LG SK8 Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG Wi-Fi Sound
Bar (LG Wi-Fi
hangszóró)
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából
őrizze meg ezt a kézikönyvet.
Modell
SK8 (SK8, SPK8-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT!
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT! A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos
légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést
okozhat.
VIGYÁZAT! A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A
telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a
készülék megbízható működését szolgálják,
valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A
nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen,
pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT! Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal
égő tárgyat, pl. égő gyertyát.
MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi,
beleértve a termékazonosítót és a névleges
teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén
levő fő címkén találhatók.
Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK
A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz.
Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek
kell lennie.
Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra
vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség
követelményeket.
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók
túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó,
hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy
repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen
állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen
ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben
sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát,
és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által
jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai
vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne
hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá.
Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali
csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép
az eszközből.
VIGYÁZAT: Csak a készülékkel szállított hálózati
adaptert használja. Ne használja más készülék
vagy más gyártó hálózati adapterét. Bármilyen más
hálózati kábel vagy tápegység használata esetén a
készülék megrongálódhat és a garancia megszűnhet.
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
Jelek
~
Váltóáramot jelent (AC).
0
Egyenáramot jelent (DC).
II. osztályú berendezést jelent.
1
Készenléti módot jelent.
!
Jelentése “BE” (tápfeszültség).
Veszélyes feszültséget jelent.
1
Az első lépések
Az elem vagy akkumulátor biztonságos
eltávolítása a készülékből: A régi elemek,
illetve akkumulátor eltávolításához kövesse az
összeszerelés lépéseit fordított sorrendben. A
környezetszennyezés és az emberi és/vagy állati
egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése
érdekében a régi elemeket vagy akkumulátort a
kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Ne kezelje az
elemeket, illetve akkumulátort egyéb hulladékkal
együtt. Javasoljuk, hogy az elemeket, illetve
akkumulátort a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja
le, (előfordulhat, hogy ezek az Ön környékén nem
érhetők el). Az elemeket, illetve akkumulátort ne érje
túlzott hő közvetlen napsütés, tűz vagy egyéb hatás
formájában.
3
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
2
Csatlakoztatás
2
6
6
7
8
9
11
11
Biztonsági előírások
Fő jellemzők
Bevezetés
Távvezérlő
Előlap
Hátlap
A hangfal üzembe helyezése
A főegység falra szerelése
13
13
13
15
15
15
17
17
A kábelek elrendezése
A hálózati adapter csatlakoztatása
A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– Optikai kábel használata
– LG Sound Sync
– HDMI-kábel használata
– ARC (Audio Return Channel, visszirányú
hangcsatorna) funkció
– Mi a SIMPLINK?
– További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
További csatlakoztatások
– DOLBY ATMOS®
– HDMI-csatlakoztatás
– OPTICAL IN csatlakoztatás
– PORTABLE IN csatlakozás
Hálózati kapcsolat
– Vezetékes kapcsolat
– Vezeték nélküli kapcsolat
„LG Wi-Fi Speaker”
– Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
telepítése
Együttműködik a következővel: Google
Assistant
17
18
19
19
20
20
21
22
22
23
23
24
24
Tartalomjegyzék
3
Használat
4
Hibaelhárítás
25
A vezeték nélküli Bluetooth-technológia
használata
– A Bluetooth-ról
– Bluetooth profilok
– Zenehallgatás Bluetooth készülékről
– Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK)
Egyéb műveletek
– A TV távvezérlőjének használata
– AV Sync
– A hang ideiglenes kikapcsolása
– Automatikus kijelző elsötétítés
– A bemeneti jelforrás információinak
megjelenítése
– Automatikus kikapcsolás
– AUTO POWER Be/Ki
– Automatikus funkcióváltás
Hangbeállítás
– Hangeffektus beállítása
– A hangerőszint automatikus beállítása
– Hang-szint beállítása
Készenléti üzemmód
– Készenléti üzemmód
– Hálózati készenléti üzemmód
– Bluetooth készenléti üzemmód
A hangszóró alaphelyzetbe állítása
33
33
34
35
35
Hibaelhárítás
– Általános
– Hálózat
– Alkalmazás
– A vezeték nélküli funkció használatára
vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
– MEGJEGYZÉSEK a Demo mód
engedélyezéséhez.
25
25
25
27
27
27
28
28
28
28
28
29
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
36
5
Melléklet
37
37
38
40
40
Fájlkövetelmény
Védjegyek és licencek
Műszaki adatok
A hangszóró kezelése
A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos
fontos információ
HASZNÁLATI FELTÉTELEK
41
A használati útmutatóban található leírás eltérhet az aktuális „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazástól, ha annak
más a verziószáma.
5
1
2
3
4
5
6
1
Az első lépések
Fő jellemzők
Bevezetés
LG Sound Sync
A használati útmutatóban használt
jelölések
Az első lépések
Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV
távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.
„LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
Hallgathatja az okoskészülékén tárolt zenét.
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazáson keresztül
vezérelheti a hangszórót iPod touch/iPhone vagy
Android készüléke nélkül. A hangszórónak és az
Ön okoseszközének ugyanahhoz a hálózathoz kell
kapcsolódnia. Látogasson el az Apple „App Store”
vagy a Google „Play Store” áruházakba, és keresse az
„LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást.
További információk: 24. oldal.
yy Az alkalmazás és az eszközén található szoftver
verziójától függően, lehet, hogy az „LG Wi-Fi
Speaker” alkalmazás nem működik megfelelően.
yy Előfordulhat, hogy néhány okoskészülék nem
kompatibilis a hangszóróval.
Bluetooth®
A Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása.
,,Megjegyzés
Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket
jelöl.
>>Vigyázat!
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Az első lépések
Távvezérlő
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Készenlét): a készülék BEKAPCSOLÁSA vagy
KIKAPCSOLÁSA.
VOL (Hangerő) o/p : a hangszóró hangerejének
beállítása.
1
F (Funkció): a funkció és a bemeneti jelforrás
kijelölése.
Az első lépések
Bemeneti jelforrás / Funkció
Megjelenítés
Wi-Fi
WI-FI
Optikai
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Vezetékes)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli) LG TV
HDMI IN
HDMI
Hordozható
PORT.
[ (Némítás) : a hang elnémítása.
C/V (Ugrás) : ugrás előre vagy visszafelé.
N (Lejátszás/Szünet) : a lejátszás indítása. /lejátszás
szüneteltetése.
Az akkumulátor cseréje
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő
hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a 4 és a
5 megfelelő párosításával.
SOUND EFFECT: Hangeffekt üzemmód kiválasztása.
: Beállítja a hangszóró hangerejét. (31 oldal)
AV SYNC:
- Kép és hang szinkronizálása.
- A TV távvezérlő vezérlése. (27 oldal)
J:
- Megjeleníti a bemeneti jelforrás információit.
- Megjeleníti a csatlakoztatott Bluetooth eszköz
nevét a Bluetooth funkcióban.
AUTO VOL:
- Az AUTO VOLUME bekapcsolása.
AUTO POWER:
- Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolása.
(29. oldal)
- Be- vagy kikapcsolja a Bluetooth csatlakozás
zárolást. (27. oldal)
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
A Távvezérlő-érzékelő
C Kijelző
B LED jelzőfény
A kapcsolat állapotát jelzi.
yy Fehér (Villog): Várakozás hálózati kapcsolatra WiFi funkcióban
D 1 (Készenlét)
A készülék BEKAPCSOLÁSA vagy
KIKAPCSOLÁSA.
yy Fehér (Folyamatos): A hálózati kapcsolat létrejött
Wi-Fi funkcióban vagy az egyéb funkciók lettek
kiválasztva.
yy Fehér (Halvány): Készenléti üzemmód hálózati
kapcsolattal.
yy Piros (Folyamatos): Készenléti üzemmód hálózati
kapcsolat nélkül
F (Funkció)
Funkció vagy bemeneti jelforrás kiválasztása.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT.)
p/o (Hangerő)
/ (Wi-Fi)
Kiválasztja a Wi-Fi funkciót.
Az első lépések
9
Hátlap
1
Az első lépések
A DC IN (AC adapter bemenet)
B OPTICAL IN csatlakozó
Optikai eszközhöz csatlakozik.
C PORTABLE IN csatlakozó
Hordozható eszközhöz csatlakozik.
D USB (csak szervíz számára)
Szoftverletöltő csatlakozó
E LAN port
Routerhez csatlakozik.
F HDMI OUT (TV ARC)
HDMI IN (ARC) csatlakoztatása a TV-készülékre.
G HDMI IN
HDMI KIMENETTEL(HDMI OUT) rendelkező
eszközhöz csatlakozik.
10 Az első lépések
Hasznos funkciók az egység használatához
1
Az első lépések
Funkció
Leírás
TV Távirányító
Be/Ki
Lehetővé teszi az egység
BE
hangerejének vezérlését a TV
távirányítóján keresztül akkor is,
ha az más cég terméke.
KI
A funkció gyári beállítása: be.
Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az AV
SYNC gombot a távirányítón, majd nyomja
meg ismét a gombot.
Csak Bluetooth és LG TV
funkciókon keresztül teszi
lehetővé, hogy egy Bluetooth
eszközhöz csatlakozzon.
BE
Tartsa lenyomva Bluetooth funkcióban kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
A funkció gyári beállítása: ki.
KI
Tartsa lenyomva Bluetooth funkcióban kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
(27 oldal)
BT Zár Be/Ki
(27 oldal)
Auto Power
Be/Ki
(29 oldal)
Tennivaló
Lehetővé teszi, hogy az
BE
egység a bemeneti jeleken
keresztül automatikusan be- és
kikapcsoljon:
Optikai, LG TV, Bluetooth vagy KI
„LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás.
A funkció gyári beállítása: be.
BT készenlét
Be/Ki
(32 oldal)
BE
Lehetővé teszi, hogy az
egység készenléti állapotra
kapcsoljon, miközben fenntartja
a Bluetooth csatlakozást.
Hálózati
Lehetővé teszi, hogy az egység
készenlét Be/Ki készenléti állapotra kapcsoljon,
miközben fenntartja a hálózati
(32 oldal)
csatlakozást.
Tegye ezt
Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az AV
SYNC gombot a távirányítón, majd nyomja
meg ismét a gombot.
Nyomja meg az AUTO POWER gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
Nyomja meg az AUTO POWER gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
Előbb állítsa a hangerőt minimumra.
Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a p
gombot az egységen, és az J gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
KI
Előbb állítsa a hangerőt minimumra.
Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a p
gombot az egységen, és az J gombot
a távirányítón, majd nyomja meg ismét a
gombot.
BE
Nyomja meg az egység 1 vagy a távirányító
1 gombját.
KI
Nyomja meg kb. 3 másodpercig az egység
1 vagy a távirányító 1 gombját.
Az első lépések 11
A főegység falra
szerelése
A hangszórót más eszközökhöz csatlakoztatva
hallgathatja a zenét: TV, Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó
stb.
A készüléket helyezze a TV-készülék elé és
csatlakoztassa hozzá a kívánt eszközöket.
(Lásd a 15 - 22. oldal)
A vezeték nélküli mélynyomót bárhol elhelyezheti
a szobában. Érdemes azonban a mélynyomót a
készülék közelében elhelyezni. A falak visszaverő
hatásának csökkentése érdekében fordítsa azt kissé
a helyiség közepe felé.
A központi egység falra szerelése.
>>Vigyázat!
Mivel a készülék telepítése után a kábelek
csatlakoztatása nehézkéssé válik, azokat a
telepítés előtt kell csatlakoztatni.
Előkészítő anyagok
Készülék
>>Vigyázat!
yy Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a
Bluetooth vagy a vezeték nélküli mélynyomó,
maximális kihasználása érdekében a készüléket
ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli
kapcsolat a készülék alján található modulon
keresztül jön létre.
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
,,Megjegyzés
A gombok kényelmes használata érdekében
javasoljuk, hogy a Sound Bar felszerelésekor a
Sound Bar és a TV-készülék között hagyjon egy
kis távolságot.
1
Az első lépések
A hangfal üzembe
helyezése
Fali tartó szerelősablonja
Fali tartó
Csavarok
(nincs mellékelve)
Csavarok (A)
Fali aljzat
12 Az első lépések
1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli,
ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a
helyzetben.
5. A készülék alján található csavarfuratok
pozícionálása érdekében helyezze a készüléket a
konzolokra.
2. Falra (beton) szerelés esetén használja a tipliket.
A felszereléshez néhány furatot kell készíteni.
A furatokat a mellékelt sablonnal (fali tartó
furatsablonja) lehet elkészíteni. A terelőlemez
segítségével határozza meg a fúrás megfelelő
helyét!
6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.
1
Az első lépések
,,Megjegyzés
A készülék leszerelését a fent leírtakkal
ellenkező sorrendben kell végezni.
3. Távolítsa el a konzolrögzítő segédeszközt.
4. A következő ábra szerint a csavarokkal (A)
erősítse a falra a fali tartót.
>>Vigyázat!
yy A készüléket ne használja fejjel lefelé. A
készülék alkatelemei megsérülhetnek vagy
személyi sérülés keletkezhet.
yy Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe, és
kerülje el annak ütögetését!
yy Erősítse a készüléket szorosan a falhoz,
nehogy az leessen! Ha a készülék leesik, az a
sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
yy Ha a készüléket a falra szerelte, kérem,
győződjön meg arról, hogy gyermek ne
ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét
sem, mivel így a termék leeshet!
,,Megjegyzés
A készülék felszereléséhez szükséges tiplik
és csavarok (A) nincsenek mellékelve. A
felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat
javasoljuk.
Csatlakoztatás
A kábelek elrendezése
A kábelt a kábelkötözőkkel rendezheti el.
1. A kábeleket a kábelkötözőkkel tudja egyben
tartani, az alábbi ábrán látható módon.
2. Szorítsa meg a kábelkötözőket.
A vezeték nélküli
mélynyomó
csatlakoztatása
Vezeték nélküli mélynyomó LED-es
kijelzője
Állapot
Zöld
(villog)
A kapcsolat létrejötte
folyamatban van.
Zöld
A kapcsolat létrejött.
Piros
A vezeték nélküli mélynyomó
készenléti állapotban van vagy a
kapcsolat megszakadt.
Kikapcsolva
(nincs kijelzés)
A vezeték nélküli mélynyomó
tápkábelje ki van húzva.
A hálózati adapter
csatlakoztatása
A hangszórót a mellékelt AC adapterrel
csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati
adapterhez.
2. Csatlakoztassa a váltóáramú adapterkábelt a DC
IN adapterbemenethez.
3. Csatlakoztassa AC hálózati kábelt a AC
kimenetbe.
>>Vigyázat!
Csak a készülékhez biztosított hálózati adaptert
használja. Ne használja más készülék vagy
gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati
kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a
készüléket és érvényteleníti a garanciát.
A vezeték nélküli mélynyomó első
elindítása
1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli
mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a hangfalat. A hangfal és a
vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása
automatikusan történik.
2
Csatlakoztatás
A LED színe
,,Megjegyzés
Az összes csatlakoztatás befejeztével, szükség
szerint elrendezheti a kábeleket.
13
14 Csatlakoztatás
Vezeték nélküli mélynyomó kézi
párosítása
Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a vezeték nélküli
mélysugárzó piros LED-jét ellenőrizheti, és a vezeték
nélküli mélysugárzó hangja nem hallható. A probléma
megoldásához végezze el a következőket.
1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó
hátoldalán levő Pairing gombot.
2
,,Megjegyzés
yy A készülék és a mélynyomó csak néhány
másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd
kommunikálni egymással, és csak azután lesz
hallható a hang.
yy Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó
és a készülék, annál jobb lesz a hang
minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és
a mélynyomót egymáshoz minél közelebb
helyezze el, és kerülje a következő helyzeteket.
Csatlakoztatás
-- Akadály a készülék és a mélynyomó között.
Pairing
-- A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő
zöld LED gyorsan villog.
(Ha a zöld LED nem villog, akkor nyomja meg
hosszan a Pairing gombot.)
2. Kapcsolja be a hangfalat.
3. A párosítás befejeződött.
-- A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő
zöld LED világítani kezd.
-- Olyan készülék, amely ezzel a vezeték
nélküli kapcsolattal azonos frekvencián
működik, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli
LAN-készülék.
-- A vezeték nélküli interferencia elkerülése
érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart
helyezze legalább 1 méter távolságra az
egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli
router, mikrohullámú sütő stb.).
!1 m
Csatlakoztatás
15
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
LG Sound Sync
A készüléket a TV-től függően az optikai digitális
kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.
Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG
Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így.
A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó
meglétét.
Optikai kábel használata
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:
hangerő fel/le, némítás
A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV
használati útmutatójában.
A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az
alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
Optikai
kábel
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „OPT“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van
ilyen a kábelen.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében
a TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd a TV használati
útmutatójában.)
yy Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:
TV beállítások menü [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [External speaker
(Optical)]
yy A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy
típusától függően eltérő lehet.
yy Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC
módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel
lesz a prioritás.
,,Megjegyzés
yy Az LG Sound Sync használata mellett a
készülék távvezérlője is használható. Ha
ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék
szinkronizálja magát a TV-vel.
A TV specifikációi alapján a jelen egység
hangereje és némítása szinkronizálva lesz a
TV-vel.
yy Ha az összeköttetés megszakad, ellenőrizze a
TV és a tápellátás állapotát.
yy Az LG Sound Sync használata esetén a
következő esetekben ellenőrizze ennek a
készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
-- A készülék ki van kapcsolva.
-- Váltson más funkcióra.
-- Csatlakoztassa le az optikai kábelt.
yy Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után
készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től
függ.
2
Csatlakoztatás
1. A készülék hátulján található OPTICAL IN
csatlakozót OPTIKAI kábellel kösse össze a TVkészülék OPTICAL OUT csatlakozójával.
16 Csatlakoztatás
LG Sound Sync vezetékes
csatlakozással
LG Sound Sync vezeték nélküli
csatlakozással
1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a
készülékhez.
1. A távvezérlő 1 gombjával vagy a készülék 1
gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza az LG TV
funkciót.
2
Csatlakoztatás
Optikai
kábel
3. A TV-készüléken állítsa be az LG Sound Sync
(vezeték nélküli) funkciót. Lásd a TV használati
útmutatójában.
Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van,
akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED”
kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.
,,Megjegyzés
2. Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:TV
beállítások menü [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. A távvezérlő 1 gombjával vagy a készülék 1
gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza az OPT/HDMI
ARC funkciót.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőn az „LGOPT” kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
A TV beállító menüje a TV típusától függően
eltérő lehet.
yy Ha a készüléket közvetlenül a 1 (Tápellátás)
gombbal kapcsolta ki, az LG Sound Sync
(vezeték nélküli) kapcsolata megszakad.
yy Ha a TV és ez a készülék LG Sound Sync
(Vezeték nélküli) által van csatlakoztatva,
akkor ez a készülék Hálózati készenléti
módban lesz, a hálózati csatlakozás
státuszától függetlenül, amikor ez a készülék
ki van kapcsolva. Ellenőrizze a halvány fehér
LED-et a készüléken.
Csatlakoztatás
HDMI-kábel használata
Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC (audio
visszajelző csatorna) használatára, akkor a TV hangját
optikai kábel csatlakoztatása nélkül hallgathatja ezen
a készüléken.
1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI
OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék ARC
csatlakozójára egy HDMI kábellel.
ARC (Audio Return Channel,
visszirányú hangcsatorna)
funkció
Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis televíziók a
hangadatfolyamot a készülék HDMI OUT kimenetére
küldhetik.
A funkció használatához:
-- A televíziónak képesnek kell lennie a HDMI-CEC és
az ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és az
ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
-- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a
televíziótól függően eltérő lehet. Az ARC funkcióról
a televízió felhasználói kézikönyvében olvashat
bővebben.
-- HDMI-kábelt (A típusú nagy sebességű HDMI™kábel Ethernettel) kell használnia.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „ARC“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében
a TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd a TV használati
útmutatójában.)
yy Ahhoz, hogy a hangot ezen a készüléken
hallgathassa, állítsa be a TV hangkimenetét:
TV beállítások menü [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [External speaker (HDMI
ARC)]
-- A készülék HDMI OUT kimenetét HDMI-kábellel az
ARC funkció használatára képes televízió HDMI IN
bemenettel kell összekötni.
-- Az ARC funkcióval kompatibilis televízióhoz csak
egy Sound Bar hangfalat lehet csatlakoztatni.
Mi a SIMPLINK?
A készülék egyes funkciói a televízió távirányítójával
vezérelhetők, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióval
ellátott LG televízió HDMI-kábellel kapcsolódik
egymáshoz.
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:
bekapcsolás/kikapcsolás, hangerőszabályozás stb.
yy A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy
típusától függően eltérő lehet.
A SIMPLINK funkcióról a televízió felhasználói
kézikönyvében olvashat bővebben.
yy Az Ön LG TV-készüléke modelljétől függően
lehet, hogy be kell kapcsolnia a SIMPLINK
funkciót az LG TV-n.
A SIMPLINK funkcióval ellátott LG
televíziókészülékeken a fenti embléma található.
yy Ha ARC funkcióra tér vissza egy másik
funkcióról, akkor állítsa a bemeneti jelforrást
OPT/HDMI ARC opcióra. Majd ez a készülék
automatikusan ARC funkcióra vált.
yy A készülék állapottól függően néhány
SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem
működhet.
,,Megjegyzés
yy A készülékhez csatlakoztatott TV vagy
lejátszó típusától függően a SIMPLINK
működése eltérhet az Ön által megszokottól.
2
Csatlakoztatás
HDMI-kábel
17
18 Csatlakoztatás
További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
yy HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
- Próbálja meg a HDMI/DVI készüléknek és ennek
a lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja
be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva
kapcsolja be a lejátszót.
2
Csatlakoztatás
- A csatlakoztatott készülék videobemenetét a
készüléknek megfelelően kell beállítani.
- A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p
(vagy 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i,
1920 x 1080p videobemenettel kompatibilis.
yy A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI-vagy
DVI-eszköz használható.
- Nem HDCP-képes eszköz esetén a kép nem
megfelelően jelenik meg.
,,Megjegyzés
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes
a lejátszó jelének kezelésére, a HDMI eszköz
hangja torz lehet vagy nem is hallható.
yy Ha a felbontást a csatlakozás létrehozása
után változtatja meg, az hibás működést
eredményezhet. A probléma megoldásához
kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TVképernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a
HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le
a HDMI-kábelt.
yy Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta,
akkor ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek
hossza általában legfeljebb kb. 4,5 m lehet).
yy A HDMI üzemmódban a videofelbontás nem
módosítható. Módosítsa a csatlakoztatott
készülék videofelbontását.
yy Ha a személyi számítógép a HDMI IN
csatlakozóra csatlakozik és a kimeneti videojel
nem megfelelő, akkor a számítógépen állítson
be 576p (vagy 480p), 720p, 1080i vagy
1080p felbontást.
HDMI-kábel ellenőrzési listája
Egyes HDMI-kábeleknek gyenge a jeladásuk, ami
problémákat okozhat a hang- és videóátvitel során.
Ha az HDMI-kábel újracsatlakoztatása után sincs
hang, vagy megszakad, vagy a hangprojektorból
származik és/vagy nincs videójel vagy folyamatos
videójel a TV-készülékén, akkor az HDMI-kábel
okozhatja a problémát.
Használja a prémium HDMI hitelesítési emblémával
ellátott kábelt. Arról is győződjön meg, hogy a
használt kábel hiteles A-típusú, nagy sebességű
Ethernet HDMI™-kábel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Csatlakoztatás HDMI kábel
használatával*
HDMI-kábel használata esetén az élő adás teljes
körű élvezetéhez a televíziónak képesnek kell
lennie a legújabb HDMI-funkciók (HDMI CEC1) /
ARC (visszatérő hangcsatorna)) használatára. Ha
a TV nem képes ezeknek a HDMI-funkcióknak a
használatára, akkor a hangrendszert OPTIKAI kábellel
kell csatlakoztatni.
1) HDMI CEC (nagy felbontású multimédia-interfész
fogyasztói készülékek vezérléséhez)
A Consumer Electronics Control (CEC) olyan
HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen
saját távvezérlő használatával az aktivált CEC-el
rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott készülékek
vezérlésére használhat.
* A CEC márkanevei: SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips)
stb.
Csatlakoztatás
19
További
csatlakoztatások
DOLBY ATMOS®
Mi a DOLBY ATMOS®?
2
Csatlakoztatás
A Dolby Atmos csodálatos, eddig soha nem tapasztalt
élményt nyújt a fej feletti hangzással, és a Dolby
hangzás gazdagságával, tisztaságával és erejével.
A DOLBY ATMOS® használatához
yy A DOLBY ATMOS® csak HDMI IN és ARC módban
érhető el.
-- A DOLBY ATMOS® ARC módban történő
használatához az Ön TV-jének támogatnia kell
a DOLBY ATMOS® funkciót.
yy A hangkimenetet a külső eszközön (Blu-ray lemez
lejátszó, TV, stb.) „Nincs kódolás” opcióra kell
állítani, mint például „Bitfolyam”, „Automatikus”
vagy „Átengedés”.
-- Ha a hangkimenet mintavételi frekvenciáját ki
tudja választani, akkor állítsa 192 kHz-re.
1. A készülék hátulján található HDMI IN csatlakozót
kösse össze a külső eszköz, pl. Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó stb. HDMI OUT kimenetével.
2. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő HDMI
OUT (TV ARC) csatlakozót a TV készülék HDMI IN
(ARC) csatlakozójára.
3. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI vagy
OPT/HDMI ARC. Nyomja le többször az F gombot
a távvezérlőn vagy az F gombot a készüléken,
amíg a funkció kiválasztásra kerül.
-- Ha a HDMI lehetőséget választja, hangot hallhat
a külső eszközből. Válassza ki, ha külső eszközt
játszik le.
-- Ha a OPT/HDMI ARC opciót választja, a TVkészülékből szűrődő hangot hallja. Ezt az opciót
válassza a TV nézéshez.
A „DOLBY ATMOS” feliratot látja a kijelzőn, ha
a hangprojektor és a TV-készüléke rendesen
csatlakozik és DOLBY ATMOS tartalom van
lejátszás alatt.
,,Megjegyzés
yy A DOLBY ATMOS® a 2.1 csatornát támogatja.
yy Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a
TV-készüléken nem folyamatos a videójel, akkor
a HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el
a HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (18. oldal)
20 Csatlakoztatás
HDMI-csatlakoztatás
OPTICAL IN csatlakoztatás
Élvezheti az egységen a HDMI IN csatlakozásokra
kötött külső eszköz hangját.
A külső eszköz optikai kimeneti csatlakozóját
csatlakoztassa a készülék OPTICAL IN csatlakozójára.
Optikai kábel
2
Csatlakoztatás
A külső eszköz optikai
kimenete felé
Blu-ray lejátszóhoz,
DVD-lejátszóhoz, stb.
1. A készülék hátulján található HDMI IN csatlakozót
kösse össze az audio eszköz, pl. Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó stb. HDMI OUT kimenetével.
2. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI.
A távvezérlő F vagy a készülék F gombját
többször megnyomva válassza a megfelelő
funkciót.
1. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán levő
OPTICAL IN csatlakozót a külső eszköz optikai
kimenet csatlakozójához.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPT/HDMI ARC
opcióra, a távvezérlőn vagy a készüléken levő F
gomb többszöri megnyomásával.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőablakon az „OPT“ kijelzés jelenik meg.
,,Megjegyzés
Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa
el a csatlakozó védőkupakját, ha van ilyen a
kábelen.
Csatlakoztatás
PORTABLE IN csatlakozás
21
Opcionális készülék csatlakoztatása
Egyszerre élvezheti a hangot és a képet a
csatlakoztatott külső készülékről.
2
VAGY
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön tárolt zene lejátszására alkalmas.
1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára.
2. Az 1 (Tápfeszültség) megnyomásával kapcsolja
be a készüléket.
3. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza a PORT.
funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást!
1. Csatlakoztassa a TV-készüléke HDMI IN
audiókábeljét a külső eszközön (Blu-ray
lejátszó, DVD-lejátszó stb.) található HDMI OUT
audiócsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa az egység hátoldalán található
OPTICAL IN audiókábelt a TV-készülék OPTICAL
OUT audiócsatlakozójához egy optikai kábel
segítségével.
Csatlakoztassa az egység hátoldalán található
HDMI OUT (TV ARC) audiókábelt a HDMI IN (ARC)
audiócsatlakozóhoz egy HDMI-kábel segítségével.
3. Állítsa be a bemeneti forrást OPT/HDMI ARC
opcióra. Nyomja le többször az F gombot a
távvezérlőn vagy az F gombot a készüléken, amíg
a funkció kiválasztásra kerül.
,,Megjegyzés
Ha a hangprojektor nem ad ki hangot, vagy a TVkészüléken nem folyamatos a videójel, akkor a
HDMI-kábel okozhatja a problémát. Olvassa el a
HDMI-kábel ellenőrzőlistáját. (18. oldal)
Csatlakoztatás
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
22 Csatlakoztatás
Hálózati kapcsolat
2
Vezetékes kapcsolat
A „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazását a hálózathoz és
okoseszközéhez csatlakoztatva, a soundbar különféle
funkcióit élvezheti.
A vezetékes csatlakozás használata biztosítja a
legjobb teljesítményt, mivel a készülékek közvetlenül,
a rádióhullámok zavarása nélkül, csatlakoznak a
hálózathoz.
A hálózati környezetének figyelembe vételével
válassza ki a csatlakozási módot.
LAN kábel használatával csatlakoztassa a soundbart
az otthoni routerre.
,,Megjegyzés
Csatlakoztatás
Egy az IPv4-et és az IPv6-ot is támogató
hálózati környezetben (Router, Internet és
Internet szolgáltató) a hálózat automatikusan
csatlakozik az IPv4-hez vagy IPv6-hoz, amikor a
hálózathoz csatlakozik.
A My Speakers ([Settings]>[IP Info.])
kiválasztásával, ellenőrizheti az egyes
hálózati beállításokat az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazásban.
Modem
Szerver
Router
LAN-kábel
Csatlakoztatás
23
„LG Wi-Fi Speaker”
Vezeték nélküli kapcsolat
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás lehetővé teszi,
hogy a soundbar különféle funkcióit okoseszközén
keresztül használhassa:
Modem
Szerver
A zene élvezete eszközén és otthoni
hálózati szerverén
A beépített Chromecast használata
Router
A Chromecast engedélyezett alkalmazásokkal
élvezheti zenei tartalmait ezen a soundbaron.
A soundbar beállítása és vezérlése
Kezelheti a soundbar beállításait és vezérelheti a
soundbart akár a távirányító nélkül is.
A soundbar frissítése
A legújabb verzióra frissítheti a soundbart.
Ha a soundbar és az otthoni router között nem
lehetséges a vezetékes csatlakozás, csatlakoztathatja
azokat vezeték nélkül is.
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás szükséges
a soundbar és a hálózat vezeték nélküli
csatlakoztatásához.
Töltse le és telepítse a „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazást okoseszközére. Indítsa el az
alkalmazást, és kövesse az okoseszköz képernyőjén
megjelenő utasításokat, hogy vezeték nélkül
csatlakoztathathassa a soundbart.
Követelmények
yy Egy vezeték nélküli routernek
internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
yy Egy okoseszközt pl. okostelefont vagy tabletet
kell csatlakoztatni a vezeték nélküli routerhez WiFi csatlakozáson keresztül.
,,Megjegyzés
Az “LG Wi-Fi Hangszóró” további információiért
kövesse az alkalmazás instrukcióit, vagy lásd az
“LG Wi-Fi Hangszóró” felhasználói kézikönyvét.
2
Csatlakoztatás
Zenét hallgathat okoseszközén és otthoni hálózati
szerverén.
24 Csatlakoztatás
Az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás telepítése
Az Apple „App Store”-on vagy a
Google „Play Store”-on keresztül
1. Koppintson az Apple „App Store” vagy a Google
„Play Store” ikonra.
2
2. Írja be a keresőbe az „LG Wi-Fi Speaker” szavakat,
majd koppintson a „Keres” lehetőségre.
Csatlakoztatás
3. A letöltéshez, válassza ki az „LG Wi-Fi Speaker”
lehetőséget a keresési eredményekből.
,,Megjegyzés
yy Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás az alábbi
szoftver verziókban lesz elérhető;
Android OS : 5.0 Verz. (vagy újabb)
iOS : 10 Verz. (vagy újabb)
yy Az eszköztől függően, az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás esetleg nem fog működni.
Együttműködik a
következővel: Google
Assistant
Az egység együttműködik a következővel:
Google Assistant. Az egység néhány funkcióját
szabályozhatja: Lejátszhat vagy leállíthat zenét, és
beállíthatja a hangerőt.
Követelmények
yy A készülékbe beépített Google Assistant (külön
kapható)
yy Az egységnek csatlakoznia kell az internethez.
yy Az egységnek regisztrálva kell lennie a [Google
Home] alkalmazásban.
Használat
A vezeték nélküli
Bluetooth-technológia
használata
A Bluetooth-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
25
Zenehallgatás Bluetooth
készülékről
A párosítás megkezdése előtt győződjön meg
arról, hogy a Bluetooth készüléken bekapcsolta
a Bluetooth funkciót. Nézze meg a Bluetooth
készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már
megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli
létrehozására nem lesz szükség. Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetoothtechnológiával végzett összekötése ingyenes. A
vezeték nélküli Bluetooth-technológia használatára
képes mobiltelefon alkalmas a Cascade használatára,
ha Bluetooth technológiával kapcsolódik hozzá.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és végezze
el a párosítást. A Bluetooth-eszköz keresi a
hangszórót, és a típusától függően az elérhető
készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A
hangszóró “LG SK8(XX:XX)” névvel jelenik meg.
yy Használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó,
Notebook, stb.
3. Válassza az “LG SK8(XX:XX)” nevű eszközt.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth profilok
A vezeték nélküli Bluetooth-technológia
használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük
bizonyos profilok használatára. A hangszóró a
következő profilokkal kompatibilis.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
,,Megjegyzés
yy A XX:XX a cím utolsó négy számjegye.
Például, ha az Ön készülékének MAC címe
20:C3:8F:C9:31:55, akkor a Bluetootheszközön „LG SK8 (31:55)” látható.
yy A Bluetooth-készülék típusától függően
a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a
szükséges PIN-kódot (0000).
3
Használat
Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják,
vagy a Bluetooth-készülékek más-más szobában
vannak, a hang szakadozhat.
1. A távvezérlő F vagy a készülék F gombjának
többszöri megnyomásával válassza a Bluetooth
funkciót.
A kijelzőn a "BT" majd a "READY" kijelzés jelenik
meg.
26 Használat
4. Amikor ez a készülék is sikeresen csatlakozott a
Bluetooth eszközéhez,
„PAIRED” [ az Ön eszközének neve [ „BT”
jelenik meg a kijelzőablakon.
,,Megjegyzés
yy Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, “-”
jelenik meg a kijelzőn.
yy A csatlakoztatott eszköz nevének
ellenőrzéséhez nyomja meg az J
gombot a távvezérlőn. A csatlakoztatott
Bluetooth eszköz neve megjelenik.
5. Zenehallgatás.
3
Használat
A Bluetooth-készüléken tárolt zene lejátszását
lásd a Bluetooth-készülék használati
útmutatójában.
A Bluetooth hangerőt a Bluetooth készüléken
lehet beállítani.
,,Megjegyzés
yy A Bluetooth technológia használatakor
kapcsolatot kell létrehozni a két készülék
között, és a két készülék között a lehető
legkisebb távolságnak kell lennie.
A következő esetekben azonban előfordulhat,
hogy a kapcsolat nem jól működik:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
-- A Bluetooth-technológiával azonos
frekvenciát használó készülékek működnek
a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy
vezeték nélküli LAN eszköz.
y
A
készüléken
automatikusan működésbe
y
lép a Bluetooth-párosítás. Viszont az alábbi
esetekben nem működik:
-- A készülék újraindításakor.
-- Ha Ön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
-- Ha Ön a csatlakozatott Bluetootheszközön lecsatlakoztatja ezt a készüléket.
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a
Bluetooth eszközt.
y
y Csak egy Bluetooth készüléket lehet
párosítani. Többes párosítás nem használható.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
yy Élvezze a Bluetooth-rendszert telefonnal,
MP3 készülékkel, notebook-kal stb.
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth eszköz között, annál rosszabb lesz
a hangminőség.
y
y A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad,
csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.
yy Ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, a
kijelzőn a “READY” üzenet jelenik meg.
yy Ha Wi-Fi funkciót nem csatlakoztatott hálózat
állapotában állítja be, akkor a Bluetooth és a
Vezeték nélküli TV hang szinkronizálás lehet,
hogy nem csatlakoztatható.
yy Ha egy másik funkcióra vált a Bluetooth
eszköz csatlakoztatását követően, akkor
a Bluetooth csatlakozás szétkapcsol.
Amikor visszatér a Bluetooth funkcióhoz, a
Bluetooth csatlakozás újra automatikusan
létrehozásra kerül.
Használat
Bluetooth csatlakozás zárolás
(BT LOCK)
Korlátozhatja a Bluetooth csatlakozást a BT
(Bluetooth) és az LG TV funkciókra, hogy
megakadályozza a nemkívánatos Bluetooth
csatlakozást.
A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot a
távvezérlőn, BT (Bluetooth) funkcióban, és nyomja
meg újra, amíg az „OFF - BT LOCK” felirat fut át a
kijelzőn. Ezt követően korlátozhatja a Bluetooth
csatlakozást.
,,Megjegyzés
Még ha a BT LOCK funkciót Be opcióra
állítja, ez a sound bar bekapcsol az
Automatikus Bekapcsolás funkció által.
Ennek megakadályozásához kapcsolja ki az
Automatikus Bekapcsolás funkciót. (29 oldal)
Egyéb műveletek
A TV távvezérlőjének használata
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerőszabályozás és a
némítás.
A távirányító AV SYNC gombját kb. 3 másodpercig
tartsa benyomva. “ON - TV REMOTE” jelenik meg a
kijelzőn és a készüléket a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni.
A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva
az AV SYNC gombot.
A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az
AV SYNC gombot, majd az „ON - TV REMOTE”
elérésekor nyomja meg még egyszer.
,,Megjegyzés
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Ügyeljen arra, hogy a TV hangkimenete
[External speaker] legyen.
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez
a funkció nem jól működik.
yy Ez a funkció az LG TV varázstávvezérlőjén
nem működik.
yy Előfordulhat, hogy a funkció nem működik
jól, ha a TV egyes funkciói, pl. HDMI CEC,
SIMPLINK és LG Sound Sync be vannak
kapcsolva.
yy Egyes távvezérlők lehet, hogy nincsenek
támogatva.
yy Egyes távvezérlők lehet, hogy nem működnek,
ha többször megnyomja a hangerőgombot.
3
Használat
A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb.
2 másodpercig az AUTO POWER gombot a
távvezérlőn, BT (Bluetooth) funkcióban, és nyomja
meg újra, amíg az „ON - BT LOCK” felirat fut át a
kijelzőn.
27
28 Használat
AV Sync
Automatikus kijelző elsötétítés
Eltérés jelentkezhet a soundbar hangja és TV képe
között. Ilyenkor a funkcióval összehangolhatjuk a
képet és a hangot.
A kijelzőablak automatikusan elsötétül, ha 15
másodpercen át nem nyomnak meg egy gombot
sem.
1. Nyomja meg az AV SYNC gombot.
Ha megnyom egy gombot, akkor a kijelzőablak
fényesebbé válik.
2. A C/V gombbal 0 és 300 ms között
szabályozhatja a késleltetési időt.
3
A hang ideiglenes kikapcsolása
A bemeneti jelforrás
információinak megjelenítése
A készülék hangjának kikapcsolásához nyomja meg a
készülék [ (Némítás) gombját.
A bemeneti jelforrás különböző információinak
megjelenítéséhez nyomja meg az J gombot.
A készüléket le lehet némítani, pl. hívásfogadáskor,
ilyen esetben a “MUTE" jelzés jelenik meg a kijelzőn.
OPT/ARC/HDMI/PORT.: Audio formátum
Használat
A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a
távvezérlő [ (Némítás) gombját, vagy változtassa a
hangerőt.
BT (Bluetooth) : Csatlakoztatott Bluetooth eszköz
név
Automatikus kikapcsolás
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá,
és a készüléket 15 percig nem használják.
Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg
(portable) bemenetére külső készülék csatlakozik.
Ha a hálózat csatlakoztatva lett, akkor a hangszóró
hálózati készenléti módra vált. Ezután a készülék
LED-jelzőfénye halvány fehér fénnyel világít.
Ha a hálózat le lett választva, akkor a hangszóró
készenléti módra vált. A készüléken levő LED jelző
pirosra vált.
Használat
AUTO POWER Be/Ki
Ez a soundbar a jelforrás csatlakoztatásakor
automatikusan be- és kikapcsolódik: Optikai, LG TV,
Bluetooth vagy „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás.
Ha megnyomja az AUTO POWER gombot, ez a
funkció mindig be- vagy kikapcsol.
Bekapcsolás
A funkció általi automatikus bekapcsolás csak a
hálózati készenléti módban van támogatva, kivéve
optikai jel esetén. Ellenőrizze a halvány fehér LED-et
a készüléken.
Amikor megpróbálja a Bluetooth eszközét
csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a
Bluetooth eszközre.
Amikor az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást
futtatja és zenét játszik a már korábban párosított
okoseszközén, a soundbar be van kapcsolva és a
Wi-Fi funkció csatlakoztatva van, zenét hallgathat a
soundbaron.
Kikapcsolás
Amikor a TV ki van kapcsolva, a soundbar készenléti
üzemmódba kapcsol.
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog
kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap
jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték
nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a
készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot ezzel
az egységgel, néhány Bluetooth készülék
folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az
egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat
megszakítása még az egység kikapcsolása
előtt.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
yy Ennek a funkciónak a használatához a fő
készüléket regisztrálni kell a Bluetooth
eszköz párosított eszközök listájában.
yy Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER
funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.
3
Használat
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót.
Ezt követően a készülékétől származó hang lesz
hallható.
29
30 Használat
Automatikus funkcióváltás
Ez a Soundbar érzékeli a bemeneti jeleket, pl. Optikai,
LG TV, Bluetooth vagy „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
és automatikusan a megfelelő funkcióra vált.
Amikor bekapcsolja TV-jét vagy egy
külső eszközt.
Amikor bekapcsolja TV-jét vagy egy külső eszközt
amelyek Optikai vagy LG Sound Sync (Optikai vagy
vezeték nélküli) módon vannak csatlakoztatva, ez
a soundbar a megfelelő funkcióra vált, hogy azon
keresztül hallgathassa a hangot.
3
Bluetooth készülék csatlakoztatása
Használat
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
Csatlakoztassa egy Hordozható
eszközhöz
Ha a hordozható eszközét csatlakoztatja egy 3,5
mm-es kábellel, akkor a készülék a Hordozható
funkcióra vált. Hallhatja a zenét a készülékéről.
Amikor az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazással játszik le zenét
Amikor az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazással játszik
le zenét okoseszközéről, ez a soundbar a WI-FI
funkcióra vált, és Ön ezen keresztül hallgathatja a
zenét.
,,Megjegyzés
yy Az optikai funkció váltásához 5 másodperces,
jel nélküli időtartamra van szükség.
yy Ez a készülék nem vált át az optikai funkcióra,
ameddig a csatlakoztatott TV, Blu-Ray
lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be van
kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CEC-képes
eszköz be van kapcsolva.
Ha az automatikus funkcióváltást kívánja
használni, akkor kapcsolja ki a SIMPLINK
funkciót az Ön LG TV készülékén. A SIMPLINK
kikapcsolása kb. 30 másodpercet vesz
igénybe.
yy Ha a Bluetooth csatlakozás zárolás funkció
van beállítva, akkor a Bluetooth csatlakozás
csak a Bluetooth és LG TV funkcióknál lesz
elérhető. (27. oldal)
yy Hálózati csatlakozás nélküli WI-FI funkcióban
nem lehet a Bluetooth eszközt és az LG TV-t
az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) opcióval
csatlakoztatni. E csatlakozás létrehozásához
módosítsa a funkciót egy másikra.
Használat
Hangbeállítás
31
A hangerőszint automatikus
beállítása
Hangeffektus beállítása
A készülék képes az Auto hangerő funkcióra, amely
automatikusan beállítja a hangerőt.
A rendszer számos, előzetesen beállított surroundhangmezővel rendelkezik. A SOUND EFFECT
gombbal kiálaszthatja a kívánt hangzást.
Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi,
nyomja meg a távirányító AUTO VOL gombját. Így a
megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.
A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a
hangforrásoktól és -effektektől függően eltérőek
lehetnek.
A funkció kikapcsolásához az "ON-AUTO VOLUME"
kijelzése közben nyomja meg még egyszer a gombot.
Leírás
ASC
Elemzi a bejövő hang
tulajdonságait, és valós időben
a tartalomhoz optimalizálja a
hangot.
(Adaptív
Hangvezérlés)
BASS BLAST
vagy
BASS BLAST+
STANDARD
Kiemeli a basszust és erőteljes
hangzást hoz létre.
Optimális hangzást hoz létre.
MOVIE
Moziélményt nyújtó surroundhangzást hoz létre.
MUSIC
A zenelejátszás során még jobb
hanghatást élvezhet.
,,Megjegyzés
yy A hangeffektusok sorrendje eltérhet, a
regionális opcióktól függően.
yy Egyes hanghatás-módok és hangszórók
esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy
nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól
függ, nem hiba.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zenefájl váltása után újra
be kell állítani a hangzásmódot.
yy Ha Dolby Atmos forrás van a bemeneten,
akkor a hanghatás automatikusan DOLBY
ATMOS-ra lesz módosítva.
Ebben az állapotban, még ha meg is nyomja
a gombokat, például a SOUND EFFECT,
és AUTO VOLUME, ez a készülék nem
válaszol. És a kijelzőablakon csak a „NINCS
TÁMOGATVA (Nincs támogatva)” felirat
jelenik meg.
Hang-szint beállítása
Beállíthatja az egyes hangszórók hangszintjét:
Mélynyomó, magas, basszus.
1. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, a beállítandó hangszóró kiválasztásához.
2. Nyomja meg a VOL o/p gombot a hangerő
beállításához.
Hangszóró
Kijelző
Tartomány
Mélynyomó
WF
-15 ~ 6
Magas
TRE
-5 ~ 5
Basszus
BAS
-5 ~ 5
3
Használat
A kijelzőn
32 Használat
Készenléti üzemmód
A hangszóró készenléti üzemmódba kapcsol, ha nincs
zenelejátszás vagy gombműködtetés.
Ha a Bluetooth készenléti üzemmód be van
kapcsolva, a hangszóró kikapcsolásakor a rendszer
Bluetooth készenléti üzemmódra vált.
Készenléti üzemmód
Ha a központi egységet Bluetooth készenléti
üzemmódban kapcsolja be, a Bluetooth és az LG TV
hálózati csatlakozás nélkül is csatlakozik.
1. lehetőség
Ha a hálózat megszakad és nincs zenelejátszás, illetve
egy gombot sem nyom meg 15 percig, a hangszóró
készenléti állapotba kapcsol. A “GOOD-BYE” üzenet
jelenik meg a képernyőn és a készülék LED-jelzőfénye
pirosan világít.
3
Bluetooth készenléti üzemmód
Használat
2. lehetőség
Ha megnyomja és kb. 3 másodpercig nyomva tartja
a készülék 1 vagy a távvezérlő 1 gombját, akkor a
hangszóró készenléti módba kapcsol. A “GOOD-BYE”
üzenet jelenik meg a képernyőn és a készülék LEDjelzőfénye pirosan világít.
Hálózati készenléti üzemmód
1. lehetőség
Ha a hálózat csatlakoztatva van, de nincs
zenelejátszás, illetve egy gombot sem nyom meg
15 percig, a hangszóró hálózati készenléti állapotba
kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye halvány
fehér fénnyel világít.
2. lehetőség
Ha megnyomja a készülék 1 vagy a távvezérlő
1 gombját, akkor a hangszóró hálózati készenléti
módba kapcsol. Ezután a készülék LED-jelzőfénye
halvány fehér fénnyel világít.
A készülék hangerejének minimumra állítása. Majd
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a készüléken
levő p gombot és a távvezérlőn levő J gombot.
Az „ON-BT STANDBY” jelenik meg, és a készülék
Bluetooth készenléti módra kapcsol.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg az J
gombot, amíg az „ON-BT STANDBY” felirat fut át a
kijelzőn.
,,Megjegyzés
E funkció használatához kapcsolja be az AUTO
POWER funkciót.
A hangszóró
alaphelyzetbe állítása
Ha a hangszóró nem válaszol, indítsa újra azt.
Tartsa benyomva a / gombot, amíg hangjelzést
nem hall. A kijelzőn a “RESET” üzenet jelenik meg.
Ilyenkor az összes vezeték nélküli hálózati port
kikapcsolódik és törlődnek a vezeték nélküli hálózat
tárolt adatai.
Hibaelhárítás
33
Hibaelhárítás
Általános
Jelenség
Ok és megoldás
A készülék rendellenesen
működik.
yy Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró,
DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket.
yy Válassza le a készülék és a csatlakoztatott külső készülék (TV, mélynyomó,
DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket.
yy A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
A készüléket nem lehet
bekapcsolni.
A hálózati kábel csatlakoztatva van a fali csatlakozóhoz?
A hangszóró nem szólal
meg.
Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék?
yy Csatlakoztassa a hálózati aljzatra.
yy Állítsa be a hangerőt.
yy Ha egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, Bluetooth-eszköz, stb.),
állítsa be az eszköz hangerejét.
yy A némítás kikapcsolásához nyomja meg a [ gombot, vagy állítsa be a
hangerőt.
Helyes funkciót választott?
yy Ellenőrizze a bemenetet és állítsa be a helyes bemeneti jelforrást.
A mélynyomó nem ad ki
hangot
Be van dugva a mélynyomó?
yy A mélynyomó hálózati kábelét csatlakoztassa a hálózati csatlakozóba.
A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt?
yy Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (13 oldal)
A távvezérlő nem működik A távvezérlő túl messze van a készüléktől?
megfelelően.
yy A távvezérlőt 7 m-nél kisebb távolságból használja.
A távvezérlő jelének útjában akadály van?
yy Távolítsa el az akadályt.
A távvezérlő elemei kimerültek?
yy Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció
nem működik.
yy Ellenőrizze az olyan külső eszközök csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth-eszköz.
yy Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát az Ön LG TV készülékén, és kapcsolja ki a
SIMPLINK funkciót.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Az LG Sound Sync nem
működik.
yy Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót.
yy Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását.
yy Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.
4
Hibaelhárítás
Be van kapcsolva a némítás?
34 Hibaelhárítás
Jelenség
Ok és megoldás
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl halk.
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
yy Kapcsolja az DRC funkciót [OFF] kikapcsolt állásba „LG Wi-Fi Speaker”
segítségével.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM]
beállításra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASSTHROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási
menüjében [OFF] állásba.
yy Győződjön meg arról, hogy az Éjszakai Mód nincsen bekapcsolva. Kapcsolja
[OFF] az Éjszakai Módot.
A készülékhez nincsen
Bluetooth eszköz
csatlakoztatva.
yy Kapcsolja ki a Bluetooth csatlakozás zárolás funkciót. (27. oldal)
4
Hibaelhárítás
Hálózat
Jelenség
Ok és megoldás
Nem kapcsolódik a
hangszóró az Ön otthoni
hálózatához
Lehetséges, hogy a kapcsolatot más, rádiófrekvencián működő háztartási
készülék zavarja. Tegye ezektől távolabb a hangszórót.
Az eszközök listájában
a médiakiszolgálók nem
jelennek meg.
yy A médiakiszolgálón fut a tűzfalhoz tartozó vagy a vírusvédelmi szoftver. A
médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert.
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró ugyanahhoz a helyi hálózathoz
csatlakozik-e, amelyhez a médiakiszolgáló csatlakoztatva van.
A „LG Wi-Fi Speaker” nem Be van dugva az „LG Wi-Fi Speaker”?
működik megfelelően.
yy Dugja be az „LG Wi-Fi Speaker”-t.
A LAN kábel megfelelően van a vezeték nélküli routerhez és az „LG Wi-Fi
Speaker”-hez csatlakoztatva?
yy Csatlakoztassa a LAN kábelt az „LG Wi-Fi Speaker” hátulján található LAN
porthoz és a vezeték nélküli routeréhez.
Ha újraindítja a routert?
yy Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hangszóró tápellátását.
Ha Ön új útelosztót telepít.
yy Állítsa vissza a gyári beállításokat, majd hozza létre a hangszóró hálózati
kapcsolatát.
Hibaelhárítás
35
Alkalmazás
Jelenség
Ok és megoldás
A „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás nem működik
megfelelően.
A hiba akkor fordul elő, amikor megnyitja az alkalmazást?
yy Győződjön meg arról, hogy az okoskészüléke kompatibilis-e az alkalmazással.
yy Győződjön meg arról, hogy az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás a legújabb
verzióban fut-e.
yy Győződjön meg arról, hogy a hangszóró elülső LED-je pirosról fehérre vált-e.
A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
Ok és megoldás
Ez a készülék érzékeny
lehet a vezeték nélküli
interferenciára.
yy A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel
gyenge.
A Bluetooth eszköz az
alábbi esetekben nem
megfelelően működhet
vagy zajt okozhat.
yy Ha a testének bármely részével megérinti a Bluetooth eszköz adóvevőjét
vagy a Sound Bart.
yy A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz.
yy Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
yy Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen
van.
yy Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy
mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető
legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket.
yy Amikor az eszközt a Bluetooth eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti
távolság legyen a lehető legkisebb.
yy Ha az eszköz túl távol kerül a Bluetooth eszköztől, a kapcsolat megszakadhat
és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.
4
Hibaelhárítás
Jelenség
36 Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez.
Jelenség
Ok és megoldás
A bemeneti forrást nem lehet megváltoztatni az F
gombbal, mint a BT, (Bluetooth),HDMI és csak a
[DEMO] jelzés jelenik meg az elülső képernyőn.
Húzza ki a kábelt, majd helyezze vissza.
Ha ez nem működik, tartsa lenyomva a / gombot a
soundbaron, amíg egy sípolást nem hall.
A kijelzőn a „RESET” üzenet jelenik meg.
A távirányító nem működik ( Nem reagál).
4
Hibaelhárítás
Melléklet 37
Fájlkövetelmény
Használható fájlkiterjesztések: “.mp3”, “.flac”, “.aac”,
“.ogg”, “.wav”
Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz között (mp3),
akár 192 kHz/24 bit (flac)
Bitráta: akár 320 kbps (mp3)
yy A fájlokkal kapcsolatos követelmények nem
mindig kompatibilisek. Előfordulhatnak
bizonyos korlátozások a fájlfunkciókban és a
médiakiszolgálók képességeiben.
yy A hangszóró egyes wav-fájlokat nem tud
lejátszani.
yy Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól
függően nem játszhatók le.
A DTS védjegyek esetén lásd a http://patents.dts.
com honlapot.
A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva.
A DTS, a Szimbólum, a DTS és a Szimbólum együtt,
és a Digital Surround (Térhatású hang) a DTS, Inc.
Védjegyei és bejegyzett védjegyei az USA-ban és/
vagy más országokban.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
yy A hangszóró egyes DRM-betöltésű fájlokat nem
tud lejátszani.
yy A támogatott fájltípusok az operációs rendszerén
és/vagy az okoseszközének és számítógépének
gyártójától függően eltérőek lehetnek.
Védjegyek és licencek
A Bluetooth® szó és emblémák a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek,
és az LG Electronics által történő mindenfajta
használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A
Dolby, Dolby Atmos és a kettős-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
5
Melléklet
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
A HDMI és a HDMI nagy felbontású multimédiás
interfész kifejezés, valamint a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban vagy
más országokban bejegyzett védjegye vagy
regisztrált védjegye.
38 Melléklet
Műszaki adatok
Általános
Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét: 5,2 W
(ha minden hálózati port aktiválva van)
Hálózati adapter
Típus : DA-38A25
Gyártó: Asian Power Devices Inc.
Bemenet: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Kimenet: 25 V 0 1,52 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm (lábakkal együtt)
Üzemi hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Digitális bemenet használható
audio-mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló Digitális
Bemeneti Audio formátum
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Bemenet/Kimenet
5
Melléklet
OPTICAL IN
3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms (3,5 mm-es sztereo csatlakozó) x 1
HDMI IN
19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
HDMI OUT
19 érintkezős (A típusú HDMI™ csatlakozó) x 1
Erősítő (RMS Kimenet)
Összes
360 W RMS
Elöl
80 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Mélynyomó
200 W RMS (3 Ω 80 Hz-en, THD 10 %)
Melléklet 39
Vezeték nélküli mélynyomó
Tápellátás
Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Teljesítményfelvétel
Lásd a mélynyomón található típuscímkét.
Típus
1-utas, 1 hangszóró
Impedancia
3Ω
Névleges bemeneti teljesítmény
200 W RMS
Max. bemeneti teljesítmény
400 W RMS
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm
Rendszer
LAN port
Ethernet csatlakozó x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Vezeték nélküli LAN (belső
antenna)
802.11a/b/g/n Wi-Fi hálózatok
yy A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
5
Melléklet
40 Melléklet
A hangszóró kezelése
A hangszóró szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a hangszórót szállítani kell,
a maximális védelem érdekében használja az eredeti
gyári csomagolást.
A külső felületek tisztítása
yy A hangszóró közelében ne használjon illékony
anyagokat, például rovarölő sprayt.
yy Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a hangszóróval.
A hangszóró tisztítása
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt
használjon. Ne használjon erős oldószert, például
alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi
sérülést okozhatnak a hangszórón.
5
A hálózati
szolgáltatásokkal
kapcsolatos fontos
információ
Minden információért, adatért, dokumentumért,
kommunikációért, letöltésért, fájlért, szövegért,
képért, fényképért, rajzért, videóért, webszórásért,
publikációért, eszközért, forrásért, szoftverért,
kódért, programért, kisalkalmazásért, widgetért,
alkalmazásért, termékért és egyéb tartalomért
("Tartalom") és minden szolgáltatásért és ajánlatért
("Szolgáltatások"), amelyet bármely harmadik fél
("Szolgáltató") biztosít vagy tesz elérhetővé, egyedül
az a Szolgáltató felel, akitől az származik.
Az LGE készüléken elérhető minden olyan tartalom
és szolgáltatás, amelyeket a Szolgáltató tesz
elérhetővé vagy az bocsát rendelkezésre, bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatható,
így többek között felfüggeszthető, eltávolítható
vagy megszüntethető a tartalom vagy a szolgáltatás
egésze vagy bármely része.
Melléklet
Ha kérdése vagy problémája merülne fel a
tartalommal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban,
tájékoztatást a Szolgáltató weboldalán található
naprakész adatoknál talál. Az LGE nem felel és
nem vállal kötelezettséget a tartalommal és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a tartalommal
vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásra
vonatkozik, forduljon közvetlenül az adott tartalom
vagy szolgáltatás Szolgáltatójához.
Ne feledje, hogy az LGE nem felel a Szolgáltató
által biztosított tartalmakért és szolgáltatásokért
vagy azok megváltoztatásáért, eltávolításáért vagy
megszüntetéséért, és nem vállal garanciát az ilyen
tartalmak vagy szolgáltatások elérhetőségéért vagy
rendelkezésre állásáért.
Melléklet 41
HASZNÁLATI
FELTÉTELEK
Ezek a használati feltételek azokra az egyénekre
vagy csoportokra vonatkoznak, akik az LG Wi-Fi
hangszóróját, az LG Wi-Fi hangszórójához tartozó
szoftver(eke)t, ezen alkalmazást és az alkalmazással
kapcsolatos bármely szolgáltatást (együttesen "LG
szoftver") igénybe veszik. Ezek fogalmazzák meg
az LGE Önnel szembeni kötelezettségeit, valamint
meghatározzák, hogy mit "illik" és mit "nem illik" tenni
az LG szoftver használata közben. Az LG szoftver
az LG Electronics Inc. (bejegyzett székhelye Korea,
Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Szöul, Korea,
és az LGE, valamint licencelőinek ("LGE" vagy "mi")
tulajdona.
Az LG szoftver elérésével vagy használatával Ön
megerősíti, hogy elfogadja és betartja a használati
feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a használati
feltételeket, Ön nem fog hozzáférni vagy nem
fogja tudni használni az LG szoftvert. Amennyiben
bármilyen ellentét merülne fel a jelen használati
feltételek és a használati feltételekben hivatkozott
bármely dokumentum között, akkor a jelen használati
feltételek élveznek elsőbbséget, kivéve, ha a
vonatkozó dokumentumban egyértelműen más áll.
Ön elismeri, hogy az LG szoftver tulajdonjoga bárhol
a világon kizárólag csak minket illet, és nem szállt
át Önre. Ön az LG szoftvernek csak a korlátozott
használatára jogosult, ahogy az a licencfeltételekben
szerepel.
A szoftverünket Ön nem másolhatja le, nem
módosíthatja, nem alakíthatja át és nem fejlesztheti
semmilyen módon, kivéve, ha erre törvényi
felhatalmazása van. Fenntartjuk a jogot arra, hogy
figyelmeztetés nélkül felfüggesszük, visszavonjuk
vagy szüneteltessük az összes szolgáltatást vagy a
szolgáltatások egy részét, ha úgy gondoljuk, hogy Ön
megszegi a használati feltételeket.
Ön elfogadja, hogy az LG szoftver nem az Ön egyedi
követelményei szerint készült. Nem ígérjük vagy
garantáljuk, hogy az LG szoftver hibamentes és
mindig rendelkezésre fog állni. Üzletileg elvárható
erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy
az LG szoftvert folyamatosan, kiváló minőségben
tudjuk biztosítani, de nem tudjuk garantálni,
Nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha a
szolgáltatások vagy azok bármely része bármilyen
okból kifolyólag bármikor vagy bármennyi időre
elérhetetlenné válik.
Habár Ön az LG szoftvert arra is használhatja,
hogy harmadik fél által elérhetővé tett tartalmakat
vagy alkalmazásokat töltsön le vagy érjen el az
LG szoftverén, nem ígérjük vagy garantáljuk, hogy
az ilyen tartalmak vagy alkalmazások mindig
elérhetők lesznek. Amennyire jogilag megengedett,
kizárunk minden olyan garanciát, kikötést vagy más
feltételt, amelyek a törvény által a licencfeltételekbe
beleérthetők.
Amennyire jogilag megengedett, kizárunk minden
veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősséget, ami
az LG szoftver használatával kapcsolatban felmerül.
Mi kizárólag azért az elszenvedett veszteségért
vagy kárért vállalunk felelősséget, amely a jelen
licencfeltételek általunk való megszegésének
vagy az alábbiakban meghatározott mértékű
gondatlanságunknak előrelátható következménye,
de nem vállalunk felelősséget a nem előrelátható
veszteségekért vagy károkért. A veszteség vagy kár
akkor előrelátható, ha az nyilvánvaló következménye
a szerződésszegésünknek, és Ön és mi is fontolóra
vettük az LG szoftver használatának megkezdésekor.
Bármely olyan veszteség vagy kár esetén, amelyet a
jelen licencfeltételek nem zárnak ki akár a szerződés
teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, akár
jogszabálysértésből (beleértve a gondatlanságot is)
vagy másból származik, a mi és a vállalatcsoportjaink
teljes felelősségének mértéke arra az összegre
korlátozódik, amennyit Ön az LG szoftver
szolgáltatásaiért fizetett. A hatályos törvények
által megengedett mértékig néhány joghatóságnak
lehetősége van arra, hogy ne engedélyezze a
felelősség korlátozását vagy kizárását a véletlenszerű
vagy szándékos károkozásért, vagy joga van arra,
hogy megtiltsa a felelősség korlátozását vagy
kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások
Önre nem vonatkoznak.
A licencfeltételek nem zárják ki vagy korlátozzák
a felelősségünket olyan halálért vagy személyi
sérülésért, ami a mi gondatlanságunkból,
csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből,
5
Melléklet
Önnek nem kizárólagos licenchasználati engedélyt
adunk arra az előtelepített LG szoftver másolatra,
amelyet kizárólag olyan mértékben használhat, amely
az LG Wi-Fi hangszórója használatához szükséges.
hogy mindig, megszakítás- és hibamentesen
fog rendelkezésre állni. Előfordulhat, hogy meg
kell szakítanunk vagy szüneteltetnünk kell az LG
szoftvert vagy a használatuk egy részét vagy egészét
fel kell függesztenünk vagy korlátoznunk kell, ha
indokoltnak látjuk műszaki, működtetési, biztonsági,
jogi okokból vagy törvényi előírások miatt.
42 Melléklet
vagy bármely olyan okból adódik, amelynél a
felelősségünket nem zárja ki az érvényben lévő
törvény.
Az LG szoftver hozzáférést biztosít más olyan
szolgáltatások "apps"-jaihoz és hivatkozásaihoz,
amelyek olyan harmadik fél tulajdonában
és üzemeltetésében működnek, mint pl. a
tartalomszolgáltatók. Bármely külső fél alkalmazásait,
szolgáltatásait és műsorait, amelyeket Ön elérhet a
szolgáltatásokon keresztül, ezen külső szolgáltató fél
teszi elérhetővé az Ön számára, és nem tartoznak a
jelen használati feltételek hatókörébe.
Az Ön ügylete bármely külső szolgáltatóval kizárólag
Ön és az adott szolgáltató közötti ügylet, és erre
a szolgáltató saját feltételei és kikötései, valamint
adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Arra biztatjuk
Önt, hogy olvassa el ezeket a dokumentumokat,
habár mi nem felelünk azok tartalmáért. Nem
vállalunk felelősséget a külső szolgáltatók
alkalmazásaiért, szolgáltatásaiért vagy műsoráért.
5
Melléklet
Bármikor figyelmeztetés vagy kötelezettség
nélkül meghatározhatjuk bizonyos harmadik fél
tartalmának, alkalmazásának vagy szolgáltatásának
korlátait. Kifejezetten elutasítunk bármilyen
felelősséget vagy kötelezettséget a jelen LG
szoftveren keresztül elérhető bármely tartalom,
alkalmazás vagy szolgáltatás megváltozásáért,
megszakításáért, kikapcsolásáért, eltávolításáért vagy
felfüggesztéséért. Nem felelünk és nem vállalunk
kötelezettséget a tartalommal, alkalmazással és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
Bármely kérdéssel vagy kéréssel, amely a harmadik fél
tartalmával, alkalmazásával vagy a szolgáltatásaival
kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik, forduljon
közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás
Szolgáltatójához vagy alkalmazás-fejlesztőjéhez.
Jelen feltételek nem befolyásolják az Ön fogyasztói
jogait.
A szolgáltatások megfelelősége gyermekek számára
és a szülői felügyelet eszközei
Ha szükséges, ezt a bekezdést módosítsa a helyi
előírásoknak megfelelően: a Szolgáltatások nem
13 év alatti gyerekek számára valók, és nem
kimondottan úgy készültek, hogy felkeltsék a 13
év alatti gyerekek érdeklődését. Viszont bizonyos
műsorok, amelyeket a szolgáltatások használatával
elérhet, tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek
illetlenek, kifogásolhatóak vagy nem gyermeknek
való.
Ha Ön egy gyermeknek engedélyezi az Ön LG
Smart TV-készülékével a szolgáltatások elérését,
kizárólag Ön felel azért, hogy eldöntse, hogy az adott
szolgáltatások valók-e gyermeknek.
Az Ön Smart TV-készüléke rendelkezik szülői
felügyelet eszközével (4 számjegyű PIN-kóddal).
Ha Ön bekapcsolja a 4 számjegyű PIN-kódot, az Ön
LG Smart TV-készüléke nem tud korlátozás alá eső
műsorokat megjeleníteni, csak ha Ön megadja a PINkódot. Ön felel a szülői felügyeleti eszköz beállításáért
és megőrzéséért, valamint a rendelkezésre álló
összes beállításért, és mi semmilyen felelősséget nem
vállalunk ezek elmulasztásából adódó Ön által vagy
bármely LG Smart TV felhasználó által elszenvedett
sérelemért, veszteségért vagy kárért. Az Ön LG
Smart TV-készülékének a modelljétől függ, hogy ezek
a funkciók rendelkezésre állnak-e.
A vírusok és a biztonság
Üzletileg elvárható erőfeszítéseket teszünk
azért, hogy a szolgáltatásaink biztonságosak és
vírusmentesek legyenek, de ezek sem garantálják,
hogy a szolgáltatások hibamentesek, vírusmentesek,
vagy más sebezhető pontok nélküliek lesznek.
Viszont nem vállalunk felelősséget semmilyen
veszteségért vagy kárért, amelyet olyan vírus,
szolgáltatásmegtagadási támadás vagy egyéb
rosszindulatú program okoz, amely megfertőzi az
Ön LG Smart TV-készülékét vagy más anyagát a
szolgáltatások használata közben.
Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: reklamációk
Ha Önnek a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése,
kételye vagy panasza lenne forduljon hozzánk a
következő címen: [írja be a hivatkozni kívánt céges LG
e-mail címet].
Módosítsa, ahogy megfelelőnek ítéli: Egyebek
Ha másképp nem rendelkezünk, a jelen használati
feltételek és a benne hivatkozott dokumentumok
tartalmazzák a szolgáltatások használatával
kapcsolatos teljes megállapodásunkat, és
hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást,
megbeszélést, ígéretet vagy javaslatot, függetlenül
attól, hogy az írásban vagy szóban történt.
Átruházhatjuk, alszerződésben kiadhatjuk vagy
másképp is továbbadhatjuk a használati feltételek
alatt szereplő jogainkat és kötelezettségeinket
bármely vállalatnak, cégnek vagy személynek.
Ezt mi kizárólag akkor tehetjük meg, ha azzal
nem befolyásoljuk jelentősen az Ön használati
feltételekben szereplő jogait. Mi nem ruházhatjuk
át, alszerződében nem adhatjuk ki vagy más módon
sem adhatjuk tovább az Ön használati feltételekben
szereplő jogait vagy kötelezettségeit senkinek
(kivéve, ahol Ön harmadik félnek engedi nézni az Ön
Melléklet 43
LG Smart TV-készülékét), csak ha Ön ezt korábban
írásban elfogadta.
Ha egy adott időben nem érvényesítjük vagy hajtjuk
végre jogainkat Ön ellen, ez nem gátol meg minket
abban, hogy a későbbiekben, ha úgy döntünk,
akkor érvényesíthessük vagy végrehajthassuk azt a
jogunkat.
Ha a jelen használati feltételek egy részét a bíróság
vagy más hatóság jogtalannak, érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak ítél, a használati feltételek
közül az a részt törölni kell, míg a használati feltételek
fennmaradó része érvényben marad.
Jelen használati feltételek nem hoznak létre és nem
vonnak magukkal olyan jogokat, amelyek bárki olyan
által érvényesíthetők, akik nem szerződő felek.
Jelen használati feltételeket annak az országnak
a törvényei határozzák meg, ahol az LG Smart TV
értékesítésre került, és mind Ön, mind az LGE alávetik
magukat az adott ország jogszolgáltatásának, ahol
az Ön LG Smart TV-készülékét értékesítették.
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt
forráskódú licencek forráskódjának beszerzése
érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com
webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel,
jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek
megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és
a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja
Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az
opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől
számított három évig érvényes. Ez az ajánlat
mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az
információ.
A megállapodás értelmezésére a Koreai Köztársaság
törvényei az irányadók, kivéve a törvényi
rendelkezések ellentmondásosságai esetén.
Jelen használati feltételeket az LGE időről időre
frissítheti. Ha változtatást eszközölünk a használati
feltételekben, akkor az Ön LG szoftverén keresztül
vagy más módon értesítjük Önt.
5
Melléklet
Ha a használati feltételekkel kapcsolatban Önnek
kérdése merülne fel vagy megjegyzést szeretne
hozzáfűzni, vegye fel a kapcsolatot a következő
címmel: www.lg.com. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG Wi-Fi
hangszóró
www.lg.com
Tartalomjegyzék
2
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
3
3
4
„LG Wi-Fi Speaker”
– Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
telepítése
– Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás indítása
2
Csatlakoztatás
5
5
6
7
Hangszóró csatlakoztatása az Ön otthoni
hálózatához
– Vezetékes kapcsolat
– Egyszerű csatlakozás
– Manuális csatlakozás
3
Használat
9
Zene élvezete az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazással
– Oldalsó menü megjelenítése
– A [My Speakers] áttekintése
– Dal lejátszása
– Egy dal kezelése
– A lejátszás áttekintése
Beállítások
– A csatlakoztatott hangszóró beállításai
– Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
beállításai
9
10
10
11
12
13
13
15
1
2
3
3
Az első lépések
„LG Wi-Fi Speaker”
1
Az első lépések
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás lehetővé teszi,
hogy a hangszóró különféle funkcióit okoseszközén
keresztül használhassa:
A zene élvezete eszközén és otthoni
hálózati szerverén
Zenét hallgathat okoseszközén és otthoni hálózati
szerverén.
A beépített Chromecast használata
A Chromecast engedélyezett alkalmazásokkal
élvezheti zenei tartalmait ezen a hangszórón.
A hangszóró beállítása és vezérlése
Kezelheti a hangszóró beállításait és vezérelheti a
hangszórót akár a távirányító nélkül is.
A hangszóró frissítése
A legújabb verzióra frissítheti a hangszórót.
Az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás telepítése
Az Apple „App Store”-on vagy a
Google „Play Store”-on keresztül
1. Koppintson az Apple „App Store” vagy a Google
„Play Store” ikonra.
2. Írja be a keresőbe az „LG Wi-Fi Speaker” szavakat,
majd koppintson a „Keres” lehetőségre.
3. A letöltéshez, válassza ki az „LG Wi-Fi Speaker”
lehetőséget a keresési eredményekből.
,,Megjegyzés
yy Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás az alábbi
szoftver verziókban lesz elérhető;
Android OS: 5.0 Verz. (vagy újabb)
iOS: 10 Verz. (vagy újabb)
yy Az eszköztől függően, az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás esetleg nem fog működni.
Az első lépések
4
Az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás indítása
1. Nézze meg a felhasználási feltételeket és
válassza az [Agree and start] lehetőséget.
2. Nézze meg a Chromecast szolgáltatás tartalmát
és válassza az [Agree and start] lehetőséget.
1
Az első lépések
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás első indításakor
a használati feltételek és Chromecast szolgáltatás
jelenik meg a képernyőn.
5
Csatlakoztatás
Hangszóró
csatlakoztatása az Ön
otthoni hálózatához
Követelmények
2
Vezetékes kapcsolat
A vezetékes csatlakozás használata biztosítja a
legjobb teljesítményt, mivel a készülékek közvetlenül,
a rádióhullámok zavarása nélkül, csatlakoznak a
hálózathoz.
1. LAN kábel használatával csatlakoztassa a
hangszórót az otthoni routerre.
yy Egy vezeték nélküli routernek
internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
Csatlakoztatás
yy Egy okoseszközt pl. okostelefont vagy tabletet
kell csatlakoztatni a vezeték nélküli routerhez WiFi csatlakozáson keresztül.
,,Megjegyzés
Modem
Szerver
yy Győződjön meg arról, hogy a DHCP kiszolgáló
aktiválva van-e a vezeték nélküli routeren.
yy Ha nem tudja csatlakoztatni a hangszórót
routerhez, nyissa meg a router beállítását, és
győződjön meg arról, hogy be van-e jelölve az
„Allow wireless client to see each other and
access my local network”.
yy Egy az IPv4-et és az IPv6-ot is támogató
hálózati környezetben (Router, Internet és
Internet szolgáltató) a hálózat automatikusan
csatlakozik az IPv4-hez vagy IPv6-hoz, amikor
a hálózathoz csatlakozik.
A My Speakers ([ ]>[IP Info.])
kiválasztásával, ellenőrizheti az egyes hálózati
beállításokat az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazásban.
Router
LAN-kábel
A hangszóró Lan portja
2. Kiválaszthatja okoseszközének képernyőjén
a hangszórót, amikor megnyitja az „LG Wi-Fi
Speaker” alkalmazást.
Csatlakoztatás
Egyszerű csatlakozás
Előkészületek
6
2. Ezután látni fogja a csatlakozáshoz elérhető
hangszórót.
yy Az Egyszerű Csatlakozáshoz szükség van Wi-Fi
hálózat meglétére.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth beállítás
be van kapcsolva az okoseszközén.
yy Válassza ki a WI-FI funkciót a távvezérlőn levő F
vagy a hangfalon levő F használatával.
2
Az Egyszerű Csatlakozást a Bluetooth 4.0
verziója (vagy frissebb) támogatja.
1. Ellenőrizze a hangszóró helyzetét és állapotát,
majd válassza a [Next] lehetőséget.
-- Válassza ki a [ ] lehetőséget, ha a kívánt
hangszóró nem jelenik meg.
-- Válassza ki a [ ] lehetőséget, hogy egy sípoló
hanggal ellenőrizze a hangszórót.
-- A keresés sikertelen, Válassza a [Retry]
lehetőséget, hogy ismét megpróbálja
megkeresni a hangszórót, vagy csatlakoztassa
azt manuálisan. (7. oldal)
3. Válassza ki a csatlakoztatandó hangszórót a [ ]
majd a [Next] lehetőségekre kattintva.
Ha Android eszközt használ, Helyszín hitelesítés
szükséges. Ha iOS eszközt használ, menjen a
következő lépésre.
Engedélyezze a Helyszín hitelesítést. Majd nyomja
meg ismét a [Next] lehetőséget.
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
7
Csatlakoztatás
4. Ha a hálózatát jelszó védi, megjelenik az
okoseszközén a biztonsági képernyő. Írja be
jelszavát, majd koppintson a [Next] lehetőségre.
Manuális csatlakozás
Ahol a hangszóró és az otthoni router között nem
lehetséges az egyszerű csatlakozás, csatlakoztathatja
azokat manuálisan is.
1. Válassza ki a [Manual setup] lehetőséget a
hangszóró manuális csatlakoztatásához.
2
Csatlakoztatás
5. Koppintson az [OK] lehetőségre a csatlakozás
befejezéséhez.
2. Ellenőrizze a hangszóró helyzetét és állapotát,
majd válassza a [Next] lehetőséget.
Csatlakoztatás
3. Ez a lépés csak az iOS eszközökre vonatkozik.
Ha Android eszközt használ, menjen a következő
lépésre.
8
5. Koppintson az [OK] lehetőségre a csatlakozás
befejezéséhez.
Kapcsolja be a Wi-Fi beállítást iOS eszközén
és válassza az [LG_Speaker_Setup_XXXX]
lehetőséget, majd menjen vissza az „LG Wi-Fi
Speaker” alkalmazásba.
2
Csatlakoztatás
4. Írja be jelszavát, majd koppintson a [Next]
lehetőségre.
Ezután okoseszköze megkeresi az elérhető
hangszórót a csatlakozáshoz.
9
Használat
Zene élvezete az
„LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazással
Oldalsó menü megjelenítése
1. Indítsa el az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást
okoseszközén. Megjelenik a [My Speakers].
2. Koppintson a [
] gombra.
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazással lejátszhatja
okoseszközén található zenéit.
,,Megjegyzés
Az ebben a részben található leírás eltérhet az
aktuális „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazástól, ha
annak más a verziószáma.
3
Használat
Előkészületek
1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát.
(5. oldal)
3. Megjelenik az oldalsó menü.
2. A hangszóró használatához le kell töltenie és
telepítenie kell az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást.
(3. oldal)
a
[My Speakers] – Megjeleníti a csatlakoztatott
hangszórót.
b
[My Phone] – Megjeleníti az okoseszközön
tárolt dalokat.
c
[Music Server] – Megjeleníti a csatlakoztatott
készülékek dalait (médiakiszolgáló).
d [Playlist] – Megjeleníti a lejátszási listákat.
e
[Settings] – Megjeleníti az alkalmazás
beállításokat.
Használat
A [My Speakers] áttekintése
10
Dal lejátszása
1. Válassza ki a [My Phone] vagy a [Music Server]
lehetőséget az oldalsó menüből.
3
a [ ] – További hangszórók csatlakoztatása.
c
[ ] – Állítsa be a csatlakoztatott hangszórók
beállításait. (13. oldal)
[ ] – Beállítja a csatlakoztatott hangszóró
d
hangerejét.
e
[Status] – Megmutatja a csatlakoztatott
hangszóró állapotát.
2. Megnézheti az okoseszközén vagy a zene
szerverén található dalokat. Válassza ki a
lejátszandó zenét.
A [My Phone] menüben, a dalok sorrendje
[Album], [Artists], [Songs], [Genres] és [Folders]
(Android eszköz) vagy [iPhone Playlist] (iOS
eszköz) szerint vannak rendezve.
A [Music Server] menüben, megjelennek a
csatlakoztatott szerverek.
3. Koppintson a [ ] lehetőségre és válassza ki a
hangszórót. A Chromecast használatával
hallgathat zenét a csatlakoztatott hangszórón
keresztül.
Használat
[ ] – Kiválasztja a csatlakoztatott hangszóró
b
funkcióját.
11 Használat
Egy dal kezelése
Lejátszási lista használata
A [My Phone] vagy a [Music Server] dal listáján,
koppintson a kívánt dal [ ] lehetőségére.
Egy legördülő menü jelenik meg.
A lejátszási lista használatával élvezheti az ízlésének
megfelelő zenét.
1. A [My Phone] vagy a [Music Server] dal listáján,
koppintson a kívánt dalra [ ] és az [Add to
playlist] lehetőségre.
3
Használat
a
[Play next] – Kiválasztja a következő
lejátszandó zenét.
2. Megjelenik az [Add to playlist] ablak.
b [Add to queue] – Hozzáadja a dalt a listához.
c
[Add to playlist] – Hozzáadja a dalt a kívánt
lejátszási listához.
,,Megjegyzés
A vezeték nélküli környezetétől függően
előfordulhat, hogy egy adott dal lejátszása nem
fog zavartalanul működni.
-- Válassza ki a lejátszási listát a dal
hozzáadásához.
-- Ha szeretne egy másik lejátszási listát készíteni,
válassza a [Make a new] lehetőséget.
Használat
A lejátszás áttekintése
Hangeffektus kijelölése
Különböző adatokat hagyhat jóvá és módosíthat a
lejátszási képernyőn.
A kívánt hangzást a következő gombra koppintva
jelölheti ki: [ ].
12
A megjelenő hangszínszabályzó lehetőségek a
csatlakoztatott hangszórótól, hangforrásoktól és
effektektől függően különbözhetnek.
1. Lejátszás során koppintson erre: [ ].
3
b [ ] - Megszerkeszti az aktuális játéklistát.
c
Használat
[ / ] - Zene adása a csatlakoztatott
a hangszórón a Chromecast segítségével és a
zene leállítása.
2. Válasszon hangeffektet az A és a D
használatával, majd koppintson az [OK]
lehetőségre.
[ ] - Beállítja az okoseszköz vagy a
Chromecast hangerejét.
d [ ] - Beállítja a hangeffektust.
Beállítja a lejátszást.
[ ] - Szünetelteti a lejátszást.
[ ] - Elindítja a lejátszást.
[ ]/[ ] - Gyors ugrás vissza vagy előre.
[ ] - Megismétli a kívánt tartalmakat.
e Minden kattintással a következők között vált,
[ ] (egy ismétlése) - [ ] (az összes ismétlése)
- [ ] (ismétlés kikapcsolva) ebben a
sorrendben.
[ ] - Véletlenszerűen játssza le a listán
található zenéket. A készülék véletlenszerű
sorrendben játssza le a fájlokat.
f Megjeleníti az éppen játszott dal adatait.
,,Megjegyzés
[ ] le van tiltva, ha a [Google Home]
alkalmazással az okoseszközéhez vagy
hangszóróihoz párosított módon hallgat zenét.
Személyre szabhatja a hangeffektet a [ ]
használatával, a Magad és a Mély értékeinek
beállításával.
,,Megjegyzés
yy Amikor az okoseszköz hangszóróján játssza
le a dalokat, a hangszínszabályzó nem
támogatott.
yy A csatlakoztatott hangszórótól függően a
megjelenített hangeffekt eltérhet.
13 Használat
Beállítások
A csatlakoztatott hangszóró
beállításai
Az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazással beállíthatja a
csatlakoztatott lejátszót okoseszközén.
Beállíthatja a csatlakoztatott hangszórót.
,,Megjegyzés
Az ebben a részben található leírás eltérhet az
aktuális „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazástól, ha
annak más a verziószáma.
A [My Speakers] képernyőn, válassza ki a [ ]
lehetőségez a csatlakoztatott képernyő
beállításához.
Előkészületek
3
1. Ellenőrizze a hangszóró hálózati kapcsolatát.
(5. oldal)
Használat
2. A hangszóró használatához le kell töltenie és
telepítenie kell az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazást.
(3. oldal)
,,Megjegyzés
A csatlakoztatott eszköztől függően lehet, hogy
nem lát bizonyos menüket.
Használat
Megjelenik a csatlakoztatott hangszóró beállításai.
14
a [Name Change] – Átnevezi a hangszórót.
b
[Sound Effect] - Kiválasztja a hangeffekt
üzemmódot.
c
[Night] – Az éjszakai üzemmód be- vagy
kikapcsolása.
[DRC] – Csökkenti a hangos hangok hangerejét
d vagy erősíti a halk hangokat. (Csak Dolby
Digital) be- vagy kikapcsolhja a DRC funkciót.
e
[Auto Volume On/Off]– Az automatikus
hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása.
f
[AV SYNC] – Hang és kép szinkronizálásának
beállítása.
g
[Woofer level] – A mélynyomó hangerejének
beállítása.
i
[Rear speaker output] - A hátsó hangfal
kimenetének kiválasztása.
j
[Rear speaker level] - A hátsó hangszóró
szintjének beállítása.
k
[Overhead speaker volume] - Beállítja a felső
hangszóró hangerejét.
[Using the TV remote control] - Beállítja
l a hangszóró néhány funkcióját a TV
távirányítójának használatával.
m
[Auto Power On/Off] – Az automatikus be-/
kikapcsolás funkció be- vagy kikapcsolása.
n
[Bluetooth standby mode] – A Bluetooth
készenléti módot kapcsolja be vagy ki.
[Bluetooth connection restriction] – Lehetővé
o teszi, hogy Bluetooth eszközhöz csatlakozzon,
csak Bluetooth vagy LG TV funkció esetén.
p
[Sleep timer] – Egy beállított idő után
kikapcsolja magát.
q
[Reset settings] – Visszaállítja a hangszóró
beállításait a hálózati információk kivételével.
[Software version information] – Megjeleníti a
r jelenlegi szoftver verzió információját és frissíti
a szoftvert a legfrissebb verzióra.
s
[IP Info.] - A hangszóró IP címének
megjelenítése.
[Share usage data] – Elküldi a Chromecast
t használati adatokat és lefagyási jelentéseket a
Google-nak.
u
[Learn about Chromecast built-in Privacy] –
Megmutatja a Chromecast adatvédelmi irányelvét.
3
Használat
[Center speaker level] – Középső hangfal
h
hangerejének beállítása.
15 Használat
Az „LG Wi-Fi Speaker”
alkalmazás beállításai
[Chromecast] Menü
Az oldalsó menüben válassza a [Settings]
lehetőséget.
3
a
Használat
Megjelenik az „LG Wi-Fi Speaker” alkalmazás
beállítása.
[Learn how to cast] - Megmutatja a
Chromecast használatát.
[Cast Groups] - Válassza ki a [Learn about
Cast Groups] vagy a [How to cast to a group]
b
lehetőségeket a kiválasztott információ
megjelenítéséhez.
[Chromecast built-in open legal documents]
- Válassza ki a [Google Terms of Service],
c [Google Privacy Policy] vagy a [Open source
license] lehetőségeket a kiválasztott információ
megjelenítéséhez.
d [Time zone] - Az időzóna beállítása.
,,Megjegyzés
A Cast csoportok használatához telepítse
a [Google Home] alkalmazást. Töltse le az
alkalmazást az Apple „App Store”-ban vagy a
Google „Play Store”-ban.
[Participate in user enhancement] – Lehetővé
teszi, hogy a felhasználó naplózási adatokat
a
küldjön el a szolgáltatás minőségének
fejlesztéséhez.
[Time Zone] Menü
[Chromecast] – Megjeleníti a Chromecast
b
menüt.
A hálózat által biztosított idő beállítása.
[App version information] – Megjeleníti a
c
jelenlegi alkalmazás információt.
Az [Automatic Time zone] lehetőség kiválasztásával
adhatja meg az időzónát.
d
[Terms of Service] – Megjeleníti a Szolgáltatás
feltételeit.
[Open source license] – Az LGE nyílt forráskódú
e licencekkel kapcsolatos nyilatkozatát jeleníti
meg.
Automatic Time zone
Set Time Zone
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising