LG | PG60G | User guide | LG PG60G Navodila

LG PG60G Navodila
Használati útmutató
DLP PROJEKTOR
A projektor használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót,
és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.
PG60G
www.lg.com
2
LICENCEK
LICENCEK
A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek. A licencekkel kapcsolatos
további tudnivalókért látogasson el a www.lg.com webhelyre.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A
Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created
by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an
official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.
com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified®
device must be registered in order to play purchased DivX
Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu.
Go to vod.divx.com for more information on how to complete
your registration.
“DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.”
“DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks
of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under
license.”
“Covered by one or more of the following U.S. patents :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Ez a készülék megfelel a háztartási készülékekre (B osztály) vonatkozó EMC
(elektromágneses kompatibilitási) követelményeknek, és otthoni használatra készült. A készülék minden térségben használható.
MEGJEGYZÉS
yyA képek/ábrák eltérhetnek az Ön projektorának megjelenésétől.
yyA projektor képernyőjén megjelenő (OSD-) menük kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben szereplőktől.
ING/CAUTION
ELECTRIC SHOCK
O NOT OPEN
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az esetleges balesetek vagy a projektor helytelen használatának elkerülése
érdekében tartsa szem előtt a biztonsági tudnivalókat.
yyA biztonsági óvintézkedések kétféle, „VIGYÁZAT” és „FIGYELEM” formában vannak
megadva, az alábbiaknak megfelelően.
VIGYÁZAT: Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy akár halált is
okozhat.
FIGYELEM: Az utasítások be nem tartása sérüléssel vagy a termék megrongálódásával járhat.
yyFigyelmesen olvassa el a Használati útmutatót, és tartsa azt keze ügyében.
WARNING/CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
A szabályos háromszögben
WARNING/CAUTION
látható nyílvégű villám
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
szimbólum
felhívja a
felhasználó figyelmét a
készülékházban jelenlevő nem
szigetelt „veszélyes feszültségre”,
melynek nagysága miatt fennáll az
áramütés veszélye.
A szabályos háromszögben
látható felkiáltójel felhívja a
felhasználó figyelmét a
készülékhez mellékelt fontos
kezelési és karbantartási (szervizelési)
utasítások meglétére.
VIGYÁZAT/FIGYELEM
- A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
ÓVJA A KÉSZÜLÉKET ESŐTŐL ÉS
NEDVESSÉGTŐL.
Olvassa el az útmutatót.
Őrizze meg az útmutatót.
Tartsa be valamennyi előírást.
Kövesse az utasításokat.
Felszerelés beltéren
VIGYÁZAT
yyNe tegye ki a projektort közvetlen
napsugárzásnak és ne helyezze
hőforrások, pl. radiátor, kandalló vagy
kályha közelébe.
- Ez tűzveszélyes lehet.
yyNe tegyen éghető anyagokat, pl. gyúlékony aerosolokat a projektor mellé.
- Ez tüzet okozhat.
yyNe engedje, hogy gyermeke felkapaszkodjon vagy felmásszon a projektorra.
- A projektor leeshet és személyi sérülést vagy halált okozhat.
yyNe helyezze a projektort közvetlenül
szőnyegre, takaróra vagy olyan helyre,
ahol a levegőáramlás korlátozott lehet, például könyvespolcra vagy faliszekrénybe.
- Emiatt megemelkedhet a projektor
belső hőmérséklete, ami tüzet okozhat.
yyNe helyezze a készüléket gőz, olaj
vagy olajpára közelébe (pl. párologtató vagy konyhapult).
- Ellenkező esetben tűz, áramütés
vagy korrózió veszélye állhat fenn.
4
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
yyNe szerelje fel a terméket a fal vagy a
mennyezet azon részére, melynek közelében olaj vagy olajpára lehet jelen.
- Ellenkező esetben a termék megrongálódhat és leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezáltal.
yyNe helyezze a készüléket olyan helyre,
ahol sok por érheti.
- Ez tüzet okozhat.
yyNe használja a projektort nedves helyen, pl. fürdőszobában, ahol könnyen
nedvesség érheti.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yyNe takarja el a szellőzőnyílásokat asztalterítővel vagy függönnyel.
- Emiatt megemelkedhet a projektor
belső hőmérséklete, ami tüzet okozhat.
yyA projektor és a fal közötti távolság
legalább 30 cm legyen a szellőzés
biztosítására.
- Ellenkező esetben emiatt megemelkedhet a projektor belső hőmérséklete, ami tüzet okozhat.
FIGYELEM
yyHa a projektort asztalon helyezi el,
ügyeljen rá, hogy ne tegye túl közel az
asztal széléhez.
- A projektor leeshet, ami súlyos sérülést okozhat és tönkreteheti a
projektort. Feltétlenül a projektor méretének megfelelő állványt használjon.
yyKapcsolja ki a projektort, húzza ki az
áramforrásból, és távolítson el minden
csatlakozást a projektor szállítása előtt.
- A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.
yyNe helyezze a projektort instabil vagy
rezgő felületre, pl. vibráló polcra vagy
döntött felületre.
- Az leeshet és sérülést okozhat.
yyÜgyeljen, hogy ne billentse le a
projektort, amikor külső készülékeket
csatlakoztat hozzá.
- Ez személyi sérülést vagy a projektor
meghibásodását okozhatja.
Be-/kikapcsolás
VIGYÁZAT
yyA földelővezetéket csatlakoztatni kell.
- A nem megfelelő földelés a
projektor károsodását okozhatja vagy
áramütést eredményezhet áramlökés
esetén. Ha a projektort olyan helyen
kell telepíteni, ahol a földelésre nincs
lehetőség, szerezzen be egy kismegszakítót, és annak aljazára kösse
a projektort. Ne földelje a projektort
gáz- és vízvezetékhez, világítótesthez
vagy telefonvonalhoz stb.
yyA tápkábelt teljesen dugja be a fali
aljzatba.
- A bizonytalan csatlakozás tüzet
okozhat.
yyNe helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, illetve ne helyezze a tápkábelt a projektor alá.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yySoha ne nyúljon nedves kézzel a dugaszhoz.
- Ez áramütést okozhat.
yyNe csatlakoztasson túl sok eszközt
azonos hosszabbítókábelre.
- A túlmelegedés tüzet okozhat.
yyTávolítsa el a port és a szennyezőanyagokat a tápcsatlakozó érintkezőiről
és az aljzatról.
- Ez tüzet okozhat.
yyA tápellátást a hálózati dugó kihúzásával kapcsolhatja ki, amelynek kön�nyen elérhető helyen kell lennie.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELEM
yyKihúzáskor határozottan fogja a
dugaszt.
- A kábelben lévő törött vezeték tüzet
okozhat.
yyEllenőrizze, hogy a tápkábel vagy a
dugó ne legyen sérült, módosított,
súlyosan elhajlott, csavarodott, lapított
vagy hevült. Ne lazítsa meg a fali aljzatot.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yyTartsa távol a tápkábelt a fűtőtestektől.
- A kábel bevonata megolvadhat és
áramütést okozhat.
yyHelyezze a projektort olyan helyre,
ahol senki nem botlik meg benne, ill.
lép rá a tápkábelre vagy a csatlakozódugóra, megvédve ezzel a tápkábelt
és a dugót a sérüléstől.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yyA projektort ne a tápkábel csatlakoztatásával vagy kihúzásával kapcsolja
be vagy ki. (Ne használja a csatlakozódugót kapcsolóként.)
- Ez áramütést okozhat, és kárt tehet
a projektorban.
yyNe dugjon áram vezetésére alkalmas
tárgyat a fali aljzat másik oldalára, miközben a tápkábel be van dugva a fali
aljzatba. Ne érintse meg a csatlakozódugót közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
- Ez áramütést okozhat.
yyCsak az LG Electronics, Inc. által biztosított, hivatalos tápkábelt használja.
Más tápkábelt ne használjon.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
5
Használat közben
VIGYÁZAT
yyNe helyezzen folyadékot tartalmazó
tárgyat, pl. virágcserepet, csészét, kozmetikumokat, vegyi anyagokat, díszeket vagy gyertyát stb. a projektorra.
- Fennáll a tűz, áramütés kockázata
és a leeső berendezés sérülést okozhat.
yyHa a projektort jelentős ütés érte, illetve a készülékház sérült, kapcsolja
ki, húzza ki a fali aljzatból, és vegye fel
a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ellenkező esetben ez tüzet és áramütést okozhat.
yyNe helyezzen fémdarabokat, pl. pénzérmét, hajtűt vagy fémhulladékot, se
gyúlékony anyagokat, pl. papírt vagy
gyufát a projektorba.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yyHa a projektorba folyadék vagy idegen tárgy került, kapcsolja ki, húzza ki
a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics valamely szervizközpontjával.
- Ellenkező esetben ez tüzet és áramütést okozhat.
yyHa elemet cserél a távirányítóban,
ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
nyeljék le az elemet. Az elemet tartsa
gyermekektől távol.
- Ha gyermekek lenyelik az elemet,
haladéktalanul forduljon velük orvoshoz.
yySoha ne nyissa fel a projektor borítását.Fokozottan fennáll az áramütés
veszélye.
6
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
yyNe nézzen bele közvetlenül a működő
projektor lencséjébe. Az erős fény
károsíthatja a látását.
yyHa a lámpa ég, illetve most kapcsolta
ki, ne érintse meg a szellőzőt vagy a
lámpát, mert azok forróak lehetnek.
yyGázszivárgás esetén ne érintse meg
a fali aljzatot. Nyissa ki az ablakot a
szellőztetéshez.
- Egy szikra tüzet vagy égési sérülést
okozhat.
yyVihar vagy villámlás esetén ne érintse
meg a projektort vagy a tápkábelt.
- Ez áramütést okozhat.
yyNe használja a projektort olyan elektromos eszköz közelében, amely erős
mágneses mezőt generál.
yyTárolja a projektor csomagolására
szolgáló vinil borítót biztonságos helyen, gyermekektől távol.
- Szabálytalan használat esetén ez
fulladást okozhat.
yyNe tartsa kezét hosszabb ideig a
projektoron, amíg az működésben
van.
yyJátékkonzol projektorhoz csatlakoztatásakor ajánlott a képátló legalább
négyszeresének megfelelő távolságot
tartani.
yyFontos, hogy megfelelő legyen a csatlakozókábel hosszúsága. Ellenkező
esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat vagy kárt tehet
a termékben.
FIGYELEM
yyNe helyezzen nehéz tárgyat a projektorra.
- Leeshet és fizikai sérülést okozhat.
yyVédje a lencsét a szállítás alatt az
erős ütésektől.
yyNe érintse meg a lencsét. A lencse
megsérülhet.
yyNe használjon éles eszközöket a
projektoron, pl. kést vagy kalapácsot,
mert ezek megsérthetik a házat.
yyHa nem jelenik meg kép a vetítőernyőn, kapcsolja ki a projektort, húzza
ki a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ellenkező esetben ez tüzet és áramütést okozhat.
yyNe ejtsen semmilyen tárgyat a
projektorba, illetve ne tegye azt ki
jelentős nyomásnak.
- Ez személyi sérülést vagy a projektor
meghibásodását okozhatja.
yyA szem és a vetítőernyő közötti
távolság a vetítőernyő átmérőjének
5-7-szerese legyen.
- Ha hosszú időn keresztül túl közelről
nézi a képernyőt, a látásromláshoz
vezethet.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Tisztítás
VIGYÁZAT
yyNe spricceljen vizet a projektorra
tisztítás közben. Ne engedje, hogy a
projektor belsejébe víz kerüljön,
illetve, hogy a készülék vizes legyen.
- Ez tüzet és áramütést okozhat.
yyHa a projektorból füst vagy furcsa
szag távozik, illetve abba idegen tárgy
került, kapcsolja ki, húzza ki a fali
aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot az
LG Electronics valamely szervizközpontjával.
- Ellenkező esetben ez tüzet és
áramütést okozhat.
yyA projektor lencséjére rakódott por
vagy szennyeződés eltávolításához
használjon tisztítóspray-t, ill. tisztítószerrel vagy alkohollal megnedvesített
puha törlőruhát.
7
FIGYELEM
yyA projektor belső alkatrészeinek
tisztítását évente végeztesse el a
szervizközpontban.
- Ha hosszú időn keresztül nem
ztisztítja meg a projektor szennyeződött belső részét, az tüzet okozhat
vagy a projektor meghibásodásához
vezethet.
yyA műanyag alkatrészek, pl. a projektor
házának tisztításakor húzza ki a
tápkábelt, és puha ronggyal törölje le
a házat. Ne permetezzen rá vizet,
illetve ne törölje le nedves ruhával. A
műanyag alkatrészek, pl. a készülék
házának tisztításakor ne használjon
tisztítószert, gépkocsihoz való vagy
ipari polírozó anyagot, csiszolópapírt vagy viaszt, benzint, alkoholt stb.,
amely károsíthatja a projektort.
- Ez tüzet, áramütést okozhat vagy a
termék meghibásodásához (deformálódás, korrózió és sérülés) vezethet.
8
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
EGYÉB
VIGYÁZAT
yyCsak szakképzett technikus szerelheti
szét vagy módosíthatja a projektort.
Ellenőrzéshez, beállításhoz vagy javításhoz vegye fel a kapcsolatot az
értékesítővel vagy a szervizközponttal.
- Ellenkező esetben ez tüzet és áramütést okozhat.
yyA használt akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ellenkező esetben robbanásra vagy
tűzre kerülhet sor.
yyAz ártalmatlanítás előírt módszere
országtól és térségtől függően változhat. A vonatkozó utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa az akkumulátort.
yyNe dobja ki és ne szerelje szét az
akkumulátort.
-Ellenkező esetben az akkumulátor
megsérülése tüzet vagy robbanást
okozhat.
yyKizárólag az LG Electronics által jóváhagyott és tanúsított akkumulátort
használjon.
- Ellenkező esetben tűz vagy robbanás
következhet be.
yyTárolja az akkumulátort fémtárgyaktól
(pl. kulcs és iratkapocs) távol.
yyEz gyors hőmérséklet-emelkedéssel
járhat, amely tüzet vagy égési sérülést
okozhat.
yyNe tárolja az akkumulátort hőforrás
(pl. fűtőtest) közelében.
- Ez tüzet vagy a termék károsodását
okozhatja.
yyNe tárolja 60 °C-nál magasabb
hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett.
yyAz elemet tartsa gyermekektől távol.
- Ez személyi sérülést okozhat vagy
kárt tehet a készülékben.
yyFontos az akkumulátor megfelelő
behelyezése.
yyA nem megfelelő csereakkumulátor
tüzet okozhat.
FIGYELEM
yyHa hosszabb ideig nem használja a
projektort, húzza ki a fali aljzatból.
- A felhalmozódott por túlmelegedést, áramütést okozhat a korrodált
szigetelés, illetve tűz keletkezhet az
elektromos kisülés miatt.
yyCsak a megadott típusú elemet
használja.
- Ellenkező esetben ez a túlmelegedés a szivárgás miatt áramütést
okozhat.
yyFontos, hogy az elemet ugyanolyan
típusúra cserélje ki.
(Elem: CR2032/3 V)
- Ha az elem rosszul van behelyezve,
akkor előfordulhat, hogy az gyorsan
lemerül, vagy hogy a távirányító nem
működik megfelelően.
yyHasználat közben ne nézzen közvetlenül a lencsébe, mert ez szemkárosodást okozhat.
yyA készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
A magasfeszültségű alkatrészek súlyos vagy halálos áramütést okozhatnak.
yyA készüléknek szellőzésre van szüksége, ezért ne zárja el a levegő áramlását az egység körül.
Ellenkező esetben személyi sérülés
következhet be, és túlmelegedhetnek
a készülék belső részei.
yyAz izzó meghibásodásának megakadályozására a készüléknek a megfelelő lehűlés érdekében a kikapcsolást
követően kb. 3 percig bedugva kell
maradnia (ez a figyelmeztetés a LEDes típusokra nem vonatkozik).
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
yyNe érintse meg a lencsét, máskülönben égési sérüléseket szenvedhet,
vagy kárt tehet a lencsében.
Használat közben és közvetlenül azt
követően a lencse és a készülék forró
lehet.
Legyen óvatos a készülék kezelésekor,
és hagyja, hogy megfelelően lehűljön.
yyKizárólag földelt elektromos csatlakozóaljzatot használjon.
yyNe helyezzen semmit a levegőkiáramló nyílásba, és ne takarja le azt
semmivel.
yyAz optimális használat érdekében
tartsa be a karbantartási útmutatásokat; javításra kizárólag hivatalos szervizközpontba vigye a készüléket.
yyAz izzó higanyt tartalmaz, emiatt azt
a helyi és állami törvények betartásával, kell leselejtezni
(ez a figyelmeztetés a LED-es típusokra nem vonatkozik).
- This DLP Projector is a Risk Group
2 device that meets safety standard
IEC 62471 standard.
9
10
TARTALOM
TARTALOM
LICENCEK
2
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
3
ELŐKÉSZÜLETEK
11
Tartozékok
Külön megvásárolható extrák
Alkatrészek és komponensek
Felszerelés
-- Az elhelyezéssel kapcsolatos
óvintézkedések
-- Adapter csatlakoztatása
-- Vetítési távolság a vetítőernyő
méretétől függően
-- A lencsekupak használata
-- Az állvány használata
-- Akkumulátor csatlakoztatása
-- A projektor felszerelése állványra
-- Kensington biztonsági rendszer
11
12
13
14
TÁVIRÁNYÍTÓ
A PROJEKTOR
HASZNÁLATA
A projektor megtekintése
-- A projektor bekapcsolása
-- A vetítőernyőn megjelenő kép
helyzetének és élességének
beállítása
-- A projektor megtekintése
-- Az akkumulátor használata
-- Akkumulátorhasználat időadatai
További opciók használata
-- A Képarány funkció használata
-- A Trapézkorrekció funkció
használata
-- A bemeneti lista használata
-- Üres képernyő funkció
A gyorsmenü használata
14
14
15
16
16
17
18
19
20
22
22
22
22
22
23
23
25
25
26
26
27
27
SZÓRAKOZÁS
A SCREEN SHARE szolgáltatás
használata
SAJÁT MÉDIA
-- USB-tárolóeszközök
csatlakoztatása
-- FILMLISTA
-- FÉNYKÉPLISTA
-- ZENELISTA
-- FÁJLLISTA
BEÁLLÍTÁSOK
TESTRESZABÁSA
28
28
29
29
31
37
39
41
43
BEÁLLÍTÁS menü
A PICTURE (KÉP) menü beállításai
AUDIO (Hang) beállítások
AKTUÁLIS TIME (IDŐ) beállítása
Az OPTION (OPCIÓ) menü
beállításai
43
44
48
49
50
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
53
HD-felvevő, DVD-lejátszó vagy
videomagnó csatlakoztatása
-- HDMI-csatlakozás
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
-- RGB-kábeles csatlakozás
Csatlakoztatás AV-BEMENETHEZ
-- Komponens kábeles csatlakozás
Fejhallgató csatlakoztatása
MHL csatlakoztatása
54
54
55
56
56
57
KARBANTARTÁS
57
A projektor tisztítása
-- A lencse tisztítása
-- A projektor házának tisztítása
57
57
57
MŰSZAKI ADATOK
54
54
58
ELŐKÉSZÜLETEK
ELŐKÉSZÜLETEK
Tartozékok
Ellenőrizze a mellékelt tartozékokat.
A képen lévő termék eltérhet a valóságtól.
219'4
+0276
/76'
2#)'
81.7/'
#761
$.#01-
':+6ꕯ
ꕣ
5'66+0)5
3/'07
56+..
4#6+1
*'.2
-';5
75$
-';5
Távirányító gombeleme
Lítium akkumulátor
(CR2032/ 3 V)
Használati útmutató
RGB-kábel
Adapter
Tápkábel
Használati útmutató, CD
1
2
2
Fedél
Akkumulátor
Állvány
3
Kompozit videokábel
Táska
HDMI apa-anya átalakító
11
12
ELŐKÉSZÜLETEK
yyHDMI- vagy USB-kábel csatlakoztatásakor, vagy
pendrive HDMI vagy USB porthoz történő csatlakoztatásakor olyan eszközt használjon, mely legfeljebb
21 mm széles és 12 mm magas. Ha az USB-kábel
vagy a pendrive nem fér el a projektor USB portjánál,
akkor használjon egy USB 2.0 szabványt támogató
hosszabbítókábelt.
yyHDMI-tanúsítvánnyal és logóval ellátott kábelt használjon.
yyHa nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábel
típusok)
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed HDMI®/TM with Ethernet kábel
Külön megvásárolható extrák
Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy
webáruházba, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak, és új tartozékok jelenhetnek meg.
A projektor képernyője
Állvány
HDMI-kábel
Videokábel
Audiokábel
MHL-kábel
RGB–komponens átalakító kábel
Komponenskábel
ELŐKÉSZÜLETEK
13
Alkatrészek és komponensek
* A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készült. Előfordulhat, hogy a
projektor ernyőjén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok
jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési
hibát. Bekapcsoláskor a vezérlőpanelen világítani kezd a LED-jelzőfény.
Bal
Hátoldal
A vezérlőpanel
Hangszóró
A/V IN
DC IN
HDMI/DVI
RGB IN
Fókuszgyűrű
A/V IN
Lencse2
HDMI/DVI
Szellőzőnyílás1
Gomb
(Be- és
kikapcsoló gomb)
(Beállítások)
∧, ∨, <, >
ꔉ(OK)
Leírás
A projektor be- és kikapcsolása.
Menü kiválasztása vagy bezárása.
Lépés a menük között és a beállítások módosítása.
(<, > gomb: Hangerő szabályozása a bemeneti módnak
megfelelően.)
Az aktuális üzemmód megtekintése és a funkciók módosításainak
mentése.
1 A szellőzőnyílásokból magas hőmérsékletű levegő áramlik ki, ezért ne menjen közel a
szellőzőnyílásokhoz.
2 Használat közben ne érintse meg a projektor lencséjét. A lencse megsérülhet.
RGB IN
14
ELŐKÉSZÜLETEK
Felszerelés
Az elhelyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
yyHelyezze a projektort jól szellőző helyre.
- A belső hőmérséklet emelkedésének
megakadályozása érdekében helyezze a projektort jól szellőző helyre. Ne
helyezzen semmi olyat a projektor
közelébe, amely eltakarja a szellőzőnyílásait. Ha eltakarja a szellőzőnyílásokat, a belső hőmérséklet megemelkedik.
- Ne helyezze a projektort szőnyegre vagy takaróra. Ne zárja el az alsó
szellőzőnyílásokat, és a projektort
egyenletes, szilárd felületen használja.
- Akadályozza meg, hogy idegen tárgyak, pl. papírhulladék kerüljön a
projektorba.
yyNe helyezze a projektort forró vagy
nedves környezetbe.
- Ne helyezze a projektort forró, hideg
vagy nedves környezetbe.
yyNe helyezze a projektort olyan helyre,
ahol sok por érheti.
- Ez tüzet okozhat.
yySoha ne nyissa fel a projektor borítását.Fokozottan fennáll az áramütés
veszélye.
yyA projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készült. Előfordulhat, hogy a projektor ernyőjén állandó
pici fekete és/vagy fényes (piros, kék
vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a
gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési hibát.
yyElőfordulhat, hogy a távirányító nem
működik, ha elektronikus ballaszttal
rendelkező vetítőlámpát vagy három
hullámhosszúságú lámpát használ.
Cserélje ki a lámpát nemzetközileg
szabványosított lámpára ahhoz, hogy
a távirányító megfelelően működjön.
Adapter csatlakoztatása
- Hagyjon megfelelő szabad helyet
(legalább 30 cm-t) a projektor körül.
Csatlakoztassa a DC adapter csatlakozódugaszát a projektor tápellátásának bemeneti
csatlakozójához.
ELŐKÉSZÜLETEK
15
Vetítési távolság a vetítőernyő méretétől függően
1
Helyezze a projektort, a számítógépet vagy az audio-/videoforrást szilárd és egyenletes felületre.
2 Helyezze a projektort megfelelő távolságra a vetítőernyőtől. A kép tényleges nagyságát a projektor és a vetítőernyő közötti távolság határozza meg.
3 Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőlegesen álljon a vetítőernyőre.
Ha a projektor lencséje nem merőleges a vetítőernyőre, a vetítőernyőn lévő kép döntött, a képminőség pedig gyenge lesz. Ha a vetítőernyőre vetített kép torzul, használja a trapézkorrekció funkciót.
4 Csatlakoztassa a projektor és a kapcsolódó készülékek tápkábelét a fali aljzatba.
Felfelé vetítés aránya: 100 %
VETÍTŐVÁSZON
Szélesség (Y)
Magasság (X)
VETÍTŐVÁSZON
X/2
X/2
Y/2
30 mm
Y/2
Vetítési távolság (D)
Vetítési távolság (D)
16:10-es vetítőernyő
Vetítőernyő mérete
(mm)
Szélesség (Y)
(mm)
Magasság (X)
(mm)
Vetítési távolság (D)
(mm)
635
762
538
337
803
646
404
889
966
754
471
1130
1016
861
539
1293
1143
969
606
1456
1270
1077
673
1619
1397
1185
741
1783
1524
1292
808
1946
1651
1400
875
2109
1778
1508
943
2272
1905
1615
1010
2436
2032
1723
1077
2599
2159
1831
1145
2762
2286
1938
1212
2925
2413
2046
1279
3089
2540
2154
1347
3252
16
ELŐKÉSZÜLETEK
A lencsekupak használata
A nyíllal jelzett irányba forgassa el a lencsekupakot.
⇒
MEGJEGYZÉS
yy Legyen óvatos, nehogy túlzott erőhatást fejtsen ki a lencsekupak felhelyezésekor. Ha
nem így tesz, azzal a készülék sérülését okozhatja.
DC IN
Az állvány használata
DC IN
DC IN
DC IN
Normál látvány
Felülnézet
MEGJEGYZÉS
yy Ha a plafonra vetít képeket, a mellékelt ferde típusú antennakábelt és USB
tárolóeszközt használja.
yy HDMI kábel használata esetén használjon a projektor HDMI bemeneti csatlakozójának
megfelelő kábelt.
ELŐKÉSZÜLETEK
Akkumulátor csatlakoztatása
1 Távolítsa el a takarólemezt.
Takarólemez
2 A látható módon szerelje össze a projektort.
⇒
3 A nyíllal jelzett irányba forgassa el a gombot.
17
18
ELŐKÉSZÜLETEK
A projektor felszerelése állványra
yyA projektor kameraállványra is felszerelhető az alább látható módon.
yyAz állvány stabilizálásához szabványos 4,5 mm-es vagy kisebb rögzítőcsavar használata
javasolt. A rögzítőcsavar megengedett maximális mérete 5,5 mm. (A megengedett
maximális méretnél nagyobb csavar használata károsíthatja a projektort.)
A projektor
alsó része
A projektor rögzítésére
szolgáló csavar
A projektor csatlakoztatására szolgáló rész.
Állvány
Az akkumulátor
alsó része
Az akkumulátor
rögzítésére szolgáló
csavar
Az akkumulátor csatlakoztatására szolgáló rész.
Állvány
ELŐKÉSZÜLETEK
Kensington biztonsági rendszer
yyA projektor panelén Kensington biztonsági zár csatlakozó található. A Kensington
biztonsági rendszer kábelét az alábbiak szerint csatlakoztassa.
yyA Kensington biztonsági rendszer felszerelésének és használatának részleteiről az
ahhoz mellékelt használati útmutatóban talál további információkat.
yyA Kensington biztonsági rendszer külön vásárolható meg.
yyMi az a Kensington?
A Kensington vállalat olyan biztonsági rendszereket értékesít, amelyek megakadályozzák értékes elektronikai eszközök, például asztali számítógépek vagy laptopok
eltulajdonítását. Weboldal: http://www.kensington.com
19
20
TÁVIRÁNYÍTÓ
TÁVIRÁNYÍTÓ
Nyissa fel a távirányító hátoldalán található elemtartó fedelet, és az
utasításoknak megfelelően helyezze be az elemeket
. Azonos típusú
elemeket használjon.
①
219'4
+0276
/76'
②
POWER
A projektor be- és kikapcsolása.
INPUT
A bemeneti jelforrás módosítása.
MUTE
Az összes hang elnémítása.
VOLUME +, A hangerő beállítása.
PAGE
Lépés az előző/következő oldalra.
2#)'
81.7/'
#761
$.#01-
':+6ꕯ
ꕣ
5'66+0)5
3/'07
56+..
4#6+1
*'.2
-';5
75$
-';5
AUTO
A számítógépről bejövő RGB kép automatikus beállítása.
BLANK
A projektorképernyő be- és kikapcsolása.
Fel/le/balra/jobbra gombok
A funkció beállítása vagy a kurzor mozgatása.
OK ꔉ
Az aktuális üzemmód megtekintése és a funkciók
módosításainak mentése.
EXIT
A képernyőmenük törlése és visszatérés projektor
üzemmódba.
ꕣ
Visszatérés az előző szintre.
SETTINGS
Menü kiválasztása vagy bezárása.
Q. MENU
A gyorsmenü megnyitása.
21
TÁVIRÁNYÍTÓ
219'4
+0276
/76'
2#)'
81.7/'
#761
$.#01-
':+6ꕯ
ꕣ
5'66+0)5
3/'07
56+..
4#6+1
*'.2
-';5
75$
-';5
STILL
A mozgókép kimerevítése.
(Az USB-módtól eltérő összes mód esetén.)
RATIO
Kép átméretezése.
USB
USB-mód elérése.
HELP
Az öndiagnosztizálás lehetővé tétele.
KEY.S u, v
A trapézkorrekció beállítása.
Lejátszásvezérlő gombok
A SAJÁT MÉDIA lejátszások vezérlése.
Színes gombok
Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.
MEGJEGYZÉS
yyTávirányító használata esetén a távirányító optimális hatótávolsága az infravörös vevőegységtől 3 méteren (bal/jobb) és 30 fokos íven belül van.
yyA kifogástalan működés érdekében ne takarja el az infravörös vevőegységet.
yyHa a távirányítót a hordtáskában szállítja, győződjön meg róla, hogy a táskában a
távirányító gombjaihoz sem a projektor, sem kábelek, sem dokumentumok, sem
bármely egyéb tartozék nem ér hozzá. Ellenkező esetben az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.
A/V IN
HDMI/DVI
RGB IN
219'4
+0276
/76'
2#)'
81.7/'
#761
$.#01-
':+6ꕯ
ꕣ
5'66+0)5
3/'07
56+..
4#6+1
*'.2
-';5
75$
-';5
22
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
A projektor megtekintése
A projektor megtekintése
A projektor bekapcsolása
2 A kívánt bemeneti jel kiválasztásához
1
Csatlakoztassa megfelelően a
tápkábelt.
2 Várjon egy pillanatig, majd nyomja
meg a távirányítón vagy vezérlőpanelen
lévő POWER gombot.
(A vezérlőpanelen világít a jelzőfény.)
3 Válassza ki a nyelvet a Nyelvválasztás
1
A projektor bekapcsolásához nyomja
meg készenléti állapotban a POWER
gombot.
nyomja meg az INPUT gombot.
3 A projektor vezérléséhez - a vetített
tartalom nézése közben -, használja a
következő gombokat.
Gomb
VOL -, +
képernyőn.
MUTE
válassza ki a bemeneti jelet.
Q. MENU
4 A távirányító INPUT gombjával
A vetítőernyőn megjelenő
kép helyzetének és élességének beállítása
Ha megjelenik a kép a vetítőernyőn,
ellenőrizze az élességét és azt, hogy
kitölti-e a vetítőernyőt.

Fókuszgyűrű
A gyorsmenü megnyitása.
RATIO
Kép átméretezése.
A trapézkorrekció
KEY.S u, v
beállítása.
4 A projektor kikapcsolásához nyomja
meg a POWER gombot.
A/V IN
HDMI/DVI
RGB IN
yyA kép fókuszának beállításához
forgassa el a fókuszgyűrűt.
yyA fókuszgyűrű állításakor legyen
óvatos, és ne érintse meg a
vezérlőpanel billentyűit.
Leírás
A hangerő beállítása.
Az összes hang
elnémítása.
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
23
Az akkumulátor használata
Low battery! The projector will turn
off soon
* Megjelenik, ha kezd lemerülni az akkumulátor.
* Az akkumulátor lemerülésekor a projektor egy percen belül kikapcsol.
Akkumulátorhasználat időadatai
Állapot
Idő és kijelző
Töltés
Kb. 3 óra
Üzemidő
Kb. 2 óra
(Az elérhető akkumulátorhasználati idő Kb. 2 óra,
ha az Energiatakarékos üzemmód Maximális
beállításon van.)
Ha átállítja az Energiatakarékos üzemmód alapértelmezett értékeit, akkor ez az akkumulátoridő
csökkenéséhez vezet.)
Akkumulátorszint
Jelzőfény
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
* Ha a projektort hosszú ideig nem használja, távolítsa el annak akkumulátorát, és
tárolja azt külön. A hosszú idejű tároláshoz javasolt 40-50 százalékra feltölteni az
akkumulátort.
* Az akkumulátor automatikusan újratöltődik, ha a projektort tápegységre csatlakoztatja.
* A projektor első használatakor töltse fel teljesen az akkumulátort.
* Az akkumulátornak a kézikönyvben megadott normál használati ideje az LG mérésein alapul, a
tényleges idő a használattól függően eltérhet ettől.
* Az akkumulátor használati ideje a műsorszórás típusától, az üzemi hőmérséklettől, a használat
időtartamától és a felhasználói beállításoktól függ.
* Mivel az akkumulátor fogyóeszköz, annak élettartama fokozatosan csökken. Ha az akkumulátor
élettartama a felére csökken, az LG Electronics ügyfélszolgálatán cserélje le azt egy új akkumulátorra.
* Akkumulátorról való üzemelés esetén az Energiatakarékos üzemmód maximumra van állítva.
* Az akkumulátort kizárólag a berendezéshez mellékelt készülékkel töltse. Ez az akkumulátor
károsodásához vezethet vagy tüzet okozhat.
24
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
* A használt akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ha nem így tesz, az robbanáshoz vezethet vagy tüzet okozhat. Az akkumulátorok ártalmatlanításának módszere országtól
és térségtől függően változhat.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően
lesz ártalmatlanítva.
* Ne dobja ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Az akkumulátor károsodásakor tűz vagy robbanás
keletkezhet.
* Mindig az LG Electronics, Inc. által elfogadott és tanúsított akkumulátort használjon. Amennyiben
nem így tesz, az robbanást vagy tüzet okozhat.
* Tárolja az akkumulátort fémtárgyaktól (pl. kulcs és iratkapocs) távol. Ez gyors hőmérséklet-emelkedéssel járhat, amely tüzet vagy égési sérülést okozhat.
* Ne tárolja az akkumulátort hőforrás (pl. fűtőtest) közelében. - Ez tüzet vagy meghibásodást okozhat.
* Ne tárolja az akkumulátort 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten vagy magas páratartalmú
helyen. Ha nem így tesz, az robbanáshoz vezethet vagy tüzet okozhat.
* Tartsa gyermekektől távol. Ha nem így tesz, az személyi sérülést okozhat vagy a termék
meghibásodásához vezethet.
* Fontos az akkumulátor megfelelő csatlakoztatása. Ha nem így tesz, az robbanáshoz vezethet
vagy tüzet okozhat.
* Ha az akkumulátor szivárog vagy szagot áraszt, azonnal távolítsa el a projektorból, és lépjen
kapcsolatba az LG Electronics ügyfélszolgálatával.
* Az akkumulátor lítium–iont tartalmaz, ezért kezelje óvatosan. Ha nem így tesz, az robbanáshoz
vezethet vagy tüzet okozhat.
* A helytelenül behelyezett akkumulátor robbanásveszélyes. Csak azonos vagy egyenrangú típussal
cserélje.
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
25
További opciók
használata
A Képarány funkció
használata
A kép képarányát a RATIO gomb
megnyomásával módosíthatja a
projektor használata közben.
MEGJEGYZÉS
yyA bemenő jeltől függően előfordulhat,
hogy egyes opciók nem érhetők el.
yyA képméretet a Q.MENU vagy
SETTINGS gomb megnyomásával
is megváltoztathatja.
-
-
-
16:9: A képeket a vetítőernyő szélességének megfelelően méretezi át.
FULL (TELJES) : Teljes képernyőre
vált a képaránytól függetlenül.
Just Scan (Levágás nélkül) : A videó
eredeti méretben, éllevágás nélküli
megjelenítése.
Just Scan
-
4:3: Átméretezi a képet a 4:3
képaránynak megfelelően.
-
Zoom (Nagyítás) : A kép nagyítása a
vetítőernyő szélességének megfelelőre.
Előfordulhat, hogy a kép teteje és alja
nem jelenik meg.
yyNyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
yyNyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a kép mozgatásához.
-
Cinema Zoom 1 (Mozinagyítás 1) :
A kép formázása a moziban szokásos
2,35:1 arányra. Ez az érték 1 és 16
között változik.
yyNyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
yyNyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a kép mozgatásához.
MEGJEGYZÉS
yyLevágás nélkül módban a vetítőernyő
szélein képzaj jelentkezhet.
-
Set By Program (Program által beállítva) : Az eredeti képpel megegyező
képarányban történő megjelenítés.
Set By Program
MEGJEGYZÉS
yyKép nagyításakor vagy kicsinyítésekor a kép torzulhat.
26
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
A Trapézkorrekció funkció
használata
Ha a projektor nem merőleges a vetítőernyőre, a Trapézkorrekció funkció beállítja a kép felső és alsó szélességét, így
a vetítőernyőn megjelenő kép nem válik
trapéz alakúvá.
Mivel a Keystone (Trapézkorrekció) funkció a vetítőernyőn megjelenített kép minőségének enyhe romlását okozhatja,
csak akkor használja ezt a funkciót, ha
nincs mód a projektor optimális szögben való elhelyezésére.
•Keystone
0
-
A bemeneti lista használata
A bemeneti lista használata
1
Nyomja meg az INPUT gombot a
bemeneti források eléréséhez.
- Először a csatlakoztatott bemeneti mód jelenik meg. Az AV /
Component (Komponens) bemenet
mindig aktív.
Input List
AV
ꔂ Move ꔉ OK
Component
USB
RGB-PC
+
Close
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 Nyomja meg a ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀
Input Label
Keystone (Trapézkorrekció) opció kiválasztásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
Exit
2 Az INPUT gombbal válassza ki a
bemeneti jelet, és a projektor csak a
csatlakoztatott bemeneti módba
kapcsol. A ︿, ﹀, ︿ vagy ﹀ gombbal
válthat a bemeneti módok között.
gombot az OPCIÓ kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 Nyomja meg a ︿, ﹀ gombot a
HDMI
Bemeneti címke hozzáadása
Megjeleníti, melyik eszközt melyik
bemeneti porthoz csatlakoztatta.
Input Label
4 Nyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a Keystone (Trapézkorrekció) állításához.
yyA Keystone (Trapézkorrekció)
- 40 és 40 között állítható be.
◀
▶
Component ◀
▶
RGB-PC
◀
▶
HDMI
◀
▶
AV
5 Nyomja meg az OK gombot a
beállítás után.
Close
1

Nyomja meg az INPUT gombot a
bemeneti források eléréséhez.
2 Nyomja meg a PIROS gombot.
3 A ︿ vagy a ﹀ gombbal keresse ki az
egyik bemeneti forrást.
4 A ︿ vagy a ﹀ gombbal válassza ki az
egyik bemeneti címkét.
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
Üres képernyő funkció
Az üres képernyő funkció használata
Ez a funkció akkor lehet hatékony, ha
megbeszélés vagy képzés során fel
kívánja kelteni a hallgatóság figyelmét.
1
Nyomja meg a BLANK gombot, és
a képernyőn csak a háttérszín lesz
látható. A háttérszín a következők
szerint módosítható: "Az üres kép
kiválasztása".
2 Nyomja meg bármelyik gombot az
üres képernyő funkció törléséhez.
A képernyő átmeneti eltakarásához
nyomja meg a távirányító BLANK
gombját. A projektor működése közben
ne takarja el semmilyen tárggyal a
lencsét. A lencse túlmelegedhet,
deformálódhat, illetve tüzet okozhat.
Az üres kép kiválasztása
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 Nyomja meg a ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀
gombot az OPCIÓ kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 Nyomja meg a ︿, ﹀ gombot a Blank
Image (Üres kép) opció kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
4 A ︿, ﹀ gombbal lépjen a kívánt
beállításra vagy lehetőségre, majd
nyomja meg az OK gombot.
27
A gyorsmenü használata
A gyakran használt menüket testre
szabhatja.
1
Nyomja meg a Q.MENU gombot a
gyorsmenük megnyitásához.
2 A ︿ vagy a ﹀ gombbal lépjen a kö-
vetkező menüpontokra, majd nyomja
meg az OK gombot.
Menü
Aspect Ratio)
Képarány)
Picture Mode
(Képüzemmód)
Energy Saving
(Energiatakarékos üzemmód)
Clear Voice II
(Tiszta hang II)
Leírás
A képernyőméret
módosítása. (lásd
a(z) 25 oldalt)
A képüzemmód
módosítása.
(lásd a(z) 44 oldalt)
A fényerő
beállítása.
A projektor által
kibocsátott hangot
tisztábbá teszi.
Sound Mode
Az egyes opciókat
(Hangüzemmód) igény szerint állítja
be.
Sleep timer
A projektor az előre
(Kikapcsolási idő) beállított időben
kikapcsol.
PJT Mode
A kivetített kép
függőleges vagy
(PJT mód)
vízszintes elforgatása.
USB Device
Az USB-eszköz
eltávolítása.
(USB-eszköz)
3 Nyomja meg a ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀
gombot és lépjen a következő
menüpontokra.
28
SZÓRAKOZÁS
SZÓRAKOZÁS
A SCREEN SHARE szolgáltatás használata
1
Engedélyezze a SCREEN SHARE funkciót azon a készüléken, amelyet csatlakoztatni
szeretne.
2 A csatlakoztatni kívánt készüléken válassza ki a projektort a találati listából.(Amikor
csatlakoztatja a projektort a laptop bemenetéhez, adja meg a kijelzőn megjelenő PIN
kódot. A PIN kódot csak a legelső csatlakoztatáskor kell megadni.)
3 Ha a készülék elfogadja a felkérést, akkor a SCREEN SHARE funkció elindul.
FIGYELEM
yyA Windows 7/8/8.1 operációs rendszerek kompatibilisek a SCREEN SHARE funkcióval. Előfordulhat azonban, hogy az adott számítógép nem kompatibilis a SCREEN
SHARE funkcióval.
yyAz Android ICS, Jellybean és Kitkat verziókat futtató LG készülékek kompatibilitása
garantált.
yyA SCREEN SHARE funkción keresztüli csatlakoztatáskor célszerű a készüléket a
projektor közelében tartani.
yyA sebesség és a képminőség függ a környezeti tényezőktől.
yyHa többet szeretne megtudni arról a készülékről, amelyhez csatlakoztatni akarja a
projektort, olvassa el a készülék használati útmutatóját.
SZÓRAKOZÁS
29
SAJÁT MÉDIA
USB-tárolóeszközök
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a pendrive-ot az alábbiak
szerint.
USB-tárolóeszköz csatlakoztatásakor
megjelenik az USB-beállítási képernyő.
Az USB-tárolóeszközre nem írthatók,
illetve arról nem törölhetők adatok.
Az USB-tárolóeszköz eltávolításához:
1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.
2 A ︿ vagy a ﹀ gombbal lépjen az
USB-eszköz elemre, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 Távolítsa el az USB-eszközt.
MEGJEGYZÉS
USB Pendrive

yyAz USB-tárolóeszköz eltávolítás
után nem olvasható. Távolítsa el az
USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újból.
30
SZÓRAKOZÁS
Tippek USB-tárolóeszközök
használatához
yyA készülék csak USB-tárolóeszközt
ismer fel.
yyUSB-elosztó használata nem támogatott.
yyElőfordulhat, hogy a saját
illesztőprogramot alkalmazó USBtárolóeszköz nem ismerhető fel.
yyAz USB-tárolóeszköz felismerésének
sebessége eszköztől függően változik.
yyHa egy szabványos USB-eszköz nem
működik megfelelően, húzza ki, majd
csatlakoztassa ismét. A csatlakoztatott USB-eszköz működése közben
ne húzza ki az USB-eszközt, és ne
kapcsolja ki a projektort. Előfordulhat,
hogy az USB-eszköz vagy a tárolt fájlok sérültek.
yyNe csatlakoztasson számítógépen átalakított USB-tárolóeszközt. Előfordulhat, hogy a projektor nem megfelelően működik, illetve nem játs�sza le a fájlokat. Használjon olyan
USB-tárolóeszközt, amely szabványos
zene-, fénykép-, video- vagy dokumentumfájlokat tartalmaz.
yyKizárólag Windows operációs rendszernek megfelelő FAT16, FAT32 vagy
NTFS fájlrendszer szerint formázott
USB-tárolóeszközt használjon. Lehetséges, hogy a más, a Windows rendszerben nem használható programmal
formázott tárolóeszközöket a készülék
nem ismeri fel.
yyBiztosítsa a külső tápellátást igénylő
USB-tárolóeszköz tápellátását.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy
a készülék nem ismeri fel az eszközt.
yyKérjük, hogy az USB-tárolóeszközt az
USB-eszköz gyártója által biztosított
kábellel csatlakoztassa. Ha olyan kábelt
használ, amelyet nem az USB-eszköz
gyártója biztosított, vagy a kábel túl
hosszú, előfordulhat, hogy az eszköz
nem ismerhető fel.
yyElőfordulhat, hogy egyes USBtárolóeszközök használata nem támogatott, illetve azok nem működnek
tökéletesen.
yyHa a mappa vagy a fájl neve túl hosszú,
előfordulhat, hogy a mappa vagy a fájl
nem ismerhető fel.
yyAz USB-tárolóeszközön lévő fájlok a
Windows XP operációs rendszerhez
hasonló módon vannak rendezve. A
fájl neve legfeljebb100 angol karakter
lehet.
yyElőfordulhat, hogy az USB-eszközön
lévő adatok sérültek, ezért készítsen
biztonsági másolatot a fontos fájlokról.
A felhasználó, nem pedig a gyártó felel
az adatkezelésért.
yyAjánlott legfeljebb 32 GB-os USBmemóriaeszközt és 1 TB-os USBmerevlemezt használni. Előfordulhat,
hogy az ajánlottnál nagyobb kapacitású tárolóeszközök nem működnek
megfelelően.
yyHa egy USB-tárolóeszköz nem
működik megfelelően, távolítsa el,
majd csatlakoztassa ismét.
yyHa az energiatakarékos funkcióval
rendelkező külső USB-merevlemez
nem működik, a megfelelő működéshez kapcsolja ki, majd ismét be a
merevlemezt.
yyA készülék támogatja az USB 2.0
szabványnál régebbi USBtárolóeszközöket is. Előfordulhat
azonban, hogy azok a filmlista funkcióban nem működnek megfelelően.
SZÓRAKOZÁS
31
FILMLISTA
A Filmlistában megtekinthetők a csatlakoztatott USB-eszközön tárolt filmek.
Tippek videofájlok lejátszásához
yyElőfordulhat, hogy a felhasználó által
létrehozott feliratfájlok nem működnek.
yyA filmfeliratokban bizonyos speciális
karakterek használata nem támogatott.
yyA filmfeliratokban a HTML-címkék
használata nem támogatott.
yyA felirat lejátszásához a feliratfájlokat
idő szerint növekvő sorrendbe kell
rendezni.
yyA felirat betűtípusa és színtelítettsége
nem változtatható meg.
yyA felirat nyelvei között nem szereplő
nyelv nem támogatott.
yyAz 1 MB-os vagy azt meghaladó
feliratfájlok nem támogatottak.
yyA hang nyelvének megváltoztatásakor
előfordulhat, hogy a képernyőn is
látható az átállás (leállás, gyorsabb
lejátszás stb.).
yyElőfordulhat, hogy a sérült videofájlok
nem játszhatók le megfelelően, vagy
esetükben bizonyos funkciók nem
használhatók.
yyElőfordulhat, hogy bizonyos
kódolóprogramokkal létrehozott
videofájlok nem játszhatók megfelelően.
yyA hang és a videó csak a videofájl
hang- és képszerkezetétől függően
támogatott.
yyHa a videó felbontása meghaladja a
támogatott maximális felbontást, nem
garantált a megfelelő lejátszás.
yyElőfordulhat, hogy a fent megadottól eltérő formátumú videofájlok nem
játszhatók le megfelelően.
yyA GMC (Global Motion
Compensation) vagy a Qpel
(Quarterpel Motion Estimation) kódolású fájlok használata nem támogatott.
yyLegfeljebb 10.000 szinkronblokk
támogatott a feliratfájlban.
yyA 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással
készült profilok folyamatos lejátszása
H.264/AVC mellett nem garantálható.
yyA DTS audiokodek használata nem
támogatott.
yyA 30 GB-ot meghaladó fájlok nem
támogatottak.
yyElőfordulhat, hogy nagy sebességű
adatátvitelt nem támogató USBkapcsolat használatával történő
videolejátszás nem működik megfelelően.
yyA videofájlnak és a hozzá tartozó
feliratfájlnak ugyanabban a mappában
kell lennie. A feliratok megfelelő megjelenítéséhez a videofájl és a feliratfájl
nevének meg kell egyeznie.
yyMiközben a Filmlista funkcióval néz
videót, a képüzemmód nem módosítható.
yyA Trick Mode (Trükk mód) a ꕙ kivételével semmilyen funkciót nem támogat,
ha a videofájlok nem rendelkeznek
indexinformációval.
yyVideofájlok hálózati lejátszása esetén
a Trick Mode (Trükk mód) 2-szeres
sebességre korlátozódik.
yyElőfordulhat, hogy nem játszhatók le
azok a videofájlok, amelyek neve
különleges karaktert tartalmaz.
32
SZÓRAKOZÁS
Támogatott videoformátumok
Fájlkiterjesztések
.asf
.wmv
Hang/
Videó
Videó
Audio
Videó
.divx
.avi
Audio
.mp4
.m4v
Videó
Audio
Videó
.mkv
Audio
Videó
.ts
.trp
.tp
Audio
Videó
.vob
Audio
.mpg
.mpeg
.mpe
Videó
Audio
Kodek
Profil/szint támogatás
Advanced Profile @ Level 3 (pl. 720p60, 1080i60, 1080p30)
VC-1 Advanced Profile Csak az SMPTE 421M VC-1 szabványnak megfelelő műsorok támogatottak.
Simple Profile @ Medium Level (pl. CIF, QVGA)
VC-1 Simple
Main Profile @ High Level (pl. 1080p30)
és Main Profiles
Csak az SMPTE 421M VC-1 szabványnak megfelelő műsorok támogatottak.
WMA Standard
WMA 9 Professional
DivX3.11
DivX4
DivX5
Advanced Simple Profile (720p/1080i)
DivX6
XViD
Advanced Simple Profile (720p/1080i)
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
WMA Standard
WMA 9 Professional
Main Profile @ Level 4.1
H.264 / AVC
High Profile @ Level 4.1 (pl. 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-4 Part 2
Advanced Simple Profile (720p/1080i)
HE-AAC
HE-AAC-LC és HE-AAC
Main Profile @ Level 4.1
H.264 / AVC
High Profile @ Level 4.1 (pl. 720p60, 1080i60, 1080p30)
HE-AAC
HE-AAC-LC és HE-AAC
Dolby Digital
Main Profile @ Level 4.1
H.264 / AVC
High Profile @ Level 4.1 (pl. 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Main Profile @High Level (pl. 720p60, 1080i60)
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
HE-AAC
HE-AAC-LC és HE-AAC
MPEG-1
MPEG-2
Main Profile @High Level (pl. 720p60, 1080i60)
Dolby Digital
LPCM
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II
Csak TS, PS vagy ES szerint konfigurált műsorok
SZÓRAKOZÁS
Támogatott hangfájlok
Szám
Audiokodek
Bitsebesség
Mintavételi frekvencia
1
MP3
32 Kb/s – 320 Kb/s
32 kHz – 48 kHz
2
AC3
32 Kb/s – 640 Kb/s
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
3
MPEG
32 Kb/s – 448 Kb/s
32 kHz – 48 kHz
4
AAC,HEAAC
24 Kb/s – 3844 Kb/s
8 kHz – 96 kHz
5
CDDA
1,44 Kb/s
44,1 kHz
6
LPCM
1,41 Mb/s – 9,6 Mb/s
Többcsatornás: 44,1 kHz,
88,2 kHz/48 kHz, 96 kHz
Sztereó: 176,4 kHz, 192 kHz
Megjegyzés
33
34
SZÓRAKOZÁS
6 A lejátszás a következő gombokkal
A filmlista tallózása
vezérelhető.
A csatlakoztatott eszközön található
videofájl lejátszása.
1
Csatlakoztasson egy USBtárolóeszközt.
2 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
3 A MY MEDIA (SAJÁT MÉDIA) megnyitása.
4 A ︿, ﹀, ︿ vagy ﹀ gombbal válassza ki
a Movie List (Filmlista) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
��
Beállítás
◀▶
5 A ︿, ﹀, ︿ vagy ﹀ gombbal válassza
ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az
OK gombot.

❶
❷
❺
❸ ❹
Page 1/1
Movie List
USB STORAGE DEVICE
book
doc
pic
ꕗ
ꕖ
꘧ Page Change
vid
Page 1/1
Butterfly_...
01:34:33
ꕘ
ꔅ Go to root folder
❻
ꔅ Go to upper folder
❼
ꕣ Exit
❽
ꕎ
Leírás
❶ Miniatűrök
Normálistól eltérő fájl
Nem támogatott fájl
❷ Fájllista
❸ Lépés felsőbb mappaszintre.
❹ Jelenlegi oldal/ Mappák teljes
oldalszáma
❺ Jelenlegi oldal/ Fájlok teljes
oldalszáma
❻ Lépés a legfelső mappaszintre.
❼ Lépés felsőbb mappaszintre.
❽ Kilépés a Filmlistából.
01:02:30 / 02:30:25
Q.MENU
Option
(Opció)
Hide
(Elrejtés)
Ezit
(Kilépés)
Option
Hide
Exit
Leírás
Az aktuális lejátszási pozíciót mutatja. A <, > gombokkal léphet előre vagy
vissza.
A lejátszás megszakítása és
visszatérés a Filmlistához.
Visszatérés a normál
lejátszáshoz.
A médialejátszó szüneteltetése.
Ha a szüneteltetést követően 10 percen át nem nyom
meg egyetlen gombot sem
a távirányítón, a lejátszás
újraindul.
ꕘ ꕙ Lassított lejátszás.
A gomb lenyomásakor
mindig változik a lejátszás
sebessége. : x2, x4, x8,
x16, x32
Használhatja az Energiatakarékos üzemmódot.
Megjelenik egy előugró
ablak.
Elrejti a lejátszósávot. A
megjelenítéshez nyomja
meg az OK gombot.
Visszatérés a Filmlista
képernyőre.
SZÓRAKOZÁS
A filmlista opciói
1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.
2 A ︿ vagy ﹀ gombbal lépjen a kívánt
opcióra, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa
be az egyes elemeket.
Videolejátszás beállítása.
Beállítás
Leírás
Picture A lejátszás képernyő méretéSize
nek kiválasztása.
(Képmé- yyTeljes mód: A fájlokat telret)
jes képernyős módban
jeleníti meg a videó képaránya szerint.
yyEredeti: A videót az eredeti képarányban jeleníti
meg.
Audio
Language
(Hang
nyelve)
Subtitle
Language
(Feliratok nyelve)
A több hangsávval rendelkező fájlok nyelvének kiválasztása. Ez az opció nem választható ki, ha a fájl csak
egy hangsávval rendelkezik.
A feliratok be- vagy kikapcsolása.
yyLanguage (Nyelv): A rendelkezésre álló nyelvek
egyikének kiválasztása.
yyCode Page (Kód oldal): A
feliratokhoz használt karakterkészlet kiválasztása. Alapértelemezettként
a feliratok az OPCIÓ →
Menü nyelve részben beállított nyelven jelennek
meg.
yySync (Szinkronizálás): Ha
a felirat nincs szinkronban
a videóval, a sebesség
0,5 másodperces egységekben korrigálható.
yyPosition (Helyzet): A feliratok helyének módosítása.
yySize (Méret): A felirat betűméretének megváltoztatása.
35
Beállítás
Leírás
Repeat Az ismétlés funkció be- vagy
(Ismét- kikapcsolása.
lés)
Ha ki van kapcsolva, azonos
fájlnév esetén a következő fájl
folyamatosan lejátszható.
Feliratok nyelve
Feliratok
Nyelv
nyelve
Latin1
angol, spanyol, ír, walesi,
francia, német, olasz,
holland, svéd, finn,
portugál, dán, román,
norvég, albn, gael, katalán,
valenciai
Latin2
bosnyák, lengyel, horvát,
cseh, szlovák, szlovén, szerb,
magyar
Latin4
észt, lett, litván
Greek
görög
(Görög)
Cyrillic
bolgár, orosz, ukrán, kazah,
(Cirill)
macedón
Hebrew héber
(Héber)
Chinese kínai
(Kínai)
Korean koreai
(Koreai)
Arabic
arab
(Arab)
Turkish török
(Török)
Thai
thai
Videobeállítások.
A videobeállítások módosítása.
(Lásd: „A PICTURE (KÉP) menü beállításai” a köv. oldalon: 44.)
Audiobeállítások.
A hangbeállítások módosítása.
(Lásd: „AUDIO (Hang) beállítások” a köv.
oldalon: 48.)
36
SZÓRAKOZÁS
A DivX kód regisztrálása
Ellenőrizze DivX kódját. A regisztráció
folyamatával kapcsolatban további információt a www.divx.com/vod oldalon talál.
A regisztráció után megtekinthet DivX
DRM kóddal védett DivX VOD tartalmakat.
1
Nyomja meg a SETTINGS gombot a
Beállítási menübe való belépéshez.
2 Lépjen az OPTION (OPCIÓ) elemre,
és nyomja meg a DivX(R) VOD gombot.
A DivX kód regisztrációjának
visszavonása
A DivX DRM funkció deaktiválásához
használja a DivX regisztráció törlési kódot.
1
Nyomja meg a SETTINGS gombot a
Beállítási menübe való belépéshez.
2 Lépjen az OPCIÓ elemre, és nyomja
meg a DivX(R) VOD gombot.
3 A ︿ vagy a ﹀ gombbal lépjen a
Deregistration (Regisztráció visszavonása) opcióra, majd nyomja meg
az OK gombot.
Registration
Deregistration
Close
3
i

Your device is already registered.
Are you sure you wish to deregister?

Nyomja meg a ︿ vagy a ﹀ gombot
a Registration (Regisztráció) menüpontra lépéshez, majd nyomja meg
az OK gombot.
4 Ellenőrizze DivX regisztrációs kódját.
MEGJEGYZÉS
yyNem használhat olyan DivX regisztrációs kódot, amely más készülékhez van hozzárendelve. Feltétlenül
az adott készülékhez tartozó DivX
regisztrációs kódot használja.
yyA nem a szabványos DivX-kodekkel
konvertált video- és audiofájlok
megsérülhetnek, illetve előfordulhat,
hogy a készülék nem játssza le azokat.
No
⬇
i Deregistration code:********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?
You must register your device to
play DivX(R) protected videos.
Registration Code: XXXXXXXXXX
Register at http://vod.divx.com
Close
Yes

Yes
4
No

Válassza az YES (Igen) lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
yyMi az a DRB (Digitális jogkezelés)?
Ez a technológia és szolgáltatás gátolja a digitális média illegális használatát a szerzői jogok tulajdonosainak jogvédelme érdekében. A fájlok
akkor játszhatók le, ha az engedélyt
interneten stb. megkapta.
SZÓRAKOZÁS
FÉNYKÉPLISTA
A csatlakoztatott eszközön lévő
fényképek megtekintése.
Támogatott fényképfájlok
FÉNYKÉP (*.JPEG)
Alapvonali: 64 képpont (szélesség) x 64
képpont (magasság) – 15 360 képpont
(szélesség) x 8640 képpont (magasság)
Progresszív: 64 képpont (szélesség) x
64 képpont (magasság) – 1920 képpont
(szélesség) x 1440 képpont (magasság)
yyCsak JPEG fájlok támogatottak.
yyA nem támogatott fájlok ikonként
jelennek meg.
yyHibás fájl vagy olyan fájlformátum
esetén, amely nem jeleníthető meg,
hibaüzenet jelenik meg.
yyElőfordulhat, hogy a hibás fájlok nem
jeleníthetők meg megfelelően.
yyA nagy felbontású képek teljes képernyős megjelenítése néhány másodpercet vehet igénybe.
A fényképlista tallózása
1
Csatlakoztasson egy USBtárolóeszközt.
2 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
3 A MY MEDIA (SAJÁT MÉDIA) megnyitása.
4 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válas�-
sza ki a Photo List (Fényképlista) opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
5 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal
válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja
meg az OK gombot.

❶
❷
❸
Photo List
USB STORAGE DEVICE
book
doc
pic
❺
❹
Page 1/1
꘧ Page Change
vid
Page 1/1
Butterfly_...
06/09/2010
ꔅ Go to root folder
ꔅ Go to upper folder
❻
❼
37
ꕣ Exit
❽
Leírás
Miniatűrök
❶
Normálistól eltérő fájl
Nem támogatott fájl
❷ Fájllista
❸ Lépés felsőbb mappaszintre.
❹ Jelenlegi oldal/ Mappák teljes
oldalszáma
❺ Jelenlegi oldal/ Fájlok teljes
oldalszáma
❻ Lépés a legfelső mappaszintre.
❼ Lépés felsőbb mappaszintre.
❽ Kilépés
38
SZÓRAKOZÁS
6 A lejátszás a következő gombokkal
vezérelhető.

01_a.jpg
2008/12/10
1920 × 1080
479 KB
[1/4]
Slideshow
BGM
ꔦ
Q.MENU
Option
Hide
Exit
Beállítás
Leírás
Az előző vagy következő
fénykép kiválasztása.
Slide- A fényképek diavetítés
show formájában jelennek meg.
(Diave- yyA képváltás sebességét
az Option (Opció) → Set
títés)
Photo View menu. (Fénykép nézet beállítása menüpontban.)
BGM
A teljes méretben megjelenített fényképek megtekintése közben háttérzenét hallgathat.
yyÁllítsa be a BGM (Háttérzene) elemet az Option
(Opció) → Set Photo
View menu. (Fénykép nézet beállítása menüpontban.)
�
Fényképek forgatása.
yyA fénykép elforgatása 90°,
180°, 270°, 360°-kal az
óramutató járásával
megegyező irányban.
yyA fényképek nem forgathatók el, ha szélességük
nagyobb, mint a maximálisan támogatott felbontás.
ꔦ
A navigációs gombok segítségével válthat a képernyők
között.
A kép nagyításához nyomja
meg a kék gombot.
Beállítás
Leírás
Használhatja az Energiatakarékos üzemmódot.
Option Megjelenik egy előugró ab(Opció) lak.
Hide
Elrejti a menüt a teljes
(Elrej- méretű képernyőn.
yyA menü megtekintéséhez
tés)
nyomja meg a távirányító
OK gombját.
Exit
(Kilépés)
Kilépés a teljes méretű
fényképet megjelenítő
képernyőből.
39
SZÓRAKOZÁS
A Fényképlista opciói
1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.
2 A ︿ vagy a ﹀ gombbal lépjen a
kívánt opcióra, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa
be az egyes elemeket.
Fénykép nézet beállítása.
Beállítás
Slide
speed
(Diav.
sebes.)
BGM
Leírás
A diavetítés sebességének
kiválasztása.
ZENELISTA
A csatlakoztatott eszközről hangfájlokat
játszhat le.
Támogatott zenefájlok
*.MP3
Bitsebesség tartománya: 32 – 320 Kb/s
yyMintavételi frekvencia MPEG1 layer3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyMintavételi frekvencia MPEG2 layer3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
A zenelista tallózása
Zenemappa kiválasztása a
háttérzenéhez.
yyBekapcsolt háttérzene
mellett nem módosíthatja a zenemappát.
yyA háttérzenéhez csak
azonos eszközről
választható mappa.
Repeat
Ismétlés kiválasztása.
(Ismétlés)
Random Véletlenszerű lejátszás
(Véletlen- kiválasztása.
szerű)
Videobeállítások.
A videobeállítások módosítása.
(Lásd: „A PICTURE (KÉP) menü beállításai” a köv. oldalon: 44.)
Audiobeállítások.
A hangbeállítások módosítása.
(Lásd: „AUDIO (Hang) beállítások” a köv.
oldalon: 48.)
1
Csatlakoztasson egy USBtárolóeszközt.
2 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
3 A MY MEDIA (SAJÁT MÉDIA) megnyitása.
4 A ︿, ﹀, ︿, ﹀ gombbal válassza ki
a Music List (Zenelista) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válas�sza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg
az OK gombot.

❶
❷
❸
Music List
USB STORAGE DEVICE
❺
❹
Page 1/1
꘧ Page Change
Drive1
Page 1/1
Butterfly_...
01:34:33
ꔅ Go to root folder
ꔅ Go to upper folder
ꕣ Exit
❻
❼
❽
40
SZÓRAKOZÁS
Leírás
❶ Miniatűrök
Normálistól eltérő fájl
BeállíLeírás
tás
Hide Elrejti a lejátszósávot.
(Elrej- yyA lejátszósáv megjelenítétés)
séhez nyomja meg az OK
gombot.
Exit
(Kilépés)
Nem támogatott fájl
❷ Fájllista
A zenelista opciói
❸ Lépés felsőbb mappaszintre.
❹ Jelenlegi oldal/ Mappák teljes
oldalszáma
❺ Jelenlegi oldal/ Fájlok teljes
oldalszáma
❻ Lépés a legfelső mappaszintre.
❼ Lépés felsőbb mappaszintre.
❽ Kilépés
1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.
2 A ︿ vagy a ﹀ gombbal lépjen a
kívánt opcióra, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa
be az egyes elemeket.
6 A lejátszás a következő gombokkal
vezérelhető.

Page 1/1
Music List
USB STORAGE DEVICE
Drive1
꘧ Page Change
Page 1/1
Set Audio Play (Audiolejátszás
beállítása).
Beállítás
Repeat
(Ismétlés)
Random
(Véletlenszerű)
Butterfly_...
01:34:33
002. - B02.mp3
Visszatérés a Zenelista
bképernyőre.
�
��
Q.MENU
02:30 / 03:25
Option
Hide
Exit
BeállíLeírás
tás
◀▶ A lejátszás helyzetének módosítása.
ꕗ
A lejátszás megállítása.
ꕖ
Visszatérés a normál lejátszáshoz.
ꕘ
A médialejátszó szüneteltetése.
ꕎ
Az előző/következő fájl lejátszása.
Használhatja az Energiatakarékos üzemmódot.
Option A Zenelista opcióinak
(Opció) beállítása.
Leírás
Ismétlődő lejátszás
kiválasztása.
Véletlenszerű lejátszás
kiválasztása.
Audiobeállítások.
A hangbeállítások módosítása.
(Lásd: „AUDIO (Hang) beállítások” a köv.
oldalon: 48.)
41
SZÓRAKOZÁS
FÁJLLISTA
A csatlakoztatott eszközön lévő
dokumentumfájlok megtekintése.
Támogatott fájlformátumok
XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX,
DOCX, PDF
Microsoft Office
97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
yyA Fájlmegtekintő újrarendezi a
dokumentumot, ezért előfordulhat,
hogy azok nem úgy jelennek meg,
mint a számítógépen.
yyKépeket tartalmazó dokumentumok
esetén az újrarendezés alatt a felbontás
kisebbnek tűnhet.
yyHa a dokumentum nagy méretű, vagy
sok oldalt tartalmaz, a betöltése
hosszabb ideig tarthat.
yyA nem támogatott betűtípusok
helyett más betűtípusok jelenhetnek
meg.
yyElőfordulhat, hogy a fájlmegjelenítő
nem nyitja meg az Office
dokumentumokat, amennyiben
azok sok nagy felbontású képet
tartalmaznak.
Ebben az esetben csökkentse a
képfájl méretét, mentse le egy USB-s
háttértárolóra és indítsa el ismét a
fájlmegjelenítőt, vagy csatlakoztassa
számítógépét a projektorhoz és nyissa
meg a fájlt a számítógépen.
A fájllista tallózása
1
Csatlakoztasson egy USBtárolóeszközt.
2 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
3 A MY MEDIA (SAJÁT MÉDIA) megnyitása.
4 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal vá-
lassza ki a File List (Fájllista) opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
5 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válas�sza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg
az OK gombot.

❶
❷
File List
USB STORAGE DEVICE
DOC
PPT
HWP
Butterfly_...
06/09/2010
TXT
❹
❸
Page 1/1
꘧ Page Change
Drive1
Page 1/1
PDF
XLS
ꔅ Go to root folder
ꔅ Go to upper folder
ꕣ Exit
❺
❻
❼
Leírás
❶ Fájllista
❷ Lépés felsőbb mappaszintre.
❸ Jelenlegi oldal/ Mappák teljes oldalszáma
❹ Jelenlegi oldal/ Fájlok teljes oldalszáma
❺ Lépés a legfelső mappaszintre.
❻ Lépés felsőbb mappaszintre.
❼ Kilépés
42
SZÓRAKOZÁS
6 A lejátszás a következő gombokkal
vezérelhető.
yyKattintson a Go Page (Lépjen erre az
oldalra) lehetőségre. Megjelenik az
oldalszám kiválasztására szolgáló felugró ablak.
yyÍrja be, hányadik oldalra szeretne
lépni.
yyNyomja meg a hangerő gombot a
nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
1. Nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg a Fel/Le/Bal/Jobb
gombokat a Következő oldal vagy a
Nagyítás opciókra lépéshez.

Go Page
ꔦ Zoom
Beállítás
Go Page
(Lépjen erre
az oldalra:)
Zoom
(Nagyítás)
Opiton
(Opció)
Hide
(Elrejtés)
Exit
(Kilépés)
Q.MENU
Option
Hide
Exit
Leírás
A kívánt oldalra lép.
A Fel/Le/Bal/Jobb gombokkal válassza ki az oldalt,
majd nyomja meg az OK
gombot.
Fénykép megjelenítése teljes
képernyős módban vagy
eredeti módban.
A Fájlmegtekintő opcióinak
beállítása.
A menü elrejtése.
yyA megjelenítéshez
nyomja meg a OK gombot.
Visszatérés a Fájlmegtekintő
képernyőre.
Fájlmegtekintő opció beállítása
Beállítás
Single Page On
Loading
(Be)
(Egy oldal betöltése)
Leírás
Oldalak egyesével
történő betöltése
és megjelenítése.
A kezdeti betöltés
rövid ideig tart, de
előfordulhat, hogy
a sok tartalommal
bíró oldalak lassan
jelennek meg.
Off Megjelenítés előtt
(Ki) a fájl minden oldala betöltésre kerül a memóriába.
A kezdeti betöltés
hosszú időt vesz
igénybe, de utána
gyorsan válthat az
oldalak között. Túl
nagy fájlok esetén
előfordulhat, hogy
nem sikerül betölteni minden oldalt.
Image
A dokumentumban fogQuaIity
lalt kép minősége beál(Képminő- lítható. A kép minősége
ség)
lehet Magas, Közepes
és Alacsony. Minél jobb
a kép minősége, annál
hosszabb idő szükséges
a megjelenítéséhez.
Document A kezdeti dokumentumAlign (Doku- elrendezési módszer kimentum-el- választása.
rendezés)
A Fájlnézet beállításai alapértelmezettek,
ezért az esetleges módosítások új dokumentumra alkalmazásához be kell zárnia
a jelenleg megnyitott dokumentumot.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
43
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
BEÁLLÍTÁS menü
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg a EXIT gombot.
Menü
Leírás
PICTURE
(KÉP)
A képminőség beállítása az optimális megtekintéshez.
AUDIO
(HANG)
A hangminőség és hangerő beállítása.
TIME
(IDŐ)
Az idő és az idővel kapcsolatos funkciók beállítása.
OPTION
(OPCIÓ)
Az általános beállítások testre szabása.
INPUT
(BEMENET)
A kívánt bemeneti forrás kiválasztása.
MY MEDIA
(SAJÁT MÉDIA)
Fénykép-, zene-, film- és dokumentumfájlok elérése.
44
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A PICTURE (KÉP) menü beállításai
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válassza ki a
PICTURE
ꔂ Move ꔉ OK
• Energy Saving
• Picture Mode
PICTURE (KÉP) opciót, majd nyomja meg az
OK gombot.
: Medium
: Eco
• Contrast
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa be a kívánt
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
-H
a vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja
meg a ꕣ gombot.
100
• Brightness
50
• Sharpness
15
• Color
65
• Tint
0
G
R
4 Ha végzett, nyomja meg az EXIT gombot.
Az elérhető képbeállítások a következők.
Beállítás
Energy Saving
(Energiatakarékos
üzemmód)
Picture Mode
(Képüzemmód)
Contrast (Kontraszt)
Brightness (Fényerő)
Sharpness
(Képélesség)
Color
(Színtelítettség)
Leírás
Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő fényerejének beállításával.
A készülék legjobb teljesítményének elérése érdekében kiválaszt egyet az előre beállított képekből, vagy minden üzemmódban testre szabja az opciókat. Önnek is lehetősége van az
egyes üzemmódok speciális opcióinak testreszabására.
Mode (üzemmód)
Vivid (Élénk)
Maximálisra növeli a videó vizuális hatását.
Kristálytiszta képet jelenít meg a kontraszt, a
fényerő és a képélesség növelésével.
Standard
A kontraszt, a fényerő és a képélesség normál
(Normál)
szinten van.
Eco
Az Energiatakarékos funkció az energiafogyasztás csökkentése érdekében megváltoztatja a projektor beállításait.
Cinema (Mozi) A kép optimalizálása film lejátszásához.
Game (Játék) Optimalizálja a képet a játékokhoz és a gyors
jelenetekhez.
Expert 1/2
A képbeállítások részletes elvégzése.
(Haladó 1/2)
A videojel színátmenetének csökkentése vagy növelése.
Beállítja a videojel alapszintjét, hogy a képet világosabbá vagy
sötétebbé tegye.
A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak
élességének beállítása. Minél alacsonyabb a beállított szint,
annál lágyabb a kép.
A Vízszintes és Függőleges élesség csak a Mozi vagy Haladó1/2 alatt érhető el.
A színek intenzitásának beállítása.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Tint (Árnyalat)
Advanced / Expert
Control
(További/Speciális
beállítások)
Picture Option
(Képbeállítás)
Picture Reset
(Kép visszaállítása)
Aspect Ratio
(Képarány)
Screen (Képernyő
(RGB-PC))
45
Leírás
A piros és zöld színek szintje közötti egyensúly beállítása.
A haladó beállítások testre szabása.
Opcionális beállítások megadása.
Az egyes módok beállított értékeit visszaállítja a gyári alapértékekre.
Az optimális megjelenítés érdekében módosítja a képarányt.
Az RGB-PC bemenet képminőségének beállítása.
Opció
Resolution
Elérhető felbontások: 768-as felbontás
(Felbontás)
(1024 x 768/ 1280 x 768/ 1360 x 768,
60 Hz) és 1050-es felbontás (1400 x 1050/
1680 x 1050, 60 Hz).
Auto Config.
Optimalizált képminőséget nyújt azáltal, hogy
(Auto konfig.) automatikusan korrigálja a vízszintes szélesség és a képremegés miatti problémákat,
amelynek oka a projektor belső beállításai és
a különböző számítógépes grafikus jel közötti
összeférhetetlenség.
yyHasználhatja a távirányító AUTO gombját
is.
Position
(Pozíció)
Size (Méret)
Phase
(Órajel fázis)
Reset (Resetalapbeállítás)
A kép fel/le/balra/jobbra mozgatása.
A képernyőméret módosítása.
A vízszintes zaj eltávolításával tisztább lesz a
kép.
Az összes beállítás visszaállítása gyári értékre.
Advanced Control (További beállítások)
Beállítás
Dynamic Contrast
(Dinamikus kontraszt)
Dynamic Color
(Dinamikus szín)
Skin Color (Bőrszín)
Leírás
A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően.
A képernyő színeit úgy állítja be, hogy azok természetesnek
tűnnek.
Érzékeli a képen lévő bőrterületet, és természetes árnyalatot
kölcsönöz a képen megjelenő emberi bőr színének.
Sky Color (Ég színe)
Csak az ég színét állítja be.
Grass Color (Fű színe) Csak a természetes színű területeket állítja be, például mező
és hegy.
Gamma
Az árnyalati görbe beállítása a kimeneti jel és a bemeneti jel
közé.
46
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Expert Control (Speciális beállítások)
Beállítás
Leírás
Dynamic
Contrast
(Dinamikus
kontraszt)
Color Gamut
(Színskála)
A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően.
Edge Enhancer (Élkiemelő)
Color Filter
(Színszűrő)
Color
Temperature
(Színhőm.)
Élesebb és tisztább képélek.
Color
Management
System (Színkezelő rendszer)
A megjelenítendő színskála kiválasztása.
yyStandard (Normál): A kijelző jellemzőitől függetlenül megjeleníti
egy bemeneti jel eredeti színeit.
yyWide (Széles): A kijelző gazdag színei használatának beállítása.
Pontosan beállítja a színtelítettséget és az árnyalatot azáltal, hogy
szűri az RGB terület színtelítettségi területét.
Gamma : Az árnyalati görbe beállítása a kimeneti jel és a bemeneti jel közé.
a. Módszer: 2 pontos
- Minta: Belső, Külső
- Pontos: Alacsony, Magas
- Piros/zöld/kék : Beállítási tartomány: -50 - +50.
- Alkalmazás az összes bemenetre: A Színhőm. paraméter értéke
kerül alkalmazásra minden bemeneti módban.
b. Módszer: 10 pontos IRE
- Minta: Belső, Külső
- Az IRE (Institute of Radio Engineers) a videojel méretének egysége, értéke 10, 20, 30 - 90, vagy 100. Az alábbi módon minden
beállítás finomhangolható.
- Fényesség: Ha a fényességet 100 IRE értékre állítja, az egyes sugaraknak megfelelő fényességet a rendszer automatikusan kiszámítja minden egyes lépésre, 10 IRE és 90
IRE között.
- Piros/zöld/kék: beállítási tartomány -50 és +50 között.
- Alkalmazás az összes bemenetre: A Színhőm. paraméter értéke
kerül alkalmazásra minden bemeneti módban.
A piros/zöld/kék/sárga/cián/magenta beállítása. A szakértők beállíthatják az árnyalatot a tesztminta segítségével. Hat színárnyalat (piros/
zöld/kék/cián/magenta/sárga) állítható be külön-külön, a többi színárnyalat befolyásolása nélkül.
Előfordulhat, hogy a beállítást követően nem látható a színárnyalat
változása.
- Piros/zöld/kék/sárga/cián/magenta szín, piros/zöld/kék/sárga/cián/
magenta színárnyalat: A beállítási tartomány egyenként -30 - +30
each.
* Az elérhető opciók a bemeneti jeltől, a videomódtól stb. függően változhatnak.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Picture Option (Képbeállítás)
Beállítás
Leírás
Noise Reduction
(Zajcsökkentés)
Eltávolítja a képzajt.
MPEG Noise Reduction
(MPEG-zajcsökkentés)
Csökkenti a videojelek létrehozásakor képződött zajt.
Black Level
(Fekete szint)
Kiegyenlíti a képernyő fényerejét és kontrasztját, hogy
kiegyensúlyozza a videobemenet feketeszintjét.
Real Cinema
(Valósághű mozi)
Optimális képminőséget biztosít a filmnézéshez.
Color Temperature
(Színhőm.)
A képernyő általános színtelítettségének tetszés szerinti
beállítása. A Meleg, Hideg, Közepes vagy Természetes
beállítások között választhat.
47
48
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
AUDIO (Hang) beállítások
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 A ︿, ﹀, ︿, ﹀ gombbal válassza ki a AUDIO
AUDIO
(HANG) opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa be a kívánt
• Sound Mode
ꔂ Move ꔉ OK
: Standard
• Clear Voice II : Off ꕅ 3
• Auto Volume
: Off
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
-H
a vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja
meg a ꕣ gombot.
4 Ha végzett, nyomja meg az EXIT gombot.
Az elérhető hangbeállítások a következők.
Beállítás
Leírás
Sound Mode
Hang beállítása.
(Hangüzemmód) Opció
Standard (Normál) Akkor válassza, ha normál minőségű hangot
kíván hallani.
Music (Zene)
Akkor válassza, ha zenét kíván hallgatni.
Cinema (Mozi)
Akkor válassza, ha filmet kíván nézni.
Sport
Akkor válassza, ha sporteseményeket kíván
nézni.
Akkor válassza, ha játszani szeretne.
Game (Játék)
User setting (Fel- A kívánt szintre állítja a hangerőt a User EQ
használói beállítás) (Felhasználói EQ) használatával.
A hangsáv (100 Hz / 300 Hz/ 1 kHz/ 3 kHz/
10 kHz) -10 és +10 között állítható.
Clear Voice II
Auto Volume
(Auto. hangerő)
Reset-alapbeállítás: Az összes beállítás visszaállítása gyári értékre.
A projektor által kibocsátott hangot tisztábbá teszi.
A hangerő automatikus állítása.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
49
AKTUÁLIS TIME (IDŐ) beállítása
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válassza ki az
TIME
TIME (IDŐ) opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa be a kívánt
ꔂ Move ꔉ OK
• Sleep Timer
: Off
• Auto Off
: 60 min.
• Automatic Standby
: Off
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
-H
a vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja
meg a ꕣ gombot.
4 Ha végzett, nyomja meg az EXIT gombot.
Az elérhető időbeállítások a következők.
Beállítás
Sleep Timer
(Elalvásidőzítő)
Auto Off
(Automatikus
kikapcsolás)
Automatic
Standby
(Automatikus
készenlét
Leírás
A projektor kikapcsolásáig hátralévő időtartam beállítása.
Ha nincs jel, a projektor az előre beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsol.
Ha egyetlen gombot sem nyom meg az Autom. készenlét funkció
bekapcsolt állapotában, a projektor automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
50
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Az OPTION (OPCIÓ) menü beállításai
OPTION
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
2 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal válassza ki az
ꔂ Move ꔉ OK
• Language
OPTION (OPCIÓ) lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
• SCREEN SHARE
: [PJTR][LG]PG6XX[0000]
• Group
3 A ︿, ﹀, ︿ vagy a ﹀ gombbal állítsa be a kívánt
elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
-H
a vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja
meg a ꕣ gombot.
•
•
•
•
• Channel
Caption
: Off
KeyStone
1
Auto Keystone
: On
PJT Mode
: Front
4 Ha végzett, nyomja meg az EXIT gombot.
Az elérhető opcióbeállítások a következők.
Beállítás
Leírás
Language
A menü nyelvének beállítása.
(Nyelv)
SCREEN
A SCREEN SHARE funkció megjeleníti a csatlakoztatott eszköz
SHARE (Képer- képernyőjét.
yyMegtekintheti a SCREEN SHARE azonosítóját.
nyőmegosztás)
Opció
Group
Ez az összes SCREEN SHARE funkciót támogató
(Csoport) eszköz Group (Csoport) beállítása. Ha a vezeték
nélküli kapcsolat gyenge vagy bizonytalan, a probléma
megoldásához módosítsa a Group (Csoport)
beállításokat.
Channel
Megváltoztathatja a vezeték nélküli kapcsolatok
(Csatorna) csatornáját.
yySearch Channels (Csatornák keresése):
Csatornakereső módszerek választása.
- Auto (Automatikus): A projektor megkeresi a
rendelkezésre álló csatornákat és automatikusan
kiválasztja a legkevésbé használtat.
- Manual (Kézi): Manuálisan is kiválaszthatja a
csatornát.
yyChannel (Csatorna): Ez látható, ha a Search
Channels (Csatornák keresése) opció Manual (Kézi)
értékre van állítva. Ezzel kiválaszthatja a használni
kívánt csatorna számát.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Caption
(Felirat)
Keystone (Trapézkorrekció)
51
Leírás
Ha az AV-bemenet nyelve koreai, a felirat be- és kikapcsolható.
Ha a projektor nem merőleges a vetítőernyőre, a Trapézkorrekció funkció beállítja a kép felső és alsó szélességét, így a vetítőernyőn megjelenő kép nem válik trapéz alakúvá.
Auto Keystone Az automatikus trapézkorrekció négyszögletes képet ad azáltal,
(Autom. trapéz- hogy automatikusan beállítja a trapézkorrekció számot, amikor a
korrekció)
projektor megdöntése miatt trapéz alakú kép látható.
Opció
On (Be)
A trapézkorrekció szám automatikus beállítása.
Off (Ki)
A trapézkorrekció szám kézi beállítása.
PJT Mode (PJT A funkcióval függőlegesen vagy vízszintesen elforgathatja a vetített kémód)
pet.
yyVálassza a Rear (Hátulról) lehetőséget, ha külön kapható átlátszó
vetítőernyő mögül végzi a vetítést.
yyMennyezetre szerelt készülék esetén válassza a Ceiling (Mennyezet) lehetőséget.
yyAmikor a PJT Mode értéke Front/Front Ceiling/Rear/Rear
Ceiling, (Elölről/Mennyezetről elölről/Hátulról/Mennyezetről hátulról) a jobb és bal oldali hangszóróból szóló hang automatikusan felcserélődik.
Blank Image
(Üres kép)
Auto Power
(Automatikus
bekapcsolás)
Háttér kiválasztása üres képhez. (lásd a(z) 27 oldalt)
A projektor automatikusan bekapcsol a tápkábel csatlakoztatásakor.
Opció
On (Be)
A DC-csatlakozó csatlakoztatásakor a projektor
automatikusan bekapcsol.
Off (Ki)
A DC-csatlakozó csatlakoztatásakor a projektor
készenléti üzemmódba kapcsol.
Auto Input
Automatikusan keresi és megjeleníti a bemeneti jelet annak véteSearch (Autom. lekor.
bemenet keresés)
High Altitude
Ha a projektort a tengerszint feletti 1200 méternél magasabban
(Magaslati)
használja, kapcsolja ezt be. Különben a projektor túlmelegedhet,
vagy bekapcsolnak védő funkciói. Ebben az esetben kapcsolja ki a
projektort, majd néhány perc elteltével ismét kapcsolja be.
52
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Leírás
Standby Light
A LED-es gomb jelzőfény állítása.
(Készenléti lám- Opció
pa)
On (Be)
A gombok megérintésekor azok jelzőfényei
maximális fényerővel világítanak. Készenléti módban az
összes LED jelzőfény fényereje a maximális érték
20 %-ára van állítva.
Off (Ki)
A gombok megérintésekor azok jelzőfényei maximális
fényerővel világítanak. Készenléti módban az összes LED
jelzőfény ki van kapcsolva.
DivX(R) VOD
A DivX-szel kapcsolatos beállítások.
Initial Setting
A projektor összes beállításának visszaállítása gyári értékre.
(Gyári beállítások)
Self Diagnosis A termék használata során esetlegesen felmerülő funkcionális
(Öndiagnoszproblémák hibaelhárítása.
tika)
53
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Külső eszközök csatlakoztatása a projektor portjaihoz.
Számítógép/
notebook
DVD
Videó
Digitális eszköz
USB
A/V IN
HDMI/DVI
RGB IN
Játékkonzol
Fejhallgató
HDMI – 54 old.
Komponens – 56 old.
Bemenet (AV) – 55 old.
RGB – 54 old.
USB-eszközök – 29 old.
Fejhallgató – 56 old.
54
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
HD-felvevő, DVDlejátszó vagy videomagnó csatlakoztatása
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt,
DVD- vagy videolejátszót, majd válassza
ki a megfelelő bemeneti módot.
A projektor támogatja a Plug & Play
funkciót. A számítógép a projektort
automatikusan felismeri, ezért nincs
szükség meghajtóprogram telepítésére.
HDMI-csatlakozás
RGB-kábeles csatlakozás
HDMI-kábellel élvezheti a kiváló minőségű
képet és hangot. A HDMI kiválasztásához
nyomja meg a távirányító INPUT gombját.
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét és a projektor számítógépes
videobemeneti portját az RGB-kábellel.
A/V IN
Audiojel esetében csatlakoztassa a
számítógépet és a projektort opcionális
audiokábellel.
HDMI/DVI
A/V IN
A/V IN
RGB IN
A/V IN
A/V IN
HDMI/DVI
HDMI/DVI
HDMI/DVI
HDMI/DVI
RGB IN
HDMI apa-anya
átalakító
(Tartozékok)
RGB IN
RGB IN
RGB IN
Tartozékok
PIROS
FEHÉR
SÁRGA
NI CD
Opcionális
Extrák
Tartozékok
NI CD
PIROS
FEHÉR
Opcionális
Extrák
Opcionális
Extrák

+'0,
+'0,

$8',2287
5*%287 3&
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
55
Csatlakoztatás
AV-BEMENETHEZ
Csatlakoztassa a külső eszköz kimeneti
portjait a projektor AV INPUT portjához.
Az AV kiválasztásához nyomja meg az
INPUT gombot.
A/V IN
HDMI/DVI
A/V IN
A/V IN

RGB IN
A/V IN
HDMI/DVI
A/V IN
RGB IN
HDMI/DVI
HDMI/DVI
RGB IN
RGB IN
HDMI/DVI
RGB IN
Opcionális
Extrák
Tartozékok
SÁRGA
FEHÉR
PIROS
SÁRGA
FEHÉR
PIROS

$8',2287
Tartozékok
Opcionális
Extrák
5*%287 3&
$9287
PIROS
FEHÉR
SÁRGA
Az audiokábel csatlakoztatható
átalakítókábel nélkül, amint az a fenti
ábrán is látható.
/HIW
5LJKW
$8',2287
56
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Fejhallgató
csatlakoztatása
Komponens kábeles
csatlakozás
Élénk képekben gyönyörködhet, ha a
külső eszközt RGB IN portját a projektor
komponens portjához csatlakoztatja. A
Komponens kiválasztásához
A/V IN nyomja meg
a távirányító INPUT gombját.
Hanganyagot fejhallgatón keresztül
hallgathat.
A/V IN
A/V IN
HDMI/DVI
HDMI/DVI
RGB IN
A/V IN
RGB IN

HDMI/DVI
A/V IN
HDMI/DVI
RGB IN
RGB IN
HDMI/DVI
Opcionális
Extrák
RGB IN
Opcionális
Extrák
Tartozékok

ZÖLD
KÉK
PIROS
ZÖLD
KÉK
PIROS
PIROS
FEHÉR
PIROS
FEHÉR
SÁRGA
Opcionális
Extrák
Opcionális
Extrák
3%
$9287
35
PIROS
FEHÉR
PIROS
KÉK
ZÖLD
<
/HIW
5LJKW
$8',2287
KARBANTARTÁS
MHL csatlakoztatása
A Mobile High-defi nition Link (HML) a
digitális hang- és képjeleknek mobiltelefonokról projektorokra történő továbbítási interfésze.
A/V IN
57
KARBANTARTÁS
Az optimális állapot megőrzése céljából
tisztítsa meg a projektort.
A projektor tisztítása
A lencse tisztítása
A/V IN
HDMI/DVI
HDMI/DVI
RGB IN
RGB IN
IN 2 (MHL)
Ha por vagy folt van a lencse felületén,
tisztítsa meg a lencsét.
A lencsék tisztításához használjon tisztítóspray-t vagy törlőkendőt.IN
A por vagy a foltok (MHL)
eltávolításához használjon tisztítóspray-t,
2 vagy vigyen fel kis
mennyiségű tisztítószert egy puha törlőkendőre, és enyhén dörzsölje meg a lencsét.
Ügyeljen arra, hogy a folyadék a lencsére
juthat, ha közvetlenül permetezi rá.
MHL passzív
kábel
Opcionális Extrák
Mobiltelefon
MEGJEGYZÉS
yy Ha a projektoron akarja
megtekinteni a telefon
képernyőjét, csatlakoztassa a
mobiltelefont a HDMI IN porthoz.
yy A projektor és a mobiltelefon
csatlakoztatásához MHL passzív
kábelre van szükség.
yy Kizárólag az MHL tanúsítással
ellátott mobilkészülékek
csatlakoztathatók megfelelően.
Ha szeretné megtudni, hogy
készüléke rendelkezik-e ilyen
tanúsítással, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot készüléke gyártójával.
A projektor házának
tisztítása
A projektor házának tisztítása előtt
húzza ki a tápkábelt.
Por vagy foltok eltávolításához csak száraz,
szöszmentes, puha kendőt használjon a
lencse megtisztításához.
Ne használjon alkoholt, benzint, hígítót
vagy egyéb vegyi anyagot, amely kárt
tehet a házban.
58
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK
TÍPUSOK
Felbontás (képpont)
Képarány
Panelméret (mm)
Vetítési távolság
(Videoméret)
Felfelé vetítés aránya
Távirányító hatótávolsága
Videobemenet
AC-DC adapter
Hangkimenet
Magasság (mm)
PG60G (PG60G-JE)
1280 (vízszintes) × 800 (függőleges)
16:10 (vízszintes:függőleges)
11,623
0,80 m – 3,25 m (63,5 cm – 254,0 cm)
100 %
3m
NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N / PAL 60 / SECAM
90 W (19,5 V
, 4,62 A) / 110 W (19,0 V
, 5,79 A)
(Adapterbemenet: 100 ~ 240 @ 50 Hz / 60 Hz)
3 W MONO
125 (talp nélkül)
127,5 (talppal)
60
125
0.68
5 V, 0,5 A (max.)
Szélesség (mm)
Mélység (mm)
Tömeg (kg)
USB-eszköz
Működési környezet
Hőmérséklet
Üzemi
Tárolási
Relatív páratartalom
Üzemi
Tárolási
0 °C – 40 °C
-20 °C – 60 °C
0 % - 80 %
0 % - 85 %
* A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes
értesítés nélkül – változás következhet be.
MŰSZAKI ADATOK
Támogatott monitormegjelenítés
HDMI/DVI-DTV támogatott mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia
(Hz)
720 x 480
31.469
31.5
59.94
60
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia
(Hz)
Felbontás
640 × 350
31.468
70.09
720 × 400
31.469
70.08
640 × 480
31.469
59.94
800 x 600
37.879
60.31
1024 x 768
48.363
60.00
119.99
1152 x 864
54.348
60.053
1280 x 800
49.68
60
1360 x 768
47.712
60.015
1280 x 1024
63.981
60.020
1400 x 1050
65.317
59.979
1680 x 1050
65.3
60
yyHa érvénytelen jelet küld a projektorra,
az nem jelenik meg megfelelően a
vetítőernyőn, illetve „Nincs jel” vagy
„Érvénytelen formátum” üzenet jelenik
meg.
yyA projektor támogatja a DDC1/2B típust
mint Plug & Play funkciót (számítógépmonitorok automatikus felismerése).
yyTámogatott számítógépes
szinkronjeltípusok: Független típusú
szinkronizálás.
yySzámítógépes üzemmódban a legjobb
képminőséghez 1280 x 800 ajánlott.
59
720 x 576
31.25
50
1280 x 720
37.5
44.96
45
50
59.94
60
1920 × 1080
33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5
59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60
60
MŰSZAKI ADATOK
Komponens port csatlakoztatásával
kapcsolatos információ
Jel
Komponens
480i / 576i
o
480p / 576p
o
720p / 1080i
o
1080p
o
(csak 50 Hz / 60 Hz)
Nyílt forráskódú szoftverekre
vonatkozó információk
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL,
LGPL, MPL és a termék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján,
látogasson el a következő webhelyre:
http://opensource.lge.com .
A forráskód mellett minden hivatkozott
licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és
szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics CD-n felkínálja a
forráskódot. Ennek ára csupán a terjesztési költség (pl. az adathordozó ára, postázási és kezelési költség), és ezt az LG
Electronics következő címén e-mailben
lehet megrendelni: opensource@lge.
com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.
A projektor típuskódja és sorozatszáma a
készülék hátulján vagy oldalán található. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben
esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
GYÁRTÁSI SZÁM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising