LG | G350 | Owner's Manual | LG G350 Kasutusjuhend

LG G350 Kasutusjuhend
LIETUVIŲ LATVIEŠU EESTI
USER GUIDE
LG-G350
MFL69272501 (1.1)
www.lg.com
LIETUVIŲ
Naudotojo vadovas
Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono,
paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali
būti keičiama be išankstinio raštiško leidimo.
• Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir
gali netikti kitiems įrenginiams.
• Galimi priedai priklauso nuo regiono, šalies ar paslaugos teikėjo.
• Autorių teisės © 2015 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG
logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti
prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
•
Turinys
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai
naudoti.......................................................4
Pažinkite savo telefoną...........................13
Telefono apžvalga...................................13
SIM kortelės įdiegimas...........................15
Telefono įjungimas / išjungimas..............17
Skambučiai..............................................18
Skambinimas.........................................18
Skambinimas iš kontaktų........................18
Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas....19
Garsiakalbio naudojimas.........................19
Skambučių registrų peržvalga.................19
Kontaktai..................................................21
Adresato paieška....................................21
Naujo adresato pridėjimas......................21
„Where’s Mom“ programa......................22
Sąranka ir registracija.............................22
Žinutės.....................................................23
Žinutės siuntimas...................................23
Teksto įvedimas......................................23
T9 režimas ( Abc)..............................23
Abc režimas...........................................24
123 režimas ..........................................24
Simbolių įterpimas..................................24
Kalbos keitimas......................................24
Žinučių aplankai.....................................25
2
El. paštas................................................25
Multimedija..............................................27
FM radijas..............................................27
Fotoaparatas .........................................27
Vaizdų peržiūros programa.....................29
Diktofonas..............................................29
Medijos leistuvas....................................29
Mano įr...................................................30
Užrašinė...................................................31
Skaičiuotuvo naudojimas .......................31
Žadintuvo nustatymas ...........................31
Kalendoriaus naudojimas........................31
Pastabos pridėjimas...............................31
Aukštesnis režimas.................................31
Žaidimai ir socialinių tinklų paskyros......31
Programos...............................................32
Profiliai.....................................................33
„Bluetooth“..............................................34
Maitinimas.............................................34
Matomumas...........................................34
Mano įrenginys.......................................34
Ieškoti garso įrenginio.............................34
Mano vardas...........................................35
Papildoma..............................................35
„Wi-Fi“.....................................................36
Turinys
Nustatymai...............................................37
Ekranas..................................................37
Telefonas................................................37
Skambutis..............................................38
Atkurti nustatymus.................................39
Duomenų abonementas..........................39
Tinklo nustatymai...................................39
Duomenų nustatymai..............................40
HAC (pagalbinės klausos įrangos
suderinamumas)......................................41
Priedai......................................................42
Trikčių šalinimas.....................................43

3
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų
sveikatai arba būti neteisėtu veiksniu.
Įvykus gedimui, integruotas jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos
gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui,
informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei
duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau
nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG
remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.
Radijo dažnio poveikio apribojimai
Informacija apie Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugertiems koeficientą.
Šis LG-G350 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo
bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos
saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.
• Mobiliųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios
sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR). SAR bandymai atliekami
naudojant standartines darbines padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu
sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
• Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra
pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos
reikalavimus.
• Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems
telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
• Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra
0,516 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,720 W/kg (10 g).
4
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
•
Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje
prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras,
dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti
mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti
žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais
duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol tinklas bus
prieinamas. Įsitikinkite, kad siuntimo metu įrenginys yra saugiu atstumu nuo kūno.
Produkto priežiūra ir remontas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius,
kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas
patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.
Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia remontuoti, atiduokite į kompetentingą
techninės priežiūros tarnybą.
• Remontuodama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti
naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
• Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
• Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
• Nemėtykite.
• Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
• Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui,
nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
• Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti
elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
•
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
5
Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes įkaitęs jis gali sukelti
gaisro pavojų.
• Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip
benzenas, skiediklis ar alkoholis).
• Draudžiama krauti telefoną, padėjus jį ant minkštų baldų.
• Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
• Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
• Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti
informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
• Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
• Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
• Tokius priedus, kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti
anteną.
• Nenaudokite, nelieskite bei nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio
ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano
stiklui garantija netaikoma.
• Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą.
Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis
tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl, kalbėdami
telefonu, būkite atsargūs.
• Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite
pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio,
pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
• Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio
sugadintam prietaisui garantija netaikoma.
•
6
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Efektyvus telefono veikimas
Elektroniniai prietaisai
Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.
• Be leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite
mobiliojo telefono prie širdies stimuliatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
• Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
• Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
• Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma.
Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis
gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.
Saugumas vairuojant
Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis
mobiliuoju telefonu.
• Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu.
• Visą dėmesį skirkite vairavimui.
• Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos,
sustokite.
• Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas,
pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
• Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos
arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba,
veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
• Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad
suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
7
Išvenkite žalingo poveikio klausai
Kad nebūtų pažeista klausa, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis
garsios muzikos.
Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl
rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono esančio arti ausies. Be to,
rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.
• Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta
sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.
PASTABA. Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų
telefonas nukris ant kieto paviršiaus bei bus stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo,
nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas
įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.
Sprogdinimo zona
Nesinaudokite mobiliuoju telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų,
nuostatų ar taisyklių.
8
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus
Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
• Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų
automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.
•
•
Lėktuve
Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.
• Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
• Be įgulos leidimo nesinaudokite mobiliuoju telefonu lėktuvui nepakilus.
Vaikai
Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių
detalių, kuriomis galima užspringti.
Skambutis pagalbos tarnybai
Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose.
Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu.
Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
9
Informacija pie akumuliatorių bei jo priežiūrą
Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose
akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
• Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų
akumuliatoriaus naudojimo laiką.
• Akumuliatorių neardykite nes galimas trumpo jungimosi pavojus.
• Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti
įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
• Jeigu telefonu nesinaudojate ilgą laiką, periodiškai įkraukite akumuliatorių, kad
pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
• Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite
labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
• Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti
jo veikimas.
• Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių, gali įvykti sprogimas.
• Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei
įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
• Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros
skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
• Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip
nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
• Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos,
gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
• Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis
akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisro pavojų.
• Energijos sąnaudos (tinklo budėjimo režimas) : 0,1 W
•
10
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir
kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas,
garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje
plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos
kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą
paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus
nuo gaminio įsigijimo datos.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu LG Electronics patvirtina, kad šis LG-G350 gaminys
atitinka svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas
nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
11
Pasenusio įrenginio utilizavimas
1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su
buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas
teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso
utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų
šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Senų akumuliatorių utilizavimas
1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino
(Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl
juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria
vyriausybė arba vietos valdžia.
3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus
utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo
įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
12
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
Pažinkite savo telefoną
Telefono apžvalga
Naršymo klavišai
Naudokite greitai prieigai prie telefono
funkcijų.
(Į viršų):
• Ilgai nuspaudžiamas klavišas į viršų:
medijos leistuvas
• Trumpai nuspaudžiamas klavišas į
viršų: kalendorius
(Į apačią):
• Ilgai nuspaudžiamas klavišas į apačią:
skaičiuotuvas
• Trumpai nuspaudžiamas klavišas į
apačią: rašyti žinutę
(Į kairę):
• Ilgai nuspaudžiamas klavišas į kairę:
„Mano. įr.“
• Trumpai nuspaudžiamas klavišas į
kairę: žadintuvas
(Į dešinę):
• Ilgai nuspaudžiamas klavišas į dešinę:
diktofonas
• Trumpai nuspaudžiamas klavišas į
dešinę: FM radijas
Garsiakalbis
Siuntimo klavišas
Galite surinkti telefono numerį ir
atsiliepti į įeinančius skambučius.
Mikrofonas
Ekranas
Programuojami klavišai
Kiekvienu iš šių klavišų
atliekamos virš jų ekrane tekstu
nurodytos funkcijos.
Baigimo / įjungimo klavišas
• Baigiamas arba atmetamas
skambutis.
• Naudojant šį meniu grįžtama į
pradžios ekraną.
• Spustelėkite ilgai, kad
įjungtumėte / išjungtumėte
telefoną.
Fotoaparato klavišas
Karštosios linijos SMS klavišas
Pagrindinio režimo klavišas
Įkroviklio / USB prievadas
PASTABA. Tai priklauso nuo konstrukcijos. Jūsų telefonas neatsivertė iki galo
todėl, kad jis atidaromas atverčiant iki tam tikro kampo.
Pažinkite savo telefoną
13

Ausinių kištukas

Dangtelis
SIM kortelės lizdas
Akumuliatorius
SD kortelė
14
Pažinkite savo telefoną
SIM kortelės įdiegimas
Užsiregistravus mobiliojo ryšio tinkle jums suteikiama SIM kortelė, į kurią įkelti tokie jūsų
registracijos duomenys, kaip PIN kodas, galimos pasirinktinės paslaugos ir daugelis kitų.
Svarbu!
• SIM kortelė yra lengvai pažeidžiama (įbrėžus ar sulenkus), todėl būkite atsargūs
ją laikydami, įdėdami ar išimdami. Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
1 Nuimkite galinį viršelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
2 Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.
Pažinkite savo telefoną
15
3 Įstatykite akumuliatorių.
4 Uždėkite dangtelį.
16
Pažinkite savo telefoną
Telefono krovimas
•
•
Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.
Norėdami užtikrinti maksimalų akumuliatoriaus veikimo laiką, visiškai įkraukite
akumuliatorių, kai naudojate pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS
Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Kai
naudojami nepatvirtinti krovikliai ar kabeliai, akumuliatorius gali būti įkraunamas
lėtai arba gali būti rodomas iškylantis pranešimas apie lėtą įkrovimą.
Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba
sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.
Telefono įjungimas / išjungimas
Galite įjungti ar išjungti telefoną nuspausdami ir palaikydami baigimo / įjungimo
klavišą.
Pažinkite savo telefoną
17
Skambučiai
Skambinimas
1 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite
„Išvalyti“.
2 Paspauskite
, kad skambintumėte.
3 Jei norite baigti skambutį, paspauskite
.
PATARIMAS!
Jei skambučio metu norite valdyti garsumą, paspauskite naršymo į viršų / į
apačią klavišus.
Skambinimas iš kontaktų
1 Pradžios ekrane pasirinkite „Kontaktai“.
2 Mažąja klaviatūra įveskite pirmą kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raidę ir
slinkite per kontaktus.
3 Paspauskite
, kad pradėtumėte skambinti.
PATARIMAS!
Jei norite slinkti kontaktais žemyn, naudokite naršymo į viršų / į apačią
klavišus.
18
Skambučiai
Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas
Kai suskamba jūsų telefonas, paspauskite
, kad atsilieptumėte.
Kai jūsų telefonas skamba, pasirinkite „Tyliai“, kad išjungtumėte skambėjimo garsą.
Paspauskite
ar pasirinkite „Tyliai“, tada „Atmesti“, kad atmestumėte įeinantį
skambutį.
PATARIMAS!
• Galite pakeisti telefono nustatymus taip, kad į skambučius būtų galima atsiliepti
įvairiais būdais.
• Paspauskite „Meniu“ > „Nustatymai“ > „Skambutis“ > „Papildomi
nustatymai“ > „Atsiliepimo režimas“ ir pasirinkite „Bet kuris klavišas“ ar
„Automatinis atsakymas, kai veikiama ausinių režimu“.
Garsiakalbio naudojimas
Skambučio metu galite aktyvinti garsiakalbį paspausdami RSK („H-Laisvas“) ir telefono
rageliu galite naudotis laisvų rankų režimu.
Jei garsiakalbis aktyvintas, dar kartą paspauskite RSK („H-Laikomas“), kad grąžintumėte
į įprastą telefono ragelio pokalbių režimą.
Skambučių registrų peržvalga
Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Registrai“.
• Visi skambučiai – rodomi visi trys tipai (gauta / rinkta / praleisti skambučiai) pagal
laiką. Šia parinktimi galite išsamiau peržiūrėti paskutinius 60 skambučių.
• Praleisti skambučiai – šia parinktimi galite peržiūrėti neatsilieptus skambučius.
• Priimti skambučiai – šia parinktimi galite peržiūrėti įeinančius skambučius.
Skambučiai
19
Rinkti numeriai – šia parinktimi galite peržiūrėti siunčiamus skambučius
(skambučius ir bandymus).
• Skambučio trukmė – leidžia peržiūrėti paskutinio skambučio trukmę, rinktus
numerius, priimtus skambučius ir viską nustatyti iš naujo.
• Žin. skaitiklis – leidžia skaičiuoti telefonu išsiųstų ir gautų žinučių skaičių.
• Informacija apie duomenis – leidžia peržiūrėti paskutinės išsiųstos, paskutinės
gautos, visų gautų, visų išsiųstų žinučių informaciją ar atstatyti skaitiklį.
•
20
Skambučiai
Kontaktai
Adresato paieška
1 Pradžios ekrane pasirinkite „Kontaktai“.
2 Mažąja klaviatūra įveskite pirmą kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raidę.
3 Paspauskite naršymo į viršų / į apačią klavišus, kad slinktumėte per kontaktus.
Naujo adresato pridėjimas
1
2
3
4
Pradžios ekrane pasirinkite „Kontaktai“.
Pasirinkite „Pridėti naują kontaktą“.
Pasirinkite „Į SIM“ ar „Į telefoną“ ir paspauskite „Gerai“.
Tada įveskite naujo kontakto vardą, numerį ir informaciją, pasirinkite „Par.“ ir tada
„Išsaug.“.
Kontaktai
21
„Where’s Mom“ programa
Nustatydami „Where’s Mom“ funkciją į ĮJUNGTA, jūsų įrenginio vietos informacija bus
bendrai naudojama su iš anksto užregistruotais globėjais SMS (SMS – gali būti taikomi
papildomi mokesčiai).
Sąranka ir registracija
1 Paspauskite „Meniu“, pasirinkite „Where’s Mom“, pasirinkite „Nustatyti
„Where’s Mom“ ir pasirinkite „Įjungti“.
2 Globėjui „Where's Mom“ „Android“ skirtą programą į „Android“ telefoną galima
atsisiųsti iš „Google Play Store“. Globėjas savo „Android“ programėle atsiunčia
registracijos užklausą.
3 Gausite iššokantį pranešimą su užklausa, ar sutinkate pridėti šį globėją.
Paspauskite „Taip“.
PASTABA.
• Kai registracija atlikta, globėjas gali pareikalauti jūsų vietos SMS (SMS – gali
būti taikomi papildomi mokesčiai). Jūsų telefonas automatiškai atsakys vietos
informacija. (Vietos informacija nėra suprantama žmogui. Norint ją suprasti reikia
naudotis „Android“ programėle ir trečiųjų šalių paslaugomis.)
• Globėjas gali save ištrinti bet kuriuo metu be jūsų leidimo.
• Galite iš telefono pašalinti globėjus paspausdami „Meniu“, pasirinkdami
„Where’s Mom“, pasirinkdami „Registruotas globėjas“, pasirinkdami globėją
meniu „Par.“, pasirinkdami „Trinti“.
• Kai „Where’s Mom“ vieta nustatoma naudojantis netoli esančiais mobiliojo ryšio
bokštais arba „WiFi“ prieigos taškais, vietos tikslumas priklauso nuo mobiliojo
ryšio paslaugų teikėjų tinklo galimybių, aplinkos sąlygų ir „Google“ geografinės
vietos paslaugų teikėjų paslaugų kokybės. „Where’s Mom“ paslaugos pateikti
rezultatai, įskaitant, bet neapsiribojant vietų pareikalavimais, gali būti netikslūs.
22
„Where’s Mom“ programa
Žinutės
Žinutės siuntimas
1 Paspauskite „Meniu“, pasirinkite „Žinučių sistema“, pasirinkite „Rašyti žinutę“
ir pasirinkite „Tekstinė žinutė“ ar „Daugialypės terpės žinutės“.
2 Bus atidaryta naujos žinutės rengyklė: pirmas laukelis skirtas gavėjui, o antras –
žinutės turiniui.
3 Įveskite gavėjus rankiniu būdu arba parinktyse pasirinkite „Pridėti gavėją“, kad
įvestumėte iš telefono knygos. Jei norite pridėti daugiau gavėjų, gavėjų laukelyje
paspauskite
klavišą.
4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 numatomo teksto režimu ar Abc rankiniu
režimu arba 123 režimu. Galite perjungti teksto įvesties režimus paspausdami
klavišą.
Teksto įvedimas
Raidinius-skaitinius simbolius galite įvesti telefono klaviatūra. Telefone galimi toliau
pateikti teksto įvesties metodai: T9 režimas ( Abc), Abc režimas ir 123 režimas.
Jei norite keisti režimus, paspauskite
klavišą.
PASTABA. Kai kuriuose laukeliuose gali būti leidžiama įvesti tekstą tik vienu
teksto įvesties režimu (pvz., telefonų numerių arba adresų knygos laukeliuose).
T9 režimas (
Abc)
T9 režimu ( Abc) naudojamas integruotas žodynas, kuris atpažįsta rašomus žodžius
pagal spaudžiamų klavišų seką. Tiesiog paspauskite norimos įvesti raidės skaitinį klavišą
ir žodynas atpažins žodį, kai bus įvestos visos raidės.
Žinutės
23
T9 režimo ( Abc) naudojimas
1 Kai rašote įjungus T9 numatomo teksto įvesties režimu, pradėkite rašyti žodį
spausdami klavišus nuo
iki
. Paspauskite vieną klavišą vienai raidei.
– Jei įvedus žodį jis vis tiek netaisyklingas, paspauskite kairįjį ir dešinįjį naršymo
klavišą, kad slinktumėte per kitas žodžių parinktis.
– Jei pageidaujamo žodžio nėra pateiktame žodžių sąraše, pridėkite jį naudodamiesi
Abc režimu.
2 Įveskite visą žodį.
– Jei norite ištrinti raides, paspauskite „Išvalyti“.
Abc režimas
Šiuo režimu leidžiama įvesti raides spaudžiant klavišą, pažymėtą reikiama raide, vieną,
du, tris ar keturis kartus, kol bus rodoma raidė.
123 režimas
Skaičius įveskite po vieną kartą spausdami skaičių klavišus. Skaičius galite įvesti ir
raidine veiksena: paspauskite ir laikykite nuspaudę pageidaujamą klavišą.
Simbolių įterpimas
Jei norite įterpti simbolius, paspauskite
klavišą, tada pasirinkite simbolį. Kai
kuriose rengyklėse galite paspausti „Par.“, eiti į „Įterpti simbolį“.
Kalbos keitimas
Rašymo kalbą rašymo ekrane galite pakeisti dvejais būdais. Galite paspausti „Par.“, eiti
į „Rašymo kalba“ ir tada nustatyti norimą kalbą arba rengyklėje ilgai nuspausti
klavišą.
24
Žinutės
Žinučių aplankai
Paspauskite „Meniu“, pasirinkite „Žinučių sistema“. Pasirinkite norimą aplanką.
Gauti laiškai – būsite įspėti apie gautas žinutes. Jos bus saugomos Gautuose
pranešimuose.
Juodraščiai – jeigu neturite laiko baigti rašyti žinutę, čia galite išsaugoti tai, ką jau
parašėte.
Siunčiami laiškai – tai aplankas, kuriame laikinai saugomi siunčiami pranešimai.
Išsiųstos žinutės – išsiuntus žinutę tekstinė žinutė yra išsaugoma išsiųstų žinučių
aplanke.
Žinutės nustatymai – jūsų žinutės nustatymai yra iš anksto nustatyti, kad galėtumėte
nedelsiant siųsti žinutes. Jei norėtumėte keisti šiuos nustatymus, tai galite padaryti
nustatymų parinktyse.
Pokalbiai – gauti laiškai, siunčiami laiškai ir išsiųstos žinutės yra rodomos kartu
sugrupuotos pagal gavėjus.
PASTABA. Jei vietoje pokalbių norite matyti gautus laiškus, siunčiamus
laiškus ir išsiųstas žinutes, eikite į „Žinutės nustatymai“, pasirinkite
„Pokalbiai“ ir pasirinkite „Išjung.“.
El. paštas
El. pašto nustatymas
Keliaudami palaikyti ryšį galite telefonu naudodamiesi el. paštu. Galite greitai ir paprastai
nustatyti POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrą.
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „El. paštas“.
2 Kai pirmą kartą atidarote el. paštą, turite nustatyti el. pašto paskyrą. Atidaromas
sąrankos vedlys, padedantis jums pridėti el. pašto paskyrą.
Žinutės
25
3 Laikykitės nurodymų ir įveskite reikiamą informaciją.
PASTABA.
• Atliekant el. pašto veiksmus gali būti pranešta apie sertifikato klaidą.
Parinktyse pasirinkite „Įdiegti“, suteikite bet kokį pavadinimą ir išsaugokite šį
sertifikatą. Sertifikatas sėkmingai įkeltas.
• Prieš naudodami el. paštą nustatykite teisingą datą ir laiką.
26
Žinutės
Multimedija
FM radijas
Jūsų telefone yra FM radijo funkcija, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo
mėgstamų stočių.
Stočių ieškojimas
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „FM radijas“.
2 Pasirinkite „Par.“ ir pasirinkite „Automatinė paieška“. Dažnį didinti ar mažinti taip
pat galite naudodamiesi naršymo mygtukais į kairę ar į dešinę.
PASTABA. Į ausinių sujungimą įdėkite ausines, kad galėtumėte klausytis
radijo ir užtikrinti gerą radijo priėmimą.
Fotoaparatas
Fotografavimas
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Fotoaparatas“.
2 Laikykite telefoną ir nukreipkite objektyvą į norimą nuotraukos objektą.
3 Paspauskite „Gerai“ klavišą, kad fotografuotumėte.
Toliau pateiktos parinktys bus rodomos ekrano apačioje paspaudus kairįjį
programuojamą klavišą.
EV – EV diapazonas nuo EV -2.0 iki EV +2.0.
Perjungti į – leidžia perjungti į nuotraukų albumą ir vaizdo kamerą.
Vaizdo užfiksavimo režimas – nustatykite vaizdo užfiksavimo režimą kaip įprastą ar
nepertraukiamą fotografavimą.
Vaizdo dydis – vaizdo dydis gali būti užfiksuotas kaip darbalaukio fonas, VGA, 1 MP.
Multimedija
27
Laikmatis – laikmatis gali būti išjungtas, nustatytas 5 sek. ar 10 sek.
Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad vaizdo įraše
esančios baltos spalvos sritys atrodytų tikroviškai. Norint tinkamai sureguliuoti
fotoaparato baltos spalvos balansą, gali prireikti nustatyti apšvietimo sąlygas. Rinkitės
automatinį, dienos šviesos, volframo, fluorescencinį, debesuotą ar kaitrinės lempos
režimą.
Efektai – nustatykite efektus: įprastinis, pilki pustoniai, tamsiai rusva, sepija žalia, sepija
mėlyna ar spalvos keitiklis.
Papild. nustatymai – leidžia rinktis talpyklą, vaizdo kokybę, kontrastą, užrakto garsą,
apsaugą nuo mirgėjimo ir atkurti numatytuosius nustatymus.
Vaizdo įrašo filmavimas
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Fotoaparatas“.
2 Paspauskite į apačią naršymo klavišą, kad pakeistumėte į vaizdo įrašo režimą.
3 Nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą ir paspauskite „Gerai“ klavišą, kad
pradėtumėte įrašyti.
4 Kairėje apačioje bus rodomas laikmatis.
5 Paspauskite „Gerai“ klavišą, kad sustabdytumėte įrašymą, ir pasirinkite dešinį
programuojamą klavišą, kad išsaugotumėte.
Papild. nustatymai – leidžia rinktis talpyklą, vaizdo įrašų kokybę, kontrastą, įrašyti
garsą, rinktis apsaugą nuo mirgėjimo ir atkurti numatytuosius nustatymus.
PASTABA. Galite padidinti ir sumažinti mastelį į kairę ir į dešinę naršymo
mygtukais. Padidinimo ir sumažinimo mastelio diapazoną galime keisti nuo 1
lygio iki 4 lygio.
28
Multimedija
Vaizdų peržiūros programa
Šiame meniu leidžiama peržiūrėti fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Toliau pateiktas parinktis galite įjungti paspausdami „Par.“: „Perž.“, „Siųsti“, „Naudoti
kaip“, „Pervad.“, „Trinti“, „Rūšiuoti pagal“, „Išsamiau“ ir „Atmintinė“. „Naudoti
kaip“ parinktyje galite rinktis „Darbalaukio fonas“, „Įjungimo ekranas“, „Išjungimo
ekranas“ ir „Skambintojo nuotrauka“.
Diktofonas
Galite naudoti diktofoną, kad įrašytumėte balso atmintines ar kitus garsus.
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Diktofonas“.
2 Paspauskite naršymo klavišą į viršų, kad pradėtumėte įrašyti.
3 Paspauskite „Pauzė“, kad pristabdytumėte įrašymą, „Tęsti“, kad tęstumėte
įrašymą.
4 Paspauskite „Stabdyti“, kad baigtumėte įrašymą.
PASTABA. Po įrašymo galite įjungti toliau pateiktas parinktis paspausdami
„Par.“: „Naujas įrašas“, „Leisti“, „Pridėti“, „Pervad.“, „Trinti“, „Sąrašas“,
„Nustatymai“, „Naudoti kaip“, ir „Siųsti“. Meniu „Naudoti kaip“ galite
pasirinkti įeinančio skambučio toną.
Medijos leistuvas
Šiame meniu leidžiama leisti garso ir vaizdo įrašų failus. Taip pat galite valdyti
grojaraščius. Rinkitės „Dabar grojama“, „Visos dainos“, „Visi vaizdo įrašai“ ir
„Muzikinis grojaraštis“.
Multimedija
29
Mano įr.
Galite saugoti multimedijos failus savo telefono atmintyje, kad lengvai galėtumėte
pasinaudoti visais savo garso įrašais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Savo rinkmenas
galite išsaugoti ir atminties kortelėje. Naudojantis atminties kortele leidžiama atlaisvinti
erdvės telefono atmintyje. Paliesdami „Mano įr.“ galite atidaryti aplankų, kuriuose
saugomi visi multimedijos failai, sąrašą.
30
Multimedija
Užrašinė
Skaičiuotuvo naudojimas
Skaičiuotuvu galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas: sudėti, atimti, dauginti ir
dalinti.
Žadintuvo nustatymas
Galite nustatyti 5 signalus, kurie suveiks nustatytu laiku.
Kalendoriaus naudojimas
Paspaudus šį meniu, rodomas kalendorius. Ties esama data yra kvadratinis žymeklis.
Naršymo klavišais žymeklį galite perkelti prie kitos datos.
Pastabos pridėjimas
Čia galite įrašyti savo pastabas.
Aukštesnis režimas
Leidžia nustatyti telefoną, kad būtų automatiškai prisitaikoma prie triukšmingos aplinkos,
reguliuojant klausymo lygį ir pagerinant kalbos aiškumą (asmuo, kenčiantis nuo
senatvinio kurtumo gali jausti skirtumą).
Žaidimai ir socialinių tinklų paskyros
Leidžia įjungti įvairius žaidimus, kaip „Diamond Twister 2“, ir tokias socialinių tinklų
paskyras, kaip „Facebook“ ir „Twitter“.
Užrašinė
31
Programos
Leidžia įjungti iš anksto įkeltus žaidimus ir pramogauti, kai turite laisvo laiko.
Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Programos“. Pasirinkite „Mano žaidimai ir
programos“.
32
Programos
Profiliai
Galite nustatyti ir pritaikyti telefono profilius atskiriems įvykiams ar aplinkai.
• Bendra – skambučio tonas ir tono garsumas yra nustatyti į įprastinius.
• Tyliai – skambučio tonas yra išjungtas ir tylusis režimas suaktyvintas.
• Susitikime – skambučio tonas yra išjungtas ir suaktyvintas vibravimas.
• Lauke – skambučio tonas ir klavišų tono garsumas nustatytas į maksimalų.
• Mano stilius – skambučio tonas ir klavišų tonai yra nustatyti tokie, kaip
pageidaujate.
Profiliai
33
„Bluetooth“
Jūsų telefone yra integruota bevielė „Bluetooth“ technologija, dėl kurios savo telefoną
belaidžiu būdu galite prijungti prie kito „Bluetooth“ įrenginio, pvz., laisvų rankų įrangos,
PC, nešiojamojo kompiuterio ar kitų telefonų. Jūsų telefone registruoti įrenginiai gali
būti prijungti tik po vieną (jei norite prijungti prie to paties tipo įrenginio ar pakeisti
„Bluetooth“ nuostatas, pirmiausia atjunkite esamą įrenginį).
Maitinimas
Leidžia įjungti ar išjungti „Bluetooth“ funkcijas.
Matomumas
Leidžia nustatyti įrenginį, kad jis būtų matomas kituose „Bluetooth“ įrenginiuose.
Rinkitės „Nuolatos matoma“, „Laikinai nematomas“ ar „Išjungti“.
Mano įrenginys
Leidžia peržiūrėti visų įrenginių, su kuriais suporuotas jūsų telefonas, sąrašą.
Ieškoti garso įrenginio
Leidžia ieškoti ir pridėti naują garso įrenginį.
34
„Bluetooth“
Mano vardas
Leidžia redaguoti jūsų įrenginio pavadinimą.
Papildoma
Rinkitės „Garso takelis“, „Atmintinė“, „Leidimas dalintis“ ir „Mano adresas“.
„Bluetooth“
35
„Wi-Fi“
Leidžia valdyti interneto ryšį, telefono „Wi-Fi“ (belaidis LAN).
Leidžia telefonui prisijungti prie vietinio belaidžio tinklo ar prisijungti prie belaidžio
interneto.
1 Paspauskite „Meniu“ ir pasirinkite „Wi-Fi“.
2 Pasirinkite vieną iš galimų tinklų.
PASTABA. Galite prisijungti prie toliau pateiktų parinkčių paspausdami „Par.“:
„Sujungti“, „Pridėti“, „Redaguoti“, „Trinti“, „Pakeisti pirmenybę“, „WLAN
būsena“, „Išjungti WLAN“, „Nustatymai“, „Energijos taupymo režimas“ ir
„Atnaujinti“.
36
„Wi-Fi“
Nustatymai
Ekranas
Šiame meniu leidžiama konfigūruoti ekrano nustatymus.
• Darbalaukio fonas – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną.
• Įjungimo ekranas – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną, kai įjungiamas telefonas.
• Išjungimo ekranas – leidžia nustatyti paveikslėlį kaip foną, kai išjungiamas
telefonas.
• Rodyti datą ir laiką – leidžia rodyti datą ir laiką laukimo režimu.
Telefonas
Mėgaukitės laisve – pritaikykite telefoną pagal savo stilių.
• Data ir laikas – galite nustatyti su data ir laiku susijusias funkcijas.
• Kalba – galite pakeisti telefono ekrane rodomo teksto kalbą. Šis pakeitimas taip pat
bus taikomas Kalbos įvesties režimui.
• Sauga – leidžia apsaugoti telefono funkcijas ir nustatymus. Rinkitės SIM saugumą,
telefono saugumą, sertifikato vadovą ir apsaugą nuo vagių sekant.
• Numatyti įjungimą / išjungimą – leidžia nustatyti laiką, kada telefonas bus
automatiškai įjungiamas ar išjungiamas. Kai ateina jūsų nustatytas laikas, telefonas
tam tikru laiku bus automatiškai įjungiamas ar išjungiamas.
• Pageidaujama rašymo kalba – galite nustatyti pageidaujamas kalbas.
• SOS paslauga – kai SOS paslauga įjungta, išsiųskite pagalbos SMS paspausdami
ir palaikydami 9 mygtuką mažojoje klaviatūroje, kai veikiama laukimo režimu. Dabar
bus įjungtas SOS režimas. SOS žinutės bus išsiųstos gavėjų sąraše esantiems
(esančiam) telefono numeriams (numeriui). Kai SOS režimas aktyvintas, jų įeinantys
skambučiai bus automatiškai priimti. Jei norite išeiti iš SOS režimo, kai veikiama
laukimo režimu, paspauskite pabaigos klavišą ir pasirinkite „Taip“.
Nustatymai
37
Pagalbos įspėjimas – kai ši parinktis įjungta, pagalbos kontaktams bus išsiųsta
žinutė, kai surenkamas pagalbos skambutis arba kai telefonas tam tikrą laiko
trukmę yra nenaudojamas. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Karštosios linijos SMS – karštosios linijos SMS siunčia SMS su naudotojo
gavėjams nustatytu tekstu. Naudotojai taip pat gali siųsti SMS naudodami spartųjį
mygtuką ir naudotojui leidžiama jį tinkinti.
• Užšifravimas – galite rinktis ASCII, ISO-8859-1 ar „Windows-1252“.
• Automatinio atnaujinimo laikas – leidžia nustatyti telefoną, kad laikas ir data
būtų automatiškai atnaujinti pagal esamą vietinę laiko zoną.
• Skrydžio režimas – galite naudoti šią funkciją, kad įjungtumėte skrydžio režimą.
Kai įjungtas skrydžio režimas, negalėsite skambinti, siųsti žinučių.
• Įvairūs nustatymai – galite nustatyti LCD apšvietimo šviesumą.
•
Skambutis
Galite nustatyti su skambinimu susijusį meniu.
• Laukiantis skambutis – pasirinkite „Aktyvus“ arba atšaukite laukiantį skambutį.
• Skambučio nukreipimas – pasirinkite skambučio nukreipimo metodus.
• Skambučių blokavimas – pasirinkite visų išeinančių skambučių, išeinančių
tarptautinių, išeinančių tarptautinių, išskyrus į savo šalį, visų įeinančių skambučių ar
įeinančių skambučių, kai esate užsienyje, uždraudimo slaptažodį.
• Papildomi nustatymai
Automatinis pakartotinis rinkimas – pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
Skambučio trukmės priminimas – Pasirinkite „Išjungti“, „Pavienis“ ar
„Periodiškas“.
Atmesta siunčiant SMS – pasirinkite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
Atsiliepimo režimas – galite pakeisti telefono nustatymus taip, kad į skambučius
būtų galima atsiliepti skirtingais būdais.
38
Nustatymai
Apgaulingas skambutis – tai yra naudinga funkcija, su kuria mandagiai galite
išvengti nepatogios padėties. Galite sau paskambinti apgaulingo skambučio meniu
nustatydami laiką.
Skambintojo ID – pasirinkite „Paslėpti ID“ ar „Siųst ID“ ar nustatykite, kad
skambintojo ID būtų tinklo informacija.
Pagalbinė klausos įranga – pagalbinė klausos įranga padidina skambučio
garsumo lygius. Garsumas bus padidintas tik imtuvo režimu. Netaikytina
garsiakalbiui, ausinėms ir „Bluetooth“.
PASTABA. Laukimo režimo ekrane apgaulingas skambutis gali būti
suaktyvintas ar išjungtas sparčiosios nuorodos kodu #*#.
Atkurti nustatymus
Galite atkurti ir iš naujo paleisti telefoną įvesdami telefono slaptažodį.
Duomenų abonementas
Iš anksto nustatytas APN, pagrindinis puslapis, IP adresas, prievado nustatymai
buvo suteikti visiems tikslinių šalių operatoriams. Duomenų paskyros nustatymai yra
naudojami paleisti „Opera“, „Facebook“, „Twitter“ ir bet kurias kitas socialinio tinklo
pagrindo programėles, kurios naudoja duomenų ryšį.
Tinklo nustatymai
Galite pasirinkti tinklą, kuris bus užregistruotas automatiškai arba rankiniu būdu.
Nustatymai
39
Duomenų nustatymai
Šie nustatymai leidžia valdyti jūsų telefono mobiliojo ryšio nustatymus, kuriais įgalinama
jungtis prie interneto, galima siųsti MMS ir el. laiškus bei atsisiųsti „Java“ žaidimus.
40
Nustatymai
HAC (pagalbinės klausos įrangos suderinamumas)
Šis įrenginys turėtų veikti su daugeliu rinkoje esančių pagalbinės klausos įrenginių. Vis
dėlto, negalime pažadėti visiško suderinamumo su visa įranga.
HAC (pagalbinės klausos įrangos suderinamumas)
41
Priedai
Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti
pasirenkamieji.)
•
•
Kelioninis adapteris
Akumuliatorius
PASTABA.
• Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui
ir gali netikti kitiems įrenginiams.
• Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai
nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.
PASTABA. Norint užtikrinti geresnį veikimą, atnaujinkite mobiliojo telefono
programinę įrangą kompiuteryje, kuriame naudojama naujesnė nei „Windows
XP“ versija
42
Priedai
Trikčių šalinimas
Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti
naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų
aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.
Pranešimas
Galimos
priežastys
SIM kortelės
klaida
Telefone nėra SIM
kortelės arba ji
įdėta netinkamai.
Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta
tinkamai.
Signalas yra
silpnas arba esate
ne ryšio zonoje.
Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę.
Patikrinkite tinklo operatoriaus
aprėpties žemėlapį.
Operatorius
pradėjo teikti
naujas paslaugas.
Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra
senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip
yra, pakeiskite savo SIM kortelę
artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo
atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos
teikėją.
Neprisijungiama
prie tinklo
/ Dažnai
atsijungiama
nuo tinklo
Trikčių šalinimas
Galimi taisymo būdai
43
Pranešimas
Kodai
nesutampa
Galimos
priežastys
Norėdami pakeisti
apsaugos kodą,
turite patvirtinti
naująjį kodą,
įvesdami jį dar
kartą.
Galimi taisymo būdai
Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.
Du jūsų įvesti
kodai nesutampa.
Skambučiai
negalimi
Telefono
negalima
įjungti
44
Skambinimo klaida
Naujas tinklas nepatvirtintas.
Įdėta nauja SIM
kortelė.
Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
Pasiektas
išankstinio
mokėjimo limitas.
Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš
naujo nustatykite ribą su PIN2.
Įjungimo /
išjungimo
mygtukas buvo
nuspaustas per
trumpai.
Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite
bent dvi sekundes.
Akumuliatorius
neįkrautas.
Įkraukite akumuliatorių. Ekrane
patikrinkite įkrovimo indikatorių.
Trikčių šalinimas
Pranešimas
Krovimo
klaida
Nėra garso
Trikčių šalinimas
Galimos
priežastys
Galimi taisymo būdai
Akumuliatorius
neįkrautas.
Įkraukite akumuliatorių.
Per aukšta arba
per žema aplinkos
temperatūra.
Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas
esant įprastai temperatūrai.
Kontakto
problema
Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie
telefono.
Nėra įtampos
Junkite kroviklį į kitą lizdą.
Įkroviklis sugedo
Pakeiskite kroviklį.
Netinkamas
įkroviklis
Naudokite tik originalius LG priedus.
Vibravimo režimas
Patikrinkite garsų meniu nustatymų
būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti
veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
45
LATVIEŠU
Lietotāja rokasgrāmata
Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona,
pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un
tie var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
• Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir
paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
• Pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona, valsts vai pakalpojumu
sniedzēja.
• Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG
logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas
pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•
Satura rādītājs
Drošas un efektīvas lietošanas
norādījumi..................................................4
Ziņojumu mapes.....................................24
E-pasts...................................................24
Tālruņa iepazīšana...................................13
Tālruņa pārskats.....................................13
SIM karšu instalēšana.............................15
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana................17
Multivide..................................................26
FM radio.................................................26
Kamera...................................................26
Attēlu skatītājs........................................27
Balss ieraksts.........................................28
Multivides atskaņotājs............................28
Mani faili................................................28
Zvani.........................................................18
Zvanīšana...............................................18
Zvana veikšana, izmantojot savus
kontaktus...............................................18
Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana....18
Skaļruņa lietošana..................................19
Zvanu žurnālu skatīšana.........................19
Kontakti....................................................20
Kontaktu meklēšana...............................20
Jauna kontakta pievienošana..................20
Where’s Mom...........................................21
Iestatīšana un reģistrācija.......................21
Ziņapmaiņa..............................................22
Ziņojuma sūtīšana..................................22
Teksta ievadīšana...................................22
T9 režīms ( Abc)................................22
Abc režīms.............................................23
123 režīms ............................................23
Simbolu ievietošana................................23
Valodas maiņa........................................23
2
Organizators............................................29
Kalkulatora lietošana .............................29
Modinātāja iestatīšana . .........................29
Kalendāra lietošana................................29
Piezīmes pievienošana............................29
Augstākā līmeņa režīms..........................29
Spēles un sociālo tīklu vietnes................29
Programmas............................................30
Profili........................................................31
Bluetooth..................................................32
Enerģija..................................................32
Redzamība.............................................32
Mana ierīce............................................32
Meklēt audio ierīci..................................32
Mans vārds.............................................33
Uzlabots.................................................33
Wi-Fi.........................................................34
Satura rādītājs
Iestatījumi................................................35
Displejs..................................................35
Tālrunis..................................................35
Zvans.....................................................36
Atjaunot iestatījumus..............................37
Datu konts..............................................37
Tīkla iestatījumi......................................37
Datu iestatījumi .....................................37
Dzirdes aparāta saderība........................38
Piederumi.................................................39
Problēmu novēršana...............................40

3
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un
ir nelikumīga.
Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu.
Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID
pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls
tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem
var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsit ierīci
remontdarbu veikšanai.
Radiofrekvences enerģijas ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption
Rate — SAR).
Šis mobilā tālruņa modelis LG-G350 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām
drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski
izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām
personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.
• Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā
īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes
ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko
apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
• Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti
atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
• SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā
starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
— ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
4
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,516 W/
kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,720 W/kg (10 g).
• Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī
pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu,
jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas
vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē
nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana
var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie
norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.
•
Izstrādājuma apkope un remonts
BRĪDINĀJUMS
Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti
izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var
anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.
Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes
speciālista.
• Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu
plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā
nomainītajām daļām.
• Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo
datoru, tuvumā.
• Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.
• Nemetiet ierīci zemē.
• Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
•
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
5
Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet
tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
• Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
• Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un
izraisīt ugunsbīstamību.
• Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus,
piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
• Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
• Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
• Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
• Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt
magnētisko joslu informāciju.
• Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
• Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
• Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet
antenu.
• Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu
stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas
lietošanas dēļ.
• Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot
ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama
ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa
lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
• Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet
paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni,
mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
•
6
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
•
Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu.
Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.
Efektīva tālruņa darbība
Elektroniskās ierīces
Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.
• Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni
virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
• Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
• Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
• Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 ºC līdz 40 ºC. Tālruņa
pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus,
darbības kļūmes vai pat eksploziju.
Drošība uz ceļa
Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur
vadāt automašīnu.
• Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
• Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
• Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties
stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
• Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās
sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
• Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai
pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa
spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
7
•
Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas
ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu
ceļiem.
Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu
skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.
Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ
neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un
zvana skaļumu mērenā līmenī.
• Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus
sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.
PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes
zaudējumu.
Stikla sastāvdaļas
Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce
tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst,
nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts
apkopes speciālists to nenomaina.
Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī
visus likumus un noteikumus.
8
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Sprādzienbīstama vide
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
• Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai
sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā
piederumi.
•
•
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.
• Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
• Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.
Bērni
Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas,
ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani,
nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu
sniedzēju.
Informācija par akumulatoru un tā apkopi
•
Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām
akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora
veiktspēju.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
9
Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai
maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
• Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
• Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
• Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku
var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
• Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā
darbības laiku.
• Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā
mitrumā, piemēram, vannas istabā.
• Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt
akumulatora veiktspēju.
• Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
• Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves
atkritumiem.
• Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG
Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
• Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu
nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
• Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas,
izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
• Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram,
dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
• Enerģijas patēriņš (tīkla gaidstāves režīms) : 0,1 W
•
10
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus,
garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.
com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk
norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes
un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces
iegādes datuma.
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka produkts LG-G350 ir
konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas
1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
11
Atbrīvošanās no nolietotas ierīces
1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi
no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās
savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu,
sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina
(Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot
šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai
pašvaldība.
3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu,
sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu
vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
12
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Tālruņa iepazīšana
Tālruņa pārskats
Navigācijas taustiņi
Izmantojiet, lai ātri piekļūtu tālruņa
funkcijām.
(augšup) :
• Ilgstoši nospiediet taustiņu augšup:
Multivides atskaņotājs
• Ātri nospiediet taustiņu augšup:
Kalendārs
(lejup):
• Ilgstoši nospiediet taustiņu lejup:
Kalkulators
• Ātri nospiediet taustiņu lejup:
Rakstīt ziņojumu
(pa kreisi):
• Ilgstoši nospiediet taustiņu pa kreisi:
Mani faili
• Ātri nospiediet taustiņu pa kreisi:
Modinātājs
(pa labi):
• Ilgstoši nospiediet taustiņu pa labi:
Balss ieraksts
• Ātri nospiediet taustiņu pa labi:
FM radio
Pie auss liekamā daļa
Zvanīšanas taustiņš
Jūs varat sastādīt tālruņa numuru un
atbildēt uz ienākošajiem zvaniem.
Mikrofons
Displeja ekrāns
Izvēles taustiņi
Katrs no šiem taustiņiem pilda
funkciju, kas norādīta teksta
veidā displejā tieši virs tiem.
Beigšanas/ ieslēgšanas un
izslēgšanas taustiņš
• Zvana beigšana vai noraidīšana.
• Atgriežas sākuma ekrānā, kad
izmantojat izvēlni.
• Ilgstoši nospiediet, lai ieslēgtu/
izslēgtu tālruni.
Kameras režīma taustiņš
SMS karstās līnijas taustiņš
Pamatrežīma taustiņš
Lādētāja/USB ports
PIEZĪME. Tas ir dizaina dēļ. Jūsu tālrunis pilnībā netika atvērts, jo to var atvērt
tikai noteiktā leņķī.
Tālruņa iepazīšana
13

Austiņu ligzda

Aizmugurējais vāciņš
SIM kartes slots
Akumulators
SD karte
14
Tālruņa iepazīšana
SIM karšu instalēšana
Abonējot mobilo tīklu, jums tiek nodrošināta SIM karte, kurā ielādēti jūsu abonementa
dati, piemēram, PIN kods, jebkuri pieejamie papildu pakalpojumi un daudz kas cits.
Svarīgi!
• SIM karti var viegli sabojāt skrambas vai locījumi, tāpēc rīkojieties ar to uzmanīgi,
ievietojot vai izņemot karti. Glabājiet visas SIM kartes maziem bērniem nepieejamā
vietā.
1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, kā parādīts attēlā.
2 Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsma būtu novietota vērsta lejup.
Tālruņa iepazīšana
15
3 Ievietojiet akumulatoru.
4 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.
16
Tālruņa iepazīšana
Tālruņa uzlāde
•
•
Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.
Lai līdz maksimumam pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirms pirmās
lietošanas uzlādējiet to pilnībā.
BRĪDINĀJUMS
Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi
vai arī var parādīties uznirstošs ziņojums par lēnu uzlādi. Turklāt, lietojot
neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, akumulators var eksplodēt un iespējami
ierīces bojājumi, uz kuriem garantija neattiecas.
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana
Jūs varat ieslēgt vai izslēgt tālruni, nospiežot un turot Beigšanas/Ieslēgšanas/
Izslēgšanas taustiņu.
Tālruņa iepazīšana
17
Zvani
Zvanīšana
1 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai dzēstu ievadīto ciparu, nospiediet Notīrīt.
2 Nospiediet
, lai sāktu zvanu.
3 Lai beigtu zvanu, nospiediet .
.
PADOMS!
Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet navigācijas taustiņus Augšup/
Lejup.
Zvana veikšana, izmantojot savus kontaktus
1 Sākuma ekrānā izvēlieties Kontakti.
2 Izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta, kuram vēlaties zvanīt, pirmo burtu un ritiniet
Kontaktus.
3 Nospiediet
, lai sāktu zvanu.
PADOMS!
Lai ritinātu kontaktus, izmantojiet navigācijas taustiņus Augšup/Lejup.
Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana
Kad tālrunis zvana, nospiediet
, lai atbildētu uz zvanu.
Kamēr tālrunis zvana, izvēlieties Bez skaņas, lai apklusinātu zvanu.
Nospiediet
vai izvēlieties Bez skaņas, pēc tam Noraidīt, lai noraidītu ienākošo
zvanu.
18
Zvani
PADOMS!
• Varat mainīt iestatījumus savā tālrunī, lai atbildētu uz zvaniem dažādos veidos.
• Nospiediet Izvēlne > Iestatījumi > Zvans > Papildu iestatījumi > Atbildes
režīms un izvēlieties Jebkurš taustiņš vai Automātiski atbildēt austiņas
režīmā.
Skaļruņa lietošana
Zvana laikā varat aktivizēt skaļruni, nospiežot RSK (brīvroku) un varat izmantot austiņu
brīvroku režīmā.
Ja skaļrunis ir aktīvs, nospiediet RSK (rokas) vēlreiz, lai atsāktu parastu sarunas režīmu,
turot tālruni rokās.
Zvanu žurnālu skatīšana
Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Vēsture.
• Visi zvani – parāda visu trīs veidu sarakstus (Saņemtie/Veiktie/Neatbildētie zvani)
pēc laika. Šī opcija ļauj skatīt informāciju par pēdējiem 60 zvaniem.
• Neatbildētie zvani – šī opcija ļauj skatīt neatbildētos zvanus.
• Saņemtie zvani – šī opcija ļauj skatīt ienākošos zvanus.
• Veiktie zvani – šī opcija ļauj skatīt izejošos zvanus (veiktos vai mēģinātos zvanus).
• Zvanu ilgums – ļauj skatīt pēdējā zvana, veikto zvanu un saņemto zvanu ilgumu,
kā arī atiestatīt visu.
• Īsziņu skaitītājs – ļauj skaitīt no tālruņa nosūtītās un tajā saņemtās īsziņas.
• Datu informācija – ļauj skatīt informāciju par pēdējo nosūtīto, pēdējo saņemto,
visām nosūtītajām un visām saņemtajām īsziņām un atiestatīt skaitītāju.
Zvani
19
Kontakti
Kontaktu meklēšana
1 Sākuma ekrānā izvēlieties Kontakti.
2 Izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta, kuram vēlaties zvanīt, pirmo burtu.
3 Nospiediet navigācijas taustiņus Augšup/Lejup, lai ritinātu kontaktus.
Jauna kontakta pievienošana
1
2
3
4
20
Sākuma ekrānā izvēlieties Kontakti.
Izvēlieties Pievienot jaunu kontaktu.
Izvēlieties SIM vai Tālrunis un nospiediet OK.
Pēc tam ievadiet vārdu, numuru un informāciju par jauno kontaktu, izvēlieties
Opcijas un izvēlieties Saglabāt.
Kontakti
Where’s Mom
Ieslēdzot funkciju Where’s Mom, jūsu ierīces atrašanās vietas informācija tiks koplietota
ar iepriekš reģistrētiem aizbildņiem, izmantojot SMS (par SMS pakalpojumu var tikt
piemērota papildu maksa).
Iestatīšana un reģistrācija
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties Where’s Mom, izvēlieties Iestatīt Where’s Mom un
izvēlieties Iesl.
2 Aizbildnis savā Android tālrunī instalē Android lietojumprogrammu “Where's Mom”,
kas pieejama Google Play veikalā. Aizbildnis nosūta reģistrācijas pieprasījumu no
Android lietojumprogrammas.
3 Jūs saņemsiet uznirstošu paziņojumu ar pieprasījumu pievienot šo aizbildni.
Nospiediet Jā.
PIEZĪME.
Kad reģistrācija ir pabeigta, aizbildnis var pieprasīt jūsu atrašanās vietu, izmantojot SMS
(par SMS pakalpojumu var tikt piemērota papildu maksa). Jūsu tālrunis automātiski
atbildēs, norādot atrašanās vietas informāciju (atrašanās vietas informācija nav cilvēkam
saprotama - ir nepieciešama Android lietojumprogramma un trešās puses pakalpojums,
lai to saprastu).
• Aizbildnis var jebkurā laikā bez jūsu piekrišanas izdzēst sevi.
• Jūs varat noņemt aizbildņus no tālruņa, nospiežot Izvēlne, izvēloties Where’s Mom,
izvēloties Reģistrētie aizbildņi, izvēloties aizbildni un sadaļā Iespējas izvēloties Dzēst.
• Kad Where’s Mom atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot tuvumā esošās bāzes stacijas
un Wi-Fi piekļuves punktus, atrašanās vietas precizitāte ir atkarīga no mobilo pakalpojumu
sniedzēja tīkla iespējām, vides apstākļiem un Google ģeogrāfiskās atrašanās vietas
pakalpojumu sniedzēja integritātes līmeņa. Rezultāti, ko varat saņemt no pakalpojuma
Where’s Mom, tai skaitā, bet ne tikai pieprasītās atrašanās vietas, var nebūt precīzi.
•
Where’s Mom
21
Ziņapmaiņa
Ziņojuma sūtīšana
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties Ziņapmaiņa, izvēlieties Rakstīt ziņojumu un
izvēlieties SMS vai Multiziņa.
2 Tiks atvērts jauns ziņojuma redaktors ar pirmo lauku adresātiem un otro lauku
ziņojuma saturam.
3 Ievadiet adresātus manuāli vai sadaļā Iespējas izvēlieties Pievienot adresātu, lai
ievadītu tos no tālruņu kataloga. Ja vēlaties pievienot vairāk adresātu, nospiediet
taustiņu
adresātu laukā.
4 Ievadiet ziņojumu, izmantojot T9 paredzēšanas režīmu, Abc manuālo režīmu vai
123 režīmu. Jūs varat pārslēgt teksta ievades režīmus, nospiežot taustiņu
.
Teksta ievadīšana
Varat ievadīt burtciparu rakstzīmes, izmantojot tālruņa tastatūru. Tālrunī iespējamas
šādas teksta ievades metodes: T9 režīms ( Abc), Abc režīms un 123 režīms.
Lai mainītu režīmus, nospiediet taustiņu
.
PIEZĪME. Dažos laukos iespējams tikai viens teksta ievades veids (piem.,
tālruņa numurs adrešu grāmatas laukos).
T9 režīms (
Abc)
T9 režīms ( Abc) izmanto iebūvētu vārdnīcu, lai atpazītu rakstītos vārdus, pamatojoties
uz to taustiņu secību, kuriem pieskaraties. Vienkārši nospiediet to numuru taustiņus,
kuri ir saistīti ar burtiem, ko vēlaties ievadīt, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz visi burti
būs ievadīti.
22
Ziņapmaiņa
T9 režīma izmantošana ( Abc)
1 Atrodoties T9 paredzēšanas teksta ievades režīmā, sāciet ievadīt vārdu, nospiežot
taustiņus
līdz
. Nospiediet vienu taustiņu katram burtam.
- Ja vārds pēc pilnīgas ievadīšanas nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņus pa
kreisi un pa labi, lai ritinātu pārējās vārda opcijas.
- Ja vajadzīgais vārds neatrodas vārdu izvēles sarakstā, pievienojiet to, izmantojot
Abc režīmu.
2 Ievadiet visu vārdu.
- Lai izdzēstu burtus, nospiediet Notīrīt.
Abc režīms
Šajā režīmā varat ievadīt burtus, nospiežot taustiņu, kas atzīmēts ar attiecīgo burtu,
vienu, divas, trīs vai četras reizes, kamēr parādās burts.
123 režīms
Ievadiet ciparus, izmantojot vienu taustiņu katram ciparam. Varat pievienot ciparus arī
tad, ja esat burtu režīmā, nospiežot un turot vēlamo taustiņu.
Simbolu ievietošana
Ja vēlaties ievietot simbolus, nospiediet taustiņu
, pēc tam varat izvēlēties
simbolu. Dažos redaktoros varat nospiest Iespējas un doties uz Ievietot simbolu.
Valodas maiņa
Ir divi veidi, kā mainīt rakstīšanas valodu rakstīšanas ekrānā. Varat nospiest Iespējas,
doties uz Rakstīšanas valoda un iestatīt vēlamo valodu vai redaktorā ilgstoši nospiest
taustiņu
.
Ziņapmaiņa
23
Ziņojumu mapes
Nospiediet Izvēlne, atlasiet Ziņojumapmaiņa. Izvēlieties vajadzīgo mapi.
Iesūtne – jūs tiksiet brīdināts par saņemtajiem ziņojumiem. Tie tiks saglabāti iesūtnē.
Melnraksti – ja jums nav laika pabeigt rakstīt ziņojumu, šeit varat saglabāt līdz šim
uzrakstīto.
Izsūtne – tā ir pagaidu uzglabāšanas mape, kamēr ziņojumi tiek nosūtīti.
Nosūtītie ziņojumi – pēc nosūtīšanas ziņojums vai īsziņa tiek saglabāti mapē Nosūtīts.
Ziņojumu iestatījumi – jūsu ziņojumu iestatījumi ir iepriekš noteikti, lai jūs varētu
sūtīt ziņojumus nekavējoties. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, varat to izdarīt, izmantojot
iestatījumu iespējas.
Sarunas – Iesūtne, Izsūtne un Nosūtītie ziņojumi tiek parādīti kopā, sagrupēti pēc
adresātiem.
PIEZĪME. Ja Sarunu vietā vēlaties izmantot Iesūtni, Izsūtni un Nosūtītos
ziņojumus, dodieties uz Ziņojumu iestatījumi, izvēlieties Sarunas un
izvēlieties Izsl.
E-pasts
E-pasta iestatīšana
Ja esat ceļā, varat sazināties, savā tālrunī izmantojot e-pastu. Ir viegli un vienkārši
iestatīt POP3 vai IMAP4 e-pasta kontu.
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties E-pasts.
2 Pirmo reizi atverot E-pastu, jums jāiestata e-pasta konts. Tiek atvērts iestatīšanas
vednis, lai palīdzētu pievienot e-pasta kontu.
3 Ievērojiet uznirstošos norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju.
24
Ziņapmaiņa
PIEZĪME.
• Izpildot e-pasta darbības, varat saskarties ar sertifikāta kļūdu.
Sadaļā Iespējas izvēlieties Instalēt, piešķiriet nosaukumu un saglabājiet šo
sertifikātu. Sertifikāts tiek veiksmīgi importēts.
• Pirms izmantojat e-pastu, iestatiet pareizu datumu un laiku.
Ziņapmaiņa
25
Multivide
FM radio
Jūsu tālrunim ir FM radio funkcija, lai ceļā jūs varētu klausīties iecienītās radio stacijas.
Radiostaciju meklēšana
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties FM radio.
2 Izvēlieties Iespējas un izvēlieties Autom. meklēšana. Varat arī izmantot
navigācijas taustiņus pa kreisi un pa labi, lai paaugstinātu/pazeminātu frekvenci.
PIEZĪME. Ievietojiet austiņu austiņas savienotājā, lai klausītos radio, un
nodrošiniet labu radio uztveršanu.
Kamera
Fotografēšana
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Kamera.
2 Turot tālruni, vērsiet objektīvu uz vēlamo fotografējamo objektu.
3 Nospiediet taustiņu OK, lai uzņemtu fotoattēlu.
Nospiežot kreiso izvēles taustiņu, ekrāna apkašā parādīsies zemāk minētās iespējas.
EV – EV diapazons no EV -2.0 līdz EV +2.0.
Pārslēgties uz – ļauj piekļūt Foto albumam un Video ierakstam.
Tveršanas režīms – iestatiet kā Parastu vai Nepārtrauktu kadru uzņemšanu.
Attēla lielums – varat izvēlēties Fona attēls, VGA vai 1MP.
Paštaimeris – varat iestatīt Izsl., 5 sek. vai 10 sek.
26
Multivide
Baltā balanss – baltā balanss nodrošina, ka jebkura video esošā baltā vieta izskatās
dabiski. Lai kamera pareizi koriģētu baltās krāsas balansu, jums, iespējams, ir jānosaka
apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties Auto, Dienasgaisma, Volframs, Fluorescējošs,
Mākoņains vai Spožs.
Efekti – iestatiet Parasts, Pelēktoņu, Sēpija, Zaļa sēpija, Zila sēpija vai Krāsas
invertēšana.
Papildu iestatījumi – izvēlieties Atmiņa, Attēla kvalitāte, Kontrasts, Aizslēga skaņa,
Mirgošanas novēršana un Atjaunot noklusējuma iestatījumus.
Video uzņemšana
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Kamera.
2 Nospiediet navigācijas taustiņu lejup, lai pārslēgtu video režīmu.
3 Vērsiet objektīvu uz filmējamo priekšmetu un nospiediet taustiņu OK, lai sāktu
ierakstīšanu.
4 Kreisajā pusē apakšā parādīsies taimeris.
5 Nospiediet taustiņu OK, lai apturētu ierakstīšanu, un izvēlieties labo izvēles
taustiņu, lai saglabātu.
Papildu iestatījumi – izvēlieties Atmiņa, Video kvalitāte, Kontrasts, Ierakstīt audio,
Mirgošanas novēršana un Atjaunot noklusējuma iestatījumus.
PIEZĪME. Jūs varat pielāgot tālummaiņas skalu, izmantojot navigācijas
taustiņus pa kreisi un pa labi. Tālummaiņas skalas līmeņi ir no 1 līdz 4.
Attēlu skatītājs
Šī izvēlne ļauj skatīt attēlus un video, kas uzņemti ar kameru. Jūs varat piekļūt šādām
opcijām, nospiežot Iespējas: Skatīt, Nosūtīt, Lietot kā, Pārdēvēt, Dzēst, Kārtot pēc,
Info un Atmiņa Izmantojot iespēju Lietot kā, varat izvēlēties Fona attēls, Ieslēgšanas
displejs, Izslēgšanas displejs un Zvanītāja attēls.
Multivide
27
Balss ieraksts
Izmantojiet balss ierakstu, lai ierakstītu balss atgādni vai citas skaņas.
1 Nospiediet izvēlne un izvēlieties Balss ieraksts.
2 Nospiediet navigācijas taustiņu Augšup, lai sāktu ierakstīšanu.
3 Nospiediet Pauze, lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet Turpināt , lai turpinātu
ierakstīšanu.
4 Izvēlieties Apturēt, lai beigtu ierakstīšanu.
PIEZĪME. Pēc ierakstīšanas varat piekļūt šādām opcijām, nospiežot
Iespējas: Jauns ieraksts, Atskaņot, Pievienot, Pārdēvēt, Dzēst, Saraksts,
iestatījumi, Lietot kā un Nosūtīt. Izmantojot iespēju Lietot kā, varat izvēlēties
Ienākošā zvana signāls.
Multivides atskaņotājs
Šī izvēlne ļauj atskaņot audio un video failus. Jūs varat arī pārvaldīt atskaņošanas
sarakstus. Izvēlieties Tagad atskaņo, Visas dziesmas, Visi videoklipi vai Mūzikas
atskaņošanas saraksti.
Mani faili
Jūs varat saglabāt multivides failus tālruņa atmiņā, lai ērti piekļūtu visiem saviem audio,
fotoattēliem un video. Failus varat saglabāt arī atmiņas kartē. Izmantojot atmiņas karti,
varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā. Pieskaroties Mani faili, varat atvērt sarakstu ar
mapēm, kurās saglabāti visi jūsu multivides faili.
28
Multivide
Organizators
Kalkulatora lietošana
Kalkulators nodrošina galvenās aritmētiskās funkcijas: saskaitīšanu, atņemšanu,
reizināšanu un dalīšanu.
Modinātāja iestatīšana
Jūs varat iestatīt līdz 5 modinātājiem, lai signāls atskanētu noteiktajā laikā.
Kalendāra lietošana
Atverot šo izvēlni, parādās kalendārs. Uz pašreizējā datuma ir attēlots kvadrātveida
kursors. Varat pārvietot kursoru uz citu datumu, izmantojot navigācijas taustiņus.
Piezīmes pievienošana
Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.
Augstākā līmeņa režīms
Ļauj iestatīt tālruņa automātisku pielāgošanos trokšņainai videi, regulējot klausīšanās
līmeni un uzlabojot runas skaidrību (var atšķirties personām ar dzirdes traucējumiem).
Spēles un sociālo tīklu vietnes
Ļauj piekļūt dažādām spēlēm, piemēram, Diamond Twister 2, un sociālo tīklu vietnēm,
piemēram, Facebook un Twitter.
Organizators
29
Programmas
Ļauj piekļūt iepriekš ielādētām spēlēm, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Nospiediet
Izvēlne un izvēlieties Programmas. Izvēlieties Manas spēles un programmas.
30
Programmas
Profili
Tālruņa profilu varat regulēt un pielāgot dažādiem notikumiem vai vidēm.
• Vispārīgs – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti uz parastu.
• Bez skaņas – zvana signāls ir izslēgts, un tiek aktivizēts režīms Bez skaņas.
• Tikšanās – zvana signāls ir izslēgts, un tiek aktivizēta vibrācija.
• Ārā – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti uz maksimumu.
• Mans stils – zvana signāls un taustiņu signāls tiek iestatīti pēc jūsu izvēles.
Profili
31
Bluetooth
Jūsu tālrunim ir iebūvēta Bluetooth bezvadu tehnoloģija, kas dod iespēju bezvadu
režīmā savienot jūsu tālruni ar citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, brīvroku ierīci,
datoru, klēpjdatoru vai citiem tālruņiem. Vienlaicīgi var izveidot savienojumu ar vienu no
jūsu tālrunī reģistrētajām ierīcēm (lai izveidotu savienojumu ar tāda paša veida ierīci vai
mainītu Bluetooth izvēles, vispirms atvienojiet esošo ierīci).
Enerģija
Ļauj ieslēgt un izslēgt Bluetooth funkciju.
Redzamība
Ļauj iestatīt ierīci kā atrodamu citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlieties Pastāvīgi redzams,
Redzams pagaidu režīmā vai Izsl.
Mana ierīce
Ļauj skatīt sarakstu ar ierīcēm, kas savienotas pārī ar jūsu tālruni.
Meklēt audio ierīci
Ļauj meklēt un pievienot jaunas audio ierīces.
32
Bluetooth
Mans vārds
Ļauj rediģēt jūsu ierīces nosaukumu.
Uzlabots
Izvēlieties Audio ceļš, Atmiņa, Koplietošanas atļauja vai Mana adrese.
Bluetooth
33
Wi-Fi
Ļauj pārvaldīt interneta savienojumus, tālruņa Wi-Fi (bezvadu lokālo tīklu).
Tas ļauj tālrunim savienoties ar lokāliem bezvadu tīkliem vai piekļūt internetam bezvadu
režīmā.
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Wi-Fi.
2 Izvēlieties vienu no pieejamajiem tīkliem.
PIEZĪME. Jūs varat piekļūt šādām opcijām, nospiežot Iespējas: Savienot,
Pievienot, Rediģēt, Dzēst, Mainīt prioritātes, WLAN statuss, Izslēgt
WLAN, Iestatījumi, Enerģijas taupīšanas režīms un Atjaunot.
34
Wi-Fi
Iestatījumi
Displejs
Šī izvēlne ļauj konfigurēt displeja iestatījumus.
• Fona attēls – ļauj iestatīt attēlu kā fonu.
• Ieslēgšanas displejs – ļauj iestatīt attēlu kā fonu, kad tālrunis tiek ieslēgts.
• Izslēgšanas displejs – ļauj iestatīt attēlu kā fonu, kad tālrunis tiek izslēgts.
• Rādīt datumu un laiku – ļauj parādīt datumu un laiku ekrānā, kad tālrunis netiek
lietots.
Tālrunis
Izmantojiet iespējas pielāgot tālruni savam stilam.
• Datums un laiks – jūs varat iestatīt ar datumu un laiku saistītas funkcijas.
• Valoda – varat mainīt tālruņa teksta rādīšanas valodu. Tas mainīs arī valodas
ievades režīmu.
• Drošība – ļauj aizsargāt jūsu tālruņa funkcijas un iestatījumus. Izvēlieties SIM
drošība, Tālruņa drošība, Sertifikātu pārvaldnieks vai Pretnozagšanas mobilā
izsekošanas sistēma.
• Plānot ieslēgšanas/izslēgšanas – ļauj iestatīt laiku, kad tālrunis automātiski
ieslēdzas vai izslēdzas. Kad esat iestatījis laiku, noteiktajā laikā tālrunis automātiski
ieslēgsies vai izslēgsies.
• Priekšroka rakstīšanas valodai – jūs varat iestatīt vēlamās valodas.
• Ārkārtas pakalpojums – kad Ārkārtas pakalpojums ir ieslēgts, nosūtiet ārkārtas
SMS, nospiežot un turot tastatūras taustiņu ‘9’ neizmantotā ekrānā, un SOS
režīms tiks ieslēgts. SOS ziņas tiks nosūtītas uz tālruņa numuru(-iem), kas
iekļauts(-i) Adresātu sarakstā. Kad SOS režīms ir aktīvs, ienākošie zvani no tiem
Iestatījumi
35
tiks automātiski pieņemti. Lai izietu no SOS režīma, neizmantotā ekrānā nospiediet
pogu Beigt un izvēlieties Jā.
• Ārkārtas ziņojums – kad šī funkcija ir ieslēgta, ziņojums tiks nosūtīts Ārkārtas
kontaktam(-iem), sastādot ārkārtas zvana numuru, kā arī tad, ja tālrunis noteiktu
laiku netiek lietots. Tas var radīt papildu izmaksas.
• Karstās līnijas SMS – nosūta adresātiem SMS ar tekstu, ko noteicis lietotājs.
Lietotāji var arī nosūtīt SMS, izmantojot karsto taustiņu, un lietotājs to var pielāgot.
• Kodējums – jūs varat izvēlēties ASCII, ISO-8859-1 vai Windows-1252.
• Autom. atjaunināšanas laiks – ļauj iestatīt tālruņa automātisku laika un datuma
atjaunināšanu atbilstoši pašreizējai vietējai laika joslai.
• Režīms Lidojumā – varat izmantot šo funkciju, lai ieslēgtu lidojuma režīmu. Kad
lidojuma režīms ir ieslēgts, jūs nevarat veikt zvanus un nosūtīt ziņojumus.
• Dažādi iestatījumi – jūs varat iestatīt displeja apgaismojuma spilgtumu.
Zvans
Jūs varat iestatīt zvanam atbilstošu izvēlni.
• Zvanu gaidīšana – izvēlieties Aktivizēts vai atceliet zvanu gaidīšanu.
• Zvanu pāradresācija – izvēlieties metodes, kā pāradresēt zvanus.
• Zvanu liegums – izvēlieties lieguma paroli visiem izejošajiem zvaniem, izejošajiem
starptautiskajiem, izejošajiem starptautiskajiem ar izņēmumu uz mītnes zemi,
visiem ienākošajiem zvaniem vai ienākošajiem zvaniem, atrodoties ārvalstīs.
• Papildu iestatījumi
Automātiska numura atkārtošana – izvēlieties IESLĒGT vai IZSLĒGT.
Sarunas laika atgādinājums – izvēlieties Izslēgt, Viens vai Periodiski.
Noraidīt ar SMS – izvēlieties IESLĒGT vai IZSLĒGT.
Atbildes režīms – varat mainīt iestatījumus savā tālrunī, lai atbildētu uz zvaniem
dažādos veidos.
36
Wi-Fi
Viltus zvans – šī ir noderīga funkcija, lai pieklājīgi izvairītos no neveiklām
situācijām. Jūs varat piezvanīt sev, iestatot laiku viltus zvana izvēlnē.
Zvanītāja ID – izvēlieties Paslēpt ID, Nosūtīt ID vai iestatīt pēc tīkla zvanītāja ID
informāciju.
Dzirdes aparāts – dzirdes aparāts palielina zvana skaļuma līmeņus. Skaļums tiks
palielināts tikai klausules režīmā. Neattiecas uz skaļruni, austiņu un Bluetooth ceļu.
PIEZĪME. Viltus zvanu var aktivizēt un deaktivizēt neizmantotā ekrānā,
izmantojot saīsnes kodu #*#.
Atjaunot iestatījumus
Jūs varat atjaunot un restartēt tālruni, ievadot tālruņa paroli.
Datu konts
Iepriekšnoteikti iestatījumi APN, Sākumlapa, IP adrese un Ports ir visiem mērķa valstu
operatoriem. Datu konta iestatījumi tiek izmantoti, lai palaistu Opera, Facebook, Twitter
un jebkuru citu tīklā balstītu lietojumprogrammu, kas izmanto datu savienojumu.
Tīkla iestatījumi
Jūs varat izvēlēties tīklu, kas tiks reģistrēts automātiski vai manuāli.
Datu iestatījumi
Šie iestatījumi ļauj jums kontrolēt mobilo sakaru tīkla iestatījumus savam tālrunim,
kas dod iespēju pieslēgties internetam, nosūtīt MMS un e-pasta ziņojumus, kā arī
lejupielādēt Java spēles.
Wi-Fi
37
Dzirdes aparāta saderība
Šī ierīce darbojas ar vairumu tirgū pieejamo dzirdes aparātu. Tomēr nav garantijas
pilnīgai saderībai ar visu aprīkojumu.
38
Dzirdes aparāta saderība
Piederumi
Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. (Zemāk minētie piederumi
var būt izvēles piederumi.)
•
•
Ceļojumu adapteris
Akumulators
PIEZĪME.
• Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir
paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
• Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties
atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu labāku sniegumu, lūdzu, veiciet mobilā tālruņa
programmatūras jaunināšanu datorā, izmantojot operētājsistēmu, kas jaunāka
par Windows XP
Piederumi
39
Problēmu novēršana
Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai
atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu
problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.
Ziņojums
SIM kartes
kļūda
Nav tīkla
savienojuma
/ tīkla
traucējumi
40
Iespējamie iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Tālrunī nav SIM
kartes vai tā ir
ievietota nepareizi.
Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota
pareizi.
Signāls ir vājš
vai jūs atrodaties
ārpus pakalpojumu
sniedzēja tīkla.
Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā
vietā. Pārbaudiet tīkla operatora
pārklājuma karti.
Operators
pievienojis jaunus
pakalpojumus.
Pārbaudiet, vai SIM karte nav vairāk kā
6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet
SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā
filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
Problēmu novēršana
Ziņojums
Kodi
neatbilst
Iespējamie iemesli
Lai nomainītu
drošības kodu,
jums būs
jāapstiprina jaunais
kods, atkārtoti to
ievadot.
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar
savu pakalpojumu sniedzēju.
Abi ievadītie kodi
nesakrīt.
Zvani nav
pieejami
Tālruni nevar
ieslēgt
Zvana
sastādīšanas
kļūda.
Jaunais tīkls nav autorizēts.
Ievietota jauna
SIM karte.
Pārbaudiet, vai nav jaunu
ierobežojumu.
Sasniegts
priekšsamaksas
limits.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju
vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot
PIN2.
Pārāk ātri
nospiests
ieslēgšanas/
izslēgšanas
taustiņš.
Turiet nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu vismaz divas
sekundes.
Akumulators nav
uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru. Displejā
pārbaudiet uzlādes indikatoru.
Problēmu novēršana
41
Ziņojums
Uzlādes
kļūda
Nav skaņas
42
Iespējamie iemesli
Iespējamie koriģējošie pasākumi
Akumulators nav
uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru.
Ārējā temperatūra
ir par augstu vai
zemu.
Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts
normālā temperatūrā.
Problēma ar
kontaktiem
Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar
tālruni.
Nav sprieguma
Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
Bojāts lādētājs
Nomainiet lādētāju.
Nepareizs lādētājs
Izmantojiet tikai oriģinālos LG
piederumus.
Vibrācijas režīms
Pārbaudiet skaņas izvēlnes
iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav
ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Problēmu novēršana
EESTI
Kasutusjuhend
Teatud seadmes olev sisu ja mõned pildid võivad piirkonnast, teenuseosutajast,
tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist olenevalt erineda ja neid
võib ette teatamata muuta.
• Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud
kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
• Pakutavad tarvikud võivad piirkonnast, riigist või teenuseosutajast olenevalt
erineda.
• Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo
on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud
kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
•
Sisukord
Juhised turvaliseks ja tõhusaks
kasutamiseks............................................4
Sõnumite kaustad...................................24
E-post....................................................24
Telefoni tundmaõppimine........................13
Telefoni ülevaade....................................13
SIM-kaartide paigaldamine.....................15
Telefoni sisse-/väljalülitamine (On/Off)....17
Multimeedium..........................................26
FM-raadio...............................................26
Kaamera . ..............................................26
Pildivaatur..............................................27
Helisalvesti.............................................28
Meediumipleier.......................................28
Minu asjad..............................................28
Kõned.......................................................18
Helistamine............................................18
Helistamine menüüst Kontaktid...............18
Kõnedele vastamine ja nendest
keeldumine............................................18
Kõlari ja mikrofoni kasutamine................19
Kõnelogide vaatamine.............................19
Kontaktid..................................................20
Kontaktide otsimine................................20
Uue kontakti lisamine.............................20
Where’s Mom...........................................21
Seadistamine ja registreerimine..............21
Sõnumid...................................................22
Sõnumite saatmine.................................22
Teksti sisestamine..................................22
T9-režiim ( Abc)................................22
Abc-režiim..............................................23
123-režiim..............................................23
Sümbolite sisestamine............................23
Keele muutmine.....................................23
2
Organiseerija............................................29
Kalkulaatori kasutamine ........................29
Äratuse määramine ...............................29
Kalendri kasutamine...............................29
Märkuse lisamine...................................29
Seeniori režiim.......................................29
Mängud ja sotsiaalvõrgustiku teenused....29
Rakendused.............................................30
Profiilid.....................................................31
Bluetooth..................................................32
Toide......................................................32
Nähtavus................................................32
Minu seade.............................................32
Otsi heliseadet........................................32
Minu nimi...............................................33
Erifunktsioonid........................................33
Wi-Fi.........................................................34
Sisukord
Sätted.......................................................35
Kuva.......................................................35
Telefon...................................................35
Kõne.......................................................36
Seadete taastamine................................37
Andmekontod.........................................37
Võrguseaded..........................................37
Andmeseaded .......................................38
HAC (Ülilduvus kuuldeaparaadiga).........39
Tarvikud...................................................40
Veaotsing.................................................41

3
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või
seadusevastane.
Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi.
See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus,
mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi
kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile
pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme
remonti viima.
Raadiokiirguse mõju
Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – erineelduvuskiirus) kohta.
Selle mobiiltelefoni mudeli LG-G350 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju
puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad
ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist)
ohutuse tagamiseks.
• Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption
Rate – erineelduvuskiirus). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid
ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil
kasutatavatel sagedusaladel.
• Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need
kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
• ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection –
rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i
piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
4
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures
kasutamisel 0,516 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,720 W/kg (10 g).
• Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu
kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal
kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada
metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või
sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul
võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on
saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.
•
Toote korrashoid ja hooldus
HOIATUS
Kasutage ainult kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heakskiidetud
akusid, laadijaid ja lisatarvikuid. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni
garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud
hooldustehniku juurde.
• Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on
kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad
osad algselt töötasid.
• Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
• Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
• Ärge pillake telefoni maha.
• Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon
või löök.
• Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge
kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
•
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
5
Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada
elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
• Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib
kuumeneda ja tekitada tulekahju.
• Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage
lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
• Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
• Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
• Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
• Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see
võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
• Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
• Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
• Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage
antenni, kui selleks puudub vajadus.
• Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist,
kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või
väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
• Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust.
Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt
tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel
selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
• Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige
kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi
või föön.
• Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga
kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.
•
6
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Telefoni tõhus toimimine
Elektroonilised seadmed
Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.
• Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige
telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
• Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
• Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
• Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 ºC kuni 40 ºC. Teie
telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib
põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.
Liiklusohutus
Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni
kasutamise kohta.
• Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
• Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
• Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
• RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt
autostereot ja turvavarustust.
• Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse
paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti
paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik
enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
7
Vältige kuulmiskahjustusi
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli valjul
tasemel pika aja jooksul.
Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu
soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame
seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.
• Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamks, kui te ei kuule enda
ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.
MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada
kuulmiskadu.
Klaasist osad
Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel
või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega
proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud
teenusepakkuja on klaasi asendanud.
Lõhkamise piirkond
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele
piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.
8
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Plahvatusohtlikud keskkonnad
Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
• Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma
sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.
•
•
Lennukis
Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.
• Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
• Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.
Lapsed
Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid
osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu
ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma
kohalikult teenusepakkujalt.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
9
Akut puudutav teave ja aku hooldus
Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest
akusüsteemidest ei ole sellel akul mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
• Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega
pikendama.
• Ärge demonteerige ega lühistage akut.
• Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
• Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida
sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
• Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks
täis.
• Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes
keskkonnas (nt vannitoas).
• Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
• Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
• Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise
olmeprügiga.
• Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi
volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
• Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija ebavajaliku energiakulu
vältimiseks einakontaktist.
• Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist
ning aku ja keskkonna tingimustest.
• Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või
küüntega. See võib põhjustada tulekahju.
• Energia tarbimine (Võrguühendusega ooterežiim) : 0,1 W
•
10
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab
LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise
levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib
kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-G350 vastab direktiivi
1999/5/EC olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
11
Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine
1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist
eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või
kohalik võimuorgan.
2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada
võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta
saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust
toote ostsite.
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe
(Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui
0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud
kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada
võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta
saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.
12
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Telefoni tundmaõppimine
Telefoni ülevaade
Navigeerimisklahvid
Kasutage,et telefoni funktsioonidele
kiirelt juurde pääseda.
(üles):
• Üles-klahvi pikk vajutus:
Media Player
• Üles-klahvi lühike vajutus:
Kalender
(alla):
• Alla-klahvi pikk vajutus: Kalkulaator
• Alla-klahvi lühike vajutus:
Kirjuta sõnum
(vasakule):
• Vasakule liikumise klahvi pikk
vajutus: Minu asjad
• Vasakule liikumise klahvi lühike
vajutus: Äratuskell
(paremale):
• Paremale liikumise klahvi pikk
vajutus: Helisalvesti
• Paremale liikumise klahvi lühike
vajutus: FM-raadio
Kuular
Saatmisklahv
Saate valida telefoninumbri ja
vastata sissetulevatele kõnedele.
Mikrofon
Ekraan
Funktsiooniklahvid
Iga funktsiooniklahviga saab
teostada funktsioone, millele
klahvi kohal oleva kuva tekst
osutab.
Lõpetamis-/toitenupp
• Kõne lõpetamine, kõnest
keeldumine.
• Naaseb menüü kasutamise
ajal avakuvale.
• Pikk vajutus: telefoni sisse-/
väljalülitamine (On/Off).
Kaamera klahv
Hotline SMS teenuse klahv
Seeniori režiimi klahv
Laadija/USB-port
MÄRKUS. See on kujundusest tingitud. Ümberpööramisel ei avanenud teie
telefoni ekraan täielikult, kuna see avaneb ainult teatud nurga all.
Telefoni tundmaõppimine
13

Peakomplekti pistik

Tagakaas
SIM-kaardi pesa
Aku
SD-kaart
14
Telefoni tundmaõppimine
SIM-kaartide paigaldamine
Mobiilsidevõrgu kasutajaks registreerides antakse teile SIM-kaart, millele on laaditud
teie tellimuse üksikasjad, nt teie PIN-kood, võimalikud valikulised teenused jms.
Tähtis!
• Kuna kriimud või painutamine võivad SIM-kaarti lihtsasti kahjustada, soovitame
kaardi käsitsemisel, sisestamisel või eemaldamisel ettevaatlik olla. Hoidke kõik
SIM-kaardid lastele kättesaamatus kohas.
1 Eemaldage tagakaas vastavalt joonisel näidatule.
2 Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.
Telefoni tundmaõppimine
15
3 Sisestage aku.
4 Pange tagakaas tagasi.
16
Telefoni tundmaõppimine
Telefoni laadimine
•
•
Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.
Aku tööea maksimeerimiseks veenduge enne esmakordset kasutamist, et aku on
täielikult laetud.
HOIATUS
Kasutage ainult LG poolt heakskiidetud laadijaid, akusid ja kaableid.
Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast
laadimist või kuvada hüpikteate aeglase laadimise kohta. Heakskiiduta laadijad
või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada –
nendele olukordadele ei laiene garantii.
Telefoni sisse-/väljalülitamine (On/Off)
Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all lõpetamis-/toiteklahvi.
Telefoni tundmaõppimine
17
Kõned
Helistamine
1 Sisestage klahvistikul number. Numbri kustutamiseks vajutage Kustuta.
2 Kõne alustamiseks vajutage
.
3 Kõne lõpetamiseks vajutage
.
NÕUANNE!
Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage üles-/allanoole klahve.
Helistamine menüüst Kontaktid
1 Valige avakuval Kontaktid.
2 Kasutades klahvistikku, sisestage selle kontakti, kellele helistada soovite, nime
esitäht ja sirvige menüüd Kontaktid.
3 Kõne alustamiseks vajutage
.
NÕUANNE!
Menüü Kontaktid sirvimiseks kasutage üles-/allanoole klahve.
Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine
Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks
.
Kui telefon heliseb, valige helina vaigistamiseks Hääletu.
Vajutage
või valige Hääletu, seejärel valige sissetulevast kõnest keeldumiseks
Keeldu.
18
Kõned
NÕUANNE!
• Saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnedele erinevalt vastata.
• Vajutage Menüü > Seadistus > Kõne > Lisaseaded > Vastuserežiim ja valige
Mis tahes klahv või Automaatne vastamine peakomplekti režiimis.
Kõlari ja mikrofoni kasutamine
Saate kõne ajal kõlari ja mikrofoni aktiveerida, vajutades valikut RSK (Käed-vabad) ja
saate telefoni kasutada käed-vabad režiimis.
Kui kõlar ja mikrofon on aktiivne, vajutage telefoni tavapärasesse suhtlusrežiimi
naasmiseks RSK (Käed-vabad).
Kõnelogide vaatamine
Vajutage Menüü ja valige Logid.
• Kõik kõned – kuvab kõiki kolme tüüpi (Vastatud/valitud/vastamata kõned) kellaaja
järgi. See valik võimaldab teil vaadata viimase 60 kõne üksikasju.
• Vastamata kõned – see valik võimaldab teil vaadata vastamata kõnesid.
• Vastatud kõned – see valik võimaldab teil vaadata vastatud kõnesid.
• Valitud kõned – see valik võimaldab teil vaadata väljuvaid kõnesid (tehtud kõned
või valitud numbrid).
• Kõne kestus – võimaldab teil vaadata viimase kõne, valitud kõnede ja vastatud
kõnede kestust ning kõik andmed lähtestada.
• Tekstisõnumi loendur – võimaldab teil arvestada telefoni saadetud või
vastuvõetud sõnumite arvu.
• Andmeteave – võimaldab teil vaadata teavet viimase saadetud, viimase
vastuvõetud, kõikide saadetud ja kõikide vastuvõetud sõnumite kohta ning loenduri
lähtestada.
Kõned
19
Kontaktid
Kontaktide otsimine
1 Valige avakuval Kontaktid.
2 Kasutades klahvistikku, sisestage selle kontakti, kellele helistada soovite, nime
esitäht.
3 Kontaktide sirvimiseks vajutage üles-/allanoole klahve.
Uue kontakti lisamine
1
2
3
4
20
Valige avakuval Kontaktid.
Valige Lisa uus kontakt.
Valige SIM-kaardile või Telefoni ja vajutage OK.
Seejärel sisestage uue kontakti nimi, number ja andmed; valige Valikud, seejärel
valige Salvesta.
Kontaktid
Where’s Mom
Seadistades funktsiooni Where’s Mom olekuks SEES (ON), jagatakse teie seadme
asukohateavet SMS-i vahendusel eelnevalt registreeritud eestkostjatega (SMS-iga
võivad kaasneda lisatasud).
Seadistamine ja registreerimine
1 Vajutage Menüü, valige Where’s Mom, valige Seadista Where’s Mom ja valige
Sees.
2 Eestkostjad saavad Google Play poest oma Androidi telefoni rakenduse Where's
Mom installida. Eestkostja saadab oma Androidi rakendusest registreerimise
taotluse.
3 Teile esitatakse hüpikaken, milles küsitakse nõesolekut vastava eeskostja
lisamiseks. Vajutage Jah.
MÄRKUS:
• Pärast registreerimist saab eestkostja SMS-i teel teie asukohateavet küsida
(SMS-iga võivad kaasneda lisatasud). Teie telefon edastab automaatselt
asukohateabe (asukohateave ei ole inimestele mõistetav; sellest arusaamiseks
tuleb kasutada Androidi rakendust ja kolmanda osapoole teenust).
• Eestkostjad saavad end ilma teie nõusolekuta mis tahes ajal kustutada.
• Saate eestkostjaid telefonist eemaldada, vajutades Menüü, valides Where’s
Mom, valides Registreeritud eestkostjad, valides eestkostja ning valides osas
Valikud Kustuta.
• Kui rakendus Where’s Mom kasutab asukoha määramiseks lähedalolevaid
mobiilimaste ja Wi-Fi-pääsupunkte, oleneb asukoha täpsus mobiilsideteenuse
võrgu jõudlusest, keskkonnatingimustest ja Google'i geoasukoha määramise
teenuse terviklikkusest. Teenuse Where’s Mom kasutamisel saadavad
tulemused, sh kuid mitte ainult, soovitud asukohateave, ei pruugi olla täpsed.
Where’s Mom
21
Sõnumid
Sõnumite saatmine
1 Vajutage Menüü, valige Sõnumid, valige Kirjuta sõnum ja valige Tekstisõnum
või Multimeediumsõnum.
2 Avaneb uue sõnumi koostamise aken, mille esimesele väljale tuleb sisestada
adressaatide nimed ja teisele väljale sõnumi sisu.
3 Valige adressaatide nimed need käsitsi sisestades või valige osa Valikud alt Lisa
adressaat, et adressaadid telefoniraamatust sisestada. Kui soovite lisada rohkem
adressaate, vajutage adressaatide väljal klahvi
.
4 Sisestage oma sõnum, kasutades T9-režiimi (sõnastik) või ABC-täherežiimi või
123-numbrirežiimi. Saate klahvi
vajutades tekstisisestusrežiimi muuta.
Teksti sisestamine
Saate telefoni klahvistikku kasutades sisestada tähti ja numbreid. Telefonis saab
kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime: T9-režiim ( Abc), Abc-režiim ja 123-režiim.
Režiimi vahetamiseks vajutage klahvi
.
MÄRKUS. Mõne välja puhul võib olla lubatud ainult ühe tekstisisestusrežiimi
kasutamine (nt telefoninumbri väli aadressiraamatus).
T9-režiim (
Abc)
T9-režiim ( Abc) kasutab telefoni sisemist sõnastikku ja pakub sõnu vastavalt teie
nupuvajutustele. Lihtsalt vajutage sisestatava tähega seotud numbriklahvi ja sõnastik
tuvastab pärast kõikide tähtede sisestamist sõna.
22
Sõnumid
T9-režiimi kasutamine ( Abc)
1 Kasutades teksti sisestamiseks T9-režiimi (sõnastik), alustage sõna sisestamist,
vajutades klahve
kuni
. Vajutage ühe tähe kohta ühte klahvi.
- Kui sõna kirjapilt on pärast sisestamist siiski vale, vajutage teiste sõnavalikute
sirvimiseks vasak- ja paremnoole klahvi.
- Kui soovitud sõna valitavate sõnade loendis ei ole, lisage sõna Abc-režiimi
kasutades.
2 Sisestage terve sõna.
- Tähtede kustutamiseks vajutage Kustuta.
Abc-režiim
See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades vastavat klahvi üks, kaks, kolm või neli
korda, kuni ilmub vastav täht.
123-režiim
Numbrite sisestamiseks vajutage klahvi üks kord. Täherežiimis olles saate numbreid
sisestada vastavat klahvi vajutades ja all hoides.
Sümbolite sisestamine
Kui soovite sisestada sümboleid, vajutage
klahvi; seejärel saate valida sümboli.
Mõnes redaktoris saate vajutada Valikud, seejärel valida Sisesta sümbol.
Keele muutmine
Teksti sisestamise kuval saab kirjutuskeelt muuta kahel viisil. Saate vajutada Valikud,
valida Kirjutuskeel ja seejärel seadistada soovitud keele või vajutada redaktoris pikalt
klahvi.
Sõnumid
23
Sõnumite kaustad
Vajutage Menüü, valige Sõnumid. Ja valige soovitud kaust.
Sisendkaust – sõnumi saamisel antakse sellest märku. Sõnumid salvestuvad
sisendkausta.
Mustandid – kui teil ei ole sõnumi kirjutamise lõpetamiseks piisavalt aega, saate
pooliku sõnumi siia salvestada.
Väljundkaust – see on ajutine kaust, kus asuvad saatmise ootel olevad sõnumid.
Saadetud sõnumid – saatmise järel salvestatakse teksti- või multimeediumsõnum
kausta Saadetud.
Sõnumi seaded – teie sõnumi seaded on eelnevalt määratud, mistõttu saate kohe
sõnumeid saata. Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku Seaded alt.
Vestlused – sisendkausta, väljundkausta ja saadetud sõnumite kausta kuvatakse koos
rühmitatud adressaatidega.
MÄRKUS. Kui soovite Vestluste asemel kuvada kaustu Sisendkaust,
Väljundkaust ja Saadetud sõnumid, valige Sõnumi seaded, valige Vestlused
ja valige Väljas.
E-post
E-posti seadistamine
Saate liikvel olles asjadega kursis olla, kasutades e-posti oma telefonis. POP3 või
IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.
1 Vajutage Menüü ja valige E-post.
2 E-posti esmakordselt avamisel tuleb teil seadistada e-posti konto. E-posti konto
lisamise lihtsustamiseks avaneb seadistusviisard.
3 Järgige hüpikaknas esitatud juhiseid ja sisestage vajalik teave.
24
Sõnumid
MÄRKUS:
• E-posti toimingute tegemisel võidakse kuvada sertifitseerimise veateade.
Valige osa Valikud alt Installi ning andke sertifikaadile nimi ja salvestage see.
Sertifikaadi importimine on edukas.
• Enne e-posti kasutamist seadistage õige kuupäev ja kellaaeg.
Sõnumid
25
Multimeedium
FM-raadio
Teie telefonil on FM-raadio funktsioon, millega saate liikvel olles oma
lemmikraadiojaamu kuulata.
Jaamade otsimine
1 Vajutage Menüü ja valige FM-raadio.
2 Valige Valikud ja valige Automaatne otsing. Saate sageduse vähendamiseks/
suurendamiseks kasutada ka vasak- ja paremnoole klahve.
MÄRKUS. Raadio kuulamiseks ja signaali hea vastuvõtmise tagamiseks
sisestage kõrvaklapid peakomplekti porti.
Kaamera
Foto tegemine
1 Vajutage Menüü ja valige Kaamera.
2 Hoidke telefoni käes ja suunake objektiiv pildistatavale objektile.
3 Foto tegemiseks vajutage klahvi OK.
Vasaknooleklahvi vajutades esitatakse ekraani allosas järgmised valikud.
EV – EV vahemikuks on EV -2,0 kuni EV +2,0.
Aktiveeri – annab juurdepääsu Pildialbumile ja Videosalvestile.
Jäädvustamise režiim – seadistage jäädvustamise režiimi olekuks kas Tavaline või
Sarivõte.
Pildi suurus – pildi suuruseks saab olla kas Taustapilt, VGA, 1MP.
Ajasti – ajasti olekuks saab seadistada kas Väljas, 5 s või 10 s.
26
Multimeedium
Valge tasakaal – valge tasakaal tagab, et kõik valged alad teie videos on realistlikud.
Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama
valgustingimused. Valige kas Automaatne, Päevavalgus, Volfram, Fluorestsent, Pilves või
Hõõguv..
Värviefekt – seadistage värviefektiks kas Tavaline, Halltoonid, Seepia, Seepiaroheline,
Seepiasinine või Värvide muutumine.
Täiendavad seaded – saate teha valikud Mälu, Pildikvaliteet, Kontrast, Katiku heli,
Virvendusvastane ja Taasta vaikeseaded.
Video tegemine
1 Vajutage Menüü ja valige Kaamera.
2 Videorežiimi lülitumiseks vajutage allanooleklahvi.
3 Suunake objektiiv video objekti poole ja vajutage salvestamise alustamiseks klahvi
OK.
4 Allpool vasakul kuvatakse taimer.
5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi OK ja vajutage salvestamiseks
paremnooleklahvi.
Täiendavad seaded – saate teha valikud Mälu, Video kvaliteet, Kontrast, Salvesta heli,
Virvendusvastane ja Taasta vaikeseaded.
MÄRKUS. Saate suumimisskaalat vasak- ja paremnoole klahvidega
reguleerida. Suumimisskaala ulatus on Tase 1 kuni Tase 4.
Pildivaatur
Selles menüüs saate vaadata kaameraga jäädvustatud pilte ja videoid. Saate vaadata
järgmiseid valikuid, kui vajutate Valikud: Vaata, Saada, Kasuta, Nimeta ümber,
Kustuta, Sortimisalus, Üksikasjad ja Mälu. Valikus Kasuta saate teha valiku
Taustapilt, Kuva toite sisselülitamine, Kuva toite väljalülitamine ja Helistaja pilt.
Multimeedium
27
Helisalvesti
Saate helisalvestit kasutada häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
1 Vajutage Menüü ja valige Helisalvesti.
2 Salvestamise alustamiseks vajutage ülesnooleklahvi.
3 Salvestamise peatamiseks vajutage Paus, jätkamiseks vajutage Jätka .
4 Salvestamise lõpetamiseks valige Stopp.
MÄRKUS. Pärast salvestamist pääsete juurde järgmistele valikutele, kui
vajutate Valikud: Uus salvestis, Esita, Mängi, Nimeta ümber, Kustuta,
Loend, Seaded, Kasuta ja Saada. Valikus Kasuta saate valida sissetuleva
kõne helina.
Meediumipleier
Selles menüüs saate heli- ja videofaile esitada. Samuti saate hallata esitusloendeid.
Valige Praegu esitamisel, Kõik laulud, Kõik videod ja Muusika esitusloendid.
Minu asjad
Saate kõikidele heli-, foto- ja videofailidele hõlpsasti juurde pääsemiseks
multimeediumfailid oma telefoni salvestada. Failid võib salvestada ka mälukaardile.
Mälukaarti kasutades saate vabastada telefoni mäluruumi. Puudutades valikut Minu
asjad, saate avada loendi kaustadest, kuhu kõik teie multimeediumfailid on salvestatud.
28
Multimeedium
Organiseerija
Kalkulaatori kasutamine
Kalkulaatoris saab kasutada peamisi arvutusfunktsioone: liitmine, lahutamine,
korrutamine ja jagamine.
Äratuse määramine
Saate konkreetsel ajal esitamiseks valida kuni 5 äratust.
Kalendri kasutamine
Selle menüü avamisel esitatakse kalender. Tänast kuupäeva ümbritseb nelinurkne
kursor. Saate kursori nooleklahvidega teisele kuupäevale viia.
Märkuse lisamine
Saate siin oma märkused kirja panna.
Seeniori režiim
Võimaldab seadistada telefoni automaatselt mürarikka keskkonnaga kohanduma,
reguleerides kuuldavust ja parandades kõnest arusaadavust (isikud, kellel esineb
vanuse tõttu kuulmiskadu, tunnetavad erinevust).
Mängud ja sotsiaalvõrgustiku teenused
Võimaldab teil ligi pääseda mitmetele mängudele, nt Diamond Twister 2, ja
sotsiaalvõrgustikele, nt Facebook või Twitter.
Organiseerija
29
Rakendused
Võimaldab kasutada eelnevalt laaditud mänge, et saaksite oma vaba ega lõbusasti
veeta. Vajutage Menüü ja valige Rakendused. Valige Minu mängud ja rakendused.
30
Rakendused
Profiilid
Saate telefoni helinat erinevate sündmuste või keskkondade jaoks muuta ja kohandada.
• Üldine – helitugevuse ja klahvitoonide olekuks on seadistatud tavaline.
• Hääletu – helin on vaigistatud ja hääletu režiim aktiveeritud.
• Koosolek – helin on vaigistatud ja vibreerimine aktiveeritud.
• Väljas – helitugevuse ja klahvitoonide olekuks on seadistatud maksimaalne.
• Minu stiil – helitugevus ja klahvitoonid on seadistatud vastavalt teie soovile.
Profiilid
31
Bluetooth
Teie telefoni on sisse ehitatud Bluetoothi traadita side tehnoloogia, mis võimaldab teie
seadet juhtmevabalt teiste Bluetoothi seadmetega ühendada, näiteks käed-vabad
seade, personaalarvuti, sülearvuti ja teised telefonid. Teie telefonis registreeritud
seadmetega saab ühenduse luua ükshaaval (sama tüüpi seadmega ühenduse
loomiseks või Bluetoothi eelistuste muutmiseks tuleb esmalt olemasolev ühendus
katkestada).
Toide
Võimaldab teil Bluetoothi funktsiooni sisse või välja lülitada.
Nähtavus
Võimaldab seadme teistele Bluetoothi seadmetele nähtavaks seadistada. Valige kas
Püsivalt nähtav, Ajutiselt nähtav või Väljas.
Minu seade
Võimaldab vaadata loendit kõikidest seadmetest, mis on teie telefoniga paaritud.
Otsi heliseadet
Võimaldab uusi heliseadmeid otsida ja lisada.
32
Bluetooth
Minu nimi
Võimaldab teie seadme nime muuta.
Erifunktsioonid
Valige kas Audio asukoht, Mälu, Luba jagamiseks ja Minu aadress.
Bluetooth
33
Wi-Fi
Võimaldab telefoni Wi-Fi ühendust (traadita kohtvõrk) kasutades internetiühenduse luua.
Võimaldab telefonil luua ühenduse kohalike traadita võrkudega ja juhtmevabalt
internetiühenduse luua.
1 Vajutage Menüü ja valige Wi-Fi.
2 Valige üks kasutatavatest võrkudest.
MÄRKUS. Saate kasutada järgmiseid valikuid, kui vajutate Valikud: Ühenda,
Lisa, Redigeeri, Kustuta, Muuda prioriteet, WLAN olek, Keela WLAN,
Seadistus, Energiasäästurežiim ja Värskenda.
34
Wi-Fi
Sätted
Kuva
See menüü võimaldab teil erinevaid kuvaseadeid konfigureerida.
• Taustapilt – võimaldab teil seadistada taustapildi.
• Kuva toite sisselülitamine – võimaldab teil seadistada telefoni sisselülitamisel
kuvatava taustapildi.
• Kuva toite väljalülitamine – võimaldab teil seadistada telefoni väljalülitamisel
kuvatava taustapildi.
• Näita kuupäeva ja kellaaega – võimaldab teil ootekuval kuupäeva ja kellaaega
esitada.
Telefon
Nautige vabadust ja kohandage oma telefoni vastavalt oma elustiilile.
• Kuupäev ja kellaaeg – saate seadistada kuupäeva ja kellaajaga seotud
funktsioone.
• Keel – saate määrata telefonis kuvatava teksti keele. See mõjutab ka sisestuskeelt.
• Turvalisus – võimaldab teil telefoni funktsioone ja seadeid kaitsta. Valige valikute
SIM-kaardi turvalisus, Telefoni turvalisus, Sertifikaatide haldur ja Vargusvastane
mobiilijälitus seast.
• Ajakava sees/väljas – võimaldab seadistada telefoni automaatse sisse- või
väljalülitamise aja. Kui olete vastava aja seadistanud, lülitub telefon vastaval ajal
automaatselt sisse või välja.
• Eelistatud kirjakeel – saate seadistada soovitud keeled.
• SOS-teenus – kui SOS-teenus on sisse lülitatud, saate hädaolukorras SMS-i saata,
vajutades ootekuval ja hoides all klahvistiku klahvi 9; SOS-režiim lülitatakse sisse.
Sätted
35
Hädaabisõnum saadetakse adressaatide loendis nimetatud telefoninumbri(te)le.
Aktiveeritud SOS-režiimi korral võetakse loendis nimetatud numbritelt tehtavad
kõned automaatselt vastu. SOS-režiimist väljumiseks vajutage ootekuval lõpetamise
klahvi ja valige Jah.
• Hädaabiteatis – kui selle funktsiooni olekuks on seadistatud SEES, saadetakse
hädaabikontaktidele sõnum hädaabinumbri valimisel või juhul, kui telefoni ei ole
teatud aja jooksul kasutatud. Sellega võivad kaasneda lisatasud.
• Hotline SMS – Hotline SMS saadab adressaatidele kasutaja määratud tekstiga
SMS-i. Kasutajad saavad SMS-e saata ka kiirklahvi kasutades; kasutajad saavad
seda valikut kohandada.
• Kodeerimine – saate valida kas ASCII, ISO-8859-1 või Windows-1252.
• Automaatne uuenduste aeg – võimaldab teil seadistada telefoni kuupäeva ja
kellaaega olenevalt ajavööndist automaatselt uuendama.
• Lennurežiim – selle funktsiooniga saate lennurežiimi aktiveerida. Sisselülitatud
lennurežiimi korral ei ole teil võimalik teha kõnesid ega saata sõnumeid.
• Mitmesugused seaded – saate seadistada LCD taustvalgustuse heleduse.
Kõne
Saate määrata kõnega seotud seadeid.
• Koputus – valige Aktiivne või tühistage koputus.
• Kõne suunamine – valige kõne suunamise meetodid.
• Kõnepiirang – valige piirangu salasõna kõikidele väljuvatele kõnedele, väljuvatele
rahvusvahelistele kõnedele, väljuvatele rahvusvahelistele kõnedele v.a kõned
koduriiki, kõikidele sissetulevatele kõnedele või kõikidele sissetulevatele kõnedele
välisriigis viibides.
• Lisaseaded
Automaatne kordusvalimine – muutke olekuks kas SEES või VÄLJAS.
36
Wi-Fi
Kõne kestuse meeldetuletus – valige kas Väljas, Üksik või Perioodiline.
Keeldu SMS-i teel – muutke olekuks kas SEES või VÄLJAS.
Vastuserežiim – saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnedele erinevalt vastata.
Võltskõne – kasulik funktsioon ebameeldivas olukorras viisakaks jäämiseks. Saate
endale helistada, seadistades võltskõne menüüs kellaaja.
Helistajatunnus – valige Peida ID või Saada ID või seadistage võrgu
helistajatunnuse teave.
Kuuldeaparaat – kuuldeaparaati kasutades on kõne helitase kõrgem. Helitugevus
suureneb ainult vastuvõtmise režiimis. Ei kehti kõlarite, peakomplekti ega Bluetoothi
kasutamisel.
MÄRKUS. Võltskõne ootekuval aktiveerimiseks saab kasutada kiirklahvide
kombinatsiooni #*#.
Seadete taastamine
Telefoni parooli sisestamisel saate telefoni lähtestada ja taaskäivitada.
Andmekontod
Kõikide sihtriikide operaatorite kohta on antud eelnevalt määratud pääsupunktinimede
(APN), kodulehekülgede, IP-aadressi ja pordi seaded. Andmekonto seadeid kasutatakse
rakenduste Opera, Facebook, Twitter ja teiste võrgupõhiste rakenduste käivitamiseks.
Võrguseaded
Saate registreeritava võrgu automaatselt või käsitsi valida.
Wi-Fi
37
Andmeseaded
Need seaded võimaldavad teil juhtida telefoni mobiilside seadeid, mille abil saate luua
internetiühenduse, saata MMS-e ja e-kirju ning Java mänge alla laadida.
38
Wi-Fi
HAC (Ülilduvus kuuldeaparaadiga)
See seade peaks töötama enamiku turul pakutavate kuuldeaparaatidega. Siiski ei saa
tagada täielikku ühilduvust kõikide seadmetega.
HAC (Ülilduvus kuuldeaparaadiga)
39
Tarvikud
Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed
võivad olla valikulised lisaseadmed.)
•
•
Reisiadapter
Aku
MÄRKUS:
• Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud
kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
• Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või
teenuseosutajast olenevalt erineda.
MÄRKUS. Parema jõudluse tagamiseks värskendage oma mobiiltelefoni
tarkvara arvutis, mille operatsioonisüsteem on uuem kui Windows XP
40
Tarvikud
Veaotsing
Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni
kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma
teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.
Teade
SIM-kaardi
viga
Võrguühendust/
langetatud
võrguühendust
ei tuvastatud
Veaotsing
Võimalikud
põhjused
Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Telefonis pole
SIM-kaarti või
see on valesti
paigaldatud.
Veenduge, et SIM-kaart on õigesti
paigaldatud.
Signaal on
nõrk või asute
teenusepakkuja
võrgust väljapool.
Liikuge aknale lähemale või avatud
ruumi. Vaadake võrguoperaatori
levialakaarti.
Operaator on
rakendanud uusi
teenuseid.
Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem
kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM
kaart võrguteenuse pakkuja lähimas
esinduses. Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
41
Teade
Koodid ei
ühti
Võimalikud
põhjused
Kui soovite muuta
oma turvakoodi,
peate uue koodi
kinnitamiseks selle
uuesti sisestama.
Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Kui unustate koodi, võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
Kaks sisestatud
koodi ei ühti.
Helistamine
pole
võimalik
Telefoni ei
saa sisse
lülitada
42
Helistamisviga
Uus võrk ei ole lubatud.
Paigaldatud on
uus SIM-kaart.
Kontrollige uusi piiranguid.
Ettemaksu kulupiir
on saavutatud.
Võtke ühendust teenusepakkujaga või
lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Sisse-/
väljalülitusnuppu
vajutatakse liiga
lühidalt.
Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise
klahvi all vähemalt kahe sekundi
jooksul.
Aku on tühi.
Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat
laadimisindikaatorit.
Veaotsing
Teade
Laadimistõrge
Heli pole
Veaotsing
Võimalikud
põhjused
Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Aku on tühi.
Laadige akut.
Välistemperatuur
on liiga kõrge või
madal.
Veenduge, et telefoni laetakse
normaaltemperatuuril.
Ühendusviga
Kontrollige laadijat ja ühendage see
telefoniga.
Pinget pole.
Ühendage laadija teise pistikupessa.
Laadija on katki
Asendage laadija uuega.
Vale laadija
Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
Värinarežiim
Kontrollige helide oleku seadistustest,
et värinarežiim või hääletu režiim poleks
aktiveeritud.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising