LG | 42LH7030 | Owner's Manual | LG 42LH7030 Lietotāja rokasgrāmata

LG 42LH7030 Lietotāja rokasgrāmata
Latviešu
Televizors ar šķidro
kristālu displeju
Televizors ar plazmas
displeju
Lieto‰anas pamÇc¥ba
LCD TV modeļi
1 9 L U 4 0 * * 3 2 L H 5 0* *
2 2 L U 4 0 * * 3 7 L H 5 0* *
1 9 L U 5 0 * * 4 2 L H 5 0* *
2 2 L U 5 0 * * 4 7 L H 5 0* *
2 6 L U 5 0 * * 3 2 L H 7 0* *
1 9 L H 2 0 * * 3 7 L H 7 0* *
2 2 L H 2 0 * * 4 2 L H 7 0* *
2 6 L H 2 0 * * 4 7 L H 7 0* *
3 2 L H 2 0* * 3 2 L F 2 5* *
3 7 L H 2 0* * 3 7 L F 2 5* *
4 2 L H 2 0* * 4 2 L F 2 5* *
3 2 L H 3 0* * 3 2 L H 4 9* *
3 7 L H 3 0* * 3 7 L H 4 9* *
4 2 L H 3 0* * 4 2 L H 4 9* *
4 7 L H 3 0* * 4 7 L H 4 9* *
3 2 L H 4 0* * 3 2 L G 2 1* *
3 7 L H 4 0* * 3 7 L G 2 1* *
4 2 L H 4 0* * 4 2 L G 2 1* *
4 7 L H 4 0* *
Plazmas TV modeļi
5 0 P S 7 0* *
6 0 P S 7 0* *
5 0 P S 8 0* *
6 0 P S 8 0* *
Lūdzam rūpīgi izlasīt šo pamācību, pirms ieslēgt
televizoru.
Saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas
numuru.
Atrodiet uzlīmi uz aizmugurējā apvalka un sniedziet
tās informāciju savam izplatītājam, kad būs
nepieciešama apkope.
Aparāta montāžas sānos izmantojiet 12 mm (+0,5/-0,5)
garas skrūves.
(Tikai 42/47LH70**)
Aparāta montāžas sāns
(ar starpliku)
Aparāta montāžas sāns
(bez starplikas)
12mm
12mm
Starplika
Sienas stiprinājuma kronšteins (jāiegādājas atsevišķi)
RW120
RW230
AW-47LG30M
(19/22LU50**
/19/22LU40**
/19/22LH20**)
(26LU50**/32LF25**
/32LG21**/26/32LH20**/
32LH30**/32LH40**/
32LH49**
/32LH50**/32LH70**)
(32/37/42LF25**
/32/37/42LG21**
/32/37/42LH20**
/32/37/42/47LH30**
/32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**)
AW-50PG60MS
AW-60PG60MS
(50PS70**/50PS80**)
(60PS70**/60PS80**)
PIEDERUMI
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
AV
V
MO
DE
PO
W
ER
ENER
GY
Šī vienība nav iekļauta visu modeļu
komplektācijās.
SAVIN
G
LIS
T
M
UT
E
Q.V
IEW
vai
ME
NU
Q.M
EN
U
RETU
RN
IN
FO
i
/ EX
IT
GU
ID
E
MA
R
FA K
V
Lietotāja
rokasgrāmata
Akumulatori
Spodrināšana
s drāna
Spodriniet
ekrānu ar
drānu.
Tālvadības pult
Ferīta serde
(Šī vienība nav iekļauta visu
modeļu komplektācijās.)
Barošanas vads
Ja uz ārējās virsmas ir
traips vai pirksta
nospiedums, uzmanīgi
noslaukiet netīro vietu
ar drāniņu, kas
paredzēta ierīču
ārpuses tīrīšanai.
Slaukiet tikai no
ārpuses.
PIEDERUMI
Pārliecinieties, vai plazmas displeja piegādes komplektā ir šādi piederumi. Ja kāda no piederumiem
nav, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.
Noņemot traipu, esiet
uzmanīgs. Ņemiet
vērā, ka, lietojot
pārliecīgu spēku, var
saskrāpēt virsmu vai
izbalināt krāsu.
Plazmas TV modeļi
x2
x4
vai
Kabeļu turētājs
(Sk. 23. lpp.)
bultskrūves statīva
montāža
(Tikai 50PS70**,
50PS80**)i
(Sk. 17. lpp.)
Aizsargpārsegs
(Sk. 24. lpp.)
Kabeļu turētāja
skava
(Sk. 23. lpp.)
LCD TV modeļi
Kabeļu turētāja
skava
(Tikai 32/37/42/47LH70**)
(Sk. 23. lpp.)
Kabeļu turētāja
skava
Kabeļu turētājs
(Tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(Sk. 22. lpp.)
Pamatnes
aizmugurējais pārsegs
(Tikai 37/42/47LH70**)
(Sk. 21. lpp.)
(Tikai 19/22LH20**)
(Sk. 22. lpp.)
1 skrūve
(Tikai 26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**,
26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**,
32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
32/37/42LH50**, 32/37LH70**)
(Sk. 20. lpp.)
bultskrūves statīva montāžai
(Sk. 16~18. lpp.)
x4
x4
x2
(Tikai 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**,
26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30***,
32/37/42/47LH40***,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**)
(Tikai
32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**)
x8
x7
(Tikai
(Tikai
19/22LU50**) 26LU50**)
M4x20
M4x20
x8
M4x16
(Tikai 32LH70**) (Tikai 37LH70**) (Tikai 47LH70**)
x3
M4x20
x4
M4x16
(Tikai 42LH70**)
vai
x5
(Tikai
19/22LU40**)
x3
Pamatnes
aizmugurējā daļa
Vāciņš
(Tikai 19/22LU40**)
(Sk. 18. lpp.)
Aizsargpārsegs
(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(Sk. 24. lpp.)
Aizsargkronšteins un
USB paplašinājuma kabelis
bultskrūve barošanas vad (Tikai 32/37/42/47LH70**)
Pārliecinieties, vai
(Tikai 32/37/42/47LH70**)
izmantojat nodrošināto
(Sk. 23. lpp.)
USB paplašinājuma kabeli,
kas īpaši paredzēts
plakanam ekrānam.
1
SATURS
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SAGATAVOŠANĀS
SATURS
PRIEKŠĒJĀ PANEĻA VADĪBAS ELEMENTI . 4
AIZMUGURĒJĀ PANEĻA INFORMĀCIJA . . 10
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA . . . . . . . . . 16
Pamatnes izjaukšana . . . . . . . . . . . . . . . . .19
TV PIESTIPRINĀŠANA PIE GALDA . . . . . . . .20
Novietošana uz galda virsmas . . . . . . . . . 20
Displeja novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kensington drošibas sistem . . . . . . . . . . . . .20
Uzmanīgas uzstādīšanas ieteikums . . . . . 21
GROZĀMAIS PALIKTNIS . . . . . . . . . . . . .21
Lai izmantotu pamatnes aizmugurējo pārsegu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
VADU IZVIETOŠANA KORPUSA AIZMUGURĒ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
NEIZMANTOJOT GALDA STATĪVU . . . . . .24
Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana
horizont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ANTENAS PIEVIENOŠANA . . . . . . . . . . . . 26
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . 27
DVD (CIPARVIDEODISKU ) ATSKAŅOTĀJA
PIESLĒGŠA NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšana . . . 32
CI MODUĻA IEVIETOŠANA . . . . . . . . . . . . 34
DIGITĀLĀS AUDIO IZEJAS IESTATĪŠANA 35
AUSTIŅU UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . 35
CITA AV AVOTA UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . 36
USB IEEJAS IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . . 37
DATORA PIESLĒGŠANA . . . . . . . . . . . . . . . 38
- Ekrāna uzstādīšana datora režīmam . .42
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU
VADĪBA
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
TV IESLĒGŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Programmas izvēle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Skaļuma regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . 50
QUICK MENU (ĀTRĀ IZVĒLNE) . . . . . . . . 51
EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA 52
Automātiskā programmu noskaņoša . . . . . 53
Manuālā programmu noskaņošana (DIGITĀLĀ
REŽĪMĀ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2
Manuālā programmu noskaņošana
(ANALOGĀ REŽĪMĀ) . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Programmu rediģēšana . . . . . . . . . . . . . 58
Pastiprinātājs (DIGITĀLĀ REŽĪMĀ) . . . . . . . .60
PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA . . . 61
DIAGNOSTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
CI [KOPĪGĀ INTERFEISA] INFORMĀCIJA . . . 63
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA . . . . . 64
iecienītās programmas iestatīšana . . . . 65
INPUT LIST (IEVADES SARAKSTS) . . . . . 66
DATU PAKALPOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . 67
SIGNĀLA IEEJAS NOSAUKUMS . . . . . . . 67
VIENKĀRŠA ROKASGRĀMATA . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
AV MODE (AV REŽĪMS) . . . . . . . . . . . . . . 72
INICIALIZĒŠANA (RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO
IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA) . . . . . . . .73
BLUETOOTH LIETOŠANA
Bluetooth lietošanas norādījumi . . . . . . . 74
BLUETOOTH IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . 75
TV PIN KODA IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . .76
BLUETOOTH AUSTIŅAS
- Jaunu Bluetooth austiņu pievienošana .77
- Bluetooth austiņu pievienošana jau ir
reģistrēta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
- Bluetooth austiņu atvienošana
izmantošanas laikā . . . . . . . . . . . . . . . .78
- Pieprasot savienojumu ar TV no Bluetooth
austiņām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
REĢISTRĒTAS BLUETOOTH IERĪCES
PĀRVALDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MANA BLUETOOTH INFORMĀCIJA. . . . . .80
FOTOATTĒLU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT
ĀRĒJO BLUETOOTH IERĪCI . . . . . . . . . . . .81
Musics (Mūzikas vienību) klausīšanās no
ārējās Bluetooth ierīces . . . . . . . . . . . . . . . .81
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Pievienojot USB ierīci . . . . . . . . . . . . . . . . 82
FOTO SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
MŪZIKAS SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . .87
MOVIE list (FILMU saraksts) . . . . . . . . . . . .90
DivX reģistrācijas kods . . . . . . . . . . . . . .94
Deactivation (Deaktivizēšana) . . . . . . . . . .95
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
GUIDE - ELEKTRONISKAIS
PROGRAMMU CEĻVEDIS)
SATURS
EPG Ieslēgšana/izslēgšana . . . . . . . . . . . 96
Izvēlieties programmu . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide
(TAGAD/NĀKAMAIS CEĻVEDIS) Režīmā . 96
Pogu Funkcija 8 dienu Ceļveža Režīmā . .97
Pogas funkcija Datuma Izmainīšanas Režīm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Pogas Funkcija Paplašinātā Apraksta Logā
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Pogas funkcija Record/Remind Setting
(Ierakstīt/Atgādināt Iestatījumu) Režīmā . 98
Pogu funkcija Schedule List (Ieplānotā
saraksta) režīmā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
I/II
- UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU
REŽĪMĀ (tikai Analogā Režīmā) . . . . . 123
- NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA
(tikai Analogā Režīmā) . . . . . . . . . . . . . . 124
- SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE . 124
Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē . . . . . 125
VALODAS IZVĒLE (TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ) . 126
LAIKA IESTATĪJUMS
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . 127
AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS
TAIMERA IESTATĪJUMS . . . . . . . . . . . . 128
MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS . . . . . . . 129
ATTĒLA VADĪBA
ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Picture Wizard (Attēlu vednis) . . . . . . . . . .101
Energy Saving (Enerģijas taupīšana) . .102
ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI
- Attēla režīma rūpnīcas noklusējums . . 103
ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI
- Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA . . . 105
Eksperta attēla vadība . . . . . . . . . . . . . . . 106
ATTĒLA ATIESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . . . 109
POWER INDICATOR (BAROŠANAS
INDIKATORS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna
dedzināšanas samazināšana) METODE . . . . 111
Demo mode (Demonstrācijas režīms) . . . 112
Mode setting (Režīma iestatīšana) . . . . .113
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
PAROLES IESTATĪŠANA UN SISTĒMAS
NOBLOĶĒŠANAa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
BLOCK PROGRAMME (BLOĶĒT
PROGRAMMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
VECĀKU NOTEIKTA KONTROLE (TIKAI
DIGITĀLĀ REŽĪMĀ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ĀRĒJĀS IEEJAS BLOĶĒŠANA . . . . . . . . . .133
Taustiņu bloķēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
TELETEKSTS
Ieslēgšana/izslēgšana . . . . . . . . .
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts . . . . .
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS) . . . .
Speciālās teleteksta funkcijas . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
135
135
135
136
136
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
AUTOMĀTISKAIS SKAĻUMA IZLĪDZINĀTĀJS .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Clear Voice II (SKAIDRA BALSS II) . . . . .115
RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI — REŽĪMS
SOUND MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA –
LIETOTĀJA REŽĪMS . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Balanss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
DTV (Digitālā televīzija) audio iestatījums
(TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ) . . . . . . . . . . . . . .119
DIGITĀLĀS AUDIO IZEJAS IZVĒLE . . . . .120
AUDIO RESET (AUDIO ATIESTATĪŠANA) 121
Audio description (Audio apraksts) (TIKAI
DIGITĀLĀ REŽĪMĀ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
TELETEKSTS DIGITĀLĀ PAKALPOJUMA
IETVAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
TELETEKSTS DIGITĀLĀ PAKALPOJUMĀ 137
PIELIKUMS
PROBLĒMU NOVĒRŠANA . . . . . . . . . . . .
TEHNISKĀ APKOPE . . . . . . . . . . . . . .
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS . . .
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI . . .
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
.
.
.
.
138
140
141
150
152
3
SAGATAVOŠANĀS
PRIEKŠĒJĀ PANEĻA VADĪBAS ELEMENTI
! PIEZĪME
G
SAGATAVOŠANĀS
■
Lai samazinātu enerģijas patēriņu, televizoru var iestatīt nodroses režīmā. Ja televizoru kādu
laiku neskatās, to vajadzētu izslēgt, izmantojot barošanas pogu televizora priekšpusē, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
Samazinot attēla spilgtuma līmeni, TV skatīšanās laikā patērēto enerģiju var ievērojami
samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās darbināšanas izmaksas.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora..
Plazmas TV modeļi
UZMANĪBU!
G Ja
televizoru nevar ieslēgt, izmantojot tālvadības pulti, nospiediet strāvas padeves pogu uz televizora.
(Ja barošana ir izslēgta, izmantojot uz televizora esošo pogu Power (Barošana), to nav iespējams ieslēgt ar tālvadības pulti.)
G Nekāpiet uz stikla statīva un nepakļaujiet to triecieniem.
Tas var saplīst, stikla daļiņas var radīt traumas, vai televizors var nokrist.
G Nevelciet televizoru pa zemi. Varat sabojāt grīdu vai televizoru.
50/60PS70**
PROGRAMMA
SKAĻUMS
LABI
IZVĒLNE
Intelligent Eye (Viedā acs):
Regulē attēlu atbilstoši
apkārtējiem apstākļiem.
IEEJA
Tālvadības pults
sensors
BAROŠANA
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā
• Gaismas diodes tiek izslēgtas, kamēr televizors paliek ieslēgts.
4
50/60PS80**
PROGRAMMA
LABI
IZVĒLNE
Intelligent Eye (Viedā acs):
Regulē attēlu atbilstoši
apkārtējiem apstākļiem.
SAGATAVOŠANĀS
SKAĻUMS
IEEJA
Tālvadības pults
sensors
BAROŠANA
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā
• Gaismas diodes tiek izslēgtas, kamēr televizors paliek ieslēgts.
P
LCD TV modeļi : 19/22LU40**
PROGRAMMA
SKAĻUMS
OK
MENU INPUT
Barošanas/nod
roses režīma
indikators
• nodroses
režīmā deg
sarkanā krāsā
• Gaismas
diodes tiek izslēgtas, kamēr
televizors
paliek ieslēgts.
LABI
IZVĒLNE
IEEJA
BAROŠANA
Tālvadības pults sensors
ON
OFF
Strāvas
padeves
slēdzis
5
SAGATAVOŠANĀS
LCD TV modeļi : 32/37/42/47LH70**
P
P
SAGATAVOŠANĀS
P
PROGRAMMA
SKAĻUMS
LABI
Intelligent Eye (Viedā
acs):
Regulē attēlu atbilstoši
apkārtējiem apstākļiem.
OK
IZVĒLNE
MENU
Kustīgas
gaismas diodes
Tālvadības pults
sensors
IEEJA
INPUT
BAROŠANA (Skāriensensors)
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā
• Ieslēdzot televizoru, apgaismo to gaišu.
Piezīme: Iespējams regulēt Power
Indicator (Barošanas indikatoru) izvēlnē
OPTION (OPCIJA).
Strāvas padeves slēdzis
6
LCD TV modeļi : 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**
(Tikai 19/22/26LH20**)
BAR
IEEJ IZVĒL
OŠAN
A
NE
A
OK
SKAĻUMS
PROGRAMMA
P
(Tikai 32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
SAGATAVOŠANĀS
INPUT MENU
LABI
PROGRAMMA
P
SKAĻUMS
LABI
OK
Tālvadības pults sensors
MENU
IZVĒLNE
INPUT
IEEJA
BAROŠANA
ON
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā.
• deg ar zilu gaismu, kad TV ir ieslēgts.
OFF
Strāvas padeves slēdzis
7
SAGATAVOŠANĀS
LCD TV modeļi : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**
PROGRAMMA
P
SAGATAVOŠANĀS
SKAĻUMS
LABI
OK
IZVĒLNE
MENU
IEEJA
INPUT
BAROŠANA
Tālvadības pults sensors
Intelligent Eye (Viedā acs):
Regulē attēlu atbilstoši
apkārtējiem apstākļiem.
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā.
• deg ar zilu gaismu, kad TV ir ieslēgts.
LCD TV modeļi : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**
OFF
ON
Strāvas padeves slēdzis
P
PROGRAMMA
+
SKAĻUMS
-
OK
LABI
MENU
IZVĒLNE
BAROŠANA
Tālvadības pults sensors
8
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā
• deg ar zilu gaismu, kad TV ir ieslēgts.
INPUT
IEEJA
LCD TV modeļi : 19/22/26LU50**
(Tikai 19/22LU50**)
BARO
ŠANA IEEJA IZVĒLNE LABI
OK
SAGATAVOŠANĀS
INPUT MENU
SKAĻUMS PROGRAMMA
P
P
(Tikai 26LU50**)
P
PROGRAMMA
P
SKAĻUMS
LABI
OK
IZVĒLNE
P
MENU
IEEJA
INPUT
BAROŠANA
ON
OFF
Tālvadības pults sensors
Strāvas
padeves
slēdzis
Barošanas/nodroses režīma indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā
• Kad televizors ir ieslēgts, deg baltā krāsa.
9
SAGATAVOŠANĀS
AIZMUGURĒJĀ PANEĻA INFORMĀCIJA
A
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora..
Plazmas TV modeļi
10
SAGATAVOŠANĀS
1
11
2
3
4
5
2
12
6
10
7
1
Kontaktligzda barošanas vada
pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva.
Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā.
Nedarbiniet TV ar līdzstrāvu.
2
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai
DVI (VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam, izmantojot DVI–HDMI kabeli.
9
8
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
8
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
9
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
3
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
4
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
10
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima
išrinkti teleteksto funkcijos.)
5
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
11
USB ieeja
Savienojiet USB uzglabāšanas ierīci ar šo
ligzdu.
6
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
12
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no S-VIDEO ierīces.
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
VIDEO L/MONO AUDIO R
ON
H/P
OFF
LCD TV modeļi : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
AV IN 3
(Tikai 26LU50**)
1
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 3
H/P
ON
OFF
H/P
H/P
ON
1
OFF
10
11
H/P
(Tikai 19/22LU40**)
(Tikai 19/22/26LU50**)
2
12
4
3
USB IN
SERVICE ONLY
ON ON
2
OFFOFF
1(DVI)
HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
(RGB)
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
11
13
AVAV
IN IN
3 3
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
6
7
8
1
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir
norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar
līdzstrāvu.
2
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
3
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
4
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
5
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai DVI
(VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam,
izmantojot DVI–HDMI kabeli.
6
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
10
H/PH/P
COMPONENT IN
5
SAGATAVOŠANĀS
AV IN 3
9
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
8
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
9
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
10
Austiņas
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
11
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti
teleteksto funkcijos.)
12
PORTS TIKAI APKOPES PERSONĀLA
LIETOŠANAI
13
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
11
SAGATAVOŠANĀS
LCD TV modeļi : 32/37/42/47LH70**
2
12
SAGATAVOŠANĀS
3
4
5
6
7
(RGB)
8
1
2
12
1
9
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir
norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar
līdzstrāvu.
USB ieeja
Savienojiet USB uzglabāšanas ierīci ar šo
ligzdu.
3
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai DVI
(VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam,
izmantojot DVI–HDMI kabeli.
4
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no S-VIDEO ierīces.
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
5
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
6
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
10
11
7
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
8
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
9
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
10
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
11
Austiņas
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
12
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti
teleteksto funkcijos.)
VIDEO L/MONO AUDIO R
H/P
HDMI
IN 3
AV IN 3
LCD TV modeļi : 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
(Tikai 32/37/42/47LH50**/
32/37/42/47LH49**)
AV IN 3
32/37/42/47LH50**/
32/37/42/47LH49** Tikai
10
10
11
11
H/P
3
2
1
1(DVI)
L/MONO
MONO AUDIO R
VIDEO L/
(RGB)
HDMI / DVI IN
2
5
6
7
8
1
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir
norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar
līdzstrāvu.
2
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
5
6
12
12
AV IN 3
13
ANTENNA IN
4
5
AV IN 3
1(DVI)
3
5
HDMI
IN 4
4
3
HDMI
IN 3
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
5
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai DVI
(VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam,
izmantojot DVI–HDMI kabeli.
SAGATAVOŠANĀS
HDMI / DVI IN
H/P
13
H/P
9
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
8
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
9
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
10
USB ieeja
Savienojiet USB uzglabāšanas ierīci ar šo
ligzdu.
11
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti
teleteksto funkcijos.)
12
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
13
Austiņas
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
13
HDMI
IN 2
H/P
VIDEO L/MONO AUDIO R
SAGATAVOŠANĀS
LCD TV modeļi : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**
(Tikai 32/37/42/47LH30**)
(Tikai 26/32/37/42LH20**,
32/37/42LG21**)
(Tikai 32/37/42LF25**)
AV IN 3
(Tikai 32/37/42/47LH30**)
HDMI
H/P
10
2
10
5
USB IN
SERVICE ONLY
11
AV IN 3
HDMI
/ DVI IN 1
5
6
7
8
1
Kontaktligzda barošanas vada
pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva.
Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā.
Nedarbiniet TV ar līdzstrāvu.
2
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
H/P
12
H/P
AV IN 3
12
H/P
9
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
8
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
9
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
10
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti
teleteksto funkcijos.)
4
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
5
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai
DVI (VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam, izmantojot DVI–HDMI kabeli.
11
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
12
Austiņas
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
13
PORTS TIKAI APKOPES PERSONĀLA
LIETOŠANAI
6
5
11
12
ANTENNA IN
3
5
HDMI
IN 2
5
HDMI
IN 2
4
3
HDMI
IN 3
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
13
(RGB)
14
10
1
HDMI
/ DVI IN 1
VIDEO L/MONO AUDIO R
SAGATAVOŠANĀS
USB IN
SERVICE ONLY
H/P
LCD TV modeļi : 19/22LH20**
1
2
12
3
4
10
COMPONENT IN
USB IN
SERVICE ONLY
SAGATAVOŠANĀS
11
H/P
(RGB)
RGB IN (PC)
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
5
6
7
8
1
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir
norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar
līdzstrāvu.
2
RGB/DVI audio ieeja
Pievienojiet audio no PC vai DTV.
3
OPTISKĀ DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE
Savienojiet digitālo audio ar dažāda veida
aparatūru.
Savienojiet ar digitālu audio ierīci.
Izmantojiet optisku audio kabeli.
4
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces.
5
HDMI/DVI IN ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai.Vai DVI
(VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam,
izmantojot DVI–HDMI kabeli.
6
RGB IN ieeja
Pievienojiet izvadi no PC.
9
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
Šī pieslēgvieta ir paredzēta režīmam Service
(Serviss) un Hotel (Viesnīca).
8
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
9
Antenna ieeja
Savienojiet antenu vai kabeli ar šo ligzdu.
10
Austiņas
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
11
PCMCIA (Personālā datora atmiņas karšu
starptautiskā asociācija) kartes ligzda.
Ievietojiet CI moduli PCMCIA KARTES
LIGZDĀ.(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti
teleteksto funkcijos.)
12
PORTS TIKAI APKOPES PERSONĀLA
LIETOŠANAI
15
SAGATAVOŠANĀS
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Uzstādot galda veida statīvu, pārbaudiet, vai bultskrūve ir kārtīgi pieskrūvēta. (Ja tā nav līdz galam
pieskrūvēta, pēc ierīces uzstādīšanas, tā var sasvērties uz priekšu.) Ja pieskrūvējat bultskrūvi ar
pārāk lielu spēku, tā var novirzīties no bultskrūves savelkošās daļas abrazīvās apstrādes zonas.
SAGATAVOŠANĀS
Tikai 32/37/42/47LH70**
1
2
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna pusi
uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
Savienojiet pamatnes savienojošās daļas ar
televizora pamatni.
32LH70**
Tikai 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Piemontējiet televizoru kā parādīts.
3
Stingri fiksējiet 4 skrūves, izmantojot
atveres televizora aizmugurē.
47LH70** 37LH70**
Pamatnes
savienojošā daļa
M4x20
M4x16
M4x20
Pamatne
42LH70**
M4x20
Pamatnes
savienojošā daļa
Pamatne
3
Piemontējiet televizoru kā parādīts.
4
Stingri fiksējiet 4 skrūves, izmantojot
atveres televizora aizmugurē.
32/37LH70**
42/47LH70**
M4x20
16
M4x16
Tikai 50PS70**/50PS80**
Tikai 19/22LH20**
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Piemontējiet televizoru kā parādīts.
3
Stingri fiksējiet 4 skrūves, izmantojot
atveres televizora aizmugurē.
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
Piemontējiet televizoru kā parādīts.
SAGATAVOŠANĀS
2
1
Pamatnes uzlika
Tikai 19/22/26LU50**
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Cieši nostipriniet 2 vai 3 bultskrūves atverēs.
Montējot pamatni,
pārliecinieties, ka
tā ir pareizi novietota.
Priekšpus
(Tikai 26LU50**)
17
SAGATAVOŠANĀS
Tikai 32/37/42LF25**,
Tikai 19/22LU40**
32/37/42LG21**
1
SAGATAVOŠANĀS
2
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Cieši nostipriniet 3 bultskrūves atverēs
Pamatnes uzlikā.
Piemontējiet statīva korpusa daļas pie
televizora pamatnes uzlikas.
Pamatnes
savienojošā
daļa
Pamatnes uzlika
3
Savienojiet Pamatnes aizmugurējo daļu ar
televizoru.
Pamatnes
uzlika
3
Piemontējiet televizoru kā parādīts.
Pamatnes aizmugurējā daļa
4
4
Stingri fiksējiet 4 skrūves, izmantojot
atveres televizora aizmugurē.
Savienojiet Vāciņa daļas ar televizora
Pamatnes aizmugurējo daļu.
Vāciņš
Pamatnes aizmugurējā daļa
18
Pamatnes izjaukšana
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Tikai 19/22LU40**
1
Tikai 19/22/26LU50**
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves un atvienojiet
pamatni no televizora.
3
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves no televizora.
Atvienojiet pamatnes uzliku no televizora.
Atvienojiet Vāciņu no televizora.
Lai atvienotu vāciņu, pagrieziet to bultiņas
norādītajā virzienā.
SAGATAVOŠANĀS
2
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
Vāciņš
3
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves un atvienojiet
Pamatnes aizmugurējo daļu no televizora.
(Tikai 26LU50**)
Pamatnes aizmugurējā daļa
4
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves un
atvienojiet Pamatnes uzliku no televizora.
Pamatnes uzlika
(Tikai 26LU50**)
4
Atvienojiet pamatni no televizora.
Pamatnes savienojošā daļa
Pamatnes uzlika
5
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves un
atvienojiet Pamatni no televizora.
Pamatnes
savienojo
šā daļa
19
SAGATAVOŠANĀS
TV PIESTIPRINĀŠANAPIE GALDA
Displeja novietojums
(Tikai 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**, 32/37/42LH40**,
32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**)
(Tikai 19/22LH20**)
SAGATAVOŠANĀS
■ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
TV jāpiestiprina pie galda tā, lai to nevarētu
pagrūst uz priekšu vai atpakaļ, kā rezultātā
varētu gūt traumas vai bojāt izstrādājumu.
Izmantojiet tikai komplektā iekļauto skrūvi.
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Paneļa novietojumu varat dažādi regulēt, līdz
tas novietots visērtākajā pozīcijā.
• Slīpuma diapazons
■
12
0
0
3
! PIEZĪME
1 skrūve
(piegādāts izstrādājuma komplektā)
G Šis
ir modelis ar fiksēta tipa statīvu bez slīpuma
maiņas un grozīšanas iespējām, tāpēc
pārmērīgs spiediens var sabojāt televizoru.
-19/22/26LU50**, 19/22LU40**
Statīvs
Kensington drošibas sistema
■
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Kensington drošibas sistema
Galds
! BRĪDINĀJUMS
G
Lai pasargātu TV no apgāšanās, TV aparātam
ir jābūt stingri pieskrūvētam pie grīdas/sienas
saskaņā ar uzstādīšanas instrukciju. Aparāta
sašķiebšana, kratīšana vai šūpošana var
izraisīt traumu
Novietošana uz galda
virsmas
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās
pusēs un no sienas atstājiet 4 collas lielu atstarpi.
4 collas
4 collas
20
4 collas
4 collas
Televizors ir aprīkots ar Kensington drošības sistēmas
savienotāju, kas atrodas uz aizmugurējā paneļa. Pievienojiet
Kensington drošības sistēmas kabeli, kā parādīts tālāk.
Detalizētus norādījumus par Kensington drošības sistēmas
uzstādīšanu un lietošanu skatiet lietošanas rokasgrāmatā,
kas iekļauta Kensington drošības sistēmas komplektācijā.
Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet
http://www.kensington.com — tā ir kompānijas Kensington
interneta mājas lapa. Kensington piedāvā drošības sistēmas,
kas paredzēta dārgam elektroniskam aprīkojumam, piemēram,
piezīmjdatoriem un LCD projektoriem.
Piezīme:
- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums.
Piezīme:
a. Ja televizors nav iesilis, ieslēgšanas brīdī tas var īsi nomirgot.
Tas ir normāli; ar televizoru nekas nav noticis.
b. Ekrānā var būt redzami daži nelieli defekti, kas izskatās pēc
maziem sarkanas, zaļas vai zilas krāsas punktiem. Tomēr
tiem nav negatīvas ietekmes uz monitora veiktspēju.
c. Nepieskarieties LCD ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā
savu(s) pirkstu(s).
Šādā veidā ekrānā var radīt īslaicīgus deformācijas efektus.
Uzmanīgas
uzstādīšanas ieteikums
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Pēc televizora novietošanas jūs varat pašrocīgi
pieregulēt televizora novietojumu ērtākai skatīšanai,
grozot to līdz 20 grādiem pa labi vai pa kreisi.
1
1
2
2
1
( Paredzēts tikai 19/22LH20* *, 19/22LU40* *,
19/22/26LU50* *)
SAGATAVOŠANĀS
Jums ir veikalā jāiegādājas nepieciešamie komponenti, lai droši piestiprinātu televizoru pie sienas.
A Novietojiet televizoru pie sienas, lai tas nevarētu
apkrist, ja tiktu pagrūsts.
A Tālāk redzamās instrukcijas ir drošāks veids,
kā ierīkot televizoru, tas ir, fiksēt to pie sienas, lai
pavilkšanas gadījumā nepieļautu tā iespējamo
krišanu uz priekšu. Tādējādi netiek pieļauta
televizora krišana uz priekšu un traumu
radīšana.
Tādējādi netiek pieļauti arī televizora bojājumi.
Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un
nekarātos tajā.
A
GROZĀMAIS PALIKTNIS
Lai televizoru piestiprinātu pie sienas,
izmantojiet cilpskrūves vai TV
kronšteinus/bultskrūves, kā parādīts attēlā.
(Ja jūsu televizoram ir skrūves bultskrūvēs
ar gredzenu, palaidiet skrūves vaļīgāk.)
* Ievietojiet cilpskrūves vai TV
kronšteinus/bultskrūves un tās stingri pievelciet
augšējos caurumos.
Lai izmantotu pamatnes
aizmugurējo pārsegu
(Tikai 37/42/47LH70**)
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Uzstādiet pamatnes aizmugurējo pārsegu, kā
parādīts attēlā.
Piestipriniet pie sienas kronšteinus ar
bultskrūvēm Pielāgojiet pie sienas
piestiprinātā kronšteina augstumu.
2
3
Pamatnes aizmugurējais pārsegs
3
Piesienot ierīci, lai to izlīdzinātu, izmantojiet
izturīgu virvi. Drošāk ir šo virvi piesiet tā, lai
tā starp sienu un televizoru būtu horizontāli.
Satveriet kloķi ar pirkstiem un pavelciet to.
! PIEZĪME
G
G
G
Pārvietojot televizoru uz citu vietu, vispirms
noņemiet virves.
Izmantojiet televizora ietvaru vai kasti, kas televizora
izmēriem un svaram ir pietiekami liela un izturīga.
Lai televizoru droši lietotu, nodrošiniet, lai
pie sienas piestiprinātā kronšteina augstums atbilstu televizora augstumam.
21
SAGATAVOŠANĀS
VADU IZVIETOŠANA KORPUSA AIZMUGURĒ
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
LCD TV modeļi : 19/22LH20**
SAGATAVOŠANĀS
1
Pievienojiet kabeļus pēc
vajadzības.
Papildu aparatūras
pievienošanu skatīt sadaļā
Ārējās aparatūras
iestatīšana.
2
LCD TV modeļi : 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**,
26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**,
32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**
1
Pievienojiet kabeļus pēc
vajadzības.
Papildu aparatūras
pievienošanu skatīt sadaļā
Ārējās aparatūras
iestatīšana.
Ierīkojiet KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU kā
parādīts.
2
Atveriet CABLE MANAGEMENT (KABEĻU
SATURĒTĀJS) kā parādīts.
Kabeļu turētāja skava
3
Ievietojiet KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU
atpakaļ, kā parādīts attēlā.
Kabeļu turētāja skava
3
Ievietojiet KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU
atpakaļ, kā parādīts attēlā.
KĀ NOŅEMT KABEĻU
SATURĒTĀJU
(LCD TV modeļi : 19/22LH20**)
Ar abām rokām satveriet
KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU
un velciet to atpakaļ.
! PIEZĪME
G Pārvietojot televizoru, neturiet to aiz
KABEĻU SATURĒTĀJA.
- Ja televizors nokrīt, varat iegūt traumu un
televizors var tikt bojāts.
22
LCD TV modeļi :
19/22LU40**, 19/22/26LU50**
Pēc nepieciešamo kabeļu pievienošanas
uzlieciet KABEĻU TURĒTĀJU, kā parādīts
attēlā, un sasaistiet kabeļus.
LCD TV modeļi : 32/37/42/47LH70**
1
Pielāgojiet caurumu cilnim KABEĻU TURĒTĀJA
SKAVĀ.
Pagrieziet KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU, kā
parādīts. Piezīme: pārlieka spēka pielietošana,
izmantojot kabeļu turētāja skavu, var radīt
bojājumus produktam
Plazmas TV modeļi
1
Kad esat pievienojis kabeļus kā nepieciešams,
uzstādiet KABEĻU TURĒTĀJU, kā parādīts
attēlā, un sasaistiet kabeļus.
Papildu aparatūras pievienošanu skatīt sadaļā
Ārējās aparatūras iestatīšana.
2
2
SAGATAVOŠANĀS
Kabeļu turētājs
Ierīkojiet KABEĻU TURĒTĀJA SKAVU kā
parādīts.
Kabeļu turētāja skava
Pievienojiet kabeļus pēc vajadzības.
Papildu aparatūras pievienošanu skatīt
sadaļā Ārējās aparatūras iestatīšana.
Kabeļu turētāja skava
Kā noņemt kabeļu turētāja
skavu
Kā nostiprināt barošanas
kabeli (Tikai 32/37/42/47LH70**)
1
Ar abām rokām satveriet KABEĻU TURĒTĀJA
SKAVU un velciet to uz augšu.
Nostipriniet kabeli ar aizsargkronšteinu un
bultskrūvi, kā parādīts. Tas neļaus nejauši
izraut barošanas kabeli.
Bultskrūve
Aizsargkronšteins
! PIEZĪME
G Pārvietojot televizoru, neturiet to aiz KABEĻU SATURĒTĀJA.
- Ja televizors nokrīt, varat iegūt traumu un televizors var tikt bojāts.
23
SAGATAVOŠANĀS
NEIZMANTOJOT GALDA STATĪVU
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
■
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Uzstādot sienai piestiprināmo ierīci, izmantojiet aizsargvāciņu.
Tikai 19/22LH20**
Plazmas TV modeļi
SAGATAVOŠANĀS
1
Uzmanīgi novietojiet televizora ekrāna
pusi uz polsterētas virsmas, lai nepieļautu
ekrāna bojājumus.
2
Palaidiet vaļīgāk bultskrūves no televizora.
3
Atvienojiet statīvu no TV.
4
Ievietojiet aizsargvāciņu televizorā.
Aizsargpārsegs
Iebīdiet TV aparātā AIZSARGPĀRSEGU, līdz
atskan klikšķis.
LCD TV modeļi
Tikai 32/37/42/47LH70**
Aizsargpārsegs
Kad esat noņēmis aizsargpapīru no
aizsargvāciņa, pielipiniet to pie
televizora, kā parādīts attēlā.
Tikai 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
Iebīdiet TV aparātā
AIZSARGPĀRSEGU,
līdz atskan klikšķis.
Tikai 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**
24
Iebīdiet TV aparātā
AIZSARGPĀRSEGU,
līdz atskan klikšķis.
Aizsargpārsegs
Aizsargpārsegs
Aizsargpārsegs
5
Stingri fiksējiet 4 skrūves, izmantojot
atveres televizora aizmugurē.
■
■
TV var novietot dažādi, piem., to var piestiprināt
pie sienas, novietot uz galda utt.
TV ir paredzēts novietošanai horizontāli.
4 collas
4 collas
4 collas
ZEMĒJUMS
Lai novērstu iespējamu elektriskās strāvas triecienu,
nodrošiniet, lai būtu pievienots zemējuma vads. Ja
nav iespējams izmantot parastās sazemēšanas
metodes, lūdziet kvalificētam elektriķim ierīkot
atsevišķu ķēdes pārtraucēju. Nemēģiniet sazemēt
aparātu, to pievienojot telefona vadiem,
apgaismošanas kopnēm vai gāzes caurulēm.
4 collas
4 collas
B
Īsslēguma
ķēdes
pārtraucējs
Piestiprināšana pie sienas
Piestiprināšana horizont
Televizora piestiprināšanai pie sienas ieteicams
izmantot LG ražotu sienas stiprinājuma kronšteinu.
A Ieteicams iegādāties sienas stiprinājuma
kronšteinu, kas atbilst VESA standartam.
A LG iesaka, lai piestiprināšanu pie sienas veic
kvalificēts profesionālis.
A Vispirms pievienojiet USB paplašinājuma kabeli
USB IN terminālim, tad piestipriniet to pie sienas. (Tikai 32/37/42/47LH70**)
A
! PIEZĪME
Sienas stiprinājums ir jāpiestiprina pie
izturīgas sienas, kas perpendikulāra grīdai.
G Ja vēlaties piestiprināt ierīci pie griestiem vai
slīpas sienas, ir jāizmanto īpašs sienas
stiprinājums.
G Virsmai, pie kuras tiks piestiprināts sienas
stiprinājums, ir jābūt pietiekami izturīgai, lai tā
spētu televizoru noturēt (tā var būt, piemēram,
betona, akmens, ķieģeļu vai dobu bloks).
G Piestiprināšanas skrūvju veids un garums ir
atkarīgs no izmantotā sienas stiprinājuma.
Sīkākai informācijai skatiet stiprinājuma
komplektācijā iekļautos norādījumus.
G LG neuzņemas atbildību par nekāda veida
negadījumiem, īpašuma un televizora
bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza
piestiprināšana:
- ja tiek izmantots VESA standartam neatbilstošs sienas stiprinājums;
- ja skrūves tiek nepareizi nostiprinātas
virsmā, kā rezultātā televizors var nokrist
un kādu savainot;
- ja netiek ievērota ieteiktā uzstādīšanas
metod
G
Modelis
19/22LU40**
19/22LU50**
26LU50**
32LF25**
37/42LF25**
32LG21**
37/42LG21**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
32LH30**
37/42LH30**
47LH30**
32LH40**
37/42/47LH40**
32LH49**
37/42/47LH49**
32LH50**
37/42/47LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
SAGATAVOŠANĀS
A
Barošanas
avots
VESA Standarta
(A * B) skrūve Daudzums
4
100 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
M8
600 * 400
25
SAGATAVOŠANĀS
■
Lai novērstu aparatūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādus barošanas vadus, kamēr neesat
pabeidzis pievienot visu aparatūru.
ANTENAS PIEVIENOŠANA
Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, regulējiet antenas virzienu.
■ Antenas kabelis un pārveidotājs piegādes komplektā nav
ietverts.
■
SAGATAVOŠANĀS
Sienas
antenas
ligzda
Daudzdzīvokļu mājas
(Pievienojiet sienas antenas ligzdai)
Radiofrekvenču koaksiālais
kabelis (75 omi)
Āra antena
(VHF, UHF)
Privātmājas
(Pievienojiet āra antenu sienas ligzdai)
UHF
Antena
Signāla
pastiprinātājs
VHF
Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar vāju signālu, , uzstādiet antenas signāla pastiprinātāju,
kā parādīts pa labi.
■ Ja signāls jāsadala uz diviem televizoriem, pievienošanai izmantojiet antenas signāla sadalītāju.
■
Ferīta serdes izmantošana (Šī vienība nav iekļauta visu modeļu
komplektācijās.)
Ferīta serdi iespējams izmantot, lai samazinātu
elektromagnētisko vilni, kad pieslēdzat barošanas vadu.
Jo tuvāk ferīta serde atrodas kontaktdakšai, jo labāk.
Kārtīgi ievietojiet kontaktdakšu.
26
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Lai novērstu aparatūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādus barošanas vadus, kamēr neesat
pabeidzis pievienot visu aparatūru.
■ Šajā sadaļā par ĀRĒJĀ APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANU galvenokārt izmantotas diagrammas, kas paredzētas plazmas televizoru modeļiem.
■ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
■
HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠANA
■
Šis televizors var uztvert digitālos RF/kabeļa signālus bez ārējas digitālas televizora pierīces. Tomēr, ja
digitālos signālus uztverat no digitālās televizora pierīces vai citas digitālas ārējās ierīces, skatiet
zemāk redzamo diagrammu.
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli
2
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces video
izejas (Y, PB, PR) TV ligzdām COMPONENT IN
VIDEO (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio
izeju TV ieejas ligzdām COMPONENT IN AUDIO
(KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
2
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās
abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu C o m p o n e n t
(Kombinētais signāls), izmantojot tālvadības
pults pogu INPUT (IEEJA).
G HDMI
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
audio atbalstīts formāts: Dolby Digital, PCM
Signāls
Kombinētais
signāls
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
O
(50/60Hz tikai)
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
27
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju HDMI
TV ieejas ligzdai HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Paredzēts
tikai 19/22LH20**),, HDMI IN 3 (Paredzēts tikai
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) vai HDMI IN 4 (Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**).
2
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās
abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu H D M I 1, H D M I 2(Paredzēts
tikai 19/22LH20**), H D M I 3(Paredzēts tikai
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) vai H D M I 4(Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**), izmantojot tālvadības pults pogu
INPUT (IEEJA).
1
! PIEZĪME
G Pārbaudiet,
vai HDMI kabeļa versija ir 1.3 vai augstāka.
Ja HDMI kabeļi neatbalsta HDMI versiju 1.3, var rasties
mirgošana vai neparādīties attēls. Lūdzu, izmantojiet
jaunākos kabeļu modeļus, kas atbalsta vismaz HDMI
versiju 1.3.
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kabeli HDMI – DVI
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju DVI
TV H D M I / D V I I N 1 ieejas ligzdai .
2
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio izejas
TV A U D I O I N ( R G B / D V I ) ieejas ligzdai.
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās
abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
4
28
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI1, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
1
2
DVD (CIPARVIDEODISKU ) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli
1
Pievienojiet DVD video izejas (Y, PB, PR) TV
ligzdām COMPONENT IN VIDEO (KOMBINĒTĀ
SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
Pievienojiet DVD audio izejas TV ieejas ligzdām
COMPONENT IN AUDIO (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA
AUDIO IEEJA).
3
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu C o m p o n e n t
(Kombinētais signāls), izmantojot tālvadības pults
pogu INPUT (IEEJA).
5
Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja
rokasgrāmatā.
2
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
2
1
Kombinētā signāla (Component) ieejas porti
Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pievienojiet DVD atskaņotāju kombinētā signāla (component) ieejas
portiem, kā parādīts turpmāk.
TV kombinētā signāla
(Component) porti
DVD atskaņotāja video
izejas porti
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
29
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar savienotāju Euro Scart
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
Pievienojiet DVD atskaņotāja Euro scart ligzdu
TV Euro scart ligzdai AV1.
2
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV1, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai AV2,
izvēlieties ieejas signāla avotu AV2.
4
Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja
rokasgrāmatā.
Izeja
Ieeja
Scart
Video
O
AV1
AV2
O
Izejas veids
Pašreizējais
ieejas režīms
Digitālā TV
Audio
O
O
1
RGB
O
X
Video, Audio
Tikai analogs
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Pieejama analoga, DTV, AV1/2/3 izeja.
AV2 (Kad notiek DTV plānotā ierakstīšana,
AV1
AV2
izmantojot ierakstīšanas aprīkojumu.)
(TV izvade) (Monitora izvade)
X
O
O
Analogā TV, AV1/3
O
O
O
Kombinētais signāls/RGB
O
X
(Ievades režīms ir
pārveidots par DTV.)
HDMI
X
X
AV2
O
O
G
TV Out (TV izvade) :
Izdod analogos TV
signālus.
Monitor Out (Monitora
izvade): izvada
pašreizējo ekrāna attēlu.
O
! PIEZĪME
G
Ja vēlaties izmantot EURO scart kabeli, jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu signāla vadu.
Pieslēdzot ar S-Video kabeli
(Tikai 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
30
1
Pievienojiet DVD S-VIDEO izeju TV ieejai S-VIDEO.
2
Pievienojiet DVD audio izejas TV AUDIO ieejas
ligzdām .
3
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
5
Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja
rokasgrāmatā.
VIDEO
S-VIDEO
L
R
OUTPUT
SWITCH
1
ANT IN
ANT OUT
2
Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar HDMI kabeli
Pievienojiet DVD izeju HDMI TV H D M I / D V I I N 1,
H D M I I N 2(Paredzēts tikai 19/22LH20**),, H D M I I N
3 (Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**) vai H D M I I N 4 (Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
ieejas ligzdai.
2
Izvēlieties ieejas signāla avotu H D M I 1,
H D M I 2(Paredzēts tikai 19/22LH20**),
H D M I 3(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**) vai H D M I 4(Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
3
Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja
rokasgrāmatā.
1
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
! PIEZĪME
Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert
video un audio signālu.
G Ja DVD atskaņotājs neatbalsta režīmu Auto HDMI,
nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju.
G Pārbaudiet, vai HDMI kabeļa versija ir 1.3 vai augstāka.
Ja HDMI kabeļi neatbalsta HDMI versiju 1.3, var rasties
mirgošana vai neparādīties attēls. Lūdzu, izmantojiet
jaunākos kabeļu modeļus, kas atbalsta vismaz HDMI
versiju 1.3.
G
31
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
VIDEOMAGNETOFONA (VCR) PIESLžGšANA
■
Lai novērstu attēla trokšņus (traucējumus), starp VCR un TV atstājiet piemērotu attālumu.
Savienojot ar RF kabeli
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
32
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
Sienas Pieslēgvieta
2
Antena
1
Pievienojiet VCR ligzdu ANT OUT (ANTENAS IZEJA) TV ligzdai ANTENNA IN (ANTENAS IEEJA).
2
Pievienojiet antenas kabeli VCR ligzdai ANT IN (ANTENAS IEEJA).
3
Nospiediet VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT) un salāgojiet TV un VCR, lai skatītos atbilstošo
programmu.
Pieslēdzot VCR ar savienotāju Euro Scart
Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu TV Euro scart
ligzdai AV1.
1
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR pogu
PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR lietošanas
rokasgrāmatu.)
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV1, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
1
Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai AV2,
izvēlieties ieejas signāla avotu AV2.
4
Izeja
Ieeja
Scart
Video
O
AV1
AV2
O
Izejas veids
Pašreizējais
ieejas režīms
Digitālā TV
Audio
O
O
RGB
O
X
Video, Audio
Tikai analogs
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
Pieejama analoga, DTV, AV1/2/3 izeja.
AV2 (Kad notiek DTV plānotā ierakstīšana,
AV1
AV2
izmantojot ierakstīšanas aprīkojumu.)
(TV izvade) (Monitora izvade)
X
O
O
Analogā TV, AV1/3
O
O
O
Kombinētais signāls/RGB
O
X
(Ievades režīms ir
pārveidots par DTV.)
HDMI
X
X
AV2
O
O
G
TV Out (TV izvade) :
Izdod analogos TV
signālus.
Monitor Out (Monitora
izvade): izvada
pašreizējo ekrāna attēlu.
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
2
O
! PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot EURO scart kabeli, jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu signāla vadu.
G
Pieslēdzot VCR ar RCA kabeli
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)
1
Starp TV un VCR savienojiet AUDIO/VIDEO
ligzdas. Saskaņojiet ligzdu krāsas (video =
dzeltens, audio kreisais kanāls = balts un audio
labais kanāls = sarkans)
2
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR
pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR lietošanas
rokasgrāmatu.)
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
! PIEZĪME
G
Ja jums ir mono VCR, pievienojiet audio kabeli no
VCR televizora AUDIO L/MONO ligzdai.
1
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
33
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Pieslēdzot VCR ar S-V ideo kabeli
(Tikai 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
S-VIDEO
1
VIDEO
L
R
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
OUTPUT
SWITCH
2
ANT IN
Pievienojiet VCR S-VIDEO izeju TV ieejai SVIDEO. Attēla kvalitāte uzlabojas, salīdzinot ar
parasto kombinētā signāla (RCA kabelim) ieeju.
ANT OUT
Pievienojiet VCR audio izejas TV ieejas AUDIO
ligzdām.
1
3
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR
pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR lietošanas
rokasgrāmatu.)
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
2
! PIEZĪME
G
Ja S-VHS VCR vienlaikus ir pievienotas abas ligzdas
– S-VIDEO un VIDEO, iespējams saņemt tikai SVIDEO signālu.
CI MODUĻA IEVIETOŠANA
- Lai apskatītu nestandarta (maksas) pakalpojumus
digitālā TV režīmā.
- Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teleteksto
funkcijos.
1
Ievietojiet CI moduli TV PCMCIA (Personālā datora
atmiņas karšu starptautiskā asociācija) C A R D
S L O T (KARTES LIGZDĀ) tā kā parādīts attēlā.
Sīkākai informācijai, skatiet 63. lappusi.
! PIEZĪME
G Pārbaudiet,
vai CI modulis PCMCIA kartes ligzdā ir
ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots
nepareizi, tas var izraisīt televizora un PCMCIA
kartes ligzdas bojājumus.
34
1
Atrodiet šo stūri, kā
parādīts attēlā, un
ievietojiet CI moduli
DIGITĀLĀS AUDIO IZEJAS IESTATĪŠANA
Lai nosūtītu TV aparāta skaņu uz ārēju skaņas aprīkojumu caur Digitālo Audio Izejas (Optisko) ligzdu.
Ja vēlaties izbaudīt digitālās pārraides, izmantojot 5.1 kanāla skaļruņus, savienojiet televizora
aizmugurē esošo OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISKĀS DIGITĀLĀS AUDIO IZEJAS)
termināli ar DVD mājas kinozāli (vai pastiprinātāju).
Pievienojiet optiskā kabeļa vienu galu pie TV
Digitālās Audio (Optiskās) Izejas ligzdas.
2
Pievienojiet otru optiskā kabeļa galu pie
digitālās audio (optiskās) ieejas uz audio
aprīkojuma.
3
AUDIO izvēlnē iestatiet “TV Speaker option - Off”
(“TV skaļruņa opcija – izslēgta”). (118.lpp). Skatiet
ārējā audio aprīkojuma lietošanas instrukciju.
1
2
UZMANĪBU!
G
Neskatieties iekšā pa optisko izejas ligzdu.
Skatīšanās uz lāzera staru var bojāt Jūsu redz
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
AUSTIŅU UZSTĀDĪŠANA
(Paredzēts tikai 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Jūs varat klausīties skaņu, izmantojot austiņas.
1
Iespraudiet austiņas austiņu ligzdā.
2
+
Lai regulētu austiņu skaļumu, spiediet pogu
vai - . Nospiežot pogu MUTE (IZSLĒGT SKAŅU),
austiņu skaņa tiek izslēgta.
! PIEZĪME
Pievienojot austiņas, AUDIO tiek izslēgta.
Mainot AV (audiovizuāls) režīmu ar pievienotām austiņām, izmaiņas attiecas uz video, nevis uz audio.
G Pievienojot austiņas, optiskā izeja netiek atbalstīta.
G
G
35
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
CITA AV AVOTA UZSTĀDĪŠANA
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)
Portatīvā videokamera
Videospēļu ierīce
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
VIDEO
R
1
1
Starp TV un ārējo ierīci savienojiet AUDIO/VIDEO ligzdas . Saskaņojiet ligzdu krāsas (video
= dzeltens, audio kreisais kanāls = balts un audio labais kanāls = sarkans).
2
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA)
3
36
L
Iedarbiniet atbilstošo ārējo ierīci.
Sk. ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu
USB IEEJAS IESTATĪŠANA
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
1
Pievienojiet USB ierīci televizora USB ieejai.
2
Pēc USB IN spraudkontaktu pievienošanas varat izmantot DVR funkciju(G p .82)
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
37
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
DATORA PIESLĒGŠANA
Šis TV nodrošina standarta Plug and Play iespējas, kas nozīmē, ka dators automātiski pieskaņojas TV
iestatījumiem.
Pieslēdzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
Pievienojiet datora izeju RGB IN TV ieejas ligzdai RGB IN (PC).
2
Pievienojiet datora audio izejas TV AUDIO IN
(RGB/DVI).
3
Ieslēdziet datoru un televizoru.
2
4
1
Izvēlieties ieejas signāla avotu RGB, izmantojot
itālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
AUDIO
38
RGB OUTPUT
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli
Savienojiet datora DVI izejas ar displeja
H D M I / D V I I N 1 pieslēgvietu.
2
Pievienojiet datora audio izejas TV AUDIO IN
(RGB/DVI).
3
Ieslēdziet datoru un televizoru.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI1, izmantojot
itālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
1
DVI-PC OUTPUT
2
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
1
AUDIO
39
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Plazmas TV modeļi
HDMI/DVI-DTV režīmā
RGB-PC, HDMI/DVI-PC režīmā
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses Vertikālās izvērses
frekvence (kHz)
frekvence (Hz)
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses Vertikālās izvērses
frekvence (kHz)
frekvence (Hz)
640x480
720x480
31,649
59,94
31,469
60
31,47
59,94
1024x768
48,363
60,00
31,50
60
1280x768
47,78
59,87
720x576
31,25
50,00
1360x768
47,72
59,80
1280x720
37,50
50,00
1920x1080
66,587
59,934
44,96
59,94
1280x1024
63,98
60,02
45,00
60
1400x1050
65,317
59,979
28,125
50,00
33,72
59,94
33,75
60
1920x1080
27,00
24,00
33,750
30
56,25
50,00
67,433
59,94
67,50
60
LCD TV modeļi
HDMI/DVI-DTV režīmā
RGB-PC, HDMI/DVI-PC režīmā
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses Vertikālās izvērses
frekvence (kHz)
frekvence (Hz)
Horizontālās izvērses Vertikālās izvērses
frekvence (kHz)
frekvence (Hz)
720x400
31,468
70,08
720x480
31,469/31,5
59,94/60
640x480
31,469
59,94
720x576
31,25
50
800x600
37,879
60,31
1280x720
37,5
50
1024x768
48,363
60,00
44,96/45
59,94/60
33,72/33,75
59,94/60
28,125
50
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,595
60,00
1920x1080
66,587
59,93
67,5
60,00
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
40
Izšķirtspēja
1920x1080
(Paredzēts tikai
19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/
37/42LH20**,
32/37/42LG21
**)
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
! PIEZĪME
G
G
G
G
G
Pievienojiet audio kabeli no datora TV audio
ieejai. (Audio kabeļi televizora piegādes
komplektā nav iekļauti.)
G
Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora
skaņu atbilstoši vajadzībai.
Ja datora grafiskā karte neizdod signālu
vienlaicīgi gan analogā, gan digitālā RGB
režīmā, savienojiet tikai vienu – vai nu RGB
vai arī HDMI IN (vai HDMI/DVI IN), lai
rādītu datora informāciju uz displeja.
Ja grafiskā karte uz datora neizdod vienlaicīgi signālu gan analogā, gan digitālā
RGB režīmā, iestatiet vai nu uz RGB vai uz
HDMI; (otru variantu automātiski displejs
iestata uz "Plug and Play” režīmu).
Lietojot kabeli, kas savieno HDMI ar DVI,
DOS režīms atkarībā no Jūsu izmantotās
grafiskās kartes var nestrādāt.
Izmantojot pārāk garu kabeli RGB-PC,
ekrānā var būt redzami trokšņi. Iesakām
izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas
nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
G
G
G
G
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
G
Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas
televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais
attēls var atstāt pastāvīgu nospiedumu uz
ekrāna; tādēļ iespējami biežāk izmantojiet
ekrānsaudzētāju.
Datora darba režīmā var rasties trokšņi,
ko izraisa atsevišķas izšķirtspējas,
vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai
spilgtums. Tad mainiet datora režīmu uz citu
izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē regulējiet spilgtumu un kontrastu,
līdz attēls paliek tīrs. Ja datora grafiskās
kartes atsvaidzes intensitāti nevar mainīt,
nomainiet datora grafisko karti vai konsultējieties ar datora grafiskās kartes ražotāju.
Sinhronizācijas ieejas signāla forma
horizontālās un vertikālās izvērses
frekvencēm ir atšķirīga.
Datora režīmā iesakām lietot 1920x1080,
60 Hz (izņemot 19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LG21**),
1360x768, 60 Hz (tikai 19/22LU40**,
19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LG21**) — tā tiks panākta
vislabākā attēla kvalitāte.
Savienojiet signāla kabeli no datora monitora izejas ligzdas ar displeja RGB (PC) vai
arī signāla kabeli no datora HDMI izejas
ligzdas ar displeja HDMI IN (vai HDMI/DVI
IN) pieslēgvietu.
41
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Ekrāna uzstādīšana datora režīmam
Ekrāna atiestatīšana
Notiek Pozīcijas, Izmēri un Fāze atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC].
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
ATTĒLS
Pārvietot
EKRĀNS
OK
E
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
• Krāsa
60
• Nokrāsa
0
Iepr.
Pārvietot
Izšķirtspēja
Autom. konfig
Pozīcija
R
G
Izmēri
• Papildu kontrole
• Attēla atiestatīšana
Iestatī t
Jā
Nē
Fāze
Ekrāns
Ekrāns
Atiestatīt
1 MENU
2
Izvēlieties ATTĒLS .
OK
Izvēlieties Ekrāns.
OK
Izvēlieties Atiestatīt.
OK
Izvēlieties J ā.
3
4
5
OK
Palaidiet atiestatīšanu.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
42
Ekrāna pozīcijas, izmēra un fāzes regulēšana
Ja pēc automātiskās iestatīšanas attēls nav skaidrs, īpaši gadījumā, ja rakstzīmes joprojām ir
nestabilas, iestatiet attēla fāzi manuāli.
Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC].
Pārvietot
EKRĀNS
OK
Pārvietot
Iepr.
E
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
• Krāsa
60
• Nokrāsa
0
Izšķirtspēja
Autom. konfig
Pozīcija
R
G
• Papildu kontrole
• Attēla atiestatīšana
Izmēri
Fāze
Ekrāns
Ekrāns
Atiestatīt
1 MENU
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
ATTĒLS
Izvēlieties ATTĒLS.
2
OK
Izvēlieties Ekrāns.
OK
Izvēlieties Pozīcija, Izmēri vai Fāze.
3
4
OK
5
OK
Veiciet attiecīgās korekcijas.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
43
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Izšķirtspējas izvēlēšanās
Lai skatītos normālu attēlu, saskaņojiet RGB režīma izšķirtspēju un PC režīma izvēli.
Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC].
Izšķirtspēja
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
• Krāsa
60
• Nokrāsa
Pārvietot
Iepr.
OK
Pārvietot
E
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
EKRĀNS
ATTĒLS
Autom. konfig
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Pozīcija
0
R
G
Izmēri
• Papildu kontrole
Fāze
• Attēla atiestatīšana
Ekrāns
Ekrāns
1 MENU
2
Atiestatīt
Izvēlieties ATTĒLS .
OK
Izvēlieties
Ekrāns
OK
Izvēlieties
Izšķirtspēja
.
3
.
4
OK
5
Izvēlieties nepieciešamo izšķirtspēju.
OK
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
44
AUTOMĀTISKĀ KONFIGURĒŠANA (tikai RGB [PC] režīmā)
Lai automātiski regulētu attēla pozīciju un samazinātu attēla nestabilitāti. Lai gan attēls joprojām nav
pareizs, televizors darbojas pareizi, bet tam nepieciešama turpmākā regulēšana.
ATTĒLS
Pārvietot
EKRĀNS
OK
E
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
• Krāsa
60
• Nokrāsa
0
Iepr.
Pārvietot
Izšķirtspēja
Autom. konfig
Pozīcija
R
G
Izmēri
Iestatī t
Jā
Nē
• Papildu kontrole
• Attēla atiestatīšana
Ekrāns
Ekrāns
1 MENU
2
Izvēlieties ATTĒLS .
OK
Izvēlieties Ekrāns.
OK
Izvēlieties A u t o m . k o n f i g.
OK
Izvēlieties J ā.
3
Fāze
Atiestatīt
ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
Auto Configure (Automātiskā konfigurēšana)
Šī funkcija ir paredzēta ekrāna pozīcijas, izmēra un fāzes automātiskai pielāgošanai. Redzamais
attēls dažas sekundes būs nestabils, kamēr notiek automātiskā regulēšana.
• Ja attēla pozīcija joprojām nav pareiza,
vēlreiz mēģiniet izpildīt funkciju Auto
adjustment (Automātiskā iestatīšana).
• Ja attēls jāregulē no jauna pēc automātiskās
regulēšanas režīmā RGB (PC), varat regulēt
Pozīcija, Izmēri vai Fāze.
4
5
OK
Palaidiet A u t o m . k o n f i g.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
45
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS
(Tikai 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
Lietojot tālvadības pulti, vērsiet to pret TV tālvadības sensoru.
ENERGY Piemēro televizora enerģijas taupīšanas režīmu.
SAVING
(ENERĢIJAS (G p . 1 0 2)
TAUPĪŠANA)
RATIO(ATTIECĪBA) Atlasa attēlam izvēlēto malu attiecību. (G p . 9 9)
POWER Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma vai
(BAROŠANA)) izslēgtu ar pāreju nodroses režīmā.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
INPUT(IEEJA) Ārējās signāla ieejas režīma sagriešana regulārā
secībā (G p . 6 6)
TV/RAD Izvēlas radio, televīzijas un DTV kanālu.
Q.MENU (ĀTRĀ zvēlas nepieciešamo ātrās izvēlnes avotu (Malu
IZVĒLNE): attiecība, Skaidra balss II , Attēla režīms, Skaņas
režīms, Audio, Miega taimeris, Izlase, USB
ierīce).(G p . 5 1)
MENU Lai izvēlētos izvēlni.
(IZVĒLNE)) Paredzēta visu ekrāna attēlu notīrīšanai un atgriešanās
TV skatīšanās režīmā no jebkuras izvēlnes.(G p . 5 2)
GUIDE (CEĻVEDIS) Parāda pārraižu programmu (grafiku).(G p . 9 6)
ĪKŠĶPOGAS (Uz Ļauj pārvietoties ekrāna izvēlnēs un pielāgot
augšu/Uz leju/Pa sistēmas iestatījumus savām vēlmēm.
kreisi/Pa labi)
OK (LABI) Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.
RETURN(EXIT) Ļauj lietotājam pārvietoties par vienu soli atpakaļ
(ATGRIEZTIES interaktīvā lietojumprogrammā, EPG vai citā
(IZIET)) lietotāja mijiedarbības funkcijā.
I N F O i Parāda tekošo ekrāna informāciju.
AV MODE Palīdz jums izvēlēties un iestatīt attēlus un skaņas,
(AV REŽĪMS) pievienojot AV ierīces(G p . 7 2)
1
Krāsu pogas Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam (tikai
modeļiem ar teletekstu) vai Programmu
rediģēšana.
1
1
TELETEKSTA Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
POGAS Turpmāko informāciju sk. sadaļā ”Teleteksts”.(G p . 1 3 5)
SUBTITLE Atsauc Jūsu iemīļoto subtitru režīmu digitālā
(SUBTITRI) režīmā.
Apskatiet televizoram pievienoto AV ierīču
sarakstu. Pēc šīs pogas nospiešanas ekrānā tiek
atvērta izvēlne Simplink. .(G p . 6 9)
46
SKAĻUMA (VOL) Lai regulētu skaļumu.
PALIELINĀŠANA/
SAMAZINĀŠANA
MARK (ZĪME) Atzīmē programmas USB izvēlnē un noņem šīs
atzīmes.
FAV (IZLASE) Lai parādītu izvēlētās izlases programmas.
MUTE Skaņas ieslēgšanai un atslēgšanai
(ATSLĒGT SKAŅU)
PAGE UP/DOWN Pārvieto no vienas pilnas ekrāna informācijas kopas
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ uz nākamo.
JĀ LAPA)
Ciparu pogas Lai izvēlētos programmu.
0-9 Lai izvēlnē izvēlētos numurētos elementus.s
LIST Lai attēlotu programmu tabulu. (G p . 6 4)
(SARAKSTS)
Q.VIEW Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.
SIMPLINK/USB Kontrolē SIMPLINK vai USB izvēlni (Foto saraksts,
izvēlnes Mūzikas sar vai Filmu saraksts (Tikai
kontroles pogas 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)).
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ Lai izvēlētos programmu.
JĀ programma
(PR)
FREEZE (FIKSĒT)) Aptur pašlaik ekrānā redzamo attēlu.
(TIKAI PLAZMAS TV)
Akumulatoru ievietošana
■
Atveriet aizmugurē akumulatoru nodalījuma vāku un ievietojiet
akumulatorus, ievērojot pareizo polaritāti (+ pret +, - pret -).
■
Ievietojiet divus 1,5 V AAA akumulatorus. Jaunus akumulatorus
neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem.
■
Aizveriet vāku.
47
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS
(Tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
Lietojot tālvadības pulti, vērsiet to pret TV tālvadības sensoru.
TV/RAD Izvēlas radio, televīzijas un DTV kanālu.
AV MODE Palīdz jums izvēlēties un iestatīt attēlus un skaņas,
(AV REŽĪMS) pievienojot AV ierīces.(G p . 7 2)
POWER Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma vai
(BAROŠANA)) izslēgtu ar pāreju nodroses režīmā.
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
INPUT(IEEJA) Ārējās signāla ieejas režīma sagriešana regulārā secīb
(G p . 6 6)
ENERGY SAVING Piemēro televizora enerģijas taupīšanas režīmu. (G
(ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA) p . 1 0 2)
Ciparu pogas Lai izvēlētos programmu.
0-9 Lai izvēlnē izvēlētos numurētos elementus.s
Q.VIEW Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.
LIST
Q.VIEW
MUTE
LIST Lai attēlotu programmu tabulu.(G p . 6 4)
(SARAKSTS)
ĪKŠĶPOGAS (Uz Ļauj pārvietoties ekrāna izvēlnēs un pielāgot
augšu/Uz leju/Pa sistēmas iestatījumus savām vēlmēm.
kreisi/Pa labi)
OK (LABI) Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.
MENU Lai izvēlētos izvēlni.
(IZVĒLNE)) Paredzēta visu ekrāna attēlu notīrīšanai un atgriešanās
TV skatīšanās režīmā no jebkuras izvēlnes.(G p . 5 2)
RETURN(EXIT) Ļauj lietotājam pārvietoties par vienu soli atpakaļ
(ATGRIEZTIES interaktīvā lietojumprogrammā, EPG vai citā
(IZIET)) lietotāja mijiedarbības funkcijā.
MENU
RETURN / EXIT
Krāsu pogas Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam (tikai
modeļiem ar teletekstu) vai Programmu
rediģēšana.
1
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
POGAS Turpmāko informāciju sk. sadaļā ”Teleteksts”.(G p . 1 3 5)
1 TELETEKSTA
SUBTITLE Atsauc Jūsu iemīļoto subtitru režīmu digitālā režīmā.
(SUBTITRI)
Apskatiet televizoram pievienoto AV ierīču
sarakstu. Pēc šīs pogas nospiešanas ekrānā tiek
atvērta izvēlne Simplink. (G p . 6 9)
48
SKAĻUMA (VOL) Lai regulētu skaļumu.
PALIELINĀŠANA/
SAMAZINĀŠANA
MUTE Skaņas ieslēgšanai un atslēgšanai
(ATSLĒGT SKAŅU)
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ Lai izvēlētos programmu.
JĀ programma
(PR)
SIMPLINK Kontrolē simplink.
vadības
pogas
LIST
Q.VIEW
MUTE
Q.MENU zvēlas nepieciešamo ātrās izvēlnes avotu.(Malu
(ĀTRĀ attiecība, Skaidra balss II , Attēla režīms,
IZVĒLNE): Skaņas režīms, Audio, Miega taimeris, Izlase,
enerģijas taupīšana.)(G p . 5 1)
INFO i Parāda pārraižu programmu (grafiku).
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
PAGE UP/DOWN Pārvieto no vienas pilnas ekrāna informācijas kopas
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ uz nākamo.
JĀ LAPA)
GUIDE (CEĻVEDIS) Parāda tekošo ekrāna informāciju.(G p . 9 6)
FAV (IZLASE) Lai parādītu izvēlētās izlases programmas.
MARK (ZĪME) Atlasiet ieeju, lai piemērotu Picture Wizard (Attēlu
vedņa) iestatījumus.
MENU
RETURN / EXIT
Akumulatoru ievietošana
Q.MENU INFO
i
GUIDE MARK
FAV
■
Atveriet aizmugurē akumulatoru nodalījuma vāku un ievietojiet
akumulatorus, ievērojot pareizo polaritāti (+ pret +, - pret -).
■
Ievietojiet divus 1,5 V AAA akumulatorus. Jaunus akumulatorus
neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem.
■
Aizveriet vāku.
49
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
TV IESLĒGŠANA
- Ja TV tiks ieslēgts, varēsiet izmantot tā iespējas.
1
No sākuma pareizi pievienojiet barošanas vadu un pārbaudiet uz televizora esošo pogu
Power (Barošana).
Šajā brīdī TV pārslēdzas nodroses režīmā.
2
Lai TV ieslēgtu no nodroses režīma, nospiediet TV pogu INPUT(IEEJA) vai P D
vai nospiediet tālvadības pults pogu POWER(BAROŠANA), INPUT(IEEJA), P
un tad TV ieslēgsies.
(vai P
)
, cipari (0-9)
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Initializing setup (Iestatīšanas vedņa palaišana)
Ja pēc televizora ieslēgšanas uz ekrāna tiek attēlota OSD (On Screen Display – Ekrāna izvēlne),
varat regulēt V a l o d a, Režīma iestatīšana, V a l s t s, Automātiska noskaņ..
PIEZĪME:
a. Ja aizvērsiet izvēlni, nepabeidzot sākotnējo iestatīšanu, izvēlne Initial Setting (Sākotnējā
iestatīšana) var parādīties vēlreiz.
b. Nospiediet pogu RETURN, lai izmainītu tekošo OSD atpakaļ uz iepriekšējo OSD.
c. Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides standartiem dažas DTV funkcijas var nedarboties,
atkarībā no DTV apraides vides.
d. „Lietošana mājās” režīms ir optimālais iestatījums mājas videi, un tas ir TV noklusējuma režīms.
e. Režīms „Demo. veikalā” ir optimālais iestatījums veikala videi. Ja lietotājs modificē attēla
kvalitātes datus, režīms „Demo. veikalā” pēc noteikta laika piešķir produktam mūsu noteikto
attēla kvalitāti.
f. Režīmu (Lietošana mājās, Demo. veikalā) iespējams mainīt, izvēlnē IZVĒLE izvēloties
Režīma iestatīšana.
PROGRAMMAS IZVžLE
1
Lai izvēlētos programmas numuru, nospiediet pogu P
vai CIP ARU pogu.
SKAļUMA REGULžšANA
1
Lai regulētu skaļumu, nospiediet pogu
+ vai - .
Ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet pogu MUTE
(ATSLĒGT SKAŅU).
Šo funkciju iespējams atcelt, nospiežot pogu MUTE
(IZSLĒGT SKAŅU),
50
E
+ vai -, AV Mode (Režīms AV).
QUICK MENU (ĀTRĀ IZVĒLNE)
Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamā.
Ekrāna izvēlnes OSD attēlošanai galvenokārt izmantoti plazmas TV modeļu attēli.
Q.Menu (Quick Menu - Ātrā izvēlne) ir izvēlne ar funkcijām, ko lietotājs varētu lietot bieži.
F
Malu attiecība
G
16:9
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
1Q. MENU
2
Audio : Izvēlas skaņas izeju.
Sleep Timer (Miega taimeris): Iestata miega
taimeri.
I z l a s e : atlasa iecienīto programmu.
USB ierīce : Izvēlieties “Izvade”, lai izvadītu
USB ierīci.(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**)
enerģijas taupīšana : atlasa izvēlēto
enerģijas taupīšanas režīmu. (Tikai
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**)
F
Malu attiecība
G
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Aspect Ratio (Malu attiecība): Izvēlas
nepieciešamā attēla formātu.
Zoom Setting (Tālummaiņas iestatījumam) izvēlnē
Ratio (Attiecība) izvēlieties 14:9, Zoom un
Cinema Zoom. Pēc tālummaiņas iestatījuma
izvēlēšanās displejs atgriežas ātrajā izvēlnē.
Clear Voice II (Skaidra balss II): Atšķirot cilvēka
balss skaņas diapazonu no citām, palīdz
lietotājiem labāk sadzirdēt cilvēku balsis.
Picture Mode (Attēla režīms): Izvēlas
nepieciešamo attēla režīmu.
Sound Mode (Skaņas režīms): Šī ir funkcija, lai
automātiski iestatītu skaņas kombināciju, ko tas
uzskata par labāko redzamajiem attēliem.
Izvēlieties nepieciešamo Sound Mode (Skaņas
režīmu).
16:9
(Tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**)
Parādīt katru izvēlni.
Izvēlieties nepieciešamo Source (Avotu).
3
OK
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu Q . M E N U.
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
51
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA
Ekrāna izvēlnes OSD attēlošanai galvenokārt izmantoti plazmas TV modeļu attēli.
IESTAT.
Pārvietot
ATTĒLS
OK
Pārvietot
Automātiska noskaņ.
Malu attiecība
Manuāla noskaņošana
Attēla vednis
Pārvietot
: Izslēgt
Skaidra balss II
: Izslēgt
• Līmenis
: Standarta
Attēla režīms
Balanss
3
-
+
0
L
R
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
• Apgaismojums
70
Diagnostika
• Kontrasts
90
• SRS TruSurround XT
CI informācija
• Spilgtums
50
• Augstās frekvences skaņas50
70
• Bass
• Asums
Skaņas režīms
: Standarta
Pārvietot
E
LAIKS
OK
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Audio valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Valsts
: UK
: Izslēgt
50
E
IZVĒLE
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
enerģijas taupīšana : Izslēgt
Programmu rediģēšana
Būsters
AUDIO
OK
: 16:9
Pārvietot
OK
Pulkstenis
Izslēgšanas laiks : Izslēgt
ATTĒLS
IESTAT.
AUDIO
LAIKS
Ieslēgšanas laiks : Izslēgt
Miega taimeris : Izslēgt
Signāla ieejas nosaukums
SIMPLINK
: Ieslēgta
IZVĒLE
: Izslēgt
Taustiņu bloķēšana
BLUETOOTH
nobloķēT
E
USB
vai
(Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
IEEJA
nobloķēT
Pārvietot
OK
Pārvietot
IEEJA
OK
Pārvietot
OK
USB
Pārvietot
Bluetooth
: Izslēgt
Antena
Foto saraksts
Iestatīt paroli
TV PIN
: 0000
AV1
Mūzikas sar
Bloķēt programmu
Bluetooth austiņas : Atvienots
AV2
Filmu saraksts
Vecāku uzraudzība: Bloķēšana izslēgta
Reģistrēta Bluetooth ierīce
AV3
DivX reģ. Kods
Ieejas bloks
Informācija par manu Bluetooth
Komb. sign.
Deaktivācijas process
Sistēmas bloķēšana
: Izslēgt
BLUETOOTH
vai
OK
RGB
HDMI1
HDMI2
E
(Tikai 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
2
OK
3
OK
(Tikai 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**)
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
Parādīt katru izvēlni.
Izvēlēties izvēlnes vienumu..
Pāriet uz uznirstošo izvēlni.
• Nospiežot pogu INFO (INFORMĀCIJA), varat
skatīt izvēlni Simple Manual (Vi e n k ā r š ā
rokasgrāmata).
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās
režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai
atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
! PIEZĪME
G
G
G
52
G
ISM Method (ISM metodi) iespējams izmantot tikai plazmas televizoru modeļos.
Tikai LCD televizoros var izmantot Backlight (Aizmugurapgaismojumu) un Power Indicator
(Barošanas indikatoru).
CI Information (CI informāciju) nav iespējams izmantot režīmā Analogue (Analogs).
Booster (Būsteru) nav iespējams izmantot režīmā Analogue (Analogs).(Paredzēts tikai 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
Automātiskā programmu noskaņoša
(Plazmas televizoru modeļiem un LCD televizoru modeļiem, izņemot Somijā un Zviedrijā)
Lietojiet to, lai automātiski atrastu un saglabātu visas programmas.
Kad sākat automātisko programmu regulēšanu, visa iepriekš saglabātā informācija tiek dzēsta.
Maksimālais saglabājamo programmu skaits ir 500, taču atkarībā no pārraides signāliem šis
skaitlis var nedaudz mainīties.
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
OK
Automātiska noskaņ.
noskaņ.
Automātiska
Manuāla noskaņošana
Manuāla noskaņošana
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
Pārbaudiet antenas
savienojumu. Iepriekšējā
kanāla informācija tiks
atjaunināta automātiskās
noskaņošanas laikā .
SECAM L meklēšana
Automātiska numurēšana
Sākt
Aizvērt
1 MENU
Izvēlieties I E S T A T ..
2
OK
Izvēlieties Automātiska noskaņ..
OK
Izvēlieties Sākt.
3
4
OK
Palaidiet Automātiska noskaņ..
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4ciparu paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana
‘Ieslēgta’ .
• Ja vēlaties paturēt automātisko kanālu
noskaņošanu, izvēlieties Sākt izmantojot
pogu. Tad nospiediet pogu OK
(LABI). Pretējā gadījumā izvēlieties
Aizvērt..
• Automātiska numurēšana: izlemiet, vai
noskaņošanai programmu numurus
izmantot tā, kā tie tiek saņemti no
raidītāja stacijām.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Automātiska
Automātiska noskaņ.
noskaņ.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
53
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Automātiskā programmu noskaņoša
(Tikai LCD televizoru modeļiem Somijā un Zviedrijā)
DVB-C Auto Tuning (Automātiskā noskaņošana) ir izvēlne lietotājiem valstīs, kas atbalsta DVB kabeļus.
Lietojiet to, lai automātiski atrastu un saglabātu visas programmas.
Kad sākat automātisko programmu regulēšanu, visa iepriekš saglabātā informācija tiek dzēsta.
Ja vēlaties atlasīt opciju Antenna (Antena),
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
OK
Lūdzu, izvēlieties
savu TV
savienojumu.
Automātiska
Automātiska noskaņ.
noskaņ.
Automātiska noskaņ.
noskaņ.
Automātiska
Manuāla noskaņošana
Manuāla noskaņošana
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
Pārbaudiet antenas
savienojumu. Iepriekšējā
kanāla informācija tiks
atjaunināta automātiskās
noskaņošanas laikā .
Antena
Kabelis
SECAM L meklēšana
Automātiska numurēšana
Sākt
Aizvērt
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
1 MENU
Aizvērt
5
Izvēlieties I E S T A T ..
2
OK
Izvēlieties Automātiska noskaņ..
OK
Izvēlieties A n t e n a.
OK
Izvēlieties Sākt.
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-ciparu
paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana ‘Ieslēgta’ .
• Ja vēlaties paturēt automātisko kanālu noskaņošanu,
izvēlieties Sākt izmantojot
pogu. Tad nospiediet
pogu OK (LABI). Pretējā gadījumā izvēlieties Aizvērt..
• A u t o m a t i c N u m b e r i n g: izlemiet, vai
noskaņošanai programmu numurus izmantot tā,
kā tie tiek saņemti no raidītāja stacijām.
3
4
Palaidiet Automātiska noskaņ..
OK
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
Ja vēlaties atlasīt opciju Cable (Kabelis),
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
OK
OK
Automātiska
Automātiska noskaņ.
noskaņ.
Lūdzu, izvēlieties savu TV
Automātiska noskaņ.
noskaņ. savienojumu.
Automātiska
Manuāla noskaņošana
Manuāla noskaņošana
Frekvence(kHz)
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Simbolu ā trums(kS/s)
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
F
Modulā cija
Kabelis
5
Izvēlieties I E S T A T ..
OK
2
Izvēlieties Automātiska noskaņ..
OK
Izvēlieties K a b e l i s.
3
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
54
362000
6875
0
OK
Aizvērt
Izvēlieties Sākt.
6
OK
4
G
640AM
Tikla ID
Antena
Aizvērt
1 MENU
Noklusējums
Veiciet attiecīgās
korekcijas.
OK
Palaidiet Automātiska noskaņ..
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-ciparu
paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana ‘Ieslēgta’ .
• Ja vēlaties paturēt automātisko kanālu noskaņošanu,
izvēlieties O K izmantojot
pogu. Tad nospiediet
pogu OK (LABI). Pretējā gadījumā izvēlieties Aizvērt..
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības
norādītas kā “noklusējums”. Tomēr, lai veiktu pareizus iestatījumus, lūdzu, jautājiet kabeļu servisa nodrošinātājam.
Darbinot Auto Tuning (Automātiskā noskaņošana) DVB kabeļa režīmā un izvēloties Full (Viss), lai atrastu pieejamos kanālus, tiks
meklēts visās frekvencēs no 110 MHz līdz 862 MHz.
• Frekvence : ievadiet lietotāja noteiktu frekvenču diapazonu.
• Simbolu ā trums : ievadiet lietotāja noteiktu simbolu ātrumu (Simbolu ātrums: ātrums, ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus kanālam).
• Modulā cija : ievadiet lietotāja noteiktu modulāciju. (Modulācija: audio vai video signālu ielāde nesējā).
• Tikla ID(Tikai Zviedrijā): unikāls identifikators, kas tiek piešķirts katram lietotājam.
Manuālā programmu noskaņošana
(DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
Opcija Manuāla noskaņošana (Pašrocīga Noskaņošana) ļauj Jums pašrocīgi pievienot programmu
Jūsu programmu sarakstam
(Plazmas televizoru modeļiem un LCD televizoru modeļiem, izņemot Somijā un Zviedrijā,
& Atlasot Antenna (Antena), ja LCD televizoru modeļos ir izvēlēta Somija vai Zviedrija.)
DTV
F
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
G
Uztvērējs šo kanālu
pievienos jūsu kanālu
sarakstam.
OK
Automātiska noskaņ.
Automātiska noskaņ.
Manuāla
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
UHF CH.
30
Normāls
Slikta
Laba
Atjaunot
1 MENU
2
OK
Izvēlieties I E S T A T ..
Izvēlieties Manuāla
noskaņošana.
4
Izvēlieties nepieciešamo kanāla
numuru.
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-
ciparu paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana
‘Ieslēgta’ .
3
OK
Izvēlieties D T V.
(Atlasot Cable (DVB cable mode) (Kabeli (DVB kabeļa režīms)), ja LCD
televizoru modeļos izvēlēta Somija vai Zviedrija)
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
F
DTV
OK
Automātiska noskaņ.
Automātiska noskaņ. Frekvence(kHz)
Manuāla
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla
Simbolu ā trums(kS/s)
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Modulā cija
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
G
362000
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Aizvērt
6875
640AM
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
Slikta
Normāls
Laba
Pievienot
Aizvērt
1 MENU
4
Izvēlieties I E S T A T ..
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
OK
Izvēlieties Manuāla noskaņošana.
Veiciet attiecīgās
korekcijas.
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-
ciparu paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana
‘Ieslēgta’ .
3
OK
Izvēlieties D T V.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
Lai DVB kabeļ a režīmā pareizi pievienotu programmu, nepieciešams iestatīt Frequency
(Frekvenci), Symbol rate (Simbolu ātrumu) un Modulation mode (Modulācijas režīmu).
Pareizās vērtības, lūdzu, jautājiet kabeļu servisa nodrošinātājam.
55
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Manuālā programmu noskaņošana
(ANALOGĀ REŽĪMĀ)
Manuālā programmu noskaņošana ļauj veikt manuālu staciju noskaņošanu un sakārtot tās jums
vēlamajā secībā.
IESTAT.
Pārvietot
OK
IESTAT.
Pārvietot
OK
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Automātiska noskaņ.
Automātiska noskaņ.
Manuāla
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana Atmiņa
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana:
Ieslēgta
Sistēma
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
TV
F
BG
Diapazons
CI informācija
G
3
V/UHF
Kanāls
0
PrecĪzā noskaņ
F G
Meklēt
F G
Nosaukums
C 02
Saglabāt
Aizvērt
1 MENU
2
OK
Izvēlieties I E S T A T ..
Izvēlieties Manuāla
noskaņošana.
6
7
OK
vai
Izvēlieties T V.
vai
1
2
3
4
5
6
8
9
7
Izvēlieties nepieciešamo
programmas numuru.
2
3
4
5
6
7
8
9
Izvēlieties
nepieciešamo
kanāla numuru.
Sāciet meklēšanu.
9
4
1
0
8
3
Izvēlieties V/UHF vai Kabelis.
OK
Izvēlieties Saglabāt.
0
5
Izvēlieties TV sistēmu.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-ciparu paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana
‘ Ieslēgta’
Sistēmas Bloķēšana ‘Ieslēgta’).
• L : SECAM L/L’(Francija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I : PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
• Lai saglabātu citu kanālu, atkārtojiet 4. līdz 9. soli.
56
IESTAT.
Pārvietot
IESTAT.
OK
OK
Pārvietot
Automātiska noskaņ.
Automātiska noskaņ.
Manuāla
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla noskaņošana
noskaņošana
Manuāla
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana Atmiņa
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Sistēma
Diagnostika
Diapazons
CI informācija
Kanāls
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
CI informācija
TV
F
G
3
BG
V/UHF
0
PrecĪzā noskaņ
F G
Meklēt
F G
Nosaukums
C 02
Saglabāt
A
Stacijas nosaukuma piešķiršana
Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.
1 MENU
Izvēlieties I E S T A T ..
2
5
OK
Izvēlieties Manuāla
noskaņošana.
OK
6
3
OK
7
A
Izvēlieties Aizvērt.
Izvēlieties T V.
OK
4
Izvēlieties pozīciju un izdariet
otrās rakstzīmes izvēli, un tā
tālāk.
Varat izmantot burtus no A
līdz Z, ciparus no 0 līdz 9 +/un tukšuma zīmi.
OK
OK
Izvēlieties Saglabāt.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Aizvērt
Izvēlieties N o s a u k u m s.
Precīzā noskaņošana(Paredzēts tikai 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Parasti precīzā noskaņošana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais signāls ir vājš.
1 MENU
2
OK
Izvēlieties I E S T A T ..
Izvēlieties Manuāla
noskaņošana.
3
OK
Izvēlieties T V.
4
5
6
Izvēlieties PrecĪzā noskaņ.
Precīzi noskaņojiet labākā attēla
un skaņas nolūkos.
OK
Izvēlieties Saglabāt.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
57
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Programmu rediģēšana
Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to
izvēlēties, izmantojot pogas P
.
Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām vai arī
izvēlieties to programmu rediģēšanas izvēlnē.
Šī funkcija ļauj izlaist saglabātās programmas.
Ja, sākot Auto Tuning (Automātisko noskaņošanu), nav pārbaudīta “Automatic Numbering”
(Automātiskā numurēšana), varat mainīt programmas numuru, izmantojot funkciju “Move”
(“Pārvietot”).
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
1
IESTAT.
Pārvietot
YLE TV1
OK
Automātiska noskaņ.
DTV
RADIO
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Manuāla noskaņošana
8 YLE24
9 YLE Teema
Programmu
Programmu rediģēšana
rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
CI informācija
TV
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
Pr. maiņa
Navigācija
P
Lapas maiņa
Iepriek∂
Izlaist
1 MENU
Izvēlieties I E S T A T ..
• Lietojiet CIPARU taustiņus, lai ievadītu 4-
ciparu paroli izvēlnē Sistēmas bloķēšana
‘Ieslēgta’.
2
OK
Izvēlieties Programmu
rediģēšana.
3
OK
4
Atveriet Programmu rediģēšana.
Izvēlieties saglabājamo vai
izlaižamo programmu.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
58
(DTV/RADIO REŽĪMĀ)
Programmas numura izlaišana
A
• Kad programmas numurs tiek izlaists, tas
1
Izvēlieties izlaižamās programmas numuru.
2
ZILS Uzgrieziet programmas numuru uz zilo.
3
ZILS Atlaidiet.
nozīmē, ka parastajā TV skatīšanās
režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot
pogas P
.
• Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām
vai izvēlieties to programmu rediģēšanas
izvēlnē vai EPG.
Šī funkcija ļauj dzēst vai izlaist saglabātās programmas.
Varat arī pārvietot atsevišķus kanālus un izmantot citus programmas numurus.
Programmas dzēšana
A
1
Izvēlieties dzēšamās programmas numuru.
2
SARKANS Uzgrieziet programmas numuru uz sarkano.
SARKANS Izdzēsiet.
ZILS Atlaidiet.
• Izvēlētās programmas tiek izdzēstas, un
nākamās programmas tiek pārbīdītas
par vienu pozīciju uz augšu.
Programmas pārvietošan
A
3
1
Izvēlieties pārvietojamās programmas numuru.
2
ZAĻŠ
A
3
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
TV REŽĪMĀ
ZAĻŠ Atlaidiet.
Uzgrieziet programmas numuru uz zaļo.
Auto Sort (Automātiskā šķirošana)
1DZELTENS
TENS Sāciet Auto Sort (Automātisko
DZEL
• Pēc tam, kad Auto Sort (Automātiskā
šķirošana) ir aktivizēta vienreiz, programmas
vairs nav iespējams rediģēt.
šķirošanu).
A
Programmas numura izlaišana
1
Izvēlieties izlaižamās programmas numuru.
2
ZILS Uzgrieziet programmas numuru uz zilo.
3
ZILS Atlaidiet.
• Kad programmas numurs tiek izlaists, tas
nozīmē, ka parastajā TV skatīšanās
režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas P
.
• Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām
vai izvēlieties to programmu rediģēšanas
izvēlnē vai EPG.
59
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Pastiprinātājs (DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
(Paredzēts tikai 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Ja uztvere ir slikta, izvēlieties Booster (Būsteru) kā Ieslēgta (Iesl.).
Ja signāls ir spēcīgs, atlasiet Izslēgt („Izsl.”).
IESTAT.
Pārvietot
IESTAT.
Pārvietot
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Automātiska noskaņ.
Manuāla noskaņošana
Manuāla noskaņošana
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana
Izslēgt
Būsters
Ieslēgta
Būsters
: :Ieslēgta
Ieslēgta
:: Ieslēgta
Būsters
Būsters
1 MENU
OK
Automātiska noskaņ.
OK
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Ieslēgta
Ieslēgta
Programmatūras atjaunināšana:
Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
Izvēlieties I E S T A T ..
2
OK
Izvēlieties Būsters.
3
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
60
PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA
Programmatūras atjaunināšana nozīmē to, ka programmatūru var lejupielādēt pa zemes digitālo
apraides sistēmu.
IESTAT.
IESTAT.
OK
Automātiska noskaņ.
Manuāla noskaņošana
Manuāla noskaņošana
Programmu rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana:
Ieslēgta
Programmatūras
atjaunināšana:
Ieslēgta
Programmu rediģēšana
Izslēgt
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
Diagnostika
CI informācija
CI informācija
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Ieslēgta
Ieslēgta
Izvēlieties Ieslēgta vai Izslēgt .
3
• Ja Jūs izvēlaties Ieslēgta, tiks
attēlots lietotāja apstiprināšanas
paziņojuma logs, lai paziņotu, ka
ir atrasta jauna programmatūra.
OK
4
Izvēlieties Programmatūras
atjaunināšana.
OK
OK
Automātiska noskaņ.
Izvēlieties I E S T A T ..
2
Pārvietot
OK
Saglabājiet.
* Iestatot “Programmatūras atjaunināšana”
Ir pieejama programmatūras atjauninā š a n a .
Vai vēlaties lejupielā dēt tagad?
(aptuveni 30min. ~ 2 stundas)
Jūsu TV programmatūra tiek atjaunināta, kad
izslēdzat TV, izmantojot tālvadibas pulti vai
lokālo taustiņu.
neatvienojiet!
Jā
Nē
Vienkāršā atjaunināšana:
pašreizējai atjaunināšanas straumei
Jaunā programmatūra tiek atjaunināta
turpmāk norāditajā laikā.
00/00/0 00:00
Vai vēlaties lejupielā dēt tagad?
Jā
Izmantojot
pogu un, kad
redzat sekojošu attēlu, izvēlieties opciju J ā.
Kad ir pabeigts
Programmatūras
atjaunināšana, sistēma
restartēsies.
Programmatūras lejupielādes norise.
Ver. 03.01.00
Ver. 03.02.00
E
Ik pa laikam, pārraidot atjauninātu
digitālās programmatūras
informāciju uz ekrāna parādīsies
sekojoša izvēlne.
i
Jaunā programmatūra veiksmĪgi instalēta.
65%
slēpt
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
1 MENU
Pārvietot
Pārtraukt
Kad strāva tiek izslēgta, sākas
lejupielāde.
Ja strāva tiek ieslēgta atjaunināšanas
laikā, parādīsies progresa statuss.
Nē
Ieplānotā atjaunināšana: ieplānotai
atjaunināšanas straumei
Ja Programmatūras atjaunināšana
izvēlne ir „Izslēgt”, parādīsies ziņojums
ar prasību nomainīt to pret “Ieslēgta”.
- Programmatūras Atjaunināšanas Procesa laikā lūdzu ievērojiet sekojošo:
• Nedrīkst pārtraukt tīkla barošanu displejam.
• Displeju nedrīkst izslēgt.
• Nedrīkst atvienot antenu.
• Pēc Programmatūras Atjaunināšanas, Jūs varat apstiprināt atjaunināto programmatūras versiju izvēlnē Diagnostika.
• Programmatūras lejupielādēšanai var būt nepieciešama stunda, tādēļ gādājiet, lai lejupielādes
laikā barošana ir ieslēgta.
61
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
DIAGNOSTIKA
Šī funkcija ļauj Jums apskatīt opcijas Manufacturer (Ražotājs), Model/Type (Modeli/Tipu), Serial Number
(Sērijas Numuru) un Software Version (Programmatūras Versiju).
Tā attēlo pārveidoto *MUX (MULTIPLEKSĒTO )informāciju un signāla stiprumu.
Tā attēlo izvēlētā MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) signāla informāciju un servisa nosaukumu.
(*MUX (MULTIPLEKSĒTĀJS): augstāks kanālu katalogs digitālajā apraidē (viens MUX
(MULTIPLEKSĒTĀJS) satur vairākus kanālus.))
IESTAT.
Pārvietot
OK
Automātiska noskaņ.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Manuāla noskaņošana
Tehniskā diagnostika
Ražotājs: LG Electronics Inc.
Modelis/tips: 42LH7000
Sērijas Nr. : SKJY1107
Programmatūras versija: V1.10.00
D
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
CH 30
CH 34
Diagnostika
CH 36
CI informācija
CH 38
CH 54
Programmu rediģēšana
CH 60
E
Iepr.
1 MENU
Iziet
Izvēlieties D i a g n o s t i k a.
OK
OK
MENU
Izvēlieties I E S T A T ..
2
3
Uznirstošais logs
Parādiet Manufacturer (Ražotāju), Model/Type (Modelis/tips), Serial Number (Sērijas numuru) un
Software Version (Programmatūras versiju).
4
OK
Parādiet kanāla informāciju.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
62
CI [KOPĪGĀ INTERFEISA] INFORMĀCIJA
Šī funkcija ļauj Jums skatīties nestandarta pakalpojumus (maksas pakalpojumus). Ja Jūs izņemat CI
Moduli, Jūs nevarat skatīties maksas pakalpojumus. Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, Jūs varat
piekļūt moduļa izvēlnei. Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar savu piegādātāju.
Neievietojiet un neizņemiet CAM moduli no displeja pārāk bieži. Tas var radīt problēmas. Kad displejs
ir ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, Jūs bieži vien nevarat dzirdēt skaņu.
Var rādīties nedabīgs attēls saskaņā ar CI moduli un viedkarti.
CI (Kopējās saskarnes) funkcija var nebūt pielietota, pamatojoties uz konkrētās valsts apraides
apstākļiem.
Pārvietot
Viaccess Module
OK
Consultations
Automātiska noskaņ.
Authorizations
Manuāla noskaņošana
Module information
Programmu rediģēšana
Programmatūras atjaunināšana: Ieslēgta
Diagnostika
CI
CI informācija
informācija
Select the item
• Šis OSD ir paredzēts tikai ilustrācijai un izvēlnes
opcijas un ekrāna formāts atšķirsies saskaņā ar
Digitālo maksas pakalpojumu nodrošinātāju.
• Jums ir iespējams izmainīt CI (Kopīgo interfeisu)
izvēlnes ekrānu un pakalpojumu, izmantojot Jūsu
izplatītāju.
1 MENU
2
Izvēlieties I E S T A T ..
OK
Izvēlieties CI informācija.
OK
Izvēlieties nepieciešamo izšķirtspēju: Moduļa informācija, viedkartes
informācija, valoda, vai programmatūras lejupielāde utt.
3
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
i
IESTAT.
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
63
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA
Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt, atverot programmu tabulu.
Mini Glossary (Miniatūra
skaidrojošā vārdnīca)
programu saraksts
Tiek attēlots pie Locked
Programme (bloķēta
programma).
2 BBC
3 BBC
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Iziet
1Programmu tabulas attēlošana
A
Parādiet the PROGRAMME LIST
(PROGRAMMU SARAKSTU).
LIST
A
2
A
• Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas
programmas. Tās ir iestatītas, lai tās tiktu
izlaistas pie automātiskās programmēšanas
vai programmu rediģēšanas režīmā.
• Dažām programmām, kuru numurs atrodas
programmu tabulā, norādīts, ka tām nav
piešķirts stacijas nosaukums.
Programmas izvēle programmu tabulā
1
Izvēlieties programmu.
OK
TV/RAD
Režīms tiks mainīts no
programmas, kuru pašreiz
skatāties, uz TV, DTV vai Radio.
Pārslēdziet uz izvēlēto programmas numuru.
Lapošana caur programmu tabulu
1
P
64
1 BBC
P
A
G
E
Šķiriet lapas.
2
LIST
Atgriezieties parastā TV skatīšanās
režīmā
iecienītās programmas iestatīšana
A
Iecienītās programmas atlasīšana
Iecienītās programmas ir ērta funkcija, kas ļauj ātri pārmeklēt jūsu izvēlētās programmas tā vietā, lai
gaidītu, kamēr televizors pārmeklē visas starpprogrammas.
F
G
Izlase
F
G
Izlase
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
(Tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
1
3
P
vai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2Q. MENU
Atlasiet vēlamo
programmu.
4Q. MENU
Atlasiet opciju Favourite (Izlase).
Izvēlieties I z l a s e .
Atgriezieties pie TV skatīšanās.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Izlase
Izlase
• Tā atlasītās programmas tiks automātiski iekļautas jūsu iecienīto programmu sarakstā.
A
Iecienīto programmu saraksta skatīšana
Izlases saraksts
1 MARK
1 BBC
Skatiet iecienīto programmu sarakstu.
FAV
2 BBC
3 BBC
Iziet
65
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
INPUT LIST (IEVADES SARAKSTS)
HDMI un AV1, 2 (SCART) iespējams atpazīt pēc uztveres kontakta un tāpēc iespējot tikai tad, ja ārējā ierīce
apstiprina spriegumu.
Izmantojot pogu TV/RAD, iespējams pārslēgt no External Input (Ārējas ieejas) uz RF Input (RF ieeju) un uz
pēdējo programmu, ko skatījāties DTV/RADIO/TV režīmā.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
66
Antena
AV1
AV2
AV3
Komb. sign.
HDMI4
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
(Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
(Paredzēts tikai 19/22LH20**)
(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**)
1
INPUT
OK
Izvēlieties ievades avotu.
• Antena vai K a b e l i s: Izvēlieties, kad skatāties
DTV/TV. (Digitālā kabeļa ieeja pieejama
tikai LCD televizoru modeļiem Somijā un
Zviedrijā.)
• AV1, AV2, AV3: Izvēlieties, kad skatāties
VCR vai ārējo aprīkojumu.
• Komb. sign.: Izvēlieties, kad izmantojat no
savienotāja atkarīgu DVD vai digitālu
televizora pierīci.
• RGB : Izvēlieties, kad izmantojat no
savienotāja atkarīgu PC.
• HDMI1, HDMI2(Paredzēts tikai
19/22LH20**), HDMI3(Paredzēts tikai
19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**), HDMI4(Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) : Izvēlieties, kad izmantojat no
savienotāja atkarīgu DVD, PC vai digitālu
televizora pierīci.
DATU
PAKALPOJUMS
(Šī izvēlne ir iespējota tikai Īrijā. )
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG(Digital Teletext) (Digitālais teleteksts) vai
Teletext, ja tie abi ir pieejami vienlaicīgi
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG vai Teletext.
IZVĒLE
Pārvietot
IZVĒLE
OK
Pārvietot
OK
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Audio valoda
: Latviešu
Audio valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Vājdzirdīgajiem(
Data
Data Service
Service
:: MHEG
MHEG
Data
Data Service
Service
Valsts
: Īrija
Valsts
) : Izslēgt
MHEG
:MHEG
: MHEG
MHEG
Signāla ieejas nosaukums
: Īrija
Teletext
Signāla ieejas nosaukums
SIMPLINK
SIMPLINK
: Ieslēgta
E
: Ieslēgta
E
OK
Izvēlieties IZVĒLE..
Izvēlieties MHEG vai
Teletext.
4
2
OK
OK
Izvēlieties Data Service.
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
SIGNĀLA IEEJAS NOSAUKUMS
Iestata nosaukumu katram signāla ieejas avotam.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
AV1
IZVĒLE
Pārvietot
OK
Audio valoda
: Latviešu
AV2
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
AV3
Audio valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Vājdzirdīgajiem(
: Latviešu
) : IzslēgtRGB
Valsts
: UK
Valsts
: UK
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Signāla ieejas
ieejas nosaukums
nosaukums
Signāla
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
E
Komb. sign.
(Paredzēts tikai
19/22LH20**)
HDMI1
Signāla
Signāla ieejas
ieejas nosaukums
nosaukums HDMI2
SIMPLINK
: Ieslēgta
HDMI3
Taustiņu bloķēšana : Izslēgt
HDMI4
E
Aizvērt
(Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
3
1 MENU
(Paredzēts tikai
19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**)
3
Izvēlieties IZVĒLE..
2
OK
Izvēlieties avotu.
4
OK
Izvēlieties Signāla ieejas nosaukums.
Izvēlieties nosaukumu.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
67
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
VIENKĀRŠA ROKASGRĀMATA
Jūs varat ērti un efektīvi piekļūt televizora informācijai, televizorā skatot vienkāršo rokasgrāmatu.
Vienkāršās rokasgrāmatas darbības laikā audio tiek atslēgts.
IZVĒLE
Pārvietot
Audio valoda
OK
: Latviešu
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Subtitru valoda
: Latviešu
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Valsts
: UK
Signāla ieejas nosaukums
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
Vienkāršā rokasgrāmata
E
1 MENU
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
Izvēlieties Vienkāršā rokasgrāmata.
OK
Atlasiet to rokasgrāmatas daļu, kuru vēlaties redzēt.
3
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
68
Tas darbojas tikai ierīcē ar logotipu SIMPLINK. Pārbaudiet, vai ir šis logotips SIMPLINK.
Produkts var nedarboties pareizi, ja lietojat to ar citiem produktiem, kam ir HDMI-CEC funkcija.
Tas ļauj vadīt un atskaņot citas AV ierīces, kas televizoram pievienotas ar HDMI kabeli, neizmantojot
citus kabeļus vai iestatījumus.
Ja nevēlaties lietot izvēlni SIMPLINK, izvēlieties Izslēgts.
Pārvietot
OK
: Latviešu
Audio valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Valsts
: UK
Valsts
: UK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
E
OK
3
OK
OK
Audio valoda
SIMPLINK
2
Pārvietot
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Signāla ieejas nosaukums
1 MENU
IZVĒLE
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Signāla ieejas nosaukums
Izslēgt
SIMPLINK
: Ieslēgta
Ieslēgta
Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana : Izslēgt
E
Izvēlieties IZVĒLE.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
IZVĒLE
Izvēlieties S I M P L I N K.
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
69
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Savienošana ar mājas kinozāli, uz kuras ir SIMPLINK logotips
1
Savienojiet televizora aizmugurē esošoHDMI/DVI IN
1, HDMI IN 2(Paredzēts tikai 19/22LH20**), HDMI IN
3 (Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**) vai HDMI IN 4 (Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**) termināli ar mājas kinozāles
HDMI izejas termināli, izmantojot HDMI kabeļus.
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
2
Savienojiet televizora aizmugurē esošo digitālās
audio izejas termināli un mājas kinozāles digitālās
audio ieejas termināli, izmantojot optiskos kabeļus.
3
Spiežot pogu SIMPLINK, izvēlnē Speaker (Skaļrunis)
atlasiet Home Theater (Mājas kinozāle).
1
2
Mājas kinozāle
G Izvēloties
vai lietojot ierīces nesēju ar mājas kinozāles funkciju,
skaļruņi automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles (HT)
skaļruņiem (varat klausīties ar mājas kinozāles iekārtu.
! PIEZĪME
Pievienojiet televizora HDMI/DVI IN vai HDMI IN termināli SIMPLINK ierīces terminālim (HDMI
terminālis) ar HDMI kabeli.
G Kad ienākošais kanāls ir pārslēgts uz citu ieeju vai ieejām, nospiežot tālvadības pults pogu
INPUT, ierīce pārstāj darboties ar SIMPLINK.
G
70
SIMPLINK funkcijas
Disku atskaņošana
Kontrolējiet pievienotās AV ierīces, spiežot pogas
, OK, G, A, l l, FF un GG.
Tiešā atskaņošana
Kad AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un veikt atskaņošanu,
nenorādot papildu iestatījumus.
AV ierīces izvēle
Ļauj izvēlēties vienu no televizoram pievienotajām AV ierīcēm un atskaņot tās signālu.
Visu ierīču izslēgšana
Izslēdzot televizoru, tiek izslēgtas arī visas pievienotās ierīces.
Izvēlne SIMPLINK
Lai izvēlētos vajadzīgo SIMPLINK avotu, spiediet pogu
E
Ja nav pievienota neviena
ierīce (pelēkots)
4
5
E
5
HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana:
atskaņojiet un vadiet cietajā diskā
saglabātus ierakstus.
Izvēlētā ierīce
3
E
4
VCR (videomagnetofona) atskaņošana:
atskaņojiet un vadiet pievienoto
videomagnetofonu.
2
E
3
DISC (disku) atskaņošana: izvēlieties un
atskaņojiet pievienotos diskus.
Ja ir pieejami vairāki diski, disku nosaukumi
tiek rādīti ekrāna apakšējā daļā.
1
Ja ierīce ir pievienota
(spilgtā krāsā)
E
2
TV skatīšanās: pārslēdzieties uz iepriekš
izvēlēto TV kanālu neatkarīgi no pašreizējā
režīma.
E
1
un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
Audio izejas pārslēgšana
Kad HDMI terminālam pievienotais aprīkojums ar Simplink funkciju sāks atskaņošanu,
televizors automātiski pārslēgsies ieslēgtā režīmā.
*Ierīce, kas televizoram pievienota, izmantojot HDMI kabeli, bet neatbalsta Simplink, šo funkciju
nenodrošina
Piezīme: lai lietotu SIMPLINK, ir jāizmanto HDMI kabelis, kura versija ir jaunāka par 1,3, ar
*CEC funkciju. (*CEC: patēriņa elektroierīču vadība).
Change Device
OK
Audio izeja uz mājas kinozāli/audio izeja
uz TV: izvēlieties, vai audio signāls jāizvada
uz mājas kinozāli vai TV skaļruni.
• Mājas kinozāle: Vienlaicīgi atbalsta tikai vienu
• DVD, rakstītājs:vienlaicīgi atbalsta līdz vienam (19/22LH20**), diviem
(19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**),
trijiem (32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**) vai četriem
(32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)
• Videomagnetofons Šobrīd atbalsta tikai vienu
71
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
AV MODE (AV REŽĪMS)
Pievienojot AV ierīces ārējai ieejai, varat izvēlēties optimālos attēlus un skaņas.
Izslēgt
Kino
Sports
Spēle
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
1AV MODE
Atspējo AV MODE (REŽĪMU AV).
Pielāgo video un audio filmu skatīšanai.
Pielāgo video un audio sporta pasākumu skatīšanai.
Pielāgo video un audio spēļu spēlēšanai.
Izslēgt
Kino
Spēle
Sports
Atkārtoti spiediet pogu AV MODE (AV REŽĪMS), lai izvēlētos nepieciešamo avotu.
2
OK
• Ja režīmā AV izvēlaties Kino režīmu, Kino režīms tiek izvēlēts gan
Attēla režīms, gan Skaņas režīms attiecīgi izvēlnē ATTĒLS un
AUDIO.
• Ja režīmā AV izvēlaties “Izslēgt”, tiek izvēlēts tas attēls un skaņa, ko
izvēlējāties sākumā.
72
INICIALIZĒŠANA (RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO IESTATĪJUMU
ATIESTATĪŠANA)
Šī funkcija inicializē visus iestatījumus. Taču Attēla režīms iestatījumus
Diena un
Nakts
(Eksperts 2) nav iespējams inicializēt.
Ir noderīgi ierīci inicializēt, pārceļoties uz citu pilsētu vai valsti.
Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, vēlreiz jāveic inicializācijas uzstādīšana.
Ja Sistēmas bloķēšana izvēlne ir ieslēgta uz „Ieslēgta“, parādīsies ziņojums ar prasību ievadīt paroli.
Pārvietot
OK
IZVĒLE
E
: Ieslēgta
: Izslēgt
Taustiņu bloķēšana
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
:1
Barošanas indikators
Demonstr. režīms
1 MENU
2
OK
OK
E
SIMPLINK
Pārvietot
: Ieslēgta
SIMPLINK
: Ieslēgta
: Izslēgt
Taustiņu bloķēšana
Vienkāršā rokasgrāmata
Visi lietotāja iestatĪjumi un kanālu iestatĪjumi
Televizora ID tiks atiestatĪti.
: 1 Vai turpināt?
Barošanas indikators
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
Jā
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
RūpnĪcasiestatĪjumi
iestatĪjumi
RūpnĪcas
RūpnĪcas iestatĪjumi
iestatĪjumi
RūpnĪcas
Izvēlieties IZVĒLE.
Nē
TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA
IZVĒLE
• Kad Sistēmas bloķēšana ir ”Ieslēgta”, ja
aizmirsāt savu paroli, uz tālvadības pults
nospiediet ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’.
Izvēlieties RūpnĪcas iestatĪjumi.
3
OK
Izvēlieties J ā.
4
OK
Sākt rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
73
BLUETOOTH
LIETOŠANA
(Tikai 32/37/42/47LH70 50/60PS70 50/60PS80 )
**,
**,
**
Bluetooth?
Bluetooth ir maza attāluma tīklošanas tehnoloģija, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci, lai savienotos ar
dažāda veida informācijas ierīcēm, piemēram, ar datoru, mobilo tālruni un personālo ciparasistentu, kā arī
ar digitālajām ierīcēm, izmantojot bezvadu savienojumu, bez nepieciešamības pievienot kabeli, lai
iespējotu datu apmaiņu.
Izmantojot Bluetooth komunikācijas funkciju, varat pievienot Bluetooth iespējotas bezvadu austiņas vai
saņemt attēlus (tikai JPEG formātā), un klausīties mūziku no Bluetooth iespējota mobilā tālruņa,
izmantojot šo televizoru.
BLUETOOTH LIETOŠANA
• Komunikācijas spec. : Bluetooth specifikācijas versija 2.0 + EDR(Enhanced Data Rate) (Uzlabots datu pārraides ātrums)
• Izeja : Bluetooth specifikācijas 2. barošanas klase
• Maksimālās komunikācijas diapazons: redzamības līnija apm. 10 m (30 pēdas)
• Frekvences josla : 2,4 GHz josla (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
• Bluetooth modulis: EAX57538201 (LG Electronics)
GAVDP( Generic Audio/Video Distribution Profile) (Universāls audio/video sadales profils)
• Saderīgs Bluetooth profils :
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Uzlabots audio sadales profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
OPP (Object Push Profile - Objekta grūdiena profils)
BIP(Basic Imaging Profile) (Galvenais attēlveidošanas profils)
FTP(File Transfer Profile) (Failu pārvietošanas profils)
0678
Bluetooth lietošanas norādījumi
Lietojiet 10 m(-45°~45°) rādiusā.
Lietojot ierīci ārpus uztveršanas rādiusa vai rādiusā ar šķēršļiem, var rasties komunikācijas
kļūdas.
G Komunikācijas kļūda var rasties atkarībā no apkārt esošajām ierīcēm.
G Produkti, kas lieto to pašu 2,4 GHz frekvenci (bezvadu LAN, mikroviļņu krāsns, u.c.), var
izraisīt komunikācijas kļūdu, izmantojot tādu pašu frekvenču joslas platumu.
G Ierīces meklēšanas laiks atšķiras atkarībā no Bluetooth ierīču skaita un darbības situācijas.
G Meklēšanas iespējamība palielinās, ja norādīts mazāks ierīču skaits.
G Elektromagnētiskie viļņi var radīt traucējumus piemērotajās bezvadu ierīcēs.
G Tā kā piemērojamās ierīcēs var rasties elektroviļņu traucējumi, tās nevar nodrošināt ar cilvēka
dzīvi saistītos pakalpojumus.
G Vienlaicīgi var pievienot tikai vienu Bluetooth ierīci.
G Bluetooth austiņu lietošanas laikā nav iespējams saņemt fotoattēlus (tikai JPEG formātā) vai
klausīties mūziku no citām Bluetooth ierīcēm.
G Informāciju par Bluetooth skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
G USB (Photo List (Fotoattēlu saraksts), Music List (Mūzikas saraksts), Movie List (Filmu saraksts)
(tikai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)) un
Bluetooth netiek atbalstīti vienlaicīgi.
G Darbība ir pakļauta šādiem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt (kaitīgus) traucējumus, un
(2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu
(ierīces) darbību.
G
QDID (Qualified Design Identity — Kvalificēta dizaina identitāte) : B014836
74
BLUETOOTH IESTATĪŠANA
Ja vēlaties klausīties pārraidīto skaņu, izmantojot Bluetooth austiņas, vai saņemt jpeg formāta attēlus
no ārējas ierīces un skatīt tos televizorā, vai klausīties mūziku no mobilā tālruņa (Bluetooth
ierīces), varat izmantot bezvadu komunikāciju, nepievienojot nekādus kabeļus.
Varat izmantot izvēlni BLUETOOTH, atlasot “Ieslēgta” (“Iesl.”).
Ja nevēlaties izmantot Bluetooth funkciju, atlasiet “Izslēgt” (“Izsl.”).
Ja tā ir pievienota ārējai Bluetooth ierīcei, varat atlasīt “Izslēgt” (“Izsl.”), kad ierīce ir atvienota.
BLUETOOTH
Pārvietot
Bluetooth
: Izslēgt
TV PIN
: 0000
OK
BLUETOOTH
Bluetooth
TV PIN
Pārvietot
OK
:Izslēgt
Izslēgt
Ieslēgta
:Ieslēgta
0000
Bluetooth austiņas : Atvienots
Reģistrēta Bluetooth ierīce
Reģistrēta Bluetooth ierīce
Informācija par manu Bluetooth
Informācija par manu Bluetooth
1 MENU
Izvēlieties B L U E T O O T H.
BLUETOOTH LIETOŠANA
Bluetooth austiņas : Atvienots
2
OK
Izvēlieties B l u e t o o t h.
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
3
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
75
BLUETOOTH LIETOŠANA
TV PIN KODA IESTATĪŠANA
Lai pieņemtu savienojumu no ārējās Bluetooth ierīces vai lai savienotos ar ārēju Bluetooth ierīci,
jāievada PIN kods.
Informāciju par PIN koda iestatīšanu ārējā Bluetooth ierīcē skatiet attiecīgās ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.
TV PIN kods tiek sastādīts no skaitļu kombinācijas līdz pat 10 cipariem.
TV PIN kodam jābūt garākam par 1 ciparu.
BLUETOOTH
Pārvietot
OK
BLUETOOTH
Pārvietot
Bluetooth
: Izslēgt
Bluetooth
: Izslēgt
TV PIN
: 0000
TV PIN
PIN
TV
0000
:: 0000
OK
IestatĪt TV PIN
0 0 0 0_
Bluetooth austiņas : Atvienots
Reģistrēta Bluetooth ierīce
Reģistrēta Bluetooth ierīce Dzēst
Informācija par manu Bluetooth
Informācija par manu Bluetooth
1 MENU
Izvēlieties B L U E T O O T H.
E
BLUETOOTH LIETOŠANA
Bluetooth austiņas : Atvienots
OK
• Lai dzēstu ciparus pa vienam,
nospiediet pogu .
2
OK
3
OK
Izvēlieties T V P I N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Izvēlieties PIN kodu.
0
4
OK
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
76
BLUETOOTH AUSTIŅAS
Atlasot Bluetooth austiņas, jūs varat tajās klausīties TV skaņu, izmantojot bezvadu komunikāciju.
Pirms pirmās lietošanas reizes tā ir jāsapāro ar jebkuru jaunu Bluetooth ierīci. Detalizētu
informāciju skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Savienot pāros var maksimāli 12 ierīces.
Kad ierīce meklē Bluetooth austiņas, pārējās pogas, izņemot “Stop” (“Apturēt”) (poga OK (Labi)),
nedarbojas.
Jaunu Bluetooth austiņu pievienošana
1 MENU
4
Izvēlieties BLUETOOTH.
OK
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
2
5
OK
OK
Izvēlieties Bluetooth
austiņas.
3
OK
Atlasiet Bluetooth austiņu PIN
kodu. PIN kodu skatiet attiecīgās
ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
ZAĻŠ
Pievienojiet Bluetooth austiņas.
BLUETOOTH LIETOŠANA
Jaunas Bluetooth austiņas varat meklēt tikai tad, ja ierīce ir iestatīta uz Disconnected condition (Atvienots stāvoklis).
Veicot meklēšanu, parādīsies saraksts ar visām Bluetooth austiņām, kas reaģēja.
Kad jauna Bluetooth ierīce ir sameklēta, tiek apstiprināts PIN kods, lai pievienotu ierīci. Detalizētu informāciju
skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Atlasot Cable (DVB cable mode) (Kabelis (DVB kabeļa režīms)), ja LCD televizoru modeļos izvēlēta Somija vai
Zviedrija, Bluetooth austiņās nevarēsiet dzirdēt stereo skaņu.
* Atlasot Cable (DVB cable mode) (Kabeli (DVB kabeļa režīms)), ja LCD televizoru modeļos izvēlēta Somija vai Zviedrija
1. Bluetooth austiņas, ja tādas ir, šobrīd ir atvienotas.
2. Visi austiņu ierīču saraksti dzēsti.
3. Bluetooth režīms ir izslēgts.
4. Mēģinot pievienot austiņām, kuras atbalsta tikai stereo skaņu, tiks parādīts “Invalid format” (“Nederīgs formāts”).
Meklējiet Bluetooth austiņas.
Bluetooth austiņu pievienošana jau ir reģistrēta
Bluetooth austiņas sarakstā ir izvietotas saskaņā ar to pēdējo izmantošanas reizi, un pašreiz lietotās
austiņas atrodas saraksta sākumā.
Savienojot jau ar reģistrētu Bluetooth ierīci, varat atlasīt un pievienot tiešā veidā bez PIN koda apstiprināšanas.
1 MENU
Izvēlieties BLUETOOTH.
2
OK
Izvēlieties Bluetooth
austiņas.
4
OK
5
OK
Parādīsies ziņojums, kurā tiks
prasīts, vai pievienot atlasītās
Bluetooth austiņas.
Izvēlieties Yes (Jā) vai No (Nē).
Pievienojiet Bluetooth austiņas.
3
OK
Izvēlieties Bluetooth austiņas.
• Pēc Bluetooth austiņu pievienošanas/lietošanas, izslēdzot televizoru un tad to ieslēdzot, austiņu
iestatījums tiks automātiski atvienots.
• Pēc Bluetooth austiņu pievienošanas televizora skaļrunis tiek pārslēgts stāvoklī Mute (Atslēgts), un
skaņa būs dzirdama tikai no austiņām.
77
BLUETOOTH LIETOŠANA
Bluetooth austiņu atvienošana izmantošanas laikā
1 MENU
3
Izvēlieties BLUETOOTH.
OK
Atvienojiet Bluetooth austiņas.
2
OK
OK
Izvēlieties Bluetooth austiņas.
Pieprasot savienojumu ar TV no Bluetooth austiņām
BLUETOOTH LIETOŠANA
78
Ja Bluetooth izvēlne ir “Ieslēgta” (“Iesl.”) un ir savienojuma
pieprasījums no austiņām, ir redzams šis ziņojums.
Ne visas austiņas atbalsta šo funkciju.(Skatiet izmantoto
Bluetooth austiņu lietošanas pamācību).
Arī tad, ja, atkarībā no austiņām, tās nav reģistrēto ierīču
sarakstā, Bluetooth austiņas sāk darboties, tiklīdz tiek
pievienotas kā iepriekš norādīts, kad austiņu barošana ir
izslēgta/ieslēgta vai austiņām nepieciešams savienojums.
1
OK
Vai vēlaties pievienot austiņas?
Jā
Nē
Izvēlieties Yes (Jā) vai No (Nē).
! PIEZĪME
LG iesaka šādas austiņas. Modeļa
nosaukums.
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Tikai stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Tikai mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v
/ Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Atkarībā no austiņu bufera atmiņas lieluma
iespējama audio aizkave.
G Meklēt un savienoties var ar oficiāli sertificētām
Bluetooth saderīgām stereo/mono austiņām.
G Pievienot var stereo/mono austiņas, kas Bluetooth
ierīcēs atbalsta A2DP vai HSP funkciju.
G Ierīce netiks meklēta vai pareizi pievienota, ja
televizora apkārtējā vide atbilst kādam no
šiem punktiem.
-pastāv stipri elektromagnētiskie viļņi.
-ir daudzas Bluetooth ierīces.
-Ja austiņas ir izslēgtas, neatrodas vietā vai ir
radusies kļūda.
-to pašu frekvences diapazonu izmanto arī
tādi produkti kā mikroviļņu krāsns, bezvadu
LAN, plazmas apgaismojums, gāzes plīts, utt.,
un tādējādi var rasties komunikācijas kļūda.
G
G
Vienlaicīgi var pievienot tikai vienas Bluetooth
austiņas.
Savienojums, kas tiek pārtraukts, piemēram,
izslēdzot televizoru, netiek automātiski
atjaunots. Mēģiniet vēlreiz pievienot attiecīgo
ierīci.
G Austiņu lietošanas laikā dažas darbības var
būt lēnākas.
G Pat tad, ja pēc austiņu lietošanas Simplink
darbības laikā izvēlaties simplink Home
Theater (Mājas kinozāle), ierīce automātiski
nepārslēgsies uz mājas kinozāles
skaļruņiem.
G Ja austiņas vairākas reizes nezidodas
pievienot, sapārojiet ierīci vēl vienu reizi.
G Stereo/mono austiņu audio kvalitāte būs tikpat laba kā stereo austiņām.
G
Palielinoties attālumam līdz televizoram, mono
austiņu skaņas kvalitāte var samazināties, jo,
salīdzinot ar stereo austiņām, tām tiek
izmantota cita pārraides metode.
G Ja tiek izmantotas Bluetooth austiņas,
Volume (Skaļuma) +/- un Mute (Skaļuma izslēgšanas) taustiņi nedarbojas, Audio menu
(Audio izvēlne) atgriežas pie noklusējuma
vērtības un tiek atspējota.
REĢISTRĒTAS BLUETOOTH IERĪCES PĀRVALDĪŠANA
Ja neviena ierīce nav reģistrēta, izvēlne Registered B/T Device (Reģistrētā B/T ierīce) būs
dezaktivēta un to nevarēs izmantot.
Ja ir reģistrētas 12 ierīces, citas ierīces reģistrēt nevarēs, un ārējā ierīce vairs nespēs sapāroties ar
televizoru. Šādā gadījumā ir jāizdzēš viena ierīce (vispirms atvienojiet, ja ierīce ir pievienota
televizoram) un pēc tam varat reģistrēt citu ierīci.
BLUETOOTH
Pārvietot
OK
BLUETOOTH
Bluetooth
: Izslēgt
Bluetooth
TV PIN
: 0000
TV PIN
Bluetooth austiņas : Atvienots
Reģistrēta Bluetooth ierīce
Informācija par manu Bluetooth
Pārvietot
OK
Reģistrēta Bluetooth ierīce
: Izslēgt
00:0d:44:84:14:62
: 0000
Bluetooth austiņas : Atvienots
FreePulse_Wireless
Reģistrēta Bluetooth
Bluetooth ierīce
ierīce
Reģistrēta
LG L600V
Informācija par manu Bluetooth
Pievienot
Dzēst
1 MENU
2
OK
3
OK
A
Izvēlieties Reģistrēta Bluetooth ierīce.
Pārbaudiet reģistrēto Bluetooth ierīci.
Reģistrēto Bluetooth austiņu pievienošana
1
2
Izvēlieties reģistrētās Bluetooth austiņas, ko vēlaties pievienot.
BLUETOOTH LIETOŠANA
Izvēlieties B L U E T O O T H.
ZILS Parādīsies ziņojums, kurā tiks prasīts, vai pievienot atlasītās Bluetooth austiņas.
3
OK
A
Izvēlieties Yes (Jā) vai No (Nē).
Reģistrētās Bluetooth ierīces dzēšana
Izvēloties ierīci, kas nav pievienota televizoram, būs pieejama funkcija “Delete” (“Dzēst”).
1
Atlasiet Bluetooth ierīci, kuru vēlaties noņemt.
2
SARKANS Parādīsies ziņojums, kurā tiks prasīts, vai dzēst atlasīto Bluetooth ierīci.
3
OK
A
Izvēlieties Yes (Jā) vai No (Nē).
Atvienojot reģistrēta Bluetooth ierīci
Izvēloties ierīci, kas ir pievienota televizoram, būs pieejama funkcija “Disconnect” (“Atvienot”).
1
Izvēlieties Bluetooth ierīci, kas pašlaik pievienota televizoram.
2
ZILS Atvienot Bluetooth ierīci.
79
BLUETOOTH LIETOŠANA
MANA BLUETOOTH INFORMĀCIJA
Šī funkcija lietotājam nodrošina My Bluetooth Information (Manu Bluetooth informāciju).
Ja televizoram nav pieslēgta neviena ierīce, būs pieejama funkcija “Edit” (“Rediģēt”).
Varat rediģēts My device (Mana ierīce) nosaukumu.
Varat pārbaudīt My device (Mana ierīce) adresi.
BLUETOOTH
OK
Pārvietot
BLUETOOTH
Pārvietot
Bluetooth
: Izslēgt
Bluetooth
: Izslēgt
TV PIN
: 0000
TV PIN
: 0000
OK
Bluetooth austiņas : Atvienots
Bluetooth austiņas : Atvienots
Reģistrēta Bluetooth ierīce
Reģistrēta Bluetooth
ierīce
Manas
ierĪces nosaukums
Informācija
Informācija par
par manu
manu Bluetooth
Bluetooth
5 0 P S 7 0 0 0 - Z A
Informācija
par
manu
Bluetooth
Informācija par
manu
Bluetooth
BLUETOOTH LIETOŠANA
Manas ierĪces adrese
0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7
Rediģēt
1 MENU
Izvēlieties B L U E T O O T H.
2
Izvēlieties Informācija par manu Bluetooth.
OK
3
OK
OK
Ievadiet ierīces nosaukumu. Varat izmantot burtus no A līdz Z,
ciparus no 0 līdz 9 +/- un tukšuma zīmi.
ZILS
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
80
FOTOATTĒLU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT ĀRĒJO
BLUETOOTH IERĪCI
Detalizētu informāciju par fotoattēlu sūtīšanu (tikai JPEG formātā) no ārējās Bluetooth ierīces uz
televizoru skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Notiek faila(u)
saņemšana
F
1/3
G
E
Aizvērt
Izvēlieties nepieciešamās fotogrāfijas.
■
(Pagriezt) : pagrieziet fotoattēlus.
Pagriež fotoattēlus par 90° pulksteņa rādītāja virzienā pēc pogas OK (Labi) nospiešanas uz
(Pagriezt).
• Maksimālais saņemamā attēla izmērs ir 10 MB.
• Kamēr tiek lietotas Bluetooth austiņas, attēlu nevar saņemt.
• Klausoties mūziku no Bluetooth ierīces, nevarat saņemt attēlu(s).
• Ja ārējā Bluetooth ierīce šobrīd sūta fotoattēlu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai apturētu
fotoattēla saņemšanu.Rezultātā visi jau saņemtie attēli tiks dzēsti.
• Izmantojot dažas Bluetooth ierīces, iespējams, nevarēsiet pārraidīt attēlu (JPEG) failu uz televizoru.
BLUETOOTH LIETOŠANA
• Atlasot Close (Aizvērt) ar pogu
, OSD izzudīs.
Un vēlreiz piespiežot pogu OK (Labi), tas atkal parādīsies.
Musics (Mūzikas vienību) klausīšanās no
ārējās Bluetooth ierīces
Detalizētu informāciju par mūzikas vienību klausīšanos no ārējās Bluetooth ierīces televizorā skatiet
attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Kā ārējo ierīci jums vajadzētu izmantot Bluetooth ierīci, kas atbalsta A2DP.
• Izmantojot dažas Bluetooth ierīces, iespējams, nevarēsiet klausīties mūziku caur televizora
skaļruņu sistēmu.
atpakaļ pie televizora
+ vai - .
• Lai regulētu skaļumu, nospiediet pogu
• Ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
! PIEZĪME
G
G
Izmantojot Bluetooth austiņas, nevarat klausīties mūziku.
Saņemot attēlu(s), nevarat klausīties mūziku.
81
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
USB funkciju nav iespējams lietot modeļos 1 9 / 2 2 L U 4 0* * , 1 9 / 2 2 / 2 6 L U 5 0* * , 3 2 / 3 7 / 4 2 L F 2 5* * ,
3 2 / 3 7 / 4 2 L G 2 1* * , 1 9 / 2 2 / 2 6 / 3 2 / 3 7 / 4 2 L H 2 0* * , 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L H 3 0* *.
G
Pievienojot USB ierīci
Pievienojot USB ierīci, automātiski tiek parādīta šī uznirstošā izvēln
“UZNIRSTOŠĀ IZVĒLNE” netiks parādīta, ja OSD, ieskaitot Menu (Izvēlne), EPG vai Schedule list
(Ieplānotā saraksts), būs aktivizēts vai kamēr būs izveidots savienojums ar Bluetooth austiņām.
Ja uznirstošā izvēlne neparādās, USB izvēlnē varat atlasīt Music List (Mūzikas sarakstu), Foto saraksts
(Fotoattēlu sarakstu) vai Movie List (Filmu sarakstu) (tikai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
USB ierīcē nav iespējams pievienot jaunu mapi vai dzēst esošu mapi.
1 Pievienojiet USB ierīci televizora USB
ieejai.
USB atmiņas karte
Izvēlieties FOTO SARAKSTS, MŪZIKAS SAR.
vai FILMU SARAKSTS (Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**).
2
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
82
3
• Atbalstīti tiek tikai fotoattēli (JPEG), mūzika (MP3) un filmas
(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP,
TP) (tikai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
Noņemot USB ierīci
Izvēlieties izvēlni USB ierīce, pirms izņemat
USB ierīci.
1Q. MENU
Izvēlieties Izvade.
2
FOTO SARAKSTS
MŪZIKAS SAR.
FILMU SARAKSTS
OK
OK
Piesardzības pasākumi, izmantojot USB ierīci
G Atpazīstamas
ir tikai USB uzglabāšanas ierīces.
USB ierīce pievienota caur USB pieslēgvietu, ierīce nav atpazīstama.
G USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto automātiskās atpazīšanas programmu, var nebūt atpazīstama.
G USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto pati savu dzini, var nebūt atpazīstama.
G Karšu lasītāja gadījumā var atpazīt līdz četrām atmiņas kartēm vienlaicīgi.ces.
G Lūdzu, neizslēdziet TV un neatvienojiet USB ierīci laikā, kad darbojas pievienotā USB ierīce.
Ja šāda ierīce nejauši tiek noņemta vai atvienota, iespējams bojāt saglabātās datnes vai USB ierīci.
Lūdzu, nepievienojiet USB uzglabāšanas ierīci, kas ar PC nedarbojas normāli. Ierīce var izraisīt nepareizu
produkta darbību vai nespēju to atskaņot.Nekad neaizmirstiet, ka jāizmanto tikai tādas USB uzglabāšanas ierīces,
kas satur normālus mūzikas, attēlu vai filmu failus.
G Lūdzu, izmantojiet tikai tādas USB uzglabāšanas ierīces, kas formatētas kā Windows operētājsistēmā ietilpstošā
FAT32 failu sistēma vai NTFS failu sistēma. Gadījumā, ja uzglabāšanas ierīce formatēta kā cita Windows
neatbalstīta utilītprogramma, tā var būt neatpazīstama.
G USB uzglabāšanas ierīci (lielāku par 0,5A), kam nepieciešama ārēja barošana, lūdzu, pievienojiet elektrotīklam.
Pretējā gadījumā ierīci var neatpazīt.
G Lūdzu, pievienojiet USB uzglabāšanas ierīci ar kabeli, ko nodrošinājis ierīces ražotājs.
G Iespējams, USB atmiņas ierīcē esošie dati netiks atpazīti.
G USB atmiņas ierīces failu pielāgošanas metode ir līdzīga kā Windows XP un faila nosaukums spēj atpazīt līdz pat
100 angļu rakstzīmēm.
G Noteikti dublējiet svarīgus datus, jo USB atmiņas ierīcē uzglabātie dati var tikt bojāti. Mēs nebūsim atbildīgi par
jebkādu datu zudumu.
G Ja USB HDD nav ārējā barošanas avota, USB ierīci var neatpazīt. Tādēļ noteikti pievienojiet ārēju barošanas avotu.
G USB uzglabāšanas ierīcē uzglabātos datus nevar dzēst NTFS failu sistēmā.
G Ja USB atmiņas ierīcei ir vairāki iedalījumi vai ja izmantojat USB vairāku karšu lasītāju, varat izmantot līdz 4
iedalījumiem vai USB atmiņas ierīcēm.
G Tikai FAT32 failu sistēma atbalsta dzēšanas funkciju.
G Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota USB vairāku karšu lasītājam, tā sējuma datus var nenoteikt.
G Ja USB atmiņas ierīce nedarbojas pareizi, atvienojiet to un pievienojiet vēlreiz.
G Ātrums, ar kādu tiek noteikta USB atmiņas ierīce, dažādām ierīcēm atšķiras.
G Ja nodroses režīmā tiek pievienots USB, noteikts cietais disks tiks automātiski ielādēts, kad tiks ieslēgts televizors.
G Ieteicamā ietilpība USB ārējam cietajam diskam ir 1TB vai mazāk, USB atmiņai — 32GB vai mazāk.
G Jebkura ierīce, kuras ietilpība ir lielāka nekā ieteicamā, var nedarboties pareizi.
G Ja USB ārējais cietais disks ar “Energy Saving” (Enerģijas taupīšana) funkciju nedarbojas, atslēdziet un vēlreiz pieslēdziet cieto disku, lai tas darbotos pareizi.
G Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kas mazākas par USB 2.0. Filmu sarakstā tās var nedarboties pareizi.
G Ja
! PIEZĪME
■
G
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Lai nepazaudētu USB atmiņas karti, izmantojiet USB
savienotāju (var iegādāties atsevišķi), kas piestiprina
USB atmiņas karti pie televizora USB savienotāja
turētāja. (TIKAI PLAZMAS TV)
USB savienotāja turētājs
USB
ieejas
ports
USB savienotājs (var iegādāties atsevišķi)
- USB savienotāja vienu galu piestipriniet
pie USB atmiņas kartes, otru galu – pie
USB savienotāja turētāja.
FOTO SARAKSTS
USB uzglabāšanas ierīcē varat skatīt fotoattēlu failus.
PHOTO (FOTO) (*. JPEG) atbalstītas datnes
Pamata līnija:64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progresīvais : 64 x 64 ~ 1920 x 1440
• Iespējams atskaņot tikai JPEG datnes.
• Neatbalstīti faili tiek parādīti kā iepriekš noteiktas ikonas.
Ekrāna sastāvdaļas
1 MENU
2
Izvēlieties U S B.
OK
OK
Izvēlieties Foto saraksts..
2
1
2
3
4
Pārvietojas uz augšējā
līmeņa datni
Pašreizējā lapa/Kopējais
lapu skaits
Visu atzīmēto fotogrāfiju skaits
Atbilstošās tālvadības
pults pogas
Foto saraksts
Diskdzinis1
JMJ001
1366x768, 125KB
1
Augšējā mape
Navigācija
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Ekrāna rādījums jūsu aparātā var būt atšķirīgs. Attēli sniegti kā piemēri, un lai palīdzētu TV lietošanā.
3
Lapa 2/3
Neviens nav atzīmēts
Augšējā mape
KY103
09/10/2008
KY101
09/10/2008
KY104
09/10/2008
KY102
09/10/2008
KY105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Uznirstošā izvēlne
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Iziet
4
83
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Foto izvēle un uznirstošā izvēlne
Foto saraksts
Lapa 2/3
Diskdzinis1
Neviens nav atzīmēts
Augšējā mape
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Augšējā mape
Navigācija
Uznirstoš ā
izvēlne
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Iziet
Skatīt : Parāda izvēlēto vienību.
Atzīmēt visu : Atzīmē visus ekrānā
redzamos fotoattēlus.
G Noņemt atzīmi visam : Noņem atzīmes
visiem atzīmētajiem fotoattēliem.
G Dzēst vai Dzēstatzīmēto (tikai FAT32 failu
sistēmā) : Dzēsiet izvēlēto fotogrāfijas
vienumu.
G Aizvērt : Aizvērt uznirstošo izvēlni.
G
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Foto saraksts
G
Lapa 2/3
Diskdzinis1
Neviens nav atzīmēts
Augšējā mape
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Skatīt
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Augšējā mape
Navigācija
1
Uznirstoš ā
izvēlne
1366x768, 125KB
Atzīmēt visu
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Dzēst
Aizvērt
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Iziet
Izvēlieties mērķa mapi vai dzini..
• Navigācijai pa fotogrāfiju lapu izmantojiet
2
3
4
Izvēlieties nepieciešamās
fotogrāfijas.
OK
OK
Parādiet uznirstošo izvēlni.
OK
Izvēlieties nepieciešamo
uznirstošo izvēlni.
pogu P
.
• Izmantojiet taustiņu MARK (ATZĪMĒT), lai
atzīmētu fotogrāfiju vai noņemtu tai
atzīmi. Ja atzīmēti viens vai vairāki fotoattēli, varat apskatīt atzīmētos fotoattēlus pa
vienam vai kā atzīmēto fotoattēlu slīdrādi.
Ja nav atzīmēts neviens fotoattēls, varat
apskatīt katru fotoattēlu mapē vai kā visu
mapes fotoattēlu slīdrādi.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
84
Kā skatīt fotoattēlu
Pilnizmēra fotoattēlu skatīšanas ekrānā pieejamas detalizētas darbības.
Foto saraksts
Lapa 2/3
Diskdzinis1
Neviens nav atzīmēts
Augšējā mape
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Augšējā mape
Navigācija
Uznirstoš ā
izvēlne
Lapa 2/3
Diskdzinis1
Neviens nav atzīmēts
Augšējā mape
JMJ001
KR101
1366x768, 125KB
Augšējā mape
Navigācija
1
Uznirstoš ā
izvēlne
Iziet
Atzīmēt
MARK
09/10/2008
KR103
09/10/2008
KR104
09/10/2008
1366x768, 125KB
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Skatīt
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Atzīmēt visu
Dzēst
Aizvērt
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Izvēlieties mērķa mapi vai dzini.
Iziet
1/17
Slīdrāde
3
OK
OK
4
5
Dzēst
Opcija
slēpt
Kad fotoattēli tiek rādīti pa visu ekrānu, parādīto attēlu malu
garuma attiecība ar mainīties.
Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Navigācijai pa fotogrāfiju lapu izmantojiet
pogu P
2
Fon.mūz.
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Foto saraksts
Lapas maiņa
.
Izvēlieties nepieciešamās
fotogrāfijas.
Parādiet uznirstošo izvēlni.
Izvēlieties Skatīt.
OK
Izvēlētais fotoattēls tiek rādīts
pilnā lielumā.
85
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
6
OK
Izvēlieties Slīdrāde, Fon.mūz.,
(Rotate) (Grozīt), Dzēst , Opcija vai
Slēpt..
• Ar pogu
1/17
Slīdrāde
Dzēst
Opcija
slēpt
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
G
Slīdrāde : Ja neviens attēls nav izvēlēts, slīdrādes laikā tiek
parādīti visi šajā mapē esošie attēli. Ja atlasīti daži fotoattēli, tos var apskatīt kā slīdrādi.
■ Opcija iestatiet slīdrādes laika intervālus.
G
Fon.mūz. (Background Music — Fona mūzika) : Klausieties
mūziku, skatoties fotoattēlus pa visu ekrānu.
■ Pirms izmantojat šo funkciju, Options (Opcijās) iestatiet
Fon.mūz. Music Folder (Mūzikas mape).
G
(Pagriezt): Pagriezt fotoattēlus.
Groza fotogrāfiju par 90°, 180°, 270°, 360°
pulksteņrādītāja virzienā.
■ To nevar pagriezt, ja attēla platums ir lielāks kā atbalstītais
augstums.
■
G
Dzēst (tikai FAT32 failu sistēmā) : Dzēsiet fotogrāfijas.
G
Opcija : Iestatiet vērtību Slide Speed (Slīdrādes ātrumam) un
Fon.mūz. Music Folder (Mūzikas mapi).
■ Ar pogu
un pogu OK iestatiet vērtības. Tad
pārvietojieties uz OK un piespiediet pogu OK, lai
saglabātu iestatījumus.
■ Fon.mūz. atskaņošanas laikā nav iespējams izdarīt
izmaiņas Mūzikas mapē.
G
86
Fon.mūz.
izvēlieties iepriekšējo vai
nākamo fotoattēlu.
• Ar taustiņu
izvēlieties un vadiet izvēlni pilnizmēra ekrānā.
Slēpt. : Slēpt izvēlni pilnizmēra ekrānā.
■ Lai atkal skatītu izvēlni pa visu ekrānu, piespiediet pogu OK.
Nospiediet F G, lai iestatītu laika
intervālu starp slaidiem.
Slaidu ātrums
Ātrs
Mūzikas mape
Mūzika
OK
Atcelt
MŪZIKAS SARAKSTS
USB uzglabāšanas ierīcē varat atskaņot mūzikas failus.
Iegādātajām mūzikas datnēm (*.MP3) var būt autortiesību ierobežojumi.
Šis modelis var neatbalstīt šādu datņu atskaņošanu.
Ar šo ierīci var atskaņot mūzikas datnes uz jūsu USB ierīces.
Ekrāna rādījums jūsu aparātā var būt atšķirīgs. Attēli sniegti kā piemēri un lai palīdzētu TV
lietošanā.
MūZIKA (*. MP3) atbalstītas datnes
Bitu pārraides ātrums 32 ~ 320kbps
• Iztveršanas ātrums MPEG 1 3. slānis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Iztveršanas ātrumMPEG2 3. slānis : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
• Iztveršanas ātrumMPEG2.5 3. slānis : 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Ekrāna sastāvdaļas
1 MENU
2
Izvēlieties U S B.
OK
Izvēlieties Mūzikas sar.
OK
3
1
Preview (Priekšskatījums): ja
failam (Album Art Image
(Albuma noformējuma attēls)) ir
albuma vāks, tas tiek
parādīts.
2
Pārvietojas uz augšējā
līmeņa datni
3
Pašreizējā lapa/Kopējais
lapu skaits
4
Visu atzīmēto mūzikas
vienību skaits
5
Atbilstošās tālvadības
pults pogas
Mūzikas sar
1
4
Lapa 2/3
Mūzika
Neviens nav atzīmēts
Nosaukums
Ilgums
Augšējā mape
01:34
00:00/01:34
2
03:23
Augšējā mape
Navigācija
04:28
Uznirstoš ā
izvēlne
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Iziet
5
87
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Mūzikas izvēle un uznirstošā izvēlne
Kā parādīts, katrā lapā redzami līdz 6 mūzikas
nosaukumi.
G
Mūzikas sar
Lapa 2/3
Mūzika
Neviens nav atzīmēts
Ilgums
Nosaukums
Augšējā mape
01:34
00:00/01:34
03:23
Augšējā mape
Navigācija
04:28
Uznirstoš ā
izvēlne
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Mūzikas sar
Lapa 2/3
Mūzika
Lapas maiņa
MARK
Iziet
Atzīmēt
Neviens nav atzīmēts
Nosaukums
4395KB
1Kbps
Augšējā mape
Atskaņot
Atskaņot ar foto
Atzīmēt visu
Dzēst
Aizvērt
00:00/01:34
04:28
Augšējā mape
Navigācija
1
2
3
4
Uznirstoš ā
izvēlne
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Izvēlieties mērķa mapi vai dzini.
Iziet
Atskaņot : Atskaņot izvēlētās mūzikas
vienības.
Kad beidzās viena mūzikas ieraksta
atskaņošana, tiek atskaņots nākamais
atlasītais ieraksts. Kad nav atskaņošanai
izvēlētas mūzikas vienības, tiek atskaņota
nākamā šīs mapes melodija. Ja pārejat
uz citu mapi un piespiežat OK, pašreizējās
melodijas atskaņošana tiek apturēta.
G Atskaņot atzīmētos : Atskaņot izvēlētās
mūzikas vienības. Kad melodija atskaņota
līdz galam, automātiski tiek atskaņota
nākamā atzīmētā.
G Pārtraukt atskaņošanu : Apturēt mūzikas
atskaņošanu.
G Atskaņot ar foto : Sāk atskaņot izvēlēto
mūziku un tad pārvieties uz Foto saraksts.
G Atzīmēt visu : Atzīmē visas melodijas
šajā mapē.
G Noņemt atzīmi visam : Noņem atzīmes
visām atzīmētajām mūzikas vienībām.
G Dzēst vai Dzēstatzīmēto (tikai FAT32 failu
sistēmā) : Dzēst izvēlētās mūzikas vienības.
G Aizvērt : Aizvērt uznirstošo izvēlni.
• Izmantojiet pogu
, lai mūzikas lapā
pārvietotos uz augšu/uz leju.
• Izmantojiet taustiņu MARK (ATZĪMĒT), lai
Izvēlieties nepieciešamās
mūzikas vienības.
OK
OK
Parādiet uznirstošo izvēlni.
OK
Izvēlieties nepieciešamo
uznirstošo izvēlni.
atzīmētu mūzikas ierakstu vai noņemtu
tam atzīmi. Kad viena vai vairākas
mūzikas vienības ir atzīmētas, tās tiek
atkārtotas pēc kārtas. Piemēram, ja vēlaties
atkārtoti klausīties tikai vienu mūzikas
vienību, vienkārši atzīmējiet tikai to un
atskaņojiet. Ja neviena mūzikas vienība
nav atzīmēta, pēc kārtas tiks atskaņotas
visas šīs mapes melodijas.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
88
■
Ja atskaņošanas laikā ilgi netiek piespiesta
neviena poga, atskaņošanas informācijas lodziņš
(kā parādīts tālāk) pārvietosies kā ekrāna
saudzētājs.
■
‘Ekrāna saudzētājs’?
Ekrāna saudzētājs paredzēts ekrāna pikseļu
aizsardzībai, kas var rasties, ja fiksēts attēls paliek
ekrānā ilgāku laiku.
! PIEZĪME
Kad tiek atskaņots mūzikas fails, pirms nosaukuma tiek rādīts attēl
.
Bojātas vai nederīgas mūzikas vienības netiek atskaņotas, bet redzams atskaņošanas laiks
00:00.
G Mūzikas vienības, kas lejupielādētas no maksas pakalpojumiem ar autortiesību aizsardzību,
nesāk atskaņot, bet atskaņošanas laika vietā parāda neatbilstošu informāciju.
G Piespiežot taustiņus OK, A ekrāna saudzētājs izslēdzas.
G Šajā režīmā ar pieejami arī tālvadības pults pogas PLAY(G), Pauze(II), A, GG, FF .
G Lai izvēlētos nākamo mūzikas failu, varat izmantot pogu GG, savukārt, lai izvēlētos iepriekšējo
mūzikas failu - poguFF.
G
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
G
89
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
MOVIE list (FILMU saraksts) (Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
USB uzglabāšanas ierīcē varat atskaņot filmu failus.
Filmu saraksts tiek aktivēts, tiklīdz tiek atpazīts USB. Tas tiek izmantots filmu datņu atskaņošanai televizorā.
Rāda USB mapē esošās filmas un atbalsta Play (Atskaņot).
Ļauj atskaņot visas mapē esošās filmas un lietotāja izvēlētās datnes.
Filmu sarakstā tiek parādīta informācija par mapi un filmas failu.
Ekrāna izvēlne jūsu televizorā var būt atšķirīga no parādītās. Attēli sniegti kā piemēri, lai palīdzētu TV lietošanā
MOVIE (FULMU)(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) atbalstītās datnes
Video formāts:DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Audio formāts: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bitu pārraides ātrums:32 ~ 320kbps(MP3)
Subtitru formāts:*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
•Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties pareizi.
•Subtitros dažas īpašas rakstzīmes netiek atbalstītas.
•HTML tagi subtitros netiek atbalstīti.
•Subtitri pieejami tikai atbalstītajās valodās. Citās valodās tie nav pieejami.
• Ārējam subtitru failam laika informācijai ir jābūt sakārtotai pieaugošā secībā, lai varētu atskaņot.
•Mainot audio valodu, ekrānam var būt īslaicīgi traucējumi (attēlu apstāšanās, ātrāka atskaņošana utt.).
•Bojāts filmas fails, iespējams, netiks atskaņots pareizi, vai dažas atskaņotāja funkcijas nebūs pieejamas.
• Filmas fails, kas izveidots ar dažiem kodētājiem, iespējams, netiks atskaņots pareizi.
•Ja ierakstītās datnes video un audio struktūras nav nodalītas, tiek atskaņots vai nu video, vai audio.
•Tiek atbalstīti HD video ar maksimums 1920x1080@25/30P vai 1280x720@50/60P, atkarībā no kadra
•Video ar izšķirtspēju, kas ir augstāka par 1920X1080@25/30P vai 1280x720@50/60P, var nedarboties
pareizi atkarībā no kadra.
•Filmas fails, kas nepieder pie norādītajiem tipiem vai formātiem, iespējams, nedarbosies pareizi.
•Atskaņojamā filmas faila maksimālā bitu pakāpe ir 20 Mbps.
•Mēs negarantējam nevainojamu atskaņošanas kvalitāti profiliem, kas ir kodēti līmenim 4.1 vai
augstākam līmenim H.264/AVC standartā.
•DTS audio kodeks nav atbalstīts.
•Filmu failiem, kuru faila lielums pārsniedz 30 GB, netiek atbalstīta atskaņošana
• DivX filmas failam un subtitru failam jāatrodas vienā mapē.
• Video faila nosaukumam un tā subtitru faila nosaukumam jābūt vienādiem, lai tie tiktu parādīti.
• Video atskaņošana, izmantojot USB savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu, var nedarboties pareizi.
• Failus, kas kodēti ar GMC (globālās kustības kompensāciju – Global Motion Compensation),
nevar atskaņot.
Paplašinājum
a nosaukums
Fails
mpg, mpeg, vob
Video dekodētājs
Audio kodeks
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Maks. izšķirtspēja
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
90
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
1920x1080@30p
Ekrāna sastāvdaļas
1 MENU
1
2
3
4
2
Izvēlieties U S B.
OK
OK
2
Pārvietojas uz augšējā
līmeņa datni
Pašreizējā lapa/Kopējais
lapu skaits
Iezīmēto filmu nosaukumu
kopskaits
Atbilstošās tālvadības
pults pogas
Filmu saraksts
3
Lapa 2/3
filma
Atlasiet Filmu saraksts.
Neviens nav atzīmēts
Nosaukums
Ilgums
Augšējā mape
640x480, 720KB
Augšējā mape
Uznirstoš ā
izvēlne
Navigācija
4
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Iziet
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
1
91
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Filmu izvēle un uznirstošā izvēlne
Filmu sarakstsLapa 2/3
filma
Neviens nav atzīmēts
Ilgums
Nosaukums
Augšējā mape
1:340, 120KB
Augšējā mape
Navigācija
Uznirstoš ā
izvēlne
Filmu saraksts Lapa 2/3
filma
Lapas maiņa
MARK
Iziet
Atzīmēt
Neviens nav atzīmēts
1366x768, 125KB
Atskaņot
Atzīmēt visu
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Dzēst
1:340, 120KB
Aizvērt
Augšējā mape
Navigācija
1
Uznirstoš ā
izvēlne
Lapas maiņa
MARK
Atzīmēt
Izvēlieties mērķa mapi vai dzini.
Atskaņot : atskaņo izvēlētās filmas. Divx
atskaņošana tiek veikta ekrāna maiņas
laikā.
G Atzīmēt visu : atzīmē visas filmas šajā
mapē.
Noņemt
atzīmi visam : noņem atzīmes
G
visām filmām.
G Dzēst vai Dzēstatzīmēto (tikai FAT32 failu
sistēmā) : izdzēst atlasīto filmas vienumu.
G Atcelt : aizver uznirstošo izvēlni.
G
Ilgums
Nosaukums
Augšējā mape
Iziet
• Navigācijai filmu lapā izmantojiet pogu
• Izmantojiet pogu M A R K (ATZĪMĒT), lai
2
Izvēlieties vēlamo filmu
nosaukumus.
OK
3
OK
4
atzīmētu filmu vai noņemtu tai atzīmi. Kad
viena vai vairākas filmas ir atzīmētas, tās
tiks atskaņotas pēc kārtas.
Parādiet uznirstošo izvēlni.
OK
Izvēlieties nepieciešamo uznirstošo izvēlni.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).
! PIEZĪME
G
92
Gadījumā, ja datnes netiek atbalstītas, tiek parādīts ziņojums par neatbalstītu datni.
.
Atskaņošana, izmantojot funkciju Movie List (Filmu saraksts)
Attēla izmērs
Pilnekrāna
F
G
1
Audio valoda
Subtitru valoda
Latīņu 1
. Sinhr.
0
. Pozīcija
0
Aizvērt
Attēla izmērs : filmas rādīšanas laikā
atlasa vēlamo attēla formātu.
G A u d i o v a l o d a & S u b t i t r u v a l o d a : filmas
rādīšanas laikā maina audio/subtitru valodu grupu.
G Sinhr. : filmas rādīšanas laikā regulē
subtitru sinhronizācijas laiku no -10
sekundēm ~ +10 sekundēm ar soli 0,5
sekunde.
G Pozīcija : filmas rādīšanas laikā maina
subtitru stāvokli augšup vai lejup.
G
Option
Atbalstītās valodas
Latin1
Angļu, spāņu, franču, vācu, itāļu, zviedru,
somu, holandiešu, portugāļu, dāņu, rumāņu,
norvēģu, albāņu, Gēlu valoda, velsiešu valoda,
katalāņu valoda, valensiešu valoda
Latin2
bosniešu, poļu, horvātu, Čehu,
slovāk, slovēņu, serbu, ungāru
Latin4
Cyrillic (Kirilicas alfabēts)
Igauņu, latviešu, lietuviešu
Bulgāru, maķedoniešu, krievu, ukraiņu, kazahu
Greek (Grieķu)
Greek (Grieķu)
Turku
Turku
Tālvadības pults izmantošana
FF
/ GG
Atskaņošanas laikā
vairākkārt nospiediet pogu R E W ( FF) (PĀRT Ī T UZ PRIEKŠU), lai paātrinātu
FF(x2)
-> FFF(x4) -> FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32).
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
Subtitru valoda
vairākkārt nospiediet poguF F ( GG) (PĀRT Ī T UZ PRIEKŠU), lai paātrinātu
GG(x2)-> GGG(x4)
-> GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
■
Vairākkārt nospiežot šīs pogas, tiek paātrināts pārtīšanas uz priekšu/atpakaļ ātrums.
II
Atskaņošanas laikā nospiediet poguP a u s e ( I I ) (Pauze).
■ Tiks parādīts nekustīgs ekrāns.
■
Ja 10 minūtes pēc pārtraukšanas netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga, TV atgriežas atskaņošanas stāvoklī.
■ Nospiediet pogu P a u s e ( I I ) (Pauze) un pēc tam izmantojiet pogu F F ( GG ) , lai
iegūtu palēnināto kustību.
■
P L A Y ( G)
Atskaņošanas laikā izmantojot pogu
norāda pozīciju.
vai
, ekrānā var redzēt kursoru, kas
Nospiediet pogu P L A Y ( G) (ATSKAŅOT), lai atgrieztos parastajā atskaņošanas
režīmā.
Vairākkārt nospiediet pogu ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA), lai
palielinātu ekrāna spilgtumu. (Sk. 102. lpp.)
AV MODE
Vairākkārt nospiediet pogu AV MODE (AV REŽĪMS), lai atlasītu vēlamo avotu.
(Sk. 72. lpp.)
93
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
DivX reģistrācijas kods
(Tikai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Apstipriniet televizora Divx reģistrācijas kodu. Izmantojot reģistrācijas numuru, iespējams iznomāt
vai iegādāties filmas vietnē www.divx.com/vod.
Iznomātu vai iegādātu DiviX datni nedrīkst atskaņot, izmantojot cita televizora DiviX reģistrācijas
kodu. (Atskaņot iespējams tikai DivX datnes, kas atbilst iegādātā televizora reģistrācijas kodam.)
USB
Pārvietot
OK
USB
Pārvietot
OK
Foto saraksts
Foto saraksts
Mūzikas sar
Mūzikas sar
Filmu saraksts
Filmu saraksts
DivX reģ. Kods
DivX reģ. KodsJūsu reģistrācijas kods ir: XXXXXXXXXX
Deaktivācijas process
i
DivX(R) video pēc pieprasī juma
Lai uzzinātu vairāk, apmeklē jiet
Deaktivācijas process
www.divx.com/vod
Aizvērt
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
1 MENU
2
OK
Izvēlieties U S B.
Izvēlieties DivX reģ. Kods.
3
OK
Parādiet DivX reģ. Kods.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
“DivX certificēts, lai atskaņotu DivX video līdz pat HD 1080p, ieskaitot maksas
saturu” PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izstrādājis
DivX,Inc.
Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.
Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu vairāk informācijas un noderīgas programmas, ar kurām konvertēt failus uz DivX video.
PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šī DivX® sertificēta ierīce ir jāreģistrē, lai
varētu atskaņot DivX Video-on-Demand (VOD – video pēc pieprasījuma) saturu.
Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījuma izvēlnē atveriet DivX VOD
sadaļu.
Ejiet uz vod.divx.com un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu
un uzzinātu vairāk par DivX VOD.
! PIEZĪME
Tiek atbalstīti šādi filmu faili
Izšķirtspēja: mazāka par 1920x1080 pikseļiem P x A
Kadru nomaiņas ātrums: mazāks par 30 kadriem/sekundē (1920x1080), mazāks par 60
kadriem/sekundē (mazāks par 1280x720)
G Video kodeks : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
G
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
94
Deactivation (Deaktivizēšana)
(Tikai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Deaktivizēšanas mērķis ir ļaut deaktivizēt ierīces lietotājiem, kas ir aktivizējuši visas pieejamās ierīces,
izmantojot tīmekļa_serveri, un ir bloķēti no tālākas ierīču aktivizēšanas. DivX VOD ļāva lietotājam
aktivizēt līdz 6 ierīcēm uz vienu kontu, bet, lai nomainītu vai deaktivizētu jebkuru no šīm ierīcēm,
lietotājam bija jāsazinās ar DivX atbalstu un jāpieprasa dzēšana. Tagad ar šo pievienoto funkciju lietotāji
varēs deaktivizēt ierīci paši un rezultātā labāk pārvaldīt savas DivX VOD ierīces.
USB
Pārvietot
OK
USB
Foto saraksts
Foto saraksts
Mūzikas sar
Mūzikas sar
Filmu saraksts
Filmu saraksts
DivX reģ. Kods
DivX reģ. Kods
Pārvietot
OK
Deaktivācijas process
Jā
2
Izvēlieties Deaktivācijas process.
OK
Izvēlieties J ā.
4
OK
Aizvērt
Izvēlieties U S B.
OK
3
Nē
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI
1 MENU
DivX(R) video pēc pieprasī juma
ŠĪierĪce ir izslēgta.
Jūsu kods izslēgš anai ir: XXXXXXXX
Lai uzzinātu vairāk, apmeklē jiet www.divx.com/vod
i
DivX(R) video pēc pieprasī juma
Deaktivācijas process Vai vēlaties izslēgts ierĪci?
i
Rādiet Deaktivācijas process.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
95
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS)
Šai sistēmai ir Elektroniskais Programmu Ceļvedis (EPG – Electronic Programme Guide), lai palīdzētu
Jums pārvietoties starp visām iespējamām skatīšanās režīmu opcijām.
EPG piegādā tādu informāciju, kā piemēram, programmu sarakstus, sākuma un beigu laikus visiem
iespējamiem pakalpojumiem. Piedevām, iekš EPG bieži ir pieejama detalizēta informācija par
programmu (šo programmu detaļu pieejamība un apjoms būs atšķirīgs, atkarībā no konkrētās
raidorganizācijas).
Šo funkciju var lietot tikai tad, kad EPG informācija tiek pārraidīta caur raidorganizācijām.
EPG parāda programmas aprakstu nākamajām 8 dienām.
Parāda tekošo ekrāna informāciju.
DTV
Tiek attēlots pie Teletext Programme (Teleteksta programma).
Tiek attēlots pie Subtitle Programme (Subtitru programma).
Tiek attēlots pie DTV Programme (DTV programma).
Tiek attēlots pie Radio Programme (Radio
programma).
Tiek attēlots pie MHEG Programme (MHEG
programma).
Tiek attēlots pie Scramble Programme (Specifisku
Pakalpojumu Programma).
Rāda ar programmu AAC.
Rāda ar programmu Dolby Digital PLUS.
pārraidāmās programmas malu attiecība.
pārraidāmās programmas malu attiecība.
Tiek attēlots pie Dolby Programme (Dolby programma).
576i/p, 720p, 1080i/p : Pārraidāmās programmas izšķirtspēja
EPG Ieslēgšana/izslēgšana
1GUIDE
Ieslēdziet vai izslēdziet EPG.
1
vai
P
Izvēlieties nepieciešamo
programmu.
2
OK
Kad pārvietosieties uz atlasīto
programmu, EPG pazudīs.
Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide (TAGAD/NĀKAMAIS
CEĻVEDIS) Režīmā
Varat skatīt pašlaik pārraidīto programmu, kā arī nākamo.
SARKANS EPG režīma nomaiņa
Programmu Ceļvedis
1 YLE TV1
DTV
DZELTENS
DZELTENS Lai ieietu Timer Record/Remind (Taimera
ierakstīšana/atgādināšana) iestatījumu režīmā
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
ZILS Lai ieietu Timer Record/Remind (Taimera
ierakstīšana/atgādināšana) saraksta režīmā
VISI
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
8 YLE24
DTV
DTV
P
96
GUIDE
Pārraidāmās Programmas Izvēle
TV/RAD
TaustiņšPAGE UP/DOWN
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒJĀ LAPA)
INFO
Režīms
Izvēlieties NOW (TAGAD) vai NEXT
(NĀKAMO) programmu
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
FAV Izlase
Kad pārvietosieties uz atlasīto
programmu, EPG pazudīs.
Nâkamais
That ’70s show
2 YLE TV2
DTV
OK
TAGAD
1 YLE TV1
5 YLE FST
6 CNN
6 Apr. 2007 15:09
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS)
Izvēlieties programmu
i Informācija
Pr. maiņa
Ieplānotais
vai
TV/RAD RADIO
Ieplānotā saraksts
EPG izslēgšana
TV vai RADIO programmas izvēle
Detalizētā informācija ieslēgta vai izslēgta
Pogu Funkcija 8 dienu Ceļveža Režīmā
Programmu Ceļvedis
1 YLE TV1
DTV
VISI
DTV
ZAĻŠ Lai ieietu datuma iestatīšanas režīmā
DTV
DTV
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
...
E
FAVDTV Izlase
INFO
ZILS Lai ieietu Timer Record/Remind (Taimera
ierakstīšana/atgādināšana) saraksta režīmā
TV/RAD RADIO
Pr. maiņa
Ieplānotā saraksts
Ieplānotais
TaustiņšPAGE UP/DOWN
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒJĀ LAPA)
P
Kad pārvietosieties uz atlasīto
programmu, EPG pazudīs.
i Informācija
Datums
Režīms
OK
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
4 TV..
DTV
DTV
DTV
ierakstīšana/atgādināšana) iestatījumu režīmā
14:00
2 YLE TV2
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DZELTENS
DZELTENS Lai ieietu Timer Record/Remind (Taimera
6 Apr. (Fri.)
1 YLE TV1
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
SARKANS EPG režīma nomaiņa
GUIDE
EPG izslēgšana
vai
Atlasa Programme (Programmu).
TV/RAD
TV vai RADIO programmas izvēle
Pārraidāmās Programmas Izvēle
Pogas funkcija Datuma Izmainīšanas Režīmā
Programmu Ceļvedis
1 YLE TV1
VISI
E
DTV
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
E
DTV
E
ZAĻŠ Lai izslēgtu Datu iestatīšanas režīmu
15:00
E
OK
Nomaiņa uz izvēlēto datumu
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Datuma izvēle
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Datuma iestatīšanas režīma izslēgšana
GUIDE
vai
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
Datuma maiņa
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS)
Detalizētā informācija ieslēgta vai izslēgta
Iziet no datuma iestatīšanas
EPG izslēgšana
97
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS)
Pogas Funkcija Paplašinātā Apraksta Logā
DTV
Informācija
TaustiņšPAGE UP/DOWN
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒJĀ LAPA)
DTV
6 Apr. 2007 15:09
DTV
6 Apr. 2007
DZELTENS
DZELTENS Lai ieietu Timer Record/Remind (Taimera
ierakstīšana/atgādināšana) iestatījumu režīmā
Detalizētā informācija ieslēgta vai izslēgta
vai
E
GUIDE
EPG izslēgšana
INFO
i Info. Iziet
Ieplānotais
Pogas funkcija Record/Remind Setting
(Ierakstīt/Atgādināt Iestatījumu) Režīmā
Iestata ierakstīšanas sākuma vai beigu laiku un iestata atgādinājumu tikai sākuma laikam, beigu laiku
iekrāsojot pelēku.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad pie DTV-IZEJAS termināļa ir pievienots ierakstīšanas
aprīkojums, kas lieto pin8 ierakstīšanas signalizēšanu, izmantojot SCART kabeli.
Pārslēdz uz Guide (Pamācības) vai
Schedule (Ieplānoto) režīmu.
AtlasĪt ierakstāmo datumu.
Datums
6 Mar.
Beigu laiks
Programma
15:09
17 : 30
That ’70s sh
E
Iepr.
OK
Atlasa Date (Datumu), Start/End time (Sākuma/Beigu laiku)
vai Programme (Programmu).
OK
Saglabājiet Timer Record/Remind (Taimera
Ierakstīšana/Atgādināšana)
Pogu funkcija Schedule List (Ieplānotā saraksta) režīmā
Ja esat izveidojuši ieplānotā sarakstu, ieplānotajā laikā tiek parādīta ieplānotā programma pat tad, ja
tajā laikā skatāties citu programmu.
Kad ir atvērts uznirstošais lodziņš, darbosies tikai taustiņi Up/Down/OK/Return (Uz augšu/Uz
leju/LABI/Atgriezties
Ieplānotā saraksts Lapa1/1
SARKANS Pievieno jaunu Manual Recording (Manuālās
ZAĻŠ
Pievieno jaunu Timer Watching (Taimera
skatīšanās) iestatīšanas režīmu.
GUIDE
Nomainiet uz Guide
(Rokasgrāmata) režīmu.
Atlasa vēlamo opciju (Modify (Modificēt)/Delete
(Dzēst)/Delete All (Dzēst visu)).
Nosaukums
6 May
16:00
Friend1
6 May
18:00
Friend2
Friend2
16:00
Pā rveidot
Dzēst
Dzēst visu
Atgādināt
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
D
E
Aizvērt
Pārveidot/Dzēst
Pārvietot
Jauna ierakstīšana
EPG izslēgšana
OK
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Sākuma datums Sākuma laiks
ierakstīšanas) iestatīšanas režīmu
ZILS vai
98
Sākuma laiks
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS)
Atlasa Record (Ierakstīt) vai Remain
(Pagājušais).Funkcijas iestatījums
Jauna skatīšanās
P
Lapas maiņa
Iziet
Programmu Ceļvedis
Izvēlieties Ieplānotā saraksts.
P
TaustiņšPAGE UP/DOWN
(NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒJĀ LAPA)
ATTĒLA VADĪBA
ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA
Jūs varat skatīt ekrānu dažādos attēla formātos: 16:9, .Tikai skeņē,
Oriģin. formāts, Pilnekrāna, 4:3, 14:9, , Zoom (Tālummaiņa) un
Kino tālummaiņa.
Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls
var iespiesties ekrānā un atstāt redzamu nospiedumu
Palielināšanas proporcijas varat regulēt, izmantojot pogas
.
Ar šo funkciju tiek izveidoti turpmākie signālu formāti.
1Q. MENU
Izvēlieties Malu attiecība.
2
• Varat regulēt arī Malu attiecība izvēlnē
ATTĒLS .
• Tālummaiņas iestatīšana izvēlnē Ratio
Izvēlieties nepieciešamo attēla formātu.
• Oriģin. formāts
Kad TV saņem platekrāna signālu, tas
automātiski tiks mainīts uz nosūtāmā
attēla formātu.
Oriģin. formāts
• Tikai skeņē
Sekojošā izvēle dos jums iespēju skatīt
vislabākās kvalitātes attēlu bez sākotnējā
attēla zudumiem augstā izšķirtspējā.
Piezīme: Ja oriģinālajā attēlā ir troksnis,
varat šo troksni redzēt malā.
Tikai skeņē
ATTĒLA VADĪBA
• 16:9
Pēc šīs izvēles attēls tiks izvērsts pa
horizontāli lineārā proporcijā, lai piepildītu
visu ekrānu (noderīgs formāta 4:3 DVD
skatīšanai).
(Attiecība) izvēlieties 14:9, Zoom1 un Kino
tālummaiņa. Pēc tālummaiņas iestatījuma
izvēlēšanās displejs atgriežas ātrajā izvēlnē.
• Pilnekrāna
Televizoram saņemot platekrāna signālu,
jums tiks piedāvāts horizontāli vai vertikāli
lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas
aizpildītu visu ekrānu.
Pilnekrāna
99
ATTĒLA VADĪBA
• 4:3
Pēc šīs izvēles būs redzams attēls ar
sākotnējo malu attiecību 4:3 ar pelēkām
joslām kā kreisajā, tā arī labajā pusē.
• Zoom (Tālummaiņa)
Pēc šīs izvēles attēls būs redzams bez
jebkādām izmaiņām, piepildot visu ekrānu.
Tomēr attēla augšējā un apakšējā daļa tiks
kadrēta.
• 14:9
Režīmā 14:9 varat baudīt formāta 14:9
attēlu vai parastās TV programmas. Ekrāna
formāts 14:9 izskatās tā, it kā ekrāna
formāts 4:3 būtu palielināts pa kreisi / pa
labi.
• Kino tālummaiņa
Ja vēlaties palielināt attēlu, ievērojot
pareizās proporcijas, izvēlieties opciju
Cinema Zoom (Kino tālummaiņa).
Piezīme: palielinot vai samazinot attēlu, tas
var kļūt izkropļots.
ATTĒLA VADĪBA
Poga F vai G : regulē Cinema Zoom (Kino
tālummaiņas) palielināšanas proporciju.
Regulēšanas diapazons ir 1~16.
Poga E vai D pārvieto ekrānu.
! PIEZĪME
G
G
G
G
G
100
Režīmos Kombinētais signāls jūs varat izvēlēties tikai 4:3, 16:9 (platekrāns), 14:9, Zoom
(Tālummaiņa) vai Kino tālummaiņa .
Režīmos HDMI jūs varat izvēlēties tikai 4:3, Oriģin. formāts, 16:9 (platekrāns), 14:9, Zoom
(Tālummaiņa) vai Kino tālummaiņa .
Varat izvēlēties tikai RGB-PC, HDMI-PC 4:3, 16:9 (Platekrāns) režīmu.
Režīmā DTV/HDMI/Component (HDMI/Kombinētais signāls) (vairāk par 720p), ir pieejama iespēja
Tikai skeņē .
Full Wide (Pilns platums) pieejams Analogue/AV (Analogs/audiovizuāls) režīmā.
Picture Wizard (Attēlu vednis)
Šī funkcija ļauj pielāgot attēla kvalitāti sākotnējam attēlam.
Izmantojiet šo funkciju, lai kalibrētu ekrāna kvalitāti, regulējot Black/White Level (Melnās/Baltās krāsas
līmeni) utt. Parasti lietotāji var kalibrēt ekrāna kvalitāti, vienkārši izpildot katru soli.
Regulējot attēlu uz Low (Zema), Recommended (Ieteicama) vai High (Augsta), varat redzēt izmainīto
rezultātu kā piemēru.
RGB ieejā netiek pielietotas mainītās Colour (Krāsas), Tint (Nokrāsas) un H/V Sharpness (H/V
asuma) vērtības.
Attēla vednis
ATTĒLS
Pārvietot
OK
Izmantojot Attēla vedni, varat regulēt oriģinālā attēla
kvalitāti.
: 16:9
Malu attiecība
Attēlavednis
vednis
Attēla
enerģijas taupīšana : Izslēgt
: Standarta
Attēla režīms
• Apgaismojums
70
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
E
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
3
OK
4
OK
OK
OK
Atlasa Picture Wizard (Attēlu vedni).
Regulē Black level (Melnās krāsas līm.), White level (Baltā līmenis), Colour (Krāsa),
Tint (Tonis), Horiz. asums, Vert. asums, Backlight (Apgaismojums) (tikai LCD
televizoriem).
MARK
FAV
5
Nâkamais
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
Iepriek∂
Lai lietotu šos iestatījumus, atlasiet ieejas signāla avotu.
• Neveicot iestatījuma pēdējo soli, izmaiņas
netiks piemērotas
• Pielāgošanas vērtība tiek saglabāta uz
Eksperts1.
• Kad Picture Wizard (Attēlu vednis) ir
iestatījis attēla kvalitāti, opcija Energy
Saving (Enerģijas taupīšana) tiek
nomainīta uz Off (Izslēgts). (tikai LCD televizoriem)
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
101
ATTĒLA VADĪBA
Energy Saving (Enerģijas taupīšana)
Tā samazina televizora enerģijas patēriņu.
Samazina plazmas ekrāna strāvas patēriņu.
Rūpnīcas noklusējuma iestatījums atbilst Energy Star prasībām, un tas ir pielāgots izmantošanai
mājas apstākļos.
Ekrāna spilgtumu iespējams palielināt, pielāgojot Enerģijas taupīšana līmeni vai iestatot Attēla režīms .
Regulējot Energy Saving (Enerģijas taupīšana) MHEG režīmā, Energy Saving (Enerģijas
taupīšana) iestatījumu lieto pēc tam, kad ir pabeigts MHEG.
Izvēloties ‘Video atslēgšana’ (“Ekrāns izslēgts”), kamēr noskaņojat radiostacijas kanālu, tiks
samazināts enerģijas patēriņš.(Tikai LCD televizoriem)
tika LCD televizoriem
ATTĒLS
Malu attiecība
TIKAI PLAZMAS TV
Pārvietot
ATTĒLS
OK
: 16:9
Malu attiecība
Attēla vednis
Attēla vednis
Automātiski
enerģijas taupīšana
taupīšana: :Izslēgt
Izslēgt
enerģijas
Izslēgt
Izslēgt
: Spilgts
Attēla režīms
Attēla režīms
• Krāsa
Maksimāla
70
Video
70 atslēgšana
E
1 MENU
Izvēlieties ATTĒLS .
ATTĒLA VADĪBA
2
OK
enerģijastaupīšana:
taupīšana:Inteliģentais
Inteliģentais
sensorssensors
sensors
enerģijas
Inteliģentais
• Kontrasts Minimāla
100
• Spilgtums Mērena
50
• Asums
Pārvietot
: 16:9
: Spilgts
F
Zems
Izslēgt
• Kontrasts
100Minimāla
• Spilgtums
50 Mērena
• Asums
70 Maksimāla
• Krāsa
70
E
1 MENU
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
3
OK
Izvēlieties
enerģijas
taupīšana.
Izvēlieties
Automātiski(Paredzēts tikai
19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**), Izslēgt,
Minimāla , Mērena, Maksimāla
vai Video atslēgšana.
OK
3
OK
Izvēlieties
taupīšana.
enerģijas
Izvēlieties Inteliģentais
sensors,, Izslēgt,, Minimāla,,
Mērena vai Maksimāla.
• Inteliģentais sensors
Izvēlieties Zems, Vidus vai Augsts.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Atlasot opciju Screen off (Ekrāns izslēgts), televizors izslēdzas pēc 3 sekundēm.
• Regulējot Energy Saving-Auto (Automātisko enerģijas taupīšanu) (izņemot modeļos 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**),
Minimum (Minimāli), Mērena, Maximum (Maksimāli)”, funkcija Backlight (Apgaismojums) nedarbosies.
(Tikai LCD televizoriem).
• Šo funkciju varat regulēt arī, uz tālvadības pults nospiežot pogu Energy Saving (Enerģijas
taupīšana).
• Atlasot Auto (Automātiski), aizmugurapgaismojums tiek automātiski noregulēts, izmantojot viedo sensoru, atbilstoši apkārtējiem apstākļiem, kad viedais sensors ir televizorā.
102
G
ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI
Attēla režīma rūpnīcas noklusējums
Spilgts
Pastipriniet kontrastu, spilgtumu, krāsu un asumu un iegūstiet spilgtu, dzīvīgu attēlu.
Standarta Visparastākais displeja ekrāna stāvoklis.
Dabisks
Visdabiskākais displeja ekrāna stāvoklis.
Kino
Optimizē video filmu skatīšanai.
Sports
Optimizē video sporta pasākumu skatīšanai.
Spēle
Optimizē video spēļu spēlēšanai.
TIKAI PLAZMAS TV
tika LCD televizoriem
ATTĒLS
Pārvietot
Malu attiecība
ATTĒLS
OK
Spilgts
Spilgts
enerģijas taupīšana: Inteliģentais
Standarta sensors
Inteliģentais sensors
enerģijas taupīšana : Izslēgt
Spilgts
: :Standarta
Attēla
Attēlarežīms
režīms
Standarta
Standarta
Standarta
• Kontrasts
• Spilgtums
Attēla
Attēlarežīms
režīms
80
Dabisks
Kino90
50
Sports
Spēle60
• Asums
OK
: 16:9
Attēla vednis
Attēla vednis
• Apgaismojums
Pārvietot
Malu attiecība
: 16:9
E
: :Spilgts
Spilgts
Kino
• Kontrasts 100
Sports
• Spilgtums 50
Spēle
• Asums
70
Eksperts 1
70
• Krāsa
Eksperts 1
E
Spilgts
Spilgts
Standarta
Kino
Sports
Spēle
Eksperts 1
Eksperts 1
Eksperts 1
( Tikai 50/60PS80**)
Eksperts 2
MENU
2
OK
3
OK
Izvēlieties ATTĒLS .
Izvēlieties Attēla režīms.
Izvēlieties Inteliģentais
sensors(Paredzēts tikai
19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**), Spilgts,
Standarta, Dabisks, Kino,
Sports vai Spēle.
1 MENU
2
OK
3
OK
Izvēlieties ATTĒLS .
Izvēlieties Attēla režīms.
Izvēlieties Spilgts, Standarta,
Kino(vai Kino), Sports
vai Spēle.
ATTĒLA VADĪBA
1
( Tikai 50/60PS70**)
• Elements Picture Mode(Attēla režīms) ļauj regulēt televizoru, lai iegūtu vislabāko attēlu. Izvēlieties
iepriekš iestatītu vērtību izvēlnē Picture Mode(Attēla režīms), pamatojoties uz programmas kategoriju.
• Ja funkcija Inteliģentais sensors (Viedais sensors) ir ieslēgta, vispiemērotākais attēls automātiski tiek
piemērots atbilstoši apkārtējiem apstākļiem. (Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
• Picture Mode (Attēla režīmu) varat regulēt arī izvēlnē Q.Menu (Ātrā izvēlne).
• Inteliģentais sensors : Regulē attēlu atbilstoši apkārtējiem apstākļiem. (Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
•
K i n o (Tikai 50/60PS80**) :Šis ir kino kvalitātes režīms, kas sniedz filmu skatīšanās iespēju
mājās. Lietotājs varēs izbaudīt labāko patīkamas ekrāna kvalitātes līmeni katrai filmai bez atsevišķas regulēšanas. Cinema režīms nodrošina optimālu ekrāna kvalitāti, kad tas ir tumšāks.
K i n o, Aspect ratio (Malu attiecība) tiek nomainīta uz Just scan (Tikai skenēšana).
Atlasot
•
K i n o(Tomlinsona Holmana eksperiments) ir THX audio un video sertifikācijas standarts, ko izveidojis Džordžs Lūkass, filmas “Zvaigžņu kari” režisors, un Tomlinsons.
Šis ir produkts, kas tiks sertificēts THX rādīšanas apgabalā un garantē ekrāna kvalitāti, kas pārsniedz
gan aparatūras, gan programmatūras displeja standarta specifikācijas.
103
ATTĒLA VADĪBA
ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI
Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs)
• Back Light (Apgaismojums) (tika LCD televizoriem)
Lai kontrolētu ekrāna spilgtumu, regulējiet LCD paneļa spilgtumu.
Iesakām regulēt aizmugurapgaismojumu, kad iestatāt televizoram spilgtumu.
• Contrast(Kontrasts)
Regulē signāla līmeni starp melno un balto krāsu attēlā. Varat izmantot Contrast (Kontrastu), kad attēla
gaišā daļa ir piesātināta.
• Spilgtums(Spilgtums)
Regulē signāla pamatlīmeni attēlā.
• Sharpness(Asums)
Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām. Jo zemāks ir asuma
līmenis, jo maigāks ir attēls.
• Colour(Krāsa)
Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
• Tint(Nokrāsa)
Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.
Šī funkcija nav pieejama izmantošanai “Inteliģentais sensors(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)”.
ATTĒLS
Pārvietot
Malu attiecība
OK
: 16:9
Malu attiecība
Attēla vednis
Attēla vednis
enerģijas taupīšana : Izslēgt
Attēlarežīms
režīms
Attēla
Standarta
: :Standarta
ATTĒLA VADĪBA
• Apgaismojums
70
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Asums
70
E
1 MENU
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
3
OK
4
OK
5
OK
ATTĒLS
Izvēlieties Attēla režīms.
Izvēlieties Spilgts, Standarta,
Dabisks, Kino(vai
Kino),
Sports vai Spēle.
Izvēlieties Apgaismojums(tika LCD
televizoriem), Kontrasts, Spilgtums,
Asums, Krāsa vai Nokrāsa.
Veiciet attiecīgās korekcijas.
Pārvietot
: 16:9
OK
Inteliģentais sensors
Spilgts
Standarta
Standarta
enerģijas taupīšana : Izslēgt
Dabisks
: :Standarta
Attēla
Attēlarežīms
režīms
Standarta
Kino
• Apgaismojums
80
Sports
• Kontrasts
90
Spēle
• Spilgtums
50
Eksperts 1
• Asums
60
E
Eksperts 2
• Aizmugurapgaismojuma priekšrocības
(tika LCD televizoriem)
- Elektrības patēriņš samazinās par līdz pat
60%.
- Tiek samazināts melnās krāsas spilgtums.
(Tā kā melnajai krāsai ir lielāks dziļums,
varēsiet izbaudīt precīzāku attēlu.)
- Varat regulēt spilgtumu, saglabājot sākotnējo
signāla izšķirtspēju.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās
režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES),
lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
! PIEZĪME
G
104
G
Režīmā RGB-PC/HDMI-PC nav iespējams regulēt krāsas, asumu un nokrāsas līdz līmenim,
kādam jūs dodiet priekšroku.
Ja ir izvēlēts Eksperts 1/2, jūs varat izvēlēties Apgaismojums(tika LCD televizoriem),
Kontrasts, Spilgtums, Horiz. asums, Vert. asums, Krāsa vai Nokrāsa.
ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA
Jūs varat kalibrēt ekrānu katram Attēla režīms vai iestatīt video vērtību atbilstoši īpašajam video
ekrānam.
Varat katrai ievadei iestatīt atšķirīgu video vērtību.
Lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma ekrānu pēc tam, kad pielāgots katrs video režīms, katrā Attēla
reżīmsizpildiet funkciju “Attēla atiestatīšana”.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
ATTĒLS
Pārvietot
ATTĒLS
OK
Krāsu temperatūra
F
Mērena
Pārvietot
OK
G
E
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
Dinamiskais kontrasts
• Kontrasts
90
Dinamiskā
krā sa 50
• Spilgtums
70
Mērena
Dinamiskais kontrasts
• Asums
Trokšņa
samazināšana
• Asums
R
G 60
• Krāsa
60
Gamma
• Krāsa
Mērena
Dinamiskā krā sa
R
Mērena
Zems
G
60
F
Trokšņa samazināšana
Papildukontrole
kontrole
••Papildu
• Attēla atiestatīšana
• Attēla atiestatīšana
Ieslēgta
Reāls kino
Melnās krā sas līm.
TruMotion
E 100Hz
Filmas režīms
0
R
G
Ekrāns
Ekrāns
Zems
E
Aizvērt
tika LCD televizoriem
Mērena
G
Mērena
Zems
R
G
• Nokrāsa
Melnās
krā sas līm. 0 Automātiski
•
Papildu
kontrole
•
Papildu
kontrole
Izslēgt
SaudzĪgs acĪm
• Nokrāsa
Mērena
Mērena
Gamma
Automātiski
Ieslēgta
E
Aizvērt
TIKAI PLAZMAS TV
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
3
OK
4
Izvēlieties Papildu kontrole.
Izvēlieties vēlamo avotu. :
Krāsu temperatūra, Dinamiskais kontrasts, Dinamiskā krāsa, Trokšņa samazināšana,
Gamma, Melnās krāsas līm., SaudzĪgs acĪm(tika LCD televizoriem), Reāls kino(tika
LCD televizoriem), Film Mode(TIKAI PLAZMAS TV), TruMotion 100Hz vai
TruMotion 200Hz(tika LCD televizoriem), Colour Gamut, Malu uzlabotājs, xvYCC
vai OPC(tika LCD televizoriem)). (Sk. 107~108. lpp.)
Veiciet attiecīgās korekcijas.
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
Krāsu temperatūra
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
105
ATTĒLA VADĪBA
Eksperta attēla vadība
Segmentējot kategorijas, iespējas Eksperts 1 un Eksperts 2 sniedz vairāk kategoriju, ko lietotājs var
iestatīt pēc saviem ieskatiem, nodrošinot lietotājiem optimālu attēlu kvalitāti.
Var izmantot arī, lai palīdzētu profesionālim optimizēt televizora veiktspēju, izmantojot specifiskus video.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
ATTĒLS
Malu attiecība
Attēla vednis
Pārvietot
: 16:9
OK
Inteliģentais sensors
ATTĒLS
Spilgts
Standarta
enerģijas taupīšana : Izslēgt
Dabisks
Attēla
režīms
:
Eksperts
1
: Standarta
Attēla režīms
Kino
• Apgaismojums
80
Sports
• Kontrasts
90
Spēle
• Spilgtums
50
Eksperts
Eksperts 11
• Asums
60
E
Eksperts 2
Ekrāns
Dinamiskais kontrasts
F
Izslēgt
Pārvietot
Dinamiskais kontrasts
• Nokrāsa
TruMotion
100Hz
Krā su standarts
0
R Zems
Control
Eksperta
kontrole
Krā••Expert
su
standarts
SD
• Attēla atiestatīšana
Krā su gamma
Standarta
E
Malu uzlabotājs
Augsts
E
tika LCD televizoriem
G
R
Izslēgt
Mērena
Gamma
R
Izslēgt
F
Trokšņa samazināšana
Aizvērt
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
G
OK
Izslēgt
Trokšņa samazināšana
• Kontrasts
90
Mērena
Gamma
R
G 50
• Spilgtums
R
G
Automātiski
Melnās krā sas līm.
• Asums
60
Reāls
kino
60 Ieslēgta
• Krāsa
G
G
Melnās krā sas līm.
Automātiski
Ieslēgta
Film Mode
SD
Krā su gamma
Standarta
Malu uzlabotājs
Augsts
Automātiski
xvYCC
E
Aizvērt
TIKAI PLAZMAS TV
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
Izvēlieties Attēla režīms.
3
OK
Izvēlieties
Eksperts 1 vai
OK
Izvēlieties Eksperta kontrole.
OK
Izvēlieties nepieciešamo Source (Avotu).
Eksperts 2.
4
5
6
Veiciet attiecīgās korekcijas.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
106
G
*Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Krāsu temperatūra
■
Atlasa vienu no trijiem automātiskiem krāsu iestatījumiem. Iestatiet uz siltu,
lai pastiprinātu siltās krāsas, piemēram, sarkano, vai iestatiet uz vēsu, lai
piešķirtu attēlam zilganu nokrāsu.
■
Pielāgo kontrastu, lai saglabātu labāko līmeni atbilstoši ekrāna spilgtumam. Attēls
tiek uzlabots, padarot gaišās daļa gaišākas un tumšās — tumšākas.
■
Pielāgo ekrāna krāsas, lai tās izskatītos dzīvākas, spilgtākas un skaidrākas. Šī
funkcija uzlabo krāsu, piesātinājumu un gaišumu, lai sarkanā, zilā, zaļā un baltā
krāsa izskatītos spilgtāka.
■
Samazina ekrāna troksni (traucējumus), nemazinot video kvalitāti.
■
Varat pielāgot attēla tumšās zonas un vidēji pelēkās zonas spilgtumu.
• Zems : padara attēla tumšā un vidēji pelēkā līmeņa zonas gaišākas.āk
• Mērena: rāda oriģinālos attēla līmeņus.
• Augsts: padara attēla tumšā un vidēji pelēkā līmeņa zonas tumšākas.
(Warm/Mērena/Cool)
Dinamiskais kontrasts
(Izslēgt/Zems/Mērena(tika
LCD televizoriem)/Augsts)
Dinamiskā krā sa
(Izslēgt/Zems/Augsts )
Trokšņa samazināšana
(Izslēgt/Zems/Mērena/Augsts)
Gamma
(Zems/Mērena/Augsts)
Melnās krāsas līm.
(Zems/Augsts)
(Ieslēgta/Izslēgt)
Reāls kino/Filmas
režīms
(Ieslēgta/Izslēgt)
TruMotion 100Hz vai
TruMotion 200Hz
(Izslēgt/Zems/Augsts )
*Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
■ Regulē ekrāna spilgtumu, lai tas nebūtu pārāk spilgts. Samazina kontrastu
ļoti spilgtiem attēliem.
■ Šī funkcija ir atspējota iestatījumā “Picture Mode-Vivid, Cinema (Attēla režīms —
spilgts, Kino, Inteliģentais sensors(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**))”.
■
■
■
Novēršot vibrācijas efektu, varat skatīties video gluži kā kinoteātrī.
Izmantojiet šo funkciju, skatoties filmas.
Šī funkcija var nedarboties, kad ir izslēgts TruMotion.
ATTĒLA VADĪBA
SaudzĪgs acĪm
• Zems : Attēls ekrānā kļūst tumšāks.
• Augsts : Attēls ekrānā kļūst gaišāks.
• Automātiski : Īsteno ekrāna melnās krāsas līmeni un automātiski iestata to Augsts vai Zems līmenī.
■ Iestatiet atbilstošu ekrāna melnās krāsas līmeni.
■ Šī funkcija ļauj izvēlēties “Zems” vai “Augsts” šādos režīmos: AV(NTSC-M),
HDMI vai Component (Komponētais signāls). Pretējā gadījumā “Melnās
krāsas līm.” tiek iestatīts uz “Automātiski” .
*Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
• Augsts : Nodrošina vienmērīgāku attēla kustību.
• Zems : Nodrošina vienmērīgu attēla kustību. Šo iestatījumu izmantojiet
parastajā režīmā.
• Izslēgt : Šo iestatījumu izmantojiet, ja iestatījumi "High" (Augsts) un
"Low" (Zems) rada trokšņus.
■ TruMotion 100Hz var samazināt izplūduša attēla iespaidu dinamiskās
ainās, rādot simts attēlus sekundē.
■ TruMotion 200 Hz rāda 200 ainas sekundē, apvienojot uzlabotu 100 Hz
tehnoloģiju ar izvērstu aizmugurējo gaismu. Šo tehnoloģiju pārbaudījis
Vācijas izpētes un analīzes uzņēmums Intertek & TüV Rheinland.
■ To izmanto, lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti bez "izsmērētām"
kustībām vai vibrācijas, kad izmantojat ātro attēlu pārlūkošanas vai
filmu avota režīmu.
■ Šī funkcija ir atiespējota RGB-PC, HDMI-PC režīmā.
■ Ja aktivizēsiet "TruMotion 100Hz vai TruMotion 200Hz", troksnis var
parādīties ekrānā.
Ja tā notiek, iestatiet "TruMotion 100Hz vai TruMotion 200Hz" uz "Off" (“Izsl.”).
107
ATTĒLA VADĪBA
(P l a š a/Standarta)
• Standarta (Standarts): režīms oriģinālo krāsu atveidošanai saskaņā
ar ieejas signāla standartu neatkarīgi no displeja īpašībām
• P l a š a (Plats): režīms, ar kuru var izmantot un iestatīt displeja
piesātināto krāsu zonu.
■ Maksimizē pilnveidošanu krāsu zonai, ko iespējams atveidot.
Malu uzlabotājs
■
Krāsu gamma
Rāda skaidrākus un izteiktākus, tomēr dabīgus videoieraksta stūrus
(tika LCD televizoriem
:Izslēgt/Zems/Augsts
TIKAI PLAZMAS TV :Ieslēgta/Izslēgt)
xvYCC
(Automātiski/ Izslēgt/
Ieslēgta)
OPC
(Ieslēgta/Izslēgt)
Krā su standarts
*Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Šī funkcija palīdz atveidot bagātīgākas krāsas.
■ Šī funkcija ir iespējota “Picture mode - Cinema, Expert (Attēla režīms — Kino,
Eksperts)”, kad xvYCC signāls tiek ievadīts, izmantojot HDMI.
■
*Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
■ Izmantojot šo tehnoloģiju, kas samazina enerģijas patēriņu, nesamazinot
spilgtumu, tiek iegūts mazāks enerģijas patēriņš, kā arī uzlabota kontrastainība.
■
(SD/HD)
Eksperta struktūra
A
(Izslēgt/ Eksperts 1/
Eksperts 2)
A
krāsas filtrs
ATTĒLA VADĪBA
(Izslēgt/Sarkanā/Zaļā/Zilā)
Baltās kr. bal.
(Mērena/Silta/Vēsa)
Krāsu pārvaldĪbas
sistēma
108
■
Pārveido cita veida video krāsu par HD krāsu. Šī funkcija ir iestatīta SD
video (BT-601) un HD video (BT-709) krāsu formātiem.
Šī ir struktūra, kas vajadzīga eksperta līmeņa regulēšanai.
Šī funkcija ir iespējota “Picture Mode – Expert (Attēla režīmā — Eksperts)”,
kad skatāties DTV.
Ar šo funkciju tiek filtrētas noteiktas video krāsas.
Varat izmantot RGB filtru, lai precīzi iestatītu krāsu piesātinātību un
nokrāsu.
■ Šī funkcija ļauj regulēt vispārējo ekrāna krāsu, lai sasniegtu vēlamo noskaņu.
a. • Method (Metode): 2 Points (2 punktu)
• Pattern (Struktūra): Inner (Iekšēji), Outer (Ārēji)
• Red/Green/Blue Contrast (Sarkanā/Zaļā/Zilā kontrasts), Red/Green/Blue
Brightness (Sarkanā/Zaļā/Zilā spilgtums):
Regulēšanas diapazons ir -50 ~ +50.
b. • Method (Metode): 10 punktu IRE (LCD TV), 20 punktu IRE (Plazmas TV)
• Pattern (Struktūra): Inner (Iekšēji), Outer (Ārēji)
• IRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar ko
rāda video signāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā 10, 20, 30 - 100(LCD TV),
5, 10, 15 - 100(Plazmas TV). Saskaņā ar katru iestatījumu varat regulēt Red
(sarkano), Green (Zaļo) vai Blue (Zilo).
• Luminance (Spilgtums): Šī funkcija rāda aprēķināto spilgtuma vērtību 2.2 gamma.
Varat ievadīt vēlamu spilgtuma vērtību 100 IRE, tad mērķa spilgtuma vērtība 2.2 gamma
tiek rādīta pēc katriem 10 soļiem no 10 IRE līdz 90 IRE. (Tikai LCD televizoriem)
• Red / Green / Blue (Sarkanā/zaļā/zilā): regulēšanas diapazons ir -50 ~ +50.
Šo rīku eksperti izmanto, lai veiktu regulējumus, izmantojot testa struktūras, —
tas neietekmē citas krāsas, bet to iespējams izmantot, lai atsevišķi regulētu 6
krāsu zonas (Red (Sarkano)/Green (Zaļo)/Blue (Zilo)/Cyan (Ciāna)/Magenta
(Fuksiju)/Yellow (Dzelteno)).
Krāsu atšķirība var nebūt izteikta arī, ja regulējat parasto video.
■ Regulē Red (Sarkano)/Green (Zaļo)/Blue (Zilo)/Yellow (Dzelteno)/Cyan
(Ciāna)/Magenta (Fuksiju krāsu).
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour
(Sarkanā/Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksiju krāsa): regulēšanas diapazons
ir -30 ~ +30.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint
(Sarkanā/Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksiju nokrāsa): regulēšanas diapazons ir -30 ~ +30.
■ Šī funkcija ir atspējota RGB-PC un HDMI (PC) režīmā.
■
ATTĒLA ATIESTATĪŠANA
Izvēlētā attēla režīmu iestatījumi atkal kļūst par rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
ATTĒLS
Pārvietot
ATTĒLS
OK
OK
E
90
• Kontrasts
90
• Spilgtums
50
• Spilgtums
50
• Asums
70
• Krāsa
60
• Asums
60
? Visi attēla iestatījumi tiks atiestatīti.
60
• Krāsa
Vai turpināt?
G
0 R
• Nokrāsa
• Nokrāsa
0
R
G
• Papildu kontrole
• Papildu kontrole
Jā
Attēlaatiestatīšana
atiestatīšana
••Attēla
Attēlaatiestatīšana
atiestatīšana
••Attēla
Ekrāns
Nē
Ekrāns
Izvēlieties ATTĒLS .
2
OK
Izvēlieties Attēla atiestatīšana.
OK
Izvēlieties Yes (Jā) vai No (Nē).
3
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
Pārvietot
E
• Kontrasts
4
OK
Inicializējiet regulēto vērtību.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
109
ATTĒLA VADĪBA
POWER INDICATOR (BAROŠANAS INDIKATORS)
(Paredzēts tikai 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22/26LH20**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Šī iespēja palīdz regulēt kustīgas gaismas diodes spilgtumu un skaņu, kad ir izslēgta barošana.
Palaides signāls(Tikai 32/37/42/47LH70**)
Iestata Startup Sound (Palaides signālu) uz Off (Izslēgts)/Low (Zems)/Mērena/High (Augsts), kad
barošana ir ieslēgta.
Nodroses gaisma
Nosaka, vai nodroses režīmā iestatīt indikatoru televizora priekšpusē uz Off (Izslēgts), Low (Zems)
vai High (Augsts). (Tikai 32/37/42/47LH70**)
Nosaka, vai nodroses režīmā iestatīt indikatoru televizora priekšpusē uz On (Ieslēgts) vai Off
(Izslēgts). (Paredzēts tikai 32/37/42/47LH70**)
Jaudas gaisma
Nosaka, vai iestatīt indikatoru televizora priekšpusē uz On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), kad tiek ieslēgta barošana.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
IZVĒLE
OK
E
E
SIMPLINK
Pārvietot
: Ieslēgta
: Izslēgt
Taustiņu bloķēšana
SIMPLINK
Taustiņu bloķēšana
: Ieslēgta
: Izslēgt
Vienkāršā rokasgrāmata
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
:1
Barošanas indikators
indikators
Barošanas
Televizora ID
:1
Palaides signāls
Barošanas indikators
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
RūpnĪcas iestatĪjumi
Demonstr. režīms
F
: Ieslēgta gaisma
Nodroses
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
Jaudas gaisma
RūpnĪcas iestatĪjumi
Mērena
G
Ieslēgta
Ieslēgta
Aizvērt
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
Izvēlieties Barošanas indikators.
3
OK
Izvēlieties Palaides signāls(Tikai 32/37/42/47LH70**),
Nodroses gaisma vai Jaudas gaisma.
4
Izvēlieties nepieciešamo Source (Avotu).
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
110
ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna dedzināšanas
samazināšana) METODE
Fiksēts vai nekustīgs attēls, kas ilgu laiku tiek rādīts ekrānā, radīs māņattēlu, kas paliks redzams pat
tad, ja nomainīsiet attēlu. Neļaujiet ekrānā ilgu laiku atrasties fiksētam attēlam.
Krāsu kolibrēšana
Pēc kārtas tiek attēlots krāsu bloks ar nedaudz pārvietotu ekrānu un baltais raksts. Ir grūti uztvert
pēcattēlu, kas radies, noņemot pagaidu pēcattēluun darbojoties krāsu rakstam.
Orbiters(Attēla pārviet.)
Funkcija Orbiters var palīdzēt novērst māņattēlus. Tomēr labāk ir neļaut ekrānā palikt jebkādiem fiksētiem attēliem. Lai izvairītos no pastāvīgu attēlu palikšanu ekrānā, ekrāna attēls ik pēc 2 minūtēm
pārvietojas.
Balinā š a n a(Krāsu kolibrēšana)
Pēc kārtas tiek attēlots krāsu bloks ar nedaudz pārvietotu ekrānu un baltais raksts. Ir grūti uztvert
pēcattēlu, kas radies, noņemot pagaidu pēcattēlu un darbojoties krāsu rakstam.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
IZVĒLE
E
E
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
: Ieslēgta
: Izslēgt
Taustiņu bloķēšana
Vienkāršā rokasgrāmata
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
:1
Televizora ID
:1
ISM
ISM metode
metode
: Normāls
ISM metode
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
Demonstr. režīms
Normāls
::Normāls
Normāls
Normāls
: Ieslēgta
Orbiters
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
RūpnĪcas iestatĪjumi
RūpnĪcas iestatĪjumi
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
SIMPLINK
Krāsu kolibrēšana
Balinā š a n a
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
OK
Pārvietot
• Ja šī funkcija nav nepieciešama, iestatiet Normāls.
Izvēlieties ISM metode.
3
OK
4
OK
Izvēlieties Normāls, Orbiters, Krāsu kolibrēšana vai Balinā š a n a.
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
111
ATTĒLA VADĪBA
Demo mode (Demonstrācijas režīms)
Rāda slīdrādi, kas sniedz informāciju par dažādajiem televizora logotipiem.
Demo Mode (Demonstrēšanas režīmu) nav iespējams izmantot Home Use (Izmantošanai mājās) režīmā.
Store Demo (Veikala demonstrēšanā) demonstrēšanas režīms tiek automātiski iestatīts uz On (Ieslēgts).
Kad Store Demo (Veikala demonstrēšanā) demonstrēšanas režīms ir iestatīts uz Off (Izslēgts), tas netiek
darbināts un atiestatīts tiek tikai ekrāns.
Demo mode (Demo režīmā) ekrāns pēc 5 minūtēm tiek atiestatīts automātiski.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
IZVĒLE
Pārvietot
OK
E
E
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
Vienkāršā rokasgrāmata
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
Televizora ID
:1
Barošanas indikators
:1
Barošanas indikators
Demonstr. režīms Izslēgt
: Ieslēgta
Izslēgt
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
Režīma iestatīšana: Demo.
veikalā
Ieslēgta
Ieslēgta
Ieslēgts(LED
Ieslēgts(LED Ieslēgts)
Ieslēgts)
RūpnĪcas iestatĪjumi
RūpnĪcas iestatĪjumi
Ieslēgts(LED Izslēgts)
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
tika LCD televizoriem
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
TIKAI PLAZMAS TV
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
Izvēlieties Demonstr. režīms.
OK
Atlasiet On (Ieslēgts), lai skatītu dažādos televizora logotipus.
3
4
OK
Atgriezieties pie TV skatīšanās
Ja vēlaties apturēt demonstrēšanu, nospiediet jebkuru pogu.
(izņemot pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU),
.)
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
112
Mode setting (Režīma iestatīšana)
Lai nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti mājas apstākļos, ieteicams televizoru iestatīt režīmā
“Lietošana mājās”.
Režīms “Demo. veikalā” ir optimāls iestatījums izmantošanai veikalā.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
IZVĒLE
Pārvietot
OK
E
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
Vienkāršā rokasgrāmata
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
Televizora ID
:1
:1
Barošanas indikators
Barošanas indikators
Demonstr. režīms
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
Vides izvēle.
: Ieslēgta Izvēlieties iestatĪšanasrežīmu.
Režīma
veikalā
Režīma iestatīšana:
iestatīšana:Demo.
Demo.
veikalā
Režīma iestatīšana:
iestatīšana:Demo.
Demo. veikalā
veikalā
Režīma
RūpnĪcas iestatĪjumi
RūpnĪcas iestatĪjumi
Demo. veikalā
Lietošana mājās
E
Izvēlieties [Lietošana mājās],
lai izmantotu šo TV mājās.
Lai izmantotu šo TV veikalā,
izvēlieties [Demonstrācija
veikalā].
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
Izvēlieties Režīma iestatīšana.
ATTĒLA VADĪBA
1 MENU
3
OK
4
OK
Izvēlieties Demo. veikalā vai Lietošana
mājās.
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
113
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
AUTOMĀTISKAIS SKAĻUMA IZLĪDZINĀTĀJS
Iestatījums Automātisks skaļums automātiski uztur vienādu skaļuma līmeni pat, mainot
programmas.
Tā kā katras apraides stacijas signāls ir atšķirīgs, iespējams, ka pēc katras kanāla nomaiņas būs
jāveic skaļuma pielāgošana. Šī funkcija ļauj lietotājiem izbaudīt nemainīgu skaļuma līmeni, veicot
automātiskus pielāgojumus katrai programmai.
Ja skaņas kvalitāte vai skaļums nav vēlamajā līmenī, ieteicams izmantot atsevišķu mājas kinozāles
sistēmu vai pastiprinātāju, kas spēj apstrādāt dažādas lietotāja vides.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
Skaidra balss II
Balanss
Skaņas režīms
Skaidra balss II
: Izslēgt
• Līmenis
3
-
+
0
L
R
2
OK
OK
Izslēgt
Izslēgt
: Izslēgt
Ieslēgta
• Līmenis
3
-
+
0
L
R
Balanss
Skaņas režīms
: Standarta
: Standarta
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
E
1 MENU
Pārvietot
Automātisks skaļums: Izslēgt
E
Izvēlieties A U D I O.
Izvēlieties Automātisks skaļums.
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
3
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
114
Clear Voice II (SKAIDRA BALSS II)
Atšķirot cilvēka balss skaņas diapazonu no citām, palīdz lietotājiem labāk sadzirdēt cilvēku balsis.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Skaidra balss
balssIIII
Izslēgt
: :Izslēgt
• Līmenis
Balanss
Skaņas režīms
3
-
+
0
L
R
Izslēgt
Izslēgt
: Izslēgt
• Līmenis
Balanss
Ieslēgta
3 -
+
L
R
0
Skaņas režīms
: Standarta
: Standarta
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
• Bass
50
• Bass
E
1 MENU
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
Automātisks skaļums: Izslēgt
Skaidra balss
balss II
Skaidra
Pārvietot
Izvēlieties A U D I O.
50
50
E
• Ja Skaidra balss II (Skaidrai balss skaņai II)
atlasāt “On” (Ieslēgts), funkcija SRS
TruSurround XT nedarbosies.
OK
Izvēlieties Skaidra balss II.
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
• Izvēlieties līmeņus no “-6” līdz “+6”.
3
Skaidras balss skaņas līmeņa regulēšana, atlasot On (Ieslēgts)
4
OK
Atlasiet Level (Līmenis).
OK
Veiciet vajadzīgās korekcijas.
5
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
2
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
115
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI — REŽĪMS SOUND MODE
Varat izvēlēties sev tīkamu skaņas iestatījumu: Standarta, Mūzika, Kino, Sports vai Spēle , kā arī
pielāgot iestatījumus Aug. frekv.skaņ. un Bass.
Režīms Skaņas režīms ļauj baudīt vislabāko skaņu, neveicot īpašu regulēšanu, jo televizors
iestata atbilstošu skaņu, pamatojoties uz programmas saturu.
Standarta, Mūzika, Kino, Sports un Spēle ir iepriekš iestatīti rūpnīcā, lai iegūtu optimālu skaņas
kvalitāti.
Standarta
Mūzika
Kino
Sports
Spēle
Nodrošina standarta kvalitātes skaņu.
Optimizē skaņu tam, lai klausītos mūziku.
Optimizē skaņu filmu skatīšanai.
Optimizē skaņu sporta pasākumu skatīšanai.
Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
Skaidra balss II
: Izslēgt
• Līmenis
Balanss
Skaidra balss II
3
-
+
0
L
R
Skaņas
Skaņas režīms
režīms :: Standarta
Standarta
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
2
OK
OK
OK
: Izslēgt
• Līmenis
Balanss
3
-
0
L
Skaņas
Skaņasrežīms
režīms ::Standarta
Standarta
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• SRS TruSurround XT : Izslēgt-
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
• Bass
50
• Bass
E
1 MENU
Pārvietot
Automātisks skaļums: Izslēgt
Izvēlieties A U D I O.
50
-
50
E
-
+
R
Standarta
Standarta
Mūzika
+
Kino
Sports
+
+
Spēle
• Skaņas režīms varat regulēt arī izvēlnē
Q.Izvēlne .
Izvēlieties Skaņas režīms.
3
OK
Izvēlieties Standarta, Mūzika, Kino, Sports vai Spēle.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
116
SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA – LIETOTĀJA REŽĪMS
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Skaidra balss II
Skaidra balss II
: Izslēgt
• Līmenis
Balanss
Pārvietot
3
-
+
0
L
R
Skaņas
Skaņasrežīms
režīms : Standarta
: Standarta (lietotājs)
Balanss
3
-
+
0
L
R
Standarta
Standarta (lietotājs)
Skaņas
Skaņasrežīms
režīms : :Standarta
Standarta (lietotājs)
Mūzika
50
• SRS TruSurround XT : Izslēgt Kino
• Aug. frekv.skaņ.
50 Sports
• Bass
50
• Bass
50
Spēle
E
E
2
: Izslēgt
• Līmenis
• Aug. frekv.skaņ.
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
1 MENU
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
Automātisks skaļums: Izslēgt
Izvēlieties AUDIO.
OK
Izvēlieties Skaņas režīms.
OK
Izvēlieties Standarta, Mūzika, Kino, Sports vai Spēle.
OK
Izvēlieties Aug. frekv.skaņ. vai Bass.
3
4
OK
Iestatiet nepieciešamo skaņas līmeni.
SRS TRUSURROUND XT
Izvēlieties šo opciju, lai iegūtu reālistisku skaņu.
1 MENU
2
• SRS TruSurround XT : TruSurround XT ir
Izvēlieties AUDIO.
OK
Izvēlieties SRS TruSurround XT.
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
patentēta SRS tehnoloģija, kas ļauj
atskaņot 5.1 vairāku kanālu saturu, izmantojot divus skaļruņus.
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
5
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās
režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES),
lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
3
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
G
G
ir kompānijas SRS Labs, Inc. tirdzniecības zīme
TruSurround XT tehnoloģija ir ietverta saskaņā ar SRS Labs, Inc. izsniegto licenci.
117
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
BALANSS
Varat iestatīt skaļruņa skaņas līdzsvaru līdz līmenim, kādam jūs dodat priekšroku.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Automātisks skaļums: Izslēgt
Skaidra balss II
: Izslēgt
• Līmenis
Balanss
Balanss
Skaņas režīms
Skaidra balss II
3
-
+
0
LL
RR
: Izslēgt
• Līmenis
: Standarta
3
L-
R+
Balanss
00L L
Balanss
Skaņas režīms
0
R
: Standarta
F
R
L
R
Aizvērt
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
E
1 MENU
OK
Pārvietot
Automātisks skaļums: Izslēgt
E
3
Izvēlieties AUDIO.
OK
Veiciet vajadzīgās korekcijas.
2
OK
Izvēlieties Balanss.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS IESTATĪŠANA
Varat iestatīt iekšējā skaļruņa stāvokli.
AV1, AV2, AV3, COMPONENT (Komponētais signāls), RGB un HDMI1 režīmā ar HDMI uz DVI kabeli,
var padot izeju uz TV iekārtas skaļruņiem, pat ja nav video signāla.
Ja vēlaties izmantot savu ārējo Hi-Fi (augstākās kvalitātes) stereo sistēmu, izslēdziet televizora iekšējos skaļruņus.
Pārvietot
AUDIO
OK
Pārvietot
E
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Atiestatīt
1 MENU
2
OK
• Atiestatīt
Digitāla audio izeja : PCM
Digitāla audio izeja : PCM
Izslēgt
Izslēgt
TVskaĮruni
skaĮruni
TV
Izslēgt
: :Ieslēgta
TV
TVskaĮruni
skaĮruni
: :Ieslēgta
Izslēgt
Ieslēgta
Audio apraksts
:Ieslēgta
Audio apraksts
:Ieslēgta
•SkaĮums
OK
E
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
AUDIO
0
-
+
Izvēlieties AUDIO.
•SkaĮums
0
-
+
3
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai
Izslēgt (Izsl.).
Izvēlieties TV skaĮruni.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
! PIEZĪME
Ja, darbojoties Simplink mājas kinozālei, tiek izslēgti televizora skaļruņi, skaņas izvade
automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles skaļruņiem, taču, ieslēdzot televizora skaļruņus,
skaņas izvade pārslēdzas uz televizora skaļruņiem.
G Ja TV Speaker (TV skaļrunis) iestatīts uz Off (Izslēgts), dažas izvēlnes AUDIO tiek izslēgtas.
G
118
G
DTV (Digitālā televīzija) audio iestatījums
(TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
(Šī izvēlne pieejama tikai Zviedrijā. )
Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo audio veidu.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Pārvietot
E
E
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
• Atiestatīt
• Atiestatīt
Digitāla audio izeja : PCM
Digitāla audio izeja : PCM
TV skaĮruni
TV skaĮruni
: Ieslēgta
2
OK
Automātiski
Automātiski
: Ieslēgta
DTVAudio
AudioSetting
Setting: :Automātiski
Automātiski
DTV
HE-AAC
DTVAudio
AudioSetting
Setting: :Automātiski
Automātiski Dolby Digital
DTV
Audio apraksts
Audio apraksts
:Ieslēgta
E
1 MENU
OK
:Ieslēgta
E
MPEG
Izvēlieties AUDIO.
Izvēlieties DTV (Digitālā televīzija) audio iestatījumu.
OK
Izvēlieties Automātiski,, H E - A A C ,
D o l b y D i g i t a l vai M P E G.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Automātiski: Automātiski izvada šādā secībā H E - A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G.
• H E - A A C , D o l b y D i g i t a l , M P E G: Ļauj lietotājiem izvēlēties sev vēlamo audio veidu.
Ja ir izvēlēts MPEG, vienmēr tiek izvadīts MPEG.
Ja MPEG netiek atbalstīts, attiecīgi tiek izvēlēts HE-AAC un Dolby Digital.
• Sk. 126. lpp. (Audio valodas izvēle )
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
3
119
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
DIGITĀLĀS AUDIO IZEJAS IZVĒLE
Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties Jums vēlamo Digitālo Audio Izeju.
Displejs var izdot Dolby Digital signālu tikai tādā kanālā, kas pārraida Dolby Digital Audio signālu.
Kad ir pieejams Dolby digital, izvēlnē Digital Audio Out (Digitālā audio izeja) atlasot Auto (Automātiski), tiks
iestatīta SPDIF (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philips digitālais interfeiss) izeja uz Dolby Digital.
Ja digitālajā audio izejā ir atlasīts Auto (Automātiski), kad dolby digital nav pieejams, SPDIF izeja būs
PCM (Pulse-code modulation — Impulskoda modulācija).
Pat ja kanālā, kas pārraida Dolby Digital Audio, ir iestatīts gan Dolby Digital, gan Audio valoda, tiks
atskaņots vienīgi Dolby Digital signāls.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Pārvietot
E
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
• Atiestatīt
Digitāla
audio
izeja
: PCM
Digitāla
audio
izeja
TV skaĮruni
Audio apraksts
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
1 MENU
2
OK
• Atiestatīt
: PCM
Digitāla
audioizeja
izeja
Digitāla audio
: PCM
: Ieslēgta
TV skaĮruni
:Ieslēgta
•SkaĮums
Audio apraksts
0
-
+
Izvēlieties Digitāla audio izeja.
Automātiski
: PCM PCM
PCM
: Ieslēgta
:Ieslēgta
•SkaĮums
0
-
+
Izgatavots izmantojot licenci no
Dolby Laboratories. „Dolby” un
dubultais D simbols ir Dolby
Laboratories tirdzniecības
zīmes.
Izvēlieties AUDIO.
3
OK
OK
E
• SRS TruSurround XT : Izslēgt
• Pastāv iespēja, ka, darbojoties HDMI režīmā,
daži DVD atskaņotāji neradīs SPDIF skaņu.
Tādā gadījumā, iestatiet DVD atskaņotāja
digitālā audio izeju uz PCM.(Dolby Digital
Plus netiek atbalstīts HDMI).
Izvēlieties Automātiski vai PCM.
Vienība
Audio ieeja
MPEG
Automātiski
DD
(Skaļrunis ieslēgts) DD+
HE-AAC
MPEG
Automātiski
DD
(Skaļrunis izslēgts) DD+
HE-AAC
PCM
PCM
Digitālā audio izeja
PCM
DD
DD
PCM
PCM
DD
DD
DD
PCM
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
120
AUDIO RESET (AUDIO ATIESTATĪŠANA)
Izvēlētā skaņas režīmu iestatījumi atkal kļūst par rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Pārvietot
E
E
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
• Atiestatīt
• Atiestatīt
Digitāla audio izeja : PCM
•i Atiestatīt
• Atiestatīt
Notiek
skaņas rež. kofigur. atiestate...
Digitāla audio izeja : PCM
TV skaĮruni
TV skaĮruni
Audio apraksts
: Ieslēgta
:Ieslēgta
•SkaĮums
1 MENU
2
OK
OK
Audio apraksts
0
-
+
: Ieslēgta
:Ieslēgta
•SkaĮums
0
-
+
Izvēlieties AUDIO.
Izvēlieties Atiestatīt.
OK
Inicializējiet regulēto vērtību.
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
3
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
121
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
Audio description (Audio apraksts)
(TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
Šī funkcija paredzēta vājredzīgajiem un nodrošina skaidrojošo audio, kas papildus pamata audio
apraksta pašreizējo situāciju TV programmā.
Kad ir atlasīts Audio Description On (Audio apraksts ieslēgts), pamata audio un audio apraksts tiek
nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir iekļauts audio apraksts.
AUDIO
Pārvietot
AUDIO
OK
Pārvietot
E
E
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• SRS TruSurround XT
: Izslēgt
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Aug. frekv.skaņ.
50
• Bass
50
• Bass
50
• Atiestatīt
1 MENU
• Atiestatīt
Digitāla audio izeja : PCM
Digitāla audio izeja : PCM
TV skaĮruni
Audio apraksts
Audio apraksts
apraksts
Audio
: Ieslēgta
: Ieslēgta
:Ieslēgta
•SkaĮums
OK
TV skaĮruni
0
-
+
: Ieslēgta
Izslēgt
:Ieslēgta
: Ieslēgta Ieslēgta
Ieslēgta
•SkaĮums
0 -
+
Izvēlieties AUDIO.
2
OK
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
3
OK
Izvēlieties Audio apraksts.
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
Audio apraksta skaļuma regulēšana, atlasot On (Ieslēgts)
4
OK
Izvēlieties Volume (Skaļums).
OK
Veiciet vajadzīgās korekcijas.
5
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
122
I/II
UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ
(tikai Analogā Režīmā)
Kad ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās kopā ar programmas numuru un stacijas
nosaukumu.
1Q. MENU
Izvēlieties Audio.
2
Izvēlas skaņas izeju.
OK
Apraides signāls
Ekrāna izvēlne
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Divvalodu
DUAL I (DIVVALODU I), D U A L I I , D U A L I + I I
Mono skaņas izvēle
Ja stereo uztveršanā stereo signāls ir vājš, varat pārslēgt uz mono. Mono uztveršanas režīmā skaņas
skaidrība tiek uzlabota.
A
Valodas izvēle divvalodu apraidei
Ja programmu iespējams uztvert divās valodās (divvalodu), varat pārslēgt uz DUAL I, DUAL II vai DUAL I+II.
DUAL I (DIVVALODU I)
Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
DUAL II (DIVVALODU II)
Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
DUAL I+II (DIVVALODU I + II) Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
A
123
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA
(tikai Analogā Režīmā)
Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas
kvalitātes NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla
logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas pārveidošana) digitālo skaņu.
Skaņas izeju iespējams izvēlēties atbilstošu uztvertās pārraides veidam.
1
Kad tiek uztverts NICAM mono signāls, varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
2
Kad tiek uztverts NICAM stereo signāls, varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM MONO.
Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdziet uz FM mono.
3
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
124
Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties NICAM DUAL I (NICAM
DIVVALODU I), NICAM DUAL II (NICAM DIVVALODU II), NICAM DUAL I+II (NICAM
DIVVALODU I+II) vai FM MONO.
SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE
Režīmā AV, Component (Komponētais signāls), RGB un HDMI , varat izvēlēties izejas skaņu
kreisās un labās puses skaļrunim.
Izvēlieties skaņas izeju.
L+R (kreisā puse + labā puse): audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek
nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audio signāls no
skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses
skaļrunim.
L+L (kreisā puse + kreisā puse):audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek
nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
R+R (labā puse + labā puse):
audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek
nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē
Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, tā ekrānā tiek atvērta instalācijas vedņa izvēlne.
1
OK
Izvēlieties nepieciešamo valodu.
OK
Izvēlieties savu valsti.
2
* Ja vēlaties mainīt izvēlēto valodu/valsti
1
MENU
2
OK
Izvēlieties IZVĒLE.
Izvēlieties Izvēlnes valoda (Language)
vai Valsts.
3
OK
Izvēlieties nepieciešamo valodu vai valsti.
4
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
! PIEZĪME
Ja jūs nebeidzat Installation Guide(Iestatīšanas palīgs) iestatīšanu, nospiežot taustiņu
RETURN vai arī notiek taimouts no OSD (ekrāna) displeja, tā atkārtoti parādīsies, kad
iekārta tiks ieslēgta.
G Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt kādas
problēmas teleteksta lietošanas laikā.
G CI (Kopējās saskarnes) funkcija var nebūt pielietota, pamatojoties uz konkrētās valsts apraides
apstākļiem.
G DTV režīma vadības pogas var nestrādāt, jo to darbība ir atkarīga no apraides sistēmas jūsu
mītnes zemē.
G Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā
no digitālās apraides apstākļiem.
G Valsts iestatījumus "Anglija" (Lielbritānija) vajag aktivizēt tikai Lielbritānijā.
G Ja valsts iestatījums ir iestatīts kā “--”, ir pieejamas Eiropas zemes digitālās apraides standarta programmas, bet dažas DTV (Digitālās televīzijas) funkcijas, iespējams, darbosies
nepareizi.
G
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
OK
125
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
VALODAS IZVĒLE
(TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
Audio funkcija ļauj Jums izvēlēties Jums vēlamo valodu priekš audio signāla. Ja audio dati izvēlētajā
valodā netiek pārraidīti, audio tiks atskaņots pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju Subtitle (Subtitri). Ja subtitri
izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, subtitri tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Ja valodas, ko izvēlējāties kā primāro izvēli Audio valoda un Subtitru valoda, nav atbalstītas, varat
izvēlēties valodu sekundārajā kategorijā.
1 MENU
1 MENU
Izvēlieties IZVĒLE.
2
2
Izvēlieties Audio valoda vai
Subtitru valoda.
OK
Izvēlieties IZVĒLE.
Izvēlieties
Vājdzirdīgajiem(
OK
3
3
Izvēlieties nepieciešamo valodu.
OK
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.)
vai Izslēgt (Izsl.).
4
OK
Saglabājiet.
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA
< Audio valodas izvēle >
G Ja tiek pārraidītas divas audio valodas vai vairāk, varat
izvēlēties audio valodu.
1Q. MENU
2
Informācija par audio valodu ekrāna displejā
Displeja
N.A
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio “Cilvēkiem ar redzes traucējumiem”
Audio “Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem”
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
Izvēlieties Audio
Izvēlieties audio valodu.
3
< Subtitru valodas izvēle >
G Ja subtitri tiek pārraidīti divās vai vairāk valodās, jūs
variet izvēlēties subtitru valodu piespiežot taustiņu SUBTITLE uz tālvadības pults.
.
G Lai iestatītu vajadzīgo valodu, izmantojiet taustiņus
Statuss
Nav pieejams
Izvēlieties L+R, L+L vai R+R.
Informācija par subtitru valodu ekrāna displejā
Displeja
N.A
Statuss
Nav pieejams
Teleteksta subtitri
Subtitri “Apgrūtinātai dzirdamībai”
- Audio/subtitri var tikt attēloti vienkāršotā formātā: kā 1 – 3 rakstzīmes, ko noraida servisa piegādātājs.
- Ja jūs izvēlieties papildus audio (audio „Cilvēkiem ar redzes/dzirdes traucējumiem”), iespējams, ka tiks
atskaņota daļa no galvenās audio plūsmas.
126
).
LAIKA IESTATĪJUMS
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Kad tiek saņemts digitālais signāls, pulkstenis tiek iestatīts automātiski. (Pulksteni var iestatīt, ja
televizoram nav DTV signāla)
Pirms ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas izmantošanas jāiestata pareizais laiks.
Kad Jūs izvēlaties Laika zona pilsētu, tad TV laiks tiek iestatīts ar laika nobīdes informāciju, kas
balstīta uz Laika Zonu un GMT (Grīnvičas vidējais laiks) informāciju, kas tiek saņemta uz pārraides
signālu, kad laiks automātiski tiek iestatīts ar digitālo signālu.
Nustačius laikrodį DTV režimu, laiko keisti negalima, tačiau jei laiko zonoje esantis miesto
pavadinimas pakeičiamas į perėjimą, laiką galima keisti 1 valanda.
LAIKS
Pārvietot
OK
LAIKS
Pārvietot
OK
Datums
Pulkstenis
Pulkstenis
Ieslēgšanas laiks : Izslēgt
Mēnesis
Izslēgšanas laiks : Izslēgt
Gads
Ieslēgšanas laiks : Izslēgt
Miega taimeris : Izslēgt
Miega taimeris : Izslēgt
Izslēgšanas laiks : Izslēgt
01
Pulkstenis
Pulkstenis
Mar
2008
Stunda
16
Minūte
09
Laika zona
Londonas
GMT
Aizvērt
1 MENU
OK
Izvēlieties Pulkstenis.
3
OK
4
Atlasiet gada, mēneša, datuma, laika vai Time Zone
(Laika zonas) opciju.
Iestatiet gada, mēneša, datuma, laika vai Time Zone (Laika zonas) opciju.
LAIKA IESTATĪJUMS
2
Izvēlieties LAIKS.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
127
LAIKA IESTATĪJUMS
AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS
TAIMERA IESTATĪJUMS
Ar funkciju Izslēgšanas laiks iepriekš iestatītajā laikā televizors automātiski tiek pārslēgts nodroses
režīmā.
Divas stundas pēc tam, kad televizors ar funkciju Ieslēgšanas laiks ir ieslēgts, tas automātiski tiks
pārslēgts atpakaļ nodroses režīmā, ja vien netiks nospiesta kāda poga.
Kad ir iestatīts Izslēgšanas laiks/Ieslēgšanas laiks, šīs funkcijas darbojas katru dienu iepriekš
iestatītajā laikā.
Funkcijai Izslēgšanas laiks ir prioritāte pār funkciju Ieslēgšanas laiks, ja tie abi ir iestatīti vienam un
tam pašam laikam.
Lai varētu darboties funkcija Ieslēgšanas laiks, televizoram jāatrodas nodroses režīmā.
LAIKS
Pārvietot
LAIKS
OK
Pārvietot
OK
Pulkstenis
Pulkstenis
Izslēgšanas laiks : Izslēgt
Izslēgšanas laiks : Izslēgt
Ieslēgšanas laiks
laiks :: Izslēgt
Izslēgt
Ieslēgšanas
Atkārtot
Miega taimeris : Izslēgt
Stunda
00
Minūte
00
Ieslēgšanas laiks
laiks :: Izslēgt
Izslēgt
Ieslēgšanas
Miega taimeris : Izslēgt
1 Mar. 2007 16:09
F
Leeja
Izslēgt
G
Antena
Programma
TV1
SkaĮums
30
Aizvērt
1 MENU
2
OK
LAIKA IESTATĪJUMS
OK
5
Izvēlieties Izslēgšanas laiks vai
Ieslēgšanas laiks.
• Lai atceltu funkciju Ieslēgšanas laiks
/Izslēgšanas laiks, izvēlieties Izslēgt.
• Tikai funkcijai Ieslēgšanas laiks
1
2
3
4
Izvēlieties LAIKS.
Izvēlieties Atkārtot.
Izvēlieties Izslēgt, Vienreiz, Ik
dienu, Pirmd. ~ Piektd., Pirmd. ~
Sestd., Sestd. ~ Svētd. vai Svētd.
3
Iestatiet stundu.
4
6
Iestatiet minūtes.
Izvēlieties r Leeja.
Izvēlieties Antena vai Kabelis, AV 1~ 3,
Komponētais signāls, RGB vai HDMI1,
HDMI2(Paredzēts tikai 19/22LH20**),
HDMI3(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**), HDMI4(Tikai
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
Iestatiet programu.
Regulējiet ieslēgšanas
skaļuma līmeni.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
128
MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS
Pirms gulētiešanas jums nav jāatceras, ka jāizslēdz televizors. Pēc iepriekš iestatītā laika
iemidzināšanas taimeris televizoru automātiski pārslēdz nodroses režīmā.
1Q. MENU
2
Izvēlieties Miega taimeris.
Izvēlieties Izslēgt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 vai 240 min.
• Izslēdzot televizoru, iepriekš iestatītais miega laiks tiek izdzēsts.
• Varat regulēt Miega taimeris arī izvēlnē LAIKS.
LAIKA IESTATĪJUMS
129
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
PAROLES IESTATĪŠANA UN SISTĒMAS
NOBLOĶĒŠANAa
Ja Jūs ievadiet paroli pirmo reizi, tad nospiediet pogu kombināciju ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ uz tālvadības pults.
Ja kanāls ir bloķēts, ievadiet paroli, lai to uz laiku atbloķētu..
LAIKS
1 MENU
Pārvietot
OK
LAIKS
Pārvietot
OK
Sistēmas
Sistēmasbloķēšana
bloķēšana: Izslēgt
: Izslēgt
Sistēmas bloķēšana
bloķēšana
: Izslēgt
Sistēmas
: Izslēgt
Izslēgt
Izslēgt
Iestatīt paroli
Iestatīt paroli
Bloķēt programmu
Ieslēgta
Bloķēt programmu
Vecāku uzraudzība: Bloķēšana izslēgta
Vecāku uzraudzība: Bloķēšana izslēgta
Ieejas bloks
Ieejas bloks
Izvēlieties LAIKS.
• Ja Jūs aizmirsāt savu paroli, uz
tālvadības pults nospiediet pogu
kombināciju ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’.
2
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
OK
Izvēlieties Sistēmas bloķēšana.
OK
Izvēlieties Ieslēgta.
3
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Iestatiet paroli.
Ievadiet 4 ciparu paroli.
Noteikti iegaumējiet šo numuru!
Apstiprinājumam ievadiet jauno paroli vēlreiz.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
130
BLOCK PROGRAMME (BLOĶĒT PROGRAMMU)
Bloķē tās programmas, ko nevēlaties skatīties vai ko nevēlaties, lai skatītos jūsu bērni.
Šīs funkcijas izmantošana ir pieejama izvēlnē Sistēmas bloķēšana “Ieslēgta”.
Lai skatītos bloķētu programmu, ievadiet paroli.
1
LAIKS
Pārvietot
Sistēmas bloķēšana
YLE TV1
OK
: Izslēgt
DTV
RADIO
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Iestatīt paroli
Bloķēt programmu
programmu
Bloķēt
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
Vecāku uzraudzība: Bloķēšana izslēgta
Ieejas bloks
Pr. maiņa
Navigācija
P
Lapas maiņa
Iepriek∂
Bloķēt/atbloķēt
1 MENU
Izvēlieties LAIKS.
2
Izvēlieties Bloķēt programmu.
OK
3
OK
Atveriet Bloķēt programmu.
ZAĻŠ
Izvēlieties bloķējamo programmu.
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
4
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
131
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
VECĀKU NOTEIKTA KONTROLE (TIKAI DIGITĀLĀ REŽĪMĀ)
Šī funkcija darbojas saskaņā ar informāciju, kas pienāk no raidītāja stacijas. Tāpēc, ja signālam ir nepareiza
informācija, šī funkcija nedarbojas.
Lai iegūtu piekļuvi šai izvēlnei, nepieciešama parole.
Šis displejs ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā - pat gadījumā, ja displejs tiek
izslēgts.
Neļaujiet bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas TV programmas, atbilstoši
iestatītajiem programmu kategoriju ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Sistēmas bloķēšana
Pārvietot
OK
: Izslēgt
Iestatīt paroli
Bloķēt programmu
Vecāku uzraudzība:
uzraudzība:Bloķēšana
Bloķēšana
izslēgta
izslēgta
Ieejas bloks
LAIKS
Bloķēšana
Pārvietot
OK izslēgta :
atļauj visas programmas
: Izslēgt
10 un vairā k
Iestatīt paroli
11 un vairā k
Bloķēt programmu
12 un vairā k
Vecāku uzraudzība:
uzraudzība: Bloķēšana
Vecāku
Bloķēšanaizslēgta
izslēgta
13 un vairā k
Ieejas bloks
14 un vairā k
15 un vairā k
16 un vairā k
17 un vairā k
18 un vairā k
Sistēmas bloķēšana
E
LAIKS
Bloķēšana izslēgta
1 MENU
Izvēlieties LAIKS.
2
OK
Izvēlieties Vecāku uzraudzība.
OK
Veiciet attiecīgās korekcijas.
3
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
4
OK
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
132
ĀRĒJĀS IEEJAS BLOĶĒŠANA
Ļauj bloķēt ienākošo signālu.
AV1
LAIKS
Sistēmas bloķēšana
Pārvietot
OK
: Izslēgt
LAIKS
F
AV2
AV3
Sistēmas bloķēšana
Izslēgt
G
Izslēgt
Pārvietot
Komb. sign.
OK
Izslēgt
: Izslēgt
Izslēgt
Iestatīt paroli
Iestatīt paroli
Bloķēt programmu
Vecāku uzraudzība: Bloķēšana izslēgta
RGB
Izslēgt
Bloķēt programmu
HDMI1
Vecāku uzraudzība:
Bloķēšana izslēgta Izslēgt
Ieejas
Ieejas bloks
bloks
Ieejas bloks
HDMI2
Izslēgt
HDMI3
Izslēgt
HDMI4
Izslēgt
Aizvērt
(Tikai 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
1 MENU
(Paredzēts tikai
19/22LH20**)
(Paredzēts tikai
19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/4
2LH20**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**)
Izvēlieties LAIKS.
2
Izvēlieties Ieejas bloks.
OK
Izvēlieties avotu.
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai Izslēgt (Izsl.).
3
4
5
OK
Saglabājiet.
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
OK
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
133
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
Taustiņu bloķēšana
TV var iestatīt tā, ka tā vadībai ir nepieciešama tālvadības pults. Šo iespēju var izmantot, lai
novērstu neatļautu skatīšanos.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
: Latviešu
Audio valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Subtitru valoda
: Latviešu
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Vājdzirdīgajiem(
) : Izslēgt
Valsts
: UK
Valsts
: UK
Signāla ieejas nosaukums
Signāla ieejas nosaukums
SIMPLINK
SIMPLINK
: Ieslēgta
Izslēgt
:: Izslēgt
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
Izvēlieties Taustiņu
bloķēšana.
OK
Izvēlieties Ieslēgta (Iesl.) vai
Izslēgt (Izsl.).
3
VECĀKU VADĪBA/REITINGS
OK
OK
Audio valoda
E
4
Pārvietot
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
Taustiņu bloķēšana
bloķēšana
Taustiņu
1 MENU
IZVĒLE
Izvēlnes valoda (Language) : Latviešu
: Ieslēgta
Izslēgt
Taustiņu bloķēšana : Izslēgt
Ieslēgta
Ieslēgta
E
• Ja iestatījumam Taustiņu bloķēšana norādīta
vērtībaIeslēgts un televizors ir izslēgts, nospiediet
televizora pogu r / I, INPUT(IEEJA), P D vai E(vai P
) vai tālvadības pults pogu POWER(BAROŠANA),
INPUT(IEEJA), P
vai CIPARU pogas.
• Ja iestatījumam Taustiņu bloķēšana ir norādīta
vērtība Ieslēgts un, skatoties televizoru, uz tā
priekšējā paneļa tiek nospiesta jebkura poga, ekrānā
tiek parādīts uzraksts
Ieslēgta taustiņu
r / I : TIKAI PLAZMAS TV)
bloķēšana’.((Izņemot pogur
Saglabājiet.
• Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
134
TELETEKSTS
Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teleteksto funkcijos.
POWER
AV MODE
ENERGY SAVING
LIST
Q.VIEW
Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā TV staciju
daļa un kas sniedz pašu jaunāko informāciju par jaunākajām
ziņām, gaidāmo laiku, televīzijas programmām, biržas indeksiem
un daudzām citām tēmām.
Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas SIMPLE
(VIENKĀRŠS), TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts un FASTEXT
(ĀTRAIS TEKSTS). Sistēma SIMPLE (VIENKĀRŠS) (standarta
teleteksts) ietver virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo
lapas numuru. Sistēmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts un
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS) tiek izmantotas modernākas
metodes, kas dod iespēju ātri un viegli izvēlēties teleteksta
informāciju.
Ieslēgšana/izslēgšana
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS).
Ekrānā parādās sākuma lapa vai pēdējā lapa.
Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri, TV stacijas
nosaukums, datums un laiks. Pirmais lapas numurs norāda
jūsu izvēli, kamēr otrais numurs atbilst pašreiz redzamajai
lapai.
Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS). Atkal
parādās iepriekšējais režīms.
MUTE
MENU
Q.MENU INFO
RETURN / EXIT
i
GUIDE
FAV
MARK
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts
A
Lapas izvēle
1
Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā tiek piespiests nepareizs
numurs, jāpabeidz trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas numurs.
Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogu P
.
2
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts
Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna apakšējā daļā ir parādīti četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens un
zils. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks norāda nākamo bloku.
Bloka / grupas / lapas izvēle
1
4
Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
Izmantojiet dzelteno pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo bloku.
Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo
grupu. Pārmaiņus var izmantot pogu P .
Sarkanā poga ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu P .
A
Lapas tieša izvēle
2
3
TELETEKSTS
A
Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu
numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.
135
TELETEKSTS
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)
Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna apakšējo daļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot
atbilstošo krāsu pogu.
A
1
2
3
4
Lapas izvēle
Lai izvēlētos i izvēlni, nospiediet pogu T.OPT un tad izmantojiet pogu
. Parādiet indeksa lapu.
Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsas
pogas.
Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS) lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu
numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).
Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogas P
.
Speciālās teleteksta funkcijas
■
Lai atvērtu izvēlni Teksta opcija, piespiediet pogu T. OPT, pēc tam izmantojiet pogu
i
A Index (Alfabēt. Rādīt.)
Izvēlieties katru rādītāja lapu.
.
Teksta opcija
Alfabēt. Rādīt.
Laiks
Atstāt
Atklāt
A Time (Laiks)
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna augšējā labajā stūrī
redzētu laiku.
Apakšlapas numurs parādās ekrāna apakšā. Lai atstātu vai mainītu
apakšlapu, nospiediet pogas RED/GREEN (SARKANS/ZAĻŠ),
vai CIPARU
pogas.
Atjaunot
Aizvērt
A Hold (Atstāt)
TELETEKSTS
Aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas.
Apakšlapu skaits un ekrānā attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā zem laik Izvēloties šo izvēlni,
ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa nav aktīva.
?
A Reveal (Atklāt)
Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
A Update(Atjaunot)
136
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā
kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs redzams lapas numurs.
Izvēlieties šo izvēlni vēlreiz, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
*Šī funkcija darbojas tikai Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Displejs nodrošina Jums piekļuvi digitālajam teletekstam, kas ir krietni uzlabots dažādos aspektos,
kā piemēram, teksts, grafika utt.
Šim digitālajam teletekstam var piekļūt izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un
specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.
Jums vajadzētu izvēlēties teleteksta rādīšanu no subtitru valodas, nospiežot pogu SUBTITLE
(SUBTITRI).
TELETEKSTS DIGITĀLĀ PAKALPOJUMA IETVAROS
1
Nospiediet ciparu vai P
pogu, lai izvēlētos digitālo
pakalpojumu, kas pārraida digitālo teletekstu.
2
Sekojiet norādījumiem uz digitālā teleteksta un
pārvietojieties uz nākamo soli nospiežot TEXT, OK,
, Sarkanā , Zaļā , YELLOW, Zilā vai CIPARU
pogas utt.
3
Lai nomainītu digitālā teleteksta pakalpojumu,
vienkārši izvēlieties citu pakalpojumu izmantojot
ciparu vai P
pogu.
TELETEKSTS DIGITĀLĀ PAKALPOJUMĀ
Nospiediet ciparu vai P
pogu, lai izvēlētos noteiktu
pakalpojumu, kas pārraida digitālo teletekstu.
2
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS)
vai krāsaino pogu.
3
Sekojiet norādījumiem uz digitālā teleteksta un
pārvietojieties uz nākamo soli nospiežot OK,
, Sarkanā , Zaļā , YELLOW, Zilā vai CIPARU
pogas utt.
4
Lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos uz TV
skatīšanos, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS) vai
krāsaino pogu.
Daži pakalpojumi var ļaut Jums piekļūt teksta pakalpojumiem nospiežot SARKANO POGU.
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
1
137
PIELIKUMS
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Darbība netiek veikta pareizi.
Pārbaudiet, vai starp ierīci un tālvadības pulti nav priekšmetu, kas rada
šķēršļus.
■ Vai akumulatori ir ievietoti ar pareizu polaritāti (+ pret +, - pret -)?
■ Vai ir iestatīts pareizais tālvadības režīms: TV, STB utt.?
■ Ievietojiet jaunus akumulatorus.
■
Tālvadības pults
nedarbojas.
Vai nav iestatīts iemidzināšanas taimeris?
Pārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Barošana ir pārtraukta.
■ Ja 15 minūtes netiek saņemts signāls vai veikta darbība, televizors
automātiski pārslēdzas režīmā Standby (Nodrose).
■
Barošana pēkšņi
izslēdzas.
■
Video funkcija nedarbojas.
Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai barošanas vads ir pievienots sienas barošanas kontaktligzdai?
■ Pārbaudiet antenas virzienu un/vai novietojumu.
■ Pārbaudiet sienas barošanas kontaktligzdu, pievienojiet citas ierīces
barošanas vadu šai kontaktligzdai.
■
■
Nav attēla un nav
skaņas.
Pēc ieslēgšanas attēls
parādās lēni.
■
Tas ir normāli, ierīces ieslēgšanās procesa laikā attēls tiek atslēgts. Ja attēls
nav parādījies pēc piecām minūtēm, sazinieties ar savu servisa centru.
Regulējiet krāsu ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
■ Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un VCR.
■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai video kabeļi ir pievienoti pareizi?
■ Aktivējiet jebkuru funkciju, lai atjaunotu attēla spilgtumu.
■
Nav krāsas vai tā ir
bāla, vai arī attēls ir
vājš.
Horizontālas/vertikāl
as joslas vai attēls ir
nestabils.
Vāja atsevišķu
kanālu uztveršana.
PIELIKUMS
138
Attēlos ir līnijas vai
svītras.
Nav attēla, kad
pieslēgts HDMI
■
Pārbaudiet, vai nav lokālo traucējumu, piem., no elektroierīces vai
jaudīgas ierīces.
Problēmas ar staciju vai kabeļa signālu, noskaņojiet citu staciju.
■ Stacijas signāls ir vājš, pārvietojiet antenu, lai varētu uztvert vājāku signālu.
■ Nosakiet iespējamo traucējumu avotus.
■
■
Pārbaudiet antenu (mainiet antenas virzienu).
■
Pārbaudiet, vai HDMI kabeļa versija ir 1.3 vai augstāka.
Ja HDMI kabeļi neatbalsta HDMI versiju 1.3, var rasties mirgošana vai
neparādīties attēls. Lūdzu, izmantojiet jaunākos kabeļu modeļus, kas atbalsta vismaz HDMI versiju 1.3.
Audio funkcija nedarbojas.
Attēls ir labs, bet nav
skaņas.
+ vai - (SKAĻUMS).
Nospiediet pogu
■ Vai skaņa nav atslēgta? Nospiediet pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai audio kabeļi ir ierīkoti pareizi?
Nav signāla no viena
no skaļruņiem.
■
Iestatiet līdzsvaru ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
■
Apkārtējās vides mitruma vai temperatūras izmaiņa var izraisīt
neparastu troksni, kad ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, un tas nenorāda,
ka ierīce ir bojāta.
■
Neparasta skaņa no
ierīces iekšpuses.
Nav skaņas, kad
pieslēdzat HDMI vai
USB
Pārbaudiet, vai HDMI kabeļa versija ir 1.3.
■ Pārbaudiet, vai USB kabeļa versija ir 2.0.
■
*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
Problēma ar PC režīmu. (Tiek izmantots tikai režīms PC)
Signāls ir ārpus
uztveršanas
diapazona.
Vertikāla josla vai
svītra fonā,
horizontālās izvērses
trokšņi, nepareiza
attēla pozīcija.
Ekrāna krāsa nav
stabila vai attēls ir
vienkrāsains.
Iestatiet izšķirtspēju, horizontālās vai vertikālās izvērses frekvenci.
■ Pārbaudiet ieejas signāla avotu.
■
■
Veiciet automātisko konfigurēšanu vai iestatiet takts impulsu
ģeneratoru, fāzi vai pozīciju pa horizontāli/vertikāli.
Pārbaudiet signāla kabeli.
■ Pārinstalējiet datora videokarti.
■
Radusies problēma ar ATTĒLS iestatījumiem.
A
Tas nozīmē, ka pašlaik televizors ir iestatīts režīmā Demo. veikalā.
Lai pārslēgtos uz režīmu Lietošana mājās, rīkojieties šādi:
televizora izvēlnē izvēlieties IZVĒLE .-> izvēlieties Režīma
iestatīšana -> izvēlieties Lietošana mājās.
Pārslēgšanās uz režīmu Lietošana mājās ir pabeigta.
PIELIKUMS
Ja ir mainīti attēla
iestatījumi, pēc noteikta
laika perioda televizorā
notiek automātiska
pārveidošana atpakaļ
uz sākotnējiem
iestatījumiem.
139
PIELIKUMS
TEHNISKĀ APKOPE
Savlaicīgi konstatētu nepareizu darbību iespējams novērst. Rūpīga un regulāra tīrīšana var
palielināt laiku, cik ilgi jums būss jauns TV.
UZMANĪBU!: Pirms sākt tīrīšanu, pārliecinieties, vai barošana ir izslēgta, un no kontaktligzdas
atvienojiet barošanas vadu.
Ekrāna tīrīšana
1
Šeit aprakstīts lielisks paņēmiens, kā no ekrāna visefektīvāk notīrīt putekļus. Samitriniet mīkstu
drānu remdenā ūdenī, kurā izšķīdināts nedaudz auduma mīkstinātāja vai trauku mazgājamā
līdzekļa. Izgrieziet šo drānu, līdz tā ir gandrīz sausa, un tad ar to noslaukiet ekrānu.
2
Nodrošiniet, lai uz ekrāna nepaliktu ūdens, un tad pirms TV ieslēgšanas ļaujiet tam nožūt.
Korpusa tīrīšana
Lai notīrītu netīrumus un putekļus, noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drānu, kurā nav šķiedru.
■ Nelietojiet mitru drānu.
■
Ilga prombūtne
UZMANĪBU!
G
PIELIKUMS
140
Ja ir paredzēts TV nelietot ilgāku laiku (piem., dodoties atvaļinājumā), lietderīgi ir atvienot
barošanas vadu, lai TV aizsargātu no iespējamiem bojājumiem, ko varētu izraisīt zibens vai
barošanas pārspriegumi.
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS
32LH40**
MODEĻI
Izmēri (platums x
augstums x dziļums)
Svars
37LH40**
32LH4000-ZA
32LH4010-ZD
32LH4020-ZC
37LH4000-ZA
ar pamatni
804,4 x 586,3 x 223,8 mm
31,7 x 23,1 x 8,8 collas
804,4 x 589,1 x 210,9 mm
31,7 x 23,2 x 8,3 collas
924,7 x 666,7x 296,2mm
36,4x 26,3 x 11,7 collas
924,7 x 667,7x 270,6mm
36,4x 26,3 x 10,7 collas
bez pamatnes
804,4 x 529,2 x 81,0mm
31,7 x 20,9 x 3,2 collas
804,4 x 529,2 x 81,0mm
31,7 x 20,9 x 3,2 collas
924,7 x 599,9x 89,6mm
36,4x 23,6 x 3,5 collas
924,7 x 599,9x 89,6mm
36,4x 23,6 x 3,5 collas
ar pamatni
bez pamatnes
12,7 kg / 28,0 mārciņas
11,5 kg / 25,4 mārciņas
12,7 kg / 28,0 mārciņas
11,5 kg / 25,4 mārciņas
15,8 kg / 34,9 mārciņas
14,0 kg / 30,9 mārciņas
15,8 kg / 34,9 mārciņas
14,0 kg / 30,9 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
42LH40**
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
42LH4010-ZD
42LH4020-ZC
47LH4000-ZA
47LH4010-ZD
47LH4020-ZC
1036,0 x 721,3 x 296,2 mm 1036,0 x 722,3 x 270,6 mm 1153,2 x 791,5x 337,4mm
40,8 x 28,4 x 11,7 collas
45,4x 31,2 x 13,3 collas
40,8 x 28,5 x 10,7 collas
1153,2 x 793,3x 319,0mm
45,4x 31,3 x 12,6 collas
bez pamatnes
1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 collas
1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 collas
1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 collas
1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 collas
ar pamatni
bez pamatnes
18,9 kg / 41,7 mārciņas
17,1 kg / 37,7 mārciņas
18,9 kg / 41,7 mārciņas
17,1 kg / 37,7 mārciņas
22,2 kg / 49,0 mārciņas
19,6 kg / 43,2 mārciņas
22,2 kg / 49,0 mārciņas
19,6 kg / 43,2 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
280W
AC100-240V~ 50/60Hz
280W
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
■
47LH40**
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
Apkārtējās vides
apstākļi
42LH4000-ZA
37LH4010-ZD
37LH4020-ZC
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
141
PIELIKUMS
32LH50**
MODEĻI
Izmēri (platums x
augstums x dziļums)
ar pamatni
bez pamatnes
ar pamatni
bez pamatnes
Svars
32LH5000-ZB
37LH50**
32LH5010-ZD
32LH5020-ZE
37LH5000-ZB
37LH5010-ZD
37LH5020-ZE
815,0 x 583,8x 223,8mm
32,1 x 23,0 x 8,8 collas
815,0 x 585,6x 210,9mm
32,1 x 23,1 x 8,3 collas
940,8 x 665,2x 296,2mm
37,1x 26,2 x 11,7 collas
940,8 x 666,2x 270,6mm
37,1x 26,2 x 10,7 collas
815,0 x 529,6 x 82,0 mm
32,1 x 20,9 x 3,2 collas
815,0 x 529,6 x 82,0 mm
32,1 x 20,9 x 3,2 collas
940,8 x 603,5x 90,6mm
37,1x 23,8 x 3,6 collas
940,8 x 603,5x 90,6mm
37,1x 23,8 x 3,6 collas
12,6 kg / 27,8 mārciņas
11,4 kg / 25,2 mārciņas
12,6 kg / 27,8 mārciņas
11,4 kg / 25,2 mārciņas
16,3 kg / 35,9 mārciņas
14,5 kg / 32,0 mārciņas
16,3 kg / 35,9 mārciņas
14,5 kg / 32,0 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
42LH50**
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
42LH5000-ZB
PIELIKUMS
142
47LH5010-ZD
47LH5020-ZE
1173,4 x 791,4x 319,0mm
46,2x 31,2 x 12,6 collas
bez pamatnes
1052,2 x 657,3 x 90,8mm
41,5 x 25,9 x 3,6 collas
1052,2 x 657,3 x 90,8mm
41,5 x 25,9 x 3,6 collas
1173,4x 723,4x 100,8mm
46,2x 28,5 x 4,0 collas
1173,4x 723,4x 100,8mm
46,2x 28,5 x 4,0 collas
ar pamatni
bez pamatnes
19,0 kg / 41,9 mārciņas
17,2 kg / 37,9 mārciņas
19,0 kg / 41,9 mārciņas
17,2 kg / 37,9 mārciņas
23,4 kg / 51,6 mārciņas
20,8 kg / 45,9 mārciņas
23,6 kg / 52,0 mārciņas
20,8 kg / 45,9 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
260W
AC100-240V~ 50/60Hz
260W
100,0 x 55,0 x 5,0mm
(platums x augstums x dziļums)
■
47LH5000-ZB
1052,2 x 719,1 x 296,2mm 1052,2 x 720,1 x 270,6mm 1173,4 x 789,7x 337,4mm
41,5x 28,3 x 11,7 collas
41,5x 28,4 x 10,7 collas
46,2x 31,1 x 13,3 collas
CI moduļa izmērs
Atbalstītie filmu faili
42LH5010-ZD
42LH5020-ZE
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
Apkārtējās vides
apstākļi
47LH50**
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Sk. 90. lpp.
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
19LU50**
22LU50**
26LU50**
19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC
22LU5000-ZA
22U5010-ZB
22LU5020-ZC
26LU5000-ZA
26U5010-ZB
26LU5020-ZC
ar pamatni
462,0 x 373,0 x 182,0 mm
18,2 x 14,7 x 7,2 collas
529,1 x 416,6 x 196,0 mm
20,9 x 16,4 x 7,7 collas
668,0 x 538,3 x 236 mm
26,3 x 21,2 x 9,3 collas
bez pamatnes
462,0 x 305,0 x 65,0 mm
18,2 x 12,0 x 2,6 collas
529,1 x 342,3 x 65,0 mm
20,9 x 13,5 x 2,6 collas
668,0 x 456,0 x 81,0 mm
26,3 x 18,0 x 3,2 collas
ar pamatni
bez pamatnes
4,4 kg / 9,7 mārciņas
3,7 kg / 8,2 mārciņas
5,4 kg / 11,9 mārciņas
4,6 kg / 10,2 mārciņas
8,9 kg / 19,6 mārciņas
7,7 kg / 17,0 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
40W
AC100-240V~ 50/60Hz
55W
AC100-240V~ 50/60Hz
110W
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
19LU40**
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
22LU4000-ZB
22LU4010-ZC
474,0 x 390,0 x 182,0 mm 474,0 x 390,0 x 182,0 mm
18,7 x 15,4x 7,2 collas
18,7 x 15,4x 7,2 collas
542,9 x 429,3 x 196,0 mm
21,4 x 16,9 x 7,7 collas
542,9 x 429,3 x 196,0 mm
21,4 x 16,9 x 7,7 collas
bez pamatnes
474,0 x 357,9 x 65,0 mm
18,7 x 14,1 x 2,6 collas
474,0 x 357,9 x 65,0 mm
18,7 x 14,1 x 2,6 collas
542,9 x 397,8 x 65,0 mm
21,4 x 15,7 x 2,6 collas
542,9 x 397,8 x 65,0 mm
21,4 x 15,7 x 2,6 collas
ar pamatni
bez pamatnes
4,4 kg / 9,7 mārciņas
3,9 kg / 8,6 mārciņas
4,4 kg / 9,7 mārciņas
3,9 kg / 8,6 mārciņas
5,5 kg / 12,1 mārciņas
5,0 kg /11,0 mārciņas
5,5 kg / 12,1 mārciņas
5,0 kg /11,0 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
40W
AC100-240V~ 50/60Hz
40W
AC100-240V~ 50/60Hz
55W
AC100-240V~ 50/60Hz
55W
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
■
19LU4010-ZC
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
Apkārtējās vides
apstākļi
19LU4000-ZB
22LU40**
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
143
PIELIKUMS
19LH20**
22LH20**
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC
22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
22LH2020-ZC
ar pamatni
462,4 x 353,0 x 171,0 mm
18,2 x 13,9 x 6,8 collas
533,4 x 397,0 x 171,0 mm
21,0 x 15,7 x 6,8 collas
bez pamatnes
462,4 x 308,0 x 65,0 mm
18,2 x 12,2 x 2,6 collas
533,4 x 351,7 x 65,0 mm
21,0 x 13,9 x 2,6 collas
ar pamatni
bez pamatnes
3,8 kg / 8,4 mārciņas
3,6 kg / 8,0 mārciņas
4,8 kg / 10,6 mārciņas
4,6 kg / 10,2 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
40W
AC100-240V~ 50/60Hz
55W
26LH20**
32LH20**
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
26LH2000-ZA
26LH2020-ZC
26LH2010-ZB
32LH2000-ZA
32LH2020-ZC
ar pamatni
667,0 x 504,0 x 224,0 mm
26,3 x 19,9 x 8,8 collas
667,0 x 507,0 x 211,0 mm 805,0 x 583,0 x 224,0 mm
31,7 x 23,0 x 8,8 collas
26,3 x 20,0 x 8,3 collas
bez pamatnes
667,0 x 446,2 x 80,0 mm
26,3 x 17,6 x 3,2 collas
667,0 x 446,2 x 80,0 mm
26,3 x 17,6 x 3,2 collas
805,0 x 528,0 x 79,9mm
31,7 x 20,8 x 3,2 collas
805,0 x 528,0 x 79,9mm
31,7 x 20,8 x 3,2 collas
ar pamatni
bez pamatnes
8,9 kg / 19,7 mārciņas
7,8 kg / 17,2 mārciņas
8,9 kg / 19,7 mārciņas
7,8 kg / 17,2 mārciņas
11,5 kg / 25,4 mārciņas
10,3 kg / 22,7 mārciņas
11,5 kg / 25,4 mārciņas
10,3 kg / 22,7 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
110W
AC100-240V~ 50/60Hz
110W
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
37LH20**
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
ar pamatni
bez pamatnes
Svars
ar pamatni
bez pamatnes
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
(platums x augstums x dziļums)
PIELIKUMS
■
144
805,0 x 585,8 x 210,9 mm
31,7 x 23,1 x 8,3 collas
42LH20**
37LH2000-ZA
37LH2020-ZC
37LH2010-ZB
42LH2000-ZA
42LH2020-ZC
42LH2010-ZB
922,0 x 659,0x 297,0mm
36,3x 26,0 x 11,7 collas
922,0 x 660,0x 270,6mm
36,3x 26,0 x 10,7 collas
1028,0 x 715,4 x 297,0mm
40,5x 28,2 x 11,7 collas
1028,0 x 716,4 x 270,6mm
40,5x 28,2 x 10,7 collas
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4 x 3,5 collas
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4 x 3,5 collas
1028,0 x 655,0x 88,7mm
40,5 x 25,8 x 3,5 collas
1028,0 x 655,0x 88,7mm
40,5 x 25,8 x 3,5 collas
14,8 kg / 32,6 mārciņas
13,0 kg / 28,7 mārciņas
14,8 kg / 32,6 mārciņas
13,0 kg / 28,7 mārciņas
18,0 kg / 39,7 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
18,0 kg / 39,7 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
Apkārtējās vides
apstākļi
32LH2010-ZB
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
37LH30**
32LH30**
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
ar pamatni
bez pamatnes
ar pamatni
bez pamatnes
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
32LH3000-ZA
32LH3020-ZD/
32LH3010-ZB/
32LH3030-ZE
805,0 x 583,0 x 224,0 mm 805,0 x 586,0 x 211,0 mm
31,7 x 23,0 x 8,8 collas
31,7 x 23,1 x 8,3 collas
37LH3000-ZA
37LH3020-ZD/
37LH3010-ZB/
37LH3030-ZE
922,0 x 659,0x 297,0mm
36,3x 26,0 x 11,7 collas
922,0 x 660,0x 270,6mm
36,3x 26,0 x 10,7 collas
805,0x 531,0x 79,9mm
31,7 x 20,9 x 3,2 collas
805,0x 531,0x 79,9mm
31,7 x 20,9 x 3,2 collas
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4 x 3,5 collas
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4 x 3,5 collas
12,1 kg / 26,7 mārciņas
11,0 kg / 24,3 mārciņas
12,1 kg / 26,7 mārciņas
11,0 kg / 24,3 mārciņas
14,9 kg / 32,9 mārciņas
13,1 kg / 28,9 mārciņas
14,9 kg / 32,9 mārciņas
13,1 kg / 28,9 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
42LH30**
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
42LH3010-ZB/
42LH3030-ZE
47LH3000-ZA
47LH3020-ZD/
47LH3010-ZB/
47LH3030-ZE
ar pamatni
1028,0 x 715,4 x 297,0mm
40,5x 28,2 x 11,7 collas
1028,0 x 716,4 x 270,6mm 1140,6 x 784,8 x 337,4 mm
40,5x 28,2 x 10,7 collas
44,9 x 30,9 x 13,3 collas
1140,6 x 788,3 x 318,9 mm
44,9 x 31,0 x 12,6 collas
bez pamatnes
1028,0x 658,6x 88,7mm
40,5 x 25,9 x 3,5 collas
1028,0x 658,6x 88,7mm
40,5 x 25,9 x 3,5 collas
1140,6 x 722,9 x 99,0 mm
44,9 x 28,5 x 3,9 collas
1140,6 x 722,9 x 99,0 mm
44,9 x 28,5 x 3,9 collas
ar pamatni
bez pamatnes
18,0 kg / 39,7 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
18,0 kg / 39,7 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
22,5 kg / 49,6 mārciņas
19,9 kg / 43,9 mārciņas
22,5 kg / 49,6 mārciņas
19,9 kg / 43,9 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
280W
AC100-240V~ 50/60Hz
280W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
Apkārtējās vides
apstākļi
42LH3000-ZA
42LH3020-ZD/
47LH30**
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
Uzglabāšanas temperatūra
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Apkārtējās vides mitrums
Mazāk par 85%
uzglabāšanas telpā
■ Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
145
PIELIKUMS
32LH70**
32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE
37LH70**
37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
803 x 632,9 x 284,8 mm
31,6 x 24,9 x 11,2 collas
903x 689,1x 299,5mm
35,5x 27,1 x 11,7 collas
bez pamatnes
803 x 584,2 x 75mm
31,6 x 23 x 2,9 collas
903 x 639,4x 51,8mm
35,5 x 25,1 x 2,0 collas
ar pamatni
bez pamatnes
13,5kg / 29,7 mārciņas
11,6kg /25,5 mārciņas
16,2kg / 35,7 mārciņas
14,1 kg / 31,0 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
42LH70**
47LH70**
42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE
47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
ar pamatni
1009,7 x 753,6 x 334,4 mm
39,7 x 29,6x 13,1 collas
1123,5 x 823,4x 372,8 mm
44,2 x 32,4 x 14,7 collas
bez pamatnes
1009,7 x 695,4 x 39,7 mm
39,7 x 27,3 x 1,5 collas
1123,5 x 765,4x 40,9 mm
44,2 x 30,1 x 1,6 collas
ar pamatni
bez pamatnes
19,8 kg / 43,7 mārciņas
17,2 kg / 37,9 mārciņas
26,4 kg / 58,2 mārciņas
22,8 kg / 50,2 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
230W
AC100-240V~ 50/60Hz
300W
MODEĻI
Izmēri (platums x
augstums x dziļums)
Svars
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
Apkārtējās vides
apstākļi
Atbalstītie filmu faili
■
PIELIKUMS
146
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Sk. 90. lpp.
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
32LH49**
37LH49**
32LH4900-ZD
37LH4900-ZD
804,4 x 589,1 x 210,9 mm
31,7 x 23,2 x 8,3 collas
924,7 x 667,7x 270,6mm
36,4x 26,3 x 10,7 collas
bez pamatnes
804,4 x 529,2 x 81,0mm
31,7 x 20,9 x 3,2 collas
924,7 x 599,9x 89,6mm
36,4x 23,6 x 3,5 collas
ar pamatni
bez pamatnes
12,7 kg / 28,0 mārciņas
11,5 kg / 25,4 mārciņas
15,8 kg / 34,9 mārciņas
14,0 kg / 30,9 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
AC100-240V~ 50/60Hz
180W
42LH49**
47LH49**
42LH4900-ZD
47LH4900-ZD
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
1036,0 x 722,3 x 270,6 mm
40,8 x 28,5 x 10,7 collas
1153,2 x 793,3x 319,0mm
45,4x 31,3 x 12,6 collas
bez pamatnes
1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 collas
1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 collas
ar pamatni
bez pamatnes
18,9 kg / 41,7 mārciņas
17,1 kg / 37,7 mārciņas
22,2 kg / 49,0 mārciņas
19,6 kg / 43,2 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
260W
ar pamatni
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
Apkārtējās vides
apstākļi
Atbalstītie filmu faili
■
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Sk. 90. lpp.
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
147
PIELIKUMS
32LF25**
MODEĻI
ar pamatni
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
bez pamatnes
ar pamatni
bez pamatnes
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
37LF25**
32LF2500-ZA
32LF2510-ZB
37LF2500-ZA
37LF2510-ZB
801,8 x 604,2 x 227,8 mm
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
919,6 x 682,3 x 289,0 mm
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 collas
31,6 x 23,8 x 9,0 collas
36,2 x 26,9 x 11,4 collas
36,2 x 26,9 x 11,6 collas
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 collas
31,6 x 21,5 x 3,2 collas
36,2 x 24,0 x 3,5 collas
36,2 x 24,0 x 3,5 collas
13,4 kg / 29,6 mārciņas
13,4 kg / 29,6 mārciņas
18,8 kg / 41,5 mārciņas
18,8 kg / 41,5 mārciņas
11,9 kg / 26,3 mārciņas
11,9 kg / 26,3 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
150W
180W
180W
42LF25**
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
42LF2500-ZA
42LF2510-ZB
ar pamatni
1032,8 x 742,3 x 289,0 mm
40,7 x 29,3 x 11,4 collas
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 collas
bez pamatnes
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 collas
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 collas
ar pamatni
bez pamatnes
23,6 kg / 52,1 mārciņas
21,0 kg / 46,3 mārciņas
23,6 kg / 52,1 mārciņas
21,0 kg / 46,3 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
32LG21**
37LG21**
42LG21**
32LG2100-ZA
37LG2100-ZA
42LG2100-ZA
MODEĻI
ar pamatni
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
bez pamatnes
ar pamatni
bez pamatnes
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
PIELIKUMS
148
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 collas
36,2 x 26,9 x 11,6 collas
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 collas
36,2 x 24,0 x 3,5 collas
13,4 kg / 29,6 mārciņas
18,8 kg / 41,5 mārciņas
11,9 kg / 26,3 mārciņas
16,2 kg / 35,7 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
150W
180W
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 collas
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 collas
23,6 kg / 52,1 mārciņas
21,0 kg / 46,3 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
210W
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
(platums x augstums x dziļums)
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Apkārtējās vides
Uzglabāšanas temperatūra
apstākļi
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
■
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
50PS70**
60PS70**
50PS7000-ZA
60PS7000-ZA
ar pamatni
1228,8 x 835,8 x 309 mm
48,4 x 32,9x 12,2 collas
1465,4x 986,4 x 371 mm
57,7 x 38,9 x 14,6 collas
bez pamatnes
1228,8x 784,5 x 78,9 mm
48,4 x 30,9 x 3,1 collas
1465,4 x 932,2 x 82,1 mm
57,7 x 36,7 x 3,2 collas
ar pamatni
bez pamatnes
38,1 kg / 84,0 mārciņas
34,1kg / 75,2 mārciņas
53,3kg / 117,5 mārciņas
46,3kg / 102,1 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
580W
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODELS
MODEĻI
Izmēri
(platums x
augstums x dziļums)
Svars
50PS80**
60PS80**
50PS8000-ZA
60PS8000-ZA
ar pamatni
1228,8 x 835,8 x 309 mm
48,4 x 32,9x 12,2 collas
1465,4x 986,4 x 371 mm
57,7 x 38,9 x 14,6 collas
bez pamatnes
1228,8x 795,1 x 78,9 mm
48,4 x 31,3 x 3,1 collas
1465,4 x 926,7 x 82,1 mm
57,7 x 36,5 x 3,2 collas
ar pamatni
bez pamatnes
38,3 kg / 84,4 mārciņas
34,3kg / 75,6 mārciņas
53,6kg / 118,2 mārciņas
46,6kg / 102,8 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
490W
AC100-240V~ 50/60Hz
580W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
100,0 x 55,0 x 5,0mm
CI moduļa izmērs
3,94 x 2,17 x 0,20 collas
(platums x augstums x dziļums)
Apkārtējās vides
apstākļi
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Sk. 90. lpp.
Atbalstītie filmu faili
■
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Programmu pārklājum
Analogā TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C (Tikai Zviedrijā, Somijā)
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Ārējās antenas pilnā pretestība
75 Ω
75 Ω
PIELIKUMS
Televīzijas sistēma
Digitālā TV
149
PIELIKUMS
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI
1. Kā pievienot
■
Pievienojiet savu tālvadības pults uztverošo shēmu TV portam Remote Control (Tālvadība).
2. Tālvadības pults infrasarkano staru kodi
■
Izejas signāla forma
Atsevišķs impulss, modulēts ar 37,917 KHz signālu frekvencē 455 KHz
Tc
Nesējfrekvence
FCAR = 1/Tc = fOSC/12
Aizpildīšanas koeficients = T1/Tc = 1/3
T1
■
Kadra konfigurācija
Pirmais kadrs
Vadošais
Lead
code
kods
Low custom code
Low custom code
(Klienta koda jaunākā daļa)
High custom code
High
custom
(Klienta
koda
vecākācode
daļa)
Data code
Datakods
code
Datu
Datu kods
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Repeat frame (Atkārtošanas kadrs)
Repeat code
(Atkārtošanas
Repeatkods)
code
■
Tf
Lead code (Vadošais kods)
9 ms
9 ms
4,5 ms
4.5
ms
■
Repeat code (Atkārtošanas kods)
99 ms
ms
■
0,55
0.55ms
ms
2,25
2.25ms
ms
Bitu apraksts
Bit ”0”
Bit ”1”
0,56 ms
ms
0.56
0,56
0.56ms
ms
PIELIKUMS
2.24
2,24 ms
ms
1.12
ms
1,12 ms
■
Kadru atkārtošanās intervāls: Tf
Signāla forma tiek pārraidīta, kamēr ir nospiests taustiņš.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
150
Kods(heksadecimāls)
95
08
0B
79
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01
10~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
65
Funkcija
Energy Saving(enerģijas taupīšana)
POWER
INPUT
RATIO
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Up ( )
Down ( )
Left ( )
Right ( )
OK( )
RETURN/EXIT
INFO i
AV MODE
+
FAV ( MARK )
MUTE
P
P
Ciparu taustiņš 0~9
LIST
Q.VIEW
Sarkanā Key
Zaļā Key
YELLOW Key
Zilā Key
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
FREEZE(TIKAI PLAZMAS TV)
Piezīme
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
Poga
R/C
R/C (Barošana Ieslēgta/Izslēgta)
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
PIELIKUMS
151
PIELIKUMS
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C iestatīšana
Pievienojiet RS-232C ieejas ligzdu ārējai vadības
ierīcei (piem., datoram vai A/V vadības sistēmai)
un vadiet TV funkcijas no ārpuses.
Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu RS232C ligzdai TV aizmugures panelī. RS-232C
savienošanas kabeļi nav piegādāti kopā ar TV.
Savienotāja tips: D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontakta nosaukuma
Nav savienojuma
RXD (Receive data – Datu saņemšana)
TXD (Transmit data – Datu pārraide)
DTR (DTE side ready – Datu termināļa gatavība)
GND (Zeme)
DSR (DCE side ready – Datu modema gatavība)
RTS (Ready to send – Gatavība pārraidei)
CTS (Clear to send – Gatavība uztveršanai)
Nav savienojuma
1
5
6
9
RS-232C Configurations
7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)
PIELIKUMS
152
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID (Televizora ID)
Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu televizora ID numuru.
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk.157 lpp.
IZVĒLE
Pārvietot
OK
IZVĒLE
E
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
1 MENU
Pārvietot
OK
E
SIMPLINK
: Izslēgt
SIMPLINK
: Ieslēgta
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
Vienkāršā rokasgrāmata
Vienkāršā rokasgrāmata
Televizora ID
ID
Televizora
Televizora ID
ID
Televizora
::11
::11
Barošanas indikators
Barošanas indikators
Demonstr. režīms
Demonstr. režīms
: Ieslēgta
F
: Ieslēgta
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
Režīma iestatīšana: Demo. veikalā
RūpnĪcas iestatĪjumi
RūpnĪcas iestatĪjumi
1
G
Aizvērt
Izvēlieties IZVĒLE.
2
OK
3
OK
Izvēlieties Televizora ID.
Regulējiet Televizora ID, lai izvēlētos nepieciešamo
televizora ID numuru.
Televizora ID regulēšanas diapazons ir 1~99.
PIELIKUMS
• Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
153
PIELIKUMS
Komunikācijas parametri
Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s (UART)
■ Datu garums: 8 biti
■ Pārības bits: Nav
■
Stopbits: 1 bits
■ Komunikācijas kods: kods ASCII
■ Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli
■
Pārraides / uztveršanas protokols
Pārraide
[Command1][Command2][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] (Komanda 1): televizora pirmā vadības
Komandu atsauces saraksts
KOMANDA
1
PIELIKUMS
154
01. Barošan
k
02. Malu attiecība
k
03. Ekrāna atslēgšan k
04. Skaņas atslēgšana k
05. Skaļuma regulēšana k
06. Kontrasts
k
07. Spilgtums
k
08. Krāsas
k
09. Nokrāsa
k
10. Asums
k
11. Ekrāna izvēlnes OSD izvēle k
12. Tālvadības bloķēšana režīms k
13. Diskants
k
14. Bass
k
15. Līdzsvars
k
16. Krāsu siltums
k
17. ISM metode
j
18. Enerģijas taupīša j
19. Automātiskā konfigurēšana j
20. Noskaņošanas komanda m
21. Kanāla Pievienošana/Izlaiša m
22. Taustiņš
m
23. Kontroles aizmugurapgaismojums m
24.Ieejas izvēle (galvenās) x
komanda .(j, k, m vai x)
KOMANDA
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
2
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
r
s
t
u
p
q
u
a
b
c
g
b
00 ~ 01
Sk. 155. lpp.
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 01
00 ~ 01
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 64
00 ~ 02
Sk. 157. lpp.
00 ~ 04
01
Sk. 157. lpp.
00 ~ 01
Key Code
00 ~ 64
Sk. 158. lpp.
* Iestatot 17.–24. elementu, izvēlne ekrānā netiek atvērta.
Piezīme: USB operāciju laikā, piemēram, Dvix vai
EMF, visas komandas, izņemot Power (Barošana)
(ka) un Key (Taustiņš) (mc), netiek izpildītas un
apstrādātas kā NG
* [Command 2] (Komanda 2): televizora otrā vadības
komanda.
* [Televizora ID] (Televizora ID): izvēlnē Setup
(Iestatīšana) varat regulēt, lai izvēlētos vēlamo TV ID
numuru. Regulēšanas diapazons ir 1~99. Izvēloties
Televizora ID = ‘0’, tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās
ierīces. Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar
skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (1 ~ 99) un
pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli
heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (0x0 – 0x63).
* [DATA] (DATI): komandas datu pārraidei.
Lai nolasītu komandas stāvokli,
pārraidiet datus 'FF'.
* [Cr]: Rakstatgrieze
kods ASCII ‘0x0D’
* [ ]: Koda ASCII 'atstarpe (0x20)'
OK – apliecinājums
[Command2][ ][Televizora ID][ ][OK][Data][x]
* Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK
(apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā,
ja dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda
pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu
rakstīšanas režīmā, atbildē tiek doti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command2][ ][Televizora ID][ ][NG][Data][x]
* Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām
vai komunikācijas kļūdu gadījumā, TV pārraida
signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo
formātu.
Dati 00 : neatļauts kods
01. Barošana (Komanda: k a)
04. Skaņas atslēgšana (Komanda : k e)
G Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
G Lai izvēlētos, vai skaņas atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Pārraide
[k][a][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: barošanas izslēgšana
Apliecinājums
01: barošanas ieslēgšana
Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot
tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
Pārraide
[k][e][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
[a][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Dati 00 : Skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)
01 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)
G Lai rādītu barošanas stāvokli – ieslēgta/izslēgta.
Apliecinājums
Pārraide
[e][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Televizora ID][ ][FF][Cr]
05. Skaļuma regulēšana (Komanda : k f)
Apliecinājums
G Lai regulētu skaļumu.
[a][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības pults
skaļuma regulēšanas pogas.
Pārraide
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida '0xFF' datus,
izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar
apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
* Ja TV strāvas padeve ir On (Ieslēgta.), ekrānā var
parādīties OK (“Labi") apliec., Error (Kļūda) apliec. un citi
ziņojumi.
02. Malu attiecība (Komanda: k c)
(Galvenā attēla lielums)
G Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla
formāts)
Iespējams regulēt arī ekrāna formāti, izmantojot
Malu attiecība Q.Izvēlne (ĀTRAJĀ IZVĒLNĒ) vai
izvēlnē ATTĒLS.
Pārraide
[k][c][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 01 : Normālais ekrāns (4:3)
02 : Platekrāns (16:9)
04 : Zoom (Tālummaiņa)
06 : Oriģin. formāts
[k][f][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
[f][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasts (Komanda : k g)
G Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
[k][g][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
07 : 14:9
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
09 : Tikai skeņē
Apliecinājums
0B : Pilnekrāna
10~1F : Kino tālummaiņa 1~16 [g][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Apliecinājums
[c][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Spilgtums (Komanda : k h)
G Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
* Izmantojot ieeju RGB-PC vai Component (Kombinētais
signāls), izvēlieties ekrāna malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI((1080i 50Hz/60Hz, 720p
50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz),
Component(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) ir pieejama
iespēja Tikai skeņē (Tikai skenēšana).
* Pilnekrāna (Pilns platums) tiek atbalstīts tikai ATV,
AV1,2,3.
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
03. Ekrāna atslēgšana (Komanda : k d)
[h][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Pārraide
Apliecinājums
[d][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gadījumā “video atslēgšana tikai ieslēgta”
televizorā tiks rādīta Screen Display (OSD —
Ekrāna izvēlne). Bet, ja ir atlasīta opcija Screen
mute on (Ekrāna atslēgšana ieslēgta), televizorā
netiks rādīta OSD.
[k][h][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
08. Krāsa (Komanda : k i)
G Lai regulētu ekrāna krāsas.
Krāsas varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
[k][i][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
PIELIKUMS
[k][d][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)
Video skaņas izslēgšana atslēgta
01 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)
10 : Video skaņas izslēgšana ieslēgta
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
[i][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
155
PIELIKUMS
09. Nokrāsa (Komanda : k j)
1 3 . Augstās frekvences skaņas(Komanda : k r)
G Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
G Lai pielāgotu diskantu.
Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
Diskantu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Pārraide
[k][j][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
[k][r][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati Sarkans: 00 ~ Zaļš: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp..
Apliecinājums
[j][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
[r][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Komanda : k s)
10. Asums (Komanda : k k)
G Lai pielāgotu basu.
Basu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
G Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
[k][k][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp..
Apliecinājums
[k][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Pārraide
[k][s][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
[s][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Līdzsvars (Komanda : k t)
11. OSD izvēle (Komanda : k l)
G Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna
izvēlne) ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.
Pārraide
[k][l][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: OSD izslēgta
Apliecinājums
01 : OSD ieslēgta
[l][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Pārraide
[k][t][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. “Reālo datu kartēšana 1” Sk. 157. lpp.
Apliecinājums
[t][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda : k m)
G Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā
1 6 . Krāsu siltums (Komanda: k u)
paneļa vadības elementus.
Pārraide
G Lai regulētu krāsu siltumu.
[k][m][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: Bloķēšana izslēgta
Apliecinājums
PIELIKUMS
156
01: Bloķēšana ieslēgta
CSM varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS..
Pārraide
[k][u][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: Mērena 01: Vēsa 02: Silta
[m][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Apliecinājums
* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības
pulti. Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta,
ārējās vadības pults tiek atbloķēta.
* Local Power Key (Vietējās barošanas taustiņš)
[u][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
darbosies pareizi
2 0 .Tune Command (Noskaņošanas komanda)
1 7 . ISM metode ( T I K A I P L A Z M A S T V )
(Komanda: m a)
(Komanda: j p)
G Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt arī
izvēlnē IZVĒLE .
Pārraide
Pārraide
[m][a][ ][Televizora ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Dati00 (Data00): augstākā kanāla dati
Dati01 (Data01): zemākā kanāla dati
piem., Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> patvaļīgi
Dati02 (Data02) 0x00 : ATV galvenais,
0x10 : DTV galvenais
0x20 : Radio
[j][p][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati
G Izvēlieties kanālu šādam fiziskajam numuram.
02: Orbiters
04: Balināšana
08: Normāls
20 : Krāsu balināšana
Apliecinājums
[p][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 8 . Enerģijas taupīšana
(Komanda: j q)
G Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Funkciju
Kanāla datu diapazons
Analogais — min.: 00 ~ maks. vērtība: 63 (0~99)
Digitālais — min.: 00 ~ maks. vērtība: 3E7 (0~999)
(Izņemot Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju, Īriju)
Digitālais — min.: 00 ~ maks. vērtība: 270F (0~9999)
(Tikai Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Īrijā)
Enerģijas taupīšana iespējams pielāgot izvēlnē IZVĒLE . Apliecinājums
Pārraide
[a][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
[j][q][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 7DH
Enerģijas
taupīšanas funkcija
Līmenis
7 6 5 4
3 2 1 0
Apraksts
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš0 0 0 0
Izslēgt
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš 0 0 0 1
Minimāli
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš 0 0 1 0
Mērena
21. Kanāla Pievienošana/Izlaišanna
(Komanda: m b)
G Lai iestatītu izlaišanas statusu pašreizējai programmai.
Pārraide
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš 0 0 1 1
Maksimāla
[m][b][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš 0 1 0 0
Automātiski
Data 00 : Skip(Izlaišanna)
01 : Add(Pievienošana)
Ekrāns izslēgts (tika Apliecinājums
0 0 0 0 Mazs enerģ. patēriņš 0 1 0 1 LCD televizoriem)
[b][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Zems
0 0 0 1 Viedais sensors 0 0 0 0 (TIKAI PLAZMAS TV)
Vidējs
0 0 0 1 Viedais sensors 0 0 0 1 (TIKAI PLAZMAS TV)
Augsts
0 0 0 1 Viedais sensors 0 0 1 0 (TIKAI PLAZMAS TV)
Apliecinājums
[q][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
(Paredzēts tikai 19/22LU40**,
19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
19. Automātiskā konfigurēšana
(Komanda: j u)
attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB
(PC) režīmā.
Pārraide
[j][u][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati 01: Lai iestatītu
00 : Solis 0
A : Solis 10 (Televizora ID 10)
F : Solis 15 (Televizora ID 15)
10 : Solis 16 (Televizora ID 16)
64 : Solis 100
6E : Solis 110
73 : Solis 115
74 : Solis 116
C7 : Solis 199
FE : Solis 254
FF : Solis 255
* Reālo datu kartēšana 2
00 : -40
01: -39
02 : -38
28 :0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
PIELIKUMS
G Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu
* Reālo datu kartēšana 1
Apliecinājums
[u][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
157
PIELIKUMS
2 2 . Key (Taustiņš)(Komanda: m c)
G Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults
atslēgas kodu.
Pārraide
24. Input select (Ieejas izvēle) (Komanda : x b)
(Galvenā attēla ieeja)
G Lai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.
Pārraide
[m][c][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
[x][b][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
Dati : Key code (Atslēgas kods) – Sk. 151. lpp.
Dati : Structure (Struktūra)
Apliecinājums
[c][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
MSB
0
23. Kontroles aizmugurapgaismojums (Komanda: m g)
(tika LCD televizoriem)
LSB
0
0
0
0
0
0
Ārējā ieeja
Ieejas numurs
Ārējā ieeja
Dati
0
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogais signāls
[m][g][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr]
0
0
1
0
AV
Dati: datu min. vērtība: 00 ~ maks.: 64
0
1
0
0
Kombinētais signāls
0
1
1
0
RGB
1
0
0
1
HDMI
G Lai kontrolētu aizmugurapgaismojumu.
Pārraide
Apliecinājums
[g][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ieejas numurs
Dati
0
0
0
0
Input1 (Ieeja 1)
0
0
0
1
Input2 (Ieeja 2)
0
0
1
0
Input3 (Ieeja 3)
0
0
1
1
Input4 (Ieeja 4)
Apliecinājums
[b][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x]
PIELIKUMS
158
Atklātā pirmkoda programmatūras piezīm
Šajā produktā ir izmantotas un ir GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 licences vienošanos subjekts šādas
GPL izpildāmas programmas un LGPL/MPL bibliotēkas:
GPL IZPILDĀMAS PROGRAMMAS:
• Linux kernel 2.6
• busybox
• lzo
LGPL BIBLIOTĒKAS:
• uClibc
MPL BIBLIOTĒKAS:
• Nanox
LG Electronics piedāvā piegādāt jums pirmkodu CD-ROM par samaksu, kas sedz šādas
izplatīšanas veikšanas izmaksas, tādas kā datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas, pēc
pieprasījuma LG Electronics uz e-pasta adresi:
opensource@lge.com
Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadu periodā, sākot no šī produkta LG Electronics izplatīšanas
datuma.
GPL, LGPL, MPL licences kopiju varat iegūt produkta komplektācijas CD-ROM.
Jūs arī varat iegūt GPL, LGPL licenču tulkojumu no http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
Šī programmatūra daļēji veidota uz Neatkarīgas JPEG grupas autortiesību pamata © 1991–1998,
Tomass G. Leins (Thomas G. Lane).
Šajā produktā iekļauta
• libpng bibliotēka: autortiesības © 2004 Glens Randers-Pīrsons (Glenn Randers-Pehrson)
• Zlib saspiešanas bibliotēka: autortiesības © 1995–2002 Žans Lū Gejī (Jean-loup Gailly) un Marks
Adlers (Mark Adler).
• Tinyxml bibliotēka: autortiesības (c) 2000–2006 Lī Tomasons (Lee Thomason)
PIELIKUMS
159
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising