LG | SJ9 | User guide | LG SJ9 Navodila

LG SJ9 Navodila
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SJ9
SMART Hi-Fi
AUDIO
Vezeték nélküli, több helyiségben
használható Sound Bar hangfal
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a http://www.lg.com
honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza.
A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön
készülékétől.
Modell
SJ9 (SJ9, SPJ9B-W)
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT!
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT! A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos
légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést
okozhat.
VIGYÁZAT! A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A
telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a
készülék megbízható működését szolgálják,
valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A
nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen,
pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT! Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal
égő tárgyat, pl. égő gyertyát.
MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi,
beleértve a termékazonosítót és a névleges
teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén
levő fő címkén találhatók.
Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK
A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz.
Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek
kell lennie.
Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra
vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség
követelményeket.
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók
túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó,
hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy
repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen
állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen
ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben
sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát,
és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által
jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai
vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne
hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá.
Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali
csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép
az eszközből.
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
Jelek
~
Váltóáramot jelent (AC).
0
Egyenáramot jelent (DC).
II. osztályú berendezést jelent.
1
Készenléti módot jelent.
!
Jelentése “BE” (tápfeszültség).
Veszélyes feszültséget jelent.
1
Az első lépések
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások
megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az
elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.
Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a
háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy
ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az
elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen napsütés,
tűz, vagy hasonló!
3
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
25
28
1
Az első lépések
2
6
6
7
8
8
9
9
Biztonsági előírások
Fő jellemzők
Bevezetés
Távvezérlő
Előlap
Hátlap
A hangfal üzembe helyezése
A főegység falra szerelése
2
Csatlakoztatás
11
11
12
12
13
14
15
A kábelek elrendezése
A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– Optikai kábel használata
– LG Sound Sync
– HDMI-kábel használata
– ARC (Audio Return Channel, visszirányú
hangcsatorna) funkció
– Mi a SIMPLINK?
– További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
További csatlakoztatások
– DOLBY ATMOS®
– HDMI-csatlakoztatás
– OPTICAL IN csatlakoztatás
– PORTABLE IN csatlakozás
Kezdeti több helyiséges beállítás
– Vezetékes kapcsolat (Music Flow Mesh
hálózati csatlakozás)
– Vezeték nélküli kapcsolat (szabványos
vezeték nélküli kapcsolat)
A “Music Flow Player” alkalmazás telepítése
– A Music Flow Player alkalmazás indítása
Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni
hálózatához
– Egyszerű Csatlakozás (Könnyű Beállítás)
– Hangszóró csatlakoztatása az otthoni
hálózathoz LAN-kábellel
15
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
21
22
22
23
31
31
33
35
35
37
38
38
– Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni
hálózatához Wi-Fi beállítási módszer
segítségével (Android)
– Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni
hálózatához Wi-Fi beállítási módszer
segítségével (iOS)
A hangszórók csatlakoztatása az otthoni
hálózatra (kiegészítő)
– További hangszóró csatlakoztatása a
hálózatra LAN kábel használatával
– További hangszóró csatlakoztatása a
hálózatra Wi-Fi beállítással
Bridge használata
– Gyökér eszköz használata (vezetékes
kapcsolattal az otthoni routerhez)
– Vezeték nélküli hosszabbító használata
Médiakiszolgáló használata PC esetében
– Music Flow PC-szoftver Windows
operációs rendszerhez
3
Használat
40
Zenehallgatás a Music Flow Player alkalmazás
segítségével
– A főmenü áttekintése
– Oldalsó menü megjelenítése
– Dal lejátszása
– A lejátszás áttekintése
Különböző zenehallgatási módok
– Csoportos lejátszás
– Térhatású hang üzemmód (Házimozi
üzemmód)
– Zökkenőmentes lejátszás
Hangszóró beállítása a Music Flow Player
alkalmazás segítségével
– A beállító menü áttekintése
– [General] menü
– [Speakers] menü
– [Alarms/Sleep Timer] menü
– [Account management] menü
– [Time Zone] menü
– [Advanced Settings] menü
– [Chromecast] menü
– [Version Info.] Menü
– [Open source licenses] menü
40
41
42
43
45
45
46
48
49
49
49
50
51
51
51
52
54
54
54
Tartalomjegyzék
55
60
61
61
61
61
61
61
A vezeték nélküli Bluetooth-technológia
használata
– A Bluetooth-ról
– Bluetooth profilok
– Zenehallgatás Bluetooth készülékről
– BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT
LOCK)
Egyéb műveletek
– A TV távvezérlőjének használata
– AV Sync
– A hang ideiglenes kikapcsolása
– Elalvási időzítő beállítása
– Automatikus kijelző elsötétítés
– A bemeneti jelforrás információinak
megjelenítése
– Automatikus kikapcsolás
– AUTO POWER Be/Ki
– Automatikus funkcióváltás
Hangbeállítás
– A hangerőszint automatikus beállítása
– A magas hangok, a mély hangok vagy a
mélynyomó hangjának beállítása.
– Éjszakai mód
Készenléti üzemmód
– Készenléti üzemmód
– Hálózati készenléti üzemmód
– Bluetooth készenléti üzemmód
A hangszóró alaphelyzetbe állítása
– A hangszóró alaphelyzetbe állítása
4
Hibaelhárítás
62
62
63
64
64
Hibaelhárítás
– Általános
– Hálózat
– Alkalmazás és PC-szoftver
– A vezeték nélküli funkció használatára
vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
– MEGJEGYZÉSEK a Demo mód
engedélyezéséhez.
55
55
55
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
59
60
60
60
65
5
Melléklet
66
66
67
69
69
Fájlkövetelmény
Védjegyek és licencek
Műszaki adatok
A hangszóró kezelése
A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos
fontos információ
HASZNÁLATI FELTÉTELEK
70
A használati útmutatóban található leírás eltérhet az aktuális Music Flow Player alkalmazástól, ha annak
más a verziószáma.
5
1
2
3
4
5
6
Az első lépések
Fő jellemzők
1
Bevezetés
Az első lépések
iPod/iPhone/iPad vagy Android
készülékhez készült
Élvezze a zenét az iPod/iPhone/iPad vagy Android
készüléke egyszerű csatlakoztatásával.
LG Sound Sync
Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV
távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.
Music Flow Player alkalmazás
Hallgathatja az okoskészülékén tárolt zenét.
A Music Flow Player alkalmazás használatával a
hangszóró hangerejét az iPod touch/iPhone/iPad vagy
Android eszközzel lehet vezérelni. A hangszórónak és
az Ön okoskészülékének ugyanahhoz a hálózathoz
kell kapcsolódnia. Látogassa meg az Apple „App
Store”-t vagy a Google „Play Store”-t, vagy használja
a lenti QR-kódot a “Music Flow Player” alkalmazás
megkereséshez. További információk: 20. oldal.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Az alkalmazás verziójától és az okoskészülék
beállításától függően előfordulhat, hogy a Music
Flow Player alkalmazás nem fog normálisan
működni.
yy Előfordulhat, hogy néhány okoskészülék nem
kompatibilis a hangszóróval.
BLUETOOTH®
A Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása.
A használati útmutatóban használt
jelölések
,,Megjegyzés
Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket
jelöl.
>>Vigyázat!
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Az első lépések
Távvezérlő
7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Bekapcsolás) : a készülék BEKAPCSOLÁSA vagy
KIKAPCSOLÁSA.
F : a funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
Megjelenítés
Wi-Fi
WI-FI
Optikai
ARC
LG Sound Sync
(Vezetékes)
OPT/HDMI ARC
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Vezeték
nélküli)
LG TV
HDMI IN
HDMI IN
Hordozható
PORTABLE
SOUND EFFECT : Hangeffekt üzemmód
kiválasztása.
(Némítás) : a hang elnémítása.
: az éjszakai üzemmód bekapcsolása, ezzel
csökken a hang intenzitása és nő a finomsága és
lágysága.
: a magas hangok, a mély hangok és a mélynyomó
hangjának hangereje. (60 oldal)
VOL o/p : a hangszóró hangerejének beállítása.
Az akkumulátor cseréje
Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő
hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a 4 és a
5 megfelelő párosításával.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Ugrás) : ugrás előre vagy visszafelé.
dM (Lejátszás/Szünet) : a lejátszás indítása. /
lejátszás szüneteltetése.
INFO :
- Megjeleníti a bemeneti jelforrás információit.
- Megjeleníti a csatlakoztatott Bluetooth eszköz
nevét a Bluetooth funkcióban.
REPEAT : zene ismételt meghallgatása.
AUTO VOL : az AUTO VOLUME bekapcsolása.
AV SYNC :
- Kép és hang szinkronizálása.
- A TV távvezérlő vezérlése. (57 oldal)
SLEEP: rendszer automatikus kikapcsolásának
beállítása egy adott időpontban.
AUTO POWER :
- Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolása.
(58. oldal)
- Be- vagy kikapcsolja a Bluetooth csatlakozás
zárolást. (57. oldal)
1
Az első lépések
Bemeneti jelforrás /
Funkció
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
A LED jelzőfény
A kapcsolat állapotát jelzi.
D A gombok a készülék hátulján találhatók.
B Távvezérlő-érzékelő
C Kijelző
Hátlap
A 1 (Készenlét)
B USB (csak szervíz számára) : Szoftverletöltő
csatlakozó
F (Funkció): Funkció vagy bemeneti jelforrás
kiválasztása. (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV,
HDMI IN, PORTABLE)
C LAN port
-/+ (Hangerő)
E OPTICAL IN csatlakozó
D PORTABLE IN csatlakozó
(Wi-Fi): Kezdeti Music Flow készülék vezeték
nélküli csatlakoztatása a hálózatra.
F HDMI OUT (TV ARC) : HDMI IN (ARC)
csatlakoztatása a TV-készülékre.
(Hozzáadás): További Music Flow készülék
hozzáadása a hálózathoz.
(Ha egy vagy több Music Flow készülék
csatlakozik.)
G HDMI IN
Az első lépések
A főegység falra
szerelése
A hangszórót más eszközökhöz csatlakoztatva
hallgathatja a zenét: TV, Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó
stb.
A készüléket helyezze a TV-készülék elé és
csatlakoztassa hozzá a kívánt eszközöket.
(Lásd a 12 - 33. oldalt)
A vezeték nélküli mélynyomót bárhol elhelyezheti
a szobában. Érdemes azonban a mélynyomót a
készülék közelében elhelyezni. A falak visszaverő
hatásának csökkentése érdekében fordítsa azt kissé
a helyiség közepe felé.
A központi egység falra szerelése.
>>Vigyázat!
Mivel a készülék telepítése után a kábelek
csatlakoztatása nehézkéssé válik, azokat a
telepítés előtt kell csatlakoztatni.
Előkészítő anyagok
Készülék
>>Vigyázat!
yy Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a
Bluetooth vagy a vezeték nélküli mélynyomó,
maximális kihasználása érdekében a készüléket
ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli
kapcsolat a készülék alján található modulon
keresztül jön létre.
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
,,Megjegyzés
A gombok kényelmes használata érdekében
javasoljuk, hogy a Sound Bar felszerelésekor a
Sound Bar és a TV-készülék között hagyjon egy
kis távolságot.
1
Az első lépések
A hangfal üzembe
helyezése
9
Fali tartó szerelősablonja
Fali tartó
Csavarok
(nincs mellékelve)
Csavarok (A)
Fali aljzat
10
Az első lépések
1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli,
ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a
helyzetben.
5. A készülék alján található csavarfuratok
pozícionálása érdekében helyezze a készüléket a
konzolokra.
1
Az első lépések
TV
2. Falra (beton) szerelés esetén használja a tipliket.
A felszereléshez néhány furatot kell készíteni.
A furatokat a mellékelt sablonnal (fali tartó
furatsablonja) lehet elkészíteni. A terelőlemez
segítségével határozza meg a fúrás megfelelő
helyét!
6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.
,,Megjegyzés
A készülék leszerelését a fent leírtakkal
ellenkező sorrendben kell végezni.
3. Távolítsa el a konzolrögzítő segédeszközt.
4. A következő ábra szerint a csavarokkal (A)
erősítse a falra a fali tartót.
>>Vigyázat!
yy A készüléket ne használja fejjel lefelé. A
készülék alkatelemei megsérülhetnek vagy
személyi sérülés keletkezhet.
yy Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe, és
kerülje el annak ütögetését!
yy Erősítse a készüléket szorosan a falhoz,
nehogy az leessen! Ha a készülék leesik, az a
sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
yy Ha a készüléket a falra szerelte, kérem,
győződjön meg arról, hogy gyermek ne
ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét
sem, mivel így a termék leeshet!
,,Megjegyzés
A készülék felszereléséhez szükséges tiplik
és csavarok (A) nincsenek mellékelve. A
felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat
javasoljuk.
Csatlakoztatás
A kábelek elrendezése
A kábelt a kábelkötözőkkel rendezheti el.
1. A kábeleket a kábelkötözőkkel tudja egyben
tartani, az alábbi ábrán látható módon.
2. Szorítsa meg a kábelkötözőket.
11
A vezeték nélküli
mélynyomó
csatlakoztatása
Vezeték nélküli mélynyomó LED-es
kijelzője
Állapot
Zöld
(villog)
A kapcsolat létrejötte
folyamatban van.
Zöld
A kapcsolat létrejött.
Piros
A vezeték nélküli mélynyomó
készenléti állapotban van vagy a
kapcsolat megszakadt.
Kikapcsolva
(nincs kijelzés)
A vezeték nélküli mélynyomó
tápkábelje ki van húzva.
A vezeték nélküli mélynyomó első
elindítása
1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli
mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat. A hangfal és a
vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása
automatikusan történik.
Vezeték nélküli mélynyomó kézi
párosítása
Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli
mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték
nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma
megoldásához végezze el a következőket.
1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó
hátoldalán levő Pairing gombot.
-- A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld
LED gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a hangfalat.
2
Csatlakoztatás
A LED színe
12
Csatlakoztatás
3. A párosítás befejeződött.
-- A vezeték nélküli mélysugárzó elején levő zöld
LED világítani kezd.
,,Megjegyzés
yy A készülék és a mélynyomó csak néhány
másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd
kommunikálni egymással, és csak azután lesz
hallható a hang.
2
Csatlakoztatás
yy Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó
és a készülék, annál jobb lesz a hang
minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és
a mélynyomót egymáshoz minél közelebb
helyezze el, és kerülje a következő helyzeteket.
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
A készüléket a TV-től függően az optikai digitális
kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.
Optikai kábel használata
1. A készülék hátulján található OPTICAL IN
csatlakozót OPTIKAI kábellel kösse össze a TVkészülék OPTICAL OUT csatlakozójával.
-- Akadály a készülék és a mélynyomó között.
-- Olyan készülék, amely ezzel a vezeték
nélküli kapcsolattal azonos frekvencián
működik, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli
LAN-készülék.
-- A vezeték nélküli interferencia elkerülése
érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart
helyezze legalább 1 méter távolságra az
egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli
router, mikrohullámú sütő stb.).
>1m
Optikai kábel
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „OPTICAL“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van
ilyen a kábelen.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében
a TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd a TV használati
útmutatójában.)
yy Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:
TV beállítások menü [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [External speaker
(Optical)]
yy A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy
típusától függően eltérő lehet.
yy Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC
módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel
lesz a prioritás.
Csatlakoztatás
LG Sound Sync
13
Vezetékes csatlakoztatás esetén
1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a
készülékhez.
Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG
Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így.
A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó
meglétét.
Optikai kábel
A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV
használati útmutatójában.
A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az
alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
,,Megjegyzés
yy Az LG Sound Sync használata mellett a
készülék távvezérlője is használható. Ha
ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék
szinkronizálja magát a TV-vel.
yy Ha az összeköttetés megszakad, ellenőrizze a
TV és a tápellátás állapotát.
yy Az LG Sound Sync használata esetén a
következő esetekben ellenőrizze ennek a
készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
-- A készülék ki van kapcsolva.
-- Váltson más funkcióra.
-- Csatlakoztassa le az optikai kábelt.
yy Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után
készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től
függ.
2. Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:TV
beállítások menü [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. A távvezérlő 1 gombjával vagy a készülék 1
gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza az OPT/HDMI
ARC funkciót.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőn az „LG OPT” kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének
modelljétől függ.
2
Csatlakoztatás
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:
hangerő fel/le, némítás
14
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén
HDMI-kábel használata
1. A távvezérlő 1 gombjával vagy a készülék 1
gombjával kapcsolja be a készüléket.
Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC (audio
visszajelző csatorna) használatára, akkor a TV hangját
optikai kábel csatlakoztatása nélkül hallgathatja ezen
a készüléken.
2. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza az LG TV
funkciót.
2
3. A TV-készüléken állítsa be az LG Sound Sync
(vezeték nélküli) funkciót. Lásd a TV használati
útmutatójában.
1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI
OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék ARC
csatlakozójára egy HDMI kábellel.
Csatlakoztatás
Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van,
akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED”
kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.
,,Megjegyzés
HDMI-kábel
yy Ha a készüléket közvetlenül a 1 (Tápellátás)
gombbal kapcsolta ki, az LG Sound Sync
(vezeték nélküli) kapcsolata megszakad.
yy Ha a TV és ez a készülék LG Sound Sync
(Vezeték nélküli) által van csatlakoztatva,
akkor ez a készülék Hálózati készenléti
módban lesz, a hálózati csatlakozás
státuszától függetlenül, amikor ez a készülék
ki van kapcsolva. Ellenőrizze a halvány fehér
LED-et a készüléken.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „ARC“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében
a TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd a TV használati
útmutatójában.)
yy Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:
TV beállítások menü [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [External speaker (HDMI
ARC)]
yy A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy
típusától függően eltérő lehet.
yy Az Ön LG TV-készüléke modelljétől függően
lehet, hogy be kell kapcsolnia a SIMPLINK
funkciót az LG TV-n.
yy Ha ARC funkcióra tér vissza egy másik
funkcióról, akkor állítsa a bemeneti jelforrást
OPT/HDMI ARC opcióra. Majd ez a készülék
automatikusan ARC funkcióra vált.
Csatlakoztatás
ARC (Audio Return Channel,
visszirányú hangcsatorna)
funkció
Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis televíziók a
hangadatfolyamot a készülék HDMI OUT kimenetére
küldhetik.
A funkció használatához:
-- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a
televíziótól függően eltérő lehet. Az ARC funkcióról
a televízió felhasználói kézikönyvében olvashat
bővebben.
-- HDMI-kábelt (A típusú nagy sebességű HDMI™kábel Ethernettel) kell használnia.
-- A készülék HDMI OUT kimenetét HDMI-kábellel az
ARC funkció használatára képes televízió HDMI IN
bemenettel kell összekötni.
-- Az ARC funkcióval kompatibilis televízióhoz csak
egy Sound Bar hangfalat lehet csatlakoztatni.
Mi a SIMPLINK?
A készülék egyes funkciói a televízió távirányítójával
vezérelhetők, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióval
ellátott LG televízió HDMI-kábellel kapcsolódik
egymáshoz.
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:
bekapcsolás/kikapcsolás, hangerőszabályozás stb.
A SIMPLINK funkcióról a televízió felhasználói
kézikönyvében olvashat bővebben.
A SIMPLINK funkcióval ellátott LG
televíziókészülékeken a fenti embléma található.
,,Megjegyzés
yy A készülék állapottól függően néhány
SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem
működhet.
yy A készülékhez csatlakoztatott TV vagy
lejátszó típusától függően a SIMPLINK
működése eltérhet az Ön által megszokottól.
2
Csatlakoztatás
-- A televíziónak képesnek kell lennie a HDMI-CEC és
az ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és az
ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
15
16
Csatlakoztatás
További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
yy HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
- Próbálja meg a HDMI/DVI készüléknek és ennek
a lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja
be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva
kapcsolja be a lejátszót.
2
Csatlakoztatás
- A csatlakoztatott készülék videobemenetét a
készüléknek megfelelően kell beállítani.
- A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p
(vagy 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i,
1920 x 1080p, 4096 x 2160p vagy
3080 x 2160p videobemenettel kompatibilis.
yy A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI-vagy
DVI-eszköz használható.
- Nem HDCP-képes eszköz esetén a kép nem
megfelelően jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes
a lejátszó jelének kezelésére, a HDMI eszköz
hangja torz lehet vagy nem is hallható.
yy Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása
után változtatja meg, az hibás működést
eredményezhet. A probléma megoldásához
kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TVképernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a
HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le
a HDMI-kábelt.
yy Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta,
akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek
hossza általában legfeljebb kb. 4,5 m lehet).
yy A HDMI IN üzemmódban a videofelbontás
nem módosítható. Módosítsa a
csatlakoztatott készülék videofelbontását.
yy Ha a személyi számítógép a HDMI IN
csatlakozóra csatlakozik és a kimeneti videojel
nem megfelelő, akkor a számítógépen állítson
be 576p (vagy 480p), 720p, 1080i vagy
1080p felbontást.
HDMI-kábel ellenőrzési listája
Egyes HDMI-kábeleknek gyenge a jeladásuk, ami
problémákat okozhat a hang- és videóátvitel során.
Ha az HDMI-kábel újracsatlakoztatása után sincs
hang, vagy megszakad, vagy a hangprojektorból
származik és/vagy nincs videójel vagy folyamatos
videójel a TV-készülékén, akkor az HDMI-kábel
okozhatja a problémát.
Használja a prémium HDMI hitelesítési emblémával
ellátott kábelt. Arról is győződjön meg, hogy a
használt kábel hiteles A-típusú, nagy sebességű
Ethernet HDMI™-kábel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Csatlakoztatás HDMI kábel
használatával*
HDMI-kábel használata esetén az élő adás teljes
körű élvezetéhez a televíziónak képesnek kell
lennie a legújabb HDMI-funkciók (HDMI CEC1) /
ARC (visszatérő hangcsatorna)) használatára. Ha
a TV nem képes ezeknek a HDMI-funkcióknak a
használatára, akkor a hangrendszert OPTIKAI kábellel
kell csatlakoztatni.
1) HDMI CEC (nagy felbontású multimédia-interfész
fogyasztói készülékek vezérléséhez)
A Consumer Electronics Control (CEC) olyan
HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen
saját távvezérlő használatával az aktivált CEC-el
rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott készülékek
vezérlésére használhat.
* A CEC márkanevei: SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips)
stb.
Csatlakoztatás
17
További
csatlakoztatások
DOLBY ATMOS®
Mi a DOLBY ATMOS®?
2
Csatlakoztatás
A Dolby Atmos csodálatos, eddig soha nem tapasztalt
élményt nyújt a fej feletti hangzással, és a Dolby
hangzás gazdagságával, tisztaságával és erejével.
A DOLBY ATMOS® használatához
yy A DOLBY ATMOS® csak HDMI IN és ARC módban
érhető el.
-- A DOLBY ATMOS® ARC módban történő
használatához az Ön TV-jének támogatnia kell
a DOLBY ATMOS® funkciót.
yy A hangkimenetet a külső eszközön (Blu-ray lemez
lejátszó, TV, stb.) „Nincs kódolás” opcióra kell
állítani, mint például „Bitfolyam”, „Automatikus”
vagy „Átengedés”.
-- Ha a hangkimenet mintavételi frekvenciáját ki
tudja választani, akkor állítsa 192 kHz-re.
1. A készülék hátulján található HDMI IN
csatlakozót csatlakoztassa a külső készülék, pl.
Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb. HDMI OUT
csatlakozójára.
2. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI
OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI IN
csatlakozójára.
3. Állítsa be a bemeneti forrást HDMI IN vagy
OPT/HDMI ARC opcióra. Nyomja le többször
az F gombot a távvezérlőn vagy az F gombot a
készüléken, amíg a funkció kiválasztásra kerül.
-- Ha a HDMI IN opciót választja, hallani lehet a
külső eszközből szűrődő hangot. Ezt az opciót
válassza a külső eszköz lejátszásához.
-- Ha a OPT/HDMI ARC opciót választja, a TVkészülékből szűrődő hangot hallja. Ezt az opciót
válassza a TV nézéshez.
A „DOLBY ATMOS” feliratot látja a kijelzőn, ha
a hangprojektor és a TV-készüléke rendesen
csatlakozik és DOLBY ATMOS tartalom van
lejátszás alatt.
,,Megjegyzés
yy A DOLBY ATMOS® 5.1.2 csatornát támogat.
yy Ez a készülék támogatja a 4K átvitelt. Ha
olyan lemezt játszik le, amely 4K videojellel
rendelkezik, ez a készülék továbbítja a jelet a
TV-hez.
yy Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a
TV-készüléken nem folyamatos a videójel, akkor
a HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el
a HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (16. oldal)
18
Csatlakoztatás
HDMI-csatlakoztatás
OPTICAL IN csatlakoztatás
Élvezheti az egységen található HDMI IN
audiókábelhez csatlakoztatott külső eszközből áradó
hangot.
A külső eszköz optikai kimeneti csatlakozóját
csatlakoztassa a készülék OPTICAL IN csatlakozójára.
Optikai kábel
2
Csatlakoztatás
A külső eszköz optikai
kimenete felé
1. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán levő
OPTICAL IN csatlakozót a külső eszköz optikai
kimenet csatlakozójához.
Blu-ray lejátszóhoz,
DVD-lejátszóhoz, stb.
1. A készülék hátulján található HDMI IN csatlakozót
csatlakoztassa az audioeszköz, pl. Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó stb. HDMI OUT csatlakozójára.
2. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI IN.
A távvezérlő F vagy a készülék F gombját
többször megnyomva válassza a megfelelő
funkciót.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „OPTICAL“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa
el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a
kábelen.
Csatlakoztatás
PORTABLE IN csatlakozás
19
Opcionális készülék csatlakoztatása
Egyszerre élvezheti a hangot és a képet a
csatlakoztatott külső készülékről.
2
VAGY
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön tárolt zene lejátszására alkalmas.
1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára.
2. Az 1 (Tápfeszültség) megnyomásával kapcsolja
be a készüléket.
3. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza a PORTABLE
funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást!
1. Csatlakoztassa a TV-készüléke HDMI IN
audiókábeljét a külső eszközön (Blu-ray
lejátszó, DVD-lejátszó stb.) található HDMI OUT
audiócsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa az egység hátoldalán található
OPTICAL IN audiókábelt a TV-készülék OPTICAL
OUT audiócsatlakozójához egy optikai kábel
segítségével.
Csatlakoztassa az egység hátoldalán található
HDMI OUT (TV ARC) audiókábelt a HDMI IN (ARC)
audiócsatlakozóhoz egy HDMI-kábel segítségével.
3. Állítsa be a bemeneti forrást OPT/HDMI ARC
opcióra. Nyomja le többször az F gombot a
távvezérlőn vagy az F gombot a készüléken, amíg
a funkció kiválasztásra kerül.
,,Megjegyzés
Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a TVkészüléken nem folyamatos a videójel, akkor a
HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el a
HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (16. oldal)
Csatlakoztatás
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
20
2
Csatlakoztatás
Kezdeti több helyiséges
beállítás
A “Music Flow Player”
alkalmazás telepítése
Amikor a Music Flow terméket az első alkalommal
állítja be, az alábbi két csatlakozás típus közül
választhat.
Az Apple „App Store”-on vagy a
Google „Play Store”-on keresztül
Csatlakoztatás
Vezetékes kapcsolat (Music Flow
Mesh hálózati csatlakozás)
LAN kábel használatával csatlakoztassa a hangszórót
az otthoni routerre.
Ezután a többi Music Flow terméket (opcionális)
vezeték nélkül csatlakoztathatja az otthoni hálózatra.
Lásd: “A hangszórók csatlakoztatása az otthoni
hálózatra (kiegészítő)”, 31. oldal.
1. Koppintson az Apple „App Store” vagy a Google
„Play Store” ikonra.
2. Üsse be a keresőbe a “Music Flow Player”
alkalmazásnevet, majd koppintson a “Search”
gombra.
3. A letöltéshez jelölje ki a “Music Flow Player”
alkalmazást a keresési eredmények listájából.
,,Megjegyzés
yy A Music Flow Player a következő
szoftververziókban áll rendelkezésre;
Android OS : Ver 4,0 (ICS) (vagy frissebb)
iOS O/S : Ver 6,0 (vagy frissebb)
yy A készüléktől függően előfordulhat, hogy a
„Music Flow Player” alkalmazás nem működik.
LAN kábel
Vezeték nélküli kapcsolat
(szabványos vezeték nélküli
kapcsolat)
Letöltés QR-kód segítségével
Telepítse a “Music Flow Player” alkalmazást QRkód segítségével. Beolvasó alkalmazás segítségével
olvassa be a QR-kódot.
Ha nem áll rendelkezésre vezetékes kapcsolat a
hangszóró és az otthoni router között, a készülék
zenesugárzási szolgáltatást biztosít az otthoni router
Wi-Fi lefedettségén belül.
Az egyik hangszórót vezeték nélkül csatlakoztassa az
otthoni routerre.
Ezután a többi Music Flow terméket (opcionális)
vezeték nélkül csatlakoztathatja az otthoni hálózatra.
Lásd: “A hangszórók csatlakoztatása az otthoni
hálózatra (kiegészítő)”, 31. oldal.
(Android OS)
Vezeték nélküli jel
(Apple iOS)
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
yy Győződjön meg arról, hogy az okoskészüléke
csatlakoztatva van az internethez.
21
3. A [Connect product] lehetőséget választva
telepítse a vásárolt hangszórót.
yy Győződjön meg arról, hogy az okoseszköze
rendelkezik-e szkennelő alkalmazással.
Ha nincs meg Önnek, töltse le az Apple „App
Store”-ból vagy a Google „Play Store”-ból.
2
A Music Flow Player alkalmazás első indításakor a
használati feltételek és Chromecast szolgáltatás
jelenik meg a képernyőn.
1. Olvassa el a használati feltételeket, majd válassza
az [Accept] lehetőséget.
További információk: „Hangszóró csatlakoztatása
az Ön otthoni hálózatához”, 22. oldal.
,,Megjegyzés
Ha vissza akar térni a használati feltételek
képernyőjére, az okoskészüléke beállítási
menüjében inicializálja a Music Flow Player
alkalmazást.
2. Ellenőrizze a Chromecast szolgáltatás tartalmát,
és válassza ki az [Accept] gombot.
Csatlakoztatás
A Music Flow Player alkalmazás
indítása
22
Csatlakoztatás
Hangszóró
csatlakoztatása az Ön
otthoni hálózatához
2
A vezetékes hálózat használata biztosítja a legjobb
teljesítményt, mivel a készülékek közvetlenül, a
rádióhullámok zavarása nélkül, csatlakoznak a
hálózathoz.
Csatlakoztatás
A további utasítások az Ön hálózati eszközének
dokumentációjában találhatók.
Előkészület
yy Győződjön meg arról, hogy telepítve van-e az
otthonában egy routert alkalmazó vezeték nélküli
hálózat.
,,Megjegyzés
yy Az Egyszerű Csatlakozást a Bluetooth 4.0
verziója (vagy frissebb) támogatja.
yy Ha az egyszerű csatlakoztatási képernyő
nem jelenik meg a kijelzőn, csatlakoztassa
a készüléket más úton. Kérjük, olvassa el
„Hangszóró csatlakoztatása az otthoni
hálózathoz LAN-kábellel” (23. oldal), vagy
„Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni
hálózatához Wi-Fi beállítási módszer
segítségével” fejezetet (25. vagy 28. oldal).
1. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a
[Next] lehetőséget.
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és
az okoskészülék ugyanahhoz a routerhez
csatlakozik-e.
Követelmények
yy Vezeték nélküli útelosztó
yy Okoskészülék (Android vagy iOS)
,,Megjegyzés
yy Győződjön meg arról, hogy a DHCP kiszolgáló
aktiválva van-e a vezeték nélküli routeren.
yy Ha nem tudja csatlakoztatni a hangszórót
routerhez, nyissa meg a router beállítását, és
győződjön meg arról, hogy be van-e jelölve az
„Engedélyezi, hogy a vezeték nélküli kliensek
láthassák egymást, és elérhessék a helyi
hálózatamot.”.
Egyszerű Csatlakozás (Könnyű
Beállítás)
Előkészület
yy Az Egyszerű Csatlakozáshoz szükség van Wi-Fi
hálózat meglétére.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth beállítás
be van kapcsolva az okoskészülékén.
yy Válassza ki a WI-FI funkciót a távvezérlőn levő F
vagy a hangfalon levő F használatával.
2. Az alkalmazás megkeresi a hangszórót és
automatikusan csatlakoztatja azt, Érintse meg a
[Next] lehetőséget.
vagy
Csatlakoztatás
3. A hálózati jelszó beállítását követően megjelenik
a biztonsági képernyő. Írja be a jelszót.
23
Hangszóró csatlakoztatása az
otthoni hálózathoz LAN-kábellel
A kapcsolat áttekintése
Szélessávú
szolgáltatás
2
4. A jelszó beírását követően érintse meg a [Next]
lehetőséget.
LAN
5. Érintse meg a [Finish] lehetőséget a csatlakozás
létrehozásának befejezéséhez.
A befejezést követően a TV csatlakozási
képernyő jelenik meg. Kövesse a képernyőn levő
utasításokat.
Csatlakoztatás
Router
24
Csatlakoztatás
1. A távvezérlő 1 gombjával vagy a 1 gombbal
kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel
villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget
választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa
a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next]
lehetőséget.
5. Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a
hangszóró LAN portjához, míg a másik végét a
vezeték nélküli útelosztóhoz.
Várjon egy pillanatot, amíg a LED villogása
megszűnik és folyamatos fehér fénnyel világít.
2
Csatlakoztatás
6. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next]
elemet a képernyőn.
7. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
4. Nyomja meg a képernyőn a [Wired connection]
gombot.
A hangszóró csatlakoztatása után a TV kapcsolat
létrehozásához kövesse az utasításokat.
Csatlakoztatás
(Ha rendelkezésre áll frissítés)
8. Az alkalmazás ellenőrzi a hangszóró szoftverének
verzióját, és megjeleníti azt.
25
Hangszóró csatlakoztatása az
Ön otthoni hálózatához Wi-Fi
beállítási módszer segítségével
(Android)
A kapcsolat áttekintése
Szélessávú
szolgáltatás
A verzió információk ellenőrzése után válassza a
[Next] lehetőséget.
,,Megjegyzés
yy A hangszórót nem lehet útelosztó nélkül
használni. Vezetékes útelosztó használata
esetén a hangszórót a Music Flow PCszoftverrel működtetheti. (38. oldal)
yy A hangszórónak és az Ön okoskészülékének
ugyanahhoz az útelosztóhoz kell
kapcsolódnia.
Csatlakoztatás
Router
2
26
Csatlakoztatás
1. A távvezérlő 1 gombjával vagy a 1 gombbal
kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel
villog.
5. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
6. Nyomja meg a készülék
gombját. Ezután a
LED felváltva fehér és piros fénnyel villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget
választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa
a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next]
lehetőséget.
2
Csatlakoztatás
7. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next]
elemet a képernyőn.
8. Ha a hálózatát jelszó védi, megjelenik az
okoskészülékén a biztonsági képernyő. Adja meg
a jelszavát.
4. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a
képernyőn.
Csatlakoztatás
9. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
27
(Ha rendelkezésre áll frissítés)
11. Az alkalmazás ellenőrzi a hangszóró szoftverének
verzióját, és megjeleníti azt.
2
Csatlakoztatás
A verzió információk ellenőrzése után válassza a
[Next] lehetőséget.
,,Megjegyzés
Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az
Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat
rendellenesen működik, helyezze a hangszórót
közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.
10. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
A hangszóró csatlakoztatása után a TV kapcsolat
létrehozásához kövesse az utasításokat.
28
Csatlakoztatás
Hangszóró csatlakoztatása az
Ön otthoni hálózatához Wi-Fi
beállítási módszer segítségével
(iOS)
A kapcsolat áttekintése
2
1. A távvezérlő 1 gombjával vagy a 1 gombbal
kapcsolja be a készüléket. A LED fehér fénnyel
villog.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. A [Connect product] lehetőséget
választva telepítse a hangszórót. Csatlakoztassa
a kívánt eszközt, és érintse meg a [Next]
lehetőséget.
Szélessávú
szolgáltatás
Csatlakoztatás
Router
3. Válassza ki a Hangfalat és érintse meg a [Next]
elemet a képernyőn.
4. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a
képernyőn.
Csatlakoztatás
5. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
gombját. Ezután a
6. Nyomja meg a készülék
LED felváltva fehér és piros fénnyel villog.
29
8. A csatlakoztatáshoz az Ön iOS készülékén nyissa
meg az iOS beállítást -> Wi-Fi beállítás, majd
jelölje ki a “MusicFlow_Setup” menüpontot.
2
,,Megjegyzés
yy Amennyiben az “MusicFlow_Setup” nincs a
listán, próbálja meg újra beolvasni az elérhető
Wi-Fi hálózatokat.
yy Amíg az Ön okoskészüléke csatlakoztatva
van a “MusicFlow_Setup”-hoz, addig Ön nem
tudja használni az internetet.
9. Ha a hálózatát jelszó védi, megjelenik az
okoskészülékén a biztonsági képernyő. Adja meg
a jelszavát.
Csatlakoztatás
7. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
30
Csatlakoztatás
10. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
A hálózati kapcsolatra vonatkozó
megjegyzések
yy A beállítás során előforduló legtöbb hálózati
kapcsolati probléma az útelosztó ismételt
beállításával kijavítható. Miután csatlakoztatta
a hangszórót az otthoni hálózathoz, gyorsan
kapcsolja ki és/vagy húzza ki az otthoni hálózati
útelosztó vagy a kábelmodem tápvezetékét. Majd
kapcsolja be és/vagy dugja vissza a tápvezetéket.
2
Csatlakoztatás
11. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
yy A vállalatunk nem felel a hangszóró és/vagy az
internetkapcsolati funkció olyan rendellenes
működéséért, amely az Ön szélessávú
internetkapcsolatának vagy más csatlakoztatott
berendezés kommunikációs hibáinak vagy
rendellenes működésének a következménye.
yy A vezeték nélküli hálózat azon a 2,4 GHz-es
rádióhullámhosszon működik, amelyet olyan
háztartási készülékek is használhatnak, mint pl. a
vezeték nélküli telefon, a Bluetooth készülékek,
a mikrohullámú sütő, és ezek zavarhatják a
működését.
yy Kapcsolja ki az otthoni hálózatában az összes
használaton kívüli berendezést. Néhány készülék
hálózati forgalmat bonyolíthat.
12. A csatlakozás befejezéséhez válassza a
[Complete] lehetőséget.
yy Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az
Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat
rendellenesen működik, helyezze a hangszórót
közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.
yy Az otthoni hálózata környezetétől és a vezeték
nélküli útelosztó teljesítményétől függően
előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni
a hangszóró csatlakoztatása a vezeték nélküli
útelosztóhoz.
yy Ön nem fogja tudni a hangszórót olyan vezeték
nélküli útelosztóhoz csatlakoztatni, amelynél az
SSID rejtett.
,,Megjegyzés
Ha a hangszóró nem tud csatlakozni az
Ön hálózatához, vagy a hálózati kapcsolat
rendellenesen működik, helyezze a hangszórót
közelebb az útelosztóhoz és próbálja meg újra.
yy A korábban létrehozott kapcsolat megszakadhat
másik alkalmazás kiválasztása esetén, vagy ha
a „Music Flow Player” alkalmazáson keresztül
megváltoztatja a csatlakoztatott hangszóró
beállítását. Ilyen esetben ellenőrizze a kapcsolat
állapotát.
yy Még a Music Flow Player alkalmazás
csatlakoztatása után is megszólalhat a zene az Ön
okoskészülékén. Ilyen esetben jelölje ki a lejátszó
képernyőn a csatlakoztatott hangszórót.
yy Az Ön hálózatának sebességétől függően
előfordulhat, hogy az online tartalmak lejátszása
nem lesz megfelelő.
Csatlakoztatás
yy A vezeték nélküli jel hibája a hálózati kapcsolat
vagy a lejátszás megszakításához vezethet.
yy Az útelosztó újraindítása esetén kapcsolja ki, majd
kapcsolja be újra a hangszórót.
yy Ha új útelosztót telepít, állítsa vissza a gyári
beállításokat, majd hozza létre a hangszóró
hálózati kapcsolatát.
A hangszórók
csatlakoztatása az
otthoni hálózatra
(kiegészítő)
Több hangszóróról és magáról az okoskészülékről is
élvezheti a zenét.
Követelmények
yy Vezeték nélküli útelosztó
yy Okoskészülék (Android vagy iOS)
yy Másik hangszóró
,,Megjegyzés
A jelzavar a lejátszás leállásához vezethet.
További hangszóró
csatlakoztatása a hálózatra LAN
kábel használatával
A kapcsolat áttekintése
Szélessávú
szolgáltatás
Router
Hangszóró
(Hozzáadás)
LAN-kábel
Hangszóró (Fő)
2
Csatlakoztatás
yy Ha az angol ábécétől eltérő karaktereket vagy
számokat használ a hozzáférési pont vagy a
vezeték nélküli router SSID nevében, akkor az
másként jelenhet meg.
31
32
Csatlakoztatás
1. Csatlakoztassa a (fő) hangszórót a hálózatához.
További információk: „Hangszóró csatlakoztatása
az Ön otthoni hálózatához”, 22. oldal.
4. Csatlakoztassa a kívánt eszközt, és érintse meg a
[Next] lehetőséget.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. Érintse meg a gombot.
2
Csatlakoztatás
5. Válassza ki a csatlakoztatandó terméket, majd
koppintson a képernyőn a [Next] lehetőségre.
3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker]
lehetőséget.
6. Nyomja meg a képernyőn a [Wired connection]
gombot.
,,Megjegyzés
A [Connected Speakers] képernyő alján található
gombok használatával is csatlakoztathat
további hangszórókat.
Csatlakoztatás
7. Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a
hangszóró ETHERNET portjához, míg a másik
végét a vezeték nélküli útelosztóhoz.
Várjon egy pillanatot, amíg a LED villogása
megszűnik és folyamatos fehér fénnyel világít.
33
További hangszóró
csatlakoztatása a hálózatra WiFi beállítással
A kapcsolat áttekintése
Szélessávú
szolgáltatás
2
LAN-kábel
8. A képernyőn válassza a [Next] lehetőséget.
Hangszóró (Fő)
Hangszóró (Hozzáadás)
9. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
Csatlakoztatás
Router
34
Csatlakoztatás
1. Csatlakoztassa a (fő) hangszórót a hálózatához.
További információk: „Hangszóró csatlakoztatása
az Ön otthoni hálózatához”, 22. oldal.
4. Válassza ki a csatlakoztatandó terméket, majd
koppintson a képernyőn a [Next] lehetőségre.
2. Az okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. Érintse meg a gombot.
2
Csatlakoztatás
5. Nyomja meg a [Wireless connection] gombot a
képernyőn.
3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker]
lehetőséget.
,,Megjegyzés
A [Connected Speakers] képernyő alján található
gombok használatával is csatlakoztathat
további hangszórókat.
6. A hangszóró hátulján nyomja meg az ADD
hálózati állapot
gombot (hozzáadás). Ezután a
LED-je pirosan villog.
Csatlakoztatás
7. Majd nyomja meg a [Next] gombot a képernyőn.
35
Bridge használata
A Bridge (R1) kiterjeszti a hangfalak használati
tartományát. Ha használni kíván egy ilyet, akkor
kérjük, vásárolja meg külön.
Gyökér eszköz használata
(vezetékes kapcsolattal az
otthoni routerhez)
8. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
Ha az otthoni router túl távol helyezkedik el a
vezetékkel csatlakoztatandó hangszórótól, LAN kábel
használatával csatlakoztassa a routerre a Bridge
(R1).
Bridge (R1)
1. A tápkábelt csatlakoztassa a Bridge (R1) hátulján
lévő táp portra, majd a tápkábelt csatlakoztassa a
hálózati feszültségre.
,,Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a hangszórók nem
kapcsolódnak, ha a LAN-kábellel összekötött
Sound Bar (fő) hangszóró és a csatlakoztatott
(hozzáadott) hangszóró között a távolság túl
nagy.
2. A Bridge (R1) elején található LED világít. Az
okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. Érintse meg a gombot.
Csatlakoztatás
Ha nem található hangfal vezetékes
csatlakozással a routerhez
2
36
Csatlakoztatás
3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker]
lehetőséget.
6. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
4. Válassza a [Bridge] lehetőséget, majd a
képernyőn koppintson a [Next] lehetőségre.
7. Csatlakoztassa a hangszóró ide: Bridge (R1).
Olvassa el „A hangszórók csatlakoztatása az
otthoni hálózatra (kiegészítő)” fejezetet a 31.
oldalon.
2
Csatlakoztatás
5. Kövesse a Music Flow Player alkalmazás
instrukcióját, és csatlakoztassa a Bridge (R1) és
a router elemeket LAN kábellel. Várjon egy rövid
már
ideig, amíg a hálózat állapotát jelző LED
nem villog és fehér színnel folyamatosan világít.
Bridge (R1)
Majd válassza a [Next] elemet.
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hosszabbító
használata
37
3. Az oldalsó menüben válassza az [Add Speaker]
lehetőséget.
Ha legalább egy hangfal található,
vezetékes csatlakozással a routerhez
Ha növelni szeretné a Music Flow Mesh hálózati
lefedettségét, csatlakoztasson Bridge (R1) az
otthoni hálózatra.
2
4. Válassza a Bridge lehetőséget, majd a képernyőn
koppintson a [Next] lehetőségre.
1. A tápkábelt csatlakoztassa a Bridge (R1) hátulján
lévő táp portra, majd a tápkábelt csatlakoztassa a
hálózati feszültségre.
2. A Bridge (R1) elején található LED világít. Az
okoskészülékén indítsa el a Music Flow Player
alkalmazást. Érintse meg a gombot.
5. Válassza ki [Wireless connection] lehetőséget és
érintse meg a [Next] elemet a képernyőn.
Csatlakoztatás
Bridge
38
Csatlakoztatás
6. Kövesse a Music Flow Player alkalmazás
instrukcióját, és érintse meg a [Következő] elemet
a képernyőn.
Médiakiszolgáló
használata PC esetében
A médiakiszolgáló szoftvere lehetővé teszi
a felhasználó számára a hozzáférést a
médiakiszolgálón tárolt hangfájlokhoz, amelyeket
az otthoni hálózathoz csatlakoztatott hangszórón
keresztül élvezhet.
2
Csatlakoztatás
Mielőtt a PC-t fájllejátszáshoz csatlakoztatná,
telepítse a médiakiszolgáló szoftvert a PC-re.
,,Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy telepítve van-e az
otthonában egy routert alkalmazó vezeték
nélküli hálózat.
7. A csatlakozás befejezéséhez válassza a [Finish]
lehetőséget.
yy Windows : Music Flow PC Software
Music Flow PC-szoftver Windows
operációs rendszerhez
Tudnivalók a Music Flow PC-szoftverről
A Music Flow PC-szoftver segítségével hangszórón
keresztül élvezheti a médiakiszolgálóján (PC) tárolt
hangfájlokat.
A Music Flow PC-szoftver letöltése
8. Csatlakoztassa a hangszóró ide: Bridge (R1).
Olvassa el „A hangszórók csatlakoztatása az
otthoni hálózatra (kiegészítő)” fejezetet a 31.
oldalon.
1. Indítsa el a számítógépét és látogassa meg a
http://www.lg.com honlapot. Ha szükséges,
válassza ki a saját régióját.
2. Kattintson a támogató lapra.
3. Írja be a felhasználói kézikönyv fedőlapján
található típusnevet a keresősávba.
4. Keresse ki és töltse le a “Music Flow PC Software”
fájlt.
A Music Flow PC-szoftver telepítése
1. A Music Flow PC-szoftver telepítéséhez
csomagolja ki, majd dupla kattintással indítsa
a “Setup.exe” fájlt. Végbemegy a telepítés
előkészítése és megjelenik a telepítési segéd.
2. Kövesse a telepítési segéd képernyőn megjelenő
utasításait.
3. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit]
gombra.
Csatlakoztatás
39
,,Megjegyzés
yy Bezárhatja a tűzfalakat és a vírusirtó
programokat a számítógépen, mialatt a Music
Flow PC Szoftvert telepíti.
yy A Music Flow PC szoftver egy olyan egyedi
szoftver, amely csak ezzel a hangszóróval
tudja megosztani a fájlokat és a mappákat.
yy Ha mindent tudni szeretne a Music Flow PC
szoftverről, kattintson a kezdőmenü kérdőjel
ikonjára.
yy CPU: Intel® 2,0 GHz vagy AMD Sempron™ 2000+
processzor
yy Memória: 1 GB szabad RAM
yy Grafikus kártya: 64 MB videomemória, 1024 x
768 pixeles minimális képfelbontás és 16 bites
színmélység
yy Szabad tárhely a HDD-n: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 vagy újabb),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11.0 vagy újabb verzió
yy Hálózati környezet: 100 MB Ethernet, WLAN
Zenefájlok megosztása
A hangszórón való lejátszáshoz a számítógépén kell
megosztania a zenefájlokat tartalmazó mappát.
Ebben a részben a számítógép megosztott
mappáinak kijelölését mutatjuk meg.
1. Kattintson kétszer a “Music Flow PC Software”
ikonra.
2. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő
[ ] ikonra. A beállítómenü jelenik meg.
3. A fájlmegosztó menüjének megnyitásához, a
beállítás menüjében bal oldalon, kattintson a [ ]
ikonra.
4. A fájlmegosztó menüjében kattintson a [ ]
ikonra a [Browse Folder] ablak megnyitásához.
5. Jelölje ki a megosztandó fájlokat tartalmazó
mappát. A kijelölt mappa felkerül a megosztott
fájlokat tartalmazó listára.
Csatlakoztatás
Rendszerkövetelmények (Windows PC)
2
40
Használat
Zenehallgatás a Music
Flow Player alkalmazás
segítségével
A főmenü áttekintése
Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player
alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
A Music Flow Player alkalmazással lejátszhatja az
okoskészülékén található zenéit.
,,Megjegyzés
3
yy A Music Flow Player alkalmazás használatáról
szóló részletesebb utasításokhoz az oldalsó
menüben nyissa meg a [User Guide]
menüpontot a [Settings] > [General]
menüpontja alatt.
Használat
yy Az ebben a részben található leírás eltérhet
az aktuális Music Flow Player alkalmazástól,
ha annak más a verziószáma.
Előkészület
1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát. (22.
oldal)
2. A hangszóró használatához töltse le és telepítse
a Music Flow Player alkalmazást. (20. oldal)
a Menü gomb – Megjeleníti az oldalsó menüsort.
b
My Songs – Megjeleníti a zene listát a
telefonján.
c
Streaming Services – Az online szolgáltatások
megjelenítése. Online hallgathat rádiót és zenét.
d Favorites – Megjeleníti a kedvenc dalokat.
e
Most Played – Megjeleníti a hangszórón
legtöbbször lejátszott dalokat.
f My Playlists – Megjeleníti a lejátszási listákat.
g
Timeline – Megjeleníti a hangszórón lejátszott
dalokat.
h Keresés – Zenét keres a telefonján.
,,Megjegyzés
Az okoskészülék operációs rendszerétől vagy
a „Music Flow Player” alkalmazás verziójától
függően, a kézikönyv tartalma eltérhet az Ön
készülékétől.
Használat 41
Az online sugárzási szolgáltatások
listájának szerkesztése
1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player
alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
Oldalsó menü megjelenítése
1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player
alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
2. Érintse meg a
gombot.
2. Koppintson a [EDIT] menüre.
3
yy Jelölje be annak az online szolgáltatásnak a
jelölőnégyzetét, amelyet a kezdőképernyőn
szeretne látni.
yy Az online szolgáltatások sorrendjét felfelé vagy
lefelé elhúzva módosíthatja.
yy Érintse meg a lehetőséget, adjon hozzá online
szolgáltatásokat.
Android eszköz esetén hozzáadhatja az
online szolgáltatásokat az eszközre telepített
szolgáltatások közül. Ha kijelöli a hozzáadott
alkalmazást, akkor az alkalmazás a Bluetooth
párosítási művelet során fut.
iOS eszköz esetén, hozzáadott alkalmazás
csatlakoztatásakor saját magának kell beállítania
a Bluetooth-kapcsolatot.
,,Megjegyzés
A megjelenített online sugárzási szolgáltatás
régiónként eltérő lehet.
a Home – Megjeleníti a Home menüt.
b
My Phone – Megjeleníti az okoskészüléken
tárolt dalokat.
c
Music Server – Megjeleníti a csatlakoztatott
készülékek dalait (médiakiszolgáló).
Streaming Services – Megjeleníti az online
d szolgáltatókat. Online hallgathat rádiót és
zenét.
e
Chromecast enabled apps – Megjeleníti az
elérhető alkalmazásokat a Chromecaston.
f
Connected Speakers – Megjeleníti a
csatlakoztatott hangszórót.
g
Add Speaker – Megnyitja a hangszóró-telepítő
képernyőt.
h Settings – Megjeleníti a beállítások menüjét.
Használat
3. Megjelenik az oldalsó menü.
42
Használat
Dal lejátszása
5. Jelölje ki a kívánt dalt. Megjelenik és elindul a
kívánt dal lejátszása.
1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player
alkalmazást. Megjelenik a [Home] menü.
2. Érintse meg a
gombot.
,,Megjegyzés
3
Használat
3. Megjelenik az oldalsó menü.
Az oldalsó menüben nyomja meg a [My Phone]
gombot.
4. Jelölje ki a kívánt albumot.
Ha a hangszórót még nem jelölte ki, akkor egy
hangszóró-kiválasztó ablak jelenik meg. Válassza
ki a kívánt hangszórót.
Használat 43
A játéklista kezelése
A lejátszás áttekintése
Az albumképernyőn koppintson a kívánt dal melletti
[ ] pontokra. Egy legördülő menü jelenik meg.
Különböző adatokat hagyhat jóvá és módosíthat a
lejátszási képernyőn.
3
Megjeleníti azt a hangszórót, amelyiken a zene
hallható.
Megjeleníti az éppen hallható zeneszámot.
b
- Megismétli a kívánt tartalmakat.
Minden egyes kattintással az állapot a
következő sorrendben változik meg:
(Egy szám ismétlése) (Összes szám
megismétlése) - (Ismétlés kikapcsolva).
- Véletlenszerűen játssza le a listán található
zeneszámokat. A készülék véletlenszerű
sorrendben játssza le a fájlokat.
Beállítja a lejátszást.
a
Play next – Kijelölheti a következő lejátszandó
zenét.
b
Add to queue – Hozzáadja a dalt a
lejátszólistához.
c
Add to playlist – Hozzáadja a dalt a kívánt
lejátszási listához.
,,Megjegyzés
c
- Beállítja a hangerőt.
- Szünetelteti a lejátszást.
/ - Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Beállítja a hangeffektust.
A pontokra koppintva különböző
lehetőségek jelennek meg.
d
A vezeték nélküli környezetétől függően
előfordulhat, hogy egy adott dal lejátszása nem
fog zavartalanul működni.
e
- A [Favorites] listába menti a
zeneszámokat. A [Favorites] menüpont a
[Home] fülön található.
- Zeneszámokat vesz fel a [My Playlist] listára.
- Megszerkeszti az aktuális játéklistát.
- Kijelöli a hallható hangszórót.
- Megjeleníti a zenei menüt.
,,Megjegyzés
használatával vezérelheti az egyes
A
csoportosított hangfalak hangerejét és
módosíthatja a csatornájukat [Surround], [Left]
vagy [Right] opciókra. (45. oldal)
Használat
a
44
Használat
Hangeffektus kijelölése
Hangeffektus
Leírás
A hangszóróban számos előre beprogramozott
surround-hangzás közül lehet választani. A kívánt
hangzást a [ ] ikonra koppintva jelölheti ki.
ASC
A megjelenő hangszínszabályozó-lehetőségek
a hangforrástól és effektektől függően
különbözhetnek.
Elemzi a bejövő hang
tulajdonságait, és valós időben
a tartalomhoz optimalizálja a
hangot.
Bass Blast
Kiemeli a basszust és erőteljes
hangzást hoz létre.
Standard
Optimális hangzást hoz létre.
Movie
Moziélményt nyújtó surroundhangzást hoz létre.
Music
A zenelejátszás során még jobb
hanghatást élvezhet.
1. Lejátszás közben koppintson az alábbi [
] ikonra.
Beállíthatja a magas és a mély
hangszíneket. Az itt beállított
értékek a teljes hangzást
befolyásolják.
3
Használat
,,Megjegyzés
yy Amikor az okoskészülék hangszóróján
játssza le a dalokat, a hangszínszabályzó nem
működik.
2. Koppintson az A vagy D ikonra.
yy A távvezérlő SOUND EFFECT gombjával ki
lehet jelölni a kívánt hangzást.
yy Egyes surround módok és hangszórók
használatakor nincs vagy halk a hang. Ez a
surround módtól és a hangforrástól függ,
ezért nem hiba.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zeneszám/fájl váltása után
újra be kell állítani a térhatású hangzásmódot.
Különböző hangeffektusokat választhat.
yy Ha Dolby Atmos forrás van a bemeneten,
akkor a hanghatás automatikusan
DOLBY ATMOS-ra lesz módosítva. Ebben
az állapotban, még ha meg is nyomja a
gombokat, például a SOUND EFFECT,
, és AUTO VOLUME, ez a készülék nem
válaszol. És a kijelzőablakon csak a „NINCS
TÁMOGATVA (Nincs támogatva)” felirat
jelenik meg.
Használat 45
Különböző
zenehallgatási módok
Számos zenehallgatási módot választhat: csoportos,
surround és zökkenőmentes lejátszás.
,,Megjegyzés
Vezeték nélküli kapcsolat esetén a lejátszás
zökkenőmentessége a hangszóró helyétől függ.
A hangszórókat ne vigye túl távol a routertől.
A zökkenőmentes csoportos lejátszás vagy
térhatású hang lejátszás érdekében javasolt a
802.11n szabványt használó router használata.
Ebben az esetben a router biztonsági
üzemmódját állítsa OPEN vagy AES beállításra.
A Music Flow Player alkalmazáshoz kapcsolódó
hangszórókat csoportosíthatja, majd az azonos
csoportban lévő hangszórókon lejátszhatja ugyanazt
a zeneszámot.
1. A Music Flow Player alkalmazás oldalsó
menüjében nyomja meg a [Connected Speakers
(Csatlakoztatott hangszórók)] gombot.
3
Használat
Csoportos vagy surround lejátszás
használatakor javasoljuk, hogy legalább egy
hangszórót LAN-kábellel csatlakoztasson.
Ha akkor szeretné módosítani a hangszóró
csatlakozási beállításokat, amikor már mindegyik
hangszórót csatlakoztatta vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül, állítsa vissza az összes
hangszórót, ez első hangszóró csatlakoztatása
után csatlakoztassa őket újra.
Csoportos lejátszás
2. Megjelennek a csatlakoztatott hangszórók.
Koppintson a kívánt hangszóró melletti [ ]
ikonra, és a zene ezen a hangszórón szólal meg.
46
Használat
3. Megjelenik a csoportosítási lehetőség.
Koppintson annak a hangszórónak a
jelölőnégyzetébe, amelyen szintén szeretné a dalt
lejátszani. Majd koppintson az [OK] ikonra.
Térhatású hang üzemmód
(Házimozi üzemmód)
Egyszerűen adjon hozzá egy a LG Music Flow
hangfalat a hálózathoz, és szinkronizálja az LG
Music Flow hangszórókkal a házimozi rendszer
hallgatásához.
Előkészületek
yy Hangfal
yy Két azonos típusú hangfal (ha lehetséges)
1. A Music Flow Player alkalmazás oldalsó
menüjében nyomja meg a [Connected Speakers
(Csatlakoztatott hangszórók)] gombot.
3
Használat
4. A hangszórók most már készen állnak a
csoportos lejátszásra.
2. Megjelennek a csatlakoztatott hangszórók.
A hangszórón válassza a [ ] lehetőséget.
,,Megjegyzés
yy Ha a hangszórók nem alkotnak csoportot,
minden hangszórón más zene szólhat.
yy A zavartalan lejátszás érdekében azt
javasoljuk, hogy maximum 3 készüléket
csatlakoztasson.
yy A hangszórók és a vezeték nélküli router
közötti nagy távolság vagy a jel-interferencia
nem megfelelő lejátszást okozhat.
yy A vezeték nélküli környezettől függően a
csoportos kapcsolat megszakadhat.
yy A zökkenőmentes csoportos lejátszás
érdekében javasolt a LAN kábellel
csatlakoztatott hangszóró kiválasztása
mester hangszóróként. Ha vezeték
nélkül csatlakoztatott hangszórót állít be
mesterként, a hangszórót helyezze közelebb
a vezetékkel csatlakoztatott hangszóróhoz.
Használat 47
3. A Surround környezeti lehetőségek jelennek meg.
A csatlakoztatott hangszórókra koppintva jelölje
ki a bal és jobb hangszórókat. Majd koppintson az
[OK] ikonra.
,,Megjegyzés
yy Javasoljuk, hogy a surround hangszórók
azonos típusúak legyenek.
yy A hangszórók és a vezeték nélküli router
közötti nagy távolság vagy a jel-interferencia
nem megfelelő lejátszást okozhat.
yy A vezeték nélküli környezettől függően a
csoportos kapcsolat megszakadhat.
yy A zavartalan csoportos lejátszáshoz azt
javasoljuk, hogy jelölje ki fő hangszórónak azt,
amelyik a LAN kábellel van csatlakoztatva. Ha
vezeték nélkül csatlakoztatott hangszórót
állít be mesterként, a hangszórót helyezze
közelebb a vezetékkel csatlakoztatott
hangszóróhoz.
1. Csatlakoztassa a hangfalat
2. Csatlakoztassa a hangfalat az otthoni
hálózathoz. (Vezetékes vagy Vezeték
nélküli mód)
3. Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat.
4. Csatlakoztassa a hátsó hangszórókat
az otthoni hálózatra. (Vezetékes vagy
Vezeték nélküli mód)
5. Nyomja meg a
(Hozzáadás)
gombot a hangfalon.
A hangfal hangot ad és a [HOME
CINEMA READY] fut át a kijelzőablakon.
6. Nyomja meg a
(Hozzáadás)
gombot a bal hátsó hangfalon és várjon
pár másodpercig.
7. A bal hátsó hangfal csatlakozása után
nyomja meg a
(Hozzáadás)
gombot a jobb hátsó hangfalon.
yy Ha a házimozi módot konfigurálja a meglevő
hangfalakkal, akkor a hangfalak szoftverét a
legfrissebb verzióra kell frissítenie.
yy Ellenőrizze az összes hangszóró hálózati
csatlakozását, ha nem tudja beállítani a
hangszórókat. Ha a hangszórók nincsenek
csatlakoztatva az otthoni hálózathoz, akkor
lásd a „Hangszórók csatlakoztatása az
otthoni hálózathoz” részt.
3
Használat
4. A hangszórók most már készen állnak a surround
lejátszásra.
yy A házimozi rendszer Music Flow Player
alkalmazás nélküli használatához kövesse az
alábbi lépéseket.
48
Használat
Zökkenőmentes lejátszás
Könnyedén, megszakításmentesen átkapcsolhatja a
lejátszást az okoskészülékéről egy hangszóróra, vagy
válthat az egyik hangszóróról a másikra is.
A lejátszás átkapcsolása az
okoskészülékről egy hangszóróra
A Zökkenőmentes lejátszás használatához állítsa az
Automatikus Zenelejátszást Be állásba. (53. oldal)
,,Megjegyzés
yy A funkció nem működik, ha az
okoskészülékkel kimegy a házból.
yy Az okoskészülék Wi-Fi funkciójának
bekapcsolt állapotban kell lennie.
3
Használat
yy Ha a bemeneti jelforrás Hordozható Be
és Bluetooth, a zökkenőmentes lejátszás
nincs támogatva. (Médiakiszolgáló és online
műsorszolgáltatás támogatott.)
yy Online sugárzási szolgáltatás esetén a
lejátszott zene az elejéről kezdődik.
yy Zökkenőmentes lejátszás esetén az összes
hangszóró megtartja az aktuális hangerejét.
Ha lejátszáskor a hangszóró nem ad hangot,
ellenőrizze, hogy a hangszóró hangereje
nincs-e 0-ra állítva.
1. Ha a zenét lejátszó okoskészüléket beviszik egy
olyan szobába, ahol csatlakoztatott hangszóró
található, az okoskészüléken megjelenik egy
előugró ablak, amely megkérdezi, hogy melyik
hangszórón szeretné hallgatni a zenét.
2. Az előugró listán jelölje ki a hangszórót, a
hallgatott zeneszám megszakítás nélkül
folytatódik a hangszórón.
Használat 49
Hangszóró beállítása
a Music Flow Player
alkalmazás segítségével
A Music Flow Player alkalmazással beállíthatja az
okoskészülékén a kapcsolódó hangszórót.
yy A Music Flow Player alkalmazás használatáról
szóló részletesebb utasításokhoz az oldalsó
menüben nyissa meg a [User Guide]
menüpontot a [Settings] > [General]
menüpontja alatt.
yy Az ebben a részben található leírás eltérhet
az aktuális Music Flow Player alkalmazástól,
ha annak más a verziószáma.
Előkészület
1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát. (22.
oldal)
General – Beállítja a hangszóró egyszerűbb
használatát.
b Speakers – Beállítja a kapcsolódó hangszórót.
c
Alarms/Sleep Timer – Be- vagy kikapcsolja a
hangszórót a beállított időpontban.
d
Account Management – Az online
műsorsugárzó szolgáltatás kezelése.
e Time zone – Az időzóna beállítása.
f
Advanced settings – A speciális beállításokra
szolgáló menü megjelenítése. (52. oldal)
g
Chromecast – Megjeleníti a Chromecast
menüt.
h
Version Info. – A legújabb verzióra frissíti a
hangszórót.
3
Open source licenses – Az LGE nyílt forráskódú
i licencekkel kapcsolatos nyilatkozatát jeleníti
meg.
Használat
,,Megjegyzés
a
[General] menü
Beállítja a hangszóró egyszerűbb használatát.
2. A hangszóró használatához töltse le és telepítse
a Music Flow Player alkalmazást. (20. oldal)
Lock Screen Setting (kizárólag Android
esetében)
A beállító menü áttekintése
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Music Flow Player
megjelenjen a zárolóképernyőn. (A zárolóképernyő
alapértelmezett beállítása [ON].)
1. Indítsa el az okoskészülékén a Music Flow Player
alkalmazást.
2. Az oldalsó menüben válassza a [Settings]
lehetőséget.
,,Megjegyzés
A [Lock Screen Setting] eltérhet a Music Flow
Player alkalmazástól, az Android verziójának
függvényében.
User Guide
Ez a funkció lehetővé teszi az útmutató
megjelenítését vagy törlését a menüből.
Gesture
Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a zene
lejátszása könnyen folytatható úgy, hogy megrázza a
mobiltelefonját.
50
Használat
[Speakers] menü
Beállíthatja a hálózatához kapcsolódó hangszórókat.
a Rename – Átnevezi a hangszórót.
b
Speaker LED – Be- vagy kikapcsolja a
hangszóró LED-jelzőfényét.
c IP Info. – A hangszóró IP címének megjelenítése.
Compressed sound transmission – Állítsa be
d a hangforrás tömörítését a hálózat állapota
alapján.
3
e
DRC – Csökkenti a nagy hangerejű hangok
hangerejét, vagy felerősíti a csendes hangokat.
(Csak Dolby Digital) A DRC funkció be- vagy
kikapcsolása.
f
Night – Az éjszakai üzemmód be- vagy
kikapcsolása. (60. oldal)
Használat
Auto Volume On/Off – Az automatikus
g hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása. (60.
oldal)
h
AV Sync – Hang és kép szinkronizálásának
beállítása. (57. oldal)
i
Woofer level – A mélynyomó hangerejének
beállítása. (60. oldal)
Auto Power On/Off – Az automatikus
j hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása. (58.
oldal)
k
Bluetooth standby mode – Be-, ill. kikapcsolja
a Bluetooth készenléti üzemmódot. (61. oldal)
l
Bluetooth connection restriction –
Lehetővé teszi, hogy Bluetooth eszközhöz
csak Bluetooth vagy LG TV funkció esetén
csatlakozzon. (57. oldal)
Connect SoundBar and TV – Útmutató a TV
készülékre történő csatlakozáshoz. (optikai
m
(12. oldal) vagy HDMI (14. oldal) csatlakozás
használatával)
n Initialize – Alaphelyzetbe állítja a hangszórót.
o
System version – Megjeleníti az aktuális
rendszerverziót.
Share usage data – Megadhatja, hogy
p szeretne-e Chromecast használati adatokat és
hibajelentéseket küldeni a Google-nek.
Learn about Chromecast built-in Privacy –
q Megmutatja a Chromecast Adatvédelmi
szabályzatát.
Használat 51
[Alarms/Sleep Timer] menü
[Account management] menü
Be- vagy kikapcsolja a hangszórót a beállított
időpontban.
Az online műsorsugárzó szolgáltatás kezelése.
Alarms
A hangszóró jelzi Önnek, ha eljött az idő.
[Time Zone] menü
Automatic Time zone
Törli a kiválasztott ébresztőt.
A hálózat által biztosított idő beállítása.
Új ébresztést ad hozzá.
Set Time Zone
Sleep Timer
Beállítja azt az időpontot, amikor a hangszóró
automatikusan kikapcsol.
2. Állítsa be a kijelölt hangszórón a kívánt időpontot.
3
Használat
1. Jelölje ki azt a hangszórót, amelyikre kikapcsolási
időzítést szeretne beállítani az [Alarms/Sleep
Timer] menü [Sleep Timer] pontjában.
Az [Automatic Time zone] lehetőség kiválasztásával
adhatja meg az időzónát.
52
Használat
[Advanced Settings] menü
Mesh Network Channel
Ha a normál vagy csoportos vezeték nélküli lejátszás
nem zökkenőmentes, a csatorna módosításával
növelheti a hálózat sebességét.
1. Válassza a [Settings] -> [Advanced Settings]
opciót.
3
Használat
2. Válassza a [Mesh Network Channel] lehetőséget.
A csatornaadatok jelennek meg.
3. Jelölje ki a kívánt csatornát.
4. A készülék a kijelölt csatornára vált.
,,Megjegyzés
yy A csatornaváltás közben a hangszóró
kapcsolata ideiglenesen megszakad.
yy Ha a hangszóró kikapcsolt állapotában vált
csatornát, kapcsolja be, majd ismét adja hozzá
a rendszerhez.
yy Ha a csatornaváltás után a hangszóró nincs
csatlakoztatva a rendszerhez, ismét adja
hozzá.
Mesh Network direct connection
(kizárólag Android esetében)
Közvetlenül csatlakoztathatja az okoskészülékét az
otthoni hálózatra csatlakozott hangszóróra.
Ha az okoskészülék olyan helyen van, ahol nem tud
csatlakozni az otthoni hálózatra, akkor válasszon
egy közeli hangszórót a [Mesh Network direct
connection] listából, majd csatlakoztassa az
okoskészüléket a hangszóróhoz.
Használat 53
Auto Music Play
Sensitivity Settings
A lejátszást egyszerűen átkapcsolhatja az
okoskészülékéről egy hangszóróra, vagy válthat az
egyik hangszóróról a másikra is.
Az automatikus zenelejátszás működési távolságának
beállítása a hangszóró és az okoseszköz között a
Bluetooth(BLE) érzékenység módosításával.
yy Az okoskészüléknek támogatnia kell a Bluetooth
(BLE) funkciót.
yy A funkció működése az okoskészülék
képességeitől és a Wi-Fi hálózat állapotától függ.
yy A Music Flow alkalmazásban be kell kapcsolni az
automatikus zenelejátszás funkciót.
yy A funkció nagyobb fogyasztást eredményezhet.
1. A Music Flow alkalmazás speciális beállítások
menüjében kapcsolja be az [Auto Music Play]
lehetőséget.
3
-- Az okoseszközt helyezze közel a hangszóróhoz.
Ajánlott körülbelül 5 cm-en belül lennie.
-- A csúszkát állítsa a bal oldali legszélső [Close]
állásba.
-- Lassan mozgassa jobbra a csúszkát, amíg az
értesítés meg nem jelenik.
,,Megjegyzés
yy Az okoseszköznek támogatnia kell az
alacsony teljesítményű Bluetooth (BLE)
funkciót.
yy Android esetén a BLE támogatás műszaki
jellemzői gyártótól függően változhatnak.
yy Támogatott operációs rendszer verzió
Eszköz
Operációs rendszer
Android
Android 4.3 (vagy újabb)
Apple
iOS 7.1.2 (vagy frissebb)
Használat
2. Tartsa az okoseszközt a hangfal közepéhez kb. 1
másodpercig.
54
Használat
[Chromecast] menü
1. Keresse ki a frissítendő hangszórót, majd
koppintson a következőre [ ].
Learn how to cast
Megmutatja, hogyan kell használni a Chromecastot.
Chromecast enabled apps
Megmutatja az elérhető alkalmazásokat a
Chromecaston.
Cast Groups
Válaszza ki a [Learn about Cast Groups] vagy a [How
to cast to a group] gombot a kijelölt információk
megjelenítéséhez.
3
,,Megjegyzés
2. A szoftverfrissítés elindítása.
Használat
A Cast csoportok használatához telepítse
a Google Home alkalmazást. Töltse le az
alkalmazást az Apple „App Store”-ban vagy a
Google „Play Store”-ban.
Chromecast built-in open legal
documents
A kívánt információk megjelenítéséhez válassza a
[Google Terms of Service], a [Google Privacy Policy]
vagy az [Open source licenses] lehetőséget.
[Version Info.] Menü
A legújabb verzióra frissíti a hangszórót.
App version info.
Megjeleníti az aktuális alkalmazás-verziót.
Device version info.
A hangszóró belső vezérlőprogramjának a verzióját a
legújabbra frissíti.
[Open source licenses] menü
Az LGE nyílt forráskódú licencekre vonatkozó
nyilatkozatának megjelenítése.
Használat 55
A vezeték nélküli
Bluetooth-technológia
használata
A Bluetooth-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
Zenehallgatás Bluetooth
készülékről
A párosítás megkezdése előtt győződjön meg
arról, hogy a Bluetooth készüléken bekapcsolta
a Bluetooth funkciót. Nézze meg a Bluetooth
készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már
megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli
létrehozására nem lesz szükség.
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetoothtechnológiával végzett összekötése ingyenes. A
vezeték nélküli Bluetooth-technológia használatára
képes mobiltelefon alkalmas a Cascade használatára,
ha Bluetooth technológiával kapcsolódik hozzá.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és végezze
el a párosítást. A Bluetooth-eszköz keresi a
hangszórót, és a típusától függően az elérhető
készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A
hangszóró “LG SJ9(XX:XX)” névvel jelenik meg.
yy Használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó,
Notebook, stb.
3. Válassza az “LG SJ9(XX:XX)” nevű eszközt.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC
Bluetooth profilok
A vezeték nélküli Bluetooth-technológia
használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük
bizonyos profilok használatára. A hangszóró a
következő profilokkal kompatibilis.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
,,Megjegyzés
yy A XX:XX a cím utolsó négy számjegye.
Például, ha az Ön készülékének MAC címe
20:C3:8F:C9:31:55, akkor a Bluetootheszközön „LG SJ9 (31:55)” látható.
yy A Bluetooth-készülék típusától függően
a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a
szükséges PIN-kódot (0000).
3
Használat
Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják,
vagy a Bluetooth-készülékek más-más szobában
vannak, a hang szakadozhat.
1. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza a Bluetooth
funkciót.
A kijelzőn a "BT" majd a "BT READY" kijelzés
jelenik meg.
56
Használat
4. Amikor ez a készülék is sikeresen csatlakozott a
Bluetooth eszközéhez,
„PAIRED” [ az Ön eszközének neve [ „BT”
jelenik meg a kijelzőablakon.
,,Megjegyzés
yy Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, “-”
jelenik meg a kijelzőn.
yy A csatlakoztatott eszköz nevének
ellenőrzéséhez nyomja meg az INFO
gombot a távvezérlőn. A csatlakoztatott
Bluetooth eszköz neve megjelenik.
5. Zenehallgatás.
3
Használat
A Bluetooth-készüléken tárolt zene lejátszását
lásd a Bluetooth-készülék használati
útmutatójában.
A Bluetooth hangerőt a Bluetooth készüléken
lehet beállítani.
,,Megjegyzés
yy A Bluetooth technológia használatakor
kapcsolatot kell létrehozni a két készülék
között, és a két készülék között a lehető
legkisebb távolságnak kell lennie.
A következő esetekben azonban előfordulhat,
hogy a kapcsolat nem jól működik:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
-- A Bluetooth-technológiával azonos
frekvenciát használó készülékek működnek
a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy
vezeték nélküli LAN eszköz.
y
A
készüléken
automatikusan működésbe
y
lép a Bluetooth-párosítás. Viszont az alábbi
esetekben nem működik:
-- A készülék újraindításakor.
-- Ha Ön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
-- Ha Ön a csatlakozatott Bluetootheszközön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a
Bluetooth eszközt.
y
y Csak egy Bluetooth készüléket lehet
párosítani. Többes párosítás nem használható.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
yy Élvezze a Bluetooth-rendszert telefonnal,
MP3 készülékkel, notebook-kal stb.
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth eszköz között, annál rosszabb lesz
a hangminőség.
y
y A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad,
csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.
yy Ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, a
kijelzőn a “BT READY” üzenet jelenik meg.
yy Ha Wi-Fi funkciót nem csatlakoztatott hálózat
állapotában állítja be, akkor a Bluetooth és a
Vezeték nélküli TV hang szinkronizálás lehet,
hogy nem csatlakoztatható.
yy Ha egy másik funkcióra vált a Bluetooth
eszköz csatlakoztatását követően, akkor
a Bluetooth csatlakozás szétkapcsol.
Amikor visszatér a Bluetooth funkcióhoz, a
Bluetooth csatlakozás újra automatikusan
létrehozásra kerül.
Használat 57
BLUETOOTH csatlakozás zárolás
(BT LOCK)
Korlátozhatja a Bluetooth csatlakozást a BT
(Bluetooth) és az LG TV funkciókra, hogy
megakadályozza a nemkívánatos Bluetooth
csatlakozást.
A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot a
távvezérlőn, BT (Bluetooth) funkcióban, és nyomja
meg újra, amíg az „OFF - BT LOCK” felirat fut át a
kijelzőn. Ezt követően korlátozhatja a Bluetooth
csatlakozást.
,,Megjegyzés
Még ha a BT LOCK funkciót Be opcióra
állítja, ez a sound bar bekapcsol az
Automatikus Bekapcsolás funkció által.
Ennek megakadályozásához kapcsolja ki az
Automatikus Bekapcsolás funkciót.
A TV távvezérlőjének használata
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerőszabályozás és a
némítás.
A távirányító AV SYNC gombját kb. 3 másodpercig
tartsa benyomva. “ON - TV REMOTE” jelenik meg a
kijelzőn és a készüléket a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni.
A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva
az AV SYNC gombot.
A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az
AV SYNC gombot, majd az „ON - TV REMOTE”
elérésekor nyomja meg még egyszer.
,,Megjegyzés
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Ügyeljen arra, hogy a TV hangkimenete
[External speaker] legyen.
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez
a funkció nem jól működik.
yy Ez a funkció az LG TV varázstávvezérlőjén
nem működik.
yy Előfordulhat, hogy a funkció nem működik
jól, ha a TV egyes funkciói, pl. HDMI CEC,
SIMPLINK és LG Sound Sync be vannak
kapcsolva.
yy Egyes távvezérlők lehet, hogy nincsenek
támogatva.
yy Egyes távvezérlők lehet, hogy nem működnek,
ha többször megnyomja a hangerőgombot.
AV Sync
Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele
során a kép és a hang nincs összhangban egymással.
Ilyenkor a funkcióval összehangolhatjuk a képet és a
hangot.
1. Nyomja meg az AV SYNC gombot.
2. A C/V gombbal 0 és 300 ms között
szabályozhatja a késleltetési időt.
3
Használat
A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot a
távvezérlőn, BT (Bluetooth) funkcióban, és nyomja
meg újra, amíg az „ON - BT LOCK” felirat fut át a
kijelzőn.
Egyéb műveletek
58
Használat
A hang ideiglenes kikapcsolása
Automatikus kikapcsolás
A készülék hangjának kikapcsolásához nyomja meg a
készülék (Némítás) gombját.
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá,
és a készüléket 15 percig nem használják.
A készüléket le lehet némítani, pl. hívásfogadáskor,
ilyen esetben a “MUTE" jelzés jelenik meg a kijelzőn.
A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a
távvezérlő (Némítás) gombját, vagy változtassa a
hangerőt.
Elalvási időzítő beállítása
Az időzítés beállításának megfelelően a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
3
Nyomja meg többször a SLEEP gombot a kívánt
időtartam opciók kiválasztásához (percekben):
Használat
Elsötétítés (A kijelzőablak fele értékre sötétül el ) [
Kikapcsolás időzítő érték (180 - 10) [ Kijelző be
A hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg többször a
SLEEP gombot, amíg a „SLEEP 10” kijelzés jelenik
meg, majd a „SLEEP 10” kijelzése közben még
egyszer nyomja meg a SLEEP gombot.
,,Megjegyzés
Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig
hátralévő időt. A SLEEP megnyomásakor a
kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.
Automatikus kijelző elsötétítés
A kijelzőablak automatikusan elsötétül, ha 15
másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot
sem.
Ha megnyom egy gombot, akkor a kijelzőablak
fényesebbé válik.
A bemeneti jelforrás
információinak megjelenítése
A bemeneti jelforrás különböző információinak
megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot.
OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE : Audio formátum
BT (Bluetooth) : Csatlakoztatott Bluetooth eszköz
név
Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg
(portable) bemenetére külső készülék csatlakozik.
Ha a hálózat csatlakoztatva lett, akkor a hangszóró
hálózati készenléti módra vált. Ezután a készülék
LED-jelzőfénye halvány fehér fénnyel világít.
Ha a hálózat le lett választva, akkor a hangszóró
készenléti módra vált. A készüléken levő LED jelző
pirosra vált.
AUTO POWER Be/Ki
A következő bemeneti források automatikusan
bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy
Bluetooth.
A funkció általi automatikus bekapcsolás csak a
hálózati készenléti módban van támogatva, kivéve
optikai jel esetén. Ellenőrizze a halvány fehér LED-et
a készüléken.
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót.
Ezt követően a készülékétől származó hang lesz
hallható.
Amikor megpróbálja a Bluetooth eszközét
csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a
Bluetooth eszközre.
Ha megnyomja az AUTO POWER gombot, ez a
funkció mindig be- vagy kikapcsol.
Használat 59
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog
kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap
jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték
nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a
készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot ezzel
az egységgel, néhány Bluetooth készülék
folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az
egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat
megszakítása még az egység kikapcsolása
előtt.
yy Ha AUTO POWER-t akar használni, ki kell
kapcsolnia a SIMPLINK-t. A SIMPLINK ki- vagy
bekapcsolása körülbelül 30 másodpercbe
telik.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
yy Ennek a funkciónak a használatához a fő
készüléket regisztrálni kell a Bluetooth
eszköz párosított eszközök listájában.
yy Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER
funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.
Az egység felismeri az olyan bementi jeleket, mint az
Optikai, a Bluetooth az LG TV és a Hordozható, majd
automatikusan a megfelelő funkcióra vált.
Optikai jel fogadásakor
Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel
csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai
funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó
hang lesz hallható.
Bluetooth készülék csatlakoztatása
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
Amikor az LG TV jele beérkezik
Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli
kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor
a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n
hallható.
Csatlakoztassa egy Hordozható
eszközhöz.
Ha hordozható eszközt csatlakoztat hordozható
kábellel, akkor a készülék funkciója Hordozhatóra vált.
3
Használat
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Automatikus funkcióváltás
60
Használat
,,Megjegyzés
yy Az optikai funkció váltásához 5 másodperces,
jel nélküli időtartamra van szükség.
yy Ez a készülék nem vált át az optikai funkcióra,
ameddig a csatlakoztatott TV, Blu-Ray
lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be van
kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CEC-képes
eszköz be van kapcsolva.
yy Ha az automatikus funkcióváltást kívánja
használni, akkor kapcsolja ki a SIMPLINK
funkciót az Ön LG TV készülékén. A SIMPLINK
kikapcsolása kb. 30 másodpercet vesz
igénybe.
3
Használat
yy Ha a Bluetooth csatlakozás zárolás funkció
van beállítva, akkor a Bluetooth csatlakozás
csak a Bluetooth és LG TV funkcióknál lesz
elérhető. (56. oldal)
yy Hálózati csatlakozás nélküli WI-FI funkcióban
nem lehet a Bluetooth eszközt és az LG TV-t
az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) opcióval
csatlakoztatni. E csatlakozás létrehozásához
módosítsa a funkciót egy másikra.
Hangbeállítás
A hangerőszint automatikus
beállítása
A készülék képes az Auto hangerő funkcióra, amely
automatikusan beállítja a hangerőt.
Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi,
nyomja meg a távirányító AUTO VOL gombját. Így a
megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.
A funkció kikapcsolásához az "ON-AUTO VOLUME"
kijelzése közben nyomja meg még egyszer a gombot.
A magas hangok, a mély hangok
vagy a mélynyomó hangjának
beállítása.
A magas, mély és mélysugárzó hangokat saját ízlése
szerint állíthatja be.
TREBLE/BASS : -5 dB - 5 dB
SUBWF (Mélynyomó) : -15 dB - 6 dB
1. Nyomja meg a
gombot ismételten a
TREBLE, BASS vagy SUBWF (Mélysugárzó)
kiválasztásához.
2. A hangerőt a VOL o/p gombbal lehet
beállítani.
Éjszakai mód
Az éjszakai üzemmódot bekapcsolva csökken a hang
intenzitása és nő a finomsága és lágysága.
Vagy nyomja meg a távvezérlő gombját. Így be
lehet kapcsolni az éjszakai módot. A kikapcsoláshoz
még egyszer nyomja meg a gombot.
Használat 61
Készenléti üzemmód
Bluetooth készenléti üzemmód
A hangszóró készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs
zenelejátszás vagy gombműködtetés.
Ha a Bluetooth készenléti üzemmód be van
kapcsolva, a hangszóró kikapcsolásakor a rendszer
Bluetooth készenléti üzemmódra vált.
Készenléti üzemmód
Ha a központi egységet Bluetooth készenléti
üzemmódban kapcsolja be, a Bluetooth és az LG TV
hálózati csatlakozás nélkül is csatlakozik.
1. lehetőség
Ha a hálózat megszakad és nincs zenelejátszás, illetve
egy gombot sem nyom meg 15 percig, a hangszóró
készenléti állapotba kapcsol. A “GOOD-BYE” üzenet
jelenik meg a képernyőn és a készülék LED-jelzőfénye
pirosan világít.
Ha megnyomja és kb. 3 másodpercig nyomva tartja
a készülék 1 vagy a távvezérlő 1 gombját, akkor a
hangszóró készenléti módba kapcsol. A “GOOD-BYE”
üzenet jelenik meg a képernyőn és a készülék LEDjelzőfénye pirosan világít.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg az INFO
gombot, amíg az „ON-BT STANDBY” felirat fut át a
kijelzőn.
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket aktivált Wi-Fi funkció alatt
kapcsolja ki, a Bluetooth készenléti üzemmód
nem fog működni.
yy E funkció használatához kapcsolja be az
AUTO POWER funkciót.
Hálózati készenléti üzemmód
1. lehetőség
Ha a hálózat csatlakoztatva van, de nincs
zenelejátszás, illetve egy gombot sem nyom meg
15 percig, a hangszóró hálózati készenléti állapotba
kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye halvány
fehér fénnyel világít.
2. lehetőség
Ha megnyomja a készülék 1 vagy a távvezérlő
1 gombját, akkor a hangszóró hálózati készenléti
módba kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye
halvány fehér fénnyel világít.
A hangszóró
alaphelyzetbe állítása
Ha a hangszóró nem kapcsolódik be vagy nem reagál,
állítsa alaphelyzetbe.
A hangszóró alaphelyzetbe
állítása
gombot, amíg hangjelzést
yy Tartsa benyomva a
nem hall. A kijelzőn a “DISABLED” üzenet jelenik
meg. Ilyenkor az összes vezeték nélküli hálózati
port kikapcsolódik és törlődnek a vezeték nélküli
hálózat tárolt adatai.
gombot egészen addig, amíg
yy Tartsa nyomva a
két hangjelzést nem hall. A kijelzőn a “RESET”
üzenet jelenik meg. Ön visszaállíthatja a készüléket
a gyári alapbeállításokra.
3
Használat
2. lehetőség
A készülék hangerejének minimumra állítása. Majd
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a készüléken levő
VOL - gombot és a távvezérlőn levő INFO gombot.
Az „ON-BT STANDBY” jelenik meg, és a készülék
Bluetooth készenléti módra kapcsol.
62
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Általános
Jelenség
Ok és megoldás
A készülék rendellenesen
működik.
yy Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró,
DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket.
yy Válassza le a készülék és a csatlakoztatott külső készülék (TV, mélynyomó,
DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket.
yy A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
A készüléket nem lehet
bekapcsolni.
A hálózati kábel csatlakoztatva van a fali csatlakozóhoz?
A hangszóró nem szólal
meg.
Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék?
4
yy Csatlakoztassa a hálózati aljzatra.
yy Állítsa be a hangerőt.
yy Ha egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, Bluetooth-eszköz, stb.),
állítsa be az eszköz hangerejét.
Hibaelhárítás
Be van kapcsolva a némítás?
yy A némítás kikapcsolásához nyomja meg a
hangerőt.
gombot, vagy állítsa be a
Helyes funkciót választott?
yy Ellenőrizze a bemenetet és állítsa be a helyes bemeneti jelforrást.
A mélynyomó nem ad ki
hangot
Be van dugva a mélynyomó?
yy A mélynyomó hálózati kábelét csatlakoztassa a hálózati csatlakozóba.
A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt?
yy Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd: 11. oldal.)
A távvezérlő nem működik
megfelelően.
A távvezérlő túl messze van a készüléktől?
yy A távvezérlőt 7 m-nél kisebb távolságból használja.
A távvezérlő jelének útjában akadály van?
yy Távolítsa el az akadályt.
A távvezérlő elemei kimerültek?
yy Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció
nem működik.
yy Ellenőrizze az olyan külső eszközök csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth-eszköz.
yy Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát az Ön LG TV készülékén, és kapcsolja ki a
SIMPLINK funkciót.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Az LG Sound Sync nem
működik.
yy Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót.
yy Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását.
yy Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.
Hibaelhárítás 63
Jelenség
Ok és megoldás
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl halk.
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
yy Állítsa a DRC funkció állapotát [OFF] állásba a Music Flow Player
használatával.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL
OUT beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy
[BITSTREAM] beállításra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASSTHROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási
menüjében [OFF] állásba.
yy Győződjön meg arról, hogy az Éjszakai Mód nincsen bekapcsolva. Kapcsolja
[OFF] az Éjszakai Módot.
A készülékhez nincsen
Bluetooth eszköz
csatlakoztatva.
yy Kapcsolja ki a Bluetooth csatlakozás zárolás funkciót. (Lásd az 57. oldalt.)
4
Jelenség
Ok és megoldás
Nem kapcsolódik a
hangszóró az Ön otthoni
hálózatához
Lehetséges, hogy a kapcsolatot más, rádiófrekvencián működő háztartási
készülék zavarja. Tegye ezektől távolabb a hangszórót.
Az eszközök listájában
a médiakiszolgálók nem
jelennek meg.
yy A médiakiszolgálón fut a tűzfalhoz tartozó vagy a vírusvédelmi szoftver. A
médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert.
A Music Flow Player
alkalmazás nem működik
megfelelően.
A Music Flow Player csatlakoztatva van?
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró ugyanahhoz a helyi hálózathoz
csatlakozik-e, amelyhez a médiakiszolgáló csatlakoztatva van.
yy Csatlakoztassa a Music Flow Playert.
A LAN kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a vezeték nélküli routerhez és a
Music Flow Playerhez
yy Csatlakoztassa a LAN-kábel egyik végét a Music Flow Player LAN portjához,
míg a másik végét a vezeték nélküli routerhez.
Ha a Music Flow Player csatlakoztatva van, a Music Flow Player LED-je jelzi, hogy
működik?
yy Ha nehézséget tapasztal a Music Flow Player csatlakoztatásakor, a hangszórót
vigye közelebb a vezeték nélküli routerhez vagy a Music Flow Playerhez.
Ha újraindítja a routert?
yy Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hangszóró tápellátását.
Ha Ön új útelosztót telepít.
yy Állítsa vissza a gyári beállításokat, majd hozza létre a hangszóró hálózati
kapcsolatát.
Hibaelhárítás
Hálózat
64
Hibaelhárítás
Alkalmazás és PC-szoftver
Jelenség
Ok és megoldás
A Music Flow Player
alkalmazás nem működik
megfelelően.
A hiba akkor fordul elő, amikor megnyitja az alkalmazást?
yy Győződjön meg arról, hogy az okoskészüléke kompatibilis-e az alkalmazással.
yy Győződjön meg arról, hogy a Music Flow Player alkalmazás legfrissebb
verzióját használja-e.
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró elülső LED-je pirosról fehérre vált-e.
A Music Flow PCszoftver nem működik
megfelelően.
Be van kapcsolva a tűzfal az Ön PC-jén?
yy Kapcsolja ki az összes tűzfalat, majd csatlakoztassa újra. Olvassa el a tűzfala
útmutatóját vagy honlapját.
A LAN kábel csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli útelosztóhoz és a PC-jéhez?
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró és a PC-je megfelelően kapcsolódik-e
a helyi hálózathoz, és működik-e az internet.
yy A vezeték kommunikációt a rádiófrekvenciákat használó háztartási eszközök
megzavarhatják. Vigye távolabb a hangfalat és a számítógépet ezektől.
4
Hibaelhárítás
A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
Jelenség
Ok és megoldás
Ez a készülék érzékeny
lehet a vezeték nélküli
interferenciára.
yy A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel
gyenge.
A Bluetooth eszköz az
alábbi esetekben nem
megfelelően működhet
vagy zajt okozhat.
yy Ha a testének bármely részével megérinti a Bluetooth eszköz adóvevőjét
vagy a Sound Bart.
yy A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz.
yy Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
yy Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen
van.
yy Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy
mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető
legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket.
yy Amikor az eszközt a Bluetooth eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti
távolság legyen a lehető legkisebb.
yy Ha az eszköz túl távol kerül a Bluetooth eszköztől, a kapcsolat megszakadhat
és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.
Hibaelhárítás 65
MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.
Jelenség
Ok és megoldás
A bemeneti forrást nem lehet megváltoztatni az F
gombbal, mint a BT, (Bluetooth),HDMI és csak a
[DEMO] jelzés jelenik meg az elülső képernyőn.
Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza. Ha nem
működik, a fő egységen nyomja meg és tartsa lenyomva
az F gombot (Kb. 15másodpercig) , amíg a képernyőn
meg nem jelenik a kiválasztott funkció.
A távirányító nem működik ( Nem reagál).
4
Hibaelhárítás
66
Melléklet
Fájlkövetelmény
Használható fájlkiterjesztések: “.mp3”, “.wma”, “.flac”,
“.aac”, “.ogg”, “.wav”
Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz között (mp3,
wma), akár 192 kHz/24 bit (flac)
Bitráta: akár 320 kbps (mp3, wma)
yy A fájlokkal kapcsolatos követelmények nem
mindig kompatibilisek. Előfordulhatnak
bizonyos korlátozások a fájlfunkciókban és a
médiakiszolgálók képességeiben.
A Bluetooth® szó és emblémák a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek,
és az LG Electronics által történő mindenfajta
használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.”
yy A hangszóró egyes wav-fájlokat nem tud
lejátszani.
yy Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól
függően nem játszhatók le.
yy A hangszóró egyes DRM-betöltésű fájlokat nem
tud lejátszani.
Védjegyek és licencek
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
5
Melléklet
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A
Dolby, Dolby Atmos és a kettős-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
A DTS védjegyek esetén lásd a http://patents.dts.
com honlapot. A DTS Licensing Limited licence
alapján gyártva. A DTS, a logó, és a DTS a logóval
együtt a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS Digital
Surround pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
A HDMI és a HDMI nagy felbontású multimédiás
interfész kifejezés, valamint a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban vagy
más országokban bejegyzett védjegye vagy
regisztrált védjegye.
Melléklet 67
Műszaki adatok
Általános
Tápellátás
Lásd a készülék típustábláján.
Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét: 6,5 W
(ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 1200 mm x 58 mm x 145 mm (lábakkal együtt)
Üzemi hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Digitális bemenet használható
audio-mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló Digitális
Bemeneti Audio formátum
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Bemenet/Kimenet
OPTICAL IN
3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms (3,5 mm-es sztereo csatlakozó) x 1
HDMI IN
19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
HDMI OUT
19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
A HDCP 2.2-től függő 4K források támogatva vannak 4K felbontás
mellett.
5
Összes
500 W RMS
Melléklet
Elöl
43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Középen
43 W RMS (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Surround
43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Fent
43 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Mélynyomó
200 W RMS (3 Ω 80 Hz-en, THD 10 %)
Erősítő (RMS Kimenet)
68
Melléklet
Vezeték nélküli mélynyomó
Tápellátás
Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Teljesítményfelvétel
Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Típus
1-utas, 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bemeneti teljesítmény
200 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény
400 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 296 mm x 332 mm x 296 mm
Rendszer
LAN port
Ethernet csatlakozó x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Vezeték nélküli LAN (belső
antenna)
Beépített IEEE 802,11n (Draft 2,0) vezeték nélküli hálózatelérés,
amely kompatibilis a 802,11a/b/g/n Wi-Fi hálózatokkal.
yy A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
5
Melléklet
Melléklet 69
A hangszóró kezelése
A hangszóró szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a hangszórót szállítani kell,
a maximális védelem érdekében használja az eredeti
gyári csomagolást.
A külső felületek tisztítása
yy A hangszóró közelében ne használjon illékony
anyagokat, például rovarölő sprayt.
yy Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a hangszóróval.
A hangszóró tisztítása
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt
használjon. Ne használjon erős oldószert, például
alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi
sérülést okozhatnak a hangszórón.
A hálózati
szolgáltatásokkal
kapcsolatos fontos
információ
Minden információért, adatért, dokumentumért,
kommunikációért, letöltésért, fájlért, szövegért,
képért, fényképért, rajzért, videóért, webszórásért,
publikációért, eszközért, forrásért, szoftverért,
kódért, programért, kisalkalmazásért, widgetért,
alkalmazásért, termékért és egyéb tartalomért
("Tartalom") és minden szolgáltatásért és ajánlatért
("Szolgáltatások"), amelyet bármely harmadik fél
("Szolgáltató") biztosít vagy tesz elérhetővé, egyedül
az a Szolgáltató felel, akitől az származik.
Az LGE készüléken elérhető minden olyan tartalom
és szolgáltatás, amelyeket a Szolgáltató tesz
elérhetővé vagy az bocsát rendelkezésre, bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatható,
így többek között felfüggeszthető, eltávolítható
vagy megszüntethető a tartalom vagy a szolgáltatás
egésze vagy bármely része.
Ne feledje, hogy az LGE nem felel a Szolgáltató
által biztosított tartalmakért és szolgáltatásokért
vagy azok megváltoztatásáért, eltávolításáért vagy
megszüntetéséért, és nem vállal garanciát az ilyen
tartalmak vagy szolgáltatások elérhetőségéért vagy
rendelkezésre állásáért.
5
Melléklet
Ha kérdése vagy problémája merülne fel a
tartalommal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban,
tájékoztatást a Szolgáltató weboldalán található
naprakész adatoknál talál. Az LGE nem felel és
nem vállal kötelezettséget a tartalommal és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a tartalommal
vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásra
vonatkozik, forduljon közvetlenül az adott tartalom
vagy szolgáltatás Szolgáltatójához.
70
Melléklet
HASZNÁLATI
FELTÉTELEK
Ezek a felhasználói feltételek azon személyekre és
csoportokra vonatkoznak, akik az LG több helyiséges
hangszóróit (LG több helyiséges hangszóró), az
LG több helyiséges hangszórókkal kapcsolatos
szoftverét/szoftvereit, ezt a készüléket vagy
bármilyen az ezzel az alkalmazással kapcsolatos
szolgáltatást (együttesen a “LG szoftver”) használják.
Ezek fogalmazzák meg az LGE Önnel szembeni
kötelezettségeit, valamint meghatározzák, hogy
mit "illik" és mit "nem illik" tenni az LG szoftver
használata közben. Az LG szoftver az LG Electronics
Inc. (bejegyzett székhelye Korea, Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Szöul, Korea, és az LGE, valamint
licencelőinek ("LGE" vagy "mi") tulajdona.
5
Melléklet
Az LG szoftver elérésével vagy használatával Ön
megerősíti, hogy elfogadja és betartja a használati
feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a használati
feltételeket, Ön nem fog hozzáférni vagy nem
fogja tudni használni az LG szoftvert. Amennyiben
bármilyen ellentét merülne fel a jelen használati
feltételek és a használati feltételekben hivatkozott
bármely dokumentum között, akkor a jelen használati
feltételek élveznek elsőbbséget, kivéve, ha a
vonatkozó dokumentumban egyértelműen más áll.
Önnek nem kizárólagos licenchasználati engedélyt
adunk arra az előtelepített LG szoftver másolatra,
amelyet kizárólag olyan mértékben használhat,
amely az LG többszobás hangszórója használatához
szükséges.
Ön elismeri, hogy az LG szoftver tulajdonjoga bárhol
a világon kizárólag csak minket illet, és nem szállt
át Önre. Ön az LG szoftvernek csak a korlátozott
használatára jogosult, ahogy az a licencfeltételekben
szerepel.
A szoftverünket Ön nem másolhatja le, nem
módosíthatja, nem alakíthatja át és nem fejlesztheti
semmilyen módon, kivéve, ha erre törvényi
felhatalmazása van. Fenntartjuk a jogot arra, hogy
figyelmeztetés nélkül felfüggesszük, visszavonjuk
vagy szüneteltessük az összes szolgáltatást vagy a
szolgáltatások egy részét, ha úgy gondoljuk, hogy Ön
megszegi a használati feltételeket.
Ön elfogadja, hogy az LG szoftver nem az Ön egyedi
követelményei szerint készült. Nem ígérjük vagy
garantáljuk, hogy az LG szoftver hibamentes és
mindig rendelkezésre fog állni. Üzletileg elvárható
erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy
az LG szoftvert folyamatosan, kiváló minőségben
tudjuk biztosítani, de nem tudjuk garantálni,
hogy mindig, megszakítás- és hibamentesen
fog rendelkezésre állni. Előfordulhat, hogy meg
kell szakítanunk vagy szüneteltetnünk kell az LG
szoftvert vagy a használatuk egy részét vagy egészét
fel kell függesztenünk vagy korlátoznunk kell, ha
indokoltnak látjuk műszaki, működtetési, biztonsági,
jogi okokból vagy törvényi előírások miatt.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha a
szolgáltatások vagy azok bármely része bármilyen
okból kifolyólag bármikor vagy bármennyi időre
elérhetetlenné válik.
Habár Ön az LG szoftvert arra is használhatja,
hogy harmadik fél által elérhetővé tett tartalmakat
vagy alkalmazásokat töltsön le vagy érjen el az
LG szoftverén, nem ígérjük vagy garantáljuk, hogy
az ilyen tartalmak vagy alkalmazások mindig
elérhetők lesznek. Amennyire jogilag megengedett,
kizárunk minden olyan garanciát, kikötést vagy más
feltételt, amelyek a törvény által a licencfeltételekbe
beleérthetők.
Amennyire jogilag megengedett, kizárunk minden
veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősséget, ami
az LG szoftver használatával kapcsolatban felmerül.
Mi kizárólag azért az elszenvedett veszteségért
vagy kárért vállalunk felelősséget, amely a jelen
licencfeltételek általunk való megszegésének
vagy az alábbiakban meghatározott mértékű
gondatlanságunknak előrelátható következménye,
de nem vállalunk felelősséget a nem előrelátható
veszteségekért vagy károkért. A veszteség vagy kár
akkor előrelátható, ha az nyilvánvaló következménye
a szerződésszegésünknek, és Ön és mi is fontolóra
vettük az LG szoftver használatának megkezdésekor.
Bármely olyan veszteség vagy kár esetén, amelyet a
jelen licencfeltételek nem zárnak ki akár a szerződés
teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, akár
jogszabálysértésből (beleértve a gondatlanságot is)
vagy másból származik, a mi és a vállalatcsoportjaink
teljes felelősségének mértéke arra az összegre
korlátozódik, amennyit Ön az LG szoftver
szolgáltatásaiért fizetett. A hatályos törvények
által megengedett mértékig néhány joghatóságnak
lehetősége van arra, hogy ne engedélyezze a
felelősség korlátozását vagy kizárását a véletlenszerű
vagy szándékos károkozásért, vagy joga van arra,
hogy megtiltsa a felelősség korlátozását vagy
kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások
Önre nem vonatkoznak.
A licencfeltételek nem zárják ki vagy korlátozzák
a felelősségünket olyan halálért vagy személyi
Melléklet 71
sérülésért, ami a mi gondatlanságunkból,
csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből,
vagy bármely olyan okból adódik, amelynél a
felelősségünket nem zárja ki az érvényben lévő
törvény.
Az LG szoftver hozzáférést biztosít más olyan
szolgáltatások "apps"-jaihoz és hivatkozásaihoz,
amelyek olyan harmadik fél tulajdonában
és üzemeltetésében működnek, mint pl. a
tartalomszolgáltatók. Bármely külső fél alkalmazásait,
szolgáltatásait és műsorait, amelyeket Ön elérhet a
szolgáltatásokon keresztül, ezen külső szolgáltató fél
teszi elérhetővé az Ön számára, és nem tartoznak a
jelen használati feltételek hatókörébe.
Az Ön ügylete bármely külső szolgáltatóval kizárólag
Ön és az adott szolgáltató közötti ügylet, és erre
a szolgáltató saját feltételei és kikötései, valamint
adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Arra biztatjuk
Önt, hogy olvassa el ezeket a dokumentumokat,
habár mi nem felelünk azok tartalmáért. Nem
vállalunk felelősséget a külső szolgáltatók
alkalmazásaiért, szolgáltatásaiért vagy műsoráért.
Jelen feltételek nem befolyásolják az Ön fogyasztói
jogait.
A szolgáltatások megfelelősége gyermekek számára
és a szülői felügyelet eszközei
Ha szükséges, ezt a bekezdést módosítsa a helyi
előírásoknak megfelelően: a Szolgáltatások nem
13 év alatti gyerekek számára valók, és nem
kimondottan úgy készültek, hogy felkeltsék a 13
év alatti gyerekek érdeklődését. Viszont bizonyos
műsorok, amelyeket a szolgáltatások használatával
elérhet, tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek
illetlenek, kifogásolhatóak vagy nem gyermeknek
való.
Az Ön Smart TV-készüléke rendelkezik szülői
felügyelet eszközével (4 számjegyű PIN-kóddal).
Ha Ön bekapcsolja a 4 számjegyű PIN-kódot, az Ön
LG Smart TV-készüléke nem tud korlátozás alá eső
műsorokat megjeleníteni, csak ha Ön megadja a PINkódot. Ön felel a szülői felügyeleti eszköz beállításáért
és megőrzéséért, valamint a rendelkezésre álló
összes beállításért, és mi semmilyen felelősséget nem
vállalunk ezek elmulasztásából adódó Ön által vagy
bármely LG Smart TV felhasználó által elszenvedett
sérelemért, veszteségért vagy kárért. Az Ön LG
Smart TV-készülékének a modelljétől függ, hogy ezek
a funkciók rendelkezésre állnak-e.
A vírusok és a biztonság
Üzletileg elvárható erőfeszítéseket teszünk
azért, hogy a szolgáltatásaink biztonságosak és
vírusmentesek legyenek, de ezek sem garantálják,
hogy a szolgáltatások hibamentesek, vírusmentesek,
vagy más sebezhető pontok nélküliek lesznek.
Viszont nem vállalunk felelősséget semmilyen
veszteségért vagy kárért, amelyet olyan vírus,
szolgáltatásmegtagadási támadás vagy egyéb
rosszindulatú program okoz, amely megfertőzi az
Ön LG Smart TV-készülékét vagy más anyagát a
szolgáltatások használata közben.
Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: reklamációk
Ha Önnek a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése,
kételye vagy panasza lenne forduljon hozzánk a
következő címen: [írja be a hivatkozni kívánt céges LG
e-mail címet].
Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: Egyebek
Ha másképp nem rendelkezünk, a jelen használati
feltételek és a benne hivatkozott dokumentumok
tartalmazzák a szolgáltatások használatával
kapcsolatos teljes megállapodásunkat, és
hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást,
megbeszélést, ígéretet vagy javaslatot, függetlenül
attól, hogy az írásban vagy szóban történt.
5
Melléklet
Bármikor figyelmeztetés vagy kötelezettség
nélkül meghatározhatjuk bizonyos harmadik fél
tartalmának, alkalmazásának vagy szolgáltatásának
korlátait. Kifejezetten elutasítunk bármilyen
felelősséget vagy kötelezettséget a jelen LG
szoftveren keresztül elérhető bármely tartalom,
alkalmazás vagy szolgáltatás megváltozásáért,
megszakításáért, kikapcsolásáért, eltávolításáért vagy
felfüggesztéséért. Nem felelünk és nem vállalunk
kötelezettséget a tartalommal, alkalmazással és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a harmadik fél
tartalmával, alkalmazásával vagy a szolgáltatásaival
kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik, forduljon
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás
Szolgáltatójához vagy alkalmazás-fejlesztőjéhez.
Ha Ön egy gyermeknek engedélyezi az Ön LG
Smart TV-készülékével a szolgáltatások elérését,
kizárólag Ön felel azért, hogy eldöntse, hogy az adott
szolgáltatások valók-e gyermeknek.
72
Melléklet
Átruházhatjuk, alszerződésben kiadhatjuk vagy
másképp is továbbadhatjuk a használati feltételek
alatt szereplő jogainkat és kötelezettségeinket
bármely vállalatnak, cégnek vagy személynek.
Ezt mi kizárólag akkor tehetjük meg, ha azzal
nem befolyásoljuk jelentősen az Ön használati
feltételekben szereplő jogait. Mi nem ruházhatjuk
át, alszerződében nem adhatjuk ki vagy más módon
sem adhatjuk tovább az Ön használati feltételekben
szereplő jogait vagy kötelezettségeit senkinek
(kivéve, ahol Ön harmadik félnek engedi nézni az Ön
LG Smart TV-készülékét), csak ha Ön ezt korábban
írásban elfogadta.
Ha egy adott időben nem érvényesítjük vagy hajtjuk
végre jogainkat Ön ellen, ez nem gátol meg minket
abban, hogy a későbbiekben, ha úgy döntünk,
akkor érvényesíthessük vagy végrehajthassuk azt a
jogunkat.
Ha a jelen használati feltételek egy részét a bíróság
vagy más hatóság jogtalannak, érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak ítél, a használati feltételek
közül az a részt törölni kell, míg a használati feltételek
fennmaradó része érvényben marad.
5
Jelen használati feltételek nem hoznak létre és nem
vonnak magukkal olyan jogokat, amelyek bárki olyan
által érvényesíthetők, akik nem szerződő felek.
Melléklet
Jelen használati feltételeket annak az országnak
a törvényei határozzák meg, ahol az LG Smart TV
értékesítésre került, és mind Ön, mind az LGE alávetik
magukat az adott ország jogszolgáltatásának, ahol
az Ön LG Smart TV-készülékét értékesítették.
A megállapodás értelmezésére a Koreai Köztársaság
törvényei az irányadók, kivéve a törvényi
rendelkezések ellentmondásosságai esetén.
Ha a használati feltételekkel kapcsolatban Önnek
kérdése merülne fel vagy megjegyzést szeretne
hozzáfűzni, vegye fel a kapcsolatot a következő
címmel: www.lg.com.
Jelen használati feltételeket az LGE időről időre
frissítheti. Ha változtatást eszközölünk a használati
feltételekben, akkor az Ön LG szoftverén keresztül
vagy más módon értesítjük Önt.
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL
és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú
licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre:
http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel,
jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető.
Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROMon hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez
ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó
ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A
CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni
e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a
készülék megvásárolásától számított három (3) évig
érvényes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising