LG | 47LX6500 | Owner's Manual | LG 47LX6500 Ръководство за употреба

LG 47LX6500 Ръководство за употреба
БЪЛГАРСКИ
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LCD телевизор / LED LCD телевизор
/ ПЛАЗМЕН телевизор
Моля, преди да приложите инструкциите към телевизора,
прочетете внимателно това ръководство и го запазете за
справка в бъдеще.
www.lg.com
Закупува се отделно
Конзола за монтаж на стена
LSW200B или
LSW100B или
LSW200BG
LSW100BG
(32LE4***, 32LE5***,
32LE7***, 32LD4***,
32LD6***, 32LD7***,
32LD8***, 32LV5***)
(37/42LE4***, 37/42/47LE5***,
37/42/47LE7***, 42/47LE8***,
37/42LD4***, 37/42/47LD6***,
42/47LD7***, 37/42LD8***,
42/47LX6***, 37/42/47LV5***)
LSW400B или
LSW400BG или
DSW400B или
DSW400BG
(55LE5***,
55LE7***,
55LE8***,
55LD6***,
55LX9***,
55LV5***)
PSW400B или PSW400BG
или DSW400BG
PSW600B или PSW600BG
(50PK5**, 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***)
(60PK5**, 60PK7***, 60PK9***, 60PX9***)
LSW200BX или
LSW200BXG
(47LX9***)
С цел повишаване на качеството допълнителните екстри могат да се променят или актуализират без предизвестие.
За да закупите такива, се обърнете към местния представител.
Това устройство работи само със съвместими модели LG LED LCD, LCD или плазмени
телевизори.
Безжична LAN за
Широколентов/
Безжична медийна
DLNA адаптор
кутия (AN-WL100E,
AN-WL100ET)
(AN-WF100)
AV1
AV2
COM
RGB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
WIRELESS
CONTROL
HDMI 4
WIRELESS
OUT
(с изключение на
32/37/42LD4***)
(с изключение на
50/60PK950, 50/60PK950N,
50/60PK980, 50/60PK990,
50/60PX950N, 50/60PX980,
50/60PX990)
HDMI, логото на HDMI и интерфейсът за
високодетайлна мултимедия са търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
СЪДЪРЖАНИЕ
LED LCD модели телевизори: 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5*** ..A-1
Модели LCD телевизори : 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8*** .............................................A-15
LED LCD TV модели: 47/55LX9*** .............A-27
LED LCD модели телевизори : 42/47LE73** . A-36
ПЛАЗМЕНИ телевизори : 50/60PK5**,
50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9*** ....A-45
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Свързване на антена ........................................1
Свързване чрез компонентен кабел ................2
Свързване с HDMI кабел ..................................3
Свързване с HDMI в DVI кабел ........................4
Свързване с Euro Scart кабел ..........................5
Usb настройка ....................................................6
Свързване с AN РЧ кабел.................................6
Свързване с AN RCA кабел ..............................7
Когато свързвате с 15-щифтов D-образен
кабел ...................................................................8
Поставяне на модул A CI .................................9
Настройка за слушалки ....................................9
Настройка на цифров аудио изход ................10
Външно оборудване за безжична връзка ....11
Поддържана резолюция на дисплея .............12
настройка на екрана за компютърен режим .15
Настройка на мрежа .......................................19
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ /
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Включване на телевизора ..............................29
Инициализиране на настройката ..................29
Избор на програма ..........................................29
Регулиране силата на звука ...........................29
Бързо меню ......................................................30
Избор и регулиране на екранни менюта .......31
Автоматична настройка на програмите .......33
Настройка на кабелната DTV .........................38
Ръчна настройка на програмите ....................39
Промяна на програма ....................................43
Усилвател .........................................................47
CI [Общ интерфейс] Информация .................48
Актуализация на софтуер...............................49
Тест на картина/звук........................................51
Тест на сигнала ...............................................52
Информация за изделието и сервизното
обслужване ......................................................53
МРЕЖОВ ТЕСТ................................................53
Кратко ръководство .........................................54
Изберетеing програмата Списък ....................55
Списък за въвеждане ......................................57
Етикет за въвеждане .......................................58
Обслужване на данни .....................................59
MHP услуга.......................................................60
SIMPLINK..........................................................62
Режим AV ..........................................................66
Инициализиране (Възстановяване на
оригиналните фабрични настройки)..............67
СЪДЪРЖАНИЕ
ПОДГОТОВКА
NETCAST
Правна бележка ...............................................68
Меню Menu.......................................................70
YOUTUBE .........................................................71
AccuWeather .....................................................73
picasa ................................................................74
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Bluetooth? ........................................................76
Настройка на Bluetooth ..................................77
Bluetooth слушалка .........................................78
Премахване на Bluetooth устройство ............82
My Bluetooth информация ..............................83
Получаване на снимки от външно Bluetooth
устройство ........................................................84
Слушане на музика от външно Bluetooth
устройство ........................................................85
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
3D ТЕХНОЛОГИЯ ............................................86
Преглед на 3D изображения ..........................86
ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3D
ОЧИЛА ..............................................................87
ОБХВАТ НА ГЛЕДАНЕ НА 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ. 87
ГЛЕДАНЕ НА 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ .................88
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC
УСТРОЙСТВО
Когато включвате USB устройство ................90
DLNA .................................................................92
Списък филми .................................................96
Списък снимки ...............................................107
Списък на музикални файлове ....................117
DivX код за регистриране .............................126
Деактивиране .................................................127
I
СЪДЪРЖАНИЕ
ИГРА
СЪДЪРЖАНИЕ
Игра.................................................................128
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Включване/изключване на EPG ...................130
Избор на програма ........................................130
Функцията на бутона в насочващ режим СЕГА/
Следващ .........................................................130
Функция на бутона в 8-дневен режим .........131
Функция на бутоните в режим на смяна на
датата .............................................................132
Функция на бутоните в полето за разширено
описание.........................................................132
Функция на бутоните в режим на настройка на
запис/напомняне............................................133
Функция на бутона в режим "Списък
планирани" .....................................................134
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Управление на размера на картината
(съотношение) ...............................................135
Съветник за картината ..................................137
Икономия на енергия ....................................138
Предварително зададени настройки на
картината........................................................139
Ръчна настройка на картината ....................141
Технология за подобряване на картината ..143
Експертно контрол на картината .................144
Възстановяване на картина .........................147
Trumotion ........................................................148
ЛОКАЛНО ЗАТЪМНЯВАНЕ НА LED ............149
Индикатор на захранването .........................150
Метод за минимизиране на слепването на
изображенията (ISM) .....................................151
Настройка на режим .....................................152
Демо режим ...................................................153
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
Автоматичен изравнител на звука ...............154
Clear Voice II ...................................................155
Предварително зададени звукови настройки Режим на звука ..............................................156
Регулиране на звука - потребителски режим.... 157
Infinite Sound ..................................................157
Баланс ............................................................158
TV Високогов. Вкл./ Изкл. .............................159
II
DTV Audio Setting (само в цифров режим)..160
Изберете "Цифр. аудио изход" .....................161
Нулиране на звука .........................................162
Аудио описание (само в цифров режим) ....163
I/II
- Стерео/Двойно приемане (само в аналогов
режим) ............................................................164
- NICAM приемане (само в аналогов режим).. 165
- Изберете тип звук за високоговорителя ...165
Изберете език на екранно меню / страна ...166
Избор на език .................................................167
НАСТРОЙКА НА ЧАСА
Настройка на часовник .................................169
Настройка на автоматично включване/
изключване.....................................................170
Настройка на таймер за сън ........................171
РOДИTEЛCКИ КOHTPOЛ/KATEГOPИИ
Настройване на парола и система за
заключване.....................................................172
Блокиране на програма ................................173
Родителски контрол (само в цифров режим).. 174
Блокиране на външния изход ......................175
Заключване на клавишите............................176
TELETEXT
Включване/изключване ................................177
SIMPLE текст .................................................177
TOP текст .......................................................178
FASTEXT ........................................................178
Специфични функции на телетекста ...........179
ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ
Телетекст в обхвата на цифровите услуги..180
Телетекст в цифровите услуги .....................180
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отстраняване на проблеми ..........................181
Поддръжка .....................................................183
Спецификации на продукта ........................184
Инфрачервени кодове ..................................201
Настройка на устройство за външно
управление .....................................................202
Информация за софтуер с отворен код ......209
ПОДГОТОВКА
Проверете дали в комплекта на телевизора ви се съдържат следните принадлежности. Ако някоя от принадлежностите липсва, моля, свържете се с местния представител, от който сте закупили телевизора.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
x2
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
T
2 ab
4g
hi
rs
ME
DE
NU
6m
no
v
9 wxy
[
z
Q.V
IEW
P
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
Държач на
кабели
ef
l
8 tu
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
TIO
MU LETE
TE
3d
5 jk
0
MA
TV
RA /
D
c
7pq
LIS
T
HT
INPU
1.,;@
Компонентен кабел, AV
кабел
LIG
ПОДГОТОВКА
LED LCD МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ: 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5***
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Nero MediaHome
4 Essentials CD
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Ръководство на
потребителя
Батерии
(AAA)
P/*
Дистанционно
управление
1-винт за фиксиране на
стойката
3D очила
(само 32LE4***, 32LE5***,
(AG-S100)
32LV5***)
(само 42/47LX6***)
Този артикул не се предлага с всички модели.
* Внимателно забършете
петна или пръстови отпе- кърпи за почистване(mitt)
(Само 32/37/42/47/55LE75**,
чатъци от повърхността
32/37/42/47/55LE78**,
на телевизора с полира32/37/42/47/55LE79**)
щата кърпа.
Ако забележите наличие на петна или пръстови отпеПолираща кърпа
чатъци по външната част на телевизора, внимателно ги
Полираща кърпа Не прилагайте прекозабършете единствено с кърпи за почистване(mitt).
за екрана.
мерна сила. Това може
За да почистите предната рамка, бавно забършете в еднада причини надраскване
та посока, като впръскате вода 1~2 пъти върху кърпата за
или обезцветяване.
почистване. След почистване отстранете излишната влага.
Излишната влага може да причини наличие на петна от
водни капки по рамката.
(само 32/37/42/47LE5***,
(само 55LE5***, 55LE75**, (само 32LE4***, (само 37/42LE4***,
(само
32/37/42/47LE75**,
32LV5***)
37/42LV5***)
55LE78**, 55LE79**)
42/47/55LE8
)
***
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)
x8
(M4 x 16)
x8
x4
x4
(M4 x 20) (M4 x 24) (M4 x 16)
x4
(M4 x 22)
(само
(само 32/37/42LE4***,
47/55LV5***) 32/37/42/47/55LV5***)
x4
x4
x4
(M4 x 24) (M4 x 26) (M4x16)
винтове за монтаж на стойка
Използване на феритна сърцевина (Тази функция не е
налична за всички модели.)
Феритната сърцевина може да се
използва за намаляване на електромагнитните вълни при свързване на
захранващ кабел.
Колкото по-близо е разположена феритната сърцевина до захранващия кабел,
толкова по-добре.
Монтирайте наблизо електрически контакт.
Феритна сърцевина
(Този артикул не се
предлага с всички
модели.)
A-1
ПОДГОТОВКА
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
БЕЛЕЖКА
ПОДГОТОВКА
►За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в
режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате
от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се
понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това
съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
► Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможно е да се
счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на телевизора.
► Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Само 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5***
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
Сензор на дистанционното управление
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Излъчвател (само 42/47LX6***)
Това е частта, в която
излъчвателят, обменящ сигнал, е
снабден с 3D очила.
Моля, внимавайте при гледане на
3D видео да не блокирате екрана с
предмети или лица.
Сензорен бутон
Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го докоснете.
OK
ВХОД
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор
за работа в меню ОПЦИЯ.)
ПРОГРАМИРАНЕ СИЛА НА ЗВУКА МЕНЮ
A-2
ЗАХРАНВАНЕ
Само 42/47/55LE8***
ПОДГОТОВКА
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
Сензор на дистанционното управление
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Сензорен бутон
Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го докоснете.
СИЛА НА ЗВУКА
ПРОГРАМИРАНЕ
OK
МЕНЮ
ЗАХРАНВАНЕ
ВХОД
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за работа в меню ОПЦИЯ.)
Само 32/37/42LE4***
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за работа
в меню ОПЦИЯ.)
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА ЗВУКА
OK
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
Сензор на дистанционното управление
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
A-3
ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
само 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***,
32/37/42/47/55LV5***
само 42/47LX6***
ВНИМАНИЕ
13
13
14
14
1
2
3
4
5
6
6
15
6
11
11
7
7
7
1
2
3
A-4
8 9
10
11
► За оптимално съединяване с HDMI кабела
използвайте продукт
със следната плътност (само HDMI IN 4)
/ USB устройство.
*A 10 мм
12
Гнездо за захранващ кабел
Този телевизор работи с променливотоково напрежение. Напрежението е обозначено на страницата със спецификации на
продукта. (► стр.184 до 200) Никога не
опитвайте да използвате телевизора при
правотоково напрежение.
LAN
Мрежова връзка за AccuWeather, Picasa,
YouTube и др.
Използва се и за видео, фото и музикални
файлове в локална мрежа.
ОПТИЧЕН ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
Свързвате цифрови аудио файлове с различни типове оборудване.
Свързвате с цифрови аудио компонентни
източници.
Използвате оптичен аудио кабел.
4
RGB/DVI аудио вход
Свързвате аудио от компютър или DTV.
5
Euro Scart гнездо (AV1)
Свързвате вход или изход за scart гнездо
от външно устройство с тези жакове.
6
Компонентен вход
Свързвате компонентно видео/аудио
устройство с тези жакове.
7
HDMI/DVI IN вход
Свързвате HDMI сигнал с HDMI ВХОД.
Или DVI (ВИДЕО) сигнал с HDMI/DVI порт
към DVI с HDMI кабел.
8
RGB IN вход
Свързвате с изход от компютър.
9
ПОРТ ЗА RS-232C ВХОД (УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ)
Свързвате към RS-232C порта на компютър.
Този порт се използва за режимите
"Обслужване" или "Хотел".
10
БЕЗЖИЧНО управление
Свързвате безжичния ключ за порт с телевизора, за да управлявате устройства с
външен вход, включени по безжичен път
към кутията за управление на медийни
източници.
11
Аудио/видео вход
В тези жакове включете аудио/видео
изход от външно устройство.
12
Вход за антена
Свързвате антена или кабел към този жак.
13
USB вход
Включвате USB устройство за съхранение
в този жак.
14
PCMCIA (Международна асоциация за
платки за памет за персонални компютри) слот за карта
Поставете CI модула в PCMCIA СЛОТА
ЗА КАРТИ.
(Tази функция не се предлага във всички
държави.)
15
Гнездо за високоговорител
Включете високоговорителя в гнездото му.
МОНТАЖ НА СТОЙКА
1
За да предпазите екрана от повреда,
внимателно поставете телевизора върху
мека повърхност с екрана му, поставен
с лице надолу.
4
Прикрепете частите на покритието за
задна стойка към телевизора.
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате стойка за поставяне върху маса, проверете дали винтът е завит докрай. (Ако
не го завиете докрай, телевизорът може да се наклони напред след като е вече монтиран.) Ако
пренавиете винта с прекомерна сила, може да се износи от триенето на притягащата му част.
Покритие за
задна стойка
2
Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
В този момент завийте винтовете, които
придържат корпуса на стойката.
M4 X 16
M4 X 22
M4 X 20
(само
(само 32/37/42/47LE5***,
42/47/55LE8***)
32/37/42/47LE75**,
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)
5
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
M4 X 16
(само 32LE4***,
32LV5***)
M4 X 20
(само
(само 42/47/55LE8***)
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**,
42/47LX6***)
M4 X 24
M4 X 24
(само
55LE5***,
55LE75**,
55LE78**,
55LE79**)
(само
37/42LE4***,
37/42LV5***)
(само
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LV5***)
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
3
M4 X 16
M4 X 26
(само
47/55LV5***)
Сглобете телевизора, както е показано.
A-5
ПОДГОТОВКА
ПРИКРЕПЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА КЪМ МАСА
ПОДГОТОВКА
(само 32LE4***, 32LE5***, 32LV5***)
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Телевизорът трябва да се прикрепи към маса,
така че да не може да се изтегля напред/
назад и евентуално да възникне риск от нараняване на някой или повреждането му.
Използвайте само крепежни винтове.
ЗАДЕН КАПАК ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Навийте захранващия кабел, като го
пристегнете в държача на кабели на
задния капак на телевизора.
Това ще помогне да предотвратите
неволното дръпване на захранващия
кабел.
1
Държач на кабели
1-винт (предлага се заедно с продукта)
Стойка
2
След като поставите кабелите съобразно необходимостта, монтирайте държача на кабели, както е показано, след
което навийте кабелите.
Маса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
►За да предотвратите падане на телевизора, трябва да е много устойчиво закрепен
към пода/стената съгласно инструкциите
за монтаж. Обръщането, поклащането или
удрянето на телевизора могат да причинят
нараняване.
A-6
Държач на кабели
ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
След като монтирате телевизора, можете да
го настроите ръчно вляво или вдясно под ъгъл
от 20 градуса, така че да съответства на положението, от което гледате.
ЗАЩИТНА СИСТЕМА
КЕНСИНГТЪН
БЕЛЕЖКА
► Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.
► Ако телевизорът е студен при докосване, е
възможно при включването му да се появи
леко примигване.
Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с телевизора.
► Възможно е в продължение на няколко минути по екрана да се забелязват точкови дефекти, които изглеждат като малки червени,
зелени или сини точки. Но те не се отразяват
неблагоприятно върху качеството на картината.
► Избягвайте да докосвате LCD екрана или да
задържате пръста(ите) си върху него продължително време.
Ако го направите, може да причините временни смущения по екрана.
■ За да поставите телевизора безопасно и
устойчиво на стената, е необходимо да
закупите необходимите компоненти.
■ Позиционирайте телевизора близо до стената, за да избегнете риска от падане, когато бъде натиснат.
■ Инструкциите, посочени по-долу, представят указания за безопасно поставяне на
телевизора чрез окачване на стената, избягвайки риска от падане при издърпване.
Това ще предотврати падането на телевизора и причиняването на нараняване. Също
така ще предпази телевизора от повреда.
Не допускайте качване или овесване на
деца на телевизора.
1
1
2
2
1
2
ПОДГОТОВКА
■ Тази характеристика не се предлага за
всички модели.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Телевизорът разполага с конектор за защитна
система Кенсингтън, монтиран на задния
панел. Свържете кабела на защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.
За подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система
Кенсингтън, разгледайте ръководството на
потребителя към защитната система
Кенсингтън.
За допълнителна информация посетете уеб
сайта на компанията Кенсингтън http://www.
kensington.com
. Компанията Кенсингтън продава системи за
сигурност за скъпо електронно оборудване
като компютри и LCD проектори.
СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ
Фиксирайте телевизора на стената с помощта
на шарнирни болтове или специалните конзоли/болтове, както е показано на снимката.
(Ако телевизорът има болтове в самите шарнирни болтове, ги разхлабете.)
* Поставете шарнирните болтове или конзолите/болтовете и след това ги завийте добре в
отворите по-горе.
Застопорете конзолите на стената с помощта
на болтовете. Съобразете височината на конзолата, монтирана на стената.
3
3
С помощта на здраво въже привържете
телевизора, за да го подравните.
По-безопасно е да привържете телевизора с
въжето, така че да застане хоризонтално
между стената и телевизора.
БЕЛЕЖКА
► При преместване на телевизора най-напред
изключете кабелите.
► Използвайте достатъчно устойчива и голяма
платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за размера и теглото на телевизора.
► За да използвате телевизора безопасно, се уверете, че височината на конзолата на стената и
на телевизора са на една и съща височина.
A-7
ПОДГОТОВКА
■ Телевизорът може да се монтира на различни места,
например на стена, върху работен плот и др.
■ Телевизорът е предназначен да се окачи хоризонтално.
ЗАЗЕМЯВАНЕ
ПОДГОТОВКА
За да избегнете възникване на токов удар,
проверете дали свързвате заземен кабел. Ако
не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите телевизора, като го
свържете с телефонни кабели, гръмоотводи
или тръби за газ.
Електрическо
захранване
Автоматичен
изключвател
МОНТАЖ НА ОСНОВА
ВЪРХУ РАБОТЕН ПЛОТ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
За да позвилите достатъчна вентилация, оставете 10 см отстояние на телевизора от всички
страни.
БЕЛЕЖКА
► Стойката за стена трябва да се монтира устойчиво на стената перпендикулярно на пода.
►Ако желаете да я монтирате на тавана
или на окачен таван, трябва да използвате специална стойка за стена.
►Повърхността, върху която ще монтирате
стойката на стената, трябва да бъде достатъчно издръжлива, за да поеме тежестта на
телевизора, с други думи да е изградена от
бетон, естествен камък, тухли и кух блок.
► Използваните болтове и тяхната дължина
зависят от типа стойка за стена, която ще
използвате. Допълнителна и нформация ще
откриете в инструкциите към стойката за стена.
►LG не носи отговорност за всички инциденти или щети на собственост или телевизор,
причинени поради неправилен монтаж:
- Когато се използва несъвместима стойка
за стена VESA.
- Когато се приложи неправилно завиване
на болтовете, което може да причини
падане на телевизора и да доведе до
нараняване.
- Когато не се спазва препоръчителния
метод на монтаж.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА:
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНЕ
■ Ако искате да монтирате телевизора на стена,
ви препоръчваме да използвате конзола за
монтаж на стена с марката LG.
■ Препоръчваме ви да закупите конзола за
монтаж на стена, която поддържа стандарта
VESA.
■ LG препоръчва монтажът на стена да се
извърши от квалифициран професионалист.
A-8
VESA Стандартна Количество
Винт
(A * B)
32LE4***
200 * 100 M4
4
200
*
200
37/42LE4***
M6
4
200 * 100 M4
32LE5***
4
200
*
200
37/42/47LE5***
M6
4
400
*
400
M6
4
55LE5***
200
*
100
32LE75**, 32LE78**,32LE79**
M4
4
37/42/47LE75**, 37/42/47LE78**, 200 * 200 M6
4
37/42/47LE79**
55LE7***
400 * 400 M6
4
42/47LE8***
4
200 * 200 M6
55LE8***
M6
4
400 * 400
42/47LX6***
4
200 * 200 M6
M4
4
200
*
100
32LV5***
4
200 * 200 M6
37/42/47LV5***
M6
4
400 * 400
55LV5***
Модел
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
(само 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 32/37/42/47/55LV5***)
СВЕТЛИНА Можете включите или изключите осветлението
на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
ПОДГОТОВКА
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и
звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в Италия)
(Само 32/37/42LE48**, 32/37/42/47/55LE58**,
32/37/42/47/55LE78**, 42/47/55LE88**,
32/37/42/47/55LV5380)
A-9
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-10
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА
ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
ПРОПОРЦИИ Избира желаните от вас пропорции на картината.(► стр. 135)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ Включва или изключва звука.
НА ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/ Премества се от един пълен информационен
НАДОЛУ В екран на следващия.
СТРАНИЦА
Меню Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
SIMPLINK / МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
MОЯТА
МЕДИЯ
бутони за
управление
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-11
ПОДГОТОВКА
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
(само 42/47LX6***)
ПОДГОТОВКА
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
СВЕТЛИНА Можете включите или изключите осветлението
на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и
звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
A-12
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в Италия)
(Само 42/47LX68**)
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
ИЗБОР НА Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр. 89)
L/R
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-13
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА
ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
3D Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр. 88)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ Включва или изключва звука.
НА ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/ Премества се от един пълен информационен
НАДОЛУ В екран на следващия.
СТРАНИЦА
Меню Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
SIMPLINK / МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
MОЯТА
МЕДИЯ
бутони за
управление
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-14
Проверете дали в комплекта на телевизора ви се съдържат следните принадлежности. Ако някоя
от принадлежностите липсва, моля, свържете се с местния представител, от който сте закупили
телевизора.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
EN
ПОДГОТОВКА
МОДЕЛИ LCD ТЕЛЕВИЗОРИ : 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ER
GY
AV
MO
SAVI
NG
DE
INPU
1.,;@
T
2 ab
4g
hi
7pq
ef
l
6m
8 tu
LIS
T
no
v
9 wxy
0
z
[
MA
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
Q.V
IEW
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Ръководство на
потребителя
Батерии
(AAA)
Феритна сърцевина
(Този артикул не се
предлага с всички
модели.)
P/*
Дистанционно
управление
Nero MediaHome 4
Essentials CD
Този артикул не се предлага с всички модели.
* Внимателно забършете
петна или пръстови отпечатъци от повърхността
на телевизора с полиращата кърпа.
Захранващ
кабел
Полираща кърпа
Полираща кърпа Не прилагайте прекоза екрана.
мерна сила. Това може
да причини надраскване
или обезцветяване.
или
x8
(M4x20)
винтове за монтаж
на стойка
1-винт за фиксиране на
стойката
(само 32/37/42LD4***,
32/37/42LD6***, 32/42LD7***,
32/37/42LD8***)
Защитно
покритие
Използване на феритна сърцевина (Тази функция не е налична за
всички модели.)
Феритната сърцевина може да се използва за намаляване на електромагнитните вълни при свързване
на захранващ кабел.
Колкото по-близо е разположена феритната сърцевина до захранващия кабел, толкова по-добре.
Монтирайте наблизо електрически контакт.
A-15
ПОДГОТОВКА
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
БЕЛЕЖКА
ПОДГОТОВКА
►За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в
режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате
от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се
понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това
съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
► Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможно е да се
счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на телевизора.
► Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Само 32/37/42/47/55LD6***
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА
ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за
работа в меню ОПЦИЯ.)
Сензор на дистанционното
управление
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
A-16
Само 32/42/47LD7***
ПОДГОТОВКА
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА
ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
Сензор на дистанционното управление
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за
работа в меню ОПЦИЯ.)
A-17
ПОДГОТОВКА
Само 32/37/42LD8***
P ПРОГРАМИРАНЕ
ПОДГОТОВКА
СИЛА НА
ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Сензор на дистанционното управление
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие
с условията в помещението.
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за
работа в меню ОПЦИЯ.)
Само 32/37/42LD4***
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА
ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Сензор на дистанционното управление
A-18
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за работа
в меню ОПЦИЯ.)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Само
с изключение на
32/37/42LD4***
32/37/42LD4***
12
2
7
8
3
9
12
4
5
6
10
13
13
7
7
14
14
15
15
ПОДГОТОВКА
1
11
(Само
10
32/37/42LD4***)
1
2
3
Гнездо за захранващ кабел
Този телевизор работи с променливотоково напрежение. Напрежението е обозначено на страницата със спецификации на
продукта. (► стр.184 до 200) Никога не
опитвайте да използвате телевизора при
правотоково напрежение.
LAN
Мрежова връзка за AccuWeather, Picasa,
YouTube и др.
Използва се и за видео, фото и музикални
файлове в локална мрежа.
ОПТИЧЕН ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
Свързвате цифрови аудио файлове с различни типове оборудване.
Свързвате с цифрови аудио компонентни
източници.
Използвате оптичен аудио кабел.
4
RGB/DVI аудио вход
Свързвате аудио от компютър или DTV.
5
Euro Scart гнездо (AV1)
Свързвате вход или изход за scart гнездо
от външно устройство с тези жакове.
6
Компонентен вход
Свързвате компонентно видео/аудио
устройство с тези жакове.
7
HDMI/DVI IN вход
Свързвате HDMI сигнал с HDMI ВХОД.
Или DVI (ВИДЕО) сигнал с HDMI/DVI порт
към DVI с HDMI кабел.
8
9
RGB IN вход
Свързвате с изход от компютър.
БЕЗЖИЧНО управление (с изключение
на 32/37/42LD4***)
Свързвате безжичния ключ за порт с телевизора, за да управлявате устройства с
външен вход, включени по безжичен път
към кутията за управление на медийни
източници.
10
ПОРТ ЗА RS-232C ВХОД (УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ)
Свързватекъм RS-232C порта на компютър.
Този порт се използва за режимите
"Обслужване" или "Хотел".
11
Вход за антена
Свързвате антена или кабел към този жак.
12
USB вход
Включвате USB устройство за съхранение
в този жак.
13
PCMCIA (Международна асоциация за
платки за памет за персонални компютри) слот за карта
Поставете CI модула в PCMCIA СЛОТА
ЗА КАРТИ.
(Tази функция не се предлага във всички
държави.)
14
Гнездо за високоговорител
Включете високоговорителя в гнездото му.
15
Аудио/видео вход
В тези жакове включете аудио/видео
изход от външно устройство.
A-19
ПОДГОТОВКА
МОНТАЖ НА СТОЙКА
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате стойка за поставяне върху маса,
проверете дали винтът е завит докрай. (Ако не го
завиете докрай, телевизорът може да се наклони
напред след като е вече монтиран.) Ако пренавиете винта с прекомерна сила, може да се износи от
триенето на притягащата му част.
За да предпазите екрана от повреда,
внимателно поставете телевизора върху
мека повърхност с екрана му, поставен
с лице надолу.
1
2
ЗАДЕН КАПАК ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Свържете кабелите съобразно необходимостта.
За включване на допълнително оборудване разгледайте раздела Настройка на
Външно Оборудване .
1
Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
Корпус на стойката
2
Отворете халката за придържане на
кабели, както е показано.
Основа на
стойката
3
Сглобете телевизора, както е показано.
Халка за придържане на кабели
3
4
Регулирайте халката за придържане на
кабели, както е показано.
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
БЕЛЕЖКА
Прикрепете частите на покритието за
задна стойка към телевизора. (само
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)
Покритие за
задна стойка
5
A-20
►Не повдигайте телевизора с помощта на
халка за придържане на кабели.
- Ако телевизорът се изплъзне, може да ви
нарани или да се повреди.
ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СТОЙКА ЗА МОНТИРАНЕ
ВЪРХУ МАСА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате уреда на окачен на стена
модул, използвате защитно покритие.
Поставете Защитното Покритие върху телевизора, докато се чуе щракване.
(само 32/37/42LD4***, 32/37/42LD6***,
32/42LD7***, 32/37/42LD8***)
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Телевизорът трябва да се прикрепи към маса,
така че да не може да се изтегля напред/
назад и евентуално да възникне риск от нараняване на някой или повреждането му.
Използвайте само крепежни винтове.
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
След като монтирате телевизора, можете да
го настроите ръчно вляво или вдясно под ъгъл
от 20 градуса, така че да съответства на положението, от което гледате.
ПРИКРЕПЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА КЪМ МАСА
1-винт (предлага се заедно с продукта)
Стойка
Маса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
►За да предотвратите падане на телевизора, трябва да е много устойчиво закрепен
към пода/стената съгласно инструкциите
за монтаж. Обръщането, поклащането или
удрянето на телевизора могат да причинят
нараняване.
Защитно ПОКРИТИЕ
A-21
ПОДГОТОВКА
ЗАЩИТНА СИСТЕМА
КЕНСИНГТЪН
ПОДГОТОВКА
■ Тази характеристика не се предлага за
всички модели.
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
Телевизорът разполага с конектор за защитна
система Кенсингтън, монтиран на задния
панел. Свържете кабела на защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.
За подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система
Кенсингтън, разгледайте ръководството на
потребителя към защитната система
Кенсингтън.
За допълнителна информация посетете уеб
сайта на компанията Кенсингтън http://www.
kensington.com
. Компанията Кенсингтън продава системи за
сигурност за скъпо електронно оборудване
като компютри и LCD проектори.
БЕЛЕЖКА
► Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.
► Ако телевизорът е студен при докосване, е
възможно при включването му да се появи
леко примигване.
Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с телевизора.
► Възможно е в продължение на няколко минути по екрана да се забелязват точкови дефекти, които изглеждат като малки червени,
зелени или сини точки. Но те не се отразяват
неблагоприятно върху качеството на картината.
► Избягвайте да докосвате LCD екрана или да
задържате пръста(ите) си върху него продължително време.
Ако го направите, може да причините временни смущения на екрана.
СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ
■ За да поставите телевизора безопасно и
устойчиво на стената, е необходимо да
закупите необходимите компоненти.
■ Позиционирайте телевизора близо до стената, за да избегнете риска от падане, когато бъде натиснат.
■ Инструкциите, посочени по-долу, представят указания за безопасно поставяне на
телевизора чрез окачване на стената, избягвайки риска от падане при издърпване.
Това ще предотврати падането на телевизора и причиняването на нараняване. Също
така ще предпази телевизора от повреда.
Не допускайте качване или овесване на
деца на телевизора.
1
1
2
2
1
Фиксирайте телевизора на стената с помощта
на шарнирни болтове или специалните конзоли/болтове, както е показано на снимката.
(Ако телевизорът има болтове в самите шарнирни болтове, ги разхлабете.)
* Поставете шарнирните болтове или конзолите/болтовете и след това ги завийте добре в
отворите по-горе.
2
Застопорете конзолите на стената с помощта
на болтовете. Съобразете височината на конзолата, монтирана на стената.
3
3
С помощта на здраво въже привържете
телевизора, за да го подравните.
По-безопасно е да привържете телевизора с
въжето, така че да застане хоризонтално
между стената и телевизора.
БЕЛЕЖКА
A-22
► При преместване на телевизора най-напред
изключете кабелите.
► Използвайте достатъчно устойчива и голяма
платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за размера и теглото на телевизора.
► За да използвате телевизора безопасно, се уверете, че височината на конзолата на стената и
на телевизора са на една и съща височина.
■ Телевизорът може да се монтира на различни места, например на стена, върху работен
плот и др.
■ Телевизорът е предназначен да се окачи
хоризонтално.
За да избегнете възникване на токов удар,
проверете дали свързвате заземен кабел. Ако
не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите телевизора, като го
свържете с телефонни кабели, гръмоотводи
или тръби за газ.
Електрическо
захранване
Автоматичен
изключвател
МОНТАЖ НА ОСНОВА
ВЪРХУ РАБОТЕН ПЛОТ
►Стойката за стена трябва да се монтира
устойчиво на стената перпендикулярно на
пода.
►Ако желаете да я монтирате на тавана
или на окачен таван, трябва да използвате специална стойка за стена.
►Повърхността, върху която ще монтирате
стойката на стената, трябва да бъде достатъчно издръжлива, за да поеме тежестта на телевизора, с други думи да е изградена от бетон, естествен камък, тухли и
кух блок.
►Използваните болтове и тяхната дължина
зависят от типа стойка за стена, която ще
използвате. Допълнителна и нформация
ще откриете в инструкциите към стойката
за стена.
►LG не носи отговорност за всички инциденти или щети на собственост или телевизор, причинени поради неправилен
монтаж:
- Когато се използва несъвместима стойка
за стена VESA.
- Когато се приложи неправилно завиване
на болтовете, което може да причини
падане на телевизора и да доведе до
нараняване.
- Когато не се спазва препоръчителния
метод на монтаж.
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
За да позвилите достатъчна вентилация, оставете 10 см отстояние на телевизора от всички
страни.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЯВАНЕ
БЕЛЕЖКА
10 см
10 см
10 см
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА:
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНЕ
■ Ако искате да монтирате телевизора на стена,
ви препоръчваме да използвате конзола за
монтаж на стена с марката LG.
■ Препоръчваме ви да закупите конзола за
монтаж на стена, която поддържа стандарта
VESA.
■ LG препоръчва монтажът на стена да се
извърши от квалифициран професионалист.
Модел
32LD4***
37/42LD4***
32LD6***
37/42/47LD6***
55LD6***
32LD7***
42/47LD7***
32LD8***
37/42LD8***
VESA Стандартна Количество
Винт
(A * B)
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
A-23
ПОДГОТОВКА
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
ПОДГОТОВКА
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и
звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
A-24
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в
Италия)(само 32/37/42LD48**,
32/37/42/47/55LD68**, 32/42/47LD78**,
32/37/42LD88**)
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-25
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за
картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
ПРОПОРЦИИ Избира желаните от вас пропорции на картината.(► стр. 135)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА Включва или изключва звука.
ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/НАДОЛУ В Премества се от един пълен информационен
СТРАНИЦА екран на следващия.
Меню Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
SIMPLINK / МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
MОЯТА
МЕДИЯ
бутони за
управление
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-26
LED LCD TV МОДЕЛИ: 47/55LX9***
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОДГОТОВКА
Проверете дали в комплекта на телевизора ви се съдържат следните принадлежности. Ако някоя
от принадлежностите липсва, моля, свържете се с местния представител, от който сте закупили
телевизора.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
x2
Батерии
(AAA)
Ръководство на
притежателя
3D очила
(AG-S100)
Дистанционно
управление
Този артикул не се предлага с всички модели.
* Внимателно забършете
петна или пръстови отпечатъци от повърхността
на телевизора с полиращата кърпа.
Полираща кърпа
Полираща кърпа Не прилагайте прекоза екрана.
мерна сила. Това може
да причини надраскване
или обезцветяване.
x4
M4x12
Nero MediaHome
4 Essentials CD
x4
M4x22
Винтове за монтаж на
стойка
Феритна сърцевина
(Този артикул не се
предлага с всички
модели.)
x2
Държач на
кабели
Компонентен кабел, AV
кабел
Покритие за
задна стойка
Използване на феритна сърцевина (Тази функция не е налична за
всички модели.)
Феритната сърцевина може да се използва за намаляване на електромагнитните вълни при свързване
на захранващ кабел.
Колкото по-близо е разположена феритната сърцевина до захранващия кабел, толкова по-добре.
Монтирайте наблизо електрически
контакт.
A-27
ПОДГОТОВКА
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
БЕЛЕЖКА
ПОДГОТОВКА
►За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в
режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате
от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се
понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това
съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
► Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможно е да се
счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на телевизора.
► Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Излъчвател
Това е частта, в която излъчвателят,
обменящ сигнал, е снабден с 3D
очила.
Моля, внимавайте при гледане на
3D видео да не блокирате екрана с
предмети или лица.
A-28
ЗАХРАНВАНЕ
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в
помещението.
Сензор на дистанционното управление
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за
работа в меню ОПЦИЯ.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
ВНИМАНИЕ
1
14
2
3
4
5
6
6
11
7
7
1
2
3
4
5
8 9
10
11
ПОДГОТОВКА
13
► За оптимално съединяване с
HDMI кабела използвайте
продукт със следната плътност (само HDMI IN 4) / USB
устройство.
*A 10 мм
12
Гнездо за захранващ кабел
Този телевизор работи с променливотоково напрежение. Напрежението е обозначено на страницата със спецификации на
продукта. (► стр.184 до 200) Никога не
опитвайте да използвате телевизора при
правотоково напрежение.
LAN
Мрежова връзка за AccuWeather, Picasa,
YouTube и др.
Използва се и за видео, фото и музикални
файлове в локална мрежа.
ОПТИЧЕН ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
Свързвате цифрови аудио файлове с различни типове оборудване.
Свързвате с цифрови аудио компонентни
източници.
Използвате оптичен аудио кабел.
RGB/DVI аудио вход
Свързвате аудио от компютър или DTV.
Euro Scart гнездо (AV1)
Свързвате вход или изход за scart гнездо
от външно устройство с тези жакове.
6
Компонентен вход
Свързвате компонентно видео/аудио
устройство с тези жакове.
7
HDMI/DVI IN вход
Свързвате HDMI сигнал с HDMI ВХОД.
Или DVI (ВИДЕО) сигнал с HDMI/DVI порт
към DVI с HDMI кабел.
8
RGB IN вход
Свързвате с изход от компютър.
9
ПОРТ ЗА RS-232C ВХОД (УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ)
Свързватекъм RS-232C порта на компютър.
Този порт се използва за режимите
"Обслужване" или "Хотел".
10
БЕЗЖИЧНО управление
Свързвате безжичния ключ за порт с телевизора, за да управлявате устройства с
външен вход, включени по безжичен път
към кутията за управление на медийни
източници.
11
Аудио/видео вход
В тези жакове включете аудио/видео
изход от външно устройство.
12
Вход за антена
Свързвате антена или кабел към този жак.
13
USB вход
Включвате USB устройство за съхранение
в този жак.
14
PCMCIA (Международна асоциация за
платки за памет за персонални компютри) слот за карта
Поставете CI модула в PCMCIA СЛОТА
ЗА КАРТИ.
(Tази функция не се предлага във всички
държави.)
A-29
ПОДГОТОВКА
МОНТАЖ НА СТОЙКА
ПОДГОТОВКА
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
Когато монтирате стойка за поставяне върху
маса, проверете дали винтът е завит докрай. (Ако
не го завиете докрай, телевизорът може да се
наклони напред след като е вече монтиран.) Ако
пренавиете винта с прекомерна сила, може да се
износи от триенето на притягащата му част.
За да предпазите екрана от повреда, внимателно поставете телевизора върху мека повърхност с екрана му, поставен с лице надолу.
1
ЗАДЕН КАПАК ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
Навийте захранващия кабел, като го пристегнете в държача на кабели на задния
капак на телевизора.
Това ще помогне да предотвратите неволното дръпване на захранващия кабел.
1
Държач на кабели
Съединете частите на корпуса на стойката с основата на стойката на телевизора.
В този момент завийте винтовете, които
придържат корпуса на стойката.
2
2
След като поставите кабелите съобразно необходимостта, монтирайте държача на кабели, както е показано, след
което навийте кабелите.
Корпус на
стойката
M4 X 22
Основа на
стойката
3
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
M4 X 12
4
Прикрепете частите на покритието за
задна стойка към телевизора.
Покритие за
задна стойка
A-30
Държач на кабели
ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
След като монтирате телевизора, можете да
го настроите ръчно вляво или вдясно под ъгъл
от 20 градуса, така че да съответства на положението, от което гледате.
ЗАЩИТНА СИСТЕМА
КЕНСИНГТЪН
■ За да поставите телевизора безопасно и
устойчиво на стената, е необходимо да
закупите необходимите компоненти.
■ Позиционирайте телевизора близо до стената, за да избегнете риска от падане, когато бъде натиснат.
■ Инструкциите, посочени по-долу, представят указания за безопасно поставяне на
телевизора чрез окачване на стената, избягвайки риска от падане при издърпване.
Това ще предотврати падането на телевизора и причиняването на нараняване. Също
така ще предпази телевизора от повреда.
Не допускайте качване или овесване на
деца на телевизора.
ПОДГОТОВКА
■ Тази характеристика не се предлага за
всички модели.
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
Телевизорът разполага с конектор за защитна
система Кенсингтън, монтиран на задния
панел. Свържете кабела на защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.
За подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система
Кенсингтън, разгледайте ръководството на
потребителя към защитната система
Кенсингтън.
За допълнителна информация посетете уеб
сайта на компанията Кенсингтън http://www.
kensington.com
. Компанията Кенсингтън продава системи за
сигурност за скъпо електронно оборудване
като компютри и LCD проектори.
СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ
1
1
2
2
БЕЛЕЖКА
► Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.
► Ако телевизорът е студен при докосване, е
възможно при включването му да се появи
леко примигване.
Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с телевизора.
► Възможно е в продължение на няколко минути по екрана да се забелязват точкови дефекти, които изглеждат като малки червени,
зелени или сини точки. Но те не се отразяват
неблагоприятно върху качеството на картината.
► Избягвайте да докосвате LCD екрана или да
задържате пръста(ите) си върху него продължително време.
Ако го направите, може да причините временни смущения на екрана.
1
2
Фиксирайте телевизора на стената с помощта на шарнирни болтове или специалните
конзоли/болтове, както е показано на снимката.
(Ако телевизорът има болтове в самите шарнирни болтове, ги разхлабете.)
* Поставете шарнирните болтове или конзолите/болтовете и след това ги завийте
добре в отворите по-горе.
Застопорете конзолите на стената с помощта
на болтовете. Съобразете височината на конзолата, монтирана на стената.
3
3
С помощта на здраво въже привържете
телевизора, за да го подравните.
По-безопасно е да привържете телевизора с
въжето, така че да застане хоризонтално
между стената и телевизора.
БЕЛЕЖКА
► При преместване на телевизора най-напред
изключете кабелите.
► Използвайте достатъчно устойчива и голяма
платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за размера и теглото на телевизора.
► За да използвате телевизора безопасно, се уверете, че височината на конзолата на стената и
на телевизора са на една и съща височина.
A-31
ПОДГОТОВКА
■ телевизора can be installed in various ways
such as on a wall, or on a desktop etc.
■ Телевизорът е предназначен да се окачи
хоризонтално.
ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЯВАНЕ
За да избегнете възникване на токов удар,
проверете дали свързвате заземен кабел. Ако
не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите телевизора, като го
свържете с телефонни кабели, гръмоотводи
или тръби за газ.
Електрическо
захранване
Автоматичен
изключвател
МОНТАЖ НА ОСНОВА
ВЪРХУ РАБОТЕН ПЛОТ
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
БЕЛЕЖКА
►Стойката за стена трябва да се монтира
устойчиво на стената перпендикулярно на
пода.
►Ако желаете да я монтирате на тавана
или на окачен таван, трябва да използвате специална стойка за стена.
►Повърхността, върху която ще монтирате
стойката на стената, трябва да бъде достатъчно издръжлива, за да поеме тежестта на телевизора, с други думи да е изградена от бетон, естествен камък, тухли и
кух блок.
►Използваните болтове и тяхната дължина
зависят от типа стойка за стена, която ще
използвате. Допълнителна и нформация
ще откриете в инструкциите към стойката
за стена.
►LG не носи отговорност за всички инциденти или щети на собственост или телевизор, причинени поради неправилен
монтаж:
- Когато се използва несъвместима стойка
за стена VESA.
- Когато се приложи неправилно завиване
на болтовете, което може да причини
падане на телевизора и да доведе до
нараняване.
- Когато не се спазва препоръчителния
метод на монтаж.
За да позвилите достатъчна вентилация, оставете 10 см отстояние на телевизора от всички
страни.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА:
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНЕ
■ Ако искате да монтирате телевизора на стена,
ви препоръчваме да използвате конзола за
монтаж на стена с марката LG.
■ Препоръчваме ви да закупите конзола за
монтаж на стена, която поддържа стандарта
VESA.
■ LG препоръчва монтажът на стена да се
извърши от квалифициран професионалист.
A-32
10 см
10 см
Модел
47LX9***
55LX9***
VESA Standard Количество
Винт
(A * B)
200 * 200 M6
4
4
400 * 400 M6
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
Превключва телевизора към режим на работа в режим на готовност и от изключен
режим към режим на готовност.
СВЕТЛИНА
Можете включите или изключите осветлението на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА
ЕНЕРГИЯ
Настройва режима за пестене на енергия на
телевизора.(► стр.138 )
ПОДГОТОВКА
(ЗАХРАНВАНЕ)
Помага ви да изберете и настроите изображения и звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66 )
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.
(► стр. 57 )
AV РЕЖИМ
TV/RAD
Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
NetCast източник на менюто може да се различават от страната.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО
INFO i
AD
APP/*
Показва програмното ръководство. (► стр. 129)
Показва текущата екранна информация.
Включва или изключва аудио описанието.
Избира източник на MHP ТВ меню. (само Италия)
(само 47/55LX98**)
A-33
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
ПРЯКО Връща се на предишно прегледаната програма.
МЕНЮ
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
ИЗБОР НА Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр.
L/R 89)
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр. 177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-34
МАРК.
FAV
Регулира силата на звука.
Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за
картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM
Променя знака или номера на NetCast менюто.
3D
Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр. 88)
ИЗТРИВАНЕ
ИЗКЛЮЧВАНЕ
НА ЗВУКА
Програма
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/НАДОЛУ В
СТРАНИЦА
Меню SIMPLINK
/ MОЯТА МЕДИЯ
бутони за управление
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ
СИЛАТА НА ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
Включва или изключва звука.
Избира програма.
Премества се от един пълен информационен
екран на следващия.
Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-35
ПОДГОТОВКА
LED LCD МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ : 42/47LE73**
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОДГОТОВКА
Проверете дали в комплекта на телевизора ви се съдържат следните принадлежности. Ако някоя от принадлежностите липсва, моля, свържете се с местния представител, от който сте закупили телевизора.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
T
2 ab
4g
hi
ef
l
6m
8 tu
LIS
T
no
v
9 wxy
0
HT
Държач на
кабели
Nero MediaHome
4 Essentials CD
z
[
MA
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
7pq
LIG
INPU
1.,;@
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
Q.V
IEW
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Ръководство на
потребителя
Батерии
(AAA)
P/*
Дистанционно
управление
Халка за придържане на
кабели
Този артикул не се предлага с всички модели.
* Внимателно забършете
петна или пръстови отпечатъци от повърхността
на телевизора с полиращата кърпа.
Полираща кърпа
Полираща кърпа Не прилагайте прекоза екрана.
мерна сила. Това може
да причини надраскване
или обезцветяване.
x3
x2
Компонентен кабел, AV
кабел
x4
(M4 x 20) (M4 x 12)
винтове за монтаж на стойка
Използване на феритна сърцевина (Тази функция не е
налична за всички модели.)
Феритната сърцевина може да се
използва за намаляване на електромагнитните вълни при свързване на
захранващ кабел.
Колкото по-близо е разположена феритната сърцевина до захранващия кабел,
толкова по-добре.
A-36
Монтирайте наблизо електрически контакт.
Феритна сърцевина
(Този артикул не се
предлага с всички
модели.)
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
БЕЛЕЖКА
ПОДГОТОВКА
►За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в
режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате
от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се
понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това
съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
► Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможно е да се
счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на телевизора.
► Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
ПРОГРАМИРАНЕ
СИЛА НА ЗВУКА
OK
МЕНЮ
ВХОД
ЗАХРАНВАНЕ
Сензор на дистанционното управление
Интелигентен сензор
Регулира картината
в съответствие с
условията в помещението.
Индикатор за мощност/режим на готовност
(Може да се регулира с Индикатор за работа в меню ОПЦИЯ.)
A-37
ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
ПОДГОТОВКА
13
1
14
2
3
4
5
6
6
11
15
7
7
1
2
3
4
A-38
ВНИМАНИЕ
8 9
10
11
► За оптимално съединяване с HDMI кабела
използвайте продукт
със следната плътност (само HDMI IN 4)
/ USB устройство.
*A 10 мм
12
Гнездо за захранващ кабел
Този телевизор работи с променливотоково напрежение. Напрежението е обозначено на страницата със спецификации на
продукта. (► стр.184 до 200) Никога не
опитвайте да използвате телевизора при
правотоково напрежение.
LAN
Мрежова връзка за AccuWeather, Picasa,
YouTube и др.
Използва се и за видео, фото и музикални
файлове в локална мрежа.
ОПТИЧЕН ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
Свързвате цифрови аудио файлове с различни типове оборудване.
Свързвате с цифрови аудио компонентни
източници.
Използвате оптичен аудио кабел.
RGB/DVI аудио вход
Свързвате аудио от компютър или DTV.
5
Euro Scart гнездо (AV1)
Свързвате вход или изход за scart гнездо
от външно устройство с тези жакове.
6
Компонентен вход
Свързвате компонентно видео/аудио
устройство с тези жакове.
7
HDMI/DVI IN вход
Свързвате HDMI сигнал с HDMI ВХОД.
Или DVI (ВИДЕО) сигнал с HDMI/DVI порт
към DVI с HDMI кабел.
8
RGB IN вход
Свързвате с изход от компютър.
9
ПОРТ ЗА RS-232C ВХОД (УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ)
Свързвате към RS-232C порта на компютър.
Този порт се използва за режимите
"Обслужване" или "Хотел".
10
БЕЗЖИЧНО управление
Свързвате безжичния ключ за порт с телевизора, за да управлявате устройства с
външен вход, включени по безжичен път
към кутията за управление на медийни
източници.
11
Аудио/видео вход
В тези жакове включете аудио/видео
изход от външно устройство.
12
Вход за антена
Свързвате антена или кабел към този жак.
13
USB вход
Включвате USB устройство за съхранение
в този жак.
14
PCMCIA (Международна асоциация за
платки за памет за персонални компютри) слот за карта
Поставете CI модула в PCMCIA СЛОТА
ЗА КАРТИ.
(Tази функция не се предлага във всички
държави.)
15
Гнездо за високоговорител
Включете високоговорителя в гнездото му.
МОНТАЖ НА СТОЙКА
1
За да предпазите екрана от повреда,
внимателно поставете телевизора върху
мека повърхност с екрана му, поставен
с лице надолу.
2
Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
В този момент завийте винтовете, които
придържат корпуса на стойката.
M4 X 20
Сглобете телевизора, както е показано.
4
ЗА СТОЙКА НА БЮРО
1
Поставете Халка за придържане на
кабели, както е показано.
2
Свържете кабелите съобразно необходимостта.
За включване на допълнително оборудване разгледайте раздела Настройка на
Външно Оборудване .
Халка за придържане на кабели
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
3
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате стойка за поставяне върху
маса, проверете дали винтът е завит докрай.
(Ако не го завиете докрай, телевизорът може да
се наклони напред след като е вече монтиран.)
Ако пренавиете винта с прекомерна сила, може
да се износи от триенето на притягащата му част.
ЗАДЕН КАПАК ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА
1
След като поставите кабелите съобразно
необходимостта, монтирайте държача на
кабели, както е показано, след което
навийте кабелите. За включване на допълнително оборудване разгледайте раздела
Настройка на Външно Оборудване .
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
Държач на кабели
БЕЛЕЖКА
M4 X 12
►Не повдигайте телевизора с помощта на
халка за придържане на кабели.
- Ако телевизорът се изплъзне, може да
ви нарани или да се повреди.
A-39
ПОДГОТОВКА
ЗАЩИТНА СИСТЕМА
КЕНСИНГТЪН
ПОДГОТОВКА
■ Тази характеристика не се предлага за
всички модели.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Телевизорът разполага с конектор за защитна
система Кенсингтън, монтиран на задния
панел. Свържете кабела на защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.
За подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система
Кенсингтън, разгледайте ръководството на
потребителя към защитната система
Кенсингтън.
За допълнителна информация посетете уеб
сайта на компанията Кенсингтън http://www.
kensington.com
. Компанията Кенсингтън продава системи за
сигурност за скъпо електронно оборудване
като компютри и LCD проектори.
БЕЛЕЖКА
► Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.
► Ако телевизорът е студен при докосване, е
възможно при включването му да се появи
леко примигване.
Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с телевизора.
► Възможно е в продължение на няколко минути по екрана да се забелязват точкови дефекти, които изглеждат като малки червени,
зелени или сини точки. Но те не се отразяват
неблагоприятно върху качеството на картината.
► Избягвайте да докосвате LCD екрана или да
задържате пръста(ите) си върху него продължително време.
Ако го направите, може да причините временни смущения по екрана.
СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ
■ За да поставите телевизора безопасно и
устойчиво на стената, е необходимо да
закупите необходимите компоненти.
■ Позиционирайте телевизора близо до стената, за да избегнете риска от падане, когато бъде натиснат.
■ Инструкциите, посочени по-долу, представят указания за безопасно поставяне на
телевизора чрез окачване на стената, избягвайки риска от падане при издърпване.
Това ще предотврати падането на телевизора и причиняването на нараняване. Също
така ще предпази телевизора от повреда.
Не допускайте качване или овесване на
деца на телевизора.
1
1
2
2
1
2
Фиксирайте телевизора на стената с помощта
на шарнирни болтове или специалните конзоли/болтове, както е показано на снимката.
(Ако телевизорът има болтове в самите шарнирни болтове, ги разхлабете.)
* Поставете шарнирните болтове или конзолите/болтовете и след това ги завийте добре в
отворите по-горе.
Застопорете конзолите на стената с помощта
на болтовете. Съобразете височината на конзолата, монтирана на стената.
3
3
С помощта на здраво въже привържете
телевизора, за да го подравните.
По-безопасно е да привържете телевизора с
въжето, така че да застане хоризонтално
между стената и телевизора.
БЕЛЕЖКА
► При преместване на телевизора най-напред
изключете кабелите.
► Използвайте достатъчно устойчива и голяма
платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за размера и теглото на телевизора.
► За да използвате телевизора безопасно, се уверете, че височината на конзолата на стената и
на телевизора са на една и съща височина.
A-40
■ Телевизорът може да се монтира на различни места,
например на стена, върху работен плот и др.
■ Телевизорът е предназначен да се окачи хоризонтално.
ЗАЗЕМЯВАНЕ
Електрическо
захранване
Автоматичен
изключвател
МОНТАЖ НА ОСНОВА
ВЪРХУ РАБОТЕН ПЛОТ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
За да позвилите достатъчна вентилация, оставете 10 см отстояние на телевизора от всички
страни.
► Стойката за стена трябва да се монтира устойчиво на стената перпендикулярно на пода.
►Ако желаете да я монтирате на тавана
или на окачен таван, трябва да използвате специална стойка за стена.
►Повърхността, върху която ще монтирате
стойката на стената, трябва да бъде достатъчно издръжлива, за да поеме тежестта на
телевизора, с други думи да е изградена от
бетон, естествен камък, тухли и кух блок.
► Използваните болтове и тяхната дължина
зависят от типа стойка за стена, която ще
използвате. Допълнителна и нформация ще
откриете в инструкциите към стойката за стена.
►LG не носи отговорност за всички инциденти или щети на собственост или телевизор,
причинени поради неправилен монтаж:
- Когато се използва несъвместима стойка
за стена VESA.
- Когато се приложи неправилно завиване
на болтовете, което може да причини
падане на телевизора и да доведе до
нараняване.
- Когато не се спазва препоръчителния
метод на монтаж.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
ПОДГОТОВКА
За да избегнете възникване на токов удар,
проверете дали свързвате заземен кабел. Ако
не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите телевизора, като го
свържете с телефонни кабели, гръмоотводи
или тръби за газ.
БЕЛЕЖКА
10 см
10 см
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА:
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНЕ
■ Ако искате да монтирате телевизора на стена,
ви препоръчваме да използвате конзола за
монтаж на стена с марката LG.
■ Препоръчваме ви да закупите конзола за
монтаж на стена, която поддържа стандарта
VESA.
■ LG препоръчва монтажът на стена да се
извърши от квалифициран професионалист.
Модел
42/47LE73**
VESA Стандартна Количество
Винт
(A * B)
200 * 200 M6
4
ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
След като монтирате телевизора, можете да
го настроите ръчно вляво или вдясно под ъгъл
от 20 градуса, така че да съответства на положението, от което гледате.
A-41
ПОДГОТОВКА
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
ПОДГОТОВКА
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
СВЕТЛИНА Можете включите или изключите осветлението
на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и
звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
A-42
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в
Италия)
(Само 42/47LE7380)
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-43
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА
ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
ПРОПОРЦИИ Избира желаните от вас пропорции на картината.(► стр. 135)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ Включва или изключва звука.
НА ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/ Премества се от един пълен информационен
НАДОЛУ В екран на следващия.
СТРАНИЦА
Меню Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
SIMPLINK / МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
MОЯТА
МЕДИЯ
бутони за
управление
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-44
ПЛАЗМЕНИ ТЕЛЕВИЗОРИ : 50/60PK5**, 50/60PK7***,
50/60PK9***, 50/60PX9***
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
LIGHT
ENERGY
AV MODE
LIGHT
INPUT
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
TV/
RAD
SAVING
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
4 ghi 5 jkl 6 mno
0
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
Q.VIEW
MARK
CHAR/NUM
RATIO
DELETE
MENU
x2
AD
APP/*
(Само 50/60PK9***,
50/60PX9***)
Дистанционно управление
Батерии (AAA)
x2
Захранващ
кабел
FREEZE
INFO
APP/*
(с изключение на
50/60PK9***, 50/60PX9***)
Безжична LAN за
Широколентов
/DLNA адаптор
(AN-WF100)
(Само 50/60PK950,
50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990, 50/60PX950N,
50/60PX980, 50/60PX990)
Nero MediaHome
4 Essentials CD
BACK GUIDE EXIT
FREEZE
Ръководство на
потребителя
P
A
G
E
Q.MENU
OK
BACK GUIDE EXIT
AD
P
DELETE
MUTE
Q.MENU
OK
INFO
Q.VIEW
FAV
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
0
MARK
FAV
CHAR/NUM
RATIO
[
LIST
[
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
ПОДГОТОВКА
Проверете дали в комплекта на телевизора ви се съдържат следните принадлежности. Ако
някоя от принадлежностите липсва, моля, свържете се с местния представител, от който сте
закупили телевизора.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Защитно
покритие
3D очила
(AG-S100)
(само 50/60PX9***)
кърпи за почистване(mitt)
(Само 50/60PX9***)
Халка за придържане
на кабели
(Само 50/60PK7***,
50/60PK9***, 50/60PX9***)
Държач на кабели
Този артикул не се предлага с всички модели.
x4
x3
x4
* Внимателно забършете
петна или пръстови отпечатъци от повърхността
на телевизора с полиращата кърпа.
x4
M5x14
M4x28
(само 50PK5**)
M4x14
M4x28
(само 50PK7***, 50PK9***,
50PX9***)
Винтове за монтаж на стойка
Феритната сърцевина може
да се използва за намаляване на електромагнитните
вълни при свързване на
Феритна сърце- захранващия щепсел.
вина
Колкото по-близо е разпо(Този артикул не ложена феритната сърцесе предлага с
вина до захранващия
всички модели.) кабел, толкова по-добре.
Монтирайте
наблизо електрически контакт.
Полираща кърпа
Полираща кърпа Не прилагайте прекоза екрана.
мерна сила. Това може
да причини надраскване
или обезцветяване.
Феритна сърцевина
(Този артикул не
се предлага с
всички модели.)
Феритната сърцевина може да
се използва за намаляване на
електромагнитните вълни при
свързване на LAN кабел.
Поставете феритната
сърцевина далеч от
телевизора и LAN кабела във
феритната сърцевина.
A-45
ПОДГОТОВКА
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
БЕЛЕЖКА
ПОДГОТОВКА
►За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в
режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате
от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се
понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това
съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
ВНИМАНИЕ
► Не стъпвайте върху стъклената стойка и не я подлагайте на никакви въздействия. Възможно е да се
счупи, причинявайки наранявания от парчета стъкло или да доведе до падане на телевизора.
► Не провлачвайте телевизора. Подовата настилка под него може да се повреди.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Само 50/60PK5**
Сензор на дистанционното управление
Интелигентен сензор
Регулира картината в
съответствие с условията в помещението
Индикатор за мощност/режим на готовност
• Започва да свети в червено в режим на
готовност.
• Осветлението се изключва, докато телевизора
остава включен.
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Сензорен бутон
Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го докоснете.
ЗАХРАНВАНЕ ВХОД
A-46
МЕНЮ
OK
СИЛА НА ЗВУКА
ПРОГРАМИРАНЕ
Само 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***
ПОДГОТОВКА
Интелигентен сензор
Регулира картината в съответствие с условията в помещението
Сензор на дистанционното управление
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Индикатор за мощност/режим на готовност
• Започва да свети в червено в режим на
готовност.
• Осветлението се изключва, докато
телевизора остава включен.
Излъчвател (само
50/60PX9***)
Това е частта, в която
излъчвателят, обменящ сигнал,
е снабден с 3D очила.
Моля, внимавайте при гледане
на 3D видео да не блокирате
екрана с предмети или лица.
Сензорен бутон
Можете да използвате желаната функцията, присвоена към даден бутон, като го докоснете.
ЗАХРАНВАНЕ ВХОД
МЕНЮ
OK
СИЛА НА ЗВУКА
ПРОГРАМИРАНЕ
A-47
ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
ПОДГОТОВКА
12
1
2
3
4
5
6
7
13
8
14
8
1
2
10
11
Гнездо за захранващ кабел
Този телевизор работи с променливотоково напрежение. Никога не опитвайте да
използвате телевизора при правотоково
напрежение.
LAN
Мрежова връзка за AccuWeather, Picasa,
YouTube и др.
Използва се и за видео, фото и музикални
файлове в локална мрежа.
7
Компонентен вход
Свързвате компонентно видео/аудио
устройство с тези жакове.
8
HDMI/DVI IN вход
Свързвате HDMI сигнал с HDMI ВХОД.
Или DVI (ВИДЕО) сигнал с HDMI/DVI порт
към DVI с HDMI кабел.
9
RGB IN вход
Свързвате с изход от компютър.
10
ПОРТ ЗА RS-232C ВХОД (УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ)
Свързватекъм RS-232C порта на компютър.
Този порт се използва за режимите
"Обслужване" или "Хотел".
3
БЕЗЖИЧНО управление
Свързвате безжичния ключ за порт с телевизора, за да управлявате устройства с
външен вход, включени по безжичен път
към кутията за управление на медийни
източници.
4
RGB/DVI аудио вход
Свързвате аудио от компютър или DTV.
11
Вход за антена
Свързвате антена или кабел към този жак.
5
ОПТИЧЕН ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
Свързвате цифрови аудио файлове с различни типове оборудване.
Свързвате с цифрови аудио компонентни
източници.
Използвате оптичен аудио кабел.
12
USB вход
Включвате USB устройство за съхранение
в този жак.
13
PCMCIA (Международна асоциация за
платки за памет за персонални компютри) слот за карта
Поставете CI модула в PCMCIA СЛОТА ЗА КАРТИ.
(Tази функция не се предлага във всички
държави.)
14
Аудио/видео вход
В тези жакове включете аудио/видео
изход от външно устройство.
6
A-48
9
Euro Scart гнездо (AV1)
Свързвате вход или изход за scart гнездо
от външно устройство с тези жакове.
МОНТАЖ НА СТОЙКА
Само 50PK5**
1
2
Само 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***
За да предпазите екрана от повреда,
внимателно поставете телевизора върху
мека повърхност с екрана му, поставен с
лице надолу.
Поставете основата на стойката на
хоризонтална повърхност.
Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
1
За да предпазите екрана от повреда,
внимателно поставете телевизора върху
мека повърхност с екрана му, поставен с
лице надолу.
2
Поставете основата на стойката на
хоризонтална повърхност.
Съединете частите на корпуса на стойката
с основата на стойката на телевизора.
Корпус на стойката
Корпус на стойката
M5x14
M4x14
Основа на стойката
3
Сглобете телевизора, както е показано.
Основа на стойката
3
Сглобете частите на халката за придържане на кабели с корпуса на стойката.
Халка за
придържане
на кабели
4
ПОДГОТОВКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате стойка за поставяне върху маса, проверете дали винтът е завит докрай. (Ако
не го завиете докрай, телевизорът може да се наклони напред след като е вече монтиран.) Ако
пренавиете винта с прекомерна сила, може да се износи от триенето на притягащата му част.
Корпус на стойката
4
Сглобете телевизора, както е показано.
5
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
Поставете здраво 4-те винта, като за
целта използвате отворите на гърба на
телевизора.
M4x28
Отпред
При сглобяване на стойката непременно разграничете предната от задната
част и ги сглобете поотделно.
M4x28
A-49
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
ЗАДЕН КАПАК ЗА ЗАКРИ- КАК ДА ОТСТРАНИТЕ
ВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ
ХАЛКАТА ЗА ПРИДЪР■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
ЖАНЕ НА КАБЕЛИ
различно от този на показаното изображение.
След като поставите кабелите съобразно
необходимостта, монтирайте държача на
кабели, както е показано, след което
навийте кабелите.
В случая с LAN кабела инсталирайте, както е показано, за да намалите електромагнитните вълни.
Държач на кабели
Само 50/60PK7***, 50/60PK9***,
50/60PX9***
1
Свържете кабелите съобразно необходимостта. За включване на допълнително оборудване разгледайте раздела
Настройка на външно оборудване .
2
Монтирайте халката за придържане
на кабели към телевизора, докато се
чуе щракване.
БЕЛЕЖКА
A-50
►Не повдигайте телевизора с помощта на
халка за придържане на кабели.
- Ако телевизорът се изплъзне, може да ви
нарани или да се повреди.
Само 50/60PK7***, 50/60PK9***,
50/60PX9***
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Задръжте халката за придържане на
кабели с двете си ръце и я издърпайте
назад, както е показано.
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Когато монтирате уреда на окачен на стена
модул, използвате защитно покритие.
Поставете Защитното
Покритие върху телевизора, докато се чуе
щракване.
ната, за да избегнете риска от падане, когато бъде натиснат.
■ Инструкциите, посочени по-долу, представят указания за безопасно поставяне на
телевизора чрез окачване на стената, избягвайки риска от падане при издърпване.
Това ще предотврати падането на телевизора и причиняването на нараняване. Също
така ще предпази телевизора от повреда.
Не допускайте качване или овесване на
деца на телевизора.
1
1
2
2
Защитно ПОКРИТИЕ
(Фиксирайте водач спрямо
външната страна.)
ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
След като монтирате телевизора, можете да
го настроите ръчно вляво или вдясно под ъгъл
от 20 градуса, така че да съответства на положението, от което гледате.
ПОДГОТОВКА
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СТОЙКА СЪВЕТИ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ
■ За да поставите телевизора безопасно и
ЗА МОНТИРАНЕ ВЪРХУ
устойчиво на стената, е необходимо да
закупите необходимите компоненти.
МАСА
■ Позиционирайте телевизора близо до сте-
1
Фиксирайте телевизора на стената с помощта
на шарнирни болтове или специалните конзоли/
болтове, както е показано на снимката.
(Ако телевизорът има болтове в самите шарнирни болтове, ги разхлабете.)
* Поставете шарнирните болтове или конзолите/
болтовете и след това ги завийте добре в
отворите по-горе.
2
Застопорете конзолите на стената с помощта на
болтовете. Съобразете височината на конзолата, монтирана на стената.
3
3
С помощта на здраво въже привържете
телевизора, за да го подравните.
По-безопасно е да привържете телевизора с
въжето, така че да застане хоризонтално
между стената и телевизора.
БЕЛЕЖКА
► При преместване на телевизора най-напред
изключете кабелите.
► Използвайте достатъчно устойчива и голяма
платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за размера и теглото на телевизора.
► За да използвате телевизора безопасно, се уверете, че височината на конзолата на стената и
на телевизора са на една и съща височина.
A-51
ПОДГОТОВКА
■ телевизора can be installed in various ways
such as on a wall, or on a desktop etc.
■ Телевизорът е предназначен да се окачи
хоризонтално.
ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЯВАНЕ
За да избегнете възникване на токов удар,
проверете дали свързвате заземен кабел. Ако
не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.
Не опитвайте да заземите телевизора, като го
свържете с телефонни кабели, гръмоотводи
или тръби за газ.
Електрическо
захранване
Автоматичен
изключвател
МОНТАЖ НА ОСНОВА
ВЪРХУ РАБОТЕН ПЛОТ
■ Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
За да позвилите достатъчна вентилация, оставете 10 см отстояние на телевизора от всички
страни.
►Стойката за стена трябва да се монтира
устойчиво на стената перпендикулярно на
пода.
►Ако желаете да я монтирате на тавана
или на окачен таван, трябва да използвате специална стойка за стена.
►Повърхността, върху която ще монтирате
стойката на стената, трябва да бъде достатъчно издръжлива, за да поеме тежестта на телевизора, с други думи да е изградена от бетон, естествен камък, тухли и
кух блок.
►Използваните болтове и тяхната дължина
зависят от типа стойка за стена, която ще
използвате. Допълнителна и нформация
ще откриете в инструкциите към стойката
за стена.
►LG не носи отговорност за всички инциденти или щети на собственост или телевизор, причинени поради неправилен
монтаж:
- Когато се използва несъвместима стойка
за стена VESA.
- Когато се приложи неправилно завиване
на болтовете, което може да причини
падане на телевизора и да доведе до
нараняване.
- Когато не се спазва препоръчителния
метод на монтаж.
10 см
10 см
10 см
10 см
БЕЛЕЖКА
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА:
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНЕ
■ Ако искате да монтирате телевизора на стена,
ви препоръчваме да използвате конзола за
монтаж на стена с марката LG.
■ Препоръчваме ви да закупите конзола за
монтаж на стена, която поддържа стандарта
VESA.
■ LG препоръчва монтажът на стена да се
извърши от квалифициран професионалист.
A-52
Модел
50PK5**
60PK5**
50PK7***
60PK7***
50PK9***
60PK9***
50PX9***
60PX9***
VESA Стандартна Количество
Винт
(A * B)
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
M6
4
400 * 400
4
600 * 400 M8
M6
4
400 * 400
4
600 * 400 M8
M6
4
400 * 400
4
600 * 400 M8
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ (само 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***)
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
СВЕТЛИНА Можете включите или изключите осветлението
на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
ПОДГОТОВКА
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и звуци при свързване на AV устройства.(►
стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в
Италия)(Само 50/60PK78**, 50/60PK98**)
A-53
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
ЗАМРАЗЯВАНЕ Прави пауза в моментната картина, показвана
на екрана. (Не работи в USB режим и Simplink.)
Ако не се получава никакъв сигнал и не се
извърши никакво действие в продължение на 5
минути, телевизорът се връща към нормален
режим на гледане автоматично.
Ако оставите екрана в замразен режим, възможно е да се запази остатъчно изображение.
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздела "Телетекст".(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-54
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА
ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
ПРОПОРЦИИ Избира желаните от вас пропорции на картината.(► стр. 135)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ Включва или изключва звука.
НА ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/ Премества се от един пълен информационен
НАДОЛУ В екран на следващия.
СТРАНИЦА
Меню SIMPLINK Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
/ MОЯТА МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
МЕДИЯ филми).
бутони за управление
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
A-55
ПОДГОТОВКА
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
(само 50/60PX9***)
Когато използвате дистанционното управление, го насочвайте към сензора за дистанционно
управление на телевизора.
ПОДГОТОВКА
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
СВЕТЛИНА Можете включите или изключите осветлението
на бутона на дистанционното управление.
ПЕСТЕНЕ НА Настройва режима за пестене на енергия на
ЕНЕРГИЯ телевизора.(► стр.138)
AV РЕЖИМ Помага ви да изберете и настроите изображения и
звуци при свързване на AV устройства.(► стр.66)
ВХОД Режимът на използване на външен вход осъществява периодично въртене.(► стр.57)
TV/RAD Избирате радио, TV и DTV канал.
МЕНЮ Избирате меню.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.(► стр.31)
NetCast Избирате желания източник на NetCast меню.
(► стр.68) (AccuWeather, Picasa, YouTube и др.)
Източникът на NetCast меню може да е различен в зависимост от държавата.
Q. МЕНЮ Избирате желания източник на меню за пряк
достъп. (Пропорции, Clear Voice II , Режим на
картината, Режим на звука, Аудио(или Език на
Звука), Таймер за сън, Изкл./Вкл. на прескачане, USB устройство).(► стр.30)
THUMBSTICK Позволява ви да преминавате през екранните
(Нагоре/Надолу/ менюта и да регулирате системните настройки
Вляво/Вдясно) съобразно предпочитанията си.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
НАЗАД Позволява на потребителя да да се върне назад
с една стъпка в интерактивно приложение, EPG
или друга интерактивна потребителска функция.
ИЗХОД Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим, независимо от това в кое меню
се намирате.
РЪКОВОДСТВО Показва програмното ръководство. (► стр.129)
ИНФОРМАЦИЯ i Показва текущата екранна информация.
AD Включва или изключва аудио описанието.
A-56
APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (само в Италия)
(Само 50/60PX98**)
]
(Интервал) Отваря празна позиция на клавиатурата на екрана.
СПИСЪК Показва таблицата с програми. (► стр. 55)
ПОДГОТОВКА
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Оцветени Тези бутони се използват за телетекст (само при
бутони модели с TELETEXT), редактиране на програми.
ИЗБОР НА Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр. 89)
L/R
ЗАМРАЗЯВАНЕ Прави пауза в моментната картина, показвана
на екрана. (Не работи в USB режим и Simplink.)
Ако не се получава никакъв сигнал и не се
извърши никакво действие в продължение на 5
минути, телевизорът се връща към нормален
режим на гледане автоматично.
Ако оставите екрана в замразен режим, възможно е да се запази остатъчно изображение.
Виждате списъка с AV устройства, свързани с
телевизора.
Когато натиснете този бутон, на екрана ще се
изведе менюто Simplink.(► стр. 62)
1
@ Прекият достъп до интернет портала със забавления и новини се поддържа от Orange. (само
във Франция)
1
1
БУТОНИ ЗА Тези бутони се използват за телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ За допълнителна информация разгледайте
раздел "Телетекст".
(► стр.177)
СУБТИТРИ Преобразува избраните от вас субтитри в
цифров режим.
A-57
ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА
ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
МАРКИРАНЕ Избира входа, към който да активирате настройките на съветника за картната.
Поставяте и премахвате отметки от програми в
USB менюто.
FAV Показва избраната любима програма.
CHAR/NUM Променя знака или номера на NetCast менюто.
3D Използвайте ги за преглед на 3D видео. (► стр. 88)
ИЗТРИВАНЕ Изтрива въведения знак, когато го въвеждате от
екранната клавиатура.
ИЗКЛЮЧВАНЕ Включва или изключва звука.
НА ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
НАГОРЕ/ Премества се от един пълен информационен
НАДОЛУ В екран на следващия.
СТРАНИЦА
Меню Управлява менюто SIMPLINK или МОЯТА
SIMPLINK / МЕДИЯ (Списък снимки, Списък музика и Списък
филми).
MОЯТА
МЕДИЯ
бутони за
управление
Поставяне на батерии
A-58
■ Отворете капака на отделението за батериите на гърба и
поставете батериите, като спазите правилната насоченост
на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5 V. Не смесвайте стари
или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в
обратен ред.
Опростено дистанционно управление (Само 50/60PK9***, 50/60PX9***)
TV/ВЪВЕЖДАНЕ Режимът на външен вход извършва завъртане в
стандартна последователност.(► стр.57)
ПОДГОТОВКА
Превключва телевизора към режим на работа в
(ЗАХРАНВАНЕ) режим на готовност и от изключен режим към
режим на готовност.
УВЕЛИЧАВАНЕ Регулира силата на звука.
СИЛАТА НА ЗВУКА
/НАМАЛЯВАНЕ
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА Включва или изключва звука.
ЗВУКА
Програмиране Избира програма.
УВЕЛИЧАВАНЕ/
НАМАЛЯВАНЕ
Бутони от 0 Избира програма.
до 9 Избира номерирани елементи в меню.
OK Приема избора ви или показва текущия режим.
БЪРЗ ИЗГЛЕД Връща се на предишно прегледаната програма.
Поставяне на батерии
■ Отворете капака на отделението за
батериите на гърба и поставете
батериите, като спазите правилната
насоченост на клемите (+с +,- с -).
■ Поставете две батерии AAA от 1,5
V. Не смесвайте стари или използвани батерии с нови.
■ Затворете капака.
■ За да извадите батериите, извършете същите действия в обратен ред.
A-59
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
■ За да избегнете повреда на устройствата, не включвайте никакви захранващи кабели, преди
да сте приключили свързването на всички устройства.
СВЪРЗВАНЕ НА АНТЕНА
■ Регулирайте посоката на антената за най-добро качество на образа.
■ Антенен кабел и преобразувател не са включени в доставката.
Външна
антена
(VHF, UHF)
Многофамилни жилища (Свързване със стенното антенно гнездо)
Еднофамилни жилища и къщи (Свързване със стенен куплунг
за външна антена)
ВЧ коаксиален кабел (75 Ω)
Стенно антенно гнездо
Външна антена (VHF, UHF)
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Антена
UHF
Антена
Сигнал
Ускорител
VHF
■ На места с влошен сигнал за да постигнете картина с по-високо качество може да се наложи
да монтирате ускорител на сигнала към антената по начина, показан по-горе.
■ Ако се наложи сигналът да се раздели между два телевизора, използвайте сплитер на сигнала на антената за връзка.
1
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
■ С цел да се избегне повреда на всеки тип оборудване, никога не включвайте захранващи
кабели преди да сте завършили свързването на съответното оборудване.
■ Този раздел на НАСТРОЙКАТА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ си служи най-вече с диаграми
за режимите 32/37/42/47/55LE7***.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ КОМПОНЕНТЕН КАБЕЛ
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Tози телевизор може да получава цифрови РЧ/кабелни сигнали без външна цифрова разпределителна кутия. Но за да можете да получавате цифрови сигнали от цифрова разпределителна
кутия или друго външно цифрово устройство, разгледайте диаграмата, представена по-долу.
1
Свържете видео изходите (Y, PB, PR) на
външното оборудване (цифрова разпределителна кутия, DVD и др.) към жаковете за
ВИДЕО С КОМПОНЕНТЕН ВХОД на телевизора.
2
Свържете аудио изхода на външното оборудване (цифрова разпределителна кутия,
DVD и др.) към жаковете за АУДИО С
КОМПОНЕНТЕН ВХОД на телевизора.
3
Включете външното оборудване.
(За инструкции за работа разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.)
2
4
Изберете Component1 (Компонент1) входния източник чрез бутона INPUT (ВХОД) на
дистанционното управление.
Ако е свързан с COMPONENT IN 2
(КОМПОНЕНТЕН ВХОД 2), изберете
Component2 (Компонент2]) входен източник.
► Поддържан HDMI аудио формат: Dolby Digital, PCM.
Не се поддържа DTS аудио формат.
Сигнал
Компонентен
HDMI
480p/576p
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
(само 50 Hz /
60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
O
За да постигнете по-високо качество на картината, включете DVD плейър към портовете на компонентния вход,
както е показано по-долу.
Компонентни портове на
Y
PB
PR
телевизора
Изходни видео портове
на DVD плейъра
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
или
1
2
Компонентни портове на входове
2
1
PR
R-Y
Cr
Pr
СВЪРЗВАНЕ С HDMI КАБЕЛ
1
2
3
Включете външното оборудване.
(За инструкции за работа разгледайте ръководството за
използване на външното
оборудване.)
Изберете HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4 (с изключение
на 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) изходящи входове чрез бутона ВХОД от
дистанционното управление.
БЕЛЕЖКА
► Когато използва HDMI кабел, телевизорът може да получава
аудио и видео сигнали едновременно.
► Ако DVD устройството не поддържа автоматичен HDMI, трябва да
настроите изходящата резолюция по съответния начин.
►Проверете дали HDMI кабелът е високоскоростен HDMI
кабел. Ако HDMI кабелът не е високоскоростен HDMI
кабел, на екрана ще се появи трептене. Използвайте високоскоростен HDMI кабел.
1
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Свържете HDMI изхода с външното оборудване (цифрова
разпределителна кутия, DVD и др.) с HDMI/DVI IN 1(DVI),
HDMI/DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 или HDMI IN 4 (с изключение
на 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) жак на телевизора.
3
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
СВЪРЗВАНЕ С HDMI В DVI КАБЕЛ
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
4
1
Свържете цифрова разпределителна кутия
или DVI изход на компютъра с HDMI/DVI IN
1(DVI) жака на телевизора.
2
Свържете аудио изходът на цифровата разпределителна кутия или аудио изхода на
компютъра с жака на аудио входа (RGB/
DVI) на телевизора.
3
4
Включете цифрова разпределителна кутия
или компютъра и телевизора.
(За инструкции относно използването разгледайте цифровата разпределителна кутия
или електронното ръководство.)
Изберете HDMI1 входния източник чрез
бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното
управление.
1
2
или
СВЪРЗВАНЕ С EURO SCART КАБЕЛ
Свързва Euro scart контакт на външно оборудване (DVD, VCR и др..) към AV1 Euro
scart контакт на телевизора.
1
2
Изберете AV1 (Компонент1) входния източник чрез бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.
3
Вход
Изход
Scart
Видео
Аудио
RGB
Видео, аудио
AV1
O
O
O
Аналогова телевизия, Цифрова
телевизия
Тип изход
Сила на тока
Режим на въвеждане
1
AV1
(TV Out)
Цифрова телевизия
Цифрова
телевизия
Аналогова телевизия,
AV
Аналогова
телевизия
Компонент/RGB
Аналогова
телевизия
HDMI
X
AV1
(Когато When DTV определеният
запис е в ход, използвайки необходимото оборудване за запис.)
► TV изход: отвежда сигнали от
аналогова или цифрова телевизия.
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Включете външното оборудване.
(За инструкции за работа разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.)
O
O
(Режимът на въвеждане се
конвертира в DTV.)
X
БЕЛЕЖКА
► Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен сигнал.
► Когато гледате цифрова телевизия в 3D режим, изходящите сигнали на екрана не могат да бъдат реализирани чрез SCART кабел. (Само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
► Ако зададете 3D режима на опция "Вкл." през времето, когато се осъществява насрочен запис на програма по цифрова телевизия, изходящите сигнали на екрана не могат да бъдат реализирани чрез SCART
кабел и записът не може да бъде осъществен. (Само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
5
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
USB НАСТРОЙКА
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
1
Свържете USB устройство към USB IN 1
или USB IN 2 жака на телевизора.
2
След като свържете USB IN 1 или USB IN 2
жака, ще използвате USB функцията. (►
стр.90)
1
или
СВЪРЗВАНЕ С AN РЧ КАБЕЛ
За да избегнете шум в снимката (смущения), оставете достатъчно място между VCR и телевизора.
1
Влючете ANT OUT (ИЗХОД ЗА АНТЕНА)
гнездото на VCR в гнездото ANTENNA IN
(ВХОД ЗА АНТЕНА) на телевизора .
2
Включете кабела на антената в гнездото
ANT IN на VCR.
3
Натиснете бутона ИЗПЪЛНЕНИЕ от VCR и
свържете подходящия канал за гледане по
телевизията и VCR.
1
Стенен жак
2
Антена
6
СВЪРЗВАНЕ С AN RCA КАБЕЛ
1
3
1
Поставете видео лента във VCR устройството и натиснете "ИЗПЪЛНЕНИЕ" от VCR.
(Разгледайте ръководството на потребителя
на VCR.)
Или опитайте да работите директно със
съответното външно оборудване.
Разгледайте ръководството за работа с
външно оборудване.)
Изберете AV2 входния източник чрез бутона
INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.
Ако се свърже към AV IN 3, изберете AV3
източник на въвеждане.
или
БЕЛЕЖКА
► Ако разполагате с моно VCR, свържете аудио кабела
от VCR към аудио L/MОНО жака на телевизора.
Камкордер
Комплект за видео
игри
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
2
Свържете аудио/ВИДЕО жаковете между TV
и VCR или външно оборудане. Напаснете
цветовете на жаковете (Видео = жълто, аудио
Ляво = бяло и аудио Дясно = червено)
или
1
или
Камкордер
Комплект за видео игри
7
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
КОГАТО СВЪРЗВАТЕ С 15-ЩИФТОВ D-ОБРАЗЕН
КАБЕЛ
Тази телевизия предвижда запушалка и играя способност, което означава, че компютърът автоматично да коригира настройките на телевизора
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
8
1
Свържете RGB изхода на компютъра към
RGB IN (PC) (RGB ВХОД (КОМПЮТЪР))
жака на телевизора.
2
Свържете компютърния аудио изход към
AUDIO IN (RGB/DVI) (AУДИО ВХОД (RGB/
DVI)) жака на телевизора.
3
Включете компютъра и телевизора
4
Изберете RGB входния източник чрез бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление.
2
1
ПОСТАВЯНЕ НА МОДУЛ A CI
За да видите криптирани (плати) услуги в Цифрова
телевизия режим.This функция не е на разположение
във всички страни.
1
За повече информация вижте стр.48.
БЕЛЕЖКА
Маркирайте тази точка,
както е показано, и поставете CI модула.
► Проверете дали CI модул се поставя в слота за PCMCIA
в правилната посока. Ако модул не е поставена правилно, това може да причини увреждане на телевизора и
картата PCMCIA слот.
НАСТРОЙКА ЗА СЛУШАЛКИ
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Поставете CI модула в PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association) СЛОТА НА КАРТАТА на телевизора, както е показано.
(с изключение на 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***,
42/47LX6***, 47/55LX9***)
Можете да слушате звука през слушалки.
1
2
Включете слушалките в гнездото за слушалки.
За настройка силата на звука на слушалки+ или -. Ако натите, натиснете бутона
снете бутона "ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА",
звукът от слушалките е изключен.
БЕЛЕЖКА
► АУДИО елементите от менюто са забранени при свързване на слушалки.
► При промяна на AV режим, свързани с слушалки, промяната се прилага за видео, но не и за аудио.
► Оптичен цифров аудио количества не е на разположение, когато свързване на слушалки.
►Съпротивление на слушалки: 16 Ω
►Макс аудио изход за слушалки: 10 mW до 15 mW
9
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
10
Изпращането на ауди осигнали от телевизора към външно аудио оборудване чрез порта на
цифровия аудио изход (оптичен).
Ако желаете да се насладите на цифрово разпространение чрез 5,1-канални високоговорители, свържете ОПТИЧНИТЕ ЦИФРОВИ аудио ИЗХОДНИ клеми на гърба на телевизора със система за домашно кино (или укорител).
1
Свържете единия край на оптичния кабел с
цифровия аудио изходен порт на телевизора (оптичен).
2
Свържете другия край на оптичния кабел с
цифровия аудио вход (оптичен) на аудио
оборудването.
3
Настройте “Опция за ТВ високоговорител изключена ” от аудио менюто.(►стр. 159).
Разгледайте инструкцията за работа с
външно аудио оборудване.
ВНИМАНИЕ
► Не насочвайте погледа си към порта на оптичния изход.
Поглеждането по посока на лазерния лъч може да
повреди зрението ви.
1
2
ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА (с
изключение на 32/37/42LD4***)
След като сте създали безжичната връзка, натиснете бутона ВХОД, за да видите екрана за
въвеждане по безжичен път.
За инструкции за работа разгледайте ръководството за работа с безжичната разпределителна
кутия.
1
2
Свържете жака за БЕЗЖИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ на безжичния сериен ключ
към жака за БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ на
телевизора.
Свържете жака HDMI OUT на безжичния
сериен ключ с HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/DVI
IN 2, HDMI/DVI IN 3 или HDMI IN 4 (с изключение на 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***) жак на телевизора.
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
LG телевизорите с подръжка на портове за безжично управление поддържат безжична разпределителна кутия на LG, която се продава
отделно. Когато свържете безжичния сериен ключ (включен в безжичната разпределителна
кутия) с телевизора, външните устройства може да се свързват с безжичната разпределителна
кутия на LG и да изпращате видео и аудио записи директно до телевизора по безжичен път.
Безжична разпределителна кутия на LG
БЕЛЕЖКА
►БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ: безжично захранване на серийния ключ и управление на изразходването.
►HDMI : видео/аудио сигналът се свързва с безжичния сериен ключ.
►Ако се свържете към Wireless Media Box (този продукт се продава отделно), можете да гледате външно устройство, свързано към Wireless Media Box, посредством безжична връзка.
► При работа с външно устройство, свързано към Wireless Media Box, някои функции на менюто на
телевизора може да не работят.
► В безжична външна среда, функциите "Реално кино" и "Цифрово нам. шум" не се поддържат.
11
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
ПОДДЪРЖАНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ
Модели плазмени телевизори
RGB-PC, HDMI/DVI-PC режим
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
12
HDMI/DVI-DTV режим
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
720x576
31,25
50
37,5
50
1280x720
44,96
59,94
Резолюция
720x480
1360x768
47,72
59,80
45
60
1280x1024
63,981
60,02
33,72
59,94
33,75
60
28,125
50
26,97
23,97
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
59,93
67,5
60,00
1920x1080
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
LCD телевизори / LED LCD телевизори
RGB-PC, HDMI/DVI-PC режим
HDMI/DVI-DTV режим
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
Резолюция
720x480
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
44,96
59,94
1360x768
47,72
59,80
45
60
1280x1024
63,981
60,02
33,72
59,94
66,587
59,93
33,75
60
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
720x576
1280x720
60,00
1920x1080
28,125
50
26,97
23,97
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Резолюция
13
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
БЕЛЕЖКА
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
14
► Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време.
Неподвижното изображение може да се отпечата трайно на екрана: когато е възможно
използвайте скрийнсейвър.
► В режим PC (компютър) е възможно да се
получи шум в картината при някои разделителни способности, честоти на вертикално опресняване, настройки на контраста или яркостта.
В такива случаи променете режима PC (компютър) на друга разделителна способност или
променете честотата на опресняване, или променете яркостта и контраста от менюто, до
изчистване на картината. Ако честотата на
опресняване на графичната карта на компютъра не може да се промени, сменете графичната карта или се консултирайте с производителя
на графичната карта на компютъра.
► Синхронизиращата форма на входа е отделна
за хоризонталната и вертикалната честота.
► Препоръчваме ви в компютърен режим да
използвате 1920x1080, 60 Hz, тъй като по този
начин ще осигурите най-доброто качество на
картината.
► Свържете кабела на сигнала от изходния порт
за монитор на компютъра към порто RGB (PC)
на телевизора или кабела на сигнала от изходния порт HDMI HDMI IN (или HDMI/DVI IN) на
телевизора.
► Свързване на аудио кабел от компютъра към
аудио-входа на телевизора. (аудио кабели, не са
включени в телевизора).
► Ако използвате звукова карта, регулира звук компютър, както се изисква.
► Ако графичната карта на компютъра не изход
цифров и аналогов RGB едновременно, свържете само един от RGB или HDMI за (или HDMI /
DVI В) за показване на PC-изхода на телевизора.
► Ако графичната карта на компютъра е изход
цифров и аналогов RGB едновременно, определени телевизора да RGB или HDMI; (другата е
настроено на режим Plug и Play автоматично от
телевизора.)
► ДОС режим не могат да работят в зависимост от
видео картата, ако използвате DVI към HDMI
кабел.
► Ако използвате твърде дълъг RGB-PC кабел,
може да има интерференция на екрана. Ние препоръчваме да използвате на по 5 метра кабел.
Това дава най-доброто качество на картината
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА ЗА КОМПЮТЪРЕН РЕЖИМ
Нулиране на екрана
Позиция връщане, размер и фаза се възстановяват с фабричните настройки.
КАРТИНА
Прем.
• Острот
Острот
Ос
р а
70
• Цвят
60
ЕКРАН
OK
Резолюция
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Разширено управление
►
: Изкл.
Екран
•• Екран
Авт. конфиг.
Позиция
Размер
• Възстановяване на картина
• TruMotion
пред.
Прем.
За настройка
Да
Не
Фаза
Нулиране
1
2
3
4
5
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Тази функция действа в следните режими: RGB[PC]
Изберете КАРТИНА.
Изберете Екран.
Изберете Нулиране.
Изберете Дa.
Изпълнете команда Нулиране.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
15
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Автоматично настройване (RGB [PC - компютър])
Авт. конфигуриране
Тази функция е за автоматично настройване на позицията на екрана, размера и фазата.
КАРТИНА
Прем.
• Острот
Острот
Ос
р а
70
• Цвят
60
ЕКРАН
OK
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Разширено управление
: Изкл.
Екран
•• Екран
Авт. конфиг.
Позиция
Размер
• Възстановяване на картина
• TruMotion
пред.
Прем.
Резолюция
►
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията. След
регулиране, ако образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има
нужда от някои допълнителни настройки.
Авт. конфиг.
Да
Не
Фаза
Нулиране
1
2
3
4
5
Изберете КАРТИНА.
Изберете Екран.
Изберете Авт.конфигуриране.
• Ако позицията на образа все още не е
правилна, опитайте отново да направите
автоматична настройка.
• Ако след избиране на Автоматично регулиране в RGB (PC) се налага картината да
бъде допълнително коригирана, можете да
промените настройките за Позиция,
Размер или Фаза.
Изберете Дa.
Изпълнете Авт.конфигуриране.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
16
Избиране на разделителна способност
За да виждате нормален образ, направете еднакви разделителната способност при RGB режим
и тази на компютъра.
КАРТИНА
Прем.
• Ос
Острот
р а
ро
70
• Цвят
60
ЕКРАН
OK
Резолюция
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Разширено управление
►
: Изкл.
Екран
•• Екран
Позиция
пред.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Размер
• Възстановяване на картина
• TruMotion
Авт. конфиг.
Прем.
Фаза
Нулиране
1
2
3
4
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Тази функция действа в следните режими: RGB[PC]
Изберете КАРТИНА.
Изберете Екран.
Изберете Резолюция.
Изберете желаната резолюция.
5
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
17
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Регулиране на позицията, размера и фазата на екрана
Тази функция действа в следните режими: RGB[PC]
КАРТИНА
Прем.
• Ос
Острот
р а
ро
70
0
• Цвят
60
ЕКРАН
OK
Авт. конфиг.
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
3
4
Фаза
: Изкл.
Екран
•• Екран
2
Позиция
Размер
• Възстановяване на картина
1
пред.
Резолюция
• Разширено управление
• TruMotion
Прем.
►
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Ако картината не е ясна след автоматична настройка, особено ако знаците още трептят, регулирайте позицията на картината ръчно.
Нулиране
Изберете КАРТИНА.
Изберете Екран.
Изберете Позиция, Размер или Фаза.
Направете необходимите
настройки.
5
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
18
НАСТРОЙКА НА МРЕЖА
Кабелна мрежова връзка
Този телевизор може да бъде свързан към локална мрежа (LAN) през LAN порт. След като физическата връзка, телевизора трябва да бъде създадена мрежа за комуникация.
Широколентов модем
Широколентова връзка
Маршрутизатор
Широколентов модем
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
1
Широколентова връзка
1
Свържете LAN порта на модема или маршрутизатора
към LAN порта на телевизора.
2
Изберете “Network Setting” от мРЕЖОВОТО меню.
3
След свързване на LAN порта използвайте меню
NetCast.
За повече информация за настройка на NetCast и
отстраняване на неизправности посетете http://
lgknowledgebase.com. Търсене за NetCast.
ВНИМАНИЕ
►Не свързвайте модулен кабел телефона до пристанището локална мрежа.
►Тъй като има различни методи за връзка, моля последвайте спецификациите на вашия
телекомуникационни превозвач или на интернет-доставчика на услуги.
19
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Настройка на кабелна мрежа
•• Network
Network Setting
Setting :: Кабелна
Кабелна Тип мрежа
Съществуват стойности от предишни настройки. Желаете ли
да се свържете с
предишните настройки?
►
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Ако разполагате с кабелни и безжични мрежи, предпочитаният метод е кабелната мрежа.
След осъществяване на физическа връзка, малка част от домашните мрежи може да изискат
настройване на опциите на на мрежата на телевизора.
За подробна информация се свържете с вашия и доставчик или разгледайте ръководството за
маршрутизатора.
Ако вече сте настроиМРЕЖА
Прем.
OK
ли Network Setting
• Състояние на мрежата: Интернет е свързан
Препоръчително е използване на кабелна мрежа
• Правна бележка
Кабелен
OK
Безжична
Нулиране
ꔉ Следващ
Изход
Появи се, когато
едновременно е
активна и кабелна,
и безжична връзка.
Автоматична настройка на Ръчна настройка на
IP адрес
IP
Network Setting
Изберете режим за настройка на IР.
TV
Свързване на мрежа
◄ IP автоматична настройка►
IP адрес
255 . 255 . 0 . 0
●
255 . 255 . 0 . 0
● Подмрежова маска
255 . 255 . 0 . 0
●
255 . 255 . 0 . 0
● DNS сървър
●
●
Шлюз
● DNS сървър
Тест
2
3
4
5
◄ IP ръчна настройка ►
IP адрес
255 . 255 . 0 . 0
Шлюз
255 . 255 . 0 . 0
255 . 255 . 0 . 0
255 . 255 . 0 . 0
OK
Изход
Предишно
Изход
Избор на МРЕЖА.
Изберете Network Setting.
Изберете кабелна.
Ако вече сте определили мрежовите настройки: Изберете Нулиране. Новите
настройки на свързване нулират текущите мрежови настройки.
Изберете Автоматично настройване на IP адреси или Ръчна настройка на
IP.
Когато изберете Ръчна настройка на IP:
IP адресите трябва да се въведат ръчно.
6
IP режим
OK
Затваряне
Предишно
1
Въведете IP адрес.
IP режим
● Подмрежова маска
Настройка
20
Network Setting
Състояние на мрежата
Избор на OK.
■ Тази функция изисква винаги-на широколентова интернет връзка.
■ За да използвате тази функция, не е необходимо да се свързвате се компютър.
■ Ако опцията Network Setting не работи, проверете условията на мрежата си. Ако искате
да използвате автоматични настрйки, проверете LAN кабела и се уверете, че DHCP на
маршрутизатора е активен.
■ Автоматична настройка на IP адрес: Изберете тази опция, ако в локалната мрежа (LAN)
съществува DHCP сървър, свързан чрез кабелна връзка, при което телевизорът автоматично ще получи IP адрес. Ако използвате маршрутизатор за широколентов достъп или
модем с DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на адреси) сървър. IP адресът ще
се определи автоматично.
■ Ръчна настройка на IP: Изберете тази опция, ако в локалната мрежа (LAN) не съществува
DHCP сървър и желаете да настроите IP адреса ръчно.
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
■ Ако опцията Network Setting не е изпълнена, е възможно мрежата да не работи изправно.
21
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
БЕЛЕЖКА
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
22
► За повече информация за настройка на
Netcast и отстраняване на неизправности
посетете
http://lgknowledgebase.com.
Търсене за Netcast.
► Използвайте стандартен LAN кабел за този
телевизор. Cat5 или по-добър модел с RJ45
конектор.
► Много проблеми мрежовата връзка, създадена по време често могат да бъдат определени чрез повторно определяне на маршрутизатор или режим. След свързването на играча към домашната мрежа, бързо изключване
и / или изключвате захранващия кабел на
маршрутизатор за домашна мрежа или
режим кабел. След това включете и/или
свържете отново захранващия кабел.
► В зависимост от доставчика на интернет
услуги (ISP), на броя на устройство, че може
да получите на интернет услуги могат да
бъдат ограничени от приложимите условия
на услугата. За допълнителна информация
се обърнете към своя интернет доставчик.
► LG не носи отговорност за всяка неизправност на телевизора и / или интернет връзка
функция поради комуникационни грешки и
неизправности, свързани с достъпа до интернет други проблеми, свързани с оборудването.
► LG не носи отговорност за проблеми, свързани с интернет връзката ви.
► Част от съдържанието, достъпно през мрежата, може да не бъде съвместимо с телевизора. Ако имате въпроси относно такова съдържание, моля, свържете се с производителя на
съдържанието.
► Ако скоростта на връзката с мрежата не
отговаря на изискванията за съдържанието,
което искате да използвате, е възможно да се
появят нежелани резултати.
► Някои действия в интернет мрежата може да
се окажат невъзможни за изпълнение поради
известни ограничения, определени от доставчика ви на интернет услуги (ISP).
► Всички такси, събирани от интернет доставчика ви, включително, без ограничение до,
таксите за свързване, са ваша отговорност.
► Необходим е 10 Base-T или 100 Base-TX LAN
порт за връзка с този телевизор. Ако вашата
интернет услугата не дава възможност за такава връзка, няма да можете да свържете телевизора си.
► Необходим е DSL абонамент и кабелен модем,
за да може да се използва кабелен модем. В
зависимост от начина на достъп до абоната и
постигане на споразумение с вашия интернет
доставчик, може да не можете да използвате
функцията интернет връзка, която този телевизионен приемник предлага, или тази функция
може да бъде ограничена до броя на устройствата, които имате право да свързвате по едно
и също време. (Ако вашият интернет доставчик
ограничава абонамента ви до едно устройство,
съществува риск този телевизор да не може да
се свърже с интернет, ако компютърът ви вече
e свързан.)
► Използването на "маршрутизатор" не може да
бъде позволено или използването му може да
бъде ограничена в зависимост от политиката и
ограниченията на вашия интернет доставчик.
За допълнителна информация, се свържете
със своя интернет доставчик.
► Безжичната мрежа функционира при радио
честоти от 2,4 GHz, които се използват и от
домашни устройства като безжичен телефон,
Bluetooth® устройства, микровълнова фурна и
могат да бъдат повлияни от излъчвани от тези
устройства смущения. Смущението може да се
породи от устройство, използващо радио честота от 5 Ghz. Това е същото устройство с LG
безжична мултимедийна кутия, безжичен телефон, друго Wi-Fi устройство.
► Може да намали скоростта на услугата с безжична мрежа, в зависимост от условията.
► Изключете всички неизползвани мрежово оборудване в местните вашата домашна мрежа.
Някои устройства могат да генерират мрежов
трафик.
► В някои случаи поставянето на точка на достъп
или безжичен маршрутизатор на по-голяма
височина спрямо пода може да подобри приемането.
► Приемането на качеството чрез безжична зависи от много фактори, като вида на точката на
достъп, разстоянието между телевизора и точката на достъп и разположението на телевизора.
► При свързване на интернет през кабелна/безжична споделяща машина, връзката може да
се прекъсне поради ограничения в използването и потвърждаването от компанията, предоставяща услугата.
►За да свържете безжично AP, е необходимо
да разполагате с AP, което поддържа безжично свързване, както и активна опция за
безжично свързване на AP. Попитайте доставчика си на AP дали е възможно да се
осъществяват безжични AP връзки.
►Проверете настройките за безопасност на
AP SSID за безжични AP връзки и попитайте
своя AP доставчик за настройките за безопасност на AP SSID.
►Ако използвате погрешни настройки на мрежово оборудване (кабелен/безжичен маршрутизатор, концентратор и др.), телевизорът
може да забави активността си или да се
повреди. Инсталирайте правилно, съблюдавайки упътването на оборудването, и
настройте мрежата.
►Ако AP е настроена за поддържане на
802,11 n(с изключение на Русия), и ако шифроването е обозначено като WEP(64/128bit)
или WPA(TKIP/AES), възможно е да не може
да се осъществи връзка. В зависимост от
производителите на AP е възможно да са
налице различни методи на свързване.
Безжична мрежова връзка
1
Свържете “LG безжичната LAN мрежа за широколентов/
DLNA адаптор” с USB IN 1 или USB IN 2 жак на телевизора.
2
Изберете “Network Setting” от мРЕЖОВОТО меню.
След като осъществите връзката, може да използвате
менюто NetCast.
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
LG безжичен LAN за Broadband/DLNA адаптер, позволява връзка на телевизора към безжична
AN мрежа.
Мрежовата конфигурация и метод на свързване може да се различава в зависимост от употребата и мрежовата среда. За подробна информация относно стъпките и мрежовите настройки,
разгледайте инструкциите за настройка, доставени заедно с точката на достъп или безжичен
маршрутизатор.
БЕЛЕЖКА
►За да се наслаждавате на снимки, музика или видеоклипове, записани на компютър с
помощта на маршрутизатора, препоръчително е използването на кабелен порт в маршрутизатора.
►При използване на кабелен порт на маршрутизатора, е възможно за някои функции да са
налице ограничения.
23
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Настройка на безжична мрежа
Създаване на AP (Точка на достъп) или безжичен маршрутизатор е необходимо, преди да свържете
телевизора към мрежата.
МРЕЖА
Прем.
OK
Ако вече сте настроили Network Setting
►
•• Network
Network Setting
Setting :: Кабелна
Кабелна Тип мрежа
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
• Състояние на мрежата: Интернет е свързан
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Съществуват стойности от предишни настройки. Желаете ли
да се свържете с
предишните настройки?
Кабелен
Безжична
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Настройка от спиъка с AP
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
OK
Настройка на мрежа Ad-hoc
Нулиране
Ако вашата AP е заключена
Network Setting
Поставяне на кода сигурност
Изберете режим за настройка на IР.
IP режим
◄ IP автоматична настройка ►
IP адрес
255 . 255 . 0 . 0
●
● Подмрежова маска
●
Шлюз
● DNS сървър
Поставяне на кода сигурност на AP.
Вмъкнете 8~63 ASCII знака.
1
2
3
4
5
◄ ►
Предишно
Изход
Избиране на AP
"Изберете AP, който искате да
свържете."
Стр. 1/1
Въведете новия SSID
IPTIME
255 . 255 . 0 . 0
ASW
255 . 255 . 0 . 0
Мрежа1
255 . 255 . 0 . 0
OK
OK
ꔉ Следващ
Изход
ꔉ Следващ
Появи се, когато едновременно е
активна и кабелна, и безжична
връзка.
Предишно
24
Препоръчително е използване на кабелна мрежа
• Правна бележка
Точка на достъп
Търсене
Свързване с PIN режим
Отказ
ꔉ Следващ
Изход
Изход
Назад
Избор на МРЕЖА.
6
Изберете Network Setting.
Изберете Безжична.
Ако вече сте определили мрежовите настройки: Изберете
Нулиране.
Новите настройки на свързване
нулират текущите мрежови
настройки.
Изберете Настройка от спиъка
с AР.
7
8
9
Предишно
Изход
Сканиране на всички налични AP
(Точка на достъп) или безжични
маршрутизатори в обхват и да ги
показват като списък.
Изберете едно AP (Точка на
достъп) или безжичен маршрутизатор в списъка.
(Ако вашата AP е заключена,
поставете кода сигурност на
AP).
Въведете защитен ключ за AP.
Повторете стъпки 4-5 на стр. 20.
Когато код за защита вече е определен
PIN (персонален идентификационен
номер)
Ако искате да се свържете на AP (Точка на достъп) или маршрутизатор с ПИН код, използвайте
тази функция.
Свързване с PIN режим
"Изберете AP, който искате да
свържете."
Стр. 1/1
Въведете ПИН номера на уеб страница и АП
Натиснете бутона "Свързване".
Въведете новия SSID
PIN КОД: 12345670
IPTIME
Свързване
ASW
Мрежа1
Точка на достъп
Търсене
За повече информация разгледайте ръководството на АП.
ꔉ Следващ
Свързване с PIN режим
ꔉ Следващ
Предишно
1
2
4
5
Изход
Изход
Повторете стъпки 1-6 на стр. 24.
ЧЕРВЕНО
3
Предишно
Свържете точката на достъп с PIN
режим.
Ще видите ИД на мрежата и защитния й
ключ на телевизионния екран.
Въведете PIN кода на устройството.
■ ПИН номер е 8 цифрен уникален
номер на приставката.
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Избиране на AP
Изберете Свързване.
Повторете стъпки 4-5 на стр. 20.
25
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Ако имате налична точка на достъп или безжичен маршрутизатор, поддържащ PIN или WPS (WiFi защитена настройка), можете да използвате тази точка на достъп или безжичен маршрутизатор в рамките на 120 предположения. Не е необходимо да знаете името на точката на достъп
(SSID: мрежово име) и кода сигурност на вашата точка на достъп или безжичен маршрутизатор.
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Настройка от спиъка с AP
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
Настройка на мрежа Ad-hoc
Натиснете бутона за активиране на режим PBC при AP
и натиснете бутона "Свързване".
Свързване
Внимание: Проверете дали във вашата АР има бутон за
активиране на режим PBC.
ꔉ Следващ
ꔉ Следващ
Предишно
1
2
3
4
26
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
Изход
Повторете стъпки 1-4 на стр. 24.
Изберете Проста настройка
(режим WPS-бутон).
Изберете Свързване.
Повторете стъпки 4-5 на стр. 20.
Предишно
Изход
AD-hoc режим
Това е метод за комуникация директно с машината, без необходимост от връзка с AP.
Процесът е идентичен с този на свързването на два компютъра с помощта на кръстосан кабел.
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Настройка на мрежа Ad-hoc
Настройка на мрежа Ad-hoc
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Функциите, които изискват ресурсите на съществува-
Настройка от спиъка с AP
Мрежов ID(SSID) : LGTV10
да промените мрежовото свързване?
Код сигурност: 1111111111
Отказ
OK
Настройка на мрежа Ad-hoc
Предишно
Смяна на информацията за настройка.
ꔉ Следващ
ꔉ Следващ
Предишно
Изход
Изход
Свързване
Предишно
TV
IP Mode
Сила на сигнала
Шлюз
Настройка
Mac адрес :
00:00:13:64:23:01
IP адрес
: 10,19.152,115
Подмрежова маска
:
255,255.254,0
Шлюз
: 10,19.152,1
Тест
Затваряне
Въведете настройките на устройството.
Въведете IP адрес.
Активирана е аdhoc
мрежа. (LGTV10)
Ръчна настройка на IP
192 . 168 . 0 . 10
●
IP адрес
●
Подмрежова маска
●
Шлюз
192 . 168 . 0 . 1
●
DNS сървър
255 . 255 . 0 . 0
2
3
4
Мрежов ID(SSID) : LGTV10
Код сигурност: 1111111111
Свързване на Ad-hoc мрежа...
255 . 255 . 255 . 0
OK
Отказ
● Пример за компютърна
настройка, която поддържа
безжична мрежа
1.
Открийте безжично мрежово
● PC настройка
устройство в компютъра си.
Интернет протокол (TCP/IP), обслужващ ком- 2. Изберете LGTV10, което се
пютъра, се настройва ръчно.
намира в списъка. (Изберете
IP адресът, подмрежовата маска и шлюзът по
същото име, като ИД на мреподразбиране могат да се настроят по ваша
жата, която се появява на
преценка.
екрана на телевизора.)
т.е.) IP адрес: 192,168.0,1 / Подмрежова
маска: 255,255.255,0 / шлюз по подразбиране: 3. Въведете 1111111111 в полето
на диалоговия прозорец на
192,168.0,10
защитния ключ.
● TV настройка
(Въведете защитния ключ,
Проверете IP адреса и шлюза на компютъра.
който се появява на екрана на
Въведете адреса на шлюза на компютъра в
телевизора ви.)
полето за IP адреса и IP адреса на компютъра в полето за шлюза и изберете OК.
т.е.) IP адрес: 192,168.0,10 / Подмрежова
маска: 255,255.255,0 / шлюз по подразбиране:
192,168.0,1
Предишно
1
Изход
Настройка на мрежа Ad-hoc
Network Setting
Състояние на мрежата
ꔉ Следващ
Изход
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
Въведете настройките на устройство.
щат мрежа, не са активни. Желаете ли
Повторете стъпки 1-3 на стр. 24.
Изберете Настройка на мрежа
Ad-hoc.
Изберете OК.
Изберете "Свързване", за да свържете
мрежата "Ad-hoc".
Ще видите ИД на мрежата и защитния й
ключ на телевизионния екран.
Въведете ИД на мрежата и кода сигурност
за устройството си.
Ако съществува риск мрежата да не работи, променете настройките с помощта на
бутона ЧЕРВЕН.
5
6
Въведете IP адрес.
Настройването на мрежата
завърши.
Изберете Затваряне.
27
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
Състояние на мрежата
Състояние на мрежата
МРЕЖА
Прем.
OK
TV
НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
• Network Setting : Кабелна
•• Състояние
намрежата
мрежата: Интернет
: Не е свързан
Състояние на
е свързан
Свързване на мрежа
• Правна бележка
Настройка
Тест
Затваряне
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Network Setting
Изберете типа за настройка на безжична мрежа.
Изберете режим за настройка на IР.
IP режим
●
◄ IP автоматична настройка ►
IP адрес
255 . 255 . 0 . 0
● Подмрежова маска
●
Шлюз
255 . 255 . 0 . 0
Настройка от спиъка с AP
Проста настройка ( режим WPS-бутон)
Настройка на мрежа Ad-hoc
ꔉ Следващ
255 . 255 . 0 . 0
● DNS сървър
255 . 255 . 0 . 0
Изход
Безжична връзка
OK
Предишно
Предишно
Изход
Кабелна връзка
1
2
3
28
Избор на МРЕЖА.
Изберете Състояние на мрежата.
Проверете състоянието на мрежата.
■ Настройка: Върнете се в меню
"Network Setting" или менюто за
настройване на безжични мрежи.
■ Tест: след като извършите необходимите настройки, тествайте текущото
състояние на мрежата.
■ Затваряне: Връщате се на предишното меню.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИТЕ
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА
Когато телевизорът ви е включен, можете да се възползвате от функциите му.
1
2
Първо, свържете правилно кабела за електрозахранването.
В този момент телевизорът преминава в режим готовност.
ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКАТА
1
Ако OSD (екранен дисплей) се покаже на екрана след като сте включили телевизора, можете
да настроите Език, Настройка на режим, Индикатор за работа(Когато изберете
Използване у дома от Настройка на режим-само LED LCD телевизори), Страна (с
изключение на 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**,
42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**) или Час. зона (Когато за
държава е избрана Русия) или Настройка парола (ако Страната е различна от Франция),
Авт. Настройка.
Бележка:
а. Ако затворите, без да завършите началната настройка, менюто Initial Setting
(Първоначална настройка) може да се покаже отново.
б. Натиснете бутона BACK (НАЗАД), за да се върнете към предходната страница на
екранното меню.
c. За страните без потвърдени стандарти за DTV излъчване, някои DTV функции
може и да не работят, което зависи от начина на DTV излъчване.
d. Режим „Използване у дома” е оптималната настройка за домашна обстановка и
това е режимът по подразбиране за телевизора.
e.Режим „Демонстрация в магазина” е оптималната настройка за използване в магазин.
Ако даден потребител промени данните за качеството на образа, след известен период от време, Режим „Демонстрация в магазина” връща качеството на образа на изделието към настройката, зададена от нас.
f. Режим /Използване у дома, Демонстрация в магазина/ може да бъде променян чрез
Настройка на режим в меню ОПЦИИ.
g. Ако сте избрали Франция за Страна, паролата няма да е ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ , а ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
От режим на готовност, за да включите телевизора натиснете бутон
/ I, INPUT или
P
от телевизора или натиснете бутона POWER (ЗАХРАНВАНЕ), INPUT (ВХОД), P
или NUMBER (ЧИСЛО) от дистанционното управление, при което телевизорът ще
се включи.
ИЗБОР НА ПРОГРАМА
1
Натиснете бутона P
или NUMBER (ЧИСЛО), за да изберете номера на програмата.
РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ЗВУКА
1
Натиснете бутона
2
Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона Изкл.звук.
+ или - , за да регулирате силата на звука.
Можете да отмените функцията, като натиснете бутон Изкл.звук
+, - или АВ режим.
29
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
БЪРЗО МЕНЮ
OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това
ръководство.
Q.Menu (Бързо меню) е меню на функции, които често се използват от потребителите.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Съотношение:Избира желания формат на
картината
За настройка на увеличаването изберете
14:9, Увеличаване и Увелич. (кино) в меню
"Съотношение". След като завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се
връща към бързото меню.
Фоново осветление II: Регулира яркостта
на екрана.
Режим на картината: избирате желания
режим на картината.
Режим звук: Тази функция автоматично
задава онази комбинация на звука, която
изглежда най-добра за наблюдаваното изображение. Избира желания режим на звука.
◄
Съотношение
Аудио или Език на Звука : избира изходния звук.
Таймер за сън: Настройва таймера за
„сън”.
Пропускане Изкл./Вкл. : Включва и
изключва пропускането на програмата.
USB устройство : Изберете „Изваждане”,
за да извадите USB устройството.
►
16:9
Изход
1
2
3
30
Показва всяко меню.
Изберете желания от вас източник.
• Натиснете бутона Q.MENU/EXIT (БЪРЗО МЕНЮ/ИЗХОД),
за да се върнете към нормалния телевизионен режим.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
ИЗБОР И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕКРАННИ МЕНЮТА
OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.
1
Показва всяко меню.
2
Избира елемент от меню.
Прехвърляне в изскачащото меню.
БЕЛЕЖКА
► ISM методът може да се използва само при плазмени модели телевизори.
►Можете да използвате опциите Задно осветление, Индикатор за работа единствено при
in LCD/LED LCD модели телевизори..
►Не е възможно да използвате CI информация в аналогов режим.
НАСТРОЙКА
● Авт.
НАСТРОЙКА
● Ръчна
КАРТИНА
OK
КАРТИНА
настройка
● Редакт.
Програма
● Усилвател
● CI
Прем.
настройка
● Съотношение
Икономия на енергия
● Режим
информация
: 16:9
● Съветник за картината
●ꕊ
: Изкл.
Прем.
: Изкл.
на картина : Стандартна
• Задно осветление70
• Контраст
Звук
● Авт.
Звук
Прем.
ВРЕМЕ
OK
сила на звука : Изкл.
● Clear
Voice II
: Изкл.
на звука
100
• Яркост
50
• Острот
О
Острот
трота
а
70
Прем.
OK
● Часовник
ВРЕМЕ
3
● Баланс
● Режим
OK
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
3
• Натиснете бутона ЧЕРВЕНО и ще можете да
проверите меню Обслужване на клиенти.
• Натиснете бутона ЗЕЛЕНО и ще можете да проверите меню Кратко ръководство.
• Натиснете бутона MENU/EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД),
за да се върнете към нормалния телевизионен
режим.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
0
L
: Стандартно
R
● Време
изкл.
: Изкл.
● Време
вкл.
: Изкл.
● Таймер
за сън
: Изкл.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ну
Нулира
р не
31
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Настройка
● Система
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Прем.
парола
● Език
за заключване
: Изкл.
● Блокиране
● Parental
● Заключване
Прем.
● Помощ
Guidance: Blocking Off
: Великобритания
за лица с увреждания
● Индикатор
на входа
на клавиатурата : Изкл.
OK
(Език)
● Страна
ОПЦИЯ
на програма
● Блокиране
за работа
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● Настройка на режим
: Използване у дома
●ИЧ
ИЧ блас
бластер
бластер
:И
Изкл
зкл.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
● За повече информация вижте
допълнителното ръководство за
работа “Безжична медийна кутия”.
(с изключение на 32/37/42LD4***)
МРЕЖА
Прем.
• Network Setting : Кабелна
МРЕЖА
Изход
Bluetooth
OK
• Състояние на мрежата: Интернет е свързан
Bluetooth вкл.
BLUETOOTH
Прем.
OK
Bluetooth е изключено.
За да включите Bluetooth, изберете "Bluetooth
• Правна бележка
вкл." вляво.
(с изключение на 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
42/47LE73**, 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***,
32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
ИГРА
МОЯ МЕДИЯ
ИГРА
МОЯ МЕДИЯ
Списък филми
Списък снимки
Списък музика
) за глед. снимки от USB.
Oпция
JUMP
HOLE IN ONE
SAVING CRYSTAL INVADER
Натисн. OK(
Изход
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
Списък за въвеждане
ВХОД
Прем.
Антена
USB1
USB2
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV2
OK
Компонентен
HDMI4
Етикет за въвеждане
Изход
(само 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
42/47LE73**, 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**,
50/60PX9***)
32
ОПЦИЯ
OK
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
URGENT SURVIVAL
Изход
АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИТЕ
Използвайте го за автоматично намиране и запаметяване на програмите.
Когато започнете автоматично програмиране, цялата запаметена информация за станции ще
бъде изтрита.
Максималният брой програми, който можете да съхраните, е 1 000. Но броят може леко да се
различава в зависимост от излъчваните сигнали.
DVB-T, DVB-C Авт. Настройка е меню за потребители е страни, които поддържат DVB кабелна
телевизия.
НАСТРОЙКА
настройка
Настройка
настройка
НАСТРОЙКА
OK
►
● Авт.
Авт.
●
Прем.
● Ръчна
● Ръчна
● Редакт.
● CI
настройка
● Редакт.
Програма
● Усилвател
● Авт.
Настройка
● Авт.
Настройка
: Изкл.
информация
OK
Антена
Антена
: Изкл.
Антена
Кабел
информация
Ако изберете антена или кабел,
наличната информация за каналите
ще бъде изтрита.
Антена
Кабел
Затваряне
1
2
3
4
5
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Авт.Настройка.
Изберете Антена.
Изберете Начало.
Изпълнете Авт.Настройка.
Антена
Кабел
Програма
● Усилвател
● CI
Прем.
Изберете вашата връзка на телевизора
Проверете свързването на антената.
Предишната информация за канали
ще се актуализира при автоматична
настройка.
SECAM L търсене
Автоматично номериране
Начало
Затваряне
• Използвайте бутоните с ЧИСЛА, за да
въведе 4-цифрена парола в Система
заключване ‘Вкл.’.
• Ако искате да продължите автоматичната настройка, изберете Начало с помощта на бутона
. След това натиснете бутона OK. В противен случай натиснете Затваряне.
• Автоматичното номериране: решете
дали да използвате номерата на програмите, както са изпратени от излъчващата
станция за настройка. (Тази характеристика не се предлага за всички модели.)
• SECAM L търсене : с изключение на
32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**,
42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**,
32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*,
50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**
• Когато изберете Италия в менюто
Държава, ако се изведе изскачащ прозорец при конфликт на програмата
след автоматична настройка, изберете
излъчвател за програмата в конфликт,
за да разрешите проблема.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Ако искате да изберете Антена,
• DVB кабелът може да се използва в следните държави: Германия, Нидерландия, Швеция,
Швейцария, Дания, Австрия, Финландия, Норвегия, Словения, Унгария, Украйна(с изключение на
42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).(Поддържаната държава може да се добави.)
• Digital TV не може да се използва в следните страни: Словакия, Босна, Сърбия, България,
Албания, Казахстан
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
33
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
Ако искате да изберете кабел,
НАСТРОЙКА
Прем.
настройка
Настройка
● Ръчна настройка
● Редакт.
настройка
● Редакт.
: Изкл.
информация
● Проверка
● Авт.
Настройка
● Авт.
Настройка
● Ръчна
Програма
● Усилвател
● CI
НАСТРОЙКА
OK
►
● Авт.
Авт.
●
НАСТРОЙКА
OK
Антена
Кабел
Програма
● Усилвател
● CI
на DTV настройка
Прем.
Изберете вашата връзка на телевизора
● Ръчна
настройка
● Редакт.
: Изкл.
Антена
Кабел
информация
● Проверка
● Авт.
Настройка
● Авт.
Настройка
Ако изберете антена или кабел,
на DTV настройка
наличната информация за каналите ще бъде изтрита.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Антена
Програма
● Усилвател
● CI
информация
● Проверка
Прем.
OK
Оператор на услуги
Comhem
Други оператори
: Изкл.
Предишно
на DTV настройка
Кабел
Затваряне
1
2
3
4
5
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Авт.Настройка.
Изберете Кабел.
Изберете Comhem или
други оператори.
Изберете Бързо или
Пълно.
• Използвайте бутоните с ЧИСЛА , за да
въведе 4-цифрена парола в Системата
заключване ‘Вкл.’.
• Когато изберете Кабел, екранът на
Оператора на кабелни услуги може да
се различава или да не съществува в
зависимост от кабелната уредба в съответната страна.
• Изскачащият прозорец за избор между
Оператор на услуги се показва отначало само в следните 3 случая: при отваряне на менюто Фабр. нулиране, когато
правите промяна от Антена на Кабел
или когато отваряте менюто след като
сте променили Страна.
• Когато желаете да направите избор
между Оператор на услуги, освен в горните три случая, може също да изберете
Настройка->Проверка на DTV настройка-> Оператор на услуги.
• Получена SO сертификация: Швеция(Comhem, Canal Digital), Дания(YouSee, Canal Digital,
Stofa), Норвегия(Canal Digital), Нидерландия(Ziggo)(с изключение на 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PX9***), Украйна(Volia-Cable)(с изключение на 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***), Германия(KDG).
• Ако не можете да намерите желания оператор на услуги, изберете Other Operators (Други
оператори).
• Ако изберете “Other Operators” (Други оператори) или избраната страна поддържа единствено опцията “Other Operators” (Други оператори), е възможно търсенето на всички канали да
отнеме известно време или някои канали да не могат да бъдат търсени.
Ако някои от каналите не се появяват, следвайте стъпките по-долу:
1. НАСТРОЙКА -> Авт. Настройка -> Кабел -> Настройка
2. Превключете Настройка на базова станция от "Изкл." на "Вкл."
3. Въвеждане на допълнителни стойности като Честота, Скорост символи, Модулиране и
Мрежов ID.
(За допълнителна информация във връзка с горепосоченото се обърнете към кабелния си
оператор.)
34
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
Следващ
■ Когато изберете бързия избор,
Крайна честота (kHz)
: 862000
● Скорост в символи (kS/s)
Мрежа
: Aвтомат.
● Модулиране
◄
(kHz)
Вкл.
362000
6900
640QAM
Крайна честота (kHz)
: 862000
Мрежа
: Aвтомат.
Автоматично
Настройка
0
OK
Начална честота (kHz)
Затваряне
Крайна честота (kHz)
114000
862000
Кабел
Начална честота (kHz) : 114000
Настройка
OK
Затваряне
Кабел
Проверете свързването на
антената.
Предишната информация за
канали ще се актуализира при
автоматична настройка.
Пропускане на кодирана програма
Автоматично номериране
Начало
Затваряне
Нулиране
Затваряне
6
7
8
9
10
11
12
• Ако искате да продължите автоматична-
Изберете Бързо.
Изберете Настройка.
Направете необходимите
настройки.
Изберете Затваряне.
Избор на OK.
та настройка, изберете Начало чрез
бутона
. След това натиснете бутона
OK. В противен случай натиснете
Затваряне.
• Автоматичното номериране: решете
дали да използвате номерата на програмите, както са изпратени от излъчващата станция за настройка.
• Пропускане на кодирана програма :
При Auto Tuning (Автоматична
настройка) и Manual Tuning (Ръчна
настройка) кодираните канали се пропускат.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
ИД мрежа
Кратка
►
►
Начална честота (kHz) : 114000
● Честота
►
Домашна настройка
Кратка
Изберете Начало.
Изпълнете Авт.Настройка.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
35
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
■ Когато изберете опцията "Пълно",
Пълно
Търсене на всеки наличен сигнал.
Кабел
Кабел
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Проверете свързването на
антената.
Предишната информация за
канали ще се актуализира при
автоматична настройка.
Пропускане на кодирана програма
Автоматично номериране
6
7
8
9
OK
Начало
Затваряне
Затваряне
Изберете Full (Подробно).
Избор на OK.
Изберете Начало.
Изпълнете Авт.Настройка.
• Ако искате да продължите автоматична-
та настройка, изберете Начало чрез
бутона
. След това натиснете бутона OK. В противен случай натиснете
Затваряне.
• Автоматичното номериране: решете
дали да използвате номерата на програмите, както са изпратени от излъчващата станция за настройка.
• Пропускане на кодирана програма :
При Auto Tuning (Автоматична
настройка) и Manual Tuning (Ръчна
настройка) кодираните канали се пропускат.
• Не можете да изберете пълната опция,
когато операторът на услуги е настроен
на "Ziggo" или "Други оператори" в
Нидерландия. (с изключение на
42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
36
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Следните стойности са необходими, за да търси всички налични програми за бързо и правилно.
Често използваните стойности са предоставени по подразбиране.
Въпреки това, за правилните настройки, моля, допитайте се до доставчик на кабелни услуги.
При работа Автоматичен настройка в кабел DVB режим, Изберетеing Пълен ще търсите из
всички честоти, за да намерите възможни канали.
В случаите, когато програмата не е търсено от Изберетеing по подразбиране, извършва цялостно
търсене по избор.
Въпреки това в случаите, когато програмата се търси чрез избор от Пълно, времето за извършване
на Авт. Настройка може да се окаже прекалено дълго.
• Честота: въведете честота, дефинирана от потребителя.
• Скорост в символи: Bъведете опpeделeнa oт пoтpeбителя cкopocт в cимвoли (Cкopocт в
cимвoли: cкopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep мoдем, изпpaщa cимвoли на кaнал).
• Модулиране: Bъведете опpeделeно oт пoтpeбителя мoдyлиране. (Мoдyлaция : Заpeждaнe нa ayдиo
или видeo cигнaли нa нocител).
• Мрежов ID: уникален идентификатор, зададен за всеки потребител.
• Начална Честота: въведете начален обхват на честотата, определен от потребителя.
• Крайна Честота : въведете крайния обхват на честотата, определен от потребителя.
37
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА НА КАБЕЛНАТА DTV
(САМО В КАБЕЛЕН РЕЖИМ)
Изборът, предоставян на потребителя в менюто Service Operator (Кабелен оператор) е различен
и зависи от броя на кабелните оператори в съответната страна; ако операторът е само един,
това меню е деактивирано.
НАСТРОЙКА
● Авт.
● Авт.
● Усилвател
информация
● CI
Проверка на
на DTV
DTV настройка
настройка
●●Проверка
2
3
4
Програма
● Усилвател
: Изкл.
OK
настройка
● Редакт.
Програма
Прем.
настройка
● Ръчна
настройка
● Редакт.
1
НАСТРОЙКА
OK
настройка
● Ръчна
● CI
Прем.
►
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
След смяна на кабелния оператор се появява предупреждение, че при потвърждаването с бутона OK или избиране на Close (Затвори) текущата информация за настройката на каналите ще
бъде изтрита; когато се избере YES (ДА), на екрана се извежда прозорецът за автоматична
настройка на каналите.
информация
Сервизен оператор
◄ Comhem ►
: Изкл.
Автоматично актуализиране на канал
Изкл.
Проверка на
на DTV
DTV настройка
настройка
●● Проверка
Изберете НАСТРОЙКА.
Избор на Проверка на DTV
настройка.
Избор на Оператор на услуги или
Автоматично актуализиране на
канали.
Изберете желания от вас източник.
Затваряне
• Ако изберете опцията Кабел, можете
да видите менюто Проверка на DTV
настройка.
• Когато Автоматично актуализиране на
канали е Вкл., можете да актуализирате
информацията за всички програми, които
могат да се актуализират, включително
текущо гледаната програма.
• Когато Автоматично актуализиране на
канали е Изкл., можете да актуализирате
единствено информацията за текущо гледаната програма.
• Не можете да изберете Проверка на
DTV настройка, когато операторът на
услуги е настроен на "Ziggo". (с изключение на 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
38
РЪЧНА НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИТЕ
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да добавите програма към своя списък от програми.
Ако искате да изберете Антена,
НАСТРОЙКА
OK
● Авт.
настройка
● Редакт.
Програма
● Усилвател
настройка
● Ръчна
►
● Ръчна
● CI
Прем.
настройка
►
● Авт.
настройка
● Редакт.
: Изкл.
Програма
● Усилвател
информация
● CI
информация
Прем.
◄
OK
►
DTV
UHF CH.
30
Честота (kHz)
474000
: Изкл.
● Сила на сигнала
● Качество на сигнала
50%
50%
Добавяне
Затваряне
1
2
3
4
5
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Ръчна Настройка.
• Използвайте бутоните с ЧИСЛА , за да
въведе 4-цифрена парола в Системата
за заключване ‘Вкл.’.
• Можете да изберете SBAND, когато държавата е настроена на "Норвегия, Латвия."
Изберете DTV.
Изберете желания номер на канал.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
Избор на актуализиране или добавяне при наличие на сигнал.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
39
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
Ако искате да изберете кабел,
● Ръчна
НАСТРОЙКА
OK
● Авт.
настройка
● Редакт.
настройка
● Редакт.
: Изкл.
Програма
● Усилвател
информация
● Проверка
настройка
● Ръчна
Програма
● Усилвател
● CI
Прем.
настройка
►
● Авт.
►
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
● CI
на DTV настройка
OK
◄Прем. Кабелн
а DTV
Честота (kHz)
362000
Скорост в символи (kS/s)
Модулиране
: Изкл.
►
6875
64QAM
информация
● Проверка
● Сила на сигнала
на DTV настройка
● Качество на сигнала
50%
50%
Добавяне
Затваряне
1
2
3
4
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Ръчна Настройка.
Изберте Кабелна DTV.
Направете необходимите
настройки.
• Използвайте бутоните с ЧИСЛА, за
да въведе 4-цифрена парола вСистемата за заключване ‘Вкл’.
• Скорост в символи: Bъведете опpeделeнa oт пoтpeбителя cкopocт в
cимвoли (Cкopocт в cимвoли:
cкopocттa, c кoятo уcтpoйcтвo, напpимep мoдем, изпpaщa cимвoли на
кaнал).
• Модулиране: Bъведете опpeделeно
oт пoтpeбителя мoдyлиране.
(Мoдyлaция : Заpeждaнe нa ayдиo
или видeo cигнaли нa нocител).
• Не можете да изберете Кабелна
DTV, когато операторът на услуги е
настроен на "Ziggo" или "Други оператори" в Нидерландия. (с изключение на 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
40
РЪЧНА НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИТЕ
(В АНАЛОГОВ РЕЖИМ)
Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната
от вас последователност.
Прем.
● Авт.
настройка
● Редакт.
Програма
настройка
● Редакт.
● Усилвател
: Изкл.
● CI
OK
◄
Програма
● Усилвател
информация
Прем.
настройка
● Ръчна
►
● Ръчна
● CI
НАСТРОЙКА
OK
настройка
►
● Авт.
информация
►
TV
• Запомни
3
: Изкл.
• С-ма Звук
BG
• Вълни
V/UHF
• Канал
2
3
4
5
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Ръчна Настройка.
6
7
8
Избор на TV или Кабелна TV.
или
Изберете номера
на желаната
програма.
9
Кабелна TV
• С-ма
или
0
BG
• Вълни
V/UHF
• Канал
◄►
• Финно
• Търсене
◄►
• Търсене
0
◄►
◄►
• Име
C 02
►
3
Звук
• Финно
• Име
1
◄
• Запомни
C 02
Запамети
Запамети
Затваряне
Затваряне
Изберете V/UHF или Кабел.
или
Изберете желания
номер на канал.
Започнете търсене.
Изберете Запамети.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
Изберете телевизионна система.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
• Използвайте бутоните с ЧИСЛА, за да въведе 4-цифрена парола вСистемата за заклю-
чване ‘Вкл’.
• L : SECAM L/L’ (Франция)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eвропа / Източна Европа / Aзия / Нова Зеландия / Близък Изток
/ Африка)
I : PAL I (Великобритания / Ирландия / Хонг Конг / Южна Африка)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа/China/Africa/CIS)
• За да запаметите друга програма, повторете стъпки 4-9.
41
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
настройка
● Авт.
настройка
● Редакт.
Програма
● Усилвател
: Изкл.
● CI
►
TV
• Запомни
Програма
● Усилвател
OK
◄
настройка
● Редакт.
информация
Прем.
настройка
● Ръчна
►
● Ръчна
● CI
НАСТРОЙКА
OK
►
● Авт.
Прем.
: Изкл. • С-ма Звук
информация
◄
• С-ма
BG
• Вълни
V/UHF
• Канал
или
0
• Финно
• Търсене
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
• Име
Кабелна TV
• Запомни
3
Звук
V/UHF
• Канал
• Финно
◄►
• Търсене
C 02
BG
• Вълни
◄►
0
◄►
◄►
• Име
C 02
Запамети
Запамети
Затваряне
Затваряне
■ Задаване на име на канал
Също така за всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.
1
2
3
4
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете позицията, задайте втори знак и т.н.
Можете да използвате буквите от А до Z , цифрите от
0 до 9, +/-, или празно поле.
5
Изберете Ръчна
Настройка.
Избор на TV или Кабелна
TV.
6
Изберете Затваряне.
7
Изберете Запамети.
Изберете Име.
■ Финa нacтpoйкa
Пo пpинцип финaтa нacтpoйкa e нeoбxoдимa, aкo oбpaзът e лoш.
1
2
3
Изберете НАСТРОЙКА.
4
Изберете Ръчна Настройка.
5
Избор на TV или Кабелна TV.
6
Изберете Финно
Финно..
Напpaвите фина наcтpoйкa зa пoлyчaвaнe
нa нaй-дoбpa кapтинa и звyк.
Изберете Запамети.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
42
►
3
ПРОМЯНА НА ПРОГРАМА
Когато даден номер на програма се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутона Р
при гледане на телевизия.
Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с
цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма.
Тази функция ви дава възможност да пропуснете запаметените програми.
Промяна на програма Предпочитана Група :
НАСТРОЙКА
настройка
● Ръчна
настройка
● Усилвател
● CI
►
●●Ръчна
Редакт.
Програма
Редакт.настройка
Програма
РАДИО
DTV
OK
►
● Авт.
Прем.
: Изкл.
информация
Стр. 1/2
A
TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Пропускане Промяна
P
FAV
Група Предпочитани ПРОГР
Смяна на страница
Q.MENU
Група Предпочитани ПРОГР Група
Предишно
Предишно
Закл./Откл.
или
Промяна на програма Предпочитана Група :
Кабелна DTV
Стр. 1/2
A
Кабелно радио
Кабелна TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Пропускане Промяна
P
1
2
3
4
Смяна на страница
FAV
Група Предпочитани ПРОГР
Q.MENU
Група Предпочитани ПРОГР Група
Предишно
Предишно
Закл./Откл.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Можете да промените номера на програмата чрез функцията Move (Преместване), ако при стартирането на Auto Tuning (Автоматична настройка) не е отметнато Automatic Numbering
(Автоматично номериране).
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Редакт.Програма.
Влезте в Редакт.Програма.
Изберете програмата, която да запаметите или пропуснете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
43
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
B DTV/РАДИО PEЖИМ
■ Пускане на номер на програма
1
2
СИНЬО
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
3
СИНЬО
Изберете номера на програмата, която
да пропуснете.
Номерът на програмата се променя в
синьо.
Пускане.
• Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на
телевизия няма да можете да го избирате с
бутоните P
, докато гледате телевизия.
• Ако искате да изберете пропусната програма
въведете директно номера на програмата с
цифровите бутони или я изберете от менюто
за редактиране на програма или електронния
указател на програмите (EPG).
■ Заключване на програма
1
2
ЖЪЛТО
• Програмата може да се
регистрира като заключена
дори и ако заключващата
система е изключена.
Избор на номера на програмата, която
желаете да заключите.
Номерът на програмата се изписва в
жълт цвят.
3
ЖЪЛТО Пускане.
В ТV РЕЖИМ
Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми.
Освен това можете да преместите някои канали и да използвате други номера на програми.
■ Изтриване на програма
1
2ЧЕРВЕНО
Изберете номера на програмата, която
да изтриете.
Номерът на програмата се променя в
червено.
• Маркираната програма се изтрива,
всички останали програми се преместват с една позиция нагоре.
■ Пpeмecтвaнe нa пpoграма
1
2
ЗЕЛЕНО
44
Изберете номера на програмата, която
да преместите.
Номерът на програмата се променя в зелено.
3
ЗЕЛЕНО
Пускане.
■ Пускане на номер на програма
1
2
СИНЬО
Изберете номера на програмата, която
да пропуснете.
Номерът на програмата се променя в
синьо.
3
■ Автоматично сортиране
1
Старт на автоматично сортиране.
• След като активирате опцията за автоматично сортиране, повече не можете
да редактирате програми.
■ Заключване на програма
1
2
ЖЪЛТО
Избор на номера на програмата, която
желаете да заключите.
Номерът на програмата се изписва в
жълт цвят.
• Програмата може да се
регистрира като заключена
дори и ако заключващата
система е изключена.
3
ЖЪЛТО Пускане.
■ Избор на предпочитани програми
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
СИНЬО Пускане.
• Когато даден номер се пропуска, това
означава, че при нормален режим на
гледане на телевизия няма да можете
да го избирате с бутона P
.
• Ако искате да изберете пропусната програма въведете директно номера на
програмата с цифровите бутони или я
изберете от менюто за редактиране на
програма или електронния указател на
програмите (EPG).
Предопчитаните програми представлява удобна функция, с която бързо можете да да преглеждате програми по ваш собствен избор, без да се налага да изчаквате телевизора да ги търси
измежду всички останали програми.
1
2
3
Изберете желаната програма.
Добавете съответната програма към списъка с предпочитани за текущата група с
предпочитани.
Пускане.
45
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
■ Избиране на група предпочитани програми
1
2
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
46
3
Изберете желаната програма.
Извежда се прозорец, от който може
да се промени групата предпочитани
програми.
Избор на група предпочитани
програми.
УСИЛВАТЕЛ
Ако сигналът е слаб, изберете опцията усилвателят да бъде включен.
Когато сигналът е силен, изберете "Изкл.".
● CI
информация
Изкл.
Вкл.
Teletext
►
: Вкл.
Изкл.
►
4
►
3
Програма
● Усилвател
информация
OK
настройка
● Редакт.
Вкл.
:: Изкл.
Прем.
настройка
● Ръчна
Програма
Усилвател
●●Усилвател
2
● Авт.
настройка
● Редакт.
1
НАСТРОЙКА
OK
►
● Ръчна
● CI
Прем.
настройка
►
● Авт.
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете Усилвател.
Изберете Вкл. или Изкл.
Запишете.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
47
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
CI [ОБЩ ИНТЕРФЕЙС] ИНФОРМАЦИЯ
Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги (заплащане на услуги). Ако премахнете CI модул, не можете да гледате заплати услуги.
Когато модул се поставя в слота CI, можете да получите достъп до модула меню.
За закупуване на модул и смарт картата, се свържете с вашия дилър. Не многократно вмъкнете
или премахване на модул доверителен интервал от телевизора. Това може да причини повреда.
Когато телевизора е включен, след вмъкване на CI модул, не може да няма никакъв звук.
Това може да е несъвместима с CI модул и смарт карта.
Когато се използва Cam (условен достъп модул), моля уверете се, че отговаря напълно на изискванията на една или DVB-ДИ ДИ плюс.
Необичаен CAM(Conditional Access Module) процес може да е причинителят на лошата картина.
НАСТРОЙКА
● Авт.
i
OK
Разрешителни
настройка
● Редакт.
Информация за модули
Програма
● Усилвател
информация
Viaccess модул
Консултации
настройка
● Ръчна
● CI
Прем.
: Изкл.
►
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
ДИ (Обща Interface) функции не може да бъде възможно в зависимост от обстоятелствата страна излъчване.
Изберете елемента
• Това OSD е само за илюстрация и опциите на
менюто и формат ще варира в зависимост от
заплащането Цифрови доставчик на услуги.
• Възможно е да промените ДИ (Обща интерфейс) менюто на екрана и консултантски
услуги от вашия дилър.
1
2
3
4
Изберете НАСТРОЙКА.
Изберете CI Information.
Изберете the desired item: Module information, smart card
information, language, or software download etc.
Запишете.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД/ИЗХОД.
48
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕР
Вие можете да обновите телевизора с най-новия софтуер за подобряване на функционирането на продукта
и / или да добавите нови функции.
Можете да актуализирате софтуера от свързване телевизора директно към Актуализация на софтуер сървър.
В Актуализация на софтуер функция може да не работи правилно в зависимост от вашия интернет среда.
В този случай, можете да получите най-новия софтуер от упълномощен LG Electronics Център за обслужване и актуализирайте вашия телевизор.
Актуализация на софтуер ◄ Вкл. ►
Тест на картина
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тест на сигнал
● Текуща версия
Тест на сигнала
00.00.01
Информация за продукт/услуга
Network Test
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
3
4
ИГРА
Затваряне
Проверете версията на актуализацията
Затваряне
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Кратко ръководство
Изход
ЧЕРВЕНО Изберете Поддръжка на клиенти.
Изберете Актуализация на софтуер.
• Използвайте функцията Проверка за версия за актуализация за ръчно актуализиране на най-актуалната софтуерна версия от
мрежовия софтуер.
Изберете Вкл. или Изкл.
• Ако изберете Вкл., ще се изведе съобщение
за потвърждение, което ще уведоми потребителя, че е открит нов софтуер.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Актуализация на софтуер
Запишете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
49
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
■ При настройка на "Актуализация на софтуер"
Понякога, предаването на актуализирания софтуер по електронен път може да предизвика появата на следното меню на екрана
на телевизора.
?
Налична е актуализация на софтуера.
Желаете ли да я изтеглите сега?
Изтеглянето започва, след като
изберете "Да".
Статусът на напредъка по изтеглянето може да бъде проверено
от менюто за актуализации на
софтуер.
Актуализирането е завършено.
Рестартиране сега.
Да
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
50
Не
Стандартно актуализиране:
за текущата група актуализации
? Налична е нова актуализация на софтуера на 00/00/0 00:00.
Желаете ли изтегляне сега?
След като изтеглянето
завърши, телевизорът се
рестартира.
Актуализация на софтуер ◄ Вкл. ►
Изпълнява се изтегляне на
софтуер.
Вер. 00,00.01 ► Вер.00,00.02
4%
Проверете версията на актуализацията
Затваряне
Да
Не
Планирано актуализиране: за
планиран поток актуализации
Когато менюто за актуализация
на софтуера е в позиция
"Изкл.", се появява съобщение,
с което тя се променя на "Вкл.".
Когато при влизане в интернет се
появи нов софтуер, на екрана се
извежда следното съобщение.
? Новата версия на софтуера е в готовност. Желаете ли да я актуализирате?
Начало на актуализирането
Напомни ми по-късно
- Докато трае напредването на процеса по актуализирането на софтуера, имайте предвид
следното:
• Не трябва да прекъсвате захранването на телевизора.
• След завършване на актуализарането на софтуера, можете да потвърдите актуализираната
версия на софтуера в менюто Актуализация на софтуер.
• Изтеглянето на софтуера може да отнеме часове, затова се уверете, че захранването няма
да бъде преустановено преди завършване на изтеглянето.
<Simple Update (Просто актуализиране), Schedule Update (Планирано актуализиране)>
• Антената не трябва да се изважда.
• Софтуерът е изтеглен само в режим на готовност или в режим MUX чрез услугата за
Актуализация на софтуер и спира, когато захранващият кабел се изключи или когато гледате MUX без наличие на услугата за Актуализация на софтуер.
• Когато се върнете в режим на готовност или MUX с услуга за Актуализация на софтуер,
изтеглянето на софтуера ще се възобнови от мястото, където е било прекъснато.
<Network Update (Мрежово актуализиране)>
• Не прекъсвайте връзката към телефона, докато се актуализира софтуера.
• Когато има нов софтуер, когато отваряте NetCast, няма да може да използвате NetCast без
актуализиране на софтуера.
• Не може да отворите NetCast, докато се актуализира софтуерът.
ТЕСТ НА КАРТИНА/ЗВУК
Тази функция е функция за обслужване на клиенти, която може да извежда снимки и да изпълнява звукови
тестове.
Актуализация на софтуер
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тест на сигнал
?
Срещате ли проблем с този тестов
екран?
Тест на сигнала
Информация за продукт/услуга
Да
Не
Network Test
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
3
ЧЕРВЕНО
ИГРА
Затваряне
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Кратко ръководство
Изход
Изберете Поддръжка на клиенти.
Изберете Тест на картина или Тест на звук.
Изберете Да или Не.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Тест на картина
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
51
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
ТЕСТ НА СИГНАЛА
Тази функция ви позволява да видите производителя, модела/типа, серийния номер и версията
на софтуера.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Показва информацията и силата на сигнала на включения *MUX.
Показва силата на сигнала и името на услугата на избрания MUX.
(*MUX /Мултиплекс/: Указател с канали от по-високо ниво в цифровото излъчване /един MUX /
Мултиплекс/ съдържа много канали.)
Продуктова диагн.
Актуализация на софтуер
Тест на картина
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тест на сигнал
Тест
Тест на
на сигнала
сигнала
Информация за продукт/услуга
Network Test
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
3
4
ЧЕРВЕНО
ИГРА
Затваряне
Ch 30
Ch 34
Ch 36
Ch 38
Ch 54
Ch 60
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Производител: LG Electronics Inc.
МОДЕЛ/ТИП: 42LE7500-ZA
Сериен номер : SKJY1107
Софтуерна версия: V00.00,01
Кратко ръководство
Изход
пред.
Изскачащ прозорец
MENU
Изход
Изберете Поддръжка на клиенти.
Изберете Тест на сигнала.
Показване на Производител, Модел/Tип, Сериен
номер и Софтуерна версия.
Показване на информация за канала.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
52
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО И СЕРВИЗНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ
Тази функция предоставя на потребителя информация за изделието, поддръжката му и сервизните бази.
Актуализация на софтуер
Тест на картина
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
Тест на сигнал
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тест на сигнала
Информация за
за продукт/услуга
продукт/услуга
МРЕЖА
ОПЦИЯ
BLUETOOTH
Натиснете OK(
ЧЕРВЕНО
2
Затваряне
ИГРА
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Изход
Кратко ръководство
Изберете Поддръжка на клиенти.
Изберете Информация за продукт/услуга.
3
Показване на Mодел/Tип, Версия на
софтуера, Сериен номер, Център по
обслужване на клиенти и Начална стр.
МРЕЖОВ ТЕСТ
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/
ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на
менюто, натиснете бутона НАЗАД.
Проверете състоянието на мрежата.
Актуализация на софтуер
Тест на картина
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Тест на сигнал
Състояние на мрежата
TV
Свързване на мрежа
Тест на сигнала
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Network Test
Информация за продукт/услуга
Network Test
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
3
ЧЕРВЕНО
ИГРА
Затваряне
Настройка
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Кратко ръководство
Тест
Затваряне
Изход
Изберете Поддръжка на клиенти.
Изберете Network Test.
Проверете състоянието на мрежата.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/
ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на
менюто, натиснете бутона НАЗАД.
53
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
КРАТКО РЪКОВОДСТВО
Вие можете лесно и ефективно достъп до информация от страна на телевизора гледане проста
за употреба на телевизора.
По време на Обикновено ръчна работа, аудио ще бъде заглушен.
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
МОЯ МЕДИЯ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
ИГРА
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
ВРЕМЕ
Кратко ръководство
Изход
ЗЕЛЕНО Изберете Кратко ръководство.
Изберете страна на ръководството,
които искате да видите.
• ЧЕРВЕН: отидете на страницата Индекс.
• СИН възпроизведете Кратко ръководство
автоматично или ръчно.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим,
натиснете бутона ИЗХОД.
54
ИЗБЕРЕТЕING ПРОГРАМАТА СПИСЪК
Можете да проверите кои програми са съхранени в паметта на програмата, като показва списък.
Мини речник
Списък с програми
1 BBC
►
2 BBC
3 BBC
4 BBC
5 BBC
A
Редакт. на програми
■ Показани програма СПИСЪК
1
Показване на Programme List (Списък с
програми).
• Можете да намерите някои сини програ-
ми. Те са създадени, за да се отстраняват от Автоматичен програмиране или в
програма за редактиране режим.
• Някои програми с номера на канала,
описани в програмата СПИСЪК посочва
също не е мястото целеви име.
СИНЬО
Активиране на редактиране на програми.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Показан когато
Заключена програма.
Изход
■ Изберетеing програма в програмата списък
1
2
Избор на програма.
Превключете на номера на избраната
програма.
В режим ще се превключва
между телевизия, DTV, радио
и от програмата, която в
момента гледа.
55
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
■ Преминаване през списъка с програми
1
Обърнете страниците.
2
Връщане към нормално гледане
на телевизия.
Изход
Любими Списък
◄ ►Любима прогр. Група
◄
Група
B
►
2 BBC
►
1 BBC
►
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
■ Показване на списък с предпочитани програми
3 BBC
Пр. рег.
Редакт. на програми
1
Показване на списъка с любимите
програми.
СИНЬО Активиране на редактиране на
програми.
ЖЪЛТО
Текущия канал е регистриран /
отменени като предпочитан
канал за момента Изберетеed
група.
Любими група се променя.
56
СПИСЪК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
HDMI и AV1 (SCART) могат да бъдат разпознати от пин за идентификация и по този начин да се
активират единствено когато външно устройство приеме съответното напрежение.
С помощта на бутона TV/RAD можете да се придвижите от Външен вход на РЧ вход, както и на
последно гледаната програма в DTV/RADIO/TV режим.
Списък за въвеждане
Прем.
Антена
USB1
USB2
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV2
Изберете вход.
Компонентен
HDMI4
Етикет за въвеждане
1
OK
Изход
• Антена или Кабел: Изберете тази
опция, когато гледате DTV/RADIO/TV.
• USB : Изберете тази опция, когато USB
зависи от свързването.
• AV : Изберете тази опция, когато гледате VCR или външно оборудване.
• Компонент: Изберете тази опция, когато използването на DVD или цифровата
разпределителна кутия зависи от свързването.
• RGB: Изберете тази опция, когато PC
зависи от свързването.
• HDMI: Изберете тази опция, когато
използването на DVD, PC или цифровата разпределителна кутия зависи от
свързването.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
■ Показаното може да се различава от вашия
телевизор.
57
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
ЕТИКЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Избира сигнал за всеки входящ източник.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
Списък за въвеждане
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Антена
RGB
USB1
HDMI1
USB2
HDMI2
Прем.
AV1
HDMI3
AV2
OK
Компонентен
HDMI4
Етикет за въвеждане
Етикет за въвеждане
AV1
◄
►
AV2
◄
►
Компонентен
◄
►
RGB
◄
►
◄
►
HDMI1
Изход
▼
Затваряне
1
2
3
СИНЬО Изберете Входен сигнал.
Изберете източник.
Изберете сигнал.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
58
ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАННИ
(Tова меню е активно единствено в Ирландия. )
Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG(цифров телетекст) и Телетекст,
ако и двата режима са налични едновременно.
Ако само единият от тях е наличен, се активира MHEG или Tелетекст, независимо от опцията,
която изберете.
● Език
(Език)
● Страна
● Помощ
: Ирландия
4
за работа
MHEG
MHEG
● Обслужване
: MHEG
Обслужваненанаданни
данни
: MHEG
нулиране
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● Задаване
На ID
: Изп
Използв
Използв
олзване
ане у до
д ма
● Наст
Настройк
р й а на реж
р им
►
3
● Индикатор
: MHEG
►
2
: Ирландия
за лица с увреждания
● Фабрично
● Наст
Настройк
р й а на реж
р им
OK
(Език)
● Помощ
за работа
● Обслужване
: MHEG
Обслужваненанаданни
данни
Прем.
● Страна
за лица с увреждания
● Индикатор
1
ОПЦИЯ
OK
►
● Език
Прем.
Teletext
:1
: Изп
Използв
Използв
олзване
ане у до
д ма
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Обслужване на данни.
Изберете MHEG или Tелетекст.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
ОПЦИЯ
Запишете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
59
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
MHP УСЛУГА
(само 32/37/42LE48**, 32/37/42/47/55LE58**, 32/37/42/47/55LE78**,
42/47LE7380, 42/47/55LE88**, 32/37/42LD48**, 32/37/42/47/55LD68**,
32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**, 42/47LX68**, 47/55LX98**,
32/37/42/47/55LV5380, 50/60PK78**, 50/60PK98**, 50/60PX98**)
(Tова меню е активно единствено в Италия, затова MHP услугите в други държави може да не
работят добре.)
ОПЦИЯ
Прем.
● Език
● Страна
● Помощ
: Италия
: Италия
● Индикатор
за работа
MHEG
автоматичен
: Изкл. Вкл.: MHEG
● MHP
Обслужване
настарт
данни
: MHEG
нулиране
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● Задаване
На ID
: Изп
Из олзв
о з ане
олз
а е у до
домаа
● Наст
Нас рой
р й а наа реж
ро
ройк
р им
ре
►
3
OK
за лица с увреждания
● Фабрично
● Наст
Нас рой
р й а наа реж
ро
ройк
р им
ре
2
● Помощ
за работа
автоматичен
: Изкл.
● MHP
Обслужване
настарт
данни
Прем.
(Език)
● Страна
за лица с увреждания
● Индикатор
1
ОПЦИЯ
OK
(Език)
►
● Език
►
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Това е функцията за автоматичен старт на MHP, италианска излъчваща компания.
Използвайте в канал с MHP сигнал.
Функцията за излъчване на данни може да не е безпроблемна поради проблеми с излъчващата
станция.
Изкл.
:1
: Изп
Из олзв
о з ане
олз
а е у до
домаа
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете MHP автоматичен старт.
Изберете Вкл. или Изкл.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
60
■ Когато MHP Auto Start е зададено на On (Вкл.).
1
ЧЕРВЕНО
Показване на MHP.
1
2
Показване на MHP Application List.
Изберете желаното MHP
излъчване.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
■ Когато MHP Auto Start е зададено на Off (Изкл.).
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
61
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
SIMPLINK
Тази функция работи само с устройства с логото SIMPLINK.
Моля, проверете логото SIMPLINK.
Тази телевизия не могат да функционират правилно, когато го използвате с други продукти, с
HDMI-CEC функция.
Това ви позволява да контролирате и да играят други AV устройства Свързванеed на дисплея
чрез HDMI кабел без допълнителни кабели и настройки.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Ако не желаете менюто SIMPLINK, изберете “Изкл.”.
В безжична външна среда функцията SIMPLINK не се поддържа.
OK
◄
Вкл.
Изход
►
Гледане на телевизия
ДИСК
VCR
VCRзаписващо устройство
HDD
Високоговорител
◄ TV Високогов.
►
1
2
3
Покажете SIMPLINK.
Изберете Вкл. или Изкл.
Запишете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
62
Свързване към Дом. кино с логото на SIMPLINK.
1
3
Свързване на цифрови аудио изход терминал на гърба на телевизора и цифрови
аудио вход на терминал за домашно кино,
използващи оптичните кабели.
1
2
Изберете за домашно кино в менюто председателя чрез натискане на бутона
SIMPLINK.
► Когато Изберете или да работите с медиен устройство с функция за домашно кино, председателя
автоматично се превключва на говорител за
домашно кино (HT говорител).
Дом. кино
БЕЛЕЖКА
► Свързване на HDMI / DVI или HDMI на телевизора в терминал на терминал (HDMI терминал) от
SIMPLINK устройство с HDMI кабел.
► При превключване на входния източник използване на въвеждане бутон на дистанционното управление, може да спре действието на устройство, контролирани от SIMPLINK.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
2
Свържете извода HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/
DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 или HDMI IN 4 (с
изключение на 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) на гърба на телевизора с
изхода за HDMI на системата за домашно
кино чрез HDMI кабели.
63
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
SIMPLINK функции
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
64
Изпълнение на диск
Управлявайте свързаните AV устройства, като натиснете бутоните
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄ и ►► .
Директно Изпълнение
След като включите AV устройствата си с телевизора, можете директно да ги управлявате и да пускате
съдържание от тях без допълнително настройване.
Изберете AV устройство
Можете да изберете едно от AV устройствата, включени към телевизора и да боравите с него.
Изключвате всички устройства
Когато изключите телевизора, всички свързани с него устройства също се изключват.
Превключване на режим без аудио
Осигурява лесен начин да превключите на режим без аудио.
Синхронизиране при включване
Когато започне работа оборудване с функция Simplink, включено към HDMI терминал, телевизорът автоматично ще се настрои на режим за включване.
* Устройство, което е включено към телевизора чрез HDMI кабел, но не поддържа SIMPLINK,
не предлага тази функция.
Забележка: за да използвате SIMPLINK, трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел
със *CEC функция. (*CEC: Управление на потребителска електроникаl).
SIMPLINK меню
Натиснете бутона
1
2
Гледане на телевизия: Превключи на
предходната телевизионна програма, независимо от настоящия режим.
DISC изпълнение: Избирате и изпълнявате свързани дискове.
Когато няколко дискове са на разположение, устройство тип дискове са удобно
показани в долната част на екрана.
VCR изпълнение: Изпълнявате и управлявате свързания VCR.
4
Изпълнение на HDD записи:
Изпълнявате и управлявате записите, съхранявани в HDD.
5
Аудио изход за дом. кино/Аудио изход
за телевизия: Изберете Дом. кино или TV
Високогов. за Аудио изход.
OK
◄
Вкл.
Изход
►
1
Гледане на телевизия
Изберете устройство
2
ДИСК
3
VCR
Когато има свързано
устройство (показва
се в ярки цветове)
4
VCRзаписващо устройство
HDD
5
◄ Високоговорител
TV Високогов.
►
Когато няма свързано
устройство (показва се
в сиво)
• Дом. кино: само едно е поддържано в определен момент
• DVD, рекордер: до три(само 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***), четири(само 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***,
42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***, 32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**, 50/60PK7***,
50/60PK9***, 50/60PX9***) поддържани само в определен момент.
• VCR: само един е поддържан в определен момент
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
3
и след това "OK", за да изберете желания SIMPLINK източник.
65
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИТЕ
РЕЖИМ AV
Когато свързвате AV устройства към външен източник, можете да изберете оптималните изображения и звуци.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Изкл.
Кино или
Спорт
Игри
1
Кино
Дезактивира режима AV.
Oптимизира видео и аудио за гледане на филми.
Oптимизира видео и аудио за гледане на спортни събития.
Oптимизира видео и аудио за играене на игри.
Изкл.
Кино
Игра
Спорт
или
Кино
Натиснете няколкократно бутона АV РЕЖИМ, за да изберете желания
източник.
2
• Ако изберете Кино или
Кино в AV режим, Кино или
Кино
ще бъде избрано както за Режим картина и Режим звук в меню
КАРТИНА, така и съответно в меню аудио.
• Ако изберете “Изкл.” в режим AV, ще бъдат избрани картината и
изображението, които сте задалли първоначално.
• Когато играете видео игра с PlayStation или Xbox, препоръчително е да
използвате режим Игра.
• Когато сте в режим Игра, функциите, свързани с качеството на картината
могат да се оптимизират за различни игри.
66
ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ)
Тази функция инициализира всички настройки.
Но настройките на
Ден и
Нощ в режим Картина не може да се инициализира.
Това е полезно да се инициализира продукт или когато се движите в друг град или държава.
Когато опцията Factory Reset (Фабр. нулиране) е изпълнена, трябва да рестартирате настройката на инициализацията.
ОПЦИЯ
● Език
Прем.
● Език
● Страна
● Помощ
: Великобритания
: Великобритания
за лица с увреждания
:1
● Настройка на режим
: Използване у дома
● Настройка на режим
●ИЧ
ИЧ блас
бластер
бластер
:И
Изкл
зкл.
зкл
●ИЧ
ИЧ блас
бластер
бластер
На ID
● Индикатор
►
● Фабрично
нулиране
Фабр. нулиране
ли ще
►
4
OK
за работа
Всички настройки на потребители и канабъдат нулирани. Желаете ли все
пак да
● Задаване На ID
: 1продължите?
● Задаване
3
● Помощ
за работа
● Фабрично
нулиране
Фабр. нулиране
2
Прем.
(Език)
● Страна
за лица с увреждания
● Индикатор
1
ОПЦИЯ
OK
(Език)
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Factory Reset (Фабр.
нулиране).
: Използване у дома
Да
:И
Изкл
зкл.
зкл
Не
• При Lock System (Система заключване) "On" (ВКл.), ако забравите паролата
си, натиснете '0', '3', '2', '5' oт дистанционното управление.
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Когато меню Система заключване е "Вкл.", се извежда съобщение за въвеждане на парола.
Изберете Дa.
Започнете нулиране на фабр. настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
67
NETCAST
ПРАВНА БЕЛЕЖКА
Правна бележка
Стр. 1/3
МРЕЖА
Прем.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ, свързани с мрежовата услуга, всички съдържание и услуги
достъпни чрез това устройство принадлежат на трети лица и са защитени от авторско
право, патент, търговска марка и / или други закони за интелектуалната собственост.
Такова съдържание и услуги се предоставят само за Ваша лична некомерсиална употреба. Не можете да използвате съдържание или услуги по начин, който не е бил упълномощен от съдържанието собственик или доставчик на услуги. Без ограничаване на гореизложеното, освен ако изрично упълномощено от приложимото собственик съдържание или
доставчик на услуги, не може да копира, качвате, поща, предаване, превежда, продавате,
променяте, създавате производни произведения, или разпространява по никакъв начин,
или средно съдържание или услугите, показани чрез тази устройство.YOU ИЗРИЧНО
ПРИЕМАТЕ и приемате, че устройство и ТРЕТИ СТРАНИ, съдържание и услуги се предоставят като Е БЕЗ ГАРАНЦИЯ НА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ. LG
ELECTRONICS ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВСЯКАКВИ съдържание и услуги, БИЛО ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
OK
• Network Setting : Кабелна
Правна бележка
бележка
•• Правна
►
• Състояние на мрежата: Интернет е свързан
NETCAST
▼
Затваряне
1
2
3
Избор на МРЕЖА.
Изберете Правна бележка.
Прочетете правната бележка.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
68
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ
МРЕЖОВАТА УСЛУГА
УСЛУГИ
NETCAST
Цялото съдържание и услугите, предлагани чрез това устройство, принадлежат на трети страни и са защитени от авторски права, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи
интелектуалната собственост. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за лично
нетърговско използване. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или
услуги по начин, който не е разрешен от собственика на съдържанието или доставчика на
услугата. Без ограничение на предходното, без изрична оторизация от собственика на съдържанието или доставчика на услугата, не можете да копирате, качвате, публикувате, предавате,
превеждате, продавате, променяте, създавате производни произведения или разпространявате по какъвто и да е начин или средство каквато и да било част от съдържанието или услугите,
представени чрез това устройство.
ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ
И УСЛУГИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪСТОЯНИЕТО, В
КОЕТО СА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, КАКТО ПРЕКИ, ТАКА
И КОСВЕНИ. LG ELECTRONICS КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И
АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕ И
УСЛУГИ, КАКТО ПРЕКИ, ТАКА И КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ
ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. LG НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА, ВЕРНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ
ПЪЛНОТАТА НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ
ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО, И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ
УДОВЛЕТВОРЯТ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, КАКТО И ЧЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УСТРОЙСТВОТО
ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕНАРУШАВАНИ ИЛИ БЕЗГРЕШНИ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, LG НЕ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ПИСМЕНА ИЛИ УСТНА ФОРМА, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ,
КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИФИЧНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ
ПОВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗАНА ОТ
УСТРОЙСТВОТО, ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ
ТРЕТИ СТРАНИ СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СТЕ БИЛИ
УВЕДОМЕНИ ЗА РИСКА ОТ ТОВА.
Услугите, предоставяни от трети страни, могат да подлежат на промяна, временно прекратяване, отстраняване, изключване или прекъсване, или достъпът до тях да бъде преустановен
по всяко време без предизвестие, при което LG не поема отговорност и не дава гаранции, че
каквато и да било част от това съдържание или услуги ще остане достъпно за какъвто и да
било период от време. Съдържанието и услугите се предоставят от трети страни чрез мрежи
и центрове за пренос, върху които LG няма контрол. LG може да наложи ограничения върху
използването или достъпа до определени услуги или съдържание във всеки момент без да
дължи предварително уведомление или да носи отговорност. LG изрично отхвърля всяка отговорност или задължение за каквито и да било промени, прекъсвания, временни прекратявания, отстранявания или прекратяване на достъпа до съдържание или услуга, достъпни чрез
това устройство.
LG не поема нито отговорност, нито задължение по отношение на потребителското обслужване, свързано със съдържанието или услугите. Всички въпроси или заявки за съдействие по
отношение на съдържанието или услугите трябва да се отправят директно към съответните
собственици на съдържанието и доставчиците на услугите.
69
NETCAST
МЕНЮ MENU
Тези услуги се предоставяха от друг доставчик на съдържание.
Съдържанието може да се променя или изтрива в зависимост от доставчика на съдържание.
Цялото съдържание, предоставено от страна на доставчика на услугата, подлежи на промяна по
всяко време, включително, но без да се ограничава до премахване на съдържание. Ако имате
въпрос или проблем, свързан със съдържанието, можете да разгледате уеб сайта на доставчика
на съдържание, където ще намерите най-актуална информация. Имайте предвид, че LGE не носи
отговорност за никаква част от съдържание, предоставено от доставчик на услуги, нито за каквито
и да било промени, касаещи такова съдържание.
Моля, посетете уеб съдържание доставчици на сайта за специфична информация за своите услуги. (Но, може би не част от съдържанието предоставя за употреба в зависимост от доставчика на
съдържание).
NetCast източник на менюто може да се различават от страната.
NETCAST
Accu
YouTube
Weather
1
2
Picasa
Изберете опция на менюто NETCAST.
Насладете се на AccuWeather, Picasa или
YouTube.
БЕЛЕЖКА
► Списъкът с видеоклипове, търсени от телевизора, може да се различава от списъка, търсен
от уеб браузъра на компютъра.
► Настройките на тази телевизия не влияят върху качеството на възпроизвеждане от YouTube.
► Видеоклиповете могат да се паузират, спрат или да се буферират в зависимост от скоростта.
Препоръчваме минимална скорост на интернет връзка от 1,5 Mbps. За най-оптимално
качество на връзката е необходима скорост от 4,0 Mbps. Понякога скоростта на интернет
връзката варира въз основа на условията, които осигурява вашия интернет доставчик. Ако
срещате проблеми с поддържането на бърза интернет връзка или ако желаете да увеличите
скоростта на връзката, се обърнете към своя интернет доставчик. Много интернет доставчици предлагат голямо разнообразие от възможности за скорости на връзката.
► За да видите ръководството на притежателя, предоставено от доставчика, посетете нашия уеб сайта
на http://www.lg.com.
► За да видите метода на активиране на Orange или maxdome, щракнете върху Orange, maxdome в CD
ръководството (само на френски или немски).
► За услуги, които изискват влизане, присъединете се към приложимата услуга на уеб сайта, като
използвате компютъра и влезте през телевизора, за да се радвате на допълнителни функции.
► Когато зададете града, който искате с настройка с натискане на червения бутон, фонът на NetCast
ще се зададе на времето на избрания град.
► Ако в продължение на 2 минути няма действие от потребителя при замръзване на образа или видеоклипа на екрана, се появява скрийнсейвър, за да се предотврати оставането на фиксирано изображение на екрана. (Само плазмени телевизори)
70
• Натиснете бутона ЧЕРВЕНО, за да изберете време в
дадена област.
• Натиснете бутона EXIT (МЕНЮ/ИЗХОД), за да се върнете
към нормалния телевизионен режим.
YOUTUBE
YouTube е уеб сайт за споделяне на видео, в който потребителите могат да качват, преглеждат и
споделят видеоклипове.
Компоненти на екрана на YouTube
1
2
1
2
ЧЕРВЕНО
NETCAST
Меню на YouTube
Видео списък
Настройте опция на менюто.
Върнете се в меню Netcast.
Върнете се към гледане на телевизия.
БЕЛЕЖКА
► Когато натиснете бутона Q.menu, докато се изпълнява видео в Youtube в режим на цял екран, може
да зададете видео опциите.
71
NETCAST
Работно меню на YouTube
Home: Може да гледате популярното видео в реално време.
Съдържание: Показва се списъка с избрани видеоклипове.
Популярни: Показва се списъка с най-високо оценените видеоклипове от сървъра YouTube.
Най-гледани: Показва се списъка с най-гледаните видеоклипове.
Търсене: Ще се покаже менюто на клавиатурата.
Хронология: Показва се списъка с видеоклипове, който списъка, който преди това е изпълня
ван. Могат да се запазят максимално 20 видеоклипа
.
● Предпочитани: в момента на влизане това меню ще показва списъка с видеоклипове, организирани на сървъра на YouTube във вашия профил (Възможно е някои видеоклипове да не се
появят в списъка с Предпочитани, дори ако видеоклиповете са подредени на сървъра).
● Влизане (Излизане): Показва менюто на клавиатурата за влизане или връщане в състояние на
излязъл.
●
●
●
●
●
●
NETCAST
Използване на дистанционното управление
■
Спира избрания видеоклип и показва свързания
видео списък.
II
Прави пауза във видеоклипа, докато го изпълнява.
►
Изпълнете избрания видеоклип.
Пропуснете изпълнението напред или назад.
ЧЕРВЕНО
Настройте опция на менюто.
Върнете се в меню Netcast.
Върнете се към гледане на телевизия.
72
ACCUWEATHER
Accuweather е програмата за преглед на прогнозата на времето на града, за който потребителят желае да получи информация.
Компоненти на екрана на AccuWeather
1
2
Списък с градове за прогно
за за времето
Съответстващи бутони на
дистанционното управление
1
2
NETCAST
3
AccuWeather меню
3
ЧЕРВЕНО
Сменя режима от Целзий на Фаренхайт
и обратно.
Премества фокуса на желаното от вас
меню.
Изберете фокусираното меню.
Върнете се в меню Netcast.
Върнете се към гледане на телевизия.
AccuWeather Работно меню
● Вкъщи: Показва се прогнозата на времето за избран град.
● Предпочитан град: Градовете, чиято прогноза за времето проверявате често, могат да бъдат
регистрирани.
БЕЛЕЖКА
►По подразбиране са регистрирани Ню Йорк, Лондон и Париж, но потребителят може да
добавя/изтрива градове от опцията Favorite City (Предпочитан град).
►LG не носи отговорност за точността на прогнозата на времето.
►Показаното време може да е различно от действителното, в зависимост от информацията,
предоставена от Accuweather.
73
NETCAST
PICASA
Picasa е приложение от Google, което използва файлове за цифрови изображения.
Екранни компоненти на Picasa
NETCAST
1
Picasa меню
2
Списък със снимки
3
Съответстващи бутони на
1
дистанционното управление
2
3
Изберете желаната снимка.
Файлът на желаната снимка се отваря.
Върнете се в меню Netcast.
Върнете се към гледане на телевизия.
74
Меню за работа с Picasa
NETCAST
● Home (Начален екран): Извежда се избрания в момента списък със снимки.
● Friends (Приятели): Можете да регистрирате като свои приятели потребители с техни снимки.
Можете да добавяте до 10 приятели.
● Search (Търсене): Ще се покаже менюто на клавиатурата.
● My Photos (Мои снимки): Можете да прегледате снимките, качени в интернет. Тази функция
може да се използва само когато сте влезли в профила си.
● Влизане (Излизане): Показва менюто на клавиатурата за влизане или връщане в състояние
на излязъл.
75
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
(с изключение на 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 42/47LE73**, 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***,
32/37/42/47/55LV5***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
BLUETOOTH?
Bluetooth е мрежова технология на кратки разстояния, която си служи с честота от 2,4 GHz за
свързване на различни типове устройства, боравещи с информация, например компютри,
мобилни телефони и PDA-устройства, както и дигитални уреди, чрез безжична връзка с цел
обмен на данни, без да се налага да свързвате кабели.
Чрез комуникационната функция Bluetooth с помощта на този телевизор можете да свързвате
безжични слушалки с Bluetooth функционалност или да получавате снимки (само JPEG), както и
да слушате музика от устройство с активен Bluetooth.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
•
•
•
•
•
•
Комуникационни спецификации: Bluetooth спецификация версия 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Резултат: Bluetooth Specification Power Class 2
Максимален обхват на комуникация: обхватът на видимост е прибл. 10 м (30 фута)
Честотен обхват: 2,4 GHz вълни (от 2,4 GHz дo 2,4835 GHz)
Bluetooth модул: RBFS-B921A(плазмен телевизор), RBFS-B721A(LCD/LED LCD TV) (LG Electronics)
Съвместим Bluetooth Профил: GAVDP (главен профил за разпространение на аудио / видео)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
HSP (Headset Profile)
OPP (Object Push Profile)
BIP(Basic Imaging Profile)
FTP (File Transfer Profile)
Предпазни мерки при използване на Bluetooth
► Използвайте в обхват от 7 м (от -45° до 45°).
► Ако използвате устройство извън обхват или в обхват, но с налични препятствия, това може да доведе до възникване на комуникационна грешка.
► В зависимост от наличните устройства наоколо може да възникне комуникационна грешка.
► Продукти с използване на една и съща Честота на 2,4 GHz (безжична локална мрежа, микровълнова
фурна т.н.), може да доведе до грешка при комуникация при използване на една и съща честотна
лента.
► Времето за търсенето на устройството зависи от броя на Bluetooth устройствата и конкретната ситуация.
► Резултатността на търсенето е толкова по-висока, колкото по-малко на брой са устройствата.
► Електромагнитните вълни може да причинят смущения от наличието на безжични устройства.
► Тъй като е възможно безжичните устройства да бъдат повлияни от смущения, предизвикани отелектромагнитни вълни, те не могат да предоставят услуги, свързани с човешкия живот.
► Можете да свързвате само по едно Bluetooth устройство в даден момент.
► Не може да получавате снимки (само JPEG) или да слушате музика от други Bluetooth устройства,
докато използвате Bluetooth слушалки.
► За подробности относно Bluetooth направете справка в ръководството на потребителя на Bluetooth
устройството си.
► Използването се подчинява на следните две условия : (1) Това устройство не трябва да предизвиква
вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на устройство.
► Bluetooth може да се използва около 30 секунди след включване на захранването.
► В зависимост от метода на предаване и обработка и качеството на слушалките, аудиото може
внезапно да бъде прекъснато.
QDID(Qualified Design Identity) : B015199
76
НАСТРОЙКА НА BLUETOOTH
Ако искате да слушате излъчван звук с помощта на Bluetooth слушалки или да получите JPEG
изображения от външно устройство и да ги разгледате на телевизора, да слушате музика от
мобилен телефон (Bluetooth устройство), можете да използвате безжична комуникация, без да
се налага да включвате кабели.
Можете да използвате менюто BLUETOOTH, като изберете опцията “Bluetooth вкл.”.
Ако не искате да използвате функцията Bluetooth function, изберете “Bluetooth изкл.”.
Ако уредът е включен към външно Bluetooth устройство, можете да изберете опцията “Bluetooth
изкл.” след като изключите устройството.
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Bluetooth вкл.
Прем.
OK
Bluetooth е изключено.
За да включите Bluetooth, изберете "Bluetooth
вкл." вляво.
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
2
ИГРА
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
Кратко ръководство
Изход
Избор на BLUETOOTH.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Изход
Bluetooth
Изберете Bluetooth вкл.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
77
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
BLUETOOTH СЛУШАЛКА
Когато изберете Bluetooth слушалка, можете да слушате звука на телевизора в Bluetooth слушалката посредством безжичната функционалност.
Преди първата употреба трябва да го сдвоите с всеки тип ново Bluetooth устройство. Повече
информация можете да намерите в ръководството на потребителя на съответното устройство.
Можете да обедините най-много 12 устройства.
Докато устройството търси Bluetooth слушалки, останалите бутони не работят, с изключение на
бутона "Стоп" (ОК бутон).
Свързване на нова Bluetooth слушалка
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Можете да търсите новата Bluetooth слушалка единствено в състояние Disconnected
(Изключен).
Когато стартирате търсене, резултатите от него ще се изведат в списък, в който ще се съдържат всички Bluetooth слушалки, отговорили на търсенето.
След търсенето на ново Bluetooth устройство, ПИН кодът е потвърден за свързване на устройство. За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя за съответното
устройство.
Bluetooth
Bluetooth изкл.
Търсене Bluetooth слушалки
Изход
Прем.
OK
1/1
42LH70YD-SE
Няма Bluetooth устройство.
Нова
Търсене на
слушалка
Моя информация
1
2
3
4
5
Спри търсене
Избор на BLUETOOTH.
Изберете Търсене на слушалки.
Изберете желаната Bluetooth слушалка.
Изберете ПИН кода на желаните
Bluetooth слушалки. Обърнете се към
ръководството на потребителя на приложимите за устройство на ПИН код.
Свържете Bluetooth слушалката.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
78
Свързване с вече регистрирани Bluetooth слушалки
Bluetooth слушалките са изброени в реда, в който последно са използвани, а текущо използваните слушалки са вписани най-отгоре.
Когато извършвате свързване с вече регистрирано Bluetooth устройство, можете да го изберете и свържете без проверка на ПИН кода.
Изход
Bluetooth
Изход
Bluetooth
Прем.
OK
Изключи
DR-BT140Q
PLT 510
3
Bluetooth слушалката е свързана.
Липсва
устройство
Моя информация
Избор на BLUETOOTH.
Изберете желаната Bluetooth слушалка.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
2
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Моя информация
Премахване на устройство
1
sgh-e760
OK
Bluetooth изкл.
1/1
Bluetooth изкл.
Търсене на
слушалка
Прем.
Свържете Bluetooth слушалката.
• След като свържете/използвате Bluetooth слушалките, настройките им ще бъдат поставени
автоматично в състояние Disconnected (Изключен), след като изключите телевизора и след
това го включите обратно.
• След свързване на Bluetooth слушалки, високоговорителят на телевизора превключва в
режим "Изкл. Звук", при което се издава звук от слушалките.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
79
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Изключване на Bluetooth слушалката, докато се използва
Изход
Bluetooth
Прем.
OK
Bluetooth изкл.
Изключи
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
2
3
4
Прем.
OK
Bluetooth изкл.
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Bluetooth слушалката е свързана.
Изключи
Моя информация
1
Изход
Bluetooth
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Искате ли да прекъснете връзката
със слушалката?
Изключи
Отказ
Моя информация
Избор на BLUETOOTH.
Изберете Изключи.
Изберете Изключи.
Изключете Bluetooth слушалката.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
80
Когато Вluetooth слушалката изпраща заявка за свързване с телевизора
Когато Bluetooth менюто е "Вкл." и е налице заявка за свързване
от слушалката, се извежда това съобщение.
Не всички слушалки поддържат тази функция. (Разгледайте
ръководството на потребителя за информация относно всички
приложими модели Bluetooth слушалки.)
Някои типове слушалки може да направят опит за свързване,
когато се изключат/включат, въпреки че не са включени в списъка с регистрирани устройства.
1
Желаете ли да използвате тази слушалка?
Да
Не
Изберете Да или Не.
► LG препоръчва следните модели слушалки.
-Plantronics VOYAGER-855 / SONY HBHDS970, HBH-DS980 / Motorola S605
В зависимост от размера на буферната
памет е възможно да възникне аудио забавяне.
►Стерео / моно слушалките, официално
сертифицирани за съвместимост с
Bluetooth, могат да се използват за търсене и свързване.
►Можете да осъществите връзка с
Bluetooth устройство със стерео / моно
слушалка, която поддържа A2DP и HSP
функция.
►Ако в средата, обкръжаваща телевизора,
е налице едно от посочените по-долу
условия, няма да можете да осъществявате правилно търсене и свързване.
-Ако е налице силна електромагнитна
вълна.
-Ако има много Bluetooth устройства.
-Ако слушалката е изключена, не е поставена на мястото си или възникне грешка.
Тъй като някои уреди като микровълнова
фурна, безжична локална мрежа, плазмени светлодиоди, газови уреди и др. използват същия диапазон на своята честота,
възможно е да възникне комуникационна
грешка.
►В един и същ момент можете да свържете
само едно Bluetooth устройство.
►Връзка, която се изгуби, след като изключите телевизора и др., не може да се възстанови автоматично. Опитайте да включите
устройството отново.
►Възможно е при работа със слушалката
някои функции да се изпълняват по-бавно.
►Дори ако използвате системата за домашно
кино SIMPLINK след като сте използвали
слушалката при работа със Simplink, устройството няма автоматично да превключи на
високоговорителите на системата за домашно кино.
►Когато установяването на връзка със слушалката е неуспешно продължително
време, свържете отново устройство.
►Аудио качеството на моно слушалките няма
да бъде толкова добро, както това на стерео слушалките.
►Възможно е моно слушалките да не функционират добре поради увеличаване на отдалечеността им от телевизора или защото
използват различен метод на предаване на
информация в сравнение със стерео слушалки.
► Когато се използва Bluetooth слушалка, клавишите "Сила на звука+/-" и "Изкл. Звук" не
функционират, а аудио менюто се връща на
началната си стойност и се дезактивира.
►При включен Bluetooth, ако има включени
регистрирани устройства, телевизорът автоматично ще превключи на Bluetooth режим,
дори ако гледате в друг режим. В този случай изключете Bluetooth.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
БЕЛЕЖКА
81
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
ПРЕМАХВАНЕ НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВО
Когато 12 устройства са регистрирани, не могат да се регистрират повече устройства, както и
външното устройство вече няма да бъде в състояние да се свърже с телевизора. В този случай
трябва да изтриете един (dнай-напред изключете първото устройство, ако то е свързано с телевизора) и след това можете да регистрирате друго устройство.
"Премахване на устройство" ще бъде на разположение, когато изберете на устройство, което не
е включено в телевизора.
Изход
Bluetooth
Прем.
Bluetooth изкл.
DR-BT140Q
PLT 510
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Премахване на устройство
1
Прем.
OK
1/1
Bluetooth изкл.
Търсене на
слушалка
Изход
Bluetooth
OK
sgh-e760
Липсва
устройство
Търсене на
слушалка
Искате ли да изтриете избраното Bluetooth
устройство?
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Изтриване
Отказ
Моя информация
Моя информация
Избор на BLUETOOTH.
2
ЧЕРВЕНО Изберете Премахване на устройство.
3
4
Изберете Изтриване.
Премахнете Вluetooth устройството.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
82
MY BLUETOOTH ИНФОРМАЦИЯ
Тази функция осигурява My Bluetooth информация на потребителя.
"Редактиране" ще бъде на разположение, когато телевизия не е Свързванеed с всяко устройство.
Можете да редактирате настройките телевизия ПИН или инсталиране телевизия име.
Можете да проверите телевизора адрес.
За да приемете Свързванеion от външен Bluetooth устройство или да Свързване към външен
Bluetooth устройство, ПИН трябва да бъдат вписани.
За подробности относно това как да настроите ПИН на външните Bluetooth устройство, се отнасят до ръководството на потребителя на приложимите устройство.
Изход
Bluetooth
Прем.
1/1
Bluetooth изкл.
Търсене на
слушалка
Bluetooth
OK
DR-BT140Q
PLT 510
Премахване на устройство
1
sgh-e760
Bluetooth изкл.
Изход
Прем.
Моя информация
OK
1/1
Настройка на TV PIN.
0000
Настройка на име на телевизора. GLOBAL-PLAT2
Липсва
устройство
Търсене на
слушалка
DR-BT140Q
PLT 510
Адрес на телевизора
sgh-e760
Липсва устройство
00:05:c9:51:06:f3
Затваряне
Премахване на устройство Моя информация
Моя информация
Избор на BLUETOOTH.
• Натиснете бутона DELETE за изтриване
на цифрите една по една.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
ПИН телевизора се състои от номера на до 16 цифри.
ПИН телевизора трябва да има повече от 1 цифра.
2
СИНЬО Изберете Mоята информация.
3
4
5
Изберете Настройка на TV PIN или
Настройка на име на телевизор.
Можете да използвате буквите от А
до Z , цифрите от 0 до 9, +/-, или
празно поле.
Запишете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
83
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
ПОЛУЧАВАНЕ НА СНИМКИ ОТ ВЪНШНО BLUETOOTH
УСТРОЙСТВО
За допълнителна информация как да изпращате снимки (само в JPEG формат) от външно
Bluetooth устройство на телевизора, разгледайте e ръководството на потребителя за налличните
устройства.
Получаване на снимка(и)
Отказ
F
◄
Завъртане
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
84
1/2
Скриване
G
►
Изход
• Когато изберете Скриване чрез
бутона, ОSD менюто ще
бъде отстранено.
А когато натиснете отново бутона OK, то отново ще се появи.
Избира желаните снимки.
(Завъртане) : Завърта снимките.
■ Завърта снимката на 90SDgr по часовниковата стрелка при натискане на бутона
OK от (Rotate) (Завъртане).
• Максималният размер на натрупаните изображение(я), което може да бъде получена, е
10MBytes.
• Не можете да получите изображение(я), докато използвате Bluetooth слушалки.
• Не можете да получите изображение(я), докато слушате музика от Bluetooth устройство.
• Когато външната Bluetooth устройство в момента е изпращане на снимка, натиснете бутона
BACK(НАЗАД), за да спрете получаването на видеоклипа. Всички снимки са получавали ще
бъдат премахнати, тъй като резултат.
• При някои Bluetooth устройства може да не успеете да прехвърлите изображение (JPEG)
към телевизора.
СЛУШАНЕ НА МУЗИКА ОТ ВЪНШНО BLUETOOTH
УСТРОЙСТВО
За допълнителна информация как да слушате музика от външно Bluetooth устройство на телевизора, разгледайте e ръководството на потребителя за наличните устройства.
Трябва да използвате Bluetooth устройство, което поддържа A2DP (като външно устройство).
• При някои Bluetooth устройства е възможно да не можете да слушате музика чрез високоговорителите на телевизора.
• При някои Bluetooth устройства сигналът може да е слаб или да изчезва през определени
интервали от време.
За да завършите, натиснете произволен клавиш.
• Натиснете бутона
+ или -, за да регулирате силата на звука.
• Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА.
• Натиснете бутона BACK(НАЗАД), за да се върнете към нормалния телевизионен режим
БЕЛЕЖКА
► Не можете да слушате музика, докато използвате Bluetooth слушалката.
► Не можете да слушате музика, докато получавате снимка(и).
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH
Слушане на музика с bluetooth...
85
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ (само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
3D ТЕХНОЛОГИЯ
Този телевизор може да изведе 3D съдържание чрез 3D излъчване или когато телевизорът е свързан
със съвместимо устройство, например Blu-ray 3D плейър. За да гледате 3D телевизия, ви е необходимо
такова устройство. 3D телевизорът извежда две отделни картини, форматирани за всяко едно от двете
ви очи. Зрителят трябва да носи 3D очила, за да може да види изображенията в 3D формат.
Преглед на 3D изображения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
►Когато преглеждате 3D изображения, е важно да
гледате към телевизора под ефективен зрителен
ъгъл и от подходящо разстояние. Подходящият
ъгъл е 120° (когато зрителното разстояние е 2 м
(6,5 фута)), а разстоянието е 2 м – 7 м (6,5 фута
– 22,9 фута). Ако увеличите ъгъла на гледане
или разстоянието, може да не сте в състояние да
гледате 3D видео.
Може да не е възможно да се покажат други
3D изображения, ако бъдат гледани от легнало
положение. (Само при LCD/LED LCD телевизори)
►Aко гледате 3D изображенията прекалено отблизо
продължително време, може да увредите зрението
си. Ако усетите някакво напрежение в очите си,
спрете да гледате 3D изображенията, свалете 3D
очилата и си починете.
►Продължителното гледане на телевизия или
пускането на видео игри с 3D изображения
и използване на 3D очила може да причини
сънливост, главоболие, цялостна физическа
умора или умора на очите. Ако изпитате някой от
тези симптоми, спрете да гледате 3D телевизия,
свалете 3D очилата и си починете.
►Бременните жени, възрастните, хората със
сърдечни проблеми или честа сънливост трябва
да се въздържат от гледане на 3D телевизия.
►Не гледайте 3D изображения и не използвайте
3D очила, докато ходите или се движите.
Използването на 3D изображения и очила по
време на движение може да причини наранявания
следствие на сблъскване в предмети, спъване и/
или падане.
►Някои 3D изображения може да причинят
скриване или замъгляване на показания на
екрана образ. Затова най-добре е да не гледате
3D телевизия в близост до чупливи предмети или
такива, които лесно могат да паднат.
►Моля, не оставяйте деца под 5-годишна възраст да гледат 3D
телевизия Това може да повлияе на зрението им.
►Предупреждение за фотосенсибилизаторен
пристъп:
При излагане на определени фактори, включително
светещи лампи или изображение от телевизор или
видео игра, някои зрители може да претърпят сърдечен
удар или епилептичен шок. Ако вие или някой от вашето
семейство е болен от епилепсия или е претърпял
сърдечен удар, моля, преди гледане на 3D телевизия
се консултирайте със своя лекар.
Ако усетите сънливост или леко главоболие,
визуални промени или изменено зрение, например
трептене на око или мускул, несъзнателни
движения, конвулсии, загуба на съзнание,
объркване или дизориентация, загуба на усещане
за посока, крампи или гадене, незабавно спрете
да гледате 3D изображенията и се консултирайте
с лекар. Родителите трябва да следят децата си,
включително тийнеджърите, за наличие на подобни
симптоми, тъй като те също могат да са чувствителни
на тези ефекти при гледане на 3D телевизия.
Може да понижите риска от фотосенсибилизаторен
пристъп по следните начини.
- Редовно си почивайте от гледане на 3D телевизия.
- За хората, чието зрение е с различно качество
за всяко от двете очи, гледането на телевизия
трябва да се осъществи след предприемане на
мерки за корекция на зрението.
- Гледайте телевизия така, че очите ви да са на съшото
ниво като това на 3D екрана и се въздържайте седене
в близост до екрана на телевизора
- Не гледайте телевизия, ако ви се спи, изморени
сте или болни, и избягвайте да гледате 3D видео
продължително време.
- Не носете 3D очилата с никаква друга цел, освен
гледане на 3D изображения по 3D телевизия.
- Някои зрители може да се почувстват
дезориентирани след гледане на 3D телевизия.
Затова, след като гледате 3D телевизия, останете
на мястото си за момент, за да възвърнете
съзнателността си и едва след това се движете.
БЕЛЕЖКА
86
►За да гледате телевизия в 3D формат, е необходимо да си
поставите 3D очилата. За най-добри резултати трябва да
носите 3D очила с марка LG. 3D изображенията може да
не се извеждат правилно, когато използвате 3D очила от
друга марка. За инструкции как да използвате 3D очилата,
моля, разгледайте ръководството за 3D очилата.
►След включване на телевизора е възможно телевизорът да
се нуждае от няколко секунди за настройване.
►Ако отклоните погледа си от екрана на телевизора и
след това го върнте обратно на 3D програмата, може
да се нуждаете от няколко секунди, за да видите
отново 3D изображението.
►Телевизорът може леко да започне да трепти,
ако 3D изображението се извежда посредством
флуоресцентна 2-вълнова лампа (50 Hz - 60 Hz)
или магнитна флуоресцентна лампа (50 Hz - 60
Hz). В такива случаи се преоръчва да загасите
осветлението.
►Ако съществува препятствие между телевизора и
3D очилата, 3D изображението няма да може да се
вижда нормално.
►Не гледайте телевизора в близост до друго
електронно и инфрачервено оборудване.
►3D функционалността не е активна при аналогова
телевизия.
►Когато преглеждате 2D изображения, препоръчително
е да изключвате 3D очилата. Ако преглеждате 2D
изображения с поставени 3D очила, може да виждате
изображенията замъглени.
►Когато гледате цифрова телевизия в 3D режим на
изобразяване, изходящите сигнали на екрана не
могат да бъдат изведени чрез SCART кабела.
Ако настроите 3D режима на опция "Вкл.", докато
се извършва планиран запис по цифровата
телевизия, изходящите сигнали на екрана не
могат да бъдат изведени чрез SCART кабел, а
самият запис не може да бъде осъществен.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3D ОЧИЛА
►3D очилата се продават самостоятелно. За инструкции за работа разгледайте ръководството за
3D очила.
►Не използвайте 3D очилата като заместител на стандартни очила, слънчеви очила или предпазна
маска.
►Не съхранявайте 3D очилата на горещи или студени места.
►Не изпускайте предмети върху 3D очилата. Не изпускайте и не огъвайте очилата.
►Тъй като лещите на 3D очилата лесно се надраскват, непременно ги почиствайте само с мека
кърпа. Преди да използвате кърпа, изтръскайте наличния прах, тъй като очилата лесно се
надраскват.
Размерът на телевизора, ъгълът на гледане и други обстоятелства може да променят разстоянието и
ъгъла на гледане.
Разстояние
на гледане
TV
2м-7м
2м
Ъгъл на
гледане
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБХВАТ НА ГЛЕДАНЕ НА 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
60 ◦ 60 ◦
2м
120 º (когато разстоянието на
гледане е 2 м)
7м
87
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГЛЕДАНЕ НА 3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
1 Пуснете видео записа, направен в 3D.
Разгледайте следното относно поддържаните формати на изображения.
Сигнал
720p
Разделителна
способност
Хоризонтално
Честота (kHz)
45
Вертикална
честота (Hz)
60
89,9/90
59,94/60
1280x720
37,5
50
75
HDMI
вход
1080i
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
1080p
1920X1080
1920X1080
USB вход
1080p
1920X1080
Компонентен
вход(Само
при
ПЛАЗМЕНИ
телевизори)
720p
1280x720
1080i
1920x1080
DTV
3D видео формат за възпроизвеждане
Горе и долу, един до друг
HDMI (V. 1,4 с 3D)
Frame Packing
Горе и долу, един до друг
HDMI (V. 1,4 с 3D)
Frame Packing
33,75
28,125
60
50
67,50
60
56,250
27
50
24
53,95/54
23,98/24
33,75
30
33,75
30
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
Горе и долу, един до друг
Горе и долу, един до друг, шахматно,
Последователност от единичен кадър
Горе и долу, един до друг
Горе и долу, един до друг, шахматно
HDMI (V. 1,4 с 3D)
Frame Packing
Горе и долу, един до друг, шахматно
Горе и долу, един до друг,
шахматно, MPO(снимка)
Горе и долу, един до друг
Горе и долу, един до друг
Сигнал
3D видео формат за възпроизвеждане
720p, 1080i
Горе и долу, един до друг
За 3D видео канал, входящ в HDMI (V. 1,4 с 3D) Frame Packing формат, който автоматично се превключва на 3D.
Медийното съдържание и плейър трябва да поддържат HDMI (V. 1.4 с 3D) компресиране на кадри,
за да могат да се възпроизвеждат в 3D.
Видео съдържание, пуснато като HDMI (версия 1.4 с 3D) формат на компресиране на кадри,
автоматично се превключва на 3D екрана.
2
След като изберете формата, както
е показано на екрана на телевизора, си сложете 3D очилата.
►
►
Горе и долу
Изберете 3D видео или 2D видео.
След като изберете формата, както
е показано на екрана на телевизора,
си сложете 3D очилата.
Шахматно
Един до друг
За да включите 3D режим, изберете тази икона.
3D видео
2D видео
Последователност от кадри
►
• 3D видео: изберете тази опция за преглед
на 3D изображения.
• 2D видео: изберете тази опция за преглед
на 2D изображения.
Изход
OK
Прем.
или
88
Последователност от кадри
За да включите 3D режима, изберете тази икона.
►
Прем.
Променено от 2D на
3D изображения
OK
Горе и долу
Един до друг
Шахматно
Изход
3
или
Поставете 3D очилата.
За да се насладите на най-добър 3D
изглед, седнете на 2 метра от телевизора. (За да изберете по-удобен
изглед, променете изображението на
очилата вляво/вдясно чрез бутона .)
Изберете Задаване ляво/вдясно или Смяна на изобр.
ляво/дясно.
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
или
Отказ
OK
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
или
OK
Настройка на 3D ефект : 10
OK
Задаване ляво/вдясно
3D
Край на 3D видео
4
Вляво/Вдясно
Вдясно/Вляво
Изберете Ляво/Дясно или Дясно/Ляво.
За по-добра видимост изберете екрана с 3D видео.
3D
3D ефект
10 ◄
Настройка на 3D режим ◄ Ляво/Дясно ►
►
или
или
OK
Край на 3D видео
Смяна на изобр. ляво/дясно
• При използване на този OSD (екранен
дисплей) можете да укажете Настройка
на 3D ефект чрез бутона
.
или
Задаване ляво/вдясно
Отказ
Край на 3D видео
OK
Край на 3D видео
Изход
5
Ако изберете бутона 3D, можете да дезактивирате 3D режима или да разгледате
изображението в 2D режим. Изберете бутона OК, за да спрете изпълняващия се в момента
3D видеоклип. (Само при ПЛАЗМЕНИ телевизори)
При гледане на 2D видео
Изкл. 3D режим.
или
2D видео
OK
Спрете 2D видеото
3D видео
Отказ
Смяна на изобр. ляво/дясно
Отказ
OK
• За да се върнете към нормалния
телевизионен режим, натиснете
бутона 3D.
БЕЛЕЖКА
3D ИЗОБРАЖЕНИЯ
При гледане на 3D видео
► Ако изберете 3D режима, "Индикатор за работа" автоматично се изключва. (Само при LCD/LED LCD
телевизори)
► Докато разглеждате 3D изображения, не можете да променяте видео/аудио настройките от менюто. (Само
при LCD/LED LCD телевизори)
► Възможно е някои менюта да не са активни, докато гледате 3D телевизия.
► Можете да изберете само "Стандартно → Кино → Игра" чрез бутонаe AV РЕЖИМ от дистанционното
управление. AV режимът е настроен като Стандартен, когато се пуска в 3D. (Само при LCD/LED LCD
телевизори)
► Ако прилагате 3D ефект върху 2D източник е възможно 3D функцията не е активна.
► 3D режимът на изобразяване се дезактивира автоматично при превключване на DTV канали.
► Екранът може да не се изведе правилно, ако гледате 2D DTV изображения в 3D режим на изобразяване.
► 3D ефектът може да се наблюдава, когато изберете такъв 3D режим, който е подходящ за входния 3D
сигнал, изпращан към телевизора.
► Режимът на енергоспестяване се дезактивира при пускане в 3D.
► За MPO файлове (файлове от 3D фотоапарат), 3D режимът на изобразяване се активира автоматично.
► Ако искате предварително да пуснете BGM чрез *.mpo файл (файл от 3D фотоапарат), пътят до BGM
съдържанието трябва да се разположи на екран с изглед в пълен размер, който не е във формат *.mpo
файл (файл от 3D фотоапарат). (Само при LCD/LED LCD телевизори)
► Ако се активира 3D режим, режимът снимка се задава като Стандартен, Енергоспестяващ изключен. (Само при
LCD/LED LCD телевизори)
ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПРЕГЛЕД НА 3D ИЗОБРАЖЕНИЕ С 3D ФУНКЦИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ
(* 3D функционалността не е активна при аналогова телевизия.)
Когато превключите дисплея от 2D на
3D изображение чрез 3D бутона на
дистанционното управление, може да се
появи припокриващо се изображение.
ꔛ
ꔛ
Дезактивирайте 3D изобразяването чрез 3D бутона.
Режимът на 3D изобразяване се дезактивира
автоматично, ако смените канала.
Ако екранът се раздели в
ляво/дясно или горе/долу
при смяна на канала
ꔛ
Този канал поддържа режима на 3D изобразяване.
Изберете типа на 3D изобразяване, показан на екрана,
като натиснете 3D бутона от дистанционното управление.
Ако очите ви са напрегнати или екранът
изглежда замъглен по време на преглед на
3D изображения
ꔛ
Натиснете бутона L/R ИЗБОР от дистанционното
управление и изберете L/R или R/L, в зависимост от това
коя от двете опции ви се струва по-добра за преглед на
3D изображения.
89
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
КОГАТО ВКЛЮЧВАТЕ USB УСТРОЙСТВО
Когато включвате USB устройство, автоматично се появява това изскачащо меню.
“POP UP MENU” (ИЗСКАЧАЩО МЕНЮ" няма да се показва, докато сте активирали OSD, включително списъци с менюта, EPG или графици или докато сте свързали Bluetooth слушалката си.
Когато се появи изскачащото меню, можете да изберете Списък музика, Списък снимки или Списък
филми от менюто "МОЯ МЕДИЯ".
В USB устройството не можете да добавяте нова папка или да изтривате съществуваща.
След като изберете желан от вас тип медия, изберете устройство, от което да отворите файловете. Възможностите са: USB устройство или DLNA.
1 Свържете USB устройство към USB IN 1
или USB IN 2 жака на телевизора.
или
• Поддържат се единствено снимки (JPEG,
MPO(само 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)), музика (MP3) и филми (DAT,
MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS,
TRP, TP, ASF, WMV).
Когато изваждате USB устройството
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
2
Изберете Списък филми,
Списък снимки или Списък
музика.
Списък снимки
Списък музика
Изберете USB устройство.
Изберете Изхвърли.
БЕЛЕЖКА
■ Показаното може да се различава от вашия
Натисн. OK( ) за глед. снимки от USB.
Oпция
Изход
телевизор.
►За да избегнете риска да изгубите своята
3
USB флаш памет, използвайте USB конекИзберете желаното устройство.
тор (продава се отделно), с който да закрепите USB флаш паметта към USB държача
на конектора на телевизора. (само при
плазмени телевизори)
4СИНЬО Търсене на други мрежови
Държач на USB конектор
устройства.
Моля, изберете устройството.
USB етикет
Порт за
USB
вход
USB етикет
DLNA
Избор на устройство
Търсене
Предишно
• За да се върнете на предишния екран на
менюто, натиснете бутона НАЗАД.
90
1
2
МОЯ МЕДИЯ
Списък филми
Преди да извадите USB устройството, изберете менюто USB устройство.
USB конектор (продава се отделно)
- Включете единия край на USB конектора в USB флаш паметта, а другият
край в държача на USB конектора.
Предпазни мерки при използване на USB устройство
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
► Разпознава се само USB устройство за съхранение.
► Ако USB устройството за съхранение се свързва през USB концентратор, устройството не се разпознава.
► Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, използващо програма за автоматично разпознаване.
► Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, което използва негов собствен драйвер.
► Скоростта на разпознаване на едно USB устройство за съхранение може да зависи от всяко устройство.
► Не изключвайте телевизора и не изваждайте USB устройството, когато поставено USB устройство за
съхранение се използва. Ако такова устройство внезапно се извади или изключи, записаните файлове на USB устройството за съхранение може да се повредят.
► Моля, не включвайте USB устройството за съхранение, което е било изкуствено маневрирано към
персонален компютър. Устройството може да причини неизправност на изделието или неуспешно
възпроизвеждане. Не забравяйте да използвате USB устройство с нормални музикални файлове,
файлове с изображения или файлове на филми.
► Използвайте само USB устройство за съхранение, форматирано като файлова система FAT32 и
NTFS, предоставена с операционната система Windows. Ако устройството за съхранение е форматирано като друга помощна програма, която не е поддържана от Windows, може да не бъде разпознато.
► Подайте захранване към USB устройството (над 0,5 A), което се нуждае от външно захранване. Ако
не го направите, устройството може да не бъде разпознато.
► Свържете USB устройство за съхранение с кабела, предоставен от USB производителя на устройството.
► Някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат или да не работят гладко.
► Методът за подравняване на файлове на USB устройство за съхранение е подобен на този, който се
изпълнява в Window XP, а името на файла може да разпознае до 100 знака от английската азбука.
► Непременно архивирайте важните си файлове, тъй като записаните в USB устройството с памет
файлове може да бъдат повредени. Не носим отговорност за загуба на данни.
► Ако USB HDD не разполага с външен източник на захранване, USB устройството може да не бъде открито.
Затова непременно включете външен източник на захранване. - Моля, използвайте захранващ адаптор,
когато си служите с външен източник на захранване. Не гарантираме пригодността на USB кабел за
използване с външен източник на захранване.
► Ако USB паметта е свързана с USB четец за няколко карти, данните, които съдържа, може да не
бъдат разпознати.
► Ако USB устройство за памет се включи към USB картов четец, обемът на данните му може да не бъде
разпознат.
► Скоростта на разпознаване при различните устройства е различна.
► Ако в режим на готовност се свърже USB определен твърд диск ще се зарежда при включване на телевизора.
► Ако USB е свързано в режим на готовност, при включването на телевизора автоматично ще се зареди определен тип твърд диск.
► Препоръчителният капацитет е 1 TB или по-малко за външен USB твърд диск и 32 GB или по-малко
за USB памет.
► Поддържат се и USB устройства за запаметяване под USB 2.0.
► Ако USB външен твърд диск с функцията “Energy Saving” не работи, изключете диска и го включете
отново, за да го накарате да проработи.
► Всяко устройство, чийто капацитет е по-голям от препоръчителния, може да не работи както трябва.
Възможно е обаче те да не функционират като трябва в списъка с филми.
► Максимално под една папка могат да се разпознаят 999 папки.
► Ако в една папка се намират прекалено много папки и файлове, същата може да не функционира
правилно.
91
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
DLNA
За DLNA
Този телевизор може да показва и възпроизвежда много формати филми, снимки и музикални файлове от вашия DLNA сървър и освен това е сертифициран от DLNA за снимки.
Digital Living Network Alliance (DLNA) е междуотраслова организация на потребителската електроника, компютърната индустрия и компании, занимаващи се с мобилни устройства. Digital Living предоставя на потребителите начини за лесно споделяне на цифрови медии чрез кабелна или безжична
мрежа в дома.
Сертификационното лого на DLNA прави лесно разпознаването на продуктите, които са в съответствие с препоръките за оперативна съвместимост на DLNA. Това устройство отговаря на препоръките за оперативна съвместимост на DLNA V1. 5. Когато един персонален компютър със сървър с
инсталиран DLNA софтуер или друго DLNA съвместимо устройство се свърже с този телевизор, е
възможно да се наложат някои промени в настройките на софтуера или други устройства. За допълнителна информация, моля, обърнете се към инструкциите за работа със софтуера или устройството.
За допълнителна информация относно поддържаните файлови формати и други инструкции, разгледайте страници от 93 дo 127.
БЕЛЕЖКА
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
92
►Предоставеният компакт-диск с Nero MediaHome 4 Essentials е персонализирано софтуерно издание за споделяне на файлове и папки единствено на този телевизор.
►Предоставеният софтуер Nero MediaHome 4 Essentials не поддържа следните функции: транскодиране, дистанционен потребителски, управление на телевизия, интернет услуги и Apple ITunes
►Tова ръководство обяснява начина на работа, като дава примери от английската версия на Nero
MediaHome 4. Следвайте обясненията относно операциите, отнасящи се за версията на ръководството на вашия език.
►Ако в една папка се намират прекалено много папки и файлове, същата може да не функционира правилно.
►За DLNA опцията използвайте програмата Nero MediaHome, доставена заедно с телевизора. Но не
можем да гарантираме, че програми на външни страни ще работят добре.
►Можете да изберете канал, докато гледате малък списък с кратки представяния на каналите на екрана
на телевизора си.
►Ако DLNA функцията не работи добре, проверете мрежовите си настройки.
►Ако забележите необичайно функциониране на програмата Nero Media Home или в нея възникне
грешка, възможно е DLNA функцията да не работи правилно. В този случай затворете Nero Media
Home и рестартирайте програмата. Можете да изтеглите последната версия на Nero Media Home,
като щракнете върху въпросителния знак най-долу вляво на програмата.
►Когато мрежата е неустойчива, устройството може да се забави или да има нужда от зареждане по
време на възпроизвеждане.
►Когато пускате видео в DLNA режим, функциите Мulti Audio и Closed Caption не се поддържат.
►Когато изберете опцията "Цял екран" в DLNA режим, големината на произведения екран може да се
различава от оригиналния.
►Ако повече от един телевизори са свързани с един сървър в DLNA режим, възможно е даден файл
да не се възпроизвежда правилно, в зависимост от характеристиките на сървъра.
►Ако сървърът не предоставя информация за продължителността на възпроизвеждане, тази информация се извежда като "--:--:--."
►Когато използвате "Списък филми", не можете да пускате DRM/*.tp /*.trp файлове в DLNA сървъра.
►*.MPO файлът на DLNA сървъра не се възпроизвежда, когато опцията "Списък снимки" е активна.
►DLNA може да не функционира правилно съобразно AP производителите.
Инсталиране на Nero MediaHome 4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials е лесен за използване DLNA сървърен софтуер за Windows.
1
Включете компютъра си и поставете компакт-диска с програмата Nero MediaHome 4 Essentials в
компакт-дисковото устройство на компютъра.
Съветникът при инсталация ще ви преведе през бърза и неусложнена инсталационния процес.
2
Затворете всички Microsoft Windows програми и анти-вирусен софтуер, които е възможно да
са активни в момента.
3
Поставете компакт-диска с Nero MediaHome 4 Essentials в компакт-дисковото устройство на
компютъра.
4
Щракнете върху Nero MediaHome 4 Essentials. Инсталацията е подготвена, появява се
съветникът за инсталация.
5
За да се появи екранът за въвеждане на серийния номер, щракнете върху Следващ.
За да преминете на следващата стъпка, щракнете върху Следващ.
6
Ако сте съгласни с всички условия, щракнете върху полето за отметка I accept the License
Conditions (Приемам условията на лицензионното споразумение) и след това щракнете
върху Следващ. Без да приемете споразумението, не е възможно да завършите инсталацията.
7
Щракнете върху Typical(Стандартна) и след това Следващ. Процесът на инсталиране
започва.
8
Ако желаете да вземете участие в анонимния процес по набиране на данни, изберете полето
за отметка и щракнете върху бутона Следващ.
9
За да завършите инсталацията, щракнете върху бутона Изход.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Изисквания към компютърната система при инсталация на Nero MediaHome 4
Essentials
■ Windows® XP (сервизен пакет 2 или по-висока версия), Windows Vista® (не е необходим
сервизен пакет), Windows® XP Media Center Edition 2005 (сервизен пакет 2 или по-висока
версия), Windows Server® 2003
■ Windows Vista® 64-битово издание (приложението работи в 32-битов режим)
■ Пространство на твърдия диск: 200 MB при стандартна инсталация на Nero MediaHome
stand-alone
■ Процесори 1.2 GHz Intel® Pentium® III or AMD Sempron™ 2200+
■ Памет: 256 MB RAM
■ Графична карта с поне 32 MB видео памет, минимална резолюция 800 х 600 пиксела и
16-битов цвят настройки
■ Windows® Internet Explorer® 6.0 или по-висока версия
■ DirectX® 9,0c рев. 30 (август 2006) или по-висока версия
■ Мрежова среда: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802,11 b/g/n) (IEEE 802,11 n: с изключение
на Русия)
93
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Споделяне на файлове и папки
След като инсталирате Nero MediaHome, трябва да добавите папките, които искате да споделите.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
94
1
Щракнете двукратно върху иконата Nero MediaHome 4 Essentials на работния плот.
2
Щракнете върху иконата Мрежа вляво и определете името на мрежата си в полето Име на
мрежа. Името на мрежата, което въведете, ще се разпознае от телевизора ви.
3
Щракнете върху иконата Споделени вляво.
4
Щракнете върху раздел Локални папки на екрана на Споделени.
5
Щракнете върху иконата Добави и ще отворите прозореца Преглед на папка.
6
Изберете папката, която съдържа файловете, които искате да споделите. Избраната папка се
добавя към списъка със споделени папки.
7
За да стартирате сървъра, щракнете върху иконата Стартиране на сървър.
БЕЛЕЖКА
►Ако споделените папки или файлове не се появяват на телевизора, щракнете върху папката в раздела Локални папки и Сканирай повторно папката с бутона Още.
►За допълнителна информация и софтуерни инструменти посетете www.nero.com.
Изпълнение на споделено съдържание
Можете да изведете и възпроизведете филми, снимки и музика, записана на компютъра ви или
други DLNA медийни сървъри.
1
2
3
4
Стартирайте сървъра от своя компютър или друго устройство, включено към домашната ви мрежа.
Изберете МОЯ МЕДИЯ.
Изберете Списък филми, Списък снимки или Списък музика.
Изберете DLNA.
В зависимост от медиен сървър, този телевизор може да се наложи да получите
разрешение от
сървъра.
Ако искате да повторно сканиране на разположение медиен сървър, натиснете
бутона син цвят.
►За да можете да възпроизведете файл от медийния сървър, телевизорът и медийният сървър трябва да бъдат свързани към една и съща точка на достъп.
►Тъй като съвместимостта и възможните функции за Изпълнение от меню МОЯ МЕДИЯ се
тестват в среда на bundle DLNA сървър (Nero MediaHome 4 Essentials), е възможно изискванията и функциите за Изпълнение на МОЯ МЕДИЯ да са различни в зависимост от
медийните сървъри.
►Изискванията към файловете, представени на тази страница, не винаги са съвместими.
Възможно е да съществуват някои ограничения по функции на файлове и възможности на
медия сървъра.
►Дори неподдържаните файлове могат да се покажат под формата на фото или музикални
миниатюри.
►В DLNA филмите не се поддържат миниатюри на филми.
►Ако в менюто МОЯ МЕДИЯ съществува музика, която не може да бъде възпроизведена,
телевизорът ще прескочи съответния файл и ще пусне следващия.
►Възможно е информацията за файла, изведена на екрана, не винаги да се окаже вярна за
съответната музика и филми от менюто МОЯ МЕДИЯ
►TОЗИ ТЕЛЕВИЗОР ПОДДЪРЖА ФАЙЛОВЕ СЪС СУБТИТРИ ЗА ФИЛМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ NERO MEDIAHOME 4.
►ИМЕТО НА ФАЙЛА СЪС СУБТИТРИ ЗА ФИЛМИ ТРЯБВА Е СЪЩОТО КАТО ТОВА НА
САМИЯ ФАЙЛ НА ФИЛМА И ДВАТА ТРЯБВА ДА СЕ НАМИРАТ В ЕДНА И СЪЩА
ПАПКА.
►АКО ФАЙЛОВЕТЕ СЪС СУБТИТРИ СЕ ДОБАВЯТ СЛЕД КАТО ДИРЕКТОРИЯТА ВЕЧЕ Е
ИНДЕКСИРАНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОТСТРАНИ И ДОБАВИ ОТНОВО ПАПКАТА В СПИСЪКА СЪС СПОДЕЛЕНИ ФАЙЛОВЕ.
►КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РАБОТА НА ФУНКЦИЯТА МОЯ МЕДИЯ може да бъде
повлияно от състоянието на домашната ви мрежа.
►Файловете от преносими носители от типа на USB дискове, DVD дискове и др. на вашия
медиен сървър може да не се споделят правилно.
►Когато изпълнявате мултимедия през DLNA връзка, това не поддържа изпълнение на DivX
файлове, защитени с DRM.
►Могат да се разпознаят до 200 папки в една и 999, включително папки и файлове.
►Ако в една папка се намират прекалено много папки и файлове, същата може да не функционира правилно.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
БЕЛЕЖКА
95
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
СПИСЪК ФИЛМИ
Можете да пускате филми от USB или PC устройство за съхранение.
Списъкът с филми се активира при откриване на USB. Използва се при възпроизвеждане на
файлове с филми на телевизора.
Показва филмите в USB папка и поддържа възпроизвеждане.
Позволява възпроизвеждане на всички филми в папката и файловете, желани от потребителя.
В списъка с филми се появява информацията за папката и филма.
Екранното меню може да е различно за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
96
Филм(*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motionjpeg)/*.mkv(motion-jpeg))поддържан файл
Видео формат: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Аудио формат: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Побитова скорост: от 32 kbps дo 320 kbps(MP3)
Формат на външен файл със субтитри: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2,0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.
psb(PowerDivX)
Формат на вътрешен файл със субтитри: само XSUB (това е форматът на файла за субтитри, използван от
DivX6 файловете)
• Възможно е някои субтитри, създадени от потребителя, да не могат да се използват.
• Някои специални символи не се поддържат в субтитрите.
• HTLM тагове не се поддържат в субтитрите.
• Субтитри за езици, различни от поддържаните, не са налични.
• Не се поддържа промяната на шрифта и цвета на субтитрите.
• Субтитри за езици, различни от поддържаните, не са налични.
• Видео файловете с файлове със субтитри с размер 1 MB или повече може да не се възпроизведат правилно.
• Може да има временни смущения в екрана (спиране на изображения по-бързо възпроизвеждане и т.н.), когато
се промени езикът за аудиото.
• Един повреден файл с филм може да не се възпроизведе както трябва, или е възможно някои от функциите на
плейъра да не могат да се използват.
• Файлове с филми, създадени с някои кодиращи устройства, може да не се възпроизвеждат както трябва.
• Ако видео и аудио структурата на записания файл не е синхронизирана, ще се възпроизвежда или само звукът,
или само образът.
• Поддържа се HD видео с максимум 1920х1080@25/30Р или 1280х720@50/60Р в зависимост от кадъра.
• Видео с разделителна способност, по-голяма от 1920х1080@25/30Р или 1280х720@50/60Р, може да не работи
както трябва, в зависимост от кадъра.
• Файлове с филми, различни от посочените типове и формати, може да не работят както трябва.
• Максималната скорост на предаване на файл с филм, който може да се възпроизведе, е 20 Mbps.
• Не гарантираме плавно Изпълнение на профили, кодирани с ниво 4.1 или по-високо в Н.264/AVC.
• Не се поддържа DTS аудио кодек.
• Не се поддържа изпълнение на файл с филм, по-голям от 30 GB.
• Файлът с DivX филма и файлът с неговите субтитри трябва да са в една и съща папка.
• За да се покажат субтитрите, името на видео файла и името на файла със субтитрите трябва да са еднакви.
• Възпроизвеждането на видеоклип чрез USB връзка, която не поддържа висока скорост, може да не функционира както трябва.
• Не се поддържат филмови файлове, кодирани чрез GMC (Global Motion Compensation) и Qpel (Quarterpel Motion
Estimation).
• Когато гледате филма чрез функцията Movie List (Списък с филми), можете да настроите изображението чрез
бутона Energy Saving (Икономия на енергия) и AV Mode (AV режим) от дистанционното управление.
Настройката на потребител за всеки режим на изобразяване не се поддържа.
• Режимът "Trick" не поддържа функции, различни от ►► ако видео файловете не разполагат с информация за
индекса.
• Когато пускате видео файл от мрежа, режимът "Trick" се ограничава до 2-степенна скорост.
• Имената на видео файлове, съдържащи специални знаци, може да не се поддържат.
Поддържан DivX файл
Разширения на
файлове
.asf
.wmv
A/V
Видео
Аудио
Кодек
VC-1 Разширен профил
VC-1 Стандартен и
основен профили
Видео
XViD
Видео
H.264 / AVC
MPEG-4 Part 2
Аудио
AAC
Видео
H.264 / AVC
Аудио
AAC
Dolby Digital
Видео
vob
Аудио
.mpg
Видео
Аудио
Основен профил@ Ниво 4,1
Разширен профил@ Ниво 4,1
(например 720p60, 1080i60,
1080p30)
Разширен стандартен профил
(например 720p/1080i)
AAC-LC и HE-AAC
Основен профил@ Ниво 4,1
Разширен профил@ Ниво 4,1
(например 720p60, 1080i60,
1080p30)
Не се поддържа
компенсиране на
общото движение
или quarterpel
очаквано движение. Не се поддържат потоци,
които използват
този синтаксис.
По-голямата част от
MKV съдържанието
се кодира от кодек
x264 с отворен код.
AAC-LC и HE-AAC
H.264 / AVC
Основен профил@ Ниво 4,1
Разширен профил@ Ниво 4,1
(например 720p60, 1080i60,
1080p30)
MPEG-2
Основен профил@Високо ниво (например 720p60, 1080i60)
VC-1
Основен профил@Средно ниво
(например CIF, QVGA)
Основен профил@Високо ниво
(например 1080p30)
Разширен профил@Ниво3
(например 720p60, 1080i60,
1080p30)
Видео
Аудио
Основен профил@ Ниво 4,1
Разширен профил@ Ниво 4,1
(например 720p60, 1080i60,
1080p30)
MPEG-1Layer I, II
MPEG-1 Layer III(MP3)
Dolby Digital
.mkv
.ts
.trp
.tp
Разширен стандартен профил
(например 720p/1080i)
Не се поддържа
компенсиране на
общото движение
или quarterpel очаквано движение. Не
се поддържат потоци, които използват
този синтаксис.
Поддържат се
единствено потоци, съвместими
със стандарта
SMPTE 421M
VC-1.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
.mp4
.m4v
Поддържат се единствено потоци, съвместими
със стандарСтандартен профил@Средно ниво (например CIF, QVGA)
Основен профил@Високо ниво (например 1080p30) та SMPTE 421M VC-1.
Разширен профил@Ниво 3
(например 720p60, 1080i60, 1080p30)
WMA 9 Professional
H.264 / AVC
Аудио
Обяснение
WMA стандарт
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
.divx
.avi
Поддръжка на профил/ниво
MPEG-1Layer I, II
MPEG-1 Layer III(MP3)
Dolby Digital
AAC-LC и HE-AAC
AAC
MPEG-1
MPEG-2
Основен профил@Високо ниво (например 720p60, 1080i60)
Dolby Digital
MPEG-1Layer I, II
DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1Layer I, II
Основен профил@Високо ниво
(например 720p60, 1080i60)
Единствено съвместими потоци, конфигурирани правилно за
TS, PS или ES
97
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Компоненти на екрана
Можете да настроите и USB от меню INPUT (ВХОД).
1
Избор на МОЯ
МЕДИЯ.
2
Изберете Списък
филми.
2
1
1
2
3
4
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
98
5
Отива към файл с по-горно
ниво.
Текуща страница/Всичко
страници
Съответстващи бутони на
дистанционното управление
Съдържанието на избраната
1
папка
Текуща страница/общ брой
страници на съдържанието
1
на избраната папка
Стр. 1/1
Списък филми
Път 1
USB1 External
001
002
005
006
Стр. 1/1
003
004
4
Прем.
Смяна на устройство
Към списък на снимки
Изпълнение P
Смяна на номерата
Смяна на страница
Режим на маркиране
MARK
Марк.
Изход
3
• Some files may be displayed
the preview image by icon
only.
5
• Неподдържаните файлове се показват като
предварително определена икона.
• Необичайните
файлове се показват във вид на изображение.
Избор на филм
■ Когато се изпълняват файлове с филми
Стр. 1/1
Списък филми
Път 1
USB1 External
Стр. 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Прем.
Смяна на устройство
Избира папка или устройство.
2
3
Избира желаното заглавие на
филм.
Смяна на номерата
Смяна на страница
Режим на маркиране
MARK
Марк.
Изход
• Зза навигация в страницата от филма
използвайте бутона P
.
Изпълняват се желаните файлове с
филми.
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
Сменете устройство.
ЗЕЛЕНО
Натиснете продължително бутона ЗЕЛЕНО, за да се извърши преобразуване
Списък снимки->Списък музика.
ЖЪЛТО
Метод за преглед в 5 големи миниатюри или опростен списък.
СИНЬО
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Към списък на снимки
Изпълнение P
004
Преминаване към Mark Mode (Маркиране).
Връщане към нормално гледане на телевизия.
EXIT
►
За да се върнете на нормален режим на изпълнение, натиснете бутона
ИЗПЪЛНЕНИЕ(►).
99
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато се възпроизвеждат избраните файлове с филми
Стр. 1/1
Списък филми
Режим на маркиране
Път 1
USB1 External
Стр. 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Прем.
Възпр.маркирани
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Маркиране на всички
Марк. P
Размаркиране на всички
Смяна на страница
МАRK
Exit Mark режим
Избира папка или устройство.
2
3
004
Избира желаното заглавие на
филм.
СИНЬО или
4
Марк.
Изход
• Когато са маркирани един или
повече филма, маркираните
филми ще се изпълняват в
последователност.
Преминаване към Mark Mode
(Маркиране).
Маркирайте желания файл с
филм.
5ЧЕРВЕНО Маркираният файл с филм се изпълнява.
БЕЛЕЖКА
► Ако определени файлови формати не се поддържат, на екрана ще се появи съобщение за това.
100
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
Изпълнение на избрания филм.
След завършване на филма автоматично се пуска следващия, който сте избрали.
ЗЕЛЕНО
Маркирайте всички филми на екрана.
ЖЪЛТО
Откажете избора си за всички маркирани филми.
СИНЬО
EXIT
Излезте от режим Mаркиране.
Връщане към нормално гледане на телевизия.
►Ако Изберете "Да" от екранното меню, когато играят на един и същи файл след филм е
бил спрян, той ще се рестартира, когато тя спря преди това.
►Ако в папката се намират непрекъсната серия от файлове, следващият по ред файл ще се
изпълни автоматично. Но това изключва случаите, в които функцията Повтаряне от опциите на списъка с филми е активирана с “Вкл.” (вижте стр. 104) или когато има маркирано
изпълнение.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
БЕЛЕЖКА
101
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
С помощта на функцията Списък филми изпълнете
■ Показаното може да се различава
от вашия телевизор.
Изберете опции.
Настройка на изпълнение на видео.
Видео настройка.
Аудио настройка.
■
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
102
1
2
Затваряне
◄►
►
II
►
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
или
Q.MENU
Oпция
Скриване
Изход
Показване на меню Option (Опции).
Изберете Настройка на изпълнение на видео, Настройка на видео.,
Настройка на звук. или Задаване на 3D видео(само 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PX9***)
БЕЛЕЖКА
► Опциите, променени в Списък филми не се отнасят за Списък снимки и Списък музика.
► Опциите, променени в Списък снимки и Списък музика са в сила едновременно за Списък снимки и Списък музика, но не се отнасят за Списък филми.
► Когато пуснете отново видеоклип след като е бил спрян, можете да продължите от мястото, на което
сте спрели последно.
Използване на дистанционното управление
■
Спрете изпълняващия се в момента файл с филм.
За да се върнете на нормален режим на изпълнение, натиснете бутона
ИЗПЪЛНЕНИЕ(►).
По време на изпълнението натиснете бутона Pause (Пауза)(II).
■ Появява се неподвижен екран.
■ Ако не натискате никакви бутони от дистанционното управление в продължение на 10 минути след избор на пауза, телевизорът се връща обратно в
режим на изпълнение.
■ Натиснете бутона Pause (Пауза)(II) и след това използвайте бутона FF(►►)
за активиране на бавно изпълнение.
►
II
◄◄ / ►►
По време на изпълнение,
няколкократно натиснете бутона REW(◄◄) за да ускорите ◄◄(x2) →
◄◄◄(x4) → ◄◄◄◄(x8) →◄◄◄◄◄(x16) →◄◄◄◄◄◄(x32) .
Няколкократно натиснете бутона FF(►►) за да ускорите ►►(x2)→ ►►►(x4)
→ ►►►►(x8) →►►►►►(x16) → ►►►►►►(x32).
MENU
или
BACK
Q.MENU
Показване на меню Option (Опции).
Скриване на менюто на пълен екран.
■ За да видите отново менюто на пълен екран, натиснете бутона OK и то ще
се покаже.
EXIT
Връщане към нормално гледане на телевизия.
<>
■ Когато използвате бутона < или > по време на изпълнение, на екрана може
да се види курсор, който показва текущата позиция.
Натиснете неколкократно бутона Energi saving (Икономия на енергия), за да
промените яркостта на екрана. (Вж.стр. 138)
Натиснете няколкократно бутона АV режим, за да изберете желания източник.
(Вж.стр. 66)
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Haтиcкaнeтo нa тeзи бутони нeкoлкoкpaтнo yвеличaвa cкopocттa нa
пpeвъpтaнe нaпpeд/нaзaд.
103
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато изберете Настройка на звук.
Настройка на изпълнение на видео.
Размер на снимки
◄
Пълно
►
Език на Звука
◄
1
►
Език на субтитрите
◄
Вкл.
►
● Език
◄
Български
►
● Кодова страница
◄
● Синхронизиране
◄
0
►
● Позиционирайте
◄
0
►
● Размер
◄
Normal
►
Повторение
◄
Вкл.
►
По подразбиране ►
Предишно
1
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
2
Изберете Размер на снимки, Език на звука,
Език на субтитрите или Повторение.
Направете необходимите настройки.
Език на субтитрите
Език на поддръжката
Латиница 1
Английски, испански, френски, немски, италиански, шведски, фински, холандски, португалски,
датски, румънски, норвежки, албански, келтски,
уелски, ирландски, каталонски, валенсиански
Латиница 2
Босненски, Полски, Хърватски, Чешки,
Словашки, Словенски, Сръбски, Унгарски
Латиница 4
Естонски, латвийски литовски
Кирилица
Български, руски, украински, казахски, македонски
Гръцки
Гръцки
Турски
Турски
►Размер на снимки : Избира желания
формат на картината по време на
възпроизвеждане на филм.
►Език на звука : Променя езиковата
група за звуковия канал при възпроизвеждане на филми. Не можете да изберете файлове с един аудио запис.
► Език на субтитрите: вклчвате/изключвате
субтитрите.
►Език : Активира се за субтитри SMI и
може да променя езика в субтитрите.
►Кодирана страница : Избиране на шрифта за субтитрите. По подразбиране се
използва същият шрифт както в общото
меню.
►Синхронизиране : регулирате времето
за синхронизиране на субтитрите от -10
секунди до +10 секунди в стъпки от 0,5
секунди по време на изпълнението на
филма.
►Позиция : Променя позицията на субтитрите нагоре или надолу по време
на възпроизвеждане на филм.
►Размер: Избира желания от вас размер
на субтитрите по време на Изпълнение
на филм.
►Повторение: Включва/изключва функцията за повтаряне при Изпълнение на
филми. Когато изберете Set video play
(Възпроизвеждане на видео – настройка) Дори когато повтарящото се възпроизвеждане се изключи то може да стартира възпроизвеждането, ако името на
файла е подобно на предишния.
БЕЛЕЖКА
104
► Само 10000 синхронизирани блока могат да се поддържат във файла на субтитрите.
► Когато възпроизвеждате видеоклип, можете да настроите размера на снимката от бутона
СЪОТНОШЕНИЕ.
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на снимка.",
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
само при LED LCD/LCD телевизори
Видео настройка.
Видео настройка.
Настройка на видео.
◄
● Задно осветление 70
◄
● Контраст
100
◄
● Яркост
50
◄
● Цвят
60
►
Настройка на видео.
◄
►
● Контраст
100
◄
● Яркост
50
◄
►
Стандарт
►
►
● Яркост
50
◄
►
►
● Цвят
60
◄
►
● Динамичен контраст
◄
Средно
►
● Нюанс
0
R
G
● Подобряване на ръбовете
◄
Висок
►
● Цв. топл.
0
W
C
● Редуциране на шумове
◄
Средно
►
● Редуциране на шумове
TruMotion
◄
Слаб
►
Предишно
◄
Възстановяване на картина
Изберете Режим на картина или TruMotion.
Направете необходимите настройки. (Вж.стр. 139 до 148)
Слаб
►
Предишно
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
2
Стандарт
◄
Възстановяване на картина
1
Само при ПЛАЗМЕНИ телевизори
105
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на звук.",
Аудио настройка.
Режим на звука
◄
Стандарт
►
Авт. сила на звука
◄
Изкл.
►
Clear Voice II
◄
Изкл.
►
Баланс
0
◄
L
R ►
Предишно
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Изберете Режим на звука,
Авт. сила на звука, Clear
Voice II или Баланс.
1
2
Направете необходимите настройки.
(Вж.стр. от 154 до 158)
■ Когато изберете "Задаване на 3D видео", (само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Поставете 3D очилата.
За да се насладите на най-добър 3D
изглед, седнете на 2 метра от телевизора. (За да изберете по-удобен
изглед, променете изображението на
очилата вляво/вдясно чрез бутона .)
или
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
OK
Отказ
Настройка на 3D ефект : 10
или
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
OK
Отказ
Смяна на изобр. ляво/дясно
OK
Задаване ляво/вдясно
3D
Край на 3D видео
За допълнителна информация разгледайте раздела за 3D изображения в ръководството на
потребителя.
106
СПИСЪК СНИМКИ
Можете да разгледате фото файлове от USB или PC устройство за съхранение.
Екранното меню може да е различно за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.
Когато разглеждате снимката чрез функцията "Списък снимки", можете да не променяте режима
на картината.
Поддържан файл PHOTO (*.JPEG)
База: 64 x 64 до 15360 x 8640
Последователно: 64 x 64 дo 1920 x 1440
• Можете да възпроизвеждате само JPEG файлове.
• Неподдържаните файлове се показват като предварително определена икона.
• Ако са налице повредени файлове или файлови формати, които не могат да бъдат възпроизведени, ще се появи съобщение за грешка.
• Повредени файлове с изображения може да не се покажат правилно.
• Показването на изображения с висока резолюция на цял екран може да отнеме известно време.
jpeg
jpg
jpe
2D
Профил
SOF0: baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
Мин.: 64 x 64
Макс. - стандартен тип: 15360 (W) x 8640 (H)
Прогресивен тип: 1920 (W) x 1440 (H)
поддържан файлов
формат
размер на снимка
поддържан файлов
формат
mpo
3D
mpo
4:3 размер: 3,648 x 2,736
2,592 x 1,944
2,048 x 1,536
3:2 размер: 3,648 x 2,432
размер на снимка
Компоненти на екрана
Можете да настроите и USB от меню INPUT (ВХОД).
1
Избор на МОЯ
МЕДИЯ.
2
Изберете Списък снимки.
2
1
1
2
3
4
5
Отива към файл с по-горно
ниво.
Текуща страница/Всичко
страници
Съответстващи бутони на
дистанционното управление
Съдържанието на избраната
1
папка
Текуща страница/общ брой
страници на съдържанието
1
на избраната папка
Стр. 1/1
Списък снимки
Път 1
USB1 External
001
002
Стр. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
007
008
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***
Файлови
Елемент
разширения
5
009
4
010
011
Прем.
Смяна на устройство
Към списък на музика
Смяна на номерата
Преглед P
Смяна на страница
Режим на маркиране
МАRK
Марк.
Изход
107
3
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Избор на снимки
■ При изпълнение на файлове със снимки
Стр. 1/1
Списък снимки
Път 1
USB1 External
001
010
002
011
Стр. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Прем.
Смяна на устройство
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Избира папка или устройство.
2
3
Преглед P
Смяна на номерата
008
Смяна на страница
Режим на маркиране
009
МАRK
Марк.
Изход
• За обхождане на страницата със снимки
използвайте бутона P
.
Избира желаните снимки.
Показват се файлове със снимки.
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
Сменете устройство.
ЗЕЛЕНО
Натискайте последователно ЗЕЛЕНИЯ бутон, за да се прехвърлите Списък
музика->Списък филми.
ЖЪЛТО
Метод за преглед в 5 големи миниатюри или опростен списък.
СИНЬО
EXIT
108
Към списък на музика
007
Преминаване към Mark Mode (Маркиране).
Връщане към нормално гледане на телевизия.
■ При изпълнение на избраните файлове със снимки
Стр. 1/1
Списък снимки
Режим на маркиране
Път 1
USB1 External
001
010
002
011
Стр. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Прем.
Преглед маркирани
4
Избира желаните снимки.
СИНЬО или
Преминаване към Mark Mode
(Маркиране).
Маркирайте желаната снимка.
5ЧЕРВЕНО Маркираната снимка се отваря.
Смяна на страница
Exit Mark режим
Избира папка или устройство.
2
3
Размаркиране на всички
P
009
МАRK
Марк.
Изход
• Когато са маркирани една или повече
снимки, можете да видите всяка маркирана снимка или слайдшоу на всички маркирани снимки. Ако няма маркирани снимки,
можете да видите всяка отделна снимка в
папката или слайдшоу на всички снимки в
папката.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Маркиране на всички
Марк.
008
007
109
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
Изведете избраната снимка.
ЗЕЛЕНО
Маркирайте всички снимки на екрана.
ЖЪЛТО
Откажете избора си за всички маркирани снимки.
СИНЬО
EXIT
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
110
Излезте от режим Mаркиране.
Връщане към нормално гледане на телевизия.
Как се разглежда снимка
Подробните операции могат да се извършват в екрана за преглед на снимките в цял размер.
Стр. 1/1
Списък снимки
Път 1
USB1 External
001
010
002
011
Стр. 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Прем.
Смяна на устройство
Към списък на музика
007
Преглед P
008
Смяна на страница
009
МАRK
Изход
Режим на маркиране
Смяна на номерата
Марк.
◄
►
◄
Слайдшоу
1
2
3
►
BGM
■
2/13
Екранното съотношение на една снимка може
да променя размера на показваната на екрана
снимка в цял размер.
За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона ИЗХОД.
►
Q.MENU
Oпция
Скриване
Избира папка или устройство.
Изход
• За навигация във файла на снимката
използвайте бутона P
.
Избира желаните снимки.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Избраната снимка се показва в пълен
размер.
• Натиснете бутона ИЗХОД, за да се върнете към Списък на
снимки.
• Натиснете бутона НАЗАД, за да премахнете от екрана
менюто за получаване на помощна информация.
111
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4
◄
►
◄
Слайдшоу
►
BGM
■
2/13
/ ,
, Опция,
Скриване или
Изход.
Oпция
Скриване
Изход
, за да
изберете предишна или следваща снимка.
, за да
• Използвайте бутона
изберете и управлявате менюто
на цял екран.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
► Слайдшоу : когато няма избрана снимка се показват всички снимки в текущата
папка по време на слайдшоуто. Ако са избрани някои снимки, се показва слайдшоу
на тези снимки.
■ Задаване на интервал от време за слайдшоуто в Oпция.
► BGM (фонова музика) : Слушане на музика по време на преглед на снимките в
пълен размер.
■ Настройте муз.фон устройството и албум в меню "Опции", преди да сте
използвали тази функция.
■ Можете да настроите Опция чрез бутоните КРАТКО МЕНЮ или MЕНЮ на
дистанционното управление.
► ꘤ (Завъртане) : Завърта снимките.
■ Завърта снимката на 90°, 180°, 270°, 360SDgr по часовниковата стрелка.
■ Не може да се завърти, когато ширината на картината е по-голяма от поддържаната височина.
►
►
/
: Можете да разглеждате снимките в пълен или оригинален размер.
: Натиснете бутона ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, за да увеличите яркостта на екрана си.(Вижте стр. 138)
► Опция : Настройте стойностите на Скор. слайд и муз.фон.
■ За да зададете стойностите, използвайте бутоните
и OK. За да
запазите настройките, натиснете OK.
■ Не можете да променяте муз.фон, докато муз.фон работи.
■ Можете единствено да изберете MP3 папката, записана на устройството,
от което в момента сте отворили снимката.
► Скриване: Скриване на менюто на пълен екран.
■ За да видите отново менюто на цял екран натиснете бутона OK.
Натиснете бутона ИЗХОД, за да се върнете към Списък снимки.
112
BGM, ꘤
(Завъртане),
• Използвайте бутона
►
Q.MENU
Изберете
Слайдшоу,
Използване на функцията "Списък снимки"
■ Показаното може да се различава
от вашия телевизор.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Изберете опции.
◄
►
Настройка на разглеждане на снимка.
Видео настройка.
Аудио настройка.
Затваряне
◄
Слайдшоу
1
BGM
■
или
2/13
►
Q.MENU
Oпция
Скриване
Изход
Показване на меню Option (Опции).
Изберете Настройка на разглеждане на снимка.,
Настройка на видео., Настройка на звук. или Задаване
на 3D видео(само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
БЕЛЕЖКА
► Опциите, променени в Списък филми не се отнасят за Списък снимки и Списък музика.
► Опциите, променени в Списък снимки и Списък музика са в сила едновременно за Списък снимки и Списък музика, но не се отнасят за Списък филми.
► В 3D не можете да изберете режима на изобразяване "Option". (Само 42/47LX6***, 47/55LX9***)
► Ако искате да слушате BGM (фонова музика), докато разглеждате *mpo изображения, пуснете *jpg
файл и укажете настройки за BGM папката в "Option - Set Photo View." След това можете да изберете и слушате BGM, докато разглеждате *mpo файлове. (Само 42/47LX6***, 47/55LX9***)
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
2
►
113
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на снимка".
Настройка на разглеждане на снимка.
Скорост на извеждане на слайдовете
◄
муз.фон
Бързо
►
Път 1
● Повтори
◄
Вкл.
►
● Случаен
◄
Изкл.
►
Предишно
1
2
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
114
Изберете Скор. слайд или
муз.фон.
Направете необходимите настройки.
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на снимка.",
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
само при LED LCD/LCD телевизори
Видео настройка.
Видео настройка.
Настройка на видео.
◄
● Задно осветление 70
◄
● Контраст
100
◄
● Яркост
50
◄
● Цвят
Само при ПЛАЗМЕНИ телевизори
60
Стандарт
►
►
◄
Настройка на видео.
◄
● Контраст
100
◄
● Яркост
50
◄
►
Photo
►
►
● Яркост
50
◄
►
►
● Цвят
60
◄
►
● Динамичен контраст
◄
Средно
►
● Нюанс
0
◄
R
G
►
● Подобряване на ръбовете
◄
Висок
►
● Цв. топл.
0
◄
W
C
►
● Редуциране на шумове
◄
Средно
►
● Динамичен контраст
TruMotion
◄
Слаб
►
Възстановяване на картина
2
►
◄
Изкл.
Възстановяване на картина
Изберете Режим на картина или TruMotion.
Направете необходимите настройки. (Вж.стр. 139 до 148)
Предишно
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Предишно
◄
115
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на звук.",
Аудио настройка.
Режим на звука
◄
Стандарт
►
Авт. сила на звука
◄
Изкл.
►
Clear Voice II
◄
Изкл.
►
Баланс
0
◄
L
R ►
Предишно
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Изберете Режим на звука,
Авт. сила на звука, Clear
Voice II или Баланс.
1
2
Направете необходимите настройки.
(Вж.стр. от 154 до 158)
■ Когато изберете "Задаване на 3D видео", (само 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Поставете 3D очилата.
За да се насладите на най-добър 3D
изглед, седнете на 2 метра от телевизора. (За да изберете по-удобен
изглед, променете изображението на
очилата вляво/вдясно чрез бутона .)
или
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
OK
Отказ
Настройка на 3D ефект : 10
или
Включете 3D очилата и си ги сложете.
Стойте на 2 метра от телевизора, за да
се радвате на най-добър 3D изглед.
OK
Отказ
Смяна на изобр. ляво/дясно
OK
Задаване ляво/вдясно
3D
Край на 3D видео
За допълнителна информация разгледайте раздела за 3D изображения в ръководството на
потребителя.
116
СПИСЪК НА МУЗИКАЛНИ ФАЙЛОВЕ
Можете да възпроизвеждате музикални файлове от USBили PC устройство за съхранение.
Закупените музикални файлове (*MP3) може да съдържат ограничения от авторски права.
Възпроизвеждането на тези файлове може да не се поддържа от този модел.
С този модул може да се възпроизвежда музикален файл на вашето USB устройство.
On Screen Display (Екранен дисплей) може да е различен за вашия телевизор. Изображенията
са пример за подпомагане работата на телевизора.
Музикален файл (*MP3)
Скорост на предаване 32 дo 320
• Честота на модулиране MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Честота на модулиране MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Можете да настроите и USB от меню INPUT (ВХОД).
1
Избор на МОЯ
МЕДИЯ.
2
Изберете Списък музика.
3
2
1
2
3
4
5
6
Предварителен преглед :
Показва се обложката на
албум за файла
(Изображение от албум), ако
има такава.
Отива към файл с по-горно
ниво.
Текуща страница/Всичко
страници
Съответстващи бутони на
дистанционното управление
Съдържанието на избраната
2
папка
Текуща страница/общ брой
страници на съдържанието
2
на избраната папка
Стр. 1/1
Списък музика
Път 1
USB1 External
1
001. - B01.mp3
00:00
Стр. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Прем.
Смяна на устройство
6
Към списък филми
Изпълнение P
Смяна на номерата
Смяна на страница
Режим на маркиране
МАRK
Марк.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Компоненти на екрана
Изход
4
117
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Избор на музика
Стр. 1/1
Списък музика
Път 1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Стр. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Прем.
Смяна на устройство
Към списък филми
Изпълнение P
Смяна на номерата
Смяна на страница
Режим на маркиране
МАRK
Марк.
Изход
■ При изпълнение на файлове с музика
1
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Избира папка или устройство.
2
Избира желания музикален
запис.
3
музика използвайте бутона P
.
Файловете с музика се изпълняват.
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
Сменете устройство.
ЗЕЛЕНО
Натискайте последователно ЗЕЛЕНИЯ бутон, за да се прехвърлите Списък
филми->Списък снимки.
ЖЪЛТО
Метод за преглед в 5 големи миниатюри или опростен списък.
СИНЬО
EXIT
118
• За навигация нагоре/надолу в страницата с
Преминаване към Mark Mode (Маркиране).
Връщане към нормално гледане на телевизия.
■ Когато се възпроизвеждат избраните файлове с филми
Стр. 1/1
Списък музика
Режим на маркиране
Път 1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Стр. 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Прем.
Възпр.маркирани
Избира папка или устройство.
2
3
Размаркиране на всички
Избира желания музикален
запис.
СИНЬО или
4
Преминаване към Mark Mode
(Маркиране).
Маркирайте желания файл с
музика.
5ЧЕРВЕНО Маркираният файл с музика се изпълнява.
Смяна на страница
Exit Mark режим
MARK
Марк.
Изход
• Когато са маркирани един или повече
музикални файла, маркираните музикални
файлове ще се възпроизвеждат в последователност. Например, ако искате да слушате само едно изпълнение непрекъснато,
просто маркирайте само него и го възпроизвеждайте. Ако няма маркиран музикален
файл ще се възпроизвеждат всички музикални файлове в папката.
• Ако искате да активирате случайно изпълнение, трябва да зададете Oпция>Настройка на изпълнение на звук.>Случаен на Вкл.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Маркиране на всички
Марк. P
119
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Използване на дистанционното управление
ЧЕРВЕНО
ЗЕЛЕНО
Маркирайте всички музикални файлове на екрана.
ЖЪЛТО
Откажете избора си за всички маркирани музикални файлове.
СИНЬО
EXIT
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
120
Изведете избрания музикален файл..
Излезте от режим Mаркиране.
Връщане към нормално гледане на телевизия.
С помощта на функцията Списък музика изпълнете
Стр. 1/1
Списък музика
3 file(s) Марк.ed
Път 1
USB1 External
Стр. 1/1
Настройка на изпълнение на звук.
►
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
►
005. - B05.mp3
■
1
II ◄◄ ►►
или
Аудио настройка.
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Възпр. с снимка
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Затваряне
02:30 / 03:25
Q.MENU
Oпция
Скриване
Изход
Показване на меню Option
(Опции).
Изберете Настройка на изпълнение на
звук. или Настройка на звук.
БЕЛЕЖКА
► Опциите, променени в Списък филми не се отнасят за Списък снимки и Списък музика.
► Опциите, променени в Списък снимки и Списък музика са в сила едновременно за Списък снимки и
Списък музика, но не се отнасят за Списък филми.
► Можете да слушате музика само от устройството, което е включено в момента.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
2
►
Изберете опции.
121
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Използване на дистанционното управление
■
►
II
◄◄ / ►►
ЗЕЛЕНО
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
122
Спрете изпълняващия се в момента файл с музика.
За да се върнете на нормален режим на изпълнение, натиснете бутона
ИЗПЪЛНЕНИЕ(►).
Когато натиснете Пауза(II) бутон,докато файлът се изпълнява, възпроизвеждането ще бъде прекъснато.
Когато отново натиснете Пауза(II) бутон след паузата в изпълнението, възпроизвеждането ще продължи.
По време на изпълнение,
Когато натиснете бутона REW(◄◄) , се изпълнява предишния файл с музика.
Когато натиснете бутона FF(◄◄) , се изпълнява следващия файл с музика.
Започнете изпълнението на избрания файл с музика и след това преминете на
Списък снимки.
Натиснете няколкократно бутона ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, за да увеличите
яркостта на екрана.(Вижте стр. 138)
Функцията "Само изкл./Изкл. екран" се стартира от Списък филми, Списък
снимки, Списък музика (само за LCD/LED LCD телевизори).
MENU
или
Q.MENU
Показване на меню Option (Опции).
EXIT
■ Когато натиснете бутона Назад, докато музиката се изпълнява, музикалният
плейър, който в момента работи, ще бъде скрит и ще се показва единствено
списъка с музика.
■ Когато натиснете бутона Изход, докато музикалният плейър е изведен на
екрана, единствено музиката ще бъде спряна, а плейърът няма да се върне
в нормален телевизионен режим.
■ Когато натиснете бутона Изход, докато музиката е спряна или докато музикалният плейър е скрит, плейърът ще се върне към нормален телевизионен
режим.
<>
■ Когато използвате бутона < или > по време на изпълнение, на екрана може да се
види курсор, който показва текущата позиция.
BACK
■ Когато изберете Настройка на звук.
Настройка на изпълнение на звук.
Повторение
◄
Вкл.
►
Случаен
◄
Изкл.
►
Предишно
1
2
Изберете Повторение или
Случаен.
Направете необходимите настройки.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
123
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
■ Когато изберете "Настройка на разглеждане на звук.",
Аудио настройка.
Режим на звука
◄
Стандарт
►
Авт. сила на звука
◄
Изкл.
►
Clear Voice II
◄
Изкл.
►
Баланс
0
◄
L
R ►
Предишно
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
124
1
2
Изберете Режим на звука,
Авт. сила на звука, Clear
Voice II или Баланс.
Направете необходимите настройки.
(Вж.стр. от 154 до 158)
■ Ако не натиснете някой бутон по време на изпълнението,
кутийката с информацията за изпълнението (както е показано по-долу) ще „плува” като екранна защита.
■ Скрийнсейвърът?
„Екранна защита”?Екранната защита предпазва екрана от
пикселни повреди от оставащо на екрана неподвижно изображение за продължителен период от време.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
БЕЛЕЖКА
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
► Един повреден или увреден музикален файл не се възпроизвежда, а се показва 00:00 като време на
възпроизвеждане.
► Един музикален файл, изтеглен от платена услуга със защита от авторски права, не тръгва, а показва несъответстващо време на възпроизвеждане.
► Ако натиснете бутоните OK, ■ се спира екранната защита.
► Бутоните PLAY (Възпроизвеждане) (II), Pause (пауза) (ІІ), ■ , ►►, ◄◄ на дистанционното управление също са на разположение в този режим.
► Можете да използвате бутона ►►, за да изберете следващата песен, и бутона ◄◄, за да изберете
предишната песен.
125
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
DIVX КОД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ
Проверете кода за регистриране на Divx на телевизора. Като използвате кода за регистриране,
можете да вземате под наем или да закупувате филми на адрес www.divx.com/vod.
Не е позволено възпроизвеждане на взети под наем или закупени Divx файлове чрез код за
регистриране на Divx от друг телевизор. (Могат да се възпроизвеждат само Divx файлове, които
отговарят на кода за регистриране на закупения телевизор.)
МОЯ МЕДИЯ
Рег. код на DivX
Деактивиране
Списък филми
Натисн. OK(
Списък снимки
) за глед. снимки от USB.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
1
Предишно
Списък музика
Oпция
Необходимо е да регистрирате устройството си, за да
можете да пускате защитени с DivX видеоклипове.
Код за регистрация: **********
Регистрирайте се на http://vod.divx.com
Затваряне
Изход
Избор на МОЯ МЕДИЯ.
2
СИНЬО
3
Изберете DivX рег. код.
Извежда се DivX рег. код.
• За да се върнете към нормалния телевизионен
режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат,
създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което
възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и
софтуерни инструменти, за да преобразувате файловете си във видео
формат DivX.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство
трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява DivX Video-onDemand (VOD) филми. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX
VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна
информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на
адрес vod.divx.com.
“DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително
платено съдържание.”
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX,
Inc. и се използват съгласно лицензионни условия.
В обхват на един или повече от следните американски патента: 7 295 673; 7
460 668; 7 515 710; 7 519 274
БЕЛЕЖКА
126
► Файловете с филми се поддържат, както следваРазделителна способност: под 1920х1080 Ш х В пиксела.Кадрова честота: под 30 кадъра/сек.
(1920х1080), под 60 кадъра/сек.(под 1280х720)
► Видео кодек: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3,11, DivX 4,12, DivX 5,x, DivX 6,
Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid 1,10-beta1, Xvid 1,10-beta2, JPEG, VC1,
Sorenson H.263/H.264
►DRM/*.tp /*.trp файлът на DLNA сървъра не се възпроизвежда, когато опцията "Списък
филми" е активна.
ДЕАКТИВИРАНЕ
Целта на деактивирането е да се разреши деактивирането на устройства за потребители, които
са активирали всички налични устройства чрез уеб сървъра и са локирани да активират повече
устройства. DivX VOD разрешава на клиента да активира до 6 устройства под един акаунт, но за
смяна или деактивиране на някои от тези устройства потребителят трябва да се обърне към
поддръжката на DivX и да помоли за изтриване. Сега с тази добавена функция клиентите ще
имат възможност сами да деактивират устройството и следователно по-добре да управляват
своите DivX VOD устройства.
Рег. код на DivX
МОЯ МЕДИЯ
Деактивиране
Списък филми
) за глед. снимки от USB.
1
2
3
4
Предишно
Списък музика
Oпция
Да
Не
Изход
Избор на МОЯ МЕДИЯ.
СИНЬО
Изберете Деактивиране.
Изберете Дa.
Покажете Деактивиране.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ USB ИЛИ PC УСТРОЙСТВО
Натисн. OK(
Списък снимки
Код за премахване на регистрация:
********
Премахнете регистрацията си на http://vod.divx.com
Продължаване с регистрацията?
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
127
ИГРА
ИГРА
Позволява ви да се наслаждавате на игрите, инсталирани на телевизора.
ИГРА
НАСТРОЙКА
КАРТИНА
Звук
ВРЕМЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
JUMP
ОПЦИЯ
МРЕЖА
BLUETOOTH
Натиснете OK(
ИГРА
2
3
ИГРА
SAVING CRYSTAL INVADER
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
URGENT SURVIVAL
Изход
) за настройка на програмата.
Обслужване на клиенти
1
МОЯ МЕДИЯ
HOLE IN ONE
Кратко ръководство
Изход
Изберете ИГРА.
Изберете желаната от вас игра.
Влезте в избрания от вас режим на играта.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона ИЗХОД.
128
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
НА
Тази система има Електронен указател на програмите (EPG), който ви помага при намиране на възможностите за гледане.
EPG предлага информация като списъци на програмите, начални и крайни часове на всички предлагани услуги. Освен това, често в EPG се предлага подробна информация за програмата (наличността и
количеството на тези програми е различно в зависимост от конкретната програма).
Тази функция може да се използва само когато от съответната програма се излъчва EPG
информация.
Трябва да нагласите часовника от меню Време и едва след това ще можете да използвате
функцията EPG.
►
Функцията EPG показва подробности за програмата за 8 дни.
DTV 1 TV ONE
►
Пропускане Промяна ► Следващ
Гледане
Добро утро
21:00
00:00
Шоу/Игра
16:9 720p
... HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray и Brendon Pongia представят последните новости от света на модата, изкуствата,
забавленията, лайфстайла и готвенето, с участието на редовни и специални гости.
Sarah Bradley, Steve Gray и Brendon Pongia представят последните новости от света на модата, изкуствата,
забавленията, лайфстайла и готвенето,
с уучасти
ас ето
е о на
а редов
едо
д ни и сспе
ециал
циал
ц
ални ггости
ос .
ости
▼
Нагоре
Надолу
Съдържа информация за текущата програма
Показва се при TV или DTV програми.
Показва се при програма с телетекст.
Показва се при радио програма.
Показва се при програма със субтитри.
Показва се при програма МНЕG.
Показва се при кодирана програма.
Показва се с програма HE-AAC.
Displayed with a Dolby Digital Programme.
Показва се с програма Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Разделителна способност на
излъчваната програма.
Екранно съотношение на излъчваната
програма.
Излъчваната програма с този символ може и да не се предава към Monitor Out (Изход за монитор) в зависимост от информацията за програмата.
Показана с MHP програма.
Съдържа информация за следващата програма.
Показва информация за други програми.
Tyra
2 TV2
Затваряне
00:00
График
НА
Remind
Tyra
21:00
Пропускане Промяна ◄ Сега
►
Запис
DTV 2 TV2
►
28 септ. 2008 21:00~00:00
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Екранно съотношение на излъчваната
програма.
Шоу/Игра
Токшоуто с водещ Tyra Banks е с гост Keyshia Cole и представя Gossip Girl и Rihanna.
Токшоуто с водещ Tyra Banks е с гост Keyshia Cole и представя Gossip Girl и Rihanna.
Появява се изскачащ прозорец за запис/
напомняне.
Изберете режим за настройка на запис на
таймер/напомняне.
129
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Включване/изключване на EPG
1
Включете или изключете EPG.
Избор на програма
1
или
Изберете желаната програма.
Функцията на бутона в насочващ режим СЕГА/Следващ
Можете да гледате канал, който се излъчва в момента, както и друг, който по програма следва.
ЧЕРВЕНО Смяна на режима на EPG.
Справочник за програми
▲
25 Нoe. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
ЖЪЛТО
СИНЬО
Избор на режима Manual Timer (Ръчно
настройване на таймера).
Избор на режима Schedule List
(График).
1 YLE TV1
СЕГА
СЛЕДВАЩ
That ’70s show
2 YLE TV2
Вашият свят днес
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Keno
Световният бизнес
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
▼
Когато изберете опцията "СЕГА", се
премествате на избраната програма и
EPG изчезва
Когато изберете "Следващ", се появява
изскачащ прозорец, потвърждаващ
резервирането.
Изберете "СЕГА" или следващата програма.
Изберете програма, която да се излъчва.
Нагоре/надолу в страница.
130
ВСИЧКИ
FAV Предпочитани
INFO i Информация
Режим
Гледане/График
Ръчен таймер
или
или
TV/RAD РАДИО
Списък планирани
Изключване на
EPG.
Изберете DTV или РАДИО програма.
Вкл. или изкл. на подробна информация.
Функция на бутона в 8-дневен режим
Справочник за програми
▲
25 Нoe. 2008 10:05
ЧЕРВЕНО Смяна на режима на EPG.
DTV 1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15
◄
ВСИЧКИ
14:00
Въведете режим за настройване на
дата.
Избор на режима Manual Timer (Ръчно
ЖЪЛТО
настройване на таймера).
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
СИНЬО
Избор на режима Schedule List
(График).
Когато изберете опцията "Програма,
която се излъчва в момента", се премествате на избраната програма и
EPG изчезва
Когато изберете опцията "Програма,
която ще се излъчва в бъдеще", се
премествате на избраната програма и
EPG изчезва
Изберете програма, която да се излъчва.
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
FAV Предпочитани
Режим
...
▼
INFO i Информация
Дата
Гледане/График
Ръчен таймер
TV/RAD РАДИО
Списък планирани
Нагоре/надолу в страница.
или
или
Изключване на
EPG.
Изберете DTV или РАДИО програма.
Вкл. или изкл. на подробна информация.
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Изберете програма.
2 YLE TV2
8 YLE24
Вт. 25 Нoe.
15:00
▼
1 YLE TV1
ЗЕЛЕНО
◄
That ’70s show
НА
131
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Функция на бутоните в режим на смяна на датата
или
Изключване на режима на
настройка на датата.
Справочник за програми
25 Нoe. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Нoe. 2008 09:45~10:15
◄
ВСИЧКИ
Смяна в избраната дата.
15:00
▼
1 YLE TV1
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Вт. 25 Нoe.
14:00
4 TV..
Избор на дата
▲
That ’70s show
...
◄
ЗЕЛЕНО или
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ... Tänään otsikoissa
▼
или
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
132
Изключване на
EPG.
Смяна на датата
Изход от дата
Функция на бутоните в полето за разширено описание
Вкл. или изкл. на подробна информация.
Страница нагоре/надолу.
Изберете режим за настройка на запис на
таймер/напомняне.
или
Изключване на EPG.
DTV 1 YLE TV1 25
25 Нoe. 2008 10:05
Fia World световен автомобилен шампионат
Вт. 25 Нoe. 2008 10:05
12:40
Fia шампион
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Напомняне
Запис
Затваряне
Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне
Задава начално или крайно време, програма за запис и указва начално време, програма за
напомнянето, при което крайното време е маркирано в сиво.
Тази функция е налична само когато към изходно гнездо TV-OUT(AV1) посредством SCART
кабел е включен записващ уред, който използва записваща сигнализация pin8.
Записващата функция се поддържа само в цифров режим, но не и в аналогов режим.
Изключване на режима Manual Timer (Ръчно
настройване на таймера).
Избор на режим Remind (Напомняне) или
Record (Запис).
Изберете Type (Вид), Start Time (Начало),
End Time (Край) или Programme (Програма).
ЖЪЛТО
СИНЬО
Преминаване в режим на указател.
Ръчен таймер
Изберете дата за график.
Нд.
09
16
Пн.
Ср. 12 авг. 2009 13:46
Вт.
Ср.
Чт.
Изберете
тип
10
11 график.
12
17
Тип
13
18
19 час
Начален
25
15 26
: 09
01
02
Пт.
14
20
21
Краен час
Сб.
22
Програма
Няма планирани задачи
▲
23
Запис
24
17
27
: 30
28
Ср. 12 авг. 2009
15
DTV29801 ANTV D...
Затваряне
▼
30
31
Прем.
Справочник за програми
03
04
OK
05
OK
пред.
Изход
Списък планирани
Преминаване в режим Schedule List
(График).
Зaпaмeтявaнe нa зaпиc/нaпoмнянe нa тaймep.
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
НА
133
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Функция на бутона в режим "Списък планирани"
Ако сте създали списък планирани, в определеното време се появява планираната програма,
дори ако точно в този момент гледате нещо друго.
Текущо записваната програма не може да се редактира или изтрива.
ЖЪЛТО
Преминете на режим "График".
СИНЬОили
Списък планирани
Стр.1/1
Преминаване в режим на указател.
Пт. 6 Апр. 2007 15:09
Начална дата Начален час
Заглавие
16:00
Friend1
6 Май
18:00
Friend2
Изключете Списък планирани.
Изберете желаната от вас опция
(Промяна/Изтриване/Изтриване на
всички).
Изберете програма.
Нагоре/надолу в страница.
EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА
ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
134
Приятел2
16:00
Промяна
Промяна
►
6 Май
Изтриване
Изтриване на всички
Напомняне
DTV 19 Dave
(Пт.)06/05/2007
16:00
ꔀ Прем.
Ръчен таймер
Затваряне
Промяна/Изтриване
P
Справочник за програми
Смяна на страница
Изход
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КАРТИНАТА (СЪОТНОШЕНИЕ)
Можете да гледате екрана в различни формати на картината: 16:9,
Just Scan , Оригинална, Широк екран, 4:3, 14:9, Увеличаване и
Увелич.(кино).
Ако продължително време на екрана се показва фиксирано изображение, то може да се отпечата на екрана и да остане видимо.
Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона
.
Тази функция действа при следните видове сигнал.
1
2
Изберете Съотношение.
Изберете желания формат на
снимката.
и от меню СНИМКА.
• За настройка на увеличаването изберете 14:9, Увеличаване и Увелич. (кино)
в меню "Съотношение". След като
завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се връща към бързото
меню.
• Оригинален размер
Koгaтo вaшият тeлeвизop пpиeмe шиpoкoeкpaнния cигнaл, тoй aвтoмaтичнo щe пpeвключи нa
фopмaтa нa изпpaщaния oбpaз.
Оригинален
размер
• Just Scan
Този избор ще ви позволи да гледате картина с най-добро качество, без загуба на оригиналната картина с висока разделителна
способност.
Бележка: Ако в оригиналната картина има
шум, ще видите шума по ръба.
Just Scan
• Широк екран
Koгaтo тeлeвизopът пpиeмe шиpoкoeкpaнния
cигнaл, тoй щe ви нaпътcтвa зa xopизoнтaлнa или
вepтикaлнa нacтpoйкa нa кapтинaтa в линeйнo
cъoтнoшeниe дo зaпълвaнe нa цeлия eкpaн. 4:3
и14:9 се поддържа в цял екран без промяна в
качеството през DTV вход.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
• 16:9
Този избор води до хоризонтално регулиране на
образа, в линейно съотношение, до запълване
на целия екран (полезно е при гледане на DVD
във формат 4:3)
• Можете да регулирате Съотношението
Широк екран
135
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
• 4:3
Следната подборка ще ви позволи да гледате
картина с оригинално екранно съотношение 4:3.
• 14:9
В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и
стандартни телевизионни програми.
Изображенията във формат 14:9 се показват по
същия начин като тези във формат 4:3, но са
разширени нагоре и надолу.
• Увеличаване
С този избор ще можете да гледате образа
без изменение и със запълване на екрана.
Въпреки това горната и долната част от
образа ще бъдат отрязани.
• Увелич.(кино)
Изберете Увеличаване на картината при
режим кино, когато искате да увеличите картината в правилната пропорция.
Забележка: Качеството на изображението
може да се влоши при увеличаването или
намаляването на картината.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Бутон ◄ или ► : Регулирайте пропорцията
на увеличение на картината при режим кино.
Обхватът на настройка е от 1 дo 16.
Бутон ▼ или ▲ : Преместете екрана.
БЕЛЕЖКА
► Можете да изберете само 4:3, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване/Увелич.(кино) в режим
Компонентен.
► Можете да изберете само 4:3, Оригинална, 16:9 (широк), 14:9, Увеличаване/Увелич.(кино) в режим
HDMI.
► Можете да избирате само 4:3 и 16:9 (Широк екран) в режими RGB-PC, HDMI-PC.
► В режим DTV/HDMI/Компонентно (над 720р), се предлага само Just Scan.
► От входовете Analogue/DTV/AV/Scart е възможен режим Full Wide (на целия екран).
136
СЪВЕТНИК ЗА КАРТИНАТА
Тази функция ви позволява да регулирате качеството на картината на оригиналното изображение.
Използвайте я, за да калибрирате качеството на екрана, като регулирате нивото на черно-бяло и т.н.
Масовият потребител може да калибрира качеството на екрана, като с лекота следва всеки етап.
Когато настроите изображението на Ниско, Препоръчително или Високо, можете да видите променения
резултат като пример.
КАРТИНА
С помощта на съветника за картината можете да регулирате качеството на картината на оригиналното изображение.
: 16:9
Икономия на енергия
● Режим
►
● Съветник
картината
Съветникзаза
картината
●
Съветник за картината
OK
►
● Съотношение
Прем.
: Изкл.
на картина : Стандартна
• Задно осветление70
• Контраст
2
3
4
5
50
• Острот
О
Острота
70
0
Предишно
Изберете КАРТИНА.
Изберете Съветник за картината.
Настройва Стандартно(Ниво на
черното, Ниво на бялото, Нюанс,
Цвят, Хоризонтална острота,
Вертикална острота, Задно осветление (само при LCD/LED LCD телевизори)) или Предпочитани(Ниво
на черното, Ниво на бялото,
Нюанс, Цвят, Острота, Динамичен
контраст, Топлина на цвета, Задно
осветление (само при LCD/LED LCD
телевизори)).
Изберете входен източник, за
да приложите настройките.
Следващ
• Ако премахнете тази настройка
преди финалния етап, промените
няма да бъдат отразени
• Коригиращата стойност се записва в
Eксперт1.
• След като съветника за картината
настрои качеството й, опцията за икономия на енергия се излючва.
• Ако настройката на качеството на
картината за Eксперт1 се промени,
използвайте Възстанови картина
преди да активирате Съветника за
картината за нулиране на настройките във връзка с качеството й.
• Стандартно: режим за настройка
на стандартно качество на картината.
• Предпочитани: режим, с който се
задават предпочитаните от потребителя настройки на качеството на
картината, а не стандартните.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
1
100
• Яркост
137
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Намалява консумацията на енергия на телевизора.
Фабричната настройка по подразбиране е регулирана на ниво, удобно за гледане в домашна
обстановка.
Можете да увеличите яркостта на екрана си, като настроите нивото на икономия на енергия
или чрез коригиране на Режим на картина.
При настройка на енергоспестяващата функция в MHEG/MHP режим, настройката за енергоспестяване се прилага едва след завършване на MHEG/MHP.
Ако изберете ‘Изключване на екрана’, докато слушате определена радиостанция, консумацията на енергия ще се понижи.
само при LCD/LED LCD телевизори
КАРТИНА
Прем.
на картина : Стандартна
• Задно осветление70
• Контраст
1
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
2
3
100
• Яркост
50
• Острот
О
Острот
трота
а
70
Изкл.
Изкл.
Изберете
енергия.
●
●
на картината
• Контраст
Средно
Максимум
Изкл. екран
Икономия на
Интелигентен сензор
Автоматично
ꕊ Икономия
на енергия
: Изкл. сензор
Икономия
на енергия
: Интелигентен
Изкл.
● Режим
Минимум
Изберете КАРТИНА.
: 16:9
● Съветник за картината
Автоматично
►
● Режим
: Изкл.
OK
1
2
: Ярка
100
• Яркост
50
• Острот
Острот
трота
а
70
• Цвят
Ц
Цвят
70
70
►
ꕊ Икономия
на енергия
Икономия
на енергия
Прем.
● Съотношение
: 16:9
● Съветник за картината
●
●
КАРТИНА
OK
►
● Съотношение
само при плазмени телевизори
Минимум
Средно
Максимум
Изкл. екран
Изберете КАРТИНА.
Изберете
енергия.
Икономия на
Изберете Автоматично(с
Изберете Интелигентен сен3
изключение на 32/37/42LD4***),
зор, Изключване, Mинимум
Изключване, Mинимум ,
, Средно, Mаксимум или
Средно, Mаксимум или
Изключване на екрана.
Изключване на екрана.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
• Когато изберете опцията за изключване на екрана, екранът ще се изключи след 3 секунди,
след което ще стартира режима за изключване на екрана.
• Ако настроите опциите “Автоматично(с изключение на 32/37/42LD4***), Mаксимум”, функцията Задно освелтение няма да работи. (само при LCD/LED LCD телевизори)
• Ако настроите “Икономия на енергия-Интелигентен сензор”, функцията Яркост, Цвят,
Топлина на цвета няма да работи. (само при плазмени телевизори)
• Можете да настроите и тази функция, като изберете бутона Energy Saving (Икономия на
енергия) от дистанционното управление.
• Когато изберете Автоматично, Задно осветление се регулира автоматично чрез интелигентен сензор според условията на заобикалящата среда, когато интелигентният сензор е в
телевизора. (само при LCD/LED LCD телевизори) (с изключение на 32/37/42LD4***)
138
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА
Зададен режим на картината
Ярък
Стандартна
Кино или
Кино
Bright Room
Спорт
Игра
Усилете контраста, яркостта, цвета и рязкостта за жива картина.
Най-широко използваното състояние на дисплея на екрана.
Оптимизира консумацията на електрическа енергия. (само при плазме
ни телевизори)
Оптимизира видео характеристиките за гледане на филми.
Това е спецификация, с която се оптимизират настройките на телевизора за
гледане в много светли помещения. (само при плазмени телевизори, 42/47/55LE8***)
Оптимизира видеото за гледане на спортни прояви.
Оптимизира видеото за игри.
само при LCD/LED LCD телевизори
КАРТИНА
Прем.
КАРТИНА
OK
● Съотношение
: 16:9
Икономия на енергия
●
• Контраст
100
• Яркост
50
• Яркост
50
• Острот
Острот
трота
а
• Острот
О
Острот
трота
а
70
• Цвят
Цвят
70
Спорт
70
70
Игра
Ярък
Стандарт
Стандарт
Standard
Стандарт
Кино
Bright Room
ꕋ Експертен1
ꕋ Експертен2
►
Ярък
►
Интелигентен сензор
100
►
►
Интелигентен сензор
Кино
Bright Room
Спорт
Спорт
ꕋ Eкспертен1
Игра
ꕋ Eксперт2
ꕋ Eкспертен1
ꕋ Eксперт2
(Само 42/47/55LE8***)
Изберете КАРТИНА.
Изберете Режим на картина.
1
2
Изберете КАРТИНА.
Изберете Режим на картина.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Игра
(с изключение на
42/47/55LE8***)
3
►
• Задно осветление 70
• Контраст
Кино
2
: 16:9
Ярък
Икономия на енергия: Интелигентен сензор
Стандарт
Режимна
накартината
картина :
●●Режим
: Ярка
: Изкл.
●●Режим
на картина
Режим
на картина: Стандартна
: Стандартна
1
OK
● Съветник за картината
● Съветник за картината
●
Прем.
►
● Съотношение
само при плазмени телевизори
Изберете Интелигентен
Изберете Ярка, Стандарт,
3
сензор(с изключение на
,
Кино,
Ясно поме32/37/42LD4***), Ярка, Стандарт,
щение, Спорт или Игра.
Кино (с изключение на
42/47/55LE8***),
Кино(Само
42/47/55LE8***),
Bright
Room(Само 42/47/55LE8***),
Спорт или Игра.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
139
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
• Режим на картината регулира телевизора за най-добър вид на картината. Избира предварител-
но зададена стойност в меню Режим на картината въз основа на категорията на програмата
• Когато е включена функцията „Интелигентен сензор”, картината се регулира автоматично, за
да е най-подходяща за условията на средата. (с изключение на 32/37/42LD4***)
• Можете да регулирате Режим на картината и от Краткото Меню.
• Интелигентен сензор: Настройва картината в съответствие с обкръжаващите условия. (с
изключение на 32/37/42LD4***)
•
(Автоматично Енергоспестяване) : Максимизира понижението на използваната енергия
без това да влошава качеството на картината. (само при плазмени телевизори)
• Ако настроите “Режим на картинаКино,
Ясно помещение”, функцията
“Икономия на енергия-Интелигентен сензор, Минимум, Средно, Mаксимум” няма да
функционира. (само при плазмени телевизори)
• Ако настроите “Режим на картинаКино,
Ясно помещение”, функцията
“Икономия на енергия-Автоматично, Минимум, Средно, Mаксимум” няма да функционира. (само 42/47/55LE8***)
• Ако настроите “Режим на картина”, функцията “Икономия на енергия-Изкл., Mинимум,
Средно, Mаксимум” няма да функционира. (само при плазмени телевизори)
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
140
•
Кино(само 42/47/55LE8***, при пазмени телевизори) :Tова е режим за управление
качеството на картината, който цели да ви осигури възможност да гледате филми вкъщи.
Потребителят ще може да се наслади на най-доброто ниво на засоволително качество на
екрана за гледане на всеки филм, без нужда от допълнителна настройка. Кино режимът
придава оптимално качество на екрана, когато е най-тъмен.
Кино,
Ясно помещение, съотношениетото се променя на
Когато изберете режим
режим "Just scan".
•
Кино(Експеримент на Томилсън Холман) представлява стандарт за аудио и видео сертифициране на THX, установен от Джордж Лукас, режисьор на филма "Междузвездни
войни", и Томилсън.
Това е продуктът, който ще бъде сертифициран в областта на THX дисплея и ще гарантира,
че качеството на екрана надвишава стандартната спецификация на дисплея както по отношение на хардуер, така и на софтуер.
РЪЧНА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА
Режим на картината – опция на потребителя
Задно осветяване (само при LCD/LED LCD телевизори)
Управлявайте яркостта на екрана чрез регулиране яркостта на LCD панела.
Препоръчва се регулиране на фоновото осветяване при настройка на яркостта на телевизора.
Контраст
Регулира нивото на сигнала между черното и бялото в картината. Можете да използвате
Контраст при насищане на ярката част от картината.
Яркост
Регулира основното ниво на сигнала на картината.
Острота
Регулира нивото на рязкостта по краищата между светли и тъмни области на картината.
Колкото по-ниско е нивото, толкова по-меко е изображението.
Цвят
Регулира наситеността на всички цветове.
Нюанс
Регулира баланса между нивата на червеното и зеленото.
Цв. топл.
Регулирайте наляво, за да направите картината червеникава, или надясно, за да направите
картината синкава.
Не можете да използвате тази функция в “Интелигентен сензор(с изключение на 32/37/42LD4***)”.
само при LCD/LED LCD телевизори
КАРТИНА
Прем.
КАРТИНА
OK
● Съотношение
: 16:9
OK
: 16:9
● Съветник за картината
● Съветник за картината
●
Прем.
Икономия на енергия
Ярък
Икономия на енергия: Интелигентен сензор
Стандарт
Режимна
накартината
картина :
●●Режим
: Ярка
: Изкл.
●
●●Режим
на картина
Режим
на картина: Стандартна
: Стандартна
• Контраст
100
• Яркост
• Яркост
50
• Острот
Острот
трота
а
• Острот
Острот
трота
а
70
• Цвят
Цвят
Стандарт
Стандарт
Standard
Стандарт
Кино
Bright Room
70
Спорт
70
70
Игра
ꕋ Експертен1
ꕋ Експертен2
►
Ярък
►
Интелигентен сензор
Ярък
50
►
►
Интелигентен сензор
100
►
• Задно осветление70
• Контраст
►
● Съотношение
само при плазмени телевизори
Bright Room
Спорт
Игра
Спорт
ꕋ Eкспертен1
Игра
ꕋ Eксперт2
ꕋ Eкспертен1
ꕋ Eксперт2
(с изключение на 42/47/55LE8***)
1
2
3
4
5
(Само 42/47/55LE8***)
Изберете КАРТИНА.
Изберете Режим на картина.
1
2
Изберете Ярък, Стандартна,
Кино(с изключение на
42/47/55LE8***), Спорт или Игра.
3
Изберете Фоново осветление, Контраст, Яркост,
Рязкост, Цвят, Нюанс, или
Цв. топл..
4
Направете необходимите
настройки.
5
Изберете КАРТИНА.
Изберете Режим на картина.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Кино
Кино
Изберете Ярка, Стандарт,
Спорт или Игра.
Изберете Контраст ,
Яркост, Острота,, Цвят,
Нюанс или Цв. топл..
Направете необходимите
настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
141
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
• Предимства при използване на Фоново осветление
(само при LCD/LED LCD телевизори)
- Консумацията на електроенергия се намалява до 60 %.
- Намалява се яркостта на черното. (Тъй като черното има по-голяма дълбочина, можете да
се наслаждавате на по-добро качество).
- Можете да регулирате яркостта, като запазите оригиналната разделителна способност на
сигнала.
БЕЛЕЖКА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
142
►В режим RBG-PC/HDMI-PC не можете да регулирате цвят, контрастн и нюанс.
► Когато работите с Експерт 1/2, можете да изберете Задно осветление, Контраст, Яркост,
Хоризонтална острота, Вертикална острота, Цвят или Нюанс.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА
Можете да калибрирате екрана за всеки Режим на картина или да зададете стойност за видеото
според специалния видео екран.
Можете да зададете различна стойност за видеото за всеки вход.
За да възстановите настройките по подразбиране на екрана, след като сте регулирали всеки
видео режим, изпълнете функцията Нулиране за всеки Режим на картина.
Показаното може да се различава от вашия телевизор.
КАРТИНА
Прем.
• Ос
Острот
р а
ро
70
0
• Цвят
60
OK
Динамичен
Прем. контраст
OK
◄ Средно►
• Острот
Острот
Ос
р а Динамичен
70
0 контраст
• Цвят
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Нюанс
►
• Възстановяване на картина
: Изкл.
• TruMotion
• Екран
R
G
W
C
Clear60
White
Цвят на0 кожа
• Цв. топл. Намаляване шум
►
• Нюанс
• Разширено
Разширено управление
управление
• TruMotion
Прем.
КАРТИНА
OK
• Екран
Средно
Изкл.
0
• Разширено
Разширено управление
управление
Цифрово нам. шум
• Възстановяване на картина
Гама
: Изкл.
Ниво на черното
Грижа за очите
4
Средно
Ниво на черното
Средно
Режим кино
Изкл.
Цветови диапазон
Широк
Слаб
Средно
Автоматично
▼
Затваряне
само при плазмени
телевизори
Изберете КАРТИНА.
Изберете Допълнително управление.
Изберете желания от вас източник:
Динамичен контраст, Динамичен цвят, Clear White(само при LCD/LED LCD
телевизори), Тен на кожата (само при LCD/LED LCD телевизори), Намаляване
на шума, Цифрово нам. шум (само при LCD/LED LCD телевизори), Гама, Ниво
на черното, Грижа за очите (само при LCD/LED LCD телевизори), Реално кино
(само при LCD/LED LCD телевизори), Режим кино (само при плазмени телевизори), Цветови диапазон, Подобряване на ръбовете (само при плазмени
телевизориy) или xvYCC. (Вж.стр. 145 до 146)
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
3
G
Средно
само при LCD/LED LCD
телевизори
2
R
Намаляване шум
►
Висок
Гама
Затваряне
1
◄ Висок
Средно
Автоматично
▼
Динамичен контраст
Намаляване шума
Направете необходимите настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
143
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
ЕКСПЕРТНО КОНТРОЛ НА КАРТИНАТА
Чрез сегментиране на категории, Експерт1 и Експерт2 предлагат повече категории, които потребителите могат да задават по желание, което им предлага оптимално качество на картината.
Може да се използва също за професионално оптимизиране на работата на телевизора при
конкретни видео филми.
Показаното може да се различава от вашия телевизор.
КАРТИНА
● Съотношение
Прем.
: 16:9
на картина
Режим
на карти-:
●●Режим
◄ Средно ►
: Изкл.
Ярък
Експерт1
на
: Стандартна
Стандарт
• Задно осветление Кино
70
• Контраст
90
Спорт
• Яркост
50
Игра
• Х Остр
Острота
ота
70 Експертен1
ꕋ
Eкспертен1
Средно
• В Острота
60шум
Цифрово нам.
Интелигентен сензор
Икономия на енергия
ДинамиченПрем.
контрастOK
• Х Остр
ОсНамаляване
рота
оа
70шум
● Съветник за картината
●
КАРТИНА
OK
• TruMotion
• Екран
Средно
G
• Цвят
60 R
Ниво на черното
Автоматично
• Нюанс
0
Реално кино
Вкл.
Разширеноуправление
управление
•• Експертно
Цветови диапазон
EBU
• Възстановяване на картина
Висок
: Изкл.Подобряване на ръбовете
xvYCC
Автоматично
Експертен модел
Експертен2
Изкл.
▼
Затваряне
само при LCD/LED LCD
телевизори
1
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
2
3
4
5
6
Динамичен контраст
◄ Изкл.
Намаляване шум
Гама
Средно
Ниво на черното
Автоматично
Режим кино
Изкл.
Цветови диапазон
Стандарт
Подобряване на ръбовете
xvYCC
Изкл.
Автоматично
Експертен модел
Изкл.
▼
Затваряне
само при плазмени
телевизори
Изберете КАРТИНА.
Изберете Режим на картина.
Изберете
Eксперт1 или
Eксперт2.
Изберете Експертно управление.
Изберете желания от вас източник.
Направете необходимите настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
144
►
Изкл.
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
Динамичен контраст
(Изкл./Ниско/
Средно(само при
LCD/LED LCD телевизори)/Високо)
Намаляване шума
(Изкл./Ниско/Средно
(само при плазмени
телевизори) /Високо)
Цвят на кожа
(-5 до 5)
Намаляване шум
(Изкл./Ниско/Средно/
Високо/
Aвтоматично(само в
аналогов режим))
Цифрово нам. шум
(Ниско/Средна/Високо/
Изкл.)
Ниво на черното
(Ниско/Високо/
Автоматично)
■ Регулира цветовете на екрана, така че да изглеждат по-живи, богати и
ясни. Тази настройка подобрява нюанса, наситеността и осветеността,
така че червеният, синият, зеленият и белият цвят изглеждат по-живи.
■ Настройва тена на кожата на снимката така, че потребителят да излезе
с цвят на кожата си, най-близък до неговите/нейните предпочитания.
■ Високо/Авто(Само в аналогов режим))
■ Отстранява шума в MPEG компресиран видеоматериал.
■ Можете да настроите яркостта на тъмните области и областите със средни
нива на сивото на картината.
• Ниско/1.9 : Прави по-светли тъмните области и областите със средни
нива на сивото на картината.
• Средно/2.2 : Показва нивата на оригиналната картина.
• Високо/2.4: Прави по-тъмни тъмните области и областите със средни
нива на сивото на картината.
■ Когато антената се използва за входящ сигнал, тя се настройва на ниво
Средно и се дезактивира.(само при плазмени телевизори)
• Ниско : Изображението на екрана става по-тъмно.
• Високо : Изображението на екрана става по-ярко.
• Автоматично : Настройва нивото на черното на екрана автоматично на
стойности "Високо" или "Ниско" в съответствие с нивото на входящия сигнал.
■ Тази функция действа в следните режими: AV (NTSC-M), HDMI или
Компонент. В противен случай, „Ниво на черното” се настройва на
„Автоматично”.
Clear White
(Изкл./Ниско/Високо)
■ Прави областта на бялото на екрана по-ясна и отчетлива.
Грижа за очите
(Ниско/Високо/Изкл.)
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
■ Когато екранът е прекалено ярък, регулира контраста на екрана
автоматично до най-доброто ниво за очите.
■ Тази функция е дезактивирана в “Режим на картина-Ярък, Кино,
Експерт1, Експерт2, Интелигентен сензор(с изключение на
32/37/42LD4***)”.
Реално кино(само при
LCD/LED LCD телеви- ■ Можете да гледате видео като на кино, като отстраните ефекта на
зори)/
трепването.
Режим кино
■ Използва тази функция, когато гледате филми, предназначени за
(само при плазмени
кинопрожекции.
телевизори)
■ Тази функция може да работи, когато TryMotion е изключено.
(Вкл./Изкл.)
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Гама
(Допълнително управление: Ниско/
Средно/Високо експертно управление:
1.9/2.2/2.4)
■ Оптимизира контраста, за да поддържа най-доброто му ниво според
яркостта на екрана. Картината се подобрява, като светлите части стават
по-светли, а тъмните – по.тъмни.
145
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
Цветови диапазон
(LCD/LED LCD телевизори:
Допълнително управление • Стандартно: това е режим, който си служи с първоначалната цветова
област, независимо от характеристиките на дисплея.
и плазмени телевизори:
• Широк: това е режим, който цели да използва максимално цветовата
Допълнително управление/
област на телевизионния дисплей.
Експертно управление)
(Широк/Стандартно)
• Стандартно: това е режим, който си служи с първоначалната цветова
Цветови диапазон
област, независимо от характеристиките на дисплея.
(LCD/LED LCD теле- • Широк: това е режим, който цели да използва максимално цветовата
визори: Експертно
област на телевизионния дисплей.
управление
• EBU : режим, който показва EBU цветовата област.
(EBU/SMPTE/BT709/ • SMPTE : режим, който показва SMPTE цветовата област.
Широк/Стандартно)
• BT709 : режим, който показва BT709 цветовата област.
Подобряване на ръбовете
(LCD/LED LCD
телевизори:Изкл./Слабо/ ■ Прави рамката на картината по-ясна и отчетлива.
■ Тази функция може да се използва в “Режим на картина-Експерт.” (само
Високо
при LCD/LED LCD телевизори)
Плазмени телевизори:Вкл./
Изкл.)
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
xvYCC
■ Това е функцията за показване на по-богати цветове.
(Автоматично/Изкл./
■ Тази функция е активирана в „Режим на картина – Кино, Експерт”, когато
Вкл.)
xvYCC сигналът се подава през HDMI.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
146
Експертен модел
(Изкл./Модел1/
Модел2)
■ Това е функционалност, необходима при проверка на картината на
цифровата телевизия.
■ Тази функция е активирана в „Режим на картина – Експерт”, когато гледате DTV.
Цветен филтър
(Изкл./Червеното/
Зеленото/Синьото)
■ С тази функция се филтрират специфични цветове във видео записи.
Можете да използвате RGB филтъра за настройване на наситеността и
нюансите на цветовете точно.
Цв. топл.
(Средна/Топла/
Студена)
Това е функция за регулиране на общия цвят на екрана, така че да създава желаното усещане.
а. • Метод: 2 способа
• Модел: Вътрешен, Външен
• Контраст червено/зелено/синьо, Яркост червено/зелено/синьо.
Обхватът на настройване е от -50 до +50.
б. • Метод: 10 точков IRE(LCD/LED LCD телевизори), 20 точков IRE(Плазмени телевизори)
• Модел: Вътрешен, Външен
• IRE (Институт на радио инженерите) е организация, която се занимава с представяне
размера на видео сигнала, който може да се зададе в диапазона 10, 20, 30 дo 100(LCD/
LED LCD телевизори), 5, 10, 15 to 100(Плазмени телевизори). Можете да регулирате червеното, зеленото или синьото според всяка настройка.
• Осветеност: Тази функция показва изчислената стойност за осветеността за 2.2 гама.
Можете да въведете стойност за осветеността при 100 IRE, след това търсената стойност за осветеността за 2.2 гама се показва за всеки 10 стъпки от 10 IRE до 90 IRE. (при
LCD/LED LCD телевизори)
• Червено/Зелено/Синьо: обхватът на настройване е от -50 дo +50.
■ Като инструмент, използван от експертите за регулиране чрез тестови
модели, не влияе върху другите цветове, но може да се използва за
селективно регулиране на шестте цветови области (Червено/Зелено/
Синьо/Циан/Магента/Жълто).
азликата в цветовете мAоже да не се забелязва, когато правите настройките за видео в общия случай.
Система за управле■ Регулира Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента:
ние на Цветовете
• Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан, Магента: обхватът на настройване е
от -30 дo +30.
• Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан, Магента: обхватът на настройване е от -30 to +30.
■ Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC (RGB-компютър) и HDMIPC (HDMI-компютър).
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАРТИНА
Настройките на избраните режими на картина се възстановяват на фабрично заложените си
стойности.
КАРТИНА
Прем.
• Ос
Острот
р а
ро
70
• Цвят
60
КАРТИНА
OK
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
►
• TruMotion
4
Не
: Изкл.
• Екран
Изберете КАРТИНА.
Изберете Възстанови картина.
Изберете Да.
Връща зададената стойност в начално състояние.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
3
60
•• Възстановяване
Възстановяване на картина
Да
►
: Изкл.
• Екран
2
• Цвят
OK
• Разширено управление
•• Възстановяване
Възстановяване на картина
1
70
G
• Нюанс? Настройките
0 R на картината
ще бъдат нулирани.
C
• Цв. топл.Искате лиWда продължите?
• Разширено управление
• TruMotion
Прем.
• Ос
Острот
р а
ро
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
147
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
TRUMOTION
(САМО ПРИ LCD/LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ)
Използва се за добро качество на картината без размазване или трептене, когато въведете
бързо изображение или филмов източник.
Високо : Осигурява по-плавно движение на картината.
Ниско: Осигурява плавно движение на картината. Тази настройка е за стандартна употреба.
Изкл. : Изключете TruMotion Operation.
Потребител : може да регулира поотделно нивото на Judder и Blur в TruMotion Operation.
- Judder : Регулира шума в изображението.
- Blur : Регулира задържането на изображението на екрана.
Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC, HDMI-PC.
Ако активирате "TruMotion", на екрана може да се появи шум.
В такъв случай задайте опция "Изкл." на "TruMotion".
Ако изберете “Режим на картина-Игра ”, настройте “TruMotion" на "Изкл.".
КАРТИНА
Прем.
• Ос
Острот
О трот
р а
70
• Цвят
60
OK
TruMotion
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Разширено управление
: Изкл.
Judder
3
●
Blur
3
►
OK
►
••TruMotion
TruMotion
►
• Възстановяване на картина
◄ Слаб
●
• Екран
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
1
2
3
4
Изберете КАРТИНА.
Избор на TruMotion.
Избор на Ниско, Високо, Потребител и
Изкл..
Направете необходимите настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
148
ЛОКАЛНО ЗАТЪМНЯВАНЕ НА LED
(само 32/37/42LE4***, 42/47/55LE5***, 42/47/55LE75**, 42/47/55LE78**,
42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***, 42/47/55LV5***)
След анализиране на сигнала на входящия видео запис по области на екрана, задното осветление се регулира така, че да се подобрят пропорциите.
Прем.
• Цвят
КАРТИНА
OK
0
R
G
• Нюанс
0
R
G
• Цв. топл.
0
W
C
• Цв. топл.
0
W
C
• Разширено управление
• Възстановяване на картина
: Изкл.
• TruMotion
• Екран
затъмняване
•• Локално
Локално LED
тъмни
LED
Изкл.
:: Вкл.
Вкл.
Teletext
Вкл.
Изберете КАРТИНА.
Изберете Локално тъмни LED.
Изберете Вкл. или Изкл.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
3
:: Вкл.
Вкл.
►
затъмняване
•• Локално
Локално LED
тъмни
LED
2
: Изкл.
• Екран
►
• Възстановяване на картина
1
OK
60
• Нюанс
• Разширено управление
• TruMotion
Прем.
• Цвят
60
►
КАРТИНА
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
149
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
ИНДИКАТОР НА ЗАХРАНВАНЕТО
(САМО ПРИ LCD/LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ)
Регулирайте индикатора за захранване/готовност отпред на телевизора.
Индикатор за готовност
Определя дали индикаторът отпред на телевизора в режим на готовност да се зададе на Вкл.
или Изкл.
Светлинен индикатор
Определя дали индикаторът отпред на телевизора при включване да се зададе на Вкл. или
Изкл.
Ако изберете 3D режим, Индикатор за работа автоматично се изключва.
ОПЦИЯ
● Език
(Език)
● Страна
● Помощ
: Великобритания
3
4
OK
: Великобритания
● Помощ
за лица с увреждания
Индикатор за готовност
● Индикатор за работа
►
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
2
за работа
Прем.
(Език)
● Страна
за лица с увреждания
● Индикатор
1
ОПЦИЯ
OK
►
● Език
Прем.
● Фабрично
нулиране
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
На ID
◄
Светлинен индикатор
:1
● Задаване
● Настройка на режим
: Използване у дома
● Настройка на режим
: Използване у дома Затваряне
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
бласт
бласт
ластер
ер
б
бласт
ластер
ласт
ер
Вкл.
►
Вкл.
:1
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Индикатор за работа.
Изберете Standby светлина или ВКЛ.
Светлина.
Изберете желания от вас източник.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
150
МЕТОД ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА СЛЕПВАНЕТО НА
ИЗОБРАЖЕНИЯТА (ISM)
(САМО ПРИ ПЛАЗМЕНИ ТЕЛЕВИЗОРИ)
Замръзнала или неподвижна картина на екрана за продължителен период от време поражда
генериране на фантомно изображение, оставащо на екрана до момента, в който не промените
образа. Избягвайте да оставяте статично изображение на екрана продължително време.
Изчистване
Функцията Изчистване премахва постоянните изображения от екрана.
Забележка: прекомерно задържано изображение може да не може да се изчисти по никакъв
начин, дори с функцията Изчистване.
Орбитър
Орбитър може да помогне за предотвратяването на слепването на снимките. Но най-добрият
вариант е да не се позволява статично изображение да остава прекалено дълго време на
екрана. За да се избегне появата на постоянно изображение на екрана, той извършва леки
движения на всеки 2 минути.
Изчистване на екрана
Цветният блок и леко движещият се екран, заедно с белият цветен модел се показват редувайки се. Трудно е да се забележи последващото изображение, появило се в момента, в
който временното последващо изображение бива отстранявано и цветният модел е активен.
● Език
(Език)
● Страна
● Помощ
: Великобритания
за лица с увреждания
за работа: Нормален
Нормален
Стандарт
Орбитър
● Фабрично
нулиране
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● Задаване
На ID
● Настройка на режим
: Използване у дома
● Настройка на режим
Изчистване
: Използване у дома
● ИЧ
: Изк
Изкл
л.
л.
● ИЧ
: Изк
з л.
бласт
бласт
ластер
ер
Изберете ОПЦИЯ.
бласт
ас ер
:1
Изчистване на екрана-
• Ако не се нуждаете от тази функция,
задайте Нормално
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
● ISM
метод
Индикатор
►
4
OK
►
3
● Помощ
►
2
за работа: Нормален
Прем.
(Език)
● Страна
: Великобритания
за лица с увреждания
● ISM
метод
Индикатор
1
ОПЦИЯ
OK
►
● Език
Прем.
►
ОПЦИЯ
Изберете ISM метод.
Изберете Normal, Орбитър,
Изчистване на екрана или
Изчистване.
Запишете.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
151
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
НАСТРОЙКА НА РЕЖИМ
Препоръчваме ви да настроите режима на телевизора „Използване у дома” за най-добра картина в домашни условия.
Режим „Демонстрация в магазина” е оптимална настройка за показване в магазин.
ОПЦИЯ
● Език
Прем.
ОПЦИЯ
OK
● Език
(Език)
● Страна
● Помощ
: Великобритания
за лица с увреждания
● Индикатор
● Фабрично
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
►
:: Използване
дома
Използване у удома
OK
: Великобритания
за лица с уврежда-
ния
Изберете средата.
Изберете режима на настройване, който
● Фабрично нулиране
желаете.
Изберете [Използване у дома], за да използвате
● Задаване На ID
:1
този
телевизор вкъщи. За да използвате в магаНастройка нана
режим
у дома
● Настройка
режим: :Използване
Използване
у дома
зин, изберете [Демо в магазина].
● ИЧ бласт
бласт
ластер
ер
: Изкл
Изкл.
л.
Демо в магазина
Използване у дома
● Индикатор
Настройка
режим
●●Настройка
нана
режим
бласт
бласт
ластер
ер
● Страна
● Помощ
за работа
Прем.
(Език)
за работа
● Демонстрационен режим
Затваряне
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
152
1
2
3
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Настройка на режим.
Изберете Демо в магазина или
Използване у дома.
4
Запишете.
Изкл.
ДЕМО РЕЖИМ
Можете да използвате Демо режим, докато сте в режим Използване у дома.
В режим Демо в магазина, Демо режим автоматично се задава на опция Вкл.
След като Демо режим бъде зададен на опция Изкл. в Демо в магазина, Демо режим не се
активира и единствено екранът се връща към началното си състояние.
Екранът се връща към началното си състояние автоматично след 5 минути в Демо режим.
ОПЦИЯ
● Език
Прем.
ОПЦИЯ
OK
● Език
(Език)
● Страна
● Помощ
: Великобритания
● Страна
за лица с увреждания
● Индикатор
● Помощ
нулиране
● Задаване
На ID
:1
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
►
:: Използване
дома
Използване у удома
бласт
бласт
ластер
ер
: Великобритания
за лица с уврежда-
● Индикатор
Настройка
режим
●●Настройка
нана
режим
OK
ния
Изберете средата.
Изберете режима на настройване,
● Фабрично нулиране
който желаете.
● Задаване На ID
:1
Изберете [Демо в магазина], за да използвате този телевизор
в магазин.
За да използвате вкъщи, изберете [Използване у
● Настройка
Настройка нана
режим
у дома
режим: :Използване
Използване
у дома
дома].
● ИЧ б
бласт
ластер
ласт
ер
: Изкл
Изкл.
л.
Демо в магазина
Използване у дома
за работа
● Фабрично
Прем.
(Език)
за работа
● Демонстрационен
режим
Вкл.
Затваряне
1
3
4
5
Изберете Настройка на режим.
Изберете Демо в магазина.
Изберете Вкл.
Преместете се на предишния екран на менюто.
Ако искате да спрете демото, натиснете произволен бутон. (с изключение на ИЗКЛ. ЗВУК,
+
, - бутон)
УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА
2
Изберете ОПЦИЯ.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
153
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
АВТОМАТИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ЗВУКА
Авт. сила на звука автоматично остава на същото ниво, ако смените програмите.
Тъй като всеки излъчващ канал разполага със свои собствени характеристики на сигнала, при
всяка промяна в съответния канал може да се налагат настройки в силата на звука. Тази функция позволява на потребителите да се наслаждават на стабилни нива на сигнала, като извършват автоматични настройки за всяка програма.
Ако качеството или силата на звука не са на желаното от вас ниво, се препоръчва да използвате отделна система за домашно кино или усилвател, за да получите добри резултати при различни потребителски среди.
Звук
Прем.
Voice II
: Изкл.
3
● Баланс
● Режим
1
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
2
3
на звука
● Авт.
Прем.
● Clear
0
L
R
: Стандартно
Voice II
: Изкл.
3
● Баланс
● Режим
на звука
OK
MHEG
Изкл.
сила на звука : Изкл.
►
● Clear
Звук
OK
сила на звука : Изкл.
►
● Авт.
Вкл.
0
L
R
: Стандартно
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
• Ну
Нулира
р не
• Ну
Нулира
р не
Изберете Звук.
Изберете Авт. сила на звука.
Изберете Вкл. или Изкл.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
154
CLEAR VOICE II
Чрез разпознаване на спектъра на човешкия глас сред другите шумове, помага на потребителите да слушат по-добре човешки гласове.
Звук
Звук
OK
сила на звука : Изкл.
Изкл.
:: Изкл.
33
● Баланс
● Режим
на звука
0
L
R
● Режим
: Стандартно
● Clear
Voice II
L
0 ● Ниво
R
33
◄
3
Изкл. ►
-
+
: Стандартно
Затваряне
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
• Ну
Нулира
р не
• Ну
Нулира
ране
р
е
• Ако изберете “Вкл.” за Clear Voice II,
Изберете Звук.
Изберете Clear Voice II.
функцията Infinite Sound няма да е
налична.
• Изберете нива от -6 до +6.
Изберете Вкл. или Изкл.
Регулиране на нивото на CLEAR VOICE при избор на Вкл.
4
5
Изберете Ниво.
Направете желаните настройки.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
3
на звука
OK
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
2
Изкл.
:: Изкл.
● Баланс
• Непрекъснат звук: Изкл.
1
сила на звука : Изкл.
Clear Voice
Voice IIII
●●Clear
►
Clear Voice
Voice IIII
●●Clear
Прем.
● Авт.
►
● Авт.
Прем.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
155
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ЗВУКОВИ НАСТРОЙКИ
- РЕЖИМ НА ЗВУКА
Можете да изберете предпочитаната от вас настройка на звука; Стандартно, Музика, Кино,
Спорт или Игра и също така можете да настроите Високи тонове и Ниски тонове.
Режимът на звука ви позволява да се насладите на най-добрия възможен звук без специални
настройки, тъй като телевизорът определя подходящите за него опции за звука въз основа на
съдържанието на програмата.
Стандартен, Музика, Кино, Спорт и Игра са предварително настроени за оптимално фабрично
качество.
Стандартно Осигурява звук със стандартно качество.
Музика
Oптимизира звука за слушане на музика.
Кино
Оптимизира звука за гледане на филми.
Спорт
Оптимизира звука за гледане на спортни прояви.
Игра
Оптимизира звука за игри.
Звук
Прем.
Звук
OK
сила на звука : Изкл.
● Clear
: Изкл.
Voice II
3
● Clear
0
L
Режим на
на звука
звука
●●Режим
►
Стандартно
:: Стандартно
• Високи честоти50
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
2
3
: Изкл.
3
L
Стандарт
0 Стандарт
Стандартно
:: Стандартно
R
Музика
• Непрекъснат звук:Кино
Изкл.
• Високи честоти50Спорт
• Непрекъснат звук: Изкл.
1
Voice II
● Баланс
R
OK
сила на звука : Изкл.
►
● Баланс
Режим на
на звука
звука
●●Режим
Прем.
● Авт.
►
● Авт.
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50 Игра
• Ну
Нулира
р не
ра
е
• Ну
Нулира
р не
ра
е
• Можете да регулирате Режим на звука
Изберете Звук.
и от Краткото Меню.
Изберете Режим на звука.
Изберете Стандартно, Музика, Кино,
Спорт или Игра.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
156
РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА - ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕЖИМ
Звук
Прем.
Звук
OK
сила на звука : Изкл.
● Clear
Voice II
: Изкл.
● Авт.
3
● Clear
0
L
Стандартно(Потребител)
:: Стандартно
Режим на
на звука
звука
●●Режим
• Високи честоти50
2
3
4
5
OK
: Изкл.
3
L
R
Стандарт(потребител)
0 Стандарт
Музика
Стандартно(Потребител)
:: Стандартно
• Непрекъснат звук:Кино
Изкл.
• Високи честоти50Спорт
• Непрекъснат звук: Изкл.
1
Voice II
● Баланс
R
►
Режим на
на звука
звука
●●Режим
Прем.
сила на звука : Изкл.
►
● Баланс
►
● Авт.
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50 Игра
• Ну
Нулира
р не
• Ну
Нулира
р не
Изберете Звук.
Изберете Режим на звука.
Изберете Стандартно, Музика, Кино,
Спорт или Игра.
Изберете Високи тонове или Ниски тонове.
Определете желаното ниво на звука.
INFINITE SOUND
Изберете тази опция за реалистично звучене.
1
2
3
Изберете Звук.
Изберете Infinite Sound.
Infinite Sound: Infinite Sound е патентована технология на LG за обработка на звук,
която постига дълбочина на съраунд звук
5,1 с предните два високоговорителя.
Изберете Вкл. или Изкл.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/
ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на
менюто, натиснете бутона НАЗАД.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
157
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
БАЛАНС
Можете да настроите баланса на звука на високоговорителите до предпочитаните от вас нива.
Звук
сила на звука : Изкл.
● Clear
Voice II
: Изкл.
● Авт.
3
● Режим
2
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
3
на звука
Прем.
00
L
R
Voice II
: Изкл.
3
0●0LБаланс
●● Баланс
: Стандартно
OK
сила на звука : Изкл.
● Clear
►
●● Баланс
1
Звук
OK
►
● Авт.
Прем.
● Режим
на звука
: Стандартно
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
• Ну
Нулира
р не
• Ну
Нулира
р не
R
0◄
L
R
►
Затваряне
Изберете Звук.
Изберете Баланс.
Направете желаните настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
158
TV ВИСОКОГОВ. ВКЛ./ ИЗКЛ.
Можете да регулирате състоянието на вградените TV високоговорители.
В режим AV, КОМПОНЕНТ, RGB и HDMI1 с HDMI и DVI кабел, високоговорителят на телевизора
може да работи, дори когато няма видео сигнал.
Ако искате да използвате външна Hi-Fi система, изключете вградените високоговорителли на
телевизора.
Звук
Прем.
на звуука
Звук
OK
: Стандар
Стандар
Ста
д ртно
● Режи
Режим
Режим
Прем.
на звуука
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
• Нулиране
● Настройка
2
: :Вкл.
Вкл.
на звука за DTV
: Авто
аудио изход : PCM
●●TV
TVВисокогов.
Високогов.
● Настройка
Изкл.
: :Вкл.
Вкл.
на звука за DTV
: Авто
Вкл.
PCM
Изберете Звук.
Изберете TV Високогов.
Изберете Вкл. или Изкл.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
БЕЛЕЖКА
► Когато високоговорителят на телевизора е изключен, докато системата за домашно кино Simplink
работи, изходящият звук автоматично превключва на нейния високоговорител, но в момента, в който
се включи и високоговорителя на телевизора, звукът се пренасочва към него .
► Някои менюта в АУДИО не са активни, докато TV Високогов. е Изкл.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
3
● Цифр.
►
●●TV
TVВисокогов.
Високогов.
1
• Нулиране
аудио изход : PCM
►
● Цифр.
OK
: Стандар
Стандар
Ста
д ртно
►
● Режи
Режим
Режим
159
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
DTV AUDIO SETTING (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Когато във входящия сигнал съществуват различни аудио типове, тази функция позволява да
изберете желания от вас звук.
Звук
Прем.
● Режи
Режим
Режим
на звуука
Звук
OK
: Ста
Стандар
Стандар
д ртно
Прем.
● Режи
Режим
Режим
на звуука
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
Високогов.
: Вкл.
Настройкана
назвука
звуказа
заDTV
DTV
●●Настройка
1
2
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
160
3
● Цифр.
● TV
Авто
: :Авто
►
● TV
• Нулиране
аудио изход : PCM
аудио изход : PCM
Високогов.
: Вкл.
● Настройка на звука за DTV
Автоматично
Автоматично
►
• Нулиране
● Цифр.
OK
: Ста
Стандар
Стандар
д ртно
HE-AAC
Dolby Digital+
Dolby Digital
: :Авто
Авто
MPEG
Изберете Звук.
Изберете Настройка на звука за DTV.
Изберете Автоматично, HE-AAC, Dolby
Digital +, Dolby Digital или MPEG.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
• • Автоматично: автоматично се генерира в следната последователност HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG. (С изключение на Италия)
Автоматично: автоматично се генерира в следната последователност HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital. (само в Италия)
• HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital, MPEG: позволява на потребителите да изберат
желания от тях тип аудио.
ex) Ако изберете MPEG, изходящият формат винаги ще е MPEG.
Ако форматът MPEG не се поддържа, на негово място ще бъде орпеделен друг тип аудио.
• Вижте стр. от 167 до 168 (избор на език на звука)
ИЗБЕРЕТЕ "ЦИФР. АУДИО ИЗХОД"
Тази функция ви позволява да изберете предпочитания от вас Цифр. аудио изход.
Ако съществува опция Dolby Digital, изборът на "Автоматично" в менюто "Цифр. аудио изход" ще
зададе SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) изходен формат на Dolby Digital.
Ако в менюто на Цифр. аудио изход бъде избрана опция "Автоматичен", без да е наличен режим
dolby digital, SPDIF форматът ще бъде PCM(Модулиране с пулсиращ код).
Дори ако в канала, който излъчва Dolby Digital Audio са избрани езици както за Dolby Digital, така
и аудио, ще се възпроизвежда само Dolby Digital.
Прем.
● Режи
Режим
Режим
на звуука
Звук
OK
: Стандар
Стандар
Ста
д ртно
Прем.
● Режи
Ре м
• Непрекъснат звук: Изкл.
на
а зву
звуука
а
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти50
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове 50
• Нулиране
● TV
Високогов.
● Настройка
1
3
● Цифр.
: Вкл.
на звука за DTV
● TV
: Авто
аудио изход : :PCM
PCM
Високогов.
● Настройка
: Вкл.
на звука за DTV
Автоматично
PCM
PCM
: Авто
Произведено по лиценз от
Dolby Laboratories. “Dolby и
двойният символ "D" са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Изберете Звук.
Изберете Цифр. аудио
изход.
• Съществува възможност в HDMI режим
някои DVD плейъри да не генерират SPDIF
звук. В този момент настройте звука на
цифровия аудио режим на DVD плейъра в
PCM. (в HDMI Dolby Digital Plus не се поддържа).
Изберете Автоматично или
PCM.
Елемент
Аудио вход
Цифров аудио
изход
Автоматично
(Високоговорител вкл.)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Auto(Speaker Off)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Всички
PCM
PCM
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
2
• Нулиране
►
аудио изход : :PCM
PCM
►
● Цифр.
OK
: Ста
С андар
дар
ртно
о
►
Звук
161
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
НУЛИРАНЕ НА ЗВУКА
Настройките на избрания режим на звука се възстановяват на фабрично заложените си стойности.
Звук
Прем.
● Режи
Режим
Режим
на звуука
: Ста
Стандар
Стандар
д ртно
ртно
Високогов.
2
3
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
4
на звуука
OK
: Ста
Стандар
Стандар
д ртно
ртно
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Високи честоти50
• Високи честоти
Всички50аудио настройки ще бъдат нулирани.
• Ниски тонове 50
• Ниски тонове
50 ли да продължите?
Искате
?
● Цифр.
: Вкл.
на звука за DTV
• Нулиране
►
аудио изход : PCM
● Настройка
1
● Режи
Режим
Режим
►
● TV
Прем.
• Непрекъснат звук: Изкл.
• Нулиране
● Цифр.
Звук
OK
● TV
: Авто
аудио изход : PCM
Високогов.
● Настройка
Да
Не
: Вкл.
на звука за DTV
: Авто
Изберете Звук.
Изберете Нулиране.
Изберете Да.
Връща зададената стойност в начално състояние.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
162
АУДИО ОПИСАНИЕ (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Тази функция е предназначена за слепи хора, която освен основния звук осигурява и обяснителни аудио бележки, които описват текущото действие в телевизионна програма.
Ако изберете да включите описание на аудио, основния звук и аудио описанието ще се осигуряват единствено за онези програми, които имат включени описания за аудио.
Променя силата на звука на описанието на аудио
Чува се бипване, когато е избрана програма с инфорамация за описанието на аудио.
Сила на звука
Бипване
ОПЦИЯ
● Език
(Език)
● Страна
: Великобритания
● Индикатор
2
3
Прем.
OK
(Език)
● Страна
: Великобритания
Труден за чуване(
за работа
Изкл.
● Индикатор
за работа
Аудио описание
● Фабрично
нулиране
● Фабрично
нулиране
• Сила на звука
● Задаване
На ID
:1
● Задаване
На ID
• Звуков сигнал
● Настройка на режим
: Използване у дома
● Настройка на режим
: Използване у дома
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
бласт
бласт
ластер
ер
)
●● Помощ за лица с увреждания
►
●● Помощ за лица с увреждания
1
ОПЦИЯ
OK
►
● Език
Прем.
бласт
бласт
ластер
ер
:1
◄
0
Вкл.
-
►
+
Изкл.
Затваряне
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете "Помощ за лица с
увреждания".
Изберете Описание на
аудио.
4
5
Изберете Сила на звука или
Бипване.
Направете желаните настройки.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
Настройка на силата на звука на описанието за аудио при избор да
е включено
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
163
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
I/II
СТЕРЕО/ДВОЙНО ПРИЕМАНЕ (САМО В АНАЛОГОВ РЕЖИМ)
Когато е избрана определена програма, информацията за звука за този канал се извежда с
номера на програмата и името на канала.
1
Изберете Aудио или Език
на звука.
2
Изберете изходящ звук.
Излъчване
MONO
Stereo
STEREO
Dual
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
164
На екрана
Mono
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■ Избор на моно звук
Ако стерео сигналът е слаб при стерео настройки, можете дас преминете на моно. При моно
режим яснотата на звука се подобрява.
■ Избор на езици за излъчване в двуезичен вариант
Ако дадена програма се приема на два езика (двуезична), можете да превключите на режими
DUAL I, DUAL II или DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
Излъчва основния език на излъчване до високоговорителите.
Излъчва втория език на излъчване до високоговорителите.
Изпраща по един език до всеки от високоговорителите.
NICAM ПРИЕМАНЕ (САМО В АНАЛОГОВ РЕЖИМ)
Ако телевизорът е снабден с приемник за NICAM, това означава, че може да приема висококачествен NICAM (Near Instantaneous Companding аудио Multiplex) цифров звук.
Звукът може да бъде избран съобразно с типа на полученото съдържание.
1
Когато се получи NICAM моно, можете да изберете NICAM МОНО или FM МОНО.
2
Когато се получи NICAM стерео, можете да изберете NICAM STEREO или FM МОНО.
Ако стерео сигналът е слаб, превключете на FM МОНО.
3
Когато се получи NICAM dual, можете да изберете NICAM DUAL I, NICAM DUAL II или
NICAM DUAL I+II или FM MОНО.
ИЗБЕРЕТЕ ТИП ЗВУК ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ
Изберете изходящ звук.
L+R: аудио сигналът от аудио входа L се изпраща до левия високоговорител, а аудио
сигналът от аудио входа R се изпраща до десния високоговорител.
L+L: аудио сигналът от аудио входа L се изпраща до левия и десния високоговорител.
R+R: аудио сигналът от аудио входа R се изпраща до левия и десния високоговорител.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
В режими AV, Компонент, RGB и HDMI можете да изберете изходящ звук за високоговорителите вляво и вдясно.
165
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК НА ЕКРАННО МЕНЮ / СТРАНА
При първото включване на телевизора на екрана му се появява менюто на ръководството за
инсталация.
1
2
Изберете избраният от вас език.
Изберете своята страна. (с изключение на 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**)
* Ако искате да промените избора на език/страна
1
2
3
4
5
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
166
Изберете ОПЦИЯ.
1
Изберете Език(Език).
2
Изберете Език на менюто
(Language).
3
Изберете желаният от вас език.
4
Запишете.
5
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Страна.
Изберете своята
страна.
Изберете Да или Не.
Запишете.
(с изключение на 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**,
42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**,
32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**,
50/60PK99**, 50/60PX99**)
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
БЕЛЕЖКА
► Ако не завършите настройката на ръководството за инсталация, като натиснете бутона НАЗАД
или ако не получавате отговор от OSD (екранния дисплей), менюто на инсталацията ще се появява
непрекъснато, докато тя завърши, независимо кога ще се включи телевизорът.
► Ако изберете грешна локална страна, е възможно телетекстът да не се появява правилно на екрана
и да възникнат някои други проблеми по време на работата с телетекста.
► CI (общият интерфейс) функцията може да не може да се изпълни съобразно местни условия на
разпространение.
► Бутоните за управление на DTV режимаможе да не функционират изправно съобразно местни условия на разпространение.
► В страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на цифровото разпространение, някои DTV
функции може да не работят в зависимост от местните условия на разпространение.
► Настройката за страната "UK" трябва да се активира единствено във Великобритания.
► Ако настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат налични европейски наземни програми за
цифрово стандартно разпространение , но някои DTV функции може да не работят изправно.
ИЗБОР НА ЕЗИК
Аудио функцията позволява да изберете предпочитания от вас език.
Ако за избрания език не се излъчват аудио данни, ще се пусне звук на езика по подразбиране.
При излъчване на субтитри на два или повече езика използвайте функцията за субтитриране.
Ако за избрания език не се излъчват субтитри, ще се пуснат субтитри на езика по подразбиране.
Когато езиците, които сте избрали за Audio Language (Аудио език), Subtitle Language (Език на
субтитрите) и Text Language не се поддържат може да изберете език във вторична категория.
В цифров режим използвайте функцията за език на текста, когато в него се излъчват два или повече
езика. Ако за избрания език не се излъчват телетекст, ще се пусне страницата на текста на езика по
подразбиране.
1
2
3
4
Изберете Език(Език).
Изберете Език на звука, Език на
субтитри или Език на текст(с
изключение на Великобритания).
Изберете желаният от вас език.
1
2
3
4
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете "Помощ за лица с
увреждания".
Изберете опция "Труден за
чуване"( ).
Изберете Вкл. или Изкл.
Запишете.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
5
Изберете ОПЦИЯ.
167
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
OSD информация за аудио език
< Избор на език за аудио >
► Когато се излъчват два или повече езика, можете да
изберете езика за аудио.
1
2
Дисплей
N.A
Състояние
Не е налично
MPEG аудио
Dolby Digital аудио
Аудио за “Потискане на визуални
настройки”
Изберете Aудио или Език
на звука.
Аудио за “Потискане на слушане”
Dolby Digital Plus аудио
HE-AAC аудио
Изберете аудио език.
< Избор на език за субтитри >
► Когато се излъчват два или повече езика, можете да
изберете езика на субтитрите от бутона СУБТИТРИ на
дистанционното управление.
► Натиснете бутона
за избор на езика на субтитрите.
OSD информация за езика на субтитрите
Дисплей
N.A
Състояние
Не е налично
Субтитри на телетекст
Субтитри за опция “Труден за
чуване”
- Звукът за аудио/субтитрите могат да се изведат в по-опростен вид с излъчване на 1 до 3 знака от
доставчика на услугата.
- Когато избирате допълнителна опция Аудио (Аудио за “Потискане на визуални опции/слушане”),
телевизорът може да изведе част от основния аудио звук.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА
168
НАСТРОЙКА НА ЧАСА
НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК
След като получи цифров сигнал в режим Aвтоматичен, часовникът се настройва автоматично.
Можете да настроите часовника и ръчно в Ръчен режим.
Преди да използвате функцията за включване/изключване на таймера, трябва да сте настроили
часа правилно.
Часът на телевизора се настройва въз основа на информацията за изместване на времето в
часовите зони и GMT (Средно време по Гринуич), което се получава заедно с излъчвания сигнал, при което часът се настройва автоматично от цифровия сигнал.
Когато името на града се промени в Час. зона, може да смените часа с 1 час.
Час. зона може да се смени в режим Авто.
ВРЕМЕ
Прем.
ВРЕМЕ
OK
Прем.
● Часовник
►
● Часовник
● Време
изкл.
: Изкл.
● Време
изкл.
● Време
вкл.
: Изкл.
● Време
вкл.
: Изкл.
● Таймер
● Таймер
за сън
за сън
OK
OK
◄Прем.
Автоматичен
: Изкл.
Дата
3
: Изкл.
Месец
Мар.
: Изкл.
Година
2008
Час
16
Минута
09
Часова зона
►
Лондон
GMT
Затваряне
1
2
Изберете Часовник.
Изберете Автоматичен
или Ръчен.
4
Изберете опция за година,
месец, дата, час или часова зона.
5
Настройте опция за година,
месец, дата, час или часова зона.
Часова зона
Магадан, Камчатка
Владивосток
Якутск
Иркутск
Красноярск
Омск
Екатерининбург
Москва, Самара
Калининград
Тази таблица изобразява часовата зона с 9
области в Русия, а когато потребителят
избере часовата зона за своята област, тя
автоматично настройва часа за
съответното място.
НАСТРОЙКА ЗА ЧАС
3
Изберете ЧАС.
Но макар че потребителят е избрал своята
област, ако не се осигурява изместване на
локалното време от излъчващата станция
или ако информацията за дадения район
не съответства, потребителят може да
избере опцията "Изместване" от часовата
зона, за да настрои точния час.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
169
НАСТРОЙКА ЗА ЧАС
НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ
Функцията за автоматично изключване автоматично прехвърля телевизора в режим на готовност
в предварително определеното време.
Два часа след като телевизорът е включен чрез функцията за включване, той автоматично преминава обратно към режим на готовност, освен ако не бъде натиснат бутон.
Функцията за изключване на часа е с приоритет пред функцията за включване на часа, ако и
двете са настроени едновременно.
За да работи функцията за включване на часа е необходимо телевизорът да е в режим на
готовност.
ВРЕМЕ
Прем.
ВРЕМЕ
OK
● Часовник
изкл.
● Часовник
: Изкл.
● Време
● Време вкл.
: Изкл.
● Време вкл.
● Таймер
: Изкл.
►
за сън
►
● Време
Прем.
изкл.
● Таймер
за сън
OK
1 март 2007 г. 16:09 ч.
: Изкл.
Повторение ◄
Изкл.
: Изкл.
Час
00
: Изкл.
Минута
00
Вход
►
Антена
Програма
TV1
Сила на звука
30
Затваряне
1
2
3
НАСТРОЙКА ЗА ЧАС
4
5
6
• За да откажете функцията Вкл./Изкл. на
Изберете ЧАС.
Изберете Час на изкл. или
Час на вкл.
Изберете Повтаряне.
Изберете Изкл., Веднъж,Всеки ден,
Понеделник ~ Петък, Понеделник. ~
Събота, Събота ~ Неделя или
Неделя.
Настройте часа.
часа, изберете Изкл.
• Само за функция за включване на часа
1
2
3
4
Изберете Вход.
Изберете вход.
Настройте програмата.
Настройте силата на звука при
включване.
Настройте минутите.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
170
НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР ЗА СЪН
Не е необходимо на всяка цена да помните, че трябва да изключите телевизора преди да си
легнете.
Таймерът за сън автоматично превключва телевизора в режим на готовност след изтичане на
предварително определен период от време.
1
2
Изберете таймера за сън.
Изберете Изкл., 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 или 240
мин.
• Kогато изключите телевизора, предварително настроения тай-
мер за сън се анулира.
• Можете да настроите таймера за сън и от менюто ЧАС.
НАСТРОЙКА ЗА ЧАС
171
РOДИTEЛCКИ КOHTPOЛ/KATEГOPИИ
НАСТРОЙВАНЕ НА ПАРОЛА И СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
Въведете паролата, натиснете ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ от дистанционното управление.
Ако сте избрали Франция като Страна, паролата няма да бъде ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, а ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Ако сте избрали Франция като Страна, паролата не може да се зададе като ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ако даден канал е заключен, въведете паролата, за да го отключите временно.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Прем.
3
РОДИТЕЛСКИ
ТРОЛ /
ОЦЕНКИ
КОН-
172
4
5
● Система за заключване
на програма
: :Изкл.
Изкл.
● Блокиране
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
2
►
● Parental
Прем.
● Parental
на входа
● Заключване
Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
Изберете Система на заключване.
Изкл.
Изкл.
на програмаВкл.
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
на клавиатурата : Изкл.
OK
парола
►
: :Изкл.
Изкл.
● Блокиране
● Заключване
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Настройка
● Система за заключване
1
OK
парола
►
● Настройка
на входа
на клавиатурата : Изкл.
• Ако забравите паролата си, натиснете
‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ от дистанционното управление.
Изберете Вкл.
Изберете паролата.
Въведете 4-цифрена парола.
Непременно запомнете този номер!
За да потвърдите паролата, я въведете повторно.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
БЛОКИРАНЕ НА ПРОГРАМА
Блокирайте всяка програма, която не желаете вие или децата ви да гледат.
Може да използвате тази функция и в Система за заключване ”Вкл.”.
За да гледате отново блокирана програма, въведете паролата.
Промяна на програма Предпочитана Група :
РАДИО
DTV
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Настройка
● Система
Прем.
OK
парола
заключване
: Вкл.
● Блокиране
● Parental
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
▼
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
● Заключване
на програма
Стр. 1/1
C
на входа
на клавиатурата : Изкл.
Пропускане Промяна
Навигация
P
Смяна на страница
Предишно
Предишно
или
Промяна на програма Предпочитана Група :
Кабелна DTV
Стр. 1/1
C
Кабелно радио
Кабелна TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Пропускане Промяна
Навигация
P
Смяна на страница
Предишно
Предишно
1
Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
3
4
Изберете Система на заключване.
Изберете Закл. Прогр..
Въведете Закл. Прогр..
5
ЖЪЛТО
Избор на програмата, която желаете да заключите.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
/
ОЦЕНКИ
2
173
РOДИTEЛCКИ КOHTPOЛ/KATEГOPИИ
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)
Тази функция работи в съответствие с информация от излъчващия канал. Затова сигналът не
разполага с точната информация, тази функция не е активна.
За да получите достъп до това меню, е необходима парола.
Този набор настройки се програмира с цел да запомните на коя опция е настроено последно,
дори ако изключите.
Предпазва децата от гледане на определени телевизионни канали, предназначени за възрастни
съобразно определените ограничения.
За да гледате отново блокирана програма, въведете паролата.
Спецификациите са различни според държавата.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Настройка
● Система
Прем.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
OK
парола
● Настройка
заключване
● Блокиране
: Вкл.
● Заключване
заключване
OK
Разблокиране: позволява
всички програми
▲
: Вкл.
12 и повече години
14 и повече години
на входа
15 и повече години
● Заключване на клавиатурата : Изкл.
16 и повече години
14 и повече години
● Блокиране
▲
●● Parental
Parental Guidance
Guidance:: Blocking
Blocking Off
Off
▼
на входа
▼
● Блокиране
на клавиатурата : Изкл.
Програми за лица на 18 годишна
възраст и повече ще бъдат блокирани
▲
12 и повече години
на програма
▲
13 и повече години
на програма
●● Parental
Parental Guidance
Guidance:: Blocking
Blocking Off
Off
● Блокиране
● Система
Прем.
парола
13 и повече години
15 и повече години
16 и повече години
17 и повече години
17 и повече години
18 и повече години
18 и повече години
Разблокиране
(с изключение на
Франция)
1
2
РОДИТЕЛСКИ
ТРОЛ /
ОЦЕНКИ
КОН-
174
3
4
(само във Франция)
Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
Изберете Система на заключване.
Изберете Препоръчителен родителски контрол.
Направете необходимите настройки.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
БЛОКИРАНЕ НА ВЪНШНИЯ ИЗХОД
Позволява ви да блокирате вход.
Може да използвате тази функция и в Система за заключване ”Вкл”.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Настройка
● Система
Прем.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
OK
парола
● Настройка
заключване
: Вкл.
● Блокиране
● Parental
на програма
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
● Заключване
● Система
на входа
● AV1 Прем.
парола
заключване
●
Guidance
: Blocking Off
● RGB
● Блокиране на входа
● HDMI1
● Заключване на клавиатурата : Изкл.
● HDMI2
▲
▼
на клавиатурата : Изкл.
3
5
Изкл.
▲
▼
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Затваряне
Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
Изберете Система на заключване.
Изберете Блокиране на вход.
Изберете вход.
Изберете Вкл. или Изкл.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
/
ОЦЕНКИ
4
►
Изкл.
● Parental
● HDMI4
2
Изкл.
Изкл.
: Вкл.
● Блокиране наКомпонентен
програма
● HDMI3
1
OK◄
● AV2
175
РOДИTEЛCКИ КOHTPOЛ/KATEГOPИИ
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ
Тази функция може да се използва за предотвратяване на неоторизирано гледане, като се
заключат органите за управление на предния панел, така че да се използва само с дистанционното управление.
Този телевизор е програмиран да помни коя опция е била последно зададена преди изключване.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
● Система
Прем.
● Настройка
за заключване
: Изкл.
● Блокиране
● Parental
РОДИТЕЛСКИ
ТРОЛ /
ОЦЕНКИ
КОН-
176
за заключване
● Parental
: Изкл.
Изберете Заключване на
клавишите.
Изберете Вкл. или Изкл.
на програма
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
OK
● Заключване на клавиатурата
на входа
Изкл.
: :Изкл.
Изкл.
Изкл.
►
3
: Изкл.
Изкл.
Прем.
парола
● Блокиране
на входа
● Заключване
клавиатурата :
● Заключване
нана
клавиатурата
2
● Система
на програма
Guidance: Blocking Off
● Блокиране
1
ЗАКЛЮЧВАНЕ
OK
парола
►
● Настройка
Вкл.
• При функция Заключване на клавишите в пози-
ция ‘Вкл.’, ако телевизорът е изключен, натисне/ I, ВХОД, P
бутона на телевизора
те
или ЧИСЛО
или бутоните ЗАХРАНВАНЕ, P
от дистанционното управление, при което наборът функции ще бъде активиран.
• При функцията Заключване на клавишите
включена, съобщението на дисплея ‘
Заключване на клавишите включено ’ се появява на екрана, ако нито един бутон не бъде
натиснат, докато гледате телевизора.
• Когато се изведе друг OSD, функцията ‘
Заключване на клавишите включено ’ няма да
функционира.
• За да се върнете към нормалния телевизионен режим, натиснете бутона МЕНЮ/ИЗХОД.
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете
бутона НАЗАД.
TELETEXT
Тази функция не се предлага във всички държави.
Телетекстът е услуга, която се излъчва безплатно от повечето телевизионни канали и така предоставя актуална информация относно новини,
времето, програмата на телевизията, цени на акции и много други теми.
■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.
Декодерът на телетекста на този телевизор поддържа системите SIMPLE,
TOP и FASTEXT. SIMPLE (стандартен текст) се състои от номерата на
страниците, които изберете с директно въвеждане на съответния номер
на страница. TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, позволяващи
бърз и лесен избор на информация от телетекста.
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да преминете към телетекста, натиснете бутона TEКСТ. Началната
страница на последната прегледана страница се появява на екрана.
Номерата на две страници, името на телевизионния канал и час и дата се
появяват в заглавния ред на екрана. Номерът на първата страница обозначава избора ви, а вторият посочва текущо изведената страница.
За да изключите телетекста, натиснете бутона TEКСТ. Връща се предишния режим.
SIMPLE ТЕКСТ
■ Избор на страница
1
2
Въведете номера на желаната от вас страница във вид на трицифрено число, като използвате бутоните с ЧИСЛА. Ако докато избирате натиснете грешно число, трябва да въведете и
трите цифри и след това да въведете отново верния номер на страницата.
Бутонът P
може да се използва за избор на предишната или следващата страница.
ТЕЛЕТЕКСТ
177
ТЕЛЕТЕКСТ
TOP ТЕКСТ
Ръководството на потребителя представя четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в найдолната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото полет обозначава следващия блок.
■ Избор на блок / група / страница
С помощта на синия бутон можете да преминавате от един блок в друг.
2 С помощта на жълтия бутон можете да преминете на следващата група с автоматично прех
върляне на следващия блок.
3 С помощта на зеления бутон можете да преминете на следващата съществуваща страница с
автоматично прехвърляне на следваща група.
44 Можете да използвате и бутона P .
С червения бутон се връщате на предишния си избор. Можете да използвате и бутона P .
1
■ Избор на пряка страница
Както в режима на системата за телетекст "SIMPLE", можете да изберете страница, като я
въведете във вид на трицифрено число чрез бутоните "ЧИСЛА" в режим "НАЙ-ГОРЕ".
FASTEXT
Страниците с телетекст са с цветна идентификация по края на екрана и се избират с натискане
на бутона в съответния цвят.
■ Избор на страница
1
2
ТЕЛЕТЕКСТ
178
3
4
Натиснете бутона T.OPT и след това с помощта на бутона
изберете менюто
. Показва
се индексната страница.
Можете да изберете страниците, които са с цветна идентификация по края на екрана с бутони в съответния цвят.
Както в режима на системата за телетекст "SIMPLE", можете да изберете страница, като я
въведете във вид на трицифрено число чрез бутоните "ЧИСЛА" в режим "FASTEXT".
Бутонът P
може да се използва за избор на предишната или следващата страница.
СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ НА ТЕЛЕТЕКСТА
■ Натиснете знака T. OPT бутона и след това използвайте бутона
, за да изберете
менюто Текст опция.
■ Във Великобритания (в цифров режим, бутонът T. OPT не е активен.
Опции за текст
■ Индекс
Избирате всяка от индексните страници.
Индекс
Време
Задържане
Разкриване
■ Време
Актуализиране
Затваряне
Когато гледате дадена телевизионна програма When viewing a телевизионна
програма, изберете това меню, ако искате да виждате информация за часа в
горния десен край на екрана.
В режим на телетекст натиснете този бутон, за да изберете номер на допълнителна страница.
Номерът на допълнителната страница се появява в долната част на екрана. За да задържите или
промените допълнителната страница, натиснете бутоните ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН,< > или ЧИСЛОВИТЕ
КЛАВИШИ.
■ Задържане
Спира автоматичната смяна на страниците, която се появява, ако страница от телетекста се
състои от 2 или повече допълнителни страници. Броят допълнителни страници и показаната в
момента допълнителна страница обикновено се показва на екрана под часа. Ако изберете това
меню, символът за спиране се появява в горния ляв край на екрана, а автоматичната смяна на
страниците не е активна.
■ Разкриване
Изберете това меню, за да изведете скрита информация от типа на решения на загадки или
пъзели.
■ Актуализиране
Показва картината на телевизора на екрана, като същевременно изчаква нова страница от
телетекста. Дисплеят се появява в горния ляв край на екрана. След като актуализираната страница вече е достъпна, дисплеят ще приеме съответния номер на страница. Изберете това меню
отново, за да прегледате актуализираната страница на телетекста.
ТЕЛЕТЕКСТ
179
ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ
Тази функция е активна единствено във Великобритания и Ирландия.
Телевизорът ви осигурява достъп до цифров телетекст, значително подобрен в различни аспекти като текст, графични изображения и др.
Цифровият телетекст има достъп до специфични услуги, свързани с него и такива, които излъчват цифров телетекст.
ТЕЛЕТЕКСТ В ОБХВАТА НА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ
1
2
3
натиснете числовия бутон или знака P
за да изберете цифрова услуга, която
излъчва цифров телетекст.
,
Следвайте индикациите на цифровия телетекст и се придвижете на следващата стъпка, като натиснете бутон TЕКСТ, OK,
, ЧЕРВЕНО, ЗЕЛЕНО, ЖЪЛТО, СИНЬО или
ЧИСЛО и т.н.
За да промените опциите за услугата
цифров телетекст, изберете различна услуга
чрез числовите бутони или бутон P
.
ТЕЛЕТЕКСТ В ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ
ЦИФРОВ
ТЕКСТ
ТЕЛЕ-
180
1
Натиснете числовия бутон или знака P
за да изберете определена услуга, която
излъчва цифров телетекст.
2
За да преминете на телетекста, натиснете
бутона TЕКСТ или цветните бутони.
3
Следвайте индикациите на цифровия телетекст
и се придвижете на следващата стъпка, като
натиснете бутон OK,
, ЧЕРВЕНО,
ЗЕЛЕНО, ЖЪЛТО, СИНЬО или ЧИСЛО и т.н.
4
За да изключите цифровия телетекст и да
се върнете на режим на гледане на телевизия, натиснете бутона TEКСТ или цветния
бутон.
,
Някои услуги може да ви позволяват достъп
до текстови услуги чрез натискане на бутона ЧЕРВЕНО.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Телевизорът не работи правилно.
Дистанционното
управление
не работи
Захранването е преустановено
внезапно
■ Проверете дали между телевизора и дистанционното управление
няма някакво препятствие, предизвикващо смущения. Уверете се, че
насочвате дистанционното управление директно към телевизора.
■ Проверете дали батериите са поставени с правилно насочване на
клемите им (+ към +, - към -).
■ Поставете новите батерии.
■ Настроен ли е таймерът за сън?
■ Проверете настройките на захранването. Възниквали ли са смущения в захранването?
■ Ако телевизорът е включен и след това няма никакъв входящ сигнал,
той автоматично ще се изключи след 15 минути.
Видео функционалността не работи
Липсват картина и
звук
■ Проверете дали телевизорът е включен.
■ Опитайте да включите друг канал. Възможно е проблемът да е в
излъчването.
■ Захранващият кабел директно в електрическата мрежа ли е включен?
■ Проверете насочеността на антената и/или местоположението й.
■ Изпробвайте електрическата мрежа, като включите друг телевизор в
същия контакт.
Картината бавно се
възстановява
след включване
■ Това е нормално, изображението е с изключен звук, докато телевизорът стартира. Ако картината не се появи до пет минути, потърсете
съдействие от местния сервизен център.
Никакъв или влошен
цвят
или картина
■ Настройте цвета от опциите на менюто.
■ Оставете достатъчно разстояние между телевизора и VCR.
■ Опитайте да включите друг канал. Възможно е проблемът да е в
излъчването.
■ Правилно ли са включени видео кабелите?
■ Активирайте всички функции, необходими за възстановяване яркостта на картината.
в образите
Няма картина
при включване на
HDMI
■ Проверете дали HDMI кабелът е високоскоростен HDMI кабел.
Ако HDMI кабелът не е високоскоростен HDMI кабел, на екрана ще се
появи трептене. Използвайте високоскоростен HDMI кабел.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Трептене на хоризонтални/вертикални
■ Проверете за наличие на локални смущения, например електрически
ленти
уред или инструмент.
или картината
■ Програмата или каналът по кабелната телевизия среща проблеми,
включете друга програма.
Слабо приемане на
■ Сигналът на програмата е слаб, преместете антената, за да може да
някои канали
приемате програми с по-слаб сигнал.
■ Проверете за възможни източници на смущения.
Линии или черти
■ Проверете антената (променете мястото на антената).
181
ПРИЛОЖЕНИЕ
Аудио функционалността не работи
+ или -.
■ Натиснете бутона
■ Не се чува звук? Натиснете бутона "БЕЗ ЗВУК".
Картината е в ред, но
■ Опитайте да включите друг канал. Възможно е проблемът да е в
няма звук
излъчването.
■ Правилно ли са включени аудио кабелите?
Няма звук от единия
от
■ Настройте Баланс от опциите на менюто.
високоговорителите
Необичаен звук от
■ Промяна във влажността на околната среда или температурата може
да доведе до възникване на необичаен шум при включване или
вътрешността на
изключване на телевизора и не е признак за проблем в телевизора.
телевизора
Няма звук при включ- ■ Проверете дали HDMI кабелът е високоскоростен HDMI кабел.
■ Проверете USB кабел с версия над 2.0.
ване на HDMI или
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
USB
Съществува проблем в
с компютър)
Сигналът е извън
■
обхват
(невалиден формат) ■
Вертикална мента
или черта
■
фонов и хоризонтален шум и неправилна позиция
Цветът на екрана не ■
е устойчив или е
■
само един
режим на работа с компютър. (прилага се само режим на работа
Регулирайте резолюцията, хоризонталната или вертикалната честота.
Проверете източника на данни.
С помощта на опциите за автоматично конфигуриране или настройване на часа, фазата или H/V позицията. (Oпция)
Проверете сигнала на кабела.
Преинсталирайте PC видео картата.
Съществува проблем с настройките на КАРТИНАТА.
Ако потребителят
промени настройките
■ Това означава, че в момента телевизорът е настроен на режим Демо
на картината, телевив магазина. За да превключите на режим Използване у дома, е
зорът автоматично се
необходимо да направите следното: От менюто на телевизора избевръща обратно на
рете OПЦИЯ -> Изберете режим Настройка -> Изберете
първоначалните
Използване у дома. С това завършихте преминаването към режим
настройки след опреИзползване у дома.
делен период от
време.
ПРИЛОЖЕНИЕ
182
ПОДДРЪЖКА
Можете да предотвратите първоначалните неизправности. Внимателното и редовно почистване
могат да удължат живота на новия ви телевизор.
ВНИМАНИЕ: непременно изключвайте телевизора и изваждайте щепсела от контакта му преди
да започнете да го почиствате.
Почистване и екран
1
Добър начин да предпазвате екрана от прах е да навлажните мека кърпа в смес от хладка
вода и лек омекотител или препарат за миене на домакински съдове. Изстискайте кърпата, докато стане почти суха и след това забършете екрана с нея.
2
Не оставяйте никаква излишна вода по екрана. Преди да включите телевизора, оставете
всякакви следи от вода и влага да изсъхнат.
Почистване на шкафа
■ За да отстраните замърсявания или прах, забършете шкафа с мека, суха, немъхната кърпа.
■ Не използвайте мокра кърпа.
Продължително отсъствие
ВНИМАНИЕ
► Ако предстои да оставите телевизора си неактивен продължително време (например по време на
ваканция), изключете захранващия кабел, за да предотвратите евентуални повреди от появили се
мълнии или пренапрежение на тока.
ПРИЛОЖЕНИЕ
183
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
32LE5500-ZA / 32LE550N-ZA
32LE5800-ZA / 32LE5900-ZA
32LE5510-ZB / 32LE551N-ZB
32LE5810-ZB / 32LE5910-ZB
със стойка
784,6 мм x 558,1 мм x 221,0 мм
784,6 мм x 558,1 мм x 221,0 мм
без стойка
784,6 мм x 499,5 мм x 39,9 мм
784,6 мм x 499,5 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
12,7 кг
10,5 кг
12,7 кг
10,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
37LE5***
37LE5500-ZA / 37LE550N-ZA
37LE5800-ZA / 37LE5900-ZA
37LE5510-ZB / 37LE551N-ZB
37LE5810-ZB / 37LE5910-ZB
със стойка
905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
без стойка
905,0 мм x 568,0 мм x 39,9 мм
905,0 мм x 568,0 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
15,6 кг
12,8 кг
15,6 кг
12,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
32LE5***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
184
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LE5500-ZA / 42LE550N-ZA
42LE5800-ZA / 42LE5900-ZA
42LE5510-ZB / 42LE551N-ZB
42LE5810-ZB / 42LE5910-ZB
със стойка
1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
без стойка
1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм
1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
19,5 кг
16,7 кг
19,5 кг
16,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
47LE5***
47LE5500-ZA / 47LE550N-ZA
47LE5800-ZA / 47LE5900-ZA
47LE5510-ZB / 47LE551N-ZB
47LE5810-ZB / 47LE5910-ZB
със стойка
1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм
1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм
без стойка
1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм
1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
22,9 кг
19,6 кг
22,9 кг
19,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
42LE5***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
185
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
55LE5500-ZA / 55LE550N-ZA
55LE5800-ZA / 55LE5900-ZA
55LE5510-ZB / 55LE551N-ZB
55LE5810-ZB / 55LE5910-ZB
със стойка
1306,0 мм x 867,0 мм x 328,0 мм
1306,0 мм x 867,0 мм x 328,0 мм
без стойка
1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм
1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм
със стойка
без стойка
34,5 кг
28,8 кг
34,5 кг
28,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LX6***
47LX6***
42LX6500-ZD / 42LX650N-ZD
42LX6800-ZD / 42LX6900-ZD
47LX6500-ZD / 47LX650N-ZD
47LX6800-ZD / 47LX6900-ZD
със стойка
1016.0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм
без стойка
1016.0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм
1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
19,5 кг
16,7 кг
22,9 кг
19,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
55LE5***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
186
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
32LE7500-ZA / 32LE750N-ZA
32LE7800-ZA / 32LE7900-ZA
32LE7510-ZB / 32LE751N-ZB
32LE7810-ZB / 32LE7910-ZB
със стойка
786,4 мм x 556,2 мм x 221,0 мм
786,4 мм x 556,2 мм x 221,0 мм
без стойка
786,4 мм x 500,4 мм x 39,9 мм
786,4 мм x 500,4 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
14,8 кг
11,7 кг
14,8 кг
11,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
37LE7***
37LE7500-ZA / 37LE750N-ZA
37LE7800-ZA / 37LE7900-ZA
37LE7510-ZB / 37LE751N-ZB
37LE7810-ZB / 37LE7910-ZB
със стойка
907,4 мм x 628,3 мм x 269,8 мм
907,4 мм x 628,3 мм x 269,8 мм
без стойка
907,4 мм x 569,0 мм x 39,9 мм
907,4 мм x 569,0 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
18,8 кг
14,7 кг
18,8 кг
14,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
32LE7***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
187
ПРИЛОЖЕНИЕ
42LE7***
42LE7500-ZA /
42LE750N-ZA /
42LE7800-ZA /
42LE7900-ZA
42LE7510-ZB /
42LE751N-ZB /
42LE7810-ZB /
42LE7910-ZB
42LE7300-ZA /
42LE730N-ZA /
42LE7380-ZA /
42LE7390-ZA
със стойка
1018,2 мм x 692,5 мм x 269,8 мм
1018,2 мм x 692,5 мм x 269,8 мм
1009,2 мм x 694,5 мм x 286,5 мм
без стойка
1018,2 мм x 630,7 мм x 29,3 мм
1018,2 мм x 630,7 мм x 29,3 мм
1009,2 мм x 629,7 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
23,2 кг
19,1 кг
23,2 кг
19,1 кг
25,5 кг
21,0 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
47LE7***
47LE7500-ZA /
47LE750N-ZA /
47LE7800-ZA /
47LE7900-ZA
47LE7510-ZB /
47LE751N-ZB /
47LE7810-ZB /
47LE7910-ZB
47LE7300-ZA /
47LE730N-ZA /
47LE7380-ZA /
47LE7390-ZA
със стойка
1128,6 мм x 758,5 мм x 284,4 мм
1128,6 мм x 758,5 мм x 284,4 мм
1119,6 мм x 757,1 мм x 286,5 мм
без стойка
1128,6 мм x 693,3 мм x 29,8 мм
1128,6 мм x 693,3 мм x 29,8 мм
1119,6 мм x 691,3 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
27,5 кг
23,0 кг
27,5 кг
23,0 кг
29,7 кг
25,2 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
188
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
55LE7500-ZA / 55LE750N-ZA
55LE7800-ZA / 55LE7900-ZA
55LE7510-ZB / 55LE751N-ZB
55LE7810-ZB / 55LE7910-ZB
със стойка
1306,0 мм x 868,1 мм x 328,0 мм
1306,0 мм x 868,1 мм x 328,0 мм
без стойка
1306,0 мм x 797,4 мм x 31,2 мм
1306,0 мм x 797,4 мм x 31,2 мм
със стойка
без стойка
39,6 кг
33,5 кг
39,6 кг
33,5 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LX9***
55LX9***
47LX9800-ZA
55LX9800-ZA
със стойка
1085,9 мм x 710,6 мм x 255,0 мм
1255,8 мм x 805,0 мм x 255,0 мм
без стойка
1085,9 мм x 654,2 мм x 31,6 мм
1255,8 мм x 749,6 мм x 31,6 мм
със стойка
без стойка
26,7 кг
22,1 кг
32,7 кг
28,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
55LE7***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
189
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LE8500-ZA / 42LE850N-ZA
42LE8800-ZA / 42LE8900-ZA
42LE8510-ZB / 42LE851N-ZB
42LE8810-ZB / 42LE8910-ZB
със стойка
1013,3 мм x 705,8 мм x 235,5 мм
1013,3 мм x 705,8 мм x 235,5 мм
без стойка
1013,3 мм x 645,8 мм x 34,5 мм
1013,3 мм x 645,8 мм x 34,5 мм
със стойка
без стойка
27,2 кг
23,1 кг
27,2 кг
23,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
47LE8***
47LE8500-ZA / 47LE850N-ZA
47LE8800-ZA / 47LE8900-ZA
47LE8510-ZB / 47LE851N-ZB
47LE8810-ZB / 47LE8910-ZB
със стойка
1122,6 мм x 769,3 мм x 275,0 мм
1122,6 мм x 769,3 мм x 275,0 мм
без стойка
1122,6 мм x 707,3 мм x 34,5 мм
1122,6 мм x 707,3 мм x 34,5 мм
със стойка
без стойка
31,6 кг
27,0 кг
31,6 кг
27,0 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
42LE8***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
190
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
55LE8500-ZA / 55LE850N-ZA
55LE8800-ZA / 55LE8900-ZA
55LE8510-ZB / 55LE851N-ZB
55LE8810-ZB / 55LE8910-ZB
със стойка
1292,6 мм x 875,4 мм x 311,9 мм
1292,6 мм x 875,4 мм x 311,9 мм
без стойка
1292,6 мм x 802,9 мм x 34,5 мм
1292,6 мм x 802,9 мм x 34,5 мм
със стойка
без стойка
43,8 кг
35,8 кг
43,8 кг
35,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
32LD4***
37LD4***
32LD480-ZB
32LD490-ZB
37LD480-ZB
37LD490-ZB
със стойка
799,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм
без стойка
799,0 мм x 506,0 мм x 73,5 мм
916,0 мм x 575,0 мм x 77,4 мм
със стойка
без стойка
9,1 кг
8,1 кг
12,5 кг
10,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LD4***
42LD480-ZB
42LD490-ZB
със стойка
1023,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
без стойка
1023,0 мм x 635,0 мм x 76,6 мм
със стойка
без стойка
15,1 кг
13,5 кг
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
55LE8***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Поддържани филмови формати
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
191
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
32LD650-ZC / 32LD650N-ZC
32LD680-ZC / 32LD690-ZB
32LD651-ZB / 32LD651N-ZB
32LD681-ZB / 32LD691-ZB
със стойка
797,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
797,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
без стойка
797,0 мм x 495,0 мм x 73,8 мм
797,0 мм x 495,0 мм x 73,8 мм
със стойка
без стойка
9,8 кг
8,7 кг
9,8 кг
8,7 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
37LD6***
37LD650-ZC / 37LD650N-ZC
37LD680-ZC / 37LD690-ZB
37LD651-ZB / 37LD651N-ZB
37LD681-ZB / 37LD691-ZB
със стойка
916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм
916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм
без стойка
916,0 мм x 560,0 мм x 77,7 мм
916,0 мм x 560,0 мм x 77,7 мм
със стойка
без стойка
12,8 кг
11,2 кг
12,8 кг
11,2 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
32LD6***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
192
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LD650-ZC / 42LD650N-ZC
42LD680-ZC / 42LD690-ZB
42LD651-ZB / 42LD651N-ZB
42LD681-ZB / 42LD691-ZB
със стойка
1024,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
1024,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
без стойка
1024,0 мм x 621,0 мм x 76,8 мм
1024,0 мм x 621,0 мм x 76,8 мм
със стойка
без стойка
15,5 кг
13,9 кг
15,5 кг
13,9 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
47LD6***
47LD650-ZC / 47LD650N-ZC
47LD680-ZC / 47LD690-ZB
47LD651-ZB / 47LD651N-ZB
47LD681-ZB / 47LD691-ZB
със стойка
1137,0 мм x 758,0 мм x 270,0 мм
1137,0 мм x 758,0 мм x 270,0 мм
без стойка
1137,0 мм x 685,0 мм x 76,8 мм
1137,0 мм x 685,0 мм x 76,8 мм
със стойка
без стойка
20,3 кг
18,3 кг
20,3 кг
18,3 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
42LD6***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
193
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
55LD650-ZC / 55LD650N-ZC
55LD680-ZC / 55LD690-ZB
55LD651-ZB / 55LD651N-ZB
55LD681-ZB / 55LD691-ZB
със стойка
1329,0 мм x 872,0 мм x 330,0 мм
1329,0 мм x 872,0 мм x 330,0 мм
без стойка
1329,0 мм x 796,0 мм x 96,5 мм
1329,0 мм x 796,0 мм x 96,5 мм
със стойка
без стойка
33,0 кг
29,8 кг
33,0 кг
29,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
32LE4***
37LE4***
32LE4800-ZB
32LE4900-ZB
37LE4800-ZB
37LE4900-ZB
със стойка
786,0 мм x 559,0 мм x 221,0 мм
907,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
без стойка
786,0 мм x 500,0 мм x 39,9 мм
907,0 мм x 565,0 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
12,4 кг
10,6 кг
14,6 кг
12,1 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LE4800-ZB
42LE4900-ZB
1018,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
без стойка
1018,0 мм x 627,0 мм x 29,8 мм
със стойка
без стойка
19,7 кг
17,2 кг
Изискване за мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
ПРИЛОЖЕНИЕ
194
42LE4***
със стойка
Консумация на мощност
Условия на околната среда
55LD6***
Поддържани филмови формати
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
32LD750-ZA / 32LD750N-ZA
32LD780-ZA / 32LD790-ZA
32LD751-ZB / 32LD751N-ZB
32LD781-ZB / 32LD791-ZB / 32LD752-ZD
със стойка
804,0 мм x 567,0 мм x 212,0 мм
804,0 мм x 567,0 мм x 212,0 мм
без стойка
804,0 мм x 510,0 мм x 73,8 мм
804,0 мм x 510,0 мм x 73,8 мм
със стойка
без стойка
10,2 кг
8,8 кг
10,2 кг
8,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
42LD7***
42LD750-ZA / 42LD750N-ZA
42LD780-ZA / 42LD790-ZA
42LD751-ZB / 42LD751N-ZB
42LD781-ZB / 42LD791-ZB / 42LD752-ZD
със стойка
1032,0 мм x 700,0 мм x 260,0 мм
1032,0 мм x 700,0 мм x 260,0 мм
без стойка
1032,0 мм x 639,0 мм x 76,8 мм
1032,0 мм x 639,0 мм x 76,8 мм
със стойка
без стойка
16,5 кг
13,8 кг
16,5 кг
13,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
32LD7***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
195
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
47LD750-ZA / 47LD750N-ZA
47LD780-ZA / 47LD790-ZA
47LD751-ZB / 47LD751N-ZB
47LD781-ZB / 47LD791-ZB / 47LD752-ZD
със стойка
1144,0 мм x 764,0 мм x 260,0 мм
1144,0 мм x 764,0 мм x 260,0 мм
без стойка
1144,0 мм x 704,0 мм x 76,8 мм
1144,0 мм x 704,0 мм x 76,8 мм
със стойка
без стойка
20,9 кг
18,2 кг
20,9 кг
18,2 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
47LD7***
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
196
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
803,0 мм x 568,0 мм x 212,0 мм
без стойка
803,0 мм x 502,0 мм x 73,4 мм
със стойка
без стойка
10,0 кг
8,6 кг
Изискване за мощност
МОДЕЛИ
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
32LD840-ZA / 32LD840N-ZA
32LD880-ZA / 32LD890-ZA
със стойка
Консумация на мощност
Размери
32LD8***
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
37LD8***
37LD840-ZA / 37LD840N-ZA
37LD880-ZA / 37LD890-ZA
със стойка
922,0 мм x 640,0 мм x 260,0 мм
без стойка
922,0 мм x 568,0 мм x 77,3 мм
със стойка
без стойка
13,9 кг
11,3 кг
Изискване за мощност
Консумация на мощност
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
42LD8***
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
със стойка
1030,0 мм x 701,0 мм x 260,0 мм
без стойка
1030,0 мм x 628,0 мм x 76,4 мм
със стойка
без стойка
16,5 кг
13,9 кг
Изискване за мощност
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
42LD840-ZA / 42LD840N-ZA
42LD880-ZA / 42LD890-ZA
Влажност
Температура на
съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Влажност при съхранение
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
197
ПРИЛОЖЕНИЕ
32LV5***
37LV5***
32LV5300-ZA / 32LV530U-ZA
32LV530N-ZA / 32LV5380-ZA
37LV5300-ZA / 37LV530U-ZA
37LV530N-ZA / 37LV5380-ZA
със стойка
785,0 мм x 558,0 мм x 221,0 мм
905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
без стойка
785,0 мм x 500,0 мм x 39,9 мм
905,0 мм x 568,0 мм x 39,9 мм
със стойка
без стойка
12,4 кг
10,5 кг
15,3 кг
12,8 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
42LV5***
47LV5***
42LV5300-ZA / 42LV530U-ZA
42LV530N-ZA / 42LV5380-ZA
47LV5300-ZA / 47LV530U-ZA
47LV530N-ZA / 47LV5380-ZA
със стойка
1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм
без стойка
1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм
1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм
със стойка
без стойка
19,2 кг
16,7 кг
22,9 кг
19,6 кг
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Изискване за мощност
Консумация на мощност
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
1306,0 мм x 867,0 мм x 328,0 мм
без стойка
1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм
със стойка
без стойка
34,1 кг
29,4 кг
Консумация на мощност
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
ПРИЛОЖЕНИЕ
198
55LV5300-ZA / 55LV530U-ZA
55LV530N-ZA / 55LV5380-ZA
със стойка
Изискване за мощност
Условия на околната среда
55LV5***
Поддържани филмови формати
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
50PK5**
60PK5**
50PK590-ZE
60PK590-ZE
със стойка
1171,4 мм x 786,2 мм x 309,7 мм
1392,0 мм x 915,0 мм x 384,0 мм
без стойка
1171,4 мм x 724,4 мм x 55,3 мм
1392,0 мм x 852,0 мм x 55,3 мм
със стойка
без стойка
31,0 кг
28,6 кг
45,9 кг
41,4 кг
50PK7***
60PK7***
50PK760-ZC / 50PK760N-ZC
50PK780-ZC / 50PK790-ZC
60PK760-ZC / 60PK760N-ZC
60PK780-ZC / 60PK790-ZC
със стойка
1184,0 мм x 801,0 мм x 294,5 мм
1402,8 мм x 934,3 мм x 384,0 мм
без стойка
1184,0 мм x 738,5 мм x 52,4 мм
1402,8 мм x 866,8 мм x 52,4 мм
със стойка
без стойка
34,5 кг
29,9 кг
50,3 кг
42,7 кг
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Размер на CI модула
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
Условия на околната среда
Влажност
Температура на
съхранение
Влажност при съхранение
Поддържани филмови формати
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
от 0°C до 40°C
Под 80%
от -20°C до 60°C
Под 85%
Вж. стр. 96 до 97
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
■ За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
ПРИЛОЖЕНИЕ
199
ПРИЛОЖЕНИЕ
50PK9***
60PK9***
50PK950-ZA / 50PK960-ZA
50PK950N-ZA / 50PK980-ZA
50PK990-ZA
60PK950-ZA / 60PK960-ZA
60PK950N-ZA / 60PK980-ZA
60PK990-ZA
със стойка
1190,0 мм x 804,5 мм x 294,5 мм
1408,8 мм x 937,9 мм x 384,0 мм
без стойка
1190,0 мм x 737,0 мм x 52,4 мм
1408,8 мм x 860,7 мм x 52,4 мм
със стойка
без стойка
34,8 кг
30,2 кг
50,9 кг
43,3 кг
50PX9***
60PX9***
50PX960-ZA / 50PX950N-ZA /
50PX980-ZA / 50PX990-ZA
60PX960-ZA / 60PX950N-ZA /
60PX980-ZA / 60PX990-ZA
със стойка
1190,0 мм x 804,5 мм x 294,5 мм
1408,8 мм x 937,9 мм x 384,0 мм
без стойка
1190,0 мм x 737,0 мм x 52,4 мм
1408,8 мм x 860,7 мм x 52,4 мм
със стойка
без стойка
34,8 кг
30,2 кг
50,9 кг
43,3 кг
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
МОДЕЛИ
Размери
(Ширина x Височина x
Дължина)
Тегло
Размер на CI модула
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
(Ширина x Височина x Дължина)
Работна температура
от 0°C до 40°C
Влажност
Условия на околната среда
Под 80%
Температура на
съхранение
от -20°C до 60°C
Влажност при съхранение
Под 85%
Поддържани филмови формати
Вж. стр. 96 до 97
■ За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
Система на телевизия
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
SECAM L/L’
VHF: E2 до E12, UHF: E21 до E69,
Обхват на програма
VHF, UHF
CATV: S1 до S20, HYPER: S21 до
S47
Максимален брой програми, които могат
1,000
да се съхранят
Импеданс на външна антена
ПРИЛОЖЕНИЕ
200
75 Ω
75 Ω
■ С цел повишаване на качеството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ИНФРАЧЕРВЕНИ КОДОВЕ
* Тази характеристика не се предлага за всички модели.
Код (Hexa)
Функция
Бележка
95
Икономия на енергия
R/C БУТОН
08
ЗАХРАНВАНЕ
R/C БУТОН (ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ./ИЗКЛ.)
0B
ВХОД
R/C БУТОН
79
КОНТРАСТ
R/C БУТОН
F0
TV/RAD
R/C БУТОН
45
КРАТКО МЕНЮ
R/C БУТОН
43
МЕНЮ
R/C БУТОН
AB
РЪКОВОДСТВО
R/C БУТОН
40
Нагоре (
)
R/C БУТОН
41
Надолу (
)
R/C БУТОН
07
Вляво (
06
Вдясно (
44
OК( )
R/C БУТОН
28
НАЗАД
R/C БУТОН
5B
ИЗХОД
R/C БУТОН
R/C БУТОН
)
)
R/C БУТОН
AA
ИНФО i
R/C БУТОН
30
AV РЕЖИМ
R/C БУТОН
02
+
R/C БУТОН
03
-
R/C БУТОН
1E
FAV (ОБОЗНАЧЕНИЕ) (CHAR/NUM)
R/C БУТОН
09
ЗАГЛУШАВАНЕ (ИЗТРИВАНЕ)
R/C БУТОН
00
P
R/C БУТОН
01
P
R/C БУТОН
от 10 до 19
Числов клавиш от 0 до 9
R/C БУТОН
53
СПИСЪК
R/C БУТОН
1A
ПРЯКО МЕНЮ
R/C БУТОН
72
ЧЕРВЕН клавиш
R/C БУТОН
71
ЗЕЛЕН клавиш
R/C БУТОН
63
ЖЪЛТ клавиш
R/C БУТОН
61
СИН клавиш (L/R ИЗБОР)
R/C БУТОН
20
ТЕКСТ
R/C БУТОН
21
T.OPT (T. опция)
R/C БУТОН
39
СУБТИТРИ
R/C БУТОН
7E
SIMPLINK
R/C БУТОН
AD
R/C БУТОН
▀
R/C БУТОН
B0
►
R/C БУТОН
BA
l l (ЗАМРАЗЯВАНЕ: само при плазмени
телевизори)
R/C БУТОН
8F
◄◄
R/C БУТОН
8E
►►
R/C БУТОН
59
NetCast
R/C БУТОН
58
@
R/C БУТОН
DC
3D
R/C БУТОН
9F
APP/*
R/C БУТОН
ПРИЛОЖЕНИЕ
91
B1
201
ПРИЛОЖЕНИЕ
НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВО ЗА ВЪНШНО УПРАВЛЕНИЕ
Настройка на RS-232С
Свържете входния жак RS-232C (сериен порт)
към устройство за външно управление (например компютър или система за A/V управление),
за да управлявате функциите на телевизора
външно.
Включете серийния порт на устройството за
управление в RS-232C жака на задния панел на
телевизора.
Забележка: RS-232C кабелите за връзка не се
доставят заедно с телевизора.
Тип конектор; D-Sub 9-пинов мъжки
Не.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование на пин
Няма връзка
RXD (Получаване на данни)
TXD (Прехвърляне на данни)
DTR (DTE в готовност)
GND
DSR (DCE в готовност)
RTS (В готовност за изпращане)
CTS (Изчистено за изпращане)
Няма връзка
1
5
6
9
Конфигурации на RS-232C
7-кабелни конфигурации (стандарт RS-232C кабел)
3-кабелни конфигурации(не е стандарт)
КОМПЮТЪР TЕЛЕВИЗОР
ПРИЛОЖЕНИЕ
202
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
КОМПЮТЪР TЕЛЕВИЗОР
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Задаване на ИД
Използвайте тази функция за задаване на ИД номер.
Разгледайте "Свързване на реални данни". ► стр. 207
ОПЦИЯ
● Език
Прем.
● Език
● Страна
● Помощ
: Великобритания
за лица с увреждания
● Индикатор
● Фабрично
2
3
за работа
Прем.
● Страна
: Великобритания
за лица с увреждания
● Индикатор
нулиране
OK
(Език)
● Помощ
● Фабрично
за работа
нулиране
◄
1
::11
● Задаване На
ID
на ИД
::11
● Настройка на режим
: Използване у дома
● Настройка на режим
● ИЧ
: Изкл
Изкл.
л.
● ИЧ
: Използване у дома
Затваряне
: Изкл
Изкл.
л.
бласт
бласт
ластер
ер
►
● Задаване На
ID
на ИД
►
1
ОПЦИЯ
OK
(Език)
б
бласт
ластер
ласт
ер
►
Изберете ОПЦИЯ.
Изберете Настройка на ИД.
Настройте опцията на Настройка на ИД, за да изберете желания номер ИД на телевизора.
Обхватът на регулиране на опцията НАСТРОЙКА НА
ИД е 1 до 99.
ПРИЛОЖЕНИЕ
• За да се върнете на предишния екран на менюто, натиснете бутона НАЗАД.
203
ПРИЛОЖЕНИЕ
Комуникационни параметри
■
■
■
■
■
Скорост в бодове: 9600 bps (UART)
Дължина на данните: 8 бита
Четност: няма
Спиране при бит: 1 бит
Комуникационен код: ASCII код
■ Използвайте кръстосан (усукан)
кабел.
Протокол за предаване / получаване
Предаване
[Команда1][Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Команда референтен списък
ПРИЛОЖЕНИЕ
204
Команда
1
Команда
2
Данни
(Шестн.)
01. Захранване
k
a
00 до 01
02.Съотношение на страните
k
c
Вж.стр. 205
03. Изключване на екрана
k
d
Вж.стр. 205
04. Изключване на звука
k
e
00 до 01
05. Управление на силата на звука
k
f
00 до 64
06. Контраст
k
g
00 до 64
07. Яркост
k
h
00 до 64
08. Цвят
k
i
00 до 64
09. Оттенък
k
j
00 до 64
10. Яркост
k
k
00 до 64
11. OSD избор
k
l
00 до 01
12. Режим на заключване на
дистанционното
k
m
00 до 01
* [Команда 1] : Първа команда за управление на
телевизора.
(j, k, m или x)
* [Команда 2] : Втора команда за управление на
телевизора.
* [Настройка на ИД]: Можете да регулирате
настройката на ИД, за да
изберете желания номер ИД
на монитора от менюто с
опции. Обхватът на настройка
е от 1 до 99.
Когато изберете настройка на ИД
‘0’, се контролират всички свързани групи.
Настройка на ИД е обозначена
като десетично число (от 1 дo 99)
в менюто и като хексадесетично
число (0x0 to 0x63) в протокола за
предаване/получаване.
: за предаване на данни от команда.
* [Данни]
Предаване на данни ‘FF’ за прочитане статуса на команда.
[Cr]
:
Нов ред
*
ASCII код ‘0x0D’
: ASCII код ‘space (0x20)’
* [ ]
OK потвърждение
13. Високи тонове
k
r
00 до 64
14. Ниски тонове
k
s
00 до 64
15. Баланс
k
t
00 до 64
16. Цветова температура
x
u
00 до 64
17. ISM метод
j
p
Вж.стр. 207
18. Икономия на енергия
j
q
00 до 05
19. Автоматично конфигуриране
j
u
01
20. Команда за настройка
m
a
Вж.стр. 207
21. Добавяне/пропускане на
команда
m
b
00 до 1
22. Клавиш
m
c
Kлaвиш кoд
23. Управление на посветването
m
g
00 до 64
24. Избор на входящ сигнал
(главна)
* При получаване на стандартни данни наборът
предава ACK (потвърждение) въз основа на
този формат. В това време в случаите, когато
данните са в режим на четене на данни, същият обозначава текущия статус на данните. Ако
данните са в режим на запис на данни, се връщат данните от персоналния компютър.
Потвърждение на грешка
x
b
Вж.стр. 208
[Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][NG][Данни][x]
* Забележка : Докато траят действия с USB, например DivX или EMF, всички команди с изключение
на Power(ka) и Key(mc) не се изпълняват и не се
смятат за NG.
[Команда2][ ][Настройка на ИД][ ][OK][Данни][x]
* При получаване на нестандартни данни наборът предава ACK (потвърждение) въз основа на
този формат.
ненадеждни функции или комуникационни
грешки.
Данни 00: Незаконен код
01. Захранване (Команда: k a)
► За управление на опцията за Вкл./Изкл. на захранването.
Предаване
[k][a][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 :Изключено
захранване
Ack
01 : Включено
захранване
[a][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
► За да покажете Вкл./Изкл. на захранването.
Предаване
[k][a][ ][Настройка на ИД][ ][FF][Cr]
Ack
[a][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* По подобен начин, ако други функции предават
данни ‘0xFF’ въз основа на този формат, информационният поток за потвърждение на данните
представя състоянието на всяка функция.
* OK потвържд., Грешка в потвържд. и когато
телевизорът бъде включен на екрана на телевизора може да се появи друго съобщение.
02. Съотношение (Команда: k c) (Размери на основна
картина)
► За да регулирате формата на екрана. (Формат на основна
картина)
Можете да настроите формата на екрана и чрез опцията
Съотношение в КРАТКОТО МЕНЮ. или меню "КАРТИНА".
Предаване
[k][c][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 01
:
07 : 14:9
Стандартен екран (4:3)
09 : Само сканиране
02 : Цял екран (16:9)
0B : Пълна ширина
04 : Мащабиране
10 to 1F : Кино режим от 1 до
16
Ack 06 : Оригинал
[c][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* С помощта на извода на компютъра можете да
изберете Съотношение на екрана 16:9 или 4:3.
* In DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Компонентен ( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) режим, наличен е режим "Само сканиране".
* Пълна ширина се поддържа само за режимите Цифров, Aналогов, AV.
03. Изкл. звука на екрана (Команда: k d)
► За да изберете акт./дезакт. изключването звука на екрана.
Предаване
► За да управлявате включването/изключването на силата на звука.
Можете да настроите и изключването на звука чрез бутона
"ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА" от дистанционното управление.
Предаване
[k][e][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : Включване силата на звука (при изключен звук)
01 : Изключване силата на звука(при включен звук)
Ack
[e][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
05. Управление силата на звука (Команда: k f)
► За да настроите силата на звука.
Можете да регулирате силата на звука и от бутоните
за СИЛА НА ЗВУКА от дистанционното управление.
Предаване
[k][d][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни 1’. Вижте стр. 207.
Ack
[f][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
06. Контраст (Команда: k g)
► За регулиране контраста на екрана.
Съотношение на страните можете да регулирате и от меню
"КАРТИНА".
Предаване
[k][g][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни 1’. Вижте стр. 207.
Ack
[g][ ][Настройка на ИД[ ][OK/NG][Данни][x]
07. Яркост (Команда: k h)
► За регулиране яркостта на екрана.
Съотношение на страните можете да регулирате и от
меню "КАРТИНА".
Предаване
[k][h][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни 1’.
Вижте стр. 207.
Ack
[h][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
08. Цвят (Команда: k i)
► За да регулирате цветността на екрана.
Съотношение на страните можете да регулирате и от
меню "КАРТИНА".
Предаване
[k][i][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни 1’.
Вижте
стр. 207.
Ack
[i][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
ПРИЛОЖЕНИЕ
[k][d][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 :Дезакт. на изкл. на звука на екрана (активна картина)
Дезакт. на изкл. на звука на видеото
01 : Акт. изкл. на звука на екрана (неактивна картина)
10 : Акт. изкл. звука на видео
Ack
[d][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* В случаите единствено на изкл. на звука при
видео, на телевизора се извежда единствено
екранния дисплей (OSD). Но ако е активно
изключването на звука на екрана, телевизорът
няма да показва OSD.
04. Изключване силата на звука (Команда: k e)
205
ПРИЛОЖЕНИЕ
09. Нюанс (Команда: k j)
► За да регулирате Нюанса на екрана.
Съотношение на страните можете да регулирате
и от меню "КАРТИНА".
Предаване
[k][j][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Червен: 00 към Зелен: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
[j][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
10. Яркост (Команда: k k)
► За да регулирате яркостта на екрана.
Можете да регулирате яркостта и от менюто
"КАРТИНА".
Предаване
[k][k][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
► За регулиране на високите честоти.
Можете да регулирате високите честоти и от
менюто "АУДИО".
Предаване
[k][r][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
[r][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
14. Ниски тонове (Команда: k s)
► За регулиране на Ниски тонове.
Можете да регулирате ниски тонове и от менюто
"АУДИО".
Предаване
[k][s][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
[s][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
[k][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
15. Баланс (Команда: k t)
11. Избор на OSD (Команда: k l)
► За да изберете вкл./изкл. на OSD (екранен дисплей)
при дистанционно управление.
► За регулиране на баланса.
Можете да регулирате баланса и от менюто
"АУДИО".
Предаване
[k][t][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Предаване
[k][l][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : OSD изкл.
Ack
01 : OSD вкл.
[l][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
12. Режим на заключване на дистанционно
управление (Команда: k m)
► За да заключите бутоните за управление на предния панел на монитора и дистанционното управление.
Предаване
[k][m][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
ПРИЛОЖЕНИЕ
206
13. Високи честоти (Команда: k r)
Данни 00 : натиснат
по невнимание клаAck
виш
01 : Заключване
[m][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
* Ако не използвате дистанционното управление,
използвайте този режим.
Когато е вкл./изкл. основното захранване, се освобождава заключването на външното управление.
* В режим на готовност, ако е активирано
Заключване Бутони, телевизорът няма да се
включи чрез бутона за включване на IR & Local
Key.
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
[t][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
16. Топлина на цветовете (Команда: x u)
► За настройка на топлината на цветовете.
Съотношение на страните можете да регулирате и от
меню "КАРТИНА".
Предаване
[x][u][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Mин.: от 00 до Mакс.: 64
* Разгледайте ‘Съпоставяне на реални данни
1’. Вижте стр. 207.
Ack
[u][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
17. ISM метод (Команда: j p) (Само при
ПЛАЗМЕНИ телевизори)
► За yпpaвлeниe методa ISM. Moжете да peгyлиpaте
ISM и в меню ОПЦИЯ.
Предаване
[j][p][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 02: Орбитър
04: Изчистване
08: Нормален
20: Изчистване на екрана
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Икономия на енергия (Команда: j q)
► За намаляване консумацията на електрическа енергия от телевизора. Можете да настроите опцията за
пестене на електрическа енергия в менюто
"КАРТИНА".
Предаване
[j][q][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Функция за
пестене на
електрическа енергия
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ниво
Описание
3
2
1
0
Ниска
мощност
0
0
0
0
Изкл.
0
Ниска
мощност
0
0
0
1
Минимум
0
0
Ниска
мощност
0
0
1
0
Средно
0
0
Ниска
мощност
0
0
1
1
Максимум
0
1
0
0
Автоматично
(само при LCD/LED
LCD телевизори)
0
0
0
0
Ниска
мощност
0
0
0
0
Ниска
мощност
0
1
0
1
Изкл. екран
0
0
0
0
Ниска
мощност
0
1
0
0
Интелигентен сензор
(само при плазмени
телевизори)
Ack
[q][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
[j][u][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 01: За настройка
Ack
[u][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
► Изберете канал за следния физически номер.
Предаване
[m][a][ ][Настройка на ИД][ ][Данни0][ ][Данни1][ ][Данни2][Cr]
Данни00 :
Висококанални данни
Данни01 :
Нискоканални данни
ex. Не. 47 -> 00 2F (2FH)
Не. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Не е от значение
Данни02 :
0x00 : Аналогова мрежа
0x10 : DTV мрежа
0x20 : Радио
Обхват на данни, протичащи по канал
Аналогов - Мин.: 00 дo Макс.: 63 (от 0 до 99)
Цифров - Мин.: 00 дo Макс.: 3E7 (от 0 до 999)
(с изключение на Швеция, Финландия,
Норвегия, Дания, Ирландия)
Цифров - Мин.: 00 дo Макс.: 270F (от 0 до 9999)
(само в Швеция, Финландия, Норвегия, Дания,
Ирландия)
Ack
[a][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
Данни Mин.: 00 до Mакс.: 7DH
21. Добавяне/прескачане на програма (Команда: m b)
► За да се установи прескачане на статус за
текущата програма.
Предаване
[m][b][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни 00 : Прескачане
01 : Добавяне
Ack
[b][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
Съпоставяне на реални
данни 1
00 : Стъпка 0
*
A:
F:
10 :
64 :
Стъпка 10 (Настройка
на ИД 10)
Стъпка 15 (Настройка
на ИД 15)
Стъпка 16 (Настройка
на ИД 16)
Стъпка 100
6E : Стъпка 110
73 :
74 :
Стъпка 115
Стъпка 116
CF : Стъпка 199
FE : Стъпка 254
FF : Стъпка 255
ПРИЛОЖЕНИЕ
19. Автоматично конфигуриране (Команда: j u)
► За автоматично позициониране на картината и минимизиране на трептенето на образа. Работи само в
RGB (PC) режим.
Предаване
20.Команда за настройка (Команда: m a)
207
ПРИЛОЖЕНИЕ
22. Ключ (Команда: m c)
► За да изпратите код на ИЧ дистанционен ключ.
Предаване
[m][c][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Код на ключ - Разгледайте стр. 201.
Ack
[c][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
24. Избор на вход (Команда: x b)
(вход за главна картина)
► За да изберете източник на съдържание за главната
картина.
Предаване
[x][b][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
Данни Структура
MSB
0
23. Управление на задно осветление (Команда:
m g) (само при LED LCD/LCD телевизори)
LSB
0
0
0
0
0
0
0
Външен вход
Входящ номер
Външен вход
Данни
0
0
0
0
DTV
► За управление на задното осветяване.
Предаване
0
0
0
1
Аналогов
0
0
1
0
AV
[m][g][ ][Настройка на ИД][ ][Данни][Cr]
0
1
0
0
Компонентен
Данни : Данни Мин.: 00 до Mакс.: 64
0
1
1
0
RGB
1
0
0
0
Ack
0
1
1
1
[g][ ][Настройка на ИД[ ][OK/NG][Данни][x]
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
HDMI
Входящ номер
Данни
0
0
0
0
Вход1
0
0
0
1
Вход2
0
0
1
0
Вход3
0
0
1
1
Вход4
Ack
[b][ ][Настройка на ИД][ ][OK/NG][Данни][x]
ПРИЛОЖЕНИЕ
208
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД
Следните GPL изпълними файлове и LGPL, MPL библиотеки, използвани в това устройство,
се подчиняват на условията в лицензионните споразумения за GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:
GPL ИЗПЪЛНИМИ ФАЙЛОВЕ:
Linux kernel 2,6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps
LGPL БИБЛИОТЕКИ:
Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb,
pango, uClibc, webkit
MPL БИБЛИОТЕКИ:
Nanox, spidermonkey
LG Electronics предлага възможността да ви осигури изходния код на компакт-диск срещу
заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за
носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл съобщение до LG Electronics на
адрес: opensource@lge.com
Това предложение важи за период от три (3) години, считано от датата на разпространение
на този продукт от страна на LG Electronics.
Копие на лицензите за GPL, LGPL, MPL ще намерите на компакт-диска, предоставен заедно с
този продукт.
Преводът на лицензите за GPL, LGPL можете да изтеглите и от http://www.gnu.org/licenses/
old-licenses/gpl-2,0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2,1-translations.
html.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Този продукт съдържа друг софтуер с отворен код.
■ Софтуерът boost C++: е разработен от http://www.boost.org и се разпространява под
лиценз Boost Software License, версия 1.0
■ c-ares : copyright © 1998 от Института по технологии в Масачузетс
■ expat:
• copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd и Clark Cooper
• copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
■ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
■ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
■ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation и други.
■ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
■ libjpeg: Tози софтуер се основава частично на работата на независимата JPEG Group
copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
■ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
■ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
■ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
■ libxml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
■ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
■ lua interpreter: copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio
■ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
■ openSSL:
• софтуерът за шифроване е написан от Eric Young.
• софтуерът е написан от Tim Hudson.
• софтуерът е разработен от OpenSSL Project за използване в набора инструменти OpenSSL.
(http://www.openssl.org)
209
ПРИЛОЖЕНИЕ
■ pixman:
• copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
• copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
• copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
• copyright © 2000 SuSE, Inc.
• copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
• copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
• copyright © 2004 Nicholas Miell
• copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
• copyright © 2005 Trolltech AS
• copyright © 2007 Luca Barbato
• copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
• copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
• copyright © 2008 André Tupinambá
• copyright © 2008 Mozilla Corporation
• copyright © 2008 Frederic Plourde
■ portmap: copyright © 1983,1991 Членовете на Управителния съвет на Калифорнийския университет.
■ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 Членовете на Управителния съвет на Калифорнийския
университет.
■ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
■ xyssl:
• copyright © 2006-2008 Christophe Devine
• copyright © 2009 Paul Bakker
zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly и Mark Adler
Всички права запазени.
Разрешение се предоставя безплатно на всяко лице да получи копие от този софтуер и
свързаните с тях файлове документация ( "Софтуер"), да се справят в софтуер без ограничения, включително и без ограничение на права за използване, копирате, модифицирате, се
сливат , публикува, разпространява, преотстъпване и / или продажба на копия на софтуера,
както и да се позволи на лицата, на които Софтуерът е обзаведен да го направят, при спазване на следните условия:
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА, БЕЗ ГАРАНЦИЯ
ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И
НЕНАРУШАВАНЕ. В никакъв случай авторите или притежателя на авторските права ДА
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА ИСКА, повреди или друга отговорност, независимо
дали са в действие на поръчката, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, произтичащи от ОТ
ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С софтуер или ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ отношения В СОФТУЕР.
ПРИЛОЖЕНИЕ
210
З а п и ш ет м од ел а и с е р и й н и я н о м е р н а
телевизора.
А к о с е н а л а га д а и з п ол з вате с е р в и з н о
обслужване при местния представител,
п озо вете с е н а и н ф о р м а ц и я та въ рх у
табелк ата на гърба на задния к апак на
телевизора.
Модел:
Сериен номер :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising