LG | GR-249SA | User guide | LG GR-249SA пайдаланушы нұсқаулығы

LG GR-249SA пайдаланушы нұсқаулығы
MODEL: GR-249SA
HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATI
UTASÍTÁS
Kérjük,figyelmesen olvassa el a használati
utasítást,mielőtt a hűtőszekrényt használni
kezdené.Miután elolvasta,őrizze,meg,hogy
bármikor elővehesse,amikor szükséges.
TARTALOM
RÉSZEK ELNEVEZÉSE ..............................................................................2
MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS .....................................................................3
FÖLDCSATLAKOZÁS ...............................................................................3
ÜZEMBEHEL YEZÉS..................................................................................4
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.... .......................................................5
HASZNÁLAT ...............................................................................................7
ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI...............................9
RÉSZEK SZÉTSZERELÉSE ......................................................................11
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE ÉS AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSA (OPCIÓ) ...............................................................12
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA...........................................................13
HIBÁSAN MŰKÖDIK-E A HŰTŐSZEKRÉNY .......................................14
EZ NEM HIBA ............................................................................................15
FÜGGELÉK.................................................................................................16
1
RÉSZEK ELNEVEZÉSEI
Hőmérséklet
szabályzó
Lámpa
Hűtőszekrény polc
Többfunkciós polc
Zöldség és gyümölcs
tároló doboz fedèl
Zöldség és gyümölcs
tároló doboz
Palacktartó polc
Párologtató
Mélyhűtő rekesz
fiók
Állítható láb
Megjegyzés:A másik modell ettől egy kissé eltér.
2
MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
● SZÁLLÍTÁS ELőTT
1.Vegye ki a hűtőszekrényből az összes élelmiszert,
és a részeket rögzítse ragasztószalaggal.
2.Az állítható lábat húzza meg
irányban.
● SZÁLLÍTÁS KÖZBEN
1. Fogja meg a hűtőszekrény alján lévő állítható lábat
és a hátul fent lévő fogantyút.
2. Ne feledje,hogy a szállítás során a hűtőszekrényt
nem szabad elfektetni.
3. Ha nagyobb távolságra szállítja,a hűtőszekrényt
állítva kell a járműre helyezni.
(Ellenkező esetben problémák merülhetnek fel)
Állítható láb
Megjegyzés:Szállítás előtt kérjük,
irányba forgatva rögzítse az állítható lábakat,másként a padlót
összekarmolja,vagy a láb megszorul,és nem fog mozogni.
FÖLDCSATLAKOZÁS
Megjegyzés:1.A készülék földvezetéke be van kötve a hálózati csatlakozóba.Kérjük,házilag ne cserélje ki a
hálózati csatlakozót.
2.A hűtőszekrényt hálózati csatlakozódugóját csatlakoztassa szabványos 220-240V aljzathoz.
Győződjön meg arról,hogy az aljzat megfelelően földelve van.
3.Ha a hűtőszekrény bármely részének megérintésekor áramütés éri,azonnal kapcsolja ki a
készüléket,és forduljon a megbízott szervizhez,vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
HÁLÓZATI KÁBEL CSERE
Ha a hálózati kábel megsérült,azt a gyártónak vagy meghatalmazott szerviznek kell kicserélnie,speciális
kábel vagy részegység használatával.
3
ÜZEMBEHELYEZÉS
A faltól tartson megfelelő távolságot
- A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő
légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon
elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a fal
közötti távolság legalább 5 cm legyen.
- A túl kis távolság korlátozza a hűtőszekrény
működését,és nagyobb energiafogyasztást okozhat.
Vízszintes és szilárd padlóra állítsa
- A zaj és vibrálás legfőbb oka a nem stabil
elhelyezés.
- Ha a hűtőszekrény nem áll stabilan,az állítható
lábakkal lehet beállítani,hogy ne billegjen.
- Ha kissé megemeli a hűtőszekrény első felét, az
ajtó nagyon könnyen fog csukódni.
- Ha szőnyegpadlóra állítja,kérjük,helyezzen a
hűtőszekrény alá egy kemény réteget,másként
az alsórész el fog színeződni.
Hagyjon helyet
Kissé emelje
meg az elejét
Mögötte
min.5 cm-t
Állítható láb
Lehetőleg kevéssé nedves helyre állítsa
- A hűtőszekrényt ne állítsa nedves helyre,vagy oda ,
ahol a víz ráfröcskölhet.
- A nedves,párás környezetben üzemelő
hűtőszekrény megpenészedik.Ez csökkenti a
hőszigetelő képességet,és áramszivárgást okoz.
Ne állítsa hőforrás vagy tűzhely közelébe
- A magas hőmérséklet csökkenti a hűtést,és
növeli az energiafogyasztást.
- Gáz vagy füst közelébe állítva a hűtőszekrény
burkolata elszíneződik.
Nedvesség
Alátétlemez
4
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
● Kérjük a csatlakozóaljzatot ne használja a
hűtőszekrényen kívül más készülék
csatlakoztatására.
- Ha a csatlakozóaljzathoz más készülékeket is
csatlakoztat,az az aljzatot túlterhelheti, ami
tüzet okozhat.
● Az égő cseréje előtt húzza ki a hálózati
csatlakozót.
- Ha az égőcsere közben a hűtőszekrény működik,
áramütést okozhat.
Csatlakoztassa
külön aljzathoz
● Kérjük,ne feledje,hogy a hűtőszekrény hátulja
nem érhet a hálózati dugóhoz.
- Az összepréselt hálózati dugó könnyen megsérülhet,
ami tüzet vagy áramütést okozhat.
● Kérjük,ne tegyen nehéz tárgyakat a
hűtőszekrény tetejére.
- Amikor az ajtót kinyitja,a nehéz tárgy könnyen
leeshet,és megsebesítheti.
● Tisztítás előtt, kérjük,húzza ki a
csatlakozódugót. Ezt ne végezze nedves kézzel.
- Ha a keze nedves,áramütés érheti.
● Kérjük,ne csimpaszkodjon az ajtóra.
- A hűtőszekrény felborulhat,és megsebesítheti
a kisgyermeket.
● Kérjük,a hűtőszekrényben ne tároljon
gyúlékony anyagokat,mint pl.étert,benzolt,
alkoholt vagy cseppfolyós gázt.
- A gyúlékony anyagok, mint az éter,a benzol az
alkohol vagy a cseppfolyós gáz tüzet okozhatnak.
● Kérjük,a hűtőszekrényben ne tároljon
gyógyszert,vagy tudományos anyagot.
- Az olyan dolgokat,amelyek szigorúan szabályozott
hőmérsékletet igényelnek,nem kellene a
hűtőszekrényben tárolni,mert tönkremehetnek,
vagy balesetet okozhatnak.
alkohol
éter
benzol
5
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
● Kérjük,tartsa távol a tűztől.
- Tüzet okozhat.
● Gázszivárgás esetén ne érjen a hűtőszekrényhez
vagy a csatlakozóaljzathoz,nyissa ki az ablakot,
és az ajtót,hogy kiszellőzhessen.
- A legkisebb szikra is robbanást idézhet elő,és
tűzhöz vezethet.
● Kérjük,ne tegyen a hűtőszekrény tetejére vízzel
telt edényt,pl.vázát,poharat,illetve
kozmetikumot vagy gyógyszert.
- A hűtőszekrényre ömlő folyadék
csökkenti a szigetelőképességet,
és áramütést vagy tüzet okozhat.
● Kérjük,ne állítsa nedves helyre,vagy oda,ahol
könnyen víz fröccsenhet rá.
- Ez csökkenti a szigetelőképességet,és áramütést
okozhat.
● Szállítás során,kérjük,az alsó állítható lábakat,
és a fent hátul lévő fogantyút fogja.
- Ellenkező esetben a hűtőszekrény leeshet.
● Kérjük,ne tegyen üveget a mélyhűtő rekeszbe.
- A mélyhűtőben lévő üvegben a folyadék megfagy,
és az üveg eltörik.
● Ha a hűtőszekrényt hosszabb időn keresztül
nem használja,kérjük,húzza ki a
csatlakozódugóját.
- A csökkent szigetelőképesség áramütést vagy tüzet
okozhat.
● Ha a hűtőszekrény csatlakozódugóját kihúzta,
kérjük,várjon öt percet,mielőtt újra bedugná.
- Ellenkező esetben túlterheli a kompresszort.
5 perc után
6
HASZNÁLAT
Kezdeti műveletek
●Használat előtt tisztítsa ki a hűtőszekrény belsejét.
●Csak a bekapcsolás után 3 órával tegyen először élelmiszert a hűtőszekrénybe.
Hőmérséklet szabályozás
●A hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklet szabályozására szolgáló termosztát a hűtőszekrényben felül
található.
●A termosztáton lévő értékeknek nincs gyakorlati jelentősége,csak annyi,hogy minél kisebb az érték,annál
melegebb van a hűtőszekrényben.
●Hőmérséklet szabályozás
Termosztát gomb
Helyzet
Funkció
0
Állj
1-2
Meleg
3-4
Normál
5-6
Hideg
7
Gyors fagyasztás
�������
�
�
��
�
Hõmérséklet
kompenzáló
kapcsoló
Lámpaúra
�������
�
����
����
������
��
� kompenzáló kapcsoló
* Hőmérséklet
Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb,mint
18ºC,
����
��
�
a kapcsolót billentse,,be”helyzetbe,illetve normál
�����
környezetben
� hagyja,,ki”helyzetben.
Be
* Áramkimaradás
Ha előre tudja,hogy áramkimaradás lesz, kérjük,hogy:
● két órával az áramkimaradás kezdete előtt a termosztátot állítsa ,,7”-re.
● a hűtőrekeszbe helyezzen több jégkockát.
● ne tegyen be több ételt a hűtőszekrénybe.
● ne nyissa ki a szükségesnél többször az ajtót.
Megjegyzés:
●Az áramkimaradás hatására a mélyhűtő rekesz hőmérséklete is megemelkedik,ami csökkentheti a tárolt
élelmiszerek eltarthatóságát,és romolhat azok minősége.
●Ha az áramkimaradás hosszú ideig tart,távolítsa el a mélyhűtő rekesz fiókjai alatt összegyűlt vizet illetve
jeget,nehogy a jég és az élelmiszerek egymáshoz fagyjanak.
7
Ki
HA S Z N Á L AT
Leolvasztás
A hűtőszekrény működése közben az
élelmiszerekből és a levegőből származó pára
ráfagyhat a hűtőszekrény belsejére és a
párologtató felületére.A túl vastag jégréteg
befolyásolja a hűtőszekrény működését,ezért a
hűtőszekrényt rendszeresen le kell olvasztani,ha
a jégréteg vastagsága eléri az 5 mm-t.
Leeresztő
cső
● Hűtőrekesz
Automatikus leolvasztású.A belső oldalon lévő nedvesseg
a leeresztő csövön keresztül csepegtetőtálcába folyik.A
kompresszor által generált hő automatikusan elpárologtatja
a a vizet.
Megjegyzés:
- a leeresztő cső mindig legyen egyenes,hogy a víz a
csepegtetőtálcába folyhasson.Ha a cső eldugulna,vegye
ki a leeresztő fedelét,tisztítsa ki a csövet,és tegye vissza.
● Mélyhűtő rekesz
Leolvasztás előtt — a termosztát gombját fordítsa ,,0”-ra,nyissa ki az ajtót,vegye ki a mélyhűtő rekeszből az
élelmiszereket,és a fiókokat.Az élelmiszereket átmenetileg beteheti a hűtőrekeszbe.
Leolvasztás — a jégkaparóval távolítsa el a mélyhűtő rekesz belsejéből és a párologtatóról a jeget,majd egy száraz
ruhával törölje le a vizet.
Leolvasztás után — a termoszát gombját állítsa vissza korábbi helyzetébe.
Jégkocka készítés
● A jégkocka-készítő tálkát töltse meg4/5-éig vízzel,és tegye be a
mélyhűtő rekeszbe.A termosztát gombját állítsa ,,6”-ra.
● Csavarja meg a jégkocka-tálka két szélét,hogy a jégkockák
könnyen kiessenek.
8
ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI
Hűtőrekesz
A hűtőrekesz olyan élelmiszerek tárolására szolgál,amelyeket nem kell fagyasztani.Az eltarthatósági idő rövidebb.
Tájékoztatásképpen megadjuk a következő élelmiszerek tárolási helyeit.
①② hely:tojás、vaj stb.
③④ hely:sajt、konzerv、mártás stb.
⑤ hely:ital、palackozott élelmiszerek stb.
⑥ hely:konzerv、nyers hús stb.
⑦ hely:kenyér、konzerv、tej stb.
⑧ hely:joghurt、kolbász、hús、hal stb.
⑨ hely:zöldség、gyümölcs stb.
Mélyhűtő rekesz
A mélyhűtő rekesz fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgál.Az eltarthatósági idő hosszabb.
9
ÍGY A LEGJOBB AZ ÉLELMISZEREKET TÁROLNI
Élelmiszerek tárolása
● Mielőtt az élelmiszereket vagy mást a
hűtőszekrénybe tenne, tisztítsa meg, és törölje
le.
- A zöldségeket és gyümölcsöket tisztán és szárazon
tárolja.A csomagolt élelmiszereket,pl.a palackot
letörölve tegye a hűtőszekrénybe,hogy ne
szennyezze be a többi élelmiszert.
●Azokat az élelmiszereket,amelyek könnyen
megfagynak, a hűtőszekrénypolc külső felén
tárolja.
- Ha azokat az élelmiszereket,amelyek könnyen
megfagynak vagy sok vizet tartalmaznak,a polc
hátsó felére teszi, azok az alacsony hőmérséklet
miatt megfagyhatnak.
Hűtőszekrény
polc
● Meleg étel tárolása kihűlés után.
- Ha a meleg ételt anélkül tenné a
hűtőszekrénybe, hogy az előbb kihűlne,
az rontja a hűtőszekrényben lévő más
élelmiszerek tárolhatóságát,és
energiapazarlást is okoz.
● Alacsony hőmérsékletet beállítva ne tároljon
hosszú időn keresztül olyan élelmiszert,ami
hamar megrothad.
● Ne tegyen üveget a mélyhűtő rekeszbe.
- A mélyhűtő rekeszben tárolt üvegben lévő
folyadék megfagy, és eltöri az üveget.
- A folyadék, például gyümölcslé térfogata ne
haladja meg az edény térfogatának 80%-át.
● Az élelmiszereket csomagolva vagy jól lezárt
edényben tegye a hűtőszekrénybe.
- Ha az élelmiszereket csomagolva tárolja, azok nem
száradnak ki.Ez csökkentheti a keletkező szagot is,
ha az élelmiszert hosszabb ideig tárolja.
10
RÉSZEK SZÉTSZERELÉSE
Hűtőrekesz polc
Kissé emelje meg a polc elejét,majd húzza ki.
Hűtőrekesz ajtó polc
Fogja meg a két oldalán,emelje felfelé,majd kifelé
húzva vegye ki.
Mélyhűtő rekesz fiók
Húzza ki,kissé emelje meg,és vegye ki.
Alsó burkolat
Távolítsa el az alsó burkolatot tartó két csavart,fogja
meg a burkolatot mindkét oldalon,és húzza kifelé.
Lámpa
- Lámpa adatok:240V/15W
- Csere:
1.Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2.Nyomja meg a lámpabúra hátsó felét
(a①nyíl jelzi),és húzza kifelé.
3.Távolítsa el a rossz égőt,és szerelje be az újat.
4.Tegye vissza a lámpaburát.
11
A készülék elhelyezése és az ajtó nyitási irányának megváltoztatása (Opció)
Figyelem: A két ajtó leeshet, és sérülést okozhat, ezért a nyitási irány megváltoztatása
céljából történő átszerelést legalább két embernek kell végeznie.
Ha az ajtókat a helyiség elrendezése vagy más egyéb ok miatt át kívánja szerelni, kövesse az alábbi
lépéseket (A ábra):
жер жəне
1. Орналастырылатын
Szerelje le a középső zsanért
(1); есіктің ашылу бағытын ауыстыру (қосымша)
2. Emelje
le aқұлап
hűtőszekrény
(2) жарақат
és a fagyasztó
(3)есіктің
ajtaját.
Ehhez
a művelethez
vegye
Ескерім:
Екі есік
кетіп, адамдар
алмас үшін
ашылу
бағытын
ауыстырған
кездеigénybe
кем
másik
személy segítségét;
дегенде екі кісі керек.
egy
Егер қандай да бір себептермен есіктің ашылу бағытын өзгерту керек болса, төмендегі əрекеттерді жасаңыз.
3. Távolítsa el a rögzítőpecket a jobb felső zsanérból és illessze be a bal felső zsanérba (4);
following steps.
1.
топсаны
(1) шешіп алыңыз
(тағы alsó
бір адамның
көмегі
4. Ортаңғы
Távolítsa
el a rögzítőpecket
a jobb
zsanérból
és керек)
illessze
be a bal alsó zsanérba (5);
2. Тоңазытқыштың есігін (2) жəне мұздатқыштың есігін (2) шешіп алыңыз (тағы бір адамның көмегі керек)
5. Оң
Vegye
le a középső
található
védősapkát,
helyezze
át a megfelelő
3.
жақ үстіңгі
топсаныңzsanértól
істікшесін balra
алыңыз
да, оны сол
жақ үстіңгі és
топсаға
орнатыңыз
(4)
másik oldalon;
helyre (6) a
4. Оң жақ астыңғы топсаның істікшесін алыңыз да, оны сол жақ астыңғы топсаға орнатыңыз (5)
5.
топсаның
сол жағындағы
қалпақшаны
алыңызésда,
оң жағындағы
тиістіoldalon.
орынға (6)
орнатыңыз.
6. Ортаңғы
Távolítsa
el a hűtőszekrény
ajtajának
ütközőjét
szerelje
fel a másik
(Távolítsa
el a
6. Тоңазытқыштың
есігінің
бекіткішін
алыңыз
да,ütközőjét
оны екінші
орнатыңыз.Мұздатқыштың
оң
fagyasztószekrény
ajtajának
jobb
oldali
ésжағына
a mellékelt
műanyagzacskóbanесігінің
találhatóbal
oldali
ütközőt
szerelje
felда,
az керек-жарақ
ajtómegfelelőhelyére.)
жақ
бекіткішін
алыңыз
салынған қапшықтағы қосалқы сол жақ бекіткішті мұздатқыштың
есігіндегі тиісті жеріне орнатыңыз.
7. A hűtőés a fagyasztóajtajáról szerelje le a forgópántot és a hüvelyt és a másik oldalon szerelje fel a
megfelelőhelyre (10).
7. Тоңазытқыштың есігі мен мұздатқыштың есігіндегі топса қалпақшасы мен шентемірді алыңыз да, оларды
екінші жағындағы тиісті жеріне (10) орнатыңыз.
8.
(7) жəне
есігін (8)
(тағы бір
адамның көмегі
8.Тоңазытқыштың
Szerelje fel aесігін
hűtő(7)
és a мұздатқыштың
fagyasztó(8) ajtaját
(aорнатыңыз
munkát ketten
végezzék),
majd aкерек),
bal oldalon
содан
соң ортаңғы топсаны
жаққа (9) орнатыңыз.
középállásban
rögzítseсол
a forgópántot
(9).
12
12
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
Tisztítás előtt
- A biztonság érdekében húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
Tisztítás
●A hűtőszekrény felülete
- Puha ronggyal és szappanos tisztítószerrel tisztítsa,
majd tiszta törölje szárazra.
Polc és ajtó polcok
- Ezek könnyen beszennyeződnek. A
hűtőszekrény belsejét tisztán kell tartani.
Tisztítsa
rendszeresen
Semleges
tisztítószert
● Mágneses ajtó-tömítés
- Ha a tömítés piszkos vagy ráömlött valami,a
mágneses ajtó-tömítés hatékonysága csökken.
- Rendszeresen tisztítsa.
●Zöldség és gyümölcs tároló
- Itt víz gyűlhet össze. A túl sok víz megrothasztja az
élelmiszert, ezért a dobozt rendszeresen ki kell
venni, és ki kell tisztítani.
Rendszeresen
törölje
�����
��
�el
Távolítsa
������
a vizet�����
●A hűtőszekrényre ne kerüljön víz
- Ez csökkenti a szigetelést,és áramütést
okozhat.
●Kérjük,a következőket ne használja a
hűtőszekrény tisztításához:
- Súrolóport, benzint, benzolt, hipót, forró vizet és
kefét, stb.,mivel ezek károsíthatják a hűtőszekrény
felületét.Ezért,kérjük,ne használjon ilyen anyagokat.
Tisztítás után ellenőrizze,hogy:
- A kábel nem sérült-e.
- A hálózati csatlakozódugó nem melegszik-e
túl.
- A csatlakozódugó jól van-e az aljzatba dugva.
13
HIBÁSAN MŰKÖDIK-E A HŰTŐSZEKRÉNY?
Ha a hűtőszekrény a következő ellenőrzések elvégzése után sem működik helyesen, kérjük, húzza ki a
hűtőszekrény csatlakozódugóját,és azonnal forduljon a megbízott szervizhez vagy a készüléket értékesítő üzlethez.
Helyzet
Kérjük,ellenőrizze
A hűtőszekrény nem működik
Nincs áramkimaradás?
A csatlakozódugó jól be van dugva az aljzatba?
A feszültség 220-240V?
Nincs a termosztát gomb,,0”-ra állítva?
Elégtelen hűtés
Nincs a hűtőrekesz hőmérséklet-szabályzója túl alacsony
értékre állítva?
Nem éri a hűtőszekrényt közvetlen napsütés,vagy nincs a
közelében hőforrás?
Nem tett meleg ételt a hűtőszekrénybe?
Nem tárol benne túl sok élelmiszert?
Gyakran nyitotta ki a hűtőszekrény ajtaját?
Megfelelő távolság van a hűtőszekrény és a fal között?
A hűtőrekeszben tárolt élelmiszer
megfagy
Nincs a hűtőrekesz hőmérséklet-szabályzója túl magas
értékre állítva?
Nem érnek az élelmiszerek a falhoz?
Túl nagy zaj,szokatlan hang
A padló elég sima,vízszintes és kemény?
Nincs a hűtőszekrény hátulja túl közel a falhoz?
A hang hangosabb lehet,amikor a hűtőszekrény bekapcsol
vagy leáll.
A padlóra állítás is okozhat hangot.
14
EZ NEM HIBA
● A hűtőszekrény felületén páralecsapódás van
- Ha a hűtőszekrény nedves környezetben áll ,a
felületén pára csapódhat le.Ez azért van,mert a
levegő páratartalma a hűtőszekrény felületével
érintkezik.
- Kérjük,puha tiszta ruhával törölje le.
● Csörgedező víz hangját hallja.
- Ez a hang akkor képződik,amikor a
kompresszor leáll.
- A hűtőfolyadék hangja a mélyhűtő
rendszerben.
- A hangot okozhatják a hűtőszekrény
belsejében fellépő hőmérsékletváltozás
hatására
Csörgedező víz hangja
Törölje le puha
tiszta ruhával
Hűtőfolyadék
áramlásának
hangja
● A hűtőszekrény felülete meleg.
- Működés közben a hűtőszekrény belsejében
lévő magas hőmérsékletű csővezeték
akadályozza a páralecsapódást. A felület
nyáron is meleg lehet. Kérjük,ne aggódjon,
ez teljesen normális.
● A hűtőrekesz belsejében páralecsapódás
észlelhető.
- Ez azért van,mert a hűtőszekrény párás
környezetben áll,vagy az ajtaja túl sokáig
volt nyitva.
- A magas nedvességtartalmú élelmiszerek a
tárolás előtt nem lettek jól becsomagolva.
MELEG
normális
15
FÜGGELÉK
GR-249SA
Függelék
Fiók
Mélyhűtő rekesz
3 darab
Polc
Hűtőrekesz
2 darab
Alsó burkolat
1 darab
Zöldség és gyümölcstároló doboz
1 darab
Jégkocka tálka
1 darab
Jégkaparó
1 darab
Használati utasítás
1 darab
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat,
vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising