LG | 47LD950 | User guide | LG 47LD950 Užívateľská príručka

LG 47LD950 Užívateľská príručka
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCD TV
Kérjük, gondosan olvassa el az útmutatót a készülék üzembe
helyezése előtt.
Az útmutatót ő rizze meg késő bbi használatra.
www.lg.com
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
TARTALOM
ELŐKÉSZÜLETEK
47LD9***.................................................. A-1
Antenna csatlakoztatása .............................1
Kompozit kábellel csatlakoztatva................ 2
Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével ... 3
HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva ............ 3
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA ....4
AZ USB-BEMENET BEÁLLÍTÁSA...............4
RCA-kábellel csatlakoztatva ........................5
Az antennabemenethez csatlakoztatva .......5
Csatlakoztatás 15 t≠s D-sub kábellel .........6
A CI-MODUL BEHELYEZÉSE .....................6
ADIGITÁLIS AUDIOKIMENET BEÜZEMELÉSE ......7
FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA .....................7
Választható képernyő-felbontás .................8
Aképernyő beállítása számítógépes használatra ...9
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
A készülék be/kikapcsolása ...................... 13
A beállítás elindítása .................................13
Programválasztás .................................... 13
Hanger≠ beállítása ................................... 13
GYORS MENÜ ........................................ 14
A képerny≠n megjelen≠menübeállítások
kiválasztása és módosítása ..................... 15
Automatikus programbeállítás ................. 16
Kézi programbeállítás (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN).... 19
Kézi programbeállítás (ANALÓG ÜZEMMÓDBAN).... 21
Program szerkesztése .............................. 23
Booster(Antenna er≠sít≠)
(DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN) ....................25
SZOFTVERFRISSÍTÉS ............................ 26
DIAGNOSTICS (DIAGNOSZTIKA)........... 27
CI [COMMON INTERFACE] (ÁLTALÁNOS
ILLESZTŐFELÜLET) ADATAI ....................... 28
A programtáblázat behívása .................... 29
Kedvenc programok beállítása ................. 30
BEMENETI LISTA..................................... 31
TARTALOM
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
ADATSZOLGÁLTATÁS ..............................32
INPUT LABEL (BEMENET CÍMKÉJE).......33
SIMPLE MANUAL (EGYSZERŰ HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ)............................................... 34
................................................ 35
AV MÓD .................................................... 38
Inicializálás (Gyári beállítások visszaállítása) ..39
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
A 3D video használata során.................... 40
TV-NÉZÉS 3D-ÜZEMMÓDBAN ............... 41
A 3D VIDEO HASZNÁLATA.......................42
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
USB-eszközök csatlakoztatása ................ 43
PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA)............... 44
MUSIC LIST (ZENELISTA) ........................48
MOVIE list (Filmlista) ................................51
DivX regisztrációs kód ..............................55
Deactivation (Kikapcsolás) .......................56
I
TARTALOM
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE –
ELEKTRONIKUS MÙSORFÜZET)
(DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
TARTALOM
Az mısorfüzet be-/kikapcsolása ........................... 57
Program kiválasztása............................................... 57
Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide
(MOST/KÖVETKEZÃ mısor) üzemmódban .......... 57
Gombfunkciók a 8 Days Guide (8 napos mısorfüzet) módban...58
Gombfunkciók a Date Change (Dátum módosítása) módban .. 58
Gombfunkciók a kibŒvített leírás szövegmezŒjében.. 59
Gombfunkciók a Record/Remind Setting
(Felvétel/EmlékeztetŒ beállítása) módban.................... 59
Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista) üzemmódban.... 59
KÉPVEZÉRLÉS
A KÉP MÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK) BEÁLLÍTÁSA..... 60
Képvarázsló ................................................................62
energiatakarékos üzemmód ....................................63
ELÃRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK
- Képüzemmód (Képüzemmód) – alapbeállítások.... 64
KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS
- Picture Mode (Képüzemmód) – User (Egyéni) beállítás.... 65
KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA.............................. 66
Speciális képbeállítások ......................................... 67
KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA ......................... 70
POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZÃ) ........71
Demo Mode (Bemutató üzemmód) .................... 72
Módbeállítás ..............................................................73
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERÃ) BEÁLLÍTÁSA .. 74
CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II) ......................75
HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND MODE
(HANGÜZEMMÓD)................................................. 76
HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA – USER
(EGYÉNI) BEÁLLÍTÁS.................................................77
SRS TruSurround XT .............................................. 77
Balansz beállítása ................................................... 78
TV SPEAKERS (TV-HANGSZÓRÓK) BE/KIKAPCSOLÁSA....79
DTV hangbeállítás (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)....80
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA ..........81
AUDIO RESET (HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)......82
II
Audio description (Hang leírása)
(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)....................83
I/II
- Sztereó/kett≠s vétel (Csak analóg módban)... 84
- NICAM-vétel (Csak analóg módban).................... 85
- A hangszóró hangkimenetének kiválasztása .... 85
Nyelv-/országválasztás a képernyŒn megjelenŒ menüben... 86
NYELV KIVÁLASZTÁSA (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)..... 87
IDÃ BEÁLLÍTÁSA
Óra beállítása .......................................................... 88
AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDÃZÍTÃ BEÁLLÍTÁSA... 89
ALVÓ ÜZEMMÓD IDÃZÍTÃJÉNEK BEÁLLÍTÁSA........ 90
TARTALOMSZÙRÉS / KORLÁTOZÁSI
SZINTEK
JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER ZÁROLÁSA.... 91
BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA).. 92
TARTALOMSZÙRÉS(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN).... 93
KÜLSÃ BEMENET LETILTÁSA................................94
Gombzár.................................................................... 95
TELETEXT
Be-/kikapcsolás ...................................................... 96
SIMPLE Text ............................................................ 96
TOP Text ................................................................... 96
FASTEXT.................................................................... 97
Speciális teletext-funkciók .................................... 97
DIGITÁLIS TELETEXT
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL....... 98
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN ................ 98
FÜGGELÉK
HIBAELHÁRÍTÁS...................................................... 99
KARBANTARTÁS ................................................. 101
A termék jellemz≠i................................................. 102
Távvezérl≠ infravörös kódja ................................. 103
Küls≠ irányító/vezérl≠ egység beállítása ......... 104
ELŐKÉSZÜLETEK
LCD TV-TÍPUSOK : 47LD9***
TARTOZÉKOK
PO
W
ER
ON
EN
ER
GY
1
SAVI
NG
2
4
0
MU
NU
TE
3D
TV
/R
AD
T
9
Q.V
IEW
MA
FA RK/
V
ME
FF
PU
6
8
T
/O
IN
3
5
7
LIS
MOAV
DE
P
E
G
A
P
Q.M
EN
U
OK
GU
ID
E
IN
FO
RE
TU
EX RN
IT
L/R
Használati útmutató
Elemek
(AAA)
Ferritmag
(Ez a tartozék nem minden típus esetén áll rendelkezésre.)
SE
LE
CT
Távirányító
Ha a készülék burkolata koszos
vagy ujjlenyomatos, a készülékhez
kapott tisztítókendővel óvatosan
törölje le.
Törl≠kend≠
A képerny≠
tisztítására
használható.
Tápkábel
ELŐKÉSZÜLETEK
Ellen≠rizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a TV csomagja. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik
a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A foltok eltávolításakor ne
dörzsölje durván a felületet.
Legyen óvatos, mert a túl erős
dörzsölés hatására a készülék
megkarcolódhat vagy a színe
megváltozhat.
x4
(M4x24)
db csavar az állvány
összeszereléséhez
Védőborítás
3D-szemüveg /
tisztítókendő / to
Fali rögzítőlemez
(külön vásárolható meg)
LSW200B vagy LSW200BG
FERRITMAG HASZNÁLATA
(Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.)
A tápkábel csatlakoztatásakor keletkező
elektromágneses sugárzás ferritmag segítségével
mérsékelhető.
A ferritmag annál hatékonyabb, minél közelebb helyezi
el a tápcsatlakozóhoz.
Dugja be teljesen a tápcsatlakozót.
A-1
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK
! M E G J E GY Z E S
G
ELŐKÉSZÜLETEK
A TV-készülék az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolható. Ha a
készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében a
főkapcsolóval kapcsolja ki.
Jelentős mértékben csökkenthetők a használat közbeni energiafogyasztás és a működés költségei, ha csökkenti a kép fényerejét.
FIGYELEM!
Ha a TV-készüléket nem lehet bekapcsolni a távvezérlő segítségével, nyomja meg a T V f ő
tápkapcsolóját. (Ha a fő tápkapcsoló nincs bekapcsolva, a TV-t nem lehet a távvezérlővel
bekapcsolni.)
G Ne álljon rá az üvegállványra, és óvja az erős ütődésektől.
Ellenkező esetben az állvány eltörhet, az üvegszilánkok sérülést okozhatnak, valamint a
készülék leeshet.
G Ne húzza a TV-készüléket. Ellenkező esetben a padló vagy a készülék megsérülhet.
G
A
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
Programválasztó
gombok
P
Hanger≠ gombok
OK
OK
MENU(MENÜ)
MENU
INPUT (BEMENET)
INPUT
POWER
Távirányító érzékel≠je
Intelligens szenzor
A környezeti viszonyoknak
megfelel≠en állítja be a
képet.
Tápellátás/készenlét jelz≠fény
• Készenléti állapotban pirosan világít.
• kéken világít, ha a TV be van kapcsolva
A-2
Fő tápkapcsoló
HDMI
IN 4
VIDEO L/MONO AUDIO R
A HÁTSÓ PANELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
AV IN 3
10
1
4
3
HDMI
IN 4
2
11
ELŐKÉSZÜLETEK
H/P
5
VIDEO L/MONO AUDIO R
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
1(DVI)
12
AV IN 3
ANTENNA IN
13
H/P
5
6
7
8
9
1
Tápkábel csatlakozója
Ez a TV-készülék váltóáramú táplálás segítségével
működtethető. Anévleges feszültség “Atermék jellemzői”
című oldalon található (G p.102). Akészüléket ne próbálja
egyenáramú táplálással működtetni.
7
RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a vezérlőeszközök soros portját az RS232C csatlakozóhoz.
Ez az aljzat szerviz-, illetve hotelüzemmódban használatos.
2
RGB/DVI-audiobemenet
Aszámítógép vagy a DTV-készülék hangkábelének csatlakozója.
8
Kompozit bemenet
Akompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.
3
DIGITÁLIS OPTIKAI AUDIOKIMENET
Adigitális audiocsatlakozót különféle
audioberendezésekhez csatlakoztathatja.
Csatlakoztassa digitális audiokészülékhez.
Használjon optikai audiokábelt.
9
Antennabemenet
Ehhez a csatlakozóhoz TV-antennát vagy kábelt
csatlakoztasson.
10
USB-bemenet
Ehhez a csatlakozóhoz USB-tárolóeszközt
csatlakoztasson.
11
PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer Memory
Card International Association)
Helyezze a CI-modult a PCMCIA-bővítőhelybe.
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
12
Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét
ezekhez a csatlakozókhoz.
13
Fejhallgató
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken található
fejhallgató-csatlakozóhoz.
4
5
6
Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy
kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.
HDMI/DVI IN bemenet
AHDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat. A
HDMI/DVI csatlakozóhoz viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.
RGB IN-bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez a
csatlakozóhoz.
A-3
ELŐKÉSZÜLETEK
AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
A KÁBELEK ELRENDEZÉSE
A HÁTLAPON
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az
ábrán láthatóktól.
Az asztali állvány összeszerelése után ellenőrizze, hogy
teljesen meghúzta-e a csavart. (Ha a csavart nem húzza
meg teljesen, a készülék előredőlhet, miután a talpára
állította.) Ha a csavart túlzottan meghúzza, a csavar
menete megszakadhat.
■
A
ELŐKÉSZÜLETEK
1
Az Ön TV-készülékének egyes részei
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
1
Csatlakoztassa a szükséges
kábeleket.
További készülékek
csatlakoztatásához lásd a Külső
berendezések beállítása című
fejezetet.
Óvatosan helyezze a TV-készüléket a
képernyővel lefelé egy puha felületre,
amely megóvja a képernyőt a sérüléstől.
2
2
Nyissa szét a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT az
ábrán látható módon.
Szerelje össze a TV-készüléket az ábrán
látható módon.
Kábelvezető kapocs
3
3
Zárja le a KÁBELVEZETŐ KAPCSOT az
ábrán látható módon.
Rögzítse biztonságosan az állványt a négy
csavarral a TV-készülék hátoldalán
található furatok segítségével.
! M E G J E GY Z E S
Ügyeljen arra, hogy a készüléket felemeléskor
–NÉL fogja meg.
ne a KÁBELVEZET–
- Ha a készülék leesik, az személyi sérüléshez
vagy a készülék károsodásához vezethet.
G
A-4
Kensington biztonsági rendszer Tanácsok a körültekintő összeszereléshez
■
Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Megjegyzés:
- A Kensington biztonsági rendszer külön beszerezhető tartozék.
Megjegyzés:
a. Ha a TV megérintve hidegnek érződik, bekapcsolásakor
enyhe vibrálás tapasztalható.
Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
b. Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány vörös, zöld vagy
kék színű apró ponthiba látható. Ezeknek nincs káros hatása a
monitor működésére.
c. Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt, és ne tartsa
rajta az ujjait hosszabb időn keresztül.
Ellenkező esetben átmenetileg torzítások léphetnek fel a
képernyőn.
Vásárolja meg a TV-készülék falra szereléséhez szükséges megfelelő rögzítőelemeket.
A A falhoz közel állítsa fel a készüléket, hogy fel ne boruljon,
ha hátrafelé meglökik.
A Az alábbi utasítások alapján a TV-készüléket biztonságosabb módon használhatja, mivel ha ilyen módon rögzíti a falhoz, akkor a készülék nem borul fel, ha előre húzzák.
Ezáltal megakadályozhatja, hogy a TV-készülék előre
zuhanjon, és sérülést okozzon, továbbá a készüléket is
megóvhatja a károsodástól. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak fel a készülékre, illetve ne
kapaszkodjanak bele.
A
1
1
2
2
1
A szemes csavarok vagy a TV-konzolok és a csavarok segítségével
rögzítse a terméket a falhoz az ábrán látható módon.
(Ha a készülékben a csavarok a szemes csavarok helyén
találhatók, tekerje ki a csavarokat.)
* Helyezze be a szemes csavarokat vagy a TV-konzolokat és a
csavarokat a fels≠ csavarnyílásokba, majd szorosan húzza meg ≠ket.
2
Rögzítse a fali konzolokat a falra a csavarokkal. A falra szerelt konzolokat azonos magasságba szerelje fel.
ELŐKÉSZÜLETEK
A TV hátlapján Kensington biztonsági zár található. Az alábbi
ábrán látható módon csatlakoztassa a Kensington biztonsági
rendszer kábelét.
A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével és
használatával kapcsolatban a rendszerhez kapott felhasználói
kézikönyvben talál további útmutatást.
További információért látogassa meg a Kensington vállalat
internetes honlapját a http://www.kensington.com címen. A
Kensington cég értékes elektronikai berendezésekhez, például
hordozható számítógépekhez és LCD-projektorokhoz készült
biztonsági rendszereket értékesít.
3
FORGÓÁLLVÁNY
3
Erős zsineg használatával állítsa a készüléket a
megfelelő állásszögbe.Biztonságosabb, ha úgy
rögzíti a kötelet, hogy az vízszintes legyen a fal és a
termék között.
■
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A TV felállítása után a készüléket jobbra-balra 20
fokkal el lehet fordítani.
! M E G J E GY Z E S
A termék áthelyezése el≠tt, el≠ször a köteleket oldja ki.
A termékhez a méretéhez és súlyához elegend≠en
nagy és szilárd tartót vagy szekrényt használjon.
G A termék biztonságos használatához gy≠z≠djön meg
arról, hogy a falra szerelt konzol magassága megegyezik a termékével.
G
G
A-5
ELŐKÉSZÜLETEK
A TV-készülék számos módon elhelyezhet≠, például falra,
asztalra stb.
A TV-készüléket vízszintes felszerelésre alkalmas.
■
■
FÖLDELÉS
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
ELŐKÉSZÜLETEK
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében gy≠z≠djön meg arról,
hogy a földkábel csatlakoztatva van. Ha a földelés semmilyen módon
nem lehetséges, szakképzett villanyszerel≠vel építtessen be külön
megszakítót. Ne kísérelje meg a készülék földelését telefonkábelhez,
villámhárítóhoz vagy gázcs≠höz való csatlakoztatással.
10 cm
Tápellátás
A
B
Áramköri
megszakító
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE A TALPON
Típus
A jó szellőzés érdekében a TV körül hagyjon 10 cm
szabad helyet.
47LD9***
Szabvány
VESA
(A * B) Csavar Mennyiség
200 * 200 M6
4
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
HA NEM HASZNÁLJA AZ
ASZTALI ÁLLVÁNYT
FALRA SZERELÉS: VÍZSZINTES
FELSZERELÉS
Javasoljuk, hogy a TV-készülék falra szereléséhez LG
márkájú fali tartókonzolt használjon.
A Javasoljuk, hogy a VESA szabvány előírásainak
megfelelő fali tartókonzolt szerezzen be.
A Az LG azt javasolja, hogy szakemberrel végeztesse a
TV-készülék falra szerelését.
■
Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek
az ábrán láthatóktól.
A készülék falra szerelésekor használja a
védőborítást.
A
! M E G J E GY Z E S
G A fali tartókonzolt szilárd, a padlóra merőlegesen álló falra
A-6
szerelje.
G Ha a készüléket a mennyezetre vagy nem függőleges falra
kívánja szerelni, használjon speciális tartókonzolt.
G A fali tartókonzolt olyan felületre kell szerelni, amely elég erős
a TV-készülék súlyának megtartásához, például betonból,
terméskőből, téglából vagy falazóelemből készült falra.
G A tartócsavar típusa és hosszúsága a tartókonzoltól függ.
További tájékoztatásért tekintse meg a tartókonzol dokumentációját.
G Az LG a következő esetekben nem vállal felelősséget a TV
helytelen felszereléséből származó bármilyen balesetért,
illetve anyagi kárért:
– Ha nem VESA-kompatibilis fali tartókonzolt használ.
– Ha a csavarokat helytelenül rögzíti a tartófelülethez, amely a
TV lezuhanásához és személyi sérüléshez vezet.
– Ha nem követi a javasolt felszerelési eljárást.
Nyomja a
VÉDŐBORÍTÁST
kattanásig a TV-be.
védőborítás
A távirányító gombjainak funkciói
A távirányító használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.A távirányító
használatakor a távirányítót a TV-n lévő érzékelő felé irányítsa.
POWER Készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve
kikapcsolása készenléti üzemmódba.
BE/KI Billentyű világítás ki- vagy bekapcsolása.
ON/OFF
TV/RAD A rádió-, a TV- és a DTV-csatorna kiválasztása.
TV/RAD
AV
MODE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENERGY SAVING ATV-készülék Energiatakarékos üzemmódjának beállítása..
(ENERGIATAKARÉ (G 6 3. oldal)
KOS ÜZEMMÓD)
ENERGY SAVING
LIST
0
AV MODE AV-eszközök csatlakoztatásakor segít kiválasztani és beállítani
a képet és a hangot.(G 3 8. oldal)
INPUT A külső bemeneti üzemmód szabályos sorrendben változik.
(G 3 1. oldal)
0~9 Program kiválasztása.
számgombok Számozott menüelemek kiválasztása.
Q.VIEW
LIST Programlista megjelenítése.(G 2 9. oldal)
MARK/
FAV
P
MUTE
MENU
3D
ELŐKÉSZÜLETEK
POWER
Q.MENU
P
A
G
E
Q.VIEW Visszalépés az el≠z≠ programhoz.
MENU Menü kiválasztása.
Bármely menüpontban megnyomva elrejti az összes.
(G 1 5. oldal)
3D 3D video megjelenítése (G 40. oldal).
Q. MENU A kívánt gyors menü forrás kiválasztása. (Képarány, Tiszta
hang II , Képüzemmód, Hangüzemmód, Audio, Elalvás
időzítő, Kedvenc, USB-eszköz)(G 14. oldal)
OK
NAVIGÁCIÓS Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő
GOMBOK menükben, és igényei szerint módosíthatja a rendszer
(Fel/le/balra/jobbra) beállításait.
GUIDE
INFO
RETURN
EXIT
OK Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód megjelenítése.
GUIDE (MŰSOR) A műsort jeleníti meg. (G 5 7. oldal)
L/R SELECT
INFO i A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
( i ADATOK)
RETURN(EXIT) Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést
visszalépjen valamelyik párbeszédes alkalmazásban, pl. a
műsorfüzetben vagy más interaktív felhasználói funkcióban.
SZÍNES GOMBOK Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz (csak TELETEXT funkcióval rendelkez≠ készülékek esetében)
vagy programszerkesztéshez használhatók.
L/R SELECT 3D video megjelenítése. (G 42. oldal).
A-7
ELŐKÉSZÜLETEK
Hanger≠ + / - Hanger≠ beállítása.
POWER
ELŐKÉSZÜLETEK
MARK Válassza ki azt a bemenetet, amelyre a Picture Wizard
(Kép varázsló) beállításait alkalmazni szeretné.
Az USB menüben szereplő programok kijelölése, illetve a
kijelölés megszüntetése.
ON/OFF
TV/RAD
AV
MODE
INPUT
ENERGY SAVING
FAV Átvált a kiválasztott kedvenc programra.
1
2
3
4
5
6
Programválasztó Program kiválasztása.
7
8
9
PAGE FEL/LE Átlépés a képernyőadatok egyik csoportjából a
következőbe.
LIST
0
Q.VIEW
MUTE Hang ki-, ill. bekapcsolása.
1
TELETEXT Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók.
GOMBOK További tudnivalókat a ‘Teletext’című részben olvashat. (G 96. oldal)
MARK/
FAV
P
P
A
G
E
SUBTITLE Digitális üzemmódban megjeleníti a kívánt feliratozást.
(FELIRATOZÁS)
MUTE
MENU
3D
Q.MENU
SIMPLINK/USB A SIMPLINK vagy az USB menü vezérlésére
menü szolgál (Photo List (Fényképlista) és Music List
(Zenelista) vagy Movie List (Filmlista)).
vezérlőgombjai
A TV-hez csatlakoztatott AV-eszközök listájának
megjelenítése. A gomb használatakor a képernyőn
megjelenik a Simplink menü.(G 3 5. oldal)
OK
GUIDE
INFO
RETURN
EXIT
L/R SELECT
Elemek behelyezése
1
A-8
■
Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
■
Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretı ceruzaelemet a megfelel≠ polaritás figyelembevételével (figyelje a + és a - jeleket). Ne használjon együtt
új és régi, használt elemeket.
■
Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
HDMI
IN 4
A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés
tápkábelét sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
VIDEO L/MONO AUDIO R
Antenna csatlakoztatása
Az optimális képmin≠ség érdekében állítsa be az antenna
irányát.
■ Az antennakábel és az átalakító nem a készülék tartozéka.
■
H/P
HDMI
IN 4
Többlakásos épületek
(Csatlakozás fali antennacsatlakozóhoz)
ANTENNA IN
RF koaxiális kábel (75 Ω)
AV IN 3
Kültéri antenna
(VHF, UHF)
H/P
Családi házak
(Csatlakozás a kültéri antenna fali csatlakozójához)
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Fali antennacsatlakozó
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
■
UHF
Antenna
≠sít≠
≠
Jeler≠
ANTENNA IN
VHF
■
■
Azokon a helyeken, ahol gyengébb a vétel, a jobb képmin≠ség érdekében a jobb oldali ábrán látható módon csatlakoztasson jeler≠sít≠t az antennához.
Ha a jelet meg kívánja osztani két készülék között, a csatlakoztatáshoz használjon antenna-elosztót.
1
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés tápkábelét
sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
■ Az Ön TV-készülékének egyes részei eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
■
Kompozit kábellel csatlakoztatva
■
Ez a TV-készülék külső, digitális set-top box egység nélkül képes a digitális rádiófrekvenciás és
kábeles jelek vételére. Ha azonban mégis digitális set-top box egységet vagy más külső digitális
eszközt használ a digitális jelek vételére, az alábbi ábra szerint járjon el.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
2
A külső készülék (digitális beltéri egység, DVD stb.)
videokimeneteit (Y, PB, PR) csatlakoztassa a TVkészülék COMPONENT IN VIDEO feliratú csatlakozóihoz.
(RG
1 IN
HDMI / DVI
A külső készülék (digitális beltéri egység, DVD stb.)
hangkimeneteit illessze a TV-készülék COMPONENT IN AUDIO feliratú csatlakozóihoz.
3
2
1(DVI)
3
Kapcsolja be a külső készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a külső
készülék kézikönyvében találja.)
4
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az C o m p o n e n t bemeneti jelforrást.
2
G Támogatott
HDMI-hangformátumok: Dolby Digital, PCM
A DTS hangformátum nem támogatott.
Jel
HDMI
Component
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
O
(csak 50 Hz / 60 Hz )
(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
Kompozit bemeneti csatlakozók
A jobb képmin≠ség érdekében az alábbi táblázatban látható módon csatlakoztassa a DVD-lejátszót a kompozit bemenetekhez.
Kompozit csatlakozók a TV-n
Videokimeneti csatlakozók a
DVD-lejátszón
2
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével
1
A külső készülék (digitális beltéri egység, DVD
stb.) HDMI-kimenetét a TV-készülék HDMI/DVI IN
1(DVI), HDMI/DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 vagy
HDMI IN 4 csatlakozójához illessze.
2
Kapcsolja be a külső készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a külső
készülék kézikönyvében találja.)
HDMI / DVI IN
3
2
1(DVI)
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az H D M I, H D M I 2, H D M I 3 vagy
H D M I 4 bemeneti jelforrást.
3
1
! M E G J E GY Z E S
ATV a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidej≠
2fogadására.
G Ha a DVD nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be
kell állítani a megfelel≠ kimeneti felbontást.
G Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel nagy sebességű (High Speed)
HDMI-kábel-e. Ha nem nagy sebességű HDMI-kábeleket
használ, akkor előfordulhat, hogy a kép remeg vagy nem jelenik
meg. Kérjük, nagy sebességű HDMI-kábeleket használjon.
G
HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva
(RGB)
1
A digitális beltéri egységet vagy a számítógép
DVI-kimenetét a TV-készülék HDMI/DVI IN
1(DVI) aljzatához csatlakoztassa.
HDMI / DVI IN
3
2
2
A digitális beltéri egységet vagy a számítógép
hangkimenetét a TV-készülék AUDIO IN
(RGB/DVI) csatlakozójához illessze.
3
Kapcsolja be a digitális beltéri egységet vagy a
számítógépet, majd a TV-készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a digitális
beltéri egység, illetve a számítógép
kézikönyvében találja.)
4
1(DVI)
1
2
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az HDMI1 bemeneti jelforrást.
vagy
DVI-PC OUTPUT
AUDIO
3
VIDEO L/MONO AUDIO R
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
AV IN 3
1
A külső készülék (DVD, videomagnó, stb.)
Euro-Scart csatlakozóját a TV-készülék AV1
Euro-Scart aljzatához csatlakoztassa.
2
Kapcsolja be a külső készüléket.
(A használatra vonatkozó utasításokat a külső
készülék kézikönyvében találja.)
3
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az AV1 bemeneti jelforrást.
- Ha a videomagnót az A V 2 Scart aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az AV2 bemeneti jelforrást.
(RGB)
H/P
ANTENNA IN
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
AV1
Videó
O
Audió
O
AV2
O
O
Aktuális
bemenetmód
Kimenet típusa
AUDIO/
VIDEO
Kimenet
Bemenet
Scart
1
RGB
O
X
Videó, Audió
Csak analóg esetén
Analóg, DTV, AV1, AV2, AV3 kimenet áll rendelkezésre.
AV2
AV2
AV1
(felvevőeszközzel végzett,
(TV-kimenet) (monitorkimenet) ütemezett DTV-rögzítés során)
Digitális TV
X
O
O
Analóg TV, AV1,AV3
O
O
O
Kompozit/RGB
O
X
(A bemeneti módot a készülék
átalakítja DTV-re).
HDMI
X
X
AV2
O
O
G
TV-kimenet: Analóg TVjeleket ad.
Monitorkimenet: A
képernyőn aktuálisan
látható képet továbbítja.
O
! M E G J E GY Z E S
G
Euro scart kábel használata esetén árnyékolt Euro scart kábelt kell használnia.
AZ USB-BEMENET BEÁLLÍTÁSA
1
2
4
(R) AUDIO (L)
Csatlakoztassa az USB-eszközt a készüléken
található USB-bemenethez.
Az USB-bemenethez történő csatlakoztatás
után használhatja a USB funkciót. (G 43 oldal)
1
vagy
VIDEO
AV IN 3
H/P
2
Helyezzen egy kazettát a videomagnóba, majd nyomja
meg a videomagnó PLAY (LEJÁTSZÁS) gombját.
(További tudnivalók a videomagnó használati útmutatójában
találhatók.)
Vagy működtesse a megfelelő külső készüléket.
(További tudnivalókat a küls≠ berendezés használati útmutatójában talál.)
3
VIDEO L/MONO AUDIO R
Kösse össze a TV-készülék csatlakozóját a
külső készülék AUDIO/VIDEO aljzatával. A csatlakozók színeinek egyezniük kell. (Videó = sárga, bal
audió = fehér, jobb audió = vörös)
1
AV IN 3
H/P
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az AV3 bemeneti jelforrást.
S-VIDEO
L
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
vagy
! M E G J E GY Z E S
G
ANT IN
R
Ha monó videomagnóval rendelkezik, csatlakoztassa
a lejátszóból kiinduló hangkábelt a készülék AUDIO
L/MONO csatlakozójához.
VIDEO
L
R
Videokamera
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
HDM
HDMI
IN 4
RCA-kábellel csatlakoztatva
Játékkonzol
Az antennabemenethez csatlakoztatva
■
A képzaj (interferencia) elkerülésének érdekében hagyjon megfelel≠ távolságot a videomagnó és a televízió között.
1
Csatlakoztassa a videomagnó A N T O U T csatlakozóját a
készülék A N T E N N A I N bemenetéhez.
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
3
Csatlakoztassa az antennakábelt a videomagnó A N T I N
csatlakozójához.
Nyomja meg a videomagnó P L A Y (LEJÁTSZÁS) gombját,
majd állítsa be a megfelel≠ csatornát a készüléken.
ANTENNA IN
2
Fali csatlakozó
Antenna
5
V
H/P
AV IN 3
HDMI
IN 4
V
AV IN 3
H/P
≠s D-sub kábellel
Csatlakoztatás 15 t≠
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
AV IN 3
AV IN 3
HDMI
IN 4
≠séggel rendelkezik, ami azt jelenti,
Ez a TV-készülék Plug and Play lehet≠
hogy a számítógép
automatikusan
H/P
H/P
beállítja magát a készülék beállításaihoz.
HDMI / DVI IN
3
2
Csatlakoztassa a számítógép audiokimeneteit a
készülék AUDIO IN (RGB/DVI) csatlakozójához.
AV IN 3
H/P
1
2
1(DVI)
HDMI
IN 4
2
Csatlakoztassa a számítógép RGB-kimenetét a
készülék RGB IN (PC) csatlakozójához.
VIDEO L/MONO AUDIO R
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
3
Kapcsolja be a számítógépet és a készüléket.
4
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával
válassza ki az RGB
AV IN 3 bemeneti jelforrást.
AUDIO
RGB OUTPUT
H/P
A CI-MODUL BEHELYEZÉSE
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI
IN 4
- A zavart (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális
TV üzemmódban.
- Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
AV IN 3
További információ a 28. oldalon található.
H/P
HDMI
IN 4
1
Helyezze a CI-modult a TV-készülék PCMCIAkártyafoglalatába az ábrának megfelelően.
G Győződjön
meg arról, hogy a CI-modult a
megfelelő irányban helyezte be a PCMCIAbővítőhelyre. Ha a modult nem megfelelően
helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a
PCMCIA-bővítőhelyet.
6
HDMI
DMI
IN 4
! M E G J E GY Z E S
Az ábrának megfelelően
ellenőrizze ezt a pontot,
és helyezze a készülékbe
a CI-modult.
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET BEÜZEMELÉSE
Továbbítsa a TV audiojeleit külső audioeszközhöz a digitális (optikai) audiokimeneti porton keresztül.
Ha a digitális műsorokat 5.1 csatornás hangrendszerrel szeretné élvezni, csatlakoztassa a TV
hátoldalán található OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (Optikai digitális audiokimenet) aljzatot DVD
házimozi-rendszerhez (vagy erősítőhöz).
Csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét a TV
digitális (optikai) audiokimeneti csatlakozójához.
2
Csatlakoztassa az optikai kábel másik végét az
audioeszköz digitális (optikai) audiobemenetére.
3
Adja meg a „TV Speaker option - Off” (TV
hangszórói - Ki) beállítást az AUDIO (HANG)
menüben. (G 79. oldal) A használathoz olvassa el
a külső audioeszköz működtetésének leírását.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
1
MI / DVI IN
1
2
FIGYELEM!
nézzen közvetlenül az optikai kimeneti csatlakozóba. A lézersugár látáskárosodást okozhat.
A hangot fejhallgatón keresztül is hallgathatja.
1
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készüléken
található fejhallgató-csatlakozóhoz.
2
+
A fejhallgató hangerejének beállítását a
vagy - gomb megnyomásával végezheti el. Ha
megnyomja a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot,
kikapcsolja a fejhallgatóban hallható hangot.
VIDEO L/MONO AUDIO R
FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA
HDMI
IN 4
G Ne
AV IN 3
H/P
! M E G J E GY Z E S
Fejhallgató csatlakoztatásakor az AUDIO menü tételei nem funkcionálnak.
Ha csatlakoztatott fejhallgató mellett az AV MÓD beállításait módosítja, a módosítások csak a
videobeállításokra lesznek érvényesek, nem az audiobeállításokra.
G A digitális audio kimenet nem áll rendelkezésre csatlakoztatott fejhallgató mellett.
G
HDMI
IN 4
G
7
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Választható képernyő-felbontás
HDMI/DVI-DTV módban
RGB-PC, HDMI/DVI-PC módban
Felbontás
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
8
Vízszintes
Függleges
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz)
720x400
31,468
70,08
Felbontás
Vízszintes
Függleges
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz)
720x480
31,469/31,5
59,94/60
640x480
31,469
59,94
720x576
31,25
50
800x600
37,879
60,31
1280x720
37,5
50
1024x768
48,363
60,00
44,96/45
59,94/60
1280x768
47,78
59,87
33,72/33,75
59,94/60
1920x1080
1360x768
47,72
59,80
28,125
50
1280x1024
63,595
60,00
26,97/27
23,97/24
1920x1080
66,587
59,93
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
(RGB-PC)
1920x1080
67,5
60,00
(HDMI-PC)
! M E G J E GY Z E S
Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztüli
megjelenítését a készülék képernyőn.
Előfordulhat, hogy a hosszabb időn
keresztül megjelenített kép tartós nyomot hagy
a képernyőn, ezért ha lehetséges, használjon
képernyőkímélőt.
G Elképzelhető, hogy PC módban némely felbontás, függőleges minta, kontraszt- vagy
fényerő-beállítás esetén képzaj jelentkezik.
Ha ez előfordulna, állítson be a
számítógépen másik felbontást, módosítsa a
frissítési frekvencia értékét, vagy a menü
segítségével változtassa meg a fényerő és a
kontraszt beállítását, amíg a kép tiszta nem
lesz. Ha a számítógép videokártyájának frissítési frekvenciája nem módosítható, cserélje
ki a számítógép videokártyáját, vagy kérjen
segítséget a videokártya gyártójától.
G A vízszintes és a függőleges frekvencia
bemeneti szinkronizálása külön történik.
G PC módban az 1920 x 1080, 60 Hz felbontás és frissítési frekvencia használata javasolt. Ezek a beállítások biztosítják a legjobb
képminőséget.
G Csatlakoztassa a számítógép monitorkimenetének jelkábelét a készülék RGB
(PC) csatlakozójához, vagy a számítógép
HDMI-kimenetének jelkábelét csatlakoztassa
G
a készülék HDMI IN (vagy HDMI/DVI IN)
bemenetéhez.
G Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a
készülék Audio bemeneti csatlakozójához. (A
készüléknek az audiokábelek nem tartozékai.)
G Hangkártya használata esetén tetszés szerint
adja meg a számítógép hangbeállításait.
G Ha a számítógép videokártyája nem képes
egyidejűleg analóg és digitális RGB-jelet is
adni, a számítógép képének a készüléken
történő megjelenítéséhez vagy csak az
RGB, vagy csak a HDMI IN (vagy HDMI/DVI
IN) csatlakozót csatlakoztassa.
G Ha a számítógép videokártyája képes
egyidejűleg analóg és digitális RGB-jelet is
adni, a készüléket állítsa RGB vagy HDMI
üzemmódba (a másik üzemmód beállítását a
készülék automatikusan Plug and Play
értékre változtatja).
G A videokártyától függően előfordulhat, hogy
a DOS üzemmód nem működik HDMI-DVI
kábel használata esetén.
G Ha túl hosszú RGB-PC kábelt használ,
előfordulhat, hogy zajos lesz a kép. 5
méternél rövidebb kábel használata ajánlott.
Ez biztosítja a legjobb képminőséget.
A képernyő beállítása számítógépes használatra
Képernyő alaphelyzetbe állítása
Visszaállítja a Position (Helyzet), a Size (Méret) és a Phase (Órajel fázis) beállításokat a gyári
alapértelmezett értékekre.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
KÉPERNYŐ
OK
E
• Kontraszt
50
• Képélesség
70
Auto konfig.
Helyzet
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
Előző
Felbontás
90
• Fényerő
Mozgat.
R
G
Méret
• További beállítások
• Kép visszaállítása
Beállítás
Igen
Nem
Órajel fázis
Képernyő
Képernyő
Reset-alapbeállítás
1
MENU
2
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉP
Válassza a KÉP menüpontot.
OK
Válassza a Képernyő lehetőséget.
OK
Válassza a Reset-alapbeállítás lehetőséget.
OK
Válassza a Igen lehetőséget.
3
4
5
OK
Indítsa el a Reset (Alaphelyzet) funkciót.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
9
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Automatikus beállítás (csak RGB [PC] módban)
Automatikusan beállítja a kép helyét, és minimalizálja a remegést. Ha a beállítások elvégzése után a képmin≠ség
még mindig nem megfelel≠, nem a TV-készülék hibás, hanem további beállításokra van szükség.
KÉP
Mozgat.
KÉPERNYŐ
OK
E
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Auto konfigurálás
Ez a funkció a kép helyzetének, méretének és fázisának automatikus beállítására szolgál. A
megjelenő kép az automatikus beállítás során pár másodpercre instabillá válik.
• Kontraszt
50
• Képélesség
70
Auto konfig.
Helyzet
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
Előző
Felbontás
90
• Fényerő
Mozgat.
R
G
Méret
Beállítás
Igen
Nem
• További beállítások
Órajel fázis
• Kép visszaállítása
Képernyő
Képernyő
Reset-alapbeállítás
1
MENU
2
OK
3
OK
Válassza a KÉP menüpontot.
• Ha a kép helyzete még mindig nem
Válassza a Képernyő lehetőséget.
Válassza az Auto konfig.
(Automatikus konfigurálás)
menüpontot.
megfelel≠, próbálkozzon ismét az
automatikus beállítással.
• Ha a kép RGB (PC) módban az
automatikus beállítás után újabb
módosításra szorul, a Helyzet, a Méret
vagy a Képfázis funkcióval is beállíthatja a
képet.
4
OK
Válassza a Igen lehetőséget.
5
OK
Indítsa el az Auto konfig. (Automatikus konfigurálás) funkciót.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
10
Felbontás kiválasztása
A normál kép megjelenítéséhez az RGB mód felbontása a PC módnak legyen megfelelő.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
Felbontás
E
• Kontraszt
90
• Fényerő
50
• Képélesség
70
Auto konfig.
0
Előző
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Helyzet
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
Mozgat.
OK
R
Méret
G
• További beállítások
Órajel fázis
• Kép visszaállítása
Képernyő
Képernyő
Reset-alapbeállítás
1
MENU
2
Válassza a KÉP menüpontot.
OK
Válassza a Képernyő lehetőséget.
OK
Válassza a Felbontás lehetőséget.
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉPERNYŐ
KÉP
3
4
OK
5
Válassza ki a kívánt felbontást.
OK
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
11
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A képernyő helyzet-, méret- és fázisbeállításainak módosítása
Ha a kész még mindig nem elég tiszta az automatikus igazítás után, f≠leg, ha a karakterek remegnek, állítsa be
a képfázist kézzel.
Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].
Mozgat.
KÉPERNYŐ
OK
Mozgat.
Előző
E
KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
KÉP
• Kontraszt
90
• Fényerő
50
• Képélesség
70
Felbontás
Auto konfig.
Helyzet
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
Méret
• További beállítások
• Kép visszaállítása
Órajel fázis
Képernyő
Képernyő
Reset-alapbeállítás
1
MENU
Válassza a KÉP menüpontot.
2
OK
Válassza a Képernyő lehetőséget.
OK
Válassza a Helyzet, a Méret vagy a Órajel fázis lehetőséget.
3
4
OK
5
OK
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
12
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
A készülék be/kikapcsolása
- Ha a TV-t bekapcsolja, használhatja a szolgáltatásait.
1
Először csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
Ezután kapcsolja be a TV főkapcsolóját.
Ekkor a TV készenléti üzemmódba kapcsol.
2
Készenléti üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg a az r / I, INPUT(BEMENET) vagy a P
D E gombok egyikét a készüléken, illetve a POWER (TÁPELLÁTÁS), az INPUT(BEMENET),P
vagy 0 - 9 számgombok egyikét a távirányítón, ekkor a TV bekapcsol.
1
Ha az OSD (képernyőn megjelenő) menü megjelenik aTV-készülék bekapcsolása után, módosíthatja a
Nyelv, Módbeállítás, Ország, illetve elindíthatja az Auto. hangolás funkciót.
MEGJEGYZES:
a. Ha a kezdeti beállítás elvégzése előtt bezárja, akkor az Initial Setting (Kezdeti beállítás) menü később
újra megjeleníthető.
b. A RETURN gomb megnyomásával az aktuális OSD menüből visszatérhet az előzőre.
c Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített DTV műsorszórási előírásokkal,
előfordulhat, hogy az adott DTV műsorszórási környezetben bizonyos DTV funkciók nem működnek.
d. Otthoni környezetben az optimális beállítás a "Otthoni használat” üzemmód. Ez a TV alapértelmezett üzemmódja.
e. Bolti környezetben az "Bolti bemutató" üzemmód használata az optimális. Ha a felhasználó módosítja a
képminőség beállítását,"Bolti bemutató" üzemmód esetén a készülék bizonyos idő elteltével automatikusan
visszaállítja a képminőség gyári alapbeállításait.
f. Az üzemmód (Otthoni használat, Bolti bemutató) módosítását az OPCIÓ menü Módbeállítás menüparancsával lehet végrehajtani.
Programválasztás
1
A kívánt programszámot a P
használatával választhatja ki.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
A BEÁLLÍTÁS ELINDÍTÁSA
vagy a számgombok
≠ beállítása
Hanger≠
1
A hanger≠ beállítását a
omásával végezheti el.
+ vagy - gomb megny-
A hang elnémításához nyomja meg a MUTE
(NÉMÍTÁS) gombot.
A funkciót a MUTE (Némítás), a,
+ vagy a –,
illetve az AV Mode (AV-üzemmód) gomb
használatával szakíthatja meg.
13
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
GYORS MENÜ
A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
A Q.Menu (Gyors menü) azokat a funkciókat tartalmazza, amelyeket a felhasználók a leggyakrabban használnak.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Képarány: A kívánt képformátum kiválasztása.
A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás) beállításában
a 14:9, a Zoom és a Cinema Zoom2 (Nagyítás2)
lehetőségek közül választhat. A Zoom (Nagyítás)
beállítás megadását követően a képernyő
visszavált a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.
Tiszta hang II : Az emberi hangtartománynak a többi
hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi,
hogy a felhasználók jobban érthessék a beszédet.
Képüzemmód : A kívánt képüzemmód kiválasztása.
Hangüzemmód : Ez a funkció automatikusan beállítja azt a hangkombinációt, amelyet a
legmegfelelőbbnek tart az éppen megjelenített
képhez. A kívánt hangüzemmód kiválasztása.
F
Audio : A hangkimenet kiválasztása.
Elalvás időzítő : Az alvó üzemmód időzítőjének
beállítása.
Kedvenc : A kedvenc program kiválasztása.
USB-eszköz : Az USB-eszköz eltávolításához
válassza ki az „Kiadás” parancsot.
Képarány
G
16:9
1
Q.MENU
2
Jelenítse meg a menüpontokat.
Válassza ki a kívánt forrást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a Q.MENU (GYORS MENÜ) gombot.
3
OK
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
14
≠n megjelen≠
≠menübeállítások
A képerny≠
kiválasztása és módosítása
A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
KÉP
Auto. hangolás
Képarány
Kézi hangolás
Képvarázsló
Programhely rendezés
Mozgat.
AUDIO
OK
: 16:9
Mozgat.
Auto. hangerő
Tiszta hang II
: Ki
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Képüzemmód
• Szint
: Normál
Balansz
Hangüzemmód
3
-
+
0
L
R
• Háttérfény
70
Diagnosztika
• Kontraszt
90
• SRS TruSurround XT : Ki
CI-adatok
• Fényerő
50
• Magas
50
• Mély
50
• Képélesség 70
: Normál
Mozgat.
E
AKTUÁLIS IDŐ
OK
Menü nyelve (Language) : Magyar
Hang nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
Hallássérült funkció(
OK
Mozgat.
OK
Óra
BEÁLLÍT
KÉP
AUDIO
AKTUÁLIS IDŐ
) : Ki
Ország
Mozgat.
Időzítő ki
: Ki
Időzítő be
: Ki
Elalvás időzítő
: Ki
: UK
Bemenet címkéje
SIMPLINK
: Be
OPCIÓ
: Ki
Gombzár
LEZÁRÁS
USB
BEMENET
E
LEZÁRÁS
Rendszer zárolása
Mozgat.
OK
BEMENET
Mozgat.
OK
USB
Antenna
Fényképlista
Jelszó beáll.
AV1
Zenelista
Program zárolás
AV2
Mozilista
AV3
DivX reg. kód
Component
Deaktiválás
Szülői felügy
: Ki
: Zárolás ki
Bemeneti blokk
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
E
OPCIÓ
OK
: Ki
RGB
HDMI1
HDMI2
E
1
MENU
2
OK
3
OK
Jelenítse meg a menüpontokat.
Válasszon ki egy menüelemet.
Lépjen az előugró menühöz.
• Nyomja meg az INFO (ADATOK) gombot, ekkor megtekintheti a
Simple Manual (Egyszerű használati útmutató) menüt.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
! M E G J E GY Z E S
G
Analogue (Analóg) módban a CI-adatok funkció nem használható.
15
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Automatikus programbeállítás
(Nem Finnország és Svédország esetében)
Segítségével automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes programot.
Ha elindítja az automatikus programozást, a készülék töröl minden tárolt szervizadatot.
Legfeljebb 500 programhely tárolható, de ez a szám a közvetített jel tulajdonságaitól függően
kismértékben változhat.
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Mozgat.
OK
Programhely rendezés
Antenna erősítő
: Ki
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
: Be
A korábbi csatornainformációk az
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
Automatikus hangolás során frissülnek.
SECAM L Keresés
Automatikus számozás
Indítás
Bezárás
1
MENU
2
OK
Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.
Válassza az Auto. hangolás
parancsot.
3
OK
Válassza a Indítás lehetőséget.
4
OK
Indítsa el az Auto. hangolás funkciót.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást
kívánja használni, válassza a Indítás
lehetőséget a
gomb segítségével.
Ezután nyomja meg az OK gombot.
Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
• Automatikus számozás: döntse el, hogy a
műsorszolgáltató által meghatározott
csatornaszámozást szeretné-e használni.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
16
Automatikus programbeállítás
(Csak Finnország és Svédország esetében)
A DVB-C Auto Tuning (Auto. hangolás) menü a DVB-kábel használatát támogató országok vásárlói számára áll rendelkezésre.
Segítségével automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes programot.
Ha elindítja az automatikus programozást, a készülék töröl minden tárolt szervizadatot.
Ha szeretné az Antenna lehetőséget kiválasztani,
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Mozgat.
OK
Válassza ki a TV csatlakoztatási
módját
Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
A korábbi csatornainformációk az
Automatikus hangolás során frissülnek.
Programhely rendezés
Antenna erősítő
: Ki
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
: Be
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
SECAM L Keresés
Automatikus számozás
Antenna
Kábel
Bezárás
1
MENU
2
OK
3
OK
4
OK
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza az Auto.
hangolás parancsot.
Válassza a Antenna
lehetőséget.
Indítás
Bezárás
• A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás
értéke „Be”.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást kívánja
használni, válassza a Indítás lehetőséget a
gomb segítségével. Ezután nyomja meg az OK
gombot. Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
• Automatikus számozás: döntse el, hogy a
műsorszolgáltató által meghatározott csatornaszámozást szeretné-e használni.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Auto. hangolás
Válassza a Indítás
lehetőséget.
5
OK
Indítsa el az Auto. hangolás funkciót.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
17
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Ha ki akarja választani a kábelt
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Mozgat.
OK
Válassza ki a TV csatlakoztatási
módját
Programhely rendezés
: Ki
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
: Be
Moduláció
Hálózati azonosító
CI-adatok
Antenna
Kábel
Bezárás
MENU
2
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OK
3
OK
4
OK
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza az Auto.
hangolás parancsot.
1
2
4
5
6
8
9
0
OK
6
OK
6875
0
OK
Bezárás
• A számgombok segítségével adjon meg egy négyj-
egyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás
értéke „Be”.
• Ha továbbra is az automatikus hangolást kívánja
használni, válassza a OK lehetőséget a
gomb segítségével. Ezután nyomja meg az OK
gombot. Egyébként válassza a Bezárás
lehetőséget.
Válassza a Kábel
lehetőséget.
7
5
G
362000
640AM
Diagnosztika
CI-adatok
1
Alapértelmezett
Symbol rate(kS/s)
Antenna erősítő
Diagnosztika
F
Frekvencia(kHz)
3
Adja meg a kívánt
beállításokat.
Válassza a Indítás
lehetőséget.
Indítsa el az Auto. hangolás
funkciót.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
A következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan keresésének érdekében.
A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként” vannak megadva.
A megfelelő beállításokkal kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.
DVB-kábeles módban az Automatikus hangolás használata során, ha a Full (Teljes) lehetőséget választja, akkor a készülék
a teljes, 110 MHz és 862 MHz közötti sávban megkeresi a rendelkezésre álló programokat.
Ha a Default beállítással nem indul el a programkeresés, akkor a Full beállítással végezze el a keresést.
Ha a programkeresést a Full beállítással végzi, akkor az Auto Tuning (automatikus hangolás) hosszú ideig tarthat.
• Frekvencia : Írja be a felhasználó által meghatározott frekvenciatartományt.
• Symbol rate : Írja be a felhasználó által meghatározott jelsebességet (Jelsebesség: az a sebesség, melynek használatával egy eszköz, például egy modem jeleket küld a csatorna számára).
• Moduláció : Írja be a felhasználó által meghatározott modulációt. (Moduláció: az audio- vagy videojelek feltöltése a
vivőfrekvenciára).
• Hálózati azonosító(Csak Svédországban): Minden felhasználóhoz egy egyedi azonosító van hozzárendelve.
Megjegyzés:
G Ha Finnország vagy Svédország kijelölése után kiválasztja a “Kábel” elemet, akkor megjelenik a “Channel Auto Update”
menü, melynek alapértelmezett értéke “Be”.
G Ha az “Be” értéken tartja, akkor a csatornainformációk a hálózati információk megváltozásakor automatikusan frissülnek.
G Ha a “Channel Auto Update” értéke “Ki”, akkor a csatornainformációk nem frissülnek.
Automatikus programbeállítás
Ha az ország beállításánál a „—” lehetőséget választja, (Finnország és Svédország kivételével)
18
Ha a DVB-C műsort akarunk nézni bármilyen országban Finnország és Svédország kivételével, akkor válasszuk a ‘—’ lehetőséget
országnak (Country) azOPCIÓ opcióban.
Egyéni módot vagy Teljes módot választhatunk az Auto. hangolás paraméterben.
A megfelelő hazai frekvencia-információt esetleg meg kell változtatni, haEgyéni módban hangolunk, a megfelelő információ a
kábelszolgáltatótól (Cable Service Operator - SO) függ.
A Teljes módú hangoláskor egyes csatornák bizonyos kábelszolgáltatók (Cable Service Operator - SO) esetében korlátozottak, és
esetleg hosszú ideig tart a behangolás.
Megjegyzés:
G A kábelszolgáltatónk díjat számíthat fel a szolgálataiért vagy megkövetelheti, hogy fogadjuk el üzleti feltételeit.
G A DVB-C Cable bizonyos kábelszolgáltatók esetén esetleg nem működik.
G A kompatibilitás a DVB-C digitális kábel adásokkal nem szavatolt.
Kézi programbeállítás
(DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
A Kézi hangolás (Kézi hangolás) segítségével további programokat vehet fel kézzel a programlistába.
(Nem Finnország és Svédország esetében.
& Antenna kiválasztásakor Finnország, Svédország vagy “--” esetén)
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
Auto. hangolás
Kézi hangolás
hangolás
Kézi
Kézi hangolás
Mozgat.
F
OK
Programhely rendezés
UHF CH.
Antenna erősítő
: Ki
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
: Be
Programhely rendezés
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
DTV
G
A vevőkészülék hozzáadja ezt
a csatornát a csatornalistához.
Rossz
30
Normál
Jó
Frissít
Bezárás
1
MENU
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
2
OK
Válassza a Kézi hangolás
parancsot.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Auto. hangolás
3
OK
4
Válassza a DTV lehetőséget.
Válassza ki a megfelelő
csatornaszámot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
19
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
(Kábel kiválasztásakor (DVB kábel üzemmód) Finnország, Svédország vagy
“--” esetén)
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
Mozgat.
F
OK
DTV
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Frekvencia(kHz)
Kézi hangolás
hangolás
Kézi
Kézi hangolás
Symbol rate(kS/s)
Programhely rendezés
Programhely rendezés
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Antenna erősítő
: Ki
Antenna erősítő
Moduláció
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
: Be
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
Rossz
G
362000
6875
640AM
Normál
Jó
Hozzáadás
Bezárás
1
MENU
2
OK
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
• A számgombok segítségével adjon meg
egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer
zárolása beállítás értéke „Be”.
3
OK
4
OK
Válassza a DTV lehetőséget.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adja meg a kívánt
beállításokat.
0
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
DVB-kábel módban a csatorna megfelelõ hozzáadásához meg kell adnia a Frequency (Frekvencia), Symbol rate
(Jelsebesség) és a Modulation (Moduláció) beállítás értékét.
A megfelelő értékekkel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.
20
Kézi programbeállítás
(ANALÓG ÜZEMMÓDBAN)
A programokat kézzel is beállíthatja, és az állomásokat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti.
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
BEÁLLÍT
Mozgat.
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Programhely rendezés
Antenna erősítő
: Be
Szoftverfrissítés
Diagnosztika
CI-adatok
Tárolás
: Ki
Rendszer
: Be
Sáv
G
3
BG
V/UHF
Csatorna
0
Finomhangolás
F G
Keresés
F G
Név
C 02
Tárolva
Bezárás
1
MENU
2
OK
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
6
7
OK
vagy
Válassza a TV menüpontot.
vagy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
Válassza ki a
megfelelő
programszámot.
Válasszon ki egy TVrendszert.
2
3
4
5
6
7
8
9
Válassza ki a
megfelelő
csatornaszámot.
Indítsa el a keresést.
9
4
1
0
8
3
Válassza a V/UHF vagy a
Kábel lehetőséget.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
: Ki
Szoftverfrissítés
CI-adatok
TV
F
Antenna erősítő
Diagnosztika
OK
OK
Válassza ki a Tárolva
parancsot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
• A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás
értéke „Be”.
• L
: SECAM L/L’ (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika)
I
: PAL I (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
• Ha egy másik csatornát szeretne tárolni, ismételje meg a 4-9. lépést.
21
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
Mozgat.
BEÁLLÍT
OK
Mozgat.
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Programhely rendezés
: Ki
Antenna erősítő
Szoftverfrissítés
: Be
Szoftverfrissítés
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
TV
F
Antenna erősítő
Diagnosztika
OK
Tárolás
: Ki
Rendszer
: Be
Sáv
G
3
BG
V/UHF
Csatorna
0
Finomhangolás
Keresés
F G
F G
Név
C 02
Tárolva
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Bezárás
A
Állomásnév hozzárendelése
A programszámhoz öt karakterb≠l álló állomásnevet is rendelhet.
1
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
MENU
2
5
Válassza ki a helyet, majd
válassza ki a második
karaktert, és így tovább.
Használhatja az ábécé betűit
A-tól Z-ig, a számokat 0 és
9 között, a + vagy a - jelet,
illetve a szóközt.
OK
Válassza a Kézi hangolás
parancsot.
OK
6
3
Válassza a Bezárás
menüpontot.
OK
Válassza a TV menüpontot.
OK
7
4
A
Válassza ki a Tárolva
parancsot.
OK
OK
Válassza a Név menüpontot.
Finomhangolás
Általában a finomhangolásra akkor van szükség, ha a vétel min≠sége nem megfelel≠.
1
MENU
2
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
OK
Válassza a Kézi
hangolás parancsot.
OK
Válassza a TV menüpontot.
3
4
5
6
Válassza a Finomhangolás
lehetőséget.
A legmegfelelőbb kép és hang
eléréséhez végezze el a finomhangolást.
OK
Válassza ki a Tárolva
parancsot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
22
Program szerkesztése
A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a P
tévénézés közben.
gomb segítségével
Az átugrott program kiválasztásához a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program
számát, vagy válassza ki azt a Programme Edit (Program szerkesztése) menüben.
Ez a funkció lehetővé teszi a tárolt programok átugrását.
Ha az automatikus hangolás indításakor nem kapcsolja be az „Automatic Numbering” (Automatikus
számozás) funkciót, a csatornaszámot a „Move” (Áthelyezés) funkció használatával módosíthatja.
1
Mozgat.
OK
Auto. hangolás
DTV
RADIO
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Kézi hangolás
8 YLE24
9 YLE Teema
Programhely rendezés
rendezés
Programhely
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Diagnosztika
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
CI-adatok
TV
88 TVE 1
E
Program Váltás
Navigáció
P
Oldal váltás
Elöző
Átugrás
1
MENU
2
OK
3
OK
4
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Programhely
rendezés menüpontot.
• A számgombok segítségével adjon meg egy
négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása
beállítás értéke „Be”.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
YLE TV1
Nyissa meg a Programhely
rendezés menüt.
Válassza ki a tárolandó vagy
átugrandó programot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
23
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
(DTV/RÁDIÓ ÜZEMMÓDBAN)
A
Programszám átugrása
1
Válassza ki az átugrani kívánt program
számát.
2
• A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem
választhatja ki a P
gomb segítségével a normál tévénézés során.
• Az átugrott program kiválasztásához a számgombok
segítségével adja meg közvetlenül a program számát,
vagy válassza ki azt a Programme edit (Program
szerkesztése) vagy a mısorfüzet menüjében.
KÉK A program számának átszínezése kékre.
3
KÉK Engedje fel.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
TV ÜZEMMÓDBAN
A funkció lehet≠vé teszi a tárolt programok törlését vagy átugrását.
Lehetőség van néhány csatorna áthelyezésére vagy átszámozására is.
A
Program törlése
1
Válassza ki a törölni kívánt program számát.
2
VÖRÖS A program számának átszínezése pirosra.
A
1
Válassza ki az áthelyezni kívánt program
számát.
ZÖLD
A
KÉK Engedje fel.
• A készülék törli a kiválasztott programot, és az utána
következ≠ programokat egy hellyel feljebb tolja.
3
ZÖLD Engedje fel.
A program számának átszínezése zöldre.
Automatikus rendezés
1
A
VÖRÖS Törlés.
Program áthelyezése
2
SÁRGA Indítsa el az Auto Sort
(Automatikus rendezés) funkciót.
• Miután bekapcsolta az Auto Sort (Automatikus
rendezés) funkciót, már nem szerkesztheti a programokat.
Programszám átugrása
1
Válassza ki az átugrani kívánt program
számát.
2
KÉK A program számának átszínezése kékre.
3
KÉK Engedje fel.
24
3
• Nyomja meg ismét a KÉK gombot az átugrott program kikapcsolásához. A programszám átugrása azt
jelenti, hogy azt nem választhatja ki a P
gomb
segítségével a normál tévénézés során.
• Ha ki szeretné választani az átugrott programot, a
számgombok segítségével adja meg közvetlenül a
program számát vagy válassza ki azt a Programozás,
illetve a Table (Táblázat) menüben.
≠sít≠
≠)
BOOSTER(Antenna er≠
(DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ha gyenge a vétel, a Mélyhang-kiemelés beállításnál válassza az Be (Be) értéket.
E r ő s TV-jel esetén válassza az Off (Ki) értéket.
BEÁLLÍT
Mozgat.
BEÁLLÍT
OK
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Programhely rendezés
Antenna
erősítő
Antenna erősítő
Szoftverfrissítés
1
MENU
2
OK
Mozgat.
OK
Programhely rendezés
: Be
Antennaerősítő
erősítő
Antenna
: Be
Szoftverfrissítés
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
Ki
: Be
Be
Be
: Be
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
Válassza a Antenna
e r ő s í t ő menüpontot.
3
OK
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Auto. hangolás
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
4
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
25
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
SZOFTVERFRISSÍTÉS
A Szoftverfrissítés (Szoftverfrissítés) funkció azt jelenti, hogy a digitális földi műsorszóró rendszeren
keresztül szoftverek tölthetők le.
BEÁLLÍT
Mozgat.
BEÁLLÍT
OK
Auto. hangolás
Auto. hangolás
Kézi hangolás
Kézi hangolás
Antenna erősítő
: Ki
Antenna erősítő
Szoftverfrissítés
Be
:: Be
Szoftverfrissítés
Diagnosztika
Diagnosztika
CI-adatok
CI-adatok
OK
4
Válassza a Szoftverfrissítés
menüpontot.
OK
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
* A „Szoftverfrissítés” („Szoftverfrissítés”) beállítása közben
Előfordulhat, hogy a frissített
digitális szoftveradatok továbbítása
a következő menü megjelenését
eredményezi a tévé képernyőjén.
Elérhető a szoftver újabb változata.
Letölti most?
(hozzávetőleg 30 percő l 2 óráig tarthat)
A TV szoftvere akkor frissül, amikor azt a távvezérlő
használatával vagy a készülék gombjával kikapcsolja.
Ne húzza ki!
Igen
Nem
Egyszerű frissítés: jelenlegi
frissítési lehetőséggel
A szoftver az alábbi időpontban frissül.
00/00/0 00:00
Letölti most?
Igen
Ha a következő képet látja,
válassza a Igen lehetőséget
gomb segítségével.
A szoftverfrissítés befejezését
követően a rendszer
újraindul.
A szoftver letöltése folyamatban van.
Verzió 03.01.00
Verzió 03.02.00
E
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
2
: Ki
Ki
Be
:: Be
Be
Be
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• Ha az Be beállítást választja, felhasználói jóváhagyást kérő
üzenetablak jelenik meg, amely új
elérhető szoftverről értesít.
3
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
MENU
OK
Programhely rendezés
Programhely rendezés
1
Mozgat.
i
Az új szoftver telepítése sikeresen befejeződött.
65%
Elrejtés
Leállítás
A készülék kikapcsolásakor elindul a
letöltés.
Ha frissítés közben bekapcsolja a
készüléket, megjelenik a folyamat
állapota.
Nem
Ütemezett frissítés: időzített
frissítési lehetőséggel
Ha a Software Update (Szoftverfrissítés)
menü beállítása „Ki” (Ki), akkor a
készülék kéri annak bekapcsolását.
- A szoftverfrissítés folyamata során ügyeljen a következőkre:
26
• A készülék tápellátásának folyamatosnak kell lennie.
• A készüléket tilos kikapcsolni.
• Az antennacsatlakozást tilos megszakítani.
• A szoftverfrissítést követően ellenőrizheti a frissített szoftver verziószámát a Diagnosztika (Diagnosztika) menüben.
• A szoftver letöltése akár egy órát is igénybe vehet, ezért győződjön meg arról, hogy erre az időszakra a tápellátás nem fog megszakadni.
DIAGNOSTICS (DIAGNOSZTIKA)
Ez a funkció lehetővé teszi a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial Number
(Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) megtekintését.
Megjeleníti a behangolt *MUX adatait és jelerősségét.
Megjeleníti a kiválasztott MUX jeladatait és szolgáltatásnevét.
(*MUX: A csatornák magasabb szintű címtára a digitális műsorszórásban (egyetlen MUX több csatornát
is magában foglal.))
Szakdiagnosztika
BEÁLLÍT
Mozgat.
OK
Auto. hangolás
Gyártó : LG Electronics Inc.
Modell/Típus : 47LD950-ZA
Gyártási szám : SKJY1107
Szoftververzió : V1.10.00
D
Antenna erősítő
: Ki
Csatorna 30
Csatorna 34
Szoftverfrissítés
: Be
Csatorna 36
Programhely rendezés
Diagnosztika
CI-adatok
Csatorna 38
Csatorna 54
Csatorna 60
E
Retour
1
2
Sortie
Válassza a Diagnosztika
lehetőséget.
OK
OK
MENU
Válassza a BEÁLLÍT
menüpontot.
MENU
3
Détails
Tekintse meg a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial
Number (Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) mező adatait.
4
OK
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Kézi hangolás
Tekintse meg a csatorna adatait.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
27
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
CI [COMMON INTERFACE] (ÁLTALÁNOS ILLESZTŐFELÜLET) ADATAI
Ez a funkció lehetővé teszi egyes zavart adások (fizetős adások) nézését. Ha eltávolítja a CI-modult, a
fizetős adások nem nézhetők. A modul CI-foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul menüje.
Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Kerülje a CI-modul
gyakori eltávolítását/behelyezését. Gondot okozhat a készülékben. A CI-modul behelyezését követően a
készülék bekapcsolása után gyakran nem hallható a hang.
Természetellenes kép jelentkezhet a CI-modul és az intelligens kártya miatt.
Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános
ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
BEÁLLÍT
i
Mozgat.
Viaccess Module
OK
Consultations
Auto. hangolás
Authorizations
Kézi hangolás
Module information
Programhely rendezés
Antenna erősítő
: Ki
Szoftverfrissítés
: Be
Diagnosztika
Select the item
CI-adatok
• Ez a képernyőn megjelenő menü csak illusztráció, a
menüelemek és a képernyő formátuma a fizetős digitális
tartalom szolgáltatójától függően eltérő lehet.
• Lehetősége van a CI (Common Interface – Általános
illesztőfelület) menüképernyőjének és a kereskedő által
nyújtott szolgáltatások megváltoztatására.
1
MENU
Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.
OK
Válassza a CI-adatok menüpontot.
2
3
OK
4
OK
Válassza ki a kívánt elemet: Module information (modul adatai),
smart card information (intelligens kártya adatai), language
(nyelv), software download (szoftverletöltés) stb.
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN (VISSZATÉRÉS) gombot.
28
A programtáblázat behívása
A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével ellen≠rizheti.
Mini szójegyzék
Program lista
A Locked Programme
(Zárolt program)
esetén jelenik meg.
1 BBC
2 BBC
3 BBC
A programtáblázat megjelenítése
A
1
Nyissa meg a Program lista
képernyőt.
LIST
A
• A táblázatban szerepelhet néhány kék program. Ezeket
automatikus programozással vagy Programozás módban átugrandó programként állí tották be.
• Ha a programtáblázatban a programok csator
naszámmal vannak jelölve, az mutatja, hogy
nincs állomásnév hozzájuk rendelve.
Program kiválasztása a programtáblázatban
1
Válasszon ki egy programot.
TV/RAD
2
A
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Sortie
Az üzemmód a jelenleg nézett
programról TV-re, DTV-re és
Rádióra vált.
Váltson át a kiválasztott
programszámra.
OK
A programtáblázat oldalainak lapozása
1
P
P
A
G
E
A gombbal válthat az oldalak között.
2
LIST
Visszatérés a normál TV nézetbe.
29
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Kedvenc programok beállítása
A
Kedvenc program kiválasztása
A kedvenc programok lehetőség használatával gyorsan végignézheti a kiválasztott TV-programokat
anélkül, hogy a közbenső programokba is bele kellene tekintenie.
F
G
Kedvenc
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Favourite
1
P
vagy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
3
Q.MENU
Visszatérés TV nézetbe.
• Ezzel a kiválasztott program automatikusan a kedvenc programok listájára kerül.
A
A kedvenc programok listájának megtekintése
Kedvenc lista
1
1 BBC
MARK/
FAV
2 BBC
3 BBC
Sortie
30
4
Válassza a Kedvenc
menüpontot.
Q.MENU
Válassza a Kedvenc
menüpontot.
Válassza ki a
kívánt programot.
A kedvenc programok listájának megjelenítése.
BEMENETI LISTA
Csak a TV-készülékhez csatlakoztatott bemeneti jelek aktiválhatók és választhatók ki.
A HDMI és az AV1 vagy 2 (SCART) bemeneti jelforrást a készülék egy érzékelőtű segítségével ismeri fel, és
csak akkor engedélyezi, ha egy külső eszköz feszültségét észleli.
A TV/RAD (TV/RÁDIÓ) gombbal External Input (Külső bemenet) módból átválthat RF Input (RF bemenet)
módba, valamint a DTV/RADIO/TV üzemmódban utoljára megtekintett programba.
INPUT
AV1
AV2
AV3
Component
HDMI4
HDMI3
HDMI2
HDMI1
RGB
OK
Válassza ki a bemeneti
jelforrást.
• A n t e n n a vagy az K á b e l : DTV-/TV-program
megtekintéséhez válassza ezt a beállítást.(A
digitális kábelbemenet csak
Finnországban, Svédországban és “--” áll
rendelkezése)
• A V 1, A V 2, A V 3 : Videomagnón vagy egy
külső berendezésen rögzített program
megtekintéséhez válassza ezt a beállítást.
• C o m p o n e n t : A DVD-készülék vagy a digitális
set-top box egység csatlakozójától függő en
válassza ezt a beállítást.
• R G B : Számítógép csatlakozójától függő en
válassza ezt a beállítást.
• H D M I 1, H D M I 2, H D M I 3 , H D M I 4: A DVDkészülék, a számítógép vagy a digitális set-top
box egység csatlakozójától függő en válassza ezt
a beállítást.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
1
Antenna
31
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
ADATSZOLGÁLTATÁS
(Ez a menü csak Írországban működik.)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon a MHEG(digitális teletext) és a Teletext
között, amennyiben mindkettő egyszerre elérhető.
Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül a MHEG vagy a Teletext
szolgáltatás lesz aktív.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
Mozgat.
OK
OPCIÓ
Mozgat.
OK
Menü nyelve (Language) : Magyar
Menü nyelve (Language) : Magyar
Hang nyelve
: Magyar
Hang nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
Hallássérült funkció (
) : Ki
Információ
szolgáltató : MHEG
Információ szolgáltató
: Írország
Ország
Bemenet címkéje
SIMPLINK
Hallássérült funkció (
) : Ki
Információ
szolgáltató MHEG
: MHEG
Információ szolgáltató
MHEG
Ország
: Írország
Teletext
Bemenet címkéje
: Be
E
SIMPLINK
: Be
E
1
MENU
2
OK
3
OK
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Információ szolgáltató
lehetőséget.
Válassza az MHEG vagy a Teletext
lehetőséget
4
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
32
INPUT LABEL (BEMENET CÍMKÉJE)
Minden bemeneti jelforráshoz hozzárendel egy címkét.
OPCIÓ
Mozgat.
OK
AV1
OPCIÓ
Mozgat.
Hang nyelve
: Magyar
Hang nyelve
Feliratok nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
Ország
) : Ki
: UK
Gombzár
Ország
: UK
Bemenet címkéje
Bemenet
címkéje
Bemenet
címkéje
Bemenet címkéje
SIMPLINK
Hallássérült funkció (
: Be
SIMPLINK
: Ki
Gombzár
HDMI2
: Be
HDMI3
: Ki
E
E
HDMI1
HDMI4
Bezárás
1
MENU
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Menü nyelve (Language)
Hallássérült funkció (
OK
AV2
: Magyar
AV3
: Magyar
Component
: Magyar
RGB
) : Ki
: Magyar
Menü nyelve (Language)
Válassza az Bemenet címkéje menüpontot.
3
OK
Válassza ki a forrást.
4
Válassza ki a címkét.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
33
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
SIMPLE MANUAL (EGYSZERŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)
A TV-készülékkel kapcsolatos információk egyszerűen megjeleníthetők a képernyőn az egyszerű
használati útmutató segítségével.
Az egyszerű használati útmutató megjelenítése közben a készülék hangja kikapcsol.
REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS
WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL
When using the remote control, aim it directly at the TV.
OPCIÓ
Mozgat.
OK
E
Hang nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Hallássérült funkció(
Ország
): Ki
: UK
Bemenet címkéje
SIMPLINK
ꔊQ. MENU
ꔈQ.MENU
Selects the desired quick menu function. (Aspect Ratio, Clear Voice ll,
Picture Mode, Sound Mode, Audio, Sleep Timer, Favourite, USB Device.)
ꔈMENU
Selects a menu. Clears all on-screen displays and returns to TV viewing
from any menu.
ꔈVOLUME UP/DOWN
Adjusts the volume.
ꔈQ.VIEW
: Be
: Ki
Gombzár
Egyszerűesített
kezelésiutasítás
utasítás
Egyszerűesített kezelési
E
Returns to the previously viewed programme.
Installing Batteries
ꔈ Open the battery compartment cover on the back and install the
batteries matching correct polarity (+ with +,- with -).
ꔈ Install two 1.5V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with
new ones.
ꔈClose cover.
1
MENU
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
Válassza a Egyszerűesített kezelési utasítás lehetőséget.
OK
Válassza ki az útmutató megtekinteni kívánt részét.
3
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN (VISSZATÉRÉS) gombot.
34
Csak olyan készüléken működik, amelyen a SIMPLINK logó fel van tüntetve. Ellenőrizze a SIMPLINK
logó meglétét.
Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, amikor más, HDMI-CEC funkcióval
rendelkező készülékekkel használja.
Ennek segítségével vezérelheti a TV-hez HDMI-kábellel csatlakoztatott egyéb AV-eszközöket anélkül,
hogy további kábelekre vagy beállításokra lenne szükség.
Ha nem kívánja a SIMPLINK menüt használni, válassza az „Ki” (Kikapcsolva) beállítást.
Mozgat.
Menü nyelve (Language)
OPCIÓ
OK
Mozgat.
OK
: Magyar
Menü nyelve (Language)
Hang nyelve
: Magyar
Hang nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
: Ki
Hallássérült funkció(
: UK
Ország
Hallássérült funkció(
Ország
)
Bemenet címkéje
)
: Magyar
: Ki
: UK
Bemenet címkéje
Ki
SIMPLINK
SIMPLINK
Be
: Be
SIMPLINK
SIMPLINK
Gombzár
: Ki
Gombzár
Be
Be
Be : Be
: Ki
E
E
1
MENU
2
OK
3
OK
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
Válassza a SIMPLINK lehetőséget.
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
4
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
35
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Csatlakoztatás SIMPLINK emblémával ellátott házimozihoz.
1
Csatlakoztassa a TV hátoldalán található H D M I / D V I I N
1 ( D V I ), H D M I / D V I I N 2 , H D M I / D V I I N 3 vagy
H D M I I N 4 aljzatot a házimozi HDMI-kimenetéhez HDMIkábel segítségével.
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
2
Optikai kábel használatával csatlakoztassa a TV
hátoldalán található digitális audiokimenetet a házimozi
digitális audiobemenetéhez.
3
A SIMPLINK gomb megnyomásával válassza a Speaker
(Hangszóró) menü Home Theater (Házimozi)
menüpontját.
1(DVI)
ANTENNA IN
1
2
Home Theater
(Házimozi)
G
Házimozi-funkcióval rendelkező hordozó
kiválasztásakor, ill. működtetésekor a készülék
hangszórói automatikusan házimozi-hangszóró (HT
Speaker) üzemmódra váltanak (hallgatás házimozival).
! M E G J E GY Z E S
Egy HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a készülék HDMI/DVI IN (HDMI/DVI-bemenet)
vagy HDMI IN (HDMI-bemenet) csatlakozóját a SIMPLINK-kompatibilis készülék HDMI-csatlakozójához.
G Ha a bemeneti forrást a távirányító INPOUT gombjával vagy más módon átkapcsolják, a SIMPLINK funkcióval működtetett berendezés leáll.
G
36
SIMPLINK funkciók
Lemez lejátszása
A csatlakoztatott AV-eszközöket a következő gombokkal vezérelheti:
, OK, G, A, l l, FF és GG
Közvetlen lejátszás
Miután az AV-eszközöket csatlakoztatta a TV-hez, további beállítások végrehajtása nélkül, közvetlenül vezérelheti az eszközöket és lejátszhatja a különféle adathordozókat.
AV-eszköz kiválasztása
Kiválaszthatja az egyik csatlakoztatott AV-eszközt, majd elindíthatja a lejátszást.
Az összes eszköz kikapcsolása
A TV kikapcsolásakor az összes csatlakoztatott eszköz kikapcsolódik.
Sync Power on (Szinkronizálás bekapcsolása)
Ha a HDMI-aljzathoz csatlakoztatott, Simplink funkciót használó készülék megkezdi a lejátszást, a TV
automatikusan bekapcsol.
* Ha egy eszközt HDMI-kábellel csatlakoztatja a TV-hez, de az nem támogatja a Simplink technológiát, akkor
ez a funkció nem használható rajta.
Megjegyzés: A SIMPLINK használatához a *CEC funkció használatára képes nagy sebességű HDMI-kábel szükséges.
(CEC: Consumer Electronics Control (felhasználói készülékek vezérlése)).
A SIMPLINK menü
A kívánt SIMPLINK forrás kiválasztásához nyomja meg a
2
DISC (Lemez) lejátszása: A csatlakoztatott
lemezes egységek kiválasztása és lejátszása.
Ha több lemez is elérhető, akkor a lemezek
címei a választás megkönnyítéséhez megjelennek a képernyő alján.
1
2
E
TV megjelenítése: Az előzőleg aktív TVcsatornára vált az aktuális üzemmódtól függetlenül.
E
1
majd az OK gombot.
Kijelölt eszköz
3
4
5
E
E
5
HDD Recorder (Merevlemezes felvevő)
felvételeinek visszajátszása: A merevlemezre
rögzített felvételek lejátszása és vezérlése.
Ha nincs csatlakoztatott eszköz, szürkén
jelenik meg
E
4
VCR (Videomagnó) lejátszása: A csatlakoztatott videomagnó elindítása és vezérlése.
E
3
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
Hangkimenet kapcsolása
Egyszerű módon kapcsolhatja át a hangkimenetet.
Change Device
OK
Ha van csatlakoztatott
eszköz, világos színnel jelenik meg
Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV
(Hangkimenet
házimozira/TV-készülékre):
Válassza ki, hogy a házimozira vagy a TVhangszóróira kívánja irányítani a hangkimenetet.
• Home theater (Házimozi): Egyszerre csak egy
használata lehetséges.
• DVD, Recorder (Felvevő): Egyszerre négy
támogatott.
• VCR (Videomagnó): Egyszerre csak egy
használata lehetséges.
37
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
AV MÓD
Amikor az AV-eszközöket a külső bemenethez csatlakoztatja, kiválaszthatja az optimális képeket és hangokat.
Ki(Kikapcsolva)
Mozi
Sport
Játékgép
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
1
AV
MODE
Az AV-üzemmód kikapcsolása.
A kép- és hangbeállításokat filmnézéshez optimalizálja.
A kép- és hangbeállításokat sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
A kép- és hangbeállításokat videojátékokhoz optimalizálja.
Ki
Mozi
Játékgép
Sport
A kívánt jelforrás kiválasztásához nyomja meg többször az AV MODE (AV MÓD) gombot.
2
OK
• Ha AV üzemmódban kiválasztja a Mozi módot, a KÉP menü és
az AUDIO(AUDIÓ) menü Képüzemmód és Hangüzemmód
beállításában is a Mozi üzemmód lesz kijelölve.
• Ha AV üzemmódban kiválasztja az „Ki” lehetőséget, a készülék
az először beállított képüzemmódot választja ki.
38
Inicializálás
(Gyári beállítások visszaállítása)
Ez a funkció az összes beállítás visszaállítására szolgál. A Picture Mode (Képmód) menü
N a p p a l i és
É j s z a k a i beállítása nem állítható vissza.
A készüléket akkor érdemes visszaállítani, ha másik városba vagy országba költözik.
A gyári visszaállítás után el kell indítania a készülék beállítását.
Ha be van kapcsolva a Lock System (Rendszer zárolása) funkció, akkor megjelenik egy jelszót kérő
üzenet.
Mozgat.
OPCIÓ
OK
E
: Be
Gombzár
: Ki
Gombzár
2
OK
OK
: Ki
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító : 1
Készülék azonosító
: 1 felhasználói és csatornMinden
abeállítás visszaállítódik.
Bekapcsolás jelző
Bemutató mód Folytatja?
: Be
Bemutató mód
: Be
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Módbeállítás
Gyári
Gyáribeáll.
beáll.
Gyári beáll.
Gyári
beáll.
MENU
: Be
Egyszerűesített kezelési utasítás
Bekapcsolás jelző
1
Mozgat.
E
SIMPLINK
SIMPLINK
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Gyári beáll. (Gyári
beállítások visszaállítása) parancsot.
: Bolti bemutató
Igen
Nem
TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA
OPCIÓ
• Ha a Lock System (Rendszer zárolása)
funkció be van kapcsolva, és elfelejtette a
jelszót, a távirányítón nyomja meg a 7-7-77 számkombinációt.
3
OK
Válassza a Igen lehetőséget.
4
OK
A Factory Reset (Gyári beállítások
visszaállítása) parancs indítása.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
39
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
A 3D video használata során
A 3D olyan technológia, amely a két szem számára különböző képet ad és emiatt a TV-kép a
háromdimenziós térben jelenik meg.
A 3D video használata során ügyeljen a következőkre
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
40
G Ha 3D-videót néz, a TV-készüléket a megfelelő távolságból és szögből nézze.
- Ha a távolság vagy a szög nem megfelelő, előfordulhat, hogy nem látja a 3D-képet.
G Ha a 3D-videót hosszú ideig vagy túl közelről nézi, megfájdulhat a szeme
G Ha a 3D-TV-t vagy játékot hosszú ideig nézi a 3D-szemüveggel, akkor elálmosodhat és a szeme
elfáradhat.
- Ha fejfájást, fáradtságot vagy álmosságot érez, hagyja abba a TV-nézést és pihenjen.Állapotos nők,
idős emberek, szívproblémákkal vagy gyakori álmossággal küszködők ne nézzék sokáig a sDvideót.
G A 3D video megzavarhatja a nézőt, mert valóságosnak tűnő kép meglepő vagy izgalmas lehet.
- 3D-video nézése közben ne legyenek a közelben törékeny vagy veszélyes tárgyak.
G A valósághű 3D video hirtelen mozdulatokra késztetheti Önt és emiatt megsérülhett.
- A 3D-szemüveget ne használja hagyományos szemüvegként, napszemüvegként vagy
védőszemüvegként. Ez sérülést okozhat.
G A 3D-szemüveget ne tárolja túl hideg vagy túl meleg helyen. A szemüveg deformálódhat.
Deformálódott szemüveget ne használjon.
G Mivel a 3D-szemüveg lencséi (polarizált fólia) könnyen megkarcolódnak, a tisztításukhoz mindig puha
és tiszta textíliát használjon.
G Legyen óvatos, mert a textílián található idegen részecskék karcolást okozhatnak.
- A 3D-szemüveg lencséinek felületét (polarizált fólia) ne karcolja meg hegyes tárggyal és ne tisztítsa
vegyszerrel.
G A polarizált fólia megkarcolódhat és akkor a 3D-kép nem jelenik meg megfelelően
- A 3D-szemüveg lencséi nem olyanok, mint a hagyományos szemüveg lencséi, és nagyon vékonyak..
G Ezért kezelje óvatosan a szemüveget, mert a lencsék könnyen kiugorhatnak.
G Figyelmeztetés fényérzékenységi görcsre : A videojátékok egyes képei, a fény, vagy bizonyos minták
egyes személyeknél görcsöt okozhatnak.
Ha Ön vagy bármelyik néző görcsölésre hajlamos vagy epilepsziás, akkor a 3D-video nézése előtt
kérje orvosa tanácsát
Minden ismert előzmény nélkül a következő jelenségek is előállhatnak:
- Ha álmosságot, a látása megváltozását, bizonytalan látást, önkéntelen mozdulatokat,
eszméletvesztést,
zavartságot, az irányérzékelés eltűnését vagy szédülést érzékel a 3D-video nézése közben vagy utána,
azonnal hagyja abba a 3D-video nézését és forduljon orvoshoz.
3D-video nézése közben különösen ügyeljen a gyerekekre.
A fényérzékenységi görcsöt a következőkkel lehet csökkenteni:
- Ne nézzen 3D-videót, ha álmos, fáradt vagy beteg, valamint ne nézzen túl sokáig 3D-videót.
TV-NÉZÉS 3D-ÜZEMMÓDBAN
A megfelelő nézési szög: 10 fok felfelé és lefelé.
A megfelelő nézési távolság: 1,5 m … 5 m
10
1,5 m … 5 m.
10
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
41
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
1 Játssza le a 3D-technikával készült videót.
A következő 3D-videoformátumok használhatók
HDMIbemenet
Jel
Felbontás
720p
1280x720
1920x1080
1080i
A 3D VIDEO HASZNÁLATA
1080p
USBbemenet
Vízszintes eltérítési Függőleges eltérítési
frekvencia (kHz)
frekvencia (Hz)
45
60
Fel és le, oldalra
89,9/90
59,94/60
37,5
50
HDMI (V.1.4, 3D-vel)
Frame Packing
Fel és le, oldalra
75
50
HDMI (V.1.4, 3D-vel)
Frame Packing
33,75
60
Fel és le, oldalra
28,125
50
67,50
60
Fel és le, oldalra,
Checker Board,
Single Frame Sequential
56,250
50
Fel és le, oldalra
27
24
Fel és le, oldalra,
Checker Board
53,95/54
23,98/24
HDMI (V.1.4, 3D-vel)
Frame Packing
33,75
30
Fel és le, oldalra,
Checker Board
1920x1080
1080p
1920x1080
A lejátszható 3D-videoformátum
Ha a HDMI-bemenetre (V.1.4, 3D-vel) Frame Packing formátumú jel érkezik, az üzemmód automatikusan 3D-re vált.
2
OK
3D
A képernyőn megjelenő alak kiválasztása után tegye fel a 3D-szemüveget.
Ezzel az ikonnal kapcsolhatja be a 3D módot.
D
E
Frame
Sequential
Fel és le
3
L/R SELECT
oldalra
Mozgat.
OK
Kilép
Checker Board
A gomb minden megnyomásával a bal/jobb video között lehet átkapcsolni.
Válassza ki a jobban látható 3D-képernyőt
• A normál TV-nézéshez a 3D gomb megnyomásával lehet visszatérni.
! M E G J E GY Z E S
G 3D-video nézése közben egyes menük nem használhatók.
G A 3D-hatás akkor látható, ha a TV bemeneti 3D-jelének megfelelő 3D-üzemmódot választja.
G A HDMI/DVI-PC-bemenet 3D-üzemmódban nem használható.
42
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
USB-eszközök csatlakoztatása
USB-eszköz csatlakoztatásakor az alábbi menü jelenik meg automatikusan.
A „FELBUKKANÓ MENÜ” az OSD, a menü, az EPG vagy a Schedule (Ütemezés) bekapcsolt
állapotában nem jelenik meg.
Ha a menü nem jelenik meg, akkor az USB menüben válassza ki a Music List (Zenelista), a Photo List
(Fényképlista) vagy a Movie List (Filmlista) lehetőséget.
Az USB-eszközön nem lehet új mappát létrehozni vagy törölni egy már létező mappát.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a
készüléken található USB-bemenethez.
• Csak a fotó- (JPEG), zene- (MP3) és a videofájlok
(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS,
TRP, TP) használata támogatott.
vagy
Az USB-eszközök eltávolítása
2
Válassza a FÉNYKÉPLISTA,
ZENELISTA vagy a FILMLISTA.
Az USB-eszköz eltávolítása előtt nyissa meg az
U S B - e s z k ö z menüt.
1
3
PHOTO LIST
MUSIC LIST
MOVIE LIST
2
OK
OK
Válassza az USB-eszközt
Válassza az Kiadás
menüpontot.
Előkészületek USB-eszközök használatakor
A készülék csak USB-tárolóeszközöket ismer fel.
Ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keresztül csatlakozik, nem lesz felismerhető.
Előfordulhat, hogy az automatikus felismerőprogramokat alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
Előfordulhat, hogy a saját illesztőprogramot alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
Az USB-eszközök felismerésének sebessége eszközönként eltérő lehet.
Ne kapcsolja ki a készüléket és az USB-eszközt, ha a csatlakoztatott USB-eszköz működik.
Az USB-eszközök hirtelen kihúzásakor az eszközön tárolt fájlok vagy az eszközök megsérülhetnek.
G Ne használjon olyan USB-tárolóeszközt, amely működését számítógéppel módosította. Az USB-eszköz hibát okozhat a készülékben
vagy előfordulhat, hogy nem lejátszható. Ügyeljen arra, hogy csak normál zenei-, kép- vagy filmfájlokat tartalmazó USBtárolóeszközöket használjon.
G Csak olyan USB-tárolóeszközt használjon, amely a Windows operációs rendszer által használt FAT32 vagy NTFS fájlrendszerrel lett
formázva. Előfordulhat, hogy a Windows által nem támogatott segédprogrammal formázott USB-eszközök nem ismerhetők fel.
G A külső áramforrást (több mint 0,5 A) igénylő USB-eszközöket csatlakoztassa az áramforráshoz. Ennek elmulasztása esetén
előfordulhat, hogy az eszköz nem ismerhető fel.
G Az USB-eszközt az eszköz gyártója által ajánlott USB-kábel használatával csatlakoztassa.
G Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök nem támogatottak vagy használatuk nem zökkenőmentes.
G Az USB-háttértároló fájl-hozzárendelési módja megegyezik a Windows XP rendszerével. A fájlnév az angol ábécé legfeljebb 100
karakteréből állhat.
G Készítsen biztonsági másolatot az USB-memóriaegységen tárolt fájlokról, mert az adatok esetleg elveszhetnek. Az adatok
elvesztéséből származó károkért nem vállalunk felelősséget.
G Ha az USB-merevlemez nem kap külső tápellátást, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem észleli az USB-eszközt. Ezért mindenképpen csatlakoztassa külső áramforrásra.
- Külső tápellátásként használjon hálózati adaptert. A külső tápellátáshoz nem biztosítunk USB-kábelt.
G Az USB-tárolóegységen található adatok nem törölhetők, ha NTFS fájlrendszerben vannak.
G Ha az USB-memóriaegység több partíciót tartalmaz, vagy többféle kártya olvasására alkalmas USB-kártyaolvasó használata esetén
legfeljebb 4 partíciót vagy USB-memóriaegységet használhat.
G Csak FAT32 fájlrendszer esetén lehet törlést végezni.
G Ha az USB-memóriaegység többféle kártya olvasására alkalmas USB-kártyaolvasóhoz van csatlakoztatva, akkor az azon tárolt adatok esetleg nem ismerhetők fel.
G Ha az USB-memóriaegység nem működik megfelelően, akkor a memóriaegységet húzza ki, majd csatlakoztassa újra.
G Az USB-memóriaegységek észlelési ideje függ azok típusától.
G Ha Készenléti módban USB-memóriaegységet csatlakoztat a készülékhez, akkor az adott merevlemez tartalma a TV-készülék
bekapcsolása során automatikusan betöltődik.
G USB külső merevlemez használata esetén a javasolt kapacitás legfeljebb 1TB, USB memóriaegység esetén pedig legfeljebb 32 GB.
G A javasolt méretnél nagyobb memóriakapacitással rendelkező eszközök esetleg nem működnek megfelelően.
G Ha az „Energy Saving” (energiatakarékos) funkcióval rendelkező USB külső merevlemez nem működik megfelelően, akkor kapcsolja ki, majd be a merevlemezt.
G A készülék támogatja az USB 2.0 verziónál korábbi USB-tárolóeszközök használatát is. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy a filmlistában ezek az eszközök nem jelennek meg helyesen.
G
G
G
G
G
G
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
HDMI
IN 4
Q.MENU
43
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA)
Az USB-memóriaegységen lévő fényképek megtekinthetők.
A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a készülék
kezelését könnyítik meg.
Miközben a Photo List (fényképek listája) funkció használatával fényképeket néz, a képmegjelenítési üzemmód nem módosítható.
FÉNYKÉP (*.JPEG) fájlok támogatása
Baseline: 64 x 64 - 15360 x 8640
Progresszív : 64 x 64 - 1920 x 1440
• Csak JPEG-fájlok játszhatók le.
• A nem támogatott képek ikonként jelennek meg.
A képernyő részei
1
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
MENU
Válassza az USB
menüpontot.
2
OK
2
1
Lépés felsőbb mappaszintre
2
Aktuális oldal/Összes oldal
3
A megjelölt fényképek száma
4
A távirányító megfelelő gombjai
Fényképlista
Nincs kijelölt
Mappa FEL
1366x768, 125KB
1
3
Oldal 2/3
Meghajtó1
JMJ001
Mappa FEL
Navigáció
KY103
09/10/2008
KY101
09/10/2008
KY104
09/10/2008
KY102
09/10/2008
KY105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Előugró menü
4
44
Válassza az Fényképlista
menüpontot.
OK
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Fényképválasztás és felugró menü
Fényképlista
Oldal 2/3
Meghajtó1
Nincs kijelölt
Mappa FEL
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Mappa FEL
Navigáció
Előugró menü
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Nézet: A kijelölt elem megjelenítése.
Az összes megjelölése: A képernyőn
lévő valamennyi kép megjelölése.
G Jelölések törlés: Az összes kijelölt
fénykép jelölésének visszavonása.
G Törlés vagy a Kijelölt tételek törlése(csak
FAT32 fájlrendszer esetén) : A kijelölt
fénykép törlése.
G B e z á r á s : Az előugró menü bezárása.
G
Meghajtó1
Oldal 2/3
G
Nincs kijelölt
Mappa FEL
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
Nézet
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Mappa FEL
Navigáció
1
1366x768, 125KB
Az összes megjelölése
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Törlés
Előugró menü
Bezárás
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.
•AP
2
3
4
Válassza ki a megfelelő
fényképeket.
OK
OK
Jelenítse meg az előugró menüt.
OK
Válassza ki a megfelelő
előugró menüt.
gomb segítségével válassza ki a
megfelelő fényképet.
• Fényképek megjelöléséhez és a jelölés
megszüntetéséhez nyomja meg a MARK
(KIJELÖLÉS) gombot. Ha több fényképet
is megjelölt, akkor azok megtekinthetők
egyenként vagy diavetítés formájában is.
Ha nem jelölt ki fényképet, akkor a mappában található fényképek
megtekinthetők egyenként vagy diavetítés
formájában.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Fényképlista
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN (VISSZATÉRÉS) gombot.
45
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Fényképek megtekintése
A teljes képernyős nézetben további megjelenítési lehetőségek állnak rendelkezésre.
Fényképlista
Oldal 2/3
Meghajtó1
Nincs kijelölt
Mappa FEL
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
KR105
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
JMJ001
1366x768, 125KB
Mappa FEL
Navigáció
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Fényképlista
Oldal 2/3
Meghajtó1
Oldal váltás
MARK
1366x768, 125KB
Mappa FEL
Navigáció
1
3
Sortie
Nincs kijelölt
KR103
09/10/2008
KR101
09/10/2008
KR104
09/10/2008
KR102
09/10/2008
JMJ001
09/10/2008
JMJ002
09/10/2008
JMJ006
09/10/2008
JMJ003
09/10/2008
JMJ007
09/10/2008
JMJ004
09/10/2008
JMJ008
09/10/2008
Előugró menü
1366x768, 125KB
Nézet
KR105
09/10/2008
JMJ005
09/10/2008
Az összes megjelölése
Törlés
Bezárás
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.
OK
OK
4
5
Kijelölés
Mappa FEL
JMJ001
2
46
Előugró menü
Válassza ki a megfelelő
fényképeket.
Jelenítse meg az előugró menüt.
Válassza a Nézet menüpontot.
OK
A kiválasztott fénykép megjelenik
teljes képernyős nézetben.
1/17
Diavetít.
BGM
Törlés
Opció
Elrejtés
A fénykép méretaránya befolyásolhatja a teljes képernyős
módú megjelenítés méretét.
A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüképernyőre.
•AP
gomb segítségével válassza ki a
megfelelő fényképet.
6
OK
Válassza ki a Diavetít., a BGM (Háttérzene), a
(Rotate (Elforgatás)), a Törlés, az Opció
vagy a Elrejtés lehetőséget.
•A
1/17
Diavetít.
BGM
Törlés
Opció
Elrejtés
gombok segítségével kiválaszthatja a következő vagy az előző fényképet.
•A
gombok segítségével választható
ki és kezelhető a teljes képernyős menü.
Diavetít.: Ha nincs kiválasztott kép, az aktuális mappában
található összes fénykép lejátszásra kerül a diavetítés során.
Ha néhány fénykép ki van választva, akkor azok diavetítés
formájában jelennek meg.
■ A képváltás sebességét az Opció menüben lehet megadni.
G
BGM (Háttérzene) : Állítson be háttérzenét a teljes
képernyős képnézegető módban.
■ Ennek a funkciónak a használata előtt az Option
(Beállítás) menüben állítsa be a háttérzenéhez tartozó zenemappát.
G
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
G
(Rotate): Fényképek elforgatása.
A fénykép elforgatása 90°, 180°, 270°, 360°-kal az óramutató járásával egyező irányban.
■ Ha a kép szélessége meghaladja a támogatott magasságot, a kép nem forgatható el.
■
G
G
G
T ö r l é s(csak FAT32 fájlrendszer esetén) : Fényképek törlése.
Opció: A diavetítési sebesség és a háttérzene zenemappájának beállítása.
■ Válassza ki a kívánt értékeket a
gombokkal,
majd nyomja meg az OK gombot. Ezután lépjen az OK
parancsra, majd nyomja meg az OK gombot.
■ Háttérzene lejátszása közben nem módosítható a Zene
mappa (Zenemappa) értéke.
Nyomja meg a F G a képek közötti
időintervallumok beállításához
Diav. sebes.
Gyors
Zene mappa
Zene
OK
Mégse
E l r e j t é s : A menü elrejtése teljes képernyős módban.
■ Teljes képernyős módban a menü újbóli megjelenítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
47
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
MUSIC LIST (ZENELISTA)
Az USB-memóriaegységen lévő zeneszámok lejátszhatók.
A megvásárolt zenei fájlok (*.MP3) szerzői jogvédelem alá eshetnek.
Az ilyen fájlok lejátszását nem minden esetben teszi lehetővé a készülék.
Az USB-eszközökön található zeneszámokat a készülék lejátssza.
A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a készülék
kezelését könnyítik meg.
ZENEI (*.MP3) fájlok támogatása
Bitráta: 32 – 320 kbps
• Mintavételi frekvencia MPEG1 layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Mintavételi frekvencia MPEG2 layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Mintavételi frekvencia MPEG2.5 layer3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képernyő részei
1
MENU
Válassza az USB
menüpontot.
2
OK
OK
3
1
2
3
4
5
Preview (Előnézet): Ha az
albumhoz tartozik
lemezborító, akkor az
megjelenik.
Lépés felsőbb mappaszintre
Aktuális oldal/Összes oldal
A megjelölt zenefájlok száma
A távirányító megfelelő
gombjai
Zenelista
1
Nincs kijelölt
Cím
Időtartam
Mappa FEL
S001
S002
00:00/01:34
2
Mappa FEL
Navigáció
Előugró menü
5
48
4
Oldal 2/3
Zene
S003
Válassza az Zenelista
menüpontot.
S003
01:34
S004
03:23
S005
04:28
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Zeneválasztás és felugró menü
Ahogyan az ábrán is látható, oldalanként 6 zenefájl látható.
Nincs kijelölt
Oldal 2/3
Zene
S003
Időtartam
Cím
Mappa FEL
S001
S002
00:00/01:34
Mappa FEL
Navigáció
MARK
Kijelölés
Sortie
Nincs kijelölt
4395KB
1Kbps
Lejátszás
S001
Lej. fényképpel
S002
Az összes megjelölése
S003
Törlés
Bezárás
S004
04:28
S005
Előugró menü
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.
Válassza ki a kívánt
zeneszámokat.
OK
OK
Jelenítse meg az előugró menüt.
OK
Válassza ki a megfelelő
előugró menüt.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
4
04:28
Oldal váltás
Cím
Mappa FEL
3
03:23
S005
Mappa FEL
00:00/01:34
2
01:34
Oldal 2/3
Zene
S003
1
S003
S004
Előugró menü
Zenelista
Navigáció
Lejátszás: A kiválasztott zeneszámok lejátszása.
Ha egy zeneszám lejátszása véget ért, elindul
a következő kijelölt zeneszám lejátszása. Ha
nincs kijelölt zeneszám, az aktuális mappa
következő zeneszámának lejátszása indul el.
Ha kiválaszt egy másik mappát, és megnyomja
az OK gombot, az aktuális zeneszám lejátszása
leáll.
G Kijel. lejátsz.(Kijelölt fájlok lejátszása): A
kiválasztott zeneszámok lejátszása. Ha egy
zeneszám lejátszása véget ért, automatikusan
elindul a következő kijelölt zeneszám lejátszása.
G Leállítás(Lejátszás leállítása) (lejátszás közben):
Lejátszás leállítása.
G Lej. fényképpel(Lejátszás fényképpel): A
kiválasztott zeneszámok lejátszásának elindítása
és a fényképlista megjelenítése.
G Az összes megjelölése: A mappában található
valamennyi zeneszám megjelölése.
G Jelölések töröl(Az összes kijelölés visszavonása): Az összes kijelölés visszavonása.
G Törlés vagy a K i j e l ö l t t é t e l e k t ö r l é s e(csak
FAT32 fájlrendszer esetén) : A kiválasztott
zeneszámok törlése.
G B e z á r á s : Az előugró menü bezárása
G
Zenelista
•AP
gomb használatával léphet felfelé/lefelé
a zeneszámokat tartalmazó oldalon.
• Zenefájlok megjelöléséhez és a jelölés megszüntetéséhez nyomja meg a MARK (KIJELÖLÉS)
gombot. Ha jelölt meg zenefájlokat, a készülék a
megjelölt fájlokat játssza le egymás után. Ha
például csak egy zenefájlt kíván hallgatni folyamatosan ismételve, jelölje meg a zenefájlt, majd
indítsa el a lejátszást. Ha nincs kijelölt zenefájl,
lejátszáskor a mappában található összes fájl
lejátszásra kerül.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a RETURN (VISSZATÉRÉS) gombot.
49
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
■ Ha lejátszás közben egy ideig nem nyom meg
semmilyen gombot, a lejátszási adatokat tartalmazó
panel (lásd lent) képernyőkímélőként kezd
viselkedni.
■
„Képernyőkímélő”?
A képernyőkímélő megakadályozza, hogy a
képernyő károsodást szenvedjen. Ez akkor
fordulhat elő, ha egy állókép huzamosabb időn
keresztül a képernyőn marad.
001
! MEGJEGYZÉS
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
50
Zenelejátszás közben a
jelenik meg a zeneszám címe mögött.
G A sérült zenefájlok nem játszhatók le, és a lejátszási idejük helyett 00:00 látszik.
G A szerzői jogvédelem alatt álló, legálisan megvásárolt zenefájlok lejátszása nem indul el, lejátszási idejük pedig nem jelenik meg megfelelően.
G Az O K, A gombok megnyomásakor leáll a képernyőkímélő.
G A távirányító P L A Y ( G) (Lejátszás), Pause(II) (Szünet), A, GG, FF gombjai is használhatók
ebben az üzemmódban.
G A következő zeneszám kiválasztásához használja aGG gombot, az előző zeneszám
kiválasztásához pedig a FF gombot.
G
MOVIE LIST (FILMLISTA)
Az USB-memóriaegységen lévő filmfájlok lejátszhatók.
A filmlista USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg. Videofájlok TV-készüléken történő
lejátszására használható.
A filmlista az USB-mappában található filmeket tartalmazza, és támogatja lejátszásukat.
Lehetővé teszi a mappában található összes film lejátszását, illetve a kiválasztott fájlok megnyitását
A filmlista a mappa és a filmfájlok adatait jeleníti meg.
A képernyőn való megjelenítés a TV-készüléktől függően eltérő lehet. A képek csak példák,
amelyek a készülék kezelését könnyítik meg.
Fájl
Videodekóder
Hangkodek
mpg, mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC
Dolby Digital,AAC,MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DviX 3.11, DviX 4.12, DviX 5.x
Dolby Digital,HEAAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM
Fájlkiterjesztés
DviX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
FILM (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) fájlok támogatása
Videoformátum: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Hangformátum: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bitráta: 32 kbps - 320 kbps(MP3)
Feliratformátum: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• Előfordulhat, hogy a felhasználók által készített feliratok némelyike nem jelenik meg.
• Afilmfeliratokban néhány speciális karakter használata nem támogatott.
• Afilmfeliratokban a HTML-címkék használata nem támogatott.
• Atámogatott nyelvektől eltérő nyelvű filmfeliratok használata nem lehetséges.
• Alejátszáshoz a külső feliratfájlokat idő szerint emelkedő sorrendbe kell rendezni.
• Ahang nyelvének megváltoztatásakor előfordulhat, hogy a képernyőn is látható az átmenet (leállás, gyorsabb visszajátszás stb.)
• Előfordulhat, hogy a sérült filmfájlok nem játszhatók le megfelelően, vagy esetükben a lejátszó bizonyos funkciói nem használhatók.
• Bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott filmfájlok nem játszhatók le megfelelően.
• Ha a rögzített fájl hang- és képszerkezete nincs összefésülve („not interleaved”), csak a kép vagy a hang kerül lejátszásra.
• Amaximális támogatott videofelbontás a jelszakasztól függően 1920x1080@25/30P vagy 1280x720@50/60P.
• Ajelszakasztól függõen a 1920X1080@25/30P vagy 1280x720@50/60P felbontású videók nem játszhatók le.
• Amegadottól eltérő típusú és formátumú filmfájlokat a készülék nem minden esetben képes megfelelően lejátszani.
• Afilmfájlok maximális bitsebessége 20 Mbps.
• Az 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással készült profilok folyamatos lejátszása a H.264/AVC-ben nem garantálható.
• ADTS audiokodek használata nem támogatott.
• A30 GB-nál nagyobb méretű filmfájlok lejátszása nem támogatott.
• ADivX videofájlnak és a hozzá tartozó feliratfájlnak ugyanabban a mappában kell lenniük.
• Afeliratok megjelenítéséhez a feliratfájl és a videofájl nevének meg kell egyeznie.
• Anagy sebességű adatátvitelt nem támogató USB-kapcsolat használatával történő videolejátszás esetleg nem működik
megfelelően.
• AGMC(Global Motion Compensation) kódolású fájlokat nem lehet lejátszani.
•Miközben a Movie List (filmek listája) funkció segítségével filmet néz, a kép a távirányító Energy Saving (energiatakarékos mód) és
AV Mode (AV üzemmód) gombjaival állítható. Az egyes képmegjelenítési üzemmódok felhasználói beállítása nem működik.
Maximális
felbontás
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DviX 3.11, DviX 4, DviX 5, DviX 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
1920x1080@30p
MP3,LPCM
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DviX 3.11, DviX 4, DviX 5, DviX 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM
Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
51
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képernyő részei
1
MENU
Válassza az USB
menüpontot.
2
OK
Válassza a Mozilista lehetőséget
OK
2
1
Lépés felsőbb mappaszintre
2
Aktuális oldal/Összes oldal
3
A megjelölt filmcímek teljes
Oldal 2/3
movie
M003
száma
4
Mozilista
3
Nincs kijelölt
Cím
Időtartam
Mappa FEL
A távirányító megfelelő
M001
gombja
M002
M003
640x480, 720KB
1
Mappa FEL
Navigáció
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
52
M004
Előugró menü
4
M005
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Filmválasztás és felugró menü
Mozilista
Nincs kijelölt
Oldal 2/3
movie
M003
Időtartam
Cím
Mappa FEL
M001
M002
M003
1:340, 120KB
M004
M005
Mappa FEL
Navigáció
Előugró menü
Mozilista
Oldal váltás
MARK
Időtartam
Cím
M003
Mappa FEL
1366x768, 125KB
M001
Play
M002
Mark All
M003
Mappa FEL
2
Delete
M004
Előugró menü
Close
M005
Oldal váltás
MARK
Kijelölés
Sortie
Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.
Válassza ki a lejátszani
kívánt filmek címét.
OK
3
OK
4
Jelenítse meg az előugró menüt.
OK
Lejátszás: A kiválasztott filmek lejátszása. A DivX lejátszás képernyőváltás
közben történik.
G Az összes megjelölése : A mappában
található valamennyi film megjelölése.
Jelölések
törlés: Az összes kijelölt film
G
kiválasztásának megszüntetése.
Törlés
vagy a Kijelölt tételek törlése(csak
G
FAT32 fájlrendszer esetén) : A kijelölt film
törlése.
G Bezárás : Az előugró menü bezárása.
G
•AP
gomb használatával válassza ki
a kívánt filmet.
• Filmfájlok megjelöléséhez és a jelölés
megszüntetéséhez nyomja meg a M A R K
gombot. Ha több filmet jelölt meg, a
készülék a megjelölt filmeket egymás után
játssza le.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1:340, 120KB
1
Sortie
Nincs kijelölt
Oldal 2/3
movie
Navigáció
Kijelölés
Válassza ki a megfelelő
előugró menüt.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja meg a RETURN (VISSZATÉRÉS) gombot.
! MEGJEGYZÉS
G
Ha a fájl formátuma nem támogatott, megjelenik a nem támogatott fájlformátumra
figyelmeztető üzenet.
53
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A Filmlista funkció használata – lejátszás
Képméret
F
Teljes
G
1
Hang nyelve
Feliratok nyelve
Latin 1
. Szinkronizálás
0
. Helyzet
0
Bezárás
Képméret : A kívánt képformátum
kiválasztása a film lejátszása közben.
G Hang nyelve & Feliratok nyelve : A hang
és a feliratozás nyelvét adja meg lejátszás
közben.
G Szinkronizálás : A megjelenített szöveg
és a film eltérésének szinkronizálása -10
és +10 másodperc között, 0,5 másodperces lépésekkel.
G Helyzet : A felirat helyzetének (fent vagy
lent) beállítása lejátszás közben.
G
Opció
Feliratok nyelve
Támogatott nyelv
Latin1
angol, spanyol, francia, német, olasz, svéd, finn,
holland, portugál, dán, román, norvég, albán,
Gael, walesi, ír, katalán, valenciai.
bosnyák, lengyel, horvát, cseh,
szlovák, szlovén, szerb, magyar
Latin2
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Latin4
észt, lett, litván
bolgár, macedón, orosz, ukrán, kazah
Cirill
Görög
görög
Török
török
/ GG
Csak ASCII KÓDDAL elmentett fájlokat
támogatja a film külső feliratozása.
G A feliratok csak maximum 500 betűt és
500 számot támogatnak soronként.
G Egy felirat fájlon belül maximum 10 000
szinkronblokk támogatott.
G
A távirányító használata
FF
! MEGJEGYZÉS
Lejátszáskor:
nyomja meg többször a R E W( FF) gombot a gyorsításhoz FF(x2) -> FFF
(x4)-> FFFF (x8)-> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32) .
nyomja meg többször a F F( GG) gombot a gyorsításhoz GG(x2)-> GGG(x4) ->
GGGG(x8) -> GGGGG(x16)-> GGGGGG(x32).
■ A gombok ismételt megnyomásával növelheti a gyors előre- vagy visszatekerés sebességét.
Lejátszás közben nyomja meg a Pause(II) (Szünet) gombot.
Ekkor a képernyőn állókép jelenik meg.
■ Ha a szüneteltetést követően 10 percen át nem nyom meg egyetlen gombot
sem, a TV-készülék visszaáll lejátszási üzemmódba.
■ Lassított lejátszáshoz nyomja meg a Pause(II) (Szünet), majd a F F ( GG )
gombot.
■
II
■
P L A Y ( G)
A P L A Y( G) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási üzemmódba.
ENERGY SAVING
A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (Energiatakarékos üzemmód) gombot (lásd: 63. oldal).
AV
MODE
54
Lejátszás közben a
vagy a
gomb segítségével megjeleníthető az
aktuális pozíciót mutató kurzor a képernyőn.
A kívánt jelforrás kiválasztásához nyomja meg többször az AV MODE (AV
MÓD) gombot (lásd: 38. oldal).
DIVX REGISZTRÁCIÓS KÓD
A készülék DivX regisztrációs kódjának megerősítése. A regisztrációs kód használatával a
www.divx.com/vod weboldalon filmeket kölcsönözhet, illetve vásárolhat.
Másik készülék DivX regisztrációs kódjával kikölcsönzött vagy megvásárolt DivX-fájlok lejátszása nem
engedélyezett. (Csak a megvásárolt készülék DivX regisztrációs kódjának megfelelő DivX-fájlok
játszhatók le)
USB
Mozgat.
USB
OK
Fényképlista
Fényképlista
Zenelista
Zenelista
Mozilista
Mozilista
DivX
Kód
DivXReg.
reg. kód
DivX
Kód
DivX Reg.
reg. kód
Deaktiválás
Deaktiválás
Mozgat.
OK
DivX(R) Video On Demand
i
Az Ön regisztrációs kódja: xxxxxxxxxx
További információkat a www.divx.com/vod
webhelyen olvashat.
Bezárás
Válassza az USB menüpontot.
MENU
2
Válassza a DivX reg. kód parancsot.
OK
3
OK
Jelenítse meg a DivX
regisztrációs kódot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
(DivX-tanúsítvány legfeljebb HD 1080p DivX-video lejátszásához, beleértve a prémium-tartalmakat is) A
DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott digitális videoformátum.
A készülék hivatalos DivX-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására.
Látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX
videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX® -tanúsított készüléket a DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom
lejátszásához regisztrálni kell.
A regisztrációs kód előállításához a készülék beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD menüpontot.
A vod.divx.com honlapon ezzel a kóddal végezze el a regisztrációt és tájékozódjon a DivX VOD
használatáról.
„DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content”
”Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
! MEGJEGYZÉS
G A filmfájlok
az alábbi feltételek mellett használhatók:
Felbontás: legfeljebb 1920x1080 képpont
Képfrissítés: legfeljebb 30 képkocka/mp (1920x1080 képpontos felbontás), legfeljebb 60 kép
kocka/mp (1280x720 képpontos felbontás alatt)
G Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
55
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
DEACTIVATION (KIKAPCSOLÁS)
A deaktiválás célja, hogy azon felhasználók számára, akik egy webkiszolgáló segítségével az összes
rendelkezésre álló eszközt aktiválták, és ezért további aktiválásra nincs módjuk, lehetővé váljon a
készülékek deaktiválása. A DivX VOD használatával egy felhasználó legfeljebb 6 készüléket aktiválhat,
ugyanakkor az aktiválás lecseréléséhez és a készülékek deaktiválásához kapcsolatba kell lépnie a
DivX ügyfélszolgálatával, és kérni kell az aktiválás törlését. Ezzel az új szolgáltatással a felhasználók
saját maguk végezhetik el a készülék deaktiválását, így hatékonyabban tudják kezelni DivX VOD
készülékeiket.
USB
Mozgat.
OK
USB
Fényképlista
Fényképlista
Zenelista
Zenelista
Mozilista
Mozilista
DivX Reg. Kód
DivX Reg. Kód
Deaktiválás
Deaktiválás
Mozgat.
i
OK
DivX(R) Video On Demand
Szeretné deaktiválni az eszközt?
Igen
USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1
MENU
2
Válassza a Deaktiválás parancsot.
OK
Válassza a Igen lehetőséget.
4
OK
Bezárás
Válassza az USB menüpontot.
OK
3
Nem
i DivX(R) Video On Demand
Az eszköz deaktiválva.
Az Ön deaktiválási kódja: xxxxxxxx
További információkat a www.divx.com/vod
webhelyen olvashat.
A Deactivation (Deaktiválás – Kikapcsolás) megjelenítése.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
56
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ebben a rendszerben elérhető egy elektronikus műsorfüzet, amely az összes lehetséges műsor áttekintéséhez nyújt
segítséget.
Az műsorfüzet információt nyújt például a programlistákról, illetve az elérhető szolgáltatások kezdetének és végének
időpontjáról. Ezek mellett gyakran a programra vonatkozó részletes információ is elérhető a műsorfüzetben.
(A programokra vonatkozó részletek elérhetősége és mennyisége változhat az adott műsorszolgáltatótól függően.)
Ez a funkció csak akkor használható, ha a műsorfüzet adatait sugározza a műsorszóró vállalat.
A műsorfüzet a következő 8 nap műsorát mutatja.
INFO
A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.
DTV
A Teletext Programme (Teletext program) esetén
jelenik meg.
A DTV Programme (DTV program) esetén
jelenik meg.
A Subtitle Programme (Feliratozás program) esetén
jelenik meg.
A Radio Programme (Rádió program) esetén
jelenik meg.
A Scramble Programme (Zavart program) esetén
jelenik meg.
Az MHEG Programme (MHEG program) esetén
jelenik meg.
A Dolby Programme (Dolby program) esetén
jelenik meg.
AAC műsort jelöl.
Dolby Digital PLUS műsort jelöl.
A műsor képaránya
A műsor képaránya
576i/p, 720p, 1080i/p : A műsor felbontása
Az műsorfüzet be-/kikapcsolása
1
A műsorfüzet be- vagy kikapcsolása.
Program kiválasztása
1
vagy
P
Válassza ki a megfelelő
programot.
2
A műsorfüzet a kiválasztott
programra történő ugrást
követően eltűnik.
OK
Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide (MOST/KÖVETKEZŐ műsor) üzemmódban
Megtekintheti az éppen látható műsor, illetve a következő műsor címét.
Programkalauz
1 YLE TV1
DTV
Belépés a Timer Record/Remind
SÁRG
ÁRGA
(Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.
DTV
MINDEN
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Belépés a Timer Record/Remind
KÉK
(Időzített felvétel/Emlékeztető) listamódba.
E
VÖRÖS A műsorfüzet mód váltása.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
1 YLE TV1
KÖVETKEZŐ
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
DTV
DTV
A műsorfüzet a kiválasztott programra
történő ugrást követően eltűnik.
A NOW (MOST) vagy a NEXT Programme
(KÖVETKEZŐ program) lehetőség kiválasztása.
FAV Kedvenc
INFO
i Információ
Mód
GUIDE
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
E
DTV
OK
6 Apr. 2007 15:09
MOST
Program Váltás
TV/RAD RADIO
Ütemezés
vagy
RETURN
A műsorfüzet kikapcsolása.
EXIT
A közvetített program kiválasztása.
P
Görgetés fel/le.
TV/RAD
INFO
Ütemezési lista
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
GUIDE
A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ)
program kiválasztása.
A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.
57
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Gombfunkciók a 8 Days Guide (8 napos műsorfüzet) módban
Programkalauz
1 YLE TV1
DTV
DTV
ZÖLD
SÁRG
ÁRGA
Belépés a Date setting
(Dátumbeállítás) módba.
Belépés a Timer Record/Remind
(Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.
6 Apr. (Fri.)
MINDEN
14:00
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
1 YLE TV1
DTV
DTV
DTV
2 YLE TV2
DTV
DTV
4 TV..
DTV
DTV
DTV
5 YLE FST
6 CNN
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
8 YLE24
DTV
DTV
6 Apr. 2007 15:09
E
VÖRÖS A műsorfüzet mód váltása..
...
E
FAVDTV Kedvenc
i Információ
INFO
Program Váltás
Dátum
Mód
TV/RAD RADIO
Ütemezés
Ütemezési lista
KÉK Belépés a Timer Record/Remind
(Időzített felvétel/Emlékeztető) listamódba.
Görgetés fel/le.
P
OK
A műsorfüzet a kiválasztott programra t
örténő ugrást követően eltűnik.
GUIDE
vagy
RETURN
A műsorfüzet kikapcsolása.
EXIT
Program kiválasztása.
TV/RAD
A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ)
program kiválasztása.
A közvetített program kiválasztása.
A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.
INFO
Programkalauz
DTV
DTV
1 YLE TV1
MINDEN
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
14:00
E
mód kikapcsolása.
E
ZÖLD A Date setting (Dátumbeállítás)
E
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
58
Gombfunkciók a Date Change (Dátum módosítása) módban
15:00
E
OK
Váltás a kijelölt dátumra.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
Dátum kiválasztása.
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
DTV
A Date setting (Dátumbeállítás)
mód kikapcsolása.
GUIDE
vagy
RETURN
EXIT
A műsorfüzet kikapcsolása.
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
E
Dátum módosítása
Dátum kilépés
Gombfunkciók a kibővített leírás szövegmezőjében
DTV
Információ
A szöveg görgetése fel/le.
DTV
6 Apr. 2007 15:09
DTV
6 Apr. 2007
SÁRG
ÁRGA Belépés a Timer Record/Remind
(Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.
INFO
vagy
RETURN
A műsorfüzet kikapcsolása.
EXIT
E
GUIDE
A műsorfüzet kikapcsolása.
INFO
i Információ kilépés
Ütemezés
Gombfunkciók a Record/Remind Setting
(Felvétel/Emlékeztető beállítása) módban
Felvétel kezdő vagy befejező időpontjának beállítása, illetve emlékeztető beállítása csak egy
kezdő időponthoz, miközben a befejező időpont szürke marad.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha pin8 felvételi jeleket használó felvevő készülék van a DTV-OUT(AV2)
terminálra csatlakoztatva SCART-kábel segítségével.
RETURN
EXIT
Váltás Guide (Műsorfüzet) vagy Schedule
(Ütemezés) üzemmódra.
Válassza ki a felvétel dátumát.
Dátum
Kezdő időpont Befejező időpont
Program
E
6 Márc..
15:09
17 : 30
That ’70s sh
E
Retour
OK
Válassza a Date (Dátum), a Start/End time
(Indítás/Befejezés időpontja) vagy a Programme
(Program) mező értékét.
OK
Timer Record/Remind
(Időzített felvétel/Emlékeztető) mentése.
Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista) üzemmódban
Ha létrehozott egy ütemezési listát, akkor az ütemezett műsor még akkor is megjelenik a beállított
időpontban, ha éppen másik csatornát néz.
Válassza a Date (Dátum), a Start/End time (Indítás/Befejezés időpontja) vagy a Programme
(Program) mező értékét.
Ütemezési lista Oldal1/1
VÖRÖS Új Manual Recording (Kézi felvétel)
Start Date
beállítás hozzáadása.
ZÖLD
Új Timer Watching (Időzített megjelenítés)
beállítás hozzáadása.
KÉK vagy
GUIDE
Friend1
6 Máj.
18:00
Friend2
Friend2
16:00
Módosítás
Az összes törlése
Váltás Guide (Műsorfüzet) módra.
D
E
Bezárás
Módosítás/Törlés
Mozgat.
P
Oldal váltás
Új időzített felvétel
A műsorfüzet kikapcsolása.
Válassza ki a megfelelő műveletet
(Modify/Delete/Delete All – Módosítás/
Törlés/Összes törlése).
16:00
Emlékeztető
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
Sortie
Programkalauz
Válassza a Schedule List
(Ütemezési lista) menüpontot.
EXIT
OK
Cím
6 Máj.
Törlés
Új felvétel
RETURN
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Kezdő időpont
P
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Válassza a Record (Felvétel) vagy a Remain
(Hátralévő idő) lehetőséget.
Funkció beállítása.
Görgetés fel/le.
59
KÉPVEZÉRLÉS
A KÉP MÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK) BEÁLLÍTÁSA
A képmegjelenítés többféle formátumú lehet; 16:9, Levágás nélkül,
Eredeti, Teljes szélesség, 4:3, 14:9, Nagyítás és Mozinagyítás.
Ha egy állókép hosszabb id≠n át jelenik meg a képerny≠n, el≠fordulhat, hogy az
állókép tartós nyomot hagy, és látható marad.
A nagyítás mértékét a
gombbal módosíthatja.
Ez a funkció a következ≠ jelforrások esetén használható.
1
Q.MENU
2
Válassza ki az Képarány
menüpontot.
• Az Képarány beállítás értékét a KÉP menüben
is megadhatja.
• A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás) beál-
Válassza ki a kívánt
képformátumot.
KÉPVEZÉRLÉS
• 16:9
Ebben az esetben a kép vízszintesen
arányosan nagyítva kitölti a képerny≠t
(4:3 formátumú DVD-filmek megtekintésekor
hasznos).
lításában a 14:9, a Nagyítás és a Mozinagyítás
lehetőségek közül választhat. A Zoom (Nagyítás)
beállítás megadását követően a képernyő visszavált a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.
• Eredeti
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad,
automatikusan a megjelenítend≠ képformátumra vált.
Eredeti
• Levágás nélkül
A következő beállítás a legjobb
képminőséget nyújtja, az eredeti nagy felbontású kép romlása nélkül.
Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a
képernyő szélén zajos sáv látha
Levágás nélkül
60
• Teljes szélesség
Ha a TV-készülék szélesvásznú jelet fogad,
akkor ebben az esetben a képet vízszintesen
vagy függőlegesen arányosan nagyítva
teljesen kitöltheti a képernyőt.
Teljes szélesség
• 4:3
Ebben az esetben a képet az eredeti 4:3
oldalarányban láthatja, a bal és jobb
oldalon pedig szürke csíkok jelennek
meg.
• Nagyítás
Ezzel a beállítással a képet változtatás
nélkül, a teljes képerny≠ kitöltésével
tekintheti meg. A kép fels≠ és alsó része
azonban nem látszik.
• 14:9
14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi
tévéprogramok esetén 14:9 módban érheti
el a legjobb képmin≠séget. A 14:9 arányú
képerny≠ az eredeti méretben
tekinthetőmeg, de a 4:3 arányú képerny≠t
a készülék fel/le és bal/jobb oldali irányban nagyítja.
• Mozinagyítás
Ha a képet a képarány megtartásával
szeretné felnagyítani, válassza a Cinema
Zoom (Mozinagyítás) lehetőséget.
Megjegyzés: A kép nagyítás és kicsinyítés
közben torzulhat.
KÉPVEZÉRLÉS
F vagy G gomb: A Cinema Zoom
(Mozinagyítás) nagyítási mértékének beállítása. A beállítás értéke 1 – 16 között lehet.
E vagy D gomb: A látható kép áthelyezése.
! MEGJEGYZÉS
G
G
G
G
G
Csak a 4:3, a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom (Mozinagyítás) beállítás választható Component (Kompozit)-üzemmódban.
Csak a 4:3, a Eredeti , a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom
(Mozinagyítás) beállítás választható HDMI-üzemmódban.
RGB-PC és HDMI-PC üzemmódban csak a 4:3 és a 16:9 (Széles) képarány választható.
A levágás nélküli funkció csak DTV/HDMI/Component (HDMI/Kompozit) módban (720p felett)
érhet≠ el.
Analogue/AV (Analóg/AV) módban csak a Full Wide (Teljes szélesség) választható.
61
KÉPVEZÉRLÉS
Képvarázsló
A képvarázsló lehetővé teszi az eredeti kép minőségének módosítását.
Ennek a funkciónak a használatával beállíthatja a kép minőségét, például a fekete/fehér szint
értékének megadásával, stb. A kép minőségének beállítását a felhasználók általában beállítási
lépéseken keresztül végezhetik el.
A képbeállítás Low (Alacsony), Recommended (Javasolt) vagy High (Magas) értékre állításával
megtekintheti a képminőség változásait.
RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC üzemmódban a Szín, Színárnyalat és a H/V élesség értékek nem
módosíthatók.
Képvarázsló
KÉP
Mozgat.
Képarány
OK
A képvarázsló lehetővé teszi az eredeti kép minőségének
beállítását.
: 16:9
Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Képüzemmód
: Normál
• Háttérfény
70
• Kontraszt
90
• Fényerő
50
• Képélesség 70
Elöző
E
KÉPVEZÉRLÉS
1
MENU
OK
3
OK
• Ha az utolsó lépés előtt abbahagyja a
Válassza a KÉP menüpontot.
2
OK
Következő
A Képvarázsló kiválasztása..
beállítások megadását, akkor a módosításokat a készülék nem alkalmazza.
•A beállítási érték mentve az Expert1
(Speciális1) értékre.
•Ha a Képvarázslóval állította be a kép
minőségét, akkor az Energiatakarékos
üzemmód kikapcsol.
A Fekete szint, Fehérszint, Színtelítettség, Árnyalat, Vízszintes élesség,
Függőleges élesség, Háttérfény
4
OK
MARK/
FAV
Válassza ki a bemeneti forrást a beállítások alkalmazásához.
5
OK
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
62
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
Ezzel csökkenthető a TV-készülék energiafogyasztása.
A gyári alapbeállítás az otthoni megtekintéshez kényelmes szint.
A Picture Mode (Képmód) beállításával vagy az Energiatakarékos üzemmód (Energiatakarékosság)
szintjének módosításával növelheti a képernyő fényerejét.
Ha az Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód) beállítások MHEG-üzemmódban módosulnak, a
módosítások az MHEG-üzemmód bezárását követően is megmaradnak.
Ha rádióállomás hallgatása közben a „Kép kikapcsolása” (Képernyő kikapcsolva) üzemmódot
választja, azzal csökkenti a készülék energiafelhasználását.
KÉP
Mozgat.
Képarány
OK
: 16:9
Képarány
Képvarázsló
: Normál
Képüzemmód
Auto
: Ki
Ki
: NormálKi
Minimális
• Háttérfény
70
Közepes
• Kontraszt
90
Maximális
• Fényerő
50
• Kontraszt 90
• Fényerő 50
Kép kikapcsolása
• Képélesség70
• Képélesség70
E
E
Válassza a KÉP menüpontot.
2
OK
3
OK
Válassza az
Energiatakarékos üzemmód menüpontot.
KÉPVEZÉRLÉS
MENU
OK
Energiatakarékos üzemmód
Energiatakarékos
üzemmód: Ki
: Ki
• Háttérfény 70
1
Mozgat.
: 16:9
Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód
Energiatakarékos
üzemmód: Ki
Képüzemmód
KÉP
Válassza az Auto, Ki, Minimális, Közepes, Maximális
vagy Kép kikapcsolása lehetőséget.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
• A Screen off (Képkikapcsolás) lehetőség választását követően a készülék 3 másodperc múlva kikapcsol.
• Ha az Energiatakarékos üzemmódot Auto (Automatikus), Minimális, Közepes vagy Maximális
értékre állítja, akkor a Háttérfény funkció nem fog működni (csak LCD TV-k esetén).
• Ezt a funkciót a távirányító Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód) gombjával is beállíthatja.
•Az Auto (Automatikus) lehetőség választása esetén a háttérfényt a környezet fényviszonyainak
megfelelően az intelligens fényérzékelő (ha van ilyen a készülékben) állítja be.
63
KÉPVEZÉRLÉS
ELŐRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK
Képüzemmód (Képüzemmód) – alapbeállítások
Élénk
A kontraszt, a fényerő, a szín és az élesség növelése az élénk kép megjelenítéséhez.
Normál
A legáltalánosabb képmegjelenítés.
Természetes A legtermészetesebb képmegjelenítés.
Mozi
A megjelenítés optimalizálása filmek nézéséhez.
Sport
A megjelenítés optimalizálása sportközvetítések nézéséhez.
Játékgép
A megjelenítés optimalizálása videojátékokhoz.
KÉP
Mozgat.
Képarány
KÉP
OK
: 16:9
Képarány
Képvarázsló
Mozgat.
Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Képüzemmód
Képüzemmód
OK
: 16:9
Intelligens érzékelő
Energiatakarékos üzemmód : Ki
::Normál
Normál
Képüzemmód
Képüzemmód
Élénk
::Normál
Normál
Normál
Normál
• Háttérfény 80
• Háttérfény
80
Természetes
• Kontraszt 90
• Kontraszt
Mozi90
• Fényerő 50
• Fényerő
50
Sport
• Képélesség60
• Képélesség60
Játékgép
E
E
Haladó1
Haladó2
KÉPVEZÉRLÉS
1
2
3
MENU
OK
OK
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képüzemmód lehetőséget.
Válassza ki a Intelligens érzékelő, a Élénk, a Normál,
Természetes, a Mozi, a Sport vagy a Játékgép beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
• A Képüzemmód funkció a legmegfelelőbb képet állítja be a TV-készüléken. A műsor jellegétől
függően válasszon aKépüzemmód menü előre beállított értékei közül.
• Ha be van kapcsolva az Intelligens szenzor (Intelligens érzékelő) funkció, a készülék
automatikusan beállítja a környezeti viszonyoknak leginkább megfelelő képet
• A Képüzemmód beállítás értéke a Q.Menu (Gyors menü) nézetben is megadható.
• Intelligens érzékelő : A környezeti viszonyoknak megfelel≠en állítja be a képet.
64
KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS
Picture Mode (Képüzemmód) – User (Egyéni) beállítás
Háttérfény
A képernyő fényerejének szabályozása érdekében állítsa be az LCD-panel fényerejét.
A háttérfény beállítása a kép fényerejének beállítása során javasolt.
Kontraszt
A képen a fekete és a fehér részek közötti eltérés mértékének módosítása. A Kontraszt beállításával
módosíthatja a képminőséget, ha a kép világos részének telítettsége túl magas.
Fényerö
A kép alapvető fényerejének a módosítása.
Képélesség
≠ határvonalak élességének módosítása. Minél alacsonyabb a beálA kép világos és sötét területei között lév≠
lítás, annál lágyabb a kép.
Színtelítettség
Valamennyi szín intenzitásának szabályozása.
Árnyalat
A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly módosítása.
Ez a funkció nem használható „Intelligens érzékelő” módban.
KÉP
Mozgat.
Képarány
OK
: 16:9
Képarány
Képvarázsló
Normál
::Normál
Képüzemmód
Képüzemmód
90
• Fényerő
50
• Képélesség 70
E
1
2
OK
3
OK
4
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Képüzemmód
lehetőséget.
Válassza ki a Élénk , a Normál,
T e r m é s z e t e s, Mozi, a Sport vagy a
Játékgép beállítást.
Normál
Normál
Természetes
::Normál
Normál
Mozi
• Háttérfény 70
Sport
• Kontraszt 90
Játékgép
• Fényerő 50
Haladó1
• Képélesség 70
E
Haladó2
• A Back Light (Háttérvilágítás) használatának előnyei (csak LCD TV-k esetén)
- Az elektromos fogyasztás csökkentése
akár 60%-kal.
- A fekete területek fényességének
csökkentése. (Mivel a fekete területek
mélysége nagyobb, ezért jobb
képminőséget érhet el.)
- A fényerő beállítása az eredeti jelek
felbontásának módosításával.
OK
Válasszon a Háttérvilágítás, a Kontraszt, a Fényerő, a Képélesség, a
Színtelítettség vagy a Árnyalat lehetőségek közül.
OK
Adja meg a kívánt
beállításokat.
5
KÉPVEZÉRLÉS
• Kontraszt
OK
Intelligens érzékelő
Élénk
Energiatakarékos üzemmód : Ki
• Háttérfény 70
MENU
Mozgat.
: 16:9
Képvarázsló
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Képüzemmód
Képüzemmód
KÉP
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
! M E G J E GY Z E S
RGB-PC/HDMI-PC módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását a
kívánt szintre.
G Az Haladó 1/2 kiválasztása esetén kiválaszthatja Háttérvilágítás, a Contrast (Kontraszt), a Brightness
(Fényerő), a H Sharpness (Vízszintes élesség), a V Sharpness (Függőleges élesség), a Colour
(Szín) és a Tint (Színárnyalat) értékét.
G
65
KÉPVEZÉRLÉS
KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA
A képernyőt minden egyes Picture Mode (Képmód) beállításhoz külön kalibrálhatja, vagy az adott
videoképernyőnek megfelelően állíthatja be a videoértéket.
A videoértékeket minden egyes bemenethez külön állíthatja be.
Ha az egyes videomódok beállítása után a gyári alapbeállítást szeretné visszaállítani, akkor hajtsa
K é p v i s s z a á l l í t á s a” funkciót minden egyes Picture Mode (Képmód) esetében.
végre a „K
KÉP
Mozgat.
KÉP
OK
Mozgat.
OK
E
• Kontraszt
90
• Kontraszt
• Fényerő
50
• Fényerő
• Képélesség
70
90
Színhőmérséklet
F
• További beállítások
50
Dinamikus Kontraszt
• Képélesség
70
Dinamikus Szín
• Színtelítettség 60
Zajcsökkentés
G G
• Árnyalat
0 RR R
G
Gamma
• További beállítások
• Kép visszaállítása
Fekete szint
• Kép visszaállítása
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
Képernyő
Képernyő
Közepes
G
Közepes
Alacsony
Közepes
Közepes
Auto
Szem kímélő
Ki
Valósághű mozi
Be
E
TruMotion 200Hz
Alacsony
E
Bezárás
KÉPVEZÉRLÉS
1
MENU
Válassza a KÉP menüpontot.
2
OK
3
OK
aVálassza az További beállítások menüpontot.
Válassza ki a kívánt forrást. :
Színhőmérséklet, Dinamikus Kontraszt, Dinamikus Szín, Zajcsökkentés, Gamma,
Fekete szint, Szem kímélő, Valósághű mozi , TruMotion 200Hz, Színskála, Élkiemelő,
xvYCC vagy OPC.(Lásd a 68 - 69 oldalon)
4
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
66
Speciális képbeállítások
A kategóriák kialakítása révén, az Haladó1 és az Haladó2 beállítás lehetővé teszi, hogy a
felhasználók tetszés szerint további kategóriákat határozhassanak meg, és beállíthassák a számukra
tökéletes képminőséget.
Különleges videók esetén ez segíthet a szakemberek számára a TV-készülék teljesítményének
optimalizálásában.
KÉP
Képarány
Mozgat.
: 16:9
KÉP
Energiatakarékos üzemmód : Ki
Mozgat.
OK
• Kontraszt
50
Dinamikus Kontraszt
• Fényerő
60
Zajcsökkentés
• Képélesség
60
Gamma
• Színtelítettség 60
R
G
R
G
Fekete
• Árnyalat
0 R szint G
Élénk
Képvarázsló
Képüzemmód
Képüzemmód
OK
Intelligens érzékelő
Normál
Természetes
: NormálHaladó1
Mozi
• Háttérfény 80
Sport
• Kontraszt 90
Játékgép
• Fényerő 50
Haladó1
Haladó1
• Képélesség 60
Haladó2
E
F
beállítások
Valósághű mozi
••Speciális
Expert Control
E
G
Közepes
Auto
Be
• Kép visszaállításaTruMotion 200Hz
Képernyő
Ki
Ki
Alacsony
Szín szabvány
SD
Színskála
Normál
Élkiemelő
Magas
E
Bezárás
MENU
Válassza a KÉP menüpontot.
2
OK
Válassza a Képüzemmód lehetőséget.
KÉPVEZÉRLÉS
1
3
OK
Válassza az
OK
Válassza az Speciális beállítások menüpontot.
OK
Válassza ki a kívánt forrást.
Haladó1 vagy az
Haladó2 lehetőséget.
4
5
6
Adja meg a kívánt beállításokat.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
67
KÉPVEZÉRLÉS
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Színhőmérséklet
[További beállítások]
(Meleg/Közepes/Hideg)
Dinamikus Kontraszt
(Ki/Alacsony/Közepes
/Magas)
Dinamikus Szín
(Ki/Alacsony/Magas)
Zajcsökkentés
(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)
Gamma
(Alacsony/Közepes/Magas)
Fekete szint
(Alacsony/Magas)
■
Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm
(Meleg) beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool (Hűvös) beállítás esetén a kép kékebb árnyalatú lesz.
■
A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. A kép minősége
javul, ha a fényes területek fényesebbé, a sötét területek pedig sötétebbé
válnak.
■
A kép színei életszerűbbek, gazdagabbak és tisztábbak lesznek. Ez a szolgáltatás
javítja a színárnyalatokat, a telítettséget és a fényességet, így a vörös, a kék, a zöld
és a fehér színek élénkebbnek hatnak.
■
A képernyőn megjelenő zaj csökkentése a képminőség
megőrzésével.
■
A kép sötét és középszürke területeinek fényereje szabályozható.
• Alacsony : A kép sötét és középszürke területei fényesebbé válnak.
• Közepes: Az eredeti árnyalatok megjelenítése.
• Magas: A kép sötét és középszürke területei sötétebbé válnak.
• Alacsony : A képernyőn megjelenő kép sötétebb lesz.
• Magas : A képernyőn megjelenő kép világosabb lesz.
• Auto (Automatikus) : A készülék megállapítja a képernyő feketeszintjét, és
automatikusan kiválasztja a Magas (Magas) vagy a Alacsony (Alacsony) beállítást..
A képernyő feketeszintjének beállítása megfelelő szintre.
■ Ez a funkció lehetővé teszi a „Low” (Alacsony) vagy a „High” (Magas) lehetőség
kiválasztását a következő üzemmódban: AV(NTSC-M), HDMI vagy Component
(Kompozit). Ellenkező esetben a „Black level” (Feketeszint) értéke „Auto” (Automatikus).
* Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
■ A kép fényerejének módosítása a túl fényes kép elkerülése érdekében. A
különösen világos képek sötétítése.
■ Ez a funkció nem használható Vivid (Élénk) és Cinema (Mozi),
Intelligens érzékelő” üzemmódban.
■
KÉPVEZÉRLÉS
Szem kímélő
(Be/Ki)
■
Valósághű mozi
(Be/Ki)
TruMotion 100Hz vagy
TruMotion 200Hz
(Ki/Alacsony/Magas)
68
■
■
A videókat moziszerűen tekintheti meg a vibrálás megszüntetésével.
Ezt a funkciót mozifilmek megtekintése során használja.
Ez a funkció a TruMotion kikapcsolása esetén használható.
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
• Magas :Lágyabb képmozgást eredményez.
• Alacsony :Lágy képmozgást eredményez. Normál esetben ezt a
beállítást válassza.
• Ki: Válassza ezt a beállítást, ha a High (Magas) és a Low (Alacsony)
beállítás esetén zajos a kép.
■ A TruMotion 200Hz technológia másodpercenként 200 képet jelenít meg
a képernyőn a 100 Hz-es technológia és a pásztázó háttérvilágítás kombinálása révén. A technológiát az Intertek és a TüV Rheinland ellenőrizte.
■ A legjobb képmin≠ség kialakítását teszi lehet≠vé, a mozgások miatti elmosódottság és a
vibrálás kiiktatásával gyorsan mozgó képek vagy filmek megjelenítésekor.
■ Ez a funkció nem használható RGB-PC, HDMI-PC üzemmódban.
■ A „TruMotion 200Hz” funkció engedélyezése esetén a kép zajossá válhat.
Ebben az esetben a „TruMotion 200Hz” beállítást kapcsolja ki.
Színskála
(Széles/Normál)
• Normál: A normál bemeneti jelek eredeti színeinek visszaadása a
kijelző tulajdonságaitól függetlenül.
• Széles: A kijelző színekben gazdag területeinek megjelenítése.
■ A színes területek maximális mértékű kihasználása.
Élkiemelő
■
(Ki/Alacsony/Magas)
■
A videó éleit tisztábban, kézzelfoghatóbban, de természetesebb módon jeleníti meg.
Ez a funkció nem működik Mozi és haladó kép üzemmódban.
xvYCC
(Auto/Ki/Be)
* Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
■ Ez a funkció a gazdagabb színmegjelenítésre használható.
■ Ezt a funkciót a „Picture mode (Képmód) – Cinema (Mozi), Expert
(Speciális)” beállításnál lehet engedélyezni, ha az az xvYCC jelek HDMIcsatlakozáson keresztül érkeznek.
OPC
* Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
■ Ez a technológia azonos fényerő mellett csökkenti az energiafogyasztást,
ugyanakkor növeli a kontrasztot.
(Be/Ki)
Szín szabvány
(SD/HD)
■
A
Speciális minta
(Ki/Haladó1/Haladó2)
A
A speciális beállításokhoz ennek a mintának a használata szükséges.
Ez a funkció a „Picture mode (Képmód) – Expert (Speciális)” beállításnál
van engedélyezve DTV nézése esetén.
Ez a funkció a videó speciális színeinek szűrésére használható.
Az RGB-szűrő használatával beállíthatja a színtelítettséget és a megfelelő
színárnyalatokat.
■ Ezzel a funkcióval a képernyőn megjelenített színek általános jellemzőit állíthatja be.
a. • Method (Módszer): 2 pontos
Színhőmérséklet
• Pattern (Minta): Belső, Küls
[További beállítások]
• Red/Green/Blue Contrast (Piros/Zöld/Kék kontraszt), Red/Green/Blue
(Közepes/Meleg/Hideg)
Brightness (Piros/Zöld/Kék fényerő):
A beállítás értéktartománya -50 ~ +50.
b. • Method (Módszer): 10 pont IRE
• Pattern (Minta): Belső / Külső
• Az IRE (Institute of Radio Engineers) a videojel méretének egysége, melynek
értéke 10, 20, 30 - 100 lehet. Mindegyik beállításhoz megadhatja a megfelelő
Piros, Zöld vagy Kék értékeket.
• Luminance (Fényesség): A funkció a fényességet 2.2 gamma értékre állítja.
100 IRE értékig bármilyen fényességet beállíthat. A fényesség célértéke
10 és 90 IRE közötti (10 IRE lépésközzel beállított) értékek esetén 2.2
gamma marad.
• Red/Green/Blue (Piros/Zöld/Kék): A beállítás értéktartománya -50 ~ +50.
Ez az eszköz szakemberek számára a tesztminták alapján módosítások
elvégzésére használható. Más színekre nincs hatással, de a 6 színterület
(Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow – Piros/Zöld/Kék/Ciánkék/Bíbor/Sárga)
külön-külön történő beállítását lehetővé teszi.
Általános videojelek esetén a beállításokat követően is előfordulhat, hogy színbeli eltérést nem lehet észlelni.
■ Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/Bíbor) beállítása.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Bíbor) színek:
A beállítás értéktartománya -30 ~ +30.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Bíbor) színárnyalat: A
beállítás értéktartománya -30 ~ +30.
■ Ez a funkció nem használható RGB-PC és HDMI (PC) üzemmódban.
KÉPVEZÉRLÉS
■
Szín szűrő
(Ki/Piros/Zöld/Kék)
A különböző videók színét HD-színekre konvertálja. Ez a funkció az SD
video (BT-601) és a HD video (BT-709) színformátumok esetén használható.
■
Színkezelő rendszer
69
KÉPVEZÉRLÉS
KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA
A kiválasztott képüzemmódok beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.
KÉP
Mozgat.
KÉP
OK
Mozgat.
OK
E
E
• Kontraszt
90
• Kontraszt
90
• Fényerő
50
• Fényerő
50
• Képélesség
70
• Képélesség
70
? Az összes képbeállítás törölve lesz.
• Színtelítettség 60
Folytatja?
G
• Árnyalat
0 R
• Színtelítettség 60
• Árnyalat
0
R
G
• További beállítások
• További beállítások
Igen
• Kép visszaállítása
• Kép visszaállítása
Képernyő
Nem
Képernyő
KÉPVEZÉRLÉS
1
MENU
2
OK
3
OK
Válassza a KÉP menüpontot.
Válassza a Kép visszaállítása
menüpontot.
Válassza a Igen vagy a Nem
lehetőséget.
4
OK
Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
70
POWER INDICATOR (TÁPELLÁTÁSJELZŐ)
Segít beállítani a mozgó LED fényerejét amikor a tápellátás be van kapcsolva.
Készenléti lámpa
Ezzel a funkcióval készenléti módban Alacsony vagy Magas értékre állíthatja a TV készülék elülső
részén látható tápellátásjelzőt.
Bekapcsolási lámpa
Ezzel a funkcióval a bekapcsolást követően Ki- vagy Bekapcsolhatja a TV készülék elülső részén
látható tápellátásjelzőt.
OPCIÓ
Mozgat.
OK
OPCIÓ
E
SIMPLINK
: Be
Gombzár
: Ki
Gombzár
: Ki
Egyszerűesített kezelési utasítás
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító : 1
Bekapcsolás jelző
Készülék azonosító : 1
Bekapcsolás jelző Készenléti lámpa
Bemutató mód
: Be
Bemutató mód
: Be
Bekapcsolási
lámpa
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Gyári beáll.
F
Be
G
Be
Bezárás
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
Válassza a Bekapcsolás jelző menüpontot.
KÉPVEZÉRLÉS
MENU
OK
E
: Be
Gyári beáll.
1
Mozgat.
SIMPLINK
3
OK
Válassza a Készenléti lámpa
vagy a Bekapcsolási lámpa .
4
Válassza ki a kívánt forrást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
71
KÉPVEZÉRLÉS
DEMO MODE (BEMUTATÓ ÜZEMMÓD)
A TV-készülék különböző emblémáinak bemutatására szolgáló diavetítés elindítása.
Home Use (Otthoni használat) módban a Demo Mode (Bemutató mód) nem használható.
Store Demo (Bolti bemutató) módban a Demo Mode (Bemutató mód) automatikusan bekapcsol.
Ha Store Demo (Bolti bemutató) módban a Demo Mode (Bemutató mód) ki van kapcsolva, akkor a
Demo Mode (Bemutató mód) nem indul el, a képernyő visszaáll alaphelyzetbe.
A képernyő bemutató módban 5 perc elteltével automatikusan alapállapotba kerül.
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
Mozgat.
OK
E
E
SIMPLINK
: Be
SIMPLINK
: Be
Gombzár
: Ki
Gombzár
: Ki
Egyszerűesített kezelési utasítás
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító : 1
Készülék azonosító : 1
Bekapcsolás jelző
Bekapcsolás jelző
Bemutató
Bemutatómód
mód
: Be
Be
Bemutató
Bemutatómód
mód
Be
Ki: Be
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Be
Be
Gyári beáll.
Gyári beáll.
KÉPVEZÉRLÉS
1
MENU
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
Válassza a Bemutató mód menüpontot.
OK
A TV-készülék különböző emblémáinak bemutatásához
a funkciót kapcsolja Be.
3
4
OK
Visszatérés TV nézetbe.
A bemutató leállításához nyomja meg bármelyik gombot.
(kivéve a MUTE (NÉMÍTÁS) és a
+ , - gombot)
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
72
MÓDBEÁLLÍTÁS
Otthoni környezetben a legjobb kép eléréséhez a „Home Use” (Otthoni használat) mód kiválasztása
javasolt.
Bolti környezetben a „Store Demo” (Bolti bemutató) üzemmód használata az optimális.
OPCIÓ
Mozgat.
OPCIÓ
OK
Mozgat.
OK
E
SIMPLINK
: Be
SIMPLINK
: Be
Gombzár
: Ki
Gombzár
: Ki
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító : 1A környezet kiválasztása.
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító
:1
Bekapcsolás jelző
Bekapcsolás jelző
Bemutató mód
Módbeállítás
Módbeállítás
: Be
Bemutató mód
: Bolti bemutató
Módbeállítás
Módbeállítás
Gyári beáll.
Gyári beáll.
Válassza a kívánt beállítási módot.
: Be
Bolti
bemutató
Bolti
bemutató
::Bolti
bemutató
E
Otthoni használat
A TV otthoni használatához válassza az [Otthoni
használat] lehetőséget. A TV bolti használatához
válassza a [Bolti bemutató] lehetőséget.
KÉPVEZÉRLÉS
1
MENU
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
3
OK
4
OK
Válassza a Módbeállítás menüpontot.
Válassza a Bolti bemutató vagy a Otthoni
használat lehetőséget.
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
73
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERŐ) BEÁLLÍTÁSA
Az AUTO VOLUME (Automatikus hangerő) funkció automatikusan megtartja ugyanazt a
hangerőszintet akkor is, ha programot vált.
Mivel az egyes csatornák eltérő jeleket továbbítanak, ezért a csatornák váltásakor a hangerő
módosítására lehet szükség. Ezzel a szolgáltatással a nézők azonos szinten tarthatják a hangerőt,
mivel a készülék automatikusan beállítja azt az egyes csatornákhoz.
Ha a hang minősége vagy a hangerő nem megfelelő, akkor a kívánt hangzás eléréséhez
használjon házimozirendszert vagy erősítőt.
AUDIO
Auto. hangerő
Tiszta hang II
Mozgat.
Auto. hangerő
Tiszta hang II
: Ki
• Szint
Balansz
Hangüzemmód
AUDIO
OK
::Ki
Ki
3
-
+
0
L
R
Hangüzemmód
: Normál
MENU
2
OK
OK
: Ki
Be
• Szint
3
-
+
0
L
R
Balansz
: Normál
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
E
E
1
Mozgat.
Ki
Ki
: :Ki
Ki
Válassza az AUDIO menüpontot.
≠ menüpontot.
Válassza az Auto. hanger≠
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
OK
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
74
CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II)
Az emberi hangtartománynak a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a
felhasználók jobban érthessék a beszédet.
AUDIO
Mozgat.
AUDIO
OK
Auto. hangerő
: Ki
Auto. hangerő
: Ki
Tisztahang
hangIIII
Tiszta
: Ki
Tiszta hang II
: Ki
• Szint
• Szint
Balansz
Hangüzemmód
3
-
+
0
L
R
Balansz
Hangüzemmód
: Normál
MENU
OK
Be
3
-
+
0
L
R
: Normál
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
E
Válassza az AUDIO menüpontot.
• Ha a Tiszta hang II beállításnál az Be
lehetőséget választja, azSRS
TruSurround XT funkció nem működik.
• Válasszon –6 és +6 közötti értéket.
Válassza a Tiszta hang II.
menüpontot.
3
OK
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
A Clear Voice (Tiszta hang) szintjének beállítása az On (Be) lehetőség választásával
4
OK
A megfelelő Szint kiválasztása.
OK
Végezze el a kívánt beállításokat.
5
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
2
OK
Ki
Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
E
1
Mozgat.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
75
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND MODE
(HANGÜZEMMÓD)
Kiválaszthatja a kívánt hangbeállítást a következők közül: Standard (Általános), Music (Zene), Cinema
(Film), Sport vagy Game (Játék), és beállíthatja a Treble (Magas) és a Bass (Mély) tartomány szintjét.
A Sound Mode (Hangüzemmód) segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangminőséget kapja, mert
a TV-készülék a program tartalma alapján végzi el a hangbeállítást.
A Standard (Normál), Music (Zene), Mozi, Sports (Sport) és a Játékgép hangbeállítást gyárilag optimális
hangvisszaadásra programozták.
Normál
Zene
Mozi
Sport
Játékgép
Általános minőségű hangot eredményez.
A hangbeállításokat zenehallgatáshoz optimalizálja.
A hangbeállításokat filmek nézéséhez optimalizáljaa.
A hangbeállításokat sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
A hangbeállításokat videojátékokhoz optimalizálja.
AUDIO
Mozgat.
Auto. hangerő
Tiszta hang II
AUDIO
OK
: Ki
Auto. hangerő
: Ki
Tiszta hang II
• Szint
Balansz
Hangüzemmód
Hangüzemmód
3
-
+
0
L
R
: Normál
• Magas
50
• Mély
50
E
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
1
MENU
Válassza az AUDIO menüpontot.
OK
: Ki
• Szint
Balansz
Hangüzemmód
• SRS TruSurround XT : Ki
Mozgat.
: Ki
::Normál
Normál
3
-
0
L
+
R
Normál
Normál
Zene
+
• SRS TruSurround XT- : Ki
Mozi +
• Magas
50 Sport +
• Mély
50 Játékgép
E
• A Hangüzemmód beállítás értéke a Q.Menu
(Gyors menü) nézetben is megadható.
2
OK
Válassza a Hangüzemmód
menüpontot.
3
OK
Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a Sport vagy a
Játékgép beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
76
HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA – USER
(EGYÉNI) BEÁLLÍTÁS
AUDIO
Mozgat.
Auto. hangerő
Tiszta hang II
Auto. hangerő
Tiszta hang II
: Ki
• Szint
Balansz
Hangüzemmód
Hangüzemmód
AUDIO
OK
: Ki
3
-
+
0
L
R
Balansz
Hangüzemmód
Hangüzemmód
MENU
2
OK
: Ki
• Szint
3
-
0
L
+
R
Normál
Normál (Felhasználói)
• SRS TruSurround XT : Ki
Normál(Felhasználói) Zene
::Normál
• SRS TruSurround XT :Mozi
Ki
• Magas
50
• Magas
50
Sport
• Mély
50
• Mély
50
Játékgép
Normál(Felhasználói)
: Normál
E
E
1
Mozgat.
: Ki
Válassza az AUDIO menüpontot.
OK
Válassza a Hangüzemmód menüpontot.
OK
Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a Sport vagy a Játékgép beállítást.
OK
Válassza ki a Magas és Mély tartományt.
3
4
OK
Válassza ki a kívánt
hangszintet.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
SRS TRUSURROUND XT
A valósághű hangzáshoz válassza ezt a beállítást.
• SRS TruSurround XT: A TruSurround XT az
1
MENU
2
Válassza az AUDIO menüpontot.
OK
Válassza az SRS TruSurround XT
menüpontot.
OK
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
3
G
G
SRS által szabadalmaztatott technológia,
amely az 5.1 csatornás hangot két hangszóró
használatával képes megszólaltatni.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
5
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
A
jel az SRS Labs, Inc. védjegye.
Az TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. céggel kötött licencszerz≠désnek megfelel≠en került a termékbe.
77
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
BALANSZ BEÁLLÍTÁSA
Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát (balansz).
AUDIO
Mozgat.
Auto. hangerő
Tiszta hang II
Auto. hangerő
: Ki
Tiszta hang II
• Szint
Balansz
Balansz
Hangüzemmód
AUDIO
OK
: Ki
3
-
+
0
LL
RR
: Normál
3
L-
Balansz
00L L
Balance
Balansz
: Normál
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
MENU
Válassza az AUDIO menüpontot.
OK
Válassza a Balansz menüpontot.
OK
: Ki
• Szint
Hangüzemmód
E
1
Mozgat.
: Ki
R+
0
R
F
R
L
R
G
Bezárás
E
2
3
OK
Végezze el a kívánt beállításokat.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
78
TV SPEAKERS (TV-HANGSZÓRÓK) BE/KIKAPCSOLÁSA
Lehet≠sége van a bels≠ hangszóró beállítására is.
Az AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB és HDMI - DVI (HDMI1) kábel használatakor a TV
hangerősítője akkor is használható, ha videojel nincs.
Ha egy küls≠ hifi-berendezést szeretne használni, kapcsolja ki a készülék bels≠ hangszóróit.
AUDIO
Mozgat.
AUDIO
OK
Mozgat.
E
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
1
MENU
2
OK
• Reset-alapbeállítás
Dig. audiokimenet : PCM
Dig. audiokimenet : PCM
Ki
Ki
TV-hangszóró
TV-hangszóró
: Be
Ki
TV-hangszóró
TV-hangszóró
:: Be
Ki
Be
Hang leírása
:Be
Hang leírása
:Be
•Hangerő
OK
0
-
+
•Hangerő
0
-
+
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a TV-hangszóró menüpontot.
OK
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
! M E G J E GY Z E S
Ha a TV hangszórója a Simplink-kompatibilis házimozi működése során ki vannak kapcsolva,
akkor a hangkimenet automatikusan a házimozi hangszóróin szólal meg, de ha bekapcsolja a
TV hangszóróit, akkor a hang azokon keresztül hallható.
G Ha a TV-hangszórója ki van kapcsolva, az AUDIO (Hang) menü néhány funkciója nem használható.
G
79
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
DTV hangbeállítás (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
(Ez a menü csak Svédországban működik.)
Ha a bemeneti jel többféle hangtípust tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a használatával
kiválaszthatja a kívánt hangtípust.
AUDIO
Mozgat.
OK
AUDIO
Mozgat.
E
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
MENU
2
OK
• Reset-alapbeállítás
Dig. audiokimenet
: PCM
Dig. audiokimenet
: PCM
Auto
Auto
TV-hangszóró
: Be
TV-hangszóró
: Be
HE-AAC
DTVAudio
AudioSetting
beállítás ::Auto
Auto
DTV
DTVAudio
AudioSetting
beállítás : :Auto
Auto
DTV
Dolby Digital
Hang leírása
Hang leírása
MPEG
:Be
E
1
OK
:Be
E
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a DTV Audio beállítás menüpontot.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
OK
Válassza az Auto (Automatikus), HE-ACC, Dolby
Digital vagy az MPEG lehetőséget.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
• Auto: A kimenetek sorrendje automatikusan a következők szerint változik : HE-ACC > Dolby
Digital > MPEG.
• HE-ACC, Dolby Digital, MPEG: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a kívánt hangtípust válassza.
Az MPEG lehetőség választása esetén a kimenet mindig MPEG lesz.
Ha az MPEG használata nem támogatott, akkor a kimeneti sorrend HE-ACC és Dolby Digital lesz.
• lásd: 87. oldal (Hang nyelvének kijelölése)
80
A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA
Ez a funkció lehetővé teszi a kívánt Digital Audio Output (Digitális audiokimenet) kiválasztását.
A készülék képes Dolby Digital kimenet biztosítására olyan csatornán, amely kizárólag Dolby Digital hangot
közvetít.
Ha a Dolby Digital rendelkezésre áll, akkor a Digital Audio Out (Digitális audiokimenet) menü Auto
(Automatikus) menüpontjának kiválasztásával lehet az SPDIF-kimenetet (Sony Philips Digital
InterFace) Dolby Digital formátumra állítani.
Ha a Dolby Digital hangformátum nem áll rendelkezésre, és a Digital Audio Out (Digitális
audiokimenet) menüben az Auto (Automatikus) lehetőséget választja, akkor az SPDIF-kimenet PCM
(Pulse-code modulation, impulzus-kód moduláció) formátumú hangot továbbít.
Ha Dolby Digital Audio jeleket közvetítő csatorna esetében a Dolby Digital és az Audio language (Hang
nyelve) beállítás is meg van adva, a készülék csak a Dolby Digital hangot játssza le.
AUDIO
Mozgat.
AUDIO
OK
Mozgat.
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
• Reset-alapbeállítás Auto
Dig.
Dig. audiokimenet
audiokimenet : PCM
TV-hangszóró
: Be
Hang leírása
:Be
•Hangerő
MENU
2
OK
Dig.
Dig.audiokimenet
audiokimenet : PCM
0
-
: Be
Hang leírása
:Be
+
•Hangerő
Válassza a Dig. audiokimenet
menüpontot.
Válassza a Auto vagy a PCM
lehetőséget.
PCM
PCM
0
-
+
A Dolby Laboratories engedélye
alapján gyártva. A „Dolby” és a
dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
Válassza az AUDIO menüpontot.
3
OK
TV-hangszóró
• Előfordulhat, hogy HDMI mód esetén a
DVD-lejátszó SPDIF-kimenetén nem
jelenik meg az audiojel. Ilyen esetben állítsa a digitális hangkimenetet PCM értékre.
(HDMI mód esetén a Dolby Digital Plus
használata nem támogatott).
Elem
Automatikus(Hangsz
óró bekapcsolva)
Audiobemenet
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Automatikus(Hangsz MPEG
óró kikapcsolva)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
PCM
Digitális audiokimenet
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
1
OK
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
81
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
AUDIO RESET (HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)
A kiválasztott hangüzemmód beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.
AUDIO
Mozgat.
AUDIO
OK
Mozgat.
E
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
Reset-alapbeállítás
1
MENU
2
OK
i
•• Reset-alapbeállítás
Reset-alapbeállítás
Hangüzemmód
visszaállítása alaphelyzetbe...
Dig. audiokimenet
: PCM
Dig. audiokimenet : PCM
TV-hangszóró
: Be
TV-hangszóró
: Be
Hang leírása
:Be
Hang leírása
:Be
•Hangerő
OK
0
-
•Hangerő
+
0
-
+
Válassza az AUDIO menüpontot.
Válassza a Reset-alapbeállítás lehetőséget.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
OK
Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
82
AUDIO DESCRIPTION (HANG LEÍRÁSA)
(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ez a funkció vakok számára nyújt audiokommentárt (élőszavas leírást) a TV-műsorban látható aktuális
helyzetről a normál hangsáv mellett.
Ha az Audio Description (Audiokommentár) beállításértéke On (Be), akkor a normál hangsávon kívül
csak azoknál a műsoroknál hallható audiokommentár, amelyeknél rendelkezésre áll ez a szolgáltatás.
AUDIO
Mozgat.
AUDIO
OK
Mozgat.
E
E
• SRS TruSurround XT : Ki
• SRS TruSurround XT : Ki
• Magas
50
• Magas
50
• Mély
50
• Mély
50
• Reset-alapbeállítás
1
MENU
• Reset-alapbeállítás
Dig. audiokimenet : PCM
Dig. audiokimenet : PCM
TV-hangszóró
Hang leírása
TV-hangszóró
: Be
Hang leírása
leírása
Hang
:Be
: Be
: Be
: Be
:Be
•Hangerő
OK
0
-
+
•Hangerő
Ki
Be
Be
0
-
+
Válassza az AUDIO menüpontot.
2
OK
OK
Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
Az Audio Description (Audiokommentár) hangerejének beállítása az On (Be) lehetőség választásával
4
OK
Adja meg a kívánt hangerőt.
OK
Végezze el a kívánt beállításokat.
5
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
3
Válassza az Hang leírása menüpontot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
83
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
I/II
Sztereó/kett≠s vétel (Csak analóg módban)
Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok megjelennek a programszámmal és az
állomásnévvel együtt.
1
Q.MENU
Válassza az Audio menüpontot.
2
Válassza ki a hangkimenetet.
OK
Közvetítés
Monó
Sztereó
Kett≠s
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
84
A képerny≠n megjelen≠ üzenet
MONO
STEREO
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
A
Monohang kiválasztása
Sztereó vétel esetén, ha a sztereó jel gyenge, átválthat monó üzemmódra. Mono vétel esetén javul a
hang tisztasága.
A
N y e l v v á l a s z t á s k e t t≠s n y e l v ı k ö z v e t í t é s s o r á n
Ha a készülék két nyelven fogja a programot, átválthat DUAL I (KETTŐS I), DUAL II (KETTŐS II) vagy
DUAL I+II (KETTŐS I+II) módra.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
funkció az els≠dleges közvetítési nyelvet kapcsolja be.
funkció a másodlagos közvetítési nyelvet kapcsolja be.
módban a két hangszóró különböz≠ nyelveken szól.
NICAM-vétel (Csak analóg módban)
Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vev≠készülékkel van felszerelve, kiváló min≠ségı NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.
Kiválaszthatja a vett adás típusának megfelelő hangkimenetet.
1
NICAM monó vétel esetén kiválaszthatja a NICAM MONO vagy az FM MONO
lehet≠séget.
2
NICAM sztereó vétel esetén választhatja a NICAM STEREO vagy az FM MONO
lehet≠séget. Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM MONÓ módra.
3
NICAM kett≠s vétel esetén kiválaszthatja a NICAM DUAL I (NICAM KETT–S I), a
NICAM DUAL II (NICAM KETT–S II), a NICAM DUAL I+II (NICAM KETT–S I+II) vagy
a FM MONO lehet≠séget.
A AV, Component, RGB vagy HDMI módban megadhatja a bal és jobb hangszóró hangkimenetét.
Válassza ki a hangkimenetet.
L+R: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali hangszórón
szólal meg.
L+L: A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
A hangszóró hangkimenetének kiválasztása
85
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
Nyelv-/országválasztás a képernyőn
megjelenő menüben
Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik meg a képernyőn.
1
OK
Válassza ki a kívánt nyelvet.
OK
Válassza ki az országot.
2
* Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.
1
MENU
2
OK
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Menü nyelve (Language) vagy a Ország menüpontot.
3
OK
Válassza ki a megfelelő nyelvet vagy országot.
4
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
86
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
! M E G J E GY Z E S
G Ha az üzembe helyezéskor a Üzembe helyezés-ból nem az RETURN gomb megnyomásával lép ki, vagy
nem várja meg az OSD (képernyőmenü) automatikus leidőzítését, akkor az a készülék újbóli bekapcsolásakor ismét megjelenik.
G Ha az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a teletext nem megfelelően jelenik meg a
képernyőn és a teletext kezelésével is problémák adódhatnak.
G Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános
ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.
G A helyi TV-műsorterjesztési viszonyoktól függ≠en el≠fordulhat, hogy a DTV-mód vezérl≠gombjai nem használhatók.
G Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített digitális műsorszórási
előírásokkal, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási feltételektől függően bizonyos DTV funkciók nem
működnek.
G Az „UK” országbeállítást csak az Egyesült Királyság területén használja.
G Ha az ország beállítása „—”, akkor az európai szabványos földi sugárzású/kábeltévés digitális adásai
elérhetőek, de előfordulhat, hogy egyes digitális televíziós funkciók nem működnek megfelelően.
NYELV KIVÁLASZTÁSA (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Az Audio (Hang) funkció lehetővé teszi a hang kívánt nyelvének kiválasztását. Ha az adó a kijelölt
nyelven nem sugároz hangot, akkor a hang az eredeti nyelven hallható.
Használja a Subtitle (Feliratozás) funkciót, ha legalább 2 közvetített feliratozási nyelv érhető el.Ha az
adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, akkor a felirat az eredeti nyelven olvasható.
Ha az Hang nyelve és a Feliratok nyelve beállításban olyan nyelvet választ ki elsődlegesként,
amelyet a készülék nem támogat, kiválaszthat egy másodlagos nyelvet is.
1
1
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
MENU
2
MENU
2
Válassza az Hang nyelve vagy a
Feliratok nyelve menüpontot.
OK
OK
3
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
Válassza a Hallássérült
funkció ( ) beállítást.
3
Válassza ki a kívánt nyelvet.
OK
OK
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
4
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
1
Q.MENU
2
Válassza az Audio menüpontot.
Válassza ki a hang nyelvét.
3
< Felirat nyelvének kijelölése >
G Ha az adó két vagy több nyelven sugároz feliratot,
akkor a felirat nyelvét a távvezérlő SUBTITLE gombjával lehet kiválasztani.
G
A
gombbal jelöljön ki egy feliratnyelvet.
Hangbeállítási lehetőségek
Megjelenítés
Állapot
N.A
Nem érhető el
MPEG hang
Dolby Digital hang
Hang “csökkent látásúak” számára
Hang “csökkent hallásúak számára”
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
Válassza az L+R, az L+L vagy az R+R
lehetőséget.
HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA
< Hang nyelvének kijelölése >
G Ha legalább két nyelven közvetítenek hangot, válassza ki a
hang nyelvét.
Feliratnyelv-beállítási lehetőségek
Állapot
Megjelenítés
Nem érhető el
N.A
Teletext felirat
Felirat “csökkent hallásúak” számára
- A hang-/feliratnyelveket egyszerűbben, 1-3 karakteres rövidítéssel is meg lehet jeleníteni, ezeket az adó sugározza.
- Ha kisegítő hanglehetőséget választ (hang “csökkent látásúak/hallásúak” számára), akkor előfordulhat,
hogy a teljes hanganyag csak rövidítve hallható.
87
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Óra beállítása
A készülék a digitális jel fogadásakor automatikusan beállítja az órát. (Az órát kézzel is beállíthatja, ha a nem
áll rendelkezésre DTV-jel.)
Az id≠zítési funkció be-/kikapcsolása el≠tt pontosan be kell állítania az id≠t.
Ha időzónát kijelölő várost választ, a TV az időt a sugárzott jelekkel megkapott időzóna és GMT
(Greenwich-i középidő) adat alapján megállapított időeltolódás alapján számítja ki, amikor az idő
beállítása egy digitális jel segítségével megtörténik.
Az idő DTV üzemmódban történő beállítása után az idő a továbbiakban nem módosítható. Azonban, ha a
Time Zone (Időzóna) beállítás értéke Offset (Eltolás), akkor az idő 1 órával módosítható.
AKTUÁLIS IDŐ
Mozgat.
AKTUÁLIS IDŐ
OK
Óra
Mozgat.
Óra
Óra
Időzítő ki
: Ki
Időzítő ki
: Ki
Időzítő be
: Ki
Időzítő be
: Ki
Elalvás időzítő
: Ki
Elalvás időzítő
: Ki
OK
Dátum
01
Hónap
Márc.
Év
2008
Óra
16
Perc
09
Időzóna
London
GMT
Bezárás
1
MENU
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
2
OK
3
OK
4
Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.
Válassza a Óra beállítást.
Válassza ki a Year (Év), a Month (Hónap), a Time (Idő),
illetve a Time Zone (Időzóna) beállítást.
Adja meg a Year (Év), a Month (Hónap), a Time (Idő),
illetve a Time Zone (Időzóna) beállítás értékét.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
88
AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ
BEÁLLÍTÁSA
A kikapcsolás-id≠zít≠ automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az el≠re megadott id≠pontban.
A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti üzemmódba, ha ezalatt
nem nyomja meg egyik gombot sem.
Ha beállítja a bekapcsolási vagy a kikapcsolási id≠t, ezek a funkciók naponta, a megadott id≠ben mıködésbe lépnek.
A kikapcsolás id≠zítése felülbírálja a bekapcsolás id≠zítését, ha azokat ugyanarra az id≠pontra állítja be.
Ahhoz, hogy a bekapcsolás id≠zítése m≤ködjön, a készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.
AKTUÁLIS IDŐ
Mozgat.
AKTUÁLIS IDŐ
OK
Óra
Mozgat.
OK
Óra
: 1KiMárc.. 2007 16:09
Ki
:: Ki
Ismétlés
F
Ki
Időzítő ki
: Ki
Időzítő be
be
Időzítő
: Ki
Időzítő ki
Időzítő be
be
Időzítő
Elalvás időzítő
: Ki
Elalvás időzítő Óra
: Ki
G
00
Perc
00
Bemenet
Antenna
Program
TV1
Hangerő
30
Bezárás
1
MENU
2
OK
OK
4
• Ha törölni szeretné az automatikus be- és kikapc-
solást, nyomja meg a
gombot az Ki lehet≠ség
kiválasztásához.
• Csak a bekapcsolási funkció esetén:
≠zít≠
≠ ki vagy
Válassza az Id≠
≠zít≠
≠ be menüpontot.
az Id≠
1
Válassza a Ismétlés
lehetőséget.
2
Válassza az Ki, a Egyszer, a Naponta, a H.~P.,
a H.~Szo. (Hétfőtől szombatig), Szo.~V.
(Szombat-vasárnap) vagy a V. (Vasárnap)
beállítást.
3
5
Állítsa be az órát.
4
Válassza a B e m e n e t menüpontot.
Válassza a Antenna vagy az Kábel,
AV1, AV2, AV3, Component, RGB
vagy HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
lehetőséget.
Állítsa be a programot.
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
3
Válassza a AKTUÁLIS IDŐ
menüpontot.
Állítsa be a bekapcsoláskor
érvényes hangerőszintet.
6
Állítsa be a percet.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
89
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Mielőtt elalszik, nem kell azzal törődnie, hogy kikapcsolja a készüléket. Az alvó üzemmód időzítő
automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre beállított idő letelte után.
1
Válassza a Elalvás időzítő menüpontot.
Q.MENU
2
A következő értékek közül választhat: Ki, 10 Perc., 20 Perc, 30
Perc, 60 Perc, 90 Perc, 120 Perc, 180 Perc vagy 240 Perc.
• Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód id≠zítés
kikapcsol.
• A Elalvás időzítő beállítás értékét a AKTUÁLIS IDŐ menüben is
megadhatja.
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
90
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER ZÁROLÁSA
Ha először ad meg jelszót, a 0-0-0-0 kódot adja meg a távirányítón.
Ha egy csatorna zárolva van, annak átmeneti feloldásához írja be a jelszót.
LEZÁRÁS
Rendszer
Rendszerzárolása
zárolása
Mozgat.
OK
:: Ki
Ki
Jelszó beáll.
: Zárolás ki
Bemeneti blokk
1
MENU
2
Mozgat.
OK
Ki
Rendszer zárolása Ki
::Ki
Ki
Jelszó beáll.
Be
Program zárolás
Program zárolás
Szülői felügy
LEZÁRÁS
Válassza a LEZÁRÁS
menüpontot.
Szülői felügy
: Zárolás ki
Bemeneti blokk
• Ha elfelejtette a jelszót, a távirányítón
nyomja meg a 7-7-7-7 számkombinációt.
Válassza a Rendszer
zárolása lehetőséget.
OK
Válassza az Be parancsot.
OK
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Adja meg a jelszót.
Írja be a négyjegyű jelszót.
Semmiképpen se felejtse el ezt a számot!
Megerősítésként adja meg újra a jelszót.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
3
91
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA)
Blokkolja azokat a programokat, amelyeket nem kíván megtekinteni, illetve azokat, amelyeket a
gyermekek elől le szeretne tiltani.
Ez a funkció akkor használható, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
Blokkolt műsort nézéséhez írja be a jelszót.
1
LEZÁRÁS
Rendszer zárolása
Mozgat.
YLE TV1
OK
: Ki
RÁDIÓ
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
Jelszó beáll.
Program zárolás
Szülői felügy
DTV
1 YLE TV1
TV
8 YLE24
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta
14 TV4 Film
50 TV400
: Zárolás ki
Bemeneti blokk
Program Váltás
Navigáció
P
Oldal váltás
Elöző
Zárolás/Megnyitás
1
MENU
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
2
OK
Válassza a Program zárolás menüpontot.
3
OK
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
92
Adja meg a Program zárolás beállítás értékét.
4
ZÖLD Válassza ki a zárolni kívánt programot.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
TARTALOMSZŰRÉS(CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)
Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott adatok alapján működik. Ebből kifolyólag hibás adatokat
hordozó jelek esetében ez a funkció nem működik.
Ennek a menünek az eléréséhez jelszó megadása szükséges.
A készülék úgy van programozva, hogy megőrizze az utoljára megadott beállítást, akár a készülék
kikapcsolását követően is.
A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy a gyermekek bizonyos felnőtteknek
szóló műsorokat nézhessenek a tévében.
Korhatáros műsor nézéséhez írja be a jelszót.
Mozgat.
Rendszer zárolása
OK
: Ki
Rendszer zárolása
Jelszó beáll.
Jelszó beáll.
Program zárolás
Program zárolás
Szülői felügy
felügy
Szülői
LEZÁRÁS
: Zárolás ki
Szülői felügy
Bemeneti blokk
Bemeneti blokk
Zárolás
Mozgat. ki:OKAz összes
csatorna engedélyezése
: Ki
10 és idősebb
11 és idősebb
12 és idősebb
Zárolás ki
ki
:: Zárolás
13 és idősebb
14 és idősebb
15 és idősebb
16 és idősebb
17 és idősebb
18 és idősebb
E
LEZÁRÁS
Zárolás ki
1
MENU
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
2
OK
Válassza a Szülői felügy. menüpontot.
OK
Adja meg a kívánt beállításokat.
3
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
4
93
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
KÜLSŐ BEMENET LETILTÁSA
Lehetővé teszi egy bemenet letiltását.
Ez a funkció akkor használható, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
AV1
LEZÁRÁS
Rendszer zárolása
Mozgat.
LEZÁRÁS
OK
Rendszer zárolása
: Ki
Jelszó beáll.
Jelszó beáll.
Szülői felügy
: Zárolás ki
Bemeneti
Bemeneti blokk
blokk
Ki
G
Ki
Mozgat.
AV3
: Ki
Component
OK
Ki
Ki
RGB
Ki
Szülői felügy
HDMI1
: Zárolás ki
Ki
Bemeneti blokk
HDMI2
Ki
HDMI3
Ki
HDMI4
Ki
Program zárolás
Program zárolás
F
AV2
Bezárás
1
MENU
Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.
2
OK
Válassza az Bemeneti blokk parancsot.
OK
Válassza ki a forrást.
OK
Válassza az Ki vagy az Be lehetőséget.
3
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
94
4
5
OK
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
GOMBZÁR
A TV beállítható úgy, hogy csak a kézi távirányítóval lehessen vezérelni.
A funkció használatával megakadályozhatja a felügyelet nélküli tévénézést.
OPCIÓ
Mozgat.
OK
: Magyar
Hang nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
Feliratok nyelve
: Magyar
) : Ki
: UK
Bemenet címkéje
OK
SIMPLINK
: Be
SIMPLINK
Gombzár
Gombzár
: Ki
Gombzár
Gombzár
Válassza az OPCIÓ
menüpontot.
Válassza a Gombzár
menüpontot.
3
OK
OK
) : Ki
: UK
Válassza az Be vagy az Ki
lehetőséget.
Ki
E
Be
Be
: Be
:: Ki
Ki
• A Gombzár Be beállítás esetén a készülék kikapc-
solt állapotában nyomja meg a r / I, I N P U T
(Bemenet), P D vagy E gombokat a P O W E R, I N P U T
(Bemenet), P
vagy számgombokat a
távvezérlőn.
• Ha a Gombzár Be beállítás mellett tévénézés közben
megnyomja az előlapon lévő bármelyik gombot, a
képernyőn megjelenik a
Gombzár Be” felirat..
Mentse a kiválasztott beállítást.
• A normál TV nézethez való visszatéréshez nyomja
meg a MENU (MENÜ) gombot.
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
TARTALOMSZŰRÉS / KORLÁTOZÁSI SZINTEK
4
Hallássérült funkció(
Ország
Bemenet címkéje
E
2
OK
Hang nyelve
Ország
MENU
Mozgat.
Menü nyelve (Language) : Magyar
Hallássérült funkció(
1
OPCIÓ
Menü nyelve (Language) : Magyar
95
TELETEXT
Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
AV
MODE
INPUT
ENERGY SAVING
A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhet≠ opció, ezért a teletext-adást csak a teletext rendszerrel rendelkez≠
készülékek tudják fogni.
1
2
3
4
5
6
A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás, amely folyamatosan friss híreket, id≠járásjelentést, televízió-programot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.
7
8
9
0
Q.VIEW
LIST
MARK/
Tévékészüléke teletext-dekódere támogatja a SIMPLE, a TOP és a FASTEXT rendszert. A SIMPLE (normál teletext)
rendszer több oldalból áll, melyeket közvetlenül, a megfelel≠ oldalszám megadásával választhat ki. A TOP és a FASTEXT sokkal korszerıbb módszerek, amelyek segítségével gyorsan és könnyen megjelenítheti a teletext-információkat.
FAV
P
MENU
Be-/kikapcsolás
A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a T E X T (SZÖVEG) gombot. A képerny≠n megjelenik a kezd≠- vagy az utolsó oldal.
A képerny≠ fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az id≠. Az els≠ az
Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig mutatja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a T E X T (SZÖVEG) gombot. Ekkor megjelenik az el≠z≠üzemmód.
P
A
G
E
MUTE
3D
Q.MENU
OK
GUIDE
INFO
RETURN
EXIT
L/R SELECT
SIMPLE Text
A Oldalválasztás
1
A számgombok segítségével adja meg a megfelel≠ oldalszámot háromjegyı számként. Ha a kiválasztás során
rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg újból a megfelel≠ oldalszámot.
2
AP
gomb segítségével az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.
TOP Text
A használati útmutató négy mez≠t mutat a képerny≠ alján: piros, zöld, sárga és kék mez≠. A sárga mez≠ jelzi a
következ≠ csoportot, a kék mez≠ pedig a következ≠ blokkot.
A Blokk/csoport/oldal kiválasztása
1
TELETEXT
2
3
4
A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
A sárga gomb használatával a következ≠ csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ blokkhoz.
A zöld gomb használatával a következ≠ oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a
következ≠ csoporthoz.
Használhatja a P gombot is.
A piros gomb megnyomásával visszaléphet az el≠z≠ kiválasztáshoz. Használhatja a P
gombot is.
A Közvetlen oldalválasztás
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével
beír egy háromjegyı számot.
96
FASTEXT
A teletext-oldalak a képerny≠ alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelel≠ színı gomb megnyomásával
választhatja ki azokat.
A Oldalválasztás
1
2
3
4
Nyomja meg a T . O P T (Szöveg beállítása) gombot, majd a
gombokkal válassza ki a i
menüt. Jelenítse meg az indexoldalt.
A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelel≠ színı gomb megnyomásával.
A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok
segítségével beír egy háromjegyı számot.
A
gomb megnyomásával az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.
Speciális teletext-funkciók
■
Nyomja meg a T . O P T (Szöveg beállítása) gombot, majd a
Text Option (Szöveg beállítása) menüt.
gombokkal válassza ki a
i
A Index
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése.
Szöveg opció
Index
Idő
Tart
A Idő
A tévéprogram megtekintése közben, a menü kiválasztásával megjelenítheti az
időt a képernyő jobb felső sarkában.
Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal
száma a képerny≠ alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához nyomja meg a P I R O S vagy a Z Ö L D, a
vagy a számgombokat.
Felfed
Frissít
Bezárás
A Tart
?
A Felfed
TELETEXT
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kett≠ vagy több aloldalból áll. Az
aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képerny≠n. A menü kiválasztásakor
megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja az
automatikus oldalváltást.
A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok
megfejtéseit.
A Frissít
Megjeleníti a televízióképet a képerny≠n, miközben az új teletext-oldalra vár. A képerny≠ bal fels≠ sarkában megjelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhet≠, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített
teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.
97
DIGITÁLIS TELETEXT
* Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban és Írországban működik.
A készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely több szempontból is rendkívül
sokat fejlődött, így többek közt a szöveges és a grafikus tartalom szempontjából is.
A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet
sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.
A teletext megjelenítéséhez a feliratozás nyelvének menüjében a SUBTITLE (FELIRATOZÁS) gomb
megnyomásával válassza az Ki (Ki) beállítást.
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL
1
Digitális teletextet sugárzó digitális szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a
P
gombot.
2
Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen
tovább a TEXT (SZÖVEG), az OK, a
, a
PIROS, a ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.
3
Másik digitális teletext szolgáltatásra váltáshoz
egyszerűen válasszon másik szolgáltatást a számgombok, illetve a P
gomb segítségével.
TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN
DIGITÁLIS TELETEXT
98
1
Digitális teletextet sugárzó adott szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a
P
gombot.
2
A teletext bekapcsolásához nyomja meg a TEXT
(SZÖVEG) vagy a megfelelő színű gombot.
3
Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen
tovább az OK, a
, a PIROS, a ZÖLD, a
SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.
4
Nyomja meg a T E X T (SZÖVEG) vagy a megfelelő
színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és
a normál adáshoz történő visszatéréshez.
Néhány szolgáltatás lehetővé teheti a szöveges szolgáltatás elérését a PIROS gomb megnyomásával.
FÜGGELÉK
HIBAELHÁRÍTÁS
A k é s z ü l é k n e m m ı k ö d i k m e g f e l e l ≠e n .
Ellen≠rizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a
távirányító között.
■ Megfelel≠ polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)?
■ Helyezzen be új elemeket.
■
A távirányító nem
mıködik.
Nincs beállítva az alvó üzemmód id≠zít≠?
■ Ellen≠rizze a tápellátás kezel≠szerveinek beállítását.
■ Ha a TV-készülék be van kapcsolva, és nincs bemeneti jel, akkor 15 perc
eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
■
A készülék hirtelen
kikapcsol.
A képfunkciók nem mıködnek.
Ellen≠rizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e.
Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással
kapcsolatos.
■ A tápkábel megfelel≠en csatlakozik a fali aljzatba?
■ Ellen≠rizze az antenna irányát, illetve elhelyezését.
■ Ellen≠rizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az
aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.
■
■
Nincs kép, nincs
hang.
A kép bekapcsolás
után lassan jelenik
meg.
■
Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem
látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.
Adja meg a menüben a megfelel≠ színbeállításokat (Color).
Tartson megfelel≠ távolságot a készülék és a videomagnó között.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással
kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta a videokábeleket?
■ Aktiválja a megfelel≠ funkciót a kép fényerejének visszaállításához.
■
Nincs szín, a színek
gyengék vagy gyenge
a kép.
Vízszintes vagy
függŒleges sávok
láthatók, illetve a kép
"remeg".
■
■
Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos
készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.
Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra.
Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át
megfelel≠en az anten nát.
■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.
■
Némelyik csatornán
gyenge a vétel.
HDMI-kábellel való
csatlakoztatás
esetén nincs kép
■
Ellen≠rizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).
■
Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel nagy sebességű (High Speed) HDMI-kábel-e.
Ha nem nagy sebességű HDMI-kábeleket használ, akkor előfordulhat, hogy a
kép remeg vagy nem jelenik meg.
Kérjük, nagy sebességű HDMI-kábeleket használjon.
FÜGGELÉK
Vonalak vagy csíkok
a képen.
■
99
FÜGGELÉK
A hangfunkciók nem mıködnek.
+ vagy - gombot.
Nyomja meg a
Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.
■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma
az adással kapcsolatos.
■ Megfelel≠en csatlakoztatta az audiokábeleket?
■
A kép rendben, de
nincs hang.
Az egyik hangsugárzó
nem szól.
S z o k a t l a n h a n g h a l lh a t ó a k é s z ü l é k b ≠l .
HDMI- vagy USBkábellel való
csatlakoztatás esetén
nincs hang
■
■
Állítsa be a menüben a balanszot.
■
A környezeti páratartalom vagy a h≠mérséklet megváltozása szokatlan
zajt idézhet el≠ a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a
készülék meghibásodására.
■
Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel nagy sebességű HDMI-kábel-e.
Ellenőrizze, hogy az USB-kábel verziója legalább 2.0-s.
■
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Probléma lépett fel PC-üzemmódban. (Csak a PC-üzemmódra vonatkozik.)
A jel kívül esik a
m e g f e l e l≠
tartományon.
F ü g g ≠l e g e s s á v v a g y
csík a háttéren,
vízszintes zaj, nem
m e g f e l e l≠ k é p h elyzet.
A k é p e r n y≠ s z í n e i
nem stabilak, vagy
csak egyetlen szín
látható.
■
Állítsa be megfelel≠en a képfelbontást, valamint a vízszintes és a
függ≠leges frekvenciát.
■
Ellen≠rizze a bemenet forrását.
■
Végezze el az automatikus képbeállítást, vagy állítsa be az órajelet, a
fázist és a kép vízszintes/függ≠leges helyzetét.
■
Ellen≠rizze a jelkábelt.
Telepítse újra a számítógép videokártyáját.
■
Probléma lépett fel KÉP (KÉP) beállítással kapcsolatban.
FÜGGELÉK
100
Ha a felhasználó
módosítja a
képbeállításokat, akkor
a készülék egy
bizonyos idő elteltével
automatikusan
visszaáll az eredeti
beállítási értékekre.
A
B o l t i b e m u t a t ó üzemmódEnnek megfelelően a készülék jelenlegB
ban van.
A O t t h o n i h a s z n á l a t beállításhoz való visszatéréshez tegye a
következőket:
O P C I Ó-> M ó d b e á l l í t á s kiválasztása ->
A TV menüjéről válassza azO
O t t h o n i h a s z n á l a t kiválasztása parancsot.
O t t h o n i h a s z n á l a t üzemmód bekapcsolása.
Ezzel befejeződött aO
KARBANTARTÁS
A túlzottan korai hibás m≠ködés megel≠zhet≠. A körültekint≠ és rendszeres tisztítás megnöveli új TVkészüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási m≠velet megkezdése el≠tt gy≠z≠djön meg arról, hogy a tápkábel
ki van húzva.
≠ tisztítása
A képerny≠
1
Íme egy remek módszer arra, hogyan tartsa távol egy id≠re a port a képerny≠t≠l. Egy puha ruhát
nedvesítsen be langyos, textilöblít≠vel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte
szárazra a ruhát, majd törölje át vele a képerny≠t.
2
Gy≠z≠djön meg arról, hogy ne maradjon felesleges víz a képerny≠n, és a TV bekapcsolása el≠tt
hagyja a képerny≠t megszáradni.
A készülékház tisztítása
A por és a szennyez≠dések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhával törölje le.
■ Ne használjon nedves ruhát.
■
Hosszabb távollét esetén
FIGYELEM!
G
Ha a TV-készüléket várhatóan hosszabb id≠n át nem használja (például nyaralás esetén),
tanácsos kihúzni a tápkábelt a villámlásból vagy a túlfeszültséglökésb≠l adódó esetleges
károsodás megel≠zése érdekében.
FÜGGELÉK
101
FÜGGELÉK
≠i
A termék jellemz≠
47LD9***
TÍPUSOK
Méretek
(Szélesség x Magasság x
Mélység)
Tömeg
47LD950-ZA / 47LD951C-ZA
állvánnyal együtt
1173,4 mm x 789,7 mm x 337,4 mm
állvány nélkül
1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
állvánnyal együtt
állvány nélkül
23,4 kg
20,8 kg
Tápfeszültségigény
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
Energiafogyasztás
CI-modulméret
(Szélesség x Magasság x Mélység)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 C - 40 C
Üzemi h≠mérséklet
Környezeti feltételek
Legfeljebb 80 %
Üzemi páratartalom
Tárolási h≠mérséklet
-20 C - 60 C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
Támogatott videofájlok
Televíziós rendszer
Programlefedettség
Lásd a 51 oldalon
Digitális TV
Analóg TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C (Csak Svédország, Finnország)
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69,
CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47
500
A tárolható programok maximális száma
Küls≠ antenna impedanciája
FÜGGELÉK
102
■
75 Ω
75 Ω
A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.
≠ infravörös kódja
Távvezérl≠
*Ez a funkció nem minden típus esetén áll rendelkezésre.
Kód (Hexadecimális)
95
08
0B
DC
F0
45
43
AB
40
41
07
06
44
28
AA
30
02
03
1E
09
00
01
10~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
B1
B0
BA
8F
8E
Funkció
ENERGY SAVING(ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
ÜZEMKAPCSOLÓ
INPUT
3D
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Up ( )
Down ( )
Left ( )
Right ( )
OK( )
RETURN/EXIT
INFO i
AV MODE
+
FAV ( MARK )
NÉMÍTÁS
P
P
SZÁMGOMBOK 0~9
LIST
Q.VIEW
VÖRÖS
ZÖLD
SÁRGA
KÉK gomb (L/R SELECT)
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
A
G
ll
FF
GG
Megjegyzés
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
gomb
gomb (Feszültségkapcsoló)
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
gomb
FÜGGELÉK
103
FÜGGELÉK
≠ irányító/vezérl≠
≠ egység beállítása
Küls≠
RS-232C kábel csatlakoztatása
Csatlakoztasson az RS-232C bemen≠ aljzatra egy
olyan küls≠ irányító/vezérl≠ berendezést, mint egy
PC vagy egy A/V vezérl≠ rendszer és vezérelje a
monitor funkciót küls≠ eszközzel.
A vezérl≠ berendezés soros portját csatlakoztassa
a monitor hátfalán található RS-232C jack aljzathoz.
MEGJEGYZES : Az RS-232C csatlakozó
vezetékek nem tartozékai a monitornak.
(RGB)
HDMI / DVI IN
3
2
1(DVI)
ANTENNA IN
Csatlakozó típusa : 9 tüs D-Sub
Pin name (t≠ név)
1
Nincs csatlakozás
2
RXD (adat vétele)
3
TXD (adat továbbítása)
4
DTR (DTE oldal kész)
5
GND (föld)
6
DSR (DCE oldal kész)
7
RTS (küldésre kész)
8
CTS (küldéshez törölni)
9
Nincs csatlakozás
HDMI
IN 4
Száma.
1
5
6
9
RS-232C konfigurációk
7 vezetékes konfiguráció (szabványos RS-232C kábel)
FÜGGELÉK
104
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Az azonosító szám beírása
Ezzel a funkcióval megadhatja a monitor azonosító számát.
Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’. G 109. oldal
OPCIÓ
Mozgat.
OK
OPCIÓ
Mozgat.
OK
E
E
SIMPLINK
: Be
SIMPLINK
: Be
Gombzár
: Ki
Gombzár
: Ki
Egyszerűesített kezelési utasítás
Egyszerűesített kezelési utasítás
Készülék azonosító
azonosító ::11
Készülék
Készülék azonosító
azonosító ::11
Készülék
Bekapcsolás jelző
Bekapcsolás jelző
F
Bemutató mód
: Be
Bemutató mód
: Be
Módbeállítás
: Bolti bemutató
Módbeállítás
: Bolti bemutató
1
G
Bezárás
Gyári beáll.
Gyári beáll.
1
MENU
Válassza az OPCIÓ menüpontot.
2
OK
3
OK
Válassza a Készülék azonosító menüpontot.
Állítsa be a Készülék azonosító értékét a megfelelő TVkészülék azonosítójának kiválasztásához.
A készülékazonosító beállítási tartománya 1–99.
FÜGGELÉK
• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.
105
FÜGGELÉK
Kommunikációs paraméterek
Adatsebesség: 9600 bps (UART)
■ Szóhosszúság: 8 bit
■ Paritás: nincs
■
Stop bit: 1 bit
■ Kommunikációs kód: ASCII kód
■ Használjon keresztezett (átfordított) kábelt.
■
Adat küldési/fogadási protokoll
Adatküldés
[Parancs1][Parancs2][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Parancs-sor lista
PARANCS PARANCS
ADAT
(Hexadecimal)
2
1
01. Ki/be kapcsolás
k
02. Képarány
k
03. Képerny≠ némít
k
04. Hang némítás
k
05. Hanger≠szabályzás k
06. Kontraszt
k
07. Fényer≠
k
08. Színtelítettség
k
09. Színárnyalat
k
10. Képélesség
k
11. OSD vezérlés
k
12. Küls≠ vezérlés üzemmód k
13. Treble (Magas)
k
14. Bass (Mély)
k
15. Balansz
k
16. Szính≠mérséklet
k
17. Energiatakarékos üzemmód j
18. Automatikus konfigurálás j
19. Hangolási parancs m
20. Csatorna hozzáadása/átugrása m
21. Gomb
m
22. Háttérvilágítás szabályozása m
23. F≠ képbemenet (Main) x
FÜGGELÉK
106
a
00 - 01
c Lásd a 107 oldalon.
d
00 - 01
e
00 - 01
f
00 - 64
g
00 - 64
h
00 - 64
i
00 - 64
j
00 - 64
k
00 - 64
l
00 - 01
m
00 - 01
r
00 - 64
s
00 - 64
t
00 - 64
u
00 - 02
q
00 - 04
u
01
a Lásd a 109 oldalon.
b
00 - 01
c
Kód
g
00 - 64
b Lásd a 110 oldalon.
* [Parancs 1]
* [Parancs 2]
* [Set ID]
* [ADAT]
* [Cr]
* [ ]
: A PDP egység vezérlése.(j, k, m vagy x)
: A PDP egység vezérlése.
: Ezzel a paraméterrel beállíthatja a
monitor azonosítási számát.
Lásd a 25. oldalon.
A beállítási tartomány 1 ~ 99.
Ha a '0' azonosítási számot állítja
be, az egység az összes
csatlakoztatott monitort vezérli.
A beállított azonosító decimális for
mában (1~99) jelenik meg a menüben,
és hexadecimális formában (0x0~0x63)
az adatküldési/fogadási protokoll során.
: A parancs adatok továbbítása.
Az 'FF' adattal a parancs státuszát
ellen≠rizheti.
: Kocsi vissza (sorváltás)
'0x0D' ASCII kód
: 'space (0x20)' ASCII kód
OK nyugtázás
[Parancs2][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]
* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
jelet küld normál adatok esetén. Ha az adott pillanatban adatbeolvasás történik, az aktuális állapotot jelzi. Ha az adott pillanatban adatfelírás történik,
az adatsor a PC számítógép adatait tartalmazza.
Hibe nyugtázás
[Parancs2][ ][Set ID][ ][NG][Adat][x]
* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
* A 17–23 parancsok esetén a menü nem jelenik meg a
jelet küld, ha egy nem elérhet≠ funkció abnormális
képernyőn.
adatait fogadja, vagy ha kommunikációs hiba lépett
* Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl.
fel.
DviX vagy EMF) a Power (ka) és a Key (mc) parancsokon kívül minden más parancs végrehajtása szünetel, Adat00: Illegális kód
és a készülék NG parancsként kezeli azokat.
01. Ki/be kapcsolás (Parancs :k a)
0 4 . Hang némítás ( P a r a n c s : k e )
G A monitor ki- és bekapcsolásának vezérlése.
G A hang némítás ki- és bekapcsolása.
A hang némítását a monitor távvezérl≠jének MUTE
gombjával is vezérelheti.
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : kikapcsolás
Nyugtázás
01
Adatküldés
: bekapcsolás
[k][e][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
G A ki- és bekapcsolt állapot ellen≠rzése.
Adat 00 : hang némítás bekapcsolás (hang kikapcsolás)
01 : hang némítás kikapcsolás (hang bekapcsolás)
Nyugtázás
Adatküldés
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[a][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
0 5 . Hanger≠
≠szabályzás ( P a r a n c s : k f )
Ack
G A hanger≠ beállítása.
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Ha egy másik funkció küld 'FF' jelet a fenti formátumban, a
nyugtázási adatok az adott funkcióra vonatkoznak.
* A készülék bekapcsolása során a képernyőn megjelenhet
az OK Ack. (Művelet sikeres), az Error Ack. (Művelet
sikertelen) visszaigazolás vagy egy másik üzenet.
0 2 . K é p a r á n y (P a r a n c s : k c ) (Főkép mérete)
G A képerny≠ formátum kiválasztása.
A képformátumot a Q.MENU (GYORS MENÜ),
illetve a KÉP menü Képarány beállításában is
megadhatja.
Adatküldés
[k][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 01 : normál képerny≠ (4:3)
02 : normál képerny≠ (16:9)
04 : Nagyítás
06 : Eredeti
07 : 14:9
Nyugtázás
09 : Levágás nélkül
0B : Full Wide (Teljes szélesség)
10 - 1F : Cinema Zoom
(Mozinagyítás) 1 - 16
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Számítógépes jelbemenet esetén a 16:9 és a 4:3
képarány közül választhat.
* DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz, 1080p
24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Component(720p, 1080i, 1080p
50Hz/60Hz) módban a Levágás nélkül funkció nem
használható.
* A Full Wide (Teljes szélesség) funkció csak ATV és
AV1,2,3 üzemmódban használható.
0 3 . K é p e r n y≠ n é m í t á s ( P a r a n c s : k d )
G A képerny≠ némítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
[k][d][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adatküldés
[k][f][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
0 6 . Kontrasz ( P a r a n c s : k g )
G A kép kontrasztjának beállítása.
A kép kontrasztját a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
0 7 .Fényer≠
≠ (Parancs :k h)
G A kép fényerejének beállítása.
Akép fényerejének a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][h][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
0 8 . Színtelítettség ( P a r a n c s : k i )
G A kép színtelítettségének beállítása.
Akép színtelítettségét a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][i][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Nyugtázás
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
* Ha csak a Videó némítása funkció van bekapcsolva,
a TV-n megjelenik a képernyőn megjelenő menü.
Azonban, ha a Képkikapcsolás funkció aktív, a TV-n
nem jelenik meg a képernyőn megjelenő menü.
FÜGGELÉK
Adat 00 : képerny≠ némítás kikapcsolás (kép bekapcsolás)
Video mute off (Videó némítása ki)
01 : képerny≠ némítás bekapcsolás (kép kikapcsolás)
10 : Video mute on (Videó némítása be)
A hanger≠t a monitor távvezérl≠jének hanger≠szabályzó gombjaival is vezérelheti.
107
FÜGGELÉK
0 9 . Színárnyalat ( P a r a n c s : k j )
1 3 . Treble (Magas) ( P a r a n c s : k r )
G A kép színárnyalatainak beállítása.
G A magas hangtartomány szintjének beállítása.
A kép színárnyalatait a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
A magas hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben
is beállíthatja.
Adat Piros : 00 ~ Zöld : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
Adatküldés
[k][r][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[k][j][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
1 4 . Bass (Mély)( P a r a n c s : k s )
1 0 . Képélesség ( P a r a n c s : k k )
G A kép élességét beállítása.
A kép élességét a Képbeállító menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][k][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
G A mély hangtartomány szintjének beállítása.
A mély hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG)
menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][s][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
1 5 . Balansz ( P a r a n c s : k t )
1 1 . OSD vezérlés ( P a r a n c s : k l )
G A képerny≠ kijelzés (OSD) ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
A balansz állíthatja még az AUDIO menüben is.
Adatküldés
[k][t][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
[k][l][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 0 : OSD kikapcsolás
Nyugtázás
G Balansz állítás.
1 : OSD bekapcsolás
Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 109. oldalon).
Nyugtázás
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
1 2 . Küls≠
≠ vezérlés üzemmód ( P a r a n c s : k m )
G A monitor el≠lapján lév≠ kezel≠szervek és a
távvezérl≠ lezárására szolgál.
Adatküldés
1 6 . Szính≠
≠mérséklet ( P a r a n c s : k u )
G A szính≠mérséklet állítása.
Adatküldés
[k][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00: Normál 01: Hüvös
02: Meleg
[k][m][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : Lock kikapcsolás
Nyugtázás
01 : Lock bekapcsolás
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
FÜGGELÉK
108
* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a
módot. A tápellátás be- és kikapcsolása esetén a
külső vezérlési zárolás kikapcsol.
* A készülék tápellátás kapcsolója megfelelően
működik.
Nyugtázás
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
1 7 . Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)
(Parancs: j q)
G A TV energiafogyasztásának csökkentése. Az ener-
giatakarékosság beállítására az OPCIÓ menüben is
van lehetőség.
Adatküldés
[j][q][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Energiatakaré
kos üzemmód
Szint
Leírás
7 6 5 4
3 2 1 0
0 0 0 0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0 0 0 0
Low Power
(Energiatakarékos
üzemmód)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Kikapcsolva
0 0 0 1
Minimális
0 0 1 0
Közepes
0 0 1 1
Maximális
0 1 0 0
Auto (Automatikus)
0 1 0 1
Screen Off
1 9 . Hangolási parancs ( P a r a n c s : m a )
G A csatorna áthangolása pontosan megadott értékre.
Adatküldés
[m][a][ ][Set ID][ ][Adat0][ ][Adat1][ ][Adat2][Cr]
Adat 00: Csatorna felső értéke
Adat 01: Csatorna alsó értéke
Pl. 47-es csat. -> 00 2F (2FH)
394-es csat. -> 01 8A (18AH)
DTV 0-s csat. -> Érdektelen
Adat 02: 0x00 : ATV-főcsatorna
0x10: DTV-főcsatorn
0x20 : Radio (Rádió)
Csatorna-adattartomány
Analóg – Min.: 00 – Max.: 63 (0 – 99)
Digitális – Min.: 00 – Max.: 3E7 (0 – 999)
(Kivéve Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia
és Írország esetén)
Digitális – Min.: 00 – Max.: 270F (0 – 9999)
(Csak Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és
Írország esetén)
Nyugtázás
Nyugtázás
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Adat Min: 00 ~ Max: 7DH
1 8 . Automatikus állítás ( P a r a n c s : j u )
G Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kép-
kivágás pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.
20. Csatorna hozzáadása/átugrása (parancs: m b)
G
Az aktuális program átugrásának beállítása.
Adatküldés
Adatküldés
[m][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
[j][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat 00 : Átugrás
Adat 01: Beállítás
Nyugtázás
Nyugtázás
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
01 : hozzáad
* Valós adattérképezés 1
00 : 0 fokozat
A : 10-es
fokozat
(Készülékazonosító 10)
F : 15-ös fokozat
(Készülékazonosító 15)
10 : 16-os fokozat
(Készülékazonosító 16)
64 : 100-as fokozat
fokozat
73 : 115-ös
74 : 116-os
fokozat
fokozat
C7: 199-as fokozat
FE: 254-as fokozat
FF: 255-as fokozat
FÜGGELÉK
6E: 110-es
109
FÜGGELÉK
2 1 . Gomb ( P a r a n c s : m c )
2 3 . F≠ képbemenet (Main) ( P a r a n c s : x b )
G IR távirányítású kód küldése.
Adatküldés
[m][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Kód - Lásd: 103. oldal
Nyugtázás
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
G A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a főképhez.
Adatküldés
[x][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
Adat Szerkezet
MSB
0
LSB
0
0
0
Adat Szerkezet
G A háttérvilágítás vezérlése.
Adatküldés
[m][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]
0
0
Bemenet száma
Adat
Küls≠ bemenet
2 2 . Háttérvilágítás szabályozása ( P a r a n c s : m g )
0
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogue
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
Adat: adat Minimális: 00 – Maximális: 64
(* hexadecimális kóddal küldve)
0
1
1
0
RGB
Nyugtázás
1
0
0
1
HDMI
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
Bemenet száma
Adat
0
0
0
0
Bemenet1
0
0
0
1
Bemenet2
0
0
1
0
Bemenet3
0
0
1
1
Bemenet4
Nyugtázás
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]
FÜGGELÉK
110
0
Megjegyzés a nyílt forráskódú szoftverhez
A termékben használt GPL futtatható fájlok és LGPL/MPL könyvtárak a GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1
licencmegállapodás hatálya alá esnek:
GPL FUTTATHATÓ FÁJLOK:
• Linux kernel 2.6
• busybox
• lzo
LGPL KÖNYVTÁRAK:
• uClibc
MPL KÖNYVTÁRAK:
• Nanox
Az LG Electronics vállalja, hogy a forráskódot egy CD-ROM-on az ügyfél rendelkezésére bocsátja,
amennyiben az ügyfél vállalja az ezzel járó költségeket (adathordozó, szállítás és kezelési költség). A
CD-ROM igényléséhez küldjön egy e-mailt az LG Electronics számára a következő e-mail címre:
opensource@lge.com
Ez az ajánlat az LG Electronics termék forgalomba hozatalától számított három (3) évig érvényes.
A GPL, LGPL és MPL engedélyek másolatát a következő honlapról lehet letölteni:
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html és http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
A GPL és LGPL licencek fordításai elérhetők a http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0translations.html és http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html webhelyen.
Ez a szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapul. Copyright © 1991 – 1998,
Thomas G. Lane.
A termék a következőket tartalmazza:
• libpng könyvtár: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Zlib tömörítési könyvtár: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
• Tinyxml könyvtár: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason.
FÜGGELÉK
111
Jegyezze fel a készülék típuskódját és gyári
számát. Ezeket a hátsó burkolaton található
címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz,
ha akészülék javításra szorul.
Típus:
Gyári szám :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising