LG | LHD427 | User guide | LG LHD427 Užívateľská príručka

LG LHD427 Užívateľská príručka
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Házimozirendszer
DVD-vel
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el
és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
MODELL
LHD427 (LHD427, S47S3-S, S47S3-W)
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT!
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek
mértéke emberre ártalmas lehet,
áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos
légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést
okozhat.
VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A
telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a
készülék megbízható működését szolgálják,
valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A
nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen,
pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT: A készülék lézert használ. A helyes
használat érdekében kérjük, olvassa el és a későbbi
használat céljából őrizze meg ezt a használati
útmutatót. Ha a készülék karbantartásra szorul,
keressen fel egy hivatalos szakszervizt. A
kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő
használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes
sugárzást okozhat.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés megelőzése
érdekében ne nyissa fel a burkolatot. A burkolatot
megbontva a készülékből látható lézersugárzás
léphet ki.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási
pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság
kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki
adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat
ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult,
sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy
törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot
áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen
vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést
vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket
az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és
hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a
megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati
kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől :
nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni,
ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell
a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a
vezeték kilép a készülékből. A készüléket a hálózati
csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a
hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati
csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.
Az első lépések
3
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi,
beleértve a termékazonosítót és a névleges
teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén
levő fő címkén találhatók.
VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal
égő tárgyat, pl. égő gyertyát.
Jelek
~
Váltóáramot jelent (AC).
0
Egyenáramot jelent (DC).
II. osztályú berendezést jelent.
1
Készenléti módot jelent.
!
Jelentése “BE” (tápfeszültség).
Veszélyes feszültséget jelent.
1
Az első lépések
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások
megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az
elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.
Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a
háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy
ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az
elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen napsütés,
tűz, vagy hasonló!
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
20
20
21
22
–
–
–
–
4
Használat
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
A főmenü használata.
Alapműveletek
Egyéb műveletek
– A lemezinformációk megjelenítése
– A DVD-menü megjelenítése
– A DVD-cím megjelenítése
– DVD 1,5-szeres sebességű lejátszása
– Képernyővédő
– Lejátszás indítása a kijelölt időponttóll
– Lejátszás folytatása
– A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
– Megjelölt fájlok lejátszása
– JPG képfájl megtekintése
– Elalvási időzítő beállítása
– Dimmer
– A hang ideiglenes kikapcsolása
– Utolsó jelenet memória
– Lejátszás folytatása áramkimaradás után opcionális
– Színrendszer - opcionális
– A hangfalak hangerejének beállítása
– Automatikus kikapcsolás
– Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy
vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása.
A rádió használata
– Kapcsoja be a készüléket
– Rádióállomások programozása
– Minden tárolt rádióállomás törlése
– Tárolt állomás törlése
– Rossz FM-vétel javítása
Hangbeállítás
– A surround mód beállítása
– Az USER EQ beállítása
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
használata
– Bluetooth eszközökön tárolt zenék
hallgatása
Automatikus funkcióváltás
AUTO POWER BE/KI
1
Az első lépések
2
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
10
11
Biztonsági előírások
Egyedülálló funkciók
– Hordozható A
– Full HD felkonvertálás
– BLUETOOTH®
Bevezetés
– Lejátszható lemezek
– A “7” szimbólum kijelzése
– A készikönyvben használt szim bólumok
– Országkódok
A lejátszható fájlok követelményei
A távvezérlő
Előlap
Hátlap
2
Csatlakoztatás
12
13
14
14
18
18
A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
A rendszer elhelyezése
A vasmagok felhelyezése
– Rögzítse a HDMI kábelhez tartozó
vasmagot
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
– HDMI OUT csatlakozás
– Videocsatlakozás
– A felbontás beállítása
Videokimenet felbontása
Külső készülékek csatlakoztatásan
– [AUX (L/R) INPUT] Csatlakozás
– [PORT. IN (Portable Input)] Csatlakozás
– Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy
külső eszközről
– USB-csatlakoztatás
Az antenna csatlakoztatása
3
A rendszer beállítása
30
19
19
19
Beállítások
– A képernyőmenü nyelve - opcionális
– Kilépés a Setup menüből
32
32
14
15
16
16
16
17
17
17
17
25
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
Nyelv
Megjel.
Hang
Lezárás (gyerekzár)
Tartalomjegyzék
5
Hibaelhárítás
33
Hibaelhárítás
6
Melléklet
34
34
34
35
36
37
38
Karbantartás
– A készülék kezelése
– Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
Országkód
Nyelvkódok
Védjegyek és licencek
Műszaki adatok
5
1
2
3
4
5
6
6
Az első lépések
Egyedülálló funkciók
1
Hordozható A
Az első lépések
Zenehallgatás hordozható eszközről. (MP3, notebook
stb.)
Full HD felkonvertálás
HD képminőség egyszerű beállításokkal.
BLUETOOTH®
A Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása.
Az első lépések
Bevezetés
A készülék DVD±R/RW és CD-R/RW korongokat
játszik le, amelyek zeneszámokat, MP3, WMA és/vagy
JPEG fájlokat tartalmaznak. A felvevő készüléknek,
vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW)
lemeznek az állapotától, illeve a felvételt készítő
szoftvertől függően előfordulhat, hogy a CD-R/ RW
(vagy DVD±R/ RW) lemezt nem lehet lejátszani a
készülékkel.
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm)
Ilyenek a megvásárolható vagy
bérelhető lemezek.
DVD±R (8 cm/12 cm)
Csak video módban és lezárva.
DVD-RW (8 cm/12 cm)
Csak video módban és lezárva
DVD+R: Csak video módban
Kétrétegű lemez is használható.
DVD+RW (8 cm/12 cm)
A készikönyvben használt szim
bólumok
r
DVD-Video, video vagy VR módú,
lezárt DVD±R/RW
1
t
Audio CDs
Az első lépések
Lejátszható lemezek
y
Az USB/lemez filmfájljai
u
Az USB/lemez zenefájljai
i
Az USB/lemez képfájljai
,,Megjegyzés
Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket
jelöl.
,,TANÁCS
A művelet egyszerűbb elvégzésére vonatkozó
tanácsokat és tippeket jelöl.
>>VIGYÁZAT
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Csak video módban.
Országkódok
Audio CD: Zenei CD-k vagy a
megvásárolható zenei CD-kkel azonos
formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.
A régiókód a készülékre van nyomtatva. A készülék
csak a készülék hátoldalán láthatóval azonos vagy
„ALL” régiókódú DVD lemezeket játssza le.
A “7” szimbólum kijelzése
Működés közben a TV-készüléken a “7” szimbólum
jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati
útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem
használható.
7
yy A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel
van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában,
amely egy vagy több számot tartalmaz. A
berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt,
ha régiókódja megegyezik a lemezével.
yy Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a
televízió képernyőjén a “Check Regional Code”
(Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.
8
Az első lépések
A lejátszható fájlok
követelményei
1
Az első lépések
Zenefájl követelmények
A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi
korlátozások mellett kompatibilis :
yy Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 48kHz (WMA)
yy Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy Támogatási verzió : v2, v7, v8, v9
yy Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
yy Fájlkiterjesztés : “.mp3”/ “.wma”
yy D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
yy Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely
ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
yy Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal
használható legyen, formatálásakor a [Mastered]
lehetőséget kell beállítani. A Live File System
beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal
nem játszható le. (Mastered/ Live File System. a
Windows Vista lemezformátumai).
DTS hang nem használható. DTS hangformátum
esetén a hang nem hallható.
A képfájlok követelményei
Videofájl követelmények
A videofájlok kompatibilitása ezzel a készülékkel
korlátozott, az alábbiak szerint:
yy Felbontás : 720x576 (W x H) pixel
yy A videofelirat fájlneve maximum 45 karakterben
adható meg.
yy Ha a videofájlban meg nem jeleníthető karakter
szerepel, akkor ez a kijelzőn “ _ “ jelként jelenhet
meg.
yy Képváltási sebesség : max. 30 fps
yy Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem
“interleaved” (váltott soros), akkor a készülék vagy
a képet, vagy a hangot játssza le.
yy Lejátszható videofájl : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
yy A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt),
SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt),
MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt),
Vobsub (*.sub)
yy Kodek :
“Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
yy Hangformátum : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”.
yy Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 48kHz (WMA)
yy Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy A Live fájlrendszerben formázott lemezt a
készülék nem tudja lejátszani.
A készülék a következő korlátozásokkal kezeli a
fényképfájlokat:
yy Ha a filmfájl neve eltér a feliratfájl nevétől, akkor
lehet, hogy a videofájl lejátszása során nem
jelennek meg feliratok.
yy 2760 x 2048 pixel szélesség
yy Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
yy Ha olyan Xvid fájlt játszik le, amely eltér az Xvid
specifikációktól, akkor lehet, hogy a fájl lejátszása
nem lesz megfelelő.
yy A felvételi formátum és a lemez állapota miatt
előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet
lejátszani.
yy Fájlkiterjesztés : “.jpg”
yy CD-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
yy Ha olyan GMC videofájlt játszik le, amely 1 warp
pontnál többel rendelkezik, akkor a videolejátszás
képernyője nem lesz zökkenőmentes.
Az első lépések
9
A távvezérlő
• • • • • • • • • c• • • • • • • •
1 (Készenlét/Bekapcsolva) : A
készülék be- és kikapcsolása.
Z (Leállítás) : A lejátszás vagy
felvétel leállítása.
B (Nyitás/zárás) : A tálca kinyitása
és becsukása.
d (Lejátszás) MONO/STEREO: A
lejátszás indítása. Monó/szeteró
kiválasztása.
P FUNCTION : A funkció és a
bemeneti jelforrás kiválasztása.
SLEEP: Beállíthatja, hogy a
megadott időben a készülék
kikapcsoljon. (Dimmer : a kijelző
fényereje a felére csökken.)
c/v (Keresés) : Keresés
előre vagy visszafelé.
n (Kezdőképernyő) : A [Főmenü]
jelenik meg.
• • • • • • • • • d• • • • • • • •
• • • • • • • • • b• • • • • • • •
SPEAKER LEVEL: A kijelölt hangfal
hangerejének beállítása.
m INFO/DISPLAY: A
képernyőmenü megjelenítése.
SOUND EFFECT: A hanghatás
kiválasztása.
DISC MENU: A DVD menüjének
megjelenítése.
VOL -/+ (Hangereje): A hangszóró
hangereje.
PRESET (W/S) : Rádióadó
kijelölése.
TUNING +/-: Rádióállomás
behangolása.
b ENTER: Menüpont
választásának megerősítése.
Rádióállomások programozása.
Távolítsa el az akkumulátorfedelet
a távvezérlő hátoldalán, és helyezze
be az akkumulátort a 4 és a 5
megfelelő párosításával.
C/V (Ugrás) : Ugrás a
következő vagy előző fejezetre/
sávra/ fájlra.
MARKER: Lejátszási lista tételeinek
kijelölése.
W/S/A/D (fel/ le/ bal/ jobb):
Navigálás a menükben.
Az akkumulátor cseréje
M (Szünet/Léptetés) : Lejátszás
szüneteltetése.
x RETURN: Mozgás visszafelé a
menüben vagy kilépés a beállítások
menüjéből.
TITLE: Ha a behelyezett DVD-n
van menü, a címmenü jelenik meg.
Egyébként a lemezmenü jelenhet
meg.
(Némítás) : A hang elnémítása.
0-9 számgombok: Számozott
menüpontok kijelölése.
h REPEAT: Lejátszási mód
kiválasztása. (Random, repeat)
CLEAR: Jelölés eltávolítása a
listából vagy szám törlése jelszó
beállításakor.
• • • • • • • • • e• • • • • • • •
TV vezérlő gombok: A TV
vezérlése. (csak LG TV)
-- Vezérelni lehet az LG TV
hangerejét, bemeneti forrását és
be-kikapcsolását. Tartsa nyomva
a 1 (TV) gombot és annyiszor
nyomja meg a PR/CH (W/
S) gombot, hogy a TV be- és
kikapcsoljon.
?: Ez a gomb nem áll
rendelkezésre.
1
Az első lépések
• • • • • • • • • a• • • • • • • •
10 Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
1
3
4
a Lemeztálca
b Kijelző
A készülék pillanatnyi állapotát mutatja.
c PORT. IN
Csatlakoztatás audiokimenettel ellátott
hordozható külső jelforrásra.
2
5 6 7 8
9
10
f T (PLAY/PAUSE)
A lejátszás elindítása.
A lejátszás ideiglenes megállítása, még egyszer
megnyomva a lejátszás folytatása.
g I (STOP)
A lejátszás leállítása.
d USB-csatlakozó
USB-eszköz csatlakoztatása.
h F (FUNCTION)
A bemeneti jelforrás vagy funkció váltása.
e R (NYITÁS/ZÁRÁS )
A lemeztálca nyitása és zárása.
i VOL. (Hangerő)
A hangerő beállítása.
j 1 (Be- és kikapcsolás)
A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.
Az első lépések 11
Hátlap
1
Az első lépések
a Hálózati kábel
b A hangfalak csatlakozói
A hangfalkábelek csatlakoztatása.
c HDMI OUT
HDMI-bemenettel ellátott TV-készülék
csatlakoztatása.
(Digitális hangot és képet továbbító csatlakozó.)
d VIDEO OUT
A TV videobemenetére.
e AUX (L/R) INPUT
Csatlakoztatás 2-csatornás kimenettel ellátott
külső jelforrásra.
f ANTENNA
FM – FM-huzalantenna csatlakoztatása
12 Csatlakoztatás
A hangfalak
csatlakoztatása a
készülékhez
2
Csatlakoztatás
1. A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját
megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A
kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a
műanyag lapkát.
Szín
Hangfal
Pozíció
Szürke
(R.R/L)
Hátsó
Jobb hátsó
Kék (R.R/L)
Hátsó
Bal hátsó
Zöld (C)
Center
Center
Narancsszínű
Mélynyomó
Bármelyik elülső
pozíció
Piros (F.R/L)
Első
Jobb első
Fehér (F.R/L)
Első
Bal elöl
>>VIGYÁZAT
A kábelek fekete erét csatlakoztassa a (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű
csatlakozókra.
A mélynyomó kábelét csatlakoztassa a lejátszóra.
A mélynyomó kábelének csatlakoztatásakor a
csatlakozót kattanásig nyomja a helyére.
yy Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne
nyúljanak a *hangfalak üregébe.
* Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást
biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
yy A központi hangszórót helyezze úgy, hogy
gyerekek elől biztonságosan elzárva legyen.
Ellenkező esetben a hangszóró leeshet
és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
yy A hangszórókban mágneses részek vannak,
ezért a TV vagy a monitor képernyőjén
színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a
TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol
helyezze el.
yy A mélynyomó használata előtt távolítsa el a
védőfóliát.
Csatlakoztatás 13
A rendszer elhelyezése
Az alábbi ábra a rendszer elhelyezésének egy példáját
mutatja be.
Ne feledje, hogy az itt leírt utasításokhoz tartozó
szemléltető ábra példaként szolgál, és eltérhet a
tényleges elrendezéstől.
Középső hangszóró: A középső hangszórót a
monitor vagy TV-képernyő fölé vagy alá helyezze.
Bal térhatás hangszóró (L)/ Jobb térhatás
hangszóró (R):
A hangszórókat a hallgatás helye mögé, kissé
befelé fordítva helyezze el.
élynyomó: A mélynyomó pozíciója nem
M
különösebben lényeges, mivel a mély hangok
kevésbé irányítottak. Azonban a mélynyomókat
előnyösebb az első hangszórók közelében
elhelyezni. Fordítsa kissé a helyiség közepe felé,
ezzel csökkentheti a falról történő visszaverődést.
Készülék
2
Csatlakoztatás
A legjobb térhangzás elérése érdekében a mélynyomó
kivételével minden hangszórót helyezzen egyenlő
távolságba a hallgatás helyétől ( ).
Bal első hangszóró (L)/ Jobb első hangszóró (R):
Helyezze az első hangszórókat a monitor vagy TVképernyő két oldalára, lehetőleg egy vonalba a TVképernyővel.
14 Csatlakoztatás
2
A vasmagok
felhelyezése
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
Az egyes országokban érvényes szabályozásoknak
megfelelően előfordulhat, hogy a vasmagok
nincsenek mellékelve.
A meglévő berendezéstől függően végezze el a
következő csatlakoztatások egyikét.
Csatlakoztatás
Rögzítse a HDMI kábelhez
tartozó vasmagot
A vasmagot az elektromos interferencia csökkentése
vagy megszüntetése érdekében kell felrögzíteni.
1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
2. A HDMI kábelt tekerje egyszer a vasmag köré.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.
,,Megjegyzés
yy A csatlakoztatni kívánt TV-tők vagy más
berendezéstől függően a csatlakoztatás
módja különféle lehet. Csak az ebben az
útmutatóban leírt csatlakoztatásokat
használja.
yy A legjobb csatlakoztatási módot a TV, a
sztereo rendszer vagy a külső készülékek
használati útmutatójában találhatja meg.
>>VIGYÁZAT
yy Ügyeljen arra, hogy a lejátszó közvetlenül
csatlakozzon a TV-re.. A TV-t állítsa a
megfelelő videobemenetre.
yy A lejátszót ne a videomagnón (VCR) keresztül
csatlakoztassa.. Mázoláskor a kép torzulhat.
Csatlakoztatás 15
HDMI OUT csatlakozás
Ha HDMI TV-je vagy monitora van, ehhez a
készülékhez HDMI-kábellel is csatlakoztathatja (Type
A, Nagysebességű HDMI-™-kábel).
A készülék HDMI OUT kimeneti csatlakozóját kösse
össze a HDMI-kompatibilis TV vagy monitor HDMI IN
bemeneti csatlakozójával
A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati
útmutatóját).
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem
képes a készülék jelének kezelésére, a hang
torz lehet vagy nem is hallható.
yy HDMI- vagy DVI-kimenetű készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és
ennek a készüléknek a kikapcsolását.
Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket,
várjon kb. 30 másodpercet, majd kapcsolja
be ezt a készüléket.
- A csatlakoztatott készülék
videokimenetének beállítása megfelelő-e
ehhez a készülékhez.
- A csatlakoztatott készülék a 720x480i
(vagy 576i), 720x480p (vagy 576p),
1280x720p,1920x1080i vagy
1920x1080p videokimenet kezelésére
képes.
TV
yy A készülékkel nem minden HDCP-képes
HDMI- vagy DVI-eszköz használható.
- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített
kép nem lesz megfelelő.
- A készülék nem játszik le és a TV-képernyő
fekete vagy zöld lesz, illetve „havazás”
jelenhet meg a képernyőn.
yy Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók
rajta, akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt
(Nagysebességű HDMI-™-kábel).
,,TANÁCS
yy Ezzel a HDMI-csatlakozással teljesen digitális
hangot és képet élvezhet.
yy HDMI-összeköttetés esetén be lehet állítani
a HDMI-kimenet felbontását. (Lásd „A
felbontás beállítása” a 16. oldalon.)
>>VIGYÁZAT
yy Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása
után változtatja meg, az hibás működést
eredményezhet. A probléma megoldásához
kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a
TV-képernyő fekete vagy zöld lesz, illetve
„havazás” jelenhet meg a képernyőn. Ilyenkor
ellenőrizze a HDMI-összeköttetést vagy
csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
yy Ha a készülék Bluetooth funkcióját használja,
nincs HDMI audio kimenet.
2
Csatlakoztatás
Készülék
,,Megjegyzés
16 Csatlakoztatás
Videocsatlakozás
A felbontás beállítása
A videokábellel kösse össze a készülék VIDEO OUT
csatlakozóját és a TV-készülék videobemenetét.
A készülék HDMI OUT csatlakozóján többféle
felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A felbontást
a [Beállítás] menüben lehet beállítani.
A hang a rendszer hangfalain hallható.
1. Nyomja meg an.
2
2. A A/D gombokkal válassza a [Beállítás]
menüt és nyomja meg az b ENTER gombot. A
[Beállítás] menü jelenik meg.
Készülék
Csatlakoztatás
3. A W/S gombokkal válassza a [Megjel.]
lehetőséget, majd a D megnyomásával lépjen a
következő szintre.
TV
4. A W/S válassza a [Felbontás] lehetőséget,
majd az D megnyomásával lépjen a következő
szintre.
5. A W/S gombokkal jelölje ki a kívánt felbontást
és nyomja meg az b ENTER-t.
,,Megjegyzés
Sárga
Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás
kezelésére, akkor a következőképpen 480p
(vagy 576p) felbontást lehet beállítani:
Az előlap Z gombját tartsa nyomva 5 mp-nél
hosszabb ideig.
Videokimenet
felbontása
A csatlakoztatás típusától függően a kijelzőn
megjelenített felbontás és a tényleges felbontás
eltérhet.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p és 480p (vagy
576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (vagy 576i)
Csatlakoztatás 17
Külső készülékek
csatlakoztatásan
[PORT. IN (Portable Input)]
Csatlakozás
[AUX (L/R) INPUT] Csatlakozás
A hordozható készülék (MP3 vagy PMP, stb.)
kimenetét csatlakoztassa a készülék [PORT. IN]
csatlakozójára.
A külső készüléket kimenetét csatlakoztassa a
készülék AUX AUDIO (L/R) csatlakozójára.
2
Csatlakoztatás
Készülék
MP3-lejátszót stb.
Zenehallgatás a hordozható
lejátszóról vagy külső eszközről
A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső
eszköz hangját adhatja vissza.
A készülék hangkimeneti
csatlakozói
(TV, VCR (videomagnó)
stb.)
,,Megjegyzés
1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék
PORT.IN( (PORTABLE IN) csatlakozójára.
Piros
Fehér
Ha a TV-készüléknek csak egy hangkimenet
van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér)
hangbemenetére csatlakoztassa.
Vagy
A külső eszközt csatlakoztassa a készülék AUX
(L/R) INPUT csatlakozójához.
2. A 1 (POWER) gombbal kapcsolja be a
készüléket.
3. A P FUNCTION gombbal válassza a PORTABLE
vagy AUX funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy külső
eszközt és indítsa el a lejátszást.
18 Csatlakoztatás
USB-csatlakoztatás
Az USB-memóriát (MP3-lejátszót stb.)
csatlakoztassa a készülék előlapján található USBcsatlakozóra.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re
csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem
használható.
yy Egyes USB-k lehet, hogy nem működnek ezzel a
készülékkel.
Az antenna
csatlakoztatása
2
Csatlakoztatás
A rádióvételhez csatlakoztassa a mellékelt FM
antennát.
,,Megjegyzés
Az FM huzalantennát csatlakoztassa az FM
csatlakozóra.
Az USB-eszközt eltávolítása
1. Válasszon másik üzemmódot vagy nyomja
meg kétszer a Z gombot.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.
A használható USB-eszközök
yy MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
yy USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1
eszközök
yy A készülékkel nem minden USB-eszköz
használható.
Az USB-eszköz követelményei
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
yy Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés
akár több percig is tarthat.
yy Az adatvesztés megelőzése érdekében
rendszeresen mentse adatait.
yy USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata
esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri
fel az USB-eszközt.
z NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT
yy A
(16/32) fájlrendszer használható.)
yy A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
yy Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USBeszköz nem használható.
,,Megjegyzés
Teljesen húzza ki az FM huzalantennát.
A rendszer beállítása 19
Beállítások
A Setup menüben különböző paramétereket, pl. a
képet és a hangot lehet beállítani.
Kilépés a Setup menüből
1. Nyomja meg a n gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
Egyebek között be lehet állítani a filmfeliratok és a
menü nyelvét. Az egyes menüpontok részleteit lásd a
19 – 22 oldalon.
A képernyőmenü nyelve opcionális
A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü
jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a
beállítások elvégzése után lehet használatba venni.
Az alapértelmezett nyelv az angol lesz.
2. A WSAD gombokkal jelölje ki a nyelvet és
nyomja meg az b ENTER-t.
A nyugtázást kérő ablak jelenik meg.
3. A nyelvválasztás befejezéséhez a AD
gombokkal válassza az [Enter] lehetőséget és
nyomja meg az b ENTER-t.
3. Nyomja meg az b ENTER.
A [Beállítás] menü jelenik meg.
4. A [Beállítás] menüből a n vagy x RETURN
megnyomásával lehet kilépni.
A Setup (Beállítások) Súgó menüje
Menü
ws
Mozgat
Gombok
WS
Művelet
Ugrás másik
menübe.
a
Mozgat
A
Ugrás az előző
szintre.
d
Mozgat
D
Ugrás a következő
szintre, vagy
menüválasztás.
x RETURN
Kilépés a [Beállítás]
vagy [Hangfal
Beállítás] menüből.
x
Becsuk
b
Választ
b ENTER
A menüválasztás
nyugtázása.
3
A rendszer beállítása
1. A 1 (POWER) gombbal kapcsolja be a
készüléket. A TV-képernyőn a nyelvbeállító menü
jelenik meg.
2. A AD gombbal jelölje ki a kívánt [Beállítás]
beállítást.
20 A rendszer beállítása
Nyelv
Display Mode
A menü nyelve
A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a
szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a
képernyőn.
A beállító menü és képernyőmenü nyelvének
beállítása.
Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü
Széles kép megjelenítése alul és felül fekete
sávval.
Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a
lemezmenü kívánt nyelvét.
[Panscan]
[Eredeti]
Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.
3
[Letterbox]
[Egyéb]
A rendszer beállítása
A számgombokkal írja be a megfelelő négyjegyű
nyelvkódot (a nyelvkódok listáját lásd a 36.
oldal) és nyomja meg az b ENTER-t. Ha rossz
nyelvkódot írt be, nyomja meg a CLEAR gombot.
[Ki (felirat)]
A filmfelirat kikapcsolása.
Megjel.
TV-képarány
A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés
beállítása.
Széles kép automatikus megjelenítése a teljes
képernyőn, a túlnyúló képrészek levágásával.
(Ha a lemez/fájl nem alkalmas a Pan Scan
megjelenítésre, a kép Letterbox képaránnyal
jelenik meg.)
Felbontás
A kimeneti HDMI-videojel felbontásának beállítása.
A felbontással kapcsolatban lásd még: „A felbontás
beállítása”, 16. oldal).
[Auto]
Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ
(EDID) megjelenítésére képes TV-re csatlakozik,
akkor a készülék a csatlakoztatott TV számára
legmegfelelőbb felbontást választja. Ha csak a
VIDEO OUT kimenetet csatlakoztatta, akkor a
felbontás az alapértelmezett 480i (vagy 576i)
értékre vált.
[4:3]
[1080p]
Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.
1080 soros progresszív video.
[16:9]
[1080i]
Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.
1080 soros váltott soros (interlaced) video.
[720p]
720 soros progresszív video.
[480p (vagy 576p)]
480 (vagy 576) soros progresszív video.
[480i (vagy 576i)]
480 (vagy 576) soros váltott soros (interlaced)
video.
A rendszer beállítása 21
Hang
DRC (dinamikus tartomány-vezérlés)
Hangfal Beállítás
A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást
(csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással
lehet bekapcsolni.
A beépített 5.1 csatornás surround-dekódert a
következőképpen kell beállítani.
1. Az [Hang] menüben válassza az [Hangfal
Beállítás] menüpontot.
2. Nyomja meg az b ENTER.
Az [5.1 HANGFAL] menü jelenik meg.
Ének
Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo
jelbe lehet keverni.
Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha
többcsatornás DVD-t játszik le.
HD AV Szinkron
4. Beállítások a WSAD gombokkal.
5. A x RETURN gombbal az előző menübe lehet
visszatérni.
[Hangszóró]
Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.
,,Megjegyzés
A Dolby-licencmegállapodás értelmében
egyes hangfalbeállításokat nem lehet.
elvégezni.
[Méret]
Mivel a hangfalméret beállítása rögzített, ezért
ezt nem lehet megváltoztatni.
[Hangerő]
A hangszórók hangerejének beállítása.
[Távolság]
Az egyes hangfalak és a hallgatási pont közötti
távolság beállítása.
[Hangfalteszt indítása]
A WS gombokkal válassza a [Hagfalteszt
indítása] menüt és nyomja meg az b ENTER
gombot. A leállításhoz ismét nyomja meg az
b ENTER gombot. Állítsa be úgy a hangfalak
hangerejét, hogy azok illeszkedjenek a
rendszerben tárolt tesztjelekhez.
3
A rendszer beállítása
3. A AD gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt
hangfalat.
A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul,
hogy a hang és a kép között késleltetés van. Ilyenkor
késleltetni lehet a hangot, így a hang gyakorlatilag
„megvárja” a képet: ez a HD AV Sync funkció. A WS
gombbal (a távvezérlőn) fel és le lehet mozogni
a beállítható 0 és 300 msec közötti késleltetésértékek között.
22 A rendszer beállítása
Lezárás (gyerekzár)
Jelszó
Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.
Az országkód beállításae
A készülék első bekapcsolása után az alábbiak szerint
be kell állítani a területkódot.
1. Válassza a [Lezárás] menüt és nyomja meg a D
gombot.
3
2. Nyomja meg a D gombot.
A [Lezárás] funkciók használatához be kell írni a
beállított jelszót. Írja be a jelszót és nyomja meg
az b ENTER-t. Nyugtázásképpen írja be ismét
a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t. Téves
beírás esetén az b ENTER, megnyomása előtt a
CLEAR gombbal lehet törölni.
3. A WS gombokkal jelölje ki az első karaktert.
A rendszer beállítása
4. Nyomja meg az b ENTER-t és a WS
gombokkal jelölje ki a második karaktert.
5. A választást az b ENTER gombbal nyugtázza.
Korhatár
A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k
lejátszását. Nem minden lemez korhatáros.
1. A [Felold] menüben válassza a [Korhatár]
almenüt és nyomja meg a D gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER.
3. A WS gombokkal jelölje a korhatárt (1-8).
[Korhatár 1-8]
Az 1-es korhatár a legszigorúbb, a 8-as a
legenyhébb.
1. A [Lezárás] menüben válasza a [Jelszó]
menüpontot és nyomja meg a D gombot.
2. Nyomja meg az b ENTER-t.
3. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
A jelszó módosításához álljon a [Módosít]
menüpontra, majd nyomja meg az b ENTER-t.
Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
Nyugtázásképpen írja be ismét a jelszót és
nyomja meg az b ENTER-t.
4. A menüből a n gombbal lehet kilépni.
,,Megjegyzés
Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő
lépésekkel törölni lehet.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Beállítás]
menüt.
2. Írja be a „210499” számot és nyomja meg
az b ENTER-t. A jelszó törlődik.
Területkód
A 35. oldal listája alapján írja be annak a területnek
a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár
megállapítása történt.
1. A [Lezárás] menüben válassza az [Területkód]
almenüt és nyomja meg a D gombot.
2. Írja be a jelszót és nyomja meg az b ENTER-t.
3. A WS gombokkal jelölje ki az első karaktert.
[Felold]
4. Nyomja meg az b ENTER-t és a WS
gombokkal jelölje ki a második karaktert.
ennek választásakor a gyerekzár kikapcsolódik
és a lemezt teljesen le lehet játszani.
5. A választást az b ENTER gombbal nyugtázza.
4. A választást nyugtázza az b ENTER gombbal.
Használat 23
A főmenü használata.
1. Nyomja meg a n gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
Ehhez
Leállítás
Nyomja meg a Z.
Lejátszás
Nyomja meg a d MONO/
STEREO.
Szünet
Léptetés
(kockázás)
2. A AD gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget.
3. A kijelölés után nyomja meg az b ENTER-t.
[Zene] – A [ZENE] menü megjelenítése.
[Film] – A video lejátszása vagy a [FILM] menü
megjelenítése.
[Fénykép] – A [FÉNYKÉP] menü megjelenítése.
[Beállítás] – A [Beállítás] menü megjelenítése.
,,Megjegyzés
Alapműveletek
1. Az B OPEN/CLOSE gomb használatával tegye
be a lemezt vagy csatlakoztassa az USB-eszközt
az USB-csatlakozóra.
2. Nyomja meg a n gombot.
A [Főmenü] jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy A legtöbb Audio CD és DVD-ROM esetén a
lejátszás automatikusan elindul.
yy A lejátszó csak az USB-tárolóeszközön vagy a
lemezen lévő fájlt játssza le automatikusan.
A léptetéshez többször nyomja
meg a M gombot. (csak DVD,
film)
Lejátszás közben nyomja
a C/V gombbal a
következő fejezetre/sávra lehet
Ugrás a
ugrani, vagy az éppen játszott
következő/előző fejezet/sáv elejére lehet
fejezetre/sávra/ visszatérni.
fájlra.
A C ombot kétszer röviden
megnyomva az előző fejezetre/
sávra/fájlra lehet ugrani.
Egy pont gyors
megtalálása a
fájl gyorsított
lejátszásával
előre vagy
visszafelé.
Ismételt vagy
véletlenszerű
lejátszás
3. A AD gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget.
Ha a készülékben lemez van és USB-eszközt is
csatlakoztatott, akkor a [Film], [Fénykép] vagy
[Zene] választása esetén a médiaválasztó menü
jelenik meg. Jelölje ki az adathordozó típusát és
nyomja meg az b ENTER-t.
4. A kijelölés után nyomja meg az b ENTER-t.
Nyomja meg a M.
A lejátszási sebességet a c/
v ismételt megnyomásával
lehet változtatni. A d MONO/
STEREO megnyomásával vissza
lehet térni a normál sebességű
lejátszáshoz.
A h REPEAT többszöri
megnyomása után a készülék
ismételten vagy véletlenszerűen
lejátssza az éppen játszott
címet, fejezetet vagy sávot.
- DVD : Fejezet/ Cím/ Ki
- Video(FILM): : Főcím/ Mind/ Ki
- Audio CD/ MP3/ WMA : Sáv/
Mind/ Véletlenszerű/ Ki
A lejátszási
sebesség
csökkentése
A lejátszási sebességet a
szünet üzemmódban a c/
v megnyomásával lehet
változtatni. (csak DVD)
A szünet módban nyomja
meg a v gombot a kívánt
sebesség kiválasztásához. (csak
film)
4
Használat
Ha a készülékben nincs lemez, vagy USBeszköz, akkor a [Zene], [Film] vagy [Fénykép]
nem választható.
Tegye ezt.
24 Használat
Egyéb műveletek
A lemezinformációk
megjelenítése
A behelyezett lemezzel kapcsolatban számos adatot
lehet megjeleníteni a képernyőn.
1. Ezeket a m INFO/DISPLAY gombbal lehet
lehívni.
A megjelenített adatok a lemez típusától vagy a
lejátszási állapottól függnek.
2. A WS gombbal meg lehet jeleníteni az
információkat és a AD gombbal meg lehet
változtatni azokat.
Cím - éppen játszott cím, címek száma/teljes száma.
Fejezet – Most játszott/ összes fejezet száma.
Idő – Eltelt játékidő.
4
Hang – A kijelölt hang vagy hangcsatorna.
Használat
Felirat – A kijelölt felirat.
Kameraállás – A
kijelölt/ összes kameraállás száma.
,,Megjegyzés
Ha pár másodpercig egy gombot sem nyom
meg, akkor a megjelenített adatok eltűnnek.
A DVD-menü megjelenítése
r
Ha több menüt tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki
lehet jelölni a használni kívánt menüt.
1. Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A lemezmenü jelenik meg.
2. A WSAD gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a d MONO/STEREO gombot.
A DVD-cím megjelenítése
r
Ha több címet tartalmazó DVD-t játszik le, itt ki lehet
jelölni a használni kívánt címet.
1. Nyomja meg a TITLE gombot.
A lemezcím jelenik meg.
2. A WSAD gombbal jelölje ki a menüt.
3. Nyomja meg a d MONO/STEREO gombot.
DVD 1,5-szeres sebességű
lejátszása
r
Az 1,5-szeres sebességgel a normál lejátszásnál
gyorsabban látható a kép és hallható a hang.
1. Az 1,5-szeres sebességű lejátszáshoz lejátszás
közben nyomja meg a d MONO/STEREO
gombot. A képernyőn. “dX1.5” jelenik meg.
2. A ismét nyomja meg a d MONO/STEREO
gombot.
Képernyővédő
Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított
üzemmódban van.
Lejátszás indítása a kijelölt
időponttóll
ry
A fájl vagy cím lejátszásának indítása a választott
időpontban.
1. Lejátszás közben nyomja meg a m INFO/
DISPLAY gombot.
2. A WS gombbal álljon az óra-ikonra, a képernyőn
„--:--:--” jelenik meg.
3. Balról jobbra írja be a kezdési időpontot órában,
percben és másodperecben. Ha rossz számot írt
be, akkor a CLEAR gombbal törölheti. Ezután írja
be a helyes számot.
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél
található jelenet megkereséséhez a
számgombokkal írja be a „11020” számot.
4. Nyomja meg az b ENTER gombot. A lejátszás a
megjelölt időponttól indul.
Lejátszás folytatása
ryut
A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a pontot,
ahol megnyomta a Z gombot. Ha a képernyőn röviden a
“MZ (Resume Stop)” kijelzés jelenik meg, a d MONO/
STEREO megnyomásával folytatni lehet a lejátszást (a
jelenettől kezdve).
Ha kétszer megnyomja a Z gombot, vagy kiveszi a
lemezt, a képernyőn a “Z”(teljes leállás) üzenet jelenik
meg. A készülék törli a leállítási pontot
Használat 25
,,Megjegyzés
yy gy gomb (pl. 1 (POWER), B OPEN/CLOSE,
stb.) megnyomásakor a folytatási pont
törlődhet.
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
2. A WS gombbal a [Lista] listán jelölje ki a kívánt
zenét és a MARKER megnyomása után egy jelölés
jelenik meg a listán..
3. Nyomja meg az b ENTER gombot.
A lejátszási mód megjelenítése.
4. A WS gombokkal válassza ki a lejátszási módot és
nyomja meg az b ENTER gombot.
[Megjelölt lejátsz.]
Megjelölt fájlok lejátszása.
y
[Most játszott]
Ha a feliratfájl nem megfelelő karakterekkel jelenik meg,
akkor módosítani lehet a karakterkészletet.
Normál lejátszás.
1. Lejátszás közben nyomja meg az m INFO/DISPLAY
gombot, a képernyőmenü jelenik meg.
2. A WS gombokkal válassza a [Kódlap] lehetőséget.
3. A AD gombokkal jelölje ki a kívánt
karakterkészletet.
4. A képernyőkijelzést a x RETURN gombbal lehet
törölni.
ut
A jelölés (mark) funkcióval kedvenc filmjeit bármilyen
lemezről vagy USB-eszközről a készülék memóriájába
tárolhatja.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Music] (Zene)
menüt.
Visszatérés az előző menübe.
(Csak MP3/WMA esetén.)
A kijelzett adatokat a megfelelő
zenefájl ID3TAG információi
tartalmazzák. (csak MP3)
Minden sáv/fájl kijelölése.
Minden sáv/fájl kijelölésének megszüntetése.
Ugrás az előző/következő
fájllistára.
Jelölés (marker) törlése
1. A WS gombbal jelölje ki a jelölt listából törölni
kívánt sávot..
2. Nyomja meg a MARKER gombot.
Minden jelölés (marker) törlése
A programszerkesztés menüben a WSAD
gombbal válassza a [Mind visszavon] menüpontot és
nyomja meg az b ENTER-t.
,,Megjegyzés
A jelölések akkor is törlődnek, ha kiveszi a
lemezt vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt,
kikapcsolja a készüléket vagy más funkcióra vált.
4
Használat
Megjelölt fájlok lejátszása
,,Megjegyzés
Ha a lista összes fájlját meg szeretné jelölni,
válassza a [Mind kijelöl] lehetőséget és nyomja
meg az b ENTER.
26 Használat
JPG képfájl megtekintése
A teljes képernyő súgómenüje.
Menü
Gombok
Művelet
Menü
m
INFO/
DISPLAY
Az Option menü
megjelenítése.
a/d
Előbbi/
Következő
A/D
i
A készülék alkalmas a képfájlok lejátszására.
1. A [Főmenü] menüben válassza a [Fénykép]
menüt és nyomja meg az b ENTER gombot.
Ugrás az előző/következő
fájllistára.
x
x
RETURN
Lista
Ugrás másik fájlra.
Visszatérés a [Fénykép]
menübe.
Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
A teljes képernyős megjelenítés közben különböző
lehetőségek használhatók.
4
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
m INFO/DISPLAY gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
Visszatérés az előző
menübe.
Használat
2. A WS gombokkal válassza ki a kívánt mappát,
majd nyomja meg az b ENTER-t.
2. A WSAD gombokkal jelöljön ki egy
lehetőséget.
3. Ha diabemutatót szeretne megnézni, a WS
gombokkal álljon a fájlra és nyomja meg a
d MONO/STEREO gombot.
A [Fénykép] menü súgómenüje.
Menü
Gombok
Művelet
d
Diavetítés
d
MONO/
STEREO
Diabemutató
megtekintése.
wsad
Mozgat
WSAD
Ugrás másik fájlra
vagy tartalomra.
b
Választ
b ENTER
Egy adott fájl
megtekintése.
x
Becsuk
x RETURN
Visszatérés a
[Főmenü] menübe.
a
b
c
d
e
a Éppen látható fénykép száma/összes
fénykép száma. – A AD gombbal az előző/
következő képre lehet ugrani.
b Diavetítés z/M– Diabemutató indításához
vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az 
ENTER gombot.
c Sebesség x3/ x2/ x1 – Az  ENTER gombbal
a diabemutató képeinek megjelenítési idejét
lehet beállítani.
d Forgat – Az  ENTER gombbal forgatni lehet
a képet.
e Ugrás listára – Az  ENTER gombbal vissza
lehet térni a [Fénykép] menübe.
Használat 27
Elalvási időzítő beállítása
Színrendszer - opcionális
A SLEEP gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc
közötti késleltetést, amely után a készüléknek ki kell
kapcsolnia.
Ki kell jelölni a TV-készüléknek megfelelő
színrendszert. A [Főmenü] menüben egy rendszer
kiválasztásához legalább öt másodpercig tartsa
nyomva a M gombot.
A hátralévő időt a SLEEP megnyomásával lehet
ellenőrizni.
A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a
SLEEP gombot, hogy a „SLEEP 10” kijelzés jelenjen
meg, majd nyomja meg újra egyszer a SLEEP gombot.
,,Megjegyzés
yy Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig
hátralévő időt.
yy A SLEEP megnyomásakor a kijelzőn a
hátralévő idő jelenik meg.
Dimmer
A hang ideiglenes kikapcsolása
Nyomja meg a készülék
gombját.
A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen
esetben a „MUTE” jelzés villog a kijelzőn.
A némítás megszüntetéséhez nyomja meg még
egyszer a
gombot, vagy változtassa a hangerőt.
Utolsó jelenet memória
r
A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez
utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában
marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a
készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás
automatikusan innen folytatódik.
Lejátszás folytatása
áramkimaradás után - opcionális
r
A készülék a hálózati feszültség hirtelen megszűnése
után bekapcsolódik és ott folytatja a lejátszást,
ahol abbamaradt. A rendszer periodikusan menti a
pillanatnyi lejátszási állapotot.
A hangfalak hangerejének
beállítása
Minden hangfal hangerejét be lehet állítani.
1. A SPEAKER LEVEL gombot többször
megnyomva jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.
2. A VOL -/+ gombokkal állítsa be a kijelölt hangfal
hangerejét, eközben a kijelzőn a szintbeállító
menü látható.
3. Az eljárást megismételve állítsa be minden
hangfal hangerejét.
Automatikus kikapcsolás
Az egység az áramfogyasztás csökkentése érdekében
automatikusan kikapcsol abban az esetben, ha az
egység nincs csatlakoztatva külső készülékhez és
nem használták már 20 perce. Így tesz ez az egység
hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett
másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet
használ.
Vezeték nélküli hálózati
kapcsolat vagy vezeték nélküli
eszközkapcsolat bontása.
A bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban
nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.
4
Használat
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. A kijelző
fényereje a felére csökken. A funkció kikapcsolásához
többször nyomja meg a SLEEP gombot, amíg a
funkció kikapcsolódik.
,,Megjegyzés
Ha a készülékre USB-eszköz csatlakozik,
vagy lemez van a készülékben, a funkció nem
használható.
28 Használat
A rádió használata
Minden tárolt rádióállomás
törlése
Ellenőrizze, hogy az antennák csatlakoztatva
vannak-e. (Lásd a 18. oldalon.)
1. 2 mp-ig tartsa nyomva a CLEAR gombot.
A kijelzőn ERASE ALL jelenik meg.
Kapcsoja be a készüléket
2. A CLEAR megnyomásával minden állomás
törlődik.
1. Nyomja meg annyiszor a P FUNCTION
gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a TUNING
(-/+) gombot kb. két másodpercig, amíg a
frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el.
Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.
vagy
Többször nyomja meg a TUNING (-/+) gombot.
3. A VOL (-/+) ismételt megnyomásával állítsa be a
hangerőt.
4
Használat
Rádióállomások programozása
50 FM állomást lehet tárolni.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.
1. Nyomja meg annyiszor a P FUNCTION
gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
2. Jelölje ki a kívánt frekvenciát a TUNING (-/+)
gombbal.
3. Nyomja meg a b ENTER gombot; egy
programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A PRESET (-/+) gombbal jelölje ki a kívánt
programhely-számot.
5. Nyomja meg a b ENTER gombot.
Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5.
lépést.
7. Programozott állomás hallgatásához nyomja meg
a PRESET W/S v gombot vagy a távvezérlő 0 9 számgombját.
Tárolt állomás törlése
1. A PRESET - / + gombbal jelölje ki a törölni kívánt
programhely-számot.
2. Nyomja meg a CLEAR, gombot; a programhelyszám villog a kijelzőn.
3. A CLEAR ismételt megnyomásával a kívánt
programhely-szám törlődik.
Rossz FM-vétel javítása
Nyomja meg a távvezérlő d MONO/STEREO
gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és
általában javul a vételi minőség.
Használat 29
Hangbeállítás
Az USER EQ beállítása
A surround mód beállítása
1. Használja a [SOUND EFFECT] gombot az [USER
EQ] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[b ENTER] gombot.
Tetszés szerint állíthatja be a [Bass(BASS)] és a
[Treble(TRE)] hangerejének értékét.
A rendszerben számos előre programozott surroundhangtér közül lehet választani. Az SOUND EFFECT
használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást.
Az SOUND EFFECT beállítás között a AD nyílgombbal lehet váltani, amikor az SOUND EFFECT
információ látható a kijelzőn.
A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól
és effektektől függően különbözhetnek.
KIJELZŐN
Zenei élvezet
hangszínszabályozás nélkül.
BASS BLAST
(BASS)
Lejátszás közben erősíti a
magas, mély és surround
hanghatást.
POWER FRONT
(P-FRONT)
Ön állíthatja be a
hangeffektust.
Még dinamikusabb hangot
élvezhet, mintha a stadionban
nézné a mérkőzést.
Harmonikus hangzást hoz
létre. Ez a mód elöl elhelyezett
hangszórókhoz használható, ha
ezek sorban vannak elhelyezve.
,,Megjegyzés
Előfordulhat, hogy néhány surround-módban
egyes hangfalak hangja halk, vagy a hangfalak
egyáltalán nem szólnak.
4
Használat
FOOTBALL
3. Használja a AD gombot a [Bass (BASS)] vagy a
[Treble(TRE)] hangerejének kiválasztásához, majd
nyomja meg az [b ENTER] gombot a beállítás
mentéséhez.
Leírás
STANDARD
(STD)
USER EQ
2. Használja a WS gombot a [Bass (BASS)] vagy a
[Treble(TRE)] kiválasztásához.
30 Használat
A Bluetooth vezeték
nélküli technológia
használata
A Bluetooth-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát
használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha
a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is
működnek.
4
Használat
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth
-technológiával végzett összekötése ingyenes. A
vezeték nélküli Bluetooth -technológia használatára
képes mobiltelefon a Cascade készülékkel
használható, ha Bluetooth technológiával
kapcsolódik hozzá.
Rendelkezésre álló eszközök: Mobiltelefon, MP3lejátszó, Laptop, PDA (Ezek a készülékek támogatják
a sztereó headset-et.)
Bluetooth profilok
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell
értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az
alábbi profilokkal kompatibilis:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
Bluetooth eszközökön tárolt
zenék hallgatása
A készülék és a Bluetooth összekapcsolása
Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt
győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke
Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth
készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már
megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli
létrehozására nem lesz szükség.
1. Válassza a Bluetooth funkciót a
P FUNCTION kiválasztásával.
A kijelzőn a „BT READY” kijelzés jelenik meg.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg
az összekapcsolt működést. A készüléknek a
Bluetooth eszközzel történő keresése közben
az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a
megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz
fajtájától függően. Ez a készülék „LG HTS(XX:XX)”
néven jelenik meg a listában.
,,Megjegyzés
XX:XX a Bluetooth-cím utolsó négy számjegye.
Például, ha az Ön készülékének BT címe
9C:02:98:4A:F7:08, akkor a Bluetootheszközön „LG HTS(F7:08)” látható.
3. Amikor a készülék sikeresen csatlakozott a
Bluetooth eszközre, a “PAIRED” üzenet jelenik
meg a kijelzőn, majd hamarosan a Bluetooth
eszköz nevére vált.
,,Megjegyzés
A Bluetooth-eszköz típusától függően a
párosítás módja eltérő lehet.
4. Zenehallgatás
A Bluetooth eszközön tárolt zene
meghallgatásához használja az eszköz
kézikönyvét.
,,Megjegyzés
yy Ha módosítja a készülék funkcióját, akkor a
Bluetooth funkció szétkapcsol, végezze el
ismét a párosítást.
(Bluetooth
Bluetooth-tól eltérő funkció)
yy A Bluetooth-készülék típusától függően a
párosítás módja eltérő lehet. (Adja meg a
PIN-kódot (0000), ha szükséges.)
Használat 31
,,Megjegyzés
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a
Bluetooth eszközt.
yy A párosítás készülékenként egy Bluetootheszközre korlátozódik, a többes párosítás
nem támogatott.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
yy A vezeték nélküli rendszer telefonnal, MP3
készülékkel, Notebook-kal stb. használható.
yy Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a
“BT READY” felirat tűnik fel a kijelzőablakban.
yy Ha hibás elektromos működés lép fel
olyan eszközök miatt, amelyek ugyanazt
a frekvenciát használják, például orvosi
felszerelések, mikrohullámú sütők vagy
vezeték nélküli LAN eszközök, akkor a
kapcsolat megszakad.
yy Ha a távolság növekszik a Bluetooth eszköz
és a készülék között, a hangminőség egyre
csökken, és a kapcsolat megszakad, ha a
Bluetooth eszköz és a készülék közötti
távolság nagyobb lesz, mint a Bluetooth
működési tartománya.
yy Ha a funkció ismét Bluetooth-ra változik egy
másik funkcióról, akkor a Bluetooth eszköz
automatikusan párosítva lesz.
yy Ha a Bluetooth eszköz neve speciális
karaktereket tartalmaz, azok „_” karakterként
jelennek meg a kijelzőn.
4
Használat
yy Ha valaki a Bluetooth eszköz és a lejátszó
közé áll, és megszakítja a kommunikációt
közöttük, akkor a kapcsolat megszakad.
32 Használat
Automatikus
funkcióváltás
A készülék felismeri a bemeneti jeleket, mint pl.
a Bluetooth, majd automatikusan a megfelelő
funkcióra vált.
Bluetooth készülék csatlakoztatása
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
,,Megjegyzés
yy A készülékkel nem párosított Bluetooth
eszköz nem használhatja az automatikus
funkcióváltást.
4
Használat
yy Ha egy másik funkcióra módosítja a készülék
funkcióját, egyes Bluetooth eszközök lehet,
hogy többször is megpróbálnak csatlakozni.
Bontsa a Bluetooth kapcsolatot, a készülék
funkciójának módosítása előtt.
AUTO POWER BE/KI
A készülék az alábbi bemeneti jelforrás esetén
automatikusan bekapcsol: Bluetooth.
Ha Bluetooth eszközt próbál csatlakoztatni, akkor a
készülék bekapcsolódik és automatikusan párosítva
lesz. Ezt követően lejátssza a zenét.
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a
készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot ezzel
az egységgel, néhány Bluetooth készülék
folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az
egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat
megszakítása még az egység kikapcsolása
előtt.
yy Ha az eszközt már párosította a készülékkel,
a készülék automatikusan bekapcsol, amikor
az eszközről jel érkezik.
yy Ha a készüléket úgy kapcsolja ki, hogy a
bekapcsológombot 5 másodpercnél hosszabb
ideig tartja lenyomva, az automatikus
kikapcsolás funkció nem működik. Az
aktiválásához kapcsolja be a készüléket.
Hibaelhárítás 33
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
A készülék nem működik megfelelően
JAVÍTÁS
yy Kapcsolja ki a készüléket valamint a csatlakoztatott külső eszközt
(TV, mélynyomó, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) majd kapcsolja újra be
ezeket.
yy Húzza ki a készülék, valamint a csatlakoztatott külső eszköz
hálózati kábelét (TV, mélynyomó, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) majd
próbáljon újra csatlakozni.
Nincs tápfeszültség
yy Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép
yy A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet.
yy Csatlakoztassa megfelelően a videokábeleket.
Nincs hang, vagy halk
yy Válasszon megfelelő bemeneti jelforrást.
yy Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket.
yy Cserélje ki a kábelt.
A DVD képminősége rossz
yy Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
yy Tegyen be lemezt.
yy Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust,
A DVD/ CD nem játszható le
yy a színrendszert és régiókódot).
yy A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
yy Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
A rádióállomásokat nem lehet jól
behangolni
yy Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját.
yy Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
yy Manuálisan hangolja be az adót.
yy Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 33. oldal).
yy A távvezérlő nem a készülék felé néz.
Irányítsa a készülék felé.
A távvezérlő nem/ nem jól működik
yy A távvezérlő túl messze van a készüléktől.
A távolság ne haladja meg a 7 métert.
yy Akadály van a készülék és a távvezérlő között.
Távolítsa el az akadályt.
yy A távvezérlőben kimerült az elem.
Tegyen be új elemeket.
yy Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV,
DVD/Blu-Ray lejátszó vagy Bluetooth készülék.
Az AUTO POWER funkció nem
működik.
yy Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát és kapcsolja ki a SIMPLINK.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem működik.
5
Hibaelhárítás
Brummogó hang hallható a DVD vagy yy Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
yy A készüléket vigye távolabbra a TV-től.
CD lejátszásakor
34 Melléklet
Karbantartás
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülék kezelése
A lemezek kezelése
A készülék szállítása.
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell,
a maximális védelem érdekében az eredeti gyári
csomagolást használja.
A külső felületek tisztán tartása.
yy A készülék közelében ne használjon illékony
anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
yy Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt
használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt,
benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a
felületet.
A készülék karbantartása
6
Melléklet
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei
szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség
romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi
hivatalos szakszerviznél kaphat.
Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A lemezt
az élénél fogja meg, hogy a felületére ne kerülhessen
ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot semmiképpen
ne ragasszon a lemezre.
Lemezek tárolása
A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A
lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás
közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.
A lemezek tisztítása
A lemezen található ujjnyomok és por rossz
minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek.
Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával.
A lemezt belülről kifelé törölje le.
Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint
vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert,
vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt
antisztatikus spray-t.
Melléklet 35
Országkód
A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.
Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód Ország
Kód
Afganisztán
AF Fidzsi-szigetek
FJ Monaco
MC Szingapúr
SG
Argentína
AR Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság
SK
Ausztrália
AU Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE Nagy-Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT Görögország
GR Holland Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR Hongkong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH Magyarország
HU Norvégia
Kanada
CA India
IN Omán
Chile
CL Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
Kína
CN Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG Jamaica
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR Japán
JP Lengyelország
Horvátország
HR Kenya
KE Portugália
PL Amerikai Egyesült
PT Államok
Cseh Köztársaság
CZ Kuvait
Dánia
DK Líbia
KW Románia
LY Orosz Föderáció
NO Svájc
CH
OM Tajvan
TW
TH
US
RO Uruguay
RU Üzbegisztán
UY
SA Vietnam
SN Zimbabwe
VN
UZ
Ecuador
EC Luxemburg
LU Szaúd-Arábia
Egyiptom
EG Malajzia
MY Szenegál
Salvador
SV Maldív-szigetek
MV
6
Etiópia
ET Mexikó
MX
Melléklet
ZW
36 Melléklet
Nyelvkódok
A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Kódszám
Nyelv
Kódszám
afar
6565
francia
7082
litván
7684
szindhi
8368
afrikaans
6570
fríz
7089
macedón
7775
szingaléz
8373
albán
8381
gallego
7176
malagaszi
7771
szlovák
8375
amharik
6577
grúz
7565
maláj
7783
szlovén
8376
arab
6582
német
6869
malajálam
7776
spanyol
6983
örmény
7289
görög
6976
maori
7773
szudáni
8385
asszámi
6583
grönlandi
7576
maráthi
7782
szuahéli
8387
ajmara
6588
guarani
7178
moldáv
7779
svéd
8386
azeri
6590
gudzsaráti
7185
mongol
7778
tagalog
8476
baskír
6665
hausza
7265
naurui
7865
tádzsik
8471
baszk
6985
héber
7387
nepáli
7869
tamil
8465
bengáli, bangla
6678
hindi
7273
norvég
7879
telugu
8469
bhutáni
6890
magyar
7285
orija
7982
thai
8472
bihari
6672
izlandi
7383
pandzsábi
8065
tonga
8479
breton
6682
indonéz
7378
pastu
8083
török
8482
bolgár
6671
interlingua
7365
perzsa
7065
türkmén
8475
burmai
7789
ír
7165
lengyel
8076
twi
8487
belarusz
6669
olasz
7384
portugál
8084
ukrán
8575
kínai
9072
japán
7465
kecsua
8185
urdu
8582
horvát
7282
kannada
7578
rétoromán
8277
üzbég
8590
6
cseh
6783
kasmíri
7583
román
8279
vietnami
8673
Melléklet
Nyelv
Kódszám
Nyelv
Nyelv
Kódszám
dán
6865
kazah
7575
orosz
8285
volapük
8679
holland
7876
kirgiz
7589
szamoai
8377
velszi
6789
angol
6978
koreai
7579
szanszkrit
8365
wolof
8779
eszperantó
6979
kurd
7585
skót gael
7168
xhosa
8872
észt
6984
laoszi
7679
szerb
8382
jiddis
7473
feröeri
7079
latin
7665
szerbhorvát
8372
joruba
8979
fidzsi
7074
lett
7686
sona
8378
zulu
9085
finn
7073
lingala
7678
Melléklet 37
Védjegyek és licencek
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján.
A Dolby és a kettős-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
Szerzői jogi megjegyzé
yy A termék USA-szabadalmak és más szellemi
tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi
technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi
technológia használatát a Rovi-nak kell
engedélyeznie és a Rovi egyéb engedélyének
hiányában csak otthoni és más korlátozott
használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy
részekre bontás tilos.
yy Az USA és más országok szerzői jogi törvényei
értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, BD-ROM
lemezek, DVD-k, CD-k és más anyagok engedély
nélküli felvétele, használata, terjesztése vagy
módosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre
vonással jár.
A HDMI feltételei és a HDMI nagy felbontású
multimédiás interfésze, valamint a HDMI embléma
a HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban vagy
más országokban bejegyzett védjegyei vagy
regisztrált védjegyei.
A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
6
Melléklet
A Bluetooth® szó, márkanév és logók a
Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG
Electronics által történő mindenfajta használatuk
engedélyhez kötött.
38 Melléklet
Műszaki adatok
Általános
Tápellátás
Hivatkozás a főcímre.
Hivatkozás a főcímre.
Teljesítmény-felvétel
Hálózati készenlét 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van.)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 360 mm x 58 mm x 293 mm, láb nélkül
Nettó tömeg (kb.
Körülbelül 2,3 kg
Működési hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Hőmérséklet
5 % - 90 %
Busz tápellátás (USB)
5 V 0 500 mA
Bemenetek /kimenetek
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
HDMI OUT (video/audio):
19-pontos (Type A, HDMI™ Connector ) x 1
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA csatlakozó (jobb/bal) x 1
PORT. IN
0,5Vrms (3,5 mm-es sztereo dugasz) x 1
Erősítő
Sztereo mód
Surround mód
6
42 W + 42 W (3 Ω -en 1kHz)
Első
42 W + 42 W (3 Ω -en 1 kHz)
Center
42 W (3 Ω -en 1 kHz)
Surround
42 W + 42 W (3 Ω -en 1 kHz))
Mélynyomó
120 W (4 Ω -en 60 Hz)
Melléklet
Tuner
FM vételi tartomány
87,5 - 108.0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz
Melléklet 39
Első hangszóró
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
42 W
Max. bem. telj.
84 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 103 mm x 111 mm x 94 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 0,39 kg
Hátsó hangszóró
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
42 W
Max. bem. telj.
84 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 103 mm x 111 mm x 94 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 0,39 kg
Középső hangszóró
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
42 W
Max. bem. telj.
84 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 103 mm x 111 mm x 94 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 0,39 kg
Típus
1 utas 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bem. telj.
120 W
Max. bem. telj.
240 W
Nettó méretek
(szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 156 mm x 325 mm x 320 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 5,2 kg
yy A kialakítás és a müszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
Melléklet
Passzív mélysugárzó
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising