LG | LM-M730D | LG LM-M730D Ръководство на потребителя

LG LM-M730D Ръководство на потребителя
MK_LM-M730/M1030(BUL)-A079U
aaca HI-FI
OEOUAI‡
eoaeCeNeiCe
cA
eeieOAaiOau
aeNOaa
:
LM-M730
(LM-M730A/D/X, LMS-M730)
LM-M1030
(LM-M1030A/D/X, LMS-M1030)
e A‰E
‰‡ AIOOIO‡UE ‡UA
O O?AUAUA
a‡O‡AAUA
UO'‡
"O A‡
'‡?Efl
U A‰,
IOIfl 'IEI‡UAIIO
˙IO'O‰OU'O.
·˙‰A˘E OO ‡'IE.
aOIOU UI?EEUA E OOA?EUEI‡?EEUA O‡ O·AIU
OO‰O· fl'‡IA ·AA U'A‰OIfl'‡IA.
I‡
O OIflI‡
CD-R/RW
A‡
e A‰O‡AIE
IA IE
CcaaAcaO
CcaaAcaO
iOOU A·‡
I‡
U A‰E
EAO˙IIAIEA I‡
eaea ei ieaeC
cO
iNAe,
UUI,
eiCAeua!
IOEA
NA cAaAaaiO eaeaA ei
ieaeC iNAe, cO ecOaAaiO aAeAaA (aaa
EoeAA). CoieO cuaA oAeia, aeaie AaiA
aeEaa NA AoNAi eeaOaca aA
eeieOAaiOau. aA eOeCaa eO eAoecOiO
aoa
aCAaaianaeAc eOeeecAa aA
EAI˙?'‡
UO ‡'IAIEA,
I‡OU OEI‡
O O?A‰U E, ‡AIE?IE
‰‡ O E?EIE
a‡AA IEflU
CcaaAcaO: aA
A‡
EAI‡"‡IA I‡ OO‡OI‡
IOIOOIAIU ' UO'‡
EA‰AIEA
A
‡‰E‡?Efl.
OOOOO·AI ‰‡
‡‰E‡?Efl I‡‰'E?‡'‡˘‡ " ‡IE?‡U‡
I‡
" ‡UE?IEUA
O˙O
OEI'OIE:
OU AI‡,
OOU A·EUAIfl
IAEAOIE ‡IO
OO‡OIO
I‡
IOAUO IOEA
O O‰UIU‡,
"OIflIO,
A‡
iOAE
AUEIAU OA
I‡IE ‡
OU
'˙U A?I‡U‡ OU ‡I‡
laser.
I‡
U A‰·‡U‡.
'OEO‡I‡ '
‡'IOOU ‡IAI U E˙"˙IIEI,
O A‰UO A‰E
aI‡O 1.
CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.
Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau
e'AUI‡'E?‡U‡
A‡
VARNING:OSYNLIG LASERSTRALNING NAR
DENNA DEL AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.
aaCoeoCAcO cA eOeCaaca eAAeia.
e·flOIAIEA
EIE
OU OOOO?AIEUA
EI‡ A‡
?AI ‰‡
A‡ I‡IE?EAUO I‡
I‡O AEAIEA
‰‡
‰‡ O˙A‰‡‰A EOI
A
'
EAOI‡?EflU‡
‰OOU‡U˙?IO
OU UOIO'
U‰‡
A‡
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUKT
LUOKAN 1
LASER LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
iO ‡U‡.
i‰E'EUAIIEflU
'OEO‡I '
AI‡I,
‡'IOOU ‡IAI
U E˙"˙IIEI,
EI‡ A‡
OOU A·EUAIfl
A‡ I‡IE?EAUO I‡ '‡EIE A‡
‡·OU‡U‡
'
E
?AI ‰‡ O A‰UO A‰E
OO‰‰ ˙EI‡U‡
(OA 'EA‡)
EIOU UI?EE
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA
UAiIE?AOIOUO
UOIO'
U fl·'‡
OA
'O‰‡
OOOU‡'flU IEI‡I'E
I‡O EIA
U‰‡ ,
O·OIUE'‡IA
I'‡IEUE?E ‡IE
OIEOI‡˘‡
IA
I‡
OU'‡ flEUA
U A‰·‡U‡
OA
IO OUO‡. a‡
O· ˙˘‡EUA
OOA?E‡IEOUE.
‰‡ OA EAI‡"‡ I‡ I‡OA˘‡
E
'˙ iU
UAI‡,
IA"O IA
U fl·'‡
EIE
‰‡ OA
O˙IIE O UA?IOOUE I‡UO
'‡AE.
e A‰UO AE‰AIEA:
cA EIOU‡IE ‡EUA U A‰‡ ' O" ‡IE?AIO O OOU ‡IOU'O
I‡O EIA ?I‡U O IIE"E EIE IA˘O OO‰O·IO.
2
OU ‡I‡
aAaOeOc
I‡
ieON aaAe 1
A
‡AOOIOEAI
OU
U A‰‡.
iOAE O O‰UIU
aaa CaAEA.
IA
A‡
'˙I?I‡U‡
EEC
iNAe, cO aaaAEAaiO ieaa ieON cA NoUN
i A‰˙U
OUEIAU˙U
O˙O O'OE‰‡˘‡U‡ U A‰‡ IEUA ‡UU ‡.
NA cAaAaaiO eaeaA ei eeUAe a ieaeC
O‡IO I˙I
U A‰·‡ A‡ IOIO‡IU-‰EOIO'A A II‡OEUE?E ‡I‡ I‡UO
aAaOeOc U A‰ aaAe 1.
eeONieeOUNOcaO
aA
i‡AE
I‡UO
A ' O˙OU'AUOU'EA O EAEOI'‡IEflU‡
NaeOaiaCA 89/336/EEC, 93/68/EEC
73/23OOe.
E
e˙‰˙ E‡IEA
CoCONOcaO
OaeeaeAiAnau
e A‰O‡AIEIA IE..............................2
e A‰'‡ EUAIIO
e˙‰˙ E‡IEA..................................3
eIU?‡IAI‡ ‡‰EOUO...........................11
e A‰EUOOU A·‡................................4
.4
e A‰O‡AIEIA IEOO·AAOO‡OIOOU.
C˙AO OEA'AE‰‡IAI‡I‡OAU‡....................12
eOIO'IO'˙AO OEA'AE‰‡IA....................12
a‡‰‡OO AUA'˙AO OEA'AE‰‡IA................12
cUIE ‡IAI‡IAIUO'· Ofl?...................12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a‡·AIAEIEOUIOOIO‰EOIO'A...................4
a‡·AIAEIE
OUIOOIO
‰EOU‡I?EOIIO
UO ‡'IAIEA.................................4
eOO·AIOOUEO EI‡OAUEUA......................4
e A‰AIO‡IAI/a‡‰AIO‡IAI......................5
NEOU‡I?EOIIOUO ‡'IAIEA.......................6
e OAO ?AA‡OOI‡A'‡IA..........................6
C ˙AIE......................................7
7
e'˙ A'‡IA I‡ e‡‰EO-"O'O EUAII‡ OEOUAI‡
AIUAIIE' ˙AIE.............................7
.
.
.
.
.
.
.
A‡‰‡'‡IA I‡ ‡‰EOOU‡I?EE
a‡ O AI‡'E'‡IA
I‡ I‡OAU‡U‡
I‡O A‰
EIE
.
.
.
AU‰EO A"UIE ‡IA............................8-9
.8
a‡‰‡'‡IAI‡I‡O AEAIEAUO(eenau).
c‡OU OEI‡I‡?‡OO'IEI‡CLOCK...............8
eA"UIE ‡IAOEI‡U‡I‡A'UI‡....................8
eA"UIE ‡IAI‡?AOU'OUOI‡A'UI‡................8
iUII?EflA‡A‡OOE'‡IASleep...................8
a‡"IU?‡'‡IAMUTE..........................8
.8
eAEEII‡O·AIAIA'UISURROUND.
XDSS (eA'U?EUAII‡ OEOUAI‡ O AIOU AI‡II‡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
O
I‡A‡‰
'˙AO OEA'AE‰‡IA...........................12
e AA‡OEO..................................12
a‡OEO.......................................12
eOIO'I‡I‡OU OEI‡..........................12
a‡OEO
OU
‡‰EO, IOIO‡IU‰EOI
eEIi OIEAE ‡I
A‡OEO OU
EIE
‰ U"
EAUO?IEI
.
.
.
12
IOIO‡IU‰EOI
I‡I‡OAU‡..................................12
.13-14
C˙AO OEA'AE‰‡IAI‡IOIO‡IU‰EOI.
eOIO'IO'˙AO OEA'AE‰‡IA....................13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA O‡UA‡ O E '˙AO OEA'AE‰‡IA
.
.
.
eeONa OaeeaeAiAnau
.
.
.
.
‰EI‡IEI‡)..................................8
.
.
.
.
.
.
13
a‡‰‡OO AUA'˙AO OEA'AE‰‡IA................13
a‡‰‡O AOIO?EUAO˙UA?I‡....................13
i˙ OAIAI‡OO A‰AIAIO‡O‡E'OAOAI.
.
.
.
.
.
.
.
.
a‡‰‡OUE‰AUAI˙IOIA‰'‡˘EUA‰EOIO'A.
.
.
.
.
.
.
.
.
.13
.13
a‡‰‡EA·A AUA‰E AIUIO‰EOI.................13
a‡ ‰‡
OIAIflUA
‰EOIO'A
OO
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA...........................13
e O'A I‡
I‡
EIUO I‡?EflU‡
A‡
MP3
U‡EI
a‡‰‡OO'UO EUA'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
.
a‡ ‰‡ O O" ‡IE ‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
.14
.
14
eOUaacANaeeaOu.....................8
aAioacuCAcO............................8
eeeACaa
i‡EIA I‡UUII?EflTimer.....................9
15
eUI E'‡IA E OUOU ‡Ifl'‡IA I‡ IAEAO ‡'IOOUE
NOO˙IIEUAII‡EIUO I‡?Efl......................15
eOA?EUEI‡?Efl
eOOI‡"‡UAII‡UUII?Efl.........................9
.
.
.
.
.
.
.
iUII?EflRDS--OO?Efl.........................10
a‡OEOUAI‡U‡RDS..........................10
i˙ OAIAI‡O O" ‡I‡(PTY)...................10
aIUO I‡?Efl
OUIOOIO OEI'OIEUA A‡
EIOU UI?EE
eOI‡A'‡
'A OflUIEUA
O E?EIflU ' A‰‡
I‡
OO‡OIOOUE,
O‡IEfl
U A‰
E
IOEUO
IO"‡U
‰‡
‰ U"E I‡UA E‡IIE
˘AUE.
eOI‡A'‡
I‡
OOA?EUE?IE
OOA ‡?EOIIE i‡ ‡IUA EOUEIE
U A‰‡.
N‡'‡
OOIAAIE O˙'AUE A‡ OO-IAOIO EAO˙IIAIEA I‡
OO A‰AIAI‡ A‡‰‡?‡.
3
CoONca
e A‰E UOOU A·‡
e A‰O‡AIE
e‡·OU‡
O
IA IE
·AAOO‡OIOOU
a‡·AIAEIE
I‡
U A‰‡
e·i'‡U
O E"EI‡II‡U‡ IUUEfl A‡
OO‡IO'˙?IE I‡UA E‡IE. a‡ I‡IOEI‡II‡
I‡
OA O˙OU'AUIEUA
U ‡IOOO UE ‡IA E
A‡˘EU‡, OO‡IO'‡EUA U A‰‡
OU
O˙ 'OI‡?‡IIO
I‡IUO A
·EI
OO‡IO'‡I
‰EOU‡I?EOIIO
e‡AOUOflIEA:
o"˙I:
eIOIO 23
?‡OU I‡
I‡
A‡
OAIAO ‡
eIOIO 30°
aOIUE ‡IA
·AIAAE '˙ iU
I˙I
·UUOIEUA.
UUU‡ (7 I) OU O
OAIAO ‡
A‡
A‰I‡U‡
?‡OU
E I‡UEOIAUA
I‡
U A‰·‡U‡ IAUIE'E UA?IOOUE,
I‡UO I‡O EIA OO AE-EIOAIUE?E‰. cA OOU‡'flEUA A‡ ‰˙I˙"
OA EO‰ OU ' AIA ' ‰OOE O U A‰·‡U‡ I‡U?UIO'E EIE
OOU‡'flU
‰EOU‡I?EOIIOUO
c‡OO?AUA ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
?EOU‡
OO'˙ iIOOUU‡.
I‡
UO ‡'IAIEA
cA EAOOIA'‡EUA ·IEAO ‰O
EA‰AIEfl. iA ˘A
‰AEOU'EA
OU‰‡IA?AI IOIU OI
O OEA'O‰OU'AIOUO O A‰O EflUEA.
a‡ ‰‡ OO‰‰˙ E‡UA OO'˙ iIOOUU‡
OI‡OUI‡OO'E
OUIOOIO
UO ‡'IAIEA
U A‰‡
i ‡IOOO UE ‡IA
aAOOIA'‡U
OO
OU‰‡IA?AI IOIU OI.
'˙' 'OflI‡ OOOOI‡ OU
OAIAO ‡
A‡
O A‰I‡U‡
OU‰‡IA?AI IOIU OI.
·‡UA EflU‡
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA
eO?EOU'‡IA
eO?EOU'‡IA
I‡
U A‰‡
a‡iIAUA
I‡
‰EOIO'OUO OU‰AIAIEA
aAOOIA'‡EUA IAI, OUi O‡ ?‡I. AIO OO'˙ iIOOUEUA
A‡‰I‡U‡
I ˙OIE, EAOOIA'‡EUA IAI O‡ ?‡I, IAIO I‡'I‡EIAI
OI‡· ‰AAEIUAIUE ‡˘ O AO‡ ‡U. cA EAOOIA'‡EUA OEIIE
‡AU'O EUAIE, I‡UO ‡IIOiOI, ·AIAEI EIE ‡A A‰EUAI, U˙E
I‡
'
‰EOU‡I?EOIIOUO
'I‡ ‡EUA, O˙O· ‡Afl'‡EIE
UO ‡'IAIEA,
OA
O˙O
‰‡ OO' A‰E OO'˙ iIOOUU‡
·‡UA EEUA
O‡
IIO"O
I‡UO UO'‡ IOEA
I‡O‡?AUO I‡
?‡OU I‡
‰'A R03
E
·‡UA EE,
("OIAIEI‡ AAA)
OO‰ A‰AIE O ‡'EIIO.
U A‰‡.
CIEI‡IEA
a‡·AIAEIE
e‡·OU‡
OUIOOIO
‰EOIO'A
‡II‡IIE E
O
‰EOIO'A
cA OEO‡EUA '˙AO OEA'AE‰‡˘‡U‡ OU ‡I‡
N ˙EUA
·˙‰A
cA
cA OI‡"‡EUA A‡A‰IO OU‡ E E
OIAO'‡EUA ‡AIE?IE UEOO'A
‰EOI‡
A‡
I ‡E˘‡U‡,
A‡OA"I‡U‡ OU
IAOAUA
U‡I‡ ?A
OUOA?‡U˙?E
OU
I‡
IA
O ˙OUE.
U.I.).
eOO·AIOOUE O E
e A‰O‡A'‡IA
‰EOI‡.
EAU E'‡IA
eU ‡I‡
e˙i ‡Ifl'‡IA
I‡
IUUEfl.
cA EAI‡"‡EUA ‰EOI‡
OA
I‡·I˛‰‡'‡
O A‰O‡AI‡U‡
OI‡OUEI‡
OOE"U fl'‡ A‡˘EU‡
OU
(OI‡OUEIE)
A'AIUU‡IIO
I‡ A‡OEO‡.
A
‰EOIO'AUA
e A‰O‡AI‡
‰EOI‡
' IA"O'‡U‡
‰E AIUI‡ OI˙I?A'‡ O'AUIEI‡ EIE
UOOIEIIE EAUO?IE?E; IA "O OOU‡'flEUA ' O‡ IE ‡I‡ IOI‡,
EAIOEAI I‡ ‰E AIUI‡ OI˙I?A'‡ O'AUIEI‡, U˙E I‡UO IOEA
‰‡
I‡OAUEUA
I‡ A‡OEO‡
eUOU ‡Ifl'‡IAUO I‡
(O I‡II‡ OU'A UI‡)
eIA‰ '˙AO OEA'AE‰‡IA, O˙i ‡Ifl'‡EUA
IA
‰EOI‡.
OO'˙ iIOOUU‡ ‰‡
IEOUE EIE IAIUE I‡
i‡ UEAIE
·‡UA EE. cEIO"‡
·‡UA EE (OU‡I‰‡ UIE,
IO'E
OI‡OUEI‡ A‡
OU ‡I‡ A
I‡
AI‡?EUAIIO OO'E?AIEA I‡
e A‰O‡AI‡
OI‡OUEI‡ A‡
OU ‡I‡ B
UAIOA ‡UU ‡U‡
a‡
' IOI‡U‡.
IO' A‡OEO
OOI EEUA
OU'O EUA
O˙O
O‡IOA‡IAO'‡˘‡
IAIU‡.
eO?EOU'‡IA
eUOA?‡U˙?E
O A‰EA'EI‡U
I‡
A'UI‡.
‰EOI‡
OU
I‡
O ˙OUE
E
O ‡i
I‡
IO?O I‡?AOU'O I‡
e A‰E
O ?EOU
‰EOIO'A
OUOI‡IA
O‡ ?‡I.
A‡
‰EOI‡
IO"‡U
I‡ UEI‡U‡
E
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
aAU EEUA
‰EOI‡
OU
‰‡
EAI E'fl'‡IA
OO?EOUAUA
?AIU˙ ‡
I‡'˙I.
e‡IOA‡IAO'‡˘‡
cA EAOOIA'‡EUA
OEIIE
·AIAEI, ‡A A‰EUAI,
U˙ "O'OI‡U‡ I AE‡
O A‰I‡AI‡?AI
4
‡AU'O EUAIE
I‡UO
‡IIOiOI,
OO?EOU'‡˘E O AO‡ ‡UE, I‡IE?A
EIE ‡IUE-OU‡UE?AI
A‡ ‡I‡IO"O'E A‡OEOE.
OO AE,
'
IAIU‡.
e A‰AI O‡IAI/a‡‰AI
16
O‡IAI
15
eO?Efl
AM
FM
AM
14
17
GND
CoONca
FM
123
13
4567
11
ANTENNA
AUX
18
RL
12
+
10
L
-
9
19
-
R
+
8
21
1.
2.
AUUOI
?
I‡
AUUOIE
STANDBY/ON)
(
A‡i ‡I'‡IAUO
A‡
I‡
‰E AIUIO '˙AO OEA'AE‰‡IA
‰EOI
?
3.
4.
5.
AUUOI
AUUOI
AUUOI
?
A‡
AUUOI
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
?
AUUOI
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡A‡‰
(
O AOI‡?‡IA
‰EOI
A‡
O‡UA‡
AUUOI
A‡
A‡IUIfl'‡IA
I‡
RDS
CD
AUUOI
A‡
·˙ A
?
AUUOI
A‡
CD SYNC.
?
AUUOI
A‡
AEEI
I‡
(NOR-DUBB.)
9.
‰AIOIOU ‡?Efl
(DEMO)
(c‡UEOIAUA ·UUOI DEMO,
EAII˛?AIO
O˙OUOflIEA,
‰AIOIOU ‡?Efl
OUIAIEUA
A‡
‰OI‡UO U A‰˙U
‰‡
UUII?EflU‡
I‡
‰AIOIOU ‡?EflU‡,
A‡i ‡I'‡IAUO
(POWER)
A '
EIAA‰O
7.
a‡OAU˙?AI ‰AI 1
8.
?
A‡
·UUOI‡
I‡
EIE OUIO'O I‡UEOIAUA
PUSH
AUUOI
?
?
?
AUUOI
12.
13.
-
(PHONES)
6.3mm
-
OU'‡ flIA ? AA
15.
A‡
A‡
PUSH
XDSS
(AIOU AII‡
/
)]
REWIND
[TAPE
O AI‡'E'‡IA I‡A‡‰/I‡O A‰
-
/
(
)]
STOP/CLEAR]
OOE ‡IA/EAU E'‡IA [
-
OU'‡ flIA ? AA
I‡UEOI‡IA
EJECT)
AUUOI
I‡ ?‡OO'IEI‡
?
AUUOI
I‡
?
EIAA‰O
?
eA"UI‡UO
(CLOCK)
U‡EIA ‡ (TIMER)
A‡
IEI OUOI (MIC)
I‡ OEI‡U‡ I‡
-
A'UI‡
6.3mm
I‡
:
eenau
IEI OUOI‡
AI'‡I‡EAA ‡ (EQ)
O O" ‡IE ‡IA/A‡O‡IAUfl'‡IA (PROG./MEMO.)
eA"UI‡UO I‡ OEI‡U‡ I‡ A'UI‡
eAIAO I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
AUUOI A‡ O A'II˛?'‡IA I‡ UUIA (TUNER)
AUUOI A‡ O A'II˛?'‡IA I‡ I‡OAUOUOI (TAPE)
AUUOI A‡ O A'II˛?'‡IA I‡ MP3/CD
AUUOI A‡ O A'II˛?'‡IA I‡ '˙I?IO UOU OEOU'O
AUUOI
I‡
AUUOI
A‡
?
?
‰EI‡IE?I‡
(AUX)
A'UI‡)
I‡
O·AIAI A'UI
(SURR.)
16. NEOOIAE
aIO"OUUII?EOI‡IAI A"UI‡UO (MULTI JOG SHUTTLE)
AUUOI A‡ A‡OEO/O‡UA‡ O E A‡OEO [RECORD/RECORD
17. aIAIE
PAUSE
(
19. aIAIE
AUUOIE
A‡
REC
I‡
CD
?
UUII?EflU‡
AEEI
OAOAI/U˙ OAIA
?
I‡UEOI‡IA
EJECT)
OEOUAI‡ A‡
?
11.
14.
OIU?‡IIE
AUUOI
A‡
(TUNING)
(MIC VOL.): eenau
'˙ iU ‰EOOIAfl. a‡ ‰‡
·UUOI DEMO.)
6.
AUUOIE
A‡
?
OA OOI‡EA
I‡UEOIAUA
OU‡I?EE
I‡
O‡O‡E ' OAOAI OU
a‡OAU˙?AI ‰AI 2
(
10.
'˙AO OEA'AE‰‡IA
(PLAY MODE): eenau
A‡
I‡
O AOI‡?‡IA
/FAST FORWARD
?
(HI-DUBB.)
O AA‡OEO
I‡OU OEI‡
[CD SKIP/SEARCH (
)/I‡OU OEI‡(SET)
· Ofl?‡ (COUNT.RESET)
IO I‡IAI O AA‡OEO
(
AUUOIE
A‡
?
(CD
I‡
A‡
AUUOI
A‡
eenau
:
AUUOI
AUUOI
?
AUUOIE
?
OO A‰AIAI
UUII?EflU‡
?
?
OPEN/CLOSE)
)]
[REVERSE PLAY
)]:eenau
?
MODE/RIF
A‡
?
?
(DISC SKIP)
OU'‡ flIA/A‡U'‡ flIA I‡ CD (
A‡
A‡
AUUOI
I‡
[PLAY (
?
(DISC 1, DISC 2, DISC 3)
?
20
)]
O A‰'‡ EUAIIO
A‡O‡IAUAIE
OU‡I?EE
18. CiO‰IE
20.
A‡ ‡IUAI‡U‡
E‡IO'A A‡ '˙I?IE
UOU OEOU'‡
A‡ UOIIOIOIEUA
e A'II˛?'‡UAI
A‡
EA·O
I‡
I AEO'O I‡O AEAIEA:
eenau
(PRESET)
21.
a‡i ‡I'‡˘
I‡·AI
5
NEOU‡I?EOIIO
UO ‡'IAIEA
19
6.
AUUOIE iicanaa aeaeAaiNaea
AUUOI CD PLAY/PAUSE (CoaeeeaaCOUNAcO
aeaeAaiNaea/eAiaA) (
)
AUUOI CD STOP (eiee aeaeAaiNaea) ( )
AUUOI CD SKIP/SEARCH (eeOeaAoAcO/
?
18
?
17
?
16
ioeeOcO
aeaeAaiNaea) (
)
/
AUUOI REPEAT (eOCieeOcaO)
AUUOI eOUaa cA NaeeaOu (DISP. MODE)
AUUOI oAeeCcaa (CLOCK)
AUUOI A‡ OOI‡A'‡IA EIUO I‡?Efl A‡ MP3 U‡EI (Mp3 Info)
naieeCa ·UUOIE
AUUOIE A‡ UUII?Efl I‡ I‡OAU‡ TAPE FUNCTION
AUUOI A‡ A‡OEO/O‡UA‡ O E A‡OEO RECORD/RECORD
?
15
7.
8.
9.
14
13
12
eO?Efl
10.
11.
?
PAUSE(
11
?
AUUOI
)
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡A‡‰
) OO?Efl
(
REVERSE PLAY
?
10
AUUOI
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡O A‰
A‡
OOE ‡IA
(
) FORWARD
PLAY
9
?
?
AUUOI
AUUOI
A‡
) TAPE STOP
)
·˙ AO '˙AO OEA'AE‰‡IA I‡O A‰ (
I‡ I‡OAU‡U‡
(
FAST FORWARD
) REWIND
AUUOI A‡ ·˙ AO '˙AO OEA'AE‰‡IA I‡A‡‰ (
AUUOI A‡ EA·O I‡ I‡OAU‡ 1/2 TAPE
12. AUUOI A‡ OOfl˘ AEEI SLEEP
13. AUUOI aAioacuCAcO (DIMMER)
14. AUUOI A‡ O AOI‡?‡IA I‡ ‰EOI‡ DISC SKIP (D. SKIP)
15. AUUOI A‡ EA·E ‡IA I‡ O O" ‡I‡ PROGRAM
16. AUUOI A‡ IOIU OIE ‡IA I‡ A'UI‡
?
?
1.
2.
3.
4.
5.
AUUOI
AUUOI
AUUOI
AUUOI
AUUOI
XDSS
A‡
A‡i ‡I'‡IA POWER
A‡
iUIA /oAOUOUI‡
IAIU‡
TUNER/BAND
‰OO˙IIEUAIAI AUX
A‡
O AI‡OU OE'‡IA PRESET(
)
VOLUME CONTROL
17.
18.
19.
e OAO ?A
AUUOI
AUUOI
AUUOI
(
)
A‡
?‡·IOI
A‡
A‡"IU?‡'‡IA MUTE
A‡
AEEI
I‡
I‡
AI'‡I‡EAA (EQ PATT.)
O·AIAI A'UI
(SURR.)
A‡ OOI‡A'‡IA
19
17
18
16
14
15
MP3
1
1.
2.
3.
4.
5.
eaaAiA cA aCiaA
7.
8.
9.
10.
6
9
aI‰EI‡UO
aI‰EI‡UO I‡ eeCieeOcaOie cA CD
aI‰EI‡UO E I‡ eaeeeeiiA cA eeOaAeaeA
aI‰EI‡UO I‡ eOUaaA cA
CoaeeeaaCOUNAcO: eenau
14.
aAeOicaiO
12.
1 011 12
aI‰EI‡UO
aI‰EI‡UO
13
I‡
AEEI‡ SLEEP
A‡
eacieecaaaeAc aAeae ei CD
(U‡EIA -O˙I)
(CD SYNC.)
13.
NOaeCO
aI‰EI‡UO E
aI‰EI‡UO E A‡ MP3
aI‰EI‡UO E A‡ ceaOe cA Naea
aI‰EI‡UO E A‡ CoaeeeaaCOUNAcO/eAiaA
aI‰EI‡UO A‡ aaaauoOc aCia (MUTE)
aI‰EI‡UO I‡ XDSS (eEOUAI‡U‡ A‡ UOEIAIO
‰EI‡IE?IO A'U?AIA)
A‡
6.
23457
68
11.
I‡
aI‰EI‡UO A‡ aaaeeiec: eenau
aI‰EI‡UO E A‡ RDS (eEOUAI‡U‡ A‡ ‡‰EOO
AIOO
I‡
‰‡IIE): eenau
15.
16.
17.
18.
19.
aI‰EI‡UO E A‡ FM eiOeOe eeaOa
aI‰EI‡UO I‡ AEEI SURROUND (O·AIAI A'UI)
aI‰EI‡UO A‡ aAeae (REC)
aI‰EI‡UO E I‡ eaeiaiO
e O" ‡IAI EI‰EI‡UO (PROG.)
C ˙AIE
e'˙ A'‡IA
e'˙ EAUA
OIAAE I‡
I‡
e‡‰EO-"O'O EUAII‡
OEOUAI‡
'EOOIO"O'O EUAIEUA EAOOIA'‡EIE ‰OOU‡'AIEUA
?IU O'AUA. a‡ ‰‡ OOIU?EUA
'EOOIO"O'O EUAIEUA
( ‡AOUOflIEA,
A‡ Ufli
I‡E-‰O· OUO O·I ˙E‡'‡˘O
IE'O E
?IU O'A ? AA
O˙?AU‡'‡IA
A"UIE ‡EUA
OA'U?‡'‡IA,
?'AUO'AUA
I‡ IIAIEUA E
O‡ ‡IAU EUA
I‡
U.I.).
AU
X
RL
CoONca
oA 'AI
+
L
-
oA AI
-
R
+
afl'O 'EOOIO"O'O EUAI
oA 'AI
NflOIO
'EOOIO"O'O EUAI
A‡·AIAEIE
?
?
cA
A‡· ‡'flEUA
O˙?AU‡AUA
AIO ?IU O'AUA
I˙I
-.
AIO
EAOOIA'‡UA ?AIIE
A'UI‡
?
‰‡
cA
A‡
OA
?IU ‡
I‡
'EOOIO"O'O EUAIfl
‡AIAIflU, OA'U?‡'‡IAUO ˘A
'EOOIO"O'O EUAIE
A
I˙I O˙OU'AUI‡U‡ IIAI‡
EAI E'AIO
O IEOI‡ I‡IOEI‡II‡
E
˘A
IEOO'‡U
'˙ iU
IOIOOIAIUEUA: + I˙I + E
-
·‡OO'E A'U?E.
'iO‰I‡ IO˘IOOU,
A"UIE ‡EUA
'IEI‡UAIIO OEI‡U‡ I‡
‰‡ EA·A"IAUA O AIOIA AI EAiO‰ '˙ iU 'EOOIO"O'O EUAIEUA.
‡A"IO·fl'‡EUA
?AIIEfl I‡O‡I I‡
‰OOU‡'AI 'EOOIO"O'O EUAI.
AIUAIIE ' ˙AIE
e'˙ EAUA
‰OOU‡'AIEUA
‡IUAIE A‡
C˙I?I‡
oAOUOUI‡(FM)/AIOIEUU‰I‡ (Aa)
IO‰UIE ‡I
A‡
OIU?‡IA
OE"I‡I
(IA‰OOU‡'AI‡)
(‡UIOOUA I‡)
I‡ IE ‡I‡
e‡IIO'‡
C˙U A?I‡ ‡IUAI‡ (‡UIOOUA I‡)
IO‰UIE ‡I
‡‰EOUO.
O
‡IUAI‡ I˙I IIAI‡U‡
Aa
e‡IIO'‡
‡IUAI‡ A‡
‡IOIEUU‰IO
IO‰UIE ‡I OE"I‡I
AM
OE"I‡I
C˙I?I‡
e‡AOOIOEAUA
‡IUAI‡
A‡ ?AOUOUIO
GND
I‡E-‰O· OUO O
(‡UIOOUA I‡)
‡IUAI‡ A‡
OE"I‡I
(‰OOU‡'AI‡)
I‡·AI 75
A‡ ?AOUOUIO
(‡UIOOUA I‡)
‡IOIEUU‰IO IO‰UIE ‡I
IO‡IOE‡IAI
I‡
a‡ O EAI I‡ ‡IOIEUU‰IO IO‰UIE ‡I
OE"I‡I O'˙ EAUA ‡IIO'‡U‡
(‡UIOOUA I‡)
‡IUAI‡
A‡ ?AOUOUIO
IO‰UI‡?Efl
OE"I‡I
(IA‰OOU‡'AI‡)
AM
FM
(‡UIOOUA I‡)
IO‰UIE ‡I
fl A‡
EAI‡IA
FM 75
A‡·AIAEIE
?
a‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡IA O EAI‡IA
E
?
?
‰ U"E
cA
I‡
?UI, ‰ ˙EUA ‡IIO'‡U‡
‡IUAI‡ A‡ ?AOUOUIO
IO‰UIE ‡I
OE"I‡I
'OU ‡IE
OU
U A‰·‡U‡
IOIOOIAIUE.
A‡· ‡'flEUA
I‡O˙IIO
eIA‰ O'˙ A'‡IA
‰‡ ‡AO OOU AUA
EE?I‡U‡ ‡IUAI‡ A‡ ?AOUOUIO
I‡ EE?I‡U‡ ‡IUAI‡ A‡ ?AOUOUIO
IO‰UIE ‡I OE"I‡I,
IO‰UIE ‡I
OO‰‰˙ E‡EUA
OE"I‡I.
fl
‰OIOIIOUO
A '˙AIOEIO
iO EAOIU‡II‡.
7
AU‰EO
A"UIE ‡IA
a‡‰‡'‡IA
AIO
'‡?EflU
I‡
I‡O AEAIEAUO
U A‰
A
O·O U‰'‡I
OUI˙I
(eenau)
A‡‰I‡U‡ OU ‡I‡
OAIAIUO A‡ I‡O AEAIEA, O A‰E O'˙ A'‡IA
?IU A‡ O OIAIIE' UOI, IA A‡· ‡'flEUA ‰‡
'‡?AUO IAOUIO
·UUOI‡
o‡OO'AUA
I‡
OOA?EUE?E ‡IOUO
a‡ ‰‡
1
I‡OU OEI‡,
‰‡
A‡OOE'‡IA, A‡i ‡I'‡IAUO
I‡UO EAUA?A
OIA‰
' AIA.
' AIAA‡I˙OIAIEA O A‰E ‰‡ OA
A‡i ‡I'‡IAUO, I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡
O‡IOEAII˛?'‡IA SLEEP.
c‡ ‰EOOIAfl ˘A 'E‰EUA A‡ OIOIO 5 OAIUI‰E I‡‰OEO‡
I‡UEOIAUA E
.
A‡ OO'A?A
iO'‡
OAI‡?‡'‡ ?A OEOUAI‡U‡ ‡'UOI‡UE?IO
COAIE
12-?‡OO' ?EI˙I
A‡
EAII˛?E
IE"‡U.
EIE
U‡EIA ˙U
OOOO?EUA
EAII˛?E
A‡OO?'‡U
Sleep
A‡ A‡OOE'‡IA
OA EAOOIA'‡
‡'UOI‡UE?IO OA EAII˛?'‡
o‡OO'IEI CLOCK.
o‡OO'IEI‡ CLOCK
A‡
24-?‡OO'
aA·A AUA
2
A‡
?‡OO'IEI˙U EAEOI'‡
A‡‰ ˙EUA ·UUOI‡
OU 2 OAIUI‰E.)
-
A‡‰‡‰AUA
aO"‡UO
CLOCK
I‡ ?‡OO'IEI‡
c‡UEOIAUA
(AIO
fl
A‡i ‡I'‡˘Efl
A‡i ‡I'‡IA.
c‡OU OEI‡
1
I‡
iUII?Efl
O˙O
OIA‰
O˙U IO"‡UO OA I‡UEOIA
·UUOI‡
OA I‡I‡Ifl'‡ O
10 IEIUUIE EIUA '‡I‡ OU ' AIA O A‰E
EAII˛?E, U.A. 80...70... E U.I.
O˙O
A‡'˙ U‡IA I‡ aceEeiicanaecAaceie
aeeoO (MULTI JOG SHUTTLE).
eO‰·A AUA
˘A
90 IEIUUE.
EAI‡IOUO
' AIA
U A‰·‡U‡
‰‡
A‡ EAII˛?'‡IA.
a‡ ‰‡ O O'A EUA OOU‡'‡˘OUO ' AIA ‰O
EAII˛?'‡IA I‡ A‡i ‡I'‡IAUO.
2
NOI‡UO
UUII?EflU‡
A ‡IUE'I‡
a‡OOE'‡IA
I‡UEOIAUA
I ‡UIO ·UUOI‡ A‡ A‡OOE'‡IA SLEEP, A‡ OIOIO 5
OAIUI‰E OA OOI‡A'‡ OOU‡'‡˘OUO ' AIA ‰OI‡UO
A‡
(12-?‡OO' ?EI˙I)
c‡UEOIU
3
4
5
6
7
8
·UUOI‡
OO‰· ‡IEfl ?‡OO'
A‡
A‡‰‡'‡I SET
A‡
U A‰·‡U‡
a‡·AIAEI‡
?EI˙I.
A‡
AIO
‰‡
·UUOI‡
A‡
EAiO‰IO
A‡‰‡'‡I SET.
aAOOIA'‡EUA MULTI JOG SHUTTLE,
A‡‰‡‰AUA IEIUUEUA.
c‡UEOIU
·UUOI‡
A‡
OOI‡A'‡ UO?IOUO
c‡UEOIU
' I
A‡
·UUOI‡
‰‡
A‡‰‡'‡I SET
A‡ ?‡OO'IEI‡
' IUO
OEI‡U‡ I‡
a‡'˙ UAUA eA"UI‡UO
E I‡
A‡
‰EOOIfl O
CLOCK OO 'OflIO
3 OIUI‰E.
A‡ OIOIO
IE'OUO I‡
U'AIE?EUA IE'OUO I‡ OA'U?‡'‡IA, EIE
·UUOI‡ A‡ UO ‡'IAIEA OEI‡U‡ I‡ A'UI‡ VOLUME
I‡?AOU'OUO I‡
(
).
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡
FLAT
t
I‡IUO
A
MUTE
'‡?‡U‡
A‡ OOI‡A'‡IA IE"‡
A‡
EI‰EI‡UO ˙U
"MUTE".
·UUOI‡
?
?
aOEAUA ‰‡
EA·E ‡UA IAE‰U 7 UOU‡IO'AIE A'UIO'E IO‰AI‡.
aA·A AUA EAI‡IEfl AEEI I‡ O·AIAI A'UI O OOIO˘U‡ I‡
·UUOI SURR. I‡ O A‰IEfl O‡IAI EIE I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO.
e E 'OflIO I‡UEOI‡IA I‡ ·UUOI‡ OOI‡A‡IEflU‡ I‡ ‰EOOIAfl
→
SIMULATED HIGH
XDSS (eA'U?EUAII‡
-
c‡UEOIAUA
XDSS
A‡
·UUOI‡
A‡
MUSIC HIGH
←
OEOUAI‡ O
←
AIOU AI‡II‡
eEOUAI‡
A‡
MUSIC LOW
‰EI‡IEI‡)
‰EI‡IE?IO OA'U?‡'‡IA
‰‡ OO‰OEIEUA OOO ‡IOUO, ·‡O‡
E
AUAIU‡
I‡
O·I ˙E‡'‡IA.
OOI‡A‡IEflU‡ I‡
‰EOOIAfl
-
e
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡
I‡IUO
POP
t
O·AIAI A'UI SURROUND
I‡ O·I ˙E‡'‡IA (surround)
MOVIE HIGH ← MOVIE LOW
OIA‰'‡.
ROCK
I‡
a‡ ‰‡ ‡IUE'E ‡UA AEEI
O‡IAI.
O OIAIflU
SLEEP ‰OI‡UO
↑
aA·A AUA EAI‡IEfl A'UIO' AEEI O OOIO˘U‡ I‡ ·UUOI
EQ PATT. I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO EIE ·UUOI EQ I‡
OA
A‡ A‡OOE'‡IA
OA O OIAIflU I‡IUO OIA‰'‡.
SURROUND OFF → SIMULATED LOW
A'UI‡
IO‰AI‡.
e E
eAEEI
?
a‡ ‰‡ ‡IUE'E ‡UA OUA AO OA'U?‡'‡IA
aOEAUA ‰‡ EA·E ‡UA IAE‰U 8 UOU‡IO'AIE A'UIO'E
O A‰IEfl
·UUOI‡
U A‰·‡, I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡
a‡"IU?‡'‡IA MUTE. aOEAUA ‰‡ A‡"IU?EUA '‡?‡U‡
U A‰·‡ I‡O EIA A‡ ‰‡ "O'O EUA OO UAIAUOI‡, '
a‡"IU?‡'‡IA
-
?
A‡ A‡OOE'‡IA
A‡ OEI‡U‡ I‡
‰‡ U'AIE?EUA
eA"UIE ‡IA
O˘A 'A‰I˙E
a‡ ‰‡ A‡"IU?EUA
O OAO ?AUO
A'UI‡
U‡EIA ‡
A‡
UUII?EflU‡,
SLEEP 10.
a‡"IU?‡'‡IA
A'UI‡ OO ?‡OO'IEIO'‡U‡
OA'U?‡'‡IA, EIE
O· ‡UIO I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡ OU AII‡ A‡ ‰‡ "O I‡I‡IEUA.
C˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡
)A‡ ‰‡
iO ‡'IAIEA OEI‡U‡ I‡ A'UI‡ VOLUME (
A‡
A‡ A‡OOE'‡IA
OOI‡A‡IO
A‡
I‡UEOI‡EUA OO'UO flAIO
SLEEP ‰OI‡UO OA OOfl'E SLEEP 10, E OIA‰
‰‡ OO AUA
UO'‡ I‡UEOIAUA
SLEEP ‰OI‡UO OA OOI‡A'‡
aAeeaCAcO OA ' ˙˘‡ '
A‡ A‡OOE'‡IA
(IUIE ‡ OA).
O˙OUOflIEA
EAI‡AUA
·UUOI‡
‰‡
' I.
OOI‡EU
·UUOI‡
a‡ ‰‡ ‡IUIE ‡UA AEEI‡
AIO
OU AII‡
?
I‡UEOIAUA
' AIAUO ‰O A‡OOE'‡IA, ' AIAUO
A‡‰‡‰AUA UO?IEfl ?‡O.
c‡UEOIU
OA EAII˛?E.
‰‡ OOU'˙ ‰EU
aAOOIA'‡EUA MULTI JOG SHUTTLE,
eA"UIE ‡IA
?
(24-?‡OO' ?EI˙I)
EIE
XDSS OFF
VOCAL
t
·UUOI‡
EI‰EI‡?EflU‡
OA
O OIAIfl,
OIA‰'‡.
→
XDSS1 ON
→
XDSS2 ON
Rr
SAMBA
?
AUIO‡
a˙I
T
A‡
SALSA
T
JAZZ
CLASSIC
T
OIU?‡IIE
·UIO‡U‡
A‡
OIU?‡IIE O'˙ EAUA
E‡I‡
(
6.3mm)
E‡I‡ I‡
'EOOIO"O'O EUAIEUA
NaeeaOu
e E
·UUOI DISP. MODE
‰‡
I‡UEOI‡IA I‡
OIAIflUA
i‡AE
OIU?‡IIEUA
UEO‡
‡'UOI‡UE?IO OA
UUII?Efl
I‡OOIO'EI‡,
‡AA‰EIfl'‡U.
c‡UEOIAUA
A‡U˙IIfl'‡,
IU
8
6
OOAIU˙
I‡
EI‡UA '˙AIOEIOOU
‰EOOIAfl.
aAioacuCAcO
OUA AO-OIU?‡IIEUA.
aO"‡UO 'I‡ ‡UA
I‡
eOUaa cA
I‡I‡Ifl'‡ OO'AUAIOOUU‡ I‡
·UUOI
U A‰˙U A '˙' 'II˛?AIO O˙OUOflIEA.
DIMMER 'A‰I˙E E ‰EOOIAflU OA
‡ ‡IO "O I‡UEOIAUA
OA I‡I‡Ifl'‡
‰AEOU'EAUO
‰EOOIAfl
IO"‡UO
O˘A
I‡ U‡AE
O˘A 'A‰I˙E,
I‡OOIO'EI‡.
UUII?Efl,
a‡ ‰‡
I‡UEOIAUA
OO'AUAIOOUU‡
OUIAIEUA
·UUOI‡
O˘A 'A‰I˙E.
AU‰EO
A"UIE ‡IA
Timer
i‡EIA I‡ UUII?Efl
i A‰·‡U‡
IOEA
UUII?Efl
?‡OO'IEIO'‡U‡
‰‡ UOU‡IO'E
O˙OUOflIEA I‡
'II˛?AIO/EAII˛?AIO A‡i ‡I'‡IA.
e
TIMER
UUII?EflU‡
IOEAUA
'II˛?'‡IE E EAII˛?'‡IE
‰‡
EI‡UA ' EAI‡IOUO
E
‡‰EOO EAI‡IA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
OU OOOI‡"‡UAIAI EAUO?IEI.
1
c‡UEOIAUA CLOCK
A‡
' AIA
A‡OEO,
'˙AO OEA'AE‰‡IA
IOIO‡IU‰EOI,
O E
I‡ I‡OAU‡ EIE A‡OEO E
c‡UEOIAUA SET
A‡
o AA A‡'˙ U‡IA I‡ MULTI JOG SHUTTLE
I‡OU OEUA IEIUUEUA A‡ 'II˛?'‡IA.
c‡UEOIAUA SET
A‡
a‡
‰‡ O O'A EUA UAIU˘OUO
OIOIO
OOfl'fl'‡
AIO
IA
OO ‡'I‡
U‡EIA I‡U‡ UUII?Efl
A‡‰‡‰AUA ?‡OO'IEI,
IA
‡·OUE
2
c‡UEOIAUA TIMER
I‡OU OEI‡
C OU"O'O
I‡
'
A‡
‰‡ '˙'A‰AUA AEEI‡ A‡
U‡EIA ‡.
I‡
O OAO ?AUO
IE"‡
‰EOOIAfl
O˙O·˘AIEA TUNER-CD-TAPE.
a‡
'‡?‡
AIO
OO ‡'I‡
EOI‡UA
‰‡ IO E"E ‡UA O A‰E?IO
I‡OU OEI‡ TIMER,
TIMER
·UUOI‡
A‡‰ ˙EUA
2 OAIUI‰E.
A‡ OO'A?A
c‡ ‰EOOIAfl
OA OOfl'fl'‡U
A‡ 'II˛?'‡IA I‡
3
4
I‡UEOIAUA E
A‡O‡IAUAI‡U‡
c‡UEOIAUA SET
A‡OO?IA
1.
a.
A‡O‡IAUAIOUO ' AIA
EI‰EI‡UO EUA TIMER.
O A‰E?IO
U‡EIA ‡
E
IO"‡UO EAI‡I‡U‡
UUII?Efl
0,5
OAI '
A‡ OIOIO
3
(aAeae).
aI‰EI‡UO
'PLAY'
aI‰EI‡UO
'REC'
:
C‡IO '˙AO OEA'AE‰‡IA
iicO
B˙AO OEA'AE‰‡IA
:
E A‡OEO
iicOe
b. e MULTI JOG SHUTTLE
EA·A AUA
IOIA
I‡
O A‰'‡ EUAIIO A‡O‡IAUAI‡ OU‡I?Efl
I‡UEOIAUA ·UUOI SET.
-
a‡
OIOIO
OOfl'fl'‡
0,5
OAI '
O OAO ?AUO I‡ ‰EOOIAfl OA
EI‰EI‡UO "ON TIME" (CeOaO cA
CaauoCAcO)
2. aO"‡UO
-
a‡
OIA‰
UO'‡ EA?AA'‡.
EA·A AUA UUII?Efl CD EIE TAPE (I‡OAU‡),
E
OIA‰
eOOI‡"‡UAII‡
EIE
c‡UEOIAUA SET
15
OOOI‡"‡UAIIO
UOIO-·UIOE
o AA A‡'˙ U‡IA I‡ MULTI JOG SHUTTLE
I‡OU OEUA IEIUUEUA A‡ EAII˛?'‡IA.
c‡UEOIAUA SET.
o AA A‡'˙ U‡IA I‡ MULTI JOG
I‡OU OEUA OEI‡U‡ I‡ A'UI‡.
SHUTTLE
c‡UEOIAUA SET.
C O OAO ?AUO
aAII˛?AUA
I‡
I‡
‰EOOIAfl
U‡EIA ‡
EAII˛?'‡ '
A
OA OOfl'fl'‡
"TIMER"
E
O EII˛?AI‡.
OEOUAI‡U‡.
eO‰· ‡I‡U‡ UUII?Efl
‡'UOI‡UE?IO OA 'II˛?'‡ E
A‡‰‡‰AIOUO ' AIA.
a‡ ‰‡ ‡IUIE ‡UA EIE O O'A EUA U‡EIA ‡
e E 'OflIO I‡UEOI‡IA I‡ ·UUOI‡ TIMER (iAaaOe)
IOEAUA ‰‡ OO‰·A AUA A‡‰‡'‡IA EIE ‡IUIE ‡IA I‡ U‡EIA ‡.
aOEAUA O˙˘O U‡I‡ ‰‡ O O'A EUA OU‡UUO‡ A‡ I‡OU OEI‡ I‡
U‡EIA ‡.
a‡ ‰‡ ‡IUE'E ‡UA EIE O O'A EUA U‡EIA ‡ I‡UEOIAUA
·UUOI‡ TIMER (iAaaOe) U‡I‡ ?A ' O OAO ?AUO I‡
OA OOfl'E
‰EOOIAfl ‰‡
a‡ ‰‡ ‡IUIE ‡UA
(iAaaOe)
O˙O·˘AIEA "TIMER".
U‡EIA ‡,
U‡I‡ ?A
I‡UEOIAUA
·UUOI‡
O˙O·˘AIEAUO "TIMER"
TIMER
‰‡
EA?AAIA OU
‰EOOIAfl.
SHUTTLE
UOU OEOU'O,
U.A.
UAIA'EAO
O AA IOIUE ‡IEUA OUA‡‰
AUX.
a‡·AIAEI‡
aOEAUA O˙˘O ‰‡
EAUO?IEI,
2
‰‡ OOU'˙ ‰EUA ?‡O‡ I‡
EAII˛?'‡IA.
UUII?Efl
'E‰AOI‡"IAUOUOI,
c‡UEOIAUA
A‡
SHUTTLE
UO'‡ EA?AA'‡.
o AA A‡'˙ U‡IA I‡ MULTI JOG
I‡OU OEUA ?‡O‡ A‡ 'II˛?'‡IA.
e'˙ EAUA
UO'‡ EA?AA'‡.
0,5 OAI ' O OAO ?AUO I‡ ‰EOOIAfl OA
EI‰EI‡UO "ON TIME" (CeOaO cA
CaauoCAcO)
1
E
OIA‰
OA
OIOIO
OOfl'fl'‡
5
E
E
‰EOOIAfl
(CeOaO cA
10
11
12
13
14
OAI
‡IUA I‡UE'IO
EI‰EI‡UO E
"PLAY" (CoaeeeaaCOUNAcO) E "REC
I‡
o AA A‡'˙ U‡IA I‡ MULTI JOG
I‡OU OEUA ?‡O‡ A‡ EAII˛?'‡IA.
I‡OU OEI‡U‡
OO‰·A AUA UUII?EflU‡ TUNER
(iicOe), ' O OAO ?AUO I‡ ‰EOOIAfl IE"‡U
O OAO ?AUO
EI‰EI‡UO "OFF TIME"
9
‰‡ IE"‡.
aO"‡UO
‰‡ OOU'˙ ‰EUA IEIUU‡U‡ I‡
'II˛?'‡IA.
aaaauoCAcO)
'‡?‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA ?‡O‡ I‡
'II˛?'‡IA.
' AIA.
a‡
-
6
7
8
·UUOI‡
A‡ OOOI‡"‡UAII‡U‡
'EEUA
A‡OEO'‡UA OU OOOI‡"‡UAIIEfl
‡A‰AI
eOA E ‡IA
'iO‰AI
I‡ I‡OAUAI
‰AI.
UUII?Efl AUX.
9
eONa Ainu
RDS
iUII?Efl
a‡
RDS
OEOUAI‡U‡
iOAE U A‰
System
‡‰EOUO
A
O·O U‰'‡I
OEOUAI‡ A‡
--
OA
OU ‡IE, RDS
IO‰
I‡
EA·O
EIUO I‡?Efl
EIE I‡
I‡
'
FM
O O" ‡I‡U‡
A‡
‡‰EOOU‡I?EflU‡
E UO?IO
IUAEI‡
' AIA.
AIO
OUA
I‡
NEWS
cO'EIE
AFFAIRS
RDS ‰‡IIE, U A‰˙U
OOOAI‡'‡UAIIEfl
O'AUI‡U
IO‰
RT
I‡
‡ I‡
( ‡‰EOUAIOU),
‰EOOIAfl
‰EOOIAfl ˘A
RDS, PTY (UEO
CT
O A‰‡'‡
SCIENCE
e‡AIE
POP M
eOOIUAEI‡
eOIIUAEI‡
‡IO UAAE
‰‡IIE
OA
ROCK M
I‡
(UO?IO ' AIA)
E
PS
O A‰‡'‡U
OU
‡‰EOOU‡I?Efl.
eO?EE
‰EOOIAfl I‡ RDS
EIUO I‡?Efl
eEOUAI‡U‡ RDS
‡AIOO· ‡AI‡ EIUO I‡?Efl
OOOAI‡'‡UAIAI
I‡OU OEI‡
I‡
IO‰, IOEUO
'
‰OO˙IIAIEA
OA OOfl'fl'‡
‡‰EOOU‡I?EflU‡.
UUII?EOIE ‡IA
I‡
‰‡ O A‰‡'‡ I‡E-
EI‡ '˙AIOEIOOU
I‡
RDS
I‡
e E
IO‰. e
OOOAI‡'‡UAIIEfl
O A‰IEfl
O‡IAI IOEAUA
?EI˙I ‡AIE?IE
(PS
UEOO'A
EA·E ‡UA
(Radio
OA OOI‡A'‡ I‡
text
by
the
UOU OEOU'OUO
"O OOI‡A'‡ I‡
-
OU
NAUOIE O O" ‡IE
SOCIAL
e O" ‡IE
RELIGION
eAIE"EOAIE O A‰‡'‡IEfl
PHONE IN
TRAVEL
e O" ‡IE I‡ EE'O
e˙UU'‡IEfl E AIOIU
LEISURE
e'O·O‰IO ' AIA
OLDIES
'˙ iU
FOLK M
DOCUMENT
ALARM 1
CT)
aIAUO
-
I‡ UEO‡ I‡
aOEAUA ‰‡ OOU˙ OEUA ‰‡‰AI
OIA‰IEfl
1
I‡
‰EOOIAfl.
channel)
‰‡ O EAI‡
OIA‰IEUA
IA OA
-
N‡'‡
UO?IO
' AIA
E
‰‡
a‡"I‡'EAUO
I‡
O O" ‡I‡
(PTY)
OO
EAI‡I‡U‡
TUNER/BAND),
‡‰EOOU‡I?Efl ? AA
A‡
‰‡
I‡UEOI‡IA
TUNING.
A‡OO?IA
O EAI‡IA
I‡
RDS,
OOI‡A'‡ EIAUO I‡
I‡
O'AUIA
‡‰EOOU‡I?EflU‡
EI‰EI‡UO ˙U RDS.
IOEA
‰‡
O A‰‡'‡,
I‡
IA 'II˛?‡U IflIOE
EIUO I‡?EflU‡
‰EOOIAfl
3
4
c‡UEOIAUA
·UUOI RDS,
a‡ ‰‡ OOU˙ OEUA ‰ U"
I‡UEOIAUA
I‡
‰EOOIAfl,
A‡
I‡
‰EOOIAfl
(PS),
OIA‰
OA
I‡UO
aO"‡UO
OE"I‡I,
EA·A AUA
O O" ‡I‡
AEEI PTY.
(PTY),
‰OI‡UO OOOIA‰IEflU
(PTY)
O O" ‡IE
UEO‡
A‡
˘A
UEO
O O" ‡I‡
EA·A AUA
/
OA OOEU‡
‰‡
'OA
O˘A A OOI‡A‡I
‰‡ O AIEOUEUA OOEO˙I‡ OU
'˙AIOEIEUA UEOO'A
5
A‡
·UUOI PRESET,
EAOOIA'‡I UEO
A‡
OA OOI‡A'‡
i A‰˙U
10
UEO
c‡UEOIAUA TUNER (EIE
EA·A AUA AEEI FM.
2 aA·A AUA
O˙O·˘AIEfl: PTY NONE, RT NONE,
CT NONE, PS NONE.
AEE
iO·E
‰EOOIAfl.
‰OO˙IIEUAIIE ‰‡IIE. AIO
AEEI
E
O O·IAIE
I‡?EI:
aO"‡UO
-
OO?E‡IIE
a˙IU EIUAEI‡
aUAEI‡ I‡ I‡ O‰EUA
eU‡ E iEUO'A
iOIIIO I‡ IUAEI‡
NOIUIAIU‡IIE O O" ‡IE
e˙O·˘AIEA A‡ O O·AI OE"I‡I A‡ U A'O"‡ I‡ ‡‰EOOU‡I?EflU‡
aIUO I‡?Efl, EAI˙?'‡I‡ O E ·A‰OU'Efl
a‡·AIAEI‡
A‰IO
iEI‡IOO'E O O" ‡IE
NATION M
OOOIA‰O'‡UAIAI
aIAUO
Service name)
OA OOI‡A'‡ I‡
cflIOE RDS ‡‰EOOU‡I?EE
EA· ‡IEfl
FINANCE
CHILDREN
‰EOOIAfl.
(Programme
OU UAAE
WEATHER
eA EOAI‡ II‡OE?AOI‡ IUAEI‡
N U"‡ IUAEI‡
eEIOOUE?I‡ EIUO I‡?Efl
·UI'EUA
RT
OA OOI‡A'‡ I‡
CT (Time controlled
'˙AIOEIOOU
PS
CLASSICS
NE‡AO'‡ IUAEI‡
‰EOOIAfl.
recognition)
‡‰EOOU‡I?EflU‡
O O" ‡I‡U‡
aAI‡ IUAEI‡
aI‡OE?AOI‡ IUAEI‡
TEST
PTY
O O" ‡IE
COUNTRY
I‡
O
O" ‡IE
LIGHT M
OO
A‡A‰IO
JAZZ
·UUOI RDS
'
(Programme type recognition)
O O" ‡I‡U‡
RT
EIE
OIO'AOIE
(PTY),
(PTY):
OA OOI‡EA EIAUO
‰‡IIE:
FREQUENCY
PTY
IO I‡IIO
I‡UEOI‡IA I‡
‰‡
O E O˙ 'OI‡?‡II‡
‰EOOIAfl ˘A
‡‰EOOU‡I?EflU‡, ‡‰EOI AE‡U‡
I˙I OOIO'IEfl
A‡
EAOOIA'‡IE A‡
EASY M
OTHER M
A‡ OOI‡A'‡IA I‡
IO‰O'AUA
O O" ‡IE
O O" ‡IE
VARIED
INFO
CULTURE
E Ufl
OOI‡EA I‡
˘A
‡‰EOOU‡I?EflU‡,
‡‰EOOU‡I?EflU‡),
I‡
FM OU‡I?Efl
‡'UOI‡UE?IO
OIA‰IEUA EI‰EI‡UO E:
O O" ‡I‡U‡),
(EIA
I‡
O
O˙I ‡˘AIEflU‡,
iAIU˘E O˙·EUEfl
aIUO I‡?Efl
eOO U
e· ‡AO'‡UAIIE O
N ‡I‡
aUIUU ‡
c‡UI‡
DRAMA
I‡OU OEIE ‡‰EOUO
OOI‡A'‡
I‡ UAAE UEOO'A
SPORT
RDS
A '˙AIOEIOOUU‡ I‡ U‡AE
I‡ 'OE?IE UEOO'A
EDUCATE
c‡OU OEI‡
RDS
‰‡ IO‰E ‡ ‡‰EOO A‰‡'‡IEfl
O·flOIAIEflU‡
I‡
I‡
‡AOOAI‡'‡IA I‡ UEO‡ O O" ‡I‡ (PTY), O IOEUO OA
O·OAI‡?‡'‡U UEOO'AUA A‡IIO EAI˙?'‡IE ‡‰EOO A‰‡'‡IEfl.
O·OAI‡?‡'‡IA
A‡
(PTY)
O O" ‡I‡
eIA‰IEflU OOEO˙I
I‡ OOOAI‡'‡UAIIEfl
O˙O·˘AIEA
UAIOUO'O
IOflUO OO
EAOOIA'‡I‡ ' IIO"O
O A‰‡'‡IA
I‡ OOEO‡IEA I‡
A‡
EIUO I‡?Efl
"‡I‡ OU
‰‡‰AI‡ ‡‰EOOU‡I?Efl
OO‰ O·IOOUE
Data
(Radio
‰‡IIE), ? AA
I‡
I‡
EI‡'IOUO O A‰EIOU'O
OEOUAI‡
eOI‡OUOfl˘AI
‡‰EOOU‡I?EflU‡,
RDS
O˙O OEOUAI‡
‡‰EOO AIOO
A OEOUAI‡ A‡
‰‡‰AI‡ I AE‡,
EIE
i˙ OAIA
O EAI‡ ?E OI‡
O·i'‡U.
?AOUOUAI
OO?Efl
--
'IAAA '
5
(PTY).
O O" ‡I‡
(PTY),
I‡UEOIAUA
OAI.
AEEI
I‡ ‡'UOI‡UE?IO
U˙ OAIA
‰‡ I‡IA E OIA‰'‡˘‡U‡ ‡‰EOOU‡I?Efl
IOflUO
O˙'O‡‰‡
O EAI‡IEfl UEO
O
O O" ‡I‡
E
‰O·˙
(PTY).
e A‰'‡ EUAIIO
A‡‰‡'‡IA I‡ ‡‰EOOU‡I?EE
aOEAUA O A‰'‡ EUAIIO ‰‡ A‡‰‡‰AUA 30 OU‡I?EE A‡ FM
(?AOUOUIO) E AM (‡IOIEUU‰IO) IO‰UIE ‡I OE"I‡I.
e A‰E I‡OU OEI‡U‡
OA
5
?A OUA I‡I‡IEIE OEI‡U‡ I‡
U'A AUA
·UUOI PROG./MEMO.
c‡UEOIAUA
O‡IAI EIE
-
PROGRAM
eU‡I?EflU‡
A
TUNER/BAND)
I‡ EAI‡I‡U‡ ?AOUOU‡ (FM EIE AM).
e E 'OflIO I‡UEOI‡IA I‡ ·UUOI‡ FM E AM
1
EA·O
A‡
c‡UEOI‡EUA
I‡
a‡ ‰‡
O A‰IEfl O‡IAI,
‰OI‡UO EI‰EI‡?EflU‡ I‡ ?AOUOUEUA A‡OO?IA ‰‡ OA
O OIAIfl.
a‡·AIAEIE
OU
·UUOIEUA
I‡
A‡
I‡OU OEI‡
I‡
OU‡I?Efl
e AU˙ O'‡IAUO
OOE ‡,
I‡OU OE'‡IA
O‡IAI EIE
c‡UEOIAUA
PROGRAM
A‡OO?'‡
‰‡
I‡
eIU?‡IA
·UUOI‡
A‡
IOIA
I‡
OU
O˙O·˘AIEAUO "FULL",
E
OIA‰
UO'‡
˘A
IE"‡
O A‰'‡ EUAIIO A‡‰‡‰AI IOIA . a‡ ‰‡ O OIAIEUA
O A‰'‡ EUAIIO UOU‡IO'AIEfl IOIA 4 5.
A‡
) '˙ iU
E
A‡‰ ˙EUA
O A‰'‡ EUAIIO UOU‡IO'AIEfl IOIA ,
I‡UEOI‡EUA OO'UO flAIO.
A‡‰‡'‡IA
A‡
‰‡
EIE "O
OO‰·A AUA
EOI‡UA.
EA·O
A‡
FM
·UUOI‡
E
a‡ ‰‡
EAII˛?EUA
‡‰EOUO
·UUOI‡ A‡ A‡i ‡I'‡IA POWER A‡ ‰‡
EAII˛?EUA U A‰·‡U‡, EIE OO‰·A AUA ‰ U" AEEI I‡
UUII?EOIE ‡IA (MP3/CD, I‡"IAUOUOII‡ IAIU‡ TAPE
c‡UEOIAUA
AM).
EIE
AM
OA
EIE OOOI‡"‡UAIAI
·UUOI‡
A‡
A‡‰‡'‡IA PRESET
AUX).
‰EOU‡I?EOIIOUO
a‡
(EIE PRESET
UO ‡'IAIEA)
A‡
?
'‡?‡ OO ‡'I‡
AIO A‰I‡ ?AOUOUIO IO‰UIE ‡I‡ O O" ‡I‡
c‡UEOIAUA
‰‡
U A‰·‡U‡,
IO"‡UO I‡UEOIAUA
·UUOI‡, U A‰·‡U‡
OA
A‰I‡ O A‰'‡ EUAIIO A‡‰‡‰AI‡
I‡UEOIAUA
OEI‡U‡ I‡
I‡
(EIE OO'UO flAIO
·UUOI‡ '˙ iU VOLUME (
A‡ OEI‡ I‡
I‡UEOI‡IA I‡
A'UI‡ ? AA '˙ UAIA
‰EOU‡I?EOIIOUO
A'UI‡
A
?UII‡
‡‰EO?AOUOUIE
O‡IAI I‡
U‡I‡ ?A OU
·UUOI‡ eAEEI/iEIU˙
OIU˘AIEfl MODE/RIF
OU‡I?Efl.
eA"UIE ‡EUA
A‡
O OAO A?‡ I‡ ‰EOOIAfl ‰‡ EA?AAIA
O˙O·˘AIEAUO A‡ OUA AO-A'UI "STEREO". cflI‡ ‰‡ EI‡
OUA AO-AUAIU, IO O EAI‡IAUO ˘A OA OO‰O· E. eUIO'O
IOflUO EOI‡UA.
I‡"I‡Ofl'‡ I‡ OO
·UUOI‡ eAEEI/iEIU˙
OIU˘AIEfl MODE/RIF '˙ iU O A‰IEfl
O A‰'‡ EUAIIO A‡‰‡‰AI‡U‡ OU‡I?Efl
COAIE O˙U,
O A‰'‡ EUAIIEUA
OOOIA‰I‡U‡ O EAI‡I‡ OU‡I?Efl.
e A‰'‡ EUAIIO
OO‰·A AUA
O· ‡UIO
OA OOfl'E
‡IUA I‡UE'IO.
A
EA'EI‡UA
O A‰'‡ EUAIIOUO A‡‰‡IEA
OU‡I?Efl.
TUNER/BAND)
(FM
c‡UEOI‡EUA OO'UO flAIO
aOO?A
EUE
‡‰EOUO
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡
c‡"I‡OAI‡
3
"CLEAR",
) '˙ iU
UO ‡'IAIEA),
I‡ EAI‡I‡U‡ ?AOUOU‡
-
OA OOfl'fl'‡
·UUOI‡ A‡ I‡OU OEI‡ I‡
I‡ U A‰·‡U‡ PRESET, (EIE
)
·UUOI‡ A‡ O A‰'‡ EUAIIO A‡‰‡'‡IA PRESET (
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA), ‰OI‡UO
O A‰IEfl
e A‰'‡ EUAIIO
c‡UEOIAUA TUNER (EIE
(
‰EOOIAfl
·UUOI CLEAR, ‡‰EOOU‡I?EEUA O‡ EAU
OO ‡'I‡
c‡UEOIAUA
I‡
O A‰'‡ EUAIIO UOU‡IO'AIEfl IOIA IOEUO
2
I‡
OU‡I?EE
'˙ iU O A‰IEfl
UOU‡IO'IE
‰EOU‡I?EOIIOUO.
IE"‡
A‡O‡IAUfl'‡IA I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
OIAIflU
'‡?‡
a‡ ‰‡
PRESET (EIE PRESET (
e E
·UUOI PROG./MEMO.
‰'A OAIUI‰E,
I‡
·UUOI PROG./MEMO.
c‡UEOIAUA
O A‰'‡ EUAIIO
1
A‡‰ ˙EUA
·˙‰A I‡OU OAI
U A‰˙U
OU‡I?Efl.
c‡ ‰EOOIAfl
4
‰‡ O˙i ‡IEUA
-
IO"‡UO
OU‡I?Efl
aAOOIA'‡EUA MULTI JOG SHUTTLE.
3
E
UO"‡'‡ I‡UEOIAUA
OA OOfl'E
OU‡I?Efl
(TUNING).
e˙?IO
A‡
EA?EOUEUA 'OE?IE A‡O‡IAUAIE
O‡IAI A‡ OIOIO
a‡
I‡OU OE'‡IA
c‡UEOIAUA IflIOE
I‡
2 ‰O 5
O‡IAUU‡.
A'UOI‡UE?IO
-
OU˙OIE OU
‰ U"E OU‡I?EE.
c‡UEOIAUA
TUNING
·UUOIE
eO'UO AUA
O A‰IEfl
OA OIAIflU
‡IUA I‡UE'IO.
2
6
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO.
O˙i ‡IAI‡.
A'UI‡ ‰O IEIEIUI‡.
c‡UEOIAUA TUNER (EIE
I‡
?
A‡
‰‡
A‡
‡‰EO?AOUOUIE
'˙AOU‡IO'EUA
OUA AO-AUAIU‡.
a‡ ‰‡
OO‰O· EUA O EAI‡IAUO
e AOOAE?EOIE ‡EUA ‰OOU‡'AIEUA
‡IUAIE
)
UO ‡'IAIEA).
a‡·AIAEIE
a‡ ‰‡ OIU?‡UA ‡‰EOOU‡I?EE,
IOEUO IA O‡
?
aAOOIA'‡EUA ˙?I‡
OU˙OI‡ 2.
a‡
‡'UOI‡UE?I‡
O A‰IEfl
O‡IAI.
EIE ‡'UOI‡UE?I‡
I‡OU OEI‡,
UUII?EflU‡ eAEEI/iEIU˙
‡‰EOOIU˘AIEA MODE/RIF
O A‰'‡ EUAIIO I‡OU OAIE
?
aAOOIA'‡EUA
I‡OU OEI‡
I‡UEOIAUA
TUNING
'
I‡
A‡
A‡
‰‡ O A'II˛?EUA
I˙I
IOIO-O EAI‡IA, ‡IO OUA AO-O EAI‡IAUO A EAI E'AIO OU
?UI.
aO"‡UO A‡OEO'‡UA MW (AIOIEUU‰IO IO‰UIE ‡IO) EIE
LW EAI˙?'‡IA, IO"‡U ‰‡ I‡OU˙OflU ?UI‡˘E ?UIO'A.
AIO
UO'‡
I‡OU˙OE,
eAEEI/iEIU˙
A‡
I‡UEOIAUA
'A‰I˙E
·UUOI‡
A‡
‡‰EOOIU˘AIEA MODE/RIF.
11
OaeAinu
C˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡ I‡OAU‡
eOIO'IO '˙AO OEA'AE‰‡IA
c‡UEOIAUA TAPE 1/2
1
A‡
‰‡
a‡ ‰‡ OO AUA '˙AO OEA'AE‰‡IA
OO‰·A AUA TAPE
1
c‡UEOIAUA
O A‰IEfl
TAPE 2.
2
3
4
"NO
OA OOfl'fl'‡
eU'O AUA TAPE
A‡ I‡OAU‡U‡ I‡UO I‡UEOIAUA
2
EIE
PUSH EJECT
OOAE?Efl A‡ OU'‡ flIA
eOOU‡'AUA A‰I‡
E
EIE
c‡UEOIAUA
EIE
:
TAPE")
·UUOI‡ A‡ '˙AO
C O OAO ?AUO A‡
(EIE 2) 0000".
(EIE 2).
OEA'AE‰‡IA PLAY
OOI‡A'‡IA OA OOfl'fl'‡
eIA‰
eO?Efl).
I‡UEOI‡IA I‡
IOEAUA
‰‡
eAEEI
/
EA·A AUA IOflUO
c‡UEOI‡IA
CA‰I˙E
N'‡
eIA‰
O˙UE
O· ‡UI‡U‡ OU
OO'UO flAIO O A‰I‡U‡
O˙UE
OOE ‡
E
UUII?Efl
PLAY
'E OOI‡A'‡ I‡I
‰‡
)
I‡
A‡OEO'‡UA OU I‡OAU‡ I‡
?
TAPE 1
A‡ I‡OAU‡
eOOU‡'AUA '˙U A I‡OAU‡U‡,
-
2
TAPE 2
A‡ I‡OAU‡
˘A
eOOU‡'AUA '˙U A O ‡AI‡
-
c‡UEOIAUA NORMAL/HIGH DUBBING,
eOI‡A'‡IA
c‡UEOI‡IA
NOR-
O· ‡UI‡U‡ OU
‡I‡,
OIA‰'‡.
O E
IO I‡II‡ OIO OOU
e AA‡OEO
HI-SP. DUBB.
DUBB.
a‡ ‰‡ O AI ‡UEUA A‡OEO‡,
OOE ‡IA
I‡OAU‡.
iUII?Efl
DUBB.
HI-
‡'UOI‡UE?IO.
I‡IUO
e AA‡OEO
DUBB.
?AOU O˙UE
OU
A‡OEO'‡UA.
‡'UOI‡UE?IO.
E
(
c‡UEOIAUA TAPE 1 / 2.
?
E
EAO'E E O A‰I‡U‡
‡I‡, OOE ‡
·UUOI
IOflUO
‡I‡
I‡UO I‡OAU‡U‡
I‡UEOIAUA
E O A‰I‡U‡ EIE
eIA‰ I‡UO I‡OAU‡U‡ EAO'E
i E
1
(O· ‡UIO
'˙AO OEA'AE‰‡IA), OOE ‡ ‡'UOI‡UE?IO.
O· ‡UI‡U‡ OU
O A‰IEfl
I‡OAU‡.
iUII?Efl
eIA‰ I‡UO I‡OAU‡U‡ EAO'E
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO OO ' AIA I‡
e AA‡OEO
i‡AE
EAI‡AUA OOOOI‡ I‡ I‡OAU‡U‡.
eOI‡A'‡IA
I‡
EAI‡IOUO OU '‡O IflOUO.
'˙AO OEA'AE‰‡IA PLAY MODE
I‡
EI‰EI‡?Efl "TP1
/
I‡UEOI‡IA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
‡'UOI‡UE?IO.
ACieaAiaoce eOCOeeaeAo NOa (TAPE 2):eO?Efl
o AA
A‡
a‡ O AI‡'E'‡IA I‡ I‡OAU‡U‡ I‡O A‰ EIE I‡A‡‰ O '˙AO OEA'AE‰‡IA
(
ACieaAiaoce CeaeAo NOa(TAPE 1/2)
eIA‰ ‡'UOI‡UE?AI OUOO ‰AI˙U EAO'E '‡ O‡IO O A‰I‡U‡ OU ‡I‡,
‡
·UUOI‡
I‡UEOIAUA
-
O‡IAI EIE I‡
U A‰·‡U‡ OOE
I‡
cUIE ‡IA I‡ IAIUO' · Ofl?
e AA ' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA
A Ofl? COUNT. RESET.
.
‰'A I‡OAUE O IAIU‡U‡ I‡‰OIU
OIA‰ UO'‡ A‡U'O AUA TAPE 1
' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA STOP () /CLEAR
TAPE STOP () '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
O‡IAI EIE
UO ‡'IAIEA.
(c‡ AI ‡IIEfl O OAO A?
1
OO
EIE
STOP(
O E
‰'OEI‡ OIO OOU
·UUOI‡
I‡UEOIAUA
A‡
).
a‡OEO
e AI‡'EEUA
I‡OAU‡U‡ I‡
eOIO'I‡
1
2
IflOUOUO, OUI˙‰AUO ˘A
A‡OEO'‡UA.
aAOOIA'‡EUA
·UUOI‡
I‡OAU‡ '
TAPE 2
A‡
IOIO‡IU‰EOI
MP3/CD
EIE
A‡ I‡OAU‡ E OOOU‡'AUA
O ‡AI‡
OOOOI‡U‡ I‡ A‡OEO‡:
eO?Efl
c‡UEOIAUA IIO"OI ‡UIO ·UUOI‡ A‡ AEEI '˙AO OEA'AE‰‡IA
PLAY MODE, A‡ ‰‡ I‡OU OEUA OOOOI‡U‡ I‡ A‡OEO‡.
a‡OEO'‡IA
CA‰I˙E
N'‡
i E
I‡
eEIi OIEAE ‡I
A‡
‡'UOI‡UE?IO
a‡OEO'‡IA
O˙UE
I‡
A‡OEO
REC
I‡UEOIA-UA OUIO'O
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
‰EOOIAfl IE"‡ "REC" (aAeae).
I‡
I‡ I‡OAU‡
A‡OEO OU
IE?A'‡U‡
E
1
OU ‡I‡.
OEIi OIEAE ‡I
TAPE
STOP(
).
IOIO‡IU‰EOI
A‡OEO OU
O AA‡OEO'‡ '˙ iU
O O" ‡IE ‡IE
O· ‡UI‡U‡
A‡OEO‡,
'˙ iU O A‰IEfl O‡IAI EIE
UO ‡'IAIEA. C O OAO ?AUO
iUII?EflU‡
IE?A'‡U‡
OU ‡I‡.
O˙UE
'
‰AI 2.
I‡ I‡OAU‡
iUII?Efl
eOI‡A'‡IA
c‡UEOI‡IA
A‡OEO'‡UA O‡IO OU I‡OAU˙?AI
a‡ ‰‡ OO AUA A‡OEO‡
c‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡ eOE ‡IA
"IAA‰OUO.
a‡ ‰‡ I‡OU OEUA
aOEA ‰‡
a‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA O‡UA‡
UUIA / ?AOUOUI‡ IAIU‡ TUNER (EIE TUNER/BAND).
eU'O AUA
I‡OAUE.
OU‡I‰‡ UIE
a‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA O‡UA‡ O E
I‡OU OEI‡
c‡UEOIAUA
O‡IO
IOIO‡IU-‰EOI
I‡OAU‡ O˙IAI
IOIO‡IU-‰EOI
A‡"I‡'Efl.
e E AEEI eUOO I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡
eEIi OIEAE ‡IA I‡ IOIO‡IU-‰EOI CD SYNC.
aE"‡ EI‰EI‡?EflU‡ "REC"
E I‡
O OAO ?AUO
A‡
""
a‡OEO
1
OOI‡A'‡IA OA OOI‡A'‡
OU
‡‰EO, IOIO‡IU‰EOI
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ A‡ A‡OEO
c‡‰OEO˙U "REC" O AIE"'‡
EIE
REC
E
‰ U"
I‡
A‡‰˙ E‡
EAUO?IEI
O A‰IEfl
O‡IAI.
2
12
I‡
·UUOI‡
O A‰IEfl O‡IAI.
a‡OEO˙U A‡OO?'‡.
2
OIOIO
7 OAIUI‰E
‡'UOI‡UE?IO
OU‡ UE ‡
A‡OEO.
a‡·AIAEIE
?
A‡
eIA‰
OEIi OIEAE ‡IEfl
I‡OAU‡U‡ '
AEEI O‡UA‡.
c‡UEOIAUA
.
'˙AO OEA'AE‰‡IA
PLAY(
)
AIO
EAI‡AUA
‰‡
A‡OEO'‡UA OU EAI‡I‡
EAI‡I‡U‡ O˙UAI‡
A‡OEO OU
/
O A‰E
IOIO‡IU-‰EOI‡
.
A‡OO?'‡IA
O
·UUOI‡
O˙UAI‡,
OO‰·A AUA
OEIi OIEAE ‡IEfl
A‡
e AOIOI
E
C˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡
IOIO‡IU‰EOI
eOIO'IO '˙AO OEA'AE‰‡IA
1
2
c‡UEOIAUA
A‡
1STANDBY/ON,
A‡i ‡I'‡IA
"IAA‰OUO
OOfl'fl'‡ OA
·UUOI‡
‰EOI,
OU'‡ flIA/A‡U'‡ flIA
A‡
OPEN/CLOSE(
e˙ 'O
A‡‰˙ E‡IA
·UUOI‡
UO'‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA, OIA‰
OO
' AIA
' UO?I‡U‡
OUOUOIAUA
OPEN/CLOSE)
I˙I
OIA‰'‡˘EUA ‰EOIO'A
c‡UEOIAUA DISC SKIP '˙ iU O A‰-IEfl O‡IAI EIE
D.SKIP '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA OO ' AIA
I‡
‰EOI‡
E OOOU‡'AUA
'˙AO OEA'AE‰‡IA
a‡ ‰‡
EIE
EA·A AUA
'˙AO OEA'AE‰‡ ‰EOI˙U
OUIfl'O.
(DISC 1).
‰E AIUIO ‰EOI
U A‰·‡U‡ ‡'UOI‡UE?IO
EA· ‡IEfl ‰EOI.
I‡
e˙O OU ‡I‡U‡
AUEIAU‡
DISC 3
EIE
OO
I‡
' AIA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO EIE ' OUOO AEEI.
aO"‡UO I‡UEOIAUA DISC 1-3 O A‰E '˙AO OEA'AE‰‡IA
‰EOI‡,
Naea 1
I‡
OOE ‡IA.
c‡UEOIAUA DISC 1, DISC 2
‰EOI‡ I‡ O˙OU'AUIOUO IflOUO.
OA
I‡
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
a‡ ‰‡ OUE‰AUA
IflI‡ OOOU‡'AI
‰EOI‡
/
O‡O‡E ' OAOAI
OO A‰AIAI
IOflUO EAI‡AUA.
EI‰EI‡UO ˙U "NO DISC".
c‡UEOIAUA
CD
A‡
I‡
I‡UEOI‡IA E
O‡IAI
'˙ iU O A‰IEfl
‰‡ '˙'A‰AUA AEEI IOIO‡IU‰EOI.
'
eIA‰
I‡
·UUOI‡ MP3/CD
c‡UEOIAUA
A‡
A‡
U A‰·‡U‡.
‰‡ 'II˛?EUA
AIO
3
·UUOI‡
i˙ OAIA
A‡OO?'‡
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
O
a‡ ‰‡
I‡"O A
OIAIflUA
‰EOIO'A OO ' AIA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
aOEA ‰‡ OU'O EUA ‰EOIO'OUO "IAA‰O
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
a‡·AIAEI‡
a‡ ‰‡ I‡UO'‡ EUA 8
'˙U A?IEfl I ˙"
4
(3 EI?‡)
cm
I‡
c‡UEOIAUA
CD
˘A
·UUOI‡
OIA‰
A‡
OPEN/CLOSE),
I‡
A‡
‰EOOIAfl
A‡
I‡
I‡
‰EOIO'E "IAA‰‡.
"READING",
OEOUE E
) '˙ iU O A‰IEfl
) '˙ iU
eO'AI
UO'‡ IOEAUA
' AIAUO
‡
OIA‰
2
O˙˘O
CD PLAY/PAUSE (
UO ‡'IAIEA.
eUIO'O I‡UEOIAUA
O‡IAI EIE
CD
U‡I‡
3
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
UOAE
) '˙ iU O A‰IEfl
)
·UUOI
I‡
A‡
?
O A‰‡U‡
E IO"‡UO
OA
‰'A
U A‰·‡U‡
IA OA
"IAA‰‡U‡ O IO'E.
'
E
OIA‰
' Ifl'OUO
UO'‡ UOAE '
"IAA‰O
‰flOIOUO
·UUOI‡
IOIO‡IU‰EOI‡ CD
A‡
A‡
OU'‡ flIA
/A‡U'‡ flIA
OPEN/CLOSE (
IOIO‡IU‰EOI‡
OA
I‡
OPEN/CLOSE).
A‡U'‡ fl.
cA OOOU‡'flEUA A‰IO' AIAIIO
'
cA
·UU‡EUA
‰‡ '˙AOU‡IO'EUA
OO' A‰EUA
e O'A I‡
‰EOIO'OUO "IAA‰O,
A‡
OO'A?A OU
A‰EI
‰EOIO'OUO "IAA‰O.
A‡
‰‡ A‡U'O EUA
IOIO‡IU‰EOI‡, A‡˘OUO
IOEA
‰‡
U A‰·‡U‡.
EIUO I‡?EflU‡
I‡
A‡
MP3
U‡EI
·UUOI Mp3 Info OO ' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡ MP3 U‡EI.
c‡ ‰EOOIAfl OA OOI‡A'‡ EIUO I‡?EflU‡ (A‡"I‡'EA, ‡'UO
EIE ‡I·UI) A‡ MP3 U‡EI‡.
AIO A‡ MP3 U‡EI‡ IflI‡ EIUO I‡?Efl, I‡ ‰EOOIAfl OA
c‡UEOIAUA
-
O˙UA?I‡
-
·UUOI
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡
OOfl'‡
·UUOI˙U
I‡
OPEN/CLOSE).
OU'O AIO. eOfl'fl'‡U
'˙AO OEA'AE‰‡ ‰EOI‡
c‡UEOIAUA
' ‡UE?I‡U‡
OIA‰'‡˘‡U‡ O˙UA?I‡.
aO"‡UO
i A‰·‡U‡
IOIO‡IU‰EOI
‰EOU‡I?EOIIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
a‡ ‰‡ O AOIO?EUA
A
I‡
a‡·AIAEIE
?
O‡IAI
c‡UEOIAUA STOP( )/CLEAR I‡ O A‰IEfl O‡IAI EIE CD
STOP ( ) '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA OO ' AIA
?
UAIU˘Efl ‰EOI.
OU'‡ flIA/A‡U'‡ flIA
A‡
NO E
eIAIAUA ‰EOIO'AUA
C ‡UE?I‡U‡
naieeCaiO ·UUOIE.
a‡ ‰‡ OO AUA '˙AO OEA'AE‰‡IA
c‡UEOIAUA
I‡
‰EOIO'A
‰EOIO'A
"IAA‰O.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
?
OIAIflUA
‰‡
OPEN/CLOSE (
OIA‰ UAIU˘Efl ‰EOI
‰EOU‡I?EOIIOUO
I‡UO EAOOIA'‡UA
c‡UEOIAUA CD PAUSE (CD
I‡
I‡
IOE
O AI˙O'‡.
a‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA O‡UA‡ O E '˙AO OEA'AE‰‡IA
EIE
' AIA
'˙AO OEA'AE‰‡ ‰EOI, '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
‡
UO ‡'IAIEA.
AU‰EO CD EIE MP3 CD,
IOIO‡IU‰EOI‡ CD
‰‡
OA OOfl'fl'‡ "READING",
O·˘EflU · OE U‡EIO'A.
PLAY/ PAUSE (
·UUOI‡
NEOIO'OUO UOU OEOU'O
‰EOOIAfl
c‡UEOIAUA PLAY(
c‡UEOIAUA
1
‰EOI‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
UO'‡ OA OOI‡A'‡
5
OO
‰‡ O O'A EUA
UO'‡ E A‡
'˙AO OEA'AE‰‡U OIA‰
‰EOI‡.
OA OOfl'fl'‡
O·˘EflU · OE
UO'‡ OA OOI‡A'‡U
MP3 CD:
A‡
·AA ‰‡ O AI˙O'‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
'˙ iU
OU'‡ flIA/A‡U'‡ flIA
A‡
A‡U'O EUA "IAA‰OUO
CD:
‰EOI,
OO‰IOO‡.
OPEN/CLOSE(
AU‰EO
OOOU‡'AUA "O
‰EOI,
OA
I‡
A I‡UEOI‡U
O˙UA?I‡, OIAA ˙U
I‡ U‡AE O˙UA?I‡.
aO"‡UO
O˙U IO"‡UO OA I‡UEOIA
OA
OA I‡UEOIA
·UUOI‡
'A‰I˙E
' ˙˘‡
OA
'
a‡·AIAEIE
I˙I I‡?‡IOUO
?
OUIO'O,
O AOI‡?‡
EI‰EI‡UO "NO ID3 TAG".
'OAIE
O˙UA?I‡.
iOAE U A‰
‰EOIO'A,
IOEA
IOEUO
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ CD-R
O˙‰˙ E‡U ‡U‰EOA‡"I‡'Efl
EIE
EIE
CD-RW
MP3
U‡EIO'A.
13
OaeAinu
C˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡
IOIO‡IU‰EOI
a‡ ‰‡ OO'UO EUA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
a‡ IIO"OI ‡UIO '˙AO OEA'AE‰‡IA
"
I‡
1"
·UUOI‡
A‡
OO'UO AIEA REPEAT
OA OOfl'fl'‡ I‡
AI ‡IIEfl O OAO A?.
"
I‡
I‡
E
A‰EI
2
I‡
3
I‡ 'OE?IE
-
OA OOfl'fl'‡ I‡
OUIAIEUA
c‡UEOIAUA
O˙UE
·UUOI‡
A‡
' AIA
"
-
1"
I‡
OO'UO AIEA
IflIOIIO
EA?AAIA.
·UUOI‡
A‡
OA OOfl'fl'‡ I‡
I‡
A‰I‡
c‡UEOIAUA OO'UO IO
' AIA
"
-
A‡
‰‡
D.SKIP
I‡
OO‰·A AUA
/
I‡
O A‰IEfl
‰EOI‡.
O‡IAI EIE
'˙ iU
I‡
OO'UO AIEA REPEAT
O O" ‡IE ‡IOUO '˙AO OEA'AE‰‡IA.
1 DISC"
(eO'UO AIEA
OA OOfl'fl'‡ I‡
I‡ 'OE?IO
AI ‡IIEfl O OAO A?.
O O" ‡IE ‡IO)
OO‰·A AUA
PROGRAM
eO'UO AUA
I‡
I‡
O A‰IEfl
O‡IAI EIE
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
OU˙OIE
1-4.
c‡UEOIAUA PLAY(
)
)
PLAY/PAUSE (
I‡
O A‰IEfl
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
O‡IAI EIE
CD
I‡
O O" ‡I‡
·UUOI‡ A‡
e O" ‡IE ‡IA/a‡O‡IAUfl'‡IA PROG./MEMO. (EIE ·UUOI A‡
e O" ‡IE ‡IA PROGRAM '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA).
AI ‡IIEfl O OAO A?.
A‡
c‡UEOIAUA PROG./MEMO.
C AEEI eUOO
OAOAI)
·UUOI‡
'˙ iU
‰EOU‡I?EOIIOUO
c‡UEOIAUA CD SKIP / SEARCH
a‡ ‰‡ O O'A EUA O˙‰˙ E‡IEAUO
-
?
O‡IAI EIE
UO ‡'IAIEA.
OO'UO AIEA REPEAT
O O" ‡IE ‡IOUO '˙AO OEA'AE‰‡IA.
(eO'UO AIEA
4
5
6
OO'UO IO '˙AO OEA'AE‰‡IA
c‡UEOIAUA A‰IOI ‡UIO
OO
AI ‡IIEfl O OAO A?.
OO'UO AIEA REPEAT
A‡
'
O˙UA?I‡U‡.
OO
OO'UO IOUO '˙AO OEA'AE‰‡IA
‰OI‡UO EI‰EI‡UO ˙U
e O" ‡IE ‡IO
?
OO'UO AIEA REPEAT
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
ALL DISC"
a‡ ‰‡
·UUOI‡
A‡
O‡IAI EIE
DISC DIRECT PLAY
‰EOU‡I?EOI-IOUO UO ‡'IAIEA A‡ ‰‡
c‡UEOIAUA O˘A 'A‰I˙E
"
EIE
(DISC1/2/3) (Naea NaeOaice
CoaeeeaaCOUNAcO Naea1/2/3)
UO ‡'IAIEA
OAOIE
-
O A‰IEfl
--
OO
AI ‡IIEfl O OAO A?.
a‡ IIO"OI ‡UIO '˙AO OEA'AE‰‡IA
' AIA
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
c‡UEOIAUA DISC SKIP
O A‰IEfl
OA OOfl'fl'‡ I‡
I‡
OO flI AEEI.
OO'UO AIEA REPEAT
A‡
PROGRAM
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
1 DISC"
-
·UUOI‡
O˙UA?IE.
c‡UEOIAUA PROG./MEMO.
1
O˙˘ ‰EOI
c‡UEOIAUA OO'UO IO
‰‡ O˙‰˙ E‡ ‰O 20
OO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
a‡ IIO"OI ‡UIO '˙AO OEA'AE‰‡IA
' AIA
aOEAUA ‰‡ ‡ ‡IEE ‡UA OOOIA‰O'‡UAIIOOUU‡ I‡ O˙UA?IEUA '˙ iU
E ‰‡ O˙A‰‡‰AUA '‡?‡ OO·OU'AI‡ O O" ‡I‡. e O" ‡I‡U‡
‰EOIO'AUA
IOEA
c‡UEOIAUA A‰IOI ‡UIO
-
E
A‰I‡
O˙UAI‡
O˙˘‡
' AIA
I‡
a‡ ‰‡ O O" ‡IE ‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IA
OO
I‡UEOIAUA
oA ·˙‰A OOI‡A‡I IOIA
a‡ ‰‡
EA?EOUEUA
C AEEI eUOO
I‡
O˙UAI‡,
O˙‰˙ E‡IEAUO
E I‡
I‡
O O" ‡I‡.
O O" ‡I‡
·UUOI‡ A‡
e O" ‡IE ‡IA/a‡O‡IAUfl'‡IA PROG./MEMO. (EIE ·UUOI A‡
e O" ‡IE ‡IA PROGRAM '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA).
a OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ·UUOI‡ A‡ aA?EOU'‡IA CLEAR '˙ iU
) '˙ iU
O A‰IEfl O‡IAI, EIE A‡ eUOO CD STOP(
I‡UEOIAUA
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
a‡ ‰‡
O E·‡'EUA O˙‰˙
E‡IEfl
I‡
O O" ‡IE
1.
·UUOI‡ A‡
e O" ‡IE ‡IA/a‡O‡IAUfl'‡IA PROG./MEMO. (EIE ·UUOI A‡
e O" ‡IE ‡IA PROGRAM '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA), ‰OI‡UO A‡IE"‡ EI‰EI‡?EflU‡ A‡ IOIA I‡ ‰EOI‡
2.
eO'UO AUA
C AEEI eUOO I‡UEOI‡EUA OO'UO flAIO
"e˙UAI‡ Number".
a‡ ‰‡
14
OU˙OIE
2
4.
~
IO‰EUE?E ‡UA O˙‰˙
1.
c‡UEOIAUA
2.
eO'UO AUA
E‡IEfl
I‡
O O" ‡IE
·UUOI‡ A‡ e O" ‡IE ‡IA/ a‡O‡IAUfl'‡IA
PROG./MEMO. (EIE ·UUOI A‡ e O" ‡IE ‡IA PROGRAM
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA) A‡ ‡‰ OOI‡EAUA IOIA ‡
I‡ O O" ‡I‡U‡ IOflUO EOI‡UA ‰‡ IO‰EUE?E ‡UA.
OU˙OIE
2
4.
~
eUI E'‡IA
epO'ApAUA
E
I‡
OUOU ‡Ifl'‡IA
IAEAO ‡'IOOUE
OpO·IAI
OIA‰IEfl I‡p˙?IEI A‡ '˙AIOEIEUA OpE?EIE A‡ ‰‡‰AI
eEIOUOI
OpA‰E ‰‡ OOU˙pOEUA OAp'EA.
epE?EI‡
cflI‡ A‡ip‡I'‡IA.
a‡·AI˙U
?
A‡
aOpAI?Efl
A‡ip‡I'‡IA
CII˛?AUA
?
A EAII˛?AI.
‰O·pA
I‡·AI‡
A‡
'
A‡ip‡I'‡IA
IOIU‡IU‡ I‡ OUAI‡U‡.
cflI‡ A'UI.
AU‰EO-I‡·AIEUA
?
IA O‡
‰O· A
?
A‡I AOAIE.
e'˙ EAUA
I‡·AIEUA
a‡i ‡I'‡IAUO
?
'˙I?IO
'
I‡
'EOOIO"O'O EUAIfl
OO" A?IOUO
CII˛?AUA
?
A‡
A EAII˛?AIO.
A‡i ‡I'‡IA
a‡·AI˙U
?
O·O U‰'‡IAUO
OU
IflOUO.
IA
?
cflI‡
?
eOOU‡'AI
‰‡
‰EOI
'˙AOpOEA'AE‰‡.
OOOU‡'AI
A
O·O U‰'‡IAUO
O ‡'EIIOUO IflOUO, OIA‰
?
EIE I‡OAU‡.
‰EOI
IA"O‰AI
A‡I AO'‡IA ‡U‰EO-
A‡
?
'˙AO OEA'AE‰‡IA
EIE I‡OAU‡.
NEOI˙U
A OOOU‡'AI
?
NEOI˙U
IA A OOOU‡'AI '
O·p‡UIO.
?
U A‰·‡U‡
? AA
'
UO'‡ OUIO'O
I‡UEOI‡IA I‡
(aAieAcCAcO).
eOOU‡'AUA ‰EOI
EIE I‡OAU‡.
eOOU‡'AUA "O‰AI
‰EOI
?
e ACa
A‡ '˙I?IO
eOOU‡'AUA 'EOOIO"O'O EUAIIEfl I‡·AI
'II˛?AUA
A‡OO?'‡
‰O· O
·UIOEUA.
A‡i ‡I'‡IA.
?
A OOOU‡'AI
POWER
iOUpOEOU'OUO
? AA
'
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
EIE I‡OAU‡.
eOOU‡'AUA ‰EOI‡
O˙O
A‡
OUp‡I‡U‡
'˙AOpOEA'AE‰‡IA I‡‰OIU.
?
I‡
p‡IIEUA
'O‰‡?‡.
NEOU‡I?EOIIOUO
p‡·OUE
IA
?
NEOI˙U
?
NEOU‡I?EOIIOUO
OAIAOp‡
Op‡'EIIO.
eOOU‡'AUA ‰EOI‡ '˙piU
‰EOIO'A Op‡'EIIO
A
?
Ip˙OAI.
A‡
?
IA A I‡OO?AIO I˙I
I‡
‰EOU‡I?EOIIO
'
OOOU‡'I‡U‡ A‡
p‡IIEUA
I‡
'O‰‡?‡.
eO?EOUAUA ‰EOI‡.
c‡OO?AUA ‰EOU‡I?EOIIOUO
A‡
‰EOU‡I?EOIIO
I‡
I˙I
OAIAOp‡
UOUpOEOU'OUO.
UOUpOEOU'OUO.
NEOU‡I?EOIIOUO
?
A
U'˙p‰A ‰‡IA?A
?
OU
23
UOUpOEOU'OUO.
aI‡ OpAOflUOU'EA
?
‰EOU‡I?EOIIOUO
A‡UApEEUA
?
I‡
e‡·OUAUA
I‡ O˙Ufl
?
IAE‰U
O
‰EOU‡I?EOIIOUO
'
p‡IIEUA
I‡
UUU‡ (7 m).
eUOUp‡IAUA
OpAOflUOU'EAUO.
UOUpOEOU'OUO.
E
‰EOU‡I?EOIIOUO
?
O‡
eIAIAUA
·‡UApEEUA
O IO'E.
EAUO˘AIE.
NOO˙IIEUAII‡ EIUO I‡?Efl
5.
a‡ MP3
MP3
U‡EI˙U
OiAI‡U‡ A‡
i‡EIO'AUA,
"MP3
O˙‰˙ E‡ ‡U‰EO‰‡IIE, IOIO AOE ‡IE
I‡ U‡EIO'A MPEG1 ‡U‰EOOIOE 3.
IO‰E ‡IA
IOEUO EI‡U
‡A?E AIEA
".mp3",
I‡ E?‡IA
U‡EIO'A".
iOAE U A‰
IA IOEA
‡A?E AIEA
?AUA
MP3
U‡EIO'A,
IOEUO IflI‡U
I‡
MP3 ‰EOIO'AUA
O UOAE
U A‰
A
I‡IUO
OIA‰'‡:
O·E ‡IA / 8
1.
oAOUOU‡
I‡
OU
2.
eIO OOU
I‡
O·IAI
3.
iEAE?AOIEflU
/8
UO I‡U
-
-
CD-R ‰EOI‡
U fl·'‡
‰‡
·˙‰A
"ISO 9660"
4.
AIO
U‡EIO'A O˙O OOUUUA , IOEUO IA
IOEA ‰‡ O˙A‰‡‰A U‡EIO'‡ OEOUAI‡ (FILE SYSTEM),
I‡O . "Direct-CD" E U.I., IA'˙AIOEIO A UAAE U‡EIO'A
‰‡ ·˙‰‡U '˙AO OEA'A‰AIE. e AOO ˙?'‡IA 'E ‰‡
EAOOIA'‡UA Easy-CD Creator, IOEUO O˙A‰‡'‡ U‡EIO'‡
A‡OEO'‡UA
OEOUAI‡
MP3
I‡UO
"/
:
*
?
"
< >
"
E
U.I.
7.
AIO
O·˘EflU · OE I‡ U‡EIO'AUA I‡ ‰EOI‡
1000, UOE ˘A ·˙‰A OOI‡A‡I I‡UO 999.
A OO'A?A OU
a‡ IIO"OOAOEEIOOUU‡ (MULTI SESSION)
-
i‡AE
‡AOOAI‡'‡ IIO"OOAOEEIEfl ‰EOI OOO A‰
CD-ROM ‰EOI‡.
UUII?Efl
I‡O .: AIO
320kbps
I‡
I‡ U‡EIO'A U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰‡U O ‰˙IEEI‡ ‰O 30
U fl·'‡ ‰‡ 'II˛?'‡U ‡A?E AIEA ".mp3" I‡O .
cA EAOOIA'‡EUA OOA?E‡IIE AI‡?E
UEO‡ I‡
48kHz
E
"********.MP3".
6.
".mp3".
e˙'IAOUEIOOUU‡
O" ‡IE?AI‡
‰‡
aIAI‡U‡
·UI'E
OO
'
O˙ '‡U‡
OAOEfl EI‡
'˙AO OEA'AE‰‡U OA
O˙ '‡U‡ OAOEfl. AIO
O‡IO
MP3
MP3
U‡EIO'A,
U‡EIO'AUA
OU
'˙' 'OE?IE OAOEE EI‡ O‡IO
MP3
U‡EIO'A, '˙AO OEA'AE‰‡U OA 'OE?IE MP3
U‡EIO'A OU 'OflI‡ OAOEfl. AIO ' O˙ '‡U‡ OAOEfl EI‡
AU‰EO CD, '˙AO OEA'AE‰‡ OA O‡IO AU‰EO CD OU
O˙ '‡U‡
OAOEfl.
ISO9660.
15
eOA?EUEI‡?Efl
aeNOaa
p‡A‰AI
eO"IA‰IAUA
OIAIUpOA‡ip‡I'‡IA
[e·˘E]
e‡AiO‰
AM
[iOEI'‡-UA]
[aAeOi]
(MW)
(N
C
i
i
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I-?UI
70 dB
NEI‡IE?AI O·i'‡U
70 dB
e‡‰EO O·i'‡U
87.5
epA‰I‡
10.7 MHz
?AOUOU‡
-
108.0 MHz
-
60/55 dB
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
60
e‡‰EO O·i'‡U
522
epA‰I‡
450 kHz
?AOUOU‡
-
1611 kHz
35 dB
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
100
I‡
EIE
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
42
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I-?UI
80 dB
eIOpOOU
4.75cm/sec
I‡ I‡OAU‡U‡
cEOIO?AOUOUIO UpAOUAIA
EIE
530
-
120
sec
43dB
e‡A‰AIflIA
50dB(P/B)/45dB(R/P)
I‡ I‡I‡IEUA
-
1610 kHz
90W+90W
LMS-M730
3
O˙UAIE
3 "O'OpEUAIfl
LMS-M1030
3
O˙UAIE
6Ω
aIOA‰‡IO
65
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
I‡ I‡Ifl"‡IAUO I‡
I‡
a‡IOEI‡IIO AIAIUpOA‡ip‡I'‡IA
(N
i
UA"IO
OOA?EUEI‡?EEUA
C
i
o)
I‡
-
20000 Hz
86 dB/W (1m)
A'UI‡
aA?EOIAIO AIAIUpOA‡ip‡I'‡IA
P/NO :3828R-A079U
-
55dB (MTT-5511)
EAUpE'‡IA
iEO
E
108.0 MHz
8000Hz
aeNOaa
NEA‡EI˙U
-
(C-60)
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I-?UI
cAUIO
MHz, 87.5
0.25% (MTT -111, JIS-WTD)
I‡OpA‰/I‡A‡‰
250
cAUIE p‡AIApE
74
25000 Hz
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
cE'O
-
65W+65W
EAiO‰‡
0.15%
I‡
65
1800 Hz
-
T.H.D
OpAI‡'E'‡IA
kg
10000 Hz
-
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I-?UI
A‡
95W
8.34
kg
18000 Hz
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I-?UI
CpAIA
O‡IAI.
273x330x360mm
o)
40
OIAIUpOA‡ip‡I'‡IA
LM-M1030A/D/X
85W
oAOUOUI‡ i‡p‡IUApEOUEI‡
aOAUE?EAIU
[EO'pUAIE]
A‡‰IEfl
8.26
C˙I?IE p‡AIApE
FM
I‡
AIAp"Efl
iA"IO
[CD]
[e‡‰EO]
I‡
LM-M730A/D/X
3 "O'OpEUAIfl
6Ω
65
-
20000 Hz
86 dB/W (1m)
'iO‰‡
70W
100 W
'iO‰‡
140 W
200 W
230X356X293mm
230X338X298mm
4.66
kg
OO‰IAE‡U I‡ O OIflI‡ ·AA O A‰UO AE‰AIEA.
5.11
kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising