LG HT353SD Navodila
HT353SD-D0_HUN
FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
Vigyázat! A készüléket nem érheti csepegő vagy
freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat,
például vázát.
ÓVINTÉZKEDÉS a tápvezetékkel kapcsolatban
A háromszögben található nyílhegy végződésű
villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a
terméken belül olyan veszélyes elektromos
feszültségre lehet találni, amely áramütést és
személyes sérülést okozhat.
A háromszögben található felkiáltó jel arra utal,
hogy a termék használatával (és javításával)
kapcsolatos fontos információk találhatóak a
termékhez adott irodalomban.
FIGYELEM! TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS
NEDVESSÉGNEK.
FIGYELEM: Ne helyezze a készüléket zárt helyre,
például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
VIGYÁZAT:
A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz olvassa át ezt a
használati útmutatót alaposan, majd őrizze meg:
később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban
kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez.
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások
előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak
teheti ki magát.
A lézersugárnak való közvetlen kitettség megelőzése
érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat.
Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE
NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!
Megjegyzés:
A termék jelölése a készülék külső részén található.
A legtöbb készüléket saját hálózati áramkörre
ajánlatos csatlakoztatni.
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva.
Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási
pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért
nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat
tartalmazó lapját.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat
túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító
zsinór, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az
ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat.
Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha
sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a
vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább,
és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a
megfelelő cserealkatrész beépítését.
A tápvezetéket védeni kell a fizikai és mechanikai
sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni,
összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen
figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra,
ahol a vezeték kilép a készülékből.
A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati
kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék
lehelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó
jól hozzáférhető legyen.
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni,
a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása
segíthet megelőzni az esetleges egészségre
vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi
eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban,
tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A készülék megfelel a 2004/108/EC
elektromágneses kompatibilitási (EMC) és a
2006/95/EC kisfeszültségű EU-irányelv
előírásainak.
Európai képviselet :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
1
HUNGARIAN
FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL NE NYISSA FEL
A KÉSZÜLÉKET (VAGY HÁTULJÁT) NEM
TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLLTAL
SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEKET BÍZZA A
JAVÍTÁSOKAT SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.
GYORS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A hangszórórendszer
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a hangszóróvezetékeket a hangszórócsatlakozókba. A lehető legjobb térhatású (surround)
hangzás eléréséhez állítsa be a hangdobozok
paramétereit (hangerő, távolság stb.).
Megjegyzések
Ügyeljen rá, hogy a hangdobozok kábeleit egységek
megfelelő végződéseihez csatlakoztassa: a +-t a +hoz, a –-t pedig a –-hoz. Ha összecseréli a
kábeleket, a hang torz lesz, és kevés lesz a basszus.
Ha alacsony maximális bemeneti teljesítményű elülső
hangdobozokat használ, ügyeljen a hangerő
beállításánál, nehogy túlterhelje őket.
Középső hangdoboz
Elülső
hangdoboz
(bal)
Elülső
hangdoboz
(jobb)
Hátsó hangdoboz
(jobb surround)
Mélynyomó
Hátsó hangdoboz
(bal surround)
Ügyeljen az alábbiakra
GYerekek kézzel és más tárggyal ne nyúljanak a
*hangszóró üregébe!
*Hangszóüreg: A gazdag mélyhangzást elősegítő üreg
a hangszóró dobozában.
5.1 A hangfal Beállítás
Ez
1.
2.
3.
4.
a fejezet hasznos információt tartalmaz, amely elősegíti a DVD/CD felvevő beállítását.
Nyomja meg az ENTER és az 5.1 Speaker Setup (hangszórók beállítási) menüje jelenik meg.
A b / B elemek segítségével válassza meg a kívánt hangszórót.
A v / V / b / B gombokkal végezze el a beállításokat.
A beállítás után a RETURN gombbal az előző menübe lehet visszatérni.
Hangszórók megválasztása
Jelölje ki azt a hangszórót, amelyet be szeretne állítani. [(Első hangszórók (bal), Első hangszóró (jobb), középső
hangszóró, Mély hangszóró, Hátsó hangszóró (jobb), Hátsó hangszóró (bal)]
Megjegyzés
Bizonyos hangszóró-beállításokat a Dolby Digital felhasználási szerződése tilt
Méret (Size)
Mivel a hangszórók méretei adottak, ezt a beállítást nem tudja megváltoztatni.
Hangerő (Volume)
A 1 / 2 gombok segítségével állítsa be a kijelölt hangszórón a hangerőt (-6dB ~ 6dB)
Távolság
Miután csatlakoztatta a hangszórókat a DVD/CD felvevőhöz, a Távolság beállítása közli a hangszórókkal, milyen
messze kell elküldeniük a hangot, hogy elérje azt a pontot, ahonnan a készüléket fogják hallgatni.
Nyomja meg a b / B hogy beállítsa a megválasztott hangszóró távolságát.
Teszt
Nyomja meg a b / B hogy kipróbálja a hangjelet minden hangszórón. Állítsa be a hangszintet a teszthangok a
rendszerben bememorizált szintjéig. Első baloldali (L)→ Középső→ Első jobboldali (R) → Hátsó baloldali (R) →
Hátsó jobboldali (L) → Mély hangszóró
2
Bevezetés
Telepítés
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
.4
.4
.4
.4
Működtetés
Kezelés az előlapról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kezelés a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Beállítás
Kezdeti beállítások .
A készülék kezelése
Nyelv . . . . . . . . . .
Kijelzés . . . . . . . . .
Audió . . . . . . . . . .
Lezár . . . . . . . . . .
Egyéb . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.7
.7
.8
.8
.8
.9
.9
A rádióállomások beállítása . . . . . . . . . .9
Audio CD vagy MP3/WMA/JPEG/DivX fájl
lejátszása
Ezeken kívül a készülék lejátssza következő lemezeket
DivX fájlok, DVD -RW, DVD +RW, valamint CD-R / CDRW, melyen zeneszámok, MP3, WMA, és/vagy JPEG
fájlok találhatóak
Megjegyzések:
A felvevő berendezés, illetve a CD-R/RW (vagy DVD
-R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) lemez
tulajdonságaitól függően egyes CD-R/RW (vagy DVD
-R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) lemezek nem
játszhatóak le a készüléken.
A lejátszó csak video módú és lezárt DVD-R/RW
lemezt tud lejátszani.
Ha a lemezen sok adat van, akkor a beolvasásuk
hosszabb ideig tarthat.
Ne tegyen semmilyen pecsétet vagy címkét a lemezek
egyik oldalára sem (sem a címkézett, sem a rögzített
oldalra).
Ne használjon szabálytalan alakú CD-ket (például szív
alakút vagy nyolcszögletűt), mivel ezek meghibásodást
okozhatnak.
Audio CD vagy MP3/WMA fájl lejátszása . . . . . . .10
Programozott lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
JPEG lemez megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
DivX Movie-lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . .11
További szolgáltatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Régiókód
RDS működés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Megjegyzések a régiókódokkal kapcsolatban
A legtöbb DVD lemez borítóján jól látható helyen egy
földgömb található, benne egy vagy több számmal.
Ennek a számnak meg kell egyeznie a DVD lejátszó
régiókódjával, különben a lemezt nem lehet lejátszani.
TÁJÉKOZATÁS
Nyelvkódok . . . .
Országkódok . . .
Probléma esetén
Műszaki adatok . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.12
.12
.13
.14
A régiókód a készülék fenéklapjára van nyomtatva.
A berendezés csak olyan DVD-ket képes lejátszani,
amelyeknek a régiókódja a hátoldali kóddal megegyezik,
vagy amelyeknek régiókódja “ALL”.
A “Dolby”, “Pro Logic” és a kettős D-szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a fenti megjegyzés helyesen
szerepeljen a használati útmutatóban.
Üzembe helyezés előtt
A
szimbólum megjelenítése
A“
” szimbólum működés közben megjelenhet a TV
képernyőn és azt jelzi, hogy a kézikönyvben leírt funkció
az adott DVD videolemeznél nem áll rendelkezésre.
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
Az olyan részek, amelyeknek címe mellett az alábbi
szimbólumok egyike látható, csak a szimbólum által jelölt
lemezre vonatkoznak.
DVD-V
DVD és lezárt DVD±R/RW
ACD
CD Audió CD-k
MP3
MP3 lemezek
WMA
WMA lemezek
JPEG lemezek
DivX
DivX lemezek
JPEG
Gyártva az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 számú USA-szabadalmak, valamint más kiadott és
függőben lévő USA-beli és világszabadalmak licensze
alapján. A DTS és DTS Digital Surround a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, a DTS logók és szimbólumok a DTS, Inc. védjegyei
© 1996-2007 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A másolásvédett anyagok jogosulatlan másolása, beleértve a
számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített
műsorokat, a szerzői jogok megsértését jelentheti és
bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ilyen célra tilos
használni!
Trtsa tiszteletben a szerzői jogokat!
3
HUNGARIAN
Lejátszható lemezek
Üzembe helyezés előtt . . . . . . . . . . . . . . .
A televízió csatlakoztatása . . . . . . . . . . . .
FM antennacsatlakozás . . . . . . . . . . . . . .
A hangszórórendszer csatlakoztatása . . .
Tetszőleges berendezés csatlakoztatása
Telepítés
Ne érintse meg a hátlap csatlakozóinak belső tűit! Az
elektrosztatikus kisülés maradandó károsodást okozhat
a berendezésben.
A televízió hátlapja
Középső hangdoboz
FM huzalantenna
(tartozék)
Elülső
hangdoboz
(jobb)
Hátsó hangdoboz
(jobb surround)
Elülső
hangdoboz
(bal)
Mélynyomó
Hátsó hangdoboz
(bal surround)
A DVD/CD-lejátszó hátlapja
Az AUX IN AUDIO (L/R)
A videokamera
hátlapja
Ügyeljen az alábbiakra
GYerekek kézzel és más tárggyal ne nyúljanak a *hangszóró
üregébe!
*Hangszóüreg: A gazdag mélyhangzást elősegítő üreg a
hangszóró dobozában.
Az AUDIO (L/R)
A televízió csatlakoztatása
Kompozit video csatlakoztatás
Berendezése lehetőségeitől függően válasszon az
alábbi csatlakoztatási módok közül.
Tanácsok
A televíziótól és a csatlakoztatni kívánt egyéb
berendezésektől függően többféleképpen
csatlakoztathatja a DVD/CD-lejátszó. Az alábbiakban
leírt csatlakoztatási módszerek közül válasszon.
A lehető legjobb csatlakozás érdekében olvassa el
televíziója, videokészüléke, erősítőrendszere vagy
egyéb készüléke leírását.
Vigyázat
Győződjön meg róla, hogy a DVD/CD-lejátszó
közvetlenül a televíziókészülékhez van-e csatlakoztatva.
Válassza ki a televízión a megfelelő hang- és
képbemeneti csatlakozót.
Ne csatlakoztassa a DVD/CD-lejátszót televízióhoz
videomagnón keresztül. Ilyenkor a másolásvédelmi
rendszer miatt a DVD képe torzulhat.
A készülék MONITOR csatlakozóját a mellékelt videokábellel (V)
csatlakoztassa a TV-készülék Video IN csatlakozójára.
SCART csatlakozó
A DVD/CD-lejátszó OUTPUT (TO TV) EURO AV scart
aljzatát kapcsolja össze a televízió megfelelő
csatlakozójával scart kábel (T) segítségével.
Component Video csatlakozás
Csatlakoztassuk a DVD/CD-lejátszó COMPONENT
VIDEO OUT / PROGRESSIVE SCAN csatlakozó
kimeneteket TV készülék megfelelő csatlakozó
bemeneteihez az Y PB PR kábel (C) segítségével.
Ha televíziója nagy képfelbontású vagy “digitális
technológia fogadására alkalmas” készülék,
kihasználhatja a DVD/CD-lejátszó progresszív
képfelbontás (Progressive Scan) kimenetét, a lehető
legnagyobb képfelbontást érve el.
Ha a TV-készülék nem képes a beállított felbontás
kezelésére, akkor a kép torz lesz. A használható
felbontást ellenőrizze a TV használati
FM antennacsatlakozás
Csatlakoztassa a tartozék FM antennákat, ha a rádiót
szeretné hallgatni.
Az FM-huzalantennát csatlakoztassa az FMantennacsatlakozóra.
Megjegyzések :
Győződjön meg arról, hogy az FM huzalantenna teljesen ki
van húzva.
Csatlakoztatás után az FM huzalantennát tartsa annyira
vízszintes helyzetben, amennyire csak lehet.
A hangszórórendszer
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a hangszóróvezetékeket a hangszórócsatlakozókba.
A lehető legjobb térhatású (surround) hangzás
eléréséhez állítsa be a hangdobozok paramétereit
(hangerő, távolság stb.).
Megjegyzések
Ügyeljen rá, hogy a hangdobozok kábeleit egységek
megfelelő végződéseihez csatlakoztassa: a +-t a +-hoz, a
–-t pedig a –-hoz. Ha összecseréli a kábeleket, a hang torz
lesz, és kevés lesz a basszus.
Ha alacsony maximális bemeneti teljesítményű elülső
hangdobozokat használ, ügyeljen a hangerő beállításánál,
nehogy túlterhelje őket.
Tetszőleges berendezés
csatlakoztatása
Az AUX IN csatlakozóba videokamerát csatlakoztathat.
4
Működtetés
2
3
4
12
5
6 7
11 10
8
9
Kezelés az előlapról
1. (
/[)POWER gomb
Pirosan világít, ha a készülék készenléti állapotban van
(kikapcsolt állapot).
2. LEMEZTÁLCA
3. KIJELZŐ
4. Távvezérlő-érzékelő: A távvezérlő hatótávolsága
Távolság: kb. 7 m, a távvezérlő-érzékelőtől mérve.
Szög: kb. 30°, minden irányban
5. OPEN/CLOSE A lemeztálca kitolás/behúzása.
6. • (B/X)PLAY/PAUSE
• FUNC.( ) Kb 3 mp-ig tartsa nyomva a gombot, majd
többször megnyomva válassza ki a kívánt funkciót.
→ TV -AUDIO
(DVD/CD →USB → AUX→
→PORTABLE→
→FM)
7.VSM A VSM gombbal a VIRTUÁLIS hangzást lehet
beállítani.
• 3D STEREO A sztereo hangforrásokhoz használt, pozíciómegőrző, sztereo hangfalakhoz optimalizált 3D-technológia.
A hallgató virtuális surround-hatást élvezhet a saját
hangrendszerén.
• Többcsatornás hang The funkció az 5.1 csatornás
hangzást virtuális 1.1 csatornás hanggá alakítja, így azt a
hatást kelti, mintha a hangot egyszerre hallaná a jobb, bal és
center hangszóróból.
-
./>
>)
8. TUNING(-/+)/SKIP/SCAN(.
A TUNING (-/+) ismételt megnyomásával manuális hangolást
lehet végezni.
Az automatikus hangoláshoz kb. 2 mp-ig tartsa nyomva az
előlap TUNING (-/+) gombját.
9. HANGERŐ-SZABÁLYOZÓ A hangszóró hangerejének
beállítása.
Kezelés a távvezérlővel
10. USB Port Az USB-eszközt (MP3-lejátszó stb.)
csatlakoztassa a készülék előlapjának USB-csatlakozójára.
Az USB-eszköz eltávolítása
1. Válasszon másik jelforrást, vagy nyomja meg kétszer a STOP
(x) gombot.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.
Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt.
A készülék zenefájlok (MP3/WMA), képfájlok (JPEG) és
videofájlok lejátszására alkalmas.
A készülék USB HUB használatára nem alkalmas.
Ajánlott memóriakártyák.
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media
Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD),
Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- Csak az ajánlott memóriakártyákat használja.
A számítógéphez meghajtóprogramot igénylő USB-eszközök
nem használhatók.
USB HDD esetén ellenőrizze a HDD tápfeszültség-kábelének
helyes működését.
A meghajtón legfeljebb két primer partíció lehet.
A kiterjesztett partíciók száma legfeljebb 4 lehet.
Ha az USB-eszköz két vagy több meghajtóra van osztva, a
képernyőn megjelennek a meghajtó-mappák.
A mappa kijelölése után a RETURN gombbal a főmenübe lehet
jutni.
Digitális kamerát és mobiltelefont nem lehet a készülékhez
csatlakoztatni.
A készülék csak USB 1.0/ 1.1 sebességre képes. (USB 2.0
meghajtó csatlakoztatásakor a sebesség USB 1.1 lesz.)
11 PORT. IN csatlakozó
Hordozható (PORTABLE) eszköz használata
A hordozható eszközt mini ( 3.5mm) csatlakozós kábellel (nem
tartozék) a PORT. IN csatlakozóra kell csatlakoztatni. Ekkor az
eszköz hangja a hangszórókon hallható
12. STOP
1. POWER
2. MUTE A hang kikapcsolásához nyomja meg a MUTE
gombot. Ez pl. telefonhívás esetén lehet hasznos.
1
2
4
3
5
6
7
8
3. • FUNCTION : (DVD/CD → FM )
• INPUT : (USB → AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE )
4. SLEEP Be lehet állítani, hogy a készülék a megadott időpontban
kikapcsoljon.
1. Nyomja meg a SLEEP gombot és állítsa be a kikapcsolási
időpontot.A beállított idő megjelenik a kijelzőn.
2. A SLEEP minden megnyomásakor az alábbi sorrendben
változik a kijelzés:
(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 →
30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)
Megjegyzés : A készülék kikapcsolása után ellenőrizni lehet a
hátralévő időt.
Nyomja meg a SLEEP gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik
meg.
5. RETURN Visszatérés a beállító menübe.
6. 0-9 számgombok Funkció, vagy program közvetlen kijelölése
számozott menüpontok esetén.
5
HUNGARIAN
1
FUNCTION
INPUT
SLEEP
RETURN
EQ
VSM
13. b/B/v/V (bal/jobb/fel/le) Menüpont kijelölése.
11
9
13
10
12
14
15
16
ENTER A kijelölés megerősítése.
PRESET(v/V) A PRESET +/- ismételt megnyomásával a
programozott adók közül lehet választani.
A gomb minden megnyomásakor a készülék egy programozott
adót hangol be.
Először tárolja el az adókat a készülék memóriájában (lásd
“Rádióállomások tárolása”)
TUN.(-/+) (b/B) Manuális hangolás.
Automatikus hangoláshoz kb. 2 mp-ig tartsa nyomva az előlap
TUN. (-/+) gombját.
18
17
19
20
REPEAT
REPEA
S-TITLE
RDS
14. SCAN(bb/BB) Lejátszás közben a SCAN (m vagy
M) gomb ismételt megnyomásával ki lehet jelölni a
lejátszási sebességet. DVD,DivX : bb, bbb, bbbb,
bbbbb,vagy BB, BBB, BBBB, BBBBB
WMA/MP3, Audio CD : m(X2, X4, X8) vagy M(X2, X4, X8)
SLOW(bb/BB) PUSE üzemmódban, a SLOW
(m vagy M) gombbal ki lehet jelölni a kívánt sebességet.
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vagy T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DivX : T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
PTY
22
21
CLEAR
23
24
15.
7. EQ (EQUALIZER)
7 programozott hangzás közül lehet választani.
A gomb minden megnyomásakor a kijelzés az alábbi sorrendben
változik:
• AUTO EQ : Az AUTO EQ csak tag-információt tartalmazó MP3fájlok esetén használható. (Csak az 1. verziójú ID3-tag
használható.)
- A WMA-fájlt a tag-információtól függetlenül csak Normal EQbeállítással lehet lejátszani.
NORMAL → NATURAL →(AUTO EQ )→ POP → CLASSIC → ROCK
→ JAZZ → NORMAL..
8. VSM A VSM gombbal a VIRTUÁLIS hangzást lehet
bekapcsolni.
A surround-hangot egyszerűen az előre programozott
hangzásképek valamelyikével lehet élvezni. Nyomja meg
többször a VSM gombot.
- 2 Ch Source : BYPASS →VIRTUAL → ON STAGE →PLII
MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX→ BYPASS...
- 5.1Ch Source: BYPASS →VIRTUAL → BYPASS
. / >)Lejátszás közben a SKIP (. vagy
SKIP (.
>) gombot megnyomva a következő fejezetre/sávra,
vagy a most játszott fejezet/sáv elejére lehet ugrani. Nyomja
meg röviden kétszer a SKIP . gombot, ekkor az előző
fejezetre/sávra lehet visszatérni.
16. VOLUME (+/-) A hangerő beállítása.
17. • PLAY(B) - Lemez vagy fájl lejátszása.
- 1.5 speed playback DVD MP3 WMA ACD
Gyorsan végig lehet „szaladni” a zenén vagy a filmen.
Az 1,5-szeres sebességgel a hang is hallható és a kép is
kátható.
1. Normál lejátszás alatt nyomja meg a PLAY gombot.
A képernyőn a film gyorsítva jelenik meg, hanggal.
2. A normál lejátszáshoz a PLAY gombal lehet visszatérni.
- FM üzemmódban a MONO és STEREO között a
távvezérlő PLAY gombjával lehet választani.
• PAUSE/STEP (X) A lejátszást a X gombbal lehet
szüneteltetni. ALL
A X ismételt megnyomásával kockánként lehet léptetni a
filmet. DVD DivX
9. SETUP a visszhang hangereje.
10. MENU A DVD-menü megjelenítése.
11. DISPLAY
x)
• STOP (x
18. PROG./MEMO. A programozás menü
1. A DISPLAY gomb megnyomásával a lemezzel kapcsolatos
információkat lehet megjeleníteni.
Ezek a lemez típusától és a lejátszás állapotától függnek.
2. Menüpontot a v / V gombbal lehet kijelölni, a változtatáshoz
nyomja meg a b b / B gombot.
12. TITLE Ha a DVD tartalmaz menüt, akkor a címmenü
jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.
19. REC (z) - USB Record
• Title (Track) – most játszott cím (vagy sáv) cím
sorszáma/címek (vagy sávok) teljes száma.
• Chapter – most játszott fejezet száma/ összes fejezet száma.
• Time – Az eltelt játékidő.
• Audio – A kijelölt hang vagy hangcsatorna.
• Subtitle – A kijelölt filmfelirat.
• Angle – A kijelölt kameraállás száma/ az összes kameraállás
száma.
• Sound – A kijelölt hang.
Megjegyzés : Ha pár másodpercig egy gombot sem nyom
meg, a képernyőkijelzés eltűnik.
6
megjelenítése/elrejtése. Írja be a rádióállomás frekvenciáját.
Ezzel a funkcióval AUDIO CD-ről felvételt lehet készíteni a
csatlakoztatott USB-eszközre.
Az USB-felvétel előtt olvassa el a 14. oldalon található
megjegyzéseket!
1. Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülékre.
2. A távvezérlő FUNCTION gombjával válassza a DVD/CD
jelforrást.
AUDIO CD - A v / V V gombbal jelölje ki a kívánt sávot.
3. A távvezérlő REC (z) gombjával indítsa a felvételt. A
kijelzőn az “USB REC” villog.
- Az USB-felvétel közben a felvétel százalékos folyamatjelzője
jelenik meg a kijelzőn.
4. A fájlok a CD_REC mappában “TRK_001.mp3” fájlnévvel
tárolódnak.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot.
AUDIO CD felvétele USB-eszközre
Egy sáv felvétele : ha CD felvétele közben le is játssza a
felvételt, akkor csak ez az egyetlen sáv kerül az USB-eszközre.
Minden sáv felvétele: Ha az USB Rec. gombot a CD-lejátszó
leállított állapotában nyomja meg, a készülék minden sávot
felvesz.
Programozott lista felvétele: a készülék a PROG./MEMO.
gomb megnyomása után összeállított lista sávjait veszi fel az
USB-eszközre.
20. SUBTITLE
DVD
DivX
A gyártókódok beírása
1. Tartsa nyomva a POWER (TV) gombot és annyiszor nyomja
meg a CHANNEL (v/V) gombot, hogy a TV ki- és
bekapcsolódjon.
2. a TV távvezérlésére a POWER (TV), CHANNEL (v/V),
VOLUME (+/-), és INPUT gombok használhatók.
Megjegyzés: Ha a távvezérlő nem vezérli az Ön TVkészülékét, próbálkozzon másik kóddal, vagy használja a TV
saját távvezérlőjét. (LG és Gold Star)
A gyártók által használt sokféle kód miatt A MI CÉGÜNK nem
garantálhatja, hogy a távvezérlő minden LG TV-vel működni fog.
HUNGARIAN
Lejátszás közben a S-TITLE gomb megnyomásával a kívánt
feliratot lehet kijelölni.
21. REPEAT Lejátszás közben a REPEAT gombot többször
megnyomva válassza ki az ismétlés módját.
DVD Video: fejezet/cím/kikapcsolva;
Audio CD, DivX/MP3/WMA: sáv/minden/kikapcsolva
22. RDS/ PTY A rádióállomás által sugárzott információk
megjelenítése.
23. CLEAR Sáv eltávolítása a programlistából.
24. TV - a TV vezérlése
A készülék távvezérlője az LG-TV-készülékek vezerlésére
is alkalmas.
Ehhez végezze el az alábbi műveleteket.
Beállítás
Kezdeti beállítások
A készülék kezelése
A beállítási menüvel számos elemet, például a képet és a hangot
ki lehet igazítani. Egyebek mellett a feliratok nyelve is itt állítható
be. A beállítási menü egyes elemeinek részletes leírása a 7-9
oldalon található.
1. Nyomja meg a SETUP gombot. Ekkor megjelenik a beállítás
menü.
2. Válassza ki a v / V gombokkal a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a B gombot a következő szinthez. Ekkor
megjelenik a képernyőn a kiválasztott elem jelenlegi
beállítása, illetve az többi lehetséges beállítás.
3. Válassza ki a v / V gombokkal a második kívánt beállítást,
majd menjen tovább a harmadik szintre a B gombbal.
4. Válassza ki a v / V gombokkal a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a ENTER gombot a választás
megerősítéséhez. Egyes elemeknél további lépések
szükségesek.
5. A beállítás menüből a SETUP vagy PLAY gombok egyikével
a
b
c
d
e
a LANGUAGE (Nyelv) a menü nyelve/ lemez nyelve / felirat
nyelve / lemezmenü nyelve
b DISPLAY - TV-képarány/ megjelenítési mód / progressive
scan / TV kimenetválasztás
c AUDIO 5.1 hangszórók beállítása/ dinamikatartományvezérlés (DRC)/ ének
d LOCK (gyerekzár) Rating / Password / Area Code
e OTHERS DivX(R) VOD / REC Bitrate
léphet ki.
A menü megjelenítése, illetve eltüntetése:
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a SETUP gombot.
Ha még egyszer megnyomja a SETUP gombot, visszajut
az eredeti képernyőre.
Tovább a következő szintre:
Nyomja meg a távkapcsoló B gombját.
Vissza az előző szintre:
Nyomja meg a távkapcsoló b gombját.
7
Nyelv
Nyelvi Menü: Itt lehet a beállítási menü és a képernyőkijelzés
nyelvét kiválasztani.
Audio CD, Lemez alcíme, Menü:
Itt lehet a hang (lemez hangsáv), felirat és lemezmenü kívánt
nyelvét beállítani.
Original – Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.
Other – más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4jegyű nyelvkódot (lásd 12 oldal) és nyomja meg az ENTER-t.
rosszul beírt számjegyet a CLEAR gombbal lehet törölni.
Kijelzés
TV Aspect
4:3 – Válassza ezt, ha a TV-készülék 4:3 képarányú.
16:9 – Válassza ezt, ha a TV-készülék 16:9 képarányú.
Display Mode: Ez a beállítás csak akkor működik, ha a
megjelenítési mód beállítása “4:3”.
Letterbox – A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal
jeleníti meg.
Panscan – A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb
és bal oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.
Progressive Scan
Kiváló minőségű kép, kisebb vibrálással. Ha a TV vagy monitor
képes a progresszív jelek kezelésére, a [Progressive Scan]
beállítást állítsa [On]-ra. Nyomja meg az ENTER-t.
- Ha 10 mp-en belül nem nyomja meg az ENTER-t, a beállítás
[OFF] lesz.
- Ha a TV nem kezeli a progresszív jelet, az [On] beállítás
esetén a kép nem jelenik meg.
(a távvezérlő STOP gombját nyomva tartva [OFF]-ra vált.)
TV Output Select – Válassza a csatlakoztatásnak megfelelő
lehetőséget. [YPbPr]: ha a TV-t a
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra
csatlakoztatta. [RGB]: ha a TV-t a SCART csatlakozóra
csatlakoztatta.
- Az RGB, COMPONENT OUT csatlakozó használata esetén
nem működik.
- A Progressive [On] állapotában a TV Output select nem
használható.
Audió
Minden DVD lemez több hangkimeneti lehetőséget nyújt. A
lejátszó hangbeállításait a felhasznált hangrendszernek
megfelelően állítsa be.
5.1 A hangfal Beállítás
Ez a fejezet hasznos információt tartalmaz, amely elősegíti a
DVD/CD felvevő beállítását.
1. Nyomja meg az ENTER és az 5.1 Speaker Setup
(hangszórók beállítási) menüje jelenik meg.
2. A b / B elemek segítségével válassza meg a kívánt
hangszórót.
3. A v / V / b / B gombokkal végezze el a beállításokat.
4. A beállítás után a RETURN gombbal az előző menübe
lehet visszatérni.
8
Hangszórók megválasztása
Jelölje ki azt a hangszórót, amelyet be szeretne állítani. [(Első
hangszórók (bal), Első hangszóró (jobb), középső hangszóró,
Mély hangszóró, Hátsó hangszóró (jobb), Hátsó hangszóró (bal)]
Megjegyzés : Bizonyos hangszóró-beállításokat a Dolby Digital
felhasználási szerződése tilt
Méret (Size) Mivel a hangszórók méretei adottak, ezt a
beállítást nem tudja megváltoztatni.
Hangerő (Volume) A 1 / 2 gombok segítségével állítsa be a
kijelölt hangszórón a hangerőt (-6dB ~ 6dB)
Távolság Miután csatlakoztatta a hangszórókat a DVD/CD
felvevőhöz, a Távolság beállítása közli a hangszórókkal, milyen
messze kell elküldeniük a hangot, hogy elérje azt a pontot,
ahonnan a készüléket fogják hallgatni.
Nyomja meg a b / B hogy beállítsa a megválasztott hangszóró
távolságát.
Teszt Nyomja meg a b / B hogy kipróbálja a hangjelet minden
hangszórón. Állítsa be a hangszintet a teszthangok a
rendszerben bememorizált szintjéig. Első baloldali (L)→
Középső→ Első jobboldali (R) → Hátsó baloldali (R) → Hátsó
jobboldali (L) → Mély hangszóró
DRC (Dynamic Range Control)
A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak
Dolby Digital). A funkciót az [On] beállítással lehet bekapcsolni.
Vocal
Csak akkor haználja az [On] beállítást, ha többcsatornás DVD-t
játszik le. A lemez karaoke-csatornái a normál sztereo hangba
keverődnek be.
Korlátozási Szintek
Meggátolja a tartalmuk alapján korhatáros DVD-k lejátszását.
Nem minden lemez korhatáros.
1. Válassza ki a Lezár menü Korlátozási szintek elemét, majd
nyomja meg a B gombot.
2. A Lezár beállítások használatához be kell írni az Ön által
megadott jelszót. Ha még nem írt be jelszót, akkor a menü
felszólítja erre. Írjon be egy jelszót és nyomja meg az
ENTER-t. Nyugtázásképpen írja be még egyszer és nyomja
meg az ENTER-t. Az ENTER megnyomása előtt a hibás
beírást a CLEAR gombbal lehet törölni.
3. Válasszon a v / V gombokkal besorolást 1 és 8 között.
Korlátozási szintek 1-8: Az 1. (egy) besorolás a
legszigorúbb, a 8. (nyolc) besorolás pedig a
legengedékenyebb.
Kinyit : Ha ezt választja, a szülői ellenőrzés kikapcsolódik
és minden lemez teljesen lejátszható.
4. A besorolás megerősítéséhez nyomja meg a ENTER
gombot, majd lépjen ki a menüből a SETUP gombbal
Kulcsszó
Jelszó beírása és megváltoztatása.
1. A Lezár menüben válassza a jelszó lehetőséget és nyomja
meg a B gombot.
2. Végezze el a fenti 2. lépést (Korlátozási szintek).
A jelszó megváltoztatásához álljon a "Csere" menüpontra és
nyomja meg az ENTER-t . Írja be a régi jelszót, majd írja be
és nyugtázza az új jelszót.
3. A menüből a SETUP megnyomásával lehet kilépni.
Ha elfelejtette a jelszót
Ha elfelejtette a jelszót, akkor a jelszót az alábbiak szerint törölni
lehet:
1. A SETUP megnyomásával lépjen a Setup menübe.
2. Írja be a 6-jegyű “210499” számot és nyomja meg az
ENTER-t. A jelszó törlődik.
Területi Kód
A 12. oldalon látható lista alapján írja be annak a területnek a
kódját, amelynek szabványai alapján a videolemez
korhatárosítása történt.
1. Válassza a Lezár menü Régiókód elemét, majd nyomja meg
a B gombot.
2. Végezze el az előző pont 2. lépését ét (Korlátozási
szintek).
3. Válassza ki az első karaktert a v / V gombokkal.
4. Nyomja meg a B gombot és a v / V gombokkal jelölje ki a
második karaktert.
5. A kód kiválasztását erősítse meg az ENTER
megnyomásával.
Egyéb
DivX(R) VOD regisztráció
Az általunk megadott DivX® VOD (Video On Demand, igény
szerinti videó) regisztrációs kóddal a DivX® VOD szolgáltatás
használatával videót lehet bérelni vagy vásárolni. További
információk: www.divx.com/vod.
1. Válassza a “DivX(R) VOD” lehetőséget és nyomja meg a B
gombot.
2. A "Select"-et kijelölve nyomja meg az ENTER gombot:
megjelenik a regisztrációs kód.
Ezzel a kóddal a www.divx.com/vod honlapon a DivX® VOD
szolgáltatáshasználatával videókat lehet bérelni vagy
vásárolni. Kövesse a honlapon található utasításokat és a
letöltött videót írja a készülék által lejátszható lemezre.
3. A kilépéshez nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés : A DivX® VOD honlapról letöltött minden videót
csak ezzel a készülékkel lehet lejátszani.
REC Bitrate : az USB-felvétel bitrátáját 96 kbps-re vagy 128
kbps-re lehet állítani (lásd 7. oldal).
A rádióállomások beállítása
Ötven FM-adót lehet tárolni. A hangolás megkezdése elő tt
állítsa kisebbre a hangerő t.
1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő FUNCTION gombját,
hogy a kijelző n az FM jelenjen meg.
2. Kb. 2 mp-ig tartsa nyomva a TUN.(-/+) gombot, amíg a
frekvencia-kijelzés változni nem kezd, majd engedje el.
Az első állomás behangolása után a keresés leáll.
3. Nyomja meg a távvezérlő PROG./MEMO. gombját.
Egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A távvezérlő PRESET +/- gombjával jelölje ki a kívánt
programhely-számot.
5. Nyomja meg ismét a PROG/MEMO gombot.
Az állomás tárolásra kerül.
6. A többi állomás behangolásához ismételje meg a 3. – 6.
lépést.
Állomás behangolása gyenge jel esetén
A 3. lépésben többször nyomja meg a TUN.(-/+) gombot, ekkor
az állomást kézzel lehet behangolni.
Az összes tárolt állomás törlése
Körülbelül 2 másodpercig tartsa nyomva a PROG./MEMO.
gombot, majd miután megjelenik a “ERASE ALL” kijelzés,
nyomja meg ismét a PROG./MEMO. Az állomások
törlődnekcleared.
Ha véletlenül belépett a "ERASE ALL" módba, de a memóriát
nem kívánja törölni, ne nyomjon meg semmilyen gombot.
Néhány másodperc múltán a "ERASE ALL" kijelzés magától
eltűnik, és visszaáll normál módra.
Megjegyzés : Ha az összes állomás bevitelre került, a FULL
üzenet jelenik meg egy pillanatra a kijelzőablakon és ezután
egy beállítási szám villan fel. A beállítási szám
megváltoztatásához, kövesse a fenti 5-6 lépéseket.
9
HUNGARIAN
Lezár
Audio CD vagy MP3/WMA/JPEG/DivX fájl lejátszása
Audio CD vagy MP3/WMA fájl lejátszása
JPEG lemez megtekintése
Ez a készülék Audio CD-t vagy MP3/WMA fájlokat tud lejátszani.
MP3/ WMA/ Audio CD
MP3/WMA fájlokat tartalmazó lemez vagy Audio CD
behelyezésekor egy menü jelenik meg a
TV-képernyőn .A v / V gombbal jelöljön ki egy sávot / fájlt majd
nyomja meg a PLAY vagy ENTER gombot. A lejátszás elindul.
Ezután használhatók a lejátszási funkciók (ld. 5, 6 vagy 7)
ID3 TAG
Ha olyan fájlt játszik le, amelyhez tájékoztató adatok tartoznak,
pl. a sávok címei, az információkat a DISPLAY gomb
lenyomásával nézheti meg (cím, előadó, album, megjelenés
éve, megjegyzések.
[ Song, Artist, Album, Genre, Comment ]
A készülék képes a JPEG-képek megjelenítésére.
A JPEG-képek megjelenítése előtt olvassa el a 14. oldalon
található megjegyzéseket.
1. Helyezze be a lemezt és zárja be a tálcát.
Ekkor megjelenik a TV képernyőn a PHOTO menü.
2. Válasszon könyvtárat a v / V gombokkal, majd nyomja meg
a ENTER gombot.
Ekkor megjelenik a könyvtárban található fájlok listája.
Fájllistából könyvtárlistába a távkapcsoló
v / V gombjaival, majd a
kiemelésével és a ENTER
gomb megnyomásával lehet visszajutni.
3. Ha egy adott fájlt szeretne megnézni, jelölje azt ki a v / V
gombokkal, majd nyomja meg a ENTER vagy PLAY gombot.
Fájlok megtekintése közben a RETURN gomb
megnyomásával mehet vissza az előző menüre (JPEG
menü).
Tippek :
Négy diavetítési sebesség van
: > (lassú), >> (normál), >>>
(gyors). Válassza ki a Speed elemet a v V b B gombokkal.
Ezután válassza ki a kívánt lehetőséget ab / B gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Bemutató (Diavetítés)
-Az ID3 tag csak MP3 fájl esetén működik.
Tippek:
A következő lapra a MENU gomb megnyomásával léphet.
Vegyes, mind MP3/WMA fájlokat, mind pedig JPEG fájlokat
tartalmazó CD-knél váltani lehet az MP3/WMA és a JPEG
menü között. Nyomja meg a TITLE gombot, ekkor a menü
tetején megjelenik kiemelve az MUSIC vagy a PHOTO felirat.
A DVD/CD és USB funkció esetén az AUTO EQ beállítása
WMA/MP3.
Programozott lejátszás
A Program funkció segítségével kiválaszthatja kedvenc sávjait a
lemezről, és eltárolhatja a lejátszó memóriájában. Egy program
30 sávot képes tárolni.
1. Helyezzen be egy lemezt: Audio CD vagy MP3/WMA lemez:
2. A “List” listában jelöljön ki egy sávot és nyomja meg a
PROG./MEMO gombot. A kijelzőn a “
” “*” ikon jelenik
meg, ezután az ENTER megnyomásával a sáv a “Program”
listába kerül. A többi sáv hozzáadásához ismételje meg a
fenti lépéseket.
3. A “Program” listában jelölje ki a lejátszani kívánt sávot.
A MENU megnyomásával lépjen a következő oldalra.
4. Nyomja meg a PLAY vagy ENTER gombot. A programozott
lista lejátszása megkezdődik, az ott megadott sorrendben.
A “Program” listában szereplő sávok egyszeri lejátszása
után a lejátszás leáll.
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez jelöljön ki egy fájlt
az AUDIO CD (vagy MP3/WMA) listán és nyomja meg a
PLAY gombot.
A programozott sávok ismételt lejátszása
1. A lemez lejátszása közben nyomja meg a REPEAT gombot.
Az ismétlés-ikon jelenik meg.
2. A REPEAT megnyomásával jelölje ki a kívánt ismélési
módot.
• TRACK: a most játszott sáv ismétlése
• ALL: a programozott lista minden sávjának ismétlése.
• Off(nincs kijelzés): nincs ismételt lejátszás.
Sáv törlése a programozott listából
1. A v V gombbal jelölje ki a törölni kívánt sávot.
2. Nyomja meg a CLEAR gombot. A többi törlendő sáv
esetében ismételje meg az előző lépéseket.
A tejes programlista törlése
Nyomja meg a PROG./MEMO. gombot; a “
” ikon jelenik
meg. A v / V gombbal álljon a “ Clear All” menüpontra és
nyomja meg az ENTER-t.
- A programozás a lemez eltávolításakor is törlődik.
- Lejátszás közben az AUTO SKIP funkció nem használható.
10
Jelölje ki a diavetítést a v V b B gombokkal,
majd nyomja
meg a ENTER gombot.
Állókép
1. Nyomja meg diavetítés közben a PAUSE/STEP gombot.
Ekkor a lejátszó pillanat állj módba kerül.
2. A diavetítés folytatásához nyomja meg a PLAY, illetve ismét
a PAUSE/STEP gombot.
Zenehallgatás diavetítés közben :
Ha a lemez képeket és zenét is tartalmaz, akkor diavtítés közben
zenét lehet hallgatni. A v /V /b /B gombokkal álljon a
ikonra és az ENTER megnyomásával indítsa a diavetítést.
Ebben az esetben a hangzást és a VIRTUAL sound [VSM]
beállítást nem lehet használni.
Ugrás másik fájlra
Képnézés közben a SKIP (. vagy >) megnyomásával az
előző vagy a következő képre lehet ugrani.
A kép elforgatása
Képnézés közben a v /V gombbal jobra vagy balra lehet forgatni
a képet.
A készülékkel le lehet játszani az USB-eszközön vagy lemezen
tárolt DivX-fájlokat.
1. Tegye be a lemezt és húzza vissza a tálcát. A képernyőn a
MOVIE menü jelenik meg.
2. A v / V gombbal jelöljön ki egy mappát és nyomja meg az
ENTER-t. A fájlok listája jelenik meg. A távvezérlőv / V
gombjával a
lehetőségre állva és az ENTER-t
megnyomva a mappalistára lehet visszatérni.
3. Ha egy bizonyos fájlt szeretne megnézni, a
v / V gombal álljon a fájlra és nyomja meg az ENTER vagy
PLAY gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg a STOP gombot.
Tanácsok:
A MENU gombbal a következő oldalra lehet lépni.
MP3/WMA, JPEG és VIDEO-fájlokat tartalmazó CD esetén a
MUSIC, PHOTO és MOVIE menü között lehet választani.
Válassza a TITLE, MUSIC, PHOTO vagy MOVIE
lehetőséget.
Megjegyzések:
A DivX-fájl lejátszása előtt állítsa be a “SUBTITLE ON”
üzemmódot .
Ha egy feliratfájl egynél több nyelvet tartalmaz, akkor csak az
eredeti felirat használható.
DivX-fájl lejátszásakor a hangzást és a virtuális hagzást
[VSM] nem lehet állítani.
Megjegyzések a Divx-feliratokkal kapcsolatban
Ha a felirat nem megfelelően jelenik meg, kb. 3 mp-ig tartsa
nyomva az S-TITLE gombot, majd ugyanezzel a gombbal
válasszon új nyelvkódot addig, amíg a felirat helyesen jelenik meg.
További szolgáltatások
Időkereséss DVD DivX
Lejátszás megkezdése a lemez bármelyik kiválasztott időpontjánál:
1. Nyomja meg lejátszás közben a Kijelző gombot.
2. Válassza ki a v / V gombokkal az óra ikont, ekkor
megjelenik a “--:--:--” jelzés.
3. Adja meg a kívánt időt órában, percben és másodpercben,
balról jobbra haladva. Ha rossz számot ad meg, azt a
CLEAR gombbal törölheti ki. Ezután írja be helyesen a
számokat.
4. A megerősítéshez nyomja meg az ENTER gombot. Ekkor
megkezdődik a lejátszás a kiválasztott időpontnál.
Képernyőkímélő
A képernyőkímélő akkor jelenik meg, ha a készülék kb. öt
percig leállított módban marad.
Utolsó jelenet memória DVD ACD
A lejátszó megjegyzi az utolsó megtekintett lemez utolsó jelentét.
Ez a jelenet még akkor is megmarad a memóriában, ha kiveszi a
lemezt és kikapcsolja a készüléket. Ha ezután olyan lemezt tesz
be, amelynek a jelenete a memóriában van, automatikusan
előjön az a jelenet.
Megjegyzés : A készülék nem jegyzi meg a lemez jelenetét, ha
azelőtt kapcsolja ki, hogy a lemezt lejátszaná.
A képátviteli rendszer kiválasztása
A TV-nek megfelelő rendszert kell kijelölni. Ha a kijelzőn a NO
DISC üzenet jelenik meg, legalább 5 mp-ig tartsa nyomva a
távvezérlő PAUSE/STEP gombját és jelölje ki a megfelelő TVrendszert (PAL, NTSC vagy AUTO).
Ha a beállított kódolási rendszer nem egyezik a
televíziókészülék rendszerével, a képernyőn a megfelelő
színes kép nem jelenik meg.
NTSC: Abban az esetben, ha a DVD/CD-lejátszó NTSC
televíziókészülékhez van csatlakoztatva.
PAL:
Abban az esetben, ha a DVD/CD-lejátszó PAL
televíziókészülékhez van csatlakoztatva.
AUTO: Erre a beállításra akkor van szükség, ha a DVD/CDlejátszó különféle rendszerek vételére alkalmas
televíziókészülékhez van csatlakoztatva.
RDS működés
A készülék RDS-szel, vagyis rádiós adatrendszerrel van ellátva,
ami az információk széles körét juttatja el az FM
vevőkészülékre. Az RDS-t mára számos országban használják
az adóállomás által küldött jelek továbbítására.
RDS hangolás
A készülék, ha olyan FM adóra hangolják, amely RDS adatokat
sugároz, automatikusan megjeleníti a küldött jeleket.
1. Nyomja meg a FUNCTION gombot az FM üzemmód
kiválasztásához.
2. Válassza ki a kívánt adóállomást a TUN gombbal (–/+).
Ha a készülék RDS adást érzékel, a kijelzőn megjelenik a
programszolgáltatás neve (PS).
3. A rádiófrekvenciát az RDS megnyomásával tárolhatja el.
RDS megjelenítési beállítások
Az RDS rendszer sokféle információ továbbítására alkalmas a
azonosító jelen túl, amely az állomás első behangolása
alkalmával jelenik meg. A normál RDS működés értelmében a
kijelzőn megjelenik az állomásnév, az adóhálózat vagy az
azonosító betűsor. Az RDS ismételt megnyomásával a
távirányítón a következő adattípusok között lehet váltani:
Megjegyzés :
Nem minden RDS állomás sugározza valamennyi fenti
kiegészítő szolgáltatást. Ha a kiválasztott módnak
megfelelő adatok nem érkeznek a készülékre, a
kijelzőablakban a PS NONE,RT NONE,CT NONE, vagy PTY
NONE üzenet jelenik meg.
Programkeresés (PTY)
A különböző programtípusok (PTY) az alábbi módon állíthatók
be:
1. A FUNCTION megérintésével válassza az FM üzemmódot.
2. A PTY megérintése után a kijelzőn az utoljára használt
PTY jelenik meg.
3. A kívánt PTY beállítást a PTY gomb többszöri
megnyomásával lehet beállítani.
4. A PTY beállítása után nyomja meg a TUN.(-/+) gombot. A
készülék automatikus llomáskeresésbe kezd. A keresés az
első megtalált csatorna behangolása után leáll.
(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)
11
HUNGARIAN
DivX-fájl lejátszása
TÁJÉKOZATÁS
Nyelvkódok
E lista segítségével megadhatja a kívánt nyelvet a következő kezdeti beállításoknál:
Audio CD, Disc Alcím, Menü.
Nyelv
abház
afar
afrikaans
albán
amhara
arab
örmény
asszámi
aymara
azeri
baskír
baszk
bengáli; bangla
bhutáni
bihari
breton
bolgár
burmai
bjelorusz
kambodzsai
katalán
kínai
korzikai
horvát
cseh
dán
holland
angol
eszperantó
észt
feröeri
Kód
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Nyelv
fiji
finn
francia
fríz
gallego
grúz
német
görög
grönlandi
guarani
gudzsaráti
hausza
héber
hindu
magyar
izlandi
indonéz
interlingua
ír
olasz
japán
jávai
kannada
kasmíri
kazah
kirgiz
koreai
kurd
laoszi
latin
lett, litván
Kód
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Nyelv
lingala
litván
macedón
malagaszi
maláj
malajalam
máltai
maori
maráthi
moldáviai
mongol
nauru
nepáli
norvég
orija
pandzsábi
pastu, pusto
perzsa
lengyel
portugál
kecsua
rétoromán
román
orosz
szamoai
szanszkrit
skót
szerb
szerb-horvát
sona
szindhi
Kód
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Nyelv
szingaléz
szlovák
szlovén
szomáli
spanyol
szudáni
szuahéli
svéd
tagalog
tádzsik
tamír
tatár
telugu
thai
tibeti
tigrinya
tonga
török
türkmén
tui
ukrán
urdu
üzbég
vietnami
volapük
wales-i
wolof
xhosa
jiddis
joruba
zulu
Kód
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Országkódok
A következő lista az országkódok megadására használható
Ország
Afganisztán
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bhután
Bolivia
Brazília
Kambodzsa
Kanada
Chile
Kína
Kolumbia
Kongó
Costa Rica
Horvátország
Csehország
Dánia
Ecuador
Egyiptom
Salvador
12
Kód
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Ország
Kód
Etiópia
ET
Fiji-szigetek
FJ
Finnország
FI
Franciaország
FR
Németország
DE
Nagy-Britannia
GB
Görögország
GR
Grönland
GL
Heard és McDonald-szigetek HM
Hong Kong
HK
Magyarország
HU
India
IN
Indonézia
ID
Izrael
IL
Olaszország
IT
Jamaika
JM
Japán
JP
Kenya
KE
Kuvait
KW
Líbia
LY
Luxemburg
LU
Ország
Malajzia
Maldív-szigetek
Mexikó
Monaco
Mongólia
Marokkó
Nepál
Hollandia
Holland Antillák
Új-Zéland
Nigéria
Norvégia
Omán
Pakisztán
Panama
Paraguay
Fülöp-szigetek
Lengyelország
Portugália
Románia
Orosz Föderáció
Kód
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
Ország
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Dél-Afrika
Dél-Korea
Spanyolország
Srí Lanka
Svédország
Svájc
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Uganda
Ukrajna
Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vietnam
Zimbabwe
Kód
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Probléma esetén
Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze a meghibásodás lehetséges okát az alábbi listában.
A készülék bekapcsol,
de nem működik.
Nincs kép.
Ok
• A hálózati csatlakozó vezetéket
eltávolította.
• Nincs lemez a készülékben.
• A TV-készüléket nem kapcsolta a
DVD/CD-lejátszónak megfelelő
üzemmódba.
• A videokábel csatlakoztatása nem
megfelelő.
• A csatlakoztatott tv készülék ki van
kapcsolva.
• A hangfrekvenciás vezetékkel
Nincs hang vagy csak
csatlakoztatott audio berendezést nem
nagyon halkan hallható.
kapcsolta a megfelelő üzemmódba.
• A hangfrekvenciás kábel
csatlakoztatása nem megfelelő.
• A csatlakoztatott audio berendezés ki
van kapcsolva.
• Az audio összekötő sérült
• A lemez szennyezettt.
A lejátszás minősége
nem megfelelő.
A DVD/CD-lejátszó nem • Nincs lemez a készülékben.
kezdi meg a lejátszást.
•
•
•
•
•
•
Erős hang vagy zaj
hallható.
•
• A DVD/CD-lejátszó túl közel fekszik a
televízióhoz.
• Az antennák nem megfelelően vannak
beállítva vagy csatlakoztatva
• Az állomások jel erőssége túl gyenge
(ha automatikus behangolást használ).
A távvezérlő nem
működik megfelelően.
Az első panel
kijelzője túl sötét.
• Kapcsolja az audio berendezést a
DVD/CD-lejátszó megfelelő üzemmódba,
és ellenőrizze, hogy a műsor hallható-e.
• Csatlakoztassa megfelelően a
hangfrekvenciás kábelt.
• Kapcsolja be a berendezést.
• Cserélje ki egy újra.
• Tisztítsa meg
• Helyezzen be egy lemezt.
(Ellenőrizze, hogy a DVD vagy az
audio CD jelző világít-e a kijelzőn.)
Nem az előírt típusú lemezt helyezte be. • Helyezze be az előírt típus lemezt.
(Ellenőrizze a lemez típusát,
színrendszerét és régió-kódját.)
• A lemezt a lejátszható oldallal lefelé
A lemezt fordítva helyezte be.
kell a készülékbe helyezni.
A lemezt nem pontosan helyezte be a
• A lemezt helyezze pontosan a
lemeztartóba.
lemeztartó erre kiképzett részére.
A lemez szennyezettt.
• Tisztítsa meg.
A TV-képernyőn egy menü látható.
• Nyomja meg a SETUP gombot a
menü kikapcsolásához.
• Kapcsolja ki a korlátozást, vagy
Korlátozást állított be.
módosítsa a korlátozási szintet.
• Tisztítsa meg a lemezt.
A lemez szennyezett.
• A hangfalak és az kiegészítők rosszul
vannak csatlakoztatva.
Nem lehet
rádióállomásokat
behangolni.
Elhárítás
• Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
fali konnektorba.
• Helyezzen be egy lemezt.
(Ellenőrizze, hogy a DVD vagy az
audio CD jelző világít-e a kijelzőn.)
• Kapcsolja be a TV-készüléket és
válassza ki a megfelelő bemenetet
úgy, hogy a DVD/CD-lejátszó műsora
megjelenjen a TV-készüléket.
• Csatlakoztassa megfelelően a
videokábelt.
• Kapcsolja be a TV-készüléket.
HUNGARIAN
Tünet
Nincs tápfeszültség.
• Nincsenek előre beállított állomások vagy
ezeket törölték (ha beállított állomások
keresésével akarja az állomást behangolni).
• A távvezérlőt nem fordította a készülék
távvezérlő-érzékelője felé.
• A távvezérlő túl messze van a
készüléktől .
• Egy akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• A távvezérlőben lévő elemek
kimerültek.
• Az első panel kijelzőjén nem jelenik
meg semmi.
• Csatlakoztassa a hangfalakat és az
kiegészítőket stabilan.
• Helyezze a TV-képernyőn az audio
komponenseket.
• Csatlakoztassa stabilan az antennát.
• Állítsa be az antennákat és
csatlakoztasson egy külső antennát,
ha szükséges.
• Hangolja be az állomást kézzel.
• Állítsa be az állomásokat (9. oldal).
• Fordítsa a távvezérlőt a készülék
távvezérlő-érzékelője felé.
• A távvezérlő működési tartománya 7 m.
• Távolítsa el az akadályt.
• Cserélje ki a kimerült elemeket.
• Nyomjuk a SLEEP(Dimmer)
gombot a távirányítón.
13
A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3 /
WMA fájlokat:
• Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3),
22,05 – 48 kHz (WMA)
• Bitráta: 8 – 320 kbps (MP3), 32 – 256 kbps (WMA), v2 , v7,
v8 és v9 verzió.
• Fájlnév-kiterjesztés: “.mp3” / “.wma”
• CD-ROM fájlformátuma: ISO9660
• Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660
fájlrendszert hoz létre.
• A fájlnév maximális hossza: 8 karakter (a fájlkiterjesztés – pl.
mp3/wma – nélül)
• A fájlnév nem tartalmazhat speciális karaktereket, pl. / ? * : “
< > l stb.
• A lemez fájljainak száma nem haladhatja meg a 650-et.
• A készülék nem alkalmas a bmp, zip… fájlok lejátszására.
• Speciális kimeneti fájl esetén a készülék a következő fájlra
ugrik.
Ügyelni kell arra, hogy a MP3 / WMA fájlok és zenék
Internetes letöltéséhez engedély szükséges. A mi cégünk
ilyen engedélyt nem adhat ki. PAz engedélyt a szerzői jog
tulajdonosától kell kérni.
A készülék az alábbi korlátozásokkal jeleníti meg a JPEGfájlokat:
• Normál JPEG - 8902 pixel szélesség
• Progresszív JPEG - 1609 pixel szélesség
• Fájlok max. száma : kevesebb mint 650.
• A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat,
hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
• Fájlnév-kiterjesztés: “.jpg”
készülék a következő korlátozásokkal játssza le a DivXfájlokat:
• Felbontás: max. 720x576 (szél. x mag.) pixel
• A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
• Ha a fájlnévben értelmezhetetlen karakter van, az " _ "
karakterként jelenik meg.
• Képváltási sebesség : max. 30 fps
• Ha a video- és hangfelvétel nem váltott soros
(interleaved), akkor sem a kép, sem a hang nem jelenik
meg.
• A lejátszható DivX-fájlok: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ",
".divx"
• A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi),
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt),
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)
• A használható kodekek: DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx
", "MP43 ", "3IVX ".
• A lejátszható hangformátumok: "AC3 ", "DTS ", "PCM ",
"MP3 ", "WMA ".
• Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 24 – 48 kHz
(WMA)
• Bitráta: 32 – 320 kbps (MP3), 40 – 192 kbps (WMA)
• Max. bitráta : USB: 4 Mbps , CD: 4 Mbps, DVD: 7 Mbps
• A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja
lejátszani.
• Ha a film- és a feliratfájl neve eltér, akkor DivX-fájl
lejátszásakor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő
fájl lejátszása nem lesz megfelelelő.
A készülék az alábbi korlátozásokkal készít felvételt USBeszközre:
Megjegyzés:
- Ha lejátszás közben leállítja a felvételt, csak az addig felvett
fájlok tárolódnak.
- Külső HDD, kártyaolvasó, lezárt eszköz device és MP3lejátszó nem használható.
- Ha a CD_REC mappába 648-nál több fájlt vesz fel, a kijelzőn
az “ERROR” üzenet jelenik meg.
- SACD,CD-G és DTS lemez tartalmát USB-eszközre nem lehet
felvenni.
- Az USB-felvétel alatt a zene nem hallható és a POWER,
STOP és SLEEP kivételével a nyomógombok nem működnek.
- Ha felvétel közben eltávolítja az USB-eszközt, a tárolt
MP3fájlokat esetleg nem lehet lejátszani vagy a felvétel nem
tárolódik el.
- Az USB-felvétel időigénye az eszköz sebességétől függ.
- A felvétel közben a jelforrás és a hangerő nem változtatható.
- A távvezérlő Rec gombját bármelyik üzemmódban
megnyomva a hangzásmód automatikusan BYPSS-ra vált, a
fájlok lejátszása pedig sorrendben történik.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet számítógépre
csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- Az USB-felvétel frekvencia-átvitele 20 Hz~ 16 kHz.
Műszaki adatok
Általános
Áramellátás
Áramfogyasztás
Nettó súly
Külső méretek
(szélesség x magasság x mélység)
Üzemi feltételek
Működési páratartalom
A hátlapon feltüntetettek szerint.
A hátlapon feltüntetettek szerint.
2,5 kg
360 x 62 x 305 mm
Hőmérsékle: 5°C - 35°C, Működési helyzet: vízszintes
5% - 85%
Erősítő
Kimeneti teljesítmény
E l s ő: 45 W + 45 W (Névleges kimeneti teljesítmény 30 W, THD 10 %)
Központi*: 45 W
Surround*: 45 W + 45 W (Névleges kimeneti teljesítmény 30 W, 4 Ω nál 1 kHz, THD 10 %)
Mélynyomó*: 75 W (Névleges kimeneti teljesítmény 60 W, 8 Ω nál 30 Hz, THD 10 %)
Hangfalak
Impedancia
Nettó méretek
(szélesség x magasság x mélység)
Nettó súly (1EA)
SH33SD-S
SH33SD-W
4Ω
99 x 114 x 86 mm
8Ω
156 x 325 x 320 mm
0,35 kg
3,5 kg
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement