LG | XBOOM DM5360K | Quick Start Guide | LG DM5360K Жылдам бастау нұсқаулығы

LG DM5360K Жылдам бастау нұсқаулығы
РУССКИЙ
УКРАїНСЬКА
ҚAЗAҚ
ENGLISH
ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО
Минисистема Hi-Fi
Караоке
Для ознакомления с инструкциями по использованию
расширенных функциональных возможностей посетите
веб-сайт http://www.lg.com и загрузите «Руководство
пользователя». Некоторая информация в данном руководстве
может не соответствовать вашему устройству.
МОДЕЛЬ
DM5360K
www.lg.com
MFL69451243
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_RUS_MFL69451243.indd 1
Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.
2018-08-16
3:29:28
ON
Передняя панель
e Y (Пропустить / Найти)
- Переход к предыдущей записи/файлу/разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
f MIC VOLUME (Громкость микрофона)
Регулировка громкости микрофона.
g Лоток для диска
h USB-порт
Вы можете воспроизводить файлы, подключив
USB устройство.
i FUNCTION
Переключение источников входного сигнала.
j z (Воспроизведение / пауза)
- начинает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим моно/стерео.
k REGION EQ
выбирает региональный эквалайзер.
a Окно дисплея
l R (Открыть / Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.
b 1/!(Режим ожидания / Включение)
Включает и выключает питание.
m Разъем MIC (микрофон)
Подключение микрофона.
c U (Пропустить / Найти)
- Переход к следующей записи / файлу / разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
n MASTER VOLUME
Корректирует громкость звука динамика.
d B. BLAST (Басовые звуки)
Нажмите, чтобы напрямую выбрать эффект BASS
Задняя панель
a POWER IN
b VIDEO OUT
Подключение к ТВ.
c ANTENNA (FM-диапазон)
d Разъемы AUX IN (Левый/Правый)
Подключение дополнительного устройства.
e HDMI
Подключение к ТВ.
f Оконечная клемма SPEAKERS
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_RUS_MFL69451243.indd 2
2018-08-16
3:29:29
Подключение динамиков
Красный
AUX IN
Черный
1
Подключение телевизора
Подключение устройства к ТВ при использовании
HDMI.
a Подключите устройство к TV, используя
кабель HDMI.
b Выберите HDMI в качестве источника
входящего сигнала на ТВ.
c Следуйте инструкциям на экране ТВ,
используя пульт ДУ.
2
Главное меню
На экране телевизора появляется главное
меню. Наслаждайтесь различными
функциями устройства.
TV
Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
http://www.lg.com
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_RUS_MFL69451243.indd 3
2018-08-16
3:29:29
Дополнительные сведения
Технические характеристики
Требования к
питающей сети
Потребляемая
мощность
См. паспортную
табличку.
См. паспортную
табличку.
Ждущий сетевой
режим : 0,5 Вт (если
все сетевые порты
активированы.)
Размеры
(Ш x В x Г)
Прибл. 204,5 mm x
278 mm x 285,5 mm
Вес нетто
Прибл. 2,7 kg
Питание шины
(USB)
5 V 0 500 mA
Усилитель (общая
ср. квадр. выходная
мощность)
230 W
Как отключить беспроводное
подключение к сети или
беспроводное устройство
Выключите устройство, нажав кнопку питания и
удерживая ее более 5 секунд.
Замена батареи
Конструкция устройства и его технические
характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_RUS_MFL69451243.indd 4
2018-08-16
3:29:30
УКРАїНСЬКА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Караоке
Hi-Fi Мінісистема
Для того, щоб побачити опис вдосконалених функцій,
відвідайте сторінку http://www.lg.com та завантажте Інструкцію
користувача. Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися
від контенту вашого пристрою.
МОДЕЛЬ
DM5360K
www.lg.com
MFL69451243
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_UKR_MFL69451243.indd 1
Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2018-08-16
3:29:31
ON
Передня Панель
e Y (Пропуск/Пошук)
- Перехід до попереднього треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.
f MIC VOLUME (гучність мікрофона)
Регулювання гучності мікрофона.
g Лоток для диска
h USB-порт
Ви можете відтворювати музику, підключивши
зовнішній USB-пристрій.
i FUNCTION
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
j z (Відтворення/Пауза)
- Початок або пауза відтворення.
- Вибір стерео/моно.
k REGION EQ
Вибір еквалайзера регіону.
a Дисплей
l R (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
b 1/!(Режим очікування / Увімкнено)
Вмикання і вимикання живлення.
m Роз'єм MIC (мікрофон)
Для підключення мікрофона.
c U (Пропуск/Пошук)
- Перехід до наступного треку/файлу/епізоду.
- Налаштування на потрібну радіостанцію.
n MASTER VOLUME
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.
d B. BLAST (Bass Blast)
Натисніть для прямого вибору ефекту BASS..
Задня Панель
a POWER IN
b VIDEO OUT
Для підключення до телевізора.
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Для підключення до зовнішнього пристрою.
e HDMI
Для підключення до телевізора.
f Клеми SPEAKERS для підключення акустичних
систем
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_UKR_MFL69451243.indd 2
2018-08-16
3:29:32
Підключення динаміків
Червоний
AUX IN
Чорний
1
Підключення до телевізора
З'єднання системи і телевізора через порт
HDMI.
a З'єднайте систему і телевізор за
допомогою HDMI-кабеля.
b Оберіть вхід HDMI на телевізорі.
c Виконуйте інструкції, показані на екрані
телевізора, за допомогою пульта
дистанційного управління.
2
Головне меню
На екрані телевізора з'явиться головне
меню. Користуйтеся різноманітними
функціями системи.
TV
Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача.
http://www.lg.com
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_UKR_MFL69451243.indd 3
2018-08-16
3:29:33
Додаткові відомості
Характеристика
Електроживлення
Див. головну етикетку.
Див. головну етикетку.
Споживана потужність Очікування в мережі :
0,5 Вт (всі мережні
порти активні.)
Габаритні розміри
(Ш x В x Г)
Прибл. 204,5 mm x
278 mm x 285,5 mm
Вага нетто
Прибл. 2,7 kg
Живлення на шині
даних (USB)
5 V 0 500 mA
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення
не менше ніж на 5 секунд.
Заміна батарейки
Підсилювач (Загальна
вихідна потужність,
230 W
скв)
Дизайн і характеристики можуть бути змінені
без попередження.
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_UKR_MFL69451243.indd 4
2018-08-16
3:29:33
ҚAЗAҚ
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Караоке
Hi-Fi шағын
жүйеci
Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін
http://www.lg.com сайтына кіріңіз де, Пайдаланушы
нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің
құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.
ҮЛГІ
DM5360K
www.lg.com
MFL69451243
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_KAZ_MFL69451243.indd 1
Авторлық құқық © 2017-2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.
2018-08-16
3:29:25
ON
Алдыңғы панель
e Y (Өткізу/іздеу)
- Алдыңғы әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.
f MIC VOLUME (Микрофон дыбысы)
Микрофонның дыбысын реттейді.
g Диск науасы
h USB порты
USB құрылғысын жалғау арқылы дыбыстық
файлдарды ойнатуыңызға болады.
i FUNCTION
Функция мен кіріс көзін таңдайды.
j z (Ойнату/Кідірту)
- Ойнату процесін бастайды немесе кідіртеді.
- Стерио/Моно режимін таңдайды.
k REGION EQ
аймақ эквалайзерін таңдайды.
a Дисплей терезесі
l R (Ашу/Жабу)
Диск ұяшығын ашады және жабады.
b 1/!(Күту режимі/Қосулы)
Іске қосады немесе өшіреді.
m MIC (Микрофон) ұясы
Микрофонды қосады.
c U (Өткізу/іздеу)
- Келесі әуенге/файлға/тарауға өткізіп жібереді.
- Қалаулы радио станциясына реттейді.
n MASTER VOLUME
Динамик дыбысын реттейді.
d B. BLAST (Төменгі жиілікті дыбыс)
BASS әсерін тікелей таңдау үшін басыңыз.
Артқы панель
a POWER IN
b VIDEO OUT
Теледидарға қосады.
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Қосымша құрылғыны қосады.
e HDMI
Теледидарға қосады.
f SPEAKERS ұяшығы
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_KAZ_MFL69451243.indd 2
2018-08-16
3:29:26
Зорайтқышты жалғау
Қызыл
AUX IN
Қара
1
ТД қосылымы
HDMI көмегімен құрылғыны ТД-ға қосыңыз.
a Құрылғыны ТД-ға HDMI кабелі көмегімен
жалғаңыз.
b Кіріс таңдағышты ТД-ғы HDMI режиміне
орнатыңыз.
c ТД экранындағы нұсқауларды қашықтан
басқару пультінің көмегімен орындаңыз.
2
Негізгі мәзір
ТД экранында басты мәзір көрсетіледі.
Құрылғыдағы түрлі функцияларды
тамашалаңыз.
TV
Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз.
http://www.lg.com
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_KAZ_MFL69451243.indd 3
2018-08-16
3:29:26
Қосымша ақпарат
Сипаттары
Қуат талаптары
Электр қуатының
қолданылымы
Негізгі жапсырмаға
қараңыз.
Негізгі жапсырмаға
қараңыз.
Желілік күту режимі :
0,5 Вт (Барлық
желі порттары
белсендірліген
жағдайда.)
Кеңейтімдері
(Е x Б x Д)
Шамамен 204,5 mm x
278 mm x 285,5 mm
Таза салмақ
Шамамен 2,7 kg
Шинаның қуат қамтуы
(USB)
5 V 0 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы
RMS шығыс қуаты)
230 W
Сымсыз желі байланысын немесе
сымсыз құрылғыны ажырату әдісі
Қуат көзі түймесін 5 секундтан артық баса
отырып құрылғыны өшіріңіз.
Батареяны ауыстыру
Дизайн мен сипаттамалары ескертусіз өзгеруі
мүмкін.
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_KAZ_MFL69451243.indd 4
2018-08-16
3:29:27
ENGLISH
SIMPLE MANUAL
KARAOKE
MINI HI-FI
SYSTEM
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.
MODEL
DM5360K
www.lg.com
MFL69451243
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 1
Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
2018-08-16
3:29:21
ON
Front Panel
e Y (Skip/Search)
- Skips to the previous track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.
f MIC VOLUME (Microphone Volume)
Adjusts Mic volume.
g Disc tray
h USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.
i FUNCTION
Selects the function and input source.
j z (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono.
k REGION EQ
Chooses region equalizer.
l R (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
a Display window
b 1/!(Standby/On)
Turns the power on or off.
c U (Skip/Search)
- Skips to the next track/file/chapter.
- Tunes in the desired radio station.
m MIC (Microphone) jack
Connects a microphone.
n MASTER VOLUME
Adjusts speaker volume.
d B. BLAST (Bass Blast)
Press to select BASS effect directly.
Rear Panel
a POWER IN
b VIDEO OUT
Connects to TV.
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Connects an auxiliary device.
e HDMI
Connects to TV.
f SPEAKERS Terminal
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 2
2018-08-16
3:29:22
Speaker Connection
Red
AUX IN
Black
1
TV Connection
Connect with the unit and TV using HDMI.
a Connect the unit to the TV using HDMI cable.
b Set the input selector to HDMI on the TV.
c Follow the instructions on the TV screen using
remote control.
2
Home Menu
Home menu appears on the TV screen. Enjoy various
functions on the unit.
TV
For more information, download the online owner’s manual. http://www.lg.com
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 3
2018-08-16
3:29:23
Additional Information
Specifications
Power Requirements
Power Consumption
Refer to the main label on
the unit.
Refer to the main label on
the unit.
Networked standby : 0.5 W
(If all network ports are
activated.)
Dimensions (W x H x D)
Approx. 204.5 mm x
278 mm x 285.5 mm
Net Weight
Approx. 2.7 kg
Bus Power Supply (USB)
5 V 0 500 mA
Amplifier
(Total RMS output power)
230 W
How to disconnect the wireless network
connection or the wireless device
Turn off the unit by pressing the power button for more
than 5 seconds.
Replacement of battery
Design and specifications are subject to change without
notice.
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 4
2018-08-16
3:29:23
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 5
2018-08-16
3:29:23
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 6
2018-08-16
3:29:23
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 7
2018-08-16
3:29:23
Российская Федерация
Импортер ООО “ЛГ Электроникс Рус”
Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское
поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : Гуанчжоу Чангиа Электроникс Ко., Лтд
Бо-юинг Индастриал Парк, Тайши Индастриал Зона, Ювоту, Донгчонг, район
Нанша, город Гуанчжоу, провинция Гуангдонг, Китайская Народная Республика
Сделано в Китае
Україна
Вироблено в: Гуангжоу Чангйя Електронік Ко., Лтд.
Бо-юінг Індастріал Гарден, Таіші Індастріал Зон, Ювотоу, Донгчонг Таун, Нанша
Дістрікт, Гуангжоу Сіті, Гуангдонг Провінc, Китай
Қазақстан Республикасы
Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9
Өндірушінің мекенжайы: Guangzhou Changjia Electronic Co., Ltd.
Бо - юинг өнеркәсіптік саябағы, Тайши өнеркәсіптік аймағы, Ювоту,
Донгчонг, Нанша ауданы, Гуанжоу қаласы, Гуандонг шет аймағы, Қытай
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен
ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:
АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай
көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет көрсету
орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.
Қытайда жасалған
DM5360K-FB.ARUSLLK_SIM_ENG_MFL69451243.indd 8
2018-08-16
3:29:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising