LG | 32LB2R | User guide | LG 32LB2R Užívateľská príručka

LG 32LB2R Užívateľská príručka
ENGLISH
MAGYAR
POLSKI
LCD TV
PLAZMA TV
PLAZMA TV-TÍPUSOK
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*
·˙Ô„‡ËÌ
Az útmutatót ≠rizze meg kés ≠bbi használatra.
Jegyezze fel a készülék típuskódját és gyári számát.Ezeket a hátsó
burkolaton található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha akészülék javításra szorul.
ROMANESTE
Kérjük, olvassa el a csatolt Information Manual
(Információs füzetet) a jelen útmutató elolvasása és a
készülék üzembe helyezése elŒtt.
SLOVÁK
LCD TV-TÍPUSOK
37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
47LB2R*
CHESKY
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TARTOZÉKOK
Ellen≠rizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
TARTOZÉKOK
Owner's Manual
Használati útmutató
INPUT
TV
INPUT
TV
POWER
Törl≠kend≠
DVD
ARC
VCR
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
LIST
MENU
EXIT
A képerny≠ tisztítására használható.
(opcionális)
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
Ha a készülék burkolata koszos vagy
ujjlenyomatos, a készülékhez kapott
tisztítókendővel óvatosan törölje le.
A foltok eltávolításakor ne dörzsölje durván a
felületet. Legyen óvatos, mert a túl erős
dörzsölés hatására a készülék megkarcolódhat
vagy a színe megváltozhat.
MUTE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
*
0
FAV
TIME
REVEAL
?
Elemek
INDEX
Távirányító
Tápkábel
A 42/50PC1R* és a 42PC3R* típushoz
2 db fali konzol
2 db csavar az állvány összeszereléséhez
(Lásd a 12. oldalt.)
Ez a funkció nem minden típus esetén áll
rendelkezésre.
2 db szemes csavar
A 37/42LC2R* és a 37/42LC25R* és a 37/42LC3R* és a 32/37/42/47LB2R* típusokhoz
2 db TV-konzol
2 db fali konzol
Kábeltartó kapocs
Rendezze el a kábeleket a
kábeltartó kapocs segítségével.
2 db csavar
3 7 / 4 2 L C 3 R*
37/42LC2R* ,37/42LC25R* ,
32/37/42/4 7 L B 2 R *
Kábelvezet≠
Kábelvezet≠
1
TARTALOM
TARTOZÉKOK
1
..................................................
TV-MENÜ
TARTALOM
BEVEZETÉS
Teletext
Kezel≠szervek / Csatlakozási lehet≠ségek . . . . . . . . . . . .4-9
A távirányító gombjainak funkciói /
Elemek behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Be-/kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SIMPLE Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
TOP Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Speciális teletext-funkciók . . . . . . . . . . . . . . .33
ELHELYEZÉS
Az állvány felállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Az állvány felállítása / A kábelvezet≠
eltávolítása Magasság/Elforgatható állvány . . .13-14
Hogyan kell a falhoz er≠síteni az összeszerelt
terméket, hogy védje a készüléket a felborulástól . .15-16
TV-MENÜ
A képerny≠n megjelen≠ menübeállítások
kiválasztása és módosítása . . . . . . . . . . . . . . . .34
Tévéállomások beállítása
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Antenna csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Videomagnó beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
Küls≠ AV-forrás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
DVD beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-22
HDSTB beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-24
Számítógép beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-27
A TV bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A PIP (Kép a képben) / Dupla ablak / POP menü
PIP/Dupla ablak/POP használata . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Programválasztás az alképhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Bemeneti jelforrás választása az alképhez . . . . . . .30
Alkép méretének beállítása
(csak PIP módban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Alkép mozgatása (csak PIP módban) . . . . . . .31
PIP Transparency (PIP átlátszóság)
(csak PIP módban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
A f≠kép és az alkép felcserélése . . . . . . . . . . .31
POP (Osztott képerny≠: Programkeresés) . . .31
2
Automatikus programbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kézi programbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Finomhangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Állomásnév hozzárendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Jeler≠sít≠ (opcionális) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Programme edit (Program szerkesztése) . . . . . . . .40
Kedvenc program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
A programtáblázat behívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
A Picture (Kép) menü beállításai
PSM (Picture Status Memory –
képállapot-memória) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Képbeállítás (PSM – felhasználói beállítás) . . . .44
Színbeállítás (CSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Kézi szính≠mérséklet-beállítás
(CSM – felhasználói beállítás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
ADVANCED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Reset (Alaphelyzet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
FÜGGELÉK
A Sound (Hang) menü beállításai
A távirányító programozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Programozási kódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-70
Ellen≠rz≠lista hibakereséshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-72
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
A termék jellemz≠i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-76
SSM (Sound Status Memory –
hangállapot-memória) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Hang-frekvenciagörbe beállítása
(SSM – felhasználói beállítás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
AVL (Auto Volume Leveler –
automatikus hanger≠-beállítás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Balansz beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Hangszóró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Sztereó/kett≠s vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
NICAM-vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
A hangszóró hangkimenetének kiválasztása . . . .55
TARTALOM
TV-MENÜ
A T i m e ( I d ≠) m e n ü b e á l l í t á s a i
Óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Be-/kikapcsolási id≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Automatikus alvó üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Alvó üzemmód id≠zít≠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Speciális beállítások
Child Lock (Gyermekzár) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
ISM Method
(Képbeégés-minimalizáló módszer) . . . . . . . . . . . . . . .61
Low Power (Energiatakarékos üzemmód) . . . . . . . .62
XD Demo (XD-bemutató) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
A S c r e e n ( K é p e r n y≠) m e n ü b e á l l í t á s a i
Automatikus beállítás
(csak RGB [PC] módban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Kézi konfigurálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
A képformátum beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65-66
A széles VGA/XGA/UXGA képmód kiválasztása67
Inicializálás
(Gyári beállítások visszaállítása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
3
BEVEZETÉS
Kezel≠szervek
Ez a kézikönyv a 4 2 / 5 0 P C 1 R* típusú készüléken elérhet≠ funkciókat mutatja be.
■ Az ábrán a készülék el≠lapjának egyszer≠sített képe látható. Az Ön TV-készülékének el≠lapja némileg eltérhet
az ábrán láthatótól.
Az el≠lapon található kezel≠szervek
BEVEZETÉS
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
Tápellátás/készenlét jelz≠fény
• Készenléti állapotban pirosan
világít.
• A monitor bekapcsolása után
fehéren világít.
INPUT
INPUT (BEMENET)
gomb
POWER gomb
VOL
OK
MENU
INPUT
OK gomb
MENU
OK
PR
VOL
Programválasztó gombok
Hanger≠ gombok
MENU(MENÜ) gomb
Ez a kézikönyv a 4 2 P C 3 R* típusú készüléken elérhet≠ funkciókat mutatja be.
≠lapon található kezel≠
≠szervek >
< Az el≠
PR
Programválasztó gombok
VOL
Hanger≠ gombok
OK
OK gomb
MENU
MENU(MENÜ) gomb
INPUT
INPUT (BEMENET) gomb
Távirányító érzékel≠je
Tápellátás/készenlét jelz≠fény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• A monitor bekapcsolása után fehéren világít.
4
POWER gomb
< Oldallap >
PR
Ez a kézikönyv a 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L B 2 R* típusú készüléken elérhet≠ funkciókat mutatja be.
■ Az ábrán a készülék el≠lapjának egyszer≠sített képe látható. Az Ön TV-készülékének el≠lapja némileg eltérhet
az ábrán láthatótól.
Az el≠lapon található kezel≠szervek
BEVEZETÉS
RGB
PC
Távirányító
érzékel≠je
Index
TV módban
AV 1, 2, 3, 4(Csak a
47LB2R*), S-Video módban
Component
RGB
PC
RGB módban
r)
Tápellátás/készenlét jelz≠fény (r
• Készenléti állapotban pirosan
világít.
• A monitor bekapcsolása után
fehéren világít.
HDMI módban
Intelligent eye
Intelligent eye
INPUT
ME NU
OK
OK gomb
VO L
Hanger≠
gombok
MENU(MENÜ) gomb
INPUT (BEMENET) gomb
POWER gomb
PR
Programválaszt
ó gombok
5
BEVEZETÉS
Csatlakozási lehet≠ségek
Az ábrán a 4 2 / 5 0 P C 1 R* és a 4 2 P C 3 R* típusú készülék hátsó panele látható.
Hátsó csatlakozópanel
BEVEZETÉS
AUDIO bemenet
Ezek a csatlakozók küls≠ eszközb≠l származó sztereó hang hallgatására szolgálnak.
AV IN 4
R
AUDIO
VIDEO bemenet
Videoeszközr≠l származó videojelek csatlakoztatására alkalmas.
(kivéve 42PC3R*)
L/MONO
VIDEO
1
2
3
AV 1
4
AV 2
AC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
2
COMPONENT IN
AV IN 3
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
5
1
6
7
8
VIDEO
VIDEO
AUDIO
9
RGB-/audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a
megfelel≠ bemeneti csatlakozóhoz.
2
Szabályozható hangkimenet
Ide csatlakoztathatja a küls≠ er≠sít≠t vagy a
surround hangrendszer mélysugárzóját.
3
Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
4
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
m≠ködtethet≠. A névleges feszültség „A termék
jellemz≠i” cím≠ oldalon található. A készüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással m≠ködtetni.
5
6
ANTENNA
IN
(MONO)
S-VIDEO
Távirányító csatlakozója
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.
AUDIO
10
11
6
HDMI-bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz a
DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (Video)
jelforrást csatlakoztathat.
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérl≠eszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz.
8
S-Video bemenet
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.
9
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz audio/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
10
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkez≠ eszközöket
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
11
Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.
Az ábrán a 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L B 2 R* típusú készülék hátsó panele látható.
Hátsó csatlakozópanel
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 4
S-VIDEO
4 7 L B 2 R*
4 2 / 3 7 L B 2 R* 3 2 L B 2 R*
1
2
VIDEO bemenet
Videoeszközr≠l származó
videojelek csatlakoztatására
alkalmas.
3
VARIABLE
AUDIO OUT
AV 1
BEVEZETÉS
AV IN 3
AUDIO bemenet
Ezek a csatlakozók küls≠
eszközb≠l származó sztereó
hang hallgatására szolgálnak.
AV 2
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
AUDIO
(RGB/DVI)
ANTENNA
IN
4
5
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
6
AV IN 3
COMPONENT IN
REMOTE
CONTROL
IN
VIDEO
S-VIDEO
7
L(MONO)
8
AUDIO
R
9
10
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
HDMI IN
1 (DVI)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
4
6 10
VARIABLE
AUDIO OUT
2
1
RGB-/audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a
megfelel≠ bemeneti csatlakozóhoz.
2
Szabályozható hangkimenet
Ide csatlakoztathatja a küls≠ er≠sít≠t vagy a
surround hangrendszer mélysugárzóját.
3
Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
4
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
m≠ködtethet≠. A névleges feszültség „A termék
jellemz≠i” cím≠ oldalon található. A készüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással m≠ködtetni.
5
Távirányító csatlakozója
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.
7
1
3
11
6
HDMI-bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz a
DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (Video)
jelforrást csatlakoztathat.
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérl≠eszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz.
8
S-Video bemenet
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.
9
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz audio/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
10
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkez≠ eszközöket
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
11
Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.
7
BEVEZETÉS
Kezel≠szervek
Ez a kézikönyv a 3 7 / 4 2 L C 2 R* és a 3 7 / 4 2 L C 2 5 R* és a 3 7 / 4 2 L C 3 R* típusú készüléken elérhet≠
funkciókat mutatja be.
■ Az ábrán a készülék el≠lapjának egyszer≠sített képe látható. Az Ön TV-készülékének el≠lapja némileg eltérhet
az ábrán láthatótól.
≠lapon található kezel≠
≠szervek
<Az el≠
37/42LC2R*, 37/42LC25R*>
BEVEZETÉS
R
PR
Programválasztó gombok
Távirányító érzékel≠je
Tápellátás/készenlét jelz≠fény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• A monitor bekapcsolása után fehéren világít.
<Az el≠lapon található kezel≠szervek
37/42LC3R*>
VOL
Hanger≠ gombok
OK
OK gomb
MENU
MENU(MENÜ) gomb
INPUT
INPUT (BEMENET) gomb
/I
< Oldallap >
Távirányító érzékel≠je
Tápellátás/készenlét jelz≠fény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• A monitor bekapcsolása után fehéren világít.
8
POWER gomb
Csatlakozási lehet≠ségek
Az ábrán a 3 7 / 4 2 L C 2 R* és a 3 7 / 4 2 L C 2 5 R* és a 3 7 / 4 2 L C 3 R* típusú készülék hátsó panele látható.
Hátsó csatlakozópanel
R
L/MONO
MONO
AUDIO
VIDEO
VIDEO bemenet
Videoeszközr≠l származó videojelek csatlakoztatására alkalmas.
AV IN 4
AC IN
2
1
BEVEZETÉS
AUDIO bemenet
Ezek a csatlakozók küls≠ eszközb≠l származó sztereó hang hallgatására szolgálnak.
3
AV 1
AV 2
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AC IN
4
5
ANTENNA
IN
COMPONENT IN
1(DVI)
6
7
AV IN 3
REMOTE
COMTROL
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
(MONO)
8
9
1
RGB-/audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetét a
megfelel≠ bemeneti csatlakozóhoz.
2
Szabályozható hangkimenet
Ide csatlakoztathatja a küls≠ er≠sít≠t vagy a
surround hangrendszer mélysugárzóját.
10
11
6
HDMI-bemenet
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat. A HDMI/DVI csatlakozóhoz a
DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (Video)
jelforrást csatlakoztathat.
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérl≠eszközök soros portját
az RS-232C csatlakozóhoz.
8
S-Video bemenet
Az S-VIDEO eszköz S-Video kimenetét ide csatlakoztassa.
9
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz audio/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
3
Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a küls≠ eszköz Scart bemenetét
vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
4
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
m≠ködtethet≠. A névleges feszültség „A termék
jellemz≠i” cím≠ oldalon található. A készüléket ne
próbálja egyenáramú táplálással m≠ködtetni.
10
Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkez≠ eszközöket
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
Távirányító csatlakozója
Ide csatlakoztassa a vezetékes távirányítót.
11
Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.
5
9
BEVEZETÉS
A távirányító gombjainak funkciói
POWER Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve
(TÁPELLÁTÁS) kikapcsolása készenléti üzemmódba.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
BEVEZETÉS
TV INPUT A bemeneti üzemmód váltása az AV1, AV2, S-Video2
(kivéve32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (kivéve 42PC3R*,
32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI vagy HDMI 2
bemeneti jelforrások között, a képerny≠ ezután a legutóbbi TVállomáshoz tér vissza. A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból.
INPUT A gomb egyszeri megnyomására az ábrán látható módon megnyílik a
képerny≠n megjelen≠ (OSD) menü. A kívánt bemeneti forrás (TV, AV1,
AV2, S-Video2(kivéve32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (kivéve 42PC3R*,
32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI vagy HDMI 2)
kiválasztásához nyomja meg a D / E, majd az O K gombot.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ARC
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
TEXT
PIP PR-
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
PIP Az alkép váltása PIP (KÉP A KÉPBEN), DW (DUPLA ABLAK), POP
(OSZTOTT KÉPERNYÃ)(kivéve 47LB2R*) vagy off (kikapcsolt)
üzemmódba.
SIZE Az alképerny≠ méretének beállítása.
POSITION A kisméret≤ képet mozgatja D / E vagy F / G irányba.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
POWER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ARC (mére- A kedvenc képformátum kiválasztása.
tarány-vezérlés)
≠ A képerny≠ fényerejének beállítása.
Fényer≠
beállítása A jelforrás váltása esetén a fényer≠ visszaáll az alapbeállításra.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
INPUT
TV
INPUT
Q.VIEW
VOL
PR
PIP PR - /+ Az alképerny≠ bemeneti módjának kiválasztása.
MUTE
SWAP A f≠- és az alképet cseréli fel PIP/Dupla kép üzemmódban/POP.
PIP INPUT Az alképerny≠ bemeneti módjának kiválasztása.
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak TELETEXT
funkcióval rendelkez≠ készülékek esetében) vagy programszerkesztéshez használhatók.
VIDEOMAGNÓ/DVD- LG videomagnó vagy DVD-lejátszó vezérlése.
vezérl≠ gombok
EXIT (KILÉPÉS) Bármely menüpontban megnyomva elrejti az összes.
LIST (LISTA) Programlista megjelenítése.
MENU (MENÜ) Menü kiválasztása.
I/II A hangkimenet bekapcsolasa.
SLEEP (ALVÓ Az alvó üzemmód id≠zít≠jének beállítása.
ÜZEMMÓD)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
FAV
TIME
REVEAL
?
INDEX
MODE (MÓD) A távirányító üzemmódjának kiválasztása.
1
INPUT
TV
INPUT
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
POWER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
gombok További tudnivalókat a “Teletext” címı részben olvashat.
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ARC
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VCR
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TEXT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP PR-
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képerny≠n megjelen≠ menükben,
GOMBOK
(Fel/le/balra/jo és igényei szerint módosíthatja a rendszer beállításait.
bbra)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
BEVEZETÉS
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód megjelenítése.
VOL (HANGERÃ) Hanger≠ beállítása.
D/E
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
Q.VIEW Visszalépés az el≠z≠ programhoz.
(GYORSNÉZET)
OK
MUTE (NÉMÍTÁS) Hang ki-, ill. bekapcsolása.
PR (PROGRAM) Program kiválasztása.
D/E
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
0-9 számgombok Program kiválasztása.
Számozott menüelemek kiválasztása.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Q.VIEW
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
FAV (KEDVENC) Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
PR
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
MUTE
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2
3
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
4
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Elemek behelyezése
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Nincs funkciója
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
*
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
5
6
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
7
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
8
9
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
*
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
0
FAV
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TIME
REVEAL
INDEX
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
• Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
• Helyezzen be két 1,5 voltos AA méretı ceruzaelemet a megfelel≠
polaritás figyelembevételével (figyelje a + és a - jeleket). Ne használjon
együtt új és régi, használt elemeket.
11
ELHELYEZÉS
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
■
(42PC1R*, 42PC3R*)
Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
1
A
ELHELYEZÉS
3
2
4
B
C
■
Az 1. ábrán látható módon helyezze a készüléket a képerny≠vel lefelé egy párnára vagy puha Az állvány kinyitása
el≠tt gy≠z≠djön meg arról, hogy az állvány alján található két zár (A) ki van nyitva.
■
A fenti 2–3. ábrán látható módon húzza ki az állványt.
Az állvány kihajtása után helyezze be a csavarokat az állvány alján található lyukakba (B), és húzza meg ≠ket.
■
A kábeleknek a készülékhez történ≠ csatlakoztatásakor ne oldja ki a zárat (C).
Ellenkez≠ esetben a készülék leeshet, ami súlyos személyi sérüléshez vagy a készülék komoly károsodásához
vezethet.
! MEGJEGYZÉS
Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrákon láthatótól.
Az állvány becsukása tároláshoz
Távolítsa el a csavarokat az állvány alján található lyukakból (B).
Ezután húzza ki a két kampót (D) az állvány aljából, majd hajtsa vissza az állványt a készülék hátuljába.
Az állvány behajtása után nyomja kifelé az állvány alján található
két zárat (A).
12
D
A
B
Alapvet≠ csatlakozások (PDP TV-TÍPUSOK)
■
Ezek a modellek az állvány típusától függ≠en kétféle kábelvezetési lehet≠séggel rendelkeznek.
1. típusú állvány
A kábeleket az ábrán látható módon rendezze el.
ELHELYEZÉS
2. típusú állvány
1
Fogja meg a KÁBELVEZET–T két kézzel, majd
húzza ki az ábrán látható módon.
–
KÁBELVEZET–
2
Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
További készülékek csatlakoztatásához lásd a
Küls≠ berendezés csatlakoztatása cím≠ részt.
3
Helyezze fel ismét a KÁBELVEZET–T az
ábrán látható módon.
13
ELHELYEZÉS
Alapvet≠ csatlakozások (LCD TV-TÍPUSOK)
1
Csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
Miután megfelel≠en csatlakoztatta a kábeleket,
helyezze el azokat a kábeltartóban.
További készülékek csatlakoztatásához lásd a Küls≠
berendezés csatlakoztatása cím≠ részt.
ELHELYEZÉS
2
Helyezze fel a KÁBELVEZET–T az
ábrán látható módon.
3
Fogja össze a kábeleket a mellékelt
kábelkötöz≠vel.
A kábelvezet≠ eltávolítása Magasság (LCD TV-TÍPUSOK)
Fogja meg a KÁBELVEZET–T két kézzel, majd húzza felfelé.
Fogja meg a KÁBELVEZET–T két kézzel, majd húzza flefelé. (Csak a 37/42LC3R*)
! M E G J E GY Z E S
G
Ügyeljen arra, hogy a készüléket felemeléskor ne a KÁBELVEZET–NÉL fogja meg.
Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
Elforgatható állvány
- Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
- A TV az állványon balra és jobbra is elforgatható 30 fokos szögben,
így könnyen beállítható az optimális látószög.
14
Hogyan kell a falhoz er≠síteni az összeszerelt terméket, hogy
védje a készüléket a felborulástól
■
■
A készüléket a falhoz közel állítsa fel, hogy fel ne boruljon, amikor hátrafelé nyomják.
Az alábbi utasítások alapján a terméket biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen módon rögzíti a
terméket a falhoz, akkor a termék nem borul fel, ha el≠re húzzák. Megakadályozza, hogy a termék el≠re
zuhanjon, és személyi sérülést okozzon. Annak is elejét veszi, hogy a termék megsérüljön a leesés
következtében. Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mászhassanak fel a termékre, és ne lóghassanak rajta.
1
1
2
vagy
2
ELHELYEZÉS
1
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok segítségével rögzítse a terméket a falhoz az ábrán látható
módon. (Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok helyén találhatók, a szemes csavarok behelyezése el≠tt
tekerje ki a csavarokat.) * Helyezze be a szemes csavarokat vagy a TV-konzolokat és a csavarokat a fels≠
csavarnyílásokba, majd szorosan húzza meg ≠ket.
2
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal (a csavarok nem tartozékai a készüléknek, külön kell ≠ket
megvásárolni). A falra szerelt konzolokat azonos magasságba szerelje fel.
3
33
Er≠s kötelet használjon a termék lekötésére (nem tartozéka a készüléknek, külön kell megvásárolni). Biztonságosabb,
ha úgy rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és a termék között.
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
A termék áthelyezése el≠tt, el≠ször a köteleket oldja ki.
A termékhez a méretéhez és súlyához elegend≠en nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
A termék biztonságos használatához gy≠z≠djön meg arról, hogy a falra szerelt konzol magassága
megegyezik a termékével.
15
ELHELYEZÉS
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
■
■
A TV-készülék számos módon elhelyezhet≠, például falra, asztalra stb.
A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
FÖLDELÉS
Tápellátás
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében gy≠z≠djön meg
arról, hogy a földkábel csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen módon nem lehetséges, szakképzett villanyszerel≠vel
építtessen be külön megszakítót. Ne kísérelje meg a készülék
földelését telefonkábelhez, villámhárítóhoz vagy gázcs≠höz
való csatlakoztatással.
Áramköri
megszakító
A készülék elhelyezése a talpon
ELHELYEZÉS
A megfelel≠ szell≠zés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi
helyet.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
Falra szerelés: vízszintes felszerelés
INPUT
MENU
OK
VOL
PR
A megfelel≠ szell≠zés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi
helyet. A felszereléssel kapcsolatos részletes információt az értékesít≠t≠l kaphat, lásd a külön rendelhet≠
dönthet≠ fali tartókonzol fel- szerelési és beállítási útmutatóját.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
<Csak a 42PC1R* és a 42PC3R* típus esetén>
A fali tartókonzol felszerelése el≠tt távolítsa el a
készülék hátoldalának két csavarját.
16
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
■
A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés tápkábelét sem
addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
Antenna csatlakoztatása
■
■
Az optimális képmin≠ség érdekében állítsa be az antenna irányát.
Az antennakábel és az átalakító nem a készülék tartozéka.
Többlakásos épületek
(Csatlakozás fali antennacsatlakozóhoz)
Fali antennacsatlakozó
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
RF koaxiális kábel (75 ohm)
ANTENNA
IN
VHF-antenna
A rögzítéshez fordítsa el az
óramutató járásával
megegyez≠ irányba.
UHF-antenna
Családi házak
(Csatlakozás a kültéri antenna fali csatlakozójához)
■
■
Azokon a helyeken, ahol gyengébb a vétel, a jobb
képmin≠ség érdekében a jobb oldali ábrán látható
módon csatlakoztasson jeler≠sít≠t az antennához.
Ha a jelet meg kívánja osztani két készülék között, a
csatlakoztatáshoz használjon antenna-elosztót.
UHF
VHF
Signal
Amplifier
ANTENNA
IN
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Kültéri antenna
ANTENNA
IN
17
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Videomagnó beállítása
■
■
A képzaj (interferencia) elkerülésének érdekében hagyjon megfelel≠ távolságot a videomagnó és a televízió között.
Az állókép például videomagnóból származhat. A 4:3 arányú képformátum használata esetén el≠fordulhat, hogy
az állókép kés≠bb is látható marad a képerny≠ szélein.
Antennakábellel csatlakoztatva
Csatlakoztassa a videomagnó A N T O U T csatlakozóját
a készülék A N T E N N A I N bemenetéhez.
1
2
VCR
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
Csatlakoztassa az antennakábelt a videomagnó A N T
I N csatlakozójához.
2
AV 1
AV 2
3
ANTENNA
IN
Nyomja meg a videomagnó P L A Y (LEJÁTSZÁS) gombját,
majd állítsa be a megfelel≠ csatornát a készüléken.
3
OUTPUT
SWITCH
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
4
AC IN
1
ANTENNA
IN
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
RCA-kábellel csatlakoztatva
ANT IN
Kösse össze a videomagnó és a TV-készülék AUDIO/VIDEO
csatlakozóit a megfelel≠ kábellel. A csatlakozók színeinek
egyezniük kell. (Videó = sárga, bal audió = fehér, jobb audió
= vörös)
1
OUTPUT
SWITCH
3
VCR
OUT
4
(R) AUDIO (L) VIDEO
1
Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja meg
a videomagnó P L A Y (LEJÁTSZÁS) gombját. (További tudnivalók
a videomagnó használati útmutatójában találhatók.)
2
IN
S-VIDEO
ANT OUT
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV IN 3
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az A V 3 bemeneti jelforrást.
Ha a videomagnót az elüls≠ A V I N 4 aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az A V 4 bemeneti jelforrást. (kivéve 42PC3R*,
32/37/42LB2R*)
3
RS-232C IN
(CONTROL & SER
SERVICE)
VICE)
(MONO)
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
! M E G J E GY Z E S
G
18
Ha monó videomagnóval rendelkezik, csatlakoztassa a lejátszóból kiinduló hangkábelt a készülék
A U D I O L / M O N O csatlakozójához.
DEO
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
Videomagnó beállítása
Scart-kábellel csatlakoztatva
AV 1
AV IN 3
(
VIDEO
1
Csatlakoztassa a videomagnó Scart csatlakozóját a
készülék A V 1 Scart csatlakozójához.
2
Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja meg
a videomagnó P L A Y (LEJÁTSZÁS) gombját. (További tudnivalók
a videomagnó használati útmutatójában találhatók.)
AV 2
)
AUDIO
3
ANTENNA
IN
1
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az A V 1 bemeneti jelforrást.
Ha a videomagnót az A V 2 Scart aljzathoz csatlakoztatta,
válassza ki az A V 2 bemeneti jelforrást.
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
VCR
! M E G J E GY Z E S
G
Ha S-VIDEO (Y/C) jel érkezik az Euro scart 2 csatlakozón (AV2) keresztül, S-Video2 módba kell váltani.
Euro scart kábel használata esetén árnyékolt Euro scart kábelt kell használnia.
Csatlakoztatás S-Video kábellel
1
Csatlakoztassa a videomagnó S-VIDEO kimenetét a
készülék S-VIDEO bemenetéhez. A képmin≠ség így jobb
lesz, mint a hagyományos kompozit bemenet
(RCA-kábel) használata esetén.
ANT IN
IN
VCR
S-VIDEO
ANT OUT
2
Csatlakoztassa a videomagnó audiokimeneteit a készülék
AUDIO bemeneti csatlakozóihoz.
3
Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja
meg a videomagnó PLAY (LEJÁTSZÁS) gombját.
(További tudnivalók a videomagnó használati
útmutatójában találhatók.)
4
OUTPUT
SWITCH
3
4
(R) AUDIO (L) VIDEO
1
ANTENNA
IN
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az A V 3 bemeneti jelforrást.
OUT
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
G
2
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONO)
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
! M E G J E GY Z E S
G
Ha az S-VIDEO és a VIDEO csatlakozó egyidej≠leg S-VHS videomagnóhoz csatlakozik, jel csak az
S-VIDEO csatlakozó segítségével fogható.
19
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
≠ AV-forrás beállítása
Küls≠
1
Kösse össze a videomagnó és a TV-készülék A U D I O
/ V I D E O csatlakozóit a megfelel≠ kábellel. A csatlakozók
színeinek egyezniük kell. (Videó = sárga, bal audió =
fehér, jobb audió = vörös)
AV
V IN 4
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
2
3
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával
válassza ki az A V 4 bemeneti jelforrást. (kivéve
42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
Ha a videomagnót az elüls A V I N 3 aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az A V 3 bemeneti jelforrást.
1
Videokamera
Játékkonzol
Kapcsolja be a csatlakoztatott küls≠ berendezést.
További tudnivalókat a küls≠ berendezés használati
útmutatójában talál.
R
AUDIO
L
VIDEO
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
RS
(CONTR
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
20
DVD beállítása
Kompozit kábellel csatlakoztatva
1
Csatlakoztassa a DVD videokimeneteit (Y, PB, PR) a készülék
RGB IN
C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) HDMI
bemeneteihez.
IN
DVD
RGB
(PC/DTV)
B
(R) AUDIO (L)
R
2
2
Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék
C O M P O N E N T I N A U D I O bemeneti csatlakozóihoz.
3
Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy DVD-lemezt.
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza
ki az C o m p o n e n t bemeneti jelforrást.
5
A DVD-lejátszó mıködésér≠l további tudnivalókat a lejátszó
használati útmutatójában talál.
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
2
VARIABLE
AUDIO OUT
COMPONENT IN
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
S-VIDEO
VIDEO
(
)
VIDEO
AUDIO
AUDIO
! M E G J E GY Z E S
G
Kompozit bemeneti csatlakozók
Kompozit csatlakozók a TV-n
Y
PB
PR
Videokimeneti csatlakozók a DVD-lejátszón
Y
Y
Y
Y
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
A jobb képmin≠ség érdekében az alábbi
táblázatban látható módon csatlakoztassa a
DVD-lejátszót a kompozit bemenetekhez.
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
Scart-kábellel csatlakoztatva
AV IN 3
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AV 1
AV 2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
1
)
AUDIO
Csatlakoztassa a DVD Scart csatlakozóját a készülék AV1 Scart
csatlakozójához. Kérjük, használjon árnyékolt Scart-kábelt.
ANTENNA
IN
2
Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy DVD-lemezt.
1
3
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az A V 1 bemeneti jelforrást.
Ha a videomagnót az A V 2 Scart aljzathoz csatlakoztatta,
válassza ki az A V 2 bemeneti jelforrást.
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
DVD
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
! M E G J E GY Z E S
G
Árnyékolt SCART-kábelt használjon.
HDMI IN
2
1 (DVI)
21
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
AV IN 3
232C IN
OL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
Csatlakoztatás S-Video kábellel
)
AUDIO
AV IN 3
(
S-VIDEO
VIDEO
1
Csatlakoztassa a DVD S-VIDEO kimenetét a készülék
S - V I D E O bemenetéhez.
2
Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék A U D I O
bemeneti csatlakozóihoz.
)
AUDIO
DVD
(R) AUDIO (L)
2
S-VIDEO
1
AV IN 3
IN
RGBRS-232C
IN
Kapcsolja be a DVD-lejátszót, majd helyezzen be egy
DVD-lemezt.
3
(CONTROL & SERVICE)
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
(
S-VIDEO
VIDEO
AV IN 3
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki az
A V 3 bemeneti jelforrást.
5
1
AV 2
AAVDVD-lejátszó
m≠ködésér≠l további tudnivalókat a lejátszó
használati útmutatójában talál.
AV 1
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONO)
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
AV 2
ANTENNA
IN
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
ANTENNA
IN
HDMI IN
2
Csatlakoztassa a DVD HDMI-kimenetét a készülék
H D M I I N csatlakozójához.
1
1 (DVI)
REMOTE
CONTROL IN
HDMI IN
2
2
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával válassza ki a
H D M I 1 / D V I vagy a H D M I 2 bemeneti jelforrást.
3
A DVD-lejátszó m≠ködésér≠l további tudnivalókat a lejátszó
használati útmutatójában talál.
1 (DVI)
1
DVD
HDMI OUTPUT
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
22
)
AUDIO
A TV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidej≠ fogadására.
Ha a DVD támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, a DVD kimeneti felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
Ha a DVD nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell állítani a megfelel≠ kimeneti
felbontást. A legjobb képmin≠ség érdekében a DVD kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.
HDSTB beállítása
Kompozit kábellel csatlakoztatva
Digitális set-top box
B
1
Csatlakoztassa a DVD videokimeneteit (Y, PB, PR) a készülék
C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) bemeneteihez.
2
Csatlakoztassa a DVD audiokimeneteit a készülék
C O M P O N E N T I N A U D I O bemeneti csatlakozóihoz.
3
Kapcsolja be a digitális set-top box egységet.
(A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében
találhatja meg.)
R
(R) AUDIO (L)
1
2
VARIABLE
4
AUDIO OUT
COMPONENT IN
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza
ki az C o m p o n e n t bemeneti jelforrást.
VIDEO
AUDIO
! M E G J E GY Z E S
Component
RGB-DTV HDMI1/DVI (DTV)
HDMI2 (DTV)
Igen
Nem
Nem
Nem
480p/576p/720p/1080i/1080p(Csak a 47LB2R*)
Igen
Igen
Igen
Igen
HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva
1
Csatlakoztassa a digitális set-top box DVI kimenetét a
készülék H D M I 1 ( D V I ) I N csatlakozójához.
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
2
2
Csatlakoztassa a set-top box audió kimeneteit a készülék
A U D I O ( R G B / D V I ) csatlakozójához.
3
Kapcsolja be a digitális set-top box egységet.
(A pontos tudnivalókat a digitális set-top box
kézikönyvében találhatja meg.)
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza
ki az H D M I 1 / D V I bemeneti jelforrást.
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SER
SERVICE)
VICE)
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Jel
480i/576i
2
1
DVI OUTPUT
(R) AUDIO (L)
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
Ha a digitális set-top box egység rendelkezik DVI-kimenettel, és nem rendelkezik HDMI-kimenettel, az audiocsatlakozást külön kell megoldani.
Ha a digitális set-top box egység támogatja az automatikus DVI-üzemmódot, az egység kimeneti
felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
Ha a digitális set-top box egység nem támogatja az automatikus DVI-üzemmódot, be kell állítani
a megfelel≠ kimeneti felbontást. A legjobb képmin≠ség érdekében a digitális set-top box egység
kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.
23
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
AUDIO
VIDEO
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
≠s D-sub kábellel
Csatlakoztatás 15 t≠
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(
S-VIDEO
VIDEO
Csatlakoztassa a digitális set-top box RGB-kimenetét a
készülék R G B I N ( P C / D T V ) csatlakozójához.
1
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
AV IN 3
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
)
AUDIO
(
S-VIDEO
VIDEO
)
AUDIO
Csatlakoztassa a set-top box audiokimeneteit a készülék
A U D I O ( R G B / D V I ) csatlakozójához.
2
Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos
tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében
találhatja meg.)
3
2
1
AV IN 3
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
RS-232C IN
(CONTROLAUDIO
& SERVICE)
(RGB/DVI)
(
S-VIDEO
2
VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az R G B - D T V bemeneti jelforrást.
AV 1
HDMI IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
S-VIDEO VIDEO
( MONO )
AUDIO
AV 2
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
1 (DVI)
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
ANTENNA
IN
RGB IN
Csatlakoztassa a digitális set-top box HDMI kimenetét a
készülék H D M I I N csatlakozójához.
1
HDMI IN
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza
ki az H D M I 1 / D V I vagy H D M I 2 bemeneti jelforrást.
3
Kapcsolja be a digitális set-top box egységet.
(A pontos tudnivalókat a digitális set-top box
kézikönyvében találhatja meg.)
HDMI IN
2
2
1 (DVI)
2
RGB
(PC/DTV)
REMOTE RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
CONTROL
IN
1 (DVI)
1
HDMI OUTPUT
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
24
A TV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidej≠ fogadására.
Ha a digitális set-top box egység támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, az egység kimeneti felbontása automatikusan 1280x720 képpont lesz.
Ha a digitális set-top box egység nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell állítani a
megfelel≠ kimeneti felbontást. A legjobb képmin≠ség érdekében a digitális set-top box egység
kimeneti felbontását állítsa 1280x720 képpontos értékre.
VARIABLE
AUDIO OUT
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
Számítógép beállítása
■
≠séggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a számítógép automatikusan
Ez a TV-készülék Plug and Play lehet≠
beállítja magát a készülék beállításaihoz.
≠s D-sub kábellel
Csatlakoztatás 15 t≠
AUDIO
1
PC
RGB OUTPUT
Csatlakoztassa a számítógép RGB-kimenetét a készülék
R G B ( P C / D T V ) csatlakozójához.
2
2
Csatlakoztassa a számítógép audiokimeneteit a készülék
A U D I O ( R G B / D V I ) csatlakozójához.
3
Kapcsolja be a számítógépet és a készüléket.
1
RGB IN
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
2
AUDIO
(RGB/DVI)
2
AV IN 3
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza ki
az R G B - P C bemeneti jelforrást.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
S-VIDEO VIDEO
( MONO )
AUDIO
AV IN 4
R
RGB IN
AUDIO
L/MONO
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
RGB IN
VIDEO
1
Csatlakoztassa a számítógép DVI-kimenetét a készülék
H D M I 1 ( D V I ) I N csatlakozójához.
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Csatlakoztassa a számítógép audiokimeneteit a készülék
A U D I O ( R G B / D V I ) csatlakozójához.
3
Kapcsolja be a számítógépet és a készüléket.
4
A távirányító I N P U T (BEMENET) gombjával válassza
ki az H D M I 1 / D V I bemeneti jelforrást.
AUDIO
(RGB/DVI)
2
1 (DVI)
2
RGB
(PC/DTV)
HDMI IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva
2
VARIABLE
AUDIO OUT
COMPONENT IN
VIDEO
PC
DVI OUTPUT
AUDIO
! M E G J E GY Z E S
G
G
Ha a számítógép rendelkezik DVI-kimenettel, és nem rendelkezik HDMI-kimenettel, az audiocsatlakozást külön kell megoldani.
≠
Ha a számítógép nem támogatja az automatikus DVI üzemmódot, be kell állítani a megfelel≠
≠ség érdekében a számítógép videokártyájának kimeneti
kimeneti felbontást. A legjobb képmin≠
felbontását állítsa 1024x768 képpontra, a frissítési frekvenciát pedig 60 Hz-re.
RGB IN
HDMI IN
RGB
(PC/DTV)
2
AV IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1 (DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
25
AUDIO
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
G
G
G
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
26
G
G
G
G
Ha a monitorhoz számítógépet csatlakoztat,
kiváló kép- és hangmin≠séget élvezhet.
≠ megjeKerülje el állóképek hosszú ideig történ≠
≠jén. Az állókép
lenítését a monitor képerny≠
≠n; amikor
maradandó károsodást okoz a képerny≠
≠véd≠
≠t.
csak lehet, használjon képerny≠
A PC felbontási beállításainak megváltoztatása
után csatlakoztassa a PC-t a monitor RGB
INPUT(PC INPUT) bemenetéhez vagy az DVI
INPUT(DIGITAL RGB INPUT) bemenetéhez.
PC üzemmódban a felbontás, a függ≠leges
mintázat, a kontraszt vagy a fényer≠
módosításakor zaj léphet fel.
Képzaj esetén válasszon egy másik felbontást,
módosítsa a képfrissítési frekvenciát vagy változtassa a kontrasztot és a fényer≠t a menüben mindaddig, míg tiszta képet nem kap.
Ha a PC videokártya képfrissítési frekvenciája nem
módosítható, cserélje ki a videokártyát, vagy lépjen kapcsolatba a videokártya gyártójával.
A szinkronizációs bemenet formája : Különálló
≠ség érdekében javasolt a
A legjobb képmin≠
számítógép képfelbontását 42/50PC1R*,
42PC3R* - 1024x768, 60Hz-ra állítani.
≠ség érdekében javasolt a
A legjobb képmin≠
számítógép képfelbontását 37/42LC2R*,
37/42LC25R*, 37/42LC3R*, 32/37/42LB2R*1360* 768, 60Hz-ra állítani. (Ha a számítógép
videó üzemmódja nagyobb, mint UXGA, a monitoron nem jelenik meg kép.)
≠ség érdekében javasolt a
A legjobb képmin≠
számítógép képfelbontását 47LB2R*1920x1080, 60Hz-ra állítani.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Csatlakoztassa a számítógép monitor kimeneti
≠ vezetéket a monitor RGB INPUT
aljzatából jöv≠
(PC INPUT) bemenetéhez, vagy a számítógép
≠ vezetéket a monitor
DVI kimeneti aljzatából jöv≠
DVI INPUT (DIGITAL RGB INPUT) bemenetéhez.
Csatlakoztassa a számítógép audio kimenetét a
monitor hangbemenetével. (Az audio kábel nem
tartozéka a monitornak.)
≠
Ha hangkártyát használ, állítsa be a megfelel≠
paramétereket a számítógépen.
Ez a monitor VESA Plug and Play technológiával
készült. Ha Plug and Play kompatibilis rendszert
(számítógépet) csatlakoztat a monitorhoz, további beállításokra nincs szükség. A monitor EDID
adatokat továbbít a számítógép felé DDC protokoll használatával. A számítógép automatikusan
beállítja magát a monitor használatára.
A DDC protokoll gyárilag be van állítva RGB
(Analóg RGB) és DVI (DVI, Digitális RGB) üzemmódra.
Szükség esetén a Plug and Play funkció
használatához végezze el a szükséges monitor
beállításokat.
Ha a számítógép videó kártyája nem képes analóg
és digitális RGB jelek egyidej≤ továbbítására,
csatlakoztassa a monitor RGB INPUT (PC INPUT)
vagy DVI INPUT (DIGITAL RGB INPUT) aljzatát a
számítógéphez.
Ha a számítógép videó kártyája képes analóg és
digitális RGB jelek egyidej≤ továbbítására, állítsa a
monitort RGB vagy DVI üzemmódba; (a másik
üzemmódot a monitor automatikusan Plug and
Play-re állítja).
≠fordulAmennyiben DVI-I vezetéket használ, el≠
hat, hogy a videokártya miatt a DOS üzemmód
≠ködik.
nem m≠
Választható képerny≠-felbontás
(A 37/42LC2R* és a 37/42LC25R* és a 37/42LC3R*
és a 32/37/42LB2R*) típusokhoz)
RGB[PC] / HDMI[PC] módban
Választható képerny≠-felbontás
(A 42/50PC1R*és a 42PC3R* típusokhoz)
RGB[PC] / HDMI[PC] módban
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függ≠leges
frekvencia (Hz)
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függ≠leges
frekvencia (Hz)
720x400
31,469
70,08
640x350
31,468
70,09
640x480
31,469
37,500
59,94
75,00
720x400
31,469
70,08
800x600
37,879
46,875
60,31
75,00
640x480
31,469
35,00
37,861
37,500
832x624
59,94
66,66
72,80
75,00
49,725
74,55
1024x768
48,363
56,476
60,023
60,00
70,06
75,02
848x480
31,5
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
1280x768
47,693
59,99
852x480
31,5
37,799
39,975
1360x768
60,00
70,00
75,00
47,700
60,00
832x624
1366x768
49,725
74,55
47,700
60,00
800x600
37,897
48,077
46,875
60,31
72,18
75,00
1024x768
48,363
56,476
60,023
60,00
70,06
75,02
1280x1024
63,981
60,02
1280x768
47,693
60,091
59,99
74,93
1360x768
47,700
59,625
60,00
75,02
1366x768
47,700
59,625
60,00
75,02
Választható képerny≠-felbontás
(47LB2R*) RGB[PC] / HDMI[PC] módban
Felbontás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függ≠leges
frekvencia (Hz)
720x400
31,469
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,776
59,87
1280x960
(HDMI[PC] Csak a)
59,699
59,939
1360x768
47,72
59,799
1366x768
47,7
60
1280x1024
63,668
59,895
1400x1050
(RGB[PC] Csak a)
65,317
59,978
1600x1200
75
60
1920x1080
66,587
59,934
1920x1200
74,038
59,950
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Felbontás
27
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
A készülék be/kikapcsolása
Ha a TV-t bekapcsolja, használhatja a szolgáltatásait.
INPUT
TV
INPUT
A TV bekapcsolása
DVD
VCR
ARC
1
Els≠ként csatlakoztassa megfelel≠en a tápkábelt.
Ekkor a TV készenléti üzemmódba kapcsol.
■ Készenléti üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg a
, az INPUT(BEMENET) vagy a P R D / E gombok egyikét
a készüléken, illetve a POWER (TÁPELLÁTÁS), a T V, az
INPUT(BEMENET), a PR +/- vagy a 0~9 számgombok egyikét
a távirányítón, ekkor a TV bekapcsol.
TEXT
PIP PR-
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
LIST
MENU
EXIT
SLEEP
A hanger≠ beállítását a V O L + / - gomb megnyomásával végezheti el.
Q.VIEW
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
VOL
2
3
I/II
OK
≠ beállítása
Hanger≠
1
TV
POWER
PR
A hang elnémításához nyomja meg a M U T E (NÉMÍTÁS) gombot.
MUTE
A némítást a M U T E (NÉMÍTÁS), a V O L + / -, az I / I I vagy az S S M
gomb megnyomásával szüntetheti meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
10
FAV
TIME
REVEAL
?
INDEX
Programválasztás
1
A kívánt programszámot a P R + / - vagy a számgombok
használatával választhatja ki.
! M E G J E GY Z E S
G
28
Ha hosszabb id≠re
elutazik otthonról,
húzza ki a tápdugót a
fali aljzatból.
Nyelv-/országválasztás a képernyőn
megjelenő menüben
Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik
meg a képernyőn.
1
Nyomja meg a D / E / F / G gombot, majd a megfelelő nyelv
kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
2
Nyomja meg a D / E / F / G gombot, majd az ország
kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
* Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D / E gomb segítségével
válassza ki a SPECIÁLIS menüt.
2
A Language lehet≠séget a G, majd a D / E gomb megnyomásával választhatja
ki. A menüpontokat a kívánt nyelven jelenítheti meg a képerny≠n.
A Country lehet≠séget a G, majd a D / E gomb megnyomásával
választhatja ki..
3
Nyomja meg a G gombot, majd a megfelelő nyelv és ország
kiválasztásához használja a D / E gombot.
4
Nyomja meg a O K gombot.
5
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a E X I T
gombot.
CSATLAKOZTATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
1
! M E G J E GY Z E S
G
G
G
Ha az üzembe helyezéskor a Üzembe helyezés-ból nem az
EXIT gomb megnyomásával lép ki, vagy nem várja meg az OSD
(képernyőmenü) automatikus leidőzítését, akkor az a készülék
újbóli bekapcsolásakor ismét megjelenik.
Ha az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat,
hogy a teletext nem megfelelően jelenik meg a képernyőn és a
teletext kezelésével is problémák adódhatnak.
A Üzembe helyezés már arab és héber nyelven is olvasható
azokban az Ország, ahol ezeket a nyelveket használják.
29
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A PIP (KÉP A KÉPBEN) / DUPLA ABLAK / POP MENÜ
INPUT
TV
INPUT
A PIP mód lehet≠vé teszi 2 különböz≠ bemenet (képforrás) egyidejı
megjelenítését a tévéképerny≠n. Az egyik képforrás nagyban jelenik
meg, a másik pedig egy kisebb beágyazott képben.
TV
POWER
DVD
VCR
ARC
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
TEXT
A DW (Dupla ablak) mód kettéosztja a képerny≠t, így a egyszerre 2
képforrás is megjeleníthet≠. Mindkét forrás fél képerny≠nyi
területet foglal el.
PIP PR-
LIST
PIP/Dupla ablak/POP használata
MENU
I/II
Az alkép eléréséhez nyomja meg a P I P gombot. A P I P gomb többszöri megnyomásával végigléptethet az alábbi
PIP-beállításokon. A 47LB2R* típus esetén az POP nem áll rendelkezésre.
PIP mód
DW1 mód
DW2 mód
POP mód
PIP kikapcsolása
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Programválasztás az alképhez
Nyomja meg a P I P P R + / - gombokat az alképhez a megfelel≠ program kiválasztásához.
Bemeneti jelforrás választása az alképhez
Az alkép bemeneti forrásának kiválasztásához nyomja meg a P I P I N P U T (PIP BEMENET) gombot.
A P I P I N P U T (PIP BEMENET) gomb minden megnyomásakor az alképhez a következ≠ bemeneti forrás jelenik meg.
TV
AV1
AV2
S-Video2
AV3
(kivéve 32/37/42LB2R*)
HDMI2
HDMI1/DVI
RGB
Component
AV4
(kivéve 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
Alkép méretének beállítása (csak PIP módban)
Az alkép kívánt méretének beállításához nyomja meg egymás után többször a S I Z E
(MÉRET) gombot.
30
Alkép mozgatása (csak PIP módban)
Az alkép kívánt helyzete a P O S I T I O N (HELYZET) gomb ismételt
megnyomásával állítható be. Az alkép az óramutató járásával megegyez≠ irányban mozog.
PIP Transparency (PIP átlátszóság)
(csak PIP módban)
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
segítségével válassza ki a KÉPERNY–
2
A PIP átlátszóság lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
3
Nyomja meg a G gombot, majd az F /
be a PIP Átlátszóság funkciót.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
G
E gomb
gombokkal állítsa
≠kép és az alkép felcserélése
A f≠
Nyomja meg a S W A P (CSERE) gombot a f≠- és az alkép felcseréléséhez.
Main picture
(F≠kép)
Sub Picture
(Alkép)
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
SWAP
≠: Programkeresés)
POP (Osztott képerny≠
A 47LB2R* típus esetén az POP nem áll rendelkezésre.
A POP funkció használatával a három POP-képerny≠n kikeresheti a
megfelel≠t a TV memóriájába mentett csatornák közül, miközben a
f≠képen továbbra is az aktuális csatorna látható. A három POPképerny≠ segítségével valamennyi beprogramozott csatorna megjeleníthet≠.
A f≠képen TV-m≠sor nézésekor az alképek számára ugyanaz a TVm≠sor kerül beolvasásra.
31
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Teletext
A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhet≠ opció, ezért a teletext-adást csak a teletext rendszerrel rendelkez≠
készülékek tudják fogni.
A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás, amely folyamatosan friss híreket,
id≠járás-jelentést, televízió-programot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.
Tévékészüléke teletext-dekódere támogatja a SIMPLE, a TOP és a FASTEXT rendszert. A SIMPLE (normál teletext)
rendszer több oldalból áll, melyeket közvetlenül, a megfelel≠ oldalszám megadásával választhat ki. A TOP és a FASTEXT sokkal korszerıbb módszerek, amelyek segítségével gyorsan és könnyen megjelenítheti a teletext-információkat.
Be-/kikapcsolás
A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a T E X T (SZÖVEG) gombot. A képerny≠n megjelenik a kezd≠- vagy
az utolsó oldal.
A képerny≠ fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az id≠. Az els≠ az Ön által kiválasztott
oldalszám, a második pedig mutatja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a T E X T (SZÖVEG) gombot. Ekkor megjelenik az el≠z≠üzemmód.
SIMPLE Text
A Oldalválasztás
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
32
1
A számgombok segítségével adja meg a megfelel≠ oldalszámot háromjegyı számként. Ha a kiválasztás során
rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg újból a megfelel≠ oldalszámot.
2
A P R + / - gomb segítségével az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.
TOP Text
A használati útmutató négy mez≠t mutat a képerny≠ alján: piros, zöld, sárga és kék mez≠. A sárga mez≠ jelzi a
következ≠ csoportot, a kék mez≠ pedig a következ≠ blokkot.
A Blokk/csoport/oldal kiválasztása
1. A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
2. A sárga gomb használatával a következ≠ csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ blokkhoz.
3. A zöld gomb használatával a következ≠ oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ csoporthoz.
Használhatja a P R + gombot is.
4. A piros gomb megnyomásával visszaléphet az el≠z≠ kiválasztáshoz. Használhatja a P R - gombot is.
A Közvetlen oldalválasztás
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével
beír egy háromjegyı számot.
FASTEXT
A teletext-oldalak a képerny≠ alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelel≠ színı gomb megnyomásával
választhatja ki azokat.
A Oldalválasztás
1. Az indexoldal kiválasztásához nyomja meg a i gombot.
2. A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelel≠ színı gomb megnyomásával.
3. A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok
segítségével beír egy háromjegyı számot.
4. A P R + / - gomb megnyomásával az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.
Speciális teletext-funkciók
A FELFEDÉS
A gomb megnyomásával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.
Ha újból megnyomja ezt a gombot, elrejtheti az adatokat a képerny≠r≠l.
Dupla magasságú szöveget állíthat be.
A gomb megnyomásával nagyíthatja az oldal fels≠ részét.
Ha ismét megnyomja a gombot, a készülék az oldal alsó részét is nagyítja.
Ha újból megnyomja ezt a gombot, visszatérhet a normál képerny≠höz.
A FRISSÍTÉS
Megjeleníti a televízióképet a képerny≠n, miközben az új teletext-oldalra vár. A képerny≠ bal fels≠ sarkában megjelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhet≠, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg.
A frissített teletext-oldal megtekintéséhez nyomja meg ezt a gombot.
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A MÉRET
A I D–
A tévéprogram megtekintése közben, a gomb megnyomásával megjelenítheti az id≠t a képerny≠ jobb fels≠
sarkában. Ha újból megnyomja ezt a gombot, a kijelzés eltınik. Teletext módban a gomb megnyomásával
kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal száma a képerny≠ alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy
váltásához nyomja meg a P I R O S / Z Ö L D, a F / G vagy a számgombokat.
A gomb ismételt megnyomásával kiléphet a funkcióból.
A VÁRAKOZÁS
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kett≠ vagy több aloldalból áll. Az
aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képerny≠n. Ha megnyomja ezt a gombot, megjelenik a leállítás szimbólum a képerny≠ bal fels≠ sarkában, és a készülék letiltja az automatikus oldalváltást.
A folytatáshoz nyomja meg újból a gombot.
33
TV-MENÜ
A képerny≠n megjelen≠ menübeállítások kiválasztása és módosítása
≠jén megjelen≠
≠ menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szerepl≠
≠ ábráktól.
A készüléke képerny≠
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
2
A menüelemet a G, majd a D /
3
Az almenüben vagy a legördül≠ menüben lév≠ elem beállítását a F / G gombbal módosíthatja.
A menüben az O K vagy a M E N U (MENÜ) gomb megnyomásával léphet át fels≠bb szintı menüre.
ÁLLOMÁS G
KÉP
HANG
E
E gomb
segítségével jelenítse meg a menüket.
gomb megnyomásával választhatja ki.
Auto hangolás
ÁLLOMÁS
Kézi hangolás
KÉP
Programozás
HANG
G
Kép Státusz Üzemmód
CSM
AKTUÁLISID–
Haladó
SPECIÁLIS
SPECIÁLIS
Reset-alapbeállítás
KÉPERNY–
KÉPERNY–
AKTUÁLISID–
Kedvencek
Menu Elöz–
Menu Elöz–
STATION (ÁLLOMÁS) menü
ÁLLOMÁS
KÉP
HANG
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
PICTURE (KÉP) menü
ÁLLOMÁS
KÉP
XGA mód
HANG
AKTUÁLISID–
Képarány
AKTUÁLISID–
SPECIÁLIS
PIP átlátszóság
SPECIÁLIS
KÉPERNY–
Reset-alapbeállítás
G
Menu Elöz–
G
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
Balansz
0
Hangszóró
KÉPERNY–
Menu Elöz–
SCREEN (KÉPERNY–) menü
ÁLLOMÁS
KÉP
HANG
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
SOUND (HANG) menü
ÁLLOMÁS
KÉP
HANG
AKTUÁLISID–
Képerny– kímél–
SPECIÁLIS
EnergiaTakarékosMód
SPECIÁLIS
Készülék azonosító
KÉPERNY–
G
KÉPERNY–
AKTUÁLISID–
G
Óra
Id– ki
Id– be
Aut.kikapcs.
Demo
TV-MENÜ
Menu Elöz–
Menu Elöz–
SPECIAL (SPECIÁLIS) menü
TIME (AKTUÁLISID–) menü
! M E G J E GY Z E S
a. Az OSD (Képerny≠n megjelen≠ menü) funkció a grafikus ábrák segítségével a képerny≠ kényelmes beállítását
teszi lehet≠vé.
b. A kézikönyvben szerepl≠ OSD-ábrák az Ön által vásárolt termék OSD-menüjét≠l eltér≠ek lehetnek, mivel csak
példaként segítik a készülék üzemeltetésének bemutatását.
(Itt f≠ként a 42PC1R* és a 42PC3R* és a 50PC1R* típus képerny≠jén megjelen≠ menük láthatók. )
c. Teletext módban a menük nem jelennek meg.
d. Bizonyos típusok esetén a SCREEN (KÉPERNYŐ) menüben az XGA lehető ség is megjelenik.
e. A LCD TV típus esetén az ISM Method (Képerny≠ kímél≠) és a Low Power (EnergiaTakarékosMód) nem
áll rendelkezésre.
f. Index- csak a 32/37/42/47LB2R* típus esetén.
34
TV-MENÜ
Tévéállomások beállítása
Automatikus programbeállítás
LIST
MENU
I/II
EXIT
A programszámok (0-tól 99-ig) segítségével összesen 100 tévéállomás tárolható. Az állomások alapbeállítását követ≠en a P R + / vagy a számgombok használatával keresheti meg a beprogramozott
állomásokat. Az állomások az automatikus vagy a kézi üzemmódok
segítségével finomhangolhatók.
SLEEP
OK
A módszer segítségével tárolható a készülék által fogható összes
állomás. Ajánlatos a készülék üzembe helyezésekor az automatikus
programozás funkciót használni.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D / E gomb segítségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
2
A G és a D / E gomb segítségével válassza ki az Auto hangolás funkciót.
3
A Rendszer lehet≠séget a G, majd a D /
omásával választhatja ki.
4
A készülék rendszermenüjét a F / G gomb megnyomásával
választhatja ki.
L : SECAM L/L’ (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új
Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
I
: PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél
Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
E gomb megny-
5
A Tárolás kezdete lehet≠séget a D / E gomb megnyomásával választhatja ki.
6
A kezd≠ program számát a F / G vagy a számgombok
7
A Inditás lehet≠séget a D / E gomb megnyomásával
választhatja ki.
1
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
G
Rendszer
Tárolás kezdete
Inditás
BG
1
Kedvencek
használatával választhatja ki. A számgombok használatakor a 10
alatti számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).
2
C 05
BG
Tárolás
5
50%
Menu
Stop
TV-MENÜ
8
7
Auto hangolás
Név
Rendszer
Az automatikus programozás elindításához nyomja meg a G gombot.
A készülék tárolja az összes fogható állomást. Tárolja az
állomás nevét is a VPS (Video Programme Service), a PDC
(Programme Delivery Control) vagy a TELETEXT adatokat
küld≠ állomásokhoz. Ha az állomáshoz nem rendelhet≠ név,
akkor a készülék a csatornaszámot rendeli hozzá egy C
(V/UHF 01-69) vagy S (01-47-es kábel) betıvel az elején.
~
8
Az automatikus programozás leállításához nyomja meg a
M E N U gombot. Az automatikus programozás befejezése
után megjelenik a képerny≠n a Programozás menü. A tárolt
program szerkesztésér≠l b≠vebb tájékoztatást olvashat a
Program szerkesztése címırészben.
9
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
35
TV-MENÜ
Tévéállomások beállítása
Kézi programbeállítás
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
A programokat kézzel is beállíthatja, és az állomásokat tetszés
szerinti sorrendbe rendezheti.
OK
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
E
gomb segítQ.VIEW
VOL
2
A Kézi hangolás lehet≠séget a G, majd a D /
megnyomásával választhatja ki.
3
A Tárolás lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd
a D / E gombot.
4
A kívánt program számát (0-99) a F / G vagy a számgombok használatával választhatja ki. A számgombok
használatakor a 10 alatti számok elé írjon 0-át (például 5
esetén 05-öt írjon be).
E
5
A Rendszer lehet≠séget a D /
választhatja ki.
6
A készülék rendszermenüjét a F / G gomb megnyomásával
választhatja ki.
L : SECAM L/L’ (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új
Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
I
: PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél
Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
E
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
gomb megnyomásával
1
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
TV-MENÜ
36
7
A Sáv lehet≠séget a D /
választhatja ki.
8
A V/UHF vagy a Kábel lehet≠séget a F /
nyomásával választhatja ki.
9
A Csatorna lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a D /
E gombot.
10
A kívánt programot a F / G gomb vagy a számgombok segítségével választhatja ki. Ha lehet, válassza ki a program számát
közvetlenül, a számgombok megnyomásával. A 10 alatti
számok elé írjon 0-át (például 5 esetén 05-öt írjon be).
11
A Keresés lehet≠séget a D /
választhatja ki.
12
Nyomja meg a F / G gombot a keresés elindításához. A
keresés megáll, ha egy állomást talál.
13
A tároláshoz nyomja meg az O K gombot.
14
Ha egy másik állomást szeretne tárolni, ismételje meg a 313. lépést.
15
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
E
gomb megnyomásával
E
PR
gomb
G
gomb meg-
gomb megnyomásával
G
Tárolás
Rendszer
Sáv
Csatorna
Finomhangolás
Keresés
Név
Er≠sites
5
BG
V/UHF
5
C 05
Ki
2
~
12
Finomhangolás
LIST
Általában a finomhangolásra akkor van szükség, ha a vétel min≠sége nem megfelel≠.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
2
A Kézi hangolás lehet≠séget a G, majd a D /
megnyomásával választhatja ki.
E
2
3
gomb segít-
E
gomb
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
3
A Finomhangolás lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg
a G, majd a D / E gombot.
4
A F / G gomb segítségével történ≠ finomhangolással
elérheti a legjobb kép- és hangmin≠séget.
5
A tároláshoz nyomja meg az O K gombot.
6
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Kedvencek
1
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
Tárolás
Rendszer
Sáv
Csatorna
Finomhangolás
Keresés
Név
5
BG
V/UHF
5
FG
C 05
Ki
Er≠sites
2
~
5
TV-MENÜ
Tárolva
37
TV-MENÜ
Tévéállomások beállítása
Állomásnév hozzárendelése
LIST
I/II
MENU
EXIT
A programszámhoz öt karakterb≠l álló állomásnevet is rendelhet.
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D / E gomb segítségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
2
A Kézi hangolás lehet≠séget a G, majd a D /
megnyomásával választhatja ki.
E
2
3
gomb
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
3
A Név lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a
D / E gombot.
4
Nyomja meg a G, majd a D / E gombot. Használhatja az üres
gombot, a +, -, gombot, a 0-9 számgombokat, valamint az A-Z
betıket.
5
A F / G gomb megnyomásával válassza ki a helyet, majd
válassza ki a második karaktert, és így tovább.
Kedvencek
1
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
6
7
TV-MENÜ
38
A tároláshoz nyomja meg az O K gombot.
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Tárolás
Rendszer
Sáv
Csatorna
Finomhangolás
Keresés
Név
5
BG
V/UHF
5
G
C 05
Ki
Er≠sites
Tárolva
G
Szerk.
2
~
6
≠sít≠
≠ (opcionális)
Jeler≠
LIST
MENU
I/II
EXIT
Néhány típus esetében a Booster (Er≠sít≠) opcionális lehet≠ség.
Csak a Booster (Er≠sít≠) opcióval ellátott készülékek képesek erre
a funkcióra.
SLEEP
OK
Ha a TV jel vételi határsávjában gyenge a vétel, állítsa a Booster
(Er≠sít≠) opciót On helyzetbe.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
2
3
Auto hangolás
1
2
Kézi hangolás
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D / E gomb segítségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
Nyomja meg a G gombot, majd a D /
Er≠sites kiválasztásához.
E
Programozás
Kedvencek
gombot a
1
3
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a F / G gombot.
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Kedvencek
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Tárolás
Rendszer
Sáv
Csatorna
Finomhangolás
Keresés
Név
5
BG
V/UHF
5
Er≠sites
FG
C 05
Be
2 3
TV-MENÜ
Tárolva
39
TV-MENÜ
Tévéállomások beállítása
Programme edit (Program szerkesztése)
PIP PR-
A funkció lehet≠vé teszi a tárolt programok törlését vagy átugrását. Az állomásokat áthelyezheti egy másik programszámra vagy
üres állomásadatokat szúrhat be a kiválasztott programszámhoz.
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
SWAP
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D / E gomb segítségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
Q.VIEW
VOL
2
A Programozás lehet≠séget a G, majd a D / E gomb megnyomásával választhatja ki.
3
A Programozás menü megjelenítéséhez nyomja meg a G
gombot.
PR
Auto hangolás
Kézi hangolás
Program törlése
1.Válassza ki a törlend≠programot a D / E / F / G gomb
segítségével.
2.Nyomja meg kétszer a PIROS gombot. A készülék törli a
kiválasztott programot, és az utána következ≠ programokat
egy hellyel feljebb tolja.
A
A Program másolása
1.Válassza ki a másolandó programot a D / E / F / G gomb
segítségével.
2.Nyomja meg a ZÖLD gombot. A készülék az utána következ≠
programokat egy hellyel lejjebb tolja.
Program áthelyezése
1.Válassza ki az áthelyezend≠ programot a D / E / F / G
gomb segítségével.
2.Nyomja meg a SÁRGA gombot.
3.Helyezze át a programot a megfelel≠ programszámhoz a D /
E / F / G gomb segítségével.
4.Nyomja meg ismét a SÁRGA gombot a funkció kikapcsolásához.
A
TV-MENÜ
A Programszám átugrása
1.Válassza ki az átugrandó programszámot a D / E / F / G
gomb segítségével.
2.Nyomja meg a KÉK gombot. Az átugrott program kék színre
vált.
3.Nyomja meg ismét a KÉK gombot az átugrott program
kikapcsolásához. A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt
nem választhatja ki a D / E gomb segítségével a normál
tévénézés során. Ha ki szeretné választani az átugrott programot, a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a
program számát vagy válassza ki azt a Programozás, illetve a
Table (Táblázat) menüben.
4
40
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Programozás
Kedvencek
1
Auto hangolás
Kézi hangolás
Programozás
Beállítás
G
Kedvencek
2
Programozás
0
C 02
5
S 15
1
C 04
6
S 16
2
C 05
7
S 17
3
C 06
8
S 18
4
S 14
9
S 19
Törlés
Mozgatás
Másolás
Átugrás
Menu Elöz–
3
Kedvenc program
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
A funkció segítségével közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc programokat.
OK
Kétszer nyomja meg a F A V gombot a tárolt kedvenc programok
kiválasztásához.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
2
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a ÁLLOMÁS menüt.
A Kedvencek lehet≠séget a G, majd a D /
omásával választhatja ki.
E
E
gomb segít-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
10
FAV
gomb megnyAuto hangolás
Kézi hangolás
3
Nyomja meg a G gombot.
4
Nyomja meg a D /
kiválasztásához.
5
A megfelel≠ programot a F / G gomb vagy a számgombok
segítségével választhatja ki. A 10 alatti számok elé írjon 0-át
(például 5 esetén 05-öt írjon be).
Programozás
Kedvencek
E
gombot a - - - - - - - - lehet≠ség
1
Auto hangolás
6
7
Ha egy másik programot szeretne tárolni, ismételje meg a
4-5. lépést.
Legfeljebb 8 programot tárolhat.
Programozás
Kedvencek
G
-
-
-
-
-
-
-
-
2
~
5
TV-MENÜ
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Kézi hangolás
41
TV-MENÜ
Tévéállomások beállítása
A programtáblázat behívása
LIST
A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével
ellen≠rizheti.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
A
Q.VIEW
A programtáblázat megjelenítése
A Programme table (Programtáblázat) menü megjelenítéséhez
nyomja meg a L I S T (LISTA) gombot.
A képerny≠n megjelenik a programtáblázat.
Egy programtáblázat tíz programot tartalmaz az alábbiakban leírtak szerint.
VOL
PR
MUTE
1
2
3
! M E G J E GY Z E S
a. A táblázatban szerepelhet néhány kék program. Ezeket
automatikus programozással vagy Programozás módban átugrandó programként állították be.
b. Ha a programtáblázatban a programok csatornaszámmal vannak
jelölve, az mutatja, hogy nincs állomásnév hozzájuk rendelve.
TV-MENÜ
42
A
Program kiválasztása a programtáblázatban
Válassza ki a programot a D / E / F / G gomb megnyomásával.
Majd nyomja meg az O K gombot.
A készülék átvált a kiválasztott programszámra.
A
A programtáblázat oldalainak lapozása
A táblázat 10 programozható oldalból áll, amelyek 100 programot
tartalmaznak.
A D / E / F / G gomb ismételt megnyomásával válthat az oldalak
között.
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a L I S T gombot.
Program lista
0
C 02
5
S 15
1
C 04
6
S 16
2
C 05
7
S 17
3
C 06
8
S 18
4
S 14
9
S 19
TV-MENÜ
A Picture (Kép) menü beállításai
PSM (Picture Status Memory –
képállapot-memória)
LIST
MENU
EXIT
Dynamic
Standard
Mild
Éles kép megjelenítéséhez ezt a beállítást válassza.
A legáltalánosabb és legtermészetesebb képmegjelenítés.
Szolid kép megjelenítéséhez ezt a beállítást válassza.
User 1/2
A felhasználó által meghatározott beállítás használata.
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
E
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
2
3
A Kép Státusz Üzemmód lehet≠ség kiválasztásához
nyomja meg a G, majd a D /
E
Reset-alapbeállítás
gombot.
A Intelligent Eye (csak a 32/37/42/47LB2R* típus
esetén) a Dinamikus a Gyári a Lágy a Felhasználói1
vagy a Felhasználói2 lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
1
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
G
Dinamikus
Gyári
Lágy
Felhasználói1
Felhasználói2
Reset-alapbeállítás
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
2
~
5
TV-MENÜ
• A PSM funkció a TV-készüléken beállítja a legmegfelel≠bb
képet. A m≠sor jellegét≠l függ≠en válassza a PSM menü
el≠re beállított értékeit.
• A képjellemz≠k (kontraszt, fényer≠, színintenzitás, képélesség és színárnyalat) kézi beállításakor a képmemória
üzemmód (PSM) automatikusan User-re kapcsol.
• Az Intelligens szem (csak a 32/37/42/47LB2R* típus
esetén), a Dinamikus, a Normál, a Mérsékelt és a
Felhasználói beállítás gyárilag el≠re programozott a kiváló
képmin≠ség érdekében, így ezek nem módosíthatók.
• Ha be van kapcsolva az Intelligens szem funkció, a képminő ség
a környezeti viszonyoknak megfelelő en automatikusan beállításra kerül. (csak a 32/37/42/47LB2R* típus esetén)
43
TV-MENÜ
A Picture (Kép) menü beállításai
Képbeállítás (PSM – felhasználói beállítás)
LIST
Contrast
A képen a világos és a sötét részek közötti eltérés
mértékének módosítása.
B r i g h t n e s s A fehér szín mennyiségének növelése vagy csökkentése a képen.
Colour
Valamennyi szín intenzitásának szabályozása.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
S h a r p n e s s A kép világos és sötét területei között lév≠
≠ határvonalak élességének módosítása. Minél alacsonyabb
a beállítás, annál lágyabb a kép.
Tint
A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly
módosítása.
Q.VIEW
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
A Kép Státusz Üzemmód lehet≠ség kiválasztásához
nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
E
Reset-alapbeállítás
1
3
A Felhasználói 1 vagy a Felhasználói 2 lehet≠ség
kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
4
A megfelel≠ képbeállítás (Kontraszt, Fényer≠, Szín, Képélesség,
Árnyalat) kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
5
A F / G gomb megnyomásával elvégezheti a megfelel≠
beállításokat.
6
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Dynamic
Standard
Mild
User 1
User 2
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
G
Reset-alapbeállítás
2
Felhasználói1
TV-MENÜ
Contrast
≠
Fényer≠
Szín
Képélesség
Árnyalat
100
50
50
50
0
G
R
G
3
~
! M E G J E GY Z E S
RGB-PC, HDMI-PC módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását a kívánt szintre.
44
5
Színbeállítás (CSM)
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
Az értékek alaphelyzetbe (vissza az alapbeállításokra) állításához
válassza a Normal lehet≠séget.
OK
Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool
beállítás esetén pedig kevésbé intenzív színeket fog látni, több kékkel.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
A CSM lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a
D / E gombot.
2
3
E
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
3
A HIdeg a Normál a Meleg vagy a Felhasználói lehet≠ség
kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Reset-alapbeállítás
1
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
Reset-alapbeállítás
G
HIdeg
Normál
Meleg
Felhasználói
TV-MENÜ
2 3
45
TV-MENÜ
A Picture (Kép) menü beállításai
Kézi szính≠mérséklet-beállítás
(CSM – felhasználói beállítás)
LIST
Gyárilag beállított színárnyalat kiválasztása.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
A CSM lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a
D / E gombot.
E
3
A Felhasználói lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
G, majd a D / E gombot.
4
Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombbal válassza
ki a Piros a Zöld vagy a Kék lehet≠séget.
1
2
3
Felhasználói
Piros
Zöld
Blue
0
0
0
G
3 4 5
TV-MENÜ
46
5
A F / G gomb megnyomásával elvégezheti a megfelel≠
6
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
beállításokat.
funkció
LIST
Az XD az LG Electronic egyedi képjavító technológiája, mely speciális
digitális jelfeldolgozási algoritmus segítségével jeleníti meg a valódi
nagyfelbontású (HD) forrás képét.
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
A XD lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a
D / E gombot.
E
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
3
A Kézi lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd
a D / E gombot.
4
Az XD Kontraszt az XD Szín az XD NR és az MPEG NR
lehet≠séget a G, majd a D /
választhatja ki.
E
Reset-alapbeállítás
gomb megnyomásával
1
Kép Státusz Üzemmód
CSM
5
A F / G gomb megnyomásával elvégezheti a megfelel≠
beállításokat.
G
Haladó
Reset-alapbeállítás
Auto
Kézi
XD Kontraszt
Be
6
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
XD Szín
XD NR
Ki
MPEG NR
0
2 3
TV-MENÜ
• X D K o n t r a s z t : A kontraszt automatikus módosítása a
legmegfelel≠bb értékre a tükröz≠dés fényerejének
megfelel≠en.
• X D S z í n : A tükröz≠dés színeinek automatikus
módosítása a természetes színekhez leginkább hasonló
színek megjelenítése érdekében.
• X D N R : A zaj kiküszöbölése olyan mértékben, hogy az
eredeti kép ne romoljon.
• M P E G N R : A képerny≠n a TV-nézéskor megjelen≠
képzaj csökkentésére szolgáló funkció.
Be
47
TV-MENÜ
A Picture (Kép) menü beállításai
Advanced
Ez a funkció a készüléken beállítja a mozifilmek nézéséhez leg≠bb képet. A funkció a kontraszt és a fényer≠
≠ értékét a
megfelel≠
≠en módosítja.
kép feketeszintjének megfelel≠
LIST
I/II
MENU
EXIT
≠ség kialakítását teszi lehet≠
≠vé, a
TruM – A legjobb képmin≠
SLEEP
mozgások miatti elmosódottság és a vibrálás kiiktatásával
gyorsan mozgó képek vagy filmek megjelenítésekor.
OK
≠ üzemmódokban használható: TV,
Mozi- Ez a funkció a következ≠
AV1, AV2, S-Video2(kivéve 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(kivéve
42PC3R*, 32/37/42LB2R*) és Component 480i/576i.
Q.VIEW
VOL
PR
≠ üzemmódokban használFekete szint- Ez a funkció a következ≠
MUTE
ható: AV(NTSC), HDMI[PC/DTV].
Kép Státusz Üzemmód
CSM
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
Az Haladó lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a D / E gombot.
3
A Mozi (vagy TruM)vagy a Fekete szint lehet≠ség
kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
E
Haladó
Reset-alapbeállítás
1
Kép Státusz Üzemmód
CSM
4
Az Be az Ki a Alacsony vagy az Magas lehet≠ség
kiválasztásához nyomja meg a F / G gombot.
Haladó
Reset-alapbeállítás
G
Mozi
Ki
Fekete szint
Auto
TV-MENÜ
• A u t o (Automatikus): A készülék megállapítja a képerny≠
feketeszintjét, és automatikusan kiválasztja a High
(Magas) vagy a Low (Alacsony) beállítást.
• A l a c s o n y : A képerny≠ tükröz≠dése világosabb lesz.
• M a g a s : A képerny≠ tükröz≠dése sötétebb lesz.
5
48
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
2 3
Reset (Alaphelyzet)
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
gomb segítségével válassza ki a KÉP menüt.
2
A Reset-alapbeállítás lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
E
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
3
Nyomja meg a G gombot.
• Visszaállítja a Kép Státusz Üzemmód a CSM, az XD és az
Advanced beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
Reset-alapbeállítás
1
Kép Státusz Üzemmód
CSM
Haladó
Reset-alapbeállítás
G
Beállítás
TV-MENÜ
2 3
49
TV-MENÜ
A Sound (Hang) menü beállításai
SSM (Sound Status Memory –
hangállapot-memória)
Kiválaszthatja a megfelel≠ hangbeállítást: Surround MAX, Flat, Music,
Movie vagy Sports, és beállíthatja a hangszínszabályozó frekvenciáját is.
Az SSM segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangmin≠séget kapja, mert a TV-készülék a m≠sor tartalma alapján végzi
el a hangbeállítást.
A hangjellemz≠k (magas, mély és balansz) kézi beállításakor a hangmemória üzemmód (SSM) automatikusan User-re kapcsol.
Alapbeállítás szerint a Surround MAX a Flat (Normál), a Music
(Zene), a Movie (Mozi) és a Sports (Sport) hangot optimális
hangvisszaadásra programozták, és ezek nem módosíthatók.
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
Surround MAX A valóságh≠ hangzáshoz válassza ezt a beállítást.
Normál
A legkimagaslóbb és legtermészetesebb hangzás.
Zene
Zenehallgatás közben válassza ezt a beállítást az eredeti
hangzás érdekében.
Mozi
A kifinomult hangzás érdekében válassza ezt a beállítást.
Sport
Sportesemények közvetítéséhez válassza ezt a beállítást.
Felhasználói A felhasználó által meghatározott hangbeállítások
használata.
PR
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
Balansz
0
Hangszóró
1
Hang Státusz Üzemmód
1
TV-MENÜ
50
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a
ségével válassza ki a HANG menüt.
D
/ E gomb segít-
2
Az Hang Státusz Üzemmód lehet≠ség kiválasztásához
nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
3
A Surround MAX a Normál a Zene a Mozi a Sport
vagy a Felhasználói lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
G
Auto hanger–
Balansz
Hangszóró
0
Surround MAX
Normál
Zene
Mozi
Sport
Felhasználói
2 3
Hang-frekvenciagörbe beállítása
(SSM – felhasználói beállítás)
A hangszínszabályozó beállítása.
LIST
MENU
I/II
EXIT
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a HANG menüt.
2
Az Hang Státusz Üzemmód lehet≠ség kiválasztásához
nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
3
E
SLEEP
gomb segít-
OK
Q.VIEW
VOL
A Felhasználói lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
G, majd a D / E gombot.
PR
MUTE
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
4
Nyomja meg a G gombot.
5
Válassza ki a hangsávot a D / E gomb megnyomásával.
Állítsa be a megfelel≠ hangszintet a F / G gomb segítségével.
6
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Balansz
0
Hangszóró
1
Hang Státusz Üzemmód
G
Auto hanger–
Balansz
0
Hangszóró
Surround MAX
Normál
Zene
Mozi
Sport
Felhasználói
~
4
Felhasználói
120Hz
200Hz
500Hz
1.2KHz
3KHz
7.5KHz
12KHz
F
TV-MENÜ
2
G
5
51
TV-MENÜ
A Sound (Hang) menü beállításai
AVL (Auto Volume Leveler –
automatikus hanger≠-beállítás)
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Az AVL automatikusan megtartja ugyanazt a hanger≠szintet akkor
is, ha programot vált.
OK
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a
ségével válassza ki a HANG menüt.
2
≠ lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
Az Auto hanger≠
G, majd a D / E gombot.
D
/
E
gomb segít-
Q.VIEW
VOL
PR
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
Balansz
0
Hangszóró
3
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
majd a D / E gombot.
G,
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
1
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
G
Balansz
0
Be
Ki
Hangszóró
Balansz beállítása
2 3
Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát
(balansz).
TV-MENÜ
Hang Státusz Üzemmód
1
2
52
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a HANG menüt.
E
gomb segít-
Az Balansz lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a D / E gombot.
3
Nyomja meg a G gombot majd a F /
kiválasztott képjellemz≠t.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
G
gombbal állítsa be a
Auto hanger–
Balansz
0
G
L
R
2 3
Hangszóró
2 3
2 3
Hangszóró
Lehet≠sége van a bels≠ hangszóró beállítására is.
AV1, AV2, S-Video2(kivéve 32/37/42LB2R*), AV3, AV4(kivéve
42PC3R*, 32/37/42LB2R*), COMPONENT (Kompozit), RGB és
HDMI–DVI kábellel csatlakoztatott HDMI1/DVI üzemmódban a
TV-hangszóró audiojele és/vagy változtatható hangjel is a
kimenetre küldhető még abban az esetben is, ha nincsen
videojel
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
Ha egy küls≠ hifi-berendezést szeretne használni, kapcsolja ki a
készülék bels≠ hangszóróit.
Q.VIEW
VOL
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
ségével válassza ki a HANG menüt.
2
Az Hangszóró lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a D / E gombot.
E
PR
gomb segítMUTE
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
Balansz
3
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a D / E gombot.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
0
Hangszóró
1
Hang Státusz Üzemmód
Auto hanger–
Balansz
0
Hangszóró
G
Be
Ki
TV-MENÜ
2 3
53
TV-MENÜ
A Sound (Hang) menü beállításai
Sztereó/kett≠s vétel
LIST
MENU
EXIT
Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok
megjelennek a programszám és az állomásnév eltınése után.
I/II
SLEEP
OK
A DUAL I (KETT–S I) funkció az els≠dleges közvetítési nyelvet
kapcsolja be.
A DUAL II (KETT–S II) funkció a másodlagos közvetítési nyelvet
kapcsolja be.
A DUAL I+II (KETT–S I+II) módban a két hangszóró különböz≠
nyelveken szól.
Közvetítés
Monó
Sztereó
Kett≠s
TV-MENÜ
54
A képerny≠n megjelen≠ üzenet
MONO
STEREO
DUAL I
A
Monohang kiválasztása
Sztereovétel esetén, ha a sztereojel gyenge, az I / I I gomb kétszeri megnyomásával átválthat monó üzemmódra. Monovétel
esetén javul a hangmélység. Ha vissza szeretne váltani sztereó
üzemmódba, ismét nyomja meg kétszer az I / I I gombot.
A
N y e l v v á l a s z t á s k e t t ≠s n y e l v ı k ö z v e t í t é s s o r á n
Ha a készülék két nyelven fogja a programot, az I / I I gomb kétszeri megnyomásával átválthat DUAL I (KETT–S I), DUAL II
(KETT–S II) vagy DUAL I+II (KETT–S I+II) módra.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
NICAM-vétel
Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vev≠készülékkel van felszerelve, kiváló min≠ségı NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.
Az I / I I gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a vett adás típusának megfelel≠ hangkimenetet
az alábbiakban leírtak szerint.
1
NICAM monó vétel esetén kiválaszthatja a NICAM MONO vagy az FM MONO lehet≠séget.
2
NICAM sztereó vétel esetén választhatja a NICAM STEREO vagy az FM MONO lehet≠séget.
Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM monó módra.
3
NICAM kett≠s vétel esetén kiválaszthatja a NICAM DUAL I (NICAM KETT–S I), a NICAM
DUAL II (NICAM KETT–S II), a NICAM DUAL I+II (NICAM KETT–S I+II) vagy a MONO
lehet≠séget.
A hangszóró hangkimenetének kiválasztása
A AV1, a AV2, a S-Video2(kivéve 32/37/42LB2R*), a AV3, a AV4(kivéve 42PC3R*,
32/37/42LB2R*), a Component, a RGB, a HDMI1/DVI vagy a HDMI 2 módban megadhatja a bal
és jobb hangszóró hangkimenetét.
A I / I I gomb többszöri megnyomásával válassza ki a hangkimenetet.
L+R: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali hangszórón
szólal meg.
TV-MENÜ
L+L: A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
55
TV-MENÜ
≠) menü beállításai
A Time (Id≠
Óra beállítása
Az id≠zítési funkció be-/kikapcsolása el≠tt pontosan be kell állítania
az id≠t.
LIST
I/II
MENU
EXIT
SLEEP
Ha az id≠beállítás kitörl≠dik, mert áramszünet történt vagy kihúzta
a készülék tápkábelét, állítsa be ismét az órát.
OK
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a D /
– menü kiválasztásához.
Aktuálisid–
2
A Óra lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a
D / E gombot.
E
gombot a
Óra
Id– ki
Id– be
3
A G, majd a D /
órákat.
E
gomb megnyomásával beállíthatja az
4
A G, majd a D /
perceket.
E
gomb megnyomásával beállíthatja a
5
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Aut.kikapcs.
1
Óra
Id– ki
G
--
:
--
Id– be
Aut.kikapcs.
TV-MENÜ
56
2 3
Be-/kikapcsolási id≠
LIST
I/II
MENU
EXIT
A kikapcsolás-id≠zít≠ automatikusan készenléti üzemmódba állítja a
készüléket az el≠re megadott id≠pontban.
SLEEP
OK
A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti üzemmódba, ha ezalatt nem nyomja meg
egyik gombot sem.
Ha beállítja a bekapcsolási vagy a kikapcsolási id≠t, ezek a funkciók
naponta, a megadott id≠ben mıködésbe lépnek.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
A kikapcsolás id≠zítése felülbírálja a bekapcsolás id≠zítését, ha
azokat ugyanarra az id≠pontra állítja be.
1
2
3
Ahhoz, hogy a bekapcsolás id≠zítése m≤ködjön, a készüléknek
készenléti üzemmódban kell lennie.
Óra
Id– ki
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a
– menü kiválasztásához.
Aktuálisid–
2
Az Off time (Kikapcsolási id≠) vagy az On time
(Bekapcsolási id≠) lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
G, majd a D / E gombot.
3
A On (Be) lehet≠séget a G, majd a D / E gomb megnyomásával választhatja ki.
• Ha törölni szeretné az automatikus be- és kikapcsolást,
nyomja meg a D / E gombot az Off (Ki) lehet≠ség
kiválasztásához.
D
/
E
Id– be
gombot a
Aut.kikapcs.
1
A G, majd a
órákat.
D
/
5
A G, majd a
perceket.
D
/
E
E
Id– ki
G
Be
Ki
Id– be
:
00
Aut.kikapcs.
00
gomb megnyomásával beállíthatja az
2 3
gomb megnyomásával beállíthatja a
Óra
Id– ki
6
7
Csak a bekapcsolási funkció esetén:
• P r o g r a m: A programot a G, majd a D / E gomb megnyomásával választhatja ki.
• H a n g e r≠: A bekapcsoláskor érvénybe lép≠ hanger≠ beállításához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Id– be
Be
Ki
G
Aut.kikapcs.
00
:
TV-MENÜ
4
Óra
00
Hanger–
30
PR
0
4 5 6
57
TV-MENÜ
≠) menü beállításai
A Time (Id≠
Automatikus alvó üzemmód
LIST
Ha bekapcsolta az automatikus alvó üzemmódot és nincs bemeneti jel,
akkor 10 perc eltelte után a TV automatikusan kikapcsol.
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
1
Nyomja meg a M E N U gombot, majd a
– menü kiválasztásához.
Aktuálisid–
D
/
E
gombot a
PR
Óra
Id– ki
Id– be
2
Az Aut.kikapcs. lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G,
majd a D / E gombot.
3
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd
a D / E gombot.
Aut.kikapcs.
1
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a E X I T
gombot.
Óra
Id– ki
Id– be
Aut.kikapcs.
G
Be
Ki
2 3
TV-MENÜ
58
Alvó üzemmód id≠zít≠
≠tt elalszik, nem kell azzal tör≠
≠dnie, hogy kikapcsolja a
Miel≠
készüléket.
LIST
MENU
EXIT
≠zít≠
≠ automatikusan készenléti üzemmódAz alvó üzemmód id≠
≠re beállított id≠
≠ letelte után.
ba állítja a készüléket az el≠
I/II
SLEEP
OK
Q.VIEW
VOL
1
PR
A S L E E P (ALVÁS) gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a percek számát.
zz
A képerny≠n el≠ször a ‘
- - -Min ’ lehet≠ség jelenik meg, utána pedig
az alvó üzemmód id≠zítési beállításai: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 és 240
perc.
- Amikor a kívánt id≠tartam megjelenik a képerny≠n, az id≠zít≠ megkezdi a
visszaszámlálást a kiválasztott számú percr≠l.
- A TV-készülék kikapcsolásáig hátralév≠ id≠t a S L E E P (ALVÁS) gomb egyszeri megnyomásával ellen≠rizheti.
- Az alvó üzemmód id≠zítésének visszavonásához ismételten nyomja meg a
S L E E P (ALVÁS) gombot, amíg a ‘ z z - - - Min’ felirat nem jelenik meg.
- Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód id≠zítés
kikapcsol.
------ Min
TV-MENÜ
zz
59
TV-MENÜ
Speciális beállítások
Child Lock (Gyermekzár)
A TV beállítható úgy, hogy csak a kézi távirányítóval lehessen
vezérelni.
LIST
MENU
EXIT
I/II
SLEEP
A funkció használatával megakadályozhatja a felügyelet nélküli
tévénézést.
OK
A TV úgy programoztuk, hogy az „emlékezzen" az utolsó beállításra
még akkor is, ha a TV kikapcsolja.
Q.VIEW
VOL
PR
MUTE
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a
gomb segítségével válassza ki a SPECIÁLIS menüt.
2
A Gyermekzár lehet≠séget a G, majd a D /
nyomásával választhatja ki.
E
D
/
gomb meg-
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
majd a D / E gombot.
3
E
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
G,
Képerny– kímél–
EnergiaTakarékosMód
Készülék azonosító
Demo
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
4
1
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
Képerny– kímél–
G
Be
Ki
EnergiaTakarékosMód
Készülék azonosító
Demo
TV-MENÜ
2 3
! M E G J E GY Z E S
G
G
60
O n’, (Gyermekzár Be) beállítás esetén nyomja meg a r / I, I N P U T, P R D / E gomA C h i l d l o c k ‘O
bokat a készüléken, illetve a P O W E R, I N P U T, T V, P R + / - vagy számgombokat a távvezérl≠n.
Ha a C h i l d l o c k O n(Gyermekzár Be) beállítás esetén, tévénézés közben megnyomja az el≠lapon lév≠
bármelyik gombot, a képerny≠n megjelenik a ‘ Child lock on’ (Gyermekzár bekapcsolva) felirat.
ISM Method (Képbeégésminimalizáló módszer)
PIP PR-
A számítógépes vagy videojátékból származó, hosszabb id≠n át
megjelenített állókép szellemképet okozhat, amely a kép változása
után is látható marad a képerny≠n. Kerülje az állóképek hosszabb
id≠n keresztüli megjelenítését a készülék képerny≠jén.
PIP PR+
LIST
PIP INPUT
SWAP
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Ez a funkció a LCD TV típusok esetén nem áll rendelkezésre.
OK
White wash (Fehértörlés)
A fehértörlés eltünteti a képerny≠r≠l a tartósan megjelenített
képeket.
Megjegyzés: Széls≠séges esetekben el≠fordulhat, hogy a túlzottan hosszú id≠n át megjelenített állóképet nem lehet teljes
mértékben törölni a fehértörlés segítségével.
Q.VIEW
VOL
PR
Orbiter (Képmozgatás)
A képmozgatás segíthet a szellemképek megel≠zésében. Ennek
ellenére a legjobb, ha nem jelenít meg semmilyen állóképet túl
hosszú id≠n át a képerny≠n. A képerny≠n az állandó kép elkerülése érdekében a képerny≠ tartalma 2 percenként elmozdul.
Inversion (Színinvertálás)
Ez a funkció a képerny≠ színeit inverz színekre változtatja. A
színek 30 percenként automatikusan változnak az inverz színükre.
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
Képerny– kímél–
EnergiaTakarékosMód
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
segítségével válassza ki a SPECIÁLIS menüt.
2
– kímél–
– lehet≠séget a G, majd a D /
Az Képerny–
gomb megnyomásával választhatja ki.
3
Demo
E
A Normál a Fehérmosás az Orbiter vagy az Inverz
lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D /
gombot. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, a Normál
beállítást válassza.
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
1
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
E
Képerny– kímél–
EnergiaTakarékosMód
Készülék azonosító
Demo
G
Normál
Fehérmosás
Orbiter
Inverz
TV-MENÜ
4
Készülék azonosító
E gomb
2 3
61
TV-MENÜ
Speciális beállítások
Low Power (Energiatakarékos üzemmód)
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Ez a funkció a készülék energiafogyasztását csökkenti.
OK
Ez a funkció a LCD TV típusok esetén nem áll rendelkezésre.
Q.VIEW
VOL
PR
Nyelv(Language)
Ország
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a
gomb segítségével válassza ki a SPECIÁLIS menüt.
D
/
Gyermekzár
E
Képerny– kímél–
EnergiaTakarékosMód
Készülék azonosító
Demo
2
Az EnergiaTakarékosMód lehet≠séget a G, majd a
D / E gomb megnyomásával választhatja ki.
3
A Be vagy Ki lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a
majd a D / E gombot.
4
1
G,
Nyelv(Language)
Ország
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Gyermekzár
Képerny– kímél–
EnergiaTakarékosMód
G
Készülék azonosító
Be
Ki
Demo
XD Demo (XD-bemutató)
2 3
Az XD Demo üzemmód be- és kikapcsolt állapota közötti különbség
megjelenítése.
Ez a funkció RGB[PC], HDMI[PC] módban nem áll rendelkezésre.
Nyelv(Language)
Ország
Gyermekzár
Képerny– kímél–
TV-MENÜ
EnergiaTakarékosMód
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a
gomb segítségével válassza ki a SPECIÁLIS menüt.
2
A XD Demo lehet≠séget a G, majd a D /
megnyomásával választhatja ki.
E
D
/
E
Készülék azonosító
Demo
Inditás
G
gomb
2 3
• XD Demo
62
3
Nyomja meg a G gombot az XD Demo funkció
elindításához.
4
Az XD Demo üzemmód leállításához nyomja meg az M E N U
(MENÜ) gombot.
XD™ Ki
XD™ Be
Menu Kilép
TV-MENÜ
≠) menü beállításai
A Screen (Képerny≠
Automatikus beállítás (csak RGB [PC] módban)
Automatikusan beállítja a kép helyét, és minimalizálja a remegést.
LIST
MENU
I/II
EXIT
≠ség még mindig nem
Ha a beállítások elvégzése után a képmin≠
≠, nem a TV-készülék hibás, hanem további beállításokra
megfelel≠
van szükség.
SLEEP
OK
Az Auto config. (Automatikus beállítás) funkció csak HDMI módban használható.
Q.VIEW
VOL
Auto configure (Automatikus konfigurálás)
A kép helyzete, az órajel és a fázis automatikus beállítására szolgál. A megjelenített kép néhány másodpercre instabillá válik
automatikus konfigurálás közben.
PR
MUTE
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
XGA mód
Képarány
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
segítségével válassza ki a KÉPERNY–
2
Az Auto konfigurálás lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
PIP átlátszóság
E gomb
Reset-alapbeállítás
1
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
3
Nyomja meg a G gombot az automatikus beállítás elindításához.
Beállítás
XGA mód
Képarány
PIP átlátszóság
Reset-alapbeállítás
2 3
TV-MENÜ
• Az automatikus beállítás befejezése után a képerny≠n
megjelenik az OK felirat.
• Ha a kép helyzete még mindig nem megfelel≠, próbálkozzon
ismét az automatikus beállítással.
Ha a kép RGB (PC) módban az automatikus beállítás után
még további módosításra szorul, a Kézi konfigurálás
funkcióval is szabályozhatja a képet.
4
G
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
63
TV-MENÜ
≠) menü beállításai
A Screen (Képerny≠
Kézi konfigurálás
LIST
Ha a kész még mindig nem elég tiszta az automatikus
igazítás után, f≠leg, ha a karakterek remegnek, állítsa be a
képfázist kézzel.
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
OK
A képméret kijavításához adja meg a Clock (Órajel)
beállítást.
Ez a funkció a következ≠ üzemmódokban használható:
RGB[PC].
Q.VIEW
VOL
A fázis és az órajel funkció nem használható RGB[DTV],
COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p(Csak a
47LB2R*)), HDMI1/DMI, HDMI2
(480p/576p/720p/1080i/1080p(Csak a 47LB2R*))
üzemmódban.
Clock
PR
MUTE
1
A képerny≠ hátterében látható függ≠leges sávok
vagy csíkok eltüntetésére szolgál. Az érték
módosításakor a kép vízszintes mérete is módosul.
2
3
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
XGA mód
Képarány
Phase
A funkció segítségével eltávolítható a képen esetleg megjelen≠ vízszintes zaj, és tisztábbá, élesebbé
tehet≠ a karakterek megjelenítése.
PIP átlátszóság
Reset-alapbeállítás
1
1
TV-MENÜ
64
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
gomb segítségével válassza ki a KÉPERNY–
E
2
Az Auto konfigurálás lehet≠séget a
gomb megnyomásával választhatja ki.
3
A Órajel fázis az Órajel a Függ. Poz.vagy a Vízsz. Poz.
lehet≠ség kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E
gombot.
4
A F / G gomb megnyomásával elvégezheti a megfelel≠ beállításokat.
5
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
G,
majd a
D
/
E
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
Órajel fázis
0
XGA mód
Órajel
0
Képarány
Függ. Poz.
0
PIP átlátszóság
Vízsz. Poz.
0
G
Reset-alapbeállítás
2 3 4
A képformátum beállítása
ARC
VCR
PIP
SIZE
POSTION
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
TEXT
PIP PR-
A televíziót különböz≠ képformátumokban nézheti: Spectacle (Látvány),
Full (Teljes), Original (Eredeti), 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 (Nagyítás1) vagy
Zoom2 (Nagyítás2).
Ha egy állókép hosszabb id≠n át jelenik meg a képerny≠n, el≠fordulhat, hogy az állókép tartós nyomot hagy, és látható marad.
LIST
MENU
I/II
EXIT
A teljes üzemmód alkalmanként kényelmetlennek bizonyulhat. Ilyenkor
váltson át más üzemmódba.
SLEEP
OK
A nagyítás mértékét a D / E gombbal módosíthatja.
Ez a funkció a következ≠ jelforrások esetén használható.
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
gomb segítségével válassza ki a KÉPERNY–
2
Az Képarány lehet≠séget a
nyomásával választhatja ki.
3
Látvány, Teljes(opcionális), Eredeti, 4:3, 16:9, 14:9,
Nagyítás1 vagy Nagyítás2. lehet≠ség kiválasztásához
nyomja meg a G, majd a D /
G,
E
majd a
D
/
E
E
gomb megAuto konfigurálás
Kézi konfigurálás
XGA mód
gombot.
Képarány
PIP átlátszóság
• S p e c t a c l e(Látvány)
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, ezzel a
lehet≠séggel a képet a képerny≠t kitölt≠ méretıre
növelheti, vízszintesen és nem lineárisan felnagyítva azt.
• F u l l (Teljes)(opcionális)
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, ezzel a
lehet≠séggel a képet a képerny≠t kitölt≠ méretıre
növelheti, vízszintesen vagy függ≠legesen arányosan
felnagyítva azt.
Reset-alapbeállítás
1
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
XGA mód
Képarány
• O r i g i n a l (Eredeti)
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, automatikusan
a megjelenítend≠ képformátumra vált.
Reset-alapbeállítás
Látvány
Teljes
Eredeti
4:3
16:9
14:9
Nagyítás1
Nagyítás2
2 3
TV-MENÜ
• 4:3
Ebben az esetben a képet az eredeti 4:3 oldalarányban
láthatja, a bal és jobb oldalon pedig szürke csíkok jelennek
meg.
PIP átlátszóság
G
• 1 6 : 9 (Wide/Széles)
Ebben az esetben a kép vízszintesen arányosan nagyítva
kitölti a képerny≠t (4:3 formátumú DVD-filmek megtekintésekor hasznos).
• 14:9
14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéprogramok
esetén 14:9 módban érheti el a legjobb képmin≠séget. A
14:9 arányú képerny≠ az eredeti méretben tekinthetŒmeg,
de a 4:3 arányú képerny≠t a készülék fel/le és bal/jobb
oldali irányban nagyítja.
65
TV-MENÜ
≠) menü beállításai
A Screen (Képerny≠
A képformátum beállítása
• Nagyítás1
Ezzel a beállítással a képet változtatás nélkül, a teljes képerny≠
kitöltésével tekintheti meg. A kép fels≠ és alsó része azonban
nem látszik.
• Nagyítás2
Ebben az üzemmódban a készülék módosítja a képet: vízszintes
irányban nyújtja, függ≠legesen pedig levágja. Ez az üzemmód
megfelel a kép módosítása és a képerny≠ lefedése közötti
középútnak.
4
A
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Görgetés funkció (opcionális)
Nyomja meg az A R C gombot, majd a D /
mozgassa a képet.
Spectacle
TV-MENÜ
66
D
E
E
gomb segítségével
! M E G J E GY Z E S
G
G
A 4:3 és a 16:9 (Wide/Széles)
képarány csak RGB[PC] és
HDMI[PC] üzemmódban
választható.
A 4 : 3, a 1 6 : 9 (Wide/Széles), a
Z o o m 1 és a Z o o m 2 képarány
csak RGB[DTV], HDMI1/DVI[DTV],
HDMI2[DTV] és Component üzemmódban választható.
A széles VGA/XGA/UXGA képmód kiválasztása
LIST
MENU
I/II
EXIT
SLEEP
Megfelel≠ kép megjelenítéséhez az RGB mód felbontása a
VGA/XGA/UXGA módnak legyen megfelel≠.
OK
Ez a funkció a következ≠ üzemmódokban használható: RGB[PC]
mód.
Q.VIEW
VOL
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
segítségével válassza ki a KÉPERNY–
PR
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
E gomb
XGA mód
Képarány
PIP átlátszóság
2
A XGA mód (vagy az VGA mód/UXGA mód )
kiválasztásához nyomja meg a G, majd a D / E gombot.
3
Nyomja meg a G gombot, és a D / E gomb segítségével
válassza ki a megfelel≠ VGA/XGA/UXGA felbontást.
4
A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
E X I T gombot.
Reset-alapbeállítás
1
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
XGA mód
G
Képarány
PIP átlátszóság
Reset-alapbeállítás
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
2 3
Inicializálás (Gyári beállítások visszaállítása)
Ez a funkció az aktuális üzemmódban érhet≠ el a megváltoztatott
értékek alaphelyzetbe állításához.
1
Nyomja meg a M E N U (MENÜ) gombot, majd a D /
– menüt.
segítségével válassza ki a KÉPERNY–
E gomb
XGA mód
Képarány
PIP átlátszóság
Reset-alapbeállítás
2
Az Reset-alapbeállítás lehet≠ség kiválasztásához nyomja
meg a G, majd a D / E gombot.
3
Nyomja meg a G gombot.
TV-MENÜ
Auto konfigurálás
Kézi konfigurálás
G
Beállítás
2 3
• A Auto konfigurálás, a Kézi konfigurálás, a
Position, a PIP size, a PIP position és a
PIP átlátszóság beállítását is inicializálhatja.
(A Kép a képben mérete és a Kép a képben helyzete
funkció csak Kép a képben módban használható)
67
FÜGGELÉK
A távirányító programozása
A távirányító többféle márkájú készülék vezérlésére alkalmas univerzális távirányító. Más gyártók távirányítóval
vezérelhet≠ legtöbb készülékének vezérlésére is beprogramozható.
Vegye figyelembe, hogy a távirányító nem minden más márkájú készüléktípus esetén használható.
Kód beprogramozása a távirányítóba
FÜGGELÉK
68
1
Ellen≠rizze a távirányítót.
Megállapíthatja, hogy a távirányító programozás nélkül is képes-e az adott készülék vezérlésére. Ehhez kapcsolja be a készüléket (például videomagnót), majd nyomja meg a távirányító megfelel≠ (például DVD vagy
VCR) módválasztó gombját, miközben a távirányítóval a készülék felé mutat. Ellen≠rizze, hogy a készülék
megfelel≠en reagál-e a P O W E R (TÁPELLÁTÁS) és a P R + / - (PROGRAMVÁLTÁS) gombokra. Amennyiben
nem, a távirányítót be kell programozni a készülék vezérléséhez.
2
Kapcsolja be a beprogramozni kívánt készüléket, majd nyomja meg a távirányító megfelel≠ módválasztó
gombját (például DVD vagy VCR). A távvezérl≠n világítani kezd a kívánt eszköz gombja.
3
Nyomja meg egyidejıleg a M E N U és a M U T E gombokat, ekkor a távirányító készen áll a kód beprogramozására.
4
A távirányító számgombjainak segítségével írja be a megfelel≠ kódszámot.
A különféle készülékek esetén beprogramozandó kódszámok a következ≠ oldalakon találhatók. Ha a beírt
kód helyes, a készülék kikapcsol.
5
A kód tárolásához nyomja meg a M E N U gombot.
6
Ellen≠rizze a távirányító különféle funkcióival, hogy a készülék megfelel≠en reagál-e. Amennyiben nem,
ismételje meg a mıveletet a 2. lépést≠l.
Programozási kódok
Videomagnók
Márka
AIWA
AKAI
Kódok
Kódok
Márka
MAGNAVOX
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
SAMSUNG
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
Kódok
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
FÜGGELÉK
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Márka
101
69
FÜGGELÉK
Programozási kódok
DVD-készülékek
Márka
Kódok
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
FÜGGELÉK
70
014
006
027
010 016 025
Márka
Kódok
Márka
Kódok
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
002
023
008
003
013
004
021
005
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
005
011
007
005
019
009
010
017
009
026
006
006
015
006
008
018
016 025
≠rz≠
≠lista hibakereséshez
Ellen≠
A k é s z ü l é k n e m m ı k ö d i k m e g f e l e l ≠e n .
Ellen≠rizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító
között.
■ Megfelel≠ polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)?
■ A beállított távirányítási üzemmód (TV, videomagnó stb.) helyes?
■ Helyezzen be új elemeket.
■
A távirányító nem
mıködik.
Nincs beállítva az alvó üzemmód id≠zít≠?
■ Ellen≠rizze a tápellátás kezel≠szerveinek beállítását.
■ El≠fordulhat, hogy a tápfeszültség meg lett szakítva.
■
A készülék hirtelen
kikapcsol.
A képfunkciók nem mıködnek.
Ellen≠rizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással
kapcsolatos.
■ A tápkábel megfelel≠en csatlakozik a fali aljzatba?
■ Ellen≠rizze az antenna irányát, illetve elhelyezését.
■ Ellen≠rizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az
aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.
■
Nincs kép, nincs
hang.
A kép bekapcsolás
után lassan jelenik
meg.
■
Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem
látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.
Adja meg a menüben a megfelel≠ színbeállításokat (Color).
■ Tartson megfelel≠ távolságot a készülék és a videomagnó között.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással
kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta a videokábeleket?
■ Aktiválja a megfelel≠ funkciót a kép fényerejének visszaállításához.
■
Nincs szín, a színek
gyengék vagy gyenge
a kép.
Vízszintes vagy
függŒleges sávok
láthatók, illetve a kép
"remeg".
■
Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos
készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.
Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra.
Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át
megfelel≠en az anten nát.
■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.
■
Vonalak vagy csíkok
a képen.
■
■
Ellen≠rizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).
FÜGGELÉK
Némelyik csatornán
gyenge a vétel.
71
FÜGGELÉK
≠rz≠
≠lista hibakereséshez
Ellen≠
A hangfunkciók nem mıködnek.
Nyomja meg a V O L + / - gombot.
Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a M U T E (NÉMÍTÁS) gombot.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az
adással kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta az audiokábeleket?
■
A kép rendben, de
nincs hang.
Az egyik hangsugárzó
nem szól.
S z o k a t l a n h a n g h a l lh a t ó a k é s z ü l é k b ≠l .
■
■
Állítsa be a menüben a balanszot.
■
A környezeti páratartalom vagy a h≠mérséklet megváltozása szokatlan zajt
idézhet el≠ a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a készülék
meghibásodására.
Probléma lépett fel PC-üzemmódban. (Csak a PC-üzemmódra vonatkozik.)
A jel kívül esik a
m e g f e l e l≠
tartományon.
F ü g g≠l e g e s s á v v a g y
csík a háttéren,
vízszintes zaj, nem
m e g f e l e l≠ k é p h elyzet.
A k é p e r n y≠ s z í n e i
nem stabilak, vagy
csak egyetlen szín
látható.
FÜGGELÉK
72
■
Állítsa be megfelel≠en a képfelbontást, valamint a vízszintes és a függ≠leges
frekvenciát.
■
Ellen≠rizze a bemenet forrását.
■
Végezze el az automatikus képbeállítást, vagy állítsa be az órajelet, a fázist és a
kép vízszintes/függ≠leges helyzetét.
Ellen≠rizze a jelkábelt.
■ Telepítse újra a számítógép videokártyáját.
■
KARBANTARTÁS
A túlzottan korai hibás m≠ködés megel≠zhet≠. A körültekint≠ és rendszeres tisztítás megnöveli új TVkészüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási m≠velet megkezdése el≠tt gy≠z≠djön meg arról, hogy a tápkábel
ki van húzva.
≠ tisztítása
A képerny≠
1
Íme egy remek módszer arra, hogyan tartsa távol egy id≠re a port a képerny≠t≠l. Egy puha ruhát nedvesítsen be langyos, textilöblít≠vel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte szárazra a ruhát, majd
törölje át vele a képerny≠t.
2
Gy≠z≠djön meg arról, hogy ne maradjon felesleges víz a képerny≠n, és a TV bekapcsolása el≠tt hagyja a
képerny≠t megszáradni.
A készülékház tisztítása
■
■
A por és a szennyez≠dések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhával törölje le.
Ne használjon nedves ruhát.
Hosszabb távollét esetén
FIGYELEM!
Ha a TV-készüléket várhatóan hosszabb id≠n át nem használja (például nyaralás esetén), tanácsos
kihúzni a tápkábelt a villámlásból vagy a túlfeszültséglökésb≠l adódó esetleges károsodás megel≠zése
érdekében.
FÜGGELÉK
73
FÜGGELÉK
A termék jellemz≠i
TÍPUSOK
42LC2R-ZH42LC2R
42LC25R-ZH
*
42LC2RA-ZH
42LC2RB-ZH
42LC2R-ZH
944,0 x 659,3 x 129,7 mm
37,1 x 26 x 5,1 hüvelyk
1054 x 746 x 136,8mm
41,4 x 29,3 x 5,3 hüvelyk
30,4 kg/67,0 lbs
25,9 kg /57,1 lbs
42,3kg/93,2 lbs
35,7kg/78,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 ohm
Üzemi h≠mérséklet
Üzemi páratartalom
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Legfeljebb 80 %
Tárolási h≠mérséklet
Tárolási páratartalom
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Legfeljebb 85 %
állvánnyal együtt
Méretek
(Szélesség x Magasság x Mélység)
állvány nélkül
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Televíziós rendszer
Küls≠ antenna impedanciája
37LC3R*
42LC3R*
37LC3R-ZH
42LC3R-ZH
1059,9 x 659 x 299 mm
1195,5 x 759,8 x 391,3mm
41,7 x 26 x 12 hüvelyk
47 x 30 x 15,4 hüvelyk
1059,9 x 592,2x 132 mm
1195,5 x 684 x 139mm
41,7 x 23,3 x 5,1 hüvelyk
47 x 27 x 5,4 hüvelyk
28 kg/61,7lbs
38,4 kg/76,7 lbs
24,76 kg/54,5lbs
33,9 kg/74,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 ohm
FÜGGELÉK
Üzemi h≠mérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási h≠mérséklet
Tárolási páratartalom
74
37LC25R-ZH
állvány nélkül
TÍPUSOK
Környezeti feltételek
37LC2R-ZH
37LC2RA-ZH
37LC2RB-ZH
42LC25R*
1054 x 813 x286 mm
41,4 x 32x 11,2 hüvelyk
Tápfeszültségigény
Televíziós rendszer
Küls≠ antenna impedanciája
Tömeg
42LC2R*
944,0 x 729 x 286 mm
37,1 x 28,7 x 11,2 hüvelyk
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Környezeti feltételek
37LC25R*
állvánnyal együtt
Méretek
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg
37LC2R*
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Legfeljebb 80 %
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Legfeljebb 85 %
TÍPUSOK
állvánnyal együtt
Méretek
(Szélesség x Magasság x Mélység)
állvány nélkül
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Televíziós rendszer
Küls≠ antenna impedanciája
Környezeti feltételek
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*
42PC1R-ZH
42PC1RA-ZH
42PC3R-ZH
42PC3RA-ZH
50PC1R-ZH
50PC1RA-ZH
1129,0 x 748,5 x 380,0 mm
1129,0 x 748,5 x 333,6 mm
1302,6 x 872 x 355,8 mm
44,4 x 29,4 x 14,9 hüvelyk
44,4x 29,4 x 13,1 hüvelyk
51,2 x 34,3 x 14 hüvelyk
1129,0 x 695,0 x 103,7 mm
1129,0 x 695,0 x 103,7 mm
1302,6 x 810x 107,7 mm
44,4 x 27,3 x 4 hüvelyk
44,4x 27,3 x 4 hüvelyk
51,2 x 31,8 x 4,2 hüvelyk
29,3 kg/64,6 lbs
31,0 kg/68,4 lbs
51,5kg/113,5 lbs
25,4 kg/156,0 lbs
24,2 kg/53,4 lbs
44,3kg/97,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 ohm
Üzemi h≠mérséklet
Üzemi páratartalom
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Legfeljebb 80 %
Tárolási h≠mérséklet
Tárolási páratartalom
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Legfeljebb 85 %
47LB2R*
TÍPUSOK
47LB2R-ZH
47LB2RF-ZH
állvánnyal együtt
1280 x 828 x 315 mm
50,3 x 32,6 x 12,4 hüvelyk
állvány nélkül
1280x 719 x 137 mm
50,3 x 28,3 x 5,3 hüvelyk
Méretek
(Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Televíziós rendszer
Küls≠ antenna impedanciája
■
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Üzemi h≠mérséklet
Üzemi páratartalom
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Legfeljebb 80%
Tárolási h≠mérséklet
Tárolási páratartalom
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Legfeljebb 85%
FÜGGELÉK
Környezeti feltételek
58kg/127,8lbs
47,5kg/104,7 lbs
A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.
75
FÜGGELÉK
A termék jellemz≠i
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
32LB2R-ZH
37LB2R-ZH
42LB2R-ZH
TÍPUSOK
állvánnyal együtt
911,4 x 599 x 259 mm
1045,8x 693,8x 260,4 mm
állvány nélkül
911,4 x 511,5x 124,2mm
1045,8x 594,4x 133mm
35,8 x 20,1 x 4,8 hüvelyk 41,1 x 23,4 x 5,2 hüvelyk
Tömeg
állvánnyal együtt
állvány nélkül
Tápfeszültségigény
Televíziós rendszer
Küls≠ antenna impedanciája
Környezeti feltételek
FÜGGELÉK
76
1175 x 670x 143,8mm
46,2 x 26,3 x 5,6 hüvelyk
22,6 kg/49,8 lbs
31,6kg/69,6 lbs
41,4kg/91,2 lbs
17,8 kg/39,2 lbs
25,3 kg/55,7 lbs
33,9kg/74,7 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 ohm
Üzemi h≠mérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási h≠mérséklet
Tárolási páratartalom
■
1175 x 768x300 mm
35,8 x 23,5 x 10 hüvelyk 41,1 x 27,2 x 10,2 hüvelyk 46,2 x 30,2 x 11,8 hüvelyk
Méretek
(Szélesség x Magasság x Mélység)
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Legfeljebb 80 %
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Legfeljebb 85 %
A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising