LG CM2520 User guide

LG CM2520 User guide
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mikro Hi-Fi rendszer
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
CM2520 (CM2520, CMS2520F)
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 1
2012-03-23
9:34:44
1
Az első lépések
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A
KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN
BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT
SZERVIZSZAKEMBERRE.
A háromszögben lévő villám arra
hívja fel a figyelmet, hogy a készülék
belsejében veszélyes szigeteletlen
elektromos feszültség van, amely
áramütést és személyi sérülést
okozhat.
A háromszögben található felkiáltó
jel arra utal, hogy a mellékelt
dokumentációban a készülék
használatával (és javításával)
kapcsolatos fontos információk
találhatók.
FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS
NEDVESSÉGNEK.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt
helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni.
A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően
kell telepíteni.
A készülékházon található nyílások a
szellőzést szolgálják, a megbízható működés
és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A
szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal,
hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre
vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a
berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített
keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő
szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés
megfelel a gyártó utasításainak.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 2
VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer
működik. A készülék rendeltetésszerű használatának
érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati
útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen.
Amennyiben a készülék karbantartást igényel,
forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket,
beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon
kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás
keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának
elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék
fedelét.
ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási
pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság
kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki
adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat
ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult,
sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült
vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen
állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat.
Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét,
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal,
húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne
használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel
végeztesse el a megfelelő cserealkatrész
beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és
mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni,
járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a
fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni
az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt
kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor
oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető helyre kerüljön.
2012-03-23
9:34:44
Az első lépések
A készülék hordozható elemmel vagy
akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a
készülékből biztonságosan eltávolítani:
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott,
kerekes szeméttároló jel jelőli, hogy
a termék a 2002/96/EC EU-direktíva
hatálya dlá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai
terméket a lakossági hulladéktól
elkülőnítve kell begyüjeni, a
kormány vagy az őnkormányzatok
által kijelőlt begyüjtő eszkőzők
használatával.
3. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet megelőzni
az esetleges egészségre vagy
kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége
régi eszkőzeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen
kapcsolatba az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 3
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/
akkumulátoraira ez az áthúzott
kerekes kuka szimbólum van
elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni,
ha az adott elem 0,0005%-nál
tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb
kadmiumot, illetve 0,004%- nál tőbb
ólmot tartalmaz.
1
Az első lépések
Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a
behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve.
A környezetszennyezés, illetve emberek vagy
állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése
megelőzése érdekében a régi elemet, illetve
akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell
megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az
elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt.
Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek
elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az
akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás
közelében, valamint ne dobja tűzbe.
3
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segít
megelőzni a kőrnyezetre, illetve
állatok és emberek egészségére
gyakorolt lehetséges negatív
kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy
a termékek teljesítik a 2004/108/EC,
2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal
alapvető követelményeit és egyéb
vonatkozó előírásait.
Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM
ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal
kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán
találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a
készüléket vásárolta.
2012-03-23
9:34:45
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
2
6
6
6
6
6
6
7
8
9
Biztonsági előírások
Egyedülálló funkciók
Tartozékok
A lejátszható fájlok követelményei
– A MP3/ WMA fájlok követelményei
– A használható USB-eszközök
– Az USB-eszköz követelményei
A távvezérlő
Előlap
Hátlap
2
Csatlakoztatás
10
10
A hangfalak csatlakoztatása
– A hangfalak csatlakoztatása a
készülékhez
Külső készülékek csatlakoztatása
– USB-csatlakoztatás
– PORT. IN-csatlakoztatás
– FEJHALLGATÓ csatlakoztatása
10
10
11
11
3
Használat
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
Alapműveletek
– CD/ USB Művelet
– Mappaválasztás
Egyéb műveletek
– Programozott lejátszás
– A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése
– A hang ideiglenes kikapcsolása
A rádió használata
– Kapcsoja be a készüléket
– Rossz FM-vétel javítása
– Rádióállomások programozása
– Minden tárolt rádióállomás törlése
– A rádióállomásokkal kapcsolatos
információk megjelenítése
Hangbeállítás
– A surround mód beállítása
Az óra beállítása
– A riasztás beállítása
– Elalvási időzítő beállítása
– Dimmer
Speciális műveletek
– Lejátszás iPod/iPhone-nal
– Kompatibilis iPod/iPhone
Az iPod/iPhone szoftververziójától
függően előfordulhat, hogy a készülékről
nem lehet vezérelni az iPod/iPhone-ot.
– Zenehallgatás külső készülékről
– Felvétel USB-eszközre
– A felvétel szüneteltetése
– A felvételi bitráta és sebesség
kijelölése
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 4
2012-03-23
9:34:45
Tartalomjegyzék
4
Hibaelhárítás
20
Hibaelhárítás
5
Melléklet
21
22
23
23
23
Védjegyek és licencek
Műszaki adatok
Karbantartás
– A készülék kezelése
– Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
5
1
2
3
4
5
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 5
2012-03-23
9:34:45
6
Az első lépések
Egyedülálló funkciók
1
Közvetlen felvétel USB-eszközre
Az első lépések
Zene felvétele USB-eszközre.
Hordozható A
Zenehallgatás hordozható eszközről (MP3,
notebook stb.)
iPod/iPhone számára
Zenelejátszás iPod/iPhone-ról, egyszerű
csatlakoztatással.
Tartozékok
Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.
A használható USB-eszközök
yy MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
yy USB Flash-meghajtó: USB 2,0 vagy USB 1,1
eszközök.
yy A készülékkel nem minden USB-eszköz.
használható.
Az USB-eszköz követelményei
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
yy Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés
akár több percig is tarthat.
yy Az adatvesztés megelőzése érdekében
rendszeresen mentse adatait.
yy USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata
esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri
fel az USB-eszközt.
yy Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT
(16/32) fájlrendszer használható.)
Távvezérlő (1)
Elem (1)
A lejátszható fájlok
követelményei
yy A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
yy Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USBeszköz nem használható.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re
csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem
használható.
A MP3/ WMA fájlok
követelményei
A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi
korlátozások mellett kompatibilis :
yy Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3),
32 - 48kHz (WMA)
yy Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps
(WMA)
yy Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
yy Fájlkiterjesztés : “.mp3”/ “.wma”
yy CD-ROM fájlformátuma: ISO 9660/ JOLIET
yy Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely
ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 6
2012-03-23
9:34:45
Az első lépések
A távvezérlő
MENU/REPEAT :
-- Sávok ismételt vagy
véletlenszerű me hallgatása.
EQ : Különböző hanghatásokat
lehet választani.
-- Az IPOD üzemmódban az előző
menühöz lép.
? : A gomb semmilyen funkcióra
sem használható.
TUN. -/+ : Rádióállomás
behangolása.
OPEN/CLOSE : Kitolja vagy
behúzza a lemeztálcát.
Cc/vV (Ugrás/
Keresés) :
-- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
PRESET/FOLDER W/S :
-- MP3/WMA fájlokat tartalmazó
mappa keresése. Ha több
mappában MP3/ WMA fájlokat
tartalmazó CD-t vagy USBeszközt játszik le, akkor a
PRESET/FOLDER W/S gomb
megnyomásával kijelölheti a
lejátszani kívánt fájlt.
-- Válasszon egy programozott
rádióállomást.
Z ENTER :
-- A lejátszás vagy felvétel leállítása.
-- Menüelemet választ az IPOD
üzemmódban.
d/M (Lejátszás/Szünet) :
A lejátszás elindítása vagy
szüneteltetése.
• • • • • • d • • • • • • FUNCTION : A funkció és a
bemeneti jelforrás kiválasztása.
CLOCK : Az óra beállítása és az
óraidő megjelenítése.
MUTE @ : A hang elnémítása.
TIMER : A TIMER funkcióval a CD
vagy USB-eszköz lejátszását vagy
a rádióvételt (TUNER) a beállított
időpontban lehet megkezdeni.
VOLUME W/S : A hangszóró
hangereje.
A távvezérlő hátulján vegye le az
elemtartó fedelét és a 4 és 5
pólusokra ügyelve helyezzen be
egy (AAA méretű) elemet.
-- Szakaszt keres a sávon/fájlon
belül
• • • • • • c • • • • • • SET/RDS :
SLEEP : Beállíthatja, hogy a
megadott időben a készülék
kikapcsoljon.
(Háttérvilágítás : a kijelző fényereje
a felére csökken.)
-- A beállítás megerősítése
INFO : Informál a zeneszámról.
Az MP3 fájlok általában egy ID3
címkével rendelkeznek. A címkén
megtalálható a zeneszám, az
előadó és az album neve, valamint
a zeneszám időtartama.
1
Az első lépések
• • • • • • a • • • • • • POWER : A készülék be- és
kikapcsolása.
• • • • • • b • • • • • • Az elemek behelyezése
7
-- RDS (Rádiós adattovábbító
rendszer).
(Lásd a 14. oldalon.)
PTY : Rádióállomások keresése
típus szerint.
PROGRAM/MEMO :
-- Rádióállomásokat tárol.
-- Lejátszási listát hoz létre
a meghallgatni kívánt
zeneszámokból.
X REC : Közvetlen felvétel USBeszközre.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 7
2012-03-23
9:34:45
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
a IPOD DOCKING SYSTEM
f Kijelzőablak
b Távvezérlő-érzékelő
g Disc fiók
c 1 (BE/KI kapcsoló)
h R (nyitás/zárás)
Kitolja vagy behúzza a lemeztálcát.
d F
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.
i VOL. +/-
T
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
I
A lejátszás vagy felvétel leállítása.
TUN. -/+
Rádióállomás behangolása.
Y/U (Ugrás/Keresés)
e USB csatlakozó
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat
lehet lejátszani vagy felvenni.
PORT. IN
PHONES
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 8
2012-03-23
9:34:45
Az első lépések
9
Hátlap
1
Az első lépések
a FM ANTENNA
b Hangszóró-csatlakozó (L/R)
c Hálózati kábel
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 9
2012-03-23
9:34:45
10
2
Csatlakoztatás
A hangfalak
csatlakoztatása
Külső készülékek
csatlakoztatása
A hangfalak csatlakoztatása a
készülékhez
USB-csatlakoztatás
A hangfalkábel csatlakozóját csatlakoztassa a
hangfal-csatlakozóra.
Az USB-memóriát (MP3-lejátszót stb.) csatlakoztassa
a készülék előlapján található USB-csatlakozóra.
Csatlakoztatás
Minden hangfalkábel-csatlakozó színkódolt. Minden
hangfal-csatlakozóra a megfelelő színű csatlakozót
csatlakoztassa. A csatlakoztatáskor határozottan
nyomja meg a hangfal-csatlakozót.
,,Megjegyzés
yy Az USB-eszközt eltávolítása :
1. Válasszon egy másik funkciót/
üzemmódot vagy nyomja meg kétszer
egymás után a távirányító Z ENTER
vagy az egység I gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.
>>VIGYÁZAT
A hangszórókban mágneses részek vannak,
ezért a TV vagy a monitor képernyőjén
színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a
TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol
helyezze el.
Szín
Hangfal
Pozíció
Fehér
Első
Bal elöl
Piros
Első
Jobb első
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 10
yy Az iPod/iPhone csak USB-csatlakozóról
tölthető. Zenehallgatás az iPod/iPhone-ról:
lásd a 17. oldalon.
2012-03-23
9:34:46
Csatlakoztatás
PORT. IN-csatlakoztatás
A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét
(fülhallgató vagy line kimenet) csatlakoztassa a
PORT. IN csatlakozóra.
11
FEJHALLGATÓ
csatlakoztatása
Az egyéni zenehallgatás érdekében a sztereó
fejhallgatót ( 3,5 mm-es jack) az egység
PHONES dugaszához csatlakoztassa.
2
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
A fejhallgató PHONES jackhez való
csatlakoztatása után a hangszórók elnémulnak.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 11
2012-03-23
9:34:46
3
Használat
12
Használat
Alapműveletek
CD/ USB Művelet
1. A CD-lemezt a távirányító OPEN/CLOSE vagy
az egység R gombjának a megnyomásával
helyezze be.
Vagy az USB-eszközt csatlakoztassa az USBcsatlakozóhoz.
2. A készülék F vagy a távvezérlő FUNCTION
gombjával válassza a CD vagy USB funkciót.
3
3. A lejátszani kívánt zeneszámot/fájlt a távirányító
Cc/vV vagy az egység Y/U
gombjának megnyomásával válassza ki.
Használat
Ehhez
Leállítás
Lejátszás
Szünet
A távvezérlő MENU/REPEAT
gombját többször megnyomva a
Ismételt vagy
kijelzés a következő sorrendben
véletlenszerű
változik, RPT1 -> RPT DIR
lejátszás
(csak MP3/ WMA) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF
Mappaválasztás
1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő
PRESET/FOLDER W/S gombját, hogy a kívánt
mappa jelenjen meg.
2. A lejátszáshoz nyomja meg a készülék d/M
vagy a távvezérlő T gombját. Megkezdődik a
mappa első fájljának lejátszása.
Tegye ezt.
Nyomja meg a készülék Z vagy a
távvezérlő I gombját.
Nyomja meg a készülék d/M vagy
a távvezérlő T gombját.
Lejátszás közben nyomja meg a
készülék d/M vagy a távvezérlő
T gombját.
Nyomja meg az egység Y/U
vagy a távirányító Cc/vV
gombját leállított állapotban, hogy
átugorja az adott zeneszámot/fájlt.
Lejátszás közben nyomja meg az
egység U vagy a távirányító
vV gombját, hogy a
következő zeneszámhoz/fájlhoz
ugorjon.
Ugrás a
következő/
előző sávra/ Ha a lejátszást csak 2 mp-re
akarja korlátozni, nyomja meg az
fájlra
egység Y vagy a távirányító
Cc gombját, hogy az előző
zeneszámhoz/fájlhoz ugorjon.
Ha a lejátszást 3 mp után akarja
elkezdeni, nyomja meg az egység
Y vagy a távirányító Cc
gombját, hogy a zeneszám/fájl
elejére ugorjon.
Lejátszás közben tartsa nyomva
Sávon belüli és a meghallgatni kívánt helyen
engedje el a készülék Y/U
szakasz
keresése vagy a távvezérlő
Cc/vV gombját.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 12
2012-03-23
9:34:47
Használat
13
Egyéb műveletek
A rádió használata
Programozott lejátszás
Kapcsoja be a készüléket
A program-funkcióval kedvenc fájljait bármilyen
lemezről vagy USB-eszközről a memóriába
tárolhatja.
1. Addig nyomogassa a távirányító FUNCTION
vagy az egység F gombját, amíg a kijelzőn
megjelenik az FM jelzés. Ebben a pillanatban az
egység rááll az utoljára fogott állomásra.
Egy program 20 sávot/fájlt tartalmazhat.
1. Helyezzen be egy CD-t vagy egy USB-eszközt, és
várja meg a beolvasását.
2. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő
PROGRAM/MEMO gombját.
vagy
Többször nyomja meg a TUN. -/+ gombot.
4. Nyomja meg ismét a PROGRAM/MEMO
gombot, hogy elmentsen és kiválasszon egy
következő sávot/fájlt.
3. A hangerőt az egység VOL+/- vagy a távirányító
VOLUME W/S gombjának sorozatos
nyomogatásával állítsa be.
5. A beprogramozott zeneszámok/fájlok
lejátszásához nyomja meg a távirányító d/M
vagy az egység T gombját.
Rossz FM-vétel javítása
6. A kijelölés törléséhez nyomja meg kétszer a
készülék Z vagy a távvezérlő I gombját.
,,Megjegyzés
3
Használat
3. Nyomja meg a távirányító Cc/vV
vagy az egység Y/U gombját, hogy egy
sávot/fájlt válasszon.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a TUN. -/+
gombot kb. 2 másodpercig, amíg a
frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje
el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés
leáll.
Vagy nyomja meg a távvezérlő d/M gombját. Ekkor
a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában
javul a vételi minőség.
A program akkor is törlődik, ha kiveszi a lemezt
vagy lecsatlakoztatja az USB-eszközt, kikapcsolja
a készüléket vagy más funkcióra vált.
A fájladatok (ID3 TAG)
megjelenítése
Fájlinformációkat tartalmazó MP3-fájl lejátszása
közben az INFO gomb megnyomásával ezeket az
adatokat meg lehet jeleníteni.
A hang ideiglenes kikapcsolása
Nyomja meg a távirányító [email protected] gombját,
hogy elnémítsa az egység hangszóróját.
Az egység elnémítására pl. telefonhívás fogadásakor
van szükség. Ilyenkor a kijelzőn megjelenik az
elnémítás “q” jele.
Az elnémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a
távirányító [email protected] gombját vagy változtasson a
hangerőn.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 13
2012-03-23
9:34:47
14
Használat
Rádióállomások programozása
50 FM állomást lehet tároln.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.
1. Addig nyomogassa a távirányító FUNCTION
vagy az egység F gombját, amíg a kijelzőn
megjelenik az FM kijelzés.
2. Jelölje ki a kívánt frekvenciát a TUN. -/+
gombbal.
3. Nyomja meg a PROGRAM/MEMORY gombot.
Az előzetesen beállított számjegy villogni fog a
kijelzőn.
4. A PRESET/FOLDER W/S gombbal jelölje ki a
kívánt programhely-számot.
3
5. Nyomja meg a PROGRAM/MEMO gombot. Az
állomás eltárolódik.
Használat
6. A további állomásokra ismételje meg a 2. – 5.
lépést.
7. Tárolt állomás hallgatásához nyomja meg a
PRESET/FOLDER W/S gombot.
Minden tárolt rádióállomás
törlése
1. 2 mp-ig tartsa nyomva a PROGRAM/MEMO
gombot. A kijelzőn CLEAR jelenik meg.
A rádióállomásokkal
kapcsolatos információk
megjelenítése
Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére.
Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak
adatokat. Az RDS többszöri megnyomásával a
különböző adattípusokat lehet megjeleníteni :
PS
(programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY
(programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek)
jelenik meg.
RT (rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális
információk. A szöveg mozoghat a
kijelzőn.
CT (óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.
A RDS gombbal a rádióállomásokat programtípus
szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára
használt PTY látható. A PTY gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust.
Nyomja meg és tartsa nyomva C/V gombot.
A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a
készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.
2. A PROGRAM/MEMO megnyomásával minden
állomás törlődik.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 14
2012-03-23
9:34:47
Használat
Hangbeállítás
15
Az óra beállítása
A surround mód beállítása
A rendszerben számos előre programozott
surround-hangtér közül lehet választani. Az EQ
használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást.
A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól
és effektektől függően különbözhetne.
1. Kapcsolja be az egységet.
2. Legalább 2 mp-ig nyomja a CLOCK gombot.
3. Az óra kijelzési módját a Cc/vV.
gomb megnyomásával válassza ki.
- AM 12:00 (az AM és PM megjelenítése
érdekében) vagy 0:00 (24 órás megjelenítés
esetén)
4. Nyomja meg a SET gombot a kiválasztás
megerősítéséhez.
Leírás
5. A Cc/vV. gomb nyomogatásával
állítsa be az órákat.
AUTO EQ
Az equalizert arra a hangzásra
állítja be, ami az MP3 zenefájl ID3
Tag információi között szereplő
zenetípusnak a legjobban
megfelel.
Olyan légkört kölcsönöz a
zenének, mintha Ön valóban
rock-, pop-, vagy komolyzenei
koncerten lenne.
8. Nyomja meg a SET. gombot.
POP
CLASSIC
ROCK
BASS BLAST
BYPASS
6. Nyomja meg a SET. gombot.
7. A Cc/vV. gomb nyomogatásával
állítsa be a perceket.
3
Használat
A KIJELZŐN
Lejátszás közben erősíti a magas,
mély és surround hanghatást.
Az equalizer kikapcsolása.
,,Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a hangsáv váltása után újra
be kell állítani a surround-módot.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 15
2012-03-23
9:34:47
16
Használat
A riasztás beállítása
Elalvási időzítő beállítása
Az egység ébresztőóraként is használható.
Az ébresztés időpontjának beállítása előtt állítsa be
az órát.
A késleltetési időtartam (10 és 180 perc között)
beállításához többször nyomja meg a SLEEP
gombot. A késleltetési idő letelte után a készülék
kikapcsolódik.
1. Kapcsolja be az egységet.
2. Nyomja meg a TIMER gombot. Az összes
funkció villogni kezd.
3. Ha a kijelzőn megjelenik az a hangforrás,
amelyre fel szeretne ébredni, nyomja meg a SET
gombot.
3
Használat
4. Az „ON TIME” (bekapcsolás időpontja) jelzés
megjelenik a kijelzőn. Az ön által beállított
időpontban a készülék bekapcsolódik. A
Cc/vV gomb nyomogatásával
módosítsa az órát és a percet, majd a SET
gombbal mentse el a beállítást.
5. Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) jelzés
megjelenik a kijelzőn. Az ön által beállított
időpontban az egység kikapcsolódik.
6. A Cc/vV gomb nyomogatásával
módosítsa az órát és a percet, majd a SET
gombbal mentse el a beállítást.
7. A Cc/vV gomb nyomogatásával
szabályozza a hangerőt, majd a SET gombbal
mentse el a beállítást.
A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a
SLEEP gombot, hogy a „SLEEP 10” kijelzés jelenjen
meg, majd nyomja meg újra egyszer a SLEEP
gombot.
,,Megjegyzés
yy Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig
hátralévő időt.
yy Nyomja meg a SLEEP gombot. A kijelzőn a
hátralévő idő jelenik meg.
Dimmer
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. Az előlap
LED-je (fénykibocsátó dióda) kikapcsolódik és
a kijelző fényereje a felére csökken. A funkció
kikapcsolásához többször nyomja meg a SLEEP
gombot, amíg a funkció kikapcsolódik.
,,Megjegyzés
yy Ha az óra és a riasztás időpontja be
van állítva, a pontos időt a CLOCK a
riasztás időpontját pedig a TIMER gomb
megnyomásával ellenőrizheti, akár
kikapcsolt készülékkel is.
yy Ha a riasztás már be van állítva, azt a
TIMER gomb egyszeri megnyomásával
hatástalaníthatja. A riasztást a TIMER gomb
újabb megnyomásával aktiválhatja.
yy Ha az óra és a riasztás időpontja már be volt
állítva, nyomja meg és tartsa megnyomva
legalább 2 mp-ig a CLOCK vagy TIMER
gombot, hogy lenullázza az órát vagy a
riasztást.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 16
2012-03-23
9:34:47
Használat
Speciális műveletek
Lejátszás iPod/iPhone-nal
A készüléken az iPod/iPhone hangja is lejátszható.
A részleteket lásd az iPod/iPhone használati
útmutatójában.
1. Az iPod/iPhone-t biztosan csatlakoztassa. iPod/
iPhone-ja automatikusan bekapcsolódik és
töltődni kezd.
Ehhez
17
Tegye ezt
A KÉSZÜLÉKEN A TÁVVEZÉRLŐN
T
d/M
Ugrás
Y/U
Cc/vV
Keresés
Tartsa nyomva
Y/U
Tartsa nyomva
Cc/vV
Visszatérés az
előző menübe
-
REPEAT
(MENU)
Mozgás
a kívánt
menüpontra
-
PRESET.
FOLDER
W/S
Válasszon
menüpontot
I
Z ENTER
3
Használat
Szünet vagy
újraindítás
Kompatibilis iPod/iPhone
Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
A készülékkel a következő típusok használhatók :
yy iPod touch 1 G, 2 G, 3 G, 4 G
yy iPod classic
yy iPod with video
2. Kapcsolja be az egységet.
yy iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G
3. A készülék F vagy a távvezérlő FUNCTION
gombjával válassza az IPOD funkciót. Az iPod/
iPhone-ot a saját kezelőszerveivel és a mellékelt
távvezérlővel is lehet vezérelni.
yy iPod mini
yy iPod with click wheel
yy iPhone 4S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3G
Az iPod/iPhone szoftververziójától függően
előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni
az iPod/iPhone-ot.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 17
2012-03-23
9:34:47
18
Használat
,,Megjegyzés
yy Az iPod/iPhone még akkor is feltöltődhet,
ha az egység ki van kapcsolva.
yy Hibaüzenet megjelenítése esetén kövesse
a megjelenő utasításokat. Az „ERROR”
hibaüzenet jelenik meg.
- Az iPod/iPhone nincs megfelelően
csatlakoztatva.
- A készülék ismeretlen eszközként ismeri
fel az iPod/iPhone-ot.
- Az iPod/iPhone lemerült.
3
/ Az akkumulátorát tölteni kell.
/ Ha az iPod/iPhone akkumulátorát
nagyon lemerült állapotban kezdi el
tölteni, akkor a töltés hosszabb ideig
tarthat.
Használat
yy A csatlakoztatott iPod/iPhone felvételi
funkciója nem működik.
yy Az iPod/iPhone szoftververziójától függően
előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet
vezérelni az iPod/iPhone-ot. Javasoljuk,
hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
yy Ha az iPod touch vagy iPhone készüléken
egy alkalmazást használ, telefonál, SMS-t
küld vagy fogad stb., csatlakoztassa le a
dokkolóról.
yy Ha problémája van az iPod/iPhone-dal,
látogassa meg a www.apple.com/support
honlapot.
Zenehallgatás külső
készülékről
A készülék sokféle külső eszköz hangját adhatja
vissza. (Lásd a 11. oldalon.)
1. A külső készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek az PORT. IN csatlakozójára.
2. 1 (bekapcsoló) gombbal kapcsolja be a
készüléket.
3. A készülék F vagy a távvezérlő
FUNCTION gombjával válassza az PORTABLE
funkciót.
4. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a
lejátszást.
Felvétel USB-eszközre
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A készülék F vagy a távvezérlő
FUNCTION gombjával válasszon egy funkciót.
Egy sáv felvétele - A kívánt fájlt a lejátszás után
USB-re lehet másolni.
Minden sáv felvétele - Az USB-felvételt a
készülék leállítása után lehet megkezdeni.
Programlista felvétele - A fájlt a programlistára
helyezve fel lehet venni az USB-re.
(Lásd a 13. oldalon.)
3. A távirányító REC X gombjának
megnyomásával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a készülék
Z vagy a távvezérlő I gombját.
A felvétel szüneteltetése
Ha a felvételt szüneteltetni akarja, nyomja meg
a távirányító REC X gombját felvétel közben. A
felvétel újraindításához nyomja meg még egyszer.
(Csak Radio, Portable)
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 18
2012-03-23
9:34:48
Használat
A felvételi bitráta és sebesség
kijelölése
1. Nyomja 3 mp-nél hosszabb ideig a távirányító
REC X gombját.
2. A készülék Y/U vagy a távvezérlő
Cc/vV gombjával jelölje ki a
bitrátát :
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. A felvételi sebesség kiválasztásához, nyomja
meg újra a távirányító REC X gombját.
4. A készülék Y/U vagy a távvezérlő
Cc/vV gombjával jelölje ki a kívánt
felvételi sebességet. (csak audio CD).
X2 SPEED
- Csak a zenefájl felvétele lehetséges.
,,Megjegyzés
yy A felvétel közben a kijelzőn százalékban
kifejezve látható az USB-felvétel állapota
(Csak MP3/WMA CD esetén).
yy MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem
hallható.
felvétel leállításakor az abban az
yy A
időpontban felvett fájl tárolódik.
(MP3/WMA fájlok kivételével)
yy USB-felvétel közben ne húzza ki az USBeszközt. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és
a PC-ről nem törlődhet a fájl.
a az USB-felvétel nem lehetséges, a
yy H
kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”, „FULL” vagy „NO
REC” üzenet jelenik meg.
többkártyás kártyaolvasó vagy
yy A
külső merevlemez USB-felvételre nem
használható.
yy Hosszú idejű felvétel mérete 512 Mbájt.
5. A beállítást a távirányító REC X gombjának
megnyomásával fejezze be.
yy Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt,
akkor a fájl nem tárolódik.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a készülék
I vagy a távvezérlő Z gombját.
yy Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
3
Használat
X1 SPEED
- A felvétel közben hallgatni lehet a zenét.
19
yy Tárolása az alábbiak szerint történik.
AUDIO CD
MP3/ WMA
A többi
forrás*
* : TUNER, PORTABLE és hasonló.
Másolásvédett anyagról másolat készítése,
beleértve a számítógép-programokat,
fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat,
szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt
valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja
ilyen célra.
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 19
2012-03-23
9:34:48
4
5
Hibaelhárítás
20 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Ok & JAVÍTÁS
yy A hálózati kábel nincs bedugva. Dugja be a hálózati kábelt.
Nincs tápfeszültség.
yy Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség
meglétét.
yy Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e.
A FUNCTION gombbal ellenőrizze a kijelölt funkciót.
Nincs hang.
yy A hangszórókábelek csatlakoztatása helytelen.
Csatlakoztassa helyesen a hangszórókábeleket.
yy A hangerő a minimumon van.
A hangerő-szabályozóval állítsa be a hangerőt.
yy A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Helyezzen be lejátszható
lemezt.
4
A készülék nem
indítja el a lejátszást.
yy Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt.
yy A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a lemezt. (Lásd a 21. oldalon.)
Hibaelhárítás
yy A lemez fordítva van a készülékben.
A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
yy Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Állítsa be.
A rádióállomásokat
nem lehet
megfelelően
behangolni.
yy A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást.
yy Nincs tárolt állomás, vagy törölte a tárolt állomásokat (a tárolt állomások
hangolása során).
Programozzon be rádióállomásokat, lásd 14. oldal.
yy A távvezérlő nem a készülék érzékelője felé néz.
A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelője felé.
A távvezérlő nem
megfelelően
működik.
yy A távvezérlő túl messze van a készüléktől.
A távvezérlőt kb. 5 m-en belül használja.
yy Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt.
yy A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.
Az iPod/iPhone nem
működik.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 20
yy Ellenőrizze a lejátszó megfelelő csatlakoztatását.
Csatlakoztassa megfelelően a készülékre.
2012-03-23
9:34:48
5
Melléklet
Melléklet
Védjegyek és licencek
21
Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal
használható legyen, formatálásakor a [Mastered]
lehetőséget kell beállítani. A Live File System
beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem
játszható le.
(Mastered/ Live File System: a Windows Vista
lemezformátumai)
A „Made for iPod” és „Made for iPhone azt jelenti,
hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan
iPod-hoz illetve iPhone-hoz tervezték és a
fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple
műszaki előírásainak.
Az Apple nem tehető felelőssé a készülék
működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi
előírásoknak való megfelelőségéért.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az
iPod és iPhone készülékkel használva a vezeték
nélküli teljesítmény változhat.
5
Melléklet
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 21
2012-03-23
9:34:48
22 Melléklet
Műszaki adatok
Általános
Tápellátás
200 - 240 V, 50 / 60Hz
Teljesítmény-felvétel
35 W
Nettó tömeg
2,3 kg
Befoglaló méretek
(szél.x mag. x mélys.)
230 x 125 x 243 mm
Működési feltételek Hőmérséklet
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Hőmérséklet
5 % - 85 %
Tuner
FM vételi tartomány
87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz
Erősítő
Kimeneti teljesítmény
30 W + 30 W
CD
5
Melléklet
Frekvencia-átvitel
40 Hz - 20 kHz
Jel/zaj-viszony
70 dB
Dinamikatartomány
55 dB
USB
USB-verzió
Busz tápfeszültsége
USB 2,0 vagy USB 1,1
DC 5 V 0 500 mA
iPod/iPhone DC 5 V 0 1 A
Hangszórók
Típus
2-utas, 2 hangszóró
Impedancia
6Ω
Névleges bem. telj.
30 W
Max. bem. telj.
60 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.) 150 x 251 x 170 mm
Nettó tömeg (1 db)
1,56 kg
yy A kialakítás és a müszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 22
2012-03-23
9:34:48
Melléklet 23
Karbantartás
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülék kezelése
A lemezek kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell,
a maximális védelem érdekében az eredeti gyári
csomagolást használja.
A külső felületek tisztán tartása
A készülék közelében ne használjon illékony
anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.
Lemezek tárolása
A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt
ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás
közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló
autóban.
A lemezek tisztítása
Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint
vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert,
vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt
antisztatikus spray-t.
A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha
törlőkendőt használjon. Ne használjon erős
oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert
ezek megrongálhatják a felületet.
5
Melléklet
A készülék karbantartása
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei
szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség
romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi
hivatalos szakszerviznél kaphat.
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 23
2012-03-23
9:34:48
CM2521_DP_AHUNLLK_HUN.indd 24
2012-03-23
9:34:48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement