LG 22LV255C, 22LK335C, 50PV250 Owner's manual

LG 22LV255C, 22LK335C, 50PV250 Owner's manual
РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
LCD ТЕЛЕВИЗОР / LED
LCD ТЕЛЕВИЗОР /
ПЛАЗМЕН ТЕЛЕВИЗОР
Преди да използвате телевизора прочетете това
ръководство внимателно и го запазете за справка в
бъдеще.
www.lg.com
2
ЛИЦЕНЗИ
ЛИЦЕНЗИ
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За допълнителна информация
относно лицензите посетете www.lg.com.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby и двойният символ "D" са
търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI, логото на HDMI и интерфейсът за високодетайлна мултимедия са търговски марки на HDMI Licensing LLC.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат,
създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което
възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и
софтуерни инструменти, за да преобразувате файловете си във видео формат
DivX.
БЪЛГАРСКИ
БГ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство
трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява DivX Video-on-Demand
(VOD) филми. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация
относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.
com.
“DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.”
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX, Inc.
и се използват съгласно лицензионни условия.
В обхват на един или повече от следните американски патента:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
3
ЛИЦЕНЗИ
БЪЛГАРСКИ
БГ
4
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
2
ЛИЦЕНЗИ
6
АСЕМБЛИРАНЕ И
ПОДГОТОВКА
6
9
9
16
Разопаковане
Закупува се отделно
Части и бутони
Повдигане и преместване на
телевизора
Настройка на телевизора
- Монтиране на стойката
- Не се използва стойка за монтиране
върху маса
- Монтаж на маса
- Монтаж на стена
- Организиране на кабелите
- Позициониране на дисплея
- Свързване на телевизор
16
16
19
БЪЛГАРСКИ
БГ
20
21
23
24
24
25
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
29
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
29
29
Свързване на антена
Първоначално включване на
телевизора
Гледане на телевизия
Управление на програми
- Автоматично настройване на
програми
- Настройка на кабелна DTV (само в
кабелен режим)
- Ръчно настройване на програмите (в
цифров режим)
- Ръчно настройване на програма (в
аналогов режим)
- Усилвател
- Редактиране на списъка с канали
- CI [Общ интерфейс] Информация
- Избор на списъка с програми
EPG (Електронен указател на
програмите) (в цифров режим)
- Включване/изключване на EPG
- Изберете програма
30
30
30
32
33
34
35
35
37
38
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
43
43
44
45
46
46
47
47
47
-
Режим СЕГА/СЛЕДВАЩ
Режим 8-дневно насочване
Режим за смяна на датата
Поле за разширено описание
Режим за настройка на запис/
напомняне.
- Режим за настройка на напомняне
- Режим списък планирани
Използване на допълнителни опции
- Регулиране на съотношението
- Промяна на AV режими
- Използване на списъка на входовете
- Заключване на бутоните на
телевизора (заключване за деца)
Използване на менюто за бърз достъп
Използване на отдела "Обслужване на
клиенти"
- Тестване на обновяване на софтуера
- Тестване на картината/звука
- Използване на функцията тестване
на сигнала
- Използване на информацията за
продукт или услуга
48
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
48
49
50
3D технология
- Предпазливост при използване на 3D
очила
- Обхват на гледане на 3D
изображения
Гледане на 3D изображения
52
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
52
53
54
- Свързване към кабелна мрежа
- Състояние на мрежата
- Свързване на USB устройства за
съхранение
- Преглед на файлове
- Гледане на филми
- Преглед на снимки
- Слушане на музика
- DivX код за регистриране
49
55
56
59
61
63
СЪДЪРЖАНИЕ
64
5
91
ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ
91
64
65
65
66
72
75
76
77
80
Достъп до главните менюта
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
- Опции за НАСТРОЙКА
- Настройки на КАРТИНАТА
- АУДИО настройки
- Настройки на ЧАСА
- Настройки за ЗАКЛЮЧВАНЕ
- Настройки за ОПЦИЯ
- МРЕЖОВИ настройки
91
Телетекст в обхвата на цифровите
услуги
Телетекст в цифровите услуги
92
ПОДДРЪЖКА
92
92
92
92
93
81
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ВРЪЗКИ
Почистване на вашия телевизор
- Екран и рамка
- Шкаф и стойка
- Захранващ кабел
Предотвратяване на проблема
следствие разработването на
плазмения панел (burn in) на екрана на
телевизора ви.
82
83
94
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
96
СПЕЦИФИКАЦИИ
87
87
87
88
88
Общ преглед на връзката
Свързване с HD приемник, DVD или
VCR
- HDMI свързване
- Връзка DVI към HDMI
- Свързване на компоненти
- Свързване чрез Euro Scart
- Връзка чрез композитен кабел
Свързване с компютър
- HDMI свързване
- Връзка DVI към HDMI
- RGB свързване
Свързване с аудио система
- Свързване на цифрова оптична аудио
система
- Свързване на слушалки
Свързване с USB
Свързване със CI модул
SIMPLINK свързване
- Активиране на функцията SIMPLINK
89
ТЕЛЕТЕКСТ
89
89
89
89
89
89
90
90
90
Включване/изключване
SIMPLE текст
- Избор на страница
TOP текст
- Избор на блок / група / страница
- Избор на пряка страница
Fastext
- Избор на страница
Специфични функции на телетекста
83
83
83
84
84
85
85
85
85
86
86
107ИНФРАЧЕРВЕНИ КОДОВЕ
108НАСТРОЙКА НА
УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО
УПРАВЛЕНИЕ
108
108
108
109
109
110
Настройка на RS-232С
Тип конектор;
D-Sub 9-щифтов мъжки
Конфигурации на RS-232C
Комуникационни параметри
Команден референтен списък
Протокол за предаване / получаване
БЪЛГАРСКИ
БГ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
НА НАСТРОЙКИТЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА
6
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се
свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили телевизора. Илюстрациите в
това ръководство може да се различават от действителния продукт и артикул.
Дистанционно управление и
батерии (AAA)
Ръководство на притежателя
БЪЛГАРСКИ
БГ
Почистваща кърпа1
(Този артикул не се предлага с
всички модели.)
1
Феритна сърцевина
(в зависимост от модела)
Захранващ кабел
(Този артикул не се предлага с всички модели.)
Внимателно забършете петната върху шкафа с почистващата кърпа.
Само 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
42/50PT45**
x4
M4 x 26
x4
x3
M5 x 14,5
(С изключение на
60PV25**, 60PZ25**,
60PZ55**)
M4 x 28
x3
M5 x 24
(Само 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)
Винт за монтаж
Защитно покритие
3D очила
(�������������������
AG-S250 : в
���������
зависимост от модела)
Държач на кабели
Защитно покритие
лента
Гнездо за захранващ кабел
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
7
Само 22LK33**
Държач на кабели
Защитно покритие
Само 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**
x8
(M4x20)
(С изключение на
47LK53**)
Винт за монтаж
Винт за фиксиране
на стойката
Защитно покритие
Само 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**
x2
(M4x6)
(M4x16)
x4
(С изключение на 19/22LV23**)
БЪЛГАРСКИ
БГ
x2
orили
M4 x 14
(Само 19/22LV23**)
Държач на кабели
Винт за монтаж
DC адаптер
Само 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**
x8
(M4x12)
(С изключение на
32LV25**)
x8
(M4x14)
(Само 32LV25**)
Винт за монтаж
1
(Само 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)
Винт за фиксиране
на стойката
Броят 3D очила може да е различен в зависимост от страната.
(Само 32/
42/47/55LW45**)
FPR 3D очила1
8
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
ВНИМАНИЕ
За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използyy
вайте никакви пиратски версии.
Всяка повреда или щети, нанесени следствие използването на пиратски версии, не се обyy
хващат от гаранцията.
БЕЛЕЖКА
yyАртикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
yyПродуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без
предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.
Как да използвате феритната сърцевина (само плазмени телевизори)
1 Използвайте феритната сърцевина за намаляване на електромагнитните вълни в аудио
кабела на компютъра.
Омотайте аудио кабела на компютъра около феритната сърцевина три пъти. Поставете
феритната сърцевина близо до телевизора.
10 мм(+ / - 5 мм)
[към външно устройство]
[фигура 1]
[към телевизора]
(Сив)
[Напречен разрез на
феритна сърцевина]
2 Използвайте феритната сърцевина за намаляване на електромагнитните смущения в захранващия кабел.
Омотайте захранващия кабел около феритната сърцевина веднъж. Поставете феритната
сърцевина близо до телевизора.
БЪЛГАРСКИ
БГ
[към стенен контакт]
[към телевизора]
(Черен)
[Напречен разрез на
феритна сърцевина]
3 Използвайте феритната сърцевина за намаляване на електромагнитните смущения в захранващия кабел.
Омотайте захранващия кабел около феритната сърцевина веднъж. Поставете феритната сърцевина близо до телевизора и стенния контакт.
[фигура 2]
[към телевизора]
[към стенен контакт]
[фигура 3]
(Черен)
[Напречен разрез на
феритна сърцевина]
4 Използвайте феритната сърцевина за намаляване на електромагнитните смущения в LAN кабела. Омотайте LAN кабела веднъж около малката феритна сърцевина и три пъти около голямата феритна сърцевина. Поставете феритната сърцевина близо до телевизора.
(2)
A (Сив) B (Сив)
(1)
[към телевизора]
[към външно
устройство]
B
A
B
[Напречен разрез на
феритна
сърцевина]
[фигура 4]
- Ако разполагате с една феритна сърцевина, следвайте действията, представени на Фигура 1.
- Ако разполагате с две феритни сърцевини, следвайте действията, представени на Фигури 1 и 2.
- Ако разполагате с три феритни сърцевини, следвайте действията, представени на Фигури 1 и 3.
- Ако разполагате с четири феритни сърцевини, следвайте действията, представени на Фигури 1, 2 и 4(1).
- Ако разполагате с пет феритни сърцевини, следвайте действията, представени на Фигури 1, 3 и 4(1).
- Ако има налични шест феритни сърцевини, следвайте указанията, посочени на фигури 1, 3 и 4(2).
yy
За оптимална връзка HDMI кабелите и USB
устройствата трябва да имат фасет с дебелина под 10 мм и ширина 18 мм.(С изключение
на 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 42/50PT45**)
*A
*B
10 мм
18 мм
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
9
Закупува се отделно
С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или
актуализират без предизвестие.
За да закупите такива, се обърнете към местния представител.
Това устройство работи единствено със съвместими плазмени телевизори LG, LED LCD или LCD
телевизори.
1
само плазмени телевизори
само при
LCD/LED LCD телевизори
3D очила
(AG-S230, AG-S250, AG-S270:
само 3D модели)
FPR 3D очила1
(AG-F2** : само 3D модели)
Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите
на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Части и бутони
БЕЛЕЖКА
yy
TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. Ако за известно
време не гледате телевизия, трябва да го изключвате от захранващия му бутон, за да
намалявате консумираната електрическа енергия.
yy
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се понижи значително,
ако намалите нивото на яркост на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможyy
но е да се счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на
телевизора.
Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
yy
При някои модели тънкият слой върху екрана е част от телевизора, затова не го отлепяйте.
yy
10
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**
Екран
Слот за
PCMCIA карта
Дистанционно управление и интелигентни1 сензори
USB вход
HDMI ВХОД
AV (аудио и
видео) вход
Индикатор на захранването
 Червено - в режим
на готовност.
 Изключен – телевизорът се включва
Високоговорители
Сензорни бутони2
БЪЛГАРСКИ
БГ
(само при
50/60PZ250T,
42/50PW450T,
42/50PW451T,
50/60PZ550T)
Панел за свързване
(Вижте страница 81)
Бутон
Описание
Изключва или включва захранването
Сменя входа
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Регулира силата на звука.
Превъртате през записаните програми
1
2
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.
Сензорен бутон - Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го
докоснете.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
11
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**
Екран
Слот за
PCMCIA карта
Дистанционно управление и интелигентни1 сензори
USB вход
HDMI ВХОД
AV (аудио и
видео) вход
Индикатор на захранването
 Червено - в режим
на готовност.
 Изключен – телевизорът се включва
Високоговорители
Сензорни бутони2
БЪЛГАРСКИ
БГ
(само при
50PV350T)
Панел за свързване
(Вижте страница 81)
Бутон
Описание
Изключва или включва захранването
Сменя входа
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Регулира силата на звука.
Превъртате през записаните програми
1
2
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.
Сензорен бутон - Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го
докоснете.
12
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(С изключение на 32/42/47LK530T)
(Само 22/26/32LK33**)
Екран
(Само 22LK33**)
(Само 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**)
(Само 26/32LK33**)
(Само 32/37/42LK43**)
(Само
32/42/47LK53**)
1
2
3
4
Високоговорители
БЪЛГАРСКИ
БГ
Не.
Описание
1
USB вход
2
Слот за PCMCIA
карта
3
HDMI ВХОД
(С изключение на
22LK33**)
4
Гнездо за високоговорител
Дистанционно управление и
интелигентни1 сензори
Индикатор на захранването
(Може да се регулира с
индикатора за мощност в
менюто OPTION (ОПЦИЯ).)
Панел за
свързване
(Вижте страница 81)
(С изключение на 22/26/32LK33**)
Бутон
Описание
Изключва или включва захранването
Сменя входа
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Регулира силата на звука.
Превъртате през записаните програми
1
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.(Само
32/42/47LK53**)
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
13
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**
Екран
USB вход
Слот за
PCMCIA карта
Дистанционно управление и интелигентни1 сензори
HDMI ВХОД
(Само 26LV25**,
26LV55**)
Гнездо за високоговорител
Високоговорители
Индикатор на захранването
(Може да се регулира с
индикатора за мощност в
менюто OPTION (ОПЦИЯ).)
(Само 19/22/26LV25**)
Сензорни бутони2
(Само 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)
БЪЛГАРСКИ
БГ
(Само 22/26LV55**, 19/22LV23**)
(Само 22/26LV55**)
Бутон
Панел за свързване
(Вижте страница 81)
Описание
Превъртате през записаните програми
Регулира силата на звука.
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Сменя входа
Изключва или включва захранването
1
2
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.
Сензорен бутон - Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го
докоснете.
14
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T
Дистанционно управление и
интелигентни1 сензори
Индикатор на захранването
(Може да се регулира с
индикатора за мощност в
менюто OPTION (ОПЦИЯ).)
Екран
USB вход
(Само
32/42/47LK530T)
Слот за
PCMCIA карта
HDMI ВХОД
Гнездо за високоговорител
Високоговорители
БЪЛГАРСКИ
БГ
Сензорни бутони2
(С изключение на
32/42/47LK530T)
Панел за
свързване
(Вижте страница 81)
Бутон
Описание
Превъртате през записаните програми
Регулира силата на звука.
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Сменя входа
Изключва или включва захранването
1
2
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.
Сензорен бутон - Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го
докоснете.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
15
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
Само 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**(С изключение на 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)
Дистанционно управление и интелигентни1
(Само 32/37/42LK45**,
сензори
Индикатор на захранването
32/42LK55**)
Екран
(Може да се регулира с
индикатора за мощност в
менюто OPTION (ОПЦИЯ).)
1
(Само
32/42LV34**)
2
3
4
Не.
Описание
1
USB вход
2
Слот за PCMCIA
карта
3
HDMI ВХОД(С
изключение на
32/42LV34**)
4
Гнездо за
високоговорител(С
изключение на
32/42LV34**)
Бутон
Сензорни бутони2
(С изключение на
32/42LV34**)
Панел за
свързване
(Вижте страница 81)
Описание
Превъртате през записаните програми
Регулира силата на звука.
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата
Сменя входа
Изключва или включва захранването
1
2
Интелигентен сензор - Настройва качеството на изображението съобразно с околната среда.
Сензорен бутон - Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го
докоснете.
БЪЛГАРСКИ
БГ
(С изключение на 32/37/
42LK45**, 32/42LK55**)
Високоговорители
16
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Повдигане и преместване на
телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора,
прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.
ВНИМАНИЕ
Настройка на телевизора
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
Поставете телевизора на стойка и го окачете на
маса или стена.
Монтиране на стойката
(Само 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Винаги избягвайте да докосвате екраyy
на, тъй като това може да доведе до
повреда на екрана или в някои пиксели, които служат за изграждане на
изображенията.
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
Препоръчително е да премествате телевиyy
зора в кутията или опаковъчния материал,
в който първоначално е бил доставен.
Преди да местите или повдигате телевизоyy
ра, изключете захранващия и всички останали кабели.
Когато държите телевизора, екранът трябва
yy
да е поставен с лице, не насочено към вас,
за да го предпазите от надраскване.
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
ВНИМАНИЕ
2 Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Корпус на стойката
Основа на
стойката
Придържайте добре горната и долната
yy
страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя
или решетъчната зона на високоговорителя.
Когато транспортирате голям телевизор, са
yy
необходими поне 2 души.
Когато носите телевизора, го дръжте, както
yy
е показано на следната фигура.
3 Застопорете телевизора и стойката с 4-те
винта.
Непременно сглобете предната и задната
част на стойката.
Отпред
Отзад
Когато транспортирате телевизора, не го
yy
излагайте на раздрусване или прекомерна
вибрация.
Когато транспортирате телевизора, го
yy
дръжте в изправено положение, никога не
го обръщайте на една страна и не го накланяйте вляво или вдясно.
ВНИМАНИЕ
yy
Затегнете добре винтовете, за да предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
(Само 22LK33**)
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
17
(Само 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
ВНИМАНИЕ
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2 Сглобете телевизора, както е показано.
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2 Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
Корпус на стойката
(Само 19/22LV23**)
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
3 Застопорете телевизора и стойката с 4-те
винта.
2 Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
Корпус на стойката
Основа на
стойката
3 Застопорете телевизора и стойката с 4-те
винта.
ВНИМАНИЕ
yy
Затегнете добре винтовете, за да предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
ВНИМАНИЕ
yy
Затегнете добре винтовете, за да предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Основа на
стойката
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
18
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
(Само 19/22/26LV25**, 22/26LV55**)
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
(Само 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**)
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2 Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
ВНИМАНИЕ
Поставете пенеста подложка или мека
yy
предпазна кърпа върху повърхността,
за да защитите екрана от повреда.
2 Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
(M4x6)
Корпус на
стойката
Основа на стойката
Само
32LV25**
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
БЪЛГАРСКИ
БГ
3 Застопорете телевизора и стойката с 2-те
винта.
С изключение
на 32LV25**
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
(M4x16)
3 Застопорете телевизора и стойката с 4-те
винта.
ВНИМАНИЕ
yy
Затегнете добре винтовете, за да предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
ВНИМАНИЕ
yy
Затегнете добре винтовете, за да предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
19
Не се използва стойка за монтиране върху маса
(Само 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
1 Натиснете предоставеното защитно покри-
(Само 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
тие в отвора отдолу на телевизора, докато
чуете щракване.
Натиснете предоставеното защитно покритие
yy
в отвора отдолу на телевизора, докато щракне на мястото си.
Поставете лентата на защитното покритие.
yy
- По този начин ще предотвратите събирането на прах и замърсявания в отвора.
- Когато монтирате уреда на конзола за
окачване на стена, използвайте защитното
покритие.
Защитно покритие
(Само 22LK33**)
1 Поставете телевизора върху хоризонтална
повърхност с екрана, сочещ с лице надолу.
2 Извадете 2-те винта и издърпайте стойката
Защитно покритие
извън телевизора.
3 Натиснете предоставеното защитно покри-
тие в отвора отдолу на телевизора, докато
щракне на мястото си.
По този начин ще предотвратите събирането на прах и замърсявания.
Защитно покритие
БЪЛГАРСКИ
БГ
Лента на
защитно
покритие
20
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Монтаж на маса
Застопоряване на телевизора върху маса
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху маса.
- Оставете разстояние от 10 см (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
10 см
10 см
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
(Само 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)
Застопорете телевизора върху масата, за да го
предпазите от преобръщане напред, повреда и
евентуално нараняване.
Монтирайте телевизора върху маса и след това
поставете и затегнете предоставения болт на
гърба на стойката.
м
10 с
10 см
БЪЛГАРСКИ
БГ
2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
yy
Не поставяйте телевизора близо до
или върху топлинни източници, тъй
като това може да причини пожар.
БЕЛЕЖКА
yy
Завъртете на 20 градуса вляво или
вдясно и регулирайте ъгъла на телевизора така, че да съответства на
позицията, от която гледате. (с изключение на 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
За да предотвратите падане на телеyy
визора, трябва да е много устойчиво
закрепен към пода/стената съгласно
инструкциите за монтаж. Обръщането,
поклащането или удрянето на телевизора могат да причинят нараняване.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Застопоряване на телевизора към стена
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
21
Използване на защитната система Кенсингтън (тази характеристика
не се предлага за всички модели.)
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
Конекторът на защитната система Кенсингтън
се намира на гърба на телевизора. За допълнителна информация относно монтажа и
използването разгледайте ръководството към
защитната система Кенсингтън или посетете
уеб сайта http://www.kensington.com.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън между телевизора и масата.
1 Поставете и затегнете шарнирните болтове
или конзолите и болтовете на гърба на телевизора.
БЪЛГАРСКИ
БГ
- Ако на нивото на шарнирните болтове има
поставени болтове, най-напред извадете
болтовете.
2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете.
Напаснете местоположението на конзолата
за стена с шарнирните болтове на гърба на
телевизора.
3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена чрез здраво въже.
Непременно дръжте въжето хоризонтално
спрямо повърхността.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте качване или овесване
yy
на деца на телевизора.
Монтаж на стена
Внимателно монтирайте конзола за стена на
гърба на телевизора и след това на здрава
стена, перпендикулярно спрямо пода. Когато
монтирате телевизора на повърхности от други
строителни материали, моля, обърнете се към
квалифицирани специалисти.
LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от квалифициран професионалист.
БЕЛЕЖКА
Използвайте достатъчно устойчива и
yy
голяма платформа или шкаф, за да
осигурите поддръжка за телевизора.
10 см
10 см
10 см
10 см
22
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Непременно използвайте винтове и конзоли за
стена, които отговарят на стандартите VESA. В
следната таблица са представени стандартните
размери на комплектите при монтаж на стена.
Закупува се отделно (конзола за монтаж на стена)
Модел
42/50PT25**
42/50PT35**
50PV35**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
VESA (A x B)
400 x 400
Стандартен винт M6
Брой винтове
4
Конзола за мон- PSW400B,
тиране на стена PSW400BG,
DSW400BG
Модел
ВНИМАНИЕ
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
БЪЛГАРСКИ
БГ
22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**
37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**
VESA (A x B)
200 x 200
Стандартен винт M6
Брой винтове
4
Конзола за мон- LSW200B,
тиране на стена LSW200BG
42LV34**
400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG
60PV25**
60PZ25**
60PZ55**
26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**
VESA (A x B)
100 x 100
200 x 100
Стандартен винт M4
M4
Брой винтове
4
4
Конзола за мон- LSW100B, LSW100BG
тиране на стена
Модел
Модел
VESA (A x B)
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за монтиране на стена
40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG
Най-напред изключете захранването и
yy
след това преместете или монтирайте
телевизора. В противен случай може да
възникне токов удар.
Ако монтирате телевизора на тавана или
yy
на стена под наклон, може да падне и да
причини сериозно нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж
на стена и се обръщайте към местния
представител или квалифициран специалист.
Не пренатягайте винтовете, тъй като
yy
това може да причини повреда на телевизора и да доведе до отпадане на
гаранцията ви.
Използвайте винтове и конзоли за стеyy
на, които отговарят на стандарта VESA.
Всяка повреда или нараняване поради
неправилна употреба или използване на
неподходящ аксесоар не се обхващат от
гаранцията.
БЕЛЕЖКА
Използвайте винтовете, които са посоyy
чени в спецификацията на винтовете
на стандарта VESA.
Комплектът за монтаж на стена съдърyy
жа ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
Дължината на винтовете може да е
yy
различна в зависимост от конзолата
за стена. Уверете се, че използвате
подходящата дължина.
Допълнителна информация ще откриyy
ете в ръководството към стойката за
стена.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
23
Организиране на кабелите
(Само 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
(Само 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Поставете халката за придържане на
кабелите и захранващия кабел. Това
ще помогне да предотвратите неволното
дръпване на захранващия кабел.
1 След като поставите кабелите съобразно
необходимостта, монтирайте държача на
кабели, както е показано, след което навийте кабелите.
Държач на кабели
(Само26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**)
Гнездо за захранващ кабел
2 Съберете и стегнете заедно кабелите с
мощта на халката за придържане на кабели.
2 Прикрепете плътно халката за придържане
на кабела към телевизора.
Халка за придържане на
Държач на кабели
ВНИМАНИЕ
yyНе премествайте телевизора, докато
държите държача на кабели и халката
за придържане на кабелите, тъй като
държачите на кабели може да се счупят,
при което телевизорът да се повреди.
кабели
БЕЛЕЖКА
Не премествайте телевизора, докато
yy
държите халката за придържане на
кабела, тъй като тя може да се счупи,
а телевизорът да се повреди.
БЪЛГАРСКИ
БГ
помощта на халката за придържане на кабели. В случая с LAN кабела инсталирайте,
както е показано, за да намалите
електромагнитните вълни.
(Само 50PV350T, 50/60PZ250T,
42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T)
1 Съберете и стегнете заедно кабелите с по-
24
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
(Само 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**,
32/42LV34**)
1 Съберете и стегнете кабелите със скобата
за придържането им на задния капак на
телевизора.
Позициониране на дисплея
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
(Само 22LK33**)
Регулирайте позицията на панела по различни
начини, за да си осигурите максимален комфорт.
• Обхват на наклон
Държач на кабели
БЪЛГАРСКИ
БГ
Свързване на телевизор
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
(Само 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)
DC адаптер
1 Свържете кабела на антената към входа за
антена на телевизора.
2 Включете щепсела на DC aдаптера в жака
на захранването на телевизора.
3Свържете захранващия кабел първо с DC
адаптера и след това поставете захранващия кабел в стенния контакт.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
25
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното
управление.
Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете ги (1,5 V AAA),
като спазите съответствието на 
и 
клеми, посочени върху табелката в гнездото, след което затворете капака. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.
За да извадите батериите, извършете същите действия както при поставяне, но в обратен ред.
ВНИМАНИЕ
Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционyy
ното управление.
(POWER) (ЗАХРАНВАНЕ)
Включва или изключва захранването.
AV MODE (Вижте страница �������������
) (AV РЕЖИМ)
Избира AV режим.
INPUT (Вижте страница ���������
) (ВХОД)
Променя входния източник; включва телевизора.
TV/RAD
Избира радио, телевизионни и DTV програма.
LIGHT (ОСВЕТЛЕНИЕ)
Осветява бутоните на дистанционното управление.
Числови бутони
Въвежда числа.
СПИСЪК (Вижте страница ��)
Влизате в списъка със записани програми.
Q.VIEW (БЪРЗ ПРЕГЛЕД)
Връщате се на предишно гледаната програма.
БЪЛГАРСКИ
БГ
ENERGY SAVING (Вижте страница �����������������������
) (ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ)
Настройва яркостта на екрана с цел намаляване консумацията на
енергия.
26
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
+Регулира силата на звука.
MARK (МАРК.)
Избирате меню или опция.
FAV (Вижте страница �����������
) (ЛЮБИМИ)
Влизате в списъка си с любими програми.
3D(само при 3D модели)�������������������
(Вижте страница ��)
Служи за гледане на 3D видео.
RATIO (Вижте страница ����������������
) (СЪОТНОШЕНИЕ)
Преоразмерявате изображение.
MUTE (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА)
Изключвате всички звуци.
P
Превъртате през записаните програми.
PAGE (СТРАНИЦА)
Премествате се на предишния или на следващия екран.
CHAR/NUM
Превключватемежду режими на въвеждане Letter (Букви) и Number
(Числа).
БЪЛГАРСКИ
БГ
DELETE (ИЗТРИВАНЕ)
Изтривате букви и числа.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
27
РЪКОВОДСТВО
Показва програмното ръководство.
Начало
Влизате в главните менюта.
Q. МЕНЮ (Вижте страница ��)
Влизате в менютата за бърз достъп.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно)
Превъртате през менюта или опции.
OK
Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.
BACK (НАЗАД)
Връщате се на предишното ниво.
INFO (Вижте страница ��)
(ИНФОРМАЦИЯ) Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран.
EXIT (ИЗХОД)
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.
TELETEXT BUTTONS (БУТОНИ ЗА ТЕЛЕТЕКСТ) (Вижте страница ��)
Тези бутони се използват за телетекст.
За допълнителна информация разгледайте раздел "Телетекст".
БЪЛГАРСКИ
БГ
Цветни бутони
Тези бутони се използват за телетекст (само при модели с
TELETEXT), редактиране на програми.
3D НАСТРОЙКИ (само при 3D модели)
Използвайте ги за преглед наe 3D видео.
28
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
СУБТИТРИ
Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим.
Control buttons (бутони за управление) ( , , ,
,
)
Управлявате менютата MY MEDIA (МОЯ МЕДИЯ) или устройствата,
съвместими със SIMPLINK (USB,SIMPLINK).
FREEZE (СТОПИРАНЕ)
Стопира текущия кадър, като същевременно използва входен източник TV, AV, Component, RGB-PC или HDMI.
SIMPLINK (Вижте страница ���
)
Получавате достъп до AV устройства, свързани с телевизора;
Oтваря се менюто SIMPLINK.
AD
Включва или изключва аудио описанието.
RATIO (Вижте страница ����������������
) (СЪОТНОШЕНИЕ)
Преоразмерявате изображение.
БЪЛГАРСКИ
БГ
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Свързване на антена
Свържете антена, за да гледате следното на
своя телевизор.
С цел да предотвратите повреда, не включвайте в електрическата мрежа, докато не сте
направили всички свързвания между устройствата.
Включете телевизора в стенно гнездо за антена
чрез радиочестотен кабел (75 Ω).
29
Първоначално включване на
телевизора
Когато включвате своя телевизор за първи път,
се появява екранът за първоначално настройване. Изберете език и определете базовите
настройки.
1 Включете захранващия кабел в електрически контакт.
2 От режим на готовност натиснете (POWER)
(ЗАХРАНВАНЕ), за да включите телевизора.
Ако включвате своя телевизор за първи
път, ще се появи екранът за първоначално
настройване.
БЕЛЕЖКА
Можете да влезете и в меню Фабр.
yy
нулиране, като отворите меню OПЦИЯ
от главното меню.
настроите своя телевизор съобразно на
предпочитанията си.
Стенно гнездо за антена
Език

Настройка на режим

БЕЛЕЖКА
За оптимално качество на картината
yy
регулирайте насочеността на антената.
На места с влошен сигнал за да поyy
стигнете картина с по-високо качество
може да се наложи да монтирате ускорител на сигнала към антената.
Ако качеството на изображението е
yy
лошо при монтирана антена, насочете
я в правилата посока.
Кабелът на антената и преобразуватеyy
ля не се предоставят в комплекта.
Избирате език на дисплея.
Индикатор на захранването

Държава
Избирате Домашно използване за домашни
условия.
Настройвате индикатора за
мощност.
(Когато изберете Домашно
използване от настройките на
режима - само LED LCD TV)
Избирате държава на дисплея.
(в зависимост от модела)

Часова зона

Настройка на парола

Автоматична настройка
Избирате часова зона и
лятно часово време.
(когато избраната държава
е Русия)
Указвате паролата.
(когато избраната държава
е Франция)
Системата автоматично
търси и записва наличните програми.
БЪЛГАРСКИ
БГ
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да
30
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЕЛЕЖКА
За държавите, за които няма потвърyy
дени DTV стандартни за излъчване,
е възможно някои от DTV функциите
да не са активни в зависимост от DTV
средата на излъчване.
Ако избраната държава е Франция,
yy
паролата няма да е ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, а ‘1’,
‘2’, ‘3’, ‘4’.
4 След като завършите с базовото настройване,
натиснете OK.
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
yy
Ако не направите базовото настройване, екранът му ще се появи при следващото включване на телевизора.
yy
Ако няма да използвате телевизора
продължително време, изключете
захранващия кабел от контакта.
5 За да изключите телевизора, натиснете
(POWER) (ЗАХРАНВАНЕ).
Гледане на телевизия
1 От режим на готовност натиснете
(POWER)
(ЗАХРАНВАНЕ), за да включите телевизора.
2 Натиснете INPUT (ВХОД) и изберете
Antenna (Антена).
3 За да изключите телевизора, натиснете
(POWER) (ЗАХРАНВАНЕ).
Телевизорът преминава в режим на готовност.
Управление на програми
Автоматично настройване на
програми
(С изключение наr 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Избирайки Antenna (Антена),
Използвайте тази опция за автоматично намиране
и съхранение на всички налични програми.
Когато започнете автоматично програмиране,
цялата по-рано съхранена информация за услуги
ще бъде изтрита.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Auto Tuning (Автоматична настройка) и
натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Antenna (Антена) и натиснете OK.
5 Изберете Start (Старт), за да започнете
автоматично настройване.
Телевизорът търси и записва автоматично
наличните програми.
6 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
yyАко телевизорът търси блокиран канал, системата
ще ви подкани да въведете своята парола, за да
запазите търсенето на този канал.
yyМожете да запазите до 1 000 канала. Броят канали, който можете да запишете, зависи от условията, съпътстващи сигнала на излъчване.
yyАвтоматично номериране: определете дали да
използвате номерата на каналите, както се получават от излъчващите ги станции.
yyКогато изберете Италия в менюто Държава, ако
се изведе изскачащ прозорец при конфликт на
програмата след автоматична настройка, изберете
излъчвател за програмата в конфликт, за да разрешите проблема.
yyDVB кабелната телевизия може да се използва
в следните страни: Германия, Нидерландия,
Швеция, Швейцария, Дания, Австрия, Финландия,
Норвегия, Словения, Унгария, Украйна, Ирландия, Полша, Румъния, Испания, България, Русия,
Литва, Естония, Латвия. (Поддържаната държава
може да се добави.)
yyЦифрова телевизия не може да се използва в
следните държави: Босна, Казахстан. (само плазмени телевизори).
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Избирайки Cable (Кабелен),
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Auto Tuning (Автоматична
настройка) и натиснете OK.
Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
въртите до Cable (Кабел) и натиснете OK.
5 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Comhem или Other Operators
(Други оператори) и натиснете OK.
6 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Quick (Бързо) или Full (Пълно)
и натиснете OK.
7 Натиснете бутоните за навигация или число-
8 Изберете Start (Старт), за да започнете автоматично настройване.
Телевизорът търси и записва автоматично
наличните програми.
9 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
Ако телевизорът търси блокиран канал,
yy
системата ще ви подкани да въведете
своята парола, за да запазите търсенето
на този канал.
Когато изберете Кабел, екранът на
yy
Оператора на кабелни услуги може да
се различава или да не съществува
в зависимост от кабелната уредба в
съответната страна.
Прозорецът за избор между Оператор
yy
на услугисе показва отначало само
в следните 3 случая: при отваряне
на менюто Начална настройка, при
превключване от Антена на Кабел и при
отваряне на менюто след промяна на
Страна.
Ако искате да промените избора между
yy
Оператор на услуги освен в горните три
случая, можете да го направите, като
посочите Настройка->Проверка на DTV
настройка-> Оператор на услуги.
yy
Получена SO сертификация: Швеция (Comhem, Canal Digital), Дания
(YouSee, Canal Digital, Stofa), Норвегия (Canal Digital), Нидерландия
(Ziggo, UPC Digitaal), Украйна (VoliaCable), Германия (KDG), Швейцария
(CableCom, UPC), Австрия (UPC
Digital), Унгария (UPC Digital), Ирландия (UPC Digital), Полша (UPC
Digital), Румъния (UPC Digital), Русия
(OnLime) (Получената SO сертификация може да бъде добавена.)
yy
Ако не можете да намерите желания
оператор на услуги, изберете Други
оператори.
yy
Ако изберете “Други оператори” или
избраната страна поддържа само
“Други оператори”, може да измине
известно време за търсене по всички
канали, а някои от каналите може да
не бъдат включени в търсенето.
yy
Ако някои от каналите не се появяват,
следвайте стъпките по-долу:
1. НАСТРОЙКА -> Авт. настройка -> Кабелен -> Настройка
2. Превключете Настройка на базова
станция от "Изкл." на "Вкл."
3. Въвеждане на допълнителни стойности
като Честота, Скорост символи, Модулиране и Мрежов ID. (За допълнителна информация във връзка с горепосоченото се
обърнете към кабелния си оператор.)
Следните стойности са необходими, за да търси
всички налични програми за бързо и правилно.
Често използваните стойности са предоставени по
подразбиране.
Въпреки това, за правилните настройки, моля,
допитайте се до доставчик на кабелни услуги.
При използване на Автоматична настройка в
кабелен DVB режим, изборът на Пълен режим ще
търсите сред всички честоти, за да открие наличните канали.
В случаите, когато програмата не е търсена чрез
избор на опцията по подразбиране, извършете
търсенето, като изберете опция Пълно.
Въпреки това в случаите, когато програмата се
търси чрез избор от Пълно, времето за извършване на Авт. Настройка може да се окаже прекалено
дълго.
Ако някои от каналите не са открити, когато сте
избрали Пълно, изберете полето за отметка In detail (Детайлно) и след това опитайте да настроите
отново.
• Честота: въведете честота, дефинирана от
потребителя.
• Скорост в символи: Bъведете опpeделeнa
oт пoтpeбителя cкopocт в cимвoли (Cкopocт
в cимвoли: cкopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo,
напpимep мoдем, изпpaщa cимвoли на кaнал).
• Модулиране: Bъведете опpeделeно oт пoтpeбителя мoдyлиране. (Мoдyлиране: Заpeждaнe
нa ayдиo или видeo cигнaли нa нocител).
• Мрежов ИД: уникален идентификатор, зададен
за всеки потребител.
• Начална Честота: въведете начален обхват на
честотата, определен от потребителя.
• Крайна Честота : въведете краен обхват на
честотата, определен от потребителя.
БЪЛГАРСКИ
БГ
вите бутони, за да превъртите и направите
съответните корекции (с изключение на
режим "Full" (Пълно)), след което натиснете
OK.
31
32
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Автоматично настройване на
програми
Настройка на кабелна DTV (само
в кабелен режим)
(Само 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
(С изключение наr 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Използвайте го за автоматично намиране и
запаметяване на програмите.
Когато започнете автоматично програмиране,
цялата запаметена информация за станции ще
бъде изтрита.
Обхватът, който потребителят може да избере
от менюто на обслужващия оператор се различава в зависимост от броя обслужващи оператори, налични във всяка отделна държава,
като при условие, че броят на поддържаните
обслужващи оператори за всяка държава е 1,
съответната функция се превръща в липса на
активация.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Auto Tuning (Автоматична настройка) и
натиснете OK.
4 Изберете Start (Старт), за да започнете
автоматично настройване.
Телевизорът търси и записва автоматично
наличните програми.
БЪЛГАРСКИ
БГ
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
Ако телевизорът търси блокиран канал,
yy
системата ще ви подкани да въведете своята парола, за да запазите търсенето на
този канал.
Броят канали, който можете да запишете,
yy
зависи от условията, съпътстващи сигнала на излъчване.
Ако искате да продължите автоматичната
yy
настройка, изберете Начало, като
използвате бутона
След това
натиснете бутона OK. В противен случай
изберете Затваряне.
Когато изберете Италия в менюто Дърyy
жава, ако се изведе изскачащ прозорец
при конфликт на програмата след автоматична настройка, изберете излъчвател за
програмата в конфликт, за да разрешите
проблема.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Cable DTV Setting (Настройка
на кабелна DTV) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Service Operator (Обслужващ оператор) или Channel Auto update
(Автоматична актуализация на канал) и
натиснете OK.
5 Изберете желания от вас източник.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
Ако изберете опцията Кабел, можете
yy
да видите менюто Проверка на DTV
настройка.
Когато Автоматично актуализиране
yy
на канали е Вкл., можете да
актуализирате информацията за
всички програми, които могат да се
актуализират, включително текущо
гледаната програма.
Когато Автоматично актуализиране
yy
на канали е Изкл., можете да
актуализирате единствено
информацията за текущо гледаната
програма.
Не можете да изберете Проверка на
yy
DTV настройка, ако операторът на
услуги е зададен на "Ziggo".
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
33
Ръчно настройване на програмите (в цифров режим)
Ръчно настройване на програмите (в цифров режим)
Ръчното настройване позволява да добавите
канал в списъка си с програми.
(С изключение наr 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Ръчното настройване позволява да добавите
канал в списъка си с програми.
(Само 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Избирайки Antenna (Антена),
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до глав-
Избирайки DTV,
ните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
2 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
3 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
3 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
въртите до Manual Tuning (Ръчна настройка) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до DTV и натиснете OK.
5 Превъртете през различните видове програ-
ми и след това добавете или изтрийте някои
от програмите.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
въртите до Manual Tuning (Ръчна настройка) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до DTV и натиснете OK.
5 Превъртете през различните видове програ-
ми и след това добавете или изтрийте някои
от програмите.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
yyАко телевизорът търси блокиран канал, системата ще
ви подкани да въведете своята парола, за да запазите
търсенето на този канал.
yyМожете да изберете SBAND, когато държавата е
настроена на "Норвегия, Латвия."
Избирайки Cable DTV (Кабелна DTV),
Избирайки Cable (Кабелен),
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Manual Tuning (Ръчна настройка) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Cable DTV (Кабелна DTV) и
натиснете OK.
5 Направете необходимите настройки.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
yyАко телевизорът търси блокиран канал, системата ще
ви подкани да въведете своята парола, за да запазите
търсенето на този канал.
yyСкорост в символи: Bъведете опpeделeнa oт
пoтpeбителя cкopocт в cимвoли (Cкopocт в
cимвoли: cкopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep
мoдем, изпpaщa cимвoли на кaнал).
yyМодулиране: Bъведете опpeделeно oт пoтpeбителя
мoдyлиране. (Мoдyлиране: Заpeждaнe нa ayдиo или
видeo cигнaли нa нocител).
yyНе можете да изберете Кабелна DTV, ако операторът
на услуги е зададен на "Ziggo" или "Други оператори"
на Нидерландия.
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Manual Tuning (Ръчна настройка) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Cable DTV (Кабелна DTV) и
натиснете OK.
5 Превъртете през различните видове програ-
ми и след това добавете или изтрийте някои
от програмите.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
yyАко телевизорът търси блокиран канал, системата ще
ви подкани да въведете своята парола, за да запазите
търсенето на този канал.
yyСкорост в символи: Bъведете опpeделeнa oт
пoтpeбителя cкopocт в cимвoли (Cкopocт в
cимвoли: cкopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep
мoдем, изпpaщa cимвoли на кaнал).
yyМодулиране: Bъведете опpeделeно oт пoтpeбителя
мoдyлиране. (Мoдyлиране: Заpeждaнe нa ayдиo или
видeo cигнaли нa нocител).
БЪЛГАРСКИ
БГ
yyАко телевизорът търси блокиран канал, системата ще
ви подкани да въведете своята парола, за да запазите
търсенето на този канал.
yyМожете да изберете SBAND, когато държавата е
настроена на "Норвегия, Латвия."
въртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
34
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Ръчно настройване на програма
(в аналогов режим)
Функцията ръчно настройване позволява да настроите и подредите ръчно каналите в избран
от вас ред.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до НАСТРОЙКА и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Ръчна настройка и натиснете
OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Телевизия или Кабелна телевизия и натиснете OK.
5 Прегледайте различните типове програми и
след това добавете или изтрийте програми.
6 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до С-ма звук.
БЪЛГАРСКИ
БГ
7 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до V/UHF или кабел.
8 Натиснете бутоните за навигация или числа,
за да преминете до желания канал.
9 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до началото на търсене.
10 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Запамети и натиснете OK.
11 След като приключите, натиснете ИЗХОД.
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
yy
Ако телевизорът търси блокиран канал,
системата ще ви подкани да въведете
своята парола, за да запазите търсенето
на този канал.
yy
L : SECAM L/L’ (Франция)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eвропа /
Източна Европа / Aзия / Нова Зеландия /
Близък Изток / Африка)
yy
I : PAL I (Великобритания / Ирландия /
Хонг Конг / Южна Африка)
yy
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа / Китай / Африка / ОНД)
yy
За да запишете друг канал, повторете
стъпки от 5 до 10.
Указване име на канал
Можете да укажете име на канал, като добавите пет знака към номера на всяка програма.
1 Натиснете Начало за достъп до главните
менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до SETUP (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до
Manual Tuning (Ръчна настройка) и след
това натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до
TV или Cable TV (Кабелна TV).
5 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до
Име и натиснете OK.
6 Натиснете бутоните за навигация, за да
изберете позицията и да изберете втория
знак и т.н. Можете да използвате буквите от
азбуката от А до Я, числата от 0 дo 9, +/ - и
интервал, след което натиснете OK.
7 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до
Затваряне и натиснете OK.
8 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Запамети и след това изберете OK
9 След като приключите, натиснете ИЗХОД.
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете НАЗАД.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Фини настройки
Обикновено фините настройки се налагат, когато приеманият сигнал е слаб.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Manual Tuning (Ръчна настройка) и след
това натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
TV или Cable TV (Кабелна TV).
5 Натиснете бутоните за навигация, за да
6 Направете фини настройки, за да осигурите
най-добра картина и звук.
7 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
Store (Запамети) и след това изберете OK
8 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
Усилвател
(в зависимост от модела)
Ако сигналът е слаб, изберете опцията
усилвателят да бъде Вкл.
Когато сигналът е силен, изберете Изкл.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за
да преминете до Booster (Усилвател) и
натиснете OK.
4 Изберете Вкл. или Изкл.
Редактиране на списъка с канали
Когато даден номер на програма се пропуска,
това означава, че няма да можете да го избирате с бутона P ^, v при гледане на телевизия.
Ако искате да изберете прескочения канал,
директно въведете номера му от бутоните с
ЧИСЛА или го изберете от менюто за редактиране на програмите.
Тази функция ви дава възможност да прескачате записаните програми.
Можете да променяте номер на канал чрез
функцията “Преместване”, ако опцията “Автоматично номериране” е без отметка при стартиране на Авт. Настройка. (С изключение наr
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C)
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
въртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Cable Programme Edit (Редактиране на програми) и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
изберете канал, който да бъде записан или
прескочен.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЪЛГАРСКИ
БГ
превъртите до
Fine (Фино).
35
36
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
В DTV/RADIO режим
в телевизионен режим
(С изключение наr 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Изтриване на програма
Пропускане на номер на програма
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до номера на програмата, която
искате да прескочите.
2 Натиснете синия бутон, за да се изведе
номера на програмата.
3 Натиснете синия бутон, за да се пусне.
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
yy
Когато определени програми трябва да се
пропуснат, всяка една от тях се показва в
синьо и всички тези канали няма да бъдат
избрани с бутона P ^ или v по време на
гледане на телевизия.
yy
Ако искате да изберете прескочен канал,
директно въведете номера му от бутоните
с ЧИСЛА, изберете го от менюто за редактиране на програмите или EPG.
превъртите до номера на програмата, която
искате да изтриете.
2 Натиснете червения бутон, за да се изведе
номера на програмата.
БЕЛЕЖКА
yy
Избраната програма се изтрива, а всички
програми след нея се преместват с една
позиция нагоре.
Преместване на програма
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до номера на програмата, която
искате да преместите.
2 Натиснете зеления бутон, за да обърнете
номера на програмата и натиснете бутоните
за навигация.
3 Натиснете зеления бутон, за да се пусне
Заключване на номер на програма
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до номера на програмата, която
искате да заключите.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изведете
номера на програмата.
3 Натиснете жълтия бутон, за да се пусне.
БЕЛЕЖКА
yy
Програмата може да се регистрира за
заключване, дори когато Системата заключване е Изкл..
програмата.
Пропускане на номер на програма
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до номера на програмата, която
искате да прескочите.
2 Натиснете синия бутон, за да се изведе
номера на програмата.
3 Натиснете синия бутон, за да се пусне.
БЕЛЕЖКА
yy
Когато се прескачат канали, всеки от тях
се маркира в синьо и няма да можете
да го избирате с бутоните P
, докато
гледате телевизия.
yy
Ако искате да изберете прескочен канал,
директно въведете номера му от бутоните
с ЧИСЛА или го изберете от менюто за
редактиране.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Автоматично сортиране
(С изключение наr 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
активирате Aвт. сортиране и натиснете OK.
БЕЛЕЖКА
След като активирате Авт. сортиране, поyy
вече не можете да редактирате програми.
Заключване на номер на програма
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до номера на програмата, която
искате да заключите.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изведете
номера на програмата.
БЕЛЕЖКА
Програмата може да се регистрира за закyy
лючване, дори когато Системата заключване е Изкл..
Избор на предпочитан канал
1 Чрез клавишите за навигация превъртете,
за да изберете желания от вас канал.
2 Натиснете бутона FAV, за да добавите съответстващата програма в списъка с предпочитани на текущата предпочитана група.
3 Натиснете FAV , за да я пуснете.
група с предпочитани програми
1 Чрез клавишите за навигация превъртете,
за да изберете желания от вас канал.
2 Натиснете Q.MENU, за да се появи изскачащ
прозорец, в който можете да промените
групата предпочитани.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и изберете Предпочитана група
и натиснете OK.
CI [Общ интерфейс] Информация
Тази функция не се предлага във всички
yy
държави.
Тази функция ви позволява да гледате някои
кодирани услуги (платени услуги). Ако премахнете CI модул, не можете да гледате заплати
услуги.
Когато модул се поставя в слота CI, можете да
получите достъп до модула меню.
За закупуване на модул и смарт карта, се обърнете към локалния представител. Не извършвайте многократни поставяния и изваждания на
CI модула от телевизора. Това може да причини повреда. Когато телевизорът се включи
след поставяне на CI модул, е възможно да не
чувате никакъв звук.
Причината за това може да е несъвместимост
със CI модула и смарт картата.
Възможно е функциите на CI (стандартен интерфейс) да не са налични поради обстоятелствата на излъчване в дадената страна.
Когато се използва (Cam модул с условен достъп), се уверете, че същият отговаря напълно
на изискванията на DVB-CI или CI plus.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до CI Information (CI информация)
и натиснете OK.
4 Изберете желания елемент: информация
за модул, информация за смарт карта, език
или изтегляне на софтуер и др. и натиснете
OK.
5 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
БЕЛЕЖКА
Това меню служи само за илюстрация, а
yy
опциите на менюто и формата на екрана
могат да са различни в зависимост от доставчика на цифрови платени услуги.
Възможно е да можете да промените екраyy
на на CI менюто (стандартен интерфейс)
и услугите, след като се консултирате с
местния представител.
БЪЛГАРСКИ
БГ
3 Натиснете жълтия бутон, за да се пусне.
37
38
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Избор на списъка с програми
Преминаване през списъка с програми
1 Натиснете бутона P
Можете да проверите кои програми са съхранени в паметта, като изведете списъка с програми.
Извеждане на СПИСЪКА с програми
1 Натиснете LIST (СПИСЪК) за достъп до
списъка с програми.
2 Натиснете синия бутон, за да се изведе
екрана за редактиране на програми.
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Можете да намерите някои сини програми.
yy
Те са създадени, за да бъдат прескачани
чрез автоматично програмиране или в
режим на редактиране на програма.
Някои програми, за които номерът на
yy
канала е посочен в СПИСЪКА с програми,
посочват, че за тях няма присвоени имена
на канали.
Избор на програма от списъка с програми
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
изберете програма.
2 Натиснете OK, за да превключите на номера на избраната програма.
БЕЛЕЖКА
Натиснете TV/RAD. (Режимът ще се превyy
ключва между телевизия, DTV и радио от
програмата, която гледате в момента.)
, за да обърнете
стрaниците.
2 Натиснете бутона LIST (СПИСЪК), за да върнете обратно режима на стандартен
телевизионен формат.
Показване на списъка с предпочитани програми
1 Натиснете FAV (ПРЕДПОЧИТАН) за достъп
до списъка си с предпочитани програми.
2 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Бутон
Описание
Син бутон
Активиране на редактиране на
програми.
Жълт
бутон
Текущият канал е регистриран/
отхвърлен като предпочитан
канал в
текущо избраната група.
ОК
Избира програма за гледане
< или >
Любимата група се променя.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
EPG (Електронен указател
на програмите) (в цифров
режим)
Този телевизор разполага с Електронен указател на програмите (EPG), който ще ви помогне
с навигацията сред всички възможни опции за
гледане.
EPG предоставя информация като списъци с програми, начален и краен час на всички предлагани
услуги. Освен това често пъти в EPG се предлага
информация за дадена програма (наличността и
обемът на информацията за такива програми са
различни в зависимост от конкретния оператор).
Тази функция може да се използва само когато информацията в EPG се излъчва от операторите, разпространяващи услугата.
Трябва да настроите часовника от меню Time
(Време) и едва след това ще можете да използвате функцията EPG.
Функцията EPG показва подробности за програмата за 8 дни.
►
Смяна на програма ► Следващ
>
Показва се информацията за следващата
програма.
ꕍ или ꕌ
Показва се информацията за друга програма.
(само плазмени телевизори)
Tyra
2 TV2
28 сеп. 2008 21:00~00:00
Запис
Напомняне
Затваряне
OK
Появява се изскачащ прозорец за запис/
напомняне на настройки.
Избирате режим за настройка на таймера
за запис/напомняне.
или
(само при LCD/LED LCD телевизори)
?
Bob The Builder Special
DTV 1 ABC TV Сидни
28 сеп. 2008 21:00~00:00
►
Гледане
Да
Добро утро
21:00
00:00
Шоу/Игра
... HE-AAC
16:9 720p
Sarah Bradley, Steve Gray и Brendon Pongia представят
последните новости от света на модата, изкуствата, развлеченията, лайфстайла и готвенето, с участието на редовни и специални гости.
Sarah Bradley, Steve Gray и Brendon Pongia представят
последните новости от света на модата, изкуствата, развлеченията, лайфстайла и готвенето,
с участието на редовни и специални гости.
▼
Нагоре
Надолу
yy
Натиснете INFO (ИНФОРМАЦИЯ), за да
разгледате информация за текущо избраната програма.
Показана с TV или DTV програма.
Показана с радио програма.
HE-AAC C
Показана с MHEG програма.
Показана с HE-AAC програма.
Съотношение на излъчваната програма.
Съотношение на излъчваната програма.
Показана с програма с телетекст.
Показана с програма със субтитри.
Показана с кодирана програма.
Показана с програма Dolby Digital.
Показана с програма Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Разделителна способност на
излъчваната програма
Излъчваната програма със съответната
икона може да не се покаже в изхода на
монитора в зависимост от информацията
за тази програма.
Искате ли да настроите напомняне
за избраната програма?
Не
OK
Появява се изскачащ прозорец за напомняне на настройки.
<>
Избирате режим за настройка на таймера
за напомняне.
Включване/изключване на EPG
1 Натиснете GUIDE (РЪКОВОДСТВО), за да
включите или изключите EPG.
Изберете програма
1 Натиснете Navigation buttons (Бутони за навигация)или P
програма.
, за да изберете желаната
Справочник за програми
▲
Това е шоуто на ’70-те
25 ноември 2008 г. 10:05 ч.
DTV 1 YLE TV1 25 ноември 2008 09:45~10:15 ч.
ВСИЧКИ
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
СЕГА
СЛЕДВАЩ
Това е шоуто на ’70-те
Вашият свят днес
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Keno
Световният бизнес
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
FAV Предпочитани
Режим
INFО i Информация
Гледане/График
Ръчен таймер
TV/RAD РАДИО
Списък планирани
БЪЛГАРСКИ
БГ
DTV 1 TV ONE
39
40
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Режим СЕГА/СЛЕДВАЩ
Можете едновременно да гледате програма,
която се излъчва в момента, и друга, която
следва по график.
Бутон
Описание
Червен бутон Смяна на режим EPG.
Жълт бутон
Влезте в режим "График".
Син бутон
Влезте в режим "Списък планирани".
Когато изберете опцията "Сега", се
премествате на избраната програма
и EPG изчезва
OK
Когато изберете "Следващ", се появява изскачащ прозорец, потвърждаващ резервирането.
Изберете "СЕГА" или следващата
<>
програма.
Изберете програмата, която да се
излъчва.
P
Нагоре/надолу в страница.
РЪКОВОДСТВО
НАЗАД
Изключване на EPG.
ИЗХОД
TV/RAD
Изберете DTV или РАДИО програма.
Включване или изключване на подИНФО
робна информация.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Режим 8-дневно насочване
Бутон
Описание
Червен бутон Смяна на режим EPG.
Режим за настройване на крайна
Зелен бутон
дата.
Жълт бутон
Влезте в режим "График".
Син бутон
Влезте в режим "Списък планирани".
Когато е избрана програмата, която се
излъчва в момента, се премествате на
избраната програма и EPG се затваря,
OK
Когато е избрана програмата, която
предстои да бъде излъчена, се появява изскачащ прозорец с данните за
резервацията й.
<>
Изберете програма.
Изберете програмата, която да се
излъчва.
P
Нагоре/надолу в страница.
РЪКОВОДСТВО
НАЗАД
Изключване на EPG.
ИЗХОД
TV/RAD
Изберете DTV или РАДИО програма.
Включване или изключване на подИНФО
робна информация.
Режим за смяна на датата
Бутон
Зелен бутон
ꕍ
НАЗАД
OK
Описание
Изключване на режима за настройка
на датата.
Променяте датата на избраната от
вас.
Изберете дата.
<>
РЪКОВОДСТВО
Изключване на EPG.
ИЗХОД
Поле за разширено описание
Бутон
ИНФО
<>
РЪКОВОДСТВО
ИЗХОД
Описание
Включване или изключване на подробна информация.
Нагоре/надолу в текста.
Избирате режим за настройка на
таймера за запис/напомняне.
Изключване на EPG.
Режим за настройка на запис/
напомняне.
(само плазмени телевизори)
Указвате начален или краен час, програма,
която да се запише, както и начален час и програма, за която да ви бъде напомнено и чийто
краен час е маркиран в сиво.
Тази функция е налична само когато записващото устройство, което използва сигнал на
запис pin8, е свързано с гнездо TV-OUT(AV1)
посредством SCART кабел.
Записващата функция се поддържа само в
цифров режим, но не и в аналогов.
Бутон
НАЗАД
Жълт бутон
Син бутон
OK
<>
Описание
Изключвате режим "График".
Преминавате на режим "Ръководство".
Преминавате на режим "Списък
планирани".
Запис на таймер Запис/Напомняне.
Избирате типа, началния час, крайния час или програмата.
Избирате опция за функцията за
напомняне или запис.
или
Режим за настройка на напомняне
(само при LCD/LED LCD телевизори)
Бутон
НАЗАД
OK
Бутон за
навигация
Жълт бутон
Син бутон
Описание
Изключвате режим "График".
Появява се прозорец с опциите за
повторение.
Изберете датата, която искате да
планирате.
Преминавате на режим "Ръководство".
Преминавате на режим "Списък
планирани".
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Режим списък планирани
-
16:9: Преоразмерявате изображенията така,
че да се побират в ширината на екрана.
-
Само търсене: видео изображенията се появяват в оригиналния си размер, без някои
части по края на изображението да се губят.
Ако сте създали списък планирани, в определеното
време се появява планираната програма, дори ако
точно в този момент гледате друга програма.
Бутон
Жълт бутон
Син бутон
РЪКОВОДСТВО
OK
P
НАЗАД
41
Описание
Преминавате на режим "График".
Преминавате на режим "Ръководство".
Изберете желаната от вас опция
(Промяна/Изтриване/Изтриване на
всички).
Изберете програма.
Нагоре/надолу в страница.
Изключете Списък планирани.
Само търсене
Регулиране на съотношението
БЕЛЕЖКА
Преоразмерете изображение, за да го видите в
оптималните му размери, като натиснете бутона СЪОТНОШЕНИЕ, докато гледате телевизия.
yy
Ако изберете Само търсене, може да
възникнат шумове в изображенията в
края на първоначалния сигнал.
БЕЛЕЖКА
Можете да промените размера на изоyy
бражението и като натиснете Q. MENU
или отворите Съотношение от менютата за снимки.
За настройка на увеличаването изyy
берете 14:9, Увеличаване и Увелич.
(кино) от менюто Съотношение. След
като настроите увеличаването, дисплеят ще се върне на Q.Mеню.
Можете да изберете само 4:3, 16:9
yy
(широк), 14:9, Увеличаване/Увелич.
(кино) от меню Компонент.
Можете да изберете само 4:3, Оригиyy
нално, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване/Увелич. (кино) от меню HDMI.
Мoжете да изберете само 4:3, 16:9
yy
(широк) единствено в режими RGB-PC,
HDMI-PC.
В режим DTV/HDMI/Компонентен (над
yy
720p) е налична опцията Само търсене.
В Aналогов/DTV/AV/Scart режим е наyy
лична опцията Широк екран.
-
Oригинално: кoгaтo тeлeвизopът пpиeма
шиpoкoeкpaнен cигнaл, тoй aвтoмaтичнo
щe пpeвключи нa фopмaтa нa излъчваната
картина.
Оригинален
размер
БЪЛГАРСКИ
БГ
Използване на допълнителни опции
42
-
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Широк екран: когато телевизорът получава
сигнал за широк екран, той ще ви позволи да
настроите картината хоризонтално или вертикално, с линейни пропорции, за да може
картината да се помести изцяло на екрана.
-
Увеличаване: изображението се уголемява
така, че да се побере в ширината на екрана. Възможно е горната и долната част на
изображението да не се покажат.
Видео форматите 4:3 и 14:9 се поддържат
на цял екран без никакво видео изкривяване
през DTV входа.
БЕЛЕЖКА
yy
Ако влезете в меню Съотношение от
бързите менюта,
- Натиснете бутоните за навигация, за
да разтегнете изображението вертикално.
- Натиснете бутоните за навигация, за
да придвижите фокуса на увеличение
нагоре или надолу.
Широк екран
-
4:3: преоразмерявате изображенията в
предишния стандарт 4:3.
БЪЛГАРСКИ
БГ
-
14:9 : можете да преглеждате снимки във
формат 14:9 или стандартни телевизионни
програми в режим 14:9. Екранът в режим
14:9 се вижда по същия начин, както и в 4:3,
но се премества нагоре и надолу.
-
Увелич. (кино): изображението се уголемява в кинематографско съотношение, 2,35:1.
За да промените съотношението на кино
yy
увеличението, натиснете бутоните за навигация, чийто обхват е от 1 дo 16.
За да преместите фокуса на увеличение
yy
нагоре или надолу, натиснете бутоните за
навигация.
БЕЛЕЖКА
Ако увеличите или намалите изобраyy
жение, то може да се изкриви.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Промяна на AV режими
Всеки AV режим е с оптимални настройки на
изображението и звука.
Натиснете неколкократно бутона AV MODE, за
да изберете подходящия режим.
43
Използване на списъка на входовете
Избор на входен източник
1 Натиснете ВХОД за достъп до входните
източници.
Режим
Описание
Изкл.
Преминавате на предишно избраните настройки
Кино или
Кино
Използвайте оптималните настройки
за изображение и звук, за да добиете кинематографско усещане
Спорт
Използвайте оптималните настройки
за изображение и звук, за да получите динамични спортни кадри
Игри
БЕЛЕЖКА
yy
Можете да влезете в списъка с входни
сигнали и като изберете ВХОД в главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до определен входен източник и
натиснете OK.
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
Списък за въвеждане
Антена
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
БЕЛЕЖКА
yy
Ако изберете “Изкл.” в режим AV, ще
бъдат избрани картината и изображението, които сте задали първоначално.
Преместване
SIMPLINK
OK
AV3
Компонентен
Етикет за въвеждане
Изход
Входен
източник.
Описание
Антена или
кабел
Изберете тази опция, когато гледате
DTV/RADIO/TV.
USB
Изберете тази опция, когато USB
зависи от
конектора.
AV
Изберете тази опция, когато гледате
VCR или
с външно оборудване.
Компонентен
Изберете тази опция, когато използването на DVD или цифровата
разпределителна кутия зависи от
конектора.
RGB
Изберете тази опция, когато използването на компютър зависи от
конектора.
HDMI
Изберете тази опция, когато използвате DVD, компютър или
Цифровата разпределителна кутия
зависи от конектора.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Използвайте оптималните настройки
за изображение и звук за скоростен
гейминг
Когато играете видео игра с
PlayStation или Xbox, препоръчително е да
използвате режим Игра.
Когато сте в режим Игра, функциите,
свързани с качеството на картината,
ще се оптимизират
за игри.
- Включеното устройство се повява във всеки входен източник.
44
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Включените входни източници се показват в
черно, а изключените - в сиво.
- За да добавите входен сигнал, натиснете
синия бутон. Лесно можете да откриете устройство, включено към всеки от входните
източници.
- За достъп до SIMPLINK, натиснете
червения бутон. Ако изберете “SIMPLINK
и Вкл.”, появилият се прозорец относно
HDMI входа няма да се появи.)(само при
LCD/LED LCD телевизори)
Добавяне на входен сигнал
Добавете сигнал към входен източник, така че
да можете лесно да идентифицирате устройство, включено към всеки от входните източници.
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
Заключване на бутоните на телевизора (заключване за деца)
Заключете бутоните на телевизора, за да предотвратите нежелано използване или инциденти, причинени от деца.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до LOCK (ЗАКЛЮЧВАНЕ) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
въртите до
Key Lock (Заключване бутони) и натиснете
OK.
4 Изберете ВКЛ., за да активирате функцията
Заключване бутони.
- За да дезактивирате функцията Заключване
бутони, изберете Изкл.
Входен сигнал
БЪЛГАРСКИ
БГ
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Компонентен
◄
►
RGB
◄
►
▼
Затваряне
1 Натиснете ВХОД за достъп до входните
източници.
2 Натиснете синия бутон.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до един от входните източници.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до един от входните сигнали.
5
След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
Този телевизор е програмиран да помyy
ни коя опция е била последно зададена преди изключване.
Ако изключите телевизора с активна
yy
функция Заключване бутони, натиснете бутона , INPUT (ВХОД), P
или число от дистанционното управление.
Ако натиснете произволен бутон от
yy
телевизора при активна функция
Заключване бутони,
Заключване
бутони ще се появи на екрана.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Използване на менюто за
бърз достъп
45
БЕЛЕЖКА
Персонализиране на често използваните менюта.
1 Натиснете Q. MENU, за да отворите менютата за бърз достъп.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите през следните менюта и натиснете
OK.
Наличните менюта и опции може да се
yy
различават от входния източник, който
използвате.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаните от вас опции.
4 След като приключите, натиснете Q. MENU.
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
Съотношение
1
2
8
7
3
16:9
6
4
Изход
Меню
Описание
Съотношение
Променяте размера на
изображението (16:9, Само
търсене, Оригинално, Широк екран, 4:3, 14:9, Увеличаване, Увелич. (кино))
Clear Voice II
Разграничавайки човешките звуци
от останалите, този режим
помага на потребителите
да чуват по-добре човешките гласове.
Режим на картината
(в зависимост
от модела)
Променяте размера на
изображението (Ярък,
Стандартно, APS, Кино,
Кино,
Bright Room,
Спорт, Игра, Снимка, Eксперт1, Eксперт2)
4
Режим на звука
Променяте режима на
звука (Стандартно, Музика,
Кино, Спорт, Игра)
5
Аудио или
Език на звука
Променяте изходящия звук.
Таймер за режим на неактивност
Указвате момента, в който
телевизорът да се изключи
7
Пропускане
изкл./вкл.
Указвате опцията за Пропускане изкл./вкл.
8
USB устройство
Изваждате USB устройство, когато се включи USB
устройство
1
2
3
6
БЪЛГАРСКИ
БГ
5
46
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Използване на отдела "Обслужване на клиенти"
Тестване на обновяване на софтуера
За да изтеглите софтуер чрез цифровата система за наземно излъчване
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете червения бутон, за да преминете
- Изтеглянето започва, след като изберете
"Да". В този момент прозорецът с информация за напредъка на процеса не се
появява.
- Статусът на напредъка по изтеглянето
може да бъде проверено от менюто за
актуализации на софтуер.
Софт. обновяване
◄ Вкл. ►
Изпълнява се изтегляне на софтуер.
Вер. 00.00.01 ► Версия 00.00.00
4%
до отдела "Обслужване на клиенти".
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Софт. обновяване.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Вкл. и натиснете OK.
- Ако изберете Вкл., ще се изведе съобщение за потвърждение, което ще уведоми
потребителя, че е открит нов софтуер.
Затваряне
- След като изтеглянето завърши,
телевизорът ще се рестартира.
Рестартиране сега.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗБЪЛГАРСКИ
БГ
ХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
При настройка на “Софт. обновяване”
- Понякога предаването на информацията
за актуализирания софтуер по електронен път може да предизвика появата на
следното меню на екрана на телевизора.
?
Налична е актуализация на софтуера.
Желаете ли да я изтеглите сега?
Да
Не
- Стандартно актуализиране: за текущата
група актуализации
? Налична е нова актуализация на софтуера на 00/00/0 00:00.
Желаете ли изтегляне сега?
Да
Не
- Планирано актуализиране: за планирана
група актуализации
- Когато менюто за актуализация на софтуера е в позиция “Изкл.”, се появява съобщение, с което тя се променя на “Вкл.”.
БЕЛЕЖКА
Докато трае напредването на процеса
yy
по актуализирането на софтуера,
имайте предвид следното:
- Не трябва да прекъсвате захранването на телевизора.
- Антената не трябва да се изважда.
- След завършване на софтуерно
обновяване можете да потвърдите
актуализираната версия на софтуера
в менюто Софт. обновяване.
- Изтеглянето на софтуера може да
отнеме часове, затова се уверете, че
захранването няма да бъде преустановено преди завършване на изтеглянето.
- Софтуерът е изтеглен само в режим
на готовност или в режим MUX чрез
услугата за софтуерно обновяване и
спира, когато захранващият кабел се
изключи или когато гледате MUX без
наличие на услугата за софтуерно
обновяване.
- Когато се върнете в режим на готовност или MUX с услуга за софтуерно
обновяване, изтеглянето на софтуера
ще се възобнови от мястото, където е
било прекъснато.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
Тестване на картината/звука
За да проведете тестове на картината и звука
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете червения бутон, за да преминете
до отдела "Обслужване на клиенти".
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Тест на картина или Тест на
звука.
Използване на информацията за продукт или услуга
За да проверите информацията за продукт или
услуга
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете червения бутон, за да преминете
до отдела "Обслужване на клиенти".
3 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Да и натиснете OK.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
Използване на функцията тестване на сигнала
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете червения бутон, за да преминете
до отдела "Обслужване на клиенти".
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Тест на сигнала.
4 Натиснете OK.
- Производител, Модел/Tип, Сериен номер,
Софтуерна версия и информация за канала.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЕЛЕЖКА
Тази опция извежда информация и сиyy
лата на сигнала на настроения *MUX.
Тази опция извежда информация за
yy
сигнала и сервизното наименование на
избрания MUX.
(*MUX: по-високостояща директория с
канали в цифровото разпространение
(единичният MUX се състои от много
канали.))
4
минете до Информация за продукт/услуга.
Можете да прегледате разнообразна информация за продукт/услуга въз основа на
вашия модел телевизор.
След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЪЛГАРСКИ
БГ
За да прегледате информация за Производител, Модел/Тип, Сериен номер и Софтуерна
версия
47
48
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
(само при 3D модели)
3D технология
Този телевизор може да изведе 3D съдържание
чрез 3D излъчване или когато телевизорът е
свързан със съвместимо устройство, например
Blu-ray 3D плейър. За да гледате 3D телевизия,
ви е необходимо такова устройство. 3D телевизорът извежда две отделни картини, форматирани за всяко едно от двете ви очи. Зрителят
трябва да носи 3D очила, за да може да види
изображенията в 3D формат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЪЛГАРСКИ
БГ
yy
Когато гледате 3D изображения, трябва
да поддържате разстояние от поне два
пъти ширината на екрана и на нивото
на очите трябва да можете да видите
целия екран.
yy
Aко гледате 3D изображенията прекалено отблизо продължително време,
може да увредите зрението си.
yy
Продължителното гледане на телевизия или пускането на видео игри с 3D
изображения и използване на 3D очила
може да причини сънливост, главоболие, цялостна физическа умора или
умора на очите. Ако усетите главоболие, умора или сънливост, спрете да
гледате телевизия и си починете.
yy
Бременните жени, възрастните, хората
със сърдечни проблеми или честа
сънливост трябва да се въздържат от
гледане на 3D телевизия.
yy
Някои 3D изображения може да
причинят скриване или замъгляване
на показания на екрана образ. Затова
най-добре е да не гледате 3D телевизия в близост до чупливи предмети или
такива, които лесно могат да паднат.
yy
Моля, не оставяйте деца под 5-годишна възраст да гледат 3D телевизия
Това може да повлияе на зрението им.
yy
Предупреждение за фотосенсибилизаторен пристъп:
При излагане на определени фактори,
включително светещи лампи или изображение от телевизор или видео игра,
някои зрители може да претърпят сърдечен удар или епилептичен шок. Ако
вие или някой от вашето семейство е
болен от епилепсия или е претърпял
сърдечен удар, моля, преди гледане
на 3D телевизия се консултирайте със
своя лекар.
Възможно е при неопределени обстоятелства да възникнат и следните
симптоми, без непременно да са се
проявявали преди това. Ако усетите
сънливост или леко главоболие, визуални промени или изменено зрение,
например трептене на око или мускул,
несъзнателни движения, конвулсии,
загуба на съзнание, объркване или
дезориентация, загуба на усещане за
посока, крампи или гадене, незабавно
спрете да гледате 3D изображенията и
се консултирайте с лекар. Родителите
трябва да следят децата си, включително тийнейджърите, за наличие на
подобни симптоми, тъй като те също
могат да са чувствителни на тези ефекти при гледане на 3D телевизия.
yy
Може да понижите риска от фотосенсибилизаторен пристъп по следните
начини.
» Редовно си почивайте от гледане на
3D телевизия.
» За хората, чието зрение е с различно качество за всяко от двете очи,
гледането на телевизия трябва да се
осъществи след предприемане на
мерки за корекция на зрението.
» Гледайте телевизия така, че очите
ви да са на същото ниво като това на
3D екрана и се въздържайте седене
в близост до екрана на телевизора.
» Не гледайте телевизия, ако ви се
спи, изморени сте или болни, и
избягвайте да гледате 3D видео продължително време.
» Не носете 3D очилата с никаква друга цел, освен гледане на 3D изображения по 3D телевизия.
» Някои зрители може да се почувстват дезориентирани след гледане
на 3D телевизия. Затова, след като
гледате 3D телевизия, останете на
мястото си за момент, за да възвърнете съзнателността си и едва след
това се движете.
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
БЕЛЕЖКА
Предпазливост при използване
на 3D очила
ВНИМАНИЕ
yy
3D очилата се продават самостоятелно. За инструкции за работа разгледайте ръководството за 3D очила.
yy
Не използвайте 3D очилата като заместител на стандартни очила, слънчеви
очила или предпазна маска.
yy
Не съхранявайте 3D очилата на горещи или студени места.
yy
Не изпускайте предмети върху 3D
очилата. Не изпускайте и не огъвайте
очилата.
yy
Тъй като лещите на 3D очилата лесно
се надраскват, непременно ги почиствайте само с мека кърпа. Преди да
използвате кърпа, изтръскайте наличния прах, тъй като очилата лесно се
надраскват.
Обхват на гледане на 3D изображения
(само плазмени телевизори)
Размерът на телевизора, ъгълът на гледане и
други обстоятелства може да променят разстоянието и ъгъла на гледане.
Разстояние
на гледане
Зрителен
ъгъл
2 м - 10 м
120º
140 º (когато разстоянието на гледане е
2 м)
БЪЛГАРСКИ
БГ
yy
За да гледате телевизия в 3D формат,
е необходимо да си поставите 3D очилата. За най-добри резултати трябва
да носите 3D очила с марка LG. 3D
изображенията може да не се извеждат
правилно, когато използвате 3D очила
от друга марка. За инструкции как да
използвате 3D очилата, моля, разгледайте ръководството за 3D очилата.
yy
След включване на телевизора е
възможно телевизорът да се нуждае от
няколко секунди за настройване.
yy
Ако отклоните погледа си от екрана
на телевизора и след това го върнете
обратно на 3D програмата, може да се
нуждаете от няколко секунди, за да видите отново 3D изображението. (само
плазмени телевизори)
yy
Ако съществува препятствие между
телевизора и 3D очилата, 3D изображението няма да може да се вижда
нормално. (само плазмени телевизори)
yy
Не гледайте телевизора в близост до
друго електронно и инфрачервено оборудване. (само плазмени телевизори)
yy
Когато преглеждате 2D изображения,
препоръчително е да изключвате 3D
очилата. Ако преглеждате 2D изображения с поставени 3D очила, може да
виждате изображенията замъглени.
49
50
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
Гледане на 3D изображения
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
2
Пуснете 3D видео или изберете 3D канал.
(2D към 3D режимът е наличен за всеки тип
съдържание)
Натиснете 3D и изберете същия тип в
изведеното изображение на екрана.
(Изберете тип в раздела “3D видео”)
3D видео
1 Натиснете 3D НАСТРОЙКА.
2 Използвайте следните опции, докато разглеждате 3D изображения.
Вижте 3D режим за 3D изображения
1
Използване на опциите на краткото 3D меню
2D видео
3D настройки
Размер на 3D снимка ◀ Само търсене ▶
Дълбочина на 3D 15 ◀
▶
3D точка за гледане 0 ◀
▶
3D баланс на картината
◀
Изкл.
▶
3D корекция на картината ◀ Вляво/Вдясно ▶
OK
* Забележка: включете 3D режима автоматично
за HDMI вход при възпроизвеждане на 3D
blueray съдържание.
3 Натиснете OK в появилия се прозорец за
информация.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
OK
Поставете 3D очила.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
или
Отказ
Отказ
OK
или
3D настройки
3D корекция на картината ◀
Ляво/Дясно
▶
15 ◀
▶
3D точка за гледане 0 ◀
▶
3D дълбочина
ꔅ 3D настройка
ꔅ 3D настройка
Край на 3D видео
OK
Край на 3D видео
4 За да изключите 3D режима, натиснете 3D и
изберете OK.
Изкл. 3D режим.
(в зависимост от модела)
2D режим
OK
Отказ
ꔅ 3D настройка
Вижте 2D режим за 3D изображения
1
Пуснете 3D видео или изберете 3D канал.
2
Натиснете 3D и изберете същия тип в
изведеното изображение на екрана.
(Изберете тип в раздела “2D видео”)
3D видео
3
2D видео
За да изключите 2D режима, натиснете 3D и
изберете OK
Спрете 2D видеото
3D видео
OK
Отказ
Бутон
Размер на 3D
снимка
Дълбочина на
3D
3D точка за
гледане
3D снимка
Баланс
3D снимка
Корекция
Описание
Изрязват се външните краища
на снимката и се разтяга така,
че да се побере в целия екран
в 3D режим.
Настройва се разстоянието между обекта и фона на
снимката, за да се подсили 3D
ефекта в 2D и 3D режим.
Снимката се извежда (включително обекта и фоновите
изображения) отпред или отзад
с цел да се подсили 3D ефекта
в 3D режим.
Настройва разликата в цветовете и яркостта между дясната
и лявата страна на снимката в
3D режим.
Променя се поредността на
изображенията в дясната и
лявата страна на снимката в
3D режим.
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
51
ВНИМАНИЕ
yy
Възможно е някои менюта да не са активни, докато гледате 3D телевизия.
yy
Ако прилагате 3D ефект върху 2D източник е възможно 3D функцията не е активна.
yy
Режимът на 3D изобразяване се дезактивира автоматично при превключване на DTV каналите или входния източник.
yy
Екранът може да не се изведе правилно, ако гледате 2D DTV изображения в 3D режим на
изобразяване.
yy
3D ефектът може да се наблюдава, когато изберете такъв 3D режим, който е подходящ за
входния 3D сигнал, изпращан към телевизора.
yy
За *mpo файлове (файлове от 3D фотоапарат), 3D режимът на изобразяване се активира
автоматично.
yy
3D може да не се показва правилно при някои модели графични карти за компютър.
ВНИМАНИЕ
* За LCD/LED LCD телевизори
БЪЛГАРСКИ
БГ
Ако изберете 3D режим, индикаторът за мощност автоматично ще се изключи.
yy
Докато разглеждате 3D изображения, не можете да променяте видео/аудио настройките от
yy
менюто.
Можете да изберете само “Standard → Cinema → Game” (Стандартно → Кино → Игра) чрез
yy
бутона AV РЕЖИМ от дистанционното управление. AV режимът е настроен като Стандартен, когато се пуска в 3D.
Ако искате предварително да пуснете BGM чрез *.mpo файл (файл от 3D фотоапарат), пъyy
тят до BGM съдържанието трябва да се разположи на екран с изглед в пълен размер, който
не е във формат *.mpo файл (файл от 3D фотоапарат).
Ако се активира 3D режим, режимът снимка се задава като Стандартен, Енергоспестяващ
yy
изключен.
52
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Свързване към кабелна мрежа
(в зависимост от модела)
Включете телевизора към локална мрежа (LAN)
чрез LAN порта, както е показано на следната
фигура, и задайте настройки на мрежата.
Ако разполагате както с кабелна, така и с безжична мрежа, предпочитаният метод е кабелната мрежа.
След осъществяване на физическа връзка,
малка част от домашните мрежи може да
изискат настройване на опциите на мрежата
на телевизора. При повечето домашни мрежи
телевизорът ще се свърже автоматично без
необходимост от никакви настройки.
За подробна информация се свържете с вашия
и доставчик или разгледайте ръководството на
маршрутизатора.
За да укажете мрежовите настройки: (дори ако
телевизорът вече е свързан автоматично, пускането на настройките отново няма да причини
никакви неизправности),
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до SETUP (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до NETWORK (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да изберете Network Setting (Мрежова настройка) и натиснете OK.
5 Ако едновременно са свързани и кабелна,
БЪЛГАРСКИ
БГ
и безжична мрежа, натиснете бутоните за
навигация, за да изберете Кабелна и натиснете OK.
6 Ако вече сте определили мрежовите
настройки, изберете Нулиране. Новите
настройки на свързване нулират текущите
мрежови настройки.
7 Изберете Автоматична настройка на IP
Интернет
ВНИМАНИЕ
yy
Не включвайте телефонен кабел в LAN
порта.
yy
Тъй като има различни методи за връзка, моля следвайте спецификациите на
вашия телекомуникационен оператор
или на интернет доставчика си.
адрес или Ръчна настройка на IP.
- Ако изберете Ръчна настройка на IP ,
натиснете бутоните за навигация и тези с
числа. IP адресите трябва да се въведат
ръчно.
- Автоматична настройка на IP адрес:
изберете тази опция, ако в локалната
мрежа (LAN) разполагате с DHCP сървър
(маршрутизатор), свързани чрез кабелна
връзка, при което телевизорът автоматично ще получи IP адрес. Ако използвате
маршрутизатор за широколентов достъп
или модем с DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на адреси) сървър. IP
адресът ще се определи автоматично.
8 След като приключите, натиснете Exit (Изход).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕЛЕЖКА
yy
Ако искате да влезете в интернет
директно от своя телевизор, трябва
винаги да оставяте активирана функцията за достъп до интернет.
yy
Ако не можете да влезете в интернет,
проверете мрежовата връзка на компютъра с мрежата.
yy
Когато използвате Мрежова настройка, проверете LAN кабела и дали
DHCP функцията на маршрутизатора в
включена.
yy
Ако не направите нужните мрежови
настройки, мрежата може да не работи
правилно.
таксите за свързване, са ваша отговорност.
yy
Необходим е 10 Base-T или 100 Base-TX LAN
порт за връзка с този телевизор. Ако вашата
интернет услугата не дава възможност за
такава връзка, няма да можете да свържете
телевизора си.
yy
Необходим е DSL абонамент и кабелен
модем, за да може да се използва кабелен
модем. В зависимост от начина на достъп до
абоната и постигане на споразумение с вашия интернет доставчик, може да не можете
да използвате функцията интернет връзка,
която този телевизионен приемник предлага,
или тази функция може да бъде ограничена
до броя на устройствата, които имате право
да свързвате по едно и също време. (Ако
вашият интернет доставчик ограничава абонамента ви до едно устройство, съществува
риск този телевизор да не може да се свърже
с интернет, ако компютърът ви вече e свързан.)
yy
Използването на "маршрутизатор" не може да
бъде позволено или използването му може
да бъде ограничена в зависимост от политиката и ограниченията на вашия интернет
доставчик. За допълнителна информация се
обърнете директно към своя интернет доставчик.
Състояние на мрежата
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до NETWORK (НАСТРОЙКА) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
изберете Състояние на мрежата.
4 Натиснете OK, за да проверите състоянието на мрежата.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Опция
Настройка
Тест
Затваряне
Описание
Връщате се на менюто за
настройка на мрежата.
След като извършите настройка
на мрежата, тествайте текущото
й състояние.
Връщате се на предишното
меню.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Съвети за настройка на мрежата
yy
Използвайте стандартен LAN кабел за този
телевизор. Cat5 или по-добър модел с RJ45
конектор.
yy
Много проблеми с мрежовата връзка, създадена по време на настройката, често могат да
бъдат разрешени чрез повторно настройване
на маршрутизатора или модема. След свързването на играча към домашната мрежа,
бързо изключване и / или изключвате захранващия кабел на маршрутизатор за домашна
мрежа или режим кабел. След това включете
и/или свържете отново захранващия кабел.
yy
В зависимост от доставчика на интернет
услуги (ISP), на броя на устройство, че може
да получите на интернет услуги могат да бъдат ограничени от приложимите условия на
услугата. За допълнителна информация се
обърнете към своя интернет доставчик.
yy
LG не носи отговорност за всяка неизправност на телевизора и / или интернет връзка
функция поради комуникационни грешки
и неизправности, свързани с достъпа до
интернет други проблеми, свързани с оборудването.
yy
LG не носи отговорност за проблеми, свързани с интернет връзката ви.
yy
Част от съдържанието, достъпно през мрежата, може да не бъде съвместимо с телевизора. Ако имате въпроси относно такова
съдържание, моля, свържете се с производителя на съдържанието.
yy
Ако скоростта на връзката с мрежата не
отговаря на изискванията за съдържанието,
което искате да използвате, е възможно да се
появят нежелани резултати.
yy
Някои действия в интернет мрежата може да
се окажат невъзможни за изпълнение поради
известни ограничения, определени от доставчика ви на интернет услуги (ISP).
yy
Всички такси, събирани от интернет доставчика ви, включително, без ограничение до,
53
54
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Свързване на USB устройства за
съхранение
Свързвате USB устройства за съхранение
като USB флаш памет или външен твърд диск
към телевизора и използвате мултимедийни
функции (Вижте “Преглед на файлове”на
страница 55).
Свържете USB флаш памет или четец на USB
карти с памет с телевизора, както е показано на
следната фигура. Извежда се екранът на меню
"Моя медия".
или
БЪЛГАРСКИ
БГ
За да изключите USB устройство за съхранение,
непременно преустановете връзката по правилния начин, за да избегнете повреда на телевизора
или файловете.
1 Натиснете Q.MENU за достъп до бързите
менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до USB Device (USB устройство) и
натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Eject (Изваждане) и натиснете OK.
4 Извадете USB устройството за съхранение
едва когато се изведе съобщение, че вече е
безопасно да го направите.
ВНИМАНИЕ
yy
Не изключвайте телевизора и не
изваждайте USB устройството за съхранение, докато то е включено в телевизора, тъй като това може да доведе
до загуба на файлове или повреда на
USB устройството за съхранение.
yy
Архивирайте често файловете, записани на USB устройство за съхранение,
тъй като е възможно да ги загубите
и този проблем да не се покрива от
гаранцията ви.
Съвети относно използването на USB устройства за съхранение
yy
Разпознава се само USB устройство за
съхранение.
yy
Ако USB устройството за съхранение се
свързва през USB концентратор, устройството не се разпознава.
yy
Може да не се разпознае USB устройство
за съхранение, използващо програма за
автоматично разпознаване.
yy
Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, което използва негов
собствен драйвер.
yy
Скоростта на разпознаване на едно USB
устройство за съхранение може да зависи
от всяко устройство.
yy
Не изключвайте телевизора и не изваждайте USB устройството за съхранение,
когато свързаното USB устройство за
съхранение работи. Когато се отдели или
извади внезапно такова устройство, могат
да се повредят записаните файлове или
USB устройството за съхранение.
yy
Моля, не включвайте USB устройството
за съхранение, което е било изкуствено
маневрирано към персонален компютър.
Устройството може да причини неизправност на изделието или неуспешно възпроизвеждане. Не забравяйте да използвате
USB устройство с нормални музикални
файлове, файлове с изображения или
файлове на филми.
yy
Използвайте само USB устройство за
съхранение, форматирано като файлова
система FAT32 и NTFS, предоставена с
операционната система Windows. Ако устройството за съхранение е форматирано
като друга помощна програма, която не е
поддържана от Windows, може да не бъде
разпознато.
yy
Подайте захранване към USB устройството (над 0,5 A), което се нуждае от външно
захранване. В противен случай устройството може да не бъде разпознато.
yy
Свържете USB устройство за съхранение
с кабела, предоставен от USB производителя на устройството.
yy
Някои USB устройства за съхранение
може да не се поддържат или да не работят гладко.
yy
Методът за подравняване на файлове на
USB устройство за съхранение е подобен
на този, който се изпълнява в Window XP,
55
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Преглед на файлове
Достъп до списъци със снимки, музика или
филми (С изключение на 50PV250N, 50PT250N) и
преглед на файлове.
1 Включете USB устройство за съхранение.
2 Натиснете Начало, за да преминете до главните менюта.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до Моя медия и натиснете OK.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да пре-
минете до СПИСЪК СНИМКИ, СПИСЪК МУЗИКА или СПИСЪК ФИЛМИ (С изключение на
50PV250N, 50PT250N) и натиснете OK.
 
Списък филми
Списък снимки
Списък музика
(С изключение на 50PV250N, 50PT250N)
2
1
Стр. 1/1
Списък снимки
Външно USB устройство
001
002
010
011
Път1
003
004
005
006
012
013
014
015
Преместване
Към списък музика
Стр. 1/1
Смяна на номера
Преглед
007
P
008
Смяна на страница
Режим на маркиране
009
4
5
MARK Марк.
Изход
3Не.
Описание
1
Отива към папка от по-горно ниво
2
Текуща страница/общо страници
Съответстващи бутони на
дистанционното управление
Текуща страница/общо страници на
съдържанието на избраната папка
акцентира на  1
съдържанието на избраната папка
акцентира на  1
Описание
Натиснете продължително ЗЕЛЕНИЯ
бутон, за да преминете до Списък
снимки->Списък музика, Списък
музика->Списък филми или Списък
филми->Списък снимки.
(С изключение на 50PV250N, 50PT250N)
3

4

5
Бутон
Зелен
бутон
Натиснете продължително ЗЕЛЕНИЯ
бутон, за да преминете до Списък
снимки->Списък музика или Списък
музика->Списък снимки.
(Само 50PV250N, 50PT250N)
Метод за преглед в 5 големи миниатюри
или опростен списък.
Жълт
бутон
Син бу- Преобразуване в режим на маркиране.
тон
БЪЛГАРСКИ
БГ
а името на файла може да разпознае до
100 знака от английската азбука.
yy
Непременно архивирайте важните си
файлове, тъй като записаните в USB
устройството с памет файлове може да
бъдат повредени. Не носим отговорност
за загуба на данни.
yy
Ако USB HDD не разполага с външен
източник на захранване, USB устройството може да не бъде открито. Затова
непременно включете външен източник на
захранване.
- Моля, използвайте захранващ адаптер,
когато си служите с външен източник на
захранване. Не гарантираме пригодността на USB кабел за използване с външен
източник на захранване.
yy
Ако USB паметта е свързана с USB четец
за няколко карти, данните, които съдържа,
може да не бъдат разпознати.
yy
Ако USB устройство за памет се включи
към USB картов четец, обемът на данните
му може да не бъде разпознат.
yy
Скоростта на разпознаване при различните устройства е различна.
yy
Ако в режим на готовност се свърже USB
определен твърд диск ще се зарежда при
включване на телевизора.
yy
Ако USB е свързано в режим на готовност,
при включването на телевизора автоматично ще се зареди определен тип твърд
диск.
yy
Препоръчителният капацитет е 1 TB или
по-малко за външен USB твърд диск и 32
GB или по-малко за USB памет.
yy
Поддържат се и USB устройства за запаметяване под USB 2.0.
yy
Ако USB външен твърд диск с функцията
“Energy Saving” не работи, изключете диска и го включете отново, за да го накарате да проработи.
yy
Всяко устройство, чийто капацитет е поголям от препоръчителния, може да не
работи както трябва. Възможно е обаче те
да не функционират като трябва в списъка
с филми.
yy
Максимално под една папка могат да се
разпознаят 999 папки.
56
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Гледане на филми
Поддържани файлови формати
Тип
Филм
(С
изключение
на
50PV250N,
50PT250N)
Поддържани файлови формати
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,
TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Файлови формати, поддържащи филми (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Възпроизвеждане на видео файлове на вашия
телевизор. Вашият телевизор показва всички
видео файлове, записани на USB устройство за
съхранение или в споделена папка на компютър.
1 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Моя медия и натиснете OK.
Видео формат: DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превър-
Аудио формат: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
3 Изберете Път1 за достъп до включеното USB
Побитова скорост: от 32 kbps дo 320
kbps (MP3)
Формат на външен файл със субтитри: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subvie
wer1.0/2,0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.
psb(PowerDivX)
Снимки
(С изключение на 50PV250N, 50PT250N)
Формат на вътрешен файл със субтитри: само XSUB (Iтова е форматът на
файла за субтитри, използван от DivX6
файловете)
JPEG
БЪЛГАРСКИ
БГ
База: от 64 x 64 до 15360 x 8640
Прогресивно: от 64 x 64 дo 1920 x 1440
тите до Списък филми и натиснете OK.
устройство за съхранение.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до желаната от вас папка и натиснете OK.
5 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до желания от вас файл и натиснете OK.
 
2D jpeg
jpg
jpe
Профил
п о д д ъ р - yySOF0: база
жан
yySOF1:
файлов
последоваформат
телно разширение
yySOF2: прогресивно
р а з м е р yyМин.: 64 X
на сним64
ка
yyМаксимално - нормален тип:
15360 (W) X
8640 (H)
yyПрогресивен тип:
1920 (W) X
1440 (H)
3D mpo
п о д д ъ р - mpo
жан
файлов
формат
р а з м е р yy4:3 размер:
на сним3 648 X 2 736
ка
2 592 X 1 944
2 048 X 1 536
yy3:2 размер:
3 648 X 2 432
Музика
MP3
Побитова скорост от 32 дo 320
yyЧестота на модулиран MPEG1 слой 3 :
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyЧестота на модулиран MPEG2 слой 3 :
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyЧестота на модулиран MPEG2.5 слой
3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Път1
Външно USB устройство
yyМожете да възпроизвеждате само
JPEG файлове.
yyНеподдържаните файлови формати се
показват като предварително определена икона.
Само при 3D модели
Файл
Елемент
Разширения
Стр. 1/1
Списък филми
001
002
005
006
Стр. 1/1
003
Преместване
Смяна на номера
Към списък снимки
004
Възпроизвеждане P
Режим на маркиране
Път1
Външно USB устройство
001
002
005
006
Стр. 1/1
003
Марк. всички
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Преместване
Меню
МАРК. Марк.
Изход
Стр. 1/1
Списък филми
Възпр. маркирани
Смяна на страница
Режим на маркиране
Демарк. всички
Марк.
P
Смяна на страница
Изход от режим на маркиране
МАРК. Марк.
Изход
Описание
Изпълнение на избрания филм.
Възпр. марки- След завършване на филма
рани
автоматично се пуска следващия,
който сте избрали.
Маркирайте всички филми на
Марк. всички
екрана.
Демарк. всич- Откажете избора си за всички
ки
маркирани филми.
Изход от режим на марки- Излезте от режима на маркиране.
ране
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
6 Пускате филм.
БЕЛЕЖКА
yy
Неподдържаните файлове се показват
само чрез предварително определена
икона
.
yy
Файловете с необичаен формат се показват във вид на растерно изображение
.
7 Управлявате възпроизвеждането чрез следните бутони.

►
■
◄►
►
Бутон
t
v
w
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
Q.MENU
Опция
Скриване
Изход
Описание
Спира възпроизвеждането
Възпроизвеждане на видео
Прави пауза или продължава
възпроизвеждането
Търси обратно във файл
Търси напред във файл
Начало или
Извежда се менюто Oпция.
Q.MENU
Скриване на менюто на цял
НАЗАД
екран.
ИЗХОД
Връщате се на Списък филми.
По време на възпроизвеждане
прескачате на конкретни моменти във файла. Времетраенето на
< или >
конкретния момент ще се появи
в лентата на състоянието. Възможно е в някои файлове тази
функция да не работи добре.
Натиснете няколкократно бутона
ИКОНОИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ,
МИЯ НА
за да увеличите яркостта на
ЕНЕРГИЯ
екрана.
Натиснете неколкократно бутона
AV РЕЖИМ АV РЕЖИМ, за да изберете
желания източник.
Съвети относно възпроизвеждане на видео файлове
yy
Възможно е някои субтитри, създадени от
потребителя, да не могат да се използват.
yy
Някои специални символи не се поддържат в субтитрите.
yy
HTМL етикети не се поддържат в субтитрите.
yy
Субтитри за езици, различни от поддържаните, не са налични.
yy
Може да има временни смущения в екрана (спиране на изображения по-бързо
възпроизвеждане и т.н.), когато се промени езикът за аудиото.
yy
Един повреден файл с филм може да
не се възпроизведе както трябва, или е
възможно някои от функциите на плейъра
да не могат да се използват.
yy
Файлове с филми, създадени с някои
кодиращи устройства, може да не се възпроизвеждат както трябва.
yy
Ако видео и аудио структурата на записания файл не е синхронизирана, ще се
възпроизвежда или само звукът, или само
образът.
yy
Поддържа се HD видео с максимум
1920х[email protected]/30Р или 1280х[email protected]/60Р
в зависимост от кадъра.
yy
Видео с разделителна способност,
по-голяма от 1920х[email protected]/30Р или
1280х[email protected]/60Р, може да не работи
както трябва, в зависимост от кадъра.
yy
Файлове с филми, различни от посочените типове и формати, може да не работят
както трябва.
yy
Максималната скорост на предаване на
файл с филм, който може да се възпроизведе, е 20 Mbps. (само Motion JPEG : 10
Mbps)
yy
Не гарантираме плавно изпълнение на
профили, кодирани с ниво 4.1 или по-високо в Н.264/AVC.
yy
Не се поддържа DTS аудио кодек.
yy
Не се поддържа изпълнение на файл с
филм, по-голям от 30 GB.
yy
Файлът с DivX филма и файлът с неговите субтитри трябва да са в една и съща
папка.
yy
За да се покажат субтитрите, името на
видео файла и името на файла със субтитрите трябва да са еднакви.
yy
Възпроизвеждането на видеоклип чрез
USB връзка, която не поддържа висока
скорост, може да не функционира както
трябва.
yy
Възможно е файловете, кодирани с Global
Motion Comprensation (Глобална компенсация на движението), да не се възпроизвеждат.
Когато гледате филма чрез функцията
yy
Movie List (Списък с филми), можете да
настроите изображението чрез бутона
Energy Saving (Икономия на енергия) и
AV Mode (AV режим) от дистанционното
управление. Настройката на потребител
за всеки режим на изобразяване не се
поддържа.
БЪЛГАРСКИ
БГ
r
s
II
57
58
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Опции за видео
1 Натиснете Q. MENU за достъп до Изскачащите менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Настройка на изпълнение на
видео, Настройка на видео. или Настройка на звук. и натиснете бутона OK.
БЕЛЕЖКА
Опциите, променени в Списък филми, не
yy
се отнасят за Списък снимки и Списък
музика.
Опциите, променени в Списък снимки и
yy
Списък музика, са в сила едновременно
за Списък снимки и Списък музика, но не
се отнасят за Списък филми.
Когато пуснете отново видеоклип след
yy
като е бил спрян, можете да продължите
от мястото, на което сте спрели последно.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Когато изберете Задаване на видеоизпълнение,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до опции Размер на снимки, Език
на звука, Език на субтитрите или Повтаряне.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да извършите необходимите
настройки.
Меню
Размер на
снимки
Описание
Изберете желания от вас формат
на картината при възпроизвеждане на филми.
Език на
променя се езиковата група на
звука
аудиото по време на възпроизвеждане на филм. Файлове
с един аудио запис не могат да
бъдат избрани.
Език на суб- Включвате/изключвате субтитрититрите
те.
Език
Активиран за SMI субтитри и
може да се избира езика на
субтитрите.
Кодирана
страница
може да се избира шрифта на
субтитрите.
Когато се настрои на стойност по
подразбиране, ще се използва
същият шрифт както при стандартното меню.
Синхронизи- Регулирате времето за синхроране
низиране на субтитрите от -10
секунди до +10 секунди в стъпки
от 0,5 секунди по време на възпроизвеждане на филм.
Позиция
Променяте местоположението на
субтитрите нагоре или надолу по
време на възпроизвеждане на
филм.
Размер
Избирате желан размер на субтитрите
по време на възпроизвеждане на
филм.
Повторение Включвате/изключвате функцията
за повторение
възпроизвеждането на филм. Когато е активирана тази функция,
файлът в папката ще се възпроизвежда непрекъснато. Дори
когато повтарящото се възпроизвеждане
се изключи, то може да стартира
възпроизвеждането, ако името на
файла е подобно на предишния.
Език на субПоддържан език
титрите
Латиница 1 Английски, Испански, Френски,
Немски, Италиански, Шведски,
Фински, Холандски, Португалски, Датски, Румънски,
Норвежки, Албански, Галски,
Уелски, Ирландски, Каталански,
Валенсиански
Латиница 2 Босненски, Полски, Хърватски,
Чешки,
Словашки, Словенски, Сръбски,
Унгарски
Латиница 4 Естонски, Латвийски, Литовски
Кирилица
Български, Македонски, Руски,
Украински, Казашки
Гръцки
Гръцки
Турски
Турски
БЕЛЕЖКА
yy
Само 10 000 синхронизирани блока могат
да се поддържат във файла на субтитрите.
yy
Когато възпроизвеждате видео, можете
да настроите размера на снимката, като
натиснете бутона СЪОТНОШЕНИЕ.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Когато изберете Настройка на видео,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да извършите необходимите
настройки. (Вижте страница 67)
Стр. 1/1
Списък снимки
Път1
Външно USB устройство
001
010
002
011
Когато изберете Настройка на звук,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
Стр. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Преместване
Към списък музика
59
Смяна на номера
Преглед
007
P
008
Смяна на страница
Режим на маркиране
009
MARK Марк.
Изход
Стр. 1/1
Списък снимки
Режим на маркиране
превъртите и да изведете опциите Режим
на звука, Авт. сила на звука, Clear Voice II
или Баланс.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
Външно USB устройство
001
010
002
011
004
005
006
012
013
014
015
Преместване
Преглед маркирани
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Mоя медия и натиснете OK.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Списък снимки и натиснете
OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да изберете Път1 за достъп до включеното USB
устройство за съхранение.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до желаната от вас папка и
натиснете OK.
5 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до желания от вас файл и натиснете OK.
Марк. всички
Марк.
Демарк. всички
007
P
008
Смяна на страница
Изход от режим на маркиране
009
MARK Марк.
Изход
Меню
Описание
Преглед марПоявява се избраната снимка.
кирани
Маркирайте всички снимки на
Марк. всички
екрана.
Демарк. всич- Откажете избора си за всички
ки
маркирани снимки.
Изход от режим на марки- Излизате от режим на маркиране.
ране
6 Разглеждане на снимки.
БЕЛЕЖКА
yy
Неподдържаните файлове се показват
само чрез предварително определена
икона
.
yy
Файловете с необичаен формат се показват във вид на растерно изображение
.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Разглеждате файловете с изображения, записани на USB устройство за съхранение или в
споделена папка на компютър чрез мрежова
връзка. Възможно е дисплеят на екрана да е
различен в зависимост от модела.
Стр. 1/1
003
превъртите и да извършите необходимите
настройки.(Вижте страница 72)
Преглед на снимки
Път1
60
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Използване на опции за снимка
Опция
При разглеждане на снимки можете да използвате следните опции.
yyСкорост на показване на слайдовете: избирате скорост за показване на слайдовете (бързо , средно,
бавно).
yyBGM: избирате папка за фоновата
музика.

01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
БЕЛЕЖКА
◄
◄
◄
Слайдшоу
yyНе можете да променяте
папката за фоновата музика, докато сте я пуснали да
се възпроизвежда.
yyМожете единствено да изберете MP3 папката, записана
на устройството, от което
в момента сте отворили
снимката.
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Опция
Скриване
Изход
Скриване
Опции
Общ брой избрани снимки
ИЗХОД
БЪЛГАРСКИ
БГ
Опция
Описание
Слайдшоу Стартира или спира слайдшоу с
избраните снимки.
Ако не сте избрали никакви снимки, в слайдшоуто ще се покажат
всички снимки, записани в текущо
отворената папка.
За да укажете скорост на презентиране на слайдшоуто, изберете
Опция.
BGM
Включвате или изключвате фоновата музика. За да укажете папка
за фоновата музика, изберете
Oпция.
Можете да настроите Опция
чрез бутоните Q.MENU (кратко
менюО+) или Home (Начало) на
дистанционното управление.
Завъртате снимките по часовни 
(Завърта- ковата стрелка (90°, 180°, 270°,
360°).
не)
БЕЛЕЖКА

yyПоддържаният размер на
снимката е ограничен. Не
можете да завъртите снимка,
ако разделителната способност
за ширината на завъртане е
по-голяма от поддържаната
разделителна способност.
Преглеждате снимката в увеличение 2, 4 пъти.
ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ
Натиснете неколкократно бутона
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, за да
промените яркостта на екрана.
Скривате прозореца с опции.
За да се появят опциите, натиснете бутона OK.
Връщате се в списъка със
снимки.
Опции за снимки
1 Натиснете Q. MENU или Начало, за да се
изведе меню Oпции.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до опциите Настройка на разглеждане на снимка, Настройка на видео. или
Настройка на звук. и натиснете бутона OK.
БЕЛЕЖКА
yy
Опциите, променени в Списък филми, не
се отнасят за Списък снимки и Списък
музика.
yy
Опциите, променени в Списък снимки и
Списък музика, са променени едновременно за Списък снимки и Списък музика, но не се отнасят за Списък филми.
Когато изберете Настройка на разглеждане на
снимка,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да изберете
Скор. слайд или BGM.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да извършите необходимите
настройки.
61
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Когато изберете Указване на видео,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до съответните менюта, в които
да извършите нужните промени. (Вижте
страница 67)
6 Пускате музика.
7 Управлявате възпроизвеждането чрез следните бутони.
3 файл(ове) Маркирани
Когато изберете Указване на аудио,
преминете до съответните менюта и да
изведете опции Режим на звука, Авт. сила
на звука, Clear Voice II или Баланс.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до съответните менюта, в които
да извършите нужните промени.(Вижте
страница 72)
Слушане на музика
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Mоя медия и натиснете OK.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до Списък музика и натиснете
OK.
берете Път1 за достъп до включеното USB
устройство за съхранение.
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до желаната от вас папка и
натиснете OK.
5 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до желания от вас файл и натиснете OK.
Стр. 1/1
Списък музика
Път1
001. - B01.mp3
00:00
Стр. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Преместване
Изпълнение P
Смяна на номера
Към списък на филми
Смяна на страница
Режим на маркиране
MARK Марк.
Изход
Стр. 1/1
Списък музика
Режим на маркиране
Път1
Външно USB устройство
001. - B01.mp3
00:00
Стр. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Преместване
Възпр. маркирани
Марк. всички
Марк. P
Демарк. всички
Смяна на
страница
Изход от режим на маркиране
MARK Марк.
Изход
Меню
Описание
Възпр. марки- Извежда се избраният файл с
рани
музика.
Маркирайте всички музикални
Марк. всички
файлове на екрана.
Демарк. всич- Откажете избора си за всички
ки
маркирани музикални файлове.
Изход от режим на марки- Излезте от режима на маркиране.
ране
Стр. 1/1
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
■
►
II
◄◄
►►
Бутон
r
s
t
w
v
v или
w
►
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Възпр. със снимка
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
02:30 / 03:25
Q.MENU
Опция
Скриване
Изход
Описание
Спирате възпроизвеждането
Пускате файл с музика
Правите пауза или продължавате възпроизвеждането
Прескачате на следващия файл
Прескачате на предишния файл
По време на възпроизвеждане,
Когато натиснете бутона v,
се изпълнява предишният файл
с музика.
Когато натиснете бутона w,
се изпълнява следващият файл
с музика.
Зелен
Започвате възпроизвеждане на
бутон
избраните файлове с музика
и след това преминавате на
Списък снимки.
ИКОНО- Натиснете неколкократно бутоМИЯ НА на ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ,
ЕНЕРГИЯ за да промените яркостта на
екрана.
Начало или
Извежда се менюто Oпция.
Q.MENU
Скрива се прозореца с опции.
Скриване За да се появят опциите, натиснете бутона OK.
Когато натиснете бутона
ИЗХОД, докато музикалният
плейър е изведен на екрана,
единствено музиката ще бъде
спряна, а плейърът няма да се
върне в нормален телевизиоИЗХОД
нен режим.
Когато натиснете бутона ИЗХОД, докато музиката е спряна
или докато музикалният плейър
е скрит, плейърът ще се върне
към нормален телевизионен
режим.
Когато използвате бутон < или
> по време на изпълнение, на
< или > екрана може да се вижда курсора, който показва текущата
позиция.
Съвети относно възпроизвеждане на файлове с музика
Това устройство не може да поддържа
yy
MP3 файлове с вграден ID3 етикет.
БЪЛГАРСКИ
БГ
3 Натиснете бутоните за навигация, за да из-
Път1
►
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
Външно USB устройство
Стр. 1/1
Списък музика
62
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕЛЕЖКА
yy
Неподдържаните файлове се показват
само чрез предварително определена
икона
.
yy
Файловете с необичаен формат се показват във вид на растерно изображение .
yy
Повреден или нефункционален файл не
се изпълнява, а показва 00:00 като време
за изпълнение.
yy
Музика, изтеглена чрез платена услуга със защитени авторски права, не се
възпроизвежда, а показва неправилно
информацията за времето на изпълнение.
yy
Ако натиснете OK, бутоните r, скрийнсейвърът спира.
yy
Бутоните PLAY(ИЗПЪЛНЕНИЕ) (s),
Pause (Пауза) (t), r , w, v от дистанционното управление също са активни
в този режим.
yy
Можете да използвате бутона w за
избор на следваща песен, а с бутона v
избирате предишната.
БЪЛГАРСКИ
БГ
име на файл
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Изминало време /Продължителност
Опции за музика
1 Натиснете Q. MENU за достъп до Изскачащите менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до Настройка на изпълнение на
звук или Настройка на звук. и натиснете
бутона OK.
БЕЛЕЖКА
yy
Опциите, променени в Списък филми, не
се отнасят за Списък снимки и Списък
музика.
yy
Опциите, променени в Списък снимки и
Списък музика, са променени едновременно за Списък снимки и Списък музика, но не се отнасят за Списък филми.
Когато изберете Настройка на изпълнение на
звук,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да изберете Повторение или
Случаен.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да извършите необходимите
настройки.
Когато изберете Настройка на звук,
1 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да изберете опциите Режим
на звука, Авт. сила на звука, Clear Voice II
или Баланс.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите и да направите необходимите
корекции.(Вижте страница 72)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
63
DivX код за регистриране
(С изключение на 50PV250N, 50PT250N)
Регистриране на DivX кода
Проверете и регистрирайте DivX кода на своя
телевизор, така че да можете да вземате под
наем или да си купите най-актуалните филми
на адрес www.divx.com/vod. За да пуснете нает
или закупен DivX файл, регистрационният код
на файла трябва да съвпада с този на DivX на
телевизора.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Mоя медия и натиснете OK.
3 Натиснете синия бутон
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Регистрация на DivX VOD и
натиснете OK.
визор.
6 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).

Необходимо е да регистрирате устройството си, за да
можете да пускате защитени DivX видеоклипове.
Регистрационен код: **********
Регистрирайте го на адрес http://vod.divx.com
Дезактивирайте всички услуги от уеб сървъра и
блокирайте опцията за активиране на устройствата.
Изтрийте съществуващата информация за
удостоверяване, за да получите ново DivX
потребителско удостоверяване за телевизора.
След като функцията се изпълни, се изисква
DivX потребителско удостоверяване отново, за
да се видят DivX DRM файловете.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Mоя медия и натиснете OK.
3 Натиснете синия бутон
4 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до Деактивиране на DivX и
натиснете OК.
5 Натиснете бутоните за навигация, за да
изберете Да за потвърждение.

Код за премахване на регистрация:
********
Премахнете регистрацията си на адрес http://vod.
divx.com
Искате ли да продължите с регистрацията?
Да
Не
Затваряне
БЕЛЕЖКА
yy
Форматите на филмовите файлове се
поддържат при следните параметри:
Резолюция: под 1920 x 1080 Ш x В
пиксела
Кадрова честота под 30 кадъра/сек.
(1920 x 1080), под 60 кадъра/сек. (под
1280 x 720)
yy
Видео кодек: MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3,11, DivX 4,12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01,
Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid 1,10-beta1,
Xvid 1,10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
6 След като приключите, натиснете EXIT
(ИЗХОД).
Когато се върнете на предишното меню,
натиснете BACK (НАЗАД).
БЪЛГАРСКИ
БГ
5 Вижте регистрационния код на вашия теле-
Дезактивиране на DivX функцията
64
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА
Достъп до главните менюта
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно о р следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
КАРТИНА (Вижте
страница 66)
Регулирате размера
на изображението,
качеството или
ефектите
БЪЛГАРСКИ
БГ
настройка (Вижте
страница 65)
Настройвате и редактирате програми
ЗАКЛЮЧВАНЕ (Вижте
страница 76)
Заключвате или отключвате канали и
програми
НАСТРОЙКА
ЗАКЛЮЧВАНЕ
КАРТИНА
ОПЦИЯ
ОПЦИЯ (Вижте
страница 77)
Персонализирате
общите настройки
АУДИО (Вижте страница 72)
Регулирате качеството на
звука,
ефект или силата на звука
АУДИО
ВХОД
ЧАС
МОЯ МЕДИЯ
ВХОД (Вижте
страница 43)
Преглеждате входните
източници
със съответните им
етикети
или
МРЕЖА
МРЕЖА (Вижте
страница 80)
Указва настройка на
мрежата.
ЧАС (Вижте
страница 75)
Указвате час, дата
или функцията таймер
MОЯ МЕДИЯ (Вижте
страница 54)
Извеждате и възпроизвеждате филми (С изключение на
50PV250N, 50PT250N),
снимки и музика,
записани на USB
устройство.
65
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Опции за НАСТРОЙКА
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до SETUP
(НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
НАСТРОЙКА
●
Преместване
OK
Авт. настройка
● Ръчна настройка
● Редакт. програма
●
Усилвател
●
CI информация
: Изкл.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете BACK (НАЗАД).
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните програмни настройки са описани, както следва:
Усилвател
CI информация
Настройване
на кабелна DTV
телевизия
(само в кабелен
режим)
Указва оптималната чувствителност в зависимост от приемането на сигнала (Вижте
страница 35)
Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги
(платени услуги).(Вижте страница 37).
Обхватът, който потребителят може да избере от менюто на обслужващия оператор,
се различава в зависимост от броя обслужващи оператори, налични във всяка отделна
държава, като при условие, че броят на поддържаните обслужващи оператори за всяка
държава е 1, съответната функция се превръща в липса на активация.
След като промените обслужващия оператор, се извежда съобщение с предупреждение,
в което се казва, че картата на каналите ще се изтрие след натискане на бутона OК или
избор на Затваряне, а прозорецът за автоматична настройка ще се появи, когато изберете
ДА.(Вижте страница 32).
БЪЛГАРСКИ
БГ
Настройка
Описание
Автоматична на- Настройвате и записвате всички налични програми чрез антени или кабелни входове
стройка
(Вижте страница 30).
Ръчна настройка Настройвате и записвате програмите, които искате да управлявате ръчно
(Вижте страница 33).
Редакт. програма Редактирате програми (Вижте страница 35).
66
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройки на КАРТИНАТА
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до
PICTURE (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
КАРТИНА
Съотношение
●
Съветник за картината
●
●
OK
: 16:9
● Икономия на енергия: Интелигентен сензор
●
Режим на картина
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до
желаната от вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете
BACK (НАЗАД).
Преместване
●
: Ярък
●
Контраст
●
Яркост
50
100
●
Яркост
65
●
Цвят
●
Нюанс
●
Цв. топл.
●
Допълнително управление
●
Възстанови картина
60
0
0
R
G
W
C
Екран
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните настройки ма картината са описани, както следва:
Настройка
Съотношение
Съветник за
картината
БЪЛГАРСКИ
БГ
Описание
Променяте размера на изображенията така, че да ги виждате в оптимален размер
(Вижте страница 41).
Настройвате качеството на изображението и калибрирате екрана, следвайки инструкциите на
екрана.
Персонализираните опции ще се запишат като Eксперт1 в Режим на картина.
Стандартен
режим за настройка на стандартно качество на картината.
(Ниво на черното, Ниво на бялото, Нюанс, Цвят, Хоризонтална
острота, Вертикална острота, Задно осветление (само при LCD/LED
LCD телевизори))
режим, с който се задават предпочитаните от потребителя настройки на
Предпочитан
качеството на картината, а не стандартните.
(Ниво на черното, Ниво на бялото, Нюанс, Цвят, Острота, Динамичен контраст, Цв. топл., Задно осветление (само при LCD/LED LCD
телевизори))

БЕЛЕЖКА
yyАко премахнете тази настройка преди финалния етап, промените няма да бъдат отразени.
yyАко използвате съветника за картината, функцията за икономия на енергия ще се изключи
автоматично.
yyЗа да нулирате промените, направени чрез съветника за картината, активирайте Възстанови
картина, когато режимът на картината е настроен на Eксперт1.
yyВ режим RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC променените опции за Цвят, Нюанс и H/V острота не се
прилагат.
Икономия
енергия
на Понижава консумираната енергия, като регулира яркостта на екрана.
Опция
Интелигентен сензор
(само при плазмените телевизори) или
Автоматично (само
при LCD/LED LCD
телевизорите)
Изкл.
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
Най-подходящата яркост се регулира автоматично, за да е най-удачна за
условията на средата.
Функцията Икономия на енергия е изключена
Минимум/Средно/ Избирате нивото на яркост.
Mаксимум
Изкл. екран
Екранът се изключва след 3 секунди.

БЕЛЕЖКА
yyКогато изберете Изкл. видео, екранът ще се изключи след 3 секунди и ще се активира опцията
Изкл. видео .
yyАко настроите опциите “Икономия на енергия-Автоматично (в зависимост от модела) (с изключение на 22/26LV55**), Mаксимум”, функцията Задно осветление няма да е активна. (само при LCD/
LED LCD телевизори)
yyАко настроите “Икономия на енергия-Интелигентен сензор”, функциите Острота, Цвят, Цв.
топлина няма да е активна. (само при плазмени телевизори)
yyКогато изберете Aвтоматично, Задно осветление автоматично се настройва чрез интелигентния
сензор съобразно на условията в помещението към момента, в който интелигентният сензор се
намира в телевизора. (само при LCD TV/LED LCD TV)(с изключение на 22/26LV55**) (в зависимост
от модела)
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
Режим на картината
67
Описание
Избирате едно от предварително указаните изображения или персонализирате опциите във
всеки режим за най-добро качество на телевизионния екран. Можете да персонализирате и
разширени опции за всеки режим.
Наличните предварително указани режими за картината са различни в зависимост от модела
на телевизора.
Режим
Интелигентен сен- Регулира картината в съответствие с условията в помещението.
зор (само при LCD
телевизори)
Ярък
Настройвате видео изображението спрямо условията, увеличавайки контраста, яркостта, цвета и остротата.
Стандартен
Настройвате изображението за нормални условия на използване.
Оптимизирате консумацията на електрическа енергия.
(само при плазмени телевизори).
Кино,
Кино или
Кино
Bright Room
(само при плазмени телевизори).
Спорт
Снимка(в зависимост от модела)
Експерт

Това е спецификация, с която се оптимизират настройките на телевизора
за гледане в много светли помещения.
Оптимизирате видео изображението за интензивни и динамични действия, акцентирайки върху основните цветове като бяло, тревно или небесно синьо.
Оптимизирате видео изображението за бърз гейминг екран, както е например при компютрите или игрите.
Оптимизира неподвижното изображение като фото файл в USB режим.
»»например) при свързване на външното устройство като DSLR.
Настройвате детайлни настройки на видео изображението за видео експерти и обикновени зрители.
БЕЛЕЖКА
yyРежим на картината регулира телевизора за най-добър вид на картината. Избира предварително
зададена стойност в меню Режим на картината въз основа на категорията на програмата.
yyКогато е включена функцията „Интелигентен сензор”, картината се регулира автоматично, за да е
най-подходяща за условията в помещението.
yyМожете да регулирате Режим на картината и от Q. Menu.
(Автоматично енергоспестяване): максимизира понижението на използваната енергия без
yy
това да влошава качеството на картината. (само при плазмени телевизори).
Кино,
Bright Room”, функцията “Икономия на
yyАко настроите “Режим на картинатаенергия-Интелигентен сензор, Mинимум, Средно, Mаксимум” няма да е активна. (само при
плазмени телевизори).
”, “Икономия на енергия-Изкл., функцията Mинимум,
yyАко настроите “Режим на картинатаСредно, Mаксимум” няма да работи. (само при плазмени телевизори).
»»
Кино или
Кино (само при плазмени телевизори): това е режим за управление качеството на картината, който цели да ви осигури възможност да гледате филми вкъщи. Потребителят
ще може да се наслади на най-доброто ниво на задоволително качество на екрана за гледане на
всеки филм, без нужда от допълнителна настройка. Кино режимът придава оптимално качество на
екрана, когато е най-тъмен. Когато изберете режим
Кино,
Bright Room, съотношението
се променя на режим "Just scan".
»»
Кино (Експеримент на Томилсън Холман) представлява стандарт за аудио и видео сертифициране на THX, установен от Джордж Лукас, режисьор на филма "Междузвездни войни" и Томилсън. Това е продуктът, който ще бъде сертифициран в областта на THX дисплея и ще гарантира,
че качеството на екрана надвишава стандартната спецификация на дисплея както по отношение
на хардуер, така и на софтуер.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Игри
Оптимизирате видео изображението за кинематографски вид, за да се
наслаждавате на филмите така, както когато сте в киното.
68
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
TruMotion
(само при LCD/
LED LCD телевизори)
Описание
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
Използва се за най-доброто качество на картината без размазване на движението или шумове, дори когато се изведе скоростно изображение или изходен филмов формат.
Тази функция не е активна в режим RGB-PC,HDMI-PC =.
Ако активирате “TruMotion”, на екрана може да се появи шум.
В такъв случай задайте опция “TruMotion” на “Изкл.”.
Ако изберете “Режим на картина - Игра ”, задайте “TruMotion” на “Изкл.”.
Опция
ЕКРАН
Високо
Осигурява по-плавно движение на картината.
Ниско
Осигурява плавно движение на картината. Използвайте тази настройка
за обичайна употреба.
Изкл.
Изключва действието на TruMotion.
Потребител
Потребителят може да регулира поотделно нивото на опциите Judder и
Blur в TruMotion Operation.
Judder
Регулира шума в изображението.
Blur
Регулира последващото изображение на екрана.
Персонализира опциите на дисплея на компютъра.
Опция
БЪЛГАРСКИ
БГ
Резолюция
Избирате подходящата резолюция за вашите компютърни потребители.
Автоматично конфигуриране
Позиция
Указвате телевизорът да оптимизира автоматично опциите за дисплея на
телевизора.
Позиционирате изображението на подходящата позиция.
Размер
Настройвате размера на изображението.
Фаза
Елиминирате хоризонталните линии.
Нулиране
Възстановявате опциите за настройките по подразбиране.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
69
Основни опции за изображенията
Настройка
Задно осветление
(само при LCD/LED
LCD телевизори)
Описание
Настройвате яркостта на екрана чрез управление на задното LCD осветяване. Ако понижите нивото на яркостта, екранът ще стане по-тъмен, а консумацията на енергия ще се
намали без никаква загуба на сигнала.
yyАко използвате опциите “Икономия на енергия - Автоматично, Минимално,
Средно, Mаксимум", функцията "Задно осветяване” няма да е активна.
yyПредимства при използване на функцията "Задно осветяване”
- Консумацията на електроенергия се намалява до 60 %.
- Яркостта на черното намалява. (Тъй като черното е с по-голяма дълбочина,
можете да се възползвате от по-добро качество.)
- Можете да настроите яркостта и да запазите резолюцията на първоначалния
сигнал.
Контраст
Увеличавате или намалявате силата на видео сигнала. Можете да използвате Контраст, когато светлата част на снимката е наситена.
Регулира основното ниво на сигнала на картината.
Яркост
Острота
Цвят
Настройвате нивото на отчетливост по краищата между светлите и тъмните части на
картината.
Колкото по-ниско е нивото, толкова по-меко е изображението.
Настройвате интензитета на всички цветове.
Нюанс
Настройвате баланса между нивото на червения и зеления цвят.
Цв. топл.
Задайте на топли тонове за подчертаване на топлите цветове като червено или на
студени тонове, за да подчертаете хладните цветове като синьо.
Персонализирате допълнителните опции
Възстановявате опциите на всеки режим до фабричните им стойности по подразбиране.
БЕЛЕЖКА
В режим RBG-PC/HDMI-PC не можете да регулирате цвят, контраст и нюанс.
yy
БЪЛГАРСКИ
БГ
Допълнително или
експертно управление
Възстанови картина
70
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Разширени опции на изображението (в зависимост от модела)
БЪЛГАРСКИ
БГ
Настройка
Описание
Динамичен контраст
Оптимизира контраста, за да поддържа най-доброто му ниво според яркостта на екрана.
Картината се подобрява, като светлите части стават по-светли, а тъмните – по.тъмни.
Динамичен цвят
Регулира цветовете на екрана, така че да изглеждат по-живи, богати и ясни. Тази
настройка подобрява нюанса, наситеността и осветеността, така че червеният, синият,
зеленият и белият цвят изглеждат по-живи.
Чисто бяло
Прави областта на бялото на екрана по-ясна и отчетлива.
Цвят на кожа
Настройва тена на кожата на снимката така, че потребителят да излезе с цвят на кожата
си, най-близък до неговите/нейните предпочитания.
Намаляване шум
Намалява шума на екрана, без да намалява качеството на видеото.
Цифрово намаляване на шума
Отстранява шума в MPEG компресиран видеоматериал.
Гама
Можете да настроите яркостта на тъмните области и областите със средни нива на
сивото на картината.
»»Ниско: правите по-светли тъмните области и областите със средни нива на сивото на
картината.
»»Средно: подчертавате първоначалните нива на картината.
»»Високо: прави по-тъмни тъмните области и областите със средни нива на сивото на
картината.
Ниво на черното
астройва нивото на черното на екрана на подходящото ниво. Тази функция е налична
Н
за следните режими: AV (NTSC-M), HDMI, Компонентен или USB (само за плазмените
телевизори).
»»Ниско: отражението на екрана става по-тъмно.
»»Високо: отражението на екрана става по-ярко.
»»Автоматично: настройва нивото на черното на екрана автоматично на стойности "Високо" или "Ниско" в съответствие с нивото на входящия сигнал.
Грижа за очите
Когато екранът е прекалено ярък, регулира контраста на екрана автоматично. Затъмнява прекомерно ярките сцени.
Тази функция е дезактивирана в “Режим на картина-Ярък, Кино, Eксперт1, Eксперт2,
Интелигентен сензор.”
Реално кино или
режим кино
Правите така, че видеоклипове, заснети в режим филми, да изглеждат по-естествено,
елиминирайки ефекта на трептене.
DVD и Blu-ray филмите се заснемат при 24 кадъра в секунда. С помощта на LG
RealCinema всеки кадър се обработва последователно 5 пъти за 1/24 от секундата,
генерирайки 120 кадъра в секунда с TruMotion или 2 пъти за 1/24 от секундата, генерирайки 48 кадъра в секунда без TruMotion, като по този начин напълно се премахват
шумовете.
Цветови диапазон
Максимизирате използването на цветовете за подобряване на качеството на цветовете.
»»Стандартно: показва се стандартен набор от цветове.
»»Широко: повишавате броя на използваните цветове.
Подобряване на
ръбовете
Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото, така че да изглеждат естествено.
XVYCC
(опцията е налична в
режим "Кино" и "Експерт")
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
Тази функция пресъздава цветовете по-плътни.
Тази функция пресъздава плътните цветове в същата степен, както и конвенционалния
видео сигнал.
Тази функция е активна в режим “Режим на картина - Кино, Eксперт”, когато xvYCC
сигналът е вграден чрез HDMI.
Експертен модел
(наличен в режим
Експерт)
Това е моделът, необходим за настройките в експертен режим.
Тази функция е активна в “Pежим на картина - Eксперт”, докато гледате DTV.
Цветен филтър
С тази функция се филтрират специфични цветове във видео записи.
Можете да използвате RGB филтъра за настройване на наситеността и нюансите на
цветовете точно.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
71
Разширени опции на изображението (в зависимост от модела)
Настройка
Цв. топл.
Описание
Настройвате цялостния цвят на екрана, като промените базовата разцветка в бяло.
Плазмен телевизор
б. Mетод: 20 точки IRE
yyIRE (Институт за радио инженери) е модулът за показване на размера на видео
сигнала и може да се зададе за 5, 10,
15 - 100 плазмени телевизора. Можете да
регулирате червеното, зеленото и синьото
според всяка настройка.
yyЧервено/Зелено/Синьо: обхватът на настройване е от -50 дo +50.
в Отнася се за всички въведени данни
LCD/LED LCD
б. Mетод: 10 точки IRE
телевизори
yyМодел: вътрешен, външен
yyIRE (Институт на радио инженерите) е мерната единица за размер на видео сигнал
и може да се зададе на 10, 20, 30 - 100.
Може да настроите Червено, Зелено или
Синьо за всяка настройка.
yyОсветеност: тази функция извежда изчислената стойност на осветеността за 2,2
гама. Можете да въведете стойност за
осветеността при 100 IRE, след това търсената стойност за осветеността за 2,2 гама
се показва за всеки 10 стъпки от 10 IRE до
90 IRE.
yyЧервено/Зелено/Синьо: обхватът на настройване е от -50 дo +50.
в Отнася се за всички въведени данни
Като инструмент, използван от експертите за регулиране чрез тестови модели, не влияе
върху другите цветове, но може да се използва за селективно регулиране на шестте
цветови области (Червен/Зелен/Син/Циан/Магента/Жълт).
Разликата в цветовете може да не се забелязва, когато правите настройките за видео в
общия случай.
Регулира Червен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента.
Червен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента цвят: обхватът на настройване е от -30 дo +30.
Червен/Зелен/Син/Жълт/Циан, Магента нюанс: обхватът на настройване е от -30 дo
+30.
Тази функция не е активна в режим RGB-PC и HDMI-PC.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Система за управление на цветовете
а. Метод: 2 точки
yyМодел: вътрешен,
външен
yyКонтраст на
Червен/Зелен/Син
цвят, Яркост на
Червен/Зелен/Син
цвят: Диапазонът
на регулиране е
-50 ~ +50.
72
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
АУДИО настройки
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до AUDIO
(НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
АУДИО
Преместване
●
Авт. сила на звука
●
Clear Voice II
●
Баланс
●
Режим на звука
: Изкл.
3
0
R
L
: Стандартно
• Infinite Surround
: Изкл.
• Високи тонове 50
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от
вас настройка или опция
и натиснете OK.
OK
: Изкл.
• Ниски тонове
50
• Нулиране
●
Цифр. аудио изход: PCM
●
TV Високогов.
●
DTV аудио настройки: Автоматично
: Вкл.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете BACK (НАЗАД).
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните аудио настройки са описани, както следва.
Настройка
Описание
Авт. сила на
звука
Активирате Авт. сила на звука, за да запазите нивото на силата на звука при всяка смяна на
канала. Нивото на силата на звука може да не е синхронно поради различните характеристики
на сигнала на предавателите.
Clear Voice
Указвате дали да подобрите яснотата на човешкия глас. Когато активирате тази функция, можете да регулирате нивото на яснотата.

БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
yyАко изберете “Вкл.” за Clear Voice II, функцията "Infinite Surround" няма да работи.
yyИзбирате нива от ‘-6’ дo ’+6’.
Баланс
Настройвате баланса между левия и десния високоговорител съобразно с условията в помещението.
Режим на звука
Избирате един от предварително зададените режими за звука или персонализирате опциите
във всеки режим.
Режим
Стандартен
Избирате в кои случаи искате да използвате звук със стандартно качество.
Музика
Избирате кога да слушате музика.
Кино
Избирате кога да гледате филми.
Спорт
Избирате кога да гледате спортни събития.
Игри
Избирате кога да играете игри.
Опция
Infinite Surround
Infinite Surround е патентована технология на LG за обработка на звук, която постига дълбочина на съраунд звук 5,1 с предните два високоговорителя.
Високи тонове
Управлявате доминиращите звуци. Когато активирате високите тонове, ще
се усили звука във високия честотен обхват.
Ниски тонове
Управлявате по-меките звуци. Когато активирате ниските тонове, ще се усили звука в по-слабия честотен обхват.
Нулиране
Нулирате режима на звука на настройките му по подразбиране.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
73
Описание
Цифров аудио Тази функция ви позволява да изберете предпочитания от вас Цифр. аудио изход.
изход
Ако съществува опция Dolby Digital изборът на "Автоматично" в менюто "Цифр. аудио изход"
ще зададе SPDIF(Sony
Philips Digital InterFace) изходен формат на Dolby Digital.
Ако в менюто на Цифр. аудио изход бъде избрана опция "Автоматичен", без да е наличен
режим Dolby Digital, SPDIF форматът ще бъде PCM (Модулиране с пулсиращ код).
Дори ако в канала, който излъчва Dolby Digital Audio, са избрани езици както за Dolby Digital,
така и за аудио, ще се възпроизвежда само
Digital Audio.
Елемент
Автоматично
PCM
TV Високогов.
Аудио вход
Цифров аудио изход
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Всички
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Включва вътрешния високоговорител на телевизора, когато се използва външна Hi-Fi система.
Можете да използвате високоговорителя на телевизора като аудио изход, дори ако няма нито
един видео вход.

БЕЛЕЖКА
yyКогато високоговорителят на телевизора е изключен, докато системата за домашно
кино Simplink работи, изходящият звук автоматично превключва на нейния високоговорител, но в момента, в който се включи и високоговорителя на телевизора , звукът се пренасочва към него.
yyНякои менюта в АУДИО не са активни, докато TV Високогов. е Изкл.
Режим
Автоматично
Автоматично се генерира в следната последователност HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG. (с изключение на Италия)
Автоматично се генерира в следната последователност HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital. (с изключение на Италия)
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Позволява на потребителите да изберат желания от тях звук.
ex) Ако изберете MPEG, изходящият формат винаги ще е MPEG.
Ако форматът MPEG не се поддържа, на негово място ще бъде определен друг тип звук.
Вижте страница ��������������������������
(Избор на език за аудио)
БЪЛГАРСКИ
БГ
Настройка на
Когато във входящия сигнал съществуват различни аудио типове, тази функция позволява да
звука за DTV
изберете желания от вас
(само в цифров звук.
режим)
74
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Стерео/Двойно приемане (само в аналогов режим)
Когато е избрана определена програма, информацията за звука за този канал се извежда с номера
на програмата
и името на канала.
1 Натиснете Q. MENU и след това бутоните за навигация, за да влезете в Aудио или Aудио език,
след което натиснете OK.
2 Натиснете бутона за навигация, за да преминете до изхода за звук, и натиснете OK.
Излъчване
Моно
Стерео
Dual
На екрана
МОНО
СТЕРЕО
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Избор на моно звук
Ако стерео сигналът е слаб при стерео настройки, можете да преминете на моно. При моно режим яснотата на звука се подобрява.
yy
Избор на езици за излъчване в двуезичен вариант
Ако дадена програма се приема на два езика (двуезична), можете да превключите на режими
DUAL I, DUAL II или DUAL I+II.
DUAL II или DUAL I+II.
БЪЛГАРСКИ
БГ
DUAL I Излъчва основния език на излъчване до високоговорителите.
DUAL II Излъчва втория език на излъчване до високоговорителите.
DUAL I+II
Изпраща по един език до всеки от високоговорителите.
NICAM приемане (само в аналогов режим)
Ако телевизорът е снабден с приемник за NICAM, това означава, че може да приема висококачествен NICAM (Near
Instantaneous Companding аудио Multiplex) цифров звук.
Звукът може да бъде избран съобразно с типа на полученото съдържание.
1 Когато се получи NICAM mono (NICAM моно), можете да изберете NICAM MONO или FM MONO.
2
Когато се получи NICAM stereo (NICAM стерео), можете да изберете NICAM STEREO или FM
MONO.
Ако стерео сигналът е слаб, превключете на FM MONO.
3 Когато се получи NICAM dual (NICAM двойно), може да изберете NICAM DUAL I, NICAM DUAL II
или NICAM DUAL I+II или FM MONO.
Избор на тип звук за високоговорителя
В режими AV, Компонент, RGB и HDMI можете да изберете изходящ звук за високоговорителите
вляво и вдясно.
Изберете изходящ звук.
L+R: аудио сигналът от аудио входа L се изпраща до левия високоговорител, а аудио сигналът от
аудио входа R се изпраща до десния високоговорител.
L+L: аудио сигналът от аудио входа L се изпраща до левия и десния високоговорител.
R+R: аудио сигналът от аудио входа R се изпраща до левия и десния високоговорител.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройки на ЧАСА
75
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до TIME (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
ЧАС
●
Преместване OK
Часовник
● Време изкл.
: Изкл.
● Време вкл.
: Изкл.
● Таймер за сън
: Изкл.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от
вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете BACK (НАЗАД).
4 След като приключите, натиснете , натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните настройки за часа са описани, както следва.
Настройка
Часовник
Описание
Указвате час, дата, часова зона и лятно часово време.
Часът ще се настрои автоматично в зависимост от цифровия сигнал на канала, който съдържа информация за времето, предоставена от съответния предавател. Ако няма такава
практика, настройте текущия час и дата ръчно.

yyЧасът на телевизора се настройва въз основа на информацията за изместване на
времето в часовите зони и GMT (Средно време по Гринуич), което се получава заедно с
излъчвания сигнал, при което часът се настройва автоматично от цифровия сигнал.
yyКогато името на града в часовата зона се измести, можете да смените часа с 1 час.
yyЧасовата зона може да се настрои на автоматичен режим.

Часова зона
Магадан, Камчатка
Владивосток
Якутск
Иркутск
Красноярск
Омск
Екатерининбург
Москва, Самара
Калининград
Тази таблица изобразява часовата зона с 9 области в
Русия, а когато потребителят избере часовата зона за
своята област, тя автоматично настройва часа за съответното място.
Но макар че потребителят е избрал своята област, ако
не се осигурява изместване на локалното време от
излъчващата станция или ако информацията за дадения район не съответства, потребителят може да избере
опцията "Изместване" от часовата зона, за да настрои
точния час.
БЪЛГАРСКИ
БГ
БЕЛЕЖКА
76
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
Час за изключване/час за
включване
Описание
Указвате опцията телевизорът да се включва или изключва автоматично в определен час. За
да използвате тази функция, трябва да укажете предварително текущия час и дата.

БЕЛЕЖКА
yyАко не натиснете нито един бутон в продължение на 2 часа след като телевизорът
е включен, той преминава в режим на готовност автоматично.(С изключение на
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
yyАко укажете както часа на изключване, така и часа на включване да са едни и същи,
функцията час на изключване ще бъде с приоритет пред функцията час на включване.
Таймер за реУказвате момента, в който телевизорът да се изключи Когато изключите телевизора и след
жим на неактив- това го включите отново, функцията "Sleep timer" ще бъде настроена на изключена.
ност
Настройки за ЗАКЛЮЧВАНЕ
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
БЪЛГАРСКИ
БГ
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до LOCK
ЗАКЛЮЧВАНЕ
●
Настройка парола
●
Система за заключване
●
(НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
Преместване OK
: Изкл.
Блокиране на програма
● Препоръчителен родителски контрол : Блокиране изкл.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната
●
●
Блокиране на входа
Заключване на клавиатурата
: Изкл.
от вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете BACK (НАЗАД).
4 След като приключите, натиснете, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните настройки за заключване са описани, както следва.
Настройка
Описание
Система на
заключване
Активирате или дезактивирате системата на заключване.
Настройка на
парола
Сменяте 4-цифрената парола. ПИН кодът по подразбиране е “0 0 0 0”.
Ако сте избрали Франция като Страна, паролата няма да бъде ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, а ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Ако сте избрали Франция като Страна, паролата не може да се зададе като ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ако забравите паролата си, натиснете ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ от дистанционното управление.
Блокиране на
програма
Блокирате програмите, които съдържат неподходящо съдържание за деца, като натиснете
зеления бутон. Иконата за заключване се появява пред блокираните програми. Програмите
могат да се изберат, но екранът ще остане празен, а звукът - изключен.
За да гледате заключен канал, въведете паролата.
Може да използвате тази функция и в Система за заключване ”Вкл.”
Препоръчите- Тази функция работи в съответствие с информация от излъчващия канал. Затова ако сигналът
лен родителразполага с неточна информация, тази функция не е активна.
ски контрол.
За да получите достъп до това меню, е необходима парола.
(само в цифров Този набор настройки се програмира с цел да запомните на коя опция е настроено последно,
режим)
дори ако изключите.
Предпазва децата от гледане на определени телевизионни канали, предназначени за възрастни съобразно определените ограничения.
За да гледате отново блокирана програма, въведете паролата.
Спецификациите са различни според държавата.
Блокиране на Блокира подаваното съдържание.
входа
Може да използвате тази функция и в Система за заключване ”Вкл.”
Заключване на Заключвате или отключвате бутоните на телевизора.
клавишите
77
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
Настройки за ОПЦИЯ
ОПЦИЯ
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
●
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до
Преместване
OK
Език (Език)
● Страна
: Великобритания
● Помощ за лица с увреждания
OPTION (ОПЦИЯ) и натиснете OK.
● ISM метод
: Нормален
● Фабр. нулиране
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете BACK
(НАЗАД).
● Задаване на ID
:1
● Настройка на режим
: Използване у дома
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните общи настройки са описани, както следва.
Настройка
Език
Описание
Избирате език за дисплея или звука.
Опция
Език на менюто
Изберете желания от вас език.
Език на звука
Аудио функцията позволява да изберете предпочитания от вас
език.
Ако за избрания език не се излъчват аудио данни, ще се пусне звук
на езика по подразбиране.
OSD информация за аудио език
N.A
Състояние
Не е налично
MPEG аудио
Dolby Digital аудио
Аудио за “Потискане на визуални
настройки”

Аудио за “Потискане на слушане”
Dolby Digital Plus аудио
HE-AAC
Език на субтитрите
HE-AAC аудио
При излъчване на субтитри на два или повече езика използвайте
функцията за субтитриране. Ако за избрания език не се излъчват
субтитри, ще се пуснат субтитри на езика по подразбиране.
OSD информация за езика на субтитрите
Дисплей
N.A
Състояние
Не е налично
Субтитри на телетекст

Език на текст

Субтитри за опция “Труден за
чуване”
В цифров режим използвайте функцията за език на текста, когато
в него се излъчват два или повече езика. Ако за избрания език не
се излъчват телетекст, ще се пусне страницата на текста на езика
по подразбиране.
БЕЛЕЖКА
yyКогато езиците, които сте избрали за Audio Language (Аудио език), Subtitle Language
(Език на субтитрите) и Text Language не се поддържат може да изберете език във вторична категория.
yyЗвукът за аудио/субтитрите могат да се изведат в по-опростен вид с излъчване на 1 до
3 знака от доставчика на услугата.
yyКогато избирате допълнителна опция Аудио (Аудио за “Потискане на визуални опции/
слушане”), телевизорът може да изведе част от основния аудио звук.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Дисплей
78
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
Страна
Описание
Избирате желаната страна.

БЕЛЕЖКА
yyАко не завършите настройката на ръководството за инсталация, като натиснете бутона
НАЗАД или ако не получавате отговор от OSD (екранния дисплей), менюто на инсталацията ще се появява непрекъснато, докато тя завърши, независимо кога ще се включи
телевизорът.
yyАко изберете грешна локална страна, е възможно телетекстът да не се появява правилно
на екрана и да възникнат някои други проблеми по време на работата с телетекста.
yyCI (общият интерфейс) функцията може да не може да се изпълни съобразно местни
условия на разпространение.
yyБутоните за управление на DTV режима може да не функционират изправно съобразно
местните условия на разпространение.
yyВ страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на цифровото разпространение,
някои DTV функции може да не работят в зависимост от местните условия на разпространение.
yyНастройката за страната "UK" трябва да се активира единствено във Великобритания.
yyАко настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат налични европейски наземни
програми за цифрово стандартно разпространение, но някои DTV функции може да не
работят изправно.
Помощ за лица
с увреждания
(само в цифров
режим)
Опция
Труден за чуване
Тази функция е предназначена за хората с нарушен слух.
Аудио описание
БЪЛГАРСКИ
БГ
Тази функция е предназначена за слепи хора, която освен основния звук осигурява и обяснителни аудио бележки, които описват
текущото действие в телевизионна програма.
Ако изберете да включите описание на аудио, основният звук и
аудио описанието ще се осигуряват единствено за онези програми, които имат включени описания за аудио.
Сила
на Променя силата на звука на описанието на аудио
звука
Бипване
Чува се бипване, когато е избрана програма с информация за описанието на аудио.
ISM метод
Стоп-кадър или неподвижна картина на екрана за продължителен период от време поражда
(само при плазме- генериране на фантомно изображение,
ни телевизори)
оставащо на екрана до момента, в който не промените образа. Избягвайте да оставяте
статично изображение на екрана продължително време.
Опция
Изчистване
Орбитър
Изчистване на екрана
Функцията "Изчистване" премахва постоянните изображения от
екрана.
Забележка: прекомерно задържано изображение може да не може
да се изчисти по никакъв начин, дори с функцията "Изчистване".
Орбитър може да помогне за предотвратяването появата на фантомно изображение. Но най-добрият вариант е да не се позволява
статично изображение да остава прекалено дълго време
на екрана. За да се избегне появата на постоянно изображение на
екрана, той извършва леки движения на всеки 2 минути.
Цветният блок и леко движещият се екран, заедно с белия цветен
модел, се показват, редувайки се. Трудно е да се забележи последващото изображение, появило се в момента, в който временното последващо изображение бива отстранявано и цветният
модел е активен.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Настройка
Индикатор на
захранването
(само при LCD/
LED LCD телевизори)
Data Service
(само в Ирландия.)
Фабр. нулиране
79
Описание
Указвате включване или изключване на светлинния индикатор на телевизора.
Ако изберете 3D режим, индикаторът за мощност автоматично ще се изключи.
Опция
Standby светлина
Указвате да се включи или изключи светлинния индикатор в режим
на готовност.
ВКЛ. Светлина
Указвате да се включи или изключи светлинния индикатор, когато
включите захранването.
Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG (цифров телетекст) и
Телетекст, ако и двата режима са налични едновременно.
Тази функция инициализира всички настройки.

БЕЛЕЖКА
yyВ меню Lock System “On” (Система заключване с опция “Вкл.”), ако забравите
паролата си, натиснете ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ от дистанционното управление.
Задаване На ID
Добавяте идентификатор на включените устройства
Настройка на
режим
Изборът по подразбиране е “Използване у дома”. За най-качествена картина в домашни
условия препоръчваме телевизорът да е настроен на “Използване у дома”.
Опция
Изберете тази опция за използване у дома.
Демо в магазина
Изберете тази опция за използване в магазини за продажба на
дребно.
Указвате някои функции на телевизора да се забавят. Можете да
отмените демо режима, като натиснете произволен бутон с изключение на бутона за сила на звука и за изключване на звука.

Демо режим
БЕЛЕЖКА
yyНе е възможно да използвате Демо режим в режим Използване у дома.
yyВ режим Демо в магазина Демо режимът автоматично се
задава на опция Вкл..
yyСлед като Демо режимът бъде зададен на опция Изкл. в
Демо в магазина, Демо режимът не се активира и единствено екранът се връща към началното си състояние.
yyЕкранът се връща към началното си състояние автоматично
след 5 минути в Демо режим.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Използване у дома
80
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
МРЕЖОВИ настройки
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
(в зависимост от модела)
МРЕЖА
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до главните менюта.
Преместване
●
Мрежова настройка
: Кабелна
●
Мрежова настройка
: Интернет не е свързан
2 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до
NETWORK (НАСТРОЙКА) и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до
желаната от вас настройка или опция и натиснете OK.
- За да се върнете на предишното ниво, натиснете
BACK (НАЗАД).
4 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
Наличните мрежови настройки са описани, както следва.
Настройка
Мрежова настройка
Описание
Конфигурирайте мрежовите настройки (Вижте страница 52).
Състояние на мрежата
Показва се състоянието на мрежата (Вижте страница 53).
OK
БЪЛГАРСКИ
БГ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
81
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Свързвате различни външни устройства с телевизора и превключвате режимите за входния сигнал,
за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването
на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.
Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютри, гейминг устройства и други външни устройства.
БЕЛЕЖКА
Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR, непременно вклюyy
чете входния кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер
или VCR. За подробности относно записването, направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
yy
Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на
yy
телевизионните портове.
БЪЛГАРСКИ
БГ
82
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Общ преглед на връзката
Свържете различни външни устройства с портовете на задния панел на телевизора.
1 Открийте външно устройство, което искате да включите в своя телевизор, както е показано на
следната фигура.
2 Проверете типа свързване на външното устройство.
3 Отидете на съответната фигура и проверете детайлите за връзката.
HD приемник
HDMI – Вижте
страница 83
DVI – Вижте страница 83
Компонентен – Вижте
страница 83
Композитен –Вижте
страница 84
БЪЛГАРСКИ
БГ
Високоговорител
DVD
VCR
HDMI – Вижте
страница 83
DVI – Вижте страница 83
Компонентен – Вижте
страница 83
Композитен – Вижте
страница 84
Euro Scart – Вижте
страница 84
Композитен – Вижте
страница 84
Euro Scart – Вижте
страница 84
USB
Цифров – Вижте
страница 86
Съхранение в паметта –
Вижте страница 87
Четец на карта
с памет – Вижте
страница 87
Компютър
Гейминг устройство
HDMI – Вижте страница 85
DVI – Вижте страница 85
RGB – Вижте страница 85
HDMI – Вижте
страница 83
Компонентен – Вижте
страница 83
Композитен – Вижте
страница 84
БЕЛЕЖКА
Ако включвате гейминг устройство в телевизора, използвайте кабела, предоставен с това
yy
устройство.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Този раздел с информация ЗА ИЗГРАЖyy
ДАНЕТО НА ВРЪЗКИ си служи основно с
диаграми за моделите 50/60PZ55***.
Показаното изображение може да се разyy
личава от вашия телевизор.
Свързване с HD приемник,
DVD или VCR
83
Връзка DVI към HDMI
Предава цифровия видео сигнал от външно
устройство на телевизора. Свързвате външното
устройство с телевизора чрез DVI-HDMI кабела,
както е показано на следната фигура. За да се
предаде аудио сигнал, е необходимо да включите аудио кабел.
Свържете HD приемник, DVD или VCR плейър
с телевизора и изберете подходящия режим на
вход.
HDMI свързване
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
външно устройство на телевизора. Свързвате
външното устройство с телевизора чрез HDMI
кабела, както е показано на следната фигура.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Свързване на компоненти
Предава аналоговите видео и аудио сигнали от
външно устройство на телевизора. Свързвате
външното устройство с телевизора чрез компонентния кабел, както е показано на следната
фигура.
БЕЛЕЖКА
Когато използва HDMI кабел, телевиyy
зорът може да получава аудио и видео
сигнали едновременно.
Ако DVD устройството не поддържа
yy
автоматичен HDMI, трябва да настроите
изходящата разделителна способност по
съответния начин.
Проверете дали HDMI кабелът е висоyy
коскоростен HDMI кабел. Ако HDMI кабелът не е високоскоростен HDMI кабел,
на екрана ще се появи трептене. Използвайте високоскоростен HDMI кабел.
84
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Свързване чрез Euro Scart
Връзка чрез композитен кабел
Предава видео и аудио сигнали от външно
устройство на телевизора. Свържете външно
устройство с телевизора чрез Euro Scart кабел,
както е показано на следната фигура. За да се
изведат изображенията чрез функцията прогресивно търсене, непременно използвайте Euro
Scart кабел.
Предава аналоговите видео и аудио сигнали от
външно устройство на телевизора. Свързвате
външното устройство с телевизора чрез композитния кабел, както е показано на следната
фигура.
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Изход
Тип
Сила на тока
режим на въвеждане
1
2
Ако разполагате с моно VCR, свържеyy
те аудио кабела от VCR към АУДИО L/
MОНО жака на телевизора.
AV1
(изход1 на
телевизора
)
AV2
(Изход2 за
монитор
)
Цифрова телевизия
X
O
Аналогова телевизия, AV
Аналогова
телевизия
O
Компонентен / RGB
Аналогова
телевизия
X
HDMI
Аналогова
телевизия
X
Изход за телевизор: отвежда аналогови телевизионни сигнали.
Изход за монитор: извежда текущото изображение на екрана.
БЕЛЕЖКА
Всички използвани Euro scart кабели
yy
трябва да са със защитен сигнал.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Свързване с компютър
БЕЛЕЖКА
yy
За най-добро качество на изображението е препоръчително да използвате
телевизора с HDMI връзка.
85
Връзка DVI към HDMI
Предава се цифров видео сигнал от компютъра ви към телевизора. Свързвате компютъра
с телевизора чрез DVI-HDMI кабела, както е
показано на следната фигура. За да се предаде
аудио сигнал, е необходимо да включите аудио
кабел.
БЪЛГАРСКИ
БГ
HDMI свързване
RGB свързване
Предава цифровите видео и аудио сигнали от
компютъра ви на телевизора. Свържете компютъра с телевизора чрез HDMI кабела, както е
показано на следната фигура.
Предава се аналогов видео сигнал от компютъра ви към телевизора. Свързвате компютъра с
телевизора чрез предоставения D-sub 15-щифтов сигнален кабел, както е показано на следните фигури. За да се предаде аудио сигнал, е
необходимо да включите аудио кабел.
86
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Избягвайте да оставяте неподвижно изоyy
бражение на екрана за дълъг период от
време. Фиксираното изображение може
да се отпечата трайно върху екрана;
използвайте скрийнсейвър винаги, когато
е възможно.
Възможно е да се появят смущения,
yy
свързани с резолюцията, вертикални модели, контраста или яркостта в работен
режим на компютъра. Променете резолюцията на работния режим на компютъра, сменете скоростта на опресняване
или настройте яркостта и контраста от
съответното меню, докато картината се
проясни. Ако скоростта на опресняване
на графичната карта на компютъра не
може да се промени, сменете самата
графична карта или се консултирайте с
нейния производител.
Синхронизиращата форма на входа е отyy
делна за хоризонталната и вертикалната
честота.
Препоръчваме използване на
yy
1920x 1080, 60 Hz (С изключение на
42/50PT****, 42/50PW****, 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**), 1024x768,
60 Hz(Само 42/50PT****, 42/50PW****)
1360 x768, 60 Hz(Само 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**����������
) в компютърен режим; тези настройки следва да
осигурят най-добро качество на картината.
Свържете сигналния кабел от изходния
yy
порт за монитор на компютъра към порт
RGB (PC) на телевизора или сигналния
кабел от HDMI на компютъра с порта
HDMI IN (или HDMI/DVI IN) на телевизора.
Свързване на аудио кабел от компютъра
yy
към аудио-входа на телевизора. (аудио
кабели, не са включени в телевизора).
Ако използвате звукова карта, регулира
yy
звук компютър, както се изисква.
Ако графичната карта на компютъра не
yy
изход цифров и аналогов RGB едновременно, свържете само един от RGB или
HDMI за (или HDMI / DVI В) за показване
на PC-изхода на телевизора.
ДОС режим може да не работи в завиyy
симост от видео картата, ако използвате
HDMI към DVI кабел.
Ако използвате твърде дълъг RGB-PC
yy
кабел, може да има интерференция на
екрана. Препоръчваме да използвате на
по 5 метра кабел. Това осигурява найдоброто качество на картината.
Свързване с аудио система
Използвайте външна аудио система вместо
вградения високоговорител.
БЕЛЕЖКА
Ако използвате външно аудио
yy
устройство вместо вградения
високоговорител, изключете опцията за
високоговорител на телевизора (Вижте
страница 73).
Свързване на цифрова оптична
аудио система
Предава цифров аудио сигнал от телевизора
към външно устройство. Свързвате външното
устройство с телевизора чрез оптичния аудио
кабел, както е показано на следната фигура.
БЕЛЕЖКА
Не насочвайте погледа си към порта на
yy
оптичния изход. Поглеждането по посока на лазерния лъч може да повреди
зрението ви.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
Свързване на слушалки
(С изключение на 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Предава сигнала от слушалките от телевизора
към външно устройство. Свързвате външното
устройство с телевизора чрез слушалките, както е показано на следната фигура.
87
Свързване с USB
Свързвате USB устройство за съхранение като
USB флаш памет, външен твърд диск или четец
на USB карти с памет с телевизора и отваряте
менюто “Моя медия”, за да използвате различни
мултимедийни файлове. Вижте “Включване на
USB устройство за съхранение” на страница 54 и
“Преглед на файлове” на страница 55 .
или
АУДИО елементите от менюто са забyy
ранени при свързване на слушалки.
При промяна на AV РЕЖИМ, свързани
yy
с слушалки, промяната се прилага за
видео, но не и за аудио.
Оптичен цифров аудио количества не
yy
е на разположение, когато свързване
на слушалки.
Съпротивление на слушалки: 16 Ω
yy
Максимална изходна мощност на слуyy
шалки: от 10 mW до 15 mW
yyРазмер на жака на слушалките : 0.35 cm
Свързване със CI модул
Вижте шифрованите (платените) услуги в цифров телевизионен режим.
Вижте страница 37.
Маркирайте тази точка,
както е показано, и поставете CI модула.
БЕЛЕЖКА
Проверете дали CI модул е поставен в
yy
слота за PCMCIA в правилната посока.
Ако модулът не е поставена правилно,
това може да причини увреждане на
телевизора и слота за PCMCIA картата.
БЪЛГАРСКИ
БГ
БЕЛЕЖКА
88
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
SIMPLINK свързване
Не.
Описание
Показва се телевизионният канал, гледан
1
последно.
Възпроизвежда се диск Когато няколко диска
2 са на разположение, заглавието на диска се
появява в долната част на екрана.
Използвайте дистанционното управление на
телевизора за контрол над AV устройството,
свързано с HDMI кабела чрез HDMI-CEC. Вашият телевизор работи само с устройствата, които
поддържат HDMI-CEC.


3 Управлявате включения VCR.
Свържете единия край на HDMI кабела с
HDMI/DVI ВХОДА или HDMI ВХОДА на гърба
на телевизора с другия край на устройството
SIMPLINK.

4
В безжична външна среда функцията SIMPLINK
не се поддържа.
БЕЛЕЖКА
БЪЛГАРСКИ
БГ
Ако свързаното устройство не поддърyy
жа HDMI-CEC, функцията SIMPLINK не
е активна.
За да използвате SIMPLINK, трябва да
yy
разполагате с високоскоростен HDMI
кабел със *CEC функция. (*CEC: Управление на потребителска електроника).
Активиране на функцията
SIMPLINK
1 Натиснете SIMPINK за достъп до менютата
SIMPLINK.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до Вкл..
3 Натиснете бутоните за навигация, за да
преминете до едно от следните устройства
и натиснете OK.
Показаното изображение може да се
yy
различава от вашия телевизор.
OK
◄
Изход
Вкл.
►
1
Гледане на телевизия
2
ДИСК
3
VCR
4
HDD
VCRзаписващо устройство
5
Високоговорител
◄
TV Високогов.
Избрано устройство
Когато има свързано
устройство (показва
се в ярки цветове)
►
Когато няма
свързано устройство (показва се
в сиво)


Изпълнение на HDD записи: управлявате
записите, записани в HDD.
Аудио изход към високоговорител за домашно
кино или аудио изход към телевизор: сменя
5 аудио изхода между високоговорителя за
домашно кино и високоговорителя на телевизора.
- Пред избраното устройство се появява отметка.
- Наличните устройства се извеждат в светъл цвят.
- Устройствата, които не са налични, се появяват в
сив цвят.
4 Управлявате избраното AV устройство.
- Директно възпроизвеждане: след като включите
AV устройствата си с телевизора, можете директно да ги управлявате и да пускате мултимедийно
съдържание от тях без допълнително настройване.
- Избор на AV устройство: можете да изберете едно
от AV устройствата, включени към телевизора.
- Възпроизвеждане от диск: управлявате свързаните AV устройства от бутоните за навигация, както и
бутони OK,
и
.
- Изключване на всички устройства: когато изключите телевизора, всички свързани с него устройства
също се изключват.
- Превключване на аудио изхода: осигурява лесен
начин да превключите на режим без аудио.
- Включен режим за синхронизиране: когато започне работа оборудване с функция Simplink, включено
към HDMI терминал, телевизорът автоматично ще
се включи.
БЕЛЕЖКА
Ако промените входния източник с
yy
натискане на ВХОД, функцията за напредъка на процесите в устройството
SIMPLINK ще бъде преустановена.
Ако изберете устройство с функция
yy
за домашно кино, звуковият изход
автоматично ще превключи на високоговорителя за домашно кино и този на
телевизора ще се изключи.
Ако свързана SIMPLINK система за доyy
машно кино не може да възпроизведе
звук от телевизора, свържете ЦИФРОВИЯ АУДИО ИЗХОД на гърба на телевизора с ЦИФРОВИЯ АУДИО ВХОД
на гърба на устройството SIMPLINK с
помощта на оптичен кабел.
ТЕЛЕТЕКСТ
ТЕЛЕТЕКСТ
yy
Тази функция не се предлага във всички
държави.
Телетекстът е услуга, която се излъчва безплатно от повечето телевизионни канали и
така предоставя актуална информация относно
новини, времето, програмата на телевизията,
цени на акции и много други теми.
Декодерът на телетекста на този телевизор
поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT.
SIMPLE (стандартен текст) се състои от номерата на страниците, които изберете с директно
въвеждане на съответния номер на страница.
TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, позволяващи бърз и лесен избор на информация
от телетекста.
Включване/изключване
SIMPLE текст
Избор на страница
1 Въведете номера на желаната от вас страница във вид на трицифрено число, като
използвате бутоните с ЧИСЛА. Ако докато
избирате натиснете грешно число, трябва
да въведете и трите цифри и след това да
въведете отново верния номер на страницата.
2 Бутонът P
може да се използва за избор на предишната или следващата страница.
TOP текст
Ръководството на потребителя представя
четири полета - червено, зелено, жълто и синьо
в най-долната част на екрана. Жълтото поле
обозначава следващата група, а синьото полет
обозначава следващия блок.
Избор на блок / група / страница
1 Със синия бутон можете да преминавате от
един блок в друг.
2 С помощта на жълтия бутон можете да преминете на следващата група с автоматично
прехвърляне на следващия блок.
3 С помощта на зеления бутон можете да
преминете на следващата съществуваща
страница с автоматично прехвърляне на
следваща група.
4 AМожете да използвате и бутона P ^ .
С червения бутон се връщате на предишния
си избор. Можете да използвате и бутона P
v.
Избор на пряка страница
Както в режима на системата за телетекст
"SIMPLE", можете да изберете страница, като я
въведете във вид на трицифрено число чрез
бутоните "ЧИСЛА" в режим "НАЙ-ГОРЕ".
БЪЛГАРСКИ
БГ
За да преминете към телетекста, натиснете бутона TЕКСТ. Началната страница на последната прегледана страница се появява на екрана.
Номерата на две страници, името на телевизионния канал и час и дата се появяват в
заглавния ред на екрана. Номерът на първата
страница обозначава избора ви, а вторият
посочва текущо изведената страница.
За да изключите телетекста, натиснете бутона
TЕКСТ. Връща се предишният режим.
89
90
ТЕЛЕТЕКСТ
Fastext
ꔾ Час
Страниците с телетекст са с цветна идентификация по края на екрана и се избират с натискане на бутона в съответния цвят.
Избор на страница
1 Натиснете бутона T.OPT и след това с помощта на клавишите за навигация изберете
меню
. Показва се индексната страница.
2 Можете да изберете страниците, които са с
цветна идентификация по края на екрана с
бутони в cъответния цвят.
3 Както в режима на системата за телетекст
"SIMPLE", можете да изберете страница,
като я въведете във вид на трицифрено
число чрез бутоните "ЧИСЛА" в режим
"FASTEXT".
4 Бутонът P
БЪЛГАРСКИ
БГ
може да се използва за избор на предишната или следващата страница.
Специфични функции на
телетекста
Натиснете бутона T. OPT и след това с помощта на клавишите за навигация изберете
менюто Текстова опция.
Когато гледате дадена телевизионна
програма, изберете това меню, ако искате
да виждате информация за часа в горния
десен край на екрана.
В режим на телетекст натиснете този бутон,
за да изберете номер на допълнителна
страница. Номерът на допълнителната
страница се появява в долната част на
екрана. За да задържите или промените
допълнителната страница, натиснете бутоните Червен/Зелен,< > или ЧИСЛОВИТЕ
КЛАВИШИ.
ꕀ Задръж
Спира автоматичната смяна на страниците,
която се появява, ако страница от телетекста се състои от 2 или повече допълнителни страници.
Броят допълнителни страници и показаната
в момента допълнителна страница обикновено се показва на екрана под часа. Ако
изберете това меню, символът за спиране
се появява в горния ляв край на екрана, а
автоматичната смяна на страниците не е
активна.
ꔽ Покажи
Изберете това меню, за да изведете скрита
информация от типа на решения на загадки
или пъзели.
Опции за
текст
Индекс
Време
Задържане
Разкриване
Актуализиране
Затваряне
ꔻ Индекс
ꔼ Актуализиране
Показва картината на телевизора на екрана,
като същевременно изчаква нова страница
от телетекста. Дисплеят се появява в горния
ляв край на екрана. След като актуализираната страница вече е достъпна, дисплеят
ще приеме съответния номер на страница.
Изберете това меню отново, за да прегледате актуализираната страница на телетекста.
Избирате всяка от индексните страници.
БЕЛЕЖКА
Във Великобритания (в цифров режим),
yy
бутонът T. OPT не е активен.
ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ
91
ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ
yy
Тази функция е активна единствено във
Великобритания и Ирландия.
Телевизорът ви осигурява достъп до цифров
телетекст, значително подобрен в различни
аспекти като текст,
графични изображения и др. Цифровият телетекст има достъп до специфични услуги, свързани с него и такива, които излъчват цифров
телетекст.
Телетекст в цифровите услуги
Телетекст в обхвата на цифровите услуги
1 Натиснете числовия бутон или P
2 За да преминете на телетекста, натиснете
бутона TЕКСТ или цветните бутони.
3 Следвайте индикациите на цифровия
1 Натиснете числовия бутон или P
, за да
изберете цифрова услуга, която излъчва
цифров телетекст.
2 Следвайте индикациите на цифровия
телетекст и се придвижете на следващата
стъпка, като натиснете бутон ТЕКСТ, OК,
бутон за навигация, Червен, Зелен, Жълт,
Син или ЧИСЛОВ бутон и др.
3 За да промените опциите за услугата цифров телетекст, изберете различна услуга
чрез числовите бутони или бутона P
.
телетекст и се придвижете на следващата
стъпка, като натиснете бутона OК, бутона
за навигация, Червен, Зелен, Жълт, Син
или ЧИСЛОВ бутон и др.
4 За да изключите цифровия телетекст и да
се върнете на режим на гледане на телевизия, натиснете бутона TЕКСТ или цветния
бутон.
Някои услуги може да ви позволяват достъп
до текстови услуги чрез натискане на червения бутон.
БЪЛГАРСКИ
БГ
, за да
изберете цифрова услуга, която излъчва
цифров телетекст.
92
ПОДДРЪЖКА
ПОДДРЪЖКА
Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да го поддържате в най-добра форма и да
удължите максимално неговото полезно действие.
Почистване на вашия телевизор
ВНИМАНИЕ
Най-напред непременно изключете захранването и изключете захранващия и всички останаyy
ли кабели.
Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва продължително време, изключyy
вайте захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по
време на буря със светкавици или токови удари.
Екран и рамка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, напоена в чиста
вода или разреден разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете със суха кърпа.
БЪЛГАРСКИ
БГ
ВНИМАНИЕ
Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността с нокът или остър предмет, тъй като
yy
това може да причини надрасквания по екрана и изкривяване на изображенията.
Не използвайте никакви химически вещества като восък, бензен, алкохол, разредители, инyy
сестициди, освежители за въздух, лубриканти, тъй като могат да повредят повърхността на
екрана и да причинят обезцветяване.
Шкаф и стойка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността на шкафа със суха, чиста и
мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете шкафа с мека кърпа, напоена в чиста вода
или вода, в която е налято малко количество разреден почистващ препарат. След това незабавно
забършете със суха кърпа.
ВНИМАНИЕ
Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора проникне вода, това може да причиyy
ни пожар, токов удар или повреда.
Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да увреди повърхността.
yy
Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.
ПОДДРЪЖКА
93
Предотвратяване на проблема следствие разработването на
плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.
Ако на екрана на телевизора ви се появи постоянно изображение за продължителен период от
yy
време, то ще се отпечата и ще причини трайно отбелязване върху екрана. Това е т.нар. ефект
следствие разработването на плазмения панел (burn in) и не се обхваща от гаранцията.
Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 продължително време, burn
yy
in ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително вреyy
ме (2 или повече часа за LCD,
1 или повече часа за плазмени телевизори), за да предотвратите появата на ефекта burn in.
БЪЛГАРСКИ
БГ
94
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Общи
Проблем
Решение
yyПроверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.
yyПроверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление.
yyПроверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно
(
с 
, 
с 
).
yyПроверете дали съответният входен източник, например TV или VCR, е
настроен за използване на дистанционното управление.
Не се показва изображение и не
се чува никакъв звук.
yyПроверете дали телевизорът е включен.
yyПроверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
yyПроверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в
него други уреди.
Изображението се появява бавно
при включване на телевизора.
yyЛипсва изображение, докато телевизорът стартира. Това е нормално Ако
изображението не се появи до няколко минути, изключете телевизора за
30 секунди и опитайте отново. Ако изображението все още не се е появило, се обърнете към оторизиран сервизен център във вашия регион.
Не мога да свържа външни устройства.
yyРазгледайте глава “Обща информация относно свързване на
устройства” (Вижте страница ��������������������������������
) и свържете външно устройство.
Телевизорът се изключва внезапно.
yyПроверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в
захранването.
yyПроверете дали функцията "Автоматично преминаване в покой" не е
активирана в настройките на времето.
Разгледайте “Sleep таймер” (Вижте страница ���
).
yyАко докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал,
телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.
(С изключение на 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C)
БЪЛГАРСКИ
БГ
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.
Аудио
Проблем
Решение
Не се произвежда никакъв звук,
докато се показват изображенията.
yyНатиснете бутона + или - .
yyПроверете дали звукът не е спрян, като натиснете ИЗКЛ. ЗВУК.
yyПревъртете до други канали. Възможно е да съществува проблем с излъчването.
yyПроверете дали аудио кабелите са правилно свързани.
Един от високоговорителите
yyПромяна във влажността на околната среда или температурата може да
произвежда шумове или не произдоведе до възникване на необичаен шум при включване или изключване
вежда никакъв звук.
на телевизора.
yyТова не е признак за наличие на проблем с телевизора.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
95
Видео
Проблем
Решение
Изображението се извежда в чер- yyРегулирайте настройката на цветовете от меню КАРТИНА (Вижте
нобяло или качеството на цветостраница ���
).
вете е лошо.
yyПоддържайте достатъчно разстояние между телевизора и други електронни устройства.
yyПревъртете до други канали. Възможно е да съществува проблем с излъчването.
Появяват се хоризонтални или
вертикални линии или размазани
изображения.
yyПроверете за наличие на локални смущения, например електрически
уред или инструмент.
Върху изображенията се появяват yyПроверете антената или я насочете в правилна посока.
линии или черти
yyИма повредени пиксели, причинени от фиксирано изображение, оставено
на екрана продължително време (ефект на разработване на плазмения
панел). Използвайте скрийнсейвър, за да предотвратите повреждането на
пиксели по екрана.
Телевизорът е включен, но екранът остава прекалено тъмен.
).
yyНастройте яркостта и контраста от меню КАРТИНА (Вижте страница ���
Съобщението “Няма сигнал” се
появява на екрана.
yyПроверете дали сигналният кабел е включен правилно в телевизора и
останалите устройства.
yyПроверете избрания входен източник, като натиснете ВХОД .
Върху екрана се появяват черни
точки.
yyНяколко пиксела в червено, зелено, бяло или черно може да се появят на
екрана, като това е свързано с характеристиките на LCD панела.
yyТова е нормално.
Офсетът на дисплея е грешен.
yyРегулирайте настройката на местоположението от меню КАРТИНА (Вижте
страница ���
).
yyПроверете дали разделителната способност и честотата на видео картата се поддържат от устройството. Ако честотата е извън обхват, задайте
препоръчителната разделителна способност с помощта на външните
настройки на външното устройство.
На фона на екрана се появяват
тънки линии.
yyПроверете връзките на видео кабела.
Появяват се хоризонтални шумове или размазани знаци.
yyРегулирайте настройката на фазата от меню КАРТИНА. Разгледайте
“ЕКРАН” (Вижте страница ���
).
Някои канали са с лошо качество. yyПревъртете до други канали. Възможно е да съществува проблем с излъчването.
yyВъзможно е сигналът от предавателя да е слаб. Насочете антената в
правилна посока.
yyПроверете за наличие на локални смущения, например електрически
уред или инструмент.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Последващи изображения
(слепвания) се появяват след
изключване на телевизора.
96
СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
42PT25**
50PT25**
Със стойка
42PT250-ZA / 42PT250N-ZA
42PT250A-ZA / 42PT250K-ZA
987,6 мм x 662,8 мм x 230,5 мм
50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
1171,9 мм x 770,9 мм x 289,8 мм
Без стойка
Със стойка
Без стойка
987,6 мм x 608,9 мм x 52,5 мм
21,4 кг
19,9 кг
1171,9 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
29,5 кг
27,2 кг
50PV25**
60PV25**
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
БЪЛГАРСКИ
БГ
1171,9 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
29,8 кг
27,5 кг
1390,8 мм x 835,5 мм x 52,5 мм
42,6 кг
38,5 кг
42PT351* / 42PT353*
42PT352*
50PT351* / 50PT353*
50PT352*
Със стойка
42PT351-ZC / 42PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC
42PT352-ZB / 42PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB
42PT353-ZA / 42PT353A-ZA
42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA
991.8 мм x 667.0 мм x 230.5 мм
50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
1176,1 мм 774,7 мм x 289,8 мм
Без стойка
Със стойка
991.8 мм x 613.8 мм x 52.5 мм
21.5 кг
1176,1 мм x 716,5 мм x 52,5 мм
29,6 кг
Без стойка
20.0 кг
27,3 кг
42PT350*
50PT350*
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD
991.8 мм x 667.0 мм x 230.5 мм
991.8 мм x 613.8 мм x 52.5 мм
21.5 кг
20.0 кг
50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
1176,1 мм 774,7 мм x 289,8 мм
1176,1 мм x 716,5 мм x 52,5 мм
29,6 кг
27,3 кг
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
50PV250-ZA / 50PV250N-ZA 60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA 60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
1171,9 мм x 770,9 мм x 289,8 мм
1390,8 мм x 905,2 мм x 334,7 мм
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
50PV35**
50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
1176,1 мм 774,7 мм x 289,8 мм
1176,1 мм x 716,5 мм x 52,5 мм
29,9 кг
27,6 кг
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
За информация относно електрозахранването и консумацията на енергия, погледнете етикета, закрепен на продукта.
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
50PZ25**
60PZ25**
60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
1390,8 мм x 905,2 мм x 334,7 мм
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB
1171,9 мм 770,9 мм x 289,8 мм
Без стойка
1171,9 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
1390,8 мм x 835,5 мм x 52,5 мм
Тегло
Със стойка
29,8 кг
42,6 кг
Без стойка
27,5 кг
38,5 кг
42PW45**
50PW45**
50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
1168,7 мм 768,3 мм x 289,7 мм
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
42PW450-ZA / 42PW450N-ZA
42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA
42PW451-ZD / 42PW451N-ZD
42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD
984,0 мм x 662,7 мм x 230,5 мм
Без стойка
984,0 мм x 608,9 мм x 52,5 мм
1168,7 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
Тегло
Със стойка
21,5 кг
29,5 кг
Без стойка
20,0 кг
27,2 кг
МОДЕЛИ
60PZ55**
60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
60PZ550A-ZA / 60PZ550T-ZA
60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
1391,1 мм x 905,2 мм x 334,7 мм
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
1172,3 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
1391,1 мм x 835,5 мм x 52,5 мм
Тегло
Със стойка
29,8 кг
42,6 кг
Без стойка
МОДЕЛИ
27,5 кг
38,5 кг
42PT45**
50PT45**
50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
1168,7 мм 768,3 мм x 289,7 мм
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
42PT450-ZB / 42PT450N-ZB
42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB
984,0 мм x 662,7 мм x 230,5 мм
Без стойка
984,0 мм x 608,9 мм x 52,5 мм
1168,7 мм x 712,2 мм x 52,5 мм
Тегло
Със стойка
21,5 кг
29,5 кг
Без стойка
20,0 кг
27,2 кг
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
За информация относно електрозахранването и консумацията на енергия, погледнете етикета, закрепен на продукта.
БЪЛГАРСКИ
БГ
50PZ55**
50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA / 50PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD
1172,3 мм 770,9 мм x 289,8 мм
МОДЕЛИ
97
98
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Тегло
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
БЪЛГАРСКИ
БГ
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
22LK33**
26LK33**
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA
22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB
22LK330-ZH / 22LK330N-ZH
22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH
22LK331-ZG
526,0 мм 377,0 мм x 160,0 мм
526,0 мм 331,0 мм x 65,0 мм
4,3 кг
26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
26LK331-ZG
663,0 мм x 484,0 мм x 207,0 мм
663,0 мм x 423,0 мм x 79,9 мм
7,6 кг
4,0 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
32LK33**
6,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
32LK43**
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH
32LK331-ZG
800,0 мм x 565,0 мм x 207,0 мм
800,0 мм x 509,0 мм x 73,8 мм
9,6 кг
8,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
37LK43**
32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
799,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
799,0 мм x 506,0 мм x 73,5 мм
9,4 кг
8,4 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
42LK43**
37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA
37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG
916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм
916,0 мм x 575,0 мм x 77,4 мм
12,5 кг
10,8 кг
42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
42LK430-ZG / 42LK430N-ZG
42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
1023,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
1023,0 мм x 635,0 мм x 76,6 мм
15,1 кг
13,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Тегло
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
32LK45**
37LK45**
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG
795,0 мм x 568,0 мм x 207,0 мм
37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG
913,0 мм x 639,0 мм x 265,0 мм
795,0 мм x 504,0 мм x 73,5 мм
9,6 кг
8,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
913,0 мм x 571,0 мм x 77,4 мм
12,8 кг
11,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LK45**
32LK53**
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB
42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB
42LK450-ZH / 42LK450A-ZH
42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH
42LK451-ZG
1019,0 мм x 698,0 мм x 265,0 мм
1019,0 мм x 631,0 мм x 76,5 мм
15,1 кг
13,4 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LK53**
32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
32LK530T-ZC
797,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
797,0 мм x 495,0 мм x 73,8 мм
9,8 кг
8,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC
42LK530T-ZC
1024,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
1024,0 мм x 621,0 мм x 76,8 мм
15,5 кг
13,9 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LK95**
47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
47LK530T-ZC
1137,0 мм x 758,0 мм x 270,0 мм
1137,0 мм x 685,0 мм x 76,8 мм
20,3 кг
18,3 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
47LK95**
42LK950-ZA / 42LK950N-ZA
42LK950A-ZA/ 42LK950U-ZA
1024,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
1024,0 мм x 621,0 мм x 76,8 мм
15,5 кг
13,9 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
1137,0 мм x 758,0 мм x 270,0 мм
1137,0 мм x 685,0 мм x 76,8 мм
20,3 кг
18,3 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
99
100
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
БЪЛГАРСКИ
БГ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
32LK55**
42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA
795,0 мм x 568,0 мм x 207,0 мм
795,0 мм x 504,0 мм x 73,5 мм
9,2 кг
8,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
19LV25**
42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
1019,0 мм x 698,0 мм x 265,0 мм
1019,0 мм x 631,0 мм x 76,5 мм
15,1 кг
13,4 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
19LV250N-ZG
22LV250N-ZG
455,2 мм x 354,5 мм x 150,7 мм
471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм
455,2 мм x 313,1 мм x 40,9 мм
471,2 мм x 315,5 мм x 40,9 мм
2,8 кг
3,4 кг
2,5 кг
3,2 кг
DC 24 V, 1.4 A, 38 W
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC адаптер: 24 V 
, 2.5 A / AC-DC адаптер: 24 V 
, 2.5 A /
A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
635,6 мм x 475,0 мм x 178,0 мм
635,6 мм x 413,5 мм x 40,9 мм
5,6 кг
5,0 кг
DC 24 V, 1.8 A, 50 W
AC-DC адаптер: 24 V 
, 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
777,0 мм x 552,0 мм x 234,0 мм
777,0 мм x 501,0 мм x 35,4 мм
11,9 кг
10,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
70 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
32LV35**
37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK
764,0 мм x 545,0 мм x 240,0 мм
764,0 мм x 484,0 мм x 35,4 мм
11,4 кг
9,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
40LV35**
37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG
888,0 мм x 614,0 мм x 240,0 мм
888,0 мм x 553,0 мм x 35,4 мм
13,5 кг
11,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV35**
42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
/ 42LV355U-ZB
40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 42LV350U-ZA
/ 42LV355C-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB 42LV355T-ZC
42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH
42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
1228,0 мм x 836,5 мм x 364,0 мм
998,0 мм x 684,0 мм x 256,0 мм
1228,0 мм x 795,1 мм x 78,9 мм
998,0 мм x 615,0 мм x 30,4 мм
37,3 кг
15,5 кг
34,3 кг
13,3 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG
1108,0 мм x 746,0 мм x 256,0 мм
1108,0 мм x 677,0 мм x 30,4 мм
20,9 кг
18,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Размери
(Ш x В x Д)
101
102
СПЕЦИФИКАЦИИ
32LV34**
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
БЪЛГАРСКИ
БГ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
42LV34**
32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG 42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG 42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
768,0 мм x 555,0 мм x 240,0 мм
1000,0 мм x 694,0 мм x 257,0 мм
768,0 мм x 492,0 мм x 45,0 мм
1000,0 мм x 623,0 мм x 43,0 мм
11,0 кг
14,8 кг
9,3 кг
12,4 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
110 W
32LV45**
37LV45**
32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC
772,0 мм x 549,0 мм x 240,0 мм
772,0 мм x 490,0 мм x 34,9 мм
10,9 кг
9,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV45**
37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
893,0 мм x 618,0 мм x 240,0 мм
893,0 мм x 558,0 мм x 34,9 мм
12,4 кг
10,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
47LV45**
42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC
42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC
1005,0 мм x 688,0 мм x 256,0 мм
1005,0 мм x 621,0 мм x 29,9 мм
15,2 кг
13,0 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
1115,0 мм x 750,0 мм x 256,0 мм
1115,0 мм x 683,0 мм x 29,9 мм
20,7 кг
18,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
32LW45**
32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
772,0 мм x 551,0 мм x 240,0 мм
772,0 мм x 490,0 мм x 34,9 мм
11,4 кг
9,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LW45**
47LW45**
42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB
42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB 47WL450A-ZB / 47LW450U-ZB
1005,0 мм x 686,0 мм x 255,0 мм
1115,0 мм x 748,0 мм x 255,0 мм
1005,0 мм x 621,0 мм x 29,9 мм
1115,0 мм x 683,0 мм x 29,9 мм
15,9 кг
21,4 кг
13,0 кг
18,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
140 W
55LW45**
55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
1293,0 мм x 851,0 мм x 341,0 мм
1293,0 мм x 785,0 мм x 29,9 мм
27,0 кг
22,0 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LW54**
47LW54**
42LW5400-ZB
976,9 мм x 644,1 мм x 268,0 мм
976,9 мм x 584,0 мм x 36,6 мм
15,8 кг
12,3 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
47WL5400-ZB
1089,1 мм x 706,3 мм x 268,0 мм
1089,1 мм x 647,2 мм x 36,6 мм
21,0 кг
17,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
БЪЛГАРСКИ
БГ
Размери
(Ш x В x Д)
103
104
СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ш x В x Д)
БЪЛГАРСКИ
БГ
Със стойка
Без стойка
Тегло
Със стойка
Без стойка
Изискване за мощност
22LV55**
26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD
22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ
22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ
22LV5510-ZK
530,0 мм x 388,0 мм x 151,0 мм
530,0 мм x 340,0 мм x 31,3 мм
3,2 кг
2,8 кг
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A /
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
19LV23**
26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
26LV5510-ZK
640,0 мм x 474,0 мм x 178,0 мм
640,0 мм x 405,0 мм x 31,0 мм
5,05 кг
4,4 кг
DC 24 V, 2.1 A, 60 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A /
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
22LV23**
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA
19LV2300-ZG
471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм
471,2 мм x 315,5 мм x 34,4 мм
3,4 кг
3,2 кг
DC 24 V, 1.4 A, 38 W
AC-DC адаптер: 24 V 
, 2.5
A / A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA
22LV2300-ZG
542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм
542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм
4,2 кг
3,9 кг
DC 24 V, 1.7 A, 40 W
AC-DC адаптер: 24 V 
, 2.5 A
/ AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Размер на CI модула
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
(Ширина x Височина x Дължина)
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може
да се променят без предизвестие.
Работна температура
Условия на околната среда
от 0°C дo 40°C
Под 80%
Работна влажност
Температура на съхранение
Влажност на съхранение
Цифрова теле-
Цифрова теле-
визия
визия
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
1
Система на телевизия
Обхват на програма
1
2
Аналогова телевизия
VHF: E2 to E12, UHF: E21 to E69,
VHF, UHF
Максимален брой програми,
които могат да се съхранят
Импеданс на външна антена
от -20°C дo 60°C
Под 85%
CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to S47
1,000
75 Ω
Само при модели, които поддържат DVB-T2
С изключение на модели, които поддържат DVB-T2
75 Ω
СПЕЦИФИКАЦИИ
105
поддържани режими RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Информация за свързване на компонентен порт
Разделителна способност
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Компонентни портове на
телевизора
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
(HDMI-PC режим:
с изключение на
LCD TV/LED LCD
TV)
47,78
59,87
1360x768
47,72
1280x1024
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
Изходни видео портове
на DVD плейъра
Y
PB
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Сигнал
Компонентен
480i/576i
O
59,80
480p/576p
O
63,981
60,02
720p/1080i
O
66,587
59,93
1080p
O
(само 50 Hz / 60 Hz)
67,5
60,00
поддържан режим HDMI/DVI-DTV
Разделителна способност
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 480
31,469
31,5
59,94
60
720 x 576
31,25
50
1280 x 720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920 x 1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Спецификации на радио честотата
Спецификация на радиочестотен модул
yy
(BM-LDS201) (само при 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**)
За телевизия при честота 2,4 GHz широколентова радио честота (РЧ).
»»Изход: 1 dBm или по-нисък
»»Максимално разстояние за комуникация: 10 м в
открито пространство
»»Честота: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
»»Преносна скорост: 250 kbps
FCC идентификатор на рдаиочестотния
модул в телевизора
FCC идентификатор: BEJLDS201
БЪЛГАРСКИ
БГ
(С изключение на 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)
(С изключение на 42/50PT****, 42/50PW****)
PR
106
СПЕЦИФИКАЦИИ
Поддържан видео режим
Файл
Максимална
резолюция
Видео декодер
Аудио кодек
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
MP2
MPEG2, H.264, AVS, VC1
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3,11, DivX 4,12, DivX
5.x, DivX 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01,
Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid
1,10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3,11, DivX
4.DivX 5, DivX 6, Xvid 1,00, Xvid
1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid
1,10-beta1/2H.264
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
ADPCM,AAC,HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
Наименование на
разширението
ts,trp,tp
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
[email protected]
(само Motion
JPEG
[email protected])
Поддържан 3D режим
БЪЛГАРСКИ
БГ
Сигнал
720p
Разделителна
способност
Хоризонтално
Честота (kHz)
Вертикална честота (Hz)
3D видео формат за възпроизвеждане
44,96 / 45
59,94 / 60
Горе и долу, един до друг
89,9 / 90
59,94/60
HDMI 3D Компресиране на кадри
1280 x 720
37,5
75
1080i
1920 X 1080
HDMI
вход
1080p
1080p
USB вход
50
33,72 / 33,75
59,94/60
28,125
50
69,433 / 67,50
59,94/60
56,250
50
Горе и долу, един до друг
27
24
Горе и долу, един до друг, шахматно
53,95 / 54
23,98 / 24
HDMI 3D Компресиране на кадри
33,75
30
Горе и долу, един до друг
Шахматно
33,75
30
Горе и долу, един до друг
Шахматна дъска, MPO (снимка)
1920 X 1080
1920 X 1080
Разделителна способност
Компонентен
Вход
(само при
плазмени
телевизори).
Горе и долу, един до друг
Горе и долу, един до друг, шахматно
Последователност от единичен
кадър
3D видео формат за възпроизвеждане
Друга разделителна способност
PC вход
Горе и долу, един до друг
HDMI 3D Компресиране на кадри
1920 X 1080
Горе и долу, един до друг
66,587
59,93
Горе и долу, един до друг
720p
1280 X 720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
Горе и долу, един до друг
1080i
1920 X 1080
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
Горе и долу, един до друг
DTV
(Само 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**)
Сигнал
3D видео формат за възпроизвеждане
720p, 1080i
Горе и долу, един до друг
(само плазмени телевизори)
ИНФРАЧЕРВЕНИ КОДОВЕ
107
ИНФРАЧЕРВЕНИ КОДОВЕ
(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)
yy
Код
(Hexa)
Функция
08
(POWER) (ЗАХРАНВАНЕ)
Бележка
Бутон на дистанционно управление (Вкл./Изкл. захранване)
95
ENERGY SAVING (ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ)
Бутон на дистанционното управление
30
AV MODE (AV РЕЖИМ)
Бутон на дистанционното управление
0B
INPUT (ВХОД)
Бутон на дистанционното управление
F0
TV/RAD
Бутон на дистанционното управление
10-19
Числов клавиш от 0 до 9
Бутон на дистанционното управление
53
LIST (СПИСЪК)
Бутон на дистанционното управление
1A
Q.VIEW (БЪРЗ ПРЕГЛЕД)
Бутон на дистанционното управление
02
+-
Бутон на дистанционното управление
03
-
Бутон на дистанционното управление
FAV/MARK (ЛЮБИМИ/МАРК.)
Бутон на дистанционното управление
DC
3D
Бутон на дистанционното управление
09
MUTE (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА)
Бутон на дистанционното управление
00
P^
Бутон на дистанционното управление
01
Pv
Бутон на дистанционното управление
43
Home (Начало)
Бутон на дистанционното управление
AB
GUIDE (РЪКОВОДСТВО)
Бутон на дистанционното управление
45
Q.MENU (БЪРЗ ПРЕГЛЕД)
Бутон на дистанционното управление
28
BACK (НАЗАД)
Бутон на дистанционното управление
AA
INFO (ИНФО)
Бутон на дистанционното управление
5B
EXIT (ИЗХОД)
Бутон на дистанционното управление
44
OK
Бутон на дистанционното управление
40
Бутон на дистанционното управление
41
^
v
07
<
Бутон на дистанционното управление
06
>
Бутон на дистанционното управление
72
ЧЕРВЕНО
Бутон на дистанционното управление
71
ЗЕЛЕНО
Бутон на дистанционното управление
63
ЖЪЛТО
Бутон на дистанционното управление
61
СИНЬО (3D НАСТРОЙКА)
Бутон на дистанционното управление
20
TEXT (ТЕКСТ)
Бутон на дистанционното управление
21
T.OPT (T. опция)
Бутон на дистанционното управление
39
SUBTITLE (СУБТИТРИ)
Бутон на дистанционното управление
B1
n
Бутон на дистанционното управление
B0

Бутон на дистанционното управление
BA
yy (СТОП)
Бутон на дистанционното управление
8E

Бутон на дистанционното управление
8F

Бутон на дистанционното управление
7E
SIMPLINK
Бутон на дистанционното управление
79
RATIO (СЪОТНОШЕНИЕ)
Бутон на дистанционното управление
91
AD
Бутон на дистанционното управление
Бутон на дистанционното управление
БЪЛГАРСКИ
БГ
1E
108
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО
УПРАВЛЕНИЕ
Настройка на RS-232С
Конфигурации на RS-232C
Свържете входния жак RS-232C (сериен порт)
към устройство за външно управление (например компютър или система за A/V управление),
за да управлявате функциите на телевизора
външно.
Включете серийния порт на устройството за
управление в RS-232C жака на задния панел на
телевизора.
Забележка: RS-232C кабелите за връзка не се
доставят заедно с
телевизора.
7-кабелни конфигурации (стандартен RS-232C
кабел)
КОМПЮТЪР
TЕЛЕВИЗОР
RXD
TXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
2
3
5
4
6
8
7
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
3-кабелни конфигурации(не е стандарт)
БЪЛГАРСКИ
БГ
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Тип конектор;
D-Sub 9-щифтов мъжки
1
5
КОМПЮТЪР
TЕЛЕВИЗОР
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Задаване На ID
Номер на задаване На ID. “Съпоставяне на
реални данни” на страница 114
1 Натиснете Home (Начало) за достъп до
главните менюта.
9
6
Не.
Наименование на щифт
1
Няма връзка
2
RXD (Получаване на данни)
3
TXD (Прехвърляне на данни)
4
DTR (DTE в готовност)
5
GND
6
DSR (DCE в готовност)
7
RTS (В готовност за изпращане)
8
CTS (Изчистено за изпращане)
9
Няма връзка
2 Натиснете бутоните за навигация, за да
превъртите до
ОПЦИЯ и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да превъртите до ЗАДАВАНЕ НА ID и натиснете
OK.
4 Превъртете вляво или вдясно, за да изберете номер на задаване На ID и изберете
Затваряне. Обхватът на настройка е от 1 дo
99.
5 След като приключите, натиснете EXIT (ИЗХОД).
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
109
Комуникационни параметри
yy
Скорост в бодове: 9600 bps (UART)
yy
Дължина на данните: 8 бита
yy
Четност: няма
yy
Спиране при бит: 1 бит
yy
Комуникационен код: ASCII код
yy
Използвайте кръстосан (усукан) кабел.
Команден референтен списък
КОМАНДА1
ДАННИ
(шестнадесетични)
k
a
от 00 до 01
k
c
k
КОМАНДА1
14. Ниски
тонове
КОМАНДА2
ДАННИ
(шестнадесетични)
k
s
от 00 до 64
(Вижте
15. Баланс
страница111)
k
t
от 00 до 64
d
(Вижте
16. Топлина
страница111) на цветовете
x
u
от 00 до 64
k
e
от 00 до 01
17. ISM метод
j
p
(Вижте
страница113)
k
f
от 00 до 64
18. Икономия
на енергия
j
q
от 00 до 05
06. Контраст
k
g
от 00 до 64
j
u
01
07. Яркост
k
h
от 00 до 64
m
a
08. Цвят
k
i
от 00 до 64
m
b
09. Нюанс
k
j
от 00 до 64
m
c
10. Острота
k
k
от 00 до 64
g
l
от 00 до 01
23. Управлеm
ние на фоново
осветление
24. Избор на
x
вход (Главен)
25. 3D
x
26. Разширен
3D режим
v
11. Избор на
k
OSD
12. Дистанционно управление
k
Режим на
заключване
13. Високи
k
честоти
m
от 00 до 01
r
от 00 до 64
19. Автоматична конфигурация
20. Команда
за тон
21. Добавяне/
прескачане на
програма
22. Клавиш
x
b
t
(Вижте
страница113)
от 00 до 01
Код на
клавиш
от 00 до 64
(Вижте
страница114)
(Вижте
страница114)
(Вижте
страница114)
yy
* Забележка:Докато се извършват действия с USB като използване на DivX или EMF, всички
команди с изключение на Power(ka) и Key(mc) не се изпълняват и не се смятат за NG.
БЪЛГАРСКИ
БГ
01. Захранване
02. Съотношение
03. Потискане звука на
екрана
04. Изключване силата на
звука
05. Управление силата на
звука
КОМАНДА2
110
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
Протокол за предаване / получаване
Предаване
[Команда1][Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
[Команда 1]
: Първа команда за управление на телевизора.(j, k, m or x)
[Команда 2]
: Втора команда за управление на телевизора.
[Настройка на ИД]
: Можете да регулирате настройката на ИД, за да изберете желания
ИД номер на монитора от менюто с опции. Обхватът на настройка е
от 1 до 99. К
огато изберете настройка на ИД ‘0’, се контролират всички
свързани групи.
Настройка на ИД е обозначена като десетично число (от 1 дo 99) в менюто и като хексадесетично число (0x0 to 0x63) в протокола за предаване/получаване.
[ДАННИ]
: за предаване на данни от команда. Предаване на данни ‘FF’ за прочитане статуса на команда.
[Cr]
: Нов ред
ASCII код ‘0x0D’
[ ]
: ASCII код ‘space (0x20)’
БЪЛГАРСКИ
БГ
OK потвърждение
[Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][OK][Данни][x]
* При получаване на стандартни данни наборът предава ACK (потвърждение) въз основа на този
формат. В това време в случаите, когато данните са в режим на четене на данни, същият обозначава текущия статус на данните. Ако данните са в режим на запис на данни, се връщат данните от
персоналния компютър.
Потвърждение на грешка
[Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][NG][Данни][x]
* При получаване на нестандартни данни наборът предава ACK (потвърждение) въз основа на този
формат.
ненадеждни функции или комуникационни грешки.
Данни 00: Незаконен код
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
111
01. Захранване (Команда: k a)
04. Изключване силата на звука (Команда: k e)
►► За управление на опцията за Вкл./Изкл. на захранването.
►► За да управлявате включването/изключването на силата на звука.
Можете да настроите и изключването на звука чрез
бутона "ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА" от дистанционното
управление.
Предаване [k][а][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : Изключено захранване
01 : Включено захранване
Ack [а][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
►► За да покажете Вкл./Изкл. на захранването.
Предаване [k][а][ ][Настройка на ИД][ ][FF][Cr]
Ack [а][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* По подобен начин, ако други функции предават
данни ‘0xFF’ въз основа на този формат, информационният поток за потвърждение на данните представя състоянието на всяка функция.
* OK потвържд., Грешка в потвържд. и когато телевизорът бъде включен на екрана на телевизора
може да се появи друго съобщение.
02.Съотношение (Команда: k c) (Размери на основна картина)
►► За да регулирате формата на екрана. (Формат на
основна картина)
Можете да настроите формата на екрана и чрез
опцията Съотношение в КРАТКОТО МЕНЮ. или
меню КАРТИНА.
Данни 01
02
04
06
07
:
:
:
:
:
Стандартен екран (4:3)
Цял екран (16:9)
Мащабиране
Оригинал
14:9
09 : Само търсене
0B : Пълна ширина
От 10 до 1F : Кино увеличение от 1 до 16
Ack [c][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* С помощта на извода на компютъра можете да
изберете съотношение на екрана 16:9 или 4:3.
* В DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz,
1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Компонентен (
720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) режим е наличен
само "Само търсене".
* Пълна ширина се поддържа само за режимите
Цифров, Aналогов, AV.
03. Изкл. звука на екрана (Команда: k d)
►► За да изберете акт./дезакт. изключването звука на екрана.
Предаване [k][d][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : Дезакт. на изкл. на звука на екрана
(активна картина)
Дезакт. на изкл. на звука на видеото
01 :Акт. изкл. на звука на екрана (неактивна
картина)
10 :Акт. изкл. звука на видео
Ack [d][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* В случаите единствено на изкл. на звука при
видео, на телевизора се извежда единствено
екранния дисплей (OSD). Но ако е активно изключването на звука на екрана, телевизорът няма да
показва OSD.
05. Управление силата на звука (Команда: k f)
►► За да настроите силата на звука.
Можете да регулирате силата на звука и от бутоните за СИЛА НА ЗВУКА от дистанционното управление.
Предаване [k][f]][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте "Свързване на реални данни". Вижте страница 114.
Ack [f]][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
06. Контраст (Команда: k g)
►► За регулиране контраста на екрана.
Контрастът може да регулирате и от меню
КАРТИНА.
Предаване [k][g][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [g][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
07. Яркост (Команда: k h)
►► За регулиране яркостта на екрана.
Можете да регулирате яркостта и от меню
КАРТИНА.
Предаване [k][h][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [h][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
08. Цвят (Команда: k i)
►► За да регулирате цветността на екрана.
Съотношение на страните можете да регулирате
и от меню КАРТИНА.
Предаване [k][i][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [i][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
БЪЛГАРСКИ
БГ
Предаване [k][с][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Предаване [k][е][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : Включване силата на звука (при изключен звук)
01 : Изключване силата на звука(при включен
звук)
Ack [е][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
112
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
09. Нюанс (Команда: k j)
13. Високи честоти (Команда: k r)
►► За да регулирате Нюанса на екрана.
Можете да настроите нюанса и от меню
КАРТИНА.
►► За регулиране на високите честоти.
Можете да регулирате високите честоти и от
меню АУДИО.
Предаване [k][j][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Червено: 00 към Зелено: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Данни
Ack [j][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
10. Яркост (Команда: k k)
►► За да регулирате яркостта на екрана.
Можете да регулирате яркостта и от меню
КАРТИНА.
Предаване [k][k][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Предаване [k][r][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [r][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
14. Ниски тонове (Команда: k s)
►► За регулиране на Ниски тонове.
Можете да регулирате ниски тонове и от меню
АУДИО.
Предаване [k][s][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Ack [k][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [s][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
БЪЛГАРСКИ
БГ
11. Избор на OSD (Команда: k l)
15. Баланс (Команда: k t)
►► За да изберете вкл./изкл. на OSD (екранен дисплей)
при дистанционно управление.
►► За регулиране на баланса.
Можете да регулирате баланса и от меню
АУДИО.
Предаване [k][l][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : OSD изкл.
01 : OSD вкл.
Предаване [k][t][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Ack [l][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [t][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
12. Режим на заключване на дистанционно управление (Команда: k m)
►► За да заключите бутоните за управление на предния
панел на монитора и дистанционното управление.
Предаване [k][m][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Data 00: изкл. заключване
01: Заключване
Ack [m][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* Ако не използвате дистанционното управление,
използвайте този режим.
Когато е вкл./изкл. основното захранване, се освобождава заключването на външното управление.
* В режим на готовност, ако е активирано
Заключване Бутони, телевизорът няма да се включи чрез бутона за включване на IR & Local Key.
16. Топлина на цветовете (Команда: x u)
►► За настройка на топлината на цветовете. Топлината на
цветовете можете да регулирате и от меню
"КАРТИНА".
Предаване [x][u][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте “Свързване на реални данни”. Вижте страница 114.
Ack [r][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
17. ISM метод (Команда: j p) (само при плазмени
телевизори)
►► За управление на ISM метода. Можете да настроите
ISM метода и от меню OПЦИЯ.
Предаване [j][р][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 02: Orbiter
04: Изчистване на бялото
08: Нормално
20: Изчистване на екрана
Ack [р][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
18. Икономия на енергия (Команда: j q)
►► За намаляване консумацията на електрическа енергия
от телевизора. Можете да настроите опцията за пестене на електрическа енергия в менюто КАРТИНА.
Предаване [j][q][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Функция за
пестене на
електрическа
енергия
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
Ниско
Захранване
0
0
0
0
Изкл.
0
Ниско
Захранване
0
0
0
1
Минимум
0
Ниско
Захранване
0
0
1
0
Средно
0
0
1
1
Максимум
0
1
0
1
Изкл.
екран
0
Интелигентен
сензор
(само при
плазмени
телевизори)
0
Автоматично
(само при
LCD/LED
LCD телевизори - в
зависимост
от модела)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ниско
Захранване
0
0
0
0
0
0
0
Ниско
Захранване
Ниско
Захранване
0
0
1
1
0
0
Ack [q][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
19. Автоматично конфигуриране (Команда: j u)
►► За автоматично позициониране на картината и минимизиране на трептенето на образа. Работи само в RGB
(PC) режим.
Предаване [j][u][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
►► Изберете канал за следния физически номер.
Предаване [m][a][ ][Настройка на ИД][ ][Данни0][ ][Данни1][ ][Данни2][Cr]
Данни00 : Висококанални данни
Данни01 : Нискоканални данни
ex. Номер 47 -> 00 2F (2FH)
Номер 394 -> 01 8A (18AH),
DTV номер 0 -> Не е от значение
Данни02 : 0x00 : Аналогова мрежа
0x10 : DTV мрежа
0x20 : Радио
Обхват на данни, протичащи по канал
Аналогов - Мин.: 00 дo Макс.: 63 (от 0 до 99)
Цифров - Мин.: 00 дo Макс.: 3E7 (от 0 до 999)
(с изключение на Швеция, Финландия, Норвегия,
Дания, Ирландия)
Цифров - Мин.: 00 дo Макс.: 270F (от 0 до 9999)
(само в Швеция, Финландия, Норвегия, Дания,
Ирландия)
Ack [а][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
3
Ниско
Захранване
0
Описание
20. Команда за настройка (Команда: m a)
01: За настройка
Ack [r][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
Данни
Mин.: 00 до Mакс.: 7DH
21. Добавяне/прескачане на програма (Команда:
m b)
►► За да се установи прескачане на статус за текущата
програма.
Предаване [m][b][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00: Прескачане
01: Добавяне
Ack [b][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
22. Ключ (Команда: m c)
►► За да изпратите код на ИЧ дистанционен ключ.
Предаване [m][с][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Код на ключ - Вижте страница 107.
Ack [c][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
23. Управление на задно осветление (Команда: m
g)(само при LCD/LED LCD телевизори)
►► За управление на фоновото осветяване.
Предаване [m][g][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
: Данни Мин.: 00 до Mакс.: 64
Ack [g][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
БЪЛГАРСКИ
БГ
7
Ниво
113
114
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
24. Избор на вход (Команда: x b)
(вход за основната картина)
25. 3D (команда: x t) (само за 3D модели)
►► За да смените 3D режима на телевизора.
►► За да изберете вход за основната картина.
Предаване [x][b][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни
Структура
MSB
0
LSB
0
0
0
Външен вход
0
0
0
0
Входящ номер
Външен вход
Данни
БЪЛГАРСКИ
БГ
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Аналогов
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Компонентен
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Входящ номер
HDMI
Данни
0
0
0
0
Вход1
0
0
0
1
Вход2
0
0
1
0
Вход3
0
0
1
1
Вход4
Ack [b][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* Съпоставяне на реални
данни
00
Стъпка 0
A:
Стъпка 10 (Настройка
на ИД 10)
F:
10
64
Стъпка 15 (Настройка
на ИД 15)
Стъпка 16 (Настройка
на ИД 16)
Стъпка 100
6E : Стъпка 110
73
74
Стъпка 115
Стъпка 116
CF : Стъпка 199
FE : Стъпка 254
FF : Стъпка 255
Предаване [x][t][ ][Настройка на ID][ ][Данни01][ ]
[Данни02[ ][Данни03][ ][Данни04][Cr]
Данни
Структура
Данни01 00 : 3D включен
01 : 3D изключен
02 : 3D към 2D
03 : 2D към 3D
Данни02 00 : Горе и долу
01 : Един до друг
02 : Шахматно
03 : Последователност от кадри
Данни03 00 : Отдясно наляво
01 : Отляво надясно
Data04
3D ефект (3D дълбочина) : Мин.: 00 ~ Mакс.: 14
(* предаване чрез шестнадесетичен код)
*Ако данни1 е 00 (3D вкл.), данни4 е без стойност.
*Ако данни1 е 01(3D изкл.) или 02(3D към 2D), данни2,
данни3 и данни4 нямат стойност.
*Ако данни1 е 03(2D към 3D), данни2 и данни3 нямат
стойност.
Данни 1
Данни2
Данни3
Данни 4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: няма връзка
Ack [t][ ][OK][Данни01][Данни02][Данни03]
[Данни04][x][t][ ][NG][Данни01][x]
26 . Разширен 3D режим (команда: x v) (само за 3D модели)
►► За да смените 3D опцията на телевизора.
Предаване [x][v][ ][Настройка на ИД][ ][Данни01][ ]
[Данни02][Cr]
Данни01 : 3D опция
00 : 3D корекция на картината
01 : 3D дълбочина (само за 2D към 3D)
02 : 3D точка за гледане
03 : 3D размер на картината (само плаз
мени теле визори)
04 : 3D баланс на картината (само плаз
мени теле визори)
05: 3D оптимизация (само активен тип (LCD
телевизор))
Данни02 Тя е със свой собствен обхват за всяка
определена 3D опция според Данни01.
1) Когато Данни01 е 00
00 : Отдясно наляво
01 : Отляво надясно
2) Когато Данни01 е 01, 02
Данни Mин.: 0 ~ Mакс.: 14
3) Когато Данни01 е 03
00 : Just Scan
01 : 16:9
4) Когато Данни01 е 04
00 : Изкл.
01 : On
5) Когато Data01 е 05
Данни
Mин.: 0 ~ Макс.: 02
* Разгледайте ‘Свързване на реални данни’.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Моделът и серийният номер на телевизора
се намират на гърба му.
Запишете ги по-долу за случаите, когато ви
е необходим сервиз.
МОДЕЛ
СЕРИЕН
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement