LG SJ2 Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Vezeték nélküli
hangprojektor
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
MODELL
SJ2 (SJ2, SPJ2B-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
1809_Rev01
2
Az első lépések
Biztonsági útmutató
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY
A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN
A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS
ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
FORDULJON SZAKEMBERHEZ.
Az egyenlő oldalú háromszögbe
rajzolt, nyílhegyben végződő
villámjel a termék burkolata alatti,
szigeteletlen feszültség jelenlétére
figyelmezteti a felhasználót,
amelynek nagysága elegendő lehet
ahhoz, hogy esetlegesen áramütést
okozzon. Az egyenlő háromszögbe rajzolt
felkiáltójel a termékleírásban
található fontos üzemeltetési és
karbantartási (javítási) instrukciókra
hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE
KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket
könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt
helyre.
VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos légycsapó).
Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.
VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal
égő tárgyat, pl. égő gyertyát.
FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad
szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó
utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a
szellőzés érdekében alakították ki, és a termék
megbízható működését és túlmelegedés elleni
védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad
elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük.
A terméket nem lehet beépített berendezésre
(könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha
a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó
útmutatásait megtartják.
Az első lépések
Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK
A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz.
Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek
kell lennie.
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók
túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó,
hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy
repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen
állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen
ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben
sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát,
és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által
jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai
vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne
hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá.
Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali
csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép
az eszközből.
MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely
tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység
méretét, lásd a készülék alján vagy egyéb felületén
található címkén.
A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral
van ellátva.
Az elem vagy akkumulátor biztonságos
eltávolítása a készülékből: A régi elemek,
illetve akkumulátor eltávolításához kövesse az
összeszerelés lépéseit fordított sorrendben. A
környezetszennyezés és az emberi és/vagy állati
egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése
érdekében a régi elemeket vagy akkumulátort a
kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Ne kezelje az
elemeket, illetve akkumulátort egyéb hulladékkal
együtt. Javasoljuk, hogy az elemeket, illetve
akkumulátort a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja
le, (előfordulhat, hogy ezek az Ön környékén nem
érhetők el). Az elemeket, illetve akkumulátort ne érje
túlzott hő közvetlen napsütés, tűz vagy egyéb hatás
formájában.
1
Az első lépések
Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra
vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség
követelményeket.
3
4
Az első lépések
Jelek
1
~
Váltóáramot jelent (AC).
0
Egyenáramot jelent (DC).
Az első lépések
II. osztályú berendezést jelent.
1
Készenléti módot jelent.
!
Jelentése „BE” (tápfeszültség).
Veszélyes feszültséget jelent.
Tartalomjegyzék
5
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
3
Működés
2
6
6
6
7
8
8
9
11
Biztonsági útmutató
Egyedi sajátosságok
Bevezető
– A kézikönyvben használt jelek
Távirányító
Előlap
Hátlap
Tudnivalók a LED állapotáról
Hangsáv telepítése
18
18
18
18
2
Csatlakoztatás
12
13
13
14
14
14
Wireless subwoofer csatlakoztatása
A vasmagok felhelyezése
– A vasmag rögzítése a tápkábelre
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– OPTIKAI kábel használata
A készülék csatlakoztatásának szabadon
választható módja
– OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
– PORTABLE IN csatlakoztatás
– USB kapcsolat
– Kompatibilis USB eszközök
– Az USB eszközökkel kapcsolatos
követelmények
– Lejátszható fájlok
23
23
23
Alapfunkciók
– USB üzemmód
Egyéb funkciók
– DRC (Dynamic Range Control - Dinamikus
tartományszabályozás)
– Hang átmeneti kikapcsolása
– A TV távvezérlőjének használata
– Automatikus kijelző elsötétítés
– AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
– AUTO POWER BE/KI
– Automatikus funkcióváltás
Bluetooth® technológia használata
– Bluetooth eszközökön tárolt zenék
hallgatása
– BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT
Zárolás)
Hangbeállítás
– Hangeffektus beállítása
– A mélysugárzó hangerejének beállítása
4
Hibaelhárítás
24
24
25
Hibaelhárítás
– Általános
– A vezeték nélküli funkció használatára
vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
5
Függelék
26
27
28
28
Védjegyek és licenszek
Függelék
Karbantartás
– A készülék kezelése
14
15
15
15
16
16
18
18
19
19
19
20
21
21
22
1
2
3
4
5
6
1
Az első lépések
Egyedi sajátosságok
Bevezető
Automatikus kikapcsolás
A kézikönyvben használt jelek
Az első lépések
A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni
önmagát.
Adathordozó beillesztése
Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (MP3
lejátszó, notebook, okostelefon stb.)
BLUETOOTH®
A Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása.
USB lejátszás
Hallgathatja az USB készülékén tárolt zenét.
,,Megjegyzés
Különleges megjegyzéseket és működési
sajátosságokat jelöl.
>>Figyelmeztetés
A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.
Az első lépések
Távirányító
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Készenlét) : A készüléket be- vagy kikapcsolja.
F (Funkció) : Válassza ki a funkciót.
OPTICAL : Kiválasztja az optikai funkciót.
STANDARD : Kiválasztja az alap hangbeállítást.
BASS BLAST: Kiemeli a basszust, és erőteljes
hangzást hoz létre.
VOL (Hangerő) o/p : A hangszóró hangerejének
beállítása.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Átugrás/Keresés) :
-- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
-- Kikeresi a fájlon belüli szakaszt.
N (Lejátszás/szünet) :
-- Lejátszás indítása
-- Lejátszás szüneteltetése.
DRC ON/OFF :
-- Be- vagy kikapcsolja a DRC funkciót. (Oldal 18)
-- A távkapcsoló segítségével irányítja az eszközt.
(Oldal 18)
Az akkumulátor cseréje
WOOFER LEVEL o/p : A mélysugárzó
hangerejének beállítása.
AUTO POWER ON/OFF :
-- Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót.
(Oldal 19)
-- Be vagy kikapcsolja a Bluetooth csatlakozás
zárolás funkciót. (Oldal 22)
Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő
hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a és a
megfelelő párosításával.
1
Az első lépések
[(Némítás) : A hang elnémítása.
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
A Készenlét LED (Piros)
C Távvezérlő-érzékelő
B Funkciójelző LED (Fehér)
D A gombok a készülék hátulján találhatók.
Hátlap
A o/p (Hangerő) : Szabályozza a hangerőt.
F (Funkció) : Kiválasztja a funkciót.
1 (Készenlét)
B
(USB) : USB-eszköz csatlakoztatása.
C PORT.IN (Hordozható) : Hordozható eszköz
csatlakoztatása.
D OPT. IN (Optikai) : Optikai eszköz
csatlakoztatása.
Az első lépések
9
Tudnivalók a LED állapotáról
LED
Feltétel
Leírás
Az OPTICAL funkció kerül kiválasztásra.
Az USB LED bekapcsol.
Az USB funkció kerül kiválasztásra.
Az USB LED villog.
Szüneteltetett USB lejátszás.
A Bluetooth LED bekapcsol.
Párosítva egy Bluetooth eszközzel.
A Bluetooth LED villog.
Várakozás a Bluetooth kapcsolatra.
Bekapcsol a PORTABLE LED.
A PORTABLE funkció kerül
kiválasztásra.
,,Megjegyzés
yy Ha bármelyik gombot megnyomja, akkor a fő készüléken levő készenléti LED (Piros) villog.
yy Ha megnyomja a [(Némítás) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) lassan villog.
yy Ha a készülék eléri a minimális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol és
lassan villog.
yy Ha a készülék eléri a maximális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol.
yy Ha folyamatosan nyomja a hangerő (o/p) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) gyorsan villog.
Az első lépések
Az OPTICAL LED bekapcsol.
1
10 Az első lépések
Hasznos funkciók az egység használatához.
1
Az első lépések
Funkció
Leírás
TV Távirányító
Be/Ki
Lehetővé teszi az egység
BEKAPCSOLT
hangerejének vezérlését a TV
távirányítóján keresztül akkor is,
ha az más gyártó terméke.
KI
Jelen funkció kezdeti beállítása
be volt kapcsolva.
Tartsa lenyomva a DRC ON gombot a
távirányítón kb. 2 másodpercig.
Csak Bluetooth funkciókon
keresztül teszi lehetővé, hogy
egy Bluetooth eszközhöz
csatlakozzon.
BEKAPCSOLT
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az
AUTO POWER ON gombot a távvezérlőn
Bluetooth funkcióban.
Jelen funkció kezdeti beállítása
ki volt kapcsolva.
KI
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az
AUTO POWER OFF gombot a távvezérlőn
Bluetooth funkcióban.
Lehetővé teszi, hogy az
egység a bemeneti jeleken
keresztül automatikusan be- és
kikapcsoljon :
Optikai vagy Bluetooth.
BEKAPCSOLT
Nyomja meg az AUTO POWER ON
gombot a távirányítón.
(Oldal 18)
BT Zár Be/Ki
(Oldal 22)
Tennivaló
Tegye ezt
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
Tartsa lenyomva a DRC OFF gombot a
távirányítón kb. 2 másodpercig.
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
Automatikus
Be/Ki
(Oldal 19)
Jelen funkció kezdeti beállítása
be volt kapcsolva.
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
KI
Nyomja meg az AUTO POWER OFF
gombot a távirányítón.
A készenléti LED (Piros) egyszer villan.
Az első lépések 11
Hangsáv telepítése
Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt
készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 12 - 15.)
A vezeték nélküli mélysugárzót bárhová helyezheti a
szobában, de ajánlott a főegység közelébe helyezni.
Fordítsa kissé a szoba közepe felé, hogy csökkentse a
hangok visszaverődését a falakról.
>>Figyelmeztetés
yy Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a
Bluetooth vagy a vezeték nélküli mélynyomó,
maximális kihasználása érdekében a
készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel
a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján
található modulon keresztül jön létre.
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
,,Megjegyzés
A kényelmes irányítás érdekében javasoljuk, hogy
a hangprojektor felszerelésekor a hangprojektor
és a TV-készülék között hagyjon egy kis
távolságot.
1
Az első lépések
Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a
másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD
lejátszó, etc.
12 Csatlakoztatás
Wireless subwoofer
csatlakoztatása
Vezeték nélküli mélynyomó
LED-es kijelzője
2
Csatlakoztatás
A LED színe
Állapot
Zöld
(villogó)
A kapcsolat létrejötte
folyamatban van.
Zöld
A kapcsolat létrejött.
Piros
A vezeték nélküli mélynyomó
készenléti állapotban van vagy a
kapcsolat megszakadt.
Ki
(nincs jelzés)
A vezeték nélküli mélynyomó
tápkábelje ki van húzva.
A vezeték nélküli mélynyomó első
elindítása
1. Csatlakoztassa a hangprojektor és a vezeték
nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangprojektort. A hangprojektor
és a vezeték nélküli mélysugárzó automatikusan
csatlakozik.
Vezeték nélküli mélynyomó kézi
társítása
Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli
mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték
nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma
megoldásához végezze el a következőket.
1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó
hátoldalán levő Pairing gombot.
-- A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő
zöld LED gyorsan villog.
(Ha a zöld LED nem villog, tartsa lenyomva a
Pairing gombot.)
2. Kapcsolja be a fő készüléket.
3. A párosítás befejeződött.
-- A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő
zöld LED világítani kezd.
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
yy A készülék és a mélynyomó csak néhány
másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd
kommunikálni egymással, és csak azután lesz
hallható a hang.
yy Minél közelebb van a főegység és a
mélysugárzó, annál jobb a hangminőség.
Javasoljuk, hogy telepítse a főegységet és a
mélysugárzót olyan közel, amennyire csak
lehet, és kerülje el az alábbi eseteket.
13
A vasmagok
felhelyezése
Az egyes országokban érvényes szabályozásoknak
megfelelően előfordulhat, hogy a vasmagok
nincsenek mellékelve.
A vasmag rögzítése a tápkábelre
A vasmagot az elektromos interferencia csökkentése
vagy megszüntetése érdekében kell rögzíteni.
-- Olyan készülék, amely ezzel a vezeték
nélküli kapcsolattal azonos frekvencián
működik, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő vagy egy vezeték
nélküli LAN-készülék.
1. Az ütközőt [a] meghúzva nyissa ki a vasmagot.
-- A vezeték nélküli interferencia elkerülése
érdekében a soundbart és a vezeték
nélküli mélysugárzót helyezze legalább 1
méter távolságra az eszköztől (pl. vezeték
nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).
!
1m
2. Tekerje a hálózati kábelt kétszer a vasmagra.
3. Kattanásig nyomja össze a vasmagot.
2
Csatlakoztatás
-- Akadály van a központi egység és a
vezeték nélküli mélysugárzó között.
14 Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
OPTIKAI kábel használata
2
1. OPTICAL kábellel kösse össze az eszköz hátulján
lévő OPT. IN csatlakozót a TV OPTICAL OUT
csatlakozójával.
A készülék
csatlakoztatásának
szabadon választható
módja
OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztatás
A külső eszköz kimenő optikai csatlakozóját kösse
össze az OPT. IN csatlakozóval.
Optikai
kábel
2. Állítsa a bemeneti jelforrást optikaira, megnyomva
a távirányítón az OPTICAL gombot vagy többször
az F gombot.
Láthatja, hogy az OPTICAL LED bekapcsol. Ezután
az optikai funkció kerül kiválasztásra.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a
TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd TV használati
útmutatójában találja meg.)
yy A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható : TV beállítási menü [ [Hang] [
[TV hang kimenete] [ [Külső hangszóró
(Optikai)]
yy A TV beállítási menüje a gyártótól vagy
tévéjének modelljétől függ.
A külső készülék
optikai kimeneti jackdugójához
Optikai
kábel
1. Kapcsolja össze az eszköz hátulján lévő OPT.
IN csatlakozót a külső eszköz OPTICAL OUT
csatlakozójával.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást optikaira, megnyomva
a távirányítón az OPTICAL gombot vagy többször
az F gombot.
Láthatja, hogy az OPTICAL LED bekapcsol. Ezután
az optikai funkció kerül kiválasztásra.
3. Hallgassa a hangot.
,,Megjegyzés
Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa
el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
Csatlakoztatás
PORTABLE IN csatlakoztatás
15
USB kapcsolat
Csatlakoztasson egy USB memóriaeszközt az USB
porthoz az egység hátoldalán.
3,5 mmes sztereó
kábel
2
Csatlakoztatás
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.
1. Csatlakoztassa a hordozható lejátszót az
eszköz PORT. IN csatlakozójához a 3,5 mm-es
sztereókábellel.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást a PORTABLE opcióra
az F gomb többszöri megnyomásával.
Láthatja, hogy a PORTABLE LED bekapcsol.
Ezután a PORTABLE funkció kerül kiválasztásra.
3. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
Az USB-n történő fájllejátszásról további
tájékoztatást a 18. oldalon talál.
USB eszköz eltávolítása a készülékből:
1. Válasszon egy másik funkciót/módot.
2. Távolítsa el az USB eszközt a készülékből.
Kompatibilis USB eszközök
yy Az MP3 lejátszók közü l : a Flash típusú MP3 lejátszó.
yy Az USB Flash meghajtók közül : USB 1.1-et
támogató készülékek.
yy E készülék USB funkciója nem fér össze néhány
USB eszközzel.
16 Csatlakoztatás
2
Csatlakoztatás
Az USB eszközökkel kapcsolatos
követelmények
Lejátszható fájlok
yy A számítógéphez kapcsolódó, járulékos
programtelepítést igénylő eszközök a készülékkel
nem összeférhetőek.
yy Ne húzza ki az USB eszközt annak működése
közben.
yy Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány
percnél több időt vesz igénybe.
yy Az adatvesztés megelőzése céljából minden
adatról készítsen biztonsági másolatot.
y
y Ez a készülék nem használható, ha a fájlok száma
999 vagy a feletti.
MP3 : 32 - 48 kHz
WMA : 32 - 48 kHz
yy A készülék USB kapuját nem lehet számítógéphez
csatlakoztatni. A készülék nem használható
adattárolásra.
yy A készülék az exFAT fájlrendszer használatára
nem képes. (FAT16/FAT32rendszerek állnak
rendelkezésre.)
yy Előfordulhat, hogy a készülék egyes külső
eszközöket nem ismer fel.
-- Külső merevlemez (HDD)
-- Kártyaolvasó
-- Írásvédett eszközök
-- Merevlemez-típusú USB-eszközök
-- USB-hub
-- USB hosszabbító kábel
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android készülék
Mintavételi frekvencia
Bit-sebesség
MP3 : 80 - 320 kbps
WMA : 56 - 128 kbps
yy Maximális fájlmennyiség: 999 alatt
yy Könyvtárak maximális száma : 99 alatt
yy A DRM (Digitális jogkezelő) által védett fájl nem
játszható le az egységen.
yy A készülékkel USB-eszközön tárolt videofájlokat
nem lehet lejátszani.
yy A lejátszás minősége USB készülékének műszaki
jellemzőitől függ.
Csatlakoztatás
17
,,Megjegyzés
yy Az USB-tárolóeszközön található mappák/
fájok felismerése a következőképpen történik.
: Mappa
*ROOT
: Fájl
a
C
2
D
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy A fájlok egyenként, $A fájlról $J fájlra
lesznek lejátszva.
yy A fájlok a felvétel sorrendjében kerülnek
lejátszásra, és a felvételi körülményektől
függően eltérhetnek.
yy E készüléken keresztül nem láthat mappát
vagy fájlt.
Csatlakoztatás
E
18 Működés
Alapfunkciók
Egyéb funkciók
USB üzemmód
DRC (Dynamic Range
Control - Dinamikus
tartományszabályozás)
1. Csatlakoztassa a készüléket az USB kapuhoz.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást USB-re az F gomb
többszöri megnyomásával.
Láthatja, hogy az USB LED bekapcsol.
Ezután az USB funkció kerül kiválasztásra.
Cél
Lejátszás
3
Tegye ezt
Nyomja meg a távirányító N
gombját.
Működés
Pillanatmegállítás Lejátszás közben nyomja meg
(Pause)
a távirányító N gombját.
A következő fájl megnyitásához
a lejátszás közben nyomja meg
a távirányító V gombját.
Kevesebb mint 2 másodperc
Ugrás a
lejátszása után nyomja meg
következő/ előző a távirányító C gombját az
fájlra
előző fájlra ugrás érdekében.
3 másodperc lejátszása után
nyomja meg a távirányító C
gombját a fájl elejére ugrás
érdekében.
Kikeresi a fájlon
belüli szakaszt
Lejátszás
folytatása
Lejátszás közben tartsa
lenyomva a távirányító C/V
gombját, és a meghallgatni
kívánt helyen engedje el.
A készülék megjegyzi a
funkcióváltás vagy a készülék
kikapcsolásakor éppen
lejátszott dalt.
,,Megjegyzés
yy A lejátszás folytatási pontja úgy törölhető,
hogy kihúzza a tápkábelt vagy eltávolítja az
USB készüléket az egységből.
yy Ha a USB funkció nem működik, ellenőrizze,
hogy a USB funkció van-e kiválasztva.
yy Ha szünetelteti az USB lejátszást, akkor a fő
készüléken levő USB LED villog.
Hozzon létre tiszta hangot, amikor alacsony a
hangerő, és ne növelje azt hirtelen (csak Dolby
Digital). Ez a funkció be- vagy kikapcsol a DRC ON/
OFF megnyomásakor.
Hang átmeneti kikapcsolása
A készülék elnémításához nyomja meg
a [(Némítás) gombot. A lenémítás
megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító
[(Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.
A TV távvezérlőjének használata
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.
Tartsa lenyomva a DRC ON gombot a távirányítón
kb. 2 másodpercig. A készenléti LED egyszer felvillan.
Ezután a funkció engedélyezve lesz.
A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a DRC
OFF gombot kb. 2 másodpercig. A készenléti LED
egyszer felvillan. Ezután a funkció le lesz tiltva.
,,Megjegyzés
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez
a funkció nem jól működik.
yy Ez a funkció nem működik az LG TV
varázstávvezérlőjével.
Működés 19
Automatikus kijelző elsötétítés
A funkciójelző LED automatikusan elsötétül, ha 15
másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot
sem.
Ha megnyom egy gombot, akkor a funkciójelző LED
fényesebbé válik.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsol, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a
készüléket 15 percig nem használják.
A készülék hat óra elteltével kikapcsol, ha a készülék
analóg bemenetére egy másik készülék csatlakozik.
(Pl. Hordozható eszköz, stb..)
A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az
AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.
AUTO POWER BE/KI
Az eszköz automatikusan bekapcsol, ha bemeneti
jelet érzékel: Optikai vagy Bluetooth.
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót.
Ezt követően a készülékétől származó hang lesz
hallható.
Amikor megpróbálja a Bluetooth eszközét
csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a
Bluetooth eszközre.
Ez a funkció a AUTO POWER ON/OFF gomb
megnyomásával kapcsolható be vagy ki.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a
készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot ezzel
az egységgel, néhány Bluetooth készülék
folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az
egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat
megszakítása még az egység kikapcsolása
előtt.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
yy Ennek a funkciónak a használatához a fő
készüléket regisztrálni kell a Bluetooth
eszköz párosított eszközök listájába.
yy Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER
funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.
3
Működés
Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték
nélküli eszközkapcsolat bontása
,,Megjegyzés
20 Működés
Automatikus funkcióváltás
Az eszköz felismeri a bemeneti jeleket, mint amilyen
az optikai jel, a Bluetooth vagy a hordozható
eszközök jele, majd ennek megfelelően beállítja a
funkciót.
Optikai jel fogadásakor
Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel
csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai
funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó
hang lesz hallható.
Bluetooth készülék csatlakoztatása
3
Működés
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
Ha 3,5 mm-es sztereó kábel van
csatlakoztatva
Ha a hordozható eszközét csatlakoztatja egy
3,5 mm-es kábellel, akkor a készülék a Hordozható
funkcióra vált. Ekkor hallhatja az eszközről érkező
zenét.
,,Megjegyzés
yy Az optikai funkció váltásához 5 másodperces,
jel nélküli időtartamra van szükség.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolódási zárfunkció be
van kapcsolva, a Bluetooth-kapcsolat csak
Bluetooth-funkcióban érhető el. (Oldal 22)
Működés 21
Bluetooth®
technológia használata
A Bluetooth-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát
használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha
a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is
működnek.
yy A használható eszközök : Okostelefon, MP3,
Notebook, stb..
yy Verzió : 4.0
yy Codec: SBC
Bluetooth profilok
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell
értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az
alábbi profilokkal kompatibilis:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
A készülék és a Bluetooth
összekapcsolása
A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy az okos készülékén bekapcsolta a Bluetooth
funkciót. Nézze meg a Bluetooth készüléke
felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult
az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására
nem lesz szükség. 1. Állítsa a bemeneti jelforrást a Bluetooth opcióra
az F gomb többszöri megnyomásával.
-- A Bluetooth LED villogni fog.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg
az összekapcsolt működést. A készüléknek a
Bluetooth eszközzel történő keresése közben
az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a
megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz
fajtájától függően. Ez a készülék
„LG SJ2 (XX)” néven jelenik meg a listában.
,,Megjegyzés
yy XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye. Például,
ha a készülék Bluetooth-címe 9C:02:98:4A:F7:08,
akkor a Bluetooth-eszközön az „LG SJ2 (08)” név
jelenik meg.
yy A Bluetooth-eszköz típusától függően a
párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges,
írja be a (0000) PIN-kódot.
3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a Bluetooth
eszközre, a Bluetooth LED világít.
4. Zenehallgatás.
A Bluetooth eszközön tárolt zene
meghallgatásához használja az eszköz
kézikönyvét.
3
Működés
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth
-technológiával végzett összekötése ingyenes. A
vezeték nélküli Bluetooth -technológia használatára
képes mobiltelefon a Cascade készülékkel
használható, ha Bluetooth technológiával
kapcsolódik hozzá.
Bluetooth eszközökön tárolt
zenék hallgatása
22 Működés
,,Megjegyzés
3
Működés
yy A Bluetooth technológia használatához
a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne
változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat
a következő esetekben nem működik
megfelelően:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
-- Más, a Bluetooth technoológia
frekvenciáját használó készülék is
működik a közelben, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli
LAN-eszköz.
yy Ha a Bluetooth csatlakozás nem működik jól,
próbálja újra a párosítást.
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy Készülékenként csak egy Bluetooth eszköz
párosítható; a több eszköz párosítása nem
támogatott.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
yy A Bluetooth funkció okostelefon, MP3,
notebook, stb. használatával élvezhető.
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz
a hangminőség.
yy A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, a
Bluetooth-eszközt ismét csatlakoztatni kell a
készülékhez.
,,Megjegyzés
yy Ha a készülékhez nincsen Bluetooth eszköz
csatlakoztatva, akkor a Bluetooth LED villogni
fog.
yy Ha egy Bluetooth eszközt (iOS eszközt, stb.)
csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt
működteti, a készülék és az eszköz hangereje
szinkronizálható egymással.
yy A Bluetooth eszközt a távvezérlőn levő
C/V (Átugrás) és N (Lejátszás/Szünet)
gombokkal vezérelheti.
yy Ha a Bluetooth csatlakoztatása után
más funkcióra vált, a Bluetooth kapcsolat
szétkapcsolódik. Amikor visszatér a
Bluetooth funkcióhoz, a Bluetooth kapcsolat
automatikusan csatlakozik.
BLUETOOTH csatlakozás zárolás
(BT Zárolás)
A Bluetooth-kapcsolódást korlátozhatja a Bluetoothfunkcióra, így megakadályozhatja a nemkívánatos
Bluetooth-kapcsolatokat.
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az AUTO
POWER ON gombot a távvezérlőn, BT (Bluetooth)
funkcióban. A készenléti LED egyszer felvillan. Ezután
a funkció engedélyezve lesz.
A funkció kikapcsolásához a távirányítón tartsa
lenyomva az AUTO POWER OFF gombot kb. 2
másodpercig a Bluetooth funkcióban. A készenléti
LED egyszer felvillan. Ezután a funkció le lesz tiltva.
,,Megjegyzés
Ez a sound bar akkor is bekapcsol az
Automatikus Bekapcsolás funkció által, ha a
Bluetooth csatlakozási zárolást Be állásba
állította. Ennek megakadályozása érdekében
kapcsolja ki az Automatikus Bekapcsolás
funkciót. (Oldal 19)
Működés 23
Hangbeállítás
A mélysugárzó hangerejének
beállítása
Hangeffektus beállítása
A rendszernek két előre beállított térhatású
hangmezője van. A kívánt hangzás üzemmódok a
megfelelő hangzás üzemmód gomb megnyomásával
állíthatók be.
Hangeffektus
Leírás
STANDARD
Optimális hangzást hoz létre.
BASS BLAST
Kiemeli a basszust, és erőteljes
hangzást hoz létre.
yy Egyes hanghatás-módok és hangszórók
esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy
nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól
függ, nem hiba.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zenefájl váltása után újra
be kell állítani a hangzásmódot.
,,Megjegyzés
Ha a mélysugárzó hangereje eléri a maximális
vagy minimális hangerőt, akkor a főegységen a
készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol.
3
Működés
,,Megjegyzés
Kívánsága szerint állíthatja a mélysugárzó hangerejét.
Nyomja meg a távirányító WOOFER LEVEL o/p
gombját a mélysugárzó szintjének állításához.
24 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Általános
OK ÉS MEGOLDÁS
HIBA
yy Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVDlejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket.
Az egység
rendellenesen
működik.
Nincs áram
yy Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV,
woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk.
yy A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző
beállítások nem maradnak meg.
yy A hálózati kábel ki van húzva.
Dugja be a hálózati kábelt.
yy Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
yy Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva.
Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset.
4
Hibaelhárítás
Nincs hang
yy A néma funkció aktíválva.
Nyomja meg a [(Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció
kikapcsolásához.
yy Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik
(set top box, Bluetooth készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang
yy A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva.
Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba.
yy A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt.
Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Oldal 12)
yy A távirányító túl messze van a készüléktől.
Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre.
yy Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton.
A távirányító nem
Távolítsa el az akadályt.
működik megfelelően.
yy A távirányítóban levő elemek lemerültek.
Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER
funkció nem működik.
yy Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth készülék.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
A készülékhez nincsen
yy Kapcsolja ki a Bluetooth csatlakozás zárolás funkciót. (Oldal 22)
Bluetooth eszköz
csatlakoztatva.
Hibaelhárítás
HIBA
25
OK ÉS MEGOLDÁS
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl
halk.
yy A távkapcsolóval állítsa a DRC funkciót [ON]-ról [OFF] állapotra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból
[AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból
[PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
yy A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge.
Ez a készülék érzékeny
lehet a vezeték nélküli yy A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz.
interferenciára.
yy Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A Bluetooth eszköz
az alábbi esetekben
nem megfelelően
működhet vagy zajt
okozhat.
yy Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van.
yy Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy
mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb
helyezze el egymástól az eszközöket.
yy Amikor az eszközt a Bluetooth eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti
távolság legyen a lehető legkisebb.
yy Ha az eszköz túl távol kerül a Bluetooth eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és
az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.
4
Hibaelhárítás
yy Ha a testének bármely részével megérinti a Bluetooth eszköz adóvevőjét vagy a
Sound Bart.
26 Függelék
Védjegyek és licenszek
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
A Bluetooth® szó és emblémák a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek,
és az LG Electronics által történő mindenfajta
használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A
Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby
Laboratories regisztrált márkája.
5
Függelék
Függelék 27
Függelék
Általános
Teljesítménykövetelmények
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét: 0,5 W
(Ha minden hálózati port aktív.)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
Kb. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm lábbal
Működési hőmérséklet
5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Busz tápfeszültsége
5 V 0 500 mA
Digitális bemenet használható
mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio
formátumok
Dolby Audio, PCM
Bemenetek
OPT. IN
(Digitális audiobemenet)
0 dBfs, optikai csatlakozó x 1
PORT. IN (Hordozható bemenet)
0,4 Vrms (3,5 mm audiocsatlakozó) x 1
5
Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)
160 W RMS
Elölnézet
30 W RMS x 2 (8 Ω 1 kHz-nél, 10% THD)
Mélynyomó
100 W RMS (3 Ω 100 Hz-nél, 10% THD)
Vezeték nélküli mélynyomó
Teljesítménykövetelmények
Lásd a mélynyomó típustábláján.
Teljesítményfelvétel
Lásd a mélynyomó típustábláján.
Típus
1 mód 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bemeneti teljesítmény
100 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény
200 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
Kb. 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm
yy A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.
Függelék
Összesen
28 Függelék
Karbantartás
A készülék kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és
csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék
szállítása szükségessé válik, a maximális védelem
érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak
megfelelően csomagolja be.
A külső felületek tisztántartása
yy Ne használjon illékony folyadékot (mint például
rovarirtó szer) a készülék közelében.
yy A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes
nyomással végezzük.
yy Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag
termékeket a készülékkel érintkezni.
A készülék tisztítása
5
Függelék
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felület különösen szennyezett,
használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és
enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős
oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító,
mert ezek károsíthatják a készülék felületét.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising