LG | HT964TZ | User guide | LG HT964TZ Navodila

LG HT964TZ Navodila
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 1
MAGYAR
Típus : HT964TZ (HT964TZ-DHP, SH94TZ-F/S/C/W)
HT964PZ (HT964PZ-DHP, SH94PZ-F/S/C/W)
teljes HDfelbontás (1080p)
(lásd 6. oldal)
HDMI In
(lásd 7. oldal)
A házimozi-hangszórók ezbeállítása (lásd 15. oldal)
Közvetlen felvétel USB-eszközre
(lásd 17. oldal)
iPod csatlakoztatásához
(lásd 18. oldal)
Portable In
(lásd 19. oldal)
Az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
ENERGY STAR® partnervállalatként
az LG megállapította, hogy ez a
termék vagy típus megfelel az
ENERGY STAR® energiahatékonysági irányelveinek.
Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett
jelzés.
P/NO : MFL60020797
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 2
Biztonsági előírások
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL!
VIGYÁZAT : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE
TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A
JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!
A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék
belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely
áramütést és személyi sérülést okozhat.
A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt
dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos
fontos információk találhatók.
FIGYELMEZTETÉS : TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE
KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.
FIGYELMEZTETÉS : Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például
könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba!
VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó
utasításainak megfelelően kell telepíteni.
A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a megbízható működés
és a túlmelegedés elkerülése érdekében.
A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra,
kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a
berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a
megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó
utasításainak.
VIGYÁZAT : Ebben a készülékben lézerrendszer működik.
A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa
el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg
referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást
igényel, forduljon szakszervizhez.
Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell
elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet.
A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék
fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!
VIGYÁZAT : A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség,
továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
2
ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban A legtöbb készülék esetében
ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további
csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a
használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját.
A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült
aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen
állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke
vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az
aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel
végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.
A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad
megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen
figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből.
A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt
kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.
A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása
1. Ha a berendezésen ez a kerekes szemetes edényt ábrázoló áthúzott
piktogram látható, a termék a 2002/ 96/ EK közösségi irányelv hatálya alá
tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre
kijelölt hulladékbegyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetők a
környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros
hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával
kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok
ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket vásárolta.
A készülék megfelel a 2004/ 108/ EC elektromágneses kompatibilitási
(EMC) és a 2006/ 95/ EC kisfeszültségű EU-irányelv előírásainak.
Európai képviselet :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 3
Gratulálunk az Ön új DVD-felvevőjéhez
Tartalom
A készülék felállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
A készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
A távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
A képernyőmenü nyelve - opcionális . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Az országkód beállításae - opcionális . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Általános beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11
Hangfal Beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Előre programozott hangtér használata . . . . . . . . . . . . . . . .11
Lemezinformációk megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Lemez vagy fájl lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-14
Képek megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
A házimozi-hangszórók ez-beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Felvétel USB-eszközre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Lejátszás az iPod-ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy külső
eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Egyéb műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nyelvkódok . . . . . . .
Országkód . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . .
A lejátszható lemezek
Műszaki adatok . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
.21
.22
.23
Az érintőgombok használata
• Az érintőgombokat tiszta és száraz kézzel használja.
- Párás környezetben a használat előtt törölje le a gombokról a
nedvességet.
• Az érintőgombokat ne nyomja meg erősen.
- Túl nagy erőt alkalmazva az érintőgombok érzékelői megsérülhetnek.
• A funkciók használatához érintse meg a megfelelő gombot.
• Az érintőgombokra ne tegyen elektromosan vezető tárgyat, pl. fémet, mert
ez hibás működést okozhat.
3
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 4
b
A készülék felállítása
A kábelek csatlakoztatása a készülékre.
A kábel DVD-készülékhez történő csatlakoztatásához nyissa ki a
csatlakozóvégződést az egyes műanyag fülek megnyomásával. A
kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.
A hangszórók nincsenek az állványra szerelve.
d
b
c
e
A kábelek piros végét csatlakoztassa a
+ (plusz), a fekete végét pedig a –
(mínusz) csatlakozókra.
a
c
A hangszórók összeszerelése
1 A rudat forgatva rögzítse a talphoz.
2 A csatlakozókábelt húzza át az állvány nyílásán.
3 A hangfalat forgatva rögzítse az állványhoz.
4 Csatlakoztassa a hangfal és a talp közötti összekötő kábelt.
5 A hangfalkábeleket csatlakoztassa a hangfalak megfelelő
csatlakozóira.
A kábelek csatlakoztatása a hangszórókra.
A kábelek másik végét a színkódolásnak megfelelően csatlakoztassa a
megfelelő hangszórókra:
A készülék HANGSZÓRÓ
POZÍCIÓ
Szürke
Ön mögött, jobbra.
FRONT R
Piros
Ön előtt, jobbra.
CENTER
Zöld
A képernyő felett, Ön előtt.
Narancs
Ezt bármelyik elülső helyzetben
használni lehet.
Kék
Ön mögött, balra.
Fehér
Ön előtt, balra.
REAR R
SUB WOOFER
REAR L
FRONT L
A hangszórók csatlakoztatása a készülékre
A csatlakoztatáshoz az ujjával nyomja meg a csatlakozó műanyag lapját, dugja
be a kábel végét és engedje el a lapkát.
a
Ügyeljen a következőkre
4
A készülékkel hat hangszórókábelt szállítunk.
Mindegyik kábel végén színjelölés található.
Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
*Hangfal ürege: A gazdag mély hangzást segítő üreg a hangszóró dobozában.
A hátsó hangszóró legalább 30 cm távolságban legyen a tv-képernyőtől vagy
a PC monitorától.
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 5
Csatlakoztatások
a A megfelelő kábelekkel kösse össze a készüléket és a TV-készüléket. (DVD-lejátszót, vagy digitális készüléket stb.)
A TV-készülék csatlakozóinak megfelelően válassza az A ,B vagy C csatlakoztatási lehetőséget. yA képminőség az A - C megoldások irányában
növekszik.
SCART csatlakoztatás (A)
SCART-kábellel kösse össze
a készüléket és a TV-t.
Komponens video csatlakoztatás (B)
Y PB PR-kábellel
csatlakoztassa a készülék
COMPONENT VIDEO
(PROGRESSIVE SCAN)
OUTPUT kimeneti
csatlakozóit a TV megfelelő
bemeneti csatlakozóira.
Antennák csatlakoztatása
FM – Csatlakoztassa az FMantennát. A vétel akkor a
legjobb, ha a két vége
egyenes és vízszintes
vonalban van.
A hang csatlakoztatása
Video-csatlakoztatás (A)
A készülék hangcsatlakozói
színkódoltak (piros=jobb,
fehér=bal). Ha a TV-n csak
egy hangkimenet található
(monó), akkor azt
csatlakoztassa a készülék
bal (fehér)
hangcsatlakozójához.
A készülék VIDEO OUTPUT
(MONITOR) kimeneti
csatlakozóját videokábellel
csatlakoztassa a TV
megfelelő video-bemeneti
csatlakozójára.
b Plug the power cord into the power source.
5
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 6
Csatlakoztatások
A felbontás beállítása
A csatlakoztatási módtól függő felbontások
Kompozit videó és HDMI kimenethez meg lehet változtatni a felbontást.
A kívánt felbontás kiválasztásához nyomja meg többször a RESOLUTION
gombot – 480i (vagy 576i), 480p (vagy 576p), 720p, 1080i, 1080p
A csatlakozás, illetve a TV függvényében egyes felbontásokat nem lehet
kiválasztani.
A csatlakoztatás típusától függően a kijelzőn megjelenített felbontás és a
tényleges felbontás eltérhet.
•
A megjelenítőtől függően néhány beállított felbontás esetén a kép eltűnhet
vagy nem megfelelő kép jelenhet meg. Ez esetben nyomja meg többször a
RESOLUTION gombot, amíg a kép ismét meg nem jelenik.
A HD-képminőséghez 1080p videófelbontást lehet beállítani (teljes
HDfelbontás).
HDMI Out csatlakoztatás (C)
A készülék HDMI OUTPUT
kimeneti csatlakozóját HDMIkábellel csatlakoztassa a TV
HDMI-bemeneti csatlakozójára
[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT] : 480i (vagy 576i)
[SCART] : 576i
Megjegyzések a HDMI Out csatlakoztatással kapcsolatban
• Ha a TV nem fogadja el a beállított felbontást,akkor nem megfelelő kép
jelenik meg. (A képernyőn a “TV do not support” felirat jelenik meg)
Olvassa el a TV használati útmutatóját és állítson be a TV számára
megfelelő felbontást.
• A készülék HDMI-hez csatlakoztatott állapotában a felbontás
megváltoztatása hibás működéssel járhat. A probléma megoldásához
kapcsolja ki, majd kapcsolja be a lejátszót.
• A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatásakor
ügyeljen az alábbiakra :
- Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/ DVI készüléket és a lejátszót. Ezután
kapcsolja be a HDMI/ DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a
lejátszót.
- A csatlakoztatott készülék videobemenetét a lejátszónak megfelelően kell
beállítani.
- A csatlakoztatott eszköz 720x480i (576i), 720x480p(576p), 1280x720p,
1920x1080i, illetve 1920x1080p videóbemenettel kompatibilis.
- Az 1080p, 720p és az 480p(576p) felbontásoknál progresszív letapogatás
történik.
• A készülékkel nem minden HDCP-képes DVI-eszköz használható.
- Nem HDCP-képes készüléken a kép nem megfelelően jelenik meg.
Zenehallgatás külső forrásról, és a funkció kiválasztása
A készülékkel külső hangforrás hangját is lehet hallgatni. A hangforrást ki lehet
jelölni.
A külső hangforrásokat a FUNCTION gomb ismételt megnyomásával lehet
kijelölni (DVD/CD, USB , OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO,
PORTABLE, HDMI IN, FM).
6
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 7
Csatlakoztatások
A készülék
1
HDMI In csatlakoztatás
A HDMI-kábellel kösse össze a
készülék HDMI INPUT bemeneti
csatlakozóját és a set-top-box
(vagy digitális készülék stb.) HDMI
kimeneti csatlakozóját. Az
FUNCTION megnyomásával a
jelforrást állítsa “HDMI IN”-re. Ekkor
a felbontást nem lehet változtatni.
2
3
4 5
6
7
8
10 9
1/ `)
1 Power (1
Ki- és bekapcsolja a készüléket.
2 DVD/CD fiók
Z)
3 Nyitás/zárás (Z
B/ X)
4 Play/Pause (B
x)
5 Stop (x
.>), Keresés (Nyomja meg és tartsa nyomva)
6 Hangolás (-/ +) (.
7 Funkció (F)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása
(DVD/CD, USB , OSD IPOD, IPOD, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE,
HDMI IN, FM)
8 Volume (-/+)
Bármelyik funkció használkata közben szabályozza a hangerőt.
A készülék hangerő-szabályozó gombjait (-/+) megnyomva a hangerő
csak egy fokozattal nő vagy csökken.
Digital Audio in connection
Connect the unit’s OPTICAL
IN jack to the optical out to
jack on your TV (or Digital
Device etc.)
9 PORT. (Portable) IN port
A készüléken hordozható eszközön található zenét is le lehet játszani.
10 USB-csatlakozó
USB eszköz csatlakoztatásával videót, állóképeket és zenefájlokat
lehet lejátszani.
7
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 8
A távvezérlő
a
a
b
FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás
kiválasztása (DVD/CD, USB , OSD IPOD, IPOD, AUX,
AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM)
SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a
készülék kikapcsoljon. (Dimmer : Az érintőgombok
megvilágítása kikapcsolódik, az előlap kijelzőjének
fényereje pedig csökken.)
POWER : A készülék be- és kikapcsolása.
OPEN/CLOSE : A lemeztálca nyitása és zárása.
TITLE : Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü
jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.
DISPLAY : A képernyőmenü megjelenítése.
MENU : A DVD menüjének megjelenítése.
SETUP : A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése.
PRESET (U u) : Rádióadó kijelölése.
TUN. (-/ +) : Rádióállomás behangolása.
U u I i (fel/ le/ bal/ jobb) : Navigálás a menükben.
ENTER : Menüpont választásának megerősítése.
b
c
d
8
RETURN (O) : mozgás visszafelé a menüben vagy
kilépés a beállítások menüjéből.
REC (z) : Közvetlen felvétel USB-eszközre.
STOP (x) : A lejátszás vagy felvétel leállítása.
PLAY (B), MO./ST. : A lejátszás indítása. Monó/szeteró
kiválasztása
PAUSE/STEP (X) : Lejátszás szüneteltetése.
./ >) : Ugrás a következő vagy előző
SKIP (.
fejezetre/ sávra/ fájlra.
SCAN (bb/ BB) : Keresés előre vagy visszafelé.
c
tHT SPK (A házimozi-hangszórók ez-beállítása): A
TVt
gombot megnyomva közvetlenül az AUX OPT jelet lehet
választani.
MUTE : A hang elnémítása.
VOL (Volume) (+/ -) : A hangszóró hangereje.
NIGHT : Jobb minőség kis hangerejű zenehallgatáshoz..
(NIGHTyNATURAL)
SPECIAL EQ (EQUALIZER effekt) : Különböző
hanghatásokat lehet választani.
REPEAT/RANDOM : Lejátszási mód kiválasztása
(REPEAT, RANDOM)
SUBTITLE : Lejátszás közben a kívánt nyelvű felirat
kiválasztásához nyomja meg többször
0-9 számgombok : Számozott menüpontok kijelölése.
d
TV vezérlő gombok : A TV vezérlése. (csak LG TV)
A TV vezérlése.
Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását
és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a POWER (TV)
gombot és annyiszor nyomja meg a PR/ CH (+/ –)
gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.
PROG./MEMO. : A program-menü megjelenítése vagy
elrejtése.
CLEAR : Sáv törlése a programlistából.
RESOLUTION : A HDMI és COMPONENT VIDEO OUT
kimeneti csatlakozó jelének felbontása.
RDS : Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).
PTY : Váltás a különböző RDS-információk között.
Tegye az elemet a távvezérlőbe
Ügyeljen arra, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív)
pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 9
A képernyőmenü nyelve - opcionális
A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a
TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet
használatba venni. Az alapértelmezett nyelv az angol lesz.
A TÁVVEZÉRLőN
Általános beállítások
A TÁVVEZÉRLőN
1 Lépjen a beállító menübe
SETUP
2 Álljon a kívánt lehetőségre
Uu
3 Lépjen a második menüszintre
i
4 Álljon a kívánt lehetőségre
Uu
1 Kapcsolja be a készüléket
Megjelenik a nyelvek listája
POWER
5 Tovább a harmadik szintre
i
2 Jelölje ki a nyelvet
UuIi
6 Végezze el a beállítást
U u, ENTER
3 Nyomja meg
ENTER
4 Nyomja meg
I i és ENTER
Az országkód beállításae - opcionális
A készülék első használata során az alábbiakban láthatóaknak
megfelelően be kell állítani a területi kódot.
A TÁVVEZÉRLőN
1 Lépjen a beállító menübe
SETUP
2 Lépjen a LOCK menübe
Uu
3 Lépjen a második menüszintre
A bekapcsolt területi kód a második szinten
jelenik meg
i
4 Tovább a harmadik szintre
i
5 Új jelszó megadása
(0-9) számgombok,
majd ENTER
6 Megadott új jelszó ellenőrzése
(0-9) számgombok,
majd ENTER
7 Jelölje ki a földrajzi terület kódját
a kijelölés után a korhatár és a jelszó
érvénybe lép.(lásd 20. oldal)
U u I és
ENTER
8 A megnyomott gomb megerősítése
A beállítómenü bezárása elõtt állítsa be az
országkódot! Enélkül késõbb nem lehet jelszót
megadni és korhatárt beállítani.
ENTER
Általános beállítások - és sok minden más
Nyelvbeállítás
A menü nyelve – A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.
Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü – lemez hangja/ felirata/ menüje nyelvének
kiválasztása.
[Eredeti] : Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.
[Egyéb] : Más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4-jegyű
nyelvkódot (lásd 20. oldal) és nyomja meg az ENTER-t. Helytelen beírást az
ENTER megnyomása előtt a CLEAR gombbal lehet törölni.
[Ki] (felirat) : A filmfelirat kikapcsolása.
9
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 10
A kijelző beállításai
TV-képarány – A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.
[4 : 3] : Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.
[16 : 9] : Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.
Bemutatás mód – A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a
szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.
[Letterbox] : A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal jeleníti meg.
[Panscan] : A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb és bal
oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.
TV kim. Választ – A TV csatlakoztatásának megfelelő kimenet kijelölése.
[RGB] : Ha a TV-t a SCART csatlakozóra csatlakoztatta.
[YPbPr] : Ha a TV-t a COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra
csatlakoztatta.
-Ha a beállítási menüben a TV Output Select elemet RGB-ről YpbPr-re
változtatja – különösen ha a készüléket a kompozit videó csatlakozáson
keresztüól csatlakoztatja -, akkor a képernyő elsötétül. Ilyenkor csatlakoztassa
a videókábelt a MONITOR csatlakozóhoz, majd válassza ki a beállítási
menüben ismét a YpbPr elemet.
Hangfal Beállítás
A TÁVVEZÉRLőN
1 Nyissa meg a beállítómenüt.
SETUP
2 Válassza a hang-ikont.
Uu
3 A jobb gombbal lépjen a hangmenübe,
majd válassza az 5.1 Speaker Setup
(hangfalbeállítás) menüt.
i U u ENTER
4 Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.
Ii
5 Jelölje ki a kívánt beállítást és
változtassa meg.
UuIi
6 A hangfal kimeneti szintjét (hangerő)
-5 dB és +5 dB között lehet állítani.
A hangfalméret beállítása rögzített, ezért ezt
nem lehet megváltoztatni.
Ii
7 Ha hangfalakat csatlakoztat a készülékre,
a Distance (távolság) beállítása adja meg,
hogy a hangnak mekkora utat kell
megtennie a hallgatási pontig. Így
minden hangfal hangja egyidőben
érheti el a hallgatót.
Ii
8 Minden hangfal teszthangja.
Ezekkel ízlés szerint állítsa be a hangfalak
hangerejét.
Ii
9 Mentse a beállításokat és lépjen ki a
menüből.
RETURN
Hangbeállítások
DRC (dinamikus tartomány-vezérlés) – A hangerőt halkra állítva állítsa be a
kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet
bekapcsolni.
Ének – Az [On] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni.
Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.
HD AV Szinkron - A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul, hogy a hang
és a kép között késleltetés van. Ilyenkor késleltetni lehet a hangot, így a hang
gyakorlatilag „megvárja” a képet: ez a HD AV Sync funkció. A U u gombbal (a
távvezérlőn) fel le lehet mozogni a beállítható 0 és 300 msec közötti késleltetésértékek között.
10
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 11
A lezárás beállításai
Előre programozott hangtér használata
A lezárási lehetőségek eléréséhez meg kell adni a négyjegyű jelszót. Ha még
nem adott meg jelszót, akkor a készülék bekér egyet. Írjon be egy négyjegyű
jelszót, majd nyomja meg az ENTER gombot. Írja be ismét, majd az
ellenőrzéshez nyomja meg az ENTER gombot. Ha a szám beírása közben
hibázik, a javításhoz nyomja meg a CLEAR gombot.
Ha elfelejti a jelszót, akkor alaphelyzetbe lehet állítani. Először vegye ki a
készülékből a lemezt. A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a
SETUP gombot. Írja be a “210499” számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ekkor törlődik a jelszó.
A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet
választani. Az SPECIAL EQ/ NIGHT használatával ki lehet jelölni a kívánt
hangzást. Az SPECIAL EQ/ NIGHT beállítás között a I i nyíl-gombbal
lehet váltani, amikor az SPECIAL EQ/ NIGHT információ látható a
kijelzőn. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől
függően különbözhetnek.
Korhatár – Jelölje ki a korhatár-szintet. A kisebb szint erősebb korlátozást
jelent. Az [Felold] választásával a korlátozás kikapcsolható.
NATURAL
AUTO EQ
Jelszó – A lezárás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.
[Új] : A számgombokkal írja be az új jelszót és nyomja meg az ENTER-t. Írja
be még egyszer a jelszót.
[Módosít] : A pillanatnyilag érvényes jelszó beírása után írja be kétszer az új
jelszót.
Területkód – Válassza ki annak a földrajzi területnek a kódját, ahol a
készüléket használja. Ez adja meg, hogy a DVD korlátozását milyen országnak
megfelelően programozták be. Az országkódokat lásd a 20. oldalon.
Egyéb beállítások
DivX(R) VOD – Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video)
regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD
szolgáltatástól.
A további információk : www.divx.com/vod.
A [DivX(R) VOD] felirat kiemelt állapotában nyomja meg az ENTER gombot,
ekkor megtekinthető a készülék regisztrációs kódja.
A KIJELZŐN
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
MP3 OPT
Leírás
Kellemes és természetes hangzás.
Azt a hangzást állítja elő, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag
információi között szereplő zenetípusnak a legjobban
megfelel.
Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban
rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
A funkció a tömörített MP3, WMA-fájlok esetén
használható. Kiemeli a mély hangokat.
BASS
Erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
CLEAR VOICE
A beszédhang kiemelésével javítja a beszédhang
minőségét. (Ha 5.1 csatornás hanggal néz filmet, akkor
javasoljuk, hogy ezt az EQ beállítást használja.)
GAME EQ
Jobb virtuális hangzás videojátékokhoz.
NIGHT MODE
Jobb minőség kis hangerejű zenehallgatáshoz.
CINEMA MODE
Jobb virtuális hangzás filmnézéshez.
VIRTUAL
Virtuális surround-hangzást hoz létre.
PLII MOVIE
A Dolby Pro Logic II használatával a sztereo hangforrást
PLII MUSIC
5-csatornán lehet hallgatni. (Javasoljuk a PLII MTRX
PLII MTRX(matrix) használatát.)
NORMAL(OFF)
Az equalizer kikapcsolása.
11
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 12
Lemezinformációk megjelenítése
Lemez vagy fájl lejátszása
A TÁVVEZÉRLőN
A TÁVVEZÉRLőN
Z OPEN/CLOSE
DISPLAY
Uu
1 Tegyen lemezt a készülékbe
2 Válasszon egy DVD-t/CD-t
FUNCTION
3 Állítsa be az értéket
Ii
4 Kilépés
DISPLAY
3 Állítsa be a menüket
vagy jelöljön ki egy fájlt
UuIi
Uu
4 Indítsa a lejátszást
B
PLAY
5 A lejátszás leállítása
x
STOP
1 Nyomja meg a DISPLAY gombot
2 Válasszon egy elemet
Lemezinformációk megjelenítése - és sok
minden más
A U u gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a I i gombbal meg
lehet változtatni azokat.
1/6
4/26
1 ENG
D
Lemez vagy fájl lejátszása - és sok minden
más
Most játszott cím (vagy sáv/ fájl)
Címek (vagy sávok/ fájlok) száma/ teljes számaa
Most játszott/ összes fejezet száma
Eltelt játékidő
A kijelölt hang vagy hangcsatorna
Menüt tartalmazó DVD lejátszása
A kijelölt felirat
A kijelölt/ összes kameraállás száma
Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/ fájlra. ALL
DVD
A legtöbb DVD-n menü található, amely a film lejátszása előtt jelenik
meg.Ebben a menüben a U u I i gombokkal vagy a számgombokkal lehet a
megfelelő lehetőségre álln
A kívánt lehetőséget az PLAY (B) gombbal lehet kijelölni.
3/2.1CH
1 KOR
1/3
NORMAL
A SKIP (>) gombbal a következő fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.
A SKIP (.) gombbal az éppen játszott fejezet/ sáv/ fájl elejére lehet ugrani.
A SKIP (.) gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/ sávra/
fájlra lehet ugrani.
A kijelölt hangzásmód
A készikönyvben használt szim bólumok
Minden alább felsorolt lemez és fájl
ALL
MP3 fájlok
DVD és lezárt DVD±R/ RW
DVD
WMA fájlok WMA
DivX fájlok
DivX
ACD
Audio CD
MP3
A lejátszás szüneteltetése
ALL
Nyomja meg a PAUSE/STEP (X) gombot. A lejátszást a PLAY (B) gombbal
lehet folytatni.
Kockánkénti lejátszás
DVD
DivX
Nyomja meg többször a PAUSE/STEP (X) gombot.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás
ALL
Nyomja meg ismét a REPEAT/RANDOM gombot, és a jelenlegi cím, fejezet
vagy zeneszám ismételten vagy véletlenszerűen lejátszásra kerül. A szokásos
lejátszáshoz a REPEAT/RANDOM gomb többszöri megnyomásával térhet
vissza.
- Véletlenszerű lejátszás csak zenefájloknál érhető el.
12
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
Gyors előre vagy gyors vissza
9:26 PM
Page 13
ALL
A DVD-menü megjelenítése
Lejátszás közben nyomja meg a SCAN (m vagy M) gombot. A sebességet a
SCAN (m vagy M) gombbal lehet beállítani. A PLAY (B) megnyomásával
vissza alehet térni a normál lejátszáshoz.
Nyomja meg a MENU gombot.
Felirat nyelve
DVD
DivX
Lejátszás közben az SUBTITLE (
) gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
A lejátszási sebesség csökkentése
DVD
DivX
m vagy M) gombbal lassított
A lejátszást szüneteltetve (PAUSE) a SCAN (m
lejátszás lehetséges előre vagy visszafelé. A sebességet a SCAN (m vagy
M) gombbal lehet változtatni. A normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a
PLAY (B) gombot. A DivX fájlt nem lehet lassítva visszafelé lejátszani.
1,5-szer gyorsabb lejátszás
DVD
A DVD lejátszása közben nyomja meg a PLAY (B) gombot, ekkor a lejátszási
sebesség 1,5 százalékkal nő. A képernyőn a “Bx1.5” felirat jelenik meg. A
normál lejátszást a PLAY (B) gombbal lehet folytatni.
A címmenü megjelenítése
DVD
Nyomja meg a TITLE gombot.
Lejátszás indítása a kijelölt időponttóll
DVD
DivX
A beírt időkód kezdőpontjának keresése. Nyomja meg a DISPLAY gombot,
majd válassza az óra-ikont. Írja be az óraidőt, majd nyomja meg az ENTER-t.
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a
számgombokkal írja be az „11020” számot és nyomja meg az ENTER-t. Ha
rossz számot írt be, nyomja meg a CLEAR gombot és írja be újra a számot.
Utolsó jelenet memória
DVD
A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét.
Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a
készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.
DVD
A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez.
DivX
Ha lejátszás közben a felirat nem jelenik meg megfelelően, akkor tartsa
nyomva a SUBTILTLE gombot körülbelül 3 mp-ig, majd addig válasszon újabb
és újabb nyelvi kódot a I i vagy SUBTITLE gombbal, amíg az megfelelően
meg nem jelenik. Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
A DivX fájlok követelményei
DivX
A készülék a következő korlátozásokkal játssza le a DivX fájlokat :
• Felbontás : 720x576 (W x H) pixel
• A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
• Ha a DivX fájlnév értelmezhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette "_"
karakter jelenik meg a képernyőn.
• Képváltási sebesség : max. 30 fps
• Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a
készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
• A lejátszható DivX-fájlok: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
• A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation
Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
• Kodek : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
• Hangformátum : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
• Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
• Bitráta : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
• A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
• Ha a DivX-fájlnév és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a
felirat nem jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő fájl lejátszása
nem lesz megfelelelő.
Vegyes lemez vagy USB Flash meghajtó – DivX, MP3/ WMA és JPEG
Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen
tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a MENU megnyomásával
lehet kijelölni. Ha a „This file has non-supported type on the player” (a fájlt nem
lehet lejátszani) üzenet jelenik meg, akkor a MENU megnyomásával válasszon
másik fájlt.
13
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
Saját program létrehozása
3/25/09
ACD
MP3
9:26 PM
Page 14
WMA
A lemez tartalma tetszés szerinti sorrendben játszható le a zene lemezen
történő elrendezésével. Zene programlistára történő felvételéhez először
lépjen be a programszerkesztési módba a PROG./MEMO. gombbal (ekkor a
menün az E felirat jelenik meg). Válassza ki a [Listán] a kívánt zenét a U u
gombokkal, majd a listára való felvételéhez nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a zenét a programlistáról, majd a lista lejátszásához nyomja meg az
ENTER gombot. Ha egy zenét törölni szeretne a programlistáról, először
válassza ki a U u gombokkal, majd programszerkesztési módban nyomja meg
a CLEAR gombot. A programlistán található összes zene törléséhez válassza a
[Mindent töröl] elemet, majd programszerkesztési módban nyomja meg az
ENTER gombot. A lemez eltávolításakor és a készülék kikapcsolásakor törlődik
a program.
Képek megjelenítése
A TÁVVEZÉRLőN
1 Tegyen lemezt a készülékbe
Z OPEN/CLOSE
2 Válasszon DVD-t/CD-t
FUNCTION
3 Jelölje ki a képfájlt
Uu
4 Teljes képernyős megjelenítés
B
PLAY
5 Visszatérés a menübe
x
STOP
Képek megjelenítése - és sok minden más
Diavetítés
A U u I i gombbal álljon a (
Fájlinformációt tartalmazó MP3 fájl lejátszása közben a DISPLAY ismételt
megnyomásával meg lehet jeleníteni ezeket az információkat.
) ikonra, majd nyomja meg az PLAY (B).
A vetítés sebességét a (
) ikonra állva és a I i gombot megnyomva lehet
változtatni. A JPEG-fájlok méretétől és felbontásától függően a diabemutató
beállítása hosszú ideig tarthat.
A MP3/ WMA fájlok követelményei
Ugrás a következő/ előző képre
A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis :
• Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
• Bitráta : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
• Támogatási verzió : v2, v7, v8, v9
• Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
• Fájlkiterjesztés : “.mp3”/ “.wma”
• D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
• Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert
hoz létre.
Az előző/ következő fénykép megtekintéséhez nyomja meg a SKIP .
vagy >, illetve a I i gombokat.
A fájladatok (ID3 TAG ) megjelenítése
MP3
Kép elforgatása
A U u gombbal a teljes képernyősen megjelenített képet jobbra vagy balra
lehet forgatni.
Diabemutató szüneteltetése
Diabemutató szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE/STEP (X) gombot.
Diabemutató folytatásához nyomja meg a PLAY (B) vagy PAUSE/STEP (X)
gombot.
Zenehallgatás diavetítés közben
Ha a lemez zene- és képfájlokat is tartalmaz, akkor diavetítés közben zenét
lehet hallgatni. A U u I i gombbal álljon a (
) ikonra és az PLAY (B)
gombbal indítsa a diavetítést. A funkció csak lemezzel használható.
A képfájlok követelményei
A készülék az alábbi korlátozások mellett kompatibilis a JPEG lemezekkel :
• 2760 x 2048 pixel szélesség
• Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
• A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes
lemezeket nem lehet lejátszani.
• Fájlkiterjesztés : “.jpg”
• D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
14
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 15
A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
Rádióhallgatás
Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az FM-antenna.
A TÁVVEZÉRLőN
1 Kapcsoja be a készüléket
Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott
állomásról tartalmaznak adatokat. Az RDS többszöri megnyomásával a különböző
adattípusokat lehet megjeleníteni :
PS
(programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY
(programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.
RT
(rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a
kijelzőn.
CT
(óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.
POWER
2 Válassza az FM módot
FUNCTION
3 Válassza ki a rádióadót
TUN.-/ +
4 Rádióllomás tárolása
A programhely-számok jelennek meg a kijelzőn
PROG./MEMO.
5 Válassza ki a program számát
Legfeljebb 50 állomás tárolható.
PRESET U u
6 Nyomja meg
PROG./MEMO.
7 Tárolt állomás hallgatásához válassza a
megfelelő számot
PRESET U u
Rádióhallgatás - és sok minden más
A házimozi-hangszórók ez-beállítása
A TV, DVD és a digitális eszköz hallgatása 5.1 (2.1 vagy 2) csatornás
üzemmódban. Akár kikapcsolt módban is, nyomja meg a TVtHT SPK gombot,
a készülék bekapcsolódik és automatikusan az AUX OPT módba kapcsol.
Rádióállomások automatikus keresése
1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a TUN.-/TUN.+ gombot. A készülék
automatikusan keresi a rádióadókat és az első megtalálása után leáll.
Minden tárolt rádióállomás törlése
2 mp-ig tartsa nyomva a PROG./MEMO. gombot. A kijelzőn ERASE ALL
jelenik meg. A PROG./MEMO. megnyomásával minden állomás törlődik.
Rossz FM-vétel javítása
B) (MO./ST.) gombját. Ekkor a rádióvevő
Nyomja meg a távvezérlő PLAY (B
sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.
A TÁVVEZÉRLőN
1 A készülék OPTICAL IN bemeneti csatlakozóját
kösse össze a TV (vagy digitális készülék stb.)
optikai kimeneti csatlakozójával.:
-
2 Válassza az AUX OPT lehetőséget:
Az AUX OPT üzemmód közvetlen kijelölése.
3 Hang hallgatása 5.1(2.1 vagy 2) csatornás
hangrendszeren:
4 Kilépés az AUX OPT üzemmódból:
Az előző funkció tér vissza.
tHT SPK
TVt
tHT SPK
TVt
15
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 16
A használható USB-eszközök
USB-eszköz csatlakoztatása
Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az USB-eszközt
a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Más funkciók
használatához lásd a CD-lejátszással foglalkozó részt.
A TÁVVEZÉRLőN
Az USB-eszköz követelményei
• Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program
telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
Ügyeljen a következőkre
1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék
USB-csatlakozójára.
2 Válassza az USB funkciót
FUNCTION
3 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.
Uu
4 Indítsa el a lejátszást.
B
PLAY
5 Leállítás
x
STOP
6 A hordozható USB-eszköz lecsatlakoztatása
előtt váltson valamelyik másik funkcióra.
FUNCTION
16
• MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
• USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök
• Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.
•
•
•
•
•
•
•
•
Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy
a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer
használható.)
A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék
tárolóeszközként nem használható.
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 17
Felvétel közben ügyeljen a következőkre
Felvétel USB-eszközre
A TÁVVEZÉRLőN
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre
2 Jelölje ki a hangforrást.
(pl. CD/ TUNER....)
FUNCTION
Először a hangforráson kapcsolja be a
lejátszást
Ha a lemez adott fájlját USB-eszközre
szeretné másolni, akkor a felvételt a fájl
lejátszása után végezze el.
3 Indítsa el a felvételt
4 A felvétel leállítása
U u és B PLAY
z
REC
x
STOP
Felvétel USB-eszközre - és sok minden más
Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre
Egy sáv felvétele
Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/ fájl
másolódik az USB-eszközre.
Minden sáv felvétele
Ha a felvétel-gombot a CD leállított állapotában nyomja meg, akkor minden
sáv/ fájl átmásolódik.
Minden sáv felvétele esetén az almappákban található fájlok felvétele nem
történik meg.
Programlista felvétele
• A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel
állapota (csak audio CD, MP3/ WMA CD).
• MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
• A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik (csak
audio CD).
• USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a
készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a
fájl.
• Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USBeszköz)”, „ERROR (hiba)”, „USB FULL (USB-eszköz megtelt)” vagy „NO
REC (nem lehet felvenni)” üzenet jelenik meg.
• A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem
használható.
• Hosszú idejű (kb. 2 óra) felvétel fájlmérete 128 Mbájt. 4-nél kevesebb
rögzített fájl van.
• Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
• CD-G és DTS lemezről nem lehet USB-re felvenni.
• Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
• Tárolása az alábbiak szerint történik.
AUDIO CD
MP3/ WMA
A többi forrás
(TUNER, AUX,
Portable)
Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni (csak audio CD)
Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógépprogramokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat
sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja
ilyen célra!
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat
17
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 18
Lejátszás az iPod-ról - és sok minden más
Lejátszás az iPod-ról
A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.
iPod mód : Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel közvetlenül lehet
vezérelni.
OSD iPod mode: Az iPod a TV-képernyőn megjelenő menüből
vezérelhető. Az iPod kezelőszervei ilyenkor nem működnek.
Ha zenehallgatás közben tölteni szeretné az iPod-ot, válassza az OSD
iPod módot.
A lejátszás szüneteltetése
X) vagy
A lejátszás ideiglenes megállításához nyomja meg a PAUSE/STEP (X
B) gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a
PLAY (B
X) vagy PLAY (B
B) gombot.
PAUSE/STEP (X
Ugrás a következő/előző fájlra
A SKIP (>) gombbal a következő fájlra lehet ugrani.
A SKIP (.) ombbal az éppen játszott fájl elejére lehet ugrani.
A SKIP (.) gombot kétszer röviden megnyomva az előző fájlra lehet ugra
Gyors keresés előre és vissza
Audiofájlok: Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva a
m vagy M) gombot, majd a kívánt ponton engedje el.
SCAN (m
m vagy M) gombot.A
Videofájlok: Lejátszás közben nyomja meg a SCAN (m
B) gombot.
normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a PLAY (B
Isméltelt lejátszás
A TÁVVEZÉRLőN
1 Az iPod-dokkolót csatlakoztassa a
készülék hátlapján található csatlakozóra:
-
2 Az iPod-ot csatlakoztassa a dokkolóra:
-
3 Kapcsolja be a készüléket:
POWER
4 Válassza az iPod vagy OSD iPod funkciót:
FUNCTION
5 Lépjen a menübe:
A menübe a MNEU gombot megnyomva
lehet visszafelé lépkedni.
U u és ENTER
6 Jelölje ki a fájlt:
Uu
7 Indítsa a lejátszást:
B PLAY vagy ENTER
8 A lejátszás leállítása:
x STOP
iPod üzenet
OSD iPod mode
“Kérjük ellenőrizze az iPod-ot” - Ha az iPod akkumulátora kimerült, az iPod
nincs jól csatlakoztatva vagy ismeretlen. Ha az iPod rendellenesen működik,
resetelje az iPod-ot. (Lásd http://www.apple.com/support/)
“Csatlakoztassa a VIDEO OUT kimenethez ezen az egységen és kapcsolja
a TV-t INPUT módra. Ezután nézheti a videót. ”, “Kérem, frissítse iPodja
softverét!” - Ha a készüléket és a tv-készüléket csak a COMPONENT VIDEO
OUT vagy HDMI OUT csatlakozóval csatlakoztatta, használja a tv és a
készülék VIDEO OUT csatlakozóját is.
A használható iPod-ok
• Dokkoló csatlakozó használata esetén a készülék nem megfelelően
működhet.
• A használhatóság az iPod típusától füg.
• Az iPod szoftver-verziójától függően az iPod esetleg nem vezérelhető a
készülékről. Javasoljuk a legújabb szoftver telepítését.
Az iPod használatakor ügyeljen a következőkre
9 Lecsatlakoztatás előtt váltson
másik bemenetre:
FUNCTION
10 egye ki az iPod-ot:
-
18
A REPEAT/RANDOM gomb ismételt megnyomásával jelölje ki az ismételni
kívánt tételt. A készülék ismételten lejátssza az éppen játszott fájlt. A
REPEAT/RANDOM többszöri megnyomásával vissza lehet térni a normál
lejátszáshoz.. (Videofájlokkal ez a funkció nem használható.).
• Egyes iPod készülékek zavaró jelet bocsáthatnak ki.
• A videofájlok csak a VIDEO OUT kimeneten játszhatók le.
• A kábel végét a „V”Ī jelöléssel lefelé kell a készülék hátulján lévő
csatlakozóba dugni.
• A csatlakoztatásakor és lecsatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy az iPoddokkolót ne nyomja túl erősen a csatlakozóba. De a kábel megsérülhet.
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 19
Zenehallgatás a hordozható
lejátszóról vagy külső eszközről
A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső eszköz hangját adhatja
vissza.
A TÁVVEZÉRLőN
Egyéb műveletek
Elalvás zenehallgatás közben
A SLEEP gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával jelölje ki azt a 10 és
180 perc közötti késleltetést, amely után a lejátszónak ki kell kapcsolnia.
A hátralévő időt a SLEEP megnyomásával lehet ellenőrizni. A funkció
kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a SLEEP gombot, hogy a „SLEEP 10”
kijelzés jelenjen meg, majd nyomja meg újra egyszer a SLEEP gombot.
DIMMER
1 A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék
PORT. IN (PORTABLE IN) csatlakozójára.
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. Az előlap LED-je (fénykibocsátó dióda)
kikapcsolódik és a kijelző fényereje a felére csökken. A funkció kikapcsolásához
többször nyomja meg a SLEEP gombot, amíg a funkció kikapcsolódik.
PORT. IN (PORTABLE IN)
Képernyővédő
Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.
Színrendszer - opcionális
Ki kell jelölni a TV-készüléknek megfelelő színrendszert. Ha a kijelzőn a „NO
DISC” (nincs lemez) üzenet jelenik meg, öt másodpercnél hosszabban tartsa
nyomva a távvezérlőPAUSE/STEP (X) gombját és ezután állítsa be a
színrendszert. (PAL/ NTSC)
Vagy
A külső készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek az AUX csatlakozójára
> Ha a tv-készüléknek csak egy hangkimenet van
(mono), akkor azt a készülék bal (fehér)
hangbemenetére csatlakoztassa.
-
VCR, TV, ...
A készülék
Vagy
SCART-kábellel kösse össze a készüléket és a TV-t.
A készülék
VCR, TV, ...
2 Kapcsolja be a készüléket.
POWER
3 Válassza a PORTABLE vagy AUX funkciót.
FUNCTION
4 Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy
külső eszközt és indítsa el a lejátszást.
19
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 20
Nyelvkódok
A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Nyelv
Kódszám
afar
6565
afrikaans
6570
albán
8381
amharik
6577
arab
6582
örmény
7289
asszámi
6583
ajmara
6588
azeri
6590
baskír
6665
baszk
6985
bengáli, bangla
6678
bhutáni
6890
bihari
6672
breton
6682
bolgár
6671
burmai
7789
belarusz
6669
kínai
9072
Nyelv
horvát
cseh
dán
holland
angol
eszperantó
észt
feröeri
fidzsi
finn
francia
fríz
gallego
grúz
német
görög
grönlandi
guarani
gudzsaráti
Kódszám
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Nyelv
hausza
héber
hindi
magyar
izlandi
indonéz
interlingua
ír
olasz
jávai
kannada
kasmíri
kazah
kirgiz
koreai
kurd
laoszi
latin
lett
Kódszám
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Nyelv
lingala
litván
macedón
malagaszi
maláj
malajálam
maori
maráthi
moldáv
mongol
naurui
nepáli
norvég
orija
pandzsábi
pastu
perzsa
lengyel
portugál
Kódszám
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Nyelv
kecsua
rétoromán
román
orosz
szamoai
szanszkrit
skót gael
szerb
szerbhorvát
sona
szindhi
szingaléz
szlovák
szlovén
spanyol
szudáni
szuahéli
svéd
tagalog
Kódszám
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Nyelv
tádzsik
tamil
telugu
thai
tonga
török
türkmén
twi
ukrán
urdu
üzbég
vietnami
volapük
velszi
wolof
xhosa
jiddis
joruba
zulu
Kódszám
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Országkód
A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.
Ország
Afganisztán
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bhután
Bolívia
Brazília
Kambodzsa
Kanada
Chile
Kína
Kolumbia
Kongó
20
Kód
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Ország
Costa Rica
Horvátország
Cseh Köztársaság
Dánia
Ecuador
Egyiptom
Salvador
Etiópia
Fidzsi-szigetek
Finnország
Franciaország
Németország
Nagy-Britannia
Görögország
Kód
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Ország
Grönland
Hongkong
Magyarország
India
Indonézia
Izrael
Olaszország
Jamaica
Japán
Kenya
Kuvait
Líbia
Luxemburg
Malajzia
Kód
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Ország
Maldív-szigetek
Mexikó
Monaco
Mongólia
Marokkó
Nepál
Hollandia
Holland Antillák
Új-Zéland
Nigéria
Norvégia
Omán
Pakisztán
Panama
Kód
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Ország
Kód
Paraguay
PY
Fülöp-szigetek
PH
Lengyelország
PL
Portugália
PT
Románia
RO
Orosz Föderáció
RU
Szaúd-Arábia
SA
Szenegál
SN
Szingapúr
SG
Szlovák Köztársaság SK
Szlovénia
SI
Dél-Afrika
ZA
Dél-Korea
KR
Spanyolország
ES
Ország
Sri Lanka
Svédország
Svájc
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Uganda
Ukrajna
Kód
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
Amerikai Egyesült Államok US
Uruguay
UY
Üzbegisztán
UZ
Vietnam
VN
Zimbabwe
ZW
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 21
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
Ok
JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség
Nincs kép
A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.
A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva.
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet.
A videokábel nem jól csatlakozik.
Csatlakoztassa megfelelően a videokábeleket.
A berendezés nem a DVD kimeneti jelét kapja.
Válasszon megfelelő bemeneti jelforrást.
A hangszórókhoz és a készülékhez nem jól csatlakoznak a
kábelek.
Az audiokábelek megsérültek.
A lemez szennyezett.
Nincs lemez a készülékben.
A lemez nem lejátszható.
Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket.
Nincs hang, vagy halk
A DVD képminősége rossz
A DVD/ CD nem játszható le
Brummogó hang hallható a
DVD vagy CD lejátszásakor
A rádióállomásokat nem lehet
jól behangolni
A távvezérlő nem/ nem jól
működik
A lemez fordítva van betéve.
Cserélje ki a kábelt.
Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
Tegyen be lemezt.
Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust,
a színrendszert és régiókódot).
A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
A képernyőmenü meg van nyitva.
A gyerekzár megakadályozza a DVD lejátszását.
A SETUP gombbal zárja be a menüt.
Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
A lemez szennyezett.
A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolás
keletkezik.
Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő.
Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A készüléket vigye távolabbra a TV- t ő l .
Kicsi a térerő.
Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a
beprogramozott állomások. (hangoláskor).
A távvezérlőt nem a készülék felé tartja.
A távvezérlő túl messze van a készüléktől.
Akadály van a készülék és a távvezérlő között.
A távvezérlőben kimerült az elem.
Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját.
Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
Manuálisan hangolja be az adót.
Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 15. oldal).
Irányítsa a készülék felé.
A távolság ne haladja meg a 7 métert.
Távolítsa el az akadályt.
Cserélje ki az elemeket.
21
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 22
A lejátszható lemezek
Típus
Logó
DVD-VIDEO : Ilyenek a megvásárolható vagy
bérelhető lemezek.
DVD-R : Csak video módban és lezárva.
DVD-RW : Csak video módban és lezárva
A nem lezárt DVD VR nem játszható le
DVD+R : Csak video módban
Kétrétegű lemez is használható
DVD+RW : Csak video módban
Audio CD : Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei
CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.
A készülékkel audio címeket, DivX, MP3,WMA és/ vagy JPEG fájlokat
tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A
felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW)
lemeznek az állapotától, illeve a felvételt készítő szoftvertől függően
előfordulhat, hogy a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemezt nem lehet
lejátszani a készülékkel.
A “Dolby”, “Pro Logic” és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.
Gyártva az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 számú
USA-szabadalmak, valamint más kiadott és függőben lévő USA-beli és
világszabadalmak licensze alapján. A DTS és DTS Digital Surround a DTS,
Inc. bejegyzett védjegye, a DTS logók és szimbólumok a DTS, Inc.
védjegyei © 1996-2007 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
HDMI. A HDMI logó és a “High Definition Multimedia Interface” elnevezés a
HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
22
A szimbólum kijelzése
Működés közben a TV-készüléken a “ ” szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi,
hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem
használható.
Országkódok
A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak
olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az “ALL”
régiókóddal van felcímkézve.
• A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy
földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés
csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
• Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a
“Check Regional Code” (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.
Szerzői jogok
A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása,
sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános
lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik. Ez a termék a Macrovision által
kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre
másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek
rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államokbeli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői
jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia
felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni
vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a
Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és
visszafordítása.
A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM
MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS
KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT
ZAVARÓ ELEMEK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY
625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS
A “STANDARD FELBONTÁS” KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN
TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ
BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.
Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen,
formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System
beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.
(Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 23
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Általános
Hangszórók (HT964TZ)
Tápellátás
Teljesítmény-felvétel
Nettó tömeg
Külső méretek (szél. x mag. x mélys.)
Üzemi jellemzők
Hőmérséklet
Lézer
Lásd a típustáblát.
Lásd a típustáblát.
3,7 kg
430 x 73 x 303 mm
5°C - 35°C,
Üzemi pozíció : Víszintes
5% - 85%
Félvezető lézer,
hullámhossz 650 mm
Típus
Impedancia
Névleges bem. telj.
Max. bem. telj.
Nettó méretek
(szél.xmag.xmélys.)
Nettó tömeg
Tuner FM
FM vételi tartomány
FM középfrekvenci
87,5 - 108,0 MHz
128 kHz
Erősítő
Sztereo mód
Surround mód elöl
Center*
Surround*
Mélynyomó*
155
155
155
155
225
W
W
W
W
W
+ 155 W (4Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
+ 155 W (THD 10 %)
A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével lehet használni, ha a készüléket
és SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-t HDMI-kábellel köti össze.
• Az LG TV távvezérlőjével használható funkciók: Play, Pause, Scan, Skip, Stop,
kikapcsolás stb.
• A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV-készülék használati útmutatójában.
• A SIMPLINK funkcióval ellátott TV-készüléken a fenti logó látható.
• 1.2A verziónál újabb HDMI-kábelt haszáljon.
A kialakítás és a müszaki jellemzők előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók.
hátul
hangszóró
2 utas 3 hangszóró
4Ω
155 W
310 W
300 x 1265 x 300 mm
2 utas 3 hangszóró
4Ω
155 W
310 W
300 x 1265 x 300 mm
5,0 kg
4,7 kg
Center
hangszóró
Passzív
mélynyomó
Típus
2 utas 3 hangszóró
Impedancia
4Ω
Névleges bem. telj.
155 W
Max. bem. telj.
310 W
Nettó méretek
350 x 105 x 88 mm
(szél. x mag. x mélys.)
Nettó tömeg
1 kg
Hangszórók (HT964PZ)
+ 155 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
(3Ω 30 Hz-en, THD 10 %)
Mi a SIMPLINK?
Elöl
hangszóró
Típus
Impedancia
Névleges bem. telj.
Max. bem. telj.
Nettó méretek
(szél.xmag.xmélys.)
Nettó tömeg
Típus
Impedancia
Névleges bem. telj.
Max. bem. telj.
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
Nettó tömeg
1utas1hangszóró
3Ω
225 W
450 W
216 x 405 x 360 mm
7,3 kg
Elöl
hangszóró
hátul
hangszóró
2 utas 3 hangszóró
4Ω
155 W
310 W
300 x 1265 x 300 mm
2 utas 2 hangszóró
4Ω
155 W
310 W
115 x 270 x 115 mm
5,0 kg
0,8 kg
Center
hangszóró
Passzív
mélynyomó
2 utas 3 hangszóró
4Ω
155 W
310 W
350 x 105 x 88 mm
1utas1hangszóró
3Ω
225 W
450 W
216 x 405 x 360 mm
1 kg
7,3 kg
23
HT964TZ-DHP_BHUNLL_HUN_0797
3/25/09
9:26 PM
Page 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising