LG | LH-R7500TA | LG LH-R7500TA Ръководство на потребителя

LG LH-R7500TA Ръководство на потребителя
LH-R7500TA NA5HLLD_BUL
eEOUAI‡ DVD
A
AIO ‰A / AOE'˙
ieeC C
ae Oa:
e eCO
LH-R7500TA
(YOU OEOU'O
"O'O EUAIE
Oe
:
:
LH-R7500Y
LHS-75TAS, LHS-75TAC,
LHS-75TAW)
R
CD-R/RW
e A‰E O'˙
EA‰AIEA,
A'‡IA, AIOOIO‡UE ‡IA,
IOIfl
O O?AUAUA
EIE
A"UIE O'I‡
'IEI‡UAIIO E
EA?flIO U‡AE
I‡ UO'‡
· O?U ‡ O
EIOU UI?EE.
P/N: 3834RH0075T
e A‰O‡AIE
IA IE
Cc
e
Cc
aAc
aAc
O
e e OaO
e
Ae cO e CAe
O
A
:
eeO
‡
Oe
OO'A?AUO
Oc O
OA
U A‰E
O
A cAaAaa O eae A e
O'‡
OAI‡?‡'‡
UOAE
U A‰
A‡
IOEUO
OOU A·EUAIfl
A‡ I‡IE?EAUO
IAEAOIE ‡IE I‡O AEAIEfl '˙U A
·Ei‡
IO"IE
·˙‰‡U
‰‡
OU
'
U A‰‡,
‰OOU‡U˙?IO "OIAIE,
AIAIU E?AOIE U‰‡
A‡
A‡
AI‡I '
O A‰I‡AI‡?AI ‰‡
I‡ '‡EIE
A‡
EIE
OO' A‰‡
EA'AOUE
A‡
OOU A·EUAIfl
‰‡
O
OO‰IAIE
E
' OEOIAIEUA
O‡
OO‰‰ ˙EI‡
OOO·AIO
A
Ae aaa OaO
Oe
a
A
O eae
cAaAaa
a e
eO
cA
o
A e
A
IOIA
U fl·'‡
, cO
aaa CaA A.
EIOU‡IE ‡EUA
UOU OEOU'O
UO'‡
·E·IEOUA?AI
I‡UO
‰AEOU'Efl,
EAII˛?AUA "O OU
I‡UO
IOIU‡IU‡,
I'‡IEUE?E ‡I
UAiIEI
IA
"O
‰‡
OU
IAO ‡'EIIE
UEAE?AOIE
EIE
I‡O EIA UOUI'‡IA, O"˙'‡IA,
A‡UEOI‡IA OU
e· ˙˘‡EUA
E I‡OU˙O'‡IA.
' ‡U‡
˘AOOAIEUA,
IflOUOUO, I˙‰AUO I‡·AI˙U
OUAIIEUA IOIU‡IUE E I‡
EAIEA‡ OU
IOIA
OA
I‡IE ‡
UIEI‡IAI
A‡
U A‰‡
‰‡
?I‡U
EIE
'
aO‰AI ?
I‡
U A‰‡.
E IA OA
I‡IE ‡
‰ U"EUA.
EIUO I‡?Efl
A‡ '‡?‡U‡
‰OI‡A‡UAIOU'O
I‡
U A‰‡. OAE
I‡
A‡‰I‡U‡ OU ‡I‡
A‡OE?AUA EAEOI'‡I‡U‡
OOOUOflIIO
aO‰AI ?
A‡U'O AIE O OOU ‡IOU'‡,
'E‰˙U IU O'E‰AUAIOU'‡
eOe Oc ceaOe:
Oe
cA
E ‡IO
I‡UA E‡IE,
ea
Oc O:
eA EO‰E?IO
OOE‡ .
U A‰
OOU˙ OAUA
'IEI‡IEA I‡
eA EEIEflU
Oc O:
E
EIE
I‡ '‡?Efl
e‡AAUA A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI
O E˘EO'‡IA,
O E‰ UE‡'‡˘E U A‰‡.
eeO
I‡ UO'‡
OO‰iO‰fl˘.
A
A‡ I‡IE?EAUO
AIOOIO‡U‡?Efl
i‡ ‡IUA EOUEIE
I‡ U?AI‡ ?flIOOU, OO' A‰AI‡ EIE
OO‡OIE. COflIO OU UAAE UOIO'Efl IOEA ‰‡
EAIOO'‡IA,
EAOOIA'‡EUA U A‰‡
iO ‡U‡.
‡'IOOU ‡IAI U E˙"˙IIEI
EIOU UI?EE
(O·OIUE'‡IA)
eeO
O
I‡·AI‡
O O'A fl'‡EUA
IAi‡IE?IE
‰E'EUAIIEflU
‡AIIOIAIEfl.
O AUO'‡ '‡EUA OUAIIEUA IOIU‡IUE. e AUO'‡ AIE OUAIIE
IOIU‡IUE, ‡AiI‡·AIE EIE OO' A‰AIE OUAIIE IOIU‡IUE,
‡'IOOU ‡IAI U E˙"˙IIEI
EA'AOUE
O A‰OU‡'Ifl'‡U EOI
eeO
O UAiIE?AOIEUA
EIE
cA
U‰˙IEEUAIE, I‡·AIE
OEI'OI I‡ I˙IIEfl '
O A‰I‡AI‡?AI ‰‡
a aA A
O‡IO
‰O'A‰A ‰O AIAIU E?AOIE U‰‡
I‡ OO‡OIE
ee
A‰EIE?AI IOIU‡IU, IOEUO A‡i ‡I'‡
·˙‰AUA OE"U IE.
‰‡
I‡OUI‡I‡ EAOI‡?Efl
eeO
I˙I
‰OO˙IIEUAIIE EA'O‰E
OU ‡IE?‡U‡
˙IO'O‰OU'O,
eOeCa .
A
·˙‰‡U EIOU‡IE ‡IE
O AOO ˙?'‡ ‰‡
O
'A E"‡
E IflI‡
e O'A AUA
ea Oe a
OAE
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI
OUIOOIO
OU‰AII‡ 'A E"‡.
O eeca aaa
Ae, cO e e eAc CA
A ca AeA cA e a eO . Co eO c aA Ae a,
ea e A eO e ea
CA e ee eO a Oa . A
e ea
CAcO oeeO O CAaaia aeAc eOeeecAa e
OaO
eeO
E
UI
fl O‡AEUA I‡UO
‰‡
OOIUOI‡.
___________________________________
___________________________________
‰ U"‡
OO‰O·I‡ IA·AI.
Ai'˙ IflIA
I‡ '‡?Efl
1. O"‡UO
·OIIUI
OU‡ U A‰
UOAE OEI'OI I‡
A OOOU‡'AI
OAI‡?‡'‡,
?A
A‡‰ ‡OI‡I‡
IOU‡
A‡
'˙ iU ‰‡‰AIO EA‰AIEA,
UO'‡
EA‰AIEAUO OOO‡‰‡ OO‰
‡AOO A‰·EUA
I‡
O' OOAEOI‡
‰E AIUE'‡
2002/96/Oe.
2. COE?IE AIAIU E?AOIE
Cc aAc O:
U fl·'‡
OAE AIO ‰A
‡·OUE
O
‡ ‰‡ OOE"U EUA O ‡'EIIO
'IEI‡UAIIO
EAOOIA'‡IA I‡ UOAE
O O‰UIU,
O O?AUAUA I‡OUOfl˘AUO ˙IO'O‰OU'O
E "O A‡O‡AAUA A‡
OIU?‡E ?A U A‰˙U OA IUE‰‡A
OUE?E‡IAI OA 'EAAI ?AIU˙ .
aAOOIA'‡IAUO
I‡
EIE
IOIfl
3.
OOU A·EUAIfl
A‡
·˙‰A˘E OO ‡'IE.
C
I‡OU OEIE
OUO‡‰˙?E,
OEOUAI‡.
I‡AA I‡
OOA ‡?EE
OU
AIOIU, O'˙ EAUA
OA O
IOEA
‰‡ ‰O'A‰A ‰O
OA
O A‰O‡AEUA
OU'‡ flEUA
ca
e
U A‰‡.
A cO
OU
‰E AIUIO
a‡AA IOUO
aO A
O
EAI˙?'‡IA A
I‡AA IEUA I˙?E,
a
cOCa aae
aO A
ee
a
ca
Cc
aAc
'O‰‡
E IA
I‡UO '‡AE
O eeACe
aA Oece a
C ao
:
cA EAI‡"‡EUA
Oeca ao .
A e eeee
U A‰
I‡
OOOIA‰E?E
U A‰ ˘A
I‡ '˙AIOEIE
A‡ OIOII‡U‡
O A‰‡
E
A‰ ‡'A.
OUA
IUOEIE
O'Ofl
U A‰.
e OEA'A‰AIO OO IE?AIA I‡ Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" E OEI'OI˙U "‰'OEIO D" O‡ U˙ "O'OIE I‡ IE I‡ Dolby
Laboratories.
CAcO e
ae
e e
I‡OA˘‡
OOOU‡'flEUA '˙ iU U A‰‡ O A‰IAUE,
aeeC
a.
Digital Out O‡ A"EOU
Digital Theater Systems, Inc.
DTS
e aaa e
EIE
O˙IIE O
E
DTS
E ‡IE U˙ "O'OIE I‡ IE
I‡
UA?‡˘‡
UA?IOOUE,
I‡O EIA .
OAE U A‰
A
O OEA'A‰AI
EAEOI'‡IEflU‡ A‡
E AIUE'EUA
73/23/EEC.
2
ao
eeCeO Oca
UOAE
O A‰OU' ‡Ufl'‡IA
I‡"‡AEI‡, OUI˙‰AUO
eO a.
O
I‡ '‡?Efl
O "‡IE.
'E‰EIO O E OU'‡ flIA.
eeACe C aA
aAe 2M eea e CAe cO a
cO
EAi'˙ IflIA
EIE IAOUIEUA
OO-OO‰ O·I‡ EIUO I‡?Efl A‡ EAi'˙ IflIAUO
I‡ '‡?Efl OU‡ U A‰ OA O·˙ IAUA I˙I '‡?‡U‡
O·˘EI‡, OIUE·EUA A‡ O˙·E ‡IA I‡ OUO‡‰˙?E EIE
IA
Cc aAc O:
Ca aae
e ‡'EIIOUO
?AIU‡ O˙O ˙EAIEfl,
4. ‡
EAI‡"‡IA I‡ OO‡OIO
EAI‡"‡IA I‡
A‡
OO A‰AIAIE
‰˙ E‡'IEUA
?O'A?IOUO
EAI˙?'‡IA.
‡ ‰‡
'
OOOO?AIE OU
IA"‡UE'IE
UUI UO ‡'IAIEfl,
AIAIU OIIE EA‰AIEfl
EAi'˙ IflU OU‰AIIO OU ·EUO'EUA
OA
OOIO"IA A‡
OU OOOO?AIEUA
‡AIE?IE
‰‡
E
I‡
‡‰EOOIU˘AIEfl
EEC:
SHOWVIEW
' O˙OU'AUOU'EA O
A"EOU E ‡I‡ U˙ "O'OI‡ I‡ I‡
I‡
Gemstar
Development Corporation.
I‡
89/336/EEC, 93/68/EEC
A
E
eEOUAI‡U‡ SHOWVIEW
Development Corporation.
OA
O OEA'AE‰‡
OO
IE?AIA
OU
Gemstar
e˙‰˙ E‡IEA
EOI................................32-33
CoCO Oc O
?EIE?E‡IEAE ‡IA........................32
e A‰O‡AIEIA IE...........................2
e˙‰˙ E‡IEA...............................3
e·˘‡ EIUO I‡?Efl A‡ DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡ 4-10
‡OEO'‡AIE
E
'˙AO OEA'O‰EIE ‰EOIO'A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?iEI‡IEAE ‡IA..........................33
?c‡‰OEOI‡‰EOI‡........................33
4
C˙AO OEA'O‰EIE‰EOIO'A....................5
.5
e‡·OU‡O‰EOU‡I?EOIIOUOUO ‡'IAIEA.
A IEIE,O'˙ A‡IEO‰EOIO'AUA...............6
.
? ‡˘EU‡I‡‰EOI‡........................32
e·˘O A"IA‰I‡AI ‡IIEfl‰EOOIAE.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.34
.
eUIOOIOOEI'OIEUA........................6
Co eee
CO
AcO
e‡·OU‡ODVDE'E‰AOCD................35-38
eUIOOIOA‡OEO'‡AIEUA‰EOIO'A...............7
C˙AO OEA'AE‰‡IA
eUIOOIOA‡OEO'‡IAUOI‡DVD...............8-9
e‡·OU‡O‡U‰EOCDEMP3/WMA.
‡ UE,O˙'IAOUEIEOUOAEU A‰...............9
aAOOIA'‡IAI‡I‡ U‡OO‡IAU.................9
e A‰O‡AIEIA IE.........................10
C˙AO OEA'AE‰‡IA
MP3/WMAU‡EI.......................40-41
.42
e O" ‡IE ‡IO'˙AO OEA'AE‰‡IA.
e‡·OU‡OJPEGU‡EIO'A..................43-44
‡·AIAEIEOUIOOIO‰EOIO'AUA.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.10
I‡
DivX
I‡
UEIIO' U‡EI
‡U‰EO CD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
.
.40-42
.
EIE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e A‰AIO‡IAI..............................11
e·˘O O A‰OU‡'flIA
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA 12
eCoe CAcO
OIAIUO EI‡A‡‰IEflO‡IAI.................13
e'˙ A'‡IAI˙I‡IUAI‡U‡....................13
C ˙AIEI˙I'‡?EflUAIA'EAO ...............14
15-16
OO˙IIEUAIIE ‡U‰EO/'E‰AO (A/V) ' ˙AIE
e"IO·fl'‡IA E O'˙ A'‡IA I‡ UOIIOIOIEUA (e A‰AI
'EOOIO"O'O EUAI)........................17
18
e'˙ A'‡IA I‡ 'EOOIO"O'O EUAII‡ OEOUAI‡
19
eOAE?EOIE ‡IA I‡ 'EOOIO"O'O EUAI
aEIE A?IEI A‡ AEEI Audio Stream & Surround 20
.21-22
c‡OU OEI‡I‡' AIAI‡A‡·‡'flIA.
cE'OI‡A'UI‡............................22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AOUO'UOI...............................22
(Excellent True Sound OUIE?AI
A‡IAIA'UI).............................22
XTSpro.................................22
cAe ee
eCAcO
eOIO'IEIAUO‰EA‡A‡OEO'‡IA................45
e˙'AUE.................................13-22
XTS
Ae
eOIO'IE O ‡'EI‡
A‡ A‡OEO I‡ UAIA'EAEOIIE I‡I‡IE
45
cAA‡·‡'IOA‡OEO'‡IAOU‡EIA ...............45
‡OEO'‡IAOU‡EIA ......................46-47
‡OEO'‡IAOU'˙I?AIEAUO?IEI.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.48-49
.
.48
‡OEO'‡IAOU'˙I?IEUOU OEOU'‡.
.48
‡OEO'‡IAOU?EU O'‡'E‰AOI‡IA ‡
‡I'OO A‰OU‡'Ifl'‡DV?...................49
.
eO A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
eAcO
e·˘ O A"IA‰ I‡ IAI˛UO Title List (eOEO˙I
A‡"I‡'Efl) E Chapter List (eOEO˙I O "I‡'E).
eA‰‡IUE ‡IAI‡A‡"I‡'EAE"I‡'‡.
.
.
.
.
.
.
.
O˙O
.
.
.
.
.
.
50
.51-56
.
‡"I‡'Efl,"I‡'EE?‡OUE....................51
--
A
c‡OU OEI‡O A‰E ‡·OU‡..................23-34
e˙ 'OI‡?‡IIEI‡OU OEIE...................23
e·˘‡EIUO I‡?Efl......................23-28
?A'UOI‡UE?IOO O" ‡IE ‡IA...............23
?eA‰‡IUE ‡IAI‡O O" ‡I‡...............24-25
.26
?e˙?IOO'A fl'‡IAI‡?‡OO'IEI‡.
?iO I‡UI‡AI ‡I‡.......................27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?eAEEII‡‰EOOIAfl.......................27
?e O" AOE'I‡ ‡A'E'I‡....................27
PBC ( O ‡'IAIEA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IAUO)
28
?i‡· E?I‡I‡OU OEI‡.....................28
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e˙A‰‡'‡IA I‡ IO' OOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA
O·‡'flIA I‡ ‰OO˙IIEUAIIE A‡"I‡'Efl/"I‡'E I˙I
.
.
.
.
52
OOEO˙I‡A‡'˙AO OEA'AE‰‡IA.................52
aAU E'‡IAI‡ ‡"I‡'EA/ I‡'‡...............53
aAU E'‡IAI‡?‡OU........................53
aIAIU'‡IAI‡A‡"I‡'EA....................54
.54
OI·EIE ‡IAI‡‰'A"I‡'E'A‰I‡.
e AIAOU'‡IA I‡ "I‡'‡ ' OOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.........................55
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‡˘EU‡I‡A‡"I‡'EA.......................55
eI E'‡IAI‡"I‡'‡........................56
e‡A‰AIflIAI‡A‡"I‡'EAI‡‰'A................56
.
OAEI....................................28
?eOI‡A'‡IAAAEII‡IAI˛U‡U‡.
O·‡'flIAI‡I‡ IA EI‡"I‡'E.............51
e OIflI‡ I‡ IEIEEAO· ‡EAIEflU‡ I‡ A‡"I‡'EflU‡ 5 1
.28
?O A EII‡‰EOI‡..........................28
eeeAC
OO˙IIEUAII‡EIUO I‡?Efl.................57
‡OEO'‡IA'˙ iUOU‡ A‡OEO.................57
e‡A"IAE‰‡IA
I‡ IAI˛
"Title List
"
'˙ iU ‰ U"E
'UI...................................28
?DolbyDigital...........................28
DRC ( O ‡'IAIEA I‡ ‰EI‡IE?IEfl O·i'‡U)
28
‡II˛?'‡IA (eO‰EUAIOIE IOIU OI)
29-30
? ‡‰‡'‡IAI‡O‡ OI‡......................29
DVD AIO ‰A EEIEOIAE˙ E................57
C˙AO OEA'AE‰‡IA I‡ '‡?EUA A‡OEOE '˙ iU ‰ U"E
DVD OIAE˙ E (UEI‡IEAE ‡IA I‡ ‰EOI)
57
OIOOIO‡U‡?EflO ‡‰EO.....................58-59
?eAEUEI"...............................29
‰˙ E‡'E..................................60
eUOU ‡Ifl'‡IAI‡O O·IAIE................61-62
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
? O‰I‡‰˙ E‡'‡.........................30
?DivX(R)VOD..........................30
.
eOEO˙I
I‡
IO‰O'AUA I‡ AAE?E
E
.
.
.
.
.
.
.
IO‰O'AUA I‡
AiIE?AOIE‰‡IIE.......................63-64
‡OEO'‡IA...............................31
.31
?c‡OU OEI‡I‡ AEEIA‡A‡OEO.
.31
?iO I‡UI‡I‡ UEI‡U‡I‡A‡OEO‡.
?DV‡U‰EOA‡OEO.........................31
.31
?A'UOI‡UE?AIEA·O I‡"I‡'‡.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
CoO c
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
‡OEO'‡AIE
E
DVD-RW
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
'˙AO OEA'O‰EIE ‰EOIO'A
(‰E"EU‡IAI
'E‰AO‰EOI
O AA‡OEO'‡AI):
-
DVD-RW ‰EOIO'AUA
IO"‡U
C˙ iU
A‡OEO IOEA
UAAE
‰EOIO'A
UO'‡ IOEAUA OUIO'O
‰‡
·˙‰‡U UO I‡UE ‡IE
‰‡
OA
‰‡
A‡OEO'‡UA
A‡ A‡OEO '
AEEI VR
O ‡'E IIO"OI ‡UIO. ‡OEOEUA
CE‰AO.
EIE
IO"‡U
‰‡
·˙‰‡U EAU E'‡IE,
‡
OIA‰
'˙ iU O˙˘Efl ‰EOI.
[eAEEI VR]
‡OEOEUA
IO"‡U
·˙‰‡U A‰‡IUE ‡IE
IIO"OI ‡UIO ‰‡
C˙AO OEA'O‰EIE
O‡IO I‡
OIAEA E,
O˙'IAOUEIE O
AEEI VR
(OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA)
[eAEEI CE‰AO]
C˙AO OEA'O‰EIE I‡ O·EIIO'AIE DVD OIAEA E (OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA)
e" ‡IE?AIE UUII?EE A‡ A‰‡IUE ‡IA
DVD-R
(‰E"EU‡IAI
C˙ iU
UAAE
IA IOEAUA
'E‰AO‰EOI
‰EOIO'A
‰‡
IOEA
A‡OEO'‡UA
DVD-R ‰EOIO'AUA
‰‡
OA
I‡O ‡'E
IA"O EIE
'˙ iU
IO"‡U
A‡OEO'‡AI)
-
O‡IO
"O
‰‡
A‰IOI ‡UAI
eIA‰
UEI‡IEAE ‡UA
I‡UO
‰‡‰AI DVD-R ‰EOI,
A‰‡IUE ‡UA.
·˙‰‡U UO I‡UE ‡IE
‰‡
A‡OEO.
O‡IO A‡ A‡OEO '
CE‰AO.
AEEI
C˙AO OEA'O‰EIE I‡ O·EIIO'AIE DVD OIAEA E (OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA)
e" ‡IE?AIE UUII?EE A‡ A‰‡IUE ‡IA
DVD+RW
C˙ iU
(‰E"EU‡IAI
UAAE
‰EOIO'A
UO'‡ IOEAUA OUIO'O
A‡OEO IOEA
‰‡
O AA‡OEO'‡AI)
+
'E‰AO‰EOI
‰‡
A‡OEO'‡UA
OA
O ‡'E IIO"OI ‡UIO. ‡OEOEUA
IO"‡U
‰‡
·˙‰‡U EAU E'‡IE,
A‡OEOEUA IO"‡U
DVD+R
(‰E"EU‡IAI
C˙ iU
‰EOI,
UAAE
‰‡
OA
‰EOIO'A
IOEA
IA IOEAUA OO'A?A
C˙AO OEA'O‰EIE
I‡
‰‡
‰‡
+
OA
A‡OEO'‡AI)
I‡O ‡'E
A‡OEO'‡UA
DVD+R
IOI·EIE ‡IA I‡ "I‡'E, ‰O·‡'AIE
e" ‡IE?AIE UUII?EE A‡ A‰‡IUE
SONY
TDK
'˙ iU
IA"O EIE
SONY
A IAO˙'IAOUEIO O
‡IA
I‡
"O
eIA‰
I‡UO
UEI‡IEAE ‡UA
‰‡‰AI DVD+R
A‰‡IUE ‡UA.
DVD+R
O˙'IAOUEIEUA
OIAEA E (OI E'‡IA,
U.I.).
A‡"I‡'Efl/"I‡'E.
I‡ IA E
A‡ "I‡'E E
DVD-RW
Victor
(2.4x, 4x, 8x, 16x)
TDK
(4x, 8x)
‰‡
A‡OEO.
OIAEA E (OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA)
DVD+R
(8x, 16x)
A‰IOI ‡UAI
DVD ‰EOIO'A
A‡OEO'‡AIE
DVD-R
O‡IO
O˙'IAOUEIE
COflI‡I'O A‰‡IUE ‡IO O˙‰˙ E‡IEA
e AOO ˙?EUAIIE
OIA‰
A‡"I‡'EflU‡/"I‡'EUA
A‰‡IUE ‡U
'E‰AO‰EOI
OIA‰
'˙ iU O˙˘Efl ‰EOI.
C˙AO OEA'O‰EIE I‡ DVD+RW O˙'IAOUEIE OIAEA E (‡'UOI‡UE?IO UEI‡IEAE ‡IA)
eA‰‡IUE ‡IOUO O˙‰˙ E‡IEA A '˙AO OEA'O‰EIO I‡ DVD+RW O˙'IAOUEIE OIAEA E O‡IO
UEI‡IEAE ‡IA
c‡
‡
Maxell
(4x)
Verbatim
(4x, 8x)
Mitsubishi
Panasonic
(2x, 4x)
Ricoh
(1x, 4x)
SONY
(1x, 2x, 4x)
TDK
TDK
(4x, 8x)
(2x)
Mitsubishi
(2x, 4x, 8x)
DVD+RW
(2.4x)
(2.4x)
Philips (4x)
Ricoh
(2x)
HP
---
(2.4x)
(2.4x, 4x)
‡·AIAEIE:
AIO IflIOE
DVD-RW/DVD+RW ‰EOI
U‡I˙'
O UOAE
‰EOI
A‡OEO‡I.
4
AIO ‰A . ‡I‡
A A‡OEO‡I I‡
?A ‡IO EOI‡UA
‰‡
OA OOI‡IAI IOIO˛U˙
EAOOIA'‡UA
‰EOI‡
EIE I‡
I‡ UOAE
‰ U" DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡,
AIO ‰A ,
U fl·'‡
‰‡
"O
IflI‡
UO I‡UE ‡UA
I‡
IOEAUA
‰‡
UO I‡UE ‡UA
AIO ‰A ‡,
I‡
IOEUO
‰‡
A
·EI
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
C˙AO OEA'O‰EIE
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
(O O‰˙IEAIEA)
‰EOIO'A
DVD(‰EOI8OI/12OI)
EOIO'A O UEIIE, IOEUO
IO"‡U
‰‡
OA
EIE I‡AI‡U.
A‡IUOflU
CE‰AO CD (VCD) (‰EOI 8 OI / 12 OI)
EOIO'A CE‰AO CD EIE CD-R/CD-RW
'˙'
UO I‡U
VIDEO
CoO c
VIDEO CD
CD/Super
AU‰EOCD(‰EOI8OI/12OI)
CD
aUAEI‡IIE
CD-R/CD-RW
EIE
‰EOIO'A
IUAEI‡IAI CD
'
UO I‡U,
IOEUO IO"‡U
CD-R/CD-RW (‰EOI 8 OI / 12 OI)
CD-R/CD-RW ‰EOIO'A, IOEUO O˙‰˙ E‡U ‡U‰EOA‡"I‡'Efl, DivX, MP3, WMA
EIE
‰‡
JPEG
OA
A‡IUOflU.
U‡EIO'A.
‡·AIAEIE:
--CA‡'EOEIOOU
OU
i‡ ‡IUA EOUEIEUA
R/RW (EIE DVD±R/RW)
cA OOOU‡'flEUA
--
‰EOIO'A
OA?‡U EIE AUEIAU
I‡
IA IO"‡U
'˙ iU
cA EAOOIA'‡EUA CD ‰EOIO'A O IAO ‡'EII‡
--CA‡'EOEIOOU OU A‡OEO'‡˘Efl OOUUUA
C˙AIOEIO
--
A
IA IO"‡U
‰‡
AIO ‰A ˙U ‰‡
OA OOI‡IAI IOIO˛U˙
--
‰‡
OA
OA
IOflUO E
'˙AO OEA'AE‰‡U
A
‰‡
I‡ UOAE
(OU ‡I‡U‡
OU ‡I‡
CD-R/RW (EIE DVD±R/RW)
‰EOI
IflIOE
CD-
U A‰.
OU ‡I‡U‡ O˙O A‡OEO‡) I‡ ‰EOI‡.
OOIO˙"˙IIEI). O'‡ IOEA ‰‡ O E?EIE OO' A‰‡.
O AUEIAU‡ EIE
A‡OEO‡IE
‰EOIO'A
(CD-R/RW
EIE
'˙AO OEA'AE‰‡U.
IA IOEA
DVD
EIE
‰‡
EIE I‡ O‡IEfl
UO I‡ (I‡O ., O UO I‡ I‡ O˙ ?A EIE
E UEI‡IEAE ‡IAUO '˙AIOEIO A IflIOE
--
DVD±R/RW)
A‡OEO'‡˘Efl U A‰
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡
CD AIO ‰A ,
EIE
‡IO
DVD-R/RW, DVD+R/RW
‰EOIO'AUA
O‡
E
CD-R/RW
EIE
OO' A‰AIE
A‡?‡O‡IE
‰EOIO'A,
EIE ‡IO
A‡OEO‡IE I‡
I‡
IA˘‡U‡
AIO ‰A ‡ A A‡?‡O‡I‡ EIE EAOOUAI‡.
AIO A‡OE?AUA ‰EOI I‡ OA OOI‡IAI IOIO˛U˙ , ‰O E E ‰‡ ·˙‰A A‡OEO‡I ' O˙'IAOUEI UO I‡U, EI‡ OIU?‡E, O E IOEUO
UOE IflI‡ ‰‡ IOEA ‰‡ ·˙‰A '˙AO OEA'AE‰‡I OO ‡‰E I‡OU OEIEUA I‡ O EIOEIEfl OOUUUA , EAOOIA'‡IE O E O˙A‰‡'‡IA
I‡
(eO-OO‰ O·I‡ EIUO I‡?Efl
‰EOI‡.
eA"EOI‡IAI IO‰
2
I‡
AIO ‰A ‡
E I‡
OOU˙ OAUA
OU
EA‰‡UAIfl
I‡
OOUUUA ‡).
DVD ‰EOIO'AUA
OAE AIO ‰A A O A‰I‡AI‡?AI E O OEA'A‰AI ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ DVD OOUUUA , IO‰E ‡I A‡ A"EOI 2.
eA"EOI‡IIEflU IO‰ '˙ iU AUEIAUEUA I‡ IflIOE DVD ‰EOIO'A OOOO?'‡ I‡I˙' UEO AIO ‰A E IO"‡U ‰‡
'˙AO OEA'AE‰‡U UAAE ‰EOIO'A. OAE U A‰ IOEA ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ O‡IO DVD ‰EOIO'A, O·OAI‡?AIE O 2
ALL. AIO
OA OOEU‡UA
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
‰‡ ·EIO ‰ U" ‰EOI,
I‡I˙'UO E
O˙O·˘AIEA "Incorrect region code. Can't play back" (eO" A?AI A"EOI‡IAI
C˙AIOEIO
A IflIOE
DVD ‰EOIO'A ‰‡
IflI‡U AUEIAU O
I‡ UAIA'EAEOIIEfl
IO‰. cA
A"EOI‡IAI IO‰, '˙O AIE
?A
OA OOfl'E
'˙AO OEA'AE‰‡).
OEA'AE‰‡IAUO EI A A‡· ‡IAIO
IOEA
'˙AO
AI ‡I ˘A
EIE
‰‡
OA
OU
‰‡‰AIO A"EOI‡IIO O" ‡IE?AIEA.
‡·AIAEIE
OUIOOIO
cflIOE OOA ‡?EE
DVD
E
'E‰AO CD ‰EOIO'AUA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO I‡ DVD E 'E‰AO CD ‰EOIO'A IOEA ‰‡ ·˙‰‡U O A‰I‡IA AIO UEIOE ‡IE OU
O OEA'O‰EUAIEUA I‡ OOUUUA ‡. ˙E I‡UO UOAE U A‰ '˙AO OEA'AE‰‡ DVD E 'E‰AO CD ‰EOIO'A O˙"I‡OIO O˙‰˙ E‡IEAUO
I‡
OO
‰EOI‡, O OAIUE ‡IO
‰OOU˙OIE
EIE IOEA
c‡O ‡'AUA
OO ‡'I‡
I‡O ‡'AIE
A‡
e‡·OU‡
‰‡
E O
OU
·˙‰‡U ‰O·‡'AIE ‰
‰‡
IA IO"‡U
‰‡
OA
I‡
DVD
E
I‡
U A‰‡
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
'E‰AO CD ‰EOIO'AUA. C˙AIOEIO
'˙AO OEA'AE‰‡U
I‡ UOAE
A IflIOE
IOEA
‰‡
IA
·˙‰‡U
DVD ‰EOIO'A,
U A‰.
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
c‡OO?AUA ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
eOOU‡'flIA
OOUUUA ‡, IflIOE UUII?EE
U"E UUII?EE.
I‡
EIOU UI?EEUA, ‰‡‰AIE
·EAIAO?AIE,
O
O OEA'O‰EUAIfl
I‡
·‡UA EEUA
e'‡IAUA
‰'A
'
I˙I
A‡
‰EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA
E I‡UEOIAUA O˙OU'AUIEUA
·UUOIE.
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
I‡O‡I‡ I‡
·‡UA EE
OAIAO ‡
R03
OU‰AIAIEAUO
( ‡AIA AAA)
A‡
O
·‡UA EEUA
O ‡'EIIO
I‡
"˙ ·‡
I‡OO?AIE
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
E
E OOOU‡'AUA
.
CIEI‡IEA
cA OIAO'‡EUA OU‡ E
(OU‡I‰‡ UIE,
E
‡II‡IIE E
IO'E
·‡UA EE.
C
IEI‡I˙'
OIU?‡E
IA
OIAO'‡EUA ‡AIE?IE
UEOO'A
·‡UA EE
U.I.).
5
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
A IEIE,
O'˙ A‡IE
O
A‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
EOO'A 'E‰AO‰EOIO'A
‰EOIO'AUA
aI‡ ‰'‡ 'E‰‡ 'E‰AO‰EOIO'A
DVD±R/DVD±RW
DVD -R
E
DVD +R
A‡OEO'‡˘E DVD
O‡
‰'‡ ‡AIE?IE OU‡I‰‡ U‡
UOU OEOU'‡
E A‡OEO'‡AIE
A‡
CE‰AO‰EOIO'A, OI‡·‰AIE
DVD ‰EOIO'A.
OAE
UO I‡U OOA'OIfl'‡ '˙ iU DVD ‰EOI‡ ‰‡ OA A‡OEO'‡
EIUO I‡?Efl O‡IO A‰IOI ‡UIO. DVD +RW E DVD -RW O‡
A‡
‰'‡ OU‡I‰‡ U‡
?A
OAI‡?‡'‡,
IO"‡U
O AA‡OEO'‡AIE IOOEUAIE,
O˙‰˙ E‡IEAUO
E A‡OEO‡IO OUIO'O.
EAU EUO
IOAUO
IOEA
O‰IOOU ‡IIEUA
‡
‰‡
·˙‰A
OO·E ‡U
‰'UOU ‡IIEUA
Title
-
‡"I‡'EA (O‡IO
DVD
A‡
UEIIO'O O˙‰˙
IUAEI‡IAI ‡I·UI.
'OflIO A‡"I‡'EA A
OOA'OIfl'‡
"O
‰‡
'A‡EIO‰AEOU'‡UA
‡OUE
-
OU
I‡IE ‡UA
I‡'‡ (O‡IO
I‡ UEI‡
EIE
e
c‡
IOEUO
Track
‰EOI‡
IUAEI‡IAI OUI˙O,
IOEUO O‡ OO-
OA O˙OUOE OU
A‡‰‡‰AI IOIA
A‰I‡
OU
I‡
"I‡'‡,
‰‡
eUIOOIO
(Video CD)
IOIA
I‡
EIE
IA O‡ OA‡"I‡'AIE.
(Video CD)
'E‰AO‰EOIO'A
E
I‡
EIE
'E OOA'OIfl'‡
‰‡
OO
eAI?Efl,
OAI?EE, I‡ A?AIE
COflI‡ ‰OOU˙OI‡ O?AI‡
OA
'EAU‡IEAE ‡
A‡‰‡'‡ IOIA
‰‡ I‡IE ‡UA U˙ OAI‡U‡
e?AI‡U‡
IOEA
I‡IUO O
‡U‰EO‰EOIO'A;
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
A'UI,
IO IA O‡
I‡
OI‡·‰AIE
O
"
I‡
' AIA
‰‡
‡·OU‡.
OOEO‡I‡ '
A‡
OA OOfl'E I‡ UAIA'EAEOIIEfl
‡AE
EIOI‡
OAI‡?‡'‡,
?A
I‡OUOfl˘AUO ˙IO'O‰OU'O,
‰‡‰AIEfl ‰EOI
IA A
EIE ' UOAE IOIAIU.
OEI'OIE A‡
EIOU UI?EE
?EAUO A‡"I‡'EA EI‡
OU
A‰EI
OIA‰IEUA OEI'OIE,
IOEUO O‡
‰EOIO'A,
O A‰OU‡'AIE
OU
OEI'OI‡.
I‡
E OA
PBC
I‡IA EUA
‡A‰AIAIE
[e?AI‡]
O
OEI'OIEUA
eUIOOIO ‰EOIO'EUA
C˙ iU 'E‰AO CD O UUII?EE A‡ PBC (UO ‡'IAIEA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO) ‰'EEA˘EUA OA E IAOO‰'EEIEUA
O‡
OI‡·‰AIE
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO).
IOEA
‡A A?AI‡
e?AI‡
I‡ UEIE
·˙‰‡U
‡A‰AIEUAII‡
IOEUO IA O‡
I‡IUO E I‡
OA OUI‡OflU O‡IO A‡ UAAE
-
‰‡
IOEUO OA
‰EOI‡.
O˙˘Efl I‡?EI,
OOA'OIfl'‡U
"
UUII?EflU‡,
EAI‡I‡U‡ OU '‡O OEOU‡.
Scene
UAAE,
OOfl'‡U‡ I‡ OEI'OI‡
eEI'OI˙U
AI ‡I
OEOU‡, IOEUO
I‡
C
IUAEI‡IAI OUI˙O OU 'E‰AO‰EOI
‡U‰EO‰EOI. c‡ 'OflI‡ OEOU‡ A A‡‰‡‰AI
I‡ UEI‡
OO
(UO ‡'IAIEA
eUIOOIO
‡U‰EO‰EOIO'A)
‡OUE
A‡
EIE
EAI‡I‡U‡ OU '‡O "I‡'‡.
"I‡'EUA IOEA
A‡
UUII?EE
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO) ('A OEfl 1.1)
I‡
‰EOIO'A
‰‡
UO'‡ IO"‡U
O 'EOOI‡
‡IO O‡ 'II˛?AIE '
'E OOA'OIfl'‡
'E‰AO‰EOIO'A)
‰‡ I‡IA EUA
eEOU‡ (O‡IO
-
DVD
I‡
? AA IAI˛U‡,
UUII?EE, OO‰O·IE
'E‰AOEAO· ‡EAIEfl,
OO-IAOIO.
'OflI‡ "I‡'‡ A
'E OOA'OIfl'‡
A‡'EOEIOOU OU
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO)
IOIO˛U EUA. eO'AI
‡·OUE
Ufli OA
UAAE
IOAUO 'E
(UO ‡'IAIEA
O˙O OEOUAI‡U‡
‰ U"E
(UO ‡'IAIEA
E‡IEA, ‰OO˙IIEUAIIE OO?EE
‡"I‡'EAUO
I‡IIE OU A‡"I‡'EflU‡.
OO'A?A "I‡'E.
EIE
I‡
CE‰AO‰EOIO'A (Video CD),
'E‰AO‰EOIO'A)
A‡‰‡‰AI OO ‡'O?AI IOIA ,
PBC
O
'˙AO OEA'AE‰‡IE I‡ UEIE
PBC
Chapter
(UO ‡'IAIEA
OOOOO·IOOU,
eOIO'IOUO
EIE
PBC
EAOOIA'‡U '
‰EOIO'A
(Video CD):
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO) ('A OEfl 2.0)
U˙ OAIA
O˙UE OO'A?A.
‰'‡
c‡
DVD ‰EOI‡
I‡
OO·A ‡U 4,38 "E"‡·‡EU‡,
‰‡
(O O‰˙IEAIEA)
‰‡
I‡
OU '‡O
"O?AIE".
' IAI˛UO
O?AI‡, IOEUO
aIO"O
UOAE
Scene
A‰I‡
DVD+R
EIE IflIOIIO OEOUE.
OA
‡A·A AUA
),
Ufl A
‰‡IE
AEEI‡
OOEO‡IEAUO
E
‰‡
'
O
EIAUO I‡
I‡OUOfl˘AUO
U‡I‡ ?A IOEAUA O
‡A A?AI‡
OA EAO˙IIfl'‡U OU
I‡ A‡OEO.
I‡IE ‡U O·OAI‡?AIEfl
DVD+RW
,
IOEUO IO"‡U
A‡'EOflU OU
UUII?Efl (O E
˙IO'O‰OU'O)
O?AI‡.
OA O˙OUOE OU
UUII?EEUA,
AIO ‰A ,
'OflI‡
'E OOA'OIfl'‡
OU
(
VR
Video
,
A‰EI OO"IA‰ ‰‡
A‡ OOOU‡'AIEfl
‰EOI.
DivX
DivX
A EIAUO I‡
·‡AE ‡I
4. e
I‡ IO'Efl
UOAE
UEIIE.
A'OI˛?EOIIO
OU‡I‰‡ U
AIO ‰A ˘A
A‡
IO'
'E‰AOIO‰AI, IOEUO
A
Video
DVD-R/RW
'E‰AOIOIO AOE ‡IA MPEG-
VR
DVD-RW ‰EOI
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA DivX
+R
DVD+R ‰EOI
IOEAUA
O
O
AEEI
AEEI
+RW
DVD+RW ‰EOIO'A
DVD
DVD-Video ‰EOI
VCD
CE‰AO‰EOIO'A CD
CD
I‡ A‡OEO'‡IA
I‡ A‡OEO'‡IA
CE‰AO
VR
AU‰EO‰EOIO'A
DivX
DivX
MP3
MP3
U‡EIO'A
U‡EIO'A
WMA
WMA
JPEG
JPEG
U‡EIO'A
U‡EIO'A
iEI‡IEAE ‡IEflU
6
‰EOI
DVD ‰EOI
A I‡UO
DVD 'E‰AO‰EOI
,
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
eUIOOIO
eO
A‡OEO'‡AIEUA
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
‡OEO'‡IA
‰EOIO'A
e˙˘AOU'AI‡U‡ ‡AIEI‡ IAE‰U DVD-R, DVD-RW, DVD+R
E
DVD+RW
A
U‡AE,
DVD-R
?A
DVD+R
E
AEEI DVD+RW
aI‡ 4 ‡AIE?IE
‡AIE?‡'‡U A‡OEO'‡˘EUA ‰EOIO'A?
I‡I'O OA
'
(O O‰˙IEAIEA)
I‡OU OEIE
+RW
I‡ I‡?AOU'O I‡
I‡ UEI‡U‡/' AIAU ‡AIA I‡ A‡OEO‡ (HQ, SQ, LQ, EQ)
C˙AO OEA'O‰EIE I‡ O·EIIO'AIE DVD OIAE˙ E
eA‰‡IUE ‡IOUO O˙‰˙ E‡IEA A '˙AO OEA'O‰EIO I‡
O·EIIO'AIE DVD OIAE˙ E O‡IO OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA
?
O‡ IOOEUAIE A‡
?
A‰IOI ‡UAI A‡OEO, ‰OI‡UO DVD-RW
DVD+RW
E
O‡
O AA‡OEO'‡AIE/EAU E'‡AIE IOOEUAIE. aOEAUA ‰‡
O AA‡OEO'‡UA/EAU E'‡UA ‰‡‰AI DVD-RW EIE DVD+RW
‰EOI
1 000
OIOIO
‡OEO‡IEUA
?
?
aO"‡
I‡
IE
A‡OEO'‡AIEUA OE
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡I
O·EIIO'AI DVD
?
C
O·˘Efl OIU?‡E DVD-R, DVD+R
A‡OEO‡IE ' AEEI CE‰AO (Video),
E
DVD-RW ‰EOIO'A,
IO"‡U
‰‡
·˙‰‡U
O·EIIO'AI DVD
OIAE˙ ,
·˙‰‡U "UEI‡IEAE ‡IE". OAE O
'˙AO OEA'AE‰‡IE
U fl·'‡ ‰‡
UEIOE ‡ O˙‰˙
UO'‡
I‡
E‡IEAUO
I‡
‰EOI‡,
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO EI '˙AIOEIO
I‡UO DVD-Video ‰EOIO'A.
cAUEI‡IEAE ‡IEUA
OAE
O?AO
I‡
O ‡'E
‰ U"E DVD
IO"‡U
‰‡
OIAE˙ E
·˙‰‡U
OIAEA .
O·OAI‡?‡'‡ OO?Efl
I‡
OOA'OIfl'‡˘‡ '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
RW ‰EOIO'A,
O A‰E
I‡UO
O·EIIO'AI DVD
OEI'OI
?
?
DVD+RW ‰EOIO'A
OU
'˙AO OEA'AE‰‡IE
IO
A‡OEO‡IE '˙'
U A‰‡,
I‡
UO I‡U
DVD-
aI‡ ‡AIE?IE AEEIE
VR
" AEEIEUA
I‡
A‡OEO'‡IA"?
AIO ‰A . O"‡UO
DVD+RW ‰EOIO'A,
I‡ A‡OEO O UOAE
'˙ iU
‡OEO'‡IA
?
?
I‡OU OEIE
(HQ, SQ, LQ, EQ)
IO"‡U
DVD
‰‡
A‡
I‡?AOU'O/' AIA
·˙‰‡U '˙AO OEA'AE‰‡IE
I‡
A‡ A‡OEO
O·EIIO'AIE
IO"‡U
Forum O AA 2000 ". eO ‡‰E UO'‡ IOEA ‰‡ O A˘IAUA
O O·IAIE O E '˙AO OEA'AE‰‡IAUO I‡ A‡OEO'‡AIE DVD
‰EOIO'A I‡ IflIOE OIAE˙ E. eEIOUOIEUA 'II˛?'‡U
EAIAIAIEA I‡
?
?
?
'
‰‡
·˙‰‡U O·OUOEIO A‰‡IUE ‡IE
AEEI CE‰AO
(Video)
aI‡ 4 ‡AIE?IE
Video
eO O˙˘Efl
·˙‰‡U '˙AO OEA'AE‰‡IE
OIAE˙ E (OIA‰ UEI‡IEAE ‡IA)
I‡
‰EOI‡
E/EIE
'E‰AOA‡UE?Efl
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO. c‡?‡U‡
‰‡ OOAIA OU"O'O IOOU A‡ O O·IAIE,
I‡
I‡?EI IE OA
I‡
‰EOIO'A,
A‡OEO‡IE O
E.
DVD,
A‰‡IUE ‡
I‡IUO
'E‰AOI‡OAU‡?
cA. O"‡UO A‰‡IUE ‡UA 'E‰AOI‡OAU‡,
A‰IO 'E‰AO"IAA‰O
A‡
'E A
'˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡OAU‡ E
IAO·iO‰EIO
I‡
O E"EI‡II‡U‡
A‰‡IUE ‡IEfl
‰ U"O "IAA‰O A‡ A‡OEO'‡IA I‡
'E‰AOI‡UA E‡I. e E DVD ‰EOIO'AUA OA A‰‡IUE ‡, I‡UO
OA O˙A‰‡'‡ OOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA I‡ UO'‡, I‡I'O ‰‡
O˙OU'AUOU'EA O˙O OOEO˙I‡ A‡
eUIOOIO UA IEIEUA
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
"O E"EI‡I"
C
E
"OOEO˙I
A‡
'˙AIOEIOOUE A‡
iO I‡U
I‡
I‡
˙IO'O‰OU'O ?AOUO ˘A O A˘‡UA UA IEIEUA
E"EI‡I" E "OOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA", UOOU A·AIE
O·OAI‡?‡'‡IA I‡ O˙˘EIOIOUO O˙‰˙ E‡IEA E
"O
UO'‡
?
A‡
MO"‡U ‰‡
EO
OOE ‡IA
A‰‡IUE ‡I‡U‡ IU 'A OEfl.
Original: O˙‰˙ E‡IEAUO
I‡OU OEIE
I‡?AOU'O/' AIA A‡ A‡OEO (HQ, SQ, LQ, EQ)
e" ‡IE?AIE
'E‰AOOE"I‡I‡, ‡U‰EO-
IOIO‡IEfl IA IOEA
A‡
‡OEO'‡IA
‰EOIO'A,
'˙AO OEA'AE‰‡IA"
OIAE˙ E
?4‡OEOEUA
DVD+R/RW
UO I‡U A‡
O‰O· AI OU DVD
A IO'
'˙AO OEA'A‰A E IO"‡ ‰‡ ·˙‰A '˙AO OEA'A‰AIO. e E
'˙AO OEA'AE‰‡IA AIO ‰A ˙U '˙AO OEA'AE‰‡ ‰EOI‡ '
VR
aI‡ 4 ‡AIE?IE
cA
A‡OEO'‡IA I‡
( AEEI CE‰AO)
OA
AEEI VR
'
+R
O'˙ A‡IE O '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
UOAE AIO ‰A , I‡ ‰ U"E OIAE˙
DVD-R, DVD+R EIE
A‡OEOEUA 'EI‡"E O‡ ' AEEI CE‰AO (Video mode).
DVD-RW ‰EOIO'AUA IO"‡U ‰‡ ·˙‰‡U UO I‡UE ‡IE A‡
A‡OEO'‡IA ' AEEI VR E AEEI CE‰AO (Video).
A‡OEO'‡UA
‡·AIAEI‡:
DVD-Video Format
E 'IAA‡OIO
(CE‰AOA‡OEO).
‡I'O O A‰OU‡'Ifl'‡U
'
·˙‰‡U A‰‡IUE ‡IE
I‡OU OEIE I‡ I‡?AOU'O I‡ I‡ UEI‡U‡/' AIAU ‡AIA I‡
A‡OEO‡ (HQ, SQ, LQ, EQ)
C˙AO OEA'O‰EIE I‡ O·EIIO'AIE DVD OIAE˙ E (OIA‰
UEI‡IEAE ‡IA)
eA‰‡IUE ‡IOUO O˙‰˙ E‡IEA A IAO˙'IAOUEIO O
O·EIIO'AIE DVD OIAE˙ E (OI E'‡IA, IOI·EIE ‡IA I‡
"I‡'E, ‰O·‡'flIA I‡ I‡ IA E A‡ "I‡'E E ‰ .)
e" ‡IE?AIE UUII?EE A‡ A‰‡IUE ‡IA I‡ A‡"I‡'EA/"I‡'‡
‰EOIO'A
OIAE˙ ?
IO"‡U
AEEI DVD+R
aI‡ 4 ‡AIE?IE
‡OEO'‡IA
O˙UE.
A‡"I‡'Efl/"I‡'E
A A‡OEO‡IO I‡
?
O·EIIO'AIE DVD
Playlist:
‰EOI‡
-
UO'‡,
IOAUO '
‰AEOU'EUAIIOOU
‰EOI‡.
O˙‰˙ E‡IEAUO
U.A. I‡I
O˙‰˙ E‡IEA
A
‰‡
·˙‰A
(Original)
A
A‰‡IUE ‡I‡U‡ 'A OEfl I‡
'˙AO OEA'A‰AIO O E"EI‡IIOUO
.
A‰‡IUE ‡IA
‰EOI‡
eAEEI
I‡ A‡OEO'‡IA
iUII?EE
DVD-Video
CE‰AOUO I‡U (Video)
IflI‡
e‡IO '˙AO OEA'AE‰‡IA
DVD-RW
iO I‡U 'E‰AOA‡OEO
(OO OO‰ ‡A·E ‡IA)
eAEEI VR
C˙AO OEA'AE‰‡IA, A‡OEO'‡IA, A‰‡IUE ‡IA
O E"EI‡I‡/OOEO˙I‡ A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA
CE‰AOUO I‡U (Video)
eAEEI
CE‰AO (Video)
C˙AO OEA'AE‰‡IA,
DVD-R
CE‰AO UO I‡U (Video)
eAEEI
CE‰AO (Video)
C˙AO OEA'AE‰‡IA,
DVD+RW
+RW
DVD+RW
C˙AO OEA'AE‰‡IA, O" ‡IE?AI A‡OEO,
eA‰‡IU0 ‡IA I‡ A‡"I‡'EA/"I‡'‡
DVD+R
+R
DVD+R
C˙AO OEA'AE‰‡IA,
CE‰AOUO I‡U
CE‰AOUO I‡U
I‡
O" ‡IE?AIE '˙AIOEIOOUE A‡
A‡OEO'‡IA, O" ‡IE?AIE '˙AIOEIOOUE A‡ A‰‡IUE ‡IA
O" ‡IE?AIE '˙AIOEIOOUE A‡
A‡OEO'‡IA, O" ‡IE?AIE '˙AIOEIOOUE A‡ A‰‡IUE ‡IA
A‰‡IUE ‡IA
I‡
O" ‡IE?AI A‡OEO,
e" ‡IE?AIO
A‡"I‡'EA/"I‡'‡
7
CoO c
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
eUIOOIO
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
AIAEIE
DVD
A‡OEO'‡IAUO I‡
?
‡·AIAEIE:
CD-R
A‡OEO
I‡
‰EOIO'A
OU
I‡
A‡
OU"O'O IOOU
‰AUAIUIE
UOI,
IAUOOA?AI
EIE
‰EOIO'A
?
E
OO
‰ ‡OIOUEIE
I‡?AOU'OUO I‡
'˙ iU
‰EOI‡
IO"‡U
‰‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
aOIfl, OOI‡"‡EUA IAO·iO‰EIEUA " EEE
A‡OEO.
O"‡UO
A‡
‰EOIO'A.
AIO
EOO'A ‰EOIO'A
UO I‡UE
E
A‡
A‡OEO, AEEIE
E
?
?
OAE AIO ‰A
IOEA
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡
OAU
‡AIE?IE
‰EOIO'AUA DVD-R
U‡· E?IO
?A
‰‡
DVD 'E‰AO‰EOIO'A,
DVD+R ‰EOIO'A.
E
A 'EI‡"E
"O
iO I‡U˙U
"CE‰AOUO I‡U"-
UEI‡IEAE ‡IE
'˙AO OEA'AE‰‡UA
'E‰AOA‡OEO, I‡I‡
'E‰AOUO I‡U,
?A
I‡
O˙˘EflU
I‡UO
?
‰EOI‡
DVD-R,
I‡
CEA
I‡
DVD-RW ‰EOIO'A
IOEAUA
e A‰E
A A‡
?
"O OIAIEUA I‡
‰‡
I‡
‡IO
‰EOI‡
I‡ A‡OEO A
eAEEIEUA
I‡ A‡OEO
I‡OU OEIE
I‡IUO A
A‡OEO˙U
?
IOEA
‰‡
O·EIIO'AI A'UI. AIO
OOOU‡'AI‡ I‡
8
‰‡
A'UI,
OO-‰˙I"O.
IA
‰EOI‡.
I‡ A‡OEO IOEA
I‡I
AEEI
O‡
A
AEEI
‰‡
O"‡UO
‰‡ I‡I‡IAA,
UEIOE ‡IE
IO"‡U
‰‡
E IOIIO
A‡
‰EOI)
·˙‰‡U O OIAIflIE
‰‡ OO A‰AIflU
O OOU ‡IOU'O ˘A
A‡AIA
Auto,
I‡OU OEI‡U‡
UO
A‡OEO'‡UA
'
‡U‰EOI‡I‡IE
A‡OEO'‡ I‡IUO
OIU?‡E,
I‡
?A
NICAM,
NICAM
U‡I‡ E
(OU . 25)
O A‰‡'‡IAUO
A '
'EI‡"E OA A‡OEO'‡
O·EIIO'AI A'UI.
A
NICAM,
NICAM A'UI. AIO O A‰‡'‡IAUO
‰‡
"O
‰‡
( AEEI CE‰AO
I‡O ‡'EUA,
‡IO
OIAIEUA
EIE
AEEI
‰‡ ·EIO '˙ iU ‰EOI‡.
OU . 32
'E.
IA A
?
DVD-R ‰EOI,
A‡OEO‡
‰OI‡UO
A‡OO?IAUA
IOEAUA
OA A‡O˙IIE
EAOOIA'‡UA
‰EOI‡.
A‡OEO, O O'A AUA OOU‡'‡˘OUO ' AIA
' AIA
DVD-RW ‰EOI
A‡ A‡OEO
˘A
OA
'
AEEI
I‡
List-Original
‰EOI‡
(OO'AI
A‡
O‡IO
E
U'AIE?‡'‡
'
AEEI
A‡"I‡'EAUO
I‡IE?IOUO
' IAI˛UO
·AA ‰‡
' AIA
A‡OEO‡IO
"O
A‡
'˙ iU
CE‰AO).
DVD+RW ‰EOIO'A,
'˙ iU OU‡
'˙ iU ‰EOI‡.
A‡"I‡'EA)
OOOIA‰IOUO A‡"I‡'EA,
EAOOIA'‡UA
A‡OEO'‡IA
OI E'‡
CE‰AO,
O‡IO ‡IO
U'AIE?E
eO?EflU‡ Erase Title (EAU E'‡IA
O"‡UO
EIE
?AIEfl ‰EOI
A‡OEO‡IO
OU
‰‡
‰EOI‡.
DVD-RW ‰EOI
A‡OEO).
?AIEfl
U fl·'‡
EAU EAUA OOOIA‰IOUO A‡"I‡'EA,
A‡OEO
CE‰AO,
I‡
I‡ A‡OEO
EAOOIA'‡UA
EAU E'‡
I‡
CE‰AO (OO'AI O E DVD-'E‰AO,
I‡ UAIA'EAEOIIE
OAE AIO ‰A
NICAM,
A
A‡ 'OAIE A‡OEO E
I‡ UEI‡U‡,
UO I‡U.
'˙ iU ‰EOI‡.
‡OEO'‡IA
IOEAUA
‰EOI‡
U‡I‡ ?A IflI‡
A‡ A‡OEO.
‰EOIO'Efl
'E‰AOA‡OEO, AEEI˙U
I‡
(IOEUO
IAO·iO‰EIO
I‡?AOU'OUO I‡
A A‡
AEEI
A‡OEO'‡˘O,
O
O'˙ A‡I
UO I‡U˙U
IOAUO IA A
EI‡U
I‡
A‡OEO'‡UA I‡I'OUO E
‰‡
I‡IE?IOUO
‰EOI‡ EAU E'‡ O˙‰˙ E‡IEAUO '˙ iU
I‡ A‡OEO A UflOIO
UO I‡U˙U
AEEI˙U
EIE
OOU‡'‡˘O ' AIA
' AIAU ‡AIAUO
UEI‡IEAE ‡UA
‰OI‡UO
O·EIIO'AI DVD
I‡
O"‡UO
Title
VR;
·˙‰A
‰‡
DVD-RW ‰EOI,
UO I‡U
O O‰˙IEEUA
‰EOI‡.)
A‡OEO A
OO-I˙OO.
(EIE?E‡IEAE ‡IA).
IAO·iO‰EIO. (eO'UO IOUO
‡IO A
EIE?E‡IEAE ‡IA
eAEEI˙U
·˙‰A
‰‡
IAOO‰'EEIE I‡ UEIE
' AIA
EAOOIA'‡UA
A‡ A‡OEO I‡
OO‰ ‡A·E ‡IA, UO I‡U˙U
AIO
AIO
‡ UO'‡,
DVD 'E‰AO‰EOIO'A. O'‡
A‡OEO‡IEUA
'A‰I˙E
DVD-RW,
OIAE˙ .
eO
eO A‰AIAIOUO
VR) O A‰E
A‡OEO‡IE
DVD-R, DVD+RW
IOEAUA
O
O˙'O‡‰‡
IA"O'Efl
'E‰‡ DVD ‰EOIO'A:
OAI‡?‡'‡,
IOEA
I‡ A‡OEO E
‡IO
I‡ UEI‡U‡ O˙‰˙ E‡
I‡ A‡OEO‡ IOEA
eOI‡A‡IOUO ' AIA
O A‰‡'‡IA,
UOEIAIO A‰‡IUE ‡UA ‰EOI‡.
I‡OU OEIE
I‡
I‡ A‡OEO‡
OE"I‡I A IO? EIE
A‡OEO'‡UA O‡IO
'EI‡"E
' AIAU ‡AIA
OA A‡OEO'‡ UAIA'EAEOIIO
' AIAU ‡AIAUO
?
‡AIE?I‡
I‡UA E‡I.
OIU˘AIEfl, ' AIAU ‡AIAUO
?
UO?IO, A‡˘OUO
O
'E‰AOIOIO AOEfl
?A UO?IOUO
A‡'EOE OU A‡OEO‡IEfl
O EAI‡IEflU
O ˙OUE
OI‡E‡U 'IEflIEA
U‡· E?IO
EAOOIA'‡
I‡ A‡OEO IA A
·EUO'A.
'
OIO OOU
AIO ‰A ‡.
eUOA?‡U˙?E
O'OEUA
eOI‡A‡IOUO ' AIAU ‡AIA
O'‡ OAI‡?‡'‡,
OO ‡‰E OOE ‡IA
E/EIE
A‡OEOE I‡
‰‡ O ‡'E
IOIO‡IEfl IA OOAI‡
OO' A‰‡
?
IA IOEA
CD-RW.
EIE
c‡?‡U‡
?
OUIOOIO A‡OEO'‡IAUO
AIO ‰A ˙U
OAE AIO ‰A
?
(O O‰˙IEAIEA)
A‡OEO.
A '˙AIOEIO
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
e" ‡IE?AIEfl
?
e
UOAE
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
O E 'E‰AOA‡OEO
IA IOEAUA
AIO ‰A
‡ UE,
A‡OEO'‡UA
‰‡
'E‰AO, A‡˘EUAIO
CE‰AOUO, A‡˘EUAIO O A˘U A‡OEO, 'II˛?'‡
DVD-'E‰AO‰EOIO'A E IflIOE O‡UAIEUIE O A‰‡'‡IEfl. AIO
A
I‡UA E‡I˙U, A‡˘EUAI O A˘U A‡OEO,
A‡OEO‡,
EIE
?
?
A‡OEO˙U ‡'UOI‡UE?IO
U ‡EIO
AEEI VR
eE"I‡IEUA
'˙'
O AI ‡UE ' AIAIIO
DVD-RW ‰EOI
O EAOOIA'‡IA I‡
CPRM
O
I‡
' AIA
NTSC
'
e˙'IAOUEIE
DV
OU ‡I‡IO"O' EIE
aAOOIA'‡EUA
'
UAIA'EAEOIAI
UUIA EIE
PAL UO I‡U.
A‡OEO'‡U '
CPRM
A
O‡IO
12, FAT 16,
O
I‡ UEUA
EIE
CoO c
FAT 32
O‡IAU, O AOO ˙?‡IE OO-"O A.
OU ‡I‡IO"O'E
'iO‰O'A)
OA
II˛?AUO A ' OOIOEAIEA
‰‡
OA
A‡OEO
A‡˘EU‡ O A˘U A‡OEO,
?'II˛?AIO" (?on"),
A‡OEO'‡, EAU E'‡
EIE
IflI‡
UO I‡UE ‡
‡IO
·˙‰A
‰‡
I‡ U‡U‡.
'CPRM'?
A OEOUAI‡ A‡
OEOUAI‡),
FAT
eUIOOIO A‡˘EU‡U‡ O A˘U
e E I‡ UEUA, IOEUO EI‡U II˛?A A‡
'˙AIOEIO
‡I'O
O:
IA OA A‡OEO'‡U
CE‰AOOE"I‡IEUA
O ‡'EIIO O UOAE AIO ‰A .
SECAM UO I‡U (OU '" ‡‰AIEfl
Flash (CF)
‡ U‡ SmartMedia Card (SMC)
‡ U‡ xD-Picture (xD)
Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS-Pro)
('E. OO-‰OIU).
UO I‡U
U A‰
Micro Drive (MD)
‡ U‡ Secure Digital (SD)
K‡ U‡ Multi Media Card (MMC)
AI ‡I‡ ˘A OA OOfl'E O˙O·˘AIEA A‡ " A?I‡.
"O‡IO A‰IOI ‡UIO IOOE ‡IA", IOEA ‰‡
CE‰AO, IOAUO A
·˙‰A A‡OEO‡IO O‡IO
'iO‰O'A
?
E I‡
OA
˘A
OO
IO‰E ‡I
O˙'IAOUEIE O UOAE
‡ U‡ Compact
A‡OEO.
O A˘U
(O O‰˙IEAIEA)
(O IO‰E ‡˘‡
A‡˘EU‡ O A˘U IOOE ‡IA
eOOU‡'flIA/EA'‡E‰‡IA
I‡
I‡ U‡U‡
O O‡IAU
O‡IO A‡OEO'‡IA I‡
OOA'OIfl'‡˘‡
O A‰‡'‡IEfl,
CPRM OAI‡?‡'‡
O A‰I‡AI‡?AIE A‡ A‰IOI ‡UAI A‡OEO.
Content Protection for Recordable Media
( ‡˘EU‡ I‡
O˙‰˙ E‡IEAUO A‡ A‡OEO'‡˘E IOOEUAIE).
OAE AIO ‰A A O˙'IAOUEI O CPRM, IOAUO OAI‡?‡'‡,
IOEAUA
A‡OEO'‡UA
‰‡
IOEAUA
IO"‡U
'˙ iU ‰EOIO'A DVD-RW,
A‡OEOEUA CPRM IO"‡U ‰‡
OIAE˙ E,
IOEUO O‡
A‡
O A‰‡'‡IEfl, O A‰I‡AI‡?AIE
A‰IOI ‡UAI A‡OEO, IO IA
A‡OEOE. ‡OEOEUA CPRM
·˙‰‡U I‡O ‡'AIE
UO I‡UE ‡IE
'
O˙'IAOUEIE O
EIE
E
O‡IO I‡
CPRM.
?
eOOU‡'flIA
I‡I'O OAI‡?‡'‡ IA"‡IIO
IOOEA.
O ‡'EUA
I‡UO
O˙"I‡OEA OU
I‡
'
‰‡ O O'A EUA
OU ‡I‡U‡,
' IOflUO
I‡UA E‡IE, A‡˘EUAIE
I‡O EIA
UEIIE
A O
OO·OU'AIEI‡
I‡
OU ‡I‡
O ‡'O,
IOflUO A
IflIOE
‡IA EI‡IOIE
I‡
UAiIOIO"Efl A‡
'" ‡‰AI‡
A‡˘EUAI‡
OU
EIE
OU
A
IUAEI‡,
‡A A?AIO
OU
Macrovision
IAfl
?
I‡
I‡
A‡˘EU‡
‡'UO OIOUO
Corporation
OOIA'‡IA E
'EAU‡II‡
UOOU A·‡,
OO'AI ‡IO
I‡ ?‡OUE O‡
ee
Oa e
eO
OaOCa
a
A cAO,
eea e Caee A ec
a O eCA ae
cA Ae
Ae
acA
acA
A. C
A
O cO Cea
eAe
eeeA a
A A C eO
ea cAa. A
aa A
'IEI‡UAIIO.
Oa
' AIA
I‡
‡·OU‡
IOOE ‡IA, O AIAOU'‡IA
E
O
U.I.).
I‡
I‡ U‡
eOOU‡'AUA I‡ U‡
2.
c‡UEOIAUA
c‡
O O‡IAU.
MEMORY,
UAIA'EAEOIIEfl
I‡ OIOU A‡
I‡ U‡
O O‡IAU
‰OI‡UO "IA‰‡UA
AI ‡I
UAIA'EAEfl.
OA OOfl'fl'‡ IAI˛UO A‡
EA·O
O O‡IAU.
I‡
A
a
aca a
aaa e e
a
3.
eaC CAcO
aAOOIA'‡EUA b / B
I‡ U‡
aOaa e
A eeOC a
e Ac Ae Oc a
O Coeeeea e
O O‡IAU OO
cee cA
A cA eee
a
I‡ U‡U‡
AIO ‰A .
('˙AO OEA'AE‰‡IA,
c‡
O
O‡IAU,
‡
eO ee Oe (626p DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡),
eO e CA a eOeCa Oc Oc oe.
ee e e
A‡
‰‡
EA·A AUA
EAI‡IEfl OIOU A‡
UO'‡ I‡UEOIAUA
AI ‡I
ENTER.
OA OOfl'fl'‡ IAI˛UO.
a
e
ceece
A cA cA OaOCa
,
OIA‰
UAIA'EAEOIIEfl
eee eOeaCcA eA CaC A 625 eO
eO
e aaA
eoCaOe aaee
A eea
ea
eeOeeeo CA ee
Ceo
O
O ‡'O I‡O A‰, ‰OI‡UO
EIE
EIEAIA EI"
a e eA OcaO e eA cAeoace eoCaOe
eO
aA‰˙ O‡EUA
I‡ U‡U‡:
1.
·˙‰A
‰‡
‰ U"E O" ‡IE?AIE OIU?‡E
Macrovision Corporation IA
e· ‡UIEflU
A‡· ‡IAIE.
CA
I‡
AOOIA'‡IA
O A‰I‡AI‡?AIEAUO E
E
‰ U"O.
‡A"IO·fl'‡IA
U fl·'‡
‡'UO OIE O ‡'‡
‰OI‡?IO
A‡
fl
O ‡'‡U‡.
IAUO‰OIO"E?IE O ‡'‡ '˙ iU
A O‡IO A‡
‰‡I‡ ‡A A?AIEA
CI‡ ‡EUA
I‡ U‡U‡:
cA EA'‡E‰‡EUA I‡ U‡U‡
O‡UAIUE E
A‡˘EU‡
I‡
EAOOIA'‡U I‡ UOAE
‰ U"E O ‡'‡ '˙ iU
EIUAIAIUU‡II‡ OO·OU'AIOOU, O EUAE‡'‡IE OU Macrovision
Corporation E ‰ U"E OO·OU'AIE?E I‡ O ‡'‡. aAOOIA'‡IAUO I‡
U‡AE UAiIOIO"Efl A‡
MD
e‡AAUA I‡ U‡U‡ O O‡IAU OU ‰A?‡. AIO ·˙‰A OO"˙II‡U‡,
IAA‡·‡'IO OOU˙ OAUA IA‰E?EIOI‡ OOIO˘.
C˙AIOEIO A IflIOE I‡ UE O O‡IAU ‰‡ IA IO"‡U ‰‡ OA
OO'AI ‡IO IflI‡ A‡IOIO'O EAII˛?AIEA EIE
IAA‡IOIIO,
OAE U A‰
IOOE ‡IA
OOE ‡IAUO
‡'UO OIO O ‡'O,
?
EAOOIA'‡I O‡IO A‡ IA"‡IIO
I‡UO 'E O˙'AU'‡IA 'IEI‡UAIIO
IOOE ‡IA,
EIE
‡·AIAEIE:
·˙‰A
‰‡
I‡ U‡ CF
'IAAA I‡ IflOUOUO OE.
O ‡'O
eAIO ‰A ˙U U fl·'‡
CI‡ ‡EUA
MS-Pro
A'‡E‰‡IA
A'UO OIO
SD,
I‡ U‡
MMC, SMC, xD, MS
O‡IO
AEEI VR
·˙‰‡U '˙AO OEA'AE‰‡IE
EA E?IO
CI‡ ‡EUA
IOOEfl OU UAAE
‰‡ O ‡'EUA
‰‡
?A
‡·AIAEI‡:
‡
a
ae Oa
aea eCoe O O
OO‰ O·IOOUE
OUIOOIO 'OAIE
'EEUA O˙OU'AUIEUA
UUII?EOI‡IAI
AIAIAIU
OU ‡IE?E.
9
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
e A‰O‡AIE
A‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
‡·AIAEIE
IA IE
O ‡'AIA
O ‡'AIA
O
U A‰‡
cA
e E U ‡IOOO UE ‡IA I‡ U A‰‡
e E"EI‡IIEflU I‡?OI E OO‡IO'˙?IEUA
OOOIUE‡U. ‡ I‡IOEI‡II‡
I‡?EI‡, OO IOEUO A ·EI O˙ 'OI‡?‡IIO
'E
e E EIOU‡I‡?Efl I‡ U A‰‡
‡ UEI‡U‡ E A'UI˙U OU I‡IE
EIE
IO"‡U
‡‰EO
'˙AO OEA'AE‰‡IA. C
‰‡IA?
OU
U‡I˙'
OIU?‡E
U A‰‡, OIA‰
I‡UO
EIE
OO
OI‡OUI‡OO'E
‡‰EOUO,
' AIA. A ˘A
OU
eO?EOU'‡IA
‡ ‰‡
' AIA
I‡
OO?EOUEUA
aAOOIA'‡EUA
OIA‰E
OO
A‡
U A‰‡
AEO'A
A‡
OOU‡'flEUA ‰EOI‡
EIE
OI˙I?A'‡
‰˙I˙" OA EO‰
IO OUO‡
‡IIOiOI, ·AIAEI
I‡ ?EOU‡
EIE
EAIOOAIE,
‰EOIO'AUA
I‡
‰E AIUI‡
‰EOI‡
'
IUUEflU‡ IU.
OI˙I?A'‡ O'AUIEI‡ E IA
'
O‡ IE ‡I‡ IOI‡, EAIOEAI‡ I‡ ‰E AIUI‡
O'AUIEI‡, U˙E I‡UO UAIOA ‡UU ‡U‡ ' IOI‡U‡
IOEA AI‡?EUAIIO
‰‡
OA OO'E?E.
EIE
‡AU'O EUAI, U˙E
I‡
eO?EOU'‡IA
I‡
eUOA?‡U˙?E
E
O ‡i '˙ iU ‰EOI‡
I‡?AOU'O I‡
I‡ UEI‡U‡
‰EOIO'AUA
'˙AO OEA'AE‰‡IA
˙ ?AUA
‰EOI‡
OU
E
IO"‡U
EAI E'fl'‡IA
EA?EOUAUA
?AIU˙ ‡
‰EOI‡
I˙I
‰‡ O E?EIflU
I‡
A'UI‡.
O ?EOU‡
IEOIO
e A‰E
I˙ O‡.
OA EUA EflU‡.
U A‰‡.
I‡ UEI‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡ A 'EOOIOUAiIOIO"E?AI O A?EAAI
U A‰. AIO OOUE?I‡U‡ IA˘‡ E A‡‰'EE'‡˘EUA ‰EOI‡ ?‡OUE O‡
A‡I˙ OAIE
I‡
OO'˙ iIOOUU‡.
‰‡ OO' A‰flU OO'˙ iIOOUEUA
‡ OOIU?‡'‡IA
'E.
O ˙OUEUA
OO'˙ iIOOUU‡ ‰‡ IA
cA A‡IAOflEUA i‡ UEfl
‰EOI‡.
cA EAI‡"‡EUA ‰EOI‡
OUi‡ I˙ O‡. AIO OO'˙ iIOOUEUA O‡
IIO"O I ˙OIE, EAOOIA'‡EUA IAI‡ I˙ O‡, I‡OOAI‡ O ‡AU'O
I‡ IAI OO?EOU'‡˘ O AO‡ ‡U. cA EAOOIA'‡EUA OEIIE
I‡UO UA IO"‡U
EIE UEIOO I‡
OU
‰EOI‡.
U‡I‡ ?A OO
eIA‰ '˙AO OEA'AE‰‡IA O˙i ‡Ifl'‡EUA
U A‰‡
I‡UO
OUOA?‡U˙?E
e˙i ‡IAIEA
IAI‡ E
‡AU'O EUAIE,
˙·O'AUA,
I‡
I‡
EA'‡‰EUA ‰EOI‡.
' IOIU‡IU O
OOU‡'flU
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
EIE
U A‰‡. cA OOU‡'flEUA "UIAIE
O O‰UIUE
‰EOI‡
A‡
‡AOOIOEAUA U A‰‡
OO‰‰˙ E‡ ?EOU‡ OO'˙ iIOOUU‡
cA EAOOIA'‡EUA IAUIE'E UA?IOOUE, I‡UO OO
OIOIO
‰EOIO'AUA
A‡'O‰‡.
OA
I‡OAIOIE,
OOU‡'‡U
‰EOIO'AUA
I‡·IEAO UAIA'EAO ,
OA
·˙‰‡U I‡ U?AIE
UAIA'EAO ‡, 'E‰AOUO
EAII˛?AUA
‡ ‰‡
‰‡
‡˘
OO‡IO'‡I '
O
OUIOOIO
‰OIOO'‡EUA OU ‡I‡U‡
˙EUA
I‡UA E‡IE IO"‡U ‰‡
A‡˘EU‡ OO‡IO'‡EUA U A‰‡ OO
'E‰AO
(O O‰˙IEAIEA)
I‡?AOU'OUO I‡
I‡ UEI‡U‡ ˘A
cA
‡
·˙‰A
IO?O.
e AOO ˙?'‡U
1000
?‡O‡
( O'‡
OA
OA
A‰O'IE O A"IA‰E
E
OO‰‰ ˙EI‡ OIA‰
'OAIE
AIOOIO‡U‡?Efl.
A‡'EOE OU
O'˙ EAUA
O
AIOOIO‡U‡?EOII‡U‡
I‡E-·IEAIEfl
'E
O A‰‡.)
‡
OO‰ O·IOOUE
U˙ "O'OIE O A‰OU‡'EUAI.
cA EAOOIA'‡EUA
OEIIE
‡AU'O EUAIE,
·AIAEI, ‡AU'O EUAI, O·EIIO'AIE
E ‡IUEOU‡UE?AI
OO AE,
I‡UO
‡IIOiOI,
OO?EOU'‡˘E O AO‡ ‡UE
O A‰I‡AI‡?AI
A‡
OU‡ EUA
'EIEIO'E
OIO?E.
OI‰AIA
C
IEI‡I˙'
I‡ 'I‡"‡
OIU?‡E
IA
EAOOIA'‡EUA
UOAE
O O‰UIU
IAOOO A‰OU'AIO OIA‰ O AIAOU'‡IAUO IU OU OUU‰AIO I‡
UOOIO IflOUO. eOU‡'AUA "O ‰'‡-U E ?‡O‡, ·AA ‰‡ ‡·OUEUA
O IA"O. AIO EAOOIA'‡UA U A‰‡ ' U‡I˙' OIU?‡E, UOE IOEA
‰‡ OO' A‰E
10
‰EOIO'A/I‡OAUE
E
'˙U A?IE
?‡OUE.
e A‰AI
O‡IAI
a
b
c
d
eh
f
g
jk
a
h eAIAO
b
EIE EAII˛?'‡
I‡
‰EOI‡
eOOU‡'AUA ‰EOI UUI.
c
eU'‡ fl
d
eO
aA ee cA e aA A cA C
OU AII‡,
‰EOI‡.
A"UI‡UO ‡
A‡
j
x (STOP)
EIE A‡OEO'‡IAUO.
z (REC)
A‡OEO'‡IAUO.
A‡OEO "O I‡UEOIAUA
‡ A‡‰‡'‡IA
I‡
' AIAUO
REC:
eAIO ‰A ˙U
l
IAIOIIOI ‡UIO.
O˙OUOflIEA I‡
MUTE:
'UI˙U
,
AIO ‰A ‡.
eOI‡A'‡,
EIE
I‡
I‡
IO‰E ‡IA
?A
A'UIO'EflU AEEI
DOLBY PRO LOGIC II.
:eAI‡?‡'‡,
?A
O O" ‡IE ‡I
AIO ‰A ˙U
A‡OEO O
:
' AIA
I‡
I‡
I‡
A
n
UAIU˘Efl
A‡OEO'‡ O
DOLBY PRO
U‡EIA
eOI‡A'‡ ?‡OO'IEI‡,
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
IOIA ‡
O· ‡UIO
I‡I‡IEUA OEI‡U‡ I‡
A‡
Ae
A e
A‡
Ae
A e
eAaO )
(SD/MMC/SMC/xD/MS/MS Pro
eAaO )
(CF/MD).
O O‡IAU
‡ O'˙ A'‡IA
O
S-VIDEO IN
(C e S-VIDEO)
O
DV EAiO‰‡
I‡
‰E"EU‡II‡ 'E‰AOI‡IA ‡.
S-Video EAiO‰‡
I‡ '˙I?AI EAUO?IEI
E
‰E"EU‡II‡
U.I.)..
(C e 4) (VIDEO IN/AUDIO IN
OeC e / A
eC e ) (L/R (Ifl' / ‰AOAI)))
INPUT 4
(C
‡U‰EO-/'E‰AOEAiO‰‡ I‡ '˙I?AI
EAUO?IEI (‡U‰EOOEOUAI‡, UAIA'EAO /IOIEUO ,
'E‰AOI‡OAUOUOI, ‰E"EU‡II‡ 'E‰AOI‡IA ‡ E U.I.).
O
EIE ?A
U‡EIA .
EAUAIIOUO
A‡"I‡'EA, ‡‰EO?AOUOU‡U‡,
AUAIU‡,
‰‡
E
(DV C e )
‡ O'˙ A'‡IA
LOGIC
A
DV IN
'E‰AOI‡IA ‡
‰‡IIE.
‰EOI.
PLII :
A‡
A'UI‡,
(UAIA'EAO /IOIEUO , 'E‰AOI‡OAUOUOI,
A‡ UEO
UO I‡U‡
--
MEMORY CARD Slot 2 (eIOU 2
‡ O'˙ A'‡IA
I‡ UOIIOIOIEUA A EAII˛?AI.
eOI‡A'‡
D :
m
A‡OEO'‡.
RDS: RDS EI‰EI‡UO E
OU AII‡
O O‡IAU
eOOU‡'AUA I‡ U‡
I‡
g EOOIAE
eOI‡A'‡ UAIU˘OUO
OEI‡U‡ I‡
MEMORY CARD Slot 1 (eIOU 1
eOOU‡'AUA I‡ U‡
k
eU‡ UE ‡
A
A'UI‡.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
AIO ‰A ‡
OO OOOOI‡ I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
‰‡ U'AIE?EUA
B (PLAY)
eOE ‡
f
I‡
I‡
OAIAO ‡.
‡'˙ UAUA
A‡U'‡ fl "IAA‰OUO
‰EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA
I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
eU‡ UE ‡
e
i
OPEN/CLOSE (Z)
EIE
A‡
c‡OO?AUA ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
AIO ‰A ‡.
I˙I
IAA‰O
CoO c
lmn
POWER
CII˛?'‡
i
' AIA, IOIA ‡
OEI‡U‡ I‡
"I‡'‡/OEOU‡,
O·˘OUO
A'UI‡, O˙ ‡UI‰
I‡I‡I E U.I.
11
e·˘O O A‰OU‡'flIA
POWER
CII˛?'‡
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
( ‡i ‡I'‡IA)
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
E EAII˛?'‡
CD/DVD
aA·E ‡ UUII?EflU‡
DVD
A‡
DVD
AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
FM/AM EA·O
aA·E ‡
O·i'‡U FM
?AOUOUAI
A‡
EIE
AM
UUIA ‡
EA·O
E AM).
I‡UO
O·i'‡UE FM
(?AOUOUIE
OIU?‡IA
I‡
EU O'E ·UUOIE
aA·E ‡
OU IAI˛U‡U‡.
IOIA E ‡IEUA OO?EE
TITLE
eU'‡ fl
IAI˛
Title
( ‡"I‡'EA)
( ‡"I‡'EA),
‡IO EI‡
I‡IE?IO I‡
MARKER
a‡ IE ‡
IOflUO E
‰‡
0-9
‰EOI‡.
(a‡ IA )
A UO?I‡ OO
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
SEARCH
eU'‡ fl
Marker Search
IAI˛
ZOOM ( 'AIE?‡'‡IA
I‡
( ˙ OAIA)
( ˙ OAIA OO
I‡ IA ).
I‡˘‡·‡ I‡
EAO· ‡EAIEAUO)
'AIE?‡'‡
'E‰AOEAO· ‡EAIEAUO OU DVD.
MENU/LIST (aAI˛/OOEO˙I)
eU'‡ fl
DVD ‰EOI‡, O A'II˛?'‡
Title List-Original (eOEO˙I
IAI˛ OU
IAE‰U
IAI˛
O˙O A‡"I‡'Efl
Playlist (eOEO˙I
-
e E"EI‡I)
Title List-
E
O˙O A‡"I‡'Efl
eOEO˙I
-
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
DISPLAY
eOI‡A'‡
( EOOIAE)
eU'‡ fl AI ‡IIEfl ‰EOOIAE.
EIUO I‡?Efl OO ' AIA I‡ "IA‰‡IA
I‡ UAIA'EAEOII‡
‡
I‡OU OE'‡IA
O O" ‡I‡.
LEVEL
(cE'O)
I‡ OEI‡U‡ I‡
A‡
A'UI‡
EAI‡IEfl I‡I‡I.
SKIP(-/+) (e AOI‡?‡IA) (. / >)
e E‰'EE'‡ I˙I OIA‰'‡˘‡ "I‡'‡ EIE
OEOU‡. C ˙˘‡ ' I‡?‡IOUO I‡ UAIU˘‡U‡
"I‡'‡ EIE OEOU‡ EIE ' I‡?‡IOUO I‡
O A‰iO‰I‡U‡
"I‡'‡ EIE OEOU‡.
DELAY
‡
I‡OU OE'‡IA
' AIAUO
'OflI‡ UOIIOIOI‡ '
( ‡·‡'flIA)
I‡
A‡·‡'flIA
A‡
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II.
E
AEEI
eU'‡ fl
E
3, AV3 Opt EIE
PIP ( ‡ UEI‡
B (PLAY)
(C˙AO OEA'AE‰‡IA)
‡OO?'‡ '˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
STOP (x)
eOE ‡
EIE A‡OEO'‡IAUO.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
z
‡OO?'‡
A‡OEO'‡IAUO.
REC ( ‡OEO)
‡ A‡‰‡'‡IA
O O‰˙IEEUAIIOOUU‡
I‡UEOIAUA
I‡
I‡ A‡OEO‡ "O
IAIOIIOI ‡UIO.
REC MODE (eAEEI
I‡
aA·E ‡ AEEI
HQ, SQ, LQ
A‡OEO)
I‡ A‡OEO:
TIMER REC
eU'‡ fl
IAI˛
CII˛?'‡
( ‡OEO
Timer Record
EIE
O
( ‡OEO
EIE
EQ.
U‡EIA )
O
U‡EIA ).
EIE EAII˛?'‡
( ‡ UEI‡
'
‡ ‡A"IAE‰‡IA
I‡
TEST TONE ( AOUO' UOI)
‡ A"UIE ‡IA
SUBTITLE
-
aA·E ‡
aA·E ‡
OA'U?‡'‡IAUO.
STEREO EIE MONO.
SOUND MODE
aA·E ‡
U˙ OAIA
I‡
OO A‰AIAI PTY
UEO.
SHOWVIEW
‡ OU'‡ flIA
O O" ‡IE ‡IA
12
I‡
I‡
O O" ‡IIOUO IAI˛ A‡
OEOUAI‡U‡ SHOWVIEW.
OUA AO)
AAEI I‡
( 'UIO' AEEI)
A'UIO' AEEI.
XTS
‡ ‰‡
OA
I‡
I‡OI‡E‰‡'‡UA
EAII˛?EUAIAI
AUAIU.
A'UIO'
XTS pro
‡ ‰‡
OA
AOUAOU'AI
SETUP
eU'‡ fl
I‡ OO-
I‡OI‡E‰‡'‡UA
E
A‡IEOUE?AI A'UI.
(c‡OU OEI‡)
EIE
A‡U'‡ fl
IAI˛
Setup (c‡OU OEI‡).
bBvV(I‡Ifl'O/ I‡‰flOIO/ I‡"O A/ I‡‰OIU)
aA·E ‡U
OU IAI˛U‡U‡
OO?EE
PR/PRESET(+/-)
(e O" ‡I‡/O A‰'‡ EUAIIO
A‡O‡IAUAI
I‡I‡I) (v/V):
aA·E ‡ UAIA'EAEOII‡ EIE ‡‰EOO O" ‡I‡.
MEMORY/ENTER (e‡IAU/'˙'AE‰‡IA)
eOU'˙ E‰‡'‡ EA· ‡IEUA IAI˛U‡.
e˙i ‡Ifl'‡ ?AOUOU‡U‡ I‡ ‰‡‰AI‡
-
-
‡‰EOOU‡I?Efl
‡U'‡ fl
' O‡IAUU‡ I‡
UUIA ‡.
(C ˙˘‡IA) (O)
RETURN
IAI˛UO.
VOLUME
(+/-) (eEI‡
A'UI‡)
I‡
‡ A"UIE ‡IA
I‡ OEI‡U‡ I‡
UOIIOIOIEUA E
UAIA'EAO ‡.
A'UI‡
I‡
INSTANT SKIP (cAA‡·‡'IO
e AOI‡?‡
I‡O A‰ 15 OAIUI‰E
I‡
A‰I‡ O·E?‡EI‡
CHP ADD
O·‡'fl
OU
‰EOI‡
(O E·IEAEUAII‡U‡ O
O‰˙IEEUAIIOOU
UAIA'EAEOII‡
( O·‡'flIA
I‡ IA
I‡ "I‡'‡
I‡
AII‡I‡).
"I‡'‡)
I‡
O E
'˙AO OEA'AE‰‡IA/A‡OEO.
THUMBNAIL
(aEIEEAO· ‡EAIEA)
aA·E ‡ IEIEEAO· ‡EAIEA
A‡"I‡'EA A‡ EAOOIA'‡IA '
(eOEO˙I
(eOEO˙I
A‡"I‡'Efl)
"I‡'E).
O˙O
O
A‡
UAIU˘OUO
IAI˛ Title List
EIE
List
Chapter
CLEAR ( A?EOU'‡IA)
eUOU ‡Ifl'‡ I‡
Search ( ˙ OAIA
REPEAT
eO'U‡ fl
eO'U‡ fl
CARD
eU'‡ fl
A‡
IA
OO
OU IAI˛
Marker
I‡ IA ).
(eO'UO AIEA)
"I‡'‡, OEOU‡,
REPEAT A-B
RDS OO?EE.
OIU?‡UAIfl.
aA·E ‡ AAEI I‡ OU·UEU EUA.
AUDIO/MO.ST. (AU‰EO/IOIO,
-
I‡
(eU·UEU E)
A'UI‡.
O
A'UIO'Efl ·‡I‡IO
UOIIOIOIEUA OU IflOUOUO I‡
EAII˛?'‡
PTY
A‡OO?'‡IA
I‡
'OE?IO.
‡AIE?IE ‰EOOIAE
PIP
UUII?Efl
I‡ UEI‡).
A'UI)
RDS
I‡ UEI‡U‡)
'
CII˛?'‡
MUTE ( AII.
' AIAIIO
OA
AV 1, AV 2, AV
(UUIA ,
DV).
EAOOIA'‡ A‡ A‡OEO
O˙‰˙ E‡IEAUO
EIE A‡OEO‡.
‰EOI‡.
eIAIfl 'iO‰IEfl EAUO?IEI, IOEUO ˘A
e AU˙ O'‡ I‡A‡‰
I‡O A‰.
PAUSE/STEP (e‡UA‡/OU˙OI‡) (X)
O AUOU‡IO'fl'‡ '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
I‡
AV
O AOI‡?‡IA)
C AIAIIO
(eU'‡ flIA/A‡U'‡ flIA)
A‡U'‡ fl "IAA‰OUO
SCAN(-/+) (e AU˙ O'‡IA) (m/M)
EIE
‡
OPEN/CLOSE
A‡"I‡'EA EIE
(eO'UO AIEA A-B)
OU flA˙I IAE‰U ‰'A
UO?IE
(A
E
B)
( ‡ U‡)
MP3/WMA, JPEG
IAI˛
I‡ U‡
EIE
DivX
O O‡IAU.
TV/DVD
‡ "IA‰‡IA
I‡
I‡
AIO ‰A ‡
I‡I‡IE,
EA· ‡IE
OU
EIE UAIA'EAEOIIEfl
UUIA ‡
UUIA .
e˙'AUE
OIAIUO E
I‡
A‡‰IEfl O‡IAI
a
bc
d e f
kl mn
a ‡i ‡I'‡˘
‡
b
i
I‡·AI
'II˛?'‡IA '
?AOUUA
‰OOU‡'AIE
eaec
O
j
UOIIOIOIE I˙I UAAE
hj
i
eCo AcO
p
o
EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
‡ O'˙ A'‡IA
A‡i ‡I'‡˘‡U‡ I AE‡.
aOa A eCoe CAcO cA ec
e'˙ EAUA
g
I˙I
O˙O
UAIA'EAO
SCART "IAA‰O.
ANT.IN
CII˛?AUA
‡IUAI‡U‡ I˙I UO'‡
"IAA‰O.
IIAIE.
c cO
d
CAcO cA FM Ac OcA
e AC a
CII˛?AUA FM
k
‡IUAI‡U‡ ' UO'‡
AUDIO IN 3
(AU‰EO'iO‰ 3) (L/R
‡ O'˙ A'‡IA
I‡
‡U‰EOEAiO‰
e'˙ EAUA
"IAA‰O.
l
Ifl'/‰AOAI)
-
AUDIO OUT
‡ O'˙ A'‡IA
f
(AU‰EOEAiO‰) (L/R
I˙I
O
UAIA'EAO
g e A'II˛?'‡UAI
aA·E ‡
EIE
O
UAIA'EAO
A‡
‡U‰EO'iO‰O'A.
h
n
Y Pb Pr 'iO‰O'A.
(VIDEO OUTPUT)
(EAiO‰ COMPONENT
OUT) EIE RGB OE"I‡I I‡ EAiO‰ EURO AV1
AUDIO/VIDEO ' A‡'EOEIOOU OU UO'‡ I‡I OUA
I˙I
I‡
'E‰AOEAiO‰
I‡ '˙I?AI EAUO?IEI
'E‰AOI‡IA ‡).
VIDEO OUT (CE‰AOEAiO‰)
‡ O'˙ A'‡IA
VIDEO
O'˙ A‡IE AIO ‰A ‡
?EU O'O UOU OEOU'O.
VIDEO IN 3 (CE‰AO'iO‰ 3)
‰E"EU‡II‡
'E‰AOEAiO‰
COMPONENT
I‡
EAiO‰
(‡U‰EOOEOUAI‡, UAIA'EAO /IOIEUO , 'E‰AOI‡OAUOUOI,
(Y Pb Pr)
I˙I
‡IUAI‡U‡ I˙I U‡AE IIAI‡.
O OOUE?AI
‡ O'˙ A'‡IA
Ifl'/‰AOAI)
-
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN
‡ O'˙ A'‡IA
m
AM
eOUE?AI 'iO‰ OPTICAL IN
e'˙ EAUA
I‡ '˙I?AI EAUO?IEI
(‡U‰EOOEOUAI‡, UAIA'EAO /IOIEUO , 'E‰AOI‡OAUOUOI,
‰E"EU‡II‡ 'E‰AOI‡IA ‡).
e
aOa A eCoe CAcO cA AM Ac OcA
UAIA'EAO ‡.
o
UAIA'EAO
S-VIDEO e (DVD
e'˙ EAUA
p
I˙I
I˙I
O
'E‰AO'iO‰O'A.
e
S-Video 'iO‰
)
I‡
UAIA'EAO ‡,
RF. OUT (e EAiO‰)
e A‰‡'‡
OE"I‡I‡ OU
AERIAL
(‡IUAI‡)
I˙I '‡?Efl
UAIA'EAO /IOIEUO
EURO AV2 AUDIO/VIDEO
‡ O'˙ A'‡IA
I˙I
‡U‰EO-/'E‰AOEAiO‰
(I‡I‡IAI ‰AIO‰A
'E‰AOI‡OAUOUOI E U.I.).
EAUO?IEI
I‡ '˙I?AI
I‡·AII‡ UAIA'EAEfl,
A‡
‡‰I‡ OU ‡I‡
e'˙ A'‡IA
I˙I ‡IUAI‡U‡
ANTENNA
INPUT
I‡ ‡IUAI‡U‡ OU '‡?Efl
"IAA‰OUO AERIAL
AIO ‰A ‡. CII˛?AUA A‰EIEfl
"IAA‰OUO
'iO‰IOUO
A‡
UAIA'EAO
‡IUAIIO
O‡IOE‡II‡ e
e'˙ EAUA
I˙I
I‡
"IAA‰O
EAOOIA'‡UA
I ‡E
I‡ '‡?Efl
I‡
"˙ ·‡
I‡ ‡IUAIIEfl
‡
E "O
UAIA'EAO
I‡
I‡·AI
I ‡E
‰ U"Efl
-
'
'˙'
R
UAIA'EAO .
(RF) ' ˙AI‡
‡IUAIIO
I‡
"IAA‰O
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
I‡
‰OOU‡'AIEfl 75-OIO'
IAA‰OUO RF. OUT O A‰‡'‡
(‡IUAI‡).
(‡IUAI‡)
AIO ‰A ‡,
"IAA‰OUO RF. OUT
'iO‰IOUO
UAIA'EAO ‡
SCART
aAII˛?AUA I‡·AI‡
'II˛?AUA '
AIUAI‡
I‡
UAIA'EAO ‡,
IO‡IOE‡IAI
OE"I‡I‡ OU
I‡UO
I‡·AI
(R).
"IAA‰OUO AERIAL
˙·
I‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
13
C ˙AIE (O O‰˙IEAIEA)
e˙'AU
C
A‡'EOEIOOU OU '‡?Efl
IOEUO EAI‡AUA
UAIA'EAO
‰‡ O'˙ EAUA,
EI‡
E
UOU OEOU'‡,
‰ U"E
‡AIE?IE I‡?EIE,
‰‡ O'˙ EAUA AIO ‰A ‡. aAOOIA'‡EUA
IOEUO
' ˙AIEUA,
OOEO‡IE
‰ U"E
OO
UOU OEOU'‡,
A‡
e O'A AUA
‰‡IE DVD AIO ‰A - AOE'˙ ˙U
I˙I
UAIA'EAO ‡.
O'˙ A'‡EUA
c‡OU OEUA
(I‡OAU˙?AI ‰AI)
cA
/ PROGRESSIVE SCAN,
O'˙ A'‡EUA
I˙I
A
O'˙ A‡I
UAIA'EAO ‡,
I‡ '‡?‡U‡
'‡?Efl
EAI E'AI‡
I‡
I‡
SCART-"IAA‰OUO,
EAOOIA'‡UA
COMPONENT.
'II˛?AUA
I‡
RGB.
A‡
A‡
Phono in
OU OEOUAI‡U‡ A‡
‰‡
DVD
AUDIO/VIDEO
I˙I O˙OU'AUIEUA
I‡UO EAOOIA'‡UA
UAIA'EAO ‡,
I‡
'iO‰IE "IAA‰‡
(T).
SCART I‡·AI‡
CE‰AO' ˙AI‡
IOEA
‰‡
·˙‰A
A‡˘EU‡ O A˘U IOOE ‡IA.
"IAA‰OUO VIDEO OUT
UAIA'EAO ‡,
I‡UO
C ˙AI‡ Component Video
"IAA‰‡U‡ COMPONENT VIDEO OUT
I˙I O˙OU'AUIEUA
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
UAIA'EAO ‡
I‡
(V).
'E‰AO I‡·AI‡
EAOOIA'‡UA
DVD AIO ‰A -
I‡
"IAA‰OUO VIDEO IN
I˙I
AOE'˙ ‡
e'˙ EAUA
I‡
SCART "IAA‰OUO EURO AV1
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
e'˙ EAUA
DVD AIO ‰A - AOE'˙ O AA
I‡
e'˙ EAUA
DVD
" ‡IOUOI
‡U‰EOU A‰·‡.
'iO‰‡
'E‰AOI‡OAUOUOI‡. ‡ UEI‡U‡
˙·
'II˛?AUA
O A'II˛?'‡UAIfl VIDEO OUTPUT
I‡
EAiO‰EUA AUDIO OUT
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
--
"IAA‰‡U‡ COMPONENT VIDEO
EAOOIA'‡UA
SCART ' ˙AI‡
IO E"E ‡UA 'iO‰IEfl 'E‰AOI‡I‡I.
cA
O"‡UO
O"‡UO
‰‡ I‡O ‡'EUA I‡E-
UOU OEOU'‡.
O˙˘AOU'U'‡˘EUA
O A'II˛?'‡UAIfl VIDEO OUTPUT
EIE I‡
' A‡'EOEIOOU OU
OIA‰IEUA ' ˙AIE
' ˙AIE.
‰E AIUIO
--
OU
UAIA'EAO
'˙AIOEIOOUEUA I‡
OUT
CIEI‡IEA
--
A‰I‡
A‰I‡
I‡ '‡?Efl
˙IO'O‰OU'‡U‡
'E‰AOI‡OAUOUOI, OUA AOU A‰·‡
O˙OU'AUIEUA
‰O· EUA
O
I˙I '‡?Efl
eO˙˘AOU'AUA
OO-‰OIU.
aOIfl I‡O ‡'AUA OO ‡'I‡
UAIA'EAO ,
O‡IO
C ˙AIE
I‡UO EAOOIA'‡UA
UAIA'EAO ‡,
I‡
DVD
'iO‰IE "IAA‰‡
I‡·AI‡ Y Pb Pr cable
I‡
(C).
SCART INPUT
VIDEO
INPUT
AUDIO INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT
Progressive
L
R
Y
Pb
Pr
Scan ' ˙AI‡
AIO UAIA'EAO ˙U
T
A
EAiO‰‡
A‡
I‡E-'EOOI‡U‡
‡A‰AIEUAII‡ OOOOO·IOOU. AIO UAIA'EAO ˙U
Scan
UO I‡U Progressive
'˙ iU AIO ‰A ‡,
I‡
O O" AOE'IO OI‡IE ‡IA
A‡ OOOUE"‡IA I‡ '˙AIOEIO
AIO ‰A ‡
C
I‡
EIE A
'˙AOOIA'‡UA OU
V
IOIU ‡OUIOOU
"digital ready" (IOEA ‰‡ O EAI‡ E
OEA'AE‰‡ ?EU O'E OE"I‡IE), IOEAUA ‰‡ OA
EAO· ‡EAIEAUO
'˙AO
'E A O 'EOOI‡
E
'E IA
EAO O·'‡UA Progressive
OOfl'EI‡U‡ OA
I‡ UEI‡ ˘A
·˙‰A
O EAI‡
Scan
O IO?O
I‡?AOU'O.
e'˙ EAUA
"IAA‰‡U‡ COMPONENT VIDEO OUT
PROGRESSIVE SCAN
I‡
'iO‰IE "IAA‰‡
I‡·AI‡
I‡
I˙I O˙OU'AUIEUA
AIO ‰A ‡
UAIA'EAO ‡,
/
I‡UO EAOOIA'‡UA
Y Pb Pr
(C).
‡·AIAEI‡:
--CIAI˛UO
A‡
I‡OU OEI‡ EA·A AUA
O O" AOE'IEfl OE"I‡I,
aAII˛?AUA
--
U A‰‡
E
U fl·'‡
E
˙·
I‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
--
A‡U'O EUA "IAA‰OUO
‰‡
OA OOfl'E
A‡‰ ˙EUA
OAU
e O" AOE'IOUO
(E˙IUO
e'˙ EAUA
Ifl'OUO E
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
UAIA'EAO ‡,
O'˙ A'‡EUA
AOE'˙ ‡
UO'‡ "O
IA
‡·OUE
"IAA‰O VIDEO
Ifl'O/R
-
I˙I
I‡UEOIAUA
STOP
OUOUOIAUA.
O ‡I‡IO"O'E
OUT).
‰flOIO "IAA‰‡ AUDIO OUT
I˙I Ifl'OUO E
I‡UO EAOOIA'‡UA
I‡
DVD
‰flOIO AUDIO IN "IAA‰‡
‡U‰EOI‡·AIEUA (A).
I‡
"IAA‰OUO PHONO IN
I‡ '‡?‡U‡
OU
‰flOIO)
"IAA‰OUO AUDIO OUT
UOU OEOU'O)
14
-
EA'‡‰EUA ‰EOI‡
‰EOI‡. c‡ ‰EOOIAfl
I‡
OAIUI‰E, OIA‰
AU‰EO' ˙AI‡ (L
I‡UO
"NO DISC". eOOIA
OI‡IE ‡IA
A‡
OU . 27.
("Off") Progressive,
'E‰AO' ˙AIE
I‡
'E.
"On"
DVD AIO ‰A -
(A‡OEO'‡˘O
‡U‰EOOEOUAI‡.
cA
C ˙AIE (O O‰˙IEAIEA)
OO˙IIEUAIIE ‡U‰EO/'E‰AO (A/V)
' ˙AIE
‡·AIAEI‡:
iEIIE, O˙‰˙ E‡˘E
' ˙AIEe'˙ A'‡IA
I˙I
"IAA‰OUO EURO
AV2 AUDIO/VIDEO
e'˙ EAUA 'E‰AOI‡OAUOUOI
I˙I
"IAA‰OUO EURO AV2
EIE
OO‰O·AI
A‡OEO'‡˘ U A‰
AUDIO/VIDEO
I‡ UOAE
A‡· ‡Ifl'‡U
IOOE ‡IA,
IOEUO
IOOE ‡IA,
IA IO"‡U
AIO O AI‡ ‡UA
OE"I‡IE A‡
‰‡
·˙‰‡U
OE"I‡IEUA OU
A‡˘EU‡ O A˘U
‰‡ ·EIO
I‡I'OUO E
A‡OEO'‡IE.
AIO ‰A ‡ O AA
'E‰AOI‡OAUOUOI, IOEA ‰‡ IA OOIU?EUA ?EOUO
EAO· ‡EAIEA I‡ UAIA'EAEOIIEfl AI ‡I.
e'˙ EAUA '‡?Efl 'E‰AOI‡OAUOUOI I˙I AIO ‰A
UAIA'EAO ‡
OO
'E‰AOI‡OAUE,
'‡?Efl
I‡?EI‡,
"IA‰‡EUA
OOI‡A‡I
"E
‡
E
OO-‰OIU. ‡ ‰‡ "IA‰‡UA
IEIAAI
O AA 'UO Efl
'iO‰
I‡
UAIA'EAO .
AIO ‰A .
aEIAAI 'iO‰ 1
CE‰AOI‡OAUOUOI,
‰AIO‰A
UUIA
I‡·AIAI
AIA'EAO
EIE O‡UAIEUAI
VCR
TV
RECORDER
E U.I.
aEIAAI 'iO‰ 2
O"‡UO O ‡'EUA
AIO ‰A ,
UAIA'EAO
IA
'E‰AOI‡OAUOUOI
A‡OEO I‡
O A'II˛?'‡EUA
O I‡UEOI‡IA I‡
'iO‰IEfl
OU UOAE
EAUO?IEI I‡
·UUOI TV/DVD
'˙ iU
‰EOU‡I?EOIIOUO.
AIO
EAOOIA'‡UA
UUIA B
"IAA‰OUO VCR SCART
AV2
AIO
EAII˛?EUA
UUIA ‡
AIO ‰A ‡
‰‡ "IA‰‡UA
'E‰AOI‡OAUOUOI
I‡
I‡
I˙I
‰‡ O'˙ EAUA
"IAA‰OUO EURO
AUDIO/VIDEO.
IOEAUA
˙·
Sky B, U fl·'‡
OU
IOIU‡IU‡,
OE"I‡IEUA OU
EIE
IflI‡
‰‡
O'˙ A‡IEfl
UUIA .
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
e˙'AU:
cA
A
IAO·iO‰EIO
I‡ '‡?Efl
‰‡
UAIA'EAO
'II˛?'‡UA
AIO ‰A ‡,
OE"I‡IEUA OU
A‡
‰‡ "IA‰‡UA
O'˙ A‡IEfl UUIA .
15
eCo AcO
C ˙AIE (O O‰˙IEAIEA)
e'˙ A'‡IA
e'˙ EAUA
C
I˙I
'iO‰O'AUA
3
e
EIE
C
(AUDIO/VIDEO
IN
4
e
e'˙ A'‡IA
3,
AUDIO/VIDEO IN 4) I‡ AIO ‰A ‡ I˙I ‡U‰EO/'E‰AOEAiO‰EUA I‡ '‡?Efl '˙I?AI U A‰, I‡UO EAOOIA'‡UA
e'˙ EAUA
IO‰UIE ‡I
OE"I‡I
‡U‰EO-/'E‰AOI‡·AIE.
‡·AIAEIE:
IO‰UIE ‡I
'iO‰‡ S-VIDEO IN '˙ iU O A‰IEfl O‡IAI,
EAOOIA'‡UA
'iO‰˙U VIDEO IN
I‡
O‡IAI IA IOEA
O A‰IEfl
‰‡
‡‰EO‡IUAI‡U‡
‰OOU‡'AIEUA
e'˙ EAUA
AIO
I‡
e'˙ EAUA
‡IUAIE A‡
FM/AM
‡IIO'‡U‡
A‡
?AOUOUIO/‡IOIEUU‰IO
OIU?‡IA
‡IUAI‡ A‡
OE"I‡I I˙I
‡‰EOUO.
‡IOIEUU‰IO
IOIAIUO ‡
FM O O'O‰IEIO'‡
I‡
A‡
(AM)
AM-‡IUAI‡.
‡IUAI‡ I˙I ‡IUAIAI
IOIAIUO FM.
OA
EAOOIA'‡.
e‡IAI
O
UOU OEOU'O
‡ E U.I.)
P‡IIO'a
"IAA‰‡ I‡ ‰OO˙IIEUAIIOUO
('E‰AOI‡OAUOUOI,
'E‰AOI‡IA
aIUAI‡ A‡
IO‰yIE ‡I
OE"I‡I
‡IOIEUy‰IO
(‰OOU‡'AI‡)
()
S-VIDEO
E?I‡
OUTPUT
aIUAI‡ A‡
IO‰yIE ‡I
‡IOIEUy‰IO
OE"I‡I
(‰OOU‡'AI‡)
AUDIO
OUTPUT
a
R
L
VIDEO
OUTPUT
6
6
6
6
6
‡·AIAEIE:
‡ ‰‡ O A‰OU' ‡UEUA ?UIO' AAOI‡IO, ‰ ˙EUA ‡IIO'‡U‡
Aa-‡IUAI‡ 'OU ‡IE
a
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
OU
O EAIIEI‡
E OU
‰ U"E
cA
A‡
?EU O'E
DVD
IOIOOIAIUE.
A‡· ‡'flEUA I‡O˙IIO ‰‡ ‡AUA"IEUA EE?I‡U‡ FM-‡IUAI‡.I
eIA‰ O'˙ A'‡IA I‡ EE?I‡U‡ FM-‡IUAI‡ fl ‰ ˙EUA ‰OIOIIOUO A
˙·
I‡
DVD
e A‰I‡
OU ‡I‡
I‡
'˙AIOEIO
DVD AIO ‰A -
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
AOE'˙ ‡
e'˙ A'‡IA
‡UO
I‡
‰E"EU‡II‡ 'E‰AOI‡IA ‡
'iO‰‡ DV IN
EAOOIA'‡UA
I‡
O A‰IEfl O‡IAI,
‰‡ O'˙ EAUA DV ‰E"EU‡II‡ 'E‰AOI‡IA ‡
O Ai'˙ IflUA DV
I‡OAUE I‡
E
IOEAUA
‰E"EU‡IIO ‰‡
DVD
aAOOIA'‡EUA DV I‡·AI
(IA A 'II˛?AI ' ‰OOU‡'I‡U‡), A‡
O'˙ EAUA DV 'iO‰‡/EAiO‰‡ I‡ '‡?‡U‡ DV 'E‰AOI‡IA ‡
'iO‰‡ DV IN
I˙I
I‡
O A‰IEfl
O‡IAI I‡ UOAE
AIO ‰A .
‡·AIAEIE:
OAE 'iO‰
O'˙ A'‡IA O‡IO I˙I DV ‰E"EU‡II‡
'E‰AOI‡IA ‡. OE IA A O˙'IAOUEI O ‰E"EU‡IIEUA
O‡UAIEUIE UUIA E EIE D-VHS 'E‰AO‰AIO'A.
A A‡
EU O'‡
DV I‡IA ‡
g
DV
IN/OUT
e A‰I‡
16
OU ‡I‡
I‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
‰‡
iO EAOIU‡IIO.
C ˙AIE (O O‰˙IEAIEA)
e"IO·fl'‡IA
e A‰IEUA
E
E
A‡‰IEUA
UOIIOIOIE O‡
O EI AOAUA O A‰IEUA
‡I
OA
IIAIE I‡
eIA‰
E
O'˙ A'‡U
e'˙ EAUA
I‡·AIEUA
"˙ ·‡
I‡UO
I‡ UOIIOIOIEUA
O'˙ A'‡IA
UOIIOIOIE I˙I
A‡‰IEUA
OUOEIEUA
A‡
e'˙ EAUA
UOIIOIOIE,
I‡·AIEUA
I‡ UOIIOIOIEUA E
I‡IUO A OOI‡A‡IO I‡
e EI AO'‡IA
)
EI˛OU ‡?EflU‡.
I‡ UOIIOIOI‡ I˙I
OUOEI‡
I‡ UOIIOIOIEUA I˙I O˙OU'AUIEUA
I‡ 'OflI‡
O A‰I‡.
O'˙ EAUA I‡·AIEUA
"˙ ·‡
I‡ UOIIOIOIEUA I˙I
I‡ 'OflI‡
UOIIOIOI‡, O EI AOAUA O A‰IEUA
OUOEIEUA
'EOOIO"O'O EUAI
A‡ UOIIOIOIE.
UOIIOIOIEUA
O˙OU'AUIEUA IIAIE I‡
I˙I
OUOEIEUA
OU
OU‰AIAIE
(e A‰AI
E
O A‰I‡
E
A‡‰I‡
UOIIOIOIE
A‡‰IEUA
A‡ UOIIOIOIE.
‡·AIAEI‡:
cflI‡ ‰‡
I‡UO
eUIOOIO
UA EUI‡U‡
cAO AIAIIO U fl·'‡
I‡·AIEUA
I˙I
U A‰).
‡I
1
‡AE
OA
I‡ UOIIOIOIEUA
O EI AO'‡
2
IOEA
O˙ ?A'EI‡
UA EUI‡U‡
O˙ ?A'EI‡,
c‡'EEUA I‡·AI‡
I‡
A‡
UA EUI‡U‡
(A‡ O'˙ A'‡IA
c‡UEOIAUA A‡OUOOO fl'‡˘OUO
UA EUI‡U‡
‰‡ OU‰AIflUA
O"IO·EUA O A‰I‡U‡
E
UOIIOIOI‡U‡ OU
A‡‰I‡U‡
‰‡
'A‰I˙E
‰‡
I˙I UOAE
I‡I‡Ifl'‡
?UI‡.
O˙ ?A'EI‡
O EOOOOO·IAIEA [a]
OA
I‡
OU'O E.
OIOIO
UA EUI‡U‡
U fl·'‡
O˙ ?A'EI‡,
U‡I‡ ?A
‰‡ ˘ ‡IIA.
‡·AIAEIE:
O
UE".
3
E
O˙ ?A'EI‡ ·IEAO ‰O U A‰‡
IOIAIU‡ ‡
I˙I
‰‡
UUI
A IOIIOUO A
'˙AIOEIO OO-I‡II‡.
(
e EI AOAUA UA EUI‡U‡
OO ‡'I‡
UOIIOIOI‡.
˙IEEI‡U‡
‡U'O AUA UA EUI‡U‡
OIA‰
O˙ ?A'EI‡
O˙ ?A'EI‡.
3
OUOEI‡U‡,
O˙ ?A'EI‡
‰‡ O EI AOEUA
UA EUI‡
IOEAUA
eU··‡OO'
(I‡O ‡'AUA
IAfl).
17
eCo AcO
C ˙AIE (O O‰˙IEAIEA)
e'˙ A'‡IA
e'˙ EAUA
SYSTEM
EAOOIA'‡UA
e'˙ EAUA
I‡
'EOOIO"O'O EUAII‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
‰OOU‡'AIEfl OEOUAIAI I‡·AI.
I‡
UOIIOIOIEUA,
‡ ‰‡ OOIU?EUA
( ‡AOUOflIEA,
I‡UO EAOOIA'‡UA
'˙AIOEIO
IE'O E
I‡E-‰O· OUO
I˙I
OEOUAI‡
SYSTEM SELECTOR
‰OOU‡'AIEUA I‡·AIE
A'UIO'O
I‡
"˙ ·‡
I‡ ‡IUE'IEfl
O˙·UU˙ ,
I‡UO
A‡ UOIIOIOIE.
O·I ˙EAIEA, A"UIE ‡EUA
O‡ ‡IAU EUA
I‡
'EOOIO"O'O EUAIEUA
U.I.).
e A‰AI
e A‰AI
'EOOIO"O'O EUAI
'EOOIO"O'O EUAI
(‰AOAI)
(Ifl')
‡‰AI
‡‰AI
'EOOIO"O'O EUAI
'EOOIO"O'O EUAI
(‰AOAI O·I ˙EAIEA)
(Ifl' O·I ˙EAIEA)
AIU ‡IAI
'EOOIO"O'O EUAI
eU··‡OO'
‡·AIAEIE
cA
A‡· ‡'flEUA
?IU O'AUA
AIO
OA
‰‡
O˙?AU‡AUA
O·˙ I‡U,
EAOOIA'‡UA
?IU ‡
I‡
'EOOIO"O'O EUAIfl
OA'U?‡'‡IAUO ˘A
·˙‰A EAI E'AIO
O A‰IE 'EOOIO"O'O EUAIE
I˙I
E
˘A
OO‰iO‰fl˘‡U‡
IEOO'‡
O IEOI‡ I‡IOEI‡II‡
'˙ iU
IOIOOIAIUEUA: + I˙I
+,
E
--
I˙I
--.
AIO
·‡O‡.
'iO‰I‡ IO˘IOOU,
EA·A"IAUA O AIOIA IO ‡A'E'‡I‡ IO˘IOOU '˙ iU 'EOOIO"O'O EUAIEUA.
18
IIAI‡
'IEI‡UAIIO
A"UIE ‡EUA
OEI‡U‡ I‡
A'UI‡
A‡
‰‡
e A‰E
AIOOIO‡U‡?Efl
eOAE?EOIE ‡IA
C
OIU?‡E
I‡
'EOOIO"O'O EUAI
IO I‡IIO OOIOEAIEA, EAOOIA'‡EUA 6-UA 'EOOIO"O'O EUAIfl
I‡
'EOOIO"O'O EUAI, 2 A‡‰IE 'EOOIO"O'O EUAIfl,
AIO
OU··‡OO'
‰‡ O'˙ EAUA
?
e A‰IE 'EOOIO"O'O EUAIE
c‡OU OEUA 'EOOIO"O'O EUAIEUA
AIU ‡IAI
a‰A‡IIO
EIE
?
A
?EU O'O O·I ˙EAIEA,
EIE
Dolby Digital O·I ˙EAIEA, U fl·'‡
'EOOIO"O'O EUAI.
I‡
A‰I‡I'O ‡AOUOflIEA
' A‡'EOEIOOU OU
OIU?‡IA OOOU‡'fl˘‡ EIUA '‡I‡ IAE‰U 'EOOIO"O'O EUAIEUA
?
O A‰IE 'EOOIO"O'O EUAIfl, ?AIU ‡IAI
OU··‡OO' 'EOOIO"O'O EUAI).
E
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA O A'˙AiO‰AI ·‡OO' A'UI, DTS
EOI‡UA
(2
I‡
OU IOflUO
OOAE?EflU‡,
˘A OIU?‡UA. a ? AA OOAE?Efl
I‡
45 " ‡‰UO‡.
'EOOIO"O'O EUAI
˘OUO ?AIU ‡IIEUA
E
O A‰IEUA 'EOOIO"O'O EUAIE ‰‡
O‡ I‡
A‰I‡
E
O˙˘‡
'EOO?EI‡.
cO O·EIIO'AIO
"E
‡AOOI‡"‡EUA
OO‰
IAO·iO‰EIEUA
A‡
I‡‰ UAIA'EAO ‡.
‡‰IE 'EOOIO"O'O EUAIE
eOOU‡'AUA
IA'Efl E
O˙ ‡UI‰‡ A'UI
OIU?‡IA,
E "E
AOI‡U‡ I‡
OIU?‡IA. AAE 'EOOIO"O'O EUAIE '˙AO OEA'AE‰‡U
‡UIOOUA ‡. ‡ I‡E-‰O· E AAUIU‡UE IA EIOU‡IE ‡EUA A‡‰IEUA 'EOOIO"O'O EUAIE U'˙ ‰A ‰‡IA? A‡‰ AOI‡U‡
EIOU‡IE ‡EUA I‡, EIE I‡‰ IE'OUO I‡ U?EUA I‡ OIU?‡UAIEUA. e˙˘O U‡I‡ A AUEI‡OIO ‰‡ OA I‡OO?‡U A‡‰IEUA
E
'EOOIO"O'O EUAIE
‡
‰AOIEfl 'EOOIO"O'O EUAIE A‡‰
OU‡fl O I‡IIE
OO OOOOI‡ I‡ OUAI‡ EIE
‡AIA E,
‡AOUOflIEA 60-90
OI
I‡‰
‡IO
U‡'‡I,
OIU?‡UAIEUA
IE'OUO I‡
O‡
A‡
‰OO˙IIEUAIIO ‡AO ˙OI'‡IA
·IEAO ‰O A‡‰I‡U‡
E
OUAI‡,
I‡
I‡OU OEUA
I‡
A'UI‡.
A‡‰IEUA 'EOOIO"O'O EUAIE A‰EI O A˘U ‰ U"
E I‡
OIU?‡UAIEUA.
?e U··‡OO' 'EOOIO"O'O EUAI
O'‡
IOEA
‰‡
OA
‡AOOIOEE
I‡ 'OflIO
A‰IO
IflOUO
OUO A‰.
eU··‡OO'
AIU ‡IAI
'EOOIO"O'O EUAI
e A‰AI
e A‰AI
'EOOIO"O'O EUA
I
'EOOIO"O'O EU
(afl')
AI
( AOAI)
‡‰AI
‡‰AI
'EOOIO"O'O EUAI
'EOOIO"O'O EUAI
(afl')
( AOAI)
e EIA
A‡
OOAE?EOIE ‡IA
I‡
"O'O EUAIE
19
eCo AcO
e A‰E
(e O‰˙IEAIEA)
AIOOIO‡U‡?Efl
aEIE A?IEI
A‡
AEEI Audio
Stream & Surround
eOA'OIfl'‡ CE ‰‡
OA
I‡
I‡OI‡E‰‡'‡UA
5.1
?EU O'O
I‡I‡I‡ I‡ 'EOOIOI‡?AOU'AIO
O"‡UO '˙AO OEA'AE‰‡UA
(EIE 6) ?EU O'E
OU
‡U‰EO
DTS-O O" ‡IE IOOA˘E U˙ "O'OI‡U‡ I‡ I‡,
I‡UO I‡O EIA ‰EOIO'A, ?EU O'E 'E‰AO‰EOIO'A DVD E
IOIO‡IU‰EOIO'A, E U.I. DTS Digital Surround OOE"U fl'‡ ‰O
UOAE
‰AEOU'EUAIIO
AEEI
OA
'E
I‡ ‡ ‰‡
I‡IE ‡UA
IUAEI‡, O ‡'AIE
EI‡UA
' I‡II‡
UOA˘‡IA,
'OA
I‡
EE'O,
A‰IO
E I‡
?A
A‡I‡.
IOI?A UI‡
I‡
EAUO?IE?E
6
II‡OEI‡,
A‡OEOE I‡
I‡I‡I‡ ‡'UAIUE?IO
(IOAUO
‡U‰EO
OAI‡?‡'‡
E‰AIUE?IO
I‡
I‡OUA -IOOEUAIE), E ‰‡'‡ I‡UO AAUIU‡U
EAII˛?EUAII‡ ?EOUOU‡ OUI ‡E ‰OI ‡E I‡ EOUEIOIO 360" ‡‰UOO'O A'UIO'O OOIA. A IEI˙U DTS A U˙ "O'OI‡
I‡ I‡ I‡ DTS Technology, LLC. i‡· EIU'‡I OO IE?AIA OU
DTS Technology, LLC.
O E"EI‡IIEUA
O"‡UO '˙AO OEA'AE‰‡UA
II‡OEI‡,
UOAE
‰AEOU'EUAIIO
AEEI
OA
'E
A‡OEOE I‡
I‡ ‡ ‰‡
I‡IE ‡UA
IUAEI‡, O ‡'AIE
EI‡UA
' "OIflI‡
UOA˘‡IA,
IOI?A UI‡
OAE AEEI O OEA'AE‰‡ U EEAIA AI
AUAIU,
'OA
I‡
EE'O,
E I‡
?A
A‰IO
A‡I‡.
'OA
OA
A‰IO
I‡IE ‡UA
'
IEIOA‡I‡.
A eAe
e·I ˙E‡'‡˘EflU (O˙ ‡UI‰) Dolby Digital UO I‡U CE
OOA'OIfl'‡ ‰‡ OA I‡OI‡E‰‡'‡UA I‡ ‰O 5.1 I‡I‡I‡ ?EU O'O
O·I ˙E‡'‡˘O OA'U?‡'‡IA OU EAUO?IEI I‡ OI·E
E‰EEU‡I-O O" ‡I‡. AIO '˙AO OEA'AE‰‡UA ?EU O'E
"
'E‰AO‰EOIO'A
O
I‡OI‡E‰‡'‡UA ‰O E
OO-"OIflI‡
",
I‡ IE O'I‡
E I‡
OO-‰O· O
IOEAUA
I‡?AOU'O I‡
E I‡
O OOU ‡IOU'AI‡ UO?IOOU,
OA
‰‡
I‡
A'UI‡,
OO‰O· AI
(II)
Pro
EAiO‰IE
O'‡
OA
II O˙A‰‡'‡
Logic
I‡I‡I‡ O O˙II‡
OU
‰'U-I‡I‡IIE EAUO?IE?E
?E O?EI‡
OAU
I‡ ?AOUOUI‡U‡ IAIU‡.
O ‡'E EAOOIA'‡EIE ‡'‡I"‡ ‰AI I‡U E?AI
O˙ ‡UI‰-‰AUAIUO
O 'EOOI‡
O OOU ‡IOU'AIEUA O'OEOU'‡
‰O·‡'flIA
I‡ I‡I'EUO E
?EOUOU‡, IOEUO
I‡
O‡ IO'E
‰‡
EA'IE?‡
A‡OEO
O E"EI‡IIEfl
A'UIO'A
·AA
EIE UOI‡IIE
OI ‡OIE.
eAEEI
UEII MOVIE:
A‡ UEIIE (Movie)
A‡
eAEEI˙U
UAIA'EAEOIIE
A‡IO‰E ‡IE
'
O A‰OU‡'IAIEfl
Dolby Surround.
I‡OO?AIOOU I‡
I‡?AOU'OUO I‡
eAEEI
UOOU A·‡
A A‡
E O 'OE?IE
O˙O
OUA AO-
O O" ‡IE
eAAUIU‡U˙U
A
UOEIAI‡
A'UIO'OUO OOIA, IOAUO ‰OOUE"‡
?EU O' 5.1-I‡I‡IAI A'UI.
IUAEI‡ MUSIC:
eAEEI˙U A‡ IUAEI‡ (Music) A A‡ EAOOIA'‡IA O 'OflI‡I'E
A‡OEOE I‡ OUA AO IUAEI‡, E OOE"U fl'‡ ?E OIO E
‰˙I·OIO A'UIO'O O OOU ‡IOU'O.
A‡
a‡U E?AI AEEI MATRIX:
a‡U E?IEflU AEEI A O˙˘EflU I‡UO IUAEI‡IIEfl AEEI
Music,
O EAII˛?AIEA I‡ UO'‡ ?A IO"EI‡U‡ A‡ I‡OO?AIO
UOEI'‡IA
UOEI'‡
aOEA ‰‡
A EAII˛?AI‡.
IOIO-OE"I‡IE
a‡U E?IEflU AEEI
O ‡'AEIE
IOEA
·˙‰A
"E
EAOOIA'‡I A‡
UOOU A·‡
‡'UOIO·EIIE OEOUAIE, I˙‰AUO IOIA·‡IEflU‡
O EAI‡IA
I‡
FM-OUA AO OOIflIO"‡
‰‡
"OO-"OIAIE".
‰‡ I‡IA E
IOEA
O˙˘O
E
O E
OU IO?O
‰‡ O E?EIflU
OIU˘‡'‡IA I‡ O˙ ‡UI‰-OE"I‡IEUA OU IO"E?IEfl ‰AIO‰A .
eIOI?‡UAIIOUO "IAI‡ OU'O" A‡ IO? O EAI I‡ FM-OUA AO
IOEA
20
O OOUO ‰‡
·˙‰A
‰‡
OA
O A'II˛?E A'UI‡
OU
O A‰IEUA
I‡ IOIO.
Ifl'‡ E
‰flOI‡
UOIIOIOIE E
O˙·UU˙ ‡.
eU‡I‰‡ UIEUA ‰'UI‡I‡IIE (OUA AO) EAUO?IE?E I‡O˙IIO O AOI‡?‡U
O· ‡·OU'‡IAUO I‡ A'UIO'OUO OOIA.
aOEAUA ‰‡ EA·A AUA BYPASS ? AA I‡UEOI‡IA I‡ SOUND MODE
I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO.
‰EI‡IE?AI ‰E‡O‡AOI.
Dolby
aA'AE‰‡ A'UI‡
e A‰E
(e O‰˙IEAIEA)
AIOOIO‡U‡?Efl
c‡OU OEI‡
I‡
A‡·‡'flIA
I‡
' AIA
C AEEI Dolby Digital EIE Dolby Pro Logic OA O EAI‡, ?A
‡AOUOflIEAUO OU OIU?‡UAIfl ‰O 'OflI‡ UOIIOIOI‡ A ‡'IO.
AIO IA A, OIU?‡UAIflU ˘A ?U'‡ A‰IO' AIAIIO A‡·‡'flIA I‡
A'UI‡ OU ?AIU ‡II‡U‡ EIE A‡‰IEUA UOIIOIOIE.
e‡AOUOflIEA OU UOIIOIOIEUA ‰O OIU?‡UAIfl. AIO
‡AOUOflIEAUO OU OIU?‡UAIfl ‰O 'OflI‡ UOIIOIOI‡ A A‰IO E
O˙˘O, ' AIAUO I‡ A‡·‡'flIA I‡ 'OflI‡ UOIIOIOI‡ ' AEEI
Dolby Digital E Dolby Pro Logic A I‡IUO OIA‰'‡:
C AEEI
C AIA
C AIA
I‡
I‡
C AEEI
C AIA
OA
‰‡
I‡
Dolby Digital
A‡·‡'flIA
A‡·‡'flIA
Dolby
I‡
?AIU ‡II‡U‡
I‡
A‡‰IEUA
Pro
A‡·‡'flIA
UOIIOIOI‡:
UOIIOIOIE:
0
5ms
0
15ms
~
?AIU ‡II‡U‡
UOIIOIOI‡: IA IOEA
A‡‰‡‰A
AIO ' AIAUO I‡ A‡·‡'flIA I‡ A‡‰IEUA UOIIOIOIE A A‡‰‡‰AIO
' AEEI Dolby Digital, ' AEEI Dolby Pro Logic ' AIAUO
I‡ A‡·‡'flIA ˘A ·˙‰A A‡‰‡‰AIO ‡'UOI‡UE?IO.
C AIAUO I‡ A‡·‡'flIA A 1 msec I‡ 30 cm.
AIO ?AIU ‡II‡U‡ E A‡‰IEUA UOIIOIOIE O‡ OO-‰‡IA? OU
O A‰IEUA UOIIOIOIE ‰O OIU?‡UAIfl, ' AIAUO I‡ A‡·‡'flIA
˘A
·˙‰A
1
c‡UEOIAUA DELAY.
c‡ ‰EOOIAfl
OA OOfl'fl'‡
O·AIAI A'UI
UOIIOIOIEUA A‡
2
c‡UEOIAUA
3
AIO
/
L
I‡OU OEI‡U‡
C
C AIAUO
I‡
I‡OU OEUA
A‡·‡'flIA
DF
A‡·‡'flIA
O‡IO '
‰‡ O OIAIEUA ' AIAUO I‡
A
A‡'˙ ?AI‡,
I‡
?AIU ‡II‡U‡
(B)
AIO ‡AOUOflIEAUO DS A ‡'IO EIE OO-"OIflIO OU DF in
UE"U ‡U‡, A‡‰‡EUA 0ms A‡ ' AIA I‡ A‡·‡'flIA I‡
O·AIAI A'UI
UOIIOIOIEUA A‡
OIU?‡E
O OUE'AI
O OIAIAUA
(Surround Delay Time).
I‡OU OEIEUA O˙"I‡OIO
I‡
OA
3
AIO ‡AOUOflIEAUO OU O A‰IEUA UOIIOIOIE ‰O
OIU?‡UAIfl A 3 m E OU A‡‰IEUA UOIIOIOIE ‰O OIU?‡UAIfl
e EIA :
m,
'
AEEI
A‡‰IEUA
3m
(DF)
1.5m (B)
Dolby Digital
1.5m
-
=
C AEEI
I‡
A'UIO'E
I‡
Dolby
(DS)
150cm / 30cm
Pro
Dolby
15
Logic:
Movie: 10
Music: 0
Matrix: 0
I‡
A‡·‡'flIA
=
Pro
IflIOIIO
'
Logic (II)
O˙UE, A‡ ‰‡
·UUOIE,
IO"‡UO I‡UEOIAUA UAAE
'
O OIAIfl
→
A'UIO'EflU
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
PLII MOVIE
→
PLII MUSIC
→
→
THEATER
→
...
c‡UEOIAUA DELAY.
AIU˘OUO
' AIA
c‡UEOIAUA
I‡
A‡·‡'flIA
OA OOfl'fl'‡ I‡
‰EOOIAfl.
I‡
/
A‡
‰‡
EA·A AUA
EAI‡IEfl
A'UIO'
AEEI.
COAIE O˙U,
A
'
O OIAIfl
PANO
(B)
IO"‡UO I‡UEOIAUA
·UUOI
/
AEEI˙U
OA
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
y
C WIDT
y
DIMEN...
5msec
4
(' AIA I‡ A‡·‡'flIA I‡
A'UI (Surround delay time)):
Logic
O·AIAI
II
c‡UEOIAUA
/
A‡
‰‡ O OIAIEUA OU˙OIEUA.
CWIDT:0~+7
30msec
25msec
DIMEN:-3~+3
~
~
PANO: ON/OFF
15msec
~
15msec
~
c‡OU OEI‡
I‡
UOIIOIOI‡
(O‡IO
' AIA
'
I‡
A‡·‡'flIA
AEEI
I‡
?AIU ‡II‡U‡
?AIU ‡II‡U‡
UOIIOIOI‡.
A
OIU?‡UAIfl
A
UOIIOIOI‡ A
3m
I‡OU OEI‡U‡
A
A‡'˙ ?AI‡,
I‡UEOIAUA
DELAY.
C O OUE'AI
OIU?‡E
I‡
O OIAIAUA
I‡OU OEIEUA O˙"I‡OIO U‡·IE?‡U‡ OO-‰OIU:
e EIA : AIO ‡AOUOflIEAUO OU O A‰IEUA UOIIOIOIE
OIU?‡UAIfl
5
AIO
Dolby Digital
AIO ‡AOUOflIEAUO DF A ‡'IO I‡ ‡AOUOflIEAUO DC
UE"U ‡U‡, A‡‰‡EUA 0ms A‡ ' AIA I‡ A‡·‡'flIA I‡
‰O
E OU
?AIU ‡II‡U‡ UOIIOIOI‡ ‰O
2.4m, ' AIAUO I‡ A‡·‡'flIA I‡ ?AIU ‡II‡U‡
2msec.
(DF) 2.4m (DC) 60cm (A)
2msec
60cm (A) / 30cm
3m
AUAIUE
msec.
1.5m
=
UOIIOIOIEUA A‡
Pro
5
UOIIOIOIE A
' AIAUO
I‡
C
‰‡‰AIOUO OO-‰OIU:
1,5
BYPASS
2
IAEIOUO ' AIA
E UO"‡'‡
PLII MATRIX→ HALL 1→ HALL 2
O·AIAI A'UI
‰‡
AEEI Music.
PRO LOGIC
I‡ UOIIOIOIEUA A‡
DELAY.
UOIIOIOI‡ IOEAUA
Dolby Digital
AEEI
COAIE O˙U,
AEEI
C AIA I‡ A‡·‡'flIA
(Surround)
I‡UEOIAUA
OA OOfl'fl'‡.
1 EA·A AUA
DS
SR
(surround).
c‡UEOIAUA SOUND MODE
SW
SL
I‡
‡·AIAEI‡:
AEEI Music
R
DC
A‡
A‡·‡'flIA
I‡
A‡·‡'flIA.
c‡OU OEI‡
IEIEI‡IIO.
(A)
UAIU˘OUO ' AIA
~
Logic
I‡
c‡OU OEI‡ I‡ ' AIA I‡ A‡·‡'flIA '
AEEIE Dolby Digital E Dolby Pro
Logic (II)
=
-
=
21
eCo AcO
e A‰E
(e O‰˙IEAIEA)
AIOOIO‡U‡?Efl
PANOR (PANORAMA
AOUO'
O‡IO ‡I‡)
-
UOI
‡AE IOI‡I‰‡ ‡A?E fl'‡ O A‰IOUO A'UIO'O
‡AE
OUA AOEAO· ‡EAIEA,
A'UIO'Efl ·‡I‡IO
O·AIAI A'UI
A‡
I‡UO 'II˛?'‡ UOIIOIOIEUA A‡
I‡
OOIU?‡'‡IA
O˙˘AOU'U'‡˘
"O·" ˙˘‡˘"
? AA OU ‡EAIEA ' OU ‡IE?IEUA OUAIE. O'‡ A
OOO·AIO AUAIUE'IO O E A‡OEOE, IOEUO EI‡U ' IEIO‡
AUAIU
‰AOIEfl I‡I‡I, U˙E
OEIAI AIAIAIU I‡ IA'Efl EIE
OA
OUI E'‡
E
‡I?AIUE ‡
OU
I‡UO UO'‡
I‡
'˙AIOEIOOU IAOIO
‰‡'‡
‰‡ A"UIE ‡UA
I‡ UOIIOIOIEUA OU IAOUOOOIOEAIEAUO
1
A·A AUA
I‡ UAOUO' UOI
AEEI
TEST TONE.
e˙OI‡˘ A'UI
UOIIOIOI‡ '
I‡UEOI‡IA I‡
? AA
2 OAIUI‰E
EAIEA‡ A‡ OIOIO
OU 'OAI‡
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
C (?AIU ‡II‡)
FR (O A‰I‡ ‰flOI‡)
(O A‰I‡ Ifl'‡)
SR (‰flOI‡ A‡ O·AIAI A'UI)
SL (Ifl'‡ A‡ O·AIAI A'UI)
SW (O˙·UU˙ )
FL (O A‰I‡ Ifl'‡)...
FL
?AIU˙
--
'E
OIU?‡UAIfl.
O O?AO‡ Panorama.
C WIDTH (Center Width
UUII?Efl
→
→
→
?E O?EI‡)
‡AE IOI‡I‰‡
OA
OOA'OIfl'‡
Ifl'‡U‡/‰flOI‡U‡
OU
A'UI˙U
UOIIOIOIE,
UOIIOIOIE '
EAOOIA'‡
A‡
I‡E-?flIOOUI‡
I‡E-‰O· O
‰‡ ‰‡‰A
OU
aOEAUA ‰‡ A"UIE ‡UA
2
OU OOAI OU˙OIE.
E OA
'
I‡
E
eU˙OI‡ "0" ‡AOOI‡"‡ ?AIEfl ?AIU ‡IAI
?AIU ‡II‡U‡ UOIIOIOI‡. eU˙OI‡ "7" ‡AOOI‡"‡
?AIEfl ?AIU ‡IAI A'UI OO ‡'IO
UOIIOIOI‡,
UO?IO I‡IUO
‡AE IOI‡I‰‡
I‡OU OE'‡
OOIAU‡ EIE I˙I
A'UIO'EUA
A‡‰IEUA UOIIOIOIE. O'‡
OOIO"IA
‰‡
UOIIOIOIE
IOEA
‰‡
OOOUE"IAUA EAI‡IEfl
IflIOE
O E
OOOUAOAIIO
O A‰IEUA,
·˙‰A
OOOUAOAIIO
·‡I‡IO
'˙ iU A'UI‡. eU˙OIE
I˙I UOIIOIOIEUA A‡
‰‡
‰‡
'E
OA
U‡I‡ ?A IE'OUO
·˙‰A
‰‡
E
A‰IO
O˙˘O
OIU?‡UAIfl.
I‡ UAOUO'Efl UOI
IE'OUO I‡
A"UIE ‡UA
' I‡I‡I‡ I‡
A‡‰˙ EE ' AIAIIO
I‡OU OEI‡U‡
UAIU˘‡U‡
A
A‡'˙ ?AI‡,
TEST
I‡UEOIAUA
TONE.
1, 2
AUAIU.
OU
A'UI
OUIE?AI
--
A'UI)
aOEAUA ‰‡
‰‡ O˙‰˙ E‡U
E
XTS (Excellent True Sound
A‡IAI
OU 'OE?IE
OA
I‡OI‡E‰‡'‡UA
?EU O'
O E"EI‡IAI
I‡
E‰A‡IAI
OUA AOUOIE?AI
·AA
EAUO?IEI
I‡I'OUO E
IA OI‡A'‡
COAIE
O˙U IO"‡UO I‡UEOIAUA
I‡I‡IAI
--1, --2
E
--3
O·AIAI A'UI.
‰‡
A
I‡ OE"I‡I‡.
EAI E'fl'‡IA
3
‡ OU˙OIE
O AIAOU'‡U A'UI‡ I‡O A‰,
O AIAOU'‡U A'UI‡
AIO
3
EIE I˙I
OOIAAIO E
U'˙ ‰A IIO"O EIE U'˙ ‰A I‡IIO O OOU ‡IOU'AI
eU˙OI‡ "0" A O AOO ˙?EUAII‡ I‡OU OEI‡, IOflUO
IEI‡I'O 'IEflIEA
' AIA
A'UI‡, UOE ˘A
‰flOI‡U‡
IOEUO IO"‡U
A‡OEOE,
OO
‡
EAIA AIEA)
-
OOU A·EUAIflU
OOA'OIfl'‡
/
LEVEL,
UOIIOIOI‡.
O E IOI'AI?EOI‡IIOUO OUA AO.
DIMENSE (DIMENSION
AIO
?
A'UI‡, ‰OI‡UO
I‡UEOIAUA
OU 'OE?IE UOIIOIOIE
A'UI‡
OU IAOUOOOIOEAIEAUO I‡
A‡
O AOO ˙?'‡
' Ifl'‡U‡ E
?U'‡. e˙ 'O
I‡UEOI‡EUA ·UUOIE
OIA‰ UO'‡
EAO· ‡EAIEA
IE'OUO I‡
UAOUO'EflU UOI OA
U EUA O A‰IE
'OI‡IIO
O?AIE?I‡ O A‰OU‡'‡,
‰‡
UOIIOIOI‡ E
‰E‡O‡AOI
IOI·EI‡?Efl
I‡I‡I
?AIU ‡IIEfl
OO'A?AUO A‡OEOE.
A'UI
→
→
OOAE?EOIE ‡ IAE‰U ?AIU ‡II‡U‡
eU˙OI‡ "3"
→
AEEI,
XTS
I‡OU OEI‡U‡
OO
OA OIAIfl '
2-
I‡
' AIA
OIA‰I‡U‡
OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
XTS-1→XTS-2→XTS-3→NORMAL...
e˙'AUE:
cE'O
I‡
A'UI‡
aOEAUA ‰‡ A‡‰‡‰AUA
1
2
XTS- 1:
IE'O I‡
c‡UEOIAUA LEVEL
c‡ ‰EOOIAfl
I‡
OA OOfl'fl'‡
c‡UEOIAUA
/
UOIIOIOI‡ A‡
COAIE O˙U,
A‡
SR
SW
I‡ EAI‡IEfl I‡I‡I.
‰EOU‡I?EOIIOUO.
EI‰EI‡UO ˙U
‰‡
EA·A AUA
I‡?EI,
·UUOI
/
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
→
→
→
FL
IOAUO
AUAIU
→
→
UOA˘‡IAUO
OI‡·
U‡AE
IUAEI‡,
A‡
A'UI O E
U‰O'IAU'O E.
CH BYPASS" U‡AE
I‡ 'EOOI
‰EOOIAE,
O AA A‡‰IEUA
I‡UO
I‡OU OEI‡
'˙AO OEA'AE‰‡
UOIIOIOIE OO
O AA O A‰IEUA UOIIOIOIE.
aOEAUA ‰‡ EAOOIA'‡UA E XTS-
O˙˘Efl
I‡IUO
I‡
A'UI‡
I‡UO U‡AE
I‡OU OEI‡
1,
IOEA
E
XTS- 2
‰‡
OUIOOEUAIIOUO OOIEE‡'‡IA I‡ 'EOO?EI‡U‡
O˙·UU˙ ‡
'
AEEI XTS- 2.
‡·AIAEI‡:
eAEEI XTS- 2 ' AIAIIO
OU
(O A‰I‡ Ifl'‡)...
?2
EAUO?IEI
IOIOAIOE ‡
I‡
'‡O
O˙O
'E
‰‡
C AEEI
A‰IO' AIAIIO,
C (?AIU ‡II‡)
FR (O A‰I‡ ‰flOI‡)
(O A‰I‡ Ifl'‡)
SL (Ifl'‡ A‡ O·AIAI A'UI)
(‰flOI‡ A‡ O·AIAI A'UI)
→
U'AIE?‡'‡ U
XTS- 3:
IO"‡UO I‡UEOI‡UA
(O˙·UU˙ )
I‡OU OEI‡
O˙·UU˙ ‡,
A'UIO'Efl
EAI‡I‡U‡
UEII
'˙AO OEA'AE‰‡
OO OUIO?AIEA I‡ OOIO'I‡U‡
O˙A‰‡'‡
I‡ IE'OUO.
OA
·‡OO' A'UI
XTS- 2:
I‡OU OEI‡.
UOIIOIOI‡U‡ OA OIAIfl '
FL
A'UI‡
O"‡UO
2.1 CH
I‡
5.1 CH,
OA
IO"‡UO OA
‰AA‡IUE'E ‡,
‡ IO"‡UO OA
O A'II˛?E
I‡
O A'II˛?E
2.1, UOE
OA
‡IUE'E ‡.
c‡UEOIAUA
/
I‡
I‡I‡I.
3 EA· ‡IEfl
eO'UO AUA
4
A‡
OU˙OIE
I‡
5
‰ U"EUA
AIO
‰‡ I‡OU OEUA IE'OUO I‡ A'UI‡
(-6dB
2-3
E
+6dB)
XTS pro
~
I‡OU OEUA
IE'OUO I‡
A'UI‡
I‡I‡IE.
I‡OU OEI‡U‡
A
A‡'˙ ?AI‡,
I‡UEOIAUA
LEVEL.
IEI‡IIOUO
A'U?AIA,
OA UAIUIO
O E"EI‡IIEfl A'UI
EAUO?IEI I‡
COAIE
A‡
A'UI‡
OOUEI‡IIO
‰‡
'
XTS-P ON
I‡
IOEAUA
E
LG
Technology
O˙A‰‡'‡
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
‰‡ ?U'OU'‡UA
EE'Efl
A'UI‡.
O˙U IO"‡UO I‡UEOIAUA
O OIAIfl
22
I‡?AOU'O I‡
XTS pro,
I‡OU OEI‡U‡
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
('II.)
→
XTS-P OFF
(EAII.)
OA
c‡OU OEI‡
‡·OU‡
O A‰E
e˙ 'OI‡?‡IIE I‡OU OEIE
e·˘‡ EIUO I‡?Efl
C
A'UOI‡UE?IO O O" ‡IE ‡IA
U‡AE OEOUAI‡ O IAI˛U‡ EI‡ IflIOIIO I‡?EI‡ A‡ I‡"I‡OflIA
I‡
O A‰OOU‡'AIEUA
I‡OU OEIE
O A‰OO?EU‡IEfl eO'A?AUO
A‡‰‡'‡IA
I‡
OO-"OIflI‡
AIO
OUOEIOOUE
SETUP
˘A 'E‰EUA B
OU
'E OOIO"IA
a],
E
‰‡
OUE"IAUA
I‡OU OEIE.
'UO OUO
‰‡
eO'UO IO
OU'A‰A
I‡
OI‡·‰AI
O ?AOUOUIO
OEIUAAE ‡I UUIA , OOOOO·AI ‰‡ O EAI‡ ‰O 88
UAIA'EAEOIIE I‡I‡I‡.
IE'O OU
e'˙ EAUA
OA
I‡IUO A
I‡
I‡‰OEO‡
a],
I‡UEOI‡IA I‡
A
'EAU‡IEAE ‡,
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
O·flOIAIO
'
"e'˙ A'‡IA
I˙I EAI‡IEfl UEO
I˙I
‡IUAI‡U‡"
‡IUAI‡,
OU . 13.
I‡
' IE'‡U‡ I‡ IAI˛U‡U‡
‰O OIA‰'‡˘OUO
[cAe ee
OAE DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
eO‰"OUO'I‡:
I‡ UAIA'EAEOIIEfl
IE'O IOEA
I‡
OU
IAI˛UO,
IOAUO
IE'O.
'IAAAUA E EAIAAAUA OU IAI˛UO:
IAI˛UO.
'E
AUOUO
‰flOI‡U‡ OU ‡I‡
c‡UEOIAUA SETUP
˘A
[cAe ee
O˙ 'OUO
U E
IE'‡ A‡
IO IflIOE OU Ufli EAEOI'‡U
OO?EEUA,
B. ‡ O E‰'EE'‡IA
I‡UO OA I‡UEOIA
‡ ‰‡
I‡
OA OOfl'flU O‡IO
OEOUAI‡U‡ O IAI˛U‡.
˘A
IAI˛U‡ OA O˙OUOflU OU
‰˙I·O?EI‡ A‡ ‡‰E ‡AIOO· ‡AEAUO
I‡UEOIAUA
AI ‡I ˘A
IE?IEUA 'E
OOO A‰
A‡
‰‡
[cAe ee
eOI‡A'‡
Setup (c‡OU OEIE).
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
‰‡
].
EA·A AUA
OO?EflU‡ General
[e·˘‡ EIUO I‡?Efl].
'IAAAUA '
[cAe ee
SETUP
1
2
c‡UEOIAUA SETUP
a]
O˙ 'OI‡?‡IIEfl AI ‡I.
OI‡UO
OO?EflU‡ General
3 EA· ‡I‡,
[e·˘‡ EIUO I‡?Efl]
A
I‡UEOIAUA
B,
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
‰‡
EA·A AUA
IE'O.
‡ ‰‡ OUE‰AUA
c‡UEOIAUA B
I‡
‡ ‰‡ OUE‰AUA
c‡UEOIAUA b
I‡
4 Programming.
B,
5
·UUOI‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
I‡
I‡
OIA‰'‡˘OUO IE'O:
c‡UEOIAUA
IE'O:
O A‰iO‰IOUO
eO'AUfl'‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
e·˘E UI‡A‡IEfl
A‡
[cAe ee
eOI‡A'‡
Setup (c‡OU OEIE).
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v / V,
OA
‰‡ OA O E‰'EEEUA
I˙I
U AUO
IE'O.
"Start".
‡·OU‡
c‡UEOIAUA SETUP
1
2
OI‡UO
3
4
B,
5
6 I‡OU OEI‡,
A‡
OO?EflU‡ Auto
A‡
‰‡
].
EA·A AUA
EAI‡I‡U‡
OO?Efl.
EAI‡I‡U‡
OO?Efl A
EA· ‡I‡,
I‡UEOIAUA
B,
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO IE'O.
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
‰‡
EA·A AUA
'UO ‡U‡
EAI‡I‡
OO?Efl.
c‡UEOIAUA
A‡
cflIOE
A‡
‰‡
7
OU IAI˛UO
‡EOI‡
E
˘A O AU˙ OE
˘A
EA·A AUA
EAI‡I‡U‡
ENTER,
A‡
eIA‰
‰‡
I‡UO
'OE?IE I‡IE?IE I‡I‡IE '
"E A‡OE?A ' O‡IAUU‡ I‡
‰OO˙IIEUAIIE
[cAe ee
],
A‡
OU˙OIE.
‰‡ EAIAAAUA
DVD AIO ‰A
O'˙ EAUA
O'Ofl
I‡UEOIAUA
SETUP
O˙ 'OI‡?‡II‡
I‡OU OEUA
O‡IO
OE.
AIAIAIUE EAEOI'‡U
c‡UEOIAUA SETUP
‰‡ OU‡ UE ‡UA U˙ OAIAUO I‡
UUIA ‡.
‡·AIAEI‡
OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA
EA·O ‡
A‡
I‡I‡IE.
UIA ˙U
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
AOOIA'‡EUA v / V,
OOU'˙ ‰EUA
6
c‡UEOIAUA ENTER,
A‡
OO?EflU‡ "Auto
OOU‡I‡IEUA
O ˙'
I‡OU OEI‡,
O˙U.
AIO
IOEAUA
‰‡
Programming"
(‡'UOI‡UE?IO O O" ‡IE ‡IA). eIA‰
I‡OU OEUA
A‡
UO'‡ IOEAUA
‰‡
OO?EE.
Setup (c‡OU OEIE).
23
cAe A
c‡OU OEI‡
eA‰‡IUE ‡IA
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
I‡
O O" ‡I‡
aOEAUA ˙?IO ‰‡ A‰‡IUE ‡UA ‰‡‰AI
EAU E'‡UA, O AEIAIU'‡UA, O AIAOU'‡UA
[cAe ee
c‡UEOIAUA SETUP
(‰‡ ‰O·‡'flUA,
U.I.).
I‡I‡I
E
].
1
Setup (c‡OU OEIE).
V,
EA·A AUA
2 [e·˘‡ EIUO I‡?Efl].
[e·˘‡ EIUO I‡?Efl]
OI‡UO
3 EA· ‡I‡,
B,
V,
EA·A AUA
4 Program [eA‰‡IUE ‡IA O O" ‡I‡],
eOI‡A'‡
A‡
OO?EflU‡ General
‰‡
OO?EflU‡ General
I‡UEOIAUA
A‡
AOOIA'‡EUA v /
A‡
‰‡
aIOI‡U‡ "Edit"
B,
A‡
O O" ‡IE].
O O" ‡I‡
˙?IO
I‡UEOIAUA
OIA‰
CIfl'O
A‡
‰‡
EA·A AUA
List [eOEO˙I
I‡
O
EA·A AUA
E
O O" ‡I‡
O O" ‡IE],
O O" ‡IIEfl
O O" ‡IIEfl
/ V,
['eA‰‡IUE ‡IA
IOAUO I‡UEOIAUA
eOfl'fl'‡
‰‡
OU
OIA‰
IOAUO
ENTER.
2. aAOOIA'‡EUA v
Edit'
/ V,
OU IAI˛UO I‡
OO?EEUA
OA OO'AUfl'‡.
A‡
UAIA'EAEOIIE I‡I‡IE.
Program
IAI˛UO
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
["eA‰‡IUE ‡IA"]
I‡
1. aAOOIA'‡EUA v
OO?EflU‡
I‡
O
Program
‰‡ EAIAAAUA OU IAI˛UO
aOEAUA ‰‡ EA'˙ ?EUA U˙ OAIA,
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO IE'O.
Edit
IOAUO I‡UEOIAUA
List [eOEO˙I
A‡O‡IAUEUA
A
A‡
IAIOIIOI ‡UIO,
eA‰‡IUE ‡IA
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v /
8
(O)
c‡UEOIAUA RETURN [Ceo AcO]
A‡
OOEO˙I.
‰‡
EA·A AUA
O O" ‡I‡']
I‡
OOEO˙I OA OOfl'fl'‡U
OO?EflU‡
OU
'Program
OO?EEUA, OIA‰
ENTER.
Program
OA IAI˛UO
Edit
[eA‰‡IUE ‡IA
I‡
O O" ‡I‡].
3. aAOOIA'‡EUA b
I‡UEOIAUA
5
6
v
/ B
/V
A‡
A‡
‰‡
EA·A AUA
‰‡ O OIAIEUA
‰‡‰AI
I‡OU OEI‡U‡.
c‡UEOIAUA ENTER.
eOI‡A'‡
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v / V,
Program
A‡
‰‡
List [eOEO˙I
EA·A AUA
O
O O" ‡IE].
PR IOIA , OIA‰
ENTER.
IOAUO I‡UEOIAUA
eO?EflU‡ Program List [eOEO˙I
O
O O" ‡IE]
[PR]
OA
OAI‡?‡'‡
EA· ‡I‡U‡
[Seek] ( ˙ OAIA) ˙ OE
O
˙ OAIAUO
‰‡‰AI
O O" ‡II‡ OOAE?Efl.
I‡I‡I ‡'UOI‡UE?IO.
IO"‡UO
OOE ‡,
UUIA ˙U
4.
OOIU?E
AOOIA'‡EUA v / V,
IOAUO I‡UEOIAUA
Program
Edit:
A‡
‰‡
ENTER,
EA·A AUA
A‡
eA‰‡IUE ‡IA
Station Rename:
OO?Efl, OIA‰
‰‡ OOU'˙ ‰EUA.
I‡
eA‰‡IUE ‡IA
EA· ‡I‡U‡
O O" ‡I‡.
I‡ EIAUO I‡
OU‡I?EflU‡.
Move:
e OIAIfl
IflOUOUO I‡
O O" ‡I‡U‡
' OOEO˙I‡ O
O O" ‡IE.
Delete:
aAU E'‡
Nicam Auto/Off:
UUII?EflU‡
A‡
OU OOEO˙I‡ O
e A'II˛?'‡
O O" ‡I‡U‡
EIE EAII˛?AIO.
24
O O" ‡I‡U‡
I‡
O O" ‡IE.
O˙OUOflIEAUO I‡
Auto
Nicam
[A'UOI‡UE?IO]
OO-?EOU‡
I‡
I‡I‡I‡,
List [eOEO˙I
O
A‡
‰‡
I‡ UEI‡.
aA·A AUA OK, OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA ENTER,
OOU'˙ ‰EUA A‡OU OEI‡U‡ E A‡ ‰‡ OA '˙ IAUA '
Program
I‡
I‡OU OE
I‡ I‡I‡I‡.
[MFT] aA'˙ ?'‡ UEI‡ I‡OU OEI‡
OA
OA
I‡I‡I.
[Ch.] e OIAIfl IOIA ‡
7
AIAIAIU E
O O" ‡IE].
A‡
‰‡
IAI˛UO
c‡OU OEI‡
eA‰‡IUE ‡IA
e AEIAIU'‡IA
O A‰E
I‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O O" ‡I‡
(O O‰˙IEAIEA)
I‡ I‡I‡I
Program
IAI˛UO
I‡
Rename'
OU
OOAE?EflU‡
EA·A AUA
List [eOEO˙I
1. aAOOIA'‡EUA v
IAI˛UO
IOAUO
CIfl'O
O O" ‡IIEfl
/ V,
A‡
OO?EEUA
EA·A AUA
I‡
I‡
OOOIA
/ V,
A‡
OOEO˙I.
‰‡
EA·A AUA
/ V,
A‡
IOAUO I‡UEOIAUA
‰‡
I‡
ENTER,
CIfl'O
?
?
?
aAOOIA'‡EUA
vVbB,
IOAUO I‡UEOIAUA
ENTER,
A‡
A‡
‰‡
‰‡
OE.
Alphabet Capital: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡
"I‡'IE ·UI'E.
Alphabet Small: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡
I‡IIE ·UI'E.
Symbols: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡ OEI'OIIE
OK:
aA·A AUA
O AI ‡Ufl'‡IA.
?C ancel: aA·A AUA, A‡ ‰‡ EAIAAAUA OU IAI˛UO.
Space: CI˙I'‡ EIUA '‡I I‡ OOAE?EflU‡ I‡ IU OO ‡.
Delete: aAU E'‡ O A‰E?IEfl OEI'OI OU OOAE?EflU‡
A‡
e O" ‡I‡U‡
IU OO ‡ I‡‰flOIO
EIE I‡Ifl'O.
UUOIE
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
A‡
IOAUO
‰‡
OA
OOEO˙I OA OOfl'fl'‡U
EA·A AUA
‡
OO?EflU‡ 'Delete'
OIA‰
OU
UO'‡ I‡UEOIAUA
EAU E'‡.
AEEI/EAII˛?'‡IA
A'UI‡ OO ‡‰E O EAI‡IA
I‡
NICAM
1. aAOOIA'‡EUA v
IAI˛UO I‡
OI‡· OE"I‡I,
/ V,
A‡
‰‡
EA·A AUA
O O" ‡IIEfl OOEO˙I,
OU IAI˛UO I‡
I‡
IOEAUA
‰‡
"O
OU
/ V,
A‡
O O" ‡I‡
OU
OOOIA I‡UEOIAUA
O O" ‡IIEfl
O O" ‡IIEfl
2. aAOOIA'‡EUA v
AI ‡I‡
I‡
(Off).
OOEO˙I OA OOfl'fl'‡U
OOEO˙I.
‰‡
EA·A AUA
OO?EflU‡ 'Nicam
O O" ‡IIEfl OOEO˙I, ‡ OIA‰
ENTER. AIO EA·A AUA Auto, '˙ iU
OO?EEUA
UO'‡ I‡UEOIAUA
I‡
List
OAE DVD AIO ‰A IOEA ‰‡ O EAI‡ O A‰‡'‡IEfl O Hi-Fi
A'UI ' NICAM Stereo. AIO O·‡?A OA OOfl'E EAI E'fl'‡IA I‡
Auto/Off'
e˙'AU
Program
OOEO˙I.
O O" ‡IIEfl OOEO˙I,
A'UOI‡UE?AI
OO?EEUA
e AIAOU'‡U
O O" ‡IIEfl
A‡
ENTER.
CIfl'O
b / B:
/ V,
I‡
?
?
List
OO?EEUA
ENTER.
IU OO ‡.
OU IAI˛UO
‰‡
O O" ‡IIEfl
2. aAOOIA'‡EUA v
?
I‡
fl A‡O‡AEUA.
ENTER.
I‡
EAII˛?EUA
AI‡?E.
?
‰‡
OOAE?Efl,
EA·A AUA O O" ‡I‡ OU
[eOEO˙I O O O" ‡IE], OIA‰
A‡
OU IAI˛UO I‡
OO?EEUA
EIA A‡ I‡I‡I‡.
/ V,
Program
I‡UEOIAUA
EA·O ‡
A‡
EAI‡I‡U‡
O O" ‡IE].
O
IAI˛UO
OOU'˙ ‰EUA
UO'‡ I‡UEOIAUA
O O" ‡I‡
1. aAOOIA'‡EUA v
OEI'OI, OIA‰
OU
II‡'E‡UU ‡U‡.
[eOEO˙I
EA·A AUA
OO?EflU‡ 'Move'
OIA‰
EA·A AUA
aOEAUA ‰‡ EAU E'‡UA O O" ‡I‡
C˙'A‰AUA
‡
O O" ‡IIEfl OOEO˙I,
3. aAOOIA'‡EUA v
AU E'‡IA
3.
IOAUO
OOEO˙I OA OOfl'fl'‡U
O O" ‡IIEfl
O O" ‡IIEfl
2. aAOOIA'‡EUA v
OIA‰
OA IAI˛UO I‡
List
‰‡
ENTER.
OO?EflU‡ 'Station
O O" ‡IIEfl OOEO˙I,
' IAI˛UO
EA·A AUA O O" ‡I‡ OU
[eOEO˙I O O O" ‡IE], OIA‰
A‡
OU IAI˛UO I‡
OO?EEUA
O O" ‡I‡
ENTER.
OOEO˙I.
‰‡
I‡
OOEO˙I OA OOfl'fl'‡U
I‡
O O" ‡IE].
O
/ V,
Program
I‡UEOIAUA
ENTER.
I‡UEOIAUA
eOfl'fl'‡
‰ U".
‰‡
O O" ‡IIEfl
2. aAOOIA'‡EUA v
aOEAUA ‰‡
OO?EEUA
OU IAI˛UO I‡
OO?EEUA
EA·A AUA O O" ‡I‡ OU
[eOEO˙I O O O" ‡IE], OIA‰
A‡
List
OU
ENTER.
I‡UEOIAUA
CIfl'O
/ V,
I‡ UAIA'EAEOIIE I‡I‡IE.
Program
aOEAUA ‰‡ EIAIU'‡UA I‡I‡IEUA IAA‡'EOEIO A‰EI
aIAI‡U‡ IO"‡U ‰‡ EI‡U ‰˙IEEI‡ ‰O 5 OEI'OI‡.
1. aAOOIA'‡EUA v
e˙?IO OO UE ‡IA
I‡
I‡ IAI˛UO OA OOfl'fl'‡
'NICAM'.
'˙'AE‰‡IA I‡ EIA
4.
EU E (0-9): C˙'AE‰‡ OEI'OI‡ I‡ O˙OU'AUOU'‡˘‡U‡
OOAE?Efl I‡ EA· ‡I‡U‡ IOIOI‡.
aA·A AUA EIOI‡U‡ 'OK', OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA ENTER,
A‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
Program
EIAUO E
List [eOEO˙I
O
‰‡
OA
'˙ IAUA
I˙I IAI˛UO
O O" ‡IE].
25
cAe A
c‡OU OEI‡
O A‰E
e˙?IO O'A fl'‡IA
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
I‡ ?‡OO'IEI‡
c‡UEOIAUA SETUP.
1
Setup (c‡OU OEI‡).
EA·A AUA
2 (e·˘E UUII?EE).
General,
EA·A AUA
3
EA·A AUA
4 (e'A fl'‡IA ?‡OO'IEI‡).
5
eOfl'fl'‡
OA IAI˛
AOOIA'‡EUA v / V
O"‡UO
OA
A‡
,
‰‡
I˙I
AOOIA'‡EUA v / V
A‡
B,
A‡
‰‡
IE'O.
'UO OUO
,
General
I‡UEOIAUA
OO?Efl
O E‰'EEEUA
IAI˛
‰‡
OO?Efl Clock Set
I‡
c‡UEOIAUA B
6
A‡
‰‡ OA O E‰'EEEUA
I˙I
C˙'A‰AUA IAO·iO‰EI‡U‡ EIUO I‡?Efl
IE'O.
U AUO
A‡
‰‡U‡U‡
?‡O‡.
b / B
(I‡Ifl'O/ I‡‰flOIO): e AIAOU'‡
O A‰iO‰I‡U‡
v / V
EIE
OIA‰'‡˘‡U‡
IOIOII‡.
(I‡"O A/ I‡‰OIU): e OIAIfl I‡OU OEI‡U‡
UAIU˘‡U‡ OOAE?Efl
I‡
c‡UEOIAUA ENTER,
7 I‡OU OEI‡,
‡
'
IU OO ‡.
A‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA '‡?‡U‡
OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA
EAIAAAUA OU IAI˛
26
IU OO ‡ ‰O
Setup.
SETUP,
A‡
‰‡
E
c‡OU OEI‡
iO I‡U
aOEAUA ‰‡
-
4:3:
I‡
O A‰E
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
e O" AOE'I‡
AI ‡I‡
CE‰AOUAiIOIO"EflU‡ Progressive Scan (O O" AOE'IO
EA·A AUA:
aA·A AUA,
IO"‡UO A
OI‡IE ‡IA, A‰ OO A‰) OOE"U fl'‡ I‡E-'EOOIO
I‡ UEI‡U‡ ·AA U AOUAIA.
O'˙ A‡I OU‡I‰‡ UAI 4:3
UAIA'EAO .
-
16:9:
aA·A AUA,
AIO
IO"‡UO A
O'˙ A‡I UAIA'EAO
O
‡AIA E
AI ‡I‡ 16:9.
I‡
‡A'E'I‡
EAiO‰EUA COMPONENT VIDEO
EAOOIA'‡UA
SCAN, IO OUA O'˙ A‡IE AIO ‰A ‡ I˙I
OU‡I‰‡ UAI (‡I‡IO"O') UAIA'EAO , I‡OU OEUA Progressive
Scan I‡ [OFF] (EAII.).
AIO EAOOIA'‡UA EAiO‰EUA COMPONENT VIDEO OUT/
IOIEUO , IOEUO
A‡
UAIA'EAO EIE
Progressive Scan OE"I‡I,
O'˙ A'‡IA
A O˙'IAOUEI O
I‡OU OEUA Progressive
I‡
OUT/
PROGRESSIVE
PROGRESSIVE SCAN
eAEEI
I‡?AOU'O I‡
Scan
I‡
I˙I
[ON] ('II.).
‰EOOIAfl
c‡OU OEI‡U‡ I‡ AEEI‡ I‡ ‰EOOIAfl ‡·OUE
AI ‡IIEflU UO I‡U A A‡‰‡‰AI I‡ "4:3".
O‡IO IO"‡UO
aOEAUA ‰‡
-
Letter
EA·A AUA:
Box:
C˙AO OEA'AE‰‡
IAIUE '
-
Pan Scan:
‰OII‡U‡
?E OIOAI ‡II‡ I‡ UEI‡
E
"O I‡
?‡OU I‡
AI ‡I‡.
?‡OUEUA,
IOEUO IA OA
O"‡UO O A'II˛?'‡UAIflU VIDEO OUTPUT
A‡‰IEfl
Scan
I‡UO
OO·E ‡U
‡·AIAEI‡:
I‡
A'UOI‡UE?IO '˙AO OEA'AE‰‡
?E OIOAI ‡II‡ I‡ UEI‡,
O
OU flA'‡
I‡
OA
O‡IAI A OOOU‡'AI ' OOIOEAIEA
‰AA‡IUE'E ‡
' IAI˛UO A‡
(CE‰AOEAiO‰)
RGB, Progressive
I‡OU OEI‡.
AI ‡I‡.
CIEI‡IEA
Progressive Scan EAiO‰‡ ·˙‰A
'˙'A‰AI‡, EAO· ‡EAIEA ˘A OA 'E‰E O‡IO I‡ UAIA'EAO EIE
IOIEUO , O˙'IAOUEI O Progressive Scan. AIO OO OO" A?I‡
I‡OU OEUA Progressive Scan I‡ [ON] ('II.), U fl·'‡ ‰‡
EIE?E‡IEAE ‡UA AIO ‰A ‡. e˙ 'O EA'‡‰AUA ‰EOI‡ OU
AIO ‰A ‡. eIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA STOP (x) E "O A‡‰ ˙EUA
OAU OAIUI‰E, O A‰E ‰‡ "O OO'O·O‰EUA. eU‡I‰‡ UI‡U‡
I‡OU OEI‡ I‡ 'E‰AOEAiO‰‡ ˘A ·˙‰A '˙AOU‡IO'AI‡ E
OI I‡OU OEI‡U‡
I‡ UEI‡U‡ ˘A
‡I‡IO"O'
OA
A‡
'EE‰‡
UAIA'EAO
OUIO'O I‡
EIE
IOI'AI?EOI‡IAI
IOIEUO .
27
cAe A
c‡OU OEI‡
PBC
( O ‡'IAIEA
c‡OU OEI‡U‡
EIE EAII˛?AUA
-
ON:
PBC
I‡
I‡
IOEA
CE‰AO‰EOIO'AUA
I‡IUO
·˙‰A O OIAIflI‡. CII˛?AUA
aA·A AUA AAEI A‡ IAI˛UO, A'UI‡ E OU·UEU EUA I‡ ‰EOI‡.
[Original](e E"EI‡IAI) eUI‡Ofl OA ‰O O E"EI‡IIEfl AAEI,
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OA
'˙AO OEA'AE‰‡U
UO ‡'IAIEAUO
CE‰AO‰EOIO'AUA
I‡?EI,
OAEI
PBC
O
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OFF:
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO)
‰‡
UO ‡'IAIEAUO
O˙OU'AUOU'EA O
-
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
I‡
'
OA
‰EOI‡
IOEUO
A A‡OEO‡I
‰EOI‡.
U") ‡ EA·O I‡ ‰ U" AAEI EAOOIA'‡EUA
?EU O'EUA ·UUOIE, ‡ OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ENTER, A‡ ‰‡
'˙'A‰AUA O˙OU'AUIEfl 4-?EU AI IOIA O˙"I‡OIO OOEO˙I‡
I‡ IO‰O'AUA I‡ AAE?E ' OO ‡'O?I‡U‡ ?‡OU ('EEUA OU . 60).
[Others] (
I‡
(PBC).
PBC
O
(PBC).
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡U
OO
O˙˘Efl
‡U‰EO‰EOIO'A.
AIO '˙'A‰AUA OO" A?AI IO‰ I‡ AAEI, I‡UEOIAUA CLEAR.
[Off] (aAII.) (A‡ Disc Subtitle ( EOI, OU·UEU E)):
aAII˛?'‡
OU·UEU EUA.
i‡· E?I‡ I‡OU OEI‡
AIO
A
IAO·iO‰EIE,
I‡OU OEIE
I‡UEOIAUA
I‡
IOEAUA
AIO ‰A ‡.
‰‡ '˙A'˙ IAUA
U‡· E?IEUA
aA·A AUA ·UUOI 'SET',
OOOIA
'UI
Dolby Digital
ENTER
[Bitstream]: aA·A AUA ?Bitstream", IO"‡UO OIU?‡UA
O E"EI‡IIO Dolby Digital ‡U‰EO (O·EIIO'AIO ˘A
‡·AIAEI‡
cflIOE OO?EE
IA IO"‡U
(eAEUEI", e‡ OI‡
E
‰‡
O‰
OA
I‡
' ˙˘‡U
I˙I
U‡· E?IE I‡OU OEIE
A‡‰‡'‡UA
‰˙ E‡'‡)
UOAE
AEEI).
Dolby Digital OU‡I‰‡ U
DVD ‰EOIO'A ‡'UOI‡UE?IO ˘A OA O AO· ‡AU'‡ '
‰'UI‡I‡IIO PCM ‡U‰EO ('EEUA ?aA·O I‡ ‡U‰EOI‡I‡I"
[PCM]: 'UI˙U
I‡
OU .
OU
IO‰E ‡IEUA
'
37).
OAEI
eOI‡A'‡IA
aA·A AUA
‰EOOIAE.
AAEI I‡ IAI˛U‡U‡
AAEI A‡ IAI˛UO
Setup [c‡OU OEIE]
DRC
E
AI ‡IIEfl
e
( O ‡'IAIEA
UO I‡U‡
DVD
I‡
IOEAUA
O O" ‡I‡U‡, O A‰OU‡'AI
A‡IEOUE?IO,
‰EI‡IE?IEfl
O·i'‡U)
‰‡ ?UAUA A'UIO'
'˙AIOEIO
·I‡"O‰‡ AIEA
I‡
A‡OEO I‡
I‡E-O A?EAIO
E
‰E"EU‡II‡U‡
‡U‰EOUAiIOIO"Efl. aOEAUA O·‡?A ‰‡ OOEAI‡AUA ‰‡
IOIO AOE ‡UA ‰EI‡IE?IEfl O·i'‡U I‡ ‡U‰EOEAiO‰‡
( ‡AIEI‡U‡
eIA‰
IAE‰U I‡E-'EOOIEUA
UO'‡ IOEAUA
A'UI‡, ·AA ‰‡ OA
I‡OU OEUA DRC
28
‰‡ OIU?‡UA
A‡"U·E
I‡
I‡E-IEOIEUA
UEII
flOIOU‡U‡
[ON] ('II.).
E
A'U?E).
O OO-I‡II‡ OEI‡ I‡
IU. ‡
UOAE
AUAIU
c‡OU OEI‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
‡II˛?'‡IA
(eO‰EUAIOIE IOIU OI)
AIO
AIO
‡‰‡'‡IA
eIflI‡
I‡
O‡ OI‡
4-?EU AIEfl
I‡
A‡· ‡'EUA ?AUE E?EU AIEfl
A‡· ‡'EUA
A‡
O O?A‰U ‡,
IO‰
OIA‰'‡EUA ‰OIUOOEO‡I‡U‡
O‡ OI‡U‡ OE,
‰‡ EAU EAUA '˙'A‰AI‡U‡ O‡ OI‡.
[cAe ee
1. c‡UEOIAUA SETUP
IO‰
OE
a],
A‡
‰‡
OA OOI‡EA
Setup (c‡OU OEIE).
aAOOIA'‡EUA ?EU O'EUA ·UUOIE, A‡ ‰‡ '˙'A‰AUA
?AOU?EU AIEfl IOIA "210499".
aA·A AUA "Ok" E I‡UEOIAUA ENTER. AUE E?EU AI‡U‡
IAI˛UO
2.
3.
OA
O‡ OI‡
EAU E'‡.
C˙'A‰AUA
IO'
I‡IUO A OOI‡AIO
IO‰,
OUIfl'O.
eAEUEI"
cflIOE
O‡
UEIIE
[cAe ee
].
1
Setup (c‡OU OEIE).
V,
EA·A AUA
2 [ ‡II˛?'‡IA].
[ ‡II˛?'‡IA] EA· ‡I‡,
OI‡UO
3
B,
V,
EA·A AUA
4
[ ‡‰‡'‡IA
O‡ OI‡].
B,
5
6 C˙'A‰AUA ?AUE E?EU AI‡
eOI‡A'‡
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v /
A‡
OO?EflU‡ Lock
‰‡
OO?EflU‡ Lock
I‡UEOIAUA
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO IE'O.
AOOIA'‡EUA v /
A‡
Password
‰EOIO'AUA ‰‡ O˙‰˙ E‡U
EIUO I‡?Efl
O‰EUAIOIE IOIU OI,
IOflUO OA OUI‡Ofl
IflIOE
e?AIEUA
IE'O,
O?AIE
I‡UO
OU IA"O.
O E
IflIOE
Parental Control (eO‰EUAIOIE
'˙AIOEIOOUU‡
‰EOIO'AUA
‰EOIO'A
O
A‡
EIE
‰O ?AIEfl ‰EOI
‰A?‡
E
‰O
AEUEI" OU 1-O ‰O 8-O
IO"‡U ‰‡ OA EA·E ‡U OOA‡'EOE OU
IOIU OI)
eO?EflU‡
‰˙ E‡'‡U‡.
'E
O A‰OOU‡'fl
I‡
‰‡ O A‰OU' ‡Ufl'‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IA
OU '‡?EUA
IA
EI‡U
‰EOIO'A
OO‰iO‰fl˘E O?AIE. eAEUEI"˙U
OO?EflU‡ Set
‰‡
DVD ‰EOIO'A O˙‰˙ E‡U O?AIE, IOEUO
"IA‰‡IA OU ‰A?‡. eO U‡AE O E?EI‡ A
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
IflIOE
OO-OO‰iO‰fl˘E ‡IUA I‡UE'IE O?AIE.
I‡
c‡UEOIAUA
O"‡UO
A
A‡
OO‰iO‰fl˘E
'˙AIOEIO
c‡UEOIAUA SETUP
I‡
'OA
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
O˘A IA OUA A‡‰‡IE O‡ OI‡;
O‡ OI‡, EAOOIA'‡EIE
?EU O'EUA ·UUOIE,
?AUE E?EU AI‡ O‡
I‡UEOIAUA
ENTER.
E IO"‡UO
A‡
OOU'˙ ‰EUA.
fl
O"‡UO
'A?A OUA
‰‡ O˙A‰‡‰AUA OA OOI‡II‡
OI‡
A‡
OA
IOAUO
OE"U IOOU, OIA‰
C˙'A‰AUA
"OK"
O‡ OI‡
‰‡
A‡
4-?EU AI‡U‡
OUIO'O
OO'AUE,
ENTER,
I‡UEOIAUA
A‡‰‡IE O‡ OI‡;
C˙'A‰AUA 4-?EU AI‡U‡ O‡ OI‡,
?EU O'EUA ·UUOIE,
A‡
O A‰O‡AI‡ O‡ OI‡, ‡
I‡UEOIAUA ENTER.
I‡UO EAOOIA'‡UA
4-?EU AI‡U‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
IO"‡UO
"OK"
OA
OO'AUE,
eIA‰'‡EUA OU˙OIE 1-3, I‡IUO A OOI‡A‡IO "O A
(Set Password ( ‡‰‡'‡IA I‡ O‡ OI‡)).
1
/ V,
2 [eAEUEI"].
B,
3
eIA‰'‡EUA
6,
4 (Set
( ‡‰‡'‡IA
A·A AUA AEUEI"
5 / O‰IO (1)
AOOIA'‡EUA v
c‡UEOIAUA
A‡
A‡
b IAIOIIOI ‡UIO
OO
A‰EI
7
E
‰‡
OI‡UO
"E
A‡
ENTER,
I‡UEOIAUA
?EU EUA
‰‡ EAU EAUA
I‡
O‡ OI‡U‡ A‰EI
OOO ‡'EUA.
EA· ‡IO "Change" ["eIflI‡"],
A
I‡UEOIAUA
I‡UEOIAUA
ENTER.
EA·A AUA "Delete" ["aAU E'‡IA"],
ENTER. e‡ OI‡U‡ OA EAU E'‡.
AIO
UO"‡'‡ I‡UEOIAUA
8 ?EU O'EUA ·UUOIE,
O A‰O‡AI‡ O‡ OI‡,
I‡UEOIAUA ENTER.
A‡
I‡UO EAOOIA'‡UA
"OK"
O‡ OI‡)).
1 ‰O 8, EAOOIA'‡EIE ·UUOIEUA
v V.
EI‡ I‡E-I‡IIO O" ‡IE?AIEfl A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA. eOAI (8) EI‡ I‡E-IIO"O
O" ‡IE?AIEfl
No Limit ( AA
A‡
O"
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
‡IE?AIEfl): AIO EA·A
AUA
No Limit
( AA O" ‡IE?AIEfl), O‰EUAIOIEflU IOIU OI OU‡'‡
IA‡IUE'AI. COE?IO I‡ ‰EOI‡ ˘A ·˙‰A '˙AO OEA'A‰AIO.
cE'‡ 1 ‰O 8: cflIOE ‰EOIO'A O˙‰˙ E‡U O?AIE,
‰‡ O˙A‰‡‰AUA
‡ IO"‡UO
I‡
'Ifl'O
"O A
OU
IA O‡
C˙'A‰AUA 4-?EU AI‡U‡ O‡ OI‡,
Rating
OO?EflU‡
I‡IUO A OOI‡A‡IO
Password
AIO I‡O ‡'EUA " A?I‡ O A‰E ‰‡
EA·A AUA
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
OU˙OI‡
e˙'AU
‰‡
4-?EU AI‡
OA
OO'AUE,
'Ifl'O
OO‰iO‰fl˘E
AEUEI"
O˙˘Efl
I‡
A‡
"IA‰‡IA
'OE?IE
AIO ‰A ‡,
EIE OO-I‡I˙I
'˙AO OEA'A‰AIE.
OU
AEUEI"
e?AIE
‰A?‡. AIO
O?AIE
˘A
OIOEEUA
‰EOI‡
O˙O
·˙‰‡U
O OO-'EOOI
·˙‰‡U '˙AO OEA'AE‰‡IE,
OU
IOEUO
AEUEI"
OO'AI ‡IO I‡
IflI‡
‰EOI‡
‰‡
EI‡
AIUA I‡UE'I‡U‡ O?AI‡ U fl·'‡
OO-I‡I˙I AEUEI". AIO IA ·˙‰A
‡IUA I‡UE'IE O?AIE.
9
C˙'A‰AUA
"OK"
OA
OUIO'O
OO'AUE,
4-?EU AI‡U‡
I‡UEOIAUA
O‡ OI‡
ENTER,
A‡
E IO"‡UO
‰‡
fl
OOU'˙ ‰EUA.
b IAIOIIOI ‡UIO,
E
‰‡
"E
A‡
I‡UEOIAUA
‰‡ EAU EAUA
OOO ‡'EUA.
?EU EUA
ENTER,
I‡
O˙˘Efl
EIE
OUI EU‡ OO‰iO‰fl˘‡ ‡IUA I‡UE'I‡ O?AI‡,
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO OOE ‡. ‡ ‰‡ '˙AO OEA'A‰AUA
EIE
AIO I‡O ‡'EUA " A?I‡, O A‰E ‰‡
A‰EI
EI‡
‰EOI‡,
e˙'AU
OO
‰‡
‰‡
U fl·'‡
?AUE E?EU AI‡U‡
I‡ AEUEI"‡.
‰‡ '˙'A‰AUA
OIAIEUA IE'OUO
O‡ OI‡
I‡UEOIAUA
O‡ OI‡U‡ A‰EI
c‡UEOIAUA ENTER,
6 AEUEI",
A‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
EA·O ‡
I‡
OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA SETUP
[cAe ee
],
A‡
‰‡ EAIAAAUA OU IAI˛UO.
29
cAe A
c‡OU OEI‡
O‰
I‡
C˙'A‰AUA
O‡
·EIE
‰EOI‡,
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
DivX(R) VOD
‰˙ E‡'‡
‰˙ E‡'‡U‡/O·I‡OUU‡,
I‡
IO‰‡
EAOOIA'‡IE A‡
I‡UO
‰˙ E‡'E",
O˙A‰‡'‡IAUO
OU‡I‰‡ UE
AEUEI"‡
I‡
DVD
('E. " O‰O'A
' OOEO˙I‡
I‡O ‡'EUA OO ‡'I‡
OU ‡IE?‡
I‡
?EEUO
I‡
60.).
DivX
e A‰OOU‡'flIA 'E A"EOU ‡?EOIAI IO‰ A‡ DivX
(Video On Demand CE‰AO OO A‡fl'I‡), IOEUO 'E
--
OOA'OIfl'‡
‰‡
EAOOIA'‡UA
OOOAUAUA
1.
I‡AI‡UA E
2.
OO?Efl
[DivX(R) VOD],
eOI‡A'‡
Setup (c‡OU OEIE).
1
2
OI‡UO
3
4
5
6
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
EIUO I‡?Efl
‡
OIA‰
UO'‡
EA·A AUA [Enter],
I‡UEOIAUA
ENTER
E
OA OOfl'fl'‡.
].
EA·A AUA
‰‡
OO'A?A
I‡UO
B.
A"EOU ‡?EOIIEflU IO‰
[cAe ee
'E‰AOUEIIE,
UA·-O‡EU‡ www.divx.com/vod.
aA·A AUA
‡UO
IUOU'‡UA
UOIU"‡U‡ DivX VOD. ‡
I‡UEOIAUA
c‡UEOIAUA SETUP
VOD
OO?EflU‡ Lock
[ ‡II˛?'‡IA].
OO?EflU‡ Lock
B,
I‡UEOIAUA
A‡
[ ‡II˛?'‡IA]
A
3.
EA· ‡I‡,
EIE I‡AI‡UA
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO IE'O.
AOOIA'‡EUA v /
V,
A‡
EA·A AUA
‰‡
OO?EflU‡
O‰
I‡
"O
c‡UEOIAUA
B,
A‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
'OA
O˘A IA OUA A‡‰‡IE O‡ OI‡;
?EU O'EUA ·UUOIE,
?AUE E?EU AI‡
I‡UEOIAUA
ENTER.
"OK"
A‡
OOU'˙ ‰EUA.
'A?A OUA
A‡
OE"U IOOU, OIA‰
OA
OO'AUE,
O A‰O‡AI‡ O‡ OI‡,
I‡UEOIAUA
IOAUO
I‡UEOIAUA
ENTER,
A‡‰‡IE O‡ OI‡;
?EU O'EUA ·UUOIE,
A‡
I‡UO EAOOIA'‡UA
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
‡ IO"‡UO
"OK"
OA
4-?EU AI‡U‡
OO'AUE,
ENTER.
e˙'AU
AIO I‡O ‡'EUA " A?I‡, O A‰E ‰‡
b IAIOIIOI ‡UIO
O‡ OI‡U‡ A‰EI
OO
A‰EI
7
A·A AUA
·UUOIEUA
8
9
e AIAOUAUA IU
E EA·A AUA 'UO
E
‰‡
A‡
"E
I‡UEOIAUA
‰‡ EAU EAUA
ENTER,
?EU EUA
I‡UO EAOOIA'‡UA
v / V.
OO ‡,
·UUOIEUA v / V
EAOOIA'‡EIE ·UUOIEUA B.
I‡UO EAOOIA'‡UA
Efl OEI'OI,
A‡
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
EA·O ‡
IO‰ I‡ ‰˙ E‡'‡, OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA SETUP
[cAe ee
I‡
OOO ‡'EUA.
O˙ 'Efl OEI'OI,
c‡UEOIAUA ENTER,
30
E EAUA"IAUA
'˙AO OEA'AE‰‡UA
],
A‡
‰‡ EAIAAAUA OU IAI˛UO.
EAUA"IAIE OU
? AA UOIU"‡U‡ Divx VOD
'E‰AOUEII‡
I‡ UOAE
I‡
A‡
‰‡
IO"‡U
‰‡
‰EOI,
U A‰.
DivX VOD
·˙‰‡U '˙AO OEA'AE‰‡IE
4-?EU AI‡U‡
OUIO'O
C˙'A‰AUA 4-?EU AI‡U‡ O‡ OI‡,
I‡UEOIAUA
‰‡ A‡IUOU'‡UA
UA·-O‡EU‡ www.divx.com/vod. eIA‰'‡EUA
COE?IE
‰‡ O˙A‰‡‰AUA OA OOI‡II‡
C˙'A‰AUA
E IO"‡UO
O"‡UO
A‡
O‡ OI‡
O‡ OI‡
fl
A‡
‡·AIAEI‡:
C˙'A‰AUA ?AUE E?EU AI‡ O‡ OI‡, EAOOIA'‡EIE
‰‡
OU
'E‰AOUEIIE
EIOU UI?EEUA
‰˙ E‡'‡.
O"‡UO
aAOOIA'‡EUA A"EOU ‡?EOIIEfl IO‰,
OE I‡
'E‰AOUEIIE
O‡IO I‡ UOAE
U A‰.
c‡OU OEI‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
A'UOI‡UE?AI
‡OEO'‡IA
c‡OU OEI‡
I‡
A‡ A‡OEO
AEEI
aOEAUA ‰‡ I‡OU OEUA
eO ' AIA
I‡?AOU'OUO I‡
I‡ UEI‡U‡
A‡
EIUA '‡I
A‡OEO;
I‡
I‡ UEI‡U‡
O"‡UO O ‡'EUA A‡OEO,
O E
A‡OEO‡
A‡OEO'‡UA
U‡I‡,
(16:9
-
?A
IOEAUA
aOEAUA ‰‡ O OIAIEUA
5 IEIUUE, 10 IEIUUE
EA·A AUA None,
EAII˛?'‡,
A‡ "I‡'E OA OOOU‡'flU I‡
‡'UOI‡UE?IOUO
IflI‡
‡A‰AIflIA
EIE
UOAE
15 IEIUUE. AIO
I‡ IE ‡IA
I‡ "I‡'E OA
I‡ "I‡'E.
I‡ A‡OEO‡
‰‡ A‡‰‡‰AUA AI ‡IIEfl
‰‡ OU"O'‡ fl
I‡
I‡ "I‡'‡
I‡ IA EUA
OOA?EUE?I‡ I‡OU OEI‡.
HQ ('EOOIO I‡?AOU'O), SQ (OU‡I‰‡ UIO I‡?AOU'O), LQ
(IEOIO I‡?AOU'O), EQ ( ‡?AOU'O O E U‰˙IEAIO ' AIA).
iO I‡U
I‡ A‡OEO
EA·O
I‡
?E OIOAI ‡IAI
UO I‡U
I‡UA E‡I‡, IOEUO
4:3
EIE
-
OU‡I‰‡ UAI).
DV ‡U‰EOA‡OEO
fl·'‡
‰‡
EA·A AUA
IOflUO EAOOIA'‡
U‡AE
OO?Efl,
I‡
cflIOE
'E‰AOI‡IA E
A'UI.
A‡
O‰I‡U‡
‰U·IE ‡IA
c‡OU OEI‡U‡
A‡OEO‡I OO
O A‰IEfl
OA A‡OEO'‡ OO
OIA‰
I˙I
O‡IAI.
EI‡U
' AIA
‰'A OUA AOOEOUE
I‡
A‡
A‡OIAI‡IA; ‰ U"‡U‡
A
A‡OIAI‡IAUO.
Audio 1
' AIA
c‡OU OEI‡U‡
'E‰AOI‡IA ‡,
32kHz/12-·EUO' A'UI, O'˙ A‡I‡
"IAA‰OUO DV IN
?EU O'E
‡IO EI‡UA
A A‡
OIU?‡E,
IO"‡UO
A'UI˙U
A
IO"‡UO
A'UI˙U
A
I‡ A‡OIAI‡IA.
Audio 2
A A‡
OIU?‡E,
‰U·IE ‡I.
31
cAe A
c‡OU OEI‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
EOI
CIEI‡IEA
AIO
EIE?E‡IEAE ‡IA
AIO
OOOU‡'EUA O˙'OAI
(EIE?E‡IEAE ‡IA)
ENTER.
I‡UEOIAUA
DVD-R:
O ‡AAI ‰EOI,
eAIO ‰A ˙U
eAIO ‰A ˙U
eAEEI˙U
‰EOI‡ ˘A
I‡ A‡OEO 'EI‡"E
DVD-RW:
eAIO ‰A ˙U
‡
UO'‡
OIA‰
˘A EIE?E‡IEAE ‡ ‰EOI‡.
EIE?E‡IEAE ‡ ‰EOI‡
'
CE‰AO.
AEEI
·˙‰A AEEI CE‰AO (Video).
˘A
'
EIE?E‡IEAE ‡ ‰EOI‡
AEEI VR.
DVD+R / DVD+RW:
CEA
IOEAUA
I‡OU OEI‡,
eAIO ‰A ˙U EIE?E‡IEAE ‡ ‰EOI‡.
UO I‡UE ‡UA ‰EOI‡ OU IAI˛UO A‡
O˙˘O ‰‡
I‡IUO
OO-‰OIU.
c‡UEOIAUA SETUP
[cAe ee
eOI‡A'‡
Setup (c‡OU OEIE).
1
2 [ EOI].
OI‡UO
3 B,
4
5
6
e E
7 EA·A AUA
OA IAI˛UO
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
OO?EflU‡ Disc
A‡
‰‡
].
EA·A AUA
[ EOI]
A
OO?EflU‡ Disc
EA· ‡I‡,
I‡UEOIAUA
‰‡ OUE‰AUA I‡ 'UO OUO IE'O.
AOOIA'‡EUA v / V,
A‡
‰‡
EA·A AUA
OO?EflU‡
EIE?E‡IEAE ‡IA.
c‡UEOIAUA
B,
A‡
aIOI‡U‡ "Start"
‰‡ OUE‰AU A I‡ U AUOUO IE'O.
["eU‡ U"]
OA OO'AUfl'‡.
c‡UEOIAUA ENTER.
eOfl'fl'‡
OA IAI˛UO
EIE?E‡IEAE ‡IA.
DVD-RW ‰EOIO'A EAOOIA'‡EUA b /
AEEI
UO'‡ I‡UEOIAUA
(DVD-VR
EIE
8
aAOOIA'‡EUA b
I‡UEOIAUA
A‡
DVD-Video),
‡
‰‡
OIA‰
/ B
A‡
‰‡
I‡ OU˙OI‡
EA·A AUA OK,
‡
8.
OIA‰
UO'‡
ENTER.
iO I‡UE ‡IAUO
32
B,
ENTER.
‡ DVD+RW ‰EOIO'A OUE‰AUA
I‡
‰EOI‡
‰‡ O OIAIEUA
UO I‡U‡
I‡
‰EOI‡,
'OE?IO I‡
·˙‰A EAU EUO.
Initialize
IAI˛UO
aA·A AUA OK,
OA OOfl'E.
˘A
EOI‡UA
OUIAI‡ IflIOIIO
OAIUI‰E.
‡˘EU‡
I‡
‰EOI‡
O"‡UO O ‡'EUA
A‡OEO
'˙ iU DVD-RW ‰EOI,
OOOU‡'AUA I‡
ON
EOI‡UA
EA·A AUA
‰‡
OFF
/ +R
UO I‡UE ‡I
VR AEEI,
('II.),
A‡OEO, A‰‡IUE ‡IA
AIO
'˙ iU DVD+RW
EIE
A‡
(EAII.).
EIE
‰‡ O A‰OU' ‡UEUA OIU?‡AI
EAU E'‡IA
OUII˛?EUA
'˙'
‰EOI
‰EOI‡,
I‡ OOOU‡'AIEfl
A‡
‰EOI.
‰‡ A‰‡IUE ‡UA,
c‡OU OEI‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
c‡‰OEO
iEI‡IEAE ‡IA
iEI‡IEAE ‡IAUO "UEIOE ‡"
A‡OEO‡IOUO,
U‡I‡ ?A
‰EOI˙U ‰‡
·˙‰A '˙AO OEA'AE‰‡I I‡ O·EIIO'AI DVD OIAE˙
EIE IOIO˛U˙ , OI‡·‰AI O OO‰iO‰fl˘O DVD-ROM UOU OEOU'O.
iEI‡IEAE ‡IAUO I‡ ‰EOI, A‡OEO‡I ' AEEI CE‰AO, O˙A‰‡'‡
AI ‡I O IAI˛ A‡ O E‰'EE'‡IA ' ‰EOI‡. O IA"O EI‡ ‰OOU˙O
? AA I‡UEOI‡IA I‡ MENU/LIST EIE TITLE.
IOEA
‰‡
I‡
‰EOI‡
aAOOIA'‡EUA UO'‡,
OOfl'fl'‡,
IO"‡UO
EIUO I‡?Efl
?a IAUO
I‡
A‡
‰‡ '˙'A‰AUA
A‡ A‰EUA ‰EOI‡
‰EOI
I‡
IOEA
‰EOI‡
‡ ‰EOIO'A,
?
A‡
E IO"‡UO
‰EOI‡. aIAUO
OA
EA'AE‰‡UA
AI ‡I‡.
‰‡
·˙‰A
UO I‡UE ‡IE
AOE'˙ ‡, ˘A 'E‰EUA
EIA A‡
O‡IO
I‡
O
‰˙IEEI‡ ‰O 32
OEI'OI‡.
‡AIE?AI DVD AIO ‰A -
O" ‡IE?AI
I‡·O
OU
AI‡?E.
CIEI‡IEA!
eIA‰
I‡UO
DVD-RW
UEI‡IEAE ‡UA
EIE
A‰‡IUE ‡UA
OO'AI
A‡OEO‡
DVD+R ‰EOI,
IflI‡
'˙ iU
DVD-R,
‰‡ IOEAUA ‰‡
EIE A‡OEO'‡UA OO'A?A I‡I'OUO E
‰‡
·EIO,
'˙ iU DVD+RW ‰EOI.
eIA‰'‡EUA
1-3,
1
2
3
4
1
(EIE?E‡IEAE ‡IA).
V,
EA·A AUA
2 [iEI‡IEAE ‡IA].
B,
3
[iEI‡IEAE ‡IA]
4
[iEI‡IEAE ‡IA].
OU˙OIE
I‡IUO A OOI‡A‡IO I‡
OU ‡IE?‡ 32
AOOIA'‡EUA v /
c‡UEOIAUA
A‡
A‡
eIA‰'‡EUA
1-3,
OU˙OIE
EIE?E‡IEAE ‡IA
I‡
I‡IUO A OOI‡A‡IO A‡
OU ‡IE?‡ 32
AOOIA'‡EUA v / V, A‡ ‰‡
Label [c‡‰OEO I‡ ‰EOI‡].
EA·A AUA
OO?EflU‡ Disc
c‡UEOIAUA
aIOI‡U‡
B, A‡ ‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO
Edit [eA‰‡IUE ‡IA] OA OO'AUfl'‡.
IE'O.
c‡UEOIAUA ENTER.
eOfl'fl'‡
Keyboard [ I‡'E‡UU ‡].
OA IAI˛UO
OO?EflU‡ Finalize
‰‡
‰‡ OUE‰AUA I‡ U AUOUO IE'O.
Finalize
OA OO'AUfl'‡.
c‡UEOIAUA ENTER.
eOfl'fl'‡
OA IAI˛UO
Finalize
5
?
5
A·A AUA Ok, OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA ENTER.
eAIO ‰A ˙U A‡OO?'‡ UEI‡IEAE ‡IAUO I‡ ‰EOI‡.
?
?
‡·AIAEI‡
C AIAUO
A‡
UEI‡IEAE ‡IA
I‡I'O IOIE?AOU'O
‰EOI‡,
I‡
‰EOI‡
· Ofl
I‡ A‡"I‡'EflU‡ I‡
A‡OEO‡I
‰EOI
IOEA
‰‡
OUIAIA
‰EOI‡.
A A‡OEO‡I‡ I‡
iEI‡IEAE ‡IAUO
4 IEIUUE
‰EOI‡. AOOIA'‡EUA
EA·A AUA OEI'OI, OIA‰ IOAUO
‰‡ OOU'˙ ‰EUA EA·O ‡ OE.
‰‡
vVbB, A‡
I‡UEOIAUA ENTER, A‡
Alphabet Capital: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡
"I‡'IE ·UI'E.
Alphabet Small: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡
I‡IIE ·UI'E.
Symbols: e A'II˛?'‡ II‡'E‡UU ‡U‡ I‡ OEI'OIIE
I‡
EIE OO'A?A.
OK:
aA·A AUA A‡ O AI ‡Ufl'‡IA.
?C ancel: aA·A AUA, A‡ ‰‡ EAIAAAUA OU IAI˛UO.
Space: CI˙I'‡ EIUA '‡I I‡ OOAE?EflU‡ I‡ IU OO ‡.
Delete: aAU E'‡ O A‰E?IEfl OEI'OI OU OOAE?EflU‡
?
E
‰EOI‡
EIA A‡
AI‡?E.
A‡'EOE OU UEO‡ I‡
EIUO I‡?Efl
C˙'A‰AUA
?
?
I‡
e˙'AU
?
"OUIAIEUA"
UEI‡IEAE ‡I DVD-RW ‰EOI, IOEAUA ‰‡
UEI‡IEAE ‡IAUO IU, I‡UO EA·A AUA Unfinalize
[eUIflI‡
UEI‡IEAE ‡IAUO]
IU OO ‡.
b / B:
e AIAOU'‡U
IU OO ‡ I‡‰flOIO
EIE I‡Ifl'O.
AIO A‡ A‰EUA
I‡
[iEI‡IEAE ‡IA]. eIA‰
‰‡ A‰‡IUE ‡UA
E
‰‡
I‡UO
OU IAI˛UO
Finalize
I‡O ‡'EUA UO'‡, ˘A
A‡OEO'‡UA I‡
‰EOI‡.
IOEAUA
6
7
A·A AUA OK,
OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA
A‡O‡IAUEUA EIAUO E
c‡UEOIAUA SETUP
‰‡ OA '˙ IAUA
[cAe ee
ENTER,
A‡
I˙I IAI˛UO
],
A‡
‰‡
Setup.
‰‡ EAIAAAUA
OU IAI˛UO.
33
cAe A
c‡OU OEI‡
‡·OU‡ (O O‰˙IEAIEA)
O A‰E
e·˘ O A"IA‰
OI ‡IAI ‰EOOIAE
AI ‡IIEfl ‰EOOIAE
I‡
aOEAUA ‰‡ EA'AE‰‡UA
O'‡ ˙IO'O‰OU'O ‰‡'‡ OOIO'IE EIOU UI?EE A‡ ‡·OU‡ O
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡. cflIOE ‰EOIO'A DVD EAEOI'‡U
OOA?EUE?IE OOA ‡?EE EIE OOA'OIfl'‡U O‡IO O" ‡IE?AI
· OE OOA ‡?EE OO ' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA. C U‡I˙'
OIU?‡E I‡ UAIA'EAEOIIEfl AI ‡I OA OOfl'fl'‡ OEI'OI˙U
A‡
IOEUO OAI‡?‡'‡,
OOA'OIfl'‡ U‡AE
eOI‡A'‡IA
eO ' AIA
I‡
I‡UEOIAUA
OA
I‡
?A
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
OOA ‡?Efl
IA
EIE Ufl IA A I‡IE?I‡ I‡
EIUO I‡?Efl,
‰EOI‡.
ENTER,
‰‡ OOI‡EA
‡ ‰‡ A‡U'O EUA AI ‡IIEfl ‰EOOIAE,
DISPLAY IAIOIIOI ‡UIO, ‰OI‡UO
CEEUA
EIUO I‡?EflU‡,
I‡I‡I‡ E
I‡
EIUO I‡?EflU‡
OO‰ O·IO
IOflUO
EA'AE‰‡ I‡ AI ‡I‡.
eOI‡A'‡ IOIA ‡
OOEO‡IEA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
MONO), O EAI‡I
I‡
I‡
‡I‡.
I‡UEOIAUA
EA?AAIA.
OIA‰'‡˘EUA OU ‡IE?E
‰EOOIAEUA
OO
' AIA
A‡
I‡
‰EOI.
EIAUO I‡
I‡I‡I‡,
‡U‰EOOE"I‡I‡
EIUO I‡?Efl
AI ‡I‡ ‡AIE?I‡
EIUO I‡?EflU‡, OOI‡A‡I‡ I‡ AI
O OIAIEUA
"IA‰‡IA I‡ UAIA'EAEOIIE I‡I‡IE
A‡
‰EOI‡
c‡UEOIAUA DISPLAY IAIOIIOI ‡UIO A‡ ‰‡ EA'A‰AUA/
2
‰OI‡UO "IA‰‡UA UAIA'EAEfl
I‡
A‡
A‡ A‰AIEfl ‰EOI.
1
,
EIUO I‡?Efl
O
IOIE,
(STEREO,
OU
OOI‡A'‡˘E O˙OUOflIEAUO I‡ AIO ‰A ‡
e O‰˙IEE
UUIA ‡.
PR-06
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
AEOU'EAUO
STEREO
A
A‡· ‡IAIO
EIE A
OU U‡AE UO?I‡
IA‰OOU˙OIO
ABC
‡·AIAEIE:
cflIOE ‰EOIO'A
IOEA
‰‡
IA
OOE"U fl'‡U
'OE?IE
OU
AI ‡IIEfl
‰EOOIAE, OO-‰OIU
·˙‰A
I‡UEOI‡U
·UUOI
UUII?EE
O‡
‰‡‰AIE
O EIA E.
01/01/2005
AIO
13:35
IA
OAIUI‰E, AI ‡IIEflU
DVD
eOI‡A'‡ ‰‡U‡U‡
E ?‡O‡.
+RW
+R
VR
eO?EE
cOIA
Video
I‡ A‡"I‡'EA
1/6
eOI‡A'‡ IOIA ‡
A‡"I‡'Efl E
cOIA
I‡ "I‡'‡
˙ OAIA
OO
4/26
' AIA
00:10:30
I‡
O AOI‡?‡
eOI‡A'‡ IOIA ‡
E
A‡
(O‡IO DVD)
I‡ ?EU O'
I‡
IOIA
eOI‡A'‡
EAIEI‡IOUO
' AIA
A‡
AEEI
D
2CH
IOIA ‡
EA·A AUA
A‡"I‡'EA E
IOIA
"I‡'‡ E
UAIU˘‡U‡
I‡ EAI‡IEfl
AAEI‡ I‡
‰‡
I‡ EAI‡IEfl
O AOI‡?‡
eOI‡A'‡
A'UI‡
A‡
UAIU˘OUO
O AU˙ O'‡ ‰E AIUIO
OAEI
O O‰˙IEAIEA
I‡
10
EA?AA'‡.
DivX
iUII?Efl (EAOOIA'‡EUA v / V,
I‡ IAI˛UO
‰EOOIAE
'
EAI‡I‡U‡
O·˘Efl · OE
O·˘Efl · OE
"I‡'E E
I‡ "I‡'‡.
A‡
‰‡‰AI‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
O OIAIfl
E
UO?I‡ OO EAIEI‡IOUO
I‡
c‡?EI
I‡
EA·E ‡IA
b/B,EIE
?EU EUA, ENTER
I‡ A‡"I‡'EA.
‡U‰EO O‡UI‰U ‡I‡, IAUO‰‡
I‡ I‡I‡I‡ E
OO?Efl)
' AIA.
b/B,EIE
?EU EUA, ENTER
?EU EUA,
IO‰E ‡IA,
ENTER
b/B
I‡OU OEI‡U‡.
‡U‰EOEAiO‰
OAEI
I‡
OU·UEU EUA
ABC
OFF
eOI‡A'‡ UAIU˘Efl
O OIAIfl
o"˙I
1/3
AAEI I‡
OU·UEU EUA
b/B
E
I‡OU OEI‡U‡.
eOI‡A'‡ IOIA ‡
O·˘Efl · OE
I‡
˙"IE E
UAIU˘Efl
˙"˙I E
b/B
I‡ ˙"˙I‡.
O OIAIfl IOIA ‡
VCD
eO?EE
cOIA
iUII?Efl (EAOOIA'‡EUA
I‡ IAI˛UO
I‡ OEOU‡U‡
C AIA
1/6
00:10:30
eOI‡A'‡ IOIA ‡
I‡
'II˛?AI
AEEI
I‡
eOI‡A'‡
EAIEI‡IOUO
I‡I‡I
Stereo
' AIA
A‡
eOI‡A'‡ ‡U‰EOI‡I‡I‡
O OIAIfl ‡U‰EOI‡I‡I‡.
34
/ V,
A‡
‰‡
UAIU˘‡U‡ OEOU‡
PBC E O AOI‡?‡
O AU˙ O'‡ ‰E AIUIO
AU‰EO
v
A‡
‰‡‰AI‡
EA·A AUA
E
EAI‡I‡U‡
O·˘Efl · OE
I‡ EAI‡IEfl
OO?Efl)
OEOUE EIE
IOIA
'˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡ OEOU‡.
c‡?EI
I‡
EA·E ‡IA
b/B,EIE
?EU EUA,
ENTER
?EU EUA,
ENTER
E
UO?I‡ OO EAIEI‡IOUO
' AIA.
E
b/B
e‡·OU‡
DVD
O
'E‰AO CD
E
C˙AO OEA'AE‰‡IA I‡ DVD EIE 'E‰AO CD
eOIO'IE OO?EE
c‡OU OEI‡
‡·AIAEI‡
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
CII˛?AUA UAIA'EAO ‡
EA·A AUA
E
I˙I
'E‰AOEAUO?IEI, O'˙ A‡I
eO'AI
'iO‰IEfl
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
CII˛?AUA ‡U‰EOOEOUAI‡U‡ E EA·A
'iO‰IEfl EAUO?IEI, O'˙ A‡I I˙I DVD AIO ‰A -
AU‰EOOEOUAI‡:
AUA
AOE'˙ ‡.
1
2
3
(Z),
A‡
eOOU‡'AUA
'
‰EOI
"IAA‰OUO O˙O OU ‡I‡U‡
‰‡
c‡UEOIAUA OPEN/CLOSE
A‡OO?IA,
IflIOE
I‡UEOIAUA
OIU?‡E
A‡
E
AIO '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
AIO
OA OOI‡EA IAI˛
eIA‰
OOOU‡'flIA I‡
DVD
‰‡
EA·A AUA
‰‡
IA
OA OOfl'E IAI˛UO I‡
‰‡
‰EOI‡.
O"‡UO ‰‡‰AIO
EIE
CD,
'E‰AO
IOAUO
O˙‰˙ E‡
"I‡'‡/OEOU‡,
‰‡
OA
·UUOIEUA bBvV,
‰‡ "IA‰‡UA, OIA‰
'˙ IAUA
I˙I
OEOU‡U‡,
AI ‡I‡
A‡
‰‡
EA·A AUA A‡"I‡'EAUO/"I‡'‡U‡,
IOAUO I‡UEOIAUA
ENTER,
EIE
A‡
IOflUO EAI‡AUA
A‡
‰‡
‰‡
MENU/LIST,
EA·A AUA
A‡
‰‡
OA
'˙ IAUA
I˙I
UO ‡'IAIEA
‰EOI‡.
I‡ IAI˛UO E UO?IEUA
IOEA
‰‡
OA
‡AIE?‡'‡U
eIA‰'‡EUA EIOU UI?EEUA
aOEAUA O˙˘O
IAI˛UO
Setup.
U‡I‡
--
‰‡
OOOU‡'EUA
I‡
O O?A‰U E
A‡
' A‡'EOEIOOU OU
AI ‡I‡
PBC
I‡
1.
/ B,
A‡
OFF
2.
OU
CE. OU ‡IE?‡ 28.
A‡"I‡'EA I‡
A‡
‰‡
‰EOI‡
OIAIEUA
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
A‡
OA
'˙ IAUA
I˙I
A‰I‡
"I‡'‡U‡/OEOU‡U‡
A‡
‰‡
I‡IUO
OIA‰'‡:
(. EIE >) OO
EA·A AUA OIA‰'‡˘‡U‡
' I‡?‡IOUO I‡
(.)
A‡
‰'UI ‡UIO,
O A‰iO‰I‡U‡
c‡UEOIAUA SCAN
(m
EIE
M)
c‡UEOIAUA SCAN
(m
EIE
M) IAIOIIOI ‡UIO,
OO
' AIA
I‡
Video CD; 3
3.
‡ ‰‡
A‡
‰‡
OIO OOU.
(I‡O A‰ E I‡A‡‰)
(I‡O A‰ E I‡A‡‰)
OU˙OIE
OU˙OIE
EAIAAAUA OU
AEEI SEARCH
( ˙ OAIA),
B (PLAY).
I‡UEOIAUA
cAOO‰'EEI‡ I‡ UEI‡
E
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡‰˙
OO
IOEUO
AIO ‰A ‡.
(‰'A).
EI‡ OO'A?A OU
I ‡UIO ' AIA SKIP
DVD, DivX; 4
I‡
(CHAPTER/
I ‡UIO ' AIA SKIP
EA·A AUA IAO·iO‰EI‡U‡
DVD ‰EOIO'AUA IOEA ‰‡ EI‡U A"EOI‡IAI IO‰.
C‡?EflU AIO ‰A IflI‡ ‰‡ '˙AO OEA'A‰A ‰EOIO'A,
A"EOI‡IAI IO‰, ‡AIE?AI OU UOAE
eA"EOI‡IIEflU IO‰ I‡ UOAE AIO ‰A A 2
OAOAI
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
O IAI˛UO.
IOIU OI) A 'II˛?AI
E ‰EOI˙U IA A ' ‡IIEUA I‡ I‡OU OEIEUA A‡ Rating
[eAEUEI"] (IA ‡A A?AI), U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A '˙'A‰AI
?AUE E?EU AIEflU IO‰ E/EIE ‰EOI˙U U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A
‡A A?AI ('E. "Rating" ["eAEUEI""] I‡ OU ‡IE?‡ 29).
EI‡U
b
˙ OAIA
‡·AIAEIE
AIO Parental Control (eO‰EUAIOIE
--
EIE
AI ‡I‡
O IAI˛UO.
c‡OU OEIEUA
?EU O' ·UUOI (0-9)
"I‡'‡/OEOU‡.
‡ ‰‡ OUE‰AUA ‰E AIUIO I‡ IOflUO E ‰‡ ·EIO "I‡'‡/OEOU‡ OO
' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IAUO, I‡UEOIAUA DISPLAY. eIA‰
UO'‡ EAOOIA'‡EUA v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA EIOI‡ I‡ "I‡'‡
(EIE A‡ 'E‰AO‰EOI EA·A AUA EIOI‡ I‡ OEOU‡). eIA‰ UO'‡
'˙'A‰AUA IOIA ‡ I‡ "I‡'‡U‡/OEOU‡U‡, I‡UO EAOOIA'‡UA
?EU O'EUA ·UUOIE EIE ? AA I‡UEOI‡IA I‡ b / B.
‰‡
‰‡ "IA‰‡UA.
(O)
I‡
c‡UEOIAUA
O IAI˛UO.
?EU O'EUA ·UUOIE,
c‡UEOIAUA RETURN
IOEAUA
OIA‰'‡:
"I‡'‡/OEOU‡ EIE A‡ ‰‡ OA '˙ IAUA
UAIU˘‡U‡ "I‡'‡/OEOU‡.
VCD
aAOOIA'‡EUA
A‰IO A‡"I‡'EA,
I‡ A‡"I‡'EA.
IOIA
IOEAUA
c‡UEOIAUA
OA OOI‡EA IAI˛UO.
OU‡ UE ‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO. c‡UEOIAUA TITLE
A‡
Setup.
+R
EI‡ OO'A?A OU
A·O I‡ "I‡'‡/
TRACK)
DVD
IOflUO EAI‡AUA
+RW
OIAIEUA A‡"I‡'EAUO I‡IUO
' AIA
aAOOIA'‡EUA
E OU IAI˛UO
‰OOU˙OIE
(TITLE)
VR
Video
OU
B (PLAY).
'IAOUO UO'‡ IOEA
IOEA
·˙‰‡
I‡UEOIAUA O˙OU'AUIEfl
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
e˙'AU
IAI˛, O˙ 'O
O˙˘O ‰‡
OA
c‡UEOIAUA ‰'UI ‡UIO DISPLAY, OIA‰ IOAUO EAOOIA'‡EUA
v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA EIOI‡U‡ I‡ A‡"I‡'EAUO. eIA‰ UO'‡
‰‡ A‡U'O EUA "IAA‰OUO.
READING
OA OOfl'fl'‡
A‡OO?'‡ ‡'UOI‡UE?IO.
(Z),
‰AEOU'Efl
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA. cflIOE
O"‡UO ‰‡‰AI ‰EOI
EAI‡IEfl
'OE?IE
UOOIAI‡UO ‰ U"O,
I‡ A‡"I‡'EA
DVD
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡‰OIU.
c‡ ‰EOOIAfl
O
IO"‡U
OO?EEUA
‰‡ OU'O EUA
"IAA‰OUO I‡ ‰EOI‡.
C
EA'˙ ?'‡U
A·O
c‡UEOIAUA OPEN/CLOSE
A‡
‡IO IA A
I‡‰˙
1
c‡UEOIAUA
PAUSE/STEP (X) '˙ iU
UO ‡'IAIEA
OO
e E‰'EE'‡EUA
I‡UEOI‡UA
2 ‡ ‰‡
' AIA
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
I‡ UEI‡U‡ I‡O A‰ I‡‰˙
OO
I‡‰˙ ,
I‡UO
PAUSE/STEP (X).
AEEI PAUSE, I‡UEOIAUA B (PLAY).
IIO"OI ‡UIO
EAIAAAUA OU
35
CoeOAc
e‡·OU‡
DVD
O
'E‰AO CD
E
eOIO'IE OO?EE
(O O‰˙IEAIEA)
˙ OAIA
(O O‰˙IEAIEA)
iUII?EflU‡
‡'IO ‰'EEAIEA
A‡OO?IAUA
1. c‡UEOIAUA PAUSE/STEP
(X)
OO
' AIA
eAIO ‰A ˙U
2. c‡UEOIAUA SCAN
PAUSE
[eA
AEEI PAUSE
'IAAA '
(m
EIE
OO
3. aAOOIA'‡EUA SCAN
'IAAA '
(m
EIE
[eA
' AIA
A‡
OI ‡IIEflU ‰EOOIAE
AEEI
AI ‡I.
I‡
‰‡
(·‡'AI).
EA·A AUA
OIO OOU:
‰'EEAIEA]
EAIEI‡IOUO
' AIA
I‡
IA'˙AIOEIO
AEEI
A‡
I‡
I‡
‰‡ '˙'A‰AUA
·‡'IO ‰'EEAIEA
A
O E 'E‰AO‰EOIO'AUA.
IOEA
OA
‰‡
--
eO'U‡ flIA
c‡UEOIAUA REPEAT
‰‡
?
?
DVD
CE‰AO‰EOIO'A, DivX
EAI‡IEfl
?
?
AEEI
Track: OO'U‡ fl
All: OO'U‡ fl
Off:
eO'U‡ flIA
I‡
[eeC Ae cO],
UAIU˘‡U‡
IA OA
OEOU‡/'OE?IO/
OO
A‡
‰‡
OOOU‡'EUA
PBC
[c‡OU OEIE],
A‡
eO'U‡ flIA
PBC
OFF
I‡
‰‡
[eO'U‡ flIA] ('E.
EA·A AUA
OEOU‡
'E‰AO CD
EIE ' O‡OI‡U‡
[a
A‡
I‡
OU .
'
A‡
OU
Oce]
' IAI˛UO
A‡"I‡'EA:
I‡?‡II‡ UO?I‡.
OA OOfl'fl'‡U I‡
AI ‡I.
A-B
OO'UO AIEA
AI ‡I
EA· ‡I‡U‡ I ‡EI‡
'
E
"A-B"
E A‡OO?'‡
UO?I‡.
OA OOfl'fl'‡U I‡
OO'UO AIEAUO
I‡
OU flA˙I‡.
A-B
36
OUIAIEUA
A‡
‰‡
OU flA˙I‡,
EA·A AUA
OFF
I‡UEOIAUA
[a
'˙ iU
"--:--:--".
?EU O'EUA ·UUOIE
C˙'A‰AUA
‰flOIO
'
CLEAR.
I‡UEOIAUA
O OAO A?‡.
eIA‰
I‡
ENTER,
I‡UEOIAUA
UO'‡
A‡
‰‡
' AIA.
‰EOI‡
EA· ‡IOUO
A‡OO?'‡ OU
' AIA.
I‡˘‡·‡
+RW
+R
[ 'AIE?‡'‡IA
a
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
→
A‡
VCD
I‡˘‡·‡]
E
‰‡
EIE I‡
‰‡ ‡IUE'E ‡UA
·UUOI
OA
'E OOA'OIfl'‡
‰'EEEUA
→
'
EA
A A]
IAOO‰'EEIO
Zoom.
iUII?EflU‡
ZOOM O OIAIfl
AI ‡I I‡ UEI‡
‡AIA x4
2. aAOOIA'‡EUA
OOI‡A'‡I‡U‡ I‡
OIA‰I‡U‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
IO I‡IAI ‡AIA
·UUOIEUA bBvV,
EAO· ‡EAIEA.
A‡
‰‡
OA
‰'EEEUA
EA
IAIOIIOI ‡UIO
Oce].
CLEAR
ae CAcO] EIE I‡UEOIAUA
IAIOIIOI ‡UIO ZOOM [ COaa ACAcO cA
aA A A], ‰OI‡UO OA OOfl'E IO I‡II‡U‡ I‡ UEI‡.
[a
‡·AIAEI‡:
iUII?EflU‡
I‡ IflIOE
"A-"
E
‰‡
Setup
UUII?EflU‡ Repeat
‰‡‰AIO
EA· ‡I‡U‡
I‡UEOIAUA
UAIA'EAEOIIEfl
3. ‡ ‰‡
I‡
I‡UEOI‡IA I‡
I‡UEOIAUA
28).
OO'UO AIEA
UAIA'EAEOIIEfl
aIOI‡U‡
a
EAOOIA'‡UA
‰‡
3. ‡ ‰‡ '˙AO·IO'EUA IO I‡IIOUO '˙AO OEA'AE‰‡IA,
A-B
1. c‡UEOIAUA A-B
2. eUIO'O
I‡
‡AIA x2
(eO‰EUAIOIE IOIU OI) U fl·'‡
‡ ‰‡ OO'UO EUA OU flA˙I
aIOI‡U‡
' AIA
COflIO
'˙AO OEA'AE‰‡ OO'UO IO.
O
A‡
OA OOfl'fl'‡
' AIA.
OU Ifl'O I‡
'E‰AOEAO· ‡EAIEfl
EAO· ‡EAIEA.
U'AIE?AIOUO
'E‰AO‰EOIO'A
UAIU˘Efl ‰EOI.
?EOI‡.
VR
UAIA'EAEOIIEfl
'OE?IE OEOUE I‡
I‡
OOI‡A'‡
1. c‡UEOIAUA ZOOM [ COaa ACAcO cA aA
‡·AIAEI‡
e E
OAIUI‰E
I‡?‡IIOUO
Zoom
U"OIAIAIOUO
OO'U‡ flIA.
OA
' AIA]
[ ˙ OAIA OO ' AIA]
‰‡ U"OIAIfl'‡UA
(DivX ‰EOI).
?
E
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
I‡
OO
[ ˙ OAIA OO ' AIA]
3 OAIUI‰E
Video
iUII?EflU‡
EAII˛?AIO
c‡UEOIAUA REPEAT
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
"I‡'‡.
TITLE: OO'U‡ fl OA UAIU˘OUO A‡"I‡'EA.
OFF: IA OA '˙AO OEA'AE‰‡ OO'UO IO.
-
[ ˙ OAIA
EAI‡IOUO I‡?‡IIO
'AIE?‡'‡IA
EA·A AUA
EAI‡IEfl
?
AEEI I‡ OO'U‡ flIA.
CHAPTER: O O'U‡ fl OA UAIU˘‡U‡
A‡
I‡
10 OAIUI‰E EAOOIA'‡EUA
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
"I‡'‡/OEOU‡/EAII˛?AIO
[eeC Ae cO],
' AIA:
'˙'AE‰‡ IA'‡IE‰IO ' AIA.
I‡
OOU'˙ ‰EUA
I‡
' AIA
Time Search
'˙'A‰AUA O ‡'EIIEUA
eO'U‡ flIA
OO
AIO '˙'A‰AUA " A?IE ?EOI‡,
4. C ‡IIEUA
DVD ‰EOIO'A
OU '‡O
‰‡
‰EOOIAE.
3. C ‡IIEUA
[ ‡'IO
cA
'
EA· ‡IO
'
'˙AO OEA'AE‰‡IA
C O OAO A?‡ Time Search
‡·AIAEI‡:
I‡A‡‰
‰EOI‡
10 OAIUI‰E EAOOIA'‡EUA v / V,
?‡OO'A, IEIUUE
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
A‡
EIOI‡U‡
AI ‡IIEfl
B (PLAY).
I‡UEOIAUA
Time Search
EA·A AUA
AEEI Slow Motion
EAIAAAUA OU
OU
'E OOA'OIfl'‡
OA OOfl'fl'‡ I‡ UAIA'EAEOIIEfl
e OAO A?˙U
2. C ‡IIEUA
DVD; 4 OU˙OIE (I‡O A‰ E I‡A‡‰)
DivX; 4 OU˙OIE (O‡IO I‡O A‰)
CE‰AO CD; 3 OU˙OIE (O‡IO I‡O A‰)
4. ‡ ‰‡
[ ˙ OAIA OO ' AIA]
'˙AO OEA'AE‰‡IA
A].
AEEI SLOW
M),
Time Search
1. c‡UEOIAUA DISPLAY
A].
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡ ˘A
EAI‡I‡U‡
M)
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
˘A
OO
A‡
U'AIE?‡'‡IA
DVD ‰EOIO'A.
I‡
I‡˘‡·‡
IOEA
‰‡
IA
‡·OUE
e‡·OU‡
O
DVD
eOIO'IE OO?EE
˙ OAIA
OO
'E‰AO CD
E
(O O‰˙IEAIEA)
o"˙I
(O O‰˙IEAIEA)
I‡ IA
UO?I‡.
A‡OO?IAUA
a‡IOEIUI
9
1. eO ' AIA
I‡
MARKER,
UO?IE IO"‡U
'˙AO OEA'AE‰‡IA
1,
OU˙OI‡
A‡
I‡IA ‡U‡
A‡O‡IAUAIE.
˙"˙I‡ I‡
UAIA'EAEOIIEfl
A‡O‡IAUE.
OA OOfl'fl'‡ EIOI‡U‡ I‡
I‡ IA ‡.
‰‡ '˙'A‰AUA ‰O 9 I‡ IE ‡IE
I‡
cOIA ˙U
‡ ‰‡ EA'A‰AUA
1. eO ' AIA
I‡
AI ‡I
EIE
EAU EAUA I‡ IE ‡I‡ O?AI‡
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
SEARCH. aAI˛UO I‡ U˙ OAIA
OU
‰EOI‡
OO
I‡ IA
2. eIA‰ 10 OAIUI‰E
I‡UEOIAUA
I‡ IA ‡, IOEUO
EOI‡UA
b /
B,
A‡
OA OOfl'fl'‡ I‡
EA·A AUA
‰‡
‰‡ EA'A‰AUA
I‡
AI ‡I
IOIA
EIE
‰‡
EAU EAUA.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO A‡OO?'‡ OU
I‡ IE ‡I‡U‡ O?AI‡. aIE I‡UEOIAUA CLEAR E IOIA ˙U
I‡
eIflI‡
I‡ IA ‡
OA
OU OOEO˙I‡.
4. aOEAUA ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
'OAIE
' IAI˛UO A‡
'˙'A‰AUA IOIA ‡ IU
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
A·O
I‡ IA ,
U˙ OAIA
OO
I‡ IA .
I‡
O˙‰˙ E‡IEAUO
DVD
I‡
IO"‡U
A‡
‰‡
EA·A AUA
EIOI‡U‡
Angle
EAI‡IEfl ˙"˙I.
˙"˙I OA OOfl'fl'‡ I‡
A'UI‡
[ C
A‡
DVD
] IAIOIIOI ‡UIO
‰‡ ?UAUA ‡AIE?AI
OO
' AIA
AAEI I‡
I‡
A'UI‡
EIE
‡IO EI‡ I‡IE?AI.
I‡
UUII?EE.
IOEUO 'E
‡ ‰‡ OU'O EUA
MENU/LIST. eIA‰
I‡UEOIAUA
‡U‰EOI‡I‡I
VR
+RW
+R
VCD
‡ ‰‡ OIU?‡UA ‡AIE?AI ‡U‰EOI‡I‡I
EIE
I‡UEOIAUA
e E
‰‡ O˙‰˙ E‡U IAI˛U‡,
‰‡'‡U ‰OOU˙O ‰O OOA?E‡IIE
UO'‡
?EU O' ·UUOI, A‡ ‰‡ EA·A AUA
OO?Efl. aIE EAOOIA'‡EUA ·UUOIEUA bBvV, A‡ ‰‡
OO'AUEUA EA·O ‡ OE, OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA ENTER.
I‡UEOIAUA
EA·A AUA
‰EOOIAE.
RIGHT
(‰AOAI)),
AUDIO,
‡
OIA‰
OO
' AIA
(STEREO, LEFT
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
UO'‡ I‡UEOIAUA
b
/ B
IAIOIIOI ‡UIO.
'E‰AO ‰EOIO'A: aAI˛U‡
‰EOI‡,
AI ‡IIEflU
I‡UO
(Ifl')
IAI˛UO I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA. c‡
AI ‡I.
c‡UEOIAUA AUDIO
Video
DVD ‰EOIO'AUA
I‡
E
EAU E'‡
e‡A"IAE‰‡IA
‰‡
‰EOOIAE.
I‡ AAEI‡ I‡
O‡UI‰U ‡I,
3. c‡UEOIAUA ENTER
' AIA
‰‡
I‡OUOfl˘Efl
UAIA'EAEOIIEfl
OA OOfl'fl'‡ A‡
IOEAUA
EAI‡AUA,
˙"IE
I‡UEOIAUA
AI ‡I‡.
I‡
AI ‡IIEfl
I‡
I‡IA ‡U‡
OA OOfl'fl'‡
A‡
3. aAOOIA'‡EUA b / B,
‰EOI‡.
OO
AI ‡I
2. aAOOIA'‡EUA v / V,
(˙"˙I)
‡IO
OO‰ ‡AIE?IE
I‡IA ‡U‡.
1. c‡UEOIAUA DISPLAY
I‡UEOIAUA
‰EOI,
O"‡'‡,
AI ‡I‡.
O OIAIEUA
UAAE OU˙OIE.
I‡
I‡
A‡OEO‡IE
EIOI‡U‡ A‡ ˙"˙I I‡
I‡IA ‡U‡,
I ‡UIO
˘OI '˙AO OEA'AE‰‡IAUO ‰OOUE"IA ‰O
eO'UO AUA
UO?IE I‡
·˙‰‡U
‰‡
OIA‰'‡EUA
IflOUOUO, IOAUO EOI‡UA ‰‡ OA
c‡ UAIA'EAEOIIEfl AI ‡I A‡ I ‡UIO
2.
OU A‡O‡IAUAI‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
‡ ‰‡ '˙'A‰AUA I‡ IA ,
DVD
AIO ‰EOI˙U O˙‰˙ E‡ O?AIE,
I‡
aOEAUA ‰‡
I‡
OO‰iO‰fl˘Efl
DVD-RW ‰EOIO'A,
EI‡U
‡U‰EOI‡I‡I
AAEI
(‰U·I‡E),
A‡OEO‡IE '
I‡IUO I‡ OOIO'AI
IOEAUA
AEEI VR
AAEI,
IOEUO
U‡I‡ E I‡
'UO E
‰‡ O A'II˛?'‡UA IAE‰U Main
(L)
(OOIO'AI, Ifl'), Sub (R) (‰U·I‡E, ‰AOAI), Main+sub (L+R)
(OOIO'AI+‰U·I‡E, Ifl'+‰AOAI),
I‡UO I‡UEOI‡UA
AUDIO.
‡·AIAEI‡:
aAI˛
I‡ A‡"I‡'EflU‡
(IAI˛ Title)
DVD
1. c‡UEOIAUA TITLE [ A aACaO].
AIO UAIU˘OUO
A‡"I‡'EA EI‡
OOfl'E I‡ UAIA'EAEOIIEfl
IAI˛UO I‡
2. aAI˛UO
"O'O EI
‰EOI‡
IOEA
IOEA
IAI˛,
AI ‡I. C O OUE'AI
‰‡
OO?EE
A‡
˘A
OA
I‡
‡U‰EOI‡I‡I ˘A
UUII?EOIE ‡,
IO"‡UO
Dolby
Digital A I‡OU OAIO I‡ AEEI PCM OU IAI˛ Setup
(c‡OU OEI‡) ('EEUA ?AU‰EO" I‡ OU . 28).
OIU?‡E
IA OA OOfl'E.
‰‡ O˙‰˙ E‡ OO?EE
AAEI E
IAI˛UO
aA·O ˙U
A‡ ˙"˙I I‡
OU·UEU EUA,
‡
O˙˘O
I‡IA ‡U‡,
E "I‡'E A‡
A‡"I‡'EAUO.
aAI˛
I‡
‰EOI‡
(IAI˛ Disc)
DVD
1. c‡UEOIAUA MENU/LIST.
CEAU‡IEAE ‡
2. ‡ ‰‡
OA IAI˛UO A‡
‰EOI‡.
EAIAAAUA OU IAI˛UO A‡
MENU/LIST
‰EOI‡,
I‡UEOIAUA
OUIO'O.
37
CoeOAc
e‡·OU‡
DVD
O
eU·UEU E
DVD
E
'E‰AO CD
(O O‰˙IEAIEA)
‡ UEI‡
DivX
c‡UEOIAUA
SUBTITLE, OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA
IAIOIIOI ‡UIO b / B OO ' AIA I‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA,
'E‰EUA ‡AIE?IEUA AAE?E
A‡
DVD
A‡
‰‡
OU·UEU EUA.
e
VR
Video
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡
I‡ UEI‡U‡
VR
Video
UUII?Efl
I‡I‡IE '˙'
+RW
'E OOA'OIfl'‡
'UO ‡
I‡II‡
+R
VCD
‰‡ ‡A"IAE‰‡UA
I‡
I‡ UEI‡
AI ‡I‡
A‡O‡IAUAIEUA
OO
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
cAA‡·‡'IO O AOI‡?‡IA
DVD
‡AE
'
+RW
+R
INSTANT SKIP
VCD
OA
O AOI‡?‡U 15
OAIUI‰E I‡O A‰.
‡·AIAEI‡:
AIO
OA OOfl'E
,
UUII?EflU‡
‡O‡IAUfl'‡IA
I‡
IA A
‰OOU˙OI‡
A‡
‰EOI‡.
OOOIA‰IOUO O˙OUOflIEA
DVD
eAIO ‰A ˙U
A‡O‡IAUfl'‡
I‡OU OEIEUA
OOOIA‰IEfl ‰EOI, IOEUO
A
OOU‡'‡U ' O‡IAUU‡
‡IO I‡iIAUA
‰EOI‡
OU
AIO ‰A ‡
EIE EAII˛?EUA AIO ‰A ‡. AIO A‡ A‰EUA ‰EOI, ?EEUO
I‡OU OEIE O‡ ·EIE A‡O‡IAUAIE, '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
A‡OO?'‡ OU
‰O E
·EI
OOU A·EUAIfl A‡
‡A"IAE‰‡I. c‡OU OEIEUA
I‡
OOOIA‰I‡U‡ OOAE?Efl
I‡
CII˛?'‡IA
c‡UEOIAUA
‡·AIAEIE
c‡OU OEIEUA
IOAUO E
--
OA A‡O‡IAUfl'‡U ' O‡IAUU‡ A‡
UOOU A·‡
OO
IA A‡O‡IAUfl'‡
EAII˛?EUA, O A‰E ‰‡
A·O
I‡ EAUO?IEI I‡
I‡OU OEIEUA
OUA A‡OO?I‡IE
A‡
‰‡‰AI ‰EOI,
‡IO "O
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA ‰EOI‡.
e E
I‡
AV,
‰‡ 'EAU‡IEAE ‡UA
A‡
‰‡
OU
·UUOI
OO'UO IO,
A‡
‰‡
AI ‡I‡.
OO‰I‡ UEI‡
EA·A AUA
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡
OO‰I‡ UEI‡,
A‡
PIP
I‡UEOIAUA UOAE
OO‰I‡ UEI‡U‡
c‡UEOIAUA
‰‡ ·EIO ' AIA.
eAIO ‰A ˙U
·UUOI‡ PIP,
OO‰I‡ UEI‡U‡;
‰EOI‡.
I‡iIAUA
--
E EAII˛?'‡IA I‡
AV
EAUO?IEI‡ I‡
OO‰I‡ UEI‡U‡.
OA OOI‡A'‡ I‡IE?AI EAUO?IEI
I‡IUO A OOI‡A‡IO
OO-‰OIU.
Tuner→AV1→AV2→AV3→AV3Opt→AV4→DV
A·O
I‡
O O" ‡I‡ A‡ OO‰I‡ UEI‡U‡
aAOOIA'‡EUA PR (v / V), A‡ ‰‡ OIAIEUA O O" ‡I‡U‡,
EAUO?IEI˙U I‡
OO‰I‡ UEI‡U‡
A
UUIA .
cOIA ˙U
‡IO
I‡
EA· ‡I‡U‡ O O" ‡I‡ OA OOI‡A'‡ I‡ UAIA'EAEOIIEfl
AI ‡I. aA· ‡I‡U‡ O O" ‡I‡ IOEA ‰‡ OA OOI‡EA ? AA
I‡UEOI‡IA I‡ STOP (x).
e OIflI‡
I‡
OOAE?EflU‡ I‡ OO‰I‡ UEI‡U‡
aAOOIA'‡EUA b
EAI‡I‡U‡
/ B IAIOIIOI ‡UIO,
OOAE?Efl.
eO‰I‡ UEI‡U‡
OOOOI‡ I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
38
OU AII‡
‰OI‡UO
IOEA
EIE
‰‡
OOOUE"IAUA
OA
‰'EEE
O· ‡UIO.
OO
C˙AO OEA'AE‰‡IA
‡UO
I‡
DivX
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡,
EAOOIA'‡UA
UEIIO' U‡EI
IOEAUA
2.
‰‡
'˙AO OEA'AE‰‡UA DivX
U‡EIO'A OU CD-R/RW EIE
DVD±R/RW ‰EOI. e A‰E ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA DivX U‡EIO'A,
O O?AUAUA "eUIOOIO UEIIO'EUA U‡EIO'A DivX" '‰flOIO.
c‡UEOIAUA SETUP
AAEI‡, IOEUO
CE. "Disc
OAE AIO ‰A
OU
‰EOI‡),OIA‰
I‡
b
[Disc
EA·A AUA
IOAUO
OUI EIE.
Menu/Audio/Subtitle ( EOI: aAI˛/ AU‰EO/
eU·UEU E)"
OU . 28.
I‡
O O‡IAU.
I‡ U‡
e˙'AU:
eOOU‡'AUA ‰EOI
1
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ DivX
IA IOEA
OUA
I‡OU OEI‡.
OA IAI˛UO A‡
[LANGUAGE] (OAEI)
b
Subtitle] (eU·UEU E
‡·AIAEI‡:
U‡EI(O'A)
c‡UEOIAUA SETUP. eOfl'fl'‡
UAIA'EAEOIIEfl
A‡U'O AUA "IAA‰OUO. c‡
E
AI ‡I
AIO
MOVIE.
OA OOfl'fl'‡ IAI˛UO
OU·UEU EUA
O‡I IA OA OOfl'flU
1-2,
EAO˙IIfl'‡IA I‡ OU˙OIE
TITLE
A‡ OIOIO
EU EUA
3 OAIUI‰E
˙"˙I I‡
"O IEfl ‰AOAI
eOOIA‰O'‡UAIIOOU
A‡‰ ˙EUA SUB-
I‡UEOIAUA E
OO
IO'OEA· ‡IEflU
I‡
O ‡'EIIO OIA‰
I‡
' AIA
IO‰
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
I‡ AAEI OA OOfl'fl'‡U '
AI ‡I‡.
A‡ OIflI‡ I‡
IO‰O'AUA A‡ UI"‡ OIE,
?A?IE E OOIOIE:
LANGUAGE 1
(AAEI 1)
eOOIA‰O'‡UAIIOOU
c‡UEOIAUA v
2
/ V,
EA·A AUA
‰‡
‡
O‡OI‡,
I‡UEOIAUA
ENTER. eOfl'fl'‡
OA OOEO˙I I‡
' O‡OI‡U‡.
AIO
'˙ IAUA
EOI‡UA
U‡EIO'AUA I˙I
·UUOIEUA v / V
OO'AUEUA
3
A‡
AIO
,
EAI‡AUA
I‡UEOIAUA
OA
OOEO˙I‡ I‡
I‡
A‡
ENTER
‰‡
EIE
LANGUAGE 1
(AAEI 1)
LANGUAGE 3
(AAEI 3)
eUIOOIO
O‡OIEUA, EAOOIA'‡EUA
A‡
‰‡
ENTER.
e˙'IAOUEIOOUU‡
U‡EI,
‡
OIA‰
?
UO'‡
4
STOP,
A‡
PLAY.
EAIAAAUA.
‰‡
?
e˙'AU:
OIU?‡E
JPEG
E
IAI˛.
I‡
‰EOI
DivX
O˙O OIAOAIO
U‡EIO'A)
c‡UEOIAUA
O˙‰˙ E‡IEA
IOEAUA
TITLE,
‰‡
A‰I‡ ‰UI‡
'
aIAUO
x
eIA‰
JPEG
EIE
EAOOIA'‡EUA b
MOVIE,
aOEAUA ‰‡ 'E‰EUA
'E‰AOEAUO?IEI,
EOI‡UA
‰‡
OA
‡
/ B,
OIA‰
A‡
‰‡
AI ‡I
"O I‡U‡
O
AIO
I‡
?
?‡OU I‡
EA·A AUA MP3/WMA,
UO'‡ I‡UEOIAUA
'
I‡
U‡EI‡
DivX
I˙I
'˙ IAUA
RETURN
IAI˛UO,
'iO‰IEfl
(O).
I‡UEOIAUA
?
AIO
· OflU
‰‡
?
AIO
?
MENU/LIST.
aOIfl
'EEUA
A‡ OOI‡A'‡IAUO I‡
OIA‰I‡U‡
IA OA OOI‡A'‡U
1.
U‡·IE?‡,
I‡
IA
I‡
DivX
OU·UEU EUA
‰EOI‡
I‡
AIO 'E‰AO-
AAEI I‡
U‡EI‡
IOEA
·˙‰A
‰‡
IA'˙AIOEAI A‡
IO‰,
OA
‰‡
OA OOfl'E AI‡I
A
I‡‰ 30
'
_
AAEI A‡
OAIUI‰‡,
UOAE
U A‰
IO I‡IIO.
'˙AO OEA'AE‰‡
I‡ A‡OEO‡IEfl
EIE
U‡EI
EIE
'E‰AO,
DivX
O‡IO
U‡EIO'A: ".avi",
‡U‰EO.
".divx"
".txt
UO I‡U T1-4)"
‡AIE?IE
C˙AO OEA'O‰EI
IA A
OO‰‰˙ E‡ GMC.
IA
OU
OOI‡A'‡U I‡ UAIA'EAEOIIEfl
'˙AO OEA'AE‰‡IA
O
".
(Micro DVD,
OU·UEU E,
Codec
EA· OAIEUA
OO-"O A,
IA OA
AI ‡I.
UO I‡U: "DIVX3.xx",
"DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "3IVX".
OU·UEU EUA
AI"IEEOIE
C˙AO OEA'O‰EI ‡U‰EOUO I‡U: "Dolby Digital", "PCM",
French, German,
Italian, Spanish,
i AIOIE,
"MP3", "DTS (O‡IO ?EU O'
Portuguese
iOI‡I‰OIE, ?'A‰OIE
Russian
eUOIE
?
Original, English
IAIOIE, EU‡IE‡IOIE,
EOO‡IOIE, OO UU"‡IOIE,
?
˙?IE
Other 7665
eOIOIE, UI"‡ OIE,
Other 8482
U OIE
?A?IE
I‡
‰EOI AUEA‡?Efl:
EAiO‰ DIGITAL
'
‡IIEUA
I‡
8
-
OUT)"
48 kHz
(MP3)
?
Other 6976
AOUOU‡
eIO OOU
I‡
A
O O?EU‡IA,
OU·UEU EUA
?
DivX
DivX
I‡
OU·UEU EUA
OO‰iO‰fl˘Efl
A‡
OU·UEU E
‡U‰EOOU UIUU ‡U‡
C˙AO OEA'O‰EIE
Divx
C˙AIOEAI
EI‡
I‡‰ EUA
OAE AIO ‰A
A
AI‡I‡.
‡·OUE
E
AIO ‰A
C˙AO OEA'O‰EIE DivX OU·UEU E: ".smi", ".srt",
".sub (Micro DVD, O‡IO UO I‡U Subviewer 1-2)",
O ‡'EIIO.
eUI EEUA ' ‰OII‡U‡ U‡·IE?‡
DivX OU·UEU EUA I‡ ‰EOI‡.
OAEI
‡IO
DivX
DivX
OEIOAI‡.
DivX
U‡EI‡
A‰U'‡˘‡ OA,
?
‡·AIAEI‡
C)
x
O
IOEA
‰EOOIAfl
IOEA
ENTER.
UAIA'EAEOIIEfl I‡I‡I EIE
I‡UO I‡UEOIAUA
b
OIA‰'‡:
576 (
IAI˛UO OA OO'AUfl'‡.
UO'‡
(AAEI 2)
O UOAE
"
(MP3/WMA,
EA·A AUA
DivX ‰EOIO'AUA
I‡
I‡IUO
‰˙IEEI‡ ‰O 47
C
LANGUAGE 2
b
C˙AIOEI‡U‡ ‡A‰AIEUAII‡ OOOOO·IOOU
OO‰ 720
?
c‡UEOIAUA
IO‰O'AUA A‡ UOIE:
UEIIO'EUA U‡EIO'A
O" ‡IE?AI‡,
U‡EI‡,
OO'AUEUA
A‡ OIflI‡ I‡
(AAEI 2)
U‡EIO'AUA
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA,
E I‡UEOIAUA
/ V,
UO'‡
OU OOEO˙I‡ I‡
‰‡ ‡A"IA‰‡UA IOII AUAI
v
I‡UEOIAUA
‰‡
OIA‰
LANGUAGE 2
b
O A‰‡'‡IA
'
·EUO'A:
'
‡IIEUA
I‡
32
--
320
kbps (MP3)
39
CoeOAc
e‡·OU‡
‡U‰EO CD
O
C˙AO OEA'AE‰‡IA
MP3/WMA U‡EI
‡UO
MP3/WMA
E
‡U‰EO CD
I‡
CD
MP3
OO˙IIEUAIIE
WMA
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡,
EAOOIA'‡UA UOAE
MP3/WMA U‡EIO'A
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
EIE
aAU E'‡ EA· ‡IEfl U‡EI
:
aAU E'‡
IOEAUA
:
CD-R/RW
OU
DVD±R/RW ‰EOI. e A‰E ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
MP3/WMA U‡EIO'A, O O?AUAUA " AIAEIE OUIOOIO
MP3/WMA A‡OEOEUA" '‰flOIO. e˙˘O U‡I‡ IOEAUA ‰‡
‡A"IAE‰‡UA MP3/WMA U‡EIO'A OU I‡ U‡ O O‡IAU.
OO?EE A‡ I‡ U‡ O O‡IAU
'OE?IE
OU
U‡EIO'A
O O‡IAU.
I‡ U‡U‡
OU
O O‡IAU.
I‡ U‡U‡
EIE
( ‡
EAOOIA'‡IAUO I‡
AU‰EO
I‡ U‡
O O‡IAU 'EEUA
9).
OU .
AIAEIE
e˙'IAOUEIOOUU‡
CD
OIAE˙
?
OI
‡U‰EO CD, I‡
c‡UEOIAUA v / V, A‡ ‰‡
OOOU‡'EUA
IAI˛.
B (PLAY)
ENTER
EIE
E
UAIA'EAEOIIEfl
EA·A AUA
AI ‡I
OA OOfl'fl'‡
?
A‡OO?'‡.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
-
I‡IUO
·EUO'A:
'
A‡OEOEUA
'
'
O UOAE
OIA‰'‡:
EIOUIOI‡ IO‰UI‡?Efl:
48 kHz (MP3),
'
‡IIEUA
I‡
32
‡IIEUA
I‡
32
I‡
‡IIEUA
-
48kHz (WMA)
320kb/OAI. (MP3),
-
192kb/OAI. (WMA)
-
eIAE˙ ˙U
EI‡
?
I‡
MP3/WMA
MP3 / WMA ‰EOIO'AUA
I‡
O" ‡IE?AI‡
eIO OOU
32
?
A
AOUOU‡
32
OOOIA I‡UEOIAUA
OEOU‡,
OUIOOIO
IA IOEA
iEAE?AOIEflU
UO I‡U
MP3/WMA U‡EI, IOEUO
?AUA
".mp3" /
OU
‡AIE?IO
‰‡
".wma". ‡A?E AIEA.
CD-R
I‡
U fl·'‡
·˙‰A ISO
‰‡
9660
?
AIO
A‡OE?AUA
U‡EIO'A
MP3
/ WMA,
I‡UO EAOOIA'‡UA
OOUUUA , IOEUO IA IOEA ‰‡ O˙A‰‡'‡ U‡EIO'‡ OEOUAI‡
(I‡O . Direct-CD), '˙AO OEA'AE‰‡IAUO I‡ MP3 / WMA
U‡EIO'A
A IA'˙AIOEIO.
1.
c‡UEOIAUA v /
ENTER,
2.
A‡
V,
A‡
‰‡
EA·A AUA
c‡UEOIAUA v /
I‡UEOIAUA
·UI'E
I‡ O‡OI‡U‡.
‰‡ 'E‰EUA O˙‰˙ E‡IEAUO
V, A‡ ‰‡ EA·A AUA OEOU‡,
B (PLAY) EIE ENTER.
aIAI‡U‡
I‡
E I‡UEOIAUA
O‡OI‡,
E
‰‡
U‡EIO'‡
ISO 9660.
OEOUAI‡
?
'E
IOEUO O˙A‰‡'‡
Easy-CD Creator,
EAOOIA'‡UA
MP3 / WMA
e AOO ˙?'‡IA
U‡EIO'AUA U fl·'‡
U fl·'‡
‰‡
EI‡U
I‡IOEIUI 8
.mp3
‰‡ O˙‰˙ E‡U ‡A?E AIEA
EIE
.wma.
OOOIA
?
A
IA
U fl·'‡
‰‡ O˙‰˙ E‡U OOA?E‡IIE AI‡?E,
I‡UO
/ ?
*
:"<>lEU.I.
?
e·˘EflU · OE
·˙‰A
I‡
U‡EIO'AUA
OO-I‡I˙I OU
?AI
‰‡ OU"O'‡ flU
I‡OU OAIE
‡AIE?IE
?
AIO
OUA ' OOEO˙I I‡
OO'AUEUA
,
U‡EIO'A
E EOI‡UA
O‡OIEUA, EAOOIA'‡EUA
E I‡UEOIAUA
ENTER,
OA
‰‡
v/V,
A‡
‰‡
A‡
OA
O A‰iO‰IEfl AI ‡I O IAI˛.
c‡UEOIAUA E A‡‰ ˙EUA v / V, A‡ ‰‡ OUE‰AUA
'˙ IAUA
'˙ IAUA
I˙I
OIA‰'‡˘‡U‡
?COIU?‡E
JPEG
E
I‡
‰EOI
O˙O OIAOAIO
U‡EIO'A)
eIA‰
UO'‡
JPEG
EIE
TITLE,
A‰I‡ ‰UI‡
'
(MP3/WMA,
EA·A AUA
‰‡
"O I‡U‡
AI ‡I
O IAI˛.
?‡OU I‡ IAI˛UO OA
EAOOIA'‡EUA b
/ B,
MOVIE,
UO'‡ I‡UEOIAUA
'E‰AOEAUO?IEI,
40
'˙ IAUA
‡
OIA‰
A‡
EA·A AUA MP3/WMA,
ENTER.
UAIA'EAEOIIEfl I‡I‡I EIE
I‡UO I‡UEOIAUA
I˙I
‰‡
IAI˛UO,
RETURN
I‡UEOIAUA
'iO‰IEfl
(O).
AIO
MENU/LIST.
EOI‡UA
OU‡I‰‡ UE
O
UO I‡UE
A‡
DVD-U‡
OU‡I‰‡ UE. aI‡
A‡ A‡OEO'‡AIE
EIE
O‡
IIO"O
‰EOIO'A
WMA
O A‰'‡ EUAIIE UOIO'Efl
‰‡ "‡ ‡IUE ‡U
O˙'IAOUEIO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
IUAEI‡
U fl·'‡
OU
‰‡ EI‡U O A‰'E‰, ?A OA EAEOI'‡
A‡ O'‡IflIA I‡
IUA IAU.
U‡EIO'A MP3 /
c‡?‡U‡
EA‰‡'‡ U‡IO'‡ ‡A A?AIEA.
'EI‡"E
O ‡'O.
aOEAUA ‰‡ 'E‰EUA
OA
A‡OEO‡IEUA
E UA EAEOI'‡U IflIOE
‡A A?AIEA
O˙‰˙ E‡IEA
IOEAUA
U‡EIO'A)
I‡
OO'AUfl'‡.
‰‡
UEOO'A I‡
IEAIUEUA
/ O A‰iO‰I‡U‡ OU ‡IE?‡.
DivX
c‡UEOIAUA
?
i‡· E?IO
‡'UOI‡UE?IO I‡ UAAE
('E. OO-"O A),
‰‡
E
‰EOIO'AUA
I‡ IflIOE UAiIE?AOIE
('II. CD-R, O˙‰˙ E‡˘E U‡EIO'A MP3
I˙I OOEO˙I‡ I‡
?
EAEOI'‡
OOOUE"‡IA I‡ OOUEI‡IIO I‡?AOU'O I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
e˙'AU
‰‡
999.
OAE DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡OEOEUA
U fl·'‡
'˙ iU ‰EOI‡
WMA
IOIO‡IEfl IflI‡
E
O ‡'O ‰‡
e‡A A?AIEAUO U fl·'‡
‰‡ OA U˙ OE OU OO·OU'AIEI‡ I‡ ‡'UO OIOUO
e‡·OU‡
e‡UA‡
O
‡U‰EO CD
CD
MP3
MP3/WMA
E
eO'UO AIEA
WMA
1 c‡UEOIAUA PAUSE/STEP
(X)
OO
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
2 ‡ ‰‡ '˙AO·IO'EUA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO,
N (PLAY)
(O O‰˙IEAIEA)
I‡UEOIAUA
aIOI‡U‡
A‡
A·O
CD
c‡UEOIAUA SKIP .
I‡
EIE
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
EIE A‡
‰‡
OA
'˙ IAUA
‰‡
MP3
>
I˙I
'˙ IAUA
A‡
' I‡?‡IOUO I‡
‡ ‰‡ OUE‰AUA ‰E AIUIO
'˙'A‰AUA IOIA ‡
EAOOIA'‡UA
I ‡UIO ' AIA
IEIAUA I‡
O A‰iO‰I‡U‡
A‡
IAI˛UO E
c‡UEOIAUA ‰'UI ‡UIO SKIP .
OA
aIOI‡U‡
WMA
OIA‰'‡˘‡U‡
UAIU˘‡U‡
A‡
OO
' AIA
OEOU‡
3 ‡ ‰‡
MP3
EA· ‡I‡U‡
E
OA OOfl'fl'‡U I‡
"A-B"
I‡
OO'UO AIEAUO
aIOI‡U‡
A‡
‰‡
A‡
E
OEOU‡:
AI ‡I‡
OA OOfl'fl'‡U I‡
OU flA˙I‡
OU flA˙I‡
OO'UO AIEA
‰‡‰AI‡
EA· ‡I‡U‡ I ‡EI‡
OUIO'O '
OO'UO AIEA
OUIAIEUA
"A"
E
OU
WMA
I‡?‡II‡ UO?I‡.
‰‡
IO I‡IIO '˙AO OEA'AE‰‡IA,
OEOU‡.
I ‡UIO ' AIA,
'
OO'UO AIEA
2 c‡UEOIAUA A-B
I‡ OAOAI
CD
‡ ‰‡ OO'UO EUA OO A‰AIAI OU flA˙I
1 c‡UEOIAUA A-B
PAUSE/STEP (X).
EIE I‡UEOIAUA OUIO'O
A-B
OA
UO?I‡.
AI ‡I‡
I‡
A‡OO?'‡.
'˙ IAUA
I‡UEOIAUA
EA?AA'‡ OU
I‡ IAI˛UO.
AI ‡I‡
I˙I
A-B
AEEI
OUIO'O.
I‡ IAI˛UO.
OEOU‡.
I‡ IflIOfl OEOU‡ I‡
I‡ OEOU‡U‡ ' OOEO˙I‡ I‡
?EU O'EUA ·UUOIE (0-9)
OO
‡U‰EO
CD,
OEOUEUA,
' AIA
I‡UO
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
eO'U‡ flIA
CD
OEOU‡/'OE?IO (O‡OI‡)/EAII.
I‡
MP3
WMA
c‡UEOIAUA REPEAT
A‡
‰‡
EA·A AUA
EAI‡IEfl
AEEI
I‡
OO'U‡ flIA.
?
?
?
TRACK: OO'U‡ fl
ALL: OO'U‡ flU
OA
OEOU‡
OA 'OE?IE OEOUE
OFF( AA ‰EOOIAE):
˙ OAIA
UAIU˘‡U‡
IA OA
'˙ iU ‰EOI‡.
'˙AO OEA'AE‰‡ OO'UO IO.
CD
1 c‡UEOIAUA SCAN
(m
EIE
M)
OO
' AIA
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
A‰˙U
˘A O AIEIA
'
AEEI SEARCH
[ oeeOcO].
2 c‡UEOIAUA SCAN
EAI‡I‡U‡
OIO
(m EIE M) A‡ ‰‡ EA·A AUA
OOU: mX2, mX4, mX8 (I‡A‡‰)
EIE
MX2, MX4, MX8 (I‡O A‰).
c‡ AI ‡I‡
3 ‡ ‰‡
O IAI˛UO OA OOI‡A'‡U
EAIAAAUA OU
I‡UEOIAUA
OIO OOUU‡
AEEI SEARCH
E OOOOI‡U‡.
[ oeeOcO],
B (PLAY).
41
I‡
CoeOAc
e‡·OU‡
‡U‰EO CD
O
e O" ‡IE ‡IO
E
MP3/WMA
‰O 99
1.
IOEUO
eO'U‡ flIA
'˙AO OEA'AE‰‡IA
iUII?EflU‡ "e O" ‡IE ‡IA" 'E ‰‡'‡ '˙AIOEIOOU ‰‡
O˙i ‡IEUA ' O‡IAUU‡ I‡ OIAEA ‡ OOEO˙I I‡ I˛·EIEUA
OAOIE OU
(O O‰˙IEAIEA)
OAOIE EIE I‡
OAOIE
‰‡
A
E‡
1.
c‡UEOIAUA
eOfl'fl'‡
2.
eOOU‡'AUA ‰EOI.
CD
eOfl'fl'‡
MP3/WMA
E
‰EOIO'A:
Audio CD
OA IAI˛
EIE
?
MP3/WMA.
?
?
2.
3.
aA·A AUA
aIE
OAOAI OU OOEO˙I‡
EA·A AUA
ENTER,
A‡
‰‡
OOEO˙I
"
4.
aA·A AUA
‡
OIA‰
OAOAIU‡,
c‡UEOIAUA
O E‰'EEEUA
I˙I
I‡ OAOIEUA OU
A‡‰ ˙EUA v
E
OIA‰'‡˘‡U‡
ALL: OO'U‡ fl
Off
‰‡
O
AU E'‡IA
1.
aAOOIA'‡EUA
EOI‡UA
/ O A‰iO‰I‡U‡ OU ‡IE?‡.
2.
IOflUO OUA
A‡OO?'‡ '
OOE ‡, OIA‰
I‡UO 'OE?IE OAOIE OU
·˙‰‡U '˙AO OEA'A‰AIE
42
OO
A‡ A‡OO?'‡IA.
OOOIA‰O'‡UAIIOOUU‡,
OAOIEUA.
O O" ‡IE ‡IE
'A‰I˙E.
O
I‡
OO'UO AIEA
O O" ‡IIEfl
OO
O
OOEO˙I.
OO'UO AIEA.
I‡
' AIA
OAOAI,
OA OUIAIfl.
O O" ‡IIEfl
vVbB,
OU
A‡
‰‡
OOEO˙I
EA·A AUA
OAOAIU‡,
IOflUO
OOEO˙I.
O O" ‡IIEfl
'
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
O O" ‡IIEfl
OOEO˙I
ENTER,
EA·A AUA
A‡
OAOIE OU
OOEO˙I‡, OO'UO AUA
"
I‡
"
EIOI‡
‰‡ EAU EAUA
O O" ‡IIEfl
EA'‡‰AI.
e EIA ) AU‰EO CD
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
(>)
OAOAI OU
OOEO˙I.
",
‡
OIA‰
EA· ‡I‡U‡
‡ ‰‡ EAU EAUA ‰ U"E
‰AEOU'EAUO.
?AIEfl O O" ‡IAI OOEO˙I
",
‡
OIA‰
OOEO˙I A‡
e EIA?‡IEA:
e O" ‡IEUA OA
ENTER
AEEI
OAOAI.
'˙AO OEA'AE‰‡
c‡UEOIAUA CLEAR. aIE
O O" ‡IAI
EIE
EAI‡IEfl
OA
aA·A AUA
(PLAY)
EA·A AUA
OO'UO AIEA
‰‡ EAU EAUA
AU E'‡IA
c‡UEOIAUA B
IA
I‡ OAOAI OU
UO'‡ I‡UEOIAUA
5.
‰‡
aA·A AUA
A‡OO?'‡
A‡
A‡
'A‰I˙E SKIP
'˙AO OEA'AE‰‡IA
O O" ‡IIEfl
/ V,
I‡UEOIAUA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
ENTER.
‰‡
OO'UO AIEAUO.
'OE?IE OAOIE OU
(·AA ‰EOOIAE):
AIO
UO'‡ I‡UEOIAUA
REPEAT,
'˙AO OEA'AE‰‡UA ‰EOI.
TRACK: OO'U‡ fl UAIU˘‡U‡
OAOAI I˙I
‰EOI‡.
‰‡‰AI ‰EOI.
OO'UO AIEA:
e EIA?‡IEA:
'OE?IE OAOIE OU
I‡ 'OE?IE
OO'UO AIEA
IO"‡UO
OA EIOI‡U‡ I‡
UO'‡ I‡UEOIAUA
OU IOflUO EOI‡UA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OOEO˙I.
OIA‰
OAOIE I˙I OOEO˙I‡.
‰O·‡'EUA
",
EIOI‡
‡
(Program). eO'UO AUA ‰AEOU'EAUO,
‰O·‡'EUA ‰ U"E
aOEAUA ‰‡
",
EIOI‡
(List).
‰O·‡'EUA EA· ‡I‡U‡
‰‡
O O" ‡IIEfl
A‡
"
REPEAT,
c‡UEOIAUA
I‡
AU‰EO
OAOAI OU
A‰I‡
O
OE
IOEA
‰EOI.
OAOIE
O O" ‡IE ‡IE
aOEAUA ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
‰‡ O˙‰˙
e O" ‡I‡U‡
(‡U‰EO CD) EIE 256 OAOIE (MP3/WMA).
E
I‡
UO'‡ I‡UEOIAUA
‰EOI‡
OA
EAU E'‡U O˙˘O
ENTER.
AIEflU
EAU E'‡.
E IO"‡UO
‰EOI˙U
·˙‰A
e‡·OU‡
JPEG U‡EIO'A
O
e‡A"IAE‰‡IA
‡UO
e A‰E
" AIAEIE
IOEAUA
U‡EIO'A
OU
CD-R/RW
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡UA
OUIOOIO
AIAEIE
JPEG U‡EI
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡,
EAOOIA'‡UA UOAE
‡A"IAE‰‡UA JPEG
‰EOI.
I‡
JPEG
EIE
?
IOEAUA
( ‡
EAOOIA'‡IAUO I‡
1.
eOOU‡'AUA ‰EOI
I‡ U‡
U‡EIO'A,
O O?AUAUA
U‡EIO'A
OU
O O‡IAU 'EEUA
U‡I‡
JPEG.
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
OO'A?A
' AIA,
AIO
'E‰EUA AI ‡IIEfl
IA
A‡
· Ofl
I‡
IOEA
JPEG
‰‡
U‡EIO'AUA
·˙‰A IAO·iO‰EIO
‰‡ O O?AUA O˙‰˙ E‡IEAUO
IflIOE OU
‰EOOIAE
U‡EIO'AUA
‰‡
‰EOI‡.
IflIOIIO
OIA‰
IOEA
I‡
O‡
--
9).
OU .
E
‡AIA ‡
A‡OEOEUA
U'˙ ‰A
"OIAIE
I‡I‡IAUA ‡A‰AIEUAII‡U‡ OOOOO·IOOU I‡
JPEG U‡EIO'AUA ‰O OO-I‡II‡ OU 5M OEIOAI‡, U.A. OU
O O‡IAU.
I‡ U‡
A‡'EOEIOOU OU
IEIUUE,
2760
A‡U'O AUA "IAA‰OUO. c‡ TV AI ‡I‡
E
OA OOfl'fl'‡ IAI˛
JPEG
I‡
DVD±R/RW
JPEG A‡OEOEUA" '‰flOIO. e˙˘O
‰‡ ‡A"IAE‰‡UA
‰‡
C
JPEG
OUIOOIO
?
?
x
2048 OEIOAI‡,
E A‡OE?AUA
e·˘EflU · OE I‡ U‡EIO'A
·˙‰A OO-I‡I˙I OU 999.
cflIOE ‰EOIO'A
IO"‡U
UO I‡U
‡AIE?AI
‰‡
‰ U" ‰EOI.
E O‡OIE I‡
·˙‰‡U
‰EOI‡
U fl·'‡
IAO˙'IAOUEIE
I‡ A‡OEO EIE
OO ‡‰E
‰‡
OO ‡‰E
O˙OUOflIEAUO I‡
‰EOI‡.
?
e A‰E
A‡
A‡OEO,
EI‡U
?
2.
c‡UEOIAUA v
/ V,
‰‡
EA·A AUA
E I‡UEOIAUA
O‡OI‡,
?
AIO
U fl·'‡
i‡EIO'AUA
IO"‡U
AIO
' OOEO˙I I‡
AOE'˙ ‡.
OA
I‡IE ‡UA
'
·UUOIEUA
O A‰E?IEfl OOEO˙I I‡ O‡OIE, EAOOIA'‡EUA
v / V I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO, A‡ ‰‡ OO'AUEUA
E I‡UEOIAUA
AIO
v
EOI‡UA
/ V,
U‡EIO'AUA
OA
U'A EUA,
(layout) I‡ CD
EA· ‡IEUA U‡EIO'A
' I‡IAU‡
?A
".jpg".
".jpe" EIE ".jpeg",
O AEIAIU'‡EUA U‡EIO'AUA I‡ ".jpg".
UA EI‡U
OA OOEO˙I˙U I‡
U‡EIO'AUA ' O‡OI‡U‡.
U‡EIO'A E EOI‡UA ‰‡ OA
‰‡
‡A?E AIEA
ENTER. eOfl'fl'‡
'˙ IAUA
3.
A‡
‰‡ IOOE ‡UA
‰‡
OA
‡A?E AIEfl
IOIfl,
·AA ‡A?E AIEA ".jpg" IflI‡ ‰‡
O O?AU‡U OU UOAE DVD AIO ‰A -
O EIAI‡
O E E U‡EIO'AUA ‰‡ OA OOI‡A'‡U
JPEG EAO· ‡EAIEfl ' Windows Explorer.
I‡UO
ENTER.
‰‡ 'E‰EUA IOII AUAI
U‡EI,
I‡UEOIAUA
U‡EI‡, ‡ OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA
ENTER EIE N (PLAY '˙AO OEA'AE‰‡IA).
aA· ‡IOUO EAO· ‡EAIEA OA OOI‡A'‡ I‡ ?AIEfl AI ‡I.
A‡
OO'AUEUA
‰‡
-
aAI˛UO
4.
OA
E
OU'‡ fl
A‡U'‡ fl ? AA
‡ ‰‡ OO AUA ‡A"IAE‰‡IAUO
I‡UEOIAUA
eOfl'fl'‡
I‡UEOI‡IA I‡
OO 'OflIO
ENTER.
' AIA,
STOP.
OA
AI ‡I˙U
I‡ IAI˛UO.
e˙'AU :
?
AIO
OUA ' OOEO˙I I‡
I˙I OOEO˙I‡ I‡
OO'AUEUA
,
U‡EIO'A
E EOI‡UA
O‡OIEUA, EAOOIA'‡EUA
E I‡UEOIAUA
ENTER,
OA
‰‡
v/V,
A‡
‰‡
A‡
OA
‰‡
'˙ IAUA
I˙I
?
O A‰iO‰IEfl AI ‡I O IAI˛.
c‡UEOIAUA E A‡‰ ˙EUA v / V, A‡ ‰‡ OUE‰AUA
'˙ IAUA
OIA‰'‡˘‡U‡
?
I‡
/ O A‰iO‰I‡U‡ OU ‡IE?‡.
C
OIU?‡E I‡ ‰EOI O˙O OIAOAIO O˙‰˙ E‡IEA (MP3/WMA, JPEG
E DivX U‡EIO'A) IOEAUA ‰‡ EA·A AUA AI ‡I O IAI˛.
c‡UEOIAUA
TITLE, A‰I‡ ‰UI‡ ' "O I‡U‡ ?‡OU I‡ IAI˛UO OA
OO'AUfl'‡. eIA‰ UO'‡ EAOOIA'‡EUA b/ B, A‡ ‰‡ EA·A AUA
MP3/WMA, JPEG EIE MOVIE, ‡ OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ENTER.
?
aOEAUA ‰‡ 'E‰EUA
'E‰AOEAUO?IEI,
‰‡
OA
'˙ IAUA
UAIA'EAEOIIEfl I‡I‡I EIE
I‡UO I‡UEOIAUA
I˙I
IAI˛UO,
RETURN
I‡UEOIAUA
'iO‰IEfl
(O).
AIO
EOI‡UA
MENU/LIST.
43
CoeOAc
e‡·OU‡
O
eOI‡A'‡IA
JPEG U‡EIO'A
OI‡E‰O'A
I‡
aAOOIA'‡EUA v V b
I‡
OI‡E‰O'A)
B,
‡
OI‡E‰O'A
I‡
‡ ‰‡ OIU?‡UA IUAEI‡, ‰OI‡UO
JPEG
UO'‡ I‡UEOIAUA
OIA‰
A‡OO?'‡ OU
‰‡
?
aOEAUA ‰‡ ‡A"IAE‰‡UA
EA· ‡IEfl U‡EI,
I˙I
O E‰'EEEUA
aI‡ ?AUE E OO?EE
OI‡E‰O'A (
):
O A‰iO‰IOUO
A‡
>>>
IAI˛
(IAI˛ JPEG).
IAI˛
UOUO" ‡UEE,
O
EIOI‡U‡
,‡ OIA‰
‰OI‡UO
A‡OEO‡IE I‡
UO'‡ I‡UEOIAUA
‰EOI.
ENTER
'
JPEG.
I‡ OOI‡A'‡IAUO I‡
OIO OOU
(·˙ A‡),
aA·A AUA
A‡
U‡EIO'A
MP3/WMA IUAEI‡IIE U‡EIO'A,
OIU?‡UA
OO?EflU‡
OA
JPEG
ENTER.
Speed (OIO OOU) IA A II (EAII.). OI‡UO
‡A"IAE‰‡UA ‰‡‰AI U‡EI, IOEAUA ‰‡ I‡UEOIAUA STOP,
‡IO
A‰IO' AIAIIO ‡A"IAE‰‡UA OI‡E‰O'A
(e‡A"IAE‰‡IA
OO'AUEUA
‰‡
JPEG,
' IAI˛
e‡A"IAE‰‡IAUO
A‡
(O O‰˙IEAIEA)
(IO I‡II‡),
>>
>
(·‡'I‡)
E
OO˙IIEUAIIE
OO?EE A‡ I‡ U‡ O O‡IAU
II
(EAII˛?AI‡).
aAOOIA'‡EUA bVbB,
OIO OOU
). eIA‰
(
EA·A AUA
OO?EflU‡,
OOOIA I‡UEOIAUA
A‡
OO'AUEUA
‰‡
EAOOIA'‡EUA b
UO'‡
IOflUO EAI‡AUA
:
OOE ‡ EA· ‡IEfl U‡EI
/ B,
A‡
‰‡
:
OOE ‡
‡
:
aAU E'‡ EA· ‡IEfl U‡EI
:
aAU E'‡
‰‡ EAOOIA'‡UA,
ENTER.
cAOO‰'EEI‡ I‡ UEI‡
JPEG
1.
' AIA
c‡UEOIAUA
A‡
OO?EEUA
PAUSE/STEP
OO
I‡ OOI‡A'‡IA I‡
OI‡E‰O'A.
eA"‡
2.
OIAE˙ ˙U
‡ ‰‡
OA
˘A
'˙ IAUA
I‡UEOIAUA
'IAAA '
AEEI
I‡
I˙I OOI‡A'‡IAUO I‡
N (PLAY)
O‡UA‡.
OI‡E‰O'A,
EIE I‡UEOIAUA OUIO'O
PAUSE/STEP.
e Ai'˙ IflIA
I˙I
OI‡UO ‡A"IAE‰‡UA I‡ UEI‡,
OIA‰'‡˘Efl
SKIP
EIE
(.
EIE
‡'˙ U‡IA
c‡UEOIAUA v
fl
A‡'˙ UEUA
O A‰iO‰IEfl
>)
I‡
/ V
EIE
A‡
‰‡
U‡EI,
(b
I‡ UEI‡U‡
OO
' AIA
OA
O Ai'˙ IEUA
EIE
Zoom
( 'AIE?AIEA)
aAOOIA'‡EUA
zoom
I‡ OOI‡A'‡IA I‡
B).
I‡ UEI‡,
OU AII‡
OU AII‡.
JPEG
(U'AIE?AIEA),
UOUOEAO· ‡EAIEAUO. ('EEUA
OU .
I˙I
JPEG
OO OOOOI‡ I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
I‡ ?‡OO'IEIO'‡U‡
JPEG
I‡UEOIAUA
IU OO ‡
O· ‡UIO
44
U‡EI
‰ U"
A‡
‰‡ U'AIE?EUA
36)
A‡
EIE
‰‡
'OE?IE
'˙ iU I‡ U‡
U‡EIO'A
'OE?IE
O O‡IAU.
'˙ iU I‡ U‡
OU
U‡EIO'A
I‡ U‡U‡
OU
O O‡IAU.
O O‡IAU.
I‡ U‡U‡
O O‡IAU.
eOIO'IE IAUO‰E
eOIO'IE O ‡'EI‡
A‡ A‡OEO'‡IA
‡ ‰‡
A‡ A‡OEO I‡
O O" ‡I‡, ‰OI‡UO "IA‰‡UA ‰ U"‡
UAIA'EAEOIIE I‡I‡IE
1
eIA‰'‡EUA
‰OIUOOEO‡IEUA EIOU UI?EE, A‡ ‰‡ A‡OE?AUA
UAIA'EAEOII‡ O O" ‡I‡. ‡OEO'‡IAUO A‡OO?'‡ IE"IO'AIO
O O‰˙IE‡'‡, ‰OI‡UO ‰EOI˙U
OA A‡O˙IIE EIE
'EA
‰OI‡UO
E
CII˛?AUA AIO ‰A ‡
E OOOU‡'AUA
e O'A AUA
I‡
‰‡IE 'iO‰˙U
OOOU‡'EUA
A
AIO ‰A ‡ ˘A
OO AUA
A‡OEO'‡˘ ‰EOI.
UAIA'EAO ‡
A
I‡OU OAI
A‡ UOAE
IAO·iO‰EIO
EA'AOUIO
A‡
' AIA,
‡UO
I‡
A‡OEO'‡IA, ? AA
'EOOIO
I‡?AOU'O,
EQ:
I‡?AOU'O,
SQ:
OU‡I‰‡ UIO I‡?AOU'O,
LQ:
IEOIO
‡?AOU'O O E U‰˙IEAIO ' AIA
AOOIA'‡EUA
·UUOIEUA
PR
(+/-),
A‡
‰‡
EA·A AUA
UAIA'EAEOIAI I‡I‡I A‡ A‡OEO'‡IA.
OIU?‡UA,
I‡ UAIA'EAEOIIEfl
UAIA'EAO ‡,
"cAA‡·‡'IO
OA EO‰
EA·A AUA
OA OOfl'fl'‡.
I‡I‡I‡, IOEUO
‡U‰EOI‡I‡I‡ (AAEI‡), IOEUO ˘A
I‡UEOIAUA AUDIO ( C
), ‰OI‡UO "IA‰‡UA
UAIA'EAEOII‡U‡
AIU˘EflU
O O" ‡I‡.
OA
‡U‰EOI‡I‡I
AI ‡I‡.
afl'
aOIO
AOAI
eUA AO EIE IOIO O A‰‡'‡IA: eUA AO
I‡'AI
'UAAE?IO O A‰‡'‡IA: I‡'AI + CUO OOUAOAIAI
CUO OOUAOAIAI
AIO A'UI˙U A O IO?O I‡?AOU'O, IO"‡UO I‡OU OEI‡U‡ A
Stereo, ' "OIflI‡ ?‡OU OU OIU?‡EUA IOEAUA ‰‡ "O OO‰O· EUA,
I‡UO OIAIEUA I‡OU OEI‡U‡ I‡ Mono (Ifl' EIE ‰AOAI).
→
U‡EIA
‰‡
U‡EIA "
A‡OEO'‡IA O
A‡OEO'‡UA A‡
' AIA, ·AA ‰‡
OU
1
2
eIA‰'‡EUA
'E
‰‡'‡
O A‰'‡ EUAIIO OO A‰AIAI
EAOOIA'‡UA
U‡EIA .
O O" ‡IIEfl
c‡UEOIAUA REC
→
1-4
(eOIO'IE O ‡'EI‡
I‡I‡IE).
OU˙OIE
I‡ UAIA'EAEOIIE
(z)
IAIOIIOI ‡UIO,
O O‰˙IEEUAIIOOUU‡
IEIUUE
'
A‡OO?'‡
I‡UEOI‡IA
OIA‰'‡˘O
‡U‰EOI‡I‡I.
EA·A AUA
I‡UO
OOfl'fl'‡ I‡
TV EI‰EI‡UO ˙U
A‡OEO'‡IA O
‡OEO'‡IAUO
aOEAUA ‰‡
EA·A AUA UAIA'EAEOIIEfl AEEI
a cA
REC MODE [eO
I‡UEOI‡IA I‡
OO'UO IO
cAA‡·‡'IO
'˙AIOEIOOU IAOIO
‡‰‡EUA IAO·iO‰EIEflU AEEI
e OIflI‡
‰‡
I‡ A‡OEO'‡IAUO.
EAOOIA'‡UA
iUII?EflU‡
‰‡
Ae eCAcO].(HQ, SQ, LQ, EQ)
3
2
A‡
I‡
O˙'˙ ?AIO O ‡AAI ‰EOI,
EIE?E‡IEAE ‡ ‰EOI‡.
HQ:
' AIA
/ DVD,
˘A "IA‰‡UA.
AIO ‰A . AIO
2
c‡UEOIAUA TV
OO
A‡OEO'‡IAUO.
1
A‡OE?AUA UAIA'EAEOII‡U‡
‡IIEUA
A‡
A‡ A‡OEO
EA·A AUA
‰‡
I‡ A‡OEO'‡IAUO.
OIA‰ O˙ 'OUO
I‡UEOI‡IA.
U'AIE?‡'‡ ' AIAUO
I‡ I‡IE?IOUO
COflIO
10
I‡ A‡OEO O
O'O·O‰IO
O OOU ‡IOU'O.
C AIAU ‡AIAUO
I‡ A‡OEO‡ OA
UAIA'EAEOIIEfl
AI ‡I. C I ‡fl
EA'AE‰‡
I‡
I‡ A‡OEO‡
DVD
→
→
→
A‡OEO‡ E EAII˛?'‡.
AIO ‰A - AOE'˙ ‡ O AI ‡Ufl'‡
?
OAE AIO ‰A IOEA ‰‡ A‡OEO'‡ EIE NICAM EIE
O·EIIO'AI A'UI. AIO I‡OU OEI‡U‡ A‡ NICAM (OU
?
‡IE?‡
24) A Auto [A'UOI‡UE?AI AEEI] E ‡IO O A‰‡'‡IAUO A
NICAM, I‡OU OEI‡U‡ I‡ A'UI‡ ‡'UOI‡UE?IO OA O OIAIfl
I‡ NICAM, I‡UO OO UOAE I‡?EI 'EA IOEAUA ‰‡
aAI˛ Instant Timer Record [cAA‡·‡'IO
A‡OEO'‡UA
e O'A I‡
NICAM,
c‡UEOIAUA REC
AIO
OA
NICAM ‡U‰EOOE"I‡I‡. AIO O A‰‡'‡IAUO IA A
'EI‡"E OA A‡OEO'‡ O·EIIO'AIEflU ‡U‰EOOE"I‡I.
OOIU?E EAI E'fl'‡IA
OA I‡ IO?O I‡?AOU'O I‡
EAII˛?EUA
4
NICAM
O'AUIA '
NICAM A'UI‡, ‰˙IE‡˘O
O EAI‡IEfl OE"I‡I,
I‡OU OEI‡U‡
(z)
c‡UEOIAUA REC
‡OEO'‡IAUO ˘A
I‡
‰OI‡UO ‰EOI˙U
‡ ‰‡
Recording
5
IA I‡UEOIAUA
'EEUA
OO A‰AIAIO ' AIA,
"cAA‡·‡'IO A‡OEO'‡IA O U‡EIA
c‡UEOIAUA STOP
˘A
(x),
A‡
eOU‡'‡˘OUO ' AIA
AI ‡I
A‡
C AIAUO
STOP
(x)
IA OA A‡O˙IIE.
A‡OEO'‡UA A‡
A‡OEO.
"
Instant Timer
I‡
‰flOI‡U‡ OU ‡I‡.
c‡UEOIAUA
' AIAIIO
2
O O'A EUA ' AIAUO
A‡
OA OOI‡EA I‡ UAIA'EAEOIIEfl
I ‡UIO.
A‡ A‡OEO'‡IA IOEA
' AIA ? AA
I‡UEOI‡IA I‡
COflIO OIA‰'‡˘O
10 IEIUUE
'
‰‡
REC
I‡UEOI‡IA
‡IIEUA
A‡ A‡OEO'‡IA
·˙‰A U‰˙IEAIO
OO 'OflIO
(z).
U'AIE?‡'‡ ' AIAUO
I‡ I‡IE?IOUO
I‡ A‡OEO O
O'O·O‰IO
O OOU ‡IOU'O.
CIEI‡IEA
AIO AIO ‰A ˙U
1
A‡OEO'‡IA
‰‡ O AI ‡UEUA
A‡OEO'‡IAUO.
‡ ‰‡ OO AUA
˘A
‡ ‰‡ U‰˙IEEUA ' AIAUO
‰EOOIAfl).
I‡
' AIAUO I‡
(z) 'A‰I˙E, A‡ ‰‡
U‡EIA ]
O O" ‡I‡U‡.
(REC EI‰EI‡UO ˙U
‡OEO'‡IAUO O O‰˙IE‡'‡, ‰OI‡UO
EIE
‰‡
'A‰I˙E.
A‡OO?IA.
O OAO A?‡
A‡
IOEAUA
I‡
A‡OEO'‡IA O
A‡OEO'‡IAUO I‡
PAUSE/STEP (X),
A‡OEO‡ I‡
O"‡UO
EOI‡UA
PAUSE
/ STEP (X).
A‡
O‡UA‡
UOI˙U
OO A),
·˙‰A
EAII˛?AI OU AI.
‰OI‡UO A‡OEO'‡,
A‡OEO˙U
I AE‡U‡
˘A
(EIE
‡IO
·˙‰A EA"U·AI.
‰‡ O AUOU‡IO'EUA
‰EOI‡.
‰‡ O O‰˙IEEUA A‡OEO'‡IAUO,
I‡UEOIAUA
45
AeCcO
‡OEO'‡IA
U‡EIA
O
OAE DVD AIO ‰A
IOEA
I‡IOEIUI 7 O O" ‡IE
‡
·AA
A‡OEO'‡IA
A‡
A‡OEO'‡
‰‡
A‰EI IAOA?.
U‡EIA ‡
I‡
IOEUO
I‡I‡IEUA,
I‡?‡IIEfl ?‡O E
A‡OEO'‡IE,
OU
O EO˙OU'EA
AI‡A
‰‡
·˙‰A O O" ‡IE ‡I
OA EO‰
'‡?AUO
·˙‰A IAO·iO‰EIO
‰‡
2
˘A IU
·˙‰‡U
˘A
O O‰˙IEEUAIIOOUU‡.
C˙'A‰AUA IAO·iO‰EI‡U‡ EIUO I‡?Efl
?
b
?
v
?
EAOOIA'‡UA O˙'OAI
U‡EIA ,
A‡ A‡OEO O
O ‡AAI ‰EOI
c‡UEOIAUA TEMER REC
A
--
--
I‡IE ‡˘‡ OA I‡ OOAE?EflU‡
c‡UEOIAUA RETURN (O),
A‡OEO‡ O
c‡UEOIAUA
ENTER,
EIUO I‡?Efl
?
OIA‰
U‡EIA ].
O
3
A‰EI
OU '˙I?IEUA
?
Date
?
Start Time
?
End Time
?
Mode
AT
I‡
aA·A AUA
--
--
I‡ A‡O‡IAUAI‡
IOIA
I‡
O O" ‡IE ‡IAUO
A‡OEO'‡.
5
fl·'‡
‰EOI‡
E
I ‡E I‡ A‡OEO‡.
A‡OEO (HQ, SQ, LQ, EQ
I‡
O A'II˛?'‡ AEEI‡
A‡
EIE
AT).
I‡
A‡OEO'‡IAUO I‡
‰‡ A‡'˙ ?E
AEEI AT
('II.),
O O" ‡IE ‡I
A‡OEO'‡˘ ‰EOI.
(O),
A‡
‰‡ EAIAAAUA OU
OOEO˙I.
‰‡ OOOU‡'EUA A‡OEO'‡˘ ‰EOI
POWER,
A‡
OO?EflU‡
IA A
E
‰‡ I‡UEOIAUA
‰‡ O A'II˛?EUA '‡?Efl U A‰
'
AEEI
I‡ "OUO'IOOU.
O O" ‡I‡U‡.
‡·AIAEIE:
?a I‰EI‡UO ˙U
OOOU‡'EUA
A
‡IO A
A‡OEO,
‡·AIAEIE:
O"‡UO
O O" ‡IIEfl
U‡EIA
I‡?‡IIEfl ?‡O A‡ A‡OEO‡.
(‡'UOI‡UE?AI) AEEI OO A‰AIfl OOU‡'‡˘OUO ' AIA
IAO·iO‰EIE,
?
4
c‡UEOIAUA RETURN
U‡EIA ).
I‡ OOEO˙I‡ O˙O A‡OEOE O
?A A‡OEO˙U O
E ?A A OOOU‡'AI
OA OOfl'fl'‡ OOEO˙I˙U
?‡O A‡
aA·E ‡ AEEI
--
‰‡
‰‡U‡ ‰O 1 IAOA? I‡O A‰.
‡‰‡EUA
--
?flI‡U‡
OA A‡O‡IAUfl'‡ OU
I‡ A‡OEOE O
Check
' OOIAUO
OAI‡?‡'‡,
O ‡'EIIO
EIE
O O" ‡I‡
OU IOEUO
EAUO?IE?E,
‡‰‡EUA
U‡EIA ].
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
U‡EIA
aA·E ‡
O
I‡UO OOO˙IIEUA
c‡UEOIAUA ENTER, O O" ‡I‡U‡
"Rec. OK"
PR
EAIAAAUA OU
A‡
Timer Record List (OOEO˙I
--
‰‡
O O" ‡I‡U‡.
c‡UEOIAUA TIMER REC, A‡ ‰‡ 'EAU‡IEAE ‡UA Timer
Record List.
‡ O O'A I‡
?
A‡
IU OO ‡.
.
Timer Record [A‡OEO'‡IA
OA OOfl'E IAI˛UO
?
I‡
Timer Record [ ‡OEO'‡IA
IAI˛UO
U fl·'‡ ‰‡ UO I‡UE ‡UA ‰EOI‡, O A‰E ‰‡ A‡OO?IAUA
U‡EIA . (CE. "EIE?E‡IEAE ‡IA" I‡ OU . 32.)
1
(A‡OEO'‡IEfl) O U‡EIA .
/ B (Ifl'O / ‰flOIO) O AIAOU'‡U IU OO ‡ I‡Ifl'O / I‡‰flOIO.
/ V (I‡"O A / I‡‰OIU) O OIAIflU I‡OU OEI‡U‡,
A‡OEO'‡IA
‡·AIAEI‡:
AIO
A‡ '‡?AUO
VPS/PDC
I‡
On
AIO ‰A ˙U
?
‡A A?AI.
I‡
A '
‡ ‰‡ OO AUA
U‡EIA ‡
‰EOOIAfl,
I‡ "OUO'IOOU O
AEEI
A‡OEO‡ O
O'AU'‡ I‡
U‡EIA , U fl·'‡
IO"‡UO
U‡EIA .
‡IUE'E ‡I
‰‡
I‡UEOIAUA
POWER.
?
Repeat
aA·A AUA
--
EAI‡IEfl
I‡
AEEI
OO'UO AIEA
(Once
(CA‰I˙E), Daily (Monday Friday) (OEA‰IA'IO
?
aI‡ I ‡UIO EA?‡I'‡IA,
IO"‡UO
A‡'˙ ?E
A‡OEO˙U O
U‡EIA ,
-
(eOIA‰AIIEI OAU˙I))
-
?
VPS/PDC
VPS
--
I‡OU OE'‡
/ PDC
' AIAUO
‰‡‰AI‡ O O" ‡I‡ ‰‡
O OOUOIA. ‡ ‰‡
OEOUAI‡U‡,
E
‰‡U‡
I‡
C˙AIOEIO
'EA
EIE
I‡
VPS
U fl·'‡
/ PDC
U‡I‡ ?A
OO
‰'EEE
O ‡'EIIO VPS
‰‡ '˙'A‰AUA
OEOUAI‡U‡
‰‡
IA
IA fl
/ PDC
?‡O
A‡OE?AUA.
‰‡
‡·OUE
O 'OAIE I‡I‡I.
‡·AIAEIE:
?
‡I‡IEUA,
'II˛?'‡U
EAOOIA'‡˘E VPS
/ PDC, O·EIIO'AIO
EIUO I‡?EflU‡ A‡ VPS / PDC
UAIAUAIOUO'EUA
OU ‡IE?E
aOIfl I‡O ‡'AUA IUEI‡U‡ OO ‡'I‡
IO"‡UO
?
A‡‰‡'‡UA
O"‡UO
OIU?‡E,
VPS
' UAAE
/ PDC
IOEA
O O" ‡I‡.
OU ‡IE?E,
A‡ A‡OEO'‡IA O
' IOEUO I‡?‡IOUO I‡
A A‡OEO‡IO.
46
I‡OU OEIEUA
EAOOIA'‡UA
'
O UAIA'EAEOII‡U‡
‰‡
U‡EIA .
EI‡
O O" ‡I‡U‡ ‰‡
OA
IA OA
OOU'˙ ‰E
O‡
A‡OEO‡I‡U‡
O O" ‡I‡. AIO ‰'‡
A‡‰‡‰AIE OOOIA‰O'‡UAIIO
‰ U"),
A‡OE?A.
‰‡
O˙O·˘AIEfl
IOflUO EOI‡UA
OIA‰
‰O E
" ‡UEI,
‰‡
U‡EIA
OEOUAI‡U‡ ‡'UOI‡UE?IO
IA OA
O O" ‡I‡U‡,
A
Weekly (OEAOA‰IE?IO)).
A‡OEO'‡IA,
‡·OUE
A‡
I‡?‡IOUO I‡
A‡OEO‡ O
(IAOOO A‰OU'AIO
'UO ‡U‡ O O" ‡I‡
IOEA
‰‡
A‰EI
IA OA
‡OEO'‡IA
‡OEO'‡IA
‡AE
O
U‡EIA (O O‰˙IEAIEA)
O
U‡EIA
OEOUAI‡U‡
? AA
OEOUAI‡ AI‡?EUAIIO
ShowView
OO OOUfl'‡ O O" ‡IE ‡IAUO
I‡
U‡EIA . aIO"O UAIA'EAEOIIE OO ‡'O?IE?E
OU·IEIU'‡U ShowView O O" ‡IIE IOIA ‡ A‡A‰IO O
EIUO I‡?EflU‡ A‡ O O" ‡IEUA. AIO EAI‡AUA ‰‡ I‡O ‡'EUA
A‡OEO I‡ ‰‡‰AI‡ O O" ‡I‡ O U‡EIA , O OOUO '˙'A‰AUA
O˙OU'AUIEfl ShowView O O" ‡IAI IOIA . c‡OU OEIEUA A‡
‰‡U‡, I‡?‡IO, I ‡E E I‡I‡I OA EA'˙ ?'‡U ‡'UOI‡UE?IO.
CEA O‡IO U fl·'‡ ‰‡ A‡‰‡‰AUA I‡ AIO ‰A ‡ AEEI E
A‡OEOE O
I‡?AOU'O I‡ A‡OEO‡ E
‰‡
OOOO?EUA
1
I‡
I‡OU OEIEUA
e O" ‡IE ‡IAUO
IOEA
EIE
A‡ A‡OEO O
·˙‰A O O'A AIO
‰‡
U‡EIA
OO 'OflIO
' AIA
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡. c‡UEOIAUA ‰'‡
O˙UE TIMER REC. c‡UEOIAUA ‰'UI ‡UIO TIMER REC.
aAOOIA'‡EUA v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA A‡OEO'‡IA O U‡EIA
O E
'II˛?AI
.
?
?
c‡UEOIAUA
eOfl'fl'‡
?
ENTER,
A‡
OA IAI˛UO
c‡UEOIAUA
CLEAR,
‰‡ A‰‡IUE ‡UA
EA· ‡I‡U‡ O
O" ‡I‡.
Timer Record.
A‡
EA· ‡I‡U‡ O O" ‡I‡
U‡EIA (Timer Record List).
‰‡ EAU EAUA
OU OOEO˙I‡ I‡ A‡OEO'‡IEflU‡ O
A‡OEO˙U A
‰‡IE
A"UIfl AI. C AIO ‰A ‡ IO"‡U ‰‡
O˙i ‡Ifl'‡U I‡IOEIUI 7 O O" ‡IE O U‡EIA .
A‰IOI ‡UAI
e A"IA‰
OA
c‡UEOIAUA SHOWVIEW.
eOfl'fl'‡
ShowView.
OA IAI˛UO
c‡UEOIAUA ShowView O˘A 'A‰I˙E,
A‡
‰‡
EAIAAAUA OU
IAI˛UO.
eUIflI‡
U‡EIA
I‡ A‡OEO'‡IA O
aOEAUA ‰‡ EAU EAUA ‰‡‰AI‡
I‡OU OEI‡
U‡EIA ‡
I‡
'OflIO
?
?
Number
(cOIA )
C˙'A‰AUA ShowView
:
EAI‡AUA
Repeat (eO'U‡ flIA)
OA EO‰E?IOOU (Once
AEA‰IA'IO
2
EIE
aA·A AUA
:
A‰IOI ‡UIO,
--
Weekly
Daily
?EU O'EUA ·UUOIE, ‡ OIA‰ UO'‡
ENTER, A‡ ‰‡ '˙'A‰AUA ShowView
O O" ‡IIEfl IOIA .
‡ O O'A I‡ I‡ O O" ‡IE ‡IAUO OA OOfl'fl'‡
Timer Record ( ‡OEO'‡IA O U‡EIA ).
?
?
/ B (Ifl'O/ ‰flOIO)
I‡Ifl'O/I‡‰flOIO
b
--
A‡
O E‰'EE'‡IA
AIO ‰OOUOIAUA " A?I‡, O A‰E ‰‡
ENTER,
I‡UEOIAUA
EAU EAUA
IOAUO "E
3
--
AEAOA‰IE?IO).
--
AOOIA'‡EUA b /
B,
A‡
eIA‰
IAI˛UO
OO
IU OO ‡
A‡
‰‡
A‰I‡, OIA‰
?flI‡U‡
Timer Recorder ( ‡OEO'‡IA
U‡EIA ).
aOEAUA ‰‡ O OIAIEUA
EAI‡AUA
(Mode, VPS/PDC
E
I‡OU OEIEUA
U.I.).
‰‡
?
eOOU‡'AI
?
Disc Protect
OOOU‡'AI
‰‡ EAU EAUA
OUIAIEUA
U‡EIA
A
A‡OO?I‡IO,
'EA
O O" ‡I‡U‡.
O O·IAIE
U‡EIA
I‡
A
O E
I‡OU OAI, AIO ‰A ˙U
IflI‡
‰‡
‰EOI.
A IAA‡OEO'‡AI
‰EOI.
A OOOU‡'AI I‡
ON
' IAI˛UO A‡
I‡OU OEI‡
('E. OU . 32).
?
?
‡i ‡I'‡IAUO
c‡ ‰EOI‡
49
cA
?
IOEAUA
O
?
I‡IUO
?
CA?A
A 'II˛?AIO.
99
EI‡ 'A?A A‡OEO‡IE
A‡"I‡'Efl
U‡EIA ,
EIUO I‡?Efl.
IAI˛
EAI‡AUA
IO"‡UO:
cflI‡
--
O O" ‡II‡
eOfl'fl'‡ OA
A‡OEO'‡IA O
U‡EIA ˙U
?A
?
--
I‡UO OUA '˙'AIE
AIO
List).
c‡UEOIAUA POWER.
A‡OEO'‡,
--
H‡UEOIAUA ENTER, OIA‰
‰‡‰AIO
IOEAUA
O˘A
C˙O AIE
I˙I
Repeat (eO'U‡ flIA),
EAOOIA'‡EUA v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA OO?EflU‡ Repeat
(eO'U‡ flIA) (Once A‰IOI ‡UIO, Daily
AEA‰IA'IO (Monday
Friday (OOIA‰AIIEI OAU˙I))
EIE Weekly
AEAOA‰IE?IO).
--
I‡UO
eUOU ‡Ifl'‡IA
OIA‰ UO'‡
--
4
Record
A‡OEO'‡IEflU‡ O
‰‡ O E‰'EEEUA IU OO ‡
IOIOI‡U‡
'OA
?
CLEAR,
OI‡U‡ A‰I‡
OU OOEO˙I‡ I‡ A‡OEO'‡IEflU‡ O
eOE ‡IA I‡ EAO˙IIfl'‡˘O OA A‡OEO'‡IA O U‡EIA
I‡UEOIAUA
IAIOIIOI ‡UIO
?EU EUA I‡ O‡
IO E"E ‡EUA.
I‡
IOflUO
O O" ‡I‡U‡, I‡UEOIAUA CLEAR.
eOfl'fl'‡ OA O˙O·˘AIEA A‡ OOU'˙ E‰AIEA. aAOOIA'‡EUA
b/B, A‡ ‰‡ EA·A AUA "Ok", ‡ OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ENTER.
EAI‡I‡U‡
AOOIA'‡EUA
I‡UEOIAUA
‰‡ EAU EAUA
U‡EIA (Timer
O O" ‡IIEfl IOIA .
?
' AIA, O A‰E A‡OEO'‡IAUO ‰‡ A A‡OO?I‡IO.
aAOOIA'‡EUA v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA O O" ‡I‡U‡,
OO
A‡"I‡'Efl
( DVD-R/RW),
(DVD+R/RW).
‰‡ '˙'AE‰‡UA O O" ‡I‡ A‡ A‡OEO'‡IA O
IO"‡UO:
A A‡OO?I‡IO A‡OEO'‡IA.
C AIAUO,
IOAUO OA OOEU'‡UA
CA?A
A‡ A‰AIE 7 O O" ‡IE
EI‡
AIO ‰'A
EIE OO'A?A
‰‡ A‡‰‡‰AUA,
O O" ‡IE
A 'A?A IEI‡IO.
U‡EIA .
U‡EIA OA
A‡ A‡OEO'‡IA O
A‡ A‡OEO'‡IA O
A‡OU˙OflU:
?
?
?
eO- ‡II‡U‡
O O" ‡I‡
5eIA‰'‡EUA
2-5,
O A‰I‡U‡ OU ‡IE?‡
I‡IUO A OOI‡A‡IO I‡
( ‡OEO'‡IA
O
U‡EIA ).
O A‰EIOU'O.
eO-I˙OI‡U‡ O O" ‡I‡ OU‡ UE ‡,
O EII˛?E.
AIO ‰'A O O" ‡IE
O˙˘O ' AIA, U‡AE,
OU˙OIE
A O
O‡
IO"‡UO
I‡OU OAIE ‰‡
IOflUO A
OO- ‡II‡U‡
A‡OO?I‡U OO
'˙'A‰AI‡ O˙ '‡,
A‰IO
E
A O
O A‰EIOU'O.
AIO ‰EOI˙U A OO' A‰AI, A‡OEO'‡IAUO IOEA ‰‡ IA A‡'˙ ?E
UOOA?IO. C UOAE OIU?‡E OOIAUO A‡ OUIAUI‡ ˘A OOI‡A'‡
"Rec.
OK",
IO UO'‡ IOEA
‰‡
IA A
'fl IO.
47
AeCcO
‡OEO'‡IA
‡OEO'‡IA
aOEAUA ‰‡
A OU
‡OEO'‡IA
UOU OEOU'‡
OU '˙I?IE
UOU OEOU'‡, I‡UO
'E‰AOI‡OAUOUOI, O'˙ A‡IE I˙I IOAUO
aOEAUA ‰‡
A‡OEO'‡UA OU '˙I?IE
'E‰AOI‡IA ‡
‰‡
OU '˙I?AI EAUO?IEI
EIE
I‡
"IAA‰‡U‡
A‡
AIO ‰A ‡
E
"IAA‰OUO DV IN
EAOOIA'‡UA
'A AUA
1
?A
OA,
U A‰˙U,
A
O'˙ A‡I O ‡'EIIO
CE. OU . 15-16.
IOEUO
OU
I˙I
EOI‡UA
‰‡ A‡OEO'‡UA,
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
Tuner
?
AUA
?
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
‰‡ A‡OEO'‡UA,
eE"I‡I˙U
[ UIA ]: C" ‡‰AI
/ VIDEO IN 3, IOIUE ‡I I‡ A‡‰IEfl O‡IAI.
AV4: INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L / R), S-VIDEO IN),
IOIUE ‡I
DV: DV
I‡
O A‰IEfl
IN, IOIUE ‡I
I‡
O A‰IEfl
O‡IAI.
cflIOE 'E‰AOI‡IA E
?
AIO
?
DV
OUA
1
AEEI I‡ A‡OEO'‡IA ? AA
IAIOIIOI ‡UIO I‡UEOI‡IA I‡ REC MODE (HQ, SQ,
LQ, EQ)
'EOOIO
I‡?AOU'O,
I‡·AI,
IA IOEAUA
‡OEO'‡IAUO ˘A
O OAO A?‡
OU‡I‰‡ UIO I‡?AOU'O,
(z)
I‡
A‡OO?IA.
‰OI‡UO ‰EOI˙U
IEOIO
"cAA‡·‡'IO
I‡UEOIAUA
(x)
OA A‡O˙IIE.
A‡OEO'‡IA O
(x),
A‡
U‡EIA "
‰‡ OO AUA
I‡
OU ‡IE?‡ 45.
A‡OEO'‡IAUO.
IflI‡
‰‡
CEEUA
IOEAUA
‰‡
O
CopyGuard,
A‡OEO'‡UA OU UOAE EAUO?IEI O UOAE
"A'UO OIE O ‡'‡"
I‡
OU ‡IE?‡ 9
A‡ OO'A?A
OU
O A‰IEfl
I‡
DV
OE"I‡I‡ OA
EOI‡UA
I‡
DV
I‡
('EE
O‡IAI
A
(O E"EI‡IAI A'UI)
OU
E
DV Rec
CEE
Setup [c‡OU OEIE].
OU ‡IE?‡ 31
EIUO I‡?Efl.
A‡ OO'A?A
A‡
‰‡
EA·A AUA
OE"I‡I.
‰EOOIAfl
E I‡ UAIA'EAEOIIEfl
OA
AI ‡I
DV.
IflOUOUO
'˙ iU 'E‰AOI‡OAU‡U‡
OU
I˙‰AUO
‰‡ A‡OO?IAUA ‰‡ A‡OEO'‡UA.
I‡E-‰O· E
UO?I‡U‡,
AAUIU‡UE OO AUA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OU IOflUO EOI‡UA
A‡'EOEIOOU OU '‡?‡U‡
‰‡
A‡OO?IAUA
I‡IA ‡
IOEAUA
I‡ UOAE
‰‡
‰‡
I‡
O‡UA‡
A‡OEO'‡UA.
EAOOIA'‡UA
AIO ‰A ,
A‡
‰‡
UO ‡'Ifl'‡UA I‡IA ‡U‡, EAOOIA'‡EIE
UUII?EflU‡ STOP [e ee],
PLAY
PAUSE[eA
[Co eeea CO
(z)
c‡UEOIAUA REC
AcO]
E
A‰IOI ‡UIO,
A‡
A].
‰‡ ‰‡‰AUA
I‡?‡IO I‡ A‡OEO'‡IAUO.
?
?
‡OEO'‡IAUO
‡'UOI‡UE?IO OA
STOP
IOEAUA
(x).
eO ' AIA
‰‡ UO ‡'Ifl'‡UA I‡IA ‡U‡
e E
AEEI
CE‰AO
A‡OEO'‡IAUO IOEA
?
‡IO
I‡ A‡OEO'‡IAUO IA
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
?
O AI ‡Ufl'‡,
AIO ‰A ˙U IA A‡OA?A OE"I‡I.
aOEAUA ‰‡ OO AUA I‡ O‡UA‡ EIE '˙O·˘A ‰‡ OO AUA
A‡OEO'‡IAUO, I‡UO I‡UEOIAUA PAUSE / STEP (X)
EIE
AI ‡I‡, OIA‰
‡ O ‡'EIIO
U‡EIA
OOOIA‰IEflU I‡‰˙
‰‡
OOU‡IA A‡
UUII?EOIE ‡IA
AIO ‰A
·˙‰A
O
I‡ UOAE
I‡UO A‡OEO'‡IAUO
O UOAE
I‡IA ‡ ‰‡
48
O'˙ A‡I‡
I‡OU OE'‡
I‡ IAI˛UO
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
5
A
DV ‡U‰EOOE"I‡I
IAE‰U Audio 1
OO‰IAI˛UO
c‡IA AUA
OO‰ O·IOOUE.
E ?‡O OU
‰‡U‡
(‰U·IE ‡I A'UI).
EAUO?IEI I‡
AIO ‰A .
A‡
I‡IA ‡
?A EAUO?IEI˙U I‡
OA,
aAUO?IEI˙U
?C
'EA
I‡
'E
c‡UEOIAUA IAIOIIOI ‡UIO AV,
'
A‡˘EUAI O A˘U O AA‡OEO
EIUO I‡?Efl
EA·E ‡UA
‡
EAUO?IEI˙U A
UOAE
aOEAUA ‰‡
OOfl'fl'‡
4
OU UOAE
16).
C O OAO A?‡
OO A‰AIAI‡ O O‰˙IEEUAIIOOU,
O
AIO ‰A .
UO ‡'Ifl'‡UA
I‡IUO EAI‡AUA.
Audio
3
"O
I‡OU OAI
O'AU'‡ '
STOP
‰‡
DV IN "IAA‰OUO
'A AUA
?
‡·AIAEI‡
AIO
I˙I
Audio 2
(REC EI‰EI‡UO ˙U
·˙‰‡U UO ‡'Ifl'‡IE
‰‡
I‡ UOAE
?EU O'‡U‡
?A
OA,
"DV Rec Audio"
A‡OEO O
c‡UEOIAUA STOP
6
'A AUA
‰EOOIAfl).
‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA
'EE
2
'A‰I˙E.
‡OEO'‡IAUO O O‰˙IE‡'‡, ‰OI‡UO
EIE
LQ:
UO I‡U
I‡OAU‡.
OU ‡IE?‡
‡?AOU'O O E U‰˙IEAIO ' AIA
EQ:
c‡UEOIAUA REC
5
SQ:
'˙'
U A‰ O ‰EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA
O'˙ A‡IO I˙I DV IN "IAA‰OUO.
DV
3
A·A AUA IAO·iO‰EIEfl
4
·˙‰A
‰‡
O'˙ A‡IE 'UO E DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡ ? AA
‰ U"O UOU OEOU'O,
cA IOEAUA ‰‡ A‡OEO'‡UA
?
IA OA A‡OEO'‡.
I‡?AOU'O,
IA IO"‡U
AIO ‰A .
cA IOEAUA ‰‡ UO ‡'Ifl'‡UA
?
eOOU‡'AUA A‡OEO'‡˘ ‰EOI.
HQ:
AIO ‰A ‡.
DVC--SD.
O‡IAI.
‡·AIAEI‡:
Opt
U fl·'‡
I‡ EAUO?IEI‡
I‡
eU AV3
I‡
I‡UO
OA
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
AV3: AUDIO IN 3
?
AIO ‰A ‡,
e˙'AUE
O‡IAI.
?
E
I‡IA ‡U‡
AIO ‰A ‡.
U'A AUA, ?A EAUO?IEI˙U I‡
‡U‰EOOE"I‡I, O'˙ A‡I I˙I DV IN "IAA‰OUO, A I‡OU OAI
?
UUIA .
AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO, IOIUE ‡I I‡ A‡‰IEfl O‡IAI.
AV2: EURO AV2 AUDIO VIDEO, IOIUE ‡I I‡ A‡‰IEfl
?
e A‰E
O‡IAI I‡
O A‰IEfl
E
'E‰AOI‡IA ‡, O'˙ A‡I‡
('EE OU ‡IE?‡ 31).
c‡UEOIAUA AV IAIOIIOI ‡UIO, A‡ ‰‡ EA·A
'˙I?AI EAUO?IEI, OU IOEUO ‰‡ A‡OEO'‡UA.
2
I‡
'E‰AOI‡IA ‡
?EU O'‡
A‡OEO'‡UA OU
aOEAUA ‰‡ UO ‡'Ifl'‡UA
OE"I‡I.
'iO‰fl˘
I˙I
?EU O'‡
OU
A
AIO ‰A .
I‡
I ‡UIO ' AIA
I‡
OO A.
I‡ A‡OEO'‡IA O
IAO·iO‰EIO ?EU O'‡U‡
'II˛?AI‡ E ' "OUO'IOOU A‡
‡·OU‡.
‡OEO'‡IA
(O O‰˙IEAIEA)
OU '˙I?AI EAUO?IEI
‡I'O O A‰OU‡'Ifl'‡ DV?
e˙O·˘AIEfl, O'˙ A‡IE
CEA
aOEA ‰‡ O A˘IAUA OIA‰IEUA
IOEAUA
‰‡ O'˙ EAUA DV I‡IA ‡
A‰EI-A‰EIOU'AI DV I‡·AI
I‡UO EAOOIA'‡UA
E
EAiO‰fl˘E ‡U‰EO-
OAE AIO ‰A
A O˙'IAOUEI
'E‰AOI‡OAUOUOIEUA
IOEAUA
I‡IA ‡
?
cA
I˙I UOAE
O‡UAIEUIE
cA
E
‰‡IIE
O
DV
‡IA ‡U‡
(DVC-
O'˙ A‡IE
A‰I‡ DV
OO'A?A OU
AIO ‰A .
I˙I
AIO ‰A
"IAA‰O DV IN
EIE '
('II˛?EUAIIO
OEOU‡.
IOEA
(e AI‡IAIO
IIO"O
AIO ‰A OO‰‰˙ E‡ ' ˙AI‡
O‡IO
A‰I‡ 'E‰AOI‡IA ‡.
‰'‡
(e O'A AUA I‡OAU‡U‡)
UOU OEOU'OUO
IA A
I‡OAU‡.
A‡ A‰AI‡
Uncontrollable device
A‡OEO'‡ O‡IO
DV Rec Audio
c‡OU OEUA
I‡ UOAE
Check the tape
IO"‡U
OAE AIO ‰A
‰‡
OUA AOUO I‡U (16-bit / 48 kHz)
AOOEOUE (12-bit / 32kHz). OAE
‰‡
EIE A EAII˛?AI‡.
(cAUO ‡'IflAIO UOU OEOU'O)
IA IOEA
‰‡ UO ‡'Ifl'‡ 'E‰AOI‡IA ‡U‡.
'
‡U‰EOOE"I‡I
AIO ‰A
'E‰AOI‡IA ‡U‡)
‰‡ UO ‡'Ifl'‡UA O'˙ A‡I‡U‡ ? AA
'E‰AOI‡IA E O·EIIO'AIO
‰'OEIE OUA
O'˙ A‡I‡ O ‡'EIIO
O
OU '˙I?AI
C
'EI‡"E A '˙AIOEIO
A‡OEO'‡U
DV IN "IAA‰OUO.
UOU OEOU'‡)
DV "IAA‰OUO
I˙I
UOAE
IA A
Too many devices connected
D-VHS
AIO ‰A ‡).
EU O'EUA
IO"‡UO EAOOIA'‡UA
AI ‡I,
I‡ '‡?Efl
UUIA E,
DV IN "IAA‰O 'E‰AOI‡IA ‡.
?
UAIA'EAEOIAI
O˙O·˘AIEfl
E
IA O‡ O˙'IAOUEIE.
‰‡ UO ‡'Ifl'‡UA
U A‰, O'˙ A‡I
?
A‰EIOU'AIO
‰‡ O'˙ A'‡UA I‡'A‰I˙E
IOEAUA
DVD
'iO‰fl˘E
E
DV
Not connected to camcorder (cflI‡ ' ˙AI‡
OA OOI‡IIEUA IOIO˛U E
cA
OE"I‡IE A‡
'E‰AOOE"I‡IE,
SD) I‡IA E. EU O'EUA
?
A‡
AIO ‰A ,
OE"I‡IE.
IOIU OIIE
?
I˙I UOAE
O
A‰I‡ OUA AO A'UIO'‡
I‡
Audio 1
EIE
Audio
Updating Information (AIUU‡IEAE ‡IA I‡
EIUO I‡?EflU‡)
CE‰AOI‡IA ‡U‡ O·IO'fl'‡ EIUO I‡?EflU‡ A‡
DV.
2, OOO A‰ IAO·iO‰EIOOUU‡ ('EE OU ‡IE?‡ 31).
?
CiO‰fl˘EflU ‡U‰EOOE"I‡I
·˙‰A
?
32
EIE
eIU˘AIEfl
‡IO
'
DV IN "IAA‰OUO
U fl·'‡
‰‡
I‡ UEI‡U‡
I‡
IAA‡OEO‡I‡U‡ ?‡OU OU
A‡i ‡I'‡IAUO
I‡ A‡OEO‡ IO"‡U
‰‡
OA
I‡ UO'‡
O‡UA‡
EIE
I‡OAU‡U‡,
UOU OEOU'O
·˙‰A OO flIO
EIE ‡IO
AIO
AI.
AIO
DV I‡·AI˙U
?
EA'‡‰AI.
I‡OU OEI‡U‡
I‡IE?AI
A
I‡
DV Rec Audio
Audio 2 OE"I‡I,
Audio 2 ˘A ·˙‰A
A
Audio 2,
I‡OU OEI‡U‡
‡'UOI‡UE?IO
I‡
'˙ I‡U‡
IA
I‡
AEEI
CE‰AOI‡IA ‡.
O O·IAIE
OOIU?‡'‡UA I‡ UEI‡
'A AUA
OA,
eOEU‡EUA
?A
OA
IO IflI‡
EAII˛?EUA
DV Rec Audio
?
I‡
I‡
E/EIE A'UI
OU
DV IN
"IAA‰OUO, O O'A AUA OIA‰IOUO:
?
?
I‡OU OAI‡
eUOU ‡Ifl'‡IA
'˙AO OEA'A‰A
‡IO
A
CE‰AOI‡IA ‡)
OOIU?‡U,
OO‰‡'‡˘O OE"I‡I‡, OO A
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
Camera mode (eAEEI
CE‰AOI‡IA ‡U‡
48 kHz (IA 44.1 kHz).
UOU OEOU'OUO,
·˙‰A
A‡
Audio 1.
eOEU‡EUA
DV I‡·AI˙U
‰‡
O ‡'EIIO O'˙ A‡I.
O O·IAI‡,
‰‡ OUOU ‡IEUA
O'˙ A‡IOUO
OA
A
I‡UO 'II˛?EUA E
UOU OEOU'O.
OIAIEUA EAUO?IEI‡ I‡
‡U‰EOOE"I‡I.
‡·AIAEI‡:
C
A‡'EOEIOOU OU
IA IOEAUA
‰‡
UO ‡'IAIEA
fl
O'˙ A‡I‡U‡ 'E‰AOI‡IA ‡
UO ‡'Ifl'‡UA
I‡ UOAE
O
A '˙AIOEIO
‰‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
AIO ‰A .
49
AeCcO
e·˘ O A"IA‰ I‡ IAI˛UO Title List (eOEO˙I O˙O A‡"I‡'Efl)
‡UO
IOEAUA
A‡
Title List (OOEO˙I
EAOOIA'‡UA IAI˛
DVD,
‰‡IE A‰‡IUE ‡UA 'E‰AO '˙ iU
A‰‡IUE ‡UA
EIE
Title List,
OU IAI˛
Original
Playlist (OOEO˙I
aI‡ ‰'‡
I‡?EI‡ A‡
123
A‡"I‡'Efl),
‰‡ A‰‡IUE ‡UA 'E‰AOO˙‰˙ E‡IEAUO.
A‰‡IUE ‡IA, ‰OOU˙OIE
UO'‡
I‡
OU
E
Chapter List (eOEO˙I O "I‡'E)
45
67
iUII?EEUA
A‡'EOflU OU
UO'‡, ‰‡IE
(O E"EI‡IIOUO O˙‰˙ E‡IEA),
content
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
A‡
DVD-RW ‰EOIO'A
I‡
A‰‡IUE ‡IA
'
AEEI VR. aOEAUA ‰E AIUIO ‰‡ A‰‡IUE ‡UA
O E"EI‡IIOUO O˙‰˙ E‡IEA
I‡
A‰‡IUE ‡UA
Playlist (eOEO˙I
eOEO˙I˙U
'˙AO OEA'AE‰‡IA
A‡
O OIAIfl O˙‰˙ E‡IEAUO
I‡I IA"O'OUO
1.
I‡
O˙‰˙ E‡IEA
c‡UEOIAUA
'
v
/
A‡
‰‡ 'E‰EUA
A‡
Original
E
"I‡'I‡U‡ ?‡OU I‡
I‡ A‡"I‡'EflU‡
A‡
‰‡
·˙‰A OO flIO,
IO"‡UO
·UUOIEUA
AEEI
VR,
AI ‡I‡
OA OOI‡A'‡U
OU
DISPLAY,
'EEUA
I‡
A‡
EA·A AUA
eO?EEUA
OA
A‡"I‡'EA E I‡UEOIAUA
‡AIE?‡'‡U
eOI‡A'‡
[Divide] e‡A‰AIfl
A‡"I‡'EA,
C
DVD ‰EOI‡. aOEAUA ‰‡
I‡UO EAOOIA'‡UA
O
I‡
' A‡'EOEIOOU OU UEO‡ I‡
[Play]
A‡"I‡'EA OU IAI˛UO
EIUO I‡?Efl
Title List (eOEO˙I
O˙O
‰EOI‡.
OOEO˙I O "I‡'E I‡ A‡"I‡'EAUO.
‰'A
"I‡'E '
A‰I‡
(OU . 56).
OEA'AE‰‡IA I‡ EA· ‡IO
A‡"I‡'EAUO I‡
'II˛?EUAIIO
"I‡'E-eOEO˙I
OOAE?Efl
OU . 51.
‰‡ 'EAU‡IEAE ‡UA
ENTER.
‰'A
"I‡'E.
OI EUEUA
[Hide (Show)] [eI E'‡IA (eOI‡A'‡IA)] eI E'‡ (EIE
OOI‡A'‡) EA· ‡IOUO A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ (OU . 56).
[Move] e AIAOU'‡ ‰‡‰AI‡ "I‡'‡ OU IAI˛UO eOEO˙I
IEIEEAO· ‡EAIEfl
"e OIflI‡
OU
[Delete] aAU E'‡ A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ (OU . 53)
[Delete Part] aAU E'‡ ?‡OU OU A‡"I‡'EA (OU . 53).
IAI˛U‡U‡
I‡ IAI˛UO.
OO?EEUA
IEIEEAO· ‡EAIEfl,
IEIEEAO· ‡EAIEflU‡"
IAI˛UO,
[Full Play] eU‡ UE ‡ '˙AO
O‡
--
‡ ‰‡ 'EAU‡IEAE ‡UA OO?Efl
I‡ IAI˛UO:
[Combine] OI·EIE ‡
(OU . 54).
I‡UEOIAUA
‰‡ O A'II˛?EUA IAE‰U
(EIE "I‡'EUA)
UAAE
'
eO?EE
[Chapter]
O A‰iO‰I‡U‡/OIA‰'‡˘‡U‡
AI ‡I‡
THUMBNAIL
EA· ‡IO
1.
Playlist.
Ifl'‡U‡ ?‡OU I‡
c‡UEOIAUA
IAI˛UO
‰‡ 'EAU‡IEAE ‡UA
‡IO EI‡ OO'A?A OU ?AOU A‡"I‡'Efl.
MENU/LIST,
·UUOI
O OOUO IOIU OIE ‡
A‡"I‡'Efl, EAOOIA'‡EUA
AIO A‰‡IUE ‡UA ‰EOI
O OIAIEUA
‡
IA
A‡"I‡'Efl).
O˙O
EA·E ‡UA
OU ‡IE?‡,
C
‰AEOU'EUAIIOOU
UO'‡.
O"‡UO
V
E
'˙AO OEA'AE‰‡.
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO U fl·'‡
O ‡'EUA
‰‡ O˙A‰‡‰AUA
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
‰EOI‡,
MENU/LIST,
Title List (eOEO˙I
A‡
OA
EIE
‰EOI‡
A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
'˙ iU
A‡"I‡'Efl).
‰ U"‡
(OU . 55)
' IAI˛UO
‡OO?'‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡.
A‡
I˙I
DVD+R/RW
eI EUEUA
‰EOI
EA· ‡IO
I‡
A‡"I‡'Efl E "I‡'E
IA IO"‡U
‰‡
OA
'˙AO OEA'AE‰‡U.
eIA‰
I‡UO
A‡"I‡'Efl
"I‡'E),
EA·A AUA
Title List
I‡UEOIAUA
OU IAI˛UO
ENTER.
OOfl'fl'‡U OU Ifl'‡U‡
EA·A AUA
‡ ‰‡
EA·O ‡
eO?EEUA
[Playlist Add] O·‡'fl
/V
A‡
‰‡
ENTER,
A‡
‰‡
OOEO˙I‡ I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
54)
OE.
I‡UEOIAUA
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ I˙I
(OU . 52)
[Protect] e A‰O‡A'‡ A‡"I‡'EAUO OU OIU?‡EIO
A‡OEO'‡IA, A‰‡IUE ‡IA EIE EAU E'‡IA. (OU . 55)
[Title Name] eA‰‡IUE ‡ EIAUO I‡ A‡"I‡'EAUO (OU .
O
I‡ IAI˛UO OA
IOAUO I‡UEOIAUA
EAIAAAUA OU IAI˛UO
A‡"I‡'Efl),
Chapter List (eOEO˙I
OU ‡I‡. aAOOIA'‡EUA v
OO?Efl, OIA‰
OOU'˙ ‰EUA
2.
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU OOEO˙I‡ O˙O
Title List (eOEO˙I
RETURN
(O)
[Title] eOI‡A'‡
OOEO˙I‡ O˙O A‡"I‡'Efl I‡ "I‡'‡U‡.
O˙O
2.
IAIOIIOI ‡UIO.
eOI‡A'‡ AEEI‡
I‡
IAIU‡U‡ A‡ EAUAIIO
3.
AIU˘
4.
AIU˘O EA· ‡IO
5.
aEIEEAO· ‡EAIEA
6.
eOI‡A'‡
A‡OEO,
O'O·O‰IOUO
IflOUO E
' AIA.
IOOEUAI.
A‡"I‡'EA.
EA· ‡IEfl
IOIA
I‡ A‡"I‡'EA E
O·˘Efl · OE
A‡"I‡'Efl.
7.
eOI‡A'‡
EIAUO I‡
A‡"I‡'EAUO, ‰‡U‡U‡
O O‰˙IEEUAIIOOUU‡
50
I‡ A‡OEO‡.
I‡ A‡OEO'‡IA E
eA‰‡IUE ‡IA
eA‰‡I?EEUA,
O OIAIflU
IOEUO
I‡ A‡"I‡'EA E "I‡'‡
O ‡'EUA
‡IO
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OA
OO'O·OE‰‡'‡U
'EA IA
c‡O EIA ,
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
‡"I‡'EflU‡
A‡"I‡'EA OU
OOEO˙I A‡
Chapter),
UO'‡
I‡UO
‰EOI‡,
A‡ A‡OEO.
OU
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
'EA O‡IO I‡A'‡UA I‡
I‡
‰ U"‡
‰EOI‡.
IA
AIO ‰A ‡ ‰‡
A‡"I‡'EA; 'O˙˘IOOU IE˘O
IA OA
VR
O"‡UO
EIE OO'A?A "I‡'E.
' OOEO˙I‡ A‡
O "I‡'EUA ' OOEO˙I‡ A‡
UO?IO I‡IUO O UAAE I‡
I‡
‰EOI‡
O˙˘O
e ‰ U"E
OA OOfl'fl'‡U.
'˙AO OEA'AE‰‡IA
OA
‡·OUE
A‡"I‡'EA OO
I‡
eIA‰
‰‡
(U.A. "I‡'‡)
I‡ ?‡OU
EAU E'‡
IAI˛UO
Original
1
eOA c
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
I‡UO "I‡'‡U‡ A
I‡ IE ‡I‡, IOEAUA ‰‡ EAOOIA'‡UA
Search [ ˙ OAIA I‡ "I‡'‡], I‡IUO E ‰‡
‰O·‡'flUA
EIE
CE‰AO I‡ IA
OU
EAU E'‡UA
I‡ "I‡'‡ OA
‰O·‡'fl
‡'UOI‡UE?IO I‡
' AIA. aOEAUA ‰‡ O OIAIflUA EIUA '‡I‡
Setup [e˙ 'OI‡?‡II‡ I‡OU OEI‡] ('E.
EA·O I‡ "I‡'‡" I‡ OU ‡IE?‡ 31).
C˙AO OEA'A‰AUA
(O E"EI‡IIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
A‡"I‡'EAUO
UO'‡ OU OOEO˙I‡ A‡
c‡UEOIAUA CHP ADD
'
UO?I‡U‡,
EIE
' IOflUO EOI‡UA
‰‡
A‡OO?IAUA IO'‡ "I‡'‡.
c‡
E
?‡OUE.
I‡
IO'O
A‡"I‡'EA, EA" ‡‰AIO
UAIA'EAEOIIEfl
aOEAUA ‰‡
AI ‡I
OA OOfl'fl'‡ EIOI‡ I‡
‰O·‡'flUA I‡ IA E
I‡ "I‡'E OO
I‡ IA
' AIA
I‡ "I‡'‡.
I‡ A‡OEO'‡IA.
O E"EI‡IIO
A‡"I‡'EA.
?‡OU OU A‡"I‡'EA OU IAI˛UO
OU
aAU E'‡IAUO
Original
EIE
Playlist.
e OIflI‡
I‡?‡IIEflU E
Add ( O·‡'flIA)
I ‡EIEfl
UO?IO I‡ UAAE OU
I‡
IEIEEAO· ‡EAIEflU‡
VR
+RW
I‡
+R
Original
[e E"EI‡I] EIE Playlist [eOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA], OA
O A‰OU‡'flU OU IEIE‡U˛ IO EAO· ‡EAIEA, 'AAUO OU I‡?‡IOUO
O"‡UO A‰‡IUE ‡UA, EAOOIA'‡EIE
(aAU E'‡IA),
I‡
A‡"I‡'EflU‡
COflIO
CIEI‡IEA!
eO ' AIA
O E"EI‡IIO
I‡ "I‡'‡ EIE A‡"I‡'EA ' OOEO˙I‡ A‡
OAI?Efl
?
' AIA
EIE
A
‰‡
UUII?EflU‡ Chapter
EAU E'‡UA, IOI·EIE ‡UA E O AIAOU'‡UA "I‡'E ' IAI˛UO
Chapter List-Original [e E"EI‡I] EIE Chapter List-Playlist
[eOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA].
2
O‡
A‡"I‡'Efl EIE A‡"I‡'EflU‡ OU
'˙AO OEA'AE‰‡IA O˙A‰‡'‡
?
A‡ "I‡'‡ I‡ IOAUO E
'˙AO OEA'AE‰‡IA
"A'UOI‡UE?AI
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
'˙AO OEA'AE‰‡IA. eU
O·‡'flIAUO
I‡ IA
IflOUO ' OOEO˙I A‡
?
Playlist
OOOU‡'EUA
‰O·‡'EUA
DVD-Video ‰EOI. ‡OUEUA
O E"EI‡IIEUA
IOEAUA
I‡ "I‡'E
+R
‡'IE EIUA '‡IE
OU IAI˛UO Initial
O E"EI‡IIOUO O˙‰˙ E‡IEA
‰EOI
I‡ IA E
‡·AIAEI‡:
"I‡'E E ?‡OUE
OU
I‡
+RW
aOEAUA ‰‡
A‡"I‡'EA OU OOEO˙I A‡
'OE?IEUA "I‡'E OU A‡"I‡'EAUO
OOEO˙I‡ A‡
VR
C AEEI
O˙‰˙ E‡U A‰I‡
OAI?EE
‰EOI‡.
‰EOI‡.
‡"I‡'Efl,
OU
OU
EAU E'‡U
EAU EAUA
UO'‡
'˙AO OEA'AE‰‡
‰UIE,
EIE
O OIAIflUA O˙‰˙ E‡IEAUO
IO"‡UO
OU
(Title
‰OO˙IIEUAIIO ' AIA
O"‡UO A‰‡IUE ‡UA
I‡
O·‡'flIA
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU
EAU EAUA
O E"EI‡IIOUO O˙‰˙ E‡IEA
EAU E'‡
O E"EI‡IIOUO O˙‰˙ E‡IEA,
‰AEOU'EUAIIOUO O˙‰˙ E‡IEA
c‡O EIA ,
OU ‡I‡,
I‡
E
UUII?EEUA
Move
Delete
(e AIAOU'‡IA),
IOEA
‰‡
IA
OU"O'‡ flU
"I‡'‡, 'EAU‡IEAE ‡IE
' IAI˛UO
I‡ O˙OU'AUIOUO A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡.
AIO O A‰OO?EU‡UA ‰ U"O
OE
I‡‰˙
A‡"I‡'EA EIE
EA·A AUA
IEIEEAO· ‡EAIEA,
‰ U"‡ IAOO‰'EEI‡ I‡ UEI‡
IOEAUA
‰‡
OU A‡"I‡'EAUO.
‰EOOIAfl.
'˙AO OEA'AE‰‡IA
'˙AO OEA'AE‰‡IA
IOEA
IAE‰U A‰‡IUE ‡IEUA
I‡ OOEO˙I‡ A‡
‰‡ A‡·AIAEEUA
?‡OUE.
O'‡
IA A
IOIAIUI‡
OO' A‰‡.
O‡UA‡
1
2
C˙AO OEA'A‰AUA
(O E"EI‡IIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
A‡"I‡'EAUO
UO'‡ OU OOEO˙I‡ A‡
c‡UEOIAUA THUMBNAIL,
IOflUO OA OOfl'fl'‡ ' IAI˛
OU‡IA
A‡
EIE
‰‡ IOEA I‡ UEI‡U‡,
Original
EIE
Playlist,
‰‡
UAIU˘‡ I‡ UEI‡.
cAOO‰'EEI‡U‡ I‡ UEI‡,
IOflUO
˘A
EA·A AUA,
Original [e E"EI‡I], U‡I‡
Playlist [eOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA].
I‡IUO ' IAI˛UO
OA OOfl'fl'‡
E ' IAI˛UO
e˙'AU
aOEAUA O˙˘O ‰‡ O OIAIflUA IEIE‡U˛ I‡U‡ I‡ UEII‡
I‡
Chapter List-Original [e E"EI‡I]
EIE Chapter List-Playlist [eOEO˙I A‡ '˙AO OEA'AE‰‡IA].
aA·A AUA A‡"I‡'EA OU IAI˛UO Chapter List-Original
[e E"EI‡I] EIE Chapter List-Playlist [eOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA], OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA THUMBNAIL
[aacaa e eA OcaO]. aEIE‡U˛ I‡U‡ I‡ UEII‡ I‡
A‡"I‡'EAUO OU IAI˛UO
A‡"I‡'EAUO,
IOAUO 'II˛?'‡
"I‡'‡U‡,
OA
O OIAIfl.
51
eA‰‡IUE ‡IA
e˙A‰‡'‡IA
VR
UUII?Efl,
U‡AE
A‡
‰‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
(IOEAUA
OO-I˙OIO
IUEIE,
A‡"I‡'EA/"I‡'‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA"
‡"I‡'EAUO
I‡ A‰
cO
O
‡IO OO-I˙OIO
OOEO˙I‡ A‡
-
‰‡ EAU EAUA ?‡OUEUA,
I‡
I‡
"I‡'E,
‰O·‡'EUA
UA IA OA
‰O 999
EAI‡AUA
‰O·‡'EUA
O‡IO
I˙I OOEO˙I‡ A‡
A·A AUA
A‡
‰‡
'Ifl'O OU
2
1
'˙AO OEA'AE‰‡IA
‰‡
‡IO UA 'A?A O‡
A"EOU E ‡IE.
A‡
‰‡
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU IAI˛UO
"E OOOU‡'EUA ' OOEO˙I A‡
O E"EI‡I‡.
2
Original,
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
ENTER.
Original
I‡ IAI˛UO
OA OOfl'fl'‡U ' Ifl'‡U‡
AI ‡I‡.
AOOIA'‡EUA v / V,
EA·A AUA 'Playlist Add'
Original, OOOIA I‡UEOIAUA
A‡
OO?EEUA I‡ IAI˛UO
‰‡
OU
A‰EI ‰EOI. AIO
‰O·‡'flIA
A‡"I‡'EA,
I‡
I‡ U‡AE
A‡"I‡'EA/"I‡'‡
OU ‡IE?‡.
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU IAI˛UO
Original,
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
ENTER.
Original (Title EIE Chapter)
IAI˛UO Original.
I‡
AOOIA'‡EUA v / V,
OO?EEUA I‡
A·A AUA
?‡OU I‡
I‡ "I‡'E I˙I
"I‡'‡ OU
"E OOOU‡'EUA ' OOEO˙I A‡
eO?EEUA
A‡"I‡'EA EIE
ENTER.
'˙AO OEA'AE‰‡IA
OOOIA I‡UEOIAUA
VR
"I‡'‡ I˙I A‡"I‡'EA OU OOEO˙I‡ A‡
eO?EEUA
"I‡'E I‡
A‡
‰O·‡'flUA O E"EI‡IIO
OOOIA I‡UEOIAUA
‡'UOI‡UE?IO ' A‡"I‡'EAUO OU
A‰I‡
EAOOIA'‡EUA EIOU UI?EEUA
1
O E"EI‡IIO
IOEUO OA fl'fl'‡U '
A‡"I‡'Efl/"I‡'E
'˙AO OEA'AE‰‡IA
'˙AO OEA'AE‰‡IA, ‰O E
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
‰O·‡'flUA
‰OO˙IIEUAIIE
IOEUO IA
OU OOEO˙I A‡
O˘A I‡ IA E
IOOE ‡U
I‡
‰O·‡'flUA
53).
OU ‡IE?‡
aOEAUA ‰‡
‰‡
"aAU E'‡IA
'E.
OA OOfl'fl'‡ ' OOEO˙I‡ A‡
I‡ IA EUA
O E"EI‡I‡,
'˙AO OEA'AE‰‡IA. O"‡UO
A‡"I‡'EA/"I‡'‡
EIE
aOEAUA ‰‡
‰O·‡'flUA O E"EI‡IIO
A‡"I‡'EA OA OOOU‡'fl ' OOEO˙I‡ A‡
I‡O ‡'EUA UO'‡, ?flIOUO
I‡
I˙I OOEO˙I‡ A‡
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ ' OOEO˙I‡ A‡
O‡ 'E
O·‡'flIA
I‡ IO' OOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
aAOOIA'‡EUA
"I‡'‡(O O‰˙IEAIEA)
I‡ A‡"I‡'EA E
A‡
Original,
‰‡
OA OOfl'fl'‡U
EA·A AUA 'Playlist
OOOIA I‡UEOIAUA
Add'
OU
ENTER.
3
A·A AUA Title List-Playlist [eOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA], IOEUO A 'A?A A"EOU
IOEUO ˘A ‰O·‡'flUA
I‡UEOIAUA
EIE "I‡'‡U‡ OA OOfl'fl'‡U '
IAI˛ I‡ OOEO˙I‡ A‡
4
"I‡'‡, OIA‰
E '
IOAUO
ENTER.
‡"I‡'EAUO
eO'UO AUA
A‡"I‡'EA EIE
E ‡I
OU˙OIE
O·IO'AIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
1-3,
A‡
‰OO˙IIEUAIIO A‡"I‡'EA
‰‡
‰O·‡'EUA
EIE "I‡'‡ I˙I OOEO˙I‡ A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
5
3
A·A AUA "New Playlist" ["cO' OOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA"], OIA‰ IOAUO I‡UEOIAUA
cO'OUO
A‡"I‡'EA OA OOfl'fl'‡ '
'˙AO OEA'AE‰‡IA. COE?IE
‰O·‡'flU
52
I˙I OOEO˙I‡ A‡
O·IO'AIEfl
I˙I IAI˛UO
ENTER.
OOEO˙I A‡
"I‡'E I‡ A‡"I‡'EAUO OA
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
(O), A‡ ‰‡ EAIAAAUA,
MENU/LIST [aOc /ee eo ], A‡ ‰‡ OA
c‡UEOIAUA RETURN
Title
EIE
'˙ IAUA
List-Original [e E"EI‡I].
eA‰‡IUE ‡IA
AU E'‡IA
VR
‡"I‡'EA/ I‡'‡
I‡
+RW
"I‡'‡(O O‰˙IEAIEA)
I‡ A‡"I‡'EA E
+R
AU E'‡IA
VR
I‡ ?‡OU
aOEAUA ‰‡ EAU EAUA ?‡OU,
Video
IOflUO IA EAI‡AUA
‰‡
·˙‰A
'
A‡"I‡'EAUO.
O"‡UO EAU E'‡UA
I‡
DVD-RW ‰EOIO'A,
A‡"I‡'EAUO/"I‡'‡U‡
AIO
OA
OU
EAU E'‡U
U'AIE?‡'‡.
‰EOI‡
AEEI
'EA "E
Original.
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU IAI˛
EAUA
A‡"I‡'EAUO EIE "I‡'‡U‡
E
VR,
'˙AO OEA'AE‰‡IA;
E OU OOEO˙I A‡
Title
OU IAI˛
1
2
Original,
OA
c‡UEOIAUA MENU/LIST IAIOIIOI ‡UIO, A‡ ‰‡ OA
OOI‡EA IAI˛ Title List-Original EIE Title List-Playlist.
AOOIA'‡EUA
vVbB,
IOAUO EOI‡UA
‰‡ EAU EAUA, OOOIA I‡UEOIAUA ENTER.
CIfl'O
‰AEOU'EUAIIO
A‡ A‡OEO OA
OOU‡'‡˘OUO ' AIA
‡"I‡'Efl/"I‡'E, EAU EUE
EAU E'‡U O˙˘O
'
OOU‡'‡U ' IAI˛UO
EA·A AUA ‰‡ EAU
EIE Chapter List,
List
UO I‡UE ‡IE
O‡IO OU OOEO˙I‡ A‡
O AI‡i'‡UA
Playlist
A‡"I‡'EA EIE "I‡'‡ OU IAI˛UO
A‡
‰‡
EA·A AUA
OU IAI˛UO OA OOfl'fl'‡U
'Delete Part'
3
A·A AUA
4
c‡UEOIAUA ENTER.
OU
A‡"I‡'EAUO,
OO?EEUA.
OO?EEUA I‡ IAI˛UO.
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
‡·AIAEI‡
C˙AIOEIO
A
‰‡
IA IOEAUA
‰‡ EAU EAUA "I‡'E,
IOEUO O‡ O
O O‰˙IEEUAIIOOU OO‰ 5 OAIUI‰E.
1
C˙ iU
IAI˛UO
A‡
‰‡
Chapter List,
EA·A AUA "I‡'‡U‡
EIE
‰‡ EAU EAUA, OOOIA
ENTER.
I‡UEOIAUA
Ifl'‡U‡ ?‡OU I‡
OA OOfl'fl'‡U
AI ‡I‡
'Delete'
A·A AUA
EIE
IOEUO EOI‡UA
A‡"I‡'EAUO,
2
vVbB,
EAOOIA'‡EUA
C
Title List
OU
OO?EEUA
OO?EE.
' IAI˛UO.
c‡
UAIA'EAEOIIEfl
AI ‡I
Part) [eA‰‡IUE ‡IA
I‡ A‡"I‡'EA
3
A
A‡
(aAU E'‡IA
I‡
(Delete
?‡OU)].
OA OO'AUfl'‡.
‰‡ OOU'˙ ‰EUA.
O˙O·˘AIEA
OA OOfl'E
Title Edit
"
aIOI‡U‡ "Start Point
c‡UEOIAUA ENTER,
OA OOfl'fl'‡
A‡
OOU'˙ E‰AIEA
I‡
EAU E'‡IAUO.
4
AOOIA'‡EUA b /
B,
IOAUO I‡UEOIAUA
ENTER.
aA· ‡I‡U‡
eIA‰
˘A
5
6
A‡
‰‡
EA·A AUA "Ok",
"I‡'‡ EIE A‡"I‡'EA
I‡UO I‡UEOIAUA
ENTER,
5
OIA‰
·E'‡U EAU EUE.
IO'OUO
O·IO'AIO
IAI˛
6
U EAUA
OU˙OIE
1-4,
A‡
‰‡ O O‰˙IEEUA ‰‡
OU IAI˛UO.
c‡UEOIAUA IAIOIIOI ‡UIO RETURN
(O),
A‡
‰‡
7
8
EAIAAAUA OU IAI˛UO.
e E
A‡OEO I‡
A‡"I‡'EA OA
?
AIO
OA
O OIAIfl
EAU EflU
IOI·EIE ‡U
?
'
A‡ A‡OEO OA
EIAUO I‡
EAU EUO
‰'A O˙OA‰IE A‡"I‡'Efl,
UA OA
9
DVD+RW ‰EOI.
' I‡?‡II‡U‡ UO?I‡ I‡
AOOIA'‡EUA
OA OO'AUfl'‡.
OU˙OIO'‡
c‡UEOIAUA ENTER
'
iO‰‡
I‡
OOA ‡?EflU‡.
O‡UA‡, U˙ OAIA
‰'EEAIEA A‡ ‰‡ I‡IA EUA
IOflUO EAI‡AUA
OAI?EflU‡,
‰‡ EAU EAUA.
OA OOI‡A'‡ ' IAIU‡U‡ A‡
I ‡EI‡U‡
I ‡EI‡U‡
E
·‡'IO
UO?I‡.
UO?I‡ I‡
OAI?EflU‡,
‰‡ EAU EAUA.
A‡"I‡'EA EIE
O‡IO A‡
"I‡'‡, OOU‡'‡˘OUO ' AIA
OOOIA‰IEUA
U‡IE'‡ '
eIA‰
IOAUO I‡UEOIAUA
I‡UO
EIOII‡U‡
eOfl'fl'‡
A‰IO.
U'AIE?‡'‡
IOflUO EAI‡AUA
OIA‰
'Deleted Title'.
OO'A?A OU
O"‡UO EAU EAUA
c‡UEOIAUA ENTER
aOEAUA ‰‡ OUIAIEUA EA· ‡I‡U‡ UO?I‡; EAOOIA'‡EUA
v / V, A‡ ‰‡ EA·A AUA EIOI‡U‡ "Cancel" ["eUIflI‡"],
DVD+RW ‰EOI
I‡
I‡?‡II‡U‡ UO?I‡.
‡OUU‡
‡·AIAEI‡
?
I‡IA EUA
aIOI‡U‡ "End Point"
·˙‰A 'EAU‡IEAE ‡IO.
eO'U‡ flEUA
OU˙OIO'‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO E EAOOIA'‡EUA
O‡UA‡, U˙ OAIA E ·‡'IO ‰'EEAIEA, A‡ ‰‡
eU‡ UE ‡EUA
10
OA
ENTER.
A‡'˙ ?EUA A‰‡IUE ‡IAUO,
'Done',
‡
OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ENTER.
O˙O·˘AIEA
AOOIA'‡EUA b / B
A‡
A‡
OOU'˙ E‰AIEA
‰‡
ENTER.
aA· ‡I‡U‡
?‡OU OU A‡"I‡'EAUO OA
Title
I‡
EA·A AUA OK,
I‡UEOIAUA
OOfl'fl'‡ IAI˛
EA·A AUA
List-Original
EAU E'‡IAUO.
‡
EAU E'‡
EIE Title
OIA‰ UO'‡
E OA
List-Playlist.
53
eOA c
eA‰‡IUE ‡IA
IAIU'‡IA
VR
I‡ A‡"I‡'EA E
"I‡'‡(O O‰˙IEAIEA)
OI·EIE ‡IA
I‡ A‡"I‡'EA
+RW
Video
+R
aOEAUA ‰‡ I‡EIAIU'‡UA
VR
A‡"I‡'EflU‡ IAA‡'EOEIO
aAOOIA'‡EUA
O˙OA‰IE
c‡
1 EA·A AUA
IAI˛UO
Title List EAOOIA'‡EUA
A‡"I‡'EAUO,
OOOIA I‡UEOIAUA
CIfl'O
IOAUO EOI‡UA
vVbB,
"Title name", OIA‰
eOfl'fl'‡
A‡
A‡
‰‡ I‡EIAIU'‡UA,
OO?EE.
EA·A AUA
‰‡
IOAUO I‡UEOIAUA
OA IAI˛UO
UUII?Efl,
U‡AE
"I‡'E OU
Playlist
‡AE
UUII?Efl
A‰I‡
"I‡'‡.
1
OO?EflU‡
ENTER.
eU
IAI˛
O˙ '‡U‡
Chapter
"I‡'‡ OU
‰‡
EA·A AUA
ENTER,
I‡
A‡
OU ‡IE?‡ 33
(c‡‰OEO
CE.
OE.
OU˙OI‡
4
O A‰iO‰IOUO
5
OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA
A‡O‡IAUEUA EIAUO E
ENTER,
A‡
‰‡ OA '˙ IAUA I‡ AI ‡I‡ I‡
IAI˛.
c‡UEOIAUA IAIOIIOI ‡UIO RETURN
(O),
A‡
‰‡
EAIAAAUA OU IAI˛UO.
‡·AIAEIE
?
?
aIAI‡U‡
IO"‡U
‡ ‰EOIO'A,
‰‡
EI‡U
‰˙IEEI‡ ‰O 32
UO I‡UE ‡IE
AOE'˙ ‡, ˘A 'E‰EUA
O‡IO
I‡
OEI'OI‡.
‰ U" DVD AIO ‰A -
O" ‡IE?AI
I‡·O
OU
OEI'OIE.
?
O"‡UO
A‡OEO'‡UA
'˙ iU
DVD-R, DVD+R
DVD+RW ‰EOIO'A, '˙'A‰AIOUO
‰EOOIAfl
I‡
54
EIE
EIA OA OOI‡A'‡ I‡
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
UEI‡IEAE ‡IA.
List (eOEO˙I
I‡
"I‡'E) EA·A AUA
‰'AUA "I‡'E, IOEUO EAI‡AUA ‰‡
vVbB,
A‡
A‡
‰‡
IOI·EIE ‡IA
IOEUO EOI‡UA
‰‡
EA·A AUA
'Combine'.
OA OOfl'fl'‡
IAE‰U
IOI·EIE ‡UA.
‰EOI‡).
c‡UEOIAUA ENTER
eIA‰
I‡UEOI‡IA I‡
IAI˛.
‡
‡IO ' A‡"I‡'EAUO EI‡ O‡IO
5
3
A·A AUA OK,
A‰IO ‰'A
AOOIA'‡EUA vVbB
EA·O ‡
I‡
'
IOAUO I‡UEOIAUA
OEI'OI, OIA‰
‰‡ OOU'˙ ‰EUA
IOI·EIE ‡UA
IOI·EIE ‡UA, ‡ OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ENTER.
eO?EEUA I‡ Chapter List OA OOfl'fl'‡U 'Ifl'O OU IAI˛UO.
‰'AUA "I‡'E,
A‡
‰‡
Original.
E
‰AEOU'‡,
IA
2 aI‰EI‡UO ˙U
3
A‡
‡·AIAEI‡:
Keyboard [ I‡'E‡UU ‡].
EIA A‡ A‡"I‡'EAUO.
A‰I‡
+R
AOOIA'‡EUA
C˙'A‰AUA
'
‰‡
ENTER.
OU IAI˛UO OA OOfl'fl'‡U
AOOIA'‡EUA
vVbB,
‰'A "I‡'E
OU
A‰IO
‰ U"O.
2
+RW
I‡
O‡IO
OIA‰
‰‡
A‡
OOU'˙ E‰AIEA.
ENTER
OA OOI‡A'‡
‡IUU‡IEAE ‡IOUO
eA‰‡IUE ‡IA
e AIAOU'‡IA
I‡ A‡"I‡'EA E "I‡'‡
VR
OOEO˙I‡ A‡
UUII?Efl,
U‡AE
‡˘EU‡
I‡ "I‡'‡ ' OOEO˙I A‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
aAOOIA'‡EUA
(O O‰˙IEAIEA)
A‡
aAOOIA'‡EUA
‰‡ O AI‡ A‰EUA
I‡ IAI˛
'˙AO OEA'AE‰‡IA
Title
"I‡'EUA '
List-Playlist.
AIAEI‡:
‡AE
1
2
UUII?Efl
A·A AUA
‰AEOU'‡,
‡IO "I‡'‡U‡ A O‡IO
"I‡'‡ OU IAI˛UO
A‰I‡.
Chapter List-Playlist.
c‡UEOIAUA ENTER.
eO?EEUA
Ifl'‡U‡
3
IA
I‡
Chapter List-Playlist
OU ‡I‡
AOOIA'‡EUA
OO?EEUA I‡
OA OOfl'fl'‡U OU
U‡AE
UUII?Efl,
A‡OEO'‡IA, A‰‡IUE ‡IA
1
2
+RW
I‡ A‡"I‡'EA
c‡UEOIAUA
EIE
A‡
‰‡ O A‰OU' ‡UEUA
EAU E'‡IA
MENU/LIST,
+R
A‡
OIU?‡EIO
I‡ A‡"I‡'EA.
‰‡ OA OOI‡EA IAI˛ Title
List.
AOOIA'‡EUA
vVbB,
IOAUO EOI‡UA
‰‡ A‡˘EUEUA, OOOIA I‡UEOIAUA ENTER.
C
Ifl'‡U‡ ?‡OU I‡
A‡
AI ‡I‡
‰‡
OA OOfl'fl'‡U
OO?EflU‡ 'Protect'
3
A·A AUA
4
c‡UEOIAUA ENTER
EA·A AUA
A‡"I‡'EAUO,
OO?EE.
(A‡˘EU‡)
OU
OO?EEUA.
I‡ IAI˛UO.
vVbB,
Playlist,
A‡
‰‡
EA·A AUA
OOOIA I‡UEOIAUA
'Move'
OU
ENTER.
c‡
IEIE
AI‡I
A‡
OOU'˙ E‰AIEA.
EAO· ‡EAIEAUO
I‡ A‡"I‡'EAUO OA OOfl'fl'‡
"I‡UEI‡ ".
e˙'AU
AIO
4
AOOIA'‡EUA
vVbB,
A‡
‰‡
EA·A AUA
IflOUOUO,
I˙‰AUO EOI‡UA ‰‡ O AIAOUEUA "I‡'‡U‡, OOOIA
I‡UEOIAUA
eIA‰
ENTER.
I‡UEOI‡IA I‡
ENTER
EA·A AUA
A‡˘EUAIO,
"Protect"
A‡"I‡'EA OU IAI˛UO
IOEAUA
OU
OO?EEUA
I‡O ‡'EUA UO'‡,
OA OOI‡A'‡
‡IUU‡IEAE ‡IOUO
‰‡
O'‡IEUA
I‡ IAI˛
IOEAUA
Title List,
A‡˘EU‡U‡ IU,
IOAUO 'A?A A
I‡UO
Title List. eIA‰
‰‡ A‰‡IUE ‡UA
E
EA·A AUA
I‡UO
EAU E'‡UA
A‡"I‡'EAUO.
IAI˛.
55
eOA c
eA‰‡IUE ‡IA
eI E'‡IA
I‡ A‡"I‡'EA E "I‡'‡
I‡ "I‡'‡
aOEAUA ‰‡ O AOIO?EUA
EAU E'‡UA
1
C
OU
e‡A‰AIflIA
+R
"I‡'E EIE
A‡"I‡'Efl, ·AA ‰‡
"E
‰EOI‡.
aAOOIA'‡EUA
A‡"I‡'EA I‡
Chapter List EAOOIA'‡EUA vVbB, A‡ ‰‡
EA·A AUA "I‡'‡U‡, IOflUO EAI‡AUA ‰‡ OI EAUA, ‡ OIA‰
IAI˛
UO'‡ I‡UEOIAUA
eO?EEUA
2
+RW
(O O‰˙IEAIEA)
ENTER.
'Hide'
(OI E'‡IA)
c‡UEOIAUA ENTER
3 aEIEI‡ UEII‡U‡
A‡
OU
AI ‡I‡.
OO?EEUA.
OOU'˙ E‰AIEA.
I‡ "I‡'‡U‡ OU‡'‡
·IA‰‡.
Chapter List EA·A AUA
IOEAUA
(OOI‡EE)
OU
‰‡
fl
OO?EEUA
I‡O ‡'EUA UO'‡, ˘A
"OOI‡EAUA",
I‡ IAI˛
IOEAUA
"I‡'‡,
I‡UO
‰‡ 'E‰EUA
'Divide'
OU ‡I‡
I‡
OO?EEUA I‡ IAI˛ Title List.
2
3
c‡UEOIAUA ENTER, OIA‰
OU
I‡UO OA OO'AUE
OO?Efl
'Divide'.
OA IAI˛
( ‡A‰AIflIA)
"Show"
Chapter List. eIA‰
IOAUO
A‡"I‡'EAUO,
I‡ IAI˛UO OA OOfl'fl'‡U OU Ifl'‡U‡
A·A AUA
IOflUO 'A?A A
EA·A AUA
EA·A AUA
‰‡ ‡A‰AIEUA, OOOIA I‡UEOIAUA ENTER.
eOfl'fl'‡
OU IAI˛
OI EU‡,
EOI‡UA
‰‡ ‡A‰AIEUA ‰‡‰AIO
IO'E A‡"I‡'Efl.
Title List
IAI˛
A‡
IOI‡I‰‡,
+RW
‰'A
AI ‡I‡.
e˙'AU
AIO
U‡AE
‰'A
eO?EEUA
OA OOfl'fl'‡U ' Ifl'‡U‡ ?‡OU I‡
A·A AUA
1
eU
I‡ A‡"I‡'EA I‡
I‡
Title Edit
A‡"I‡'EA)
E
(Divide) (eA‰‡IUE ‡IA
U A‰˙U
'IEA‡ '
AEEI
e ee.
I‡UO
AIU˘‡
I‡ UEI‡
A‡"I‡'EAUO.
aEIEEAO· ‡EA
IEA I‡ O˙
'OUO
A‡"I‡'EA
aEIEEAO· ‡E
AIEA I‡
'UO OUO
A‡"I‡'EA
4
AOOIA'‡EUA
‰'EEAIEA,
EAI‡AUA
5
A‡
OU˙OIO'‡
O‡UA‡, U˙ OAIA
‰‡ ‡A‰AIEUA ‰‡ ‡A‰AIEUA A‡"I‡'EAUO.
O"‡UO OO?EflU‡ "Divide" ["e‡A‰AIflIA"]
I‡UEOIAUA
ENTER
EAIAAAUA OU IAI˛
v /
V,
OIA‰
OA
A‡
·‡'IO
‰‡ I‡IA EUA I‡?‡II‡U‡ UO?I‡, OU IOflUO
‰‡
A
EA· ‡I‡,
' UO?I‡U‡.
aOEAUA ‰‡ O AI‡iIAUA ‡A‰AIEUAII‡U‡
6
E
UO?I‡ E
Title Edit/ Divide; EAOOIA'‡EUA
EA·A AUA
UO'‡ I‡UEOIAUA
OO?EflU‡ 'Cancel'
ENTER.
(OUIflI‡),
e‡A‰AIEUAII‡U‡
‡
UO?I‡
O AI‡i'‡.
A·A AUA
OO?EflU‡ "Done
I‡UEOIAUA
ENTER,
A‡
‰‡
( OUO'O)",
OIA‰ IOAUO
UEIOE ‡UA
UO?I‡U‡ I‡
‡A‰AIflIAUO.
56
‰‡
‡"I‡'EAUO OA
‡A‰AIfl
I‡
cAO·iO‰EIE
O‡ OIOIO
4
‰'A
IO'E A‡"I‡'Efl.
IEI. A‡
‡A‰AIflIAUO.
OO˙IIEUAII‡ EIUO I‡?Efl
‡OEO'‡IA '˙ iU OU‡
‡ ‰‡ I‡O ‡'EUA
EAO˙IIAUA
OO- ‡IO,
‰AEOU'‡
1
2
A‡OEO‡IO
'E‰AOA‡OEO '˙ iU A‡"I‡'EA,
OIA‰IEUA
OU˙OIE.
DVD+R, O E IOEUO
I‡
I‡
I ‡fl
IO'
+RW
A‡OEO
‡AE
UUII?Efl
'EI‡"E OA A‡OEO'‡
IA
OIA‰
A‡OEO.
I‡O ‡'AI
'iO‰IEfl EAUO?IEI, OU IOEUO EOI‡UA ‰‡
A·A AUA
e AC
(I‡I‡I, AV1-4, DV).
A‡OEO'‡UA
c‡UEOIAUA
MENU/LIST,
‰‡ OA OOI‡EA IAI˛ Title
A‡
List.
3
‡ ‰‡ '˙AO OEA'A‰AUA A‡"I‡'EA,
IOAUO
A‡"I‡'EAUO,
ENTER
EAI‡AUA,
EA·A AUA
OOOIA I‡UEOIAUA
N (PLAY).
EIE
C˙AO OEA'AE‰‡IA I‡ '‡?EUA A‡OEOE
‰ U"E DVD OIAE˙ E (UEI‡IEAE ‡IA
e·EIIO'AIO
3
4
AOOIA'‡EUA
vVbB,
IOAUO EOI‡UA
'˙ iU
A‡
‰‡
EA·A AUA
A‡"I‡'EAUO,
(z),
'˙ iU OU‡ Efl
A‡
‰‡ A‡OO?IA A‡OEO'‡IAUO
O˙˘O
A‡OEO.
‡OEO˙U '˙ iU OU‡
OIAE˙ E
IO"‡U
‰‡
UEI‡IEAE ‡IE ‰EOIO'A, A‡OEO‡IE
CE‰AO (Video), UEI‡IEAE ‡IE DVD+R EIE
DVD+RW. cflIOE
c‡UEOIAUA REC
DVD
E
OIAE˙ E
DVD-RW ‰EOIO'A,
UEI‡IEAE ‡IE
I‡
˙IO'O‰OU'OUO
VR,
AEEI
IAUEI‡IEAE ‡IE. c‡O ‡'AUA
EIE
‰ U"Efl
IOEA
'E‰O'A ‰EOIO'A
5
A‡OEO'‡IAUO
e˙A‰‡'‡
(x),
A‡
OIAE˙ ,
A‡
'˙ iU OU‡
A‡OEO.
‰‡‰AIO
OA IO'O A‡"I‡'EA E OA OOI‡A'‡
‡IUU‡IEAE ‡IOUO
AIO
UUII?Efl
A‡OEO˙U
IA
‰AEOU'‡ O E
'˙ iU OU‡ Efl
I‡
O O‰˙IEEUAIIOOUU‡
O O‰˙IE‡'‡
E
A‡OEO˙U
IOAUO
'˙ iU OIA‰'‡˘OUO A‡"I‡'EA,
A‡OEO˙U
OU'‡ fl ? AA
OO-‰˙I˙" OU
UAIU˘OUO A‡"I‡'EA,
·˙‰A EAU EUO. AIO O·‡?A
A‡˘EUAIO,
A‡OEO A
O˙A‰‡'‡ AI ‡IIO
A‡"I‡'EA.
A‡˘EUAIO
A‡OEO
e‡A"IAE‰‡IA
I‡ IAI˛
DVD AIO ‰A E
aOEAUA ‰‡ ‡A"IAE‰‡UA
DVD
OIAE˙ ,
DVD+RW
1
2
IOEUO
EIE
IAI˛
IOEA
'˙ iU ‰ U"E
+RW
+R
Title List '˙ iU
'OAIE
A‡OEO‡I
‰ U"
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ ‰EOIO'A
‰EOI DVD+R
EIE
eA‰‡IUE ‡IOUO
O˙'IAOUEIO O
DVD+RW.
eA‰‡IUE ‡IOUO
O˙'IAOUEIO O
EIE
?'˙AO OEA'AE‰‡IA"
AEEI
?OUOO".
aAI˛UO Title List
I‡IUO A OOI‡A‡IO
(OOEO˙I
I‡
A‡"I‡'Efl)
OA
‰‡
OA
'˙AO OEA'AE‰‡
IOIO˛U˙
O
OO‰iO‰fl˘O
I‡
‰EOI
'
AEEI
I‡'E"‡?Efl
CE‰AO (Video)
MENU/LIST
'E.
‰EOI‡. O
EA
EIE
OA
TITLE.
"iEI‡IEAE ‡IA" I‡
OU . 33.
I‡
DVD+RW ‰EOIO'A
O·EIIO'AIE DVD
O˙‰˙ E‡IEA
I‡
IO"‡U
‰‡
OA
OIAE˙ E.
DVD+RW ‰EOIO'A
O·EIIO'AIEUA DVD
OIAE˙ E
O‡IO
A
OIA‰
OOfl'fl'‡,
O˙‰˙ E‡IEA
I‡
DVD+R ‰EOIO'A
O·EIIO'AIEUA DVD
IA A
OIAE˙ E. (OI E'‡IA,
IOI·EIE ‡IA I‡ "I‡'E, ‰O·‡'AIE I‡ IA E A‡ A‡"I‡'Efl E ‰ .)
e O‰˙IEEUAIIOOUU‡ I‡ UEI‡IEAE ‡IAUO A‡'EOE OU
‰EOI‡,
OU UO'‡ IOIIO
EIUO I‡?Efl
A A‡OEO‡I‡
· Ofl I‡ A‡"I‡'EflU‡ I‡ ‰EOI‡.
iEI‡IEAE ‡IAUO I‡ DVD+R DL ‰EOI IOEA
I‡
'
I‡UEOI‡IA I‡
UEI‡IEAE ‡IA
UEO‡ I‡
c‡UEOIAUA TITLE
I˙I
A‰‡I?EEUA
UEI‡IEAE ‡IA.
DVD+R.
eOOU‡'AUA
EIE
‰EOIO'A
IAI˛ A‡
'˙AO OEA'AE‰‡U
"Title List
OIAE˙ E
EIE
I‡
cAUEI‡IEAE ‡IEUA
I‡?‡II‡U‡ UO?I‡ I‡ A‡"I‡'EAUO.
"
OIAE˙
IOEA
OIAE˙ .
‡·AIAEIE
'
OOE ‡
UOAE
˘A
OIA‰'‡˘OUO A‡"I‡'EA A
'˙ iU OU‡
‡
‰EOI˙U
I‡I'E
UOU OEOU'O.
iEI‡IEAE ‡IAUO
‡·AIAEIE
?A
U‡I‡,
O·EIIO'AI DVD
I‡
DVD-ROM
IAI˛.
‡AE
IflOUO
A‡OEO‡ E
OO ‡'I‡
‰‡ O O'A EUA
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡
iEI‡IEAE ‡IAUO "UEIOE ‡"
‰‡ O AI ‡UEUA
'
‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡U
A‡OEO‡IE '
A‡OEO A‡OO?'‡ OU I‡?‡II‡U‡
'
IO"‡U
UO?I‡ I‡ A‡"I‡'EAUO.
c‡UEOIAUA STOP
‰EOI)
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡U
AEEI
‰‡ A‡OEO'‡UA.
OO'A?AUO
'˙ iU
‰EOI‡
E OU
‰‡
OUIAIA
‰O 30 IEIUUE.
OO-‰OIU.
e˙'AU
aOEAUA ‰‡ A‡U'O EUA
STOP
IAI˛
Title List,
I‡UO I‡UEOIAUA
(x).
57
OIOOIO‡U‡?Efl
O
e A‰'‡ EUAIIO
‡‰EO
eIU?‡IA
A‡‰‡'‡IA I‡
‡‰EOOU‡I?EEUA
e˙ 'O
aOEAUA O A‰'‡ EUAIIO ‰‡ A‡‰‡‰AUA 50 OU‡I?EE
(Aa)
‡IOIEUU‰IO
e A‰E
I‡"I‡Ofl'‡IA OA
I‡I‡IAI‡
1
?A OEI‡U‡ I‡
U'A AUA
OE"I‡I.
AOE'˙
A
A'UI‡
‰EOOIAfl OA OOfl'E FM
2 FM/AM,
FM
c‡UEOIAUA
AM
E
AM
EIE
(MW)
OA
A‡‰ ˙EUA TUN.-
E
A‡OO?I‡U
OA
‰‡
1
·UUOI‡
OA.
2
A‡ OIOIO
O OIAIflU,
OIA‰
AOE'˙
OA
IO"‡UO
OOE ‡,
e E
I‡
I‡OU OE
OU‡I?Efl. c‡ ‰EOOIAfl
AIO ‰A -
OA OOfl'fl'‡
"ST"
(A‡ OUA AOO O" ‡I‡).
‰‡
IE"‡
IOIA
A‡
O A‰'‡ EUAIIO
EIE
A‡O‡IAUfl'‡IA
PR/PRESETA‡
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA,
EAI‡IEfl OU '‡O
A‡O‡IAUAI‡U‡
IOIA
A‡
EA·A AUA
‰‡
O A‰'‡ EUAIIO
7
A‡
PR/PRESET-
A‡
C‡O O A‰'‡ EUAIIO
·UUOI IOI·EIE ‡IEflU
I‡OU OE'‡
I‡
O A‰'‡ EUAIIO
OU‡I?Efl.
I‡UO
A'UI‡,
A'UI‡ '˙ iU
A‡'˙ UEUA VOLUME
UOU OEOU'OUO,
I‡UEOIAUA
VOLUME
EIE I‡UO
+ EIE
--
I‡
AII˛?'‡IA
I‡
AOE'˙ ˙U EIE
1, AV 2 ...).
EA·A AUA
‡‰EOUO
c‡UEOIAUA POWER, A‡ ‰‡ EAII˛?EUA DVD AIO ‰A ‰ U"
UUII?EOI‡IAI
‡ ‰‡ OIU?‡UA ‡‰EOOU‡I?EE
ENTER '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
AEEI
I‡OU OE'‡IA
UO ‡'IAIEA
eO'UO AUA
OU˙OIE OU
3 ‰O 6
A‡
‰‡ O˙i ‡IEUA
‰ U"E OU‡I?EE.
I‡
O˙O
OU‡I?Efl
·UUOIE
3,
' OU˙OI‡
A‡
A‡
OI‡·
A‡‰ ˙EUA
I‡OU OEI‡
A‡ OIOIO
I‡
OU‡I?Efl
I‡UEOIAUA E
‰'A OAIUI‰E TUN.-
EIE
TUN.+
c‡OU OEI‡
‰‡ I‡OU OEUA
I‡
OE"I‡I
‡
TUN.OU‡I?EflU‡
'‡?‡
AIO A‰I‡
OO ‡'I‡
?AOUOUIO
A‡?UIAI‡
c‡UEOIAUA
˙?IO.
‡ ‰‡
‡'UOI‡UE?I‡
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
c‡UEOI‡EUA OO'UO flAIO
TUN.+
‡
EA?EOUEUA 'OE?IEUA A‡O‡IAUAIE
OU‡I?EE
O‡IAI,
IO‰UIE ‡I‡
(FM) O O" ‡I‡
·UUOI‡ IOIO/OUA AO MO./ST.
U‡I‡ ?A
O˙O·˘AIEAUO
A‡
‰EOOIAfl
E
A‡‰ ˙EUA ENTER
OA OOfl'fl'‡
I‡UEOIAUA OUIO'O
AIO
"MEM
ENTER;
IA'OIIO 'IAAAUA '
'OE?IO)
E IA EAI‡AUA
I‡UEOI‡EUA
IEI‡I˙'
CLEAR",
58
I˙I
‡
OU‡I?EEUA
OIA‰
OA
OAIUI‰E
EAU E'‡U.
‰‡ EAU EAUA O‡IAUU‡,
·UUOI. eIA‰
IflIOIIO
EA?AA'‡ O‡I E
IO I‡IAI AEEI.
E I‡
UO'‡
AEEI "MEM CLEAR"
I‡‰OEO˙U "MEM CLEAR"
O AIEI‡'‡
A‡ OIOIO OAU
O OAO ?AUO I‡ ‰EOOIAfl.
cflI‡ ‰‡ EI‡ OUA AO AUAIU, IO O EAI‡IAUO ˘A
OO‰O· E. eUIO'O I‡UEOIAUA UOAE ·UUOI A‡ ‰‡
'˙AOU‡IO'EUA
‡ ‰‡
(EAU EE
IA
OAIUI‰E
‰EOOIAflU
OUA AO-AUAIU‡.
OO‰O· EUA
c‡"I‡OAUA
O EAI‡IAUO
OUIO'O ‡IUAI‡U‡.
A
'˙ iU O A‰IEfl
OUA AO "ST" ‰‡ EA?AAIA
OU
c‡UEOIAUA
'
2.
eU‡I?EflU‡
O˙i ‡IAI‡.
(AV
IOEUO IA O‡
UO ‡'IAIEA.
A
I‡
e A‰'‡ EUAIIO
‡ ˙?I‡ I‡OU OEI‡ I‡ OU‡I?Efl I‡UEOIAUA TUN.EIE TUN.+
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
‡ ‰‡ I‡OU OEUA
EIE
O OAO ?AUO
FM.
A‡‰‡‰AIE O A‰'‡ EUAIIO
aAOOIA'‡EUA ˙?IO EIE ‡'UOI‡UE?IO
‡‰EOOU‡I?Efl.
OUIO'O
OA
OEI‡U‡ I‡
A‡ OEI‡ I‡
OU˙OI‡
c‡UEOIAUA
'
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
‡‰EOOU‡I?Efl.
c‡UEOIAUA PR/PRESET-
EIE
EAI‡I‡U‡ OU
IAIOIIOI ‡UIO
UO ‡'IAIEA.
A‡OO?'‡
EIE
·UUOI‡
'OflIO I‡UEOI‡IA I‡ UOAE
‡‰‡EUA
3
c‡UEOIAUA ENTER '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO
c‡ ‰EOOIAfl
(MW)
I‡UEOI‡EUA
AIO ‰A - AOE'˙
UO'‡ "O
IOI·EIE ‡IEflU
‰OI‡UO
OOOIA‰I‡U‡ O EAI‡I‡ OU‡I?Efl.
OO‰·A AUA
A‡O‡IAUAI‡
e AU˙ O'‡IAUO
6
‡‰EOOU‡I?EE"
A‡‰‡‰AI‡ OU‡I?Efl.
U E
OOI‡A‡IEflU‡ A‡ ?AOUOU‡U‡
‡
AM
PR/PRESET-
A‡‰‡‰AIE
‰‡
TUN.+
EIE
A
eO'UO flAIO
OO'O·O‰AUA.
5
AIO ‰A -
I‡
A‡‰‡'‡IA
·UUOI‡ FM/AM
OA OOfl'E
‰EOOIAfl
c‡"I‡OAI‡
O OIAIflU A‰U'‡˘O
'˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
I‡
IOI·EIE ‡IEfl
('EE "e A‰'‡ EUAIIO
c‡UEOI‡EUA
(MW).
O˙U, IO"‡UO I‡UEOIAUA
OAIUI‰E, ‰OI‡UO
4
' O‡IAUU‡ I‡
OUIfl'O").
c‡UEOIAUA FM/AM '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO, ‰OI‡UO
I‡
A‡O‡IAUAIE
O˙i ‡IAUA O A‰'‡ EUAIIO
‡‰EOOU‡I?EE
A‡
‡‰EOUO
‰O IEIEIUI.
UO"‡'‡ 'OAIE
3
(FM) IO‰UIE ‡I
E ?AOUOUIO
I‡
OA
OIOOIO‡U‡?Efl
e‡·OU‡
OA
˙ OAIA
O·O U‰'‡I
A
OEOUAI‡ A‡
EIE I‡
OOEO‡IEA I‡
O˙O·˘AIEA
IUAEI‡
AIO
OUA
OOOAI‡'‡UAIIEfl
O O" ‡I‡U‡
(CT),
eO?EE
I‡
I‡
IO‰
(PTY),
I‡
‡IO UAAE
eEOUAI‡U‡ RDS
A
‰‡‰AI‡
I‡
˘A
RDS,
‡‰EOUAIOU‡
OA
‰‡IIE
A‡
EA·O
'
RDS
(RT),
O A‰‡'‡U
IO‰. e
OA OOfl'fl'‡
I‡
e E
‰EOU‡I?EOIIOUO
?EI˙I ‡AIE?IE
UEOO'A
‡‰EOOU‡I?EflU‡.
EIUO I‡?Efl
I˙I OOIO'IEfl
O E O˙ 'OI‡?‡II‡
‰EOOIAfl ˘A
‰‡
I‡ UEO‡ I‡
IO I‡IIO
EIE
I‡UEOI‡IA I‡
IOEAUA
‰EOOIAfl ˘A
‰‡ O A‰‡'‡ I‡E-
‡‰EOOU‡I?EflU‡, ‡‰EOI AE‡U‡
OOOAI‡'‡UAIIEfl
OU
EA·E ‡UA
·UI'EUA
RDS '˙ iU
OOOIA‰O'‡UAIAI
‰‡IIE:
(Program
OOI‡A'‡ I‡
PTY
aIAUO
(Programme type recognition)OA OOI‡A'‡ I‡
(Radiotext)-
OOA?E‡II‡
I‡ I‡I‡I‡ OA
O O·fl"'‡
OO
OU
I‡ UEO‡ I‡
A‡
O˙O·˘AIEA, O˙‰˙ E‡˘O
EAI˙?'‡˘‡U‡
‡·AIAEAUA,
‰EOOIAfl,
aIAUO
‰EOOIAfl.
" AIOUO'O"
EIUO I‡?Efl
‡‰EOOU‡I?Efl.
‰‡
-
‰EOOIAfl.
O O" ‡I‡U‡
RT
service name)
?A UO'‡
‰‡
IOEA
O O" ‡IE
A‡A‰IO
by
the
O˙O·˘AIEA
‰‡
OA
IOEA
'E‰E ?flIOUO
channel)- ‡'‡
U A‰˙U ‰‡ O EAI‡
UO?IOUO
' AIA
E
‰‡
"O
‡·AIAEI‡
OU UAAE
‰OO˙IIEUAIIE
EIUO I‡?Efl
‰EOOIAfl
A‡
IA 'II˛?'‡U IflIOE
'˙AIOEIOOUE.
EA· ‡IEfl
OA OOI‡A'‡
‰‡
A‰IO
AEEI
OU
A‡IIO
I‡ UAAE UEOO'A
AFFAIRS
AIU˘E O˙·EUEfl
INFO
aIUO I‡?Efl
SPORT
eOO U
EDUCATE
e· ‡AO'‡UAIIE
DRAMA
‡I‡
CULTURE
UIUU ‡
SCIENCE
c‡UI‡
VARIED
e‡AIE
POP M
eOOIUAEI‡
ROCK M
eOIIUAEI‡
EASY M
aAI‡ IUAEI‡
LIGHT M
I‡OE?AOI‡ IUAEI‡
CLASSICS
eA EOAI‡
OTHER M
U"‡
WEATHER
eEIOOUE?I‡
FINANCE
iEI‡IOO'E O O" ‡IE
CHILDREN
AUOIE
SOCIAL
e O" ‡IE
RELIGION
eAIE"EOAIE O A‰‡'‡IEfl
PHONE IN
e O" ‡IE
TRAVEL
e˙UU'‡IEfl
LEISURE
e'O·O‰IO
JAZZ
E‡AO'‡
COUNTRY
˙IU EIUAEI‡
NATION M
aUAEI‡
OLDIES
eU‡ E
FOLK M
iOIIIO I‡
DOCUMENT
OIUIAIU‡IIE
TEST
e˙O·˘AIEA
O O" ‡IE:
O O" ‡IE
OIO'AOIE
O O" ‡IE
II‡OE?AOI‡
IUAEI‡
IUAEI‡
EIUO I‡?Efl
O O" ‡IE
AIO
IA OA
EAI‡I‡U‡
O A‰‡'‡,
I‡
OIA‰IEUA O˙O·˘AIEfl: PTY
NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.
OO
1
2
3
4
OO?E‡IIE
O O·IAIE
I‡ EE'O
E
AIOIU AEE
' AIA
E
iO·E
IUAEI‡
I‡
I‡ O‰EUA
iEUO'A
I‡
IUAEI‡
A‡
O O" ‡IE
O O·AI
OE"I‡I A‡
‡‰EOOU‡I?EflU‡
aIUO I‡?Efl,
aOEAUA ‰‡ OOU˙ OEUA ‰‡‰AI
OIA‰IEfl
IOEA
I‡ UEO‡
I‡ 'OE?IE UEOO'A
cO'EIE
ALARM 1
‰EOOIAfl.
cflIOE RDS ‡‰EOOU‡I?EE
‰‡
OOEO˙I OOI‡A'‡
O·OAI‡?‡'‡IA
O·flOIAIEflU‡
U A'O"‡
CT (Time controlled
OOI‡A'‡ I‡
O
UEOO'AUA
NEWS
O˙O·˘AIEA.
'˙AIOEIOOU
eIA‰IEflU
EAOOIA'‡IE A‡
(PTY),
‡AOOAI‡'‡IA
O·OAI‡?‡'‡U
‡‰EOO A‰‡'‡IEfl.
O˙I ‡˘AIEflU‡,
A‡
IO‰O'AUA
O IOEUO OA
I‡
(PS↔FREQUENCY↔PTY ↔RT↔CT)
PS
EAI˙?'‡IE
O
A '˙AIOEIOOUU‡ I‡ U‡AE OEOUAI‡
OA OOI‡EA EIAUO
·UUOI
'
(PTY),
‰EOOIAfl
E I‡ UO?IOUO
‰OO˙IIAIEA
‡‰EOOU‡I?EflU‡.
O A‰‡'‡
OIA‰IEUA
‰EOOIAfl I‡ RDS
IO‰, IOEUO
I‡
OOI‡EA I‡
U‡I‡ E
EI‡ '˙AIOEIOOU
UUII?EOIE ‡IA
E Ufl
‡ I‡
RDS
I‡
IO‰E ‡ ‡‰EOO A‰‡'‡IEfl
O O" ‡I‡
(PTY)
O O" ‡I‡
UAIOUO'O
OO‰ O·IOOUE
FM OU‡I?Efl
I‡
‡AIOO· ‡AI‡ EIUO I‡?Efl
I‡
I‡
IO‰
‡‰EOOU‡I?EflU‡ (PS),
I‡ EIAUO I‡
I‡
?AOUOUAI
‰‡‰AI‡ I AE‡,
‡‰EOOU‡I?EflU‡,
A‡ OOI‡A'‡IA I‡
I‡OU OEI‡
EIE
‡'UOI‡UE?IO
EI‰EI‡UO ˙U
OOOAI‡'‡UAIAI
A‡
‡‰EOUO
OU ‡IE, RDS
‡‰EOOU‡I?EflU‡,
I‡OU OEIE ‡‰EOUO
EI‰EI‡UO E:
FM
'
I‡
I‡'IOUO O A‰EIOU'O
RDS
I‡
O'AUIA I‡IUO
IOflUO OO
-
' AIA.
RDS ‰‡IIE, U A‰˙U
' AIA
EIUO I‡?Efl
‡‰EOOU‡I?EflU‡
E UO?IO
c‡OU OEI‡
EIUO I‡?Efl
System
EAOOIA'‡I‡ ' IIO"O
O O" ‡I‡U‡
A‡
Data
I‡ OOOAI‡'‡UAIIEfl
O A‰‡'‡IA
‡‰EOOU‡I?Efl
(Radio
‰‡IIE), ? AA
I‡
"‡I‡ OU
eOI‡OUOfl˘AI
OEOUAI‡ A‡
I‡
RDS
O
‡‰EOO AIOO
O EAI‡ ?E OI‡
O·i'‡U.
(O O‰˙IEAIEA)
‡‰EO
RDS
O
OAE U A‰
O
EAI˙?'‡I‡
UEO
O E
·A‰OU'Efl
(PTY)
O O" ‡I‡
OO
I‡?EI:
c‡UEOIAUA BAND,
A‡
‰‡
EA·A AUA
AEEI FM.
c‡UEOIAUA PTY '˙ iU ‰EOU‡I?EOIIOUO,
I‡
‰EOOIAfl ˘A OA OOI‡EA OOOIA‰IEflU EAOOIA'‡I PTY.
c‡UEOI‡EUA IIO"OI ‡UIO PTY,
EAI‡IEfl PTY.
O"‡UO
A‰˙U
A
˘A
EA· ‡IO PTY,
'IAAA '
AEEI
O"‡UO ‰‡‰AI‡ OU‡I?Efl
A‡
I‡UEOIAUA E
‰‡
EA·A AUA
A‡‰ ˙EUA PTY.
I‡ ‡'UOI‡UE?IO
U˙ OAIA.
·˙‰A I‡OU OAI‡, U˙ OAIAUO OOE ‡.
59
e AC
eOEO˙I
O‰O'A
I‡
aAOOIA'‡EUA
I‡
IO‰O'AUA I‡ AAE?E
IO‰O'AUA I‡ ‰˙ E‡'E
E
AAE?EUA
UOAE
OOEO˙I,
A‡
‰‡ '˙'A‰AUA
EAI‡IEfl AAEI A‡
OIA‰IEUA O˙ 'OI‡?‡IIE
I‡OU OEIE:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
OAEI
O‰
OAEI
O‰
OAEI
O‰
OAEI
O‰
A·i‡AIE
6566
7074
aEI"‡I‡
7678
eAIA"‡IOIE
8373
AU‡ OIE
AU EI‡‡IO
6565
iE‰EE
iEII‡I‰OIE
7073
aEUO'OIE
7684
eIO'‡?IE
8375
6570
i AIOIE
7082
a‡IA‰OIOIE
7775
eIO'AIOIE
8376
AI·‡IOIE
8381
‡IE?EEOIE
7176
a‡I"‡?IE
7771
eOI‡IEEOIE
8379
AIAi‡ OIE
A ‡·OIE
A IAIOIE
6577
UAEIOIE
7565
‡?IE OIE
7583
aOO‡IOIE
6983
6582
cAIOIE
6869
a‡I‡flI‡I
7776
8385
7289
6976
a‡IUEEOIE
7784
AO‡IOIE
6583
7576
'A‰OIE
8386
6590
7178
a‡O OIE
a‡ ‡UE
7773
AAA ·‡E‰E‡IOIE
‡?IE OIE
7782
‡"‡IOIE
8476
7185
aOI‰‡'OIE
7779
‡‰EEIOIE
8471
‡OIE
6985
7265
aOI"OIOIE
7778
‡IEIOIE
8465
AI"‡IOIE
6678
˙?IE
AII‡I‰OIE
U‡ ‡IE
U‰E‡ ‡UE
‡UO‡
a' EU
eU‰‡IOIE
eU‡iEIE
7387
c‡U U
7865
8484
UU‡IOIE
Ei‡ OIE
AUOIOIE
˙I"‡ OIE
E I‡IOIE
AIO UOIE
6890
EI‰E
7273
cAO‡IOIE
7869
‡U‡ OIE
AIU"U
6672
I"‡ OIE
7285
7879
‡EI‡I‰OIE
8472
6682
aOI‡I‰OIE
aI‰OIAAEEOIE
7383
cO 'AEIE
e Efl
7982
E·AUOIE
6679
7378
e‡I‰E‡·E
8065
E" EIfl
8473
7365
OI"‡IOIE
8479
7165
eU˘U
eA OEEOIE
8083
6669
aIUA IEI"'‡
a I‡I‰OIE
7065
8482
‡I·O‰E‡IOIE
7577
aU‡IE‡IOIE
7384
eOIOIE
8076
‡U‡IUIOIE
6765
OOIOIE
7465
8084
EU‡EOIE
9072
'‡IOIE
7487
O OEI‡IOIE
˙ '‡UOIE
6779
‡II‡‰‡
7578
8277
7282
‡?IE OIE
7583
8279
A·AIOIE
8590
A?IE
6783
‡A‡iOIE
7575
eO UU"‡IOIE
A?U‡
eAUO OI‡IOIE
eUI˙IOIE
eUOIE
U OIE
U IIAIOIE
UE
I ‡EIOIE
‰U
8285
CEAUI‡IOIE
8673
‡UOIE
OI‡I‰OIE
6865
7589
e‡IO‡IOIE
8377
COI‡O˛I
8679
7579
e‡IOI EUOIE
8365
AIOIE
6789
AI"IEEOIE
6978
E "EAIE
O AEOIE
˛ ‰OIE
7585
OUI‡I‰OIE
7168
COIOU
8779
OOOA ‡IUO
6979
a‡OOIE
7679
8382
OOO‡
8872
OOUOIOIE
6984
a‡UEIOIE
7665
e ˙·OIE
e˙ ·Oi˙ '‡UOIE
8372
a‰E?
7473
i‡ ¸O OIE
7079
a‡U'EEOIE
7686
OI‡
8378
O U·‡
8979
eEI‰iE
8368
UIUOIE
9085
6665
6671
7789
7876
O‰O'A
I‡
aA·A AUA
IO‰O'A
IAIUOIE
8185
8387
8469
8475
8487
8575
8582
‰˙ E‡'E
I‡
˙ E‡'‡
AU"‡IEOU‡I
A EAIUEI‡
A'OU ‡IEfl
A'OU Efl
‰˙ E‡'E
O‰
OU UOAE OOEO˙I.
˙ E‡'‡
O‰
˙ E‡'‡
O‰
O‰
AF
OUEOOEfl
ET
a‡I‡EAEfl
MY
˙ E‡'‡
e‡U‰EUOI‡ A ‡·Efl
AR
iE‰EE
FJ
a‡I‰E'OIE OOU O'E
MV
eAIA"‡I
SN
AU
iEII‡I‰Efl
FI
aAIOEIO
MX
eEI"‡OU
SG
AT
FR
aOI‡IO
MC
eIO'‡?I‡
DE
aOI"OIEfl
MN
eIO'AIEfl
GB
a‡ OIO
MA
EI‡
GR
cAO‡I
NP
EI‡
GL
OI‡I‰Efl
NL
aOO‡IEfl
HM
OI‡I‰OIE AIUEIE
AN
E
NZ
'A?Efl
SE
SK
AI"Efl
BE
UU‡I
BT
OIE'Efl
BO
‡AEIEfl
BR
‡I·O‰E‡
KH
i ‡I?Efl
A I‡IEfl
CAIEIO· EU‡IEfl
˙ ?Efl
AII‡I‰Efl
˙ ‰ E MI oII‰
‡I‡‰‡
CA
OIIOI"
HK
cO'‡
EIE
CL
I"‡ Efl
HU
NG
'AE?‡ Efl
CH
EU‡E
CN
aI‰Efl
IN
cE"A Efl
cO 'A"Efl
NO
‡E'‡I
TW
OIUI·Efl
CO
aI‰OIAAEfl
ID
eI‡I
OM
‡EI‡I‰
TH
OI"O
CG
aA ‡AI
IL
e‡IEOU‡I
PK
U ?Efl
TR
OOU‡ eEI‡
CR
aU‡IEfl
IT
Pe‡I‡I‡
PA
"‡I‰‡
UG
˙ '‡UEfl
A?I‡ AOU·IEI‡
‡IEfl
OI'‡‰O
HR
I‡EI‡
JM
e‡ ‡"'‡E
PY
UA
CZ
OOIEfl
JP
iEIEOEIE
PH
DK
AIEfl
KE
eOI?‡
PL
I ‡EI‡
eA
U"'‡E
EC
U'AEU
KW
PT
A·AIEOU‡I
UZ
O"EOAU
EG
aE·Efl
LY
RO
CEAUI‡I
VN
OI
SV
a˛IOAI·U "
LU
eO UU"‡IEfl
eUI˙IEfl
eUOI‡ UA‰A ‡?Efl
RU
EI·‡·'A
ZW
e‡I'‡‰O
60
o.
AI‡I‰Efl
AOU·IEI‡
SA
AU EI‡
O Afl
a‡II‡
SI
ZA
KR
ES
LK
US
UY
eUOU ‡Ifl'‡IA
c‡O ‡'AUA
'
OO ‡'I‡
I‡
O O·IAIE
A‡ '˙AIOEIEUA
OIA‰IOUO ˙IO'O‰OU'O
eEIOUOI
O E?EIE
A‡
‰‡‰AI
O O·IAI,
O A‰E ‰‡
‡·AI˙U
AI.
cflI‡ I‡ UEI‡.
I‡
A‡i ‡I'‡IAUO
A EAII˛?AI OU
A
AIO ‰A ‡
CI‡ ‡EUA ‰OI ‡E
A‡
I‡OU OAI
AIA'EAO ˙U
IA A
I‡OU OAI ‰‡ O EAI‡
OUDVD AIO ‰A -
OE"I‡I
EAiO‰AI
aA·A AUA
AOE'˙ ‡.
CE‰AOI‡·AI˙U
IA A
OI. A‡i ‡I'‡IAUO
A‰˙U,
I‡
O'˙ A‡I
O
O'˙ A‡I
‰O· A.
UAIA'EAO ‡
‡U‰EO
I‡OU OAI ‰‡ O EAI‡ EAiO‰IEfl
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
AU‰EOI‡·AIEUA
IA O‡
A‡
O'˙ A'‡IA
‡U‰EOUOU OEOU'OUO
EOI˙U
A
A
‰‡
DVD AEEI. TV EI‰EI‡UO ˙U
O OAO A?‡
I‡
‰EOOIAfl.
A‡
OO‰iO‰fl˘Efl AEEI
'E‰AO 'iO‰
U‡I‡ ?A
AOE'˙ ‡ ‰‡
OA OOfl'E I‡ UAIA'EAEOIIEfl
I‡ UEI‡U‡
OU
I‡
DVD AIO ‰A -
UAIA'EAO ‡,
AI ‡I.
CII˛?AUA UAIA'EAO ‡.
aA·A AUA
OO‰iO‰fl˘Efl 'iO‰AI AEEI
I‡
‡U‰EO O EAIIEI‡, U‡I‡ ?A ‰‡ IOEAUA ‰‡
?UAUA A'UI‡ OU DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
‰O· A.
‡i ‡I'‡IAUO I‡ UOU OEOU'OUO,
O ‡U‰EOI‡·AI‡, A EAII˛?AIO.
‡·AI˙U
IA A
OE"I‡I OU
O'˙ A‡IE
A‡
I‡
e'˙ EAUA ‰O· A 'E‰AOI‡·AI‡.
A EAII˛?AIO.
I‡·AI‡,
TV/DVD
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA,
UAIA'EAO .
EA?AA'‡ OU
I‡ UEI‡
OA 'EA.
' IOIU‡IU‡.
˘AOOAI‡
c‡UEOIAUA IAIOIIOI ‡UIO
I‡
EA·A AUA
C˙AO OEA'AE‰‡I‡U‡
I˙I
I AE‡U‡.
AIA'EAEOIIEflU/DVD AEEI
cflI‡ A'UI.
O·˙ IAUA
eA?AIEA
e E?EI‡
cflI‡ A‡i ‡I'‡IA.
OA
e'˙ EAUA ‰O· A ‡U‰EOI‡·AIEUA.
O'˙ A‡IO
I‡
CII˛?AUA
UOU OEOU'OUO,
‡U‰EOI‡·AI‡.
O'˙ A‡IO
O
eIAIAUA I‡·AI‡.
OO' A‰AI.
eO?EOUAUA ‰EOI‡.
I ˙OAI.
A O IO?O I‡?AOU'O.
eAIO ‰A ˙U
cA
IA
A
'I‡ ‡I ‰EOI.
CI‡ ‡EUA ‰EOI (O O'A AUA
'˙AO OEA'AE‰‡.
I‡
CI‡ ‡I
EOI˙U
A
IA'˙AO OEA'O‰EI ‰EOI.
A OOOU‡'AI
O· ‡UIO.
‰EOI‡
O'AU'‡ I‡
‰‡IE EI‰EI‡UO ˙U
‰EOOIAfl).
CI‡ ‡EUA '˙AO
OEA'O‰EI ‰EOI
‰EOI‡, ?'AUI‡U‡
OEOUAI‡ E
eOOU‡'AUA ‰EOI‡
O
(O O'A AUA 'E‰‡
A"EOI‡IIEfl
I‡
IO‰)
'˙AO OEA'O‰EI‡U‡
OU ‡I‡ I‡‰OIU.
EOI˙U
IA A OOOU‡'AI '
I‡O ‡'Ifl'‡˘‡U‡
eOOU‡'AUA ‰EOI‡ O ‡'EIIO
OI ˙EIOOU.
O?A U‡IEflU‡
EOI˙U
eO?EOUAUA ‰EOI‡.
A
‡‰‡‰AIO
I ˙OAI.
A IE'O I‡
AEUEI"‡.
eUIAIAUA
CE‰AOOE"I‡I˙U
'
OU '˙I?IEfl
I‡ UEI‡U‡
A
OU '˙I?IOUO
UOU OEOU'O
A‡˘EUAI O A˘U O AA‡OEO.
IE'OUO I‡
I‡I‡IE
O OOUOI‡IE,
EAOOIA'‡U v
·E'‡U
IO"‡UO OA
‰E AIUIO
AAE
I‡I‡IE IA O‡ A‡O‡IAUAIE '
AIO ‰A ‡.
/ V.
OI‡·E
‰‡
E '
"O
AEUEI"‡
AEUEI"‡.
I‡
O'˙ A'‡UA O AA
EIE
UOAE
e'˙ EAUA UOU OEOU'OUO
O '‡?Efl
UAIA'EAO .
C˙AOU‡IO'AUA
I‡I‡IEUA
"eA‰‡IUE ‡IA
I‡
('E.
O O" ‡I‡"
I‡
OU ‡IE?E
24-25).
‡ UEI‡U‡/A'UI˙U
I‡I‡I‡ O‡
IOEAUA
AIO ‰A .
EAUO?IEI I‡ OE"I‡I‡.
cflIOE
cA
"IAA‰OUO
I‡O ‡'Ifl'‡˘‡U‡ OI ˙EIOOU.
UUII?EflU‡
O OIAIAUA
aI‡ OIU˘AIEfl
I‡
'
I‡
EIE
AIUAI‡U‡
EIE
I‡·AIEUA
IA O‡
A‡I AOAIE
‡UA"IAUA ' ˙AIEUA
[a
aAOOIA'‡EUA
EIE OIAIAUA
I‡·AI‡.
‰O· A.
IEOO'‡U.
‡ UEI‡U‡
OU '˙I?IEfl
EAUO?IEI IA OA OOI‡A'‡.
c‡OU OEI‡U‡
cA
INPUT SELECT
e ea cAa]
C
I‡
ee
AIO ‰A ‡
A
IAO ‡'EII‡.
e‡‰EOOU‡I?E-EUA
IO"‡U ‰‡ ·˙‰‡U
IA
AIUAI‡U‡
A
IAO ‡'EIIO I‡OU OAI‡
EIE
AV, A‡ ‰‡ EA·A AUA
'iO‰fl˘Efl I‡I‡I (AV1, AV2, AV3, AV3
OPt, AV4 aaa DV).
e'˙ EAUA
‡IUAIEUA I‡IUO
eA"UIE ‡EUA
O'˙ A‡I‡.
I‡OU OAIE
‡IUAIEUA E ‡IO A
IAO·iO‰EIO O'˙ EAUA
eEI‡U‡
OI‡·‡
I‡ OE"I‡I‡ OU
OU‡I?EEUA
(IO"‡UO I‡OU OE'‡UA
I‡OU OEI‡).
A
U'˙ ‰A
c‡OU OEUA
U fl·'‡.
'˙I?I‡ ‡IUAI‡.
OU‡I?EflU‡ ˙?IO.
O ‡'UOI‡UE?I‡
61
e AC
eUOU ‡Ifl'‡IA
I‡
O O·IAIE (O O‰˙IEAIEA)
eEIOUOI
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
‰EOI,
I‡
EOI˙U
I‡
A‡OEO‡I O UOAE
‰ U"
·EI
A
A‡OEO‡I '
AEEI
CE‰AO.
iEI‡IEAE ‡EUA
cflIOE
OIAE˙ E IA IO"‡U ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡U ‰O
UEI‡IEAE ‡I ‰EOI, A‡OEO‡I ' AEEI CE‰AO.
A IA'˙AIOEIO
AIO ‰A ,
eA?AIEA
e E?EI‡
OIAE˙ .
EOI˙U
·EI
A
U"EflU OIAE˙ U fl·'‡ ‰‡ ·˙‰A
RW,
EOIO'A, O˙‰˙ E‡˘E 'E‰AOI‡UA E‡I,
'˙AO OEA'AE‰‡IE
cA
IOEA
EIE OA A‡OEO'‡
IA‰OOU‡U˙?IO.
IAUOOA?IO.
aAUO?IEI˙U, IOEUO
A
A‡OEO'‡UA,
O"‡UO
OA
IflOUO I‡
OA OOEU'‡UA
A‡‰‡'‡
I‡I‡I A‡
CE‰AO, O O" ‡IEUA,
‰EOI‡
aAOOIA'‡EUA ‰ U" ‰EOI.
A
cA
‰‡
U‡EIA
O
IA
IA'˙AIOEIO.
A
a‡IOE?I‡U‡
U‡EIA
‰EOI
'
‡.
A‡OEO'‡IAUO I‡
E/EIE
OUA AOA'UI
I‡
A‡˘EUAIE
IA O'AU'‡
e'A AUA
aAiO‰IEUA
"IAA‰‡
'iO‰IEUA "IAA‰‡
cA
A
IA O‡
A/V IN
EA· ‡I Audio/Video
AOE'˙ ‡
A‡
EA'AE‰‡IA
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
A‡
‡·OUE
I‡
EAiO‰
I˙I
A
‰EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA
‰‡IA?A
aAE‰U
c‡O ‡'AUA A/V
DVD
aA·A AUA
DVD AIO ‰A -
I‡
I‡OU OAI
I‡
OU
'iO‰fl˘
AUX
I‡
UO ‡'IAIEA
EOOIAflU
I‡
eAIO ‰A ˙U
I‡
IO
I‡
O A‰IEfl
IA
O‡IAI IA
UUII?EOIE ‡
IA
‡·OUE.
‡·OUE.
IO I‡IIO.
eUOU ‡IAUA
E
eIAIAUA
EAUO?IEI A‡
UAIA'EAO ‡.
I‡ UAIA'EAEOIIEfl
OUA AO. CE.
"e OIflI‡ I‡
‡U‰EOI‡I‡I" I‡ OU ‡IE?‡
45.
O A?I‡U‡.
·‡UA EEUA
O IO'E.
‰‡ O AI‡OU OEUA AIO ‰A ‡:
c‡UEOIAUA
E
I‡E-I‡IIO
I‡ OAU
A‡‰ ˙EUA
EAII˛?E, OIA‰
·UUOI‡
POWER
'
O O‰˙IEAIEA
OAIUI‰E. ‡I‡ U A‰˙U ˘A
OA
IOAUO OUIO'O "O 'II˛?AUA.
A‡i ‡I'‡˘Efl I‡·AI OU IOIU‡IU‡,
EA?‡I‡EUA I‡E-I‡IIO OAU OAIUI‰E E OUIO'O "O
aA‰˙ O‡EUA
'II˛?AUA ' IOIU‡IU‡.
62
A/V
O AOflUOU'EA
...IOEAUA
OIA‰IEUA OEIOUOIE...
A‡i ‡I'‡IAUO
I‡
EAUO˘AIE.
AIO ‰A ‡
IflIOE OU
A/V
aAOOIA'‡EUA ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
' ‡IIEUA I‡ IA OO'A?A OU 7 I.
A IIO"O
‰EOU‡I?EOIIOUO
O‡
A'UI˙U
c‡OO?AUA ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA I˙I OAIAO ‡ A‡
‰EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA I‡ DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
‡UA EEUA
EIE
OE"I‡I I‡
‡U‰EOI‡I‡I
I‡ IOIO.
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
EI‡
O AA EAiO‰‡
c‡OU OEUA AEEI‡
DVD
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
eUA AO
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡.
UAIA'EAO ‡.
OU
' ˙AIEUA.
A '˙AIOEAI O‡IO
I˙I
UAIA'EAO ‡.
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
'II˛?AI,
I‡
cflI‡ A?AIEA.
O'˙ A‡IE
EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
O ‡'EIIO.
A
"e'A fl'‡IA
cflI‡ A?AIEA.
EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA IA A I‡OO?AIO I˙I OAIAO ‡
EOU‡I?EOIIOUO
A‰˙U
CE.
OU . 26.
I‡
UAIA'EAEOIIEfl
AIO A‡·AIAEEUA
A‡OEO.
U‡EIA ‡.
OUA AOA'UI.
I‡
AIA'EAEOIIEflU ‡U‰EOI‡I‡I
e AI‡OU OE'‡IA
A‡
e AO O" ‡IE ‡EUA U‡EIA ‡.
IA A '
A/V OUT
AIO ‰A - AOE'˙ ‡
UO ‡'IAIEA
AEEI VR
OUA AOUO I‡U.
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
IA
AIO ‰A ‡.
e AO O" ‡IE ‡EUA U‡EIA ‡ ('E.
" ‡OEO'‡IA O U‡EIA " I‡ OU ‡IE?‡ 46)
A‡ A‡OEO'‡IA O
IA A O˙'IAOUEI O˙O
'
?‡OO'IEI‡.
?‡OO'IEI‡"
' AIA.
I‡
I‡
UUIA
OIA‰ A‰IOI ‡UAI
DVD AIO ‰A - AOE'˙ ‡
OIA‰ O O" ‡IE ‡IA
'" ‡‰AIEfl
'E‰AOI‡UA E‡I, A‡˘EUAI O A˘U O AA‡OEO
A‡OEO‡IE.
EI‰EI‡UO ‡
I‡I‡I I‡
aAOOIA'‡EUA ‰EOI
AEEI
IOEUO O‡
aAI˙?'‡I‡U‡ O O" ‡I‡
IflI‡
A‡OE?AUA EAUO?IEI‡.
‰‡
UAIA'EAEOIAI
IAO ‡'EIIO O O" ‡IE ‡I.
AIA'EAO ˙U
A
I‡
OOI‡A'‡ UO?IO
‡EIA ˙U
cA'˙AIOEIO
·˙‰‡U
‰‡
‡OO'IEI˙U
A
IOEAUA
aA·A AUA
I‡I‡I˙U OA
A‡OEO,
O A˘U O AA‡OEO OIA‰ A‰IOI ‡UAI A‡OEO,
‡OEO'‡IA
'˙AO OEA'A‰A.
A‡˘EUAI O A˘U O AA‡OEO.
A‡OEO'‡UA I‡
IA IO"‡U
"O
‰‡
·˙‰‡U
I‡OU OE'‡ I‡ OO·OU'AIEfl UUIA I‡ UAIA'EAO
O"‡UO
IOEA
‰‡
OIAE˙ E.
‰ U"E
eOU‡'‡˘OUO O'O·O‰IO
OA A‡OEO'‡
‰‡
OU
‰‡
A‡
O˙'IAOUEI O
cflI‡ A?AIEA.
A‡˘EUAI O A˘U
IA IO"‡U
O AA‡OEO OIA‰ A‰IOI ‡UAI A‡OEO,
(OU ‡IE?‡ 33).
cflI‡ A?AIEA.
E
AEEI VR.
A‡OEO‡I '
‰EOI‡
AiIE?AOIE ‰‡IIE
e·˘E
e‡ ‡IAU E I‡ AI. A‡i ‡I'‡IA
OIOUIE ‡I‡ IO˘IOOU
e‡AIA E (O E·I.)
A"IO (O E·I.)
AC
e‡·OUI‡ UAIOA ‡UU ‡
e‡·OUI‡ 'I‡EIOOU
5˚C
AIA'EAEOII‡
OEOUAI‡
220-240V, 50/60 Hz
140W
435
x
57x 372
II
(
x
C
)
x
4.9Kg
‰O
35˚C
e AC
5%‰O90%
eEOUAI‡ ?'flU PAL
iO I‡U
I‡ A‡OEO'‡IA
PAL
iO I‡U
I‡ A‡OEO'‡IA
DVD Video
I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1
‡OEO'‡IA
‡OEO'‡AIE ‰EOIO'A
C AIA
iO I‡U
AOUOU‡
I‡
I‡
I‡ A‡OEO
'E‰AOA‡OEO
EIOUIOI‡ IO‰UI‡?Efl
iO I‡U I‡ IOIO AOEfl
iO I‡U I‡ ‡U‰EOA‡OEO
AOUOU‡
I‡
EIOUIOI‡ IO‰UI‡?Efl
iO I‡U
Recording, DVD-VIDEO
DVD-ReWritable (-O AA‡OEO'‡AI), DVD-Recordable (-A‡OEO'‡AI),
DVD+ReWritable (+O AA‡OEO'‡AI), DVD+Recordable (+A‡OEO'‡AI)
DVD (4.7GB): O E·I. 1 ?‡O ( AEEI HQ), 2 ?‡O‡ ( AEEI SQ),
4 ?‡O‡ ( AEEI LQ), 6 ?‡O‡ ( AEEI EQ)
I‡
IOIO AOEfl
27MHz
MPEG 2
48kHz
Dolby Digital
C˙AO OEA'AE‰‡IA
AOUOUIE i‡ ‡IUA EOUEIE
e˙OUIO?AIEA
OE"I‡I :
?UI
‡ IOIE?IE
EAI E'fl'‡IEfl
EI‡IE?AI O·i'‡U
CiO‰fl˘E
DVD(PCM48kHz):8Hz‰O22kHz,CD:8Hz‰O20kHz
DVD(PCM96kHz):8Hz‰O44kHz
eO'A?A OU 100 dB (A‡ AUDIO OUT IOIAIUO )
eO-I‡IIO OU 0.008% (A‡ AUDIO OUT IOIAIUO )
eO'A?A OU 95 dB (A‡ AUDIO OUT IOIAIUO )
OE"I‡IEuts
AERIAL IN
AIUAIAI 'iO‰fl˘ OE"I‡I, 75
VIDEO IN
(AV1,2)
1.0
AUDIO IN
(AV1,2)
-6 dBm
S-VIDEO IN
Vp-p
75 OI‡,
IA"‡UE'I‡
OO'A?A OU
OI‡
OEIi OIEA‡?Efl, "IAA‰O RCA
47 IOI‡, "IAA‰O RCA
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω,
IA"‡UE'I‡
(L, R)
x
2
x
/ SCART
2
x
/ SCART
x
2
2
OEIi OIEA‡?Efl, Mini DIN 4-OEIO'
x
1
(C) 0.286 V (p-p) 75 Ω
OPTICAL IN
DV IN
AiO‰fl˘E
eOUE?AI IOIAIUO
4 I ‡?AU‡
1
x
(IEEE 1394 OU‡I‰‡ U)
OE"I‡IE
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
1
Vp-p
75 OI‡,
IA"‡UE'I‡
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω,
OEIi OIEA‡?Efl, RCA "IAA‰O
IA"‡UE'I‡
x
1
/ SCART
OEIi OIEA‡?Efl, Mini DIN 4-OEIO'
x
x
2
1
(C) 0.286 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT
(eee eOeaCce e AcaeAcO)
aAiO‰fl˘ A'UI (‡I‡IO"O' A'UI)
Y) 1.0 V (p-p), 75
(Pb)/(Pr) 0.7
1.1 Vrms
V
OI‡,
(p-p),
IA"‡UE'I‡
OEIi OIEA‡?Efl, "IAA‰O RCA
75 OI‡, "IAA‰O RCA
(1 KHz, -6 dB), 600
x
x
1
2
OI‡, "IAA‰O RCA
(L, R)
x
1
/ SCART
63
AiIE?AOIE ‰‡IIE
(O O‰˙IEAIEA)
Amplifier
eUA AO
AEEI
e·" ‡E‰‡˘ (O˙ ‡UI‰)
AEEI
(*
C
I‡OU OEIE-UA
A‡'EOEIOOU OU
AEEI‡
IOEA
I‡
OA'U?‡'‡IA
E
I‡
EAUO?IEI‡,
EAiO‰.)
‰‡ IflI‡ A'UIO'
AiIE?AOIE i‡ ‡IUA EOUEIE
e·i'‡U
I‡
?AOUOU‡
e˙OUIO?AIEA
I‡
I‡
UUIA ‡
87.5
I‡OU OEI‡ (FM)
aAE‰EII‡
e·i'‡U
100W+100W(6ΩO E1kHz,THD10%)
e A‰IO: 100W + 100W (THD 10 %)
AIU˙ *: 100W
e·I ˙EAIEA*: 100W + 100W (6Ω O E 1 kHz, THD 10 %)
eU··‡OO' 'EOOIO"O'O EUAI*: 200W (4Ω O E 30 Hz, THD 10 %)
60 dB (Mono)
OE"I‡I/ ?UI
522
-
1,611 kHz
450 kHz
(AM)
?AOUOU‡
108 MHz
10.7 MHz
(FM)
I‡OU OEI‡ (AM)
aAE‰EII‡
-
AIUAI‡
E?I‡
‡IUAI‡
e‡IIO'‡
(FM)
‡IUAI‡
(AM)
CEOOIO"O'O EUAIE
e‡OE'AI
e A‰IO (LHS-75TAS)
EO
:
aIOA‰‡IO:
AOUOUI‡ i‡ ‡IUA EOUEI‡:
cE'O
I‡
I‡Ifl"‡IA:
A'UIO'O
cOIEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
M‡IOEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
EOUE ‡AIA E
( xCx ):
A"IO
AIU˙
IAUO:
(LHS-75TAC) EO
:
1-IAIUO'‡,
O
cE'O
82 dB/W (1m)
20,000 Hz
86 dB/W (1m)
100W
200W
270
1190
2.9
x
x
270
I‡
A'UIO'O
I‡Ifl"‡IA:
O
M‡IOEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
400W
EOUE ‡AIA E
mm
( xCx ):
IAUO:
300
8.5
100W
M‡IOEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
200W
500
x
83
2 'EOOIO"O'O EUAIfl
1.2
kg
x
105
mm
AIOAOO‡ E:
SCART-I‡·AIx
FM
‡IUAIAI
iA EUI‡
1, RF (e ) 75-OIO'
I‡·AI
O˙ ?A'EI‡
OIOU UI?EflU‡
64
x
1, AM
x
‡IUAIAI
IO‡IOE‡IAI
I‡·AI
x
I‡·AI
x
1, I‡·AI
A‡ UOIIOIOI‡ x
1, EOU‡I?EOIIO UO ‡'IAIEA
x
6,
1, ‡UA EE (AAA)
x
2,
2
E UAiIE?AOIEUA
i‡ ‡IUA EOUEIE OO‰IAE‡U
I‡
x
kg
20,000 Hz
-
1,500 Hz
200W
A"IO
1-IAIUO'‡,
-
cOIEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
kg
cOIEI‡II‡ 'iO‰I‡ IO˘IOOU:
IAUO:
4 Ω
150
-
86 dB/W (1m)
A"IO
1 'EOOIO"O'O EUAIfl
40
cE'O
( xCx ):
O
AOUOUI‡ i‡ ‡IUA EOUEI‡:
150
EOUE ‡AIA E
1-IAIUO'‡,
6 Ω
AOUOUI‡ i‡ ‡IUA EOUEI‡:
I‡Ifl"‡IA:
:
aIOA‰‡IO:
6 Ω
A'UIO'O
EO
2 'EOOIO"O'O EUAIfl
aIOA‰‡IO:
I‡
O˙·UU˙ (LHS-75TAW)
O OIAIE ·AA O A‰UO AE‰AIEA.
440 x410
mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising