LG | GR-459GCA | LG GR-459GCA Ръководство на потребителя

LG GR-459GCA Ръководство на потребителя
e˙‰˙ E‡IEA
NOIUIAIUE ‡IA
i'O‰
C‡EIE UI‡A‡IEfl
eOIO'IE
eUOI‡IA
O
·AAOO‡OIOOU
?‡OUE
aIOU‡IE ‡IA
aIOU‡IE ‡IA
e‡·OU‡
A‡
‰AEOU'EA
'
eA"UIE ‡IA
U A‰‡
eO ' AIA
I‡
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
OUOUOI
eUOA U EAA
eO‰'EEI‡
IOIAOI‡
A'UOUAOU
e A‰UO A‰EUAIAI
eOIU?‡'‡IA
I‡
OE"I‡I A‡
IA‰AIE
OU'O AI‡ ' ‡U‡
IU·?AU‡
e‡AI ‡Afl'‡IA
e˙'AUE
A‡
O˙i ‡IAIEA
I‡
e˙i ‡Ifl'‡IA
I‡
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE
i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE
e·OIUE'‡IA
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
E
OO‰‰ ˙EI‡
eIflI‡
I‡
eIflI‡
I‡ OOOOI‡U‡ I‡
I U?I‡U‡
OU'‡ flIA
eO?EOU'‡IA
eUOU ‡Ifl'‡IA
eUOU ‡Ifl'‡IA
I‡
IAEAO ‡'IOOUE
57
I‡
IAEAO ‡'IOOUE
I‡
' ‡UEUA
i'O‰
NOIUIAIUE ‡IA
i'O‰
aO‰AI˙U
OU ‡I‡
E
I‡
OA EEIEflU
IOIA
U A‰‡. iOAE IOIA
OOOU‡'AI O‡IO
IAO·iO‰EI‡U‡ EIUO I‡?Efl
UO'‡
˙IO'O‰OU'O
e EI AOAUA
OOIUOI‡.
N‡U‡
I‡UO
I‡
A‰ AO
I‡
iAIAUOI
eA EAI
E
I‡
OU
IOEUO
'OflI‡I˙'
:
:
:
A‡
·AAOO‡OIOOU
EOI
·AAOO‡OIOOU
OO ‡'I‡).
I‡
OU
I‡ ‡Ifl'‡IA,
EIE
IAO ‡'EIIO
U A‰‡, OO‡A'‡EUA OIA‰IEUA
˙IO'O‰OU'O,
(OIA‰
I‡UO
O O?AUAUA
IOIfl A‡O‡AAUA "O I‡
cA
A‡· ‡'flEUA
‰‡
OE"U IO
"O
A'AIUU‡IAI OIA‰'‡˘ OO·OU'AIEI.
eAI‡?‡'‡,
w
A
I‡UA E‡IIE ˘AUE
EAOOIA'‡IA I‡
O A‰‡‰AUA
U‡IUU ‡U‡.
:
I‡I‡OflIA I‡
IflOUO A‡
A‡ '‡?‡U‡
:
?
A‡
A‡‰I‡U‡
E A
E A‡O‡AAUA
OO-‰OIU
U˙ "O'OIEfl O·AIU
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA
O ‡'EI‡
I‡
:
C‡EIE UI‡A‡IEfl
UO'‡
UIEI‡IAI
U˙ "O'OIEfl O·AIU
?
aO‰AI
A
‰OIUIAIU
UUI
OOIUOI‡U‡
i˙ "O'OIE O·AIU,
I‡IE ‡U
U A‰. a‡OE?AUA
UOAE
'˙ iU
OA
O˙˘AOU'U'‡
OO‡OIOOU OU
EIE
eAI‡?‡'‡, ?A
?A
OI˙ U
e A‰UO AE‰AIEA OA EOAIO
I‡ ‡Ifl'‡IA
w
CIEI‡IEA
O˙˘AOU'U'‡ EOI
OU
I‡ ‡Ifl'‡IA
EIE I‡I‡OflIA I‡
I‡UA E‡IIE
˘AUE
C‡EIE UI‡A‡IEfl
w
e A‰O‡AIE IA IE
?
·AAOO‡OIOOU
A‡
e A‰UO AE‰AIEA
e A‰E ‰‡ ·˙‰A EAOOIA'‡I, UOAE iI‡‰EIIEIU EAA U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A EIOU‡IE ‡I E
‡AOOIOEAI O ‡'EIIO, ' O˙OU'AUOU'EA
UI‡A‡IEflU‡ A‡ EIOU‡IE ‡IA.
?
cA EAII˛?'‡EUA
O
iI‡‰EIIEI-U EAA , I‡UO
‰˙ O‡UA A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI. CEI‡"E i'‡˘‡EUA
A‰ ‡'O ˘AOOAI‡ E ‰E AIUIO "O EA‰˙ O'‡EUA OU
O'Ofl
IOIU‡IU‡.
?
aO"‡UO O AIAOU'‡UA
O'Ofl
U A‰ OO-‰‡IA?
OUAI‡U‡, 'IEI‡'‡EUA UOE ‰‡ IA
OO' A‰E A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI.
?
OU
A‡UEOIA EIE
eIA‰ I‡UO '‡?EflU iI‡‰EIIEI-U EAA A‡OO?IA
‰‡ ‡·OUE, IA OEO‡EUA OUU‰AIEUA OO'˙ iIOOUE
'˙' U EAA IOUO OU‰AIAIEA, OOO·AIO IO"‡UO
˙?AUA 'E O‡ 'I‡EIE EIE IOI E. aOE‡U‡ 'E
IOEA ‰‡ A‡IAOIA A‡ UAAE EAII˛?EUAIIO OUU‰AIE
OO'˙ iIOOUE.
?
e A‰E OO?EOU'‡IA I‡ iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
EA‰˙ O‡EUA ˘AOOAI‡ OU IOIU‡IU‡.
cA OO' AE‰‡EUA, IA O A"˙'‡EUA OEIIO, IA
‰˙ O‡EUA E IA UOUI'‡EUA A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI,
A‡˘OUO OO' A‰‡
I‡
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI
EIE
IOEA
‰‡
O A‰EA'EI‡ OOE‡
U‰‡
AIAIU E?AOIE UOI.
cA OOOU‡'flEUA OU˙IIAIE EA‰AIEfl '˙' U EAA ‡,
A‡˘OUO
UA IOEA
?
cA
‰‡
EI
O˙‰˙ E‡IEAUO
OA
OU
O?UOflU,
IO"‡UO
A‡I ˙AIA.
O ˙OI‡EUA
O 'O‰‡ '˙U A?IOOUU‡ EIE
OO'˙ iIOOU I‡ iI‡‰EIIEI-U EAA ‡.
e˙˘AOU'U'‡ OO‡OIOOU OU AIOOIOAEfl EIE OOE‡ .
'˙I?I‡U‡
?
?
cA 'II˛?'‡EUA ˘AOOAI‡
aOEAUA ‰‡ OOIU?EUA U‰‡
cA OOOU‡'flEUA O˙‰O'A,
AIO 'O‰‡U‡
?‡OUE,
OU
?
cA
OA
O
IOI E ˙?A.
OU
AIAIU E?AOIE
O˙IIE O
UOI.
'O‰‡, '˙ iU U A‰‡.
‡AIAA '˙ iU AIAIU E?AOIEUA
UO'‡ IOEA
AIAIU E?AOIE
‰‡ O A‰EA'EI‡ OOE‡
EIE
U‰‡
UOI.
EIOU‡IE ‡EUA iI‡‰EIIEI-U EAA ‡ '˙'
OOIA˘AIEA, I˙‰AUO IOEA ‰‡ ·˙‰A
'I‡EIO
I‡IOI AI
O
'O‰‡.
cAO ‡'EIIOUO
?‡OUE IOEA
UOI EIE
EAOIE ‡IA
I‡
AIAIU E?AOIEUA
‰‡ O A‰EA'EI‡ U‰‡
OOE‡ .
OU
AIAIU E?AOIE
i'O‰
C‡EIE UI‡A‡IEfl
?
cA
U fl·'‡ ‰‡ ‡A"IO·fl'‡UA, OOO ‡'flUA
IO‰EUE?E ‡UA U A‰‡.
iO'‡
IOEA
‡·OU‡,
?
‰‡ O A‰EA'EI‡ OOE‡
IOAUO IOEA
e A‰E ‰‡
OIAIflUA
OO'AUIAIEA I‡
AIO
A
I U?I‡U‡
IAIO I‡II‡
I‡
'˙U A?IOUO
EA‰˙ O‡EUA
iI‡‰EIIEI‡,
OO‡OIOOU OU
'II˛?AUA
'˙AIOEIO,
EIE
EIE
‰‡ ‰O'A‰A ‰O I‡ ‡Ifl'‡IA.
˘AOOAI‡ OU IOIU‡IU‡.
C O OUE'AI OIU?‡E II‡
AIAIU E?AOIE UOI.
?
·AAOO‡OIOOU
A‡
U‰‡
OU
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
'
O A‰EA'EI‡ UOE EIE
‰ U" U A‰ O AUO'‡ '‡IA I‡ ·EUO'‡U‡ EIOU‡I‡?Efl.
A‡
OU‰AIAI IOIU‡IU,
NOOU˙OIOOU
AIO A‡i ‡I'‡˘EflU I‡·AI
I‡
U fl·'‡
A‡i ‡I'‡˘Efl
I‡·AI
IA"O'
·˙‰A
‰‡
OO‰IAIAI
OU
EOI
eO‡OIOOU
O OEA'O‰EUAIfl
EIE OU
EIE OU
I'‡IEUEI‡?Efl,
A‡
‰ U"O IE?A
‰‡ OA EA·A"IA
AIOOOIUI‡.
eO‡OIOOU
e A‰E ‰‡
U EAA :
OU A‡U'‡ flIA I‡ ‰AUA.
EAi'˙ IEUA OU‡ Efl OE iI‡‰EIIEI
e'‡IAUA ' ‡UEUA.
eOU‡'AUA ‡UUO'AUA
O˙i ‡Ifl'‡EUA
OU
IOEA
OO' A‰AI, UOE
·˙‰A
OA 'EAAI O A‰OU‡'EUAI,
O˙O O˙OU'AUI‡U‡
cA
IA
a‡i ‡I'‡˘EflU ˘AOOAI I‡ iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A I‡ IAOIO‰OOU˙OIO IflOUO, A‡ ‰‡
‰‡ ·˙‰A EAII˛?AI ·˙ AO ' OIU?‡E I‡ OO‡OIOOU.
I‡
A‡i ‡I'‡˘Efl
˘AOOAI
eO‰IflI‡
‰‡
I‡ IAOU‡U‡
‰‡
IA IO"‡U IAOIO
‰‡
OA
cA
O˙i ‡Ifl'‡EUA
·AIAEI
EI,
OOI‡UA flU
E
U‡I‡ ?A
‰‡
EIE
‰A?‡U‡
'˙U A.
'IflA‡U
EIE ‰ U"E A‡O‡IEUAIIE
·IEAOOU ‰O UOAE EIE ‰O ‰ U"
"‡AO'A E UA?IOOUE '
AIAIU OU A‰.
a‡AAIfl'‡IA
a‡AAIfl'‡IAUO
AIAIU E?AOIE
I‡I‡Ifl'‡ OO‡OIOOUU‡ OU
UOI
O E
I˙OO
U‰‡
O˙A‰EIAIEA,
OU
I‡UO
OOE"U fl'‡ O O'O‰IEI A‡ OU'AE‰‡IA I‡
AIAIU E?AOIEfl UOI. a‡ ‰‡ O A‰OU' ‡UEUA
A'AIUU‡IAI U‰‡
AIAIU OU A‰
OU
AIAIU E?AOIE UOI,
U fl·'‡
‰‡
OA A‡AAIE.
UOAE
cAO ‡'EIIOUO
EAOOIA'‡IA I‡ A‡AAIEUAII‡U‡ IIAI‡ IOEA
O A‰EA'EI‡ U‰‡
aOIOUIUE ‡EUA
EIE O
IE?A
I‡O˙IIO
60
OU
OU
OA O
AIAIU E?AOIE
I'‡IEUE?E ‡I AIAIU OUAiIEI
‡IO IA OUA ‡A· ‡IE
OA 'EA‡,
UI‡A‡IEflU‡
O˙IIfl'‡UA
‰‡
UOI.
A‡ A‡AAIfl'‡IA EIE ‡IO OA
‰‡IE U A‰˙U
A A‡AAIAI
O ‡'EIIO.
i'O‰
C‡EIE UI‡A‡IEfl
w
e A‰UO AE‰AIEA
w cA
I‡
A‡OU?'‡EUA
U A‰‡
A‡
·AAOO‡OIOOU
'AIUEI‡?EOIIEUA OU'O E
EIE '˙'
I‡
‡AI ‡Afl'‡IA,
O EOOOOO·IAIEfl
IOEUO IA O‡
iI‡‰EIIEfl
A‡
IA
EIE
O AOO ˙?‡IE
O OEA'O‰EUAIfl.
w cA OO' AE‰‡EUA EIOU‡I‡?EflU‡
I‡
IO OUO‡
'" ‡‰AI‡U‡ IOIOU UI?Efl.
w a‡ ‰‡ UOIO EUA O O?AO‡
EAOOIA'‡EUA IAi‡IE?IE
‰ U"E O A‰OU'‡,
'
OU
?E IUIE ‡IA
‡"AIU.
w C OU‰AIAIEflU‡ A‡ O˙i ‡Ifl'‡IA I‡ i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE I‡ UOAE U A‰ IA EAOOIA'‡EUA AIAIU OU A‰E,
IOEUO IA O‡
w
O AOO ˙?‡IE
iI‡‰EIIEflU
‡"AIU E
UOI˙UIAIEflU‡,
OU
O OEA'O‰EUAIfl.
EAOI‡?EOIIEflU
EAOOIA'‡IE '
U A‰‡,
"‡A A‡
EAEOI'‡U
OOA?E‡II‡ O O?A‰U ‡ O E EAi'˙ IflIA.
e E
EAi'˙ IflIA I‡ U A‰‡ A‡ OUO‡‰˙?E IOIfl
OOO˙'AU'‡EUA OA O˙O OA 'EAIEfl O A‰OU‡'EUAI
EIE O
IE?A
O˙O O˙OU'AUI‡U‡
iOAE U A‰ O˙‰˙ E‡
iI‡‰EIIEfl
‡"AIU
I'‡IEUEI‡?Efl.
I‡IIO IOIE?AOU'O OU
EAO·UU‡I (R600a),
AOUAOU'AI "‡A O
O A‰‡, IO IOEUO
O˙˘O
U ‡IOOO UE ‡ E
EIOU‡IE ‡ U A‰˙U, U fl·'‡ ‰‡ OA 'IEI‡'‡ ‰‡ IA
·˙‰‡U OO' A‰AIE ?‡OUEUA I‡ EIOU‡I‡?EflU‡, ' IOflUO
?E IUIE ‡ iI‡‰EIIEflU ‡"AIU. AIEII‡IEflU OU
U ˙·EUA iI‡‰EIAI ‡"AIU IOEA ‰‡ OA '˙AOI‡IAIE
EIE ‰‡ O A‰EA'EI‡ I‡ ‡Ifl'‡IA I‡ O?EUA. AIO
OUI EAUA EAUE?‡IA I‡ UOAE "‡A, EA·fl"'‡EUA OUI EU
O"˙I EIE 'OflI‡I'E OOUAI?E‡IIE EAUO?IE?E I‡
'˙AOI‡IAIfl'‡IA E O O'AU AUA A‡ IflIOIIO IEIUUE
OOIA˘AIEAUO, ' IOAUO A OOOU‡'AI U A‰˙U.
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA O˙A‰‡'‡IA I‡ A‡O‡IEI‡ OIAO OU
UOAE "‡A O '˙A‰Ui‡ ' OIU?‡E I‡ EAUE?‡IA I‡ iI‡‰EIAI
‡"AIU OU EIOU‡I‡?EflU‡, ‡AIA ˙U I‡ OOIA˘AIEAUO, '
IOAUO UOAE U A‰ IOEA ‰‡ ·˙‰A OOOU‡'AI, A‡'EOE OU
IOIE?AOU'OUO EAOOIA'‡I iI‡‰EIAI ‡"AIU. c‡ 'OAIE
8 " OU iI‡‰EIIEfl ‡"AIU R600a ' U A‰‡ U fl·'‡ ‰‡ OA
O‡‰‡ 1I2 OIO˘ OU OOIA˘AIEAUO.
aOIE?AOU'OUO i‰‡‰EIAI ‡"AIU ' IOII AUIEfl U A‰ A
OOOO?AIO I‡ A‡'O‰OI‡U‡ U‡·AII‡ '˙' '˙U A?IOOUU‡
I‡ U A‰‡.
cEIO"‡ IA OUOI‡EUA ' ‰AEOU'EA U A‰, IOEUO OOI‡A'‡
IflI‡I'E O EAI‡?E I‡ OO' A‰‡. AIO OA O˙IIfl'‡UA,
61 IOIOUIUE ‡EUA OA O U˙ "O'A?‡, OU IOEUO OUA "O IUOEIE.
'EOOI‡ O˙'IAOUEIOOU O OIOII‡U‡
U‡I‡ A E A‡O‡IEI.
aO"‡UO
OA
C‡EIE UI‡A‡IEfl
w CIEI‡IEA
?
AIO
˘AOOAI‡
iO'‡
'II˛?'‡EUA
IA
' IA"O.
IOEA
UOI EIE
?
iI‡·‡',
IOIU‡IU˙U A
·AAOO‡OIOOU
A‡
‰‡ O A‰EA'EI‡ U‰‡
OU
AIAIU E?AOIE
OOE‡ .
cA EAII˛?'‡EUA
O'Ofl
iI‡‰EIIEI,
I‡UO
‰˙ O‡UA
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI. CEI‡"E
˘AOOAI‡
E
"O
‰E AIUIO
i'‡˘‡EUA A‰ ‡'O
EA‰˙ O'‡EUA OU IOIU‡IU‡.
aOEA ‰‡ EAU ˙"IAUA I‡·AI‡
O A‰EA'EI‡UA
?
I˙OO
?‡OUE?E,
˘AOOAI‡
E
‰‡
O˙A‰EIAIEA.
cA EAOOIA'‡EUA IOI˙
OO?EOU'‡UA
OU
EIE 'I‡EAI
O‡ ?‡I,
IO"‡UO
eUOU ‡Ifl'‡EUA 'OflI‡I'E
˘EUUO'AUA I‡ ˘AOOAI‡.
˘AOOAI‡.
OOIAOI‡IE OO
C O OUE'AI
OIU?‡E
EI‡
EOI
OU '˙AIEI'‡IA I‡
OOE‡ .
?
cA O˙i‡EUA ˙?AUA
aOEA ‰‡
?
eIA‰
OA
OE
EAII˛?'‡IA I‡
EA?‡I‡EUA
OOIA OAU
OO‰ U A‰‡.
I‡
I‡ ‡IEUA
IflIOE OOU˙
U A‰‡
˙·.
OU IOIU‡IU‡
IEIUUE, O A‰E ‰‡
"O
'II˛?EUA OUIO'O ' IOIU‡IU‡.
cAIO I‡II‡U‡ ‡·OU‡
I‡
U EAA ‡
IOEA
‰‡
O A‰EA'EI‡ I‡UA E‡IIE ˘AUE.
?
AIO U A‰˙U
' AIA,
IflI‡
‰‡
EA‰˙ O‡EUA
CIO?‡'‡IAUO
I‡
·˙‰A
EAOOIA'‡I
˘AOOAI‡
EAOI‡?EflU‡
OO-‰˙I"O
OU IOIU‡IU‡.
IOEA
‰‡ O A‰EA'EI‡
OOE‡ .
?
cA OOA'OIfl'‡EUA
E" ‡flU
O
I‡
‰A?‡ ‰‡
IOIU OIIEfl
OEO‡U EIE
O‡IAI '
O A‰I‡U‡
‰‡
OE
?‡OU I‡
U A‰‡.
?
iI‡‰EIIEflU ‡"AIU, EAOOIA'‡I ' iI‡‰EIIEIU EAA ‡, I‡IUO E "‡A˙U ' EAOI‡?EOIIEUA
UOI˙UIAIEfl,
EAEOI'‡U
OOA?E‡II‡ O O?A‰U ‡
e A‰E EAi'˙ IflIA I‡ U A‰‡
O O'A AUA ‰‡IE U ˙·EUA I‡ "˙ ·‡ I‡ U A‰‡ IA
O E EAi'˙ IflIA.
O‡
OO' A‰AIE.
i'O‰
eOIO'IE
?‡OUE
NEOOIAE
aOIAOI‡
eO‰'EEAI
‡UU
OU˙IIAI
a‡I‡I
eO‰'EEI‡
IOIAOI‡
A‡
IIO"OOOUO?IO
?E IUIE ‡IA
I‡ '˙A‰Ui‡
eU‰AIAIEA
A‡
A‡
aOIAOI‡
A‡
flE?‡
aOIAOI‡
A‡
2-IEU O'E
·UUEIIE
O˙i ‡Ifl'‡IA I‡
AAIAI?U?E,
OIO‰O'A E U. I.
O AOIE E O'AEE.
A‡
aOIAOI‡
·UUEIIE
AAIAI?U?E
aAOOIA'‡ OA A‡
e˙‰
I‡
' ‡U‡U‡
O flOIO
IAOO
iO I‡
A‡
IA‰
N ˙EI‡
(EIOU‡IE ‡ OA
OU OOU A·EUAIfl)
i EAA IO
OU‰AIAIEA
e ‡IUE?I‡
eO‰'EEAI
?OI˙I
CEIU
A‡
IE'AIE ‡IA
a‡·AIAEI‡
cflIOE
OU OOOO?AIEUA ?‡OUE IOEA
'˙' '‡?Efl
A‡
63
U A‰, A‡˘OUO
‰ U"E IO‰AIE.
UA O‡
‰‡
IEOO'‡U
O A‰I‡AI‡?AIE
IUUEfl
aIOU‡IE ‡IA
1. aA·A AUA
OO‰iO‰fl˘O IflOUO.
e‡AOOIOEAUA O'Ofl iI‡‰EIIEI-U
I˙‰AUO UOE ˘A
2.
·˙‰A
EAA
I‡
IflOUO,
IAOIO‰OOU˙OAI.
aA·fl"'‡EUA ‡AOOI‡"‡IA
U A‰‡ ·IEAO ‰O
UOOIEI‡, OO‰ O AIE OI˙I?A'E
EAUO?IE?E
EIE '˙' 'I‡EIO OOIA˘AIEA.
I‡
I‡
3.
I˙?E
a‡ ‰‡
UUII?EOIE ‡ AUAIUE'IO '‡?EflU
iI‡‰EIIEI-U EAA , OIOIO IA"O U fl·'‡
‰‡ EI‡
‰OOU‡U˙?I‡ ?E IUI‡?Efl I‡ '˙A‰Ui.
AIO '‡?EflU iI‡‰EIIEI-U EAA A ‡AOOIOEAI
IE?‡ '
4.
OOU‡'AUA OOIA
OUAI‡U‡,
5
OI
I‡‰
'
IA"O.
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA
'E· ‡?EEUA, U A‰˙U U fl·'‡ ‰‡
IE'AIE ‡I. AIO A IAO·iO‰EIO, A"UIE ‡EUA
'EIUO'AUA A‡ IE'AIE ‡IA, A‡ ‰‡ IOIOAIOE ‡UA
IA ‡'IOOUEUA OO OO‰‡.
e A‰I‡U‡ ?‡OU U fl·'‡ ‰‡ A I‡IIO OOOO'‰E"I‡U‡ OU A‡‰I‡U‡, A‡ ‰‡ OA OO‰OOIO"IA
A‡U'‡ flIAUO I‡ ' ‡U‡U‡.
CEIUO'AUA A‡ IE'AIE ‡IA IO"‡U ‰‡ OA A‡'˙ U‡U
IAOIO, I‡UO IAIO OO'‰E"‡UA IO OUO‡.
a‡ OO'‰E"‡IA I‡ U A‰‡ A‡'˙ U‡EUA 'EIUO'AUA A‡
IE'AIE ‡IA O· ‡UIO I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡ OU AII‡
(
), ‡ A‡ OOUOI‡IA OO OOOOI‡ I‡
?‡OO'IEIO'‡U‡ OU AII‡ (
).
·˙‰A
-
5.
eO?EOUAUA
‰O· A
EA·˙ ?AUA
O ‡i‡,
iI‡‰EIIEI-U EAA
I‡O˙· ‡I OA OO ' AIA I‡
?AIEfl
E
O A'OA‡.
6.
eOOU‡'AUA O EI‡‰IAEIOOUEUA,
IA‰
E U.
I.,
I‡UO
I‡ O˙OU'AUIEUA EI IAOU‡.
IUUEflU‡
iA O‡
A‡
OO‡IO'‡IE
A‡A‰IO, A‡ ‰‡ OA O A‰OU' ‡UE
A'AIUU‡II‡ OO' A‰‡ OO ' AIA I‡ O A'OA‡.
7. CII˛?AUA ˘AOOAI‡
IOIU‡IU‡.
iOAE
E ' IA"O IA
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI '
U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A ‰'OAI
‰‡ OA 'II˛?'‡U ‰ U"E
I‡
IOIU‡IU IA
U fl·'‡
AIAIU OU A‰E.
eUOI‡IA '
‰AEOU'EA
oOI
EIOU‡IE ‡UA
OOU‡'AUA "O A‡
O'Ofl
2-3
iI‡‰EIIEI-U EAA ,
‰‡ OU‡·EIEAE ‡ IO I‡II‡U‡
?‡O‡
‡·OUI‡ UAIOA ‡UU ‡, O A‰E ‰‡ "O A‡ A‰EUA O
O AOIE EIE A‡I ‡AAIE i ‡IEUAIEI O O‰UIUE.
AIO EA'‡‰EUA ˘AOOAI‡ OU IOIU‡IU‡, EA?‡I‡EUA 5
IEIUUE, O A‰E ‰‡ "O 'II˛?EUA O‡I.
C‡?EflU iI‡‰EIIEI-U EAA 'A?A A "OUO' A‡ EAOOIA'‡IA.
OE
e‡·OU‡
eA"UIE ‡IA
?
C‡?EflU
'E
I‡
‰‡'‡U
'
UAIOA ‡UU ‡U‡
U A‰‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
iI‡‰EIIEI-U EAA
'˙AIOEIOOU
O
EI‡
A"UI‡UO E,
IOEUO
‰‡ A"UIE ‡UA
U EAA IOUO
E '˙'
iI‡‰EIIOUO
OU‰AIAIEA.
iI‡‰EIIEI
?
e˙ 'OI‡?‡IIO
OOOU‡'AUA
A"UI‡UO ‡
(TEMP. CONTROL)
A"UIE ‡EUA UAIOA ‡UU ‡U‡ I‡
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
UO'‡
I‡
"3".
eIA‰
OU‰AIAIEAUO
OO O'OA EAI‡IEA.
4
5
2
3
MAX.
?
e
MIN.
I‡UEOI‡IA I‡
iI‡‰EIIEI‡)
·UUOI
IOEAUA
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
I‡ O'AUI‡IEUA
OAU
OU˙OIE, 5
REF
TEMP
1
REF TEMP
(iAIOA ‡UU ‡
I‡
‰‡ A"UIE ‡UA
OOI‡A'‡I‡ OU
iI‡‰EIIEI‡,
(I‡OU OEI‡U‡
EI‰EI‡UO E
O'AUI‡IE
EI‰EI‡UO ‡
· Ofl
OU‡'‡ I‡
OAI‡?‡'‡
I‡E-
OUU‰AIO).
?
aO"‡UO OUOIAUA
'
‰AEOU'EA iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
EIE IO"‡UO 'II˛?EUA
UAIOA ‡UU ‡U‡
i EAA
?
e˙ 'OI‡?‡IIO
˘AOOAI‡
'
‡'UOI‡UE?IO OA
OOOU‡'AUA
IOIU‡IU‡,
I‡OU OE'‡
A"UI‡UO ‡
(TEMP.CONTROL)
A"UIE ‡EUA UAIOA ‡UU ‡U‡ I‡
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡
UO'‡
I‡
"3".
I‡
"3".
eIA‰
OU‰AIAIEAUO
OO O'OA EAI‡IEA.
FRZ
TEMP
1
2
4
3
MIN.
?
e
I‡UEOI‡IA I‡
U EAA ‡)
I‡ U EAA ‡,
·UUOI
IOEAUA
EI‰EI‡UO E
FRZ TEMP
(I‡OU OEI‡U‡
· Ofl
I‡
I‡ O'AUI‡IEUA
OU‡'‡ I‡ OAU
OU˙OIE, 5
I‡E-OUU‰AIO).
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
OAI‡?‡'‡
EI‰EI‡UO ‡
aO"‡UO OUOIAUA ' ‰AEOU'EA
UAIOA ‡UU ‡U‡
(iAIOA ‡UU ‡
‰‡ A"UIE ‡UA UAIOA ‡UU ‡U‡
EIE IO"‡UO 'II˛?EUA
65
MAX.
OOI‡A'‡I‡ OU
O'AUI‡IE
?
5
˘AOOAI‡
'
‡'UOI‡UE?IO OA
IOIU‡IU‡,
I‡OU OE'‡
I‡
"3".
e‡·OU‡
O
U A‰‡
eO ' AIA I‡
OUOUOI
?
i‡AE
UUII?Efl I‡ ‡ iI‡‰EIIEI-U EAA ‡ ‰‡
‡·OUE ' AEEI I‡ EIOIOIEfl AIA "Efl, IOEUO
OOIAAAI,
IO"‡UO A‡IEI‡'‡UA I‡
I‡I‡Ifl'‡ I‡IOEI‡IIO
e
I‡
AIA "Efl.
·UUOI VAC (OUOUOI)
A‡‰AEOU'‡, I‡UO
OA
EI‰EI‡UO ˙U O'AU'‡,
I‡UEOI‡IA
OA
?
IOIOUI‡?EflU‡
A
I‡UO
I‡UEOI‡IA I‡
UUII?EflU‡
eUOA U EAA
OO?E'I‡,
‡ O
‰AEOU'EAUO
OO'UO IO
I‡
UUII?EflU‡
O AI ‡Ufl'‡.
i‡AE
UUII?Efl OA EAOOIA'‡, IO"‡UO
·˙ AO ‰‡ A‡I ‡AEUA
EOI‡UA
?
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE. c‡UEOIAUA
'A‰I˙E ·UUOI SUPER FRZ (eUOA
U EAA ). OIA‰ IOAUO EI‰EI‡UO ˙U
O'AU'‡ E OOA ‡?EflU‡ A‡ ·˙ AO
A‡I ‡Afl'‡IA A‡OO?'‡.
eOA ‡?EflU‡ "eUOA U EAA " O O‰˙IE‡'‡ OIOIO 3
?‡O‡. aO"‡UO U‡AE OOA ‡?Efl A‡'˙ ?E, U A‰˙U
‡'UOI‡UE?IO OA ' ˙˘‡ I˙I IO I‡IIO O˙OUOflIEA.
AIO EOI‡UA ‰‡ OO AUA OOA ‡?EflU‡ A‡ ·˙ AO
A‡I ‡Afl'‡IA, I‡UEOIAUA O˘A 'A‰I˙E ·UUOI‡
SURER FRZ, EI‰EI‡UO ˙U EA"‡O'‡ E OOA ‡?EflU‡
"eUOA U EAA " OA O AI ‡Ufl'‡ E iI‡‰EIIEI˙U OA
' ˙˘‡ I˙I IO I‡IIO O˙OUOflIEA.
1.
eO‰'EEI‡
i‡AE
IOIAOI‡ A‡
' ‡U‡U‡
‰‡ OA O AIAOU'‡
I‡OU ‡IE, I‡UO OA OI˙A"‡
I‡Ifl'O EIE I‡‰flOIO.
a‡ ‰‡ O'‡IEUA
OO‰'EEI‡U‡ IOIAOI‡,
O˙ 'O O'‡IAUA IOIAOI‡U‡
I‡ ' ‡U‡U‡, OIA‰ UO'‡ fl
OO'‰E"IAUA, ‰OI‡UO
˘ ‡IIA E UO"‡'‡ fl
EA‰˙ O‡EUA O ‡'O I‡O A‰.
IOEA
IOIAOI‡
2.
3. eO‰'EEI‡U‡ IOIAOI‡ OA
OOOU‡'fl O· ‡UIO, I‡UO fl
OI˙AIAUA ' EAI‡IEfl
O O?AO I‡ OOO ‡U‡ E
A‰ ‡'O fl I‡UEOIAUA
I‡‰OIU, A‡ ‰‡ OA A‡OUOOO E I‡ IflOUOUO
UO'‡ '˙ IAUA IOIAOI‡U‡ I‡ ' ‡U‡U‡ I‡
a‡·AIAEI‡
aO"‡UO
·UU‡UA
66
OE.
eIA‰
IflOUOUO
E.
OO‰'EEI‡U‡ IOIAOI‡, OO ‰O· A A ‰‡
‰OII‡U‡ E ?‡OU (I‡IUO A OOI‡A‡IO I‡ UE"U ‡U‡).
IAOUEUA
e‡·OU‡
O
U A‰‡
i‡AE
A'UOUAOU
UUII?Efl 'E OOA'OIfl'‡ ‰‡ O O'A EUA ‰‡IE
O O·IAIE ' ‡·OU‡U‡ I‡ U A‰‡. AIO IEOIEUA,
?A EI‡ IflI‡I˙' O O·IAI O '‡?Efl iI‡‰EIIEIU EAA , I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡ A"UIE ‡IA I‡
IflI‡
UAIOA ‡UU ‡U‡:
AIO EI‰EI‡UO IEUA
-
EIE
I‡‰OIU,
O'AUIEIE OA
UO"‡'‡ IflI‡
‰'EE‡U I‡"O A
O O·IAI
O '‡?Efl
iI‡‰EIIEI-U EAA .
-
AIO EI‰EI‡UO IEUA
I‡"O A
E OA
EIE
I‡‰OIU,
O·‡‰AUA ' I‡E-·IEAIEfl ‰O
aO"‡UO ' ‡U‡U‡
e A‰UO A‰EUAIAI
OE"I‡I A‡
A‡ EA'AOUIO
OU'O AI‡ ' ‡U‡
O'AUIEIE IA OA
IOIfl OOU‡'AUA
I‡
iI‡‰EIIEI‡
' AIA, ?U'‡
OA
‰'EE‡U
U A‰‡
'‡O
'II˛?AI
OA 'EA.
A OOU‡'AI‡
OU'O AI‡
O A‰UO A‰EUAIAI
OE"I‡I.
eOIU?‡'‡IA I‡
IA‰AIE IU·?AU‡
?
?
?
a‡ ‰‡ OO‰U?EUA IA‰AIE
IU·?AU‡, I‡O˙IIAUA O 'O‰‡
UO I‡U‡ A‡ IA‰ E fl
OOOU‡'AUA '˙' U EAA ‡.
AIO 'E U fl·'‡U ·˙ AO
IA‰AIE IU·?AU‡, I‡UEOIAUA
·UUOI‡ SURER FRZ.
a‡ ‰‡ OU‰AIEUA IA‰AIEUA
IU·?AU‡,
A‡
e˙'AU
IA‰
i'‡IAUA
OU
a‡ ‰‡ OU‰AIEUA
'O‰‡
e‡AI ‡Afl'‡IA
UO I‡U‡
‰'AUA OU ‡IE
IAOIO
UO I‡U‡ A‡ IA‰
E IAIO fl O"˙IAUA.
IA‰AIEUA IU·?AU‡, A‡IAEUA
O A‰E ‰‡ fl O"˙IAUA.
O
e‡AI ‡Afl'‡IAUO OU‡'‡ ‡'UOI‡UE?IO.
CO‰‡U‡ OU ‡AI ‡Afl'‡IAUO OA OUE?‡ '
EAO‡ EUAII‡U‡
67
'‡I‡ E ‡'UOI‡UE?IO OA
EAO‡ fl'‡.
e˙i ‡Ifl'‡IA
I‡
i ‡IEUAIIE
O O‰UIUE
w CIEI‡IEA
?
cA
O˙i ‡Ifl'‡EUA
IAOIO OA
IEOI‡
?
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE,
·‡I‡IE
I‡UO
OO' AE‰‡U,
'
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
OO-"OIAIE OIAUIE A‡
I‡
"O A˘‡
‰‡ OO' A‰E
‡ OO'AI UO'‡
'O‰E
A‡OU?'‡EUA
'˙A‰Ui‡
O
OU'O EUA
?E IUI‡?Efl
I‡
OU'‡ flEUA
' ‡U‡U‡
A‡
E
I‡
e‡'IOIA I‡U‡
OUU‰AIEfl '˙A‰Ui OO‰‰˙ E‡
'
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
?AOUO
A‰I‡I'‡.
eU'‡ flIAUO I‡
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡ ‰‡
' ‡U‡U‡.
OOA'OIfl'‡ '
'IEA‡ UOO˙I
I‡
'IUO‡
?E IUIE ‡IA
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE.
UAIO A‡UU ‡U‡
cA
i ‡I‡U‡ ‰‡
A‡O‡AE
O
OE I‡?AOU'‡.
i ‡IEUAIIEUA
cA
E
AIAIU OAIA "Efl.
iO'‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡ EAO‡ fl'‡IAUO
'I‡"‡U‡ E OOOI‡"‡
?
OiI‡‰flU, O A‰E ‰‡
aO"‡UO O˙i ‡Ifl'‡UA i ‡I‡, EAOOIA'‡EUA O˙‰
I‡O‡I.
?
OA
IOEA
‰ U"EUA i ‡IEUAIIE O O‰UIUE,
?
O˙OA?E, O E
iI‡‰EIIEI‡. eOOU‡'flIAUO
"E OOOU‡'EUA '
‰O
IOEUO
UAIOA ‡UU ‡.
eOU‡'flEUA "O A˘EUA i ‡IE ‰‡
i ‡I‡
E
E
'˙A‰Ui
O A‰EA'EI'‡
OO'E?‡'‡IA I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡.
?
cA ‰ ˙EUA O AI‡IAIO
' IOIAOIEUA I‡
' ‡U‡U‡, U˙E
I‡
OA
O A?E
?
cA
' ‡U‡U‡ ‰‡
cA
-
UA IOEA
A‡I ‡Afl'‡EUA
‰‡
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE
I‡UO UO'‡ IOEA
A‡U'‡ fl
O˙i ‡Ifl'‡EUA ·UUEIIE
OU‰AIAIEA
?
IIO"O
'˙'
OA
?
‰O· A.
U EAA IOUO
O?UOflU O E A‡I ˙A'‡IA.
OO'UO IO i ‡I‡,
‡AI ‡AAI‡. iO'‡ O A‰EA'EI'‡
E
‰‡
IOflUO A
A‡"U·‡
I‡
·EI‡
'IUOO'E
I‡?AOU'‡.
i ‡IEUAIIE
cA
O
O˙i ‡Ifl'‡EUA ' iI‡‰EIIEI‡ U‡ I‡?A'UE?IE
O‰UIUE, I‡·O ‡UO IE O O·E EIE ‰ U"E
I˙I
?U'OU'EUAIIE
e O‰UIUE,
UAIOA ‡UU ‡ O O‰UIUE.
IOEUO OA
IOIU OIE ‡IA
O˙i ‡Ifl'‡U
'
I‡
IUE‰‡flU
OU
O A?EAIO
UAIOA ‡UU ‡U‡,
iI‡‰EIIEI‡.
IA
U fl·'‡
‰‡
OA
e˙'AUE
?
A‡
aOIAOI‡U‡
,
A
I‡
' ‡U‡U‡
OU‰AIAIEA
OO‰iO‰fl˘O
I‡
O˙i ‡IAIEA
A‡
O
I‡
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE
U EAA ‡,
O·OAI‡?AI‡
UAIOA ‡UU ‡ -12°C,
I ‡UIOU ‡EIO
O˙i ‡Ifl'‡IA
O
IOAUO A
I‡
A‡I ‡AAIE i ‡IEUAIIE O O‰UIUE.
?
AIO
EAI‡AUA
·˙ AO
‰‡ A‡I ‡AEUA
i ‡IEUAIIE O O‰UIUE,
?AIIA‰EA
I‡UEOIAUA
a‡·AIAEI‡
AIO
'‡?EflU
E 'I‡EIO
U EAA IOUO OU‰AIAIEA,
·UUOI SUPER FRZ.
I‡
iI‡‰EIIEI-U EAA
IflOUO,
‡IO ?AOUO
‰‡
'IEflIEA
OA
O· ‡AU'‡
'˙ iU
aA·˙ O'‡EUA
69
IOI‰AIA‡
OIA‰
AAIAI?U?E,
UO'‡
OUi O‡ ?‡I.
EIE
' IA"O
IA OI‡A'‡
IU.
O˙O
‡
A OOOU‡'AI I‡ UOOIO
IOI‰AIA, IOEUO
‡·OU‡U‡
O A‰IOUO
OU'‡ flUA ' ‡U‡U‡ IU
‡IO ' IA"O OUA OOOU‡'EIE IIO"O
IOEA
IO'E
OOOU‡'AUA "E '
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
eOE ‡IA
I‡ UOI‡
?
eOE ‡IA
I‡ UOI‡ A‡
OA
O AIAOU'‡UA
IO'O
?‡O‡ IflI‡
‰‡ OO' A‰E
O˙i ‡IAIEUA i ‡IEUAIIE O O‰UIUE. aA·fl"'‡EUA ‰‡
E
OU'‡ flUA
AIO
1-2
A‡U'‡ flUA U'˙ ‰A
?AOUO
' ‡U‡U‡.
?
aA'‡‰AUA i ‡IEUAIIEUA O O‰UIUE OU iI‡‰EIIEIU EAA ‡ E A‰ ‡'O O EI AOAUA O UEIOO
?
a‡'EEUA
'
?‡OUE.
OO‰'EEIEUA
EEIE˘A
‰‡
IE'AIE ‡IA ‰OI ‡E, O A‰E
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡, C O OUE'AI
'EIUO'AUA A‡
IAOUEUA
OIU?‡E 'EIUO'AUA IOEA ‰‡ O‰ ‡OI‡U OO‰‡ EIE
iI‡‰EIIEI-U EAA ˙U IflI‡ ‰‡ IOEA ‰‡ OA IAOUE.
AIUEIOI‰AIA‡?EOII‡
U ˙·‡
?
a‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡IA
O· ‡AU'‡IAUO
'
O A‰I‡U‡
I‡
I‡
IOI‰AIA
AIUEIOI‰AIA‡?EOII‡
U ˙·‡
?‡OU I‡
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡,
I‡IUO E '
O A" ‡‰‡U‡
IAE‰U iI‡‰EIIOUO
U EAA IOUO
E
OU‰AIAIEA,
A
'" ‡‰AI‡
?
‡IUEIOI‰AIA‡?EOII‡ U ˙·‡.
eOO·AIO OIA‰ EIOU‡IE ‡IA EIE
UAIOA ‡UU ‡
IOEA
‰‡
A
·˙‰A
IO I‡IIO.
'EOOI‡,
IO"‡UO OIOII‡U‡
iI‡‰EIIEI-U EAA ˙U
UOO˙I I‡
OEO‡IA,
IOAUO A O˙'OAI
e·OIUE'‡IA
eIflI‡
E
OO‰‰ ˙EI‡
1. aA'‡‰AUA
I‡
˘AOOAI‡ I‡
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI OU
I U?I‡U‡
IOIU‡IU‡.
2.
e'‡IAUA
I‡O‡I‡ I‡
I‡IO‡U‡,
I‡UO
EA‰˙ O‡UA A‡‰IEfl O A‰O‡AEUAI.
3.
e'‡IAUA I U?I‡U‡,
O· ‡UI‡
I‡UO fl
OU'˙ UEUA
I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
OO
OOOOI‡,
E OOOU‡'AUA
OU AII‡,
IO'‡.
4.
eOOU‡'AUA
IflOUOUO
I‡O‡I‡ I‡ I‡IO‡U‡
cO'‡U‡ I U?I‡
UAiIE?AOIE
w CIEI‡IEA
i fl·'‡
?
IOEUO
U fl·'‡
·˙‰A
‰‡
i‡ ‡IUA EOUEIE
‰‡ O O'A EUA
A
O· ‡UIO
I‡
IU.
I‡O ‡'AI
OU
O˙O
I‡UO
e-O· ‡AIEfl
I‡U?UI
A‡
O˙˘EUA
O E"EI‡II‡U‡.
O ˙OUAI,
O A‰OU' ‡Ufl'‡IA
I‡ '˙AIEI'‡IAUO I‡
AIAIU E?AOI‡ EOI ‡.
cA OEO‡EUA I‡IO‡U‡, ' OIU?‡E ?A A O'AUEI‡
‰˙I"O ' AIA. ifl IOEA ‰‡ ·˙‰A IIO"O "O A˘‡.
?
a‡·AIAEI‡
?
aO˘IOOUU‡
?
a‡IO‡U‡
I‡ I‡IO‡U‡ A I‡IO.
OOU‡'‡
‰‡
O'AUE
30 W.
7 IEIUUE,
‡IO
' ‡U‡U‡
A OOU‡'AI‡
A‡
OU'O AI‡, ‡ OIA‰ UO'‡ OA EAII˛?'‡
·AAOO‡OIOOU. (AIO A‡U'O EUA ' ‡U‡U‡ E fl
OU'O EUA OUIO'O,
eIflI‡
?
I‡
C‡?EflU
I‡IO‡U‡
O'AU'‡).
iI‡‰EIIEI-U EAA
OOOOI‡U‡ I‡
' ‡UE,
?EflUO OOOOI‡ I‡
OU'‡ flIA I‡
' ‡UEUA
OIAIfl,
U‡I‡ ?A
I‡‰flOIO,
‰‡
A
IOIOU UE ‡I
O
IOEA
OA
OU'‡ flIA
IO"‡U
‰‡
' A‡'EOEIOOU OU
OA
OU'‡ flU
‰EA‡EI‡
‰‡
I‡Ifl'O EIE
I‡ '‡?‡U‡
IUiIfl.
w CIEI‡IEA
aO"‡UO O·‡?A
OU'‡ flIA
I‡
OOEAI‡AUA
' ‡UEUA,
OIAIEUA OOOOI‡U‡ I‡
U fl·'‡
OA 'EAIEfl O A‰OU‡'EUAI.
71
‰‡
‰‡
OA
O·‡‰EUA
I‡
e·OIUE'‡IA E OO‰‰ ˙EI‡
eO?EOU'‡IA
e A‰E
a‡‰˙IEEUAIIO
OO?EOU'‡IA
eO?EOU'‡IA
eO?EOU'‡EUA
OU'˙I
IAI
EAII˛?AUA
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
I‡OOAI O UOOI‡
OI‡U,
O AO‡ ‡U. AIO
eO?EOU'‡IA
'O‰‡
EAOOIA'‡UA
U fl·'‡
A‡‰˙IEEUAIIO
'I‡EI‡
˘AOOAI‡
OU'˙I O
EIE UA?AI
O‡ ?A
IEA˘
IEA˘ O AO‡ ‡U,
"O
‰‡
OU IOIU‡IU‡.
EA·˙ ?AUA
O ?EOU‡
I˙ O‡.
a‡IUO OO-"O A.
OU'˙U A
eIA‰
e O'A fl'‡EUA
OO?EOU'‡IA
‰‡IE A‡i ‡I'‡˘EflU I‡·AI
OO' A‰AI, ‰‡IE ˘AOOAI˙U
'II˛?AI
w e A‰UO AE‰AIEA
eIA‰
‰O· A
IA A
O A" flU
E
IA A
‰‡IE
' IOIU‡IU‡.
EAIE'‡IA O
OO‰OU?EUA U A‰‡
cA EAOOIA'‡EUA
'O‰‡ A‡‰˙IEEUAIIO
O
O‡ ?A
U fl·'‡
‡· ‡AE'IE
IEOAIEI‡, "O A˘‡ 'O‰‡,
U EAA ‡.
72
‰‡
OI‡U.
OO?EOU'‡˘E
O AO‡ ‡UE, IA OOEI, ·AIAEI, ‡AU'O EUAI,
I‡UO UA IOEA
A
" U·‡
‰‡ OO' A‰flU
?AUI‡ E U.
?‡OUEUA I‡
OOII‡
I., U˙E
iI‡‰EIIEI-
e A‰E ‰‡
O·‡‰EUA
OA
'
OA 'EA‡, O O'A AUA
UOAE OOIO˙I.
iO'‡ IOEA ‰‡ 'E OOAOUE E ' AIA, E O A‰OU'‡.
iOA‡ OOEO˙I O˙‰˙ E‡ O·˘E OIU?‡E, IOEUO IA
O‡ AAUIU‡U OU U‡· E?AI ‰AUAIU I‡ U A‰‡
EIE OU EAOOIA'‡IA I‡ ‰AUAIUIE I‡UA E‡IE
A‡ O OEA'O‰OU'OUO IU.
e O·IAI
iI‡‰EIIEIU EAA ˙U IA
‡·OUE
C˙AIOEI‡ O E?EI‡
?
oAOOAI˙U
IOEA
CII˛?AUA ˘AOOAI‡
?
C ‰OI‡
'E A
A EA'‡IAI OU IOIU‡IU‡.
‰‡
‰O· A.
EA"O flI O A‰O‡AEUAI
EAII˛?EI ‡'UOI‡UE?AI
E/EIE
e O'A AUA
O A‰O‡AEUAI.
OIAIAUA
'II˛?AUA ‡'UOI‡UE?IEfl
?
iOI˙U
A
iI‡‰EIIOUO
'
?
OU‰AIAIEA
U'˙ ‰A
A
i A‰˙U
EIE
O A‰O‡AEUAI.
A
I‡
I‡IOEUA
U
'‡O O'AUflU.
IA A OOOU‡'AI '
UAIOA ‡UU ‡U‡
OOIOEAIEA.
CE. ‡A‰AI
?
'EOOI‡
"eA"UIE ‡IA
I‡
UAIOA ‡UU ‡U‡".
‡AOOIOEAI ·IEAO ‰O
EAUO?IEI I‡
UOOIEI‡.
?
oAOUO
?
C ‡U‡U‡
?
cflIOE
EIE
OA
?
OU'‡ fl ' ‡U‡U‡
A OOU‡'AI‡
O‡IAU
'˙'
I‡
cE'AIE ‡EUA
' AIA.
' ‡U‡U‡ ‰‡
I‡I‡I‡ A‡
OA
A‡U'O E
?E IUIE ‡IA
I‡
U EAA IOUO OU‰AIAIEA.
iI‡‰EIIEI-U EAA ˙U
OO'˙ iIOOU
U ‡I‡IA EIE
IAO·E?‡AI ?UI
' UOOIO
‰˙I"O ' AIA OU'O AI‡.
O A?E
A‡OU?'‡
'˙A‰Ui‡
CE· ‡?EE,
‰‡IE
eA"UI‡UO ˙U
O ‡'EIIO
EIE
U EAA IOUO
O A‰O‡AEUAIfl
OO flI.
e O'A AUA
iAIOA ‡UU ‡U‡
EIE A
EIE A '
"O
A OOOU‡'AI I‡
IAOU‡·EIIO
? AA '˙ UAIA
I‡
IA ‡'I‡
OOIEAIEA.
IE'AIE ‡˘EUA
'EIUO'A.
?
C A‡‰I‡U‡
OOOU‡'AIE
eI AE
EIE
IA‰AIE
?
I EOU‡IE '˙ iU
A‡I ‡AAI‡U‡ i ‡I‡
?
C ‡U‡U‡
?‡OU I‡
iI‡‰EIIEI-U EAA ‡
IAIUEIE O A‰IAUE.
IOEA
‰‡
A OOU‡'AI‡
OUI AiI‡U‡
IflIOE
O‡IAU
O A?E
aIO"O
?AOUO
OU'‡ flUA ' ‡U‡U‡
I‡
' ‡U‡U‡ ‰‡
OA
eI AE˙U '˙U A
' O‡IAU‡ A
EIE
A‡U'O E.
EIE fl OOU‡'flUA
‰˙I"O ' AIA OU'O AI‡.
?
O‡
IO I‡IAI.
e O·IAI
e· ‡AU'‡IA
'I‡"‡
I‡
C˙AIOEI‡ O E?EI‡
?
'˙ iU
OA
O˙·E ‡
?
aIO"O
O˙O
?AOUO
OUi‡ I˙ O‡.
OU'‡ flUA ' ‡U‡U‡
e E
'I‡EIO
' AIA '˙A‰Ui˙U
iI‡‰EIIEI‡ O E OU'‡ flIA
IE EAI‡
?
'
A‡U'‡ fl
IA OA
i ‡IEUAIIE
‰‡
iI‡‰EIIEI‡
C ‡U‡U‡
OA
‰O· A
‰O· A.
'
?
e O'A AUA
?
C˙U A?IOOUU‡
?
A‡
I‡
IE EAI‡
A‡U'O AI O˙‰
EIE
U fl·'‡
‰‡
OA
‡A'‡IAI‡ i ‡I‡.
OA IUE‰‡A OU
CE. ‡A‰AI "eO?EOU'‡IA".
OO?EOU'‡IA.
cflIOE
I‡
O‡IAU O
i ‡I‡ O A?E
eOIAOUAUA O‡IAUEUA,
OA
IOEUO
OA
' ‡U‡U‡ ‰‡
O A?‡U
I‡
' ‡U‡U‡ ‰‡
A‡U'‡ fl.
?
iI‡‰EIIEI-U EAA ˙U IA A IE'AIE ‡I.
cE'AIE ‡EUA "O O 'EIUO'AUA A‡ IE'AIE ‡IA.
?
iI‡‰EIIEI-U EAA ˙U
OO'˙ iIOOU
EIE A '
A OOOU‡'AI I‡
IAOU‡·EIIO
aAIO OO'‰E"IAUA O A‰I‡U‡
'EIUO'AUA A‡
‡·OUE
' ‡U‡U‡.
A‡U'O E.
U fl·'‡
OO'AUIAIEA IA
EIE fl OOU‡'flUA
'I‡Ofl 'I‡"‡ '
O˙O OEII‡
O O‰UIUE
‰˙ E‡U
OO‡IO'‡U
I‡IUO
C˙U A?IOUO
'˙'
O A˘‡
‰˙I"O ' AIA OU'O AI‡.
?
cAO EflUI‡
OA
OOIA˘AIEfl.
aA·˙ ?AUA
'I‡"‡
O·EIIO'AIO
fl'IAIEA
'I‡EIE
IO OUO‡
C˙U A
iO'‡
?‡OU O
IE'AIE ‡IA.
?
cflI‡ A‡i ‡I'‡IA
?
a U?I‡U‡ U fl·'‡ ‰‡
' IOIU‡IU‡.
CE. ‡A‰AI "eIflI‡
I‡
OA OIAIE.
I U?I‡U‡".
IA ‡'I‡
OOIEAIEA.
OOIO˘U‡
I‡
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising