LG BD460, BD450, BD430 User guide

LG BD460, BD450, BD430 User guide
LCD projektor
Modell: BD430
BD450
BD460
BD470
Használati útmutató
P/N: 4100411501 Rev. B
www.lg.com
Biztonsági előírások
Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat az esetleges balesetek, illetve a projektor helytelen
használatának elkerülése érdekében.
FIGYELMEZTETÉS
AVERTISSEMENGT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA FEL
FIGYELMEZTETÉS Az egyenlő oldalú
háromszögben található nyílheggyel
ellátott villámszimbólum arra
figyelmezteti a felhasználót, hogy olyan
szigetelés
nélküli „veszélyes feszültség” található a termék
borításán belül, amely az áramütés veszélyét
hordozza magában.
FIGYELMEZTETÉS Az egyenlő oldalú
háromszögben található felkiáltójel arra
figyelmezteti az olvasót, hogy fontos
működtetési
és karbantartási (szerviz-) utasítások találhatók a
berendezéshez mellékelt kézikönyvben.
FIGYELMEZTETÉS
– A TŰZVESZÉLY, VALAMINT AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK MÉRSÉKLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TEGYE KI A BERENDEZÉST ESŐNEK
VAGY NEDVESSÉGNEK.
2
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Tartsa be az utasításokat.
Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
Kövessen minden utasítást.
Benti beszerelés
FIGYELEM
• Ne tegye ki a projektort közvetlen napfénynek,
illetve ne helyezze azt hőforrás, például radiátor,
tűzhely stb. közelébe.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet.
• Ne helyezzen éghető anyagokat, például
aeroszolokat a projektor közelébe.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet.
• Ne hagyja, hogy gyermekek másszanak a termékre.
- Ellenkező esetben a projektor leeshet, és ez
személyi sérülést vagy halált okozhat.
• Ne helyezze a projektort közvetlenül szőnyegre
vagy más olyan helyre, ahol korlátozott a szellőzés,
így például könyvespolcra vagy szekrénybe.
- Ellenkező esetben nőhet a belső hőmérséklet, ami
tűzveszélyt okozhat.
• Ne helyezze a projektort gőz- vagy olajforrás (például
párologtató vagy konyhapult) közelébe.
- Ellenkező esetben tűzveszély, illetve áramütés
veszélye keletkezhet
• Ne helyezze a projektort az átlagosnál porosabb
helyre.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet.
• Ne helyezze a projektort nyirkos helyre (például
fürdőszobába), ahol nagy az esélye annak, hogy víz
érhetné.
- Ellenkező esetben tűzveszély, illetve áramütés
veszélye keletkezhet.
Biztonsági előírások
• Ne hagyja, hogy asztalterítő vagy függöny állja el a
szellőzőnyílásokat.
- Ellenkező esetben megnőhet a projektor belső
hőmérsélete, és ez tüzet okozhat.
• A megfelelő szellőzés érdekében a projektor és a fal
közötti távolságnak meg kell haladnia a 30 cm-t.
- Ellenkező esetben megnőhet a projektor belső
hőmérsélete, és ez tüzet okozhat.
FIGYELEM
• Ha asztalra helyezi a projektort, soha ne az asztal
szélére tegye a berendezést
- Ellenkező esetben a projektor leeshet, és
ez személyi sérüléshez vagy a projektor
károsodásához vezethet. Csak a projektor
méreténék megfelelő állványt használjon.
• Kapcsolja ki a projektort, szüntesse meg a
tápellátást és minden vezetékes kapcsolatot, mielőtt
áthelyezné a készüléket.
- A sérült zsinór tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne helyezze a projektort instabil vagy rázkódó
felületre, például ingatag polcra vagy megdöntött
felületre.
- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és ez
sérüléshez vezethet.
• Amikor külső eszközöket csatlakoztat a projektorhoz,
üggyeljen arra, hogy fel ne borítsa a készüléket.
- Ez személyi sérüléshez vagy a projektor
károsodásához vezethet.
ÁRAMELLÁTÁS
FIGYELEM
• Földelés használata szükséges.
- A nem megfelelő földelés károsíthatja a projektort,
és elektromos kisülés esetén az áramütés veszélye
is fennáll. Ha a földelés nem megoldott, vásároljon
egy különálló áramkör-megszakítót, és ebbe dugja
be a projektort. Ne földelje a projektort gáz- vagy
vízvezetéken, villámhárítón, telefonkábelen stb.
keresztül.
• A tápzsinór dugóját teljes mértékben be kell helyezni
a fali aljzatba.
- Az instabil csatlakozás tüzet okozhat.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápzsinórra, és
ne vezesse el a zsinórt a projektor alatt. - Ez
tűzveszélyt vagy az áramütés veszélyét okozhatja.
• Soha ne érjen nedves kézzel a tápdugóhoz.
- Ez áramütést okozhat.
• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket egyetlen
aljzathoz.
- A túlmelegedés tüzet okozhat.
• Távolítsa el a port vagy egyéb szennyeződéseket a
tápdugók és a fali aljzatok környékén.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet.
• Az áramellátás megszüntetéséhez húzza ki a
tápdugót, amelyet úgy kell csatlakoztatni, hogy
könnyen hozzá lehessen férni.
3
Biztonsági előírások
FIGYELEM
• A kihúzás során tartsa határozottan a dugót.
- A megtört zsinór tüzet okozhat.
• Biztosítsa, hogy a tápzsinór n legyen sérült,
módosított, megtört, elcsavarodott vagy hőnek
kitett. Ne használjon laza fali aljzatot.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Tartsa távol a tápzsinórt a hőt kibocsátó eszközöktől.
- Ellenkező esetben a zsinór szigetelése
megolvadhat, és ez áramütést okozhat.
• Úgy helyezze el a projektort, hogy senki se
bukhasson fel a tápzsinórban, és ne is tudjon
senki rálépni, mert így őrizhető csak meg a zsinór
épsége.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Ne úgy kapcsolja be/ki a projektort, hogy kihúzza a
dugót a fali aljzatból, illetve bedugja azt az aljzatba.
(Ne használja a tápdugót kapcsolóként.)
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn, vagy károsodhat a projektor.
• Ne helyezzen vezetőt a fali aljzat másik végére,
amikor tápdugó csatlakoztatva van a fali aljzathoz.
Továbbá ne érintse meg a tápdugót közvetlenül
azután, hogy kihúzta a fali aljzatból.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Csak az LG Electronics, Inc. által biztosított eredeti
tápdugót használja. Ne használjon másféle
tápzsinórt.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
4
HASZNÁLAT
FIGYELEM
• Ne helyezzen folyadéktartalmú dolgokat a projektor
tetejére (pl. váza, virágcserép, bögre, kozmetikum,
vegyszer, dísz, gyertya).
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet, áramütés
történhet, vagy a leeső tárgy személyi sérülést
okozhat.
• Ha a projektort jelentős ütés érte, vagy a szekrény
megsérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza
ki a fali aljzatból, majd keresse fel a hivatalos
szervizközpontot.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Ne ejtsen fémtárgyakat (pl. pénzérmét, hajcsatot
vagy fémhulladékot) vagy éghető anyagot (pl. papírt
vagy gyufát) a projektorba.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Ha folyadék vagy idegen tárgy kerül a projektorba,
kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a fali
aljzatból, majd keresse fel az LG Electronics
szervizközpontot.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhat fenn.
• Amikor lecseréli a távirányító elemét. ügyeljen arra,
nehogy egy gyermek lenyelhesse azt. Tartsa a
gyermekektől elzárt helyen az elemeket.
- Ha egy gyermek mégis lenyelné az elemet, azonnal
forduljon orvoshoz.
• Ne távolítson el egyetlen fedelet sem a lencsevédőn
kívül. Ez nagyban megnöveli az áramütés
veszélyét.
• Ne nézzen közvetlenül a lencsébe olyankor, amikor
a projektor használatban van.
Biztonsági előírások
• Ha a lámpa be van kapcsolva, vagy nemrég lett
kikapcsolva, ne érintse meg sem a szellőzőnyílást,
sem a lámpát, mert azok rendkívül forróak.
• Ha gázszivárgást észlel, ne érintse meg a fali
aljzatot. Nyissa ki az ablakot, és szellőztessen.
- Egy szikra is elég a tűzhöz vagy az égési
sérüléshez.
• Mindig nyissa ki a lencseajtót vagy távolítsa el a
lencsevédőt, amikor a lámpa üzemel.
• Ne nyúljon a projektorhoz vagy a tápzsinórhoz,
amikor villámlik, vagy zivatar van.
- Ellenkező esetben az áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne használja a projektort olyan elektronikus eszköz
közelében, amely erős mágneses mezőt hoz létre.
• Tartsa a projektor csomagolására használt nylon
borítást távol a gyermekektől.
- A csomagolás nem megfelelő használata fulladást
okozhat.
• Ne tartsa kezét hosszabb ideig a projektoron,
amikor az működik.
• Ha játékkonzolt csatlakoztat a projektorhoz,
javasoljuk, hogy legalább akkora távolságra
helyezkedjen el a képtől, amennyi a képátmérő
négyszerese.
• Győződjön meg a csatlakozókábel megfelelő
hosszúságáról. Ellenkező esetben a termék
leeshet, és ez személyi sérüléshez, illetve a termék
károsodásához vezethet.
FIGYELEM
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a projektorra.
- Ellenkező esetben a projektor leeshet, és sérülést
okozhat.
• A szállítás során óvatosan járjon el, hogy ne érje
ütés a lencsét.
• Ne érjen hozzá a projektor lencséjéhez. Ellenkező
esetben megsérülhet a lencse.
• Ne használjon éles eszközöket (például kést vagy
kalapácsot), mert azok megsérthetik a projektor
borítását.
• Ha nem jelenik meg kép a vásznon, kapcsolja ki
a készüléket, húzza ki a fali aljzatból, majd lépjen
kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet, vagy
áramütés történhet.
• Ne ejtse tárgyat a projektorra, és ne fejtsen ki rá
jelentős nyomóerőt.
- Ellenkező esetben személyi sérülés történhet, vagy
károsodhat a projektor.
• A szeme és a kivetített kép közötti távolságnak a
képátló körülbelül 5-7-szeresének kell lennie.
- Ha hosszabb ideig túl közelről nézi a képet, az
látásának károsodáshoz vezethet.
5
Biztonsági előírások
Tisztítás
FIGYELEM
• Ne szórjon vizet a projektorra a tisztítás során. Nem
juthat víz a projektor belsejébe, és a külseje sem
szabad, hogy nedves legyen.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhatt fenn.
• Amennyiben füst vagy furcsa szag jön a projektorból,
vagy idegen tárgy esik a belsejébe, kapcsolja ki,
húzza ki a fali aljzatból, majd keresse fel az LG
electronics szervizközpontját.
• A vetítőlencse tisztításához levegősprayt, illetve
lencsetisztító vegyszerrel vagy alkohollal átitatott
puha rongyot vagy fültisztítót használjon
FIGYELEM
• Forduljon az értékesítőhöz vagy a
szervizközponthoz évente egyszer a projektor belső
alkatrészeinek tisztítása érdekében.
- Ha hosszabb ideig nem tisztítja meg a projektor
szennyezett belsejét, az tűzveszélyes lehet.
• A műanyag részek (pl. a projektorszekrény)
tisztításához szüntesse meg az áramellátást, majd
törölgesse meg a részeket egy puha ruhával.
Ne használjon vizet vagy benedvesített ruhát.
A műanyag részek, például a projektorszekrény
tisztításakor ne hazsnáljon tisztítószert, autóvagy ipari fényesítőt, ragasztószert, viaszt, hígítót,
alkoholt stb., mert ezek károsíthatják a terméket.
- Ellenkező esetben fennálhat a tűz, az áramütés és
a termék károsodásának (deformálódás, korrózió
vagy sérülés) veszélye.
6
Egyéb
FIGYELEM
• Csak képzett szerelő szerelheti szét vagy
módosíthatja a projektort. A bevizsgálással,
módosítással vagy javítással kapcsolatban forduljon
az értékesítőhöz vagy a szervizközponthoz.
- Ellenkező esetben tűzveszély vagy az áramütés
veszélye állhatt fenn.
• Az elhasznált elemet a megfelelő módon kezelje.
- Ellenkező esetben robbanás következhet be, vagy
tűz üthet ki.
• A hulladékkezelés megfelelő módja országonként
és régiónként eltérő lehet. Az elemek kezelésénél a
megfelelő utasításokat kövesse.
• Ne dobja el, illetv ene szerelje szét az elemeket.
- Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet a
sérült elem miatt.
• Csak az LG Electronics által jóváhagyott elemeket
használja.
- Ellenkező esetben tűz üthet ki, vagy robbanás
következhet be.
• Ne tárolja az elemet éles fémtárgyak, például
kulcsok vagy tűzőkapcsok közelében.
• A túl magas áramerősség hirtelen
hőmérsékletnövekedést idézhet elő, ami tüzet vagy
égési sérüléseket okozhat.
• Ne tárolja az elemet hőforrás, például hősugárzó
közelében.
- Ellenkező esetben tűzveszély keletkezhet, vagy
károsodhat a készülék.
• Ne tárolja a készüléket 60°C-nál magasabb
hőmérsékletű vagy magas páratartalmú
helyiségben.
Biztonsági előírások
• Tartsa az elemeket távol a gyermekektől.
- Ellenkező esetben személyi sérülés keletkezhet,
vagy károsodhat a termék.
• Győződjön meg, hogy helyesen legyen behelyezve
az elem.
• A nem megfelelő elembehelyezés tüzet okozhat.
FIGYELEM
• Ne keverjen régi és új elemeket.
- Ellenkező esetben az elemek túlmelegedhetnek és
szivároghatnak, ami tűzveszélyt és az áramütés
veszélyét okozhatja.
• Húzza ki a tápzsinórt, ha hosszabb ideig nem
használja a projektort.
- A felgyülemlett por túlmelegedést, a sérült szigetelés
révén áramütést, illetve elektromos kisülést okozhat.
• Csak az előírt típusú elemeket használja.
- Ellenkező esetben az elemek túlmelegedhetnek és
szivároghatnak, ami áramütéshez vezethet.
FCC-nyilatkozat
• Figyelmeztetés – B osztály
(b) A B osztályba sorolt digitális eszközökhöz
készített használati utasításban jól látható helyen
szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak:
MEGJEGYZÉS: A berendezésen elvégezték a
megfelelő vizsgálatokat, és azt állapították meg,
hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeknek, amelyeket az FCCszabályok a 15. részben írnak elő. A határértékek
megállapításának célja, hogy megfelelő védelmet
biztosítsanak a lakossági beszerelésekhez. A
berendezés rádiófrekvenciát generál, használ
és sugároz, és amennyiben a beszerelés és
használat nem az előírásoknak megfelelően
történik, akkor káros interferencia következhet be
a rádiójelek kommunikációjában. Azonban nem
garantálható, hogy nem fog fellépni interferencia
egy-egy beszerelésnél. Ha a berendezés
zavarja a rádió vagy a televízió vételét, ami a
ki- és bekapcsolásával deríthető ki, a zavarást
a következők valamelyikével szüntetheti meg: Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő
között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket,
amely nem egyezik a jelvevő hálózatával.
- Forduljon segítségért egy tapasztalt rádió-/
televíziószerelőhöz.
7
Biztonsági előírások
A régi berendezés
ártalmatlanítása
1. Ha ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum
szerepel egy terméken, az azt jelenti, hogy a
termékre a 2002/96/EK EU-irányelv érvényes.
2. Minden elektronikus és elektromos terméket a
normál hulladéktól elkülönítetten, a kormányzat
vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontok
használatával kell összegyűjteni.
3. A már nem használt termékek megfelelő
ártalmatlanításával megakadályozhatók az
esetleges negatív hatások a környezetre, valamint
az emberi egészségre nézve.
4. Ha további részleteket szeretne megismerni a már
nem használt berendezések ártalmatlanításáról,
kérjük, keresse fel önkormányzatát, helyi
hulladékkezelőjét vagy azt az üzletet, ahol a
terméket vásárolta.
8
Az elhasznált elemek/
akkumulátorok ártalmatlanítása
1. Amennyiben a termékéhez tartozó elemeken/
akkumulátorokon áthúzott szemetest ábrázoló
szimbólum szerepel, az azt jelenti, hogy azokra az
EU 2006/66/EK irányelve érvényes.
2. A szimbólum mellett feltüntethetik a higany (Hg),
kadmium (Cd) vagy az ólom (Pb) vegyjelét is,
amennyiben az elem 0,0005%-nál több higanyt,
0,002%-nál több kadmiumot vagy 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a normál hulladéktól
elkülönítve kell kezelni, a kormányzat vagy a helyi
hatóságok által kijelölt gyűjtőpontok használatával.
4. Az elhasznált elemek/akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanításával megakadályozhatók az
esetleges negatív hatások a környezetre, valamint
az állati és emberi egészségre nézve.
5. Ha további részleteket szeretne megismerni a régi
elemek/akkumulátorok ártalmatlanításáról, kérjük,
keresse fel önkormányzatát, helyi hulladékkezelőjét
vagy azt az üzletet, ahol a terméket vásárolta.
Licencek
A támogatott licencek termékenként eltérhetnek. A licencekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a
www.lg.com webhelyet.
A HDMI szó, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface szókapcsolat
a HDMI Licensing LLC bejegyzett védjegyei.
MEGJEGYZÉS
• Előfordulhat, hogy a megjelenő kép nem az Ön projektorját ábrázolja.
• Az Ön projektorján található OSD (képernyőn megjelenő menü) kis mértékben eltérhet a
kézikönyvben ismertetett menütől.
9
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások
2
Licencek
9
Tartalomjegyzék
10
Nyilatkozat
11
Részek neve és funkciói
12
Eleje
12
Hátulja
12
Alja
12
Hátsó bemenetek
13
Az oldalán lévő vezérlők és
jelzőfények
14
Távirányító
15
Elem behelyezése
17
A távirányító működési hatótávolsága
17
Állítható lábak
17
Telepítés
18
A projektor elhelyezése
18
Csatlakoztatás számítógéphez (digitális
és analóg RGB)
19
Csatlakoztatás videoberendezéshez
(Video, S-Video, Component, HDMI)
20
Csatlakoztatás audioberendezéshez
21
Csatlakoztatás a hálózati aljzathoz 22
Alapműveletek
23
A projektor bekapcsolása
23
A projektor kikapcsolása
24
A képernyőn megjelenő menu
használata
25
Menüsáv
26
Zoom és fókusz beállítása
27
Auto beállítás funkció
27
Trapézkorrekció
27
Audio beállítás
28
A távirányító kezelése
29
Számítógép bemenet
31
Válassza ki a bemeneti forrást
(RBG 1/RGB 2)
31
10
Számítógépes rendszer kiválasztása
Auto PC beáll.
Manuális PC-beállítás
Képet kiválaszt
Képbeállítás
Vetítési felület beállítása
Videobemenet
Bemeneti forrás kiválasztása
(HDMI/Component/S-Video/Video)
Videorendszer kiválasztása
Képet kiválaszt
Képbeállítás
Vetítési felület beállítása
Beállítások
Beállítások
Információ
Maintenance
POWER/TEMP jelzőfény
A szűrő tisztítása
A lencse megfelelő védelme
A lencse tisztítása
A projektor készülékdobozának
tisztítása
A lámpa cseréje
Melléklet
Hibaelhárítás
A jelzőfények és a projektor
Indicator and projector state
Kompatibilis jel
A bemenetek konfigurációja
Műszaki jellemzők
Veszélyes anyagok és elemek
tartalma
Méretek
PIN kód szemléltetése
RS232 vezérlő mód
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
43
51
52
52
53
54
54
54
55
57
57
59
60
61
62
63
64
65
65
Nyilatkozat
Megjegyzés:
• A kézikönyvben látható képernyőmenü és egyéb képek kis mértékben eltérhetnek attól, amit a
tényleges terméknél lát.
• A kézikönyvet a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja.
11
Részek neve és funkciói
Eleje
⑦
①
② ③④
⑤ ⑥
Hátulja
⑫
⑩
① Légszűrő fedele
② Távirányító érzékelője
③ Zoomgyűrű
④ Projektorlencse
⑤ Lencsevédő (zsinórral)
⑥ Hangszóró
⑦ Fókuszgyűrű
⑧ Tápzsinór csatlakozója
⑪
⑨ Lopásgátló
⑩ Bemenetek és csatlakozók
⑪ Felső vezérlők és jelzőfények
⑫ Lámpafedél
⑧ ⑨
Alja
⑥
⑭
⑬
12
⑬ Állítható láb
⑭ Lábbeállító gomb
Részek neve és funkciói
Hátsó bemenetek
①
AUDIO OUT
②
MONO
③
L
Pb/Cb
④
S-VIDEO
⑤
⑥
RGB IN 1
RS-232C
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
⑦
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
⑧
① AUDIO OUT
- Csatlakozás külső audioerősítőhöz.
- Csatlakoztassa a ② , ⑦ és ⑧ audiojeleit
ehhez a bemenethez.
Megjegyzés: A külső audioerősítő ellenállásának
47kΩ felett kell lennie, mert ellenkező
esetben egy alacsonyabb ellenállású
fejhallgató a hang torzulását
eredményezheti.
⑨
⑤ RGB IN 1
Segítségével csatlakoztatható egy
számítógépes kimenet.
⑥ RS-232C
Amennyiben az RS-232C segítségével irányítja
a projektort, ehhez a bemenethez
csatlakoztassa a soros vezetéket.
⑦ HDMI
Segítségével csatlakoztatható a HDMI digitális
kimenete.
② AUDIO IN(Video Mono L/R)
- A hangkimenet jelének csatlakoztatása a ③
vagy ④ bemenetre csatlakozó
videoberendezéstől erre a bemenetre.
- Mono audiojel esetén (egyetlen dugó)
csatlakoztassa azt az L (MONO) bemenetre.
⑧ AUDIO IN (PC)
- A hangkimenet jelének csatlakoztatása az ⑤
vagy ⑨ bemenetre csatlakozó
videoberendezéstől erre a bemenetre.
③ BNC jcak
⑨ RGB IN 2/RGB OUT
- A kompozit videokimenet csatlakoztatása egy
videoberendezéstől az RGB HV bemenetbe.
- RGB HV formátumú (5 soros rendszer) jel
csatlakoztatása a G, B, R, HS/CS és Vs
csatlakozóhoz.
- Segítségével csatlakoztatható a számítógép
kimenete.
- Használatával analóg jelek továbbíthatók a ⑤
(RGB IN) bemenet bemenetből a másik
monitorra.
④ S-VIDEO
Segítségével csatlakoztatható a
videoberendezés S-video kimenete.
13
Részek neve és funkciói
Felső vezérlők és jelzőfények
Felső vezérlők
Jelzőfény (felső)
③
⑤
/
①
MENU
OK
②
INPUT
AUTO
④
① MENU gomb
A képernyőn megjelenő menü megnyitása vagy
bezárása.
② AUTO gomb
A különböző beállítások (beleértve a bemeneti
forrás keresését, az automatikus keystone
javítást és az automatikus PC beállítást)
automatikus konfigurálása.
③ OK gomb
- Belépés a menübe.
- A kiválasztott elem végrehajtása.
- A kép kibontása vagy tömörítése digitális zoom
üzemmódban.
④ ▲▼◄► (VOLUME +/-) gombok
- Válasszon ki egy elemet, vagy állítsa be az
értéket a képernyőn megjelenő menüben.
- A hangerő módosítása (◄►gombok).
- Kép pásztázása a Digit. Zoom +/- módban.
⑤ POWER gomb
A projektor be-/kikapcsolása.
14
⑥
⑦
⑧
⑥ INPUT gomb
Bemeneti forrás kiválasztása.
⑦ POWER/TEMP jelzőfény
- Vörösen világít, amikor a projektor készenléti
módban van.
- Zölden világít, amikor a projektor műveletet
végez.
- Zölden villog, amikor a projektor
energiamegtakarítási üzemmódban van.
- Narancssárgán villog, amikor a projektor épp
hűl a kikapcsolás után.
- Narancssárgán világít, ha a projektor belső
hőmérséklete túl magas a működés során.
⑧ LAMP REPLACE jelzőfény
- Vörösre vált, ha a projektor lámpájának
élettartama a vége felé közeledik.
- Vörösen villog, ha hibát észlel a készülék a
bekapcsolás során.
Részek neve és funkciói
Távirányító
① HDMI gomb
①
②
HDMI bemeneti forrás kiválasztása.
③
② RGB2 IN button
Az RGB2 engedélyezése RGB bemenetként.
④
⑤
⑥
⑧
⑦
⑨
③ POWER gomb
A projektor be- vagy kikapcsolása.
⑪
⑩
④ RGB1 gomb
RGB1 bemeneti forrás kiválasztása.
⑤ RGB2 IN gomb
Az RGB2 aktiválása RGB bemenetként
⑫
⑭
⑬
⑮
⑥ VIDEO gomb
VIDEO bemeneti forrás kiválasztása.
⑦ MENU gomb
A teljes képernyős menü megnyitása vagy
bezárása.
⑧ S-VIDEO gomb
S-Video bemeneti forrás kiválasztása.
⑨ COMPONENT gomb
A komponens bemeneti forrás kiválasztása.
⑩ ▲▼◄► gombok
– Elem kiválasztása vagy érték módosítása a
képernyőn megjelenő menüben.
– A kép mozgatása Digitális zoom + módban.
⑪ OK gomb
A menü elérése, vagy egy elem kiválasztása a
menüben.
⑫ KEYSTONE gomb
Trapéztorzítás kalibrálása.
⑬ BLANK gomb
A trapéztorzítás kalibrálása.
A biztonságos használat érdekében tartsa be
az alábbi óvintézkedéseket:
– Ne hajlítsa be, és ejtse le a távirányítót,
illetve ne tegye azt ki nedvességnek vagy
hőnek.
– A tisztításhoz puha, száraz törlőruhát
használjon. Kerülje a benzin, a hígító, spray
vagy más vegyszer használatát.
⑭ AUTO gomb
Belépés az AUTO beállítás módba.
⑮ STILL gomb
A vetített kép kimerevítése.
A többi gomb leírása a következő oldalon
található.
15
Részek neve és funkciói
⑯ MUTE gomb
Elnémítja a hangot.
⑰ TIMER gomb
Időzítő funkció aktiválása.
⑱ DZOOM + button
A digitális zoom + mód kiválasztására szolgál.
⑲ VOLUME + gomb
Növeli a hangerőt.
2930058502
⑳ DZOOM - button
A digitális zoom - mód kiválasztására szolgál.
⑯
⑰
21
VOLUME - gomb
Csökkenti a hangerőt.
22
LAMP gomb
Lámpaüzemmód kiválasztása.
23
SLEEP gomb
A projektor kikapcsolása a megadott időpontban.
24
16:9 gomb
AA 16:9-es felbontás kiválasztása.
25
PICTURE gomb
Képmód kiválasztása.
26
4:3 gomb
A 4:3-as felbontás kiválasztása.
29
22
23
⑱
⑲
⑳
24
21
26
25
27
28
27
16
PATTERN button
Válasszon ki egy tesztmintaképet.
28
INFO gomb
Az információs funkció aktiválása.
29
RATIO gomb
Válassza ki a kívánt képernyőmódot.
Részek neve és funkciói
Elem behelyezése
1. Nyissa fel az elemtartó
fedelét
2. Helyezze be az új elemeket
a rekeszbe.
3. Helyezze vissza a
zárófedelet.
A megfelelő polaritás
(+ és –) érdekében
győződjön meg arról,
hogy az elemek
megfelelően érintkeznek
az elemtartó rekeszben.
A biztonságos működés érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket:
● Használjon két (2) AAA vagy LR03 típusú alkáli elemet.
● Mindkét elemet egyszerre kell lecserélni.
● Ne használjon egyszerre használt és régi elemet.
● Kerülje a vízzel vagy folyadékkal való érintkezést.
● Ne tegye ki a távirányítót nedvességnek vagy hőnek.
● Ne ejtse le a távirányítót.
● Ha kifolyt a sav a távirányítóban lévő elemből, gondosan tisztítsa meg a rekeszt, és
helyezzen be új elemeket.
● Ha az elemet rossz típusúra cseréli le, az robbanásveszéllyel járhat.
● A használt elemeket a helyi szabályok vagy irányelvek szerint ártalmatlanítsa.
A távirányító működési hatótávolsága
A távirányítóval a projektor (infravörös érzékelő) felé
mutasson a gombok megnyomása közben. Legfeljebb
5 méterre álljon a projektor előtt, legfeljebb 60 fokos
szögben.
16.4'
(5 m)
AUTO
MENU
OK
30°
/
INPUT
POWER
30°
Távirányító
Állítható lábak
A vetítési szög 10,0 fokban állítható a lábak
segítségével.
Emelje fel a projektor elejét, majd nyomja le az elülső
részen lévő zárat a feloldáshoz.
A láb ekkor zárolásra kerül. Forgassa a lábat a
magasság és a dőlésszög beállításához.
A kivetített képek trapézirányú torzítása
automatikusan vagy manuálisan, a távirányító vagy a
menü használatával is végrehajtható.
Állítható lábak
17
Telepítés
A projektor elhelyezése
√ MEGJEGYZÉS:
• A helyiség fényereje nagy mértékben befolyásolja a képminőséget. A legjobb képminőség elérése érdekében
ajánlott a környezeti fény korlátozása.
• A mérések körülbelüli értékek, és eltérhetnek a tényleges méretektől.
XGA modelleknél
10.737m
A:B=9:1
InchDiagonal
Diagonal
Inch
8.943m
5.960m
4.464m
300”
Zoom (max)
Zoom (min)
200”
2.967m
1.172m
300”
150”
A
100”
Képméret
(Szé x Ma) mm
4:3 Méretarány
40"
813x610
100"
150"
200"
300"
2032x1524 3048x2286 4064x3048 6096x4572
Maximum
1.172m
2.967m
4.464m
5.960m
8.943m
Minimum
1.411m
3.567m
5.363m
7.159m
10.737m
40”
Center
Center
B
WXGA modelleknél
11.478m
A:B=49:1
InchDiagonal
Diagonal
Inch
9.556m
6.363m
4.767m
3.171m
1.255m
300”
Zoom (min)
200”
150”
100”
300”
Zoom (max)
A
40”
Center
Center
B
18
Képméret
(Szé x Ma)
mm
16:10
Méretarány
40"
100"
150"
200"
300"
862 x 538 2154x1346 3231x2019 4308x2692 6462x4039
Maximum
1.255m
3.171m
4.767m
6.363m
9.556m
Minimum
1.511m
3.811m
5.728m
7.645m
11.478m
Telepítés
Csatlakoztatás számítógéphez (digitális és analóg RGB)
A csatlakozáshoz használt kábelek (*A kábelek nem tartozékai a projektornak.)
RGB kábel (1)
Soros kábel*
HDMI kábel*
RGB1 bemenet
RGB kábel
RGB kábel
RGB kimenet
AUDIO OUT
MONO
L
Pb/Cb
RGB kimenet
S-VIDEO
RGB1 bemenet
RGB IN 1
Soros port
Soros kábel
R
Pr/Cr
HDMI kábel
HDMI
Kontrollport
RS-232C
RGB IN 2
AUDIO IN
HDMI kimenet
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
Húzza ki a tápkábelt mind a projektor, mind a külső eszközök fali
aljzatából, mielőtt összeköti a kábeleket.
19
Telepítés
Csatlakoztatás videoberendezéshez (Video, S-Video,
Component, HDMI)
A csatlakozáshoz használt kábelek (Video,S-video,Komponens vid.,HDMI)
Videokábel (RCA*1 ) *
S-Video kábel *
HDMI kábel *
Komponens kábel (3 RAC)*
Komponens
videokimenet
Video output
RCA
cable
Video
kábel
Y-Pb/Cb Pr/Cr
AUDIO OUT
MONO
L
S-video output
S-Video
kábel
Video
Pb/Cb
HDMI
kábel
HDMI
S-video
S-VIDEO
RGB IN 1
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
VIDEO/Y
RGB OUT
Húzza ki a tápkábelt mind a projektor, mind a külső eszközök fali
aljzatából, mielőtt összeköti a kábeleket.
20
HDMI kimenet
RS-232C
HDMI
Telepítés
Csatlakoztatás audioberendezéshez
A csatlakozáshoz használt kábelek (* A kábelek nem képezik a projektor részét.)
Audiokábel*
Külső audioberendezés
Hangbemenet
(R) (L)
Audiokábel
(sztereó)
Audiokimenet
(sztereó)
Audiokábel
(R) (L)
AUDIO OUT
MONO
L
Pb/Cb
Megjegyzés: A bal és jobb oldali csatornák
együttesen szólnak, ha csak az L (mono)
csatlakozik.
S-VIDEO
RGB IN 1
RS-232C
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
AUDIO IN
Audiokábel
(sztereó)
Audiokimenet
Húzza ki a tápkábelt mind a projektor, mind a külső eszközök fali
aljzatából, mielőtt összeköti a kábeleket.
21
Telepítés
Csatlakoztatás a hálózati aljzathoz
Ez a projektor 100~240V névleges bemeneti
feszültséget használ, és automatikusan kiválasztja
a helyes bemeneti feszültséget. Olyan egyfázisú
áramrendszerekben való működésre tervezték,
amelyekben egy földelt 0 fázis is található.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
csatlakoztassa a készüléket más hálózathoz. Ha
nem biztos a hálózati áram paramétereiben, kérjen
segítséget hivatalos forgalmazójától vagy szervizétől.
Csatlakoztasson minden perifériát a projektorhoz,
mielőtt bekapcsolná.
Csatlakoztassa a tápkábelt
(mellékelve) a projektorhoz.
A fali aljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
√ Megjegyzés:
Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt olyankor, amikor nem használja. Amennyiben a projektor tápkábele
csatlakozik egy aljzathoz, akkor Készenléti állapotba kerül a projektor, és ilyenkor ilyenkor tapasztalható némi
áramfogyasztás.
MEGJEGYZÉS A TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATBAN
A hálózati kábelnek meg kell felelnie azon ország követelményeinek, amelyikben használja a projektort.
Ellenőrizze a hálózati csatlakozó típusát az alábbi táblázatban és használja a megfelelő hálózati kábelt.
Projektor felőli oldal
AC aljzat oldala
USA és Kanada
Európa
Föld
A projektor tápkábelcsatlakozójához.
A projektor tápkábelcsatlakozójához.
(110 V AC)
Egyesült Királyság
Föld
Az elektromos hálózati
csatlakozóaljzathoz.
(200- 240 V AC)
Az elektromos hálózati
csatlakozóaljzathoz.
(200- 240 V AC)
√ Megjegyzés:
● A nem megfelelő tápkábel használata befolyásolhatja a termék teljesítményét, és akár olyan
veszélyeket is okozhat, mint az áramütés vagy a tűz veszélye. A termék teljesítményének és
biztonságának fenntartása érdekében kérjük, csak az eredetivel megegyező típusú kábelt használjon.
● A gyakran használt csatlakozókábelek közé tartozik az AC tápkábel, a különböző VGA kábelek, a
videokábel és a soros kontrollkábel.
22
Alapműveletek
A projektor bekapcsolása
1 Fejezze be a perifériák (számítógép, videó, stb)
csatlakoztatását , mielőtt bekapcsolná a projektort
2 Csatlakoztassa a projektor tápkábelét egy fali
aljzatba. A POWER/TEMP jelzőfény pirosan világít.
Vegye le a lencsevédőt.
3 Nyomja le az A POWER gombot a felső vezérlőn
vagy a távirányítón. A POWER/TEMP jelzőfény
zölden világít, és a hűtőventilátorok működésbe
lépnek. Megjelenik a kijelzőn az előkészületi kijelző,
és megkezdődik egy visszaszámlálás.
4 Ha a projektort PIN kód védi, megjelenik a PIN kód
bevitelére szolgáló párbeszédpanel. Írja be a PIN
kódot a következő oldal utasításai alapján.
√ MEGJEGYZÉS:
• Ha a Logoválasztás funkció beállítása Ki, akkor nem
jelenik meg a logo a képernyőn.
• Ha a Ki beállítást választotta az On-screen pontban,
akkor nem jelenik meg a stopper és a logo.
• A visszaszámlálás során egyetlen funkció sem
érvényes.
*
PIN-kód
1
Beállítás
----
Szabályozás
Töröl
Mozgatás
-----
PIN kód megadása
Használja a ▲▼ gombokat a számok beviteléhez.
Nyomja meg a ► gombot a szám rögzítéséhez, és
léptesse tovább a kurzort a következő dobozba. A
számok "*" szimbólummá válnak. Ha rossz számot
rögzített, a ◄ gomb használatával mozgassa a kurzort
ahhoz a számhoz, amit javítani szeretne, és vigye be
a helyes számot a ▲▼ gombok segítségével.
Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg be nem
állítja a háromjegyű számot.
Miután beállította a háromjegyű számot, vigye a
kurzort a Beállít-ra. Nyomja meg a SELECT gombot,
hogy el tudja indítani a projektort.
Ha rossz PIN kódot adott meg, a Pin kód és a szám
(***) egy kis időre vörös színűvé változik. Újra írja be
a helyes PIN kódot. Ha 3 percen belül nem adja meg
a helyes PIN kódot, a projektor automatikusan ki fog
kapcsolni.
Mi az a PIN kód?
A PIN kód egy biztonsági kód, amelynek ismeretében
lehet elindítani a projektort. A PIN kód beállításával
megakadályozható, hogy illetéktelenek használják a
projektort.
A PIN kód egy háromjegyű szám. Beállítás menü PIN
kód zár funkciójáról a a 49. oldalon olvashat, ha a
projektor működtetését le szeretné zárni a PIN kód
segítségével.
*
PIN-kód
*
Beállítás
----
-----
*
Töröl
Mozgatás
Kiválasztás
Mozgassa a kurzort a Beállítás elemig, majd nyomja
le az OK gombot.
√ Megjegyzés:
A vetítő automatikusan kikapcsol 3 percen belül,
amennyiben rossz PIN kódot adott meg, vagy
semmilyen műveletet nem végzett a bekapcsolás
óta.
A PIN KÓD KEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS
Ha elfelejti a PIN kódját, a projektort többé nem tudja
elindítani. Különös figyelmet fordítson új PIN kódja
beállításának;írja be a számot az ezen használati
utasítás 64. oldalán található táblázatba, és tartsa
kéznél.
Ha elveszíti vagy elfelejti a PIN kódját, keresse fel az
értékesítőt vagy egy szakszervizt.
23
Alapműveletek
A projektor kikapcsolása
1 Nyomja meg sz A POWER gombot a berendezés
dobozán vagy a távirányítón és a Kikapcsolás?
párbeszédpanel.
2 Nyomja meg ismét az A POWER gombot a
projektor kikapcsolásához. A POWER/TEMP
jelzőfény vörösen villogni kezd, és a ventillátorok
beindulnak. (Beállíthatja a ventilátor működési
sebességét)
3 Amikor a projektor már eléggé lehűlt, a POWER/
TEMP jelzőfény abbahagyja a villogást, és
bekapcsolhatja a projektort.
Kikapcsol ? Nyomja meg a
Power gombot
A “Kikapcsol? ” üzenet 4 másodperc után
eltűnik.
A lámpa élettartamának megőrzése érdekében
a projektor bekapcsolása után várjon legalább
öt percet, mielőtt kikapcsolná azt.
Ne használja a projektort folyamatosan,
pihentetés nélkül. A folyamatos használat
megrövidítheti a lámpa élettartamát. Kapcsolja
ki a projektort, és hagyja állni legalább egy
órát minden 24 órában.
√ MEGJEGYZÉS:
• Ha az Auto start funkció be van kapcsolva, a hálózati kábel dugaljba helyezésekor a projektor automatikusan
bekapcsolódik.(47. oldal)
• A hűtőventillátorok sebessége a projektor belső hőmérsékletével együtt változik.
• A projektort csak akkor helyezze bele táskába, miután az már megfelelően lehűlt.
• Ha WARNING jelzőfény villog vagy vörösen világít, olvassa el a "POWER/TEMP".(52. oldal)
• A POWER jelzőfény villogása a lámpa hűtésének folyamatát jelzi, ezért ez idő alatt nem lehet bekapcsolni a
projektort. A projektor bekapcsolásával várja meg, amíg a POWER jelzőfény vörös színűre vált.
• A hűtőventillátorok azonnal leállnak, ha a hálózati kábelt közvetlenül a projektor leállítása után húzza ki.
• A projektort akkor lehet bekapcsolni, amikor a POWER jelzőfény elkezd pirosan világítani. Az újraindításhoz
szükséges idő lerövidül, ha a hűtőventillátorok be tudják fejezni a szokásos lekapcsolási folyamatot, és
hosszabb, ha a hálózati kábelt közvetlenül a kikapcsolás után kihúzza a készülékből.
24
Alapműveletek
A képernyőn megjelenő menu használata
A projektort a képernyőn megjelenő menü
segítségével lehet beállítani.
Minden főmenü több szintnyi almenüre tagolódik,
melyeknek szintén saját almenüik vannak. Minden
állítási és beállítási folyamathoz olvassa el a
használati utasítás megfelelő fejezeteit.
Távirányító
MENU
gomb
Jelzőfény
▲▼◄►
OK
gomb
Felső vezérlők
/
MENU
gomb
OK gomb
MENU
OK
INPUT
AUTO
Bemeneti menü
Képernyőn Megjelenő Menü
1. Nyomja le a MENU gombot a készülékdobozon
vagy a távirányítón a képernyőn megjelenő menü
előhívásához.
2.Nyomja le a ▲▼ gombot a főmenü megfelelő
elemének a kijelöléséhez vagy kiválasztásához. Az
almenük elemei a ► gomb lenyomásával érhetők
el.
Bemenet
HDMI
Számítógép 1
Számítógép 2
Komponens vid.
S-Video
Video
RGBHV
Bemenet
Rendszer
Kilépés
Mozgatás Tovább
Tovább
3.Válassza ki az almenü kívánt elemét a ▲▼
gombokkal, majd nyomja le a OK gombot a kijelölt
elem beállításához vagy eléréséhez.
4.A ▲▼◄► gombokkal módosíthatja a beállítást
vagy választhat az egyes lehetőségek közül, majd
a OK gomb lenyomásával aktiválhatja a kiválasztott
elemet, és visszatérhet az almenübe.
5.A főmenübe a ◄ gomb lenyomásával lehet
visszatérni. A MENU gomb lenyomásával kiléphet a
képernyőn megjelenő menüből.
25
Alapműveletek
Menüsáv
Főmenü
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Almenü
Bemenet
HDMI
Számítógép 1
Számítógép 2
Komponens vid.
S-Video
Video
RGBHV
Bemenet
Rendszer
Kilépés
Mozgatás Tovább
Tovább
① PC beállítás menü
A következő paraméterek beállítása: Auto PC beáll., Finom hangol., Összes képpont, Vízszintes poz.,
Függőleges poz., Visszaállítás, Mód törlés, Tárolás a RGB bemeneti jelformátumnak való megfeleléshez
② Képformátum menü
Ha bemenetként egy számítógép van kiválasztva, akkor a képméretre vonatkozóan a következő beállítási
lehetőségek érhetők el: Normál, Valós, Szélesvásznú, Teljes kép, Egyéni és Digit. zoom +/-.
Ha bemenetként videoberendezés van kiválasztva, akkor a képméretre vonatkozóan a következő beállítási
lehetőségek érhetők el: Normál, Szélesvásznú, Egyéni.
③ Képet kiválaszt menü
Az elérhető képmódok a következők: Dinamikus, Általános, Mozi, Zöld tábla, Színes vetítőfelület és Képmód.
④ Képbeállítás menü
Ha bemenetként egy számítógép van kiválasztva, akkor a következő képbeállítási lehetőségek érhetők el:
Kontraszt, Fényerő, Színhőmérséklet, Piros, Zöld, Kék, Élesség és Gamma
Ha bemenetként egy videoberendezés van kiválasztva, akkor a következő képbeállítási lehetőségek érhetők
el: Kontraszt, Fényerő, Szín, Telítettség, Piros, Zöld, Kék, Élesség, Gamma, Zajcsökkentés és Progresszív.
⑤ Bemenet menü
A forrás kiválasztása: HDMI, RGB1, RGB2, Komponens vid., S-Video, vagy Video.
⑥ Audio
Itt lehet beállítani a hangerőt és elnémítani a hangot..
⑦ Hálózat menü
Segítségével a hálózati funkció érhető el.
⑧ Információ menü
Segítségével információk jeleníthetők meg.
26
Alapműveletek
Zoom és fókusz beállítása
Fókuszgyűrű (elöl)
Zoombeállító gyűrű
(hátul)
A zoomgyűrű forgatásával kicsinyítheti vagy
nagyíthatja a képet.
A kép fókuszának a módosításához forgassa el a
fókuszgyűrűt.
Auto beállítás funkció
Ez a funkció úgy érhető el, ha lenyomja az AUTO
gombot a készüléken vagy a távirányítón. Ekkor
a rendszer automatikusan végrehajt egyes
beállításokat, köztük a bemeneti forrás keresését,
az automatikus PC beállítást és az automatikus
keystone javítást.
Távirányító
AUTO gomb
KEYSTONE
(TRAPÉZTORZÍTÁS) gomb
Felső vezérlők
/
MENU
OK
AUTO
INPUT
AUTO
gomb
Trapézkorrekció
Ha a kivetített képen trapéz alakú torzítás látható,
javítsa ki azt a Trapézkorrekció funkcióval.
Nyomja meg a KEYSTONE gombot a távirányítón.
Ekkor megjelenik a trapézkorrekcióra vonatkozó
párbeszédpanel. Korrigálja a trapéz alakú torzítást
a ▲▼ gombokkal. A trapéztorzításra vonatkozó
beállítás tárolható.
A felső szélesség
a ▲gombbal
csökkenthető.
Az alsó szélesség
a ▼gombbal
csökkenthető.
Trapézkorrekció
▲
▼
● Ha nincs korrekció, akkor a nyilak fehér színben
jelennek meg.
● A korrekció alatt álló nyilak iránya piros színre vált.
● A maximális korrekciónál eltűnik egy nyíl.
● Ha a trapézkorrekciós párbeszédpanel
megjelenítése közben ismételten lenyomja
a távirányító KEYSTONE gombját, akkor a
trapézkorrekció módosítása törlődik.
● A korrigálható tartomány a bemeneti jeltől függően
korlátozott.
27
Alapműveletek
Audio beállítás
Közvetlen működtetés
Távirányító
Hangerő
Nyomja meg a felső vezérlőpanelen vagy a
távirányítón található VOLUME +/- gombot.
VOLUME +/gomb
Felső vezérlők
/
Némítás
Nyomja meg a távirányító MUTE gombját a hang
átmeneti kikapcsolásának a beállításához. A hang
előző szintjének visszaállításához nyomja le újra a
MUTE gombot, és válassza a Ki lehetőséget, vagy
használja a VOLUME+/– gombokat. A némítás
funkció az AUDIO OUT kimenetre is hatással van.
MUTE gomb
MENU
OK
INPUT
AUTO
VOLUME +/- gomb
Menü használata
1 A MENU gomb lenyomásával előhívhatja a
képernyőn megjelenő menüt. A kurzor a ▲▼
gombokkal vihatő át az Audio menü ikonjára.
Nyomja le az OK vagy a ► gombot az almenübe
való belépéshez.
2 A ▲▼ gombokkal lépjen a kívánt elemhez, és
nyomja le az OK gombot.
Hangerő
Nyomja le a ▲ gombot a hangerő növeléséhez és
a ▼ gombot a hangerő csökkentéséhez. (0-tól 25ig).
Némítás
Nyomja le az OK gombot a némítás funkció be-/
kikapcsolsáához. Ha a hang ki van kapcsolva,
akkor a "be" felirat látható.
A hang visszaállításához nyomja le újra az OK
gombot.
28
Audio menü
Ki
Kilépés
Audio menü ikonja
Mozgatás Tovább
Tovább
Alapműveletek
A távirányító kezelése
Bizonyos gyakran végrehajtott műveletekhez
ajánlatos a távirányítót használni. Egyetlen gomb
lenyomásával végrehajthatók így a kívánt műveletek;
nem kell megjeleníteni a projektor menüjét.
Távirányító
Direct INPUT gombok
Direct INPUT gombok
Nyomja meg a RGB1,RGB2 IN,VIDEO,HDMI,SVIDEO,COMPONENT gombot a bemeneti forrás
kiválasztásához.
2930058502
STILL gomb
A STILL gomb lenyomásával kimerevítheti a képet a
képernyőn. A funkció törléséhez nyomja meg újra a
STILL gombot, vagy nyomjon meg egy másik gombot.
▲▼
gomb
STILL
gomb
BLANK
gomb
LAMP
gomb
DZOOM +/-
PICTURE
gomb
DZOOM +/- gombok
Nyomja meg a DZOOM +/- gombokat, és érje el a
digitális zoom módot a ▲▼ gombokkal.
PICTURE gomb
16:9 gomb
gomb
A távirányító PICTURE gombjának lenyomásával
kiválasztható a szükséges képmód.
4:3 gomb
BLANK gomb
Nyomja le a BLANK gombot a távirányítón a kép
elsötétítéséhez. A normál állapot visszaállításához
nyomja meg újra a BLANK gombot vagy bármely más
gombot. A képernyő a BLANK gomb lenyomására a
következőképpen változik.
elsötétülés → normál → elsötétülés → normál → ......
LAMP gomb
A LAMP segítségével kiválaszthatja a
lámpaüzemmódot, és módosíthatja a képernyő
fényerejét.
Képnémítás
A Képnémítás felirat 4 másodpercen belül eltűnik,
amennyiben nem nyomnak meg másik gombot.
Normál …... Normál fényerő
Eco mód .... Az alacsonyabb fényerő révén
csökken a lámpa áramfelvétele, és
nő a hasznos élettartama.
16:9 gomb
A képernyő 16:9-es képarányának kiválasztása.
4:3 gomb
A képernyő 4:3-as képarányának kiválasztása.
√ Megjegyzés:
A további gombok leírása a következő oldalon
látható
29
Alapműveletek
TIMER gomb
Nyomja meg a távirányító TIMER gombját. Megjelenik
a képernyőn az időzítő 00:00 értéke, és elkezdődik a
visszaszámlálás (00:00–59:59).
A számlálás leállításához nyomja le a TIMER gombot.
Az időzítő törléséhez nyomja le újra a TIMER gombot.
Időzítő kijelzése
MENU gomb
Távirányító
02 :02
A távirányító MENU gombjának lenyomásával
hívható elő a képernyőn megjelenő menü.
MENU
gomb
PATTERN gomb
A távirányító PATTERN gombjának lenyomásával
kiválasztható a tesztmintakép.
KEYSTONE gomb
Nyomja le a KEYSTONE gombot a távirányítón
trapéz formájú torzítás korrigálásához.
AUTO gomb
A távirányító AUTO gombjának lenyomásával
aktiválható az automatikus beállítás funkció.
KEYSTONE
gomb
TIMER
gomb
PATTERN
gomb
AUTO
gomb
RATIO
gomb
SLEEP
gomb
INFO.
gomb
INFO gomb
A távirányító INFO gombjának lenyomásával
információ kérhető.
RATIO gomb
A távirányító RATIO gombjának lenyomásával
kiválasztható a szükséges képarány.
SLEEP gomb
A távirányító SLEEP gombjának lenyomásával
meghatározható egy adott időtartam, mely után a
projektor automatikusan kikapcsol.
√ Megjegyzés:
A többi gomb leírásáért lásd az előző oldalt.
30
Számítógép bemenet
Felső vezérlők
Közvetlen működtetés
- Nyomja le az INPUT gombot a felső vezérlőn.
- Nyomja le az RGB 1 vagy RGB 2 IN gombot
AUTO
a távirányítón az RGB 1 vagy RGB 2 lehetőség
kiválasztásához
HDMI
/
Válassza ki a bemeneti forrást
(RBG 1/RGB 2)
MENU
RGB 1
OK
INPUT
RGB 2
INPUT
gomb
Component
S-video
Video
Távirányító
RGB 1
RGB 2 IN
gomb
RGB 2
RGB 1 gomb
Menü előhívása
1 Nyomja le a MENU gombot a képernyőn
megjelenő menü előhívásához. Nyomja le
a ▲▼ gombot a bemeneti forrás ikonjának
kiválasztásához, majd nyomja le a ► vagy az
OK gombot.
2 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki az RGB
1 vagy RGB2 lehetőséget, majd nyomja le az
OK gombot.
Bemeneti menü
Bemenet
HDMI
Számítógép 1
Számítógép 2
Komponens vid.
S-Video
Video
RGBHV
Bemenet
Rendszer
Kilépés
Mozgatás Tovább
Tovább
Bemenet ikonja
Megjegyzés:
Ha az RGB2 nem választható ki, kérjük, tekintse meg a 47. oldal utasításait (bemenet)
31
Számítógép bemenet
Számítógépes rendszer kiválasztása
A projektor automatikusan észlel számos számítógépet a Multi-scan rendszerének és Automatikus PC beállítás
funkciójának használatával. Ha számítógép van kiválasztva jelforrásként, a projektor automatikusan észleli a
jelformátumot, és beállítja magát a megfelelő képek kivetítéséhez, anélkül, hogy további beállításokat kellene
végrehajtani.
Auto Ha a projektor nem tudja felismerni a
csatlakoztatott számítógépről érkező
jelet, akkor az Auto felirat jelenik meg
a Rendszermenü mezőjében, és az
Automatikus
PC beállítás funkció megpróbálja beállítani
a megfelelő képek kivetítését. Ha a kép
kivetítése nem megfelelő, akkor manuális
beállítás szükséges.
Számítógép 1 rendszer menüjén
Bemenet
HDMI
Számítógép 1
Számítógép 2
Komponens vid.
S-Video
Video
RGBHV
Bemenet
Rendszer
Kilépés
-----
Nem érkezik jel a számítógéptől. Ellenőrizze
a kapcsolatot a számítógép és a projektor
között.
Mozgatás Tovább
Tovább
A PC rendszer menüben a kiválasztott rendszer
Rendszer beállítás
A számítógépes rendszer manuális
kiválasztása
A rendszer manuálisan is kiválasztható.
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Válassza ki a bemeneti forrás
ikonját a ▲▼ gombokkal, majd nyomja le a ► vagy
az OK gombot.
2.Válassza ki a rendszert (bemeneti formátumot) a
▲▼ gombokkal, majd nyomja le a ► vagy az OK
gombot.
3.Válassza ki a megfelelő rendszert a ▲▼
gombokkal, majd nyomja le az OK gombot.
32
Bemenet
Rendszer
Kilépés
Vissza
Számítógép 1
Mozgatás
Kiválasztás
Számítógép bemenet
Auto PC beáll.
Az Auto PC beáll. funkció segítségével automatikusan a számítógépéhez igazítható a Finom hangol., az Összes
képpont, a Vízszintes poz. és a Függőleges poz. beállítás
Menükezelés
Auto PC beáll.
1 A távirányító MENU gombjának a lenyomásával
előhívhatja a képernyőn megjelenő menüt. A
▲▼ kurzorgombok segítségével válassza ki
a PC beállítás pontot, majd nyomja meg a ►
kurzorgombot vagy a OK gombot.
2 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki az „Auto
PC beállítás” lehetőséget, majd nyomja le a OK
gombot.
Beállítási paraméterek tárolása
Az Auto PC beáll. segítségével a módosított
paraméterek tárolhatók a projektorban.
PC beállítás menü
PC beállítás ikon
PC beállítás
Auto PC beáll.
Finom hangol.
Összes képpont
Vízszintes poz.
Függőleges poz.
Alapbeállítás
Mód törlés
Tárolás
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
√ MEGJEGYZÉS:
● Néhány számítógép esetén a Fázist, Minden pontot, Horizontális pozíciót és Vízszintes pozíciót nem lehet
teljesen beállítani az Automatikus PC beállítás funkcióval. Ha a kép nem jelenik meg tökéletesen ezzel az
utasítással, kézi beállítások szükségesek.
● Fázis, Minden pont, Horizontális és Vízszintes pozíciók le vannak tiltva, ha a Képpontvezérlő órajel magasabb
140MHz-nél.
● Az Automatikus PC beállítás funkció nem működik, ha a PC Rendszer Menüben 480i, 576i, 480p, 576p, 720p
vagy 1080i van kiválasztva.
33
Számítógép bemenet
Manual adjustment via PC
Mivel egyes számítógépek speciális jelformátumokat használnak, előfordulhat, hogy a projektor többcélú
beolvasó egysége nem észleli őket. A projektor a speciális formátumú jelek megfelelő kezeléséhez felajánlja a
manuális beállítás funkciót, melynek segítségével a felhasználók módosíthatják a paramétereket. 5 különálló
memóriaszakasz áll rendelkezésre, ahová menteni lehet a manuálisan módosított paramétereket. Adott
számítógép esetén a memóriaterület felhasználható a SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSHOZ.
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
PC adjust menu
menü előhívásához. Használja a ▲▼ gombokat a
PC beállítás ikon kiválasztásához.
PC beállítás
Ezt követően nyomja le a ► vagy az OK gombot.
Auto PC beáll.
Finom hangol.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt
Összes képpont
elemet, majd nyomja le az OK gombot. Megjelenik
Vízszintes poz.
a beállítás párbeszédpanele. Állítsa be az értéket a
Függőleges poz.
▲▼ gombokkal.
Alapbeállítás
Finom hangol.
Segítségével kiküszöbölhető a kép vibrálása. Állítsa
be az értéket a ▲▼ gombokkal.
Összes képpont
A ◄► gombokkal beállítható az összes képpont
értéke egy adott vetítésnél, és így a megjelenő kép
hozzáigazítható a számítógép képéhez.
Mód törlés
Tárolás
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
PC adjust icon
Vízszintes poz.
A ◄► gombokkal beállítható a kép vízszintes
helyzete.
Függőleges poz.
A ◄► gombokkal beállítható a kép függőleges
helyzete.
Alapbeállítás
A módosított adatok alapállapotba állításához
válassza az Alapállapotba állítás lehetőséget, majd
nyomja le az OK gombot. Amikor megjelenik a
megerősítő mező, válassza ki az Igen lehetőséget.
Minden módosított adat visszatér az eredeti
állapotába.
Mód törlés
A mentett mód törléséhez válassza a Mód törlés
parancsot, majd nyomja meg a ► vagy OK gombot.
Válassza ki a menteni kívánt módot. Ezt követően
nyomja le az OK gombot. Amikor megjelenik a
megerősítő mező, válassza ki az Igen lehetőséget.
Tárolás
A módosított adatok mentéséhez válassza a Tárolás
parancsot, majd nyomja meg a ► vagy az OK
gombot. Válassza ki az 1-5 mód közül, hogy melyeket
szeretné menteni, majd nyomja le az OK gombot.
Amikor megjelenik a megerősítő mező, válassza ki az
Igen lehetőséget.
√ Megjegyzés:
Ha rendszer menüből a 480i, 576i, 480p, 576p, 720p vagy a 1080i-t választja, a horizontális és vertikális
pozíciók funkciói letiltásra kerülnek.
34
Számítógép bemenet
Képet kiválaszt
Közvetlen kiválasztás
A távirányító PICTURE gombjának használatával
kiválasztható a képmód.
Távirányító
PICTURE
gomb
Kiválasztás a menüben
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Használja a ▲▼ gombokat
képmód ikon kiválasztásához. Ezt követően
nyomja le a ► vagy az OK gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja le az OK gombot.
Dinamikus
Válassza ezt a módot, ha a képet fényes helyiségben
tekintik meg.
Képet kiválaszt menü
Képet kiválaszt
Dinamikus
Általános
Mozi
Zöld tábla
Színes vetítőfelület
Képmód
Piros
Általános
Ez az alapértelmezett képmegjelenítési mód.
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
Mozi
Ennél a módnál a fényerő korlátozott, és több részlet
látható. Olyankor ideális, amikor sötét környezetben
tekintenek meg egy filmet.
Zöld tábla
Ez a mód akkor használható, amikor a képet egy
zöld táblára vetítik a képminőség javítása érdekében.
Főleg a zöld, és nem a fekete táblánál működik.
Színes vetítőfelület
Ezt a módot akkor érdemes kiválasztani, ha a képet
piros, kék, sárga vagy zöld tapétára vetít.
Nyomja meg az OK-t a Színpaletta kiválasztásához,
aztán nyomja meg a ►-t az almenübe lépéshez.
Nyomja meg a ▲▼-t a háttér kiválasztásához Vörös,
Kék, Sárga és Zöld közül.
Képmód
Ez az a képmód, amelyet a felhasználó a képbeállítás
menüjében állított be.
35
Számítógép bemenet
Képbeállítás
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Használja a ▲▼ gombokat
a képbeállítás ikon kiválasztásához. Ezt követően
nyomja le a ► vagy az OK gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt
elemet, majd nyomja le a Kiválasztás gombot.
Ekkor megjelenik a beállítás párbeszédpanele.
Állítsa be az értéket a ▲▼ gombokkal.
Kontraszt
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a kontrasztot.(0-tól 63-ig)
Képbeállítás menü
Képbeállítás
Kontraszt
Fényerő
Színhőmérséklet
.
Piros
Zöld
Kék
Élesség
Gamma
Kilépés
Közepes
Mozgatás
Tovább
Tovább
Fényerő
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a fényerőt.(0-tól 63-ig)
Színhőmérséklet
Képbeállítás ikon
Válassza ki a kívánt színhőmérsékletet a ◄►
gombokkal (beállítások: "Alacs.", "Közepes"
+"Magas")
Piros (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a piros színt.(0-tól 63-ig)
Zöld (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a zöld színt.(0-tól 63-ig)
Kék (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a kék színt.(0-tól 63-ig)
Élesség
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a kép élességét.(0-tól 15-ig)
Gamma
A ◄► gombokkal módosíthatja a szürkeszintet a jobb
kontraszt és egyensúly elérése érdekében.(0-tól 15ig)
√ Megjegyzés:
● A vörös (fehéregyensúly), zöld (fehéregyensúly)
vagy kék (fehéregyensúly) beállítását követően a képmód "Felhasználó" értékre vált.
● Ha a színes vetítőfelületet választotta ki a „Képet kiválaszt” menüben, akkor a színhőmérséklet „színes
vetítőfelület” értékre módosul.
36
Számítógép bemenet
Vetítési felület beállítása
A képernyő mérete módosítható a felhasználó által kívánt
értékre.
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Válassza ki a képernyőt a ▲▼
gombok révén. Ezt követően nyomja le a ► vagy az OK
gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja le az OK gombot.
Normál
A funkció a kivetített kép szélesség-magasság arányát a
bemeneti jel tulajdonságaihoz hangolja.
Valós
A képet eredeti méretében mutatja. Ha az eredeti
kép nagyobb a képernyőnél (1024X768(BD430,
BD450, BD470)/ 1280X800(BD460)), akkor a projektor
automatikusan az ablakmozgató üzemmódba lép a kép
megjelenítésekor. A felhasználó a ▲▼◄► gombokkal
mozgathatja a képet.
16:9
Az elem kiválasztásával a képarány 16:9 lesz.
4:3
Az elem kiválasztásával a képarány 4:3 lesz.
Távirányító
RATIO gombok
DZOOM +/-gombok
Screen Menu (BD430,BD450,BD470)
Képernyő
Normál
Valós
16:9
4:3
Egyéni
Digit. zoom+
Digit. zoom-
Kilépés
Egyéni
Segítségével a felhasználók manuálisan állíthatják be a
képernyő méretét és pozícióját.
A bejövő jel formátumától függ az állítható értéktartomány
Némelyik korlátozza az állítható értékeket.
Ha ki van választva, nyomja meg a ► -t. A képernyőn
az önmeghatározás jelzése jelenik meg. A ▲▼ gombok
használatával kiválaszthatja a beállítandó elemeket.
H/V skála: A képernyő vízszintes/függőleges méretének
módosítása.
H és V: Ha ez az elem engedélyezve van akkor a
képarányt a rendszer zárolja. A függőleges méret
szürkén jelenik meg, ami azt jelenti, hogy "nem
vehető igénybe". Beállíthatja a vízszintes méretet,
majd módosíthatja a kép méretét a képarány alapján.
Ha alaphelyzetbe állítja a Horizontális és Vízszintes
beállításokat, akkor a Hotizontális és Vízszintes adatok
kezdőértékre állítódnak.
H/V helyzet: A képernyő vízszintes/függőleges
pozíciójának módosítása.
Alkalmazás a bejövő jelekre:Ezzel az elemmel
mentheti a bemenet módosított képméretét. Ha
megnyomja a Kiválasztást ennél az elemnél, akkor
megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédpanel.
A képméret mentéséhez nyomja meg a Kiválasztás
gombot az Igen lehetőségnél. Ha az egyéni méretet
választja, a rendszer a mentett képméretet fogja
használni.
Alaphelyzet: Lehetővé teszi, hogy alaphelyzetbe
állítsa a beállított értékeket. Alaphelyzetben nyomja
meg a Selectet, és egy párbeszédablak fog felugrani
megerősítésért. Az értékek alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a Selectet, amikor az Igen-en áll.
Tovább
Tovább
Screen Menu (BD460)
Teljes
A teljes képernyő jelenik meg.
Mozgatás
Képernyőikon
Képernyő
Normál
Valós
16:9
4:3
Teljes
Egyéni
Digit. zoom+
Digit. zoom-
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
Képernyőikon
Digit. zoom+
Miután kiválasztotta a digit. zoom + lehetőséget, a képernyőn
megjelenő menü eltűnik, és helyette információk jelennek
meg a digit. zoom + funkcióról. A Kiválasztás lehetőséggel
kinagyíthatja a képet, a ▲▼◄► gombokkal pedig lépegethet a
képen belül vízszintesen és függőlegesen.
A mozgatás csak akkor aktív, ha a képméret meghaladja a
képernyő méretét.
Megnyomhatja továbbá a DZOOM - lehetőséget, vagy
kiválaszthatja azt a távirányítón a vetített kép nagyításához.
Digit. zoom-
Miután kiválasztotta a digit. zoom - lehetőséget, a képernyőn
megjelenő menü eltűnik, és helyette információk jelennek
meg a digit. zoom - funkcióról. A Kiválasztás lehetőséggel
kicsinyítheti a kép méretét. Megnyomhatja továbbá a DZOOM lehetőséget, vagy kiválaszthatja azt a távirányítón a vetített kép
kicsinyítéséhez.
A "digit. zoom +/-" módból való kilépéshez nyomja meg
bármelyik gombot a DZOOM+/- és az ok gomb kivételével.
A Normál mérethez való visszatéréshez válassza ki a
"Képformátum" lehetőséget a menüben a képernyőméret
beállításához, vagy adjon meg egy új bemeneti forrást a
"Bemenet" menüben. Vagy használja a ▲▼◄► gombokat a
digitális zoomnál a képernyőméret módosításához.
√ Megjegyzés:
● A legjobb képminőség érdekében(BD430, BD450, BD470), meg kell állítsa a felbontást XGA(1024x768).
● A legjobb képminőség érdekében(BD460), meg kell állítsa a felbontást WXGA(1280x800).
● Amikor a Valós vagy a Teljes kép lehetőség van kiválasztva, akkor a Digit. zoom +/- funkció nem érhető el.
● Előfordulhat, hogy az Eredeti, Egyéni és Digitális Zoom +/- menük nem elérhetőek, ha a Képpontvezérlő órajel nagyobb 140MHznél.
● Az Eredeti menü nem elérhető, ha a PC Rendszer menüben 480i, 576i, 480p, 576p, 720P50, 720P60, 1080i, került beállításra
37
Videobemenet
Bemeneti forrás kiválasztása
(HDMI/Component/S-Video/Video)
HDMI
/
Felső vezérlők
Közvetlen kiválasztás
MENU
- Nyomja le a HDMI, COMPONENT, S-VIDEO vagy
VIDEO gombot a távirányítón.
AUTO
- Nyomja le az INPUT gombot a készüléken.
Ha még egyszer lenyomja az INPUT gombot,
akkor a következő bemeneti forrás jelenik meg. A
bemeneti forrás az ábrának megfelelően változik.
RGB 1
OK
RGB 2
INPUT gomb
INPUT
Component
S-video
Video
Távirányító
HDMI
button
HDMI
COMPONENT
gomb
VIDEO
gomb
Video
Component
S-VIDEO
gomb
S-video
Menükezelés
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához.
2.Nyomja le a ▲▼ gombokat a bemeneti forrás
ikonjának kiválasztásához. Ezt követően nyomja le
a ► vagy az OK gombot.
Bemeneti menü
Bemenet
HDMI
RGB 1
RGB 2
Komponens vid.
S-Video
Video
HDMI
Miután csatlakoztatta a bemeneti jelet a HDMI
bemenethez, válassza a HDMI lehetőséget.
Bemenet
Component
Rendszer
Miután csatlakoztatta a bemeneti jelet a Component
bemenethez, válassza a Component lehetőséget.
Kilépés
S-Video
Miután csatlakoztatta a bemeneti jelet a S-Video
bemenethez, válassza a S-Video lehetőséget.
Video
Miután csatlakoztatta a bemeneti jelet a Video
bemenethez, válassza a Video lehetőséget.
38
INPUT ikon
Auto
Mozgatás Tovább
Tovább
Videobemenet
1.A MENU gomb lenyomásával előhívhatja a
képernyőn megjelenő menüt. Válassza ki a
Bemenet elemet a ▲▼ kurzorgombokkal, majd
nyomja meg a ► kurzorgombot vagy a OK gombot.
2.A ▲▼ kurzorgombok segítségével válassza ki
a COMPONENT, a VIDEO vagy az S-VIDEO
beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
3.Válassza ki a Rendszer elemet a ▲▼
kurzorgombokkal, majd nyomja meg a ►
kurzorgombot vagy a OK gombot. Válassza ki a
kívánt rendszert, majd nyomja meg a OK gombot.
/
Videorendszer kiválasztása
Felső vezérlők
MENU
gomb
MENU
OK
INPUT
AUTO
Távirányító
MENU
gomb
VIDEO vagy S-VIDEO
Auto
A projektor képes a bemeneti videorendszer
automatikus észlelésére.
Videó-rendszer Menü (Video vagy S-video)
Bemenet
Rendszer
Video
PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Ha a projektor nem tud megfelelő videoképet
előállítani, akkor válasszon ki egy konkrét komponens
videojel-formátumot a következők közül: PAL,
SECAM, NTSC, NTSC 4 .43, PAL-M és PAL-N.
Rendszer
Vissza
Mozgatás
Kiválasztás
KOMPONENS VID.
Auto
A projektor automatikusan észlel egy bejövő
videorendszert, és az optimális teljesítményre állítja
magát.
Videó-rendszer Menü (Component)
Bemenet
Rendszer
Komponens vid.
KOMPONENS VIDEOJEL-FORMÁTUM
Ha a vetítő nem tudja megjeleníteni a képet, Önnek
kell kiválasztania a megfelelő videójel formátumot:
480i, 576i, 480p, 576p, 720p vagy 1080i.
Kilépés
Vissza
Mozgatás
Kiválasztás
√ Megjegyzés:
● Ha a HDMI-t választja, a Videó-rendszer menü nem lesz elérhető.
39
Videobemenet
Képet kiválaszt
Közvetlen kiválasztás
A távirányító PICTURE gombjának lenyomásával
kiválasztható a képmód.
Távirányító
MENU gomb
Kiválasztás a menüben
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Használja a ▲▼ gombokat
válassza ki a „képet kiválaszt” ikont. Ezt követően
nyomja le a ► vagy az OK gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja le az OK gombot.
PICTURE
gomb
Dinamikus
Válassza ezt a módot, ha a képet fényes helyiségben
tekintik meg.
Szabványos
Ez az alapértelmezett képmegjelenítési mód.
Mozi
Ennél a módnál a fényerő korlátozott, és több részlet
látható. Olyankor ideális, amikor sötét környezetben
tekintenek meg egy filmet.
Képet kiválaszt menü
Képet kiválaszt
Dinamikus
Általános
Mozi
Zöld tábla
Színes vetítőfelület
Képmód
Kilépés
Piros
Mozgatás
Zöld tábla
Ez a mód akkor használható, amikor a képet egy
zöld táblára vetítik a képminőség javítása érdekében.
Főleg a zöld, és nem a fekete táblánál működik.
Színes vetítőfelület
Ezt a módot akkor érdemes kiválasztani, ha a képet
piros, kék, sárga vagy zöld tapétára vetít.
Nyomja meg az OK-t a Színpaletta kiválasztásához,
aztán nyomja meg a ►-t az almenübe lépéshez.
Nyomja meg a ▲▼-t a háttér kiválasztásához Vörös,
Kék, Sárga és Zöld közül.
Képmód
Ez az a képmód, amelyet a felhasználó a képbeállítás
menüjében állított be.
40
Képet kiválaszt ikonja
Tovább
Tovább
Videobemenet
Képbeállítás
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Használja a ▲▼ gombokat
képbeállítás ikonjának kiválasztásához. Ezt
követően nyomja le a ► vagy az OK gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt
elemet, majd nyomja le a Kiválasztás gombot.
Ekkor megjelenik a beállítás párbeszédpanele.
Állítsa be az értéket a ▲▼ gombokkal.
Kontraszt
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a kontrasztot.(0-tól 63-ig)
Fényerő
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a fényerőt.(0-tól 63-ig)
Képbeállítás menü
Képbeállítás
Kontraszt
Fényerő
Szín
Telítettség
Zöld
Kék
Élesség
Gamma
Zajcsökkentés
Progresszív
Kilépés
Mozgatás Tovább
Tovább
Képbeállítás ikon
Szín
Nyomja le a ◄ gombot a színskálaérték
csökkentéséhez, illetve a ► gombot a növeléséhez
(0-63).
Telítettség
Válassza ki a ◄► gombokkal a megfelelő tónust a
képhez (0-63).
Piros (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a piros színt.(0-tól 63-ig)
Zöld (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a zöld színt.(0-tól 63-ig)
Kék (Fehéregyensúly)
A ◄ gombbal világosabbá, a ► gombbal pedig
erősebbé teheti a kék színt.(0-tól 63-ig)
Élesség
A ◄ gombbal csökkentheti, a ► gombbal pedig
növelheti a kép élességét.(0-tól 15-ig)
Gamma
A ◄► gombokkal módosíthatja a szürkeszintet a jobb
kontraszt és egyensúly elérése érdekében.(0-tól 15-ig)
Zajcsökkentés
Aktiválja ezt a beállítást, ha csökkenteni szeretné a
képzajt, és tisztább képet szeretne megjeleníteni.
Progresszív
A sorváltott videojel progresszív módon képekké
alakítható. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
OFF: Disabled;
KI: Kikapcsolva;
L1: Mozgókép vetítése;
L2: Állókép vetítése;
Film: Ez a beállítás filmnézéshez javasolt.
Kiválasztása esetén a projektor jó minőségben
állítja elő a képeket a képtorzítás csökkentésének
érdekében.
√Megjegyzés:
- A Zajcsökkentés és a Progresszív beállítások
nem választhatók ki 480p, 576p, 720p vagy 1080i
kiválasztása esetén.
- NTSC and NTSC-4.43 Color standard rendszer
támogatja a Tónus menüt.
41
Videobemenet
Képméret beállítása
A képernyő mérete módosítható a felhasználó által kívánt
értékre.
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Válassza ki a képernyőt a ▲▼
gombok révén. Ezt követően nyomja le a ► vagy az OK
gombot.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja le az OK gombot.
Normál
A funkció a kivetített kép szélesség-magasság arányát a
bemeneti jel tulajdonságaihoz hangolja.
4:3
Távirányító
RATIO gombok
Képernyőmenü(BD430,BD450,BD470)
Képernyőikon
Normál
16:9
Egyéni
Az elem kiválasztásával a képarány 4:3 lesz.
Teljes
A teljes képernyő jelenik meg.
16:9
Az elem kiválasztásával a képarány 16:9 lesz.
Naturál széles
A kép középső területe természetesebben jelenik meg a
16:9-es képernyőn.
Egyéni
Segítségével a felhasználók manuálisan állíthatják be a
képernyő méretét és pozícióját.
A bejövő jel formátumától függ az állítható értéktartomány
Némelyik korlátozza az állítható értékeket.
Ha ki van választva, nyomja meg a ► -t. A képernyőn
az önmeghatározás jelzése jelenik meg. A ▲▼ gombok
használatával kiválaszthatja a beállítandó elemeket.
H/V skála: A képernyő vízszintes/függőleges méretének
módosítása.
H és V: Ha ez az elem engedélyezve van akkor a
képarányt a rendszer zárolja. A függőleges méret
szürkén jelenik meg, ami azt jelenti, hogy "nem
vehető igénybe". Beállíthatja a vízszintes méretet,
majd módosíthatja a kép méretét a képarány alapján.
Ha alaphelyzetbe állítja a Horizontális és Vízszintes
beállításokat, akkor a Hotizontális és Vízszintes adatok
kezdőértékre állítódnak.
H/V helyzet: A képernyő vízszintes/függőleges
pozíciójának módosítása.
Alkalmazás a bejövő jelekre:Ezzel az elemmel
mentheti a bemenet módosított képméretét. Ha
megnyomja a Kiválasztást ennél az elemnél, akkor
megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédpanel.
A képméret mentéséhez nyomja meg a Kiválasztás
gombot az Igen lehetőségnél. Ha az egyéni méretet
választja, a rendszer a mentett képméretet fogja
használni.
Alaphelyzet: Lehetővé teszi, hogy alaphelyzetbe
állítsa a beállított értékeket. Alaphelyzetben nyomja
meg a Selectet, és egy párbeszédablak fog felugrani
megerősítésért. Az értékek alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a Selectet, amikor az Igen-en áll.
42
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
Képernyőikon
Képernyőmenü(BD460)
Képernyőikon
Normál
4:3
Teljes
16:9
Naturál széles
Egyéni
Kilépés
Mozgatás
Tovább
Tovább
Képernyőikon
√Megjegyzés:
● Ha nincs jel kiválasztva, akkor az egyéni
elemek nem választhatók ki, és a kapcsolódó
párbeszédpanel eltűnik.
● A vízszintes/függőleges méretet és a vízszintes/
függőleges helyzetet a bemeneti jelnek megfelelően
kell beállítani.
● 16:9 nem működik, ha 720p vagy 1080i lett
kiválasztva Component vagy HDMI bemenetnél.
● Az Egyéni almenü nem elérhető ha a
Képpontvezérlő órajel nagyobb 140MHz-nél.
Beállítások
Beállítások
A beállítások menüjében a következő funkciókat
konfigurálhatja.
1.Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő
menü előhívásához. Nyomja le a ▲ ▼ gombokat
a Beállítások kiválasztásához. Ezt követően
nyomja le a ► vagy OK gombot az almenübe való
belépéshez.
2.A ▲▼ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt
elemet, majd nyomja le a ► vagy az OK gombot a
kiválasztott elem eléréséhez.
3.A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja le az OK gombot.
Beállítások menü
Opció
Nyelv
Menü helyzete
Auto beállítás
Trapézkorrekció
Kék háttér
On-screen
Logo
Mennyezeti vet.
Háttér vet.
Bemenet
Kikapcsolás vezérlés
Kilépés
Nyelv
Kiválasztja a menü nyelvét.
Menü helyzete
Ezzel a menüvel módosíthatja a képernyőn megjelenő
menü pozícióját. Ehhez válassza ki a menü pozícióját,
és nyomja meg az OK gombot. Amikor egymás
után többször megnyomja az OK gombot, a menü
képernyőn megjelenő sorrendje a következőképpen
változik:
Bal felső →jobb felső → közép→ bal alsó→ jobb alsó
→bal felső→…
1/3
Magyar
Tárolás
Be
Be
Ki
Ki
RGB out
Ki
Mozgatás
Tovább
Tovább
Opció
Option
Auto start
Készenlét
Closed Caption
Izzó kontrol
Tesztmintázat
Biztonsági zár
Ventilátor seb.
Ventilátorvezérlés
Filter üzemidő
Automatikus Kikapcsolás
Automatic
Standby
Elalvás
funkció
2/3
Ki
Normál
Sleep time
Kilépés
Ki
Ki
Ki
Ki
Off
Ki
Off
Mozgatás Tovább
Tovább
3/3
Opció
Gyári beállítás
Automatic Standby
Sleep time
Kilépés
Off
Off
Mozgatás Tovább
Tovább
43
Beállítások
Auto beállítás
A funkció lehetővé teszi a bemeneti jel keresését és
az automatikus PC-beállítást -- ehhez nyomja le az
AUTO gombot a készülék oldalán vagy a távirányítón.
A beállítások a következőképp módosíthatók:
Bemeneti jel keresése
A funkció automatikusan észleli a bemeneti jelet.
Amikor megvan a jel, a keresés leáll. A ▲▼
gombok használatával a következő beállítások
közül választhat.
Ki.... A bemeneti jel keresése nem megy végbe.
Be ... Aktív bemenetijel-keresés. Megkezdődik a
bemeneti jel keresése, és a keresés leáll,
amint megvan a jel.
Auto PC beáll
Be ... Nyomja le az Auto Set gombot a készülék
tetején vagy a távirányítón az Automatikus
PC beállítás funkció aktiválásához.
Ki ... Kikapcsolja az Automatikus PC beállítás
funkciót.
Automatikus keystone korrekció
Auto ...........Mindig működik, és korrigálja a
projektor megdöntése miatt
kialakult trapéz alakú torzulást.
Manuális.....Ezt a funkciót a készüléken vagy
a távirányítón lévő Auto Set
gombbal lehet aktiválni.
Ki ............... Kikapcsolja az Automatikus
keystone korrekciót.
Trapézkorrekció
A funkció használatával tárolható vagy alaphelyzetbe
állítható a trapézkorrekció, amikor a hálózati
tápkábel nincs bedugva. A ▲▼ gombokkal válthat a
lehetőségek között.
Tárolás ... A trapézkorrekció megtartása akkor is
ha nincs tápellátás.
Alapbeállítás ... A trapézkorrekció elhagyása
akkor, amikor megszűnik a tápellátás.
A trapéztorzítás korrigálásához nyomja le az
OK gombot. A vetítési felületen megjelenik a
Trapézkorrekció üzenet. Korrigálja a trapéz alakú
deformációt a ▲▼ gombokkal.
Kék háttér
Ezzel az elemmel beállíthatja a hátteret arra
vonatkozóan, amikor nincs jel.
A ▲▼ gombokkal válthat a következő beállítások
között:
BE: Kék háttér bekapcsolása a vetítéshez;
KI: A kék háttér kikapcsolása.
44
√ MEGJEGYZÉS:
● Csak az utoljára kiválasztott bemeneti forrás
érzékelhető.
● Ha megnyomják az oldalsó vezérlők között található
INPUT gombot vagy a távirányító HDMI, VIDEO ,
S-VIDEO vagy COMPONENT gombját, miközben
a Bemenet keresése folyamatban van, akkor a
Bemenet keresése leáll, és az előző bemeneti jel
lesz használatban.
● Némelyik számítógép Finom hangol., Összes
képpont, Vízszintes poz. és Függőleges poz.
értékei nem állíthatók be tökéletesen az Auto PC
beáll. funkcióval. Ha ilyen művelet esetén a kapott
kép nem megfelelő, akkor kézi módosításokat kell
végrehajtani.
Beállítások
On-screen
Ezzel a paranccsal választható ki, hogy megjelenjen-e a logó vagy ne.
Be.............. A logo legyen látható
Ki............... A logo helyett a képbemenet legyen látható
Logo (a logo és a Logo PIN kód zár beállításai)
Ezzel a funkcióval testreszabható a képernyőn megjelenő logó, a következő parancsok segítségével: Logo
választás, Elment, Logo PIN kód zár, Logo PIN kód váltás.
√ MEGJEGYZÉS:
Ha a "Be" beállítást választotta a Logo PIN kód zár funkciónál, akkor a Logoválasztás és az
Elment funkció nem választható ki.
Logoválasztás
Ezzel a funkcióval lehet az indítási képet kiválasztani az alábbiak közül.
Felhasználói ........ Az Ön által mentett kép használata.
Alapértelmezett .... A gyári logo megjelenítése.
Ki ........... Csak a számláló megjelenítése.
Elment
Ezzel a funkcióval menthet egy kivetített képet, majd azt használhatja fel indítóképként.
Válassza ki az Elment parancsot, majd nyomja meg a OK gombot. Megjelenik egy megerősítési panel,
ezen nyomja meg az Igen gombot a kivetített kép mentéséhez.
Miután mentette a kivetített képet, lépjen a Logoválasztás ponthoz, és válassza a Felhasználói beállítást.
Ezután a projektor következő bekapcsolásánál a mentett kép fog megjelenni.
√ Megjegyzés:
Ha a BD460 (WXGA) használható ezzel a felbontással (1280x800)
A képernyőrögzítés csak VGA (640x480) felbontástól XGA ( 1024x768) felbontásig hajtható végre.(BD430,
BD450, BD470)
A képernyőrögzítés csak VGA (640x480) felbontástól WXGA ( 1280x800) felbontásig hajtható végre.
(BD460)
Logo PIN kód zár
A funkció segítségével megakadályozhatja, hogy arra jogosulatlan személyek módosítsák a logót.
Ki..... .....A logo szabadon módosítható a Logo menüből.
Be ...... .....A logo csak a Logo PIN kód megadása után módosítható.
Ha meg akarja változtatni a Logo PIN kód zár beállítást, nyomja meg a OK gombot, és megjelenik a PIN
kód párbeszédpanel. Adja meg a logo PIN kódját az alábbi lépésekkel.
45
Beállítások
Adja meg a logó PIN kódot
Használja a ▲▼ gombokat a számok beviteléhez. Nyomja meg a ► kurzorgombot a szám rögzítéséhez, és
léptesse tovább a kurzort a következő dobozba. A számok "*" szimbólummá válnak. Ha rossz számot rögzített, a
◄ kurzorgomb használatával mozgassa a kurzort ahhoz a számhoz, amit javítani szeretne, és vigye be a helyes
számot.
Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg be nem állítja a háromjegyű számot.
Miután beállította a háromjegyű számot, vigye a kurzort a Beállít-ra. Nyomja meg a OK gombot, hogy el tudja
indítani a projektort.
Ha rossz logo PIN kódot adott meg, akkor a Logo Pin kód és a szám (***) egy kis időre vörös színűvé
változik.
Logo PIN kód módosítása
LA logo PIN kódja megváltoztatható az Ön által választott háromjegyű számra. Nyomja meg a OK gombot a
Logo PIN kód módosítása parancs kiválasztásához. Megjelenik a Logo Pin kód párbeszédpanel, ahol a ▲▼
gombokkal adható meg a megfelelő kód. Megjelenik az
Új logo PIN kód beviteli párbeszédpanel. Állítsa be az új logo PIN kódot, megjelenik egy megerősítő
párbeszédpanel; válassza az igen beállítást a logo új Pin kódjának a beállításához.
Ügyeljen rá, hogy felírja a logo új PIN kódját, és a kód mindig legyen kéznél. Ha elveszíti a számot, akkor nem
tudja megváltoztatni a Logo PIN kód beállításait.
FIGYELMEZTETÉS:
HA MEGVÁLTOZTATTA A PIN KÓDOT, ÍRJA LE
AZ ÚJ PIN KÓDOT A PIN KÓD EMLÉKEZTETŐ
OSZLOPBA A 64. OLDALON, ÉS TARTSA
BIZTONSÁGBAN. HA ELVESZÍTI A SZÁMOT,
AKKOR NEM TUDJA MEGVÁLTOZTATNI A LOGO
PIN KÓD BEÁLLÍTÁSAIT.
Mennyezeti vet.
Ezzel a funkcióval lehet mennyezetre szerelt projektorról vetíteni.
Ki ............A funkció kikapcsolása.
Auto ........A kép automatikusan fentről lefelé átfordítva jelenik meg.
Be............A kép fentről lefelé átfordítva jelenik meg.
Háttér vet.
A funkció segítségével a kép a képernyő hátuljáról vetíthető ki.
Ki ......A funkció kikapcsolása.
Be.......A kép balról-jobbra átfordítva jelenik meg.
46
Beállítások
Bemenet
A projektor hátulján található RGB 2/RGB OUT csatlakozót átkapcsolhatja számítógép bemenet vagy monitor
kimenet funkciókra (Lásd: 13. oldal). Válassza ki a Számítógép 2 vagy a Monitor kimenet lehetőséget a ▲▼
gombokkal.
RGB 2........ RGB bemenet.
RGB Out .... RGB kimenet.
A RGB Ou és az RGB I 1 jele megegyezik.
Kikapcsolás vezérlés
Az energiafelhasználás csökkentése és a lámpa élettartamának megőrzése érdekében a Kikapcsolás vezérlés
funkció kikapcsolja a vetítő lámpát, ha a projektort egy bizonyos ideig nem működtetik, és jelet sem kap.
Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
Készenléti .......... Ha a lámpa teljesen kihűlt, a POWER/TIME led átvált villogó zöldre.
Ebben az állapotban a vetítőlámpa igen gyorsan bekapcsolódik a bemeneti jel
újracsatlakoztatása után, vagy ha bármelyik gombot megnyomja a készüléken vagy a
távirányítón.
Lekapcsol .......... Miután a lámpa teljesen lehűlt, akkor a projektor kikapcsol.
Ki ....................... A kikapcsolás vezérlés funkció kikapcsolása.
Stopper ............. Ha megszakad a bemeneti jel, és több mint 30 másodpercig semmilyen gombot nem
nyomnak meg, akkor a stopper megjelenik a Nincs jel felirattal. Elkezdődik a visszaszámlálás,
amíg a lámpa ki nem kapcsolódik. A ▲▼ kurzorgombbal állítsa be a Stoppert (1~30 perc).
√ MEGJEGYZÉS:
A gyári alapértelmezés beállítása: 5 perc
Kikapcsolás vezérlés
Nincs jel
01 : 20
Hátralévő idő a Lámpa kikapcsolásáig.
Auto start
A funkció révén a projektor automatikusan bekapcsolódik, amikor hálózati tápforrást észlel.
Be ... Az Auto start funkció be van állítva.
Ki ... Az Auto start funkció ki van kapcsolva.
Készenléti mód
A projektor két készenléti üzemmódot használ.
Normál............. ebben az üzemmódban az RS-232C és az RGB Out funkciók továbbra is használhatók.
Eco mód .......... Az alacsony fogyasztású készenléti módban az RS-232C és az RGB Out funkciók nem
használhatók.
47
Beállítások
Closed Caption
A Closed Caption a programhangok és egyéb információk szöveges változata, amely a képernyőn jelenik
meg. Ha a bemeneti jel tartalmaz closed caption elemeket, akkor kapcsolja be a szolgáltatást, és állítsa be a
csatornákat. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ki, CC1, CC2, CC3 vagy CC4 közül a megfelelőt.
√ MEGJEGYZÉS:
A Zárt Feliratozás csak az alábbi szituációban elérhető
• Csak a Video és az S-Video NTSC 3.58 Color rendszere támogatja a zárt feliratozás funkciót.
• A Closed Caption ikonja szürkén jelenik meg a kijelzőn, amennyiben nem érhető el.
• A Closed caption funkció nem érhető el olyankor, amikor a a képernyőn meg van jelenítve a menü és a
Stopper.
Izzó kontrol
Ezzel a funkcióval a kijelző fényerősségén tud állítani.
Általános ....... Normál fényerő
Eco mód.........Alacsonyabb fényerő, amely csökkenti a lámpa energiafelhasználását, és meghosszabbítja a
lámpa élettartamát.
Tesztmintázat
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy tesztelje és beállítsa a belső jeleket. 12 féle tesztminta van: szürkeárnyalatos,
raszter szürke, színes bar (sáv), piros, zöld, kék, fekete, fehér, keresztirányú sraffozás.
Megjegyzés: Kérjük, használja a BD450 kézikönyvet.
Biztonság (Letiltások és PIN kód zár)
Ez a funkció lehetővé teszi a letiltások (billentyűzár) és a PIN kód zár használatát a projektor működéséhez
szükséges biztonság beállításához.
Billentyűzár
Ez a funkció lezárja a készülék és a távirányító gombjait, hogy megakadályozza az illetéktelen személyek
hozzáférését a működtetéshez. A ▲▼ kurzorgombok segítségével válassza ki a Letiltások elemet, majd nyomja
meg a OK gombot, és a ▲▼kurzorgombokkal válassza ki a kívánt elemet.
Ki...Nincs lezárva
Projektor...Zárolja a készülék gombjainak működését. Feloldásához használja a távirányítót.
Távirányító...Zárolja a távirányító működését. Feloldásához használja a távirányítót.
Ha a készülék oldalán lévő kezelőgombok véletlenül lezáródnak és nincs meg vagy meghibásodott a
távirányítója, keresse fel a kereskedőt, akitől a vetítőt vette, vagy a javítóműhelyt.
48
Beállítások
PIN kód zár
Ez a funkció megakadályozza, hogy a projektort illetéktelen személyek működtessék és a következő biztonsági
beállításokat kínálja:
Ki ............ Nincs lezárva.
Be.............. PIN kód beírása minden alkalommal, amikor a projektort bekapcsolják.
Minden alkalommal, amikor megváltoztatja a PIN kód zár beállítást, vagy a PIN kódot (a háromjegyű számot), a
PIN kód begépelése szükséges. A PIN kód gyárilag „111”.
Ha meg akarja változtatni a Logo PIN kód zár beállítást, nyomja meg a OK gombot, és megjelenik a PIN kód
párbeszédpanel.
PIN kód megadása
Használja a ▲▼ gombokat a számok beviteléhez. Nyomja meg a ► kurzorgombot a szám rögzítéséhez, és
léptesse tovább a kurzort a következő dobozba. A számok "*" szimbólummá válnak. Ha rossz számot rögzített, a
◄ kurzorgomb használatával mozgassa a kurzort ahhoz a számhoz, amit javítani szeretne, és vigye be a helyes
számot.
Ismételje ezeket a lépéseket addig, amíg be nem állítja a háromjegyű számot.
Miután beállította a háromjegyű számot, vigye a kurzort a "Beállít"-ra. Nyomja meg a OK gombot, hogy el tudja
indítani a projektort.
Ha rossz PIN kódot adott meg, a PIN kód és a szám (***) egy kis időre vörös színűvé változik. Újra írja be a
helyes PIN kódot.
PIN kód megadása
A logo PIN kódja megváltoztatható az Ön által választott háromjegyű számra. Nyomja meg a OK gombot a
Logo PIN kód módosítása parancs kiválasztásához. Megjelenik a Logo Pin kód párbeszédpanel, ahol a ▲▼
gombokkal adható meg a megfelelő kód. Megjelenik az Új PIN kód beviteli párbeszédpanel. Adjon meg egy új
PIN kódot.
FIGYELMEZTETÉS:
HA MEGVÁLTOZTATTA A PIN KÓDOT, ÍRJA LE AZ ÚJ
PIN KÓDOT A PIN KÓD EMLÉKEZTETŐ OSZLOPBA
A 64. OLDALON, ÉS TARTSA BIZTONSÁGBAN. HA
ELFELEJTI A PIN KÓDJÁT, A PROJEKTORT TÖBBÉ
NEM TUDJA ELINDÍTANI.
49
Beállítások
Ventilátor seb.
A következő lehetőségek vannak a hűtőventilátorok működtetésénél, amikor a projektor ki van kapcsolva:
BE ... Gyorsabb és hangosabb működés, de rövidebb ideig tart a feladat elvégzése, mint amikor kikapcsolja a
funkciót.
KI...... Normál működés
√ Megjegyzés:
A Ventilátorvezérlés bekapcsolása 2000 m magasság felett.
Ventilátorvezérlés
Projektor rendelkezik ventilátorvezérlés funkcióval a "Beállítások" menüben. Válassza ki a hűtőventilátorok
sebességét az alábbi lehetőségek közül, attól függően, hogy milyen magasan használja a projektort a
talajszinthez képest.
Ki.............Normál sebesség. Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a projektort nem magas tengerszint feletti
környezetben használja.
Be (1)...... Gyorsabb, mint kikapcsolt állapotban. Válassza ezt a módot, ha a projektort magas tengerszint feletti
környezetben használja (több mint 2000 m), ahol a ventilátoroknak gyenge a hűtőhatásuk.
Be (2)........A ventilátor gyorsabban forog, mint a "Be (1)" beállításnál. A projektor magas helyeken (3000 m felett)
történő használata esetén a hűtőventilátor nem fejt ki erős hatást. Így hát érdemes kiválasztani ezt az
elemet.
Filter üzemidő
Ezzel a funkcióval a tisztítások gyakoriságát állíthatja be.
Ha letelik a projektor tisztításai között meghatározott idő, a Szűrő
figyelmeztető ikon jelenik meg a képernyőn, jelezve, tisztítás
szükséges. Miután kitisztította a szűrőt, ne felejtse el kiválasztani az
ALAPBEÁLLÍTÁS-t, és állítsa be az időzítőt. A Szűrő figyelmeztető ikon
nem tűnik el addig, amíg a filter üzemidő nincs nullázva.
Szűrő figyelmeztető
Kérem tisztítsa meg a szűrőt.
Filter üzemidő ....................... Szűrőhasználat a legutóbbi tisztítás óta.
Stopper ................................. A projektor tisztításai között meghatározott idő: Off 100 óra/200 óra/300 óra.
Filter üzemidő nullázása ....... A szűrő számlálójának lenullázása.
Automatikus kikapcsolás
Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a vetítő mennyi használaton kívüli idő után kapcsolja ki magát.
Off..........A funkció kikapcsolása.
4 Hr........Kapcsolja ki automatikusan a vetítőt, ha 4 órája nem hajtott végre semmilyen műveletet.
6 Hr........ Kapcsolja ki automatikusan a vetítőt, ha 6 órája nem hajtott végre semmilyen műveletet.
8 Hr........ Kapcsolja ki automatikusan a vetítőt, ha 8 órája nem hajtott végre semmilyen műveletet.
Elalvás funkció
Ezzel a funkcióval megadhatja, hogy a vetítő meghatározott idő elmúltával akkor is kapcsoljon ki, ha működik,
vagy bemeneti jelet észlel. Nyomja meg a ► gombot az almenübe lépéshez, majd a ▲▼ gombok segítségével
válasszon a következők közül: Kikapcsolás, 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc és 240 perc.
Gyári beállítás
Ezzel a paranccsal a Felhasználói logó, a PIN kód zár, a Logo PIN kód zár, a Lámpa üzemidő és a Filter
üzemidő kivételével minden beállítás visszaállítható a gyári alapértékre.
50
Információ
Bemeneti forrás kijelzése
Az információs menü révén észlelhető a vetített kép jele és futásban lévő állapota.
Közvetlen elérés
Nyomja le az INFO gombot a távirányítón, és az információs menü megjelenik a képernyőn. Lásd a jobb
oldali képen.
Menükezelés
Nyomja le a MENU gombot a képernyőn megjelenő menü előhívásához. Nyomja le a ▲▼ gombokat az
információs ikon kiválasztásához; az információs menü megjelenik az információkkal. Lásd a jobb oldali
képen.
A megjelenített információkról lásd alább.
Bemenet
Megjeleníti a kiválasztott bemeneti forrást.
Vízsz.frekv.
A bemeneti jel vízszintes frekvenciája KHz-ben jelenik
meg. Ha nincs jel, akkor a "- - - -KHz" jelenik meg.
Függ.frekv.
A bemeneti jel függőleges frekvenciája Hz-ben jelenik
meg. Ha nincs jel, akkor a "- - - -Hz" jelenik meg. A Hzek száma megduplázódik Váltottsoros megjelenítésnél.
Képformátum
A kiválasztott képernyőméretet jeleníti meg.
Nyelv
A kiválasztott nyelvet jeleníti meg.
Lámpa állapota
A kiválasztott lámpaüzemmódot jeleníti meg.
Lámpa üzemidő
A lámpahasználat ideje jelenik meg.
Kikapcsolás vezérlés
kikapcsolja a vetítőlámpát, ha a projektor nincs
használatban egy bizonyos ideig.
Információs menü
Információ
Bemenet
Komponens
1080i
33.7 KHz
60 Hz
Egyéni
Magyar
Vízsz.frekv.
Függől.frekv.
Kijelző
Nyelv
Lámpa állapota
Lámpa üzemidő
Kikapcsolás vezérlés
alvás idő
Letiltások
10 ó
Ki
Ki
-----
-----
Információs menü
Információ
Bemenet
Komponens
1080i
33.7 KHz
33.7
60 Hz
60
Egyéni
Magyar
Vízsz.frekv.
Függől.frekv.
Kijelző
Nyelv
Lámpa állapota
Lámpa üzemidő
Kikapcsolás vezérlés
alvás
időTimer
Sleep
Letiltások
Kilépés
10 ó
Ki
Ki
Off
Mozgatás
Elalvás
A funkció segítségével beállítható, hogy egy bizonyos
idő elteltével akkor is kikapcsoljon a projektor, ha az
működik, vagy van jelbemenet.
Letiltások
A Billentyűzár állapota jelenik meg. (Ki, Távirányító
vagy A projektor)
51
Karbantartás
POWER/TEMP jelzőfény
Jelzőfény
/
A POWER/TEMP jelzőfény tájékoztat az elindított
védelmi állapotról. A felhasználónak ellenőriznie
kell a POWER/TEMP jelzőfényt és az áramellátás
jelzőfényét, hogy azok megfelelően működnek-e.
MENU
A projektor készenléti állapotban van, és a POWER/
OK
TEMP jelzőfény vörösen villog.
Amikor ez a belső hőmérséklet meghaladja a normál
AUTO
értéket, a készülék automatikusan
kikapcsol az
alkatrészek védelmének érdekében. Amikor eléri
a lehűlt állapotot, a Power jelzőfény villogni kezd.
Amikor már eléggé lehűlt a készülék (visszaállt a
normál üzemi hőmérséklet), akkor a Power gombbal
elindíthatja a rendszert.
Ellenőrizze az alábbiakat:
- A beszerelés helye megfelelően szellőzik-e, és nem
állja-e útját valami a ventilátornak.
- Nincs-e a beszerelés helye légkondicionáló
berendezés szellőzésének közelében. Ilyen
helyeken nem szabad üzemeltetni a projektort.
- Tiszta-e a szűrő. Rendszeres tisztítás szükséges.
A projektor OFF (kikapcsolt) állapotban van,
és a POWER/TEMP jelzőfény vörösen villog.
Rendellenesség esetén a projektor automatikusan
kikapcsol a belső alkatrészek védelmének érdekében.
Ilyenkor a POWER/TEMP jelzőfény vörösen villog.
Ebben az esetben húzza ki a tápzsinórt, majd dugja
be újra, és kapcsolja be a projektort az állapot
ellenőrzéséhez. Ha a projektor továbbra is OFF
(kikapcsolt) állapotban van, és a POWER/TEMP
jelzőfény vörösen villog,
húzza ki a tápzsinórt a fali aljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
FIGYELMEZTETÉS:
Bármilyen rendellenesség esetén azonnal
meg kell szüntetni a hálózati áramellátást.
Ellenkező esetben tűzeset vagy áramütés
következhet be.
52
POWER/TEMP jelzőfény pirosan
világít.
INPUT
Karbantartás
A szűrő tisztítása
A szűrő megakadályozza, hogy por gyűljön össze lencse szerkezetének felszínén. Ha a szűrő eltömődik a
porrészecskéktől, az csökkenti a ventilátor hatékonyságát, és ez a belső túlmelegedéséhez vezethet, ami káros
hatással lehet a projektor élettartamára. Ha a Szűrőfigyelmeztetés ikon megjelenik a képernyőn, akkor azonnal
meg kell tisztítania a szűrőt. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.Kapcsolja ki a projektort, és húzza ki a tápkábelt a
fali aljzatból.
2.Engedje fel a két kampót, és távolítsa el a légszűrőt.
3.Óvatosan tisztítsa meg a szűrőt egy ecsettel.
4.Helyezze vissza a szűrőt a projektorba a megfelelő
módon.
A szűrő megfelelő behelyezéséről egy kattanó hang
tájékoztatja.
Megjegyzés:
Ne üzemeltesse a projektort szűrő nélkül.
Ellenkező esetben por gyűlhet össze a
lencsén, és ez negatív hatással lehet a
képminőségre.
Soha ne helyezzen el tárgyakat a
szellőzőnyílások közelében. Ellenkező
esetben a projektor hibásan működhet.
A szűrőszámláló lenullázása
1.Nyomja le a Menu gombot a távirányítón a
képernyőn megjelenő menü megjelenítéséhez.
Használja a ▲▼ gombokat a beállítások menüjének
kiválasztásához. Ezt követően nyomja le a ► vagy
az OK gombot.
2.Válassza ki a ▲▼ gombok segítségével a „Filter
üzemidő nullázása” lehetőséget, majd nyomja meg
a ► vagy a Kiválasztás gombot. Válassza ki a ▲▼
gombok segítségével a „Filter üzemidő nullázása”
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
Ekkor megjelenik a képernyőn a „Filter üzemidő
nullázása?” megerősítést kérő üzenet. Válassza ki
az Igen lehetőséget.
3.Amikor megnyílik még egy párbeszédpanel,
válassza az Igen lehetőséget, és nullázza le a
szűrőt.
Légszűrő
Kampók
Megjegyzés:
Tartsa távol a berendezést a portól és a szmogtól.
Ellenkező esetben romolhat a képminőség. Poros
vagy szmogos környezetben való üzemelés esetén
a por és kosz összegyűlhet a projektor lencséjén,
folyadékkristályos tábláján, vagy a lencseszerkezet
projektoron belül lévő részein. Ha ez történne,
vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy
szervizközponttal a megfelelő tisztítás érdekében.
53
Karbantartás
A lencsevédő felszerelése
Ha áthelyezi, illetve hosszabb ideig nem
használja a projektort, fedje le a lencsét
megfelelően.
A lencsevédőt az alábbiak szerint kell felhelyezni:
1.Fűzze át a zsinórt a lencsevédőn található
lyukon, majd kössön rá csomót, hogy rögzítse.
2.Lazítsa ki az alsó mennyezeti csavart, kösse
rá a zsinórt, majd húzza meg a zsinórt.
A lencse tisztítása
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt.
Helyezzen kis mennyiségű, súrolásmentes
kameralencse-tisztítót egy tisztítókendőre, majd
óvatosan törölje le vele a vetítőlencsét. A tisztításhoz
használhat lencsetisztító papírt vagy a kereskedelmi
forgalomban elérhető levegőfújót is.
Kerülje a túlzott mennyiségű tisztítószer használatát. A
súrolószerek oldószerek vagy egyéb erős vegyszerek
megkarcolhatják a lencse felületét.
A projektor készülékdobozának
tisztítása
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt.
Óvatosan törölje le a projektor külsejét egy puha,
száraz törlőruhával. Ha a projektor borítása erősen
szennyezett, enyhe tisztítószerrel, majd puha, száraz
ronggyal törölje át. Kerülje a túlzott mennyiségű
tisztítószer használatát. A súrolószerek oldószerek
vagy egyéb erős vegyszerek megkarcolhatják a
projektor felületét.
Ha nem használja a készüléket, tegye azt egy
dobozba a porosodás és karcolódás elkerülése
érdekében.
54
A képernyőn
megjelenő menü
megnyitása
Karbantartás
A lámpa cseréje
Felső vezérlők
/
Amikor a projektor vetítőlámpája eléri az
élettartamának a végét, megjelenik a képernyőn a
Lámpacsere ikon, és a LAMP REPLACE jelzőfény
sárgán világít. Cserélje le a lámpát azonnal egy újra.
Az, hogy mikor világít a LAMP REPLACE jelzőfény, a
lámpa üzemmódjától is függ.
A LAMP
REPLACE
jelzőfény vörösen
világít.
Lámpacsere ikon
OK
Cserélje ki a régi lámpát
FIGYELEM
INPUT
Hagyja hűlni a projektort legalább 45 percig,
mielőtt felnyitná a lámpafedelet. A projektor
belseje rendkívül forró lehet.
FIGYELEM
A folyamatos biztonság érdekében a lámpát
azonos típusúra cserélje. Ne ejtse le a lámpát, és
ne érintse meg az izzót. Az esetlegesen keletkező
üvegszilánkok sérülést okozhatnak.
FIGYELEM
Ha a lámpa cseréjére azért van szükség, mert abbahagyta a fény sugárzását, elképzelhető,
hogy a lámpa törött. Egy plafonra szerelt projektor lámpájának cseréjekor mindig feltételezni kell,
hogy a lámpa törött, ezért nem a lámpafedél alatt, hanem mellette kell állni. Óvatosan vegye le a
lámpafedelet. A lámpafedél kinyitásakor kis üvegdarabkák hullhatnak ki. Ha üvegszilánkok kerülnek
a szemébe vagy a szájába, azonnal forduljon orvoshoz!
A lámpa cseréjéhez kövesse az alábbi
lépéseket.
Fogantyú
Csavar
1.Húzza ki a hálózati kábelt. Legalább 45 percen
keresztül hagyja hűlni a projektort.
Csavar
2.Távolítsa el a csavart a lámpafedlről, és nyissa fel a
csavar borítását.
Lámpa
3.Lazítsa meg a lámpát rögzítő két csavart. A fogantyú
segítségével emelje ki a lámpát a projektorból.
4.Cserélje ki a régi lámpát egy újra, és rögzítse
a két csavart.
Győződjön meg róla, hogy a lámpát jól szerelte be.
Csukja be a lámpafedelet, és rögzítse a csavart.
5.Csatlakoztassa a hálózati kábelt, és kapcsolja be a
projektort.
Lámpafedél
Csavar
55
Karbantartás
CSERELÁMPA RENDELÉSE
A cserelámpát a forgalmazónál lehet megrendelni. A vetítőlámpa rendelésekor adja meg a következő
információkat a forgalmazónak:
A cserelámpa típusszáma:1300022500
A LÁMPA KEZELÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ez a projektor nagynyomású lámpát használ, amelyet gondosan és megfelelően kell kezelni.
A lámpa nem megfelelő kezelése balesetet, sérülést okozhat, tűz veszélyét idézheti elő.
● A lámpa élettartama lámpánként eltérhet, és függ a használat körülményeitől. A lámpák azonos
élettartama nem garantálható. Néhány lámpa előbb elromolhat, vagy rövidebb élettartamú lehet,
mint az azonos típusú lámpák.
● Ha a projektor jelzi, hogy a lámpát ki kell cserélni, azaz a LAMP REPLACE jelzőfény kigyullad,
a projektor lehűlése után AZONNAL cserélje ki a lámpát.(Pontosan kövesse a használati
utasítás Lámpacsere fejezetében leírtakat.) A lámpa LAMP REPLACE jelzőfény melletti
használata megnöveli a lámpa felrobbanásának kockázatát.
● A lámpa felrobbanhat ütődés, rázkódás eredményeképpen vagy elhasználódás miatt. A lámpa
akkor használódik el, ha eléri az élettartamának a végét, de a további órákban is használatban
marad. A lámpa felrobbanásának veszélye/esélye a projektor és a lámpa használatától és
használatának környezetétől függően változhat.
HA A LÁMPA FELROBBANNA, A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET
KELL TENNI .
Ha a lámpa felrobban, azonnal húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. Keressen fel
egy kijelölt szervizt a készülék átvizsgálására és a lámpa cseréjére. Gondosan ellenőrizze azt is,
hogy nincsenek-e törött üveg vagy szilánkdarabok a projektor körül, vagy a szellőzőnyílásokban.
A szilánkokat gondosan el kell távolítani. A projektorok javításában járatos, felkészült és erre
felhatalmazott szakembereken kívül más nem vizsgálhatja át a projektor belsejét. A készülék
megjavítására irányuló nem megfelelő próbálkozások - különösen nem megfelelően képzett
személy esetében - balesetet vagy sérülést okozhatnak a törött üveg darabjai miatt.
56
Melléklet
Hibaelhárítás
Mielőtt a forgalmazóhoz vagy a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakat még
egyszer.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a projektort a perifériás eszközökhöz (lásd 19-21. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy minden eszköz csatlakozik a fali aljzathoz és be van kapcsolva.
- Ha a projektor nem vetít képet a csatlakoztatott számítógépről, indítsa újra a számítógépet.
Probléma
Megoldások
Nem lehet bekapcsolni a projektort.
- Csatlakoztassa a projektor tápzsinórját a fali aljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy vörös színre vált-e az áramellátás jelzőfénye.
- A projektor akkor kapcsolható be, ha vörösre vált a jelzőfény.
- Ellenőrizze a POWER/TEMP jelzőfényt. Ha vörösen világít, a
projektor nem kapcsolható be.
- Ellenőrizze a vetítőlámpát.
Nem jelenik meg a kezdeti képernyő.
- Győződjön meg arról, hogy az"On-screen" és a "Logo választás"
funkciók egyaránt be vannak kapcsolva.
A bemeneti jel automatikusan átvált.
- Győződjön meg arról, hogy a Bemeneti jel keresése funkció
megfelelően legyen beállítva.
Amikor bekapcsol a projektor, megjelenik - Tisztítsa meg azonnal a szűrőt.
a szűrő ikonja.
Amikor a projektor bekapcsol, megjelenik - Azonnal cserélje ki a lámpát.
a lámpacsere ikonja.
Amikor a projektor be van kapcsolva,
megjelenik a lámpacsere ikonja.
- Cserélje le a lámpát azonnal.
A kép nincs fókuszban.
- Módosítsa a fókuszbeállítást a projektoron.
- Biztosítson megfelelő helyet a projektor és a vetítési felület között.
- Ellenőrizze, hogy nem kell-e megtisztítani a vetítőlencsét.
- Ellenőrizze a "Háttérvet." funkciót, és módosítsa a képet.
A kép bal/jobb irányban mgdőlve
jelenik meg.
A kép fel/le irányban mgdőlve jelenik
meg.
A képnek nincs elég fényereje.
Nincs kép.
- Ellenőrizze a "Mennyezeti vet." funkciót, és módosítsa a képet.
- Ellenőrizze, hogy megfelelőe a "Kontraszt" és "Fényerő" beállítás.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e kiválasztva a "Képmód".
- Ellenőrizze a "Lámpa mód" funkciót.
- Ellenőrizze a lámpát, és szükség esetén cserélje is le.
- Ellenőrizze a számítógép vagy videoberendezés és a projektor
közötti csatlakozást.
- Győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet nincs az előírt működési
tartományon kívül (5˚C–35˚C).
- A KÉPNÉMÍTÁS funkció bekapcsolt állapota esetén nem jeleníthető
meg kép.
57
Melléklet
Nincs hang.
Probléma
Megoldások
- Ellenőrizze az audiobemeneti forrástól érkező kábelkapcsolatot.
- Nyomja meg a Volume + gombot.
- Nyomja meg a Mute gombot.
- Ha bármi csatlakoztatva van az AUDIO OUT bemenethez,
akkor a projektor beépített hangszórója nem érhető el.
A kép színe természetellenes.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a "Piros", "Zöld" vagy "Kék" beállítása.
- Győződjön meg arról, hogy a Zöld tábla lehetőség van kiválasztva a
"Képet kiválaszt" menüben.
Nem működik az Auto PC beállítás
funkció
- Ellenőrizze, hogy érkezik-e jel a bemeneti forrástól.
Az Auto PC beállítás funkció nem vehető ignybe, ha a 480p, 576p,
720p,480i, 576i vagy 1080i beállítás van kiválasztva.
Az energiagazdálkodás nem működik. - Az energiagazdálkodás nem aktiválható a BLANK (Képnémítás)
Az indításnál megjelenik a PIN-kód
megadását kérő párbeszédpanel.
Nem működik a távirányító.
A jelzőfény világít vagy villog
A készüléken található vezérlők nem
működnek
Az indításnál megjelenő PIN-kód zár, a
vezérlők lezárása és a későbbi PIN-kód
funkció működése közben.
- A készülék PIN-kód által védett.
- Ellenőrizze a távirányítóban található elemet.
- Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmi a projektor és
a távirányító közötti kommunikációt.
- Tartsa a távirányítót használat közben legalább 5 méterre a
projektortól.
- A távirányító nem érhető el, ha le van tiltva a Letiltások pontnál,
a Beállítás szakasz Biztonság pontjánál.
- Ellenőrizze a projektor állapotát a jelzőfénynek megfelelően.
- A vezérlők nem érhetők el, ha le vannak tiltva a Letiltások pontnál, a
Beállítás szakasz Biztonság pontjánál.
- Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a
szervizközponttal.
zár nem oldható fel.
FIGYELEM:
A projektor üzemelése során nagyfeszültség keletkezik. Ne próbálja felnyitni a készülékdobozt.
Ha a probléma az összes utasítás betartása ellenére is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, akinél
a projektort vette, illetve a szervizközponttal. Adja meg a modellszámot, és számoljon be a probléma jellegéről.
További tájékoztatást fogunk nyújtani a szervizelés kéréséről.
58
Melléklet
Indicator and projector state
Check the indicator to know about the state of projector.
Jelzőfény
POWER/TEMP
(zöld/vörös/narancs)
A projektor állapota
LAMP
(vörös)
Kikapcsolt állapotban (a tápzsinór nincs csatlakoztatva).
Normál működés közben.
Készenléti állapotban]
Készenléti állapot. Nyomja le a POWER gombot a projektor bekapcsolásához.
[Bekapcsolt állapotban]
A környezeti hőmérséklet magasabb, mint a beállított működési tartomány
(43°C~47°C). A projektor hamarosan kikapcsol.
?
A projektor felfüggesztett állapotban van addig, amíg a lámpa világít.
A projektor a készenléti állapotra készül fel, vagy a vetítőlámpa lehűtése
folyamatban van. A projektor nem kapcsolható be, amíg a hűtési folyamat be
nem fejeződik, és a POWER/TEMP jelzőfény kikapcsol.
A készülék nem kapcsolódik be, mert hiba történt. Húzza ki a tápkábelt a
hálózati csatlakozóból. Majd helyezze vissza, és kapcsolja be a projektort. Ha
a projektor ismét kikapcsol, szüntesse meg az áramellátást, és hívja a helyi
forgalmazót vagy szervizt. Ebben az esetben állítsa le a projektort.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés és a tűz veszélye.
or
A lámpa elérte hasznos élettartamának végét. Hamarosan ki kell cserélnie egy
újra.
Hiba a lámpa bekapcsolásakor. A LAMP jelzőfény vörösen villog.
• • • Zöld
• • • Piros
• • • Zölden villog
• • • Vörösen villog
?
?
• • • narancssárga
• • • Ki
• • • narancssárgán villog
*Amikor a projektor lámpája cserére szorul, a jelzőfény sárgán jelenik meg, és ki kell cserélnie a lámpát.
59
Melléklet
Kompatibilis jel
A projektor alapvetően az alábbi függőleges és vízszintes frekvenciájú jeleket fogadja:
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Nem
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(KHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Pixelóra
(MHz)
Javasolt
Nem
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(KHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Pixelóra
(MHz)
Javasolt
SDTV 576I
Component Video input (Y,Pb,Pr)
HDMI-DTV
1
720*576
31.250
50
27
576P
1
720*576
15.625
50
13.5
2
720*480
31.47
59.94
27
480P
2
720*480
15.735
59.94
13.5
3
1280*720
37.50
50
74.25
720P
3
720*576
31.250
50
27
EDTV 576P
4
1280*720
45.00
60.00
74.25
720P
4
720*480
31.47
59.94
27
EDTV 480P
5
1280*720
44.96
59.94
74.175
720P
5
1280*720
37.50
50
74.25
HDTV 720P/50Hz
6
1920*1080
28.125
50
74.25
1080I
6
1280*720
45.00
60.00
74.25
HDTV 720P/60Hz
7
1920*1080
33.75
60.00
74.25
1080I
7
1920*1080
28.125
50
74.25
HDTV 1080I/50Hz
8
1920*1080
33.72
59.94
74.176
1080I
8
1920*1080
33.75
60.00
74.25
HDTV 1080I/60Hz
HDMI-PC/RGB-PC
1
640*350
31.47
70.09
25.18
PC98
2
720*400
31.47
70.09
28.32
PC98
3
640*400
37.86
85.08
31.5
VGA
4
640*480
31.469
59.94
25.17
VGA
5
640*480
37.861
72.8
31.5
VGA
6
640*480
37.5
75
31.5
VGA
7
640*480
43.27
85.01
36
VGA
8
800*600
35.156
56.25
36
SVGA
9
800*600
37.879
60.32
40
SVGA
10
800*600
48.077
72.18
50
SVGA
11
800*600
46.875
75
49.5
SVGA
12
800*600
53.67
85.06
56.25
SVGA
13
1024*768
48.363
60
65
XGA
14
1024*768
56.476
70.07
75
XGA
15
1024*768
60.02
75.03
78.75
XGA
16
1024*768
68.68
85
94.5
XGA
17
1152*864
67.5
75
108
XGA+
18
1280*1024
63.981
60.02
108
SXGA
19
1280*1024
79.98
75.02
135
SXGA
20
1280*768
47.776
59.87
79.5
WXGA
21
1280*768
60.29
74.89
102.25
WXGA
22
1280*768
68.63
84.84
117.5
WXGA
23
1360*768
47.71
60.02
85.5
WXGA
24
1366*768
47.13
59.66
72.01
WXGA
25
1280*800
49.7
59.81
83.5
WXGA
26
1280*800
62.79
74.93
106.5
WXGA
27
1280*800
71.55
84.88
122.5
WXGA
28
1280*960
60
60
108
SXGASXGA+
29
1400*1050
65.32
59.98
121.75
30*
1600*1200
75
60
162
UXGA
31*
1680*1050
65.29
59.95
146.25
WSXGA+
* Csak RGB jeleknél.
√ Megjegyzés:
Az adatok előzetes értesítés nélkül
módosulhatnak.
60
SDTV 480I
Melléklet
A bemenetek konfigurációja
RGB 1/RGB 2/RGB OUT (analóg)
Bemenet: Analóg RGB (D-sub 15 érintkezős)
4
5
10
15
3
2
9
8
14
7
12
13
1
2
3
4
----Földelés (mezőszinkronizálás)
Földelés
DDC adatok
Vízszintes szinkronizálás (összetett szink.)
5 Földelés (vonalszinkronizálás) 13
bemenet/kimenet
6 Földelés (vörös)
14 Függőleges szinkronizálás bemenet/kimenet
7 Földelés (zöld)
15 DDC óra
8 Földelés (kék)
1
6
11
Vörös (bemenet/kimenet)
Zöld (bemenet/kimenet)
Kék (bemenet/kimenet)
-----
RS232C bemenet (D-SUB, 9 eres)
9
10
11
12
LAN bemenet
1
2
3
4
----RXD
TXD
-----
5
GND
6
7
8
9
-----------------
87654321
1
2
3
4
TX +
TX RX +
-----
5
6
7
8
----RX ---------
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TMDS óra
TMDS óra–
CEC
Foglalt (N.C. az eszközön)
SCL
SDA
DDC/CEC föld
+5V áramellátás
Csatlakozóészlelés
HDMI PORT bemenet (HDMI, A típus, 19 eres)
19 17 15 13 11
18 16 14 12 10
9
7
8
5
6
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TMDS Data2+
TMDS Data2
TMDS Data2–
TMDS Data1+
TMDS Data1
TMDS Data1–
TMDS Data0+
TMDS Data0
TMDS Data0–
TMDS óra+
61
Melléklet
Műszaki adatok
Mechanikai tulajdonságok
Méretek (Szé×Ma×Mé )
Nettó tömeg
Állítható láb
Monitor felbontása
LCD rendszer
Monitor felbontása
Kompatibilis jelek
Színszabvány
HDTV jel
Pásztázási frekvencia
Optikai elemek
Képméret (átló)
Vetítési távolság
Lencse
Lámpa teljesítménye
Terminál
Komponens bemenet
S-video bemenet
RGB IN 1 bemenet
RGB IN 2 / RGB OUT bemenet
VIDEO bemenet
AUDIO IN L(MONO)/ R bemenet
HDMI bemenet
AUDIO IN bemenet
AUDIO OUT bemenet
RS-232C bemenet
Hang
Belső audioerősítő
Beépített hangszóró
Hálózati feszültség
Feszültség és fogyasztás
Rendszerkövetelmények
Üzemeltetési hőmérséklet
Üzemeltetési relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási relatív páratartalom
Távirányító
Elem
Valós megjelenítési terület
Méretek
Nettó tömeg
327,4 mm x 241 mm x 90,9 mm (az állítható lábak nélkül)
2.9kg
10°
0,63" TFT, aktív mátrix, 3 panel (BD430, BD450 és BD470 esetén)
0,59" TFT, aktív mátrix, 3 panel (BD460 esetén)
1024 x 768 képpont (BD430, BD450 és BD470 esetén)
1280 x 800 képpont (BD460 esetén)
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M és PAL-N
480i, 480p, 576i ,576p,720p és 1080i
Vízszintes frekvencia: 15kHz-100kHz, Függőleges frekvencia: 56Hz-85Hz
30"-300", állítható
SZÉLES:0,875m~8,943m TELE:1,054m~10,737m(BD430,BD450,BD470)
SZÉLES:0,936m~9,556m TELE:1,128m~11,478m(BD460)
F=2,1 ~2,3,1,2x optika, f=18,82~22,60mm manuális zoommal és fókusszal. (BD430)
F=1,58 ~1,75,1,2x optika, f=18,85~22,63mm manuális zoommal és fókusszal.
( BD450, BD460 and BD470)
230w
RCA x 3
1 db 4 érintkezős DIN
1 db 15 érintkezős D-sub
1 db 15 érintkezős D-sub
RCA x 1
RCA x 2
1 db 19 érintkezős HDMI A csatoló
Mini dugó (sztereó) x 1
Mini dugó (sztereó) x 1
1 db 9 érintkezős D-sub
2W x 2 stereo
2W RMS 4Ω x 2
AC 100–240 V(Max. 3.8A),50/60 Hz
41°F~95°F (5°C~35°C)
0 ~ 80 %
-4°F~140°F (-20°C~60°C)
0 ~ 85 %
2 db AAA vagy LR03 1,5V alkáli elem
16.4' (5 m)/±30
52mm (W) x 18mm (H) x 110mm (D)
67g (elemekkel együtt)
● A fenti jellemzőket a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja.
● A folyadékkristályos kijelző a nagy felbontás kívánalmai szerint készült, ami azt jelenti, hogy a képpontok 99,99
százaléka hatékony.
A folyadékkristályos kijelző jellemzői miatt előfordulhat, hogy a képpontok egy kis hányada (legfeljebb 0,01
százaléka) nem hatékony.
62
Melléklet
Tartozékok
Használati útmutató (CD ROM)
BD430
BD450
BD460
5
AC hálózati tápkábel
Infravörös távirányító és elem
RGB kábel
Lencsevédő
Lencsevédő zsinórja
A képernyőn megjelenő menü
megnyitása
Veszélyes anyagok és elemek tartalma
Rész neve
Műanyag alkatrészek
Fém alkatrészek
Optikai alkatrészek
Váz
PCB vegyület
Egyéb alkatrészek
Távirányító
Tartozékok
Kábel
Pb
○
○
×
○
×
×
×
Hazardous substances and elements
Hg
Cd
Cr6+
PBB
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
PBDE
○
○
○
○
○
○
○
○: Azt jelenti, hogy az alkatrészben található egyik homogén anyag sem haladja meg az SJ/T11363-2006 által
előírt korlátozásokat.
×: Azt jelenti, hogy az alkatrészben található legalább egy homogén anyag meghaladja az SJ/T11363-2006
által előírt korlátozásokat.
63
Melléklet
Méretek
MÉRTÉKEGYSÉG : MM
Csavarlyukak a
mennyezeti rögzítéshez
Csavar: M6
Mélység: 10,0
101.2
327.4
167.5
90.9
92
241
15
107
75.5
41.5
68.5
4-M4x10
PIN kód szemléltetése
Írja be a PIN kódját az alábbi oszlopba, és tartsa a kézikönyvet a kóddal együtt biztonságban. Ha elfelejti vagy
elveszti a számot, és nem tudja működtetni a projektort, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
Gyári alapértelmezett kód: 111*
PIN kód száma.
Gyári alapértelmezett kód: 111*
Logó PIN kód zár
Amennyiben a háromjegyű számot
megváltoztatják, a gyárilag beállított szám
érvénytelenné válik.
64
Melléklet
RS232 vezérlő mód
MEGJEGYZÉS: A számítógépet és a projektort soros kábellel (anya-anya) csatlakoztassa, amennyiben a
számítógépről szeretné vezérelni a projektort.
1. Csatlakoztatás
1.1. Portbeállítás
Elem
Módszer
Érték
Aszinkron kommunikáció
Bit/másodperc
Adatbit
Paritás
Stopbitek
Folyamatellenőrzés
19200
8
nincs
1
nincs
1.2. Huzalozás
RS232 keresztkábeleket használ.
PC
COM
(D-Sub, 9 érintkezős)
Projektor
kontrollport
(D-Sub, 9 érintkezős)
65
Melléklet
2. Parancsok
Kisbetű/nagybetű érzékeny, minden parancs [CR]-rel végződik (Carriage). Minden parancs lejárati ideje
1 másodperc. Ha ideiglenesen törölni szeretné a lejárati idő beállítását, küldje a "#!" [CR] parancsot. (1
másodpercen belül el kell küldenie).
Parancs
A00
A01
A02
A05
A06
A07
A33
A34
A36
AW terminal Computer
AW terminal Monitor
A8E
A8F
A1C
A1D
AR1
AW auto setup Indítás
A43
A44
A0D
A0E
Típus
BEKAPCSOLÁS
KIKAPCSOLÁS
(Gyors kikapcsolás)
KIKAPCSOLÁS
RGB1
RGB2
Component (Komponens)
Video
S-Video
HDMI
RGB 2:Bemenet
RGB 2:Kimenet
Trapézkorrekció ↑
Trapézkorrekció ↓
Menü be
Menü ki
IBeviteli mód olvasása
Automatikus beállítás
Pillanatmegállítás be
Pillanatmegállítás ki
Képnémítás be
Képnémítás ki
A8A
Stopper
A0B
Némítás be
Parancs
A0C
AW lamp mode normal
Típus
Némítás ki
energiatakarékos
lámpaüzemmód
Lámpa üzemmód eco
Digitális zoom +
Digitális zoom Hangerő +
Hangerő 16:9
4:3
Normál
Egyéni
Dinamikus
Normál (képkiválasztás)
Mozi
Színpaletta
Navigáció jobbra
Navigáció balra
Navigáció fel
Navigáció le
Select
Teljes
AW lamp mode ECO
A30
A31
A09
A0A
AW screen wide
AW screen full
AW SCREEN NORMAL
AW SCREEN CUSTOM
A19
A11
A12
A39
A3A
A3B
A3C
A3D
A3F
AW KÉPERNYŐ1610
TELJES*
AW KÉPERNYŐ
Természetes széles
TERMÉSZETES SZÉLES*
Csak a BD460 típusnál
2.1 BEKAPCSOLÁS
Parancs
Részletek
Eredmény
“A00”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x30 0x0d)
Bekapcsolás, amikor a projektor készenléti állapotban van.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.2 KIKAPCSOLÁS (Gyors kikapcsolás)
Parancs
Részletek
Eredmény
“A01”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x31 0x0d)
Gyors kikapcsolás
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.3 KIKAPCSOLÁS
Parancs
Részletek
“A02”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x32 0x0d)
Eredmény
OK
NG
66
A parancs elküldését követően megjelenik a "Kikapcsolás?" üzenet;
ugyanúgy, mintha megnyomta volna a "POWER" gombot.
"-" [CR]
“?” [CR]
Melléklet
2.4 RGB 1
Parancs
Részletek
Eredmény
“A05”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x35 0x0d)
A bemenet módosítása "RGB1" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.5 RGB 2
Parancs
Részletek
Eredmény
“A06”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x36 0x0d)
A bemenet módosítása "RGB2" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.6 Component
Parancs
Részletek
Eredmény
“A07”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x37 0x0d)
A bemenet módosítása "Component" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.7 Video
Parancs
Részletek
Eredmény
“A33”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x33 0x0d)
A bemenet módosítása "Video" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.8 S-Video
Parancs
Részletek
Eredmény
“A34”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x34 0x0d)
A bemenet módosítása "S-Video" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.9 HDMI
Parancs
Részletek
Eredmény
“A36”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x36 0x0d)
A bemenet módosítása "HDMI" értékre.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.10 RGB 2:Bemenet
Parancs
“AW TERMINAL COMPUTER”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0x49 0x4E 0x41 0x4C
0x20 0x43 0x4F 0x4D 0x50 0x55 0x54 0x45 0x52 0x0d)
Részletek
Eredmény
Módosítás a "Terminal 2: bemenetre".
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
2.11 RGB 2:Kimenet
Parancs
“AW TERMINAL MONITOR”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0x49 0x4E 0x41 0x4C
0x20 0x4D 0x4F 0x4E 0x49 0x54 0x4F 0x52 0x0d)
Részletek
Eredmény
Módosítás a "Terminal 2: kimenet"-re
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
67
Melléklet
2.12 Trapézkorrekció ↑
Parancs
Részletek
Eredmény
“A8E”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x45 0x0d)
Trapézkorrekció ↑
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.13 Trapézkorrekció ↓
Parancs
Részletek
Eredmény
“A8F”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x46 0x0d)
Trapézkorrekció ↓
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.14 Menü be
Parancs
Részletek
Eredmény
“A1C”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x43 0x0d)
A képernyőn megjelenő menü megnyitása
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.15 Menü ki
Parancs
Részletek
Eredmény
“A1D”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x44 0x0d)
A képernyőn megjelenő menü bezárása
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.16 Input mode read
Parancs
Részletek
“AR1”[CR] (Hex:0x41 0x52 0x31 0x0d)
Eredmény
OK
1 [CR]:HDMI
2 [CR]:RGB 1
3 [CR]:RGB 2
4 [CR]:Component
5 [CR]:S-Video
6:[CR]:Video
NG
“?” [CR]
A jelenlegi beviteli mód lekérése.
1-HDMI 2-RGB1 3-RGB2 4-Component 5-S-Video 6-Video 7-RGBHV
2.17 Automatikus beállítás
Parancs
“AW AUTOSETUP START”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x41 0x55 0x54 0x4F 0x53 0x45 0x54 0x55
0x50 0x20 0x53 0x54 0x41 0x52 0x54 0x0d)
Részletek
Eredmény
Az automatikus beállítás funkció elindítása.
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
2.18 Pillanatmegállítás be
Parancs
Részletek
Eredmény
68
“A43”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x33 0x0d)
Pillanatmegállítás be.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
Melléklet
2.19 Pillanatmegállítás ki
Parancs
Részletek
Eredmény
“A44”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x34 0x0d)
Pillanatmegállítás ki.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.20 Képnémítás be
Parancs
Részletek
Eredmény
“A0D”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x44 0x0d)
A képernyőről minden eltűnik.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.21 Képnémítás ki
Parancs
Részletek
Eredmény
“A0E”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x45 0x0d)
A Képnémítás funkció kikapcsolása.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.22 Stopper
Parancs
Részletek
Eredmény
“A8A”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x41 0x0d)
Indítás → szüneteltetés → eltüntetés → indítás ...
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.23 Menü be
Parancs
Részletek
Eredmény
“A0B”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x42 0x0d)
Menü be.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.24 Menü ki
Parancs
Részletek
Eredmény
“A0C”[CR] (Hex: 0x41 0x30 0x43 0x0d)
Menü ki.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.25 Lámpa üzemmód normál
Parancs
“AW LAMPMODE NORMAL”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x4C 0x41 0x4D 0x50 0x4D 0x4F 0x44 0x45
0x20 0x4E 0x4F 0x52 0x4D 0x41 0x4C 0x0d)
Részletek
Eredmény
A lámpa üzemmódjának "Normál" értékre való módosítása.
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
69
Melléklet
2.26 Lámpa üzemmód eco
Parancs
Részletek
Eredmény
“AW LAMPMODE ECO”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x4C 0x41 0x4D 0x50 0x4D 0x4F 0x44 0x45
0x20 0x45 0x43 0x4F 0x0d)
Módosítás "Eco mód" értékre.
OK
"000" [CR]
NG
“?” [CR]
2.27 Digitális zoom +
Parancs
Részletek
Eredmény
“A30”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x30 0x0d)
Digitális zoom +
OK
"-" CR]
NG
“?” [CR]
2.28 Digitális zoom Parancs
Részletek
Eredmény
“A31”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x31 0x0d)
Digitális zoom OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.29 Hangerő +
Parancs
Részletek
Eredmény
“A09”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x39 0x0d)
A hangerő növelése.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.30 Hangerő Parancs
Részletek
Eredmény
“A0A”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x41 0x0d)
A hangerő csökkentése.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.31 Szélesvásznú
Parancs
“AW SCREEN WIDE”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x57
0x49 0x44 0x45 0x0d)
Részletek
Eredmény
"Széles" képernyőméret beállítása
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
2.32 Teljes kép
Parancs
“AW SCREEN FULL”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x46
0x55 0x4C 0x4C 0x0d)
Részletek
Eredmény
"Teljes" képernyőméret beállítása.
70
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
Melléklet
2.33 Normál
Parancs
“AW SCREEN NORMAL”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E
0x4F 0x52 0x4D 0x4C 0x0d)
Részletek
Eredmény
Képernyő "Normál" méret.
OK
"000" [CR]
NG
“?” [CR]
2.34 Egyéni
Parancs
Részletek
Eredmény
“AW SCREEN CUSTOM”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x43
0x55 0x53 0x54 0x4F 0x4D 0x0d)
Képernyő "Egyéni" méret.
OK
"000" [CR]
NG
“?” [CR]
2.35 Dinamikus
Parancs
Részletek
Eredmény
“A19”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x39 0x0d)
Képkiválasztás "Dinamikus" módban.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.36 Szabványos(Képkiválasztás)
Parancs
Részletek
Eredmény
“A11”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x31 0x0d)
Képkiválasztás "Szabványos" módban.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.37 Mozi
Parancs
Részletek
Eredmény
“A12”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x32 0x0d)
Képkiválasztás "Mozi" módban.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.38 Színpaletta
Parancs
Részletek
Eredmény
“A39”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x39 0x0d)
Képkiválasztás "Színes vetítőfelület" módban.
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.39 Navigáció ►
Parancs
Részletek
Eredmény
“A3A”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x41 0x0d)
►
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
71
Melléklet
2.40 Navigáció ◄
Parancs
Részletek
Eredmény
“A3B”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x42 0x0d)
◄
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.41 Navigáció ▲
Parancs
Részletek
Eredmény
“A3C”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x43 0x0d)
▲
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.42 Navigáció ▼
Parancs
Részletek
Eredmény
“A3D”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x44 0x0d)
▼
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.43 Kiválasztás
Parancs
Részletek
Eredmény
“A3F”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x46 0x0d)
Kiválasztás
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.44 Teljes
Parancs
Részletek
Eredmény
“AW KÉPERNYŐ 1610 TELJES”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x01
0x06 0x01 0x00 0x46 0x55 0x4C 0x4C 0x0d)
Képernyő "Teljes" mérete.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.45 Természetes széles
Parancs
“AW KÉPERNYŐ TERMÉSZETES SZÉLES”[CR]
Részletek
Eredmény
Képernyő "Természetes széles" mérete.
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
72
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E 0x41
0x54 0x55 0x52 0x41 0x4C 0x20 0x57 0x49 0x44 0x45 0x0d)
A projektor modell- és sorozatszáma a projektor
hátulján vagy egyik oldalán van feltüntetve.Jegyezze
fel ezeket a számokat, hátha szüksége lesz rájuk
később a szervizelésnél.
Modellszám
Sorozatszám
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement