LG | DP432H | User guide | LG DP432H Navodila

LG DP432H Navodila
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
DVD-lejátszó
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a
kézikönyvet és őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.
DP430H / DP432H
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
FIGYELEM
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT).
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: A készüléket ne használja fedett helyen,
pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.
FIGYELEM: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően
végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék
megbízható működését szolgálják, valamint a
túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat
ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl.
könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy be lehet tartani a
gyártó előírásait.
FIGYELEM: A készülék lézert használ. A helyes
használat érdekében kérjük, olvassa el és a későbbi
használat céljából őrizze meg ezt a használati
útmutatót. Ha a készülék karbantartásra szorul,
keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő
használata, helytelen eljárások alkalmazása
veszélyes sugárzást okozhat.
A lézersugárral való közvetlen érintkezés
megelőzése érdekében ne nyissa fel a burkolatot.
A burkolatot megbontva a készülékből látható
lézersugárzás léphet ki.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb háztartási gépet ajánlatos külön
elektromos áramkörre csatlakoztatni;
Ez azt jelenti, hogy ezen az áramkörön ne legyen
további hálózati csatlakozó vagy elágazás. A
biztonság kedvéért ebben a kézikönyvben
ellenőrizze a műszaki adatokat. Ne terhelje túl a
hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy
sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel,
kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett
kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik
ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati
kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást
tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék
használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a
hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros
fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás,
gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés.
Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra,
és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.
A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet
lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék
telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhető legyen.
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
FIGYELEM: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy
fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött
tárgyat, pl. vázát.
Szerzői jogi megjegyzések
yy A termék USA-szabadalmak és más szellemi
tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi
technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi
technológia használatát a Rovi Corporationnak kell engedélyeznie és a Rovi Corporation
egyéb engedélyének hiányában csak otthoni
és más korlátozott használatra alkalmazható. A
visszafejtés vagy részekre bontás tilos.
yy Az USA és más országok szerzői jogi törvényei
értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, DVD-k,
CD-k és más anyagok engedély nélküli felvétele,
használata, terjesztése vagy módosítása polgári
vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelőli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya dlá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai
terméket a lakossági hulladéktól
elkülőnítve kell begyüjeni, a kormány
vagy az őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
3. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy kőrnyezetre
ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége
régi eszkőzeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/akkumulátoraira
ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum
van elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni, ha az
adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt,
0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve
0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelése segít megelőzni a
kőrnyezetre, illetve állatok és emberek
egészségére gyakorolt lehetséges
negatív kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a
termékek teljesítik a 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC és a 2011/65/EU irányvonal alapvető
követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.
A termék kompatibilitásával kapcsolatban
elérhető iroda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM
ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal
kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán
találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a
készüléket vásárolta.
1
Az első lépések
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges
hatások megelőzése érdekében az akkumulátort
vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell
leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket
ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk,
hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken
adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen
napsütés, tűz, vagy hasonló.
3
4
Az első lépések
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
1
Az első lépések
yy Ne érintse kézzel a lemez lejátszási oldalát. A
lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne
kerülhessen ujjlenyomat. Ne ragasszon papírt
vagy címkét a lemezre.
yy A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A
lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye
hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon
parkoló autóban.
Megjegyzések a készülékkel
kapcsolatban
yy Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani
kell, a maximális védelem érdekében az eredeti
gyári csomagolást használja.
yy A készülék tisztításához használjon puha,
száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon
szennyezettek, enyhe mosogatószerrel
nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne
használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint
vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a
felületet.
yy A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó
részei szennyezettek vagy elhasználódtak,
a képminőség romolhat. Részletesebb
tájékoztatást a legközelebbi hivatalos
szakszerviznél kaphat.
Tartalomjegyzék
5
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
4
Használat
2
6
6
6
6
6
6
7
8
9
9
Biztonsági előírások
Bevezetés
– A “7” szimbólum megjelenítése
– Az útmutatóban használt jelölések
– Mellékelt tartozékok
– Lejátszható lemezek
– Régiókód
– Fájlok kompatibilitása
Távvezérlő
Előlap
Hátlap
15
15
15
15
16
16
16
17
18
Általános lejátszás
– Lemezek lejátszása
– Fájlok lejátszása
– Képernyőkijelzés
– Általános használat
Speciális lejátszási funkciók
– Film
– Zene
– Fénykép
5
Hibaelhárítás
2
Csatlakoztatás
19
Hibaelhárítás
10
10
6
Melléklet
20
21
22
22
Területkódok listája
Nyelvkódok listája
Műszaki adatok
Védjegyek és licencek
12
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– RCA – SCART kábel csatlakoztatása
kábel
– Komponens videokábel
csatlakoztatása
– HDMI-kábel csatlakoztatása
– A felbontás beállítása
Csatlakoztatás erősítőhöz
– Audiokábel csatlakoztatása
– COAXIAL (digitális audio) kábel
csatlakoztatása
– HDMI-kábel csatlakoztatása
3
A rendszer beállítása
13
13
13
13
14
14
14
Beállítások
– A beállítások menüje
– [NYELV] menü
– [MEGJELENÍTÉS] menü
– [HANG] menü
– [LEZÁRÁS] menü
– [EGYÉB] menü
10
11
11
12
12
12
1
2
3
4
5
6
6
Az első lépések
Bevezetés
1
Lejátszható lemezek
Az első lépések
A “7” szimbólum
megjelenítése
DVD-VIDEO (8 cm-es/12 cm-es
lemez)
Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető
lemezek, pl. filmek.
“7” jelenhet meg a TV-készüléken, azt jelezve,
hogy az ebben a használati útmutatóban szereplő
funkció az adott adathordozóval nem használható.
DVD±R (8 cm-es / 12 cm-es lemez)
Az útmutatóban használt
jelölések
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD±R lemezek.
Az így jelölt szakaszok csak a szimbólumnak
megfelelő lemezekre vonatkoznak.
-- VR módú, videomódú és csak
lezárt
r
t
DVD-Video, DVD±R/RW
Audio CD
y
Az USB/lemez videofájljai
(USB: csak DP432H)
u
Az USB/lemez audiofájljai
(USB: csak DP432H)
i
Az USB/lemez képfájljai
(USB: csak DP432H)
Mellékelt tartozékok
-- Csak video-módú és lezárt
-- Kétrétegű lemez is lejátszható
DVD-RW (8 cm-es/12 cm-es lemez)
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD-RW lemezek.
DVD±RW (8 cm-es / 12 cm-es lemez)
-- Csak video-módú és lezárt
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD+RW lemezek.
Audio CD (8 cm-es/12 cm-es lemez)
CD-R/RW (8 cm-es/12 cm-es lemez)
Audiocímeket, video-, audio- vagy
fényképfájlokat tartalmazó CD-R/RW
lemezek.
,,Megjegyzés
RCA – SCART átalakító
kábel (1)
Elem (1)
Távvezérlő (1)
Az újraírható lemezek formázásakor a
lemezformázási beállítást [Mastered]re kell állítani ahhoz, hogy a lejátszók le
tudják játszani. Ha a beállítás Live System,
akkor ezen a lejátszón nem lehet lejátszani.
(Mastered/Live fájlrendszer: a Windows Vista
lemezformátuma.)
Régiókód
A készülék régiókódja a hátlapra nyomtatva
található. A készülék csak a készülék hátoldalán
láthatóval azonos vagy „ALL” régiókódú DVDlemezeket játssza le.
Az első lépések
Fájlok kompatibilitása
7
Fényképfájlok
Képméret: 2 MB-nál kisebb ajánlott.
Általános
yy A fájlnév legfeljebb 35-karakteres lehet.
yy A képfájlok számától és méretétől függően a
tartalom beolvasása több percig is tarthat.
Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint 600
(fájlok és mappák együtt)
CD-R/RW, DVD±R/RW formátum: ISO 9660
Videofájlok
Használható felbontások: 720 x 576 (szél. x mag.)
pixel
Lejátszható filmfeliratok: SubRip (.srt/.txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/
.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
A lejátszható kodekek: „DIVX3.xx”, „DIVX4.xx”,
„DIVX5.xx”, „MP43”, „XviD”, „3IVX”
A lejátszható audioformátumok: „Dolby Digital”,
”„DTS” „PCM”, „MP3”, „WMA”
Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48
kHz (WMA)
Bitsebesség (MP3/WMA/DivX esetén): 8 - 320
kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), kisebb mint 4
Mbps (DivX)
,,Megjegyzés
A készülék GMC*1 vagy Qpel*2 fájlokat nem
kezel. Ezek az MPEG4 szabvány videokódolási
módszerei, mint pl. DivX vagy XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Audiofájlok
Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)
Bitsebesség: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps
(WMA)
yy A készülék nem kezeli a progresszív és veszteség
nélküli (lossless) tömörítésű képfájlokat.
USB-eszközökre vonatkozó megjegyzések (DP432H csak)
yy A készülékkel csak FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszköz használható.
yy Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki az
USB-eszközt.
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
yy A készülék filmfájlok, zenefájlok és képfájlok
lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok
használatára vonatkozó részleteket olvassa el a
megfelelő oldalakon.
yy Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése
érdekében rendszeresen mentse adatait.
yy USB hosszabbító kábel, USB HUB, USB
kártyaolvasó vagy külső HDD használata esetén
előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az
USB-eszközt.
yy Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
használhatók ezzel a készülékkel.
yy Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont nem
lehet a készülékre csatlakoztatni.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re
csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem
használható.
1
Az első lépések
Használható fájlkiterjesztések: „.avi”, „.mpg”,
„.mpeg”, „.mp3”, „.wma”, „.jpg”, „.jpeg”
8
Az első lépések
Távvezérlő
1
Az első lépések
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • • •
POWER (1): A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.
OPEN/CLOSE (B): A lemeztálca nyitása és zárása.
Számgombok : Menük számozott menüpontjainak
kiválasztása.
CLEAR: Sáv számának eltávolítása a programlistából
vagy a markerkeresés menüből.
TV vezérlő gombok: Hangerő szabályozása,
csatornaváltás, jelforrás váltása és a TV be- és
kikapcsolása.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • •
SCAN (c/v): Keresés előre vagy visszafelé.
SKIP (C/V): Ugrás a következő vagy előző
fejezetre / sávra / fájlra.
PAUSE/STEP (M): A lejátszás szüneteltetése.
PLAY (z): A lejátszás elindítása.
STOP (Z): A lejátszás leállítása.
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • • •
DVD MENU : A DVD-menü megjelenítése/elrejtése.
TITLE: A lemez címmenüjének megjelenítése, ha
van.
w/s/a/d: Navigálás a menükben.
ENTER (b): A menüválasztás nyugtázása.
DISPLAY: A képernyőmenü megjelenítése/elrejtése.
RETURN (x): Mozgás visszafelé vagy kilépés a
menüből.
AUDIO ([): Nyelv vagy hangcsatorna kijelölése.
SUBTITLE (]): Filmfelirat nyelvének kijelölése.
ANGLE (}): DVD kameraállás kiválasztása (ha
lehetséges).
SETUP: A beállító menü megjelenítése/elrejtése.
• • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
MARKER: Bármely pont megjelölése lejátszás
közben.
SEARCH: A keresés (MARKER SEARCH) menü
használata
PROGRAM : Belépés a programszerkesztésüzemmódba.
ZOOM: A videokép nagyítása.
REPEAT: Fejezet, sáv, cím vagy minden
megismétlése.
A-B: Szakasz ismételt lejátszása.
RESOLUTION: A HDMI és COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT kimenet felbontásának
beállítása.
?: A gomb nem használható.
Az elem behelyezése
A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és
a 4 és 5 pólusok helyes irányára ügyelve helyezzen
be egy R03 (AAA méret) elemet.
TV vezérléséhez szükséges
készülékkódok
A TV POWER gombot nyomva tartva a
számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd
a következő táblázatot). Engedje el a TV POWER
gombot.
Gyártó
Kód
LG
1 (gyári beállítás), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
Az első lépések
9
Előlap
1
ͧ
a Lemeztálca
e T (Lejátszás/Pillanatmegállítás)
b Kijelző
f 1/! (Bekapcsolás)
c Távvezérlő-érzékelő
g USB-csatlakozó (csak DP432H)
d R (Nyitás/Zárás)
Hátlap
a Hálózati kábel
d AUDIO OUTPUT (bal/jobb)
b HDMI OUTPUT
e VIDEO OUTPUT
c DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
f COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y PB PR)
g
Az első lépések
ͦ
10
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
RCA – SCART kábel
csatlakoztatása kábel
2
Komponens videokábel
csatlakoztatása
Komponens kábellel kösse össze a készülék
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
csatlakozóját és a TV-készülék megfelelő
bemeneteivel, ahol az Y csatlakozót zöld, a PB
csatlakozót kék és a PR csatlakozót piros szín jelöli.
Csatlakoztatás
Az RCA – SCART átalakító kábel használatával
az RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (B/
J)) kábelvégeket csatlakoztassa a készülék
megfelelő VIDEO OUTPUT és AUDIO OUTPUT (B/J)
csatlakozóira és a SCART csatlakozót a TV-készülék
scart csatlakozójára.
A készülék hátoldala
Komponens kábel
TV
A készülék hátoldala
RCA – SCART átalakító
kábel
VIDEO IN
Y
L
PB
COMPONENT VIDE
TV
yy A készüléket és a TV-t ezen kívül audiokábellel
(AUDIO) is össze kell kötni.
Csatlakoztatás
HDMI-kábel csatlakoztatása
A felbontás beállítása
HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUTPUT
kimenetét a TV-készülék HDMI IN bemenetével
(Type A, Nagysebességű HDMI™-kábel).
A felbontást a RESOLUTION gombbal lehet
módosítani.
A készülék hátoldala
TV
COAXIAL
További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
yy HDMI- vagy DVI-kimenetű készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
-- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és ennek a
készüléknek a kikapcsolását. Ezután kapcsolja
be a HDMI/DVI készüléket, várjon kb. 30
másodpercet, majd kapcsolja be ezt a készüléket.
-- A csatlakoztatott készülék videokimenetének
beállítása legyen megfelelő ehhez a készülékhez.
-- A csatlakoztatott készülék a 720x576i(480i),
720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i vagy
1920x1080p videokimenet kezelésére képes.
-- A progressive scan üzemmód felbontása 1080p,
720p és 576p(480p) lehet.
yy A készülékkel nem minden HDCP-képes DVIeszköz használható.
-- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített kép
nem lesz megfelelő.
yy A készülék alkalmas arra, hogy a ma
beszerezhető legtöbb 1080p felbontásra képes
TV-készülék számára 1080p full HD felbontású
képet szolgáltasson. Bizonyos gyártók néhány
1080p TV-készüléke azonban csak bizonyos
típusú 1080p képeket képes megjeleníteni.
Pontosabban, az 1080p felbontású TV-k az erről
a készülékről érkező 60 Hz-es képeket nem
képesek fogadni.
yy 720p, 1080p és 1080i felbontású komponens/
progresszív videokimenet használatával
csak másolás ellen nem védett lemezt lehet
lejátszani. Ha a lemez másolás ellen védett, akkor
576p(480p) felbontásban jelenik meg.
yy A TV-től függően néhány beállított felbontás
esetén a kép eltűnhet vagy nem megfelelő
kép jelenhet meg. Ilyen esetben nyomja meg
többször a RESOLUTION gombot, addig, amíg a
kép újra megjelenik.
2
Csatlakoztatás
HDMI kábel
11
12
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
erősítőhöz
yy Ha a TV-készülékben nincs Dolby Digital és MPEG
dekódoló a beállító menüben a [Dolby Digital] és
[MPEG] beállítást állítsa [PCM] értékre.
Audiokábel csatlakoztatása
2
Audiokábellel kösse össze a készülék AUDIO
OUTPUT csatlakozóját és az erősítő 2CH AUDIO
IN csatlakozóját, ahol a jobb-bal hangcsatorna
színjelölése piros-fehér.
yy HDMI-csatlakoztatás esetén a felbontás
módosítása hibás működést eredményezhet.
A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd
kapcsolja be a készüléket.
,,Megjegyzés
Csatlakoztatás
yy Ha az erősítő nem képes a digitális kimenet
audioformátumának kezelésére, az erősítő
hangos és torz hangot ad ki, vagy egyáltalán
nem ad ki hangot.
yy Az AUDIO megnyomásával a képernyőn
megjelenik a behelyezett lemez
audioformátuma.
A készülék hátoldala
Audio
kábel
Vevő/
erősítő
yy A készülék nem végzi el a DTS hangsáv
belső (2-csatornás) dekódolását. A
többcsatornás DTS surround hang
hallgatásához a készülék valamelyik digitális
hangkimenetét DTS-dekódolóval ellátott
erősítőre kell csatlakoztatni.
HDMI-kábel csatlakoztatása
COAXIAL (digitális audio)
kábel csatlakoztatása
A készülék egyik DIGITAL AUDIO OUTPUT kimenetét
(COAXIAL) kösse össze az erősítő megfelelő
bemeneti csatlakozójával.
HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUTPUT
kimenetét az erősítő HDMI IN bemenetével.
(Type A, Nagysebességű HDMI™-kábel)
HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMI OUT
kimenetét a TV HDMI IN bemeneti csatlakozójával,
ha az erősítőn van HDMI-kimenet.
A készülék hátoldala
HDMI kábel
A készülék hátoldala
Koaxiális
kábel
TV
COAXIAL
Vevő/
erősítő
OPTICAL
yy Ha a TV nem képes a 96 kHz mintavételi
frekvencia kezelésére, a beállító menüben a
[Mintav. frekv.] beállítást állítsa [48 kHz] értékre.
HDMI
kábel
Vevő/
erősítő
A rendszer beállítása
Beállítások
A készülék első bekapcsolása után be kell állítani a
készülék nyelvét. (opcionális)
A beállítások menüje
A [BEÁLLÍTÁS] menüben a készülék beállításait lehet
módosítani.
13
[MEGJELENÍTÉS] menü
TV-képarány
Állítsa be a TV képarányának megfelelő képarányt.
[4:3]: Ezt állítsa be, ha a TV képaránya 4:3.
[16:9]: Ezt állítsa be, ha a TV képaránya 16:9.
Bemutatás mód
2. A w/s gombokkal válassza az első beállítási
lehetőséget, majd a d megnyomásával lépjen a
következő szintre.
A 4:3 képarány választása esetén meg kell adni,
hogy a szélesvásznú adások hogyan jelenjenek meg
a TV-képernyőn.
3. A w/s gombokkal válassza a második beállítási
lehetőséget, majd a d megnyomásával lépjen a
következő szintre.
[Letterbox]: Széles kép megjelenítése alul és
felül fekete sávval.
4. A w/s gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
[Szélesvásznú]: A kép kivágása teljes
képernyős méretre.
[NYELV] menü
A menü nyelve
Állítsa be a beállítómenü és a képernyőmenük
nyelvét.
Hang/Filmfelirat/Lemezmenü
Állítsa be a Hang/Filmfelirat/Lemezmenü.
[Eredeti]: A lemez eredeti nyelve, amellyel a
lemezt rögzítették.
[Egyéb]: Másik nyelv kiválasztásához a
számgombokkal, majd az ENTER(b)-rel adja
meg az illető nyelv négyjegyű kódszámát a
nyelvkódlistából (lásd a 21. oldalon). Ha a szám
beírását elvéti, a számokat a CLEAR gombbal
törölje, majd adja meg helyesen.
[Ki] (a lemez filmfelirata): A filmfelirat
kikapcsolása.
3
A rendszer beállítása
1. Nyomja meg a SETUP gombot.
14
A rendszer beállítása
[HANG] menü
Korhatár
A lejátszó Audio beállításait a használt
lemezkimeneti típusnak megfelelően állítsa be.
Válassza ki a korhatár-szintet. Minél nagyobb a
szint, annál szigorúbb a korlátozás. A korhatár
kikapcsolásához válassza az [Felold] lehetőséget.
Dolby Digital / DTS / MPEG
A lejátszó Audio beállításait a használt
lemezkimeneti típusnak megfelelően állítsa be.
[Bitfolyam]: Válassza ezt, ha a DIGITAL AUDIO
OUTPUT csatlakozót Dolby Digital, DTS
vagy MPEG dekódolóval ellátott erősítőre
csatlakoztatja.
3
jelszó
A gyerekzár jelszavának beállítása vagy módosítása.
Területkód
Válassza ki, melyik földrajzi terület kódja
vonatkozzon a korlátozási szintekre. (Lásd a 20.
oldalon.)
A rendszer beállítása
[PCM] (for Dolby Digital / MPEG): Válassza
ezt, ha a DIGITAL AUDIO OUTPUT csatlakozót
Dolby Digital vagy MPEG dekódoló nélküli
erősítőre csatlakoztatja.
[EGYÉB] menü
[Ki] (for DTS): Válassza ezt, ha a DIGITAL AUDIO
OUTPUT csatlakozót DTS dekódoló nélküli
erősítőre csatlakoztatja.
A feketeszint kiterjesztését be (On) vagy ki (Off )
lehet kapcsolni.
Mintav. frekv. (Mintavételi frekvencia)
Az audiojel mintavételi frekvenciája [48 kHz] vagy
[96 kHz] lehet.
DRC (Dynamic Range Control)
(dinamikatartomány vezérlése)
Tiszta hangzás kis hangerővel is. Ehhez DRC
beállítását állítsa [Be] értékre.
Ének
Állítsa [Be] értékre, ha többcsatornás karaokelemezt játszik le. A lemez karaoke-csatornái a
normál sztereo hangba keverednek.
[LEZÁRÁS] menü
A funkció használatához először a területkódhoz
[Területkód] létre kell hozni egy 4-számjegyű jelszót.
Ha elfelejtette a jelszót
Először vegye ki a lemezt a készülékből. A
beállítómenüben írja be a 6-jegyű „210499”
számot. A jelszó törlődik.
B.L.E (Feketeszint-kiterjesztés)
Ez a funkció csak NTSC esetén működik.
DivX(R) VOD
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi
Corporation egy leányvállalata által létrehozott
digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos
DivX-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el
a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást
kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított
készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand
(VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A
regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék
beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse
fel a vod.divx.com honlapot.
[Regisztrálás]: A készülék regisztrációs
kódjának megjelenítése.
[Nem Regisztrált]: A lejátszó regisztrálásának
megszüntetése és az ehhez szükséges kód
megjelenítése.
Használat
Általános lejátszás
Lemezek lejátszása rt
1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (B) gombot és
tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. Az OPEN/CLOSE (B) gombbal zárja be a
lemeztálcát.
A legtöbb DVD-ROM esetén a lejátszás
automatikusan elindul.
Audio CD esetén a w/s/a/d gombbal
jelöljön ki egy sávot és nyomja meg a PLAY (z)
vagy ENTER (b) gombot.
Fájlok lejátszása
yui
2. A w/s/a/d gombbal jelöljön ki egy fájlt
és nyomja meg a PLAY (z) vagy ENTER (b)
gombot.
RETURN (x)
Váltás a lemez és az USBeszköz között.
TITLE
Üzemmódváltás. (Zene :
Fénykép : Film)
Képernyőkijelzés ry
A tartalommal kapcsolatos információkat és
beállításokat meg lehet jeleníteni a képernyőn és
módosítani is lehet őket.
1. A különböző lejátszási információk
megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg
a DISPLAY gombot.
2. A w/s gombokkal válasszon egy lehetőséget.
3. A a/d és a számgombokkal állítsa be a kijelölt
lehetőség értékét.
4. A DISPLAY megnyomásával törölni lehet a
képernyőkijelzést.
Az éppen játszott cím száma/a
címek teljes száma
Az éppen játszott fejezet
száma/a fejezetek teljes száma
Az eltelt játékidő
Az éppen játszott cím/fájl
kijelölt teljes játékideje
A kijelölt nyelv vagy
hangcsatorna
A kijelölt filmfelirat
A kijelölt kameraállás/
kameraállások teljes száma
4
Használat
1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (B) gombot,
majd tegyen lemezt a lemeztálcára illetve
csatlakoztassa az USB-eszközt.
(USB: csak DP432H)
15
16
Használat
Általános használat
Ehhez
Tegye ezt
Lejátszás
Nyomja meg PLAY (z)
Pillanatmegállítás Nyomja meg PAUSE/STEP (M)
Leállítás
Nyomja meg STOP (Z)
Ugrás a
következőre
vagy előzőre
Lejátszás közben nyomja meg
C vagy V.
Gyors előre
vagy gyors
vissza
Lejátszás közben nyomja meg:
c vagy v.
Lejátszás
folytatása
Lejátszás közben nyomja meg:
STOP (Z) megnyomásával a
készülék menti a leállítási pontot.
yy Nyomja meg STOP (Z)
egyszer: A képernyőn MZ
jelenik meg (folytatható
leállítás)
4
Használat
yy Nyomja meg STOP (Z)
kétszer: A képernyőn Z
jelenik meg (teljes leállítás)
Színrendszer
Ki kell jelölni a TV-készüléknek
megfelelő színrendszert. Vegye
ki a lemezt a készülékből,
nyomja meg és 5 másodpercnél
hosszabb ideig tartsa nyomva a
PAUSE/STEP (M) gombot, ekkor
kijelölheti a színrendszert
(PAL, NTSC).
Képernyővédő Ha a készüléket kb. 5 percig Stop
állapotban hagyja, a képernyőn
a képernyővédő jelenik meg.
A képernyővédő öt percig
látható, majd a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
Utolsó jelenet A készülék megjegyzi az utoljára
memória
játszott jelenetet és innen
kezdi a lejátszást, akkor is ha
kiveszi és újra beteszi a lemezt,
vagy a lemezt benne hagyva
kikapcsolja, majd bekapcsolja a
készüléket (csak DVD/Audio CD).
Speciális lejátszási
funkciók
Film ry
Ehhez
Tegye ezt
Lemezmenü
megjelenítése
Nyomja meg: DVD MENU. (csak
DVD)
Ismételt
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot. Az ismétlési mód
kijelöléséhez többször nyomja meg
a REPEAT gombot.
• DVD: Fejezet/Cím/ki
• FILM: Sáv/Mind/ki
Képenkénti
léptetés
Videofájl lejátszása közben nyomja
meg a PAUSE/STEP (M) gombot,
majd a PAUSE/STEP (M) többszöri
megnyomásával léptetni lehet a
videót.
A
A megismételni kívánt rész elején
meghatározott és végén nyomja meg az A-B
rész ismétlése. gombot.
A normál lejátszásra való
visszatéréshez az A-B többszöri
megnyomásával válassza az [Ki]
beállítást.
A lejátszás
kezdési
időpontjának
beállítása
Kedvenc
jelenet
megjelölése
A beírt időkód kezdőpontjának
keresése. Nyomja meg a DISPLAY
gombot, majd válassza az óraikont. Írjon be egy időpontot
és nyomja meg az ENTER(b)
gombot.
Például, az 1 óra, 10 perc és 20
másodperc időpontban található
jelenet megtalálásához írja be az
„11020” számot és nyomja meg
az ENTER(b) gombot.
Ha rossz számot írt be, akkor a
CLEAR gombbal törölheti, majd
írja be a helyes számot.
A kívánt pontokon (max. 9)
nyomja meg a MARKER gombot.
A jelölt jelenet lejátszásához vagy
a marker törléséhez nyomja meg
a SEARCH gombot. A a vagy d
használatával jelölje ki a kívánt
jelölést (markert) és az ENTER(b)
megnyomásával lejátszhatja, a
CLEAR megnyomásával törölheti
a jelölést.
Használat
A feliratfájl
karakterkészletének
változtatása
(csak videofájl)
A lejátszási
sebesség
csökkentése
(csak előre)
Video
nagyítása
Lejátszás közben kb. 3 mp-ig
tartsa nyomva a SUBTITLE
gombot. A nyelvkód jelenik meg.
A a vagy d gombbal válasszon
más nyelvkódokat addig, amíg
a felirat helyesen jelenik meg,
majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
Szüneteltesse a lejátszást, majd
a v ismételt megnyomásával
változtathatja a lassított
lejátszás sebességét. A PLAY
(z) megnyomásával a normál
lejátszáshoz lehet visszatérni.
Lejátszás vagy szünet
üzemmódban a ZOOM gomb
megnyomásakor a nagyítás
menüje jelenik meg.
Zene tu
Ehhez
Tegye ezt
Ismételt
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg
a REPEAT gombot. Az ismétlési
mód kijelöléséhez többször
nyomja meg a REPEAT gombot.
• TRACK / ALL / (Ismétlés
kikapcsolva)
Saját program Nyomja meg a PROGRAM
létrehozása
gombot, jelölje ki a kívánt fájlt,
vagy törlése
majd a { jel jelenik meg a
képernyőn.
A w/s és ENTER (b) gombbal
a zenefájlokat hozzá lehet adni a
programlistához,
A fájlok hozzáadása után a
PROGRAM gombbal lehet kilépni
a lista szerkesztéséből.
Ha fájlt szeretne törölni a
programlistából, jelölje ki a kívánt
fájlt és nyomja meg a CLEAR
gombot.
A programlista összes fájljának
törléséhez válassza a [Mindent
töröl] lehetőséget és a
programszerkesztés módban
nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A fájladatok
Fájlinformációkat tartalmazó MP3
megjelenítése fájl lejátszása közben a DISPLAY
(ID3 TAG)
gomb megnyomásával ezeket az
adatokat meg lehet jeleníteni.
yy Az MP3 fájloktól függően
lehetséges, hogy az adatok
nem jelennek meg a
képernyőn.
4
Használat
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: A kinagyított kép
mozgatása.
17
18
Használat
Fényképi
Ehhez
Tegye ezt
Fényképek
Aw/s/a/d gombbal álljon
megtekintése a (`) ikonra, majd az ENTER
diavetítésként (b) megnyomásával indítsa a
diabemutatót.
A diabemutató A diabemutató sebességét
sebességének a (J) ikonra állva a a/d
beállítása
gombbal lehet beállítani.
4
Fénykép
elforgatása
A w/s jobbra vagy balra lehet
forgatni a teljes képernyősen
megjelenített képet.
Kép nagyítása
A kép teljes képernyős
megjelenítése közben többször
nyomja meg a ZOOM gombot.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: A kinagyított kép
mozgatása.
Használat
Zenehallgatás Ha a lemez zene- és képfájlokat
diavetítés
is tartalmaz, akkor diavetítés
közben
közben zenét lehet hallgatni.
A w/s/a/d gombbal álljon a
(~) ikonra, majd nyomja meg
az ENTER (b) gombot, ekkor a
diabemutató elindul.
Hibaelhárítás
19
Hibaelhárítás
Jelenség
Ok
Megoldás
A hálózati kábel nincs
csatlakoztatva.
Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt
a hálózati csatlakozóba.
A készülék be van
kapcsolva, de nem
működik.
Nincs lemez a készülékben.
Helyezzen be egy lemezt.
A készülék nem indítja
el a lejátszást.
A behelyezett lemezt nem lehet
lejátszani.
Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a
lemez típusát és régiókódját).
Korhatárt állított be.
Változtassa meg a korhatárt.
A távvezérlő nem a készülék
érzékelője felé néz.
A távvezérlő irányítsa a készülék érzékelője
felé.
A távvezérlő túl messze van a
készüléktől.
A távvezérlőt vigye közelebb a készülékhez.
Rossz képminőség és
torz hang.
A lemezen ujjlenyomat és por
van.
A lemezt tiszta kendővel a közepétől kifelé
törölje le. Ne használjon erős oldószert
(alkoholt, benzint, higítót, kereskedelemben
kapható tisztítószereket).
Nincs kép.
A TV-készüléket nem a készülék
jelének vételére állította be.
A TV-t állítsa a megfelelő videobemenetre.
A videokábel nem megfelelően
csatlakozik.
Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt.
A TV-készülék nem fogadja el a
lejátszón beállított felbontást.
A megfelelő felbontás beállításához többször
nyomja meg a RESOLUTION gombot.
Az audiokábellel csatlakoztatott
berendezést nem a készülék
jelének vételére állította be.
Az erősítőt állítsa a megfelelő bemenetre.
Az AUDIO beállítások nem
megfelelőek.
Állítsa be a megfelelő AUDIO beállításokat.
A távvezérlő nem
megfelelően működik.
Nincs hang.
5
Hibaelhárítás
Nincs tápfeszültség.
20 Melléklet
Területkódok listája
Válasszon egy területkódot a listából.
Terület
Afganisztán
6
Kód Terület
AF Fidzsi
Kód Terület
Kód Terület
Kód
FJ Monaco
MC Szingapúr
SG
SK
Argentína
AR Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság
Ausztrália
AU Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE Nagy Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT Görögország
GR Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR Hong Kong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH Magyarország
HU Norvégia
NO Svájc
CH
Kanada
CA India
IN Omán
OM Tajvan
TW
Chile
CL Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
Kína
CN Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG Jamaika
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR Japán
JP Lengyelország
PL Egyesült Államok
US
Horvátország
HR Kenya
KE Portugália
PT Uruguay
UY
RO Üzbegisztán
UZ
Melléklet
Cseh Köztársaság
CZ Kuvait
KW Románia
Dánia
DK Líbia
Ecuador
EC Luxemburg
LY Orosz
LU Államszövetség
Egyiptom
EG Malajzia
El Salvador
SV Maldív-szigetek
MY Szaud-Arábia
MV Szenegál
Etiópia
ET Mexikó
MX
Vietnám
RU Zimbabwe
SA
SN
TH
VN
ZW
Melléklet
21
Nyelvkódok listája
A lista használatával állítsa be a következő menük nyelvét: [Hang], [Filmfelirat] és [Lemezmenü].
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Afar
6565
Francia
7082
Litván
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fríz
7089
Macedóniai
7775
Szingaléz
8373
Albán
8381
Gall
7176
Malagas
7771
Szlovák
8375
Amhara
6577
Örmény
7565
Maláj
7783
Szlovén
8376
Arab
6582
Német
6869
Malayalam
7776
Spanyol
6983
Örmény
7289
Görög
6976
Maori
7773
Szudáni
8385
Asszám
6583
Grönlandi
7576
Marathi
7782
Szuahéli
8387
Ajmara
6588
Guarani
7178
Moldáv
7779
Svéd
8386
Azerbajdzsán
6590
Gujarati
7185
Mongol
7778
Tagalog
8476
Baskir
6665
Hausza
7265
Nauru
7865
Tadzsik
8471
Baszk
6985
Héber
7387
Nepáli
7869
Tamil
8465
Bengáli; Bangla
6678
Hindi
7273
Norvég
7879
Telugu
8469
Bhutáni
6890
Magyar
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Izlandi
7383
Pandzsáb
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéz
7378
Pashto, Pushto
8083
Török
8482
Bulgár
6671
Interlingua
7365
Perzsa
7065
Türkmén
8475
Burmai
7789
Ír
7165
Lengyel
8076
Twi
8487
Belorusz
6669
Olasz
7384
Portugál
8084
Ukrán
8575
Kínai
9072
Japán
7465
Kecsua
8185
Urdu
8582
Horvát
7282
Kannada
7578
Rétoromán
8277
Üzbég
8590
Cseh
6783
Kashmiri
7583
Román
8279
Vietnámi
8673
6
Dán
6865
Kazah
7575
Orosz
8285
Volapük
8679
Holland
7876
Kirgiz
7589
Szamoai
8377
Welszi
6789
Angol
6978
Koreai
7579
Szanszkrit
8365
Wolof
8779
Melléklet
Eszperantó
6979
Kurd
7585
Skót gél
7168
Xhosa
8872
Észt
6984
Laoszi
7679
Szerb
8382
Jiddis
7473
Feröer-szigeti
7079
Latin
7665
Szerb-horvát
8372
Joruba
8979
Fidzsi
7074
Litván, Lett
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finn
7073
Lingala
7678
22 Melléklet
Műszaki adatok
6
Melléklet
Tápellátás
200 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Teljesítményfelvétel
9W
Méretek
(szél. x mag. x
mélys.)
(360 x 40 x 207) mm
Nettó tömeg (kb.)
1,26 kg
Üzemi
hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Működési
páratartalom
5 % - 90 %
Lézer
Félvezető-lézer
Videojel
PAL/NTSC
Busz
tápfeszültsége
(USB)
5 V DC 0 200 mA
VIDEO OUTPUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív
szinkron, RCA csatlakozó
x1
COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω,
negatív szinkron, RCA
csatlakozó x 1, (Pb)/(Pr)
0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA
csatlakozó x 2
HDMI OUTPUT
(video/audio)
19-pontos (Type A, HDMI™
Connector)
ANALOG AUDIO
OUTPUT
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 600
Ω, RCA csatlakozó (jobb/
bal) x 1
DIGITAL AUDIO
OUTPUT
(COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCAcsatlakozó x 1
(csak DP432H)
A kialakítás és műszaki jellemzők külön értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek és licencek
A gyártás a Dolby Laboratories
licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A HDMI feltételei és a HDMI nagy felbontású
multimédiás interfésze, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC Egyesült
Államokban vagy más országokban bejegyzett
védjegyei vagy regisztrált védjegyei.
A „DVD logó” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó
logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel
történik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising