LG | GB5133SVAW | User guide | LG GB5133SVAW Mode d'emploi

LG GB5133SVAW Mode d'emploi
154
154
166
167
167
Kijelzőpanel
A hőmérséklet beállítása a
hűtőben és a fagyasztóban
Frissentartó zóna (Opció)
Funkciók
Szuperfagyasztás
Szabadság
Lezárás
Ki/Be
168
168
169
169
170
170
170
170
171
Memória-funkció
171
Ajtóriasztás
171
171
171
171
172
174
175
Á lámpa cseréje
175
176
178
180
180
153
154
155
NE
156
NE
NE
157
Éter
Benzol
NE
Hígító
NE
NE
NE
GÁZ
NE
158
NE
NE
159
E
N
NE
NE
160
NE
NE
NE
Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű,
tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek
(és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a
készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személyek
előzőleg erre ki nem oktatták őket.
Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak érdekében,
hogy ne játszanak a készülékkel.
161
162
163
164
165
Frissentartó zóna
(Opció)
Megjegyzés
166
167
Kijelzőpanel
A hőmérséklet-beállítás kijelzőpanelje
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
Hőmérsékletbeállító gomb a
fagyasztóhoz
Hőmérsékletbeállító gomb
a hűtőhöz
Szuperfagyasztás
gomb
Szabadság
gomb
168
FRZ. TEMP.
Lezárás
gomb
REF. TEMP.
KI/BE
gomb
• Most tetszés szerint beállíthatja a hőmérsékletet a hűtőben
és a fagyasztóban.
A hőmérséklet
beállítása a
hűtőben és a
fagyasztóban
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
FRZ. TEMP.
REF. TEMP.
• Ha megnyomja a hőmérséklet-beállító gombokat, akkor
a fagyasztó hőmérséklete az alábbi sorrendben kerül
megismétlésre:
Hűtő:
0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C
Fagyasztó:
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C
Ez a fiók a hűtőtér hőmérsékleténél 2 °C-kal alacsonyabb
hőmérsékletre van kialakítva, hogy a bennünk tárolt
élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradjanak.
A hűtőszekrény hőmérsékletének (REF. TEMP.) 2 °C értékre
történő beállítása esetén a frissélelmiszer-fiók hőmérséklete
körülbelül 0 °C lesz.
Frissentartó zóna
(Opció)
Az aktuális hőmérséklet az élelmiszer állapotától
függően változik, mivel a kijelzett hőmérséklet a
beállított hőmérséklet és nem a fagyasztószekrény
tényleges belső hőmérséklete.
A készülék első bekapcsolása után a hűtés lassú.
Ezért a fenti hőmérséklet-beállítás előtt várjon
legalább 2-3 napot.
Megjegyzés
169
Funkciók
Szuperfagyasztás
• Használja ezt a funkciót, ha gyorsan le szeretné fagyasztani
az élelmiszereket. Nyomja meg a ‘SUPER FRZ.” (Szuper
fagyasztás) gombot egyszer, ekkor a gyorsfagyasztó
üzemmód elindul és a kijelző kigyullad.
• A Szuper fagyasztás művelet kb. 3 óráig tart. Ha a művelet
véget ért, akkor a készülék automatikusan visszatér a
korábbi hőmérséklet-beállításhoz. Ha szeretné megállítani
a gyorsfagyasztás műveletet, akkor nyomja meg a
‘SUPER FRZ.’ gombot még egyszer, ekkor a kijelző
kialszik, és a Szuper fagyasztás művelet megáll, és a
hűtőgép visszatér a korábbi hőmérséklet-beállításhoz.
Szabadság
• Ezzel a funkcióval a hűtőgép energia-takarékos
üzemmódba kapcsolható, ami akkor hasznos, ha pl.
Ön szabadságra megy. Ilyenkor a készülék energiafelvétele a lehető legkisebbre csökken.
A ‘VACATION’ gomb megnyomása elindítja a műveletet,
és a kijelző kigyullad, újbóli megnyomása pedig leállítja
a műveletet.
Lezárás
• A gomb megnyomása után a többi gomb nem használható.
• A ‘CHILD LOCK’ gomb minden megnyomásakor a “Lezárt”
és “Nem lezárt” állapot váltakozik (a gombot mindig kb. 3
mp-ig nyomva kell tartani).
• A ‘CHILD LOCK’ bekapcsolt állapotában a többi gomb
megnyomása hatástalan marad.
170
Ki/Be
• E gomb megnyomásával kapcsolható ki vagy be a
hűtőszekrény.
• A KI/BE gomb többszöri megnyomásával a készülék felváltva
ki- illetve bekapcsolódik. (Ki- vagy bekapcsoláshoz nyomja
meg 3 másodpercig a ‘Ki/BE’ gombot.)
Tápfeszültség
“be”
Tápfeszültség
“ki”
Memória-funkció
A beállított hőmérsékletek, valamint a nyaralási és a Ki/Be
állapot elmentésének funkciója. Ha áramszünetet követően
az áram visszatér, akkor a készülék megtartja a korábban
megadott hőmérsékleti, nyaralási és Ki/Be beállításokat.
Ajtóriasztás
• 3-szor 30 másodperces hangjelzés, ha a hűtőszekrény
ajtaja egy percnél tovább nyitva marad, vagy nincs teljesen
becsukva.
• Ha a hangjelzés az ajtó becsukása után is hallható, vegye
fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
• Ez a funkció automatikusan érzékeli a hűtőgép használata
közben keletkezett hibákat.
• Ha a készülék meghibásodik, nem reagál a gombnyomásokra
és a kijelző üres, akkor ne kapcsolja ki a készüléket, és
értesítse a helyi szervizközpontot.
• Ha kikapcsolja a készüléket, akkor a szervizszakember
csak jóval hosszabb idő alatt tudja megjavítani a hibát.
SUPER FRZ.
171
MAX
MIN
172
VÍZSZINT
VÍZSZINT
Vízszint
● MAX: Ha vízszint nagyobb a MAX szintnél, akkor
vízszivárgás fordulhat elő. A vízszintet a MAX szint alatt
kell tartani.
● MIN: Ha a vízszint a MIN szintnél kisebb, a kiadagolt víz
kevesebb lehet. A használat előtt vizet kell hozzáönteni.
173
Megjegyzés
174
A lámpa cseréje
DC12 V 0.75W LED-lámpaegységet használjon.
Ha a LED-lámpa megsérül, akkor csak a hivatalos szakszerviz
cserélheti ki.
•
175
Lámpa
176
1. Lassan húzza ki a ELFOLYÓ VÍZ TARTÓ.
2. Miután kiöntötte a ELFOLYÓ VÍZ TARTÓ a vizet, tisztítsa
meg és teljesen öblítse el a ELFOLYÓ VÍZ TARTÓ.
3. Törölje le a nedvességet az AJTÓ és a ELFOLYÓ VÍZ
TARTÓ körül egy tiszta ronggyal.
177
178
Zajszint :.......(42dB/A)
179
3
2 2
1. A bal oldalon lévő fogantyú leszereléséhez
1
3
vegye le a zárósapkát 2 és csavarozza ki
a csavart 3 . A fagyasztó ajtajának fogantyúját
4 ugyanilyen sorrendben kell leszerelni.
2
1
4
2. Csavarozza ki a jobb oldali felső forgópánt
fedőkupakjának 5 csavarját 6 , vegye le a
fedőkupakot 5 és csatlakoztassa le a kábelt
9 . Távolítsa el a jobb felső forgópántot 8
rögzítő csavart 7 és óvatosan vegye le a
hűtő ajtaját 10 . Vegye le a bal oldali fedelet 19 .
7
9
8
19
10
3. A hűtő levett ajtajáról 10 vegye le a bal felső
zárókupakot 11 , majd óvatosan vegye ki a
felső zárófedelet 12 , húzza ki a kábelt 13 és
helyezze át a bal oldalra. Az osztott felső
kupakot 12 állítsa a megfelelő helyzetbe és a
jobb oldalon helyezze a kupakot 11 a
kábelnyílásba. Lazítsa meg a hűtő ajtaja 10
alatti csavart 32 44 , helyezze át az ütköző
31 43 bal oldalára és csavarozza be.
6
5
12
13
11
10
31
43
4. Hegyes árral vagy késsel vegye le az elülső
fedélen 14 található kupakot 15 , lazítsa meg a
csavart 16 , majd a kábelt 18 helyezze át a bal
oldali rögzítési helyre. A leszerelt elülső fedélről
14 csatlakoztassa le a kábelt 38 és az ajtókapcsolót,
majd szerelje át őket a másik oldalra, ezután
rögzítse a csavarral 16 és tegye a helyére a
kupakot 15 .
180
32
44
18
40
38
14
39
16
15
5.Lazítsa meg a középső forgópánt 21 csavarját 20, vegye le
a középső forgópántot 21 , emelje fel a fagyasztó ajtaját 30
és vegye le. (A hűtő ajtajának levételekor vele együtt vegye
le a perselyt 35 is.) Vegye le a forgópánt fedelét 24 és tegye
a középső forgópánt eltávolított részére21. Az alsó fedél 25
csavarjának eltávolítása után a fedőkupakot 26
csatlakoztassa a jobb oldalra. Lazítsa meg az alsó
forgópánt 28 csavarját 27 . A fagyasztó ajtajának 30 alján
vegye ki az ajtóütköző 31 43 rögzítőcsavarját 32 44
és az ajtóütközőt 31 43 rögzítse a bal oldali furatba.
Ezután a felső kupakot 33 helyezze át a jobb oldalra.
35
22
23
21
20
24
33
28
27
30
26
31
43
32
44
25
6.A leszerelt alsó forgópántot 28 tegye a zacskóba,
vegye ki belőle a bal alsó forgópántot 45 , illessze
a fagyasztó bal oldalán található alsó furatra
és szorítsa meg a csavart 27 . Az alsó fedelet 25
a megfelelő helyzetben rögzítve illessze a
fagyasztó ajtaját 30 az alsó forgópánt 45 csapjára.
Fordítsa meg a leszerelt középső forgópántot 21
és az alátétet 22 és illessze össze őket.A hüvelyt 35
és az alátétet 23 összeillesztve szorítsa meg a
csavart 20 . (A csavar meghúzásakor ügyeljen arra,
hogy a csavarhúzóval ne karcolja meg a fagyasztó
ajtajának tetején található kupak festését.).
21
20
30
45
27
25
7.A hűtőszekrény-ajtó 10 alján található furatot és a
6
36
középső forgópánt 21 csapját összeillesztve tegye
vissza az ajtót, vegye ki a bal felső forgópánt
fedelét 36 és a bal forgópántot 37 a zacskóból. A
kábel 9 csatlakoztatása után szorítsa meg a csavart
7 és csavarja a csavarokat 6 a bal forgópánt fedelébe
36 . A kupakot 42 vegye ki a zacskóból, tisztítsa meg a
vezetéket és szerelje a hűtőszekrény tetejére a jobb
oldalon.
42
7
37
9
10
41
3
8.Az ajtófogantyút
2
helyezze át a jobb oldalra, rögzítse a
3 csavarral és helyezze be a zárósapkát 2 . Az ajtó
kupakját 41 a jobb oldalról helyezze át a bal oldalra. A
fagyasztó ajtajának fogantyúját 2 ugyanúgy kell
felszerelni, mint a hűtő ajtajának fogantyúját 1 .
41
1
181
3
2
Memo
Manufacturer
Brand
Category
Model
Energy class (A++/most
efficient/-G/least efficient)
Environment friendly trademark
Electric energy consumption
(kWh/year, based on standard
24 hours’ measurement results)
Net refrigerator volume (liters)
Net freezer volume (liters)
Number of stars
No Frost(full NF = refrigerator
and freezer compartment)
Power outage bridging (hours)
Freezing capacity (kg/24 h)
Climatic class
Noise level (dBA)
Installation
182
GB5133**AW GB5133**BW
294
210
86
12
6
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising