LG | 49SM8500PLA | User guide | LG 49SM8500PLA Užívateľská príručka

LG 49SM8500PLA Užívateľská príručka
*MFL71079862*
(1902-REV00)
SM80*
SM85*
1
2
3
B
B
A
B
AA
5-A
4
A
49/55SM80*,
49/55SM85*
BB
x4
x6
(M4 x L20)
(M4 x L20)
49/55SM80* 65SM85*
49/55SM85*
B
BB
AA
AA
B
BB
A
Head
AA
ղࢶQU
Head
Head
washer
Head
Head
washer
washer
washer
washer
Français
Read Safety and Regulatory.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Lire le document Sécurité et mesures réglementaires.
Česky
.
ղࢶQU
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Biztonság
és szabályozás
megtekintése.
ղࢶQU
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
ղࢶQU
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
adatok
a készülékre ragasztott címkén találhatók.
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Prosimy o przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i uwag
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
dotyczących przepisów.
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
umieszczone
na etykiecie znajdującej się na produkcie.
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
Přečtěte si část Bezpečnost
předpisy.
QUa zákonné
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QUInfo"MJHOTUSPLFPVUTJEF
ýrobku.
Leggere il manuale Sicurezza e normative.
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer Seguridad y normativa.
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Ler informações sobre a Segurança e Regulamentos.
Slovenčina
Veiligheidsinformatie en regelgeving lezen.
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια και τους κανονισμούς.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Preberite varnostne in regulativne vidike.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Lietuvių k.
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i usklađenost s propisima.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lex
“Siguria dhe rregullimi”.
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les sikkerhet og forskrifter.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte dio Sigurnost i propisi.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs sikkerhed og lovmæssige bestemmelser.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Прочитајте за безбедноста и регулативата.
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
Suomi
Lue Turvallisuus ja säännökset -osio.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Head
washer
Ελληνικά
Slovenščina
Македонски
Läs Säkerhet och föreskrifter.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
Prečítajte si bezpečnostné a regulačné informácie.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Consultaţi manualul referitor la siguranţă şi reglementare.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и регулаторни стандарти.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege ohutus- ja normatiivteavet.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugos ir norminius reikalavimus.
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Latviešu
5-B
6
65SM85*
B
B
B
A
B
B
A
A
A
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Izlasiet sadaļu Drošība un normatīvi.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte odeljak Bezbednost i regulatorna pitanja.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
7
8
B
A
:D
epending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van
het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie
de model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në
varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
Head
ղࢶQU
Kg
A
E
AUDIO R
VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO RVIDEO L/MONO
VIDEO
AUDIO
AUDIO
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
90°
D
B
VIDEO/Y
PB
VIDEO/Y AUDIO
PB R
PR L/MONO
VIDEO/Y AUDIO
PB R PR L/MONO AUDIO R
PR VIDEO/Y
L/MONO PAUDIO
R PR L/MONO
B
washer
G
C
F
49SM8000PLA
49SM8500PLA
55SM8000PLA
55SM8500PLA
65SM8500PLA
A
B
C
D
E
F
1096
700
231
640
63.6
14.4
14.2
1232
776
231
716
63.6
17.6
17.4
1451
905
257.8
840
64
24.6
24.3
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
F
G
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Biztonsági óvintézkedések
LED TV*
* Az LG LED TV megnevezés a LED-háttérfénnyel ellátott LCD-képernyőkre vonatkozik.
A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és
őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
Vigyázat! Biztonsági
tudnivalók
MAGYAR
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉST OKOZHAT
NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY
HÁTLAPJÁT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
KÉPZETT SZAKEMBEREIHEZ.
Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a
készülékházban jelen lévő nem szigetelt veszélyes
feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés
veszélye.
Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a
készülékhez mellékelt fontos kezelési és karbantartási
(szervizelési) utasításokra.
VIGYÁZAT : A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN ÓVJA A TERMÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.
•• A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A
GYERTYÁKAT ÉS EGYÉB NYÍLT LÁNGÚ VILÁGÍTÓESZKÖZÖKET MINDIG
TARTSA TÁVOL A TERMÉKTŐL.
•• Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő
környezetekbe:
-- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
-- Nedves területek, például fürdőszoba
-- Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó
eszközök.
-- Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe,
ahol könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak.
-- Esőnek vagy szélnek kitett helyek.
-- A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot,
és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli tárgyakat,
például vázákat, csészéket stb. (pl. az egység fölötti polcokra).
-- Ne tegye gyúlékony tárgyak, például benzin vagy gyertya mellé,
és ne helyezze közvetlenül a légkondicionáló alá sem.
-- Ne helyezze túlzottan poros helyre.
Ellenkező esetben tűz, áramütés, begyulladás/robbanás, hibás
működés vagy deformálódás következhet be.
2
•• Szellőzés
-- A TV-t oda helyezze, ahol megfelelő a szellőzés. Ne tegye szűk
helyre, például könyvespolcra.
-- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
-- Ne zárja el vagy takarja le a terméket terítővel vagy más
anyaggal, amíg az áram alá van helyezve.
•• Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szellőzőnyílásokhoz. Ha sokáig
nézi a TV-t, a szellőzőnyílások felforrósodhatnak.
•• Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel
szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne
csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a
csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel
kilép a készülékből.
•• Ne mozgassa a TV-t addig, amíg a tápkábel be van dugva az
aljzatba.
•• Ne használjon sérült vagy lazán csatlakozó tápkábelt.
•• Ügyeljen arra, hogy megfogja a dugót, amikor kihúzza a tápkábelt
az aljzatból. A TV tápkábelének kihúzásakor ne a kábelt húzza.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz,
mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A készülék leválasztása a tápellátásról
-- A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál.
Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell
lennie.
•• Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre, vagy
azon lógjanak. Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést
okozhat.
•• Kültéri antenna földelése (országonként változhat):
-- Külső antenna használata esetén kövesse az alábbi
óvintézkedéseket.
A kültéri antennarendszer nem lehet elektromos légvezetékek
vagy egyéb elektromos világítási áramkörök közelében vagy
olyan helyen, ahol közvetlenül érintkezhet ilyen vezetékekkel
vagy áramkörökkel, mert az halált vagy súlyos sérülést okozhat.
Győződjön meg róla, hogy az antennarendszer földelt, hogy némi
védelmet nyújtson a feszültségingadozások és a felgyülemlett
elektromos töltés ellen.
Az Egyesült Államok Nemzeti Elektromos Szabványának (NEC)
810-es szakasza tartalmazza a pózna és a tartószerkezet
megfelelő földelésére, az antenna kisülési egységéhez vezető
huzal földelésére, a földelővezetékek méretére, az antenna
kisülési egységének helyére, a földelőelektródákhoz való
csatlakozásra és a földelőelektródára vonatkozó tájékoztatást.
Antenna földelése az ANSI/NFPA 70 Nemzeti Elektromos
Szabvány szerint
•• Az adaptert óvatosan kezelje, nehogy leessen vagy megütődjön. Az
ütődéstől megsérülhet az adapter.
•• A tűzeset vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében
ne nyúljon nedves kézzel a TV-hez. Ha a csatlakozódugó
villái nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve
portalanítsa.
•• Elemek
-- A tartozékokat (elemek stb.) tárolja gyermekektől távol,
biztonságos helyen.
-- Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben, ne szerelje szét és ne
hagyja túlhevülni azokat. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne tegye
ki az elemeket túlzott hőnek.
•• Mozgatás
-- Mozgatáskor ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva,
tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva.
Nagyobb TV-készülékek szállításához két vagy több személyre
is szükség lehet. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást a
TV előlapjára. Ezzel kárt okozhat a készülékben, tűz vagy sérülés
keletkezhet.
•• A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag
csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
•• Ne hagyja, hogy a terméket ütés érje vagy bármilyen tárgy
beleessen, és ne dobjon semmit a képernyőbe.
•• A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel,
például szöggel, ceruzával és tollal, és ne karcolja meg. Ezzel kárt
okozhat benne.
•• Tisztítás
-- Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és törölje át a készüléket
egy puha/száraz kendővel. Ne permetezzen vizet vagy más
folyadékot közvetlenül a TV-re. Soha ne használjon üvegtisztítót,
légfrissítőt, rovarirtót, kenőanyagot, (gépkocsihoz való vagy
ipari) viaszt, súrolószert, hígítót, benzint, alkoholt stb. a termék
tisztítására, mert ezek károsíthatják a terméket és a panelt.
Ellenkező esetben áramütés vagy a termék sérülése következhet
be.
MAGYAR
•• Földelés (Kivéve a nem földelt készülékek esetében.)
-- A háromvillás földelt dugóval rendelkező TV-t háromvillás földelt
aljzatba kell csatlakoztatni. Bizonyosodjon meg róla, hogy
csatlakoztatja a földkábelt a lehetséges áramütés elkerülése
érdekében.
•• A készüléket vagy az antennát sose érintse meg villámláskor.
Halálos áramütést szenvedhet.
•• Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a TV-hez
és a konnektorhoz. Ha nem, a dugó és az aljzat megsérülhet, ami
szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.
•• Ne dugjon fém- vagy gyúlékony tárgyakat a termékbe. Ha a
termékbe idegen tárgy kerül, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
•• Ne érjen a tápkábel végéhez annak bedugott állapotában. Halálos
áramütést szenvedhet.
•• Ha a következők bármelyike bekövetkezik, húzza ki
azonnal a terméket az áramellátásból, és forduljon a helyi
ügyfélszolgálathoz.
-- A készülék megsérült.
-- Ha víz vagy más folyékony anyag éri a terméket (pl. a
tápegységet, a tápkábelt vagy a TV-t).
-- Ha füstöt vagy bármilyen más szagot érez, ami a TV-ből jön
-- Villámlással kísért vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem
használja.
Ha a TV-t távirányítóval vagy a kikapcsoló gombbal kapcsolta ki, a
váltófeszültségű áramforrás az egységhez csatlakozik, ha azt nem
húzta ki.
•• Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a TV közelében
(ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék
meghibásodásához vezethet.
•• Semmiképp se próbálja meg megváltoztatni a terméket az LG
Electronics írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben tűz
vagy áramütés következhet be. Szervizelés vagy javítás ügyében
forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz. A jogosulatlan változtatással a
felhasználó elveszítheti jogosultságát a termék használatára.
•• Csak az LG Electronics által jóváhagyott, engedélyezett
kiegészítőket/tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz,
áramütés, hibás működés vagy a termék sérülése következhet be.
•• Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
3
Előkészületek
MAGYAR
•• A készülék legelső bekapcsolásakor a TV inicializálása akár egy
percig is eltarthat.
•• Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
•• A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a
kézikönyvben szereplő ábráktól.
•• A rendelkezésre álló menüpontok és beállítások a bemeneti
forrástól vagy a termék típusától függően változhatnak.
•• A jövőben újabb funkciókkal bővülhetnek a TV szolgáltatásai.
•• A készülék és a konnektor is könnyen hozzáférhető kell legyen.
Néhány készülék esetében a kikapcsolás nem a ki-/bekapcsoló
gombbal történik, hanem a tápkábel kihúzásával.
•• A termékhez mellékelt elemek típustól és országtól függően
változhatnak.
•• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban
feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban – minden
előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
•• Az optimális csatlakoztathatóság miatt a HDMI-kábelek és USBeszközök dugójának foglalata ne legyen 10 mm-nél vastagabb
és 18 mm-nél szélesebb. Használjon hosszabbító kábelt, amely
támogatja az
szabványt, ha az USB-kábel vagy az USBmemória nem illik a TV-készülék USB-portjába.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
•• Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábel típusok)
-- Ultra High-Speed HDMI kábel®/TM (maximum 3 m)
4
Külön megvásárolható
tartozékok
A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása
érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak. Az alábbi
kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg. Ezek a készülékek
csak bizonyos típusokkal használhatók.
A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak
továbbfejlesztésétől, illetve a gyártó körülményeitől vagy az eljárástól
függően.
Magic távirányító
AN-MR19BA
Ellenőrizze a vezeték nélküli modul leírásában, hogy a tévékészülékének
típusa támogatja-e a Bluetooth-t, hogy meggyőződjön arról, hogy a
készülék valóban használható-e a Magic távirányítóval.
Falikonzol
A
B
Típus
VESA (A x B) (mm)
Szabványos csavar
Csavarok száma
Falikonzol
Típus
VESA (A x B) (mm)
Szabványos csavar
Csavarok száma
Falikonzol
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
OLW480B
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
A TV felemelése és
mozgatása
A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a karcolódás vagy egyéb sérülés
elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék
típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő utasításokat.
•• A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy csomagolásában
ajánlott mozgatni.
•• A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az
összes többi kábelt.
•• Amikor a TV-t a kezében tartja, a képernyő sérülésének elkerülése
érdekében a hátlapja nézzen Ön felé.
MAGYAR
Feltétlenül a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali
tartókonzolokat használja. A falikonzol-készletek szabványos méreteit a
következő táblázat tartalmazza.
•• Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző
részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.
75SM86*
75/86SM90*
75SM99*
600 x 400
M8
4
LSW640B
•• Nagy méretű TV szállításához legalább 2 emberre van szükség.
•• Ha kézzel szállítja a TV-készüléket, tartsa azt az ábrán látható
módon.
•• A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütődéstől és a túlzott
rázkódástól.
•• A TV-készüléket a szállításkor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az
oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.
•• Ne próbálja meg túlzott erővel hajlítgatni a keretet, mivel ez a
kijelző megrongálódásához vezethet.
•• A TV mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a kiálló
gombokban.
5
MAGYAR
•• Mindig tartózkodjon a képernyő megérintésétől, mert
azzal a képernyő sérülését idézheti elő.
•• Az állvány TV-készülékhez való csatlakoztatásakor helyezze
a készüléket képernyővel lefelé egy párnázott asztalra
vagy egyenes felületre, hogy megvédje a képernyőt a
karcolódásoktól.
Felszerelés asztalra
1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges
helyzetbe.
• A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 10
cm helyet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Típusfüggő)
2 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
•• Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a
csavarokra a termék összeszerelésekor. (Ha így tesz, azzal
károsíthatja a terméket.)
•• Ha állványra szereli a TV-készüléket, gondoskodjon arról,
hogy az ne boruljon fel. Ellenkező esetben a készülék
leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
•• A készülék biztonságosságának és élettartamának
megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem hagyott
tartozékokat.
•• A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok
használata által okozott károkra és sérülésekre.
•• Győződjön meg róla, hogy a csavarok megfelelően
vannak behelyezve, és kellőképp meg vannak húzva. (Ha
nem húzza meg elég szorosan a csavarokat, a felszerelt
TV-készülék előredőlhet.) Ne húzza meg túl erősen a
csavarokat; ellenkező esetben a csavarok megsérülhetnek
és nem rögzíthetnek megfelelően.
6
A TV falhoz rögzítése
(Típusfüggő)
1 Helyezze a szemescsavarokat vagy a TV-konzolokat és csavarokat a
TV hátlapjára, majd húzza meg azokat.
• Ha a készülékben csavarok találhatók a szemescsavarok helyén,
először távolítsa el a csavarokat.
2 Rögzítse a falhoz a fali tartókonzolokat a csavarokkal. Párosítsa össze
a fali tartókonzol és a TV hátlapján lévő szemescsavarok helyét.
3 Erős kötél segítségével kösse össze a szemescsavarokat és a fali
tartókonzolokat. Tartsa a kötelet a sima felületre vízszintesen.
•• A TV biztonságos elhelyezése érdekében megfelelő méretű és
teherbírású állványt vagy szekrényt használjon.
•• A konzolok, csavarok és kötelek nem tartozékok. Kiegészítő
tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
Felszerelés a falra
10 cm
10 cm
MAGYAR
Elővigyázatosan rögzítsen egy fali tartókonzolt a TV hátlapjára, majd
szerelje a fali tartókonzolt egy stabil, a padlóra merőlegesen álló falra.
Ha más építőanyagokhoz rögzíti a TV-készüléket, hívjon szakembert. Az
LG azt javasolja, hogy a fali rögzítést bízzák szakemberre. Mindazonáltal
az LG fali tartókonzol használatát javasoljuk. Az LG fali tartókonzol
csatlakoztatott kábelekkel együtt is egyszerűen mozgatható. Ha nem az
LG fali tartókonzolját használja, kérjük, használjon olyan tartókonzolt,
mellyel a készülék biztonságosan rögzíthető a falhoz úgy, hogy a
kábelek számára is marad elég hely. A rögzített tartókonzol felszerelése
előtt javasolt csatlakoztatni a kábeleket.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Típusfüggő)
•• Mielőtt a TV-készüléket a falra szereli, távolítsa el az
állványt a csatlakoztatás műveleteinek fordított sorrendű
elvégzésével.
•• További információkat a csavarokról és a fali tartókonzolról
a Külön megvásárolható tartozékok című részben olvashat.
•• Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a
VESA (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a készülék
hátuljához. Ha a készüléket a (külön beszerezhető) fali
tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse a leesés
elkerülése érdekében.
•• Amikor a falra szereli a TV-t, semmiképp se lógjon ki belőle
hátul a tápkábel és a jeladó kábelek.
•• Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy
olajpárának lehet kitéve. Ez kárt tehet a termékben, és a
termék leesését okozhatja.
(Típusfüggő)
•• Ne használjon éles tárgyat a kábelfedél eltávolításához.
Ezzel károsíthatja a kábelt vagy a készülékházat. Személyi
sérüléseket is okozhat. (Típusfüggő)
•• A fali tartókonzol felszerelésekor ajánlott az állvány
rögzítőhelyének megfelelő védelme a kosztól és a rovaroktól
(például ragasztószalaggal). (Típusfüggő)
Állvány rögzítőhelye
7
Csatlakoztatás
MAGYAR
Csatlakoztasson különböző külső eszközöket a TV-készülékhez, és
váltson át bemeneti módra a külső eszköz kiválasztásához. Külső eszköz
csatlakoztatására vonatkozó további tudnivalókat az egyes eszközök
használati útmutatójában talál.
Antenna/kábel
Csatlakoztassa a TV-t egy fali antennaaljzatba egy RF-kábellel (75 Ω).
•• 2-nél több TV használatához használjon jelosztót.
•• Nem megfelelő képminőség esetében alkalmazzon jelerősítőt a
minőség javítása érdekében.
•• Ha a csatlakoztatott antenna használatával a képminőség gyenge,
állítsa be az antennát a megfelelő irányba.
•• Az antennakábel és az átalakító nem tartozék.
•• Olyan helyen, ahol nem támogatott az ULTRA HD műsorsugárzás, a
TV nem tudja közvetlenül fogadni az ULTRA HD adásokat.
Műholdvevő
Csatlakoztassa a TV-készüléket a műholdvevő antennához tartozó
aljzathoz RF kábellel (75 Ω). (Típusfüggő)
CI-modul
A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális TV
üzemmódban. (Típusfüggő)
•• Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a megfelelő irányban
helyezte be a PCMCIA kártyanyílásba. Ha a modult nem
megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a
PCMCIA kártyanyílást.
•• Ha a CI+ CAM csatlakoztatása után a tévé nem játszik le sem
video-, sem audiotartalmat, vegye fel a kapcsolatot a földi
sugárzású/kábel/műholdas adás szolgáltatójával.
8
Egyéb csatlakozások
Csatlakoztasson külső eszközöket TV-jéhez. A legjobb kép- és
hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI-kábellel
csatlakoztassa a TV-hez. Egyes kábeleket külön kell megvásárolni.
HDMI
•• Támogatott HDMI hangformátum (Típusfüggő):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→
( ) → [Kép] → [További beállítások] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Be: Támogatja a 4K felbontást 50/60 Hz-en (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Ki: Támogatja a 4K felbontást 50/60 Hz-en 8 bit (4:2:0)
Amennyiben a bemenetre csatlakozó eszköz is támogatja az ULTRA
HD Deep Colour funkciót, akkor a kép élesebb lesz. Ha azonban
a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik megfelelően. Abban az esetben kapcsolja ki a tévé [HDMI
ULTRA HD Deep Colour] beállítását.
USB
Előfordulhat, hogy egyes USB-elosztók nem működnek. Ha a készülék
nem érzékeli az USB-elosztón keresztül csatlakozó USB-eszközt,
csatlakoztassa azt közvetlenül a TV-készülék USB-portjához.
Külső készülékek
A csatlakoztatható külső eszközök: Blu-ray lejátszó, HD-vevőkészülékek,
DVD-lejátszók, videomagnók, audiorendszerek, USB-tárolóeszközök,
számítógépek, játékeszközök és egyéb külső eszközök.
A TV-funkciókat egyszerűen vezérelheti a gomb segítségével.
MAGYAR
•• A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól.
•• Csatlakoztassa a külső eszközöket a TV-készülékhez a TV-port
sorrendjétől függően.
•• Ha Blu-ray/DVD-felvevőn vagy videomagnón rögzít egy TV-műsort,
győződjön meg róla, hogy a TV jelbemeneti kábelét a DVD-felvevőn
vagy a videomagnón keresztül csatlakoztatta a TV-hez. A felvételre
vonatkozó további tudnivalókat a csatlakoztatott eszköz használati
útmutatójában találja meg.
•• A használatra vonatkozó utasítások a külső berendezés használati
útmutatójában találhatók.
•• Ha játékeszközt csatlakoztat a TV-készülékhez, használja az adott
eszköz saját kábelét.
•• Előfordulhat, hogy PC módban felbontással, a függőleges mintával,
a kontraszttal vagy a fényerővel kapcsolatos zaj lép fel. Zaj
esetén módosítsa a PC-kimenetet más felbontásra, módosítsa a
képfrissítési sebességet más értékre, vagy állítsa be a fényerőt és a
kontrasztot a [KÉP] menüben, amíg tiszta nem lesz a kép.
•• PC-módban előfordulhat, hogy egyes felbontási beállítások a
grafikus kártyától függően nem működnek megfelelően.
•• Ha számítógépről ULTRA HD tartalmat játszik le, akkor – ha a
számítógép teljesítménye nem megfelelő – előfordulhat, hogy a
videó vagy a hang időnként megakad. (Típusfüggő)
•• Ha a csatlakoztatáshoz vezetékes LAN-t használ, javasoljuk, hogy
CAT 7 kábelt használjon. (Csak a(z)
port megléte esetén.)
A gomb használata
Alapfunkciók
Bekapcsolás (Nyomja meg)
Kikapcsolás1 (Nyomva tartásra)
Menüvezérlés (Megnyomásra2)
Menü kiválasztása (Nyomva tartásra3)
1 A futó alkalmazások bezárulnak, a folyamatban lévő felvételek
leállnak. (Országtól függően)
2 Röviden nyomja meg a beállítások gombot, amikor a TV be van
kapcsolva, és lépjen be a menübe.
3 A funkciót akkor tudja használni, ha belép a menüvezérlésbe.
A menü beállítása (távirányító segítségével)
A TV bekapcsolt állapotában nyomja meg a gombot. A gomb
segítségével módosíthatja a menübeállításokat.
A készülék kikapcsolása.
A bemeneti jelforrás módosítása.
A hangerő szabályozása.
Tallózás a mentett programok között.
9
A Magic távirányító
használata
MAGYAR
(Típusfüggő)
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai
alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak
megfelelően használja a TV-készüléket.
Abban az esetben, ha értesítést kap arról, hogy a „[A Magic
Remote(mozgásérzékelős távirányító) elemének töltöttsége alacsony.
Kérjük, cseréljen elemet.]”, akkor cserélje ki az akkumulátort.
Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az
elemeket (1,5 V AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő
és jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A
távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani. Az elemeket a
behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.
1
1
1
1
1
(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok
és szolgáltatások nem elérhetőek.)
10
A használathoz tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
(BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB) A TV be- és kikapcsolása.
/ A set-top boxot be- vagy kikapcsolhatja a TV univerzális
távirányítójához való hozzáadással.
Számgombok Számok bevitele.
**
Hozzáférés a [Gyorssegély] funkcióhoz.
(KÖTŐJEL) bevitele számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2).
/
Megjeleníti az elmentett programok listáját.
(TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK) További távirányító funkciók
megjelenítése.
**
GYORS HOZZÁFÉRÉS szerkesztése.
-- A GYORS HOZZÁFÉRÉS funkció lehetővé teszi egy tetszőleges
alkalmazás vagy Live TV megnyitását a számozott gombok
lenyomása és lenyomva tartása által.
**
Az audió leírások funkció bekapcsol.
A hangerő szabályozása.
(NÉMÍTÁS) Az összes hang elnémítása.
**
(NÉMÍTÁS) Az [Kis. leh.] menüpont elérése.
Tallózás a mentett programok között.
**
(Hangfelismerés) A hangfelismerés funkció használatához
hálózati kapcsolat szükséges. Amikor a hangerősáv megjelenik a
TV-képernyőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és mondja
be hangosan a parancsot.
(FŐMENÜ) A Otthon megnyitása.
**
(FŐMENÜ) Megjeleníti az előzményeket.
(Gyorsbeállítások) A Gyorsbeállítások megnyitása.
**
(Gyorsbeállítások) Az [Összes Beállítás] menüpont
megjelenítése.
Görgő (OK) Nyomja meg a közepét egy menü
kiválasztásához. A használatával a csatornaváltás is lehetséges.
(Fel/le/balra/jobbra) A fel, le, balra és jobbra
gombokkal a menüben lehet lépkedni. Ha a
gombokat
akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a
kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic Remote - mozgásérzékelős
távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni. A kurzor
megjelenítéséhez rázza meg a Magic Remote - mozgásérzékelős
távirányítót balra és jobbra.
/
Visszatérés az előző szintre.
**
**
/
A képernyőmenük törlése és visszatérés az előző
parancshoz.
/
A programkalauz megjelenítése.
1 Streaming szolgáltatások gombjai Csatlakozik a
videostreaming szolgáltatáshoz.
(BEMENET) A bemeneti jelforrás módosítása.
**
(BEMENET) Hozzáférés a [Otthoni irányítópult] funkcióhoz.
Megjeleníti a set-top box főmenüjét.
-- Amikor nem a set-top box segítségével néz műsort: a set-top box
képernyője jelenik meg.
,
,
,
Ezek egyes menük alatt speciális
funkciókat jelenítenek meg.
**
A felvétel funkció elindítása.
, (Vezérlőgombok) A médiatartalmak vezérlése.
A Magic távirányító regisztrálása
Használati útmutató
A Magic távirányító regisztrálásának módja
A TV-vel kapcsolatban további információk olvashatók a termékhez
tartozó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN. (Típusfüggő)
1 Tegyen elemet a Magic Remote távírányítóba és kapcsolja be a tévét.
2 Mutasson a Magic Remote-tal a tévére és nyomja meg a távirányítón
a Görgő (OK) gombot.
* Ha a tévé nem regisztrálja a Magic Remote-ot, próbálja meg újra a
tévé ki-, majd visszakapcsolása után.
A Magic távirányító regisztrálásának törlése
A Magic Remote és a TV párosításának megszüntetéséhez nyomja
meg egyszerre a /
és a (FŐMENÜ) gombokat, és tartsa
lenyomva azokat öt másodpercig.
*A
/
gomb nyomva tartásával lehet a Magic Remote
távirányítót egyszerűen újraregisztrálni.
•• Ne használjon együtt használt és új elemeket. Ez az elemek
túlmelegedését és szivárgását okozhatja.
•• Az akkumulátor nem megfelelő polaritású csatlakoztatása
az akkumulátor felrobbanását vagy szivárgását
okozhatja, ami tűzhöz, személyi sérüléshez vagy
környezetszennyezéshez vezethet.
•• Ez a készülék elemeket használ. Lakóhelyén lehetnek olyan
szabályok, amelyek szerint az elemeket környezetvédelmi
megfontolások miatt külön kell ártalmatlanítani. Az
elemek ártalmatlanításával vagy újrahasznosításával
kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.
•• A benne vagy a termékben lévő elemek nem tehetők
ki túlzott hőnek, például napsugárzásnak, tűznek vagy
hasonlónak.
•• A HASZNÁLATI UTASÍTÁS megnyitása
→
( )→
[Általános] → [A TV leírása] → [Felhasználói segédlet]
MAGYAR
A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót a használat előtt
párosítani kell a TV-készülékkel.
Hibaelhárítás
A TV nem irányítható a távirányítóval.
•• Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd
próbálkozzon újra.
•• Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a
távirányító között.
•• Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és
megfelelően be vannak-e helyezve ( - , - ).
Nem látható kép és nem hallható hang.
•• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék.
•• Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba.
•• Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali
aljzat.
A TV hirtelen kikapcsol.
•• Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat
fenn.
•• Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás
funkció az időre vonatkozó beállításoknál.
•• Ha a TV bekapcsolt állapota közben nincs jel, a TV 15 perces inaktív
állapotot követően automatikusan kikapcsol.
A számítógéphez való csatlakozásnál (HDMI) nincs felfedezhető jel.
•• A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
•• Csatlakoztassa ismét az HDMI kábelt.
•• Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van
kapcsolva.
11
Rendellenes megjelenítés
MAGYAR
•• Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis
vibrálást észlelhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
•• Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt
tartalmaz. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, pici fekete
pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (piros, kék vagy
zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint
nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát. Ez a
jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a
csere vagy a visszatérítés.
•• Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési
helyzettől függően eltérő (bal/jobb/fent/lent).
Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő.
Nem kapcsolódik a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás
működésre.
•• Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képbeégés
alakulhat ki. Kerülje el, hogy a TV képernyője hosszú ideig állóképet
jelenítsen meg.
Kiadott hang
•• „Pattogás”: Pattogás hallható, amikor a TV nézésekor vagy
kikapcsolásakor a hőmérséklet és a páratartalom miatt
összehúzódik a műanyag. Ez a zaj gyakori azon készülékeknél, ahol
termikus deformációra van szükség.
•• Az áramkör/panel zúgása: Halk zaj távozik a nagysebességű
kapcsolóáramkörből, amely nagy mennyiségű áramot szolgáltat
a készülék működtetéséhez. Készüléktől függően változik.
Ez a távozó hang nem befolyásolja annak teljesítményét és
megbízhatóságát.
12
•• A termék tisztítása közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön
semmilyen folyadék vagy idegen tárgy a felső, bal, illetve
jobb oldali panelek és a hátoldali panel közé. (Típusfüggő)
•• Csavarja ki a felesleges vizet vagy tisztítószert a rongyból.
•• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a TV
képernyőjére.
•• Csak a képernyő tisztításához szükséges mennyiségű
vizet vagy tisztítószert permetezze a tisztításhoz használt
rongyra.
Műszaki adatok
(Országtól függően)
Digitális TV
(Országtól függően)
Analóg TV
(Országtól függően)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
Műsorszórási rendszer
DVB-S/S21
Csatorna lefedettsége
(Sáv)
Tárolható programok
maximális száma
950 - 2150 MHz
DVB-C1
DVB-T/T21
46 - 890 MHz
VHF III : 174 - 230 MHz
UHF IV : 470 - 606 MHz
UHF V : 606 - 862 MHz
II. S-sáv : 230 - 300 MHz
III. S-sáv : 300 - 470 MHz
6000
MAGYAR
A műsorsugárzás műszaki jellemzői
46 - 862 MHz
3000
Külső antenna
impedanciája
75 Ω
CI modul (szél. x mag. x
mély.)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Csak DVB-T2/C/S2 típus esetén.
Vezeték nélküli modul (LGSBWAC92) specifikációi
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvencia-tartomány
Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 - 2483,5 MHz
5150 - 5725 MHz
5725 - 5850 MHz (Az Európai Unión kívüli országokra vonatkozóan)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekvencia-tartomány
Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 - 2483,5 MHz
8 dBm
Mivel a sávcsatornák országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a működési frekvenciát. Ezt a terméket a
regionális frekvenciatáblázat szerint állították be.
A felhasználó biztonsága érdekében mind a felszerelés, mind a működtetés közben legalább 20 cm távolságot ajánlott tartani a készüléktől.
* Az “IEEE 802.11ac” nem érhető el minden országban.
13
Környezeti feltételek
MAGYAR
14
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – 60 °C
Tárolási páratartalom
Legfeljebb 85 %
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek
forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.
lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási
nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az
adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani
tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@
lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három
évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez
az információ.
MAGYAR
Információk a nyílt
forráskódú szoftverrel
kapcsolatban
Licencek
(Csak a Magic Remote távirányítót támogató modellek esetén)
15
A készülék típusszáma és sorozatszáma a termék
hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel őket
ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne
szükség.
Típus
Sorozatszám
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÜLSŐ VEZÉRLŐ
ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és
őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.
www.lg.com
2
BILLENTYŰKÓDOK
MAGYAR
ENG
BILLENTYŰKÓDOK
• Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.
Kód
(Hexadecimális)
Funkció
Megjegyzés
Kód
(Hexadecimális)
Funkció
Megjegyzés
00
Csatornaváltás fel
Távirányítógomb
53
Lista
Távirányítógomb
01
Csatornaváltás le
Távirányítógomb
5B
Kilépés
Távirányítógomb
02
Hangerő fel
Távirányítógomb
60
PIP(AD)
Távirányítógomb
03
Hangerő le
Távirányítógomb
61
Kék
Távirányítógomb
06
> (Nyílgomb / Jobbra gomb)
Távirányítógomb
63
Sárga
Távirányítógomb
07
< (Nyílgomb / Balra gomb)
Távirányítógomb
71
Zöld
Távirányítógomb
08
Be-/kikapcsolás
Távirányítógomb
72
Piros
Távirányítógomb
09
Némítás
Távirányítógomb
79
Ratio / Aspect Ratio
(Képarány)
Távirányítógomb
0B
Bemenet
Távirányítógomb
91
AD (Audió leírás)
Távirányítógomb
0E
ALVÓ ÜZEMMÓD
Távirányítógomb
7A
Felhasználói útmutató
Távirányítógomb
0F
TV, TV/RÁDIÓ
Távirányítógomb
7C
Smart / Főmenü
Távirányítógomb
*0–9 számgombok
Távirányítógomb
7E
SIMPLINK
Távirányítógomb
1A
Q.View (Gyorsnézet) /
Flashback
Távirányítógomb
8E
►► (Előretekerés)
Távirányítógomb
1E
FAV (Kedvenc csatorna)
Távirányítógomb
8F
◄◄ (Visszatekerés)
Távirányítógomb
20
Teletext
Távirányítógomb
AA
Infó
Távirányítógomb
21
Teletext opció
Távirányítógomb
AB
Műsorfüzet
Távirányítógomb
28
Vissza (BACK)
Távirányítógomb
B0
► (Lejátszás)
Távirányítógomb
30
AV (Audio/Videó) mód
Távirányítógomb
B1
ꕗ (Leállítás / Fájllista)
Távirányítógomb
39
Felirat
Távirányítógomb
BA
ꕘ ( Kimerevítés/Lassított
lejátszás/Szünet)
Távirányítógomb
40
Λ (Nyílgomb / Kurzor felfelé)
Távirányítógomb
BB
Foci
Távirányítógomb
41
V (Nyílgomb / Kurzor lefelé)
Távirányítógomb
BD
ꔄ ( Felvétel)
Távirányítógomb
42
Saját alkalmazások
Távirányítógomb
DC
3D
Távirányítógomb
43
Menü / Beállítások
Távirányítógomb
99
Auto Configure (Auto konfig.)
Távirányítógomb
44
OK / Enter
Távirányítógomb
9F
Alkalmazás / *
Távirányítógomb
45
Q.Menu (Gyorsmenü)
Távirányítógomb
9B
TV/PC
Távirányítógomb
4C
Lista, - (csak ATSC)
Távirányítógomb
10 - 19
* A 4C (0x4C) billentyűkód azokon az ATSC/ISDB típusokon érhető el, amelyek elsődleges/másodlagos
csatornaszámot használnak.
(Dél-Korea, Japán, Észak-Amerika, Latin-Amerika esetében, kivéve a kolumbiai típusokat)
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
3
• Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
Csatlakoztassa az USB-soros átalakítót/RS-232C csatlakozót egy külső vezérlőeszközhöz (pl.
számítógéphez vagy A/V vezérlőrendszerhez) a termék funkcióinak külső vezérléséhez.
Megjegyzés: A vezérlőcsatlakozó típusa TV-típusonként eltérő lehet.
* Nem minden modell támogatja ezt a fajta csatlakoztatási módot.
* A kábel nem tartozék.
USB-soros átalakító USB-kábellel
USB IN
USB-típus
(PC)
(TV)
• Az LGTV támogatja a PL2303 chipen alapuló (Értékesítői azonosító:
Termékazonosító: 0x2008)
RS-232C 0x0557,
IN
& SERVICE)
USB–soros átalakítót. Az LG nem gyárt és nem biztosít ilyen (CONTROL
terméket.
• Ezt a terméket olyan számítógép-szaküzletekben lehet megvásárolni, amelyek IT-támogatással
foglalkozó szakemberek számára árusítanak tartozékokat.
(TV)
(PC)
USB IN
RS232C RS-232C-kábellel
(TV)
(TV)
1
DE9 (9 tűs D-Sub)
3
• A számítógép és TV közti kapcsolat létrehozásához meg kell vásárolnia a kézikönyvben megjelölt RS232C – RS-232C kábelt (DE9, 9 tűs D-Sub, anya-anya).
SERVICE ONLY
(PC)
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
1
(PC)
1
A csatlakozó típusa az Ön TV-készülékén eltérő lehet.
3 2
(PC)
2
RS-232C IN
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
SERVICE ONLY
3
3
(TV)
(TV)
1
(PC)
RS-232C IN
2RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
MAGYAR
ENG
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
USB USB
IN IN
4
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
• Vásárolnia kell egy, a számítógép és a tévé közötti kapcsolathoz
szükséges
telefoncsatlakozó–RS-232
kábelt, a kézikönyvben leírtaknak megfelelően.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
* Más modellek esetében az USB-porthoz kell csatlakozni.
(CONTROL & SERVICE)
* A csatlakozó típusa az Ön TV-készülékén eltérő lehet.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- vagy
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
MAGYAR
ENG
Telefoncsatlakozó típusa
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
Ügyfél számítógépe
(TV)
(TV)
RS-232C konfigurációk
3 vezetékes konfigurációk (nem szabványos)
1
5
Számítógép
RXD
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
6
9
RS-232C
(Soros port)
TV
VAGY
RXD
3
2
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
Set ID
Az azonosító beállítását illetően lásd: „Valós adatleképezés” a következő oldalon: p.6
1. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot a főmenü eléréséhez.
2. A navigációs gombok segítségével görgessen az (*Általános → A TV leírása vagy OPCIÓ) elemre,
majd nyomja meg az OK gombot.
3. A navigációs gombok segítségével görgessen az AZONOSÍTÓ BEÁLLÍTÁSA elemre, majd nyomja meg
az OK gombot.
4. Görgessen balra vagy jobbra a Set ID számának a beállításához, majd válassza a BEZÁR lehetőséget.
A beállítási tartomány 1–99.
5. Amikor végzett, nyomja meg az KILÉPÉS gombot.
* (Típusfüggő)
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
5
• Átviteli sebesség: 9600 bps (UART)
• Adathossz: 8 bit
• Paritás: nincs
MAGYAR
ENG
Kommunikációs paraméterek
• Stop bit: 1 bit
• Kommunikációs kód: ASCII kód
• Cross-kábelt használjon.
Részletes parancslista
(Típusfüggő)
COMMAND1
01. Be-/kikapcsolás* k
COMMAND2
a
Data
(hexadecimális)
COMMAND1
COMMAND2
Data
(hexadecimális)
00 – 01
15. Balansz
k
t
00 – 64
02. Képarány
k
c
(p.7)
16. Színhőmérséklet
x
u
00 – 64
03. Screen
Mute (Képernyő
némítása)
k
d
(p.7)
17. ISM Method
(Képernyőkímélő)
j
(Csak plazmatévék
esetén)
p
(p.8)
04. Volume Mute
k
(Hangerő némítása)
e
00 – 01
18. Equalizer
j
v
(p.8)
j
q
00 – 05
a
(p.9)
b
00 – 01
05. Volume Control
k
(Hangerőszabályzás)
f
00 – 64
19. Energy
Saving
06. Kontraszt
g
00 – 64
20. Tune Command
m
(Hangolási parancs)
k
07. Fényerő
k
h
00 – 64
21. Channel
m
(Programme)
Add/Del(Skip)
(Csatorna
hozzáadása/törlése
(kihagyása))
08. Szín
k
i
00 – 64
22. Key
(Billentyű)
m
c
Billentyűkódok
g
00 – 64
09. Árnyalat
k
j
00 – 64
23. Control Back
m
Light, Control Panel
Light (Háttérvilágítás
szabályozása,
Vezérlőpanel
világítása)
10. Élesség
k
k
00 – 32
24. Input select
x
(Main) (Bemenet
kiválasztása (Fő))
b
(p.11)
11. OSD Select
(Képernyőmenü
kiválasztása)
k
l
00 – 01
25. 3D (Csak 3D
típusoknál)
x
t
(p.11)
26. Extended
3D (Bővített
3D (Csak 3D
típusoknál))
x
v
(p.11)
27.Auto Configure j
(Auto konfig.)
u
(p.12)
12. Remote
Control
Lock Mode
(Távirányítózárolás)
k
m
00 – 01
13. Treble
(Magas)
k
r
00 – 64
14. Bass (Mély)
k
s
00 – 64
* Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl. DivX vagy EMF) a Power (ka) és a Key (mc)
parancsokon kívül minden más parancs végrehajtása szünetel, és a készülék NG parancsként
kezeli azokat.
A TV az RS232C kábelen keresztül kikapcsolt és bekapcsolt állapotban egyaránt képes alkalmazni
a „ka command” parancsot, az USB – soros átalakító kábellel viszont csak akkor működik a
parancs, ha a TV be van kapcsolva.
6
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
ENG
Átviteli/fogadási protokoll
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: A TV vezérlésének első parancsa. (j, k, m vagy x)
[Command 2]: A TV vezérlésének második parancsa.
[Set ID]:A [Set ID] beállítása a monitor azonosítójának kiválasztásához az opciók menüben.
A tévé beállítási tartománya 1–99. Ha a [Set ID] értéke „0”, mindegyik csatlakoztatott
készüléket vezérelheti.
* A [Set ID] decimális formában (1–99) jelenik meg a menüben, és hexadecimális formában
(0×00–0×63) az átviteli/fogadási protokollban.
[DATA]:Parancsadatok küldése (hexadecimális). A parancsállapot olvasásához az „FF” adatot kell
küldeni.
[Cr]:
Enter – ASCII kód: „0x0D”
[ ]:
Szóköz – ASCII kód: „0x20”
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* A készülék ebben a formátumban küldi a nyugtázást (ACK), ha helyes adatokat kapott. Adatolvasási mód
esetén a jelenlegi állapotadatokat jelzi. Adatírási mód esetén a számítógépből származó adatokat küldi
vissza.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* A készülék ebben a formátumban küld visszaigazolást (ACK), ha hibás adatokat kap
nem használható funkciókhoz, vagy ha kommunikációs hiba történt.
Data 00: érvénytelen kód
Real data mapping (Hexadecimal b Decimal)
* Amikor az [adat] értékét hexadecimális formában adja meg, vegye figyelembe az alábbi átváltási
táblázatot.
* A Channel Tune (ma) parancs a csatorna számának kiválasztásához két bájtos hexadecimális értéket
([data]) használ.
00: 0. lépés
01: 1. lépés (Set ID: 1)
...
0A: 10. lépés (Set ID: 10)
...
0F: 15. lépés (Set ID: 15)
10: 16. lépés (Set ID: 16)
...
32: 50. lépés (Set ID: 50)
33: 51. lépés (Set ID: 51)
...
63: 99. lépés (Set ID: 99)
...
C7: 199. lépés
C8: 200. lépés
...
FE: 254. lépés
FF: 255. lépés
...
01 00: 256. lépés
...
27 0E: 9998. lépés
27 0F: 9999. lépés
...
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
7
01. Be-/kikapcsolás (Command: k a)
►► A készülék *be-/kikapcsolásának szabályozása.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Kikapcsolás
01: *Bekapcsolás
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► A TV be-/*kikapcsolt állapotának mutatása
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Ha egy másik funkció küld „FF” jelet a fenti
formátumban, a nyugtázási adatok az adott funkcióra
vonatkoznak.
02. Aspektusarány (Command: k c)
(Fő képméret)
►► A képernyőformátum beállítása. (Fő képformátum)
A képernyőformátumot a Q.MENU vagy KÉP menü
Aspektusarány pontjában is beállíthatja.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Normál képernyő 07: 14:9
(4:3)
(Európa, Kolumbia, Közel02: S
zéles képernyő Kelet, Ázsia – kivéve Dél(16:9)
Korea és Japán – esetében)
04: Közelítés
09: * Levágás nélkül
05: Közelítés 2
0B: Teljes szélesség
(Latin-Amerika,
(Európa, Kolumbia, KözelKolumbia
Kelet, Ázsia – kivéve
kivételével)
Dél-Korea és Japán –
06: P
rogram által
esetében)
beállítva/
10 – 1F: Mozi közelítés
eredeti
1–16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Számítógépes jelbemenet esetén a 16:9 és a 4:3
képarány közül választhat.
* DTV/HDMI/Komponens módban (nagy felbontás) a
Levágás nélkül opció érhető el.
* FA teljes szélesség funkció eltérően működhet az
adott típustól függően, és azt a DTV teljesen, az
ATV, AV részlegesen támogatja.
03. Screen Mute (Képernyőnémítás) (Command: k d)
►► A képernyőnémítás be- és kikapcsolása.
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ha csak a Videonémítás funkció van bekapcsolva,
akkor a TV-n megjelenik a képernyőmenü
(OSD). Ha azonban a Képernyőnémítás funkció
van bekapcsolva, a TV-n nem jelenik meg a
képernyőmenü (OSD).
04. Volume Mute (Hangerő némítása) (Command:
k e)
►► A hangerő némítás be-/kikapcsolása.
A funkció emellett a távirányító MUTE gombjával is
szabályozható.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Hangerő némításának bekapcsolása
(hangerő ki)
01: Hangerő némításának kikapcsolása
(hangerő be)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volume Control (Hangerő-szabályozás)
(Command: k f)
►► A hangerő beállítása.
A hangerőt a távirányító hangerőszabályzó
gombjaival is beállíthatja.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontraszt (Command: k g)
►► A képernyő kontrasztjának beállítása.
A kontrasztot a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Fényerő (Command: k h)
►► A képernyő fényerejének beállítása.
A fényerőt a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Képernyőnémítás kikapcsolása (kép
bekapcsolása)
Videonémítás kikapcsolása
01:Képernyőnémítás bekapcsolása (kép
kikapcsolása)
10: Videonémítás bekapcsolása
08. Szín (Command: k i)
►► A képernyő színtelítettségének beállítása.
A színtelítettséget a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MAGYAR
ENG
* A parancsok a típustól és a jeltől függően eltérően működhetnek.
8
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
ENG
14. Bass (Mély) (Command: k s)
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Árnyalat (Command: k j)
►► A képernyő árnyalatának beállítása.
Az árnyalatot a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data piros: 00 – Zöld: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Élesség (Command: k k)
►► A képélesség beállítása.
A képélességet a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► A mély hang beállítása.
A HANG menüben szintén beállítható.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Típustól függően)
15. Balansz (Command: k t)
►► A balansz beállítása.
A balanszot a HANG menüből is beállíthatja.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min.: 00 – Max.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD Select (OSD kiválasztása) (Command: k l)
►► A képernyőmenü (OSD) be- és kikapcsolásának választása a
távvezérlés esetén.
16. Color(Colour) Temperature (Színhőmérséklet)
(Command: x u)
►► A színhőmérséklet beállítása. A színhőmérsékletet
a KÉP menüből is beállíthatja.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Képernyőmenü
kikapcsolása
01: Képernyőmenü
bekapcsolása
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Remote control lock mode (Vezérlők távoli lezárása mód)
(Command: k m)
►► A monitor előlapján lévő kezelőszervek és a távirányító
lezárására szolgál.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Zárolás
kikapcsolása
01: Zárolás bekapcsolása
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM Method (Képernyőkímélő módszer)
(Command: j p) (csak plazmatévék esetén)
►► A képernyőkímélő módszer vezérlése. A
képernyőkímélő módszert az OPCIÓ menüben is
beállíthatja.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Képmozgatás
08: Normál
20: Színmosás
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a módot.
A tápellátás ki- és bekapcsolása (ki-és bekapcsolás 20–30
másodperc után) esetén a külső vezérlés zárolása kikapcsol.
* Ha készenléti üzemmódban (DC kikapcsolása kikapcsolási
időzítő funkcióval vagy „ka”, „mc” paranccsal), a billentyűzár
be van kapcsolva, a TV nem kapcsolható be sem a távirányító
bekapcsológombjával, sem a TV-készüléken található
gombokkal.
18. Equalizer (Command : j v)
►► Az EQ beállítása a készüléken.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Típustól függően)
LSB
0
0
0
Frekvencia
13. Treble (Magas) (Command: k r)
►► A magas hang beállítása.
A HANG menüben szintén beállítható.
0
0
0
0
Data
7
6
5
Frekvencia
4
3
2
1
0
Lépés
0
0
0
1. sáv
0
0
0
0
0
0 (decimális)
0
0
1
2. sáv
0
0
0
0
1
1 (decimális)
0
1
0
3. sáv
...
...
...
...
...
...
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
1
1
1
4. sáv
1
0
0
1
1
19 (decimális)
0
0
5. sáv
1
0
1
0
0
20 (decimális)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Típusfüggő. Akkor állítható, ha a Hang mód állítható EQ
értéken van.
19. Energy Saving (Command: j q)
►► A TV energiafogyasztásának csökkentése. Az Energy
Saving módot a KÉP menüben is beállíthatja.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Ki
01: Minimum
02: Közepes
03: Maximum
04: Auto (LCD TV / LED TV esetén) /
Intelligens szenzor (PDP TV esetén)
05: Kép kikapcsolása
* (Típusfüggő)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Tune Command (Hangolási parancs) (Command: m a)
* Ez a parancs a típustól és a jeltől függően eltérően
működhet.
• Európai, közel-keleti, kolumbiai, ázsiai – kivéve délkoreai és japán – típus esetében
►► A csatorna kiválasztása a következő fizikai számra.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analóg földfelszíni/kábel
[Data 00][Data 01] Csatornaadatok
Data 00: Csatorna felső értéke
Data 01: Csatorna alsó értéke
- 00 00 - 00 C7 (Decimális: 0 - 199)
Data 02: Bemeneti jelforrás (Analóg)
- 00: Földfelszíni TV (ATV)
- 80: Kábeltévé (CATV)
* Digitális földfelszíni/kábeles/műholdas
[Data 00][Data 01]: Csatornaadatok
Data 00: Csatorna felső értéke
Data 01: Csatorna alsó értéke
- 00 00 - 27 0F (Decimális: 0 - 9999)
Data 02: Bemeneti jelforrás (Digitális)
- 10: Földfelszíni TV (DTV)
- 20: Földfelszíni rádió (Rádió)
- 40: Műholdas TV (SDTV)
- 50: Műholdas rádió (S-Radio)
- 90: Kábeltévé (CADTV)
- a0: Kábelrádió (CA-Radio)
* Példák hangolási parancsokra:
1. A 10-es analóg földfelszíni (PAL) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 és 01 = Csatornaadat: 10 = 00 0a
Data 02 = Analóg földfelszíni TV = 00
Eredmény = ma 00 00 0a 00
2. A 01-es digitális földfelszíni (DVB-T) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 és 01 = Csatornaadat: 1 = 00 01
Data 02 = Digitális földfelszíni TV = 10
Eredmény = ma 00 00 01 10
3. Az 1000-es műholdas (DVB-S) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 és 01 = Csatornaadat: 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitális műholdas TV = 40
Eredmény = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Dél-Korea, Észak-/Latin-Amerika esetében, kivéve a
kolumbiai típusokat
►► A csatorna behangolása az alábbi fizikai/elsődleges/
másodlagos számra.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
A digitális csatornák rendelkeznek egy fizikai, elsődleges és
másodlagos csatornaszámmal. A fizikai szám az aktuális digitális
csatorna száma, az elsődleges szám az a szám, amelyhez a
csatornát hozzá kell rendelni, a másodlagos szám pedig az
alcsatorna. Mivel az ATSC tuner automatikusan hozzárendeli a
csatornát az elsődleges/másodlagos számhoz, a fizikai számra
nincs szükség digitális parancs küldésekor.
* Analóg földfelszíni/kábel
Data 00 : Fizikai csatornaszám
- Földfelszíni (ATV): 02-45 (Decimális: 2–69)
- Kábel (CATV): 01, 0E-7D (Decimális: 1, 14–125)
[Data 01 - 04]: Elsőleges/másodlagos csatornaszám
Data 01 és 02: xx (Érdektelen)
Data 03 és 04: xx (Érdektelen)
Data 05: Bemeneti jelforrás (Analóg)
- 00: Földfelszíni TV (ATV)
- 01: Kábeltévé (CATV)
* Digitális földfelszíni/kábel
Data 00: xx (Érdektelen)
[Data 01][Data 02]: Elsődleges csatornaszám
Data 01: Csatorna felső értéke
Data 02: Csatorna alsó értéke
- 00 01 - 27 0F (Decimális: 1 - 9999)
[Data 03][Data 04]: Másodlagos csatornaszám
Data 03: Csatorna felső értéke
Data 04: Csatorna alsó értéke
Data 05: Bemeneti jelforrás (Digitális)
- 02: Földfelszíni TV (DTV) – Használjon fizikai
csatornaszámot
MAGYAR
ENG
0
9
10 KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
ENG
- 06: K
ábeltévé (CADTV) – Használjon fizikai
csatornaszámot
- 22: Földfelszíni TV (DTV) – Ne használjon fizikai
csatornaszámot
- 26: Kábeltévé (CADTV) – Ne használjon fizikai
csatornaszámot
- 46: Kábeltévé (CADTV) – Csak elsődleges csatornaszámot
használjon (Egyrészes csatorna)
Minden egyes elsődleges és másodlagos csatornaszámhoz két
bájt áll rendelkezésre, azonban általában csak a csatorna alsó
értékét használják (a felső érték 0).
* Példák hangolási parancsokra:
1.A 35-ös analóg kábelcsatorna (NTSC) behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 = Csatornaadat: 35 = 23
Data 01 és 02 = Nincs elsődleges = 00 00
Data 03 és 04 = Nincs másodlagos = 00 00
Data 05 = Analóg kábeltévé = 01
Összes = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.A 30-3-as digitális földfelszíni (ATSC) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 = Fizikai nem ismert = 00
Data 01 és 02 = Elsődleges: 30 = 00 1E
Data 03 és 04 = Másodlagos: 3 = 00 03
Data 05 = Digitális földfelszíni TV = 22
Összes = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Csak japán típus esetében
►► A csatorna behangolása az alábbi fizikai/elsődleges/
másodlagos számra.
Data 03 és 04 = Másodlagos/al: 1 = 00 01
Data 05 = Digitális földfelszíni TV = 02
Összes = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. A 30-as BS (ISDB-BS) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 = Fizikai nem ismert = 00
Data 01 és 02 = Elsődleges: 30 = 00 1E
Data 03 és 04 = Érdektelen = 00 00
Data 05 = Digitális BS TV = 07
Összes = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ez a funkció a típustól függően változik.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Channel(Programme) Add/Del(Skip) (Csatorna
(program) hozzáadása/törlése (átugrása))
(Command: m b)
►► A csatorna (program) átugrása a következő alkalommal.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
(Törlés(ATSC,ISDB)/Kihagyás(DVB))
01:
Hozzáadás
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az elmentett csatornastátusz beállítása del(ATSC,ISDB)/
skip(DVB) (törlés(ATSC,ISDB)/átugrás(DVB)) vagy Add
(Hozzáadás) értékre.
22. Key (Gomb) (Command: m c)
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
►► Infravörös távirányító gombkódjának küldése.
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Digitális földfelszíni/műhold
Data 00: xx (Érdektelen)
[Data 01][Data 02]: Elsődleges csatornaszám
Data 01: Csatorna felső értéke
Data 02: Csatorna alsó értéke
- 00 01 - 27 0F (Decimális: 1 - 9999)
[Data 03][Data 04]: Másodlagos/alcsatornaszám
(Érdektelen a műholdnál)
Data 03: Csatorna felső értéke
Data 04: Csatorna alsó értéke
Data 05: Bemeneti jelforrás (Digitális/műholdas Japán esetében)
- 02: Földfelszíni TV (DTV)
- 07: BS (Műsorszóró műhold)
- 08: CS1 (1. hírközlési műhold)
- 09: CS2 (2. hírközlési műhold)
* Példák hangolási parancsokra:
1 A 17-1-es digitális földfelszíni (ISDB-T) csatorna behangolása.
Set ID = Összes = 00
Data 00 = Fizikai nem ismert = 00
Data 01 és 02 = Elsődleges: 17 = 00 11
Data Billentyűkód – p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Control Back Light (Háttérvilágítás szabályozása)
(Command: m g)
• LCD TV/LED TV esetében
►► A háttérvilágítás szabályozása.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Control Panel Light (Vezérlőpanel világítása)
(Command: m g)
• Plazmatévé esetében
►► A panel világításának szabályozása.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 – Max.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
00
O
O
O
►► A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a
főképhez.
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: D
TV
02: M
űholdas DTV
ISDB-BS (Japán)
03: ISDB-CS1 (Japán)
04: ISDB-CS2 (Japán)
11: CATV
X: érdektelen
01: CADTV
10: ATV
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
20: AV vagy AV1
21: AV2
40: Component1
60: RGB
41: Component2
90: HDMI1
92: HDMI3
91: HDMI2
93: HDMI4
26. Extended 3D (Bővített 3D) (Command: x v) (csak 3D-s
típusok)
(Típusfüggő)
►► 3D opció módosítása TV-re.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ez a funkció a típustól és a jeltől függ.
25. 3D (Command: x t) (csak 3D-s típusok esetén)
(Típusfüggő)
►► 3D-s üzemmód módosítása TV-re.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[Data 00]3D-s opció
00: 3D képkorrekció
01: 3D mélység (a 3D-s üzemmód Csak kézi
beállításon van)
02: 3D nézőpont
06: 3D színkorrekció
07: 3D hang-zoomolás
08: Normál képnézet
09: 3D-s üzemmód (Műfaj)
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Típustól függően)
Adat Szerkezet
[Data 00]00: 3D be
01: 3D ki
02: 3D – 2D
03: 2D – 3D
[Data 01]00: Fent és lent
01: Egymás mellett
02: Sakktábla
03: Képkockasorozat
04: Váltottsoros oszlop
05: Váltottsoros sor
[Data 02]00: Jobbról balra
01: Balról jobbra
[Data 03]3D hatás(3D mélység): Min.: 00 – Max.: 14
(*küldés hexadecimális kóddal)
[Data 01]Minden egyes 3D-s opció esetén saját, a [Data 00] által
meghatározott tartománya van.
1) Haa [Data 00] értéke 00
00: Jobbról balra
01: Balról jobbra
* Az [Adat 02] és [Adat 03] funkciók típus- és jelfüggők.
4) Haa [Data 00] értéke 08
00: Visszatérés 3D videó módra 3D-ről 2D-re konvertált 2D
videó módból
01: 3D-s videó 2D-sre váltása, kivéve 2D-ről 3D-re
konvertált videó esetén
* Ha a konvertálási feltételek nem teljesülnek, akkor a parancsot
NG-ként (helytelenként) kezeli a rendszer.
* Ha a [Data 00] értéke 00 (3D be), akkor a [Data 03]
elemnek nincs jelentősége.
* Ha a [Data 00] értéke 01 (3D ki) vagy 02 (3D – 2D),
akkor a [Data 01], [Data 02] és [Data 03] elemnek nincs
jelentősége.
* Ha a [Data 00] értéke 03(2D – 3D), akkor a [Data 01] és
[Data 02] elemnek nincs jelentősége.
* Ha a [Data 00] értéke 00 (3D be) vagy 03 (2D–3D), akkor
a [Data 03] akkor működik, ha a 3D-s üzemmód (Műfaj)
beállítása csak manuális.
* Előfordulhat, hogy a 3D minta opciók ([Data 01]) a sugárzott
videojeltől függően nem érhetőek el.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
2) Haa [Data 00] értéke 01, 02
DataMin.: 0 – Max.: 14 (*átvitel hexadecimális kódolással)
Az adat értéktartománya (0-tól 20-ig) automatikusan konvertálja a
Nézőpont tartományt (-10-től 10-ig) (Típustól függően)
* Ez az opció akkor működik, amikor a 3D-s üzemmód (Műfaj) csak
manuális beállításon van.
3) Haa [Data 00] értéke 06, 07
00: Ki
01: Be
5) Ha a [Data 00] értéke 09
00: Normál
02: Mozi
04: Kézi
01: Sport
03: Extrém
05: Auto
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
MAGYAR
ENG
24. Input select (Bemenet kiválasztása) (Command: x b)
(Fő képbemenet)
11
12 KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
ENG
27. Auto Configure (Automatikus beállítás)
(Command: j u)
(Típusfüggő)
►► A kép helyzetének beállítása és a képremegés
automatikus csökkentése. Csak RGB (PC)
üzemmódban használható.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01: Automatikus beállítás futtatása
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising