LG | DVX689H | User guide | LG DVX689H Navodila

LG DVX689H Navodila
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Full HD médialejátszó
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
DVX689H
P/NO :MFL66859845
1 Az első lépések
Az első lépések
3
Biztonsági előírások
VIGYÁZAT!
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT).
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!
A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően
végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék
megbízható működését szolgálják, valamint a
túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat
ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl.
könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT: A készülék lézert használ. A helyes
használat érdekében kérjük, olvassa el és a későbbi
használat céljából őrizze meg ezt a használati
útmutatót. Amennyiben a készülék karbantartást
igényel, forduljon szakszervizhez (lásd a javítási
eljárásnál). A kezelőszervek és beállítások itt
leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások
alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat. A
lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése
érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott
állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN A
LÉZERSUGÁRBA.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további
csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.
A biztonság kedvéért nézze meg használati
útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali
aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy
hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés
veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez
vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja
meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést
vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt
az aljzatból, a készüléket ne használja tovább,
és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse
el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A
hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai
sérülésektől: nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni
rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra
és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.
A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet
lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék
telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhető legyen.
1
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE
NYISSA FEL!
4
1
Az első lépések
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
A készülék kezelése
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges
hatások megelőzése érdekében az akkumulátort
vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell
leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket
ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk,
hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken
adja le. Az elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen
napsütés, tűz, vagy hasonló!
•• A készülék szállítása
Őrizze meg a készülék eredeti csomagolását és
a lehető legjobb védelem érdekében ebben
szállítsa.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy
fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött
tárgyat, pl. vázát.
Szerzői jogi megjegyzések
A termék USA-szabadalmak és más szellemi
tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi
technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi
technológia használatát a Rovi Corporation-nak
kell engedélyeznie és a Rovi Corporation egyéb
engedélyének hiányában csak otthoni és más
korlátozott használatra alkalmazható. A visszafejtés
vagy részekre bontás tilos.
Az USA és más országok szerzői jogi törvényei
értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, DVD-k,
CD-k és más anyagok engedély nélküli felvétele,
használata, terjesztése vagy módosítása polgári
vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.
•• A készülék tisztítása
A készüléket puha és száraz kendővel, enyhe
mosogatószerrel tisztítsa, ne használjon erős
oldószert, mert ez károsíthatja a készülék
felületét.
•• A készülék teljesítményének megőrzése
MAz optikai olvasófej lencséjét és a
lemezegységet mindig tartsa tisztán. Ha
ezek szennyezettek vagy elhasználódtak,
a képminőség romolhat. Részletesebb
tájékoztatást a legközelebbi hivatalos
szakszerviznél kaphat.
A használhatatlanná vált készülék
hulladékkezelése
1. A terméken található áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni,
a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása
segíthet az esetleges egészségre vagy
környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban több információra van
szüksége érdeklődjön helyi hatóságoknál, a
hulladékgyűjtő szolgáltatónál vagy az üzletben,
ahol a terméket vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy
a termékek teljesítik az 2004/108/EC,
2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal
alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó
előírásait.
Európai képviselet: LG Electronics Service Europe
B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
Tartalom
5
Tartalom
1
Az első lépések
4
Használat
3
6
6
6
6
6
7
8
8
8
9
Biztonsági előírások
Bevezetés
– Az útmutatóban használt jelölések
– A “7” szimbólum megjelenítése
– Régiókód
– Lejátszható lemezek
– Fájlok kompatibilitása
Előlap
Hátlap
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
Képernyőkijelzés
– Tartalom-információk megjelenítése a
képernyőn
Általános lejátszás
– Lemezek lejátszása
– Lejátszás USB-eszközről
Általános használat
Speciális lejátszási funkciók
– Film
– Zene
– Kép
2
Csatlakoztatás
5
Hibaelhárítás
10
10
17
Hibaelhárítás
6
Melléklet
18
19
20
20
Területkódok listája
Nyelvkódok listája
Műszaki adatok
Védjegyek és licencek
11
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– Audio- és videokábel (CVBS)
csatlakoztatása
– SCART kábel csatlakoztatása
– Komponens videokábel
csatlakoztatása
– HDMI-kábel csatlakoztatása
Csatlakoztatás erősítőhöz
– Audiokábel csatlakoztatása
– KOAXIÁLIS (digitális audio) kábel
csatlakoztatása
– HDMI-kábel csatlakoztatása
3
A rendszer beállítása
12
12
12
12
12
13
13
13
Beállítás
– Beállítások
– [Language] menü
– [Audio] menü
– [Video] menü
– [Slide] menü
– [Parental control] menü
– [Other] menü
10
10
10
11
11
11
1
2
3
4
5
6
6
Az első lépések
Bevezetés
1
Az első lépések
Az útmutatóban használt
jelölések
Az így jelölt szakaszok csak a szimbólumnak
megfelelő lemezekre vonatkoznak.
Lejátszható lemezek
DVD-VIDEO (8 cm-es/12 cm-es
lemez)
Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető
lemezek, pl. filmek.
DVD±R (8 cm-es/12 cm-es lemez)
-- Csak video-módú és lezárt
(véglegesített)
r
DVD-Video, DVD±R/RW
t
Audio CDs
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD±R lemezek.
y
Az USB/lemez filmfájljai
DVD-RW (8 cm-es/12 cm-es lemez)
u
Az USB/lemez zenefájljai
-- VR módú, videomódú és csak
lezárt (véglegesített)
i
Az USB/lemez képfájljai
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD-RW lemezek.
-- Kétrétegű lemez is lejátszható.
DVD+RW (8 cm-es/12 cm-es lemez)
A “7” szimbólum
megjelenítése
Üzem közben a “7” jelenhet meg a TVkészüléken, azt jelezve, hogy az ebben a
használati útmutatóban szereplő funkció az adott
adathordozóval nem használható.
Régiókód
A készülék régiókodja a hátlapra nyomtatva
található. A készülék csak a készülék hátoldalán
láthatóval azonos vagy „ALL” régiókódú DVDlemezeket játssza le.
-- Csak video-módú és lezárt
(véglegesített)
-- Film-, zene- vagy fényképfájlokat
tartalmazó DVD+RW lemezek.
Audio CD (8 cm-es/12 cm-es lemez)
CD-R/RW (8 cm-es/12 cm-es lemez)
Audiocímeket, film-, zene- vagy
fényképfájlokat tartalmazó CD-R/RW
lemezek.
Az első lépések
Fájlok kompatibilitása
7
ZENE
Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)
Használható fájlkiterjesztések: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”,
“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”,
“.wma”
Bitsebesség: 8 - 320 kbps (MP3),
32 - 192 kbps (WMA)
•• A fájlnév legfeljebb 45-karakteres lehet.
FÉNYKÉP
•• A képfájlok számától és méretétől függően a
tartalom beolvasása több percig is tarthat.
Javasolt méret:
Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint 2000
(fájlok és mappák együtt)
CD-R/RW, DVD±R/RW formátum: ISO
9660+JOLIET
Használható felbontások:
1920 x 1080 (szél. x mag.) pixel
Lejátszható filmfeliratok: SubRipper (.srt),
MicroDVD (.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha
(.ssa), Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer
2.0 (.sub), DVD Subtitle (.txt)
A lejátszható kodekek: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “DIVX6.xx” (csak normál lejátszás), “MPEG1”, “MPEG-2”, “MPEG-4 AVC (H.264)”
*1
,,Megjegyzések az USB
••
eszközökkel kapcsolatban
•• A készülékkel csak FAT16, FAT32 vagy NTFS
fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy
külső HDD használható.
FILM
,,Megjegyzés
nagyobb mint 32 x 32 x 32 bit/pixel
kisebb mint 4800 x 3500 bit/pixel
*2
•• A készülék GMC vagy Qpel feliratfájlokat
nem kezel. Ezek az MPEG4 szabvány
videokódolási módszerei, mint pl. DivX vagy
XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
(globális mozgáskompenzálás)
*2 Qpel – Quarter pixel (negyed pixel)
•• A lejátszó az MPEG-4 AVC (H.264) Level 4.1
Main Profile és High Profile, illetve Level 3.1
Baseline Profile formátum lejátszására képes.
•• Audio CD felvétele csak FAT16 vagy FAT32
fájlfomátummal formázott eszközre
lehetséges, NTFS vagy vegyes fájlformátum
nem használható.
•• A készülék legfeljebb 4 partíciót tud kezelni
az USB-eszközön.
•• Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki
az USB-eszközt.
•• Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
•• USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
•• A készülék filmfájlok, zenefájlok és képfájlok
lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok
használatára vonatkozó részleteket olvassa
el a megfelelő oldalakon.
•• Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése
érdekében rendszeresen mentse adatait.
•• Bár képes egyes mozifilm-formátumok
kezelésére, ezt azonban a rendszermemória
korlátozhatja.
•• USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB
kártyaolvasó használata esetén előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
A lejátszható audioformátumok: “Dolby Digital”,
”DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
•• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
használhatók ezzel a készülékkel.
Mintavételi frekvencia: 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)
Bitsebesség: 32 - 320 kbps (MP3),
20 - 320 kbps (WMA)
•• Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont
nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
•• A készülék USB-csatlakozóját nem
lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék
tárolóeszközként nem használható.
1
Az első lépések
Általános
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
e D (Lejátszás)
I (Leállítás)
Y/U (Átugrás)
1 (Bekapcsolás)
a Lemeztálca
b R (Nyitás/zárás)
c Távvezérlő-érzékelő
d Kijelző
f USB csatlakozó
Hátlap
a Hálózati kábel
e Komponens videokimenet(Y PB PR)
b Videokimenet (CVBS)
f Digitális hangkimenet (COAXIAL)
c 2CH hangkimenet (bal/jobb)
g HDMI-kimenet
d SCART kimenet
Mellékelt tartozékok
RCA video/audio kábel (1)
Távvezérlő (1)
Elem (1)
Az első lépések
9
Távvezérlő
b (ENTER): A menüválasztás nyugtázása.
x (RETURN): Mozgás visszafelé vagy kilépés a
menüből.
[ (AUDIO): Nyelv vagy hangcsatorna kijelölése.
] (SUBTITLE): Filmfelirat nyelvének kijelölése.
} (ANGLE): DVD kameraállás kiválasztása, ha a
lejátszott lemezen ez lehetséges.
TITLE: A lemez címmenüjének megjelenítése.
• • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • •
MARKER: A kívánt pont megjelölése lejátszás közben,
adott sáv/fájl kijelölése vagy törlése.
SEARCH: A keresőmenü megjelenítése/elrejtése.
PROGRAM: Belépés a programszerkesztés-üzemmódba.
ZOOM: Lemezlejátszás során a kép nagyítása.
REPEAT: A kívánt szakasz vagy sorozat ismételt
lejátszása.
A-B: Szakasz ismételt lejátszása.
?: A gomb nem használható.
RIPPING: Felvétel audio CD-ről USB-eszközre.
Az elem behelyezése
• • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • •
1 (POWER): A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.
B (OPEN/CLOSE): A lemeztálca nyitása és zárása.
0-9 számgombok: Menük számozott menüpontjainak
kiválasztása vagy betűk beírása.
CLEAR: Jelölés eltávolítása a keresés menüből vagy
szám törlése jelszó beállításakor.
TV vezérlő gombok: Hangerő, csatornaváltás, AV/INPUT
vezérlése és a TV be- és kikapcsolása.
• • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • •
c/v (SCAN): Keresés előre vagy visszafelé.
C/V (SKIP): Ugrás a következő vagy előző
fejezetre/sávra/fájlra.
A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és a
4 és 5 pólusokra ügyelve helyezzen begy R03 (AAA
méretű) elemet.
TV vezérléséhez szükséges
készülékkódok
A TV Power (TV bekapcsolása) gombot nyomva tartva
írja be a megfelelő kódot, majd nyomja meg a TV Power
gombot. Ha a TV bekapcsolódik vagy kikapcsolódik,
akkor a kód megfelelő volt. A TV-től függően azonban
előfordulhat, hogy a távvezérlő egyes gombjai (vagy az
összes gombja) nem használhatók akkor sem, ha a beírt
kód helyes.
Gyártó
Kód
M (PAUSE/STEP): A lejátszás szüneteltetése.
LG
1 (alapértelmezett), 2
z (PLAY): Lejátszás elindítása.
Zenith
1, 3, 4
Z (STOP): A lejátszás leállítása.
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
• • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • •
n(HOME) : A [HOME] menü jelenik meg.
DISPLAY: A képernyőkijelzések megjelenítése.
wsad (Nyíl-gombok): Menüpontok kijelölése.
Az első lépések
DVD MENU: A DVD-menü megjelenítése/elrejtése.
1
10
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
Audio- és videokábel (CVBS)
csatlakoztatása
2
Audio/videokábellel kösse össze a készülék VIDEO/
AUDIO OUT csatlakozóját és a TV-készülék VIDEO/
AUDIO IN csatlakozóját, ahol a videocsatlakozó színe
sárga, a jobb-bal hangcsatornáé pedig piros-fehér.
Csatlakoztatás
A televízió hátlapja
A készülék
hátoldala
Komponens
kábel
TV
A televízió hátlapja
TV
Video-/audio kábel
•• A csatlakoztatás használatához a beállító
menüben a [TV kim. választ ] beállításnak
[YPbPr]-nek kell lennie (lásd 12. oldal).
•• A készüléket és a TV-t ezen kívül audiokábellel
(AUDIO) is össze kell kötni.
HDMI-kábel csatlakoztatása
A készülék hátoldala
SCART kábel csatlakoztatása
SCART kábellel kösse össze a készülék SCART OUT
kimenetét a TV-készülék SCART IN bemenetével.
HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUT
kimenetét a TV-készülék HDMI IN bemenetével
(Type A, Nagysebességű HDMI™-kábel).
A televízió hátlapja
TV
A televízió hátlapja
TV
HDMI-kábel
Scart kábel
A készülék hátoldala
További információk a HDMI-vel kapcsolatban
A készülék hátoldala
•• A csatlakoztatás használatához a beállító
menüben a [TV kim. választ ] beállításnak [RGB]nek kell lennie (lásd 12. oldal).
Komponens videokábel
csatlakoztatása
Komponens kábellel kösse össze a készülék
COMPONENT VIDEO OUT csatlakozóját és a TVkészülék COMPONENT VIDEO IN csatlakozóját, ahol
az Y csatlakozót zöld, a Pb csatlakozót kék és a Pr
csatlakozót piros szín jelöli.
•• HDMI- vagy DVI-kimenetű készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
-- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és
ennek a készüléknek a kikapcsolását. Ezután
kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket, várjon
kb. 30 másodpercet, majd kapcsolja be ezt a
készüléket.
-- A csatlakoztatott készülék videokimenetének
beállítása megfelelő-e ehhez a készülékhez.
-- A csatlakoztatott készülék a 720x576i(480i),
720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i vagy
1920x1080p videobemenet kezelésére képes.
Csatlakoztatás
•• A készülékkel nem minden HDCP-képes HDMIvagy DVI-eszköz használható.
-- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített kép
nem lesz megfelelő.
-- A készülék nem indítja a lejátszást és a TVképernyő fekete lesz.
11
KOAXIÁLIS (digitális audio)
kábel csatlakoztatása
KOAXIÁLIS kábellel kösse össze a készülék COAXIAL
(digitális audiokimenet) kimenetét az erősítő Digital
Audio IN (COAXIAL) bemenetével.
A felbontás beállítása
•• A TV-től függően néhány beállított felbontás
esetén a kép eltűnhet vagy nem megfelelő kép
jelenhet meg. Ilyen esetben a beállító menüben
állítson be megfelelő [Felbontás] értéket.
•• HDMI-csatlakoztatás esetén a felbontás
módosítása hibás működést eredményezhet.
A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd
kapcsolja be a készüléket.
Csatlakoztatás
erősítőhöz
Audiokábel csatlakoztatása
Audiokábellel kösse össze a készülék AUDIO
OUT csatlakozóját és az erősítő 2CH AUDIO IN
csatlakozóját, ahol a jobb-bal hangcsatorna
színjelölése piros-fehér.
Erősítő/
vevőerősítő
Koaxiális kábel
A készülék hátoldala
•• Ha a TV nem képes a 96 kHz mintavételi
frekvencia kezelésére, a beállító menüben a
[Mintav. frekv.] beállítást állítsa [48 kHz] értékre
(lásd 12. oldal).
•• Ha a TV-készülékben nincs Dolby Digital és MPEG
dekódoló, a beállító menüben a [Dolby Digital]
és [MPEG] beállítást állítsa [PCM] értékre (lásd 12.
oldal).
HDMI-kábel csatlakoztatása
HDMI-kábellel kösse össze a készülék HDMI OUT
kimenetét az erősítő HDMI IN bemenetével.
HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMI OUT
kimenetét a TV HDMI IN bemeneti csatlakozójával,
ha az erősítőn van HDMI-kimenet.
Erősítő/
vevőerősítő
HDMI-kábel
Audiokábel
TV
Erősítő/
vevőerősítő
HDMI-kábel
A készülék hátoldala
A készülék hátoldala
2
Csatlakoztatás
A készülék HDMI OUT és COMPONENT VIDEO OUT
csatlakozóján többféle felbontású kimeneti jelet
lehet beállítani. A felbontást a [Setup] (Beállítás)
menüben lehet beállítani.
3 A rendszer beállítása
12
A rendszer beállítása
Beállítás
A készülék első bekapcsolása után be kell állítani a
készülék nyelvét. (opcionális).
Beállítások
A [Setup] menüben a lejátszó beállításait lehet
módosítani.
1. Nyomja meg a HOME gombot.
2. A ad gombbal válassza a [Setup] lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot. A [Setup]
menü jelenik meg.
3
A rendszer beállítása
3. A ws gombokkal válassza az első beállítási
lehetőséget, majd a d megnyomásával lépjen a
következő szintre.
4. A ws gombokkal válassza a második beállítási
lehetőséget és az ENTER gombbal lépjen a
harmadik menüszintre.
5. A ws gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást és
nyomja meg az ENTER gombot.
Mintav. frekv. (Frekvencia)
Az audiojel mintavételi frekvenciája [48 kHz] vagy
[96 kHz] lehet.
DRC (dinamikatartomány vezérlése)
A hangerő automatikus beállítása, ha a hang szintje
meghalad egy bizonyos értéket (csak Dolby Digital).
[Video] menü
TV-képarány
Válassza a TV típusának megfelelő képarányt.
[4:3]: Hagyományos TV
[16:9]: Széles képernyős TV
Bemutatás mód
Válassza a kívánt megjelenítési módot. A
megjelenítési mód beállítása csak akkor működik,
ha a TV képaránya 4:3.
[Language] menü
[Panscan]: Teljes képernyős kép, a nem a fő
jelenethez tartozó részek levágásával.
A menü nyelve/Lemezmenü/Hang/
Filmfelirat
[Letterbox]: Szélesvásznú kép, felül és alul
fekete csíkkal a TV-képernyőn.
Jelölje ki és állítsa be a kívánt nyelvet.
TV-színrendszer
[Audio] menü
Az országtól függően válassza az [NTSC] vagy [PAL]
lehetőséget.
A lejátszó Audio beállításait a használt
lemezkimeneti típusnak megfelelően állítsa be.
Felbontás
Dolby Digital / DTS / MPEG
A lejátszó Audio beállításait a használt
lemezkimeneti típusnak megfelelően állítsa be.
[Bitfolyam]: Válassza ezt, ha a COAXIAL
csatlakozót Dolby Digital, DTS vagy MPEG
dekódolóval ellátott erősítőre csatlakoztatja.
[PCM] (for Dolby Digital / MPEG): Válassza ezt,
ha a COAXIAL csatlakozót Dolby Digital vagy
MPEG dekódoló nélküli erősítőre csatlakoztatja.
[Ki] (for DTS): Válassza ezt, ha a COAXIAL
csatlakozót DTS dekódoló nélküli erősítőre
csatlakoztatja.
A komponens és HDMI videojel kimeneti felbontása
a következő lehet: Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i).
TV kim. választ
Válasszon opciót a TV-csatlakozás típusának
megfelelően.
[RGB]: Ha a TV-készülék a SCART csatlakozóval
csatlakozik.
[YPbPr]: Ha a TV a készülék Component Video
Out csatlakozóira csatlakozik.
A rendszer beállítása
[Slide] menü
[Other] menü
Válassza ki és állítsa be a diavetítés képátmeneti
módját és képváltási időközét.
DivX(R) VOD
[Parental control] menü
Nyomja meg a B gombot és írja be a 4-számjegyű
jelszót.
Korhatár
A korhatárt 1 (gyerek) és 8 (felnőtt) között lehet
beállítani.
Jelszó módosítása
Ha elfelejtette a jelszót
Vegye ki a lemezt, válassza a Parental control
(Gyerekzár) lehetőséget és írja be a „210499”
kódot. A jelszó törlődik.
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott
digitális videoformátum. Ez a készülék hivatalos
DivX-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el a
www.divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást
kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított
készüléket a megvásárolt DivX Video-onDemand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni
kell. A regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék
beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse fel
a vod.divx.com honlapot.
Gyári beállítások
A lejátszót a gyári alapbeállításokra lehet
visszaállítani.
Területkód
B.L.E (Feketeszint-kiterjesztés)
A szabványos területkódok táblázata a 18. oldalon
található.
A feketeszint kiterjesztését be (On) vagy ki (Off )
lehet kapcsolni.
Ez a funkció csak NTSC esetén működik.
Tömörítettség
A bitsebesség kijelölése Audio CD-ről USB-eszközre
végzett közvetlen felvétel esetén. A nagyobb
bitsebesség jobb hangminőséget eredményez. A
felvétel módját lásd a 16. oldalon.
3
A rendszer beállítása
Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű
jelszót.
13
4 Használat
14
Használat
Képernyőkijelzés
Általános lejátszás
A behelyezett lemezzel és USB-eszközzel
kapcsolatban számos adatot lehet megjeleníteni a
képernyőn.
Lemezek lejátszása
Tartalom-információk
megjelenítése a képernyőn
ry
1. Ezeket a DISPLAY gombbal lehet lehívni.
2. A wsad gombokkal válasszon egy tartalmat
és nyomja meg az ENTER gombot.
3. A tartalmak között az ENTER gombbal és egy
számgombbal lehet váltani.
4. Az adatok megjelenítéséből a DISPLAY gombbal
lehet kilépni.
4
Eltelt játékidő/teljes játékidő
Használat
Az éppen játszott cím száma/a
címek teljes száma (DVD)
Az éppen játszott sáv száma/a
fájlok teljes száma (Film)
Az éppen játszott fejezet
száma/a fejezetek teljes száma
(DVD)
A tartalom lejátszásához
használt kodek típusa (Film)
A lejátszás nyelve
A lejátszott tartalom fájltípusa
A lejátszott tartalom
fájlformátuma
A tartalom lejátszásának
felbontása
Felirat
Kameraállás (DVD)
1. Nyomja meg az B, gombot és tegyen egy
lemezt a lemeztálcára.
2. Az B gombbal zárja be a lemeztálcát.
3. A ad gombbal válassza a [DISC] lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. A lejátszáshoz nyomja meg a z gombot.
A készülék automatikusan betölti a DVD-t.
Lejátszás USB-eszközről
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt.
2. A ad gombbal válassza az [USB] lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Jelölje ki a kívánt fájlt.
4. A lejátszáshoz nyomja meg a z gombot.
Használat
Általános használat
Ehhez
Tegye ezt
Lejátszás
Nyomja meg a z
Pillanatmegállítás Nyomja meg a M
Leállítás
Nyomja meg a Z
Ugrás a
következőre
vagy előzőre
Nyomja meg a C vagy V
gombot.
Gyors lejátszás Lejátszás közben nyomja meg a
előre vagy
c vagy v gombot.
visszafelé
Lejátszás
folytatása
Lejátszás közben a Z gombbal
tárolja el a leállítási pontot.
•• Nyomja meg egyszer a Z
gombot: A képernyőn MZ
jelenik meg (leállítás folytatási
ponttal).
Több fájltípust
tartalmazó
lemez vagy
USB-eszköz
lejátszása
A TITLE gombot folyamatosan
nyomva jelölje ki a megfelelő
menüt: [MUSIC], [PHOTO] vagy
[MOVIE]
Képernyővédő
A készüléket 5 percig
leállított állapotban hagyva
a képernyővédő jelenik meg.
A képernyővédőt bármelyik
gomb megnyomásával ki lehet
kapcsolni.
Utolsó jelenet A készülék megjegyzi az utoljára
játszott jelenetet és innen kezdi
memória
a lejátszást, akkor is ha kiveszi
és újra beteszi a lemezt, vagy a
lemezt benne hagyva kikapcsolja,
majd bekapcsolja a készüléket
(csak DVD/ACD).
Speciális lejátszási
funkciók
Film ry
Ehhez
Tegye ezt
Lemezmenü
Nyomja meg a DVD MENU
megjelenítése gombot (csak DVD).
Ismételt
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot.
Többször nyomja meg a REPEAT
gombot.
•• DVD: Fejezet/Cím/Ki
•• FILM: Sáv/minden/Ki
A megismételni kívánt rész elején
A
meghatározott és végén nyomja meg az A-B
rész ismétlése gombot.
A normál lejátszásra való
visszatéréshez az A-B többszöri
megnyomásával válassza az [ki]
beállítást.
A lejátszás
kezdési
időpontjának
beállítása
Nyomja meg lejátszás közben
a DISPLAY gombot. Válassza az
eltelt időt. Nyomja meg az ENTER
gombot és a ad, gombbal
illetve a számgombokkal állítsa
be a lejátszás kívánt kezdési
időpontját, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Például, a „02:10:20” beírása
után a lejátszás 2 óra 10 perc 20
másodperckor kezdődik meg.
Kép nagyítása Lejátszás vagy pillanat-állj
üzemmódban nyomja meg
többször a ZOOM gombot. A
wsad gombokkal mozgatni
lehet a nagyított képet.
•• ZOOM mértéke: x2/x3/x4
Képenkénti
léptetés
Lejátszás közben nyomja meg
a M gombot, majd többször
nyomja meg a M gombot.
Lejátszási pont A kívánt pontokon (max. 9)
nyomja meg a MARKER gombot.
beállítása és
A megjelölt ponttól kezdődő
lejátszása
lejátszáshoz nyomja meg a
SEARCH és a ad gombot.
4
Használat
•• Nyomja meg kétszer a Z
gombot: A képernyőn Z
jelenik meg (teljes leállítás).
15
16
Használat
Válassza
a filmfájl
megfelelő
feliratkódját.
Lejátszás közben kb. 3 mpig tartsa nyomva a SUBTITLE
gombot. A nyelvkód jelenik
meg. A ad gombbal jelölje ki
megfelelően megjelenő feliratot
és nyomja meg az ENTER-t.
Zene tu
Ehhez
Tegye ezt
Ismételt
lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg
a REPEAT gombot. Többször
nyomja meg a REPEAT gombot.
•• F (EGY ISMÉTLÉSE) /f
(MINDEN ISMÉTLÉSE) / REPEAT
OFF (Ismétlés kikapcsolva)
4
Használat
Saját program Állítsa le a készüléket és nyomja
létrehozása
meg a PROGRAM gombot. A
vagy törlése
MARKER gombbal jelölje ki a
lejátszani kívánt fájlokat (vagy
sávokat).
Ha egy listát vagy minden
listát törölni szeretne, leállított
állapotban nyomja meg a
MARKER vagy PROGRAM
gombot.
Zenehallgatás Zenelejátszás közben nyomja
diavetítés
meg a DVD MENU gombot és
közben
válassza a PHOTO (Fénykép)
üzemmódot. Ezután nyomja
meg az ENTER-t.
Felvétel audio
CD-ről USBeszközre
Helyezze be a CD-t,
csatlakoztassa az USB-eszközt és
nyomja meg a RIPPING gombot.
Jelölőnégyzetek jelennek meg.
A MARKER gombbal válassza ki
a felvenni kívánt sávokat, majd
nyomja meg az ENTER-t. A
felvétel elkezdődik.
A RIPPING üzemmódból az
ENTER gombbal lehet kilépni.
Másolásvédett anyagok (beleértve a
számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott
anyagokat és hangfelvételeket) engedély
nélküli másolása szerzői jogokat sérthet és
bűncselekményt valósíthat meg.
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!
Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat!
Kép i
Ehhez
Tegye ezt
Képadatok
megtekintése
A DISPLAY többszöri
megnyomásával meg lehet
jeleníteni a fájlban tárolt
adatokat, [típus], [fájl], [kamera],
[felbontás] és [dátum].
Fénykép
elforgatása
A ws gombbal a teljes
képernyősen megjelenített képet
jobbra vagy balra lehet forgatni.
Kép nagyítása
Diabemutató közben többször
nyomja meg a ZOOM gombot.
•• ZOOM mértéke: x2/x3/x4
•• wsad: A kinagyított kép
mozgatása
A diabemutató
képváltási
módjának és
sebességének
beállítása
A Setup (Beállítás) menüben
válassza a Slide (Diabemutató)
üzemmódot és jelölje a ki a
képváltás módját és sebességét.
•• [Képváltási mód]: Nincs
(None), Dia (Slide), Sávok
(Stripes), Elhalványítás (Fade),
Áttűnés (Wipe), Véletlenszerű
(Random)
•• [Képváltási idő]: 5/10/30/60
másodperc
5 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
17
Hibaelhárítás
Jelenség
Ok
Javítás
Nincs
tápfeszültség.
Nincs csatlakoztatva a tápvezeték.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
A berendezés
nem kezdi meg a
lejátszást.
A készülékben lejátszhatatlan
lemez van.
Helyezzen be lejátszható lemezt. (Ellenőrizze a
lemez típusát és a régiókódot.)
Korlátozási szint van beállítva.
Változtassa meg a korlátozási szintet.
A távirányító
nem működik
megfelelően.
A távirányítót nem a
Irányítsa a távirányítót a berendezésen
berendezésen található érzékelőre található érzékelőre.
irányították.
Közelebbről használja a távirányítót.
Rossz képminőség
és torz hang
A lemezen ujjlenyomat és por van.
A lemezt tiszta kendővel a közepétől kifelé
törölje le. Ne használjon erős oldószert
(alkoholt, benzint, higítót, kereskedelemben
kapható tisztítószereket).
Nincs kép
A televízió nincs beállítva
a berendezésből érkező jel
fogadására.
Állítsa be a megfelelő képbemeneti
formátumot a televízión.
A videokábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa szilárdan a videokábelt.
A TV-készülék nem fogadja el a
lejátszón beállított felbontást.
A felbontást a [Setup] (Beállítás) menüben
lehet beállítani.
Az audiokábellel csatlakoztatott
készülék nincs beállítva a
berendezésből érkező jel
fogadására.
Állítsa be a megfelelő hangbemeneti
formátumot az erősítőn.
Az AUDIO beállítások rossz
pozícióra vannak állítva.
Állítsa helyes pozícióra az AUDIO beállításokat.
Nincs hang
5
Hibaelhárítás
A távirányító túl messze van a
berendezéstől.
6 Melléklet
18
Melléklet
Területkódok listája
E listáról választhatja ki a megfelelő ország kódját.
Area
6
Területkód Area
Területkód Area
Területkód
Area
Területkód
Melléklet
Afganisztán
AF
Fidzsi
FJ Monaco
MC Szingapur
Argentína
AR
Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság SK
Ausztrália
AU
Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT
Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE
Nagy Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT
Görögország
GR Holland Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO
Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR
Hong Kong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH
Magyarország
HU Norvégia
NO Svájc
CH
Kanada
CA
India
IN Omán
OM Tajvan
TW
Chile
CL
Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
TH
Kína
CN
Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO
Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG
Jamaika
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR
Japán
JP Lengyelország
PL Egyesült Államok
US
Horvátország
HR
Kenya
Cseh Köztársaság
CZ
Kuwait
Dánia
DK
Líbia
Ekvador
EC
Luxembourg
Egyiptom
EG
Malajzia
El Salvador
SV
Maldiv-szigetek
MY Szaud-Arábia
MV Szenegál
Etiópia
ET
Mexikó
MX
KE Portugália
KW Románia
LY Orosz
LU Államszövetség
SG
PT Uruguay
UY
RO Üzbegisztán
UZ
Vietnám
VN
RU Zimbabwe
SA
SN
ZW
Melléklet
19
Nyelvkódok listája
A lista használatával állítsa be a következő menük nyelvét: [Hang], [Filmfelirat] és [Lemezmenü].
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Afar
6565
Francia
7082
Litván
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fríz
7089
Macedóniai
7775
Szingaléz
8373
Albán
8381
Gall
7176
Malagas
7771
Szlovák
8375
Amhara
6577
Örmény
7565
Maláj
7783
Szlovén
8376
Arab
6582
Német
6869
Malayalam
7776
Spanyol
6983
Örmény
7289
Görög
6976
Maori
7773
Szudáni
8385
Asszám
6583
Grönlandi
7576
Marathi
7782
Szuahéli
8387
Ajmara
6588
Guarani
7178
Moldáv
7779
Svéd
8386
Azerbajdzsán
6590
Gujarati
7185
Mongol
7778
Tagalog
8476
Baskir
6665
Hausza
7265
Nauru
7865
Tadzsik
8471
Baszk
6985
Héber
7387
Nepáli
7869
Tamil
8465
Bengáli; Bangla
6678
Hindi
7273
Norvég
7879
Telugu
8469
Bhutáni
6890
Magyar
7285
Oriya
7982
Thai
8472
8065
Tonga
8479
6672
Izlandi
7383
Breton
6682
Indonéz
7378
Pashto, Pushto
8083
Török
8482
Bulgár
6671
Interlingua
7365
Perzsa
7065
Türkmén
8475
Burmai
7789
Ír
7165
Lengyel
8076
Twi
8487
Belorusz
6669
Olasz
7384
Portugál
8084
Ukrán
8575
Kínai
9072
Japán
7465
Kecsua
8185
Urdu
8582
Horvát
7282
Kannada
7578
Rétoromán
8277
Üzbég
8590
Cseh
6783
Kashmiri
7583
Román
8279
Vietnámi
8673
Dán
6865
Kazah
7575
Orosz
8285
Volapük
8679
Holland
7876
Kirgiz
7589
Szamoai
8377
Welszi
6789
MAGYAR
6978
Koreai
7579
Szanszkrit
8365
Wolof
8779
Eszperantó
6979
Kurd
7585
Skót gél
7168
Xhosa
8872
Észt
6984
Laoszi
7679
Szerb
8382
Jiddis
7473
Feröer-szigeti
7079
Latin
7665
Szerb-horvát
8372
Joruba
8979
Fidzsi
7074
Lett
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finn
7073
Lingala
7678
6
Melléklet
Bihari
Pandzsáb
20 Melléklet
Műszaki adatok
6
Tápellátás
200 - 240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítm
ényfelvétel
14,5 W
Méretek
(szél. x mag. x
mélys.)
kb. (430 x 233 x 51) mm
Nettó tömeg
(kb.)
1,9 kg
Üzemi
hőmérséklet
0 °C - 35 °C
Működési
páratartalom
5 % - 90 %
Lézer
Félvezető-lézer
Videojel
PAL / NTSC
Busz tápfeszült
sége (USB)
5 V 0 500 mA
CVBS (Video
Out)
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív
szinkron,
RCA csatlakozó x 1
Melléklet
Component
Video Out
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω,
negatív szinkron, RCA
csatlakozó x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V
(p-p), 75 Ω, RCA csatlakozó x 2
RGB Out
(SCART)
Video: Kompozit, RGB
HDMI Out
(video/audio)
19 pin (Type A, HDMI™
Connector)
Audio Out
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
600 Ω, RCA csatlakozó (jobb/
bal) x 1
Digital Audio
Out (COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω,
RCA-csatlakozó x 1
Audio: Analóg
A formatervezés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek és licencek
Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján.
A Dolby és a kettős-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A „DVD logó” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó logók
a DivX, Inc. bejegyzett védjegyei és használatuk
engedéllyel történik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising