LG | DH6520T | User guide | LG DH6520T Navodila

LG DH6520T Navodila
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Házimozi-rendszer DVDvel
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
DH6520T (DH6520T, S62T1-S/ C, S62S1-W)
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 1
2012-02-17 �� 2:18:46
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL!
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A
KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN
BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT
SZERVIZSZAKEMBERRE!
A háromszögben lévő villám
arra hívja fel a figyelmet, hogy
a készülék belsejében veszélyes
szigeteletlen elektromos feszültség
van, amely áramütést és személyi
sérülést okozhat.
A háromszögben található felkiáltó
jel arra utal, hogy a mellékelt
dokumentációban a készülék
használatával (és javításával)
kapcsolatos fontos információk
találhatók.
FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS
NEDVESSÉGNEK.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt
helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba!
VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.
A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően
kell telepíteni.
A készülékházon található nyílások a
szellőzést szolgálják, a megbízható működés
és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A
szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal,
hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre
vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a
berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített
keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő
szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés
megfelel a gyártó utasításainak.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 2
VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer
működik. A készülék rendeltetésszerű használatának
érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati
útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen.
Amennyiben a készülék karbantartást igényel,
forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket,
beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon
kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás
keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának
elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék
fedelét.
ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási
pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság
kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki
adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat
ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult,
sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült
vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen
állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat.
Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét,
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal,
húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne
használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel
végeztesse el a megfelelő cserealkatrész
beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és
mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni,
járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a
fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni
az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt
kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor
oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető helyre kerüljön.
2012-02-17 �� 2:18:46
Az első lépések
A készülék hordozható elemmel vagy
akkumulátorral van felszerelve.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát.
Szerzői jogok
A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély
nélküli másolása, sugárzása, bemutatása,
kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános
lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik.
Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett
másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes
lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek.
Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és
lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült
Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi
tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi
technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi
technológia felhasználásához a Macrovision
engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy
egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható,
kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi.
Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.
1
Az első lépések
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet
a készülékből biztonságosan eltávolítani:
Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a
behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve.
A környezetszennyezés, illetve emberek vagy
állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése
megelőzése érdekében a régi elemet, illetve
akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell
megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az
elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt.
Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek
elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az
akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás
közelében, valamint ne dobja tűzbe.
3
A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE
AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ
TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES
MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT
ZAVARÓ ELEMEK JELENHETNEK MEG A KÉPEN.
HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV
KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A
“STANDARD FELBONTÁS” KIMENETRE KAPCSOLNI.
HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS
AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS
KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.
Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal
használható legyen, formatálásakor a [Mastered]
lehetőséget kell beállítani. A Live File System
beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem
játszható le.
(Mastered/ Live File System. a Windows Vista
lemezformátumai).
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 3
2012-02-17 �� 2:18:47
4
Az első lépések
A használaton kívül
helyezett készülék ártalmatlanítása
1
Az első lépések
1. H
a a berendezésen ez a kerekes
szemetes edényt ábrázoló áthúzott
piktogram látható, a termék a 2002/
96/ EK közösségi irányelv hatálya alá
tartozik.
2. M
inden elektromos és elektronikai
berendezést a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell ártalmatlanítani
az országos vagy helyi hatóságok
által erre kijelölt hulladékbegyűjtő
pontok igénybevételével.
3. A
régi készülék megfelelő
ártalmatlanításával megelőzhetők
a környezetre és az emberek
egészségére gyakorolt esetleges
káros hatások.
4. H
a további információkra
van szüksége régi készüléke
ártalmatlanításával kapcsolatban,
forduljon a helyi önkormányzathoz,
a hulladékok ártalmatlanításával
foglalkozó szervezethez vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/
akkumulátoraira ez az áthúzott
kerekes kuka szimbólum van
elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni,
ha az adott elem 0,0005%-nál
tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb
kadmiumot, illetve 0,004%- nál tőbb
ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segít
megelőzni a kőrnyezetre, illetve
állatok és emberek egészségére
gyakorolt lehetséges negatív
kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti,
hogy a termékek teljesítik a 2004/108/
EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC
irányvonal alapvető követelményeit és
egyéb vonatkozó előírásait.
Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az
NEM ügyfélszolgálati cím. Az
ügyfélszolgálattal kapcsolatos
tájékoztatást a jótállási kártyán találja,
illetve érdeklődhet a forgalmazónál,
ahol a készüléket vásárolta.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 4
2012-02-17 �� 2:18:47
Az első lépések
5
1
Az első lépések
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 5
2012-02-17 �� 2:18:47
6
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
2
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
11
12
13
Biztonsági előírások
Egyedülálló funkciók
– Hordozható A
– Közvetlen felvétel USB-eszközre
– Full HD felkonvertálás
– A házimozi-hangfalak ez-beállítása
Tartozékok
Bevezetés
– Lejátszható lemezek
– A “&” szimbólum kijelzése
– A készikönyvben használt szim
bólumok
– Országkódok
A lejátszható fájlok követelményei
A távvezérlő
Előlap
Hátlap
2
Csatlakoztatás
14
16
17
18
18
19
20
20
A hangfal felszerelése az állványra.
A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
A rendszer elhelyezése
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– Komponens videocsatlakozás
– HDMI OUT csatlakozás
– Videocsatlakozás
– Ha csatlakozni szeretnénk a TV
SCART-csatlakozó
– A felbontás beállítása
Videokimenet felbontása
Külső készülékek csatlakoztatásan
– AUX IN csatlakoztatás
– AUDIO IN (Portable IN) csatlakoztatás
– Zenehallgatás a hordozható lejátszóról
vagy külső eszközről
– USB-csatlakoztatás
– OPTICAL In csatlakoztatás
– A házimozi ez-beállítása
Az antenna csatlakoztatása
21
21
22
22
22
22
23
24
24
25
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 6
3
A rendszer beállítása
26
26
26
27
27
28
29
30
Beállítások
– A képernyőmenü nyelve - opcionális
– Kilépés a Setup menüből
– Nyelv
– Megjel.
– Hang
– Lezárás (gyerekzár)
– Egyebek
4
Használat
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
33
A főmenü használata.
Alapműveletek
Egyéb műveletek
– A lemezinformációk megjelenítése
– A DVD-menü megjelenítése
– A DVD-cím megjelenítése
– DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása
– Képernyővédő
– Lejátszás indítása a kijelölt időponttóll
– Lejátszás folytatása
– A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
– Megjelölt fájlok lejátszása
– JPG képfájl megtekintése
– Elalvási időzítő beállítása
– Dimmer
– A hang ideiglenes kikapcsolása
– Utolsó jelenet memória
– Színrendszer - opcionális
– A hangfalak hangerejének beállítása
A rádió használata
– Kapcsoja be a készüléket
– Rádióállomások programozása
– Minden tárolt rádióállomás törlése
– Tárolt állomás törlése
– Rossz FM-vétel javítása
– A rádióállomásokkal kapcsolatos
információk megjelenítése
Hangbeállítás
– A surround mód beállítása
Speciális műveletek
– Felvétel USB-eszközre
34
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
38
38
39
39
2012-02-17 �� 2:18:47
Tartalomjegyzék
5
Hibaelhárítás
40
Hibaelhárítás
6
Melléklet
41
41
41
Karbantartás
– A készülék kezelése
– Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
Országkód
Nyelvkódok
Védjegyek és licencek
Műszaki adatok
42
43
44
45
7
1
2
3
4
5
6
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 7
2012-02-17 �� 2:18:47
8
Az első lépések
Egyedülálló funkciók
1
Hordozható A
Tartozékok
Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.
Az első lépések
Zenehallgatás hordozható eszközről. (MP3,
notebook stb.)
Közvetlen felvétel USBeszközre
Távvezérlő (1)
Elem (1)
FM Antennák (1)
Hangfalkábelek (6)
Zene felvétele CD-ről USB-eszközre.
Full HD felkonvertálás
HD képminőség egyszerű beállításokkal.
A házimozi-hangfalak ezbeállítása
A TV, DVD és a digitális eszköz hallgatása élő 5.1 (2.1
vagy 2.0) csatornás üzemmódban.
RCA - SCART kábellel (1)
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 8
2012-02-17 �� 2:18:48
Az első lépések
Bevezetés
Lejátszható lemezek
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm)
Ilyenek a megvásárolható vagy
bérelhető lemezek.
DVD±R (8 cm/12 cm)
Csak video módban és lezárva.
DVD-RW (8 cm/12 cm)
Csak video módban és lezárva
DVD+R: Csak video módban
Kétrétegű lemez is használható.
DVD+RW (8 cm/12 cm)
A készikönyvben használt szim
bólumok
r
DVD-Video, video vagy VR
módú, lezárt DVD±R/RW
t
Audio CDs
y
Az USB/lemez filmfájljai
u
Az USB/lemez zenefájljai
i
Fényképfájlok
,,Megjegyzés
Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket
jelöl.
,,TANÁCS
A művelet egyszerűbb elvégzésére vonatkozó
tanácsokat és tippeket jelöl.
>>VIGYÁZAT
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Csak video módban.
Országkódok
Audio CD: Zenei CD-k vagy a
megvásárolható zenei CD-kkel
azonos formátumú CD-R/ CD-RW
lemezek.
A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód
található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt
lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az “ALL”
régiókóddal van felcímkézve.
A “&” szimbólum kijelzése
Működés közben a TV-készüléken a “&” szimbólum
jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a
használati útmutatóban leírt funkció az adott DVDvel nem használható.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 9
1
Az első lépések
A készülékkel audio címeket, DivX, MP3,WMA
és/ vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és
CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő
készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy
DVD±R/ RW) lemeznek az állapotától, illeve a
felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat,
hogy a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemezt nem
lehet lejátszani a készülékkel.
9
yy A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan
fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb
formájában, amely egy vagy több számot
tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja
lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a
lemezével.
yy Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a
televízió képernyőjén a “Check Regional Code”
(Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.
2012-02-17 �� 2:18:48
10
Az első lépések
A lejátszható fájlok
követelményei
A DivX fájlok követelményei
A készülék a következő korlátozásokkal játssza le a
DivX fájlokat :
yy Felbontás : 720x576 (W x H) pixel
1
Az első lépések
A MP3/ WMA fájlok követelményei
A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi
korlátozások mellett kompatibilis :
yy Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 48kHz (WMA)
yy Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy Támogatási verzió : v2, v7, v8, v9
yy Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
yy Fájlkiterjesztés : “.mp3”/ “.wma”
yy A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert
tartalmazhat.
yy Ha a DivX fájlnév értelmezhetetlen karaktert
tartalmaz, akkor helyette “_” karakter jelenik meg
a képernyőn.
yy Képváltási sebesség : max. 30 fps
yy Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem
“interleaved” (váltott soros), akkor a készülék vagy
a képet, vagy a hangot játssza le.
yy A lejátszható DivX-fájlok: “.avi “, “.mpg “, “.mpeg “,
“.divx”
yy Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely
ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
yy A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt),
SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt),
MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt),
Vobsub (*.sub)
A képfájlok követelményei
yy Kodek : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”,
“3IVX”.
A készülék a következő korlátozásokkal kezeli a
fényképfájlokat:
yy Hangformátum : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”.
yy D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
yy 2760 x 2048 pixel szélesség
yy Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
yy A felvételi formátum és a lemez állapota miatt
előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet
lejátszani.
yy Fájlkiterjesztés : “.jpg”
yy CD-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
yy Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 48kHz (WMA)
yy Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy A Live fájlrendszerben formázott lemezt a
készülék nem tudja lejátszani.
yy Ha a DivX-fájlnév és a feliratfájl neve eltérő, akkor
előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
yy Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem
megfelelő fájl lejátszása nem lesz megfelelelő.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 10
2012-02-17 �� 2:18:48
Az első lépések
11
A távvezérlő
m INFO/DISPLAY: A
képernyőmenü megjelenítése.
n HOME: A [Főmenü] jelenik
meg.
DISC MENU: A DVD menüjének
megjelenítése.
• • • • • • b • • • • • •
W/S/A/D (fel/ le/ bal/ jobb):
Navigálás a menükben.
PRESET +/-: Rádióadó kijelölése.
TUNING +/-: Rádióállomás
behangolása.
b ENTER: Menüpont
választásának megerősítése.
Rádióállomások programozása.
A távvezérlő hátulján vegye le az
elemtartó fedelét és a 4 és 5
pólusokra ügyelve helyezzen be
egy (AAA méretű) elemet.
• • • • • • a • • • • • •
P RADIO&INPUT: A bemeneti
jelforrás módosítása.
MARKER: Lejátszási lista tételeinek
kijelölése.
1 POWER: A készülék be- és
kikapcsolása.
SPEAKER LEVEL: A kijelölt hangfal
hangerejének beállítása.
SOUND EFFECT: A hanghatás
kiválasztása.
VOL -/+ (Hangereje): A
hangszóró hangereje.
OPTICAL: Bemenetváltás
közvetlenül az optikai bemenetre.
• • • • • • e • • • • • •
0-9 számgombok: Számozott
menüpontok kijelölése.
h REPEAT: Lejátszási mód
kiválasztása. (Random, repeat)
CLEAR: Jelölés eltávolítása a
listából vagy szám törlése jelszó
beállításakor.
• • • • • • f • • • • • •
TITLE: Ha a behelyezett DVD-n
van menü, a címmenü jelenik
meg. Egyébként a lemezmenü
jelenhet meg.
-- Vezérelni lehet az LG TV
hangerejét, bemeneti forrását
és be-kikapcsolását. Tartsa
nyomva a POWER (TV) gombot
és annyiszor nyomja meg a PR/
CH (U/u) gombot, hogy a TV
be- és kikapcsoljon.
Z STOP: A lejátszás vagy felvétel
leállítása.
d PLAY, MONO/STEREO: A
lejátszás indítása. Monó/szeteró
kiválasztása.
M PAUSE/STEP: Lejátszás
szüneteltetése.
C/V SKIP: Ugrás a
következő vagy előző fejezetre/
sávra/ fájlra.
1
MUTE: A hang elnémítása.
x RETURN: Mozgás visszafelé
a menüben vagy kilépés a
beállítások menüjéből.
• • • • • • c • • • • • •
Az elemek behelyezése
• • • • • • d • • • • • •
Az első lépések
SLEEP: Beállíthatja, hogy a
megadott időben a készülék
kikapcsoljon. (Dimmer : a kijelző
fényereje a felére csökken.)
TV vezérlő gombok: A TV
vezérlése. (csak LG TV)
X REC: Közvetlen felvétel USBeszközre.
?: Ez a gomb nem áll
rendelkezésre.
RDS : Rádiós adattovábbító
rendszer
PTY : Váltás a különböző RDSinformációk között.
c/v SCAN: Keresés előre
vagy visszafelé.
B OPEN/CLOSE: A lemeztálca
nyitása és zárása.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 11
2012-02-17 �� 2:18:48
12
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
2
1
3
4
a Lemeztálca
b Kijelző
A készülék pillanatnyi állapotát mutatja.
c PORT. IN
Csatlakoztatás audiokimenettel ellátott
hordozható külső jelforrásra.
5 6
7 8
9
10
h F (FUNCTION)
A bemeneti jelforrás vagy funkció váltása.
i VOL(-/ +)
A hangerő beállítása.
j 1 (POWER)
A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.
d USB-csatlakozó
USB-eszköz csatlakoztatása.
e R (NYITÁS/ZÁRÁS )
A lemeztálca nyitása és zárása.
f T (PLAY/PAUSE)
A lejátszás elindítása.
A lejátszás ideiglenes megállítása, még egyszer
megnyomva a lejátszás folytatása.
g I (STOP)
A lejátszás leállítása.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 12
2012-02-17 �� 2:18:49
Az első lépések
13
Hátlap
1
2
3
4
5 6
9
a Hálózati kábel
b A hangfalak csatlakozói
A hangfalkábelek csatlakoztatása.
c Hűtőventilátor
d Antennacsatlakozó
FM – FM-huzalantenna csatlakoztatása
e VIDEO OUT
A TV videobemenetére.
Az első lépések
1
8 7
f COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
Komponens Y PB PR bemenettel ellátott TVkészülék csatlakoztatása.
g HDMI OUT
HDMI-bemenettel ellátott TV-készülék
csatlakoztatása.
(Digitális hangot és képet továbbító csatlakozó.)
h OPTICAL IN
Ide csatlakoztathat digitális (koaxiális)
audioberendezést.
i AUX (L/R) INPUT
Csatlakoztatás 2-csatornás kimenettel ellátott
külső jelforrásra.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 13
2012-02-17 �� 2:18:49
14
Csatlakoztatás
A hangfal felszerelése
az állványra.
2. A mellékelt csavarokkal rögzítse a tartót.
Összeszerelés közben ügyeljen, hogy a rúd és a
talp ne essen le.
A hangfalak csatlakoztatása előtt össze kell állítani
a hangfalakat. A hangfalak összeszerelése előtt
ellenőrizze a szükséges tételek meglétét.
2
A csomag tartalma
Csatlakoztatás
Oszlop
Talp
3. Fogja a hangszórót a rúdhoz, majd rögzítse őket
egymáshoz a mellékelt csavarral.
Csavar
Hangszóró
Hangfalkábelek
1. Fogja a talpat a függőleges rúdhoz. Ügyeljen a
rúd és a talp pontos, a mellékelt ábrán is látható
pozícionálására.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 14
2012-02-17 �� 2:18:49
Csatlakoztatás
4. A hangfalkábelt fűzze át a talp alján található
nyíláson.
15
>>VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy a hangfal
ne essen le.
Egyébként a hangfal nem
megfelelően működhet,
illetve személyi sérülés és/
vagy anyagi kár keletkezhet.
2
5. A hangfalkábelt csatlakoztassa a hangfal
csatlakozójára.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 15
Csatlakoztatás
A talp alja
2012-02-17 �� 2:18:49
16
Csatlakoztatás
A hangfalak
csatlakoztatása a
készülékhez
2
Csatlakoztatás
1. A kábeleket csatlakoztassa a készülékre.
A kábelereket a készülék hátulján található,
szintén színkódolt csatlakozókra színhelyesen
kell csatlakoztatni. A csatlakozó műanyag
lapkáját megnyomva a csatlakozó kinyílik. A
kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el
a műanyag lapkát.
Szín
Hangfal
Pozíció
Szürke
Hátsó
Jobb hátsó
Kék
Hátsó
Bal hátsó
Zöld
Center
Center
Narancsszínű
Mélynyomó
Bármelyik
elülső pozíció
Piros
Első
Jobb első
Fehér
Első
Bal elöl
A hangszórók alján a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A
kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a
műanyag lapkát.
>>VIGYÁZAT
A kábelek fekete erét csatlakoztassa a (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű
csatlakozókra.
2. A kábeleket csatlakoztassa a hangfalakra.
A kábelek másik végét színhelyesen
csatlakoztassa a megfelelő hangfalakra:
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 16
yy Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne
nyúljanak a *hangfalak üregébe.
* Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást
biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
yy A hangszórókban mágneses részek vannak,
ezért a TV vagy a monitor képernyőjén
színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a
TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol
helyezze el.
2012-02-17 �� 2:18:49
Csatlakoztatás
A rendszer elhelyezése
Az alábbi ábra a rendszer elhelyezésének egy
példáját mutatja be.
Ne feledje, hogy az itt leírt utasításokhoz tartozó
szemléltető ábra példaként szolgál, és eltérhet a
tényleges elrendezéstől.
B
C
A
G
A
A
A
D
Középső hangszóró: A középső hangszórót a
monitor vagy TV-képernyő fölé vagy alá helyezze.
Bal térhatás hangszóró (L)/ Jobb térhatás
hangszóró (R):
A hangszórókat a hallgatás helye mögé, kissé
befelé fordítva helyezze el.
Mélynyomó: A mélynyomó pozíciója nem
különösebben lényeges, mivel a mély hangok
kevésbé irányítottak. Azonban a mélynyomókat
előnyösebb az első hangszórók közelében
elhelyezni. Fordítsa kissé a helyiség közepe felé,
ezzel csökkentheti a falról történő visszaverődést.
2
Készülék
F
A
Bal első hangszóró (L)/ Jobb első hangszóró
(R):
Helyezze az első hangszórókat a monitor vagy
TV-képernyő két oldalára, lehetőleg egy vonalba
a TV-képernyővel.
Csatlakoztatás
A legjobb térhangzás elérése érdekében a
mélynyomó kivételével minden hangszórót
helyezzen egyenlő távolságba a hallgatás helyétől
( ).
17
E
A
A ABCD E F G
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 17
2012-02-17 �� 2:18:50
18
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
Komponens videocsatlakozás
A meglévő berendezéstől függően végezze el a
következő csatlakoztatások egyikét.
A hang a rendszer hangfalain hallható.
A komponens kábelekkel kösse össze a készülék
COMPONENT VIDEO OUTPUT kimeneti csatlakozóit
és a TV megfelelő bemeneti csatlakozóit.
,,Megjegyzés
2
Csatlakoztatás
yy A csatlakoztatni kívánt TV-tők vagy más
berendezéstől függően a csatlakoztatás
módja különféle lehet. Csak az ebben
az útmutatóban leírt csatlakoztatásokat
használja.
Készülék
yy A legjobb csatlakoztatási módot a TV, a
sztereo rendszer vagy a külső készülékek
használati útmutatójában találhatja meg.
>>VIGYÁZAT
yy Ügyeljen arra, hogy a lejátszó közvetlenül
csatlakozzon a TV-re.. A TV-t állítsa a
megfelelő videobemenetre.
yy A lejátszót ne a videomagnón (VCR)
keresztül csatlakoztassa.. Mázoláskor a kép
torzulhat.
TV
Zöld
Kék
Piros
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 18
2012-02-17 �� 2:18:51
Csatlakoztatás
19
,,Megjegyzés
HDMI OUT csatlakozás
Ha HDMI TV-je vagy monitora van, ehhez a
készülékhez HDMI-kábellel is csatlakoztathatja
(Type A, Nagysebességű HDMI-™-kábel).
A készülék HDMI OUT kimeneti csatlakozóját kösse
össze a HDMI-kompatibilis TV vagy monitor HDMI
IN bemeneti csatlakozójával
A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati
útmutatóját).
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem
képes a készülék jelének kezelésére, a hang
torz lehet vagy nem is hallható.
yy HDMI- vagy DVI-kimenetű készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
- A csatlakoztatott készülék
videokimenetének beállítása megfelelő-e
ehhez a készülékhez.
Készülék
- A csatlakoztatott készülék a 720x480i
(vagy 576i), 720x480p (vagy 576p),
1280x720p,1920x1080i vagy 1920x1080p
videokimenet kezelésére képes.
2
Csatlakoztatás
- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és
ennek a készüléknek a kikapcsolását.
Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI
készüléket, várjon kb. 30 másodpercet,
majd kapcsolja be ezt a készüléket.
yy A készülékkel nem minden HDCP-képes
HDMI- vagy DVI-eszköz használható.
TV
- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített
kép nem lesz megfelelő.
- A készülék nem játszik le és a TV-képernyő
fekete vagy zöld lesz, illetve „havazás”
jelenhet meg a képernyőn.
,,TANÁCS
yy Ezzel a HDMI-csatlakozással teljesen digitális
hangot és képet élvezhet.
yy HDMI-összeköttetés esetén be lehet állítani
a HDMI-kimenet felbontását. (Lásd „A
felbontás beállítása” a 21. oldalon.)
yy Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók
rajta, akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt
(Nagysebességű HDMI-™-kábel).
>>VIGYÁZAT
yy Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása
után változtatja meg, az hibás működést
eredményezhet. A probléma megoldásához
kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a
TV-képernyő fekete vagy zöld lesz, illetve
„havazás” jelenhet meg a képernyőn.
Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-összeköttetést
vagy csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 19
2012-02-17 �� 2:18:51
20 Csatlakoztatás
Videocsatlakozás
A videokábellel kösse össze a készülék VIDEO OUT
csatlakozóját és a TV-készülék videobemenetét.
A hang a rendszer hangfalain hallható.
Ha csatlakozni szeretnénk a
TV SCART-csatlakozó
Collegare il cavo video da RCA a SCART di VIDEO
OUT sulla parte posteriore dell’unità al jack SCART
del televisore.
Készülék
2
Csatlakoztatás
Készülék
TV
TV
Sárga
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 20
2012-02-17 �� 2:18:51
Csatlakoztatás
A felbontás beállítása
A készülék HDMI OUT és COMPONENT VIDEO OUT
csatlakozóján többféle felbontású kimeneti jelet
lehet beállítani. A felbontást a [Beállítás] menüben
lehet beállítani.
1. Nyomja meg an HOME.
2. A A/D gombokkal válassza a [Beállítás]
menüt és nyomja meg az b ENTER gombot. A
[Beállítás] menü jelenik meg.
21
Videokimenet
felbontása
A csatlakoztatás típusától függően a kijelzőn
megjelenített felbontás és a tényleges felbontás
eltérhet.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p és 480p (vagy
576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (vagy 576i)
2
Csatlakoztatás
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (vagy 576p) és
480i (vagy 576i)
3. A W/S gombokkal válassza a [Megjel.]
lehetőséget, majd a D megnyomásával lépjen a
következő szintre.
4. A W/S válassza a [Felbontás] lehetőséget,
majd az D megnyomásával lépjen a következő
szintre.
5. A W/S gombokkal jelölje ki a kívánt felbontást
és nyomja meg az b ENTER-t.
,,Megjegyzés
Ha TV nem képes a lejátszón beállított
felbontás kezelésére, akkor a következőképpen
480p (vagy 576p) felbontást lehet beállítani:
Az előlap Z STOP gombját tartsa nyomva 5
mp-nél hosszabb ideig.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 21
2012-02-17 �� 2:18:51
22 Csatlakoztatás
Külső készülékek
csatlakoztatásan
AUDIO IN (Portable IN)
csatlakoztatás
A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét
csatlakoztassa a az AUDIO (PORT. IN) csatlakozóra.
AUX IN csatlakoztatás
A külső készüléket kimenetét csatlakoztassa a
készülék AUX AUDIO (L/R) csatlakozójára.
2
Csatlakoztatás
Unit
MP3-lejátszót stb.
Zenehallgatás a hordozható
lejátszóról vagy külső
eszközről
A készülék
hangkimeneti
csatlakozói
(TV, VCR
(videomagnó) stb.)
A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső
eszköz hangját adhatja vissza.
1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék
PORT.IN( (PORTABLE IN) csatlakozójára.
Piros
Fehér
,,Megjegyzés
Ha a TV-készüléknek csak egy hangkimenet
van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér)
hangbemenetére csatlakoztassa.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 22
Vagy
a külső készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek az AUX csatlakozójára.
2. A 1 (POWER) gombbal kapcsolja be a
készüléket.
3. A P RADIO&INPUT gombbal válassza a
PORTABLE vagy AUX funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy külső
eszközt és indítsa el a lejátszást.
2012-02-17 �� 2:18:52
Csatlakoztatás 23
USB-csatlakoztatás
A használható USB-eszközök
Az USB-memóriát (MP3-lejátszót stb.) csatlakoztassa
a készülék előlapján található USB-csatlakozóra.
yy MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
yy USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1
eszközök
yy A készülékkel nem minden USB-eszköz
használható.
Az USB-eszköz követelményei
yy Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
Az USB-eszközt eltávolítása
1. Válasszon másik üzemmódot vagy nyomja meg
kétszer a Z STOP gombot.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.
yy Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés
akár több percig is tarthat.
2
Csatlakoztatás
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy Az adatvesztés megelőzése érdekében
rendszeresen mentse adatait.
yy USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata
esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri
fel az USB-eszközt.
z NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT
yy A
(16/32) fájlrendszer használható.)
yy A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
yy Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USBeszköz nem használható.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re
csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem
használható.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 23
2012-02-17 �� 2:18:52
24 Csatlakoztatás
OPTICAL In csatlakoztatás
A házimozi ez-beállítása
A készülék OPTICAL IN csatlakozóját csatlakoztassa
a külső készülék (vagy digitális eszköz stb.) optikai
kimenetére.
A TV, DVD és a digitális eszköz hallgatása 5.1 (2.1
vagy 2) csatornás üzemmódban. Ha a készülék
kikapcsolt állapotában megnyomja az OPTICAL,
gombot, a tápfeszültség bekapcsolódik és a
készülék automatikusan az AUX OPT módra vált.
1. A készülék OPTICAL IN csatlakozóját
csatlakoztassa a TV (vagy digitális eszköz stb.)
optikai kimenetére.
2
Csatlakoztatás
2. Az OPTICAL. gombbal válassza az AUX OPT
lehetőséget. Az AUX OPT funkció közvetlen
kijelölése.
3. Hang hallgatása 5.1(2.1 vagy 2) csatornás
hangrendszeren:
A külső készülék
optikai kimeneti
csatlakozóira
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 24
4. Az OPTICAL. gombbal lépjen ki az AUX OPT
funkcióból.
Az előző funkció tér vissza.
2012-02-17 �� 2:18:52
Csatlakoztatás 25
Az antenna
csatlakoztatása
A rádióvételhez csatlakoztassa a mellékelt FM
antennát.
Az FM huzalantennát csatlakoztassa az FM
csatlakozóra.
2
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
Teljesen húzza ki az FM huzalantennát.
A csatlakoztatás után az FM huzalantennát
lehetőleg állítsa vízszintes helyzetbe.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 25
2012-02-17 �� 2:18:52
26 A rendszer beállítása
Beállítások
A Setup menüben különböző paramétereket, pl. a
képet és a hangot lehet beállítani.
Kilépés a Setup menüből
1. Nyomja meg a n HOME gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
Egyebek között be lehet állítani a filmfeliratok és a
menü nyelvét. Az egyes menüpontok részleteit lásd
a 26 – 30 oldalon.
A képernyőmenü nyelve opcionális
3
A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító
menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket
csak a beállítások elvégzése után lehet használatba
venni. Az alapértelmezett nyelv az angol lesz.
A rendszer beállítása
1. A 1 (POWER) gombbal kapcsolja be a
készüléket. A TV-képernyőn a nyelvbeállító
menü jelenik meg.
2. A AD gombbal jelölje ki a kívánt [Beállítás]
beállítást.
3. Nyomja meg az b ENTER.
A [Beállítás] menü jelenik meg.
4. A [Beállítás] menüből a n HOME vagy x
RETURN megnyomásával lehet kilépni.
A Setup (Beállítások) Súgó menüje
Menü
ws
Mozgat
2. A WSAD gombokkal jelölje ki a nyelvet és
nyomja meg az b ENTER-t.
A nyugtázást kérő ablak jelenik meg.
Gombok
WS
Művelet
Ugrás másik
menübe.
a
Mozgat
A
Ugrás az előző
szintre.
d
Mozgat
D
Ugrás a következő
szintre, vagy
menüválasztás.
x RETURN
Kilépés a [Beállítás]
vagy [Hangfal
Beállítás] menüből.
x
Becsuk
b
Választ
b ENTER
A menüválasztás
nyugtázása.
3. A nyelvválasztás befejezéséhez a AD
gombokkal válassza az [Enter] lehetőséget és
nyomja meg az b ENTER-t.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 26
2012-02-17 �� 2:18:53
A rendszer beállítása 27
Nyelv
A menü nyelve
A beállító menü és képernyőmenü nyelvének
beállítása.
Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü
Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a
lemezmenü kívánt nyelvét.
[Eredeti]
Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.
[Panscan]
Széles kép automatikus megjelenítése a teljes
képernyőn, a túlnyúló képrészek levágásával.
(Ha a lemez/fájl nem alkalmas a Pan Scan
megjelenítésre, a kép Letterbox képaránnyal
jelenik meg.)
Felbontás
A kimeneti komponens és HDMI-videojel
felbontásának beállítása. A felbontással
kapcsolatban lásd még: „A felbontás beállítása”, 21.
oldal).
[Auto]
A számgombokkal írja be a megfelelő
négyjegyű nyelvkódot (a nyelvkódok listáját
lásd a 43. oldal) és nyomja meg az b ENTER-t.
Ha rossz nyelvkódot írt be, nyomja meg a
CLEAR gombot.
Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ
(EDID) megjelenítésére képes TV-re
csatlakozik, akkor a készülék a csatlakoztatott
TV számára legmegfelelőbb felbontást
választja. Ha csak a COMPONENT VIDEO OUT
kimenetet csatlakoztatta, akkor a felbontás az
alapértelmezett 480i értékre vált.
[Ki (felirat)]
A filmfelirat kikapcsolása.
Megjel.
[1080p]
1080 soros progresszív video.
3
A rendszer beállítása
[Egyéb]
[1080i]
TV-képarány
1080 soros váltott soros (interlaced) video.
A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés
beállítása.
[720p]
720 soros progresszív video.
[4:3]
[480p (vagy 576p)]
Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.
480 (vagy 576) soros progresszív video.
[16:9]
[480i (vagy 576i)]
Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.
480 (vagy 576) soros váltott soros (interlaced)
video.
Display Mode
A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a
szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a
képernyőn.
[Letterbox]
Széles kép megjelenítése alul és felül fekete
sávval.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 27
2012-02-17 �� 2:18:53
28 A rendszer beállítása
Hang
Hangfal Beállítás
A beépített 5.1 csatornás surround-dekódert a
következőképpen kell beállítani.
1. Az [Hang] menüben válassza az [Hangfal
Beállítás] menüpontot.
2. Nyomja meg az b ENTER.
Az [5.1 HANGFAL] menü jelenik meg.
[Hangszóró]
Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.
,,Megjegyzés
A Dolby-licencmegállapodás értelmében
egyes hangfalbeállításokat nem lehet.
elvégezni.
[Méret]
Mivel a hangfalméret beállítása rögzített, ezért
ezt nem lehet megváltoztatni.
[Hangerő]
A hangszórók hangerejének beállítása.
[Távolság]
3
A rendszer beállítása
Az egyes hangfalak és a hallgatási pont közötti
távolság beállítása.
3. A AD gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt
hangfalat.
4. Beállítások a WSAD gombokkal.
5. A x RETURN gombbal az előző menübe lehet
visszatérni.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 28
[Próba]
A WS gombokkal válassza a [Hagfalteszt
indítása] menüt és nyomja meg az b ENTER
gombot. A leállításhoz ismét nyomja meg az
b ENTER gombot. Állítsa be úgy a hangfalak
hangerejét, hogy azok illeszkedjenek a
rendszerben tárolt tesztjelekhez.
2012-02-17 �� 2:18:53
A rendszer beállítása 29
DRC (dinamikus tartomány-vezérlés)
Lezárás (gyerekzár)
A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást
(csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással
lehet bekapcsolni.
Az országkód beállításae
Ének
Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo
jelbe lehet keverni.
Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha
többcsatornás DVD-t játszik le.
HD AV Szinkron
1. Válassza a [Lezárás] menüt és nyomja meg a D
gombot.
2. Nyomja meg a D gombot.
A [Lezárás] funkciók használatához be kell írni a
beállított jelszót. Írja be a jelszót és nyomja meg
az b ENTER-t. Nyugtázásképpen írja be ismét
a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t. Téves
beírás esetén az b ENTER, megnyomása előtt a
CLEAR gombbal lehet törölni.
3. A WS gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az b ENTER-t és a WS
gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az b ENTER gombbal nyugtázza.
Korhatár
A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k
lejátszását. Nem minden lemez korhatáros.
3
A rendszer beállítása
A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul,
hogy a hang és a kép között késleltetés van.
Ilyenkor késleltetni lehet a hangot, így a hang
gyakorlatilag „megvárja” a képet: ez a HD AV Sync
funkció. A WS gombbal (a távvezérlőn) fel és le
lehet mozogni a beállítható 0 és 300 msec közötti
késleltetés-értékek között.
A készülék első bekapcsolása után az alábbiak
szerint be kell állítani a területkódot.
1. A [Felold] menüben válassza a [Korhatár]
almenüt és nyomja meg a D gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER.
3. A WS gombokkal jelölje a korhatárt (1-8).
[Korhatár 1-8]
Az 1-es korhatár a legszigorúbb, a 8-as a
legenyhébb.
[Felold]
ennek választásakor a gyerekzár kikapcsolódik
és a lemezt teljesen le lehet játszani.
4. A választást nyugtázza az b ENTER gombbal.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 29
2012-02-17 �� 2:18:53
30 A rendszer beállítása
Jelszó
Egyebek
Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.
1. A [Lezárás] menüben válasza a [Jelszó]
menüpontot és nyomja meg a D gombot.
2. Nyomja meg az b ENTER-t.
3. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
A jelszó módosításához álljon a [Módosít]
menüpontra, majd nyomja meg az b ENTER-t.
Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és
nyomja meg az b ENTER-t.
4. A menüből a n HOME gombbal lehet kilépni.
3
,,Megjegyzés
A rendszer beállítása
Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő
lépésekkel törölni lehet.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Beállítás]
menüt.
2. Írja be a „210499” számot és nyomja meg az
b ENTER-t. A jelszó törlődik.
DivX VOD
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi
Corporation egy leányvállalata által létrehozott
digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos
DivX-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el
a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást
kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított
készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand
(VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A
regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék
beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse
fel a vod.divx.com honlapot.
[Regisztrálás]
A lejátszó regisztrációs kódjának megjelenítése.
[Reg. megszüntetése]
Területkód
A 42. oldal listája alapján írja be annak a területnek
a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár
megállapítása történt.
1. A [Lezárás] menüben válassza az [Területkód]
almenüt és nyomja meg a D gombot.
A lejátszó kikapcsolása és a kikapcsolási kód
megjelenítése.
,,Megjegyzés
A DivX VOD honlapról letöltött videókat csak
ezen a készüléken lehet megtekinteni.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
3. A WS gombokkal jelölje ki az első karaktert.
4. Nyomja meg az b ENTER-t és a WS
gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az b ENTER gombbal nyugtázza.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 30
2012-02-17 �� 2:18:53
Használat
31
A főmenü használata.
Alapműveletek
1. Nyomja meg a n HOME gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
1. Az B OPEN/CLOSE gomb használatával tegye
be a lemezt vagy csatlakoztassa az USB-eszközt
az USB-csatlakozóra.
2. Nyomja meg a n HOME gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
2. A AD gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget.
3. A kijelölés után nyomja meg az b ENTER-t.
[Zene] – A [ZENE] menü megjelenítése.
[Film] – A video lejátszása vagy a [FILM] menü
megjelenítése.
3. A AD gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget.
Ha a készülékben lemez van és USB-eszközt is
csatlakoztatott, akkor a [Film], [Fénykép] vagy
[Zene] választása esetén a médiaválasztó menü
jelenik meg. Jelölje ki az adathordozó típusát és
nyomja meg az b ENTER-t.
[Fénykép] – A [FÉNYKÉP] menü megjelenítése.
[Beállítás] – A [Beállítás] menü megjelenítése.
Ha a készülékben nincs lemez, vagy USBeszköz, akkor a [Zene], [Film] vagy [Fénykép]
nem választható.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 31
4. A kijelölés után nyomja meg az b ENTER-t.
,,Megjegyzés
yy A legtöbb Audio CD és DVD-ROM esetén a
lejátszás automatikusan elindul.
4
yy A lejátszó csak az USB-tárolóeszközön vagy a
lemezen lévő fájlt játssza le automatikusan.
Használat
,,Megjegyzés
2012-02-17 �� 2:18:53
32 Használat
Ehhez
Tegye ezt.
Leállítás
Nyomja meg a Z STOP.
Lejátszás
Nyomja meg a d PLAY,
MONO/STEREO.
Szünet
Léptetés
(kockázás)
Ugrás a
következő/
előző fejezetre/
sávra/fájlra.
4
Használat
Egy pont gyors
megtalálása a
fájl gyorsított
lejátszásával
előre vagy
visszafelé.
Ismételt vagy
véletlenszerű
lejátszás
Nyomja meg a M PAUSE/
STEP.
A léptetéshez többször
nyomja meg a M PAUSE/STEP
gombot. (csak DVD, DivX)
Lejátszás közben nyomja a
C/ V SKIP gombbal a
következő fejezetre/sávra lehet
ugrani, vagy az éppen játszott
fejezet/sáv elejére lehet
visszatérni.
A C SKIP ombot kétszer
röviden megnyomva az előző
fejezetre/sávra/fájlra lehet
ugrani.
A lejátszási sebességet a
c/v SCAN ismételt
megnyomásával lehet
változtatni. A d PLAY, MONO/
STEREO megnyomásával
vissza lehet térni a normál
sebességű lejátszáshoz.
Egyéb műveletek
A lemezinformációk
megjelenítése
A behelyezett lemezzel kapcsolatban számos
adatot lehet megjeleníteni a képernyőn.
1. Ezeket a m INFO/DISPLAY gombbal lehet
lehívni.
A megjelenített adatok a lemez típusától vagy a
lejátszási állapottól függnek.
2. A WS gombbal meg lehet jeleníteni az
információkat és a AD gombbal meg lehet
változtatni azokat.
Cím - éppen játszott cím, címek száma/teljes száma.
Fejezet – Most játszott/ összes fejezet száma.
Idő – Eltelt játékidő.
Hang – A kijelölt hang vagy hangcsatorna.
Felirat – A kijelölt felirat.
Kameraállás – A kijelölt/ összes kameraállás száma.
,,Megjegyzés
Ha pár másodpercig egy gombot sem nyom
meg, akkor a megjelenített adatok eltűnnek.
A h REPEAT többszöri
megnyomása után a
készülék ismételten vagy
véletlenszerűen lejátssza az
éppen játszott címet, fejezetet
vagy sávot.
- DVD : Fejezet/ Cím/ Ki
- DivX : Cím/ Mind/ Ki
- Audio CD/ MP3/ WMA : Sáv/
Mind/ Véletlenszerű/ Ki
A lejátszási
sebesség
csökkentése
A lejátszási sebességet a
szünet üzemmódban a
SLOW (c vagy v)
megnyomásával lehet
változtatni. (csak DVD, DivX)
A DivX fájlt nem lehet lassítva
visszafelé lejátszani.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 32
2012-02-17 �� 2:18:53
Használat 33
A DVD-menü megjelenítése
r
Ha több menüt tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki
lehet jelölni a használni kívánt menüt.
1. Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A lemezmenü jelenik meg.
2. A WSAD gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a d PLAY, MONO/STEREO
gombot.
A DVD-cím megjelenítése
r
Ha több címet tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki
lehet jelölni a használni kívánt címet.
1. Nyomja meg a TITLE gombot.
A lemezcím jelenik meg.
2. A WSAD gombbal jelölje ki a menüt.
DVD 1,5-szeres sebességű
lejátszása
r
Az 1,5-szeres sebességgel a normál lejátszásnál
gyorsabban látható a kép és hallható a hang.
1. Az 1,5-szeres sebességű lejátszáshoz lejátszás
közben nyomja meg a d PLAY, MONO/STEREO
gombot. A képernyőn. “dX1.5” jelenik meg.
2. A ismét nyomja meg a d PLAY, MONO/
STEREO gombot.
Képernyővédő
Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig
leállított üzemmódban van.
Lejátszás indítása a kijelölt
időponttóll
ry
A fájl vagy cím lejátszásának indítása a választott
időpontban.
3. Balról jobbra írja be a kezdési időpontot órában,
percben és másodperecben. Ha rossz számot
írt be, akkor a CLEAR gombbal törölheti. Ezután
írja be a helyes számot.
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél
található jelenet megkereséséhez a
számgombokkal írja be a „11020” számot.
4. Nyomja meg az b ENTER gombot. A lejátszás a
megjelölt időponttól indul.
Lejátszás folytatása
ryut
A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a
pontot, ahol megnyomta a Z STOP gombot.
Ha a képernyőn röviden a “MZ (Resume Stop)”
kijelzés jelenik meg, a d PLAY, MONO/STEREO
megnyomásával folytatni lehet a lejátszást (a
jelenettől kezdve).
Ha kétszer megnyomja a Z STOP gombot, vagy
kiveszi a lemezt, a képernyőn a “Z”(teljes leállás)
üzenet jelenik meg. A készülék törli a leállítási pontot
,,Megjegyzés
4
Használat
3. Nyomja meg a d PLAY, MONO/STEREO
gombot.
2. A WS gombbal álljon az óra-ikonra, a
képernyőn „--:--:--” jelenik meg.
gy gomb (pl.1 (POWER), B OPEN/CLOSE,
stb.) megnyomásakor a folytatási pont
törlődhet.
A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
y
Ha a feliratfájl nem megfelelő karakterekkel jelenik
meg, akkor módosítani lehet a karakterkészletet.
1. Lejátszás közben nyomja meg az m INFO/
DISPLAY gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A WS gombokkal válassza a [Kódlap]
lehetőséget.
3. A AD gombokkal jelölje ki a kívánt
karakterkészletet.
4. A képernyőkijelzést a x RETURN gombbal
lehet törölni.
1. Lejátszás közben nyomja meg a m INFO/
DISPLAY gombot.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 33
2012-02-17 �� 2:18:53
34 Használat
Megjelölt fájlok lejátszása
ut
A jelölés (mark) funkcióval kedvenc filmjeit
bármilyen lemezről vagy USB-eszközről a készülék
memóriájába tárolhatja.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Music] (Zene)
menüt.
Visszatérés az előző menübe. (Csak MP3/
WMA esetén.)
A kijelzett adatokat a megfelelő
zenefájl ID3TAG információi
tartalmazzák. (csak MP3)
Jelölés (marker) törlése
1. A WS gombbal jelölje ki a jelölt listából törölni
kívánt sávot..
2. Nyomja meg a MARKER gombot.
Minden jelölés (marker) törlése
A programszerkesztés menüben a WSAD
gombbal válassza a [Mind visszavon] menüpontot
és nyomja meg az b ENTER-t.
,,Megjegyzés
A jelölések akkor is törlődnek, ha kiveszi a
lemezt vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt,
kikapcsolja a készüléket vagy más funkcióra
vált.
4
Használat
Minden sáv/fájl kijelölése.
Minden sáv/fájl kijelölésének megszüntetése.
Ugrás az előző/következő
fájllistára.
2. A WS gombbal a [Lista] listán jelölje ki a kívánt
zenét és a MARKER megnyomása után egy jelölés
jelenik meg a listán..
3. Nyomja meg az b ENTER vagy d PLAY, MONO/
STEREO gombot.
A lejátszási mód megjelenítése.
4. A WS gombokkal válassza ki a lejátszási módot és
nyomja meg az b ENTER gombot.
[Megjelölt lejátsz.]
Megjelölt fájlok lejátszása.
[Most játszott]
Normál lejátszás.
,,Megjegyzés
Ha a lista összes fájlját meg szeretné jelölni,
válassza a [Mind kijelöl] lehetőséget és nyomja
meg az b ENTER.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 34
2012-02-17 �� 2:18:53
Használat 35
JPG képfájl megtekintése
A teljes képernyő súgómenüje.
Menü
Gombok
Menü
m
INFO/
DISPLAY
Az Option menü
megjelenítése.
a/d
Előbbi/
Következő
A/D
Ugrás másik fájlra.
i
A készülék alkalmas a képfájlok lejátszására.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Fénykép]
menüt és nyomja meg az b ENTER gombot.
Ugrás az előző/következő
fájllistára.
x,
x
RETURN
Lista
Művelet
Visszatérés a [Fénykép]
menübe.
Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
A teljes képernyős megjelenítés közben különböző
lehetőségek használhatók.
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
m INFO/DISPLAY gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
Visszatérés az előző
menübe.
2. A WSAD gombokkal jelöljön ki egy
lehetőséget.
4
Használat
2. A WS gombokkal válassza ki a kívánt mappát,
majd nyomja meg az b ENTER-t.
3. Ha diabemutatót szeretne megnézni, a WS
gombokkal álljon a fájlra és nyomja meg a
d PLAY, MONO/STEREO gombot.
A [Fénykép] menü súgómenüje.
Menü
Gombok
Művelet
d
Diavetítés
d
PLAY,
MONO/
STEREO
Diabemutató
megtekintése.
wsad
Mozgat
WSAD
Ugrás másik fájlra
vagy tartalomra.
b
Választ
b ENTER
Egy adott fájl
megtekintése.
x
Becsuk
x RETURN
Visszatérés a
[Főmenü] menübe.
a
b
c
d
e
a Éppen látható fénykép száma/összes
fénykép száma. – A AD gombbal az előző/
következő képre lehet ugrani.
b Diavetítés z/M– Diabemutató indításához
vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az 
ENTER gombot.
c Sebesség x3/ x2/ x1 – Az  ENTER
gombbal a diabemutató képeinek
megjelenítési idejét lehet beállítani.
d Forgat – Az  ENTER gombbal forgatni
lehet a képet.
e Ugrás listára – Az  ENTER gombbal vissza
lehet térni a [Fénykép] menübe.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 35
2012-02-17 �� 2:18:53
36 Használat
Elalvási időzítő beállítása
Színrendszer - opcionális
A SLEEP gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc
közötti késleltetést, amely után a készüléknek ki kell
kapcsolnia.
Ki kell jelölni a TV-készüléknek megfelelő
színrendszert. A [Főmenü] menüben egy rendszer
kiválasztásához legalább öt másodpercig tartsa
nyomva a M PAUSE/STEP gombot.
A hátralévő időt a SLEEP megnyomásával lehet
ellenőrizni.
A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a
SLEEP gombot, hogy a „SLEEP 10” kijelzés jelenjen
meg, majd nyomja meg újra egyszer a SLEEP
gombot.
,,Megjegyzés
Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig
hátralévő időt.
A SLEEP megnyomásakor a kijelzőn a
hátralévő idő jelenik meg.
4
Dimmer
Használat
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. A
kijelző fényereje a felére csökken. A funkció
kikapcsolásához többször nyomja meg a SLEEP
gombot, amíg a funkció kikapcsolódik.
,,Megjegyzés
Ha a készülékre USB-eszköz csatlakozik, vagy
lemez van a készülékben, a funkció nem
használható.
A hangfalak hangerejének
beállítása
Minden hangfal hangerejét be lehet állítani.
1. A SPEAKER LEVEL gombot többször
megnyomva jelölje ki a beállítani kívánt
hangfalat.
2. A VOL -/+ gombokkal állítsa be a kijelölt hangfal
hangerejét, eközben a kijelzőn a szintbeállító
menü látható.
3. Az eljárást megismételve állítsa be minden
hangfal hangerejét.
A hang ideiglenes kikapcsolása
Nyomja meg a készülék
MUTE gombját.
A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor,
ilyen esetben a „MUTE” jelzés villog a kijelzőn.
Utolsó jelenet memória
r
A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez
utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában
marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a
készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás
automatikusan innen folytatódik.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 36
2012-02-17 �� 2:18:53
Használat 37
A rádió használata
Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az
FM-antenna. (Lásd a 25. oldalon.)
Kapcsoja be a készüléket
1. Nyomja meg annyiszor a P RADIO&INPUT
gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a TUNING
(-/+) gombot kb. két másodpercig, amíg a
frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje
el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés
leáll..
vagy
Többször nyomja meg a TUNING (-/+) gombot.
3. A hangerőt az előlap VOL (+/-) gombjának, vagy
a távvezérlő VOL (+/-) gombjának többszöri
megnyomásával lehet állítani.
1. A PRESET - / + gombbal jelölje ki a törölni
kívánt programhely-számot.
2. Nyomja meg a CLEAR, gombot; a programhelyszám villog a kijelzőn.
3. A CLEAR ismételt megnyomásával a kívánt
programhely-szám törlődik.
Rossz FM-vétel javítása
Nyomja meg a távvezérlő d PLAY, MONO/STEREO
gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált
és általában javul a vételi minőség.
A rádióállomásokkal
kapcsolatos információk
megjelenítése
Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére.
Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak
adatokat. Az RDS többszöri megnyomásával a
különböző adattípusokat lehet megjeleníteni :
PS
( programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY
( programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek)
jelenik meg.
RT
( rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális
információk. A szöveg mozoghat a
kijelzőn.
4. A PRESET (-/+) gombbal jelölje ki a kívánt
programhely-számot.
CT
( óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.
5. Nyomja meg a b ENTER gombot.
Az állomás eltárolódik.
A RDS gombbal a rádióállomásokat programtípus
szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára
használt PTY látható. A PTY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust.
Nyomja meg és tartsa nyomva AD gombot. A
készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék
egy állomást talál, akkor a keresés leáll.
50 FM állomást lehet tárolni.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.
1. Nyomja meg annyiszor a P RADIO&INPUT
gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
2. Jelölje ki a kívánt frekvenciát a TUNING (-/+)
gombbal.
3. Nyomja meg a b ENTER gombot; egy
programhely-szám villog a kijelzőn.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5.
lépést.
Minden tárolt rádióállomás
törlése
4
Használat
Rádióállomások programozása
Tárolt állomás törlése
1. 2 mp-ig tartsa nyomva a CLEAR gombot.
A kijelzőn ERASE ALL jelenik meg.
2. A CLEAR megnyomásával minden állomás
törlődik.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 37
2012-02-17 �� 2:18:54
38 Használat
,,Megjegyzés
Hangbeállítás
A surround mód beállítása
A rendszerben számos előre programozott
surround-hangtér közül lehet választani. Az SOUND
EFFECT használatával ki lehet jelölni a kívánt
hangzást.
yy Előfordulhat, hogy néhány surroundmódban egyes hangfalak hangja halk, vagy
a hangfalak egyáltalán nem szólnak.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a hangsáv váltása után
újra be kell állítani a surround-módot.
Az SOUND EFFECT beállítás között a AD nyílgombbal lehet váltani, amikor az SOUND EFFECT
információ látható a kijelzőn.
A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól
és effektektől függően különbözhetnek.
A KIJELZŐN
Leírás
NAT PLUS
A NAT PLUS a kiemelt
természetes hatás. Az 5.1
csatornáshoz hasonló
természetes hangot élvezhet.
NATURAL
Kellemes és természetes
hangzás.
4
Használat
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BASS
Olyan légkört kölcsönöz a
zenének, mintha Ön valóban
rock-, pop-, jazz- vagy
komolyzenei koncerten lenne.
Lejátszás közben erősíti a
magas, mély és surround
hanghatást.
LOUDNESS
Kiemeli a magas hangokat.
BYPASS
Az equalizer kikapcsolása.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 38
2012-02-17 �� 2:18:54
Használat 39
Speciális műveletek
Felvétel USB-eszközre
Az enét vagy a hangforrás jelét USB-eszközre veheti
fel, ha az eszközt a készülék USB-csatlakozójára
csatlakoztatja.
1. Az USB-eszköz csatlakoztatása a készülékre
2. Jelölje ki a hangforrást. Először a hangforráson
kapcsolja be a lejátszást.
3. A X REC gombbal indítsa el a felvételt.
4. A felvételt a Z STOP gombbal lehet leállítani.
[minden sáv/fájl felvétele]
Felvétel USB-eszközre leállított vagy lejátszás
üzemódban.
[programlista felvétele]
Tárolása az alábbiak szerint történik.
yy MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem
hallható.
yy A felvétel leállításakor az abban az
időpontban felvett fájl tárolódik (csak audio
CD).
yy USB-felvétel közben ne húzza ki az USBeszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről
nem törlődhet a fájl.
yy Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a
kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)”,
„ERROR (hiba)”, „USB FULL (USB-eszköz
megtelt)” vagy „NO REC (nem lehet felvenni)”
üzenet jelenik meg.
yy A többkártyás kártyaolvasó vagy
külső merevlemez USB-felvételre nem
használható.
yy Hosszú idejű felvétel mérete 128 Mbájt (kb.
2 óra). 4-nél kevesebb rögzített fájl van.
yy Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt,
akkor a fájl nem tárolódik.
Audio CD
MP3/ WMA
4
Használat
A kívánt fájlok megjelölése után azokat fel lehet
venni az USB-eszközre (lásd 34. oldal).
,,Megjegyzés
yy A felvétel közben a kijelzőn százalékban
kifejezve látható az USB-felvétel állapota.
(Csak audio CD vagy MP3/WMA CD esetén.)
yy CD-G és DTS lemezről nem lehet USB-re
felvenni.
yy Minden sáv felvétele esetén az almappákban
található fájlok felvétele nem történik meg.
yy Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
A többi forrás
(Tuner, AUX,
Portable)
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 39
yy A felvett fájlok számozása a legkisebb
számtól kezdődik. Ezért, ha töröl néhány
felvett fájlt, előfordulhat, hogy a következő
felvett fájl a legkisebb számot fogja kapni.
Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve
a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és
rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és
bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne
használja ilyen célra!
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat
2012-02-17 �� 2:18:54
40 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
Nincs tápfeszültség
JAVÍTÁS
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet.
Nincs kép
Csatlakoztassa megfelelően a videokábeleket.
Válasszon megfelelő bemeneti jelforrást.
Nincs hang, vagy halk
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket.
Cserélje ki a kábelt.
A DVD képminősége rossz
Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
Tegyen be lemezt.
A DVD/ CD nem játszható le
Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust,
a színrendszert és régiókódot).
A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
5
Brummogó hang hallható a DVD
vagy CD lejátszásakor
Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A készüléket vigye távolabbra a TV-től.
Hibaelhárítás
Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját.
A rádióállomásokat nem lehet jól
behangolni
Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
Manuálisan hangolja be az adót.
Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 37. oldal).
A távvezérlő nem a készülék felé néz.
Irányítsa a készülék felé.
A távvezérlő túl messze van a készüléktől.
A távolság ne haladja meg a 7 métert.
A távvezérlő nem/ nem jól működik
Akadály van a készülék és a távvezérlő között.
Távolítsa el az akadályt.
A távvezérlőben kimerült az elem.
Tegyen be új elemeket.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 40
2012-02-17 �� 2:18:54
Melléklet
Karbantartás
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülék kezelése
A lemezek kezelése
A készülék szállítása.
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell,
a maximális védelem érdekében az eredeti gyári
csomagolást használja.
A külső felületek tisztán tartása.
yy A készülék közelében ne használjon illékony
anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
yy Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha
törlőkendőt használjon. Ne használjon erős
oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert
ezek megrongálhatják a felületet.
41
Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A
lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne
kerülhessen ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot
semmiképpen ne ragasszon a lemezre.
Lemezek tárolása
A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt
ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás
közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló
autóban.
A lemezek tisztítása
A lemezen található ujjnyomok és por rossz
minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek.
Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával.
A lemezt belülről kifelé törölje le.
Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint
vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert,
vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt
antisztatikus spray-t.
A készülék karbantartása
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 41
6
Melléklet
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei
szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség
romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi
hivatalos szakszerviznél kaphat.
2012-02-17 �� 2:18:54
42 Melléklet
Országkód
A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.
Ország
Afganisztán
Kód Ország
AF Fidzsi-szigetek
Kód Ország
Kód Ország
Kód
FJ Monaco
MC Szingapúr
SG
SK
Argentína
AR Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság
Ausztrália
AU Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE Nagy-Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT Görögország
GR Holland Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR Hongkong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH Magyarország
HU Norvégia
NO Svájc
CH
Kanada
CA India
IN Omán
OM Tajvan
TW
Chile
CL Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
Kína
CN Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG Jamaica
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR Japán
JP Lengyelország
Horvátország
HR Kenya
KE Portugália
PL Amerikai Egyesült
PT Államok
Cseh Köztársaság
CZ Kuvait
Dánia
DK Líbia
KW Románia
LY Orosz Föderáció
Ecuador
EC Luxemburg
LU Szaúd-Arábia
Egyiptom
EG Malajzia
MY Szenegál
6
Salvador
SV Maldív-szigetek
MV
Melléklet
Etiópia
ET Mexikó
MX
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 42
TH
US
RO Uruguay
RU Üzbegisztán
UY
UZ
SA Vietnam
SN Zimbabwe
ZW
VN
2012-02-17 �� 2:18:54
Melléklet 43
Nyelvkódok
A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Kódszám
Nyelv
Kódszám
Nyelv
Kódszám
afar
6565
francia
7082
litván
7684
szindhi
8368
afrikaans
6570
fríz
7089
macedón
7775
szingaléz
8373
albán
8381
gallego
7176
malagaszi
7771
szlovák
8375
amharik
6577
grúz
7565
maláj
7783
szlovén
8376
arab
6582
német
6869
malajálam
7776
spanyol
6983
örmény
7289
görög
6976
maori
7773
szudáni
8385
asszámi
6583
grönlandi
7576
maráthi
7782
szuahéli
8387
ajmara
6588
guarani
7178
moldáv
7779
svéd
8386
azeri
6590
gudzsaráti
7185
mongol
7778
tagalog
8476
baskír
6665
hausza
7265
naurui
7865
tádzsik
8471
baszk
6985
héber
7387
nepáli
7869
tamil
8465
bengáli, bangla
6678
hindi
7273
norvég
7879
telugu
8469
bhutáni
6890
magyar
7285
orija
7982
thai
8472
bihari
6672
izlandi
7383
pandzsábi
8065
tonga
8479
breton
6682
indonéz
7378
pastu
8083
török
8482
bolgár
6671
interlingua
7365
perzsa
7065
türkmén
8475
burmai
7789
ír
7165
lengyel
8076
twi
8487
belarusz
6669
olasz
7384
portugál
8084
ukrán
8575
kínai
9072
japán
7465
kecsua
8185
urdu
8582
horvát
7282
kannada
7578
rétoromán
8277
üzbég
8590
cseh
6783
kasmíri
7583
román
8279
vietnami
8673
6
dán
6865
kazah
7575
orosz
8285
volapük
8679
holland
7876
kirgiz
7589
szamoai
8377
velszi
6789
angol
6978
koreai
7579
szanszkrit
8365
wolof
8779
Melléklet
Nyelv
eszperantó
6979
kurd
7585
skót gael
7168
xhosa
8872
észt
6984
laoszi
7679
szerb
8382
jiddis
7473
feröeri
7079
latin
7665
szerbhorvát
8372
joruba
8979
fidzsi
7074
lett
7686
sona
8378
zulu
9085
finn
7073
lingala
7678
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 43
Nyelv
Kódszám
2012-02-17 �� 2:18:54
44 Melléklet
Védjegyek és licencek
Mi a SIMPLINK?
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján.
A Dolby és a kettős-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A készülék néhány funkcióját a TV
távvezérlőjével lehet használni, ha a készüléket
és SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-t HDMIkábellel köti össze. Az LG TV távvezérlőjével
használható funkciók: Play, Pause, Scan, Skip,
Stop, kikapcsolás stb.
yy A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TVkészülék használati útmutatójában.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
yy A SIMPLINK funkcióval ellátott TV-készüléken
a fenti logó látható.
yy Nagysebességű HDMI™-kábel verziónál újabb
HDMI-kábelt haszáljon.
A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó
logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel
történik.
6
Melléklet
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 44
2012-02-17 �� 2:18:54
Melléklet 45
Műszaki adatok
Általános
Tápellátás
200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Teljesítmény-felvétel
110 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
360 x 60.5 x 297 mm, láb nélkül
Nettó tömeg (kb.
2.7 kg
Működési hőmérséklet
41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Hőmérséklet
5 % - 90 %
Busz tápellátás (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Bemenetek /kimenetek
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
COMPONENT VIDEO OUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1,
(Pb)/Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-csatlakozó x 2
HDMI OUT (video/audio):
19-pontos (Type A, HDMI™ Connector )
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA csatlakozó (jobb/bal) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):
3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
PORT. IN
0.5Vrms (3.5 mm-es sztereo dugasz)
Erősítő
Sztereo mód
Surround mód
141 W + 141 W (3 Ω -en 1kHz)
141 W + 141 W (3 Ω -en 1 kHz)
Center
141 W (3 Ω -en 1 kHz)
Surround
141 W + 141 W (3 Ω -en 1 kHz))
Mélynyomó
145 W (3 Ω -en 60 Hz)
Tuner
FM vételi tartomány
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 45
6
Melléklet
Első
87.5 - 108.0 MHz vagy 87.50 - 108.00 MHz
2012-02-17 �� 2:18:55
46 Melléklet
Első hangszóró
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
141 W
Max. bem. telj.
282 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
250 x 1100 x 250 mm
Nettó tömeg
3.4 kg
Hátsó hangszóró
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
141 W
Max. bem. telj.
282 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
250 x 1100 x 250 mm
Nettó tömeg
3.4 kg
Középső hangszóró
6
Melléklet
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
141 W
Max. bem. telj.
282 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
300 x 88 x 64 mm
Nettó tömeg
0.5 kg
Passzív mélysugárzó
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
145 W
Max. bem. telj.
290 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
133 x 352 x 325 mm
Nettó tömeg
4.8 kg
A kialakítás és a müszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 46
2012-02-17 �� 2:18:55
DH6520T-D0_BHUNLLK_HUN_6167.indd 47
2012-02-17 �� 2:18:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising