LG | 32LE3300 | User guide | LG 26LE5500 Užívateľská príručka

LG 26LE5500 Užívateľská príručka
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCD TV / LED LCD TV
Kérjük, gondosan olvassa el az útmutatót a készülék üzembe helyezése előtt.
Az útmutatót ő rizze meg késő bbi használatra.
www.lg.com
Külön vásárolható meg
Fali rögzítőlemez
LSW100B vagy
LSW100BG
(19/22/26/32LD3***,
32LD4***, 32LD5***,
19/22/26/32LE3***,
32LE4***, 22/26LE5***,
32LE5***)
LSW200B vagy
LSW200BG
(37/42/47LD4***,
42/46LD5***,
37/42LE4***,
37/42/47LE5***)
LSW400B vagy
LSW400BG
(52/60LD5***,
55LE5***)
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
Vezeték nélküli
médiabox
(32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)
TARTALOM
SZOFTVERFRISSÍTÉS ....................................35
Képteszt/Hangteszt ..........................................37
Diagnostics ........................................................38
LCD TV-TÍPUSOK : 19/22/26/32LD35**,
TERMÉK-/SZOLGÁLTATÁS-INFORMÁCIÓ .....39
19/22/26/32LD34** .........................................A-1
SIMPLE MANUAL
LCD TV-TÍPUSOK : 32/37/42/47LD4***,
(EGYSZERÙ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ) ........40
26/32LD32** .................................................A-14
A programtáblázat behívása .............................41
LCD TV-TÍPUSOK : 32/42/46/52/60LD5*** ..A-24
BEMENETI LISTA .............................................43
LED LCD TV MODELLEK : 19/22/26/32LE3***,
32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***A-33 INPUT LABEL (BEMENET CÍMKÉJE)..............44
ADATSZOLGÁLTATÁS .....................................45
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA SIMPLINK..........................................................46
AV MÓD ............................................................50
Antenna csatlakoztatása .....................................1 Inicializálás(Gyári beállítások visszaállí tása) ...51
Kompozit kábellel csatlakoztatva ........................2
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével ...........3
HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva ....................4
Scart-kábellel csatlakoztatva...............................5 USB-eszközök csatlakoztatása.........................52
AZ USB-BEMENET BEÁLLÍTÁSA......................6 MOVIE LIST (FILMLISTA).................................54
Az antennabemenethez csatlakoztatva ..............6 PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA).......................65
RCA-kábellel csatlakoztatva ...............................7 MUSIC LIST (ZENELISTA) ...............................75
Csatlakoztatás 15 tŐs D-sub kábellel .................8 DIVX REGISZTRÁCIÓS KÓD ..........................84
A CI-MODUL BEHELYEZÉSE ............................9 DEACTIVATION (KIKAPCSOLÁS) ...................85
FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA ............................9
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET BEÜZEMELÉSE .10
GUIDE – ELEKTRONIKUS
KÜLSŐ KÉSZÜLÉKEK VEZETÉK NÉLKÜLI
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS
CSATLAKOZTATÁSA........................................11
ÜZEMMÓDBAN)
Választható képernyő-felbontás........................12
A képernyő beállítása számítógépes használatra 13
Az műsorfüzet be-/kikapcsolása .......................87
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA Program kiválasztása ........................................87
Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide .................87
A készülék be/kikapcsolása ..............................17 Gombfunkciók a 8 Days Guide
A beállítás elindítása .........................................17 (8 napos műsorfüzet) módban ..........................88
Programválasztás .............................................17 Gombfunkciók a Date Change
HangerŐ beállítása ...........................................17 (Dátum módosítása) módban ...........................89
GYORS MENÜ..................................................18 Gombfunkciók a kibővített leírás szövegmezőjében.. 89
A képernyŐn megjelenŐ menübeállítások kiválasztása Gombfunkciók a Record/Remind Setting
és módosítása........................................................... 19 (Felvétel/Emlékeztető beállítása) módban........90
Automatikus programbeállítás ..........................20 Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista)
KÁBELES DTV-BEÁLLÍTÁSOK ........................25 üzemmódban.....................................................91
Kézi programbeállítás .......................................26
Program szerkesztése ......................................30
CI [COMMON INTERFACE]
(ÁLTALÁNOS ILLESZTŐFELÜLET) ADATAI....34
ELŐKÉSZÜLETEK
TARTALOM
I
TARTALOM
KÉPVEZÉRLÉS
TARTALOM
AKÉPMÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK)
BEÁLLÍTÁSA .....................................................92
Képvarázsló.......................................................94
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD.................95
ELŐRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK........96
KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS .......................................97
KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA ........................98
Speciális képbeállítások ....................................99
KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA ................102
TruMotion ........................................................103
POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZŐ) 104
MÓDBEÁLLÍTÁS.............................................105
DEMO MODE (BEMUTATÓ ÜZEMMÓD).......106
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERŐ)
BEÁLLÍTÁSA ...................................................107
CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II) ................108
HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND
MODE(HANGÜZEMMÓD) ..............................109
HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA –
USER(EGYÉNI)BEÁLLÍTÁS ...........................110
Infinite Sound ..................................................110
BALANSZ BEÁLLÍTÁSA ................................. 111
TV SPEAKERS (TV-HANGSZÓRÓK) BE/
KIKAPCSOLÁSA.............................................112
DTV hangbeállítás
(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN) ..............113
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA114
AUDIO RESET
(HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA) ..........115
AUDIO DESCRIPTION (HANG LEÍRÁSA)
(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN) ..............116
I/II
- Sztereó/kettős vétel (Csak analóg módban)117
- NICAM-vétel (Csak analóg módban)...........118
- A hangszóró hangkimenetének kiválasztása118
Nyelv-/országválasztás a képernyőn megjelenő
menüben .........................................................119
NYELV KIVÁLASZTÁSA .................................120
II
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Óra beállítása ..................................................122
AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ
BEÁLLÍTÁSA .......................................................123
ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA . 124
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI
SZINTEK
JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER
ZÁROLÁSA .....................................................125
BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA) .126
TARTALOMSZŰRÉS
(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN) ..............127
KÜLSŐ BEMENET LETILTÁSA......................128
GOMBZÁR ......................................................129
TELETEXT
Be-/kikapcsolás ...............................................130
SIMPLE Text....................................................130
TOP Text..........................................................131
FASTEXT ........................................................131
Speciális teletext-funkciók ...............................132
DIGITÁLIS TELETEXT
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON
BELÜL .............................................................133
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN 133
FÜGGELÉK
HIBAELHÁRÍTÁS ............................................134
KARBANTARTÁS............................................136
A termék jellemzŐi ..........................................137
Távvezérlő infravörös kódja ............................148
KülsŐ irányító/vezérlŐ egység beállítása .......149
Megjegyzés a nyílt forráskódú szoftverhez ....156
ELŐKÉSZÜLETEK
LCD TV-TÍPUSOK : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**
TARTOZÉKOK
Ez a tartozék nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
Használati útmutató
* Ha a készülék burkolata koszos
vagy ujjlenyomatos, a készülékhez
kapott tisztítókendővel óvatosan
törölje le.
Távirányító
Elemek
(AAA)
Ferritmag
(Ez a tartozék nem
minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
Tápkábel
ELŐKÉSZÜLETEK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A foltok eltávolításakor ne dörzsölje
durván a felületet. Legyen óvatos,
mert a túl erős dörzsölés hatására
a készülék megkarcolódhat vagy a
színe megváltozhat.
Tőrlőkendő
A képernyő
tisztítására
használható.
csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
Védőborítás
Kábeltartó
csak 26/32LD35**, 26/32LD34**
x8
(M4x20)
db csavar az állvány
összeszereléséhez
1-es csavar
Védőborítás
FERRITMAG HASZNÁLATA (Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
A tápkábel csatlakoztatásakor keletkező
elektromágneses sugárzás ferritmag segítségével
mérsékelhető.
A ferritmag annál hatékonyabb, minél közelebb helyezi
el a tápcsatlakozóhoz.
Dugja be teljesen a tápcsatlakozót.
A-1
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZES
ELŐKÉSZÜLETEK
► A TV-készülék az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Ha a
készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében a
főkapcsolóval kapcsolja ki.
► Jelentős mértékben csökkenthetők a használat közbeni energiafogyasztás és a működés költségei,
ha csökkenti a kép fényerejét.
FIGYELEM!
► Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődésektől. Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az
üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a készülék leeshet.
► Ne húzza a TV-készüléket. Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
POWER
MENU
(MENÜ)
INPUT
OK
Hangerő
gombok
Programválas ztó gombok
csak 26/32LD35**,
26/32LD34**
Programválas
ztó gombok
Hangerő
gombok
OK
MENU(MENÜ)
INPUT(BEMENET)
HANGSZÓRÓ
Távirányító érzékelője
Tápellátás/készenlét jelzőfény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• Kéken világít, ha a TV be van kapcsolva.
A-2
POWER
ELŐKÉSZÜLETEK
Csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
1
12
2
4
3
5
6
7
13
8
1
2
3
9
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás
segítségével működtethető. Anévleges feszültség
“Atermék jellemzői” című oldalon található.(►
p.137 - 147) A készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással működtetni.
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
10
7
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
8
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
9
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat szerviz-,
illetve hotelüzemmódban használatos.
10
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy kábelt
csatlakoztasson.
4
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
11
5
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt csatlakoztasson.
12
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll
rendelkezésre.)
13
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
6
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
ELŐKÉSZÜLETEK
11
A-3
ELŐKÉSZÜLETEK
Csak 26LD35**, 26LD34**
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
10
1
ELŐKÉSZÜLETEK
11
2
4
3
5
6
2
12
13
7
1
2
3
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
4
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
5
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart
bemenetét vagy kimenetét ezekhez a
csatlakozókhoz.
6
A-4
8
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás
segítségével működtethető. Anévleges
feszültség “Atermék jellemzői” című oldalon
található(► p.137 - 147). Akészüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással működtetni.
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
9
7
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
8
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat
szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
9
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy
kábelt csatlakoztasson.
10
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt csatlakoztasson.
11
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll
rendelkezésre.)
12
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
13
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
Csak 32LD35**, 32LD34**
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
10
2
3
4
5
6
2
12
ELŐKÉSZÜLETEK
11
1
13
7
8
1
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás
segítségével működtethető. A névleges
feszültség “A termék jellemzői” című oldalon
található(► p. 137 - 147). A készüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással működtetni.
2
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
3
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
9
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat
szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
8
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
9
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy kábelt
csatlakoztasson.
10
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
11
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll
rendelkezésre.)
4
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
5
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
12
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
13
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
6
A-5
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Az asztali állvány összeszerelése után ellenőrizze, hogy teljesen meghúzta-e a csavart. (Ha a csavart nem
húzza meg teljesen, a készülék előredőlhet, miután a talpára állította.) Ha a csavart túlzottan meghúzza, a
csavar menete megszakadhat.
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
1
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
csak 26/32LD35**, 26/32LD34**
1
2
2
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
Illessze össze az állvány törzsét és a
talpazatot.
Állvány törzse
Talpazat
A-6
3
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
4
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán
található furatok segítségével.
HA NEM HASZNÁLJA AZ ASZTALI ÁLLVÁNYT
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készülék falra szerelésekor használja a védőborítást.
csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
2
Csavarja ki a csavarokat a TV-készülékből.
3
Vegye le az állványt a TV-készülékről.
4
Vegye le az állványt a TV-készülékről.
Távolítsa el a védőbevonatot védőlemezről,
majd rögzítse a védőlemezt a készülékre
az ábrán látható módon.
Nyomja a VÉDŐBORÍTÁST kattanásig a TV-be.
ELŐKÉSZÜLETEK
1
csak 26/32LD35**, 26/32LD34**
védőborítás
védőborítás
A-7
ELŐKÉSZÜLETEK
A KÁBELEK ELRENDEZÉSE A HÁTLAPON
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 19/22LD35**, 19/22LD34**
csak 26/32LD35**, 26/32LD34**
A megfelelő kábelek csatlakoztatása után a
bemutatott módon helyezze fel a
KÁBELTARTÓT, és fogja össze a kábeleket.
1
Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
További készülékek csatlakoztatásához lásd
a Külső berendezések beállítása című
fejezetet.
2
Nyissa szét a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT
az ábrán látható módon.
KÁBELTARTÓ
KÁBELVEZETŐ KAPOCS
3
Zárja le a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT az
ábrán látható módon.
MEGJEGYZES
►Ügyeljen arra, hogy a készüléket
felemeléskor ne a KÁBELVEZET–NÉL fogja
meg.
- Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez
vagy a készülék károsodásához vezethet.
A-8
FORGÓÁLLVÁNY
(Kivéve 19/22LD35**, 19/22LD34**)
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A TV felállítása után a készüléket jobbra-balra 20
fokkal el lehet fordítani.
26/32LD34**)
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készüléket rögzíteni kell az asztalhoz. Így nem
lehet elmozdítani előre vagy hátra, ami személyi
sérülést vagy készülékkárosodást okozhatna.
Csak a kapott csavarokat használja.
ELŐKÉSZÜLETEK
A KÉPERNYÖ HELYZETÉNEK
BEÁLLÍTÁSA
ATV-KÉSZÜLÉK ASZTALRA
SZERELÉSE (csak 26/32LD35**,
1-es csavar (a készülékhez mellékelt alkatrész)
Állvány
(csak 19/22LD35**, 19/22LD34**)
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
■ A képernyőpanelt a különböző irányokban úgy
állítsa be, ahogy a legkényelmesebbnek
találjaa.
• Döntési tartomány
Asztal
VIGYÁZAT!
►A készüléket biztonságosan, a felszerelési
előírásoknak megfelelően kell a falra/talpra
szerelni, mert különben leeshet. A készülék
felbillentése, rázása vagy ütése személyi
sérülést okozhat!
A-9
ELŐKÉSZÜLETEK
KENSINGTON
BIZTONSÁGI RENDSZER
ELŐKÉSZÜLETEK
■ Az Ön készülékének el≠lapja némileg eltérhet
az ábrán láthatótól.
■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
A TV hátlapján Kensington biztonsági zár
található. Az alábbi ábrán látható módon
csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét.
A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével
és használatával kapcsolatban a rendszerhez
kapott felhasználói kézikönyvben talál további
útmutatást.
További információért látogassa meg a
Kensington vállalat internetes honlapját a http://
www.kensington.com címen.
A Kensington cég értékes elektronikai
berendezésekhez, például hordozható
számítógépekhez és LCDprojektorokhoz készült
biztonsági rendszereket értékesít..
Megjegyzés
► A Kensington biztonsági rendszer külön
beszerezhető tartozék.
► Ha a TV megérintve hidegnek érződik,
bekapcsolásakor enyhe vibrálás tapasztalható.
Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
► Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány vörös,
zöld vagy kék színű apró ponthiba látható.
Ezeknek nincs káros hatása a monitor
működésére.
► Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt, és
ne tartsa rajta az ujjait hosszabb időn keresztül.
Ellenkező esetben átmenetileg torzítások
léphetnek fel a képernyőn.
TANÁCSOK A KÖRÜLTEKINTŐ
ÖSSZESZERELÉSHEZ
■ Vásárolja meg a TV-készülék falra szereléséhez
szükséges megfelelő rögzítőelemeket.
■ A falhoz közel állítsa fel a készüléket, hogy fel ne
boruljon, ha hátrafelé meglökik.
■ Az alábbi utasítások alapján a TV-készüléket
biztonságosabb módon használhatja, mivel ha
ilyen módon rögzíti a falhoz, akkor a készülék
nem borul fel, ha előre húzzák. Ezáltal
megakadályozhatja, hogy a TV-készülék előre
zuhanjon, és sérülést okozzon, továbbá a
készüléket is megóvhatja a károsodástól.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak
fel a készülékre, illetve ne kapaszkodjanak bele.
1
1
2
2
1
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok
segítségével rögzítse a terméket a falhoz az ábrán
látható módon.(Ha a készülékben a csavarok a szemes
csavarok helyén találhatók, tekerje ki a csavarokat.)
* Helyezze be a szemes csavarokat vagy a TV-konzolokat
és a csavarokat a felsőcsavarnyílásokba, majd szorosan
húzza meg őket.
2
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal.
A falra szerelt konzolokat azonos magasságba
szerelje fel.
3
3
Erős zsineg használatával állítsa a készüléket a
megfelelő állásszögbe.Biztonságosabb, ha úgy
rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és
a termék között.
MEGJEGYZES
► A termék áthelyezése el≠tt, el≠ször a köteleket oldja ki.
► A termékhez a méretéhez és súlyához elegendően nagy és
szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
► A termék biztonságos használatához győződjön meg arról, hogy
a falra szerelt konzol magassága megegyezik a termékével.
A-10
■ A TV-készülék számos módon elhelyezhető, például
falra, asztalra stb.
■ A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
FÖLDELÉS
Tápellátás
Áramköri
megszakító
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE A
TALPON
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A jó szellőzés érdekében a TV körül hagyjon 10
cm szabad helyet.
►A fali tartókonzolt szilárd, a padlóra
merőlegesen álló falra szerelje.
►Ha a készüléket a mennyezetre vagy nem
függőleges falra kívánja szerelni, használjon
speciális tartókonzolt.
►A fali tartókonzolt olyan felületre kell szerelni,
amely elég erős a TV-készülék súlyának
megtartásához, például betonból,
terméskőből, téglából vagy falazóelemből
készült falra.
►A tartócsavar típusa és hosszúsága a
tartókonzoltól függ. További tájékoztatásért
tekintse meg a tartókonzol dokumentációját.
►Az LG a következő esetekben nem vállal
felelősséget a TV helytelen felszereléséből
származó bármilyen balesetért, illetve anyagi
kárért:
- Ha nem VESA-kompatibilis fali tartókonzolt
használ.
- Ha a csavarokat helytelenül rögzíti a
tartófelülethez, amely a TV lezuhanásához
és személyi sérüléshez vezet.
- Ha nem követi a javasolt felszerelési
eljárást.
ELŐKÉSZÜLETEK
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében
győződjön meg arról, hogy a földkábel
csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen
módon nem lehetséges, szakképzett
villanyszerelő vel építtessen be külön
megszakítót.
Ne kísérelje meg a készülék földelését
telefonkábelhez, villámhárítóhoz vagy gázcsöhöz
való csatlakoztatással.
MEGJEGYZES
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
FALRA SZERELÉS:
VÍZSZINTES FELSZERELÉS
■ Javasoljuk, hogy a TV-készülék falra szereléséhez
LG márkájú fali tartókonzolt használjon.
■ Javasoljuk, hogy a VESA szabvány előírásainak
megfelelő fali tartókonzolt szerezzen be.
■ Az LG azt javasolja, hogy szakemberrel
végeztesse a TV-készülék falra szerelését.
Típus
19/22LD35**
26/32LD35**
19/22LD34**
26/32LD34**
VESA Szabvány Mennyiség
(A * B) Csavar
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
A-11
ELŐKÉSZÜLETEK
A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI
A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító
használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.
ELŐKÉSZÜLETEK
(POWER) Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból,
illetve kikapcsolása készenléti üzemmódba.
ENERGYSAVING A TV-készülék Energiatakarékos üzemmódjának
(ENERGIATAKARÉ KOS ÜZEMMÓD) beállítása.(► p.95)
AV MODE AV-eszközök csatlakoztatásakor segít kiválasztani
és beállítani a képet és a hangot.(► p.50)
INPUT A külső bemeneti üzemmód szabályos sorrendben
változik.(► p.43)
TV/RAD A rádió-, a TV- és a DTV-csatorna kiválasztása
0~9 Program kiválasztása.
számgombok Számozott menüelemek kiválasztása.
LIST Programlista megjelenítése.(► p.41)
Q.VIEW Visszalépés az előző programhoz.
MENU Menü kiválasztása.
Bármely menüpontban megnyomva elrejti az
összes.(► p.19)
GUIDE (MŰSOR) Programkalauz.(► p.86)
Q. MENU A kívánt gyors menü forrás kiválasztása.
(Képarány, Tiszta hang II , Képüzemmód,
Hangüzemmód, Audio (vagy Hang nyelve), Elalvás
időzítő, Kedvenc, USB-eszköz).(► p.18)
BACK Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy
lépést visszalépjen valamelyik párbeszédes
alkalmazásban, pl. a műsorfüzetben vagy más
interaktív felhasználói funkcióban.
EXIT Bármelyik menüben minden képernyőkijelzés
törlése és visszatérés a TV-nézéshez.
INFO i A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő
GOMBOK menükben, és igényei szerint módosíthatja a
(Fel/le/balra/jobbra) rendszer beállításait.
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód
megjelenítése.
1
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak
TELETEXT funkcióval rendelkező készülékek
esetében) vagy programszerkesztéshez
használhatók.
1
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
GOMBOK További tudnivalókat a ‘Teletext’ című részben
olvashat.(► p.130)
SUBTITLE (FELIRATOZÁS) Digitális üzemmódban megjeleníti a kívánt
feliratozást.
A-12
Hangerő +/- Hangerő beállítása.
FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
Az USB menüben szereplő programok kijelölése,
illetve a kijelölés megszüntetése.
RATIO(ARÁNY) A kívánt képarány kiválasztása.(► p.92)
MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.
Programválasztó Program kiválasztása.
FEL/LE
ELŐKÉSZÜLETEK
MARK Válassza ki azt a bemenetet, amelyre a Picture
Wizard(Kép varázsló) beállításait alkalmazni
szeretné.
PAGE FEL/LE Átlépés a képernyőadatok egyik csoportjából a
következőbe.
SIMPLINK / MY
MEDIA menü
vezérlőgombjai
A SIMPLINK vagy MY MEDIA menü vezérlése
(fényképlista és zenelista).
A TV-hez csatlakoztatott AV-eszközök listájának
megjelenítése. A gomb használatakor a képernyőn
megjelenik a Simplink menü.(► p.46)
Elemek behelyezése
■ Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
(figyelje a + és a - jeleket)
■ Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretı ceruzaelemet a
megfelelő polaritás figyelembevételével. Ne használjon együtt
új és régi, használt elemeket.
■ Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.
A-13
ELŐKÉSZÜLETEK
LCD TV-TÍPUSOK : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**
TARTOZÉKOK
ELŐKÉSZÜLETEK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Használati útmutató
Elemek
(AAA)
Ferritmag
(Ez a tartozék nem
minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
x 8 vagy
(M4x20)
(csak 32/37/
42/47LD45**)
Távirányító
Ez a tartozék nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
* Ha a készülék burkolata koszos
vagy ujjlenyomatos, a készülékhez
kapott tisztítókendővel óvatosan
törölje le.
Törlőkendő
A képernyő
tisztítására
használható.
Tápkábel
A foltok eltávolításakor ne dörzsölje
durván a felületet. Legyen óvatos,
mert a túl erős dörzsölés hatására
a készülék megkarcolódhat vagy a
színe megváltozhat.
x4
(M4x24)
(csak 32/37/
42/47LD42**,
26/32LD32** )
db csavar az állvány összeszereléséhez
1-es csavar
(csak 32/37/42LD4***,
26/32LD32** )
Kábeltartó
FERRITMAG HASZNÁLATA (Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
A tápkábel csatlakoztatásakor keletkező
elektromágneses sugárzás ferritmag segítségével
mérsékelhető.
A ferritmag annál hatékonyabb, minél közelebb helyezi
el a tápcsatlakozóhoz.
A-14
Dugja be teljesen a tápcsatlakozót.
AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZES
FIGYELEM!
► Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődésektől. Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az
üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a készülék leeshet.
► Ne húzza a TV-készüléket. Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
ELŐKÉSZÜLETEK
►A TV-készülék az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Ha
a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében
a főkapcsolóval kapcsolja ki.
► Jelentős mértékben csökkenthetők a használat közbeni energiafogyasztás és a működés költségei,
ha csökkenti a kép fényerejét.
csak 32/37/42/47LD45**
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán
láthatóktól.
Programválas
ztó gombok
Hangerő gombok
OK
MENU(MENÜ)
INPUT(BEMENET)
POWER
HANGSZÓRÓ
Távirányító érzékelője
Tápellátás/készenlét jelzőfény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• kéken világít, ha a TV be van kapcsolva.
A-15
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 26LD32**
POWER
MENU
(MENÜ)
Hangerő gombok
INPUT
OK
(BEMENET)
Programválasztó gombok
csak 32/37/42/47LD42**,
32LD32**
Programválasztó
gombok
Hangerő gombok
HANGSZÓRÓ
Távirányító érzékelője
OK
MENU(MENÜ)
INPUT(BEMENET)
POWER
Tápellátás/készenlét jelzőfény
Készenléti állapotban pirosan világít.
kéken világít, ha a TV be van
kapcsolva.
A-16
A HÁTSÓ PANELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
10
11
1
2
3
4
5
6
2
ELŐKÉSZÜLETEK
1
12
13
7
8
9
1
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás
segítségével működtethető. Anévleges
feszültség “Atermék jellemzői” című oldalon
található.(► p.137 - 147) A készüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással működtetni.
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat
szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
2
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
8
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
9
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy
kábelt csatlakoztasson.
10
USB-bemenet
Connect USB storage device to this jack.
11
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIAbővítőhelybe. (Ez a funkció nem minden
országban áll rendelkezésre.)
12
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
13
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
3
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
4
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
5
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart
bemenetét vagy kimenetét ezekhez a
csatlakozókhoz.
6
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
A-17
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Az asztali állvány összeszerelése után ellenőrizze, hogy teljesen meghúzta-e a csavart. (Ha a csavart
nem húzza meg teljesen, a készülék előredőlhet, miután a talpára állította.) Ha a csavart túlzottan
meghúzza, a csavar menete megszakadhat.
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 32/37/42/47LD45**
1
2
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
csak 32/37/42/47LD42**,
26/32LD32**
1
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
Illessze össze az állvány törzsét és a talpazatot.
Állvány
törzse
2
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
3
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán található furatok segítségével.
Talpazat
3
4
A-18
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán található furatok segítségével.
A KÁBELEK ELRENDEZÉSE A
HÁTLAPON
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az
ábrán láthatóktól.
Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
További készülékek
csatlakoztatásához lásd a
Külső berendezések
beállítása című fejezetet.
2
Helyezze fel a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT
az ábrán látható módon.
(csak 32/37/42LD4***, 26/32LD32**)
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készüléket rögzíteni kell az asztalhoz. Így nem
lehet elmozdítani előre vagy hátra, ami személyi
sérülést vagy készülékkárosodást okozhatna.
Csak a kapott csavarokat használja.
1-es csavar
(a készülékhez mellékelt alkatrész)
ELŐKÉSZÜLETEK
1
ATV-KÉSZÜLÉK ASZTALRA
SZERELÉSE
Állvány
KÁBELVEZETŐ KAPOCS
3
Zárja le a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT az
ábrán látható módon.
Asztal
VIGYÁZAT!
MEGJEGYZES
►Ügyeljen arra, hogy a készüléket felemeléskor
ne a KÁBELVEZETŐNÉL fogja meg.
- Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez
vagy a készülék károsodásához vezethet.
►A készüléket biztonságosan, a felszerelési
előírásoknak megfelelően kell a falra/talpra
szerelni, mert különben leeshet. A készülék
felbillentése, rázása vagy ütése személyi
sérülést okozhat!
HA NEM HASZNÁLJA
AZ ASZTALI ÁLLVÁNYT
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készülék falra szerelésekor használja a
védőborítást.
Nyomja a
VÉDŐBORÍTÁST
kattanásig a TV-be.
VÉDŐBORÍTÁS
A-19
ELŐKÉSZÜLETEK
KENSINGTON
BIZTONSÁGI RENDSZER
■ Az Ön készülékének előlapja némileg eltérhet
az ábrán láthatótól.
■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
ELŐKÉSZÜLETEK
A TV hátlapján Kensington biztonsági zár
található. Az alábbi ábrán látható módon
csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét.
A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével
és használatával kapcsolatban a rendszerhez
kapott felhasználói kézikönyvben talál további
útmutatást.
További információért látogassa meg a
Kensington vállalat internetes honlapját a http://
www.kensington.com címen.
A Kensington cég értékes elektronikai
berendezésekhez, például hordozható
számítógépekhez és LCDprojektorokhoz készült
biztonsági rendszereket értékesít.
Megjegyzés
► A Kensington biztonsági rendszer külön
beszerezhető tartozék.
► Ha a TV megérintve hidegnek érződik,
bekapcsolásakor enyhe vibrálás tapasztalható.
Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
► Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány vörös,
zöld vagy kék színű apró ponthiba látható.
Ezeknek nincs káros hatása a monitor
működésére.
► Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt, és
ne tartsa rajta az ujjait hosszabb időn keresztül.
Ellenkező esetben átmenetileg torzítások
léphetnek fel a képernyőn.
TANÁCSOK A KÖRÜLTEKINTŐ
ÖSSZESZERELÉSHEZ
■ Vásárolja meg a TV-készülék falra szereléséhez
szükséges megfelelő rögzítőelemeket.
■ A falhoz közel állítsa fel a készüléket, hogy fel ne
boruljon, ha hátrafelé meglökik.
■ Az alábbi utasítások alapján a TV-készüléket
biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen
módon rögzíti a falhoz, akkor a készülék nem borul fel,
ha előre húzzák. Ezáltal megakadályozhatja, hogy a
TV-készülék előre zuhanjon, és sérülést okozzon,
továbbá a készüléket is megóvhatja a károsodástól.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak fel a
készülékre, illetve ne kapaszkodjanak bele.
1
1
22
2
1
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok
segítségével rögzítse a terméket a falhoz az ábrán látható
módon.
(Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok helyén
találhatók, tekerje ki a csavarokat.)
* Helyezze be a szemes csavarokat vagy a TV-konzolokat
és a csavarokat a felsőcsavarnyílásokba, majd szorosan
húzza meg őket.
2
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal. A falra
szerelt konzolokat azonos magasságba szerelje fel.
3
3
Erős zsineg használatával állítsa a készüléket
a megfelelő állásszögbe.Biztonságosabb, ha
úgy rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen
a fal és a termék között.
Megjegyzés
► A termék áthelyezése eőtt, először a köteleket oldja
ki.
► A termékhez a méretéhez és súlyához elegendően
nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
► A termék biztonságos használatához győződjön meg
arról, hogy a falra szerelt konzol magassága
megegyezik a termékével.
A-20
■ A TV-készülék számos módon elhelyezhető, például
falra, asztalra stb.
■ A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
FÖLDELÉS
Tápellátás
Áramköri
megszakító
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE A
TALPON
►A fali tartókonzolt szilárd, a padlóra
merőlegesen álló falra szerelje.
►Ha a készüléket a mennyezetre vagy nem
függőleges falra kívánja szerelni, használjon
speciális tartókonzolt.
►A fali tartókonzolt olyan felületre kell szerelni,
amely elég erős a TV-készülék súlyának
megtartásához, például betonból,
terméskőből, téglából vagy falazóelemből
készült falra.
►A tartócsavar típusa és hosszúsága a
tartókonzoltól függ. További tájékoztatásért
tekintse meg a tartókonzol dokumentációját.
►Az LG a következő esetekben nem vállal
felelősséget a TV helytelen felszereléséből
származó bármilyen balesetért, illetve anyagi
kárért:
- Ha nem VESA-kompatibilis fali tartókonzolt
használ.
- Ha a csavarokat helytelenül rögzíti a
tartófelülethez, mely a TV lezuhanásához
és személyi sérüléshez vezet.
- Ha nem követi a javasolt felszerelési
eljárást.
ELŐKÉSZÜLETEK
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében
győződjön meg arról, hogy a földkábel
csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen
módon nem lehetséges, szakképzett
villanyszerelő vel építtessen be külön
megszakítót.
Ne kísérelje meg a készülék földelését
telefonkábelhez, villámhárítóhoz vagy gázcsőhöz
való csatlakoztatással.
Megjegyzés
10 cm
10 cm
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
10 cm
10 cm
A jó szellőzés érdekében a TV körül hagyjon 10
cm szabad helyet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Típus
FALRA SZERELÉS:
VÍZSZINTES FELSZERELÉS
32LD4***
37/42/47LD4***
26/32LD32**
VESA Szabvány Mennyiség
(A * B) Csavar
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
■ Javasoljuk, hogy a TV-készülék falra szereléséhez
LG márkájú fali tartókonzolt használjon.
■ Javasoljuk, hogy a VESA szabvány előírásainak ■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
megfelelő fali tartókonzolt szerezzen be.
■ Az LG azt javasolja, hogy szakemberrel
A TV felállítása után a készüléket jobbra-balra
végeztesse a TV-készülék falra szerelését.
20 fokkal el lehet fordítani.
FORGÓÁLLVÁNY
A-21
ELŐKÉSZÜLETEK
A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI
A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító
használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.
(POWER) Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból,
illetve kikapcsolása készenléti üzemmódba.
ELŐKÉSZÜLETEK
ENERGYSAVING A TV-készülék Energiatakarékos üzemmódjának
(ENERGIATAKARÉ KOS ÜZEMMÓD) beállítása.(► p.95)
AV MODE AV-eszközök csatlakoztatásakor segít kiválasztani
és beállítani a képet és a hangot.(► p.50)
INPUT A külső bemeneti üzemmód szabályos sorrendben
változik.(► p.43)
TV/RAD A rádió-, a TV- és a DTV-csatorna kiválasztása
0~9 Program kiválasztása.
számgombok Számozott menüelemek kiválasztása.
LIST Programlista megjelenítése.(► p.41)
Q.VIEW Visszalépés az előző programhoz.
MENU Menü kiválasztása.
Bármely menüpontban megnyomva elrejti az
összes.(► p.19)
GUIDE (MŰSOR) Programkalauz.(► p.86)
Q. MENU A kívánt gyors menü forrás kiválasztása.
(Képarány, Tiszta hang II , Képüzemmód,
Hangüzemmód, Audio (vagy Hang nyelve), Elalvás
időzítő, Kedvenc, USB-eszköz).(► p.18)
BACK Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy
lépést visszalépjen valamelyik párbeszédes
alkalmazásban, pl. a műsorfüzetben vagy más
interaktív felhasználói funkcióban.
EXIT Bármelyik menüben minden képernyőkijelzés
törlése és visszatérés a TV-nézéshez.
INFO i A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő
GOMBOK menükben, és igényei szerint módosíthatja a
(Fel/le/balra/jobbra) rendszer beállításait.
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód
megjelenítése.
1
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak
TELETEXT funkcióval rendelkező készülékek
esetében) vagy programszerkesztéshez
használhatók.
1
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
GOMBOK További tudnivalókat a ‘Teletext’ című részben
olvashat.(► p.130)
SUBTITLE (FELIRATOZÁS) Digitális üzemmódban megjeleníti a kívánt
feliratozást.
A-22
Hangerő +/- Hangerő beállítása.
FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
Az USB menüben szereplő programok kijelölése,
illetve a kijelölés megszüntetése.
RATIO(ARÁNY) A kívánt képarány kiválasztása.(► p.92)
MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.
Programválasztó Program kiválasztása.
FEL/LE
ELŐKÉSZÜLETEK
MARK Válassza ki azt a bemenetet, amelyre a Picture
Wizard(Kép varázsló) beállításait alkalmazni
szeretné.
PAGE FEL/LE Átlépés a képernyőadatok egyik csoportjából a
következőbe.
SIMPLINK / MY A SIMPLINK vagy MY MEDIA menü vezérlése.
MEDIA menü (fényképlista és zenelista.).
vezérlőgombjai
A TV-hez csatlakoztatott AV-eszközök listájának
megjelenítése. A gomb használatakor a képernyőn
megjelenik a Simplink menü.(► p.46)
Elemek behelyezése
■ Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
(figyelje a + és a - jeleket)
■ Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretı ceruzaelemet a
megfelelő polaritás figyelembevételével. Ne használjon együtt
új és régi, használt elemeket.
■ Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.
A-23
ELŐKÉSZÜLETEK
LCD TV-TÍPUSOK : 32/42/46/52/60LD5***
TARTOZÉKOK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
ELŐKÉSZÜLETEK
Használati útmutató
Elemek
(AAA)
Távirányító
Ez a tartozék nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
* Ha a készülék burkolata
koszos vagy ujjlenyomatos,
a készülékhez kapott
tisztítókendővel óvatosan
törölje le.
Ferritmag
(Ez a tartozék nem
minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
Tápkábel
Törlőkendő
A képernyő
tisztítására
használható.
A foltok eltávolításakor ne
dörzsölje durván a felületet.
Legyen óvatos, mert a túl
erős dörzsölés hatására a
készülék megkarcolódhat
vagy a színe megváltozhat.
x8
M4 x 20
db csavar az állvány
összeszereléséhez
1-es csavar
(csak 32/42LD5***)
Védőborítás
FERRITMAG HASZNÁLATA (Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
A tápkábel csatlakoztatásakor keletkező
elektromágneses sugárzás ferritmag segítségével
mérsékelhető.
A ferritmag annál hatékonyabb, minél közelebb helyezi
el a tápcsatlakozóhoz.
A-24
Dugja be teljesen a tápcsatlakozót..
AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK
Megjegyzés
FIGYELEM!
► Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődésektől. Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az
üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a készülék leeshet.
► Ne húzza a TV-készüléket. Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
ELŐKÉSZÜLETEK
►A TV-készülék az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Ha
a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében
a főkapcsolóval kapcsolja ki.
► Jelentős mértékben csökkenthetők a használat közbeni energiafogyasztás és a működés költségei,
ha csökkenti a kép fényerejét.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Programválas ztó
gombok
Hangerő
gombok
OK
MENU(MENÜ)
HANGSZÓRÓ
INPUT(BEMENET)
POWER
Távirányító érzékelője
Tápellátás/készenlét jelzőfény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• Kéken világít, ha a TV be van kapcsolva.
Intelligens szenzor
A környezeti viszonyoknak
megfelelően állítja be a képet.
A-25
ELŐKÉSZÜLETEK
A HÁTSÓ PANELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
11
ELŐKÉSZÜLETEK
1
2
12
3
4
5
6
7
2
13
14
8
1
2
3
4
5
6
7
A-26
9
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
működtethető. Anévleges feszültség “Atermék
jellemzői” című oldalon található.(► p.137 - 147) A
készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással
működtetni.
10
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
8 RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ(VEZÉRLÉS/
SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját az
RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat szerviz-, illetve
hotelüzemmódban használatos.
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz viszont
a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (VIDEO)
jelforrást csatlakoztathat.
9
VEZETÉK nélküli vezérlés
A vezeték nélküli médiaboxot csatlakoztassa a
TV-készülék WIRELESS CONTROL csatlakozójára.
10
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez a
csatlakozóhoz.
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy kábelt
csatlakoztasson.
11
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
12
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék hangkábelének
csatlakozója.
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe. (Ez
a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
13
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken található
fejhallgató-csatlakozóhoz.
14
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
1
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
További készülékek csatlakoztatásához lásd
a Külső berendezések beállítása című
fejezetet.
1
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
2
2
ELŐKÉSZÜLETEK
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Az asztali állvány összeszerelése után ellenőrizze,
hogy teljesen meghúzta-e a csavart. (Ha a csavart
nem húzza meg teljesen, a készülék előredőlhet,
miután a talpára állította.) Ha a csavart túlzottan
meghúzza, a csavar menete megszakadhat.
A KÁBELEK ELRENDEZÉSE
A HÁTLAPON
Helyezze fel a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT
az ábrán látható módon.
Illessze össze az állvány törzsét és a
talpazatot.
Állvány törzse
KÁBELVEZETŐ KAPOCS
Cover Base
3
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon..
4
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán
található furatok segítségével.
3
Zárja le a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT az
ábrán látható módon.
Megjegyzés
►Ügyeljen arra, hogy a készüléket felemeléskor
ne a KÁBELVEZET–NÉL fogja meg.
- Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez
vagy a készülék károsodásához vezethet.
A-27
ELŐKÉSZÜLETEK
ATV-KÉSZÜLÉK ASZTALRA HA NEM HASZNÁLJA
SZERELÉSE (csak 32/42LD5***)
AZ ASZTALI ÁLLVÁNYT
ELŐKÉSZÜLETEK
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készüléket rögzíteni kell az asztalhoz. Így nem
lehet elmozdítani előre vagy hátra, ami személyi
sérülést vagy készülékkárosodást okozhatna.
Csak a kapott csavarokat használja.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A készülék falra szerelésekor használja a
védőborítást.
Nyomja a VÉDŐBORÍTÁST kattanásig a TV-be.
1-es csavar
(a készülékhez mellékelt alkatrész)
Állvány
VÉDŐBORÍTÁS
FORGÓÁLLVÁNY
Asztal
VIGYÁZAT!
►A készüléket biztonságosan, a felszerelési
előírásoknak megfelelően kell a falra/talpra
szerelni, mert különben leeshet. A készülék
felbillentése, rázása vagy ütése személyi
sérülést okozhat!
A-28
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A TV felállítása után a készüléket jobbra-balra 20
fokkal el lehet fordítani..
KENSINGTON
BIZTONSÁGI RENDSZER
Megjegyzés
► A Kensington biztonsági rendszer külön
beszerezhető tartozék..
► Ha a TV megérintve hidegnek érződik,
bekapcsolásakor enyhe vibrálás tapasztalható.
Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
► Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány vörös,
zöld vagy kék színű apró ponthiba látható.
Ezeknek nincs káros hatása a monitor
működésére.
► Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt, és
ne tartsa rajta az ujjait hosszabb időn keresztül.
Ellenkező esetben átmenetileg torzítások
léphetnek fel a képernyőn.
■ Vásárolja meg a TV-készülék falra szereléséhez
szükséges megfelelő rögzítőelemeket.
■ A falhoz közel állítsa fel a készüléket, hogy fel ne
boruljon, ha hátrafelé meglökik.
■ Az alábbi utasítások alapján a TV-készüléket
biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen
módon rögzíti a falhoz, akkor a készülék nem borul
fel, ha előre húzzák. Ezáltal megakadályozhatja,
hogy a TV-készülék előre zuhanjon, és sérülést
okozzon, továbbá a készüléket is megóvhatja a
károsodástól. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne
másszanak fel a készülékre, illetve ne
kapaszkodjanak bele.
1
1
ELŐKÉSZÜLETEK
■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A TV hátlapján Kensington biztonsági zár
található. Az alábbi ábrán látható módon
csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét.
A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével
és használatával kapcsolatban a rendszerhez
kapott felhasználói kézikönyvben talál további
útmutatást.
További információért látogassa meg a
Kensington vállalat internetes honlapját a http://
www.kensington.com címen.
A Kensington cég értékes elektronikai
berendezésekhez, például hordozható
számítógépekhez és LCDprojektorokhoz készült
biztonsági rendszereket értékesít.
TANÁCSOK A KÖRÜLTEKINTŐ
ÖSSZESZERELÉSHEZ
22
2
1
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a
csavarok segítségével rögzítse a terméket a falhoz
az ábrán látható módon.
(Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok
helyén találhatók, tekerje ki a csavarokat.)
* Helyezze be a szemes csavarokat vagy a
TV-konzolokat és a csavarokat a
felsőcsavarnyílásokba, majd szorosan húzza meg
őket.
2
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal. A
falra szerelt konzolokat azonos magasságba
szerelje fel.
3
3
Erős zsineg használatával állítsa a készüléket a
megfelelő állásszögbe.Biztonságosabb, ha úgy
rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és
a termék között.
Megjegyzés
► A termék áthelyezése előtt, először a köteleket oldja ki.
► A termékhez a méretéhez és súlyához elegendően
nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
► A termék biztonságos használatához győződjön meg
arról, hogy a falra szerelt konzol magassága
megegyezik a termékével.
A-29
ELŐKÉSZÜLETEK
■ A TV-készülék számos módon elhelyezhető,
például falra, asztalra stb.
■ A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
FÖLDELÉS
ELŐKÉSZÜLETEK
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében
győződjön meg arról, hogy a földkábel
csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen módon
nem lehetséges, szakképzett villanyszerelő vel
építtessen be külön megszakítót. Ne kísérelje meg
a készülék földelését telefonkábelhez,
villámhárítóhoz vagy gázcsőhöz való
csatlakoztatással.
Tápellátás
Áramköri
megszakító
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE A TALPON
Megjegyzés
► A fali tartókonzolt szilárd, a padlóra
merőlegesen álló falra szerelje.
► Ha a készüléket a mennyezetre vagy nem
függőleges falra kívánja szerelni, használjon
speciális tartókonzolt.
► A fali tartókonzolt olyan felületre kell szerelni,
amely elég erős a TV-készülék súlyának
megtartásához, például betonból, terméskőből,
téglából vagy falazóelemből készült falra.
► A tartócsavar típusa és hosszúsága a
tartókonzoltól függ. További tájékoztatásért
tekintse meg a tartókonzol dokumentációját.
► Az LG a következő esetekben nem vállal
felelősséget a TV helytelen felszereléséből
származó bármilyen balesetért, illetve anyagi
kárért:
- Ha nem VESA-kompatibilis fali tartókonzolt
használ.
- Ha a csavarokat helytelenül rögzíti a
tartófelülethez, amely a TV lezuhanásához
és személyi sérüléshez vezet.
- Ha nem követi a javasolt felszerelési eljárást.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
10 cm
A jó szellőzés érdekében a TV körül hagyjon 10
cm szabad helyet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
FALRA SZERELÉS:
VÍZSZINTES FELSZERELÉS
■ Javasoljuk, hogy a TV-készülék falra szereléséhez
LG márkájú fali tartókonzolt használjon..
■ Javasoljuk, hogy a VESA szabvány előírásainak
megfelelő fali tartókonzolt szerezzen be.
■ Az LG azt javasolja, hogy szakemberrel
végeztesse a TV-készülék falra szerelését.
A-30
Típus
32LD5***
42LD5***
46LD5***
52LD5***
60LD5***
VESA Szabvány
Csavar
(A * B)
200 * 100 M4
200 * 200 M6
200 * 200 M6
400 * 400 M6
400 * 400 M6
Mennyiség
4
4
4
4
4
A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI
A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító
használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.
0~9 Program kiválasztása.
számgombok Számozott menüelemek kiválasztása.
ELŐKÉSZÜLETEK
(POWER) Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból,
illetve kikapcsolása készenléti üzemmódba.
ENERGYSAVING A TV-készülék Energiatakarékos üzemmódjának
(ENERGIATAKARÉ KOS ÜZEMMÓD) beállítása.(► p.95)
AV MODE AV-eszközök csatlakoztatásakor segít kiválasztani
és beállítani a képet és a hangot.(► p.50)
INPUT A külső bemeneti üzemmód szabályos sorrendben
változik.(► p.43)
TV/RAD A rádió-, a TV- és a DTV-csatorna kiválasztása
LIST Programlista megjelenítése.(► p.41)
Q.VIEW Visszalépés az előző programhoz.
MENU Menü kiválasztása.
Bármely menüpontban megnyomva elrejti az
összes.(► p.19)
GUIDE (MŰSOR) Programkalauz.(► p.86)
Q. MENU A kívánt gyors menü forrás kiválasztása.
(Képarány, Tiszta hang II , Képüzemmód,
Hangüzemmód, Audio (vagy Hang nyelve), Elalvás
időzítő, Kedvenc, USB-eszköz).(► p.18)
BACK Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy
lépést visszalépjen valamelyik párbeszédes
alkalmazásban, pl. a műsorfüzetben vagy más
interaktív felhasználói funkcióban.
EXIT Bármelyik menüben minden képernyőkijelzés
törlése és visszatérés a TV-nézéshez.
INFO i A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő
GOMBOK menükben, és igényei szerint módosíthatja a
(Fel/le/balra/jobbra) rendszer beállításait.
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód
megjelenítése.
1
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak
TELETEXT funkcióval rendelkező készülékek
esetében) vagy programszerkesztéshez
használhatók.
1
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
GOMBOK További tudnivalókat a ‘Teletext’ című részben
olvashat.(► p.130)
SUBTITLE (FELIRATOZÁS) Digitális üzemmódban megjeleníti a kívánt
feliratozást.
A-31
ELŐKÉSZÜLETEK
Hangerő +/- Hangerő beállítása.
FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
ELŐKÉSZÜLETEK
MARK Válassza ki azt a bemenetet, amelyre a Picture
Wizard(Kép varázsló) beállításait alkalmazni
szeretné.
Az USB menüben szereplő programok kijelölése,
illetve a kijelölés megszüntetése.
RATIO(ARÁNY) A kívánt képarány kiválasztása.(► p.92)
MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.
Programválasztó Program kiválasztása.
FEL/LE
PAGE FEL/LE Átlépés a képernyőadatok egyik csoportjából a
következőbe.
SIMPLINK / MY A SIMPLINK vagy MY MEDIA menü vezérlése.
MEDIA menü (fényképlista és zenelista).
vezérlőgombjai
A TV-hez csatlakoztatott AV-eszközök listájának
megjelenítése. A gomb használatakor a képernyőn
megjelenik a Simplink menü.(► p.46)
AD A hangos magyarázat be- és kikapcsolása.
Elemek behelyezése
■ Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét
(figyelje a + és a - jeleket).
■ Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretı ceruzaelemet a megfelel
ő polaritás figyelembevételével. Ne használjon együtt új és régi,
használt elemeket.
■ Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.
A-32
LED LCD TV MODELLEK : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
TARTOZÉKOK
Ez a tartozék nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
* Ha a készülék burkolata koszos
vagy ujjlenyomatos, a készülékhez
kapott tisztítókendővel óvatosan
törölje le.
vagy
Használati útmutató
Elemek
(AAA)
Törlőkendő
A képernyő
tisztítására
használható.
Távirányító
A foltok eltávolításakor ne dörzsölje
durván a felületet. Legyen óvatos,
mert a túl erős dörzsölés hatására a
készülék megkarcolódhat vagy a színe
megváltozhat.
ELŐKÉSZÜLETEK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek
az ábrán láthatóktól.
csak 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
x4
x4
DC-adapter 4-Távtartó gyűrűk
Kábeltartó
(csak 26LE3***,
26LE5***)
Tápkábel
(M4x20)
(csak 26LE3***,
26LE5***)
db csavar az állvány
összeszereléséhez
(M4x14)
csak 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
Kábeltartó
x4
x2
Komponens kábel, AV
kábel
(M4x22)
(csak
32LE3***,
32LE4***,
32LE5***)
x4
x4
(M4x24)
(M4x26)
(csak
(csak
37/42LE4***, 47/55LE5***)
37/42LE5***)
db csavar az állvány
összeszereléséhez
x4
(M4x16)
1-es csavar
(csak 32LE3***,
32LE4***, 32LE5***)
FERRITMAG HASZNÁLATA(Ez a funkció
nem minden típus esetén áll rendelkezésre.)
A tápkábel csatlakoztatásakor keletkező elektromágneses sugárzás ferritmag segítségével
mérsékelhető.
A ferritmag annál hatékonyabb, minél közelebb hely- Dugja be teljesen
ezi el a tápcsatlakozóhoz
a tápcsatlakozót.
Ferritmag
(Ez a tartozék nem
minden típus esetén áll
rendelkezésre.)
A-33
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK
Megjegyzés
►A TV-készülék az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Ha
a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében
a főkapcsolóval kapcsolja ki.
► Jelentős mértékben csökkenthetők a használat közbeni energiafogyasztás és a működés költségei,
ha csökkenti a kép fényerejét.
ELŐKÉSZÜLETEK
FIGYELEM!
► Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődésektől. Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a készülék leeshet.
► Ne húzza a TV-készüléket. Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az
ábrán láthatóktól.
csak 32/37/42LE4***
Programválasz tó
gombok
P
csak 32/37/42LE4***
Tápellátás/készenlét jelzőfény
Hangerő gombok
Megjegyzés: Az üzemjelző fény az OPCIÓK
menüben kapcsolható be vagy ki
OK
OK
MENU
INPUT
/I
MENU(MENÜ)
INPUT (BEMENET)
POWER
Érintésérzékelő
• A kívánt gomb funkciója érintéssel
használható.
SPEAKER
csak 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
Hangerő
gombok MENU(MENÜ) POWER
Tápellátás/készenlét jelzőfény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• A TV bekapcsolt állapotában a
jelzőfény nem világít.
Távirányító érzékelője
Programválasz
tó gombok
OK
INPUT (BEMENET)
csak 32LE3***, 32/37/42/47/55LE5***
Hangerő
gombok MENU(MENÜ) POWER
csak 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
Távirányító érzékelője
Intelligens szenzor
A környezeti viszonyoknak
megfelelően állítja be a képet.
Tápellátás/készenlét jelzőfény
A-34
Programválasz
tó gombok
Megjegyzés: Az üzemjelző fény az OPCIÓK
OK INPUT
(BEMENET) menüben kapcsolható be vagy ki
BACK PANEL INFORMATION
csak 19/22LE3***, 22LE5***
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
12
13
1
7
3
2
8
4
5
6
9
1
DC ADAPTOR PORT
A tápfeszültség-kábel csatlakozója.
2
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
3
4
5
6
7
10
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
8
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
9
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS/
SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat
szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
10
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy
kábelt csatlakoztasson.
11
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
12
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll
rendelkezésre.)
13
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart
bemenetét vagy kimenetét ezekhez a
csatlakozókhoz.
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
ELŐKÉSZÜLETEK
11
A-35
ELŐKÉSZÜLETEK
csak 26LE3***, 26LE5***
USB IN
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
11
H/P
HDMI
IN 3
ELŐKÉSZÜLETEK
12
1
3
2
4
5
6
7
13
(RGB)
AV IN 2
DC IN
7
9
1
DC ADAPTOR PORT
A tápfeszültség-kábel csatlakozója.
2
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
3
4
5
6
7
A-36
8
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI IN
10
8
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
9
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék
hangkábelének csatlakozója.
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat
szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
10
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/
videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy
kábelt csatlakoztasson.
11
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
12
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll
rendelkezésre.)
13
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart
bemenetét vagy kimenetét ezekhez a
csatlakozókhoz.
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező
eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást
csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz
viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI
(VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
csak 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
12
13
FIGYELEM!
1
14
6
2
3
7
1
2
3
8
4
10
5
9
10
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
működtethető. Anévleges feszültség “Atermék
jellemzői” című oldalon található.(► p.137 - 147) A
készüléket ne próbálja egyenáramú táplálással
működtetni.
HDMI/DVI IN bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz viszont a
DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
A digitális audiocsatlakozót különféle audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
► A HDMI kábel (csak HDMI IN 4)/
USB eszköz optimális csatlakoztatása érdekében használjon az
alábbiakban megadott vastagságú terméket.
*A 10 mm
ELŐKÉSZÜLETEK
2
11
7
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez
a csatlakozóhoz.
8
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz. Ez az aljzat szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
9
VEZETÉK nélküli vezérlés
A vezeték nélküli médiaboxot csatlakoztassa a
TV-készülék WIRELESS CONTROL csatlakozójára.
10
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
11
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy
kábelt csatlakoztasson.
4
RGB/DVI-audiobemenet
A számítógép vagy a DTV-készülék hangkábelének csatlakozója.
5
Euro Scart csatlakozó (AV1)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
12
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
6
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
13
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer
Memory Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
14
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
A-37
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Az asztali állvány összeszerelése után ellenőrizze, hogy teljesen meghúzta-e a csavart. (Ha a csavart
nem húzza meg teljesen, a készülék előredőlhet, miután a talpára állította.) Ha a csavart túlzottan
meghúzza, a csavar menete megszakadhat.
csak 19/22LE3***, 22LE5***
ELŐKÉSZÜLETEK
1
2
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
csak 26/32LE3***, 32/42/47LE4***,
26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
1
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
2
Illessze össze az állvány törzsét és a talpazatot.
Illessze össze az állvány törzsét és a
talpazatot.
M4 X 22(csak 32LE3***,
32LE4***, 32LE5***)
M4 X 24(csak 37/42LE4***,
37/42LE5***)
M4 X 26 (csak 47/55LE5***)
Állvány törzse
3
4
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
3
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
4
Az állvány hátsó fedelét szerelje a TV-re.
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán
található furatok segítségével.
5
M4 X 14
A-38
Talpazat
M4 X 20
(csak 26LE3***,
26LE5***)
Talpazat
Állvány törzse
Állvány hátsó
fedele
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán található
furatok segítségével.
M4 X 14
(csak 26LE3***,
26LE5***)
M4 X 16 (csak 32LE3***,
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)
A KÁBELEK ELRENDEZÉSE A HÁTLAPON
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
csak 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
1
Rögzítse a tápkábelt a TV-készülék hátlapján található kábeltartóval.
Ezzel elkerülheti, hogy a tápkábelt
véletlenül kihúzza a készülékből.
ELŐKÉSZÜLETEK
A megfelelő kábelek csatlakoztatása után a
bemutatott módon helyezze fel a KÁBELTARTÓT,
és fogja össze a kábeleket.
csak 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***
KÁBELTARTÓ
KÁBELTARTÓ
2
A megfelelő kábelek csatlakoztatása után a
bemutatott módon helyezze fel a
KÁBELTARTÓT, és fogja össze a kábeleket.
KÁBELTARTÓ
A-39
ELŐKÉSZÜLETEK
ATV-KÉSZÜLÉK ASZTALRA A TV CSATLAKOZTATÁSA
SZERELÉSE
(csak 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)
(csak 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)
ELŐKÉSZÜLETEK
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek
az ábrán láthatóktól.
A készüléket rögzíteni kell az asztalhoz. Így nem
lehet elmozdítani előre vagy hátra, ami személyi
sérülést vagy készülékkárosodást okozhatna. Csak
a kapott csavarokat használja.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
DC-ADAPTER
1-es csavar
(a készülékhez mellékelt alkatrész)
Állvány
1
Az antennakábelt csatlakoztassa a TV
antennabemenetére.
2
A DC-adapter csatlakozóját csatlakoztassa
a TV tápfeszültség-bemenetére.
3
A hálózati kábelt először csatlakoztassa a
DC-adapterre, majd ezután a hálózati fali
csatlakozóba.
FIGYELEM!
Asztal
VIGYÁZAT!
► A készüléket biztonságosan, a felszerelési
előírásoknak megfelelően kell a falra/talpra
szerelni, mert különben leeshet. A készülék
felbillentése, rázása vagy ütése személyi
sérülést okozhat!
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE A TALPON
FORGÓÁLLVÁNY
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
(csak 26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
A jó szellőzés érdekében a TV körül hagyjon 10
cm szabad helyet.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek
az ábrán láthatóktól.
A TV felállítása után a készüléket jobbra-balra 20
fokkal el lehet fordítani.
A-40
► Ügyeljen arra, hogy a először a DC-adaptert
csatlakoztassa a TV-re, majd ezután a TV hálózati
kábelét a hálózati csatlakozóra.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
KENSINGTON
BIZTONSÁGI RENDSZER
■ Az Ön készülékének előlapja némileg eltérhet az
ábrán láthatótól.
■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
Megjegyzés
► A Kensington biztonsági rendszer külön
beszerezhető tartozék.
► Ha a TV megérintve hidegnek érződik,
bekapcsolásakor enyhe vibrálás
tapasztalható. Ez normális jelenség, és nem
jelenti a készülék meghibásodását.
► Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány
vörös, zöld vagy kék színű apró ponthiba
látható. Ezeknek nincs káros hatása a
monitor működésére.
► Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt,
és ne tartsa rajta az ujjait hosszabb időn
keresztül. Ellenkező esetben átmenetileg
torzítások léphetnek fel a képernyőn.
■ Vásárolja meg a TV-készülék falra szereléséhez
szükséges megfelelő rögzítőelemeket.
■ A falhoz közel állítsa fel a készüléket, hogy fel ne
boruljon, ha hátrafelé meglökik.
■ Az alábbi utasítások alapján a TV-készüléket
biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen
módon rögzíti a falhoz, akkor a készülék nem borul
fel, ha előre húzzák. Ezáltal megakadályozhatja, hogy
a TV-készülék előre zuhanjon, és sérülést okozzon,
továbbá a készüléket is megóvhatja a károsodástól.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak fel a
készülékre, illetve ne kapaszkodjanak bele.
1
1
22
2
1
2
ELŐKÉSZÜLETEK
A TV hátlapján Kensington biztonsági zár található.
Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa a
Kensington biztonsági rendszer kábelét.
A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével
és használatával kapcsolatban a rendszerhez
kapott felhasználói kézikönyvben talál további
útmutatást.
További információért látogassa meg a Kensington
vállalat internetes honlapját a http://www.
kensington.com címen.
A Kensington cég értékes elektronikai
berendezésekhez, például hordozható
számítógépekhez és LCDprojektorokhoz készült
biztonsági rendszereket értékesít.
TANÁCSOK A KÖRÜLTEKINTŐ
ÖSSZESZERELÉSHEZ
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok
segítségével rögzítse a terméket a falhoz az ábrán
látható módon.
(Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok
helyén találhatók, tekerje ki a csavarokat.)
* Helyezze be a szemes csavarokat vagy a
TV-konzolokat és a csavarokat a felsőcsavarnyílásokba,
majd szorosan húzza meg őket.
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal. A falra
szerelt konzolokat azonos magasságba szerelje fel.
3
3
Erős zsineg használatával állítsa a készüléket a
megfelelő állásszögbe.Biztonságosabb, ha úgy
rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és
a termék között.
Megjegyzés
► A termék áthelyezése előtt, először a köteleket oldja ki.
► A termékhez a méretéhez és súlyához elegendően
nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
► A termék biztonságos használatához győződjön
meg arról, hogy a falra szerelt konzol magassága
megegyezik a termékével.
A-41
ELŐKÉSZÜLETEK
■ A TV-készülék számos módon elhelyezhető,
például falra, asztalra stb.
■ A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
10 cm
10 cm
10 cm
FÖLDELÉS
10 cm
ELŐKÉSZÜLETEK
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében
győződjön meg arról, hogy a földkábel
csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen módon
nem lehetséges, szakképzett villanyszerelő vel
építtessen be külön megszakítót. Ne kísérelje meg a
készülék földelését telefonkábelhez, villámhárítóhoz
vagy gázcsőhöz való csatlakoztatással.
10 cm
Tápellátás
Áramköri
megszakító
Típus
FALRA SZERELÉS:
VÍZSZINTES FELSZERELÉS
■ Javasoljuk, hogy a TV-készülék falra szereléséhez
LG márkájú fali tartókonzolt használjon.
■ Javasoljuk, hogy a VESA szabvány előírásainak
megfelelő fali tartókonzolt szerezzen be.
■ Az LG azt javasolja, hogy szakemberrel végeztesse
a TV-készülék falra szerelését.
Megjegyzés
► A fali tartókonzolt szilárd, a padlóra
merőlegesen álló falra szerelje.
► Ha a készüléket a mennyezetre vagy nem
függőleges falra kívánja szerelni, használjon
speciális tartókonzolt.
► A fali tartókonzolt olyan felületre kell szerelni,
amely elég erős a TV-készülék súlyának
megtartásához, például betonból, terméskőből,
téglából vagy falazóelemből készült falra.
► A tartócsavar típusa és hosszúsága a
tartókonzoltól függ. További tájékoztatásért
tekintse meg a tartókonzol dokumentációját.
► Az LG a következő esetekben nem vállal
felelősséget a TV helytelen felszereléséből
származó bármilyen balesetért, illetve anyagi
kárért:
- Ha nem VESA-kompatibilis fali tartókonzolt
használ.
- Ha a csavarokat helytelenül rögzíti a
tartófelülethez, amely a TV lezuhanásához
és személyi sérüléshez vezet.
- Ha nem követi a javasolt felszerelési eljárást.
A-42
19/22/26LE3***
32LE3***
32LE4***
37/42LE4***
22/26LE5***
32LE5***
37/42/47LE5***
55LE5***
VESA Szabvány Mennyiség
(A * B) Csavar
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
< csak 26LE3***, 26LE5*** >
■ Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
4-Távtartó gyűrűk
A fali tartó felszerelése előtt a távtartó
gyűrűket helyezze a készletre úgy, hogy a
készülék hátoldalát merőlegesre lehessen
állítani.
A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI
A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító használatakor a
távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
0~9 Program kiválasztása.
számgombok Számozott menüelemek kiválasztása.
ELŐKÉSZÜLETEK
(POWER) Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból,
illetve kikapcsolása készenléti üzemmódba.
ENERGYSAVING A TV-készülék Energiatakarékos üzemmódjának
(ENERGIATAKARÉ KOS ÜZEMMÓD) beállítása.(► p.95)
AV MODE AV-eszközök csatlakoztatásakor segít kiválasztani
és beállítani a képet és a hangot.(► p.50)
INPUT A külső bemeneti üzemmód szabályos sorrendben
változik.(► p.43)
TV/RAD A rádió-, a TV- és a DTV-csatorna kiválasztása
LIST Programlista megjelenítése.(► p.41)
Q.VIEW Visszalépés az előző programhoz.
MENU Menü kiválasztása.
Bármely menüpontban megnyomva elrejti az
összes.(► p.19)
GUIDE (MŰSOR) Programkalauz.(► p.86)
Q. MENU A kívánt gyors menü forrás kiválasztása.
(Képarány, Tiszta hang II , Képüzemmód,
Hangüzemmód, Audio (vagy Hang nyelve), Elalvás
időzítő, Kedvenc, USB-eszköz).(► p.18)
BACK Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy
lépést visszalépjen valamelyik párbeszédes
alkalmazásban, pl. a műsorfüzetben vagy más
interaktív felhasználói funkcióban.
EXIT Bármelyik menüben minden képernyőkijelzés
törlése és visszatérés a TV-nézéshez.
INFO i A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő
GOMBOK menükben, és igényei szerint módosíthatja a
(Fel/le/balra/jobbra) rendszer beállításait.
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód
megjelenítése.
1
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak
TELETEXT funkcióval rendelkező készülékek
esetében) vagy programszerkesztéshez
használhatók.
1
1
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
GOMBOK További tudnivalókat a ‘Teletext’ című részben
olvashat.(► p.130)
SUBTITLE (FELIRATOZÁS) Digitális üzemmódban megjeleníti a kívánt
feliratozást.
A-43
ELŐKÉSZÜLETEK
Hangerő +/- Hangerő beállítása.
FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
MARK Válassza ki azt a bemenetet, amelyre a Picture
Wizard(Kép varázsló) beállításait alkalmazni
szeretné.
ELŐKÉSZÜLETEK
Az USB menüben szereplő programok kijelölése,
illetve a kijelölés megszüntetése.
RATIO(ARÁNY) A kívánt képarány kiválasztása.(► p.92)
MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.
Programválasztó Program kiválasztása.
FEL/LE
PAGE FEL/LE Átlépés a képernyőadatok egyik csoportjából a
következőbe.
2
SIMPLINK / MY A SIMPLINK vagy MY MEDIA menü vezérlése.
MEDIA menü (fényképlista és zenelista vagy Filmlista).
vezérlőgombjai
A TV-hez csatlakoztatott AV-eszközök listájának
megjelenítése. A gomb használatakor a képernyőn
megjelenik a Simplink menü.(► p.46)
AD A hangos magyarázat be- és kikapcsolása.
Elemek behelyezése
2
2
A-44
■ Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
(figyelje a + és a - jeleket)
■ Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretı ceruzaelemet a
megfelelő polaritás figyelembevételével. Ne használjon együtt új
és régi, használt elemeket.
■ Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
■ Akészülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés
tápkábelét sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA
■ Az optimális képminőség érdekében állítsa be az antenna
irányát.
■ Az antennakábel és az átalakító nem a készülék tartozéka.
Kültéri
antenna
(VHF, UHF)
Többlakásos épületek
(Csatlakozás fali antennacsatlakozóhoz)
RF koaxiális kábel (75 Ω)
Családi házak(Csatlakozás a kültéri
antenna fali csat-lakozójához)
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Fali antennacsatlakozó
UHF
Antenna
Jelerő
sítő
VHF
■ Azokon a helyeken, ahol gyengébb a vétel, a jobb képminőség érdekében a jobb oldali ábrán
látható módon csatlakoz-tasson jelerősítőt az antennához.
■ Ha a jelet meg kívánja osztani két készülék között, a csatlakoztatáshoz használjon antennaelosztót.
1
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
■ Akészülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés
tápkábelétsem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
■ Ez a KÜLSŐ ESZKÖZBEÁLLÍTÁS túlnyomó részben a 32/37/42/47LD4*** modellekre vonatkozóábrákat tartalmazza.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
KOMPOZIT KÁBELLEL CSATLAKOZTATVA
Ez a TV-készülék külső, digitális set-top box egység nélkül képes a digitális rádiófrekvenciás és
kábeles jelek vételére. Ha azonban mégis digitális set-top box egységet vagy más külső
digitáliseszközt használ a digitális jelek vételére, az alábbi ábra szerint járjon el.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
Akülső készülék (digitális beltéri egység, DVD
stb.) videokimeneteit (Y, PB, PR) csatlakoztassa
a TV-készülék COMPONENT IN VIDEO feliratú
csatlakozóihoz.
2
A külső készülék (digitális beltéri egység, DVD
stb.) hangkimeneteit illessze a TV-készülék
COM- PONENT IN AUDIO feliratú
csatlakozóihoz.
3
Kapcsolja be a külső készüléket. (Ahasználatra
vonatkozó utasításokat a külső készülék
kézikönyvében találja.)
4
A távirányító INPUT(BEMENET) gombjával
válassza ki az CCoommppoonneennttbemeneti
jelforrást.
2
► Támogatott HDMI-hangformátumok: Dolby Digital, PCM A
DTS hangformátum nem támogatott.
Jel
Component
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
(csak 50 Hz /
60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
2
Kompozit bemeneti csatlakozók
A jobb képminőség érdekében az alábbi táblázatban
látható módon csatlakoztassa a DVD-lejátszót a kompozit
bemenetekhez.
Kompozit csatlakozók a TV-n
Y
PB
PR
Videokimeneti csatlakozók a
DVD-lejátszón
2
vagy
1
O
Y
Y
Y
Y
1
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
CSATLAKOZTATÁS HDMI-KÁBEL SEGÍTSÉGÉVEL
A külső készülék (digitális beltéri egység, DVD
stb.) HDMI-kimenetét a TV-készülék HDMI/DVI IN
1, HDMI IN 2(Kivéve 19/22LD3***), HDMI/DVI IN 3(Kivéve
19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***)
vagy HDMI IN 4(csak 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***) csatlakozójához illessze.
2
Kapcsolja be a külső készüléket. (Ahasználatra vonatkozó utasításokat a külső készülék kézikönyvében találja.)
3
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az HDMI, HDMI2(Kivéve 19/22LD3***),
HDMI3(Kivéve 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
19/22LE3***, 22LE5***) vagy HDMI4(csak 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) bemeneti jelforrást.
MEGJEGYZÉS
► A TV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép-és hangjel egyidejő
fogadására.
► Ha a DVD nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell
állítani a megfelelő kimeneti felbontást.
►Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel nagysebességű HDMI-kábel-e.
Ha a HDMI-kábelek nem nagysebességű HDMI kábelek, akkor
a készüléken vibrálhat a kép, de az is előfordulhat, hogy nincs
kép. Használjon nagysebességű HDMI kábelt.
1
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
3
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
HDMI - DVI KÁBELLEL CSATLAKOZTATVA
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
4
1
A digitális beltéri egységet vagy a számítógép
DVI-kimenetét a TV-készülék HDMI/DVI IN
1 aljzatához csatlakoztassa.
2
A digitális beltéri egységet vagy a számítógép
hangkimenetét a TV-készülék AUDIO IN
(RGB/DVI) csatlakozójához illessze.
3
Kapcsolja be a digitális beltéri egységet vagy a
számítógépet, majd a TV-készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a
digitális beltéri egység, illetve a számítógép
kézikönyvében találja.)
4
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az HDMI1 bemeneti jelforrást.
1
2
vagy
SCART-KÁBELLEL CSATLAKOZTATVA
A külső készülék (DVD, videomagnó, stb.)
Euro-Scart csatlakozóját a TV-készülék AV1
Euro-Scart aljzatához csatlakoztassa.
2
Kapcsolja be a külső készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a külső
készülék kézikönyvében találja.)
3
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az AV1 bemeneti jelforrást.
Bemenet
Kimenet
Scart
Videó
Audió
RGB
Videó, Audió
AV1
O
O
O
Analóg TV, Digitális TV
Kimenet ípusa
Aktuális
bemenetmód
1
AV1
(TVkimenet)
AV1
(felvevőeszközzel végzett, ütemezett
DTV-rögzítés során)
► TV-kimenet: Analóg vagy
digitális TV-jelet ad ki.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
O
Digitális TV
Digitális TV
Analóg TV, AV
Analóg TV
O
Kompozit/RGB
Analóg TV
HDMI
Analóg TV
(A bemeneti módot a készülék
átalakítja DTV-re).
MEGJEGYZÉS
► Euro scart kábel használata esetén árnyékolt Euro scart kábelt kell használnia.
5
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
AZ USB-BEMENET BEÁLLÍTÁSA
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készüléken
található USB-bemenethez.
vagy
1
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
2
Az USB-bemenethez történő csatlakoztatás
után használhatja a USB funkciót. (► 52 oldal)
AZ ANTENNABEMENETHEZ CSATLAKOZTATVA
A képzaj (interferencia) elkerülésének érdekében hagyjon megfelelő távolságot a videomagnó és a
televízió között.
1
Csatlakoztassa a videomagnó ANT OUT
csatlakozóját a készülék ANTENNA IN
bemenetéhez.
2
Csatlakoztassa az antennakábelt a
videomagnó ANT IN csatlakozójához.
3
Nyomja meg a videomagnó PLAY
(LEJÁTSZÁS) gombját, majd állítsa be a
megfelelő csatornát a készüléken.
1
2
Fali csatlakozó
Antenna
6
RCA-KÁBELLEL CSATLAKOZTATVA
Kösse össze a TV-készülék csatlakozóját a
külső készülék AUDIO/VIDEO aljzatával. A
csatlakozók színeinek egyezniük kell. (Videó =
sárga, bal audió = fehér, jobb audió = vörös)
2
Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd
nyomja meg a videomagnó PLAY
(LEJÁTSZÁS) gombját.
(További tudnivalók a videomagnó használati
útmutatójában találhatók.)
Vagy működtesse a megfelelő külső észüléket.
(További tudnivalókat a külső berendezés
használati útmutatójában talál.)
3
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az AV2 bemeneti jelforrást.
Miután csatlakoztatta a kábelt az AV IN 3, aljzathoz, válassza ki az AV3 bemeneti forrást.
MEGJEGYZÉS
► Ha monó videomagnóval rendelkezik, csatlakoztassa a lejátszóból kiinduló hangkábelt a készülék AUDIO L/MONO csatlakozójához.
1
vagy
Játékkonzol
Videokamera
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
vagy
1
vagy
Játékkonzol
Videokamera
7
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
CSATLAKOZTATÁS 15 TŐS D-SUB KÁBELLEL
Ez a TV-készülék Plug and Play lehetőséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a számítógép
automatikusan beállítja magát a készülék beállításaihoz.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
8
1
Csatlakoztassa a számítógép RGB-kimenetét
a készülék RGB IN (PC) csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa a számítógép audiokimeneteit
a készülék AUDIO IN (RGB/DVI)
csatlakozójához.
3
Kapcsolja be a számítógépet és a készüléket.
4
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az RGB bemeneti jelforrást.
2
1
USB IN
1
Helyezze a CI-modult a TV-készülék PCMCIA
kártyafoglalatába az ábrának megfelelően.
AV IN 2
MEGJEGYZÉS
► Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a megfelelő
irányban helyezte be a PCMCI Abővítőhelyre. Ha a modult
nem megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a
TV-készüléket és a PCMCIA-bővítőhelyet.
Az ábrának megfelelően
ellenőrizze ezt a pontot,
és helyezze a
készülékbe a CI-modult.
FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
További információ a 34. oldalon található.
VIDEO L/MONO AUDIO R
A zavart (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális
TV üzemmódban.
Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
H/P HDMI IN 2
A CI-MODUL BEHELYEZÉSE
A hangot fejhallgatón keresztül is hallgathatja.
1
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
2
A fejhallgató hangerejének beállítását a
+
vagy - gomb megnyomásával végezheti el. Ha
megnyomja a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot,
kikapcsolja a fejhallgatóban hallható hangot.
MEGJEGYZÉS
► Fejhallgató csatlakoztatásakor az AUDIO menü elemei nem működnek.
► Ha csatlakoztatott fejhallgató mellett az AV MÓD beállításait módosítja, a módosítások csak a
videobeállításokra lesznek érvényesek, nem az audiobeállításokra.
► A digitális audio kimenet nem áll rendelkezésre csatlakoztatott fejhallgató mellett.
►Fejhallgató impedancia: 16 Ω
►A fejhallgató maximális hangteljesítménye: 10 mW - 15 mW
9
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET BEÜZEMELÉSE
Továbbítsa a TV audiojeleit külső audioeszközhöz a digitális (optikai) audiokimeneti porton keresztül.
Ha a digitális műsorokat 5.1 csatornás hangrendszerrel szeretné élvezni, csatlakoztassa a TV
hátoldalán található OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (Optikai digitális audiokimenet) aljzatot DVD
házimozi-rendszerhez (vagy erősítőhöz).
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
10
1
Csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét a
TV digitális (optikai) audiokimeneti
csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa az optikai kábel másik végét
az audioeszköz digitális (optikai)
audiobemenetére.
3
Adja meg a „TV Speaker option - Off” (TV
hangszórói - Ki) beállítást az AUDIO (HANG)
menüben. (►112. oldal) A használathoz olvassa
el a külső audioeszköz működtetésének
leírását.
FIGYELEM!
► Ne nézzen közvetlenül az optikai kimeneti csatlakozóba.
A lézersugár látáskárosodást okozhat.
1
2
KÜLSŐ KÉSZÜLÉKEK VEZETÉK NÉLKÜLI
CSATLAKOZTATÁSA
(csak 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
A külső készülékeket vezeték nélkül is a TV-re lehet csatlakoztatni.
A további tájékoztatást lásd az „LG vezeték nélküli médiabox” használati útmutatójában.
A vezeték nélküli médiaboxot csatlakoztassa a
TV-készülék WIRELESS CONTROL és HDMI/
DVI IN 1, HDMI IN 2 (kivéve 19/22LD3***),
HDMI IN 3 (kivéve 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***)
vagy HDMI IN 4 (csak 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) csatlakozójára.
LG vezeték
nélküli médiabox
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
11
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
VÁLASZTHATÓ KÉPERNYŐ-FELBONTÁS
RGB-PC, HDMI/DVI-PC módban
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
12
HDMI/DVI-DTV módban
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függleges
frekvencia (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
28,125
50
66,587
59,93
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67.5
59,94/60
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
Felbontás
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
59,93
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függleges
frekvencia (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
44,96/45
59,94/60
33,72/33,75
59,94/60
(Kivéve 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***)
MEGJEGYZÉS
► Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztüli
megjelenítését a készülék képernyőn. Előfordulhat,
hogy a hosszabb időn keresztül megjelenített kép
tartós nyomot hagy a képernyőn, ezért ha
lehetséges, használjon képernyőkímélőt.
Elképzelhető, hogy PC
► Elképzelhető, hogy PC módban némely felbontás,
függőleges minta, kontraszt- vagy fényerő-beállítás
esetén képzaj jelentkezik. Ha ez előfordulna,
állítson be a számítógépen másik felbontást,
módosítsa a frissítési frekvencia értékét, vagy a
menü segítségével változtassa meg a fényerő és a
kontraszt beállítását, amíg a kép tiszta nem lesz.
Ha a számítógép videokártyájának fris-sítési
frekvenciája nem módosítható, cserélje ki a
számítógép videokártyáját, vagy kérjen segítséget a
videokártya gyártójától.
► A vízszintes és a függőleges frekvencia bemeneti
szinkronizálása külön történik.
► PC módban az 1920 x 1080, 60 Hz (Kivéve
19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**,
19/22/26/32LE3***), 1360x768, 60 Hz(csak
19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**,
19/22/26/32LE3***) felbontás és frissítési frekvencia
használata javasolt. Ezek a beállítások biztosítják a
legjobb képminőséget.
► Csatlakoztassa a számítógép moni-torkimenetének
jelkábelét a készülék RGB (PC) csatlakozójához,
vagy a számítógép HDMI-kimenetének jelkábelét
csatlakoztassa a készülék HDMI IN (vagy HDMI/
DVI IN) bemenetéhez.
► Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a
készülék Audio bemeneti csatlakozójához. (A
készüléknek az audiokábelek nem tartozékai.)
► Hangkártya használata esetén tetszés szerint adja
meg a számítógép hangbeállításait.
► Ha a számítógép videokártyája nem képes
egyidejűleg analóg és digitális RGB-jelet is adni, a
számítógép képének a készüléken történő
megjelenítéséhez vagy csak az RGB, vagy csak a
HDMI IN (vagy HDMI/DVI IN) csatlakozót
csatlakoztassa.
► Ha a számítógép videokártyája képes egyidejűleg
analóg és digitális RGB-jelet is adni, a készüléket
állítsa RGB vagy HDMI üzemmódba (a másik
üzemmód beállítását a készülék automatikusan
Plug and Play értékre változtatja).
► A videokártyától függően előfordulhat, hogy a DOS
üzemmód nem működik HDMI-DVI kábel
használata esetén.
► Ha túl hosszú ideig használ RGB-PC kábelt, a képernyőn interferencia jelenhet meg. 5 méternél rövidebb kábel használata ajánlott. Ez biztosítja a legjobb képminőséget.
A KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATRA
A képernyő beállítása számítógépes használatra
Visszaállítja a Position (Helyzet), a Size (Méret) és a Phase (Órajel fázis) beállításokat a gyári
alapértelmezett értékekre.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
Képernyő
OK
Mozgat.
Felbontás
70
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
Auto konfig.
Helyzet
Beállítás
• További beállítások
Méret
• Kép visszaállítása
►
• TruMotion
Képernyő
•• Képernyő
Előző
Igen
Nem
Órajel fázis
Reset-alapbeállítás
1
2
3
4
5
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉP
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képernyő lehetőséget.
Válassza a Reset-alapbeállítás
lehetőséget.
Válassza a Igen lehetőséget.
Indítsa el a Reset (Alaphelyzet) funkciót.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
13
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Automatikus beállítás (csak RGB [PC] módban)
Automatikusan beállítja a kép helyét, és minimalizálja a remegést. Ha a beállítások elvégzése után a
képminőség még mindig nem megfelelő, nem a TV-készülék hibás, hanem további beállításokra van
szükség.
KÉP
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
KÉPERNYŐ
OK
• Árnyalat
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
Auto konfig.
Helyzet
• További beállítások
Méret
• Kép visszaállítása
• TruMotion
Képernyő
•• Képernyő
Előző
Mozgat.
Felbontás
70
• Színtelítettség 60
►
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Auto konfigurálás
Ez a funkció a kép helyzetének, méretének és fázisának automatikus beállítására szolgál. A
megjelenő kép az automatikus beállítás során pár másodpercre instabillá válik.
Auto konfig.
Igen
Nem
Órajel fázis
Reset-alapbeállítás
1
2
3
4
5
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képernyő lehetőséget.
Válassza az Auto konfig.
(Automatikus konfigurálás)
menüpontot.
• Ha a kép helyzete még mindig nem
megfelelő, próbálkozzon ismét az
automatikus beállítással.
• Ha a kép RGB (PC) módban az automatikus
beállítás után újabb módosításra szorul, a
Helyzet, a Méret vagy a Képfázis funkcióval
is beállíthatja a képet.
Válassza a Igen lehetőséget.
Indítsa el az Auto konfig. (Automatikus
konfigurálás) funkciót..
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
14
Felbontás kiválasztása
A normál kép megjelenítéséhez az RGB mód felbontása a PC módnak legyen megfelelő.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
KÉPERNYŐ
OK
Felbontás
70
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
Auto konfig.
Mozgat.
Előző
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Helyzet
• További beállítások
Méret
• Kép visszaállítása
Képernyő
•• Képernyő
►
• TruMotion
Órajel fázis
Reset-alapbeállítás
1
2
3
4
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉP
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képernyő lehetőséget.
Válassza a Felbontás lehetőséget.
Válassza ki a kívánt felbontást.
5
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
15
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A képernyő helyzet-, méret- és fázisbeállításainak módosítása
Ha az automatikus beállítás után a kép nem tiszta, vagy különösen, ha a karakterek még mindig
remegnek, kézzel állítsa be a képhelyzetet.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
Mozgat.
Előző
OK
Felbontás
70
• Színtelítettség 60
Auto konfig.
• Árnyalat
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
• További beállítások
Helyzet
Méret
• Kép visszaállítása
Órajel fázis
• TruMotion
Képernyő
•• Képernyő
1
2
3
4
►
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉPERNYŐ
KÉP
Reset-alapbeállítás
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képernyő lehetőséget.
Válassza a Helyzet, a Méret vagy a Órajel fázis lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.
5
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
16
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA
Ha a TV-t bekapcsolja, használhatja a szolgáltatásait.
1
Először csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
Ekkor a TV készenléti üzemmódba kapcsol.
2
Készenléti üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg a az / I, INPUT(BEMENET) vagy P
(vagy P ▲▼) gombok egyikét a készüléken, illetve a POWER (TÁPELLÁTÁS), az INPUT(BEMENET),
P
vagy 0~9 számgombok egyikét a távirányítón, ekkor a TV bekapcsol.
A BEÁLLÍTÁS ELINDÍTÁSA
Ha a TV bekapcsolása után az OSD (képernyőmenü) jelenik meg, akkor be lehet állítani a nyelvet (Language, Mode Setting), Bekapcsolás jelző(ha a Otthoni használat beállítása
Módbeállítás - csak LED LCD TV-típusok), az országot (Country) vagy Időzóna (Ha a választott ország Oroszország) vagy be lehet állítani a jelszót (Set Password (ha a választott ország
Franciaország(ó) és az automatikus hangolást (Auto Tuning).
MEGJEGYZÉS:
a.Ha a kezdeti beállítás elvégzése előtt bezárja, akkor az Initial Setting (Kezdeti beállítás) menü
később újra megjeleníthető.
b.A BACK (VISSZA) gombot megnyomva az előző képernyőmenü (OSD) jelenik meg.
c. Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített DTV műsorszórási
előírásokkal, előfordulhat, hogy az adott DTV műsorszórási környezetben bizonyos DTV
funkciók nem működnek.
d.Otthoni környezetben az optimális beállítás a "Otthoni használat” üzemmód. Ez a TV
alapértelmezett üzemmódja.
e. Bolti környezetben az "Bolti bemutató" üzemmód használata az optimális. Ha a felhasználó
módosítja a képminőség beállítását,"Bolti bemutató" üzemmód esetén a készülék bizonyos idő
elteltével automatikusan visszaállítja a képminőség gyári alapbeállításait.
f. Az üzemmód (Otthoni használat, Bolti bemutató) módosítását az OPCIÓ menü Módbeállítás
menüparancsával lehet végrehajtani.
g. Pl. ha a választott ország Franciaország, akkor a jelszó nem ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, hanem ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
1
PROGRAMVÁLASZTÁS
1
A kívánt programszámot a P
vagy a számgombok használatával választhatja ki.
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
1
A hangerő beállítását a
+ vagy - gomb megnyomásával végezheti el.
2
A hang elnémításához nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.
A funkciót a MUTE (Némítás), a
használatával szakíthatja meg.
+ vagy a –, illetve az AV Mode (AV-üzemmód) gomb
17
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
GYORS MENÜ
A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
A Q.Menu (Gyors menü) azokat a funkciókat tartalmazza, amelyeket a felhasználók a leggyakrabban
használnak.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Képarány: A kívánt képformátum
kiválasztása.
A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás)
beállításában a 14:9, a Zoom és a Cinema
Zoom2 (Nagyítás2) lehetőségek közül
választhat. A Zoom (Nagyítás) beállítás
megadását követően a képernyő visszavált
a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.
Tiszta hang II : Az emberi hangtartománynak
a többi hangtól való megkülön-böztetésével
lehetővé teszi, hogy a felhasználók jobban
érthessék a beszédet.
Képüzemmód : A kívánt képüzemmód
kiválasztása.
Hangüzemmód : Ez a funkció automatikusan beállítja azt a hangkombinációt, amelyet
◄
a legmegfelelőbbnek tart az éppen megjelenített képhez. A kívánt hangüzemmód
kiválasztása.
Audio vagy Hang nyelve : A hangkimenet
kiválasztása.
Elalvás időzítő : Az alvó üzemmód
időzítőjének beállítása.
Ugrás Ki/Be : Az átugrás be- és
kikapcsolása (On/Off).
USB-eszköz : Az USB-eszköz eltávolításához
válassza ki az „Kiadás” parancsot.
Képarány
►
16:9
Szerkesztés
1
2
3
18
Jelenítse meg a menüpontokat.
Válassza ki a kívánt forrást.
• A normál TV-nézéshez a Q.MENU/EXIT (Q.MENÜ/
KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet
visszatérni.
A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ MENÜBEÁLLÍTÁSOK
KIVÁLASZTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA
A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
BEÁLLÍT
● Auto.
● Kézi
Mozgat.
KÉP
OK
hangolás
● Képarány
hangolás
● Programhely
AUDIÓ
OK
: 16:9
● Képvarázsló
rendezés
●
● CI-adatok
Energiatakarékos üzemmód
● Képüzemmód
Mozgat.
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
● Hangüzemmód
: Normál
70
• Kontraszt
100
• Fényerő
• Ké
Képéle
pélesség
péle
sség
L
R
• Infinite Sound : Ki
50
50
• Mély
50
70
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
AKTUÁLIS IDŐ
OK
Mozgat.
OK
● Óra
zárolása : Ki
● Block
Programme
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
● Bemeneti
● Gombzár
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
● Időzítő
ki
: Ki
● Időzítő
be
: Ki
● Elalvás
időzítő
: Ki
blokk
: Ki
LEZÁRÁS
OPCIÓ
Mozgat
OK
BEMENET
OPCIÓ
Bemeneti lista
Mozgat.
Saját média
OK
Saját média
● Nyelv(Nyelv)
● Ország
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
● Gyári
0
: Normál
• Magas
beáll.
● Rendszer
OK
3
● Balansz
: Ki
• Háttérfény
Mozgat.
● Auto.
Antenna
USB
AV1
AV2
AV3
Component
jelző
Filmlista
Fényképlista
Zenelista
beáll.
● Készülék
azonosító : 1
● Módbeállítás
● Infr
I f avör
avörö
ö ös
ös
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
: Otthoni használat
vevőe
ő gysé
gy ég
Bemenet címkéje
Kilép
Nyomja meg az OK( ) gombot az USBeszközön tárolt képek megtekintéséhez.
Beállítás
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
LEZÁRÁS
● Jelszó
Mozgat.
Szerkesztés
(Kivéve 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)
1
2
3
Jelenítse meg a menüpontokat.
Válasszon ki egy menüelemet.
Lépjen az előugró menühöz.
• A VÖRÖS gombot megnyomva a Ügyfélszolgálat
menü jelenik meg
• A ZÖLD gombot megnyomva a Egyszerűsített
kezelési utasítás menü jelenik meg.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/
KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet
visszatérni.
MEGJEGYZÉS
► Analogue (Analóg) módban a CI-adatok funkció nem használható.
►Infravörös vevőegység : A további tájékoztatást lásd az „LG vezeték nélküli médiabox”
használati útmutatójában.
►A filmlista menü a 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
készülékkel használható.
19
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
AUTOMATIKUS PROGRAMBEÁLLÍTÁS
Segítségével automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes programot.
Ha elindítja az automatikus programozást, a készülék töröl minden tárolt szervizadatot.
Legfeljebb 1,000 programhely tárolható, de ez a szám a közvetített jel tulajdonságaitól függően kismértékben változhat.
A DVB-T, DVB-C Auto Tuning menük a földfelszíni és kábeles DVB-műsorral ellátott országokban
használhatók.
Ha szeretné az Antenna lehetőséget kiválasztani,
Mozgat.
● Auto.
Auto.
●
hangolás
hangolás
● Kézi hangolás
● Programhely
BEÁLLÍT
OK
Mozgat.
● Auto.
hangolás
● Auto.
hangolás
►
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
● Kézi
hangolás
● Programhely
rendezés
● CI-adatok
● CI-adatok
OK
Válassza ki a TV csatlakoztatási módját.
Antenna
rendezés
Antenna
Antenna
Kábel
Ha kiválaszt egy antennát vagy
kábelt, akkor az előző csatorna
adatai törlődnek?
Antenna
Kábel
Bezárás
1
2
3
4
5
Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.
Válassza az Auto. hangolás
parancsot.
Válassza a Antenna lehetőséget.
Válassza a Indítás lehetőséget.
Indítsa el az Auto. hangolás funkciót.
Antenna
Kábel
Check your antenna connection. The
previous channel information will be
updated during Auto. hangolás.
SECAM L Keresés
Automatikus számozás
Indítás
Bezárás
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást
kívánja használni, válassza a Indítás
gomb segítségével.
lehetőséget a
Ezután nyomja meg az OK gombot.
Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
• Automatikus számozás: döntse el, hogy a
műsorszolgáltató által meghatározott csatornaszámozást szeretné-e használni.
• Ha az automatikus hangolás után megjelenik az ütköző programokra figyelmeztető felugró üzenet, akkor az ütköző programokhoz
válasszon különböző csatornaszámot.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb
megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
20
• A kábeles DVB a következő országokban használható : Németország, Hollandia, Svédország, Svájc,
Dánia, Ausztria, Finnország, Norvégia, Szlovénia, Magyarország (az országok változhatnak).(A
támogatott ország hozzáadható.)
Ha ki akarja választani a kábelt
Mozgat.
● Programhely
BEÁLLÍT
OK
● Kézi
rendezés
● CI-adatok
● Digitális
● Digitális
BEÁLLÍT
OK
Válassza ki a TV csatlakoztatási módját.
hangolás
● Programhely
● CI-adatok
kábeltelevízió beállítása
Mozgat.
● Auto.
hangolás
● Auto.
hangolás
Antenna
Kábel
rendezés
● Kézi
hangolás
● Programhely
Antenna
Kábel
kábeltelevízió beállítása
Mozgat.
● Auto.
hangolás
● Auto.
hangolás
● CI-adatok
● Digitális
OK
Szolgáltatáskezelő
►
hangolás
hangolás
● Kézi hangolás
►
● Auto.
Auto.
●
►
BEÁLLÍT
Comhem
rendezés
Other Operators
kábeltelevízió beállítása
Elöző
Következő
Ha kiválaszt egy antennát vagy
kábelt, akkor az előző csatorna
adatai törlődnek?
Antenna
Kábel
1
2
3
4
5
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza az Auto. hangolás
parancsot.
Válassza a Kábel
lehetőséget.
Válassza a Comhem vagy
Other Operators lehetőséget.
Válassza a Gyors vagy
Teljes lehetőséget.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
• A Kábel, választása esetén a Cable
Service Operator (kábelszolgáltató)
választómenü országonként eltérhet, vagy
egyáltalán nem jelenhet meg.
• A Szolgáltatáskezelő közötti választási
lehetőség csak az Initial Setting (kezdeti
beállítás) menü első 3 megnyitásakor jelenik meg, ha az Antenna beállításról
Kábel –re vált, vagy a Country beállítása
után nyitja meg a menüt..
• Ha 3-nál többször szeretne váltani a
Szolgáltatáskezelő között, ezt a
BEÁLLÍT->Digitális kábeltelevízió beállítása-> Szolgáltatáskezelő menükön
keresztül teheti meg.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Bezárás
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
• SO tanúsítvány : Svédország (Comhem, Canal Digital), Dánia (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norvégia (Canal Digital).
• Ha a kívánt szolgáltató nem szerepel a listában, válassza az Other Operators (más szolgáltató)
lehetőséget.
• Az „Other Operators” (További kezelők) kiválasztása esetén, illetve ha a kiválasztott ország csak
az „Other Operators” (További kezelők) lehetőséget támogatja, hosszabb ideig tart a csatornák
megkeresése, illetve előfordulhat, hogy a rendszer nem talál meg bizonyos csatornákat.
Ha bizonyos csatornák nem jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket:
1. SETUP -> Auto Tuning -> Cable -> Setting
2. Állítsa a Home Tuning pontot "Off" lehetőségről "On" lehetőségre.
3. Adja meg a további értékeket, úgy mint frekvencia, jelátviteli sebesség, moduláció és hálózati
azonosító.(A fenti információkért forduljon a kábelszolgáltatóhoz.)
21
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ A Quick (Gyors) választása esetén,
Kezdő hangolás
Gyors
◄
Induló frekvencia(kHz) : 114000
● Induló frekvencia(kHz)
Záró frekvencia(kHz)
● Symbol
HÁLÓZAT
: 862000
: Auto
On
362000
rate(kS/s)
● Moduláció
6900
640QAM
Hálózati azonosító
0
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OK
Induló frekvencia(kHz)
Záró frekvencia(kHz)
Kábel
Induló frekvencia(kHz) : 114000
Záró frekvencia(kHz)
HÁLÓZAT
: 862000
: Auto
Kábel
'Ellenőrizze az antennacsatlakozást. A
korábbi csatornainformációk az
Automatikus hangolás során frissülnek.
Auto
Beállítás
Bezárás
Gyors
►
114000
862000
Beállítás
OK
Bezárás
Helytelen program ugrás
Automatikus számozás
Indítás
Bezárás
Reset-alapbeállítás
Bezárás
6
7
8
9
10
11
12
Válassza a Gyors lehetőséget.
Válassza a Beállítás lehetőséget.
Adja meg a kívánt
beállításokat.
Válassza a Bezárás lehetőséget.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást
kívánja használni, válassza a Indítás
gomb segít-ségével.
lehetőséget a
Ezután nyomja meg az OK gombot.
Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
• Automatikus számozás: döntse el, hogy a
műsorszolgáltató által meghatározott
csatornaszámozást szeretné-e használni.
• Helytelen program ugrás: Az Auto. hangolás és a Kézi hangolás átugorja a
kódolt csatornákat.
Válassza az OK lehetőséget.
Válassza a Indítás
lehetőséget.
Indítsa el az Auto. hangolás
funkciót.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
22
■ A Full (Teljes) választása esetén,
Teljes
Minden elérhető jel keresése.
Kábel
Kábel
'Ellenőrizze az antennacsatlakozást. A
korábbi csatornainformációk az
Automatikus hangolás során frissülnek.
Helytelen program ugrás
Automatikus számozás
7
8
9
Indítás
Bezárás
Válassza a Teljes lehetőséget.
Válassza az OK lehetőséget.
Válassza a Indítás
lehetőséget.
Indítsa el az Auto. hangolás funkciót.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást
kívánja használni, válassza a Indítás
gomb segít-ségével.
lehetőséget a
Ezután nyomja meg az OK gombot.
Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
• Automatikus számozás: döntse el, hogy a
műsorszolgáltató által meghatározott
csatornaszámozást szeretné-e használni.
• Helytelen program ugrás: Az Auto. hangolás és a Kézi hangolás átugorja a
kódolt csatornákat.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
6
OK
Bezárás
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
23
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
24
A következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan keresésének érdekében.
A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként” vannak megadva.
A megfelelő beállításokkal kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.
Ha kábeles DVB üzemmódban elindítja az automatikus hangolást, a Full (teljes) választása esetén a
készülék minden frekvencián keresi a fogható csatornákat.
Ha a Default beállítással nem indul el a programkeresés, akkor a Full beállítással végezze el a keresést.
Ha a programkeresést a Full beállítással végzi, akkor az Auto Tuning (automatikus hangolás) hosszú
ideig tarthat.
• Frekvencia : Írja be a kívánt frekvenciát.
• Symbol rate : Írja be a felhasználó által meghatározott jelsebességet (Jelsebesség: az a sebesség,
melynek használatával egy eszköz, például egy modem jeleket küld a csatorna számára).
• Moduláció : Írja be a felhasználó által meghatározott modulációt. (Moduláció: az audio- vagy
videojelek feltöltése a vivőfrekvenciára).
• Hálózati azonosító: Minden felhasználóhoz egy egyedi azonosító van hozzárendelve.
• Induló frekvencia: Adja meg a kívánt kezdő frekvencia-tartományt.
• Záró frekvencia: Adja meg a kívánt vége frekvencia-tartományt.
KÁBELES DTV-BEÁLLÍTÁSOK
(CSAK CABLE (KÁBEL) ÜZEMÓDBAN)
A Service Operator (Szolgáltató) menüben látható választási lehetőségek száma az egyes
országokban működő szolgáltatók számától függ, és ha ez 1, akkor a megfelelő funkció nem
használható.
A szolgáltató megváltoztatása után megjelenő ablak arra figyelmeztet, hogy az OK gomb megnyomása
vagy a Close (Bezárás) választása után a csatornalista törlődik, a ‘YES (IGEN)’ választása esetén
pedig az automatikus hangolás menüje jelenik meg.
● Auto.
● Kézi
Mozgat.
BEÁLLÍT
OK
● Auto.
hangolás
● Kézi
hangolás
● Programhely
OK
hangolás
hangolás
● Programhely
rendezés
Mozgat.
rendezés
◄ Comhem ►
Szolgáltatáskezelő
● CI-adatok
Digitális kábeltelevízió
kábeltelevízió beállítása
beállítása
●●Digitális
►
● CI-adatok
Automatikus csatornafrissítés
Digitális kábeltelevízió
kábeltelevízió beállítása
beállítása
●● Digitális
Ki
Bezárás
1
2
3
4
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Cable DTV Setting
(Kábel-DTV beállítások) lehetőséget.
Válassza a Service Operator
(Szolgáltató) vagy Channel Auto
Update (Automatikus
csatornafrissítés) lehetőséget.
• Kábel választása esetén a Digitális
kábeltelevízió beállítása menü jelenik
meg.
• Ha az Automatikus csatornafrissítés
beállítása Be, akkor frissítheti az összes
frissíthető csatorna információit, beleértve az éppen nézett csatornát is.
• Ha az Automatikus csatornafrissítés
beállítása Ki, akkor csak az éppen nézett
csatorna információit frissítheti.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
Válassza ki a kívánt forrást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
25
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
KÉZI PROGRAMBEÁLLÍTÁS
(DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
A Kézi hangolás (Kézi hangolás) segítségével további programokat vehet fel kézzel a
programlistába.
Ha szeretné az Antenna lehetőséget kiválasztani,
BEÁLLÍT
hangolás
● Auto.
►
● Kézi
BEÁLLÍT
OK
hangolás
● Programhely
►
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
● Auto.
Mozgat.
rendezés
● CI-adatok
● Kézi
Mozgat.
◄
hangolás
hangolás
● Programhely
rendezés
OK
►
DTV
UHF CH.
30
Frekvencia(kHz)
474000
● CI-adatok
● Jelerősség
● Jelminőség
50%
50%
Hozzáadás
Bezárás
1
2
3
4
5
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
• Kiválaszthatja az SBAND beállítást, ha a
választott ország „Norvégia, Lettország”.
Válassza a DTV lehetőséget.
Válassza ki a megfelelő csatornaszámot.
Ha van jel, válassza a frissítést vagy a csatorna
hozzáadását.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
26
Ha ki akarja választani a kábelt
BEÁLLÍT
BEÁLLÍT
OK
● Auto.
hangolás
● Programhely
►
● Kézi
Mozgat.
hangolás
►
● Auto.
rendezés
● Kézi
OK
◄Mozgat. Kábeles
DTV
hangolás
hangolás
● Programhely
● CI-adatok
● Digitális
● Digitális
kábeltelevízió beállítása
Symbol rate(kS/s)
rendezésModuláció
►
362000
6875
64QAM
kábeltelevízió beállítása
● Jelerősség
● Jelminőség
50%
50%
Hozzáadás
Bezárás
1
2
3
4
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
Válassza a Kábeles DTV
lehetőséget.
Adja meg a kívánt
beállításokat.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
• Symbol rate : Írja be a felhasználó által
meghatározott jelsebességet
(Jelsebesség: az a sebesség, melynek
használatával egy eszköz, például egy
modem jeleket küld a csatorna számára).
• Moduláció : Írja be a felhasználó által
meghatározott modulációt. (Moduláció:
az audio- vagy videojelek feltöltése a
vivőfrekvenciára).
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
● CI-adatok
Frekvencia(kHz)
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
27
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
KÉZI PROGRAMBEÁLLÍTÁS
(ANALÓG ÜZEMMÓDBAN)
A programokat kézzel is beállíthatja, és az állomásokat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti.
BEÁLLÍT
BEÁLLÍT
OK
● Auto.
hangolás
● Programhely
● Kézi
►
● Kézi
Mozgat.
hangolás
►
● Auto.
rendezés
OK
◄
hangolás
● Programhely
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
● CI-adatok
Mozgat.
hangolás
rendezés
● CI-adatok
►
TV
● Tárolás
◄
3
● Rendszer
BG
● Sáv
V/UHF
● Program
0
● Finomhangolás
● Keresés
● Név
2
3
4
5
Válassza a Kézi hangolás
parancsot.
7
Válassza a TV vagy Kábeltévé
lehetőséget.
8
Válassza ki a
megfelelő
programszámot.
9
vagy
● Program
0
◄►
● Keresés
C 02
6
V/UHF
● Finomhangolás
Tárolva
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
BG
● Sáv
◄►
◄►
◄►
● Név
C 02
Tárolva
Bezárás
1
3
● Rendszer
vagy
►
Kábeltévé
● Tárolás
Bezárás
Válassza a V/UHF vagy a
Kábel lehetőséget.
vagy
Válassza ki a
megfelelő
csatornaszámot.
Indítsa el a keresést.
Válassza ki a Tárolva 1
parancsot.
Válasszon ki egy TVrendszert.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
• L : SECAM L/L’ (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika)
I : PAL I (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
• Ha egy másik csatornát szeretne tárolni, ismételje meg a 4-9. lépést.
28
BEÁLLÍT
BEÁLLÍT
OK
hangolás
● Auto.
►
● Auto.
hangolás
● Programhely
►
● Kézi
Mozgat.
rendezés
● CI-adatok
● Kézi
Mozgat.
OK
hangolás
◄
hangolás
● Programhely
rendezés
● CI-adatok
►
TV
● Tárolás
◄
● Rendszer
V/UHF
● Program
0
3
● Rendszer
BG
● Sáv
vagy
►
Kábeltévé
● Tárolás
3
BG
● Sáv
V/UHF
● Program
0
● Finomhangolás
◄►
● Finomhangolás
◄►
● Keresés
◄►
● Keresés
◄►
● Név
C 02
● Név
C 02
Tárolva
Tárolva
Bezárás
Bezárás
A programszámhoz öt karakterből álló állomásnevet is rendelhet.
1
2
3
4
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Kézi hangolás
parancsot.
Válassza a TV vagy
Kábeltévé lehetőséget.
Válassza a Név menüpontot.
5
6
7
Válassza ki a helyet, majd
válassza ki a második
karaktert, és így tovább.
Használhatja az ábécé betűit
A-tól Z-ig, a számokat 0 és 9
között, a + vagy a - jelet,
illetve a szóközt.
Válassza a Bezárás
menüpontot.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ Állomásnév hozzárendelése
Válassza ki a Tárolva
parancsot.
■ Finomhangolás hangolás
Általában a finomhangolásra akkor van szükség, ha a vétel minősége nem megfelelő.
1
2
3
4
Válassza a Finomhangolás
lehetőséget.
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
5
A legmegfelelőbb kép és hang
eléréséhez végezze el a
finomhangolást.
Válassza a TV vagy
Kábeltévé lehetőséget.
6
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza ki a Tárolva
parancsot.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
29
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
PROGRAM SZERKESZTÉSE
A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a P
tévénézés közben.
gomb segítségével
Az átugrott program kiválasztásához a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program
számát, vagy válassza ki azt a Programme Edit (Program szerkesztése) menüben.
Ez a funkció lehetővé teszi a tárolt programok átugrását.
Ha az automatikus hangolás indításakor nem kapcsolja be az „Automatic Numbering” (Automatikus
számozás) funkciót, a csatornaszámot a „Move” (Áthelyezés) funkció használatával módosíthatja.
Programhely rendezés
BEÁLLÍT
hangolás
hangolás
Programhely
●●Kézi
hangolásrendezés
Programhely
rendezés
TV
Oldal 1/2
OK
►
● Kézi
A
RADIO
DTV
Mozgat.
►
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
● Auto.
Favourite Group :
● CI-adatok
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Program Váltás
FAV
Kedvenc program
Q.MENU
Oldal váltás
P
Kedvenc programcsoport
Elöző
Zárolás/Megnyitás
Átugrás
vagy
Programhely rendezés
Favourite Group :
Kábeles DTV
A
Kábelrádió
Kábeltévé
Oldal 1/2
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Program Váltás
P
1
2
3
4
Oldal váltás
FAV
Kedvenc program
Q.MENU
Kedvenc programcsoport
Elöző
Zárolás/Megnyitás
Átugrás
Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.
Válassza a Programhely rendezés
menüpontot.
Nyissa meg a Programhely rendezés
menüt.
Válassza ki a tárolandó vagy átugrandó
programot.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
30
DTV/RÁDIÓ ÜZEMMÓDBAN)
■ Programszám átugrása
1
Válassza ki az átugrani kívánt program
számát.
2
KÉK
3
KÉK
A program számának átszínezése kékre.
Engedje fel.
• A programszám átugrása azt jelenti, hogy
azt nem választhatja ki a P
gomb
segítségével a normál tévénézés során.
• Az átugrott program kiválasztásához a
számgombok segítségével adja meg
közvetlenül a program számát, vagy
válassza ki azt a Programme edit (Program
szerkesztése) vagy a mısorfüzet
menüjében.
1
2
SÁRGA
3
SÁRGA
• A lezárás akkor is működik, ha
a Lock System (Lezárási
rendszer) beállítása Off (Ki).
Jelölje ki a lezárni kívánt program számát.
A program számát változtassa sárgára.
Engedje fel.
TV ÜZEMMÓDBAN
A funkció lehetővé teszi a tárolt programok törlését vagy átugrását.
Lehetőség van néhány csatorna áthelyezésére vagy átszámozására is.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ Program lezárása
■ Program törlése
1
Válassza ki a törölni kívánt program
számát.
2
VÖRÖS A program számának átszínezése pirosra.
• A készülék törli a kiválasztott programot, és az
utána következő programokat egy hellyel
feljebb tolja.
■ Program áthelyezése
1
2
ZÖLD
Válassza ki az áthelyezni kívánt program
számát.
3
ZÖLD
Engedje fel.
A program számának átszínezése
zöldre.
31
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ Programszám átugrása
1
Válassza ki az átugrani kívánt program
számát.
2
KÉK
3
KÉK
A program számának átszínezése kékre.
Engedje fel.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ Automatikus rendezés
1
Indítsa el az Auto Sort
(Automatikus rendezés) funkciót.
• A programszám átugrása azt jelenti, hogy
azt nem választhatja ki a P
gomb
segítségével a normál tévénézés során.
• Az átugrott program kiválasztásához a
számgombok segítségével adja meg
közvetlenül a program számát, vagy
válassza ki azt a Programme edit (Program
szerkesztése) vagy a mısorfüzet
menüjében.
• Miután bekapcsolta az Auto Sort
(Automatikus rendezés) funkciót, már nem
szerkesztheti a programokat.
■ Program lezárása
1
2
SÁRGA
3
SÁRGA
Jelölje ki a lezárni kívánt program számát.
• A lezárás akkor is működik, ha
a Lock System (Lezárási
rendszer) beállítása Off (Ki).
A program számát változtassa sárgára.
Engedje fel.
■ Kedvenc program kiválasztása
A kedvenc programok lehetőség használatával gyorsan végignézheti a kiválasztott TV-programokat
anélkül, hogy a közbenső programokba is bele kellene tekintenie.
1
2
3
32
Válassza ki a kívánt programot.
A megfelelő programot adja az aktuális
Favourite (Kedvencek) csoport Favourite
(Kedvencek) listájához.
Engedje fel.
■ Kedvenc programok csoportjának kiválasztása
1
2
3
Válassza ki a kívánt programot.
Egy ablak jelenik meg, ahol meg lehet
változtatni a kedvencek csoportját.
Válasszon egy kedvenc
programcsoportot.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
33
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
CI [COMMON INTERFACE] (ÁLTALÁNOS
ILLESZTŐFELÜLET) ADATAI
Ez a funkció lehetővé teszi egyes zavart adások (fizetős adások) nézését. Ha eltávolítja a CI-modult,
a fizetős adások nem nézhetők. A modul CI-foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul
menüje. Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Kerülje
a CI-modul gyakori eltávolítását/behelyezését. Gondot okozhat a készülékben.
A CI-modul behelyezését követően a készülék bekapcsolása után gyakran nem hallható a hang.
Természetellenes kép jelentkezhet a CI-modul és az intelligens kártya miatt.
Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános
ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.
BEÁLLÍT
● Auto.
● Kézi
Mozgat.
i
OK
hangolás
Authorizations
hangolás
● Programhely
● CI-adatok
Viaccess Module
Consultations
Module information
rendezés
►
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
CAM (Conditional Access Module) használata esetén győződjön meg arról, hogy az teljes mértékben
megfelel vagy a DVB-CI.
Select the item
• Ez a képernyőn megjelenő menü csak illusztráció, a
menüelemek és a képernyő formátuma a fizetős
digitális tartalom szolgáltatójától függően eltérő lehet.
• Lehetősége van a CI (Common Interface – Általános
illesztőfelület) menüképernyőjének és a kereskedő
által nyújtott szolgáltatások megváltoztatására.
1
2
3
4
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a CI-adatok menüpontot.
Válassza ki a kívánt elemet: Module information (modul
adatai), smart card information (intelligens kártya adatai),
language (nyelv), software download (szoftverletöltés) stb.
Mentse a kiválasztott beállítást.
• Az előző menübe a BACK/EXIT (VISSZA/KILÉPÉS) gombbal lehet visszatérni.
34
SZOFTVERFRISSÍTÉS
A Szoftverfrissítés (Szoftverfrissítés) funkció azt jelenti, hogy a digitális földi műsorszóró rendszeren keresztül
szoftverek tölthetők le.
Szoftverfrissítés
Képteszt
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
Hangteszt
Jelteszt
Szoftverfrissítés
◄ Be ►
● Aktuális verzió
00.00.01
Bezárás
LEZÁRÁS
OPCIÓ
Press OK(
2
3
4
Bezárás
SAJÁT MÉDIA
) to set programme settings.
Ügyfélszolgálat
1
BEMENET
Egyszerűsített kezelési utasítás
Kilép
VÖRÖS Válassza a Ügyfélszolgálat lehetőséget.
Válassza a Szoftverfrissítés menüpontot.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• Ha az Be beállítást választja, felhasználói
jóváhagyást kérő üzenetablak jelenik meg, amely
új elérhető szoftverről értesít.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Termék-/Szolgáltatási infó
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
35
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ A „Szoftverfrissítés” („Szoftverfrissítés”) beállítása közben
Előfordulhat, hogy a frissített
digitális szoftveradatok
továbbítása a következő menü
megjelenését eredményezi a
tévé képernyőjén.
?
Elérhető a szoftver újabb változata.
Letölti most?
A letöltés a „Yes (Igen)”
választásakor kezdődik meg.
Ennek ideje alatt folyamatjelző
nem látható.
A letöltés állapotát a Software
Update (Szoftverfrissítés)
menüben lehet ellenőrizni.
Igen
Nem
Software Update
Az új szoftververzió készen áll. Ha kívánja
most telepíteni, a TV kikapcsol és
újraindul. Folytatja?
◄ Be ►
A szoftver letöltése folyamatban van.
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Egyszerű frissítés: jelenlegi
frissítési lehetőséggel
A letöltés befejeződése után
az alábbi ablak jelenik meg.
A TV a „Yes (Igen)”
választása után újraindul.
Igen
Nem
4%
Bezárás
? A szoftver az alábbi időpontban frissül.
00/00/0 00:00
Letölti most?
Igen
Nem
Ütemezett frissítés: időzített
frissítési lehetőséggel Ha a
Software Update
(Szoftverfrissítés) menü beállítása
„Ki” (Ki), akkor a készülék kéri
annak bekapcsolását.
- A szoftverfrissítés folyamata során ügyeljen a következőkre:
• A készülék tápellátásának folyamatosnak kell lennie.
• Az antennacsatlakozást tilos megszakítani.
• A szoftverfrissítés után a szoftverfrissítés menüjében nyugtázni lehet a frissített szoftververziót.
• A szoftver letöltése akár egy órát is igénybe vehet, ezért győződjön meg arról, hogy erre az időszakra a
tápellátás nem fog megszakadni.
• A szoftver csak a Standby Készenlét) állapotban töltődik le, vagy multiplex (MUX) módon a
szoftverfrissítő szolgálattól, és akkor áll le, ha kihúzza a hálózati kábelt, vagy ha szoftverfrissítő
szolgáltatás nélküli MUX műsort néz.
• Ha visszatér a Standby Készenlét) állapotba vagy szoftverfrissítést nyújtó MUX műsorra, akkor a
frissítés ott folytatódik, ahol megszakadt.
36
KÉPTESZT/HANGTESZT
Ez egy ellenőrző funkció, amellyel a képet és a hangot lehet tesztelni.
Szoftverfrissítés
Képteszt
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
Hangteszt
?
Tapasztalható probléma ezen a
tesztképernyőn?
Jelteszt
Igen
Nem
Bezárás
LEZÁRÁS
Press OK(
OPCIÓ
2
3
SAJÁT MÉDIA
) to set programme settings.
Ügyfélszolgálat
1
BEMENET
Egyszerűsített kezelési utasítás
Kilép
VÖRÖS Válassza a Ügyfélszolgálat lehetőséget.
Válassza a Képteszt vagy Hangteszt lehetőséget.
Válassza a Igen vagy a Nem lehetőséget.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Termék-/Szolgáltatási infó
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
37
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
DIAGNOSTICS
Ez a funkció lehetővé teszi a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (MODELL/TÍPUS), a Serial
Number (Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) megtekintését.
Megjeleníti a behangolt *MUX adatait és jelerősségét.
Megjeleníti a kiválasztott MUX jeladatait és szolgáltatásnevét.
(*MUX: A csatornák magasabb szintű címtára a digitális műsorszórásban (egyetlen MUX több
csatornát is magában foglal.))
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Szakdiagnosztika
Szoftverfrissítés
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
Képteszt
Hangteszt
Jelteszt
Jelteszt
Termék-/Szolgáltatási infó
LEZÁRÁS
OPCIÓ
Press OK(
2
3
4
SAJÁT MÉDIA
Bezárás
Ch 30
Ch 34
Ch 36
Ch 38
Ch 54
Ch 60
) to set programme settings.
Ügyfélszolgálat
1
BEMENET
Gyártó : LG Electronics Inc.
MODELL/TÍPUS : 42LD450-ZA
Gyártási szám : SKJY1107
Szoftververzió : V00.00.01
Egyszerűsített kezelési utasítás
Kilép
Előző
Détails
MENU
Kilép
VÖRÖS Válassza a Ügyfélszolgálat lehetőséget.
Válassza a Jelteszt lehetőséget.
Tekintse meg a Gyártó, a MODELL/TÍPUS, a Gyártási
szám és a Szoftververzió mező adatait.
Tekintse meg a csatorna adatait.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
38
TERMÉK-/SZOLGÁLTATÁS-INFORMÁCIÓ
Ez egy ellenőrző funkció, amellyel a termék- és szolgáltatás-adatokat, valamint a vevőszolgálat adatait lehet
megjeleníteni.
Szoftverfrissítés
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
Képteszt
Hangteszt
Jelteszt
LEZÁRÁS
Press OK(
OPCIÓ
2
3
SAJÁT MÉDIA
Bezárás
) to set programme settings.
Ügyfélszolgálat
1
BEMENET
Egyszerűsített kezelési utasítás
Kilép
VÖRÖS Válassza a Ügyfélszolgálat lehetőséget.
Válassza a Termék-/Szolgáltatási infó lehetőséget.
A modell/típus, szoftververzió, gyári szám, az eddigi
használat ideje, a vevőszolgálat és a főmenü jeleníthető
meg.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Termék-/Szolgáltatási infó
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
39
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
SIMPLE MANUAL (EGYSZERÙ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)
A TV-készülékkel kapcsolatos információk egyszerűen megjeleníthetők a képernyőn az egyszerű
használati útmutató segítségével.
Az egyszerű használati útmutató megjelenítése közben a készülék hangja kikapcsol.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIÓ
AKTUÁLIS IDŐ
LEZÁRÁS
OPCIÓ
BEMENET
SAJÁT MÉDIA
Press OK(
) to set programme settings.
Ügyfélszolgálat
1
2
ZÖLD
Egyszerűsített kezelési utasítás
Kilép
Válassza a Egyszerűesített kezelési utasítás
lehetőséget.
Válassza ki az útmutató megtekinteni kívánt részét.
• PIROS: Ugrás az Index oldalra.
• KÉK: Az Egyszerűsített kezelési utasítás
automatikus vagy manuális lejátszása.
• A normál TV-nézéshez az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
40
A PROGRAMTÁBLÁZAT BEHÍVÁSA
A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével ellenőrizheti.
Mini szójegyzék
Kilép
1 BBC
►
A Locked
Programme (Zárolt
program) esetén
jelenik meg.
Program lista
2 BBC
3 BBC
4 BBC
5 BBC
A
■ A programtáblázat megjelenítése
1
Nyissa meg a Program lista képernyőt.
• A táblázatban szerepelhet néhány kék
program. Ezeket automatikus
programozással vagy Programozás módban
átugrandó programként állí tották be.
• Ha a programtáblázatban a programok csator
naszámmal vannak jelölve, az mutatja, hogy
nincs állomásnév hozzájuk rendelve.
KÉK
Programszerkesztés.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Pr.szerk.
■ Program kiválasztása a programtáblázatban
1
2
Válasszon ki egy programot.
Az üzemmód a jelenleg nézett
programról TV-re, DTV-re és
Rádióra vált.
Váltson át a kiválasztott programszámra.
41
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ A programtáblázat oldalainak lapozása
1
A gombbal válthat az oldalak között.
2
Visszatérés a normál TV nézetbe.
Kilép
Kedvenc lista
◄ ►Kedvenc programcsoport
◄
Csoport
B
►
►
1 BBC
2 BBC
►
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
■ A kedvenc programok listájának megtekintése
3 BBC
Pr.reg.
1
Pr.szerk.
KÉK
Programszerkesztés.
SÁRGA
Az éppen nézett csatorna az
aktuális csoport előnyben
részesített csatornaként
regisztrálva/törölve.
A kedvenc programok listájának
megjelenítése.
A kedvencek csoportja
megváltozott.
42
BEMENETI LISTA
A HDMI és AV1 (SCART) felismerése egy érzékelő érintkezővel történik, ezért csak akkor működik, ha
a külső készülék továbbítja ezt a feszültséget.
A TV/RAD (TV/RÁDIÓ) gombbal External Input (Külső bemenet) módból átválthat RF Input (RF
bemenet) módba, valamint a DTV/RADIO/TV üzemmódban utoljára megtekintett programba.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Bemeneti lista
Mozgat.
USB
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
HDMI4
Bemenet címkéje
1
Válassza ki a bemeneti
jelforrást.
Component
Kilép
• Antenna vagy az Kábel : DTV-/RADIO-/
TV-program megtekintéséhez válassza ezt a
beállítást.
• USB : Válassza ezt, ha az USB
használata a csatlakozótól függ.
• AV : Videomagnón vagy egy külsŒ
berendezésen rögzített program
megtekintéséhez válassza ezt a beállítást.
• Component : A DVD-készülék vagy a
digitális set-top box egység csatlakozójától
függŒen válassza ezt a beállítást.
• RGB :Számítógép csatlakozójától
függŒen válassza ezt a beállítást.
• HDMI : A DVD-készülék, a számítógép
vagy a digitális set-top box egység
csatlakozójától függŒen válassza ezt a
beállítást.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Antenna
OK
43
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
INPUT LABEL (BEMENET CÍMKÉJE)
Minden bemeneti jelforráshoz hozzárendel egy címkét.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Bemeneti lista
Antenna
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
RGB
USB
HDMI1
Mozgat.
AV1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
OK
Bemenet címkéje
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Component
◄
►
◄
►
Component
HDMI4
RGB
Bemenet címkéje
Kilép
▼
Bezárás
1
2
3
KÉK
Válassza az Bemenet címkéje menüpontot.
Válassza ki a forrást.
Válassza ki a címkét.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
44
ADATSZOLGÁLTATÁS
(Ez a menü csak Írországban működik.)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon a MHEG(digitális teletext) és a Teletext között,
amennyiben mindkettő egyszerre elérhető.
Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül a MHEG vagy a Teletext
szolgáltatás lesz aktív.
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
: Írország
● Bekapcsolás
● Bekapcsolás
►
● Data Service
● Gyári
: Otth
ttho
onii h
haszn
as álat
aszn
álat
á
beáll.
● Készülék
jelző
MHEG
MHEG
MHEG
: :MHEG
Teletext
►
►
MHEG
: :MHEG
azonosító : 1
● Módb
ódbeáll
eá
állítá
ítás
ás
4
jelző
beáll.
● Készülék
3
: Írország
● Nem hathatós támogatás
● Gyári
2
● Ország
● Nem hathatós támogatás
● Data Service
OK
● Nyelv(Nyelv)
● Ország
1
Mozgat.
azonosító : 1
● Módb
ódbeáll
eá
állítá
ítás
ás
: Otth
ttho
onii h
haszn
as álat
aszn
álat
á
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Információ szolgáltató
lehetőséget.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
Válassza az MHEG vagy a Teletext
lehetőséget
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
45
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
SIMPLINK
Csak olyan készüléken működik, amelyen a SIMPLINK logó fel van tüntetve. Ellenőrizze a SIMPLINK
logó meglétét.
Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, amikor más, HDMI-CEC funkcióval
rendelkező készülékekkel használja.
Ennek segítségével vezérelheti a TV-hez HDMI-kábellel csatlakoztatott egyéb AV-eszközöket anélkül,
hogy további kábelekre vagy beállításokra lenne szükség.
Ha nem kívánja a SIMPLINK menüt használni, válassza az „Ki” (Kikapcsolva) beállítást.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Vezeték nélküli külső kimenet esetén a SIMPLINK funkció nem támogatott.
OK
◄
Ki
Kilép
►
TV
LEMEZ
VCR
VCR felvevő
HDD
◄ Hangszóró
TV-hangszóró
1
2
3
►
A SIMPLINK
megjelenítése.
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
Mentse a kiválasztott
beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
46
Csatlakoztatás SIMPLINK emblémával ellátott házimozihoz.
Csatlakoztassa a TV hátoldalán található
HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Kivéve
19/22LD3***), HDMI IN 3 (Kivéve
19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
19/22LE3***, 22LE5***) vagy HDMI IN 4 (csak
32LE3***, 32/42/47LE4***,
32/37/42/47/55LE5***) aljzatot a házimozi HDMIkimenetéhez HDMI-kábel segítségével.
2
Optikai kábel használatával csatlakoztassa a
TV hátoldalán található digitális audiokimenetet
a házimozi digitális audiobemenetéhez.
3
A SIMPLINK gomb megnyomásával válassza
a Speaker (Hangszóró) menü Home Theater
(Házimozi) menüpontját.
► Házimozi-funkcióval rendelkező hordozó
kiválasztásakor, ill. működtetésekor a készülék
hangszórói automatikusan házimozi-hangszóró (HT
Speaker) üzemmódra váltanak (hallgatás
házimozival).
1
2
Home Theater
(Házimozi)
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
1
MEGJEGYZÉS
► Egy HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a készülék HDMI/DVI IN (HDMI/DVI-bemenet) vagy HDMI
IN (HDMI-bemenet) csatlakozóját a SIMPLINK-kompatibilis készülék HDMI-csatlakozójához.
► Ha a bemeneti forrást a távirányító INPOUT gombjával vagy más módon átkapcsolják, a SIMPLINK
funkcióval működtetett berendezés leáll.
47
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
SIMPLINK FUNKCIÓK
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
48
Lemez lejátszása
A csatlakoztatott AV-eszközöket a következő gombokkal vezérelheti:
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄ és ►►.
Közvetlen lejátszás
Miután az AV-eszközöket csatlakoztatta a TV-hez, további beállítások végrehajtása nélkül, közvetlenül vezérelheti az
eszközöket és lejátszhatja a különféle adathordozókat.
AV-eszköz kiválasztása
Kiválaszthatja az egyik csatlakoztatott AV-eszközt, majd elindíthatja a lejátszást.
Az összes eszköz kikapcsolása
A TV kikapcsolásakor az összes csatlakoztatott eszköz kikapcsolódik.
Hangkimenet kapcsolása
Egyszerű módon kapcsolhatja át a hangkimenetet.
Sync Power on (Szinkronizálás bekapcsolása)
Ha a HDMI-aljzathoz csatlakoztatott, Simplink funkciót használó készülék megkezdi a lejátszást, a TV automatikusan
bekapcsol.
* Ha egy eszközt HDMI-kábellel csatlakoztat a TV-hez, de az nem támogatja a SIMPLINK technológiát, ez a funkció nem használható az adott készüléken.
Megjegyzés: A SIMPLINK használatához *CEC funkcióval rendelkező, nagysebességű HDMIkábel használata szükséges. (*CEC: Consumer Electronics Control {Fogyasztói elektronikai eszközök vezérlése}).
A SIMPLINK MENÜ
A kívánt SIMPLINK forrás kiválasztásához nyomja meg a
1
2
3
, majd az OK gombot.
TV megjelenítése: Az előzőleg aktív
TVcsatornára vált az aktuális üzemmódtól
függetlenül.
DISC (Lemez) lejátszása: A csatlakoztatott
lemezes egységek kiválasztása és lejátszása.
Ha több lemez használható, akkor azok típusa
a képernyő alján jelenik meg.
VCR (Videomagnó) lejátszása: A
csatlakoztatott videomagnó elindítása és
vezérlése.
HDD Recorder (Merevlemezes felvevő)
felvételeinek visszajátszása: A
merevlemezre rögzített felvételek lejátszása és
vezérlése.
5
Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV
(Hangkimenet házimozira/TV-készülékre):
Válassza ki, hogy a házimozira vagy a
TVhangszóróira kívánja irányítani a
hangkimenetet.
◄
Be
Kilép
►
1
TV
Kijelölt eszköz
2
LEMEZ
3
VCR
Ha nincs
csatlakoztatott eszköz,
szürkén jelenik meg
4
VCR felvevő
HDD
5
◄ Hangszóró
TV-hangszóró
►
Ha van csatlakoztatott
eszköz, világos színnel
jelenik meg
• Home theater (Házimozi): Egyszerre csak egy használata lehetséges.
• DVD, Recorder (Felvevő): Legfeljebb (csak 19/22LD3***), két (csak 26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***), három (csak 32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***,
26LE5***), négy (csak 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) használható egyidőben.
• VCR (Videomagnó): Egyszerre csak egy használata lehetséges.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
4
OK
49
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
AV MÓD
Amikor az AV-eszközöket a külső bemenethez csatlakoztatja, kiválaszthatja az optimális képeket és
hangokat.
Ki(Kikapcsolva)
Mozi
Sport
Játékgép
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
1 AV MODE
Az AV-üzemmód kikapcsolása.
A kép- és hangbeállításokat filmnézéshez optimalizálja.
A kép- és hangbeállításokat sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
A kép- és hangbeállításokat videojátékokhoz optimalizálja.
Ki
Mozi
Játékgép
Sport
A kívánt jelforrás kiválasztásához nyomja meg többször az AV MODE (AV
MÓD) gombot.
2
• Ha AV üzemmódban kiválasztja a Mozi módot, a KÉP menü és az
AUDIO(AUDIÓ) menü Képüzemmód és Hangüzemmód beállításában
is a Mozi üzemmód lesz kijelölve.
• Ha AV üzemmódban kiválasztja az „Ki” lehetőséget, a készülék az
először beállított képüzemmódot választja ki.
50
INICIALIZÁLÁS(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍ
TÁSA)
Ez a funkció az összes beállítás visszaállítására szolgál. A Picture Mode (Képmód) menü
és
Éjszakai beállítása nem állítható vissza.
A készüléket akkor érdemes visszaállítani, ha másik városba vagy országba költözik.
A gyári visszaállítás után el kell indítania a készülék beállítását.
Nappali
Ha be van kapcsolva a Lock System (Rendszer zárolása) funkció, akkor megjelenik egy jelszót kérő
üzenet.
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
● Ország
: UK
● Bekapcsolás
● Bekapcsolás
►
jelző
3
4
►
azonosító : 1
● Módbeállítás
OK
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Készülék
2
● Ország
● Nem hathatós támogatás
● FGyári
beáll.
Gyári beáll.
1
Mozgat.
● Nyelv(Nyelv)
: Otthoni használat
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Gyári beáll. (Gyári
beállítások visszaállítása) parancsot.
jelző
Miden felhasználói és csatornabeállítás
visszaállítódik. Folytatja?
● Készülék azonosító : 1
● Gyári beáll.
● Módbeállítás
: Otthoni használat
lgen
Nem
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
• Ha a Rendszer zárolása funkció be van
kapcsolva, és elfelejtette a jelszót, a
távirányítón nyomja meg a '0', '3', '2', '5'
számkombinációt.
Válassza a Igen lehetőséget.
A Factory Reset (Gyári beállítások
visszaállítása) parancs indítása.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
51
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
USB-ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
USB-eszköz csatlakoztatásakor az alábbi menü jelenik meg automatikusan.
A „FELBUKKANÓ MENÜ” az OSD (a Menüvel együtt), EPG vagy Schedule (Ütemezés) bekapcsolt
állapotában nem jelenik meg.
Ha megjelenik a felbukkanó menü, akkor a MY MEDIA (saját médiák) menüben a Music List (zenelista), Photo List (fényképlista) vagy Movie List (filmlista) lehetőség választható.
Az USB-eszközön nem lehet új mappát létrehozni vagy törölni egy már létező mappát.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a
készüléken található USB-bemenethez.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
vagy
Az USB-eszközök eltávolítása
Az USB-eszköz eltávolítása előtt nyissa meg
az USB-eszköz menüt.
2
1
Válassza a FÉNYKÉPLISTA(csak
32/40/46/55LE4***, 19/22/26/32LE3***,
32/37/42LE4***, 22/26LE5***,
32/37/42/47/55LE5***), ZENELISTA vagy
a FILMLISTA.
SAJÁT MÉDIA
Filmlista
Fényképlista
Nyomja meg az OK( ) gombot az USBeszközön tárolt képek megtekintéséhez.
3
52
• Csak a fotó- (JPEG), zene- (MP3) és a videofájlok (DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP
4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV) használata
támogatott.
Zenelista
Beállítás
Kilép
2
Válassza a USB-eszköz.
Válassza a Kiadás lehetőséget.
Előkészületek USB-eszközök használatakor
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
► A készülék csak USB-tárolóeszközöket ismer fel.
► Ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keresztül csatlakozik, nem lesz felismerhető.
► Előfordulhat, hogy az automatikus felismerőprogramokat alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
► Előfordulhat, hogy a saját illesztőprogramot alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
► Az USB-eszközök felismerésének sebessége eszközönként eltérő lehet.
► Ne kapcsolja ki a készüléket és az USB-eszközt, ha a csatlakoztatott USB-eszköz működik. Az USBeszközök hirtelen kihúzásakor az eszközön tárolt fájlok vagy az eszközök megsérülhetnek.
► Ne használjon olyan USB-tárolóeszközt, amely működését számítógéppel módosította. Az USB-eszköz
hibát okozhat a készülékben vagy előfordulhat, hogy nem lejátszható. Ügyeljen arra, hogy csak normál
zenei-, kép- vagy filmfájlokat tartalmazó USBtárolóeszközöket használjon.
► Csak olyan USB-tárolóeszközt használjon, amely a Windows operációs rendszer által használt FAT32
vagy NTFS fájlrendszerrel lett formázva. Előfordulhat, hogy a Windows által nem támogatott
segédprogrammal formázott USB-eszközök nem ismerhetők fel.
► A külső áramforrást (több mint 0,5 A) igénylő USB-eszközöket csatlakoztassa az áramforráshoz. Ennek
elmulasztása esetén előfordulhat, hogy az eszköz nem ismerhető fel.
► Az USB-eszközt az eszköz gyártója által ajánlott USB-kábel használatával csatlakoztassa.
► Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök nem támogatottak vagy használatuk nem
zökkenőmentes.
► Az USB-háttértároló fájl-hozzárendelési módja megegyezik a Windows XP rendszerével. A fájlnév az
angol ábécé legfeljebb 100 karakteréből állhat.
► Készítsen biztonsági másolatot az USB-memóriaegységen tárolt fájlokról, mert az adatok esetleg
elveszhetnek. Az adatok elvesztéséből származó károkért nem vállalunk felelősséget.
► Ha az USB-merevlemez nem kap külső tápellátást, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem észleli az
USB-eszközt. Ezért mindenképpen csatlakoztassa külső áramforrásra. - Külső tápellátásként
használjon hálózati adaptert. A külső tápellátáshoz nem biztosítunk USB-kábelt.
► Ha az USB-memóriaegység több partíciót tartalmaz, vagy többféle kártya olvasására alkalmas USBkártyaolvasó használata esetén legfeljebb 4 partíciót vagy USB-memóriaegységet használhat.
► Ha az USB-memóriaegység többféle kártya olvasására alkalmas USB-kártyaolvasóhoz van
csatlakoztatva, akkor az azon tárolt adatok esetleg nem ismerhetők fel.
► Ha az USB-memóriaegység nem működik megfelelően, akkor a memóriaegységet húzza ki, majd
csatlakoztassa újra.
► Az USB-memóriaegységek észlelési ideje függ azok típusától.
► Ha Készenléti módban USB-memóriaegységet csatlakoztat a készülékhez, akkor az adott merevlemez
tartalma a TV-készülék bekapcsolása során automatikusan betöltődik.
► USB külső merevlemez használata esetén a javasolt kapacitás legfeljebb 1 TB, USB memóriaegység
esetén pedig legfeljebb 32 GB.
► A javasolt méretnél nagyobb memóriakapacitással rendelkező eszközök esetleg nem működnek
megfelelően.
► Ha az „Energy Saving” (energiatakarékos) funkcióval rendelkező USB külső merevlemez nem működik
megfelelően, akkor kapcsolja ki, majd be a merevlemezt.
► A készülék támogatja az USB 2.0 verziónál korábbi USB-tárolóeszközök használatát is. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a filmlistában ezek az eszközök nem jelennek meg helyesen.
► A rendszer egy mappán belül maximum 999 mappát vagy fájlt ismer fel.
53
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
MOVIE LIST (FILMLISTA)
(csak 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Az USB-memóriaegységen lévő filmfájlok lejátszhatók.
A filmlista USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg. Videofájlok TV-készüléken történő lejátszására
használható.
A filmlista az USB-mappában található filmeket tartalmazza, és támogatja lejátszásukat.
Lehetővé teszi a mappában található összes film lejátszását, illetve a kiválasztott fájlok megnyitását A
filmlista a mappa és a filmfájlok adatait jeleníti meg.
A képernyőn való megjelenítés a TV-készüléktől függően eltérő lehet. A képek csak példák, amelyek a
készülék kezelését könnyítik meg.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
54
Film (a használható fájlformátumok: *.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*/*.
flv/*.avi(motion-peg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv (motion-jpeg)).
Videoformátum : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Hangformátum : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Bitráta : 32 kbps ~ 320 kbps(MP3)
Külső filmfelirat-formátum : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Belső filmfelirat-formátum : csak, XSUB (a DivX6 fájlokban használat filmfelirat-formátum)
• Előfordulhat, hogy a felhasználók által készített feliratok némelyike nem jelenik meg.
• A filmfeliratokban néhány speciális karakter használata nem támogatott.
• A filmfeliratokban a HTML-címkék használata nem támogatott.
• A támogatott nyelvektől eltérő nyelvű filmfeliratok használata nem lehetséges.
• A lejátszáshoz a külső feliratfájlokat idő szerint emelkedő sorrendbe kell rendezni.
• A hang nyelvének megváltoztatásakor előfordulhat, hogy a képernyőn is látható az átmenet (leállás, gyorsabb
visszajátszás stb.)
• Előfordulhat, hogy a sérült filmfájlok nem játszhatók le megfelelően, vagy esetükben a lejátszó bizonyos funkciói nem
használhatók.
• Bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott filmfájlok nem játszhatók le megfelelően.
• Ha a rögzített fájl hang- és képszerkezete nincs összefésülve („not interleaved”), csak a kép vagy a hang kerül
lejátszásra.
• A maximális támogatott videofelbontás a jelszakasztól függően 1920x1080@25/30P vagy 1280x720@50/60P.
• A jelszakasztól függõen a 1920X1080@25/30P vagy 1280x720@50/60P felbontású videók nem játszhatók le.
• A megadottól eltérő típusú és formátumú filmfájlokat a készülék nem minden esetben képes megfelelően lejátszani.
• A filmfájlok maximális bitsebessége 20 Mbps. (csak, Motion JPEG : 10 Mbps)
• Az 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással készült profilok folyamatos lejátszása a H.264/AVC-ben nem garantálható.
• A DTS audiokodek használata nem támogatott.
• A 30 GB-nál nagyobb méretű filmfájlok lejátszása nem támogatott.
• A DivX videofájlnak és a hozzá tartozó feliratfájlnak ugyanabban a mappában kell lenniük.
• A feliratok megjelenítéséhez a feliratfájl és a videofájl nevének meg kell egyeznie.
• A nagy sebességű adatátvitelt nem támogató USB-kapcsolat használatával történő videolejátszás esetleg nem
működik megfelelően.
• A GMC(Global Motion Compensation) kódolású fájlokat nem lehet lejátszani.
• Miközben a Movie List (filmek listája) funkció segítségével filmet néz, a kép a távirányító Energy Saving
(energiatakarékos mód) és AV Mode (AV üzemmód) gombjaival állítható. Az egyes képmegjelenítési üzemmódok
felhasználói beállítása nem működik.
Fájl
Videodekóder
Hangkodek
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
Fájlkiterjesztés
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
Maximális
felbontás
MP2
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.
DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
1920x1080@30p
(csak , Motion JPEG
640x480@30p)
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
55
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képernyő részei
Az USB az BEMENET menüben is beállítható.
1
Válassza a SAJÁT
MÉDIA lehetőséget.
2
Válassza a Mozilista
lehetőséget.
2
1
1
2
3
4
5
Lépés felsőbb mappaszintre
Aktuális oldal/Összes oldal
A megjelölt filmcímek teljes
száma
A mappa tartalmának témája 1
A 1 mappa oldalszáma / teljes
oldalszáma
Meghajtó1
001
002
005
006
Oldal 1/1
003
5
004
4
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Mozgatás
A fényképlistához
Számok megváltoztatása
Lejátszás P
Kijelölés mód
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Kilép
3
• Előfordulhat, hogy bizonyos
fájlok csak ikonként jelennek
meg az előnézetben.
56
Oldal 1/1
Filmlista
• A nem támogatott fájlok
csak ikonként jelennek
meg az előnézetben.
• A rendellenes fájlok
bittérkép formában
jelennek meg.
Filmválasztás
■ Filmfájl lejátszása
Oldal 1/1
Filmlista
Meghajtó1
Oldal 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Mozgatás
A fényképlistához
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
2
Lejátszás P
Oldal váltás
Kijelölés mód
• AP
filmet.
MARK
Kijelölés
Kilép
gomb használatával válassza ki a kívánt
Válassza ki a lejátszani kívánt
filmek címét.
3
Filmfájl lejátszása.
A Filmlista funkció használata – lejátszás
ZÖLD
A ZÖLD gombot ismételten megnyomva váltson a Fényképlista ->Zenelista.
SÁRGA
5 nagy fénykép vagy egyszerű lista megjelenítése.
KÉK
Váltás a Kijelölés mód funkcióra.
EXIT
►
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Számok megváltoztatása
004
Visszatérés a TV-nézéshez.
A PLAY(►) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási üzemmódba.
57
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ Kijelölt filmek lejátszása
Oldal 1/1
'FILMLISTA
Kijelölés mód
Meghajtó1
Oldal 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Mozgatás
Kijel. lejátsz.
1
Jelölések törlés
Kijelölés P
Oldal váltás
Kilépés Kijelölés módból
MARK
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Válassza ki a lejátszani kívánt filmek
címét.
KÉK
4
vagy
Kijelölés
Kilép
Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.
2
3
Az összes megjelölése
004
• Ha több filmet jelölt meg, a
készülék a megjelölt filmeket
egymás után játssza le.
Váltás a Kijelölés mód funkcióra.
A kívánt filmfájl kijelölése.
5VÖRÖS
A kijelölt filmfájl lejátszása.
MEGJEGYZÉS
► Ha a fájl formátuma nem támogatott, megjelenik a nem támogatott fájlformátumra figyelmeztető üzenet.
58
A távirányító használata
VÖRÖS
A kijelölt filmfájl lejátszása,
Ha a filmfájl lejátszása befejeződött, automatikusan elkezdődik a következő kijelölt
fájl lejátszása.
ZÖLD
A képernyőn látható összes film kijelölése.
SÁRGA
Minden kijelölt film kijelölésének megszüntetése.
KÉK
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
EXIT
Visszatérés a TV-nézéshez.
► Ha a filmfájl lejátszásának megállítása után ugyanazt a fájlt játssza le, és az OSD menüben a „Yes" (igen)
lehetőséget választja, akkor a film a leállítási ponttól folytatódik.
► Ha a mappában folytatólagos fájlok vannak, automatikusan a következő fájl lejátszása kezdődik el. Ez alól
kivétel, ha a zenelista Ismétlésfunkciójának beállítása “Be” (62. oldal), vagy ha a fájl lejátszásra kijelölt
(Marked Play) fájl.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
MEGJEGYZÉS
59
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A Filmlista funkció használata – lejátszás
Válasszon ki opciókat.
Videolejátszás beállítása.
Videobeállítások.
Audiobeállítások.
■
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
2
Bezárás
◄►
►
►
II
vagy
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
Q.MENU
Beállítás
Elrejtés
Kilép
Az Beállítás menü megjelenítése.
Válassza a Videolejátszás beállítása.,
Videobeállítások. vagy Audiobeállítások.
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
► A Movie List (Zenelista) beállításainak módosítása nincs hatással a Photo List (Fényképlista) és Music
List (Zenelista) beállításaira.
► A Photo List (Fényképlista) és Music List (Zenelista) módosításai hasonlóképpen változnak a Photo List
(Fényképlista) és Music List (Zenelista) menüben, kivéve a Movie List (Filmlista) esetét.
► Ha leállítás után folytatja a videofájl lejátszását, akkor a lejátszás a leállítási ponttól folytatódik.
60
A távirányító használata
■
►
II
◄◄ / ►►
A filmfájl lejátszásának megállítása.
A PLAY(►) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási üzemmódba.
Lejátszás közben nyomja meg a Pause(II) (Szünet) gombot.
■ Ekkor a képernyőn állókép jelenik meg.
■ Ha a szüneteltetést követően 10 percen át nem nyom meg egyetlen gombot
sem, a TV-készülék visszaáll lejátszási üzemmódba.
■ Lassított lejátszáshoz nyomja meg a Pause(II) (Szünet), majd a FF(►►)
gombot.
Lejátszáskor:
nyomja meg többször a REW(◄◄) gombot a gyorsításhoz ◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) ->
◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32) .
nyomja meg többször a FF(►►) gombot a gyorsításhoz ►►(x2)-> ►►►(x4) ->
►►►►(x8) ->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
■ A gombok ismételt megnyomásával növelheti a gyors előre- vagy visszatekerés
sebességét.
Az Beállítás menü megjelenítése.
A menü elrejtése teljes képernyős üzemmódban.
■ Teljes képernyős módban a menüt az OK gombbal lehet ismét megjeleníteni.
Visszatérés a TV-nézéshez.
<>
ENERGY
SAVING
AV MODE
■ Lejátszás közben a < vagy a > gomb segítségével megjeleníthető az aktuális
pozíciót mutató kurzor a képernyőn.
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (Energiatakarékos üzemmód) gombot (lásd: 67. oldal).(lásd: 95.
oldal).
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
vagy
A kívánt jelforrás kiválasztásához nyomja meg többször az AV MODE (AV MÓD)
gombot (lásd: 50. oldal).
61
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ A \Videolejátszás beállítása választása esetén
Videolejátszás beállítása.
Képméret
◄
Teljes
►
Hang nyelve
◄
1
►
Feliratok nyelve
◄
be
►
● Nyelv
◄
Angol
►
● Kód oldal
◄
Alapértelmezett
►
● Szinkronizálás
◄
0
►
● Helyzet
◄
0
►
● Méret
◄
Normál
►
Ismétlés
◄
be
►
Elöző
1
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
2
Válassza a Képméret, Hang nyelve,
Feliratok nyelve vagy Ismétlés lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.
Feliratok nyelve
Támogatott nyelv Language
latin1
angol, spanyol, francia, német, olasz, svéd, finn,
holland, portugál, dán, román, norvég, albán, Gael,
walesi, ír, katalán, valenciai.
latin2
bosnyák, lengyel, horvát, cseh,
szlovák, szlovén, szerb, magyar
latin4
észt, lett, litván
cirill
bolgár, macedón, orosz, ukrán, kazah
görög
görög
török
török
►Képméret : A kívánt képformátum
kiválasztása a film lejátszása közben.
►Hang nyelve: A hang nyelvcsoportjának
(Language Group) módosítása filmlejátszás közben. Nem lehet egyetlen hangsávval rendelkező fájlt kiválasztani.
► Feliratok nyelve: A felirat be-/kikapcsolása.
►nyelve : SMI filmfelirat esetén
bekapcsolva, a felirat nyelve választható.
►Kód oldal : Megválasztható a felirat
betűtípusa. Az alapértelmezett beállításban
a betűkészlet azonos a menük
betűkészletével.
►Szinkronizálás : A megjelenített szöveg
és a film eltérésének szinkronizálása -10
és +10 másodperc között, 0,5
másodperces lépésekkel.
►Helyzet : A felirat helyzetének (fent vagy
lent) beállítása lejátszás közben.
►Méret : Filmlejátszás közben módosíthatja
a felirat méretét.
►Ismétlés : A filmlejátszás ismétlés-funkciójának be- és kikapcsolása. Bekapcsolt állapotban a készülék ismételten lejátssza a
mappában lévő fájlt. Ha két, egymást
követő fájl neve megegyezik, a lejátszás
akkor is elindulhat, ha az ismételt lejátszás
ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
► Egy felirat fájlon belül maximum 10 000 szinkronblokk támogatott.
► Videó lejátszása közben a képméret a KÉPARÁNY gombbal állítható be.
62
■ A Videobeállítás választása esetén
Videobeállítások.
Képüzemmód
◄
◄
● Kontraszt
100
◄
● Fényerő
50
◄
►
● Színtelítettség
60
◄
►
● Dinamikus Kontraszt
◄
● Élkiemelő
● Zajcsökkentés
TruMotion
►
Közepes
►
◄
Magas
►
◄
Közepes
►
◄
Alacsony
►
(csak 32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Elöző
Válassza a Képüzemmód vagy TruMotion
lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.(Lásd a 96 - 103 oldalon)
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
2
►
70
Kép visszaállítása
1
Normál
● Háttérfény
63
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ A Hangbeállítás választása esetén
Audiobeállítások.
Hangüzemmód
◄
Normál
►
Auto. hangerő
◄
Ki
►
Tiszta hang II
◄
Ki
►
Balansz
0
◄
L
R ►
Elöző
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
64
1
2
Válassza a Hangüzemmód, Auto. hangerő, Tiszta
hang II vagy Balansz lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.(Lásd a 107 - 111 oldalon)
PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA)
Az USB-memóriaegységen lévő fényképek megtekinthetők.
A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a készülék
kezelését könnyítik meg.
Miközben a Photo List (fényképek listája) funkció használatával fényképeket néz, a képmegjelenítési üzemmód
nem módosítható.
FÉNYKÉP (*.JPEG) fájlok támogatása
Baseline : 64 x 64 - 15360 x 8640
Progresszív : 64 x 64 - 1920 x 1440
• Csak JPEG-fájlok játszhatók le.
• A nem támogatott képek ikonként jelennek meg.
Az USB az BEMENET menüben is beállítható.
1
Válassza a SAJÁT
MÉDIA lehetőséget.
2
Válassza az Fényképlista
menüpontot.
2
1
1
2
3
4
5
Lépés felsőbb mappaszintre
Aktuális oldal/Összes oldal
A megjelölt fényképek száma
A mappa tartalmának témája 1
A 1 mappa oldalszáma / teljes
oldalszáma
Oldal 1/1
Fényképlista
Meghajtó1
001
002
003
004
Oldal 1/1
005
006
007
008
5
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képernyő részei
009
4
010
011
012
013
014
015
Mozgat.
A zenelistához
Nézet
Kijelölés mód
Számok megváltoztatása
P
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Kilép
3
65
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Fényképválasztás
■ Fényképfájl lejátszása
Oldal 1/1
Fényképlista
Meghajtó1
001
010
002
011
Oldal 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Mozgat.
A zenelistához
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
2
3
Számok megváltoztatása
008
007
Nézet
Kijelölés mód
P
Oldal váltás
009
MARK
Kijelölés
Kilép
•AP
gomb segítségével válassza ki a
megfelelő fényképet.
Válassza ki a megfelelő
fényképeket.
Fényképfájlok megjelenítése.
A távirányító használata
ZÖLD
A ZÖLD gombot többször megnyomva váltson a Zenelistáról (Music List)
a->Filmlistára (Movie List).
SÁRGA
5 nagy fénykép vagy egyszerű lista megjelenítése.
KÉK
Váltás a Kijelölés mód funkcióra.
Visszatérés a TV-nézéshez.
66
■ Kijelölt fényképek lejátszása
Oldal 1/1
FÉNYKÉPLISTA
Kijelölés mód
001
010
002
011
Meghajtó1
Oldal 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Mozgatás
Kijelölt megtekintése
Válassza ki a megfelelő
fényképeket.
KÉK
4
5 VÖRÖS
vary
Oldal váltás
Kilépés Kijelölés módból
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
2
3
Jelölések törlés
Kijelölés P
Váltás a Kijelölés mód
funkcióra.
A kívánt fényképfájl
megjelölése.
009
MARK
Kijelölés
Kilép
• Fényképek megjelöléséhez és a jelölés
megszüntetéséhez nyomja meg a MARK
(KIJELÖLÉS) gombot. Ha több fényképet is
megjelölt, akkor azok megtekinthetők
egyenként vagy diavetítés formájában is. Ha
nem jelölt ki fényképet, akkor a mappában
található fényképek megtekinthetők
egyenként vagy diavetítés formájában.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Az összes megjelölése
008
007
A megjelölt fényképfájlok jelennek meg.
67
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A távirányító használata
VÖRÖS
A kijelölt fényképfájl megjelenítése.
ZÖLD
A képernyőn látható összes fénykép kijelölése.
SÁRGA
Minden kijelölt fénykép kijelölésének megszüntetése.
KÉK
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
Visszatérés a TV-nézéshez.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
68
Fényképek megtekintése
A teljes képernyős nézetben további megjelenítési lehetőségek állnak rendelkezésre.
Oldal 1/1
Fényképlista
Meghajtó1
001
002
010
Oldal 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
011
Mozgat.
A zenelistához
Számok megváltoztatása
008
007
Nézet
P
Oldal váltás
009
MARK
Kijelölés
Kilép
Kijelölés mód
◄
►
A fénykép méretaránya befolyásolhatja a teljes
képernyős módú megjelenítés méretét.
Az előző menübe a EXIT (KILÉPÉS) gombbal lehet
visszatérni.
◄
Diavetít.
1
2
3
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Beállítás
Elrejtés
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
Kilép
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
•AP
gomb segítségével válassza ki a
megfelelő fényképet.
Válassza ki a megfelelő
fényképeket.
A kiválasztott fénykép megjelenik teljes
képernyős nézetben.
• A fényképlistára az EXIT (KILÉPÉS) gombbal lehet visszatérni.
• A súgó megjelenítését a BACK (VISSZA) gomb megnyomásával lehet kikapcsolni.
69
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Válassza a
Diavetít.,
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4
◄
►
◄
Diavetít.
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Beállítás
Elrejtés
Kilép
BGM, ꘤ (Forgatás),
(Közelítés),
,
Beállítás, Elrejtés
vagy Kilép
lehetőséget.
•A
gombok segítségével kiválaszthatja a következő vagy az előző
fényképet.
•A
gombok segítségével választható ki és kezelhető a teljes
képernyős menü.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
► Diavetít. : Ha nincs kiválasztott kép, az aktuális mappában található összes fénykép
lejátszásra kerül a diavetítés során.
Ha néhány fénykép ki van választva, akkor azok diavetítés formájában jelennek meg.
■ A képváltás sebességét az Beállítás menüben lehet megadni.
► BGM (Háttérzene) : Állítson be háttérzenét a teljes képernyős képnézegető módban.
■ A funkció használata előtt állítsa be a háttérzene eszközt és az albumot az
Opciók menüben.
■ Az Opció menüt a távirányítón levő Q.MENU (GYORSMENÜ) vagy MENU (MENÜ)
gombbal állíthatja be.
► ꘤ (Forgatás) : Fényképek elforgatása.
■ A fénykép elforgatása 90°, 180°, 270°, 360°-kal az óramutató járásával egyező
irányban.
■ Ha a kép szélessége meghaladja a támogatott magasságot, a kép nem forgatható el.
►
(Közelítés): Fénykép 2-szeres vagy 4-szeres nagyítása
►
: A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (Energiatakarékos üzemmód) gombot (lásd: 67. oldal).(lásd: 95.
oldal).
► Opció: Adja meg a Diav. sebes. és a BGM értékeket.
és OK gombbal lehet beállítani.
■ Az értékeket a
■ Háttérzene lejátszása közben nem módosítható a BGM beállítása.
► Elrejtés : A menü elrejtése teljes képernyős módban.
►■ Teljes képernyős módban a menü újbóli megjelenítéséhez nyomja meg az OK
gombot.
70
A fényképlistára az EXIT (KILÉPÉS) gombbal lehet visszatérni.
A Fényképlista funkció használata
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Válasszon ki opciókat.
◄
►
Fénykép nézet beállítása.
Videobeállítások.
Audiobeállítások.
Bezárás
◄
Diavetít.
1
vary
BGM
2/13
►
Q.MENU
■
Beállítás
Elrejtés
Kilép
Az Beállítás menü megjelenítése.
Válassza a Fénykép nézet beállítása.,
Videobeállítások. vagy Audiobeállítások.
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
► A Filmlista beállításainak módosítása nincs hatással a Fényképlista és Zenelista beállításaira.
► A Fényképlista és Zenelista módosításai hasonlóképpen változnak a Fényképlista és Zenelista menüben,
kivéve a Filmlista esetét.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
2
►
71
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ A Fényképbeállítás választása esetén ,
Fénykép nézet beállítása.
Diav. sebes.
◄
BGM
Gyors
►
Meghajtó1
● Ismétlés
◄
Be
►
●Véletlenszerű
◄
Ki
►
Elöző
1
2
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
72
Válassza a Diav. sebes. vagy BGM lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.
■ A Videobeállítás választása esetén
Videobeállítások.
Képüzemmód
◄
◄
● Kontraszt
100
◄
● Fényerő
50
◄
►
● Színtelítettség
60
◄
►
►
● Dinamikus Kontraszt
◄
Közepes
►
● Élkiemelő
◄
Magas
►
● Zajcsökkentés
◄
Közepes
►
TruMotion
◄
Alacsony
►
(csak 32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Elöző
Válassza a Képüzemmód vagy TruMotion
lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.(Lásd a 96 - 103 oldalon)
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
2
►
70
Kép visszaállítása
1
Normál
● Háttérfény
73
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ A Hangbeállítás választása esetén
Audiobeállítások.
Hangüzemmód
◄
Normál
►
Auto. hangerő
◄
Ki
►
Tiszta hang II
◄
Ki
►
Balansz
0
◄
L
R ►
Elöző
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
74
1
2
Válassza a Hangüzemmód, Auto. hangerő, Tiszta
hang II vagy Balansz lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.(Lásd a 107 - 111 oldalon)
MUSIC LIST (ZENELISTA)
Az USB-memóriaegységen lévő zeneszámok lejátszhatók.
Amegvásárolt zenei fájlok (*.MP3) szerzői jogvédelem alá eshetnek.
Az ilyen fájlok lejátszását nem minden esetben teszi lehetővé a készülék.
Az USB-eszközökön található zeneszámokat a készülék lejátssza.
A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a
készülék kezelését könnyítik meg.
ZENEI (*.MP3) fájlok támogatása
Bitráta: 32–320 kbps
• Mintavételi frekvencia MPEG1 layer3: : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• Mintavételi frekvencia MPEG2 layer3: : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
• Mintavételi frekvencia MPEG2.5 layer3: : 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képernyő részei
Az USB az BEMENET menüben is beállítható.
1
1
2
3
4
5
6
Válassza a SAJÁT
MÉDIA lehetőséget.
Preview (Előnézet): Ha az
albumhoz tartozik lemezborító,
akkor az megjelenik.
Lépés felsőbb mappaszintre
Aktuális oldal/Összes oldal
A megjelölt zenefájlok száma
A mappa tartalmának témája 2
A 2 mappa oldalszáma / teljes
oldalszáma
2
Válassza az Zenelista
menüpontot.
3
2
Oldal 1/1
Zenelista
Meghajtó1
1
001. - B01.mp3
00:00
Oldal 1/1
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Mozgatás
A filmlistához
6
004. - B04.mp3
00:00
Számok megváltoztatása
Lejátszás P
Kijelölés mód
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Kilép
4
(csak 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
75
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Zeneválasztás
Oldal 1/1
Zenelista
Meghajtó1
001. - B01.mp3
00:00
Oldal 1/1
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Mozgatás
A filmlistához
Számok megváltoztatása
■ Zenefájlok lejátszása.
1
Kijelölés mód
MARK
Kijelölés
Kilép
•AP
gomb használatával léphet felfelé/lefelé a
zeneszámokat tartalmazó oldalon.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Válassza ki a kívánt
zeneszámokat.
Zenefájlok lejátszása.
A távirányító használata
ZÖLD
A ZÖLD gombot ismételten megnyomva váltson a Filmlistáról (Movie List)
a->Fényképlistára (Photo List).
SÁRGA
5 nagy fénykép vagy egyszerű lista megjelenítése.
KÉK
Váltás a Mark Mode(Jelölés) funkcióra.
Visszatérés a TV-nézéshez.
76
Oldal váltás
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
2
3
Lejátszás P
■ Kijelölt zenefájlok lejátszása
Oldal 1/1
Zenelista
Kijelölés mód
Meghajtó1
001. - B01.mp3
00:00
002. - B02.mp3
00:00
Oldal 1/1
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Mozgat.
Kijel. lejátsz.
Válassza ki a célmappát vagy
-meghajtót.
2
3
Unmark All
Válassza ki a kívánt
zeneszámokat.
KÉK
4
5VÖRÖS
vagy
Váltás a Kijelölés mód funkcióra.
A kívánt zenefájl kijelölése.
A kijelölt zenefájl lejátszása.
Oldal váltás
Kilépés Kijelölés módból
MARK
Kijelölés
Kilép
• Ha jelölt meg zenefájlokat, a készülék a
megjelölt fájlokat játssza le egymás után. Ha
például csak egy zenefájlt kíván hallgatni
folyamatosan ismételve, jelölje meg a
zenefájlt, majd indítsa el a lejátszást. Ha
nincs kijelölt zenefájl, lejátszáskor a
mappában található összes fájl lejátszásra
kerül.
• A véletlenszerű lejátszás bekapcsolásakor az
Option (Választás)->Set audio play
(Audiolejátszás beállítása).->Random
(Véletlenszerű) menüpontot On-ra (Be) kell
állítani.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Az összes megjelölése
Kijelölés P
77
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A távirányító használata
VÖRÖS
A kijelölt zenefájl megjelenítése.
ZÖLD
A képernyőn látható összes zenefájl kijelölése.
SÁRGA
Minden kijelölt zenefájl kijelölésének megszüntetése.
KÉK
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
Visszatérés a TV-nézéshez.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
78
Zenelejátszás a Zenelista funkció használatával
Oldal 1/1
Zenelista
3 kijelölt fájl
Meghajtó1
Oldal 1/1
Audiolejátszás beállítása.
►
004. - B04.mp3
00:00
■
1
006. - B06.mp3
00:00
◄►
►
II ◄◄ ►►
Lej. fényképpel
vagy
007. -B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Bezárás
02:30 / 03:25
Q.MENU
Beállítás
Elrejtés
Kilép
Az Beállítás menü megjelenítése.
Válassza az Audiolejátszás beállítása. vagy
Audiobeállítások. lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
► A Filmlista beállításainak módosítása nincs hatással a Fényképlista és Zenelista beállításaira.
► A Fényképlista és Filmlista módosításai hasonlóképpen változnak a Fényképlista és Zenelistamenüben,
kivéve a Filmlista esetét.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
2
►
Audiobeállítások.
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
Válasszon ki opciókat.
79
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A távirányító használata
■
►
II
◄◄ / ►►
ZÖLD
ENERGY
SAVING
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
80
vagy
A zenefájl lejátszásának megállítása.
A PLAY(►) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási üzemmódba.
Lejátszás közben a Pause(II) gombot megnyomva szüneteltetni lehet a fájl
lejátszását.
A Pause(II) gombot ismét megnyomva a fájl lejátszása folytatódik.
Lejátszáskor:
A REW(◄◄) gombot megnyomva az előző zenefájlt lehet lejátszani.
Az FF(►►) gombot megnyomva a következő zenefájlt lehet lejátszani.
A kijelölt zenefájlok lejátszásának megkezdése és visszatérés a fényképlistába
Fényképlista.
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (Energiatakarékos üzemmód) gombot (lásd: 95. oldal).
A Filmlista, Fényképlista és Zenelista menüben csak az ki/menü ki funkció
használható.
Az Beállítás menü megjelenítése.
■ Zenelejátszás közben a Back gombot megnyomva a zenelejátszó ablaka eltűnik
és csak a zenelista jelenik meg.
■ A zenelejátszó megjelenítése közben az Exit gombot megnyomva csak a zenelejátszás áll le, a zenelejátszó ablaka nem tűnik el és a készülék nem áll vissza a
TV-nézésre.
■ A zenelejátszó elrejtett állapotában vagy a zenelejátszás leállított állapotában az Exit gombot megnyomva a lejátszó visszatér a normál
TV-nézésre.
<>
■ Lejátszás közben a < vagy > gomb használatával a kurzorral kijelölt fájlt lehet
lejátszani.
■ A Hangbeállítás választása esetén
Audiolejátszás beállítása.
Ismétlés
◄
Be
►
Véletlenszerű
◄
Ki
►
Elöző
1
2
Válassza a Ismétlődő vagy Véletlenszerű lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
81
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ A Hangbeállítás választása esetén
Audiobeállítások.
Hangüzemmód
◄
Normál
►
Auto. hangerő
◄
Ki
►
Tiszta hang II
◄
Ki
►
Balansz
0
◄
L
R ►
Elöző
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
82
1
2
Válassza a Hangüzemmód, AAuto. hangerő, Tiszta
hang II vagy Balansz lehetőséget.
Adja meg a kívánt
beállításokat. (Lásd a 107 - 111 oldalon)
■ Ha lejátszás közben egy ideig nem nyom meg semmilyen
gombot, a lejátszási adatokat tartalmazó panel (lásd lent)
képernyőkímélőként kezd viselkedni.
■ „Képernyőkímélő”?
A képernyőkímélő megakadályozza, hogy a képernyő
károsodást szenvedjen. Ez akkor fordulhat elő, ha egy állókép
huzamosabb időn keresztül a képernyőn marad.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
MEGJEGYZÉS
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
► A sérült zenefájlok nem játszhatók le, és a lejátszási idejük helyett 00:00 látszik.
► A szerzői jogvédelem alatt álló, legálisan megvásárolt zenefájlok lejátszása nem indul el, lejátszási idejük
pedig nem jelenik meg megfelelően.
► Az OK, ■ gombok megnyomásakor leáll a képernyőkímélő.
► A távirányító PLAY(►)(Lejátszás), Pause(II) (Szünet), ■ , ►►, ◄◄ gombjai is használhatók ebben az
üzemmódban.
► A következő zeneszám kiválasztásához használja a ►► gombot, az előző zeneszám kiválasztásához
pedig a ◄◄ gombot.
83
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
DIVX REGISZTRÁCIÓS KÓD
(csak 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
A készülék DivX regisztrációs kódjának megerősítése. A regisztrációs kód használatával a www.divx.
com/vod weboldalon filmeket kölcsönözhet, illetve vásárolhat.
Másik készülék DivX regisztrációs kódjával kikölcsönzött vagy megvásárolt DivX-fájlok lejátszása nem
engedélyezett. (Csak a megvásárolt készülék DivX regisztrációs kódjának megfelelő DivX-fájlok
játszhatók le)
SAJÁT MÉDIA
DivX reg. kód
Deaktiválás
Filmlista
Fényképlista
Nyomja meg az OK( ) gombot az USBeszközön tárolt képek megtekintéséhez.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Elöző
Zenelista
Beállítás
Az Ön regisztrációs kódja: xxxxxxxxxx
További információkat a www.divx.com/vod
webhelyen olvashat.
Bezárás
Kilép
Válassza a SAJÁT MÉDIA lehetőséget.
2
KÉK
3
Válassza a DivX reg. kód parancsot.
Jelenítse meg a DivX
regisztrációs kódot.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott digitális videoformátum.
A készülék hivatalos DivX-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas
DivX videók lejátszására. Látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol
további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá konvertáló
szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX® -tanúsított készüléket a DivX Videoon-Demand (VOD) tartalom lejátszásához regisztrálni kell.
A regisztrációs kód előállításához a készülék beállítómenüjében keresse meg
a DivX VOD menüpontot. A vod.divx.com honlapon ezzel a kóddal végezze el
a regisztrációt és tájékozódjon a DivX VOD használatáról.
„DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content”
”Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
MEGJEGYZÉS
84
► A filmfájlok az alábbi feltételek mellett használhatók:
Felbontás: legfeljebb 1920x1080 képpont
Képfrissítés: legfeljebb 30 képkocka/mp (1920x1080 képpontos felbontás), legfeljebb 60 kép
kocka/mp (1280x720 képpontos felbontás alatt)
► Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.
DEACTIVATION (KIKAPCSOLÁS)
(csak 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
A deaktiválás célja, hogy azon felhasználók számára, akik egy webkiszolgáló segítségével az összes
rendelkezésre álló eszközt aktiválták, és ezért további aktiválásra nincs módjuk, lehetővé váljon a
készülékek deaktiválása. A DivX VOD használatával egy felhasználó legfeljebb 6 készüléket aktiválhat,
ugyanakkor az aktiválás lecseréléséhez és a készülékek deaktiválásához kapcsolatba kell lépnie a
DivX ügyfélszolgálatával, és kérni kell az aktiválás törlését. Ezzel az új szolgáltatással a felhasználók
saját maguk végezhetik el a készülék deaktiválását, így hatékonyabban tudják kezelni DivX VOD
készülékeiket.
SAJÁT MÉDIA
DivX reg. kód
Deaktiválás
Filmlista
Fényképlista
Nyomja meg az OK( ) gombot az USBeszközön tárolt képek megtekintéséhez.
2
3
4
Beállítás
Igen
Nem
Kilép
Válassza a SAJÁT MÉDIA lehetőséget.
KÉK
Válassza a Deaktiválás parancsot.
Válassza a Igen lehetőséget.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
Elöző
Zenelista
Regisztráció-törlési kód:
********
Regisztráció törlése itt: http://vod.divx.com
Folytatja a regisztrációt?
A Deactivation (Deaktiválás – Kikapcsolás)
megjelenítése.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
85
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ebben a rendszerben elérhető egy elektronikus műsorfüzet, amely az összes lehetséges műsor
áttekintéséhez nyújt segítséget.
Az műsorfüzet információt nyújt például a programlistákról, illetve az elérhető szolgáltatások kezdetének és
végének időpontjáról. Ezek mellett gyakran a programra vonatkozó részletes információ is elérhető a
műsorfüzetben. (A programokra vonatkozó részletek elérhetősége és mennyisége változhat az adott
műsorszolgáltatótól függően.)
Ez a funkció csak akkor használható, ha a műsorfüzet adatait sugározza a műsorszóró vállalat.
Az EPG használata előtt a Idő menüben be kell állítani az órát.
►
Az EPG 8 napra előre jeleníti meg a műsorokat.
DTV 1 TV ONE
►
Program Váltás ► Következő
Időzítés
Good Morning
21:00
00:00 Showműsorok/Játékok
16:9
720p
... HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
Fel
Le
Az éppen nézett program adatainak megjelenítése.
A Teletext Programme (Teletext program) esetén jelenik meg.
A Radio Programme (Rádió program) esetén jelenik meg.
A Subtitle Programme (Feliratozás program) esetén jelenik meg.
Az MHEG Programme (MHEG program) esetén jelenik meg.
A Scramble Programme (Zavart program) esetén jelenik meg.
AAC műsort jelöl.
A Dolby Digital Programme esetén jelenik meg.
A műsor képaránya
Dolby Digital PLUS műsort jelöl.
A műsor képaránya
576i/p, 720p, 1080i/p : A műsor felbontása
A műsorinformációktól függően előfordulhat, hogy a műsorinformáció a Monitor Out üzemmódban nem jelenik meg.
A következő program adatainak megjelenítése.
Egyéb műsorinformációk megjelenítése.
Tyra
2 TV2
Felvétel
DTV 2 TV2
Program Váltás ◄ Most
Emlékeztető
Tyra
21:00
►
28 Szept. 2008 21:00~00:00
►
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
HE-AAC
TV vagy DTV műsor adatainak megjelenítése.
Bezárás
00:00
Showműsorok/Játékok
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
A felvétel/emlékeztető beállító ablaka jelenik
meg.
86
Válassza a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) beállítását
Ütemezés
Az műsorfüzet be-/kikapcsolása
1
A műsorfüzet be- vagy kikapcsolása.
Program kiválasztása
1
vagy
Válassza ki a megfelelő
programot.
Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide
Megtekintheti az éppen látható műsor, illetve a következő műsor címét.
A műsorfüzet mód váltása.
Programkalauz
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
SÁRGA
KÉK
Belépés a Manual Timer (Kézi beállítás)
üzemmódba.
Belépés a Schedule List (Programozott
felvételek) üzemmódba.
A ‘Now (Most)’ választása esetén a
kijelölt program jelenik meg és az EPG
eltűnik.
A NOW (MOST) vagy a NEXT
Programme (KÖVETKEZŐ program)
lehetőség kiválasztása.
A közvetített program kiválasztása.
Görgetés fel/le.
MINDEN
1 YLE TV1
MOST
KÖVETKEZŐ
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
▼
FAV Kedvenc
INFO i Információ
Mód
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
Időzítés/Ütemezés
Ütemezés
vagy
vagy
TV/RAD RÁDIÓ
Ütemezési lista
A műsorfüzet
kikapcsolása.
A DTV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program kiválasztása.
A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
VÖRÖS
87
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Gombfunkciók a 8 Days Guide (8 napos műsorfüzet) módban
Programkalauz
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
A műsorfüzet mód váltása..
MINDEN
14:00
ZÖLD
SÁRGA
KÉK
Belépés a Date setting (Dátumbeállítás)
módba.
Belépés a Manual Timer (Kézi beállítás)
üzemmódba.
Belépés a Schedule List (Programozott
felvételek) üzemmódba.
A „Pillanatnyilag sugárzott műsor” vagy a
„Jövőben sugárzott műsor” lehetőség
kiválasztása.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
88
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
FAV Kedvenc
Mód
...
K. 25 Nov.
15:00
▼
1 YLE TV1
◄
VÖRÖS
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
INFO i Információ
Dátum
Időzítés/Ütemezés
Ütemezés
TV/RAD RÁDIÓ
Ütemezési lista
Görgetés fel/le.
vagy
vagy
A műsorfüzet
kikapcsolása.
Program kiválasztása.
A DTV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program
kiválasztása.
A közvetített program kiválasztása.
A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.
Gombfunkciók a Date Change (Dátum módosítása) módban
vagy
Váltás a kijelölt dátumra.
Programkalauz
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
MINDEN
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
15:00
▼
4 TV..
Dátum kiválasztása.
K. 25 Nov.
14:00
1 YLE TV1
...
◄
ZÖLD vagy
A Date setting
(Dátumbeállítás) mód
kikapcsolása.
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
Dátum módosítása
vagy
A műsorfüzet kikapcsolása.
Dátum kilépés
A műsorfüzet kikapcsolása.
A szöveg görgetése fel/le.
Válassza a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítását
vagy
A műsorfüzet kikapcsolása.
DTV 1 YLE TV1 25
25 Nov. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
K. 25 Nov. 2008 10:05
12:40
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Emlékeztető
Felvétel
Bezárás
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Gombfunkciók a kibővített leírás szövegmezőjében
89
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Gombfunkciók a Record/Remind Setting (Felvétel/Emlékeztető beállítása)
módban
Felvétel kezdő vagy befejező időpontjának beállítása, illetve emlékeztető beállítása csak egy kezdő
időponthoz, miközben a befejező időpont szürke marad.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a felvevőkészülék felvételi jelzése (8. csatlakozó-érintkező)
SCART-kábellel a TV OUT (AV1) csatlakozóra csatlakozik.
A felvételi funkció csak a digitális üzemmódban használható, analóg üzemmódban nem.
Lépjen ki a Manual Timer(Kézi beállítás)
üzemmódból.
Válassza a Remind(Emlékeztető) vagy Record
(Felvétel) beállítását.
Válassza a Type(Típus), Start Time(Kezdés
időpontja), End time(Befejezés időpontja) vagy
Programme(Program) lehetőséget.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
90
SÁRGA
Váltás Guide(Műsorfüzet) módra.
KÉK
Váltás a Schedule List(Programozott felvételek)
üzemmódba.
Timer Record/Remind(Időzített felvétel/
Emlékeztető) mentése.
Ütemezés
Adja meg az ütemezés idejét.
V.
09
16
H.
Sze. 12 Aug. 2009 13:46
K.
Sze.
Cs.
P.
Válassza
ki 11
az ütemezés
típusát
10
12
13
17
Típus
18
14
20
21
Indítás19Time Befejező
időpont
Szo.
Sze. 12 Aug. 2009
15
22
Program
Nincs ütemezési lista.
▲
23
Felvétel
24
25
15 26
: 09
17
27
: 30
28
DTV29
801 ANTV D...
Bezárás
▼
30
31
Mozgat.
Programkalauz
01
02
03
OK
Ütemezési lista
04
05
OK
Előző
Kilép
Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista) üzemmódban
Ha létrehozott egy ütemezési listát, akkor az ütemezett műsor még akkor is megjelenik a beállított
időpontban, ha éppen másik csatornát néz.
Az éppen játszott tételt nem lehet szerkeszteni vagy törölni.
Ütemezési lista
Oldal1/1
SÁRGA
Váltás a Manual Timer (Kézi beállítás)
üzemmódra.
Váltás Guide (Műsorfüzet)
módra.
Váltás a Manual Timer (Kézi beállítás)
üzemmódra.
Válassza ki a megfelelő műveletet
(Modify/Delete/Delete All – Módosítás/
Törlés/Összes törlése).
Cím
6 Máj.
16:00
Friend1
6 Máj.
18:00
Friend2
Ismétlés
Friend2
16:00
Modify
Módosítás
Törlés
Emlékeztető
DTV 19 Dave
(P.)06/05/2007
16:00
ꔀ Mozgat.
Ütemezés
►
KÉK vagy
P. 6 Ápr. 2007 15:09
Indítás Date Indítás Time
Az összes törlése
Bezárás
Módosítás/Törlés
P
Oldal váltás
Kilép
Programkalauz
Program kiválasztása.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Görgetés fel/le.
91
KÉPVEZÉRLÉS
AKÉPMÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK) BEÁLLÍTÁSA
A képmegjelenítés többféle formátumú lehet; 16:9, Levágás nélkül,
Eredeti, Teljes szélesség, 4:3, 14:9, Nagyítás és Mozinagyítás.
Ha egy állókép hosszabb időn át jelenik meg a képernyőn,
előfordulhat, hogy az állókép tartós nyomot hagy, és látható marad.
A nagyítás mértékét a
gombbal módosíthatja.
Ez a funkció a következő jelforrások esetén használható.
1
2
Válassza ki az Képarány
menüpontot.
Válassza ki a kívánt képformátumot.
KÉPVEZÉRLÉS
• 16:9
Ebben az esetben a kép vízszintesen arányosan
nagyítva kitölti a képernyőt (4:3 formátumú DVD-filmek
megtekintésekor hasznos).
menüben is megadhatja.
• A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás)
beállításában a 14:9, a Nagyítás és a
Mozinagyítás lehetőségek közül
választhat. A Zoom (Nagyítás) beállítás
megadását követően a képernyő visszavált
a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.
• Eredeti
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad,
automatikusan a megjelenítendő képformátumra vált.
Eredeti
• Levágás nélkül
A következő beállítás a legjobb képminőséget
nyújtja, az eredeti nagy felbontású kép romlása
nélkül.
Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a
képernyő szélén zajos sáv látha.
Levágás nélkül
92
• Az Képarány beállítás értékét a KÉP
• Teljes szélesség
Ha a TV-készülék szélesvásznú jelet fogad, akkor
ebben az esetben a képet vízszintesen vagy függőlegesen arányosan nagyítva teljesen kitöltheti a képernyőt. A készülék a 4:3 és a 14:9 videoformátumot
teljes képernyős módban a DTV-bemeneten keresztül torzulásmentesen lejátssza.
Teljes szélesség
• 4:3
A következő beállítás lehetővé teszi, hogy az eredeti
4:3 képarányban tekintsen meg egy képet.
• 14:9
14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi
tévéprogramok esetén 14:9 módban érheti el a legjobb
képminőséget. A 14:9 kép 4:3 képként jelenik meg,
függőlegesen megnyújtva.
• Nagyítás
Ezzel a beállítással a képet változtatás nélkül,
a teljes képernyő kitöltésével tekintheti meg. A
kép felső és alsó része azonban nem látszik.
• Mozinagyítás
Ha a képet a képarány megtartásával szeretné
felnagyítani, válassza a Cinema Zoom
(Mozinagyítás) lehetőséget.
Megjegyzés: A kép nagyítás és kicsinyítés
közben torzulhat.
KÉPVEZÉRLÉS
◄ vagy ► gomb: Cinema Zoom
(Mozinagyítás) nagyítási mértékének
beállítása. A beállítás értéke 1–16 között lehet.
▼ vagy ▲ gomb: A látható kép áthelyezése.
MEGJEGYZÉS
► Csak a 4:3, a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom (Mozinagyítás) beállítás
választható Component (Kompozit)-üzemmódban.
► Csak a 4:3, a Eredeti , a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom (Mozinagyítás)
beállítás választható HDMI-üzemmódban.
► RGB-PC és HDMI-PC üzemmódban csak a 4:3 és a 16:9 (Széles) képarány választható.
► A levágás nélküli funkció csak DTV/HDMI/Component (HDMI/Kompozit) módban (720p felett) érhető el.
► Analóg/DTV/AV/Scart üzemmódban a Full Wide (Széles) is használható.
93
KÉPVEZÉRLÉS
KÉPVARÁZSLÓ
A képvarázsló lehetővé teszi az eredeti kép minőségének módosítását.
Ennek a funkciónak a használatával beállíthatja a kép minőségét, például a fekete/fehér szint
értékének megadásával, stb. A kép minőségének beállítását a felhasználók általában beállítási
lépéseken keresztül végezhetik el.
A képbeállítás Low (Alacsony), Recommended (Javasolt) vagy High (Magas) értékre állításával
megtekintheti a képminőség változásait.
RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC üzemmódban a Szín, Színárnyalat és a H/V élesség értékek nem
módosíthatók.
Képvarázsló
KÉP
Mozgat.
OK
A képvarázsló lehetővé teszi az eredeti kép minőségének beállítását.
Ratio
: 16:9
►
● Aspect
●
Energiatakarékos üzemmód : Ki
● Képüzemmód
KÉPVEZÉRLÉS
1
2
3
4
►
● Képvarázsló
: Normál
• Háttérfény
70
• Kontraszt
100
• Fényerő
50
• Képéle
él sség
é
70
0
Elöző
Következő
• Ha az utolsó lépés előtt abbahagyja a
Válassza a KÉP menüpontot.
•
A Képvarázsló kiválasztása.
A Normál(Fekete szint, Fehérszint,
Árnyalat, Színtelítettség, Vízszintes
élesség, Függőleges élesség,
Háttérfény) vagy Preferált(Fekete
szint, Fehérszint, Árnyalat,
Színtelítettség, Képélesség,
Dinamikus Kontraszt, Színhőm.,
Háttérfény). beállítása.
Válassza ki a bemeneti forrást
a beállítások alkalmazásához.
•
•
•
•
beállítások megadását, akkor a módosításokat a készülék nem alkalmazza.
A beállítási érték mentve az Haladó1
értékre.
Ha a Képvarázslóval állította be a kép
minőségét, akkor az Energiatakarékos
üzemmód kikapcsol.
Az Haladó1 képminőség-beállításakor
a Kép visszaállítása megnyitása előtt
használja a Képvarázsló funkciót.
Normál : normál képminőség beállítása.
Preferált : a felhasználó által preferált
képminőség beállítása a normál kép
helyett.
5
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
94
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
Ezzel csökkenthető a TV-készülék energiafogyasztása.
Az alapértelmezett gyári beállítás megfelelő az otthoni tévézéshez.
A Képüzemmód beállításával vagy az Energiatakarékos üzemmód szintjének módosításával növelheti a képernyő fényerejét.
Ha az Energiatakarékos üzemmód beállítások MHEG-üzemmódban módosulnak, a módosítások az
MHEG-üzemmód bezárását követően is megmaradnak.
Ha rádióállomás hallgatása közben a „Kép kikapcsolása” üzemmódot választja, azzal csökkenti a
készülék energiafelhasználását.
Mozgat.
● Képarány
KÉP
OK
: 16:9
● Képarány
3
ꕊ
Energiatakarékos
üzemmód
Energiatakarékos
üzemmód
: Ki : Ki
● Képüzemmód
: Normál
●
●
• Háttérfény
70
• Háttérfény
70
• Kontraszt
100
• Kontraszt
100
• Fényerő
50
• Fényerő
50
• Ké
Képéle
pélesség
péle
sség
70
• Ké
Képéle
pélesség
péle
sség
70
Auto
Ki
Ki
Minimális
Közepes
Maximális
Kép kikapcsolása
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza az
Energiatakarékos üzemmód menüpontot.
KÉPVEZÉRLÉS
2
: Normál
OK
►
● Képüzemmód
1
● Képvarázsló
Energy
Saving : Kiüzemmód : Ki
Energiatakarékos
►
●
●ꕊ
►
● Képvarázsló
Mozgat.
: 16:9
►
KÉP
Válassza az Auto,(csak 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***), Ki, Minimális, Közepes, Maximális
vagy Kép kikapcsolása lehetőséget.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
• A Screen Off (Képernyő ki) választása esetén a képernyő 3 másodperc múlva kikapcsolódik.
• Ha az Energiatakarékos üzemmódot Auto (Automatikus), Maximális értékre állítja, akkor a Háttérfény funkció
nem fog működni (csak LCD TV-k esetén).
• Ezt a funkciót a távirányító Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód) gombjával is beállíthatja.
• Az Auto (Automatikus) lehetőség választása esetén a háttérfényt a környezet fényviszonyainak megfelelően az
intelligens fényérzékelő (ha van ilyen a készülékben) állítja be. (csak 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).
95
KÉPVEZÉRLÉS
ELŐRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK
Képüzemmód (Képüzemmód) – alapbeállítások
A kontraszt, a fényerő, a szín és az élesség növelése az élénk kép megjelenítéséhez.
A legáltalánosabb képmegjelenítés.
A megjelenítés optimalizálása filmek nézéséhez.
A megjelenítés optimalizálása sportközvetítések nézéséhez.
A megjelenítés optimalizálása videojátékokhoz.
KÉP
Mozgat.
● Képarány
KÉP
OK
: 16:9
● Képarány
● Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód : Ki
●
►
Normál
::Normál
Intelligens érzékelő
Energiatakarékos üzemmód : Ki
●●Képüzemmód
Képüzemmód
OK
: 16:9
● Képvarázsló
►
●
●●Képüzemmód
Képüzemmód
Mozgat.
Élénk
Normál
::Normál
70
• Háttérfény
70
• Kontraszt
100
• Kontraszt
100
• Fényerő
50
• Fényerő
50
• Ké
Képéle
pélesség
péle
sség
70
• Ké
Képéle
pélesség
péle
sség
70
Normál
Normál
►
• Háttérfény
►
Élénk
Normál
Mozi
Sport
Játékgép
Mozi
Sport
Játékgép
Haladó1
Haladó2
KÉPVEZÉRLÉS
1
2
3
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képüzemmód lehetőséget.
Válassza ki a Intelligens érzékelő(csak
32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***) a Élénk, a Normál, a Mozi, a
Sport vagy a Játékgép beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
• A Képüzemmód funkció a legmegfelelőbb képet állítja be a TV-készüléken. A műsor jellegétől függően
válasszon aKépüzemmód menü előre beállított értékei közül.
• Ha be van kapcsolva az Intelligens szenzor (Intelligens érzékelő) funkció, a készülék automatikusan beállítja
a környezeti viszonyoknak leginkább megfelelő képet
• A Képüzemmód beállítás értéke a Q.Menu (Gyors menü) nézetben is megadható.
• Intelligens érzékelő : A környezeti viszonyoknak megfelelően állítja be a képet.
96
KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS
Picture Mode (Képüzemmód) – User (Egyéni) beállítás
Háttérfény
A képernyő fényerejének szabályozása érdekében állítsa be az LCD-panel fényerejét.
A háttérfény beállítása a kép fényerejének beállítása során javasolt.
Kontraszt
A képen a fekete és a fehér részek közötti eltérés mértékének módosítása. A Kontraszt beállításával
módosíthatja a képminőséget, ha a kép világos részének telítettsége túl magas.
Fényerö
A kép alapvető fényerejének a módosítása.
Képélesség
A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak élességének módosítása. Minél alacsonyabb a
beállítás, annál lágyabb a kép.
Színtelítettség
Valamennyi szín intenzitásának szabályozása.
Árnyalat
A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly módosítása.
Színhőm.
Bal felé állítva a kép vöröses, jobb felé állítva kékes árnyalatú lesz.
Ez a funkció nem használható „Intelligens érzékelő” módban.(csak 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).
Mozgat.
● Képarány
KÉP
OK
: 16:9
● Képarány
● Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Normál
::Normál
Intelligens érzékelő
Energiatakarékos üzemmód : Ki
●●Képüzemmód
Képüzemmód
►
●●Képüzemmód
Képüzemmód
●
OK
: 16:9
● Képvarázsló
►
●
Mozgat.
Élénk
Normál
::Normál
• Háttérfény
70
• Kontraszt
100
• Kontraszt
100
• Fényerő
50
• Fényerő
50
• Képéle
él sség
é
70
0
• Képéle
él sség
é
70
0
Normál
Normál
Mozi
Sport
Játékgép
Haladó1
Haladó2
1
2
3
4
5
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képüzemmód
lehetőséget.
Válassza ki a Élénk , a Normál,
Mozi, a Sport vagy a Játékgép
beállítást.
• A Back Light (Háttérvilágítás)
használatának előnyei (csak LCD TV-k
esetén)
- Az elektromos fogyasztás csökkentése akár
60 %-kal.
- A fekete területek fényességének csökkentése.
(Mivel a fekete területek mélysége nagyobb,
ezért jobb képminőséget érhet el.)
- A fényerő beállítása az eredeti jelek
felbontásának módosításával.
KÉPVEZÉRLÉS
70
►
• Háttérfény
►
KÉP
Válasszon a Háttérvilágítás, a Kontraszt, a Fényerő, a Képélesség, a
Színtelítettség vagy a Árnyalat lehetőségek közül.
Adja meg a kívánt
beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb
megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
MEGJEGYZÉS
► RGB-PC/HDMI-PC módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását a kívánt szintre.
► Az Haladó 1/2 kiválasztása esetén kiválaszthatja Háttérvilágítás, a Contrast (Kontraszt), a Brightness (Fényerő), a H
Sharpness (Vízszintes élesség), a V Sharpness (Függőleges élesség), a Colour (Szín) és a Tint (Színárnyalat) értékét.
97
KÉPVEZÉRLÉS
KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA
A képernyőt minden egyes Képüzemmód beállításhoz külön kalibrálhatja, vagy az adott
videoképernyőnek megfelelően állíthatja be a videoértéket.
A videoértékeket minden egyes bemenethez külön állíthatja be.
Ha az egyes videomódok beállítása után a gyári alapbeállítást szeretné visszaállítani, akkor hajtsa
végre a „Kép visszaállítása” funkciót minden egyes Képüzemmód esetében.
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
KÉP
Mozgat.
• Ké
ép
pé
péle
élesség
ég
KÉP
OK
70
0
• Színtelítettség 60
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
OK
70
0
Dinamikus
Kontraszt
◄ Közepes ►
• Színtelítettség Dinamikus
60
Szín
• Árnyalat
►
• Árnyalat
►
• Advanced
Advanced Control
Control
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
• Picture Reset
• TruMotion
• TruMotion
• Képernyő
• Képernyő
0 R
Clear White
0 W
• Színhőm.
Bőr szín
• További
További beállítások
beállítások
Zajcsökkentés
• Picture Reset
Digit. zajcsökk.
Közepes
G
Ki
C
0
Közepes
Közepes
Gamma
Közepes
Fekete szint
Auto
▼
Bezárás
KÉPVEZÉRLÉS
1
2
3
4
Válassza a KÉP menüpontot.
aVálassza az További beállítások menüpontot.
Válassza ki a kívánt forrást. :
Dinamikus Kontraszt, Dinamikus Szín, Clear White, Bőr szín, Zajcsökkentés, Gamma,
Digit. zajcsökk., Fekete szint, Szem kímélő, Valósághű mozi , Színskála, Élkiemelő,
xvYCC vagy OPC.(Lásd a 100 - 101 oldalon)
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
98
SPECIÁLIS KÉPBEÁLLÍTÁSOK
A kategóriák kialakítása révén, az Haladó1 és az Haladó2 beállítás lehetővé teszi, hogy a felhasználók
tetszés szerint további kategóriákat határozhassanak meg, és beállíthassák a számukra tökéletes
képminőséget.
Különleges videók esetén ez segíthet a szakemberek számára a TV-készülék teljesítményének
optimalizálásában.
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
KÉP
Mozgat.
● Képarány
KÉP
OK
: 16:9
● Képvarázsló
Intelligens érzékelőVivid
Energiatakarékos üzemmód : Ki Élénk
Expert1
Képüzemmód ::
Normál Normál
●●Képüzemmód
●
70
Mozi
• Kontraszt
90
Sport
• Fényerő
50
Játékgép
• TruMotion
• Képernyő
◄ Közepes ►
Közepes
• V Sharpness
60
Digit. zajcsökk.
Közepes
G
• Színtelítettség 60 R
Fekete szint
• Árnyalat
0
Valósághű mozi
Advanced
Control
•• Expert
Control
Színtelítettség Gamut
• Kép visszaállítása
Élkiemelő
Auto
Be
EBU
Magas
xvYCC
Auto
►
• H Shar
Sharpnes
pnesss ꕋ
pnes
70 Haladó1
Haladó1
►
• Háttérfény
Mozgat.Kontraszt
OK
Dinamikus
• H Sh
Sharpnes
Shar
p Zajcsökkentés
pnes
s 70
Speciális minta
Haladó2
Ki
▼
Bezárás
2
3
4
5
6
KÉPVEZÉRLÉS
1
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képüzemmód
lehetőséget.
Válassza az
Haladó1 vagy az
Haladó2 lehetőséget.
Válassza az Speciális beállítások menüpontot.
Válassza ki a kívánt forrást.
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
99
KÉPVEZÉRLÉS
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Színhőm. [További
■ Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm (Meleg)
beállítások] (Meleg/
beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool
Közepes/Hideg)
(Hűvös) beállítás esetén a kép kékebb árnyalatú lesz.
Dinamikus Kontraszt ■ A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. A kép minősége
(Ki/Alacsony/Közepes /
javul, ha a fényes területek fényesebbé, a sötét területek pedig sötétebbé
Magas)
válnak.
■ A kép megjelenítési színének beállítása a néző által legkellemesebbnek ítélt
Bőr szín
(-5 - 5)
színre.
Zajcsökkentés
(Ki/Alacsony/Közepes/
■ A képernyőn megjelenő zaj csökkentése a képminőség megőrzésével.
Magas/Auto(Csak
analóg módban))
Digit. zajcsökk.
■ Eltávolítja az MPEG-tömörítés okozta zajt.
(Alacsony/Közepes/Magas/Ki)
Gamma
(További beállítások:
Alacsony/Közepes/
Magas
Speciális beállítások:
1.9/2.2/2.4 )
KÉPVEZÉRLÉS
• Alacsony : A képernyőn megjelenő kép sötétebb lesz.
• Magas : A képernyőn megjelenő kép világosabb lesz.
• Auto :A képernyő fekete szintjének beállítását automatikusan Magas vagy
Fekete szint
(Alacsony/Közepes/
Auto)
Clear White
(Ki/Alacsony/Magas)
Szem kímélő
(Alacsony/Magas/Ki)
Valósághű mozi
(Be/Ki)
Színskála
(További beállítások:
Széles/Normál)
100
■ A kép sötét és középszürke területeinek fényereje szabályozható.
• Alacsony/1.9 : A kép sötét és középszürke területei fényesebbé válnak.
• Közepes/2.2: Az eredeti árnyalatok megjelenítése.
• Magas/2.4: A kép sötét és középszürke területei sötétebbé válnak.
Alacsony értékre állítja, a bemeneti jel szintjének megfelelően.
■ A képernyő feketeszintjének beállítása megfelelő szintre.
■ Ez a funkció lehetővé teszi a „Low” (Alacsony) vagy a „High” (Magas)
lehetőség kiválasztását a következő üzemmódban: AV(NTSC-M), HDMI
vagy Component (Kompozit). Ellenkező esetben a „Black level” (Feketeszint)
értéke „Auto” (Automatikus).
■ A képernyő fehér területeit fényesebbé és tisztábbá teszi.
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
■ A képernyő fényerejének automatikus beállítása a szemnek legmegfelelőbb szintre, amennyiben a kép túl fényes.
■ Ez a funkció nem használható Vivid (Élénk) és Cinema (Mozi), Intelligens
érzékelő” üzemmódban.(csak 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)”.
■ A videókat moziszerűen tekintheti meg a vibrálás megszüntetésével.
■ Akkor használja a funkciót, ha film-alapú videotartalmat néz.
■ Ez a funkció a TruMotion kikapcsolása esetén használható.
• Normál: Az eredeti színes terület használata a kijelző jellemzőitől függetlenül.
• Széles: A TV-képernyő teljes színes területének használata.
■ A színes területek maximális mértékű kihasználása.
Színskála
(Speciális beállítások:
EBU/SMPTE/BT709/
Széles/ Normál)
• Normál: Az eredeti színes terület használata a kijelző jellemzőitől függetlenül.
• Széles: A TV-képernyő teljes színes területének használata.
• EBU: Az EBU színes terület megjelenítése.
• SMPTE: Az SMPTE színes terület megjelenítése.
• BT709: A BT709 színes terület megjelenítése.
Élkiemelő
(Ki/Alacsony/Magas)
■ A kép szélét tisztábbá és határozottabbá teszi.
■ Ez a funkció a “Képüzemmód-Haladó.” menüben használható.
xvYCC
(Auto/Ki/Be)
Speciális minta
(Ki/Minta1/Minta2)
Speciális minta
(Ki/Piros/Zöld/Kék)
Színkezelő rendszer
KÉPVEZÉRLÉS
Színhőm.
[További beállítások]
(Közepes/Meleg/
Hideg)
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
■ Ez a funkció a gazdagabb színmegjelenítésre használható.
■ Ezt a funkciót a „Picture mode (Képmód) – Cinema (Mozi), Expert (Speciális)”
beállításnál lehet engedélyezni, ha az az xvYCC jelek HDMIcsatlakozáson
keresztül érkeznek.
■ Ez a minta a digitális TV képének ellenőrzéséhez szükséges.
■ Ez a funkció a „Picture mode (Képmód) – Expert (Speciális)” beállításnál
van engedélyezve DTV nézése esetén.
■ Ez a funkció a videó speciális színeinek szűrésére használható.
Az RGB-szűrő használatával beállíthatja a színtelítettséget és a megfelelő
színárnyalatokat.
■ Ezzel a funkcióval a képernyőn megjelenített színek általános jellemzőit
állíthatja be.
a. • Method (Módszer): 2 pontos
• Pattern (Minta): Belső, Küls
• Red/Green/Blue Contrast (Piros/Zöld/Kék kontraszt), Red/Green/Blue
Brightness (Piros/Zöld/Kék fényerő): A beállítás értéktartománya -50 - +50.
b. • Method (Módszer): 10 pont IRE
• Pattern (Minta): Belső / Külső
• Az IRE (Institute of Radio Engineers) a videojel méretének egysége, melynek
értéke 10, 20, 30 - 100 lehet. Mindegyik beállításhoz megadhatja a megfelelő
Piros, Zöld vagy Kék értékeket.
• Luminance (Fényesség): A funkció a fényességet 2.2 gamma értékre állítja. 100
IRE értékig bármilyen fényességet beállíthat. A fényesség célértéke 10 és 90
IRE közötti (10 IRE lépésközzel beállított) értékek esetén 2.2 gamma marad.
• Red/Green/Blue (Piros/Zöld/Kék): A beállítás értéktartománya -50 - +50.
■ Ez az eszköz szakemberek számára a tesztminták alapján módosítások
elvégzésére használható. Más színekre nincs hatással, de a 6 színterület
(Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow – Piros/Zöld/Kék/Ciánkék/Bíbor/
Sárga) külön-külön történő beállítását lehetővé teszi. Általános videojelek
esetén a beállításokat követően is előfordulhat, hogy színbeli eltérést nem
lehet észlelni.
■ Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/
Bíbor) beállítása.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék
Bíbor) beállítása.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour (Piros/Zöld/Kék/Sárga/
Bíbor) színek: A beállítás értéktartománya -30 - +30.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Bíbor)
színárnyalat: A beállítás értéktartománya -30 - +30.
■ Ez a funkció nem használható RGB-PC és HDMI (PC) üzemmódban.
101
KÉPVEZÉRLÉS
KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
A kiválasztott képüzemmódok beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.
KÉP
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
KÉP
OK
70
• Színtelítettség 60
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
G
• Árnyalat
0 Rképbeállítás
törölve lesz.
? Az összes
C
0 W
• Színhőm. Folytatja?
3
4
•• Kép
Kép visszaállítása
visszaállítása
►
KÉPVEZÉRLÉS
2
• További beállítások
►
• További beállítások
1
OK
70
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
•• Kép
Kép visszaállítása
visszaállítása
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
• TruMotion
• TruMotion
• Képernyő
• Képernyő
Igen
Nem
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Kép visszaállítása menüpontot.
Válassza az Igen lehetőséget.
Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
102
TRUMOTION
(csak 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
A legjobb képminőség kialakítását teszi lehetővé, a mozgások miatti elmosódottság és a
vibrálás kiiktatásával gyorsan mozgó képek vagy filmek megjelenítésekor.
Magas : Lágyabb képmozgást eredményez.
Alacsony : Lágy képmozgást eredményez. Normál esetben ezt a beállítást válassza.
Ki : Kapcsolja ki a TruMotion funkciót.
Felhasználó : A TruMotion funkcióval a felhasználó külön állíthatja be a Judder és Blur lértékét.
- Judder : A képernyő zajának beállítása.
- Blur : A képernyő utánvilágításának beállítása.
Ez a funkció nem használható RGB-PC, HDMI-PC üzemmódban.
A „Trumotion” funkció engedélyezése esetén a kép zajossá válhat.
Ebben az esetben a „Trumotion” beállítást kapcsolja ki.
A “Picture Mode-Game ”, választása esetén a „TruMotion" beállítása legyen „Off".
KÉP
Mozgat.
• Képéle
pél sség
ég
OK
70
TruMotion
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
• Színhőm.
0
W
C
• További beállítások
3
● Blur
3
►
OK
• Képernyő
1
2
3
4
Válassza a KÉP menüpontot.
KÉPVEZÉRLÉS
►
••TruMotion
TruMotion
►
• Picture Reset
◄ Alacson
● Judder
A TruMotion funkció választása.
Válassza a Low (Alacsony), High (Magas), User
(Egyedi) vagy Off (Ki) lehetőséget.
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
103
KÉPVEZÉRLÉS
POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZŐ)
A TV-készülék első paneljén található bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfényének beállítása.
Készenléti lámpa
Ezzel a funkcióval készenléti módban Alacsony vagy Magas értékre állíthatja a TV készülék elülső
részén látható tápellátásjelzőt.
Bekapcsolási lámpa
Ezzel a funkcióval a bekapcsolást követően Ki- vagy Bekapcsolhatja a TV készülék elülső részén
látható tápellátásjelzőt.
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
● Ország
: UK
● Ország
beáll.
● Készülék
KÉPVEZÉRLÉS
2
3
4
: UK
● Bekapcsolás
● Gyári
azonosító : 1
● Módbeállítás
1
jelző
►
● Gyári
OK
● Nem hathatós támogatás
►
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
Mozgat.
● Nyelv(Nyelv)
: Otthoni használat
Készenléti lámpa
jelző
● Készülék
◄
Bekapcsolási lámpa
beáll.
Be
►
Be
azonosító : 1
● Módbeállítás
: Otthoni használat
Bezárás
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Bekapcsolás jelző menüpontot.
Válassza a Készenléti lámpa vagy a
Bekapcsolási lámpa .
Válassza ki a kívánt forrást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
104
MÓDBEÁLLÍTÁS
Otthoni környezetben a legjobb kép eléréséhez a „Home Use” (Otthoni használat) mód kiválasztása
javasolt.
Bolti környezetben a „Store Demo” (Bolti bemutató) üzemmód használata az optimális.
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
Mozgat.
● Ország
: UK
● Ország
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
● Bekapcsolás
jelző
beáll.
● Készülék
● Gyári
azonosító : 1
● Módbeállítás
►
● Gyári
OK
● Nyelv(Nyelv)
:: Otthoni
használat
Otthoni használat
beáll.
jelző
A környezet kiválasztása.
Válassza a kívánt beállítási módot.
A TV otthoni használatához válassza az [Otthoni
● Készülék azonosító : 1
használat] lehetőséget. A TV bolti használatához
Otthonihasználat
használat
● Módbeállítás
: :Otthoni
válassza a [Bolti bemutató] lehetőséget.
Otthoni használat
● Bemutató
mód
Bolti bemutató
Ki
Bezárás
2
3
4
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Módbeállítás menüpontot.
KÉPVEZÉRLÉS
1
Válassza a Bolti bemutató vagy a Otthoni
használat lehetőséget.
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
105
KÉPVEZÉRLÉS
DEMO MODE (BEMUTATÓ ÜZEMMÓD)
Home Use (Otthoni használat) módban a Demo Mode (Bemutató mód) nem használható.
Store Demo (Bolti bemutató) módban a Demo Mode (Bemutató mód) automatikusan bekapcsol.
Ha Store Demo (Bolti bemutató) módban a Demo Mode (Bemutató mód) ki van kapcsolva, akkor a
Demo Mode (Bemutató mód) nem indul el, a képernyő visszaáll alaphelyzetbe.
A képernyő bemutató módban 5 perc elteltével automatikusan alapállapotba kerül.
OPTION
Move
OPTION
OK
Move
● Ország
● Ország
: UK
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
● Bekapcsolás
jelző
● Gyári
beáll.
● Készülék
azonosító : 1
Módbeállítás
● Módbeállítás
►
● Gyári
OK
● Nyelv(Nyelv)
● Nyelv(Nyelv)
: Otthoni
használat
: Otthoni
használat
jelző
A környezet kiválasztása.
Válassza a kívánt beállítási módot.
beáll.
A TV bolti használatához válassza a [Bolti bemutató]
● Készülék azonosító : 1
lehetőséget. A TV lakásban történő használatához
● Módbeállítás
: Otthoni használat
válassza az [Otthoni használat] lehetőséget.
Otthoni használat
● Bemutató
mód
Bolti bemutató
Be
Bezárás
KÉPVEZÉRLÉS
1
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
Válassza a Módbeállítás menüpontot.
3
Válassza az Bolti bemutató menüpontot.
4
5
Válassza az Be lehetőséget.
Visszatérés az előző menübe.
A bemutató leállításához nyomja meg bármelyik
gombot. (kivéve a MUTE (NÉMÍTÁS)
és a
+ , - gombot)
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
106
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERŐ)
BEÁLLÍTÁSA
Az Auto. hangerő funkció a hangerőt automatikusan ugyanazon a szinten tartja a programok közötti
váltáskor.
Mivel az egyes csatornák eltérő jeleket továbbítanak, ezért a csatornák váltásakor a hangerő
módosítására lehet szükség. Ezzel a szolgáltatással a nézők azonos szinten tarthatják a hangerőt,
mivel a készülék automatikusan beállítja azt az egyes csatornákhoz.
Ha a hang minősége vagy a hangerő nem megfelelő, akkor a kívánt hangzás eléréséhez használjon
házimozirendszert vagy erősítőt.
AUDIÓ
Mozgat.
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
● Balansz
● Hangüzemmód
AUDIÓ
OK
3
0
L
R
: Normál
3
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
● Balansz
OK
MHEG
Ki
3
Be
0
L
R
: Normál
• Infinite Sound : Ki
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Re
Reset
sett alap
l pbeál
b állítá
beállítá
lításs
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza az Auto. hangerő menüpontot.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
2
hangerő
● Hangüzemmód
• Re
Reset
sett alap
l pbeál
b állítá
beállítá
lításs
1
Mozgat.
● Auto.
►
hangerő
►
● Auto.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
107
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II)
Az emberi hangtartománynak a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a
felhasználók jobban érthessék a beszédet.
AUDIÓ
: Ki
Ki
:: Ki
● Balansz
● Hangüzemmód
● Auto.
33
: Ki
Tiszta hang
hang IIII
●●Tiszta
Ki
:: Ki
0
L
R
● Hangüzemmód
: Normál
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
2
3
hang II
R
◄
3
Ki
-
►
+
: Normál
• Infinite Sound : Ki
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
Válassza az AUDIO menüpontot.
OK
● Tiszta
33
L
0 ● Szint
● Balansz
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállítá
lításs
1
Mozgat.
hangerő
►
hangerő
Tiszta hang
hang IIII
●●Tiszta
AUDIÓ
OK
►
● Auto.
Mozgat.
Bezárás
• Re
Reset
sett alap
l pbeál
b állítá
beállítá
lításs
• A Clear Voice II (Tiszta beszédhang II) „On”
beállítása esetén az Infinite Sound (Végtelen
hang) funkció nem működik.
Válassza a Tiszta hang II. menüpontot. • Válasszon –6 és +6 közötti értéket.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
A Clear Voice (Tiszta hang) szintjének beállítása az On (Be) lehetőség
választásával
4
A megfelelő Szint kiválasztása.
5
Végezze el a kívánt beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
108
HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND
MODE(HANGÜZEMMÓD)
Kiválaszthatja a kívánt hangbeállítást a következők közül: Standard (Általános), Music (Zene), Cinema
(Film), Sport vagy Game (Játék), és beállíthatja a Treble (Magas) és a Bass (Mély) tartomány szintjét.
A Sound Mode (Hangüzemmód) segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangminőséget
kapja, mert a TV-készülék a program tartalma alapján végzi el a hangbeállítást.
A Standard (Normál), Music (Zene), Mozi, Sports (Sport) és a Játékgép hangbeállítást gyárilag
optimális hangvisszaadásra programozták.
Általános minőségű
A hangbeállításokat
A hangbeállításokat
A hangbeállításokat
A hangbeállításokat
AUDIÓ
Mozgat.
● Auto.
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
3
0
L
R
Normál
:: Normál
►
Hangüzemmód
●●Hangüzemmód
AUDIÓ
OK
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
Hangüzemmód
●●Hangüzemmód
50
• Mély
50
1
2
3
Válassza az AUDIO menüpontot.
3
Normál
:: Normál
R
Zene
• Infinite Sound : Ki Mozi
50 Sport
• Magas
• Mély
50 Játékgép
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
• A Hangüzemmód beállítás értéke a Q.Menu
(Gyors menü) nézetben is megadható.
Válassza a Hangüzemmód menüpontot.
Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a
Sport vagy a Játékgép beállítást.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
OK
L
Normál
0 Normál
● Balansz
• Infinite Sound : Ki
• Magas
Mozgat.
● Auto.
►
● Balansz
hangot eredményez.
zenehallgatáshoz optimalizálja.
filmek nézéséhez optimalizáljaa.
sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
videojátékokhoz optimalizálja.
►
Normál
Zene
Mozi
Sport
Játékgép
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
109
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA – USER(EGYÉNI)
BEÁLLÍTÁS
AUDIÓ
Mozgat.
● Auto.
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
3
L
50
• Mély
50
2
3
4
5
hang II
: Ki
3
L
R
Normál
(Felhasználói)
(Felhasználói)
0 Normál
Normál(User)
:: Normál
• Mély
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
1
● Tiszta
OK
Zene
• Infinite Sound : Ki Mozi
• Magas
50 Sport
• Infinite Sound : Ki
• Magas
: Ki
Hangüzemmód
●●Hangüzemmód
►
Normál(User)
:: Normál
hangerő
● Balansz
R
►
0
Mozgat.
● Auto.
►
● Balansz
Hangüzemmód
●●Hangüzemmód
AUDIÓ
OK
50 Játékgép
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a Hangüzemmód menüpontot.
Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a
Sport vagy a Játékgép beállítást.
Válassza ki a Magas és Mély tartományt.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
Válassza ki a kívánt hangszintet.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
INFINITE SOUND
A valósághű hangzáshoz válassza ezt a beállítást.
1
2
3
Válassza az AUDIO menüpontot.
Az Infinite Sound (Végtelen hang)
választása.
Infinite Sound : Az Infinite Sound az LG
saját, szabadalmaztatott hangfeldolgozó
technikája, amely 5.1 surround hangzást állít
elő a két első hangszóró használatával.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
110
BALANSZ BEÁLLÍTÁSA
Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát (balansz).
AUDIÓ
Mozgat.
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
● Hangüzemmód
00
L
R
►
●● Balansz
3
►
● Auto.
AUDIÓ
OK
: Normál
2
hangerő
: Ki
● Tiszta
hang II
: Ki
3
0●0LBalansz
●● Balansz
● Hangüzemmód
OK
: Normál
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
R
0◄
L
R
►
Bezárás
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a Balansz menüpontot.
Végezze el a kívánt beállításokat.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
● Auto.
• Infinite Sound : Ki
• Re
R set
sett alap
l pbeál
b állítá
beállí
lítás
ás
1
Mozgat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
111
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
TV SPEAKERS (TV-HANGSZÓRÓK) BE/KIKAPCSOLÁSA
Lehetősége van a belső hangszóró beállítására is.
Az AV, COMPONENT, RGB és HDMI1 (HDMI - DVI átalakító kábellel) bemenet esetén a TV hangszórói akkor is működhetnek, ha nincs videojel.
Ha egy külső hifi-berendezést szeretne használni, kapcsolja ki a készülék belső hangszóróit.
● Hang
Hanggüzem
üzemmód
ód
Mozgat.
AUDIÓ
OK
: No
N rmál
ál
● Hang
Hanggüzem
üzemmód
ód
• Infinite Sound : Ki
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
: PCM
●●TV-hangszóró
TV-hangszóró
: :KiBe
● DTV Audio beállítás
: Auto
OK
• Reset-alapbeállítás
►
2
● Dig. audiokimenet
►
• Reset-alapbeállítás
1
Mozgat.
:N
Normál
ál
● Dig. audiokimenet
: PCM
TV-hangszóró
●●TV-hangszóró
Be
: :Ki
● DTV Audio beállítás
: Auto
Ki
Be
PCM
►
AUDIÓ
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a TV-hangszóró menüpontot.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
MEGJEGYZÉS
► Ha a TV hangszórója a Simplink-kompatibilis házimozi működése során ki vannak kapcsolva, akkor a
hangkimenet automatikusan a házimozi hangszóróin szólal meg, de ha bekapcsolja a TV hangszóróit, akkor
a hang azokon keresztül hallható.
► Ha a TV-hangszórója ki van kapcsolva, az AUDIO (Hang) menü néhány funkciója nem használható.
112
DTV HANGBEÁLLÍTÁS(CSAK DIGITÁLIS
ÜZEMMÓDBAN)
Ha a bemeneti jel többféle hangtípust tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a használatával
kiválaszthatja a kívánt hangtípust.
AUDIÓ
● Hang
Hanggüzem
üzemmód
ód
Mozgat.
AUDIÓ
OK
: No
N rmál
ál
● Hang
Hanggüzem
üzemmód
ód
Mozgat.
• Infinite Sound : Ki
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
Auto
Auto
: PCM
● Dig. audiokimenet
: PCM
HE-AAC
● TV-hangszóró
: Be
● TV-hangszóró
: Be
Dolby Digital+
DTVAudio
Audio
beállítás
●●DTV
beállítás
: Auto
►
● Dig. audiokimenet
● DTV
beállítás
DTVAudio
Audio
beállítás
: Auto
►
• Reset-alapbeállítás
OK
: No
N rmál
ál
Dolby Digital
MPEG
1
2
Válassza a DTV Audio beállítás menüpontot.
Válassza az Auto (Automatikus), HE-AAC,
Dolby Digital +, Dolby Digital vagy az MPEG
lehetőséget.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
• Автоматично: A kimenetek sorrendje automatikusan a következő: HE-AAC > Dolby Digital+ >
Dolby Digital > MPEG. (Kivéve Olaszország)
Automatikus: A kimenetek sorrendje automatikusan a következő: HE-AAC > Dolby Digital+ >
MPEG > Dolby Digital. (Csak Olaszországban)
• HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a kívánt
hangtípust válassza.
Pl.) Az MPEG lehetőség választása esetén a kimenet mindig MPEG lesz.
Ha az MPEG nem támogatott, egy másik hangtípus kerül beállításra.
• lásd: 120 - 121 oldal (Hang nyelvének kijelölése)
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
Válassza az AUDIO menüpontot.
113
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA
Ez a funkció lehetővé teszi a kívánt Digital Audio Output (Digitális audiokimenet) kiválasztását.
Ha a Dolby Digital rendelkezésre áll, akkor a Digital Audio Out (Digitális audiokimenet) menü Auto
(Automatikus) menüpontjának kiválasztásával lehet az SPDIF-kimenetet (Sony Philips Digital
InterFace) Dolby Digital formátumra állítani.
Ha a Dolby Digital hangformátum nem áll rendelkezésre, és a Digital Audio Out (Digitális
audiokimenet) menüben az Auto (Automatikus) lehetőséget választja, akkor az SPDIF-kimenet PCM
(Pulse-code modulation, impulzus-kód moduláció) formátumú hangot továbbít.
Ha Dolby Digital Audio jeleket közvetítő csatorna esetében a Dolby Digital és az Audio language (Hang
nyelve) beállítás is meg van adva, a készülék csak a Dolby Digital hangot játssza le.
Mozgat.
● Hang
Hanggüzem
üzemmód
ód
ód
OK
AUDIÓ
: No
N rmál
ál
ál
Mozgat.
● Hang
Hanggüzem
ü emmód
ód
• Infinite Sound : Ki
• Infinite Sound : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
2
3
● TV-hangszóró
: Be
● DTV Audio beállítás
: Auto
● TV-hangszóró
• Reset-alapbeállítás
Auto
: :PCM
PCM
PCM
PCM
: Ki
● DTV Audio beállítás
: Auto
►
: :PCM
PCM
● Dig. audiokimenet
►
1
● Dig. audiokimenet
Válassza az AUDIO
menüpontot.
OK
: No
Normál
ál
►
AUDIÓ
A Dolby Laboratories engedélye
alapján gyártva. A Dolby és a
dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
Válassza a Dig. audiokimenet
menüpontot.
• Előfordulhat, hogy HDMI mód esetén a DVDlejátszó SPDIF-kimenetén nem jelenik meg az
audiojel. Ilyen esetben állítsa a digitális
hangkimenetet PCM értékre.
(HDMI mód esetén a Dolby Digital Plus
használata nem támogatott).
Válassza a Auto vagy a PCM
lehetőséget.
Elem
Audiobemenet
Digitális audiokimenet
Automatikus(Hangsz
óró bekapcsolva)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automatikus(Hangsz
óró kikapcsolva)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Minden
PCM
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
114
AUDIO RESET (HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)
A kiválasztott hangüzemmód beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.
AUDIÓ
Mozgat.
: No
Normál
ál
á
● Hang
Hang
a güzem
üzem
e mód
ód
• Infinite Sound : Ki
50
• Magas?
• Mély
50
• Mély
4
● Dig. audiokimenet
: PCM
● Dig. audiokimenet
: PCM
● TV-hangszóró
: Be
● TV-hangszóró
: Be
● DTV Audio beállítás
: Auto
● DTV Audio beállítás
: Auto
Yes
No
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a Reset-alapbeállítás
lehetőséget.
Válassza a Igen lehetőséget.
Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
50 hangbeállítás visszaállításra kerül.
Az összes
50
Folytatja?
Reset-alapbeállítás-alapbeállítás
• Reset-alapbeállítás
►
2
OK
: No
Normál
ál
á
• Magas
• Reset-alapbeállítás
1
Mozgat.
• Infinite Sound : Ki
►
● Hang
Hang
a güzem
üzem
e mód
ód
AUDIÓ
OK
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
115
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUDIO DESCRIPTION (HANG LEÍRÁSA)(CSAK
DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ez a funkció vakok számára nyújt audiokommentárt (élőszavas leírást) a TV-műsorban látható aktuális
helyzetről a normál hangsáv mellett.
Ha az Audio Description (Audiokommentár) beállításértéke On (Be), akkor a normál hangsávon kívül
csak azoknál a műsoroknál hallható audiokommentár, amelyeknél rendelkezésre áll ez a szolgáltatás.
Hangerő A hangalámondás hangerejének módosítása
HangjelzésHangalámondás információval rendelkező program esetén hangjelzést ad
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
: UK
►
● Gyári
● Ország
►
● Ország
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
jelző
● Gyári
azonosító : 1
● Módbeállítás
OK
: UK Hallássérült funkció(
●●Nem
Nem hathatós
hathatós támogatáss
támogatás
● Bekapcsolás
beáll.
● Készülék
Mozgat.
● Nyelv(Nyelv)
: Otthoni használat
jelző
● Készülék
azonosító : 1
● Módbeállítás
Ki
Hang leírása
• Hangerő
beáll.
)
◄
0
Be
-
• Hangjelzés
►
+
Ki
: Otthoni használat
Bezárás
1
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
2
3
Válassza az OPCIÓ
menüpontot.
Válassza a Disabled
Assistance (Kisegítő
lehetőségek) menüpontot.
Válassza az Hang leírása
menüpontot.
Az Audio Description (Audiokommentár) hangerejének beállítása az On
(Be) lehetőség választásával
4
5
Válassza a Volume (Hangerő)
vagy Beep (Hangjelzés)
lehetőséget.
Végezze el a kívánt
beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
116
I/II
SZTEREÓ/KETTŐS VÉTEL (CSAK ANALÓG MÓDBAN)
Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok megjelennek a programszámmal és az
állomásnévvel együtt.
1
Válassza az Audio vagy
Hang nyelve menüpontot.
2
Válassza ki a hangkimenetet.
Közvetítés
Monó
Sztereó
Kettős
A képernyőn megjelenő üzenet
MONO
STEREO
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■ Nyelvválasztás kettős nyelvı közvetítés során
Ha a készülék két nyelven fogja a programot, átválthat DUAL I (KETTŐS I), DUAL II (KETTŐS II)
vagy DUAL I+II (KETTŐS I+II) módra.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
funkció az elsődleges közvetítési nyelvet kapcsolja be.
funkció a másodlagos közvetítési nyelvet kapcsolja be.
módban a két hangszóró különböző nyelveken szól.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
■ Monohang kiválasztása
Sztereó vétel esetén, ha a sztereó jel gyenge, átválthat monó üzemmódra. Mono vétel esetén javul
a hang tisztasága.
117
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
NICAM-VÉTEL (CSAK ANALÓG MÓDBAN)
Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vevőkészülékkel van felszerelve, kiváló minőségı NICAM
(Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.
Kiválaszthatja a vett adás típusának megfelelő hangkimenetet.
1
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
118
NICAM monó vétel esetén kiválaszthatja a NICAM MONO vagy az FM MONO lehetőséget.
2
NICAM sztereó vétel esetén választhatja a NICAM STEREO vagy az FM MONO lehetőséget.
Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM MONÓ módra.
3
NICAM kettős vétel esetén kiválaszthatja a NICAM DUAL I (NICAM KETT–S I), a NICAM
DUAL II (NICAM KETT–S II), a NICAM DUAL I+II (NICAM KETT–S I+II) vagy a FM MONO
lehetőséget.
A HANGSZÓRÓ HANGKIMENETÉNEK KIVÁLASZTÁSA
A AV, Component, RGB vagy HDMI módban megadhatja a bal és jobb hangszóró
hangkimenetét.
Válassza ki a hangkimenetet.
L+R: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali
hangszórón szólal meg.
L+L: A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
NYELV-/ORSZÁGVÁLASZTÁS A KÉPERNYŐN
MEGJELENŐ MENÜBEN
Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik meg a képernyőn.
1
2
Válassza ki a kívánt nyelvet.
Válassza ki a kívánt nyelvet.
* Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.
1
2
3
4
Válassza a Language (Nyelv)
lehetőséget.
Válassza a Menu Language
(Menü nyelve) lehetőséget.
Állítsa be a kívánt nyelvet.
Mentse a kiválasztott beállítást.
1
2
3
4
5
Válassza az OPCIÓ
menüpontot.
Válassza a Ország
lehetőséget.
Jelölje ki az országot.
Válasszon Igen vagy
Nem lehetőség közül.
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
MEGJEGYZÉS
► Ha az Installation Guide (Telepítési segédlet) használatát nem fejezi be a BACK (VISSZA) gombbal, vagy
az OSD (képernyőmenü) leidőzít, akkor a menü a TV minden bekapcsolásakor meg fog jelenni addig,
amíg be nem fejezi a beállítást.
► Ha az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a teletext nem megfelelően jelenik meg a
képernyőn és a teletext kezelésével is problémák adódhatnak.
► Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános
ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.
► A helyi TV-műsorterjesztési viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a DTV-mód vezérlőgombjai nem
használhatók.
► Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített digitális műsorszórási
előírásokkal, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási feltételektől függően bizonyos DTV funkciók nem
működnek.
► Az „UK” országbeállítást csak az Egyesült Királyság területén használja.
► Ha az ország beállítása „--”, akkor az európai szabványos földi sugárzású/kábeltévés digitális adásai elérhetőek, de előfordulhat, hogy egyes digitális televíziós funkciók nem működnek megfelelően.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
5
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
119
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
NYELV KIVÁLASZTÁSA
Az Audio funkció lehetővé teszi egy preferált nyelv kiválasztását.
Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz hangot, a hang az alapértelmezett nyelven hallható.
Használja a Felirat funkciót, ha legalább 2 nyelven érhető el felirat. Ha az adó a kijelölt nyelven nem
sugároz feliratot, a felirat az alapértelmezett nyelven olvasható.
Ha a rendszer nem támogatja a hanghoz, a feliratokhoz és a megjelenítéshez kiválasztott elsődleges
nyelvet, a másodlagos kategóriában választhat nyelvet.
Ha digitális üzemmódban két vagy több megjelenítési nyelv érhető el, használja a megjelenítési nyelv
funkciót.Ha a kijelölt nyelven nem érhető el teletext, akkor az az alapértelmezett megjelenítési nyelven
jelenik meg.
1
2
3
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
120
4
5
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
1
Válassza a Language (Nyelv)
lehetőséget.
2
Válasszon az Hang nyelve,
Feliratok nyelve vagy
Megjelenítési nyelv (kivéve
Egyesült Királyság) lehetőségek
közül.
3
4
Válassza az OPCIÓ
menüpontot.
Az előző menübe a BACK
(VISSZA) gombbal lehet
visszatérni.
Válassza a Hallássérült
funkció( ) beállítást.
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
Állítsa be a kívánt nyelvet.
Mentse a kiválasztott beállítást.
•Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
Hangbeállítási lehetőségek
< Hang nyelvének kijelölése >
► Ha legalább két nyelven közvetítenek hangot, válassza ki a
hang nyelvét.
Megjelenítés
N.A
Állapot
Nem érhető el
MPEG hang
Dolby Digital hang
Hang “csökkent látásúak” számára
1
2
Válassza az Audio vagy
Hang nyelve menüpontot.
Hang “csökkent hallásúak számára”
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
HE-AAC Audio
Válassza ki a hang nyelvét.
< Felirat nyelvének kijelölése >
► Ha az adó két vagy több nyelven sugároz feliratot, akkor a
felirat nyelvét a távvezérlő SUBTITLE gombjával lehet
kiválasztani.
►A
gombbal jelöljön ki egy feliratnyelvet.
Feliratnyelv-beállítási lehetőségek
Megjelenítés
N.A
Állapot
Nem érhető el
Teletext felirat
Felirat “csökkent hallásúak” számára
- A hang-/feliratnyelveket egyszerűbben, 1-3 karakteres rövidítéssel is meg lehet jeleníteni, ezeket az adó
sugározza.
- Ha kisegítő hanglehetőséget választ (hang “csökkent látásúak/hallásúak” számára), akkor előfordulhat,hogy
a teljes hanganyag csak rövidítve hallható.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
121
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Digitális jel vételekor az Auto mode üzemmód esetén az órabeállítás automatikus. Kézi üzemódban
kézzel lehet beállítani az órát.
Az időzítési funkció be-/kikapcsolása előtt pontosan be kell állítania az időt.
A TV órájának beállítása az időzóna és a GMT (greenwich-i idő) alapján történik, ezeket az adatokat a
vett digitális jele tartalmazza, és az órabeállítás automatikus.
Ha egy adott Időzóna található város eltolásba kerül, átállíthatja az időt 1 órával.
Az Időzóna menü az Automatikus módban változtatható meg.
AKTUÁLIS IDŐ
Mozgat.
►
● Óra
AKTUÁLIS IDŐ
OK
Mozgat.
OK
Move
● Óra
◄
OK
►
Auto
● Időzítő
ki
: Ki
● Időzítő
ki
: Ki
Dátum
3
● Időzítő
be
: Ki
● Időzítő
be
: Ki
Hónap
Márc.
● Elalvás
időzítő
: Ki
● Elalvás
időzítő
: Ki
Év
2008
Óra
16
Perc
09
Időzóna
London
GMT
Bezárás
1
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
2
3
3
4
Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.
Válassza a Óra beállítást.
Válassza a Igen vagy a Kézi lehetőséget.
Válassza ki a Year (Év), a Month (Hónap), a Time (Idő), illetve a
Time Zone (Időzóna) beállítást.
Adja meg a Year (Év), a Month (Hónap), a Time (Idő), illetve a Time
Zone (Időzóna) beállítás értékét.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
122
AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ
BEÁLLÍTÁSA
A kikapcsolás-időzítő automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre megadott
időpontban.
A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti
üzemmódba, ha ezalatt nem nyomja meg egyik gombot sem.
Ha beállítja a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt, ezek a funkciók naponta, a megadott időben
mıködésbe lépnek.
A kikapcsolás időzítése felülbírálja a bekapcsolás időzítését, ha azokat ugyanarra az időpontra állítja
be.
Ahhoz, hogy a bekapcsolás időzítése m≤ködjön, a készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.
AKTUÁLIS IDŐ
Mozgat.
AKTUÁLIS IDŐ
OK
● Óra
● Óra
ki
: Ki
: Ki
● Elalvás
: Ki
időzítő
● Elalvás
OK
1 Márc. 2007 16:09
ki
● Időzítő be
►
● Időzítő be
● Időzítő
►
● Időzítő
Mozgat.
időzítő
: Ki
Ismétlés
: Ki
Óra
: Ki
Perc
Ki
◄
►
00
00
Bemenet
Antenna
Program
TV1
Hangerő
30
Bezárás
1
2
4
5
6
Válassza az Időzítő ki vagy az
Időzítő be menüpontot.
Válassza a Ismétlés
lehetőséget.
Válassza az Ki, a Egyszer, a Naponta,
a H.~P., a H.~Szo. (Hétfőtől szombatig),
Szo.~V. (Szombat-vasárnap) vagy a V.
(Vasárnap) beállítást.
Állítsa be az órát.
• Ha törölni szeretné az automatikus be- és
kikapcsolást, nyomja meg a
gombot az Ki
lehetőség kiválasztásához.
• Csak a bekapcsolási funkció esetén:
1
2
3
4
Válassza a Bemenet menüpontot.
Jelölje ki a bemeneti jelforrást.
Állítsa be a programot.
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
3
Válassza a AKTUÁLIS IDŐ
menüpontot.
Állítsa be a bekapcsoláskor
érvényes hangerőszintet.
Állítsa be a percet.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
123
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Mielőtt elalszik, nem kell azzal törődnie, hogy kikapcsolja a készüléket. Az alvó üzemmód időzítő
automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre beállított idő letelte után.
1
2
Válassza a Elalvás időzítő menüpontot.
A következő értékek közül választhat: Ki, 10 Perc., 20 Perc, 30 Perc, 60 Perc, 90 Perc,
120 Perc, 180 Perc vagy 240 Perc.
• Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód
időzítés kikapcsol.
• A Elalvás időzítő beállítás értékét a AKTUÁLIS IDŐ menüben is
megadhatja.
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
124
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER ZÁROLÁSA
Ha először ad meg jelszót, a 0-0-0-0 kódot adja meg a távirányítón.
Ha a választott ország Franciaország, akkor a jelszó nem ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, hanem ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.When
Ha a választott ország Franciaország, akkor a jelszó nem lehet ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ha egy csatorna zárolva van, annak átmeneti feloldásához írja be a jelszót.
LEZÁRÁS
Mozgat.
4
5
Be
● Block
Programme
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
blokk
Válassza a LEZÁRÁS
menüpontot.
Válassza a Rendszer zárolása
lehetőséget.
● Bemeneti
● Gombzár
blokk
: Ki
• Ha elfelejtette a jelszót, a távirányítón
nyomja meg a ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ számkombinációt.
Válassza az Be parancsot.
Adja meg a jelszót.
Írja be a négyjegyű jelszót.
Semmiképpen se felejtse el ezt a számot!
Megerősítésként adja meg újra a jelszót.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
3
Ki
Ki:
Rendszer
zárolása
:
: :KiKi
● Rendszer
zárolása
Programme
: Ki
OK
►
►
2
Mozgat.
beáll.
● Block
● Bemeneti
● Gombzár
LEZÁRÁS
● Jelszó
Rendszer
zárolása
:
: :KiKi
● Rendszer
zárolása
1
OK
beáll.
►
● Jelszó
125
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA)
Blokkolja azokat a programokat, amelyeket nem kíván megtekinteni, illetve azokat, amelyeket a
gyermekek elől le szeretne tiltani.
Ez a funkció akkor használható, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
Blokkolt műsort nézéséhez írja be a jelszót.
Programme Szerkesztés Kedvenc Csoport :
LEZÁRÁS
● Jelszó
Mozgat.
OK
beáll.
● Rendszer
zárolása : Be
● Block
● Szülői
Programme
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
▼
felügy. : 'Zárolás ki
● Bemeneti
● Gombzár
Oldal 1/1
C
RADIO
DTV
blokk
: Ki
Program Váltás
Navigáció
P
Oldal váltás
Elöző
Zárolás/Megnyitás
vagy
Programme Szerkesztés Kedvenc Csoport :
Oldal 1/1
C
Kábelrádió
Kábeles DTV
Kábeltévé
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Program Váltás
Navigation
P
Oldal váltás
Elöző
Zárolás/Megnyitás
1
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
126
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
2
3
4
Válassza a Rendszer zárolása
lehetőséget.
Válassza a Program zárolás menüpontot.
Adja meg a Program zárolás beállítás értékét.
5
SÁRGA
Válassza ki a zárolni kívánt programot.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
TARTALOMSZŰRÉS(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott adatok alapján működik. Ebből kifolyólag hibás
adatokat hordozó jelek esetében ez a funkció nem működik.
Ennek a menünek az eléréséhez jelszó megadása szükséges.
A készülék úgy van programozva, hogy megőrizze az utoljára megadott beállítást, akár a készülék
kikapcsolását követően is.
A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy a gyermekek bizonyos felnőtteknek
szóló műsorokat nézhessenek a tévében.
Korhatáros műsor nézéséhez írja be a jelszót.
A besorolás országonként eltér.
LEZÁRÁS
● Jelszó
Mozgat.
LEZÁRÁS
OK
beáll.
● Rendszer
● Jelszó
zárolása : Ki
Programme
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
● Bemeneti
● Gombzár
: Ki
beáll.
● Rendszer
● Block
Mozgat.
zárolása : Ki
● Block
▲
● Szülői
▼
blokk
Programme 12 és idősebb
13 éski idősebb
felügy. : 'Zárolás
● Bemeneti
● Gombzár
: Ki
OK
A 4 évesek és az annál idősebbek
számára sugárzott műsorokat zárolja
a készülék
▲
Zárolás ki: Az összes
csatorna engedélyezése
▲
blokk
14 és idősebb
12 és idősebb
13 és idősebb
▲
▼
15 és idősebb
vagy
16 és idősebb
14 és idősebb
15 és idősebb
16 és idősebb
17 és idősebb
17 és idősebb
18 és idősebb
aésidősebb
idősebb
18 és
Zárolás ki
(kivéve Franciaország)
2
3
4
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
Válassza a Rendszer zárolása
lehetőséget.
Válassza a Szülői felügy. menüpontot.
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
1
(csak Franciaország)a
127
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
KÜLSŐ BEMENET LETILTÁSA
Lehetővé teszi egy bemenet letiltását.
Ez a funkció akkor használható, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
LEZÁRÁS
● Jelszó
Mozgat.
LEZÁRÁS
OK
beáll.
● Rendszer
● Jelszó
zárolása : Ki
● Rendszer
zárolása : Ki
OK
◄
● AV2
Ki
Programme
● Block
● AV3
Programme
Ki
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
● Szülői
felügy.
: 'Zárolás ki
● Component
Ki
blokk
▲
: Ki
▲
● Bemeneti blokk
● RGB
▼
● Gombzár
: Ki
● HDMI1
● HDMI2
►
Ki
● Block
● Bemeneti
● Gombzár
Mozgat.
● AV1
beáll.
▼
Ki
▲
▼
Ki
Ki
● HDMI3
Ki
● HDMI4
Ki
Bezárás
1
2
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
128
3
4
5
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
Válassza a Rendszer zárolása
lehetőséget.
Válassza az Bemeneti blokk parancsot.
Válassza ki a forrást.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
GOMBZÁR
A funkció zárolja az első panelen elhelyezett vezérlőket, azaz a készülék csak a távirányítóval lesz
használható, így megakadályozhatja, hogy azt jogosulatlan személyek nézzék.
A TV úgy van beprogramozva, hogy kikapcsolása esetén is megjegyezze a legutolsó beállítást.
LEZÁRÁS
Mozgat.
● Rendszer
● Jelszó
zárolása : Ki
● Rendszer
2
3
zárolása : Ki
Programme
● Block
Programme
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
● Szülői
felügy. : 'Zárolás ki
blokk
: Ki: Ki
● Bemeneti
Válassza a LEZÁRÁS
menüpontot.
Válassza a Gombzár
menüpontot.
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
OK
● Gombzár
: :KiKi
blokk
Ki
Ki
►
● Gombzár
● Gombzár
Mozgat.
beáll.
● Block
● Bemeneti
1
LEZÁRÁS
OK
beáll.
►
● Jelszó
Be
• A Gombzár Be beállítás esetén a készülék
• A normál TV-nézéshez a MENU/EXIT (MENÜ/KILÉPÉS) gomb megnyomásával lehet visszatérni.
• Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK
kikapcsolt állapotában nyomja meg a / I, INPUT
(Bemenet), P
(vagy P ▲▼) gombokat a
POWER, INPUT (Bemenet), P vagy számgombokat
a távvezérlőn.
• Ha a Gombzár Be beállítás mellett tévénézés
közben megnyomja az előlapon lévő bármelyik
gombot, a képernyőn megjelenik a
Gombzár
Be” felirat.
• Más OSD megjelenítésekor a
„billentyűzár
be” funkció nem működik.
129
TELETEXT
■ Az Ön TV-készülékének
egyes részei eltérhetnek az
ábrán láthatóktól.
Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhető opció, ezért a teletext-adást
csak a teletext rendszerrel rendelkező készülékek tudják fogni.
A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás,
amely folyamatosan friss híreket, időjárás-jelentést, televízióprogramot,
részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.
Tévékészüléke teletext-dekódere támogatja a SIMPLE, a TOP és a FASTEXT
rendszert. A SIMPLE (normál teletext) rendszer több oldalból áll, melyeket
közvetlenül, a megfelelő oldalszám megadásával választhat ki.
A TOP és a FASTEXT sokkal korszerıbb módszerek, amelyek segítségével
gyorsan és könnyen megjelenítheti a teletext-információkat.
BE-/KIKAPCSOLÁS
A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) gombot.
A képernyőn megjelenik a kezdő- vagy az utolsó oldal.
A képernyő fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az
idő. Az első az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig mutatja az
aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) gombot.
Ekkor megjelenik az előzőüzemmód.
SIMPLE TEXT
■ Oldalválasztás
1
TELETEXT
130
2
A számgombok segítségével adja meg a megfelelő oldalszámot háromjegyı számként. Ha a
kiválasztás során rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg
újból a megfelelő oldalszámot.
AP
gomb segítségével az előző vagy a következő oldalra lapozhat.
TOP TEXT
A használati útmutató négy mezőt mutat a képernyő alján: piros, zöld, sárga és kék mező. A sárga
mező jelzi a következő csoportot, a kék mező pedig a következő blokkot.
■ Blokk/csoport/oldal kiválasztása
1
2
3
4
A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
A sárga gomb használatával a következő csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan
továbblép a következő blokkhoz.
A zöld gomb használatával a következő oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan
továbblép a következő csoporthoz.
Használhatja a P gombot is.
A piros gomb megnyomásával visszaléphet az előző kiválasztáshoz. Használhatja a P gombot is.
■ Közvetlen oldalválasztás
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a
számgombok segítségével beír egy háromjegyı számot.
FASTEXT
A teletext-oldalak a képernyő alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelelő színı gomb
megnyomásával választhatja ki azokat.
■ Oldalválasztás
1
2
4
TELETEXT
3
Nyomja meg a T.OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a
gombokkal válassza ki a
menüt.
Jelenítse meg az indexoldalt.
A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelelő színı gomb
megnyomásával.
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a
számgombok segítségével beír egy háromjegyı számot.
AP
gomb megnyomásával az előző vagy a következő oldalra lapozhat.
131
TELETEXT
SPECIÁLIS TELETEXT-FUNKCIÓK
■ Nyomja meg a T. OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a
gombokkal válassza ki a Text
Option (Szöveg beállítása) menüt.
Nagy-Britanniában (digitális módban) a T. OPT gomb nem használható.
Szöveg opció
■ Index
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése.
Index
Idő
Tart
Felfed
■Idő
Frissít
Bezárás
A tévéprogram megtekintése közben, a menü kiválasztásával megjelenítheti az időt a
képernyő jobb felső sarkában.
Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal száma a képernyő
alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához nyomja meg a PIROS vagy a ZÖLD, a vagy
a < > számgombokat.
■ Tart
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból
áll. Az aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képernyőn. A menü
kiválasztásakor megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja
az automatikus oldalváltást.
■ Felfed
Amenü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok
megfejtéseit.
■ Frissít
TELETEXT
132
Megjeleníti a televízióképet a képernyőn, miközben az új teletext-oldalra vár. A képernyő bal felső
sarkában megjelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhető, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.
DIGITÁLIS TELETEXT
*Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban és Írországban működik.
A készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely több szempontból is
rendkívül sokat fejlődött, így többek közt a szöveges és a grafikus tartalom szempontjából is.
A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet
sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet. A teletext megjelenítéséhez a feliratozás nyelvének
menüjében a SUBTITLE (FELIRATOZÁS) gomb megnyomásával válassza az Ki (Ki) beállítást.
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL
1
Digitális teletextet sugárzó digitális szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a
P
gombot.
2
Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább
a TEXT (SZÖVEG), az OK, a
, a PIROS, a
ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok
segítségével.
3
Másik digitális teletext szolgáltatásra váltáshoz
egyszerűen válasszon másik szolgáltatást a
számgombok, illetve a P
gomb segítségével.
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN
Digitális teletextet sugárzó adott szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a P
gombot.
2
P gombot. A teletext bekapcsolásához nyomja meg a
TEXT (SZÖVEG) vagy a megfelelő színű gombot.
3
Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább az
OK, a
, a PIROS, a ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK
vagy a számgombok segítségével.
4
Nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy a megfelelő
színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és a
normál adáshoz történő visszatéréshez.
Néhány szolgáltatás lehetővé teheti a szöveges
szolgáltatás elérését a PIROS gomb megnyomásával.
DIGITÁLIS TELETEXT
1
133
FÜGGELÉK
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem mıködik megfelelően.
A távirányító nem
mıködik.
A készülék hirtelen
kikapcsol.
■ Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a
távirányító között.
■ Megfelelő polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)?
■ Helyezzen be új elemeket.
■ Nincs beállítva az alvó üzemmód időzítő?
■ Ellenőrizze a tápellátás kezelőszerveinek beállítását.
■ Ha a TV-készülék be van kapcsolva, és nincs bemeneti jel, akkor 15 perc
eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
A képfunkciók nem mıködnek.
FÜGGELÉK
134
■ Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az
adással kapcsolatos.
Nincs kép, nincs
■ A tápkábel megfelelően csatlakozik a fali aljzatba?
hang.
■ Ellenőrizze az antenna irányát, illetve elhelyezését.
■ Ellenőrizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az
aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.
■ Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem
A kép bekapcsolás
látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a
után lassan jelenik meg.
szervizközponthoz.
■ Adja meg a menüben a megfelelő színbeállításokat (Color).
■ Tartson megfelelő távolságot a készülék és a videomagnó között.
Nincs szín, a színek
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az
gyengék vagy gyenge
adással kapcsolatos.
a kép.
■ Megfelelően csatlakoztatta a videokábeleket?
■ Aktiválja a megfelelő funkciót a kép fényerejének visszaállításához.
Vízszintes vagy
függOEOEleges sávok ■ Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos
készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.
láthatók, illetve a kép
"remeg".
■ Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik
állomásra.
Némelyik csatornán
■ Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át
gyenge a vétel.
megfelelően az anten nát.
■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.
Vonalak vagy csíkok
■ Ellenőrizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).
a képen.
■ Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel nagysebességű HDMI-kábel-e.
HDMI-kábellel való
Ha a HDMI-kábelek nem nagysebességű HDMI kábelek, akkor a készüléken
csatlakoztatás
vibrálhat a kép, de az is előfordulhat, hogy nincs kép. Használjon nagysebesesetén nincs kép
ségű HDMI kábelt.
A hangfunkciók nem mıködnek.
A kép rendben, de
nincs hang.
Az egyik hangsugárzó
nem szól.
■ Nyomja meg a
+ vagy - gombot.
■ Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az
adással kapcsolatos.
■ Megfelelően csatlakoztatta az audiokábeleket?
■ Állítsa be a menüben a balanszot.
■ A környezeti páratartalom vagy a hőmérséklet megváltozása szokatlan zajt
idézhet elő a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a készülék
meghibásodására.
■
Ellenőrizze,
hogy a HDMI-kábel nagysebességű HDMI-kábel-e.
HDMI- vagy USBkábellel
■ Ellenőrizze, hogy az USB-kábel verziója legalább 2.0-s.
való csatlakoztatás
esetén nincs hang
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre..
Szokatlan hang hallható
a készülékből.
Probléma lépett fel PC-üzemmódban. (Csak a PC-üzemmódra vonatkozik.)
A jel kívül esik a
megfelelő
tartományon.
Függőleges sáv vagy
csík a háttéren,
vízszintes zaj, nem
megfelelő képhelyzet.
A képernyő színei nem
stabilak, vagy csak
egyetlen szín látható.
■ Állítsa be megfelelően a képfelbontást, valamint a vízszintes és a
függőleges frekvenciát.
■ Ellenőrizze a bemenet forrását.
■ Végezze el az automatikus képbeállítást, vagy állítsa be az órajelet, a
fázist és a kép vízszintes/függőleges helyzetét.
■ Ellenőrizze a jelkábelt.
■ Telepítse újra a számítógép videokártyáját.
There is a problem with KÉP settings.
FÜGGELÉK
Ha a felhasználó
■ Ennek megfelelően a készülék jelenlegBolti bemutató üzemmódban van.
módosítja a
A Otthoni használat beállításhoz való visszatéréshez tegye a
képbeállításokat, akkor
következőket:
a készülék egy bizonyos
A TV menüjéről válassza az OPCIÓ-> Módbeállítás kiválasztása ->
idő elteltével
Otthoni használat kiválasztása parancsot.
automatikusan visszaáll
Ezzel befejeződött a Otthoni használat üzemmód bekapcsolása.
az eredeti beállítási
értékekre.
135
FÜGGELÉK
KARBANTARTÁS
A túlzottan korai hibás mőködés megelőzhető. A körültekintő és rendszeres tisztítás megnöveli új
TVkészüléke élettartamát.
Bármilyen tisztítási mővelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel
ki van húzva.
A képernyő tisztítása
1
Íme egy remek módszer arra, hogyan tartsa távol egy időre a port a képernyőtől. Egy puha
ruhát nedvesítsen be langyos, textilöblítővel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte
szárazra a ruhát, majd törölje át vele a képernyőt.
2
Győződjön meg arról, hogy ne maradjon felesleges víz a képernyőn, és a TV bekapcsolása előtt
hagyja a képernyőt megszáradni.
A készülékház tisztítása
■ A por és a szennyeződések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes
ruhával törölje le.
■ Ne használjon nedves ruhát.
Hosszabb távollét esetén
FIGYELEM!
► Ha a TV-készüléket várhatóan hosszabb időn át nem használja (például nyaralás esetén), tanácsos kihúzni
a tápkábelt a villámlásból vagy a túlfeszültséglökésből adódó esetleges károsodás megelőzése érdekében.
FÜGGELÉK
136
A TERMÉK JELLEMZŐI
19LD35** / 19LD34**
22LD35** / 22LD34**
19LD350-ZA / 19LD350N-ZA
19LD358-ZA / 19LD359-ZB
19LD350C-ZA / 19LD351-ZB
19LD351N-ZB
19LD340-ZA / 19LD341-ZB
19LD340N-ZA / 19LD341N-ZB
19LD348-ZA
22LD350-ZA / 22LD350N-ZA
22LD358-ZA / 22LD359-ZB
22LD350C-ZA / 22LD351-ZB
22LD351N-ZB
22LD340-ZA / 22LD341-ZB
22LD340N-ZA / 22LD341N-ZB
22LD348-ZA
állvánnyal együtt
457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm
526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm
állvány nélkül
457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
3,4 kg
3,1 kg
4,3 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
26LD35** / 26LD34**
32LD35** / 32LD34**
26LD350-ZA / 26LD350N-ZA
26LD358-ZA / 26LD359-ZB
26LD350C-ZA /26LD351-ZB
26LD351N-ZB
26LD340-ZA / 26LD341-ZB
26LD340N-ZA / 26LD341N-ZB
26LD348-ZA
32LD350-ZA / 32LD350N-ZA
32LD358-ZA / 32LD359-ZB
32LD350C-ZA
32LD351-ZB / 32LD351N-ZB
32LD340-ZA / 32LD341-ZB
32LD340N-ZA / 32LD341N-ZB
32LD348-ZA
állvánnyal együtt
663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm
800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm
állvány nélkül
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
7,3 kg
6,2 kg
9,2 kg
8,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
FÜGGELÉK
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
137
FÜGGELÉK
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
32LD420-ZA / 32LD420N-ZA
32LD428-ZA / 32LD420C-ZA
32LD421-ZB / 32LD421N-ZB
32LD450-ZA / 32LD450N-ZA
32LD458-ZA / 32LD450C-ZA
állvánnyal együtt
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
állvány nélkül
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
10,8 kg
9,7 kg
10,8 kg
9,7 kg
9,1 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
37LD4***
37LD420-ZA / 37LD420N-ZA
37LD428-ZA / 37LD420C-ZA
37LD421-ZB / 37LD421N-ZB
37LD450-ZA / 37LD450N-ZA
37LD458-ZA / 37LD450C-ZA
állvánnyal együtt
922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm
922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
állvány nélkül
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
14,0 kg
12,2 kg
14,0 kg
12,2 kg
12,5 kg
10,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
32LD4***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
138
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
42LD420-ZA / 42LD420N-ZA
42LD428-ZA / 42LD420C-ZA
42LD421-ZB / 42LD421N-ZB
42LD450-ZA / 42LD450N-ZA
42LD458-ZA / 42LD450C-ZA
állvánnyal együtt
1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm
1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
állvány nélkül
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
17,3 kg
15,5 kg
17,3 kg
15,5 kg
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
47LD4***
47LD420-ZA / 47LD420N-ZA
47LD428-ZA / 47LD420C-ZA
47LD421-ZB / 47LD421N-ZB
47LD450-ZA / 47LD450N-ZA
47LD458-ZA / 47LD450C-ZA
állvánnyal együtt
1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm
1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm
1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm
21,6 kg
19,0 kg
21,6 kg
19,0 kg
19,5 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
42LD4***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
139
FÜGGELÉK
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
32LD550-ZC / 32LD550N-ZC
32LD558-ZC / 32LD559-ZA
32LD551-ZA / 32LD551N-ZA
állvánnyal együtt
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
állvány nélkül
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
9,7 kg
8.7 kg
9,7 kg
8.7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
42LD5***
42LD550-ZC / 42LD550N-ZC
42LD558-ZC / 42LD559-ZA
42LD551-ZA / 42LD551N-ZA
állvánnyal együtt
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
állvány nélkül
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
15,4 kg
13,8 kg
15,4 kg
13,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
32LD5***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
140
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
46LD550-ZC / 46LD550N-ZC
46LD558-ZC / 46LD559-ZA
46LD551-ZA / 46LD551N-ZA
állvánnyal együtt
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
18,6 kg
16,6 kg
18,6 kg
16,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
52LD5***
52LD550-ZC / 52LD550N-ZC
52LD558-ZC / 52LD559-ZA
52LD551-ZA / 52LD551N-ZA
állvánnyal együtt
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
állvány nélkül
1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm
1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm
26,9 kg
23,6 kg
26,9 kg
23,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
46LD5***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
141
FÜGGELÉK
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
60LD550-ZC / 60LD550N-ZC
60LD558-ZC / 60LD559-ZA
60LD551-ZA / 60LD551N-ZA
állvánnyal együtt
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
állvány nélkül
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
40,0 kg
35,7 kg
40,0 kg
35,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
26LD32**
32LD32**
26LD325-ZA / 26LD325N-ZA
26LD328-ZA
32LD325-ZA / 32LD325N-ZA
32LD328-ZA
állvánnyal együtt
667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
állvány nélkül
667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm
8,9 kg
7,8 kg
11,5 kg
10,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
60LD5***
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
142
32LE4***
37LE4***
32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA
32LE4508-ZA
37LE4500-ZA / 37LE450N-ZA
37LE4508-ZA
állvánnyal együtt
786,0 mm x 559,0 mm x 221,0 mm
907,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
786,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm
907,0 mm x 565,0 mm x 39,9 mm
11,2 kg
9,3 kg
13,8 kg
11,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
1018,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
1018,0 mm x 627,0 mm x 35,3 mm
állvánnyal együtt
állvány nélkül
16,7 kg
14,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Támogatott filmfájlok
42LE4500-ZA / 42LE4500N-ZA
42LE4508-ZA
állvánnyal együtt
Tápfeszültségigény
Környezeti feltételek
42LE4***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
Lásd a 54 - 55. oldalt.
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
143
FÜGGELÉK
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA
19LE3308-ZA
19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB
állvánnyal együtt
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
állvány nélkül
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
3,4 kg
3,2 kg
3,4 kg
3,2 kg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
19LE3*** : DC 24 V, 1,6 A, 38 W
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC-DC adapter : 24 V
Tápfeszültségigény
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
22LE3***
22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA
22LE3308-ZA
22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB
állvánnyal együtt
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
állvány nélkül
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
4,2 kg
3,9 kg
4,2 kg
3,9 kg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
19LE3***
22LE3*** : DC 24 V, 1,7 A, 40 W
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC-DC adapter : 24 V
Tápfeszültségigény
22LE5***
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
22LE5500-ZA / 22LE550N-ZA
22LE5508-ZA
22LE5510-ZB / 22LE551N-ZB
22LE5518-ZB
állvánnyal együtt
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
állvány nélkül
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
4,2 kg
3,9 kg
4,2 kg
3,9 kg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
22LE5*** : DC 24 V, 1,7 A, 40 W
AC-DC adapter: 24 V
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Tápfeszültségigény
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
FÜGGELÉK
144
Környezeti feltételek
Támogatott filmfájlok
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
Lásd a 54 - 55. oldalt.
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA
26LE3308-ZA
26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB
állvánnyal együtt
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
állvány nélkül
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
6,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
5,1 kg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
26LE3***
26LE3*** : DC 24 V, 1,8 A, 48 W
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC-DC adapter : 24 V
Tápfeszültségigény
26LE5***
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
26LE5500-ZA / 26LE550N-ZA
26LE5508-ZA
26LE5510-ZB / 26LE551N-ZB
26LE5518-ZB
állvánnyal együtt
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
állvány nélkül
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
6,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
5,1 kg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
26LE5*** : DC 24 V, 2,1 A, 55 W
AC-DC adapter : 24 V
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Tápfeszültségigény
32LE3***
32LE5***
32LE3300-ZA / 32LE330N-ZA
32LE3308-ZA
32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA
32LE5308-ZA
32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB
32LE5318-ZB
állvánnyal együtt
771,8 mm x 552,3 mm x 221,0 mm
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
állvány nélkül
771,8 mm x 489,3 mm x 39,9 mm
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
11,8 kg
10,0 kg
12,65 kg
10,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
90 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Támogatott filmfájlok
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
FÜGGELÉK
Környezeti feltételek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Lásd a 54 - 55. oldalt.
145
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA
37LE5308-ZA
37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB
37LE5318-ZB
állvánnyal együtt
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
15,3 kg
12,8 kg
15,3 kg
12,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB
42LE5318-ZB
állvánnyal együtt
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
állvány nélkül
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
19,2 kg
16,7 kg
19,2 kg
16,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Támogatott filmfájlok
42LE5***
42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA
42LE5308-ZA
Tápfeszültségigény
Környezeti feltételek
37LE5***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
Lásd a 54 - 55. oldalt.
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
FÜGGELÉK
146
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA
47LE5308-ZA
47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB
47LE5318-ZB
állvánnyal együtt
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
állvány nélkül
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
22,9 kg
19,6 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tömeg
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság
x Mélység)
Tömeg
47LE5***
55LE5***
55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA
55LE5308-ZA
55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB
55LE5318-ZB
állvánnyal együtt
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
állvány nélkül
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
34,05 kg
29,35 kg
34,05 kg
29,35 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Energiafogyasztás
CI-modulméret
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet
0 °C - 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
Lásd a 54 - 55. oldalt.
Támogatott filmfájlok
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
Digitális TV
Programlefedettség
Külső antenna impedanciája
DVB-T DVB-C
VHF, UHF
75 Ω
SECAM L/L’
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
FÜGGELÉK
Televíziós rendszer
Analóg TV
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.
147
FÜGGELÉK
TÁVVEZÉRLŐ INFRAVÖRÖS KÓDJA
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Kód (Hexadecimális)
Megjegyzés
ENERGY SAVING(ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
R/C Gomb
08
ÜZEMKAPCSOLÓ
R/C Gomb(Feszültségkapcsoló)
0B
BEMENET
R/C Gomb
79
RATIO
R/C Gomb
F0
TV/RAD
R/C Gomb
45
Q.MENU
R/C Gomb
43
MENU
R/C Gomb
AB
GUIDE
R/C Gomb
40
Up (
R/C Gomb
41
Down (
07
Left (
06
Right (
44
OK( )
R/C Gomb
)
)
R/C Gomb
R/C Gomb
)
)
R/C Gomb
28
BACK
R/C Gomb
5B
EXIT
R/C Gomb
AA
INFO i
R/C Gomb
30
AV MODE
R/C Gomb
02
+
R/C Gomb
03
-
R/C Gomb
1E
FAV ( MARK )
R/C Gomb
09
NÉMÍTÁS
R/C Gomb
00
P
R/C Gomb
01
P
R/C Gomb
10~19
FÜGGELÉK
148
Funkció
95
SZÁMGOMBOK 0~9
R/C Gomb
53
LIST
R/C Gomb
1A
Q.VIEW
R/C Gomb
72
VÖRÖS
R/C Gomb
71
ZÖLD
R/C Gomb
63
SÁRGA
R/C Gomb
61
KÉK
R/C Gomb
20
TEXT
R/C Gomb
21
T.OPT(T.Option)
R/C Gomb
39
SUBTITLE
R/C Gomb
7E
SIMPLINK
R/C Gomb
91
AD
R/C Gomb
B1
▀
R/C Gomb
B0
►
R/C Gomb
BA
ll
R/C Gomb
8F
◄◄
R/C Gomb
8E
►►
R/C Gomb
KÜLSŐ IRÁNYÍTÓ/VEZÉRLŐ EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA
RS-232C kábel csatlakoztatása
Csatlakoztasson az RS-232C bemenő aljzatra egy
olyan külső irányító/vezérlő berendezést, mint egy
PC vagy egy A/V vezérlő rendszer és vezérelje a
monitor funkciót külső eszközzel.
A vezérlő berendezés soros portját csatlakoztassa
a monitor hátfalán található RS-232C jack
aljzathoz.
MEGJEGYZES : Az RS-232C csatlakozó
vezetékek nem tartozékai a monitornak.
Csatlakozó típusa : 9 tüs D-Sub
Száma.. Pin name (tő név)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nincs csatlakozás
RXD (adat vétele)
TXD (adat továbbítása)
DTR (DTE oldal kész)
GND (föld)
DSR (DCE oldal kész)
RTS (küldésre kész)
CTS (küldéshez törölni)
Nincs csatlakozás
1
5
6
9
RS-232C konfigurációk
7 vezetékes konfiguráció (szabványos RS-232C kábel)
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
FÜGGELÉK
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)
149
FÜGGELÉK
Az azonosító szám beírása
Ezzel a funkcióval megadhatja a monitor azonosító számát.
Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’. ► 154 oldal
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
● Nyelv(Nyelv)
● Ország
3
FÜGGELÉK
150
● Ország
OK
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Bekapcsolás
● Bekapcsolás
jelző
beáll.
● Gyári
::11
● Módbeállítás
: Otthoni használat
►
● Készülék azonosító
►
2
: UK
● Nem hathatós támogatás
● Gyári
1
Mozgat.
● Nyelv(Nyelv)
jelző
beáll.
◄
1
● Készülék azonosító
::11
● Módbeállítás
: Otthoni használat
Bezárás
►
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Készülék azonosító menüpontot.
Állítsa be a Készülék azonosító értékét a megfelelő
TV-készülék azonosítójának kiválasztásához.
A készülékazonosító beállítási tartománya 1–99.
•Az előző menübe a BACK (VISSZA) gombbal lehet visszatérni.
Kommunikációs paraméterek
■
■
■
■
■
Adatsebesség : 9600 bps (UART)
Szóhosszúság : 8 bits
Paritás: nincs
Stop bit: 1 bit
Kommunikációs kód: ASCII kód
■ Használjon keresztezett (átfordított)
kábelt.
Adat küldési/fogadási protokoll
Adatküldés
[Parancs1][Parancs2][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Parancs-sor lista
PARANCS
1
PARANCS
2
ADAT
(Hexadecimal)
01. Ki/be kapcsolás
k
a
00 - 01
02. Képarány
k
c
Lásd a 152 oldalon.
03. Képernyő némít
k
d
Lásd a 152 oldalon.
04. Hang némítás
k
e
00 - 01
05. Hangerőszabályzás
k
f
00 - 64
06. Kontraszt
k
g
00 - 64
07. Fényerő
k
h
00 - 64
08. Színtelítettség
k
i
00 - 64
09. Színárnyalat
k
j
00 - 64
10. Képélesség
k
k
00 - 64
11. OSD vezérlés
k
l
00 - 01
12. Külső vezérlés üzemmód
k
m
00 - 01
13. Treble (Magas)
k
r
00 - 64
14. Bass (Mély)
k
s
00 - 64
15. Balansz
k
t
00 - 64
16. Színhőm.
x
u
00 - 02
17. Energiatakarékos üzemmód
j
q
00 - 04
18. Automatikus konfigurálásj
j
u
01
19. Hangolási parancs
m
a
Lásd a 154 oldalon.
20. Csatorna hozzáadása/átugrása
m
b
00 - 1
21. Gomb
m
c
Key Code
22. Háttérvilágítás szabályozásam
m
g
00 - 64
23. Fő képbemenet (Main)
x
b
Lásd a 155 oldalon.
* [ADAT]
* [Cr]
*[ ]
: A PDP egység vezérlése.(j, k, m vagy x)
: A PDP egység vezérlése.
: Ezzel a paraméterrel beállíthatja a monitor
azonosítási számát.
Lásd a 25. oldalon.
A beállítási tartomány 1 - 99.
Ha a '0' azonosítási számot állítja be, az egység
az összes csatlakoztatott monitort vezérli.
A beállított azonosító decimális for mában (1 - 99)
jelenik meg a menüben, és hexadecimális formában (0x0 - 0x63) az adatküldési/fogadási protokoll során.
: A parancs adatok továbbítása.
Az 'FF' adattal a parancs státuszát ellenőrizheti.
: Kocsi vissza (sorváltás) '0x0D' ASCII kód
: 'space (0x20)' ASCII kód
OK nyugtázás
[Parancs2][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]
* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási) jelet küld
normál adatok esetén. Ha az adott pillanatban adatbeolvasás
történik, az aktuális állapotot jelzi. Ha az adott pillanatban
adatfelírás történik, az adatsor a PC számítógép adatait
tartalmazza.
Hibe nyugtázás
[Parancs2][ ][Set ID][ ][NG][Adat][x]
* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási) jelet küld, ha
egy nem elérhető funkció abnormális adatait fogadja, vagy ha
kommunikációs hiba lépett fel.
Adat00: Illegális kód
FÜGGELÉK
* Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl. DivX vagy
EMF) a Power (ka) és a Key (mc) parancsokon kívül minden más
parancs végrehajtása szünetel, és a készülék NG parancsként
kezeli azokat.
* [Parancs 1]
* [Parancs 2]
* [Set ID]
151
FÜGGELÉK
01. Ki/be kapcsolás (Parancs :k a)
04. Hang némítás (Parancs :k e)
► A monitor ki- és bekapcsolásának vezérlése.
► A hang némítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : kikapcsolás 01 :
Nyugtázás
bekapcsolás
A hang némítását a monitor távvezérlőjének MUTE gombjával
is vezérelheti.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
[a][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]
Adat 00 : hang némítás bekapcsolás (hang kikapcsolás)
01 : hang némítás kikapcsolás (hang bekapcsolás)
► A ki- és bekapcsolt állapot ellenőrzése.
Nyugtázás
Adatküldés
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Nyugtázás
05. Hangerőszabályzás (Parancs :k f)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
► A hangerő beállítása.
* Ha egy másik funkció küld 'FF' jelet a fenti formátumban, a
nyugtázási adatok az adott funkcióra vonatkoznak.
* A készülék bekapcsolása során a képernyőn megjelenhet az
OK Ack. (Művelet sikeres), az Error Ack. (Művelet sikertelen)
visszaigazolás vagy egy másik üzenet.
02. Képarány (Parancs :k c) (Főkép mérete)
► A képernyő formátum kiválasztása.
A képformátumot a Q.MENU (GYORS MENÜ), illetve a KÉP
menü Képarány beállításában is megadhatja.
Adatküldés
[k][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 01 : normál képernyő (4:3)
02 : normál képernyő (16:9)
04 : Nagyítás
06 : Eredeti
07 : 14:9
Nyugtázás
[k][f][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154. oldalon).
Nyugtázás
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
06. Kontrasz (Parancs :k g)
► Akép kontrasztjának beállítása.
Akép kontrasztját a Képbeállító menüben is beállíthatja.
09
: Levágás nélkül
Adatküldés
0B : Full Wide (Teljes szélesség)
10 - 1F : Cinema Zoom(Mozinagyítás) 1 - 16 [k][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Számítógépes jelbemenet esetén a 16:9 és a 4:3 képarány
közül választhat.
* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p
24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i,
1080p 50 Hz / 60 Hz) módban a Levágás nélkül funkció nem
használható.
* A Full Wide (Teljes szélesség) funkció csak Digitális, Analóg és
AV üzemmódban használható.
Nyugtázás
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
07. Fényerő (Parancs :k h)
► A kép fényerejének beállítása.
Akép fényerejének a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][h][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
► A képernyő némítás ki- és bekapcsolása.
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154. oldalon).
Nyugtázás
Adatküldés
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
03. Képernyő némítás (Parancs :k d)
FÜGGELÉK
152
A hangerőt a monitor távvezérlőjének hangerőszabályzó
gombjaival is vezérelheti.
Adatküldés
[k][d][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : képernyő némítás kikapcsolás (kép bekapcsolás)
Video mute off (Videó némítása ki)
01 : képernyő némítás bekapcsolás (kép kikapcsolás)
10 : Video mute on (Videó némítása be)
Nyugtázás
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Ha csak a Videó némítása funkció van bekapcsolva, a TV-n
megjelenik a képernyőn megjelenő menü.
Azonban, ha a Képkikapcsolás funkció aktív, a TV-n nem jelenik
meg a képernyőn megjelenő menü.
08. Színtelítettség (Parancs :k i)
► A kép színtelítettségének beállítása.
Akép színtelítettségét a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Transmission
[k][i][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
Nyugtázás
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
09. Színárnyalat (Parancs :k j)
► A kép színárnyalatainak beállítása.
A kép színárnyalatait a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][j][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
13. Treble (Magas) (Parancs: k r)
► A magas hangtartomány szintjének beállítása.
A magas hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben is
beállíthatja.
Adatküldés
[k][r][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Piros : 00 - Zöld : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154. oldalon).
Nyugtázás
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
Nyugtázás
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
10. Képélesség (Parancs :k k)
► A kép élességét beállítása.
Akép élességét a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][k][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
Nyugtázás
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
11. OSD vezérlés (Parancs :k l)
► A képernyő kijelzés (OSD) ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
► A mély hangtartomány szintjének beállítása.
A mély hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben is
beállíthatja.
Adatküldés
[k][s][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
Nyugtázás
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
15. Balansz (Parancs :k t)
[k][l][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 0 : OSD kikapcsolás 1
Nyugtázás
14. Bass (Mély)(Parancs: k s)
: OSD bekapcsolás
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
► Balansz állítás.
A balansz állíthatja még az AUDIO menüben is.
Adatküldés
[k][t][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
12. Külső vezérlés üzemmód (Parancs :k m)
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
Nyugtázás
► A monitor előlapján lévő kezelőszervek és a távvezérlő
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
lezárására szolgál.
Adatküldés
16. Színhőm. (Parancs :k u)
► A Színhőm. állítása.
[k][m][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : Lock kikapcsolás
01 : Lock bekapcsolás
Nyugtázás
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[k][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 - Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 154 oldalon).
Nyugtázás
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
FÜGGELÉK
* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a módot.
A tápellátás be- és kikapcsolása esetén a külső
vezérlési zárolás kikapcsol.
* Ha készenléti üzemmódban a billentyűzár be van
kapcsolva, a TV nem kapcsolható be sem a távirányító bekapcsológombjával, sem a TV-készüléken
található gombokkal.
Adatküldés
153
FÜGGELÉK
17. Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)
(Parancs: j q)
► To reduce the Energiafogyasztás of the TV. You can also
adjust Energy Saving in OPCIÓ menu.
Adatküldés
[j][q][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Energiatakaré
kos üzemmód
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szint
Leírás
3
2
1
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
0
0
0
Kikapcsolva
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
0
0
1
Minimális
0
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
0
1
0
Közepes
0
0
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
0
1
1
Maximális
0
0
0
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
1
0
0
Auto
(Automatikus)
0
0
0
0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0
1
0
1
Screen Off
Nyugtázás
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
18. Automatikus állítás (Parancs :j u)
► Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a képkivágás
pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.
Adatküldés
Adat 01: Beállítás
Nyugtázás
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
FÜGGELÉK
154
► A csatorna áthangolása pontosan megadott értékre.
Adatküldés
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Adat 00: Csatorna felső értéke
Adat 01: Csatorna alsó értéke
Pl. 47-es csat. -> 00 2F (2FH)
394-es csat. -> 01 8A (18AH)
DTV 0-s csat. -> Érdektelen
Adat 02: 0x00 : ATV-főcsatorna
0x10: DTV-főcsatorn
0x20 : Radio (Rádió)
Csatorna-adattartomány
Analóg – Min.: 00 - Max.: 63 (0 - 99)
Digitális – Min.: 00 - Max.: 3E7 (0 - 999)
(Kivéve Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és Írország
esetén)
Digitális – Min.: 00 - Max.: 270F (0 - 9999) (Csak Svédország,
Finnország, Norvégia, Dánia és Írország esetén)
Nyugtázás
(csak 32/42/46/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
[j][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
19.Hangolási parancs (Parancs :m a)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
Adat Min: 00 ~ Max: 7DH
20. Csatorna hozzáadása/átugrása
(parancs: m b)
► Az aktuális program átugrásának beállítása.
Adatküldés
[m][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : Átugrás 01 : hozzáad
Nyugtázás
22. Háttérvilágítás szabályozása (Parancs :m g)
► A háttérvilágítás vezérlése.
Adatküldés
[m][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat: adat Minimális: 00 – Maximális: 64
Nyugtázás
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Valós adattérképezés 1
00 : 0 fokozat
23. FŐ képbemenet (Main) (Parancs :x b)
► Akészülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a
főképhez.
Adatküldés
A:
10-es fokozat
(Készülékazonosító 10)
F:
10 :
15-es fokozat
Készülékazonosító 10)
16-es fokozat
Készülékazonosító 10)
[x][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Szerkezet
64 :
100-as fokozat
MSB
6E : 110-as fokozat
73 :
74 :
115-as fokozat
116-as fokozat
CF : 199-as fokozat
FE : 254-as fokozat
FF : 255-as fokozat
21. Gomb (Parancs :m c)
► IR távirányítású kód küldése.
Adatküldés
[m][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Kód - Lásd: 148. oldal
0
LSB
0
0
0
Adat Szerkezet
0
0
0
0
Bemenet száma
Külső bemenet
Adat
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogue
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
HDMI
Bemenet száma
Adat
Nyugtázás
0
0
0
0
Bemenet1
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
0
0
0
1
Bemenet2
0
0
1
0
Bemenet3
0
0
1
1
Bemenet4
Nyugtázás
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
FÜGGELÉK
155
FÜGGELÉK
MEGJEGYZÉS A NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERHEZ
A készülékben használt következő GPL végrehajtható fájlok és LGPL/MPL könyvtárak a GPL2.0/
LGPL2.1/MPL1.1 licencmegállapodások hatálya alá tartoznak:
GPL VÉGREHAJTHATÓ FÁJLOK:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc
LGPL KÖNYVTÁRAK:
• directFB, glibc, gconv
MPL KÖNYVTÁRAK:
• Nanox
Az LG Electronics CD-ROM-on felkínálja a forráskódot. Ennek ára csupán a terjesztés költségét
(pl. az adathordozó ára, postázási és kezelési költség), és ezt az LG Electronics következő címén
e-mailben lehet megrendelni: opensource@lge.com
Ez az ajánlat a készülék LG Electronic általi forgalomba hozatalától számított három (3) évig érvényes.
Akészülékhez mellékelt CD-ROM GPL, LGPL és MPL licencei beszerezhetők.
AGPL és LGPL licencek fordítását a következő honlapokról lehet letölteni: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
FÜGGELÉK
156
A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.
• expat:
■ copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. és Clark Cooper
■ copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat fenntartók.
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
• ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation és mások
• libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
• libjpeg: A szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapul copyright © 1991 1998 Thomas G. Lane.
• libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
• libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
• md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc.
• md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
• ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
• openSSL:
■ titkosító szoftver, írta Eric Young.
■ Tim Hudson által írt szoftver.
■ az OpenSSL Project által az Open SSL Toolkit-ben való használatra kifejlesztett szoftver.
(http://www.openssl.org)
• strace :
■ copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.
• tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
• xyssl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker
• zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly és Mark Adler
Minden jog fenntartva.
Ezennel díjmentesen, korlátozás nélkül felruházzuk a szoftver példányaival rendelkező személyeket a szoftverrel és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs fájlokkal (a „Szoftver”) kapcsolatos
jogokkal, beleértve de nem kizárólag a használatra, másolásra, módosításra, egyesítésre, publikálásra, forgalmazásra, bérbe adásra és/vagy a Szoftver eladására vonatkozó jogokat, továbbá hogy
ezen jogokkal felruházzák a Szoftverrel rendelkező személyeket az alábbi feltételekkel:
A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA, MINDENNEMŰ – LEGYEN AZ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ
ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY HARMADIK FÉL
JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ – GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK
VAGY A SZERZŐI JOG BIRTOKOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK
FELELŐSSÉ SEMMIFÉLE KÖVETELÉSÉRT VAGY KÁRÉRT, SEM A SZERZŐDÉSBŐL VAGY
ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL, SEM A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB,
A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS DOLOGBÓL EREDŐEN.
FÜGGELÉK
157
Jegyezze fel a készülék típuskódját és gyári
számát. Ezeket a hátsó burkolaton található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha
akészülék javításra szorul.
Típus:
Gyári szám :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising