok
begint
Aan het eind
af te tellen in de
van
de
display zonder dat de oven aan staat.
ingestelde tijd klinkt er een SIGNAAL en in het
display verschijnt het woord
"End".
18
WAARSCHUWING
Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat u de kooktijden correct instelt.
Te lang koken kan immers BRAND en bijgevolg SCHADE
aan
1.
de OVEN veroorzaken.
geen wijzigingen aan of probeer niet zelf reparaties uit te
de deur en knoei niet met de veiligheidsvoorzieningen, het
Breng
aan
10. Kleine hoeveelheden voedsel hebben
voeren
nodig.
veiligheidsonderbrekingen of enig ander onderdeel
gevaarlijk voor iedereen, voor het plegen van
serviceonderhoud of reparaties, de panelen die bescherming geven tegen
microgolfenergie te demonteren. Daarom mogen reparaties uitsluitend
worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.
controlepaneel,
van
de
2. Zet de
in de
oven
oven
de
niet
aan wanneer
te zetten
wanneer
veilig alle microgolfenergie
in werking wordt gezet.
3.
deze
de
leeg
oven
12. Prik de schil
voor
om een glas water
gebruik is. Het water zal
het geval de oven per ongeluk
binnenin kan het ei
15.
voor
de
bereidingen
nooit
krantenpapier i.p.v. keukenpapier.
namelijk
het
weglekken
van
een
keukendoek,
de voorkant
van
microgolfenergie
oven
papier
draaiplateau
niet meteen
na
en
plastic
uit of trek de stekker uit het
op
ontbranding
om
opgewarmd
of ander brandbaar
19. Laat kinderen de
de druk
van
folie
van
het voedsel dat
u
wilt
de
van
stopcontact indien
er
rook wordt
eventuele vlammen te doven.
in
wegwerpverpakking, plastic,
materiaal, controleer dan regelmatig de
het materiaal.
pas zonder begeleiding gebruiken, indien ze
goed zijn geinstrueerd over hoe ze de oven op een veilige manier
moeten gebruiken en ze zich bewust zijn van de gevaren bij onjuist
gebruik.
veroorzaken.
8. Gebruik
9. Was het
oven
18. Wanneer voedsel wordt
enig ander
geklemd. Dit kan
bij het koken geen gerecycleerde papieren producten. Deze
producten zijn niet altijd zuiver en er kunnen metalen deeltjes in zitten
vonken en/of brand kunnen veroorzaken tijdens het koken.
NL
oplopen
magnetron.
waargenomen. Hou de deur dicht
servet of
de
uw
Door het
niet
17. Zet de
oven
en
groente
deurafdichtingen zijn beschadigd, mag
gebruikt worden voordat het is gerepareerd door een
gekwalificeerde servicemonteur.
schade veroorzaken.
niet werken met
eigen schaal.
exploderen.
Verwijder verpakkingsmateriaal
oven
ingelegde delen (bijv. goud of zilver) Verwijder altijd de metalen
handgrepen. Metalen voorwerpen in de oven kunnen vonken en ernstige
voorwerp tussen de deur
soort fruit of
16. Wanneer de ovendeur of
metalen
oven
dergelijk
gaan bereiden of ontdooien. Echter sommige gerechten dienen met
plastic folie te worden afgedekt tijdens opwarming of bereiding.
aan
6. Gebruik geen houten kommen of bekers, want deze kunnen oververhit
raken en zwart blakeren. Gebruik geen keramisch serviesgoed met
7. Laat de
of
aardappelen, appelen
14. Probeer niet te frituren in
4. Bereid geen voedsel dat is ingepakt in keukenpapier e.d., behalve
wanneer dit in de instructies van uw kookboek staat vermeld.
5. Gebruik
van
de rand
het koken met de vork in.
13. Kook eieren nooit in hun
is. Het beste is
Droog geen kleding in de magnetron. Bij te lange blootstelling
microgolven kan de kleding in brand raken.
bereidingstijd
oven dusdanig dat de voorzijde minstens 8 cm van
blijft verwijderd. Dit voorkomt dat de oven voorover kantelt.
niet in
absorberen in
kortere kook- of
11. Plaats de
Het is
oven.
een
Let dus op dat het niet oververhit of in brand raakt.
oven
20. Vloeistoffen of ander voedsel mag niet in verzegelde
worden opgewarmd omdat ze kunnen exploderen.
die
het koken in water af. Dit kan breuk
of schade veroorzaken.
19
potjes of
kommen
Veiligheidsvoorschriften
21.
N'employez que des ustensiles
a micro-ondes.
22. Si
vous
rechauffez
des aliments dans des
carton, surveillez le four
NL
car ces
30. N'utilisez que la sonde thermique recommandee pour ce four (pour les
appareils ayant une fonction pour utiliser une sonde thermique).
pour utilisation dans des fours
appropries
recipients en plastique
risquent de bruler.
matieres
31. Si des elements
ou en
de
son
chauffants sont
introduits, l'appareil devient chaud lors
utilisation. Faites attention a
ne
pas toucher les elements
chauffants a l'interieur du four.
23. Si le four
sa
24. Le
degage de la fumee, eteignez-le, debranchez-le
porte fermee afin d'etouffer toute flamme.
ebullition
attention
32.
L'appareil n'est pas concu pour
handicapes sans surveillance.
retardee
lorsque
c'est
soudaine,
vous
le
manipulez
pourquoi
recipient.
vous
25. Le contenu des biberons et des
secoue et
ou
petits enfants ou
des
peut provoquer
devez faire
ATTENTION: Si la
ne
agite
etre utilise par de
de boissons dans le four a micro-ondes
rechauffage
une
et maintenez
sa
pots de nourriture pour bebes
temperature
doit etre verifiee
doit etre
porte
ou
les joints de la
doit pas etre utilise
jusqu'a
porte
le four
sa
personne
sont endommages,
reparation par une
qualifiee.
avant la
ATTENTION: Il est
dangereux pour toute personne non qualifiee d'effectuer
operation de service technique ou de reparation
supposant l'extraction du couvercle protegeant contre
l'exposition a l'energie du four a micro-ondes.
consommation, afin d'eviter des brulures.
toute
26. Les oeufs dans leur
rechauffes
dans
un
coquille
et les oeufs durs
four a micro-onde
car
ils
ne
doivent pas etre
peuvent exploser,
ce
qui
peut arriver meme apres avoir conclu le rechauffage dans le four a
ATTENTION: Les
micro-ondes.
27. Details pour le
liquides et d'autres aliments ne doivent pas etre rechauffes
recipients fermes car ceux-ci pourraient exploser.
dans des
nettoyage
des joints de la
porte, des cavites
et des
pieces
ATTENTION: Ne
adjacentes.
permettez pas aux enfants d'utiliser le four a micro-ondes
surveillance, sauf si vous leur avez donne des instructions
sans
appropriees
28. Le four doit etre
regulierement
nettoye
et tout debris alimentaire doit etre
le four
enleve.
de maniere
ce
qui pourrait
eventuellement dans
peut permettre la deterioration
nuire a la duree de vie de
une
situation
l'appareil
de
sa
et resulter
dangereuse.
20
ce qu'ils soient en mesure d'utiliser
qu'ils comprennent les dangers
incorrecte de cet appareil.
toute securite
d'une utilisation
29. Ne pas maintenir le four propre
surface,
en
a
et
Magnetron veilig
keukengereedschap
--
Gebruik nooit metaal of met metaal
afgewerkt keukengereedschap
in
uw
Papier
Papieren borden en bakken zijn handig en veilig voor gebruik in de
magnetron, op voorwaarde dat de kooktijd kort is en het te bereiden
gerecht weinig vet en vocht bevat. Keukenpapier is in het algemeen handig
om voedsel in te wikkelen en om bakplaten mee te bekleden waarop
bijvoorbeeld bacon wordt opgewarmd. Gebruik echter geen gedecoreerd
keukenpapier omdat de kleur kan uitlopen. Sommige gerecycleerde
producten kunnen onzuiverheden bevatten die vonken of brand in de
magnetron kunnen veroorzaken.
magnetron-oven.
Microgolven kunnen niet in metaal penetreren. Ze zullen van elk metalen
object in de oven terugkaatsen en vonken veroorzaken. Het verschijnsel is
gevaarlijk en lijkt op weerlichten. Het meeste hittebestendige niet metalen
kookgerei is veilig voor gebruik in de magnetron, hoewel sommige toch
metaal kunnen bevatten, waardoor ze dus niet geschikt zijn voor gebruik in
de magnetron. Het is heel eenvoudig om uit te vinden of het gerei al dan
niet in de magnetron gebruikt mag worden. Plaats het keukengerei
waarover u twijfelt naast een met water gevulde glazen schaal in de
magnetron. Laat de oven gedurende 1 minuut op HOOG vermogen
werken. Als het water warm wordt en het gerei bij aanraking koud is, is het
veilig voor gebruik in de magnetron. Indien echter het water niet van
temperatuur is veranderd en het kookgerei warm geworden, dan betekent
dit dat de microgolven door het gerei zijn geabsorbeerd en het derhalve
niet geschikt is om in de magnetron te gebruiken. U heeft waarschijnlijk al
heel wat kookgerei in uw keuken dat gewoon in de magnetron kan worden
gebruikt. Lees zorgvuldig de onderstaande checklist.
Plastic ovenzakken
speciaal bestemd zijn voor koken, zijn
gebruik in de magnetron. Maak altijd een snee in
de zak, zodat de stoom kan ontsnappen. Gebruik nooit gewone plastic
zakken voor gebruik in de magnetron, want deze zullen smelten en
Op
geschikt
dan de documentatie
van
voor
gebruik
in de
magnetron. Als u twijfelt,
magnetrontest.
veilig
voor
keukengerei
voor
barsten.
Plastic
de
magnetron
maten in keukengerei voor gebruik in de
koop. Waarschijnlijk kunt voor het grootste
gedeelte de producten die u al in huis heeft gewoon gebruiken en hoeft u
niet te investeren in de aanschaf van nieuw kookgerei.
Aardewerk, steen en keramiek
Serviesgoed gemaakt van dit materiaal is meestal goed voor gebruik in de
magnetron, maar test het eerst om er zeker van te zijn.
Borden
Veel eetservies is
voorwaarde dat deze
ovenzakken
lees
de fabrikant of doe de
Glaswerk
Hittebestendig glaswerk is veilig voor gebruik in de magnetron. Dit geldt
alle merken hittebestendig ovenservies. Echter, gebruikt geen delicaat
glaswerk zoals bekerglazen of wijnglazen. Deze kunnen namelijk uiteen
Een keuze
aan
magnetron
is inmiddels te
vormen
en
voor
spatten als de inhoud
ervan
VOORZICHTIG
heet wordt.
Sommig serviesgoed of glaswerk met een hoog gehalte aan lood
is niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
Controleer dit altijd om er zeker van te zijn dat het geschikt
gebruik in de magnetron.
Plastic
opbergbakken.
Deze kunnen gebruikt worden voor gerechten die snel kunnen worden
opgewarmd. Ze kunnen echter niet gebruikt worden voor gerechten die
langere tijd in de oven moeten staan, omdat de hete inhoud het plastic doet
smelten.
21
of
ijzer
is
voor
NL
Voedseleigenschappen en
koken in de magnetron
Voedseleigenschappen
en
koken in de
Hoeveelheid vocht in het voedsel
magnetron Blijf opletten
De recepten in het boek zijn met grote zorg samengesteld, maar het succes van het
klaarmaken van de gerechten hangt af van hoeveel aandacht die u er tijdens de
aan
NL
Factoren die
van
Veel factoren
die in
zijn
invloed
van
zijn op
invloed op de
de
in de
Botten
Botten
magnetron.
uit de
oven
garen
ze
nog
geleidelijk
u
bij
het schatten
van
dichte
producten
dat de buitenkant niet te
Hoogte
van
het
droog
en
en
het bereiden
van
De hoeveelheid
microgolven
u aan
de
in
uw
magnetron is steeds hetzelfde, ongeacht de
geldt: hoe groter de hoeveelheid, hoe
het bereiden bent. Daarom
bereidingstijd. Denk eraan dat
bij halvering van het recept.
u
de
kooktijd
op z'n minst met
een
derde
van
het voedsel
Een deksel sluit
damp
in waardoor het voedsel eerder gaar wordt. Gebruik echter een
magnetronfolie waarvan een hoek is teruggevouwen
deksel dat niet hermetisch afsluit of
zodat het niet scheurt.
Bruin laten worden.
Vlees
gevogelte dat vijftien minuten of langer in de oven verblijft, zal lichtbruin
eigen vet. Producten die een kortere bereidingstijd hebben kunt u
insmeren met een bruine saus zoals worcestershire saus, sojasaus of barbecuesaus voor
en
kleuren in het
een
bereidingstijden.
zoals braad-
bij
te gaar wordt.
Afdekken
mooie bruine kleur. Gebruik dit in
gerecht
het voedsel
Lichte, poreuze voedingsproducten zoals cake
vet is sneller gaar dan vlees. Let dus op
moeilijkste vorm voor bereiding in de magnetron is dan ook een dik vierkant stuk. De
hoeken zullen al lang verbrand zijn eer de warmte de kern heeft bereikt. Ronde, dunne
en ringvormige producten zijn dus beter geschikt voor bereiding in de magnetron.
gerechten nog een poosje afgedekt buiten de oven laat staan, dan
dankzij de warmte die in de buitenste delen is opgeslagen en
binnen trekt. Als u het dus tot het einde van de baktijd in de oven zou
de
en
bevat, dat het vlees niet ongelijk of
vet
ongeveer slechts 2 cm het voedsel binnen. Het binnenste gedeelte
wordt gaar doordat de warmte vanaf de buitenkant naar binnen dringt. Alleen de
buitenkant wordt gaar door microgolfenergie, de rest door inductiewarmte. De
deze
van
en
Microgolven dringen
laten staan, dan zullen de buitenkanten te gaar worden en zouden zelfs kunnen
verbranden. Naar mate u meer recepten probeert, zult u steeds meer ervaring opdoen
Dichtheid
warmte
hoeveelheid die
Vorm
na
naar
geleiden
langer
te halen op het moment dat het nog net niet helemaal gaar is. Dit is geen
Als
te
vet in het voedsel
vermindert
een
cake die gemaakt wordt met
langere baktijd nodig hebben dan een die gemaakt wordt met ingredienten op
kamertemperatuur. Alle recepten in dit boek geven een temperatuurbereik voor de
kooktijd. In het algemeen zult u merken dat de gerechten niet gaar zijn binnen de kortst
aangegeven kooktijd in het bereik; en wellicht wilt u een ander gerecht wat langer in de
oven houden dan staat aangegeven. Houd u rekening met het basisprincipe van dit
boek. Hierin zijn namelijk de conservatieve bereidingstijden aangehouden, aangezien
gerechten die te lang in de oven staan voorgoed zijn verknoeid. In sommige recepten,
bijvoorbeeld die voor brood, cake en custard wordt aangeraden om het gerecht reeds
vergissing.
te
Hoeveelheid voedsel
De temperatuur van de ingredienten
groot verschil in de kooktijd. Bijvoorbeeld
ijskoude boter, melk en eieren zal een aanzienlijk
een
en
vlees dat botten
bereidingstijd.
recept gebruikt worden, maken
een
bereiding
een
bereidingstijd
microgolven ontwikkelde warmte het vocht doet verdampen, is aan
droog voedsel zoals braadvlees en sommige groenten eerst voor de
besprenkelen met water of af te dekken zodat het vocht erin blijft.
bevelen relatief
lampje dat automatisch aan
kijken en het kookproces volgen.
Aanwijzingen die in de recepten worden gegeven zoals opkloppen of roeren e.d. zijn
de minimale aanbevelingen die u moet opvolgen. Lijkt het gerecht niet overal gelijk gaar
te worden of te koken, neem dan eenvoudig de maatregelen waarvan u denkt dat ze
nodig zijn om het probleem op te lossen.
bereiding
gaat zodra de
besteedt. Uw magnetron is voorzien van
oven in werking is. Zo kunt u in de oven
Omdat de door de
Afdekken met
brood worden sneller gaar dan zware,
stoofvlees. Let op bij het bereiden van poreus voedsel
en
een
kleine hoeveelheid zodat de smaak
van
het
niet verandert.
vetvrij papier
voorkomt spatten en helpt mee om het gerecht op temperatuur te houden.
Echter, het sluit minder goed af dan een deksel of folie, zodat de kans op uitdroging
groter is.
Rangschikken en ruimte
Individuele porties voedsel zoals 'aardappel in de schil', kleine cake en hors d'oeuvres
Vetvrij papier
te bros wordt.
gerecht
Het bovenste gedeelte van hoge stukken braadvlees, zal sneller gaar worden dan het
lagere gedeelte. Het is daarom verstandig om het een aantal keren om te draaien tijdens
de bereiding.
zullen
meer
opwarmen wanneer u ze met een gelijkmatige tussenruimte in de oven
voorkeur in een cirkelpatroon. Stapel voedsel nooit bovenop elkaar.
rangschikt, bij
22
Voedseleigenschappen en
koken in de magnetron
Roeren
Roeren is een
manier
om
van
van
de warmte te
warm
de
belangrijkste dingen bij
koken dient
het koken in de magnetron.
Bij
Het reinigen
de conventionele
het voedsel te mengen. Bij koken in de magnetron dient roeren
Roer altijd van buiten naar binnen omdat de buitenkant het eerste
verspreiden.
1. Houd de
wordt.
Grote, hoge stukken vlees en hele kip
gelijkmatig
Dikkere
moeten
gaar wordt. Het is ook
aan
gedraaid
te bevelen
worden zodat het bovenste
om
stukken
kip
en
onderste
of karbonaden te keren.
porties buitenwaarts schikken
Aangezien microgolven naar de buitenste delen van het voedsel worden getrokken, is het aan te
bevelen om dikkere porties vlees, kip en vis aan de buitenzijde van de bakplaat te leggen. Op
deze manier zullen de dikste delen de meeste microgolfenergie opvangen en dus gelijkmatiger
gaar worden.
Afschermen
vonken kan veroorzaken in de
2. Houd de
oven.
Hoger leggen
Dikke of
voedselproducten met een dichte structuur kunnen hoger in de oven gelegd worden,
microgolven door de onderste delen en de kern van het product kunnen worden
geabsorbeerd.
Doorprikken
Voedsel dat is opgesloten in
eidooiers en
een
schil of schaal kan
daar in zodat
gemakkelijk openbarsten.
Prik het
geen druk kan worden opgebouwd. Dit
eiwitten, mosselen, oesters en hele groente en vruchten.
en
er
altijd van
geldt ook
3.
Controleren of iets gaar is
Gerechten koken
zo
snel gaar in de magnetron dat regelmatig controleren
kunnen in de oven blijven totdat ze volledig gaar zijn,
Sommige gerechten
gerechten, inclusief vlees en gevogelte,
kunnen het beste reeds uit de
oven
noodzakelijk is.
maar
de meeste
worden
gehaald
nog net niet helemaal gaar zijn. Deze producten garen nog na wanneer ze uit de
gehaald zijn. De interne temperatuur zal nog met 3°C tot 8°C oplopen tijdens het nagaren.
binnen schoon
oven van
buiten schoon
Verwijder condensvocht binnen en buiten de oven met een zachte doek.
Condensvorming kan zich voordoen wanneer de ovendeur wordt geopend
vocht aanwezig is. Het betekent niet dat de oven slecht functioneert.
4. Houd de deur
wanneer ze
oven
oven van
Reinig de buitenzijde van de oven met een zeepproduct, dan met schoon water en
droog na met een zachte doek of keukenpapier. Om te voorkomen dat de
operationele delen binnen in de oven worden beschadigd, moet u er voor zorgen dat
het water niet door de ventilatieopeningen naar binnen kan sijpelen. Reinig het
bedieningspaneel met de deur open. Zo kan de oven niet per ongeluk opstarten.
Wrijf na met een vochtige doek en nadrogen. Druk op STOP/CLEAR na het reinigen.
zodat de
voor
oven
kan met de hand of in de vaatwasmachine worden gewassen.
Aluminium folie (dat microgolven tegenhoudt) kan over de hoeken of randen van vierkante
voedselproducten worden gelegd, teneinde te voorkomen dat deze stukken te gaar worden.
Gebruik nooit teveel folie en let erop dat de folie goed aansluit aan de schotel omdat het anders
tevoren met de vork hier
de
Voedselspatten of geknoeid kookvocht gaat kleven aan de ovenwanden en tussen de
deuroppervlakken en deurafdichtingen. Reinig daarom de oven direct na gebruik.
Kruimels en achtergebleven voedselresten absorberen microgolfenergie en verlengen
zodoende de kooktijd van de gerechten. Gebruik een vochtige doek om de kruimels
te verwijderen die tussen de deur en het frame zijn terechtgekomen. Het is belangrijk
dat dit gebied goed schoon gehouden wordt, i.v.m. een goede deursluiting.
Verwijder vetspatten met een zeepproduct en een vochtige doek, wrijf en droog na.
Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. De glazen bakplaat
Omkeren
deel
van
roeren om
een
Nagaren
en de deurafdichting goed schoon. Gebruik alleen warm
zeeproduct, Reinig nogmaals met schoon water en droog goed na.
en er
veel
water met
GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN, ZOALS VLOEIBARE SCHUURMIDDELEN,
U kunt
gerechten nog gemakkelijk 3 tot 10 minuten laten staan nadat ze uit te oven gehaald zijn.
gerecht af tijdens het nagaren om het warm te houden en om te voorkomen dat het
uitdroogt, tenzij het juist een droge textuur moet hebben (bijv. cake en koekjes). Nagaren dient om
de bereiding te voltooien en het helpt ook om de smaken in elkaar te laten overgaan en te
STAALWOL OF KUNSTSTOF SCHUURSPONSJES.
Dek het
Metalen
met
ontwikkelen.
23
een
zijn gemakkelijker
vochtige doek.
te onderhouden
wanneer u ze
regelmatig
schoon maakt
NL
Vragen en
Antwoorden
Vraag:
Waarom brandt de
ovenverlichting niet?
zijn waarom
Antwoord: Er kunnen verschillende redenen
Is bereiding van popcorn in de magnetron mogelijk?
Antwoord: Ja. Mits bereid op een van de twee onderstaande methodes.
1. Met behulp van speciaal voor de magnetron bestemde hulpmiddelen
Vraag:
de
ovenverlichting
het niet doet.
Het
lampje
is stuk
NL
Vraag:
2.
Kunnen
microgolven door de ruit in de deur van de oven passeren?
openingen, of doorkijkglazen dienen om het licht door te
laten; ze laten geen microgolfenergie door.
Antwoord: Nee. De
VOORZICHTIG
GEBRUIK NOOIT BRUINE PAPIEREN ZAKKEN OM POPCORN KLAAR
piepsignaal wanneer een van de knoppen
op het bedieningspaneel wordt aangeraakt?
Antwoord: Door het piepsignaal weet u dat uw gegevens correct worden
ingevoerd.
Vraag:
Vraag:
Waarom klinkt
Is het
Vraag:
er een
schadelijk
Antwoord: Ja. Laat de
voor
oven
de
oven wanneer
nooit
leeg
TE MAKEN. PROBEER NOOIT OVERGEBLEVEN KORRELS TE BEREIDEN.
mijn magnetron niet zo snel gaar als in de
aanwijzingen staat?
Antwoord: Controleer nogmaals het instructieboekje om er zeker van te zijn
dat u de aanwijzingen juist heeft opgevolgd en ga na wat de
oorzaak kan zijn van het verschil in bereidingstijd. De tijden en
temperaturen in het boekje zijn slecht indicatief. Ze dienen om u
te helpen om te lang koken te voorkomen, hetgeen het meest
voorkomend probleem is bij het leren koken in de magnetron.
Verschillen in afmeting, vorm en gewicht van het gerecht vragen
een langere bereidingstijd. Gebruik uw eigen inzicht, in
combinatie met de aanbevelingen in het boekje om tot een goed
resultaat te komen, net zoals u zou doen bij de gewone manier
Vraag:
deze
of zonder de
leeg wordt aangezet?
glazen bakplaat werken.
Hoe komt het dat eieren
soms ploffen?
tijdens het koken, bakken of pocheren
uiteenspatten als gevolg van stoom die binnen het vlies van de
eidooier wordt opgebouwd. U kunt dit eenvoudig voorkomen
door het vlies van de eidooier door te prikken. Kook nooit eieren
Antwoord: Eieren kunnen
in de
Vraag:
magnetron
Waarom is nagaren
in hun schaal.
van
gerechten
aanbevolen
na
bereiding
in de
bereidingstijd
in de
magnetron
is
voltooid, gaart het
nog na, ook nadat het uit de oven is genomen. Dit
nagaren vindt plaats door het hele gerecht heen. De duur van het
gerecht
nagaren is
afhankelijk
van
de structuurdichtheid
van
Waarom kookt
van
magnetron?
Antwoord: Nadat de
de bereiding van popcorn.
Speciaal voor de magnetron voorverpakte popcorn, die in specifiek
aangegeven tijd en vermogen moet worden klaargemaakt voor een
acceptabel eindproduct.
voor
De ovendeur is niet dicht
het voedsel.
24
koken.
Informatie
over
elektrische
aansluiting
Technische gegevens
Waarschuwing
De draden in de toevoerkabel hebben de kleur
volgende
BLAUW
BRUIN
-
--
Het kan
uw
dit
MS-256E/MS-256EL/MS-257E/MS-257EL
de
min
Vermogen
zijn
--
aarde
Buitenafmetingen
dat de kleuren
van
contactpunt. Ga als volgt
de
Energieverbruik
bedrading in de toevoerkabel
met de kleurmarkeringen van
De BLAUWE draad moet
te werk:
aangesloten
worden
aan
de letter N of de
kleur ZWART.
De BRUINE draad moet
aangesloten
worden
aan
de letter L of de
kleur ROOD.
De GROEN-GELE of GROENE draad moet
aandeletterEof
900 W
(IEC60705 rating standard)
2450 MHz
Microgolffrequentie
apparaat niet overeenkomen
aangesloten
worden
.
Indien de toevoerkabel is
beschadigd, dan moet deze door de
een gelijkwaardig gekwalificeerd
vervangen om gevaar te vermijden.
leverancier, serviceagent of
persoon worden
230VAC/50Hz
Voltage
plus
GROEN-GEEL
van
overeenkomstig
codes:
25
512
mm(W)
X 307
mm(H)
1300 Watts
X 400
mm(D)
NL
Uw oude toestel
1. Als het
met de
symbool
wegdoen
doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product
product valt onder de Europese Richtlijn
staat, betekent dit dat het
2002/96/EC.
2. Elektrische
en elektronische producten mogen niet worden meegegeven
huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn
met het
aangewezen.
3. De correcte
verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen
en de menselijke gezondheid voorkomen.
Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem
dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
voor
4.
het milieu
Elimination
de votre ancien
appareil
symbole, representant une poubelle sur roulettes barree d'une croix,
signifie que le produit est couvert par la directive europeenne 2002/96/EC.
Les elements
electriques et electroniques doivent etre jetes separement,
dans les vide-ordures prevus a cet effet par votre municipalite.
1. Ce
2.
3. Une elimination
conforme
consequences negatives
sante
4. Pour
aux
et
instructions aidera a reduire
risques eventuels
les
pour l'environnement et la
humaine.
plus
d'information concernant l'elimination
veuillez contacter votre
encore
de votre ancien
mairie, le service des ordures menageres
la magasin ou vous avez achete ce produit.
appareil,
ou
Printed in Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising